Издания на библиотеката

Корица на библиографияРегионална библиотека „Захарий Княжески“
Библиография 1954 – 2023
Електронно издание
Съставители: Петка Синкова, Малина Денчева, Надежда Иванова, Галина Ганчева
Издание на Регионална библиотека „Захарий Княжески“
Стара Загора, 2024

Изданието е посветено на 70 години от създаването на Регионална библиотека „Захарий Княжески“.

Адрес на изданието:
www.libsz.org/doc/bibliographiya-rbzk.pdf   
ISBN 978-619-92367-1-0                     

                         ***

Корица на книга за Петър ИвановПетър Иванов 1847 – 1927
Юбилеен сборник
Съставители: Иван Матев, Малина Денчева, Малина Николова
Поредица „Литературна Стара Загора“ № 4
Издание на Община Стара Загора, Музей „Литературна Стара Загора“ и Регионална библиотека „Захарий Княжески“
Стара Загора, 2022
ISBN 978-619-90489-9-3

Изданието е посветено на 175 години от рождението на Петър Иванов.

Електронно издание:
www.libsz.org/doc/petar-ivanov.pdf
ISBN 978-619-92367-0-3

                            ***

izmervane efektivnost bibliotekaИзмерване и оценка на ефективността на библиотечната дейност в регионалната библиотека
Показатели и индикатори за измерване на резултатност в обществената библиотека
Автор: Милена Владимирова
Научен редактор: доц. д-р Анета Дончева
Издание на Регионална библиотека „Захарий Княжески“
Стара Загора, 2022
ISBN 978-619-90489-5-5

Отпечатването на изданието е финансирано от Министерство на културата по проект „Координационна, експертно-консултантска и квалификационна дейност за библиотеките от регион Стара Загора”.

Електронно издание:
www.libsz.org/doc/izmervane-efektivnost-biblioteka.pdf
ISBN 978-619-90489-6-2

                          ***

Корица на книга за Иван ХаджихристовИван Хаджихристов 1892 – 1970
Юбилеен сборник
Съставители: Иван Матев, Петка Синкова, Малина Денчева, Малина Николова
Поредица „Литературна Стара Загора“ № 3
Издание на Община Стара Загора, Музей „Литературна Стара Загора“ и Регионална библиотека „Захарий Княжески“
Стара Загора, 2022
ISBN 978-619-90489-7-9

Изданието е посветено на 130 години от рождението на Иван Хаджихристов и 125 години от рождението на Иван Мирчев.

Електронно издание:
www.libsz.org/doc/ivan-hadzhihristov.pdf
ISBN 978-619-90489-8-6

                            ***

Корица на книга за Димитър ПодвързачовДимитър Подвързачов 1881 – 1937
Юбилеен сборник
Съставители: Иван Матев, Петка Синкова, Малина Денчева
Поредица „Литературна Стара Загора“ № 2
Издание на Община Стара Загора, Музей „Литературна Стара Загора“ и Регионална библиотека „Захарий Княжески“
Стара Загора, 2021
ISBN 978-619-90489-3-1

Изданието е посветено на 60 години от създаването на Музей „Литературна Стара Загора“ и 140 години от рождението на писателя Димитър Подвързачов.

Електронно издание:
www.libsz.org/doc/dimitar-podvarzachov.pdf
ISBN 978-619-90489-4-8

                            ***

Корица на книга за Георги ИлиевГеорги Илиев 1881 – 1961
Юбилеен сборник
Съставители: Иван Матев, Петка Синкова
Поредица „Литературна Стара Загора“ № 1
Издание на Община Стара Загора, Музей „Литературна Стара Загора“ и Регионална библиотека „Захарий Княжески“
Стара Загора, 2021
ISBN 978-619-90489-1-7

Изданието е посветено на 60 години от създаването на Музей „Литературна Стара Загора“ и 140 години от рождението на писателя Георги Илиев.

Електронно издание:
www.libsz.org/doc/georgi-iliev.pdf
ISBN 978-619-90489-2-4

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“