1. Минни машини (гумено-транспортни ленти, транспортьори, дробилен корпус, котли, багери). Книги и статии. 51 загл. Бълг. ез. Февр. 2012.
  2. Българският туризъм през погледа на чужденците – нагласи, отношения, препоръки, впечатления. Книги, статии и интернет ресурси. 1995 – 2011. 65 загл. Бълг. ез. Март 2012.
  3. Екологичният подход в педагогическото взаимодействие в направление „Природен свят” в подготвителна група. (Интерактивно обучение). Книги и статии. 1995 – 2011. 68 загл. Бълг. ез.  Март 2012.
  4. Литература за Александър Денков – художник-илюстратор. Книги и статии. 1964 – 2011, 28 загл. Бълг. ез. Юли 2012.
  5. Умствена изостаналост. Книги и статии. 2005 – 2012 (за статии), 160 загл. Бълг. и рус. ез. Август 2012.
  6. Интегрирано (включващо) обучение на деца със СОП. Книги и статии. 120 загл. Бълг. и рус. ез. Август 2012.
  7. Множествен интелект (социален, емоционален ...).  Книги и статии. 87 загл. Бълг. и рус. ез. Август 2012.
  8. Германия като пример и жертва на ЕС. Статии. 2010 – 2012. 22 загл. Бълг. ез. Ноември 2012.

 

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“