25 февруари - Илко Стоев представя книгата си „Пристанищата на Кайн”

25 февруари 2020 г. (вторник), 18:00 ч, зала първи етаж
Илко Стоев представя книгата си „Пристанищата на Кайн”.
Книгата е в две части с подзаглавия „Орфико-библейското тайнство и древния българин“ и „Молосоидното куче на Тракия – и древният българин“. Това е изследване по темата и проследяването ѝ във фолклора, в богомилските учения и историята на познатото каракачанско куче по нашите земи.

Корица на книга на Илко Стоев

 

28 февруари - Представяне на книгата „Руският орел – полет във вечността”

28 февруари 2020 г. (петък) – 18:00 ч., руски център
Представяне на книгата на Борис Мелников и Елена Мелникова-Русева „Руският орел – полет във вечността”.

Корица на книгата „Руският орел – полет във вечността”

 

29 февруари - Прожекция на операта „Жана Д’Арк” от Верди

29 февруари 2020 г. (събота), 11:00 ч., зала първи етаж
Прожекция на операта „Жана Д’Арк” от Верди с участието на  Светлана Василева (запис на DVD).
Организатори: Музикално общество „Борис Христов” със съдействието на Община Стара Загора, Регионална библиотека „Захарий Княжески”, Търговско-промишлена палата, Литера принт АД, НАОП „Юрий Гагарин”, Студио за уеб дизайн, Фото „Алекс”.

 

 

 1. Конкурентоспособността на българската икономика за периода 2000 – 2012 г. Книги и статии. 2000-2012. 46 загл. Бълг. ез. Януари 2013.
 2. Управление и контрол на малкия и среден бизнес. Книги и статии. 2000 – 2012 г. 68 загл. Бълг. ез. Март 2013.
 3. Конфликти в здравеопазването и в здравната организация. Книги и статии. 1995 – 2012 г. 60 загл. Бълг. ез. Март 2013.
 4. Фактори на стреса в МВР. Книги и статии. 1990 – 2012 г. 39 загл. Бълг. ез. Юни 2013.
 5. Междуличностните отношения – свързваща структура в управлението. Книги и статии. 1995 – 2012 г. 73 загл. Бълг. ез. Юни 2013.
 6. Корупцията при данъчното облагане. Възможности за контрол и ограничаването й. Книги, статии и интернет ресурси. 2002 – 2013. 75 загл. Бълг. ез. Юли 2013.
 7. Стрес и тревожност при учителите. Стратегии за справяне. Книги и статии. 2008 – 2012. 23 загл. Бълг. ез. Юли 2013.
 8. Управление на кредитния риск. Книги и статии. 2005 – 2013. 83 загл. Бълг. ез. Август 2013.
 9. Етиката в мениджмънта и влиянието й върху ефективността на дейността. Книги и статии. 2000 – 2013. 72 загл. Бълг. ез. Октомври  2013.
 10. Физкултурната минутка за възстановяване на работоспособността при обучението по английски език в ІV клас. Книги и статии. 21 загл. Бълг. ез. Ноември 2013.
 11. Надарените деца. Книги и статии. 1990 – 2013. 49 загл. Бълг., рус. и англ. ез. Ноември 2013.
 12. Приложение на ролевата игра в часовете по английски език в осми клас. Книги и статии. 16 загл. Бълг. ез. Ноември 2013.
 13. Програмиране развитието на Северозападния район за периода 2014 – 2010 г. Книги и статии. 67 загл. Бълг. ез. Ноември 2013.
 14. Въздействие на езика на СМИ, Интернет и рекламата върху съвременните представи за света. Книги и статии. 2000 – 2013. 43 загл. Бълг. ез. Декември 2013.

 

Библиотека Захарий Княжески

042 648 131 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека Захарий Княжески