20 февруари - Концерт инструментална музика

20 февруари 2019 г. (сряда), 18:30 ч., зала първи етаж
Концерт инструментална музика на артисти от оркестъра на Държавна опера – Стара Загора.
Екатерина Родионова – цигулка; Бреана Гейл Елисън – пиано; Арвидас Квеглис – виолончело; Кейко Танака – флейта
Представят творби на: В. А. Моцарт, Й. С. Бах , М. Бонис, К. Кюркчийски, П. Владигеров, П. И. Чайковски и др.

Вход свободен.

 

21 февруари - Представяне на книгата „Помощникът на учителя в приобщаващото образование"

21 февруари 2019 г. (четвъртък), 15:00 ч., зала първи етаж

Директорът на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование София-град и доктор по Специална педагогика Калоян Дамянов ще представи книгата си „Помощникът на учителя в приобщаващото образование" в Стара Загора на 21 февруари, четвъртък от 15.00 часа в залата на Регионалната библиотека „Захарий Княжески”.

Помощниците на учителя са нова длъжност в системата на предучилищното и училищното образование, които подпомагат допълнителната подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности. Това е първото издание, предназначено за тях в България.

Книга от Калоян Дамянов

22 февруари - 80 години Стойчо Маджарски

22 февруари 2019 г. (петък), 18:00 ч., зала първи етаж
Отбелязване на 80-ата годишнина на Стойчо Маджарски – поет, прозаик и преводач.

Стойчо МаджарскиСтойчо Маджарски (Стойчо Митев Стойчев) е роден на 22 февруари 1939 г. в с. Маджерито, община Стара Загора. Средното си образование завършва през 1957 г. в Стара Загора, а висше (българска филология) – през 1980 в гр. Велико Търново.
От 1972 до 1990 година живее и работи в Русия (Коми АССР). Там излизат и първите му две книги – „Вик от тайгата” (1989) – поетичен сборник и през 1990 година – хумористичният сборник „Смях без мито”.
След завръщането си в България Маджарски работи като заместник главен редактор на старозагорското общинско списание „Участие”.
От 1999 до 2004 година е главен редактор и издател на списанието за литература и изкуство „Птици в нощта”, което излиза в гр. Стара Загора.
Стойчо Маджарски е автор на над 20 книги, над 10 от които са с поезия.
Поетът живее в с. Казанка, община Стара Загора.

23 февруари - Филм със записи на Борис Христов

23 февруари 2019 г. (събота), 11:00 ч., зала първи етаж
Борис Христов – „Песните на Мусоргски”. Филм, запис на DVD.
Организатори: Музикално общество „Борис Христов” със съдействието на Община Стара Загора, Регионална библиотека „Захарий Княжески”, Търговско-промишлена палата, Литера принт АД, НАОП „Юрий Гагарин”, Студио за уеб дизайн, Фото „Алекс”.

26 февруари - Регионална среща с библиотекари от област Стара Загора

26 февруари 2019 г. (вторник), 09:00 – 14:00 ч., зала първи етаж
Регионална работна среща с библиотекари от област Стара Загора на тема „Статистика и анализ за дейността на обществените библиотеки в област Стара Загора за 2018 г.“.

 

 1. Конкурентоспособността на българската икономика за периода 2000 – 2012 г. Книги и статии. 2000-2012. 46 загл. Бълг. ез. Януари 2013.
 2. Управление и контрол на малкия и среден бизнес. Книги и статии. 2000 – 2012 г. 68 загл. Бълг. ез. Март 2013.
 3. Конфликти в здравеопазването и в здравната организация. Книги и статии. 1995 – 2012 г. 60 загл. Бълг. ез. Март 2013.
 4. Фактори на стреса в МВР. Книги и статии. 1990 – 2012 г. 39 загл. Бълг. ез. Юни 2013.
 5. Междуличностните отношения – свързваща структура в управлението. Книги и статии. 1995 – 2012 г. 73 загл. Бълг. ез. Юни 2013.
 6. Корупцията при данъчното облагане. Възможности за контрол и ограничаването й. Книги, статии и интернет ресурси. 2002 – 2013. 75 загл. Бълг. ез. Юли 2013.
 7. Стрес и тревожност при учителите. Стратегии за справяне. Книги и статии. 2008 – 2012. 23 загл. Бълг. ез. Юли 2013.
 8. Управление на кредитния риск. Книги и статии. 2005 – 2013. 83 загл. Бълг. ез. Август 2013.
 9. Етиката в мениджмънта и влиянието й върху ефективността на дейността. Книги и статии. 2000 – 2013. 72 загл. Бълг. ез. Октомври  2013.
 10. Физкултурната минутка за възстановяване на работоспособността при обучението по английски език в ІV клас. Книги и статии. 21 загл. Бълг. ез. Ноември 2013.
 11. Надарените деца. Книги и статии. 1990 – 2013. 49 загл. Бълг., рус. и англ. ез. Ноември 2013.
 12. Приложение на ролевата игра в часовете по английски език в осми клас. Книги и статии. 16 загл. Бълг. ез. Ноември 2013.
 13. Програмиране развитието на Северозападния район за периода 2014 – 2010 г. Книги и статии. 67 загл. Бълг. ез. Ноември 2013.
 14. Въздействие на езика на СМИ, Интернет и рекламата върху съвременните представи за света. Книги и статии. 2000 – 2013. 43 загл. Бълг. ез. Декември 2013.

 

Библиотека Захарий Княжески

042 648 131 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.15 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.15 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека Захарий Княжески