1. Конкурентоспособността на българската икономика за периода 2000 – 2012 г. Книги и статии. 2000-2012. 46 загл. Бълг. ез. Януари 2013.
 2. Управление и контрол на малкия и среден бизнес. Книги и статии. 2000 – 2012 г. 68 загл. Бълг. ез. Март 2013.
 3. Конфликти в здравеопазването и в здравната организация. Книги и статии. 1995 – 2012 г. 60 загл. Бълг. ез. Март 2013.
 4. Фактори на стреса в МВР. Книги и статии. 1990 – 2012 г. 39 загл. Бълг. ез. Юни 2013.
 5. Междуличностните отношения – свързваща структура в управлението. Книги и статии. 1995 – 2012 г. 73 загл. Бълг. ез. Юни 2013.
 6. Корупцията при данъчното облагане. Възможности за контрол и ограничаването й. Книги, статии и интернет ресурси. 2002 – 2013. 75 загл. Бълг. ез. Юли 2013.
 7. Стрес и тревожност при учителите. Стратегии за справяне. Книги и статии. 2008 – 2012. 23 загл. Бълг. ез. Юли 2013.
 8. Управление на кредитния риск. Книги и статии. 2005 – 2013. 83 загл. Бълг. ез. Август 2013.
 9. Етиката в мениджмънта и влиянието й върху ефективността на дейността. Книги и статии. 2000 – 2013. 72 загл. Бълг. ез. Октомври  2013.
 10. Физкултурната минутка за възстановяване на работоспособността при обучението по английски език в ІV клас. Книги и статии. 21 загл. Бълг. ез. Ноември 2013.
 11. Надарените деца. Книги и статии. 1990 – 2013. 49 загл. Бълг., рус. и англ. ез. Ноември 2013.
 12. Приложение на ролевата игра в часовете по английски език в осми клас. Книги и статии. 16 загл. Бълг. ез. Ноември 2013.
 13. Програмиране развитието на Северозападния район за периода 2014 – 2010 г. Книги и статии. 67 загл. Бълг. ез. Ноември 2013.
 14. Въздействие на езика на СМИ, Интернет и рекламата върху съвременните представи за света. Книги и статии. 2000 – 2013. 43 загл. Бълг. ез. Декември 2013.

 

1 – 5 юни 2024
Стара Загора

ЗЛАТАТА ЛИПА
Международен филмов фестивал
за ново европейски кино

Стара Загора – история и култура

Страница за Стара Загора

Думи за обичта, изведени от творчеството на най-добрите български и световни писатели и поети

Проект Предпочитам да обичам!

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“