10 декември - Експедиции и пътешествия по света и нависоко 2019

10 декември 2019 г. (вторник), 18:00 ч., зала първи етаж
Туристическо дружества „Сърнена гора” представя: „Експедиции и пътешествия по света и нависоко 2019”.

11 декември - Инструментален коледен концерт на ученици от НУМСИ

11 декември 2019 г. (сряда), 17:30 ч., зала първи етаж
„Коледна приказка”: концерт на ученици от инструменталните класове (начална степен) на НУМСИ „Христина Морфова”.

12 декември - Коледен концерт на Туристически хор „Средногорски звуци”

12 декември 2019 г. (четвъртък), 18:00 ч., зала първи етаж
Коледен концерт на Туристически хор „Средногорски звуци”.

14 декември - Запис на Коледен концерт от Виена

14 декември 2019 г. (събота), 11:00 ч., зала първи етаж
Музикално общество „Борис Христов” – Стара Загора представя запис на Коледен концерт от Виена с участието на Пласидо Доминго, Хосе Карерас, Натали Кол и Хор на виенските момчета. 90 мин.
Организатор: Музикално общество „Борис Христов” със съдействието на Община Стара Загора, Регионална библиотека „Захарий Княжески”, Търговско-промишлена палата, Литера принт АД, НАОП „Юрий Гагарин”, Студио за уеб дизайн, Фото „Алекс”.

14 декември - Коледен концерт на Вокална студия „Усмивки”

14 декември 2019 г. (събота), 18:00 ч., зала първи етаж
„Коледа с Усмивки“: концерт на Вокална студия „Усмивки” при НЧ „Родина – 1860”.

 

 1. Конкурентоспособността на българската икономика за периода 2000 – 2012 г. Книги и статии. 2000-2012. 46 загл. Бълг. ез. Януари 2013.
 2. Управление и контрол на малкия и среден бизнес. Книги и статии. 2000 – 2012 г. 68 загл. Бълг. ез. Март 2013.
 3. Конфликти в здравеопазването и в здравната организация. Книги и статии. 1995 – 2012 г. 60 загл. Бълг. ез. Март 2013.
 4. Фактори на стреса в МВР. Книги и статии. 1990 – 2012 г. 39 загл. Бълг. ез. Юни 2013.
 5. Междуличностните отношения – свързваща структура в управлението. Книги и статии. 1995 – 2012 г. 73 загл. Бълг. ез. Юни 2013.
 6. Корупцията при данъчното облагане. Възможности за контрол и ограничаването й. Книги, статии и интернет ресурси. 2002 – 2013. 75 загл. Бълг. ез. Юли 2013.
 7. Стрес и тревожност при учителите. Стратегии за справяне. Книги и статии. 2008 – 2012. 23 загл. Бълг. ез. Юли 2013.
 8. Управление на кредитния риск. Книги и статии. 2005 – 2013. 83 загл. Бълг. ез. Август 2013.
 9. Етиката в мениджмънта и влиянието й върху ефективността на дейността. Книги и статии. 2000 – 2013. 72 загл. Бълг. ез. Октомври  2013.
 10. Физкултурната минутка за възстановяване на работоспособността при обучението по английски език в ІV клас. Книги и статии. 21 загл. Бълг. ез. Ноември 2013.
 11. Надарените деца. Книги и статии. 1990 – 2013. 49 загл. Бълг., рус. и англ. ез. Ноември 2013.
 12. Приложение на ролевата игра в часовете по английски език в осми клас. Книги и статии. 16 загл. Бълг. ез. Ноември 2013.
 13. Програмиране развитието на Северозападния район за периода 2014 – 2010 г. Книги и статии. 67 загл. Бълг. ез. Ноември 2013.
 14. Въздействие на езика на СМИ, Интернет и рекламата върху съвременните представи за света. Книги и статии. 2000 – 2013. 43 загл. Бълг. ез. Декември 2013.

 

Библиотека Захарий Княжески

042 648 131 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека Захарий Княжески