Общ отдел

- 1 -

Ч/001:061.25(497.235)(063)/Н 32ЦБ 114433
 Научна конференция с международно участие. Ст. Загора. 2005 

   Научна конференция с международно участие Стара Загора - 2005, 2 - 3 юни 2005 г. : Т. 1 - 6 . - Ст. Загора : Съюз на учените - Стара Загора, [2006] . - 24 см

   Прев. загл.: Scientific conference with international participation Stara Zagora - 2005 June 2 - 3, 2005. - Текст и на англ., рус. ез. - Библиогр. след някои докл. ; Рез на англ. ез.

   Т. 6. Педагогика. Обществени науки. История. Български език и литература. Богословски науки. Икономика /  Ред.  Петко Буюклиев ... [и др.] ; Предг.  Видьо Видев -  ([с. Богомилово, Старозагорско : СД Контраст]) . - 565 с. : с табл., диагр., к.

   Други ред. : Т. Ангелова, А. Рубенис, В. Меледжик, П.-Е. Митев, П. Моние, Г. Танев, К. Бенкова, Д. Марков, Е. Трайчев, И. Пенков, Ю. Яркова, Ц. Каснакова, Т. Шунанов ; Пълното име на Д. Марков е Димитър Марков Димитров, а на Е. Трайчев - Емил Трайчев Стоянов ; Ц. Каснакова известна като Цонка Илиева Каснакова-Иванова.

   ISBN 954-9329-24-0  (т. 6)

  

Сист. No: 96110

- 2 -

Кр/061.25(497.235)(091)/Д 59, П/061.25(497.235)(091)/Д 59, Ч/061.25(497.235)(091)/Д 59ЦБ 114432

Димитрова, Светла Бориславова и др.

   [Петдесет] 50 години Съюз на учените в Стара Загора 1961 - 2011 / Светла Димитрова, София Василева, Клавдия Йорданова ; Въвед. Видьо Видев ; Прев. на англ. ез. и адапт. Данко Тонев, Мария Сизова . - Ст. Загора : Съюз на учените - Стара Загора, 2011 ([Ст. Загора : Кота]) . - 336 с. : с ил., портр., факс. ; 23 см

   Авт. София Василева известна като София Илиева Василева-Вълчева ; Имената на прев. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Изд. на Съюз на учените в България. Клон Ст. Загора. - Текст и на англ. ез. - Библиогр. след някои гл.

   ISBN 978-954-9329-49-0 

  

Сист. No: 96109

- 3 -

Ч/07(075.8)/Р 93ЦБ 114396

Рус-Мол, Щефан и др.

   Журналистиката : Учебник и наръчник / Щефан Рус-Мол, Иво Инджев ; С предг. от авт.  . - 2. изд. . - София : Изток-Запад, 2017 . - 488 с. : с ил., сх., факс. ; 22 см

   Съдържа и Авт. - Библиогр. след отд. гл., под линия и с. 457 - 485.

   ISBN 978-619-01-0005-8 

  

Сист. No: 96067

- 4 -

Ч/008(497.2)/Ж 48ЦБ 114437

Милев, Иво Марков

   Животът и смъртта на Людмила Живкова : Биогр. / Иво Милев ; С предг. и послесл. от авт.  . - София : СЕНС, 2018 ([София] : Мултипринт) . - 736 с. : с портр., фотогр. ; 24 см

   С бел. под линия. - Библиогр. с. 714 - 734

   ISBN 978-619-91229-0-7 

  

Сист. No: 96116

Философия. Психология

- 5 -

П/133/В 97ЦБ 114422

Върчу, Дорийн

   Ангелска терапия : Лечебни послания за всяка област от вашия живот / Дорийн Върчу ; Прев. от англ. Светлана Николова ; С предг. от авт.  . - София : Аратрон, 2009 . - 242 с. ; 22 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-626-304-9 

  

Сист. No: 96099

- 6 -

Ч/174.4/Д 87ЦБ 114448

Драмалиева, Валентина Ангелова

   Бизнес етиката в съвременния мениджмънт / Валентина Драмалиева ; С въвед. от авт.  . - Прераб. и доп. изд. . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2018 . - 212 с. : с табл., сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 152 - 154 с. - Съдържа и Прил.

   ISBN 978-619-232-108-6 

  

Сист. No: 96128

- 7 -

П/159.961/С 91ЦБ 114357

Сушард, Лиор

   Четецът на мисли : Отключи силата на ума си, за да постигнеш каквото искаш / Лиор Сушард ; Прев. от англ. Васил Велчев . - София : Colibri, 2018 ([София] : Инвестпрес) . - 253 с. : с ил. ; 20 см

   Изд. на НЛП тренинг център. - Съдържа и За авт.

   ISBN 978-619-02-0165-6 (Колибри)

  

Сист. No: 96023

- 8 -

Кр/141.31/П 53, П/141.31/П 53, Ч/141.31/П 53ЦБ 114421

Пировски, Любомир Тонев

   Ритъмът на живота : Поезия и наука за хармонията / Любомир Т. Пировски ; Рец. Николай Димитров Димитров, Димчо Димов . - Благоевград : Бон, 2019 . - 166 с. ; 21 см

   Съдържа и Кратка творческа автобиогр. на Л. Пировски. - Библиогр. с. 152 - 159 ; Рез. на бълг. и англ. ез.

   ISBN 978-954-395-210-6 

  

Сист. No: 96098

Религия

- 9 -

П/281.962(497.2-12)(091)/Ц 96ЦБ 114425

Църквите в Югоизточна България: История и култура  : Сб. с материали от науч. конф., посветена на 150-ата год. от създаването на Стралджанската църква "Св. Архангел Михаил", гр. Стралджа, 7 ноем. 2007 г. /  Състав. Добрина Берова ; Науч. ред. Иван Русев . - Ямбол : [Светлина], 2008 . - 160 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

   Имената на състав. и науч. ред отбелязани на гърба на следзагл. с. - Съдържа материали от И. Русев, Р. Георгиева, Д. Берова, Т. Косева, Л. Цанева, С. Вълкова, Х. Женкова, Д. Ангелова, Ж. Иванова, Р. Ханджиева. - Библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-8850-80-3 

  

Сист. No: 96102

Обществени науки

- 10 -

П/330.101.54/С 13ЦБ 114415

Савов, Стоядин Петков и др.

   Микроикономика : Авторизиран курс по Microeconomics : [За студентите от ВУЗ] / Стоядин Савов, Екатерина Сотирова ; Предг. Стоядин Савов . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Тракия-М, 1997 . - 351 с. : с табл., диагр. ; 23 см

   

   ISBN 954-9000-574-05-9 

  

Сист. No: 96092

- 11 -

П/339.13/К 87ЦБ 114418

Котлър, Филип

   Маркетинг съвети от А до Я : 80 концепции, които всеки мениджър трябва да познава / Филип Котлър ; Прев. от англ. Николай Кръстев ; С предг. и въвед.  . - София : Класика и Стил, 2005 (В. Търново : Абагар) . - 189 с. ; 22 см . -  (Достъпно бизнес познание)

   Библиогр. с. 185 - 188.

   ISBN 954-327-016-3 

  

Сист. No: 96095

- 12 -

Ч/340.12/М 31ЦБ 114439

Маринова, Светла Маринова

   Епистемология на правото : [Учебник за ВУЗ] / Светла Маринова ; С увод  . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2013 . - 132 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 126 - 131 и под линия.

   ISBN 978-954-644-418-9 

  

Сист. No: 96118

- 13 -

Ч/327/Т 64ЦБ 114446

Тодоров, Тодор Кирев

   България и Западните Балкани : Съвременни аспекти на сигурността: Духовност и сигурност / Тодор Кирев Тодоров ; С увод от авт.  . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2015 . - 206 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 179 - 195 ; Именен показалец.

   ISBN 978-954-644-775-3 

  

Сист. No: 96126

- 14 -

Ч/330.115/Ч 83ЦБ 114440

Чипева, Соня Дакова и др.

   Въведение в иконометрията / Соня Чипева, Венелин Бошнаков . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2015 . - 246 с. : с табл., портр., диагр. ; 24 см

   Библиогр. с. 243 - 244.

   ISBN 978-954-644-760-9 

  

Сист. No: 96119

- 15 -

ДТ/316.3:502/С 97ЦБ 114408

Състоянието на планетата 2017  : Образование за Земята : Преосмисляне на образованието за една променяща се планета : Докл. на Института Уърлдуоч за напредъка към устойчиво общество / Ерик Асадуриан ... [и др.] ; Предг. Дейвид Ор ; Въвед. Ерик Асадуриан . - София : Книжен тигър, 2017 . - 320 с. : с ил., табл., диагр. ; 24 см

   Други авт. на докл.: Д. Собъл, М. К. Стоун, М. К. Нелсън, Д. Роденбърг, Н. Бел, Л. Г. Рейес, М. У. Берковиц, П. Баркър, Е. М. Франклин, Д. Уайтбред, М. Мелман, Е. Йорсетер, А. Мелман, Д. Макграт, М. М. Мартинес, Л. Б. Суини, Д. Голин, М. Кембъл, Х. Магуайър, А. Маклоут, М. Кейдби, Р. Енгелман, М. Маниатес, Д. Доусън, Х. Оливейра, Н. Л. Уд, Д. Р. Тривит, Р. Пиндърхюгис, К. Буш, Л. Когман, К. Дж. Лерой, Д. Фарли, Л. Ленгник, Д. Хорнуег, Н. Ибрахим, Ч. Ло, Е. Дж. Хофман, Д. Пиърс. - Съдържа и Бел. - Азб. показалец.

   ISBN 978-954-429-033-7 

  

Сист. No: 96083

- 16 -

П/330.16/К 53ЦБ 114447

Кийосаки, Робърт Т.

   Богат татко, беден татко : Актуализиран за съвременния свят и с 9 нови обучителни раздела / Робърт Т. Кийосаки ; Прев. [от англ. ез.] Красимира Матева . - 2. прераб. изд. . - София : Анхира, 2018 ([София] : Алианс принт) . - 360 с. : със сх. ; 23 см

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-2929-55-0 

  

Сист. No: 96127

- 17 -

П/355.40:355.48(100)"1939/45"/С 50ЦБ 114370

Соколов, Борис Вадимович

   Невидимият фронт на Втората световна война : Митове и реалност / Борис Соколов ; Прев. [от рус.] Георги Рачев . - [София] : Прозорец, 2018 ([София] : Инвестпрес) . - 376 с. : с ил., портр. ; 20 см . -  (Поредица Хроника)

   Съдържа и Защо беше написана тази кн.

   ISBN 978-954-733-996-5 

  

Сист. No: 96040

- 18 -

Кр/329(497.2)(091)БСП/С 77, П/329(497.2)(091)БСП/С 77ЦБ 114346

[Сто двадесет и пет] 125 години организация на Българската социалистическа партия - Казанлък  : [Сб. докл. от кръгла маса, Казанлък, 2018 г.] /  Ред. Янка Найденова, Яница Станчева ; Увод Станимир Стефанов . - Казанлък : Янита, 2018 . - 96 с. : с ил., факс. ; 21 см

   Кор. загл.: 125 години Казанлъшка партийна организация ; Имената на ред. отбелязани в библиогр. каре. - Съдържа докл. от: Г. Хаджиева, Г. Захариев, Д. Генчев, Н. Братоев, Б. Песев, Я. Найденова, М. Драндаревски, Е. Белий.

   ISBN 978-954-434-114-4 

  

Сист. No: 96010

- 19 -

НЧ/372.65:803.0/K 22ЦБ 114417

Kaschnitz, Marie Luise

   Kurzgeschichten : [Lernmaterialien fur Niveau A2] / Marie Luise Kaschnitz ; Bearb. von Gabriele Becker ; Ill. Jette Jorgensen, Mogens Svane . - Copenhagen ; Germany : Easy Readers ; Klett, [2018] (Danemark) . - 74 p. : ill. ; 19 cm

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-87-23-90333-4 (Egmont)

   ISBN 978-3-12-675441-5 (Klett)

  

Сист. No: 96094

Математика. Естествени науки

Приложни науки. Техника

- 20 -

Кр/658.11:621.31/C 76, Ч/658.11:621.31/C 76ЦБ II 7241
 ContourGlobal 

   Making a positive impact : Annual Report 2017 . - [London], [2017] . - 146 с. : с ил., табл., диагр. ; 30 см

   Кор. опис.

  

Сист. No: 96091

Медицина

- 21 -

Ч/616-097-08/Б 19ЦБ II 7240

Балантайн, Сара

   Автоимунен палео протокол : Овладейте автоимунните заболявания и излекувайте организма си / Сара Балантайн ; Предг. Радослав Тошков, Роб Улф ; С въвед. от авт.  ; Прев. [от англ. ез.] Анелия Петрунова . - София : Вдъхновения, 2018 ([София] : Алианс Принт) . - 408 с. : с табл., ил. ; 31 см

   Библиогр. с. 391 ; Азб. показ. ; Речник.

   ISBN 978-619-7342-19-2 

  

Сист. No: 96077

Селско стопанство

Изкуство

- 22 -

Ч4/786.2.071.2(497.2)(092)/Г 31ЦБ 114428

Стоянов, Веселин Минчев

   Седем кратки пиеси към един реквием : Кн. за Васил Генов / Веселин Стоянов . - София : Захарий Стоянов, 2011 ([София] : Унив. изд. Св. Климент Охридски) . - 129 с., [10] л. : цв. ил., портр., факс. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-09-0561-7 

  

Сист. No: 96105

- 23 -

Ч4/75.071.1(497.2)(092)(084)/Б 31ЦБ II 7234

Бедиг Артюн Бедросян: Земя между реката и морето  /  Състав. Кеворк Крикорян, Пламена Димитрова-Рачева ; Текст Пламена Димитрова-Рачева ... [и др.] ; Фотогр. Михаил Дечев, Александър Николов ; Прев. на англ. Петър Скипп . - София : Кибеа, 2013 . - 1 албум (144 с.) : с цв. ил., портр. ; 29 см

   Други авт. на текст: Ч. Попов, А. Филева, А. Станев, Й. Кисьов ; Имената на авт. на текст, фотогр., прев. отбелязани в библиогр. каре.

   ISBN 978-954-474-745-9 

  

Сист. No: 96027

Спорт. Игри

- 24 -

Кр/796(497.235)/Ш 21, П/796(497.235)/Ш 21, Ч/796(497.235)/Ш 21ЦБ 114445

Шампионите разказват  : Живи спомени на известни спортни личности на Ст. Загора : Ч. 1 - , 2017 - . - 24 см

   Изд. на Община Ст. Загора.

   Ч. 2 /  Предг.  Петър Драгиев -  (Ст. Загора : Кота Принт) . - 352 с. : с ил., портр., факс.

   Интервюта с: В. Кънчев, Г. Петров, И. Бояджиев, Н. Диков, С. Георгиев, Ж. Вътев, К. Канидис, А. Асенов, Г. Валентинов, Д. Чернева, И. Георгиев, М. Манев, П. Мартинов, Т. Русев, М. Митев, В. Дурлова, В. Господинов, Г. Пенчев, Д. Запрянов, Х. Лазаров, И. Бонев, Р. Райчев, Ж. Петков, И. Трифонов - Брофа, П. Петрова, К. Митранов, И. Руняшка, Д. Радулова, А. Иванова, П. Петкова, В. Панбукчиян, Ф. Костадинова ; Съдържа и Дори времето се страхува от постиженията на шампионите / П. Драгиев.

   ISBN 978-954-9848-02-1  (ч. 2)(Тракийски свят)

  

Сист. No: 96125

Езикознание

- 25 -

НЧ/803.0/A 77ЦБ 114423

Arold, Marliese

   Ich will doch lieben : Nadine is HIV-positiv : [Lernmaterialien fur Niveau B1] / Marliese Arold ; Bearb. von Iris Felter ; Ill. Brigitte Frier . - [Copenhagen] ; Germany : Easy Readers ; Klett, 2009 (Danemark) . - 87 p. : ill. ; 19 cm

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-87-23-52959-6 (Easy Readers)

   ISBN 978-3-12-675767-6 (Klett)

  

Сист. No: 96100

- 26 -

НЧ/803.0/T 38ЦБ 114426

Tessnow, Gregor

   Knallhart : [Lernmaterialien fur Niveau B1] / Gregor Tessnow ; Bearb. von Iris Felter ; Ill. Josema Carrasco . - Copenhagen ; Germany : Easy Readers ; Klett, 2009 (Danemark) . - 102 p. : ill. ; 19 cm

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-87-23-52960-2 (Easy Readers)

   ISBN 978-3-12-675780-5 (Klett)

  

Сист. No: 96103

- 27 -

НЧ/803.0/G 38ЦБ II 7242

Gerbes, Johannes et al.

   Fit furs Zertifikat B1 : Deutschprufung fur Jugendliche / Johannes Gerbes, Frauke Van der Werff ; Zeichn. Sepp Buchegger . - Munchen : Hueber, 2014 (Germany) . - 168 p. : ill., tabl. ; 28 cm

   

   ISBN 978-3-19-241651-4 

  

Сист. No: 96111

- 28 -

НЧ/803.0/T 58ЦБ 114420

Timm, Uwe

   Am Beispiel meines Bruders : [Lernmaterialien fur Niveau B1] / Uwe Timm ; Bearb. von Angela Vitt ; Ill. Lars Munck . - Copenhagen ; Germany : Easy Readers ; Klett, 2014 (Danemark) . - 84 p. : ill. ; 19 cm

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-87-23-50570-5 (Easy Readers)

   ISBN 978-3-12-675729-4 (Klett)

  

Сист. No: 96097

- 29 -

НЧ/803.0/T 58ЦБ 114429

Timm, Uwe

   Die Entdeckung der Currywurst : [Lernmaterialien fur Niveau B1] / Uwe Timm ; Bearb. von Angela Vitt ; Ill. Lars Munck . - Copenhagen ; Germany : Easy Readers ; Klett, 2014 (Danemark) . - 101 p. : ill. ; 19 cm

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-87-23-50574-3 (Easy Readers)

   ISBN 978-3-12-675737-9 (Klett)

  

Сист. No: 96106

- 30 -

НЧ/803.0/Z 57ЦБ II 7243

Zertifikat B1 neu  : 15 Ubungsprufungen / Aliki Balser ... [et al.] . - Munchen : Hueber, 2014 (Germany) . - 247 p. : ill. ; 28 cm + CD

   Други авт.: J. Glotz-Kastanis, M. Papadopoulou, D. Paradi-Stai, D. Paradi-Stai.

   ISBN 978-3-19-041868-8 

  

Сист. No: 96112

- 31 -

НЧ/803.0/M 45ЦБ 114424

Mechtel, Angelika

   Flucht ins fremde Paradies : [Lernmaterialien fur Niveau B1] / Angelika Mechtel ; Bearb. von Stefan Freund ; Ill. Per Illum . - Copenhagen ; Germany : Easy Readers ; Klett, [2018] (Danemark) . - 99 p. : ill. ; 19 cm

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-87-23-52957-2 (Easy Readers)

   ISBN 978-3-12-675769-0 (Klett)

  

Сист. No: 96101

Литературознание

- 32 -

Кр/886.7.09/Б 16, П/886.7.09/Б 16ЦБ 114345

Бакалов, Тотьо Иванов

   Слово за антифашистката литература / Тотю Бакалов . - Ст. Загора : Лаген, 2018 (Ст. Загора : Литера принт) . - 24 с., 1 л. : портр. ; 20 см

   Възприетата форма на името на Тотю Бакалов е Тотьо Иванов Бакалов.

   ISBN 978-954-346-122-6 

  

Сист. No: 96009

Българска художествена литература

- 33 -

Д/886.7-91/В 24ЦБ І 12101

Василева, Кети

   Одисея : [Адапт.] /  [По] Омир ; По прев. на Николай Вранчев ; Адапт. Кети Василева ; Състав. Александра Танева ; Предг. Ирина Косева . - София : Скорпио, 2006 . - 152 с. ; 16 см

   Пълното име на адапт. е Кети Василева Динева, а на прев. - Николай Вранчев Хаджичонев. - Съдържа и Биогр. справка ; Ист. и критически анализ на "Одисея" / А. Танева ; Фрагменти от лит. критика за "Одисея" / И. М. Тронски, Б. Богданов, Т. Жечев, В. Герджикова. - Именен показалец ; Библиогр. с. 150.

   ISBN 954-792-238-6 (Scorpio)

   ISBN 954-792-238-9 

  

Сист. No: 96090

- 34 -

П/886.7-8/П 64ЦБ 114430

Подвързачов, Димитър Димитров

   Избрани произведения / Димитър Подвързачов ; Състав. Вихрен Чернокожев, Росица Чернокожева . - София : Изд. център Боян Пенев, 2009 ([София] : Изток-Запад) . - 264 с. ; 22 см . -  (Поредица Другата бълг. литература на XX в.)

   Изд. на БАН. Институт за лит. - Съдържа и Животописна скица ; Другата бълг. литература на ХХ в.: Д. Подвързачов / В. Чернокожев.

   ISBN 978-954-8712-54-5 

  

Сист. No: 96107

- 35 -

Кр/886.7(081.2)/М 57, П/886.7(081.2)/М 57ЦБ 114343

Милев, Гео

   Септември ще бъде май : Избрани творби / Гео Милев ; Състав. Лъчезар Еленков . - София : Никола Вапцаров ; Тип-топ прес, 2015 . - 144 с. ; 20 см . -  (Библ. Простреляният Пегас ; 14)

   Гео Милев - псевд. на Георги Милев Касабов ; Името на състав. отбелязано в изд. каре ; Пълното име на състав. - Лъчезар Еленков Георгиев. - Съдържа и Непримиримият / Л. Еленков ; Кратък летопис на живота и творчеството на Г. Милев / Е. Фурнаджиева.

   ISBN 978-954-723-155-9 (Тип-топ прес)

  

Сист. No: 96006

- 36 -

Кр/886.7-1/Д 58, П/886.7-1/Д 58ЦБ 114342

Димитрова, Гергана Димитрова

   Дилижанс : Лирика / Гергана Димитрова . - В. Търновo : Фабер, 2017 . - 140 с. ; 22 см

   С биогр. данни за авт.

   ISBN 978-619-00-0588-9 

  

Сист. No: 96005

- 37 -

П/886.7-31/А 52ЦБ 114353

Алексиева, Елена Алексиева

   Свети Вълк : Роман / Елена Алексиева . - София : Факел експрес, 2018 . - 408 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7279-20-7 

  

Сист. No: 96018

- 38 -

П/886.7-311.6/А 75ЦБ 114373

Антонова, Неда Монова

   Не умирай вместо мен : Роман / Неда Антонова . - 2. изд. . - София : Факел, 2018 . - 416 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Памет ; Кн. 2)

   

   ISBN 978-954-411-256-1 

  

Сист. No: 96042

- 39 -

П/886.7-31/Б 35ЦБ 114367

Белковска, Стефана

   Остани : [Роман] / Стефана Белковска ; [Предг.] Мартина Ламбова . - София : Фабрика за книги, 2018 . - 376 с. ; 21 см

   Фабрика за книги - импринт на БГкнига. - Съдържа и За авт.

   ISBN 978-619-230-057-9 

  

Сист. No: 96035

- 40 -

Кр/886.7-32/З-26ЦБ 114338

Закеф, Драско

   Ново начало : Да убиеш гордостта : Новела / Драско Закеф ; Ил. Ленко Енчев . - Ст. Загора : Кота, 2018 . - 168 с. : с ил. ; 21 см

   Драско Закеф - псевд. на Младен Стоянов ; Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-305-364-3 

  

Сист. No: 96000

- 41 -

Кр/886.7-31/З-26ЦБ 114340

Закеф, Драско

   Опърничавите : Роман / Драско Закеф . - Ст. Загора : Кота, 2018 . - 104 с. ; 20 см

   Драско Закеф - псевд. на Младен Стоянов. - На предзагл. с.: Очаквайте премиера на филма Опърничавите през февр. 2019. В гл. роли: С. Лютаков, А. Левордашка ; Режисьор Г. Костов.

   ISBN 978-954-305-473-2 

  

Сист. No: 96002

- 42 -

Кр/886.7-31/З-26ЦБ 114341

Закеф, Драско

   Мечтател : Роман / Драско Закеф . - Ст. Загора : Кота, 2018 . - 192 с. ; 22 см

   Драско Закеф - псевд. на Младен Стоянов.

   ISBN 978-954-305-479-4 

  

Сист. No: 96004

- 43 -

Кр/886.7-32/К 12, П/886.7-32/К 12ЦБ 114344

Кавалджиев, Антон Танев

   Детството на една река : Разкази, есета / Антон Кавалджиев . - Ст. Загора : Лаген, 2018 (Ст. Загора : Литера принт) . - 160 с. : с ил. ; 20 см

   Съдържа и Разказите на Антон Кавалджиев / Т. Митев.

   ISBN 978-954-346-120-2 

  

Сист. No: 96008

- 44 -

П/886.7-8/М 31ЦБ 114360

Мариновски, Димитър

   Кадънин бук : Легенди, разкази и умотворения / Димитър Мариновски . - 5. изд. . - Смоленск : Принта-КОМ, 2018 . - 72 с., 1 л. : портр. ; 20 см

   Съдържа и За авт. / М. Сираков, А. Алюшева.

   ISBN 954-9948-13-7 

   ISBN 954-9948-13-7 4 ! 

  

Сист. No: 96026

- 45 -

П/886.7-31/С 96ЦБ 114372

Сълов, Владимир Стоянов

   Тракийският код : Роман / Владимир Сълов . - Пловдив : Жанет 45, 2018 . - 296 с. : с ил., к. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-186-467-6 

  

Сист. No: 96041

- 46 -

ДТ/886.7-312.9/Ф 43, П/886.7-312.9/Ф 43ЦБ 114331

Феъри, Ел

   Академия за магьосници : [Роман] / Ел Феъри . - [София] : Бард, 2018 ([София] : Алианс Принт) . - 728 с. : с ил. ; 24 см

   Ел Феъри - псевд. на Вероника Везенкова.

   ISBN 978-954-655-898-5 

  

Сист. No: 95991

Чужда художествена литература

- 47 -

Д/875-21/С 53ЦБ 114404

Софокъл

   Антигона : Трагедия / Софокъл ; Прев. [от старогр.] Пенчо Славейков . - София : Пан, 2005 ([София] : Инвестпрес) . - 96 с. ; 20 см . -  (Поредица Кн. за ученика)

   Съдържа и Бел. ; "Антигона" на Софокъл / А. Ничев ; Други произведения на Софокъл / С. Радциг ; Животът на Софокъл.

   ISBN 954-657-456-2 

   ISBN 978-954-657-456-5 

  

Сист. No: 96079

- 48 -

П/820(73)-312.4/П 28ЦБ 114427

Патерсън, Джеймс

   Лондонски мостове : Роман / Джеймс Патерсън ; Прев. от англ. Стамен Стойчев, Диана Кутева . - Пловдив : Хермес, 2006 (Хасково : Полиграфюг) . - 320 с. ; 20 см . -  (Мегаселър Хермес)

   

   ISBN 978-954-26-0401-3 

   ISBN 954-26-0401-7 

  

Сист. No: 96104

- 49 -

П/820-31/М 19ЦБ 114443

Макюън, Иън

   Дете във времето : [Роман] / Иън Макюън ; Прев. от англ. Иглика Василева . - София : Колибри, 2011 ([София] : Симолини) . - 256 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-529-969-8 (Colibri)

  

Сист. No: 96123

- 50 -

П/820(73)-94/Г 80ЦБ 114416

Гренън, Конър

   Малките принцове / Конър Гренън ; Прев. [от англ.] Ангелин Мичев . - Пловдив : Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг) . - 304 с., [4] л. цв. фотогр. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-1188-2 

   ISBN 954-26-1188-9 

  

Сист. No: 96093

- 51 -

П/820(73)-31/К 90ЦБ 114354

Кренц, Джейн Ан

   Реката знае : [Роман] / Аманда Куик ; Прев. от англ. Нина Рашкова . - София : Плеяда, 2014 . - 296 с. ; 20 см . -  (Съвр. романтична проза)

   Аманда Куик - псевд. на Джейн Ан Кренц.

   ISBN 978-954-409-340-2 

  

Сист. No: 96019

- 52 -

П/839.6-312.4/Х 63ЦБ 114376

Холт, Ане и др.

   Мъждене : [Роман] / Ане Холт, Евен Холт ; Прев. от норв. Ева Кънева . - [София] : Емас, [2015] . - 440 с. ; 20 см . -  (Сер. Криминале)

   

   ISBN 978-954-357-293-9 

  

Сист. No: 96045

- 53 -

П/830-8/А 37, Ч/830-8/А 37ЦБ 114313

Айнщайн, Алберт

   Как виждам света / Алберт Айнщайн ; Прев. от англ. Димитър Николов ; Предг. Нийл Бергер . - София : Ciela, 2018 ([В. Търново] : Абагар) . - 192 с. ; 20 см

   Авт. на предг. към първото изд. представен като Дж. Х. - Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-28-2764-1 (Сиела)

  

Сист. No: 95970

- 54 -

П/882-94/А 52ЦБ 114322

Алексиевич, Светлана Александровна

   Цинковите момчета : [Литературна хроника] / Светлана Алексиевич ; Прев. от рус. Боян Станков ... [и др.] . - София : Paradox, 2018 . - 324 с. ; 21 см

   Други прев: С. Комогорова-Комата, А. Петрова.

   ISBN 978-954-553-264-1 (Парадокс)

  

Сист. No: 95982

- 55 -

П/894.35-311.6/А 58ЦБ 114323

Алтънйелеклиоглу, Демет

   Нурбану: Снахата на Хюрем : [Ист. роман] / Демет Алтънйелеклиоглу ; Прев. от тур. Айгюн Ертюрк . - Пловдив : Летера, 2018 (Пловдив : Булвест принт) . - 580 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-179-102-6 

  

Сист. No: 95983

- 56 -

П/820-31/Б 26ЦБ 114325

Барнет, Дейвид М.

   Киноклуб на самотните сърца : [Роман] / Дейвид М. Барнет ; Прев. [от англ.] Илияна Бенова-Бени . - София : Кръгозор, 2018 (София : Алианс принт) . - 328 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-771-407-6 

  

Сист. No: 95985

- 57 -

П/869.0(81)-31/Б 28ЦБ 114314

Баталя, Марта

   Невидимият живот на Еуридисе Гузмао : [Роман] / Марта Баталя ; Прев. от португ. Снежина Томова . - София : Колибри, 2018 ([София] : Инвестпрес) . - 192 с. ; 20 см

   С бел. на авт.

   ISBN 978-619-02-0341-4 (Colibri)

  

Сист. No: 95971

- 58 -

П/830(494)-31/Б 40ЦБ 114368

Берфус, Лукас

   Обезумял : Роман / Лукас Берфус ; Прев. от нем. Владко Мурдаров . - София : Black Flamingo, 2018 ([София] : Инвестпрес) . - 136 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7362-36-7 (Блек Фламинго)

  

Сист. No: 96036

- 59 -

П/820(73)-94/Б 44ЦБ І 12099

Бийм, Кристи Уилсън

   Чудеса от небето : Удивителната история на едно малко момиче, нейното пътуване до небето и смайващата история на изцелението и / Кристи Уилсън Бийм ; Прев. от англ. Ирина Манушева . - София : Кибеа, 2018 (София : Симолини-94) . - 200 с. : с портр. ; 18 см

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-474-822-7 

  

Сист. No: 96034

- 60 -

П/840-31/Б 44ЦБ 114351

Бине, Лоран

   Седмата функция на езика : [Роман] / Лоран Бине ; Прев. от фр. Владимир Сунгарски . - София : Paradox, 2018 . - 484 с. ; 21 см

   Съдържа и Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 1 ; В Помощ на читателя : Реални персонажи, станали прототипи на героите, които движат дейстивето на романа. "Допълнителни персонажи" (по У. Еко) - също реални, без пряко участие в действието на романа, които пресъздават духа на епохата ; Няколко думи за прев. на тази кн.

   ISBN 978-954-553-236-8 (Парадокс)

  

Сист. No: 96016

- 61 -

П/860(85)-31/В 22ЦБ 114328

Варгас Льоса, Марио

   Възхвала на мащехата : [Роман] / Марио Варгас Льоса ; Прев. от исп. Боряна Цонева . - София : Colibri, 2018 ([София] : Инвестпрес) . - 192 с., 1 л. портр. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-02-0323-0 (Колибри)

  

Сист. No: 95988

- 62 -

П/820(73)-312.4/Г 84ЦБ 114310

Гришам, Джон

   Разплата : Роман / Джон Гришам ; Прев. от англ. Надежда Розова . - София : Обсидиан, 2018 (В. Търново : Абагар) . - 480 с. ; 21 см

   Съдържа и Бел. на авт.

   ISBN 978-954-769-463-7 

  

Сист. No: 95966

- 63 -

ДТ/820(73)-312.9/Д 50, П/820(73)-312.9/Д 50ЦБ 114326

Джей-Джоунс, С.

   Зимна песен : [Роман] / С. Джей-Джоунс ; Прев. от англ. Теодора Давидова . - София : Емас, [2018] . - 416 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-357-392-9 

  

Сист. No: 95986

- 64 -

П/850-31/К 40ЦБ 114317

Каризи, Донато

   Шепнещият : [Роман] / Донато Каризи ; Прев. от итал. Иво Йонков . - София : Рива, [2018] ([София] : Булвест принт) . - 444 с. ; 21 см

   С бел. на авт.

   ISBN 978-954-320-648-3 

  

Сист. No: 95976

- 65 -

П/820(73)-312.4/К 97ЦБ 114388

Къслър, Клайв и др.

   Тайната на фараоните : [Роман] / Клайв Къслър, Греъм Браун ; Прев. [от англ. ез.] Боряна Даракчиева . - София : Pro book, 2018 . - 416 с. ; 21 см . -  (Архивите на НАМПД. Приключенията на Кърт Остин)

   

   ISBN 978-619-7502-05-3 [Про бук]

  

Сист. No: 96058

- 66 -

П/860-31/Л 46ЦБ 114327

Леон, Мигел де

   Да обичаш като Артуро Кинер : [Роман] / Мигел де Леон ; Прев. [от исп. ез.] Веселка Ненкова . - София : Кръгозор, 2018 (София : Алианс Принт) . - 480 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-771-405-2 

  

Сист. No: 95987

- 67 -

П/820-31/Л 93ЦБ 114324

Лъптън, Розамънд

   Тишина : [Роман] / Розамънд Лъптън ; Прев. от англ. Мария Чайлд . - София : Enthusiast, 2018 ([София] : Ропринт) . - 328 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-164-280-9 (Ентусиаст)

  

Сист. No: 95984

- 68 -

ДТ/820(73)-31/М 39ЦБ 114398

Матисън, Ричард Бъртън

   Дяволската къща : [Роман] / Ричард Матисън ; Прев. от англ. Коста Сивов ; Отг. ред. Иван Атанасов . - София : Изток-Запад, 2018 . - 288 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-01-0372-1 

  

Сист. No: 96070

- 69 -

П/820(73)-31/О-51ЦБ 114362

Олсън, Нийл

   Прокълнатата картина : [Роман] / Нийл Олсън ; Прев. от англ. Александър Маринов-Санчо . - София : Millenium, 2018 ([София] : Инвестпрес) . - 272 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-515-459-1 (Милениум)

  

Сист. No: 96029

- 70 -

П/820(73)-312.4/П 28ЦБ 114312

Патерсън, Джеймс

   Целуни момичетата : Роман / Джеймс Патерсън ; Прев. от англ. Огнян Алтънчев . - [Пловдив] : Хермес, 2018 ([София] Алианс Принт) . - 360 с. ; 20 см . -  (Сер. Мегаселър)

   

   ISBN 978-954-26-1863-8 

  

Сист. No: 95969

- 71 -

П/820-312.9/П 84ЦБ І 12100

Пратчет, Тери и др.

   Дългата война : [Роман] / Тери Пратчет, Стивън Бакстър ; Прев. [от англ.] Петър Нинов . - [София] : Архонт-В, [2018] ([София] : Булвест Принт) . - 548 с. ; 18 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-422-109-6 

  

Сист. No: 96073

- 72 -

П/882-312.4/П 93ЦБ 114321

Пучков, Лев Николаевич

   Бойна порода : Роман / Лев Пучков ; Прев. от рус. Ива Николова . - [Пловдив] : Хермес, 2018 ([София] : Алианс принт) . - 399 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Специален отряд)

   

   ISBN 978-954-26-1866-9 

  

Сист. No: 95981

- 73 -

П/820(73)-94/С 30ЦБ 114441

Седарис, Дейвид

   Един ден аз говори красиво / Дейвид Седарис ; Прев. [от англ.] Гергана Дечева . - София : МОНТ, [2018] . - 256 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-619-169-178-4 

  

Сист. No: 96121

- 74 -

ДТ/820-31/С 30ЦБ 114399

Сейлзбъри, Мелинда

   Дъщерята на Грехоядката : [Роман] / Мелинда Сейлзбъри ; Прев. [от англ.] Михаил Балабанов . - София : Дуо Дизайн, [2018] . - 362 с. : с портр. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и Биогр. данни за авт.

   ISBN 978-954-8396-86-8 (Duo Design)

  

Сист. No: 96071

- 75 -

П/820-31/С 91ЦБ 114386

Суон, Карън

   Коледна тайна : [Роман] / Карън Суон ; Прев. от англ. Надя Златкова . - София : Ciela, 2018 ([София] : Алианс Принт) . - 460 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2753-5 (Сиела)

  

Сист. No: 96056

- 76 -

П/839.7-31/У 51ЦБ 114381

Улберг Вестин, Габриела

   Миналото не забравя : [Роман] / Габриела Улберг Вестин ; Прев. [от швед.] Анелия Петрунова . - София : Ера, 2018 ([София] : Експертпринт) . - 375 с. ; 20 см . -  (Сер. Северно сияние)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-389-496-3 

  

Сист. No: 96051

- 77 -

П/820(73)-31/У 67ЦБ 114361

Уокър, Алис

   Пурпур : [Роман] / Алис Уокър ; Прев. от англ. Надежда Розова ; С предг. [от авт.]  . - София : Orange books, 2018 ([София] : Мултипринт) . - 304 с. ; 20 см

   Orange books - запазена марка на Еспо груп ЕООД.

   ISBN 978-619-171-072-0 (Ориндж Букс)

  

Сист. No: 96028

- 78 -

П/820-312.4/Ф 69ЦБ 114315

Фолет, Кен

   Обратно броене : [Роман] / Кен Фолет ; Прев. [от англ. ез.] Огнян Алтънчев . - София : Артлайн Студиос, 2018 . - 390 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-193-135-4 

  

Сист. No: 95973

- 79 -

ДТ/820(73)-31/Х 93, П/820(73)-31/Х 93ЦБ 114031

Хувър, Колийн

   Без Мерит : [Роман] / Колийн Хувър ; Прев. [от англ. ез.] Вера Паунова . - София : Ибис, 2018 ([София] : Симолини) . - 276 с. ; 21 см . -  (Кол. Избрани съвр. любовни романи)

   

   ISBN 978-619-157-281-6 

  

Сист. No: 95639

- 80 -

П/820(71)-31/Ш 37ЦБ 114392

Шарма, Робин С.

   Клуб "5 сутринта" : Грабни утрото. Извиси живота си / Робин Шарма ; Прев. [от англ.] Илиян Лолов ; Ил. Мей Бесъм, Лола Ландекик . - [София] : Екслибрис, [2018] ([София] : Симолини 94) . - 367 с. : с ил., диагр. ; 20 см

   Имената на прев. и ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Съдържа и Бел. от авт. + Посвещение ; За авт.

   ISBN 978-619-7115-34-5 

  

Сист. No: 96062

- 81 -

П/894.35-311.6/Ш 41ЦБ 114332

Шафак, Елиф

   Огледалата на града : [Роман] / Елиф Шафак ; Прев. от тур. ез. Севджан Кендже . - София : Анишър Егмонт, 2018 (Добрич : Фолиарт) . - 350 с. ; 24 см

   Анишър - импринт на Егмонт България. - Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-27-2244-1 (Егмонт България)

  

Сист. No: 95992

- 82 -

ДТ/839.6-322.9/Е 23, П/839.6-322.9/Е 23ЦБ 114330

Егеланд, Том

   Голяма книга на духовете / Том Егеланд ; Прев. от норв. Ралица Тачева ; Ил. Мариус Ренберг . - [София] : Персей, 2019 . - 256 с. : с ил. ; 24 см

   Съдържа и Няколко думи от авт. ; За авт. ; За худ.

   ISBN 978-619-161-191-1 

  

Сист. No: 95990

- 83 -

П/820(73)-312.4/К 84ЦБ 114442

Конъли, Майкъл

   Дълга тъмна нощ : [Роман] / Майкъл Конъли ; Прев. [от англ.] Иван Златарски . - [София] : Бард, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 400 с. ; 20 см . -  (Кралете на трилъра)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-655-900-5 

  

Сист. No: 96122

- 84 -

П/820(73)-31/М 19ЦБ 114438

Маклейн, Сара

   Греховно предложение : [Роман] / Сара Маклейн ; Прев. [от англ. ез.] Диана Кутева . - София : Ибис, 2019 ([София] : Симолини) . - 395 с. ; 21 см . -  (Кол. Златни ист. любовни романи)

   

   ISBN 978-619-157-284-7 

  

Сист. No: 96117

- 85 -

П/840(493)-31/Н 92ЦБ 114365

Нотомб, Амели

   Попитай сърцето : [Роман] / Амели Нотомб ; Прев. от фр. Светла Лекарска . - София : Колибри, 2019 ([София] : Инвестпрес) . - 127 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-02-0343-8 (Colibri)

  

Сист. No: 96032

- 86 -

П/820(71)-312.4/П 34ЦБ 114311

Пени, Луиз

   Красива мистерия : [Роман] / Луиз Пени ; Прев. [от англ. ез.] Калина Лазарова . - София : СофтПрес, 2019 ([Добрич] : ФолиАрт) . - 448 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Разследванията на инспектор Гамаш)

   

   ISBN 978-619-151-460-1 

  

Сист. No: 95968

- 87 -

ДТ/820(73)-312.9/Р 58ЦБ 114434

Ригс, Рансъм

   Атлас на дните : [Роман] / Рансъм Ригс ; Прев. [от англ.] Юлиян Стойнов . - [София] : Бард, 2019 ([София] : Мултипринт) . - 448 с. : с ил. ; 22 см . -  ([Поредица] Чудатите деца на мис Перигрин ; Кн. 4)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-901-2 

  

Сист. No: 96113

- 88 -

П/820(73)-312.6/С 20ЦБ 114397

Сасън, Джийн

   Една арабска принцеса : Светлини сред сенките : [Роман] / Джийн Сасън ; Прев. от англ. Адриана Момчилова . - София : Ера, 2019 ([София] : Експертпринт) . - 296 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и Бел. от Д. Сасън ; Въвед. от принцеса Султана ал Сауд ; Прил. ; Всичко за Д. Сасън.

   ISBN 978-954-389-497-0 

  

Сист. No: 96068

Детска художествена литература

- 89 -

Д/886.7-93-32/М 72ЦБ 114409

Митов, Богдан Вълов

   Хитруша : Повест [за деца] / Богдан Митов ; Худож. Николай Стоянов . - София : Бълг. писател, 1970 (София : Т. Димитров) . - 96 с. : с ил. ; 20 см

   Името на худож. отбелязано в изд. каре.

  

Сист. No: 96084

- 90 -

Д/886.7-93-91/З-73ЦБ 114414

Златина, Галина

   Храбрият шивач : [Приказка] /  [По] Братя Грим [Вилхелм и Якоб] ; Адапт. Галина Златина ; Худож. Галин Георгиев, Светлана Князева . - [София] : Златното пате, [2008] . - [8] с. : с цв. ил. ; 22х25 см . -  ([Поредица] Стъпка по стъпка)

   Галина Златина - псевд. на Галина Йорданова Златарева. - Кор. опис.

   ISBN 978-954-431-327-2 

  

Сист. No: 96089

- 91 -

Д/882-93-34/П 87ЦБ 114407

Приказки за деца от 2 до 5 години  : Кн. 1 - /  Ил. Игор Приходкин ; Прев. [от рус.] Миглена Златарева ; Ред. и стихове Галина Златина . - София : Златното пате, 2010 - (София : Образование и наука) . - 24 см

   

   ISBN 978-954-431-708-9 

   Кн. 3 . - 2011 . - 78 с. : с цв. ил.

   Съдържа приказките: Петлето със златното гребенче ; Маша и мечокът ; Красавицата Мария и разбойникът ; Болен здрав носи ; Баба Яга и Даря ; Кашчей Безсмъртни.

  

Сист. No: 96082

- 92 -

Д/820/899-93-91/С 48ЦБ 114405

Снежанка  : [Приказка] /  Худож. Спас Спасов . - [София] : Пан, 2012 . - [8] с. : с цв. ил. ; 24х22 см . -  (Поредица Моята първа приказка)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-660-136-0 

  

Сист. No: 96080

- 93 -

Д/886.7-93-91/И 85ЦБ 114406

Йотова, Христина Ценкова

   Руски народни приказки /  Подбор и лит. обраб. Христина Йотова . - София : СофтПрес, 2013 ([Добрич] : ФолиАрт) . - 112 с. : с ил. ; 24 см . -  (Приказна съкровищница)

   Съдържа: Василиса Прекрасна ; Златната рибка ; Царкинята жаба ; Вълшебният пръстен ; Морският цар и Василиса Премъдра ; Баба Яга ; Иван царският син и сивият вълк ; Медното, сребърното и златното царство ; По заповед на щуката ; Иди не знам къде и донеси не знам какво.

   ISBN 978-619-151-046-7 

  

Сист. No: 96081

- 94 -

Д/820(73)-93-91/Б 24ЦБ 114412

Бамби  /  Прев. [от англ.] Лили Илиева . - 6. допеч. . - София : Егмонт, 2016 (София : Лито Балкан) . - 80 с. : с цв. ил ; 23 см . -  ([Поредица] Егмонт Чародейства)

   Изд. на Wolt Disney.

   ISBN 978-954-446-380-9 

  

Сист. No: 96087

- 95 -

Д/886.7-93-34/К 33ЦБ 114413

Каралийчев, Ангел Иванов

   Приказки / Ангел Каралийчев ; Ил. Борис Николов Стоилов . - Пловдив : Хермес, 2016 (Костинброд : Мултипринт) . - 80 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Сер. Майстори на приказката)

   Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа приказките: Който не работи, не трябва да яде ; Глупавият вълк ; Тримата братя и златната ябълка ; Юначето петле ; Житената питка ; Нероден Петко ; Майчина сълза ; Юнакът със звезда на челото и неговият рогат кон ; Неволята ; Момичето със сълзи от бисер ; Солта е най-скъпото ; Мечката и лошата дума ; Старите хора.

   ISBN 978-954-26-1211-7 

  

Сист. No: 96088

- 96 -

Д/830-93-34/А 63ЦБ 114382

Амфт, Диана

   Малкото паяче Отвратко: Ваканция на село : [Приказка] / Диана Амфт ; Ил. Мартина Матос ; Прев. [от нем.] Василка Ванчева . - [София] : Емас, [2018] . - [28] с. : с цв. ил. ; 24х21 см

   Името на прев. отбелязано гърба на предзагл. с. - Съдържа и Биогр. данни за авт. и ил.

   ISBN 978-954-357-386-8 

  

Сист. No: 96052

- 97 -

Д/830-93-34/А 63ЦБ 114383

Амфт, Диана

   Малкото паяче Отвратко : [Приказка] / Диана Амфт ; Ил. Мартина Матос ; Прев. [от нем.] Василка Ванчева . - [София] : Емас, [2018] . - [28] с. : с цв. ил. ; 24х21 см

   Името на прев. отбелязано гърба на предзагл. с. - Съдържа и Биогр. данни за авт. и ил.

   ISBN 978-954-357-387-5 

  

Сист. No: 96053

- 98 -

Д/886.7-93-31/А 75ЦБ 114355

Антонова, Катя

   Феята от захарницата: Четиринайсет ванилии и половина : [Роман за деца] / Катя Антонова ; Ил. Мила Лозанова . - София : Рибка, 2018 ([София] : Дедракс) . - 144 с. : с ил. ; 23 см

   Катя Антонова - псевд. на Екатерина Николова Борисова.

   ISBN 978-619-7131-41-3 

  

Сист. No: 96021

- 99 -

Д/820-93-34/Б 47ЦБ 114391

Блайтън, Инид

   Зимни приказки / Инид Блайтън ; Прев. от англ. Явор Недев . - София : Ciela, 2018 ([София] : Алианс Принт) . - 300 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2778-8 (Сиела)

  

Сист. No: 96061

- 100 -

Д/820(73)-93-34/Б 80ЦБ II 7235

Бредбъри, Рей Дъглас

   Нявгабъде : Кн. за смели мечтатели / Рей Бредбъри ; Ил. Мира Мирославова ; Прев. [от англ.] Десислава Сивилова . - [София] : БГкнига, 2018 ([София] : Пулсио Принт) . - 44 с. : с цв. ил. ; 30 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-229-016-0 

  

Сист. No: 96037

- 101 -

Д/820-93-91/Д 52ЦБ 114401

Джордан, Андрю

   Виктор и Рудниците на цар Соломон / Андрю Джордан ; По Хенри Хагард ; Ил. Даниел Рос . - София : Архипелаг, 2018 . - 160 с. : с ил. ; 20 см . -  (Библ. Приключения : Виктор и... нов живот за старите романи ; 1)

   Името на ил. отбелязано в изд. каре.

   ISBN 978-954-456-024-9 

  

Сист. No: 96075

- 102 -

Д/850-93-32/К 25ЦБ 114378

Кантини, Барбара

   Мортина : История, от която да умреш от смях /  Текст и ил. Барбара Кантини ; Прев. от итал. Вера Петрова . - София : Кибеа, 2018 . - [48] с. : с цв. ил. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и Биогр. данни за авт.

   ISBN 978-954-474-825-8 

  

Сист. No: 96047

- 103 -

Д/820(73)-93-312.9/К 47ЦБ 114329

Кауфман, Ейми и др.

   Обсидио : Досието Illuminae_03 / Ейми Кауфман, Джей Кристоф ; Ил. Мари Лу ; Прев. от англ. ез. Александър Маринов . - София : Егмонт България, 2018 (Костинброд : Мултипринт) . - 618 с. : с ил. ; 21 см . -  ([Поредица Илумине] ; 3)

   

   ISBN 978-954-27-2189-5 

  

Сист. No: 95989

- 104 -

Д/820(73)-93-94/К 54ЦБ 114393

Кини, Джеф

   Кинодневникът на един дръндьо : Как Грег Хефли покори Холивуд / Джеф Кини ; Прев. [от англ.] Михаил Балабанов . - София : Дуо Дизайн, [2018] . - 250 с. : с ил., цв. фотогр. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8396-88-2 (Duo Design)

  

Сист. No: 96063

- 105 -

Д/860-93-31/К 86ЦБ 114444

Костас, Ледисия

   Верн и тайният живот на жените-растения : [Роман за деца] / Ледисия Костас ; Прев. от исп. Ангелина Димитрова . - [София] : Тонипрес-Ай, 2018 . - 176 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7002-14-0 

  

Сист. No: 96124

- 106 -

Д/820(417)-93-312.9/Л 21ЦБ 114350

Ланди, Дерек

   Скълдъгъри Плезънт : Полунощ : [Роман] / Дерек Ланди ; Прев. [от англ.] Боряна Даракчиева . - София : Артлайн Студиос, 2018 . - 454 с. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-193-136-1 (Artline Studios)

  

Сист. No: 96015

- 107 -

ДТ/820-93-31/Л 45ЦБ 114380

Ленард, Мая Габриел

   Момчето и бръмбарите : [Роман за деца] / М. Г. Ленард ; Ил. Джулия Сарда ; Прев. [от англ.] Михаил Балабанов . - София : Дуо Дизайн, [2018] . - 335 с. : с ил. ; 20 см

   Имената на ил, прев. отбелязани на гърба на загл. с. - Съдържа и Речник на ентомолога ; Биогр. данни за авт.

   ISBN 978-954-8396-87-5 (Duo Design)

  

Сист. No: 96050

- 108 -

Д/886.7-93-31/Л 52ЦБ 114384

Лечева, Жени

   Тайният ключ или приключенията на Тит и Ярмина : Роман за деца / Жени Лечева ; Худож. Жени Лечева . - София : Захарий Стоянов, 2018 . - 120 с. : с ил. ; 24х21 см

   

   ISBN 978-954-09-1313-1 

  

Сист. No: 96054

- 109 -

Д/820-93-91/М 31ЦБ 114402

Мари-Ом, Ан

   Виктор и Черната стрела / Ан Мари-Ом ; По Робърт Луис Стивънсън ; Ил. Вик Ки . - София : Архипелаг, 2018 . - 160 с. : с ил. ; 20 см . -  (Библ. Приключения : Виктор и... нов живот за старите романи ; 2)

   Името на ил. отбелязано в изд. каре.

   ISBN 978-954-456-025-6 

  

Сист. No: 96076

- 110 -

Д/820-93-91/М 31ЦБ 114403

Мари-Ом, Ан

   Виктор и Изгубеният свят / Ан Мари-Ом ; По Артър Конан Дойл ; Ил. Глен Джордж . - София : Архипелаг, 2018 . - 160 с. : с ил. ; 20 см . -  (Библ. Приключения : Виктор и... нов живот за старите романи ; 4)

   На гърба на загл. с. погрешно отбелязан като авт. Андрю Джордан ; Името на ил. отбелязано в изд. каре.

   ISBN 978-954-456-026-3 

  

Сист. No: 96078

- 111 -

Д/894.511-93-31/Р 58ЦБ 114369

Риго, Бела

   Необикновените приключения на Аладар Мейзга : [Роман за деца] / Бела Риго ; [По сценарий на] Йожеф Ромхани, Йожеф Неп ; Прев. от унг. Юлия Крумова ; Ил. Бела Терновски ... [и др.] . - София : Лист, 2018 ([София] : Симолини 94) . - 144 с. : с цв. ил. ; 21 см

   Имената на ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ил.: Л. Чакович, М. Вейгерт. - По едноименният сериал на студио PannoniaFilm.

   ISBN 978-619-7350-35-7 

  

Сист. No: 96038

- 112 -

Д/886.7-93-34/С 38ЦБ 114364

Сиромахов, Иво Божанов

   Приказки от планината / Иво Сиромахов ; Ил. Милослава Найденова . - София : Ciela, 2018 ([София] : Алианс Принт) . - 140 с. : с цв. ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2773-3 (Сиела)

  

Сист. No: 96031

- 113 -

Д/886.7-93-94/Т 19ЦБ 114316

Тайните на пакта  / Цветелин Попов ... [и др.] . - София : ОЗ Books, 2018 ([Костинброд] : Мултипринт) . - 160 с. : с ил. ; 21 см

   Др. авт.: В. Калчев, В. Калинчев, Д. Димитров, Д. Чолаков, Н. Димитров, П. Чолаков, П. Иванов, Д. Иванов, Д. Кожухаров, З. Балабанов. - Съдържа и Най-гледаните и любими видеа на пакта.

   ISBN 978-619-7511-02-4 (ОЗ Букс)

  

Сист. No: 95975

- 114 -

Д/820-93-31/У 69ЦБ 114400

Уолямс, Дейвид

   Голямото бягство на дядо : [Роман за деца] / Дейвид Уолямс ; Ил. Тони Рос ; Прев. [от англ.] Михаил Балабанов . - [София] : Дуо Дизайн, [2018] . - 463 с. : с ил. ; 20 см

   Съдържа и Речник.

   ISBN 978-954-8396-91-2 (Duo Design)

  

Сист. No: 96074

- 115 -

Д/882-93-32/У 82ЦБ 114385

Успенски, Едуард Николаевич

   Лелята на чичо Фьодор или Бягството от Простоквашино : Повест приказка / Едуард Успенски ; Прев. [от рус.] Татяна Балова ; Худож. Кристина Иванова . - София : Дамян Яков, 2018 (В. Търново : Абагар) . - 128 с. : с ил. ; 22 см

   Името на худож. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-527-623-1 

  

Сист. No: 96055

- 116 -

Д/820-93-31/Х 38ЦБ 114320

Хейг, Мат

   Момче на име Коледа : [Роман] / Мат Хейг ; Ил. Крис Мулд ; Прев. [от англ. ез.] Мая Ненчева . - [София] : Прозорче, [2018] ([София] : Инвестпрес) . - 288 с. : с ил. ; 20 см

   Прозорче - запазена марка на изд. Прозорец.

   ISBN 978-954-733-995-8 (Прозорец)

  

Сист. No: 95980

- 117 -

Д/883-93-34/Ч 93ЦБ 114356

Чуб, Наталия

   Пътешествието на листенцето : [Приказка] / Наталия Чуб ; Худож. Ина Масляк ; Прев. от рус. ез. Здравка Петрова . - [Пловдив] : Коала прес, 2018 (В. Търново : Абагар) . - [32] с. : с цв. ил. ; 22х22 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-619-7134-86-5 

  

Сист. No: 96022

- 118 -

Д/883-93-34/Ч 93ЦБ 114375

Чуб, Наталия

   Не плачи, Бетси! : [Приказка] / Наталия Чуб ; Ил. Алексея Черепанова ; Прев. от рус. ез. Здравка Петрова . - [Пловдив] : Коала прес, 2018 (В. Търново : Абагар) . - [32] с. : с цв. ил. ; 22х22 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-619-7134-87-2 

  

Сист. No: 96044

Детска отраслова литература

- 119 -

Д/087.5:001/Г 50ЦБ II 7239

Гифърд, Клайв

   Виж ти! : Повече от 1500 изумителни факта : Светът около нас, представен в сравнения / Клайв Гифърд ; Ил. Пол Бостън ; Прев. [от англ. ез.] Ирина Манушева, Антон Татаров ; Консултант Златозар Николаев Боев . - [София] : Фют, 2018 (Китай) . - 96 с. : с цв. ил. ; 30 см

   

   ISBN 978-619-199-364-2 

  

Сист. No: 96072

- 120 -

Д/087.5:911.375/Д 52ЦБ II 7233

Джоунс, Роб Лойд

   Прочути градове : [Енциклопедия за деца] /  Текст Роб Лойд Джоунс ; Ил. Дейвид Хенкок ; Прев. [от англ.] Албена Раленкова . - София : Фют, 2018 (Китай) . - 14с. : с цв. ил. и повдигащи се капачета ; 28 см . -  ([Поредица] Разгледайте отвътре!)

   Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

   ISBN 978-619-199-357-4 

  

Сист. No: 96020

- 121 -

Д/087.5:630.1/Л 40ЦБ 114366

Лейси, Мина

   Джунглата : [Енциклопедия за деца] /  Текст Мина Лейси ; Ил. Брендън Кеърни ; Прев. [от англ.] Албена Раленкова . - София : Фют, 2018 (Китай) . - [12] с. : с цв. ил. и повдигащи се капачета ; 22х20 см . -  ([Поредица] Откриватели)

   Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

   ISBN 978-619-199-352-9 

  

Сист. No: 96033

- 122 -

Д/087.5:53/М 28ЦБ II 7238

Манфио, Серджо и др.

   Забавни експерименти с Лео да Винчи : Книга за бъдещи учени /  По идея на Серджо Манфио, Франческо Манфио ; Текст Лаура Разабони ; Ил. Лоренцо Багати ; Прев. [от англ. ез.] Корнелия Лозанова . - [София] : Пан, [2018] . - 62 с. : с цв. ил. ; 28 см

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-660-970-0 

  

Сист. No: 96069

- 123 -

Д/087.5:608/Р 91ЦБ II 7237

Ружичка, Олдрич

   Как се прави това? / Олдрич Ружичка ; Ил. Александра Хетмерова ; Прев. [от чеш.] Антон Татаров . - София : Фют, б. г. . - [12] с. : с цв. ил., разгъващи се, с вградени кн. ; 27х24 см

   

  

Сист. No: 96065

География

- 124 -

Ч/914.97/И 21ЦБ 114337

Иванов, Анко Илиев

   Природна география на Балканския полуостров / Анко Иванов ; С предг. от авт.  . - София : Славина, 2018 . - 327 с. : с ил., к., диагр. ; 24 см

   Библиогр. с. 315 - 326.

   ISBN 978-954-2980-18-6 

  

Сист. No: 95998

История

- 125 -

П/943.0/Б 81ЦБ 114394

Бризар, Жан-Кристоф и др.

   Истината за смъртта на Хитлер / Жан-Кристоф Бризар, Лана Паршина ; Прев. от фр. Гриша Атанасов . - София : Ciela, 2018 ([София] : Алианс Принт) . - 296 с. : с ил., факс. ; 23 см

   Съдържа и Бел. относно архивите.

   ISBN 978-954-28-2754-2 (Сиела)

  

Сист. No: 96064

- 126 -

П/949.72.051/Б 28ЦБ 114389

Кох, Адолф

   Княз Александър Батенберг : Истината за царуването му / Адолф Кох ; Прев. от рум. Иван Н. Николов ; Предг. Лилия Пекова . - София : БИ 93, 2018 ([София] : Дедракс) . - 256 с. ; 21 см

   Името на авт. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-619-7496-10-9 

  

Сист. No: 96059

- 127 -

Ч/949.72.042/Л 36ЦБ 114436

Макдермот, Мерсия

   Апостолът на свободата / Мерсия Макдермот ; Прев. от англ. ез. Иван Градинаров ; С увод от авт.  . - София : Труд, 2018 . - 367 с. : с портр. ; 21 см

   Бел. и библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-398-566-1 

   ISBN 954-398-566-9 

  

Сист. No: 96115

- 128 -

Ч/949.72.065/М 27ЦБ 114379

Манолов, Георги Любенов

   Политологически студии : Сборник / Георги Л. Манолов . - Пловдив : Висше у-ще по сигурност и икономика, 2018 . - 460 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Сб. посветен на 15-годишнината от създаването на ВУСИ - Пловдив.

   ISBN 978-619-7343-02-1 

  

Сист. No: 96048

- 129 -

Кр/908(497.23)(092)/М 31, П/908(497.23)(092)/М 31ЦБ 114349

Мариновски, Димитър

   Искри изпод пепелта на забравата : Житие и битие на Никола Сираков, Никола Каишев... / Димитър Мариновски ; С предисл. от авт.  . - Смолян : Принта-КОМ, 2018 . - 100 с. : с ил., портр., факс. (някои цв.) ; 30 см

   Съдържа и стихове от авт.

   ISBN 978-954-393-140-8 

  

Сист. No: 96014

- 130 -

Кр/929.52(497.23)/М 68ЦБ II 7231

Мирчев, Цветан Цонев

   Два рода - една родина : Мирчовия[т] род от [махала] Червените попове и Кусевия[т] род от Черганово и Мъглиж / Цветан Мирчев ; С предг. и послесл. от авт.  . - [Казанлък] : [Изд. авт.], 2018 . - 90 с. раздр. паг., 47 л. : сх. (някои сгънати) ; 30 см

   

  

Сист. No: 95993

- 131 -

Ч/908/М 75ЦБ 114435

Михалев, Иван Христов и др.

   [Сто и една] отбивки с деца : Идеи за семейни пътешествия България /  Текст и фотогр. Иван Михалев, Елина Цанкова . - София : Ciela, 2018 ([В. Търново] : Абагар) . - 320 с. : с цв. ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2768-9 (Сиела)

  

Сист. No: 96114

- 132 -

П/943.0/М 77ЦБ 114395

Млечин, Леонид Михайлович

   Как Адолф Хитлер покори Германия и половината свят / Леонид Млечин ; Прев. [от рус. ез.] Лиляна Мандаджиева ; С предг. от авт.  . - София : Паритет, 2018 . - 285 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-153-198-1 

  

Сист. No: 96066

- 133 -

П/904/П 17ЦБ 114377

Панайотов, Слави

   Топ мистериите на България / Слави Панайотов ; С предг. от авт.  . - София : ОЗ Books, 2018 . - 256 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 247 - 251.

   ISBN 978-619-7511-01-7 (ОЗ Букс)

  

Сист. No: 96046

- 134 -

П/949.72.05/.06/S 17, Ч/949.72.05/.06/S 17ЦБ II 7236

Saluti da... Italia e Bulgaria  : Mostra, Museo Etnografico Nazionale, 6 marzo - 6 giugno 2018 /  Testi Elka Mincheva ; Introd. Stefano Baldi ; Pref. Luigina Peddi . - [Sofia], 2018 . - 238 p. : ill. ; 27 cm

   Съдържа кол.: Архив Колориди - Рим, Народописен архив на Института за етнология и фолклористика с етногр. музей. - Изд. на Итал. култ. институт - София и БАН. Институт за етнология и фолклористика с етногр. музей. - Библиогр. с. 228 - 229 ; Опис на картичките на ИЕФЕМ (Институт за етнология и фолклористика с етногр. музей) с. 230 - 237.

  

Сист. No: 96049

Краезнание

- 135 -

Ч/001:061.25(497.235)(063)/Н 32ЦБ 114433
 Научна конференция с международно участие. Ст. Загора. 2005 

   Научна конференция с международно участие Стара Загора - 2005, 2 - 3 юни 2005 г. : Т. 1 - 6 . - Ст. Загора : Съюз на учените - Стара Загора, [2006] . - 24 см

   Прев. загл.: Scientific conference with international participation Stara Zagora - 2005 June 2 - 3, 2005. - Текст и на англ., рус. ез. - Библиогр. след някои докл. ; Рез на англ. ез.

   Т. 6. Педагогика. Обществени науки. История. Български език и литература. Богословски науки. Икономика /  Ред.  Петко Буюклиев ... [и др.] ; Предг.  Видьо Видев -  ([с. Богомилово, Старозагорско : СД Контраст]) . - 565 с. : с табл., диагр., к.

   Други ред. : Т. Ангелова, А. Рубенис, В. Меледжик, П.-Е. Митев, П. Моние, Г. Танев, К. Бенкова, Д. Марков, Е. Трайчев, И. Пенков, Ю. Яркова, Ц. Каснакова, Т. Шунанов ; Пълното име на Д. Марков е Димитър Марков Димитров, а на Е. Трайчев - Емил Трайчев Стоянов ; Ц. Каснакова известна като Цонка Илиева Каснакова-Иванова.

   ISBN 954-9329-24-0  (т. 6)

  

Сист. No: 96110

- 136 -

П/886.7-8/П 64ЦБ 114430

Подвързачов, Димитър Димитров

   Избрани произведения / Димитър Подвързачов ; Състав. Вихрен Чернокожев, Росица Чернокожева . - София : Изд. център Боян Пенев, 2009 ([София] : Изток-Запад) . - 264 с. ; 22 см . -  (Поредица Другата бълг. литература на XX в.)

   Изд. на БАН. Институт за лит. - Съдържа и Животописна скица ; Другата бълг. литература на ХХ в.: Д. Подвързачов / В. Чернокожев.

   ISBN 978-954-8712-54-5 

  

Сист. No: 96107

- 137 -

Кр/061.25(497.235)(091)/Д 59, П/061.25(497.235)(091)/Д 59, Ч/061.25(497.235)(091)/Д 59ЦБ 114432

Димитрова, Светла Бориславова и др.

   [Петдесет] 50 години Съюз на учените в Стара Загора 1961 - 2011 / Светла Димитрова, София Василева, Клавдия Йорданова ; Въвед. Видьо Видев ; Прев. на англ. ез. и адапт. Данко Тонев, Мария Сизова . - Ст. Загора : Съюз на учените - Стара Загора, 2011 ([Ст. Загора : Кота]) . - 336 с. : с ил., портр., факс. ; 23 см

   Авт. София Василева известна като София Илиева Василева-Вълчева ; Имената на прев. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Изд. на Съюз на учените в България. Клон Ст. Загора. - Текст и на англ. ез. - Библиогр. след някои гл.

   ISBN 978-954-9329-49-0 

  

Сист. No: 96109

- 138 -

ДТ/908/С 71, Кр/908/С 71, П/908/С 71ЦБ 114411

Стара Загора област - бъдеще в история и настояще  : [Книга-албум] /  Прев. на англ. Наташа Стоянова ... [и др.] . - [Ст. Загора] : ПР Студио, 2013 ([Ст. Загора] : 2М) . - [130] с. : с цв. ил. ; 23х23 см

   Други прев.: Е. Стоянов, Е. Тончев. - Изд. на Обл. администрация - Стара Загора.

  

Сист. No: 96086

- 139 -

Кр/886.7(081.2)/М 57, П/886.7(081.2)/М 57ЦБ 114343

Милев, Гео

   Септември ще бъде май : Избрани творби / Гео Милев ; Състав. Лъчезар Еленков . - София : Никола Вапцаров ; Тип-топ прес, 2015 . - 144 с. ; 20 см . -  (Библ. Простреляният Пегас ; 14)

   Гео Милев - псевд. на Георги Милев Касабов ; Името на състав. отбелязано в изд. каре ; Пълното име на състав. - Лъчезар Еленков Георгиев. - Съдържа и Непримиримият / Л. Еленков ; Кратък летопис на живота и творчеството на Г. Милев / Е. Фурнаджиева.

   ISBN 978-954-723-155-9 (Тип-топ прес)

  

Сист. No: 96006

- 140 -

Кр/886.7-1/Д 58, П/886.7-1/Д 58ЦБ 114342

Димитрова, Гергана Димитрова

   Дилижанс : Лирика / Гергана Димитрова . - В. Търновo : Фабер, 2017 . - 140 с. ; 22 см

   С биогр. данни за авт.

   ISBN 978-619-00-0588-9 

  

Сист. No: 96005

- 141 -

Кр/796(497.235)/Ш 21, П/796(497.235)/Ш 21, Ч/796(497.235)/Ш 21ЦБ 114445

Шампионите разказват  : Живи спомени на известни спортни личности на Ст. Загора : Ч. 1 -, 2017 - . - 24 см

   Изд. на Община Ст. Загора.

   Ч. 2 /  Предг.  Петър Драгиев -  (Ст. Загора : Кота Принт) . - 352 с. : с ил., портр., факс.

   Интервюта с: В. Кънчев, Г. Петров, И. Бояджиев, Н. Диков, С. Георгиев, Ж. Вътев, К. Канидис, А. Асенов, Г. Валентинов, Д. Чернева, И. Георгиев, М. Манев, П. Мартинов, Т. Русев, М. Митев, В. Дурлова, В. Господинов, Г. Пенчев, Д. Запрянов, Х. Лазаров, И. Бонев, Р. Райчев, Ж. Петков, И. Трифонов - Брофа, П. Петрова, К. Митранов, И. Руняшка, Д. Радулова, А. Иванова, П. Петкова, В. Панбукчиян, Ф. Костадинова ; Съдържа и Дори времето се страхува от постиженията на шампионите / П. Драгиев.

   ISBN 978-954-9848-02-1  (ч. 2)(Тракийски свят)

  

Сист. No: 96125

- 142 -

Кр/886.7.09/Б 16, П/886.7.09/Б 16ЦБ 114345

Бакалов, Тотьо Иванов

   Слово за антифашистката литература / Тотю Бакалов . - Ст. Загора : Лаген, 2018 (Ст. Загора : Литера принт) . - 24 с., 1 л. : портр. ; 20 см

   Възприетата форма на името на Тотю Бакалов е Тотьо Иванов Бакалов.

   ISBN 978-954-346-122-6 

  

Сист. No: 96009

- 143 -

Кр/886.7-32/З-26ЦБ 114338

Закеф, Драско

   Ново начало : Да убиеш гордостта : Новела / Драско Закеф ; Ил. Ленко Енчев . - Ст. Загора : Кота, 2018 . - 168 с. : с ил. ; 21 см

   Драско Закеф - псевд. на Младен Стоянов ; Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-305-364-3 

  

Сист. No: 96000

- 144 -

Кр/886.7-31/З-26ЦБ 114340

Закеф, Драско

   Опърничавите : Роман / Драско Закеф . - Ст. Загора : Кота, 2018 . - 104 с. ; 20 см

   Драско Закеф - псевд. на Младен Стоянов. - На предзагл. с.: Очаквайте премиера на филма Опърничавите през февр. 2019. В гл. роли: С. Лютаков, А. Левордашка ; Режисьор Г. Костов.

   ISBN 978-954-305-473-2 

  

Сист. No: 96002

- 145 -

Кр/886.7-31/З-26ЦБ 114341

Закеф, Драско

   Мечтател : Роман / Драско Закеф . - Ст. Загора : Кота, 2018 . - 192 с. ; 22 см

   Драско Закеф - псевд. на Младен Стоянов.

   ISBN 978-954-305-479-4 

  

Сист. No: 96004

- 146 -

Кр/886.7-32/К 12, П/886.7-32/К 12ЦБ 114344

Кавалджиев, Антон Танев

   Детството на една река : Разкази, есета / Антон Кавалджиев . - Ст. Загора : Лаген, 2018 (Ст. Загора : Литера принт) . - 160 с. : с ил. ; 20 см

   Съдържа и Разказите на Антон Кавалджиев / Т. Митев.

   ISBN 978-954-346-120-2 

  

Сист. No: 96008

- 147 -

Кр/908(497.23)(092)/М 31, П/908(497.23)(092)/М 31ЦБ 114349

Мариновски, Димитър

   Искри изпод пепелта на забравата : Житие и битие на Никола Сираков, Никола Каишев... / Димитър Мариновски ; С предисл. от авт.  . - Смолян : Принта-КОМ, 2018 . - 100 с. : с ил., портр., факс. (някои цв.) ; 30 см

   Съдържа и стихове от авт.

   ISBN 978-954-393-140-8 

  

Сист. No: 96014

- 148 -

Кр/929.52(497.23)/М 68ЦБ II 7231

Мирчев, Цветан Цонев

   Два рода - една родина : Мирчовия[т] род от [махала] Червените попове и Кусевия[т] род от Черганово и Мъглиж / Цветан Мирчев ; С предг. и послесл. от авт.  . - [Казанлък] : [Изд. авт.], 2018 . - 90 с. раздр. паг., 47 л. : сх. (някои сгънати) ; 30 см

   

  

Сист. No: 95993

- 149 -

Ч/908/М 75ЦБ 114435

Михалев, Иван Христов и др.

   [Сто и една] отбивки с деца : Идеи за семейни пътешествия България /  Текст и фотогр. Иван Михалев, Елина Цанкова . - София : Ciela, 2018 ([В. Търново] : Абагар) . - 320 с. : с цв. ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2768-9 (Сиела)

  

Сист. No: 96114

- 150 -

Кр/141.31/П 53, П/141.31/П 53, Ч/141.31/П 53ЦБ 114421

Пировски, Любомир Тонев

   Ритъмът на живота : Поезия и наука за хармонията / Любомир Т. Пировски ; Рец. Николай Димитров Димитров, Димчо Димов . - Благоевград : Бон, 2019 . - 166 с. ; 21 см

   Съдържа и Кратка творческа автобиогр. на Л. Пировски. - Библиогр. с. 152 - 159 ; Рез. на бълг. и англ. ез.

   ISBN 978-954-395-210-6 

  

Сист. No: 96098

- 151 -

Кр/329(497.2)(091)БСП/С 77, П/329(497.2)(091)БСП/С 77ЦБ 114346

[Сто двадесет и пет] 125 години организация на Българската социалистическа партия - Казанлък  : [Сб. докл. от кръгла маса, Казанлък, 2018 г.] /  Ред. Янка Найденова, Яница Станчева ; Увод Станимир Стефанов . - Казанлък : Янита, 2018 . - 96 с. : с ил., факс. ; 21 см

   Кор. загл.: 125 години Казанлъшка партийна организация ; Имената на ред. отбелязани в библиогр. каре. - Съдържа докл. от: Г. Хаджиева, Г. Захариев, Д. Генчев, Н. Братоев, Б. Песев, Я. Найденова, М. Драндаревски, Е. Белий.

   ISBN 978-954-434-114-4 

  

Сист. No: 96010


 Индекс по АВТОРИ

Айнщайн, Алберт 53 
Алексиева, Елена 37 
Алексиева, Елена Алексиева 37 
Алексиевич, Светлана 54 
Алексиевич, Светлана Александровна 54 
Алтънйелеклиоглу, Демет 55 
Алтънчев, Огнян 70 78 
Алтънчев, Огнян Иванов 70 78 
Алюшева, Ангелина 44 
Амфт, Диана 96 97 
Ангелова, Динка 9 
Ангелова, Танка Георгиева 1 135 
Антонова, Катя 98 
Антонова, Неда 38 
Антонова, Неда Монова 38 
Асадуриан, Ерик 15 
Атанасов, Гриша 125 
Атанасов, Гриша Александров 125 
Атанасов, Иван 68 
Багати, Лоренцо 122 
Бакалов, Тотьо Иванов 32 142 
Бакалов, Тотю 32 142 
Бакстър, Стивън 71 
Балабанов, Здравко 113 
Балабанов, Михаил 74 104 107 114 
Балантайн, Сара 21 
Балди, Стефано 134 
Балова, Татяна 115 
Балова, Татяна Кузманова 115 
Баркър, Памела 15 
Барнет, Дейвид М. 56 
Баталя, Марта 57 
Бел, Никол 15 
Белий, Евгений 18 151 
Белковска, Стефана 39 
Бенкова, Красимира Тошева 1 135 
Бенова, Илияна Александрова 56 
Бенова-Бени, Илияна 56 
Бергер, Нийл 53 
Берковиц, Марвин У. 15 
Берова, Добрина 9 
Берова, Добрина Цонева 9 
Берфус, Лукас 58 
Бесъм, Мей 80 
Бийм, Кристи Уилсън 59 
Бине, Лоран 60 
Блайтън, Инид 99 
Богданов, Богдан 33 
Боев, Златозар Николаев 119 
Борисова, Екатерина Николова 98 
Бостън, Пол 119 
Бошнаков, Венелин 14 
Бошнаков, Венелин Николаев 14 
Братоев, Неделчо 18 151 
Братя Грим [Вилхелм и Якоб] 90 
Браун, Греъм 65 
Бредбъри, Рей 100 
Бредбъри, Рей Дъглас 100 
Бризар, Жан-Кристоф 125 
Буш, Кели 15 
Буюклиев, Петко 1 135 
Буюклиев, Петко Иванов 1 135 
Ванчева, Василка 96 97 
Варгас Льоса, Марио 61 
Василева, Иглика 49 
Василева, Иглика Илиева 49 
Василева, Кети 33 
Василева, София 2 137 
Василева-Вълчева, София Илиева 2 137 
Везенкова, Вероника 46 
Вейгерт, Миклош 111 
Велчев, Васил 7 
Велчев, Васил Константинов 7 
Видев, Видьо 1 2 135 137 
Видев, Видьо Стоянов 1 2 135 137 
Вранчев, Николай 33 
Вълкова, Снежана 9 
Върчу, Дорийн 5 
Генчев, Димитър 18 151 
Георгиев, Галин 90 
Георгиев, Галин Николаев 90 
Георгиев, Лъчезар Еленков 35 139 
Георгиева, Росица 9 
Герджикова, Виолета Петрова 33 
Гифърд, Клайв 119 
Голин, Джош 15 
Градинаров, Иван 127 
Гренън, Конър 50 
Грим, Вилхелм 90 
Грим, Якоб 90 
Гришам, Джон 62 
Давидова, Теодора 63 
Давидова, Теодора Иванова 63 
Даракчиева, Боряна 65 106 
Даракчиева, Боряна Неделчева 65 
Дечев, Михаил 23 
Дечев, Михаил Иванов 23 
Дечева, Гергана 73 
Дечева, Гергана Петрова 73 
Джей-Джоунс, С. 63 
Джордан, Андрю 101 
Джордж, Глен 110 
Джоунс, Роб Лойд 120 
Димитров, Драгомир 113 
Димитров, Иван Костов 40 143 
Димитров, Николай Димитров 8 150 
Димитрова, Ангелина 105 
Димитрова, Ангелина Василева 105 
Димитрова, Гергана 36 140 
Димитрова, Гергана Димитрова 36 140 
Димитрова, Светла 2 137 
Димитрова, Светла Бориславова 2 137 
Димитрова-Рачева, Пламена 23 
Димитрова-Рачева, Пламена Василева 23 
Димов, Димчо 8 150 
Динева, Кети Василева 33 
Дойл, Артър Конан 110 
Доусън, Джонатан 15 
Драгиев, Петър 24 141 
Драгиев, Петър Драгиев 24 141 
Драмалиева, Валентина 6 
Драмалиева, Валентина Ангелова 6 
Драндаревски, Минчо 18 151 
Егеланд, Том 82 
Еленков, Лъчезар 35 139 
Енгелман, Робърт 15 
Енчев, Ленко 40 143 
Ертюрк, Айгюн 55 
Женкова, Христина 9 
Жечев, Тончо 33 
Закеф, Драско 40 41 42 143 144 145 
Захариев, Георги 18 151 
Златарева, Галина Йорданова 90 101 109 110 
Златарева, Миглена 91 
Златарски, Иван 83 
Златарски, Иван Василев 83 
Златина, Галина 90 91 
Златкова, Надя 75 
Ибрахим, Надин 15 
Иванов, Анко 124 
Иванов, Анко Илиев 124 
Иванов, Деян 113 
Иванов, Преслав 113 
Иванова, Жулиета 9 
Иванова, Кристина 115 
Иванова, Кристина Василева 115 
Илиева, Лили 94 
Инджев, Иво 3 
Инджев, Иво Стефанов 3 
Йонков, Иво 64 
Йонков, Иво Ценов 64 
Йорданова, Клавдия 2 137 
Йорсетер, Есбьорн 15 
Йотова, Христина 93 
Йотова, Христина Ценкова 93 
Кавалджиев, Антон 43 146 
Кавалджиев, Антон Танев 43 146 
Калинчев, Васил 113 
Калчев, Венцислав 113 
Кантини, Барбара 102 
Каралийчев, Ангел 95 
Каралийчев, Ангел Иванов 95 
Каризи, Донато 64 
Касабов, Георги Милев 35 139 
Каснакова, Цонка 1 135 
Каснакова-Иванова, Цонка Илиева 1 135 
Кауфман, Ейми 103 
Кейби, Мона 15 
Кембъл, Мелиса 15 
Кендже, Севджан 81 
Кеърни, Брендън 121 
Ки, Вик 109 
Кийосаки, Робърт Т. 16 
Кини, Джеф 104 
Кисьов, Йордан Георгиев 23 
Князева, Светлана 90 
Князева, Светлана Ангелова 90 
Когман, Лиляна 15 
Кожухаров, Димитър 113 
Комогорова, Светлана Николаева 54 
Комогорова-Комата, Светлана 54 
Конъли, Майкъл 83 
Косева, Ирина 33 
Косева, Таня 9 
Костас, Ледисия 105 
Костов, Иван 40 143 
Котлър, Филип 11 
Кох, Адолф 126 
Кренц, Джейн Ан 51 
Крикорян, Кеворк 23 
Кристоф, Джей 103 
Крумова, Юлия 111 
Крумова, Юлия Георгиева 111 
Кръстев, Николай 11 
Кръстев, Николай Кръстев 11 
Куик, Аманда 51 
Кутева, Диана 48 84 
Кутева, Диана Янакиева 48 84 
Кънева, Ева 52 
Кънева, Ева Димитрова 52 
Къслър, Клайв 65 
Лазарова, Калина 86 
Лазарова, Калина Иванова 86 
Ламбова, Мартина 39 
Ландекик, Лола 80 
Ланди, Дерек 106 
Лейси, Мина 121 
Лекарска, Светла 85 
Лекарска, Светла Славова 85 
Ленард, М. Г. 107 
Ленард, Мая Габриел 107 
Ленгник, Лаура 15 
Леон, Мигел де 66 
Лерой, Кари Дж. 15 
Лечева, Жени 108 
Ло, Чибулу 15 
Лозанова, Корнелия 122 
Лозанова, Мила 98 
Лолов, Илиян 80 
Лолов, Илиян Божидаров 80 
Лу, Мари 103 
Лъптън, Розамънд 67 
Магуайър, Хелън 15 
Макграт, Денис 15 
Макдермот, Мерсия 127 
Маклейн, Сара 84 
Маклоут, Аманда 15 
Макюън, Иън 49 
Макюън, Йън 49 
Мандаджиева, Лиляна 132 
Мандаджиева, Лиляна Дамянова 132 
Маниатес, Майкъл 15 
Манолов, Георги Л. 128 
Манолов, Георги Любенов 128 
Манушева, Ирина 59 119 
Манушева, Ирина Борисова 59 119 
Манфио, Серджо 122 
Манфио, Франческо 122 
Мари-Ом, Ан 109 110 
Маринов, Александър 103 
Маринов, Александър Валентинов 103 
Маринов-Санчо, Александър 69 
Маринова, Светла 12 
Маринова, Светла Маринова 12 
Мариновски, Димитър 44 129 147 
Марков, Димитър 1 135 
Мартинес, Моника М. 15 
Масляк, Ина 117 
Матева, Красимира 16 
Матева, Красимира Иванова 16 
Матисън, Ричард 68 
Матисън, Ричард Бъртън 68 
Матос, Мартина 96 97 
Меледжик, Владимир 1 135 
Мелман, Александър 15 
Мелман, Мерилин 15 
Милев, Гео 35 139 
Милев, Иво 4 
Милев, Иво Марков 4 
Минчева, Елка 134 
Минчева, Елка Минчева 134 
Мирославова, Мира 100 
Мирчев, Цветан 130 148 
Мирчев, Цветан Цонев 130 148 
Митев, Петър-Емил Иванов 1 135 
Митев, Трифон Димитров 43 146 
Митов, Богдан 89 
Митов, Богдан Вълов 89 
Михалев, Иван 131 149 
Михалев, Иван Христов 131 149 
Мичев, Ангелин 50 
Мичев, Ангелин Димитров 50 
Млечин, Леонид 132 
Млечин, Леонид Михайлович 132 
Момчилова, Адриана 88 
Момчилова, Адриана Николова 88 
Моние, Пол 1 135 
Мулд, Крис 116 
Мурдаров, Владко 58 
Мурдаров, Владко Данаилов 58 
Найденова, Милослава 112 
Найденова, Янка 18 151 
Найденова, Янка Иванова 18 151 
Недев, Явор 99 
Нелсън, Мелиса К. 15 
Ненкова, Веселка 66 
Ненкова, Веселка Ангелова 66 
Ненчева, Мая 116 
Неп, Йожеф 111 
Николов, Александър 23 
Николов, Александър Маринов 23 
Николов, Димитър 53 
Николов, Иван Н. 126 
Николов, Иван Николов 126 
Николова, Ива 72 
Николова, Светлана 5 
Николова, Светлана Михайлова 5 
Нинов, Петър 71 
Ничев, Александър Димитров 47 
Нотомб, Амели 85 
Оливейра, Хюго 15 
Олсън, Нийл 69 
Омир 33 
Ор, Дейвид 15 
Панайотов, Слави 133 
Паршина, Лана 125 
Патерсън, Джеймс 48 70 
Паунова, Вера 79 
Паунова, Вера Христова 79 
Педди, Луиджина 134 
Пекова, Лилия 126 
Пекова, Лилия Маркова 126 
Пени, Луиз 86 
Пенков, Илко Любенов 1 135 
Песев, Бончо 18 151 
Петрова, Александрина 54 
Петрова, Вера 102 
Петрова, Вера Върбанова 102 
Петрова, Здравка 117 118 
Петрова, Здравка Станчева 118 
Петрунова, Анелия 21 76 
Петрунова, Анелия Георгиева 76 
Пиндърхюгис, Ракел 15 
Пировски, Любомир Т. 8 150 
Пировски, Любомир Тонев 8 150 
Пиърс, Джесика 15 
Подвързачов, Димитър 34 136 
Подвързачов, Димитър Димитров 34 136 
Пометун, Олена 15 
Попов, Цветелин 113 
Попов, Чавдар Иванов 23 
Пратчет, Тери 71 
Приходкин, Игор 91 
Пучков, Лев 72 
Пучков, Лев Николаевич 72 
Радциг, С. И. 47 
Разабони, Лаура 122 
Раленкова, Албена 120 121 
Раленкова, Албена Василева 120 121 
Рачев, Георги 17 
Рашкова, Нина 51 
Рашкова, Нина Николаева 51 
Рейес, Луис Гонзалес 15 
Ренберг, Мариус 82 
Риго, Бела 111 
Ригс, Рансъм 87 
Роденбърг, Джейкъб 15 
Розова, Надежда 62 77 
Розова, Надежда Иванова 62 77 
Ромхани, Йожеф 111 
Рос, Даниел 101 
Рос, Тони 114 
Рубенис, Айвар 1 135 
Ружичка, Олдрич 123 
Рус-Мол, Щефан 3 
Русев, Иван 9 
Русев, Иван Динев 9 
Савов, Стоядин 10 
Савов, Стоядин Петков 10 
Сарда, Джулия 107 
Сасън, Джийн 88 
Седарис, Дейвид 73 
Сейлзбъри, Мелинда 74 
Сивилова, Десислава 100 
Сивов, Коста 68 
Сивов, Коста Атанасов 68 
Сизова, Мария 2 137 
Сираков, Младен 44 
Сиромахов, Иво 112 
Сиромахов, Иво Божанов 112 
Скипп, Петър 23 
Славейков, Пенчо 47 
Славейков, Пенчо Петков 47 
Собъл, Дейвид 15 
Соколов, Борис 17 
Соколов, Борис Вадимович 17 
Сотирова, Екатерина 10 
Сотирова, Екатерина Стефанова 10 
Софокъл 47 
Спасов, Спас 92 
Спасов, Спас Димитров 92 
Станев, Ангел Иванов 23 
Станков, Боян 54 
Станков, Боян Цветанов 54 
Станчева, Яница 18 151 
Станчева, Яница Христова 18 151 
Стефанов, Станимир 18 151 
Стивънсън, Робърт Луис 109 
Стоилов, Борис Николов 95 
Стойнов, Юлиян 87 
Стойнов, Юлиян Иванов 87 
Стойчев, Стамен 48 
Стойчев, Стамен Димов 48 
Стоун, майкъл К. 15 
Стоянов, Веселин 22 
Стоянов, Веселин Минчев 22 
Стоянов, Емил 138 
Стоянов, Младен 40 41 42 143 144 145 
Стоянов, Николай 89 
Стоянов, Николай Николов 89 
Стоянова, Наташа 138 
Суини, Линда Бут 15 
Сунгарски, Владимир 60 
Сунгарски, Владимир Тонев 60 
Суон, Карън 75 
Сушард, Лиор 7 
Сълов, Владимир 45 
Сълов, Владимир Стоянов 45 
Танев, Гроздан Марков 1 135 
Танева, Александра 33 
Танева, Александра Антонова 33 
Татаров, Антон 119 123 
Татаров, Антон Златаров 119 123 
Тачева, Ралица 82 
Терновски, Бела 111 
Тодоров, Тодор Кирев 13 
Томова, Снежина 57 
Томова, Снежина Цонева 57 
Тонев, Данко 2 137 
Тончев, Евгени 138 
Тошков, Радослав 21 
Трайчев, Емил 1 135 
Тривит, Джослин Роуз 15 
Тронски, Йосиф М. 33 
Уайтбред, Дейвид 15 
Уд, Нанси Лий 15 
Улберг Вестин, Габриела 76 
Улф, Роб 21 
Уокър, Алис 77 
Уолямс, Дейвид 114 
Успенски, Едуард 115 
Успенски, Едуард Николаевич 115 
Фарли, Джошуа 15 
Феъри, Ел 46 
Филева, Аделина Костадинова 23 
Фолет, Кен 78 
Франклин, Ейми Макконъл 15 
Фурнаджиева, Елена Василева 35 139 
Хагард, Хенри 101 
Хагард, Хенри Райдър 101 
Хаджиева, Гина 18 151 
Хаджичонев, Николай Вранчев 33 
Ханджиева, Радка 9 
Хейг, Мат 116 
Хенкок, Дейвид 120 
Хетмерова, Александра 123 
Холт, Ане 52 
Холт, Евен 52 
Хорнуег, Даниел 15 
Хофман, Ендрю Дж. 15 
Хувър, Колийн 79 
Цанева, Люба 9 
Цанкова, Елина 131 149 
Цанкова, Елина Петкова 131 149 
Цонева, Боряна 61 
Чайлд, Мария 67 
Чайлд, Мария Кирова 67 
Чакович, Лайош 111 
Черепанова, Алексея 118 
Чернокожев, Вихрен 34 136 
Чернокожев, Вихрен Илиев 34 136 
Чернокожева, Росица 34 136 
Чернокожева, Росица Пенчева 34 136 
Чипева, Соня 14 
Чипева, Соня Дакова 14 
Чолаков, Данаил 113 
Чолаков, Петър 113 
Чуб, Наталия 117 118 
Шарма, Робин 80 
Шарма, Робин С. 80 
Шафак, Елиф 81 
Шунанов, Тодор 1 135 
Яворов, Никола 113 
Яркова, Юлияна Иванова 1 135 
... [et al.] 30 
... [и др.] 1 15 23 54 111 113 135 138 
Arold, Marliese 25 
Baldi, Stefano 134 
Balser, Aliki 30 
Becker, Gabriele 19 
Buchegger, Sepp 27 
Carrasco, Josema 26 
Felter, Iris 25 26 
Freund, Stefan 31 
Frier, Brigitte 25 
Gerbes, Johannes 27 
Glotz-Kastanis, Jo 30 
Illum, Per 31 
Jorgensen, Jette 19 
Kaschnitz, Marie Luise 19 
Mechtel, Angelika 31 
Mincheva, Elka 134 
Munck, Lars 28 29 
Papadopoulou, Maria 30 
Paradi-Stai, Daniela 30 
Peddi, Luigina 134 
Svane, Mogens 19 
Tessnow, Gregor 26 
Timm, Uwe 28 29 
Van der Werff, Frauke 27 
Vitt, Angela 28 29 
Vosswinkel, Annette 30 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Автоимунен палео протокол 21 
Академия за магьосници 46 
Ангелска терапия 5 
Антигона 47 
Апостолът на свободата 127 
Атлас на дните 87 
Бамби 94 
Бедиг Артюн Бедросян: Земя между реката и морето 23 
Без Мерит 79 
Бизнес етиката в съвременния мениджмънт 6 
Богат татко, беден татко 16 
Бойна порода 72 
България и Западните Балкани 13 
Верн и тайният живот на жените-растения 105 
Виж ти! 119 
Виктор и Изгубеният свят 110 
Виктор и Рудниците на цар Соломон 101 
Виктор и Черната стрела 109 
Въведение в иконометрията 14 
Възхвала на мащехата 61 
Голяма книга на духовете 82 
Голямото бягство на дядо 114 
Греховно предложение 84 
Да обичаш като Артуро Кинер 66 
Два рода - една родина 130 148 
Дете във времето 49 
Детството на една река 43 146 
Джунглата 121 
Дилижанс 36 140 
Дълга тъмна нощ 83 
Дългата война 71 
Дъщерята на Грехоядката 74 
Дяволската къща 68 
Един ден аз говори красиво 73 
Една арабска принцеса 88 
Епистемология на правото 12 
Животът и смъртта на Людмила Живкова 4 
Журналистиката 3 
Забавни експерименти с Лео да Винчи 122 
Зимна песен 63 
Зимни приказки 99 
Избрани произведения 34 136 
Искри изпод пепелта на забравата 129 147 
Истината за смъртта на Хитлер 125 
Кадънин бук 44 
Как Адолф Хитлер покори Германия и половината свят 132 
Как виждам света 53 
Как се прави това? 123 
Кинодневникът на един дръндьо 104 
Киноклуб на самотните сърца 56 
Клуб "5 сутринта" 80 
Княз Александър Батенберг 126 
Коледна тайна 75 
Красива мистерия 86 
Лелята на чичо Фьодор или Бягството от Простоквашино 115 
Лондонски мостове 48 
Малките принцове 50 
Малкото паяче Отвратко 97 
Малкото паяче Отвратко: Ваканция на село 96 
Маркетинг съвети от А до Я 11 
Мечтател 42 145 
Микроикономика 10 
Миналото не забравя 76 
Момче на име Коледа 116 
Момчето и бръмбарите 107 
Мортина 102 
Мъждене 52 
Научна конференция с международно участие Стара Загора - 2005, 2 - 3 юни 2005 г. 1 135 
Не плачи, Бетси! 118 
Не умирай вместо мен 38 
Невидимият живот на Еуридисе Гузмао 57 
Невидимият фронт на Втората световна война 17 
Необикновените приключения на Аладар Мейзга 111 
Ново начало 40 143 
Нурбану: Снахата на Хюрем 55 
Нявгабъде 100 
Обезумял 58 
Обратно броене 78 
Обсидио 103 
Огледалата на града 81 
Одисея 33 
Опърничавите 41 144 
Остани 39 
Политологически студии 128 
Попитай сърцето 85 
Приказки 95 
Приказки за деца от 2 до 5 години 91 
Приказки от планината 112 
Природна география на Балканския полуостров 124 
Прокълнатата картина 69 
Прочути градове 120 
Пурпур 77 
Пътешествието на листенцето 117 
Разплата 62 
Реката знае 51 
Ритъмът на живота 8 150 
Руски народни приказки 93 
Свети Вълк 37 
Седем кратки пиеси към един реквием 22 
Седмата функция на езика 60 
Септември ще бъде май 35 139 
Скълдъгъри Плезънт 106 
Слово за антифашистката литература 32 142 
Снежанка 92 
Стара Загора област - бъдеще в история и настояще 138 
Състоянието на планетата 2017 15 
Тайната на фараоните 65 
Тайните на пакта 113 
Тайният ключ или приключенията на Тит и Ярмина 108 
Тишина 67 
Топ мистериите на България 133 
Тракийският код 45 
Феята от захарницата: Четиринайсет ванилии и половина 98 
Хитруша 89 
Храбрият шивач 90 
Целуни момичетата 70 
Цинковите момчета 54 
Църквите в Югоизточна България: История и култура 9 
Четецът на мисли 7 
Чудеса от небето 59 
Шампионите разказват 24 141 
Шепнещият 64 
[Петдесет] 50 години Съюз на учените в Стара Загора 1961 - 2011 2 137 
[Сто двадесет и пет] 125 години организация на Българската социалистическа партия - Казанлък 18 151 
[Сто и една] отбивки с деца 131 149 
Am Beispiel meines Bruders 28 
Die Entdeckung der Currywurst 29 
Fit furs Zertifikat B1 27 
Flucht ins fremde Paradies 31 
Ich will doch lieben 25 
Knallhart 26 
Kurzgeschichten 19 
Making a positive impact 20 
Saluti da... Italia e Bulgaria 134 
Zertifikat B1 neu 30 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автоимунитет и автоимунни болести - терапия - популярна литература 21 
Ангели 5 
Архиви - Русия 125 
Балкански полуостров - физическа география 124 
Батенберг, Александър I, княз, 1857 - 1893 - спомени 126 
Бедросян, Бедиг Артюн, 1912 - 1989 - творчество - албуми 23 
Бизнес - етични проблеми 6 
Бизнес - психологични и етични проблеми - популярна литература 16 
Бизнес - управление 6 
Биология, забавна - детска и юношеска литература 122 
БСП - местни партийни организации - история 18 151 
България - вътрешна политика - история 128 
България - изобразителни изкуства 23 
България - история 9 127 
България - история - биографии 129 147 
България - история - спомени 126 
България - музика 22 
България - пътеводители 131 149 
България - религия 9 
България - старини - популярна литература 133 
България - физическа култура и спорт 24 141 
България и Италия - история - 20 век - изложби - каталози 134 
Българска литература - теми, образи, сюжети 32 142 
Владетели, български - спомени 126 
Военно разузнаване - история - Втора световна война 17 
Възраждане - България - конференции 9 
Външна политика - Балкански страни 13 
Генов, Васил Николов, 1967 - 2007 - спомени 22 
Германия - история, нова 125 
Градове - енциклопедии - детска и юношеска литература 120 
Джунгли - енциклопедии - детска и юношеска литература 121 
Европа - история - военно дело 17 
Екологично възпитание 15 
Електронни игри - детска и юношеска литература 113 
Етнография - Балкански страни 13 
Жени - участие в обществено-политическия живот - биографии 4 
Живкова, Людмила Тодорова, 1942 - 1981 - биографии 4 
Журналистика - учебници за ВУЗ 3 
Иконометрия - учебници за ВУЗ 14 
Икономически науки - учебници за ВУЗ 10 
Икономическо поведение 6 
Икономическо поведение - популярна литература 16 
Инвестиции - популярна литература 16 
Интелект - психология - популярна литература 7 
Левски, Васил, 1837 - 1873 - биографии 127 
Личност - самоусъвършенстване 80 
Маркетинг - наръчници и ръководства 11 
Менталисти, израелски - биографии 7 
Микроикономика - учебници за ВУЗ 10 
Монети - България и Италия - изложби - каталози 134 
Наука - енциклопедии за деца 119 
Научни съюзи и дружества - Стара Загора - история 2 137 
Научни съюзи и дружества - Стара Загора - конференции 1 135 
Националсоциализъм - Германия - история 125 
Немски език - адаптирани разкази - учебни помагала 19 
Немски език - адаптирани романи - учебни помагала 25 26 28 29 
Немски език - адаптирани текстове - учебни помагала 31 
Немски език - учебни помагала 27 30 
Околна среда - опазване 15 
Отбрана [воен.] - балкански страни 13 
Открития - история - детска и юношеска литература 123 
Парапсихология 5 
Парапсихология - популярна литература 133 
Пари - популярна литература 16 
Пианисти, български - спомени 22 
Пощенски картички - България и Италия - изложби - каталози 134 
Пощенски марки - България и Италия - изложби - каталози 134 
Право - теория - учебници за ВУЗ 12 
Преход от тоталитаризъм към демокрация - България - история 128 
Разузнаване, военно - история 17 
Революционери, български - биографии 127 
Родове, български - Старозагорски край - история 129 130 147 148 
Самоусъвършенстване 80 
Самоусъвършенстване - популярна литература 7 
Световна история - личности 132 
Сертификати - по немски език - учебни помагала 27 30 
Синергетика 8 150 
Спорт - Стара Загора - история - биографии 24 141 
Спортисти, български - Стара Загора - биографии 24 141 
Стара Загора - албуми 138 
Стара Загора - краезнание 138 
Стара Загора - наука - краезнание 1 2 135 137 
Старозагорски край - краезнание - история 130 148 
Старозагорски край - краезнание - история - биографии 129 147 
Строителни работници - Старозагорски край - история - биографии 129 147 
Устойчиво развитие 15 
Физика, забавна - детска и юношеска литература 122 
Философска антропология 8 150 
Фирми, енергийни - дейност - доклади 20 
Химия, забавна - детска и юношеска литература 122 
Хитлер, Адолф, 1889 - 1945 - биографии 125 132 
Художници, български - творчество - албуми 23 
Църкви - Югоизточна България - история - конференции 9 
Южна България - генеалогия 130 148