Общ отдел

- 1 -

ЦБ 124077, Ч/070.13/С 83

СТОЯНОВИЧ, Петър Иванов

Историко-политически и комуникационни взаимовръзки : Три въпроса и множество отговори : Уч. помагало за хуманитаристи / Петър Стоянович. - [София] : [Изд. авт.], 2021 ([София] : НБКМ). - 132 с. : с цв. ил. ; 21 см

Библиогр. с. 119 - 131.

ISBN 978-619-91972-0-2

1. Цензура - история - учебни помагала. 2. Връзки с обществеността - учебни помагала

070.13(091)(076) + 659.4(076)

Ч-122200000111

Сист. N: 367022

- 2 -

ЦБ 124092, П/001.9/П 17

ПАНАЙОТОВ, Слави

[Петдесет] 50 невероятни загадки / Слави Панайотов ; С увод от авт. - София : O3 Books, 2021. - 320 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр. с. 319.

ISBN 978-619-7511-23-9 (Озон Ентъртейнмънт)

1. Наука - популярна литература. 2. Паметници на културата - популярна литература. 3. Извънземни цивилизации - популярна литература

001.9 + 904(100)

П-122200000069, П-122200000070

Сист. N: 367052

- 3 -

ЦБ I 12809, Ч/001(091)/К 91

КРОФТЪН, Йън

Големите идеи накратко : 200 концепции, променили света / Иън Крофтън ; Прев. [от англ.] Кънчо Кожухаров ; Ил. Тим Браун, Патрик Наджънт ; С предг. от авт. - София : Книгомания, 2016 ([София] : Дедракс). - 416 с. : с ил. ; 12 см

Възприетата форма на името на авт. Иън Крофтън е Йън Крофтън ; Имената на прев., ил. отбелязани в изд. каре. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-195-056-0

1. Наука - история

001(091)

Ч-122200000074

Сист. N: 367123

- 4 -

ЦБ 124126, П/00(497.2)(092)/К 52

КЕРТИКОВА, Петя

Завърналите се : [21 истории за смисъла да се върнеш у дома] / Петя Кертикова ; Под ред. на Даниел Пенев ; С предг. [от авт.]. - София : AMG Publishing, 2021 (София : Алианс Принт). - 192 с. : с цв. ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-619-7494-35-8 (ЕйЕмДжи Пъблишинг)

1. Българи - биографии

00(497.2)(092) + 92(497.2)

П-122200000169

Сист. N: 367183

Философия. Психология

- 5 -

ЦБ 124038, П/141.33/П 51

ПИКНЕТ, Лин и др.

Забранената Вселена : Окултните корени на науката и търсене на Божествения разум / Лин Пикнет, Клайв Принс ; Прев. [от англ.] Венцислав Божилов ; С въвед. от авт. - [София] : Бард, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 352 с. ; 21 см

Съдържа и Бел. - Библиогр. с. 337 - 350.

ISBN 978-619-03-0111-0

1. Херметизъм. 2. Окултизъм. 3. Религия и наука

141.33 + 133 + 215

П-122200000004

Сист. N: 366923

- 6 -

ЦБ 124060, П/159.946/С 83

СТОЯНОВ, Румен

Ръкомахайки : Жестовете на българина / Румен Стоянов. - София : Изток-Запад, 2021. - 96 с. ; 20 см

Съдържа и Да ръкомахаме!. - Библиогр. с. 94.

ISBN 978-619-01-0931-0

ISBN 619-01-0931-4

1. Жестове. 2. Безсловесна комуникация. 3. Поведение

159.946 + 159.925 + 316.6

П-122200000022

Сист. N: 366989

- 7 -

ЦБ 124119, Ч/159.952/Е 99

ЕЯЛ, Нир и др.

Внимание : Как концентрацията управлява живота ни / Нир Еял, Джули Ли ; Прев. [от англ.] Роберта Колева ; С въвед. - София : Ракета, 2021 ([В. Търново] : Абагар). - 280 с. : с ил., табл. ; 24 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Ракета - импринт на БГкнига. - Съдържа и Клуб за обсъждане на "Внимание. Как концентрацията управлява живота ни" : Дискусионно ръководство ; За авт. ; Отзиви за "Внимание. Как концентрацията управлява живота ни". - Библиогр. под линия.

ISBN 978-619-229-057-3 (БГкнига)

1. Внимание. 2. Време - организация и управление

159.952 + 331.103

Ч-122200000147

Сист. N: 367140

- 8 -

ЦБ 124130, П/159.923.2/Б 93

БЪРН, Ронда

Най-голямата тайна / Ронда Бърн ; Прев. [от англ.] Евелина Андонова. - София : Изток-Запад, 2021. - xiv, 256 с. : с цв. ил. ; 21 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и Началото ; Практики ; Духовни учители, представени в Най-голямата тайна.

ISBN 978-619-01-0943-3

ISBN 619-01-0943-8

1. Личност - психология - популярна литература. 2. Успех - психология - популярна литература

159.923.2 + 174.4

П-122200000170

Сист. N: 367188

- 9 -

ЦБ 124147, П/179.6/Х 62

ХОЛИДЕЙ, Райън

Зовът на смелостта : Съдбата помага на смелите : Четирите добродетели на стоицизма / Райън Холидей ; Прев. от англ. Надежда Розова. - София : Ciela, 2022 ([Добрич] : Фоли Арт). - 228 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-3785-5 (Сиела)

1. Добродетели. 2. Личност - психология и поведение

179.6 + 159.923

П-122200000167

Сист. N: 367225

- 10 -

ЦБ 124166, П/141.33/Д 95

ДЪНОВ, Петър Константинов

Мисъл и слово / Петър Дънов ; Състав. Игор Шемтов. - 2. изд.- София : Фама, 2010 ([София] : Симолини). - 120 с. : с портр. ; 22 см. - (Библиотека Лаври)

ISBN 978-954-597-154-9

1. Дъновизъм. 2. Окултни учения. 3. Знание и вяра

141.33 + 215

П-122200000191

Сист. N: 367266

Религия

- 11 -

ЦБ 124165, П/214/Л 14

ЛАЗАРЕВ, Сергей Николаевич

Диагностика на кармата : Кн. 1 - / С. Н. Лазарев ; Прев. [от рус.] Любомира Йорданова. - [Wislica] : Satja Juga, 2016 -.- 20 см

Кн. 1. Система на полевата саморегулация. - 2016. - 214 с.

Съдържа и От авт.

ISBN 978-83-64740-26-8 (кн. 1)

1. Съдба. 2. Биоенергетика. 3. Биотерапия

214 + 615.85

П-122200000188

Сист. N: 367264

Обществени науки

- 12 -

ЦБ 124043, П/32(73)(092)(093.3)/Х 27

ХАРИС, Камала

Истините, на които държим : Американско пътешествие / Камала Харис ; Прев. [от англ.] Марина Георгиева ; С предг. от авт. - София : Locus Publishing, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 311 с. ; 21 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-783-344-9 (Локус Пъблишинг)

1. Харис, Камала, 1964 - спомени. 2. Политици, американски - спомени. 3. Юристи, американски - спомени. 4. САЩ - политика. 5. САЩ - право

32(73)(092)(093.3) + 92 Харис, Камала

П-122200000007

Сист. N: 366972

- 13 -

ЦБ 124073, Ч/329(497.2)Движение Гергьовден/С 83

СТОЯНОВИЧ, Иван Петров

Политическа история, основни тези, ентъртейнмънт, пиарски послания, рекламна дейност на ПП "Движение Гергьовден" и нейните партньори (1990 - 2009) : С прил. на знакови док., агитационни и рекламни материали : Монография / Петър Стоянович ; С предг. [от авт.]. - София : Дио Мира, 2017. - 372 с. : с ил., факс. (някои цв.) ; 21 см

Библиогр. с. 367 - 370 и под линия с бел.

ISBN 978-954-2977-44-5

1. Движение Гергьовден - история. 2. България - политически партии и движения

329(497.2)Движение Гергьовден(091)

Ч-122200000114

Сист. N: 367019

- 14 -

ЦБ 124074, Ч/32.019.51/С 83

СТОЯНОВИЧ, Петър Иванов

Защо, кога и как в реалната политика? : Двете страни на пиарската стратегия и тактика : Насоки за работата на партийни пиари и ресорни журналисти : [Уч. пособие] / Петър Стоянович. - В. Търновo : Фабер, 2018. - 212 с. ; 20 см

Рец.: Т. Петрова, Д. Иванова. - Библиогр. с. 206 - 211.

ISBN 978-619-00-0723-4

1. Политически партии - връзки с обществеността - учебни помагала

32.019.51(076)

Ч-122200000112

Сист. N: 367020

- 15 -

ЦБ 124091, Ч/347.45/.47:69(497.2)/Н 26

НАРЪЧНИК по строително право / Адриана Спасова ... [и др.] ; Въвед. Адриана Спасова, Валентина Бакалова. - София : Сиби, 2021. - 400 с. : с ил., портр. ; 21 см

Други авт.: А. Янкулов, Б. Велева, Б. Милчева, В. Бакалова, В. Пенкова, М. Захариев, М. Кривачка, М. Димитров, Н. Колев, П. Иманова, Т. Точева. - Съдържа и Рец. / Ф. Рангелова, Н. Колев ; За авт.

ISBN 978-619-226-188-7

1. Строителство - правни въпроси - България - наръчници

347.45/.47:69(497.2)(035) + 69.000.34(497.2)(035)

Ч-122200000071

Сист. N: 367045

- 16 -

ЦБ II 8382, Ч/356/Б 92

БЪЛГАРСКА армия. Сухопътни войски

Алманах на Сухопътните войски на България : Кн. 1 -. - София : [Велес], 2012 -.- 30 см

Изд. на Асоц. на сухопътните войски на България, Нац. военноист. музей, Фонд. Бълг. воен. ист. наследство.

Кн. 5. Българската артилерия / Нелко Петров Ненов ; С предг. [от авт.]. - 2021. - 204 с. : с ил., портр.

Името на авт. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и Никой и нищо не бива да бъдат забравени! / К. Цветков ; За славната българска артилерия / В. Фотев. - Библиогр. с. 197 - 202.

ISBN 978-954-302-092-8 (кн. 5)

1. Сухопътни войски - България - история. 2. Пехота - България - история. 3. Пълководци и генерали, български - биографии

356(497.2)(091) + 355.3(497.2)(092) + 92(497.2)

Ч-122200000088

Сист. N: 367047

- 17 -

ЦБ 124122, П/329(497.2)БКП(091)(092)/Ж 48

БАКАЛОВ, Иван Динев

Тодор Живков : Власт - свидетели, участници : Биография / Иван Бакалов. - София : Кръг, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт). - 376 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Съдържа интервюта с: Ц. Анев, М. Ерменов, Д. Джуров, С. Михайлов, П. Кубадински, Й. Йотов.

ISBN 978-619-7625-30-1

1. Живков, Тодор Христов, 1911 - 1998 - биографии. 2. Политици, български - биографии. 3. БКП - дейци - биографии. 4. България - политика

329(497.2)БКП(091)(092) + 92 Живков, Тодор

П-122200000163

Сист. N: 367149

- 18 -

ЦБ 124124, П/32(410)(092)/Ч 99

ЛАРСЪН, Ерик

Величие и низост : Сага за Чърчил, семейството и дързостта по време на Лондонския блиц / Ерик Ларсън ; Прев. от англ. Юлия Гешакова. - София : Изток-Запад, 2021. - 520 с. ; 25 см

Съдържа и Бел. - Библиогр. с. 513 - 519.

ISBN 978-619-01-0954-9

1. Чърчил, Уинстън Леонард Спенсър, 1874 - 1965 - биографии. 2. Политици, английски - биографии. 3. Втора световна война, 1939 - 1945 - история. 4. Англия - история

32(410)(092) + 92 Чърчил, Уинстън + 940.53

П-122200000165

Сист. N: 367181

- 19 -

ЦБ 124133, П/330.16/Б 28

БАТИРЕВ, Максим

[Четиридесет и пет] 45 татуировки на личността : Правилата на живота ми / Максим Батирев (Комбат) ; Прев. от рус. Ангелина Александрова. - София : AMG Publishing, 2022 (София : Алианс Принт). - 328 с. ; 21 см

Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-7494-29-7 (ЕйЕмДжи Пъблишинг)

1. Личност - психология. 2. Икономическо поведение - психологични проблеми

330.16 + 159.923

П-122200000171

Сист. N: 367193

- 20 -

ЦБ 124149, П/37.018.1-055.15/Д 68

ДОБСЪН, Джеймз

Да отгледаш момчета : Практически съвети и насърчение за онези, които формират следващото поколение мъже / Джеймс Добсън ; Прев. от англ. Мариела Бойчева. - 3. изд.- София : Нов човек, 2020. - 317 с. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. Джеймс Добсън е Джеймз Добсън ; Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и Бел.

ISBN 978-954-407-468-5

1. Момчета - психология. 2. Семейно възпитание - психология. 3. Педагогическа психология

37.018.1-055.15 + 37.015.3 + 159.922.7-055.15

П-122200000175

Сист. N: 367229

- 21 -

ЦБ 124150, П/37.018.1-055.25/Д 68

ДОБСЪН, Джеймз

Да отгледаш момичета : Практически съвети и насърчение за онези, които формират следващото поколение жени / Джеймс Добсън ; Прев. от англ. Цветелина Райкова. - 2. изд.- София : Нов човек, 2021. - 336 с. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. Джеймс Добсън е Джеймз Добсън ; Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и Бел.

ISBN 978-954-407-469-2

1. Момичета - психология. 2. Семейно възпитание - психология. 3. Педагогическа психология

37.018.1-055.25 + 37.015.3 + 159.922.7-055.25

П-122200000174

Сист. N: 367230

- 22 -

ЦБ 124151, П/37.018.1/Д 97

ДЮКЛЕФ, Микалийн

Забравеното изкуство да възпитаваш : Как древните култури отглеждат щастливи, отзивчиви и уверени деца / Микалийн Дюклеф ; Прев. от англ. Румяна Автанска ; С въвед. [от авт.]. - София : Изток-Запад, 2021. - 352 с. : с ил. ; 22 см

Съдържа и Бел. ; За авт.

ISBN 978-619-01-0948-8

ISBN 619-01-0948-9

1. Семейно възпитание. 2. Деца - психология и възпитание

37.018.1 + 159.922.7

П-122200000173

Сист. N: 367231

Медицина

- 23 -

ЦБ I 12803, П/615.851.13/Ф 77

ФРАНКЪЛ, Виктор Емил

Стремеж към смисъл : Основи и приложения на логотерапията / Виктор Франкъл ; Прев. от англ. Ангелин Мичев ; С предг. от авт. - Пловдив : Хермес, 2021 (Костинброд : Мултипринт). - 256 с. : с ил. ; 18 см

Съдържа и Бел.

ISBN 978-954-26-2130-0

1. Логотерапия. 2. Психоанализа

615.851.13 + 159.964.2

П-122200000026

Сист. N: 366996

- 24 -

ЦБ I 12804, П/613.2(035)/Б 78

БРАУН, Сюзън

Киселинни и алкални храни : Наръчник за балансирано хранене : Пълен преглед на храните и тяхното отражение върху нивата на pH / Сюзън Е. Браун, Лари, син Тривиери-Син ; Прев. [от англ. ез.] Евелина Банева. - [София] : Атеа Букс, 2019. - 232 с. : с табл. ; 17 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и За авт. - Библиогр. с. 214 - 225.

ISBN 978-954-8999-00-7

1. Хранене - хигиена - наръчници и ръководства

613.2(035)

П-122200000192

Сист. N: 367090

- 25 -

ЦБ 124138, П/612.821.7-053.3/А 44

АКСЕЛРОД, София

Как спят бебетата : Научнообснованият метод да помогнете на вашето бебе да спи цяла нощ / София Акселрод ; Прев. от англ. Елена Филипова. - София : Ciela, 2021 ([Добрич] : ФолиАрт). - 232 с. : с ил., сх. ; 21 см

Библиогр. с. 221 - 229.

ISBN 978-954-28-3781-7 (Сиела)

1. Сън - при децата. 2. Кърмачета - грижи и хигиена

612.821.7-053.3 + 613.952/.953

П-122200000166

Сист. N: 367201

- 26 -

ЦБ 124144, П/615.851/М 45

МЕДИКУС, Клаус

Тайната на интелигентните клетки : Феноменалното влияние на квантовата интелигентност : Какво не трябваше да узнаете за своята сила: духът е по-мощен от гените! / Клаус Медикус ; Прев. от нем. Георги Кайтазов ; Ред. Стефан Велчев ; Предг. Удо Якобич. - София : Дилок, 2021. - 272 с. : с ил. ; 22 см

Съдържа и За авт. - Библиогр. с. 265 - 268.

ISBN 978-954-2902-86-7

1. Алтернативна медицина - популярна литература. 2. Здраве - психологични проблеми. 3. Самоусъвършенстване

615.851 + 159.922/.923

П-122200000172

Сист. N: 367215

- 27 -

ЦБ 124148, Ч/613.8/Л 44, П/613.8/Л 44

ЛЕМБКЕ, Анна

Допаминов свят : Къде е границата между болката и удоволствието / Анна Лембке ; Прев. от англ. Боян Костов ; С въвед. [от авт.]. - София : Изток-Запад, 2022. - 256 с. : с ил. ; 22 см. - ([Поредица] Катехон / Водещ ред. Иво Христов)

Съдържа и Бел. ; За авт. - Библиогр. с. 233 - 246 ; Азб. показалец.

ISBN 978-619-01-0940-2

ISBN 619-01-0940-3

1. Зависимости. 2. Наркотични средства - действие на организма. 3. Психично здраве и хигиена

613.8 + 616.891/.894 + 178

Ч-122200000148, П-122200000149

Сист. N: 367226

- 28 -

ЦБ II 8392, Ч/616.89(075.8)/М 14

МАДЖИРОВА, Надежда Петрова

Психопатогия : Клинико-психологични и психофизиологични аспекти / Надежда Петрова Маджирова. - Пловдив : Лакс Бук, 2021. - 393 с. : с ил., портр., табл. ; 30 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-189-159-7

1. Психопатология - учебници за ВУЗ

616.89(075.8) + 159.97(075.8)

Ч-122200000194

Сист. N: 367260

- 29 -

ЦБ II 8393, Ч/616.1(062.2)/К 39

КАРДИОЛОГИЯ 2015 / Мл. Григоров ... [и др.] ; Под ред., с предг. на Младен Григоров. - София : Центр. мед. библ, 2015 ([София] : БПС). - 515 с. : с ил. ; 30 см

Други авт.: В. Григоров, Л. Владимирова-Китова, Н. Рунев, К. Витлянова, Е. Манов, Е. Вълчева, К. Генова, М. Гарчева, В. Трайков, И. Петров, З. Станков, Л. Никитасов, Ф. Фуладванд, П. Милков, И. Мазнев, Д. Смилкова, С. Димитров, А. Иванов, Г. Тодоров, М. Цекова, С. Йовев, С. Куртев, Т. Донова, Л. Миткова-Денчева, М. Миланова, С. Найденов, Т. Веков, Л. Георгиев ; Пълната форма на името на авт. Елисавета Вълчева е Елисавета Вълчева Георгиева. - Изд. на Мед. унив. - София. - Библиогр. с. 510 - 515.

ISBN 978-954-9318-55-5

1. Кардиология - сборници

616.1(062.2)

Ч-122200000200

Сист. N: 367267

Изкуство

- 30 -

ЦБ 124057, Кр/792.54(497.235)/А 78, Ч4/792.54(497.235)/А 78, П/792.54(497.235)/А 78

АПОСТОЛОВА, Румяна Петрова

Първата извънстолична опера / Румяна Апостолова ; Снимки и предг. Румен Нейков. - София, 2021 ([София] : ЗИП). - 248 с., [16] л. : ил., портр., факс. ; 24 см

Съдържа и Кн. с необикновена съдба, или от Ст. Загора до Брюксел и обратно / Р. Нейков.

ISBN 978-619-188-671-5

1. Държавна опера (Ст. Загора) - история

792.54(497.235)(091)

Кр-122200000107, Ч4-122200000108, П-122200000109, П-122200000110

Сист. N: 366986

- 31 -

ЦБ 124066, Ч4/78.071.1(430)(092)/В 13, П/78.071.1(430)(092)/В 13

МОЯТ Вагнер със Софийската опера, или хроника на едно приключение / [Състав.] Пламен Карталов ; Предг. Иван Гранитски. - София : Захарий Стоянов, 2020 ([София] : Мултипринт). - 1047 с. : с цв. ил. ; 24 см

Авт. на статии: П. Карталов, Р. Тримборн, А. Томова-Синтова, Д. Полачек, К. Биланд, Б. Арнаудова, Е. Мертсон, Г. Хелбих, А. Мерли, С. Рув-Увалиева, Е. Радкова, В. Семерджиева, И. Гозес, М. Манолова, Й. Линхарт, Б. Кемпен, Б. Пофук, М. Тил, С. Барнщорф, Щ. Мьош, А. Тиман, Х. Непил, С. Син, Е. Цодоков, А. Матусевич, П. Райхл, М. Гулегина, И. Корябин, К. Ноубълс, П. Досън-Боулинг, Х. Соуърби, Д. Алисън, М. Черкашина-Губаренко, Е. Цодоков, Н. Бунцевич, Р. Кавалджиева, Д. Юравич, М. Злобец, П. Корнхаузер, Х. Зеехофер, В. Цветкова, И. Рьознер, К.-П. Майр, В. Хакер, К. Зиг, Р. Далапоца, Л. Маринкова, А. Атанасова, Р. Хайнце, К. Празун, К. Дейвисън, П. Галев, Х. Пич, К. Шмит, А. Перие, Ш. Перие, А. Дал, Д. Содеркуист, К. Содеркуист, В. Урин, Н. Кузнецов, И. Муравьова, И. Корябин, С. Бирюков ; Иван Гранитски - псевд. на Иван Йорданов Димитров ; Кор. загл.: Моят Вагнер. - Съдържа и Бурята на страстите и патосът на чувствата / И. Гранитски ; Foreword to the book "My Wagner" of acad. Plamen Kartaloff / K. Billand ; За авт. - Текст и на англ. ез.

ISBN 978-954-09-1370-4

1. Вагнер, Рихард, 1813 - 1883 - творчество. 2. Композитори, немски - творчество. 3. Национална опера и балет - история. 4. Театрални постановки - София. 5. Германия - музика. 6. София - театър

78.071.1(430)(092) + 792.54(497.2-25) + 92 Вагнер, Рихард

Ч4-122200000101, П-122200000102, П-122200000103

Сист. N: 366998

- 32 -

ЦБ 124145, П/784.7.071.2(73)(092)/Д 62

ДИО, Рони Джеймс и др.

[Рейнбоу] Rainbow in the Dark : Автобиография / Рони Джеймс Дио, Мик Уол, Уенди Дио ; Прев. от англ. Коста Сивов ; Предг. от Уенди Дио. - София : Ciela, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 260 с. : с портр., [4] л. : цв. ил. ; 23 см

ISBN 978-954-28-3678-0 (Сиела)

1. Дио, Рони Джеймс, 1942 - 2010 - биографии. 2. Певци - САЩ - биографии. 3. Рокмузика - САЩ - биографии

784.7.071.2(73)(092) + 92 Дио, Рони Джеймс

П-122200000168

Сист. N: 367216

Езикознание

- 33 -

ЦБ 124152, Ч/808.67-1(035)/М 95, П/808.67-1(035)/М 95

МУРДАРОВ, Владко Данаилов

Разни съвети за имената / Владко Мурдаров. - София : Black Flamingo Publishing, 2021 ([София] : Инвеспрес). - 176 с. ; 21 см

Съдържа и Толкова грешим при имената.. / В. Мурдаров. - Библиогр. с. 175 ; Азб. показалец на разгледаните думи, форми и изрази ; Азб. показалец на разгледаните изречения.

ISBN 978-619-7362-97-8 (Блек Фламинго Пъблишинг)

1. Български език - правоговор и правопис - наръчници и ръководства. 2. България - езикознание

808.67-1(035) + 808.67-06(035) + 808.67-2(035)

Ч-122200000176, П-122200000323

Сист. N: 367240

- 34 -

ЦБ 124275, НЧ/803.0-5(076)/W 56

WERNER, Grazyna

Grammatiktraining Deutsch als Fremdsprache : Ubungen zu allen wichtigen Grammatikthemen ; [Niveau A1 - B1] / Grazyna Werner. - Munchen; Wien : Langenscheidt, 2015 (Nordingen). - 127 p. ; 22 cm

ISBN 978-3-468-34898-3

1. Немски език - граматика - учебни помагала

803.0-5(076)

НЧ-122200000375

Сист. N: 366991

- 35 -

ЦБ 124276, НЧ/803.0(075)/L 96

LUSCHER, Renate

Landeskunde Deutschland : Politik - Wirtschaft - Kultur : Deutsch als Fremdsprache [Niveau] B2 - C2 / Renate Luscher. - 16. Aufl.- Munchen : Verlag fur Deutsch ; Hueber Verlag, 2020 (Germany). - 176 p.: ill. ; 23 cm

Азб. показалец.

ISBN 978-3-19-381741-9 (Hueber Verlag)

1. Немски език - учебници за напреднали. 2. Германия - странознание

803.0(075) + 308(430)

НЧ-122200000380

Сист. N: 366994

- 36 -

ЦБ II 8415, НЧ/803.0-5(075)/J 52

JIN, Friederike et al.

Grammatik aktiv : Training fur Fortgeschrittene zur Wiederholung der Grundgrammatik : [Niveau] B1+ / Friederike Jin, Ute Voss. - Berlin : Cornelsen Verlag, 2020 (Riga : Livonia Print). - 104 p. : ill. ; 26 cm. - (Deutsch als Fremdsprache)

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-3-06-024470-6

1. Немски език - граматика - учебни помагала

803.0-5(075)

НЧ-122200000373

Сист. N: 366995

- 37 -

ЦБ II 8412, НЧ/803.0(075)/M 16

MAENNER, Dieter

Prufungstraining : Goethe-Zertifikat B2 : Passend zur neuen Prufung 2019 / Dieter Maenner. - 4 Aufl.- Berlin : Cornelsen Verlag, 2021 (Paderborn). - 160 p. : ill. ; 30 cm + Тетр. с отг.

ISBN 978-3-06-121775-4

1. Немски език - учебници. 2. Сертификати - по немски език - учебни помагала

803.0(075)

НЧ-122200000363

Сист. N: 367004

- 38 -

ЦБ II 8413, НЧ/803.0(075+086.76)/M 16

MAENNER, Dieter

Prufungstraining : Start Deutsch [Niveau] 1 / Dieter Maenner. - 7 Aufl.- Berlin : Cornelsen Verlag, 2021 (Paderborn). - 160 p. : ill. ; 30 cm + 1 CD + тетр. с отг.

ISBN 978-3-06-020747-3

1. Немски език - учебници. 2. Сертификати - по немски език - учебни помагала

803.0(075+086.76)

НЧ-122200000362

Сист. N: 367005

- 39 -

ЦБ II 8414, НЧ/803.0(075)/B 41

BELLOU, Melina et al.

Prufungstraining : Goethe-Zertifikat A2 Fit in Deutsch 2 / Melina Bellou, Spiros Koukidis, Marialena Kramer. - Berlin : Cornelsen Verlag, 2021 (Kempten). - 144 p. : ill. ; 30 cm

ISBN 978-3-06-121261-2

1. Немски език - учебни помагала. 2. Сертификати - по немски език - учебни помагала

803.0(075)

НЧ-122200000361

Сист. N: 367006

- 40 -

ЦБ II 8411, НЧ/803.0(075)/A 73

ARGYRI, Vassiliki et al.

Prufungstraining : Goethe-Zertifikat A1 Fit in Deutsch 1 / Vassiliki Argyri, Spiros Koukidis, Marialena Kramer. - Berlin : Cornelsen Verlag, 2021 (Kempten). - 88 p. : ill. ; 30 cm

ISBN 978-3-06-121260-5

1. Немски език - учебници. 2. Сертификати - по немски език - учебни помагала

803.0(075)

НЧ-122200000365

Сист. N: 367007

- 41 -

ЦБ II 8410, НЧ/803.0(075.4)/S 85

STIEBELER, Heide et al.

Fit furs Goethe-Zertifikat B2 : Deutschprufung fur Jugentliche : Ubungsbuch mit Audios online / Heide Stiebeler, Frauke van der Werff. - Munchen : Hueber Verlag, 2020 (Germany). - 140 p. : ill. ; 28 cm. - (Deutsch als Fremdsprache)

ISBN 978-3-19-031873-5

1. Немски език - учебни помагала. 2. Сертификати - по немски език - учебни помагала

803.0(075.4)

НЧ-122200000366

Сист. N: 367009

- 42 -

ЦБ II 8409, НЧ/803.0(075.4)/P 80

POLLAND, Thomas

Fit fur das DSD I PRO : Ubungsbuch mit Audios online / Thomas Polland. - Munchen : Hueber Verlag, 2020 (Germany). - 224 p. : ill. ; 28 cm. - (Deutsch als Fremdsprache. Tipps und Ubungen)

ISBN 978-3-19-211860-9

1. Немски език - учебни помагала за самоподготовка. 2. Сертификати - по немски език - учебни помагала

803.0(075.4)

НЧ-122200000367

Сист. N: 367010

- 43 -

ЦБ II 8408, НЧ/803.0(075+086.76)/M 39

MATECKI, Uta

Dreimal Deutsch : In Deutschland, in Osterreich, in der Schweiz : Lesebuch mit Audio-CD / Uta Matecki. - Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, 2020 (Germany). - 112 p. : ill. ; 26 cm + 1 Audio-CD. - (Deutsch als Fremdsprache)

Азб. показалец.

ISBN 978-3-12-675237-4

1. Немски език - учебни помагала. 2. Германия - странознание. 3. Австрия - странознание. 4. Швейцария - странознание

803.0(075+086.76) + 308(430) + 308(436) + 308(494)

НЧ-122200000374

Сист. N: 367013

- 44 -

ЦБ II 8407, НЧ/803.0(075)/B 81

BOVERMANN, Monika et al.

Lesetraining [Niveau] B1 : Zertifikat B1 : Modul Lesen / Monika Bovermann, Manuela Georgiakaki, Panagiotis Lymperakakis. - [Munchen] : Hueber ; Chr. Karabatos, 2020 (Greece). - 129 p. : ill. ; 28 cm

ISBN 978-3-19-051684-1 (Hueber)

ISBN 978-960-465-053-8 (Chr. Karabatos)

1. Немски език - учебни помагала

803.0(075)

НЧ-122200000370

Сист. N: 367014

- 45 -

ЦБ II 8406, НЧ/803.0(075)/P 25

PARADI-STAI, Daniela et al.

Lesetraining neu fur das Goethe-Zertifikat B2 / Daniela Paradi-Stai, Agapi Virginia Spyratou. - [Munchen] : Hueber ; Chr. Karabatos, 2020 (Greece). - 134 p. : ill. ; 28 cm

ISBN 978-960-465-087-3 (Hueber)

ISBN 978-3-19-111684-2 (Chr. Karabatos)

1. Немски език - учебни помагала

803.0(075)

НЧ-122200000371

Сист. N: 367015

- 46 -

ЦБ II 8417, НЧ/803.0(075)/B 92

BUCHNER, Patricia

Campus Deutsch [Niveau] B2 / C1 : Schreiben / Patricia Buchner ; Hrsg. von Oliver Bayerlein. - 3. Aufl.- Munchen : Hueber Verlag, 2019 (Germany). - 95 p. : ill. ; 28 cm. - (Deutsch als Fremdsprache)

Библиогр. с. 94 - 95.

ISBN 978-3-19-101003-4

1. Немски език - учебни помагала

803.0(075)

НЧ-122200000368

Сист. N: 367016

- 47 -

ЦБ II 8416, НЧ/803.0(075+086.76)/R 17

RAINDL, Marco et al.

Campus Detsch [Niveau] B2 / C1 : Horen und Mitschreiben / Marco Raindl, Oliver Bayerlein ; Hrsg. von Oliver Bayerlein. - 4. Aufl.- Munchen : Hueber Verlag, 2020 (Germany). - 87 p. : ill. ; 28 cm + 1 MP3-CD. - (Deutsch als Fremdsprache)

ISBN 978-3-19-151003-9

1. Немски език - учебни помагала

803.0(075+086.76)

НЧ-122200000369

Сист. N: 367017

- 48 -

ЦБ II 8418, НЧ/803.0(075.4+086.76)/B 33

BAYERLEIN, Oliver

Campus Deutsch [Niveau] B2 / C1 : Prasentieren und Diskutieren / Oliver Bayerlein. - Munchen : Hueber Verlag, 2020 (Germany). - 87 p. : ill. ; 28 cm + 1 CD-ROM. - (Deutsch als Fremdsprache)

ISBN 978-3-19-201003-3

1. Немски език - учебни помагала

803.0(075.4+086.76)

НЧ-122200000384

Сист. N: 367018

- 49 -

ЦБ II 8421, НЧ/803.0(075+086.76)/Z 98

ZWISCHENDURCH mal ...

Zwischendurch mal... : Niveau A1 - A2 : Horen : Kopiervorlagen / Barbara Bekesi et al. - 4 Aufl.- Munchen : Hueber Verlag, 2020 (Wurzburg : Schurtz). - 119 p.: ill. ; 28 cm + 1 CD. - (Deutsch als Fremdsprache)

Др. авт.: M. Claluna, R. Dallapiazza, R. Fischer, U. Hirschfeld, M. Hirtenlehner, C. Hummler-Hille, E. Jenkins-Krumm, L. Mayrhofer, J. Orth-Chambah, T.Schonherr, E. von Jan.

ISBN 978-3-19-401002-4

1. Немски език - учебни помагала

803.0(075+086.76)

НЧ-122200000383

Сист. N: 367218

- 50 -

ЦБ II 8420, НЧ/803.0(075)/H 20

HAMANN, Carola

Zwischendurch mal... : Niveau A1 - A2 : Sprechen: Kopiervorlagen / Carola Hamann. - Munchen : Hueber Verlag, 2021 (Bobingen : Kessler Druck und Medien). - 88 p. : ill. ; 28 cm. - (Deutsch als Fremdsprache)

ISBN 978-3-19-371002-4

1. Немски език - учебни помагала

803.0(075)

НЧ-122200000382

Сист. N: 367220

- 51 -

ЦБ II 8419, НЧ/803.0(075+086.76)/F 57

FISCHER-MITZIVIRIS, Anni et al.

So geht`s zu [Niveau] A2 - B1 : Fertigkeitentrainer fur das Goethe-/OSD-Zertifikat B1: Ubungsbuch / Anni Fischer-Mitziviris, Sylvia Janke-Papanikolaou. - Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, 2020 (Strassfurt). - 240 p.: ill. ; 29 cm + 2 Audio-CDs. - (Deutsch als Fremdsprache)

ISBN 978-3-12-675856-7

1. Немски език - учебни помагала. 2. Сертификати - по немски език - учебни помагала

803.0(075+086.76)

НЧ-122200000381

Сист. N: 367222

Литературознание

- 52 -

ЦБ 124045, Кр/886.7(092)(062)/И 52, Б/886.7(092)(062)/И 52, С/886.7(092)(062)/И 52, Ч/886.7(092)(062)/И 52, П/886.7(092)(062)/И 52

ГЕОРГИ Илиев 1881 - 1961 : Юбил. сб. / Състав. Иван Матев, Петка Синкова ; Фотогр. Славчо Славов. - Ст. Загора : Регионална библ. Захарий Княжески, 2021 (София : Пулсио принт). - 60 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 21 см. - (Поредица Литературна Ст. Загора ; N 1)

Кн. е с рис. на Д. Гюдженов, М. Тачев. - Изд. на Община Ст. Загора ; Музей Литературна Ст. Загора ; Регионална библ. Захарий Княжески. - Съдържа: Ст. Загора - убежище на духа и съзиданието на словото / И. Матев ; От нац. подем до безкрая на звездите / И. Матев ; Писателят Г. Илиев в експозицията на Музей Литературна Ст. Загора ; Георги Илиев Георгиев (1881 - 1961) : Библиография / П. Синкова ; Списък на псевд. и период. изд., в които са използвани ; Стихотворения, посветени на Г. Илиев ; О-Корс - отзиви от пресата. - Именен показалец, показалец на публикациите на Г. Илиев по загл.

ISBN 978-619-90489-1-7

1. Илиев, Георги, 1881 - 1961 - юбилеи и чествания - сборници. 2. Писатели, български - юбилеи и чествания - сборници. 3. България - литературознание

886.7(092)(062) + 92 Илиев, Георги

Кр-122200000095, Б-122200000096, С-122200000097, Ч-122200000098, П-122200000099, П-122200000100

Сист. N: 366974

- 53 -

ЦБ 124046, Кр/886.7(092)(062)/П 64, Б/886.7(092)(062)/П 64, С/886.7(092)(062)/П 64, Ч/886.7(092)(062)/П 64, П/886.7(092)(062)/П 64

ДИМИТЪР Подвързачов 1881 - 1937 : Юбил. сб. / Състав. Иван Матев ... [и др.] ; Фотогр. Славчо Славов. - Ст. Загора : Регионална библ. Захарий Княжески, 2021 (София : Булгед). - 92 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 21 см. - (Поредица Литературна Ст. Загора ; N 2)

Светското име на архимандрит Павел - Владимир Стефанов Георгиев ; Кн. е с рис. на К. Щъркелов. - Изд. на Община Ст. Загора ; Музей Литературна Ст. Загора ; Регионална библ. Захарий Княжески. - Съдържа: Влюбеният Мефистофел / И. Матев ; Mephistopheles in love: Dimitur Podvurzachov - Renaissance or the present / Прев. на англ. ез. Архимандрит проф. Павел (Стефанов) ; Димитър Подвързачов : Библиография / П. Синкова ; Списък на псевд. и период. изд., в които са използвани ; Димитър Подвързачов : Автобиография. - Именен показалец.

ISBN 978-619-90489-3-1

1. Подвързачов, Димитър Димитров, 1881 - 1937 - юбилеи и чествания - сборници. 2. Писатели, български - юбилеи и чествания - сборници. 3. България - литературознание

886.7(092)(062) + 92 Подвързачов, Димитър

Кр-122200000089, Б-122200000090, С-122200000091, Ч-122200000092, П-122200000093, П-122200000094

Сист. N: 366975

Българска художествена литература

- 54 -

ЦБ 124064, П/886.7-31/К 78, ДТ/886.7-31/К 78

КОЛЕВ, Мартин Пламенов

Софийски магьосници: Заветното заклинание : [Роман] / Мартин Колев. - София : Ciela, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 332 с. ; 21 см

Кн. 4 от поредицата Софийски магьосници.

ISBN 978-954-28-3747-3 (Сиела)

886.7-31

П-122200000025, ДТ-122200000075

Сист. N: 366993

- 55 -

ЦБ 124080, П/886.7-94/С 83

СТОЯНОВИЧ, Бина Христова

Спомени или нещо подобно / Бина Стоянович ; Предг. Петър Стоянович. - София, 2021 (София : НБКМ). - 176 с. : с ил., портр. ; 20 см

Съдържа и Предг. на проклетото внуче / П. Стоянович.

ISBN 978-619-188-591-6

886.7-94

П-122200000116

Сист. N: 367026

- 56 -

ЦБ 124084, П/886.7-31/П 17

ПАНАЙОТОВ, Васил Панайотов

24 часа труд : [Роман] / Васил Панайотов. - Пловдив : Жанет 45, 2021. - 136 с. ; 20 см

ISBN 978-619-186-698-4

886.7-31

П-122200000062

Сист. N: 367037

- 57 -

ЦБ 124085, П/886.7-31/П 32

ПЕЕВА, Мария Константинова

Новата съседка : [Роман] / Мария Пеева. - София : СофтПрес, 2021 ([Добрич] : Фолиарт). - 192 с. ; 20 см

Кн. 2. от поредицата Случаите на семейство Куман. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-151-748-0

886.7-31

П-122200000063

Сист. N: 367038

- 58 -

ЦБ 124094, П/886.7-31/К 16

КАЛЕВА, Никол

Под повърхността : Роман / Никол Калева. - Пловдив : Изд. авт., 2021 ([Костинброд] : Мултипринт). - 456 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. е Никол Елиезер Калева-Димитрова.

ISBN 978-619-92021-0-4

886.7-31

П-122200000035

Сист. N: 367059

- 59 -

ЦБ 124114, П/886.7-32/Б 93

БЪРДАРОВ, Георги Костадинов

До последната минута : Разкази / Бърдаров. - София : Мусагена, 2021. - 141 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7614-16-9 (Musagena)

886.7-32

П-122200000081

Сист. N: 367131

- 60 -

ЦБ 124117, П/886.7-311.6/К 22

КАМБАРЕВ, Кирил Асенов

Покорени от Христовия кръст : Роман / Кирил Камбарев. - София : Захарий Стоянов, 2021 ([София] : Миг Принт). - 248 с. ; 21 см

Съдържа и Бел. на авт. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-09-1613-2

886.7-311.6

П-122200000160

Сист. N: 367138

- 61 -

ЦБ 124134, П/886.7-1/К 28

КАРАБАШ, Рене

Братовчедката на Зорбас : [Стихотворения] / Рене Карабаш. - Пловдив : Жанет 45, 2020. - 88 с. ; 21 см

Рене Карабаш - псевд. на Ирена Карабашева. - Съдържа и Няколко неща, които не знаете за себе си.

ISBN 978-619-186-575-8

886.7-1

П-122200000159

Сист. N: 367194

Чужда художествена литература

- 62 -

ЦБ 124035, П/820-312.4/Х 69

ХОРОВИЦ, Антъни

Опашка от убийци : [Роман] / Антъни Хоровиц ; Прев. от англ. Зорница Русева. - София : Еднорог, 2021. - 336 с. : с к. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на предзагл. с.

ISBN 978-954-365-263-1

820-312.4

П-122200000001

Сист. N: 366916

- 63 -

ЦБ 124036, П/882-31/С 45

СЛУЖИТЕЛ, Григорий Михайлович

Дните на Савелий : [Роман] / Григорий Служител ; Прев. от рус. Ася Григорова. - София : Gnezdoto, 2021. - 280 с. ; 21 см

Съдържа и Дните на Григорий / Е. Водолазкин.

ISBN 978-619-7316-38-4 (Гнездото)

882-31

П-122200000002

Сист. N: 366921

- 64 -

ЦБ 124042, П/840-312.4/Т 54

ТИЛИЕ, Франк

Имало едно време... два пъти : [Роман] / Франк Тилие ; Прев. от фр. Иван Баталов. - София : Enthusiast, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 448 с. ; 21 см

ISBN 978-619-164-431-5 (Ентусиаст)

840-312.4

П-122200000006

Сист. N: 366971

- 65 -

ЦБ 124047, П/820(73)-31/Ш 48

ШЕЙЛЪР, Карън

Коледа завинаги : [Роман] / Карън Шейлър ; Прев. от англ. Надя Баева. - София : Ciela, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 412 с. : с потрт. ; 21 см

Съдържа и Запознайте се с Карън Шейлър ; Коледа завинаги : Рецепти.

ISBN 978-954-28-3775-6 (Сиела)

820(73)-31

П-122200000009

Сист. N: 366976

- 66 -

ЦБ 124051, П/820(73)-31/Г 13

ГАБРИЕЛ, Мариус

Момичетата на тавана : [Роман] / Мариус Габриел ; Прев. [от англ.] Весела Ангелова. - [София] : Бард, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 336 с. ; 21 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-03-0110-3

820(73)-31

П-122200000014

Сист. N: 366981

- 67 -

ЦБ 124054, П/820(73)-312.4/К 88

КРАЙТЪН, Майкъл

Отровен бизнес : [Роман] / Джон Ленг ; Прев. [от англ.] Радослав Христов. - [София] : Бард, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 432 с. ; 20 см

Джон Ленг - псевд. на Майкъл Крайтън ; Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-03-0109-7

820(73)-312.4

П-122200000018

Сист. N: 366984

- 68 -

ЦБ 124056, П/820(73)-31/У 27

УЕБЪР, Хедър

Полунощ в кафене "Черният дрозд" : [Роман] / Хедър Уебър ; Прев. от англ. ез. Паулина Мичева. - София : Ciela, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 464 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-3729-9 (Сиела)

820(73)-31

П-122200000019

Сист. N: 366985

- 69 -

ЦБ 124061, П/882-31/А 12

АБГАРЯН, Нарине Юриевна

Симон : [Роман] / Нарине Абгарян ; Прев. от рус. Иван Тотоманов. - София : Лабиринт, 2021 (София : Симолини 94). - 276 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7055-99-3

882-31

П-122200000023

Сист. N: 366990

- 70 -

ЦБ 124063, П/820(73)-31/О-96

ОУМЪР, Майк

Смъртоносен мрак : [Роман] / Майк Оумър ; Прев. от англ. Александър Маринов - Санчо. - София : Millenium, 2021 ([София] : Инвестпрес). - 320 с. ; 21 см

Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-515-569-7 (Милениум)

820(73)-31

П-122200000024

Сист. N: 366992

- 71 -

ЦБ 124065, П/820(73)-31/С 55

СПАРКС, Никълъс

Желанието : [Роман] / Никълъс Спаркс ; Прев. Теодора Давидова. - София : Ера, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт). - 351 с. ; 20 см

ISBN 978-954-389-670-7

820(73)-31

П-122200000049

Сист. N: 366997

- 72 -

ЦБ 124068, П/820(73)-312.4/М 95

МУР, Лиз

Ярка река : [Роман] / Лиз Мур ; Прев. [от англ. ез.] Нина Руева. - София : Кръг, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт). - 496 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7625-42-4

820(73)-312.4

П-122200000050

Сист. N: 366999

- 73 -

ЦБ 124069, П/820(73)-31/Б 78

БРАУН, Сандра

Съдружници по неволя : Роман / Сандра Браун ; Прев. от англ. Илвана Гарабедян. - Пловдив : Хермес, 2021 (Костинброд : Мултипринт). - 352 с. ; 20 см

ISBN 978-954-26-2113-3

820(73)-31

П-122200000027

Сист. N: 367001

- 74 -

ЦБ 124070, П/820-312.9/П 84

ПРАТЧЕТ, Тери и др.

Науката от Света на Диска: Часовникът на Дарвин : [Роман] / Тери Пратчет, Иън Стюарт, Джак Коен ; Прев. от англ. Богдан Русев. - София : Ciela, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт). - 384 с. ; 23 см. - (Поредица Науката от Света на Диска ; Т. 3)

ISBN 978-954-28-3773-2 (Сиела)

820-312.9

П-122200000029

Сист. N: 367003

- 75 -

ЦБ 124071, П/820(73)-312.9/М 19

МАККАМЪН, Робърт

Часът на вълка : [Роман] / Робърт МакКамън ; Прев. от англ. Коста Сивов. - София : Изток-Запад, 2021. - 416 с. ; 24 см

Съдържа и Авт. за "Часът на вълка".

ISBN 978-619-01-0951-8

ISBN 619-01-0951-9

820(73)-312.9

П-122200000030

Сист. N: 367008

- 76 -

ЦБ 124075, П/839.8-312.4/Х 62

ХОЛМ, Лине и др.

Сърце в лед : [Роман] / Лине Холм, Стине Болтер ; Прев. от дат. Ева Кънева. - [София] : Емас, 2021 ([Хасково] : Полиграф-Юг). - 584 с. ; 20 см. - (Сер. Криминале)

ISBN 978-954-357-532-9

839.8-312.4

П-122200000052

Сист. N: 367021

- 77 -

ЦБ 124076, П/830-311.6/Е 12

ЕБЕРС, Георг

Клеопатра : [Роман] / Георг Еберс ; Прев. Любомир Чолаков. - София : Плеяда, 2021. - 320 с. ; 22 см

Съдържа и От авт.

ISBN 978-954-409-447-8

830-311.6

П-122200000053

Сист. N: 367023

- 78 -

ЦБ 124081, П/820(73)-31/М 23

МАЛЪРИ, Сюзън

Сватба по Коледа : [Роман] / Сюзън Малъри ; Прев. от англ. Мариана Христова. - [София] : Бук Травъл, 2021. - 447 с. ; 21 см. - ([Поредица] Дива)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-244-045-9

820(73)-31

П-122200000061

Сист. N: 367028

- 79 -

ЦБ 124082, П/839.7-312.4/Л 41

ЛЕКБЕРГ, Камила и др.

[Бокс] Box : [Роман] / Камила Лекберг, Хенрик Фексеус ; Прев. от швед. Любомир Гиздов. - София : Колибри, 2021 ([София] : Инвестпрес). - 528 с. ; 22 см. - (Съвр. трилъри)

ISBN 978-619-02-0943-0 (Colibri)

839.7-312.4

П-122200000060

Сист. N: 367029

- 80 -

ЦБ 124086, П/820(73)-312.9/У 13

УАЙЛД, Мередит и др.

Бурна съдба : [Роман] / Мередит Уайлд, Ейнджъл Пейн ; Прев. от англ. ез. Юлия Чернева. - София : Уо Егмонт, 2021 (София : Инвестпрес). - 304 с. ; 20 см. - (Поредица Кръвта на Зевс ; Кн. 3)

Уо Егмонт - запазена марка на Егмонт България.

ISBN 978-954-27-2690-6 (Егмонт България)

820(73)-312.9

П-122200000064

Сист. N: 367039

- 81 -

ЦБ 124087, П/840(493)-31/Н 92

НОТОМБ, Амели

Аеростати : [Роман] / Амели Нотомб ; Прев. от фр. Светла Лекарска. - София : Колибри, 2021 ([София] : Инвестпрес). - 118 с. ; 20 см

ISBN 978-619-02-0961-4

840(493)-31

П-122200000065

Сист. N: 367040

- 82 -

ЦБ 124088, П/860(82)-312.4/П 73

ПОНСЕ, Нестор

Бич : [Роман] / Нестор Понсе ; Прев. от исп. Венко Кънев ; Прев. от исп. ез. Татяна Пантева. - [София] : Рива, [2021]. - 216 с. ; 20 см

ISBN 978-954-320-773-2

860(82)-312.4

П-122200000066

Сист. N: 367041

- 83 -

ЦБ 124089, П/820(71)-1/А 93

АТУУД, Маргарет Елинор

Сърдечно : [Поезия] / Маргарет Атууд ; Прев. от англ. Ангелина Александрова. - София : Orange books, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт). - 152 с. ; 21 см

Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-171-120-8 (Ориндж Букс)

820(71)-1

П-122200000067

Сист. N: 367042

- 84 -

ЦБ 124098, Ч4/830(436)-22/В 34

ВЕГЕР, Михаел

Отровна афера : Две комедии / Михаел Вегер ; Прев. от нем. Владко Мурдаров. - София : Black Flamingo Publishing, 2021 (София : [Инвестпрес]). - 176 с. ; 19 см

Съдържа пиесите: Отровна афера ; Hasta La Vista, muchachos . - Съдържа и Бел. за пиесите.

ISBN 978-619-7362-96-1 (Блек Фламинго Пъблишинг)

830(436)-22

Ч4-122200000039

Сист. N: 367065

- 85 -

ЦБ 124112, П/820(73)-31/Д 53

ДИЙН, Абигейл

Момиче А : [Роман] / Абигейл Дийн ; Прев. [от англ.] Михаил Л. Григоров. - София : Рива, 2021. - 416 с. ; 21 см

ISBN 978-954-320-767-1

820(73)-31

П-122200000076

Сист. N: 367121

- 86 -

ЦБ 124113, П/840-31/Л 94

ЛЬОНОАР, Фредерик

Утешението на ангела : [Роман] / Фредерик Льоноар ; Прев. от фр. Росица Ташева. - София : Колибри, 2022 ([София] : Инвестпрес). - 160 с. ; 20 см. - (Духовност и самоусъвършенстване)

ISBN 978-619-02-0963-8 (Colibri)

1. Самоусъвършенстване

840-31 + 159.922(0:82-31)

П-122200000082

Сист. N: 367127

- 87 -

ЦБ 124116, П/860(861)-32/Г 23

ГАРСИЯ Маркес, Габриел

Разказ на един корабокрушенец, прекарал десет дни на сал в морето без храна и вода, провъзгласен за национален герой, целуван от кралицата на красотата и забогатял от реклами, а после намразен от правителството и забравен завинаги / Габриел Гарсия Маркес ; Прев. от исп. Емилия Юлзари. - София : Лъчезар Минчев, 2021 (София : Образование и наука). - 141 с. ; 21 см

Съдържа и Историята на тази история / Г. Г. Маркес.

ISBN 978-954-412-122-8

860(861)-32

П-122200000079

Сист. N: 367134

- 88 -

ЦБ 124118, П/820(73)-31/Р 68

РОБЕЛ, Стефани

Злодеянието : Роман / Стефани Робел ; Прев. от англ. Майре Буюклиева. - София : Кръг, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 448 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7625-44-8

820(73)-31

П-122200000161

Сист. N: 367139

- 89 -

ЦБ 124120, ДТ/820-312.4/Д 49

ДЖАКСЪН, Холи

Наръчник за убийства за добри момичета : [Роман] / Холи Джаксън ; Прев. от англ. Емилия Ничева-Карастойчева. - [София] : Емас, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт). - 352 с. : с ил. ; 21 см

Съдържа и Биогр. данни за авт.

ISBN 978-954-357-527-5

820-312.4

ДТ-122200000144

Сист. N: 367147

- 90 -

ЦБ 124121, П/820(73)-312.9/Ч 49

ЧЕЙМБЪРС, Беки

Галактиката и земята там отвътре : [Роман] / Беки Чеймбърс ; Прев. [от англ.] Деница Иванова Райкова. - София : Артлайн Студиос, 2021. - 326 с. ; 24 см

Името на прев. отбелязано на гърба на заглс. с. - Кн. 4 от поредицата Wayfarers, взето от доп. източник.

ISBN 978-619-193-252-8 (Студиото на А)

820(73)-312.9

П-122200000158

Сист. N: 367148

- 91 -

ЦБ 124123, П/820(417)-311.6/С 62

СТАК, Джон

Корабите на Рим : [Роман] / Джон Стак ; Прев. [от англ.] Иван Иванов. - [София] : Бард, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 336 с. ; 21 см. - ([Поредица] Господари на моретата ; 1)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и Ист. бел.

ISBN 978-619-03-0114-1

820(417)-311.6

П-122200000157

Сист. N: 367155

- 92 -

ЦБ 124125, П/869.0-31/А 75

АНТУНЕШ, Антонио Лобо

Към онази, която седи в тъмното очаквайки ме : [Роман] / Антонио Лобо Антунеш ; Прев. от португ. Здравка Найденова. - София : Колибри, 2021 ([София] : Инвестпрес). - 383 с. ; 20 см

Съдържа и Бел. за прев.

ISBN 978-619-02-0910-2 (Colibri)

869.0-31

П-122200000156

Сист. N: 367182

- 93 -

ЦБ 124127, ДТ/820(73)-31/Д 95

ДЪГЛАС, Пенелъпи

Пънк 57 : [Роман] / Пенелъпи Дъглас ; Прев. от англ. Мария Иванова. - София : Ciela, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 380 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-3688-9 (Сиела)

820(73)-31

ДТ-122200000145

Сист. N: 367184

- 94 -

ЦБ 124128, П/859.0-31/Ф 64

ФЛОРИАН, Клаудиу М.

Игра за всяка възраст : [Роман] / Клаудиу М. Флориан ; Прев. от рум. Румяна Л. Станчева. - София : Колибри, 2021 ([София] : Инвестпрес). - 390 с. ; 20 см. - ([Поредица] Съвр. европ. проза)

Съдържа и Бел. за прев.

ISBN 978-619-02-0938-6 (Colibri)

859.0-31

П-122200000151

Сист. N: 367185

- 95 -

ЦБ 124129, П/883-31/Б 13

БАГРЯНА, Анна

Досадникът : Роман / Анна Багряна ; Прев. от укр. Димитър Христов. - [София] : Персей, 2021. - 192 с. : с портр. ; 20 см

Анна Багряна - псевд. на укр. авт. ; Пълната форма на името на прев. Димитър Христов е Димитър Христов Черняев. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-161-263-5

883-31

П-122200000155

Сист. N: 367186

- 96 -

ЦБ 124137, П/820(73)-31/С 18

САНТЛОФЪР, Джонатан

Да откраднеш "Мона Лиза" : Роман / Джонатан Сантлофър ; Прев. от англ. Мариана Христова. - София : Кръг, 2021 ([София] : RoPrint). - 456 с. : с ил. ; 20 см

Съдържа и Бел. от авт.

ISBN 978-619-7625-45-5

820(73)-31

П-122200000154

Сист. N: 367200

- 97 -

ЦБ 124139, П/840-31/Л 35

ЛЕВИ, Марк

Обърнатият хоризонт : [Роман] / Марк Леви ; Прев. от фр. Петър Герджиков. - София : Колибри, 2021 ([София] : Инвестпрес). - 368 с. ; 20 см

Съдържа и Бел. от авт.

ISBN 978-619-02-0958-4 (Colibri)

840-31

П-122200000153

Сист. N: 367203

- 98 -

ЦБ 124142, П/820-322.9/П 84, Д/820-322.9/П 84

ПРАТЧЕТ, Тери

Пещерният човек, който пътуваше във времето : [Разкази] / Тери Пратчет ; Ил. Марк Бийч ; Прев. [от англ.] Светлана Комогорова - Комата ; С въвед. - [София] : Прозорец, 2021 ([София] : Инвестпрес). - 325 с. : с ил. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-243-201-0

820-322.9

П-122200000152, Д-122200001077

Сист. N: 367209

- 99 -

ЦБ 124153, П/820-32(081.2)/Б 47

БЛАКУД, Алджърнън

Върбалаците : [Сборник избрани разкази и новели] / Алджърнън Блакуд ; Подб., прев. [от англ.] Огняна Иванова. - София : Изток-Запад, 2021. - 384 с. ; 22 см. - ([Библ.] Magica)

ISBN 978-619-01-0958-7

ISBN 619-01-0958-6

820-32(081.2)

П-122200000162

Сист. N: 367241

- 100 -

ЦБ 124158, П/830-31/М 16

МАЙ, Карл

Избрани произведения : Т. 1 - / Карл Май ; Прев. [от нем.] Веселин Радков. - София : Огледало, [2017 -].- 20 см

ISBN 978-619-7261-73-8 (т. 23)

Т. 23. Горски скитник. - 2. изд. - 2020. - 484 с.

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

830-31

П-122200000180

Сист. N: 367251

- 101 -

ЦБ 124163, П/820(73)-31/С 76

СТИЙЛ, Даниел

Пълен кръг : [Роман] / Даниел Стийл ; Прев. [от англ.] Тинко Трифонов. - Варна : Компас, 1998 (В. Търново : ИПК Свети Евтимий - Патриарх Търновск). - 391 с. ; 20 см. - (Библиотека Избрани романи)

820(73)-31

П-122200000197

Сист. N: 367262

- 102 -

ЦБ 124164, П/820-31/А 28

АДАМС, Дъглас

Дърк Джентли. Холистична детективска агенция ; Дългият мрачен следобеден чай на душата : [Романи] / Дъглас Адамс ; Прев. [от англ.] Светлана Комогорова - Комата. - [2.] изд.- София : Дамян Яков, 2015 (В. Търново : Абагар). - 504 с. ; 22 см

ISBN 978-954-527-561-6

820-31

П-122200000199

Сист. N: 367263

- 103 -

ЦБ 124167, П/820(73)-32/Ф 57

ФИЦДЖЕРАЛД, Франсис Скот

Диамант, голям колкото " Риц" : [Новела] / Ф. Скот Фицджералд ; Прев. [от англ.] Красимира Тодорова. - [Бургас] : Хеликон, [2021] ([Костинброд] : Мултипринт). - 84 с. ; 21 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-2510-43-5

820(73)-32

П-122200000207

Сист. N: 367269

- 104 -

ЦБ I 12814, ДТ/820(73)-91-32/P 78

POE, Edgar Allan

The Murders in the Rue Morgue and Other Stories / Edgar Allan Poe. - [Sofia] : Pergament Press, 2019 ([София] : Симолини). - 126 с. ; 17 см. - ([Поредица] Adapted books)

Съдържа: The mask of the red death ; The story of William Wilson ; The fall of the house of Usher ; The black cat ; The tell-tale heart ; The cask of Amontillado ; Терминологичен речник.

ISBN 978-954-641-112-9 !

ISBN 978-954-641-111-2

820(73)-91-32

ДТ-122200000182

Сист. N: 367246

Детска художествена литература

- 105 -

ЦБ 124037, Д/820(73)-93-91/Ф 78

ФРАНСИС, Сюзън

Енканто / Адапт. Сюзан Франсис ; Прев. [от англ.] Иванка Владимирова. - София : Егмонт България, 2021 (София : Лито Балкан). - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см. - (Поредица Егмонт Чародейства)

Името на адапт. не е отбелязано на кор. - Възприетата форма на името на адапт. Сюзан Франсис е Сюзън Франсис. - Изд. на Disney.

ISBN 978-954-27-2678-4

820(73)-93-91

Д-122200000003

Сист. N: 366922

- 106 -

ЦБ 124044, Кр/886.7-93-1/Д 95, Д/886.7-93-1/Д 95

ДЪЛГЪЧЕВА, Мая Георгиева

Какво е да си майка / Мая Дългъчева ; Нарис. Невена Ангелова. - Пловдив : Жанет 45, 2021. - 40 с. : с цв. ил. ; 23х21 см

ISBN 978-619-186-629-8

886.7-93-1

Кр-122200000008, Д-122200000138

Сист. N: 366973

- 107 -

ЦБ II 8378, Д/886.7-93-192/С 55

СПАСОВ, Димитър

Коледно звънче : Песни и стихотворения за деца / Димитър Спасов ; Худож. Спас Спасов. - [София] : Пан, 2021. - [16] с. : с цв. ил. ; 29 см

Кор. опис.

ISBN 978-619-240-488-8

886.7-93-192 + 886.7-93-1

Д-122200000010

Сист. N: 366977

- 108 -

ЦБ 124050, Д/820(71)-93-32/С 38

СИТЪН, Ърнест Томпсън

Пет любими истории за животни : [Разкази] / Ърнест Томпсън-Ситън ; Прев. [от англ.] Таня Балова. - [София] : Паритет, [2021]. - 142 с. : с ил. ; 20 см. - (Поредица Златни страници)

Кор. загл.: Любими животни и истории. - Името на авт. Ърнест Томсън Ситън - погрешно отпеч. като Ърнест Томсън-Ситън ; Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа: Уинипегският вълк ; Снап. Историята на един бултериер : Ули. Историята на едно жълто куче : Арно. Историята на един пощенски гълъб : Кралската Аналостанка.

ISBN 978-619-153-404-3

820(71)-93-32

Д-122200000013

Сист. N: 366980

- 109 -

ЦБ 124052, Д/850-93-32/К 25

КАНТИНИ, Барбара

Мортина: Разтъсваща изненада / Текст и ил. Барбара Кантини ; Прев. от итал. Вера Петрова. - София : Кибеа, 2021. - 55 с. : с цв. ил. ; 21 см. - ([Поредица Мортина] ; [5])

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и Биогр. данни за авт.

ISBN 978-954-474-927-9

850-93-32

Д-122200000015

Сист. N: 366982

- 110 -

ЦБ 124053, Д/820/899-93-34/Н 58

НЕПОСЛУШНИТЕ язовци : [Приказка] / Гл. ред. Георги Цонев. - София : Ина, 2021. - 16 с. : с цв. ил. ; 24 см

Кор. опис. - Бр. 9 от поредицата Животните и техните истории.

820/899-93-34

Д-122200000016

Сист. N: 366983

- 111 -

ЦБ 124058, Д/886.7-93-1/А 75

АНТОНОВА, Катя

Празниците на мишлето: Коледа / Катя Антонова ; Ил. Кремена Ягодина. - София : Рибка, 2021. - [30] с. : с цв. ил. ; 21х21 см

Авт. отговорности отбелязани на гърба на предзагл. с. ; Катя Антонова - псевд. на Екатерина Николова Борисова ; Кремена Ягодина - псевд. на Кремена Сергеева Чолакова.

ISBN 978-619-7131-67-3

886.7-93-1

Д-122200000020

Сист. N: 366987

- 112 -

ЦБ 124059, Д/886.7-93-34/П 87

ПРИКАЗКИ подаръци : 25 коледни приказки за малки и големи читатели / Състав. Димитър Риков ; Ил. Стелияна Донева. - София : СофтПрес, 2021. - 248 с. : с цв. ил. ; 24 см

Съдържа приказки от: А Жекова, А. Станков, Б. Русев, Б. Бонева, В. Асенова, В. Иванова, В. Бешлийска, Д. Петрова, Д. Риков, Е. Павлова, И. Димитров, К. Димитрова, К. Явашев, Л. Николов, Л. Старева, М. Пеева, М. Богомила, М. Атанасов, М. Абаджиева, Н. Басарова, Н. Маргаритова, П. Делчева, Р. А. Ангелова, Х. Спасова, Х. Раянов.

ISBN 978-619-151-741-1

886.7-93-34

Д-122200000021

Сист. N: 366988

- 113 -

ЦБ II 8380, Д/820-93-31/С 47

СМИТ, Алекс Т.

Уинстън и коледното писмо / Алекс Т. Смит ; С ил. от авт. ; Прев. [от англ.] Александър Маринов. - София : Ракета, 2021. - 176 с. : с цв. ил. ; 26 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Ракета - импринт на БГкнига.

ISBN 978-619-229-054-2 (БГкнига)

1. Книги - за деца

820-93-31 + 087.5

Д-122200000028

Сист. N: 367002

- 114 -

ЦБ 124072, ДТ/820(73)-93-31/А 82, П/820(73)-93-31/А 82

АРДЕН, Катрин

Черни води : [Роман за деца] / Катрин Арден ; Прев. от англ. Диляна Георгиева. - София : Orange books, 2021 ([София] : Булгед). - 200 с. ; 20 см

Кн. е продълж. на романите Скришни места и Мъртви гласове.

ISBN 978-619-171-122-2 (Ориндж букс)

820(73)-93-31

ДТ-122200000031, П-122200000032

Сист. N: 367011

- 115 -

ЦБ II 8381, Д/087.5/К 52

КЕРАСКОЕТ 

Ще ида с Ванеса : Разказ за една малка добрина / Авт. и ил. Кераскоет ; Прев. от англ. Александър Маринов. - [София] : Дакелче, 2018. - [39] с. : с цв. ил. ; 29 см

Кераскоет - творчески псевд. на ил. Себастиан Косе и Мари Помпюи ; Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и За децата: Как да помогнеш на дете, което тормозят, За възрастните: Няколко полезни думи и изрази, които да използвате, когато обсъждате книгата с децата / Б. Йохи, Д. Спийлър ; Биогр. данни за ил.

ISBN 978-619-91751-2-5

1. Книги - за деца

087.5

Д-122200000033

Сист. N: 367012

- 116 -

ЦБ 124083, Д/886.7-93-31/И 21

ИВАНОВ, Благой Димитров

Плюшеното приключение : [Роман за деца] / Благой Д. Иванов. - София : Ciela, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт). - 184 с. : с ил. ; 21 см

Съдържа и Бел. от авт.

ISBN 978-954-28-3772-5 (Сиела)

886.7-93-31

Д-122200000059

Сист. N: 367030

- 117 -

ЦБ 124090, Д/820(73)-93-31/Б 76

БРАЛИЪР, Макс

Последните деца на Земята и надпреварата за апокалипсиса : [Роман за деца] / Макс Бралиър ; Ил. Дъглас Холгейт ; Прев. Боряна Даракчиева. - София : Pro book, 2021. - 320 с. : с ил. ; 21 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и За авт. ; За ил.

ISBN 978-619-7502-52-7 (Про Бук)

820(73)-93-31

Д-122200000068

Сист. N: 367043

- 118 -

ЦБ II 8383, Кр/820-93-34/К 52, Д/820-93-34/К 52

КЕР, Джудит

Коледата на Мог / Текст и ил. Джудит Кер ; Прев. Мария Донева. - София : Лист, [2021] ([Костинброд] : Мултипринт). - [28] с. : с цв. ил. ; 29 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. ; Пълната форма на името на прев. е Мария Донева Петрова.

ISBN 978-619-7596-649

820-93-34

Кр-122200000057, Д-122200000058

Сист. N: 367056

- 119 -

ЦБ 124095, Д/820(73)-93-31/К 79

КОЛФЪР, Крис

Земята на приказките : [Роман] : Кн. 1 - / Крис Колфър ; Прев. [от англ. ез.] Александър Маринов - Санчо. - София : Рива, [2021] -.- 21 см

Кн. 2. Заклинателката се завръща. - [2021] ([Пловдив] : Булвест Принт). - 520 с. : с ил.

Пълната форма на името на прев. е Александър Валентинов Маринов.

ISBN 978-954-320-720-6 (кн. 2)

820(73)-93-31

Д-122200000036

Сист. N: 367060

- 120 -

ЦБ 124096, Д/820(73)-93-31/Д 36

ДЕЛ Рио, Таня

Уорън 13-и и шепнещите гори : [Роман за деца] / Таня Дел Рио ; Прев. [от англ. ез.] Милена Милева-Фено ; Ил. Уил Стейли. - [София] : Timelines, 2021. - 271 с. : ил., портр. ; 22 см. - ([Поредица] Уорън 13-и ; Кн. 2)

Съдържа и За авт. ; За ил.

ISBN 978-619-7455-21-2 (Таймлайнс)

820(73)-93-31

Д-122200000037

Сист. N: 367063

- 121 -

ЦБ 124097, Д/850-93-31/С 76

СТИЛТЪН, Джеронимо

Хиляди чудеса : Да опознаем Италия : [Роман за деца] / Джеронимо Стилтън ; Прев. Паулина Мичева. - София : Колибри, 2021. - 224 с. : с ил. ; 22 см

ISBN 978-619-02-0953-9 (Colibri)

850-93-31

Д-122200000038

Сист. N: 367064

- 122 -

ЦБ 124100, Д/820-93-34/П 33

ПЕЙШЪНС, Джон

Подарък за Дядо Коледа и други истории / Текст и ил. Джон Пейшънс ; Прев. [от англ. ез.] Стефан Недков. - [София] : Бук Травъл, 2021. - 73 с. с цв. ил. ; 23х22 см

Кн. изд. под логото на ИнфоДар - търг. марка на Бук Травъл. - Съдържа: Изгубените коледни играчки, Супер шейната на Дядо Дядо Коледа, Снежният човек на мистър Бимбъл, Подарък за Дядо Коледа.

ISBN 978-619-244-044-2 (ИнфоДар)

820-93-34

Д-122200000041

Сист. N: 367074

- 123 -

ЦБ II 8385, Д/820/899-93-34/П 87

ПРИКАЗКИ : Т. 1 - / Прев. Екатерина Иванова ; Ил. Тони Улф ... [и др.]. - [София] : Фют, 2020 -.- 29 см

Други ил.: П. Катанео, С. Баралди.

Т. 1. - 2020 ([Костинброд] : Мултипринт). - 240 с. : с цв. ил.

ISBN 978-619-199-591-2 (т. 1)

820/899-93-34

Д-122200000044

Сист. N: 367078

- 124 -

ЦБ II 8386, Д/886.7-91-34/Г 82

ГРИГОРИЕВ, Ана

Белият елен : [Приказка за деца] / По Владимир Назор ; Преразк. и ил. от Ана Григориев ; Прев. Кристина Димитрова. - София : СофтПрес, 2021. - [64] с. : с цв. ил. ; 27 см

Имената на адапт. и прев. отбелязани в библиогр. каре.

ISBN 978-619-151-744-2

886.7-91-34

Д-122200000045

Сист. N: 367080

- 125 -

ЦБ II 8387, Д/886.7-91-34/К 86

КОСТАДИНОВ, Костадин

[Сто и една] 101 български приказки / Състав. и литературна обраб. Костадин Костадинов ; Ил. Кирил Танев. - София : Пан, 2021. - 125 с. : с цв. ил. ; 28 см

Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-240-501-4

886.7-91-34

Д-122200000048

Сист. N: 367089

- 126 -

ЦБ II 8388, Кр/820-93-1/Д 77, Д/820-93-1/Д 77

ДОНАЛДСЪН, Джулия

Суперчервей / Написа Джулия Доналдсън ; Нарис. Аксел Шефлър ; Прев. [от англ.] Мария Донева. - [Пловдив] : Жанет 45, 2021 (Сингапур). - [32] с. : с цв. ил. ; 26х29 см

Пълното име на прев. - Мария Донева Петрова.

ISBN 978-619-186-666-3

820-93-1

Кр-122200000135, Д-122200000136

Сист. N: 367103

- 127 -

ЦБ I 12805, Д/840-93-34/Б 26

БАРБАРОНИТЕ: Рожденият ден на барбароните / [Прев. от фр.]. - [София] : Фют, 2021 (Италия). - [20] с. : с цв. ил. ; 17х19 см. - ([Поредица] Барбароните)

ISBN 978-619-199-700-8

840-93-34

Д-122200000121, Д-122200000122

Сист. N: 367105

- 128 -

ЦБ I 12806, Д/840-93-34/Б 26

БАРБАРОНИТЕ: Когато порасна / [Прев. от фр.]. - [София] : Фют, 2021 (Италия). - [20] с. : с цв. ил. ; 17х19 см. - ([Поредица] Барбароните)

ISBN 978-619-199-703-9

840-93-34

Д-122200000123, Д-122200000124

Сист. N: 367106

- 129 -

ЦБ I 12807, Д/840-93-34/Б 26

БАРБАРОНИТЕ: Ваканция в планината / [Прев. от фр.]. - [София] : Фют, 2021 (Италия). - [20] с. : с цв. ил. ; 17х19 см. - ([Поредица] Барбароните)

ISBN 978-619-199-702-2

840-93-34

Д-122200000125, Д-122200000126

Сист. N: 367107

- 130 -

ЦБ I 12808, Д/840-93-34/Б 26

БАРБАРОНИТЕ: Без отпадъци / [Прев. от фр.]. - [София] : Фют, 2021 (Италия). - [20] с. : с цв. ил. ; 17х19 см. - ([Поредица] Барбароните)

ISBN 978-619-199-701-5

840-93-34

Д-122200000127, Д-122200000128

Сист. N: 367108

- 131 -

ЦБ 124107, Д/886.7-93-1/Н 74

НИКОЛОВ, Любомир Славов

При баба и дядо на село: Празници и обичаи / Стихове Любомир Николов ; Ил. Кирил Танев. - София : СофтПрес, 2022. - [8] с. : с цв. ил. ; 22х22 см. - ([Поредица] При баба и дядо на село ; 7)

ISBN 978-619-151-749-7

886.7-93-1

Д-122200000133

Сист. N: 367114

- 132 -

ЦБ 124108, Д/886.7-93-1/Н 74

НИКОЛОВ, Любомир Славов

При баба и дядо на село: Зимнина / Стихове Любомир Николов ; Ил. Кирил Танев. - София : СофтПрес, 2022. - [[8] с. : с цв. ил. ; 22х22 см. - ([Поредица] При баба и дядо на село ; 8)

ISBN 978-619-151-750-3

886.7-93-1

Д-122200000132

Сист. N: 367115

- 133 -

ЦБ 124109, Д/886.7-93-34/С 77

СТОЕВ, Слави Стоев

Лиско Лис и приятели в то е ясно каква история : [Приказка] / Слави Стоев ; Ил. Мила Лозанова. - София : Рибка, 2021. - 32 с. : с цв. ил. ; 23х23 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7131-72-7

886.7-93-34

Д-122200000141

Сист. N: 367116

- 134 -

ЦБ 124110, Д/830-93-31/Р 91

РУЕ, Анна

Магическата аптека: Посланието на вила "Еви" : [Роман за деца] / Анна Руе ; С ил. на Клаудия Карлс ; Прев. [от нем.] Евелина Банева. - София : Архипелаг, 2021. - 280 с. : с ил. ; 22 см. - ([Поредица] Магическата аптека ; Кн. 6)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Разпространява изд. Златното пате.

ISBN 978-954-456-056-0

830-93-31

Д-122200000072, Д-122200000073

Сист. N: 367118

- 135 -

ЦБ 124115, Д/859.0-93-31/П 74

ПОПА, Алис

Приключенията на пирата Кет : [Роман за деца] / Алис Попа ; Прев. от рум. Владимир Кръстев. - [София] : Емас, 2021 ([Хасково] : Полиграф-Юг). - 368 с. ; 21 см

Съдържа и За авт. и нейната кн. ; За прев.

ISBN 978-954-357-533-6

859.0-93-31

Д-122200000080

Сист. N: 367132

- 136 -

ЦБ II 8389, ДТ/840-93-91(084)/К 45

КАСАНАВЕ, Даниел и др.

[Сапиенс] Sapiens. История в картинки : [Комикс] : Т. 1 - / [По] Ювал Ноа Харари ; Адапт. Давид Вандермюлен, Даниел Касанаве ; Ил. Даниел Касанаве ; Прев. от англ. Ина Димитрова, Росен Люцканов. - София : Изток-Запад, 2020 -.- 28 см

Т. 2. Основите на цивилизацията. - 2021. - 256 с. : с цв. ил.

Съдържа и Хронология.

ISBN 978-619-01-0953-2 (т. 2)

ISBN 619-01-0953-5 (т. 2)

840-93-91(084)

ДТ-122200000146

Сист. N: 367152

- 137 -

ЦБ 124132, Д/820-93-91/С 25

СВЕТЪТ на Зайчето Питър: Големият лов на великденски яйца : Виж под капачето / [По] Биатрикс Потър ; Прев. [от англ.] Надежда Делева. - [София] : Труд, 2022 (Китай). - [24] с. : с цв. ил. ; 22х27 см. - ([Библ. Зайчето Питър])

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон с подвижни капачета.

ISBN 978-954-398-638-5

820-93-91

Д-122200000142

Сист. N: 367192

- 138 -

ЦБ 124141, Д/894.541-93-31/К 79

КОЛУ, Сири

Ние, Разбойникови : Роман [за деца] / Сири Колу ; Прев. от фински Росица Цветанова. - [София] : Персей, 2021. - 224 с. ; 20 см

ISBN 978-619-161-252-9

894.541-93-31

Д-122200000143

Сист. N: 367206

- 139 -

ЦБ II 8390, Д/840-93-34/Ш 78

ШМИТ, Ерик-Еманюел

Приказки за кукумявката: Котарачето, което се страхуваше от всичко : [Приказка] / Ерик-Еманюел Шмит ; Ил. Барбара Брюн ; Прев. от фр. Павлина Рибарова. - [София] : Леге Артис, 2021. - 30 с. : с цв. ил. ; 27 см. - ([Поредица] Хубавите книжки)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и Какво е смелостта?

ISBN 978-619-7516-31-9

840-93-34

Д-122200000139

Сист. N: 367223

- 140 -

ЦБ II 8391, Д/840-93-34/Ш 78

ШМИТ, Ерик-Еманюел

Приказки за кукумявката: Островът на свободата : [Приказка] / Ерик-Еманюел Шмит ; Ил. Барбара Брюн ; Прев. от фр. Павлина Рибарова. - [София] : Леге Артис, 2021. - 30 с. : с цв. ил. ; 27 см. - ([Поредица] Хубавите книжки)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и Какво е свободата?

ISBN 978-619-7516-30-2

840-93-34

Д-122200000140

Сист. N: 367224

- 141 -

ЦБ 124154, Д/820/899-93-91/П 36

ПЕПЕЛЯШКА : [Приказка] / Худож. Таня Колева ; Ред. Любомир Русанов. - [София] : Пан, 2012. - [8] с. : с цв. ил. ; 24х22 см. - (Поредица Моята първа приказка)

Кор. опис.

ISBN 978-954-660-137-7

820/899-93-91

Д-122200000187

Сист. N: 367242

- 142 -

ЦБ 124155, Д/850-93-34/Р 73

РОДАРИ, Джани

Приказки по телефона / Джани Родари ; Прев. от итал. Светозар Златаров, Веска Калканова-Футекова ; Рис. Илко Грънчаров. - 3. доп. и прераб. изд.- София : Агата-А, 2021 ([Хасково] : Полиграф Юг). - 152 с. : с ил. ; 21 см. - (Приказки безкрай)

ISBN 978-954-540-150-3

850-93-34

Д-122200000186

Сист. N: 367243

- 143 -

ЦБ 124156, Д/820(73)-93-31/Т 43

ТВЕН, Марк

Приключенията на Том Сойер : [Роман за деца] / Марк Твен ; Прев. от англ. Стефка Хрусанова ; Ил. Г. Фитингов. - София : Пан, 2021. - 272 с. : с ил. ; 20 см. - (Поредица Вечните дет. романи ; 4)

Марк Твен - псевд. на Самюъл Лангхорн Клемънс ; Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Съдържа и За кн. и авт.

ISBN 978-619-240-367-6

820(73)-93-31

Д-122200000185

Сист. N: 367245

- 144 -

ЦБ 124157, Д/830-93-31/М 16

МАЙ, Карл

През Кордилерите : [Роман за юноши] / Карл Май ; Прев. от нем. Веселин Радков. - София : Труд, 2020 ([София] : Симолини '94). - 464 с. ; 21 см. - (Златни детски книги ; 79)

ISBN 978-954-398-646-0

830-93-31

Д-122200000181

Сист. N: 367248

- 145 -

ЦБ 124159, Д/830-93-31/М 16

МАЙ, Карл

Винету : [Роман за деца] / Карл Май ; Прев. [от нем.] Веселин Радков. - 2. изд.- [София] : Труд, 2016. - 432 с. ; 20 см. - (Поредица Любими кн. за момчета)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-398-469-5

ISBN 954-398-469-7

830-93-31

Д-122200000179

Сист. N: 367253

- 146 -

ЦБ 124168, Д/886.7-93-31/Б 78

БРАТЯ Мормареви

Мъже без мустаци : [Роман за деца] / Братя Мормареви ; С предг. и послесл. [от авт.]. - София : Ciela, 2020 ([София] : Алианс Принт). - 304 с ; 21 см

Братя Мормареви - общ псевд. на Мориц Йомтов и Марко Стойчев. - Съдържа и Deja Vu / К. Стойчев.

ISBN 978-954-28-2931-7 (Сиела)

886.7-93-31

Д-122200000201

Сист. N: 367270

- 147 -

ЦБ 124182, Д/820(73)-93-91/П 41

[ПЕТ] 5-минутни страховити истории / Прев. [от англ.] и ред. Иванка Ангелова. - София : Егмонт България, 2021 (Костинброд : Мултипринт). - 48 с. : с цв. ил. ; 21 см. - ([Кол.] 5-минутни истории ; 20)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на Disney. - Съдържа: Нощта на мармаладената луна : По мотиви от анимационния филм Рапунцел и разбойника / Текст Е. Д. Руско ; Пакост за капитан Хук : По мотиви от анимационния филм Питър Пан / Текст К. Глас ; Най-страшната нощ на света : По мотиви от анимационния филм Таласъми ООД / Текст М. Олсен ; Хвани духа! : По мотиви от анимационния филм Разбивачът Ралф / Текст К. Глас ; Тайната на липсващите сладкиши : По мотиви от анимационния филм Принцесата и жаботът / Текст К. Глас.

ISBN 978-954-27-2544-2

820(73)-93-91

Д-122200000288

Сист. N: 367327

- 148 -

ЦБ 124184, Д/820(73)-93-91/П 41

[ПЕТ] 5-минутни новогодишни истории / Прев. [от англ.] и ред. Иванка Ангелова. - София : Егмонт България, 2021 (Костинброд : Мултипринт). - 48 с. : с цв. ил. ; 21 см. - ([Кол.] 5-минутни истории ; 15)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на Disney. - Съдържа: Чудното дърво : По мотиви от анимационния филм Бамби / Адапт. Л. Берген ; Коледни празници : По мотиви от анимационния филм 101 далматинци / Е. Спър ; Най-красивата нощ : По мотиви от анимационния филм Пепеляшка / Текст Е. Спър ; Изненада за Лейди : По мотиви от анимационния филм Лейди и Скитника / Текст Е. Спър ; Нова година за всички : По мотиви от анимационния филм Робин Худ / Текст Е. Спър.

ISBN 978-954-27-2545-9

820(73)-93-91

Д-122200000290

Сист. N: 367481

- 149 -

ЦБ 124185, Д/820(73)-93-91/П 41

[ПЕТ] 5-минутни истории за рожден ден / Прев. [от англ.] и ред. Иванка Ангелова. - София : Егмонт България, 2021 (Костинброд : Мултипринт). - 48 с. : с цв. ил. ; 21 см. - ([Кол.] 5-минутни истории ; 17)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на Disney. - Съдържа: Бъди търпелив, Пух : По мотиви от Мечо Пух / Текст К. У. Зойфелд ; Ил. Р. Къди ; Рожденият ден на Мики : По мотиви от Мики и приятели ; Съвършеният рожден ден : По мотиви от Замръзналото кралство ; Парти изненада за Матю : По мотиви от анимационните филми Колите и Колите 2 / Текст К. Гербер ; Страхотен рожден ден : По мотиви от София Първа.

ISBN 978-954-27-2540-4

820(73)-93-91

Д-122200000289

Сист. N: 367502

- 150 -

ЦБ 124186, Д/820(73)-93-91/П 41

[ПЕТ] 5-минутни истории за открития / Прев. [от англ.] и ред. Иванка Ангелова. - София : Егмонт България, 2021 (Костинброд : Мултипринт). - 48 с. : с цв. ил. ; 21 см. - ([Кол.] 5-минутни истории ; 12)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на Disney. - Съдържа: Изненадата на Пух : По мотиви от Мечо Пух ; Необичайното рали : По мотиви от филми Колите, Колите 2 и Колите 3 / Текст Л. Марсоли ; Ил. Д. Болке, Д. Пелц, А. Филипсон ; Морско пътешествие : По мотиви от приказката Замръзналото кралство / Б. Рубиано ; Рибата призрак : По мотиви от анимационния филм Търсенето на Немо / Л. Дрискол ; Изчезналите нарциси : По мотиви от Мики и приятели.

ISBN 978-954-27-2539-8

820(73)-93-91

Д-122200000291

Сист. N: 367505

- 151 -

ЦБ 124188, Д/820(73)-93-91/П 41

[ПЕТ] 5-минутни истории за любовта / Прев. [от англ.] и ред. Иванка Ангелова. - София : Егмонт България, 2021 (Костинброд : Мултипринт). - 48 с. : с цв. ил. ; 21 см. - ([Кол.] 5-минутни истории ; 11)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на Disney. - Съдържа: Принцесата и граховото зрънце / Текст К. Брил ; Първият танц : По мотиви на анимационния сериал София Първа/ Адапт. К. Хапка ; Кралско пижамено парти : По мотиви от Замръзналото кралство / Текст Б. Рубиано ; Готвачът Мики : По мотиви от Мики и приятели / Текст Ф. Бумбало ; Събирачът на смях : По мотиви от анимационния филм Чудовища ООД / Текст У. Лоджия.

ISBN 978-954-27-2538-1

820(73)-93-91

Д-122200000292

Сист. N: 367532

Детска отраслова литература

- 152 -

ЦБ 124093, Д/087.5:930.9(092)/Б 68

БОСУ, Лорин

Портрети на необикновени деца / Текст Лорин Босу ; Прев. Борис Христов ; Ил. Йохана Спрингър. - [София] : Пан, [2021]. - 96 с. : с цв. ил. ; 24 см

ISBN 978-619-240-508-3

1. Прочути личности - биографии - детска и юношеска литература

087.5:930.9(092)

Д-122200000055

Сист. N: 367055

- 153 -

ЦБ 124099, Д/087.5:930.9(092)/С 18

САНИЕ, Кристин

Енциклопедия исторически личности / Текст Кристин Сание ; Ил. Гуияр Ромен Лимют ; Прев. [от фр. ез.] Георги Жечев. - [София] : Пан, 2021 ([София] : Образование и наука). - 125 с. : с ил., портр. ; 23 см. - (Поредица Въпроси и отговори)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-240-502-1

1. Прочути личности - биографии - детска и юношеска литература

087.5:930.9(092) + 92(100)

Д-122200000040

Сист. N: 367073

- 154 -

ЦБ 124101, Д/087.5/М 98

МЮЛЕНЕМ, Софи дьо

Уча се да помагам : Енциклопедия за най-малките / Софи дьо Мюленем ; Ил. Рамона Брюно ; Прев. Борис Христов. - [София] : Пан, 2021. - [20] с. : с цв. ил. ; 24х20 см

Кор. опис.

ISBN 978-619-240504-5

1. Книги - за деца

087.5

Д-122200000042

Сист. N: 367077

- 155 -

ЦБ 124102, Д/087.5:613/И 44

ИЗМИЙ си ръцете / [Прев. от англ. ез.] ; Ил. John John Bajet. - [Русе] : Парнас, 2020. - [24] с. : с цв. ил. ; 22х22 см

Изд. на Scholastic Inc. - Книга от поредицата Baby Shark.

ISBN 978-954-8483-74-2

1. Хигиена - детска и юношеска литература

087.5:613

Д-122200000046

Сист. N: 367079

- 156 -

ЦБ 124103, Д/087.5/В 87

ВРЕМЕ е за сън / [Прев. от англ. ез.] ; Ил. John John Bajet. - [Русе] : Парнас, [2021]. - [24] с. : с цв. ил. ; 22 см

Изд. на Scholastic Inc. - Книга от поредицата Baby Shark.

ISBN 978-954-8483-73-5

1. Книги - за деца

087.5

Д-122200000047

Сист. N: 367087

- 157 -

ЦБ 124105, Д/087.5:159.922.7/Р 98

РЮБЕЛ, Дорис

Да сме заедно, да си помагаме, да се разбираме : Енциклопедия за най-малките / Текст и ил. Дорис Рюбел ; Прев. [от нем.] Розалина Палазова. - София : Фют, 2020 (Италия). - [14] с. : с цв. ил. ; 20х18 см. - (Поредица Защо? Какво? Как? : Откривам света, докато играя!)

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон с повдигащи се капачета.

ISBN 978-619-199-562-2

1. Взаимоотношения - психология и етика - детска и юношеска литература

087.5:159.922.7 + 087.5:17

Д-122200000129

Сист. N: 367104

- 158 -

ЦБ 124106, Д/087.5:398.3/М 89

МОРНЕ, Мари-Франсоаз

Коледа : Енциклопедия за най-малките / Текст Мари-Франсоаз Морне ; Ил. Лимют ; Прев. [от фр.] Борис Христов. - [София] : Пан, 2021. - [20] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Енциклопедия за най-малките)

Авт. не са отбелязани на кор. ; Имената на авт. отбелязани в библиогр. каре ; Пълното име на ил. е Гуияр Ромен Лимют.

ISBN 978-619-240-503-8

1. Коледа - детска и юношеска литература

087.5:398.3

Д-122200000134

Сист. N: 367110

История

- 159 -

ЦБ 124049, П/949.72.05(092)/Ф 40

БОТЕВ, Ростислав Валентинов

Личният живот на Фердинанд I Български / Ростислав Ботев ; С въвед. [от авт.]. - София : Millenium, 2021 ([Костинброд] : Мулитпринт). - 240 с. : с ил., портр., к. ; 23 см

Кн. от поредицата Личният живот на.. . - Библиогр. с. 231 - 232 ; Азб. показалец.

ISBN 978-954-515-567-3 (Милениум)

1. Фердинанд I Сакскобургготски, цар, 1861 - 1948 - биографии. 2. Царе, български - биографии. 3. България - история - нова

949.72.05(092) + 92 Фердинанд I, цар

П-122200000012

Сист. N: 366979

- 160 -

ЦБ 124078, Ч/949.72.05(092)/Ф 40

СТОЯНОВИЧ, Петър Иванов

Пътят към София : Произход, образование и мотивация на принц Фердинанд Сакс-Кобургски и Готски за мисията в България : Монография / Петър Стоянович ; С увод [от авт.]. - [В. Търново] : Фабер, 2021. - 254 с. : с ил., портр. ; 20 см

Рец.: М. Палангурски, В. Янчев. - Библиогр. с. 224 - 238 и под линия с бел.

ISBN 978-619-00-1341-9

1. Фердинанд I Сакскобургготски, цар, 1861 - 1948 - биографии. 2. Царе, български - биографии. 3. България - история

949.72.05(092) + 92 Фердинанд I, цар

Ч-122200000113

Сист. N: 367024

- 161 -

ЦБ 124079, Ч/949.72.05(092)/Б 65

СТОЯНОВИЧ, Петър Иванов

Сборник по повод 70-годишнината от блажената кончина на Н. В. Борис III цар на българите (1943 - 2013) / Състав. и предг. Петър Стоянович. - София : [Изд. състав.], 2013 ([София] : Фатум). - 200 с. : с ил., портр. ; 24 см

Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Библиогр. с. 199.

ISBN 978-954-799-993-0

1. Борис III, цар, 1894 - 1943 - сборници. 2. Царе, български - сборници. 3. България - история

949.72.05(092)(08) + 92 Борис III, цар

Ч-122200000115

Сист. N: 367025

- 162 -

ЦБ II 8384, П/904(38)/М 77

МЛАДЕНОВА, Весела

Дискът от Фестос - декодиран / Весела Младенова ; С предг. [от авт.]. - Плевен : Кентавър 66, 2020. - 126 с. : с ил., к., табл. (някои цв.) ; 29 см

Загл. и на англ. ез. ; Пълното името на авт. - Весела Младенова Иванова. - Текст и на англ., рус. ез. - Библиогр. с. 104 - 105, 117 ; Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-7493-16-0

1. Археологични находки - Древна Гърция. 2. Древна Гърция - археология

904(38)

П-122200000120

Сист. N: 367058

- 163 -

ЦБ 124104, П/933/А 93

АТАЛИ, Жак

Евреите, светът и парите : Икономическа история на еврейския народ / Жак Атали ; Прев. от фр. Пенка Пройкова, Венелин Пройков ; С увод [от авт.]. - 2. изд.- [София] : Рива, [2021] ([Пловдив] : Булвест Принт). - 632 с. ; 21 см

Библиогр. с. 606 - 625 и под линия с бел.

ISBN 978-954-320-752-7

1. Евреи - история. 2. Икономическо поведение. 3. Пари - история. 4. Парично обръщение - история

933 + 330.16(=924) + 336.74(091)

П-122200000034

Сист. N: 367102

- 164 -

ЦБ 124111, Ч/940.1/Б 70

БОТЕВ, Ростислав Валентинов

Стогодишната война / Ростислав Ботев ; С въвед. [от авт.]. - София : Millenium, 2021 ([София] : Инвестпрес). - 224 с. : с ил., портр., к. ; 23 см. - (История на войните ; 17)

Библиогр. с. 211 - 212 и под линия с бел. ; Азб. показалец.

ISBN 978-954-515-566-6 (Милениум)

1. История - Европа - средни векове. 2. Военна история - Англия и Франция - 1337 - 1453. 3. Англия - военна история. 4. Франция - военна история

940.1 + 355.48(420:44)"1337/1453"

Ч-122200000077

Сист. N: 367119

- 165 -

ЦБ 124143, П/947/С 51

СОЛОНИН, Марк Семьонович

На мирно спящите летища... : Разгромът през 1941 г. / Марк Солонин ; Прев. от рус. Георги Рачев. - [София] : Прозорец, 2021 ([София] : Инвестпрес). - 600 с. : с ил., сх., табл. ; 20 см. - (Поредица Хроника)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и Прил. - Библиогр. под линия с бел.

ISBN 978-619-243-202-7

1. Втора световна война, 1939 - 1945 - участие на СССР. 2. Отечествена война на СССР, 1941 - 1945 - история. 3. Военновъздушни сили - СССР - 1941 г. 4. СССР - история

947 + 358.4(47+57)"1941"

П-122200000164

Сист. N: 367210

Краезнание

- 166 -

ЦБ 124044, Кр/886.7-93-1/Д 95, Д/886.7-93-1/Д 95

ДЪЛГЪЧЕВА, Мая Георгиева

Какво е да си майка / Мая Дългъчева ; Нарис. Невена Ангелова. - Пловдив : Жанет 45, 2021. - 40 с. : с цв. ил. ; 23х21 см

ISBN 978-619-186-629-8

886.7-93-1

Кр-122200000008, Д-122200000138

Сист. N: 366973

- 167 -

ЦБ 124045, Кр/886.7(092)(062)/И 52, Б/886.7(092)(062)/И 52, С/886.7(092)(062)/И 52, Ч/886.7(092)(062)/И 52, П/886.7(092)(062)/И 52

ГЕОРГИ Илиев 1881 - 1961 : Юбил. сб. / Състав. Иван Матев, Петка Синкова ; Фотогр. Славчо Славов. - Ст. Загора : Регионална библ. Захарий Княжески, 2021 (София : Пулсио принт). - 60 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 21 см. - (Поредица Литературна Ст. Загора ; N 1)

Кн. е с рис. на Д. Гюдженов, М. Тачев. - Изд. на Община Ст. Загора ; Музей Литературна Ст. Загора ; Регионална библ. Захарий Княжески. - Съдържа: Ст. Загора - убежище на духа и съзиданието на словото / И. Матев ; От нац. подем до безкрая на звездите / И. Матев ; Писателят Г. Илиев в експозицията на Музей Литературна Ст. Загора ; Георги Илиев Георгиев (1881 - 1961) : Библиография / П. Синкова ; Списък на псевд. и период. изд., в които са използвани ; Стихотворения, посветени на Г. Илиев ; О-Корс - отзиви от пресата. - Именен показалец, показалец на публикациите на Г. Илиев по загл.

ISBN 978-619-90489-1-7

1. Илиев, Георги, 1881 - 1961 - юбилеи и чествания - сборници. 2. Писатели, български - юбилеи и чествания - сборници. 3. България - литературознание

886.7(092)(062) + 92 Илиев, Георги

Кр-122200000095, Б-122200000096, С-122200000097, Ч-122200000098, П-122200000099, П-122200000100

Сист. N: 366974

- 168 -

ЦБ 124046, Кр/886.7(092)(062)/П 64, Б/886.7(092)(062)/П 64, С/886.7(092)(062)/П 64, Ч/886.7(092)(062)/П 64, П/886.7(092)(062)/П 64

ДИМИТЪР Подвързачов 1881 - 1937 : Юбил. сб. / Състав. Иван Матев ... [и др.] ; Фотогр. Славчо Славов. - Ст. Загора : Регионална библ. Захарий Княжески, 2021 (София : Булгед). - 92 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 21 см. - (Поредица Литературна Ст. Загора ; N 2)

Светското име на архимандрит Павел - Владимир Стефанов Георгиев ; Кн. е с рис. на К. Щъркелов. - Изд. на Община Ст. Загора ; Музей Литературна Ст. Загора ; Регионална библ. Захарий Княжески. - Съдържа: Влюбеният Мефистофел / И. Матев ; Mephistopheles in love: Dimitur Podvurzachov - Renaissance or the present / Прев. на англ. ез. Архимандрит проф. Павел (Стефанов) ; Димитър Подвързачов : Библиография / П. Синкова ; Списък на псевд. и период. изд., в които са използвани ; Димитър Подвързачов : Автобиография. - Именен показалец.

ISBN 978-619-90489-3-1

1. Подвързачов, Димитър Димитров, 1881 - 1937 - юбилеи и чествания - сборници. 2. Писатели, български - юбилеи и чествания - сборници. 3. България - литературознание

886.7(092)(062) + 92 Подвързачов, Димитър

Кр-122200000089, Б-122200000090, С-122200000091, Ч-122200000092, П-122200000093, П-122200000094

Сист. N: 366975

- 169 -

ЦБ 124057, Кр/792.54(497.235)/А 78, Ч4/792.54(497.235)/А 78, П/792.54(497.235)/А 78

АПОСТОЛОВА, Румяна Петрова

Първата извънстолична опера / Румяна Апостолова ; Снимки и предг. Румен Нейков. - София, 2021 ([София] : ЗИП). - 248 с., [16] л. : ил., портр., факс. ; 24 см

Съдържа и Кн. с необикновена съдба, или от Ст. Загора до Брюксел и обратно / Р. Нейков.

ISBN 978-619-188-671-5

1. Държавна опера (Ст. Загора) - история

792.54(497.235)(091)

Кр-122200000107, Ч4-122200000108, П-122200000109, П-122200000110

Сист. N: 366986

- 170 -

ЦБ II 8383, Кр/820-93-34/К 52, Д/820-93-34/К 52

КЕР, Джудит

Коледата на Мог / Текст и ил. Джудит Кер ; Прев. Мария Донева. - София : Лист, [2021] ([Костинброд] : Мултипринт). - [28] с. : с цв. ил. ; 29 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. ; Пълната форма на името на прев. е Мария Донева Петрова.

ISBN 978-619-7596-649

820-93-34

Кр-122200000057, Д-122200000058

Сист. N: 367056

- 171 -

ЦБ II 8388, Кр/820-93-1/Д 77, Д/820-93-1/Д 77

ДОНАЛДСЪН, Джулия

Суперчервей / Написа Джулия Доналдсън ; Нарис. Аксел Шефлър ; Прев. [от англ.] Мария Донева. - [Пловдив] : Жанет 45, 2021 (Сингапур). - [32] с. : с цв. ил. ; 26х29 см

Пълното име на прев. - Мария Донева Петрова.

ISBN 978-619-186-666-3

820-93-1

Кр-122200000135, Д-122200000136

Сист. N: 367103

Индекс 'АВТОРИ'

... [и др.] 15, 29, 53, 123, 168
Argyri, Vassiliki 40
Bajet, John John 155, 156
Bayerlein, Oliver 46, 47, 47, 48
Bekesi, Barbara 49
Bellou, Melina 39
Bovermann, Monika 44
Buchner, Patricia 46
Claluna, Monika 49
Dallapiazza, Rosa-Maria 49
et al. 49
Fischer, Roland 49
Fischer-Mitziviris, Anni 51
Georgiakaki, Manuela 44
Hamann, Carola 50
Hirschfeld, Ursula 49
Hirtenlehner, Maria 49
Hummler-Hille, Claudia 49
Jan, Eduard von 49
Janke-Papanikolaou, Sylvia 51
Jenkins-Krumm, Eva-Maria 49
Jin, Friederike 36
Koukidis, Spiros 39, 40
Kramer, Marialena 39, 40
Luscher, Renate 35
Lymperakakis, Panagiotis 44
Maenner, Dieter 37, 38
Matecki, Uta 43
Mayrhoffer, Lukas 49
Orth-Chambah, Jutta 49
Paradi-Stai, Daniela 45
Poe, Edgar Allan 104
Polland, Thomas 42
Raindl, Marco 47
Schonherr, Til 49
Spyratou, Agapi Virginia 45
Stiebeler, Heide 41
Voss, Ute 36
Werff, Frauke van der 41
Werner, Grazyna 34
Абаджиева, Милослава 112
Абгарян, Нарине 69
Абгарян, Нарине Юриевна 69
Автанска, Румяна 22
Автанска, Румяна Славова 22
Адамс, Дъглас 102
Акселрод, София 25
Александрова, Ангелина 19, 83
Александрова, Ангелина Георгиева 19
Ангелова, Весела 66
Ангелова, Иванка 147, 148, 149, 150, 151
Ангелова, Иванка Димитрова 147, 148, 149, 150, 151
Ангелова, Невена 106, 166
Ангелова, Радостина Ангелова 112
Андонова, Евелина 8
Андонова, Евелина Огнянова 8
Анев, Цвятко Стоицев 17
Антонова, Катя 111
Антунеш, Антонио Лобо 92
Антуниш, Антонио Лобу 92
Апостолова, Румяна 30, 169
Апостолова, Румяна Петрова 30, 169
Арден, Катрин 114
Асенова, Вера 112
Атали, Жак 163
Атанасов, Милен 112
Атууд, Маргарет 83
Атууд, Маргарет Елинор 83
Багряна, Анна 95
Баева, Надя 65
Баева, Надя Димитрова 65
Байет, Джон Джон 155, 156
Бакалов, Иван 17
Бакалов, Иван Динев 17
Бакалова, Валентина 15, 15
Балова, Таня 108
Балова, Таня Кузманова 108
Банева, Евелина 24, 134
Банева, Евелина Борисова 24, 134
Баралди, Северино 123
Басарова, Невена Валентина 112
Баталов, Иван 64
Батирев (Комбат), Максим 19
Батирев, Максим 19
Берген, Лара 148
Бешлийска, Виктория Емилова 112
Бийч, Марк 98
Биланд, Клаус 31
Блакуд, Алджърнън 99
Божилов, Венцислав 5
Бойчева, Мариела 20
Болке, Дейв 150
Болтер, Стине 76
Бонева, Биляна Венелинова 112
Борисова, Екатерина Николова 111
Босу, Лорин 152
Ботев, Ростислав 159, 164
Ботев, Ростислав Валентинов 159, 164
Бралиър, Макс 117
Братя Мормареви 146
Браун, Сандра 73
Браун, Сюзън Е. 24
Браун, Тим 3
Брил, Калиста 151
Брюн, Барбара 139, 140
Брюно, Рамона 154
Бумбало, Франк 151
Буюклиева, Майре 88
Буюклиева, Майре Бориславова 88
Бърдаров 59
Бърдаров, Георги Костадинов 59
Бърн, Ронда 8
Вандермюлен, Давид 136
Вегер, Михаел 84
Веков, Тони Йонков 29
Велева, Бианка 15
Велчев, Стефан 26
Велчев, Стефан Димитров 26
Витлиянова, Катерина Димитрова 29
Владимирова, Иванка 105
Владимирова-Китова, Людмила Георгиева 29
Водолазкин, Евгений Германович 63
Вълчева, Елисавета 29
Габриел, Мариус 66
Гарабедян, Илвана 73
Гарабедян, Илвана Иванова 73
Гарсия Маркес, Габриел 87
Гарчева, Марина Борисова 29
Генова, Камелия Захариева 29
Георгиев, Владимир Стефанов 53, 168
Георгиев, Любен Величков 29
Георгиева, Диляна 114
Георгиева, Диляна Георгиева 114
Георгиева, Елисавета Вълчева 29
Георгиева, Марина 12
Гербер, Крейг 149
Герджиков, Петър 97
Герджиков, Петър Павлов 97
Гешакова, Юлия 18
Гешакова, Юлия Божидарова 18
Гиздов, Любомир 79
Гиздов, Любомир Емилов 79
Глас, Калиопе 147, 149
Гранитски, Иван 31
Григориев, Ана 124
Григоров, Владимир Младенов 29
Григоров, Михаил Л. 85
Григоров, Мл. 29
Григоров, Младен 29
Григоров, Младен Владимиров 29
Григорова, Ася 63
Григорова, Ася Иванова 63
Грънчаров, Илко 142
Гюдженов, Димитър 52, 167
Давидова, Теодора 71
Давидова, Теодора Иванова 71
Даракчиева, Боряна 117
Даракчиева, Боряна Неделчева 117
Дел Рио, Таня 120
Делева, Надежда 137
Делчева, Павлина 112
Денчева, Лилия Миткова 29
Денчева, Малина 53, 168
Денчева, Малина Стойчева 53, 168
Джаксън, Холи 89
Джуров, Добри 17
Дийн, Абигейл 85
Димитров, Иван Йорданов 31
Димитров, Илиян 112
Димитров, Мирослав 15
Димитров, Симеон Иванов 29
Димитрова, Ина 136
Димитрова, Ина Димитрова 136
Димитрова, Кристина 112, 124
Дио, Рони Джеймс 32
Дио, Уенди 32, 32
Добсън, Джеймз 20, 21
Добсън, Джеймс 20, 21
Доналдсън, Джулия 126, 171
Донева, Мария 118, 126, 170, 171
Донева, Стелияна 112
Донева, Стелияна Христова 112
Донова, Теменуга Иванова 29
Дрискол, Лаура 150
Дъглас, Пенелъпи 93
Дългъчева, Мая 106, 166
Дългъчева, Мая Георгиева 106, 166
Дънов, Петър 10
Дънов, Петър Константинов 10
Дюклеф, Микалийн 22
Еберс, Георг 77
Ерменов, Мичо 17
Еял, Нир 7
Жекова, Ангелина Иванова 112
Жечев, Георги 153
Захариев, Мартин 15
Златаров, Светозар 142
Златаров, Светозар Асенов 142
Зойфелд, Катрин У. 149
Иванов, Андрей Асенов 29
Иванов, Благой Д. 116
Иванов, Благой Димитров 116
Иванов, Иван 91
Иванова - Богомила, Мария 112
Иванова, Весела Младенова 162
Иванова, Виктория 112
Иванова, Десислава 14
Иванова, Екатерина 123
Иванова, Ирена Христова 61
Иванова, Мария 93, 112
Иванова, Огняна 99
Иванова, Огняна Начева 99
Иванова, Павлина 15
Йовев, Светослав Тодоров 29
Йомтов, Мориц Албертов 146
Йорданова, Любомира 11
Йотов, Йордан 17
Йохимчик, Мачей 115
Кайтазов, Георги 26
Калева, Никол 58
Калева-Димитрова, Никол Елиезер 58
Калканова-Футекова, Веска 142
Камбарев, Кирил 60
Камбарев, Кирил Асенов 60
Кантини, Барбара 109
Карабаш, Рене 61
Карлс, Клаудия 134
Карталов, Пламен 31
Карталов, Пламен Иванов 31
Касанаве, Даниел 136, 136
Катанео, Пиеро 123
Кер, Джудит 118, 170
Кераскоет 115
Кертикова, Петя 4
Клемънс, Самюъл Лангхорн 143
Коен, Джак 74
Кожухаров, Кънчо 3
Кожухаров, Кънчо Иванов 3
Колев, Мартин 54
Колев, Мартин Пламенов 54
Колев, Николай 15
Колева, Роберта 7
Колева, Таня 141
Колу, Сири 138
Колфър, Крис 119
Комогорова - Комата, Светлана 98, 102
Комогорова, Светлана Николаева 98, 102
Косе, Себастиан 115
Костадинов, Костадин 125
Костов, Боян 27
Костов, Боян Каменов 27
Крайтън, Майкъл 67
Кривачка, Милана 15
Крофтън, Иън 3
Крофтън, Йън 3
Кръстев, Владимир 135
Кубадински, Пенчо 17
Куртев, Светослав Николаев 29
Кънев, Венко 82
Кънев, Венко Асенов 82
Кънева, Ева 76
Кънева, Ева Димитрова 76
Лазарев, С. Н. 11
Лазарев, Сергей Николаевич 11
Ларсън, Ерик 18
Леви, Марк 97
Лекарска, Светла 81
Лекарска, Светла Славова 81
Лекберг, Камила 79
Лембке, Анна 27
Ленг, Джон 67
Ли, Джули 7
Лимют 158
Лимют, Гуияр Ромен 153, 158
Лоджия, Уенди 151
Лозанова, Мила 133
Лозанова, Мила Лъчезарова 133
Льоноар, Фредерик 86
Люцканов, Росен 136
Люцканов, Росен Любомиров 136
Маджирова, Надежда Петрова 28
Мазнев, Иван Христов 29
Май, Карл 100, 144, 145
МакКамън, Робърт 75
Малъри, Сюзън 78
Мама Нинджа 57
Манов, Емил Иванов 29
Маргаритова, Нели 112
Маринов - Санчо, Александър 70, 119
Маринов, Александър 70, 113, 115
Маринов, Александър Валентинов 119
Мария Богомила 112
Марсоли, Лиза Ан 150
Матев, Иван 52, 53, 167, 168
Матев, Иван Александров 52, 53, 167, 168
Медикус, Клаус 26
Миланова, Мария Христова 29
Милева-Фено, Милена 120
Милева-Фено, Милена Маринова 120
Милков, Пламен Маринов 29
Милчева, Бояна 15
Михайлов, Стоян 17
Мичев, Ангелин 23
Мичев, Ангелин Димитров 23
Мичева, Паулина 68, 121
Мичева, Паулина Стойчева 68, 121
Младенова, Весела 162
Морне, Мари-Франсоаз 158
Мур, Лиз 72
Мурдаров, Владко 33, 84
Мурдаров, Владко Данаилов 33, 84
Мюленем, Софи дьо 154
Наджънт, Патрик 3
Назор, Владимир 124
Найденов, Стефан Найденов 29
Найденова, Здравка 92
Недков, Стефан 122
Нейков, Румен 30, 169
Нейков, Румен Любомиров 30, 169
Ненов, Нелко Петров 16
Никитасов, Любозар Димитров 29
Николов, Любомир 112, 131, 132
Николов, Любомир Славов 131, 132
Ничева-Карастойчева, Емилия 89
Ничева-Карастойчева, Емилия Станимирова 89
Нотомб, Амели 81
Олсен, Мий 147
Оумър, Майк 70
Павлова, Елена Павлова 112
Палазова, Розалина 157
Палазова, Розалина Борилова 157
Палангурски, Милко Стоянов 160
Панайотов, Васил 56
Панайотов, Васил Панайотов 56
Панайотов, Слави 2
Пантева, Татяна 82
Пеева, Мария 57, 112
Пеева, Мария Константинова 57
Пейн, Ейнджъл 80
Пейшънс, Джон 122
Пелц, Джейсън 150
Пенев, Даниел 4
Пенев, Даниел Антониев 4
Пенкова, Виктория 15
Петров, Иво Спасов 29
Петрова, Вера 109
Петрова, Вера Върбанова 109
Петрова, Диана Гочева 112
Петрова, Мария Донева 118, 126, 170, 171
Петрова, Теодора 14
Пикнет, Лин 5
Помпюи, Мари 115
Понсе, Нестор 82
Попа, Алис 135
Потър, Биатрикс 137
Пратчет, Тери 74, 98
Принс, Клайв 5
Проданов, Юрий Петров 1, 13, 14
Пройков, Венелин 163
Пройков, Венелин Йовков 163
Пройкова, Пенка 163
Пройкова, Пенка Стефанова 163
Радков, Веселин 100, 144, 145
Радков, Веселин Стаменов 100, 144, 145
Райкова, Деница Иванова 90
Райкова, Цветелина 21
Рачев, Георги 165
Раянов, Христо 112
Рибарова, Павлина 139, 140
Рибарова, Павлина Стефанова 139, 140
Риков, Димитър 112
Риков, Димитър Христов 112
Робел, Стефани 88
Родари, Джани 142
Розова, Надежда 9
Розова, Надежда Иванова 9
Рубиано, Британи 150, 151
Руе, Анна 134
Руева, Нина 72
Руева, Нина Стоянова 72
Рунев, Николай Маргаритов 29
Русанов, Любомир 141
Русанов, Любомир Кирилов 141
Русев, Богдан 74
Русев, Богдан Бориславов 74, 112
Русева, Зорница 62
Русева, Зорница Христова 62
Руско, Ел Д. 147
Рюбел, Дорис 157
Сание, Кристин 153
Сантлофър, Джонатан 96
Сивов, Коста 32, 75
Сивов, Коста Атанасов 32, 75
Синкова, Петка 52, 53, 167, 168
Синкова, Петка Димитрова 52, 53, 167, 168
Ситън, Ърнест Томпсън 108
Славов, Славчо 52, 53, 167, 168
Славов, Славчо Вълчев 52, 53, 167, 168
Служител, Григорий 63
Служител, Григорий Михайлович 63
Смилкова, Диана Страхилова 29
Смит, Алекс Т. 113
Солонин, Марк 165
Солонин, Марк Семьонович 165
Спаркс, Никълъс 71
Спасов, Димитър 107
Спасов, Спас 107
Спасова, Адриана 15, 15
Спасова, Христина 112
Спийлър, Джини 115
Спрингър, Йохана 152
Спър, Елизабет 148
Стак, Джон 91
Сталева, Лилия Стоянова 112
Станков, Александър 112
Станков, Зоран 29
Станчева, Румяна Л. 94
Станчева, Румяна Лъчезарова 94
Стейли, Уил 120
Стефанов, Павел 53, 168
Стийл, Даниел 101
Стилтън, Джеронимо 121
Стоев, Слави 133
Стоев, Слави Стоев 133
Стойчев, Кънчо Марков 146
Стойчев, Марко Кънчев 146
Стоянов, Румен 6
Стоянович, Бина 55
Стоянович, Бина Христова 55
Стоянович, Иван Петров 13
Стоянович, Петър 1, 13, 14, 55, 160, 161
Стоянович, Петър Иванов 1, 14, 55, 160, 161
Стюарт, Иън 74
Танев, Кирил 125, 131, 132
Танев, Кирил Танев 131, 132
Танев, Кирил Танов 125
Тачев, Марин 52, 167
Ташева, Росица 86
Твен, Марк 143
Тилие, Франк 64
Тодоров, Георги Василев 29
Тодорова, Красимира 103
Томпсън-Ситън, Ърнест 108
Тотоманов, Иван 69
Тотоманов, Иван Димитров 69
Точева, Таня 15
Трайков, Васил Бориславов 29
Тривиери-Син, Лари, син 24
Трифонов, Тинко 101
Трифонов, Тинко Илиев 101
Уайлд, Мередит 80
Уебър, Хедър 68
Улф, Тони 123
Уол, Мик 32
Фексеус, Хенрик 79
Филипова, Елена 25
Филипова, Елена Иванова 25
Филипсон, Андрю 150
Фитингов, Г. 143
Фицджералд, Ф. Скот 103
Фицджералд, Фрeнсис Скот 103
Фицджералд, Франсис Скот 103
Флориан, Клаудиу М. 94
Фотев, Вълчо Статев 16
Франкъл, Виктор 23
Франкъл, Виктор Емил 23
Франсис, Сюзан 105
Франсис, Сюзън 105
Фуладванд, Фархат Хасан 29
Хапка, Катерин 151
Харари, Ювал Ноа 136
Харис, Камала 12
Холгейт, Дъглас 117
Холидей, Райън 9
Холм, Лине 76
Хоровиц, Антъни 62
Христов, Борис 152, 154, 158
Христов, Димитър 95
Христов, Радослав 67
Христов, Радослав Христов 67
Христова, Мариана 78, 96
Хрусанова, Стефка 143
Хрусанова, Стефка Рускова 143
Цветанова, Росица 138
Цветков, Кирил Радев 16
Цекова, Мария Любомирова 29
Цонев, Георги 110
Цонев, Георги Колев 110
Чеймбърс, Беки 90
Чернева, Юлия 80
Чернева, Юлия Недкова 80
Черняев, Димитър Христов 95
Чолаков, Любомир 77
Чолакова, Кремена Сергеева 111
Шампион, Клер 136
Шейлър, Карън 65
Шемтов, Игор 10
Шефлър, Аксел 126, 171
Шмит, Ерик-Еманюел 139, 140
Щъркелов, Константин 53, 168
Юлзари, Емилия 87
Юлзари, Емилия Матеева 87
Явашев, Калоян Стоянов 112
Ягодина, Кремена 111
Якобич, Удо 26
Янкулов, Александър 15
Янчев, Веселин Костов 160

 ИНДЕКС "Заглавия"

24 часа труд 56 
[Бокс] Box 79 
[Пет] 5-минутни истории за любовта 151 
[Пет] 5-минутни истории за открития 150 
[Пет] 5-минутни истории за рожден ден 149 
[Пет] 5-минутни новогодишни истории 148 
[Пет] 5-минутни страховити истории 147 
[Петдесет] 50 невероятни загадки 2 
[Рейнбоу] Rainbow in the Dark 32 
[Сапиенс] Sapiens. История в картинки 136 
[Сто и една] 101 български приказки 125 
[Четиридесет и пет] 45 татуировки на личността 19 
Аеростати 81 
Алманах на Сухопътните войски на България 16 
Барбароните: Без отпадъци 130 
Барбароните: Ваканция в планината 129 
Барбароните: Когато порасна 128 
Барбароните: Рожденият ден на барбароните 127 
Белият елен 124 
Бич 82 
Братовчедката на Зорбас 61 
Бурна съдба 80 
Величие и низост 18 
Винету 145 
Внимание 7 
Време е за сън 156 
Върбалаците 99 
Галактиката и земята там отвътре 90 
Георги Илиев 1881 - 1961 52 
Георги Илиев 1881 - 1961 167 
Големите идеи накратко 3 
Да отгледаш момичета 21 
Да отгледаш момчета 20 
Да откраднеш "Мона Лиза" 96 
Да сме заедно, да си помагаме, да се разбираме 157 
Диагностика на кармата 11 
Диамант, голям колкото " Риц" 103 
Димитър Подвързачов 1881 - 1937 53 
Димитър Подвързачов 1881 - 1937 168 
Дискът от Фестос - декодиран 162 
Дните на Савелий 63 
До последната минута 59 
Допаминов свят 27 
Досадникът 95 
Дърк Джентли. Холистична детективска агенция 102 
Евреите, светът и парите 163 
Енканто 105 
Енциклопедия исторически личности 153 
Желанието 71 
Забравеното изкуство да възпитаваш 22 
Забранената Вселена 5 
Завърналите се 4 
Защо, кога и как в реалната политика? 14 
Земята на приказките 119 
Злодеянието 88 
Зовът на смелостта 9 
Игра за всяка възраст 94 
Избрани произведения 100 
Измий си ръцете 155 
Имало едно време... два пъти 64 
Истините, на които държим 12 
Историко-политически и комуникационни взаимовръзки 1 
Как спят бебетата 25 
Какво е да си майка 106 
Какво е да си майка 166 
Кардиология 2015 29 
Киселинни и алкални храни 24 
Клеопатра 77 
Коледа 158 
Коледа завинаги 65 
Коледата на Мог 118 
Коледата на Мог 170 
Коледно звънче 107 
Корабите на Рим 91 
Към онази, която седи в тъмното очаквайки ме 92 
Лиско Лис и приятели в то е ясно каква история 133 
Личният живот на Фердинанд I Български 159 
Магическата аптека: Посланието на вила "Еви" 134 
Мисъл и слово 10 
Момиче А 85 
Момичетата на тавана 66 
Мортина: Разтъсваща изненада 109 
Моят Вагнер със Софийската опера, или хроника на едно приключение 31 
Мъже без мустаци 146 
На мирно спящите летища... 165 
Най-голямата тайна 8 
Наръчник за убийства за добри момичета 89 
Наръчник по строително право 15 
Науката от Света на Диска: Часовникът на Дарвин 74 
Непослушните язовци 110 
Ние, Разбойникови 138 
Новата съседка 57 
Обърнатият хоризонт 97 
Опашка от убийци 62 
Отровен бизнес 67 
Отровна афера 84 
Пепеляшка 141 
Пет любими истории за животни 108 
Пещерният човек, който пътуваше във времето 98 
Плюшеното приключение 116 
Под повърхността 58 
Подарък за Дядо Коледа и други истории 122 
Покорени от Христовия кръст 60 
Политическа история, основни тези, ентъртейнмънт, пиарски послания, рекламна дейност на ПП "Движение Гергьовден" и нейните партньори (1990 - 2009) 13 
Полунощ в кафене "Черният дрозд" 68 
Портрети на необикновени деца 152 
Последните деца на Земята и надпреварата за апокалипсиса 117 
Празниците на мишлето: Коледа 111 
През Кордилерите 144 
При баба и дядо на село: Зимнина 132 
При баба и дядо на село: Празници и обичаи 131 
Приказки 123 
Приказки за кукумявката: Котарачето, което се страхуваше от всичко 139 
Приказки за кукумявката: Островът на свободата 140 
Приказки по телефона 142 
Приказки подаръци 112 
Приключенията на пирата Кет 135 
Приключенията на Том Сойер 143 
Психопатогия 28 
Пълен кръг 101 
Пънк 57 93 
Първата извънстолична опера 30 
Първата извънстолична опера 169 
Пътят към София 160 
Разказ на един корабокрушенец, прекарал десет дни на сал в морето без храна и вода, провъзгласен за национален герой, целуван от кралицата на красотата и забогатял от реклами, а после намразен от правителството и забравен завинаги 87 
Разни съвети за имената 33 
Ръкомахайки 6 
Сборник по повод 70-годишнината от блажената кончина на Н. В. Борис III цар на българите (1943 - 2013) 161 
Сватба по Коледа 78 
Светът на Зайчето Питър: Големият лов на великденски яйца 137 
Симон 69 
Смъртоносен мрак 70 
Софийски магьосници: Заветното заклинание 54 
Спомени или нещо подобно 55 
Стогодишната война 164 
Стремеж към смисъл 23 
Суперчервей 126 
Суперчервей 171 
Съдружници по неволя 73 
Сърдечно 83 
Сърце в лед 76 
Тайната на интелигентните клетки 26 
Тодор Живков 17 
Уинстън и коледното писмо 113 
Уорън 13-и и шепнещите гори 120 
Утешението на ангела 86 
Уча се да помагам 154 
Хиляди чудеса 121 
Часът на вълка 75 
Черни води 114 
Ще ида с Ванеса 115 
Ярка река 72 
Campus Detsch [Niveau] B2 / C1 47 
Campus Deutsch [Niveau] B2 / C1 46 
Campus Deutsch [Niveau] B2 / C1 48 
Dreimal Deutsch 43 
Fit fur das DSD I PRO 42 
Fit furs Goethe-Zertifikat B2 41 
Grammatik aktiv 36 
Grammatiktraining Deutsch als Fremdsprache 34 
Landeskunde Deutschland 35 
Lesetraining [Niveau] B1 44 
Lesetraining neu fur das Goethe-Zertifikat B2 45 
Prufungstraining 37 
Prufungstraining 38 
Prufungstraining 39 
Prufungstraining 40 
So geht`s zu [Niveau] A2 - B1 51 
The Murders in the Rue Morgue and Other Stories 104 
Zwischendurch mal... 49 
Zwischendurch mal... 50 

Индекс 'ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ'

Австрия - странознание 43
Алтернативна медицина - популярна литература 26
Англия - военна история 164
Англия - история 18
Археологични находки - Древна Гърция 162
Безсловесна комуникация 6
Биоенергетика 11
Биотерапия 11
БКП - дейци - биографии 17
Борис ІІІ, цар, 1894 - 1943 - сборници 161
Българи - биографии 4
България - езикознание 33
България - история 160, 161
България - история - нова 159
България - литературознание 52, 53, 167, 168
България - политика 17
България - политически партии и движения 13
Български език - правоговор и правопис - наръчници и ръководства 33
Вагнер, Рихард, 1813 - 1883 - творчество 31
Взаимоотношения - психология и етика - детска и юношеска литература 157
Внимание 7
Военна история - Англия и Франция - 1337 - 1453 164
Военновъздушни сили - СССР - 1941 г. 165
Време - организация и управление 7
Връзки с обществеността - учебни помагала 1
Втора световна война, 1939 - 1945 - история 18
Втора световна война, 1939 - 1945 - участие на СССР 165
Германия - музика 31
Германия - странознание 35, 43
Движение Гергьовден - история 13
Деца - психология и възпитание 22
Дио, Рони Джеймс, 1942 - 2010 - биографии 32
Добродетели 9
Древна Гърция - археология 162
Дъновизъм 10
Държавна опера (Ст. Загора) - история - албуми 30, 169
Евреи - история 163
Жестове 6
Живков, Тодор Христов, 1911 - 1998 - биографии 17
Зависимости 27
Здраве - психологични проблеми 26
Знание и вяра 10
Извънземни цивилизации - популярна литература 2
Икономическо поведение 163
Икономическо поведение - психологични проблеми 19
Илиев, Георги, 1881 - 1961 - юбилеи и чествания - сборници 52, 167
История - Европа - средни векове 164
Кардиология - сборници 29
Книги - за деца 113, 115, 154, 156
Коледа - детска и юношеска литература 158
Композитори, немски - творчество 31
Кърмачета - грижи и хигиена 25
Личност - психология 19
Личност - психология - популярна литература 8
Личност - психология и поведение 9
Логотерапия 23
Момичета - психология 21
Момчета - психология 20
Наркотични средства - действие на организма 27
Наука - история 3
Наука - популярна литература 2
Национална опера и балет - история 31
Немски език - граматика - учебни помагала 34, 36
Немски език - учебни помагала 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
Немски език - учебни помагала за самоподготовка 42
Немски език - учебници 37, 38, 40
Немски език - учебници за напреднали 35
Окултизъм 5
Окултни учения 10
Отечествена война на СССР, 1941 - 1945 - история 165
Паметници на културата - популярна литература 2
Пари - история 163
Парично обръщение - история 163
Певци - САЩ - биографии 32
Педагогическа психология 20, 21
Пехота - България - история 16
Писатели, български - юбилеи и чествания - сборници 52, 53, 167, 168
Поведение 6
Подвързачов, Димитър Димитров, 1881 - 1937 - юбилеи и чествания - сборници 53, 168
Политици, американски - спомени 12
Политици, английски - биографии 18
Политици, български - биографии 17
Политически партии - връзки с обществеността - учебни помагала 14
Прочути личности - биографии - детска и юношеска литература 152, 153
Психично здраве и хигиена 27
Психоанализа 23
Психопатология - учебници за ВУЗ 28
Пълководци и генерали, български - биографии 16
Религия и наука 5
Рокмузика - САЩ - биографии 32
Самоусъвършенстване 26, 86
САЩ - политика 12
САЩ - право 12
Семейно възпитание 22
Семейно възпитание - психология 20, 21
Сертификати - по немски език - учебни помагала 37, 38, 39, 40, 41, 42, 51
София - театър 31
СССР - история 165
Строителство - правни въпроси - България - наръчници 15
Сухопътни войски - България - история 16
Съдба 11
Сън - при децата 25
Театрални постановки - София 31
Успех - психология - популярна литература 8
Фердинанд I Сакскобургготски, цар, 1861 - 1948 - биографии 159, 160
Франция - военна история 164
Харис, Камала, 1964 - спомени 12
Херметизъм 5
Хигиена - детска и юношеска литература 155
Хранене - хигиена - наръчници и ръководства 24
Царе, български - биографии 159, 160
Царе, български - сборници 161
Цензура - история - учебни помагала 1
Чърчил, Уинстън Леонард Спенсър, 1874 - 1965 - биографии 18
Швейцария - странознание 43
Юристи, американски - спомени 12