Общ отдел

- 1 -

Ч/061.2/Б 18ЦБ 114515

Балабанова, Христина Тодорова

   Публични организации : Учреждения и публични фондове : [Моногр.] / Христина Балабанова . - София : Фенея, 2013 . - 124 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-163-014-1 

  

Сист. No: 96210

- 2 -

Б/002.19/Г 37ЦБ 114488

Георгиев, Лъчезар Георгиев

   Композиция на книгата / Лъчезар Георгиев . - 5. прераб. и доп. изд. . - София [т.е. В. Търново] : Star Way, 2017 (В. Търново : Сира) . - 140 с. : с ил., сх. ; 21 см . -  (Библ. Кн. и печ. комуникации)

   Библиогр.: с.126 - 128, 137 - 138 ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-8685-27-6 (Стар уей)

  

Сист. No: 96172

- 3 -

Б/02(497.2)(063)/Е 20, Ч/02(497.2)(063)/Е 20ЦБ 114501

Европейски хоризонти: Библиотеките между буквите и бинарния код  : Сб. докл. от нац. науч. конф., 8 - 9 окт. 2018 г. /  Състав. Даниела Недялкова, Мануела Енчева . - Силистра : Регионална библ. Партений Павлович ; Ковачев, 2018 ([Силистра] : Ковачев Прес) . - 240 с. : с ил., диагр., факс., [6] л. : цв. ил. ; 24 см

   Съдържа докл. от: В. Велев, К. Димчева, Е. Русинова, Д. Минев, Н. Тодоров, И. Горанова, В. Игнатова, И. Цветанска, Р. Лебедова, Р. Добрева, М. Миланова, Т. Георгиева, Ю. Савова, С. Нихат, К. Иванова, И. Александров, С. Анева, В. Стайков, С. Ефтимова, Д. Димитрова, Д. Младенова. - С фин. подкрепа на Фонд. Глобални библиотеки - България.

   ISBN 978-619-7400-36-6 (Ковачев)

  

Сист. No: 96190

- 4 -

П/00(100)(092)/У 95ЦБ 114612

Учкунова, Инна Василева

   Книга за мечтатели 2 : Пъзелът на живота / Инна Учкунова ; С предг. от авт.  . - [София] : Хеликон, [2018] ([София] : Мултипринт) . - 278 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 265 - 270 и под линия.

   ISBN 978-954-2984-45-0 

  

Сист. No: 96327

Философия. Психология

- 5 -

П/141.33/Д 95ЦБ 114526

Дънов, Петър Константинов

   Молитвата [-] връзка с Невидимия свят : Т. 1 - / Петър Дънов . - [София] : Анхира, 2000 - . - 21 см

   

   Т. 1. Молитви, формули, наряди, песни и упражнения, дадени от Учителя Петър Дънов . - 2000 . - 352 с.

   

   ISBN 954-9882-08Х  (т. 1)

  

Сист. No: 96223

- 6 -

П/141.33/И 61ЦБ 114582

Инаят Хан, Хазрат

   Мистични медитации : Учението на суфиите / Хазрат Инаят Хан ; Прев. [от англ.] Цветана Стоянова ; С увод  . - София : Шамбала, 2001 ([София] : Балкан прес) . - 334 с. ; 20 см . -  (Поредица Духовните традиции. Сер. Суфизъм)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Тълковен речник.

   ISBN 954-8126-60-5 

  

Сист. No: 96296

- 7 -

П/159.922.1-055.2/Л 60ЦБ 114530

Лин, Дениз

   Мистерията и благословията да си жена / Дениз Лин ; Прев. от англ. Татяна Иванова ; С предг. и въвед.  . - София : Шамбала, 2003 ([София] : Балкан прес) . - 400 с. : с ил. ; 20 см . -  (Поредица Духовните традиции. Сер. Женска сила)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и За авт.

   ISBN 954-8126-97-4 

  

Сист. No: 96228

- 8 -

П/159.922/Л 36ЦБ 114506

Левшинов, Андрей Алексеевич

   Карма : Тренинг на интелектуалната част на кармата / Андрей Левшинов ; Прев. от рус. Татяна Балова . - [София] : Гаранг-21, 2005 . - 203 с. : с ил., табл., граф. ; 20 см

   

   ISBN 954-754-070-X 

  

Сист. No: 96200

- 9 -

Ч/171/Б 84ЦБ 114554

Бузов, Вихрен Янакиев

   Светът на нормите : Филос.-логическо изследване / Вихрен Бузов ; С въвед.  . - Враца : Одри, 2006 . - 175 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 168 - 173.

   ISBN 954-9904-48-2 

   ISBN 978-954-9904-48-2 

  

Сист. No: 96259

- 10 -

П/159.961/Ч 49ЦБ 114503

Чейс, Памела Луиз и др.

   Скъпоценни камъни : Техника за медитация и лечение / Памела Луиз Чейс, Джонатан Полик ; Прев. от англ. Илка Дюлгерова . - София : Шамбала, 2006 . - 318 с. : с табл., ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 315 - 316. ; Азб. указ.

   ISBN 978-954-319-057-7 

  

Сист. No: 96196

- 11 -

П/159.96/С 82ЦБ 114591

Стоун, Джошуа Дейвид

   Енциклопедия на духовния път : Т. 1 - / Джошуа Дейвид Стоун ; Прев. от англ. Цветан Убенов ; С въвед. от авт.  . - София : Аратрон, 2006 - . - 21 см

   

   Т. 2. Психология на душата : Ключове за извисяване . - 2009 . - 423 с.

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр. с. 422 - 423.

   ISBN 978-954-626-299-8  (т. 2)

  

Сист. No: 96306

- 12 -

П/141.33/Д 95ЦБ 114504

Дънов, Петър Константинов

   За двете риби и петте хляба : Вечерна беседа от учителя изнесена на 14 май 1938 г. / Петър Дънов ; Прев. на англ. Юлиана Генчева . - 2. изд. . - [София] : Хелиопол, 2007 . - 39 с. : с ил., портр. ; 20 см

   Издание на Единение ДЕН.

   ISBN 978-954-578-232-9 

  

Сист. No: 96197

- 13 -

П/133/В 97ЦБ 114532

Върчу, Дорийн

   Как да чувате вашите ангели / Дорийн Върчу ; Прев. от англ. Светлана Николова ; С въвед. от авт.  . - София : Аратрон, 2009 . - 139 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-626-313-1 

  

Сист. No: 96230

- 14 -

П/133/С 12ЦБ 114533

Сабо, Юдит

   [Две хиляди и дванадесета] 2012 година - Пътят на издигането : Посланията на небесните учители за колективно духовно издигане / Юдит Сабо ; Прев. [от унг.] Естер Снежана Гомбаш ; С предг. от авт.  . - Поморие : Векста, 2009 . - 164 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Бел. и библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-92397-1-3 

  

Сист. No: 96231

- 15 -

П/159.922/Н 58ЦБ 114516

Непо, Марк

   Книга за пробуждане / Марк Непо ; Предг. Уейн Мюлър ; Прев. от англ. Ирина Манушева . - Пловдив : Хермес, 2011 (Хасково : Полиграфюг) . - 464 с. ; 21 см

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-26-1055-7 

   ISBN 954-26-1055-6 

  

Сист. No: 96212

- 16 -

П/159.961/В 97ЦБ 114502

Върчу, Дорийн

   Божествени предписания : Използвайте своето шесто чувство и получете духовни решения за себе си и за своите любими хора / Дорийн Върчу ; С предг. от авт.  ; Прев. от англ. Евелина Андонова . - София : Аратрон, 2012 . - 320 с. ; 22 см

   Съдържа и Бел. на авт. ; За авт.

   ISBN 978-954-626-379-7 

  

Сист. No: 96195

- 17 -

П/159.942/Д 62ЦБ 114680

Динкова, Милена

   Любовта - какво не знаем за нея / Милена Динкова . - София : Колибри, 2013 ([София] : Симолини) . - 320 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-150-187-8 (Colibri)

  

Сист. No: 96422

- 18 -

П/159.9/Г 49ЦБ 114706

Гиппенрейтер, Юлия Борисовна

   Введение в общую психологию : Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности психология : [Курс лекций] / Юлия Борисовна Гиппенрейтер ; Предисл. авт.  . - Москва : АСТ, 2014 . - 352 с. : с ил., табл. ; 20 см . -  (Российский бестселлер)

   Съдържа и Прил.: План семинарских занятий по курсу Общая психология. - Библиогр. с. 346 - 351.

   ISBN 978-5-17-081927-0 

  

Сист. No: 96454

- 19 -

Ч/159.9(075.8)/Ф 56ЦБ 114727

Фирсов, Михаил Васильевич и др.

   Психология социальной работы: содержание и методы психосоциальной практики : Уч. пособие для бакаларов / М. В. Фирсов, Б. Ю. Шапиро ; Предисл.  . - 6. изд., перераб. и доп. . - Москва : Юрайт, 2015 . - 391 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см . -  (Сер. Бакалавр)

   Библиогр. с. 387 - 390.

   ISBN 978-5-9916-2656-9 

  

Сист. No: 96479

- 20 -

Ч/159.92/Б 13ЦБ 114731

Базылевич, Татьяна Федоровна

   Психология высших достижений личности (психоакмеология) : Монография / Т. Ф. Базылевич ; Предисл. авт.  . - Москва : Инфра-М, 2016 . - 330 с. : с табл. ; 21 см . -  (Науч. мысль)

   Библиогр. с. 325 - 328 и под линия с бел.

   ISBN 978-5-16-006851-0 

  

Сист. No: 96487

- 21 -

П/159.922/.923/М 40ЦБ 114697

Матюс, Андрю

   Как работи животът : Защо щастливите хора успяват, как да бъдеш като тях / Андрю Матюс ; Ил. Андрю Матюс ; Прев. от англ. Анна Златанова . - София : Gnezdoto, 2016 . - 184 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 180 - 181.

   ISBN 978-619-7316-03-2 (Гнездото)

  

Сист. No: 96439

- 22 -

Ч/159.922.7:316.77/М 41ЦБ 114710

Маховская, Ольга Ивановна и др.

   Дети и телевидение : История психологических исследований и экспертизы телепрограмм для детей : Монография / О. И. Маховская, Ф. О. Марченко ; Введ.  . - Москва : Инфра-М, 2016 . - 172 с. : с ил., табл. ; 20 см . -  (Научная мысль)

   Библиогр. с. 155 - 168 и под линия.

   ISBN 978-5-16-010167-5 

  

Сист. No: 96460

- 23 -

П/159.923/К 41ЦБ 114730

Карнеги, Дейл

   Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей / Дейл Карнеги ; С предисл. авт.  ; Предисл. Дороти Карнеги ; Пер. с англ. Л. А. Кузьмина . - 10. изд. . - Минск : Попурри, 2017 . - 352 с. ; 20 см

   Съдържа и Самый короткий путь к известности / Л. Томас.

   ISBN 978-985-15-3180-2 

  

Сист. No: 96489

- 24 -

П/159.93/.95/К 72ЦБ 114716

Когнитивная психология  : Феномены и проблемы /  Состав., предисл. В. Ф. Спиридонов . - Стер. изд. . - Москва : URSS, 2017 (Москва : Ленанд) . - 257 с. : с ил., табл., сх. ; 22 см

   Авт. на статиите: И. Ю. Владимиров, С. Ю. Коровкин, М. А. Емельянова, А. А. Скворцов, А. А. Власова, С. П. Сенющенков, В. Д. Иванов, М. Б. Кувалдина, Н. А. Адамян, И. С. Уточкин, А. А. Котов, В. Ф. Спиридонов, Ю. Е. Кравченко, Д. В. Люсин, В. В. Овсянникова, Т. А. Шабалина, Т. А. Сысоева, А. А. Четвериков, О. А. Гулевич, Т. Н. Котова, А. А. Котов, Е. В. Печенкова, М. В. Фаликман. - Библиогр. след отд. глави.

   ISBN 978-5-9710-4017-0 

  

Сист. No: 96467

- 25 -

Ч/159.942/К 88ЦБ 114735

Кравченко, Юнна Евгеньевна

   Психология эмоций : Классические и современные теории и исследвания / Ю. Е. Кравченко ; Предисл. авт.  . - Москва : Форум, 2017 . - 544 с. : с табл., ил. ; 22 см . -  (Сер. Высшее образование)

   Библиогр. с. 521 - 543. и след отд. глави.

   ISBN 978-5-91124-567-9 

  

Сист. No: 96494

- 26 -

Ч/159.922.3/М 25ЦБ 114736

Мандель, Борис Рувимович

   Психогенетика : Уч. пособие / Б. Р. Мандель ; Введ. авт.  . - 3. изд., стер. . - Москва : Флинта ; Наука, 2017 . - 247 с. : с ил. ; 21 см . -  (Сер. Библ. психолога)

   С въпроси и задачи след отд. теми ; Прил. - Библиогр. след някои гл. и под линия с бел.

   ISBN 978--5-9765-2000-4 (Флинта)

   ISBN 978-5-02-038609-9 (Наука)

  

Сист. No: 96495

- 27 -

Ч/159.9/С 34ЦБ 114733

Серкин, Владимир Павлович

   Психосемантика : Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. П. Серкин ; Предисл. авт.  . - Москва : Юрайт, 2017 . - 319 с. : с табл., ил. ; 25 см . -  (Сер. Бакалавр Магистр)

   Библиогр. с. 315 - 318.

   ISBN 978-5-534-01229-3 

  

Сист. No: 96492

- 28 -

П/159.923/Ф 68ЦБ 114746

Фокин, Владимир Алексеевич

   Посредничество в конфликте как полигон профессионализации психологов : Пособие для начинающих / В. А. Фокин ; Предисл.  . - Москва : Флинта ; Наука, 2017 . - 170 с. ; 21 см . -  (Сер. Библ. психолога)

   Библиогр. с. 158 - 162.

   ISBN 978-5-9765-3367-7 (Флинта)

   ISBN 978-5-02-039376-9 (Наука)

  

Сист. No: 96506

- 29 -

Ч/177.5/М 89ЦБ 114655

Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество  : [Сборник] /  Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Максим Мизов ; Увод Максим Мизов . - София : Авангард Прима, 2018 . - 464 с. : с табл. ; 21 см

   Съдържа статии от: М. Мизов, Г. Прински, Р. Стоилова, С. Д. Савин, В. Проданов, А. С. Стефанов, Б. Колева, Б. Тодорова, Б. Градинаров, И. Кацарски, С. Серафимова, И. Цакова, Х. Христов, О. А. Алексеева, Г. С. Смирнов, Д. Г. Смирнов, В. Драмалиева, И. Куюмджиева, Н. Велчева, С. Пенчева, Г. Михова, П. Найденова, Р. Георгиева, Л. Костова, Т. Неделчева, Д. Ганов, М. Личева, Б. Ивков, Р. Крумова-Пешева, К. Манолов, А. Накова, В. Ганчева, Д. Василева, Т. Батулева, М. Манолов, М. Бакрачева, Е. Маринова, Д. Сотирова, Л. Иванчева, Х. Проданов, С. Балова, М. Милошева. - Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Текст и на рус. ез. - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-239-001-3 

  

Сист. No: 96395

- 30 -

П/159.922.1-055.2/Р 28ЦБ 114471

Райс, Азора

   Световният заговор срещу жените! : Забавна психология / Азора Райс . - София : Труд, 2018 ([София] : Алианс Принт) . - 200 с. : с портр. ; 20 см

   Азора Райс - псевд. на Зорница Лозанова.

   ISBN 978-954-398-585-2 

  

Сист. No: 96153

- 31 -

П/159.946/С 34ЦБ І 12135

Сергеева, Оксана

   Язык жестов: Как читать мысли без слов? : 49 простых правил / Оксана Сергеева ; Введ.  . - Москва : Эксмо, 2018 . - 126 с. ; 16 см . -  (Сер. Психология. Все по полочкам)

   

   ISBN 978-5-699-29064-2 

  

Сист. No: 96483

- 32 -

П/174.4/Б 25ЦБ 114650

Банаян, Алекс

   Третата врата или необичайният път към успеха / Алекс Банаян ; Прев. [от англ.] Камен Велчев . - София : Кръгозор, 2019 (София : Алианс Принт) . - 312 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-771-411-3 

  

Сист. No: 96389

Религия

- 33 -

П/214/С 75ЦБ 114588

Стейн, Даян

   Ние сме ангелите : Как да изцелим нашето минало, настояще и бъдеще с Господарите на кармата / Даян Стейн ; Прев. от англ. Маргарита Спасова . - София : Аратрон, 2003 ([София] : Балкан прес) . - 159 с. : с диагр. ; 20 см

   Съдържа и Работа с Господарите на кармата ; Процесът на енергийното балансиране.

   ISBN 954-626-208-0 

  

Сист. No: 96303

- 34 -

П/294.3/Л 54ЦБ 114759

Ли Хонгджъ

   Джуан Фалун / Ли Хонгджъ . - [София] : [Ciela], 2017 . - 359 с. : с ил., портр. ; 22 см

   Изд. на Бълг. Фалун Дафа асоц. - Терминологичен речник: с. 349 - 356.

   ISBN 978-954-28-2277-6 (Сиела)

  

Сист. No: 96522

- 35 -

П/294.5/Ш 95ЦБ 114527

Шри Шри Рави Шанкар

   Бог обича шегата : [Беседи] / Шри Шри Рави Шанкар ; Прев. от англ. Константин Драгов . - Неероетерен : Shankara Europe, б. г. . - 101 с. : с портр. ; 22 см . -  ([Поредица] The art of living)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и За авт. ; Прил.: Фонд. Изкуството да живееш.

   ISBN 978-90-77840-31-3 (Шанкара Европа)

  

Сист. No: 96224

Обществени науки

- 36 -

РЦ20в/347(497.2)/Д 54ЦБ 114657

Диков, Любен Ангелов

   Курс по българско гражданско право : Т. I - / Люб. Диков . - София, [1932 -] . - 24 см

   

   Т. I. Обща част : Лекции, четени през уч. 1935/6 г. /  С предг. от авт.   . - [1936] . - 448 с.

   С бел. и библиогр. под линия.

  

Сист. No: 96393

- 37 -

РЦ20в/347(497.2)/Д 54ЦБ 114658

Диков, Любен Ангелов

   Курс по българско гражданско право : Т. I - / Люб. Диков . - София, [1932 -] . - 24 см

   

   Т. II. Семейно право : Лекции, четени през уч. 1932/33 г. /  С предг. от авт.   . - [1932] . - 448 с.

   С бел. и библиогр. под линия. - С печат на Книговезница Изгрев - В. Търново.

  

Сист. No: 96396

- 38 -

РЦ20в/347(430)/Г 75ЦБ 114656

Граждански законник за Германската империя  /  Бълг. прев. от Александър Кожухаров ; Предг. от Любен Диков . - София : Д. Чилингиров, 1935 (София : Книпеграф) . - XVI, 472 с. ; 21 см

   Кор. загл.: Германски граждански законник ; Загл. и на нем. ез.: Burgerliches gesetzbuch fur das Deutsche reich. - Азбучник с. 463 - 472.

  

Сист. No: 65468

- 39 -

Ч/340.1(075.8)/Б 38ЦБ 114659

Бержел, Жан Луи

   Обща теория на правото : [Учебник за ВУЗ] / Жан Луи Бержел ; Прев. [от фр.] Росен Ташев, Тенчо Колев ; [Предг.] Г. Бойчев . - София : Л-КА, 1993 . - 395 с. ; 20 см

   Изд. на Югозап. унив. Неофит Рилски - Благоевград. Юрид. фак. - Библиогр. с. 388 - 389.

  

Сист. No: 96398

- 40 -

Ч/329.01/К 36ЦБ 114475

Карасимеонов, Георги Матеев

   Политическите партии : [Изследване] : Ч. 1 - / Георги Карасимеонов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски ; [Воен. изд.], 1993 - . - 20 см

   

   Ч. 1. Обща теория /  С предг.   . - 1993 -  (София : Военноизд. комплекс Св. Георги Победоносец) . - 100 с.

   Библиогр. с. 97 - 99.

   ISBN 954-07-0246-1  (ч. 1)(Унив. изд. Св. Климент Охридски)

   ISBN 954-509-096-0  (ч. 1)(Военноизд. комплекс Св. Георги Победоносец)

  

Сист. No: 96157

- 41 -

Ч/343.2.01/К 32ЦБ 114519

Каракашев, Веселин Манолов

   Престъпление и наказателна отговорност / Веселин Каракашев ; С увод  . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Ромина, 1999 ([София : Симолини]) . - 164 с. ; 20 см

   Библиогр. под линия.

   ISBN 954-8971-17-8 

  

Сист. No: 96216

- 42 -

Ч/355.1(497.2)(091)/Н 74ЦБ 114478

Николов, Румен Стефанов

   Армията и вътрешнополитическият конфликт в България 1941 - 1944 : [Монография] / Румен Николов ; С предг. [от авт.]  . - София : [Воен. изд.], 1999 . - 160 с. ; 20 см

   Изд. на Министерство на отбраната и Институт за воен. история - ГЩ. - Библиогр. и бел. с. 142 - 159.

   ISBN  (Изд. на Министерството на отбраната Св. Георги Победоносец)

  

Сист. No: 96160

- 43 -

Ч/334.4:63(497.2)(091)/П 47ЦБ 114477

Петров, Петър Стефанов

   Земеделският кооперативизъм в България 1900 - 1923 : Опит за автентична интерпретация / Петър Петров ; С увод  . - В. Търновo : Витал, 2000 . - 128 с. : с табл., сх. ; 20 см

   Библиогр. с. 115 - 125 и под линия.

   ISBN 954-8259-46-Х 

  

Сист. No: 96159

- 44 -

П/342.9(497.2)/Л 14ЦБ 114529

Лазаров, Кино Давидов

   Административен процес / Кино Лазаров . - София : Фенея, 2001 ([София : Скала - Е. Райков]) . - 144 с. ; 20 см

   Библиогр. под линия.

   ISBN 954-8214-28-8 

  

Сист. No: 96226

- 45 -

П/37.018.1/М 57ЦБ 114531

Миленкович, Надежда

   Как най-успешно да (не) провалим детето си / Надежда Миленкович ; Прев. [от сръб.] Радостина Георгиева Янкова . - София : Кръгозор, 2001 . - 120 с. : с цв. ил. ; 21 см . -  (Поредица Родители и деца)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 954-771-008-7 

  

Сист. No: 96229

- 46 -

П/371.12/Ц 67ЦБ 114722

Цирульников, Анатолий Маркович

   Неопознанная педагогика : [Кн. для учителя] / Анатолий Цирульников ; Предисл.  . - Москва ; Воронеж : Московского психолого-соц. инст. ; МОДЭК, 2004 . - 352 с., [16] л. : цв. ил. ; 22 см . -  (Библ. Педагога-практика)

   

   ISBN 5-89502-449-1 (Московского психолого-соц. инст.)

   ISBN 5-89395-493-9 (МОДЭК)

  

Сист. No: 96474

- 47 -

Ч/39(497.2+55)/И 52ЦБ 114479

Илиев, Веселин Томов

   Българо-иранци или ирано-българи / Веселин Илиев ; Предг. Андрей Пантев . - София : Бълг. писател, 2005 ([София : Вулкан 4]) . - 96 с. : с ил., 8 л. : цв. ил. ; 22 см

   Изд. на Култ. представителство на Ислямска република Иран - София. - Съдържа и В името на бог / С. Х. Мусави. - Библиогр. след отд. ч.

   ISBN 954-443-491-7 

  

Сист. No: 96161

- 48 -

Ч/34(497.2)(092)/С 63ЦБ 114713

Юбилеен сборник в чест на професор Живко Сталев  /  Предг. Огнян Герджиков . - София : Сиби, 2005 (В. Търново : Абагар) . - 460 с. : [1] л. : портр. ; 22 см

   Съдържа статии от: А. Антонова, Е. Георгиев, П. Голева, Г. Григоров, Ц. Каменова, К. Касабова, А. Кацарски, Л. Корнезов, К. Лазаров, М. Марков, Е. Мингов, А. Мингова, В. Мръчков, В. Петров, С. Стефанов, З. Сукарева, К. Таков, Ц. Цанкова, както и Биогр. на проф. Ж. Сталев ; Библиогр. на трудовете на проф. Ж. Сталев. - Библиогр. и бел. под линия.

   ISBN 954-730-246-9 

  

Сист. No: 96463

- 49 -

Ч/349.3:368(075.8)/С 60ЦБ 114724

Средкова, Красимира

   Осигурително право / Красимира Средкова ; С предг. от авт.  . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Сиби, 2006 (В. Търново : Абагар) . - 616 с. ; 22 см

   Пълното име на авт. е Красимира Средкова Иванова. - Библиогр. към отд. гл. и под линия с бел. ; Азб. указ.

   ISBN 954-730-376-7 

   ISBN 978-954-730-376-8 

  

Сист. No: 96476

- 50 -

П/343.3/.7(497.2)/С 81ЦБ 114512

Стойнов, Александър Иванов

   Наказателно право : Особена част : Престъпления против правата на човека / Александър Стойнов ; С въвед.  . - 2. изд. . - София : Ciela, 2006 . - 336 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 334 - 335.

   ISBN 954-649-918-8 (Сиела)

   ISBN 978-954-649-918-9 (Сиела)

  

Сист. No: 96207

- 51 -

П/339.13/Ф 68ЦБ І 12120

Фокс, Джефри Дж.

   Как да станете суперзвезда в маркетинга : Неочакваните правила, които пълнят касата / Джефри Дж. Фокс ; Прев. [от англ.] Виолета Ненова ; С въвед.  . - София : ИнфоДАР, 2006 . - 240 с. : с табл. ; 16 см . -  (Поредица Как да станете)

   Съдържа и Прил.: Намерете своя път към по-ефективен маркетинг ; Шест стъпки за определяне на паричното изражение, използвани от RTI.

   ISBN 978-954-761-299-0 

  

Сист. No: 96399

- 52 -

Ч/339.13/К 92ЦБ 114689

Кръстева, Невяна Стефанова и др.

   Стратегически маркетинг - маркетингови стратегии : [Учебник за ВУЗ] / Невяна Стефанова Кръстева, Ива Петрова ; С увод от авт.  . - София : Авангард Прима, 2007 . - 220 с. : с ил., табл., диагр. ; 20 см

   Съдържа и Прил.: Изследване на Маркети за иновациите през последните 200 г. ; Оценка на промените в прогнозирания растеж на търсенето в СЗСД ; Оценка на изменението на рентабилността на СЗСД ; Примерни показатели за SWOT анализ ; Матрица на Бостънската консултантска група.

   ISBN 978-954-323-278-9 

  

Сист. No: 96431

- 53 -

Ч/351:342.9(497.2)/Л 14ЦБ 114608

Лазаров, Кино Давидов и др.

   Коментар на Административнопроцесуалния кодекс / Кино Лазаров, Емилия Къндева, Александър Еленков . - София : [Сиби], 2007 ([София : Симолини]) . - 484 с. ; 21 см

   Е. Къндева е известна като Емилия Василева Къндева-Спиридонова. - Изд. на Център за обучение на адвокати Кръстю Цончев. - Съдържа и Административно-процесуален кодекс (АПК).

   ISBN 978-954-730-400-0 

  

Сист. No: 96324

- 54 -

Ч/347.9/С 96ЦБ 114660

Съдебната система на Европейския съюз и САЩ  / Атанас Семов ... [и др.] ; Състав. и науч. ред. Атанас Семов . - [София] : Институт по Европ. право, 2007 . - 335 с. ; 21 см

   Др. авт.: Х. Христев, З. Грекова, Г. Георгиев. - Бел. и библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-91552-4-2 

  

Сист. No: 96400

- 55 -

Ч/347.26/Б 74ЦБ 114688

Боянова, Гергана Василева

   Вещните сервитутни права : [Монография] / Гергана Боянова ; С предг. от авт.  . - София : Авалон, 2008 (София : Симолини 94) . - 296 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 283 - 292 и под линия с бел.

   ISBN 978-954-9704-14-3 

  

Сист. No: 96430

- 56 -

Ч/349.222/М 61ЦБ 114520

Милованов, Кругер Стоянов

   Трудов договор : Сключване, изменение, прекратяване / Кругер Милованов ; С предг. от авт.  . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Труд и право, 2008 ([София] : ПК Д. Благоев) . - 448 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-159-9 

  

Сист. No: 96217

- 57 -

Ч/34(497.2)(092)/В 46ЦБ 114525

Юбилеен сборник в памет на професор Петко Венедиков  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008 . - 384 с. : [1] л. : портр. ; 22 см

   Авт. на статии: И. Владимиров, К. Еберт, Г. Каббе, А. Калайджиев, Л. Караниколов, А. Кацарски, К. Лазаров, В. Манева, Е. Матеева, Г. Пенчев, В. Петров, М. Новкиришка-Стоянова, В. Стоянов, С. Тасев, Д. Токушев, В. Христов, Ц. Цанкова, отбелязани на гърба на загл. с. ; Пълното име на авт. Екатерина Матеева е Екатерина Илиева Матеева-Стоянова. - Съдържа и Биогр. бел. / В. Петров ; Библиогр. на трудовете на проф. П. Венедиков. - Библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-07-2729-5 

  

Сист. No: 96221

- 58 -

Ч/347.22(497.2)(075.8)/Б 74ЦБ 114511

Боянов, Георги Боянов

   Вещно право : [Учебник за ВУЗ] / Георги Боянов ; С предг. от авт.  . - 7. осн. прераб. и доп. изд. . - София : Авалон, 2009 . - 480 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 474 - 478 и под линия с бел.

   ISBN 978-954-9704-16-7 

  

Сист. No: 96206

- 59 -

Ч/347.97/.99(497.2)/Б 92ЦБ 114593
 България. Върховен административен съд 

   Тълкувателни решения и тълкувателни постановления на Върховния административен съд (Върховния съд) на Република България по административни дела 1973 - 2008 /  Състав. и комент. Веселина Канатова-Бучкова ; Встъпление Кино Лазаров . - София : Фенея, 2009 ([София] : [Алианс]) . - 272 с. ; 22 см

   Съдържа и Указ. тълкувателните решения и постановленията с. 265 - 272.

   ISBN 978-954-9499-23-0 

  

Сист. No: 96308

- 60 -

Ч/342.9(497.2)/З-65ЦБ 114514

Зиновиева, Дарина Пеева

   Дискусионни тези в административното право и процес / Дарина Зиновиева . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Ciela, 2009 . - 352 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 346 - 350 и под линия.

   ISBN 978-954-28-0529-8 

  

Сист. No: 96209

- 61 -

Ч/339.13/К 92ЦБ 114685

Кръстева, Невяна Стефанова

   Маркетинг по време на рецесия : Примери от приказки / Невяна Кръстева ; С увод от авт.  . - София : Авангард Прима, 2009 . - 288 с. ; 20 м

   Ориг. загл.: Маркетинг по време на RE:цесия : PRимери от PRиказки.

   ISBN 978-954-323-555-1 

  

Сист. No: 96428

- 62 -

Ч/343.3/.7(497.2)/Р 27ЦБ 114518

Раймундов, Петър Илиев

   Обида и клевета : Материалноправни и процесуални въпроси : [Монография] / Петър Раймундов ; С предг.  . - София : Фенея, 2009 ([София] : [Омега-М]) . - 364 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 350 - 354 и под линия ; Рез. на англ., рус. ез.

   ISBN 978-954-9499-33-9 

  

Сист. No: 96215

- 63 -

Ч/343.24(497.2)/С 81ЦБ 114513

Стойнов, Александър Иванов

   Наказателно право : Обща част : Пробация / Александър Стойнов . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Ciela, 2009 . - 68 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 66.

   ISBN 978-954-28-0530-4 (Сиела)

  

Сист. No: 96208

- 64 -

Ч/342.9(497.2)/С 83ЦБ 114725

Стоянов, Евгени Борисов

   Съдебен контрол върху индивидуалните административни актове / Евгени Стоянов ; С встъп. бел.  . - София : Ciela, 2009 . - 308 с. ; 21 см

   Библиогр. след отд. ч. и под линия с бел.

   ISBN 978-954-28-0593-9 (Сиела)

  

Сист. No: 96477

- 65 -

Ч/347.5/Т 36ЦБ 114542

Тасев, Симеон Владимиров

   Деликтната отговорност / Симеон Тасев . - София : Ciela, 2009 . - 272 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 265 - 269 и под линия.

   ISBN 978-954-28-0430-7 (Сиела)

  

Сист. No: 96245

- 66 -

Ч/34(497.2)(092)/Г 63ЦБ 114528

Актуални проблеми на гражданското, търговското и семейното право  : Юбил. сб. по случай 80-годишнината на акад. проф. дюн Ч. Големинов /  Състав. Николай Колев ; [С предг.]  . - София : Фенея, 2010 ([София] : [Априком]) . - 276 с. ; 22 см

   Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа статии и студии от Ф. Рачев, К. Стойчев, З. Сукарева, Т. Йосифова, Г. Пенчев, А. Калайджиев, М. Новкиришка-Стоянова, Б. Ланджев, В. Попова, Ц. Цанкова, Е. Матеева, В. Тодорова, отбелязани на гърба на загл. с. ; Пълното име на авт. Екатерина Матеева е Екатерина Илиева Матеева-Стоянова. - Библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-9499-43-8 

  

Сист. No: 96225

- 67 -

Ч/342.56/Б 92ЦБ 114674
 България. Конституционен съд 

   Решения на Конституционния съд по въпроси на наказателния процес /  [Състав.] Маргарита Чинова, Мила Иванова . - София : Ciela, 2010 . - 424 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-0735-3 ! (Сиела)

  

Сист. No: 96416

- 68 -

Ч/347.22(497.2)/Д 51ЦБ 114670

Джеров, Александър Асенов

   Вещно право / Александър Джеров ; С предг.  . - 8. прераб. и доп. изд. . - София : Ciela, 2010 . - 440 с. ; 23 см

   Изд. на Център за обучение на адвокати - Кръстю Цончев. - Библиогр. с. 11 - 12 и под линия с бел.

   ISBN 978-954-28-0821-3 (Сиела)

  

Сист. No: 96410

- 69 -

Ч/347.72(497.2)/К 45ЦБ 114718

Касабова, Камелия Методиева

   Закрила на акционерите в обикновено и публично акционерно дружество / Камелия Касабова ; С предг. от авт.  . - София : Труд и право, 2010 (София : ПК Д. Благоев) . - 328 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 323 - 327 и под линия с бел.

   ISBN 978-954-608-177-3 

  

Сист. No: 96468

- 70 -

Ч/347.73(497.2)/М 14ЦБ 114508

Маданска, Нели Димитрова и др.

   Производство по несъстоятелност : Материалноправни, процесуални и регистърни въпроси / Нели Маданска, Бистра Николова . - София : Сиби, 2010 (В. Търново : Абагар) . - 272 с. ; 20 см

   Пълното име на авт. Бистра Николова е Бистра Николова Атанасова. - Библиогр. с. 270 - 271.

   ISBN 978-954-730-651-6 

  

Сист. No: 96203

- 71 -

П/349.3:368(075.8)/М 94ЦБ 114534

Мръчков, Васил Желязков

   Осигурително право / Васил Мръчков ; С предг.  . - 5. прераб. и доп. изд. . - София : Сиби, 2010 (В. Търново : Абагар) . - 520 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 512 - 514 ; Предм. показалец.

   ISBN 978-954-730-634-9 

  

Сист. No: 96233

- 72 -

Ч/347.4/Г 16ЦБ 114667

Гайдаров, Павел Тодоров

   Граници на договорната и деликтната отговорност / Павел Гайдаров . - София : Ciela, 2011 . - 260 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 254 - 259.

   ISBN 978-954-28-0897-8 (Сиела)

  

Сист. No: 96407

- 73 -

Ч/347.45/.47(497.2)/М 25ЦБ 114509

Мангачев, Иван Петков

   Новият правен режим на договорите за финансово обезпечение / Иван Мангачев ; Предг. Валентина Попова . - София : Ciela, 2011 . - 248 с. : с табл. ; 23 см

   Текст и на англ. ез. - Библиогр. с. 190 - 199 и под линия.

   ISBN 978-954-28-0892-3 (Сиела)

  

Сист. No: 96204

- 74 -

Ч/347.23/Г 37ЦБ 114523

Георгиев, Александър Георгиев

   Практически въпроси на собствеността : Проблеми на гражданския и търговския оборот : Коментар на нормативната уредба, казуси и правни решения, анализ на съдебната практика / Александър Георгиев ; С предг. от авт.  . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Труд и право, 2012 ([Костинброд] : Мултипринт) . - 696 с. : с табл. ; 21 см

   Указ. на разглежданите в казусите нормат. текстове

   ISBN 978-954-608-200-8 

  

Сист. No: 96220

- 75 -

Ч/351.77/Г 63ЦБ 114517

Голева, Поля Неделчева и др.

   Гражданската и административната отговорност в здравеопазването : Приложен коментар, анализ на съдебната практика / Поля Голева, Олга Томова-Куцарова ; С въвед. от авт.  . - София : Труд и право, 2012 ([София] : ПК Д. Благоев) . - 456 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-199-5 

  

Сист. No: 96214

- 76 -

Ч/342.9(497.2)(075.8)/Д 44ЦБ 114705

Дерменджиев, Иван Славов и др.

   Административно право на Република България : Обща част : [Учебник за студенти по право] / Ерика Милее, Димитър Костов, Дончо Хрусанов . - [7.] прераб. и доп. изд. . - София : Сиби, 2012 ([София] : Скайпринт) . - 400 с. ; 20 см

   В кн. означено 5. прераб. и доп. изд.

   ISBN 978-954-730-794-0 

  

Сист. No: 96453

- 77 -

Ч/342.9(497.2)/Л 14ЦБ 114726

Лазаров, Кино Давидов

   Административно право и административен процес : Сб. статии / Кино Лазаров . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Фенея, 2012 ([София : Скала]) . - 256 с. ; 21 см

   Библиогр. под линия с бел.

   ISBN 978-954-9499-73-5 

  

Сист. No: 96478

- 78 -

Ч/351.82:347.7(497.2)/М 14ЦБ 114522

Маданска, Нели Димитрова и др.

   Дружествени спорове и съдебни производства по Закона за търговския регистър : Приложен комент., анализ на съдебната практика, примери и практ. казуси / Нели Маданска, Бистра Николова ; С въвед.  . - София : Труд и право, 2012 ([София] : ПК Д. Благоев) . - 360 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 359 и под линия.

   ISBN 978-954-608-190-2 

  

Сист. No: 96219

- 79 -

Ч/342.951:351.83(497.2)/М 64ЦБ 114686

Минев, Петко Иванов

   Оспорване на наказателните постановления ; Електронен фиш : [Монография] / Петко Минев ; С встъпление от авт.  . - София : Фенея, 2012 . - 208 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9499-95-7 

  

Сист. No: 96426

- 80 -

Ч/343/С 47ЦБ 114668

Смолички, Павел Петров

   Гражданският иск в наказателния процес / Павел Смолички . - София : Ciela, 2012 . - 196 с. ; 21 см

   Библиогр. 185 - 193.

   ISBN 978-954-28-1100-8 (Сиела)

  

Сист. No: 96408

- 81 -

Ч/341.6(4)/Т 64ЦБ 114521

Тодорова, Елена

   Съдебна защита срещу актовете на институциите на Европейския съюз / Елена Тодорова ; С предг.  . - София : Фенея, 2012 . - 376 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 363 - 374 и под линия.

   ISBN 978-954-9499-77-3 

  

Сист. No: 96218

- 82 -

Ч/347.91/.95/Ч 70ЦБ 114664

Чернев, Силви Василев

   Заповедно производство : (Критичен преглед на законодателната уредба и съдебната практика) / Силви Чернев . - София : Сиби, 2012 ([София] : Скайпринт) . - 280 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 277 - 278.

   ISBN 978-954-730-791-9 

  

Сист. No: 96404

- 83 -

Ч/347.97/.99(497.2)/Б 92ЦБ 114557
 България. Върховен съд 

   Постановления и тълкувателни решения на Върховния съд и на Върховния касационен съд по граждански дела 1953 - 2013 : В 3 кн. /  Състав. и бел. Любен Велинов, Борислав Найденов . - София : Фенея, 2013 . - 22 см

   Кор. загл.: Постановления и тълкувателни решения по граждански дела 1953 - 2013.

   Кн. 1 /  С предг. от състав.   . - 464 с.

   Съдържа и Указ. на постановленията и тълкувателните решения с. 452 - 462.

   ISBN 978-954-9499-37-7  (кн. 1)

  

Сист. No: 96264

- 84 -

Ч/347.97/.99(497.2)/Б 92ЦБ 114563
 България. Върховен съд 

   Постановления и тълкувателни решения на Върховния съд и на Върховния касационен съд по граждански дела 1953 - 2013 : В 3 кн. /  Състав. и бел. Любен Велинов, Борислав Найденов . - София : Фенея, 2013 . - 22 см

   Кор. загл.: Постановления и тълкувателни решения по граждански дела 1953 - 2013.

   Кн. 2 . - 420 с.

   Съдържа и Указ. на постановленията и тълкувателните решения с. 413 - 420.

   ISBN 978-954-9499-38-4  (кн. 2)

  

Сист. No: 96271

- 85 -

Ч/347.97/.99(497.2)/Б 92ЦБ 114565
 България. Върховен съд 

   Постановления и тълкувателни решения на Върховния съд и на Върховния касационен съд по граждански дела 1953 - 2013 : В 3 кн. /  Състав. и бел. Любен Велинов, Борислав Найденов . - София : Фенея, 2013 . - 22 см

   Кор. загл.: Постановления и тълкувателни решения по граждански дела 1953 - 2013.

   Кн. 3 . - 392 с.

   Съдържа и Указ. на постановленията и тълкувателните решения с. 383 - 391.

   ISBN 978-619-163-031-8  (кн. 3)

  

Сист. No: 96273

- 86 -

П/376.3-053.2/К 89ЦБ 114711

Краузе, Елена

   Логопедия / Елена Краузе ; С предисл. авт.  . - Санкт-Петербург : Корона. Век, 2013 . - 207 с. : с ил., табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 204.

   ISBN 978-5-903383-77-1 

  

Сист. No: 96461

- 87 -

Ч/351.82:347.23/М 31ЦБ 114666

Маринова, Бисерка Тодорова

   Етажна собственост : [Монография] / Бисерка Маринова ; С предг. от авт.  . - София : Фенея, 2013 . - 252 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 237 - 249 и под линия с бел.

   ISBN 978-619-163-010-3 

  

Сист. No: 96406

- 88 -

Ч/351:342.9(497.2)(094.9)/С 43ЦБ 114719

Славова, Мария Гаврилова и др.

   Административнопроцесуалният кодекс : Крит. преглед на съдебната практика. Комент. и предложения за усъвършенстване на уредбата / Мария Славова, Васил Петров ; С предг. от авт.  . - София : Фенея, 2014 . - 388 с. ; 22 см

   Съдържа и Pro domo sua / Г. Колев. - Библиогр. с. 361 - 374 и под линия с бел. ; Рез. на англ., фр., нем. ез. ; Предм. указ.

   ISBN 978-619-163-021-9 

  

Сист. No: 96470

- 89 -

Ч/336.76/С 72ЦБ 114486

Статева, Йорданка Йосифова

   Финансови деривати : [Учебник за ВУЗ] / Йорданка Йосифова Статева ; С увод от авт.  . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2015 . - 284 с. : с табл., диагр., сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 282 - 283 и след отд. гл.

   ISBN 978-954-644-742-5 

  

Сист. No: 96170

- 90 -

Ч/341.9/В 70ЦБ 114462

Владимиров, Иван

   Морско посредничество в международното частно право / Иван Владимиров ; С предг. от авт.  . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2016 . - 399 с. : с табл. ; 24 см

   Съдържа и Прил. ; Предм. указ.

   ISBN 978-954-644-871-2 

  

Сист. No: 96144

- 91 -

П/330.16/Б 47ЦБ 114631

Благоев, Радослав Вълчков

   Хвани жокера : Стратегически продажби и убеждаваща комуникация / Радослав Благоев ; Ил. Гергана Атанасова . - София : Levels UP, 2017 ([София] : Amadeus Print) . - 224 с. : с ил. ; 21 см

   Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 987-619-7060-02 ! (Левълс Ъп)

   ISBN 978-619-7060-02-7 (Левълс Ъп)

  

Сист. No: 96365

- 92 -

Ч/316.24/Д 66ЦБ 114728

Добреньков, Владимир Иванович и др.

   Социальная антропология : Учебник для вузов / В. И. Добреньков, А. И. Кравченко ; Предисл.  . - Москва : Инфра-М, 2017 . - 687 с. : с : ил., табл. ; 22 см . -  (Сер. Высшее образование - бакалавриат)

   Бел. и библиогр. с. 631 - 669, с. 675 - 687 ; Терминологичен показалец.

   ISBN 978-5-16-003638-0 

  

Сист. No: 96486

- 93 -

Ч/340.12/Р 12ЦБ 114671

Радев, Димитър Радев

   Философският нормативизъм в правото / Димитър Радев ; С увод  . - София : Ciela, 2017 ([София] : Алианс Принт) . - 246 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 240 - 245 и под линия с бел.

   ISBN 978-954-28-2428-2 (Сиела)

  

Сист. No: 96411

- 94 -

П/321.01/С 71ЦБ 114708

Стариков, Николай Викторович

   Власть : Кн. с иллюстрациями, но без картинок / Николай Стариков . - Санкт-Петербург : Питер, 2017 . - 320 с. ; 21 см

   Бел. и библиогр. под линия.

   ISBN 978-5-496-02058-9 

  

Сист. No: 96458

- 95 -

Кр/316.454.5/Д 77, П/316.454.5/Д 77, Ч/316.454.5/Д 77ЦБ 114641

Донев, Дончо Стоянов

   Социална психология на училищното образование / Дончо Донев ; С предг. [от авт.]  . - Ст. Загора : [Акад. изд. Тракийски унив.], 2018 (Ст. Загора : Кота) . - 159 с. ; 24 см

   Изд. на Тракийски унив. Департамент за информ. и повишаване квалификацията на учители. - Библиогр. с. 151 - 159.

   ISBN 978-954-338-147-0 

  

Сист. No: 96375

- 96 -

П/321.011:316/К 25ЦБ 114499

Канети, Елиас

   Маси и власт / Елиас Канети ; Прев. от нем. ез. Елисавета Кузманова . - 2. изд. . - Плевен : Леге артис, 2018 (София : Артграф) . - 512 с. ; 24 см

   Съдържа и За маси и власт / Е. Канети. - Бел. и библиогр. с. 491 - 508.

   ISBN 978-954-8311-92-2 (Lege Artis)

  

Сист. No: 96187

- 97 -

П/355.40/К 82ЦБ 114583

Константинов, Владимир Василев

   От първо лице за някои служби / Владимир Константинов ; Предг. Петър Воденски . - София : Изток-Запад, 2018 . - 208 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0245-8 

  

Сист. No: 96297

- 98 -

П/379.85/Н 72ЦБ 114573

Николаева, Весела и др.

   От Балкана до Дунав : Идеи за пътешествия в Дунавска България / Весела Николаева, Гавраил Гавраилов, Михаил Михов . - София : Ciela, 2018 ([София] : Алианс Принт) . - 232 с. : с цв. ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2763-4 (Сиела)

  

Сист. No: 96282

- 99 -

РМ/355.48(470:560)"1877/1878"/О-78ЦБ II 7287

Освобождение Болгарии - Лики Войны и Памяти  : К 140-летию окончания Русско-турецкой войны 1877 - 1878 гг. : [Альбум] /  Сост., науч. ред. и подбор ил. О. Г. Леонов, Р. Михнева . - Москва : Фонд Русские Витязи, 2018 . - 252 с. : с цв. ил., портр., факс., к. ; 32 см

   Авт. на текста: В. В. Глазков, С. Ю. Копытов, А. А. Литвин, П. Митев, Т. Георгиева, В. Колев. - Изд. на Библ. Науч.-техн. комитет Минобороны России и др. - Библиогр. с. 8

   ISBN 978-5-6040157-4-2 

  

Сист. No: 96503

- 100 -

П/355.46/Р 91ЦБ 114510

Рудел, Ханс-Улрих

   Пилот на Stuka / Ханс-Улрих Рудел ; Предг. Дъглас Бейдър ; Прев. Ленко Веселинов . - [София] : Прозорец, 2018 . - 312 с. : с ил., портр. ; 20 см . -  (Поредица Хроника)

   

   ISBN 978-954-733-994-1 

  

Сист. No: 96205

- 101 -

П/355.48/С 83ЦБ 114596

Стоянов, Стоян Илиев

   Ние бранихме тебе, София : [Мемоари] / Стоян Стоянов ; С предг. от авт.  . - София : БИ 93, 2018 ([София] : Алианс Принт) . - 464 с. : с портр. ; 21 см

   Съдържа и Списък на летците от 36-и изтребителен полк (орляк) и тяхното движение от 1.VIII.1943 г. до 1.V.1946 г.

   ISBN 978-619-90711-8-2 

  

Сист. No: 96312

- 102 -

Д/372.3/.4/Т 61ЦБ 114703

Ткаченко, Татьяна Александровна

   Букварь / Т. А. Ткаченко ; Ил. Владимир Трубицыных, Юлия Трубицыных . - Москва : Эксмо, 2018 . - 104 с. : с цв. ил. ; 25 см

   

   ISBN 978-5-699-58621-9 

  

Сист. No: 96446

- 103 -

Ч/376.4/Т 64ЦБ 114654

Тодорова-Маркова, Гергана Бориславова и др.

   Общуване при деца от аутистичния спектър на поведение / Гергана Тодорова-Маркова, Антеа Милър ; С увод  . - Ст. Загора : Литера принт, 2018 . - 192 с. : с цв. ил., диагр., табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 186 - 192.

   ISBN 978-954-487-151-2 

  

Сист. No: 96394

- 104 -

П/355.4/К 93ЦБ 114574

Кубик, Вили

   Разузнавач на танковите части : Фронтови дневник на стрелеца на бронеавтомобил : Кн. 1 - / Вили Кубик ; Прев. [от нем.] Марин Гинев . - [София] : Прозорец, 2018 - ([София] : Инвестпрес) . - 20 см . -  (Поредица Хроника)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   Кн. 1. 1941 - 1942 . - 256 с. : с портр., фотогр., к.

   

   ISBN 978-954-733-954-5  (кн. 1)

  

Сист. No: 96284

- 105 -

П/355.4/К 93ЦБ 114575

Кубик, Вили

   Разузнавач на танковите части : Фронтови дневник на стрелеца на бронеавтомобил : Кн. 1 - / Вили Кубик ; Прев. [от нем.] Марин Гинев . - [София] : Прозорец, 2018 - ([София] : Инвестпрес) . - 20 см . -  (Поредица Хроника)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   Кн. 2. 1942 - 1944 . - 256 с. : с портр., фотогр., к.

   Съдържа и Прил.: Оборудване и въоръжение на тежкия 8-колесен бронеавтомобил Sd.Kfz. 231.

   ISBN 978-954-733-955-2  (кн. 2)

  

Сист. No: 96285

- 106 -

П/37.018.1/Б 44ЦБ 114552

Бикова, Анна Александровна

   "Мързеливата майка" или как да ускорим развитието на детето си / Анна Бикова ; Прев. от рус. Ася Григорова ; С увод  . - София : Колибри, 2019 ([София] : Инвестпрес) . - 246 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-02-0335-3 (Colibri)

  

Сист. No: 96258

- 107 -

П/338/Б 77ЦБ 114750

Брансън, Ричард

   Как открих наивността си : [Новата автобиография] / Ричард Брансън ; Прев. от англ. Бистра Георгиева ; С предг. от Светослав Иванов . - София : AMG Publishing, 2019 (София : Алианс Принт) . - 560 с., 24 л. ил. ; 21 см

   Съдържа и Прил.: Седемдесет и шест измъквания на косъм от смъртта.

   ISBN 978-619-7494-05-1 (ЕйЕмДжи Пъблишинг)

  

Сист. No: 96513

- 108 -

Кр/371.13/.16/Д 15, П/371.13/.16/Д 15, Ч/371.13/.16/Д 15ЦБ II 7283

Дамянов, Калоян Иванов

   Помощникът на учителя в приобщаващото образование / Калоян Дамянов ; [С предг. от авт.]  . - София : Фабрика за книги, 2019 ([София] : Дайрект сървисиз) . - 178 с. : с ил., табл. ; 29 см

   Фабрика за книги - импринт на БГкнига. - С прил. - Библиогр. с. 174.

   ISBN 978-619-230-077-7 (БГкнига)

  

Сист. No: 96397

- 109 -

П/338:328.185/Е 66ЦБ 114647

Енрич, Дейвид

   Мрежата на паяка / Дейвид Енрич ; Прев. [от англ.] Хубавена Ленд . - [София] : A&T Publishers, 2019 ([Костинброд] : Мултипринт ООД) . - 632 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-743024-0 (АйТи Пъблишерс)

  

Сист. No: 96380

- 110 -

Ч/330.83/К 89ЦБ 114770

Крауч, Колин

   Неолиберализмът и социалната демокрация - борбата продължава / Колин Крауч ; С предг. от авт.  ; Прев. от англ. Димитър Димитров . - София : Труд, 2019 . - 312 с. ; 19 см

   С бел. под линия.

   ISBN 978-954-398-573-9 

  

Сист. No: 96523

- 111 -

П/371.481/Л 58, Ч/371.481/Л 58ЦБ 114757

Лилард, Пола Полк и др.

   Монтесори от самото начало : Детето у дома от раждането до тригодишна възраст / Пола Полк Лилард, Лин Лилард Джесън ; С предг. и въвед.  ; Прев. от англ. Евгения Димитрова-Минева ; Консултант Росица Кунева . - [София] : Асеневци, 2019 . - 312 с., [1] л. : сгънат сх. ; 22 см

   С бел. под линия.

   ISBN 978-619-7356-62-5 

  

Сист. No: 96520

- 112 -

Кр/352.07(497.2)/М 50ЦБ 114492

Местните власти и регионалната политика  : [Сборник] . - [Ст. Загора] : [Клуб Отворено о-во], б. г. . - 64 с. : с табл., диагр. ; 21 см

   Изд. по проект на Клуб Отворено о-во - Ст. Загора за Подпомагане на общините в подготовката и прилагането регионалните планове за социално-икономическо развитие с акцент върху институционалната рамка и разпределение на отговорности. - Авт. на статии: Л. Драголова, И. Копралев, А. Атанасов, К. Опров, Ю. Спиридонова, Й. Ботев, Ч. Младенов.

  

Сист. No: 96176

Математика. Естествени науки

Приложни науки. Техника

- 113 -

П/641.55/З-47ЦБ 114695

Звездев, Иван Димитров

   Звездните рецепти на десетилетието : 101 майсторски рецепти от кухнята на Иван Звездев и Lidl / Иван Звездев ; С увод от авт.  . - [София], [2011] . - 126 с. : с цв. ил. ; 24 см + DVD

   Изд. на ЛИДЛ България.

  

Сист. No: 96437

- 114 -

П/62.001.71/О-74ЦБ 114484

Ортега-и-Гасет, Хосе

   Фантазиращото животно : [Студии] / Хосе Ортега-и-Гасет ; Прев. от исп. Петко Вълков ; Ред. Лазар Копринаров . - София : Изток-Запад, 2014 . - 168 с. ; 22 см . -  (Библ. Hispanica)

   Съдържа: Как са възможни техниката и историята / Л. Копринаров ; Размишления за техниката ; Идеи и вярвания ; Историята като система. - С бел. под линия.

   ISBN 978-619-152-402-0 

  

Сист. No: 96167

- 115 -

Ч/658.011.2/Б 30ЦБ 114483

Башева, Снежана Александрова и др.

   Учебник по бизнес оценяване : [За студентите от УНСС] / Снежана Башева, Калина Кавалджиева . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2016 . - 250 с. : с табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 246 - 248 и под линия.

   ISBN 978-954-644-909-2 

  

Сист. No: 96166

- 116 -

Ч/657:658/Г 96ЦБ 114489

Гълъбов, Марин Иванов

   Финансово-счетоводни аспекти на дейността на фирмите за недвижими имоти : [Учебник за ВУЗ] / Марин Гълъбов ; С въвед.  . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2016 . - 136 с. : с табл., факс. ; 20 см

   Съдържа и Прил. - Библиогр. с. 134 и под линия.

   ISBN 978-954-644-862-0 

  

Сист. No: 96173

- 117 -

Ч/681.3:378.18/Е 68ЦБ 114498

Енчева, Марина Енчева

   Игрови подходи в обучението по информационна грамотност : Монография / Марина Енчева . - София : За буквите - О писменехь, 2018 ([София] : БПС) . - 196 с. : с ил., сх., диагр. (някои цв.) ; 20 см

   Загл. и на англ., рус. ез.: Game-based approaches in information literacy training ; Игровые подходы в обучении информационной грамотности / Прев. на рус. В. Николова. - Съдържа и Информ. грамотност и гемификация: възможности пред библ. за подобряване на обучението / А. М. Таммаро ; Феноменът на играта в науч. познание и осмислянето му в библио-инфо-ноосферата / А. Куманова. - Цитирана лит. с. 174 - 176 ; Библиогр. с. 177 - 185 ; Рез. на бълг., англ., рус. ез.

   ISBN 978-619-185-327-4 

  

Сист. No: 96185

- 118 -

П/663.2/M 26ЦБ II 7259
 Manter. A Fedrigoni Group. Spain 

   Manter: The wine book /  Introd.  . - Barcelona, б. г. . - 48 p. : ill. ; 29 cm

   Кор. опис. - Парал. текст на англ. ез. - Manter - част от Fedrigoni Group.

  

Сист. No: 96232

Медицина

- 119 -

П/615.851/Т 25ЦБ 114589

Тал Шалер, Кристиан

   Регресионна психотерапия : Имали сте толкова много животи / Кристиан Тал Шалер със сътрудничеството на Джоан Рейзанамахи ; Прев. [от фр.] Пепа Соколова ; С въвед.  . - София : Лира Принт, 2007 . - 144 с. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-8610-61-2 

  

Сист. No: 96304

- 120 -

П/616.28-053.2/К 85ЦБ 114712

Королева, Инна Васильевна и др.

   Дети с нарушениями слуха : Кн. для родителей, педагогов и врачей / И. Королева, П. Янн ; Предисл. Хилтруд Функ ; Ил. Л. А. Иванова . - 2. испр. изд. . - Санкт-Петербург : КАРО, 2011 . - 240 с. : с ил., табл. ; 23 см . -  (Специальная педагогика)

   Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Заглавие и на англ. ез.: Children with hearing disordes: Book for parents, teachers and doctors / I. Koroleva, J. Peter ; Съдържание и на англ. ез. - Терминологичен речник ; Библиогр. с. 240.

   ISBN 978-5-9925-0626-6 

  

Сист. No: 96462

- 121 -

П/613/З-50ЦБ 114696

Здраве и добър живот  : Тайните, които ще променят живота ви /  Ред. Марк Финли, Питър Ландлес ; Прев. от англ. Йорданка Дейчева . - София : Нов живот, 2014 . - 98 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-719-237-9 

  

Сист. No: 96438

- 122 -

ЧС/615.8/О-66ЦБ 114617

Орбецова, Връбка Цекова и др.

   Енциклопедия по интегративна медицина : Т. 1 - / Връбка Орбецова, Виолета Замфирова, 2014 - . - 23 см

   

   Т. 8. Алергология /  Предг.  Връбка Орбецова . - 220 с. : с ил., табл.

   Библиогр. с. 218.

   ISBN 978-619-7190-46-5  (т. 8)

  

Сист. No: 96340

- 123 -

ЧС/615.8/О-66ЦБ 114618

Орбецова, Връбка Цекова и др.

   Енциклопедия по интегративна медицина : Т. 1 - / Връбка Орбецова, Виолета Замфирова, 2014 - . - 23 см

   

   Т. 5. Болести на храносмилателната система /  Предг.  Връбка Орбецова . - 376 с. : с ил., табл.

   Библиогр. с. 373 - 374.

   ISBN 978-619-7190-19-9  (т. 5)

  

Сист. No: 96343

- 124 -

ЧС/615.8/О-66ЦБ 114629

Орбецова, Връбка Цекова и др.

   Енциклопедия по интегративна медицина : Т. 1 - / Връбка Орбецова, Виолета Замфирова, 2014 - . - 23 см

   

   Т. 6. Болести на опорно-двигателната система /  Предг.  Връбка Орбецова . - 192 с. : с ил., сх.

   Кор. загл. на том: Заболявания на опорно-двигателната система. - Библиогр. с. 190 - 191.

   ISBN 978-619-7190-36-6  (т. 6)

  

Сист. No: 96362

- 125 -

ЧС/615.8/О-66ЦБ 114630

Орбецова, Връбка Цекова и др.

   Енциклопедия по интегративна медицина : Т. 1 - / Връбка Орбецова, Виолета Замфирова, 2014 - . - 23 см

   

   Т. 7. Хематология /  Предг.  Връбка Орбецова . - 242 с. : с ил., [4] л. : цв. ил.

   Загл. на том на гърба на загл. с.: Интегративна хематология.

   ISBN 978-619-7190-42-7  (т. 7)

  

Сист. No: 96364

- 126 -

Ч/616.8-053.2/П 84ЦБ 114739

Практическая нейропсихология  : Опыт работы с детьми, испытывающими трудности в обучении : [Монография] /  Под общей ред. Ж. М. Глозман . - 2. изд. . - Москва : Генезис, 2017 . - 336 с. : с ил., графики, табл. ; 22 см

   Авт. на статии: Ж. М. Глозман, А. Е. Соболева, С. В. Курдукова, А. В. Сунцова, Н. С. Савицкая, Е. Н. Емельянова, М. Н. Куприянчук, Е. С. Суслова, О. М. Савкина, Е. Г. Амелина, Л. М. Винникова, Ю. О. Титова, Е. Л. Мещанинова, И. А. Шевченко, С. М. Конина, Е. Е. Печак, С. В. Егорова, К. А. Пелячик, Е. Г. Амелина, А. Ю. Потанина, М. И. Исаева, А. Б. Владимирская, М. А. Богомолова, О. С. Фролова, С. Г. Куртик. - Библиогр. след отд. статии и с. 323 - 334.

   ISBN 978-5-98563-364-1 

  

Сист. No: 96498

- 127 -

П/618.2/.7/С 13ЦБ 114693

Савова, Силвия

   Чакам бебе : Ръководство за всеки етап от бременността / Силвия Савова . - 6. изд. . - София : Такт, 2017 . - 88 с. : с цв. ил. ; 21 см

   Авт. не е отбелязан на кор.

  

Сист. No: 96435

- 128 -

П/615.82/В 27ЦБ 114701

Васичкин, Владимир Иванович

   Большой справочник по массажу / В. И. Васичкин ; Вступ.  . - Москва : АСТ, 2018 . - 416 с. : с ил. ; 21 см

   Съдържа и Прил. - Библиогр. с. 406 - 407.

   ISBN 978-5-17-078029-7 

  

Сист. No: 96445

- 129 -

П/615.32/Г 37ЦБ 114614

Георгиева, Мариета Петрова

   Пробиотиците - лекарство и храна : [Монография] / Мариета Георгиева . - Варна : Стено ; Мед. унив. Проф. д-р Параскев Стоянов, 2018 . - 168 с. : с ил., табл., диагр. (някои цв.) ; 24 см

   Съдържа и Рец. / И. Ламбев, Н. Александров. - Библиогр. с. 155 - 167.

   ISBN 978-954-449-971-6 (Стено)

   ISBN 978-619-221-147-9 (Мед. унив. Проф. д-р Параскев Стоянов)

  

Сист. No: 96330

- 130 -

П/613.2-053.2/М 28ЦБ 114662

Манчев, Иван и др.

   Малки рецепти от големи готвачи : 55 семейни рецепти от шеф Минчев, шеф Шишков и още 15 смели готвещи родители / Иван Манчев, Таньо Шишков ; Под ред. на В. Дулева . - [София], 2018 . - 152 с. : с цв. ил. ; 25 см

   Изд. на ЛИДЛ България.

  

Сист. No: 96401

- 131 -

П/616-056.3/Ю 34ЦБ 114613

Юрукова, Василка

   Живот без алергии? Мисията възможна : Алтернативно лечение на кожни, дихателни, очни и хранителни алергии / Василка Юрукова ; Предг. Виктория Степан Сарафян . - Пловдив : Медлайн, 2018 (Пловдив : Тафпринт) . - 256 с. : с табл., сх. ; 22 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-619-91140-0-1 

  

Сист. No: 96329

- 132 -

П/615.851/К 94ЦБ 114723

Курпатов, Андрей Владимирович

   Как победить панические атаки, ВСД и невроз / Андрей Курпатов ; Введ. авт.  . - Москва : АСТ, 2019 . - 221 с. : с табл., сх., ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-17-107006-9 

  

Сист. No: 96475

- 133 -

П/613.24/.25/Р 53ЦБ 114754

Реситас, Лин-Дженет

   Метаболитният план : Яжте повече и тренирайте по-малко за добро здраве и стройна фигура / Лин-Дженет Реситас ; Прев. от англ. Цветелина Лакова . - Пловдив : Хермес, 2019 . - 336 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 329 - 332.

   ISBN 978-954-26-1872-0 

  

Сист. No: 96514

Селско стопанство

Изкуство

- 134 -

Ч4/75.046.3.017/Т 64ЦБ 114507

Тодорова, Ростислава Георгиева

   Иконната перспектива / Ростислава Тодорова . - В. Търновo : Фабер, 2009 . - 148 с., [4] л. : цв. ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 142 - 147.

   ISBN 978-954-400-186-5 

  

Сист. No: 96201

- 135 -

П/791.44.071.2/К 50ЦБ 114760

Браун, Берта

   Грей Кели : Как да станеш принцеса / Берта Браун ; Прев. Наташа Стоянова . - София : Паритет, 2017 . - 243 с. : с ил., портр. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-153-142-4 

  

Сист. No: 96525

- 136 -

Ч4/725.95.03(497.2)/А 75ЦБ II 7271

Антонов, Александър Атанасов

   Каменните мостове в България, XV - XX век : [Монография] / Александър Антонов ; С предг. и въвед.  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 340 с. : със сх., цв. ил. ; 29 см

   Загл. и на англ. ез.: Stone bridges in Bulgaria 15th - 20th century. - Библиогр. с. 329 - 331 ; Азб. показалец.

   ISBN 978-954-07-4144-4 

  

Сист. No: 96302

- 137 -

П/792.2.071.2/М 96ЦБ 114627

Нейова, Милена

   Стоянка Мутафова : Смях и сълзи / Милена Нейова . - София : Сдружение Гласове, 2018 ([София] : Агенция Вила) . - 236 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-90832-3-9 

  

Сист. No: 96357

- 138 -

П/784.7.071.2/Ш 62ЦБ 114550

Ед Шийрън. Пътуване в образи  / Ед Шийрън ; Ил. Филип Бута ; Предг. Филип Бута, Ед Шийрън . - [София] : AMG Publishing, 2018 (Китай) . - 208 с. : с портр., ил. ; 25 см

   Съдържа и Списък с произведения ; Индекс.

   ISBN 978-954-9696-97-4 (ЕйЕмДжи Пъблишинг)

  

Сист. No: 96256

- 139 -

Ч4/7.03/К 69ЦБ 114590

Книгата за изкуството  /  Прев. Илия Илиев ; Ред. и корект. на бълг. текст Люба Камарашева . - София : Книгомания, 2019 (Словакия) . - 352 с. : с ил. ; 24 см . -  ([Поредица] Големите идеи, обяснени просто)

   Речник ; Азб. показалец.

   ISBN 978-619-195-198-7 

  

Сист. No: 96305

Спорт. Игри

- 140 -

П/796.52.071(100)(092)/М 50ЦБ 114569

Меснер, Райнхолд

   Убийството на невъзможното : Известни катерачи от целия свят дискутират за предела в алпинизма / Райнхолд Меснер ; Под ред. на Лука Калви, Сандро Филипини ; С ил.  ; С бел. от авт. към бълг. изд.  ; С предисл. от ред.  ; Прев. [от итал.] Велимира Костова-Върлакова . - София : Книгомания, 2019 ([Костинброд] : Мултипринт ООД) . - 312 с. : с ил., портр., факс. (някои цв.) ; 24 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа статии от: Б. Арнолд, Х. Ауер, Е. Бармас, Т. Колдуел, И. Шуинар, М. Д. Бордела, Х. Финдли, М. Фаулър, М. Джордани, А. Гоня, Я. Грациани, А. Хонълд, Л. Холдинг, Т. Хубер, Й. Кобуш, И. Колер, М. Коптева, Ю. Кошеленко, Д. Лама, Я. Ларкер, Х. Мариахер, П. Мазо, С. Моро, А. Ондра, Ф. Палма, Ф. Перлото, Б. Пенев, М. Презел, П. Причард, М. Пухер, И. Рабансер, М. Раганович, А. Райнер, Т. Рандъл, Е. Салватера, Щ. Зигрист, М. Томашевски - Йети, Н. Тондини, К. Тромсдорф, С. Йетс, Б. Цангерл, М. Дзанола - Маноло ; Интервю с Дж. Б. Винацер / А. Холцкнехт, Е. Щуфлесер.

   ISBN 978-619-195-210-6 

  

Сист. No: 96277

- 141 -

П/794.5/Ш 57ЦБ 114546

Шерлок Холмс  : Разреши сам загадките : Заплетени случаи [от] д-р Джон Уотсън /  Прев. [от англ.] Кънчо Кожухаров ; Ред. Стефан Илиев . - София : Книгомания, 2019 (Дубай) . - 224 с. : с цв. ил. ; 25 см

   Съдържа и Решения на случаите.

   ISBN 978-619-195-196-3 

  

Сист. No: 96249

Езикознание

- 142 -

НЧ/803.0-5/B 53ЦБ 114494

Betz, Julika et al.

   Deutsch fur Besserwisser B1 : Typische Fehler verstehen und vermeiden / Julika Betz, Anneli Billina . - Munchen : Hueber, 2016 (Germany) . - 184 p. : ill. ; 24 cm + MP3-CD . -  (Deutsch als Fremdsprache. Deutsch uben)

   

   ISBN 978-3-19-027499-4 

  

Сист. No: 96179

- 143 -

НЧ/803.0/B 85ЦБ II 7249

Breisameter, Anna et al.

   Mit uns B1+ : Deutsch fur Jugendliche : Arbeitsbuch / Anna Breisameter, Veronika Kirschtein, Christiane Seuthe . - Munchen : Hueber, 2017 (Germany) . - 148 p. : ill. ; 30 cm + 2 CD

   

   ISBN 978-3-19-011060-5 

  

Сист. No: 96189

- 144 -

НЧ/801.321.19=30=20/D 48ЦБ І 12104

Deutsch als Fremdsprache  : Bild fur Bild /  Ubers. Helen Galloway . - Munchen ; Wien : Lagenscheidt, 2017 (Nordlingen : C. H. Beck) . - 303 p. : ill. ; 18 cm

   

   ISBN 978-3-468-20224-7 

  

Сист. No: 96183

- 145 -

НЧ/803.0/M 76ЦБ II 7248

Mit uns B1+  : Deutsch fur Jugendliche : Kursbuch / Anna Breitsameter ... [et al.] . - Munchen : Hueber, 2017 (Germany) . - 119 p. : ill. ; 30 cm + 2 CD

   Други авт.: K. Lill, C. Seuthe, M. Thomasen.

   ISBN 978-3-19-001060-8 

  

Сист. No: 96186

- 146 -

НЧ/803.0-5/B 27ЦБ 114495

Bartoli y Eckert, Petra

   Grammatik Deutsch Bild fur Bild : Die visuelle Grammatik fur den leichten Einstieg : [Niveau A1-B2] / Petra Bartoli y Eckert . - Munchen ; Wien : Lagenscheidt, 2018 (Nordlingen : C. H. Beck) . - 305 p. : ill. ; 24 cm

   

   ISBN 978-3-468-34805-1 

  

Сист. No: 96180

- 147 -

НЧ/803.0-5/G 71ЦБ 114496

Grammatik Deutsch Bild fur Bild  : Die visuelle Ubungsbuch fur den leichten Einstieg : [Niveau A1-B2] . - Munchen ; Wien : Lagenscheidt, 2018 (Nordlingen : C. H. Beck) . - 224 p. : ill. ; 24 cm

   

   ISBN 978-3-468-34823-5 

  

Сист. No: 96181

- 148 -

НЧ/803.0/M 76ЦБ II 7251

Mit uns B2  : Deutsch fur Jugendliche : Arbeitsbuch / Anna Breitsameter ... [et al.] . - Munchen : Hueber, 2018 (Germany) . - 156 p. : tabl., ill. ; 30 cm + 2 CD

   Други авт.: A. Hila, C. Seuthe, L.Peters.

   ISBN 978-3-19-311060-2 

  

Сист. No: 96191

- 149 -

НЧ/803.0/M 76ЦБ II 7252

Mit uns B2  : Deutsch fur Jugendliche : Kursbuch / Anna Breitsameter ... [et al.] . - Munchen : Hueber, 2018 (Germany) . - 144 p. : ill. ; 30 cm + 2 CD

   Други авт.: A. Hila, K. Lill, C. Seute, M. Thomasen.

   ISBN 978-3-19-301060-5 

  

Сист. No: 96192

Литературознание

- 150 -

Ч/886.7.09/Н 75ЦБ 114480

Николова, Видка

   Поради тракийския орфизъм : Три опита в историята на идеите / Видка Николова ; С увод  . - София : Тилия ; Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 1999 . - 184 с. ; 22 см

   Пълното име на авт. е Видка Николова Кочева. - Библиогр. с 171 - 182 ; Рез. на англ., фр. ез.

   ISBN 954-717-100-3 (Тилия)

   ISBN 954-430-613-7 (Акад. изд. Проф. Марин Дринов)

  

Сист. No: 96162

Българска художествена литература

- 151 -

П/886.7-31/М 31ЦБ 114597

Маринов, Атанас

   Разминаване : Роман / Атанас Маринов . - Ловеч : Издателска група България, 2009 (Ловеч : Дъга) . - 448 с. ; 20 см

   Пълното име на авт. е Атанас Маринов Атанасов. - На кор. отбелязано местоизд. Ловеч, 2008.

   ISBN 978-954-9485-47-9 

  

Сист. No: 96313

- 152 -

П/886.7-3/Р 12ЦБ 114584

Радев, Никола

   Седем ключа на вода : Проза / Никола Радев . - София : Труд и право, 2010 ([София] : Д. Благоев) . - 304 с. ; 21 см

   Съдържа и Сините корави буци на океана / Н. Иванов ; Питане към Н. Радев / Д. Цончев.

   ISBN 978-954-608-176-6 

  

Сист. No: 96298

- 153 -

П/886.7-054.7-32/Г 85ЦБ 114579

Гроздински, Николай Лъчезаров

   Жития на безделници и пропаднали мистици : [Разкази] / Николай Грозни ; Ред. Огняна Иванова . - [2.] доп. изд. . - Сoфия : Изток-Запад, 2011 . - 232 с. ; 22 см

   Николай Грозни - псевд. на Николай Лъчезаров Гроздински

   ISBN 978-954-321-952-0 

   ISBN 954321952-4 !

  

Сист. No: 96291

- 154 -

П/886.7-1/В 76ЦБ 114524

Воев, Димитър Павлов

   Поздрави от мен боговете : Стихове, фрагменти, рисунки, интервюта / Димитър Воев ; С рис. от авт.  . - 3. изд. . - София : Литавра, 2012 . - 88 с. : с ил. ; 21 см

   Кн. е специално изд. на сп. Кръг. - Съдържа и Поздрави от мен боговете / Р. Николаева ; Откъси от интервюта.

   ISBN 978-954-853-798-8 

  

Сист. No: 96222

- 155 -

П/886.7-32/П 69ЦБ 114571

Полеганов, Владимир Христов

   Деконструкцията на Томас С. / Владимир Полеганов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 157 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Нова проза)

   

   ISBN 978-954-07-3656-3 

  

Сист. No: 96280

- 156 -

П/886.7-97/Л 54ЦБ І 12103

Ливингстън, Колийн

   Ной : Кн.-игра / Колийн Ливингстън ; Ил. Ирена Кара . - [София] : Сердика ИТ, 2015 . - 99 с. : с ил. ; 17 см

   К. Ливингстън - псевд. на бълг. авт. ; Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - С бел. на изд.

   ISBN 978-619-7163-04-9 

  

Сист. No: 96182

- 157 -

П/886.7-32/Н 59ЦБ 114585

Нерезов, Тотю

   Мъжки разкази / Тотю Нерезов . - София : Светулка 44 АТЕНЕЙ, 2015 . - 108 с. ; 21 см

   Съдържа и Закъсняло писмо / В. Филипова.

   ISBN 978-954-309-215-4 

  

Сист. No: 96299

- 158 -

П/886.7-32/С 37ЦБ 114505

Симеонов, Михаил Ангелов

   Речни (дунавски) разкази / Михаил Симеонов . - Пловдив : Фонд. Център за безопасност и здраве при работа, 2016 . - 119 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-90594-0-1 

  

Сист. No: 96199

- 159 -

П/886.7-31/В 95ЦБ 114753

Вълчанова, Ина

   Потъването на Созопол : [Роман] / Ина Вълчанова . - 2. изд. . - София : Лексикон, 2017 ([София] : Артлайн Студиос) . - 148 с. ; 22 см . -  (Съвр. бълг. проза)

   Съдържа и Няколко думи от авт и за авт.

   ISBN 978-619-220-044-2 (Lexicon)

  

Сист. No: 96517

- 160 -

П/886.7-32/Г 37ЦБ І 12102

Георгиев, Лъчезар Георгиев

   Джобни истории на път към океана : Разкази / Лъчезар Георгиев . - София : Ан-Ди, 2017 ([В. Търново] : Сира) . - 184 с. : с ил. ; 18 см

   Загл. и на англ. ез.: Pocket stories about the way to the ocean / Lachezar Georgiev Georgiev. - Съдържа и Библиогр. бел. върху публикуваните в настоящия сборник разкази от Л. Георгиев Георгиев ; Непознати думи, изрази и имена ; Рез. на англ. ез. ; Рез. на португ. ез. / Прев. на португ. К. Попова.

   ISBN 978-619-7221-07-7 

  

Сист. No: 96168

- 161 -

ДТ/886.7-312.9/Д 66ЦБ 114461

Добрев, Богомил Николаев

   Индор и Братството на Почти Пълната луна : [Роман] / Б. Н. Добрев ; Ил. Добромир Томов . - София : Акцент 96, 2017 . - 376 с. : с ил. ; 21 см . -  (Поредица Индор: Магия от боговете ; Кн. 1)

   Името на ил. отбелязано в изд. каре.

   ISBN 978-619-90854-0-0 

  

Сист. No: 96143

- 162 -

ДТ/886.7-312.9/Д 66ЦБ 114463

Добрев, Богомил Николаев

   Индор и Сянката на Страданието : [Роман] / Б. Н. Добрев ; Ил. Добромир Томов . - София : Акцент 96, 2017 . - 440 с. : с ил. ; 21 см . -  (Поредица Индор: Магия от боговете ; Кн. 2)

   Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Съдържа и За авт и ил.

   ISBN 978-619-90854-2-4 

  

Сист. No: 96145

- 163 -

П/886.7-31/Т 42ЦБ 114497

Ташева, Снежана

   Групата от Ада : [Роман] / Снежана Ташева ; Худож. Божидар (Буж) Жеков . - [София] : [Изд. авт.], 2017 ([София] : Симолини 94) . - 108 с. : с ил. ; 21 см

   Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. ; Буж - псевд. на Б. Жеков.

   ISBN 978-619-188-117-8 

  

Сист. No: 96184

- 164 -

П/886.7-31/Г 37ЦБ 114487

Георгиев, Лъчезар Георгиев

   Лисабонската наследница : Роман / Лъчезар Георгиев . - София [т.е. В. Търново] : Star Way, 2018 (В. Търново : Сира) . - 236 с. : с ил. ; 21 см

   Загл. и на англ. ез.: The Lisbon heir / Lachezar Georgiev Georgiev. - Съдържа и За вярата, цивилизацията ... за доблестта и любовта / Г. Н. Николов ; Бел. на авт. - Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-8685-29-0 (Стар уей)

  

Сист. No: 96171

- 165 -

П/886.7-32/К 23ЦБ 114640

Каменова, Десислава

   Лукиана : Къси разкази / Десислава Каменова ; Фотогр. Виолета Апостолова - Лети . - София : Труд, 2018 . - 140 с. : с фотогр. ; 20 см

   Съдържа и Малка кн. за дълго четене / М. Мичев ; За авт. и фотогр.

   ISBN 978-954-398-587-6 

  

Сист. No: 96379

- 166 -

П/886.7-322.6/К 92ЦБ 114628

Кръстева, Олга Стефанова

   Стълба във въздуха : (Една любовна история) / Олга Кръстева . - София : Слово и Знак, 2018 (София : Аси Принт) . - 176 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-91222-1-1 

  

Сист. No: 96359

- 167 -

Ч4/886.7-2/К 93ЦБ 114541

Кунчева, Веселка и др.

   Страх : Пиеси / Веселка Кунчева, Ина Божидарова . - София : Black Flamingo Publishing, 2018 ([София] : Инвестпрес) . - 96 с. ; 20 см

   Пълното име на авт. Ина Божидарова е Ина Божидарова Петкова. - Съдържа и Момо ; Дама пика.

   ISBN 978-619-7362-28-2 (Блек Фламинго Пъблишинг)

  

Сист. No: 96244

- 168 -

Ч4/886.7-2/М 32ЦБ 114564

Марков, Георги Иванов

   Пиеси / Георги Марков . - София : Ciela, 2018 ([София] : Алианс Принт) . - 680 с. ; 21 см

   Съдържа: Драматург на своя живот / Георги Тенев ; Бележки за пиесите на Георги Марков / Зиновия Янкова ; Бел. на авт. ; Бел. на изд. ; Включени пиеси: Госпожата на господин търговец на сирене ; Кафе с претенция ; Да се провреш под дъгата ; Асансьорът ; Атентат в затворената улица ; Аз бях той ; Комунисти ; Мустаците или единица върху безкрайност ; Архангел Михаил ; Последният патент ; Калай.

   ISBN 978-954-28-2546-3 (Сиела)

  

Сист. No: 96272

- 169 -

П/886.7-32/Р 32ЦБ 114638

Ралчевски, Мартин Атанасов

   Душа : Сборник разкази / Мартин Ралчевски ; Предг. Екатерина Борисова . - София : Си-М, 2018 (София : Симолини) . - 264 с. ; 21 см

   Съдържа и Вместо заключение : Антихрист : Кн. за неизбежните неща / интервю на Д. Захариева.

   ISBN 978-954-91463-8-7 

  

Сист. No: 96377

- 170 -

Ч4/886.7-2/Р 44ЦБ 114545

Ребеловски, Дензъл

   [Кънджанкшън] Conjunction или екзистенциалната невъзможност на битието : Пиеса / Дензъл Ребеловски . - София : Black Flamingo Publishing, 2018 . - 80 с. ; 19 см

   Дензъл Ребеловски - псевд. на авт. Данаил Недялков.

   ISBN 978-619-7362-24-4 (Блек Фламинго Пъблишинг)

  

Сист. No: 96247

- 171 -

П/886.7-322.4/С 44ЦБ 114572

Славчев, Светослав Дончев

   Инспектор Стрезов се завръща : [Разкази] / Светослав Славчев ; Състав. Николай Тодоров ... [и др.] ; Ил. Александър Въчков . - София : БИ 93, 2018 ([София] : Алианс Принт) . - 188 с. : с ил. ; 21 см

   Имената на състав., ил. отбелязани на гърба на предзагл. с. ; Други състав.: А. Въчков, Г. Караманев. - Съдържа и Откриването на Стрезов / Н. Тодоров ; Отговори.

   ISBN 978-619-7496-11-6 

  

Сист. No: 96281

- 172 -

П/886.7-31/С 79ЦБ 114642

Стоилов, Антони

   Червена жътва : [Роман] / Антони Стоилов . - В. Търновo : Фабер, 2018 . - 324 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-00-0871-2 

  

Сист. No: 96381

- 173 -

П/886.7-94/Я 51ЦБ 114622

Янакиев, Яков

   Хроники на безвремието / Яков Янакиев . - София : Millenium, 2018 ([София] : Инвестпрес) . - 256 с. : с ил., портр. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-515-452-2 (Милениум)

  

Сист. No: 96349

- 174 -

П/886.7-31/А 64ЦБ 114535

Ангелова, Радостина Ангелова

   Виенски апартамент : [Роман] / Радостина А. Ангелова . - София : СофтПрес, 2019 ([Добрич] : Фолиарт) . - 256 с. ; 20 см

   Съдържа и Бел. от авт.

   ISBN 978-619-151-464-9 

  

Сист. No: 96235

- 175 -

П/886.7-31/А 78ЦБ 114644

Апостолова, Божана Георгиева

   Завръщането на визона : Роман / Божана Апостолова ; [С предг от авт.]  . - Пловдив : Жанет 45, 2019 . - 179 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-186-478-2 

  

Сист. No: 96383

- 176 -

П/886.7-1/Б 25ЦБ 114466

Банев, Добромир

   Любов до синьо : Лирика / Добромир Банев . - [София] : Персей, 2019 . - 64 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-161-192-8 

  

Сист. No: 96149

- 177 -

П/886.7-6/Л 36, Ч/886.7-6/Л 36ЦБ 114616

Писмата на Левски 1866 - 1872  : Избрано /  Състав. Цветолюб Нушев, Тодорка Томова ; Ред. и авт. на предг. Мартин Чорбаджийски . - София : БИ 93, 2019 ([В. Търново] : Абагар АД) . - 304 с. : с цв. факс. ; 24 см

   Кн. съдържа 60 оригинални писма представени фототипно с разчетен текст към тях. - Изд. на Сдружение Бълг. история. - Библиогр. с. 302 ; С бел. под линия.

   ISBN 978-619-7496-15-4 

  

Сист. No: 96338

Чужда художествена литература

- 178 -

П/820(73)-31/Д 37ЦБ 114603

Делински, Барбара

   Откровения : [Роман] / Барбара Делински ; Прев. [от англ.] Галина Курчатова . - София : Коломбина, 1999 ([София] : Балкан прес) . - 222 с. ; 20 см . -  (Harlequin : Бестселър ; 45)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 954-706-063-5 

  

Сист. No: 96319

- 179 -

П/820(73)-31/Л 84ЦБ 114600

Лоуел, Елизабет

   Треска : [Роман] / Елизабет Лоуъл ; Прев. [от англ.] Грозда Русева . - София : Коломбина, 1999 ([София] : Балкан прес) . - 222 с. ; 20 см . -  (Harlequin : Супер романс ; 32)

   Възприетата форма на името на авт. е Елизабет Лоуел - псевд. на Ан Максуел ; Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 954-732-017-3 

  

Сист. No: 96316

- 180 -

П/820(73)-31/Д 40ЦБ 114681

Демил, Нелсън

   При реките на Вавилон : [Роман] / Нелсън Демил ; Прев. [от англ.] Крум Бъчваров . - София : Бард, 2000 . - 400 с. ; 20 см . -  (Кралете на трилъра)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 954-585-136-8 

  

Сист. No: 96423

- 181 -

П/820(73)-31/Х 26ЦБ 114606

Харви, Кетрин

   Звезди : Роман / Катрин Харви ; Прев. [от англ.] Силвия Големанова . - [2. изд.] . - София : Ибис, 2000 ([София] : Инвестпрес) . - 384 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Passione di Donna)

   Авт. известна като Кетрин Харви ; Името на прев. отбелязано в изд. каре.

   ISBN 954-445-016-5 !

  

Сист. No: 96322

- 182 -

П/820(73)-31/Х 33ЦБ 114599

Хауърд, Линда

   От любов : [Роман] / Линда Хауърд ; Прев. [от англ.] Цветана Генчева . - София : Коломбина, 2002 ([София] : Балкан прес) . - 223 с. ; 20 см . -  (Harlequin : Супер романс ; 56)

   Линда Хауърд - псевд. на Линда Хауингтън ; Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 954-732-047-5 

  

Сист. No: 96315

- 183 -

П/820(73)-31/Р 70ЦБ 114605

Робъртс, Нора

   Дни на промени : [Роман] / Нора Робъртс ; Прев. [от англ.] Цветана Генчева . - София : Коломбина, 2003 ([София] : Балкан прес) . - 222 с. ; 20 см . -  (Поредица Mira ; 36)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 954-706-110-0 

  

Сист. No: 96321

- 184 -

П/820(73)-31/Х 33ЦБ 114586

Хауърд, Линда

   Независима съпруга : [Роман] / Линда Хауърд ; Прев. [от англ.] Катя Георгиева . - София : Коломбина Прес, 2004 ([София] : Балкан прес) . - 192 с. ; 20 см . -  (Поредица Mira ; 49)

   Линда Хауърд - псевд. на Линда Хауингтън ; Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 954-706-125-9 

  

Сист. No: 96300

- 185 -

П/820(73)-31/Х 33ЦБ 114587

Хауърд, Линда

   Среднощна дъга : [Роман] / Линда Хауърд ; Прев. [от англ.] Цветана Генчева . - София : Коломбина Прес, 2004 ([София] : Балкан прес) . - 192 с. ; 20 см . -  (Harlequin : Супер романс ; 62)

   Линда Хауърд - псевд. на Линда Хауингтън ; Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 954-732-062-900 (грешен)

   ISBN 954-732-062-9 

  

Сист. No: 96301

- 186 -

П/820(73)-31/П 15ЦБ 114601

Палмър, Даяна

   Повече от всичко на света : [Роман] / Даяна Палмър ; Прев. [от англ.] Цветана Генчева . - София : Коломбина, 2005 ([София] : Балкан прес) . - 158 с. ; 20 см . -  (Harlequin : Супер романс ; 63)

   Даяна Палмър - псевд. на Сюзън Кайл, родена като Сюзън Елоиз Спит ; Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 954-732-064-7 

  

Сист. No: 96317

- 187 -

П/820(73)-31/П 28ЦБ 114677

Патерсън, Джеймс

   Големият лош вълк : Роман / Джеймс Патерсън ; Прев. от англ. Диана Кутева, Стамен Стойчев . - Пловдив : Хермес, 2007 (Хасково : Полиграфюг) . - 320 с. ; 20 см . -  (Мегаселър Хермес)

   

   ISBN 954-26-0355-Х 

  

Сист. No: 96419

- 188 -

П/820(73)-312.4/П 28ЦБ 114682

Патерсън, Джеймс

   Мери, Мери : Роман / Джеймс Патерсън ; Прев. от англ. Диана Кутева, Стамен Стойчев . - Пловдив : Хермес, 2007 (Хасково : Полиграфюг) . - 319 с. ; 20 см . -  (Мегаселър Хермес)

   

   ISBN 978-954-26-0462-4 

  

Сист. No: 96424

- 189 -

П/820(73)-32/Е 97ЦБ 114692

Ефрон, Нора

   Тайни няма : Някои житейски истини, които Н. Е. не е знаела : [Разкази] / Нора Ефрон ; Прев. от англ. Лиляна Лакова . - София : Ciela, 2009 . - 124 с. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-28-0521-2 (Сиела)

  

Сист. No: 96434

- 190 -

П/820(73)-312.9/К 39ЦБ 114676

Кард, Орсън Скот

   Играта на Ендър : [Роман] / Орсън Скот Кард ; Прев. [от англ.] Виолета Чушкова . - София : Ера, 2012 ([София] : Експертпринт) . - 335 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-389-222-8 

  

Сист. No: 96418

- 191 -

П/839.6-312.4/Ф 19ЦБ 114453

Фалдбакен, Кнут

   Нощен мраз : Криминален роман / Кнут Фалдбакен ; Прев. [от норв. ез.] Василена Старирадева . - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2013 . - 288 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Crime)

   

   ISBN 978-619-7040-06-7 

  

Сист. No: 96133

- 192 -

П/882-31/Б 40ЦБ І 12129

Берсенева, Анна и др.

   Вангелия : Роман / Анна Берсенева, Владимир Сотников . - Москва : Эксмо, 2014 . - 316 с. ; 17 см . -  (Сер. Русский характер. Романы Анны Берсеневой)

   Анна Берсенева - псевдоним на Татьяна Александровна Сотникова.

   ISBN 978-5-699-75450-2 

  

Сист. No: 96457

- 193 -

П/820(73)-31/К 53ЦБ 114468

Кид, Сю Монк

   Преоткриване на крилете : [Роман] / Сю Монк Кид ; Прев. от англ. Стоянка Сербезова-Леви ; Ред. Мила Драгостинова . - София : Изток-Запад, 2014 . - 372 с. ; 21 см

   Възприетата форма на името на Стоянка Сербезова-Леви е Стоянка Минчева Сербезова. - Съдържа и Бел. от авт.

   ISBN 978-619-152-551-5 

  

Сист. No: 96150

- 194 -

П/820(73)-312.9/С 36ЦБ 114465

Силвърбърг, Робърт

   Маджипур : Роман : Т. 1 - 2 / Робърт Силвърбърг . - София : Бард, 2014 (Хасково : Полиграфюг) . - 21 см . -  (Велики майстори на фентъзи и фантастика)

   

   Т. 2. Маджипурски хроники ; Валънтайн Понтифекс /  Прев. [от англ.]  Владимир Германов, Роза Григорова . - 656 с.

   

   ISBN 978-954-655-518-2  (т. 2)

  

Сист. No: 96147

- 195 -

ДТ/820(73)-31/Х 93ЦБ 114720

Хувър, Колийн

   Без Хоуп : [Роман] / Колийн Хувър ; Прев. от англ. Елка Виденова . - София : Уо Егмонт, 2014 (София : Инвестпрес) . - 336 с. ; 19 см . -  (Книги за любов. Без предразсъдъци : Съвр. романтика)

   Уо - импринт на Егмонт България.

   ISBN 978-954-27-1180-3 (Егмонт България)

  

Сист. No: 96471

- 196 -

ДТ/820(73)-31/Х 93ЦБ 114721

Хувър, Колийн

   Да изгубиш Хоуп : [Роман] / Колийн Хувър ; Прев. от англ. Елка Виденова . - София : Уо Егмонт, 2014 (София : Инвестпрес) . - 304 с. ; 19 см . -  (Книги за любов. Без предразсъдъци : Съвр. романтика)

   Уо - импринт на Егмонт България.

   ISBN 978-954-27-1209-1 (Егмонт България)

  

Сист. No: 96473

- 197 -

П/840-31/Л 94ЦБ 114543

Льогардиние, Жил

   От утре почвам нов живот! : Роман / Жил Льогардиние ; Прев. от фр. Анета Тошева . - Пловдив : Хермес, 2015 ([София] : Алианс Принт) . - 288 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-1442-5 

   ISBN 954-26-1442-Х 

  

Сист. No: 96246

- 198 -

П/820(73)-31/М 19ЦБ 114457

Маклейн, Сара

   Негодник по неволя : [Роман] / Сара Маклейн ; Прев. [от англ. ез.] Юлиана Петрова . - София : Ибис, 2015 ([София] : Симолини) . - 363 с. ; 21 см . -  (Кол. Златни ист. любовни романи)

   

   ISBN 978-619-157-109-3 

  

Сист. No: 96137

- 199 -

П/820-31/М 19ЦБ 114491

Макюън, Иън

   Черните кучета : [Роман] / Иън Макюън ; Прев. от англ. Огняна Иванова . - София : Колибри, 2015 ([София] : Инвестпрес) . - 229 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Съвр. европ. проза)

   

   ISBN 978-619-150-586-9 (Colibri)

  

Сист. No: 96175

- 200 -

П/882(081.1)/С 51ЦБ 114717

Солженицын, Александр Исаевич

   Малое собрание сочинений / Александр Солженицын . - Санкт-Петербург : Азбука, 2015 . - 639 с. ; 22 см

   Съдържа: Раковый корпус ; Один день Ивана Денисовича ; Матрёнин двор.

   ISBN 978-5-389-10127-2 

  

Сист. No: 96466

- 201 -

П/820(73)-31/Л 56ЦБ 114604

Лий, Линда Франсис

   Стъклената кухня : [Роман] / Линда Франсис Лий ; Прев. от англ. Ани Младенова . - София : Апостроф, 2016 . - 432 с. ; 21 см

   Апостроф - запазена марка на Алто комюникейшънс енд пъблишинг ООД.

   ISBN 978-954-2962-41-0 

  

Сист. No: 96320

- 202 -

П/840-31/Л 94ЦБ 114551

Льогардиние, Жил

   Напълно побъркан! : Роман / Жил Льогардиние ; Прев. от фр. Анета Тошева . - Пловдив : Хермес, 2016 ([София] : Алианс Принт) . - 304 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-1533-0 

   ISBN 954-26-1533-7 

  

Сист. No: 96257

- 203 -

П/882-32/Д 68ЦБ І 12139

Довлатов, Сергей Донатович

   Ремесло : Повест в двух частях / Сергей Довлатов . - Санкт-Петербург : Азбука, 2017 . - 254 с. ; 17 см . -  (Сер. Азбука Premium)

   

   ISBN 978-5-389-10983-4 

  

Сист. No: 96508

- 204 -

П/882-312.4/Д 77ЦБ І 12123

Донцова, Дарья Аркадьевна

   Астральное тело холостяка : Роман / Дарья Донцова . - Москва : Э, 2017 . - 349 с. ; 17 см . -  (Иронический детектив)

   

   ISBN 978-5-699-97156-5 

  

Сист. No: 96443

- 205 -

П/820(73)-992/Л 56ЦБ 114578

Лийминг, Линда

   Омъжена за Бутан : Как открих себе си в Земята на Дракона / Линда Лийминг ; Прев. от англ. Десислава Сотирова . - София : Вакон, 2017 ([София] : [Алианс принт]) . - 292 с. ; 21 см

   Съдържа и Бел. от авт. ; Речник.

   ISBN 978-6197300-21-5 

  

Сист. No: 96288

- 206 -

П/820(73)-31/Х 70ЦБ 114472

Хоук, Колийн

   Плаването на тигъра : [Роман] / Колийн Хоук ; Прев. [от англ.] Деница Райкова . - София : Intense, 2017 . - 562 с. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Intense - част от Локус Пъблишинг ЕООД.

   ISBN 978-954-783-249-7 (Интенсе)

  

Сист. No: 96154

- 207 -

П/882-32/Б 85ЦБ І 12130

Булгаков, Михаил Афанасьевич

   Морфий : Записки юного врача / Михаил Булгаков . - Москва : Э, 2018 . - 191 с. ; 18 см . -  (Сер. Pocket book)

   Съдържа и Полотенце с петухом ; Крещение поворотом ; Стальное горло ; Вьюга ; Тьма Египетская ; Пропавший глаз ; Звездная сыпь ; Я убил.

   ISBN 978-5-699-42059-9 

  

Сист. No: 96469

- 208 -

П/882-94/Б 44ЦБ 114702

Были 90-х  : Т. 1 - 2 /  Авт.-состав. Александра Маринина ; Предисл. авт.-состав.  . - Москва : Эксмо, 2018 (Уляновск : Уляновский Дом печати) . - 21 см . -  (Сер. Народная книга)

   

   Т. 1. Как мы выживали . - 351 с., 8 л. ил.

   Съдържа разделите: И все рухнуло...; Мы выживали и выжили; Война; Бизнес по-русски, и не только; Взгляд с разной высоты.

   ISBN 978-5-04-089696-7  (т. 1)

  

Сист. No: 96447

- 209 -

П/882-94/Б 44ЦБ 114704

Были 90-х  : Т. 1 - 2 /  Авт.-состав. Александра Маринина ; Предисл. авт.-состав.  . - Москва : Эксмо, 2018 (Уляновск : Уляновский Дом печати) . - 21 см . -  (Сер. Народная книга)

   

   Т. 2. Эпоха лихой святости . - 382 с., 8 л. ил.

   Съдържа разделите: Об одном и том же; Всё не так, все не такие; Крупными и мелкими мазками; С улыбкой, иногда печальной...; Какими они были - 90-е?

   ISBN 978-5-04-089697-4  (т. 2)

  

Сист. No: 96448

- 210 -

Ч4/830(494)-2/В 57ЦБ 114540

Видмер, Урс

   Счупеният супник, или побъркване : Фарс в две действия / Урс Видмер ; Прев. от нем. Владко Мурдаров . - София : Black Flamingo Publishing, 2018 ([София] : Симолини) . - 88 с. ; 19 см

   

   ISBN 978-619-7362-22-0 (Блек Фламинго Пъблишинг)

  

Сист. No: 96241

- 211 -

П/830(436)-32/В 60ЦБ І 12106

Винклер, Йозеф

   [Натура морта] Natura morta : Римска новела / Йозеф Винклер ; Прев. от нем. Владко Мурдаров . - София : Black Flamingo Publishing, 2018 ([София] : Булгед) . - 104 с. : с портр. ; 17 см

   Съдържа и Бел. на прев. ; За авт.

   ISBN 978-619-7362-21-3 (Блек Фламинго Пъблишинг)

  

Сист. No: 96243

- 212 -

П/882-312.4/Д 77ЦБ І 12128

Донцова, Дарья Аркадьевна

   Верхом на "Титанике" : [Роман] / Дарья Донцова . - Москва : Эксмо, 2018 . - 381 с. ; 17 см . -  (Иронический детектив)

   

   ISBN 978-5-04-094793-5 

  

Сист. No: 96455

- 213 -

П/882-31/Д 77ЦБ І 12140

Донцова, Дарья Аркадьевна

   Пятизвездочный теремок : [Роман] / Дарья Донцова . - Москва : Эксмо, 2018 . - 316 с. ; 17 см . -  (Иронический детектив)

   

   ISBN 978-5-095389-9 

  

Сист. No: 96511

- 214 -

П/830-94/З-30ЦБ 114626

Замлан, Мануела и др.

   Африканската бяла кралица : За любовта, която ме спаси и спечели сърцата на хората / Мануела Замлан ; С подкрепата на Виктория Бел ; Прев. от нем. Добринка Лазарова . - София : Еастра, [2018] ([София] : Алианс Принт) . - 239 с. ; 19 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Еастра - запазена марка на издателство Топ Ню Букс.

   ISBN 978-619-90126-8-0 (Топ Ню Букс)

  

Сист. No: 96353

- 215 -

П/820-31/К 63ЦБ 114652

Клавел, Джеймс

   Вихрушка : [Роман] : В 2 т. / Джеймс Клавел ; Прев. от англ. Галина Димитрова ... [и др.] . - София : Ciela, 2018 . - 22 см . -  ([Поредица] Популярна класика)

   Имената на прев. отбелязани на гърба на предзагл. с. ; Други прев.: Г. Стойчев, И. Туртуриков, Й. Леви.

   ISBN 978-954-28-2725-2 (Сиела)

   Т. 1 . - 776 с.

   

  

Сист. No: 96391

- 216 -

П/820-31/К 63ЦБ 114653

Клавел, Джеймс

   Вихрушка : [Роман] : В 2 т. / Джеймс Клавел ; Прев. от англ. Галина Димитрова ... [и др.] . - София : Ciela, 2018 . - 22 см . -  ([Поредица] Популярна класика)

   Имената на прев. отбелязани на гърба на предзагл. с. ; Други прев.: Г. Стойчев, И. Туртуриков, Й. Леви.

   ISBN 978-954-28-2725-2 (Сиела)

   Т. 2 . - 656 с.

   

  

Сист. No: 96392

- 217 -

П/820(73)-312.4/К 84ЦБ 114624

Конъли, Майкъл

   Последният койот : [Роман] / Майкъл Конъли ; Прев. [от англ.] Благовеста Дончева, Милена Кацарска . - [София] : Бард, 2018 ([София] Алианс Принт) . - 384 с. ; 20 см . -  (Кралете на трилъра)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-585-297-6 ! 

   ISBN 978-954-585-297-8 

  

Сист. No: 96351

- 218 -

П/830(436)-31/М 48ЦБ 114500

Менасе, Роберт

   Столицата : Роман / Роберт Менасе ; Прев. от нем. Ана Димова . - 2. изд. . - Плевен : Леге артис, 2018 (София : Артграф) . - 447 с. ; 22 см . -  ([Поредица] Безкрайна проза)

   

   ISBN 978-954-8311-95-3 (Lege Artis)

  

Сист. No: 96188

- 219 -

ДТ/820(73)-31/Н 60ЦБ 114481

Нес, Патрик

   Освобождение : [Роман] / Патрик Нес ; Прев. [от англ.] Златка Миронова . - София : Артлайн Студиос, 2018 . - 202 с. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-193-117-0 (Artline Studios)

  

Сист. No: 96163

- 220 -

П/882-31/П 71ЦБ І 12131

Полякова, Татьяна Викторовна

   Наследство бизнес-класса : [Роман] / Татьяна Полякова . - Москва : Эксмо, 2018 . - 316 с. ; 16 см . -  (Сер. Русский бестселлер)

   

   ISBN 978-5-699-94450-7 

  

Сист. No: 96472

- 221 -

П/882-312.4/П 71ЦБ І 12133

Полякова, Татьяна Викторовна

   Охотницы за привидениями : [Роман] / Татьяна Полякова . - Москва : Э, 2018 . - 318 с. ; 17 см . -  (Сер. Авантюрный детектив)

   

   ISBN 978-5-04-092476-9 

  

Сист. No: 96481

- 222 -

П/882-312.4/П 71ЦБ І 12136

Полякова, Татьяна Викторовна

   Я смотрю на тебя издали : [Роман] / Татьяна Полякова . - Москва : Эксмо, 2018 . - 316 с. ; 16 см . -  (Сер. Авантюрный детектив)

   

   ISBN 978-5-04-094709-6 

  

Сист. No: 96484

- 223 -

П/882-312.4/П 71ЦБ І 12137

Полякова, Татьяна Викторовна

   Эксклюзивный мачо : [Роман] / Татьяна Полякова . - Москва : Эксмо, 2018 . - 350 с. ; 16 см . -  (Сер. Авантюрный детектив)

   

   ISBN 978-5-04-098039-0 

  

Сист. No: 96485

- 224 -

ДТ/820-312.9/Р 60ЦБ 114490

Рийв, Филип

   Хищническо злато : [Роман] / Филип Рийв ; Прев. от англ. ез. Коста Сивов . - София : Егмонт България, 2018 (София : Инвестпрес) . - 335 с. ; 21 см

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-27-2249-6 

  

Сист. No: 96174

- 225 -

ДТ/820(73)-31/Р 87ЦБ 114470

Рот, Вероника

   Подменена орис : [Роман] / Вероника Рот ; Прев. от англ. ез. Кристина Георгиева . - София : Егмонт България, 2018 (Костинброд : Мултипринт) . - 431 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-27-2188-8 

  

Сист. No: 96151

- 226 -

Д/820-293.7/Р 87ЦБ 114485

Роулинг, Джоан Катлин

   Фантастични животни: Престъпленията на Гринделвалд : Оригинален сценарий / Дж. К. Роулинг ; Прев. [от англ.] Иванка Ангелова . - София : Егмонт България, 2018 (Костинброд : Мултипринт) . - 287 с. : с ил. ; 22 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и Речник на филмовите термини ; Снимачен екип [на филма] ; С участието на... [във филма] ; За авт. [на кн.] ; За дизайна на кн.

   ISBN 978-954-27-2037-9 

  

Сист. No: 96169

- 227 -

П/820(73)-31/С 76ЦБ 114482

Стийл, Даниел

   Пепел от диаманти : [Роман] / Даниел Стийл ; Прев. [от англ.] Елена Чизмарова . - [София] : Бард, 2018 ([София] : Алианс Принт) . - 304 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-897-8 

  

Сист. No: 96164

- 228 -

П/882-312.4/У 85ЦБ І 12132

Устинова, Татяна Виталиевна

   От первого до последнего слова : [Роман] / Татьяна Устинова . - Москва : Эксмо, 2018 . - 349 с. ; 17 см . -  (Сер. Татьяна Устинова. Первая среди лучших)

   

   ISBN 978-5-699-79297-9 

  

Сист. No: 96480

- 229 -

П/882-312.4/У 85ЦБ І 12134

Устинова, Татяна Виталиевна

   Первое правило королевы : [Роман] / Татьяна Устинова . - Москва : Эксмо, 2018 . - 350 с. ; 17 см . -  (Сер. Татьяна Устинова. Первая среди лучших)

   

   ISBN 978-5-699-83504-1 

  

Сист. No: 96482

- 230 -

Ч4/830(436)-2/Ф 98ЦБ 114570

Фьогел, Щефан

   Окото на тигъра : Монолози : [Пиеси] / Щефан Фьогел ; Прев. от нем. Владко Мурдаров . - София : Black Flamingo Publishing, 2018 . - 112 с. ; 19 см

   Съдържа: Окото на тигъра ; Сам.

   ISBN 978-619-7362-35-0 [Блек Фламинго Пъблишинг]

  

Сист. No: 96278

- 231 -

Ч4/830(436)-22/Ф 98ЦБ 114577

Фьогел, Щефан

   Спечелената партия : Комедии / Щефан Фьогел ; Прев. от нем. Владко Мурдаров . - София : Black Flamingo Publishing, 2018 ([София] : Инвестпрес) . - 192 с. ; 21 см

   Съдържа и Global player ; Басейнът на Роми ; Бел. за пиесите.

   ISBN 978-619-7362-25-1 (Блек Фламинго Пъблишинг)

  

Сист. No: 96287

- 232 -

Ч4/830(436)-2/Ш 19ЦБ 114538

Шалко, Давид

   Тулуза : Пиеса / Давид Шалко ; Прев. от нем. Владко Мурдаров . - София : Black Flamingo Publishing, 2018 ([София] : Инвестпрес) . - 64 с. ; 19 см

   

   ISBN 978-619-7362-27-5 (Блек Фламинго Пъблишинг)

  

Сист. No: 96239

- 233 -

П/820(73)-312.4/Б 21ЦБ 114567

Балдачи, Дейвид

   Последен ход : Роман / Дейвид Балдачи ; Прев. от англ. Милко Стоименов . - София : Обсидиан, 2019 (В. Търново : Абагар) . - 432 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-465-1 

  

Сист. No: 96275

- 234 -

П/882-312.6/Б 84ЦБ 114625

Берберова, Нина Николаевна

   Желязната жена / Нина Берберова ; С предисл. от авт.  ; Прев. от рус. Белла Цонева . - София : Колибри, 2019 ([София] : Инвестпрес) . - 504 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-02-0349-0 (Colibri)

  

Сист. No: 96354

- 235 -

П/820(73)-31/Б 80ЦБ 114619

Бредбъри, Рей

   От прахта родени : [Роман] / Рей Бредбъри ; Прев. [от англ. ез.] Крум Бъчваров . - [София] : Бард, 2019 . - 192 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-655-910-4 

  

Сист. No: 96344

- 236 -

ДТ/820-31/Б 82ЦБ 114559

Бродуей, Алис

   Мастило : [Роман] / Алис Бродуей ; Прев. [от англ.] Ина Сиракова . - София : Дуо Дизайн, 2019 . - 408 с. ; 20 см

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-8396-90-5 (Duo Design)

  

Сист. No: 96266

- 237 -

П/840-311.6/Б 89ЦБ 114566

Буфле, Жоаким

   Лукреция Борджия : [Роман] / Жоаким Буфле ; Прев. от фр. Веселина Илиева . - София : Емас, [2019] . - 415 с. ; 21 см . -  (Поредица Известните жени в историята)

   В изд. каре кн. грешно отбелязана като нем. - Съдържа и Ист. личности.

   ISBN 978-954-357-394-3 

  

Сист. No: 96274

- 238 -

П/820(73)-31/Д 50ЦБ 114548

Джеймс, Джули

   Нещо като любов : [Роман] / Джули Джеймс ; Прев. [от англ.] Виолета Ненова . - 2. изд. . - София : Ибис, 2019 ([София] : Симолини) . - 275 с. ; 21 см . -  (Кол. Избрани съвр. любовни романи)

   

   ISBN 978-619-157-286-1 

  

Сист. No: 96253

- 239 -

П/892.7(569.3)-8/Д 52ЦБ І 12105

Джубран, Халил Джубран

   В градините на любовта : [Сборник] / Халил Джубран ; Състав. Нийл Дъглас-Клои ; Прев. от англ. Мария Коева, Паулина Мичева . - София : Кръгозор, 2019 (Костинброд : Мултипринт) . - 192 с. ; 17х17 см

   Съдържа и За авт. ; За състав.

   ISBN 978-954-771-410-6 

  

Сист. No: 96236

- 240 -

П/860-31/К 23ЦБ 114450

Кампос, Кристина

   Лимонов сладкиш с маково семе : [Роман] / Кристина Кампос ; Прев. от исп. Мариана Китипова . - Пловдив : Хермес, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 352 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-1861-4 

  

Сист. No: 96130

- 241 -

П/820(73)-32/К 26ЦБ 114758

Капоти, Труман

   Музика за хамелеони / Труман Капоти ; Прев. от англ. Димитри Иванов, Милена Попова ; С предг. от авт.  . - София : Колибри, 2019 ([София] : Инвестпрес) . - 280 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-02-0362-9 (Colibri)

  

Сист. No: 96521

- 242 -

П/820-311.6/К 49ЦБ 114547

Кейн, Бен

   Ханибал: Врагът на Рим : Роман / Бен Кейн ; Прев. [от англ.] Венцислав Божилов . - [София] : Бард, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 480 с. : с к. ; 21 см . -  ([Поредица Ханибал] ; Кн. 1)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и Бел. на авт. ; Азб. речник.

   ISBN 978-954-655-907-4 

  

Сист. No: 96252

- 243 -

П/820(73)-31/К 96ЦБ 114639

Кънингам, Майкъл

   Часовете : [Роман] / Майкъл Кънингам ; Прев. [от англ.] Иглика Василева . - София : Intense, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 223 с. ; 20 см . -  (Библ. Lux in tenebris ; 2)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-783-269-5 (Интенсе)

  

Сист. No: 96378

- 244 -

П/820(73)-312.4/К 97ЦБ 114744

Къслър, Клайв и др.

   Яростта на тайфуна : [Роман] / Клайв Къслър, Бойд Морисън ; Прев. [от англ.] Радослав Христов . - [София] : Бард, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 448 с. ; 20 см . -  (Кралете на трилъра. Поредица Досиетата Орегон)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-909-8 

  

Сист. No: 96505

- 245 -

П/820(71)-312.4/Л 24ЦБ 114558

Лапена, Шари

   Двойката от съседната къща : [Роман] / Шари Лапена ; Прев. от англ. Богдан Русев . - София : Прозорец, 2019 . - 264 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-733-999-6 

  

Сист. No: 96265

- 246 -

П/820(73)-312.9/Л 85ЦБ 114539

Лу, Мари

   Батман. Нощният хищник : [Роман] / Мари Лу ; Прев. от англ. Богдан Русев . - София : Ciela, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 376 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2791-7 (Сиела)

  

Сист. No: 96240

- 247 -

П/820(73)-32/М 18ЦБ 114560

Майстори на криминалния разказ  : [Сборник] /  Прев. [от англ.] Борис Миндов ; Ред. Лилия Анастасова . - София : Ера, 2019 ([София] : Мултипринт) . - 327 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. ; Ед Макбейн - псевд. на Еван Хънтър ; Рос Макдоналд - псевд. на Кенет Милър. - Съдържа разказите: Брадатата дама / Р. Макдоналд ; Буря / Е. Макбейн ; Моливът / Р. Чандлър ; Репортер / Ъ. С. Гарднър ; Крадец на книги / Б. Пронзини ; Н като нож / Л. Трийт.

   ISBN 978-954-389-486-4 

  

Сист. No: 96267

- 248 -

П/820(73)-312.4/М 19ЦБ 114537

Макфейдън, Коуди

   Тъмната страна : [Роман] / Коуди Макфейдън ; Прев. от англ. Коста Сивов . - София : Ciela, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 404 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2788-7 (Сиела)

  

Сист. No: 96238

- 249 -

П/820-312.9/П 84ЦБ II 7268

Пратчет, Тери

   Последният герой : Легенда от света на диска / Тери Пратчет ; Ил. Пол Кидби ; Прев. от англ. Владимир Зарков . - 2. изд. . - София : Ciela, 2019 . - 176 с. : с цв. ил. ; 29 см . -  (Поредица Светът на диска)

   Името на прев. отбелязано на с. 4.

   ISBN 978-954-28-2781-8 (Сиела)

  

Сист. No: 96283

- 250 -

П/820(73)-312.4/П 86ЦБ 114449

Престън, Дъглас и др.

   Ловецът на глави : [Роман] / Дъглас Престън, Линкълн Чайлд ; Прев. [от англ.] Асен Георгиев . - [София] : Бард, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 336 с. ; 20 см . -  (Кралете на трилъра)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-903-6 

  

Сист. No: 96129

- 251 -

П/820(73)-312.9/С 39ЦБ 114568

Скалзи, Джон Майкъл

   Колапс : [Роман] / Джон Скалзи ; Прев. [от англ.] Владимир Зарков . - [София] : Бард, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 336 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Избрана световна фантастика ; 194)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-906-7 

  

Сист. No: 96276

- 252 -

П/820-31/С 47ЦБ 114562

Смит, Елинор

   Градината на феите : [Роман] / Елинор Смит ; Прев. [от англ. ез.] Любомир Чолаков . - София : Плеяда, 2019 (Симолини'94) . - 272 с. ; 20 см . -  (Поредица Съвр. романтична проза)

   

   ISBN 978-954-409-396-9 

  

Сист. No: 96269

- 253 -

П/820(73)-31/С 76ЦБ 114455

Стийл, Даниел

   Неочаквано вълшебство : [Роман] / Даниел Стийл ; Прев. [от англ. ез.] Елена Чизмарова . - [София] : Бард, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 272 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-655-905-0 

  

Сист. No: 96135

- 254 -

П/820(73)-31/Т 82ЦБ 114553

Трентъм, Лора

   Докато не те целунах : [Роман] / Лора Трентъм ; Прев. от англ. Пепа Стоилова . - [Пловдив] : Хермес, 2019 . - 320 с. ; 20 см . -  (Сер. Котънблум)

   

   ISBN 978-954-26-1884-3 

  

Сист. No: 96260

- 255 -

П/840-31/Т 90ЦБ 114555

Тумио, Ан

   Денят, в който зарязах всичко : [Роман] / Ан Тумио ; Прев. [от фр. ез.] Весела Шумакова . - София : Ера, 2019 ([София] : Експертпринт) . - 247 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-389-499-4 

  

Сист. No: 96261

- 256 -

П/882-32/У 52ЦБ 114549

Улицка, Людмила Евгениевна

   Непрекъсната линия : Повест / Людмила Улицка ; Прев. от рус. Ася Григорова . - София : Колибри, 2019 ([София] : Инвестпрес) . - 166 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Съвр. европ. проза)

   

   ISBN 978-619-02-0358-2 (Colibri)

  

Сист. No: 96254

- 257 -

П/820-31/У 69ЦБ 114458

Уолш, Роузи

   Мъжът, който не се обади : Роман / Роузи Уолш ; Прев. от англ. Дори Габровска . - Пловдив : Хермес, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 312 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-26-1874-4 

  

Сист. No: 96138

- 258 -

П/820(73)-312.6/Ф 27ЦБ 114469

Фаулър, Терез Ан

   Романът на Алва Вандербилт / Терез Ан Фаулър ; Прев. от англ. Надя Баева . - София : Обсидиан, 2019 (София : Инвестпрес) . - 480 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-464-4 

  

Сист. No: 96152

- 259 -

П/820(73)-31/Ф 87ЦБ 114544

Фрост, Кизая

   Ясновидец по неволя : [Роман] / Кизая Фрост ; Прев. [от англ.] Неза Михайлова . - [София] : Екслибрис, 2019 ([София] : Симолини 94) . - 351 с. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-7115-35-2 

  

Сист. No: 96248

- 260 -

П/820(73)-31/Х 48ЦБ 114637

Хикъм, Омър

   Завръщането на Албърт у дома : [Роман] / Омър Хикъм ; Прев. от англ. Галина Величкова . - София : Изток-Запад, 2019 . - 416 с. : с ил. ; 21 см . -  (Сер. Красноглед)

   

   ISBN 978-619-01-0381-3 

  

Сист. No: 96376

- 261 -

П/820-31/Х 49ЦБ 114749

Хилтън, Л. С.

   Ултима : Роман / Л. С. Хилтън ; Прев. от англ. Дафина Янева-Китанова . - Пловдив : Хермес, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 264 с. ; 21 см

   Л. С. Хилтън - псевд. на Лиза Хилтън ; Възприета форма на името на прев. Дафина Янева-Китанова в Дафина Янкова Китанова. - Кн. е продълж. на Маестра и Домина.

   ISBN 978-954-26-1885-0 

  

Сист. No: 96512

- 262 -

П/820(73)-31/Х 58ЦБ 114536

Хоан, Хелън

   Уравнението на любовта : [Роман] / Хелън Хоан ; Прев. [от англ.] Ирина Ценкова . - София : Ибис, 2019 ([София] : Симолини) . - 307 с. ; 21 см . -  (Кол. Избрани съвр. любовни романи)

   Съдържа и Бел. от авт. ; За авт.

   ISBN 978-619-157-290-8 

  

Сист. No: 96237

- 263 -

П/850-31/Ч 49ЦБ 114646

Чебени, Валентина

   Тайната рецепта на любовта : [Роман] / Валентина Чебени ; Прев. от итал. Росица Николова . - София : Ciela, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 360 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2799-3 (Сиела)

  

Сист. No: 96385

- 264 -

ДТ/820(73)-312.4/Ч 79ЦБ 114460

Чизмар, Ричард и др.

   Мракът шепне : [Роман] / Ричард Чизмар, Брайън Джеймс Фрийман ; Прев. [от англ. ез.] Елена Павлова . - София : Плеяда, 2019 ([София] : Симолини'94) . - 176 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-409-395-2 

  

Сист. No: 96141

- 265 -

П/820-31/D 53ЦБ 114690

Dickens, Charles

   Little Dorrit : [Novel] / Charles Dickens ; Ill. by Hablot K. Browne ; Introd. and Notes by Peter Preston . - Hertfordshire : Wordsworth Classics, 2002 (Kent : Mackays Of Chatham) . - ХХХVІІІ, 801 p. : ill. ; 20 cm

   Съдържа и Обясн. бел.

   ISBN 1-85326-182-3 

  

Сист. No: 96432

- 266 -

П/820(73)-31/B 71ЦБ 114683

Boggio, Sue et al.

   Sunlight and Shadow : [Novel] / Sue Boggio, Mare Pearl . - New York : New american library, 2004 (US) . - 310 p. ; 21 cm

   New american library - a division of Penguin Group.

   ISBN 978-0-451-21110-1 (Penguin Group)

   ISBN 0-451-21110-3 

  

Сист. No: 96425

- 267 -

П/820-31/D 30ЦБ 114679

Defoe, Daniel

   Robinson Crusoe : Vollst. Ausg. : [Roman] / Daniel Defoe ; [Ubers.] aus dem Engl. von Karl Altmuller ; Vorw. Karl Altmuller . - Koln : Anaconda, 2011 (Czech Republic) . - 384 p. ; 19 cm

   

   ISBN 978-3-866-47-696-7 

  

Сист. No: 96421

Детска художествена литература

- 268 -

Д/886.7-93-91/А 78ЦБ 114594

Апостолова, Роксандра

   Слънчова сватба : Бълг. нар. приказки /  Подбрал и преразк. Роксандра Апостолова ; Худож. Олга Паскалева . - София : Прес, 2003 (Пловдив : Делта+) . - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см . -  (Поредица Извори ; 2)

   Авт. не е отбелязан на кор. ; Името на худож. отбелязано в изд. каре. - Кор. загл.: Слънчова сватба : Нар. приказки. - Съдържа и Лъв и мишка ; Лисицата и щъркелът ; Страшен бой ; Магарешки инат ; Глупавият вълк ; Неблагодарната мечка ; Косе Босе ; Болен здрав носи ; Лисицата на гости у царя ; Храбрият заек ; Мишката и къртицата ; Лисица и таралеж ; Добрият урок.

   ISBN 954-308-040-2 

   ISBN 954-30804-0-2 (грешен)

  

Сист. No: 96309

- 269 -

Д/860-93-34/Д 45ЦБ І 12122

Детска добрина  ; Самолетът ; Делфинът и маймунката : [Приказки] /  Ил. Хуан Вернет Гаргайо ; Прев. [от исп.] Паулина Бернадо . - София : Пух, [2010] . - 37 с. : с цв. ил. ; 16 см . -  ([Поредица] Малки приказки)

   Имената на ил. и прев. отбелязани на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-9701-54-8 

  

Сист. No: 96413

- 270 -

Д/886.7-93-1/Ш 38ЦБ 114669

Шаро и първият сняг  : Стихчета за зимата за най-малките /  Подб. и ред. Десислава Стоянова ; Худож. Спас Спасов . - София : Театър ПАН, 2011 . - [8] с. : с цв. ил. ; 24 см + CD . -  (Поредица Стихчета за най-малките ; 8)

   Кор. опис. - Съдържа стихове от: Ц. Ангелов, М. Исаев, М. Христов, А. Разцветников, Й. Стубел, Е. Багряна, М. Андреева, Н. Бистров, В. Паспалеева, Д. Габе, Н. Соколов, Л. Милева, Г. Авгарски.

   ISBN 978-954-375-027-6 

  

Сист. No: 96409

- 271 -

Д/884-93-34/С 39ЦБ 114663

Скварк, Дорота

   Джуджовци и великанчета: Големи събития : [Приказки] /  Текст на приказките Дорота Скварк ; Ил. Агнйешка Сакра ... [и др.] . - [Келце] : O-press, [2014] ([Полша]) . - 20 с. : с цв. ил ; 25 см . -  (Поредица Джуджовци и великанчета)

   Други ил.: М. Сойка, А. Стшешевска.

   ISBN [978-837-772-376-0] 

  

Сист. No: 96403

- 272 -

Д/882-93-91/Н 96ЦБ II 7286

Нуровой, Н.

   Сказки на каждый вечер /  [По] Братья Гримм ; Пересказ Н. Нуровой . - Москва : Росмэн, 2016 . - 128 с. : с цв. ил. ; 26 см . -  (Сер. Все лучшие сказки)

   Съдържа приказките: Три маленьких песовика ; Бельночка и Розочка ; Столик-накройся, золотой осел и дубинка ; Счастливый Ганс ; Про умного портняжку ; Живая вода ; Русалка в пруду ; Заяц и Еж.

   ISBN 978-5-353-05991-2 

  

Сист. No: 96491

- 273 -

Д/820/899-93-34/Д 97ЦБ 114715

Дюймовочка и другие сказки  /  Худож. Рената Фучикова ... [и др.] . - Москва : Эксмо, 2017 . - 57 с. : с цв. ил. ; 22 см . -  (Сер. Ларец чудес)

   Други худож.: Х. Вилгусова, П. Роб, М. Кудрнова. - Съдържа: Дюймовочка / Г. Х. Андерсен ; Куропатка и черепахи : Араб. сказка ; Волк и семеро козлят ; Лиса и кот / Братья Гримм.

   ISBN 978-5-699-91682-5 

  

Сист. No: 96465

- 274 -

Д/820(73)-93-31/Б 34ЦБ 114635

Белинг, Стив

   Железния човек: Нашествието на звездните фантоми : [Роман за деца] / Стив Белинг ; Ил. Кои Фам, Крис Сотомейър ; Прев. [от англ.] Александър Драганов . - София : Егмонт България, 2018 (Костинброд : Мултипринт) . - 128 с. : с цв. ил. ; 21 см

   Изд. на Marvel.

   ISBN 978-954-27-2114-7 

  

Сист. No: 96372

- 275 -

ДТ/820-93-32/Б 82ЦБ II 7246

Брукс, Бен

   Истории за деца, които смеят да бъдат различни : Истински истории за момчета и момичета, които следват мечтите си... / Бен Брукс ; Прев. от англ. Борислав Стефанов ; Ил. Куинтън Уинтър . - София : Ciela, 2018 ([В. Търново] : Абагар) . - 208 с. : с цв. ил. ; 26 см

   Имената на прев., ил. отбелязани на гърба на презагл. с.

   ISBN 978-954-28-2729-0 (Сиела)

  

Сист. No: 96142

- 276 -

ДТ/886.7-93-31/В 24ЦБ 114456

Василев, Богдан и др.

   Как да бъда як : [Комикс за деца] / Богдан Василев, Михаил Баленков ; Худож. Пламена Пеева . - [София] : БГкнига, 2018 . - 134 с. : с ил. ; 25 см

   Името на худож. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-229-015-3 

  

Сист. No: 96136

- 277 -

Д/886.7-93-32/Г 13ЦБ 114452

Габе, Дора Петрова

   Когато бях малка : Разкази за деца / Дора Габе ; Състав. Ваня Илиева . - София : Скорпио, [2018] . - 160 с. : с ил. ; 21 см . -  (Поредица Библ. на ученика. Сер. Бълг. класика за деца и юноши)

   Името на състав. отбелязано в изд. каре. - Съдържа и За авт. ; За тази кн. ; Откъси от литературна анкета с И. Сарандев ; Из един албум.

   ISBN 978-954-792-799-5 (Scorpio)

   ISBN 954-792-799-Х 

  

Сист. No: 96132

- 278 -

Д/860-93-31/Г 16ЦБ 114451

Гайего Гарсия, Лаура

   Омния : [Роман за деца] / Лаура Гайего ; Прев. от исп. Ангелина Димитрова . - [София] : Тонипрес-Ай, 2018 . - 224 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7002-13-3 

  

Сист. No: 96131

- 279 -

Д/820-93-34/Г 70ЦБ 114620

Гоф, Джулиан

   Заек и мечка: Вредител в нашата обител / Джулиан Гоф ; Ил. Джим Фийлд ; Прев. [от англ. ез.] Петя Гуламали . - [София] : Timelines, 2018 (Китай) . - 102 с. : с ил. ; 19 см . -  ([Поредица Заек и Мечка])

   

   ISBN 978-619-7455-01-4 (Таймлайнс стор)

  

Сист. No: 96345

- 280 -

Д/850-93-31/К 79ЦБ 114473

Колоди, Карло

   Приключенията на Пинокио : [Роман за деца] / Карло Колоди ; Прев. [от итал.] Антония Ценова ; Ил. Карло Чиостри ; С предг. от прев.  . - [София] : Хеликон, [2018] ([София] : Мултипринт) . - 200 с. : с ил. ; 20 см

   Карло Колоди - псевд. на Карло Лоренцини ; Имената на прев. и ил. отбелязани на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-2984-55-9 

  

Сист. No: 96155

- 281 -

Д/882-93-34/К 87ЦБ 114714

Котовска, Ирина

   Колобок : Русские сказки /  Сост. и вольный пересказ Ирина Котовска ; Ил. Анастасия Басюбина . - Москва : Эксмо, 2018 . - [48] с. ; 22 см . -  (Сер. Люблю читать!)

   Съдържа приказките: Колобок, Серая шейка, Жиравушка, Смородинка.

   ISBN 978-5-699-76423-5 

  

Сист. No: 96464

- 282 -

Д/882-93-32/Н 92ЦБ 114707

Носов, Николай Николаевич

   Витя Малеев в школе и дома : Повесть / Николай Носов ; Рис. В. Чижикова . - Москва : Махаон, 2018 . - 192 с. : с цв. ил. ; 24х22 см

   Изд. И. П. Носова.

   ISBN 978-5-389-08333-2 

  

Сист. No: 96456

- 283 -

Д/820(73)-93-91/Р 32ЦБ 114751

Ралф разбива интернета  /  Прев. [от англ.] Габриела Каменова . - София : Егмонт България, 2018 (София : Лито Балкан) . - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см . -  ([Поредица] Егмонт Чародейства)

   Изд. на Walt Disney.

   ISBN 978-954-27-2225-0 

  

Сист. No: 96515

- 284 -

Д/830-93-34/Т 54ЦБ I 12107

Тил, Йохен

   Когато имаш нужда от приятел /  Текст Йохен Тил ; Ил. Цапф ; Прев. [от нем. ез.] Анета Пантелеева . - [София] : Прозорче, 2018 ([Костинброд] : Мултипринт) . - [34] с. : с цв. ил. ; 16х16 см

   Прозорче - запазена марка на изд. Прозорец.

   ISBN 978-954-733-981-1 [Прозорец]

  

Сист. No: 96348

- 285 -

Дч/830(436)-93-32/Т 93ЦБ II 7247

Тусвалднер, Вернер

   Тиха нощ! Свята нощ! : Песен за целия свят / Вернер Тусвалднер ; Ил. Роберт Ингпен ; Прев. [от нем.] Василка Ванчева . - [София] : Емас, 2018 . - [28] с. : с цв. ил. ; 29х24 см + CD

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-357-357-8 

  

Сист. No: 96165

- 286 -

Д/839.7-93-31/У 53ЦБ 114454

Улсон, Кристина

   Каменните ангели : [Роман] / Кристина Улсон ; Прев. от швед. Диана Райкова . - София : Ергон, 2018 . - 192 с. ; 21 см . -  (Библ. Малък свят)

   

   ISBN 978-619-165-092-7 

  

Сист. No: 96134

- 287 -

Д/850-93-31/Б 16ЦБ 114467

Бакаларио, Пиердоменико

   Призракът от небостъргача : [Роман за деца] / Пиердоменико Бакаларио ; Ил. Матео Пиана ; Прев. [от итал.] Нели Николова Раданова . - [София] : Фют, 2019 . - 141 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Агенция Призраци ; 3)

   Името на прев. отбелязано на с. 6.

   ISBN 978-619-199-399-4 

  

Сист. No: 96148

- 288 -

Д/820(73)-93-31/Б 37ЦБ 114576

Бентън, Джим

   Не съм виновна, че знам всичко : [Роман за деца] / Джим Бентън ; Прев. [от англ.] Мария Петрова Демирева . - Пловдив : Хермес, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 142 с. : с ил. ; 20 см . -  (Сер. Скъпо тъпо дневниче ; 8)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-26-1880-5 

  

Сист. No: 96286

- 289 -

ДТ/820(73)-93-31/Б 78ЦБ 114561

Браунли, Стефани

   Грешно по правилния начин : [Роман за деца] / Стефани Браунли ; Прев. [от англ. ез.] Емилия Карастойчева . - София : Ера, 2019 . - 320 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-389-502-1 

  

Сист. No: 96268

- 290 -

Д/820(71)-93-91/Д 50ЦБ 114464

Дженингс, Шарън

   Приключенията на Франклин и неговите приятели /  [По] Полет Буржоа, Бренда Кларк ; Авт. на текстовете Шарън Дженингс ; Ил. Сийн Джефри ... [и др.] ; Прев. [от англ.] Екатерина Латева . - [София] : Фют, 2019 . - 216 с. : с цв. ил. ; 24х21 см

   Имената на авт. на текстовете и ил. отбелязани на гърба на загл. с. ; Други ил.: С. Макитайър, А. Синкнер, Ш. Саутърн, С. Ганьон, Л. Вегис, Д. Сисик, М. Корън, Р. Пенман, В. Николик, Д. Лий. - По едноименния анимационен сериал Франклин, запазена марка на Kids Can Press Ltd.

   ISBN 978-619-199-397-0 

  

Сист. No: 96146

- 291 -

Д/850-93-32/К 25ЦБ 114556

Кантини, Барбара

   Мортина и омразният братовчед /  Текст и ил. Барбара Кантини ; Прев. от итал. Вера Петрова . - София : Кибеа, 2019 . - [48] с. : с цв. ил. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-474-828-9 

  

Сист. No: 96263

- 292 -

Д/820-93-31/М 97ЦБ 114651

Мъри, Тамсин

   Премеждието на малкото слонче : [Роман за деца] / Тамсин Мъри ; Прев. [от англ.] Ирина Борисова Манушева . - [София] : Фют, 2019 . - 167 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Приключения в зоопарка)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и Познавате ли "Дивата гора"? : Тест за начинаещи гледачи ; Знаете ли, че...?.

   ISBN 978-619-199-386-4 

  

Сист. No: 96390

- 293 -

Д/886.7-93-1/Н 74ЦБ 114762

Николов, Любомир Славов

   Моята баба /  Стихове Любомир Николов ; Ил. Полона Ловшин . - София : СофтПрес, 2019 ([Добрич] : ФолиАрт) . - [24] с. : с цв. ил. ; 22х21 см

   

   ISBN 978-619-151-462-5 

  

Сист. No: 96526

- 294 -

Д/886.7-93-1/Н 74ЦБ 114763

Николов, Любомир Славов

   Моят дядо /  Стихове Любомир Николов ; Ил. Полона Ловшин . - София : СофтПрес, 2019 ([Добрич] : ФолиАрт) . - [24] с. : с цв. ил. ; 22х21 см

   

   ISBN 978-619-151-461-8 

  

Сист. No: 96527

- 295 -

Д/840-93-31/С 33ЦБ 114709

Сент-Экзюпери, Антуан де

   Маленький Принц : [Филос. роман] / Антуан де Сент-Экзюпери ; Ил. авт.  ; Пер. с фр. Нора Галь . - Москва : Эксмо, 2019 . - 159 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-5-699-50605-7 

  

Сист. No: 96459

- 296 -

ДТ/820(73)-93-312.9/Ш 56ЦБ 114459

Шепърд, Меган

   Мрачните красавци : [Роман за деца] / Меган Шепърд ; Прев. от англ. Лили Илиева . - София : Егмонт България, 2019 (София : Инвестпрес) . - 399 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Мрачните красавци ; 1)

   

   ISBN 978-954-27-2253-3 

  

Сист. No: 96140

- 297 -

Д/830-93-34/Т 83ЦБ II 7284

[Триста шестдесет и пет] 365 Приказки за лека нощ  / Ингрид Анел ... [и др.] ; Ил. Марион Дурчок ... [и др.] ; Прев. от нем. Благовест Златанов . - Кьолн : Schwager & Steinlein, [2008] (Индия) . - 253 с. : с цв. ил. ; 31 см

   Други авт.: У. Роглер, С. Хецхоф, С. Щройферт ; Други ил.: Ф. Гросекетлер, Д. Пол, П. Фридъл. - Съдържа и За авт., ил.

   ISBN 978-3-86775-123-0 (Швагер и Стайнлайн)

  

Сист. No: 96412

- 298 -

Д/882-93-1/П 99ЦБ II 7285

[Пятьдесят] 50 стихов и песенок из мультфильмов  : Для детей до 3 лет /  Худож. Л. Еремина, В. Коркин . - Москвa : Росмэн, 2017 . - 96 с. : с цв. ил. ; 26 см . -  (Сер. 50 лучших стихов)

   Съдържа стихотворения от: М. Пляцковский, С. Козлов, Ю.Энтин, Р. Кудашева, А. Тимофеевский, А. Хайт, Г. Сапгир, Е. Карганова, И. Пивоварова, И. Токмакова, Б. Заходер, Ю. Мориц.

   ISBN 978-5-353-08083-1 

  

Сист. No: 96441

Детска отраслова литература

- 299 -

Д/087.5:22/Д 52ЦБ І 12108

Джул, Карин и др.

   Библия : Любими библейски истории /  Текст Карин & Торбен Джул ; Худож. Якоб Крамър . - Пловдив : СЕД, 2008 (Китай) . - 49 с. : с цв. ил. ; 16х16 см

   Кор. опис. - Загл. в библиогр. каре: Любими библейски истории. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

   ISBN 978-954-91873-8-0 

  

Сист. No: 96311

- 300 -

Д/087.5/П 24ЦБ І 12124

Парфенова, Ирина Ивановна

   Самые сложные слова для игры в пантомимы / Ирина Ивановна Парфенова . - Москва : Эксмо, 2015 . - 80 с. : с цв. ил. ; 14х16 см . -  (Игробум)

   Името на авт. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-5-699-77267-4 

  

Сист. No: 96449

- 301 -

Д/087.5/С 23ЦБ І 12125

Сборник интеллектуальных игр  . - Москва : Эксмо, 2015 . - 80 с. : с цв. ил. ; 14х16 см . -  (Игробум)

   

   ISBN 978-5-699-81777-1 

  

Сист. No: 96450

- 302 -

Д/087.5/П 67ЦБ І 12126

Познавательные игры в путешествие по России  . - Москва : Э, 2016 . - 128 с. : с ил. ; 17х14 см . -  (Игрополис)

   

   ISBN 978-5-699-87699-0 

  

Сист. No: 96451

- 303 -

Д/087.5/С 45ЦБ І 12127

Словесные игры  . - Москва : Э, 2016 . - 128 с. : с ил. ; 17х14 см . -  (Игрополис)

   

   ISBN 978-5-699-87706-5 

  

Сист. No: 96452

- 304 -

Д/087.5:611/613/С 82ЦБ 114745

Стоуел, Луи

   Човешкото тяло : [Енциклопедия за деца] / Луи Стоуел ; [Ил.] Кейт Лийк . - София : Фют, [2016] (Китай) . - 13 с. : с цв. ил. и повдигащи се капачета ; 22х20 см . -  ([Поредица] Откриватели)

   Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

   ISBN 978-619-199-080-1 

  

Сист. No: 96507

- 305 -

Д/087.5:641.55/У 43ЦБ 114748

Уитли, Абигейл

   Уча се да готвя : Кн. за момичета / Абигейл Уитли ; Ил. Франческа Карабели ; Фотогр. Хауърд Олмън ; Консултант на рецептите Катрин Аткинсън ; Консултант Алисън Маклафлин ; Прев. [от англ.] Албена Раленкова . - [София] : Фют, 2016 . - 64 с. : с цв. фотогр. ; 24 см

   Името на прев. отбелязано в изд. каре.

   ISBN 978-619-199-147-1 

  

Сист. No: 96510

- 306 -

Д/087.5:794.5:681.322/У 28ЦБ 114632

Уейнрайт, Макс

   [Двадесет] 20 игри със Скрач / Макс Уейнрайт ; Прев. [от англ.] Антон Татаров ; Дизайн и ил. Дан Нюман, Майк Хенсън . - София : Фют, 2017 (Китай) . - 80 с. : с цв. ил. ; 25 см

   Имената на прев. и ил. са отбелязани на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-199-260-7 

  

Сист. No: 96367

- 307 -

Д/087.5:73/76(031)/Д 34ЦБ II 7272

Дейнс, Кейти

   Изкуството : [Енциклопедия за деца] / Кейти Дейнс ; Ил. Мари-Ив Тремблей ; Прев. [от англ.] Албена Раленкова . - [София] : Фют, 2018 (Китай) . - 12 с. : с цв. ил. и повдигащи се капачета ; 28 см . -  (Сер. Моята първа енциклопедия)

   Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

   ISBN 978-619-199-334-5 

  

Сист. No: 96355

- 308 -

Д/087.5:949.72/Л 17ЦБ 114634

Лалев, Цанко

   Празник на буквите : Велики българи / Цанко Лалев ; Ил. Пламена Тодорова ... [и др.] . - София : Пан, 2018 . - 64 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Имената на ил. отбелязани в изд. каре ; Други ил.: И. Пенчев, Д. Стоянов, Х. Хаджитанев, А. Захариев.

   ISBN 978-954-660-935-9 

  

Сист. No: 96371

- 309 -

Д/087.5:391/С 30ЦБ II 7245

Седлачкова, Яна

   История на модата / Яна Седлачкова ; Ил. Томски & Полански ... [и др.] ; Прев. [от чеш. ] Анжелина Пенчева . - [София] : Фют, 2018 . - 80 с. : с цв. ил. ; 28 см

   Томски & Полански - колективен псевд. на Лукаш Томек и Илона Поланска. - Други ил.: Ян Вайда, Щ. Ленк. - Загл. и на англ. ез.: Fashion history.

   ISBN 978-619-199-324-6 

  

Сист. No: 96139

- 310 -

Д/087.5:372.41/Т 61ЦБ 114699

Ткаченко, Наталия Александровна и др.

   Букварь для малышей : [Раннее обучение чтению : от 2-х лет] / Н. А. Ткаченко, М. П. Тумановская . - Москва : АСТ, 2018 (Россия) . - 128 с. ; 20 см . -  (Сер. Букварь)

   

   ISBN 978-5-17-088396-7 

  

Сист. No: 96442

- 311 -

Д/087.5:51/Х 79ЦБ 114636

Христова, Зорница

   Умножение без уморение : Забавни трикове и математически стратегии / Зорница Христова ; Ил. Миглена Папазова . - 2. изд. . - [София] : Точица, 2018 . - [48] с. : с цв. ил. ; 24 см

   Пълната форма на името на авт. е Зорница Христова Бодакова.

   ISBN 978-619-7172-18-8 

  

Сист. No: 96373

- 312 -

Д/087.5:551.1/.4/Б 70ЦБ 114755

Боун, Емили

   Нашият свят : [Енциклопедия за деца] / Емили Боун ; Ил. Мариана Оклеяк ; Прев. [от англ.] Живко Николчев . - София : Фют, б. г. (Китай) . - 13 с. : с цв. ил. и повдигащи се капачета ; 22х20 см . -  ([Поредица] Откриватели)

   Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

   ISBN 978-619-199-154-9 

  

Сист. No: 96518

География

История

- 313 -

ЧС/908/Н 78ЦБ 114610

Никълсън, Луиз

   Лондон : Пътеводител / Луис Никълсън ; Снимки Алисън Райт ; Прев. [от англ.] Лилия Илиева . - 4. доп. изд. . - София : Егмонт България, 2016 (София : Лито Балкан) . - 271 с. : с цв. ил. ; 21 см . -  (National Geographic пътеводител)

   На кор. отбелязано 3. доп. изд. - Авт. не е отбелязан на кор. ; Възприетата форма на името на авт. е Луиз Никълсън ; Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Съдържа и За авт. и фотогр. - Азб. показалец.

   ISBN 978-954-27-0199-6 

  

Сист. No: 96326

- 314 -

П/947/С 71ЦБ І 12138

Стариков, Николай Викторович и др.

   Россия. Крым. История / Николай Стариков, Дмитрий Беляев . - Санкт Петербург : Питер, 2018 . - 317 с. ; 18 см . -  (Сер. Бестселлеры Николая Старикова)

   Съдържа и Прил.

   ISBN 978-5-4461-0505-2 

  

Сист. No: 96499

- 315 -

П/949.72.042.2/Л 36ЦБ 114633

Москов, Румен

   Делата на Васил Левски : Известни и неизвестни / Румен Москов ; С предг. от авт.  . - София : Даниела Убенова, 2019 . - 320 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-791-276-2 

  

Сист. No: 96368

- 316 -

П/949.72.03/П 13ЦБ 114649

Павлов, Пламен Христов

   Забравеното Средновековие / Пламен Павлов ; С встъп. думи от авт.  . - София : БИ 93, 2019 . - 304 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 284 - 303.

   ISBN 978-619-7496-14-7 

  

Сист. No: 96388

Краезнание

- 317 -

Кр/316.454.5/Д 77, П/316.454.5/Д 77, Ч/316.454.5/Д 77ЦБ 114641

Донев, Дончо Стоянов

   Социална психология на училищното образование / Дончо Донев ; С предг. [от авт.]  . - Ст. Загора : [Акад. изд. Тракийски унив.], 2018 (Ст. Загора : Кота) . - 159 с. ; 24 см

   Изд. на Тракийски унив. Департамент за информ. и повишаване квалификацията на учители. - Библиогр. с. 151 - 159.

   ISBN 978-954-338-147-0 

  

Сист. No: 96375

- 318 -

РМ/355.48(470:560)"1877/1878"/О-78ЦБ II 7287

Освобождение Болгарии - Лики Войны и Памяти  : К 140-летию окончания Русско-турецкой войны 1877 - 1878 гг. : [Альбум] /  Сост., науч. ред. и подбор ил. О. Г. Леонов, Р. Михнева . - Москва : Фонд Русские Витязи, 2018 . - 252 с. : с цв. ил., портр., факс., к. ; 32 см

   Авт. на текста: В. В. Глазков, С. Ю. Копытов, А. А. Литвин, П. Митев, Т. Георгиева, В. Колев. - Изд. на Библ. Науч.-техн. комитет Минобороны России и др. - Библиогр. с. 8

   ISBN 978-5-6040157-4-2 

  

Сист. No: 96503

- 319 -

Ч/376.4/Т 64ЦБ 114654

Тодорова-Маркова, Гергана Бориславова и др.

   Общуване при деца от аутистичния спектър на поведение / Гергана Тодорова-Маркова, Антеа Милър ; С увод  . - Ст. Загора : Литера принт, 2018 . - 192 с. : с цв. ил., диагр., табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 186 - 192.

   ISBN 978-954-487-151-2 

  

Сист. No: 96394

- 320 -

П/886.7-94/Я 51ЦБ 114622

Янакиев, Яков

   Хроники на безвремието / Яков Янакиев . - София : Millenium, 2018 ([София] : Инвестпрес) . - 256 с. : с ил., портр. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-515-452-2 (Милениум)

  

Сист. No: 96349

- 321 -

Кр/371.13/.16/Д 15, П/371.13/.16/Д 15, Ч/371.13/.16/Д 15ЦБ II 7283

Дамянов, Калоян Иванов

   Помощникът на учителя в приобщаващото образование / Калоян Дамянов ; [С предг. от авт.]  . - София : Фабрика за книги, 2019 ([София] : Дайрект сървисиз) . - 178 с. : с ил., табл. ; 29 см

   Фабрика за книги - импринт на БГкнига. - С прил. - Библиогр. с. 174.

   ISBN 978-619-230-077-7 (БГкнига)

  

Сист. No: 96397


 Индекс по АВТОРИ

Авгарски, Георги Иванов 270 
Адамян, Н. А. 24 
Александров, Иван 3 
Александров, Никола 129 
Анастасова, Лилия 247 
Ангелов, Цветан Константинов 270 
Ангелова, Иванка 226 
Ангелова, Радостина А. 174 
Ангелова, Радостина Ангелова 174 
Андерсен, Г. Х. 273 
Андонова, Евелина 16 
Андонова, Евелина Огнянова 16 
Андреева, Мария 270 
Анева, Събина 3 
Анел, Ингрид 297 
Антонов, Александър 136 
Антонов, Александър Атанасов 136 
Антонова, Анета 48 
Апостолова - Лети, Виолета 165 
Апостолова, Божана 175 
Апостолова, Божана Георгиева 175 
Апостолова, Роксандра 268 
Арнолд, Бернд 140 
Атанасов, Атанас 112 
Атанасов, Атанас Маринов 151 
Атанасова, Бистра Николова 70 
Атанасова, Гергана 91 
Атанасова, Гергана Димитрова 91 
Атанасова, Жана 108 321 
Аткинсън, Катрин 305 
Ауер, Хансйорг 140 
Багряна, Елисавета 270 
Баева, Надя 258 
Баева, Надя Димитрова 258 
Базылевич, Т. Ф. 20 
Базылевич, Татьяна Федоровна 20 
Бакаларио, Пиердоменико 287 
Балабанова, Христина 1 
Балабанова, Христина Тодорова 1 
Балдачи, Дейвид 233 
Баленков, Михаил 276 
Балова, Татяна 8 
Балова, Татяна Кузманова 8 
Банаян, Алекс 32 
Банев, Добромир 176 
Бармас, Ерве 140 
Басюбина, Анастасия 281 
Башева, Снежана 115 
Башева, Снежана Александрова 115 
Бейдър, Дъглас 100 
Бел, Виктория 214 
Белинг, Стив 274 
Белчева, Елисавета Любомирова 270 
Беляев, Дмитрий 314 
Бентън, Джим 288 
Берберова, Нина 234 
Берберова, Нина Николаевна 234 
Бержел, Жан Луи 39 
Бернадо, Паулина 269 
Берсенева, Анна 192 
Бикова, Анна 106 
Бикова, Анна Александровна 106 
Бистров, Николай 270 
Благоев, Радослав 91 
Благоев, Радослав Вълчков 91 
Бодакова, Зорница Христова 311 
Божидарова, Ина 167 
Божилов, Венцислав 242 
Бойчев, Г. 39 
Бордела, Матео Дела 140 
Борисова, Екатерина 169 
Борисова, Екатерина Николова 169 
Ботев, Йордан 112 
Боун, Емили 312 
Боянов, Георги 58 
Боянов, Георги Боянов 58 
Боянова, Гергана 55 
Боянова, Гергана Василева 55 
Брансън, Ричард 107 
Братанов, Емил 154 
Братья Гримм 272 273 
Браун, Берта 135 
Браунли, Стефани 289 
Бредбъри, Рей 235 
Бродуей, Алис 236 
Брукс, Бен 275 
Бузов, Вихрен 9 
Бузов, Вихрен Янакиев 9 
Булгаков, Михаил 207 
Булгаков, Михаил Афанасьевич 207 
Буржоа, Полет 290 
Бута, Филип 138 
Буфле, Жоаким 237 
Бъчваров, Крум 180 235 
Бъчваров, Крум Ернeстов 180 
Бъчваров, Крум Ернстов 235 
Вайда, Ян 309 
Ванчева, Василка 285 
Василев, Богдан 276 
Василева, Иглика 243 
Василева, Иглика Илиева 243 
Васичкин, В. И. 128 
Васичкин, Владимир Иванович 128 
Вегис, Лаура 290 
Велев, Венцислав 3 
Велинов, Любен 83 84 85 
Велинов, Любен Стоянов 83 84 85 
Величкова, Галина 260 
Величкова, Галина Веселинова 260 
Велчев, Камен 32 
Велчев, Камен Петков 32 
Вернет Гаргайо, Хуан 269 
Веселинов, Ленко 100 
Виденова, Елка 195 196 
Виденова, Елка Йорданова 195 196 
Видмер, Урс 210 
Вилгусова, Хедвика 273 
Винацер, Джовани Батиста 140 
Винклер, Йозеф 211 
Владимиров, И. Ю. 24 
Владимиров, Иван 57 90 
Власова, А. В. 24 
Воденски, Петър 97 
Воденски, Петър Георгиев 97 
Воев, Димитър 154 
Воев, Димитър Павлов 154 
Вълков, Петко 114 
Вълков, Петко Илиев 114 
Вълчанова, Ина 159 
Върчу, Дорийн 13 16 
Въчков, Александър 171 
Въчков, Александър Петров 171 
Габе, Дора 277 
Габе, Дора Петрова 270 277 
Габровска, Дори 257 
Габровска, Дори Генадиева 257 
Гавраилов, Гавраил 98 
Гайдаров, Павел 72 
Гайдаров, Павел Тодоров 72 
Гайего Гарсия, Лаура 278 
Гайего, Лаура 278 
Галь, Нора 295 
Ганьон, Селест 290 
Гарднър, Ърл Стенли 247 
Генчева, Цветана 182 183 185 186 
Генчева, Цветана Тодорова 182 183 185 186 
Генчева, Юлиана 12 
Георгиев, Александър 74 
Георгиев, Александър Георгиев 74 
Георгиев, Асен 250 
Георгиев, Асен Георгиев 250 
Георгиев, Георги 54 
Георгиев, Емил 48 
Георгиев, Лъчезар 2 160 164 
Георгиев, Лъчезар Георгиев 2 160 164 
Георгиева, Бистра 107 
Георгиева, Бистра Стоянова 107 
Георгиева, Катя 184 
Георгиева, Катя Димитрова 184 
Георгиева, Кристина 225 
Георгиева, Кристина Николаева 225 
Георгиева, Мариета 129 
Георгиева, Мариета Петрова 129 
Георгиева, Стела Валериева 2 
Георгиева, Тина 99 318 
Георгиева, Тодорка 3 
Герджиков, Огнян 48 
Герджиков, Огнян Стефанов 48 
Германов, Владимир 194 
Германов, Владимир Милчев 194 
Гинев, Марин 104 105 
Гинев, Марин Иванов 104 105 
Гиппенрейтер, Юлия Борисовна 18 
Глазков, В. В. 99 318 
Глозман, Ж. М. 126 
Голева, Поля 48 75 
Голева, Поля Неделчева 75 
Големанова, Силвия 181 
Гомбаш, Естер Снежана 14 
Гоня, Алесандро 140 
Горанова, Илияна 3 
Гоф, Джулиан 279 
Грациани, Яник 140 
Грекова, Зорница Емилова 54 
Григоров, Григор 48 
Григорова, Ася 106 256 
Григорова, Ася Иванова 106 256 
Григорова, Роза 194 
Григорова, Роза Тодорова 194 
Гримм, Вильгельм 272 
Гримм, Якоб 272 
Гроздински, Николай Лъчезаров 153 
Грозни, Николай 153 
Гросекетлер, Фридерике 297 
Гуламали, Петя 279 
Гулевич, О. А. 24 
Гълъбов, Марин 116 
Гълъбов, Марин Иванов 116 
Дамянов, Калоян 108 321 
Дамянов, Калоян Иванов 108 321 
Дейнс, Кейти 307 
Дейчева, Йорданка 121 
Делински, Барбара 178 
Демил, Нелсън 180 
Демирева, Мария Петрова 288 
Денчев, Стоян Георгиев 117 
Дерменджиев, Иван Славов 76 
Дерменджиев, Христо 226 
Джеймс, Джули 238 
Дженингс, Шарън 290 
Джепсън, Тим 313 
Джеров, Александър 68 
Джеров, Александър Асенов 68 
Джесън, Лин Лилард 111 
Джефри, Сийн 290 
Джордани, Маурицио 140 
Джубран, Джубран Халил 239 
Джубран, Халил 239 
Джубран, Халил Джубран 239 
Джул, Карин 299 
Джул, Торбен 299 
Дзанола - Маноло, Маурицио 140 
Диков, Люб. 36 37 
Диков, Любен 38 
Диков, Любен Ангелов 36 37 38 
Димитров, Димитър 110 
Димитров, Димитър Благоев 110 
Димитрова, Ангелина 278 
Димитрова, Ангелина Василева 278 
Димитрова, Галина 215 216 
Димитрова, Галина Иванова 215 216 
Димитрова, Деница 3 
Димитрова-Минева, Евгения 111 
Димова, Ана 218 
Димова, Ана Стоева 218 
Димчева, Кристиана 3 
Динкова, Милена 17 
Добрев, Б. Н. 161 162 
Добрев, Богомил Николаев 161 162 
Добрева, Росица 3 
Добреньков, В. И. 92 
Добреньков, Владимир Иванович 92 
Довлатов, Сергей 203 
Довлатов, Сергей Донатович 203 
Донев, Дончо 95 317 
Донев, Дончо Стоянов 95 317 
Донцова, Дарья 204 212 213 
Донцова, Дарья Аркадьевна 204 212 213 
Дончева, Благовеста 217 
Драганов, Александър 274 
Драганов, Александър Иванов 274 
Драгов, Константин 35 
Драголова, Лена 112 
Драгостинова, Мила 193 
Дулев, Цанко Лалев 308 
Дулева, В. 130 
Дулева, Веселка 130 
Дуно, Бейнса 12 
Дурчок, Марион 297 
Дъглас-Клои, Нийл 239 
Дънов, Петър 5 12 
Дънов, Петър Константинов 5 12 
Дюлгерова, Илка 10 
Еберт, Курт 57 
Еленков, Александър 53 
Еленков, Александър Еленков 53 
Емельянова, М. А. 24 
Енрич, Дейвид 109 
Енчева, Мануела 3 
Енчева, Мануела Димова 3 
Енчева, Марина 117 
Енчева, Марина Енчева 117 
Еремина, Л. 298 
Ефрон, Нора 189 
Ефтимова, Събина 3 
Жеков, Божидар (Буж) 163 
Замлан, Мануела 214 
Замфирова, Виолета 122 123 124 125 
Замфирова, Виолета Найденова 122 123 124 125 
Зарков, Владимир 249 251 
Зарков, Владимир Владимиров 249 251 
Захариев, Александър 308 
Захариева, Дария 169 
Заходер, Борис Владимирович 298 
Звездев, Иван 113 
Звездев, Иван Димитров 113 
Зигрист, Щефан 140 
Зиновиева, Дарина 60 
Зиновиева, Дарина Пеева 60 
Златанов, Благовест 297 
Златанова, Анна 21 
Иванов, В. Д. 24 
Иванов, Димитри 241 
Иванов, Димитри Константинов 241 
Иванов, Никола Костадинов 152 
Иванов, Светослав 107 
Иванова, Калина 3 
Иванова, Красимира Средкова 49 
Иванова, Л. А. 120 
Иванова, Мила 67 
Иванова, Огняна 153 199 
Иванова, Огняна Начева 153 199 
Иванова, Татяна 7 
Иванова, Татяна Симеонова 7 
Игнатова, Ваня 3 
Илиев, Веселин 47 
Илиев, Веселин Томов 47 
Илиев, Илия 139 
Илиев, Илия Георгиев 139 
Илиев, Стефан 141 
Илиева, Ваня 277 
Илиева, Веселина 237 
Илиева, Веселина Георгиева 237 
Илиева, Лили 296 
Илиева, Лили Христова 296 
Илиева, Лилия 313 
Инаят Хан, Хазрат 6 
Ингпен, Роберт 285 
Исаев, Младен Младенов 270 
Йетс, Саймън 140 
Йонкова, Красимира 95 317 
Йосифова, Таня 66 
Каббе, Георги 57 
Кавалджиева, Калина 115 
Кавалджиева, Калина Христова 115 
Кайл, Сюзън 186 
Калайджиев, Ангел 57 66 
Калви, Лука 140 
Камарашева, Люба 139 
Каменова, Габриела 283 
Каменова, Габриела Цветанова 283 
Каменова, Десислава 165 
Каменова, Цветана 48 
Кампос, Кристина 240 
Канатова-Бучкова, Веселина 59 
Канатова-Бучкова, Веселина Лъчезарова 59 
Канети, Елиас 96 
Кантини, Барбара 291 
Капоти, Труман 241 
Кара, Ирена 156 
Карабели, Франческа 305 
Караганова, Е. 298 
Каракашев, Веселин 41 
Каракашев, Веселин Манолов 41 
Караманев, Георги 171 
Караниколов, Любен 57 
Карасимеонов, Георги 40 
Карасимеонов, Георги Матеев 40 
Карастойчева, Емилия 289 
Карастойчева, Емилия Станимирова 289 
Кард, Орсън Скот 190 
Карин & Торбен Джул 299 
Карнеги, Дейл 23 
Карнеги, Дороти 23 
Касабова, Камелия 48 69 
Касабова, Камелия Методиева 69 
Кацарска, Венетка 103 319 
Кацарска, Милена 217 
Кацарска, Милена Ангелова 217 
Кацарски, Александър 48 57 
Кейн, Бен 242 
Кид, Сю Монк 193 
Кидби, Пол 249 
Киселева, Е. Д. 301 302 303 
Китанова, Дафина Янкова 261 
Китипова, Мариана 240 
Китипова, Мариана Георгиева 240 
Клавел, Джеймс 215 216 
Кларк, Бренда 290 
Кобуш, Йост 140 
Коева, Мария 239 
Коева, Мария Христова 239 
Кожухаров, Александър 38 
Кожухаров, Александър Георгиев 38 
Кожухаров, Кънчо 141 
Кожухаров, Кънчо Иванов 141 
Козлов, С. 298 
Коларов, Асен Петков 270 
Колдуел, Томи 140 
Колев, Георги 88 
Колев, Никола Тодоров 66 
Колев, Николай 66 
Колев, Тенчо 39 
Колер, Игор 140 
Колоди, Карло 280 
Константинов, Владимир 97 
Константинов, Владимир Василев 97 
Конъли, Майкъл 217 
Копралев, Илия 112 
Копринаров, Лазар 114 
Копринаров, Лазар Георгиев 114 
Коптева, Марина 140 
Копытов, С. Ю. 99 318 
Коркин, В. 298 
Корнезов, Любен 48 
Коровкин, С. Ю. 24 
Королева, И. 120 
Королева, Инна Васильевна 120 
Корън, Марк 290 
Костов, Димитър 76 
Костов, Димитър Илиев 76 
Костова-Върлакова, Велимира 140 
Костова-Върлакова, Велимира Костадинова 140 
Котов, А. А. 24 
Котова, Т. Н. 24 
Котовска, Ирина 281 
Коцев, Бойко 99 318 
Кочева, Видка Николова 150 
Кошеленко, Юрий 140 
Кравченко, А. И. 92 
Кравченко, Ю. Е. 24 25 
Кравченко, Юнна Евгеньевна 25 
Крамър, Якоб 299 
Краузе, Елена 86 
Крауч, Колин 110 
Кристиан Тал Шалер със сътрудничеството на Джоан Рейзанамахи 119 
Кръстев, Александър 108 321 
Кръстева, Невяна 61 
Кръстева, Невяна Стефанова 52 61 
Кръстева, Олга 166 
Кръстева, Олга Стефанова 166 
Кубик, Вили 104 105 
Кувалдина, М. Б. 24 
Кудашева, Р. 298 
Кудрнова, Милада 273 
Кузманова, Елисавета 96 
Кузманова, Елисавета Тодорова 96 
Кузьмин, Л., А. 23 
Кузьмина, Л. А. 23 
Куманова, Александра Венкова 117 
Кунева, Росица 111 
Кунчева, Веселка 167 
Курпатов, Андрей 132 
Курпатов, Андрей Владимирович 132 
Курчатова, Галина 178 
Курчатова, Галина М. 178 
Кутева, Диана 187 188 
Кутева, Диана Янакиева 187 188 
Къндева, Емилия 53 
Къндева-Спиридонова, Емилия Василева 53 
Кънингам, Майкъл 243 
Къслър, Клайв 244 
Лазаров, Кино 44 48 53 57 59 77 
Лазаров, Кино Давидов 44 53 59 77 
Лазарова, Добринка 214 
Лазарова, Добринка Йовчева 214 
Лакова, Лиляна 189 
Лакова, Цветелина 133 
Лакова, Цветелина Лакова 133 
Лалев, Цанко 308 
Лама, Давид 140 
Ламбев, Иван 129 
Ланджев, Борис 66 
Ландлес, Питър 121 
Лапена, Шари 245 
Ларкер, Якопо 140 
Латева, Екатерина 290 
Латева, Екатерина Иванова 290 
Лебедова, Румяна 3 
Леви, Йосиф Нисим 215 216 
Левшинов, Андрей 8 
Левшинов, Андрей Алексеевич 8 
Ленд, Хубавена 109 
Ленк, Щепан 309 
Леонов, О. Г. 99 318 
Леонов, Олег 99 318 
Ли Хонгджъ 34 
Ливингстън, Колийн 156 
Лий, Джон 290 
Лий, Линда Франсис 201 
Лийк, Кейт 304 
Лийминг, Линда 205 
Лилард, Пола Полк 111 
Лима, Едуардо 226 
Лин, Дениз 7 
Литвин, А. А. 99 318 
Ловшин, Полона 293 294 
Лозанова, Зорница 30 
Лоренцини, Карло 280 
Лоуел, Елизабет 179 
Лоуъл, Елизабет 179 
Лу, Мари 246 
Льогардиние, Жил 197 202 
Люсин, Д. В. 24 
Маданска, Нели 70 78 
Маданска, Нели Димитрова 70 78 
Мазо, Пиер 140 
Макаров, А. А. 99 318 
Макбейн, Ед 247 
Макдоналд, Рос 247 
Макитайър, Саша 290 
Маклафлин, Алисън 305 
Маклейн, Сара 198 
Максуел, Ан 179 
Макфейдън, Коуди 248 
Макюън, Иън 199 
Макюън, Йън 199 
Мангачев, Иван 73 
Мангачев, Иван Петков 73 
Мандель, Б. Р. 26 
Мандель, Борис Рувимович 26 
Манева, Веселина 57 
Манушева, Ирина 15 
Манушева, Ирина Борисова 15 292 
Манчев, Иван 130 
Мариахер, Хайнц 140 
Маринина, Александра 208 209 
Маринина, Александра Борисовна 208 209 
Маринов, Атанас 151 
Маринова, Бисерка 87 
Маринова, Бисерка Тодорова 87 
Маринова, Емилия 29 
Маринова, Емилия Василева 29 
Марков, Георги 168 
Марков, Георги Иванов 168 
Марков, Методи 48 
Марченко, Ф. О. 22 
Марченко, Федор Олегович 22 
Матеева, Екатерина 57 66 
Матеева-Стоянова, Екатерина Илиева 57 66 
Матюс, Андрю 21 
Маховская, О. И. 22 
Маховская, Ольга Ивановна 22 
Менасе, Роберт 218 
Меснер, Райнхолд 140 
Мизов, Максим 29 
Мизов, Максим Николаев 29 
Миланова, Милена 3 
Милее, Ерика 76 
Миленкович, Надежда 45 
Милованов, Кругер 56 
Милованов, Кругер Стоянов 56 
Милър, Антеа 103 319 
Милър, Кенет 247 
Мина, Мирафора 226 
Мингов, Емил 48 
Мингова, Анелия 48 
Миндов, Борис 247 
Миндов, Борис Иванов 247 
Минев, Димитър 3 
Минев, Петко 79 
Минев, Петко Иванов 79 
Миронова, Златка 219 
Митев, Пламен 99 318 
Михайлова, Неза 259 
Михайлова, Неза Петрова 259 
Михнева, Р. 99 318 
Михнева, Румяна 99 318 
Михов, Михаил 98 
Мичев, Мирослав 165 
Мичева, Паулина 239 
Мичева, Паулина Стойчева 239 
Младенов, Чавдар 112 
Младенова, Ани 201 
Младенова, Деница 3 
Морисън, Бойд 244 
Мориц, Юнна 298 
Моро, Симоне 140 
Москов, Румен 315 
Мръчков, Васил 48 71 
Мръчков, Васил Желязков 71 
Мурдаров, Владко 210 211 230 231 232 
Мурдаров, Владко Данаилов 210 211 230 231 232 
Мусави, Сейед Хосейн 47 
Мъри, Тамсин 292 
Мюлър, Уейн 15 
Найденов, Борислав 83 84 85 
Найденов, Борислав Иванов 83 84 85 
Недялков, Данаил 170 
Недялкова, Даниела 3 
Нейова, Милена 137 
Ненова, Виолета 51 238 
Ненова, Виолета Ненчева 51 238 
Непо, Марк 15 
Нерезов, Тотю 157 
Нес, Патрик 219 
Николаева, Весела 98 
Николаева, Радост 154 
Николик, Виолета 290 
Николов, Георги Николов 164 
Николов, Любомир 293 294 
Николов, Любомир Славов 293 294 
Николов, Румен 42 
Николов, Румен Стефанов 42 
Николова, Бистра 70 78 
Николова, Видка 150 
Николова, Вяра 117 
Николова, Росица 263 
Николова, Росица Николова 263 
Николова, Светлана 13 
Николова, Светлана Михайлова 13 
Николчев, Живко 312 
Никълсън, Луиз 313 
Никълсън, Луис 313 
Нихат, Сезер 3 
Ничева-Карастойчева, Емилия 289 
Новкиришка-Стоянова, Малина 57 66 
Носов, Николай 282 
Носов, Николай Николаевич 282 
Нуровой, Н. 272 
Нушев, Цветолюб 177 
Нушев, Цветолюб Христов 177 
Нюман, Дан 306 
Овсянникова, В. В. 24 
Оклеяк, Мариана 312 
Олмън, Хауърд 305 
Ондра, Адам 140 
Опров, Кръстьо 112 
Орбецова, Връбка 122 123 124 125 
Орбецова, Връбка Цекова 122 123 124 125 
Ортега-и-Гасет, Хосе 114 
Павлов, Пламен 316 
Павлов, Пламен Христов 316 
Павлова, Елена 264 
Павлова, Елена Павлова 264 
Палма, Фабио 140 
Палмър, Даяна 186 
Пантев, Андрей 47 
Пантев, Андрей Лазаров 47 
Пантелеева, Анета 284 
Пантелеева, Анета Димитрова 284 
Папазова, Миглена 311 
Папазова, Миглена Боянова 311 
Парфенова, Ирина Ивановна 300 
Паскалева, Олга 268 
Паскалева, Олга Венелинова 268 
Паспалеева, Веса Владимирова 270 
Патерсън, Джеймс 187 188 
Пеев, Константин 29 
Пеева, Пламена 276 
Пенман, Робърт 290 
Пенчев, Георги 57 66 
Пенчев, Исай Пенчев 308 
Пенчева, Анжелина 309 
Пенчева, Анжелина Христова 309 
Перлото, Франко 140 
Петкова, Ина Божидарова 167 
Петров, Боян Петров 140 
Петров, Васил 88 
Петров, Васил Крумов 88 
Петров, Владимир 48 57 
Петров, Петър 43 
Петров, Петър Стефанов 43 
Петрова, Вера 291 
Петрова, Вера Върбанова 291 
Петрова, Ива 52 
Петрова, Юлиана 198 
Печенкова, Е. В. 24 
Пиана, Матео 287 
Пивоварова, Ирина Михайловна 298 
Пляцковский, М. 298 
Пол, Даниела 297 
Поланска, Илона 309 
Полеганов, Владимир 155 
Полеганов, Владимир Христов 155 
Полик, Джонатан 10 
Полякова, Татьяна 220 221 222 223 
Полякова, Татьяна Викторовна 220 221 222 223 
Попова, Валентина 66 73 
Попова, Валентина Методиева 73 
Попова, Кремена Кирилова 160 
Попова, Милена 241 
Порджис, Лари 313 
Пратчет, Тери 249 
Презел, Марко 140 
Престън, Дъглас 250 
Причард, Пол 140 
Пронзини, Бил 247 
Пухер, Маркус 140 
Рабансер, Иво 140 
Раганович, Марек 140 
Раданова, Нели Николова 287 
Радев, Димитър 93 
Радев, Димитър Радев 93 
Радев, Никола 152 
Разцветников, Aсен 270 
Райкова, Деница 206 
Райкова, Диана 286 
Райкова, Диана Христова 286 
Раймундов, Петър 62 
Раймундов, Петър Илиев 62 
Райнер, Анджелика 140 
Райс, Азора 30 
Райт, Алисън 313 
Раленкова, Албена 305 307 
Раленкова, Албена Василева 305 307 
Ралчевски, Мартин 169 
Ралчевски, Мартин Атанасов 169 
Рандъл, Том 140 
Рачев, Филип 66 
Ребеловски, Дензъл 170 
Рейзанамахи, Джоан 119 
Реситас, Лин-Дженет 133 
Рийв, Филип 224 
Роб, Петр 273 
Робъртс, Нора 183 
Роглер, Улрике 297 
Рот, Вероника 225 
Роулинг, Дж. К. 226 
Роулинг, Джоан Катлин 226 
Рудел, Ханс-Улрих 100 
Русев, Богдан 245 246 
Русев, Богдан Бориславов 245 246 
Русева, Грозда 179 
Русинова, Евгения 3 
Сабо, Юдит 14 
Савова, Силвия 127 
Савова, Юлия 3 
Сакра, Агнйешка 271 
Саксида, Игор 293 294 
Салватера, Ермано 140 
Сапгир, Генрих 298 
Сарандев, Иван Атанасов 277 
Сарафян, Виктория Степан 131 
Саутърн, Шели 290 
Седлачкова, Яна 309 
Семов, Атанас 54 
Семов, Атанас Марков 54 
Сент-Экзюпери, Антуан де 295 
Сенющенков, С. П. 24 
Сербезова, Стоянка Минчева 193 
Сербезова-Леви, Стоянка 193 
Сербезова-Леви, Стоянка Минчева 193 
Сергеева, Оксана 31 
Серкин, В. П. 27 
Серкин, Владимир Павлович 27 
Сивов, Коста 224 248 
Сивов, Коста Атанасов 224 248 
Силвърбърг, Робърт 194 
Симеонов, Михаил 158 
Симеонов, Михаил Ангелов 158 
Синкнер, Алис 290 
Сиракова, Ина 236 
Сиракова, Ина Антонова 236 
Сисик, Джелена 290 
Скалзи, Джон 251 
Скалзи, Джон Майкъл 251 
Скварк, Дорота 271 
Скворцов, А. А. 24 
Славова, Мария 88 
Славова, Мария Гаврилова 88 
Славчев, Светослав 171 
Славчев, Светослав Дончев 171 
Смит, Елинор 252 
Смолички, Павел 80 
Смолички, Павел Петров 80 
Сойка, Мачей 271 
Соколов, Николай 270 
Соколова, Пепа 119 
Соколова, Пепа Борисова 119 
Солженицын, Александр 200 
Солженицын, Александр Исаевич 200 
Сотирова, Десислава 205 
Сотирова, Десислава Илиева 205 
Сотников, Владимир 192 
Сотников, Владимир Михайлович 192 
Сотникова, Татьяна Александровна 192 
Сотомейър, Крис 274 
Спасов, Спас 270 
Спасова, Маргарита 33 
Спасова, Маргарита Емилова 33 
Спиридонов, В. Ф. 24 
Спиридонова, Юлия 112 
Спит, Сюзън Елоиз 186 
Средкова, Красимира 49 
Стайков, Владимир 3 
Стариков, Николай 94 314 
Стариков, Николай Викторович 94 314 
Старирадева, Василена 191 
Старирадева, Василена Георгиева 191 
Статева, Йорданка Йосифова 89 
Стейн, Даян 33 
Стефанов, Борислав 275 
Стефанов, Стефан 48 
Стийл, Даниел 227 253 
Стоилов, Антони 172 
Стоилова, Пепа 254 
Стоилова, Пепа Стоилова 254 
Стоименов, Милко 233 
Стоименов, Милко Христов 233 
Стойкова, Жанета 95 103 317 319 
Стойнов, Александър 50 63 
Стойнов, Александър Иванов 50 63 
Стойчев, Георги 215 216 
Стойчев, Красен 66 
Стойчев, Стамен 187 188 
Стойчев, Стамен Димов 187 188 
Стоуел, Луи 304 
Стоун, Джошуа Дейвид 11 
Стоянов, Венцислав 57 
Стоянов, Димитър 308 
Стоянов, Евгени 64 
Стоянов, Евгени Борисов 64 
Стоянов, Стоян 101 
Стоянов, Стоян Илиев 101 
Стоянова, Десислава 270 
Стоянова, Десислава Василева 270 
Стоянова, Наташа 135 
Стоянова, Цветана 6 
Стоянова, Цветана Николова 6 
Стубел, Йордан 270 
Стшешевска, Арлета 271 
Сукарева, Златка 48 66 
Сысоева, Т. А. 24 
Таков, Кристиан 48 
Тал Шалер, Кристиан 119 
Таммаро, Анна Мария 117 
Танева, Александра Антонова 277 
Тасев, Симеон 57 65 
Тасев, Симеон Владимиров 65 
Татаров, Антон 306 
Татаров, Антон Златаров 306 
Ташев, Росен 39 
Ташев, Росен Владимиров 39 
Ташева, Снежана 163 
Тенев, Веселин Стойчев 154 
Тенев, Георги Тенев 168 
Тил, Йохен 284 
Тимофеевский, А. 298 
Ткаченко, Н. А. 310 
Ткаченко, Наталия Александровна 310 
Ткаченко, Т. А. 102 
Ткаченко, Татьяна Александровна 102 
Тодоров, Николай 3 171 
Тодорова, Велина 66 
Тодорова, Елена 81 
Тодорова, Елена Павлова 81 
Тодорова, Пламена 308 
Тодорова, Ростислава 134 
Тодорова, Ростислава Георгиева 134 
Тодорова-Маркова, Гергана 103 319 
Тодорова-Маркова, Гергана Бориславова 103 319 
Токмакова, Ирина Петровна 298 
Токушев, Димитър 57 
Томас, Лоуел 23 
Томашевски - Йети, Марчин 140 
Томек, Лукаш 309 
Томов, Добромир 161 162 
Томова, Тодорка 177 
Томова, Тодорка Милчова 177 
Томова-Куцарова, Олга 75 
Томова-Куцарова, Олга Николаева 75 
Томски & Полански 309 
Тондини, Никола 140 
Тошева, Анета 197 202 
Тошева, Анета Илиева 197 202 
Тремблей, Мари-Ив 307 
Трентъм, Лора 254 
Трийт, Лорънс 247 
Тромсдорф, Кристиан 140 
Трубицыных, Владимир 102 
Трубицыных, Юлия 102 
Тумановская, М. П. 310 
Тумановская, Мария Петровна 310 
Тумио, Ан 255 
Туртуриков, Иван 215 216 
Тусвалднер, Вернер 285 
Убенов, Цветан 11 
Убенов, Цветан Ангелов 11 
Уейнрайт, Макс 306 
Уинтър, Куинтън 275 
Уитли, Абигейл 305 
Улицка, Людмила 256 
Улицка, Людмила Евгениевна 256 
Улсон, Кристина 286 
Уолш, Роузи 257 
Устинова, Татьяна 228 229 
Устинова, Татяна Виталиевна 228 229 
Уточник, И. С. 24 
Учкунова, Инна 4 
Учкунова, Инна Василева 4 
Фалдбакен, Кнут 191 
Фаликман, М. В. 24 
Фам, Кои 274 
Фаулър, Мик 140 
Фаулър, Терез Ан 258 
Фийлд, Джим 279 
Филипини, Сандро 140 
Филипова, Видка 157 
Финдли, Хейзъл 140 
Финли, Марк 121 
Фирсов, М. В. 19 
Фирсов, Михаил Васильевич 19 
Фокин, В. А. 28 
Фокин, Владимир Алексеевич 28 
Фокс, Джефри Дж. 51 
Фридъл, Петер 297 
Фрийман, Брайън Джеймс 264 
Фрост, Кизая 259 
Функ, Хилтруд 120 
Фучикова, Рената 273 
Фьогел, Щефан 230 231 
Хаджитанев, Христо 308 
Хайт, Аркадий 298 
Харви, Катрин 181 
Харви, Кетрин 181 
Хауингтън, Линда 182 184 185 
Хауърд, Линда 182 184 185 
Хенсън, Майк 306 
Херцхоф, Сара 297 
Хикъм, Омър 260 
Хилтън, Л. С. 261 
Хилтън, Лиза 261 
Хилтън, Лиса 261 
Хоан, Хелън 262 
Холдинг, Лео 140 
Холцкнехт, Адам 140 
Хонълд, Алекс 140 
Хоук, Колийн 206 
Христев, Христо Илков 54 
Христов, Веселин 57 
Христов, Методи 270 
Христов, Радослав 244 
Христова, Зорница 311 
Христова, Станка 29 
Хрусанов, Дончо 76 
Хрусанов, Дончо Гаврилов 76 
Хубер, Томас 140 
Хувър, Колийн 195 196 
Хънтър, Еван 247 
Цангерл, Барбара 140 
Цанев, Панайот 270 
Цанкова, Цанка 48 57 66 
Цапф 284 
Цветанска, Искра 3 
Ценкова, Ирина 262 
Ценкова, Ирина Стефанова 262 
Ценова, Антония 280 
Цирульников, Анатолий 46 
Цирульников, Анатолий Маркович 46 
Цонева, Белла 234 
Цонева, Белла Христова 234 
Цончев, Дончо Стефанов 152 
Чайлд, Линкълн 250 
Чандлър, Реймънд Торнтън 247 
Чебени, Валентина 263 
Чейс, Памела Луиз 10 
Чернев, Силви 82 
Чернев, Силви Василев 82 
Четвериков, А. А. 24 
Чижикова, В. 282 
Чизмар, Ричард 264 
Чизмарова, Елена 227 253 
Чинова, Маргарита 67 
Чинова, Маргарита Иванова 67 
Чиостри, Карло 280 
Чолаков, Любомир 252 
Чорбаджийски, Мартин 177 
Чушкова, Виолета 190 
Шабалина, Т. А. 24 
Шалко, Давид 232 
Шапиро, Б. Ю. 19 
Шапиро, Борис Юрьевич 19 
Шепърд, Меган 296 
Шийрън, Ед 138 
Шишков, Таньо 130 
Шри Шри Рави Шанкар 35 
Шуинар, Ивон 140 
Шумакова, Весела 255 
Шумакова, Весела Генова 255 
Щройферт, Сабине 297 
Щуфлесер, Егон 140 
Юрукова, Василка 131 
Янакиев, Яков 173 320 
Янева-Китанова, Дафина 261 
Янева-Китанова, Дафина Янкова 261 
Янкова, Зиновия 168 
Янкова, Радостина Георгиева 45 
Янн, П. 120 
Янн, Петер Антон 120 
... [et al.] 145 148 149 
... [и др.] 54 171 215 216 271 273 290 297 308 309 
Altmuller, Karl 267 
Bartoli y Eckert, Petra 146 
Beinsa Duno 12 
Betz, Julika 142 
Billina, Anneli 142 
Boggio, Sue 266 
Breisameter, Anna 143 
Breitsameter, Anna 145 148 149 
Browne, Hablot K. 265 
Defoe, Daniel 267 
Dickens, Charles 265 
Dikaia, Alexandra 106 
Galloway, Helen 144 
Hila, Anna 148 149 
Kirschtein, Veronika 143 
Lill, Klaus 145 149 
Pearl, Mare 266 
Peters, Luise 148 
Preston, Peter 265 
Seuthe, Christiane 143 145 148 149 
Thomasen, Margarethe 145 149 
Zivkovic, Dobroslav Bob 45 
Энтин, Ю. 298 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Административен процес 44 
Административно право и административен процес 77 
Административно право на Република България 76 
Административнопроцесуалният кодекс 88 
Актуални проблеми на гражданското, търговското и семейното право 66 
Армията и вътрешнополитическият конфликт в България 1941 - 1944 42 
Астральное тело холостяка 204 
Африканската бяла кралица 214 
Батман. Нощният хищник 246 
Без Хоуп 195 
Библия 299 
Бог обича шегата 35 
Божествени предписания 16 
Большой справочник по массажу 128 
Букварь 102 
Букварь для малышей 310 
Българо-иранци или ирано-българи 47 
Были 90-х 208 209 
В градините на любовта 239 
Вангелия 192 
Введение в общую психологию 18 
Верхом на "Титанике" 212 
Вещните сервитутни права 55 
Вещно право 58 68 
Виенски апартамент 174 
Витя Малеев в школе и дома 282 
Вихрушка 215 216 
Власть 94 
Големият лош вълк 187 
Градината на феите 252 
Гражданската и административната отговорност в здравеопазването 75 
Граждански законник за Германската империя 38 
Гражданският иск в наказателния процес 80 
Граници на договорната и деликтната отговорност 72 
Грей Кели 135 
Грешно по правилния начин 289 
Групата от Ада 163 
Да изгубиш Хоуп 196 
Двойката от съседната къща 245 
Деконструкцията на Томас С. 155 
Делата на Васил Левски 315 
Деликтната отговорност 65 
Денят, в който зарязах всичко 255 
Дети и телевидение 22 
Дети с нарушениями слуха 120 
Детска добрина 269 
Джобни истории на път към океана 160 
Джуан Фалун 34 
Джуджовци и великанчета: Големи събития 271 
Дискусионни тези в административното право и процес 60 
Дни на промени 183 
Докато не те целунах 254 
Дружествени спорове и съдебни производства по Закона за търговския регистър 78 
Душа 169 
Дюймовочка и другие сказки 273 
Европейски хоризонти: Библиотеките между буквите и бинарния код 3 
Ед Шийрън. Пътуване в образи 138 
Енциклопедия на духовния път 11 
Енциклопедия по интегративна медицина 122 123 124 125 
Етажна собственост 87 
Железния човек: Нашествието на звездните фантоми 274 
Желязната жена 234 
Живот без алергии? Мисията възможна 131 
Жития на безделници и пропаднали мистици 153 
За двете риби и петте хляба 12 
Забравеното Средновековие 316 
Завръщането на Албърт у дома 260 
Завръщането на визона 175 
Заек и мечка: Вредител в нашата обител 279 
Закрила на акционерите в обикновено и публично акционерно дружество 69 
Заповедно производство 82 
Звезди 181 
Звездните рецепти на десетилетието 113 
Здраве и добър живот 121 
Земеделският кооперативизъм в България 1900 - 1923 43 
Играта на Ендър 190 
Игрови подходи в обучението по информационна грамотност 117 
Изкуството 307 
Иконната перспектива 134 
Индор и Братството на Почти Пълната луна 161 
Индор и Сянката на Страданието 162 
Инспектор Стрезов се завръща 171 
Истории за деца, които смеят да бъдат различни 275 
История на модата 309 
Как да бъда як 276 
Как да станете суперзвезда в маркетинга 51 
Как да чувате вашите ангели 13 
Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей 23 
Как най-успешно да (не) провалим детето си 45 
Как открих наивността си 107 
Как победить панические атаки, ВСД и невроз 132 
Как работи животът 21 
Каменните ангели 286 
Каменните мостове в България, XV - XX век 136 
Карма 8 
Книга за мечтатели 2 4 
Книга за пробуждане 15 
Книгата за изкуството 139 
Когато бях малка 277 
Когато имаш нужда от приятел 284 
Когнитивная психология 24 
Колапс 251 
Колобок 281 
Коментар на Административнопроцесуалния кодекс 53 
Композиция на книгата 2 
Курс по българско гражданско право 36 37 
Лимонов сладкиш с маково семе 240 
Лисабонската наследница 164 
Ловецът на глави 250 
Логопедия 86 
Лондон 313 
Лукиана 165 
Лукреция Борджия 237 
Любов до синьо 176 
Любовта - какво не знаем за нея 17 
Маджипур 194 
Майстори на криминалния разказ 247 
Маленький Принц 295 
Малки рецепти от големи готвачи 130 
Малое собрание сочинений 200 
Маркетинг по време на рецесия 61 
Маси и власт 96 
Мастило 236 
Мери, Мери 188 
Местните власти и регионалната политика 112 
Метаболитният план 133 
Мистерията и благословията да си жена 7 
Мистични медитации 6 
Молитвата [-] връзка с Невидимия свят 5 
Монтесори от самото начало 111 
Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество 29 
Морско посредничество в международното частно право 90 
Мортина и омразният братовчед 291 
Морфий 207 
Моят дядо 294 
Моята баба 293 
Мракът шепне 264 
Мрачните красавци 296 
Мрежата на паяка 109 
Музика за хамелеони 241 
Мъжки разкази 157 
Мъжът, който не се обади 257 
Наказателно право 50 63 
Напълно побъркан! 202 
Наследство бизнес-класса 220 
Нашият свят 312 
Не съм виновна, че знам всичко 288 
Негодник по неволя 198 
Независима съпруга 184 
Неолиберализмът и социалната демокрация - борбата продължава 110 
Неопознанная педагогика 46 
Неочаквано вълшебство 253 
Непрекъсната линия 256 
Нещо като любов 238 
Ние бранихме тебе, София 101 
Ние сме ангелите 33 
Новият правен режим на договорите за финансово обезпечение 73 
Ной 156 
Нощен мраз 191 
Обида и клевета 62 
Обща теория на правото 39 
Общуване при деца от аутистичния спектър на поведение 103 319 
Окото на тигъра 230 
Омния 278 
Омъжена за Бутан 205 
Освобождение 219 
Освобождение Болгарии - Лики Войны и Памяти 99 318 
Осигурително право 49 71 
Оспорване на наказателните постановления 79 
От Балкана до Дунав 98 
От любов 182 
От первого до последнего слова 228 
От прахта родени 235 
От първо лице за някои служби 97 
От утре почвам нов живот! 197 
Откровения 178 
Охотницы за привидениями 221 
Пепел от диаманти 227 
Первое правило королевы 229 
Пиеси 168 
Пилот на Stuka 100 
Писмата на Левски 1866 - 1872 177 
Плаването на тигъра 206 
Повече от всичко на света 186 
Подменена орис 225 
Поздрави от мен боговете 154 
Познавательные игры в путешествие по России 302 
Политическите партии 40 
Помощникът на учителя в приобщаващото образование 108 321 
Поради тракийския орфизъм 150 
Последен ход 233 
Последният герой 249 
Последният койот 217 
Посредничество в конфликте как полигон профессионализации психологов 28 
Постановления и тълкувателни решения на Върховния съд и на Върховния касационен съд по граждански дела 1953 - 2013 83 84 85 
Потъването на Созопол 159 
Празник на буквите 308 
Практическая нейропсихология 126 
Практически въпроси на собствеността 74 
Премеждието на малкото слонче 292 
Преоткриване на крилете 193 
Престъпление и наказателна отговорност 41 
При реките на Вавилон 180 
Призракът от небостъргача 287 
Приключенията на Пинокио 280 
Приключенията на Франклин и неговите приятели 290 
Пробиотиците - лекарство и храна 129 
Производство по несъстоятелност 70 
Психогенетика 26 
Психология высших достижений личности (психоакмеология) 20 
Психология социальной работы: содержание и методы психосоциальной практики 19 
Психология эмоций 25 
Психосемантика 27 
Публични организации 1 
Пятизвездочный теремок 213 
Разминаване 151 
Разузнавач на танковите части 104 105 
Ралф разбива интернета 283 
Регресионна психотерапия 119 
Ремесло 203 
Речни (дунавски) разкази 158 
Решения на Конституционния съд по въпроси на наказателния процес 67 
Романът на Алва Вандербилт 258 
Россия. Крым. История 314 
Самые сложные слова для игры в пантомимы 300 
Сборник интеллектуальных игр 301 
Световният заговор срещу жените! 30 
Светът на нормите 9 
Седем ключа на вода 152 
Сказки на каждый вечер 272 
Скъпоценни камъни 10 
Словесные игры 303 
Слънчова сватба 268 
Социална психология на училищното образование 95 317 
Социальная антропология 92 
Спечелената партия 231 
Среднощна дъга 185 
Столицата 218 
Стоянка Мутафова 137 
Стратегически маркетинг - маркетингови стратегии 52 
Страх 167 
Стъклената кухня 201 
Стълба във въздуха 166 
Счупеният супник, или побъркване 210 
Съдебен контрол върху индивидуалните административни актове 64 
Съдебна защита срещу актовете на институциите на Европейския съюз 81 
Съдебната система на Европейския съюз и САЩ 54 
Тайната рецепта на любовта 263 
Тайни няма 189 
Тиха нощ! Свята нощ! 285 
Треска 179 
Третата врата или необичайният път към успеха 32 
Трудов договор 56 
Тулуза 232 
Тълкувателни решения и тълкувателни постановления на Върховния административен съд (Върховния съд) на Република България по административни дела 1973 - 2008 59 
Тъмната страна 248 
Убийството на невъзможното 140 
Ултима 261 
Умножение без уморение 311 
Уравнението на любовта 262 
Уча се да готвя 305 
Учебник по бизнес оценяване 115 
Фантазиращото животно 114 
Фантастични животни: Престъпленията на Гринделвалд 226 
Философският нормативизъм в правото 93 
Финансови деривати 89 
Финансово-счетоводни аспекти на дейността на фирмите за недвижими имоти 116 
Ханибал: Врагът на Рим 242 
Хвани жокера 91 
Хищническо злато 224 
Хроники на безвремието 173 320 
Чакам бебе 127 
Часовете 243 
Червена жътва 172 
Черните кучета 199 
Човешкото тяло 304 
Шаро и първият сняг 270 
Шерлок Холмс 141 
Юбилеен сборник в памет на професор Петко Венедиков 57 
Юбилеен сборник в чест на професор Живко Сталев 48 
Я смотрю на тебя издали 222 
Язык жестов: Как читать мысли без слов? 31 
Яростта на тайфуна 244 
Ясновидец по неволя 259 
"Мързеливата майка" или как да ускорим развитието на детето си 106 
[Двадесет] 20 игри със Скрач 306 
[Две хиляди и дванадесета] 2012 година - Пътят на издигането 14 
[Кънджанкшън] Conjunction или екзистенциалната невъзможност на битието 170 
[Натура морта] Natura morta 211 
[Пятьдесят] 50 стихов и песенок из мультфильмов 298 
[Триста шестдесет и пет] 365 Приказки за лека нощ 297 
Deutsch als Fremdsprache 144 
Deutsch fur Besserwisser B1 142 
Grammatik Deutsch Bild fur Bild 146 147 
Little Dorrit 265 
Manter: The wine book 118 
Mit uns B1+ 143 145 
Mit uns B2 148 149 
Robinson Crusoe 267 
Sunlight and Shadow 266 
Эксклюзивный мачо 223 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Административен акт - България 64 77 
Административен процес - България 44 
Административна отговорност - България 75 
Административно право - България 44 60 
Административно право - България - законодателни и директивни материали 53 88 
Административно право - България - постановления и решения 59 
Административно право - България - учебници за ВУЗ 76 
Административно правосъдие - България 64 77 79 
Акционерни дружества - България - правни проблеми 69 
Алергия и алергични болести - диагностика и лечение 131 
Алергия и алергични болести - справочници 122 
Алпинисти, световни - художествена литература 140 
Алтернативна медицина - справочници 122 123 124 125 
Ангели 13 
Антропология, социална - учебници за ВУЗ 92 
Аутизъм - при децата 103 319 
Безсловесна комуникация 31 
Бележити личности 4 
Библиотечно дело - България - конференции 3 
Библия - детска и юношеска литература 299 
Биоенерготерапия 33 
Болести - наследственост - учебници за ВУЗ 26 
Брансън, Ричард - спомени 107 
Бременност - наръчници и ръководства 127 
Будизъм 34 
Бутан - пътеписи 205 
България - архитектура 136 
България - военно дело 42 
България - държавно право и държавно устройство 112 
България - история 99 177 318 
България - история - биографии - детска и юношеска литература 308 
България - история - средни векове 316 
България - литературознание 150 
България - национална сигурност - история 42 
България - обществено управление 53 78 87 88 112 
България - право 36 37 44 48 57 58 59 60 62 63 64 66 68 69 70 73 77 83 84 85 
България - пътеводители 98 
България - търговия - законодателни и директивни материали 78 
България и Иран - етнография 47 
Българска литература - теми, образи, сюжети - влияние на народното творчество 150 
Венедиков, Петко Йорданов - 1905 - 1995 - юбилеи и чествания 57 
Вещно право 55 
Вещно право - България 68 
Вещно право - България - учебници за ВУЗ 58 
Взаимоотношения - между деца и родители - популярна литература 45 
Винопроизводство 118 
Власт - теория и философия - популярна литература 94 
Власт - филисофско-социологически анализ 96 
Военно разузнаване, немско - история - спомени 104 105 
Втора световна война, 1939 - 1945 - въздушни операции - София - спомени 101 
Втора световна война, 1939 - 1945 - въздушни операции - спомени 100 
Втора световна война, 1939 - 1945 - спомени 104 105 
Възпитание - методи 111 
Въоръжени сили - България - история 42 
Върховен съд - България - постановления и решения 59 83 84 85 
Вътрешна политика - България - история 42 
Германия - военно дело 100 
Германия - право 38 
Глухота - у децата - диагностика 120 
Големинов, Чудомир Христов, 1930 - 2013 - юбилей и чествания 66 
Готварство - рецепти 113 133 
Готварство - рецепти - детска и юношеска литература 305 
Готварство - рецепти - за деца 130 
Гражданска отговорност - България 75 
Граждански иск 80 
Граждански процес - България 82 
Гражданско право - България - лекции 36 37 
Гражданско право - България - постановления и решения 83 84 85 
Гражданско право - Германия 29 38 
Деликтна отговорност 65 72 
Деликтна отговорност - България 75 
Демокрация 110 
Детска и педагогическа психология 22 95 317 
Детска и педагогическа психология - популярна литература 45 
Детски игри 300 301 302 303 
Детски игри - възпитателно значение 106 
Дефектология 103 108 319 321 
Деца - интелектуално развитие 106 
Деца - психология и възпитание 106 
Деца - с дефектологична недостатъчност - възпитание и обучение 120 
Деца - хранене - хигиена 130 
Деца с увреждания - комуникация 103 319 
Деца с увреждания - образование и просвета 108 321 
Деца, предучилищна възраст - подготовка за училище 102 
Дидактични игри 141 
Дидактични игри - методика на преподаването - във ВУЗ 117 
Дизайн 118 
Договори - България - правни въпроси 73 
Договори - правни проблеми 65 
Договорна отговорност 72 
Драматични артисти, български - биографии 137 
Дъновизъм 5 12 
Европа - право 81 
Европейски съд 81 
Европейски съюз - правни проблеми 54 
Езотеризъм 14 
Електронни игри - детска и юношеска литература 306 
Емоции - психология - учебници за ВУЗ 25 
Жени - психология - популярна литература 7 30 
Жени - роля в обществото 30 
Жест - психологични проблеми 31 
Животни - енциклопедии - детска и юношеска литература 312 
Журналисти, български - спомени 173 320 
Залог [право] - България 73 
Здравеопазване - България - правни проблеми 75 
Земеделски кооперации - България - история 43 
Земя [планета] - енциклопедии - детска и юношеска литература 312 
Знание и вяра 12 
Изкуство - детска и юношеска литература 307 
Изкуство - история - популярна литература 139 
Изпълнително производство - България 82 
Иконография 134 
Икономически учения 110 
Икономическо поведение 91 107 
Икономическо поведение - популярна литература 32 
Иконопис - художествен метод, направления, стилове и школи 134 
Индуизъм 35 
Информатика - методика на преподаването - във ВУЗ 117 
Информационни системи и технологии - в библиотеките - методика на преподаването - във ВУЗ 117 
Информация - методика на преподаването - във ВУЗ 117 
Карма - популярна литература 8 
Кели, Грейс, 1929-1982 - биографии 135 
Клевета - правни проблеми 62 
Книга - оформление 2 
Когнитивна психология - учебници за ВУЗ 24 
Комуникация - ученици 95 317 
Конституционен съд - България - постановления и решения 67 
Консултативна психология - учебници за ВУЗ 19 
Конфликт 28 
Кооперативно движение - България - история 43 
Корупция - популярна литература 109 
Култура - България 150 
Левски, Васил, 1837 - 1873 - биографии 177 
Левски, Васил, 1837 - 1873 - дейност 315 
Летци, български - спомени 101 
Летци, военни - Германия - спомени 100 
Лично и семейно право - България - лекции 37 
Личност - психология 17 20 23 
Личност - психология - популярна литература 32 
Личност - психология и социално поведение 28 
Логика - философски проблеми 9 
Логопедия 86 
Лондон - пътеводители 313 
Любов 17 
Маркетинг - популярна литература 51 
Маркетинг - учебници за ВУЗ 52 61 
Масаж, лечебен - справочник 128 
Математика - детска и юношеска литература 311 
Медитация 6 10 33 
Медитация - популярна литература 11 15 
Международно морско право 90 
Международно частно право 90 
Местно управление - България 112 
Микробиология, техническа 129 
Мистика 6 
Мода - история - детска и юношеска литература 309 
Молитва 5 
Морал - философски проблеми 9 
Мостове, каменни - проектиране - България - история 136 
Музикални изпълнители, британски - биографии 138 
Мъже - психология - популярна литература 30 
Наказание [право] 41 
Наказателен процес - България - постановления и решения 67 
Наказателно право 80 
Наказателно право - България 50 63 
Наказателно право - теория 41 
Народни обичаи и обреди - България 47 
Народопсихология 96 
Наследственост и изменчивост - учебници за ВУЗ 26 
Националноосвободително движение - България - дейци 315 
Невропсихология - при децата 126 
Недвижима собственост - България - наръчници и ръководства 87 
Недвижима собственост - България - правни въпроси 74 
Немски език - граматика - учебни помагала 147 
Немски език - граматика - учебници 142 146 
Немски език - речници, нем.-англ. 144 
Немски език - учебни помагала 143 148 
Немски език - учебници 145 149 
Неправителствени организации - управление и организация 1 
Нервна система, вегетативна - патология 132 
Несъстоятелност - България 70 
Обида - правни проблеми 62 
Облекло - история - детска и юношеска литература 309 
Обмяна на веществата - популярна литература 133 
Обучение - методи 108 321 
Обществено развитие - философски проблеми 96 
Обществено устройство и обществени отношения 110 
Общуване - психология 23 
Окултизъм 13 
Окултни учения 5 12 
Опорно-двигателен апарат - болести - справочници 124 
Организационно поведение - ученици 95 317 
Осигурително право - учебници за ВУЗ 49 71 
Отслабване [тегло] - популярна литература 133 
Паметници на културата - Мадара, Шуменска обл. - краезнание 47 
Парапсихология 10 13 16 
Парапсихология - популярна литература 11 
Перспектива - в религиозната живопис 134 
Писатели, български - спомени 173 320 
Поземлена собственост - България - правни въпроси 74 
Политически партии - теория 40 
Прависти, български - юбилеи и чествания 48 57 66 
Право - България 79 
Право - Европа и САЩ 54 
Право - теория - учебници за ВУЗ 39 
Право - теория и философия 93 
Предприемачество - Великобритания - спомени 107 
Прераждане 33 
Прераждане - популярна литература 11 
Престъпление и престъпници 41 
Престъпления - против личността - България 50 
Пробация [право] 63 
Програмиране - детска и юношеска литература 306 
Психогенетика - учебници за ВУЗ 26 
Психология - на личността 132 
Психология - учебници за ВУЗ 18 25 27 
Психология, приложна - учебници за ВУЗ 19 
Психотерапия 119 132 
Психотехника 119 
Равенство - етични проблеми 29 
Разузнаване - България - спомени 97 
Разузнавачи, британски - биографии 234 
Разузнавачи, съветски - биографии 234 
Революционери, български - биографии 177 
Революционери, български - дейност 315 
Регионално развитие - България 112 
Реч - у деца с дефектологична недостатъчност - развитие 120 
Реч - у децата - нарушения и корекции 86 
Речници, илюстровани - нем.-англ. 144 
Русия - история - популярна литература 94 314 
Русия - история, най-нова - спомени 208 209 
Русия - образование 46 
Руско-турска освободителна война, 1877 - 1878 г. - военни действия - албуми 99 318 
Руско-украински политически отношения 314 
Самоусъвършенстване 20 35 
Самоусъвършенстване - популярна литература 7 15 21 
Свобода и необходимост - философски проблеми 9 
Селскостопански кооперации - България - история 43 
Семейно възпитание 106 111 
Семейно възпитание - популярна литература 45 
Скъпоценни камъни - въздействие и символика 10 
Слух - у децата - разстройства 120 
Собственост - България - правни въпроси 74 
Социална психология 95 96 317 
Социална психология - учебници за ВУЗ 19 
Социално поведение 23 
Средства за масова информация - влияние - при децата 22 
Сталев, Живко Стоянов, 1912 - 2008 - юбилеи и чествания 48 
Старобългарска литература - религиозни теми, образи, сюжети 150 
Стопански предприятия - оценка - учебници за ВУЗ 115 
Стопански предприятия - финанси - учебници за ВУЗ 115 
Стопански престъпления - популярна литература 109 
Строителство - правни въпроси - България 74 
Суфизъм 6 
Съдба 33 
Съдба - популярна литература 8 
Съдебна практика - България 59 64 77 82 83 84 85 
Съдебна практика - международни съдилища 81 
Съдопроизводство - България 62 
Съдопроизводство - Европа и САЩ 54 
Технически прогрес - философия 114 
Трудови договори - България - правни въпроси 56 
Трудово право - България 56 
Туризъм - Лондон - пътеводители 313 
Туризъм - Северна България - пътеводители 98 
Търговия - България - законодателни и директивни материали 78 
Търговско право - България 70 
Украйна - история - популярна литература 314 
Улично движение - България - правни проблеми 79 
Успех - популярна литература 21 32 
Успех - психология 20 
Учебно-възпитателна работа - деца с увреждания 108 321 
Учени 4 
Учители - подготовка 108 321 
Учители - Русия - професионална дейност 46 
Философска антропология 114 
Финансов пазар - учебници за ВУЗ 89 
Финансово счетоводство - България - учебници за ВУЗ 116 
Фирми - България - финансово-счетоводни аспекти - учебници за ВУЗ 116 
Фирми - финанси - учебници за ВУЗ 116 
Фирми - хартиена промишленост 118 
Хематология - болести - справочници 125 
Хигиена 121 
Хипноза - популярна литература 11 
Хомеопатия 131 
Хранене - хигиена - популярна литература 133 
Хранителни добавки 129 
Храносмилателни органи - болести - справочници 123 
Ценности [етика] - философски проблеми 9 
Четене - детска и юношеска литература 102 310 
Човешко тяло - енциклопедии - детска и юношеска литература 304 
Юристи, български - юбилеи и чествания 57 66