Общ отдел

- 1 -

Кр/070.42(497.2)(092)/Б 62, П/070.42(497.2)(092)/Б 62, РЦАв/070.42(497.2)(092)/Б 62ЦБ 110168

Бонев, Матей

   Хора и съдби под Аязмото / Матей Бонев ; С предг. от авт.  ; [Въвед.] Илко Груев . - Ст. Загора : Инфоз, 2017 (Ст. Загора : Кота) . - 272 с. : с ил. ; 23 см

   Съдържа интервюта с: Ж. Тодоров, Е. Христов, П. Петков, А. Петкова, М. Жекова, Н. Михайлов, С. Шоселов, Й. Карагеоргиев, Д. Даков, Р. Русев, Н. Раичков, М. Димитрова, И. Колев, М. Жекова, И. Станков, Ц. Яблански, М. Гълъбова, В. Кацарова, И. Папазов - Ибряма, М. Карафезиева, О. Стоилов, С. Колев, Д. Стефанова, Н. Савова, М. Добрев, Д. Петков, И. Димитров, К. Зарков, Д. Пашова, Д. Димитрова, Д. Йотова, Р. Михайлов, И. Клисуров, С. Колев, А. Демирев, М. Пенчева, Т. Теодосиев, А. Мавродиев, Ф. Бекиров, Свилена и Николай, Т. Косекова и Ник, К. Драгов, Т. Томов, Л. Пировски.

   ISBN 978-619-90597-2-2 

  

Сист. No: 91314

Философия. Психология

- 2 -

Ч1/159.963/.964/Ч 89ЦБ 110156

Човекът и неговите символи  : [Сборник] /  [Въвед.] Джон Фрийман ; Прев. Марина Бояджиева . - Плевен : Леге артис, 2002 . - 431 с. : с ил. ; 19 см . -  (Поредица К. Г. Юнг & Последователи)

   Съдържа: Подход към несъзнаваното / К. Г. Юнг ; Древните митове и съвременният човек / Д. Л. Хендерсън ; Процесът на индивидуацията / М.-Л. фон Франц ; Символиката във визуалните изкуства / А. Яфе ; Символи в една индивидуална анализа / Й. Якоби ; Наука и несъзнавано / М.-Л. фон Франц.

   ISBN 954-9933-19-9 

  

Сист. No: 91303

- 3 -

Ч1/159.923/Ш 19ЦБ 110151

Шалит, Ерел

   Комплексите : Пътят на трансформация от архетипа до Аза / Ерел Шалит ; Прев. Марина Бояджиева . - Плевен : Lege Artis, 2008 . - 206 с. ; 19 см . -  ([Поредица] К. Г. Юнг & Последователи)

   Библиогр. с.: 201 - 205.

   ISBN 978-954-9933-85-7 

  

Сист. No: 91297

- 4 -

Ч1/159.964.2/Ю 24ЦБ 110155

Юнг, Карл Густав

   Психология на Източната религия / К. Г. Юнг ; Прев. от нем. ез. Стефан Шаранков . - Плевен : Леге артис, 2014 . - 216 с. ; 19 см . -  (Поредица К. Г. Юнг & Последователи)

   

   ISBN 978-954-8311-60-1 

  

Сист. No: 91301

- 5 -

Ч1/159.964/Я 33ЦБ 110154

Якоби, Йоланде

   Психологията на К. Г. Юнг / Йоланде Якоби ; Предг. К. Г. Юнг ; Прев. [от нем. ез.] Боян Цонев ; Худож. Гергана Янчева . - Плевен : Леге артис, 2000 . - 236 с. : с портр., диагр., сх. ; 19 см . -  (Поредица К. Г. Юнг & Последователи)

   Съдържа и Кратка биогр. на К. Г. Юнг.

   ISBN 954-9933-06-7 

  

Сист. No: 91300

Религия

- 6 -

Ч1/294.527/Ю 24ЦБ 110128

Юнг, Карл Густав

   Психологията на Кундалини-йога : Бележки от семинара на К. Г. Юнг през 1932 година, редактирани от Сону Шамдасани / К. Г. Юнг ; Прев. от англ. Марина Бояджиева . - Плевен : Леге артис, 2012 . - 303 с., [4] л. ил. ; 19 см . -  (Поредица К. Г. Юнг & Последователи)

   Кратък терминологичен речник: с. 291-302.

   ISBN 978-954-8311-33-5 

  

Сист. No: 91269

- 7 -

Ч1/299.5/Ю 24ЦБ 110159

Юнг, Карл Густав

   Тайната на Златното цвете : Китайска книга за живота /  Европ. комент. К. Г. Юнг ; Прев. и обясн. Рихард Вилхелм ; Прев. от нем. ез. Стефан Шаранков . - Плевен : Леге артис, 2013 . - 188 с. : с ил. ; 19 см . -  (Поредица К. Г. Юнг & Последователи)

   

   ISBN 978-954-8311-43-4 

  

Сист. No: 91306

Обществени науки

- 8 -

П/32/Г 79ЦБ 110196

Грейг, Олга

   Чърчил и древната тайна на "Заговора на рептилите" / Олга Грейг ; Прев. Лидия Шведова . - София : Паритет, 2016 . - 279 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-153-118-9 

  

Сист. No: 91344

Математика. Естествени науки

- 9 -

Ч2/572/И 83ЦБ 110117

Йорданов, Йордан Алексиев

   Антропология : Наръчник за медици, стоматолози и биолози / Йордан Ал. Йорданов . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Класика и стил, 2017 . - 304 с. : с ил., сх., табл. ; 24 см

   Библиогр. с.: 301 - 302.

   ISBN 978-954-327-105-4 

  

Сист. No: 91258

Приложни науки. Техника

Медицина

- 10 -

П/615.851.13/Ф 77ЦБ 110152

Франкъл, Виктор

   Воля за смисъл : Избрани доклади по логотерапия / Виктор Франкъл ; Прев. от нем. Лилия Атанасова . - Плeвен : Леге артис, 2011 . - 322 с. ; 20 см . -  (Поредица Форум)

   Библиогр. след някои гл.

   ISBN 978-954-9933-19-9 

   ISBN 978-954-8311-19-9 (грешен)

  

Сист. No: 91298

- 11 -

П/615.851/Ю 24ЦБ 110153

Юнг, Карл Густав

   Практическа психотерапия : Статии по проблема на психотерапията и психологията на пренасянето / К. Г. Юнг ; Прев. [от нем.] Силвия Василева . - София : Леге артис, 2011 (София : печ. Артграф) . - 471 с. : с ил. ; 19 см . -  (Поредица К. Г. Юнг & Последователи)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - С бел. под линия ; Библиогр.: с. 455 - 470.

   ISBN 978-954-9933-17-5 (Lege Artis)

  

Сист. No: 91299

Селско стопанство

Изкуство

- 12 -

Ч4/75.071.1(497.2)(092)(084)/С 82ЦБ 110130

Емил Стойчев  : [Албум] /  Представен от Георги Лозанов ; Прев. на англ. ез. Тодор Шопов ; Фотогр. Недялко Кръстев . - София : Нац. дарителски фонд 13 века България, 2015 . - 48 с. : с цв. репрод. ; 22х23 . -  (Поредица Съвр. бълг. изкуство. Имена = Modern Bulgarian art. Names)

   Именат ана прев. и фотогр. отбелязани в библиогр. каре.

   ISBN 978-954-8718-25-7 

  

Сист. No: 91271

- 13 -

Ч4/741.5.04(035)/И 41ЦБ II 6829

Изкуството да рисуваш комикси, манга и фентъзи герои  : Голямото помагало по рисуване: практични съвети /  Прев. [от нем.] Елза Табакова, Надя Палова . - София : Книгомания, 2017 . - 192 с. : с ил. ; 31 см . -  (Поредица Изкуството да рисуваш)

   Имената на прев. отбелязани в библиогр. каре.

   ISBN 978-619-195-122-2 

  

Сист. No: 91277

- 14 -

Ч4/75.046(497.2)/Р 94ЦБ II 6828

Русева, Ралица Светлинова

   Златна книга [на] Икони от България : IX - XIX в. : [Албум] / Ралица Русева ; Фотогр. Николай Трейман . - София : Methodivs books, 2016 . - 272 с. : с цв. ил. ; 34 см . -  (Поредица Хилядолетие на бълг. християнско изкуство / Методий Петриков)

   Изд. представя 100 икони от кол. на Музея за християнско изкуство Крипта храм-паметник Св. Александър Невски, Нац археол. институт с музей при БАН, Нац. ист. музей, Регионален ист. музей В. Търново, Гр. галерия - Пловдив, Дарение-кол. и Ателие-кол. Светлин Русев. - Библиогр. с.: 270 - 272 и след отд. статии.

   ISBN 978-619-90741-0-7 (Методиеви кн.)

  

Сист. No: 91274

- 15 -

Ч4/75.046.033(497.2)/С 19ЦБ 110149

Сапунджиева, Ваня Николова

   Зографи отвъд границите : Възникването на Тревненската худож. школа в контекста на балканското изкуство XVII - XVIII в. / Ваня Сапунджиева ; Предг. Иванка Гергова . - София : Фонд. Покров Богородичен ; Омофор, 2016 . - 144 с., 24 л. : цв. ил. ; 24Х21 см

   Съдържа и Проучване, док. и консервационно-реставрационни работи на иконите Св. Атанасий и Св. Йоан Кръстител от храм Св. атанасий, с Арбанаси / М. Прашкова ; Османски рег. ОАК 13/60 от ок. 1691 г. ; Османски рег. Вд 97/12 от 1702 г. / Прев. и въведителни бел. С. Кендерова. - С бел. под линия. - Рез на англ. ез. ; Библиогр. с. 96 - 102.

   ISBN 978-954-2972-52-5 (Омофор)

  

Сист. No: 91295

- 16 -

Ч4/746.3/Ч 95ЦБ 110137

Чуканова, Росица П.

   Българска народна шевица : Зап. краища : [Албум] / Росица Чуканова ; С предг. от Христо Вакарелски . - Фототип. изд. . - Пловдив : Георги В. Марков, 2017 . - [150] с. : с цв. ил. ; 22Х29 см

   Фототип. изд.: София : Бълг. худож., 1957.

  

Сист. No: 91283

Спорт. Игри

- 17 -

Кр/796.85.015/М 25ЦБ 110165

Манев, Маноил Минчев

   Сан да : Ч. 1 - / Маноил Манев ; Прев. на рус. ез. Любов Видинска . - София : Арос, 2015 - ([София] : Хермес прес) . - 24 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   Ч. 1. Базисна подготовка = Базовая подготовка . - 192 с. : с ил.

   

   ISBN 978-954-9873-95-5  (ч. 1)

  

Сист. No: 91313

- 18 -

П/796.52/П 47ЦБ 110125

Петров, Боян Петров

   Първите седем : 7x8000 [метра] (2001 - 2016) : Наръчник за изкачване на високи върхове / Боян Петров ; С предг.  . - София : Вакон, 2017 . - 288 с. : със снимки, диагр., табл. ; 24 см . -  ([Поредица] Пътешествия и приключения)

   Съдържа и Прил. ; Библиогр. с. 285 - 287.

   ISBN 978-619-7300-08-6 

  

Сист. No: 91267

Езикознание

Литературознание

- 19 -

П/886.7(092)/В 15ЦБ І 11933

Вазов, Иван Минчов

   Любовта е златен сън / Иван Вазов ; Състав., предг. и комент. Людмила Габровска ; Ил. Ралица Денчева . - [София] : Персей, 2017 . - 160 с. : с ил., портр., снимки ; 17 см

   

   ISBN 978-619-161-130-0 

  

Сист. No: 91291

Българска художествена литература

- 20 -

П/886.7-31/А 49ЦБ 110206

Алгафари, Нидал

   Любиш ли, ти Бог си! / Нидал Алгафари . - [София] : Алгафари, 2017 . - 528 с. ; 22 см

   Продълж. на кн. "Боже, защо Господ лъже?" и "Аллах, милост нямаш ли?".

   ISBN 978-619-7318-02-9 

  

Сист. No: 91355

- 21 -

П/886.7-31/А 78ЦБ 110133

Апостолова, Божана Георгиева

   Нощта е също слънце : Роман / Божана Апостолова . - 2. изд. . - [Пловдив] : Жанет 45, 2017 . - 188 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-186-305-1 

  

Сист. No: 91276

- 22 -

Кр/886.7-992/Б 17, П/886.7-992/Б 17, РЦАв/886.7-992/Б 17ЦБ 110157

Бакърджиев, Петър Златарев

   На края на света, в края на времето : [Пътеписи] / Петър Бакърджиев ; Худож. Петър Бакърджиев . - Ст. Загора : 2М, 2016 (Ст. Загора : 2М) . - 192 с. : с ил. ; 20Х20 см

   

   ISBN 978-954-9411-33-1 

  

Сист. No: 91304

- 23 -

П/886.7-3/Б 25ЦБ 110122

Банев, Добромир

   Аз съм в другото такси : [Кратка проза] / Добромир Банев ; Фотогр. Ивелина Чолакова : Персей, 2017 . - 160 с . : със снимки ; 20 см

   

   ISBN 978-619-161-131-7 

  

Сист. No: 91264

- 24 -

Кр/886.7-32/Б 65ЦБ 110150

Борисова, Доля

   Билети за пътуване обратно към детството : Разкази / Доля Борисова . - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2017 . - 158 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-704-069-2 

  

Сист. No: 91296

- 25 -

Кр/886.7-1/В 72, П/886.7-1/В 72ЦБ 110163

Власакиев, Станимир

   След Христа : Поезия / Станимир Власакиев . - Б. м. : Five Magics Studio, 2013 . - 31 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 91310

- 26 -

П/886.7-31/Г 28ЦБ 110210

Гелев, Сотир

   Обикновени разговори : [Графичен роман] /  Диалози Сотир Гелев ; Рис. Пенко Гелев . - София : Фор Хендс, 2016 . - 94 с. : с XLIII цв. рис. ; 20 см

   На гърба на предзагл. с. авт. - Пенко Гелев и Сотир Гелев.

   ISBN 978-619-90756-0-9 

  

Сист. No: 91359

- 27 -

Д/886.7-31/Г 97, Кр/886.7-31/Г 97, П/886.7-31/Г 97, РЦАв/886.7-31/Г 97ЦБ 93783

Гънчев, Райчо

   Багатур : Истор. фентъзи трилогия / Верени Дилом ; Ил. Милен Петров . - Ст. Загора : Багатур, 2008 - . - 23 см . -  (Поредица Пътят на меча ; 2)

   Верени Дилом - псевд. на авт. Райчо Гънчев Райчев, с възприета форма на името Райчо Гънчев.

   Ч. 2. Мечът на силата /  Ред.  Ивелина Митева . - 2016 -  ([София : Глобал принт]) . - 384 с. : с ил.

   

   ISBN 978-954-92131-8-8  (ч. 2)

  

Сист. No: 91302

- 28 -

П/886.7-31/Д 50ЦБ 110179

Джейкъб, Силвия

   Неосъзнато бягство : Роман / Силвия Джейкъб . - София : Монт, 2017 . - 192 с. ; 20 см

   Силвия Джейкъб - псевд. на Силвия Жекова.

   ISBN 978-619-169-123-4 

  

Сист. No: 91327

- 29 -

П/886.7-312.9/З-33, РЦАв/886.7-312.9/З-33ЦБ 110162

Запрянов, Димитър Колев

   Кръстопът : [Роман] / Димитър Запрянов . - [Хасково] : Полиграфюг, [2016] ([Хасково] : Полиграфюг) . - 566 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7240-28-3 

  

Сист. No: 91309

- 30 -

Кр/886.7-1/М 25ЦБ 110164

Манев, Маноил Минчев

   Сърцето българско, душата моя : Стихосбирка / Маноил Манев ; Худож. Асен Асенов . - [Ст. Загора] : Кота, [2017] (Ст. Загора : Кота принт) . - 24 с. : с ил. ; 24 см

   

  

Сист. No: 91311

- 31 -

Кр/886.7-1/М 68, П/886.7-1/М 68ЦБ 110160

Мирчева, Стефанка

   Върхът на самотата : Лирика / Стефанка Мирчева ; Ред. Трифон Митев . - Ст. Загора : Лаген, 2016 (Ст. Загора : Литера принт) . - 152 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-346-097-7 

  

Сист. No: 91307

- 32 -

П/886.7-311.6/М 74ЦБ 110201

Михайлова, Лиляна

   Грехът на Малтица : [Роман] / Лиляна Михайлова . - София : Lexicon, 2017 . - 214 с. ; 22 см . -  (Съвременна българска проза)

   

   ISBN 978-619-220-020-6 (Лексикон)

  

Сист. No: 91349

- 33 -

П/886.7-32/Р 12ЦБ 109263

Радева, Радка Костадинова

   Делирадевци : Худож.-док. повест / Радка Радева . - София : Anpex, 2016 . - 96 с. ; 20 см

   Библиогр.: с. 94.

   ISBN 978-954-92634-4-2 (Анпекс)

  

Сист. No: 90256

- 34 -

П/886.7-31/С 69ЦБ 110120

Станкова, Мария

   А Бог се смее : Роман / Мария Станкова . - София : Lexicon, 2016 . - 196 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-220-007-7 (Лексикон)

  

Сист. No: 91262

- 35 -

П/886.7-31/С 83ЦБ 110134

Стоянов, Христо Недков

   Разпад : Роман / Христо Стоянов . - [Варна] : Хри 100, 2017 . - 215 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-92722-8-4 

  

Сист. No: 91278

- 36 -

П/886.7-1(081.2)/С 83ЦБ 110135

Стоянов, Христо Недков

   Носталгия по варварите : [Избрани стихотворения] / Христо Стоянов . - София : Lexicon, 2017 . - 144 с. ; 22 см . -  (Съвременна българска поезия)

   

   ISBN 978-619-220-015-2 (Лексикон)

  

Сист. No: 91279

- 37 -

П/886.7-7/Т 64ЦБ 110113

Тодорова, Капка

   Лола - мейк Бългерия грейт агейн / Лола Монтескьо . - София : Труд, 2017 . - 124 с. ; 21 см

   Лола Монтескьо - псевд. на Капка Тодорова.

   ISBN 978-954-398-494-7 

  

Сист. No: 91254

Чужда художествена литература

- 38 -

П/839.8-31/Б 37ЦБ 110172

Бенгтсон, Йонас Т.

   Приказка : [Роман] / Йонас Т. Бенгтсон ; Прев. [от дат. ез.] Надежда Михайлова . - София : Ера, 2016 . - 311 с. ; 20 см . -  (Модерна европейска проза)

   

   ISBN 978-954-389-419-2 

  

Сист. No: 91320

- 39 -

П/882-293.7/Б 75ЦБ 110175

Брагински, Емил и др.

   Гара за двама : [Киноповести] / Емил Брагински, Елдар Рязанов ; Прев. [от рус. ез.] Иван Тотоманов . - София : Бард, 2016 . - 448 с. ; 21 см

   Съдържа: Ирония на съдбата, или Честита баня ; Пази се от автомобил ; Старци разбойници ; Служебен роман ; Гара за двама.

   ISBN 978-954-655-729-2 

  

Сист. No: 91323

- 40 -

П/820(73)-312.9/Б 78ЦБ 110204

Браун, Пиърс

   Утринна звезда : [Роман] / Пиърс Браун ; Прев. от англ. ез. Светлана Комогорова-Комата . - София : Сиела, 2017 . - 656 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2275-2 

  

Сист. No: 91353

- 41 -

П/839.7-31/В 18ЦБ 110171

Валгрен, Карл-Юхан

   Историята на една чудесна любов : [Роман] / Карл-Юхан Валгрен ; Прев. Йорданка Пенкова . - [София] : Прозорец, 2017 . - 296 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-733-899-9 

  

Сист. No: 91319

- 42 -

П/820(73)-31/В 97ЦБ 110213

Върна, Хармъни

   Дъщеря на Австралия : [Роман] / Хармъни Върна ; Прев. от англ. ез. Жени Раад . - София : Плеяда, 2017 . - 408 с. ; 20 см . -  (Съвременна романтична проза)

   

   ISBN 978-954-409-370-9 

  

Сист. No: 91361

- 43 -

П/820-312.9/Г 82ЦБ 110211

Грийн, Сали

   Полуизгубен : [Роман] / Сали Грийн ; Прев. от англ. ез. Владимир Молев . - София : Колибри, 2017 . - 320 с. ; 20 см

   Кн. 3 от трилогията "Полулош".

   ISBN 978-619-150-930-0 

  

Сист. No: 91360

- 44 -

П/820(73)-31/Д 34ЦБ 110116

Дей, Силвия

   Жега : [Роман] / Силвия Дей ; Прев. Георги Георгиев : Sky print, 2017 . - 176 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-390-127-2 

  

Сист. No: 91257

- 45 -

П/820(73)-31/Д 50ЦБ 110186

Джеймс, Елоиза

   Целувка в полунощ : [Роман] / Елоиза Джеймс ; Прев. [от англ. ез.] Мариана Христова . - София : Калпазанов, 2010 . - 352 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-17-0311-3 

  

Сист. No: 91334

- 46 -

П/820(73)-31/Д 51ЦБ 110223

Джио, Сара

   Теменужки през март : [Роман] / Сара Джио ; Прев. от англ. Валентина Атанасова-Арнаудова . - Пловдив : Хермес, 2017 . - 272 с. ; 20 см . -  (Мегаселър Хермес)

   

   ISBN 978-954-26-1680-1 

  

Сист. No: 91372

- 47 -

П/850-31/Д 51ЦБ 110126

Джипи

   Земя на синовете : [Графичен роман] / Джипи ; Прев. от [итал.] Нева Мичева . - [Пловдив] : Жанет 45, 2016 . - [288] с. : с ил. ; 24 см

   Джипи - псевд. на Джан Алфонсо Пачиноти.

   ISBN 978-619-186-286-3 

  

Сист. No: 91268

- 48 -

П/839.6-31/Е 41ЦБ 110197

Екеберг, Ян Уве

   Времето на меча : Роман / Ян Уве Екеберг ; Прев. от норв. Калина Димитрова . - [София] : Персей, 2017 . - 384 с. ; 20 см . -  (Времето на меча ; 1)

   

   ISBN 978-619-161-133-1 

  

Сист. No: 91345

- 49 -

П/820(73)-312.6/Е 71ЦБ 110183

Епстайн, Дженифър Коуди

   Художничката от Шанхай : [Роман] / Дженифър Коуди Епстайн ; Прев. Йолина Миланова . - София : Прозорец, 2017 . - 368 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-733-896-8 

  

Сист. No: 91331

- 50 -

П/820(73)-312.9/И 47ЦБ 110166

Ий, Сюзън

   Краят на дните : [Роман] / Сюзън Ий ; Прев. от англ. Елена Павлова . - [София] : Емас, [2017] . - 392 с. ; 20 см

   Кн. III от трилогията "Пенрин и краят на дните".

   ISBN 978-954-357-349-3 

  

Сист. No: 91315

- 51 -

П/891.63-31/И 99ЦБ 110203

Йънг, Саманта

   Любов в Единбург : [Роман] / Саманта Йънг ; Прев. Елена Лорънс . - София : Orange books, 2017 . - 496 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-171-033-1 (Ориндж букс)

  

Сист. No: 91352

- 52 -

П/820(73)-31/К 54ЦБ 110138

Кинг, Стивън

   Момичето, което обичаше Том Гордън : [Роман] / Стивън Кинг ; Прев. от англ. Слави Ганев . - 2. изд. . - София : Ciela, 2016 . - 200 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2235-6 (Сиела Норма АД)

  

Сист. No: 91284

- 53 -

П/820(73)-312.4/К 54ЦБ 110170

Кинг, Стивън

   Романът на Лизи / Стивън Кинг ; Прев. от англ. Адриан Лазаровски, Павел Боянов . - София : Плеяда, 2016 . - 576 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-409-358-7 

   ISBN 978-954-409-356-3 (грешен)

  

Сист. No: 91318

- 54 -

П/820(73)-312.4/К 63ЦБ 110192

Кларк, Мери Хигинс

   Нощта на бухала : [Роман] / Мери Хигинс Кларк ; Прев. [от англ.] Таня Виронова . - [2. изд.] . - София : Бард, 2017 . - 352 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-585-560-6 

   ISBN 978-954-585-560-3 

  

Сист. No: 91340

- 55 -

П/820-31/К 78ЦБ 110181

Колин, Беатрис

   Цветя от лед и пепел : [Роман] / Беатрис Колин ; Прев. от англ. ез. Паулина Мичева . - София : СофтПрес, 2017 . - 336 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-151-357-4 

  

Сист. No: 91329

- 56 -

Д/820(73)-31/К 89ЦБ 110141

Крафт, Елизабет и др.

   Всички нюанси лилаво / Елизабет Крафт, Шея Олсън ; Прев. [от англ.] Красимира Абаджиева . - София : Ера, 2017 . - 255 с. ; 20 см . -  (ЕраТийн)

   

   ISBN 978-954-389-421-5 

  

Сист. No: 91287

- 57 -

П/820(73)-31/К 90ЦБ 110220

Кристофър, Пол

   Тронът на тамплиерите : [Роман] / Пол Кристофър ; Прев. Венцислав Божилов . - [София] : Бард, 2017 . - 288 с. ; 20 см . -  (Кралете на трилъра)

   

   ISBN 978-954-655-735-3 

  

Сист. No: 91370

- 58 -

П/820(73)-312.4/К 97ЦБ 110216

Къслър, Клайв и др.

   Пираня : [Роман] / Клайв Къслър, Бойд Морисън ; Прев. Венцислав Божилов . - [София] : Бард, 2017 . - 432 с. ; 20 см . -  (Кралете на трилъра)

   

   ISBN 978-954-655-728-5 

  

Сист. No: 91365

- 59 -

П/820-31/Л 21ЦБ 110121

Ланд, Али

   Добро момиче, лошо момиче : [Роман] / Али Ланд ; Прев. от англ. Коста Сивов . - София : Ciela, 2017 . - 304 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2256-1 

  

Сист. No: 91263

- 60 -

П/840-31/Л 35ЦБ 110174

Леви, Марк

   Друга представа за щастието : [Роман] / Марк Леви ; Прев. от фр. Петър Герджиков . - [София] : Колибри, 2017 . - 303 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-150-754-2 (Colibri)

  

Сист. No: 91322

- 61 -

П/839.7-312.4/Л 41ЦБ 110119

Лекберг, Камила

   Укротителят на лъвове : [Роман] / Камила Лекберг ; Прев. от швед. ез. Любомир Гиздов . - [София] : Колибри, 2017 . - 432 с. ; 20 см . -  (Съвременни трилъри)

   

   ISBN 978-619-150-984-3 

  

Сист. No: 91260

- 62 -

П/820(73)-312.9/Л 83ЦБ 109740

Лорънс, Марк

   Войната на червената кралица : [Роман] : Кн. 1 - / Марк Лорънс ; Прев. Иван Иванов . - София : Бард, 2016 - . - 21 см

   

   Кн. 2. Ключът на лъжеца . - 2017 . - 480 с.

   

   ISBN 978-954-655-725-4  (кн. 2)

  

Сист. No: 91350

- 63 -

Д/820(73)-312.9/М 12ЦБ 110115

Маас, Сара Дж.

   Империя на Бури : [Роман] / Сара Дж. Маас ; Прев. от англ. Цветелина Тенекеджиева . - [София] : Егмонт, 2017 . - 760 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-27-1826-0 

  

Сист. No: 91256

- 64 -

П/820(73)-312.4/М 18ЦБ 110123

Майър, Стефани

   Химикът : [Роман] / Стефани Майър ; Прев. от англ. Деница Райкова . - София : Ciela, 2017 . - 600 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2261-5 

  

Сист. No: 91265

- 65 -

Д/820(94)-31/М 32ЦБ 110111

Маркета, Мелина

   Спасяването на Франческа : [Роман за деца] / Мелина Маркета ; Прев. от англ. Илияна Бенова-Бени . - София : Millenium, 2016 . - 240 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-515-371-6 

  

Сист. No: 91252

- 66 -

П/820-31/М 38ЦБ 110161

Матар, Хишам

   Анатомията на едно изчезване : Роман / Хишам Матар ; Прев. от англ. Надежда Розова . - София : ICU, 2017 (Пловдив : Жанет 45) . - 200 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7153-22-4 (Ай Си Ю)

  

Сист. No: 91308

- 67 -

П/820(73)-31/М 89ЦБ 110212

Морини, Дона Русо

   Портрет на една конспирация : [Роман] / Дона Русо Морини ; Прев. [от англ.] Антоанета Дончева-Стаматова . - София : Кръгозор, 2017 . - 336 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-771-371-0 

  

Сист. No: 91362

- 68 -

П/839.6-312.4/Н 60ЦБ 110182

Несбьо, Ю

   Ловци на глави : [Роман] / Ю Несбьо ; Прев. от норв. Ева Кънева . - София : Емас, 2011 . - 264 с. ; 20 см . -  (Криминале)

   

   ISBN 978-954-357-220-5 

  

Сист. No: 91330

- 69 -

П/820(73)-31/Н 88ЦБ 110193

Нол, Джесика

   Най-щастливото момиче на света : Роман / Джесика Нол ; Прев. от англ. Павлина Миткова, Нина Руева . - Пловдив : Хермес, 2017 . - 384 с. ; 20 см . -  (Мегаселър Хермес)

   

   ISBN 978-954-26-1647-4 

   ISBN 954-26-1647-3 (грешен)

  

Сист. No: 91342

- 70 -

Д/820(71)-31/О-47ЦБ 110169

Оксиър, Джонатан

   Нощния градинар : [Роман] / Джонатан Оксиър ; Прев. [от англ. ез.] Цветана Генчева . - София : Артлайн Студиос, 2017 . - 390 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-193-074-6 

  

Сист. No: 91317

- 71 -

П/820(73)-31/О-50ЦБ 110180

Олива, Александра

   Последен в мрака : [Роман] / Александра Олива ; Прев. от [англ.] Нели Лозанова . - София : СофтПрес, 2017 . - 344 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-151-356-7 

  

Сист. No: 91328

- 72 -

П/820(71)-312.4/П 34ЦБ 110215

Пени, Луиз

   Жестокият месец : [Роман] / Луиз Пени ; Прев. от [англ.] Марин Загорчев . - София : СофтПрес, 2016 . - 400 с. ; 20 см . -  (Разследванията на инспектор Гамаш)

   

   ISBN 978-619-151-270-6 

  

Сист. No: 91364

- 73 -

П/820(73)-312.4/П 86ЦБ 110173

Престън, Дъглас

   Изгубеният град : [Роман] / Дъглас Престън ; Прев. от англ. ез. Емилия Карастойчева . - София : Ера, 2017 . - 288 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-389-423-9 

  

Сист. No: 91321

- 74 -

П/820(73)-31/Р 70ЦБ 110177

Робъртс, Нора

   Зовът на сърцето : [Роман] / Нора Робъртс ; Прев. Елена Марина . - [София] : Бард, 2016 . - 224 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Макгрегър ; [Кн. 4])

   

   ISBN 978-954-655-717-9 

  

Сист. No: 91325

- 75 -

Д/820(73)-31/Р 87ЦБ 110207

Рот, Вероника

   Смъртни белези : [Роман] / Вероника Рот ; Прев. от англ. ез. Цветелина Тенекеджиева . - София : Егмонт, 2017 . - 464 с. ; 22 см

   

   ISBN 978- 954-27-1918-2 

  

Сист. No: 91356

- 76 -

П/830-31/Т 45ЦБ 110217

Тейлър, Катрин

   Наследството : [Роман] / Катрин Тейлър ; Прев. от нем. ез. Емилия Драганова . - Пловдив : Хермес, 2017 . - 288 с. ; 20 см . -  (Имението Дарингам ; Кн. 1)

   

   ISBN 978-954-26-1607-8 

  

Сист. No: 91366

- 77 -

П/820(73)-31/У 37ЦБ 110167

Уилиг, Лорън

   Имението "Ашфорд" : [Роман] / Лорън Уилиг ; Прев. Силвия Големанова . - София : СофтПрес, 2017 . - 384 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-151-354-3 

  

Сист. No: 91316

- 78 -

П/850-31/Ф 40ЦБ 110178

Феранте, Елена

   Гениалната приятелка : [Роман] / Елена Феранте ; Прев. от итал. Вера Петрова . - София : Колибри, 2016 . - 357 с. ; 20 см

   Името на авт. е псевд.

   ISBN 978-619-150-869-3 (Colibri)

  

Сист. No: 91326

- 79 -

П/820(73)-31/Ф 50ЦБ 110124

Филипс, Сюзън Елизабет

   Героите са моята слабост : [Роман] / Сюзън Елизабет Филипс ; Прев. от [англ.] Диана Кутева . - София : Ибис, 2017 . - 352 с. ; 21 см . -  (Колекция Избрани съвременни любовни романи)

   

   ISBN 978-619-157-187-1 

  

Сист. No: 91266

- 80 -

П/820(73)-31/Х 34ЦБ 110185

Хашими, Надя

   Перлата, която се освободи от черупката си : [Роман] / Надя Хашими ; Прев. от англ. ез. Елика Рафи . - София : Сиела, 2017 . - 440 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2208-0 

  

Сист. No: 91333

- 81 -

П/820(73)-312.9/Х 49ЦБ 110118

Хил, Джо

   Пожарникаря : [Роман] / Джо Хил ; Прев. Коста Сивов . - София : Ибис, 2017 . - 704 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-157-181-9 

  

Сист. No: 91259

- 82 -

П/820-31/Х 58ЦБ 110219

Хоган, Рут

   Дом за изгубени неща : Роман / Рут Хоган ; Прев. от англ. Надя Баева . - София : Обсидиан, 2017 . - 320 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-423-1 

  

Сист. No: 91368

- 83 -

П/895.6-31/Ш 99ЦБ 110114

Шюсаку Ендо

   Мълчание : [Роман] / Ендо Шюсаку ; Прев. от япон. Маргарита Укегава . - [София] : Колибри, 2017 . - 311 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-150-969-0 (Colibri)

  

Сист. No: 91255

- 84 -

П/894.35-31/Ю 21ЦБ 110184

Юмит, Ахмед

   Убийството на султана : [Роман] / Ахмед Юмит ; Прев. от тур. Елена Кирчева . - София : Ciela, 2017 ([София] : Алианс Принт) . - 540 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2248-6 (Сиела)

  

Сист. No: 91332

- 85 -

П/820(73)-31/Я 41ЦБ 110199

Ялом, Ървин Дейвид

   Изцелението [на] Шопенхауер : Роман / Ървин Ялом ; Прев. от англ. Ангелин Мичев . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 400 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-1251-3 

  

Сист. No: 91347

Детска художествена литература

- 86 -

Д/820(73)-93-31/Б 37ЦБ 110140

Бентън, Джим

   Проблемът на земята е, че аз съм оттук : [Роман за деца] / Джим Бентън ; Прев. [от англ.] Мария Петрова Демирева . - [Пловдив] : Хермес, 2017 . - 135 с. : с ил. ; 20 см . -  (Скъпо тъпо дневниче ; 6)

   

   ISBN 978-954-26-1658-0 

  

Сист. No: 91286

- 87 -

Д/820(73)-31/Б 76ЦБ 110221

Бракен, Александра

   Пасажер : [Роман] / Александра Бракен ; Прев. от англ. ез. Елка Виденова . - София : Егмонт, 2017 . - 528 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-27-1920-5 

  

Сист. No: 91369

- 88 -

Д/820(73)-93-31/Б 93ЦБ 110112

Бърнет, Франсис

   Малкият лорд Фаунтлерой ; Малката принцеса : [Романи за деца] / Франсис Бърнет ; Прев. от англ. Симеон Бъров, Ангел Ангелов . - 2. изд. . - София : Апостроф, 2016 . - 304 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-2962-44-1 

  

Сист. No: 91253

- 89 -

Д/820(73)-93-31/В 34ЦБ 110218

Вега, Денис

   Да живее рокът : История за китари, момичета и приятели : [Роман за деца] / Денис Вега ; Прев. от англ. ез. Корнелия Лозанова . - София : Пан, 2017 . - 320 с. : с ил. ; 20 см . -  (Поредица Мега исТИЙНско / Ред. Юлия Спиридонова)

   

   ISBN 978-954-660-810-9 

  

Сист. No: 91367

- 90 -

Д/886.7-93-34/Г 37ЦБ II 6827

Георгиева, Любов Жонкова и др.

   Приказки на двамата вълшебници : Т. 1 - / Любов Георгиева, Венелин Вълканов ; Ил. Венелин Вълканов . - [София] : Жар - Жанет Аргирова, 2016 - . - 27 см

   

   Т. 1 . - 2016 -  (Хасково : печ. Полиграф Юг) . - 104 с. : с ил.

   Съдържа и За авт.: с. 103.

   ISBN 978-954-480-114-4  (т. 1)

  

Сист. No: 91273

- 91 -

Д/820-93-31/Д 14ЦБ 110198

Дал, Роалд

   Момче : [Роман за деца] / Роалд Дал ; Прев. от англ. Катя Перчинкова ; Ил. Куентин Блейк . - София : Enthusiast, 2017 . - 176 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-164-238-0 (Ентусиаст)

  

Сист. No: 91346

- 92 -

Д820-93-32/Д 52ЦБ 110132

Джойс, Джеймс

   Котаракът и Дяволът ; Котките на Копенхаген : [Разкази] / Джеймс Джойс ; Прев. от англ. ез. Иглика Василева ; Ил. Чавдар Николов . - София : Лист, 2017 . - 48 с. : с ил. ; 22Х22 см . -  (Поредица Детски шедьоври от велики писатели)

   

   ISBN 978-619-7350-03-6 

  

Сист. No: 91275

- 93 -

Д/820(73)-93-4/Д 83ЦБ 110202

Доусън, Шейн

   Мразя се(лфито си) : [Есета] / Шейн Доусън ; Прев. [от англ.] Николета Стойкова . - София : Кръгозор, 2017 . - 208 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-771-370-3 

  

Сист. No: 91351

- 94 -

Д/886.7-93-34/Д 93ЦБ II 6831

Дучева, Анета

   Пиано от картон : Приказка / Анета Дучева ; Худ. Катина Недева . - Пловдив : Жанет 45, 2016 . - 24 с. : с ил. ; 27 см

   

   ISBN 978-619-186-268-9 

  

Сист. No: 91281

- 95 -

Д/820-93-31/Е 59ЦБ 110225

Емерсън, Маркъс

   Кланът на нинджите : [Роман за деца] / Маркъс Емерсън ; Прев. от англ. ез. Мария Демирева . - Пловдив : Хермес, 2017 . - 112 с. : с ил. ; 20 см . -  (Дневникът на един нинджа ; 1)

   

   ISBN 978-954-26-1687-0 

  

Сист. No: 91373

- 96 -

Д/820-93-31/Е 59ЦБ 110226

Емерсън, Маркъс

   Пиратско нашествие : [Роман за деца] / Маркъс Емерсън ; Прев. от англ. ез. Мария Демирева . - Пловдив : Хермес, 2017 . - 120 с. : с ил. ; 20 см . -  (Дневникът на един нинджа ; 2)

   

   ISBN 978-954-26-1688-7 

  

Сист. No: 91375

- 97 -

Д/840(493)-93-31/К 86ЦБ 110148

Костер, Шарл дьо

   Тил Уленшпигел : Легенда за героичните, весели и славни приключения на Уленшпигел и на Ламме Гудзак във Фландрия и другаде : [Роман за деца] / Шарл де Костер ; Прев. от фр. ез. Константин Константинов ; Худ. Петър Станимиров . - 2. изд. . - София : Изток-Запад, 2016 . - 472 с. : с ил. ; 25 см

   

   ISBN 978-619-152-951-3 

  

Сист. No: 91294

- 98 -

Д/820(73)-93-31/Л 82ЦБ 110129

Лондон, Джек

   Белия зъб ; Дивото зове : [Романи за юноши] / Джек Лондон ; Прев. от англ. Огняна Иванова, Сидер Флорин ; Ил. Петър Станимиров . - София : Изток-Запад, 2017 . - 280 с. : с ил. ; 25 см . -  (Колекция Върхове ; 32)

   

   ISBN 978-619-152-973-5 

  

Сист. No: 91270

- 99 -

Д/820(73)-312.9/М 12ЦБ 110115

Маас, Сара Дж.

   Империя на Бури : [Роман] / Сара Дж. Маас ; Прев. от англ. Цветелина Тенекеджиева . - [София] : Егмонт, 2017 . - 760 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-27-1826-0 

  

Сист. No: 91256

- 100 -

Д/820(73)-93-31/С 51ЦБ 110224

Соренсен, Джесика

   Спасението на Кали и Кейдън : [Роман за деца] / Джесика Соренсен ; Прев. [от англ.] Йоана Стоянова . - [София] : Прозорец, 2017 . - 336 с. ; 20 см . -  (Поредица Teen Zone)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-733-901-9 

  

Сист. No: 91374

- 101 -

Д/820(73)-93-312.4/С 62ЦБ 110214

Стайн, Р. Л.

   Кръвта на чудовището : [Роман за деца] / Р. Л. Стайн ; Прев. от англ. Нина Руева . - Пловдив : Хермес, 2017 . - 144 с. ; 20 см . -  (Goosebumps ; 3)

   

   ISBN 978-954-26-1682-5 

  

Сист. No: 91363

- 102 -

Д/840-93-34/Т 54ЦБ 110209

Тизон, Анет

   Татко Барба / Анет Тизон, Талас Тейлър ; [С прев. от фр.]  . - София : Фют, 2017 . - [32] с. : с цв. ил. ; 19Х27 см

   Кор. опис.

   ISBN 978-619-199-191-4 

  

Сист. No: 91358

- 103 -

Д/840-93-34/Т 54ЦБ 110205

Тизон, Анет и др.

   Пътешествието на Татко Барба / Анет Тизон, Талас Тейлър ; [С прев. от фр.]  . - София : Фют, 2017 (Италия) . - [32] с. : с цв. ил. ; 19Х27 см

   Кор. опис.

   ISBN 978-619-199-192-1 

  

Сист. No: 91354

- 104 -

Д/840-93-34/Т 54ЦБ 110208

Тизон, Анет и др.

   Къщата на Барбароните / Анет Тизон, Талас Тейлър ; [С прев. от фр.]  . - София : Фют, 2017 . - [32] с. : с цв. ил. ; 19Х27 см

   Кор. опис.

   ISBN 978-619-199-193-8 

  

Сист. No: 91357

- 105 -

Д/820-93/У 13ЦБ 110200

Уайброу, Иън

   Книга за лошотията / Иън Уайброу ; Прев. [от англ.] Мария Петкова Асенова ; Худож. Николай Воронцов . - София : Миранда, 2017 . - 158 с. : с ил. ; 21 см . -  (Поредица Малкият вълк ; 1)

   

   ISBN 978-619-7078-67-1 

  

Сист. No: 91348

Детска отраслова литература

- 106 -

Д/087.5:581/Д 89ЦБ 110142

Дрооп, Констанца

   Растенията : Енциклопедия за най-малките /  Текст и ил. Констанца Дрооп ; Прев. Розалина Палазова . - София : Фют, 2016 (Италия) . - [16] с. : с цв. ил. и повдигащи се капачета ; 20Х18 см . -  (Поредица Защо? Какво? Как? : Откривам света, докато играя! ; 4)

   

   ISBN 978-619-199-011-5 

  

Сист. No: 91288

- 107 -

Д/087.5:551.46/Е 82ЦБ 110136

Ерне, Андреа

   Тайните на морето : Енциклопедия за най-малките /  Текст Андреа Ерне ; Ил. Марион Краймейер-Висе ; Прев. Розалина Палазова . - София : Фют, 2015 (Италия) . - [16] с. : с цв. ил. и повдигащи се капачета ; 20Х18 см . -  (Поредица Защо? Какво? Как? : Откривам света, докато играя! ; 8)

   

   ISBN 978-619-199-068-9 

  

Сист. No: 91282

- 108 -

Д/087.5:551.5/М 48ЦБ 110145

Менен, Патриция

   Слънце, вятър, дъжд - какво е времето? : Енциклопедия за най-малките /  Текст Патриция Менен ; Ил. Констанце Шарган ; Прев. Розалина Палазова . - София : Фют, 2016 (Италия) . - [16] с. : с цв. ил. и повдигащи се капачета ; 20Х18 см . -  (Поредица Защо? Какво? Как? : Откривам света, докато играя! ; 16)

   

   ISBN 978-619-199-094-8 

  

Сист. No: 91293

- 109 -

Д/087.5:535.6/Р 98ЦБ 110139

Рюбел, Дорис

   Цветовете : Енциклопедия за най-малките /  Текст и ил. Дорис Рюбел ; Прев. Розалина Палазова . - София : Фют, 2016 (Италия) . - [16] с. : с цв. ил. и повдигащи се капачета ; 20Х18 см . -  (Поредица Защо? Какво? Как? : Откривам света, докато играя! ; 17)

   

   ISBN 978-619-199-106-8 

  

Сист. No: 91285

География

История

- 110 -

П/940/М 89ЦБ 110187

Морато, Кристина

   Прокълнатите кралици : Императрица Сиси, Кристина Шведска, Кралица Виктория, Мария-Антоанета, Евгения де Монтихо, Александра Романова / Кристина Морато ; Прев. от исп. ез. Светослава Славчева . - София : Ентусиаст, 2017 . - 512 с. : с портр. ; 24 см

   Библиогр.: с. 507 - 510.

   ISBN 978-619-164-240-3 

  

Сист. No: 91335

Краезнание

- 111 -

Кр/886.7-992/Б 17, П/886.7-992/Б 17, РЦАв/886.7-992/Б 17ЦБ 110157

Бакърджиев, Петър Златарев

   На края на света, в края на времето : [Пътеписи] / Петър Бакърджиев ; Худож. Петър Бакърджиев . - Ст. Загора : 2М, 2016 (Ст. Загора : 2М) . - 192 с. : с ил. ; 20Х20 см

   

   ISBN 978-954-9411-33-1 

  

Сист. No: 91304

- 112 -

Кр/070.42(497.2)(092)/Б 62, П/070.42(497.2)(092)/Б 62, РЦАв/070.42(497.2)(092)/Б 62ЦБ 110168

Бонев, Матей

   Хора и съдби под Аязмото / Матей Бонев ; С предг. от авт.  ; [Въвед.] Илко Груев . - Ст. Загора : Инфоз, 2017 (Ст. Загора : Кота) . - 272 с. : с ил. ; 23 см

   Съдържа интервюта с: Ж. Тодоров, Е. Христов, П. Петков, А. Петкова, М. Жекова, Н. Михайлов, С. Шоселов, Й. Карагеоргиев, Д. Даков, Р. Русев, Н. Раичков, М. Димитрова, И. Колев, М. Жекова, И. Станков, Ц. Яблански, М. Гълъбова, В. Кацарова, И. Папазов - Ибряма, М. Карафезиева, О. Стоилов, С. Колев, Д. Стефанова, Н. Савова, М. Добрев, Д. Петков, И. Димитров, К. Зарков, Д. Пашова, Д. Димитрова, Д. Йотова, Р. Михайлов, И. Клисуров, С. Колев, А. Демирев, М. Пенчева, Т. Теодосиев, А. Мавродиев, Ф. Бекиров, Свилена и Николай, Т. Косекова и Ник, К. Драгов, Т. Томов, Л. Пировски.

   ISBN 978-619-90597-2-2 

  

Сист. No: 91314

- 113 -

Кр/886.7-32/Б 65ЦБ 110150

Борисова, Доля

   Билети за пътуване обратно към детството : Разкази / Доля Борисова . - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2017 . - 158 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-704-069-2 

  

Сист. No: 91296

- 114 -

Кр/886.7-1/В 72, П/886.7-1/В 72ЦБ 110163

Власакиев, Станимир

   След Христа : Поезия / Станимир Власакиев . - Б. м. : Five Magics Studio, 2013 . - 31 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 91310

- 115 -

Д/886.7-31/Г 97, Кр/886.7-31/Г 97, П/886.7-31/Г 97, РЦАв/886.7-31/Г 97ЦБ 93783

Гънчев, Райчо

   Багатур : Истор. фентъзи трилогия / Верени Дилом ; Ил. Милен Петров . - Ст. Загора : Багатур, 2008 - . - 23 см . -  (Поредица Пътят на меча ; 2)

   Верени Дилом - псевд. на авт. Райчо Гънчев Райчев, с възприета форма на името Райчо Гънчев.

   Ч. 2. Мечът на силата /  Ред.  Ивелина Митева . - 2016 -  ([София : Глобал принт]) . - 384 с. : с ил.

   

   ISBN 978-954-92131-8-8  (ч. 2)

  

Сист. No: 91302

- 116 -

Кр/886.7-1/М 25ЦБ 110164

Манев, Маноил Минчев

   Сърцето българско, душата моя : Стихосбирка / Маноил Манев ; Худож. Асен Асенов . - [Ст. Загора] : Кота, [2017] (Ст. Загора : Кота принт) . - 24 с. : с ил. ; 24 см

   

  

Сист. No: 91311

- 117 -

Кр/796.85.015/М 25ЦБ 110165

Манев, Маноил Минчев

   Сан да : Ч. 1 - / Маноил Манев ; Прев. на рус. ез. Любов Видинска . - София : Арос, 2015 - ([София] : Хермес прес) . - 24 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   Ч. 1. Базисна подготовка = Базовая подготовка . - 192 с. : с ил.

   

   ISBN 978-954-9873-95-5  (ч. 1)

  

Сист. No: 91313


 Индекс по АВТОРИ

Абаджиева, Красимира 56 
Алгафари, Нидал 20 
Ангелов, Ангел 88 
Апостолова, Божана 21 
Апостолова, Божана Георгиева 21 
Асенов, Асен 30 116 
Асенова, Мария Петкова 105 
Атанасова, Лилия 10 
Атанасова-Арнаудова, Валентина 46 
Атанасова-Арнаудова, Валентина Стоянова 46 
Баева, Надя 82 
Бакърджиев, Петър 22 111 
Бакърджиев, Петър Златарев 22 111 
Банев, Добромир 23 
Бенгтсон, Йонас Т. 38 
Бенова-Бени, Илияна 65 
Бентън, Джим 86 
Блейк, Куентин 91 
Божилов, Венцислав 57 58 
Бонев, Матей 1 112 
Борисова, Доля 24 113 
Бояджиева, Марина 2 3 6 
Бояджиева, Марина Николова 2 6 
Боянов, Павел 53 
Брагински, Емил 39 
Бракен, Александра 87 
Браун, Пиърс 40 
Бърнет, Франсис 88 
Бъров, Симеон 88 
Вазов, Иван 19 
Вазов, Иван Минчов 19 
Вакарелски, Христо 16 
Вакарелски, Христо Томов 16 
Валгрен, Карл-Юхан 41 
Василева, Иглика 92 
Василева, Силвия 11 
Василева, Силвия Василева 11 
Вега, Денис 89 
Верени Дилом 27 115 
Виденова, Елка 87 
Видинска, Любов 17 117 
Вилхелм, Рихард 7 
Виронова, Таня 54 
Власакиев, Станимир 25 114 
Воронцов, Николай 105 
Воронцов, Николай Павлович 105 
Вълканов, Венелин 90 
Вълканов, Венелин Димитров 90 
Върна, Хармъни 42 
Габровска, Людмила 19 
Ганев, Слави 52 
Гелев, Пенко 26 
Гелев, Сотир 26 
Генчева, Цветана 70 
Георгиев, Георги 44 
Георгиева, Любов 90 
Георгиева, Любов Жонкова 90 
Гергова, Иванка 15 
Гергова, Иванка Йорданова 15 
Герджиков, Петър 60 
Гиздов, Любомир 61 
Големанова, Силвия 77 
Грейг, Олга 8 
Грийн, Сали 43 
Груев, Илко 1 112 
Гънчев, Райчо 27 115 
Дал, Роалд 91 
Дей, Силвия 44 
Демирева, Мария 95 96 
Демирева, Мария Петрова 86 
Денчева, Ралица 19 
Джейкъб, Силвия 28 
Джеймс, Елоиза 45 
Джио, Сара 46 
Джипи 47 
Джойс, Джеймс 92 
Димитрова, Калина 48 
Дончева-Стаматова, Антоанета 67 
Дончева-Стаматова, Антоанета Антонова 67 
Доусън, Шейн 93 
Драганова, Емилия 76 
Дрооп, Констанца 106 
Дучева, Анета 94 
Екеберг, Ян Уве 48 
Емерсън, Маркъс 95 96 
Епстайн, Дженифър Коуди 49 
Ерне, Андреа 107 
Жекова, Силвия 28 
Загорчев, Марин 72 
Запрянов, Димитър 29 
Запрянов, Димитър Колев 29 
Иванов, Иван 62 
Иванова, Огняна 98 
Ий, Сюзън 50 
Йорданов, Йордан Ал. 9 
Йорданов, Йордан Алексиев 9 
Йънг, Саманта 51 
Карастойчева, Емилия 73 
Кендерова, Стоянка 15 
Кинг, Стивън 52 53 
Кирчева, Елена 84 
Кларк, Мери Хигинс 54 
Колин, Беатрис 55 
Комогорова-Комата, Светлана 40 
Константинов, Константин 97 
Костер, Шарл де 97 
Костер, Шарл дьо 97 
Краймейер-Висе, Марион 107 
Крафт, Елизабет 56 
Кристофър, Пол 57 
Кръстев, Недялко 12 
Кутева, Диана 79 
Кънева, Ева 68 
Къслър, Клайв 58 
Лазаровски, Адриан 53 
Ланд, Али 59 
Леви, Марк 60 
Лекберг, Камила 61 
Лилова, Милена 15 
Лилова, Милена Цветкова 15 
Лозанов, Георги 12 
Лозанов, Георги Кирилов 12 
Лозанова, Корнелия 89 
Лозанова, Корнелия Иванова 89 
Лозанова, Нели 71 
Лондон, Джек 98 
Лорънс, Елена 51 
Лорънс, Марк 62 
Маас, Сара Дж. 63 99 
Майър, Стефани 64 
Манев, Маноил 17 30 116 117 
Манев, Маноил Минчев 17 30 116 117 
Марина, Елена 74 
Маркета, Мелина 65 
Матар, Хишам 66 
Менен, Патриция 108 
Миланова, Йолина 49 
Мирчева, Стефанка 31 
Митев, Трифон 31 
Митев, Трифон Димитров 31 
Митева, Ивелина 27 115 
Миткова, Павлина 69 
Михайлова, Лиляна 32 
Михайлова, Надежда 38 
Мичев, Ангелин 85 
Мичева, Нева 47 
Мичева, Нева Георгиева 47 
Мичева, Паулина 55 
Молев, Владимир 43 
Монтескьо, Лола 37 
Морато, Кристина 110 
Морини, Дона Русо 67 
Морисън, Бойд 58 
Недева, Катина 94 
Несбьо, Ю 68 
Николов, Чавдар 92 
Нол, Джесика 69 
Оксиър, Джонатан 70 
Олива, Александра 71 
Олсън, Шея 56 
Павлова, Елена 50 
Палазова, Розалина 106 107 108 109 
Палазова, Розалина Борилова 106 107 108 
Палова, Надя 13 
Палова, Надя Адрианова 13 
Пачиноти, Джан Алфонсо 47 
Пени, Луиз 72 
Пенкова, Йорданка 41 
Перчинкова, Катя 91 
Петриков, Методий 14 
Петров, Боян 18 
Петров, Боян Петров 18 
Петров, Милен 27 115 
Петрова, Вера 78 
Прашкова, Миглена 15 
Престън, Дъглас 73 
Раад, Жени 42 
Радева, Радка 33 
Радева, Радка Костадинова 33 
Райкова, Деница 64 
Райчев, Райчо Гънчев 27 115 
Рафи, Елика 80 
Робъртс, Нора 74 
Розова, Надежда 66 
Розова, Надежда Иванова 66 
Рот, Вероника 75 
Руева, Нина 69 101 
Руева, Нина Стоянова 101 
Русева, Ралица 14 
Русева, Ралица Светлинова 14 
Рюбел, Дорис 109 
Рязанов, Елдар 39 
Сапунджиева, Ваня 15 
Сапунджиева, Ваня Николова 15 
Сивов, Коста 59 81 
Славчева, Светослава 110 
Соренсен, Джесика 100 
Спиридонова, Юлия 89 
Стайн, Р. Л. 101 
Станимиров, Петър 97 98 
Станимиров, Петър Георгиев 97 
Станкова, Мария 34 
Стойкова, Николета 93 
Стойкова, Николета Росенова 93 
Стоянов, Христо 35 36 
Стоянов, Христо Недков 35 36 
Стоянова, Йоана 100 
Табакова, Елза 13 
Тейлър, Катрин 76 
Тейлър, Талас 102 103 104 
Тенекеджиева, Цветелина 63 75 99 
Тизон, Анет 102 103 104 
Тодорова, Капка 37 
Тотоманов, Иван 39 
Трейман, Николай 14 
Уайброу, Иън 105 
Уилиг, Лорън 77 
Укегава, Маргарита 83 
Феранте, Елена 78 
Филипс, Сюзън Елизабет 79 
Флорин, Сидер 98 
Франкъл, Виктор 10 
Франц, Мари-Луиз фон 2 
Фрийман, Джон 2 
Хашими, Надя 80 
Хендерсън, Джоузеф Л. 2 
Хил, Джо 81 
Хоган, Рут 82 
Христова, Мариана 45 
Цонев, Боян 5 
Чикакчиева, Доля Борисова 24 113 
Чичо Коля Воронцов 105 
Чолакова, Ивелина 23 
Чуканова, Росица 16 
Чуканова, Росица П. 16 
Шалит, Ерел 3 
Шаранков, Николай Стефанов 7 
Шаранков, Стефан 4 7 
Шарган, Констанце 108 
Шведова, Лидия 8 
Шопов, Тодор 12 
Шопов, Тодор Крумов 12 
Шюсаку Ендо 83 
Шюсаку, Ендо 83 
Юмит, Ахмед 84 
Юнг, К. Г. 4 5 6 7 11 
Юнг, Карл Густав 2 4 5 6 7 11 
Якоби, Йоланде 2 5 
Ялом, Ървин 85 
Ялом, Ървин Дейвид 85 
Янчева, Гергана 5 
Яфе, Аниела 2 
Krastev, Nedialko 12 
Lozanov, Georgi 12 
Shopov, Todor 12 
Shopov, Todor Krumov 12 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

А Бог се смее 34 
Аз съм в другото такси 23 
Анатомията на едно изчезване 66 
Антропология 9 
Багатур 27 115 
Белия зъб 98 
Билети за пътуване обратно към детството 24 113 
Българска народна шевица 16 
Войната на червената кралица 62 
Воля за смисъл 10 
Времето на меча 48 
Всички нюанси лилаво 56 
Върхът на самотата 31 
Гара за двама 39 
Гениалната приятелка 78 
Героите са моята слабост 79 
Грехът на Малтица 32 
Да живее рокът 89 
Делирадевци 33 
Добро момиче, лошо момиче 59 
Дом за изгубени неща 82 
Друга представа за щастието 60 
Дъщеря на Австралия 42 
Емил Стойчев 12 
Жега 44 
Жестокият месец 72 
Земя на синовете 47 
Златна книга [на] Икони от България 14 
Зовът на сърцето 74 
Зографи отвъд границите 15 
Изгубеният град 73 
Изкуството да рисуваш комикси, манга и фентъзи герои 13 
Изцелението [на] Шопенхауер 85 
Имението "Ашфорд" 77 
Империя на Бури 63 99 
Историята на една чудесна любов 41 
Кланът на нинджите 95 
Книга за лошотията 105 
Комплексите 3 
Котаракът и Дяволът 92 
Краят на дните 50 
Кръвта на чудовището 101 
Кръстопът 29 
Къщата на Барбароните 104 
Ловци на глави 68 
Лола - мейк Бългерия грейт агейн 37 
Любиш ли, ти Бог си! 20 
Любов в Единбург 51 
Любовта е златен сън 19 
Малкият лорд Фаунтлерой 88 
Момичето, което обичаше Том Гордън 52 
Момче 91 
Мразя се(лфито си) 93 
Мълчание 83 
На края на света, в края на времето 22 111 
Най-щастливото момиче на света 69 
Наследството 76 
Неосъзнато бягство 28 
Носталгия по варварите 36 
Нощния градинар 70 
Нощта е също слънце 21 
Нощта на бухала 54 
Обикновени разговори 26 
Пасажер 87 
Перлата, която се освободи от черупката си 80 
Пиано от картон 94 
Пираня 58 
Пиратско нашествие 96 
Пожарникаря 81 
Полуизгубен 43 
Портрет на една конспирация 67 
Последен в мрака 71 
Практическа психотерапия 11 
Приказка 38 
Приказки на двамата вълшебници 90 
Проблемът на земята е, че аз съм оттук 86 
Прокълнатите кралици 110 
Психология на Източната религия 4 
Психологията на К. Г. Юнг 5 
Психологията на Кундалини-йога 6 
Първите седем 18 
Пътешествието на Татко Барба 103 
Разпад 35 
Растенията 106 
Романът на Лизи 53 
Сан да 17 117 
След Христа 25 114 
Слънце, вятър, дъжд - какво е времето? 108 
Смъртни белези 75 
Спасението на Кали и Кейдън 100 
Спасяването на Франческа 65 
Сърцето българско, душата моя 30 116 
Тайната на Златното цвете 7 
Тайните на морето 107 
Татко Барба 102 
Теменужки през март 46 
Тил Уленшпигел 97 
Тронът на тамплиерите 57 
Убийството на султана 84 
Укротителят на лъвове 61 
Утринна звезда 40 
Химикът 64 
Хора и съдби под Аязмото 1 112 
Художничката от Шанхай 49 
Цветовете 109 
Цветя от лед и пепел 55 
Целувка в полунощ 45 
Човекът и неговите символи 2 
Чърчил и древната тайна на "Заговора на рептилите" 8 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Алпинизъм - наръчници и ръководства 18 
Антропология - учебници за ВУЗ 9 
Бродерия, българска - албуми 16 
България - генеалогия 33 
България - приложно изкуство 16 
Владетели - Европа - биографии 110 
Време (метеорология) - детска литература 108 
Жени, прочути - биографии 110 
Живописци, български - Възраждане - творчество 15 
Журналисти, български - творчество 1 112 
Изобразително изкуство, християнско - България - IX - XIX в. - албуми 14 
Източни народи - религия - психология 4 
Икони, български - IX - XIX в. - теми, образи, сюжети - албуми 14 
Икони, български - Възраждане 15 
Иконография - България - история 15 
Иконопис - Трявна - художествен метод, направления, стилове и школи - история 15 
Йога 6 
Карикатура - техника и майсторство - наръчници и ръководства 13 
Китай - религия 7 
Китай - философия 7 
Книги - за деца 106 107 108 109 
Комикс - техника и майсторство - наръчници и ръководства 13 
Кралици 110 
Личност - психология 2 3 6 7 
Море - детска и юношеска литература 107 
Научни и културни дейци - Стара Загора - интервюта 1 112 
Общественици - Стара Загора - интервюта 1 112 
Подсъзнание 2 3 
Поети, български - живот и творчество 19 
Политици - Стара Загора - интервюта 1 112 
Политици, английски - популярна литература 8 
Прочути личности - Стара Загора - интервюта 1 112 
Психоанализа 3 4 6 10 
Психология 11 
Психология, аналитична 2 5 
Психолози, швейцарски 5 
Психотерапия 10 11 
Растения - детска и юношеска литература 106 
Рисуване - наръчници и ръководства 13 
Родове, български - история 33 
Световна история - личности 8 
Символика 2 
Скално катерене - физически качества и подготовка - наръчници и ръководства 18 
Стара Загора - култура - политика 1 112 
Сънища - психология 2 
Таоизъм 7 
Туризъм (спорт) - безопасност - наръчници и ръководства 18 
Художници, български - биографии - албуми 12 
Цветове 109 
Шевици, български - албуми 16