НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

Ч/001.89.004(4)/И 67ЦБ 115079

Иновациите  : Европ., нац. и регионални политики : [Монография] /  Ред. кол. Аврам Агов - науч. ред. ... [и др.] ; Увод Марин Петров . - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникаци, 2008 ([София : Графимакс]) . - 718 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

   Други авт.: А. М. Джермини, А. Бънкова, А. Милев, А. Глазер, А. ди Анселмо, А. Амати, Б. Ванев, Б. Мур, В. Сгурев, Г. Ангелов, Д. Чонкова, Е. Сеферци, З. Дамянова, И. Георгиев, И. Майевски, И. Лесяк, И. Радиг, И. Пантелеева, Й. Чобанова, К. Желязков, К. Уинтърс, К. Костадинов, К. Симеонова, Л. Киргиафини, М. Робертсън, М. Титянов, Н. Кръстева, Р. Йорданов, Р. Брестничка, Р. Стефанов, Т. Георгиева, Ц. Цветков ; И. Георгиев е известен като Иван Николов ; Други ред.: З. Дамянова, И. Георгиев, К. Симеонова, М. Петров, Р. Стефанов, Г. Бошнакова ; Пълното име на М. Петров е Марин Петров Маринов. - Библиогр. след отд. гл. и под линия ; Предм. показалец.

   ISBN 978-954-9456-12-7 

  

Сист. No: 96920

- 2 -

Б/016:92/Б 73, С/016:92/Б 73ЦБ 115064

Петрова, Величка Стефанова

   Димитър Бояджиев 1880 - 1911 : Биобиблиография /  Състав. Величка Стефанова Петрова . - Пазарджик : Регионална библ. Никола Фурнаджиев, 2009 (Пазарджик : Беллопринт) . - 112 с. : с ил., портр. ; 24 см

   Името на състав. отбелязано в библиогр. каре. - Съдържа и Поетът на сподавения вик / Г. К. Спасов. - Показалци.

   ISBN 978-954-684-233-6 (Беллопринт)

  

Сист. No: 96899

- 3 -

С/013:069.02(497.223)/А 75ЦБ 115080

Антонов, Панайот

   Библиография на Известия на Националния исторически музей /  Състав. Панайот Антонов . - София : [УНИКАРТ], 2018 (София : Unicart) . - 112 с. ; 23 см

   Изд. на Нац. ист. музей. - Съдържа и Litera scripta manet / И. Христов. - Текст и на англ. ез. - Показалец на разделите, именен показалец.

   ISBN 978-954-2953-86-9 

  

Сист. No: 96921

- 4 -

П/001.9/Б 93ЦБ 114863

Бърг, Алекс фон

   Загадката "летящи чинии" : Защо с в небето ни? / Алекс фон Бърг ; Прев. [от англ.] Петя Талева ; С предисл.  . - [София] : Паритет, 2018 . - 320 с. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-153-185-1 

  

Сист. No: 96641

- 5 -

Кр/061.22(497.235)(091)/Л 86, П/061.22(497.235)(091)/Л 86, Ч/061.22(497.235)(091)/Л 86ЦБ 114796

Луканов, Нино Ценов

   [Двадесет и пет] 25 години Музикално общество "Борис Христов" - Стара Загора : 19 март 1994 - 19 март 2019 / Нино Луканов . - [Ст. Загора] : [Муз. о-во Борис Христов], 2019 (Ст. Загора : Литера принт) . - 20 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

   Кор. опис. - Загл. на англ. ез.: 25 years Boris Christoff Music Society ; Името на авт. отбелязано в библиогр. каре.

  

Сист. No: 96565

- 6 -

Б/016:069.02:93/99/С 77, С/016:069.02:93/99/С 77ЦБ 115051

[Сто] 100 години Исторически музей Пазарджик  : Библиогр. указ. (1911 - 2011) /  Състав. Росица Гигова ... [и др.] . - Пазарджик : Регионален ист. музей - Пазарджик, 2011 (Пловдив : Зомбори) . - 135 с. : с факс. ; 24 см

   Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. на Регионална библ. Н. Фурнаджиев - Пазарджик и Регионален ист. музей - Пазарджик. - Именен и геогр. паказалец.

   ISBN 978-954-91740-8-3 

  

Сист. No: 96881

Философия. Психология

- 7 -

П/133/А 64ЦБ 114838

Анатолий, йеромонах

   Числото на звяра : На прага на третото хилядолетие : Записки на съвр. лекар, свещеник, д-р на мед. науки, за окултните влияния върху човека и начините за предпазване от тях / Йеромонах Анатолий (Берестов) ; Прев. [от рус.] Нено Иванов ; С предг. от прев.  . - 2. изд. . - София : Православно изд. Св. Апостол и евангелист Лука, 2004 . - 112 с. : с ил. ; 20 см . -  (Тайната на беззаконието ; 2)

   Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Съдържа и Запозване с авт. : Интервю с йеромонах А. Берестов / А. Полински.

   ISBN 954-767-029-8 

  

Сист. No: 96611

- 8 -

П/159.923/Л 40ЦБ 114938

Лейди Галия

   Как "ловувам" в живота : Или знанията, които животът ни преподава : Човек може да се самоизгражда само чрез действия / Лейди Галия . - София : Изд. авт., 2015 ([София] : БНТ) . - 208 с. : с табл. ; 22 см

   Лейди Галия - псевд. на Галя Илиева Мейбъргх.

   ISBN 978-619-90470-0-2 

  

Сист. No: 96739

- 9 -

П/159.923/Т 64ЦБ 114835

Тодоров, Павел

   Законите на живота / Павел Тодоров . - [Севлиево] : М-Прес, 2018 . - 144 с. : с портр., табл., сх ; 20 см

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-8455-97-8 

  

Сист. No: 96607

- 10 -

П/159.922.7/Б 70, Ч/159.922.7/Б 70ЦБ 114864

Боулби, Джон

   Стабилна основа : Привързаността родители - деца и психичното здраве / Джон Боулби ; С предг. от авт.  ; Прев. [от англ. ез.] Светлана Кимпан . - София : Изток-Запад, 2019 . - 256 с. : със сх. ; 22 см . -  (Библ. Класици на психотерапията / Ред. Росица Георгиева)

   Библиогр. с. 237 - 254.

   ISBN 978-619-01-0385-1 

  

Сист. No: 96642

- 11 -

П/159.922.7/М 32ЦБ 115045

Маркам, Лора

   Спокойни родители - щастливи деца : Как да спрем да викаме и да започнем да общуваме / Лора Маркам ; Предг. Джак Канфийлд ; Прев. от англ. Румяна Автанска . - София : Изток-Запад, 2019 . - 272 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 269 - 271.

   ISBN 978-619-01-0389-9 

  

Сист. No: 96872

- 12 -

П/159.922.1-055.2/Х 62ЦБ 115027

Холис, Рейчъл

   Момиче, измий си лицето : Престани да вярваш на лъжите коя си и се превърни в жената, която трябва да бъдеш! / Рейчъл Холис ; Прев. от англ. Диляна Георгиева ; С въвед. от авт.  . - Пловдив : Хермес, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 232 с. ; 20 см

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-26-1873-7 

  

Сист. No: 96848

- 13 -

О/133.52/H 22ЦБ 115076

Hand, Robert

   Essays on Astrology / Robert Hand . - Atglen : Whitford Press, 1982 . - 165 p. : ill., tabl., diagr. ; 24 cm

   Whitford Press - импринт на Schiffer Publishing.

   ISBN 0-914918-42-7 (Schiffer Publishing)

  

Сист. No: 96917

- 14 -

П/159.953/H 65ЦБ 114934

Higbee, Kenneth L.

   Your Memory : How It Works and How to improve It / Kenneth L. Higbee ; Pref. by the aut.  . - 2. ed. . - New York : Marlowe & Company, 2001 . - XX, 267 p. ; 21 cm

   Съдържа и За авт. - Азб. показалец.

   ISBN 978-1-56924-629-0 

   ISBN 1-56924-629-7 

  

Сист. No: 96735

- 15 -

П/159.964/T 17ЦБ 114930

Tallis, Frank

   Hidden Minds : A History of the Unconscious / Frank Tallis . - New York : Helios Press, 2012 . - XVI, 194 p. ; 23 cm

   Helios Press - импринт на Skyhorse Publishing. - Библиогр. с. 183 - 190 ; Азб. показалец.

   ISBN 978-1-61145-505-2 (Skyhorse Publishing)

  

Сист. No: 96731

- 16 -

П/159.954/.955/M 15ЦБ 114927

Madhavan, Guruprasad.

   Applied Minds : How Engineers Think / Guru Madhavan . - New York : W. W. Norton & Company, [2015] . - XIV, 253 p. ; 22 cm

   

   ISBN 978-0-393-23987-4 

  

Сист. No: 96728

Религия

- 17 -

П/281.6/.9/С 34ЦБ 114842

Серафим, архимандрит

   Православие и инославие / архимандрит Серафим . - София : Снежана Иванова, 1992 . - 32 с. ; 20 см

   Кор. опис. - С бел.

  

Сист. No: 96616

- 18 -

П/227/Т 50ЦБ 114871

Теофилакт Охридски, архиепископ

   Тълкувание на посланията на Свети Апостол Павел / Блажени Теофилакт архиепископ Български . - [София] : Славянобълг. манастир Св. Вмчк Георги Зограф, Света Гора, Атон, 2003 (София : Полиграфически комбинат) . - 1096 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-770-081-2 

  

Сист. No: 96649

- 19 -

П/223.2/Е 22ЦБ 114869

Евтимий, монах

   Тълкувание на Псалтира : Ч. 1 - 2 / монах Евтимий Зигабен . - [София] : Славянобълг. манастир Св. Вмчк Георги Зограф, Света Гора, Атон, 2004 (София : Полиграфически комбинат) . - 24 см

   Кн. се изд. със съдействието на изд. Бълг. худож.

   Ч. 1 . - 903 с.

   На кор. авт. - Блажени Теофилакт, архиепископ Български.

   ISBN 954-770-104-5  (ч. 1)

  

Сист. No: 96647

- 20 -

П/223.2/Е 22ЦБ 114870

Евтимий, монах

   Тълкувание на Псалтира : Ч. 1 - 2 / монах Евтимий Зигабен . - [София] : Славянобълг. манастир Св. Вмчк Георги Зограф, Света Гора, Атон, 2004 (София : Полиграфически комбинат) . - 24 см

   Кн. се изд. със съдействието на изд. Бълг. худож.

   Ч. 2 . - 829 с.

   

   ISBN 954-770-138-Х  (ч. 2)

  

Сист. No: 96648

- 21 -

П/226/Т 50ЦБ 114867

Теофилакт Охридски, архиепископ

   Благовестник или тълкувание на Светото Евангелие : Ч. 1 - 2 / Блажени Теофилакт архиепископ Български . - [София] : Славянобълг. манастир Св. Вмчк Георги Зограф, Света Гора, Атон, 2005 - 2006 (София : Полиграфически комбинат) . - 24 см

   Кор. загл.: Тълкувание на Евангелието.

   Ч. 1 . - 2005 . - 479 с.

   С бел. под линия.

   ISBN 954-770-190-8  (ч. 1)

  

Сист. No: 96645

- 22 -

П/226/Т 50ЦБ 114868

Теофилакт Охридски, архиепископ

   Благовестник или тълкувание на Светото Евангелие : Ч. 1 - 2 / Блажени Теофилакт архиепископ Български . - [София] : Славянобълг. манастир Св. Вмчк Георги Зограф, Света Гора, Атон, 2005 - 2006 (София : Полиграфически комбинат) . - 24 см

   Кор. загл.: Тълкувание на Евангелието.

   Ч. 2 . - 2006 . - 766 с.

   

   ISBN 954-770-072-3  (ч. 2)

  

Сист. No: 96646

- 23 -

П/265/Ш 76ЦБ 114833

Шмеман, Александър Дмитриевич

   Великият пост / Александър Шмеман ; С предисл. и въвед.  ; Прев. [от рус.] Анета Иванова, Мила Игнатова . - 3. изд. . - София : Омофор, 2006 ([София] : Вулкан 4) . - 168 с. ; 21 см

   Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. на Фонд. Покров Богородичен. - С прил.

   ISBN 954-9700-01-1 

  

Сист. No: 96605

- 24 -

П/281.9(73)(092)/С 34ЦБ 114888

Дамаскин, йеромонах

   Отец Серафим Роуз: живот и дело / йеромонах Дамаскин ; Предг. митроп. Американски Йосиф, йеромонах Авмросий ; Прев. от англ. Людмила Митева . - София : Омофор, 2007 ([София] : Симолини) . - XXIII, 1128 с. : с ил., портр. ; 25 см

   Светското име на митроп. Йосиф Американски, Канадски и Австралийски - Иван Благоев Босаков. - Изд. на Фонд. Покров Богородичен. - Библиогр. с. 1092 - 1105 ; Азб. показалец.

   ISBN 978-954-9700-66-4 

  

Сист. No: 96675

- 25 -

П/235.3(497.2)(092)/И 18ЦБ 114886

Житие и чудеса на преподобния наш отец Йоан Рилски Чудотворец  . - 2. изд. . - [София] : Славянобълг. манастир Св. Вмчк Георги Зограф, Света Гора, Атон, 2008 ([София] : Полиграфически комбинат) . - 248 с. : с ил. ; 23 см

   Съдържа и Прил.: Заветът на св. Йоан акатист, канон и нар. житие.

   ISBN 978-954-770-278-3 

  

Сист. No: 96672

- 26 -

Ч/229/К 87ЦБ 115049

Кочев, Николай Цвятков

   Апокрифните евангелски текстове и истината за тях : Евангелията от Тома и Филип / Николай Цвятков Кочев ; С предг. от авт.  . - София : Фонд. Библейска лига - България, 2008 . - 143 с. ; 21 см

   Библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-92166-4-6 

  

Сист. No: 96877

- 27 -

П/226/Т 50ЦБ 114872

Теофилакт Охридски, архиепископ

   Тълкувание на книга Деяния на светите апостоли и на Съборните послания на светите апостоли : Съкр. избор от тълкуванията на св. Йоан Златоуст и на някои др. свети отци / Блажени Теофилакт архиепископ Български ; Прев. от рус. ез.  . - 2. изд. . - [София] : Славянобълг. манастир Св. Вмчк Георги Зограф, Света Гора, Атон, 2008 (София : Полиграфически комбинат) . - 462 с. ; 24 см

   С бел. под линия.

   ISBN 954-770-275-2 

  

Сист. No: 96650

- 28 -

П/241/Е 17ЦБ 114822

Евергетинос или сборник на Богоносни и Свети Отци събрани от Павел, преподобен монах и създател на обителта Пресвета Богородица Евергетида (Благодетелка)  : Т. 1 - /  Прев. от рус. ез.  . - [София] : Славянобълг. манастир Св. Вмчк Георги Зограф, Света Гора, Атон, 2011 - . - 21 см

   

   Т. 1 /  С предг.   . - 2011 -  ([София] : Полиграфически комбинат) . - 191 с. : с ил.

   

   ISBN 954-770-369-8  (т. 1 ч. 1)

  

Сист. No: 96592

- 29 -

П/241/Е 17ЦБ 114829

Евергетинос или сборник на Богоносни и Свети Отци събрани от Павел, преподобен монах и създател на обителта Пресвета Богородица Евергетида (Благодетелка)  : Т. 1 - /  Прев. от рус. ез.  . - [София] : Славянобълг. манастир Св. Вмчк Георги Зограф, Света Гора, Атон, 2011 - . - 21 см

   

   Т. 3 . - 2012 -  ([София] : Симолини 94) . - 247 с.

   

   ISBN 954-770-380-3  (т. 3 ч. 1)

  

Сист. No: 96600

- 30 -

П/241/Е 17ЦБ 114830

Евергетинос или сборник на Богоносни и Свети Отци събрани от Павел, преподобен монах и създател на обителта Пресвета Богородица Евергетида (Благодетелка)  : Т. 1 - /  Прев. от рус. ез.  . - [София] : Славянобълг. манастир Св. Вмчк Георги Зограф, Света Гора, Атон, 2011 - . - 21 см

   

   Т. 3 . - 2012 -  ([София] : Симолини 94) . - 268 с.

   

   ISBN 954-770-380-3  (т. 3 ч. 2)

  

Сист. No: 96602

- 31 -

П/241/Е 17ЦБ 114831

Евергетинос или сборник на Богоносни и Свети Отци събрани от Павел, преподобен монах и създател на обителта Пресвета Богородица Евергетида (Благодетелка)  : Т. 1 - /  Прев. от рус. ез.  . - [София] : Славянобълг. манастир Св. Вмчк Георги Зограф, Света Гора, Атон, 2011 - . - 21 см

   

   Т. 4 . - 2012 -  ([София] : Симолини 94) . - 267 с.

   

   ISBN 954-770-388-9  (т. 4 ч. 1)

  

Сист. No: 96603

- 32 -

П/241/Е 17ЦБ 114832

Евергетинос или сборник на Богоносни и Свети Отци събрани от Павел, преподобен монах и създател на обителта Пресвета Богородица Евергетида (Благодетелка)  : Т. 1 - /  Прев. от рус. ез.  . - [София] : Славянобълг. манастир Св. Вмчк Георги Зограф, Света Гора, Атон, 2011 - . - 21 см

   

   Т. 4 . - 2012 -  ([София] : Симолини 94) . - 246 с.

   

   ISBN 954-770-388-9  (т. 4 ч. 2)

  

Сист. No: 96604

- 33 -

П/241/Е 17ЦБ 114844

Евергетинос или сборник на Богоносни и Свети Отци събрани от Павел, преподобен монах и създател на обителта Пресвета Богородица Евергетида (Благодетелка)  : Т. 1 - /  Прев. от рус. ез.  . - [София] : Славянобълг. манастир Св. Вмчк Георги Зограф, Света Гора, Атон, 2011 - . - 21 см

   

   Т. 1 . - 2011 -  ([София] : Полиграфически комбинат) . - 404 с.

   

   ISBN 954-770-369-8  (т. 1 ч. 2)

  

Сист. No: 96618

- 34 -

П/241/Е 17ЦБ 114845

Евергетинос или сборник на Богоносни и Свети Отци събрани от Павел, преподобен монах и създател на обителта Пресвета Богородица Евергетида (Благодетелка)  : Т. 1 - /  Прев. от рус. ез.  . - [София] : Славянобълг. манастир Св. Вмчк Георги Зограф, Света Гора, Атон, 2011 - . - 21 см

   

   Т. 2 . - 2011 -  ([София] : Симолини 94) . - 253 с.

   

   ISBN 954-770-375-9  (т. 2 ч. 1)

  

Сист. No: 96619

- 35 -

П/241/Е 17ЦБ 114847

Евергетинос или сборник на Богоносни и Свети Отци събрани от Павел, преподобен монах и създател на обителта Пресвета Богородица Евергетида (Благодетелка)  : Т. 1 - /  Прев. от рус. ез.  . - [София] : Славянобълг. манастир Св. Вмчк Георги Зограф, Света Гора, Атон, 2011 - . - 21 см

   

   Т. 2 . - 2012 -  ([София] : Симолини 94) . - 263 с.

   

   ISBN 954-770-375-9  (т. 2 ч. 2)

  

Сист. No: 96622

- 36 -

П/281.6/.9/Т 50ЦБ 114860

Теофан Затворник, св.

   Четири беседи за изясняване на книгата Пастир на свети Ерм / Светител Теофан Затворник ; С предисл. от авт.  ; Прев. от рус. ез.  . - [София] : [Благо слово], 2014 ([София] : Симолини 94) . - 40 с. ; 20 см

   Кор. загл.: Четири беседи за изясняване на книгата Пастир на свети Апостол Ерм ; Теофан Затворник - духовно име на Георгий Василиевич Говоров. - Изд. на Видинска св. митрополия, Манастир Св. Троица.

   ISBN 978-619-7174-34-2 

  

Сист. No: 96639

- 37 -

Ч/235.3(497.2)(092)/Ж 61ЦБ 114879

Жития на българските светии  : 64 жития на светии, почитани по бълг. земи . - 3. изд. . - [София] : [Славянобълг. манастир Св. Вмчк Георги Зограф, Света Гора, Атон], 2015 (София : Полиграфски комбинат) . - 800 с. : с портр. ; 24 см

   Изд. на Книжовно сдружение Православно отечество, Дирекция по вероизповеданията, Църногорски манастир Св. св. Безсребреници Козма и Дамян, манастир Св. Троица, Видинска Св. Митрополия.

   ISBN 978-954-770-023-5 

  

Сист. No: 96659

- 38 -

П/294.5/Х 22ЦБ 115003

Хакимов, Александър

   Еволюцията на съзнанието / Александър Хакимов ; Предг. В. И. Федотовски ; Прев. [от рус. ез.] Татяна Балова . - [София] : Бард, 2017 ([София] : Алианс Принт) . - 416 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-655-738-4 

  

Сист. No: 96818

- 39 -

П/232/S 89ЦБ І 12172

Strobel, Lee

   The Case for Christ : A Journalist's Personal Investigation of the Evidence for Jesus / Lee Strobel . - Grand Rapids : Zondervan, 1998 . - 401 p. ; 18 cm

   Съдържа и Бел. ; За авт. - Азб. показалец.

   ISBN 0-310-22655-4 

  

Сист. No: 96919

- 40 -

ДТ/238/C 41ЦБ 114955

Cerinotti, Angela

   Der Heilige Gral. Geschichte und Legenden /  Hrsg. von Angela Cerinotti ; [Ubers.] aus dem Ital. Andreas Simon dos Santos . - Berlin : Parthas, 2007 . - 127 p. : ill. ; 20 cm

   Библиогр. с 124 ; Именен показалец.

   ISBN 978-3-86601-102-1 

  

Сист. No: 96755

- 41 -

П/2/H 69ЦБ 114925

Hitchens, Christopher

   God is not great : How Religions Poisons Everything / Christopher Hitchens . - London : Atlantic Books, 2007 . - 307 p. ; 20 cm

   Библиогр. с. 287 - 294 ; Азб. показалец.

   ISBN 978-1-84354-574-3 

  

Сист. No: 96726

Обществени науки

- 42 -

Ч/338.48/Р 58ЦБ 100756

Рибов, Манол Николов

   Конкуренция и конкурентоспособност на туристическия продукт : Монография / Манол Николов Рибов ; С предг. [от авт.]  . - София : Унив. изд. Стопанство, 1997 . - 204 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

   Изд. на УНСС. - Съдържа и Оценка на конкурентоспособността на трудовата дейност на различни категории персонал ; Оценка на конкурентоспособността на различните видове туристически продукти ; Алгоритъм за трудова дейност на управител на хотел. - Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 954-494-268-8 

  

Сист. No: 96893

- 43 -

Ч/372.851.4/К 77ЦБ 115068

Коларов, Коста Бончев и др.

   Сборник от задачи по геометрия : [За] VIII - XII кл. / Коста Коларов, Христо Лесов ; Предг. Грозьо Станилов . - 5. изд. . - Добрич : Интеграл, 2002 (Варна : Хеликс прес) . - 271 с. : с ил., черт. ; 23 см

   Пълното име на Г. Станилов е Грозьо Станилов Иванов.

   ISBN 954-8643-06-5 

  

Сист. No: 96907

- 44 -

П/355.01:22/Н 72ЦБ 114850

Николай Велимирович, св.

   Войната в светлината на библията / епископ Николай Велимирович ; [Прев. от сръб.]  . - 2. прераб. изд. . - [София] : Славянобълг. манастир Св. Вмчк Георги Зограф, Света Гора, Атон, 2003 . - 146 с. ; 23 см

   Николай - духовно име на Никола Велимирович. - Съдържа и Животоописание на епископ Николай.

   ISBN 954-770-062-6 

  

Сист. No: 96625

- 45 -

Д/372.851/Л 58ЦБ 114950

Лилкова, Мария Танева и др.

   Математика за 6. клас : Помагало за ЗИП / Мария Лилкова, Калина Узунова, Иванка Джонджорова . - София : Анубис, 2010 (София : Вулкан) . - 108 с. : с ил., табл. ; 24 см

   Загл. в изд. каре: Математика за ЗИП.

   ISBN 978-954-426-874-9 

  

Сист. No: 96751

- 46 -

Д/372.851/М 39ЦБ 114951

Математика 7. клас  : [Тестове и задачи за] външно оценяване : Изпит / Ч. Лозанов ... [и др.] . - София : Анубис, 2010 (София : Вулкан) . - 150 с. : с ил., табл. ; 24 см

   Други авт.: Т. Витанов, М. Лилкова, Д. Миланова ; Пълното име на авт. Д. Миланова е Диана Миланова Димитрова. - Съдържа и Отговори, упътвания и решения ; Учебно-изпитна прогр. по математика за приемане на ученици след завършен 7. кл. ; Листове за отговори.

   ISBN 978-954-426-870-1 

  

Сист. No: 96752

- 47 -

Ч/368.43(497.2)/М 74ЦБ 115074

Михайлова, Мариана Петрова

   Финансови отчети на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване : Теория, методология, практика / Мариана Михайлова ; С увод [от авт.]  . - София : Дарита - Павлин Проданов, 2011 ([София] : [Симолини]) . - 234 с. : с табл., факс. ; 24 см

   Библиогр. с. 175 - 182 и под линия.

   ISBN 987-954-90593-4-2 

  

Сист. No: 96913

- 48 -

Д/372.851/Р 94ЦБ 114964

Русев, Руси Илиев

   Примерни тестове по математика : За външно оценяване и за приемни изпити след 7. клас / Руси Русев . - София : Камея дизайн, 2012 ([София] : Експертпринт) . - 108 с. : с ил., табл. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-8342-29-4 

  

Сист. No: 96767

- 49 -

Д/372.851/С 23ЦБ 114953

Сборник по математика 6. клас  / Т. Витанов ... [и др.] . - София : Анубис, 2014 ([София] : Булвест принт) . - 232 с. : с ил., диагр., сх., табл. ; 24 см

   Други авт.: Ч. Лозанов, Л. Дилкина, П. Тодорова, И. Цветкова, И. Джонджорова.

   ISBN 978-954-426-980-7 

  

Сист. No: 96753

- 50 -

П/358.119/Г 91ЦБ 114764

Гудериан, Хайнц Вилхелм

   Внимание, танкове : Спомени от войната : Кн. 1 - 2 / Хайнц Гудериан ; Прев. [от нем. ез.] Ленко Веселинов . - 2. изд. . - [София] : Прозорец, 2016 ([София] : Инвестпрес) . - 21 см . -  (Поредица Хроника)

   

   Кн. 2 . - 296 с. : с ил., портр., к.

   Съдържа и Биографична хроника Хайнц Вилхелм Гудериан ; Легендарните немски и съветски танкове от Втората световна война.

   ISBN 978-954-733-875-3  (кн. 2)

  

Сист. No: 96528

- 51 -

Ч/396(497.2)/К 87ЦБ 115077

Кочева, Диляна Любомирова

   Жената лидер в българското общество / Диляна Кочева ; Предг. Димитър Иванов . - София : За буквите - О писменехь, 2018 ([София] : Ид принт) . - 236 с. : с портр. ; 24 см . -  (Библ. Лидер)

   Съдържа и интервюта с: В. Велева, Е. Масларова, И. Йотова, И. Комитова, К. Нинова, М. Попова, М. Манолова, С. Шаренкова, Ю. Пискулийска, Я. Такева. - Библиогр. с. 232 - 235.

   ISBN 978-619-185-324-3 

  

Сист. No: 96916

- 52 -

П/371.481/М 87ЦБ 115019

Монтесори, Мария

   Формирането на човека / Мария Монтесори ; С увод от авт.  ; Прев. от англ. Десислава Чешмеджиева-Стойчева ; Консултант Росица Кунева . - [София] : Асеневци, 2019 . - 436 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7356-63-2 

  

Сист. No: 96836

- 53 -

П/396/М 89ЦБ 115001

Морато, Кристина

   Дамите от ориента / Кристина Морато ; Прев. от исп. ез. Светослава Славчева . - София : Enthusiast, 2019 ([София] : J Point Plus) . - 468 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 459 - 465.

   ISBN 978-619-164-291-5 (Ентусиаст)

  

Сист. No: 96816

- 54 -

П/351.72:657:336.12(497.2)/Ц 30, Ч/351.72:657:336.12(497.2)/Ц 30ЦБ 114999

Цветанова, Мария

   Счетоводно отчитане и данъчно облагане на стопанската дейност в бюджетните организации : Общин. предприятия, наеми, концесии, консигнация, бартер, ВиК, активи, вторични суровини, продажби на недвижими имоти, земи и др. / Мария Цветанова ; С въвед.  . - София : Интеринтелект, 2019 . - 149 с. : с табл. ; 21 см

   

  

Сист. No: 96813

Математика. Естествени науки

- 55 -

Ч/54/Г 22ЦБ 115072

Ганчев, Ганчо Колев

   Методика и техника за решаване на изчислителни задачи по химия : Кн. 1 - / Ганчо Колев Ганчев . - Ст. Загора : ИПКУ Ан. Тошева, 1996 - . - 20 см

   Изд. на Тракийски унив. Ст. Загора.

   Кн. 1 . - 1996 . - 203 с. : с табл., сх.

   Съдържа и Прил.: Химични елементи ; Химични съединения ; Физични величини, използвани в обучението по химия ; Физични величини и взаимовръзки между тях. - Библиогр. с. 201 - 202.

   ISBN [954-691-018-X]  (кн. 1)

  

Сист. No: 96911

Приложни науки. Техника

- 56 -

Ч/658.382:621.31/А 67ЦБ 115055

Анев, Георги Атанасов и др.

   Електробезопасност в откритите рудници и в индустрията / Г. Анев, Ив. Данев ; С предг. от авт.  . - Раднево : Накра, 1996 (Пловдив : Полиграфия) . - 336 с. : с ил., сх., тобл. ; 20 см

   Съдържа и Прил. - Библиогр. с. 317 - 320.

  

Сист. No: 96887

- 57 -

Ч/621.39/Н 33ЦБ II 7330
 Национална конференция с международно участие ТЕЛЕКОМ'2000. Варна. 11 - 13 октомври 2000 

   ТЕЛЕКОМ'2000: Телекомуникациите обединяват хората : Сб. докл. /  Ред. Ст. Попов ... [и др.] . - София : Бълг. телекомуникационна компания, 2001 (София : НИИ по съобщенията) . - 748 с. : с табл., диагр., сх. ; 30 см

   Други ред.: В. Матеева, К. Грънчарова. - Текст и на англ. ез. - Библиогр. след отд. докл. ; Именен показалец ; Рез. на англ. ез.

  

Сист. No: 96868

- 58 -

П/681.322.06/З-52ЦБ 114798

Зелих, Марк Андре

   [Сусу] SuSE Linux / Марк Андре Зелих ; С предг. от авт.  ; Прев. Любомир Цонев . - София : ИнфоДАР, 2002 . - 423 с. : с ил. ; 22 см

   Съдържа и Кратък обзор на редактора vi ; Конфигуриране на Х чрез xf86config ; Ядрото ; Linux-fdisk: разделяне на твърдия диск на дялове в спешни случаи ; Местонахождения на конфигурационните файлове ; Тълковен речник.

   ISBN 3-8272-5934-7 

  

Сист. No: 96568

- 59 -

Ч/657:336.71(075.8)/С 13ЦБ 115081

Савова-Симеонова, Камелия Димитрова

   Счетоводството като източник на информация при управление на банковата ликвидност / Камелия Димитрова Савова-Симеонова ; С въвед. [от авт.]  . - София : Унив. изд. Стопанство, 2006 . - 156 с. : с табл., сх. ; 24 см

   Изд. на Унив. за нац. и световно стопанство. - Библиогр. с. 148 - 152.

   ISBN 954-494-693-4 

   ISBN 978-954-494-693-7 

  

Сист. No: 96922

- 60 -

Ч/681.3.06(075.8)/М 87ЦБ 114771

Монова-Желева, Мария Христова

   Мултимедийни технологии и приложения / Мария Монова-Желева ; С предг. [от авт.]  . - Бургас : [Изд. авт.], 2010 ([Бургас] : Информа принт) . - 96 с. : с ил., табл., сх. ; 22 см

   Библиогр. с. 93, 95 - 96.

   ISBN 978-954-8468-30-5 (Информа принт)

  

Сист. No: 96537

- 61 -

П/681.322.06/Х 26, Ч/681.322.06/Х 26ЦБ 114765

Харви, Грег

   [Ексел] Excel 2019 for dummies / Грег Харви ; Прев. [от англ. ез.] Ирена Райчева . - [София] : Алекс-Софт, [2018] . - Х, 486 с. : с ил., табл. ; 24 см

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-656-363-7 

   ISBN 954-656-363-3 

  

Сист. No: 96529

Медицина

- 62 -

П/616-07/Д 45ЦБ 114777

Детлефсен, Торвалд и др.

   Болестта като път : Какво означават симптомите и как да ги тълкуваме / Торвалд Детлефсен, Рюдигер Далке ; С предг. от авт.  ; Прев. Евелина Банева, Цветана Ташкова . - 2. изд. . - София : Кибеа, 2011 ([София] : ПК Д. Благоев) . - 392 с. : с ил., табл. ; 20 см . -  (Сер. Познай себе си. Сер. Здраве)

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-474-452-6 

  

Сист. No: 96543

- 63 -

П/613.2/Х 63ЦБ 114862

Холфорд, Патрик

   Суперздраве за 6 седмици / Патрик Холфорд ; Прев. от англ. Мария Василева . - София : Хомо Футурус, 2018 . - 280 с. : с ил., табл., сх. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN [978-619-223-037-1] 

   ISBN 978-619-223-036-4 ! 

  

Сист. No: 96640

- 64 -

П/616-006-08/Ц 18ЦБ 114861

Цанова, Ади и др.

   [Двадесет и един] 21 дни да промениш живота си! : Проект здраве : Диагнозата рак не е присъда / Ади и Милен Цанови . - София : Ти бъди промяната, 2018 ([София] : Алианс Принт) . - 536 с. ; 21 см

   Загл. на гърба на кн.: Проект здраве.

   ISBN 978-619-7426-01-4 

  

Сист. No: 96638

- 65 -

П/617(497.2)(092)(093.3)/К 72ЦБ 114814

Ковачев, Любомир Стефанов

   Етюди за скалпел и баскетболна топка / Любомир Ковачев ; С въвед. от авт.  . - [Плевен] : [Изд. авт.], 2019 . - 656 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-188-238-0 

  

Сист. No: 96584

- 66 -

П/616.89-053.2/П 37ЦБ 114892

Пери, Брус и др.

   Момчето, което беше отгледано като куче : И други истории от бележника на детския психиатър / Брус Пери, Мая Салавиц ; С въвед. от авт.  ; Прев. от англ. Людмила Андреева . - София : Изток-Запад, 2019 . - 240 с. : ил., табл., диагр. ; 24 см

   Съдържа и Бел. на авт. - Библиогр. с. 227 - 233 ; Азб. показалец.

   ISBN 978-619-01-0390-5 

  

Сист. No: 96683

- 67 -

П/613/С 13ЦБ 114988

Сазонов, Андрей

   [Четиридесет] 40 мита за здравето и храненето / Андрей Сазонов ; С предисл. от авт.  ; Прев. [от рус. ез.] Татяна Балова . - [София] : Бард, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 336 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-655-916-6 

  

Сист. No: 96803

Селско стопанство

- 68 -

Ч/630.3(470.13=867)(091)/А 88ЦБ II 7335

Арсов, Александър

   Покорители на тайгата : Бълг. дърводобивници в Република Коми / Александър Арсов ; С въвед. от авт.  . - София : Държ. агенция по горите, 2008 ([София] : Образование и наука) . - 216 с. : с ил., табл., порт. ; 29 см

   Пълното име на авт. е Александър Арсов Стоев. - Изд. на Минист. съвет. Държ. агенция по горите. - Рез. на рус., англ. ез.

   ISBN 978-954-90748-6-4 

  

Сист. No: 96904

Изкуство

- 69 -

Ч4/746.3(497.2)(084)/Н 33ЦБ II 7336
 Национална художествена академия. Колекция Български шевици 

   Колекция български шевици : Музейна сб. на Нац. худож. академия /  Състав. Свилен Стефанов ... [и др.] ; Прев. от фр. ез. Анна Маркова ; Прев. от англ. ез. Зина Соколова . - [София] : НХА, [2008] ([София] : Дедракс) . - 1 албум (104 с.) : с цв. ил. ; 28 см

   Др. парал. загл.: The Bulgarian embroideries collection : museum collection of the National Academy of Fine and Applied Arts ; Др. състав.: А. Бояджиева, Д. Минчева, В. Паунов, Т. Янкова, В. Керелезова, Б. Доневска ; Имената на състав., прев. отбелязани в библиогр. каре.

   ISBN 978-954-92147-2-7 

  

Сист. No: 96906

- 70 -

Ч4/77.04/М 72ЦБ 114794

Митрева, Невена Райчова

   Първите български фотографи /  Авт. и състав. Невена Митрева . - Самоков : Ист. музей - Самоков, 2016 . - [14] с. : с ил., факс. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-8623-14-8 

  

Сист. No: 96561

- 71 -

П/791.44.071.2(420)(092)/Б 89ЦБ 115010

Бута, Елизавета

   Хю Грант и Елизабет Хърли - в обятията на богинята... / Елизавета Бута ; Прев. [от рус.] Наташа Стоянова . - София : Паритет, 2019 ([София] : [Дайрект сървисиз]) . - 248 с. : с ил. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-153-211-7 

  

Сист. No: 96826

- 72 -

Кр/792.54(497.235)/Д 96, Ч4/792.54(497.235)/Д 96ЦБ 114800

Държавна опера - Стара Загора  : [Прогр. 2019 - 2020 : Култ. туризъм] . - [Ст. Загора] : [Държавна опера - Ст. Загора], 2019 . - 26 с. : с цв. ил. ; 21 см

   Кор. опис. - С парал. текст на англ. ез.

  

Сист. No: 96570

- 73 -

Ч4/791.44.071/М 32ЦБ 115041

Маркова, Олга Василева

   Последните остават първи : [Сборник от творчески портрети-интервюта] / Олга Маркова ; С предисл. авт.  . - София : Изток-Запад, 2019 . - 232 с. : с ил, портр. ; 22 см . -  ([Поредица] Майсторите на Голямото кино ; Ч. 3)

   

   ISBN 978-619-01-0406-3 

  

Сист. No: 96866

- 74 -

П/791.44.071.2/П 68ЦБ 114774

Покровская, Анна

   Легенди на световното кино : 24 истории на прочути кинозвезди / Анна Покровская ; Прев. [от рус. ез.] Лиляна Мандаджиева . - София : Паритет, 2019 . - 316 с. : с портр. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-153-196-7 

  

Сист. No: 96540

Спорт. Игри

- 75 -

П/796.52.071/Н 91ЦБ 114852

Норгей, Тенсинг и др.

   Човекът от Еверест : Автобиография на Тенсинг, разказана на Джеймс Рамзи Улман / Тенсинг Норгей, Джеймс Рамзи Улман ; Прев. от англ. Захари Рашков ; Предг. Джеймс Рамзи Улман, Симеон Идакиев . - 2. изд. . - София : Вакон, 2019 . - 320 с. : с ил., портр. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7300-68-0 

  

Сист. No: 96628

- 76 -

Кр/793.31/А 73ЦБ 114778

Ансамбъл Загоре  : 50 год. . - [Ст. Загора], б. г. . - [12] с. : с цв. ил. ; 23 см

   [Изд. на община Ст. Загора.]

  

Сист. No: 96545

- 77 -

П/796.5/G 63ЦБ 114935

Gonzales, Laurence

   Deep Survival : Who Lives, Who Dies, and Why : True Stories of Miraculous Endurance and Sudden Death / Laurence Gonzales . - New York : W. W. Norton & Company, 2003 . - 318 p. ; 21 cm

   Библиогр. с. 297 - 302 ; Азб. показалец.

   ISBN 978-0-39332615-4 

  

Сист. No: 96736

Езикознание

- 78 -

Ч/80(497.2)(092)/К 91ЦБ 115060

Магията на думите  : Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова : [Сборник] /  Състав. и науч. ред. Диана Благоева, Сия Колковска ; С предг. от състав.  . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2012 . - 528 с. : с портр. ; 25 см

   Загл. и на англ. ез.: The magic of the words. - Изд. на БАН. Институт за бълг. ез. Проф. Любомир Андрейчин. - Текст и на фр., пол., англ. ез. - Библиогр. след отд. статии.

   ISBN 978-954-322-521-7 

  

Сист. No: 96870

Литературознание

- 79 -

Ч/886.7.09/С 81ЦБ 115071

Стойнева, Вера

   Духовното битие на родината в българската литература : В помощ на зрелостници и кандидат-студенти / Вера Стойнева . - София : РИК-I-C, 1998 . - 64 с. ; 20 см . -  (Библ. Гимназист)

   Пълното име на авт. е Вера Стойнева Петрова. - Изд. на Нац. ученически вестници. - Съдържа теми и образи от творбите: Изворът на Белоногата / П. Р. Славейков ; До моето първо либе, Майце си / Х. Ботев ; Де е България, България, Една българка / И. Вазов ; Сто двадесет души / П. П. Славейков ; Нощ, Родина / П. Яворов ; Смърт в равнините / Т. Траянов ; Към родината, Родина / Н. Лилиев ; Родина / Е. попдимитров ; Българка ; Земляци / Й. Йовков.

   ISBN 954-8648-09-12 ! 

  

Сист. No: 96910

- 80 -

П/820(73)(092)/К 54ЦБ 114795

Рогак, Лиза

   Неспокойно сърце : Животът и времето на Стивън Кинг / Лиза Рогак ; Прев. от англ. Живко Тодоров . - София : Рива, 2010 (В. Търново : Абагар) . - 272 с. ; 23 см

   Съдържа и Хронология. - Библиогр. с. 271 - 272.

   ISBN 978-954-320-303-1 

  

Сист. No: 96564

- 81 -

Ч/869.0/С 20ЦБ 114782

Георгиев, Лъчезар Георгиев

   Загадъчният нобелист : Писателят Jose Saramago в България : Моногр. / Лъчезар Георгиев ; С увод от авт.  . - София : Ан-Ди, 2017 . - 134 с. : с ил., портр., факс. (някои цв.) ; 21 см

   Загл. и на англ. ез.: The enigmatic Nobel Prize winner ; Загл. и на португ. ез.: O enigmatico Premio Nobel. - Библиогр. с. 112 - 116. - Рез. на англ., португ. ез. / прев. К. Попова.

   ISBN 978-619-7221-08-4 

  

Сист. No: 96549

- 82 -

Ч/886.7.09/Д 60ЦБ 114873

Димов, Продрум Иванов

   Струйки от литературния бързей / Продрум Димов ; С предг. от авт.  . - София : Бълг. книжница, 2018 . - 206 с. : с портр., факс. ; 21 см

   Съдържа и Отзиви и рецензии за книги на автора.

   ISBN 978-954-380-456-6 

  

Сист. No: 96653

- 83 -

Ч/886.7-1(092)/Б 70ЦБ І 12141

Ботев, Христо

   До моето първо либе : Любовта на поета в стихове и писма / Христо Ботев ; Авт. на студията Людмила Габровска ; Худож. Ралица Денчева . - [София] : Персей, 2019 . - 160 с. : с портр., ил., факс. ; 17 см

   

   ISBN 978-619-161-193-5 

  

Сист. No: 96530

- 84 -

П/886.7.09/И 83ЦБ 115033

Йорданов, Александър

   Патриотични уроци / Александър Йорданов ; С увод от авт.  . - София : Век 21 - прес, 2019 ([Костинброд] : Мултипринт) . - 571 с. ; 24 см

   Пълното име на авт. е Александър Йорданов Александров.

   ISBN 978-619-91005-1-6 

  

Сист. No: 96856

- 85 -

Ч/886.7(092)/Я 18ЦБ 115043

Кузмова-Зографова, Катя Цветанова

   Световете на Яворов : Неговите арменци, приятели, любими жени, каузи, стихове, музеи и архиви / Катя Зографова ; С предисл. от авт.  . - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2019 . - 222 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

   Библиогр. с. 217 - 219.

   ISBN 9778-619-235-032-1 

  

Сист. No: 96869

Българска художествена литература

- 86 -

П/886.7-32/Г 37ЦБ 114781

Георгиев, Лъчезар Георгиев

   Ярост : Разкази : Short stories / Лъчезар Георгиев ; Худож. Ралица Петрова . - [В. Търново] : Фабер, 2008 . - 200 с. : с ил. ; 20 см

   Името на худож. отбелязано в изд. каре. - Съдържа и За авт. и кн. - Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-775-909-1 

  

Сист. No: 96548

- 87 -

П/886.7-17/К 79ЦБ 114786

Колчев, Стефан Радомиров

   Двата края : Сатирични стихове и епиграми с поредица Тука има - Тука нема / Стефан Колчев . - София : Пропелер, 2010 ([София] : Дейликонт) . - 80 с. ; 19 см

   

   ISBN 978-954-392-028-0 ! 

  

Сист. No: 96552

- 88 -

П/886.7-1/К 79ЦБ 114788

Колчев, Стефан Радомиров

   До кокала : Сатирични и други стихове / Стефан Колчев . - София : Феномен, 2011 ([София] : Нюзпринт) . - 76 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-549-052-8 ! 

  

Сист. No: 96556

- 89 -

П/886.7-94/Ч 71ЦБ 114834

Черпоков, Гълъб Петков

   По света и у дома : Спомени от един живот в туризма / Гълъб Черпоков . - 2. доп. изд. . - София : Изток-Запад, 2014 . - 392 с. : с ил., портр. ; 21 см

   Съдържа и Гълъбът на туризма / П.-Е. Митев. - С прил. - Библиогр. с. 391.

   ISBN 978-619-152-469-3 

  

Сист. No: 96606

- 90 -

П/886.7-31/К 78ЦБ 114825

Колев, Николай Иванов

   Мими : Роман / Николай Иванов Колев (Гутев) . - Б. м. : Колев, 2015 . - 132 с. ; 21 см

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-3-00-049847-3 (Kolev)

  

Сист. No: 96596

- 91 -

П/886.7-311.6/К 78ЦБ 114827

Колев, Николай Иванов

   Учителите на българите : Ист. роман / Николай Иванов Колев (Гутев) . - Б. м. : Колев, 2015 . - VI, 180 с. : с ил. ; 21 см

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-3-00-049386-7 (Kolev)

  

Сист. No: 96597

- 92 -

П/886.7-311.6/К 78ЦБ 114828

Колев, Николай Иванов

   Ураган над Балканите : Тракийските императори и българите : Ист. роман / Николай Иванов Колев (Гутев) . - Б. м. : Колев, 2015 . - VI, 150 с. : с портр. ; 21 см

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-3-00-049610-3 (Kolev)

  

Сист. No: 96598

- 93 -

П/886.7-1/К 79ЦБ 114787

Колчев, Стефан Радомиров

   Горски шепот : Стихотворения лирични и сатирични / Стефан Колчев . - София : Експрес, 2015 (София : Нюзпринт) . - 62 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-549-098-4 ! 

  

Сист. No: 96554

- 94 -

П/886.7-1/К 79ЦБ 114789

Колчев, Стефан Радомиров

   Мигновение : Стихотворения лирични и сатирични / Стефан Колчев . - София : Експрес, 2015 (София : Нюзпринт) . - 64 с. ; 20 см

   Съдържа и Думи за авт.

   ISBN 978-954-549-067-4 ! 

  

Сист. No: 96557

- 95 -

П/886.7-31/М 76ЦБ 114991

Мишу, Кармен

   Балканска сага : [Роман] / Кармен Мишу . - Пловдив : Жанет 45, 2015 . - 656 с. ; 20 см

   Пълното име на авт. е Кармен Виктор Мишу-Бойчева.

   ISBN 978-619-186-119-4 

  

Сист. No: 96806

- 96 -

П/886.7-1/К 79ЦБ 114790

Колчев, Стефан Радомиров

   Сложни плетки : Стихотворения лирични и сатирични / Стефан Колчев . - София : Експрес, 2016 (София : Нюзпринт) . - 64 с. ; 20 см

   Съдържа и Думи за авт.

   ISBN 978-954-549-125-7 ! 

  

Сист. No: 96559

- 97 -

П/886.7-1/В 21ЦБ II 7290

Вапцаров, Никола Йонков

   Моторни песни : Стихотворения 1940 / Никола Вапцаров . - София : Захарий Стоянов, 2018 ([София] : Мигпринт) . - 92 с. : с ил. ; 28 см

   Загл. и авт. на кор. отпечатани на стар правопис. - Съдържа и Апотеоз на безстрашната вяра / И. Гранитски.

   ISBN 978-954-09-1246-2 

  

Сист. No: 96544

- 98 -

Кр/886.7-1/В 92, П/886.7-1/В 92ЦБ 114775

Вълева, Венета

   Завинаги млада : Избрани и събрани стихове / Венета Вълева ; Състав. Георги Янев . - София : Лит. форум, 2018 . - 148 с. : с ил. (някои цв.) ; 21 см . -  (Библ. Възкресения)

   Съдържа и Преди и след скока / М. Георгиев ; Спомени от: В. Петров, Г. Янев, Т. Клисуров, М. Георгиев, Г. Кочева, Г. Иванов, А. Велчева, Л. Иванов.

   ISBN 978-954-740-112-9 

  

Сист. No: 96541

- 99 -

П/886.7-31/Д 30ЦБ 115070

Де Мео, Розмари

   Стопанката на Господ : Сказание и требник на българската народна вяра / Розмари Де Мео . - 22. изд. . - София : Наричане, 2018 . - 336 с. ; 20х17 см

   

   ISBN 978-619-90775-0-4 

  

Сист. No: 96909

- 100 -

П/886.7-4/С 65ЦБ 115009

Стамболов, Иван

   Картаген трябва да бъде разрушен : Публицистика (2018 - 2013) / Иван Стамболов-Сула ; Предг. Огнян Минчев . - София : Лексикон, 2018 . - 730 с. ; 22 см

   Съдържа и Няколко думи от авт. ; Няколко думи за авт.

   ISBN 978-619-220-186-9 

  

Сист. No: 96825

- 101 -

П/886.7-31/Б 56ЦБ 115012

Божилов, Добри

   Задругата : [Роман] / Добри Божилов . - София : Лексикон, 2019 (Добрич : ФолиАрт) . - 448 с. ; 22 см . -  (Съвр. бълг. проза)

   Съдържа и Няколко думи от авт и за авт.

   ISBN 978-619-220-199-9 

  

Сист. No: 96828

- 102 -

П/886.7-312.6/Я 29ЦБ 115013

Дукова, Боряна Димитрова

   Извън редовете : Романът на Яна Язова / Боряна Дукова . - София : Enthusiast, 2019 ([София] : J Point Plus) . - 224 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 221 - 223.

   ISBN 978-619-164-293 (Ентусиаст)

  

Сист. No: 96830

- 103 -

П/886.7-1/И 83ЦБ 114897

Йорданов, Недялко Асенов

   Сребърна любов : 125 най-нови стихотворения / Недялко Йорданов ; С предг. от авт.  . - [София] : Millenium, 2019 ([София] : Инвестпрес) . - 216 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-515-476-8 (Милениум)

  

Сист. No: 96688

- 104 -

ДТ/886.7-94/К 81, П/886.7-94/К 81ЦБ 114899

Конрад, Емил

   Иронията на живота ми / Емил Конрад . - София : Кубар, 2019 (Добрич : Фолиарт) . - 159 с. : с цв. ил. ; 20 см

   Кубар - импринт на Егмонт България.

   ISBN 978-954-27-2268-7 (Егмонт България)

  

Сист. No: 96692

- 105 -

П/886.7-1/Л 17ЦБ 114997

Лалева, Мария

   Благословете Юда : [Поезия] / Мария Лалева . - София : Книгомания, 2019 ([София] : Дедракс) . - 57 с. ; 21х11 см

   

   ISBN 978-619-195-215-1 

  

Сист. No: 96812

- 106 -

Ч/886.7-4/М 32ЦБ 114881

Марков, Георги Иванов

   Колективният фалш : Есета / Георги Марков . - София : Рива, 2019 ([Пловдив] : Булвест Принт) . - 384 с. ; 21 см

   В. кн. означ. Ч. 4. - Съдържа и Бъдете като себе си / Б. Кунчев.

   ISBN 978-954-320-654-4 

  

Сист. No: 96662

- 107 -

П/886.7-32/Н 74ЦБ 115021

Николов, Любомир Павлов

   Фламинго за обяд : [Сб. разкази] / Любомир Николов . - София : Ciela, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 203 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2822-8 (Сиела)

  

Сист. No: 96843

- 108 -

П/886.7-31/Т 48ЦБ 114841

Тенев, Георги Тенев

   Балкански ритуал : [Роман] / Георги Тенев . - София : Колибри, 2019 ([София] : Инвестпрес) . - 518 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-02-0367-4 (Colibri)

  

Сист. No: 96615

- 109 -

П/886.7-31/Х 25ЦБ 115034

Хапсали, Катерина

   Сливовиц : [Роман] / Катерина Хапсали . - София : Колибри, 2019 ([София] : Инвестпрес) . - 271 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-02-0404-6 (Colibri)

  

Сист. No: 96859

- 110 -

ДТ/886.7-31/Д 68, Кр/886.7-31/Д 68ЦБ 114784

Добромирова, Радост

   Линията на живота : [Роман] : Кн. 1 - / Радост Добромирова . - [Ст. Загора] : [Палмира], 2019 - . - 21 см

   Пълното име на авт. е Радост Добромирова Стоянова.

   Кн. 1 . - 2019 . - 120 с. : с ил.

   Съдържа и На добър път, Радост! / Ю. Пискулийска ; За авт.

   ISBN 978-954-9376-65-4  (кн. 1)

  

Сист. No: 96551

Чужда художествена литература

- 111 -

П/820(73)-84/Ф 77ЦБ І 12143

Франклин, Бенджамин

   Пътят към парите и успеха : [Афоризми и есета] / Бенджамин Франклин ; Прев. [от англ.] и състав. Станимир Йотов . - [София] : Пергамент прес, 2011 . - 128 с. ; 17 см

   Текст и на англ. ез.

   ISBN 978-954-641-018-4 

  

Сист. No: 96566

- 112 -

П/820(73)-31/К 97ЦБ 114821

Кърли, Джак

   Един от сто : [Роман] / Джак Кърли ; Прев. [от англ.] Весела Прошкова . - София : СББ Медиа, 2013 ([София] : Алианс Принт) . - 256 с. ; 20 см . -  (Поредица Майсторите на трилъра ; 12)

   Джак Кърли - псевд. на Джон Албърт Кърли ; Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Грешният ISBN отпечатан на гърба на загл. с. - Кн. се разпространява със сп. Story.

   ISBN 978-954-399-062-7 (Санома Блясък България)

   ISBN 978-954-399-052-8 ! 

  

Сист. No: 96591

- 113 -

П/820(73)-312.4/Л 84ЦБ 114804

Лоуел, Елизабет

   Седемте гряха : [Роман] / Елизабет Лоуел ; Прев. [от англ.] Илвана Гарабедян . - 2. изд. . - София : СББ Медиа, 2013 ([София] : Алианс Принт) . - 304 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Световни бестселъри ; 11)

   Елизабет Лоуел - псевд. на Ан Максуел ; Името на прев .отбелязано на гърба на предзагл. с. - Кн. се разпространява със сп. Журнал за жената.

   ISBN 978-954-399-022-1 (Санома Блясък България)

  

Сист. No: 96574

- 114 -

П/820(73)-31/М 34ЦБ 114823

Мартини, Стив

   Класацията : [Роман] / Стив Мартини ; Прев. [от англ.] Владимир Германов . - София : СББ Медиа, 2013 ([София] : Алианс принт) . - 304 с. ; 20 см . -  (Поредица Майсторите на трилъра ; 8)

   Стив Мартини - псевд. на Стивън Пол Мартини ; Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. се разпространява със сп. Story.

   ISBN 978-954-399-052-8 (Санома Блясък България)

  

Сист. No: 96593

- 115 -

П/820(73)-312.4/П 22ЦБ 114819

Паркър, Робърт Браун

   За честта на фамилията : [Роман] / Робърт Паркър ; Прев. [от англ.] Богдан Русев . - 2. изд. . - София : СББ Медиа, 2013 ([София] : Алианс принт) . - 200 с. ; 20 см . -  (Поредица Майсторите на трилъра ; 1)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Кн. се разпространява със сп. Story.

   ISBN 978-954-399-035-1 (Санома Блясък България)

  

Сист. No: 96589

- 116 -

П/820(931)-31/П 33ЦБ 114808

Пелегрино, Ники

   Италианско изкушение : [Роман] / Ники Пелегрино ; Прев. [от англ.] Дора Радева . - 2. изд. . - София : СББ Медиа, 2013 ([София] : Алианс Принт) . - 256 с. ; 20 см . -  (Кол. Лято ; 3)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. се разпространява със сп. Журнал за жената.

   ISBN 978-954-399-059-7 (Санома Блясък България)

  

Сист. No: 96578

- 117 -

П/820(73)-31/Р 45ЦБ 114811

Рединг, Джаклин

   Втори шанс : [Роман] / Джаклин Рединг ; Прев. [от англ.] Мишела Христова . - София : СББ Медиа, 2013 ([София] : Алианс Принт) . - 240 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Световни бестселъри ; 12)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. се разпространява със сп. Журнал за жената.

   ISBN 978-954-399-030-6 (Санома Блясък България)

  

Сист. No: 96581

- 118 -

П/820(73)-31/А 37ЦБ 114809

Айзъкс, Сюзан

   Разгневени съпруги : [Роман] / Сюзан Айзъкс ; Прев. [от англ. ез.] Екатерина Мачева . - София : СББ Медиа, 2014 ([София] : Ропринт) . - 264 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Световни бестселъри ; 1)

   Кн. се разпространява със сп. Журнал за жената.

   ISBN 978-954-399-064-1 (Санома Блясък България)

  

Сист. No: 96579

- 119 -

П/820-31/В 60ЦБ 114818

Винченци, Пени

   Забранени места : [Роман] / Пени Винченци ; Прев. [от англ. ез.] Теодора Давидова . - София : СББ Медиа, 2014 ([София] : Ропринт) . - 432 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Световни бестселъри ; 3)

   Кн. се разпространява със сп. Журнал за жената.

   ISBN 978-954-399-063-4 

  

Сист. No: 96588

- 120 -

П/820(73)-31/Д 52ЦБ 114805

Джонсън, Сюзън

   Дете на порока : [Роман] / Сюзън Джонсън ; Прев. [от англ.] Емилия Желязкова . - София : СББ Медиа, 2014 ([София] : Ропринт) . - 264 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Ист. любовни романи ; 4)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. се разпространява със сп. Журнал за жената.

   ISBN 978-954-399-108-2 (SBB Media)

  

Сист. No: 96575

- 121 -

П/820(73)-31/Л 50ЦБ 114824

Лескроарт, Джон Трет

   Тринайсетият съдебен заседател : [Роман] / Джон Лескроарт ; Прев. [от англ.] Владимир Германов . - София : СББ Медиа, 2014 ([София] : Ропринт) . - 392 с. ; 20 см . -  (Поредица Майсторите на трилъра ; 6)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. се разпространява със сп. Story.

   ISBN 978-954-399-069-6 

  

Сист. No: 96594

- 122 -

П/820(73)-312.4/П 28ЦБ 114817

Патерсън, Джеймс и др.

   Крайбрежната къща : [Роман] / Джеймс Патерсън, Питър де Джонг ; Прев. [от англ.] Иванка Савова . - София : СББ Медиа, 2014 ([София] : Алианс Принт) . - 184 с. ; 20 см . -  (Поредица Майсторите на трилъра ; 1)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. се разпространява със сп. Story.

   ISBN 978-954-399-084-9 (Санома Блясък България)

  

Сист. No: 96587

- 123 -

П/820(931)-31/П 33ЦБ 114812

Пелегрино, Ники

   Някъде в Рим : [Роман] / Ники Пелегрино ; Прев. [от англ. ез.] Цветана Генчева . - София : СББ Медиа, 2014 ([София] : Ропринт) . - 208 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Световни бестселъри ; 2)

   Кн. се разпространява със сп. Журнал за жената.

   ISBN 978-954-399-065-8 

  

Сист. No: 96582

- 124 -

П/820(73)-31/Р 85ЦБ 114816

Рос, Джоан

   Едно лято : [Роман] / Джоан Рос ; Прев. [от англ.] Валентина Рашева-Джейкъбс . - София : СББ Медиа, 2014 ([София] : Ропринт) . - 248 с. ; 20 см . -  (Кол. Love bestsellers)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. ; Възприетата форма на името на прев. Валентина Рашева-Джейкъбс е Валентина Борисова Рашева. - Кн. се разпространява със сп. Cosmopolitan.

   ISBN 978-954-399-093-1 

  

Сист. No: 96586

- 125 -

П/820(73)-31/С 33ЦБ 114820

Сенейт, Мелиса

   Рецепти за любов : [Роман] / Мелиса Сенейт ; Прев. [от англ. ез.] Таня Виронова . - София : СББ Медиа, 2014 ([София] : Ропринт) . - 208 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Световни бестселъри ; 6)

   Кн. се разпространява със сп. Журнал за жената.

   ISBN 978-954-399-067 (SBB Media)

  

Сист. No: 96590

- 126 -

П/820-31/У 27ЦБ 114807

Уеб, Катрин

   Наследството : [Роман] / Катрин Уеб ; Прев. [от англ. ез.] Лидия Шведова . - София : СББ Медиа, 2014 ([София] : Ропринт) . - 328 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Световни бестселъри ; 8)

   Кн. се разпространява със сп. Журнал за жената.

   ISBN 978-954-399-066-5 (SBB Media)

  

Сист. No: 96577

- 127 -

П/820(73)-31/У 35ЦБ 114813

Уигс, Сюзън

   Завръщане у дома : [Роман] / Сюзан Уигс ; Прев. [от англ.] Таня Михова Гарабедян . - София : СББ Медиа, 2014 ([София] : Ропринт) . - 296 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Световни бестселъри ; 9)

   Авт. е известна под името Сюзън Уигс ; Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. ; Възприета форма на името на прев. е Таня Михова Танева-Гарабедян. - Кн. се разпространява със сп. Журнал за жената.

   ISBN 978-954-399-078-8 (SBB Media)

  

Сист. No: 96583

- 128 -

РМ/882-31/С 13ЦБ 114985

Савицкая, Светлана Васильевна

   Балканы : Роман-эпопея на документальных событиях / Светлана Савицкая . - Москва, 2015 (Харьков : ГУП МО Харьков) . - 448 с. : с ил. ; 24 см

   На кор.: Москва : Хрестоматия современной лит., 2015. - Съдържа и Савицкая в Болгарии / Б. Киров ; Символики в баталии / В. В. Ильин.

   ISBN 978-5906289-05-6 

  

Сист. No: 96800

- 129 -

П/820(73)-312.4/Ф 69ЦБ 114783

Фолсъм, Алън

   Денят след утре : [Роман] / Алън Фолсъм ; Прев. [от англ. ез.] Любомир Николов . - София : СББ Медиа, 2017 ([София] : Ропринт) . - 432 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Криминални шедьоври)

   Кн. се разпространява с изд. на СББ Медиа.

   ISBN 978-954-399-258-4 [SBB Media]

  

Сист. No: 96550

- 130 -

П/820(71)-32/А 93ЦБ 115008

Атууд, Маргарет Елинор

   Каменното ложе : Девет лукави истории / Маргарет Атууд ; Прев. от англ. Надежда Розова . - София : Orange books, 2018 ([София] : Мултипринт) . - 310 с. ; 21 см

   Orange books - запазена марка на Еспо Груп ЕООД. - Съдържа и разказите: Алфландия ; Привидение ; Смуглата дама ; Lusus naturae ; Мумифицираният младоженец ; Мечтая за Зения с червените зъби ; Мъртвешката ръка те обича ; Да изгорим боклуците.

   ISBN 978-619-171-064-5 (Ориндж Букс)

  

Сист. No: 96823

- 131 -

П/820-312.1/Б 70ЦБ 115040

Ботон, Ален дьо

   Посоката на любовта / Ален дьо Ботон ; Прев. [от англ.] Аделина Генова . - [София] : A&T Publishing, 2018 ([София] : Алианс Принт) . - 256 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-7106-52-7 (АйТи Пъблишинг)

  

Сист. No: 96865

- 132 -

П/820(73)-312.9/Г 83ЦБ 115011

Гримуд, Кен

   Игра на живот : [Роман] / Кен Гримуд ; Прев. от англ. Петко Петков . - 2. изд. . - София : Orange books, 2018 ([София] : Мултипринт) . - 408 с. ; 20 см

   Orange books - запазена марка на Еспо Груп ЕООД.

   ISBN 978-619-171-067-6 (Ориндж Букс)

  

Сист. No: 96827

- 133 -

П/860-31/Д 30ЦБ 115038

Де Уртури, Ева Гарсия Саенс

   Ритуалите на водата : [Роман] / Ева Гарсия Саенс Де Уртури ; С предг. от авт.  ; Прев. от исп. Мариана Китипова . - София : Изток-Запад, 2018 . - 448 с. ; 22 см . -  ([Поредица Мълчанието на Белия град] ; Кн. 2)

   

   ISBN 978-619-01-0361-5 

  

Сист. No: 96863

- 134 -

П/860-31/Д 30ЦБ 115039

Де Уртури, Ева Гарсия Саенс

   Мълчанието на Белия град : [Роман] / Ева Гарсия Саенс Де Уртури ; С предг. от авт.  ; Прев. от исп. Мариана Китипова . - София : Изток-Запад, 2018 . - 488 с. ; 22 см . -  ([Поредица Мълчанието на Белия град] ; Кн. 1)

   

   ISBN 978-619-01-0295-3 

  

Сист. No: 96864

- 135 -

ДТ/820-31/З-98ЦБ 114987

Зюркър, Андрю

   Дванайсет нощи : [Роман] / Андрю Зюркър ; Прев. от англ. Борислав Стефанов . - София : Ciela, 2018 ([София] : Алианс Принт) . - 368 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2806-8 (Сиела)

  

Сист. No: 96802

- 136 -

П/820(73)-31/К 46ЦБ 114846

Катър, Уила Сибърт

   Жена без път : Роман / Уила Катър ; Прев. от англ. Надежда Розова . - София : Кръг, 2018 ([София] : Симолини 94) . - 176 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-158-057-6 

  

Сист. No: 96620

- 137 -

П/820(73)-31/Л 28ЦБ 114836

Лахири, Джумпа

   Низината : [Роман] / Джумпа Лахири ; Прев. от англ. Надежда Розова . - Пловдив : Жанет 45, 2018 . - 424 с. ; 20 см . -  (Индийската поредица)

   Съдържа и За авт. ; За прев.

   ISBN 978-619-186-445-4 

  

Сист. No: 96608

- 138 -

П/820/899-84/М 16ЦБ 115020

Майка Жена  : [Избрани мисли и цитати] /  Селекция Александър Пашов, Петко Манчев ; Ил. Ния Манчева . - София : Мусагена, 2018 . - 64 с. : с ил. ; 21 см

   Верният ISBN отпеч. на гърба на кор.

   ISBN 978-619-91225-2-5 (Musagena)

   ISBN 978-619-91225-0-1 ! 

  

Сист. No: 96841

- 139 -

ДТ/820(73)-312.9/С 30ЦБ 115035

Себастиън, Лаура

   Принцеса на пепелта : [Роман] / Лора Себастиън ; Прев. от англ. ез. Вера Чубар . - София : Егмонт България, 2018 (София : Ропринт) . - 384 с. : с к. ; 21 см . -  ([Поредица Принцеса на пепелта] ; [1])

   Името на авт. Лаура Себастиън погрешно отпеч. на загл. с. като Лора Себастиън.

   ISBN 978-954-27-2153-6 

  

Сист. No: 96860

- 140 -

П/820(73)-31/Ш 48ЦБ 115015

Шейбон, Майкъл

   Лунно сияние : [Роман] / Майкъл Шейбон ; Прев. [от англ.] Стефан Аврамов . - София : Еднорог, 2018 . - 440 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-365-221-1 

  

Сист. No: 96832

- 141 -

П/820-31/А 28ЦБ 115036

Адамс, Мишел

   Сестра ми : Роман / Мишел Адамс ; Прев. от англ. Даниела Гамова . - [София] : Прозорец, 2019 . - 312 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-243-002-3 

  

Сист. No: 96861

- 142 -

П/886.1-31/А 54ЦБ 114875

Алимпич, Йелена Бачич

   Въртележката : [Роман] / Йелена Бачич Алимпич ; Прев. от сръб. Таня Нейчева . - Пловдив : Хермес, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 384 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-1853-9 

  

Сист. No: 96655

- 143 -

П/820(73)-312.6/Б 37ЦБ 114894

Бенедикт, Мари

   Единствената жена в стаята : Роман / Мари Бенедикт ; Прев. от англ. Силвия Падалска . - София : Обсидиан, 2019 (В. Търново : Абагар) . - 288 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-468-2 

  

Сист. No: 96685

- 144 -

П/820-31/Б 82ЦБ 115037

Брум, Изабел

   Соленият вкус на вятъра : [Роман] / Изабел Брум ; Прев. [от англ.] Красимира Абаджиева . - София : Ера, 2019 ([Костинброд] : Мултипринт) . - 280 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-389-515-1 

  

Сист. No: 96862

- 145 -

П/820(73)-31/Г 15ЦБ 114839

Гадол, Питър

   Игра на непознати : [Роман] / Питър Гадол ; Прев. [от англ. ез.] Маргарита Терзиева . - София : Millenium, 2019 ([София] : Инвестпрес) . - 192 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-515-474-4 (Милениум)

  

Сист. No: 96612

- 146 -

П/820-31/Д 50ЦБ 115026

Джеймс, Ерика

   Тайната история на Кейти Лавендър : [Роман] / Ерика Джеймс ; Прев. от англ. Борис Дамянов . - София : Труд, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 464 с. ; 21 см

   Ерика Джеймс - псевд. на Ерика Съливан.

   ISBN 978-954-398-588-3 

  

Сист. No: 96847

- 147 -

П/840(494)-31/Д 53ЦБ 114856

Дикер, Жоел

   Изчезването на Стефани Мейлър : [Роман] / Жоел Дикер ; Прев. от фр. Красимир Петров . - София : Колибри, 2019 ([София] : Инвестпрес) . - 584 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-02-0373-5 (Colibri)

  

Сист. No: 96632

- 148 -

П/840-31/И 31ЦБ 114859

Иду-Тиве, Ан

   Работилничка за спомени : [Роман] / Ан Иду-Тивет ; Прев. от фр. Божидарка Чобалигова . - София : Кръгозор, 2019 (София : Алианс Принт) . - 248 с. ; 21 см

   Името на авт. погрешно отпеч. на загл. с. като Ан Иду-Тивет.

   ISBN 978-954-771-413-7 

  

Сист. No: 96636

- 149 -

П/820(417)-31/К 12ЦБ 115023

Кавана, Стив

   Фантом : Роман / Стив Кавана ; Прев. от англ. Надежда Розова . - София : Обсидиан, 2019 . - 392 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-469-9 

  

Сист. No: 96844

- 150 -

П/820-31/К 26ЦБ 114849

Каплин, Джули

   Малкото кафене в Копенхаген : [Роман] / Джули Каплин ; Прев. от англ. ез. Паулина Мичева . - София : СофтПрес, 2019 ([Добрич] : ФолиАрт) . - 360 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-151-467-0 

  

Сист. No: 96624

- 151 -

ДТ/820(73)-31/К 50, П/820(73)-31/К 50ЦБ 115032

Кемерер, Бриджит

   Проклятие за Мрак и Самота : [Роман] / Бриджит Кемерер ; Прев. от англ. ез. Николина Тенекеджиева . - София : Егмонт България, 2019 ([София] : Инвестпрес) . - 480 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-27-2266-3 

  

Сист. No: 96858

- 152 -

П/820-322.4/К 90ЦБ 114854

Кристи, Агата

   Докато светлините греят : [Разкази] / Агата Кристи ; Прев. [от англ.] Адриана Момчилова, Росица Тодорова . - София : Ера, 2019 ([София] : Мултипринт) . - 204 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Агата Кристи ; 81)

   Имената на прев. отбелязани в изд. каре.

   ISBN 978-954-389-500-7 

  

Сист. No: 96630

- 153 -

П/882-312.9/Л 86ЦБ 115014

Лукяненко, Сергей Василиевич

   Линията на бляновете : [Роман] / Сергей Лукяненко ; Прев. от рус. Васил Велчев . - 2. изд. . - София : Ciela, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 396 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2810-5 (Сиела)

  

Сист. No: 96831

- 154 -

П/820-31/М 16ЦБ 114853

Майкълидис, Алекс

   Останалото е мълчание : [Роман] / Алекс Майкълидис ; Прев. [от англ.] Юлия Чернева . - София : Ера, 2019 ([София] : Мултипринт) . - 303 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Ератрилър)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-389-513-7 

  

Сист. No: 96629

- 155 -

П/820(73)-31/М 19ЦБ 114865

Маклоклин, Хайди

   Завинаги мое момиче : [Роман] / Хайди Маклоклин ; Прев. [от англ.] Ирина Ценкова . - София : Ибис, 2019 ([София] : Симолини) . - 228 с. ; 21 см . -  (Кол. Избрани съвр. любовни романи)

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-619-157-292-2 

  

Сист. No: 96643

- 156 -

ДТ/820(73)-31/М 19ЦБ 114858

Макменъс, Карън

   Двама могат да пазят тайна : [Роман] / Карън Макменъс ; Прев. от англ. ез. Надя Златкова . - София : Егмонт България, 2019 (София : Ропринт) . - 335 с. ; 21 см

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-27-2128-4 

  

Сист. No: 96635

- 157 -

П/830-31/М 32ЦБ 115018

Марли, Мишел

   Мадмоазел Коко и ароматът на любовта : [Роман] / Мишел Марли ; Прев. от нем. Ваня Пенева ; С послесл. от авт.  . - [София] : Емас, [2019] . - 384 с. ; 20 см . -  ([Кол.] Музи)

   

   ISBN 978-954-357-395-0 

  

Сист. No: 96835

- 158 -

П/820(73)-31/М 36ЦБ 115048

Марч, Мегън

   По-богат от греха : [Роман] / Мегън Марч ; Прев. от англ. ез. Гергана Дечева . - София : Уо Егмонт, 2019 (София : Инвестпрес) . - 288 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Грях ; Кн. 1)

   Уо Егмонт - запазена марка на Егмонт България.

   ISBN 978-954-27-2254-0 (Егмонт България)

  

Сист. No: 96876

- 159 -

П/820(73)-91-3/М 40ЦБ І 12164

Мафи, Мариам

   Книгата на Руми : 105 истории за вдъхновение, наслада и поука /  Адапт. Мариам Мафи ; Предг. Робърт Е. Фариел ; Прев. от англ. Снежана Милева . - Пловдив : Хермес, 2019 (Костинброд : Мултипринт) . - 271 с. : с ил. ; 18 см

   Библиогр. с. 270.

   ISBN 978-954-26-1887-4 

  

Сист. No: 96842

- 160 -

П/820(73)-31/М 45ЦБ 115007

Мейс, Франсис

   Жени в слънчева светлина : [Роман] / Франсис Мейс ; Прев. [от англ. ез.] Дори Габровска . - Пловдив : Хермес, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 368 с. ; 21 см

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-26-1894-2 

   ISBN 954-26-1894-8! 

  

Сист. No: 96822

- 161 -

П/820(73)-31/М 61ЦБ 114874

Милър, Маделин

   Песен за Ахил : [Роман] / Маделин Милър ; Прев. от англ. Кристина Георгиева . - София : Анишър Егмонт, 2019 (София : Инвестпрес) . - 384 с. ; 21 см

   Анишър - импринт на Егмонт България. - Съдържа и За авт. - Именен показалец на героите.

   ISBN 978-954-27-2262-5 (Егмонт България)

  

Сист. No: 96654

- 162 -

П/820(417)-32/Н 66ЦБ 114837

Ни Гуивна, Ейлиш

   Литературен обяд и други разкази / Ейлиш ни Гуивна ; Прев. [от англ.] Димитър Камбуров . - София : ICU, 2019 (София : Артлайн) . - 224 с. ; 19 см

   Съдържа и Ейлиш ни Гуивна и езикът / Д. Камбуров ; За авт и прев.

   ISBN 978-619-7153-41-5 (АйСиЮ)

  

Сист. No: 96610

- 163 -

ДТ/882-31/П 47ЦБ 114876

Петросян, Мариам

   Опустели гнезда : [Роман] / Мариам Петросян ; Прев. от рус. Нели Пигулева . - Пловдив : Хермес, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 384 с. ; 21 см . -  (Сер. Домът, в който... ; Кн. 3)

   

   ISBN 978-954-26-1839-3 

  

Сист. No: 96656

- 164 -

ДТ/820-312.9/Р 60ЦБ 115006

Рийв, Филип

   Дяволски устройства : [Роман] / Филип Рийв ; Прев. от англ. ез. Коста Сивов . - София : Егмонт България, 2019 (София : Инвестпрес) . - 352 с. ; 21 см . -  ([Поредица Смъртоносни машини] ; [3])

   

   ISBN 978-954-27-2263-2 

  

Сист. No: 96821

- 165 -

П/850-31/Р 63ЦБ 114851

Рисо, Валтер

   Пицария "Везувий" : Роман / Валтер Рисо ; Прев. от исп. Катя Диманова . - [София] : Прозорец, 2019 ([София] : Инвестпрес) . - 352 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-619-243-000-9 

  

Сист. No: 96627

- 166 -

П/820(73)-31/Р 70ЦБ 115016

Робъртс, Нора

   Любима моя Кейт : [Роман] / Нора Робъртс ; Прев. от англ. Цветана Генчева . - 2. изд. . - София : Ciela, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 204 с. ; 21 см . -  (Поредица [Станисласки] ; [Кн. 6])

   

   ISBN 978-954-28-2813-6 (Сиела)

  

Сист. No: 96833

- 167 -

П/820(73)-312.4/Р 82ЦБ 115017

Ролинс, Джеймс

   Ключът : [Роман] / Джеймс Ролинс ; Прев. [от англ. ез.] Венцислав Божилов . - [София] : Бард, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 528 с. ; 20 см . -  (Кралете на трилъра. [Поредица Отряд Сигма] ; [14])

   

   ISBN 978-954-655-917-3 

  

Сист. No: 96834

- 168 -

П/882(479.24)-31/С 20ЦБ 114895

Сафарли, Елчин

   Искам у дома : [Роман] / Елчин Сафарли ; Прев. от рус. Надежда Делева . - София : Gnezdoto, 2019 . - 248 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7316-30-8 (Гнездото)

  

Сист. No: 96686

- 169 -

ДТ/820(73)-312.9/С 30ЦБ 115046

Себастиън, Лаура

   Повелителката на дима : [Роман] / Лаура Себастиън ; Прев. от англ. ез. Иванка Ангелова . - София : Егмонт България, 2019 (София : Инвестпрес) . - 479 с. : с к. ; 21 см . -  ([Поредица Принцеса на пепелта] ; [2])

   

   ISBN 978-954-27-2267-0 

  

Сист. No: 96874

- 170 -

П/820(73)-31/С 76ЦБ 114855

Стийл, Даниел

   Град на светлината : Роман / Даниел Стийл ; Прев. [от англ.] Елена Чизмарова . - [София] : Бард, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 272 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-913-5 

  

Сист. No: 96631

- 171 -

П/882-31/С 87ЦБ 115042

Стругацки, Аркадий Натанович и др.

   Понеделник започва в събота : [Роман] / Аркадий и Борис Стругацки ; Прев. от рус. Симеон Владимиров ; Предг. Борис Стругацки . - 2. изд. . - София : Ciela, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 264 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2812-9 (Сиела)

  

Сист. No: 96867

- 172 -

П/820-31/Т 45ЦБ 114883

Текери, Уилям

   Панаир на суетата : Роман без герой / Уилям Текери ; Прев. [от англ. ез.] Нели Доспевска . - [София] : Хеликон, [2019] ([Костинброд] : Мултипринт) . - 960 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-2984-66-5 

  

Сист. No: 96664

- 173 -

П/820-312.9/Т 66ЦБ 115029

Толкин, Дж. Р. Р.

   Падането на Гондолин : [Роман] / Дж. Р. Р. Толкин ; С предг. от авт.  ; Под ред. на Кристофър Толкин ; Прев. [от англ. ез.] Любомир Николов . - [София] : Бард, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 256 с. : с ил., к., 8 л. ил. ; 22 см

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-655-904-3 

  

Сист. No: 96852

- 174 -

П/820(73)-31/Т 94ЦБ 114893

Тъкър, К. А.

   Пречистваща истина : [Роман] / К. А. Тъкър ; Прев. [от англ. ез.] Диана Кутева . - София : Ибис, 2019 ([София] : Симолини) . - 415 с. ; 21 см . -  (Кол. Избрани съвр. любовни романи)

   

   ISBN 978-619-157-294-6 

  

Сист. No: 96689

- 175 -

П/820-31/У 29ЦБ 115031

Уелш, Ървин

   Панталоните на мъртвеца : [Роман] / Ървин Уелш ; Прев. от англ. Деян Кючуков . - София : Колибри, 2019 ([София] : Инвестпрес) . - 454 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619--02-0389 (Colibri)

  

Сист. No: 96854

- 176 -

П/820-31/У 41ЦБ 114884

Уиндъм, Джон

   Какавидите : [Роман] / Джон Уиндъм ; Прев. от англ. Огняна Иванова . - София : Изток-Запад, 2019 . - 208 с. ; 22 см . -  ([Кол.] Magica)

   

   ISBN 978-619-01-0374-5 

  

Сист. No: 96665

- 177 -

П/820-31/Ф 19ЦБ 114857

Фалконър, Колин

   Невероятната съдба на Кити О'Кейн : [Роман] / Колин Фалконър ; Прев. [от англ.] Катя Перчинкова ; С послепис от авт.  . - [София] : Бард, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 320 с. ; 21 см

   Колин Фалконър - псевд. на Колин Боулс ; Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и Бел. за авт.

   ISBN 978-954-655-911-1 

  

Сист. No: 96634

- 178 -

П/820(94)-312.4/Х 28ЦБ 114843

Харпър, Джейн

   Сушата : [Роман] / Джейн Харпър ; Прев. от англ. Пепа Стоилова . - Пловдив : Хермес, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 335 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-26-1875-1 

  

Сист. No: 96617

- 179 -

О/830-31/H 61ЦБ І 12150

Hesse, Hermann

   Der Steppenwolf : Erzablung / Hermann Hesse . - Frankfurt am Main : Suhrkamp, [1974] . - 247 p. ; 18 cm

   Съдържа и За авт.

   ISBN 3-518-36675-0 

  

Сист. No: 96765

- 180 -

О/830-31/S 94ЦБ 114941

Suskind, Patrick

   Das Parfum : Die Geschichte eines Morders : [Roman] / Patrick Suskind . - Zurich : Diogenes Verlag, 1985 . - 317 p. ; 20 cm

   

  

Сист. No: 96742

- 181 -

О/820-31/M 14ЦБ І 12166

Maclean, Alistair

   River of Death : [A Novel] / Alistair Maclean . - 9. ed. . - Glasgow : Collins, 1986 (Great Britain) . - 216 p. ; 18 cm

   Collins - импринт на HarperCollins Publishers .

   ISBN 0-00-676496-X (HarperCollins Publishers)

  

Сист. No: 96880

- 182 -

О/820-31/F 76ЦБ 114924

Forster, E. M.

   Maurice : [A Novel] / E. M. Forster ; Introd. by P. N. Furbank . - London : Penguin Books, [1987] . - 222 p. ; 20 cm

   Едуард Морган Форстър е изд. като Е. Д. Форстър. - Penguin Books - импринт на Penguin Random House.

   ISBN 0-14-003515-X (Penguin Random House)

   ISBN 978-0-14-003515-5 (Penguin Random House)

  

Сист. No: 96725

- 183 -

О/820(73)-312.4/G 85ЦБ І 12155

Grisham, John

   The Street Lawyer : [A Novel] / John Grisham . - London : Arrow books, 1988 . - 361 p. ; 18 cm

   Arrow books - импринт на Penguin Random House.

   ISBN 0-09-924492-6 (Penguin Random House)

  

Сист. No: 96788

- 184 -

О/820-31/A 71ЦБ І 12170

Archer, Jeffrey

   As the Crow flies : [A Novel] / Jeffrey Archer . - New York : HarperPaperbacks, 1992 . - 789 p. ; 17 cm

   HarperPaperbacks - подразделение на HarperCollins Publishers.

   ISBN 0-06-109934-1 (HarperCollins Publishers)

   ISBN 978-0-0610-9934-2 (HarperCollins Publishers)

  

Сист. No: 96901

- 185 -

О/820(73)-31/M 44ЦБ 114936

McCarthy, Cormac

   Blood meridian : Or The Evening Redness in the West : [A Novel] / Cormac McCarthy . - New York : Vintage books, 1992 . - 337 p. : ill. ; 21 cm

   Vintage books - импринт на Penguin Random House.

   ISBN 0-679-72875-9 (Penguin Random House)

  

Сист. No: 96737

- 186 -

О/820-312.4/A 71ЦБ І 12167

Archer, Jeffrey

   A Quiver full of Arrows : Twelve Short Stories / Jeffrey Archer . - London : Harper Collins Publishers, 1993 . - 265 p. ; 18 cm

   Съдържа и За авт.

   ISBN 0-583-50085-4 

  

Сист. No: 96883

- 187 -

ДТ/820(71)-31/O-56ЦБ 114947

Ondaatje, Michael

   Der englische Patient : Roman / Michael Ondaatje . - Munchen : Carl Hanser Verlag, 1993 . - 317 p. ; 21 cm

   

  

Сист. No: 96749

- 188 -

ДТ/820-31/B 87ЦБ 114913

Bronte, Charlotte

   Villette : [A Novel] / Charlotte Bronte . - Hertfordshire : Wordsworth Classics, 1994 . - 463 p. ; 20 cm

   

   ISBN 1-85326-072-Х 

  

Сист. No: 96711

- 189 -

П/840-4/B 27ЦБ 114933

Barthes, Roland

   Image, Music, Text : Essays / Roland Barthes ; Sel. and transl. by Stephen Heath . - New York : Hill and Wang, 1997 . - 220 p. ; 21 cm

   ИHill and Wang - импринт на Farrar, Straus and Giroux. - Библиогр. с. 216 ; Азб. показалец.

   ISBN 0-374-52136-6 (Farrar, Straus and Giroux)

  

Сист. No: 96734

- 190 -

ДТ/820(73)-1/D 53ЦБ 114910

The complete poems of Emily Dickinson  / Emily Dickinson ; Ed. Thomas H. Johnson . - Boston : Little, Brown and Company, [1997] . - XIII, 770 p. ; 21 cm

   Библиогр. с. 719 - 720. ; Азб. показалец.

   ISBN 0-316-18413-6 

   ISBN 978-0-316-18413-7 

  

Сист. No: 96708

- 191 -

ДТ/820(73)-312.4/K 46ЦБ 114903

King, Stephen

   The dark Tower: Wizard and Glass : [A Novel] / Stephen King . - London : BCA, 1997 . - 672 p. ; 20 cm

   

  

Сист. No: 96696

- 192 -

П/820(73)-312.4/C 70ЦБ І 12157

Collins, Max Allan

   Saving Private Ryan : A Novel : based on the screenplay by R. Rodat / Max Allan Collins . - New York : Signet, 1998 . - 319 p. ; 17 cm

   Signet - импринт на Penguin Random House.

   ISBN 0-451-19727-5 (Penguin Random House)

  

Сист. No: 96791

- 193 -

ДТ/820(73)-312.4/K 46ЦБ І 12153

King, Stephen

   Different seasons : [A Novel] / Stephen King ; С послесл. от авт.  . - New York : Signet, 1998 . - 508 p. ; 18 cm

   Signet - импринт на Penguin Random House.

   ISBN 0-451-19712-7 (Penguin Random House)

  

Сист. No: 96774

- 194 -

П/820-312.4/H 30ЦБ І 12142

Harris, Robert

   Archangel : [Novel] / Robert Harris . - London : Arrow books, 1999 (Berlin : Elsnerdruck) . - 422 p. ; 18 cm

   Съдържа и За авт.

   ISBN 0-09-928241-0 

   ISBN 978-0-09-928241-9 

  

Сист. No: 96553

- 195 -

П/820(73)-31/B 82ЦБ І 11683

Bowden, Mark

   Black hawk down : A story of modern War : [A Novel] / Mark Bowden . - New York : A signet book, 2000 . - X, 486 p. : m., ill. ; 8 p. ill. ; 18 cm

   Азб. показалец.

   ISBN 0-451-20514-6 

   ISBN 978-0-451-20514-8 

  

Сист. No: 96721

- 196 -

ДТ/830-31/Z 98ЦБ 114940

Zweig, Stefanie

   Nirgendwo in Afrika ; Irgendwo in Deutschland : Zwei Romane in einem Band / Stefanie Zweig . - 5. Aufl. . - Munchen : Wilhelm Heyne Verlag, 2000 . - 336 p. : ill. ; 19 cm

   Съдържа и За авт.

   ISBN 3-453-17202-7 

  

Сист. No: 96741

- 197 -

П/820-312.6/F 88ЦБ 114932

Freeling, Nicolas

   The Kitchen and The Cook : [Novel] / Nicolas Freeling ; Ill. by Gary Wing . - London : Big Cat Press, 2002 . - VIII, 311 p. : ill. ; 20 cm

   Съдържа и За авт.

   ISBN 0-9541974-1-0 

  

Сист. No: 96733

- 198 -

П/820(73)-312.4/G 85ЦБ І 12154

Grisham, John

   The Summons : [A Novel] / John Grisham . - New York : Bantam Dell, 2002 . - 374 p. ; 18 cm

   Bantam Dell - импринт на Penguin Random House.

   ISBN 0-440-24107-3 (Penguin Random House)

  

Сист. No: 96787

- 199 -

П/820(73)-312.4/G 85ЦБ І 12156

Grisham, John

   The Firm : [A Novel] / John Grisham . - New York : Bantam Dell, 2003 . - 501 p. ; 18 cm

   Bantam Dell - импринт на Penguin Random House

   ISBN 0-440-21145-X (Penguin Random House)

  

Сист. No: 96790

- 200 -

ДТ/820(73)-312.4/K 46ЦБ І 12152

King, Stephen

   From a Buick 8 : A Novel / Stephen King . - New York : Pocket books, 2003 . - 488 p. ; 18 cm

   Съдържа и За авт.

   ISBN 0-7434-5737-4 

  

Сист. No: 96771

- 201 -

П/820(73)-31/G 85ЦБ І 12147

Grisham, John

   Bleachers : [A Novel] / John Grisham . - New York : Bantam Books, [2004] . - 229 p. ; 18 cm

   Bantam Books - импринт на Penguin Random House.

   ISBN 0-440-24200-2 (Penguin Random House)

  

Сист. No: 96713

- 202 -

П/820(73)-31/S 64ЦБ 115067

Sisman, Robin

   Weekend in Paris : [A Novel] / Robin Sisman . - London : Michael Joseph, 2004 . - 392 p. ; 21 cm

   Michael Joseph - импринт на Penguin Random House.

   ISBN 0-718-14382-5 (Penguin Random House)

  

Сист. No: 96905

- 203 -

П/820-31/M 88ЦБ 114785

Mosse, Kate

   Labyrinth : [Novel] / Kate Mosse . - London : Orion Books, 2006 . - XVI, 732 p. : ill. ; 20 cm

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-0-7528-7732-7 

  

Сист. No: 96558

- 204 -

П/820-31/F 20ЦБ 114793

Fallon, Jane

   Getting Rid of Matthew : [Novel] / Jane Fallon . - London : Penguin Books, 2007 . - 411 p. ; 20 cm

   

   ISBN 978-0-141-02529-2 

  

Сист. No: 96563

- 205 -

П/820-31/L 94ЦБ І 12168

Lovesey, Peter

   The House Sitter ; Upon a Dark Night : [Novels] : Omnibus / Peter Lovesey . - London : Sphere, 2007 . - 344 p. ; 18 cm

   Sphere - импринт на Little, Brown/Hachette.

   ISBN 978-0-7515-4014-7 (Little, Brown/Hachette)

  

Сист. No: 96889

- 206 -

П/820-31/R 67ЦБ І 12165

Robinson, Patrick

   Ghost Force : [A Novel] / Patrick Robinson ; Introd.  . - London : Arrow Books, 2007 . - 564 p. : m. ; 18 cm

   Arrow Books - импринт на Penguin Random House.

   ISBN 978-0-09-947435-7 (Penguin Random House)

  

Сист. No: 96878

- 207 -

П/820-31/H 30ЦБ 115066

Harris, Joanne

   The Lollipop Shoes : [A Novel] / Joanne Harris . - London : Black Swan, 2008 . - 587 p. ; 20 cm

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-0-55277-315-7 

  

Сист. No: 96903

- 208 -

П/820(73)-31/J 74ЦБ 115073

Johnson, Denis

   Tree of Smoke : [A Novel] / Denis Johnson . - London : Picador, 2008 . - 614 p. ; 20 cm

   Picador - импринт на Pan Macmilian.

   ISBN 978-0-330-44921-2 (Pan Macmilian)

  

Сист. No: 96912

- 209 -

П/820-31/C 70ЦБ І 12169

Collins, Jackie

   Married Lovers : [A Novel] / Jackie Collins . - [New York] : St. Martin's Paperbacks, 2009 . - 497 p. ; 17 cm

   St. Martin's Paperbacks - импринт на St. Martin’s Press.

   ISBN 978-0-312-93710-2 (St. Martin’s Press)

   ISBN 0-312-93710-5 (St. Martin’s Press)

  

Сист. No: 96898

- 210 -

ДТ/820-31/M 76ЦБ 114908

Mitchell, David

   The thousand Autumns of Jacob de Zoet : [A Novel] / David Mitchell . - London : Sceptre, 2010 . - 471 p. ; 24 cm

   Съдържа и За авт. - Sceptre - импринт на Hodder & Stoughton.

   ISBN 978-0-340-92157-9 (Hodder & Stoughton)

  

Сист. No: 96705

- 211 -

П/820(73)-31/C 94ЦБ 115075

Cunningham, Michael

   By Nightfall : [A Novel] / Michael Cunningham . - London : Fourth estate, [2011] . - 239 p. ; 21 cm

   Fourth estate - импринт на HarperCollins Publishers.

   ISBN 978-0-00-731851-3 (HarperCollins Publishers)

  

Сист. No: 96914

- 212 -

П/820-31/D 16ЦБ 114792

Daley, Lotte

   Faking It : [Novel] / Lotte Daley . - London : Penguin Books, 2011 . - 394 p. ; 20 cm

   

   ISBN 978-0-141-04679-2 

  

Сист. No: 96562

- 213 -

ДТ/820(73)-312.4/K 46ЦБ 114902

King, Stephen

   [Eleven] 11.22.63 : A Novel / Stephen King ; С послесл. от авт.  . - London : Hodder & Stoughton, 2011 (Australia : Griffin Press) . - 740 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-1-444-72730-2 

  

Сист. No: 96695

- 214 -

П/820(73)-31/P 32ЦБ 115062

Patterson, James et al.

   Private London : [A Novel] / James Patterson, Mark Pearson . - London : Arrow Books, 2011 . - 490 p. ; 20 cm

   Arrow books - импринт на Penguin Random House. - Съдържа и За авт.

   ISBN 978-0-09-955348-9 (Penguin Random House)

   ISBN 978-0-09-957073-8 (Penguin Random House)(export edition)

  

Сист. No: 96896

- 215 -

П/820(73)-31/F 70ЦБ І 12158

Flynn, Gillian

   Gone Girl : [A Novel] / Gillian Flynn . - London : Phoenix, 2014 . - 466 p. ; 18 cm

   Phoenix - импринт на Orion Books.

   ISBN 978-1-7802-2866-2 Orion Books

  

Сист. No: 96797

- 216 -

ДТ/820(73)-312.4/K 46ЦБ 114901

King, Stephen

   Mr. Mercedes : A Novel / Stephen King . - New York : Scribner, 2014 . - 437 p. ; 25 cm

   С бел. от авт.

   ISBN 978-1-4767-5445-1 

  

Сист. No: 96694

- 217 -

ДТ/820-31/T 88ЦБ 114916

Truss, Lynne

   Cat Out of Hell : [A Novel] / Lynne Truss . - London : Hammer, 2014 . - 243 p. ; 20 cm

   Hammer - импринт на Penguin Random House.

   ISBN 978-0-09-958534-3 (Penguin Random House)

  

Сист. No: 96716

- 218 -

П/820-312.4/H 30ЦБ 114909

Harris, Robert

   Conclave : [A Novel] / Robert Harris . - London : Hutchinson, 2016 . - 290 p. ; 24 cm

   С бел. от авт. - Hutchinson - импринт на Penguin Random House.

   ISBN 978-0-09-195917-3 (Penguin Random House)

  

Сист. No: 96706

Детска художествена литература

- 219 -

Д/882.6-93-34/Х 88ЦБ II 7322

Хромелът  : Белорус. нар. приказка /  Прев. [от белорус.] Жела Георгиева ; Худож. Т. Березенская . - Минск : Юнацтва, 1985 (СССР) . - [16] с. : с цв. ил. ; 33 см

   

  

Сист. No: 96780

- 220 -

Д/882-93-91/Т 67ЦБ II 7318

Толстой, Алексей Николаевич

   Мразко : Рус. нар. приказка /  Обраб. Алексей Толстой ; Худож. П. Г. Пономаренко ; Прев. от рус. Лилия Илиева . - [Краснодар] : Краснодарское кн. изд., 1990 . - 15 с. : с цв. ил. ; 28 см

   Кор. опис.

   ISBN 5-7561-0187-Х 

  

Сист. No: 96775

- 221 -

Д/820(73)-93-91/П 52ЦБ 114973

Пинокио  : [Адапт. за деца] /  Прев. [от фр.] Мариана Китипова . - София : Златорогъ, 1991 . - [32] с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Поредица Рисувани кн. за деца Disney ; [1])

   Името на прев. отбелязано в изд. каре - Изд. на Disney ; Прев. от фр. изд. - Съдържа и Игри и задачки за развиване на въображението във връзка с текста.

  

Сист. No: 96782

- 222 -

Д/886.7-93-34/С 11ЦБ 114972

С един замах седемдесет убивам  : Нар. приказка /  Худож. Божидар Димитров . - [София] : Плеяда ; Петекс = Petex, 1991 . - [12] с. : с цв. ил. ; 22х23 см

   

   ISBN 954-409-042-8 (Плеяда)

  

Сист. No: 96781

- 223 -

Д/839.8-93-34/А 65ЦБ II 7325

Андерсен, Ханс Кристиан

   Снежната царица и други приказки / Андерсен ; Прев. Корнелия Бахдасарян ; Ил. Марина Капилова . - [София] : Риана, 1993 . - 96 с. : с цв. ил. ; 30 см . -  (Библ. Сезам)

   Съдържа и Славеят ; Оле-затвори-очички ; Огнивото ; Палечка ; Новите дрехи на царя.

  

Сист. No: 96792

- 224 -

Д/886.7-93-34/С 52ЦБ І 12149

Сотиров, Живко

   Последният ден на вълшебствата : Приказка / Живко Сотиров . - Варна : Славена, 2002 . - 104 с. : с ил. ; 16х16 см

   Пълното име на авт. е Живко Сотиров Тодоров. - Ил. в кн. са на деца от Школа по изобразително изкуство - Варна, с ръководител Р. Мурзов.

   ISBN 954-579-205-1 

  

Сист. No: 96758

- 225 -

Д/850-93-34/Д 23ЦБ II 7321

Дарът на джуджетата  : [Приказка] . - [Пловдив] : Хермес, 2003 . - [8] с. : с цв. ил. ; 31 см . -  (Сер. Да живеят приказките)

   Кор. опис.

   ISBN 954-26-0071-2 

   ISBN 978-954-260-071-8 

  

Сист. No: 96779

- 226 -

Д/886.7-93-1/Т 60ЦБ 114960

Тиха нощ, свята нощ! Моя бяла Коледа  : Книжка най-любима /  Худож. Биляна Господинова . - Прераб. и доп. изд. . - София : Златното пате, [2006] ([София] : Образование и наука) . - 160 с. : с цв. ил. ; 21 см . -  ([Поредица] Кн. за всеки дом)

   Загл. в изд. каре: Моята коледна книга.

   ISBN 978-954-431-111-7! 

  

Сист. No: 96762

- 227 -

Д/840-93-34/К 89ЦБ 114976

Красавицата и Звяра  : Фр. приказка /  Худож. Галин Георгиев, Светлана Князева . - [София] : Златното пате, [2009] . - [8] с. : с цв. ил. ; 22х25 см . -  ([Поредица] Стъпка по стъпка)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-431-467-5 

  

Сист. No: 96785

- 228 -

Д/820(73)-93-91/А 54ЦБ 114957

Алиса в страната на чудесата  : [Приказка] /  Прев. [от англ.] Ирина Димитрова . - София : Егмонт България, 2011 (София : Лито Балкан) . - 64 с. : с цв. ил. ; 22 см . -  (Поредица Егмонт Чародейства)

   Изд. на Disney.

   ISBN 978-954-27-0711-0 

  

Сист. No: 96757

- 229 -

Д/820/899-93-34/Р 93ЦБ І 12151

Русалката Нели  ; Красавицата и Звяра ; Спящата красавица : [Приказки] /  . - Келце : O-press, 2011 (Полша) . - 96 с. : с цв. ил. ; 15х21 см . -  (Поредица Най-хубавите приказки от цял свят)

   

  

Сист. No: 96769

- 230 -

Д/886.7-93-91/Р 93ЦБ 114959

Русанов, Любомир Кирилов

   Заек и костенурка и други приказки /  Адапт. Любомир Русанов ; Худож. Валентина Иванчева-Бояджиева . - София : Пан, 2011 . - 16 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  (Поредица Мога сам да чета)

   Кор. опис. - Съдържа и Заек, слон и тигър ; Камъкът и коларите ; Силното врабче.

   ISBN 978-954-660-082-0 

  

Сист. No: 96761

- 231 -

Д/820(73)-93-91/Б 38ЦБ 114968

Бериъс, Франк

   Ел Матюдор и други истории /  Адапт. от Франк Бериъс ; Прев. [от англ.] Венета Янкова . - София : Егмонт България, 2012 (Полша) . - 72 с. : с цв. ил. ; 24х25 см . -  ([Поредица Колите])

   Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Изд. на Disney. - Съдържа и Спасителният отряд на Матю ; Матю Велики.

   ISBN 978-954-27-0507-9 

  

Сист. No: 96773

- 232 -

Д/820(71)-93-31/М 87ЦБ 114943

Монтгомъри, Луси Мод

   Анн от Авонлий : [Роман за деца] / Луси Монтгомъри ; Прев. [от англ.] Стефка Хрусанова . - София : Пан, 2012 . - 336 с. : с ил. ; 20 см

   Съдържа и За кн. и авт.

   ISBN 978-954-657-171-7 

  

Сист. No: 96744

- 233 -

Д/820(73)-93-91/Т 96ЦБ 114965

Търсенето на Немо  : [Приказка] /  Прев. [от англ.] Ирина Димитрова . - 2. допеч. . - София : Егмонт България, 2012 (София : Лито Балкан) . - 80 с. : с цв. ил. ; 22 см . -  (Поредица Егмонт Чародейства)

   Изд. на Disney.

   ISBN 978-954-446-704-3 

   ISBN 978-954-44-6704-3 

  

Сист. No: 96768

- 234 -

Д/820(73)-93-91/С 59ЦБ 114956

Спящата красавица  : [Приказка] /  Прев. [от англ.] Лили Илиева . - 4. допеч. . - София : Егмонт България, 2013 (София : Лито Балкан) . - 80 с. : с цв. ил. ; 22 см . -  (Поредица Егмонт Чародейства)

   Изд. на Disney.

   ISBN 978-954-446-274-1 

  

Сист. No: 96756

- 235 -

Д/850-93-31/Б 16ЦБ 114995

Бакаларио, Пиердоменико

   Юлисес Мур: Островът на маските : Четвърта тетрадка : Роман [за деца] / [Пиердоменико Бакаларио] ; Ил. Iacopo Bruno ; Прев. от итал. Весела Лулова Цалова . - София : Егмонт България, 2014 (Добрич : Фолиарт) . - 295 с. : с ил. ; 21 см . -  ([Поредица] Юлисес Мур ; [4])

   Името на авт. отбелязано на с. 5, а на ил. - на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-27-1136-0 

  

Сист. No: 96810

- 236 -

Д/820(73)-93-91/З-60ЦБ 114974

Зиглер, Урсула и др.

   Пратеник на кралицата : [По Валдемар Бонзелс] /  От Урсула Зиглер, Стивън Съливан . - София : Колибри, 2014 ([София] : Дедракс) . - 44 с. : с цв. ил. ; 21х21 см . -  ([Поредица] Пчеличката Мая ; Кн. 1)

   Авт. не са отбелязани на кор. ; Името на Валдемар Бонзелс погрешно отпеч. на гърба на кор. Валдемар Бонселс. - Адапт. изд. по едноименната тел. поредица Пчеличката Мая.

   ISBN 978-619-150-425-1 (Colibri)

  

Сист. No: 96783

- 237 -

Д/820-93-31/К 85ЦБ 114949

Кортни, Люси

   Китчето Аби : [Роман за деца] / Люси Кортни ; Ил. Фил Алдерсън ; Прев. [от англ.] Екатерина Митренцева . - [София] : Фют, [2014] . - 95 с. : с ил. ; 20 см . -  (Поредица Не се предавай!)

   

   ISBN 978-954-625-896-0 

  

Сист. No: 96750

- 238 -

Д/820-93-3/М 45ЦБ 114891

Мейфийлд, Марли Джой

   Винаги ще ви обичам / Марли Джой Мейфийлд ; Ил. Карълайн Педлър . - [София] : Фют, 2016 (Китай) . - [21] с. : с цв. ил. ; 20х20 см

   

  

Сист. No: 96682

- 239 -

ДТ/840(493)-93-31/Д 98ЦБ II 7306

Дюфо, Жан и др.

   Конкистадор : [Комикс] : Т. 1 - /  Сценарий Жан Дюфо ; Худож. Филип Ксавие ; Прев. от фр. Евелина Пенева . - [София] : Унискорп, 2018 - . - 32 см

   

   Т. 1 . - 2018 . - 64 с. : с цв. ил.

   

   ISBN 978-954-339-467-7  (т. 1)

  

Сист. No: 96670

- 240 -

ДТ/840(493)-93-31/Д 98II 7308

Дюфо, Жан и др.

   Конкистадор : [Комикс] : Т. 1 - /  Сценарий Жан Дюфо ; Худож. Филип Ксавие ; Прев. от фр. Евелина Пенева . - [София] : Унискорп, 2018 - . - 32 см

   

   Т. 2 . - 2019 . - 62 с. : с цв. ил.

   

   ISBN 978-954-330--485-1  (т. 2)

  

Сист. No: 96671

- 241 -

Д/886.7-93-34/Н 74ЦБ 114890

Николов, Любомир Славов

   Български исторически приказки и легенди : Кн. 1 - / Любомир Николов . - София : СофтПрес, 2018 - ([Добрич] : ФолиАрт) . - 24 см

   

   Кн. 2 /  Ил.  Фиделия Косева, Калоян Стоянов . - 2019 . - 32 с. : с цв. ил.

   Съдържа: Спасителят на Европа ; Пътят на сълзите ; Рицарите на свободата.

   ISBN 978-619-151-465-6  (кн. 2)

  

Сист. No: 96680

- 242 -

Д/886.7-93-34/М 29ЦБ 114889

Маргаритова, Нели

   Чудни приказки за порастване / Нели Маргаритова . - София : СофтПрес, 2019 . - 112 с. : с ил. ; 24 см . -  (Приказна съкровищница)

   Истинското име на авт. - Недялка Иванова Маргаритова.

   ISBN 978-619-151-468-7 

  

Сист. No: 96676

- 243 -

Д/820-93-31/М 97ЦБ 114848

Мъри, Тамсин

   Злочестият тигър : [Роман за деца] / Тамсин Мъри ; Прев. [от англ. ез.] Ирина Борисова Манушева . - [София] : Фют, 2019 . - 157 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Приключения в зоопарка)

   

   ISBN 978-619-199-385-7 

  

Сист. No: 96623

- 244 -

Д/839.7-93-34/Н 91ЦБ 114767

Нордквист, Свен

   Веселите приключения на Петсън и Финдъс /  Текст и ил. Свен Нордквист ; Прев. [от швед.] Розалина Палазова . - [София] : Фют, 2019 . - [36] с. : с цв. ил. ; 22х22 см

   Кор. опис. - Съдържа: Финдъс измисля за Петсън нова игра ; Финдъс търси Петсън под дърво и камък.

   ISBN 978-619-199-405-2 

  

Сист. No: 96533

- 245 -

ДТ/839.6-93-31/П 37ЦБ 115024

Перс, Боби

   Уилям Уентън и крадецът на луридий : [Роман] / Боби Перс ; Прев. от норв. Ева Кънева . - [София] : Емас, [2019] . - 232 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-357-397-4 

  

Сист. No: 96845

- 246 -

Д/840-93-34/П 42ЦБ 114768

Петини, Алина дьо

   Лисичето Арчибалд: Във фермата : [Приказка] / Алина дьо Петини ; Ил. Естел Мадеду ; Прев. [от фр.] Деметра Дулева . - [София] : Пан, 2019 . - [16] с. : с цв. ил. ; 20х20 см . -  (Поредица Лисичето Арчибалд)

   Кор. опис.

   ISBN 978-619-240-050-7 

  

Сист. No: 96535

- 247 -

Д/840-93-34/П 42ЦБ 114772

Петини, Алина дьо

   Лисичето Арчибалд: Рожден ден : [Приказка] / Алина дьо Петини ; Ил. Естел Мадеду ; Прев. [от фр.] Деметра Дулева . - [София] : Пан, 2019 . - [16] с. : с цв. ил. ; 20х20 см . -  (Поредица Лисичето Арчибалд)

   Кор. опис.

   ISBN 978-619-240-029-3 

  

Сист. No: 96538

- 248 -

Д/840-93-34/П 42ЦБ 114773

Петини, Алина дьо

   Лисичето Арчибалд: Не е лесно да си батко : [Приказка] / Алина дьо Петини ; Ил. Естел Мадеду ; Прев. [от фр.] Деметра Дулева . - [София] : Пан, 2019 . - [16] с. : с цв. ил. ; 20х20 см . -  (Поредица Лисичето Арчибалд)

   Кор. опис.

   ISBN 978-619-240-030-9 

  

Сист. No: 96539

- 249 -

ДТ/820(73)-93-31/С 91ЦБ 114840

Сума, Нова Рен

   Стените около нас : [Роман] / Нова Рен Сума ; Прев. от англ. Ангел Ангелов . - София : Orange books, 2019 ([София] : Pulsio Print) . - 336 с. ; 20 см

   Orange books - запазена марка на Еспо Груп ЕООД.

   ISBN 978-619-171-074-4 (Ориндж букс)

  

Сист. No: 96613

- 250 -

ДТ/820(73)-93-31/Ч 49ЦБ 114880

Чейнани, Соман

   Училището за добро и зло: И заживели щастливо за последно : [Роман за деца] / Соман Чейнани ; Прев. от англ. Надя Златкова . - София : Ciela, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 580 с. : с ил. ; 21 см . -  ([Поредица] Училището за Добро и Зло ; Кн. 3)

   

   ISBN 978-954-28-2792-4 (Сиела)

  

Сист. No: 96661

- 251 -

ДТ/820(73)-93-31/T 98ЦБ І 12148

Twain, Mark

   The Adventures of Tom Sawer : [A Novel] / Mark Twain . - New York : Penguin Books, 1994 . - 221 p. ; 18 cm . -  (Penguin popular classics)

   Penguin Books - импринт на Penguin Random House.

   ISBN 0-14-062052-4 (Penguin Random House)

   ISBN 978-0-14-062052-8 (Penguin Random House)

  

Сист. No: 96714

- 252 -

ДТ/820-93-312.9/P 90ЦБ 114939

Pratchett, Terry

   Maurice, der kater : Ein Marchen von der Scheibenwelt : [Roman] / Terry Pratchett ; Ins Dt. ubertr. von Andreas Brandhorst . - Munchen : Manhattan, 2004 . - 287 p. : ill. ; 21 cm

   Съдържа и Бел. от авт.

   ISBN 3-442-54570-6 

   ISBN 978-3-442-54570-4 

  

Сист. No: 96740

- 253 -

ДТ/820(73)-93-31/C 77ЦБ І 12171

Cooper, James Fenimore

   The last of the Mohicans : [A Novel] / James Fenimore Cooper . - London : Harper Press, 2010 . - 416 p. ; 18 cm . -  (Collins Classic)

   Harper Press - импринт наHarperCollins Publishers. - Съдържа и За изд. - Речник.

   ISBN 978-0-00-736866-2 (HarperCollins Publishers)

  

Сист. No: 96915

Детска отраслова литература

- 254 -

Д/087.5:656.11/М 93ЦБ 114966

Моят светофар  : В помощ на родителите /  Ред.-състав. Светлана Слепица ; Прев. [от рус.] Галина Златина ; Худож. Игор Лазар . - София : Златното пате, [2008] . - [10] с. : с цв. ил. ; 25х22 см

   Кор. опис. - Истинското име на прев. е Галина Йорданова Златарева. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

   ISBN 978-954-431-455-2 

  

Сист. No: 96770

- 255 -

Д/087.5:592/599/П 87ЦБ 114963

При животните на село  : За деца от 1 до 3 г. /  Ил. Лорела Фламини . - [София] : Пан, [2008] . - [38] с. : с цв. ил. ; 20х17 см

   Сведенията за авт. отг. отбелязана в библиогр. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

   ISBN 978-954-657-712-2 

  

Сист. No: 96766

- 256 -

Д/820-93-31/У 13ЦБ 114882

Уайброу, Иън

   Пирати в бурното море : [Роман за деца] / Иън Уайброу ; Худож. Чичо Коля Воронцов ; Прев. [от англ. ез.] Мария Петкова Асенова . - София : Миранда, 2017 . - 162 с. : с цв. ил. ; 21 см . -  (Поредица Малкият вълк ; 6)

   Пълното име на худож. е Николай Павлович Воронцов.

   ISBN 978-619-7078-87-9 

  

Сист. No: 96663

- 257 -

Д/087.5:913/Ф 83ЦБ II 7328

Фрит, Алекс

   Първи картинен атлас на света : За деца над 5 г. / Алекс Фрит ; Ил. Кейт Лийк . - София : Фют, 2017 (Китай) . - 14 с. : с цв. ил. и повдигащи се капачета ; 28 см + 2 к. . -  ([Поредица] Разгледайте отвътре!)

   Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

   ISBN 978-619-199-246-1 

  

Сист. No: 96855

- 258 -

Д/087.5:52/Д 34ЦБ II 7326

Дейнс, Кейти

   Космосът : [Енциклопедия за деца] / Кейти Дейнс ; Ил. Питър Донъли ; Прев. [от англ.] Антон Татаров . - [София] : Фют, 2018 (Китай) . - 13 с. : с цв. ил. и повдигащи се капачета ; 28 см . -  (Сер. Моята първа енциклопедия)

   Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

   ISBN 978-619-199-325-3 

  

Сист. No: 96850

- 259 -

Д/087.5:641/Д 34ЦБ II 7327

Дейнс, Кейти

   Храната : [Енциклопедия за деца] / Кейти Дейнс ; Ил. Питър Донъли ; Прев. [от англ.] Албена Раленкова . - [София] : Фют, 2018 (Китай) . - 12 с. : с цв. ил. и повдигащи се капачета ; 28 см . -  (Сер. Моята първа енциклопедия)

   Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

   ISBN 978-619-199-363-5 

  

Сист. No: 96851

- 260 -

Д/087.5:591/Ж 49ЦБ І 12146

Животните в Африка  /  Ил. Джени Рен . - София : Фют, 2018 . - [8] с. : с цв. ил. ; 18х18 см . -  (Поредица Малки изследователи)

   

  

Сист. No: 96678

- 261 -

Д/087.5:50/Л 40ЦБ II 7288

Лейси, Мина и др.

   Да навлезем в науката с игри! : 365 лесни експеримента, с които децата да откриват по нещо ново всеки ден от годината / Мина Лейси, Лиза Гилеспи, Луси Бауман ; Ил. Алекс Уокър ... [и др.] ; Дизайн Анна Гулд ... [и др.] ; Прев. [от англ.] Ирина Манушева . - [София] : Фют, 2018 . - 128 с. : с цв. ил., портр. ; 27 см

   Азб. показалец.

   ISBN 978-619-199-392-5 

  

Сист. No: 96531

- 262 -

Д/087.5:656/С 11ЦБ І 12145

С какво пътуваме  /  Ил. Кристиан Енгъл . - София : Фют, 2018 . - [8] с. : с цв. ил. ; 18х18 см . -  (Поредица Малки изследователи)

   

  

Сист. No: 96677

- 263 -

Д/087.5:502/К 96ЦБ II 7332

Кънчева, Невяна

   Природата : Над 100 факта за България / Невяна Кънчева . - [София] : Колхида, [2019] . - 24 с. : с цв. ил. ; 29 см . -  (Поредица Мини енциклопедия)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-672-254-6 

  

Сист. No: 96885

- 264 -

Д/087.5:641/П 22ЦБ II 7289

Пари, Ивет

   Растения, които ни хранят : Къде растат? Как се отглеждат? Как се приготвят? / Ивет Пари ; Ил. Михаела Бергманова ; Прев. [от чеш.] Анжелина Христова Пенчева . - [София] : Фют, 2019 . - 48 с. : с цв. ил. ; 28 см

   Авт. отговорност отбелязана в изд. каре.

   ISBN 978-619-199-388-8 

  

Сист. No: 96534

- 265 -

Д/087.5:621.31/Д 50ЦБ II 7329

Джеймс, Алис

   Енергията : [Енциклопедия за деца] / Алис Джеймс ; Ил. Питър Алън ; Прев. [от англ.] Антон Татаров . - София : Фют, б. г. (Китай) . - 15 с. : с цв. ил. и повдигащи се капачета ; 28 см . -  ([Поредица] Разгледайте отвътре!)

   Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

   ISBN 978-619-199-241-6 

  

Сист. No: 96857

География

История

- 266 -

Ч/936/К 78ЦБ II 7292

Колев, Николай Иванов

   Българска история до XII век през погледа на старите автори / Николай Иванов Колев (Гутев) ; С предг. от авт.  . - Б. м. : Колев, 2015 . - XX, 860 с. : с цв. ил., к. ; 31 см

   Съдържа и За авт. - Библиогр. с. 831 - 835 ; Азб. показалец.

   ISBN 978-3-00-048101-7 (Kolev)

  

Сист. No: 96599

- 267 -

П/908/М 76ЦБ 114797

Михов, Будин Михов

   Червена вода : Историята на едно бунтовническо село / Будин Михов ; С предг. от авт.  ; Въвед. Михо Михов . - [София] : Военно изд., 2015 . - 295 с. : с ил., табл., портр. ; 24 см

   Библиогр. с. 290 - 292.

   ISBN 978-954-509-538-2 

  

Сист. No: 96567

- 268 -

Ч/939.8/П 79ЦБ 115078

Порожанов, Калин Стойнев и др.

   Студии по история на изследователските центрове Югоизточна Европа и Мала Азия - средище и кръстопът на цивилизации и История, архив и музей на тютюна / Калин Порожанов, Валентин Китанов, Александър Порталски . - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2017 . - 112 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. след отд. студии.

   ISBN 978-954-00-0152-4 

  

Сист. No: 96918

- 269 -

ЧС/949.72.052.2(031)/К 93ЦБ II 7291

Куманов, Милен Костадинов и др.

   България в Балканските войни 1912 - 1913 : Кратка ист. енциклопедия / Милен Куманов, Десислава Костадинова, Тодор Тодоров ; Ил. Десислава Костадинова ; С предг. от авт.  . - София [т.е. Силистра] : РИТТ, 2018 . - 1164 с. : с ил., портр., к. (някои цв.) ; 30 см

   Загл. и на англ. ез.: Bulgaria in the Balkan wars 1912 - 1913 : A short historical enciclopedy. - С прил. - [Кн. е ч. 2. от трилогия.]

   ISBN 978-954-759-349-7 

  

Сист. No: 96555

- 270 -

П/949.72.042/Б 70, Ч/949.72.042/Б 70ЦБ 114776

Стоянов, Захари

   Христо Ботйов : Опит за биогр. / Захарий Стоянов ; Худож. Васил Горанов ; С предг. от авт.  . - София : Захарий Стоянов, 2018 ([Костинброд] : Мултипринт) . - 624 с. : с ил., факс. (някои цв.) ; 21 см . -  (Поредица Дълг и чест)

   Захари Стоянов - псевд. на Джендо Стоянов Джедев.

   ISBN 978-954-09-1233-2 

  

Сист. No: 96542

- 271 -

РЦАв/908(497.223)(084)/А 52ЦБ II 7333
 Христо Алексиев. Колекция (София) 

   Една като никоя : София в старите пощенски картички и снимки (1879 - 1920) /  Авт.-състав., худож. Христо Алексиев ; Прев. [на англ.] Никола Георгиев ... [и др.] . - София : ВТУ Каблешков, 2018 . - 1 албум (360 с.) : с ил. (четирицв. отпеч.) ; 34х24 см

   Кор. загл.: Sofia една като никоя ; Др. прев.: Н. Дейвис, Ф. Дейвис ; Сведения за авт. отговорнаст отбелязани на гърба на загл. с. и в библиогр. каре.
   http://stara-sofia.com/presentation_hral.pdf 

   ISBN 978-619-7472-00-4 

  

Сист. No: 96888

- 272 -

Ч/949.72/Г 65ЦБ II 7304

Горанов, Васил Иванов и др.

   История на България в картини : [Албум] /  Картини Васил Горанов ; Текст Христина Йотова . - София : СофтПрес, 2019 . - 128 с. : с цв. ил. ; 29 см

   Съдържа и За худож.

   ISBN 978-619-151-469-4 

  

Сист. No: 96667

- 273 -

Ч/949.72(092)(059)/С 44ЦБ 114898

Славянски календар 2019  : Годишнина петдесет и шеста /  Ред.-основател Никола Бобчев ; Ред. съвет и състав. Марин Калонкин ... [и др.] . - София : Слав. д-во в България, 2019 . - 123 с. : с ил., портр., факс. (някои цв.) ; 20 см

   Други състав. и ред.: О. Загоров, Д. Шопов, К. Лазаров, Н. Казански, отбелязани на гърба на загл. с. ; Авт. на статии: С. Фердов, А. Георгиев, К. Лазаров, Д. Шопов, Н. Казански, К. Момчилов, С. Янчева, В. Иванова, С. Павлова, Л. Николова, И. Борисов, Е. Стоянова, М. Калонкин, Ж. Душков, Л. Десев, В. Стайков, Л. Кекевска. - Съдържа и Из живота на Слав. д-во в България - 2018 г. - Библиогр. след някои статии.

  

Сист. No: 96684

- 274 -

П/949.72.042/Л 36ЦБ 114866

Тадаръкова, Светослава Рудолф

   Годениците на Васил Левски : [Изследване] / Светослава Рудолф . - София : Ciela, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 172 с., [12] л. : цв. ил. ; 21 см . -  ([Поредица] Мистерии и факти)

   Пълното име на авт. е Светослава Рудолф Тадаръкова. - Библиогр. с. 10 - 11 и под линия.

   ISBN 978-954-28-2803-7 (Сиела)

  

Сист. No: 96644

- 275 -

П/949.72.042.2/Т 63ЦБ 114993

Тодев, Илия Тосков

   Батак в Априлското въстание - и в българската памет / Илия Тодев ; С предг. от авт.  . - София : Захарий Стоянов, 2019 ([София] : Мигпринт) . - 200 с., 12 л. ил., портр., факс. ; 21 см

   Съдържа и Прил.

   ISBN 978-954-09-1247-9 

  

Сист. No: 96808

- 276 -

П/949.72.043(092)/А 51ЦБ 114904

Чичагов, Леонид Михайлович

   Дневник за пребиваванието на Царя-Освободителя в Дунавската армия през 1877 год. / Леонид Чичагов ; Прев. от рус. С. К. ; [Въвед.] А. А. Макаров . - 2. изд. . - София : Книжен тигър, б. г. . - 264 с., [1] л. : портр. ; 20 см

   Фототип. изд.: София, 1901. - Кор. загл.: Дневник Царя-Освободителя по Освобождението на България. - Съдържа и За кн. и авт.

   ISBN 954-8853-10-8 

   ISBN 978-954-8853-10-1 

  

Сист. No: 96697

- 277 -

ДТ/942(092)/A 81ЦБ II 7317

Wolf, Jurgen

   Auf der Suche nach Konig Artus : Mythos und Wahrheit / Jurgen Wolf . - Darmstadt : Primus, 2009 . - 143 p. : ill., m. ; 28 cm

   Библиогр. с. 131 - 136.

   ISBN 978-3-534-21649-9 

  

Сист. No: 96759

- 278 -

Ч/904/П 41ЦБ 114887

[Петдесетте] 50-те светини извън България, които всеки трябва да види  /  Ред. Надежда Делева . - София : Труд, 2019 (В. Търново : Абагар) . - 184 с. : с ил., портр., факс. ; 22 см

   Библиогр. с. 183.

   ISBN 978-954-398-594-4 

  

Сист. No: 96674

Краезнание

- 279 -

Ч/54/Г 22ЦБ 115072

Ганчев, Ганчо Колев

   Методика и техника за решаване на изчислителни задачи по химия : Кн. 1 - / Ганчо Колев Ганчев . - Ст. Загора : ИПКУ Ан. Тошева, 1996 - . - 20 см

   Изд. на Тракийски унив. Ст. Загора.

   Кн. 1 . - 1996 . - 203 с. : с табл., сх.

   Съдържа и Прил.: Химични елементи ; Химични съединения ; Физични величини, използвани в обучението по химия ; Физични величини и взаимовръзки между тях. - Библиогр. с. 201 - 202.

   ISBN [954-691-018-X]  (кн. 1)

  

Сист. No: 96911

- 280 -

РМ/882-31/С 13ЦБ 114985

Савицкая, Светлана Васильевна

   Балканы : Роман-эпопея на документальных событиях / Светлана Савицкая . - Москва, 2015 (Харьков : ГУП МО Харьков) . - 448 с. : с ил. ; 24 см

   На кор.: Москва : Хрестоматия современной лит., 2015. - Съдържа и Савицкая в Болгарии / Б. Киров ; Символики в баталии / В. В. Ильин.

   ISBN 978-5906289-05-6 

  

Сист. No: 96800

- 281 -

Кр/886.7-1/В 92, П/886.7-1/В 92ЦБ 114775

Вълева, Венета

   Завинаги млада : Избрани и събрани стихове / Венета Вълева ; Състав. Георги Янев . - София : Лит. форум, 2018 . - 148 с. : с ил. (някои цв.) ; 21 см . -  (Библ. Възкресения)

   Съдържа и Преди и след скока / М. Георгиев ; Спомени от: В. Петров, Г. Янев, Т. Клисуров, М. Георгиев, Г. Кочева, Г. Иванов, А. Велчева, Л. Иванов.

   ISBN 978-954-740-112-9 

  

Сист. No: 96541

- 282 -

Кр/792.54(497.235)/Д 96, Ч4/792.54(497.235)/Д 96ЦБ 114800

Държавна опера - Стара Загора  : [Прогр. 2019 - 2020 : Култ. туризъм] . - [Ст. Загора] : [Държавна опера - Ст. Загора], 2019 . - 26 с. : с цв. ил. ; 21 см

   Кор. опис. - С парал. текст на англ. ез.

  

Сист. No: 96570

- 283 -

Кр/061.22(497.235)(091)/Л 86, П/061.22(497.235)(091)/Л 86, Ч/061.22(497.235)(091)/Л 86ЦБ 114796

Луканов, Нино Ценов

   [Двадесет и пет] 25 години Музикално общество "Борис Христов" - Стара Загора : 19 март 1994 - 19 март 2019 / Нино Луканов . - [Ст. Загора] : [Муз. о-во Борис Христов], 2019 (Ст. Загора : Литера принт) . - 20 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

   Кор. опис. - Загл. на англ. ез.: 25 years Boris Christoff Music Society ; Името на авт. отбелязано в библиогр. каре.

  

Сист. No: 96565

- 284 -

Ч/949.72(092)(059)/С 44ЦБ 114898

Славянски календар 2019  : Годишнина петдесет и шеста /  Ред.-основател Никола Бобчев ; Ред. съвет и състав. Марин Калонкин ... [и др.] . - София : Слав. д-во в България, 2019 . - 123 с. : с ил., портр., факс. (някои цв.) ; 20 см

   Други състав. и ред.: О. Загоров, Д. Шопов, К. Лазаров, Н. Казански, отбелязани на гърба на загл. с. ; Авт. на статии: С. Фердов, А. Георгиев, К. Лазаров, Д. Шопов, Н. Казански, К. Момчилов, С. Янчева, В. Иванова, С. Павлова, Л. Николова, И. Борисов, Е. Стоянова, М. Калонкин, Ж. Душков, Л. Десев, В. Стайков, Л. Кекевска. - Съдържа и Из живота на Слав. д-во в България - 2018 г. - Библиогр. след някои статии.

  

Сист. No: 96684

- 285 -

ДТ/886.7-31/Д 68, Кр/886.7-31/Д 68ЦБ 114784

Добромирова, Радост

   Линията на живота : [Роман] : Кн. 1 - / Радост Добромирова . - [Ст. Загора] : [Палмира], 2019 - . - 21 см

   Пълното име на авт. е Радост Добромирова Стоянова.

   Кн. 1 . - 2019 . - 120 с. : с ил.

   Съдържа и На добър път, Радост! / Ю. Пискулийска ; За авт.

   ISBN 978-954-9376-65-4  (кн. 1)

  

Сист. No: 96551

- 286 -

Кр/793.31/А 73ЦБ 114778

Ансамбъл Загоре  : 50 год. . - [Ст. Загора], б. г. . - [12] с. : с цв. ил. ; 23 см

   [Изд. на община Ст. Загора.]

  

Сист. No: 96545


 Индекс по АВТОРИ

Абаджиева, Красимира 144 
Абаджиева, Красимира Светославова 144 
Авгарски, Георги Иванов 226 
Авмросий, йеромонах 24 
Аврамов, Стефан 140 
Автанска, Румяна 11 
Автанска, Румяна Славова 11 
Агов, Аврам 1 
Адамс, Мишел 141 
Ади и Милен Цанови 64 
Айзъкс, Сюзан 118 
Алдерсън, Фил 237 
Александров, Александър Йорданов 84 
Алексиев, Христо 271 
Алимпич, Йелена Бачич 142 
Алън, Питър 265 
Амати, Анна 1 
Анатолий, йеромонах 7 
Ангелов, Ангел 249 
Ангелов, Георги Димитров 1 
Ангелов, Цветан Константинов 226 
Ангелова, Иванка 169 
Андерсен 223 
Андерсен, Ханс Кристиан 223 
Андреева, Людмила 66 
Андреева, Людмила Маринова 66 
Анев, Г. 56 
Анев, Георги Атанасов 56 
Анселмо, Андреа ди 1 
Антонов, Панайот 3 
Арсов, Александър 68 
Асенова, Мария Петкова 256 
Атууд, Маргарет 130 
Атууд, Маргарет Елинор 130 
Ахмед, Хана 261 
Багряна, Елисавета 226 
Бакаларио, Пиердоменико 235 
Балова, Татяна 38 67 
Балова, Татяна Кузманова 38 67 
Банева, Евелина 62 
Банева, Евелина Борисова 62 
Бауман, Луси 261 
Бахдасарян, Корнелия 223 
Белчева, Елисавета Любомирова 226 
Бенедикт, Мари 143 
Бергманова, Михаела 264 
Березенская, Т. 219 
Берестов, Анатолий Иванович 7 
Бериъс, Франк 231 
Бистров, Николай 226 
Благоева, Диана 78 
Благоева, Диана Георгиева 78 
Блажени Теофилакт архиепископ Български 18 19 21 22 27 
Бобчев, Никола 273 284 
Бобчев, Никола Савов 273 284 
Божилов, Венцислав 167 
Божилов, Венцислав Божидаров 167 
Божилов, Добри 101 
Бонзелс, Валдемар 236 
Босаков, Иван Благоев 24 
Ботев, Христо 83 
Ботон, Ален дьо 131 
Боулби, Джон 10 
Боулс, Колин 177 
Бояджиева, Анна Христова 69 
Брестничка, Румяна Любомирова 1 
Брум, Изабел 144 
Бруно, Якопо 235 
Бута, Елизавета 71 
Бънкова, Анастасия Миланова 1 
Бърг, Алекс фон 4 
Вазов, Иван Минчов 226 
Ванев, Бенислав Иванов 1 
Вапцаров, Никола 97 
Вапцаров, Никола Йонков 97 
Василев, Иван 226 
Василева, Мария 63 
Василий, йеросхимонах 25 28 29 30 31 32 33 34 35 
Велимирович, Никола 44 
Велчев, Васил 153 
Велчев, Васил Константинов 153 
Велчева, Анжелина 98 281 
Веселинов, Георги Владимиров 226 
Веселинов, Ленко 50 
Винченци, Пени 119 
Виронова, Таня 125 
Виронова, Таня Атанасова 125 
Витанов, Т. 49 
Витанов, Теодоси Асенов 46 49 
Владимиров, Симеон 171 
Владова, Мариана 6 
Воденичарова, Катя Райкова 226 
Воронцов, Николай Павлович 256 
Вълева, Венета 98 281 
Вълкова, Любомира 128 280 
Габровска, Дори 160 
Габровска, Дори Генадиева 160 
Габровска, Людмила 83 
Гадол, Питър 145 
Гамова, Даниела 141 
Гамова, Даниела Ненкова 141 
Ганчев, Ганчо Колев 55 279 
Гарабедян, Илвана 113 
Гарабедян, Илвана Иванова 113 
Гарабедян, Таня Михова 127 
Генова, Аделина 131 
Генчева, Цветана 123 166 
Генчева, Цветана Тодорова 123 166 
Георгиев, Галин 227 
Георгиев, Галин Николаев 227 
Георгиев, Лъчезар 81 86 
Георгиев, Лъчезар Георгиев 81 86 
Георгиев, Марин 98 281 
Георгиев, Никола 271 
Георгиева, Диляна 12 
Георгиева, Диляна Георгиева 12 
Георгиева, Жела 219 
Георгиева, Кристина 161 
Георгиева, Кристина Николаева 161 
Георгиева, Теодора Маринова 1 
Германов, Владимир 114 121 
Германов, Владимир Милчев 114 121 
Гигова, Росица 6 
Гигова, Росица Георгиева 6 
Гилеспи, Лиза 261 
Глазер, Андреа 1 
Говоров, Георгий Василиевич 36 
Горанов, Васил 270 272 
Горанов, Васил Иванов 270 272 
Господинова, Биляна 226 
Господинова, Биляна Тодорова 226 
Гранитски, Иван 97 
Гримуд, Кен 132 
Грънчарова, Кр. 57 
Гудериан, Хайнц 50 
Гудериан, Хайнц Вилхелм 50 
Гулд, Анна 261 
Давидова, Теодора 119 
Давидова, Теодора Иванова 119 
Далке, Рюдигер 62 
Дамаскин, йеромонах 24 
Дамянов, Борис 146 
Дамянов, Борис Стефанов 146 
Дамянова, Зоя Пенюва 1 
Данев, Ив. 56 
Данев, Иван 56 
Даскалова, Лиана Георгиева 226 
Де Мео, Розмари 99 
Де Уртури, Ева Гарсия Саенс 133 134 
Дейвис, Нигрита 271 
Дейвис, Нигрита Петрова 271 
Дейвис, Филип 271 
Дейнс, Кейти 258 259 
Делева, Надежда 168 278 
Делева, Надежда Савова 278 
Денчева, Ралица 83 
Детлефсен, Торвалд 62 
Дечева, Гергана 158 
Дечева, Гергана Петрова 158 
Джалал ал-Дин Руми 159 
Джедев, Джендо Стоянов 270 
Джеймс, Алис 265 
Джеймс, Ерика 146 
Джермини, Алесиа Мелазеке 1 
Джонг, Питър де 122 
Джонджорова, Иванка 45 
Джонджорова, Иванка Димитрова 45 49 
Джонсън, Сюзън 120 
Дикер, Жоел 147 
Дилкина, Лилия Цонкова 49 
Диманова, Катя 165 
Димитров, Божидар 222 
Димитров, Иван Йорданов 97 
Димитрова, Диана Миланова 46 
Димитрова, Ирина 228 233 
Димитрова, Ирина Атанасова 228 233 
Димов, Продрум 82 
Димов, Продрум Иванов 82 
Добромирова, Радост 110 285 
Доневска, Бойка Спасова 69 
Донъли, Питър 258 259 
Доспевска, Нели 172 
Дукова, Боряна 102 
Дукова, Боряна Димитрова 102 
Дулева, Деметра 246 247 248 
Дулева, Деметра Куманова 246 247 248 
Дюфо, Жан 239 240 
Дядо Пънч 226 
Евтимий Зигабен, монах 19 20 
Евтимий, монах 19 20 
Ейлиш ни Гуивна 162 
Елин Пелин 226 
Енгъл, Кристиан 262 
епископ Николай Велимирович 44 
Жекова, Ангелина Иванова 226 
Желязков, Кирил 1 
Желязкова, Емилия 120 
Загоров, Орлин Тихомиров 273 284 
Зелих, Марк Андре 58 
Зиглер, Урсула 236 
Златарев, Васил 226 
Златарева, Галина Йорданова 226 254 
Златина, Галина 226 254 
Златкова, Надя 156 250 
Златкова, Надя Иванова 156 250 
Зографова, Катя 85 
Зографова, Катя Цветанова 85 
Зюркър, Андрю 135 
Иванов, Ганчо 98 281 
Иванов, Грозьо Станилов 43 
Иванов, Димитър 51 
Иванов, Димитър Христов 51 
Иванов, Любчо Николов 98 281 
Иванов, Нено 7 
Иванова, Анета 23 
Иванова, Огняна 176 
Иванова, Огняна Начева 176 
Иванчева-Бояджиева, Валентина 230 
Иванчева-Бояджиева, Валентина Гергинова 230 
Игнатова, Мила 23 
Идакиев, Симеон 75 
Идакиев, Симеон Кирилов 75 
Иду-Тиве, Ан 148 
Иду-Тивет, Ан 148 
Илиева, Лили 234 
Илиева, Лили Христова 234 
Илиева, Лилия 220 
Ильин, Виктор Васильевич 128 280 
Исаев, Младен Младенов 226 
Йеромонах Анатолий (Берестов) 7 
Йорданов, Александър 84 
Йорданов, Недялко 103 
Йорданов, Недялко Асенов 103 
Йорданов, Радослав Георгиев 1 
Йорданова, Христина 138 
Йосиф, митроп. Американски, Канадски и Австралийски 24 
Йотов, Станимир 111 
Йотов, Станимир Ботев 111 
Йотова, Христина 272 
Кавана, Стив 149 
Казански, Никола Рачев 273 284 
Калина Малина 226 
Калонкин, Марин 273 284 
Калонкин, Марин Нанков 273 284 
Камбуров, Димитър 162 
Камбуров, Димитър Костадинов 162 
Канфийлд, Джак 11 
Капилова, Марина 223 
Каплин, Джули 150 
Карабели, Франческа 261 
Катър, Уила 136 
Катър, Уила Сибърт 136 
Кемерер, Бриджит 151 
Керелезова, Вера 69 
Кечев, В. 226 
Кимпан, Светлана 10 
Киргиафини, Лина 1 
Киров, Бисер 128 280 
Кисов, Стефан Иванов 276 
Китанов, Валентин 268 
Китанов, Валентин Спасов 268 
Китипова, Мариана 133 134 221 
Китипова, Мариана Георгиева 133 134 221 
Клисуров, Таньо Стоянов 98 281 
Князева, Светлана 227 
Князева, Светлана Ангелова 227 
Ковачев, Любомир 65 
Ковачев, Любомир Стефанов 65 
Коларов, Асен Петков 226 
Коларов, Коста 43 
Коларов, Коста Бончев 43 
Колев (Гутев), Николай Иванов 90 91 92 266 
Колев, Николай Иванов 90 91 92 266 
Колев, Петко 226 
Колковска, Сия 78 
Колковска, Сия Борисова 78 
Колчев, Стефан 87 88 93 94 96 
Колчев, Стефан Радомиров 87 88 93 94 96 
Конрад, Емил 104 
Кортни, Люси 237 
Косева, Фиделия 241 
Костадинов, Костадин Грозев 1 
Костадинова, Десислава 269 
Костадинова, Десислава Велинова 269 
Костакев, Георги 226 
Кочев, Николай 26 
Кочев, Николай Цвятков 26 
Кочева, Гергана Кирева 98 281 
Кочева, Диляна 51 
Кочева, Диляна Любомирова 51 
Кристи, Агата 152 
Кристи, Агата Мери Клариса 152 
Кръстев, Иван 226 
Кръстева, Невяна Стефанова 1 
Ксавие, Филип 239 240 
Кузмова-Зографова, Катя Цветанова 85 
Кузмова-Зографска, Катя 85 
Куманов, Милен 269 
Куманов, Милен Костадинов 269 
Кунева, Росица 52 
Кунчев, Божидар Богомилов 106 
Кутева, Диана 174 
Кутева, Диана Янакиева 174 
Кънева, Ева 245 
Кънева, Ева Димитрова 245 
Кънчева, Невяна 263 
Кърджилов, Петър Иванов 226 
Кърли, Джак 112 
Кърли, Джон Албърт 112 
Кючуков, Деян 175 
Кючуков, Деян Любомиров 175 
Лазар, Игор 254 
Лазаров, Крум Иванов 273 284 
Лалева, Мария 105 
Ламонт, Холи 261 
Лахири, Джумпа 137 
Лейди Галия 8 
Лейси, Мина 261 
Лескроарт, Джон 121 
Лескроарт, Джон Трет 121 
Лесов, Христо 43 
Лесов, Христо Николов 43 
Лесяк, Изток 1 
Лийк, Кейт 257 
Лилкова, Мария 45 
Лилкова, Мария Танева 45 46 
Лозанов, Ч. 46 
Лозанов, Чавдар Георгиев 46 49 
Лоуел, Елизабет 113 
Лоуъл, Елизабет 113 
Луканов, Нино 5 283 
Луканов, Нино Ценов 5 283 
Лукяненко, Сергей 153 
Лукяненко, Сергей Василиевич 153 
Лъкатник, Михаил 226 
Мадеду, Естел 246 247 248 
Майевски, Изабел 1 
Майкълидис, Алекс 154 
Макаров, А. А. 276 
Маклоклин, Хайди 155 
Макменъс, Карън 156 
Максуел, Ан 113 
Мандаджиева, Лиляна 74 
Мандаджиева, Лиляна Дамянова 74 
Манушева, Ирина 261 
Манушева, Ирина Борисова 243 261 
Манчев, Петко 138 
Манчева, Ния 138 
Манчева, Ралица 138 
Маргаритова, Недялка Иванова 242 
Маргаритова, Нели 242 
Маринов, Марин Георгиев 98 281 
Маринов, Марин Петров 1 
Маркам, Лора 11 
Марков, Георги 106 
Марков, Георги Иванов 106 
Маркова, Анна 69 
Маркова, Анна Владимирова 69 
Маркова, Олга 73 
Маркова, Олга Василева 73 
Марли, Мишел 157 
Мартини, Стив 114 
Мартини, Стивън Пол 114 
Марч, Мегън 158 
Матеева, В. 57 
Мафи, Мариам 159 
Мачева, Екатерина 118 
Мейбъргх, Галя Илиева 8 
Мейс, Франсис 160 
Мейфийлд, Марли Джой 238 
Миланова, Диана 46 
Милев, Ангел 1 
Милев, Гео 226 
Милева, Леда Гео 226 
Милева, Снежана 159 
Милева, Снежана Цветанова 159 
Милър, Маделин 161 
Минчев, Огнян 100 
Минчева, Десислава Юлий 69 
Митев, Петър-Емил Иванов 89 
Митев, Трифон 128 280 
Митева, Людмила 24 
Митрева, Невена 70 
Митрева, Невена Райчова 70 
Митренцева, Екатерина 237 
Митренцева, Екатерина Христева 237 
Михайлова, Мариана 47 
Михайлова, Мариана Петрова 47 
Михов, Будин 267 
Михов, Будин Михов 267 
Михов, Михо 267 
Мичева, Паулина 150 
Мичева, Паулина Стойчева 150 
Мишу, Кармен 95 
Мишу-Бойчева, Кармен Виктор 95 
Момчилова, Адриана 152 
Момчилова, Адриана Николова 152 
Монова-Желева, Мария 60 
Монова-Желева, Мария Христова 60 
Монтгомъри, Луси 232 
Монтгомъри, Луси Мод 232 
Монтесори, Мария 52 
Мор, Йозеф 226 
Морато, Кристина 53 
Мур, Браян 1 
Мур, Юлисес 235 
Мурзов, Радко Иванов 224 
Мъри, Тамсин 243 
Назъров, Кирил Стефанов 226 
Нейчева, Таня 142 
Нейчева, Таня Стоянова 142 
Ни Гуивна, Ейлиш 162 
Николай Велимирович, св. 44 
Николов, Любомир 107 129 173 241 
Николов, Любомир Павлов 107 
Николов, Любомир Славов 129 173 241 
Норгей, Тенсинг 75 
Нордквист, Свен 244 
Норквист, Свен 244 
Оливарес, Джулия 261 
Павурджиев, Васил 226 
Падалска, Силвия 143 
Падалска, Силвия Росимирова 143 
Палазова, Розалина 244 
Палазова, Розалина Борилова 244 
Пантелеева, Искра Маринова 1 
Панчев, Панчо Борисов 226 
Пари, Ивет 264 
Паркър, Робърт 115 
Паркър, Робърт Браун 115 
Паспалеева, Веса Владимирова 226 
Патерсън, Джеймс 122 
Паунов, Виктор Вертер 69 
Пашов, Александър 138 
Педлър, Карълайн 238 
Пелегрино, Ники 116 123 
Пенева, Ваня 157 
Пенева, Ваня Илиева 157 
Пенева, Евелина 239 240 
Пенева, Евелина Венциславова 239 240 
Пенчева, Анжелина Христова 264 
Пери, Брус 66 
Перс, Боби 245 
Перчинкова, Катя 177 
Перчинкова, Катя Христова 177 
Петини, Алина дьо 246 247 248 
Петков, Петко 132 
Петков, Христо Ботев 83 
Петров, Валери Нисимов 98 281 
Петров, Красимир 147 
Петров, Марин 1 
Петрова, Величка Стефанова 2 
Петрова, Вера Стойнева 79 
Петрова, Ралица 86 
Петросян, Мариам 163 
Пигулева, Нели 163 
Пигулева, Нели Димитрова 163 
Пискулийска, Юлия Йорданова 110 285 
Покровская, Анна 74 
Полински, Андрей 7 
Пономаренко, П. Г. 220 
Попилиев, Йордан 226 
Попов, Ст. 57 
Попов, Стоян 57 
Попова, Кремена Кирилова 81 
Попова, Олга Ставрева 226 
Порожанов, Калин 268 
Порожанов, Калин Стойнев 268 
Порталски, Александър 268 
Порталски, Александър Савов 268 
Преждарова, Стефка 6 
Престън, Матю 261 
Прошкова, Весела 112 
Прошкова, Весела Богомилова 112 
Радева, Дора 116 
Радиг, Ингрид 1 
Разцветников, Aсен 226 
Райчев, Георги Михайлов 226 
Райчева, Ирена 61 
Райчева, Ирена Андреева 61 
Раленкова, Албена 259 
Раленкова, Албена Василева 259 
Рашева, Валентина Борисова 124 
Рашева-Джейкъбс, Валентина 124 
Рашева-Джейкъбс, Валентина Борисова 124 
Рашков, Захари 75 
Рединг, Джаклин 117 
Рен, Джени 260 
Рибов, Манол Николов 42 
Рийв, Филип 164 
Рисо, Валтер 165 
Робертсън, Максин 1 
Робъртс, Нора 166 
Рогак, Лиза 80 
Розова, Надежда 130 136 137 149 
Розова, Надежда Иванова 130 136 137 149 
Ролинс, Джеймс 167 
Рос, Джоан 124 
Рудолф, Светослава 274 
Руми, Мевляна Джеляледдин 159 
Русанов, Любомир 230 
Русанов, Любомир Кирилов 230 
Русев, Богдан 115 
Русев, Богдан Бориславов 115 
Русев, Руси 48 
Русев, Руси Илиев 48 
С. К. 276 
Савицкая, Светлана 128 280 
Савицкая, Светлана Васильевна 128 280 
Савов, Ненчо 226 
Савова, Иванка 122 
Савова, Иванка Савова 122 
Савова-Симеонова, Камелия 59 
Савова-Симеонова, Камелия Димитрова 59 
Сазонов, Андрей 67 
Салавиц, Мая 66 
Сафарли, Елчин 168 
Светител Теофан Затворник 36 
Сгурев, Васил Стоянов 1 
Себастиън, Лаура 139 169 
Себастиън, Лора 139 169 
Сенейт, Мелиса 125 
Серафим, архимандрит 17 
Сеферци, Елена 1 
Сивов, Коста 164 
Сивов, Коста Атанасов 164 
Симеонова, Костадинка Иванова 1 
Славчева, Светослава 53 
Славчева, Светослава Василева 53 
Слепица, Светлана 254 
Соколов, Николай 226 
Соколова, Зина 69 
Соколова, Зина Стоянова 69 
Сотиров, Живко 224 
Спасов, Димитър 226 
Стамболов, Иван 100 
Стамболов-Сула, Иван 100 
Станилов, Грозьо 43 
Станчев, Лъчезар Дончев 226 
Стефанов, Борислав 135 
Стефанов, Борислав Бориславов 135 
Стефанов, Руслан Георгиев 1 
Стефанов, Свилен 69 
Стефанов, Свилен Иванов 69 
Стийл, Даниел 170 
Стоев, Александър Арсов 68 
Стоилова, Пепа 178 
Стоилова, Пепа Стоилова 178 
Стойнева, Вера 79 
Стоянов, Димитър Иванов 226 
Стоянов, Захари 270 
Стоянов, Захарий 270 
Стоянов, Калоян 241 
Стоянова, Моника 226 
Стоянова, Наташа 71 
Стоянова, Наташа Стефанова 71 
Стоянова, Радост Добромирова 110 285 
Стругацки, Аркадий и Борис 171 
Стругацки, Аркадий Натанович 171 
Стругацки, Борис 171 
Стругацки, Борис Натович 171 
Стубел, Йордан 226 
Сума, Нова Рен 249 
Съливан, Ерика 146 
Съливан, Стивън 236 
Тадаръкова, Светослава Рудолф 274 
Талева, Петя 4 
Талева, Петя Иванова 4 
Талиб, Бинни 261 
Танева-Гарабедян, Таня Михова 127 
Татаров, Антон 258 265 
Татаров, Антон Златаров 258 265 
Ташкова, Цветана 62 
Ташкова, Цветана Николова 62 
Текери, Уилям 172 
Тенев, Георги 108 
Тенев, Георги Тенев 108 
Тенекеджиева, Николина 151 
Теофан Затворник, св. 36 
Теофилакт Охридски, архиепископ 18 19 21 22 27 
Терзиева, Маргарита 145 
Терзиева, Маргарита Александрова 145 
Титянов, Мирослав 1 
Тодев, Илия 275 
Тодев, Илия Тосков 275 
Тодоров, Живко 80 
Тодоров, Живко Сотиров 224 
Тодоров, Павел 9 
Тодоров, Тодор 269 
Тодоров, Тодор Стаматов 269 
Тодорова, Валентина Крумова 6 
Тодорова, Петя Тодорова 49 
Тодорова, Росица 152 
Толкин, Дж. Р. Р. 173 
Толкин, Джон Роналд Руел 173 
Толкин, Кристофър 173 
Толстой, Алексей 220 
Толстой, Алексей Николаевич 220 
Томлинс, Карън 261 
Тъкър, К. А. 174 
Уайброу, Иън 256 
Угаров, Григор 226 
Уеб, Катрин 126 
Уелш, Ървин 175 
Узунова, Калина 45 
Узунова, Калина Стефанова 45 
Уигс, Сюзан 127 
Уигс, Сюзън 127 
Уиндъм, Джон 176 
Уинтърс, Клайв 1 
Улман, Джеймс Рамзи 75 
Уокър, Алекс 261 
Урей, Зоуи 261 
Фалконър, Колин 177 
Фариел, Робърт Е. 159 
Федотовски, В. И. 38 
Фламини, Лорела 255 
Фолсъм, Алън 129 
Франклин, Бенджамин 111 
Фрит, Алекс 257 
Фурнаджиев, Никола Йорданов 226 
Хакимов, Александър 38 
Хапсали, Катерина 109 
Харви, Грег 61 
Харпър, Джейн 178 
Холис, Рейчъл 12 
Холфорд, Патрик 63 
Христов, Иван 3 
Христов, Методи 226 
Христова, Мишела 117 
Христова, Мишела Златанова 117 
Хрусанова, Стефка 232 
Хрусанова, Стефка Рускова 232 
Цалова, Весела Лулова 235 
Цанков, Атанас 226 
Цанов, Милен 64 
Цанова, Ади 64 
Цветанова, Мария 54 
Цветков, Цветан Георгиев 1 
Цветкова, Илиана Иванова 49 
Ценкова, Ирина 155 
Ценкова, Ирина Стефанова 155 
Цонев, Любомир 58 
Чейнани, Соман 250 
Чернева, Юлия 154 
Чернева, Юлия Недкова 154 
Черпоков, Гълъб 89 
Черпоков, Гълъб Петков 89 
Чешмеджиева, Десислава Стоянова 52 
Чешмеджиева-Стойчева, Десислава 52 
Чизмарова, Елена 170 
Чичагов, Леонид 276 
Чичагов, Леонид Михайлович 276 
Чичо Коля Воронцов 256 
Чобалигова, Божидарка 148 
Чобалигова, Божидарка Иванова 148 
Чобанова, Йорданка 1 
Чонкова, Даниела 1 
Чубар, Вера 139 
Чубар, Вера Петрова 139 
Шведова, Лидия 126 
Шведова, Лидия Михайлова 126 
Шейбон, Майкъл 140 
Шмеман, Александър 23 
Шмеман, Александър Дмитриевич 23 
Шопов, Драгомир Георгиев 273 284 
Янакиева, Татяна 2 
Янев, Георги 98 281 
Янев, Георги Георгиев 98 281 
Янкова, Венета 231 
Янкова, Венета Стоева 231 
Янкова, Татяна Николова 69 
- науч. ред. ... [и др.] 1 
... [и др.] 6 46 49 57 69 261 271 273 284 
[Пиердоменико Бакаларио] 235 
Archer, Jeffrey 184 186 
Barthes, Roland 189 
Bowden, Mark 195 
Brandhorst, Andreas 252 
Bronte, Charlotte 188 
Bruno, Iacopo 235 
Cerinotti, Angela 40 
Collins, Jackie 209 
Collins, Max Allan 192 
Cooper, James Fenimore 253 
Cunningham, Michael 211 
Daley, Lotte 212 
Dickinson, Emily 190 
Fallon, Jane 204 
Flynn, Gillian 215 
Forster, E. M. 182 
Forster, Edward Morgan 182 
Freeling, Nicolas 197 
Furbank, P. N. 182 
Gonzales, Laurence 77 
Grisham, John 183 198 199 201 
Hand, Robert 13 
Harris, Joanne 207 
Harris, Robert 194 218 
Heath, Stephen 189 
Hesse, Hermann 179 
Higbee, Kenneth L. 14 
Hitchens, Christopher 41 
Johnson, Denis 208 
Johnson, Thomas H. 190 
King, Stephen 191 193 200 213 216 
Lovesey, Peter 205 
Maclean, Alistair 181 
Madhavan, Guru 16 
Madhavan, Guruprasad. 16 
McCarthy, Cormac 185 
Mitchell, David 210 
Mosse, Kate 203 
Ondaatje, Michael 187 
Patterson, James 214 
Pearson, Mark 214 
Pratchett, Terry 252 
Robinson, Patrick 206 
Rodat, Robert 192 
Santos, Andreas Simon dos 40 
Sisman, Robin 202 
Strobel, Lee 39 
Suskind, Patrick 180 
Tallis, Frank 15 
Truss, Lynne 217 
Twain, Mark 251 
Wing, Gary 197 
Wolf, Jurgen 277 
Zweig, Stefanie 196 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Алиса в страната на чудесата 228 
Анн от Авонлий 232 
Ансамбъл Загоре 76 286 
Апокрифните евангелски текстове и истината за тях 26 
Балканска сага 95 
Балкански ритуал 108 
Балканы 128 280 
Батак в Априлското въстание - и в българската памет 275 
Библиография на Известия на Националния исторически музей 3 
Благовестник или тълкувание на Светото Евангелие 21 22 
Благословете Юда 105 
Болестта като път 62 
България в Балканските войни 1912 - 1913 269 
Българска история до XII век през погледа на старите автори 266 
Български исторически приказки и легенди 241 
Великият пост 23 
Веселите приключения на Петсън и Финдъс 244 
Винаги ще ви обичам 238 
Внимание, танкове 50 
Войната в светлината на библията 44 
Втори шанс 117 
Въртележката 142 
Годениците на Васил Левски 274 
Горски шепот 93 
Град на светлината 170 
Да навлезем в науката с игри! 261 
Дамите от ориента 53 
Дарът на джуджетата 225 
Двама могат да пазят тайна 156 
Дванайсет нощи 135 
Двата края 87 
Денят след утре 129 
Дете на порока 120 
Димитър Бояджиев 1880 - 1911 2 
Дневник за пребиваванието на Царя-Освободителя в Дунавската армия през 1877 год. 276 
До кокала 88 
До моето първо либе 83 
Докато светлините греят 152 
Духовното битие на родината в българската литература 79 
Държавна опера - Стара Загора 72 282 
Дяволски устройства 164 
Евергетинос или сборник на Богоносни и Свети Отци събрани от Павел, преподобен монах и създател на обителта Пресвета Богородица Евергетида (Благодетелка) 28 29 30 31 32 33 34 35 
Еволюцията на съзнанието 38 
Един от сто 112 
Единствената жена в стаята 143 
Една като никоя 271 
Едно лято 124 
Ел Матюдор и други истории 231 
Електробезопасност в откритите рудници и в индустрията 56 
Енергията 265 
Етюди за скалпел и баскетболна топка 65 
Жена без път 136 
Жената лидер в българското общество 51 
Жени в слънчева светлина 160 
Животните в Африка 260 
Житие и чудеса на преподобния наш отец Йоан Рилски Чудотворец 25 
Жития на българските светии 37 
За честта на фамилията 115 
Забранени места 119 
Завинаги млада 98 281 
Завинаги мое момиче 155 
Завръщане у дома 127 
Загадката "летящи чинии" 4 
Загадъчният нобелист 81 
Задругата 101 
Заек и костенурка и други приказки 230 
Законите на живота 9 
Злочестият тигър 243 
Игра на живот 132 
Игра на непознати 145 
Извън редовете 102 
Изчезването на Стефани Мейлър 147 
Иновациите 1 
Иронията на живота ми 104 
Искам у дома 168 
История на България в картини 272 
Италианско изкушение 116 
Как "ловувам" в живота 8 
Какавидите 176 
Каменното ложе 130 
Картаген трябва да бъде разрушен 100 
Китчето Аби 237 
Класацията 114 
Ключът 167 
Книгата на Руми 159 
Колективният фалш 106 
Колекция български шевици 69 
Конкистадор 239 240 
Конкуренция и конкурентоспособност на туристическия продукт 42 
Космосът 258 
Крайбрежната къща 122 
Красавицата и Звяра 227 
Легенди на световното кино 74 
Линията на бляновете 153 
Линията на живота 110 285 
Лисичето Арчибалд: Във фермата 246 
Лисичето Арчибалд: Не е лесно да си батко 248 
Лисичето Арчибалд: Рожден ден 247 
Литературен обяд и други разкази 162 
Лунно сияние 140 
Любима моя Кейт 166 
Магията на думите 78 
Мадмоазел Коко и ароматът на любовта 157 
Майка Жена 138 
Малкото кафене в Копенхаген 150 
Математика 7. клас 46 
Математика за 6. клас 45 
Методика и техника за решаване на изчислителни задачи по химия 55 279 
Мигновение 94 
Мими 90 
Момиче, измий си лицето 12 
Момчето, което беше отгледано като куче 66 
Моторни песни 97 
Моят светофар 254 
Мразко 220 
Мултимедийни технологии и приложения 60 
Мълчанието на Белия град 134 
Наследството 126 
Невероятната съдба на Кити О'Кейн 177 
Неспокойно сърце 80 
Низината 137 
Някъде в Рим 123 
Опустели гнезда 163 
Останалото е мълчание 154 
Отец Серафим Роуз: живот и дело 24 
Падането на Гондолин 173 
Панаир на суетата 172 
Панталоните на мъртвеца 175 
Патриотични уроци 84 
Песен за Ахил 161 
Пинокио 221 
Пирати в бурното море 256 
Пицария "Везувий" 165 
По света и у дома 89 
По-богат от греха 158 
Повелителката на дима 169 
Покорители на тайгата 68 
Понеделник започва в събота 171 
Последните остават първи 73 
Последният ден на вълшебствата 224 
Посоката на любовта 131 
Православие и инославие 17 
Пратеник на кралицата 236 
Пречистваща истина 174 
При животните на село 255 
Примерни тестове по математика 48 
Принцеса на пепелта 139 
Природата 263 
Проклятие за Мрак и Самота 151 
Първи картинен атлас на света 257 
Първите български фотографи 70 
Пътят към парите и успеха 111 
Работилничка за спомени 148 
Разгневени съпруги 118 
Растения, които ни хранят 264 
Рецепти за любов 125 
Ритуалите на водата 133 
Русалката Нели 229 
С един замах седемдесет убивам 222 
С какво пътуваме 262 
Сборник от задачи по геометрия 43 
Сборник по математика 6. клас 49 
Световете на Яворов 85 
Седемте гряха 113 
Сестра ми 141 
Славянски календар 2019 273 284 
Сливовиц 109 
Сложни плетки 96 
Снежната царица и други приказки 223 
Соленият вкус на вятъра 144 
Спокойни родители - щастливи деца 11 
Спящата красавица 234 
Сребърна любов 103 
Стабилна основа 10 
Стените около нас 249 
Стопанката на Господ 99 
Струйки от литературния бързей 82 
Студии по история на изследователските центрове Югоизточна Европа и Мала Азия - средище и кръстопът на цивилизации и История, архив и музей на тютюна 268 
Суперздраве за 6 седмици 63 
Сушата 178 
Счетоводно отчитане и данъчно облагане на стопанската дейност в бюджетните организации 54 
Счетоводството като източник на информация при управление на банковата ликвидност 59 
Тайната история на Кейти Лавендър 146 
ТЕЛЕКОМ'2000: Телекомуникациите обединяват хората 57 
Тиха нощ, свята нощ! Моя бяла Коледа 226 
Тринайсетият съдебен заседател 121 
Тълкувание на книга Деяния на светите апостоли и на Съборните послания на светите апостоли 27 
Тълкувание на посланията на Свети Апостол Павел 18 
Тълкувание на Псалтира 19 20 
Търсенето на Немо 233 
Уилям Уентън и крадецът на луридий 245 
Ураган над Балканите 92 
Училището за добро и зло: И заживели щастливо за последно 250 
Учителите на българите 91 
Фантом 149 
Финансови отчети на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване 47 
Фламинго за обяд 107 
Формирането на човека 52 
Храната 259 
Христо Ботйов 270 
Хромелът 219 
Хю Грант и Елизабет Хърли - в обятията на богинята... 71 
Червена вода 267 
Четири беседи за изясняване на книгата Пастир на свети Ерм 36 
Числото на звяра 7 
Човекът от Еверест 75 
Чудни приказки за порастване 242 
Юлисес Мур: Островът на маските 235 
Ярост 86 
[Eleven] 11.22.63 213 
[Двадесет и един] 21 дни да промениш живота си! 64 
[Двадесет и пет] 25 години Музикално общество "Борис Христов" - Стара Загора 5 283 
[Ексел] Excel 2019 for dummies 61 
[Петдесетте] 50-те светини извън България, които всеки трябва да види 278 
[Сто] 100 години Исторически музей Пазарджик 6 
[Сусу] SuSE Linux 58 
[Четиридесет] 40 мита за здравето и храненето 67 
A Quiver full of Arrows 186 
Applied Minds 16 
Archangel 194 
As the Crow flies 184 
Auf der Suche nach Konig Artus 277 
Black hawk down 195 
Bleachers 201 
Blood meridian 185 
By Nightfall 211 
Cat Out of Hell 217 
Conclave 218 
Das Parfum 180 
Deep Survival 77 
Der englische Patient 187 
Der Heilige Gral. Geschichte und Legenden 40 
Der Steppenwolf 179 
Different seasons 193 
Essays on Astrology 13 
Faking It 212 
From a Buick 8 200 
Getting Rid of Matthew 204 
Ghost Force 206 
God is not great 41 
Gone Girl 215 
Hidden Minds 15 
Image, Music, Text 189 
Labyrinth 203 
Married Lovers 209 
Maurice 182 
Maurice, der kater 252 
Mr. Mercedes 216 
Nirgendwo in Afrika 196 
Private London 214 
River of Death 181 
Saving Private Ryan 192 
The Adventures of Tom Sawer 251 
The Case for Christ 39 
The complete poems of Emily Dickinson 190 
The dark Tower: Wizard and Glass 191 
The Firm 199 
The House Sitter 205 
The Kitchen and The Cook 197 
The last of the Mohicans 253 
The Lollipop Shoes 207 
The Street Lawyer 183 
The Summons 198 
The thousand Autumns of Jacob de Zoet 210 
Tree of Smoke 208 
Villette 188 
Weekend in Paris 202 
Your Memory 14 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Актьори, английски - биографии 71 
Александър II, имп. рус., 1818 - 1881 - биографии 276 
Алпинисти, непалски - биографии 75 
Алтернативна медицина - популярна литература 64 
Ансамбли за песни и танци - Стара Загора 76 286 
Апокрифи 26 
Апостолски послания - тълкуване 18 27 
Априлско въстание, 1876 г. - Батак 275 
Астрология 13 
Балканска война, 1912 - 1913 г. - участие на България - енциклопедии 269 
Балкански полуостров - история - сборници 268 
Банково счетоводство - учебници за ВУЗ 59 
Батак - история 275 
Болести - диагностика 62 
Ботев, Христо, 1848 - 1876 - биографии 83 270 
Бояджиев, Димитър Иванов, 1880 - 1911 - библиографии 2 
Бронетанкови и механизирани войски - Германия - 1939 - 1945 - спомени 50 
България - военна история - енциклопедии 269 
България - езикознание 78 
България - история 274 276 
България - история - албуми 272 
България - история - извори 266 
България - история - хронология 273 284 
България - история и политика 84 
България - литературознание 2 85 
България - медицина 65 
България - обществено управление 54 
България - приложно изкуство 69 
България - социално осигуряване 47 
България и Коми 68 
България и Русия - история 84 
Българска литература - история и критика 82 
Българска литература - теми, образи, сюжети - учебници за средни училища 79 
Български език - сборници 78 
Бюджетна отчетност - България - нормативни материали 54 
Бюджетни учреждения - България - данъчно облагане - нормативни материали 54 
Бюджетни учреждения - България - счетоводна отчетност - нормативни материали 54 
Великобритания - история - личности 277 
Военна история - България и Русия - биографии 276 
Война - етични проблеми 44 
Втора световна война - кампании - спомени 50 
География - детска и юношеска литература 257 
Геометрия - задачи - учебници за средни училища 43 
Германия - военно дело 50 
Грант, Хю, 1960 - - биографии 71 
Детска и педагогическа психология 10 11 
Детска психиатрия - популярна литература 66 
Деца - психология и възпитание - популярна литература 52 
Духовници, арменски - биографии 24 
Дърводобивна промишленост - Коми - история 68 
Държавна опера - Ст. Загора 72 282 
Евангелие - тълкуване 21 22 27 
Европа - стопанска политика 1 
Езиковеди, български - юбилеи и чествания - сборници 78 
Електрически съоръжения - експлоатация - техника на безопасността 56 
Енергетика - енциклопедии - детска и юношеска литература 265 
Естествени науки - детска и юношеска литература 261 
Жени - България - участие в обществено-политическия живот 51 
Жени - психология - популярна литература 12 
Жени, прочути - биографии 53 
Животни - детска и юношеска литература 255 260 
Жития 28 29 30 31 32 33 34 35 
Жития на светии 37 
Иван Рилски, свети, 876 - 946 25 
Извънземни цивилизации 4 
Източноправославна църква 23 
Източноправославна църква - САЩ 24 
Изчислителни системи - конференции 57 
Индия - религия 38 
Индуизъм 38 
Иновации - Европа - управление и организация 1 
Исторически музеи - Пазарджик - библиографии 6 
История - София - албуми 271 
Исус Христос 26 
Исус Христос - популярна литература 39 
Кинг, Стивън, 1947- - биографии 80 
Киноактьори, световни - биографии 74 
Киноартисти - творчество - интервюта 73 
Кинорежисьори - творчество - интервюта 73 
Ковачев, Любомир Стефанов - спомени 65 
Коми - горско стопанство 68 
Конкуренция 42 
Космос - енциклопедии - детска и юношеска литература 258 
Краезнание - Червена вода, Русенска област 267 
Крумова, Лилия Йорданова, 1942 - - юбилеи и чествания - сборници 78 
Култура, славянска - история 273 284 
Културен туризъм - Ст. Загора 72 282 
Културно-историческо наследство - България 278 
Културно-просветни дружества - Ст. Загора - история 5 283 
Левски, Васил, 1837 - 1873 - биографии 274 
Лечебна физкултура - популярна литература 63 
Лечебно хранене - популярна литература 63 
Лидерство - жени 51 
Литературна история - България 84 
Литературознание 189 
Личност - психология 8 62 
Мала Азия - история - сборници 268 
Математика - тестове - учебници за основни училища 46 48 49 
Математика - учебници за основни училища 45 
Мислене - популярна литература 16 
Мнемоника - наръчници и ръководства 14 
Музейно дело - Пазарджик - библиографии 6 
Музикален живот - Ст. Загора - история 5 283 
Мултимедии - учебници за ВУЗ 60 
Национален исторически музей - София - библиографии 3 
Националноосвободително движение - България - дейци 270 
Обучение - методи - популярна литература 52 
Обществено осигуряване - България 47 
Окултизъм - критика 7 
Операционни системи - наръчници и ръководства 58 
Оцеляване - сред природата - наръчници и ръководства 77 
Памет - наръчници и ръководства 14 
Паметници на културата, български - в чужбина 278 
Пенсии - България 47 
Писатели, американски - биографии 80 
Писатели, португалски - биографии 81 
Подсъзнание - популярна литература 15 
Поети, български - библиографии 2 
Поети, български - биографии 83 270 
Поети, български - творчество - история и критика 85 
Пощенски картички - София - албуми 271 
Православие 36 
Православна църква - отношение към други християнски църкви 17 
Приложни програми - наръчници и ръководства 61 
Приложни програми - учебници за ВУЗ 60 
Природа - България - енциклопедии - детска и юношеска литература 263 
Псалтир - тълкуване 19 20 
Психоанализа 10 
Психосоматика 62 
Психотерапия 62 
Психотерапия - популярна литература 9 
Рак - терапия - популярна литература 64 
Революционери, български - биографии 274 
Религиозни обреди и тайнства - в православната църква 23 
Религия - популярна литература 41 
Религия и наука 7 
Родове, български - Червена вода, Русенска област 267 
Русия - история 276 
Руско-турска освободителна война, 1877 - 1878 г. - военни действия - биографии 276 
Самоусъвършенстване - популярна литература 9 12 64 
Сарамагу, Жузе, 1922 - 2010 - биографии 81 
Светци, български 25 37 
Села - България - история 267 
Семейно възпитание 11 
Семейство - етични проблеми 10 11 
Серафим, йеромонах, 1934 - 1982 - биографии 24 
Симптоматология 62 
Славянски страни - история 273 284 
София - изобразителни изкуства 271 
София - краезнание 271 
Стара история - сборници 268 
Стопански предприятия - Европа - нови технологии 1 
Стопанско сътрудничество - Европа 1 
Сценични изкуства 189 
Съобщителни линии и мрежи - конференции 57 
Тамплиери - история 40 
Текстообработка - наръчници и ръководства 61 
Телекомуникации - конференции 57 
Техника на безопасността - експлоатация на електрически съоръжения 56 
Транспортни средства - детска и юношеска литература 262 
Триизмерни изображения - учебници за ВУЗ 60 
Туризъм - икономика и организация 89 
Туризъм - управление и организация 42 
Улично движение - безопасност - детска и юношеска литература 254 
Успех - психология 8 
Финанси - отчетност - България 47 
Фотографи, български - творчество 70 
Фотография - България - история 70 
Хигиена - популярна литература 64 67 
Химия - задачи 55 279 
Хирурзи, български - спомени 65 
Хранене - хигиена - популярна литература 63 67 
Храни - детска и юношеска литература 264 
Хранителни продукти - енциклопедии - детска и юношеска литература 259 
Християнска етика 23 28 29 30 31 32 33 34 35 36 44 
Християнска литература 28 29 30 31 32 33 34 35 
Християнство 7 
Християнство - символи 40 
Христология 39 
Художници, български - албуми 272 
Хърли, Елизабет, 1965 - - биографии 71 
Шевици, български - албуми 69 
Яворов, Пейо Крачолов, 1878 - 1914 - биографии 85