Общ отдел

- 1 -

Ч/001.89.004(497.2)/И 67ЦБ II 7376

Иновации.бг  : Иновационен потенциал на българската икономика / Теодора Георгиева ... [и др.] ; Ред. Марин Петров, Руслан Стефанов . - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникаци, 2005 . - 99 с. : с диагр. ; 29 см

   Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. ; Други авт.: К. Пашев, Т. Ялъмов, Г. Чинков, Д. Минева. - Съдържа и Методологически бел., източници на информ. и определения ; Класиф. на науч. лит. ; Доп. данни. - Рез. на бълг. ез. ; Бибилиогр. с. 99.

   ISBN 954-9456-04-8 

  

Сист. No: 97248

- 2 -

Д/03/Д 80ЦБ II 7339

Дорлинг Киндерсли илюстрована семейна енциклопедия  : Т. 1 - 16 /  Прев. [от англ.] Дора Благова ... [и др.] . - Белград : Mediasat, 2006 . - 28 см

   Други прев.: М. Гаргова, К. Иванов, А. Мануилов, А. Пачев, В. Старирадев, М. Хаджикотева, Р. Цветанова, С. Цокова. - Изд. се разпространява с в. Седмичен Труд.

   ISBN 84-9819-481-4 

   Т. 9. М - О : Мимикрия и цвят до Океани - Жива природа . - 499 - 560 с. : с цв. ил., к., сх.

   

   ISBN 84-9819-490-3  (т. 9)

  

Сист. No: 96932

- 3 -

Д/03/Д 80ЦБ II 7340

Дорлинг Киндерсли илюстрована семейна енциклопедия  : Т. 1 - 16 /  Прев. [от англ.] Дора Благова ... [и др.] . - Белград : Mediasat, 2006 . - 28 см

   Други прев.: М. Гаргова, К. Иванов, А. Мануилов, А. Пачев, В. Старирадев, М. Хаджикотева, Р. Цветанова, С. Цокова. - Изд. се разпространява с в. Седмичен Труд.

   ISBN 84-9819-481-4 

   Т. 10. О - П : Океани - Жива природа до Плъхове и други гризачи . - 561 - 622 с. : с цв. ил., к., сх.

   

   ISBN 84-9819-491-1  (т. 10)

  

Сист. No: 96933

- 4 -

Д/03/Д 80ЦБ II 7341

Дорлинг Киндерсли илюстрована семейна енциклопедия  : Т. 1 - 16 /  Прев. [от англ.] Дора Благова ... [и др.] . - Белград : Mediasat, 2006 . - 28 см

   Други прев.: М. Гаргова, К. Иванов, А. Мануилов, А. Пачев, В. Старирадев, М. Хаджикотева, Р. Цветанова, С. Цокова. - Изд. се разпространява с в. Седмичен Труд.

   ISBN 84-9819-481-4 

   Т. 11. П - Р : Подводници - Реки . - 623 - 684 с. : с цв. ил., к., сх.

   

   ISBN 84-9819-492-Х  (т. 11)

  

Сист. No: 96934

- 5 -

Д/03/Д 80ЦБ II 7342

Дорлинг Киндерсли илюстрована семейна енциклопедия  : Т. 1 - 16 /  Прев. [от англ.] Дора Благова ... [и др.] . - Белград : Mediasat, 2006 . - 28 см

   Други прев.: М. Гаргова, К. Иванов, А. Мануилов, А. Пачев, В. Старирадев, М. Хаджикотева, Р. Цветанова, С. Цокова. - Изд. се разпространява с в. Седмичен Труд.

   ISBN 84-9819-481-4 

   Т. 12. Р - С : Реки до Скандинавски страни - история . - 685 - 746 с. : с цв. ил., к., сх.

   

   ISBN 84-9819-493-8  (т. 12)

  

Сист. No: 96935

- 6 -

Д/03/Д 80ЦБ II 7343

Дорлинг Киндерсли илюстрована семейна енциклопедия  : Т. 1 - 16 /  Прев. [от англ.] Дора Благова ... [и др.] . - Белград : Mediasat, 2006 . - 28 см

   Други прев.: М. Гаргова, К. Иванов, А. Мануилов, А. Пачев, В. Старирадев, М. Хаджикотева, Р. Цветанова, С. Цокова. - Изд. се разпространява с в. Седмичен Труд.

   ISBN 84-9819-481-4 

   Т. 13. С - Т : Скелет - Треви, тръстики и острици . - 747 - 808 с. : с цв. ил., к., сх.

   

   ISBN 84-9819-494-6  (т. 13)

  

Сист. No: 96938

- 7 -

Д/03/Д 80ЦБ II 7344

Дорлинг Киндерсли илюстрована семейна енциклопедия  : Т. 1 - 16 /  Прев. [от англ.] Дора Благова ... [и др.] . - Белград : Mediasat, 2006 . - 28 см

   Други прев.: М. Гаргова, К. Иванов, А. Мануилов, А. Пачев, В. Старирадев, М. Хаджикотева, Р. Цветанова, С. Цокова. - Изд. се разпространява с в. Седмичен Труд.

   ISBN 84-9819-481-4 

   Т. 14. Т - Ц : Треви, тръстики и острици - Църкви и катедрали . - 809 - 870 с. : с цв. ил., к., сх.

   

   ISBN 84-9819-495-4  (т. 14)

  

Сист. No: 96939

- 8 -

Д/03/Д 80ЦБ II 7345

Дорлинг Киндерсли илюстрована семейна енциклопедия  : Т. 1 - 16 /  Прев. [от англ.] Дора Благова ... [и др.] . - Белград : Mediasat, 2006 . - 28 см

   Други прев.: М. Гаргова, К. Иванов, А. Мануилов, А. Пачев, В. Старирадев, М. Хаджикотева, Р. Цветанова, С. Цокова. - Изд. се разпространява с в. Седмичен Труд.

   ISBN 84-9819-481-4 

   Т. 15. Ч - Я : Чавин до Япония - история . - 871 - 932 с. : с цв. ил., к., сх.

   

   ISBN 84-9819-496-2  (т. 15)

  

Сист. No: 96940

- 9 -

Д/03/Д 80ЦБ II 7346

Дорлинг Киндерсли илюстрована семейна енциклопедия  : Т. 1 - 16 /  Прев. [от англ.] Дора Благова ... [и др.] . - Белград : Mediasat, 2006 . - 28 см

   Други прев.: М. Гаргова, К. Иванов, А. Мануилов, А. Пачев, В. Старирадев, М. Хаджикотева, Р. Цветанова, С. Цокова. - Изд. се разпространява с в. Седмичен Труд.

   ISBN 84-9819-481-4 

   Т. 16. Справочен раздел, Предметен показалец и Географски справочник . - 933 - 1026 с. : с цв. ил., к., сх.

   

   ISBN 84-9819-497-0  (т. 16)

  

Сист. No: 96941

- 10 -

Б/016:92/А 87, С/016:92/А 87ЦБ 115162

Гигова, Росица Георгиева

   Александър Петров Арнаудов : Краевед : Биобиблиография / Росица Гигова ; С предг. [от авт.]  . - Пазарджик : Беллопринт, 2010 . - 128 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

   Изд. на Регион. библ. Н. Фурнаджиев - Пазарджик. - Именен, геогр., темат. показалец.

   ISBN 978-954-684-284-8 

  

Сист. No: 97031

- 11 -

С/016:745.51:069(497.2)/Д 58ЦБ 115103

Димитрова, Ирина Димитрова и др.

   Петдесет години Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство - Трявна : Библиогр. на науч. и науч.-попул. изд. и публ. /  Състав. Ирина Димитрова, Лидия Горанова ; С предг. от състав.  . - Варна : Славена, 2013 . - 100 с. ; 20 см

   Кор. загл.: 50 години Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство гр. Трявна. - Съдържа и 50 г. специализиран музей - Трявна / Ю. Нинова.

   ISBN 978-954-579-977-8 

  

Сист. No: 96957

- 12 -

ДТ/087.5/У 28ЦБ 115330

Уейн, Ейдриън и др.

   Сонора : Книга-игра / Ейдриън Уейн, Робърт Блонд ; Ил. Ивайло Иванчев . - София : Книги-игри, 2017 . - 175 с. : с ил. ; 21 см

   Ейдриън Уейн - псевд. на Александър Александров Султанов ; Робърт Блонд - псевд. на Богдан Бориславов Русев ; Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-91002-0-2 

  

Сист. No: 97230

- 13 -

Б/006:02(497.2)/К 92ЦБ 115311

Кръстева, Росица Добрева

   БДС в архивната, библиотечната и информационната област : Рефератен сб. / Росица Кръстева ; С предг.  . - София : За буквите - О писменехь, 2018 ([София] : БПС) . - 128 с. ; 21 см

   Загл. и на англ. ез.: The Bulgarian state standart in the archival, library and information sphere. - Номерационен показалец на БДС по групи: БДС, БДС 13., БДС EN ISO, БДС ISO.

   ISBN 978-619-185-342-7 

  

Сист. No: 97193

- 14 -

С/016:92/М 96ЦБ 115108

Куманова, Александра Венкова

   Христо Георгиев Мутафов : Aurea mediocritas : Двукнижие /  Беседата води, състав., бел. Александра Куманова ; Науч. ред. Стоян Денчев ; Ред. Николай Василев . - София : За буквите - О писменехь, 2018 . - 180 с. : с порт. ; 24 см

   Загл. и на англ ез.: Christo Georgiev Mutafov ; Загл. на кор.: Христо Мутафов ; Загл. в библиогр. каре: Академик, професор Христо Георгиев Мутафов. - Съдържа: Кн. 1. Когнитологичен портр. в стила на интервюто: За усилията за приобщаване на България към световното науч.-информ. практика / Интервюирано лице Х. Мутафов ; Беседата води А. Куманова ; Кн. 2. Сист.-хронологично-азб. биобиблиогр. / Състав. А. Куманова ; Ред. С. Филипова, М. Максимова. - Рез. на бълг., англ. ез. ; Именен показалец.

   ISBN 978-619-185-336-6 

  

Сист. No: 96964

- 15 -

Б/01(091)(035)/К 93ЦБ 115252

Куманова, Александра Венкова

   Generatio spontanea. Synoptic table of the world universal bibliography from 3rd c. BC to 21st c. : An atlas - electronic library "Universalica" (model of the secondary-documental framework of the biblio-info-noosphere) : Comp. of General Bibliography / Alexandra Kumanova ; Sci. ed. Stoyan Denchev . - Sofia : Авангард Прима, 2018 . - 230 с. : с ил., портр. ; 24 см

   Други парал. загл.: Generatio spontanea. Синоптична таблица на световната универсална библиография ІІІ в. пр. н.е. - ХХІ в. : Атлас - електронна библиотека "Universalica" (модел на вторично-документалния контур на библио-инфо-ноосферата на планетата) : Справ. по общо библиографознание. - Изд. на Sofia City Library. - Съдържа и биогр. данни за авт. - Показалец на загл., именен показалец ; Рез. на англ., рус., бълг. ез.

   ISBN 978-619-239-032-7 

  

Сист. No: 97132

- 16 -

П/001.9/Х 40ЦБ 115174

Хелсинг, Ян ван и др.

   Разобличители : Откровени разкрития на вътрешни хора от политиката, икономиката, медицината, полицията, тайните служби, армията и ложите / Ян ван Хелсинг, Щефан Ердман ; Прев. от нем. Георги Кайтазов ; Ред. Йордан Димитров ; Послесл. Ян ван Хелсинг . - София : Дилок, 2019 . - 320 с. : с ил. ; 22 см

   Ян ван Хелсинг - псевд на Ян Удо Холей. - С бел. под линия. - Съдържа и Биогр. данни за авт. - Библиогр. с. 316 - 317.

   ISBN 978-954-2902-61-4 

  

Сист. No: 97044

Философия. Психология

- 17 -

П/133.52/Ш 96ЦБ 115226

Шулман, Мартин

   Кармична астрология : Т. 1 - / Мартин Шулман ; Прев. от англ. Ива Кацарова . - София : Аратрон, 1999 - . - 22 см

   

   Т. 3. Кармични връзки . - 2001 . - 295 с. : с ил.

   

   ISBN 954-626-156-4  (т. 3)

  

Сист. No: 97105

- 18 -

П/133.52/П 64ЦБ 115222

Подводни, Авесалом Бонифатиевич

   Астрология на взаимоотношенията. Синастрия / Авесалом Подводни ; С въвед. от авт.  ; Прев. [от рус. ез.] Кремена Радулова . - София : Лира Принт, 2002 . - 240 с. : с ил., табл. ; 22 см . -  (Себепознание)

   Съдържа и Прил.

   ISBN 954-8610-58-Х 

   ISBN 978-954-8610-58-2 

  

Сист. No: 97101

- 19 -

П/159.923/Б 44ЦБ 115197

Бийти, Мелъди

   Никога вече съзависим / Мелъди Бийти ; Прев. [от англ.] Момчил Черногоров ; Консултант Панайот Рандев ; С предг. и въвед. от авт.  . - София : Кибеа, 2004 ([София] : Д. Благоев) . - 336 с. ; 20 см . -  (Сер. Познай себе си)

   Съдържа и За авт. и кн. - Библиогр. с. 329 - 333.

   ISBN 954-474-373-1 

  

Сист. No: 97196

- 20 -

П/133.52/К 96ЦБ 115217

Кънингам, Дона

   Холистично лечение на Плутоновите кризи / Дона Кънингам ; Прев. [от англ. ез.] Славянка Мундрова . - София : Лира Принт, 2004 . - 280 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 954-8610-77-9 

  

Сист. No: 97095

- 21 -

П/159.962/Н 98ЦБ 115195

Нютън, Майкъл Дъф

   Живот между преражданията : Хипнотерапия за духовна регресия / Майкъл Нютън ; Прев. от англ. Пенка Стефанова ; Предг. Артър И. Рофи ; С въвед. от авт.  . - Пловдив : Хермес, 2004 (Хасково : Полиграфюг) . - 272 с. : с ил. ; 20 см . -  (Феникс)

   Съдържа и Пътят на душите: духовни принципи. - Предм. показалец.

   ISBN 978-954-26-0217-0 

  

Сист. No: 97066

- 22 -

П/133.52/А 87ЦБ 115220

Аройо, Стивън

   Астрологията, психологията и четирите елемента : Един енергиен подход към астрологията и неговото приложение в изкуството на консултацията / Стивън Аройо ; Прев. [от англ. ез.] Славянка Мундрова . - София : Лира Принт, 2005 . - 240 с. ; 21 см . -  (Себепознание)

   Съдържа и За авт.

   ISBN 954-8610-78-7 

   ISBN 978-954-8610-78-0 

  

Сист. No: 97099

- 23 -

П/133.52/Г 82ЦБ 115225

Грийн, Лиз и др.

   Светилата : Психологията на Слънцето и Луната в хороскопа / Лиз Грийн, Хауърд Саспортас ; Прев. [от англ.] Славянка Мундрова ; Въвед. Лиз Грийн . - София : Лира Принт, 2006 . - 302 с. ; 21 см . -  (Себепознание : Семинари по психологическа астрология ; Т. 3)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-8610-56-2 ! 

   ISBN 978-954-8610-56-8 

  

Сист. No: 97104

- 24 -

Ч/159.961(035)/Х 96ЦБ 115309

Хърн, Ричард

   И Дзин за ритуали и медитация / Ричард Хърн ; С предг.  ; Прев. от англ. Валентин Евстатиев . - София : Аратрон, 2006 ([Перник] : [Съперник]) . - 374 с. : с ил. ; 21 см

   Съдържа и Осемте безсмъртни даоиста ; И Дзин, Таро и Кабала ; Богове, богини и духове ; Хронология на кит. династии ; Кратък речник на термините и имената. - Библиогр. с. 370 - 374.

   ISBN 978-954-626-266-0 

  

Сист. No: 97192

- 25 -

П/133.52/А 87ЦБ 115219

Аройо, Стивън

   Наръчник за тълкуване на хороскопи : Насоки за разбиране на основните компоненти в рождената карта / Стивън Аройо ; Прев. [от англ. ез.] Славянка Мундрова . - София : Лира Принт, 2007 . - 208 с. ; 21 см . -  (Себепознание)

   

   ISBN 954-8610-60-2 

   ISBN 978-954-8610-60-8 

   ISBN 978-954-8610-60-5 

  

Сист. No: 97098

- 26 -

П/133.52/Т 61ЦБ 115209

Тиърни, Бил

   Жизненост и благополучие с Уран : Транзитите на пробуждането / Бил Тиърни ; Прев. от англ. Ива Кацарова ; С въвед. [от авт.]  . - София : Аратрон, 2007 . - 339 с. ; 22 см . -  (Сер. Астрология)

   Съдържа и За автора. - Библиогр. с. 336 - 338.

   ISBN 978-954-626-268-4 

  

Сист. No: 97083

- 27 -

П/133/М 46ЦБ 115312

Мелхизедек, Друнвало

   Змията от Светлина : Движението на Земната кундалини и изгряването на Женската светлина от 1949 до 2013 г. / Друнвало Мелхизедек ; Прев. от англ. Светлана Николова ; С предг. [от авт.]  . - София : Аратрон, 2008 . - 308 с. : с ил., сх. ; 21 см

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-626-287-5 

  

Сист. No: 97195

- 28 -

П/159.955/Х 12ЦБ 115210

Хаанъл, Чарлз Ф.

   Универсалната система / Чарлз Ф. Хаанъл ; Прев. от англ. Снежана Милева ; С въвед.  . - София : Шамбала, 2008 . - 316 с. . -  (Поредица Мистични техники за успех)

   Съдържа и Въпроси и отговори ; Кратка биогр. на Ч. Ф. Хаанъл.

   ISBN 978-954-319-105-5 

  

Сист. No: 97085

- 29 -

П/133.52/Г 82ЦБ 115223

Грийн, Лиз

   Хороскопът в проявление : Психология и предсказание / Лиз Грийн ; Прев. [от англ. ез.] Пепа Соколова . - София : Лира Принт, 2009 . - 286 с. : със сх. ; 22 см . -  (Себепознание)

   

   ISBN 954-8610-75-0 

   ISBN 978-954-8610-75-0 

  

Сист. No: 97102

- 30 -

П/159.923/Д 40ЦБ 115207

Демартини, Джон Ф.

   Пълна промяна на личността / Джон Демартини ; Прев. от англ. ез. Елина Величкова Гешева-Костадинова ; Предг. Бланка Диез ; С увод от авт.  . - София : СофтПрес, 2009 . - 320 с. : с табл. ; 20 см . -  (Опознай себе си)

   Името на прев. отбелязано в изд. каре

   ISBN 978-954-685-722-4 

  

Сист. No: 97081

- 31 -

П/159.923/Т 66ЦБ І 12182

Толе, Екхарт

   Практикуване на силата на настоящето : Основни идеи, медитации и упражнения / Екхарт Толе ; Прев. от англ. Жанета Шинкова, Севда Хинкова ; С въвед. от авт.  . - София : Кибеа, 2009 (София : Д. Благоев) . - 152 с. ; 17 см . -  (Сер. Познай себе си)

   Съдържа и За авт. и кн.

   ISBN 978-954-474-476-2 

  

Сист. No: 97198

- 32 -

П/17.022/А 92ЦБ 115191

Асгодом, Сабине

   Книга на щастието : 24 ключа за успех, пари и здраве / Сабине Асгодом ; Прев. от нем. ез. Милена Петкова ; С увод [от авт.]  . - София : СофтПрес, 2010 . - 224 с. : с табл. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Бел и библиогр. с. 219 - 223.

   ISBN 978-954-685-848-1 

  

Сист. No: 97061

- 33 -

П/159.922.1-055.2/Р 52ЦБ 115128

Ренар, Лариса

   Еликсирът на любовта / Лариса Ренар ; Прев. [от рус.] Татяна Балова . - София : Кръгозор, 2012 (София : Булвест) . - 280 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-771-277-5 

  

Сист. No: 96987

- 34 -

П/133.5:17.022/Х 48ЦБ 115141

Хикс, Естер и др.

   Парите и Законът за привличането : Как да постигнем богатство, здраве и щастие : Учението на Абрахам / Естер и Джери Хикс ; Предг. Джери Хикс ; Прев. [от англ.] Мария Симеонова . - [София] : Сребърно звънче, [2012] ([София] : Инвест прес) . - 294 с ; 20 см + 2 CD

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-91917-6-9 

  

Сист. No: 97005

- 35 -

П/159.922.1-055.2/А 54ЦБ 115193

Аликас, Светлана

   Избери щастието : Книга за жените, които искат да се освободят от товара на страховете, обидите и вината / Светлана Аликас ; Прев. [от рус.] Горанка Цветкова ; С въвед. [от авт.]  . - София : Паритет, 2015 ([София] : Антониери) . - 220 с. : с ил., табл. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-153-061-8 

  

Сист. No: 97064

- 36 -

П/159.922.1-055.2/Р 52ЦБ 115138

Ренар, Лариса

   Направи мъжа си милионер / Лариса Ренар ; Прев. [от рус.] Петя Талева . - София : Паритет, 2015 ([София] : Антониери) . - 344 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-153-083-0 

  

Сист. No: 97001

- 37 -

П/159.922/.923/Р 98ЦБ 115182

Ръсел, Хелън

   Атлас на щастието : Околосветско пътешествие в търсене на тайните на щастието / Хелън Ръсел ; С увод от авт.  ; Прев. [от англ. ез.] Росица Тодорова . - София : Ера, 2019 ([Костинброд] : Мултипринт) . - 280 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-389-517-5 

  

Сист. No: 97052

Религия

- 38 -

Ч/297:316.347/Т 64ЦБ 115094

Тодорова, Богдана Йорданова

   Обективирането на исляма / Богдана Тодорова ; С увод [от авт.]  . - София : Авангард Прима, 2018 ([София] : [БПС]) . - 194 с. : с табл., к. ; 21 см

   Пълната форма на името на авт. - Богдана Йорданова Стоянова-Тодорова. - Библиогр. с. 181 - 192.

   ISBN 978-619-239-093-8 

  

Сист. No: 96946

- 39 -

Ч/294.3/И 21ЦБ 115277

Иванов, Братислав Йончев

   Япония : Векът на Дзен / Братислав Иванов ; С предг. от авт.  . - София : Изток-Запад, 2019 . - 168 с. : с ил., табл., к. ; 24 см

   Библиогр. с. 163 - 166.

   ISBN 978-619-01-0418-6 

  

Сист. No: 97158

Обществени науки

- 40 -

Ч/343.3/.7/В 97ЦБ 115086

Върховенство на закона и организираната престъпност  : [Т. 1 -] /  Състав. Георги Петрунов . - София : Фонд. РискМонитор . - 24 см

   Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

   Ч. 2 . - 2016 -  ([София] : [Ве-консултинг]) . - 176 с. : с ил., портр.

   Съдържа презентации и интервюта с: Мишел Морган, Леополд Биен, Робърт Ливърмор, Джонатан Спайсър, Кевин Пауърс, Джовани Русо, Джийн Пратер, Бостян Ламешич, Девън Махони, Ксения Кризман, Дубравка Кръклец, Даниела Попова.

   ISBN 978-954-2914-45-7  (ч. 2)

  

Сист. No: 96929

- 41 -

Ч/327:911.3/Н 42ЦБ 115208

Недев, Тодор Недев

   Геополитика : Бъдещето на човечеството: Еволюция на капитала и социалистическата идея / Тодор Недев ; С увод от авт.  . - Варна : Унив. изд. Черноризец Храбър, 2001 (Варна : График) . - 416 с.: с табл., диагр. ; 24 см

   Съдържа и За авт. - Библиогр. с. 400 - 409 ; Азб. показалец.

   ISBN 954-715-010-3 

  

Сист. No: 97082

- 42 -

Ч/340.1/Н 42ЦБ 115215

Недев, Тодор Недев

   История на политическите и правните идеи / Тодор Недев . - Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2001 . - 559 с. ; 23 см

   Съдържа и За авт. - Библиогр. след отд. теми. - Офс. изд.

   ISBN 954-715-111-8 

  

Сист. No: 97092

- 43 -

П/339.18/Б 31ЦБ 115100

Беджър, Франк

   Споделена практика на успелия продавач или Как умножих доходите си / Франк Беджър ; Прев. [от англ.] Бонка Йорданова ; Предг. Валентин Димитров, Симеон Йорданов, Панайот Панайотов . - В. Търновo : Абагар, 2003 . - 301 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 954-427-510-Х 

  

Сист. No: 96954

- 44 -

П/332.8/М 19ЦБ 115110

Макелрой, Кен

   АБВ на инвестирането в недвижимо имущество : Тайните начини за откриване на печелби, които повечето инвеститори пропускат / Кен Макелрой ; Прев. [от англ.] Красимира Матева ; Предг. Робърт Кийосаки . - София : Анхира, 2005 (София : Максла) . - 145 с. : с табл., портр. ; 23 см . -  (Съветниците на Богатия татко)

   Съдържа и Биогр. данни за авт.

   ISBN 954-9882-35-7 

  

Сист. No: 96967

- 45 -

Ч/343.2/М 25ЦБ 115336

Манев, Димитър Иванов

   Психологически, интердисциплинарни и мултиплициращи аспекти на пенитенциарната система. Съвременни практики за работа с правонарушители : [Монография] / Димитър Иванов Манев . - Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2011 . - 110 с. ; 21 см

   Съдържа и Психол. корелации между понятията за контрол, самоконтрол и превенция в контекста на съвр. форми на поведенчески коректив / Ю. Янакиев. - Библиогр. с. 109.

   ISBN 978-954-423-681-6 

  

Сист. No: 97235

- 46 -

Ч/330.16(075.8)/Б 24ЦБ 115342

Балтова, Стела Иванова

   Преговори и търговски умения / Стела Балтова ; С предг.  . - [Бургас] : Информа принт, 2013 . - 176 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 173 - 176.

   ISBN 978-954-322-235-3 ! 

   ISBN 978-954-8468-81-7 (не e отпеч.)

  

Сист. No: 97241

- 47 -

Ч/343.1/Ч 83ЦБ 115090

Чинова, Маргарита Иванова

   Досъдебното производство по НПК : Теория и практика : [Монография] / Маргарита Чинова . - София : Ciela, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт) . - 680 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 667 - 679.

   ISBN 978-954-28-1305-7 (Сиела)

  

Сист. No: 96942

- 48 -

П/343.3/.7(4+73)/О-67, Ч/343.3/.7(4+73)/О-67ЦБ 115084

Организирана престъпност в ЕС и САЩ: погледът на прокурора  : [Сб.] интервюта : [Т. 1 - ] /  Разговорите водиха Георги Петрунов ... [и др.] ; Състав. и предг. Георги Петрунов . - София : Фонд. РискМонитор, 2013 - . - 24 см

   Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с., а на интервюиращите лица - в текста ; Др. интервюиращи лица: Р. Смедовска-Тонева, С. Атанасова ; Възприетата форма на името на С. Атанасова е С. Гъбова, с пълно име Снежина Гъбова Атанасова.

   Ч. 2 . - 2016 -  ([София] : [Ве-консултинг]) . - 80 с.

   Съдържа интервюта с: Д. Русо, Р. Ливърмор, Д. Спайсър, М. Морган, Л. Биен, К. Пауърс, Б. Ламешич, Д. Пратер.

   ISBN 978-954-2914-43-3  (ч. 2)

  

Сист. No: 96926

- 49 -

Кр/339(497.2)(092)/Х 78ЦБ 115106

Жечкова, Таня Николова

   Христо Христов : Производител и търговец на розово масло 1847 - 1903 г. : Биогр. разказ / [Събра и разказа Т. Жечкова] . - София : Орбис-М, 2014 ([София] : [Булгед]) . - 72 с. : с ил. (някои цв.) ; 21 см

   Името на авт. отбелязано на с. 70.

   ISBN 978-619-90183-3-0 

  

Сист. No: 96961

- 50 -

Ч/316.7(497.2)(063)/М 45ЦБ 115204

Трети международен конгрес по българистика, 23 - 26 май 2013 г.

   Трети международен конгрес по българистика, 23 - 26 май 2013 г. : Секция "Общество и култура", подсекция "Антропология. Социология. Културология" /  Състав. Ани Истаткова-Иванова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 224 с. : с ил. ; 24 см . -  ([Конгрес по] Българистика ; Кн. 2)

   Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Съдържа статии от: А. Илиева, И. Петрова, К. каваклова, Е. Цанева, Г. Вълчев, И. Тополскова, Н. Лункова, Г. Щуберт, Л. Левкович, Я. Янчева, З. Богданова, С. Венкова, И. Кутов. - Изд. на Унив. комплекс по хуманитаристика Алма Матер, Соф. унив. Св. Климент Охридски, Междунар. асоц. по българистика. - Текст и на англ., рус. ез. - Бел. и библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-07-3821-5 

  

Сист. No: 97078

- 51 -

Ч/378.933(063)/Б 44ЦБ II 7369

    Международна конференция Бизнес образование и пазарна динамика. Варна. 2014  : Сб. с докл. от междунар. конф. под патронажа на проф. д-р А. Клисарова - министър на образованието и науката /  Ред. кол. Юлия Узунова ... [и др.] ; С увод  . - Варна : Стено, 2015 . - 230 с. : с ил. ; 29 см

   Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. ; Други ред.: М. Харалампиев, Г. Богданова, Б. Василева. - Текст и на англ. ез. - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ., бълг. ез.

   ISBN 978-954-449-796-5 

  

Сист. No: 97115

- 52 -

Ч/342.51/С 35ЦБ 115341

Сивков, Цветан Георгиев

   Централизация и децентрализация на държавното управление : Опит за теория на държавното управление / Цветан Сивков ; С увод [от авт.]  . - София : Д-во Европ. право, 2015 . - 224 с. ; 21 см . -  (Поредица Публично-частни партньорства / Науч. ред. Христо Христозов ; Кн.2)

   Библиогр. с. 213 - 223 и под линия с бел.

   ISBN 978-954-91117-4-3 

  

Сист. No: 97240

- 53 -

Ч/342.9/Ч 70ЦБ 115306

Чернева, Галина

   Публично-частните партньорства - административно-правни аспекти : [Монография] / Галина Чернева ; Предг. Цветан Сивков . - София : Д-во Европ. право, 2015 . - 240 с. ; 24 см . -  (Поредица Публично-частни партньорства / Науч. ред. Христо Христозов ; Кн. 1)

   Библиогр. с. 231 - 239 и под линия.

   ISBN 978-954-91117-2-9 

  

Сист. No: 97187

- 54 -

Ч/342.951:002(497.2)/Н 75ЦБ 115331

Николова, Райна Борисова

   Административноправна същност на информацията / Райна Николова ; С предг. [от авт.]  . - София : Д-во Европ. право, 2016 ([София] : МОНТ) . - 272 с. ; 24 см . -  (Поредица Е-право.БГ / Науч. ред. Христо Христозов ; Кн. 2)

   Библиогр. с. 263 - 267 и под линия с бел. ; Предм. показалец.

   ISBN 978-954-91117-0-5 

  

Сист. No: 97226

- 55 -

Ч/332.1(497.215)/Р 44ЦБ II 7337

Регионалното развитие - среда за технологичен напредък  : [Монография] / Диана Антонова ... [и др.] . - Русе : Примакс, 2016 (Русе : Русенски унив. Ангел Кънчев) . - 98 с. : с табл., сх., к. ; 30 см

   Други авт.: Милена Кирова, Даниел Павлов, Свилен Кунев, Наталия Венелинова ; Пълното име на Н. Венелинова - Наталия Венелинова Трофилова. - Библиогр. с. 95 - 97.

   ISBN 978-619-7242-10-2 

  

Сист. No: 96925

- 56 -

П/328.185/С 89ЦБ 115143

Сугарев, Едвин Стефанов и др.

   Корупционната България : История на бълг. корупция в годините на преход към демокрация : Т. 1 - / Едвин Сугарев, Христо Христов, Петър Бучков . - София : Гражданско сдружение Либертариум, 2016 - . - 24 см

   Именен показалец.

   Т. 2. 1997 - 2005 . - 2017 . - 560 с., [16] л. : факс.

   Съдържа и Трябва да помним злото, за да не ни сполети отново / Е. Сугарев. - Бел. и библиогр. под линия.

   ISBN 978-619-90645-1-1  (т. 2)

  

Сист. No: 97007

- 57 -

Ч/332.14(497.2)/Д 58ЦБ 115184

Димитров, Димитър Тодоров

   Регионалното развитие и регионалната политика в България : Състояние, тенденции, модели и инструменти : [Монография] / Димитър Димитров ; С въвед. [от авт.]  . - [Пловдив] : FastPrintBooks, 2017 . - 136 с. : с табл. и цв. к. ; 24 см

   Съдържа и Проф.-творческа биогр. - Библиогр. с. 131 - 133.

   ISBN 978-619-7312-77-5 

  

Сист. No: 97054

- 58 -

Ч/338.45:664/И 21ЦБ 115148

Иванов, Иван Николов

   Трайността на продуктите - конкурентен фактор в призводствената дейност на предприятията от хранителната индустрия / Иван Николов Иванов ; С въвед. [от авт.]  . - Пловдив : Макрос, 2017 . - 130 с. : с табл., сх. диагр. ; 20 см

   Библиогр. с. 125 - 127 и под линия.

   ISBN 978-954-561-427-9 

  

Сист. No: 97015

- 59 -

П/379.85/М 68ЦБ 115186

Мирчев, Ивайло Ангелов

   Посоки : 40 туристически маршрута в община Асеновград / Ивайло Мирчев . - [Пловдив] : FastPrintBooks, 2017 . - 90 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7312-69-0 (ФастПринтБукс)

  

Сист. No: 97056

- 60 -

Ч/323.1/В 51ЦБ 115315

Веселинов, Искрен Василев

   Защо съм патриот : Национализъм за лечение на обществото / Искрен Веселинов ; Предг. Никола Алтънков . - [Русе] : Ахат, 2018 . - 128 с. : с ил., портр., к. ; 21 см

   Загл. в библиогр. каре: Защо съм патриот - национализъм за лечение на обществото. - Съдържа и Рецензия / П. Павлов ; Рецензия / В. Чуков ; За авт.

   ISBN 978-954-9664-86-7 

  

Сист. No: 97208

- 61 -

Ч/341.6/К 72ЦБ 115314

Ковачева, Диана Петрова

   Международният наказателен съд: учредяване и допълваща юрисдикция / Диана Ковачева ; С увод [от авт.]  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 280 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 267 - 279 и под линия с бел.

   ISBN 978-954-07-4522-0 

  

Сист. No: 97202

- 62 -

Ч/316.347.2(497.2)/К 99ЦБ 115164

Кючуков, Христо Славов

   Предизвикателството или История на една университетска специалност : Изследване на случай : Научнопопул. моногр. / Христо Кючуков ; С предг. от авт.  . - В. Търновo : Фабер, 2018 . - 204 с. : ил., табл. ; 20 см

   Кор. загл.: Предизвикателството. - Съдържа и Интервюта с Б. Димитрова, Е. Герганов, Н. Димитрова, С. Самуилов. - Библиогр. с. 125 - 126.

   ISBN 978-619-00-0740-1 

  

Сист. No: 97033

- 63 -

П/323/Д 25ЦБ 115146

Мортън, Андрю Дейвид

   Даяна : Нейната истинска история от първо лице / Андрю Мортън ; Прев. [от англ. ез.] Николина Тенекеджиева . - София : Enthusiast, 2018 (В. Търново : Абагар) . - 360 с., 8 л. цв. ил. ; 24 см

   Ентусиаст - запазанена марка на Алто комюникейшънс енд пъблишинг.

   ISBN 978-619-164-283-0 

  

Сист. No: 97013

- 64 -

П/321.64/О-48ЦБ 115302

Олбрайт, Мадлин

   Фашизъм : Предупреждение / Мадлин Олбрайт ; Прев. Юлия Чернева . - София : Ера, 2018 ([София] : Експертпринт) . - 328 с. ; 21 см

   Азб. показалец.

   ISBN 978-954-389-472-7 

  

Сист. No: 97183

- 65 -

Ч/37.018.1/Т 87ЦБ 115089

Тсабари, Шефали

   Осъзнатост в семейството : Как да отгледаме силни, устойчиви и самоуверени деца / Шефали Тсабари ; Прев. [от англ.] Светла Колева . - [София] : Инвиста, 2018 . - 397 с. ; 23 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-91121-0-6 

  

Сист. No: 96937

- 66 -

Ч/316.3/Х 26ЦБ 115241

Харари, Ювал Ноа

   [Хомо деус] Homo Deus : Кратка история на бъдещето / Ювал Ноа Харари ; Прев. от англ. Юлия Гешакова . - София : Изток-Запад, 2018 . - 352 с. : с ил., сх., к. ; 25 см

   Възприетата форма на името Юлия Гешакова е Юлия Божидарова Тошева, с пълно име Юлия Божидарова Тошева-Гешакова. - Азб. показалец.

   ISBN 978-619-01-0223-6 

  

Сист. No: 97120

- 67 -

П/358.119/Д 85ЦБ 115156

Драбкин, Артьом Владимирович

   Аз се сражавах на Тигър : Немски танкисти разказват / Артьом Драбкин ; Прев. [от рус.] Георги Рачев . - [София] : Прозорец, 2019 ([София] : Инвестпрес) . - 216 с. : с ил., портр. ; 20 см . -  (Поредица Хроника)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - С бел. под линия.

   ISBN 978-619-243-006-1 

  

Сист. No: 97025

- 68 -

П/32/К 86, РЦАв/32/К 86ЦБ 115262

Костов, Иван Йорданов

   Свидетелства за прехода 1989 - 1999 : Мемоари / Иван Костов ; [С предг от авт.]  . - София : Ciela, 2019 ([В. Търново] : Абагар) . - 448 с. ; 23 см

   Съдържа и Прил.: Бел. за получената от България подкрепа от МФИ в периода 1997 - 2001 г. ; Кратка хронология на войната в Косово. - С бел. и библиогр. под линия ; Речник на съкр.

   ISBN 978-954-28-2840-2 (Сиела)

  

Сист. No: 97142

- 69 -

П/32(470)/П 69ЦБ 115147

Политковская, Анна Степановна

   Нищо друго освен истината : Избрани статии / Анна Политковская ; Прев. от рус. Ангелина Александрова ; Увод Хелена Кенеди . - София : Ciela, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 471 с. ; 23 см

   Съдържа и След 7 октомври : Откъси от чуждестранната преса ; Наградите на А. Политковская.

   ISBN 978-954-28-2838-9 (Сиела)

  

Сист. No: 97014

- 70 -

П/355/359/С 39ЦБ 115248

Скарлатов, Николай Христов

   Мирът: Утопия или реалност : Свръхоръжията: основен инструмент на твърдата политика ; Гаранция ли са свръхоръжията? / Николай Скарлатов ; С увод [от авт.]  . - София : Изток-Запад, 2019 . - 276 с. ; 22 см

   С бел. под линия. - Библиогр. с. 268 - 275.

   ISBN 978-619-01-0421-6 

   ISBN 619-01-0421-5 

  

Сист. No: 97128

- 71 -

П/398.3/С 71ЦБ 115239

Старева, Лилия Петрова

   Български празници и обичаи : Книга за всеки дом / Лилия Старева ; С въвед. от авт.  . - София : СофтПрес, 2019 ([Добрич] : ФолиАрт) . - 288 с. : с ил. ; 19 см

   Съдържа и Бел. за имените дни.

   ISBN 978-619-151-474-8 

  

Сист. No: 97118

- 72 -

Ч/316.3/Х 26ЦБ 115249

Харари, Ювал Ноа

   [Двадесет и един] 21 урока за 21-ви век / Ювал Ноа Харари ; С въвед. от авт.  ; Прев. от англ. Мариана Шипковенска . - София : Изток-Запад, 2019 . - 288 с. ; 25 см

   Съдържа и За авт. - Азб. поазалец

   ISBN 978-619-01-0416-2 

  

Сист. No: 97129

- 73 -

П/330.16/Х 49ЦБ 115129

Хил, Наполеон

   Забогатявай със собствения си ум / Наполеон Хил ; Въвед. Дон М. Грийн ; Прев. от англ. Таня Виронова . - София : Хомо Футурус, 2019 ([София] : [Скала принт]) . - 248 с. ; 20 см . -  (Ключ към себе си)

   Офиц. изд. на Фонд. Наполеон Хил.

   ISBN 978-619-223-042-5 

  

Сист. No: 96988

- 74 -

П/325.25/Ц 84ЦБ 115180

Цонова, Ели

   Когато порасна, искам да стана чужденец : [Интервюта] / Ели Цонова ; С предг. от авт.  . - София : O3 Books, 2019 . - 244 с. : с портр. ; 21 см

   Съдържа интервюта с: А. Марбург, В. Йорданов, Е. Койчева, М. Николаева, А. Йорданова, К. Маргарит, Д. Караиванов, Д. Иванов, В. Цанкова, Т. Чепилов, Я. Станчев, Ц. Стоева, В. Добрев, Ф. Виденова, Е. Карабашева, Н. Огнянова, Б. Славейкова, Д. Протогеров, Е. Холзи, И. Шопов, Я. Димитрова, П. Цонов, Г. Паскалев, Р. Иванов, К. Тошев, Е. Урумова, Е. Радева, С. Безуханова, К. Стоименов, М. Петлешкова, К. Йънгс, Е. Цонова.

   ISBN 978-619-188-231-1 (ОЗ Букс)

  

Сист. No: 97050

Математика. Естествени науки

- 75 -

Ч/53(035)/Д 64ЦБ 115087

Дичев, Христо Иванов

   Непопулярни експерименти по физика : Да разтълкуваме заедно / Христо Дичев . - Ямбол : ИПК Светлина, 2016 . - 67 с. : с цв. ил. ; 22 см

   Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-619-7020-11-3 

  

Сист. No: 96930

- 76 -

П/572.1/.4/Б 80ЦБ 115169

Брейдън, Грег

   Хора по замисъл : От еволюция по случайност към преобразяване по наш избор / Грег Брейдън ; С въвед. от авт.  ; Прев. от англ. Любомир Николов . - София : Turning Point, 2019 . - 287 с. : с ил. ; 22 см

   Съдържа и Бел.

   ISBN 978-619-91078-1-2 (Търнинг Пойнт)

  

Сист. No: 97039

Приложни науки. Техника

- 77 -

Ч/630/Ю 12ЦБ 115085
 Юбилейна научна конференция 125 години БАН и 65 години Институт за гората. София. 22 - 23 септември 1994 

   Юбилейна научна конференция 125 години БАН и 65 години Институт за гората, 22 - 23 септември 1994 г. - София : Сб. науч. докл. /  Ред. кол. Г. Цанков ... [и др.] . - София : ПъблишСайСет-Агри, 1995 . - 376 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

   Други ред.: Х. Божинов, Б. Богданов. - Изд. на БАН. Инст. за гората. - Текст и на англ. ез. - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 954-14-0008-6 

  

Сист. No: 96928

- 78 -

Ч/608.1/Б 33ЦБ 115317

Пасачоф, Наоми

   Александър Греъм Бел: Възможността да общуваш : [Биография] / Наоми Пасачоф ; Прев. от англ. Васил Дудеков-Кършев . - София : Рива, 2009 (В. Търново : Абагар) . - 136 с. : с ил., портр. ; 23 см . -  (Oxford portraits in science)

   Съдържа и Бел. от авт. ; Живот в дати ; Литература за по-нататъшно четене. - С бел. под линия.

   ISBN 978-954-320-218-8 

  

Сист. No: 97209

- 79 -

П/641.55/Р 58ЦБ 115196

Риба и морски дарове  /  Състав. Звездомира Мастагаркова ; С предг. от състав.  . - София : New Media Group, 2010 ([Костинброд] : Мултипринт) . - 126 с. : с ил., табл. ; 20 см . -  (Кулинарна библия ; 7)

   

   ISBN 978-954-340-166-6 (Ню Медиа Груп)

  

Сист. No: 97068

- 80 -

П/641.55/Р 87ЦБ 115139

Роу, Силвена

   Ориент експрес / Силвена Роу ; Прев. от англ. Мария Попова ; Фотогр. Джонатан Лъвкин ; С въвед. [от авт.]  . - София : Enthusiast, 2013 ([София] : Д. Благоев) . - 192 с. : с цв. фотогр. ; 25 см

   Enthusiast - запазена марка на Алто комюникейшънс енд пъблишинг.

   ISBN 978-619-164-088-1 (Ентусиаст)

  

Сист. No: 97003

- 81 -

П/620.97(497.2)/З-52, Ч2/620.97(497.2)/З-52ЦБ II 6576

Зелени иновации.бг  : Потенциал за развитие / Руслан Стефанов ... [и др.] ; Ред. Теодора Георгиева ... [и др.] . - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникаци, 2014 ([София] : [Демакс]) . - 63 с. : с диагр., табл., сх. ; 29 см

   Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. ; Други авт.: М. Владимиров, Н. Ганчева, Р. Йорданов, М. Кнел, Д. Маринова, М. Найденов, Д. Чонкова, П. Шалъфов ; Други ред.: Т. Галев, Й. Чобанова. - Рез. на бълг. ез. ; Библиогр. с. 63.

   ISBN 978-954-9456-15-8 

  

Сист. No: 97249

- 82 -

Ч/681.322.06(076)(075.8)/Т 53ЦБ 115344

Терзиева, Тодорка Живкова

   Създаване на графичен потребителски интерфейс C# : Практ. ръководство / Тодорка Терзиева ; С въвед. [от авт.]  . - Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2015 . - 194 с. : с ил., табл. ; 21 см

   Изд. на Пловдивски унив. "Паисий Хилендарски". Фак. по математика и информатика. - Библиогр. с. 193.

   ISBN 978-619-202-039-2 

  

Сист. No: 97243

- 83 -

Ч/659.3.000.34(497.2)/Н 75ЦБ 115303

Николова, Райна Борисова

   Публичноправни проблеми на печатните медии в България / Райна Николова ; С увод  . - София : Д-во Европ. право, 2016 . - 312 с. ; 24 см . -  (Поредица Е-право.БГ / Науч. ред. Христо Христозов ; Кн. 3)

   Библиогр. с. 306 - 309 и под линия ; Предм. показалец.

   ISBN 978-619-7296-01-3 

  

Сист. No: 97184

- 84 -

П/641.55/Н 12ЦБ 115188

На трапезата на старите българи  : 266 избрани рецепти и кулинарни открития : Т. 1 - /  Състав. Соня Нинова . - София : Муузон, 2017 ([София] : Ропринт) . - 21 см

   

   Т. 1. Из вечно актуалните архивни рецептурници . - 192 с.

   

   ISBN 978-619-158-051-4  (т. 1)

  

Сист. No: 97058

- 85 -

П/641.55/Н 12ЦБ 115190

На трапезата на старите българи  : Избрани рецепти и кулинарни открития : Т. 1 - /  Състав. Соня Нинова . - София : Муузон, 2017 ([София] : Ропринт) . - 21 см

   

   Т. 2. Из менюто на царя, народа и духовенството . - 128 с. : с ил., портр.

   

   ISBN 978-619-158-052-1  (т. 2)

  

Сист. No: 97060

- 86 -

П/638.1/С 83ЦБ 115260

Стоянов, Милан

   Пчеларство : Въпроси и отговори за пчелите, пчеларството и пчелните продукти / Милан Стоянов ; С предг.  . - София : Фабрика за книги, 2018 ([София] : Дайрект Сървисиз) . - 184 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 181 - 183.

   ISBN 978-619-230-039-5 

  

Сист. No: 97140

- 87 -

Ч/621.311-52(075.8)/Я 54ЦБ 115233

Янев, Кирил Иванов

   Ръководство за упражнения по установени режими на електроенергийните системи / Кирил И. Янев ; С предг. от авт.  . - София : Висше трансп. у-ще Тодор Каблешков, 2018 . - 121 с. : с табл., сх., графики ; 21 см

   Библиогр. с. 111.

   ISBN 978-954-12-0201-2 

  

Сист. No: 97112

- 88 -

П/664.33/.34/Ф 17ЦБ 115228

Файф, Брус

   Чудото кокосово масло / Брус Файф ; Предг. Джон Джей Кабара ; С въвед. от авт.  ; Прев. [от англ. ез.] Мария Иванова . - [София] : Вдъхновения, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 428 с. : с ил., табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7342-33-8 

  

Сист. No: 97107

- 89 -

Ч/651.4/.9/P 50ЦБ 115083

Petkova, Vjara Mineva et al.

   Correspondence and communications in shipping : Handbook / Vjara Petkova, Sonja Tonceva ; Introd.  . - Варна : Стено, 1999 . - 449 p. : ill. ; 24 cm . -  (Библ. Специализирани морски изд.)

   Загл. и на бълг. ез.: Кореспонденция и комуникации в корабоплаването : Ръководство / В. Петкова, С. Тончева. - Съдържа и Съкращения, използвани в телекси, прогнози и факсимилни карти ; Engl.-bul. vokabulary ; Бълг.-англ. речник. - Библиогр. с. 448.

   ISBN 954-449-062-0 

  

Сист. No: 96927

Медицина

- 90 -

П/613.2/Б 44ЦБ 59839

Бийлер, Хенри Г.

   Храните са най-доброто ви лечение / Хенри Билер ; С увод от авт.  . - [София] : [Петекс], [1993] . - 233 с. ; 21 см

   На загл. с. авт. означен Хенри Билер. - Съдържа и Бел. за авт. - Азб. показалец.

  

Сист. No: 97067

- 91 -

П/615.015/Б 32ЦБ 115313

Бейли, Алисън и др.

   Новият домашен хомеопатичен наръчник за лечение на най-често срещаните спешни и неотложни състояния / Алисън & Антъни Бейли ; Прев. [от англ.] Румен Стойчев . - Добрич : Хомеохелп, 2005 (Каварна : Влади) . - 257 с. : с табл. ; 20 см

   Съдържа и Азбука на лекарствата ; Речник на хомеопатичните термини ; Речник на клин. и анатомични термини ; Азб. указ. на болестните състояния.

   ISBN 954-9379-07-8 

  

Сист. No: 97199

- 92 -

Ч/615.825-056.267/С 50ЦБ 115231

Соколов, Борис Александров

   Живот без ръце или компенсаторните възможности на долните крайници при висока двустранна ампутация на ръцете : [Монография] / Борис Соколов ; [Предг.] Иван Матев . - София : Бъдник, 2008 . - 192 с. : с ил., табл., факс. ; 24 см

   Съдържа и Всеотдайността на професионалиста / Д. М. Димитров ; Биогр. данни за авт. - Библиогр. с. 182 - 191 ; Рез. на англ. ез. / Прев. А. Момчилова.

   ISBN 978-954-92204-1-4 

  

Сист. No: 97109

- 93 -

П/613.26/.27/Б 89ЦБ 115192

Бутенко, Виктория

   Енергични за цял живот / Виктория Бутенко ; Прев. от англ. Ирина Манушева ; Предг. Уилям Мензин ; С увод от авт.  . - Пловдив : Хермес, 2011 (Хасково : Полиграфюг) . - 223 с. : с диагр., табл., портр. ; 20 см

   Съдържа и За авт. - Бел. и библиогр. с. 197 - 207 ; Азб. показалец.

   ISBN 978-954-26-1050-2 

   ISBN 954-26-1050-5 

  

Сист. No: 97062

- 94 -

П/616.13/Е 97, Ч/616.13/Е 97ЦБ 115144

Ефтимов, Тихомир Николов и др.

   Интракраниални аневризми / Тихомир Ефтимов, Владимир Наков ; С въвед. [от авт.]  ; Под ред. на Кирил Романски . - София : Графимакс 02, 2014 ([София] : [Образование и наука]) . - 199 с. : с табл., диагр., ил. (някои цв.) ; 22 см

   Библиогр. с. 180 - 199.

   ISBN 978-954-9431-26-1 

  

Сист. No: 97009

- 95 -

Ч/615.322:581.6(497.2)(035)/З-72ЦБ 115088

Златен билков наръчник  : Лечебните растения в България /  Състав. Веселина Стоянова ; С предг. [от авт.]  . - София : Муузон, 2015 ([София] : Ропринт) . - 160 с. : с ил. ; 20 см

   Азб. показалец.

   ISBN 978-619-158-003-3 

  

Сист. No: 96936

- 96 -

П/616.89/Д 11ЦБ 115187

Да преборим без лекарства рак, диабет и сърдечни заболявания  : Уникален наръчник, събрал мъдростта и безценния опит на народната медицина /  Състав. Елена Ковачева . - [София] : Муузон, 2016 ([София] : Ропринт) . - 128 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-158-025-5 

  

Сист. No: 97057

- 97 -

П/613.24/.25/Р 18ЦБ 115194

Раева, Петя Николова

   Бърз наръчник за отслабване лесно и завинаги! : Радостта от храненето / Петя Раева . - [София] : Муузон, 2016 ([София] : Ропринт) . - 112 с. : с портр., табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-158-042-2 

  

Сист. No: 97065

- 98 -

Ч/614.2(497.2)/К 82ЦБ 115201

Константинов, Никола Георгиев

   Насоки в здравната политика на България (1912 - 1929) / Никола Константинов ; С предг. от авт.  . - София [т.е. В. Търново] : Фабер, 2017 . - 296 с. : с ил. ; 24 см

   Рез. на бълг., англ. ез. ; Бел. и библиогр. под линия.

   ISBN 978-619-00-0695-4 

  

Сист. No: 97075

- 99 -

П/616.71/В 88ЦБ 115126

Всичко, което трябва да знаем за болести на костите  /  Състав. Александра Танева ; С предг. [от състав.]  . - София : Scorpio, 2019 ([София] : [Инвестпрес]) . - 160 с. ; 24 см . -  (Поредица Здраве, дълголетие, естествено оздравяване)

   Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Речник.

   ISBN 978-954-792-822-0 (Скорпио)

  

Сист. No: 96983

- 100 -

П/618/Г 37ЦБ 115255

Георгиева, Юлиана

   Какво трябва да знаем за бременността и раждането : Наръчник на бъдещата майка / Юлиана Георгиева ; С предг. от авт.  . - [София] : Асеневци, 2019 . - 134 с. : с факс., табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7356-65-6 

  

Сист. No: 97135

- 101 -

П/615.851.1/Р 36ЦБ 115140

Ранкин, Лиса

   Победа на ума над медицината / Лиса Ранкин ; Предг. Крис Кар ; Прев. от англ. Милена Радева . - 2. изд. . - София : Gnezdoto, 2019 . - 344 с. ; 21 см

   С бел.

   ISBN 978-619-7316-29-2 (Гнездото)

  

Сист. No: 97004

- 102 -

П/613:616.7/Т 83ЦБ II 7363

[Тридесет] 30 минути на ден за здраво сърце  : Достъпна програма за справяне с основните рискове за здравето на сърцето ви /  Увод Стивън Дженкинс ; Прев. от англ. Златка Величкова . - [София] : Рийдърс Дайжест, 2007 (Китай) . - 320 с. : с цв. ил. ; 26 см

   Предм. показалец.

   ISBN 978-954-9935-06-6 

  

Сист. No: 97071

Селско стопанство

- 103 -

П/630.245/В 81ЦБ 115285

Волебен, Петер

   Тайният живот на дърветата / Петер Волебен ; Прев. от нем. ез. Добромила Парушева ; С предг. от авт.  . - София : Ера, 2017 ([София] : Експертпринт) . - 239 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-389-430-7 

  

Сист. No: 97166

Изкуство

- 104 -

Ч4/782.8.071.2(497.2)(092)/А 87ЦБ 115145

Джилянов, Георги Атанасов

   Арон Аронов - тенорът / Георги Джилянов . - София : Аркаим, 2016 (София : Алианс принт) . - 208 с. : с ил. ; 24 см

   Съдържа и А. Аронов - поетът.

   ISBN 978-619-90224-4-3 

  

Сист. No: 97011

- 105 -

Ч4/785.071.1/С 70ЦБ 115096

Станчев, Иван Тенев

   [Стенли] Stanley извън петолинието : Животът и дневниците на един музикант / Иван Станчев . - София : Кибеа, 2016 ([София] : Инвестпрес) . - 144 с. : с ил. ; 22 см + 2 CD

   Съдържа и Разкриване : За душата на музиката или кой е Стенли Станчев? / С. Стефанова ; Муз. прил. : Нека любовта ни води през пространството и времето / В. Марков.

   ISBN 978-954-474-750-3 

  

Сист. No: 96948

- 106 -

Ч4/730.032.76(497.2)/К 78ЦБ 115202

Колева, Марина Николова

   Римска идеална скулптура от България / Марина Колева ; С въвед. [от авт.]  . - София : Институт за изследване на изкуствата БАН, 2017 ([София] : Дайрект сървисиз) . - 392 с. : с ил. ; 24 см

   Загл. и на англ. ез.: Roman ideal sculpture from Bulgaria. - Библиогр. с. 315 - 349 ; Рез. на англ. ез. / Прев. М. Лилова.

   ISBN 978-954-8594-68-4 

  

Сист. No: 97076

- 107 -

Ч4/784.4(497.2)/Г 85ЦБ 115101

Грозданова-Радева, Галя Степановна

   Фолклорно пеене : Модели на усвояване / Галя Грозданова-Радева ; С въвед. [от авт.]  . - София : FastPrintBooks, 2018 . - 308 с. : с табл., цв. ил. ; 24 см

   Съдържа и Вместо предг.: Отзиви за текста, преди да се превърне в кн. / Л. Пейчева, С. Калудова-Станилова, С. Ченкова-Петрова, Г. Петрова-Коркова, Е. Вълчинова-Чендова, Н. Рашкова, П. Арабов. - Рез. на англ. ез. ; Библиогр. с. 280 - 288 и под линия.

   ISBN 978-619-236-024-5 (ФАСТ ПРИНТ БУКС)

  

Сист. No: 96956

- 108 -

Ч4/791.43.072/В 24ЦБ 115261

Василев, Светлозар

   Огледало на въображението : Психоанализа на филмовото преживяване / Светлозар Василев ; Предг. Майа Младенова ; С въвед. от авт.  . - София : Колибри, 2019 ([София] : Инвестпрес) . - 288 с. : с ил. ; 20 см

   Съдържа и Списък на филмите ; Списък на илюстрациите ; Речник на психоаналитичните термини. - Библиогр. с. 275 - 287. ; Азб. показалец.

   ISBN 978-619-020387-2 (Colibri)

  

Сист. No: 97141

- 109 -

П/791.44.071.2/Д 30ЦБ 115176

Леви, Шон

   Де Ниро : Един живот / Шон Леви ; С предг. от авт.  ; Прев. [от англ. ез.] Цветана Генчева . - [София] : Бард, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 576 с., 4 л. ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-655-915-9 

  

Сист. No: 97046

- 110 -

П/792.2.071.2/М 96ЦБ 115160

Христо Мутафчиев: Черно на бяло  / Христо Мутафчиев, Теа Денолюбова ; Снимки Елена Ненкова ... [и др.] ; Въвед. Теа Денолюбова . - София : Колибри, 2019 ([София] : Дедракс) . - 131 с. : с фотогр. ; 20 см

   Пълното име на Теа Денолюбова е Теа Денолюбова Николова ; Други фотогр.: И. Хаджимишев, С. Варсано, В. Боришев, С. Караджов, отбелязани на гърба на загл. с. - Съдържа и Театрални и филмови роли ; Награди.

   ISBN 978-619-02-0418-3 (Colibri)

  

Сист. No: 97029

- 111 -

П/791.44.071.1/Т 35ЦБ 115151

Тарковски, Андрей Арсениевич

   Уловеното време / Андрей Тарковски ; Прев. от рус. Владимир Игнатовски ; С увод от авт.  . - София : Колибри, 2019 ([София] : Инвестпрес) . - 272 с. ; 20 см . -  (Библ. Амаркорд)

   Съдържа и Филмогр. и награди.

   ISBN 978-619-02-0401-5 (Colibri)

  

Сист. No: 97018

Спорт. Игри

- 112 -

Ч/796:159.9/И 99ЦБ І 12173

Йънг, Деймън

   Как да се мотивираме за спорт / Деймън Йънг ; С въвед. [от авт.]  ; Прев. от англ. Цветана Генчева . - Пловдив : Алма, 2016 ([Пловдив] : [Булвест принт]) . - 224 с. : с ил. ; 17 см . -  (Поредица The School of Life ; 5)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-619-7247-05-3 

  

Сист. No: 96951

- 113 -

П/796.422.071/З-38ЦБ 115325

Аскуит, Ричард

   Днес всички ще умрем по малко : Необикновената история на Емил Затопек - най-великият бегач на всички времена / Ричард Аскуит ; Прев. от англ. Десислава Сотирова . - София : Вакон, 2017 . - 416 с., 4 л. ил., портр. ; 21 см . -  ([Поредица] Пътешествия и приключения)

   

   ISBN 978-619-7300-26-0 

  

Сист. No: 97219

- 114 -

Ч/796.011(075.8)/Б 30ЦБ 115236

Бачев, Вихрен Стойчев

   Основи на научните изследвания в спорта : Учебник за студентите от НСА / Вихрен Бачев ; С въвед. от авт.  . - 2. осн. прераб. и доп. изд. . - София : [Ес принт], 2017 (София : БПС) . - 310 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

   Библиогр. след отд. части.

   ISBN 978-954-92754-1-4 

  

Сист. No: 97114

- 115 -

Ч/796.85.012/П 76ЦБ 115343

Попова, Софка Василева

   Кондиционна подготовка на състезатели по таекуондо : Лекоатлетически средства за оценка на физическа работоспособност : [Монография] / Софка Попова ; С въвед.  . - София : Тип-топ прес, 2018 ([София] : [Ирида]) . - 152 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

   Рез. на англ. ез. ; Библиогр. с. 145 - 151.

   ISBN 978-954-723-217-4 

  

Сист. No: 97242

Езикознание

- 116 -

Ч/801.3/С 96ЦБ 115161

Съвременни методи и подходи в лексикографската практика  : Сб. студии и статии /  Състав. и ред. Диана Благоева, Сия Колковска ; С предг. от състав.  . - София : Авангард Прима, 2011 ([София] : [Бизнес парк София]) . - 172 с. : с ил., табл. ; 21 см

   Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Съдържа статии от: Д. Благоева, С. Колковска, И. Светла, А. Рангелова, Н. Костова, Й. Трифонова, Б. Нишева. - Изд. на БАН. Институт за бълг. ез. проф. Любомир Андрейчин. - Библиогр. след отд. материали ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-323-923-8 

  

Сист. No: 97030

- 117 -

Ч/808.67(063)/М 45ЦБ 115155

Трети международен конгрес по българистика, 23 - 26 май 2013 г.

   Трети международен конгрес по българистика, 23 - 26 май 2013 г. : Кръгла маса "Българистика" /  Състав. Владимир Станев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 436 с. ; 24 см . -  ([Конгрес по] Българистика ; Кн. 8)

   Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Съдържа статии от: В. Вътов, С. Буров, В. Маринов, С. Муртузалиев, М. Смолянинова, Е. Дроснева, Ц. Величкова, Н. Самойленко, И. Калиганов, Е. Тимонина, О. Ржанникова, С. Пачев, Е. Вартанян, Е. Валева, В. Кутявин, С. Шигаева, Н. Червенков, Д. Дел'Агата, Х. Шалер, Р. Джоши, Е. Лазарова, И. Баева, М. Велева, И. Тодев, И. Мечков, В. Гамза, С. Миланова, Г. Ростковски, Д. Атанасова, Г. Вапцарова, Д. Илиева, Р. Златанова. - Изд. на Унив. комплекс по хуманитаристика Алма Матер, Соф. унив. Св. Климент Охридски, Междунар. асоц. по българистика. - Текст и на англ., рус. ез. - Бел. и библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-07-3827-7 

  

Сист. No: 97024

- 118 -

Ч/808.67(063)/М 45ЦБ 115158

Трети международен конгрес по българистика, 23 - 26 май 2013 г.

   Трети международен конгрес по българистика, 23 - 26 май 2013 г. : Секция "Български език", подсекция "Съвременен български език. Фонетика и граматика" /  Състав. Светослав Живков, Красимира Алексова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 218 с. : с ил. ; 24 см . -  ([Конгрес по] Българистика ; Кн. 13)

   Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Съдържа статии от: Р. Влахова-Руйкова, М. Ковачева, Й. Тишева, О. Арнаудова, М. Димитрова, В. Иванова, К. Алексова, Г. Петрова, И. Кръпова, Г. Федорина, И. Гаравалова, Й. Велкова, Е. Стоянова, С. Банова. - Изд. на Унив. комплекс по хуманитаристика Алма Матер, Соф. унив. Св. Климент Охридски, Междунар. асоц. по българистика. - Текст и на рус. ез. - Бел. и библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-07-3832-1 

  

Сист. No: 97027

- 119 -

Ч/808.67(063)/М 45ЦБ 115159

Трети международен конгрес по българистика, 23 - 26 май 2013 г.

   Трети международен конгрес по българистика, 23 - 26 май 2013 г. : Секция "Български език", подсекция "Българистиката в чужбина. Преподаване на български език" /  Състав. Светослав Живков, Красимира Алексова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 230 с. : с табл. ; 24 см . -  ([Конгрес по] Българистика ; Кн. 15)

   Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Съдържа статии от: П. Карагьозов, М. Кошкова, И. Платонова, М. Тиен, Тиен Д., К. Исса, Г. Филдър, В. Гливинска, О. Ржанникова, Е. Тимонина, З. Шанова, М. Сергунина, Б. Велева, С. Сулейманова, М. Алмалех, Х. Карпинска, Р. Мусабекова, Ю. Кудрявцева. - Изд. на Унив. комплекс по хуманитаристика Алма Матер, Соф. унив. Св. Климент Охридски, Междунар. асоц. по българистика. - Текст и на рус., англ. ез. - Бел. и библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-07-3834-5 

  

Сист. No: 97028

- 120 -

Ч/808.67(063)/М 45ЦБ 115205

Трети международен конгрес по българистика, 23 - 26 май 2013 г.

   Трети международен конгрес по българистика, 23 - 26 май 2013 г. : Секция "Български език", подсекция "Диалектология" /  Състав. Светослав Живков, Красимира Алексова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 184 с. ; 24 см . -  ([Конгрес по] Българистика ; Кн. 12)

   Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Съдържа статии от: И. Кочев, М. Витанова, Л. Василева, А. Чолева-Димитрова, М. Котева, Е. Узенева, В. Колесник, С. Георгиева, М. Манджуля, Е. Ганчов, Т. Кал, Л. Антонова-Василева, Г. Митринов. - Изд. на Унив. комплекс по хуманитаристика Алма Матер, Соф. унив. Св. Климент Охридски, Междунар. асоц. по българистика. - Текст на рус. ез. - Бел. и библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-07-3831-4 

  

Сист. No: 97079

- 121 -

Ч/808.67(063)/М 45ЦБ 115206

Трети международен конгрес по българистика, 23 - 26 май 2013 г.

   Трети международен конгрес по българистика, 23 - 26 май 2013 г. : Секция "Български език", подсекция "Съвременен български език. Норма, комуникации, менталност" /  Състав. Светослав Живков, Красимира Алексова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 172 с. ; 24 см . -  ([Конгрес по] Българистика ; Кн. 14)

   Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Съдържа статии от: Д. Желязкова, М. Томов, С. Буров, Х. Стаменов, О. Албул, О. Сорока, С. Питкевич, Н. Николова, Н. Паскалев, И. Димитрова, Е. Хаджиева, А. Асенова. - Изд. на Унив. комплекс по хуманитаристика Алма Матер, Соф. унив. Св. Климент Охридски, Междунар. асоц. по българистика. - Бел. и библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-07-3833-8 

  

Сист. No: 97080

- 122 -

Ч/808.67(063)/М 45ЦБ 115211

Трети международен конгрес по българистика, 23 - 26 май 2013 г.

   Трети международен конгрес по българистика, 23 - 26 май 2013 г. : Секция "Български език", подсекция "Съвременен български език. Лексикология и лексикография" /  Състав. Светослав Живков, Красимира Алексова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 176 с. : с табл., диагр. ; 24 см . -  ([Конгрес по] Българистика ; Кн. 16)

   Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Съдържа статии от: С. Колковска, Л. Крумова-Цветкова, Н. Сивенкова, К. Средкова, В. Стойкова, Й. Млечко, Е. Стоянова, Е. Суслова, Н. Костова, Л. Кирова, К. Чаралозова, М. Китанова. - Изд. на Унив. комплекс по хуманитаристика Алма Матер, Соф. унив. Св. Климент Охридски, Междунар. асоц. по българистика. - Текст и на рус. ез. - Бел. и библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-07-3835-2 

  

Сист. No: 97084

- 123 -

Ч/808.67(079)(075.3)/И 22ЦБ 115175

Иванова, Димана Стефанова и др.

   Разбираме ли, когато четем? : Тестове за функционална и езикова грамотност : за ученици от среден и горен курс / Димана Иванова, Милослава Стойкова . - София : Сим Консулт Прес, 2016 ([София] : Геа 2000) . - 112 с. : с ил., табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-92961-6-7 

  

Сист. No: 97045

- 124 -

Ч/809.51/А 45ЦБ 115339

Актуални проблеми в съвременната китаистика и изтокознание  : Докл. от междунар. конф., посветена на 25-годишнината от откриването на спец. "Китаистика" в СУ "Св. Климент Охридски" : Т. 1 - /  Състав., ред. Александър Алексиев ... [и др.] . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 - . - 21 см

   Текст и на англ., кит. ез. - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-07-4550-3 

   Т. 1 . - 2018 . - 367 с. : с ил., табл., диагр.

   Други състав., ред.: А. Цанкова, В. Карастойчев, Е. Хайн, Т. Куцарова, М. Маринова, С. Иванчев.

  

Сист. No: 97238

- 125 -

НЧ/803.0/P 51ЦБ II 7359

Petrova, Nelly

   Sicher in die DSD-Prufung : Niveaustufe B2/C1 : Schriftliche Kommunikation, DSD-Reihe 1 : Umwelt, digitale Welt, Migration und Integration / Nelly Petrova ; Vorw. von aut.  . - Пловдив : Коала прес, 2018 (В. Търново : Абагар) . - 96 p. : ill., diagr. ; 28 cm

   

   ISBN 978-619-7134-78-0 

  

Сист. No: 97019

Литературознание

- 126 -

Ч/886.7.09(063)/М 45ЦБ 115213

Трети международен конгрес по българистика, 23 - 26 май 2013 г.

   Трети международен конгрес по българистика, 23 - 26 май 2013 г. : Секция "Български език", подсекция "Българската литература - история и съвременност" /  Състав. Бойко Пенчев, Ани Истаткова-Иванова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 424 с. ; 24 см . -  ([Конгрес по] Българистика ; Кн. 17)

   Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Съдържа статии от: Е. Димитров, В. Чернокожев, П. Дойнов, М. Врина-Николов, М. Цибранска-Костова, П. Антов, А. Панов, А. Алексиева, Н. Аретов, К. Станева, Л. Тавдгиридзе, Р. Алтимирска, К. Кацарска, С. Ангелова, П. Ватова, Н. Стоянова, И. Фиц, Е. Азманова-Рударска, Ц. Ракьовски, Д. Михайлов, З. Карцева, И. Пелева, Е. Джевиецка, И. Станков, Б. Пенчев, В. Уорнър, И. Иванов. - Изд. на Унив. комплекс по хуманитаристика Алма Матер, Соф. унив. Св. Климент Охридски, Междунар. асоц. по българистика. - Текст и на рус., англ. ез. - Бел. и библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-07-3836-9 

  

Сист. No: 97087

- 127 -

Ч/886.7.09(063)/М 45ЦБ 115214

Трети международен конгрес по българистика, 23 - 26 май 2013 г.

   Трети международен конгрес по българистика, 23 - 26 май 2013 г. : Секция "Българска литература", подсекция "Българската литература в европейски и световен контекст" /  Състав. Бойко Пенчев, Ани Истаткова-Иванова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 248 с. ; 24 см . -  ([Конгрес по] Българистика ; Кн. 18)

   Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Съдържа статии от: Г. Шервашидзе, М. Микеладзе, М. Черни, Л. Липчева-Пранджева, М. Арошидзе, В. Лавренов, И. Пачев, И. Сръбкова, Г. Симеонова-Конах, Е. Димитрова, М. Славчева, А. Балчева, А. Йорданов, С. Мицева, Б. Жеймо, Я. Милчаков. - Изд. на Унив. комплекс по хуманитаристика Алма Матер, Соф. унив. Св. Климент Охридски, Междунар. асоц. по българистика. - Текст и на рус. ез. - Библиогр. след някои статии и под линия с бел.

   ISBN 978-954-07-3837-6 

  

Сист. No: 97089

- 128 -

Ч/830(436)(092)/К 25ЦБ І 12174

Антонова, Веселина Йорданова и др.

   В Русе с Елиас Канети / Веселина Антонова, Иво Жейнов ; Под общата ред. на Пенка Ангелова . - Русе : Елиас Канети, [2016] ([В. Търново] : [Фабер]) . - 116 с. : с ил., портр., факс. ; 17 см

   

   ISBN 978-954-2992-28-8 (МД Елиас Канети)

  

Сист. No: 96955

- 129 -

Кр/886.7(092)/Г 77ЦБ 115105

Гранитски, Иван

   Знаци на прехода : [Интервюта, статии, портрети] / Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2016 ([Костинброд] : Мултипринт) . - 320 с. : с ил., портр. ; 23 см

   Иван Гранитски - псевд. на Иван Йорданов Димитров.

   ISBN 978-954-09-1075-8 

  

Сист. No: 96960

- 130 -

Ч/820/899(092)/У 95ЦБ І 12177

Учкунова, Инна Василева

   Докато сърцето се надява : Любовните истории и писма на велики писатели / Инна Учкунова . - [София] : Хеликон, [2017] ([Костинброд] : Мултипринт) . - 176 с. ; 16 см

   Библиогр. с. 165 - 170.

   ISBN 978-954-2984-23-8 

  

Сист. No: 97074

Българска художествена литература

- 131 -

П/886.7-34/С 70ЦБ 115091

Станчев, Иван Дойчев

   Пътят, който е в теб самия : Притча за духовната същност на земния човек / Иван Станчев . - София : Кибеа, 2010 ([София] : Д. Благоев) . - 96 с. : с цв. ил. ; 20х17 см

   

   ISBN 978-954-474-536-3 

  

Сист. No: 96943

- 132 -

Кр/886.7-1/М 57ЦБ 115115

Милев, Велчо

   Реквием : Стихове / Велчо Милев . - Ст. Загора : Дъга плюс, 2013 . - 112 с. ; 21 см

   Съдържа и Автореквием.

   ISBN 978-954-9387-73-5 

  

Сист. No: 96972

- 133 -

Кр/886.7-32/М 57, П/886.7-32/М 57ЦБ 115114

Милев, Велчо

   През окото на залеза : Разкази, политическа проза / Велчо Милев . - Ст. Загора : Дъга плюс, 2014 . - 112 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9387-91-9 

  

Сист. No: 96971

- 134 -

Кр/886.7-192/К 14, П/886.7-192/К 14ЦБ 115112

Кайкиева, Гайка Желязкова

   Автентични фолклорни песни : Сборник / Гайка Желязкова Кайкиева . - Ст. Загора : Дъга плюс, 2015 . - 328 с. ; 21 см

   Съдържа и За историята на събраните автентични фолклорни песни / В. Милева ; Списък на хората, от които са записани песните през периода 1963 - 1974 г.

   ISBN 978-619-7251-02-9 

  

Сист. No: 96969

- 135 -

П/886.7-322.6/О-70ЦБ 115093

Орлоева, Красимира Цанева

   Албиносът : Повест - интервю / Красимира Орлоева . - Силистра : Ковачев, 2015 . - 450 с. : с ил. (някои цв.) ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8198-80-6 

  

Сист. No: 96945

- 136 -

П/886.7-32/Г 31ЦБ 115116

Генова, Весела Йотова

   Истории от градините на Едем / Весела Василия ; С ил. от авт.  . - София : Фонд. Потенциал, 2016 ([София] : Дедракс) . - 265 с. : с цв. ил. ; 21 см

   Весела Василия - псевд. на Весела Йотова Генова.

   ISBN 978-619-90592-0-3 

  

Сист. No: 96973

- 137 -

П/886.7-3/Б 37ЦБ 115163

Бенев, Дилян

   Противоборство : Миниатюри, фрагм. и притчи / Дилян Бенев ; Худож. Христо Комарницки . - София : Изток-Запад, 2018 . - 152 с. : с ил. ; 20 см

   Дилян Бенев - псевд. на авт. Дилян Василев Василев.

   ISBN 978-619-01-0239-7 

  

Сист. No: 97032

- 138 -

П/886.7-4/С 83ЦБ 115113

Стоянов, Христо Недков

   Отворени писма до България : Реакции : Есета / Христо Стоянов . - [Варна] : Хри100, 2018 (Хасково : Полиграфюг) . - 192 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-92722-9-1 (Христо Стоянов)

  

Сист. No: 96970

- 139 -

П/886.7-31/П 15ЦБ 115170

Палазова, Анна Живкова

   Кая : Роман / Анна Палазова . - [Варна] : [Лит. клуб Многоточие], 2019 . - 248 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-91285-0-3 

  

Сист. No: 97040

- 140 -

П/886.7-992/Р 14ЦБ 115135

Радичков, Йордан Димитров

   Сибирски тетрадки : Записки от пътуването в Сибир август - септември 1963 г. / Йордан Радичков ; Разчитане на текста Розалия Радичкова ; Худож. София Попйорданова ; С въвед. от изд.  . - Божурище : Нике, 2019 . - 86 с. : с цв. ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-90934-4-3 

  

Сист. No: 96996

- 141 -

П/886.7-31/С 83ЦБ 115238

Стоянов, Георги

   Блъф : Роман / Георги Стоянов . - София : Ciela, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 192 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2819-8 (Сиела)

  

Сист. No: 97117

- 142 -

П/886.7-4/С 83ЦБ 115117

Стоянов, Христо Недков

   Некролози и други многоточия по България : Предупреждения : [Есета] / Христо Стоянов . - [Варна] : Хри100, 2019 ([Хасково] : [Полиграфюг]) . - 224 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-92722-0-8 (Христо Стоянов)

  

Сист. No: 96974

Чужда художествена литература

- 143 -

О/820(73)-32/М 69ЦБ 115227

Мистерии  : Разкази /  Представя Алфред Хичкок ; Състав. Иглика Василева ; Прев. [от англ.] Богомил Пеев . - [София] : Зодиак-ВН, 1992 . - 327 с. ; 20 см

   Съдържа разкази от: Х. Мъхейм, Ф. Флора, Р. Колби, Г. Флеминг, Д. Елис, А. М. Бъридж, С. Б. Гилфърд, У. Бритън, М. Брет, Г. Ралстън, Д. Брауър, Х. Слезър, М. Гилбърт, Т. Паул, Д. Люц, Д. Хендерсън, Р. Съмърлот, Д. Крейг, Д. Холдинг, П. Андерсън, К. Андерсън, Р. Артър, Р. Деминг.

  

Сист. No: 97106

- 144 -

О/820(73)-312.4/Ф 87ЦБ 115095

Фрост, Марк

   Списъкът на седемте : [Роман] / Марк Фрост ; Прев. [от англ.] Иван Златарски . - София : Бард, 1995 . - 480 с. ; 20 см . -  (Кралете на трилъра)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-584-042-5 

  

Сист. No: 96947

- 145 -

П/820(73)-312.9/С 13ЦБ 114954

Саймък, Клифърд Доналд

   Царството на злото : [Роман] / Клифърд Саймък ; Прев. [от англ.] Георги Стоянов . - София : Бард, 1996 . - 240 с. ; 20 см . -  (Библ. Фентъзи клуб ; 16. Колекция Клифърд Саймък)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

  

Сист. No: 96754

- 146 -

П/820(73)-31/Д 37ЦБ 115098

Делински, Барбара

   Баща по желание : Роман / Барбара Делински ; Прев. [от англ.] Лили Дикова . - София : Коломбина, 2000 . - 254 с. ; 20 см . -  (Harlequin : Бестселър ; 50)

   Пълното име на прев. е Лиляна Асенова Дикова, отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 954-732-024-6 

  

Сист. No: 96952

- 147 -

П/820(73)-31/Х 33ЦБ 115111

Хауърд, Линда

   Невинни лъжи : [Роман] / Линда Хауърд ; Прев. [от англ.] Златина Тенева . - София : Коломбина, 2000 ([София] : Балкан Прес) . - 254 с. ; 20 см . -  (Harlequin : Бестселър ; 57)

   Линда Хауърд - псевд. на Линда Хауингтън ; Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 954-732-031-9 

  

Сист. No: 96968

- 148 -

П/820(71)-31/Г 47ЦБ 115102

Гилдинър, Катрин

   Прелъстяване : Роман / Катрин Гилдинър ; Прев. от англ. Жени Кръстева . - София : Унискорп, 2009 . - 504 с. ; 20 см . -  (Поредица Четиво на един дъх)

   Съдържа и Към читателя / К. Гилдинър.

   ISBN 978-954-330-247-5 

  

Сист. No: 96958

- 149 -

П/820(73)-31/К 65ЦБ 115198

Клинг, Тами и др.

   Компасът : Открийте вярната посока : Роман / Тами Клинг, Джон Спенсър Елис ; Прев. от англ. Валентина Рашева-Джейвънс ; С послесл.  . - Пловдив : Хермес, 2010 (Хасково : Полиграфюг) . - 176 с. ; 20 см . -  (Сер. Животът - това приключение)

   Прев. е известна като Валентина Борисова Рашева.

   ISBN 978-954-26-0813-4 

   ISBN 954-26-0813-6 

  

Сист. No: 97069

- 150 -

П/820-322.4/К 90ЦБ 115273

Кристи, Агата

   Поаро разследва : Разкази / Агата Кристи ; Прев. от англ. Теодора Давидова ... [и др.] . - София : Ера, 2010 ([София] : Експреспринт) . - 271 с. ; 20 см . -  (Агата Кристи ; 26. Разследва Поаро)

   Имената на прев. отбелязани в изд. каре ; Други прев.: Д. Христов, Х. Кънев.

   ISBN 978-954-389-076-7 

  

Сист. No: 97154

- 151 -

П/820-312.4/К 90ЦБ 115289

Кристи, Агата

   Зло под слънцето : [Роман] / Агата Кристи ; Прев. от англ. Диана Райчева . - София : Ера, 2010 ([София] : Експертпринт) . - 264 с. ; 20 см . -  (Агата Кристи ; 30. Разследва Поаро)

   Името на прев. отбелязано в изд. каре.

   ISBN 978-954-389-105-4 

  

Сист. No: 97170

- 152 -

П/820-312.4/К 90ЦБ 115274

Кристи, Агата

   Подвизите на Еркюл : [Роман] / Агата Кристи ; Прев. от англ. Веселин Иванчев, Ирина Димитрова . - София : Ера, 2011 ([София] : Експреспринт) . - 263 с. ; 20 см . -  (Агата Кристи ; 35. Разследва Поаро)

   Имената на прев. отбелязани в изд. каре.

   ISBN 978-954-389-132-0 

  

Сист. No: 97155

- 153 -

П/820-312.4/К 90ЦБ 115291

Кристи, Агата

   Смърт в Лимсток : [Роман] / Агата Кристи ; Прев. от англ. Румян Стоичков . - София : Ера, 2011 ([София] : Експертпринт) . - 239 с. ; 20 см . -  (Агата Кристи ; 36. Разследва г-ца Марпъл)

   Името на прев. отбелязано в изд. каре.

   ISBN 978-954-389-133-7 

  

Сист. No: 97172

- 154 -

П/820(73)-31/П 15ЦБ 115281

Паланюк, Чък

   Невидими изчадия : [Роман] / Чък Паланюк ; Прев. [от англ.] Светлана Комогорова . - София : Ера, 2011 ([София] : Експертпринт) . - 259 с. ; 20 см

   Истинското име на авт. е Чарлз Майкъл Паланюк ; Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-389-119-1 

  

Сист. No: 97162

- 155 -

П/820-322.4/К 90ЦБ 115292

Кристи, Агата

   Ранните случаи на Поаро : [Разкази] / Агата Кристи ; Прев. от англ. Христо Кънев . - София : Ера, 2012 ([София] : Експертпринт) . - 232 с. ; 20 см . -  (Агата Кристи ; 42. Разследва Поаро)

   Името на прев. отбелязано в изд. каре.

   ISBN 978-954-389-214-3 

  

Сист. No: 97173

- 156 -

П/820(680)-31/К 94ЦБ 115099

Кутси, Джон Максуел

   В очакване на варварите : Роман / Дж. М. Кутси ; Прев. от англ. Иванка Томова . - 2. изд. . - Пловдив : Жанет 45, 2012 . - 236 с. ; 20 см

   Съдържа и Биогр. данни за авт. и прев.

   ISBN 978-954-491-769-2 

  

Сист. No: 96953

- 157 -

П/820-312.4/К 90ЦБ 115275

Кристи, Агата

   Джоб, пълен с ръж : [Роман] / Агата Кристи ; Прев. от англ. Лилия Томова-Памукова . - София : Ера, 2013 ([София] : Експреспринт) . - 223 с. ; 20 см . -  (Агата Кристи ; 47. Разследва г-ца Марпъл)

   Името на прев. отбелязано в изд. каре ; Възприетата форма на името на прев. е Лилия Томова Памукова.

   ISBN 978-954-389-261-7 

  

Сист. No: 97156

- 158 -

П/820-312.4/К 90ЦБ 115276

Кристи, Агата

   Смъртта на господин Морли : [Роман] / Агата Кристи ; Прев. от англ. Павел Антонов . - София : Ера, 2013 ([София] : Експреспринт) . - 215 с. ; 20 см . -  (Агата Кристи ; 48. Разследва Поаро)

   Името на прев. отбелязано в изд. каре.

   ISBN 978-954-389-262-4 

  

Сист. No: 97157

- 159 -

П/820(73)-312.4/Л 54ЦБ 115199

Ливайн, Пол

   Блондинка от Маями : [Роман] / Пол Ливайн ; Прев. [от англ. ез.] Любомир Николов . - София : СББ Медиа, 2013 ([София] : Алианс Принт) . - 248 с. ; 20 см . -  (Майсторите на трилъра)

   

   ISBN 978-954-399-039-9 (Санома Блясък България)

  

Сист. No: 97070

- 160 -

П/820(73)-312.4/В 49ЦБ 115092

Вердън, Джон

   Питър Пан трябва да умре : Роман / Джон Вердън ; Прев. от англ. ез. Паулина Мичева . - София : СофтПрес, 2014 ([Добрич] : ФолиАрт) . - 512 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Хит трилър)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-151-161-7 

  

Сист. No: 96944

- 161 -

П/820-312.4/К 90ЦБ 115278

Кристи, Агата

   Тайната на имението : [Роман] / Агата Кристи ; Прев. от англ. ез. Иванка Стефанова . - София : Ера, 2014 ([София] : Експреспринт) . - 271 с ; 20 см . -  (Агата Кристи ; 49)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-389-278-5 

  

Сист. No: 97159

- 162 -

П/820-312.4/К 90ЦБ 115293

Кристи, Агата

   Черно кафе : [Роман] / Агата Кристи ; Прев. от англ. Десислава Главева, Божидар Илиев . - София : Ера, 2014 ([София] : Експертпринт) . - 208 с. ; 20 см . -  (Агата Кристи ; 51. Разследва Поаро)

   Имената на прев. отбелязани в изд. каре.

   ISBN 978-954-389-292-1 

  

Сист. No: 97174

- 163 -

П/820-322.4/К 90ЦБ 115294

Кристи, Агата

   Загадката на Листърдейл : [Разкази] / Агата Кристи ; Прев. от англ. Елена Захариева, Иван Захариев . - София : Ера, 2014 ([София] : Експертпринт) . - 208 с. ; 20 см . -  (Агата Кристи ; 54)

   Имената на прев. отбелязани в изд. каре.

   ISBN 978-954-389-309-6 

  

Сист. No: 97175

- 164 -

П/820-312.4/Х 25ЦБ 115295

Хана, Софи

   Убийства с инициали : [Роман] / Софи Хана ; Прев. от англ. Юлия Чернева . - София : Ера, 2014 ([София] : Експертпринт) . - 280 с. ; 20 см . -  (Агата Кристи ; 56. Разследва Поаро)

   Името на прев. отбелязано в изд. каре.

   ISBN 978-954-389-317-1 

  

Сист. No: 97176

- 165 -

П/839.7-31/К 40ЦБ 115300

Карлсон, Юнас

   Фактурата : [Роман] / Юнас Карлсон ; Прев. от швед. ез. Цвета Добрева . - София : Ера, 2015 ([София] : Експертпринт) . - 168 с. ; 20 см . -  (Сер. Северно сияние)

   Името на прев. отразено на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-389-369-0 

  

Сист. No: 97181

- 166 -

П/892.45-31/Ш 18ЦБ 115104

Шалев, Цруя

   Любовен живот : Роман / Цруя Шалев ; Прев. от фр. Наташа Колевска-Куртева . - Пловдив : Жанет 45, 2015 . - 311 с. ; 20 см . -  (Поредица Отвъд)

   Възприетата форма на името на прев. е Наташа Василева Колевска. - Съдържа и Биогр. данни за авт. и прев.

   ISBN 978-619-186-189-7 

  

Сист. No: 96959

- 167 -

П/839.7-312.4/Б 95ЦБ 115286

Бьорлинд, Шила и др.

   Прилив : [Роман] / Шила & Ролф Бьорлинд ; Прев. от швед. Емилия Карастойчева . - София : Ера, 2016 ([София] : Експертпринт) . - 400 с. ; 20 см . -  (Сер. Северно сияние)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-389-381-2 

  

Сист. No: 97167

- 168 -

П/820(73)-312.9/М 18ЦБ 115244

Майър, Стефани

   Здрач : Юбилейно изд. ; Живот и смърт : Нов прочит на любимата история / Стефани Майър ; Прев. [от англ.] Елка Виденова ; С предг. от авт.  . - София : Егмонт България, 2016 (Костинброд : Мултипринт) . - 454, 503 с. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Втората кн. отпеч. на обратната страна на изд. със самостоятелна загл. с. и паг.

   ISBN 978-954-27-1644-0 

  

Сист. No: 97124

- 169 -

П/820-312.4/Х 25ЦБ 115282

Хана, Софи

   Затворено ковчеже : [Роман] / Софи Хана ; Прев. [от англ.] Юлия Чернева . - София : Ера, 2016 ([София] : Експертпринт) . - 272 с. ; 20 см . -  (Агата Кристи ; 70)

   Името на прев. отбелязано в изд. каре.

   ISBN 978-954-389-402-4 

  

Сист. No: 97163

- 170 -

П/886.1/.2(497.15)-31/Ш 60ЦБ 115297

Шехич, Фарук

   Книга за Уна : Роман / Фарук Шехич ; Прев. [от босн. ез.] Русанка Ляпова . - София : Ера, 2016 ([София] : Експертпринт) . - 200 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Модерна европ. проза)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и За авт. и прев.

   ISBN 978-954-389-379-9 

  

Сист. No: 97178

- 171 -

П/820(73)-312.9/К 63ЦБ 115173

Клеър, Касандра

   Тъмни съзаклятия : Кн. 1 - / Касандра Клеър ; Прев. [от англ.] Вера Паунова . - София : Ибис, 2016 - . - 21 см

   Касандра Клеър - псевд. на Джудит Ромелт.

   Кн. 3. Кралица на въздух и мрак . - 2019 . - 772 с. : с ил.

   

   ISBN 978-619-157-298-4  (кн. 3)

  

Сист. No: 97043

- 172 -

П/820(73)-322.4/Г 79ЦБ І 12188

Грейди, Джеймс Томас

   Кондор на лавиците / Джеймс Грейди ; Прев. [от англ.] Венцислав Божилов . - [София] : Бард, 2017 ([София] : Алианс Принт) . - 80 с. ; 17 см . -  (Кралете на трилъра : Джобна сер. Мистериозно-виртуозно ; 3)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-751-3 

  

Сист. No: 97206

- 173 -

П/820(73)-322.4/Д 40ЦБ І 12186

Демил, Нелсън

   Книжарница "Задънената улица" / Нелсън Демил ; Прев. [от англ.] Венцислав Божилов . - [София] : Бард, 2017 ([София] : Алианс Принт) . - 96 с. ; 17 см . -  (Кралете на трилъра : Джобна сер. Мистериозно-виртуозно ; 5)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-748-3 

  

Сист. No: 97204

- 174 -

П/820(73)-322.4/Д 53ЦБ І 12185

Дивър, Джефри Уилдс

   Приемлиева жертва / Джефри Дивър ; Прев. [от англ.] Венцислав Божилов . - [София] : Бард, 2017 ([София] : Алианс Принт) . - 64 с. ; 17 см . -  (Кралете на трилъра : Джобна сер. Мистериозно-виртуозно ; 1)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-749-0 

  

Сист. No: 97203

- 175 -

П/820(417)-322.4/К 84ЦБ І 12183

Конъли, Джон

   Частна заемна библиотека и книгохранилище "Какстън" / Джон Конъли ; Прев. [от англ.] Венцислав Божилов . - [София] : Бард, 2017 ([София] : Алианс Принт) . - 96 с. ; 17 см . -  (Кралете на трилъра : Джобна сер. Мистериозно-виртуозно ; 4)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - В изд. каре кн. грешно отбелязана като амер.

   ISBN 978-954-655-752-0 

  

Сист. No: 97200

- 176 -

П/871-94/М 32ЦБ І 12189

Марк Аврелий, Антонин, император Римски

   Към себе си / Марк Аврелий ; Предг. Едуин Гин ; Прев. от англ. Силвия Желева . - [София] : Хеликон, [2017] . - 246 с. ; 16 см

   Съдържа и Кратка биогр. на Марк Аврелий Антонин / Д. Лонг ; Философията на Марк Аврелий Антонин / Д. Лонг.

   ISBN 978-954-2984-14-6 

  

Сист. No: 97207

- 177 -

П/820(73)-322.4/С 57ЦБ І 12187

Спилейн, Мики и др.

   Пише го в книгата : Разказ за Майк Хамър / Мики Спилейн, Макс Алан Колинс ; Прев. [от англ.] Венцислав Божилов . - [София] : Бард, 2017 ([София] : Алианс Принт) . - 64 с. ; 17 см . -  (Кралете на трилъра : Джобна сер. Мистериозно-виртуозно ; 2)

   Мики Спилейн - псевд. на Франк Морисън Спилейн ; Възприетата форма на името на Макс Алан Колинс е Макс Алън Колинс ; Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-750-6 

  

Сист. No: 97205

- 178 -

П/820/899-32(082.2)/Ш 47ЦБ 115097

Шедьоври на разказа с неочакван край  : Антология : Т. 1 - . - [София] : Пергамент прес, 2017 - . - 20 см

   

   Т. 2 /  Прев.  Станимир Йотов ... [и др.] . - 2017 . - 272 с.

   Други прев.: В. Михайлова, С. Савова, С. Николаева, А. Микова, П. Кънев, Е. Рудолф. - Съдържа разкази от: Е. А. По, А. Пушкин, М. Лермонтов, Ги дьо Мопасан, Х. Х. Мънроу-Саки, К. Шопен, Е. Уортън, О. Хенри, А. Биърс, Х. Уелс, В. Улф, Р. Тагор, С. Е. Уайт, Ш. Джаксън, С. Иш-Кашор, С. С. Форестър, У. де Мил, Н. Спинрад, У. Нолън, Р. Зелазни, Р. Матисън.

   ISBN 978-954-641-100-6  (т. 2)

  

Сист. No: 96950

- 179 -

ДТ/820(73)-31/А 47ЦБ 115122

Албърт, Мелиса

   Лешниковата гора : [Роман] / Мелиса Албърт ; Прев. [от англ.] Юлия Чернева . - София : Ера, 2018 ([София] : Експертпринт) . - 360 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-389-489-5 

  

Сист. No: 96981

- 180 -

П/820-312.4/К 90ЦБ 115279

Кристи, Агата

   Празникът на Вси светии : [Роман] / Агата Кристи ; Прев. [от англ.] Жана Райчева . - София : Ера, 2018 ([София] : Експертпринт) . - 239 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-389-485-7 

  

Сист. No: 97160

- 181 -

П/820(73)-31/М 12ЦБ 115167

Маас, Сара Джанет

   Жената-котка: Крадец на души : [Роман] / Сара Дж. Маас ; Прев. от англ. Стоянка Сербезова-Леви . - София : Ciela, 2018 ([София] : Алианс Принт) . - 392 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2828-0 (Сиела)

  

Сист. No: 97037

- 182 -

П/820/899-84/М 23ЦБ І 12175

Малки думи на обич  : Големи писатели за любовта /  Състав. Инна Учкунова . - [София] : Хеликон, [2018] ([Костинброд] : Мултипринт) . - 164 с. ; 18 см

   

   ISBN 978-954-2984-28-3 

  

Сист. No: 97072

- 183 -

П/820(73)-312.4/М 51ЦБ 115243

Мехия, Минди

   Всичко, което искаш да бъда : [Роман] / Минди Мехия ; Прев. от англ. Богдан Русев . - София : Enthusiast, 2018 ([София] : Алианс Принт) . - 376 с. ; 21 см

   Изд. Enthusiast - запазена марка на Алто комюникейшънс енд пъблишинг ООД.

   ISBN 978-619-164-277-9 (Ентусиаст)

  

Сист. No: 97123

- 184 -

П/820/899-342/Н 17ЦБ І 12176

Най-важното е скрито вътре  : Малки притчи за любовта, щастието и успеха от древността до днес /  Състав. Инна Учкунова . - 2. изд. . - [София] : Хеликон, [2018] ([Костинброд] : Мултипринт) . - 136 с. ; 17 см

   

   ISBN 978-954-2984-27-6 

  

Сист. No: 97073

- 185 -

П/850-312.6/С 87ЦБ 115287

Струкул, Матео

   Джакомо Казанова : Соната за разбити сърца : [Роман] / Матео Струкул ; Прев. от итал. Велимира Костова-Върлакова . - София : Ера, 2018 ([София] : Експертпринт) . - 316 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-389-475-8 

  

Сист. No: 97168

- 186 -

П/839.6-992/С 87ЦБ 115132

Стрьокснес, Мортен А.

   Морска книга или Изкуството да ловиш гигантска акула с гумена лодка насред огромното море през четирите годишни сезона / Мортен А. Стрьокснес ; Прев. от норв. Мария Змийчарова . - Пловдив : Жанет 45, 2018 . - 304 с. ; 20 см . -  (Поредица Море)

   С бел. под линия и на с. 289 - 303. - Съдържа и Биогр. данни за авт. и прев.

   ISBN 978-619-186-431-7 

  

Сист. No: 96992

- 187 -

П/820(73)-312.4/Т 19ЦБ 115272

Тайната "Кралско рибарче"  /  Прев. от англ. ез. Ирина Денева - Слав . - София : Анишър Егмонт, 2018 ([София] : Инвестпрес) . - 351 с. ; 21 см

   Анишър - импринт на Егмонт България. - На задната кор.: Самоличността на авт. се пази в тайна, за да се защитят идеите и събитията вдъхновили написването на романа.

   ISBN 978-954-27-2269-4 (Егмонт България)

  

Сист. No: 97153

- 188 -

П/820(73)-31/А 28ЦБ 115171

Адамс, Тейлър

   Без изход : [Роман] / Тейлър Адамс ; Прев. от англ. Камен Велчев . - София : Ciela, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 292 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2835-8 (Сиела)

  

Сист. No: 97041

- 189 -

П/860(85)-31/Б 24ЦБ 115257

Бамбарен, Серджо

   Плажът на мечтите : Роман / Серхио Бамбарен ; Прев. от англ. Мария Неделева . - София : Световна библ., [2019] . - 108 с. : с ил. ; 20 см

   Авт. е известен като Серджо Бамбарен. - Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-574-220-0 

  

Сист. No: 97138

- 190 -

П/820(73)-31/Б 38ЦБ 115165

Бери, Стив

   Малтийска следа : Роман / Стив Бери ; Прев. от англ. Боян Дамянов . - София : Обсидиан, 2019 (В. Търново : Абагар) . - 448 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-470-5 

  

Сист. No: 97034

- 191 -

П/820-992/Б 80ЦБ 115298

Брентън, Пол

   Търсене из тайнствена Индия : Едно пътешествие до центъра на душата / Пол Брентън ; Увод Тимъти Смит ; Предг. Франсис Янгхъсбънд ; Прев. от англ. Таня Докторова . - София : Вакон, 2019 . - 344 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Пътешествия и приключения)

   

   ISBN 978-619-7300-52-9 

  

Сист. No: 97179

- 192 -

П/820(73)-311.6/Б 91ЦБ 115149

Бък, Пърл Сидънстрайкър

   Императрицата : Историята на последната владетелка на Китай : [Роман] / Пърл С. Бък ; Прев. от англ. Снежана Ташева ; С предг. [от авт.]  . - София : Изток-Запад, 2019 . - 392 с. ; 24 см

   Съдържа и Биогр. на П. С. Бък.

   ISBN 978-619-01-0402-5 

  

Сист. No: 97016

- 193 -

П/820-312.4/Г 18ЦБ 115177

Галбрейт, Робърт

   Смъртоносно бяло : [Роман] / Робърт Галбрейт ; Прев. от англ. Надя Баева . - [София] : Колибри, 2019 ([София] : Инвестпрес) . - 687 с. ; 22 см

   Робърт Галбрейт - псевдоним на Дж. К. Роулинг.

   ISBN 978-619-02-0381-0 (Colibri)

  

Сист. No: 97047

- 194 -

П/840-31/Г 92ЦБ 115153

Гунел, Лоран

   Обещавам ти свобода : [Роман] / Лоран Гунел ; Прев. от фр. Росица Ташева . - София : Колибри, 2019 ([София] : Дедракс) . - 328 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Духовност и самоусъвършенстване)

   

   ISBN 978-619-02-0411-4 (Colibri)

  

Сист. No: 97022

- 195 -

П/820(73)-31/Д 51ЦБ 115321

Джио, Сара

   Винаги : Роман / Сара Джио ; Прев. от англ. Стоянка Карачанова . - Пловдив : Хермес, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 319 с. ; 20 см . -  (Сер. Мегаселър)

   

   ISBN 978-954-26-1893-5 

   ISBN 954-26-1893-Х 

  

Сист. No: 97215

- 196 -

П/820-311.6/Д 71ЦБ 115235

Дойл, Артър Конан

   Белият отряд : [Роман] / Артър Конан Дойл ; Прев. от англ. Огняна Иванова . - София : Изток-Запад, 2019 . - 400 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-01-0408-7 

   ISBN 619-01-0408-8 

  

Сист. No: 97113

- 197 -

П/820(73)-31/Д 77ЦБ 115157

Донахю, Джон

   Сурова карма : [Роман] / Джон Донахю ; Прев. [от англ.] Асен Георгиев . - [София] : Бард, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 320 с. ; 20 см . -  (Кралете на трилъра)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-918-0 

  

Сист. No: 97026

- 198 -

П/840-31/Д 97ЦБ 115172

Дювал, Клое

   Шато край реката : [Роман] / Клое Дювал ; Прев. от фр. Радка Митова . - София : Кръгозор, 2019 (София : Алианс Принт) . - 424 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-771-414-4 

  

Сист. No: 97042

- 199 -

П/820-31/Е 45ЦБ 115242

Екстенс, Гавин

   Вселената срещу Алекс Удс : Роман / Гавин Екстенс ; Прев. от англ. Паулина Стойчева Мичева . - София : Гнездото, 2019 . - 400 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7316-25-4 (Gnezdoto)

  

Сист. No: 97122

- 200 -

Д/820(73)-93-31/Е 59ЦБ 115326

Емерсън, Маркъс

   Шок и ужас в деня на талантите : [Роман за деца] / Маркъс Емерсън ; Прев. от англ. Коста Сивов . - Пловдив : Хермес, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 200 с. : с ил. ; 20 см . -  (Дневникът на един нинджа ; 5)

   Маркъс Емерсън - псевд. на амер. писател.

   ISBN 978-954-26-1897-3 

  

Сист. No: 97221

- 201 -

П/894.35-31/Е 83ЦБ 115154

Ерсин, Сайгън

   Падишахът на подправките : Роман / Сайгън Ерсин ; Прев. от тур. Севджан Кендже . - [София] : Прозорец, 2019 ([София] : Инвестпрес) . - 368 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-619-243-004-7 

  

Сист. No: 97023

- 202 -

П/820(73)-31/З-32ЦБ 115327

Запата, Мариана

   Огън на леда : [Роман] / Мариана Запата ; Прев. [от англ. ез.] Боряна Даракчиева . - София : Ибис, 2019 ([София] : Симолини) . - 427 с. ; 21 см . -  (Кол. Избрани съвр. любовни романи)

   

   ISBN 978-619-157-300-4 

  

Сист. No: 97222

- 203 -

П/882-32/И 92ЦБ 115136

Искандер, Фазил

   Старата къща под кипариса, или енергията на срама : [Повест] / Фазил Искандер ; Прев. от рус. Иван Тотоманов . - София : Лабиринт, 2019 (София : Симолини 94) . - 184 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7055-55-9 

  

Сист. No: 96997

- 204 -

П/820(73)-31/К 54ЦБ 115109

Кинг, Стивън

   Другият : [Роман] / Стивън Кинг ; Прев. от англ. Весела Прошкова . - София : Плеяда, 2019 ([София] : Симолини 94) . - 608 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-409-397-6 

  

Сист. No: 96966

- 205 -

П/820-312.4/К 90ЦБ 115290

Кристи, Агата

   Смърт край Нил : [Роман] / Агата Кристи ; Прев. [от англ.] Огнян Дъскарев . - София : Ера, 2019 ([София] : Експертпринт) . - 311 с. ; 20 см . -  (Агата Кристи)

   Името на прев. отбелязано в изд. каре.

   ISBN 978-954-389-498-7 

  

Сист. No: 97171

- 206 -

П/820(73)-31/Л 15ЦБ 115247

Лайл, Дъглас Палмър

   Звездна лига : Роман / Д. П. Лайл ; Прев. от англ. Милко Стоименов . - София : Обсидиан, 2019 (В. Търново : Абагар) . - 360 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-472-9 

  

Сист. No: 97127

- 207 -

П/839.7-31/Л 41ЦБ 115245

Лекберг, Камила

   Златната клетка : [Роман] / Камила Лекберг ; Прев. от швед. Любомир Гиздов . - София : Колибри, 2019 ([София] : Дедракс) . - 367 с. ; 20 см . -  (Съвр. трилъри)

   

   ISBN 978-619-02-0393-3 (Colibri)

  

Сист. No: 97125

- 208 -

П/820(73)-312.9/М 34ЦБ 115253

Мартин, Джордж Р. Р.

   Огън и кръв : [Роман] / Джордж Р. Р. Мартин ; Прев. [от англ.] Валерий Русинов ; Ил. Дъг Уитли . - [София] : Бард, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 592 с. : с ил. ; 24 см . -  (Хроника на Таргариените ; Ч. 1)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с., а на ил. - на с. 589. - Съдръжа и За авт. и ил.

   ISBN 978-954-655-919-7 

  

Сист. No: 97133

- 209 -

П/820(73)-31/М 36ЦБ 115120

Марч, Мегън

   Виновни като греха : [Роман] / Мегън Марч ; Прев. от англ. ез. Гергана Дечева . - София : Уо Егмонт, 2019 (София : Инвестпрес) . - 271 с. ; 20 см . -  (Поредица Грях ; Кн. 2)

   Уо Егмонт - запазена марка на Егмонт България.

   ISBN 978-954-27-2276-2 (Егмонт България)

  

Сист. No: 96977

- 210 -

П/820-31/М 39ЦБ 115237

Матиас, Сара

   Берлинска любовна песен : [Роман] / Сара Матиас ; Прев. от англ. Елена Лорънс . - София : Orange books, 2019 ([София] : Pulsio Print) . - 440 с. ; 20 см

   Изд. Orange books - запазена марка на Еспо Груп ЕООД.

   ISBN 978-619-171-075-1 (Ориндж Букс)

  

Сист. No: 97116

- 211 -

П/820-31/М 87ЦБ 115166

Монингър, Дж. П.

   Карта към теб : [Роман] / Дж. П. Монингър ; Прев. от англ. ез. Габриела Кожухарова . - София : СофтПрес, 2019 ([Добрич] : ФолиАрт) . - 360 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-151-473-1 

  

Сист. No: 97036

- 212 -

П/820(73)-312.4/М 95ЦБ 115263

Мур, Джонатан

   Частен детектив : [Роман] / Джонатан Мур ; Прев. [от англ.] Венцислав Божилов . - [София] : Бард, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 368 с. ; 20 см . -  (Кралете на трилъра)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-920-3 

  

Сист. No: 97143

- 213 -

П/840-31/М 98ЦБ 115250

Мюсо, Гийом

   Момичето и нощта : [Роман] / Гийом Мюсо ; Прев. от фр. Венера Атанасова . - София : Изток-Запад, 2019 . - 304 с. ; 22 см . -  (Сер. Красноглед)

   

   ISBN 978-619-01-0407-0 

   ISBN 619-01-0407-Х 

  

Сист. No: 97130

- 214 -

ДТ/820(73)-31/О-85ЦБ 115119

Остоу, Микол

   [Ривърдейл] Riverdale: Предишният ден : Роман предистория / Микол Остоу ; Прев. от англ. ез. Юлия Чернева . - София : Егмонт България, 2019 (София : Инвестпрес) . - 264 с. ; 20 см

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-27-2255-7 

  

Сист. No: 96976

- 215 -

П/820(73)-31/О-96ЦБ 115332

Оуенс, Дилия

   Където пеят раците : [Роман] / Дилия Оуенс ; Прев. от англ. Лидия Шведова . - София : Лабиринт, 2019 (София : Симолини 94) . - 320 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7055-54-2 

  

Сист. No: 97231

- 216 -

П/860-31/С 18ЦБ 115178

Санчес, Мамен

   Времето на жените без часовник : Роман / Мамен Санчес ; Прев. от исп. Ивинела Самуилова . - Пловдив : Хермес, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 288 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-1881-2 

  

Сист. No: 97048

- 217 -

П/860-31/С 35ЦБ 115270

Сиера, Хавиер

   Тайната вечеря : Роман / Хавиер Сиера ; Прев. от исп. Екатерина Делева . - Пловдив : Хермес, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 272 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-1892-8 

  

Сист. No: 97151

- 218 -

П/820-31/С 47ЦБ 115246

Смит, Елинор

   Игри на любовта : [Роман] / Елинор Смит ; Прев. [от англ.] Любомир Чолаков . - София : Плеяда, 2019 ([София] : Симолини 94) . - 272 с. ; 20 см . -  (Съвр. романтична проза)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-409-398-3 

  

Сист. No: 97126

- 219 -

П/839.7-312.4/С 82ЦБ 115232

Стокласа, Ян

   Архивът на Стиг Ларшон : [Документален роман] / Ян Стокласа ; Прев. от швед. Любомир Гиздов ; С предг. от авт.  . - София : Ciela, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 456 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2815-0 (Сиела)

  

Сист. No: 97110

- 220 -

П/820(73)-31/Т 26ЦБ 115133

Талънт, Гейбриъл

   Моя абсолютна любима : [Роман] / Гейбриъл Талънт ; Прев. [от англ.] Надежда Розова . - [София] : Екслибрис, 2019 ([София] : Симолини 94) . - 399 с. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-7115-36-9 

  

Сист. No: 96993

- 221 -

П/839.7-31/Ю 23ЦБ 115152

Юнасон, Юнас

   Сто и една годишният старец, който твърде много размишляваше : [Роман] / Юнас Юнасон ; Прев. от швед. Радослав Папазов ; С предг. от авт.  . - София : Колибри, 2019 ([София] : Инвестпрес) . - 414 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Съвр. европ. проза)

   

   ISBN 978-619-02-0391-9 (Colibri)

  

Сист. No: 97021

- 222 -

П/839.7-312.4/Ю 33ЦБ 115150

Юрт, Микаел и др.

   Жертвите, които правим : [Роман] / Юрт & Русенфелт ; Прев. [от швед.] Стела Джелепова . - София : Ера, 2019 ([София] : Експертпринт) . - 391 с. ; 20 см . -  (Сер. Северно сияние)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-389-516-8 

  

Сист. No: 97017

- 223 -

П/820(73)-31/L 96ЦБ І 12181

Lustbader, Eric

   Second skin : [A Novel] / Eric Lustbader . - London : Harper Collins Publishers, 1996 . - 635 p. ; 18 cm . -  (Nicholas Linnear ; [6])

   

   ISBN 0-00-647599-X 

   ISBN 978--0-007-65193-7 

  

Сист. No: 97197

- 224 -

П/820(73)-31/F 61ЦБ 115338

Fitzgerald, Francis Scott

   The Great Gatsby : [A Novel] / F. Scott Fitzgerald ; Introd. and Notes by Tony Tanner . - London : Penguin Books, 2000 . - 177 p. ; 20 cm

   Съдържа За авт. и ред. - Penguin Books - импринт на Penguin Random House.

   ISBN 978-0-141-18263-6 (Penguin Random House)

  

Сист. No: 97237

- 225 -

П/820(73)-31/S 82ЦБ 115337

Steinbeck, John

   Of Mice and Men : [A Novel] / John Steinbeck ; With an introd. by Susan Shillinglaw . - London : Penguin Books, 2000 . - 106 p. ; 20 cm . -  (Penguin Modern Classics)

   Съдържа и За авт. - Penguin Books - импринт на Penguin Random House.

   ISBN 978-0-14-118510-1 (Penguin Random House)

  

Сист. No: 97236

- 226 -

П/820(73)-31/V 90ЦБ 115346

Vonnegut, Kurt

   Slaughterhouse-Five or The Children's Crusade : A Duty-dance with Death : [A Novel] / Kurt Vonnegut . - London : Vintage books, 2000 . - 177 p. ; 20 cm

   Vintage books - импринт на Penguin Random House.

   ISBN 978-0-099-80020-0 (Penguin Random House)

  

Сист. No: 97245

- 227 -

П/820(73)-31/L 87ЦБ 115340

London, Jack

   Call of the wild ; White Fang : [Novels] / Jack London ; With Notes and an Introd. by Lionel Kelly . - Hertfordshire : Wordsworth Classics, 2004 . - 230 p. : m. ; 20 cm

   

   ISBN 978-1-85326-026-1 

  

Сист. No: 97239

- 228 -

П/820-31/F 72ЦБ І 12190

Follett, Ken

   Triple ; On Wings of Eagles : [Novels] : [Omnibus] / Ken Follett . - London : Pan Books, 2005 . - 606 p. ; 18 cm

   Pan Books - импринт на Pan Macmillan. - Библиогр. с. 605 - 606.

   ISBN 0-330-44368-2 (Pan Macmillan)

  

Сист. No: 97211

- 229 -

П/820(73)-31/S 53ЦБ І 12179

Sheldon, Sidney

   The Doomsday Conspiracy : [A Novel] / Sidney Sheldon . - New York : Warner Books, 2005 . - 401 p. ; 18 cm

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-0-446-36366-9 

  

Сист. No: 97190

- 230 -

П/820(73)-31/C 59ЦБ І 12184

Clark, Mary Higgins

   No Place like Home : [A Novel] / Mary Higgins Clark . - London : Pocket books, 2006 . - 386 p. ; 18 cm

   Pocket books - импринт на Simon & Schuster.

   ISBN 1-4165-0221-1 (Simon & Schuster)

   ISBN 978-1-4165-0221-0 (Simon & Schuster)

  

Сист. No: 97201

- 231 -

П/820(73)-31/L 31ЦБ І 12180

Larkin, Patrick et al.

   Robert Ludlum's The Moscow vector : A Covert-one Novel / Patrick Larkin ; Ser. created by Robert Ludlum . - New York : St. Martin's Paperbacks, 2006 . - 456 p. ; 17 cm

   

   ISBN 0-312-99071-5 

   ISBN 978-0-312-99071-8 

  

Сист. No: 97191

- 232 -

П/820(73)-31/B 89ЦБ 115304

Brown, Dale

   Rogue Forces : [A Novel] / Dale Brown . - New York : Harper, 2010 . - 403 p. ; 19 cm . -  ([Patrick McLanahan] ; [15])

   Harper - импринт на HarperCollinsPublishers.

   ISBN 978-0-06-156088-0 (HarperCollinsPublishers)

  

Сист. No: 97186

- 233 -

П/820(73)-31/B 89ЦБ 115307

Brown, Dan

   The Lost Symbol : [A Novel] / Dan Brown . - London : Bantam Press, 2010 . - 670 p. ; 20 cm

   Съдържа и За авт. - Bantam Press - импринт на Transworld Publishers, подразделение на Penguin Random House.

   ISBN 978-0-552-14952-5 (Transworld Publishers)

  

Сист. No: 97188

- 234 -

П/820(73)-31/T 48ЦБ 115316

Thor, Brad

   Foreign Influence : [A Novel] / Brad Thor . - New York : Pocket books, 2011 . - 548 p. ; 19 cm . -  ([Scot Harvath] ; [9])

   Pocket books - импринт на Simon & Schuster.

   ISBN 978-1-4165-8660-9 (Simon & Schuster)

  

Сист. No: 97210

- 235 -

П/820-312.9/T 71ЦБ 115347

Tolkien, J. R. R.

   The Lord of the Rings : [A Novel] : B. 1 - 7 / J. R. R. Tolkien . - London : Harper Collins Publishers, 2012 . - 20 cm

   Седем книги в общ футляр със собствен ISBN.

   ISBN 978-0-00-748997-8 

   B. 1. The Fellowship of the Ring : The Ring Sets out /  Not.  Douglas A. Anderson ; Forew. by the auth.   . - XX, 283 p.

   Кор. опис.

   ISBN 978-0-00-763561-0  (b. 1)

  

Сист. No: 97247

Детска художествена литература

- 236 -

Д/840-93-32/Д 36ЦБ 115131

Делаи, Жилбер

   Марти подготвя изненада / Жилбер Делае ; [Ил.] Марсел Марлие . - София : Златното пате, 2018 (София : Образование и наука) . - [20] с. : с цв. ил. ; 24х21 см . -  ([Поредица] Марти ; [52])

   Възприетата форма на името на авт. е Жилбер Делаи, а на ил. - Марсел Мерлие.

   ISBN 978-619-181-199-1 

  

Сист. No: 96991

- 237 -

Д/820-93-34/Б 47ЦБ 115320

Блайтън, Инид

   Вещици и магьосници : 25 приказки / Инид Блайтън ; Прев. от англ. Явор Недев . - София : Ciela, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 288 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2847-1 (Сиела)

  

Сист. No: 97214

- 238 -

Д/820(73)-93-31/Б 76ЦБ 115259

Бралиър, Макс

   Последните деца на Земята и космическото отвъдно : [Роман за деца] / Макс Бралиър ; Ил. Дъглас Холгейт ; Прев. [от англ.] Боряна Даракчиева . - София : Pro book, 2019 . - 272 с. ; 21 см . -  (Поредица Последните деца на Земята ; 4)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Pro book е регистрирана марка на Pro films. - Съдържа и За авт и прев.

   ISBN 978-619-7502-06-0 (Про бук)

  

Сист. No: 97139

- 239 -

Д/886.7-93-34/Б 92ЦБ 115123

Български приказки  : Сборник /  Състав. Любомир Русанов ; Ил. Валентина Иванчева-Бояджиева ... [и др.] . - София : Пан, 2019 . - 160 с. : с цв. ил. ; 25 см . -  ([Поредица] Мога сам да чета)

   Други ил.: Д. Стоянов, И. Кавалова, А. Челебийска, В. Видинова.

   ISBN 978-619-240-047-7 

  

Сист. No: 96982

- 240 -

ДТ/886.7-93-31/Г 31ЦБ 115134

Генов, Ненко Стойков

   Сбогом, дневнико! / Ненко Генов ; С ил. от авт.  . - Пловдив : Хермес, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 160 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-26-1891-1 

  

Сист. No: 96994

- 241 -

ДТ/884-93-31/Г 94ЦБ 115324

Гутовска-Адамчик, Малгожата

   Достатъчно е, че те има : [Роман за деца] / Малгожата Гутовска-Адамчик ; Прев. от пол. Милена Милева . - [София] : Емас, [2019] . - 264 с. ; 20 см . -  (Поредица Европ. разказвачи на XX-XXI в. ; 31)

   Съдържа и Обръщение на авт. към. младите бълг. читатели / М. Гутовска-Адамчик ; За авт. ; За прев.

   ISBN 978-954-357-399-8 

  

Сист. No: 97218

- 242 -

Д/886.7-93-32/Д 17ЦБ 115121

Данаилов, Георги Христов

   Деца играят вън : [Повест за деца] / Георги Данаилов . - [София] : Хеликон, [2019] ([София] : Мултипринт) . - 176 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-2984-68-9 

  

Сист. No: 96979

- 243 -

Д/840-93-32/Д 36ЦБ 115125

Делаи, Жилбер

   Марти в гората / Жилбер Делае ; [Ил.] Марсел Марлие . - София : Златното пате, 2019 (София : Образование и наука) . - [20] с. : с цв. ил. ; 24х21 см . -  ([Поредица] Марти ; [37])

   Възприетата форма на името на авт. е Жилбер Делаи, а на ил. - Марсел Мерлие.

   ISBN 978-619-181-196-0 

  

Сист. No: 96985

- 244 -

Д/840-93-32/Д 36ЦБ 115130

Делаи, Жилбер

   Марти плава с платноход / Жилбер Делае ; [Ил.] Марсел Марлие . - София : Златното пате, 2019 (София : Образование и наука) . - [20] с. : с цв. ил. ; 24х21 см . -  ([Поредица] Марти ; [29])

   Кор. опис. - Възприетата форма на името на авт. е Жилбер Делаи, а на ил. - Марсел Мерлие.

   ISBN 978-619-181-195-3 

  

Сист. No: 96990

- 245 -

Д/820-93-31/Д 50ЦБ 115251

Джеймс, Грег и др.

   Мърф Нормалния и героите ренегати : [Роман за деца] / Грег Джеймс, Крис Смит ; Ил. Ерика Салседо ; Прев. [от англ.] Светлана Комогорова-Комата . - [София] : Прозорец, 2019 ([София] : Инвестпрес) . - 368 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Прозорче : [Мърф Нормалния] ; [Кн.] 2)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-243-009-2 

  

Сист. No: 97131

- 246 -

Д/839.6-93-31/И 78ЦБ 115319

Йовреос, Хокон

   Ина Синя : [Роман за деца] / Хокон Йовреос ; Ил. Йойвин Туршетер ; Прев. от норв. Стела Джелепова . - [София] : Фют, 2019 . - 207 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-199-404-5 

  

Сист. No: 97213

- 247 -

Д/839.6-93-31/И 78ЦБ 115322

Йовреос, Хокон

   Ерлен Черен : [Роман за деца] / Хокон Йовреос ; Ил. Йойвин Туршетер ; Прев. от норв. Стела Джелепова . - [София] : Фют, 2019 . - 215 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-199-403-8 

  

Сист. No: 97216

- 248 -

Д/839.6-93-31/И 78ЦБ 115334

Йовреос, Хокон

   Яв Кафяв : [Роман за деца] / Хокон Йовреос ; Ил. Йойвин Туршетер ; Прев. от норв. Стела Джелепова . - [София] : Фют, 2019 . - 135 с. : с цв. ил. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-199-402-1 

  

Сист. No: 97233

- 249 -

Д/886.7-93-34/И 85ЦБ II 7374

Йотова, Христина Ценкова

   Приказки : [По Ридиард Киплинг] /  Ил. Марина Пузиренко ; Прев. от рус. и адапт. Христина Йотова . - София : СофтПрес, 2019 ([Добрич] : ФолиАрт) . - 64 с. : с цв. ил. ; 28 см

   

   ISBN 978-619-151-477-9 

  

Сист. No: 97229

- 250 -

Д/850-93-34/М 34ЦБ II 7351

Мартинело, Джесика

   Дори чудовищата си мият зъбките : [Приказка] / Джесика Мартинело ; [Ил.] Грегъри Мабир ; Прев. от англ. Анета Пантелеева . - [София] : Прозорец, 2019 . - [24] с. : с цв. ил. ; 28 см . -  ([Поредица] Прозорче)

   

   ISBN 978-619-243-005-4 

  

Сист. No: 96980

- 251 -

Д/839.7-93-34/Н 91ЦБ II 7371

Нордквист, Свен

   Да готвим с Финдъс и Петсън по оригиналните рецепти на Кристин Самуелсон / Свен Нордквист ; [С ил. от авт.]  . - [София] : Фют, 2019 . - 48 с. : с цв. ил. ; 28 см . -  ([Поредица Петсън и котарачето Финдъс])

   Кор. опис.

   ISBN [978-619-199-425-0] 

  

Сист. No: 97220

- 252 -

Д/850-93-32/П 32ЦБ 115137

Педуци, Елена

   Мистерии от Замъка на страха: Пепелният остров / Елена Педуци ; Ил. Едуин Ремрев ; Прев. [от итал.] Евдокия Златарова . - [София] : Фют, 2019 . - 79 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Мистерии от Замъка на страха)

   Кор. загл.: Мистерии от Замъка на страха: Тайната на Пепелния остров. - Съдържа и Коя е Е. Педуци?.

   ISBN 978-619-199-390-1 

  

Сист. No: 96998

- 253 -

Д/886.7-93-1/Р 34ЦБ II 7353

Ран Босилек

   Сестрите на Макс и Мориц / Ран Босилек ; Ил. Илия Бешков . - София : Захарий Стоянов, 2019 ([София] : Мигпринт) . - 40 с. : с ил. ; 28 см

   Ран Босилек - псевд. на Генчо Станчев Негенцов ; Пълната форма на името на ил. е Илия Бешков Дунов.

   ISBN 978-954-09-1325-4 

  

Сист. No: 96995

- 254 -

Д/840-93-32/С 33ЦБ І 12191

Сент Екзюпери, Антоан дьо

   Малкият принц / Антоан дьо Сент-Екзюпери ; С акварели на авт.  ; Прев. [от фр. ез.] Константин Константинов . - София : Колибри, 2019 ([София] : Дедракс) . - 120 с. : с ил. ; 17 см

   

   ISBN 978-619-02-0430-5 (Colibri)

  

Сист. No: 97224

Детска отраслова литература

- 255 -

Д/087.5:39(497.2)/П 44ЦБ 115348

Петкова, Виктория Пламенова

   Българознайко и Българознайка / Виктория Петкова ; Ил. Неда Малчева . - [София] : [ИФО Дизайн], [2017] . - [36] с. : с цв. ил. ; 21х21 см

   На предната кор. означен бр. 2.

   ISBN 978-954-2944-13-3 

  

Сист. No: 97250

- 256 -

Д/087.5:551.5/Д 34ЦБ 115254

Дейнс, Кейти

   От къде идва дъждът? / Кейти Дейнс ; Ил. Кристин Пим . - [София] : Фют, 2018 (Китай) . - [10] с. : с цв. ил. и повдигащи се капачета ; 22х20 см . -  (Пъpви въпpocи и oтгoвopи : Пoглeдни пoд капачето!)

   Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

   ISBN 978-619-199-374-1 

  

Сист. No: 97134

- 257 -

Д/087.5:681.3.06/Д 92ЦБ II 7372

Дултремон, Джеймс и др.

   Първа книга за компютърното програмиране : Ч. 1 - /  [По] идея [на] Джеймс Дултремон, Луси Дела Кроа, Селин Кола ; Ил. Хейдлин Спрингюъл ; Оформление Лука Тюнис ; Прев. Антон Татаров . - София : Фют, 2018 - (Малайзия) . - 30 см

   Кор. опис.

   Ч. 1 . - 2018 . - 32 с. : с цв. ил.

   

   ISBN 978-619-199-370-3  (ч. 1)

  

Сист. No: 97225

- 258 -

Д/087.5:681.3.06/Д 92ЦБ II 7373

Дултремон, Джеймс и др.

   Първа книга за компютърното програмиране : Ч. 1 - /  [По] идея [на] Джеймс Дултремон, Луси Дела Кроа, Селин Кола ; Ил. Хейдлин Спрингюъл ; Оформление Лука Тюнис ; Прев. Антон Татаров . - София : Фют, 2018 - (Майлазия) . - 30 см

   Кор. опис.

   Ч. 2 . - 2018 . - 32 с. : с цв. ил.

   

   ISBN 978-619-199-371-0  (ч. 2)

  

Сист. No: 97228

- 259 -

Д/087.5:355/К 49ЦБ II 7370

Кез, Барнабаш

   Воините : Ил. енциклопедия /  Текст Барнабаш Кез ; Ил. Кароли Бера ... [и др.] ; Прев. [от унг.] и ред. Екатерина Митренцева . - [София] : Фют, 2019 . - 72 с. : с цв. ил. ; 28 см

   Авт., ил., прев. отбелязани на гърба на загл. с. ; На кор. не е отбелязано името на авт. ; Други ил.: И. Бедзула, Р. Фаркас, П. Ковач, Т. Март, Д. Надибакау, К. Равадиц, Т. Сендреи, Б. Енджу. - Съдържа и Речник и азб. показалец.

   ISBN 978-619-199-417-5 

  

Сист. No: 97121

- 260 -

Д/087.5:592/599/К 96ЦБ II 7354

Кънчева, Невяна

   Животните : Над 100 факта за България / Невяна Кънчева . - [София] : Колхида, 2019 . - 24 с. : с цв. ил. ; 29 см . -  (Поредица Мини енциклопедия)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-672-253-9 

  

Сист. No: 96999

- 261 -

Д/087.5:949.72/К 96ЦБ II 7355

Кънчева, Невяна и др.

   Историята : Над 100 факта за България / Невяна Кънчева, Ясен Ценов ; Худож. Силвия Калоянова . - [София] : Колхида, 2019 . - 28 с. : с цв. ил. ; 29 см . -  (Поредица Мини енциклопедия)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-672-252-2 

  

Сист. No: 97000

География

История

- 262 -

Ч/902(497.2)(063)/М 45ЦБ 115216

Трети международен конгрес по българистика, 23 - 26 май 2013 г.

   Трети международен конгрес по българистика, 23 - 26 май 2013 г. : Секция "История и археология", подсекция "Археология и стара история" /  Състав. Тодор Попнеделев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 264 с. : с ил., табл. ; 24 см . -  ([Конгрес по] Българистика ; Кн. 19)

   Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Съдържа статии от: К. Рабаджиев, Т. Стоянов, Е. Чиглинцев, Х. Прешленов, В. Юрочкин, В. Майко, Р. Колева, И. Газимзянов, Н. Рахматуллин, Г. Рахматуллина, И. Измайлов, А. Губайдуллин, А. Мошев, Д. Ботева, Г. Атанасов, К. Михайлов, С. Валиулина. - Изд. на Унив. комплекс по хуманитаристика Алма Матер, Соф. унив. Св. Климент Охридски, Междунар. асоц. по българистика. - Текст и на рус., англ. ез. - Бел. и библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-07-3838-3 

  

Сист. No: 97094

- 263 -

Ч/949.72.033/.04(063)/М 45ЦБ 115218

Трети международен конгрес по българистика, 23 - 26 май 2013 г.

   Трети международен конгрес по българистика, 23 - 26 май 2013 г. : Секция "История и археология", подсекция "Българските земи и българите XV - XIX в." /  Състав. Тодор Попнеделев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 376 с. : с ил., портр., табл. ; 24 см . -  ([Конгрес по] Българистика ; Кн. 21)

   Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Съдържа статии от: П. Данова, К. Минчева, А. Леотьева, Н. Манолова, Д. Караджова, Е. Наксиду, Н. Червенков, Антоанета Кирилова, Д. Стаматопулос, Е. Хаджиниколова, Р. Спасов, Д. Христов, В. Бонева, В. Мучинов, М. Левкова-Мучинова, Л. Соленкова, Т. Готовска-Хенце, Д. Фашча, П. Божинов, К. Павлиашвили, Д. Буачидзе, А. Середа. - Изд. на Унив. комплекс по хуманитаристика Алма Матер, Соф. унив. Св. Климент Охридски, Междунар. асоц. по българистика. - Текст и на рус., англ. ез. - Бел. и библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-07-3840-6 

  

Сист. No: 97097

- 264 -

Ч/949.72.04(075.8)/Р 12ЦБ 115269

Радев, Тодор Йорданов

   Политически аспекти на Българското възраждане / Тодор Радев . - Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2015 . - 131 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 129 - 130.

   ISBN 978-619-202-057-6 

  

Сист. No: 97150

- 265 -

Ч/942/Ч 99ЦБ 115240

Чърчил, Уинстън Спенсър

   История на англоезичните народи : [В 4 т.] / Уинстън Чърчил . - [София] : Пергамент прес, 2015 - 2019 . - 21 см

   

   Т. IV. Великите демокрации /  Прев. [от англ.]  Велислава Михайлова, Владимир Зарков ; С предг. от авт.   . - 2019 . - 382 с. : с портр., к.

   С бел. под линия.

   ISBN 978-954-641-113-6  (т. 4)

  

Сист. No: 97119

- 266 -

Ч/930.9/Х 26ЦБ 115234

Харари, Ювал Ноа

   [Сапиенс] Sapiens : Кратка история на човечеството / Ювал Ноа Харари ; Прев. от англ. Ина Димитрова . - София : Изток-Запад, 2016 . - 384 с. : с ил. ; 25 см

   Азб. показалец.

   ISBN 978-619-152-950-6 

  

Сист. No: 97111

- 267 -

Ч/949.72.043/В 15ЦБ 115256

Вазов, Георги Минчов

   Участието на българите в Освободителната война : [Монография] / Георги Вазов ; Състав., ред. и предисл. Цветанка Неделчева . - София : Звезди, 2017 ([София] : [Симолини]) . - 272 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

   Съдържа и Кратка автобиогр. на Г. Вазов, генерал от запаса ; Превратът през 1886 г. / Г. Вазов ; Няколко думи за брат ни Георги / Б. Вазов ; Георги Вазов (1860 - 1934 / В. Вазова ; Имаме си нещо вазовско по наследство : Интервю с госпожа В. Вазова, дъщеря на ген. Г. Вазов и племенница на нар. поет / Интервюто взе Ц. Неделчева. - Именен и геогр. показалец ; Бел. и библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-8697-77-4 

  

Сист. No: 97136

- 268 -

Ч/92(497.2)/Ц 29ЦБ І 12178

Цветове от аурата на България  : Будителство и творчество : Фотокнига /  Състав. и гл. ред. Ралица Благовестова ; Фотогр. Алеко Христов ... [и др.] . - София : 7 лъча, 2017 ([Костинброд] : [Мултипринт]) . - 208 с. : с цв. ил., портр. ; 16х24 см

   Кор. загл.: Цвеtове от аурата на България ; Името на състав. отбелязано на с. 4 ; Имената на ил. отбелязани на гърба на загл. с. ; Други ил.: А. Вали, А. Георгиев, Е. Динев, Е. Кръстева, И. Иванов, Л. Андреев, Н. Николов, Р. Благовестова. - Изд. на Фонд. Free Vision. - Съдържа интервюта с: А. Христов, Т. Теодосиев, К. Захариев, Н. Янчева, Д. Ненова, Е. Кръстева, М. Албер-Ванел, М. Дойчинова - irini, В. Толев и материали от: Р. Благовестова, Н. Янчева, Д. Ненова, М. Албер-Ванел, М. Дойчинова - irini, В. Толев.

   ISBN 978-619-90920-2-6 

  

Сист. No: 97146

- 269 -

П/908(497.23)/Г 63ЦБ 115082

Голямо Конаре, Найден Герово, Правище 1944 - 1989 г.  : Сб. от спомени на живи свидетели и архивни док. /  Състав. и ред. Надежда Любенова ; Предг. Петко Огойски . - 2. доп. изд. . - Пловдив : Макрос, 2018 . - 360 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

   Пълното име на Н. Любенова - Надежда Любенова Петрова ; Петко Огойски - псевд. на Петко Георгиев Михайлов. - Съдържа и Голямото зло в Голямо Конаре. Кървав летопис / П. Огойски ; Нивата / И. Вазов.

   ISBN 978-954-561-461-3 

  

Сист. No: 96923

- 270 -

Ч/908(497.21-21)/Д 58ЦБ 115345

Димитрова, Мариана Любенова

   За почест I. Бойната слава на Русе в Сръбско-българската война 1885 г. и Балканските войни 1912 - 1913 г. : Фотодокументален албум / Мариана Димитрова . - Русе [т.е. София] : Импресарско-изд. къща РОД, 2018 (Русе : Русе прес) . - 1 албум (151 с.) : с ил., портр., факс. ; 21х30 см

   Изд. на Регионален ист. музей - Русе. - Библиогр. с. 151.

   ISBN 978-954-476-079-3 

  

Сист. No: 97244

- 271 -

Ч/949.72.043/П 33ЦБ II 7360

Пейков, Тошо Костадинов

   Епопея за български опълченци / Тошо Пейков ; С фотогр. от авт.  . - София : Янус, 2018 (София : Лито Балкан) . - 236 с. : с ил., портр. ; 33 см

   Съдържа и Рез. на бълг. и рус. ез. - Библиогр. с. 236.

   ISBN 978-619-7008-074 

  

Сист. No: 97020

- 272 -

Ч/929.52(497.21-21)/С 26ЦБ II 7375

Свищовски родови хроники  /  Състав. Мария Ценова-Тошева ; Въвед. Лъчезар Тошев . - 2. прераб. и доп. изд. . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2018 . - 322 с. : с ил., портр., сх. (някои цв.) ; 28 см

   Възприетата форма на името на състав. Мария Ценова-Тошева е Мария Асенова Тошева. - Библиогр. с. 318 - 320.

   ISBN 978-954-23-1664-0 

  

Сист. No: 97246

- 273 -

П/949.72.02/.03/Н 74ЦБ 115118

Николов-Зиков, Петър Николаев

   Българската монархия : [Монография] : [Т.] 1 - / Петър Николов-Зиков . - София : A&T Publishers, 2019 - . - 20 см

   

   [Т.] 1. Чедата на хуните 632 - 765 /  С въвед. [от авт.]   . - 2019 -  ([Костинброд] : Мултипринт) . - 328 с. : с к., [16] л. : ил., портр.

   Библиогр. с. 282 - 303 и под линия ; Геогр., именен показалец.

   ISBN 978-619-7430-25-7  ([т.] 1) (АйТи Пъблишерс)

  

Сист. No: 96975

Краезнание

- 274 -

Кр/886.7-1/М 57ЦБ 115115

Милев, Велчо

   Реквием : Стихове / Велчо Милев . - Ст. Загора : Дъга плюс, 2013 . - 112 с. ; 21 см

   Съдържа и Автореквием.

   ISBN 978-954-9387-73-5 

  

Сист. No: 96972

- 275 -

Кр/339(497.2)(092)/Х 78ЦБ 115106

Жечкова, Таня Николова

   Христо Христов : Производител и търговец на розово масло 1847 - 1903 г. : Биогр. разказ / [Събра и разказа Т. Жечкова] . - София : Орбис-М, 2014 ([София] : [Булгед]) . - 72 с. : с ил. (някои цв.) ; 21 см

   Името на авт. отбелязано на с. 70.

   ISBN 978-619-90183-3-0 

  

Сист. No: 96961

- 276 -

Кр/886.7-32/М 57, П/886.7-32/М 57ЦБ 115114

Милев, Велчо

   През окото на залеза : Разкази, политическа проза / Велчо Милев . - Ст. Загора : Дъга плюс, 2014 . - 112 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9387-91-9 

  

Сист. No: 96971

- 277 -

Кр/886.7-192/К 14, П/886.7-192/К 14ЦБ 115112

Кайкиева, Гайка Желязкова

   Автентични фолклорни песни : Сборник / Гайка Желязкова Кайкиева . - Ст. Загора : Дъга плюс, 2015 . - 328 с. ; 21 см

   Съдържа и За историята на събраните автентични фолклорни песни / В. Милева ; Списък на хората, от които са записани песните през периода 1963 - 1974 г.

   ISBN 978-619-7251-02-9 

  

Сист. No: 96969

- 278 -

Кр/886.7(092)/Г 77ЦБ 115105

Гранитски, Иван

   Знаци на прехода : [Интервюта, статии, портрети] / Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2016 ([Костинброд] : Мултипринт) . - 320 с. : с ил., портр. ; 23 см

   Иван Гранитски - псевд. на Иван Йорданов Димитров.

   ISBN 978-954-09-1075-8 

  

Сист. No: 96960

- 279 -

Ч/949.72.043/В 15ЦБ 115256

Вазов, Георги Минчов

   Участието на българите в Освободителната война : [Монография] / Георги Вазов ; Състав., ред. и предисл. Цветанка Неделчева . - София : Звезди, 2017 ([София] : [Симолини]) . - 272 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

   Съдържа и Кратка автобиогр. на Г. Вазов, генерал от запаса ; Превратът през 1886 г. / Г. Вазов ; Няколко думи за брат ни Георги / Б. Вазов ; Георги Вазов (1860 - 1934 / В. Вазова ; Имаме си нещо вазовско по наследство : Интервю с госпожа В. Вазова, дъщеря на ген. Г. Вазов и племенница на нар. поет / Интервюто взе Ц. Неделчева. - Именен и геогр. показалец ; Бел. и библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-8697-77-4 

  

Сист. No: 97136


 Индекс по АВТОРИ

Адамс, Тейлър 188 
Азманова-Рударска, Елена Цв. 126 
Албер-Ванел, Мишел 268 
Албул, Олга 121 
Албърт, Мелиса 179 
Александров, Александър 12 
Александров, Александър Х. 77 
Александрова, Ангелина 69 
Алексиев, Александър 77 124 
Алексиев, Александър Богданов 124 
Алексиева, Анна 126 
Алексова, Красимира 118 119 120 121 122 
Аликас, Светлана 35 
Алипиев, Екатерина 74 
Алисън & Антъни Бейли 91 
Алмалех, Мони 119 
Алтимирска, Рия 126 
Алтънков, Никола 60 
Алтънков, Никола Георгиев 60 
Ангелова, Пенка 128 
Ангелова, Пенка Емилова 128 
Ангелова, София 126 
Андерсън, Карън 143 
Андерсън, Пол 143 
Андреев, Любомир Христов 268 
Анонимен 187 
Антов, Пламен 126 
Антонов, Георги 77 
Антонов, Павел 158 
Антонов, Павел Спасов 158 
Антонова, Веселина 128 
Антонова, Веселина Йорданова 128 
Антонова, Диана 55 
Антонова, Диана Антонова 55 
Антонова, Лиляна 77 
Антонова-Василева, Лучия 120 
Арабов, Пламен 107 
Арбуш, Фодил 77 
Аретов, Николай 126 
Арнаудова, Олга 118 
Аройо, Стивън 22 25 
Арошидзе, Марине 127 
Артър, Робърт 143 
Асгодом, Сабине 32 
Асенова, Ася 121 
Аскуит, Ричард 113 
Атанасов, Георги 262 
Атанасова, Венера 213 
Атанасова, Венера Иванова 213 
Атанасова, Даниела 117 
Атанасова, Снежина Гъбова 48 
Баева, Искра 117 
Баева, Надя 193 
Баева, Надя Димитрова 193 
Балова, Татяна 33 
Балова, Татяна Кузманова 33 
Балтова, Стела 46 
Балтова, Стела Иванова 46 
Балчева, Антоанета 127 
Бамбарен, Серджо 189 
Бамбарен, Серхио 189 
Банова, Савелина 118 
Батов, Иван 77 
Бачев, Вихрен 114 
Бачев, Вихрен Стойчев 114 
Беджър, Франк 43 
Бедзула, Ищван 259 
Безуханова, Саша 74 
Бейли, Алисън 91 
Бейли, Антъни 91 
Бенев, Дилян 137 
Бера, Кароли 259 
Бери, Стив 190 
Бешков, Илия 253 
Бийлер, Хенри Г. 90 
Бийти, Мелъди 19 
Билер, Хенри 90 
Биърс, Амброуз 178 
Благова, Дора 2 3 4 5 6 7 8 9 
Благова, Дора Ангелова 2 3 4 5 6 7 8 9 
Благовестова, Ралица 268 
Благоев, Г. Й. 77 
Благоева, Диана 116 122 
Благоева, Диана Георгиева 116 
Блайтън, Инид 237 
Блонд, Робърт 12 
Блъскова, Г. 77 
Бобев, Ромил Борисов 77 
Богданов, Б. 77 
Богданов, Богдан Ангелов 77 
Богданова, Галина Тодорова 51 
Богданова, Златина 50 
Богданова, Иванка 77 
Божилов, Венцислав 172 173 174 175 177 212 
Божилов, Венцислав Божидаров 172 173 174 175 177 
Божинов, Пламен 263 
Божинов, Христо Петков 77 
Бонева, Вера 263 
Боришев, Веселин 110 
Ботев, Никола 77 
Ботева, Диляна 262 
Бралиър, Макс 238 
Брейдън, Грег 76 
Брентън, Пол 191 
Брет, Майкъл 143 
Бритън, Уилям 143 
Брощилов, Костадин 77 
Брощилова, Мария 77 
Брунер, М. 77 
Бруър, Джил 143 
Буачидзе, Дареджан 263 
Бузов, Виктор 77 
Буров, Стоян 117 121 
Бутенко, Виктория 93 
Бучков, Петър 56 
Бучков, Петър Николаев 56 
Бък, Пърл С. 192 
Бък, Пърл Сидънстрайкър 192 
Бъридж, А. М. 143 
Бьорлинд, Ролф 167 
Бьорлинд, Шила 167 
Вазов, Борис Минчов 267 279 
Вазов, Георги 267 279 
Вазов, Георги Минчов 267 279 
Вазов, Иван Минчов 269 
Вазова, Вера 267 279 
Валева, Елена 117 
Вали, Александра 268 
Валиулина, Светлана 262 
Ванини, Фредерик 102 
Вапцарова, Габриела 117 
Варсано, Симон 110 
Вартанян, Егнара Г. 117 
Василев, Дилян Василев 137 
Василев, Здравко 77 
Василев, Николай 14 
Василев, Николай Куртев 14 
Василев, Светлозар 108 
Василева, Бистра Константинова 51 
Василева, Иглика 143 
Василева, Иглика Илиева 143 
Василева, Искра 77 
Василева, Лиляна 120 
Василия, Весела 136 
Ватова, Пенка 126 
Велева, Бисерка 119 
Велева, Мария 117 
Велизарова, Емилия 77 
Величкова, Златка 102 
Величкова, Цветана 117 
Велков, Димитър 77 
Велкова, Йорданка 118 
Велчев, Камен 188 
Велчев, Камен Петков 188 
Венелинова, Наталия 55 
Венкова, Стефка 50 
Вердън, Джон 160 
Веселинов, Искрен 60 
Веселинов, Искрен Василев 60 
Виденова, Елка 168 
Виденова, Елка Йорданова 168 
Виденова, Фани 74 
Видинова, Владислава 239 
Виронова, Таня 73 
Виронова, Таня Атанасова 73 
Витанова, Марияна 120 
Владимиров, Мартин 81 
Влахова-Руйкова, Радка 118 
Волебен, Петер 103 
Врина-Николов, Мари 126 
Вълчев, Владимир 77 
Вълчев, Владимир В. 77 
Вълчев, Георги 50 
Вълчинова-Чендова, Елисавета Борисова 107 
Вътов, Върбан 117 
Газимзянов, Илгизар 262 
Галбрейт, Робърт 193 
Галев, Емил 77 
Галев, Тодор 81 
Гамза, Владимир 117 
Ганчева, Надежда 81 
Ганчов, Екатерина 120 
Гаравалова, Илияна 118 
Гаргова, Мария Георгиева 2 3 4 5 6 7 8 9 
Гатева, Рая 77 
Генов, К. 77 
Генов, Константин 77 
Генов, Ненко 240 
Генов, Ненко Стойков 240 
Генова, Весела Йотова 136 
Генчева, Светла 77 
Генчева, Светла Славева 77 
Генчева, Цветана 109 112 
Генчева, Цветана Тодорова 109 112 
Георгиев, Антонио 268 
Георгиев, Асен 197 
Георгиев, Асен Георгиев 197 
Георгиев, Георги 77 
Георгиева, Йорданка 77 
Георгиева, Светлана 120 
Георгиева, Теодора 1 81 
Георгиева, Юлиана 100 
Герганов, Енчо 62 
Гешакова, Юлия 66 
Гешакова, Юлия Божидарова 66 
Гешева-Костадинова, Елина Величкова 30 
Гигова, Росица 10 
Гигова, Росица Георгиева 10 
Гиздов, Любомир 207 219 
Гиздов, Любомир Емилов 207 219 
Гилбърт, Майкъл 143 
Гилдинър, Катрин 148 
Гилфърд, С. Б. 143 
Гин, Едуин 176 
Главева, Десислава 162 
Гливинска, Вера 119 
Глушков, Сотир 77 
Горанова, Лидия 11 
Готовска-Хенце, Теодоричка 263 
Гранитски, Иван 129 278 
Грейди, Джеймс 172 
Грейди, Джеймс Томас 172 
Григоров, Димитър 77 
Грийн, Дон М. 73 
Грийн, Лиз 23 29 
Грозданова-Радева, Галя 107 
Грозданова-Радева, Галя Степановна 107 
Грозев, Огнян 77 
Грозева, Мария 77 
Губайдуллин, Айрат 262 
Гунел, Лоран 194 
Гутовска-Адамчик, Малгожата 241 
Гъбова, Снежина 48 
Давидова, Теодора 150 
Давидова, Теодора Иванова 150 
Дамянов, Боян 190 
Дамянов, Боян Стефанов 190 
Данаилов, Георги 242 
Данаилов, Георги Христов 242 
Данова, Пенка 263 
Даракчиева, Боряна 202 238 
Даракчиева, Боряна Неделчева 202 238 
Де Мил, Уилям 178 
Дейнс, Кейти 256 
Дел'Агата, Джузепе 117 
Дела Кроа, Луси 257 258 
Делае, Жилбер 236 243 244 
Делаи, Жилбер 236 243 244 
Делева, Екатерина 217 
Делева, Екатерина Христева 217 
Делински, Барбара 146 
Демартини, Джон 30 
Демартини, Джон Ф. 30 
Демил, Нелсън 173 
Деминг, Ричард 143 
Денева - Слав, Ирина 187 
Денолюбова, Теа 110 
Денчев, Стоян 14 15 
Денчев, Стоян Георгиев 14 15 
Дечева, Гергана 209 
Дечева, Гергана Петрова 209 
Джаксън, Шърли 178 
Джевиецка, Евелина 126 
Джеймс, Грег 245 
Джелепова, Стела 222 246 247 248 
Джелепова, Стела Алексеева 222 246 247 248 
Дженкинс, Стивън 102 
Джилянов, Георги 104 
Джилянов, Георги Атанасов 104 
Джио, Сара 195 
Джокова, Марийка 77 
Джоши, Рашми 117 
Диало, Т. Д. 77 
Дивър, Джефри 174 
Дивър, Джефри Уилдс 174 
Диез, Бланка 30 
Дикова, Лили 146 
Дикова, Лиляна Асенова 146 
Димитров, Валентин 43 
Димитров, Димитър 57 
Димитров, Димитър М. 92 
Димитров, Димитър Тодоров 57 
Димитров, Емил 126 
Димитров, Иван Йорданов 129 278 
Димитров, Йордан 16 
Димитрова, Божана 62 
Димитрова, Елка 127 
Димитрова, Илияна 121 
Димитрова, Ина 266 
Димитрова, Ина Димитрова 266 
Димитрова, Ирина 11 152 
Димитрова, Ирина Димитрова 11 
Димитрова, Маргарита 118 
Димитрова, Мариана 270 
Димитрова, Мариана Любенова 270 
Димитрова, Нина 62 
Димитрова, Яна 74 
Динев, Динко 77 
Динев, Евгени Стефанов 268 
Дичев, Христо 75 
Дичев, Христо Иванов 75 
Добрев, Венелин 74 
Добрева, Цвета 165 
Добрева, Цвета Бочева 165 
Дойл, Артър Конан 196 
Дойнов, Пламен 126 
Дойчинова - irini, Мира 268 
Дойчинова, Мира 268 
Докторова, Таня 191 
Донахю, Джон 197 
Драбкин, Артьом 67 
Драбкин, Артьом Владимирович 67 
Драгозова, Пандора 77 
Дражева, Лили 77 
Дроснева, Елка 117 
Дудеков-Кършев, Васил 78 
Дудеков-Кършев, Васил Ал. 78 
Дултремон, Джеймс 257 258 
Дунов, Илия Бешков 253 
Дъскарев, Огнян 205 
Дъскарев, Огнян Любомиров 205 
Дювал, Клое 198 
Евстатиев, Валентин 24 
Евстатиев, Валентин Атанасов 24 
Екстенс, Гавин 199 
Елис, Джон Спенсър 149 
Елис, Дик 143 
Емерсън, Маркъс 200 
Енджу, Бела 259 
Ердман, Щефан 16 
Ерсин, Сайгън 201 
Естер и Джери Хикс 34 
Ефремов, Роман 77 
Ефтимов, Тихомир 94 
Ефтимов, Тихомир Николов 94 
Жеймо, Божена 127 
Жейнов, Иво 128 
Жейнов, Иво Георгиев 128 
Желева, Елена 77 
Желева, Елена Иванова 77 
Желева, Силвия 176 
Желева, Силвия Вангелова 176 
Желязкова, Димитрия 121 
Жечкова, Таня Николова 49 275 
Живков, Светослав 118 119 120 121 122 
Запата, Мариана 202 
Зарков, Владимир 265 
Захариев, Иван 163 
Захариев, Кристиян 268 
Захариева, Елена 163 
Зелазни, Роджър Джоузеф 178 
Златанова, Румяна 117 
Златарова, Евдокия 252 
Златарова, Евдокия Светозарова 252 
Златарски, Иван 144 
Златарски, Иван Василев 144 
Змийчарова, Мария 186 
Змийчарова, Мария Петрова 186 
Иванов, Братислав 39 
Иванов, Братислав Йончев 39 
Иванов, Димитриян 74 
Иванов, Ивайло Илиев 268 
Иванов, Иван 126 
Иванов, Иван Николов 58 
Иванов, Калоян 2 3 4 5 6 7 8 9 
Иванов, Радослав 74 
Иванова, Верка 118 
Иванова, Димана 123 
Иванова, Димана Стефанова 123 
Иванова, Мария 88 
Иванова, Огняна 196 
Иванова, Огняна Начева 196 
Иванчев, Веселин 152 
Иванчев, Ивайло 12 
Иванчев, Стефан Пламенов 124 
Иванчева-Бояджиева, Валентина 239 
Иванчева-Бояджиева, Валентина Гергинова 239 
Игнатовски, Владимир 111 
Игнатовски, Владимир Спасов 111 
Измайлов, Искандер 262 
Илиев, Божидар 162 
Илиев, Славчо 77 
Илиева, Ангелина 50 
Илиева, Дарина 117 
Илиева, Росица 77 
Искандер, Фазил 203 
Исса, Катя 119 
Истаткова, Ани 50 
Истаткова-Иванова, Ани 50 126 127 
Иш-Кишор, Суламит 178 
Йовков, Иван 77 
Йовреос, Хокон 246 247 248 
Йонов, Николай 77 
Йорданов, Александър 127 
Йорданов, Валентин 74 
Йорданов, Радослав 81 
Йорданов, Симеон 43 
Йорданова, Антония 74 
Йорданова, Бонка 43 
Йотов, Станимир 178 
Йотова, Христина 249 
Йотова, Христина Ценкова 249 
Йънг, Деймън 112 
Йънгс, Крисчън 74 
Кабара, Джон Джей 88 
Каваклова, Крася 50 
Кавалова, Ирина 239 
Кайкиева, Гайка Желязкова 134 277 
Кайтазов, Георги 16 
Кал, Теде 120 
Калиганов, Игор 117 
Калоянова, Силвия 261 
Калоянова, Силвия Добринова 261 
Калудова-Станилова, Светла Георгиева 107 
Кар, Крис 101 
Карагьозов, Панайот 119 
Караджов, Светослав 110 
Караджова, Даринка 263 
Караиванов, Димитър 74 
Карастойчев, Веселин Георгиев 124 
Карастойчева, Емилия 167 
Карастойчева, Емилия Станимирова 167 
Карачанова, Стоянка 195 
Карачанова, Стоянка Христова 195 
Карлсон, Юнас 165 
Карпинска, Ханна 119 
Карцева, Зоя 126 
Кацарова, Ива 17 26 
Кацарова, Ива Христова 17 26 
Кацарска, Красимира 126 
Кез, Барнабаш 259 
Кендже, Севджан 201 
Кенеди, Хелена 69 
Кийосаки, Робърт 44 
Кийосаки, Робърт Т. 44 
Кинг, Стивън 204 
Киплинг, Ръдиард Джоузеф 249 
Кирилова, Антоанета 263 
Кирова, Людмила 122 
Кирова, Милена Пенева 55 
Китанова, Мария 122 
Китин, Петър 77 
Кичуков, Емил 77 
Клеър, Касандра 171 
Клинг, Тами 149 
Кнел, Марк 81 
Ковач, Петер 259 
Ковачев, Атанас 77 
Ковачева, Диана 61 
Ковачева, Диана Петрова 61 
Ковачева, Елена 96 
Ковачева, Елена Тодорова 96 
Ковачева, Мира 118 
Кожухарова, Габриела 211 
Койчева, Елена 74 
Кола, Селин 257 258 
Колби, Робърт 143 
Колев, Николай 77 
Колева, Марина 106 
Колева, Марина Николова 106 
Колева, Румяна 262 
Колева, Светла 65 
Колевска, Наташа Василева 166 
Колевска-Куртева, Наташа 166 
Колесник, Валентин 120 
Колинс, Макс Алан 177 
Колинс, Макс Алън 177 
Колковска, Сия 116 122 
Колковска, Сия Борисова 116 
Комарницки, Христо 137 
Комарницки, Христо Иванов 137 
Комогорова, Светлана 154 
Комогорова, Светлана Николаева 154 
Комогорова-Комата, Светлана 245 
Комогорова-Комата, Светлана Николаева 245 
Константинов, Константин 254 
Константинов, Константин Илиев 254 
Константинов, Никола 98 
Константинов, Никола Георгиев 98 
Конъли, Джон 175 
Костадинов, Костадин 77 
Костов, Иван 68 
Костов, Иван Йорданов 68 
Костов, Коста Д. 77 
Костова, Надежда 116 122 
Костова-Върлакова, Велимира 185 
Костова-Върлакова, Велимира Костадинова 185 
Котева, Маргарита 120 
Кочев, Иван 120 
Кошкова, Мария 119 
Крейг, Джонатан 143 
Кристи, Агата 150 151 152 153 155 157 158 161 162 163 180 205 
Кристи, Агата Мери Клариса 150 151 152 153 155 157 158 161 162 163 180 205 
Крумова-Цветкова, Лилия 122 
Кръпова, Илияна 118 
Кръстева, Елена 268 
Кръстева, Жени 148 
Кръстева, Росица 13 
Кръстева, Росица Добрева 13 
Кудрявцева, Юлия 119 
Куманова, Александра 14 15 
Куманова, Александра Венкова 14 15 
Кунев, Свилен Николаев 55 
Кутов, Ивайло 50 
Кутси, Дж. М. 156 
Кутси, Джон Максуел 156 
Кутявин, Владимир 117 
Куцарова, Теодора Петрова 124 
Кънев, Пейчо 178 
Кънев, Христо 155 
Кънев, Христо Петров 150 155 
Кънингам, Дона 20 
Кънчева, Невяна 260 261 
Кючуков, Дино 77 
Кючуков, Христо 62 
Кючуков, Христо Славов 62 
Лавренов, Валерий 127 
Лазарова, Ерика 117 
Лайл, Д. П. 206 
Лайл, Дъглас Палмър 206 
Леви, Шон 109 
Левкова-Мучинова, Мария 263 
Левкович, Людмила 50 
Лекберг, Камила 207 
Леонтиева, Анна 263 
Лермонтов, Михаил Юриевич 178 
Ливайн, Пол 159 
Лилова, Милена Цветкова 106 
Липчева-Пранджева, Любка 127 
Лонг, Джордж 176 
Лорънс, Елена 210 
Лункова, Наталия 50 
Лъвкин, Джонатан 80 
Любенова, Надежда 269 
Люц, Джон 143 
Ляпова, Русанка 170 
Ляпова, Русанка Костова 170 
Маас, Сара Дж. 181 
Маас, Сара Джанет 181 
Мабир, Грегъри 250 
Майко, Вадим 262 
Майър, Стефани 168 
Макелрой, Кен 44 
Максимова, Мариана Пенева 14 
Малчева, Неда 255 
Малчева, Неда Валентинова 255 
Манджуля, Мариана 120 
Манев, Димитър Иванов 45 
Манолов, Валери 239 
Манолова, Надя 263 
Мануилов, Александър 2 3 4 5 6 7 8 9 
Манушева, Ирина 93 
Манушева, Ирина Борисова 93 
Марбург, Александър 74 
Маргарит, Ксения 74 
Маринов, Владислав 117 
Маринова, Деница 81 
Маринова, Мария Тинкова 124 
Маринова, Светла 77 
Марк Аврелий 176 
Марк Аврелий, Антонин, император Римски 176 
Марков, Васил 105 
Маркова, Галина 77 
Марлие, Марсел 236 243 244 
Март, Тамас 259 
Мартин, Джордж Р. Р. 208 
Мартин, Джордж Реймънд Ричард 208 
Мартинело, Джесика 250 
Марч, Мегън 209 
Мастагаркова, Звездомира 79 
Мастагаркова, Звездомира Танева 79 
Матев, Иван 92 
Матев, Иван Борисов 92 
Матева, Красимира 44 
Матева, Красимира Иванова 44 
Матиас, Сара 210 
Матисън, Ричард 178 
Мейсън, Памела 102 
Мелхизедек, Друнвало 27 
Мензин, Уилям 93 
Мередит, Шийна 102 
Мерлие, Марсел 236 243 244 
Мехия, Минди 183 
Мечков, Илия 117 
Микеладзе, Мадона 127 
Микова, Александра 178 
Миланова, Сашка 117 
Милев, Велчо 132 133 274 276 
Милева, Веселина 134 277 
Милева, Милена 241 
Милева, Милена Михайлова 241 
Милева, Снежана 28 
Милева, Снежана Цветанова 28 
Милчаков, Яни 127 
Минева, Даниела 1 
Минчева, Калина 263 
Мирчев, Ивайло 59 
Мирчев, Ивайло Ангелов 59 
Мирчев, Пламен 77 
Мирчев, Светозар 77 
Митова, Радка 198 
Митова, Радка Димитрова 198 
Митренцева, Екатерина 259 
Митринов, Георги 120 
Михайлов, Димитър 126 
Михайлов, Кристиян 262 
Михайлов, Петко Георгиев 269 
Михайлова, Велислава 265 
Михайлова, Велислава Иванова 178 
Мицева, Стоянка 127 
Мичева, Паулина 160 
Мичева, Паулина Стойчева 160 199 
Младенова, Майа 108 
Млечко, Йоанна 122 
Момчилова, Адриана Николова 92 
Монингър, Дж. П. 211 
Мопасан, Ги дьо 178 
Мортън, Андрю 63 
Мортън, Андрю Дейвид 63 
Мошев, Александър 262 
Мундрова, Славянка 20 22 23 25 
Мундрова, Славянка Димитрова 20 22 23 25 
Мур, Джонатан 212 
Муртузалиев, Сергей 117 
Мусабекова, Роза 119 
Мутафчиев, Христо 110 
Мутафчиев, Христо Стефанов 110 
Мучинов, Венцислав 263 
Мънроу-Саки, Хектор Хю 178 
Мъхейм, Хари 143 
Мюсо, Гийом 213 
Надибакау, Диана 259 
Найденов, Методи 81 
Найденова, Цвета 77 
Наков, Владимир 94 
Наков, Владимир Стефанов 94 
Наксиду, Елеонора 263 
Нанкинов, Димитър 77 
Негенцов, Генчо Станчев 253 
Недев, Тодор 41 42 
Недев, Тодор Недев 41 42 
Недев, Явор 237 
Неделева, Мария 189 
Неделчев, Н. 77 
Неделчева, Цветанка 267 279 
Неделчева, Цветанка Нанева 267 279 
Недялкова, Елена 77 
Ненкова, Елена 110 
Ненов, Николай 270 
Ненова, Димитринка 268 
Николаева, Наталия 74 
Николаева, Силвия 178 
Николов, Любомир 76 159 
Николов, Любомир Славов 76 159 
Николов, Николай 268 
Николов-Зиков, Петър 273 
Николов-Зиков, Петър Николаев 273 
Николова, Надежда 121 
Николова, Райна 54 83 
Николова, Райна Борисова 54 83 
Николова, Светлана 27 
Николова, Светлана Михайлова 27 
Николова, Теа Денолюбова 110 
Нинова, Соня 84 85 
Нинова, Юлия 11 
Нишева, Божана 116 
Нолън, Уилям 178 
Нордквист, Свен 251 
Норквист, Свен 251 
Нютън, Майкъл 21 
Нютън, Майкъл Дъф 21 
О'Хенри 178 
О. Хенри 178 
Огнянова, Нуша 74 
Огойски, Петко 269 
Олбрайт, Мадлин 64 
Орлоева, Красимира 135 
Орлоева, Красимира Цанева 135 
Остоу, Микол 214 
Оуенс, Дилия 215 
Павлиашвили, Кетеван 263 
Павлов, Даниел Йорданов 55 
Павлов, Пламен Христов 60 
Палазова, Анна 139 
Палазова, Анна Живкова 139 
Паланюк, Чарлз Майкъл 154 
Паланюк, Чък 154 
Палигоров, Иван 77 
Памукова, Лиляна Томова 157 
Панайотов, Панайот 43 
Панов, Александър 126 
Пантелеева, Анета 250 
Папазов, Радослав 221 
Парушева, Добромила 103 
Пасачоф, Наоми 78 
Паскалев, Георги 74 
Паскалев, Николай 121 
Паул, Талмидж 143 
Паунова, Вера 171 
Паунова, Вера Христова 171 
Пачев, Ангел Тачев 2 3 4 5 6 7 8 9 
Пачев, Илия 127 
Пачев, Сергей 117 
Пашев, Константин 1 
Педуци, Елена 252 
Пеев, Богомил 143 
Пейков, Петър Стефанов 13 
Пейков, Тошо 271 
Пейков, Тошо Костадинов 271 
Пейчева, Лозанка Георгиева 107 
Пелева, Инна 126 
Пенев, Димитър 77 
Пенчев, Бойко 126 127 
Пенчева, Анелия 77 
Петков, Петко 77 
Петкова, Виктория 255 
Петкова, Виктория Пламенова 255 
Петкова, Вяра Минева 89 
Петкова, Красимира 77 
Петкова, Милена 32 
Петкова, Милена Кирилова 32 
Петлешкова, Мила 74 
Петров, Марин 1 
Петров, Марин Маринов 1 
Петров, Михаил 77 
Петрова, Галина 118 
Петрова, Иванка 50 
Петрова, Надежда Любенова 269 
Петрова, Росица 77 
Петрова-Киркова, Галя 107 
Петрунов, Георги 40 48 
Петрунов, Георги Светлозаров 40 48 
Пим, Кристин 256 
Пипков, Николай Ст. 77 
Питкевич, Светлана 121 
Платонова, Ирина 119 
По, Едгар Алан 178 
Подводни, Авесалом 18 
Подводни, Авесалом Бонифатиевич 18 
Политковская, Анна 69 
Политковская, Анна Степановна 69 
Попйорданова, София 140 
Попнеделев, Тодор 262 263 
Попов, Груд Динов 77 
Попова, Мария 80 
Попова, Софка 115 
Попова, Софка Василева 115 
Портър, Уилям Сидни 178 
Прешленов, Христо 262 
Протогеров, Димитър 74 
Прошкова, Весела 204 
Прошкова, Весела Богомилова 204 
Пузиренко, Марина 249 
Пузиренко, Марина Анатолиевна 249 
Пунева, Ирина 77 
Пушкин, Александър Сергеевич 178 
Рабаджиев, Костадин 262 
Равадиц, Корнел 259 
Радев, Тодор 264 
Радев, Тодор Йорданов 264 
Радева, Елена 74 
Радева, Милена 101 
Радева, Милена Милчева 101 
Радичков, Йордан 140 
Радичков, Йордан Димитров 140 
Радичкова, Розалия 140 
Радованова, Петя 77 
Радулова, Кремена 18 
Раева, Петя 97 
Раева, Петя Николова 97 
Райчева, Диана 151 
Райчева, Жана 180 
Ракьовски, Цветан 126 
Ралстън, Гилбърт 143 
Ран Босилек 253 
Рангелова, Албена 116 
Рандев, Панайот 19 
Ранкин, Лиса 101 
Рахматуллин, Наил 262 
Рахматуллина, Гулнара 262 
Рачев, Георги 67 
Рашева, Валентина Борисова 149 
Рашева-Джейвънс, Валентина 149 
Рашкова, Наталия Рашкова 107 
Ремрев, Едуин 252 
Ренар, Лариса 33 36 
Ржанникова, Олга 117 119 
Розова, Надежда 220 
Розова, Надежда Иванова 220 
Романски, Кирил 94 
Романски, Кирил Василев 94 
Ромелт, Джудит 171 
Ростковски, Гжегож 117 
Роу, Силвена 80 
Роулинг, Дж. К. 193 
Роулинг, Джоан Катлин 193 
Рофи, Артър И. 21 
Рудолф, Екатерина 178 
Русанов, Любомир 239 
Русанов, Любомир Кирилов 239 
Русев, Богдан 183 
Русев, Богдан Бориславов 12 183 
Русенфелт, Ханс 222 
Русинов, Валерий 208 
Русинов, Валерий Любенов 208 
Ръсел, Хелън 37 
Савова, Стойна 178 
Саймък, Клифърд 145 
Саймък, Клифърд Доналд 145 
Салседо, Ерика 245 
Самойленко, Наталия 117 
Самуилов, Сава 62 
Самуилова, Ивинела 216 
Самуилова, Ивинела Вескова 216 
Санчес, Мамен 216 
Саспортас, Хауърд 23 
Светла, Индра 116 
Сендреи, Тибор 259 
Сент-Екзюпери, Антоан дьо 254 
Сербезова-Леви, Стоянка 181 
Сербезова-Леви, Стоянка Минчева 181 
Сергунина, Марина 119 
Середа, Александър 263 
Сивенкова, Наталия 122 
Сивков, Цветан 52 53 
Сивков, Цветан Георгиев 52 53 
Сивов, Коста 200 
Сивов, Коста Атанасов 200 
Сиера, Хавиер 217 
Симеонова, Мария 34 
Симеонова, Мария Атанасова 34 
Симеонова-Конах, Галя 127 
Скарлатов, Николай 70 
Скарлатов, Николай Христов 70 
Славейкова, Биляна 74 
Славчева, Мария 127 
Слезър, Хенри 143 
Смедовска-Тонева, Рада Стефанова 48 
Смит, Елинор 218 
Смит, Крис 245 
Смит, Тимъти 191 
Смолянинова, Марина 117 
Соколов, Борис 92 
Соколов, Борис Александров 92 
Соколова, Пепа 29 
Соколова, Пепа Борисова 29 
Соленкова, Любомила 263 
Сорока, Олга 121 
Сотирова, Десислава 113 
Сотирова, Десислава Илиева 113 
Спасов, Радослав 263 
Спилейн, Мики 177 
Спилейн, Франк Морисън 177 
Спинрад, Норман 178 
Спрингюъл, Хейдлин 257 258 
Средкова, Красимира 122 
Сръбкова, Ивана 127 
Сталев, Здравко 77 
Стаматопулос, Димитриос 263 
Стаменов, Христо 121 
Станев, Владимир 117 
Станева, Катя 126 
Станков, Иван 126 
Станчев, Иван 105 131 
Станчев, Иван Дойчев 131 
Станчев, Иван Тенев 105 
Станчев, Ясен 74 
Старева, Лилия 71 
Старева, Лилия Петрова 71 
Старирадев, Владимир Ангелов 2 3 4 5 6 7 8 9 
Стефанов, Руслан 1 81 
Стефанов, Руслан Георгиев 1 
Стефанова, Иванка 161 
Стефанова, Пенка 21 
Стефанова, Пенка Георгиева 21 
Стефанова, Силвия 105 
Стипцов, Васил 77 
Стоева, Цвета 74 
Стоименов, Красимир 74 
Стоименов, Милко 206 
Стоименов, Милко Христов 206 
Стоичков, Румян 153 
Стойков, Д. 77 
Стойков, Х. 77 
Стойкова, Велислава 122 
Стойкова, Милослава 123 
Стойкова, Милослава Христова 123 
Стойчев, Румен 91 
Стокласа, Ян 219 
Стоянов, Георги 141 145 
Стоянов, Димитър 239 
Стоянов, Милан 86 
Стоянов, Тотко 262 
Стоянов, Христо 138 142 
Стоянов, Христо Недков 138 142 
Стоянова, Веселина 95 
Стоянова, Елена 118 
Стоянова, Елза 122 
Стоянова, Мария 77 
Стоянова, Надежда 77 126 
Стоянова, Юлия Стефанова 77 
Стоянова, Юлияна 119 
Стоянова-Тодорова, Богдана Йорданова 38 
Струкул, Матео 185 
Стрьокснес, Мортен А. 186 
Сугарев, Едвин 56 
Сугарев, Едвин Стефанов 56 
Сулейманова, Солмаз 119 
Султанов, Александър Александров 12 
Суслова, Евгения 122 
Съмърлот, Робърт 143 
Тавдгиридзе, Лела 126 
Тагор, Рабиндранат 178 
Талева, Петя 36 
Талева, Петя Иванова 36 
Талънт, Гейбриъл 220 
Танева, Александра 99 
Танева, Александра Антонова 99 
Тарковски, Андрей 111 
Тарковски, Андрей Арсениевич 111 
Татаров, Антон 257 258 
Татаров, Антон Златаров 257 258 
Ташев, Александър 77 
Ташева, Росица 194 
Ташева, Снежана 192 
Тенева, Златина 147 
Тенекеджиева, Николина 63 
Теодосиев, Теодосий 268 
Теохаров, Методи 77 
Терзиева, Тодорка 82 
Терзиева, Тодорка Живкова 82 
Тиен Дзиендзюн 119 
Тиен, Мариана Малинова 119 
Тимонина, Елена 117 119 
Тимушева, Снежана 77 
Тишева, Йовка 118 
Тиърни, Бил 26 
Тодев, Илия 117 
Тодорова, Богдана 38 
Тодорова, Богдана Йорданова 38 
Тодорова, Росица 37 
Толе, Екхарт 31 
Толев, Ваклуш 268 
Толкин, Дж. Р. Р. 235 
Толкин, Джон Роналд Руел 235 
Томов, Милен 121 
Томова, Иванка 156 
Томова, Иванка Василева 156 
Томова-Памукова, Лилия 157 
Тончева, Соня 89 
Тополскова, Ирина 50 
Тотоманов, Иван 203 
Тотоманов, Иван Димитров 203 
Тошев, Калоян 74 
Тошев, Лъчезар 272 
Тошев, Лъчезар Благовестов 272 
Тошева, Мария Асенова 272 
Тошева, Юлия Божидарова 66 
Тошева-Гешакова, Юлия Божидарова 66 
Траянов, Теодор Василев 268 
Трифонова, Йорданка 116 
Трофилова, Наталия Венелинова 55 
Тсабари, Шефали 65 
Туршетер, Йойвин 246 247 248 
Тюнис, Лука 257 258 
Уайт, Стюарт Едуард 178 
Уейн, Ейдриън 12 
Уелс, Хърбърт Джордж 178 
Узенева, Елена 120 
Узунова, Юлия 51 
Узунова, Юлия Добрева 51 
Уитли, Дъг 208 
Улф, Вирджиния 178 
Уорнър, Весела 126 
Уортън, Едит 178 
Урумова, Елена 74 
Учкунова, Инна 130 182 184 
Учкунова, Инна Василева 130 182 184 
Файф, Брус 88 
Фаркас, Рудолф 259 
Фашча, Дариуш 263 
Федорина, Галина 118 
Филдър, Грейс 119 
Филипова, Силвия Трендафилова 14 
Филчева, Екатерина 77 
Фиц, Ирина 126 
Флеминг, Гай 143 
Флора, Флечър 143 
Форестър, С. С. 178 
Фрост, Марк 144 
Хаанъл, Чарлз Ф. 28 
Хаджиева, Елена 121 
Хаджикотева, Милка Стефанова 2 3 4 5 6 7 8 9 
Хаджимишев, Иво Михайлов 110 
Хаджиниколова, Елена 263 
Хайн, Евелина Валентинова 124 
Хана, Софи 164 169 
Харалампиев, Михаил Стефанов 51 
Харари, Ювал Ноа 66 72 266 
Хауингтън, Линда 147 
Хауърд, Линда 147 
Хеиг, Мартин 77 
Хелсинг, Ян ван 16 
Хендерсън, Дийн 143 
Хикс, Джери 34 
Хикс, Естер 34 
Хил, Наполеон 73 
Хинкова, Севда 31 
Хичкок, Алфред 143 
Хичкок, Алфред Джоузеф 143 
Холгейт, Дъглас 238 
Холдинг, Джеймс 143 
Холей, Ян Удо 16 
Холзи, Ерик 74 
Христов, Алеко 268 
Христов, Алеко Петков 268 
Христов, Делян 150 
Христов, Димитър 263 
Христов, Христо 56 
Христов, Христо Станев 56 
Христодоров, Васил 77 
Хънтър, Фиона 102 
Хърн, Ричард 24 
Цаков, Х. 77 
Цанева, Еля 50 
Цанков, Г. 77 
Цанков, Георги 77 
Цанкова, Антония Димова 124 
Цанкова, Веселина 74 
Цветанова, Русана 2 3 4 5 6 7 8 9 
Цветкова, Горанка 35 
Цветкова, Горанка Цветанова 35 
Ценов, Ясен 261 
Ценова-Тошева, Мария 272 
Цибранска-Костова, Марияна 126 
Цокова, Силвана 2 3 4 5 6 7 8 9 
Цолова, Геновева 77 
Цонов, Петър 74 
Цонова, Ели 74 
Чаралозова, Катя 122 
Челебийска, Александра 239 
Ченкова-Петрова, Сашка 107 
Чепилов, Тео 74 
Червенков, Николай 117 263 
Чернева, Галина 53 
Чернева, Юлия 64 164 169 179 214 
Чернева, Юлия Недкова 64 164 169 179 214 
Черни, Марцел 127 
Черногоров, Момчил 19 
Чернокожев, Вихрен 126 
Чиглинцев, Евгений 262 
Чинков, Георги 1 
Чинова, Маргарита 47 
Чинова, Маргарита Иванова 47 
Чобанова, Йорданка 81 
Чолаков, Любомир 218 
Чолаков, Любомир Атанасов 218 
Чолева-Димитрова, Анна 120 
Чонкова, Даниела 81 
Чуков, Владимир Стефанов 60 
Чърчил, Уинстън 265 
Чърчил, Уинстън Спенсър 265 
Шалев, Цруя 166 
Шалер, Хелмут 117 
Шалъфов, Пламен 81 
Шанова, Зоя 119 
Шведова, Лидия 215 
Шведова, Лидия Михайлова 215 
Шервашидзе, Гули 127 
Шехич, Фарук 170 
Шигаева, София 117 
Шила & Ролф Бьорлинд 167 
Шинкова, Жанета 31 
Шинкова, Жанета Тенева 31 
Шипковенска, Мариана 72 
Шопен, Кейт 178 
Шопов, Иван 74 
Шуберт, Габриела 50 
Шулман, Мартин 17 
Юнасон, Юнас 221 
Юрочкин, Владислав 262 
Юрт & Русенфелт 222 
Юрт, Микаел 222 
Ялъмов, Тодор 1 
Янакиев, Юрий Павлов 45 
Янгхъсбънд, Франсис 191 
Янев, Кирил И. 87 
Янев, Кирил Иванов 87 
Янчева, Найденка Добрева 268 
Янчева, Нели 268 
Янчева, Яна 50 
... [и др.] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 48 51 55 77 81 110 124 150 178 239 259 268 
[Събра и разказа Т. Жечкова] 49 275 
Anderson, Douglas A. 235 
Banov, M. 77 
Bogdanov, B. 77 
Bojinov, H. 77 
Brown, Dale 232 
Brown, Dan 233 
Clark, Mary Higgins 230 
Denchev, Stoyan 15 
Filcheva, E. 77 
Fitzgerald, F. Scott 224 
Fitzgerald, Francis Scott 224 
Follett, Ken 228 
Georgiev, B. 77 
Hristov, B. 77 
Kelly, Lionel 227 
Kumanova, Alexandra 15 
Larkin, Patrick 231 
London, Jack 227 
Ludlum, Robert 231 
Lustbader, Eric 223 
Lustbader, Eric van 223 
Petkova, Vjara 89 
Petkova, Vjara Mineva 89 
Petrova, Nelly 125 
Sheldon, Sidney 229 
Shillinglaw, Susan 225 
Steinbeck, John 225 
Stoyanova, Julia Stevanova 77 
Tanner, Tony 224 
Thor, Brad 234 
Tolkien, J. R. R. 235 
Tonceva, Sonja 89 
Tsankov, G. 77 
Vonnegut, Kurt 226 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

АБВ на инвестирането в недвижимо имущество 44 
Автентични фолклорни песни 134 277 
Административноправна същност на информацията 54 
Аз се сражавах на Тигър 67 
Актуални проблеми в съвременната китаистика и изтокознание 124 
Албиносът 135 
Александър Греъм Бел: Възможността да общуваш 78 
Александър Петров Арнаудов 10 
Арон Аронов - тенорът 104 
Архивът на Стиг Ларшон 219 
Астрология на взаимоотношенията. Синастрия 18 
Астрологията, психологията и четирите елемента 22 
Атлас на щастието 37 
Баща по желание 146 
БДС в архивната, библиотечната и информационната област 13 
Без изход 188 
Белият отряд 196 
Берлинска любовна песен 210 
Бизнес образование и пазарна динамика 51 
Блондинка от Маями 159 
Блъф 141 
Българознайко и Българознайка 255 
Българската монархия 273 
Български празници и обичаи 71 
Български приказки 239 
Бърз наръчник за отслабване лесно и завинаги! 97 
В очакване на варварите 156 
В Русе с Елиас Канети 128 
Вещици и магьосници 237 
Винаги 195 
Виновни като греха 209 
Воините 259 
Времето на жените без часовник 216 
Вселената срещу Алекс Удс 199 
Всичко, което искаш да бъда 183 
Всичко, което трябва да знаем за болести на костите 99 
Върховенство на закона и организираната престъпност 40 
Геополитика 41 
Голямо Конаре, Найден Герово, Правище 1944 - 1989 г. 269 
Да готвим с Финдъс и Петсън по оригиналните рецепти на Кристин Самуелсон 251 
Да преборим без лекарства рак, диабет и сърдечни заболявания 96 
Даяна 63 
Де Ниро 109 
Деца играят вън 242 
Джакомо Казанова 185 
Джоб, пълен с ръж 157 
Днес всички ще умрем по малко 113 
Докато сърцето се надява 130 
Дори чудовищата си мият зъбките 250 
Дорлинг Киндерсли илюстрована семейна енциклопедия 2 3 4 5 6 7 8 9 
Достатъчно е, че те има 241 
Досъдебното производство по НПК 47 
Другият 204 
Еликсирът на любовта 33 
Енергични за цял живот 93 
Епопея за български опълченци 271 
Ерлен Черен 247 
Жената-котка: Крадец на души 181 
Жертвите, които правим 222 
Живот без ръце или компенсаторните възможности на долните крайници при висока двустранна ампутация на ръцете 92 
Живот между преражданията 21 
Животните 260 
Жизненост и благополучие с Уран 26 
За почест I. Бойната слава на Русе в Сръбско-българската война 1885 г. и Балканските войни 1912 - 1913 г. 270 
Забогатявай със собствения си ум 73 
Загадката на Листърдейл 163 
Затворено ковчеже 169 
Защо съм патриот 60 
Звездна лига 206 
Здрач 168 
Зелени иновации.бг 81 
Златен билков наръчник 95 
Златната клетка 207 
Зло под слънцето 151 
Змията от Светлина 27 
Знаци на прехода 129 278 
И Дзин за ритуали и медитация 24 
Игри на любовта 218 
Избери щастието 35 
Императрицата 192 
Ина Синя 246 
Иновации.бг 1 
Интракраниални аневризми 94 
Истории от градините на Едем 136 
История на англоезичните народи 265 
История на политическите и правните идеи 42 
Историята 261 
Как да се мотивираме за спорт 112 
Какво трябва да знаем за бременността и раждането 100 
Кармична астрология 17 
Карта към теб 211 
Кая 139 
Книга за Уна 170 
Книга на щастието 32 
Книжарница "Задънената улица" 173 
Когато порасна, искам да стана чужденец 74 
Компасът 149 
Кондиционна подготовка на състезатели по таекуондо 115 
Кондор на лавиците 172 
Корупционната България 56 
Където пеят раците 215 
Към себе си 176 
Лешниковата гора 179 
Любовен живот 166 
Малки думи на обич 182 
Малкият принц 254 
Малтийска следа 190 
Марти в гората 243 
Марти плава с платноход 244 
Марти подготвя изненада 236 
Международният наказателен съд: учредяване и допълваща юрисдикция 61 
Мирът: Утопия или реалност 70 
Мистерии 143 
Мистерии от Замъка на страха: Пепелният остров 252 
Момичето и нощта 213 
Морска книга или Изкуството да ловиш гигантска акула с гумена лодка насред огромното море през четирите годишни сезона 186 
Моя абсолютна любима 220 
Мърф Нормалния и героите ренегати 245 
На трапезата на старите българи 84 85 
Най-важното е скрито вътре 184 
Направи мъжа си милионер 36 
Наръчник за тълкуване на хороскопи 25 
Насоки в здравната политика на България (1912 - 1929) 98 
Невидими изчадия 154 
Невинни лъжи 147 
Некролози и други многоточия по България 142 
Непопулярни експерименти по физика 75 
Никога вече съзависим 19 
Нищо друго освен истината 69 
Новият домашен хомеопатичен наръчник за лечение на най-често срещаните спешни и неотложни състояния 91 
Обективирането на исляма 38 
Обещавам ти свобода 194 
Огледало на въображението 108 
Огън и кръв 208 
Огън на леда 202 
Организирана престъпност в ЕС и САЩ: погледът на прокурора 48 
Ориент експрес 80 
Основи на научните изследвания в спорта 114 
Осъзнатост в семейството 65 
От къде идва дъждът? 256 
Отворени писма до България 138 
Падишахът на подправките 201 
Парите и Законът за привличането 34 
Петдесет години Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство - Трявна 11 
Питър Пан трябва да умре 160 
Пише го в книгата 177 
Плажът на мечтите 189 
Поаро разследва 150 
Победа на ума над медицината 101 
Подвизите на Еркюл 152 
Политически аспекти на Българското възраждане 264 
Последните деца на Земята и космическото отвъдно 238 
Посоки 59 
Празникът на Вси светии 180 
Практикуване на силата на настоящето 31 
Преговори и търговски умения 46 
Предизвикателството или История на една университетска специалност 62 
През окото на залеза 133 276 
Прелъстяване 148 
Приемлиева жертва 174 
Приказки 249 
Прилив 167 
Противоборство 137 
Психологически, интердисциплинарни и мултиплициращи аспекти на пенитенциарната система. Съвременни практики за работа с правонарушители 45 
Публично-частните партньорства - административно-правни аспекти 53 
Публичноправни проблеми на печатните медии в България 83 
Пчеларство 86 
Пълна промяна на личността 30 
Първа книга за компютърното програмиране 257 258 
Пътят, който е в теб самия 131 
Разбираме ли, когато четем? 123 
Разобличители 16 
Ранните случаи на Поаро 155 
Регионалното развитие - среда за технологичен напредък 55 
Регионалното развитие и регионалната политика в България 57 
Реквием 132 274 
Риба и морски дарове 79 
Римска идеална скулптура от България 106 
Ръководство за упражнения по установени режими на електроенергийните системи 87 
Сбогом, дневнико! 240 
Светилата 23 
Свидетелства за прехода 1989 - 1999 68 
Свищовски родови хроники 272 
Сестрите на Макс и Мориц 253 
Сибирски тетрадки 140 
Смърт в Лимсток 153 
Смърт край Нил 205 
Смъртоносно бяло 193 
Смъртта на господин Морли 158 
Сонора 12 
Списъкът на седемте 144 
Споделена практика на успелия продавач или Как умножих доходите си 43 
Старата къща под кипариса, или енергията на срама 203 
Сто и една годишният старец, който твърде много размишляваше 221 
Сурова карма 197 
Съвременни методи и подходи в лексикографската практика 116 
Създаване на графичен потребителски интерфейс C# 82 
Тайната "Кралско рибарче" 187 
Тайната вечеря 217 
Тайната на имението 161 
Тайният живот на дърветата 103 
Трайността на продуктите - конкурентен фактор в призводствената дейност на предприятията от хранителната индустрия 58 
Трети международен конгрес по българистика, 23 - 26 май 2013 г. 50 117 118 119 120 121 122 126 127 262 263 
Тъмни съзаклятия 171 
Търсене из тайнствена Индия 191 
Убийства с инициали 164 
Уловеното време 111 
Универсалната система 28 
Участието на българите в Освободителната война 267 279 
Фактурата 165 
Фашизъм 64 
Фолклорно пеене 107 
Холистично лечение на Плутоновите кризи 20 
Хора по замисъл 76 
Хороскопът в проявление 29 
Храните са най-доброто ви лечение 90 
Христо Георгиев Мутафов 14 
Христо Мутафчиев: Черно на бяло 110 
Христо Христов 49 275 
Царството на злото 145 
Цветове от аурата на България 268 
Централизация и децентрализация на държавното управление 52 
Частен детектив 212 
Частна заемна библиотека и книгохранилище "Какстън" 175 
Черно кафе 162 
Чудото кокосово масло 88 
Шато край реката 198 
Шедьоври на разказа с неочакван край 178 
Шок и ужас в деня на талантите 200 
Юбилейна научна конференция 125 години БАН и 65 години Институт за гората, 22 - 23 септември 1994 г. - София 77 
Яв Кафяв 248 
Япония 39 
[Двадесет и един] 21 урока за 21-ви век 72 
[Ривърдейл] Riverdale: Предишният ден 214 
[Сапиенс] Sapiens 266 
[Стенли] Stanley извън петолинието 105 
[Тридесет] 30 минути на ден за здраво сърце 102 
[Хомо деус] Homo Deus 66 
Call of the wild 227 
Correspondence and communications in shipping 89 
Foreign Influence 234 
Generatio spontanea. Synoptic table of the world universal bibliography from 3rd c. BC to 21st c. 15 
No Place like Home 230 
Of Mice and Men 225 
Robert Ludlum's The Moscow vector 231 
Rogue Forces 232 
Second skin 223 
Sicher in die DSD-Prufung 125 
Slaughterhouse-Five or The Children's Crusade 226 
The Doomsday Conspiracy 229 
The Great Gatsby 224 
The Lord of the Rings 235 
The Lost Symbol 233 
Triple 228 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Австрия - литературознание 128 
Административно право 53 
Административно право - България 54 
Актьори, американски - биографии 109 
Актьори, български - интервюта 110 
Алтернативна медицина 101 
Английски език - учебници за ВУЗ 89 
Аневризми 94 
Арнаудов, Александър Петров, 1933 - - библиографии 10 
Аронов, Арон Сабат, 1937 - - биографии 104 
Археология - България - конгреси 262 
Архиви - България - стандартизация и нормализация 13 
Астрология 17 18 20 22 29 
Астрология - наръчници и ръководства 25 
Астрология - популярна литература 23 26 
Астрология, психологическа 22 
Бегачи, чешки - биографии 113 
Бел, Александър Греъм, 1847 - 1922 - биографии 78 
Библиография - история - наръчници и ръководства 15 
Библиотечно дело - България - стандартизация и нормализация 13 
Бременност - наръчници и ръководства 100 
Бронетанкови и механизирани войски - Германия - бойни действия - 1939 - 1945 - интервюта 67 
Будизъм 39 
Българи - биографии 268 
Българи - в чужбина - интервюта 74 
България - военно дело 270 
България - езикознание 117 118 119 120 121 122 
България - енергетика 81 
България - история 264 273 
България - история - 15 - 19 век - конгреси 263 
България - история - детска и юношеска литература 255 
България - история - средни векове 273 
България - литературознание 126 127 129 278 
България - музика 104 105 
България - наука - стопанство 1 
България - регионална политика 57 
България - рекламно дело 83 
България - социология 50 
България - старини 106 
България - стопанство - нови технологии 1 
България - търговия 49 275 
Българска литература - история и критика - конгреси 126 127 
Българска литература - теми, образи, сюжети - конгреси 126 127 
Българска филология - конгреси 117 118 119 120 121 122 
Български език - конгреси 121 
Български език - тестове - учебници за средни общообразователни училища 123 
Българско опълчение, 1877 - 1878 - биографии 271 
Българско опълчение, 1877 - 1878 - история 271 
Вегетариански ястия - рецепти 93 
Вегетарианство - популярна литература 93 
Великобритания - история 265 
Висше образование - България 62 
Владетели, български - история 273 
Внушение 101 
Военна история - България - албуми 270 
Военно дело - история - енциклопедии - детска и юношеска литература 259 
Военно дело - Китай 70 
Военно дело - Русия 70 
Военно дело - САЩ 70 
Време (метеорология) - детска литература 256 
Втора световна война, 1939 - 1945 - военни действия - интервюта 67 
Възобновяеми енергийни източници - България 81 
Възраждане - България - учебници за ВУЗ 264 
Вътрешна политика - България - спомени 68 
Геополитика 41 
Геополитика - Китай 70 
Геополитика - Русия 70 
Геополитика - САЩ 70 
Главен мозък - кръвоносни съдове и кръвоснабдяване - болести 94 
Глобализация 41 
Глобални проблеми на съвременността 72 
Глобални проблеми на човечеството 41 66 
Горско стопанство - България - конференции 77 
Готварство - България - рецепти 84 85 
Готварство - рецепти 80 102 
Градове - Южна България - история - спомени 269 
Гранитски, Иван, 1953 - - интервюта 129 278 
Даяна, принцеса на Уелс, 1961-1997 - биографии 63 
Детска и педагогическа психология 65 
Диалектология - конгреси 120 
Дискриминация 62 
Душа - популярна литература 21 
Дървесни видове 103 
Държавно управление 52 
Езици за програмиране - лабораторни ръководства за ВУЗ 82 
Електрически системи - автоматизация - учебници за ВУЗ 87 
Емигранти, български - интервюта 74 
Енциклопедии 2 3 4 5 6 7 8 9 
Жени - психология - популярна литература 33 35 36 
Животни - България - енциклопедии - детска и юношеска литература 260 
Здравеопазване - България - история 98 
Изобретатели, американски - биографии 78 
Изпълнителна власт 52 
Източни бойни изкуства - тренировка 115 
Икономическо образование - конференции 51 
Икономическо поведение - популярна литература 44 73 
Икономическо поведение - учебници за ВУЗ 46 
Инвестиции - популярна литература 44 
Индия - религия 191 
Иновации - България 1 81 
Интелект - популярна литература 28 
Информационни и комуникационни технологии - България - стандартизация и нормализация 13 
Информация - България - правни проблеми 54 
Ислям - влияние върху обществения живот 38 
Историци, български - библиографии 10 
История - България - енциклопедии - детска и юношеска литература 261 
История, обща 266 
Канети, Елиас, 1905 - 1944 - биографии 128 
Качество на продукцията 58 
Кино - психоанализа 108 
Кинокритика 108 
Кинорежисьори, руски - биографии 111 
Китай - религия 24 
Конкуренция [икономика] 58 
Конспиративни теории 16 
Корупция - България - история 56 
Кости - болести - профилактика и лечение 99 
Костов, Иван Йорданов, 1949- - спомени 68 
Краеведи, български - библиографии 10 
Крайници, горни - ампутация 92 
Култура - България - социологични проблеми - конгреси 50 
Лексикография - методи - сборници 116 
Лечебна физкултура - за инвалиди 92 
Лечебно хранене 90 
Лечебно хранене - при болести на костите и ставите - рецепти 99 
Личност - психология 30 
Личност - психология - популярна литература 19 31 
Любов - популярна литература 33 
Магия - наръчници и ръководства 24 
Маркетинг - популярна литература 43 
Маркетинг - управление и организация - конференции 51 
Медитация - наръчници и ръководства 24 
Медитация - популярна литература 31 
Медицина - България - библиографии 14 
Медицински растения - България - наръчници и ръководства 95 
Международен наказателен съд (Хага) 61 
Международни отношения 41 
Международно наказателно право 61 
Местно управление 52 
Мислене 101 
Мислене - популярна литература 28 
Музиканти, български - биографии 105 
Мутафов, Христо Георгиев, 1936 - - библиографии 14 
Мутафчиев, Христо, 1969 - - интервюта 110 
Наказание [право] 45 
Наказателен процес - сборници 40 
Народна медицина - наръчници и ръководства 96 
Народни вярвания, български 71 
Народни обичаи и обреди, български 71 
Народни обичаи и обреди, български - детска и юношеска литература 255 
Народни песни, български 107 
Национализъм 60 
Недвижима собственост - популярна литература 44 
Немски език - учебни помагала 125 
Неправителствени организации - административно-правни проблеми 53 
Обществени поръчки - административно-правни проблеми 53 
Обществено-политически учения - история 42 
Околна среда - опазване - Европа 81 
Окултизъм - популярна литература 27 
Оперни и оперетни артисти, български - биографии 104 
Организирана престъпност - Европа - противодействие - интервюта 48 
Организирана престъпност - САЩ - противодействие - интервюта 48 
Организирана престъпност - сборници 40 
Отслабване - популярна литература 97 
Парапсихология - популярна литература 27 
Пари - популярна литература 34 
Пари - психологични проблеми - популярна литература 36 
Патриотизъм [етика] 60 
Пеене - България - техника и майсторство 107 
Писатели - биографии 130 
Писатели, австрийски - биографии 128 
Плутон 20 
Поведение - популярна литература 19 
Политици, български - спомени 68 
Политически убийства - Швеция - разследване 219 
Политически учения - история 42 
Право - история и теория 42 
Празници - България 71 
Предварително производство 47 
Предприемачество - България - биографии 49 275 
Предсказания - наръчници и ръководства 24 
Прераждане - популярна литература 21 
Престъпление и престъпници 45 
Преход от комунизъм към демокрация - България - спомени 68 
Преход от тоталитаризъм към демокрация - България 56 
Пробация [право] 45 
Програмиране - детска и юношеска литература 257 258 
Програмиране - лабораторни ръководства за ВУЗ 82 
Прочути личности, български - очерци 129 278 
Психоанализа - приложение в кинокритиката 108 
Психотерапия - популярна литература 19 
Пчеларство - справочници 86 
Раждане - наръчници и ръководства 100 
Растителни масла - лечебни и хранителни свойства 88 
Регионално развитие - България 57 
Регионално развитие - Русе 55 
Религия и политика 38 
Рехабилитация - на инвалиди 92 
Риби - готварски рецепти 79 
Родове, български - история 273 
Родове, български - Свищов 272 
Роми - България - социални проблеми 62 
Русе - икономика 55 
Русе - история - краезнание - албуми 270 
Русия - политика 69 
Руско-турска освободителна война, 1877 - 1878 г. - военни действия 267 279 
Самоусъвършенстване 112 
Самоусъвършенстване - популярна литература 34 
САЩ - история 265 
Свищов - история 272 
Свобода на информацията - България 83 
Сделки - учебници за ВУЗ 46 
Села - Южна България - история - спомени 269 
Семейно възпитание - психологични проблеми 65 
Семейство - психология - популярна литература 19 
Синология - конференции 124 
Скулптура, римска - България 106 
Словесна комуникация - популярна литература 43 
Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство - Трявна - библиографии 11 
Спорт - психология 112 
Спортисти - физически качества и подготовка 115 
Средства за масова информация - България - правни проблеми 83 
Стави - болести - профилактика и лечение 99 
Станчев, Станислав Иванов, 1962 - 2013 - биографии 105 
Стопански преговори - учебници за ВУЗ 46 
Съдба 17 
Сърдечно-съдови болести - профилактика - популярна литература 102 
Тайни общества - популярна литература 16 
Таоизъм - наръчници и ръководства 24 
Тарковски, Андрей Арсениевич, 1932 - 1986 - биографии 111 
Туризъм - България - пътеводители 59 
Търговия - популярна литература 43 
Търговска кореспонденция - в морския транспорт - учебници за ВУЗ 89 
Успех - наръчници и ръководства 32 
Успех - популярна литература 28 34 73 
Успех - психологични проблеми - популярна литература 36 
Устойчивост [психология] - при децата 65 
Учени, американски - биографии 78 
Фашизъм 64 
Физика - експериментални методи - наръчници и ръководства 75 
Физическа култура и спорт - философски проблеми - учебници за ВУЗ 114 
Фитотерапия - рецепти 95 
Хипноза - популярна литература 21 
Хомеопатия - наръчници и ръководства 91 
Хранене - хигиена 90 
Хранене - хигиена - популярна литература 97 102 
Хранене - хигиена - рецепти 88 
Хранене със сурови храни - популярна литература 93 
Хранителна промишленост - икономика 58 
Христов, Христо, 1847 - 1903 - биографии 49 275 
Церемониал, дворцов - България - история 273 
Човек - произход и еволюция - философски проблеми 76 
Човек - философски проблеми 76 
Щастие - междукултурни изследвания 37 
Щастие - наръчници и ръководства 32 
Щастие - популярна литература 34 35