Общ отдел

- 1 -

ЦБ II 8495, Кр/016:[094+05](497.235)/М 74

МИХАЙЛОВ, Иван Михайлов и др.

Библиография на печатаните в Стара Загора книги, периодични издания и статии. 1883 - 1954 / Състав. Иван Михайлов Михайлов, Димитър Иванов Николов ; С предг. от състав. - Ст. Загора, 60-е г. на 20 в. - 254 л. ; 30 см

Машинопис. - Изд. на Библ. Родина - Ст. Загора, Община Ст. Загора. - Азб. показалец на авт. ; Азб.-хронологичен показалец на периодиката ; Азб. показалец на ред. ; Азб. показалец на печ. ; Азб. показалец на биографираните лица.

1. Старопечатни книги - Стара Загора - библиографии. 2. Периодичен печат - Стара Загора - история - библиографии. 3. Стара Загора - старопечатни книги - периодичен печат

016:[094+05](497.235) + 094(497.235)(01) + 05(497.235)(091)(01)

Кр-122200001535

Сист. N: 369461

- 2 -

ЦБ 125034, П/061.2(497.211)(091)/Ф 70

ФОНДАЦИЯ Карин дом. Варна

Първите 25 години на "Карин дом" / [Състав., интервюта] Даниел Пенев ; [Предг.] Иван (Джони) Иванов Станчов. - Варна : Фонд. Карин дом, 2021 (Варна : Хеликс Прес). - 142 с. : с цв. ил., портр. ; 23х23 см

Съдържа интервюта с: Б. Черкезова, М. Донева, Р. Хинова, Ф. Станчов, Ж. Иванова, З. Атанасова, В. Уилямс, Ж. Сапунджиева, Д. Арчър, В. Василева, Д. и К. Бризби, Д. Георгиева-Ангелова, А. Тайлър, Г. Богданов, Н. Апостолова, Н. Младенов, Б. Бончева, Д. Нюман, М. Петкова, Н. Станчов, Е. Колева, Д. Димитрова, Р. Панчева, Й.-Й. Педерсен. - Съдържа: 25 души от нашата общност разказват за връзката си с Карин дом ; 25 ключови събития през първите 25 г. на Карин дом ; Карин дом в снимки ; Карин дом през погледа на 25 специалисти от екипа ; Карин дом през погледа на 25 родители, младежи и съмишленици.

ISBN 978-619-91399-5-0

1. Карин дом (Варна) - история. 2. Деца с увреждания - България - учреждения и организации - история. 3. Варна - организации

061.2(497.211)(091)

П-122200001584

Сист. N: 369464

- 3 -

ЦБ I 12874, Кр/069.02:93/99(497.2)(036)/Н 33

НАЦИОНАЛЕН парк-музей "Шипка - Бузлуджа" : Пътеводител / Емил Цанов ... [и др.]. - София : Наука и изкуство, 1970 ([София] : Т. Димитров). - 172 с. : с ил., портр., факс. ; 17 см

Други авт.: В. Николова, В. Вълков, О. Лечев. - Библиогр. с. 167 - 168 и под линия с бел.

1. Шипка - Бузлуджа (парк-музей) - пътеводители. 2. Исторически музеи - България - пътеводители. 3. Руско-турска освободителна война, 1877 - 1878 г. - музеи - пътеводители. 4. България - музеи

069.02:93/99(497.2)(036) + 949.72.043(036)

Кр-122200001530

Сист. N: 369490

- 4 -

ЦБ 125121, П/07:654.191(497.2)(092)(093.3)/В 81

ВОЛГИН, Петър

Живот в радиото / Петър Волгин. - София : Изток-Запад, 2022. - 400 с. ; 24 см

Петър Волгин - псевд. на Петър Петров Георгиев.

ISBN 978-619-01-1006-4

1. Волгин, Петър, 1969 - - спомени. 2. Радиожурналисти, български - спомени. 3. България - журналистика

07:654.191(497.2)(092)(093.3) + 92 Волгин, Петър

П-122200001740

Сист. N: 369683

Философия. Психология

- 5 -

ЦБ 124896, П/173/М 19

МАКГРО, Филип

Как да спасим интимната си връзка : Защо не трябва да се примиряваме с живот и любов второ качество? / Филип МакГро ; Прев. от англ. Невяна Хаджийска. - София : Ciela, 2002. - 264 с. ; 21 см. - (Поредица Новата ера в любовта и секса)

ISBN 954-649-473-9

ISBN 978-954-649-473-5

1. Семейство и брак - етични и психологични проблеми. 2. Любов - психология. 3. Взаимоотношения - между половете - психология и етика

173 + 177.6 + 176

П-122200001183

Сист. N: 369204

- 6 -

ЦБ 124898, П/159.923/Х 23

ХАЛИНАН, Джоузеф

Свали розовите очила : Защо... гледаш, но не виждаш, забравяш на момента и вярваш, че си нещо повече от другите / Джоузеф Халинан ; Прев. от англ. Емилия Карастойчева. - София : Ера, 2009 ([София] : Експреспринт). - 248 с. : с ил., портр. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. ; Библиогр. с. 239 - 245.

ISBN 978-954-389-054-5

1. Личност - психология. 2. Поведение - психология

159.923 + 316.6

П-122200001182

Сист. N: 369207

- 7 -

ЦБ 124904, П/159.928/Р 66

РИЧАРДС, Дик

Изкуството да освободим гения в себе си : Как да открием своето призвание и дарби / Дик Ричардс ; Прев. от англ. Елика Рафи ; С въвед. [от авт.]. - София : Весела Люцканова, 1999 ([София] : Петекстон). - 190 с. ; 20 см. - (Поредица Yes)

ISBN 954-8453-28-2

1. Способности и дарби. 2. Личност - психология

159.928 + 159.923

П-122200001387

Сист. N: 369215

- 8 -

ЦБ 124947, Ч/141/К 44

КАРЪЛ, Ноел

Тайната на хумора : Кой, как и защо се смее / Ноел Каръл ; Прев. от англ. Паулина Мичева. - София : Колибри, 2020 ([София] : Инвестпрес)). - 174 с. : с ил. ; 20 см

Библиогр. с.168 - 173.

ISBN 978-619-02-0632-3 (Colibri)

1. Хумор - философски проблеми

141

Ч-122200001290

Сист. N: 369293

- 9 -

ЦБ 125049, Ч/159.964.2(042.3)/Ф 85

ФРОЙД, Зигмунд

Лекции за въведение в психоанализата / Зигмунд Фройд ; Прев. от нем. Маргарита Дилова ; Предг. Никола Атанасов ; С предисл. от авт. - 2. доп. изд.- София : Колибри, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 471 с. ; 22 см

С бел. под линия.

ISBN 978-619-150-098-7 (Colibri)

1. Психоанализа - лекции. 2. Психотерапия - лекции

159.964.2(042.3) + 615.851.134(042.3)

Ч-122200001499

Сист. N: 369501

- 10 -

ЦБ 125052, П/159.923/В 17

ВАК, Роси

Ти си промяната / Роси Вак ; С предг. от авт. - София : Колибри, 2001. - 304 с. ; 20 см

Роси Вак - псевд. на авт. Росица Вакъвчиева. - Библиогр. с. 299 - 300.

ISBN 978-954-529-950-6 (Colibri)

1. Личност - психология и поведение

159.923 + 171 + 316.6

П-122200001521

Сист. N: 369509

- 11 -

ЦБ 125096, П/159.922/Т 81

ТРЕЙСИ, Брайън и др.

Силата на твоя чар : Развий умението да покоряваш / Брайън Трейси, Рон Ардън ; Прев. от англ. Диляна Стоянова ; С увод [от авт.]. - София : AMG Publishing, 2022 (София : Алианс Принт). - 176 с. ; 21 см

Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-7494-39-6 (ЕйЕмДжи Пъблишинг)

1. Личност - психология и поведение - популярна литература. 2. Взаимоотношения - психология и етика - популярна литература. 3. Социална психология - популярна литература

159.922 + 177.1/.2 + 316.6

П-122200001563

Сист. N: 369593

- 12 -

ЦБ 125117, П/159.922/Ч 91

ЧОПРА, Дийпак

Духовният път към богатството / Дийпак Чопра ; Прев. [от англ.] Катя Перчинкова. - [София] : Бард, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 288 с. ; 20 см

ISBN 978-619-03-0129-5

1. Икономическо поведение - популярна литература. 2. Самоусъвършенстване - популярна литература. 3. Медитация - популярна литература

159.922 + 159.96 + 330.16

П-122200001739

Сист. N: 369679

- 13 -

ЦБ 125164, П/159.922.1-055.2/Р 52

РЕНАР, Лариса

Четирите лица на съвършенството : Годишна програма за пробуждане на женската енергия / Лариса Ренар ; Прев. [от рус. ез.] Светла Евстатиева. - София : Кръгозор, 2022 (Добрич : Фолиарт). - 224 с. : с ил., табл. ; 21 см

ISBN 978-954-771-454-0

1. Жени - психология - популярна литература. 2. Самоусъвършенстване - популярна литература

159.922.1-055.2

П-122200001776

Сист. N: 369733

- 14 -

ЦБ I 12881

ЕНГЕЛС, Фридрих

Развитие на научния социализъм / Фридрих Енгелс ; Прев. от рус. Георги Бакалов. - 3. изд.- Габрово, 1919 (София : Право). - 64 с. ; 15 см. - (Социална библ. ; N 14)

1. Научен комунизъм

141.82

Сист. N: 369740

Религия

- 15 -

ЦБ 124925, П/235(495)(092)/Е 97

СВЕТИ великомъченик и чудотворец Ефрем Нови : Житие, чудеса, акатист, молебен канон, тропари и молитви / Състав. Ангел Бончев ; Прев. Владимир Цанев ... [и др.]. - 2. прераб. и доп. изд.- София [т.е. Пловдив] : [Весела], 2019. - 152 с. : с ил. (някои цв.) ; 21 см

Други прев.: М. Стоянова, А. Бончев ; Пълното име на състав. А. Бончев - Ангел Бончев Ангелов.

ISBN 978-619-7016-18-5

1. Ефрем Нови, свети, 1384 - 1426 - биографии. 2. Светци, гръцки. 3. Гърция - религия

235(495)(092) + 92 Ефрем Нови, свети

П-122200001684

Сист. N: 369259

- 16 -

ЦБ 125033, П/241/С 34

СЕРАФИМ, архимандрит

Гордост и смирение / архимандрит Серафим. - 4. изд.- София : Православно изд. Св. апостол и евангелист Лука, 2014. - 88 с. : с ил., портр. ; 20 см

Архимандрит Серафим - духовно име на Стоян Георгиев Алексиев. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-767-067-9

1. Християнска етика

241

П-122200003623

Сист. N: 369462

Обществени науки

- 17 -

ЦБ 124895, П/316.64/С 15

САЛОМЕ, Жак и др.

Ако слушах, щях да се чуя / Жак Саломе, Силви Галан ; Прев. от фр. Росица Ташева ; С въвед. [от авт.]. - София : Колибри, 2016 ([София] : Инвестпрес). - 408 с. : с ил. ; 20 см. - (Психология)

ISBN 978-619-150-937-9 (Colibri)

1. Общуване - психология. 2. Поведение - психология. 3. Личност - психология

316.64 + 159.923

П-122200001184

Сист. N: 369203

- 18 -

ЦБ 124907, Ч/391(091)/Г 28

ГЕМИШЕВА, Мариела Методиева

Време и стил : Контури на историята на модата през XX век / Мариела Гемишева ; Фотогр. Йоан Гълъбов, Александър Нишков. - 2. доп. изд.- София : Колибри, 2019 ([София] : Инвестпрес). - 191 с. : с портр. ; 22 см

Съдържа и За авт. ; Библиогр. с. 184 - 186.

ISBN 978-619-02-0355-1 (Colibri)

1. Мода - история - 20 в. 2. Облекло - история

391(091) + 746.4(091)

Ч-122200001255

Сист. N: 369227

- 19 -

ЦБ 124909, Кр/336.63(497.2)(035)/Ф 53

ФИНАНСОВИ институции и програми за финансиране на малки и средни предприятия : [Справочник] / Състав. Илко Груев, Красимира Соколова. - Ст. Загора : 2М, 2002. - 112 с. : с табл., диагр. ; 23 см

Изд. на Търг.-пром. палата - Ст. Загора. - Съдържа и Полезни адреси в Интернет.

ISBN 954-90460-8-7

1. Стопански предприятия, малки и средни - България - финанси - справочници. 2. Банки - България - справочници. 3. Застрахователни предприятия - България - справочници. 4. Фондова борса - България - справочници. 5. България - финанси - социално осигуряване

336.63(497.2)(035) + 336.7(497.2)(035) + 368:061.5(497.2)(035)

Кр-122200001658

Сист. N: 369231

- 20 -

ЦБ 124957, П/343.3/.7(45)/С 13

САВИАНО, Роберто

Гомор : Лице в лице с Камората / Роберто Савиано ; Прев. [от итал.] Тонина Манфреди. - Доп. изд.- София : Ера, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт). - 376 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-389-627-1

1. Мафия - Италия. 2. Организирана престъпност - Италия. 3. Италия - вътрешна политика

343.3/.7(45) + 323(45)

П-122200001303

Сист. N: 369307

- 21 -

ЦБ 124973, П/323(497.2)(093.3)/Б 34

БЕЛЕНЕ - място на памет? : Антропологична анкета / Състав. и предг. Даниела Колева. - София : Ciela, 2010. - 282 с. ; 24 см. - (Поредица Минало несвършено)

Авт. на статии: М. Кърчев, А. Лоринков, А. Д. Елена, Г. Пътов, Ана Д., И. Пироев, С. Пътова, И. Глузов, П. С. Иванов, М. Петрова, П. Арнаудов, Г. Пътов, К. Колипаткова, Е. А. Карлов, Ц. Вричев, С. Славчев, И. Славчева, М. Иванова, М. Мънев, Л. Генков, Тома, Милка П., Катерина, Р. П. Кондов, Екатерина, Г. Трайков, отец Димитър. - Изд. на Институт за изследване на близкото минало [и Институт Отворено общество].

ISBN 978-954-28-0714-5 !

ISBN 978-954-28-0814-5 (Сиела)(отпеч. на задна кор.)

1. Вътрешна политика - България - спомени. 2. Социализъм - България - спомени. 3. Концентрационни лагери - Белене - спомени. 4. Краезнание - Белене - спомени. 5. България - вътрешна политика. 6. Белене - краезнание

323(497.2)(093.3) + 908(497.21-21)(093.3)

П-122200001353

Сист. N: 369325

- 22 -

ЦБ 124986, Ч/334.72(497.2-25)(091)/С 43

СЛАВОВА, Петя Иванова

Георги Найденов и Тексим - Имекстраком : "Комисионерска" икономика и стопанска автономия през социализма на 60-те / Петя Славова ; С предг. [от авт.]. - София : Ciela, 2017. - 391 с. : с факс. ; 23 см. - (Поредица Минало несвършено)

Изд. на Институт за изследване на близкото минало. - Бел. под линия ; Библиогр. с. 381 - 386.

ISBN 978-954-28-2423-7

1. Тексим (София) - история. 2. София - стопански обединения

334.72(497.2-25)(091)

Ч-122200001352

Сист. N: 369339

- 23 -

ЦБ 124994, Ч/343.1/В 89

ВУЧКОВ, Веселин Бориславов

Предмет и тежест на доказване в наказателното производство / Веселин Вучков ; С увод [от авт.]. - София : Сиби, 2008 ([София] : Симолини). - 248 с. ; 20 см

Библиогр. с. 228 - 247.

ISBN 978-954-730-528-1

1. Доказателства [право] - България. 2. Наказателен процес

343.1

Ч-122200003553

Сист. N: 369376

- 24 -

ЦБ 125000, Ч/351:347.6(497.2)(094.9)/С 96

СЪДЕБНА практика по Семеен кодекс

Съдебна практика по Семеен кодекс и Закон за лицата и семейството. - 2. доп. изд.- София : Паралакс, 2001. - 347 с. ; 20 см. - (Българско законодателство)

ISBN 954-8795-66-3

1. Семеен кодекс - България. 2. Съдебна практика - България. 3. Лично и семейно право - България - законодателни и директивни материали

351:347.6(497.2)(094.9) + 347.97/.99(497.2)(094.9)

Ч-122200003550

Сист. N: 369416

- 25 -

ЦБ 125011, Ч1/347.6/С 32, П/347.6/С 32

БРАТАНОВА, Пенка и др.

Семеен кодекс : Текст, съдебна практика (1968 - 1992), библиография по семейно право (1945 - 1992) и нормативни актове / Състав. Пенка Братанова, Никола Младенов. - София : Сиби, 1993. - 272 с. ; 22 см

Съдържа и Прил.

ISBN 954-8150-09-3

1. Семеен кодекс - България. 2. Семейно право - България

347.6(497.2)

Ч1-937660, П-937661, П-937662, П-937663

Сист. N: 369430

- 26 -

ЦБ 125017, Ч/347.97/.99/А 64

АНГЕЛОВ, Николай

Международна подсъдност : Кн. 1 - / Николай Ангелов. - София : Фенея, 2008 -.- 20 см

Кн. 1. - 2008. - 115 с.

Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-9499-15-5 (кн. 1)

1. Съд и съдоустройство. 2. Европейска общност - правни въпроси. 3. Европейски съюз - правни въпроси

347.97/.99 + 341.17(4)

Ч-122200003559

Сист. N: 369437

- 27 -

ЦБ 125021, Ч/347.97/.99/А 64

АНГЕЛОВ, Николай

Международна подсъдност : Кн. 1 - / Николай Ангелов. - София : Фенея, 2008 -.- 20 см

Кн. 2. - 2009. - 107 с.

ISBN 978-954-9499-24-7 (кн. 2)

1. Съд и съдоустройство. 2. Европейска общност - правни въпроси. 3. Европейски съюз - правни въпроси

347.97/.99 + 341.17(4)

Ч-122200003560

Сист. N: 369443

- 28 -

ЦБ 125022, Ч/347.4/Д 58

ДИМИТРОВ, Мирослав Митьов

Основанията за нищожност по чл. 26, ал. 1 ЗЗД / Мирослав Димитров ; С въвед. [от авт.]. - София : Сиби, 2013. - 304 с. ; 22 см

Съдържа и Прил. - Библиогр. с. 294 - 302.

ISBN 978-954-730-816-9

1. Сделки - правни проблеми

347.4 + 347.7

Ч-122200003554

Сист. N: 369445

- 29 -

ЦБ 125025, Ч/347/И 84

ЙОСИФОВА, Таня Николова

Мнимо представителство / Таня Йосифова ; С въвед. [от авт.]. - София : Сиби, 2005 ([София] : Симолини). - 252 с. ; 20 см

Библиогр. с. 232 - 239 ; Рез. на англ. ез.

ISBN 954-730-281-7

1. Представителство - правни проблеми. 2. Търговско представителство - правни проблеми

347 + 347.73

Ч-122200003551

Сист. N: 369450

- 30 -

ЦБ 125027, Ч/349.227(035)/С 37

СИМЕОНОВА, Стефанка Христова

Юридически съвети по прекратяване на трудовите договори / Стефанка Симеонова ; С увод [от авт.]. - София : Ciela, 2009. - 156 с. ; 20 см. - (В помощ на директора)

ISBN 978-954-28-0533-5 (Сиела)

1. Трудов договор - прекратяване - правни въпроси - справочници

349.227(035)

Ч-122200003555

Сист. N: 369452

- 31 -

ЦБ 125030, Ч/347.73(497.2)(094.9)/З-32

ЗАПИС на заповед : Нова съдебна практика : Архивна съдебна практика : Текст, съдебна практика, коментарни препратки, образци / Състав. В. Иванов ; С предг. от състав. - София : Нова звезда, 2010. - 724 с. ; 24 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Показалец на цитирани нормативни актове, показалец на поместената съдебна практика, показалец на цитирана съдебна практика към отд. комент. препратки.

ISBN 978-954-8933-32-2

1. Търговско право - България - законодателни и директивни материали. 2. Съдебна практика - България - законодателни и директивни материали

347.73(497.2)(094.9) + 347.9(497.2)(094.9)

Ч-122200003612

Сист. N: 369457

- 32 -

ЦБ II 8499, Кр/329(497.235)БКП(091)/М 39

МАТЕРИАЛИ за история на първичната партийна организация кв. "Георги Димитров" I-ви район, Стара Загора / Стойчо Господинов Ганев ... [и др.]. - Ст. Загора : [Изд. орг.], 1987. - 244 л. : с ил., портр., 1 л. к. : мнцв. сгънат ; 30 см

Машинопис. - Авт. отговорност отбелязана на следзагл. с. - Настоящите материали са написани в изпълнение на Решение от 11 авг. 1982 г., Протокол N 14 и са посветени на 90 год. от създаването на Старозагорската партийна организация. - Библиогр. с. 244.

1. БКП - местни партийни организации - Стара Загора - история. 2. Стара Загора - политически партии и движения

329(497.235)БКП(091)

Кр-122200001536

Сист. N: 369475

- 33 -

ЦБ 125056, Кр/373.5(497.235)(091)/С 77

[СТО и петдесет] 150 години училище "Иван Вазов" / Състав. Весела Кръстева, Милка Пенева ; Худож. Райно Балев, Стефан Владов. - Ст. Загора, 1991 (Стара Загора : ИПКУ А. Тошева). - 58 с. : с ил., портр., факс. ; 23 см

1. Средно училище "Иван Вазов" (Стара Загора) - история. 2. Средни училища - Стара Загора - история. 3. Стара Загора - средно образование

373.5(497.235)(091)

Кр-122200001532

Сист. N: 369516

- 34 -

ЦБ 125068, Ч/327.7:061.1ЕС/Г 37, П/327.7:061.1ЕС/Г 37

ГЕОРГИЕВА, Емилия и др.

Европеистика : Актуални икон. аспекти / Емилия Георгиева, Николай Величков, Кристина Стефанова ; Предг. Емилия Георгиева. - София : Минерва, 2021. - 272 с. : с табл. ; 24 см

Пълното име на Е. Георгиева - Емилия Георгиева Младенова, на К. Стефанова - Кристина Стефанова Мархолева ; Рец.: В. Иванова, К. Симеонов. - Библиогр. с. 233 - 252.

ISBN 978-954-8702-55-3

1. Европейски съюз. 2. Европа - международни политически отношения - международни икономически отношения

327.7:061.1ЕС + 339.923:061.1ЕС

Ч-122200001859, П-122200001860

Сист. N: 369534

- 35 -

ЦБ 125090, Дч/372.3.035.46/С 94

СЦЕНАРИИ за тържества в детската градина / Росица Дюлгерова ... [и др.]. - София : Просвета, 2021 (София : Монт). - 88 с. ; 24 см

Други авт.: Р. Дюлгерова, В. Филипова, С. Гугучкова, Е. Русева, В. Димитрова, Е. Забунова, Р. Окова-Пиперова, Т. Колева-Иванова, Р. Иванова, А. Павлов, Б. Тотев .

ISBN 978-954-01-4132-9

1. Детски градини - учебно-възпитателна работа

372.3.035.46 + 886.7-93-2

Дч-122200001558

Сист. N: 369583

- 36 -

ЦБ 125095, П/316.658/Я 32

ЯКИМОВА, Милена Якимова

Страх и пропаганда / Милена Якимова ; С увод [от авт.]. - София : Изток-Запад, 2022. - 240 с. : с табл., диагр. ; 22 см

Библиогр. с. 227 - 235.

ISBN 978-619-01-1014-2

1. Пропаганда. 2. Обществено мнение - формиране и контрол. 3. Средства за масова информация - влияние

316.658 + 316.77

П-122200001564

Сист. N: 369591

- 37 -

ЦБ 125104, П/355.48(100)"1939/1945"(093.3)/Д 85

ДРАБКИН, Артьом Владимирович

Аз воювах с танк / Артьом Драбкин ; Прев. от рус. Георги Рачев. - [София] : Прозорец, 2022 ([София] : Инвестпрес). - 288 с. ; 20 см. - (Поредица Хроника)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа интервюта с: Д. Лоза, И. Федюнин, М. Калиньонок, Н. Кузмичев, Н. Попов, Д. Кирячек, А. Аматуни, Б. Захаров

ISBN 978-619-243-213-3

1. Втора световна война, 1939 - 1945 - участие - СССР - спомени. 2. Русия - военна история - спомени

355.48(100)"1939/1945"(093.3)(047.53) + 947(092)(093.3)(047.53) + 92(470)

П-122200001726

Сист. N: 369656

- 38 -

ЦБ 125107, П/327(73)(047.53)/Ч 91

ЧОМСКИ, Ноам и др.

Бездната : Неолиберализъм, пандемия и спешната необходимост от радикална промяна / Ноам Чомски, С. Дж. Полихрониу ; Прев. [от англ. ез.] Владимир Германов ; Предг. С. Дж. Полихрониу. - [София] : Бард, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 544 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. е Аврам Ноам Чомски ; Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и Чомски за активисти / Н. Чомски, Ч. Дърбър, С. Мудлиар, П. Шанън, У. Шон, М. Бенджамин, Р. Капути, Б. Флечър, Ч. Уей, С. Харис, Р. Макчесни, Н. Мъри, Н. Соломон, М. Соломон, Ч. Колинс, Й. Герсон ; За авт.

ISBN 978-619-03-0096-0

1. Международни отношения - интервюта. 2. САЩ - външна политика - интервюта. 3. Демокрация - интервюта. 4. Глобализация - интервюта

327(73)(047.53) + 327.2(047.53) + 321.7.01(047.53) + 316.32(047.53)

П-122200001728

Сист. N: 369662

- 39 -

ЦБ II 8504, Кр/371.1:061.23(497.235)/К 66, П/371.1:061.23(497.235)/К 66

КЛУБ на учителите ветерани Св. Климент Охридски. Стара Загора

[Четиридесет] 40 години с възрожденска всеотдайност : Документален летопис / Ред. кол. Мария Денева ... [и др.]. - [Ст. Загора], [2022]. - 100 с. : с ил., портр., факс. (някои цв.) ; 29 см

Други ред.: Я. Масленска, К. Банова, М. Дочева, М. Сапунджиева.

1. Клуб на учителите ветерани Св. Клиент Охридски (Стара Загора) - история - юбилеи и чествания. 2. Клубове - Стара Загора - история - юбилеи и чествания. 3. Учители, български - Стара Загора - дейност. 4. Стара Загора - клубно дело - образование

371.1:061.23(497.235)

Кр-122200001847, П-122200001848

Сист. N: 369671

- 40 -

ЦБ 125133, П/327.7:061.1ЕС/P 87

P'OTI, Lensta

Le confederalisme democratique, nouveau projet politique de l'imperialisme suivi de evolution de l'imperialisme de la colonisation a L'Union Europeenne / Lensta Petit. - [Sofia] : Candes, 2019 (София : Славейков). - 56 с. ; 22 см

Lensta P'oti - псевд. на бълг. авт., вероятно Петя Петкова Кандева. - Изд. на Assoc. Intern. Reunir. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-90955-6-0

1. Европейски съюз - обществено устройство и обществени отношения. 2. Капитализъм - политическа икономия. 3. Колониализъм. 4. Империализъм. 5. Страни от Европейския съюз - международни политически отношения

327.7:061.1ЕС + 325 + 327.2

П-122200001988

Сист. N: 369695

- 41 -

ЦБ 125166, П/355.48(47+57)(092)/К 86

КОСТАДИНОВ, Людмил и др.

Съветският гений във военните изпитания : Съв. военачалници и конструктори на воен. техника / Людмил Костадинов, Ленста Пьоти. - [София] : Кандес [т.е. Славина], 2009 ([София] : Славейков). - 48 с. : с ил., портр. ; 20 см

Ленста Пьоти - псевд. на бълг. авт., вероятно Петя Петкова Кандева. - Съдържа и Разказ на съв. офицер на танкова бригада ; Съв. воен. индустрия / Ф. дьо Ланоа. - Библиогр. с. 47.

ISBN 978-954-92178-6 ! (грешен)

1. Военна история - СССР - биографии. 2. Пълководци и генерали, съветски - биографии. 3. Оръжейни конструктори, съветски - биографии

355.48(47+57)(092) + 623.4(47+57)(092) + 92(47+57)

П-122200001984

Сист. N: 369720

- 42 -

ЦБ 125170, Д/372.851(079)(075.2)/Н 79

НИНОВА, Юлия Димитрова и др.

Тестове по... математика 5. клас / Юлия Нинова, Тинка Бонина-Христова. - София : ПОНС България, 2012. - 144 с. : с ил., табл., черт. ; 23 см

ISBN 978-954-344-212-6

1. Математика - тестове - учебници за основни училища

372.851(079)(075.2)

Д-122200002207

Сист. N: 369750

Математика. Естествени науки

- 43 -

ЦБ 124902, Ч/51(075.8)/П 47

ПЕТРОВ, Любомир Кирилов и др.

Сборник задачи по висша математика : Модул 1 - 7 / Любомир Петров, Донка Беева. - София : Техн. унив., 2012 -.- 21 см

Изд. на Техн. унив. - София. Фак. по приложна математика и информация.

Модул 2. Диференциално смятане на функция на една променлива. - 2012. - 191 с.

Библиогр. с. 191.

1. Математика, висша - задачи - учебници за ВУЗ. 2. Редове [мат.]. 3. Диференциално смятане - задачи - учебници за ВУЗ

51(075.8) + 517.2(075.8) + 517.5(075.8)

Ч-122200001385

Сист. N: 369212

- 44 -

ЦБ 125110, П/575.8/Д 43

ДЕНИКЕН, Ерих фон

Всичко е еволюция, или...? : Аргументи за радикално преосмисляне / Ерих фон Деникен ; Прев. от нем. Георги Кайтазов ; Ред. Стефан Велчев. - [София] : Дилок ; Нике, 2022. - 176 с. : с цв. ил. ; 22 см

Съдържа и Писмо до моите читатели / Е. фон Деникен. - Библиогр. с. 169 - 174.

ISBN 978-954-2902-89-8 (Дилок)

1. Еволюция - популярна литература. 2. Конспиративни теории

575.8 + 001.9

П-122200001735

Сист. N: 369667

Приложни науки. Техника

- 45 -

ЦБ 124908, Кр/684:061.5(497.235)/Т 83

ТРИДЕСЕТ и пет години "Средна гора" - Стара Загора : 1963 - 2013 / Георги Генчев ... [и др.] ; С въвед. [от авт.]. - Ст. Загора : Литера принт, [1997]. - 72 с. : с ил., табл., факс. ; 20 см

Кор. загл.: Тридесет и пет години завод Средна гора - Ст. Загора, 1963 - 1997 ; Други авт.: А. Палешутски, В. Кръстева, М. Огнянова ; Имената на авт. отбелязани в библиогр. каре.

1. Средна гора АД - Стара Загора - годишнини и чествания. 2. Мебелни предприятия - Стара Загора - история. 3. Мебелна промишленост - Стара Загора - история. 4. Стара Загора - лека промишленост

684:061.5(497.235)(091)

Кр-122200001656

Сист. N: 369230

- 46 -

Кр/656.1(4)(084.3)/Е 20

ЕВРОПА 

Европа [Картографски ресурс] : Пътна карта. - М 1:4 500 000. - Ст. Загора : Domino, 2007 (Пловдив : Жанет 45). - 1 л. сгънат. : мнцв. ; 67x97 см, сгъната до 22x12 см

Загл. и на англ. ез. - Доп. к.: Рим ; Мюнхен ; Виена ; Белград ; Истанбул ; София ; Атина ; Будапеща ; Прага ; о. Кипър ; о. Исландия. - Доп. материали: Индекс на по-големите градове, включени в картата ; Разстояния в километри ; Флагове на държавите. - Условни знаци.

ISBN 978-954-651-062-4 (Домино)

1. Европа

656.1(4)(084.3)

Кр-122200001725

Сист. N: 369257

- 47 -

ЦБ 124946, П/65.012/.013/Б 91

БЪКИНГАМ, Маркъс и др.

Открийте силните си страни / Маркъс Бъкингам, Доналд О. Клифтън ; Прев. от англ. Светла Атанасова ; С въвед. [от авт.]. - София : Класика и Стил, 2003 (В. Търново : Абагар). - xxiii, 279 с. ; 22 см. - (Достъпно бизнес познание)

ISBN 954-9964-44-2

1. Управление и организация - роля на човешкия фактор - психологични проблеми. 2. Личност - психология. 3. Успех - психологични проблеми

65.012/.013 + 159.923.2 + 174.4

П-122200001685

Сист. N: 369291

Медицина

- 48 -

ЦБ 124930, П/613/С 15

САЛДМАН, Фредерик

Най-доброто лекарство сте вие! / Фредерик Салдман ; Прев. от фр. Радостин Желев, Венелин Пройков ; С предг. [от авт.]. - София : Колибри, 2015 ([София] : Инвестпрес). - 272 с. ; 20 см

ISBN 978-619-150-440-4 (Colibri)

1. Здраве - хигиена

613

П-122200001272

Сист. N: 369269

- 49 -

ЦБ I 12877, Кр/615.838.9(497.235)(091)/С 71

СТАРОЗАГОРСКИ минерални бани. - София : Булгарреклама, 1988 (София : Офсетграфик). - 16 с. : с цв. ил. ; 16х23 см

1. Минерални бани - Стара Загора - история. 2. Курорти, лечебни - Стара Загора - история. 3. Стара Загора - краезнание - история

615.838.9(497.235)(091) + 908(497.235)

Кр-122200001534

Сист. N: 369499

- 50 -

ЦБ 125054, П/615.851/А 73

АНСЛЕН Шютценбергер, Ан

Синдромът на предците : Връзки между поколенията, родови тайни, синдром на годишнината... Как да си изградим геносоциограма? / Ан Анслен Шютценбергер ; Прев. от фр. Росица Ташева ; С предисл. от авт. - София : Колибри, 2014 ([София] : Инвестпрес). - 248 с. : със сх. ; 20 см

С бел. под линия.

ISBN 978-619-150-126-7 (Colibri)

1. Психотерапия. 2. Семейна терапия

615.851 + 159.922.3

П-122200001516

Сист. N: 369512

- 51 -

ЦБ 125063, Ч/616.9-03(075.8)/Е 70

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ на инфекциозните болести : Учебник за студенти по медицина : Ч. 1 - / Ангел Кунчев ... [и др.]. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021 -. - 235 с.- 24 см

Изд. на Нац. център по заразни и паразитни болести.

Ч. 1. Обща Епидемиология / Под ред. и с предг. на Тодор Кантарджиев, Димитър Шаламанов. - 2021. - 280 с. : с табл.

Други авт.: А. Галев, А. Кеворкян, А. Кирчева, Д. Шаламанов, И. Христова, И. Попиванов, Й. Митова, Й. Стоилова, М. Николова, Н. Миткова, Н. Ватев, Р. Райчева, Р. Константинов, Т. Кантарджиев, отбелязани на с. 2. - Съдържа и Фармако-терапевтично ръководство за използване на антимикробни лекарства в лечебно заведение за болнична помощ. - Библиогр. с. 274.

ISBN 978-954-07-5211-2 (ч. 1)

1. Инфекциозни болести - епидемиология - учебници за ВУЗ

616.9-03(075.8)

Ч-122200001858

Сист. N: 369527

- 52 -

ЦБ 125103, П/613.2/К 15

КАК да живеем здравословно и пълноценно : Съвети за здравословно хранене и начин на живот : 230 рецепти от целия свят / [Прев. на бълг.] ; [Встъп. думи] Майя Викторова. - [София], [2022]. - 162 с. : с цв. ил. ; 21 см

Съдържа и Как да живеем с диабет / Ш. Садикот. - Изд. се разпространява от Бълг. асоциация по диабет.

1. Хранене - хигиена. 2. Готварство - рецепти

613.2 + 641.55(083.1)

П-122200002149, П-122200002150

Сист. N: 369655

Изкуство

- 53 -

ЦБ 124897, Ч4/792.2.071.2(497.2)(092)(093.3)/П 24

КЕЛИ, Джон

На лицето усмивка, на сърцето тъга : Спомени за Георги Парцалев от детството, ученичеството и студентството му / Джон Кели ; С предг. от авт. - София : Пропелер, 2000 ([София] : Вулкан 4). - 96 с. : с портр. ; 20 см

Джон Кели - псевд. на Иван Келиванов.

ISBN 954-9669-45-9

1. Парцалев, Георги Иванов, 1925 - 1989 - спомени. 2. Артисти, български - спомени. 3. Актьори, български - спомени. 4. България - театър - кино

792.2.071.2(497.2)(092)(093.3) + 791.44.071.2(497.2)(092)(093.3) + 92 Парцалев, Георги

Ч4-122200001398

Сист. N: 369205

- 54 -

ЦБ 124921, Ч4/791.44.071.1(437.1)(092)(093.3)/М 48

МЕНЦЕЛ, Иржи

Капризни години / Иржи Менцел ; Прев. от чеш. Васил Самоковлиев. - София : Колибри, 2016 ([София] : Инвестпрес). - 480 с. : с портр. ; 20 см. - (Библ. Амаркорд)

Съдържа и И. Менцел към бълг. читател. - Филмогр. и награди ; Показалец на по-важните имена и загл.

ISBN 978-619-150-925-6 (Colibri)

1. Менцел, Иржи, 1938 - 2020 - спомени. 2. Режисьори, чешки - спомени. 3. Чехия - киноизкуство

791.44.071.1(437.1)(092)(093.3) + 792.071.1(437.1)(092)(093.3) + 92 Менцел, Иржи

Ч4-122200001265

Сист. N: 369251

- 55 -

ЦБ 124937, Ч4/791.44.071.1(430)(092)(047.53)/Х 44

ХЕРЦОГ, Вернер

Пътеводител за озадачените / Вернер Херцог ; Разговори с Пол Кронин ; Прев. от англ. Надя Баева ; Предг. Хармъни Корайн. - София : Колибри, 2016 ([София] : Инвестпрес). - 526 с. ; 20 см

Съдържа и Филмогр. и награди. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-150-906-5 (Colibri)

1. Херцог, Вернер, 1942 - - интервюта. 2. Кинорежисьори, немски - интервюта

791.44.071.1(430)(092)(047.53) + 92 Херцог, Вернер

Ч4-122200001281

Сист. N: 369280

- 56 -

ЦБ 124938, Ч4/791.44.071.1(44)(092)(093.3)/П 69

ПОЛАНСКИ, Роман

Роман за Полански / Роман Полански ; Прев. [от англ.] Галина Меламед. - София : Колибри, 2017 ([София] : Инвестпрес). - 438 с. ; 22 см. - (Библ. Амаркорд)

Рожденото име на Роман Полански е Раймунд Роман Тиери Полянски. - Съдържа и Филмогр. и награди. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-02-0099-4 (Colibri)

1. Полански, Роман, 1933 - - спомени. 2. Кинорежисьори, френски - спомени. 3. Франция - кино

791.44.071.1(44)(092)(093.3) + 92 Полански, Роман

Ч4-122200001282

Сист. N: 369281

- 57 -

ЦБ 125048, Кр/745/749(497.2)(084)/А 93

АТАНАСОВА, Ангелина Николова

Колекция от композиции хербаризирани цветя и растения : [Албум] = Collection of compositions dry flowers and plants : [Album]. - Angelina Atanasova / Ангелина Атанасова ; [Встъп. думи] Марин Добрев = Collection of compositions dry flowers and plants : [Album] / Angelina Atanasova. - [Ст. Загора], б. г. ([Ст. Загора] : Дъга+). - 1 албум ([8] л.) : с цв. ил. ; 20х20 см

Съдържа и кратка биогр. бел. за авт.

1. Приложно и декоративно изкуство, българско - албуми

745/749(497.2)(084)

Кр-122200001648

Сист. N: 369500

- 58 -

ЦБ 125050, Ч4/791.44.071.1(45)(092)(093.3)/Б 40

БЕРТОЛУЧИ, Бернардо

Прелестно обсебен / Бернардо Бертолучи ; Прев. от итал. Вера Петрова. - София : Колибри, 2016 ([София] : Инвестпрес). - 288 с. ; 20 см. - (Библ. Амаркорд)

Съдържа и Кн., която не знаех, че съм написал / Б. Бертолучи ; Безкрайността в киното и в поезията / Ф. Франчоне, П. Спила ; Филмогр. и награди. - Показалец на по-важни имена и загл.

ISBN 978-619-150-944-7 (Colibri)

1. Бертолучи, Бернардо, 1940 - спомени. 2. Кинорежисьори, италиански - спомени. 3. Кино - история и критика. 4. Италия - кино

791.44.071.1(45)(092)(093.3) + 791.43-2 + 92 Бертолучи, Бернардо

Ч4-122200001511

Сист. N: 369502

Езикознание

- 59 -

ЦБ 124997, Ч/808.67-06(035)/М 95

МУРДАРОВ, Владко Данаилов

Още 99 езикови съвета / Владко Мурдаров ; С предг. от авт. - София : Просвета, 2003 (София : Инвестпрес). - 192 с. ; 21 см. - (Поредица Родна реч)

Азб. показалец.

ISBN 954-01-1522-1

1. Български език - правоговор - наръчници и ръководства

808.67-06(035)

Ч-122200003574

Сист. N: 369404

- 60 -

ЦБ 124999, Ч/808.67-024(075.8)/Р 95

РУСИНОВ, Русин Цветков

История на новобългарския книжовен език / Русин Русинов ; С предг. от авт. - В. Търново : Абагар, 1999. - 528 с. ; 22 см

Библиогр. с. 504 - 528.

ISBN 954-427-369-7

1. Български език - история - учебници за ВУЗ

808.67-024(075.8)

Ч-122200003570

Сист. N: 369409

- 61 -

ЦБ 125062, Ч/800(091)/К 61

КИТОВА, Мария Димитрова

Любовта към словото. За изворите на науката за езика : От древността до края на Ренесанса / Мария Китова-Василева. - София : Колибри, 2012 ([София] : Симолини). - 491 с. : с ил., портр. ; 25 см

Авт. е известна под името Мария Димитрова Китова. - Съдържа и Видни исторически личности. Древни и съвременни автори ; Анонимни литературни паметници и авторски произведения от разглежданите епохи ; Езикови семейства, групи, подгрупи ; Народи. Племена. Етнически групи ; Специфични наименования. Термини. Понятия. - Библиогр. с. 484 - 489.

ISBN 978-954-529-982-7 (Colibri)

1. Езикознание - история. 2. Език - произход и развитие. 3. Писменост - история. 4. Религия и култура - история

800(091) + 003.02 + 261(091)

Ч-122200001527

Сист. N: 369528

- 62 -

ЦБ 125179, ЧС/808.67-314.1(038.1)/Н 21

НАНОВ, Любен Николов и др.

Български синонимен речник / Л. Нанов, А. Нанова ; Предг. Ани Нанова. - 3. изд.- София : Хейзъл, 2008 ([София] : ПК Д. Благоев). - 648 с. ; 20 см

ISBN 954-8283-32-8

1. Български език - синоними - речници

808.67-314.1(038.1)

ЧС-122200002487

Сист. N: 369759

Литературознание

- 63 -

ЦБ 124911, Ч/820(417)(092)/Д 52

О'БРАЙЪН, Една

Джеймс Джойс : [Биография] / Една О'Брайън ; Прев. от англ. Иглика Василева. - София : Колибри, 2020 ([София] : Инвестпрес). - 224 с. ; 20 см

ISBN 978-619-02-0731-3 (Colibri)

1. Джойс, Джеймс, 1882 - 1941 - биографии. 2. Писатели, ирландски - биографии. 3. Ирландия - литературознание

820(417)(092) + 92 Джойс, Джеймс

Ч-122200001256

Сист. N: 369235

- 64 -

ЦБ 124928, Ч/820/899(4).09(0:82-4)/К 82

КОНСТАНТИНОВ, Венцеслав Константинов

Литературни изкушения : Избрани есета / Венцеслав Константинов. - София : Колибри, 2019 ([София] : Инвестпрес). - 376 с. ; 20 см

ISBN 978-619-02-0503-6 (Colibri)

1. Писатели, европейски - творчество. 2. Литература - история и критика. 3. Литература - теми, образи, сюжети

820/899(4).09(0:82-4) + 886.7-4(081.2)

Ч-122200001269

Сист. N: 369265

- 65 -

ЦБ 124953, Ч/820(092)/Д 53

ТРЕНДАФИЛОВ, Владимир Андреев

Употребите на британския ментор: Рецепцията на Чарлс Дикенс в България / Владимир Трендафилов. - София : Колибри, 2015 ([София] : Инвестпрес). - 390 с. ; 22 см

Библиогр. с. 337 - 371 ; Именен показалец.

ISBN 978-619-150-422-0 (Colibri)

1. Дикенс, Чарлс, 1812 - 1870 - биографии. 2. Писатели, английски - творчество. 3. Английска литература - връзка и взаимодействие с други литератури. 4. Английска литература - преводи на други езици - български език. 5. Великобритания - литературознание. 6. България - литературознание

820(092) + 820.09 + 820.03(497.2) + 92 Дикенс, Чарлс

Ч-122200001295

Сист. N: 369302

- 66 -

ЦБ 124964, Ч/886.7(092)(093.3)/Т 25

ТАЛЕВ, Владимир Димитров и др.

Епохата Талев / Владимир Талев, Андреас Талев. - София : Захарий Княжески, 2022 ([София] : Миг Принт). - 152 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Името на авт. на доп- материал Иван Гранитски - псевд. на Иван Йорданов Димитров. - Съдържа и Д. Талев - крепител на националното самосъзнание / И. Гранитски.

ISBN 978-954-09-1611-8

1. Талев, Димитър, 1898 - 1966 - творчество. 2. Писатели, български - спомени. 3. България - литературознание

886.7(092)(093.3) + 92 Талев, Димитър

Ч-122200001307

Сист. N: 369315

- 67 -

ЦБ 125047, ЧС/82.0(038.1)/Л 73

ЛИЧЕВА, Амелия Веселинова и др.

Кратък речник на литературните и лингвистичните термини / Амелия Личева, Гергана Дачева. - София : Колибри, 2012 ([София] : Симолини). - 315 с. ; 20 см

Библиогр. с. 313.

ISBN 978-954-529-927-8 (Colibri)

1. Литература - терминология - речници. 2. Лингвистика - терминология - речници

82.0(038.1) + 801(038.1)

ЧС-122200001498

Сист. N: 369497

Българска художествена литература

- 68 -

ЦБ 124920, Кр/886.7-1/Р 14, П/886.7-1/Р 14

РАДИЧЕВ, Стоян

Гравитация : Стихове / Стоян Радичев. - Сливен : Жажда, 2015. - 160 с. ; 20 см

Пълното име на авт. - Стоян Радичев Стоянов.

ISBN 978-954-795-454-0

886.7-1

Кр-122200001659, П-122200001660

Сист. N: 369247

- 69 -

ЦБ I 12864, П/886.7-84/К 82

КОНСТАНТИНОВ, Венцеслав Константинов

Котката на Сократ : Афоризми / Венцеслав Константинов. - София : Колибри, 2018 ([София] : Артлайн). - 194 с. ; 16х21 см

ISBN 978-619-02-0280-6 (Colibri)

886.7-84

П-122200001267

Сист. N: 369264

- 70 -

ЦБ 124934, П/886.7-1/Х 25

ХАПСАЛИ, Катерина Валериева

През девет планини : Стихотворения / Катерина Хапсали ; Ил. Дима Дамянова. - София : Колибри, 2017 ([София] : Симолини). - 71 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-02-0033-8 (Colibri)

886.7-1

П-122200001277

Сист. N: 369276

- 71 -

ЦБ 124950, П/886.7-32/Ш 92

ШПАТОВ, Александър Ламбринов

Том 2.0 : Кратки. Градски. / Александър Шпатов. - София : Колибри, 2015 ([София] : Симолини). - 216 с. ; 20 см

Съдържа и Бел. от изд. / Ж. Вагенщайн.

ISBN 978-619-150-738-2 (Colibri)

886.7-32

П-122200001292

Сист. N: 369299

- 72 -

ЦБ 124962, П/886.7-31/Т 64

ТОДОРОВ, Евгений Тодоров

Рекет: Бардакът срещу държавата : Роман / Евгений Тодоров. - Пловдив : Хермес, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 248 с. ; 20 см

Кн. 2 от поредицата Рекет.

ISBN 978-954-26-2155-3

886.7-31

П-122200001304

Сист. N: 369312

- 73 -

ЦБ 124977, П/886.7-94/Т 62

ТОВА е моето минало : Спомени, дневници, свидетелства (1944 - 1989) : Т. I -. - София : Ciela, 2010 -.- 23 см. - (Поредица Минало несвършено)

Изд. на Институт за изследване на близкото минало [и Институт Отворено общество].

Т. II. / Състав. Ивайло Знеполски. - 2010. - 426 с.

Авт. на статии: М. А. Бойрикова, М. Г. Абаджиева-Елисеева, М. К. Караколева, М. Г. Неделчева, М. Г. Колева-Сливкова, М. Д. Гечев, М. А. Даскалов, Н. Драгова, Н. И. Мочкова, П. Т. Ванчев, П. П. Стоянов, П. П. Ангелова, Р. Т. Кацарова, Р. Г. Нейков, Р. И. Дживодерова, С. С. Дамянова, С. Македонски, С. И. Богданов, С. И. Попиванова, С. Х. Ковачев, Т. А. Санкева, Х. Б. Авсентиев, Ц. С. Тодоров, Ц. Т. Пацина.

ISBN 978-954-28-0717-9 (т. 2)(Сиела)

886.7-94

П-122200001354

Сист. N: 369329

- 74 -

ЦБ 124978, П/886.7-94/Т 62

ТОВА е моето минало : Спомени, дневници, свидетелства (1944 - 1989) : Т. I -. - София : Ciela, 2010 -.- 23 см. - (Поредица Минало несвършено)

Изд. на Институт за изследване на близкото минало [и Институт Отворено общество].

Т. III. / Състав. Ивайло Знеполски ; Въвед. Ивайло Знеполски. - 2015. - 388 с., 20 [л.] : ил., портр., факс.

Авт. на статии: С. М. Майер, Ц. Джерманова, И. Апостолов, А. Николов, П. Неделкин, Н. Киселкова, С. А. Узунова, Р. Тренкова, Х. Мандев - Хижар, Н. Б. Начев, С. Атанасов.

ISBN 978-954-28-1691-1 (т. 3)(Сиела)

886.7-94

П-122200001355

Сист. N: 369330

- 75 -

ЦБ 124979, П/886.7-94/Т 62

ТОВА е моето минало : Спомени, дневници, свидетелства (1944 - 1989) : Т. I -. - София : Ciela, 2010 -.- 23 см. - (Поредица Минало несвършено)

Изд. на Институт за изследване на близкото минало [и Институт Отворено общество].

Т. IV. / Състав. Михаил Груев, Димитър Щ. Димов ; Предг. Димитър Щ. Димов. - 2021 ([В. Търново] : Абагар). - 504 с. : с ил., портр., факс.

Авт. на статии: Х. Чобанов "Бай Ганчо", М. Гюлева, Г. Гадючков, В. Илиев, П. Станковски, Т. Гелев, А. Шишков, П. Колев, А. Яначкова, М. Пионова, Ф. Кутин, О. Димитров, М. Поцева, Н. Чардакова, Й. Цанков, М. Дочева ; Възприетата форма на името на състав. Димитър Щ. Димов - Димитър Димов Димов. - Съдържа и От "героичните години" до "тенджерата с похлупака": хора, истории и форми на миналото / Д. Щ. Димов.

ISBN 978-954-28-3702-2 (т. 4)(Сиела)

886.7-94

П-122200001356

Сист. N: 369331

- 76 -

ЦБ 124981, П/886.7-94/Б 92

БЪЛГАРИЯ - Израел : Разкази за две страни и две епохи / Състав., ред. и въвед. Даниела Колева. - София : Ciela, 2017 ([София] : Алианс Принт). - 424 с. ; 23 см. - (Поредица Минало несвършено)

Авт. на статии: И. Анави, В. Барух, А. Вагенщайн, С. М. Майер, М. Леви, С. Данон, К. Соломонова, Л. Бенйозефова, Х. Лорер, А. Натан, И. Финци, С. В. Епщайн, И. Финци, И. Исаков, А. Папаро, Л. Бенатов, Ч. Шинов, М. Джераси, М. Паси, Н. Ниньо, и. Машиах, В. Машиах, А. Бенадор, Л. Бенадор, С. Ардити, Й. Нисимов, М. Бенадо, Б. Леон, Н. Б. Нес, М. Мосек. - Изд. на Институт за изследване на близкото минало.

ISBN 978-954-28-2325-4 (Сиела)

886.7-94

П-122200001349

Сист. N: 369333

- 77 -

ЦБ 125005, Кр/886.7-1/Б 26, П/886.7-1/Б 26

БАРОВА, Живка

Перо от ангел : Лирика / Живка Барова. - Ст. Загора : НЧ Даскал Петър Иванов, 2022 (София : Огледало). - 120 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-2927-69-3

886.7-1

Кр-122200001833, П-122200001834, П-122200001835

Сист. N: 369424

- 78 -

ЦБ 125076, П/886.7-94/Г 72

ГОЧЕВА, Марина Златева

За ценностите и духовността с тревога и надежда / Марина Гочева. - В. Търновo : Фабер, 2016. - 68 с. : с ил., портр. ; 20 см

Съдържа и За авт. - Библиогр. с. 66.

ISBN 978-619-00-0486-8

886.7-94

П-122200001840

Сист. N: 369562

- 79 -

ЦБ 125091, П/886.7-1/Т 64

ТОДОРОВА, Албена Христова

Стихотворения, от които ти се живее : Поезия / Албена Тодорова. - Пловдив : Жанет 45, 2018. - 68 с. ; 20 см

ISBN 978-619-186-448-5

886.7-1

П-122200001560

Сист. N: 369587

- 80 -

ЦБ 125100, П/886.7-1/И 22

ИВАНОВА, Ина

Криле от папие-маше : Поезия / Ина Иванова. - Пловдив : Жанет 45, 2019. - 63 с. ; 20 см

ISBN 978-619-186-510-9

886.7-1

П-122200001561

Сист. N: 369651

- 81 -

ЦБ 125102, Кр/886.7-1/М 64, П/886.7-1/М 64

МИНЕВ, Миньо Дончев

Изборна одисея - 2021 г. : Стихосбирка ; Селища преди 10000 г. край село Лозен - обл. Стара Загора : Поетичен сценарий за екотуризъм / Миньо Минев ; Фотогр. Асен Калчев. - Ст. Загора : Кота, 2022. - 128 с. ; 21 см

Съдържа и Кн. от същия авт. ; Биогр. бел.

ISBN 978-954-305-607-1

886.7-1

Кр-122200001831, П-122200001832

Сист. N: 369654

- 82 -

ЦБ 125105, РЦАв/886.7-31/К 36, П/886.7-31/К 36

КАРАСТОЯНОВ, Христо Тодоров

Т като Ташкент : [Роман] / Христо Карастоянов. - Пловдив : Жанет 45, 2021. - 248 с. ; 20 см

ISBN 978-619-186-646-5

886.7-31

РЦАв-122200001852, П-122200002493

Сист. N: 369659

- 83 -

ЦБ 125111, П/886.7-31/Ф 50

ФИЛИПОВА, Людмила Орлинова

Божият ген : [Роман] / Людмила Филипова. - София : Enthusiast, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 328 с. : с ил. ; 21 см

Enthusiast - запазена марка на Алто комюникейшънс енд пъблишинг. - Съдържа и Прил. / Н. Симеонова, Л. Кендеров.

ISBN 978-619-164-453-7 (Ентусиаст)

886.7-31

П-122200001730

Сист. N: 369668

- 84 -

ЦБ 125118, П/886.7-1/В 63

ВИРХОВ, Мария

Вирхов блус / Мария Вирхов ; Ред. и състав. Биляна Курташева. - Пловдив : Жанет 45, 2021. - 216 с. : с ил. ; 22 см

Името на ред. и състав. отбелязано на гърба на предзагл. с. ; Мария Вирхов - псевд. на авт. Мария Стефанова Стефанова. - Съдържа и Вирхове (есе за Маша Вирхов) / Б. Курташева.

ISBN 978-619-186-667-0

886.7-1 + 886.7-3

П-122200001732

Сист. N: 369680

- 85 -

ЦБ 125129, П/886.7-2/П 99

ПЬОТИ, Ленста

Да се излезе от тунела : Мъченици на неоколониализма : Театрална пиеса в три действия / Ленста Пьоти ; Прев. от фр. Кандес ; [Въвед.] Велко Вълканов. - [София] : Кандес [т.е. Комтекс], 2016 (София : Славейков). - 24 с. ; 20 см

Ленста Пьоти - псевд. на бълг. авт., вероятно Петя Петкова Кандева. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-90086-0-7

886.7-2

П-122200001981

Сист. N: 369691

- 86 -

ЦБ 125130, П/886.7-31/А 78

АПОСТОЛОВА, Антония Кирилова

Нас, които ни няма : Роман / Антония Апостолова. - Пловдив : Жанет 45, 2021. - 396 с. ; 20 см

ISBN 978-619-186-643-4

886.7-31

П-122200001752

Сист. N: 369692

- 87 -

ЦБ 125155, П/886.7-31/Г 82

ГРИГОРОВ, Веселин Теодосиев и др.

Страна на чудесата : Вдъхновени от истински герои и събития : [Роман] / Братя Григорови. - София : Слънце, 2022. - 608 с. ; 21 см

Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-742-279-7

886.7-31

П-122200001767, П-122200001809

Сист. N: 369722

- 88 -

ЦБ 125156, Д/886.7-93-34/И 22

ИВАНОВА, Никоела Дончева

Прегръдки от топлите земи : Приказки с поука / Никоела Иванова ; Ил. Калина Тодорова. - [София] : Ecrier, 2022. - 36 с. : с цв. ил. ; 25х25 см

Кн. от поредицата Прегръдки. - Името на ил. отбелязно на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7507-55-3 (Екрие)

886.7-93-34

Д-122200001759

Сист. N: 369723

- 89 -

ЦБ 125174, Кр/886.7-6/Б 23, П/886.7-6/Б 23

БАЛКАНСКИ, Миню

Завет : писмата на баща ми [Миню Балкански] / Миню Балкански ; [Увод, състав.] Минко Балкански. - [София] : Pulsio, 2016 ([София] : [Д. Благоев]). - 360 с. : с портр., факс. ; 22 см

ISBN 978-954-9490-46-6 (Пулсио)

886.7-6

Кр-122200001844, П-122200001845

Сист. N: 369753

- 90 -

ЦБ 125176, Кр/886.7-054.7-94/Б 23, П/886.7-054.7-94/Б 23

БАЛКАНСКИ, Минко Минев

Устрем и воля / Минко Балкански ; Прев. [от фр.] Николай Боцев, Станимир Делчев ; Предг. Желю Желев, Димитър Паница. - София : Pulsio print, 2010 ([София] : [Д. Благоев]). - 304 с. : с ил., портр. ; 24 см

Съдържа и Минко Балкански : Биогр. данни.

ISBN 978-954-9490-35-0 (Пулсио принт)

886.7-054.7-94

Кр-122200001846, П-122200002038

Сист. N: 369755

Чужда художествена литература

- 91 -

ЦБ 124906, П/820-31/У 29

УЕЛШ, Ървин

Ваещият с ножове : [Роман] / Ървин Уелш ; Прев. от англ. Деян Кючуков. - София : Колибри, 2017 ([София] : Инвестпрес). - 271 с. ; 20 см

ISBN 978-619-150-954-7 (Colibri)

820-31

П-122200001253

Сист. N: 369222

- 92 -

ЦБ I 12863, НЧ/820(73)-312.4/L 62

LEVINE, Polly

Liebe ohne Alibi : Roman / Polly Levine ; Aus dem Engl. von Silvia Kinkel. - Munchen : Heyne Verlag, 2009. - 272 p. ; 18 cm. - (Club Taschenbuch)

820(73)-312.4

НЧ-122200001405

Сист. N: 369216

- 93 -

ЦБ 124912, П/820(417)-31/Б 25

БАНВИЛ, Джон

Древна светлина : [Роман] / Джон Банвил ; Прев. от англ. Иглика Василева. - София : Колибри, 2017 ([София] : Инвестпрес). - 302 с. ; 20 см. - ([Поредица] Съвр. европ. проза)

ISBN 978-619-150-998-0 (Colibri)

820(417)-31

П-122200001258

Сист. N: 369236

- 94 -

ЦБ 124914, П/884-312.9/Д 92

ДУКАЙ, Яцек

Други песни : [Роман] / Яцек Дукай ; Прев. от пол. Силвия Борисова. - София : Колибри, 2015 ([София] : Инвестпрес). - 646 с. ; 20 см. - (Фентъзи Галактики ; 20)

Съдържа и Бел. за прев.

ISBN 978-619-150-690-3 (Colibri)

884-312.9

П-122200001259

Сист. N: 369238

- 95 -

ЦБ 124915, П/840-31/Р 88

РОШЕ, Анри-Пиер

Жюл и Жим : [Роман] / Анри-Пиер Роше ; Прев. от фр. Изабела Георгиева. - [2. изд.]. - София : Колибри, 2019 ([София] : Инвестпрес). - 214 с. ; 20 см. - (Модерна класика)

ISBN 978-619-02-0331-5 (Colibri)

840-31

П-122200001262

Сист. N: 369240

- 96 -

ЦБ 124917, П/820/899-4/И 60

ИМПЕРАТОРИТЕ на сладоледа : Литературни есета / Състав. и прев. Стоян Гяуров. - София : Колибри, 2017 ([София] : Инвестпрес). - 288 с. ; 20 см

Съдържа: За тази кн. / С. Гяуров ; Есета от: Д. Уд, М. Мозебах, К. Тойбин, М. Маар, Дж. М. Кутси, К. Хичинс, А. Рос, И. Радиш, Л. де ла Дюранти, С. Гяуров, Л. Менанд, Д. Стайнър, Б. Мюлер ; За авт. - С бел. под линия. - Именен показалец.

ISBN 978-619-150-935-5 (Colibri)

820/899-4

П-122200001264

Сист. N: 369242

- 97 -

ЦБ 124931, П/850-32/П 53

ПИРАНДЕЛО, Луиджи

Новели за една година / Луиджи Пирандело ; Прев. от итал. Светозар Златаров. - София : Колибри, 2018 ([София] : Инвестпрес). - 215 с. ; 20 см. - (Поредица Модерна класика)

ISBN 978-619-02-0315-5 (Colibri)

850-32

П-122200001274

Сист. N: 369271

- 98 -

ЦБ 124933, П/820(73)-31/Х 95

ХУСТВЕТ, Сири

Пламтящият свят : [Роман] / Сири Хуствет ; Прев. от англ. Милена Попова. - София : Колибри, 2017 ([София] : Инвестпрес). - 440 с. ; 20 см

ISBN 978-619-150-972-0 (Colibri)

820(73)-31

П-122200001275

Сист. N: 369273

- 99 -

ЦБ 124935, П/830(494)-31/Л 97

ЛЮШЕР, Йонас

Пролетта на варварите : Роман / Йонас Люшер ; Прев. от нем. Жанина Драгостинова. - София : Колибри, 2016 ([София] : Инвестпрес). - 159 с. ; 20 см. - ([Поредица] Съвр. европ. проза)

ISBN 978-619-150-757-3 (Colibri)

830(494)-31

П-122200001280

Сист. N: 369278

- 100 -

ЦБ 124939, П/820-31/Е 53

ЕЛИЪТ, Джордж

Сайлъс Марнър : [Роман] ; Повдигнатият воал : [Новела] / Джордж Елиът ; Прев. от англ. Весела Кацарова. - София : Колибри, 2018 ([София] : Инвестпрес). - 326 с. ; 20 см. - (Световна класика)

Джордж Елиът - псевд. на Мери Ан Евънс. - Съдържа и "Сайлъс Марнър" и "Повдигнатият воал" - от класическия реализъм към притчата и новаторски експерименти / В. Кацарова.

ISBN 978-619-02-0255-4 (Colibri)

820-31 + 820-32

П-122200001283

Сист. N: 369282

- 101 -

ЦБ 124941, П/830-32/Ф 67

ФОЙХТВАНГЕР, Лион

Смъртта на Нерон : Разкази и новели / Лион Фойхтвангер ; Състав, предг. и прев. от нем. Венцеслав Константинов. - София : Колибри, 2018 ([София] : Инвестпрес). - 239 с. ; 20 см. - (Модерна класика)

ISBN 978-619-02-0226-4 (Colibri)

830-32

П-122200001285

Сист. N: 369284

- 102 -

ЦБ 124943, П/820-31/У 54

УЛФ, Вирджиния

Стаята на Джейкъб : [Роман] / Вирджиния Улф ; Прев. от англ. Иглика Василева. - София : Колибри, 2017 ([София] : Инвестпрес). - 320 с. ; 20 см. - (Модерна класика)

Съдържа и Бел. за прев.

ISBN 978-619-02-0003-1 (Colibri)

820-31

П-122200001287

Сист. N: 369287

- 103 -

ЦБ 124944, П/820(73)-32(081.1)/К 26

КАПОТИ, Труман

Събрани разкази / Труман Капоти ; Прев. от англ. Милена Попова, Димитри Иванов. - София : Колибри, 2015 ([София] : Инвестпрес). - 343 с. ; 20 см

ISBN 978-619-150-247-9 (Colibri)

820(73)-32(081.1)

П-122200001288

Сист. N: 369289

- 104 -

ЦБ 124949, П/860(83)-94/Х 58

ХОДОРОВСКИ, Алехандро

Танцът на реалността : Психомагия и психошаманизъм / Алехандро Ходоровски ; Прев. от исп. Десислава Антова. - София : Колибри, 2017 ([София] : Инвестпрес). - 360 с. ; 22 см

Пълната форма на името на авт. Алехандро Ходоровски е Алехандро Ходоровски Прулански.

ISBN 978-619-02-0068-0 (Colibri)

860(83)-94

П-122200001291

Сист. N: 369296

- 105 -

ЦБ 124952, П/820-31/Д 51

ДЖЕРОМ, Джером Клапка

Трима на бумел / Джером К. Джером ; Прев. от англ. Жечка Георгиева ; Ил. Л. Рейвън-Хил. - София : Колибри, 2020 ([София] : Инвестпрес). - 320 с. : с ил., портр. ; 20 см

ISBN 978-619-02-0656-9 (Colibri)

820-31

П-122200001294

Сист. N: 369301

- 106 -

ЦБ 124954, П/820-31/С 30

СЕЙНТ Обин, Едуард

Патрик Мелроуз: Чудо голямо : [Роман] / Едуард Сейнт Обин ; Прев. от англ. Надежда Розова. - София : Колибри, 2018 ([София] : Инвестпрес). - 192 с. ; 20 см

ISBN 978-619-02-0325-4 (Colibri)

820-31

П-122200001298

Сист. N: 369303

- 107 -

ЦБ 124958, П/839.7-31/Б 89

БУСТРЬОМ Кнаусгор, Линда

Добре дошли в Америка : Роман / Линда Бустрьом Кнаусгор ; Прев. от швед. Мария Змийчарова. - Пловдив : Жанет 45, 2022. - 113 с. ; 20 см. - (Поредица Отвъд)

Съдържа и Биогр. данни за авт., прев.

ISBN 978-619-186-692-2

839.7-31

П-122200001300

Сист. N: 369308

- 108 -

ЦБ 124959, П/820-312.4/Ф 54

ФИНИ, Алис

Камък, ножица, хартия : [Роман] / Алис Фини ; Прев. от англ. Мариана Христова. - София : Ciela, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 328 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-3682-7 (Сиела)

820-312.4

П-122200001301

Сист. N: 369309

- 109 -

ЦБ 124960, П/820-312.6/А 65

АНДЖЕЛОУ, Мая

Мама и аз и мама / Мая Анджелоу ; Прев. от англ. Ангелина Александрова. - София : Лист, 2017 ([София] : Симолини 94). - 176 с. : с ил. ; 21 см

Мая Анджелоу - псевд. на Маргарит Ани Джонсън. - Съдържа и За авт. / А. Александрова.

ISBN 978-619-7350-16-6

820-312.6

П-122200001306

Сист. N: 369310

- 110 -

ЦБ 124961, П/820(73)-8/А 65

АНДЖЕЛОУ, Мая

Писмо до дъщеря ми / Мая Анджелоу ; Прев. от англ. Христина Керанова. - София : Лист, 2021 ([Благоевград] : Смилков). - 152 с. ; 21 см

Мая Анджелоу - псевд. на Маргарит Ани Джонсън.

ISBN 978-619-7596-45-8

820(73)-8

П-122200001305

Сист. N: 369311

- 111 -

ЦБ I 12865, П/875-34/П 61

ПЛУТАРХ 

Спартанците : Истории за легендарните воини на Елада / Плутарх ; Прев. и състав. Станимир Йотов. - 2. изд.- [София] : Пергамент прес, 2022 ([София] : Симолини). - 88 с. ; 17 см

Съдържа откъси от "Успоредни животописи" и "Моралии".

ISBN 978-954-641-152-5

875-34

П-122200001299

Сист. N: 369313

- 112 -

ЦБ 124963, П/820(73)-31/Х 58

ХОАН, Хелън

Съпруга по поръчка : [Роман] / Хелън Хоан ; Прев. [от англ.] Мария Димитрова. - София : Ибис, 2022 ([София] : Симолини). - 304 с. ; 21 см. - (Кол. Избрани съвр. любовни романи)

Съдържа и Бел. на авт.

ISBN 978-619-157-376-9

820(73)-31

П-122200001302

Сист. N: 369314

- 113 -

ЦБ 124965, Ч4/894.35-2/Ш 66

ШИНАСИ, Ибрахим и др.

Начало на турската драматургия : Женитбата на поета ; Отечеството, или Силистра / Ибрахим Шинаси, Намък Кемал ; Прев. от тур. Хюсеин Мевсим, Дарина Петрова. - Пловдив : Жанет 45, 2022. - 152 с. ; 20 см

Имената на авт. на пиесите отбелязани на предзагл. с. - Съдържа: За началото и началата на турския национален театър и драматургия : Вместо увод ; Няколко думи за И. Шинаси и едноактната му комедия ; Няколко думи за Н. Кемал и драмата му / Х. Мевсим. Женитбата на поета / И. Шинаси. Отечеството, или Силистра / Н. Кемал. - Библиогр. с. 19, 29, 62 - 63 и под линия с бел.

ISBN 978-619-186-703-5

1. Драматургия, турска - история. 2. Театър - Турция - история

894.35-2 + 792.03(560)

Ч4-122200001308

Сист. N: 369316

- 114 -

ЦБ 124982, П/830-31/К 93

КУБИЧЕК, Рут Мария

Магията на любовта : [Роман] / Рут Мария Кубичек ; Прев. [от нем.] Даниела Колева. - София : Art Eternal, 2020. - 208 с. ; 21 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-191-602-3 (Арт Етърнал Синема)

830-31

П-122200001322

Сист. N: 369334

- 115 -

ЦБ 124983, П/839.6-31/Ф 65

ФЛЬОГСТА, Хяртан

Хищникът и неговата сянка : [Роман] / Хяртан Фльогста ; Прев. [от норв.] Анюта Качева. - [София] : Прозорец, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 376 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и Биогр. данни за авт.

ISBN 978-954-733-766-4

839.6-31

П-122200001321

Сист. N: 369335

- 116 -

ЦБ 124984, П/820(73)-312.9/Х 32

ХАУИ, Хю

Тел : [Роман] / Хю Хауи ; Прев. [от англ.] Ангел Ангелов. - [София] : Прозорец, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 528 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-733-771-8

820(73)-312.9

П-122200001320

Сист. N: 369336

- 117 -

ЦБ 125035, П/885.0-31/К 93

КУНДЕРА, Милан

Бавно : [Роман] / Милан Кундера ; Прев. от фр. Росица Ташева. - София : Колибри, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 111 с. ; 21 см

ISBN 978-619-02-0979-9 (Colibri)

885.0-31

П-122200001477

Сист. N: 369467

- 118 -

ЦБ 125036, П/886.1/.2(497.15)-32/Б 31

БЕГАГИЧ, Ламия

Годишнина от завършването : Разкази / Ламия Бегагич ; Прев. от сръб. Русанка Ляпова. - София : Колибри, 2019 ([София] : Инвестпрес). - 123 с. ; 20 см. - ([Поредица] Съвр. европ. проза)

Съдържа и Бел. за прев.

ISBN 978-619-02-0560-9 (Colibri)

886.1/.2(497.15)-32

П-122200001478

Сист. N: 369469

- 119 -

ЦБ II 8498, П/882-32/П 94

ПУШКИН, Александър Сергеевич

Дама пика : [Повест] / А. С. Пушкин ; Прев. [от рус. ез.] Атанас Далчев ; Ил. Ясен Гюзелев. - София : Колибри, 2019 ([Костинброд] : Мултипринт). - 52 с. : с ил. ; 28 см

ISBN 978-619-02-0426-8 (Колибри)

882-32

П-122200001479

Сист. N: 369471

- 120 -

ЦБ 125038, Ч/882-8/П 94

ПУШКИН, Александър Сергеевич

Драматургия. Театрална естетика / Александър Пушкин ; Състав., предг., комент. апарат и прев. от рус. Людмил Димитров. - София : Колибри, 2021 ([София] : Инвестпрес). - 568 с. : с ил., факс. ; 22 см

Именен показалец.

ISBN 978-619-02-0526-5 (Colibri)

882-8

Ч-122200001483

Сист. N: 369479

- 121 -

ЦБ 125040, П/840(493)-31/Н 92

НОТОМБ, Амели

Жажда : [Роман] / Амели Нотомб ; Прев. от фр. Светла Лекарска. - София : Колибри, 2020 ([София] : Инвестпрес). - 104 с. ; 20 см

ISBN 978-619-02-0618-7 (Colibri)

840(493)-31

П-122200001485

Сист. N: 369483

- 122 -

ЦБ 125041, П/820-32(081.2)/К 55

КИПЛИНГ, Ръдиард Джоузеф

Земята е плоска : Избрани разкази / Ръдиард Киплинг ; Прев. [от англ. ез.] Надежда Розова. - София : Колибри, 2017 ([София] : Инвестпрес). - 382 с. ; 20 см. - (Поредица Модерна класика)

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа: Човекът, който искаше да стане цар ; Лиспет ; Портата на стоте скърби ; Необикновената разходка на Мороуби Джукс ; Хълмът на илюзиите ; Най-хубавата история на света ; Историята на Беделия Херодсфут ; Църквата в Антиохия ; Блей, блей, Черна овца ; Те ; Селото, което гласува, че Земята е плоска ; Окото на Аллах ; Градинарят ; Мери Постгейт.

ISBN 978-619-150-849-5 (Colibri)

820-32(081.2)

П-122200001488

Сист. N: 369488

- 123 -

ЦБ I 12875, П/840-8/П 92

ПРУСТ, Марсел

За изкуството и литературата / Марсел Пруст ; Състав., предг. и прев. [от фр.] Анна Ватева. - София : Колибри, 2022 ([София] : Инвестпрес). - 312 с. ; 18 см

ISBN 978-619-02-0954-6 (Colibri)

840-8

П-122200001486

Сист. N: 369491

- 124 -

ЦБ 125042, П/820(73)-31/К 26

КАПОТИ, Труман

Лятно пътуване : [Роман] / Труман Капоти ; Прев. от англ. Милена Попова ; Послесл. Алан Шуорц. - София : Колибри, 2019 ([София] : Инвестпрес). - 126 с. ; 20 см

ISBN 978-619-02-0397-1 (Colibri)

820(73)-31

П-122200001500

Сист. N: 369493

- 125 -

ЦБ 125043, П/830-31/К 65

КЛИНГ, Марк-Уве

Качестволандия : [Роман] / Марк-Уве Клинг ; Прев. от нем. Жанина Драгостинова. - София : Колибри, 2022 ([София] : Инвестпрес). - 359 с. ; 20 см

Кор. загл.: Качестволандия Qualityland.

ISBN 978-619-02-0984-3 (Colibri)

830-31

П-122200001494

Сист. N: 369494

- 126 -

ЦБ 125044, П/882-32/Н 12

НАБОКОВ, Владимир Владимирович

Разкази : Т. 1 - / Владимир Набоков. - София : Колибри, 2020 -.- 20 см. - (Поредица Модерна класика)

Т. 2. Красавица и други истории / Състав. Катерина Кокинова ; Прев. [от рус.] Владимир Молев, Мария Хаджиева. - 2021 ([София] : Алианс Принт). - 421 с.

Съдържа и За същината на стила, или за състав. на този втори том / К. Кокинова.

ISBN 978-619-02-0848-8 (т. 2)(Colibri)

882-32

П-122200001497

Сист. N: 369495

- 127 -

ЦБ 125046, П/860(82)-4/Б 67

БОРХЕС, Хорхе Луис

Нови разследвания : [Сб. есета] / Хорхе Луис Борхес ; Прев. от исп. Анна Златкова. - София : Колибри, 2018 ([София] : Инвестпрес). - 312 с. ; 20 см

ISBN 978-619-02-0268-4

860(82)-4

П-122200001504

Сист. N: 369498

- 128 -

ЦБ 125051, П/830(436)-32/Ц 29

ЦВАЙГ, Стефан

Пътуване в миналото и други новели / Стефан Цвайг ; Прев. от нем. Жанина Драгостинова. - София : Колибри, 2016 ([София] : Инвестпрес). - 270 с. ; 20 см

Съдържа и Ред. бел. ; Живот и творчество в дати.

ISBN 978-619-150-837-2 (Colibri)

830(436)-32

П-122200001512

Сист. N: 369508

- 129 -

ЦБ 125055, Ч/840-1/Б 55

БОДЛЕР, Шарл

Цветя на злото / Шарл Бодлер ; Прев. и предг. Кирил Кадийски ; С ил. от Улрих Мертенс. - София : Колибри, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт). - 351 с. : с цв. ил. ; 23 см

Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-02-0816-7 (Colibri)

840-1

Ч-122200001525

Сист. N: 369514

- 130 -

ЦБ 125060, П/860(82)-312.4/Б 67

БОРХЕС, Хорхе Луис и др.

Шест задачи за дон Исидро Пароди : [Роман] / Хорхе Луис Борхес, Адолфо Биой Касарес ; Прев. от исп. Анна Златкова. - София : Колибри, 2014 ([София] : Симолини). - 163 с. ; 20 см

ISBN 978-619-150-162-5 (olibri)

860(82)-312.4

П-122200001526

Сист. N: 369521

- 131 -

ЦБ 125061, П/820-312.4/К 90

КРИСТИ, Агата

Защо не повикаха Евънс? : [Роман] / Агата Кристи ; Прев. от англ. Людмил Димитров. - София : Ера, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт). - 224 с. ; 21 см

Името на прев. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-389-390-4

820-312.4

П-122200001476

Сист. N: 369526

- 132 -

ЦБ 125064, П/820-322.4/К 90

КРИСТИ, Агата

Паяжината и други истории / Агата Кристи ; Прев. от англ. Десислава Главева ... [и др.]. - София : Ера, 2018 ([София] : Експертпринт). - 248 с. ; 21 см. - (Агата Кристи ; 80)

Други прев.: Б. Илиев, Б. Миндов ; Прев. отбелязани на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-389-484-0

820-322.4

П-122200001475

Сист. N: 369530

- 133 -

ЦБ 125065, П/820(73)-31/С 55

СПАРКС, Никълъс

Най-доброто в мен : [Роман] / Никълъс Спаркс ; Прев. [от англ.] Теодора Давидова. - София : Ера, 2019 ([София] : Експертпринт). - 319 с. ; 20 см

Кн. е издавана през 2012 г. под името Моят път към теб. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-389-221-1

820(73)-31

П-122200001470, П-122200001471

Сист. N: 369531

- 134 -

ЦБ 125066, П/830-31/Х 42

ХЕН, Карстен

Пекарят, който създаваше истории : [Роман] / Карстен Хен ; Прев. [от нем.] Ваня Пенева. - София : Ера, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 223 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-389-679-0

830-31

П-122200001469

Сист. N: 369532

- 135 -

ЦБ 125067, П/840(493)-312.4/С 37

СИМЕНОН, Жорж

Подземията на хотел "Мажестик" : [Роман] / Жорж Сименон ; Прев. [от фр.] Велимира Костова-Върлакова. - София : Ера, 2019 ([Костинброд] : Мултипринт). - 188 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и Изд. "Галимар".

ISBN 978-954-389-526-7

840(493)-312.4

П-122200001468

Сист. N: 369533

- 136 -

ЦБ 125069, П/820-992/Е 39

ЕЙТКЕН, Бен

Риба и пържени картофки - моята невероятна година в Полша / Бен Ейткен ; Прев. [от англ.] Красимира Абаджиева. - София : Ера, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт). - 247 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-389-587-8

820-992

П-122200001466

Сист. N: 369535

- 137 -

ЦБ 125070, П/820-322.4/К 90

КРИСТИ, Агата

Сянка върху стъклото : Сборник / Агата Кристи ; [Прев. от англ.]. - София : Ера, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 231 с. ; 20 см

ISBN 978-954-389-672-1

820-322.4

П-122200001463, П-122200001464

Сист. N: 369536

- 138 -

ЦБ 125071, П/839.7-312.4/Д 30

ДЕ ла Моте, Андерш и др.

Смъртта отива на оглед : [Роман] / Андерш Де ла Моте, Монс Нилсон ; Прев. [от швед.] Анелия Петрунова. - София : Ера, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 311 с. ; 20 см. - (Сер. Северно сияние)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Кн. 1 от поредицата Убийства в Йостерленд.

ISBN 978-954-389-680-6

839.7-312.4

П-122200001572

Сист. N: 369537

- 139 -

ЦБ 125072, П/840(493)-312.4/С 37

СИМЕНОН, Жорж

Мегре и нощните удоволствия : [Роман] / Жорж Сименон ; Прев. [от фр.] Гриша Атанасов. - София : Ера, 2019 ([София] : Експертпринт). - 200 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-389-567-0

840(493)-312.4

П-122200001574

Сист. N: 369542

- 140 -

ЦБ 125073, П/840-31/М 90

МОРО, Фабиен

Кралицата на шампанското : [Роман] / Фабиен Моро ; Прев. [от фр.] Радка Митова. - София : Ера, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт). - 248 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-389-580-9

840-31

П-122200001567

Сист. N: 369543

- 141 -

ЦБ 125074, П/850-94/С 12

САБЕЛА, Алфонсо и др.

Заразената столица : Може ли да се освободи Рим от мафията и корупцията / Алфонсо Сабела, Джанпиеро Калапа ; Прев. от итал. ез. Таня Кольовска. - София : Ера, 2017 ([София] : Експертпринт). - 239 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-389-440-6

1. Корупция - Италия - противодействие. 2. Организирана престъпност - Италия. 3. Мафия - Италия - противодействие

850-94 + 328.185(45)(0:82-94)

П-122200001577, П-122200001578

Сист. N: 369545

- 142 -

ЦБ 125075, П/820-322.4/К 90

КРИСТИ, Агата

Последните случаи на госпожица Марпъл : [Разкази] / Агата Кристи ; Прев. от англ. ез. Борис Миндов, Юлия Чернева. - София : Ера, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт). - 191 с. ; 20 см. - (Агата Кристи ; 84)

Имената на прев. отбелязани на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-389-570-0

820-322.4

П-122200001569

Сист. N: 369561

- 143 -

ЦБ 125088, П/820(549.1)-31/Х 24

ХАМИД, Мохсин

Неохотният фундаменталист : [Роман] / Мохсин Хамид ; Прев. от англ. Невена Дишлиева-Кръстева. - Пловдив : Жанет 45, 2012. - 191 с. ; 20 см

Съдържа и За авт. ; За прев.

ISBN 978-954-491-830-9

820(549.1)-31

П-122200001559

Сист. N: 369581

- 144 -

ЦБ 125089, П/840-31/Ш 78

ШМИТ, Ерик-Еманюел

Феликс и невидимият извор : [Роман] / Ерик-Еманюел Шмит ; Прев. от фр. Гриша Атанасов. - София : Ера, 2019 ([Костинброд] : Мултипринт). - 136 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-389-520-5

840-31

П-122200001562

Сист. N: 369582

- 145 -

ЦБ 125093, П/820(73)-31/Х 93

ХУВЪР, Колийн

Споменът за него : [Роман] / Колийн Хувър ; Прев. [от англ. ез.] Боряна Даракчиева. - София : Ибис, 2022 ([София] : Симолини). - 296 с. ; 21 см. - (Кол. Избрани съвр. любовни романи)

ISBN 978-619-157-377-6

820(73)-31

П-122200001565

Сист. N: 369589

- 146 -

ЦБ 125098, П/820(73)-31/С 36

СИЛВЕРА, Адам

Накрая и двамата умират : [Роман] / Адам Силвера ; Прев. от англ. Елка Виденова. - София : Егмонт България, 2022 (София : Ропринт). - 320 с. ; 21 см

ISBN 978-954-27-2759-0

820(73)-31

П-122200001849

Сист. N: 369597

- 147 -

ЦБ 125101, П/820(73)-32/Т 43

ТВЕН, Марк

Конят на Бъфало Бил / Марк Твен ; Прев. от англ. Стефан Георгиев ; Ил. Лушъс Хичкок, Уилям Смедли. - София : Изток-Запад, 2022. - 110 с. : с ил. ; 22 см

Съдържа: Историята на един кон : [Новела] ; Историята на едно куче : [Разказ].

ISBN 978-619-01-1004-0

820(73)-32

П-122200001580

Сист. N: 369652

- 148 -

ЦБ I 12879, П/860(729.1)-32(082)/B 39

BEHIND Doors : Cuban Stories = Tras la puertas / Compl. by Anisley Miraz Lladosa ... [et al.] ; Ed. by Diana Ivanova ; Transl. Valia Carvalho, Maria Teresa Ortega Sastriques ; Photogr. Martin Dietrich. - [Plovdiv] : Жанет 45, 2012. - 404 с., 8 л. цв. ил. ; 18х16 см. - (Кубинската поредица)

Други състав.: A. Alvares, O. Olave, I. Lopez ; Имената на фотогр. и прев. отбелязани на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-491-798-2

860(729.1)-32(082)

П-122200001581

Сист. N: 369653

- 149 -

ЦБ 125106, П/820(73)-31/У 70

УОРД, Пенелъпи

Аристократът : [Роман] / Пенелъпи Уорд ; Прев. от англ. Анета Макариева-Лесева. - София : Ciela, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 336 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-3827-2 (Сиела)

820(73)-31

П-122200001727

Сист. N: 369661

- 150 -

ЦБ 125109, П/820(417)-312.4/К 84

КОНЪЛИ, Джон

Безименните : [Роман] / Джон Конъли ; Прев. [от англ. ез.] Ирина Манушева. - София : Прозорец, 2022 ([София] : Инвестпрес). - 368 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и От авт.

ISBN 978-619-243-211-9

820(417)-312.4

П-122200001729

Сист. N: 369666

- 151 -

ЦБ 125112, П/820(73)-31/А 13

АБЕ, Шана

Втората госпожа Астор : [Роман] / Шана Абе ; Прев. [от англ.] Цветана Генчева. - [София] : Бард, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 320 с. ; 21 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-03-0121-9

820(73)-31

П-122200001736

Сист. N: 369674

- 152 -

ЦБ 125113, П/892.45-31/Ш 18

ШАЛЕВ, Цруя

Болка : [Роман] / Цруя Шалев ; Прев. Наташа Колевска-Куртева. - [Пловдив] : Жанет 45, 2021. - 380 с. ; 20 см. - (Поредица Отвъд)

Възприетата форма на името на прев. Наташа Колевска-Куртева е Наташа Василева Колевска. - Съдържа и За авт. ; За прев.

ISBN 978-619-186-642-7

892.45-31

П-122200001731

Сист. N: 369675

- 153 -

ЦБ 125115, П/882-31/Г 56

ГЛУХОВСКИ, Дмитрий Алексеевич

Граничен пост 2 : [Роман] / Дмитрий Глуховски ; Прев. от рус. Васил Велчев. - София : Ciela, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 344 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-3876-0 (Сиела)

882-31

П-122200001737

Сист. N: 369678

- 154 -

ЦБ 125120, П/820(94)-311.6/М 19

МАККЪЛОУ, Колийн

Любимци на съдбата : [Роман] : Ч. 1 - 3 / Колийн Маккълоу ; Прев. [от англ. ез.] Борис Тодоров. - София : Плеяда, 2022.- 22 см

Ч. 2. Властолюбци ([София] : Art Eternal Print). - 344 с. : с ил., к.

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Кн. 3 от поредицата Господари на Рим, взето от доп. източник.

ISBN 978-954-409-451-5 (ч. 2)

820(94)-311.6

П-122200001733

Сист. N: 369682

- 155 -

ЦБ 125124, П/869.0-31/К 73

КОЕЛЮ, Жоао Пинто

Лудите от улица Мазур : Роман / Жоао Пинто Коелю ; Прев. от португ. Димитър Атанасов. - София : Лемур Букс, 2022 ([София] : Симолини 94). - 311 с. ; 20 см

Съдържа и Бел. от авт.

ISBN 978-619-7581-27-0 (Lemur Books)

869.0-31

П-122200001749

Сист. N: 369686

- 156 -

ЦБ 125126, П/820-31/Б 78

БРАУН, Лорейн

Любов на релси : [Роман] / Лорейн Браун ; Прев. [от англ. ез.] Яна Парашикова-Аролска. - София : СофтПрес, 2022. - 304 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-151-794-7

820-31

П-122200001750

Сист. N: 369688

- 157 -

ЦБ 125127, П/820(73)-94/О-87

ОСТЪР, Пол

Изобретяване на самотата / Пол Остър ; Прев. от англ. Иглика Василева. - София : Колибри, 2022 ([София] : Инвестпрес). - 232 с. ; 20 см

ISBN 978-619-02-1006-1 (Colibri)

820(73)-94

П-122200001742

Сист. N: 369689

- 158 -

ЦБ 125128, П/850-31/И 48

ИКАРДИ, Дези

Момичето, което усещаше книгите : [Роман] / Дези Икарди ; Прев. от итал. Ваньо Попов. - [София] : Персей, 2022. - 416 с. ; 20 см

ISBN 978-619-161-269-7

850-31

П-122200001751

Сист. N: 369690

- 159 -

ЦБ 125132, П/820(73)-31/В 83

ВОНЕГЪТ, Кърт

Котешка люлка : Роман / Кърт Вонегът ; Прев. от англ. Аглика Маркова. - 4. изд.- София : Кръг, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 336 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7625-60-8

820(73)-31

П-122200001743

Сист. N: 369693

- 160 -

ЦБ 125134, П/884-94/К 48

КАЦЕНБЕРГ, Мала

Котката на Мала / Мала Каценберг ; Прев. от англ. Зорница Русева ; С предг. [от авт.]. - София : Ciela, 2022 ([Добрич] : Фолиарт). - 324 с. ; 21 см

Речник.

ISBN 978-954-28-3866-1 (Сиела)

884-94

П-122200001744

Сист. N: 369697

- 161 -

ЦБ 125135, П/820(71)-312.9/Д 50

ДЖЕНСЪН, Даниел Л.

Кралицата изменница : [Роман] / Даниел Л. Дженсън ; Прев. от англ. ез. Ирина Денева-Слав. - София : Егмонт България, 2022 (София : Инвестпрес). - 416 с. : с к. ; 21 см

ISBN 978-954-27-2753-8

820(71)-312.9

П-122200001745

Сист. N: 369698

- 162 -

ЦБ 125136, П/830-31/Х 72

ХОХ, Яна

Кралско сърце : [Роман] / Яна Хох ; Прев. от нем. ез. Мая Мавродиева. - София : Егмонт България, 2022 (Костинброд : Мултипринт). - 320 с. ; 21 см

Кн. 1 от поредицата Кралски коне.

ISBN 978-954-27-2777-4

830-31

П-122200001746

Сист. N: 369699

- 163 -

ЦБ 125137, ДТ/820(73)-312.9/К 47, П/820(73)-312.9/К 47

КАУФМАН, Ейми и др.

Краят на Аврора : [Роман] / Ейми Кауфман, Джей Кристоф ; Прев. от англ. ез. Милена Илиева. - София : Егмонт България, 2022 (София : Инвестпрес). - 463 с. ; 21 см. - ([Поредица] Аврора ; 3)

ISBN 978-954-27-2751-4

820(73)-312.9

ДТ-122200001747, П-122200001884

Сист. N: 369700

- 164 -

ЦБ 125138, П/820(94)-31/А 93

АУРОРА, Бел

Лев : [Роман] / Бел Аурора ; Прев. от англ. Цветана Генчева. - София : Ciela, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 448 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-3850-0 (Сиела)

820(94)-31

П-122200001748

Сист. N: 369701

- 165 -

ЦБ 125139, П/895.6-32/М 95

МУРАКАМИ Харуки

Първо лице единствено число : [Разкази] / Харуки Мураками ; Прев. от англ. Надежда Розова ; Консултант Майре Буюклиева. - София : Колибри, 2022 ([София] : Инвестпрес). - 191 с. ; 20 см

ISBN 978-619-02-1047-4 (Colibri)

895.6-32

П-122200001760

Сист. N: 369703

- 166 -

ЦБ 125140, П/820(94)-31/М 61

МИЛЪР, Алекс

Пътят на любовта : [Роман] / Алекс Милър ; Прев. от англ. Деница Райкова. - [София] : Жар - Жанет Аргирова, 2022. - 476 с. ; 20 см

ISBN 978-954-480-137-3

820(94)-31

П-122200001761

Сист. N: 369706

- 167 -

ЦБ 125141, П/820(73)-31/Б 48

БЛЕЙК, Лекси

Островът на пеперудите : [Роман] / Лекси Блейк ; Прев. [от англ. ез.] Вера Паунова. - София : Ибис, 2020 ([София] : Симолини). - 316 с. ; 21 см. - (Кол. Избрани съвр. любовни романи)

ISBN 978-619-157-378-3

820(73)-31

П-122200001754, П-122200002703

Сист. N: 369707

- 168 -

ЦБ 125142, П/882-31/А 45

АКУНИН, Борис

Седмицата на Триокия : Роман-календарий / Борис Акунин ; Прев. [от рус.] Денис Коробко. - София : Еднорог, 2022. - 352 с. ; 20 см

Борис Акунин - псевд. на Григорий Шалвович Чхартишвили ; Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Кн. от поредицата История на руската държава. - Съдържа и Да убиеш змийче : Пиеса в две действия.

ISBN 978-954-365-266-2

882-31 + 882-2

П-122200001762

Сист. N: 369708

- 169 -

ЦБ 125145, П/820(417)-31/Б 25

БАНВИЛ, Джон

Синята китара : [Роман] / Джон Банвил ; Прев. от англ. Иглика Василева. - София : Лист, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 320 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7596-76-2

820(417)-31

П-122200001763

Сист. N: 369711

- 170 -

ЦБ 125146, П/839.8-31/Р 62

РИЛ, Ане

Смола : Роман / Ане Рил ; Прев. от дат. Светлана Старирадева. - София : Лемур Букс, 2022 ([В. Търново] : Абагар). - 255 с. ; 20 см

ISBN 78-619-7581-28-7 (Lemur)

839.8-31

П-122200001764

Сист. N: 369712

- 171 -

ЦБ 125147, П/820(73)-312.4/К 84

КОНЪЛИ, Майкъл

Полунощ в Ел Ей : [Роман] / Майкъл Конъли ; Прев. [от англ. ез.] Владимир Зарков. - [София] : Бард, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 384 с. ; 20 см. - (Кралете на трилъра)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-03-0128-8

820(73)-312.4

П-122200001756

Сист. N: 369713

- 172 -

ЦБ 125148, П/820-312.4/Д 52

ДЖОРДАН, Джак

Смърт под клетва : [Роман] / Джак Джордан ; Прев. от англ. Анелия Петрунова. - София : Millenium, 2022 ([София] : Инвестпрес). - 352 с. ; 21 см

ISBN 978-954-515-579-6 (Милениум)

820-312.4

П-122200001765, П-122200001798

Сист. N: 369715

- 173 -

ЦБ 125149, П/820-312.4/Ф 54

ФИНИ, Алис

Понякога лъжа : [Роман] / Алис Фини ; Прев. от англ. Мариана Христова. - София : Ciela, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 328 с. ; 21 см

Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-28-3848-7 (Сиела)

820-312.4

П-122200001757

Сист. N: 369716

- 174 -

ЦБ 125151, П/820(73)-312.9/Р 70

РОБЪРТС, Нора

Превръщане : [Роман] / Нора Робъртс ; Прев. от англ. Стоянка Карачанова. - Пловдив : Хермес, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 504 с. ; 20 см

Кн. 2 от трилогията Сърцето на дракона.

ISBN 978-954-26-2147-8

820(73)-312.9

П-122200001758

Сист. N: 369717

- 175 -

ЦБ 125154, П/820-311.6/К 49

КЕЙН, Бен

Спартак: Гладиаторът : [Роман] / Бен Кейн ; Прев. [от англ.] Милко Стоименов. - [София] : Бард, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 480 с. : с к. ; 21 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Кн. 1 от поредицата Спартак. - Съдържа и Бел. на авт. ; Речник.

ISBN 978-619-03-0131-8

820-311.6

П-122200001766

Сист. N: 369721

- 176 -

ЦБ 125157, П/820(73)-31/П 37

ПЕРИ, Девни

Тенекиена кралица : [Роман] / Девни Пери ; Прев. от англ. ез. Милена Илиева. - София : Уо Егмонт, 2022 (София : Инвестпрес). - 383 с. ; 20 см. - (Поредица Тенекиени номади ; Кн. 6)

Уо - запазена марка на Егмонт България.

ISBN 978-954-27-2760-6 (Егмонт България)

820(73)-31

П-122200001768

Сист. N: 369724

- 177 -

ЦБ 125158, П/820(931)-31/Г 64

ГОНГ, Клоуи

Тоз бурен край : [Роман] / Клоуи Гонг ; Прев. от англ. ез. Йоана Гацова. - София : Егмонт България, 2022 (Костинброд : Мултипринт). - 544 с. ; 21 см

Съдържа и Бел. на авт. ; За авт.

ISBN 978-954-27-2749-1

820(931)-31

П-122200001769

Сист. N: 369725

- 178 -

ЦБ 125160, П/820-31/Р 29

РАЙЪН, Антъни

Черната песен : [Роман] / Антъни Райън ; Прев. Иван Иванов. - [София] : Бард, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 464 с. ; 21 см

Кн. 2 от поредицата Острието на гарвана.

ISBN 978-619-03-0130-1

820-31

П-122200001775

Сист. N: 369728

- 179 -

ЦБ 125163, П/820(73)-312.4/С 36

СИЛВА, Даниъл

Челистката : Роман / Даниъл Силва ; Прев. от англ. Коста Сивов. - Пловдив : Хермес, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 384 с. ; 20 см

Съдържа и Бел. на авт. ; За авт.

ISBN 978-954-26-2151-5

820(73)-312.4

П-122200001774

Сист. N: 369732

- 180 -

ЦБ 125165, П/830-31/З-23

ЗАЙЛЕР, Луц

Щерн 111 : Роман / Луц Зайлер ; Прев. от нем. Борислав П. Петранов. - София : Black Flamingo Publishing, 2022 ([София] : Инвестпрес). - 424 с. ; 21 см

ISBN 978-619-262-001-1 (Блек Фламинго Пъблишинг)

830-31

П-122200001778

Сист. N: 369734

Детска художествена литература

- 181 -

ЦБ 124899, Д/883-93-34/В 60

ВИННИЧУК, Юрiй

Мiсце для дракона : Повiсть-казка / Юрiй Винничук ; Намал. Надi Каламеець. - 4. вид.- Чернiвцi : Книги - XXI ; Чорнi Вiвцi, 2021. - 96 с. : с мал. ; 21 см

ISBN 978-617-614-154-9 (Книги - XXI)

883-93-34

Д-122200001204

Сист. N: 369209

- 182 -

ЦБ 124900, Д/883-93-32/З-14

ЗАВАЛIЙ, Евгенiя

Це всi ми : [Повiсть] / Евгенiя Завалiй ; Намал. Надi Каламеець. - Чернiвцi : Книги - XXI ; Чорнi Вiвцi, 2020. - 96 с. : с мал. ; 24 см

ISBN 978-617-614-271-3 (Книги - XXI)

883-93-32

Д-122200001207

Сист. N: 369210

- 183 -

ЦБ 124901, Д/883-93-34/Д 87

ДРАЧКОВСЬКА, Оксана

Зайчик-нестрибайчик та його смiлива мама : [Iсторiя-казка] / Оксана Драчковська ; Iл. Оксана Драчковська-молодша. - Чернiвцi : Книги - XXI ; Чорнi Вiвцi, 2019. - [32] с. : с iл. ; 22х21 см

ISBN 978-617-614-265-2 (Книги - XXI)

883-93-34

Д-122200001206

Сист. N: 369211

- 184 -

ЦБ 124903, Д/883-93-32/К 43

КАРПА, Iрена

День усiх бiлок : [Повiст] / Iрена Карпа ; Намал. Наталка Гайда. - Чернiвцi : Книги - XXI ; Чорнi Вiвцi, 2017. - 96 с. : с мал. ; 21х24 см

ISBN 978-617-614-177-8 (Книги - XXI)

883-93-32

Д-122200001205

Сист. N: 369214

- 185 -

ЦБ 124905, Д/840-93-191/Л 28

ЛАФОНТЕН, Жан дьо

Басни / Жан дьо Лафонтен ; Подб. Атанас Далчев ; Прев. от фр. Атанас Далчев, Александър Муратов ; Ил. Люба Халева. - София : Колибри, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт). - 222 с. : с цв. ил. ; 24 см

Александър Муратов - псевд. на прев. Христо Мотов Мишев ; Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и Лафонтен / А. Далчев, А. Муратов ; Ж. дьо Лафонтен - живот в дати ; Обяснителни бел.

ISBN 978-619-02-0723-8 (Colibri)

840-93-191

Д-122200001251, Д-122200001252

Сист. N: 369217

- 186 -

ЦБ 124927, Д/840-93-91/Л 94

ЛЬОПТИ, Еманюел

Малкият Никола: Кой иска да играе с кукли? / По Рьоне Госини, Жан-Жак Семпе ; Адапт. Еманюел Льопти ; Прев. [от фр.] Румяна Маркова. - София : Колибри, 2015 ([София] : Дедракс). - 32 с. : с цв. ил. ; 19 см. - (Поредица За най-малките: Аз се уча да чета ; Кн. 11)

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на предзагл. с. - По телевизионната поредица Малкият Никола.

ISBN 978-619-150-646-0 (Colibri)

840-93-91

Д-122200001266

Сист. N: 369263

- 187 -

ЦБ 124940, Д/886.7-93-1/К 13

КАДИЙСКИ, Кирил Крумов

Сме ли смели? : И разни врели-некипели / Кирил Кадийски ; Ил. Албена Лимони. - София : Колибри, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 111 с. : с цв. ил. ; 23х22 см

Албена Лимони - псевд. на ил. Албена Станиславова Цонева ; Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-02-0852-5 (Colibri)

886.7-93-1

Д-122200001284

Сист. N: 369283

- 188 -

ЦБ 124942, Д/840-93-91/В 50

ВЕРНАН, Жан-Пиер

Старогръцки митове : Всемирът, боговете, хората / Разказани от Жан-Пиер Вернан ; Прев. от фр. Доротея Табакова. - София : Колибри, 2018 ([София] : Инвестпрес). - 224 с. ; 20 см

Съдържа и Предварителни думи ; Речник.

ISBN 978-619-02-0223-3 (Colibri)

1. Митология, старогръцка

840-93-91 + 292

Д-122200001286

Сист. N: 369285

- 189 -

ЦБ 124951, Д/840-93-91/Л 94

ЛЬОПТИ, Еманюел

Малкият Никола: Томболата / По Рьоне Госини, Жан-Жак Семпе ; Адапт. Еманюел Льопти ; Прев. [от фр.] Румяна Маркова. - София : Колибри, 2014 ([София] : Дедракс). - 32 с. : с цв. ил. ; 19 см. - (Поредица За най-малките: Аз се уча да чета ; Кн. 7)

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на предзагл. с. - По телевизионната поредица Малкият Никола.

ISBN 978-619-150-459-6 (Colibri)

840-93-91

Д-122200001293

Сист. N: 369300

- 190 -

ЦБ 124955, Д/886.7-93-34/Д 32

ДЕВЕДЖИЕВ, Илия Ангелов

Маргаритка: Биби и Мими подреждат : [Приказка] / Илия Деведжиев ; Худож. Веселка Велинова. - София : Ciela, 2022 ([София] : Алианс Принт). - [32] с. : с цв. ил. ; 21х21 см. - ([Поредица] Маргаритка ; 7)

Авт., худож. отбелязани в библиогр. каре.

https://margaritka.bg

ISBN 978-954-28-3860-9 (Сиела)

886.7-93-34

Д-122200001315, Д-122200003137

Сист. N: 369304

- 191 -

ЦБ 124968, Д/882-93-34/Г 18

ГАЛКИНА, Анастасия

Един хубав ден ; Един лош ден : [Приказки] / Анастасия Галкина ; Нарис. Екатерина Ладатко ; Прев. Цвета Брестничка. - [София] : Фют, 2022. - [32] с. : с цв. ил. ; 24 см

Изд. се състои от две загл. в едно книжно тяло, всяка със самостоятелна загл. с. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-199-768-8

882-93-34

Д-122200001318, Д-122200001319

Сист. N: 369319

- 192 -

ЦБ 124969, Д/882-93-34/С 91

СУТЕЕВ, Владимир Григориевич

Котаракът рибар и други приказки / В. Сутеев ; Рис. от авт. ; Прев. [от рус.] Анна Колчакова. - София : Миранда, 2021. - 80 с. : с цв. ил. ; 22 см

Съдържа и Чичо Мецан ; Чувал с ябълки ; Сръчните ръце ; Биогр. данни за авт.

ISBN 978-619-7659-00-9

882-93-34

Д-122200001309

Сист. N: 369320

- 193 -

ЦБ 124970, Д/820(73)-93-34/О-97

ОХАНЕСИАН, Даян

Малката панда и хвърчилото : [Приказка] / Разказа Даян Оханесиан ; Нарис. Алисън Браун ; Прев. Албена Раленкова. - [София] : Фют, 2022. - [32] с. : с цв. ил ; 24 см

Името на прев. отбелязано на задна кор.

ISBN 978-619-199-780-0

820(73)-93-34

Д-122200001310, Д-122200001945

Сист. N: 369321

- 194 -

ЦБ 124971, Д/850-93-34/К 13

КАЗАЛИС, Анна

Малки приказки от голямата вълшебна гора / Текст Анна Казалис ; Ил. Мат Улф ; Прев. [от итал.] Екатерина Латева. - [София] : Фют, 2022. - 48 с. : с цв. ил. ; 25х25 см

Авт. на текста отбелязан в библиогр. каре.

ISBN 978-619-199-751-0

850-93-34

Д-122200001311

Сист. N: 369322

- 195 -

ЦБ 124974, Д/839.8-93-31/С 37

СИМОНСЕН, Рене Тофт

Пасиансът на Карла : [Роман за деца] / Рене Тофт Симонсен ; Ил. Ларс Габел ; Прев. от дат. Ева Кънева. - София : Емас, 2022 ([Хасково] : Полиграфюг). - 208 с. : с цв. ил. ; 21 см. - (Поредица Европ. разказвачи на XX/XXI в. ; 58)

Съдържа и За авт. и кн. ; За прев.

ISBN 978-954-357-543-5

839.8-93-31

Д-122200001312

Сист. N: 369326

- 196 -

ЦБ 124975, Д/886.7-93-34/К 90

КРИВОШИЕВА, Богдана Неделева

Разказите на Стария дъб : Приказки за българските владетели / Богдана Кривошиева ; Ил. Александър Петров Въчков. - Пловдив : Хермес, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 144 с. : с ил. ; 24 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и Бел. ; Хронология на разказаните събития. - Библиогр. с. 143.

ISBN 978-954-26-2154-6

886.7-93-34

Д-122200001313

Сист. N: 369327

- 197 -

ЦБ 124976, Д/820(73)-93-31/Б 37

БЕНТЪН, Джим

Скъпо тъпо дневниче: Най-лошите неща в живота също са безплатни : [Роман за деца] / Джим Бентън ; Прев. [от англ.] Мария Петрова Демирева. - Пловдив : Хермес, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 160 с. : с ил. ; 20 см. - (Сер. Скъпо тъпо дневниче ; 10)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-26-2140-9

820(73)-93-31

Д-122200001314

Сист. N: 369328

- 198 -

ЦБ 124996, Д/820(71)-93-91/Е 63

ЕНДРЮЛЪТ, Хари

Франклин сред звездите / [По] Полет Буржоа, Бренда Кларк ; Адапт. Хари Ендрюлът ; Прев. [от англ.] Екатерина Иванова Латева. - [София] : Фют, [2012]. - [24] с. : с цв. ил. ; 22х19 см. - (Поредица Франклин и неговите приятели)

Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре ; Прев. известна като Катя Иванова.

ISBN 978-954-625-799-4

820(71)-93-91

Д-122200001451

Сист. N: 369401

- 199 -

ЦБ 124998, Д/886.7-93-34/Д 99

ДЯДО вади ряпа ; Златното момиче ; Най-скъпоценният плод : [Приказки] / Ил. Димитър Валентинов Петров. - [Пловдив] : Хермес, 2013. - [10] с. : с цв. ил. ; 23х24 см. - (Златни приказки)

Кор. опис.

ISBN 978-954-26-1156-1

ISBN 954-26-1156-0

886.7-93-34

Д-122200001449

Сист. N: 369405

- 200 -

ЦБ II 8489, Д/886.7-93-193.1/А 88

АРСОВА, Благородна Асенова

Любопитки : Гатанки за деца / Благородна Арсова ; Худож. Цветан Добрев. - [Бургас] : Димант, [2001]. - [8] с. : с цв. ил. ; 26 см

Кор. опис.

ISBN 954-731-114-Х

886.7-93-193.1

Д-122200001446

Сист. N: 369417

- 201 -

ЦБ 125001, Д/886.7-93-1/А 36

АЗ съм българче : [Стихотворения за деца] / Худож. Стелияна Донева. - [София] : Пан, 2019. - [10] с. : с цв. ил. ; 24 см. - ([Поредица] Моите първи стихотворения)

Кор. опис.

ISBN 978-619-240-042-2

886.7-93-1

Д-122200001445

Сист. N: 369418

- 202 -

ЦБ 125003, Д/820(71)-93-1/В 67

ВИШИНСКИ, Фрида

Тайната на Принцесата / Фрида Вишински ; [Ил.] Луфан ; Прев. [от англ.] Иглика Накова. - София : Grifin, 2011 ([София] : ПК Д. Благоев). - 32 с. : с цв. ил. ; 25 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. ; Луфан - псевд. на ил.

ISBN 978-954-2922-07-0 (Грифин)

820(71)-93-1

Д-122200001443

Сист. N: 369421

- 203 -

ЦБ 125004, Д/886.7-93-34/Т 44

ТВЪРДУШКА, Мекушка и Сладушка : [Приказка] / Худож. Лилия Тодорова. - [София] : Пан, 2017. - [10] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Моята първа приказка)

Кор. опис.

ISBN 978-954-660-873-4

886.7-93-34

Д-122200001442

Сист. N: 369423

- 204 -

ЦБ 125006, Д/820/899-93-34/Л 93

ЛЪЖЛИВОТО овчарче и други приказки / Худож. Кирил Танев. - [София] : Пан, 2016. - 16 с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Поредица Приказки с поука ; Кн. 3)

Загл. на кор.: Лъжливото овчарче. - Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Вариант на сер. загл.: 70 приказки с поука в 10 книжки, отбелязано на кор. - Съдържа и Костенурката и орелът; Еленът с прекрасните рога; Враната и мидата; Лъвът и лисицата; Завистливият бивол; Кучето в яслите; Български народни пословици.

ISBN 978-954-660-674-7

820/899-93-34

Д-122200001440

Сист. N: 369425

- 205 -

ЦБ 125007, Д/886.7-93-1/Е 53

ЕЛИН Пелин

Дядовата ръкавичка / Стихове Елин Пелин ; Ил. Христо Димитров. - София : СофтПрес, 2021. - [10] с. : с цв. ил. ; 22х24 см. - ([Поредица] Приказки любими в рими ; 13)

Кор. опис. - Елин Пелин - псевд. на авт. Димитър Иванов Стоянов.

ISBN 978-619-151-708-4

886.7-93-1

Д-122200001439

Сист. N: 369426

- 206 -

ЦБ 125008, Д/886.7-93-1/М 57

МИЛЕВА, Леда Гео

Работна Мецана / Леда Милева ; Худож. Галин Георгиев. - [София] : Златното пате, [2019]. - [8] с. : с цв. ил. ; 22х25 см. - (Приказки незабравими в рими : Избрано)

Кор. опис.

ISBN 978-954-431-472-9

886.7-93-1

Д-122200001438, Д-122200002865

Сист. N: 369427

- 207 -

ЦБ 125009, Д/886.7-93-1/Ц 17

ЦАНКОВ, Атанас Иванов

Какво стана с Лисана / Атанас Цанков ; Худож. Галин Георгиев. - [София] : Златното пате, [2017]. - [8] с. : с цв. ил. ; 22х25 см. - (Приказки незабравими в рими : Избрано)

Кор. опис.

ISBN 978-954-431-478-1

886.7-93-1

Д-122200001437

Сист. N: 369428

- 208 -

ЦБ 125010, Д/886.7-93-91/З-73

ЗЛАТИНА, Галина

Дядо вади ряпа / Галина Златина ; Худож. Биляна Господинова. - [София] : Златното пате, [2015]. - [8] с. : с цв. ил. ; 22х25 см. - (Приказки незабравими в рими : Избрано)

Кор. опис. - Галина Златина - псевд. на Галина Йорданова Златарева.

ISBN 978-619-181-051-2

886.7-93-91

Д-122200001436

Сист. N: 369429

- 209 -

ЦБ 125012, Д/886.7-93-1/З-73

ЗЛАТИНА, Галина

Шишарко / Галина Златина ; Худож. Галин Георгиев. - [София] : Златното пате, [2013]. - [8] с. : с цв. ил. ; 23х25 см. - (Приказки незабравими в рими : Избрано)

Кор. опис. - Галина Златина - псевд. на Галина Йорданова Златарева.

ISBN 978-954-431-474-3

886.7-93-1

Д-122200001434

Сист. N: 369431

- 210 -

ЦБ 125013, Д/886.7-93-1/Х 15

ХАДЖИМАРКОВ, Иван

Козичката Маричка / Иван Хаджимарков ; Худож. Галин Георгиев, Светлана Князева. - [София] : Златното пате, [2009]. - [8] с. : с цв. ил. ; 23х25 см. - (Приказки незабравими в рими : Избрано)

Кор. опис.

ISBN 978-954-431-602-0

886.7-93-1

Д-122200001433

Сист. N: 369432

- 211 -

ЦБ 125014, Д/886.7-93-1/А 17

АВГАРСКИ, Георги Иванов

Лече-буболече / Георги Авгарски ; Худож. Галин Георгиев. - [София] : Златното пате, [2008]. - [8] с. : с цв. ил. ; 23х25 см. - (Приказки незабравими в рими : Избрано)

Кор. опис.

ISBN 978-954-431-444-6

886.7-93-1

Д-122200001432

Сист. N: 369433

- 212 -

ЦБ 125015, Д/886.7-93-91/З-73

ЗЛАТИНА, Галина

Болен здрав носи / Галина Златина ; Худож. Биляна Господинова. - [София] : Златното пате, [2009]. - [8] с. : с цв. ил. ; 23х25 см. - (Приказки незабравими в рими)

Кор. опис. - Галина Златина - псевд. на Галина Йорданова Златарева.

ISBN 978-954-431-473-6

886.7-93-91

Д-122200001430

Сист. N: 369434

- 213 -

ЦБ 125016, Д/886.7-93-91/Ж 32

ЖЕКОВА, Ангелина Иванова

Трите прасенца : Английска приказка / Адапт. Ангелина Жекова ; Худож. Светлана Князева, Спас Спасов. - [София] : Златното пате, б. г. - [8] с. : с цв. ил. ; 22х25 см. - (Стъпка по стъпка)

Кор. опис.

ISBN 978-954-431-278-7

ISBN 954-431-278-1

886.7-93-91

Д-122200001429

Сист. N: 369436

- 214 -

ЦБ 125018, Д/886.7-93-1/Ж 32

ЖЕКОВА, Ангелина Иванова

Непослушното мече / Ангелина Жекова ; Худож. Галин Георгиев, Светлана Князева. - [София] : Златното пате, [2011]. - [8] с. : с цв. ил. ; 23х25 см. - (Приказки незабравими в рими : Избрано)

Кор. опис.

ISBN 978-954-431-657-0

886.7-93-1

Д-122200001428

Сист. N: 369438

- 215 -

ЦБ II 8490, Д/886.7-93-91/С 46

СМАТРАКАЛЕВА, Елена Михайлова

Еленчето Златорожко : [Приказки] / Адапт. Елена Сматракалева ; Худож. Стефка Радкова. - [София] : Фют, [2010]. - 24 с. : с ил. (някои цв.) ; 28 см. - (Поредица Златна броеница)

Кор. опис. - Съдържа и приказките Отплата за добрината ; Царската дъщеря със скъсаните пантофки.

ISBN 978-954-625-631-7

886.7-93-91

Д-122200001427

Сист. N: 369439

- 216 -

ЦБ 125019, Д/886.7-93-34/З-73

ЗЛАТНОТО момиче : [Българска народна приказка] / Худож. Стелияна Донева. - [София] : Пан, 2013. - [8] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Моята първа приказка)

Кор. опис.

ISBN 978-954-660-381-4

886.7-93-34

Д-122200001426

Сист. N: 369440

- 217 -

ЦБ 125020, Д/886.7-93-34/Р 34

РАН Босилек

Косе Босе / Ран Босилек ; Худож. Христо Димитров. - [София] : Мишка [т.е. Знание 2012], [2017]. - [8] с. : с цв. ил. ; 21х28 см

Кор. опис. - Ран Босилек - псевд. на Генчо Станчев Негенцов.

ISBN 978-619-7378-07-8

886.7-93-34

Д-122200001425

Сист. N: 369441

- 218 -

ЦБ II 8492, Д/820(73)-93-91/П 14

ПАЗИТЕЛ на Лъвските земи : Историята от филма / [Прев. от англ.]. - София : Егмонт България, 2016 (Полша). - [24] с. : с цв. ил. ; 30 см. - (Поредица Чети, оцвети, залепи!)

Изд. на Disney.

ISBN 978-954-27-1778-2

820(73)-93-91

Д-122200001423

Сист. N: 369444

- 219 -

ЦБ II 8493, Д/820/899-93-34/К 15

КАК се загубил таралежът Гошко : [Приказка] / Гл. ред. Георги Цонев. - София : Ина, 2019. - [16] с. : с цв. ил. ; 30 см

Кор. опис. - Кн. от поредицата Животните и техните истории.

ISBN 978-5-78332-194-8

820/899-93-34

Д-122200001415

Сист. N: 369446

- 220 -

ЦБ 125023, Д/886.7-93-91/Ж 32

ЖЕКОВА, Ангелина Иванова

Трите прасенца : По мотиви от английска народна приказка / Стихове Ангелина Жекова. - София : Посоки, 2013. - [8] с. : с цв. ил. ; 22х24 см. - (Бабо, прочети ми приказката в рими ; бр. 9)

Кор. опис.

ISBN 978-954-361-271-0

886.7-93-91

Д-122200001414

Сист. N: 369447

- 221 -

ЦБ 125024, Д/886.7-93-91/З-73

ЗЛАТИНА, Галина

Басни от Езоп / Адапт. Галина Златина ; Худож. Галин Георгиев, Светлана Князева. - [София] : Златното пате, [2009]. - [8] с. : с цв. ил. ; 22х25 см. - (Стъпка по стъпка)

Кор. опис. - Галина Златина - псевд. на Галина Йорданова Златарева.

ISBN 978-954-431-512-2

886.7-93-91

Д-122200001413

Сист. N: 369448

- 222 -

ЦБ 125026, Д/820/899-93-34/П 88

ПРИНЦЕСАТА върху граховото зърно : [Приказка] / Худож. Лилия Тодорова. - [София] : Пан, 2015. - [8] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Моята първа приказка)

Кор. опис.

ISBN 978-954-660-565-8

820/899-93-34

Д-122200001422

Сист. N: 369451

- 223 -

ЦБ I 12871, Д/884-93-91/Н 17

НАЙ-ХУБАВИТЕ приказки от цял свят : Снежанка ; Рибарят и златната рибка / [Прев. от пол.]. - [Келце] : O-press, [2015]. - 60 с. : с цв. ил. ; 15х22 см

ISBN 978-83-7962-076-0

884-93-91

Д-122200001406

Сист. N: 369453

- 224 -

ЦБ 125028, Д/886.7-93-91/К 86

КОСТАДИНОВ, Костадин Василев

Български приказки за самостоятелно четене / Лит. адапт. Костадин Костадинов ; Състав. и ред. Любомир Русанов ; Ил. Ирина Кавалова. - София : Пан, 2014. - 64 с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Мога сам да чета)

Сведенията за авт. отговорности отбелязани в библиогр. каре.

ISBN 978-954-660-393-7

886.7-93-91

Д-122200001407

Сист. N: 369454

- 225 -

ЦБ 125029, Д/820(73)-93-91/П 14

ПАЗИТЕЛ на Лъвските земи / Прев. [от англ.] Венета Янкова. - София : Егмонт България, 2016 (София : Лито Балкан). - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см. - (Поредица Егмонт Чародейства)

Изд. на Disney.

ISBN 978-954-27-1759-1

820(73)-93-91

Д-122200001408, Д-122200002842

Сист. N: 369455

- 226 -

ЦБ 125031, Д/820/899-93-91/М 44

МЕГАЧУДЕСАТА на Калинката и Черния котарак / [Прев. от англ.] ; Ред. Иванка Ангелова. - София : Егмонт България, 2018 (София : Лито Балкан). - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см. - (Поредица Егмонт Чародейства)

Изд. на Zag Heroez Miraculous.

ISBN 978-954-27-1952-6

820/899-93-91

Д-122200001409

Сист. N: 369458

- 227 -

ЦБ 125032, Д/820(73)-93-91/Т 19

ТАЙНАТА на Коко / Прев. [от англ.] Габриела Каменова. - София : Егмонт България, 2017 (София : Лито Балкан). - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см. - (Поредица Егмонт Чародейства)

Изд. на Disney Pixar.

ISBN 978-954-27-1980-9

820(73)-93-91

Д-122200001410

Сист. N: 369459

- 228 -

ЦБ II 8496, Д/820/899-93-91/Г 85

ГРОЗНОТО патенце : [Приказка]. - [София] : Фют, 2008 (Китай). - [10] с. : с цв. ил. ; 26 см. - (Поредица Панорамна книга)

Кор. опис.

820/899-93-91

Д-122200001416

Сист. N: 369466

- 229 -

ЦБ 125039, Д/886.1-93-34/М 21

МАЛЕТИЧ, Гордана

Семейство Мечкови : [Приказка] / Гордана Малетич ; Прев. [от сръб.] Миглена Златарева ; Ил. Ана Григориев. - София : Златното пате, [2013]. - [16] с. : с цв. ил. ; 24 см. - ([Поредица] Моите мили съседи ; 11)

Кор. опис.

ISBN 978-954-431-910-6

886.1-93-34

Д-122200001420

Сист. N: 369480

- 230 -

ЦБ 125037, Д/820(73)-93-34/K 33

KENNEY, Cindy et al.

Bible Storybook : With Scripture from the NIrV / Cindy Kenney, Karen Poth ; Ill. by Casey Jones, Robert Vann. - Grand Rapids : Zonderkidz, 2006 (China). - 254 p. : col. ill. ; 22 cm. - (BigIdea's VeggieTales)

Сведенията за авт. отговорности отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-1-59530-156-7

1. Библия - изучаване - детска и юношеска литература

820(73)-93-34 + 087.5:22(0:82-34)

Д-122200001418

Сист. N: 369470

- 231 -

ЦБ 125077, Д/820(94)-93-34(084)/Б 48

БЛЕЙБИ, Аарон

Лошите момчета : Кн. 1 - / Текст и ил. Аарон Блейби ; Прев. [от англ.] Ива Костадинова. - [София] : Робертино, 2022 -.- 19 см

Кн. 1. - 2022 ([София] : Алианс Принт). - 140 с. : с ил.

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-619-246-078-5 (кн. 1)

820(94)-93-34(084)

Д-122200001554

Сист. N: 369563

- 232 -

ЦБ II 8501, Д/820-93-34/К 45

КАСАНЕЛ, Виктория

Доставка с пингвин : [Приказка] / Виктория Касанел ; С ил. от авт. ; Прев. [от англ.] Албена Раленкова. - [София] : Фют, 2022. - [28] с. : с цв. ил. ; 28 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-199-782-4

820-93-34

Д-122200001552, Д-122200001553

Сист. N: 369565

- 233 -

ЦБ 125078, Д/840(493)-93-34/В 19

ВАН Генехтен, Гуидо

Зайчето Рики и кокошчицата Мия : [Приказка] / Гуидо Ван Генехтен ; Прев. Екатерина Иванова. - [София] : Фют, 2022. - [28] с. : с цв. ил. ; 24 см

Прев. известна като Катя Иванова, с пълно име Екатерина Иванова Латева ; Прев. отбелязана на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-199-765-7

840(493)-93-34

Д-122200001548, Д-122200001549

Сист. N: 369567

- 234 -

ЦБ 125079, Д/840(493)-93-34/В 19

ВАН Генехтен, Гуидо

Зайчето Рики измисля нова игра : [Приказка] / Гуидо Ван Генехтен ; Прев. Екатерина Иванова. - [София] : Фют, 2022. - [28] с. : с цв. ил. ; 24 см

Прев. известна като Катя Иванова, с пълно име Екатерина Иванова Латева ; Прев. отбелязана на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-199-758-9

840(493)-93-34

Д-122200001546, Д-122200001547

Сист. N: 369568

- 235 -

ЦБ II 8502, Д/820-93-34/К 45

КАСАНЕЛ, Виктория

Мечо го сърби гърбът : [Приказка] / Виктория Касанел ; С ил. от авт. ; Прев. [от англ.] Албена Раленкова. - [София] : Фют, 2022. - [28] с. : с цв. ил. ; 28 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-199-781-7

820-93-34

Д-122200001550, Д-122200001551

Сист. N: 369572

- 236 -

ЦБ 125083, Д/840(493)-93-34/В 19

ВАН Генехтен, Гуидо

Рики вече не страхува от тъмното : [Приказка] / Гуидо Ван Генехтен ; Прев. Екатерина Иванова. - [София] : Фют, 2022. - [28] с. : с цв. ил. ; 24 см

Прев. известна като Катя Иванова, с пълно име Екатерина Иванова Латева ; Прев. отбелязана на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-199-759-6

840(493)-93-34

Д-122200001544, Д-122200001545

Сист. N: 369573

- 237 -

ЦБ 125084, Д/840(493)-93-34/В 19

ВАН Генехтен, Гуидо

Рики и Чари : [Приказка] / Гуидо Ван Генехтен ; Прев. Екатерина Иванова. - [София] : Фют, 2022. - [28] с. : с цв. ил. ; 24 см

Прев. известна като Катя Иванова, с пълно име Екатерина Иванова Латева ; Прев. отбелязана на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-61-199-757-2

840(493)-93-34

Д-122200001542, Д-122200001543

Сист. N: 369575

- 238 -

ЦБ 125085, Д/840(493)-93-34/В 19

ВАН Генехтен, Гуидо

Рожденият ден на зайчето Рики : [Приказка] / Гуидо Ван Генехтен ; Прев. Екатерина Иванова. - [София] : Фют, 2022. - [28] с. : с цв. ил. ; 24 см

Прев. известна като Катя Иванова, с пълно име Екатерина Иванова Латева ; Прев. отбелязана на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-199-761-9

840(493)-93-34

Д-122200001540, Д-122200001541

Сист. N: 369576

- 239 -

ЦБ 125086, Д/839.7-93-34/Н 91

НОРДКВИСТ, Свен

Петсън и Финдъс майсторят количка / Свен Нордквист ; [Прев. от швед.]. - София : Фют, 2021 (Китай). - [10] с. : с цв. ил. ; 20 см. - ([Поредица Петсън и котарачето Финдъс])

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон, с подвижни елементи и отварящи се капачета.

ISBN 978-619-199-694-0

839.7-93-34

Д-122200001557

Сист. N: 369579

- 240 -

ЦБ 125087, Д/886.7-93-34/И 22

ИВАНОВА, Никоела Дончева

Прегръдки от морето : Приказки с поука / Никоела Иванова ; Ил. Калина Тодорова. - София : Ecrier, 2021. - 35 с. : с цв. ил. ; 25х25 см

Кн. от поредицата Прегръдки, установена от доп. източник. - Името на ил. отбелязно на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7507-36-2 (Екрие)

886.7-93-34

Д-122200001539

Сист. N: 369580

- 241 -

ЦБ II 8503, Д/883-93-34/Р 83

РОМАНИШИН, Романа и др.

Войната, която промени Рондо / Романа Романишин, Андрий Лесив ; Прев. [от укр.] Христина Йотова. - София : СофтПрес, 2022. - [36] с. : с цв. ил. ; 29 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-619-151-792-3

883-93-34

Д-122200001734

Сист. N: 369665

- 242 -

ЦБ 125131, Д/839.8-93-31/С 86

СТРИД, Якоб Мартин

Невероятната история за гигантската круша : (Или разказ за това как Иеронимус Бергстрьом Северин Олсен бе възстановен на полагащата му се по право длъжност кмет на Слънчев град за радост на всички негови жители, с изключение на един) / Авт. и ил. Якоб Мартин Стрид ; Прев. от дат. Росица Цветанова. - София : Колибри, 2022 ([В. Търново] : Абагар). - 150 с. : с цв. ил. ; 30 см

ISBN 978-619-02-0999-7 (Colibri)

839.8-93-31

Д-122200001753

Сист. N: 369694

- 243 -

ЦБ 125159, Д/820-93-31/П 56

ПИШОН, Лиз

Том Гейтс: Всичко е страхотно (горе-долу) : [Роман] / Авт. и ил. Лиз Пишон ; Прев. Михаил Балабанов. - София : Дуо Дизайн, 2022. - 410 с. : с ил. ; 20 см

Кн. 3 от поредицата Великолепният свят на Том Гейтс. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-7560-13-8

820-93-31

Д-122200001770

Сист. N: 369726

- 244 -

ЦБ II 8505, Д/820(94)-93-34/Т 69

ТОМАС, Валъри

Уини и Уилбър: Обикалят света : [Приказка] / Валъри Томас ; Ил. Корки Пол ; Прев. [от англ.] Милена Милева-Фено. - [София] : Таймлайнс стор, 2022 (Китай). - [28] с. : с цв. ил. ; 29 см. - ([Поредица Уини и Уилбърт] ; [23])

http://www.winnieandwilbur.com

ISBN 978-619-7455-43-4 (Timelines)

820(94)-93-34

Д-122200001772

Сист. N: 369727

- 245 -

ЦБ II 8506, Д/820(94)-93-34/Т 69

ТОМАС, Валъри

Уини и Уилбър: Вещицата Уини : [Приказка] / Валъри Томас ; Ил. Корки Пол ; Прев. [от англ.] Милена Милева-Фено. - [София] : Таймлайнс стор, 2022 (Китай). - [28] с. : с цв. ил. ; 29 см. - ([Поредица Уини и Уилбърт] ; [1])

http://www.winnieandwilbur.com

ISBN 978-619-7455-42-7 (Timelines)

820(94)-93-34

Д-122200001771

Сист. N: 369729

- 246 -

ЦБ 125161, Д/886.7-93-34/Г 37

ГЕОРГИЕВ, Стефан Боянов

Хапливите истории на Бари 2 : [Приказки] / Стефан Георгиев ; Ил. Олга Паскалева. - София : Ciela, 2022 ([В. Търново] : Абагар). - 88 с. : с цв. ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-28-3819-7 (Сиела)

886.7-93-34

Д-122200001773

Сист. N: 369730

- 247 -

ЦБ 125162, Д/882-93-34/Р 49

РЕКУБРАТСКА, Екатерина

Шмакофокци : Това е една непълна енциклопедия на домашни същества: почорапци, сънчовци, мърлячета, тралафони, ... / Екатерина Рекубратска ; Рис. Екатерина Тихова ; Прев. [от рус.] Нели Пигулева. - София : Изток-Запад, 2022. - 45 с. : с цв. ил. ; 25 см

ISBN 978-619-01-1013-2

ISBN 619-01-1013-4

882-93-34

Д-122200001777

Сист. N: 369731

- 248 -

ЦБ 125167, Д/820-93-31/Х 27

ХАРИСЪН, Мишел

Щипка магия : [Роман за деца] / Мишел Харисън ; Прев. от англ. Деница Райкова. - София : Лабиринт, 2022 ([София] : Симолини 94). - 416 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7055-97-9

820-93-31

Д-122200001779

Сист. N: 369735

- 249 -

ЦБ II 8508, Д/820-93-34/Т 45

ТЕЙЛЪР, Дерийн

Вълшебното желание на дракончето : [Приказка] / Текст Дерийн Тейлър ; Ил. Тим Хатчинсън ; Прев. [от англ.] Албена Раленкова. - София : Фют, [2012]. - [12] с. : с цв. ил. ; 27х27 см

Кор. опис. - С обемни ил. и панорамни прозорчета.

820-93-34

Д-122200001854

Сист. N: 369739

- 250 -

ЦБ II 8509, Д/820(73)-93-91/Т 83

[ТРИСТА шестдесет и пет] 365 малки приказки / Прев. [от англ.] Нина Руева. - София : Егмонт България, 2012 (Полша). - 368 с. : с цв. ил. ; 30 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на Disney.

ISBN 978-954-27-0748-6

820(73)-93-91

Д-122200001855

Сист. N: 369742

- 251 -

ЦБ 125171, Д/820/899-93-91/К 87

КОТАРАКЪТ в чизми : По мотиви от приказката на Шарл Перо. - София : Посоки, 2015. - [10] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Любимата ми книжка ; бр. 44)

Кор. опис.

ISBN 978-954-361-273-4

820/899-93-91

Д-122200002206

Сист. N: 369751

- 252 -

ЦБ 125177, Д/839.8-93-34/А 65

АНДЕРСЕН, Ханс Кристиан

Оле Затвори очички : [Приказка] / Андерсен ; Прев. Веска Маринова ; Ил. Ника Голц. - София : New Media Group, 2015 ([София] : Алианс Принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Поредица Детство мое : Вълшебни приказки в картинки ; 181)

Имената на ил., прев. отбелязани в изд. каре ; Възприетата форма на името на прев. е Веселина Маринова Стоянова.

ISBN 978-954-340-415-5 (Ню Медиа Груп)

839.8-93-34

Д-122200002164

Сист. N: 369756

- 253 -

ЦБ 125178, Д/820(73)-93-34/H 65

HIGGS, Liz Curtis

The Sunflower Parable / Liz Curtis Higgs ; Ill. by Nancy Munger. - Nashville : Thomas Nelson Publishers, 2007 (China). - [32] p. : col. ill. ; 21х21 cm

ISBN 978-1-4003-0845-3

820(73)-93-34

Д-122200002176

Сист. N: 369757

Детска отраслова литература

- 254 -

ЦБ 124932, Д/087.5:235(495)(092)/Е 97

БОНЧЕВ, Ангел

Светецът Светкавица : Животът и чудесата на св. Ефрем Нови, пресъздадени за деца / Ангел Бончев ; Худож. Мариан Костадинов. - София [т.е. Пловдив] : [Весела], 2018. - 40 с. : с цв. ил. ; 23 см

Пълното име на авт. А. Бончев - Ангел Бончев Ангелов.

ISBN 978-619-7016-17-8

1. Ефрем Нови, свети, 1384 - 1426 - биографии - детска и юношеска литература. 2. Светци, гръцки - биографии - детска и юношеска литература. 3. Гърция - религия

087.5:235(495)(092) + 92 Ефрем Нови, свети

Д-122200001687

Сист. N: 369272

- 255 -

ЦБ 124936, Д/087.5:235(470)(092)/Л 86

БОНЧЕВ, Ангел

Свети Лука Доктора : Животът и чудесата на св. Лука Кримски, пресъздадени за деца / Ангел Бончев ; Худож. Светла Цветанова. - Пловдив : [Весела], 2017. - 40 с. : с цв. ил. ; 23 см

Светското име на свети Лука Кримски, архиепископ Лука - Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий ; Пълното име на авт. А. Бончев - Ангел Бончев Ангелов.

ISBN 978-619-7016-15-4

1. Лука, архиепископ, 1877 - 1961 - биографии - детска и юношеска литература. 2. Светци, руски - биографии - детска и юношеска литература. 3. Русия - религия

087.5:235(470)(092) + 92 Лука, архиепископ

Д-122200001686

Сист. N: 369279

- 256 -

ЦБ 124972, Д/820(73)-93-322.9/Р 67

РИЪРДЪН, Рик

Наръчник на магьосника от Бруклин : Вашият пътеводител в света на египетските богове, чудовища, йероглифи и заклинания / Рик Риърдън ; Прев. от англ. ез. Александър Драганов. - София : Егмонт България, 2022 (София : Инвестпрес). - 192 с. : с ил. ; 20 см. - (Хрониките на Кейн)

ISBN 978-954-27-2739-2

820(73)-93-322.9

Д-122200001316, Д-122200001317

Сист. N: 369323

- 257 -

ЦБ II 8491, Д/087.5/Д 79

[ДОРА] Dora: Моят албум със стикери на български и английски. - [София] : Колибри, [2013]. - [16] с. : с цв. ил. ; 30 см

Парал. текст на англ. ез.

ISBN 978-619-150-296-7 (Colibri)

1. Книги - за деца

087.5

Д-122200001424

Сист. N: 369442

- 258 -

ЦБ II 8494, Д/087.5:932/О-91

ОТКРИЙ удивителния свят на Египет / [Прев.]. - [София] : Пух, [2009] (Индия). - [16] с. : с цв. ил. ; 30 см - (Поредица Открий удивителния свят на...)

ISBN 978-954-9701-92-0

1. Древен Египет - история - детска и юношеска литература

087.5:932

Д-122200001421

Сист. N: 369449

- 259 -

ЦБ I 12872, Д/087.5:316.647.2/К 15

КАК и защо се заражда приятелството? : Само за момичета! : Съвети, идеи, тестове / [Прев.] Мария Петрова. - София : Егмонт България, 2014 (София : Лито Балкан). - 96 с. : с цв. ил. ; 18 см. - ([Поредица] Violetta)

Изд. на Disney Violetta.

ISBN 978-954-27-1059-2

1. Приятелство - детска и юношеска литература

087.5:316.647.2

Д-122200001458

Сист. N: 369460

- 260 -

ЦБ I 12873, Д/087.5:177.6/К 15

КАК и защо се влюбваш? : Само за момичета! : Съвети, идеи, тестове / Прев. [от англ.] Мария Петрова. - София : Егмонт България, 2014 (София : Лито Балкан). - 96 с. : с цв. ил. ; 18 см. - ([Поредица] Violetta)

Изд. на Disney Violetta.

ISBN 978-954-27-1119-3

1. Любов - детска и юношеска литература

087.5:177.6

Д-122200001457

Сист. N: 369463

- 261 -

ЦБ II 8497, Д/087.5:398.4/Р 93

РУСАЛКИ / Прев. Тодор Стоянов Пичуров. - Пловдив : Хермес, 2012 (Китай). - [20] с. : с цв. ил. ; 26х26 см. - (Поредица Вълшебни тайни)

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Кн. е с капачета, миникн. и др. подвижни елементи.

ISBN 978-954-26-1071-7

ISBN 954-26-1071-8

1. Митологични същества - детска и юношеска литература

087.5:398.4

Д-122200001417

Сист. N: 369468

- 262 -

ЦБ 125080, Д/087.5/Д 34

ДЕЙНС, Кейти

Защо трябва да се обличаме? / Кейти Дейнс ; Ил. Марта Алварес Мигуенс ; [Прев. от англ.]. - София : Фют, 2021 (Китай). - [10] с. : с цв. ил. ; 20 см. - ([Поредица] Първи въпроси и отговори : Погледни под капачето!)

Кор. опис. - Възприетата форма на името на ил. Малта Алварес Мигуенс е Марта Алварес Мигенс. - Кн. отпеч. на ламиниран картон с подвижни капачета.

ISBN 978-619-199-661-2

1. Книги - за деца

087.5

Д-122200001556

Сист. N: 369569

- 263 -

ЦБ 125081, Д/087.5:612/Д 34

ДЕЙНС, Кейти

Какво е сънят? / Кейти Дейнс ; Ил. Марта Алварес Мигуенс ; [Прев. от англ.]. - София : Фют, 2021 (Китай). - [10] с. : с цв. ил. ; 20 см. - ([Поредица] Първи въпроси и отговори : Погледни под капачето!)

Кор. опис. - Възприетата форма на името на ил. Малта Алварес Мигуенс е Марта Алварес Мигенс. - Кн. отпеч. на ламиниран картон с подвижни капачета.

ISBN 978-619-199-686-5

1. Сън - детска и юношеска литература

087.5:612

Д-122200001555

Сист. N: 369570

- 264 -

ЦБ II 8507, Д/087.5:524/Д 94

ДУШЕК, Иржи и др.

Космосът : Картинен атлас / Иржи Душек, Ян Пишала ; Ил. Томаш Тума, Павла Клайнова ; Прев. Анжелина Пенчева. - [София] : Фют, 2016. - [6] л. к. : многоцв., сгънати ; 27 см

Сведения за авт. отговорности отбелязани в библиогр. каре. - С миникн.

1. Космос - детска и юношеска литература

087.5:524

Д-122200001856

Сист. N: 369738

- 265 -

ЦБ II 8510, Д/087.5:904/И 39

ИЗГУБЕНИ градове / Прев. от унг. Юлия Крумова. - София : Фют, 2015. - 64 с. : с цв. ил. ; 27 см + 3D очила

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-199-053-5

1. Археологически паметници - детска и юношеска литература

087.5:904

Д-122200001857

Сист. N: 369743

- 266 -

ЦБ I 12882, Д/087.5:591.57/C 19

CANIZARES, Susan et al.

Who's Hiding? / Susan Canizares, Pamela Chanko. - New York : Scholastic, 1998. - [16] p. : col. ill. ; 18х21 cm. - (Science emergent readers)

ISBN 0-590-76963-4

ISBN 978-0-590-76963-1

1. Мимикрия - детска и юношеска литература

087.5:591.57

Д-122200002175

Сист. N: 369758

География

- 267 -

Кр/911.372.5(497.223)(084.3)/С 53

СОФИЯ 

София [Картографски ресурс] : Карта. - М 1:19 000. - Ст. Загора : Domino, 2008 [т.е. 2007] (Пловдив : Жанет 45). - 1 л. сгънат. : мнцв. ; 67x97 см, сгъната до 22x12 см

Доп. к.: Маршрутни таксита ; Зони за движение товарни МПС М 1:70 000 ; Столична голяма община М 1:110 000. - Доп. материали: Справочник ; Важни телефонни номера ; Индекс на улиците ; Преименувани улици. - Условни знаци.

ISBN 978-954-651-063-1 (Домино)

1. София

911.372.5(497.223)(084.3)

Кр-122200001724

Сист. N: 369253

История

- 268 -

ЦБ 124910, Кр/904(497.23-31)/Т 79

ТРАКО-РИМСКИ династичен център в района на Чирпанските възвишения / Ред. Милена Тонкова. - София, 2011. - 128 с. : с цв. ил. ; 21 см

Авт. на статии: М. Тонкова, Я. Иванов, Г. Пировска, З. Димитров, И. Прокопов, Е. Паунов, С. Филипова, Н. Атанасова-Тимева, Б. Гълъбова, А. Сидерис, И. Лозанов. - Кн. представя резултати от проект Археологическо проучване на трако-римски династичен център в района на Чирпанските възвишения Vв. пр.Хр. - IV в., реализиран с фин. подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез фин. механизъм на Европ. икон. пространство. - Библиогр. след отд. статии и под линия с бел.

1. Некрополи - Чирпански край. 2. Археологически паметници - Чирпански край. 3. Чирпански край - археология

904(497.23-31)

Кр-122200001683

Сист. N: 369234

- 269 -

ЦБ 124980, Ч/949.72.06/К 78

КОЛЕВА, Даниела Любенова

Памет и справедливост : Лични спомени и публични разкази за комунизма / Даниела Колева. - София : Ciela, 2020 ([София] : Алианс принт). - 367 с. ; 23 см. - (Поредица Минало несвършено)

Изд. на Институт за изследване на близкото минало. - Библиогр. с. 341 - 365 и под линия с бел.

ISBN 978-954-28-3219-5 (Сиела)

1. България - история, нова - 1944 - 1989. 2. България - вътрешна политика - история - 1944 - 1989. 3. България - история - вътрешна политика

949.72.06 + 323(497.2)(091)

Ч-122200001348

Сист. N: 369332

- 270 -

ЦБ 124990, Ч/949.72.06/П 86, П/949.72.06/П 86

ПРЕПОДРЕЖДАНЕТО на обществото : Страници от социалната история на комунизма в България : Изследвания в чест на 80-год. на проф. Ивайло Знеполски / Науч. ред. и предг. Михаил Груев. - София : Ciela, 2021 ([София] : Абагар). - 592 с. : с табл., диагр., портр. ; 23 см. - (Поредица Минало несвършено)

Авт. на статии: Д. Вачков, Д. Колева, И. Еленков, М. Иванов, М. Груев, М. Методиев, П. Кабакчиева, П. Славова, П. Дойнов, Р. Гаврилова. - Изд. на Институт за изследване на близкото минало. - Съдържа и Към социалната история на комунизма / М. Груев.

ISBN 978-954-28-3701-5

1. Социалистическо общество - България - история. 2. Комунизъм - България - социални проблеми - история. 3. България - история

949.72.06 + 316.323.7(497.2)(091)

Ч-122200001347, П-122200002036

Сист. N: 369343

- 271 -

ЦБ 124995, РЦ20в/949.72.042(092)/Б 70

СТОЯНОВ, Захарий

Христо Ботйов : Опит за биогр. / Захари Стоянов ; С предг. [от авт.]. - [3. изд.]. - София : Ив. Г. Игнатов и синове, [1919]. - 275 с. ; 24 см

Захари Стоянов - псевд. на Джендо Стоянов Джедев. - В кн. означено ново поправено изд.

1. Ботев, Христо, 1848 - 1876 - биографии. 2. Националноосвободително движение - България - дейци. 3. Поети, български - биографии. 4. България - история

949.72.042(092) + 886.7(092) + 92 Ботев, Христо

РЦ20в-54573

Сист. N: 369377

- 272 -

ЦБ 125045, Кр/949.72.051.2/С 77

[СТО] 100 години от Съединението на Южна със Северна България : Сб. от докл., изнесени на юбил. науч. сесия, проведена в Сливен / С предг. - Ст. Загора, 1989 (Ст. Загора : Митьо Станев). - 102 : с табл. ; 20 см

Авт. на докл.: Й. Митев, В. Дечев, Б. Ялъмов, М. Червенкова, Д. Берова, Х. Женкова, Р. Русева, Н. Кънев, В. Койчева, К. Зарев, С. Райчевски, К. Кралев, Н. Димов, Я. Керемидчиев. - Изд. на музейни дирекции Сливен, Ст. Загора, Ямбол, Бургас, Хасково и БАН, Институт за история ; Изд. е притурка към Известия на музеите от Югоизточна България. - Библиогр. с бел. след отд. докл.

1. Съединение на Източна Румелия и Княжество България, 1885 г. 2. История - България - нова. 3. България - история

949.72.051.2

Кр-122200001528

Сист. N: 369492

- 273 -

ЦБ 125082, П/949.72/Г 72

ГОЧЕВА, Марина Златева

Пътища, посоки, мостове : [Сборник] / Марина Златева Гочева ; С уводни бел. от авт. - В. Търновo : Фабер, 2021. - 100 с. : с портр. ; 20 см

Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-00-1380-8

1. История - България. 2. Вътрешна политика - България - история. 3. България - история

949.72 + 323(497.2)(091) + 886.7-8

П-122200001841

Сист. N: 369571

- 274 -

ЦБ 125097, Кр/355.48(470)(092)/С 82

ТОДОРОВ, Николай П.

Генералът на българите : [Николай Григориевич Столетов : Биогр. очерк] / Николай Тодоров. - София, 2021. - 128 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Изд. на Нац. движение русофили. - Съдържа и Николоай Тодоров (1931 - 2018) ; Прил. - Библиогр. с. 127.

1. Столетов, Николай Григориевич, 1834 - 1912 - биографии. 2. Пълководци и генерали, руски - биографии. 3. Руско-турска освободителна война, 1877 - 1878 г. - биографии. 4. Русия - военна история

355.48(470)(092) + 949.72.043(092) + 92 Столетов, Николай

Кр-122200001582

Сист. N: 369595

- 275 -

ЦБ 125119, П/930.9(075)/П 99

ПЬОТИ, Ленста

Какво е това свободата или речник на несправедливостта : Свободата, една история в бъдещето : Учебник за ученолюбивите / Ленста Пьоти ; Прев. от фр. Ленста Пьоти ; Предг. Робер Шарвен, Людо Алекси. - София : Кандес, 2021 (София : Славейков). - 272 с. : с ил., портр. ; 22 см

Ленста Пьоти - псевд. на бълг. авт., вероятно Петя Петкова Кандева ; Рец. Р. Шарвен, Л. Алекси. - Съдържа и За авт. - Библиогр. с. 263 - 265.

ISBN 978-619-91998-1-7

1. История, обща - учебници. 2. Капитализъм - кризи - история - учебници. 3. Буржоазна държава - учебници. 4. Класова борба - учебници. 5. Социализъм - учебници. 6. Комунистическо строителство - учебници

930.9(075) + 141.82(075)

П-122200001990

Сист. N: 369681

- 276 -

ЦБ 125122, П/930.9(075)/П 99

ПЬОТИ, Ленста

По въпросите за кризите на капитализма и за бъдещия социализъм : Учебник за реалния капитализъм и за реалния социализъм : Ист., полит. и икон. поглед / Ленста Пьоти ; Предг. Жеф Босьойт, Ленста Пьоти. - 2. разш. изд.- София : Кандес, 2019 (София : Славейков). - 316 с. : с ил., портр. ; 22 см

Ленста Пьоти - псевд. на бълг. авт., вероятно Петя Петкова Кандева ; Рец. Р. Шарвен, Л. Алекси. - Изд. на Асоц. за интернационализъм Да се съберем. - Съдържа и Л. Пьоти - биогр. бел., размишления.. . - Библиогр. с. 309 - 310.

ISBN 978-619-90955-7-7

1. История, обща - учебници. 2. Капитализъм - кризи - история - учебници. 3. Буржоазна държава - учебници. 4. Класова борба - учебници. 5. Социализъм - учебници. 6. Комунистическо строителство - учебници

930.9(075) + 141.82(075)

П-122200001993

Сист. N: 369684

- 277 -

ЦБ 125123, П/944(092)/Н 22

МЕРЕЖКОВСКИ, Дмитрий Сергеевич

Животът на Наполеон : [Биография] / Дмитрий Мережковски ; Прев. [от рус.] Таня Балова. - София : Паритет, [2022]. - 241 с. : с ил., портр. ; 21 см

Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-153-442-5

1. Наполеон I, император френски, 1769 - 1821 - биографии. 2. Императори, френски - биографии. 3. Франция - история

944(092) + 92 Наполеон I, имп. фр.

П-122200001741

Сист. N: 369685

- 278 -

ЦБ 125125, П/947/П 99

ПЬОТИ, Ленста

Съветите каква съдба! : От първата социалист. държава в света до настоящия президент на Руската федерация Владимир Путин / Ленста Пьоти ; Прев. от фр. Кандес ; Увод Минчо Минчев ; С предг. от авт. - [София] : Кандес, 2017 (София : Славейков). - 103 с. ; 21 см

Ленста Пьоти - псевд. на бълг. авт., вероятно Петя Петкова Кандева. - Изд. на Асоц. за интернационализъм Да се съберем. - Съдържа и За авт. - Библиогр. с. 99.

ISBN 978-619-90737-3-5

1. Октомврийска революция, 1917 г. - история. 2. Русия - история

947

П-122200001986

Сист. N: 369687

- 279 -

ЦБ I 12880, П/930.9/П 99

ПЬОТИ, Ленста

Какво е това капитализъм : Публикация в джобен формат на предг. на труда ни Какво е това свободата? / Ленста Пьоти ; Прев. от фр. Ленста Пьоти ; Предг. Робер Шарвен, Людо Алекси. - София : Кандес, 2021 (София : Симолини '94). - 64 с. ; 17 см

Ленста Пьоти - псевд. на бълг. авт., вероятно Петя Петкова Кандева. - Съдържа и Л. Пьоти - биогр. бел. и размисли. - Библиогр. с. 58 - 61.

ISBN 978-619-90955-9-1

1. История, обща. 2. Капитализъм - кризи - история. 3. Буржоазна държава. 4. Класова борба. 5. Социализъм. 6. Комунистическо строителство

930.9 + 141.82

П-122200001983

Сист. N: 369696

- 280 -

ЦБ 125143, П/940.53(47+57)(092)(0:82-94)/Г 87

ГРОСМАН, Василий

Писател на война / Василий Гросман ; Под ред. на Антъни Бийвър, Люба Виноградова ; Прев. от англ. Мария Кондакова ; С въвед. - София : Изток-Запад, 2022. - 368 с. : с портр., к. ; 24 см

Съдържа и Речник. Библиогр. с. 352 - 353 ; Азб. показалец.

ISBN 978-619-01-1010-1

ISBN 619-01-1010-Х

1. Втора световна война, 1939 - 1945 - участие - СССР - спомени. 2. Русия - военна история - спомени

940.53(47+57)(092)(0:82-94) + 947(092) + 882(092) + 882-94

П-122200001755

Сист. N: 369709

- 281 -

ЦБ 125152, П/982(092)/Г 27

ПЬОТИ, Ленста

Най-богатият човешки живот в света : Ернесто Че Гевара: живот, борби и идеи / Ленста Пьоти ; Прев. от фр. Кандес ... [и др.] ; С предг. от авт. - [София] : Кандес, 2017 (София : Славейков). - 246 с. : с ил., портр. ; 22 см

Ленста Пьоти - псевд. на бълг. авт., вероятно Петя Петкова Кандева ; Други прев.: А. Пейчева, Н. Кръстева. - Изд. на Асоц. за интернационализъм Да се съберем. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-90955-0-8

1. Гевара, Ернесто Че, 1928 - 1967 - биографии. 2. Революционери, аржентински - биографии. 3. Аржентина - история

982(092) + 92 Гевара, Ернесто Че

П-122200001977

Сист. N: 369718

- 282 -

ЦБ 125168, Ч/944/Т 42

ТАШЕВА, Росица Стефанова

Френският абсолютизъм : Основи, теория, принципи / Росица Ташева ; С въвед. [от авт.]. - В. Търновo : Фабер, 2007 (Пловдив : Елина Принт). - 452 с. , I - VIII с. цв. ил. портр ; 24 см

Библиогр. с. 413 - 447.

ISBN 978-954-775-668-7

ISBN 954-775-668-7

1. Абсолютизъм - Франция. 2. Франция - история

944

Ч-122200002488

Сист. N: 369737

- 283 -

ЦБ 125169, Ч/949.72/Б 92

БЪЛГАРИЯ и Македония : История и политика : Ч. 1 -. - София : Тангра, 2021 -.- 24 см

Изд. на Макед. науч. институт.

Ч. 1. Един народ / Ангел Гълъбов ... [и др.] ; Състав. Димитър М. Димитров ; Предисл. Георги Марков. - 2021 ([Костинброд] : Мултипринт). - 520 с. : с цв. ил.

Други авт.: В. Мичева, В. Тончева, В. Стойчева, Г. Георгиев, Г. Марков, Д. Нешева, Д. Николов, Д. Тончева, Е. Бугарчева, Е. Мирчева, К. Стоев, К. Топалов, М. Цибранска-Костова, П. Голийски, П. Митев, П. Павлов, Р. Христиди, С. Славов, С. Пейков, С. Германов, С. Николов, Т. Николова, Т. Митев, Х. Матанов, Х. Темелски ; Рец.: И. Тодев, Л. Спасов, П. Ангелов. - Съдържа и Автори. - Библиогр. след отд. гл. и под линия с бел.

ISBN 978-619-91801-1-2 (ч. 1)

1. История - България. 2. История - Македония

949.72 + 949.717

Ч-122200001853

Сист. N: 369741

Краезнание

- 284 -

ЦБ 124908, Кр/684:061.5(497.235)/Т 83

ТРИДЕСЕТ и пет години "Средна гора" - Стара Загора : 1963 - 2013 / Георги Генчев ... [и др.] ; С въвед. [от авт.]. - Ст. Загора : Литера принт, [1997]. - 72 с. : с ил., табл., факс. ; 20 см

Кор. загл.: Тридесет и пет години завод Средна гора - Ст. Загора, 1963 - 1997 ; Други авт.: А. Палешутски, В. Кръстева, М. Огнянова ; Имената на авт. отбелязани в библиогр. каре.

1. Средна гора АД - Стара Загора - годишнини и чествания. 2. Мебелни предприятия - Стара Загора - история. 3. Мебелна промишленост - Стара Загора - история. 4. Стара Загора - лека промишленост

684:061.5(497.235)(091)

Кр-122200001656

Сист. N: 369230

- 285 -

ЦБ 124909, Кр/336.63(497.2)(035)/Ф 53

ФИНАНСОВИ институции и програми за финансиране на малки и средни предприятия : [Справочник] / Състав. Илко Груев, Красимира Соколова. - Ст. Загора : 2М, 2002. - 112 с. : с табл., диагр. ; 23 см

Изд. на Търг.-пром. палата - Ст. Загора. - Съдържа и Полезни адреси в Интернет.

ISBN 954-90460-8-7

1. Стопански предприятия, малки и средни - България - финанси - справочници. 2. Банки - България - справочници. 3. Застрахователни предприятия - България - справочници. 4. Фондова борса - България - справочници. 5. България - финанси - социално осигуряване

336.63(497.2)(035) + 336.7(497.2)(035) + 368:061.5(497.2)(035)

Кр-122200001658

Сист. N: 369231

- 286 -

ЦБ 124910, Кр/904(497.23-31)/Т 79

ТРАКО-РИМСКИ династичен център в района на Чирпанските възвишения / Ред. Милена Тонкова. - София, 2011. - 128 с. : с цв. ил. ; 21 см

Авт. на статии: М. Тонкова, Я. Иванов, Г. Пировска, З. Димитров, И. Прокопов, Е. Паунов, С. Филипова, Н. Атанасова-Тимева, Б. Гълъбова, А. Сидерис, И. Лозанов. - Кн. представя резултати от проект Археологическо проучване на трако-римски династичен център в района на Чирпанските възвишения Vв. пр.Хр. - IV в., реализиран с фин. подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез фин. механизъм на Европ. икон. пространство. - Библиогр. след отд. статии и под линия с бел.

1. Некрополи - Чирпански край. 2. Археологически паметници - Чирпански край. 3. Чирпански край - археология

904(497.23-31)

Кр-122200001683

Сист. N: 369234

- 287 -

ЦБ 124920, Кр/886.7-1/Р 14, П/886.7-1/Р 14

РАДИЧЕВ, Стоян

Гравитация : Стихове / Стоян Радичев. - Сливен : Жажда, 2015. - 160 с. ; 20 см

Пълното име на авт. - Стоян Радичев Стоянов.

ISBN 978-954-795-454-0

886.7-1

Кр-122200001659, П-122200001660

Сист. N: 369247

- 288 -

Кр/911.372.5(497.223)(084.3)/С 53

СОФИЯ 

София [Картографски ресурс] : Карта. - М 1:19 000. - Ст. Загора : Domino, 2008 [т.е. 2007] (Пловдив : Жанет 45). - 1 л. сгънат. : мнцв. ; 67x97 см, сгъната до 22x12 см

Доп. к.: Маршрутни таксита ; Зони за движение товарни МПС М 1:70 000 ; Столична голяма община М 1:110 000. - Доп. материали: Справочник ; Важни телефонни номера ; Индекс на улиците ; Преименувани улици. - Условни знаци.

ISBN 978-954-651-063-1 (Домино)

1. София

911.372.5(497.223)(084.3)

Кр-122200001724

Сист. N: 369253

- 289 -

Кр/656.1(4)(084.3)/Е 20

ЕВРОПА 

Европа [Картографски ресурс] : Пътна карта. - М 1:4 500 000. - Ст. Загора : Domino, 2007 (Пловдив : Жанет 45). - 1 л. сгънат. : мнцв. ; 67x97 см, сгъната до 22x12 см

Загл. и на англ. ез. - Доп. к.: Рим ; Мюнхен ; Виена ; Белград ; Истанбул ; София ; Атина ; Будапеща ; Прага ; о. Кипър ; о. Исландия. - Доп. материали: Индекс на по-големите градове, включени в картата ; Разстояния в километри ; Флагове на държавите. - Условни знаци.

ISBN 978-954-651-062-4 (Домино)

1. Европа

656.1(4)(084.3)

Кр-122200001725

Сист. N: 369257

- 290 -

ЦБ 125005, Кр/886.7-1/Б 26, П/886.7-1/Б 26

БАРОВА, Живка

Перо от ангел : Лирика / Живка Барова. - Ст. Загора : НЧ Даскал Петър Иванов, 2022 (София : Огледало). - 120 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-2927-69-3

886.7-1

Кр-122200001833, П-122200001834, П-122200001835

Сист. N: 369424

- 291 -

ЦБ II 8495, Кр/016:[094+05](497.235)/М 74

МИХАЙЛОВ, Иван Михайлов и др.

Библиография на печатаните в Стара Загора книги, периодични издания и статии. 1883 - 1954 / Състав. Иван Михайлов Михайлов, Димитър Иванов Николов ; С предг. от състав. - Ст. Загора, 60-е г. на 20 в. - 254 л. ; 30 см

Машинопис. - Изд. на Библ. Родина - Ст. Загора, Община Ст. Загора. - Азб. показалец на авт. ; Азб.-хронологичен показалец на периодиката ; Азб. показалец на ред. ; Азб. показалец на печ. ; Азб. показалец на биографираните лица.

1. Старопечатни книги - Стара Загора - библиографии. 2. Периодичен печат - Стара Загора - история - библиографии. 3. Стара Загора - старопечатни книги - периодичен печат

016:[094+05](497.235) + 094(497.235)(01) + 05(497.235)(091)(01)

Кр-122200001535

Сист. N: 369461

- 292 -

ЦБ II 8499, Кр/329(497.235)БКП(091)/М 39

МАТЕРИАЛИ за история на първичната партийна организация кв. "Георги Димитров" I-ви район, Стара Загора / Стойчо Господинов Ганев ... [и др.]. - Ст. Загора : [Изд. орг.], 1987. - 244 л. : с ил., портр., 1 л. к. : мнцв. сгънат ; 30 см

Машинопис. - Авт. отговорност отбелязана на следзагл. с. - Настоящите материали са написани в изпълнение на Решение от 11 авг. 1982 г., Протокол N 14 и са посветени на 90 год. от създаването на Старозагорската партийна организация. - Библиогр. с. 244.

1. БКП - местни партийни организации - Стара Загора - история. 2. Стара Загора - политически партии и движения

329(497.235)БКП(091)

Кр-122200001536

Сист. N: 369475

- 293 -

ЦБ I 12874, Кр/069.02:93/99(497.2)(036)/Н 33

НАЦИОНАЛЕН парк-музей "Шипка - Бузлуджа" : Пътеводител / Емил Цанов ... [и др.]. - София : Наука и изкуство, 1970 ([София] : Т. Димитров). - 172 с. : с ил., портр., факс. ; 17 см

Други авт.: В. Николова, В. Вълков, О. Лечев. - Библиогр. с. 167 - 168 и под линия с бел.

1. Шипка - Бузлуджа (парк-музей) - пътеводители. 2. Исторически музеи - България - пътеводители. 3. Руско-турска освободителна война, 1877 - 1878 г. - музеи - пътеводители. 4. България - музеи

069.02:93/99(497.2)(036) + 949.72.043(036)

Кр-122200001530

Сист. N: 369490

- 294 -

ЦБ 125045, Кр/949.72.051.2/С 77

[СТО] 100 години от Съединението на Южна със Северна България : Сб. от докл., изнесени на юбил. науч. сесия, проведена в Сливен / С предг. - Ст. Загора, 1989 (Ст. Загора : Митьо Станев). - 102 : с табл. ; 20 см

Авт. на докл.: Й. Митев, В. Дечев, Б. Ялъмов, М. Червенкова, Д. Берова, Х. Женкова, Р. Русева, Н. Кънев, В. Койчева, К. Зарев, С. Райчевски, К. Кралев, Н. Димов, Я. Керемидчиев. - Изд. на музейни дирекции Сливен, Ст. Загора, Ямбол, Бургас, Хасково и БАН, Институт за история ; Изд. е притурка към Известия на музеите от Югоизточна България. - Библиогр. с бел. след отд. докл.

1. Съединение на Източна Румелия и Княжество България, 1885 г. 2. История - България - нова. 3. България - история

949.72.051.2

Кр-122200001528

Сист. N: 369492

- 295 -

ЦБ I 12877, Кр/615.838.9(497.235)(091)/С 71

СТАРОЗАГОРСКИ минерални бани. - София : Булгарреклама, 1988 (София : Офсетграфик). - 16 с. : с цв. ил. ; 16х23 см

1. Минерални бани - Стара Загора - история. 2. Курорти, лечебни - Стара Загора - история. 3. Стара Загора - краезнание - история

615.838.9(497.235)(091) + 908(497.235)

Кр-122200001534

Сист. N: 369499

- 296 -

ЦБ 125048, Кр/745/749(497.2)(084)/А 93

АТАНАСОВА, Ангелина Николова

Колекция от композиции хербаризирани цветя и растения : [Албум] = Collection of compositions dry flowers and plants : [Album]. - Angelina Atanasova / Ангелина Атанасова ; [Встъп. думи] Марин Добрев = Collection of compositions dry flowers and plants : [Album] / Angelina Atanasova. - [Ст. Загора], б. г. ([Ст. Загора] : Дъга+). - 1 албум ([8] л.) : с цв. ил. ; 20х20 см

Съдържа и кратка биогр. бел. за авт.

1. Приложно и декоративно изкуство, българско - албуми

745/749(497.2)(084)

Кр-122200001648

Сист. N: 369500

- 297 -

ЦБ 125056, Кр/373.5(497.235)(091)/С 77

[СТО и петдесет] 150 години училище "Иван Вазов" / Състав. Весела Кръстева, Милка Пенева ; Худож. Райно Балев, Стефан Владов. - Ст. Загора, 1991 (Стара Загора : ИПКУ А. Тошева). - 58 с. : с ил., портр., факс. ; 23 см

1. Средно училище "Иван Вазов" (Стара Загора) - история. 2. Средни училища - Стара Загора - история. 3. Стара Загора - средно образование

373.5(497.235)(091)

Кр-122200001532

Сист. N: 369516

- 298 -

ЦБ 125097, Кр/355.48(470)(092)/С 82

ТОДОРОВ, Николай П.

Генералът на българите : [Николай Григориевич Столетов : Биогр. очерк] / Николай Тодоров. - София, 2021. - 128 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Изд. на Нац. движение русофили. - Съдържа и Николоай Тодоров (1931 - 2018) ; Прил. - Библиогр. с. 127.

1. Столетов, Николай Григориевич, 1834 - 1912 - биографии. 2. Пълководци и генерали, руски - биографии. 3. Руско-турска освободителна война, 1877 - 1878 г. - биографии. 4. Русия - военна история

355.48(470)(092) + 949.72.043(092) + 92 Столетов, Николай

Кр-122200001582

Сист. N: 369595

- 299 -

ЦБ 125102, Кр/886.7-1/М 64, П/886.7-1/М 64

МИНЕВ, Миньо Дончев

Изборна одисея - 2021 г. : Стихосбирка ; Селища преди 10000 г. край село Лозен - обл. Стара Загора : Поетичен сценарий за екотуризъм / Миньо Минев ; Фотогр. Асен Калчев. - Ст. Загора : Кота, 2022. - 128 с. ; 21 см

Съдържа и Кн. от същия авт. ; Биогр. бел.

ISBN 978-954-305-607-1

886.7-1

Кр-122200001831, П-122200001832

Сист. N: 369654

- 300 -

ЦБ II 8504, Кр/371.1:061.23(497.235)/К 66, П/371.1:061.23(497.235)/К 66

КЛУБ на учителите ветерани Св. Климент Охридски. Стара Загора

[Четиридесет] 40 години с възрожденска всеотдайност : Документален летопис / Ред. кол. Мария Денева ... [и др.]. - [Ст. Загора], [2022]. - 100 с. : с ил., портр., факс. (някои цв.) ; 29 см

Други ред.: Я. Масленска, К. Банова, М. Дочева, М. Сапунджиева.

1. Клуб на учителите ветерани Св. Клиент Охридски (Стара Загора) - история - юбилеи и чествания. 2. Клубове - Стара Загора - история - юбилеи и чествания. 3. Учители, български - Стара Загора - дейност. 4. Стара Загора - клубно дело - образование

371.1:061.23(497.235)

Кр-122200001847, П-122200001848

Сист. N: 369671

- 301 -

ЦБ I 12881

ЕНГЕЛС, Фридрих

Развитие на научния социализъм / Фридрих Енгелс ; Прев. от рус. Георги Бакалов. - 3. изд.- Габрово, 1919 (София : Право). - 64 с. ; 15 см. - (Социална библ. ; N 14)

1. Научен комунизъм

141.82

Сист. N: 369740

- 302 -

ЦБ 125174, Кр/886.7-6/Б 23, П/886.7-6/Б 23

БАЛКАНСКИ, Миню

Завет : писмата на баща ми [Миню Балкански] / Миню Балкански ; [Увод, състав.] Минко Балкански. - [София] : Pulsio, 2016 ([София] : [Д. Благоев]). - 360 с. : с портр., факс. ; 22 см

ISBN 978-954-9490-46-6 (Пулсио)

886.7-6

Кр-122200001844, П-122200001845

Сист. N: 369753

- 303 -

ЦБ 125176, Кр/886.7-054.7-94/Б 23, П/886.7-054.7-94/Б 23

БАЛКАНСКИ, Минко Минев

Устрем и воля / Минко Балкански ; Прев. [от фр.] Николай Боцев, Станимир Делчев ; Предг. Желю Желев, Димитър Паница. - София : Pulsio print, 2010 ([София] : [Д. Благоев]). - 304 с. : с ил., портр. ; 24 см

Съдържа и Минко Балкански : Биогр. данни.

ISBN 978-954-9490-35-0 (Пулсио принт)

886.7-054.7-94

Кр-122200001846, П-122200002038

Сист. N: 369755

Индекс 'АВТОРИ'


Alvares, Alexis 148
Canizares, Susan 266
Carvalho, Valia 148
Chanko, Pamela 266
Dietrich, Martin 148
Hernandez Olave, Oscar Yoendris 148
Higgs, Liz Curtis 253
Ivanova, Diana 148
Jones, Casey 230
Kenney, Cindy 230
Kinkel, Silvia 92
Levine, Polly 92
Miraz Lladosa, Anisley 148
Munger, Nancy 253
Ortega Sastriques, Maria Teresa 148
P'oti, Lensta 40
Petit, Lensta 40
Poth, Karen 230
Valiente Lopez, Idalmis Esther 148
Vann, Robert 230
Абаджиева, Красимира 136
Абаджиева, Красимира Светославова 136
Абе, Шана 151
Авгарски, Георги 211
Авгарски, Георги Иванов 211
Акунин, Борис 168
Алварес Мигенс, Марта 262, 263
Алварес Мигуенс, Марта 262, 263
Алварес Мигънс, Марта 262, 263
Александрова, Ангелина 109
Александрова, Ангелина Георгиева 109
Алекси, Людо 275, 279
Алексиев, Стоян Георгиев 16
Аматуни, Ашот Апетович 37
Ангелов, Ангел 116
Ангелов, Ангел Бончев 15, 254, 255
Ангелов, Ангел Пенчев 116
Ангелов, Николай 26, 27
Ангелов, Петър 283
Ангелов, Цветан Константинов 201
Ангелова, Иванка 226
Ангелова, Иванка Димитрова 226
Андерсен 252
Андерсен, Ханс Кристиан 252
Андерсен, Ханс Кристиян 252
Анджелоу, Мая 109, 110
Анслен Шютценбергер, Ан 50
Антова, Десислава 104
Антова, Десислава Йорданова 104
Апостолова, Антония 86
Апостолова, Антония Кирилова 86
Ардън, Рон 11
Арсова, Благородна 200
Арсова, Благородна Асенова 200
Атанасов, Гриша 139, 144
Атанасов, Гриша Александров 139, 144
Атанасов, Димитър 155
Атанасов, Йордан Цонев 77, 290
Атанасов, Никола 9
Атанасов, Никола Христов 9
Атанасова, Ангелина 57, 296
Атанасова, Ангелина Николова 57, 296
Атанасова, Светла 47
Атанасова-Тимева, Н. 268, 286
Аурора, Бел 164
Багряна, Елисавета 201
Баева, Надя 55
Баева, Надя Димитрова 55
Бакалов, Георги 14, 301
Бакалов, Георги Иванов 14, 301
Балабанов, Михаил 243
Балабанов, Михаил Петров 243
Балев, Райно 33, 297
Балкански, Минко 89, 90, 302, 303
Балкански, Минко Минев 89, 90, 302, 303
Балкански, Миню 89, 302
Балова, Таня 277
Балова, Таня Кузманова 277
Банвил, Джон 93, 169
Банова, Красимира 39, 300
Барова, Живка 77, 290
Бегагич, Ламия 118
Беева, Донка 43
Беева, Донка Иванова 43
Белчева, Елисавета Любомирова 201
Бенджамин, Медея 38
Бентън, Джим 197
Бертолучи, Бернардо 58
Бийвър, Антъни 280
Биой Касарес, Адолфо 130
Блейби, Аарон 231
Блейк, Лекси 167
Бодлер, Шарл 129
Бонина-Христова, Тинка 42
Бонина-Христова, Тинка Иванова 42
Бончев, Ангел 15, 254, 255
Борисова, Силвия 94
Борисова, Силвия Радева 94
Борхес, Хорхе Луис 127, 130
Босев, Асен Иванов 201
Босьойт, Жеф 276
Боцев, Николай 90, 303
Боцев, Николай Георгиев 90, 303
Братанова, Пенка 25
Братя Григорови 87
Браун, Алисън 193
Браун, Лорейн 156
Брестничка, Цвета 191
Брестничка, Цвета Максимова 191
Бугарчева, Елена Георгиева 283
Буржоа, Полет 198
Бустрьом Кнаусгор, Линда 107
Буюклиева, Майре 165
Буюклиева, Майре Бориславова 165
Бъкингам, Маркъс 47
Вагенщайн, Жаклин 71
Вазов, Иван Минчов 201
Вак, Роси 10
Вакъвчиева, Росица 10
Ван Генехтен, Гуидо 233, 234, 236, 237, 238
Василева, Иглика 63, 93, 102, 157, 169
Василева, Иглика Илиева 63, 93, 102, 157, 169
Ватев, Николай 51
Ватева, Анна 123
Ватева, Анна Димитрова 123
Вачков, Даниел 270
Велинова, Веселка 190
Велинова, Веселка Василева 190
Величков, Николай 34
Величков, Николай Николаев 34
Велчев, Васил 153
Велчев, Васил Константинов 153
Велчев, Стефан 44
Велчев, Стефан Димитров 44
Вернан, Жан-Пиер 188
Виденова, Елка 146
Викторова, Майя 52
Винничук, Юрiй 181
Винничук, Юрий 181
Виноградова, Люба 280
Вирхов, Мария 84
Вишински, Фрида 202
Владов, Стефан 33, 297
Волгин, Петър 4
Вонегът, Кърт 159
Вонигът, Курт 159
Вучков, Веселин 23
Вучков, Веселин Бориславов 23
Вълканов, Велко 85
Вълков, Васил 3, 293
Въчков, Александър Петров 196
Габе, Дора Петрова 201
Габел, Ларс 195
Гаврилова, Райна 270
Гайда, Наталка 184
Галан, Силви 17
Галев, Андрей 51
Галкина, Анастасия 191
Ганев, Стойчо Господинов 32, 292
Гацова, Йоана 177
Гацова, Йоана Пламенова 177
Гемишева, Мариела 18
Гемишева, Мариела Методиева 18
Генчев, Георги 45, 284
Генчева, Цветана 151, 164
Генчева, Цветана Тодорова 151, 164
Георгиев, Галин 206, 207, 209, 210, 211, 214, 221
Георгиев, Галин Николаев 207, 209, 210, 211, 214, 221
Георгиев, Георги Николов 283
Георгиев, Петър Петров 4
Георгиев, Стефан 147, 246
Георгиев, Стефан Боянов 246
Георгиева, Емилия 34, 34
Георгиева, Жечка 105
Георгиева, Жечка Димитрова 105
Георгиева, Изабела 95
Германов, Владимир 38
Германов, Стоян Георгиев 283
Герсон, Йосиф 38
Главева, Десислава 132
Глуховски, Дмитрий 153
Глуховски, Дмитрий Алексеевич 153
Голийски, Петър Николов 283
Голц, Ника 252
Гонг, Клоуи 177
Госини, Рьоне 186, 189
Господинова, Биляна 208, 212
Господинова, Биляна Тодорова 208, 212
Гочева, Марина 78
Гочева, Марина Златева 78, 273
Гранитски, Иван 66
Григориев, Ана 229
Григоров, Веселин Теодосиев 87
Григоров, Румен Теодосиев 87
Гросман, Василий 280
Гросман, Василий Семьонович 280
Груев, Илко 19, 285
Груев, Илко Иванов 19, 285
Груев, Михаил 75, 270
Груев, Михаил Иванов 75, 270
Гугучкова, Светла Станчева 35
Гълъбов, Ангел 283
Гълъбов, Ангел Симеонов 283
Гълъбов, Йоан 18
Гълъбова, Б. 268, 286
Гюзелев, Ясен 119
Гюзелев, Ясен Николов 119
Гяуров, Стоян 96
Гяуров, Стоян Димитров 96
Давидова, Теодора 133
Давидова, Теодора Иванова 133
Далчев, Атанас 119, 185, 185
Далчев, Атанас Христов 119, 185
Дамянова, Дима 70
Дамянова, Дима Красимирова 70
Данчев, Беню Тотев 35
Даракчиева, Боряна 145
Даракчиева, Боряна Неделчева 145
Дачева, Гергана 67
Дачева, Гергана Кирилова 67
Де ла Дюранти, Леланд 96
Де ла Моте, Андерш 138
Деведжиев, Илия 190
Деведжиев, Илия Ангелов 190
Дейнс, Кейти 262, 263
Делчев, Станимир 90, 303
Делчев, Станимир Борисов 90, 303
Демирева, Мария Петрова 197
Денева, Ирина Стоянова 161
Денева, Мария 39, 300
Денева-Слав, Ирина 161
Деникен, Ерих фон 44
Джедев, Джендо Стоянов 271
Дженсън, Даниел Л. 161
Джером, Джером К. 105
Джером, Джером Клапка 105
Джеръм, Джеръм Клапка 105
Джонсън, Маргарит Ани 109, 110
Джордан, Джак 172
Дилова, Маргарита 9
Дилова, Маргарита Любенова 9
Димитров, Димитър М. 283
Димитров, З. 268, 286
Димитров, Иван Йорданов 66
Димитров, Людмил 120, 131
Димитров, Людмил Иванов 120, 131
Димитров, Мирослав 28
Димитров, Мирослав Митьов 28
Димитров, Христо 205, 217
Димитров, Христо Димитров 205, 217
Димитрова, Венцислава Маринова 35
Димитрова, Мария 112
Димов, Димитър Димов 75
Димов, Димитър Щ. 75, 75
Дишлиева-Кръстева, Невена 143
Дишлиева-Кръстева, Невена Венциславова 143
Добрев, Марин 57, 296
Добрев, Цветан 200
Добрев, Цветан Добрев 200
Дойнов, Пламен 270
Донева, Стелияна 201, 216
Донева, Стелияна Христова 201, 216
Дочева, Мира 39, 300
Драбкин, Артьом 37
Драбкин, Артьом Владимирович 37
Драганов, Александър 256
Драганов, Александър Иванов 256
Драгостинова, Жанина 99, 125, 128
Драгостинова, Жанина Димитрова 99, 125, 128
Драчковська, Оксана 183
Драчковська-молодша, Оксана 183
Дукай, Яцек 94
Дулев, Цанко Лалев 201
Душек, Иржи 264
Дърбър, Чарлс 38
Дюлгерова, Росица 35
Дюлгерова, Росица Георгиева 35
Евстатиева, Светла 13
Евстатиева, Светла Маринова 13
Евънс, Мери Ан 100
Ейткен, Бен 136
Еленков, Иван 270
Елин Пелин 205
Елиът, Джордж 100
Енгелс, Фридрих 14, 301
Ендрюлът, Хари 198
Жекова, Ангелина 213, 214, 220
Жекова, Ангелина Иванова 213, 214, 220
Желев, Желю 90, 303
Желев, Желю Митев 90, 303
Желев, Радостин 48
Желев, Радостин Маринов 48
Забунова, Елеонора Емануилова 35
Завалiй, Евгенiя 182
Зайлер, Луц 180
Зарков, Владимир 171
Захаров, Борис Петрович 37
Златарева, Галина Йорданова 208, 209, 212, 221
Златарева, Миглена 229
Златарева, Миглена Звезденова 229
Златаров, Светозар 97
Златаров, Светозар Асенов 97
Златина, Галина 208, 209, 212, 221
Златкова, Анна 127, 130
Златкова, Анна Асенова 127, 130
Змийчарова, Мария 107
Змийчарова, Мария Петрова 107
Знеполски, Ивайло 73, 74, 74
Знеполски, Ивайло Боянов 73, 74
Иванов, В. 31
Иванов, Венцислав Иванов 31
Иванов, Димитри 103
Иванов, Димитри Константинов 103
Иванов, Иван 178
Иванов, Мартин 270
Иванов, Я. 268, 286
Иванова, Ваня 34
Иванова, Екатерина 194, 198, 233, 234, 236, 237, 238
Иванова, Ина 80
Иванова, Катя 194, 198, 233, 234, 236, 237, 238
Иванова, Никоела 88, 240
Иванова, Никоела Дончева 88, 240
Иванова, Радка Искрьова 35
Икарди, Дези 158
Илиев, Божидар Т. 132
Илиева, Милена 163, 176
Исаев, Младен Младенов 201
Йосифова, Таня 29
Йосифова, Таня Николова 29
Йотов, Станимир 111
Йотов, Станимир Ботев 111
Йотова, Христина 241
Йотова, Христина Ценкова 241
Кабакчиева, Петя 270
Кавалова, Ирина 224
Кавалова, Ирина Георгиева 224
Кадийски, Кирил 129, 187
Кадийски, Кирил Крумов 129, 187
Казалис, Анна 194
Кайтазов, Георги 44
Каламеець, Надi 181, 182
Калапа, Джанпиеро 141
Калина Малина 201
Калиньонок, Марат Александрович 37
Калчев, Асен 81, 299
Каменова, Габриела 227
Каменова, Габриела Цветанова 227
Кандева, Петя Петкова 40, 41, 85, 275, 276, 278, 279
Кандес 85, 278, 281
Кантарджиев, Тодор 51
Капоти, Труман 103, 124
Капути, Рос 38
Карастойчева, Емилия 6
Карастойчева, Емилия Станимирова 6
Карастоянов, Христо 82
Карастоянов, Христо Тодоров 82
Карачанова, Стоянка 174
Карачанова, Стоянка Христова 174
Карпа, Iрена 184
Карпа, Ирена 184
Каръл, Ноел 8
Касанел, Виктория 232, 235
Кауфман, Ейми 163
Кацарова, Весела 100
Кацарова, Весела Тодорова 100
Каценберг, Мала 160
Качева, Анюта 115
Качева, Анюта Бойкова 115
Кеворкян, Ани 51
Кейн, Бен 175
Кели, Джон 53
Келиванов, Иван 53
Кемал, Намък 113
Кендеров, Любомир Ангелов 83
Керанова, Христина 110
Кийтън, Бъстър 8
Киплинг, Ръдиард 122
Киплинг, Ръдиард Джоузеф 122
Киплинг, Ръдиърд 122
Кирчева, Анна 51
Кирячек, Дмитрий Тимофеевич 37
Китова, Мария Димитрова 61
Китова-Василева, Мария 61
Клайнова, Павла 264
Кларк, Бренда 198
Клинг, Марк-Уве 125
Клифтън, Доналд О. 47
Князева, Светлана 210, 213, 214, 221
Князева, Светлана Ангелова 210, 213, 214, 221
Коелю, Жоао Пинто 155
Кокинова, Катерина 126
Кокинова, Катерина Бойчева 126
Колева, Даниела 21, 76, 114, 269, 270
Колева, Даниела Любенова 21, 76, 114, 269
Колева-Иванова, Таня Тенчева 35
Колевска, Наташа Василева 152
Колевска-Куртева, Наташа 152
Колевска-Куртева, Наташа Василева 152
Колинс, Чък 38
Колчакова, Анна 192
Колчакова, Анна Огнянова 192
Кольовска, Таня 141
Кольовска, Таня Георгиева 141
Кондакова, Мария 280
Константинов, Венцеслав 64, 69, 101
Константинов, Венцеслав Константинов 64, 69, 101
Константинов, Георги 201
Константинов, Румен 51
Конъли, Джон 150
Конъли, Майкъл 171
Корайн, Хармъни 55
Коробко, Денис 168
Коробко, Денис Иванович 168
Костадинов, Костадин 224
Костадинов, Костадин Василев 224
Костадинов, Людмил 41
Костадинов, Мариан 254
Костадинова, Ива 231
Костадинова, Ива Георгиева 231
Костова-Върлакова, Велимира 135
Костова-Върлакова, Велимира Костадинова 135
Кривошиева, Богдана 196
Кривошиева, Богдана Неделева 196
Кристи, Агата 131, 132, 137, 142
Кристи, Агата Мери Клариса 131, 132, 137, 142
Кристоф, Джей 163
Кронин, Пол 55
Крумова, Юлия 265
Крумова, Юлия Георгиева 265
Кръстева, Весела 33, 297
Кръстева, Вяра 45, 284
Кръстева, Надежда 281
Кубичек, Рут Мария 114
Кузмичев, Николай Николаевич 37
Кундера, Милан 117
Кунчев, Ангел 51
Курташева, Биляна 84
Курташева, Биляна Радославова 84
Кутси, Джон Максуел 96
Кънева, Ева 195
Кънева, Ева Димитрова 195
Кючуков, Деян 91
Кючуков, Деян Любомиров 91
Ладатко, Екатерина 191
Лалев, Цанко 201
Ланоа, Франсоа дьо 41
Латева, Екатерина 194
Латева, Екатерина Иванова 194, 198, 233, 234, 236, 237, 238
Лафонтен, Жан дьо 185
Лекарска, Светла 121
Лекарска, Светла Славова 121
Лесив, Андрий 241
Лечев, Освалд 3, 293
Лимони, Албена 187
Личева, Амелия 67
Личева, Амелия Веселинова 67
Лоза, Дмитрий Фьодорович 37
Лозанов, И. 268, 286
Луфан 202
Льопти, Еманюел 186, 189
Люшер, Йонас 99
Ляпова, Русанка 118
Ляпова, Русанка Костова 118
Маар, Михаел 96
Мавродиева, Мая 162
Макариева-Лесева, Анета 149
Макариева-Лесева, Анета Божидарова 149
МакГро, Филип 5
Маккълоу, Колийн 154
Макчесни, Робърт У. 38
Малетич, Гордана 229
Манкоф, Робърт 8
Манушева, Ирина 150
Манушева, Ирина Борисова 150
Манфреди, Тонина 20
Маринова, Веска 252
Маринова-Христиди, Румяна Димитрова 283
Марков, Георги 283
Марков, Георги Георгиев 283
Маркова, Аглика 159
Маркова, Аглика Йосифова 159
Маркова, Румяна 186, 189
Маркова, Румяна Димитрова 186, 189
Мархолева, Кристина Стефанова 34
Масленска, Янка 39, 300
Матанов, Христо Луков 283
Матусов, Григорий Исакович 37
Мевсим, Хюсеин 113
Меламед, Галина 56
Меламед, Галина Нисим 56
Менанд, Луи 96
Менцел, Иржи 54
Мережковски, Дмитрий 277
Мережковски, Дмитрий Сергеевич 277
Мертенс, Улрих 129
Методиев, Момчил 270
Милева, Леда 206
Милева, Леда Гео 206
Милева-Фено, Милена 244, 245
Милева-Фено, Милена Маринова 244, 245
Милър, Алекс 166
Миндов, Борис 142
Миндов, Борис Иванов 132, 142
Минев, Миньо 81, 299
Минев, Миньо Дончев 81, 299
Минчев, Минчо 278
Минчев, Минчо Петров 278
Мирчева, Елка Петрова 283
Митев, Пламен Димитров 283
Митев, Трендафил Атанасов 283
Миткова, Надя 51
Митова, Йорданка 51
Митова, Радка 140
Митова, Радка Димитрова 140
Михайлов, Иван Михайлов 1, 291
Мичева, Ваня Ангелова 283
Мичева, Паулина 8
Мичева, Паулина Стойчева 8
Мишев, Христо Мотов 185
Младенов, Никола 25
Младенова, Емилия Георгиева 34
Мозебах, Мартин 96
Молев, Владимир 126
Молев, Владимир Георгиев 126
Моро, Фабиен 140
Мудлиар, Сурен 38
Мураками Харуки 165
Муратов, Александър 185
Мурдаров, Владко 59
Мурдаров, Владко Данаилов 59
Мъри, Нанси 38
Мюлер, Букхард 96
Мюлер, Буркхард 96
Набоков, Владимир 126
Набоков, Владимир Владимирович 126
Накова, Иглика 202
Нанов, Л. 62
Нанов, Любен Николов 62
Нанова, А. 62
Нанова, Ани 62
Нанова, Ани Любенова 62
Негенцов, Генчо Станчев 217
Нешева, Десислава Валентинова 283
Николов, Димитър Иванов 1, 291
Николов, Дочо Маринов 283
Николова, Веска 3, 293
Николова, Милена 51
Николова, Теодора 283
Нилсон, Монс 138
Нинова, Юлия 42
Нинова, Юлия Димитрова 42
Нишков, Александър 18
Нордквист, Свен 239
Норквист, Свен 239
Нотомб, Амели 121
О'Брайън, Една 63
Огнянова, Мара 45, 284
Окова-Пиперова, Росица Славева 35
Остър, Пол 157
Отрошченков, Сергей Андреевич 37
Оханесиан, Даян 193
Павлов, Анастас Танов 35
Павлов, Пламен Христов 283
Палешутски, Александър 45, 284
Паница, Димитър 90, 303
Парашикова-Аролска, Яна 156
Паскалева, Олга 246
Паскалева, Олга Венелинова 246
Паунов, Е. 268, 286
Паунова, Вера 167
Паунова, Вера Христова 167
Пашкова, Бианка Христова 283
Пейков, Стефан Симеонов 283
Пейчева, Антоанета 281
Пенев, Даниел 2
Пенев, Даниел Антониев 2
Пенева, Ваня 134
Пенева, Ваня Илиева 134
Пенева, Милка 33, 297
Пенчева, Анжелина 264
Пенчева, Анжелина Христова 264
Пери, Девни 176
Перчинкова, Катя 12
Перчинкова, Катя Христова 12
Петранов, Борислав П. 180
Петранов, Борислав Петров 180
Петров, Димитър Валентинов 199
Петров, Любомир 43
Петров, Любомир Кирилов 43
Петрова, Вера 58
Петрова, Вера Върбанова 58
Петрова, Дарина 113
Петрова, Дарина Димитрова 113
Петрова, Мария 259, 260
Петрунова, Анелия 138, 172
Петрунова, Анелия Георгиева 138, 172
Пигулева, Нели 247
Пигулева, Нели Димитрова 247
Пирандело, Луиджи 97
Пировска, Г. 268, 286
Пичуров, Тодор Стоянов 261
Пишала, Ян 264
Пишон, Лиз 243
Плутарх 111
Пол, Корки 244, 245
Полански, Роман 56
Полин, Робърт 38
Полихрониу, С. Дж. 38, 38
Полянски, Раймунд Роман Тиери 56
Попиванов, Иван 51
Попов, Ваньо 158
Попов, Николай Василиевич 37
Попова, Милена 98, 103, 124
Попова, Милена Емилова 98, 103, 124
Пройков, Венелин 48
Пройков, Венелин Йовков 48
Прокопов, И. 268, 286
Прулански, Алехандро Ходоровски 104
Пруст, Марсел 123
Пушкин, А. С. 119
Пушкин, Александър 120
Пушкин, Александър Сергеевич 119, 120
Пьоти, Ленста 40, 41, 85, 275, 275, 276, 276, 278, 279, 279, 281
Радева-Митова, Райна Иванова 201
Радичев, Стоян 68, 287
Радиш, Ирис 96
Радкова, Стефка 215
Радкова, Стефка Радкова 215
Райкова, Деница 166, 248
Райкова, Деница Иванова 166
Райчева, Ралица 51
Райън, Антъни 178
Раленкова, Албена 193, 232, 235, 249
Раленкова, Албена Василева 193, 232, 235, 249
Ран Босилек 217
Рафи, Елика 7
Рафи, Елика Рафаилова 7
Рачев, Георги 37
Рейвън-Хил, Л. 105
Рекубратска, Екатерина 247
Ренар, Лариса 13
Рил, Ане 170
Ричардс, Дик 7
Риърдън, Рик 256
Робъртс, Нора 174
Розова, Надежда 106, 122, 165
Розова, Надежда Иванова 106, 165
Романишин, Романа 241
Рос, Алекс 96
Роше, Анри-Пиер 95
Руева, Нина 250
Руева, Нина Стоянова 250
Руис Харис, Сандра 38
Русанов, Любомир 224
Русанов, Любомир Кирилов 224
Русева, Елина Колева 35
Русева, Зорница 160
Русева, Зорница Христова 160
Русинов, Русин 60
Русинов, Русин Цветков 60
Сабела, Алфонсо 141
Савиано, Роберто 20
Садикот, Шаукат 52
Салдман, Фредерик 48
Саломе, Жак 17
Самоковлиев, Васил 54
Самоковлиев, Васил Димитров 54
Сапунджиева, Маргарита 39, 300
Сейнт Обин, Едуард 106
Семпе, Жан-Жак 186, 189
Серафим, архимандрит 16
Сивов, Коста 179
Сивов, Коста Атанасов 179
Сидерис, А. 268, 286
Силва, Даниъл 179
Силвера, Адам 146
Сименон, Жорж 135, 139
Симеонов, Калоян 34
Симеонова, Нели 83
Симеонова, Стефанка 30
Симеонова, Стефанка Христова 30
Симонсен, Рене Тофт 195
Славейков, Петко Рачев 201
Славов, Слави Митков 283
Славова, Петя 22, 270
Славова, Петя Иванова 22
Сматракалева, Елена 215
Сматракалева, Елена Михайлова 215
Смедли, Уилям 147
Соколова, Красимира 19, 285
Соломон, Марк 38
Соломон, Норман 38
Спаркс, Никълъс 133
Спасов, Людмил 283
Спасов, Спас 213
Спила, Пиеро 58
Стайнър, Джордж 96
Станчов, Иван (Джони) Иванов 2
Старирадева, Светлана 170
Стефанова, Кристина 34
Стефанова, Мария Стефанова 84
Стоев, Калин Цветанов 283
Стоилова, Йорданка 51
Стоименов, Милко 175
Стоименов, Милко Христов 175
Стойчева, Виолета Петрова 283
Стоянов, Васил Иванов 201
Стоянов, Димитър Иванов 205
Стоянов, Захари 271
Стоянов, Захарий 271
Стоянов, Стоян Радичев 68, 287
Стоянова, Веселина Маринова 252
Стоянова, Диляна 11
Стоянова, Магдалена Стоянова 15
Стрид, Якоб Мартин 242
Стубел, Йордан 201
Сутеев, В. 192
Сутеев, Владимир Григориевич 192
Табакова, Доротея 188
Табакова, Доротея Николаева 188
Талев, Андреас 66
Талев, Владимир 66
Талев, Владимир Димитров 66
Танев, Кирил 204
Танев, Кирил Танов 204
Ташева, Росица 17, 50, 117, 282
Ташева, Росица Борисова 17, 50, 117
Ташева, Росица Стефанова 282
Твен, Марк 147
Тейлър, Дерийн 249
Темелски, Христо Иванов 283
Тихова, Екатерина 247
Тодев, Илия 283
Тодоров, Борис 154
Тодоров, Борис Стоянов 154
Тодоров, Евгений 72
Тодоров, Евгений Тодоров 72
Тодоров, Николай 274, 298
Тодоров, Николай П. 274, 298
Тодорова, Албена 79
Тодорова, Албена Христова 79
Тодорова, Калина 88, 240
Тодорова, Калина Тодорова 88, 240
Тодорова, Лилия 203, 222
Тодорова, Лилия Антонова 203, 222
Тойбин, Колм 96
Тойбин, Колъм 96
Томас, Валъри 244, 245
Тонкова, Милена 268, 286
Тонкова, Милена Димитрова 268, 286
Тончева, Веселка Милчева 283
Тончева, Драга Иванова 283
Топалов, Кирил Любомиров 283
Тотев, Беню 35
Трейси, Брайън 11
Трендафилов, Владимир 65
Трендафилов, Владимир Андреев 65
Тума, Томаш 264
Уд, Джеймз 96
Уд, Джеймс 96
Уей, Чарнгчи 38
Уелш, Ървин 91
Улф, Вирджиния 102
Улф, Мат 194
Уорд, Пенелъпи 149
Федюнин, Иван Василиевич 37
Филипова, Валентина Николаева 35
Филипова, Людмила 83
Филипова, Людмила Орлинова 83
Филипова, С. 268, 286
Фини, Алис 108, 173
Флечър, Бил 38
Фльогста, Хяртан 115
Фойхтвангер, Лион 101
Франчоне, Фабио 58
Фройд, Зигмунд 9
Хаджиева, Мария 126
Хаджиева, Мария Иванова 126
Хаджийска, Невяна 5
Хаджимарков, Иван 210
Халева, Люба 185
Халева, Люба Илиева 185
Халинан, Джоузеф 6
Хамид, Мохсин 143
Хапсали, Катерина 70
Хапсали, Катерина Валериева 70
Харисън, Мишел 248
Харуки Мураками 165
Хатчинсън, Тим 249
Хауи, Хю 116
Хен, Карстен 134
Херцог, Вернер 55
Хитчънс, Кристофър 96
Хичинс, Кристофър 96
Хичкок, Лушъс 147
Хоан, Хелън 112
Ходоровски, Алехандро 104
Хох, Яна 162
Христова, Ива 51
Христова, Мариана 108, 173
Хувър, Колийн 145
Хуствет, Сири 98
Цанев, Владимир 15
Цанев, Владимир Георгиев 15
Цанков, Атанас 207
Цанков, Атанас Иванов 207
Цанов, Емил 3, 293
Цвайг, Стефан 128
Цветанова, Росица 242
Цветанова, Светла 255
Цветанова, Светла Иванова 255
Цибранска-Костова, Марияна Петрова 283
Цонев, Георги 219
Цонева, Албена Станиславова 187
Чанг Ха-Джун 38
Чернева, Юлия 142
Чернева, Юлия Недкова 142
Чомски, Аврам Ноам 38
Чомски, Ноам 38
Чопра, Дийпак 12
Чхартишвили, Григорий Шалвович 168
Шаламанов, Димитър 51
Шалев, Цруя 152
Шанън, Пол 38
Шарвен, Робер 275, 279
Шинаси, Ибрахим 113
Шмит, Ерик-Еманюел 144
Шон, Уоли 38
Шпатов, Александър 71
Шпатов, Александър Ламбринов 71
Шуорц, Алан 124
Якимова, Милена 36
Якимова, Милена Якимова 36
Янкова, Венета 225

Индекс 'ЗАГЛАВИЯ'

[Дора] Dora: Моят албум със стикери на български и английски 257 
[Сто и петдесет] 150 години училище "Иван Вазов" 33 
[Сто и петдесет] 150 години училище "Иван Вазов" 297 
[Сто] 100 години от Съединението на Южна със Северна България 272 
[Сто] 100 години от Съединението на Южна със Северна България 294 
[Триста шестдесет и пет] 365 малки приказки 250 
[Четиридесет] 40 години с възрожденска всеотдайност 39 
[Четиридесет] 40 години с възрожденска всеотдайност 300 
Аз воювах с танк 37 
Аз съм българче 201 
Ако слушах, щях да се чуя 17 
Аристократът 149 
Бавно 117 
Басни 185 
Басни от Езоп 221 
Бездната 38 
Безименните 150 
Белене - място на памет? 21 
Библиография на печатаните в Стара Загора книги, периодични издания и статии. 1883 - 1954 1 
Библиография на печатаните в Стара Загора книги, периодични издания и статии. 1883 - 1954 291 
Божият ген 83 
Болен здрав носи 212 
Болка 152 
България - Израел 76 
България и Македония 283 
Български приказки за самостоятелно четене 224 
Български синонимен речник 62 
Ваещият с ножове 91 
Вирхов блус 84 
Войната, която промени Рондо 241 
Време и стил 18 
Всичко е еволюция, или...? 44 
Втората госпожа Астор 151 
Вълшебното желание на дракончето 249 
Генералът на българите 274 
Генералът на българите 298 
Георги Найденов и Тексим - Имекстраком 22 
Годишнина от завършването 118 
Гомор 20 
Гордост и смирение 16 
Гравитация 68 
Гравитация 287 
Граничен пост 2 153 
Грозното патенце 228 
Да се излезе от тунела 85 
Дама пика 119 
День усiх бiлок 184 
Джеймс Джойс 63 
Добре дошли в Америка 107 
Доставка с пингвин 232 
Драматургия. Театрална естетика 120 
Древна светлина 93 
Други песни 94 
Духовният път към богатството 12 
Дядо вади ряпа 199 
Дядо вади ряпа 208 
Дядовата ръкавичка 205 
Европа [Картографски ресурс] 46 
Европа [Картографски ресурс] 289 
Европеистика 34 
Един хубав ден 191 
Еленчето Златорожко 215 
Епидемиология на инфекциозните болести 51 
Епохата Талев 66 
Жажда 121 
Живот в радиото 4 
Животът на Наполеон 277 
Жюл и Жим 95 
За изкуството и литературата 123 
За ценностите и духовността с тревога и надежда 78 
Завет : писмата на баща ми [Миню Балкански] 89 
Завет : писмата на баща ми [Миню Балкански] 302 
Зайчето Рики и кокошчицата Мия 233 
Зайчето Рики измисля нова игра 234 
Зайчик-нестрибайчик та його смiлива мама 183 
Запис на заповед 31 
Заразената столица 141 
Защо не повикаха Евънс? 131 
Защо трябва да се обличаме? 262 
Земята е плоска 122 
Златното момиче 216 
Изборна одисея - 2021 г. 81 
Изборна одисея - 2021 г. 299 
Изгубени градове 265 
Изкуството да освободим гения в себе си 7 
Изобретяване на самотата 157 
Императорите на сладоледа 96 
История на новобългарския книжовен език 60 
Как да живеем здравословно и пълноценно 52 
Как да спасим интимната си връзка 5 
Как и защо се влюбваш? 260 
Как и защо се заражда приятелството? 259 
Как се загубил таралежът Гошко 219 
Какво е сънят? 263 
Какво е това капитализъм 279 
Какво е това свободата или речник на несправедливостта 275 
Какво стана с Лисана 207 
Камък, ножица, хартия 108 
Капризни години 54 
Качестволандия 125 
Козичката Маричка 210 
Колекция от композиции хербаризирани цветя и растения 57 
Колекция от композиции хербаризирани цветя и растения 296 
Конят на Бъфало Бил 147 
Косе Босе 217 
Космосът 264 
Котаракът в чизми 251 
Котаракът рибар и други приказки 192 
Котешка люлка 159 
Котката на Мала 160 
Котката на Сократ 69 
Кралицата изменница 161 
Кралицата на шампанското 140 
Кралско сърце 162 
Кратък речник на литературните и лингвистичните термини 67 
Краят на Аврора 163 
Криле от папие-маше 80 
Лев 164 
Лекции за въведение в психоанализата 9 
Лече-буболече 211 
Литературни изкушения 64 
Лошите момчета 231 
Лудите от улица Мазур 155 
Лъжливото овчарче и други приказки 204 
Любимци на съдбата 154 
Любов на релси 156 
Любовта към словото. За изворите на науката за езика 61 
Любопитки 200 
Лятно пътуване 124 
Мiсце для дракона 181 
Магията на любовта 114 
Малката панда и хвърчилото 193 
Малки приказки от голямата вълшебна гора 194 
Малкият Никола: Кой иска да играе с кукли? 186 
Малкият Никола: Томболата 189 
Мама и аз и мама 109 
Маргаритка: Биби и Мими подреждат 190 
Материали за история на първичната партийна организация кв. "Георги Димитров" I-ви район, Стара Загора 32 
Материали за история на първичната партийна организация кв. "Георги Димитров" I-ви район, Стара Загора 292 
Мегачудесата на Калинката и Черния котарак 226 
Мегре и нощните удоволствия 139 
Международна подсъдност 26 
Международна подсъдност 27 
Мечо го сърби гърбът 235 
Мнимо представителство 29 
Момичето, което усещаше книгите 158 
На лицето усмивка, на сърцето тъга 53 
Най-богатият човешки живот в света 281 
Най-доброто в мен 133 
Най-доброто лекарство сте вие! 48 
Най-хубавите приказки от цял свят 223 
Накрая и двамата умират 146 
Наръчник на магьосника от Бруклин 256 
Нас, които ни няма 86 
Национален парк-музей "Шипка - Бузлуджа" 3 
Национален парк-музей "Шипка - Бузлуджа" 293 
Начало на турската драматургия 113 
Невероятната история за гигантската круша 242 
Неохотният фундаменталист 143 
Непослушното мече 214 
Новели за една година 97 
Нови разследвания 127 
Оле Затвори очички 252 
Основанията за нищожност по чл. 26, ал. 1 ЗЗД 28 
Островът на пеперудите 167 
Открий удивителния свят на Египет 258 
Открийте силните си страни 47 
Още 99 езикови съвета 59 
Пазител на Лъвските земи 218 
Пазител на Лъвските земи 225 
Памет и справедливост 269 
Пасиансът на Карла 195 
Патрик Мелроуз: Чудо голямо 106 
Паяжината и други истории 132 
Пекарят, който създаваше истории 134 
Перо от ангел 77 
Перо от ангел 290 
Петсън и Финдъс майсторят количка 239 
Писател на война 280 
Писмо до дъщеря ми 110 
Пламтящият свят 98 
По въпросите за кризите на капитализма и за бъдещия социализъм 276 
Подземията на хотел "Мажестик" 135 
Полунощ в Ел Ей 171 
Понякога лъжа 173 
Последните случаи на госпожица Марпъл 142 
Превръщане 174 
Прегръдки от морето 240 
Прегръдки от топлите земи 88 
Предмет и тежест на доказване в наказателното производство 23 
През девет планини 70 
Прелестно обсебен 58 
Преподреждането на обществото 270 
Принцесата върху граховото зърно 222 
Пролетта на варварите 99 
Първите 25 години на "Карин дом" 2 
Първо лице единствено число 165 
Пътеводител за озадачените 55 
Пътища, посоки, мостове 273 
Пътуване в миналото и други новели 128 
Пътят на любовта 166 
Работна Мецана 206 
Развитие на научния социализъм 14 
Развитие на научния социализъм 301 
Разкази 126 
Разказите на Стария дъб 196 
Рекет: Бардакът срещу държавата 72 
Риба и пържени картофки - моята невероятна година в Полша 136 
Рики вече не страхува от тъмното 236 
Рики и Чари 237 
Рожденият ден на зайчето Рики 238 
Роман за Полански 56 
Русалки 261 
Сайлъс Марнър 100 
Сборник задачи по висша математика 43 
Свали розовите очила 6 
Светецът Светкавица 254 
Свети великомъченик и чудотворец Ефрем Нови 15 
Свети Лука Доктора 255 
Седмицата на Триокия 168 
Семеен кодекс 25 
Семейство Мечкови 229 
Силата на твоя чар 11 
Синдромът на предците 50 
Синята китара 169 
Скъпо тъпо дневниче: Най-лошите неща в живота също са безплатни 197 
Сме ли смели? 187 
Смола 170 
Смърт под клетва 172 
Смъртта на Нерон 101 
Смъртта отива на оглед 138 
София [Картографски ресурс] 267 
София [Картографски ресурс] 288 
Спартак: Гладиаторът 175 
Спартанците 111 
Споменът за него 145 
Старогръцки митове 188 
Старозагорски минерални бани 49 
Старозагорски минерални бани 295 
Стаята на Джейкъб 102 
Стихотворения, от които ти се живее 79 
Страна на чудесата 87 
Страх и пропаганда 36 
Сценарии за тържества в детската градина 35 
Събрани разкази 103 
Съветите каква съдба! 278 
Съветският гений във военните изпитания 41 
Съдебна практика по Семеен кодекс и Закон за лицата и семейството 24 
Съпруга по поръчка 112 
Сянка върху стъклото 137 
Т като Ташкент 82 
Тайната на Коко 227 
Тайната на Принцесата 202 
Тайната на хумора 8 
Танцът на реалността 104 
Твърдушка, Мекушка и Сладушка 203 
Тел 116 
Тенекиена кралица 176 
Тестове по... математика 5. клас 42 
Ти си промяната 10 
Това е моето минало 73 
Това е моето минало 74 
Това е моето минало 75 
Тоз бурен край 177 
Том 2.0 71 
Том Гейтс: Всичко е страхотно (горе-долу) 243 
Трако-римски династичен център в района на Чирпанските възвишения 268 
Трако-римски династичен център в района на Чирпанските възвишения 286 
Тридесет и пет години "Средна гора" - Стара Загора 45 
Тридесет и пет години "Средна гора" - Стара Загора 284 
Трима на бумел 105 
Трите прасенца 213 
Трите прасенца 220 
Уини и Уилбър: Вещицата Уини 245 
Уини и Уилбър: Обикалят света 244 
Употребите на британския ментор: Рецепцията на Чарлс Дикенс в България 65 
Устрем и воля 90 
Устрем и воля 303 
Феликс и невидимият извор 144 
Финансови институции и програми за финансиране на малки и средни предприятия 19 
Финансови институции и програми за финансиране на малки и средни предприятия 285 
Франклин сред звездите 198 
Френският абсолютизъм 282 
Хапливите истории на Бари 2 246 
Хищникът и неговата сянка 115 
Христо Ботйов 271 
Цветя на злото 129 
Це всi ми 182 
Челистката 179 
Черната песен 178 
Четирите лица на съвършенството 13 
Шест задачи за дон Исидро Пароди 130 
Шишарко 209 
Шмакофокци 247 
Щерн 111 180 
Щипка магия 248 
Юридически съвети по прекратяване на трудовите договори 30 
Behind Doors 148 
Bible Storybook 230 
Le confederalisme democratique, nouveau projet politique de l'imperialisme suivi de evolution de l'imperialisme de la colonisation a L'Union Europeenne 40 
Liebe ohne Alibi 92 
The Sunflower Parable 253 
Who's Hiding? 266 

Индекс 'ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ'

Абсолютизъм - Франция 282
Актьори, български - спомени 53
Английска литература - връзка и взаимодействие с други литератури 65
Английска литература - преводи на други езици - български език 65
Аржентина - история 281
Артисти, български - спомени 53
Археологически паметници - детска и юношеска литература 265
Археологически паметници - Чирпански край 268, 286
Банки - България - справочници 19, 285
Белене - краезнание 21
Бертолучи, Бернардо, 1940 - спомени 58
Библия - изучаване - детска и юношеска литература 230
БКП - местни партийни организации - Стара Загора - история 32, 292
Ботев, Христо, 1848 - 1876 - биографии 271
Буржоазна държава 279
Буржоазна държава - учебници 275, 276
България - вътрешна политика 21
България - вътрешна политика - история - 1944 - 1989 269
България - журналистика 4
България - история 270, 271, 272, 273, 294
България - история - вътрешна политика 269
България - история, нова - 1944 - 1989 269
България - литературознание 65, 66
България - музеи 3, 293
България - театър - кино 53
България - финанси - социално осигуряване 19, 285
Български език - история - учебници за ВУЗ 60
Български език - правоговор - наръчници и ръководства 59
Български език - синоними - речници 62
Варна - организации 2
Великобритания - литературознание 65
Взаимоотношения - между половете - психология и етика 5
Взаимоотношения - психология и етика - популярна литература 11
Военна история - СССР - биографии 41
Волгин, Петър, 1969 - - спомени 4
Втора световна война, 1939 - 1945 - участие - СССР - спомени 37, 280
Вътрешна политика - България - история 273
Вътрешна политика - България - спомени 21
Гевара, Ернесто Че, 1928 - 1967 - биографии 281
Глобализация - интервюта 38
Готварство - рецепти 52
Гърция - религия 15, 254
Демокрация - интервюта 38
Детски градини - учебно-възпитателна работа 35
Деца с увреждания - България - учреждения и организации - история 2
Джойс, Джеймс, 1882 - 1941 - биографии 63
Дикенс, Чарлс, 1812 - 1870 - биографии 65
Диференциално смятане - задачи - учебници за ВУЗ 43
Доказателства [право] - България 23
Драматургия, турска - история 113
Древен Египет - история - детска и юношеска литература 258
Еволюция - популярна литература 44
Европа 46, 289
Европа - международни политически отношения - международни икономически отношения 34
Европейска общност - правни въпроси 26, 27
Европейски съюз 34
Европейски съюз - обществено устройство и обществени отношения 40
Европейски съюз - правни въпроси 26, 27
Език - произход и развитие 61
Езикознание - история 61
Ефрем Нови, свети, 1384 - 1426 - биографии 15
Ефрем Нови, свети, 1384 - 1426 - биографии - детска и юношеска литература 254
Жени - психология - популярна литература 13
Застрахователни предприятия - България - справочници 19, 285
Здраве - хигиена 48
Икономическо поведение - популярна литература 12
Императори, френски - биографии 277
Империализъм 40
Инфекциозни болести - епидемиология - учебници за ВУЗ 51
Ирландия - литературознание 63
Исторически музеи - България - пътеводители 3, 293
История - България 273, 283
История - България - нова 272, 294
История - Македония 283
История, обща 279
История, обща - учебници 275, 276
Италия - вътрешна политика 20
Италия - кино 58
Капитализъм - кризи - история 279
Капитализъм - кризи - история - учебници 275, 276
Капитализъм - политическа икономия 40
Карин дом (Варна) - история 2
Кино - история и критика 58
Кинорежисьори, италиански - спомени 58
Кинорежисьори, немски - интервюта 55
Кинорежисьори, френски - спомени 56
Класова борба 279
Класова борба - учебници 275, 276
Клуб на учителите ветерани Св. Клиент Охридски (Стара Загора) - история - юбилеи и чествания 39, 300
Клубове - Стара Загора - история - юбилеи и чествания 39, 300
Книги - за деца 257, 262
Колониализъм 40
Комунизъм - България - социални проблеми - история 270
Комунистическо строителство 279
Комунистическо строителство - учебници 275, 276
Конспиративни теории 44
Концентрационни лагери - Белене - спомени 21
Корупция - Италия - противодействие 141
Космос - детска и юношеска литература 264
Краезнание - Белене - спомени 21
Курорти, лечебни - Стара Загора - история 49, 295
Лингвистика - терминология - речници 67
Литература - история и критика 64
Литература - теми, образи, сюжети 64
Литература - терминология - речници 67
Лично и семейно право - България - законодателни и директивни материали 24
Личност - психология 6, 7, 17, 47
Личност - психология и поведение 10
Личност - психология и поведение - популярна литература 11
Лука, архиепископ, 1877 - 1961 - биографии - детска и юношеска литература 255
Любов - детска и юношеска литература 260
Любов - психология 5
Математика - тестове - учебници за основни училища 42
Математика, висша - задачи - учебници за ВУЗ 43
Мафия - Италия 20
Мафия - Италия - противодействие 141
Мебелна промишленост - Стара Загора - история 45, 284
Мебелни предприятия - Стара Загора - история 45, 284
Медитация - популярна литература 12
Международни отношения - интервюта 38
Менцел, Иржи, 1938 - 2020 - спомени 54
Мимикрия - детска и юношеска литература 266
Минерални бани - Стара Загора - история 49, 295
Митологични същества - детска и юношеска литература 261
Митология, старогръцка 188
Мода - история - 20 в. 18
Наказателен процес 23
Наполеон І, император фр., 1769 - 1821 - биографии 277
Научен комунизъм 14, 301
Националноосвободително движение - България - дейци 271
Некрополи - Чирпански край 268, 286
Облекло - история 18
Обществено мнение - формиране и контрол 36
Общуване - психология 17
Октомврийска революция, 1917 г. - история 278
Организирана престъпност - Италия 20, 141
Оръжейни конструктори, съветски - биографии 41
Парцалев, Георги Иванов, 1925 - 1989 - спомени 53
Периодичен печат - Стара Загора - история - библиографии 1, 291
Писатели, английски - творчество 65
Писатели, български - спомени 66
Писатели, европейски - творчество 64
Писатели, ирландски - биографии 63
Писменост - история 61
Поведение - психология 6, 17
Поети, български - биографии 271
Полански, Роман, 1933 - - спомени 56
Представителство - правни проблеми 29
Приложно и декоративно изкуство, българско - албуми 57, 296
Приятелство - детска и юношеска литература 259
Пропаганда 36
Психоанализа - лекции 9
Психотерапия 50
Психотерапия - лекции 9
Пълководци и генерали, руски - биографии 274, 298
Пълководци и генерали, съветски - биографии 41
Радиожурналисти, български - спомени 4
Революционери, аржентински - биографии 281
Редове [мат.] 43
Режисьори, чешки - спомени 54
Религия и култура - история 61
Русия - военна история 274, 298
Русия - военна история - спомени 37, 280
Русия - история 278
Русия - религия 255
Руско-турска освободителна война, 1877 - 1878 г. - биографии 274, 298
Руско-турска освободителна война, 1877 - 1878 г. - музеи - пътеводители 3, 293
Самоусъвършенстване - популярна литература 12, 13
САЩ - външна политика - интервюта 38
Светци, гръцки 15
Светци, гръцки - биографии - детска и юношеска литература 254
Светци, руски - биографии - детска и юношеска литература 255
Сделки - правни проблеми 28
Семеен кодекс - България 24, 25
Семейна терапия 50
Семейно право - България 25
Семейство и брак - етични и психологични проблеми 5
София 267, 288
София - стопански обединения 22
Социализъм 279
Социализъм - България - спомени 21
Социализъм - учебници 275, 276
Социалистическо общество - България - история 270
Социална психология - популярна литература 11
Способности и дарби 7
Средна гора АД - Стара Загора - годишнини и чествания 45, 284
Средни училища - Стара Загора - история 33, 297
Средно училище "Иван Вазов" (Стара Загора) - история 33, 297
Средства за масова информация - влияние 36
Стара Загора - клубно дело - образование 39, 300
Стара Загора - краезнание - история 49, 295
Стара Загора - лека промишленост 45, 284
Стара Загора - политически партии и движения 32, 292
Стара Загора - средно образование 33, 297
Стара Загора - старопечатни книги - периодичен печат 1, 291
Старопечатни книги - Стара Загора - библиографии 1, 291
Столетов, Николай Григориевич, 1834 - 1912 - биографии 274, 298
Стопански предприятия, малки и средни - България - финанси - справочници 19, 285
Страни от Европейския съюз - международни политически отношения 40
Съд и съдоустройство 26, 27
Съдебна практика - България 24
Съдебна практика - България - законодателни и директивни материали 31
Съединение на Източна Румелия и Княжество България, 1885 г. 272, 294
Сън - детска и юношеска литература 263
Талев, Димитър, 1898 - 1966 - творчество 66
Театър - Турция - история 113
Тексим (София) - история 22
Трудов договор - прекратяване - правни въпроси - справочници 30
Търговско право - България - законодателни и директивни материали 31
Търговско представителство - правни проблеми 29
Управление и организация - роля на човешкия фактор - психологични проблеми 47
Успех - психологични проблеми 47
Учители, български - Стара Загора - дейност 39, 300
Фондова борса - България - справочници 19, 285
Франция - история 277, 282
Франция - кино 56
Херцог, Вернер, 1942 - - интервюта 55
Хранене - хигиена 52
Християнска етика 16
Хумор - философски проблеми 8
Чехия - киноизкуство 54
Чирпански край - археология 268, 286
Шипка - Бузлуджа (парк-музей) - пътеводители 3, 293