Общ отдел

- 1 -

ЦБ 128307, Ч/050(497.2)(091)/М 71

МИТКОВА, Валентина Милчова

Пол, периодичен печат и модернизация в България : От края на XIX до 40-те години на XX в. : Монография / Валентина Миткова ; С увод [от авт.]. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2022. - 263 с. ; 24 см

ISBN 978-954-07-5588-5

1. Периодичен печат - България - история. 2. Жени - България - история и обществено положение

050(497.2)(091) + 396(497.2)(091)

Ч-122300001687

Сист. N: 377091

Философия. Психология

- 2 -

ЦБ 128187, П/159.922.1-055.2/Ж 59

ЖИРАР, Ан-Софи и др.

Съвършената жена е тъпачка : Как да оцелееш, ако си "нормална" жена / Ан-Софи Жирар, Мари-Алдин Жирар ; Прев. от фр. Румяна Маркова ; Предисл. Кристин Беру. - София : Колибри, 2014 ([София] : Инвестпрес). - 158 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-619-150-411-4 (Colibri)

1. Жени - психология и поведение

159.922.1-055.2

П-122300001503

Сист. N: 376845

- 3 -

ЦБ 128197, Ч/101(470)(092)/Б 38

ИВАНОВА, Галина

Бердяев : Пленник на свободата / Галина Иванова ; С увод [от авт.]. - София : Millenium, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 192 с. : с ил., портр. ; 20 см. - ([Поредица] Философия за всеки)

Съдържа и Речник. - Библиогр. с. 187 - 189.

ISBN 978-954-515-603-8 (Милениум)

1. Бердяев, Николай Александрович, 1874 - 1948 - биографии. 2. Философи, руски - мироглед

101(470)(092) + 21(470)(092) + 92 Бердяев, Николай

Ч-122300001554

Сист. N: 376913

- 4 -

ЦБ 128202, П/159.922/.923/Х 42

ХЕНЛИ-ДАФО, Робин

Да устоиш в бурята : Как да изградим способност да се справяме с трудните моменти в живота ни / Робин Хенли-Дафо ; Прев. Венета Данабашева ; С въвед. [от авт.]. - София : Кръгозор, 2023 (Добрич : Фолиарт). - 272 с. : с диагр. ; 21 см

Съдържа и Бел.

ISBN 978-954-771-469-4

1. Личност - психология. 2. Самоусъвършенстване

159.922/.923

П-122300001560

Сист. N: 376935

- 5 -

ЦБ 128239, П/141.33/К 52

КЕР, Шели

Пътуване през Акашовите записи : Получете достъп до другите нива на съзнание за лечение и трансформация / Шели Кер ; Прев. от англ. Светлана Николова ; С въвед. [от авт.]. - София : Аратрон, 2022. - 224 с. ; 22 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и За авт. - Библиогр. с. 222 - 223.

ISBN 978-954-626-536-4

1. Антропософия. 2. Езотеризъм

141.33 + 133

П-122300001596

Сист. N: 376991

- 6 -

ЦБ 128265, П/159.964/А 93

АТЛАС, Галит

Емоционално наследство : Как семейната травма влияе върху живота ни? / Галит Атлас ; Прев. от англ. Евелина Андонова. - София : Изток-Запад, 2023. - 208 с. ; 22 см

Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-01-1199-3

ISBN 619-01-1199-8

1. Травми - психологични проблеми. 2. Психоанализа. 3. Психотерапия

159.964 + 159.942 + 615.851

П-122300001654

Сист. N: 119008

- 7 -

ЦБ 128292, П/173.1/С 30

СЕДЕМТЕ навика на високоефективния брак : Направете връзката си приоритет в този объркан свят / Стивън Р. Кови ... [и др.] ; Прев. [от англ. ез.] Веселка Лангерова ; Предг. Джон М. Кови, Джейн П. Кови ; Въвед. Стивън Р. Кови. - София : Locus Publishing, 2023 ([София] : Дайрект Сървисиз). - 159 с. : с ил., табл. ; 20 см. - (Библ. Locus spiritualis)

Други авт.: Сандра Кови, Джон М. Кови, Джейн П. Кови. - Съдържа и за авт.

ISBN 978-954-783-375-3 (Локус Пъблишинг)

1. Семейни отношения - психология. 2. Семейство и брак - психология и етика

173.1 + 159.923

П-122300001679

Сист. N: 377046

- 8 -

ЦБ 128298, П/159.923/Л 54

ЛИБЕРМАН, Дейвид

Четец на мисли : Какво другите наистина мислят и чувстват независимо какво казват / Дейвид Либерман ; Прев. от англ. Ина Димитрова ; С увод [от авт.]. - София : Изток-Запад, 2023. - 224 с. ; 22 см

Съдържа и Бел. ; За авт.

ISBN 978-619-01-1200-6

ISBN 619-01-1200-5

1. Личност - психология и социално поведение. 2. Поведение - психология

159.923 + 316.6

П-122300001686

Сист. N: 377052

- 9 -

ЦБ 128304, П/141.33/У 88

УУД, Ашли

Пътят към Акаша / Ашли Ууд ; Прев. [от англ. ез.] Светлана Николаева Комогорова - Комата ; Предг. Лиан Раймс Сибриан ; С въвед. [от авт.]. - [София] : Бард, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 224 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и За авт. ; Прил. ; Бел.

ISBN 978-619-03-0197-4

1. Антропософия. 2. Езотеризъм

141.33 + 133

П-122300001676

Сист. N: 377084

- 10 -

ЦБ 128314, П/141.33/Х 26

ХАРАШ, Елеазар

Златни закони на спокойствието / Елеазар Хараш ; С предг. от авт. - 2. прераб. и доп. изд. - Варна : Логос, 2004. - 176 с. ; 20 см

Елеазар Хараш - псевд. на Петъо Йорданов.

ISBN 954-9734-16-1

1. Дъновизъм. 2. Окултни учения. 3. Знание и вяра

141.33 + 215

П-122300001698

Сист. N: 377122

- 11 -

ЦБ 128326, П/159.922/.923/Г 82

ГРИЛС, Беър

Наръчник за оцеляване в живота : Как да постигнем целите си, да преодолеем трудностите и да затвърдим характера си / Беър Грилс ; Прев. от англ. Кристалина Илиева. - 2. изд. - София : Вакон, 2018. - 288 с. ; 21 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-9535-68-6

1. Личност - психология и поведение. 2. Самоусъвършенстване

159.922/.923

П-122300001689

Сист. N: 377140

- 12 -

ЦБ 128341, П/159.922.1-055.2/Х 38

ХЕЙЛ, Манди

Свободната жена : Защо да си необвързана, е най-добрата възможност да се свържеш със себе си / Манди Хейл ; Прев. от англ. Бистра Георгиева ; С предг. [от авт.]. - София : AVA Books, 2023 (София : Ропринт). - 208 с. ; 21 см

ISBN 978-619-91649-6-9

1. Жени - психология и поведение. 2. Щастие - психология

159.922.1-055.2 + 171.022

П-122300001753

Сист. N: 377168

- 13 -

ЦБ 128403, П/159.922.4(=867)/Г 85

ГРОЗЕВ, Пеню Колев

Не дразнете калинката зад гишето / Пеню Грозев ; С предг. [от авт.]. - София : Ciela, 2023 ([София] : ЗИП). - 240 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-4285-9 (Сиела)

1. Българи - народопсихология. 2. Българи - социална психология. 3. Българи - социално поведение

159.922.4(=867) + 316.62(=867)

П-122300001834

Сист. N: 377286

- 14 -

ЦБ 128407, П/141.2/В 27

ВАСКЕС, Маркос

Непобедим : Постигайте повече, страдайте по-малко / Маркос Васкес ; Прев. от исп. Веселка Ненкова. - София : AMG Publishing, 2023 (София : Ропринт). - 272 с. : с ил., табл. ; 21 см

ISBN 978-619-7494-52-5 (ЕйЕмДжи Пъблишинг)

1. Стоицизъм. 2. Устойчивост [психология]. 3. Самоусъвършенстване

141.2 + 159.922/.923

П-122300001835

Сист. N: 377290

Обществени науки

- 15 -

ЦБ 128199, Ч/344.1(497.2)/И 52

ИЛИЕВА, Илмира Мирославова

Военно правосъдие в Република България / Илмира Илиева ; С въвед. [от авт.]. - София : Ciela, 2023 ([София] : Симолини). - 272 с. ; 21 см

Библиогр. с. 261 - 270.

ISBN 978-954-28-4169-2 (Сиела)

1. Военнонаказателно право - България

344.1(497.2) + 341.3(497.2)

Ч-122300001556

Сист. N: 376925

- 16 -

ЦБ 128223, Ч/347.63(497.2)/Д 58

ДИМИТРОВА, Галина Петрова

Настаняване на дете извън семейството : Монография / Галина Димитрова ; С въвед. [от авт.]. - София : Ciela, 2022 ([София] : ЗИП). - 464 с. ; 23 см

Библиогр. с. 449 - 461.

ISBN 978-954-28-4048-0 (Сиела)

1. Деца - защита - правни проблеми - България. 2. Настойничество - правни проблеми - България. 3. Приемна грижа - правни проблеми - България

347.63(497.2)

Ч-122300001580

Сист. N: 376967

- 17 -

ЦБ 128288, П/327:911.3/М 36

МАРШЪЛ, Тим

Пленници на географията : Десет карти, разкриващи всичко, което трябва да знаете за световната политика / Тим Маршъл ; Предг. Джон Скарлет ; Прев. [от англ.] Герасим Й. Славов. - София : Книгомания, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 352 с. : с к. ; 21 см

Азб. показалец.

ISBN 978-619-195-348-6

1. Геополитика. 2. Международни отношения - 21 век

327:911.3

П-122300001671

Сист. N: 180310

- 18 -

ЦБ 128305, Ч/372.851.4/Х 79

ХРИСТОВА, Гергана Илиева

Приложни аспекти на обучението по геометрия в трети клас / Гергана Христова ; С увод [от авт.]. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2022. - 144 с. : с ил., табл., диагр. ; 24 см

Библиогр. с. 120 - 127.

ISBN 978-954-07-5572-4

1. Геометрия - методика на преподаване в началното училище

372.851.4

Ч-122300001851

Сист. N: 377085

- 19 -

ЦБ 128306, Ч/37.013/Ч 12

ЧАВДАРОВА-КОСТОВА, Сийка Георгиева

Педагогиката в началото на XXI век - приоритети и тенденции за развитие / Сийка Чавдарова-Костова ; С увод от авт.. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2023. - 215 с. ; 21 см

Библиогр. с. 205 - 213.

ISBN 978-954-075596-0

1. Педагогика

37.013

Ч-122300001688

Сист. N: 377088

- 20 -

ЦБ 128327, П/342.4(497.2)/Б 92

БЪЛГАРИЯ. Конституция

Конституция на Република България : Обнародвана, ДВ, бр. 56 от 13 юли 1991 г., изм. и доп., бр. 85 от 26 септ. 2003 г., бр. 18 от 25 февр. 2005 г., бр. 27 от 31 март 2006 г., бр. 78 от 26 септ. 2006 г. - Решение № 7 на Конституционния съд от 2006 г., изм. и доп.... - София : Сиби, 2016 ([София] : Симолини). - 56 с. ; 20 см

С бел. под линия.

ISBN 978-954-730-966-1

1. Конституция - България

342.4(497.2)

П-122300001725

Сист. N: 377143

- 21 -

ЦБ 128328, Кр/372.3:23/28(072)/Д 60, Ч/372.3:23/28(072)/Д 60

ДИМОВА, Илиана Димова

Наръчник за адаптиране на библейски текстове за деца от предучилищна възраст : Пособие за учители / Илиана Димова ; Предисл. Димитър Попмаринов ; С предг. [от авт.]. - София : Фонд. Покров Богородичен, 2022 ([София] : Симолини). - 300 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. на предисл. Димитър Попмаринов е Димитър Попмаринов Киров. - Съдържа и Прил. - Библиогр. 286 - 298 и под линия с бел.

ISBN 978-954-2972-90-7

1. Предучилищно възпитание - методика. 2. Религиозно възпитание - на децата - методика

372.3:23/28(072) + 372.3.034(072)

Кр-122300001730, Ч-122300001731

Сист. N: 377146

- 22 -

ЦБ 128409, П/323(410)(092)/М 32

БАУЪР, Том

Отмъщение : Как Меган разпали войната между Уиндзорите / Том Бауър ; Прев. от англ. Светлана Комогорова - Комата ; С предг. [от авт.]. - [София] : Прозорец, 2023 ([София] : Инвестпрес). - 512 с., 8 л. цв. ил., портр. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-243-254-6

1. Маркъл, Меган, 1981 - - биографии. 2. Монархии - Великобритания - биографии. 3. Вътрешна политика - Великобритания

323(410)(092) + 92 Маркъл, Меган

П-122300001837

Сист. N: 377292

- 23 -

ЦБ 128417, П/323(410)(092)(093.3)/Х 42

ХЕНРИ, принц на Уелс

Резервният / Принц Хари ; Прев. от англ. Або. - София : Рива, 2023 ([Пловдив] : Булвест Принт). - 484 с. ; 24 см

Або - псевд. на Явор Савчов Въжаров ; Името на прев. отбелязано на предзагл. с.

ISBN 978-954-320-873-9

1. Хенри, принц на Уелс, 1984 - спомени. 2. Династии, английски - спомени. 3. Великобритания - вътрешна политика

323(410)(092)(093.3) + 92 Хенри, принц на Уелс

П-122300001840, П-122300001841

Сист. N: 377301

- 24 -

ЦБ 128192, О/32(410)(092)/T 43

THATCHER, Margaret

[Dix]10, Downing Street : Memories / Margaret Thatcher ; Trad. de l'anglais par Patricia Blot ... [et al.]. - Paris : Albin Michel, 1993. - 779 p., 24 p. ill. ; 24 cm

Други прев.: C. Claro, H. Denes, A. Gnaedic, P. Mortimer, S. Quadruppani.

ISBN 2-226-06590-3

1. Министър-председатели - Великобритания - биографии. 2. Тачър, Маргарет, 1925 - 2013 - биографии

32(410)(092) + 92 Тачър, Маргарет

О-122300001505

Сист. N: 376854

Математика. Естествени науки

- 25 -

ЦБ 128392, П/591.51/Г 79

ГРЕГ, Джъстин

Ако Ницше беше нарвал : Какво ни разкрива интелектът на животните за глупостта на хората / Джъстин Грег ; Прев. от англ. Милко Стоименов ; С увод [от авт.]. - София : Обсидиан, 2023 (София : Инвестпрес). - 288 с. ; 20 см

Съдържа и Бел.

ISBN 978-954-769-552-8

1. Животни - поведение. 2. Интелект - при животните

591.51 + 591.18

П-122300001822

Сист. N: 377270

Приложни науки. Техника

- 26 -

ЦБ 128196, Ч/658.012/С 69

СТАНИМИРОВ, Евгени

Белите петна в бизнеса / Евгени Станимиров, Евгени Петров Станимиров ; С въвед. [от авт.]. - София : Изток-Запад, 2023. - 360 с. : с ил., табл. ; 25 см

Библиогр. с. 357 - 359.

ISBN 978-619-01-1193-1

ISBN 619-01-1193-9

1. Стопански предприятия - управление и организация. 2. Икономическо поведение

658.012 + 330.16

Ч-122300001553

Сист. N: 376908

- 27 -

ЦБ 128207, П/629.113.6/К 95

КЪЛП, Брайън

Електрически автомобили or Dummies / Брайън Кълп ; Прев. [от англ. ез.] Теофана Петкова ; С въвед.. - [София] : Алекс Софт, [2023]. - xiv, 450 с. : с ил., диагр. ; 24 см. - ([Поредица] Прави ученето лесно)

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-656-465-8

ISBN 954-656-465-6

1. Електромобили

629.113.6

П-122300001565

Сист. N: 376942

- 28 -

ЦБ 128237, Ч/658.3.012/.013/Х 15

ХАДЖИЙСКИ, Деян Минков

Психологически аспекти на обучението и управлението на персонала : Монография / Деян Хаджийски. - В. Търновo : Фабер, 2023. - 204 с. ; 20 см

ISBN 978-619-00-1598-7

1. Кадри - управление и организация - психологични проблеми. 2. Управление на персонала. 3. Психология на управлението. 4. Трудови ресурси - управление и организация. 5. Кадри - квалификация

658.3.012/.013 + 331.108 + 331.36

Ч-122300001594

Сист. N: 376986

- 29 -

ЦБ 128364, Ч/659.4/С 68

СТАНЕВ, Велин Стефанов

Какво е и какво не е PR / Велин Станев ; [Ред.] Огнян Сапарев ; С предг. [от ред.]. - София : Ciela, 2013. - 324 с. ; 21 см

Библиогр. след отд. гл. ; Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-28-1248-7 (Сиела)

1. Връзки с обществеността

659.4

Ч-122300001732

Сист. N: 377202

- 30 -

ЦБ 127386, Ч/65.012/Я 49

ЯМУКОВА, Павлина Веселинова

Организация и технология на управлението - приоритети и механизми за управление развитието на организациите : Монография / Павлина Ямукова ; С въвед. [от авт.] ;. - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2022. - 240 с. : с табл., сх. ; 21 см

Съдържа и Прил. - Библиогр. с. 209 - 227.

ISBN 978-954-715-732-3

1. Управление и организация. 2. Организационна култура

65.012

Ч-122300001763

Сист. N: 377240

- 31 -

ЦБ 128382, Ч/65.012/.013/Н 72

НИКОЛАЕВА, Велислава

Мениджърът - лидер в променящата се бизнес реалност / Велислава Николаева ; С въвед. [от авт.]. - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2022. - 176 с. : с табл., диагр. ; 24 см

Пълната форма на името на авт. Велислава Николаева е Велислава Николаева Костова. - Съдържа и Прил. - Библиогр. с. 129 - 139.

ISBN 978-954-715-731-6

1. Мениджмънт. 2. Лидерство

65.012/.013 + 316.46

Ч-122300001764

Сист. N: 377248

- 32 -

ЦБ 128383, Кр/656.07(497.235)/О-25, Ч/656.07(497.235)/О-25

ОБЩЕСТВЕН пътнически транспорт в Стара Загора : Развитие от 50-те години на ХХ в. до 2023 г. / По идея на Георги Станчев ; Ред. Илко Груев ; С въвед.. - Ст. Загора : Инфоз, 2023. - 72 с. : с ил., к. ; 24 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-92324-3-9

1. Транспорт - Стара Загора - управление и организация

656.07(497.235)(091)

Кр-122300001767, Ч-122300001768

Сист. N: 377252

Медицина

- 33 -

ЦБ 128203, Ч/616.89-008.44/М 19

МАККЕЙ, Матю и др.

Диалектическа поведенческа терапия : Наръчник за развиване на умения за емоционално регулиране / Матю Маккей, Джефри С. Уд, Джефри Брантли ; Прев. от англ. Детелина Иванова ; С предг. от авт.. - София : Изток-Запад, 2023. - 336 с. : с табл. ; 25 см

Съдържа и За авт. ; Отзиви. - Библиогр. с. 325 - 330.

ISBN 978-619-01-1180-1

ISBN 619-01-1180-7

1. Поведение - разстройства - терапия. 2. Чувства - разстройства - терапия

616.89-008.44 + 159.942

Ч-122300001561

Сист. N: 376937

- 34 -

ЦБ 128245, Ч/615.851/Я 41

ЯЛОМ, Ървин Дейвид и др.

Теория и практика на груповата психотерапия / Ървин Ялом, Молин Леш ; Прев. от англ. Ангелин Мичев ; Ред. Владимир Симов ; С предг.. - София : Изток-Запад, 2023. - 736 с. ; 25 см

Съдържа и Прил. ; Бел. ; За авт. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-01-1191-7

ISBN 619-01-1191-2

1. Психотерапия, групова - теория и практика

615.851

Ч-122300001603

Сист. N: 376998

- 35 -

ЦБ 128332, П/613.8/Л 40

ЛЕЙДЪМ, Антоанета Тонева

Фитнес за психично здраве : Наръчник за превенция на психични неразположения, техники за контрол и лечение / Антоанета Лейдъм ; С увод [от авт.]. - София : Антоанета Лейдъм, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 168 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-92147-0-1

1. Нервна система - хигиена

613.8

П-122300001729

Сист. N: 377151

- 36 -

ЦБ 128366, П/613(035)/Ф 40

ФЕРИС, Тимъти

[Четиричасовото] 4-часовото тяло : Практическо ръководство / Тимъти Ферис ; Прев. от англ. Петьо Ангелов, Христо Димитров. - София : Изток-Запад, 2014. - 632 с. : с ил., табл., диагр. ; 25 см

Азб. показалец.

ISBN 978-619-152-392-4

1. Хигиена - наръчници и ръководства

613(035)

П-122300001761

Сист. N: 377213

Изкуство

- 37 -

ЦБ 128274, П/78.071.2(73)(092)/О-65

О'РАЙЛИ, Бил и др.

Да убиеш легендите : Заплахата на популярността / Бил О'Райли, Мартин Дъгард ; Прев. [от англ. ез.] Радослав Христов. - [София] : Бард, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 304 с. ; 21 см

Съдържа и За авт. ; Авт. бел.

ISBN 978-619-03-0195-0

1. Прочути личности - биографии. 2. Пресли, Елвис Арън, 1935 - 1977 - биографии. 3. Ленън, Джон Уинстън Оно, 1940 - 1980 - биографии. 4. Али, Мохамед, 1942 - 2016 - биографии. 5. Музикални изпълнители, британски - биографии. 6. Музикални изпълнители, американски - биографии. 7. Боксьори, американски - биографии

78.071.2(73)(092) + 78.071.2(410)(092) + 796.83.071(73)(092) + 92 Пресли, Елвис + 92 Ленън, Джон + 92 Али, Мохамед

П-122300001652

Сист. N: 377027

- 38 -

ЦБ 128279, П/791.44.071.2(100)(092)/Г 63

ГОЛДБЕРГ, Гита

Най-великите актриси на XX век / Гита Голдберг ; Прев. [от рус.] Таня Балова. - София : Паритет, [2023]. - 255 с. : с ил., портр. ; 21 см. - ([Поредица Биографии и личности] ; 20)

Авт. не е отбелязан на кор. ; Авт., прев. отбелязани в библиогр. каре.

ISBN 978-619-153-518-7

1. Киноартисти, световни - биографии

791.44.071.2(100)(092) + 92(100)

П-122300001662

Сист. N: 121138

- 39 -

ЦБ 128338, Ч4/792.01/Д 43

ДЕНЧЕВ, Петър

Употреба и функция на пространството в театралния спектакъл : (От 1968 година до наши дни) / Петър Денчев ; С въвед. [от авт.]. - Пловдив : Жанет 45, 2023. - 380 с. : с ил. ; 20 см

Библиогр. с. 318 - 334 ; Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-186-811-7

1. Театър - теория и естетика

792.01

Ч4-122300001745

Сист. N: 377165

- 40 -

ЦБ 128354, Кр/78.071.2(410)(092)/Д 52, П/78.071.2(410)(092)/Д 52

ДЖОНСЪН, Брайън

Лицата на Брайън : Автобиография / Брайън Джонсън ; Прев. Сибин Майналовски. - София : Hybrid Books, 2022 ([София] : Симолини 94). - 352 с. : с ил., портр., 8 л. ил. ; 23 см

Съдържа и Няколко думи от авт.

ISBN 978-619-7419-35-1 (Хибрид Букс)

1. Джонсън, Брайън, 1947 - - биографии. 2. Музиканти, английски - биографии

78.071.2(410)(092)(0:82-94) + 92 Джонсън, Брайън + 820-94

Кр-122300001759, П-122300001760

Сист. N: 377190

- 41 -

ЦБ II 8937, Ч4/72.071.1-055.2(497.2)(092)/М 19, Кр/72.071.1-055.2(497.2)(092)/М 19

МАКАРИНОВ, Васил и др.

Госпожо архитект, : Бълг. архитектки от първата половина на ХХ в. / Васил Макаринов, Теодор Караколев ; С увод [от авт.]. - [Пловдив] : Фонд. Бълг. архит. модернизъм, 2023 ([София] : Pulsio Print). - 56 с. : с ил., черт., к. (някои цв.) ; 26х20 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. е следствие от едноименната изложба. - Библиогр. с. 55.

ISBN 978-619-188-990-7

1. Архитектура, българска - история - 20 век. 2. Архитекти, български - биографии. 3. България - архитектура

72.071.1-055.2(497.2)(092) + 92(497.2)

Ч4-122300001819, Кр-122300001820

Сист. N: 377250

Спорт. Игри. Зрелищни изкуства

- 42 -

ЦБ 128277, П/796.332.071(100)(092)/Н 17

НАЙ-ДОБРИТЕ футболисти на XXI век / Състав. Марек Томс ; Прев. [от рус.] Цветан Бакърджиев ; С въвед. [от състав.]. - София : Паритет, [2023]. - 235 с. : с ил., портр. ; 21 см. - ([Поредица Биографии и личности] ; 18)

Имената на състав., прев. отбелязани в библиогр. каре. ; Прев. погрешно отбелязан като състав.

ISBN 978-619-153-516-3

1. Футболисти, световни - биографии

796.332.071(100)(092) + 92(100)

П-122300001663

Сист. N: 121137

- 43 -

ЦБ 128271, П/796.332.071(100)(092)/В 39

ВЕЛИКИТЕ футболисти на XX век / Състав. Анна Покровская ; Прев. Лиляна Мандаджиева, Горанка Цветкова ; С предисл. - 3. прераб. изд. - София : Паритет, [2023]. - 204 с. : с протр. ; 21 см. - ([Поредица Биографии и личности] ; 15)

ISBN 978-619-153-511-8

1. Футболисти, световни - биографии

796.332.071(100)(092) + 92(100)

П-122300001651

Сист. N: 377026

- 44 -

ЦБ 128290, П/796.52.071(438)(092)/Р 96

ШЕРАДЖИНСКА, Елжбета

Ванда Руткевич: Само още един връх / Елжбета Шераджинска ; Прев. от пол. Крум Крумов ; С предг. от прев.. - [София] : Вакон, 2023. - 544 с. ; 21 см

Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-250-064-1

1. Алпинисти, полски - биографии. 2. Руткевич-Блашкевич, Ванда Халина, 1943 - 1992 - биографии. 3. Жени - Полша - биографии

796.52.071(438)(092) + 396(438)(092) + 92 Руткевич, Ванда

П-122300001678

Сист. N: 377044

Литературознание

- 45 -

ЦБ 128336, Ч/886.7.09/К 59

КИРОВА, Милена Георгиева

Българската литература през XXI век (2000 - 2020) : Ч. 1 - / Милена Кирова. - София : Колибри, 2023 - ([София] : Инвеспрес). - 22 см

Ч. 1. . - 2023. - 288 с.

Съдържа и Към читателите на тази кн. - Библиогр. с. 287 и под линия с бел.

ISBN 978-619-02-1200-3 (ч. 1)(Colibri)

1. Българска литература - история и критика. 2. България - литературознание

886.7.09

Ч-122300001749

Сист. N: 377162

- 46 -

ЦБ 128344, Ч/886.7(092)/К 82

ПАНЧЕВ, Гавраил Ненчев

Алеко Константинов : Биография в 3 т. / Гавраил Панчев. - 2. изд. - [В. Търново] : Фабер, 2021. - 22 см

Трите тома са в общ футляр. - Библиогр. под линия с бел.

Т. 1. Началото на пътя. - 424 с.

ISBN 978-619-00-1438-6 (т. 1)

1. Константинов, Алеко, 1863 - 1897 - живот и творчество. 2. Писатели, български - биографии. 3. България - литературознание

886.7(092) + 92 Константинов, Алеко

Ч-122300001754

Сист. N: 377171

- 47 -

ЦБ 128346, Ч/886.7(092)/К 82

ПАНЧЕВ, Гавраил Ненчев

Алеко Константинов : Биография в 3 т. / Гавраил Панчев. - 2. изд. - [В. Търново] : Фабер, 2021. - 22 см

Трите тома са в общ футляр. - Библиогр. под линия с бел.

Т. 2. Кръстопътища. - 492 с. : с портр.

ISBN 978-619-00-1439-3 (т. 2)

1. Константинов, Алеко, 1863 - 1897 - живот и творчество. 2. Писатели, български - биографии. 3. България - литературознание

886.7(092) + 92 Константинов, Алеко

Ч-122300001755

Сист. N: 377178

- 48 -

ЦБ 128347, Ч/886.7(092)/К 82

ПАНЧЕВ, Гавраил Ненчев

Алеко Константинов : Биография в 3 т. / Гавраил Панчев. - 2. изд. - [В. Търново] : Фабер, 2021. - 22 см

Трите тома са в общ футляр. - Библиогр. под линия с бел.

Т. 3. Краят на пътя. - 354 с. : с ил., портр.

ISBN 978-619-00-1440-9 (т. 3)

1. Константинов, Алеко, 1863 - 1897 - живот и творчество. 2. Писатели, български - биографии. 3. България - литературознание

886.7(092) + 92 Константинов, Алеко

Ч-122300001756

Сист. N: 377179

- 49 -

ЦБ 128384, РЦАв/886.7(092)/П 76, Ч/886.7(092)/П 76

ЗОГРАФОВА, Катя Цветанова

Фани Попова-Мутафова: житие и страдание : Посвещава се на 120-годишнината на писателката / Катя Зографова ; С послесл. от авт.. - Севлиево : М-Прес, 2022. - 328 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Съдържа и Фани в спомените на съвременниците си / Ж. Николова-Гълъбова, В. Свинтила, В. Гюлгелиева, К. Църнушанов, Ф. Добрева-Турмачка, А. Стоянов, П. Павлов ; Прил.

ISBN 978-619-7524-33-8

1. Попова-Мутафова, Фани Добрева, 1902 - 1997 - творчество. 2. Писатели, български - биографии. 3. Писатели, български - творчество

886.7(092) + 92 Попова-Мутафова, Фани + 886.7.09 + 886.7-3

РЦАв-122300001765, Ч-122300001766

Сист. N: 377258

Българска художествена литература

- 50 -

ЦБ 128186, П/886.7-32/Р 94

РУСЕВ, Богдан Бориславов

Три новели / Богдан Русев. - София : Enthusiast, 2011 ([Варна] : Хеликс Прес). - 232 с. ; 20 см

Съдържа: Туристът + 1, 1800, Необикновената история на Нейдън Романоф.

ISBN 978-954-2958-04-8 (Ентусиаст)

886.7-32

П-122300001504

Сист. N: 376844

- 51 -

ЦБ 128209, П/886.7-31/Д 78

ДОНЧЕВ, Светослав Димитров

И идва съблазън : [Роман] / Светослав Дончев. - София : Ерове, 2023 ([София] : Art Eternal Print). - 424 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7313-67-3

886.7-31

П-122300001568

Сист. N: 376946

- 52 -

ЦБ 128224, П/886.7-31/Д 60

ДИМОВА, Теодора Димитрова

Не ви познавам : Роман / Теодора Димова. - София : Ciela, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 444 с. ; 21 см

Кн. е продължение на Поразените.

ISBN 978-954-28-4216-3 (Сиела)

886.7-31

П-122300001581

Сист. N: 376968

- 53 -

ЦБ 128251, РЦАв/886.7-31/И 83

ЙОРДАНОВ, Боян Йорданов

Възлюбените : Роман / Боян Йорданов. - Пловдив : Жанет 45, 2022. - 311 с. ; 20 см

ISBN 978-619-186-789-9

886.7-31

РЦАв-122300001770

Сист. N: 118977

- 54 -

ЦБ 128252, П/886.7-312.9/Р 12

РАДЕВА, Надежда Пламенова

Кошмарът : [Роман] / Надежда Радева. - София : [Изд. авт.], 2018. - 344 с. ; 24 см

ISBN 978-619-91179-0-3

886.7-312.9

П-122300001620

Сист. N: 118986

- 55 -

ЦБ 128254, П/886.7-4/К 38

КАРБОВСКИ, Мартин

Обществен експеримент / Мартин Карбовски ; Предг. Любен Дилов-син. - 2. изд. - София : Ciela, 2013. - 192 с. ; 21 см

Мартин Карбовски - псевд. на Мартин Кирилов Богданов.

ISBN 978-954-28-1329-3 (Сиела)

886.7-4

П-122300001618

Сист. N: 118997

- 56 -

ЦБ 128272, П/886.7-31/К 45

КАСИМОВА-МОАСЕ, Мария Хиндова

Записки от Шато Лакрот: Резиденция Злокучане : [Роман] / Мария Касимова-Моасе. - София : Колибри, 2023 ([София] : Инвестпрес). - 358 с. ; 20 см

Кн. е продълж. на Записки от Шато Лакрот.

ISBN 978-619-02-1197-6 (Colibri)

886.7-31

П-122300001658

Сист. N: 121133

- 57 -

ЦБ 128273, П/886.7-054.7-31/П 27

ПАСТУХОВ, Иван

Извън рамките : [Роман] / Иван Пастухов. - [София] : Рива, 2023. - 320 с. ; 21 см

ISBN 978-954-320-837-1

886.7-054.7-31 + 840-31

П-122300001659

Сист. N: 121134

- 58 -

ЦБ 128262, П/886.7-32/Б 13

БАЕВ, Антон Христов

Змията. 46 легенди за Сътворението : [Разкази] / Антон Баев. - Пловдив : Коала прес, 2023 (В. Търново : Абагар). - 287 с. ; 20 см

ISBN 978-619-261-021-0

886.7-32

П-122300001645

Сист. N: 377017

- 59 -

ЦБ 128264, П/886.7-1/П 44

ПЕТКОВА, Маргарита

Белите ми нощи : Любовни верлибри / Маргарита Петкова. - [София] : Персей, 2023. - 208 с. ; 20 см

ISBN 978-619-161-293-2

886.7-1

П-122300001646

Сист. N: 377018

- 60 -

ЦБ 128266, П/886.7-3/А 92

АСИОВА, Бойка Петрова

Благ мехлем / Бойка Асиова ; С предисл. [от авт.]. - Пловдив : Жанет 45, 2023. - 244 с. ; 20 см

ISBN 978-619-186-804-9

886.7-3

П-122300001647

Сист. N: 377019

- 61 -

ЦБ 128278, П/886.7-32(082)/В 57

ВИЖ сега, моето момиче : Сборник с разкази / Гери Турийска ... [и др.] ; Предг. Гери Турийска. - София : Пощенска кутия за приказки, 2023. - 148 с. ; 21 см

Други авт.: К. Хаджииванова, М. Роберт, М. Фучеджиева, Е. Белобрадова, М. Русева, П. Велидис, В. Щерева, Й. Мирчева, Д. Такова, Ирра, Прея, Р. Найденова, Ц. Цекова, С. Армутлиева, Е. Уолш, М. Михова, О. Малинова ; Пълната форма на името на авт. Гери Турийска е Гергана Иванова Турийска, а на Мила Роберт - Мила Роберт Гергова ; Ирра - псевдоним на Ирина Русева.

ISBN 978-619-7540-19-2

886.7-32(082)

П-122300001650

Сист. N: 377033

- 62 -

ЦБ 128296, П/886.7-311.6/С 42

СЛАВЕЕВ, Петър

Фабий : Гладиаторът-лекар от Улпия Ескус : Исторически роман / Петър Славеев. - В. Търново : Фабер, 2023. - 216 с. ; 24 см

Пълното име на авт. Петър Славеев е Петър Славеев Петров. - Съдържа и Речник.

ISBN 978-619-00-1590-1

886.7-311.6

П-122300001684

Сист. N: 377050

- 63 -

ЦБ 128310, П/886.7-1/В 97

ВЪРБАНОВ, Атанас

От обща култура : [Поезия] / Атанас Върбанов ; С увод [от авт.]. - София : [Изд. авт.], 2019 ([София] : ИД принт). - 40 с. ; 21 см

Името на авт. отбелязано на гърба на загл. с.

886.7-1

П-122300001694

Сист. N: 377114

- 64 -

ЦБ 128311, П/886.7-312.4/Х 78

ХРИСТОВ, Иво Ивов

Тя е моя : [Роман] / Иво Христов. - [Русе] : Gaiana, 2016. - 100 с. ; 20 см

Съдържа и Биогр. данни за авт.

ISBN 978-954-8633-96-3

886.7-312.4

П-122300001718

Сист. N: 377118

- 65 -

ЦБ 128315, Кр/886.7-1/Я 54

ЯНЕВ, Атанас Димитров

Лазурът се разлисти : Стихове / Атанас Янев. - София : Лит. форум, 2018 ([София] : Булгед). - 55 с. ; 20 см

Съдържа и Поезия с млада и силна кръв / Т. Клисуров.

ISBN 978-954-740-106-8

886.7-1

Кр-122300001726

Сист. N: 377123

- 66 -

ЦБ 128317, П/886.7-1/В 24

ВАСИЛЕВ, Петър

Наследство : Лирика / Петър Василев ; Худож. Георги Трифонов. - София : Бълг. книжница, 2015. - 172 с. : с ил. ; 20 см

Името на худож. отбелязано в изд. каре. - Съдържа и За авт. на кн. ; По-обширни рец. и отзиви за отделните кн.

ISBN 978-954-380-365-1

886.7-1

П-122300001709

Сист. N: 377125

- 67 -

ЦБ 128318, П/886.7-32/Б 30

БАЧКОВ, Красимир Иванов

[Шестдесет] 60 неочаквани срещи : Разкази / Красимир Бачков. - В. Търново : Фабер, 2018. - 336 с. ; 22 см

ISBN 978-619-00-0764-7

886.7-32

П-122300001708

Сист. N: 377126

- 68 -

ЦБ 128321, О/886.7-32/Б 30

БАЧКОВ, Красимир Иванов

Дългият път през тунела : Разкази / Красимир Бачков ; Худож. Мая Златева. - Варна : Бряг-принт, 1994. - 165 с. : с ил., портр. ; 20 см

Името на худож. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 954-424-044-6

886.7-32

О-122300001728

Сист. N: 377131

- 69 -

ЦБ 128329, Кр/886.7-32/Н 74

НИКОЛОВ, Николай Иванов

Парчета : [Разкази] / Николай Николов-Козия. - София : Изток-Запад, 2018. - 112 с. ; 22 см

Пълната форма на името на Николай Николов-Козия е Николай Иванов Николов. - Съдържа и За авт. ; Живи истории и игриво намигване / М. Новков.

ISBN 978-619-01-0243-4

886.7-32

Кр-122300001695

Сист. N: 377147

- 70 -

ЦБ 128331, РЦАв/886.7-31/Т 64, П/886.7-31/Т 64

ТОДОРОВ, Тодор Петков

Хагабула : Роман / Тодор П. Тодоров. - Пловдив : Жанет 45, 2022. - 344 с. ; 20 см

ISBN 978-619-186-740-0

886.7-31

РЦАв-122300001736, П-122300001737

Сист. N: 377152

- 71 -

ЦБ 128333, РЦАв/886.7-32/Б 34, П/886.7-32/Б 34

БЕЛЕВА, Йорданка Иванова

Таралежите излизат през нощта : Разкази / Йорданка Белева. - Пловдив : Жанет 45, 2022. - 82 с. ; 19 см

ISBN 978-619-186-719-6

886.7-32

РЦАв-122300001738, П-122300001739

Сист. N: 377153

- 72 -

ЦБ 128334, П/886.7-94/М 67

МИНЧЕВ, Евгени Константинов

Ружа Игнатова : Измамница или жертва... / Евгени Минчев. - София : Ние жените, 2023 ([София] : Полдим). - 120 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-90593-3-3

886.7-94

П-122300001742, П-122300001743

Сист. N: 377158

- 73 -

ЦБ 128339, П/886.7-1/Ч 97

ЧУХОВ, Петър Любомиров

Тишината е спяща красавица : [Поезия] / Петър Чухов. - Пловдив : Жанет 45, 2023. - 64 с. ; 21 см

ISBN 978-619-186-822-3

886.7-1

П-122300001750

Сист. N: 377164

- 74 -

ЦБ 128340, П/886.7-312.9/К 28

КАРАБЕЛЬОВ, Даниел

Целувката на сянката : [Роман] : Ч. 1 - / Даниел Карабельов. - Благоевград : Смилков, [2023 -]. - 21 см

Ч. 1. Смяната на сезоните. - [2023]. - 377 с.

ISBN 978-619-7565-20-1 (ч. 1)

886.7-312.9

П-122300001752

Сист. N: 377167

- 75 -

ЦБ 128343, П/886.7-31/Х 48

ХИКС, Александър

Играта : [Роман] / Александър Хикс. - 2. доп. и прераб. изд. - София : Библ. България, 2023 ([София] : Симолини). - 162 с. ; 21 см. - (Кол. Орбита)

ISBN 978-619-7456-85-1

886.7-31

П-122300001757

Сист. N: 377170

- 76 -

ЦБ 128345, Кр/886.7-31/Д 24

ДАСКАЛОВ, Васил Юрииев

Лагер на смъртта : Роман : [Кн. 1 - ] / Васил Ю. Даскалов. - София : Фонд. Буквите; O3 Books, 2019 -. - 20 см

[Кн. 2]. Ад ловешки. - 2020. - 368 с.

Съдържа и Списък на починалите лица в лагера. - Библиогр. с. 360.

ISBN 978-619-7511-13-0 ([кн. 2])(O3 Books)

1. Концентрационни лагери - България - художествена литература. 2. Политически репресии - България - история - художествена литература

886.7-31 + 949.72.06(0:82-31)

Кр-122300001747

Сист. N: 377172

- 77 -

ЦБ 128351, П/886.7-311.6/П 33

ПЕЛИНОВ, Пелин

Възход и падение : Документално-исторически роман : Кн. 1 - / Пелин Пелинов. - 2. изд. - София : Бълг. бестселър - Нац. музей на бълг. кн. и полиграфия, 2023 -. - 21 см

Пелин Пелинов - псевд. на Пенчо Пенчев Линов.

Кн. 1. Независима България / С предг. [от авт.]. - 2023. - 776 с. : с ил., портр.

Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-463-281-6 (кн. 1)

886.7-311.6

П-122300001758

Сист. N: 377187

- 78 -

ЦБ 128396, П/886.7-31/А 52

АЛЕКСИЕВА, Елена Алексиева

Вулкан : Роман / Елена Алексиева. - Пловдив : Жанет 45, 2023. - 543 с. ; 20 см

ISBN 978-619-186-815-5

886.7-31

П-122300001827

Сист. N: 377277

- 79 -

ЦБ 128404, П/886.7-31/С 31

СЕКУЛОВ, Александър Илиев

Корабът на сирените : Контрареволюционен роман с френски сладкиш / Александър Секулов. - Пловдив : Хермес, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 271 с. ; 21 см

Съдържа и Кратък морски, театрален, литературен, кулинарен и киноречник.

ISBN 978-954-26-2247-5

886.7-31

П-122300001832

Сист. N: 377287

- 80 -

ЦБ 128408, П/886.7-31/С 77

СТОЕВА, Симона

Никога достатъчни ; След края на завинаги : [Романи] / Симона Стоева. - Ново прераб. и доп. изд. - София : Ciela, 2023 ([София] : Алианс принт). - 424 с. ; 21 см

Съдържа и Читателите за "Всички ние сме мечти".

ISBN 978-954-28-4233-0 (Сиела)

886.7-31

П-122300001836

Сист. N: 377291

- 81 -

ЦБ 128416, П/882-992/К 85

КОРОЛЬОВ, Анатолий Василиевич и др.

Хиатус : До пъпа на Земята и обратно / Анатолий Корольов, Георги Борисов ; Прев. на рус. текст Здравка Петрова ; Послепис Анатолий Корольов. - София : Лист, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 456 с. ; 22 см

Пълната форма на името на авт. Георги Борисов е Георги Борисов Богданов. - Съдържа и За авт. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-7722-03-1

882-992 + 886.7-992

П-122300001850

Сист. N: 377300

- 82 -

ЦБ 128421, П/886.7-31/Д 55

ДИЛОВА, Деница Веселинова

Себеподобните : Роман / Деница Дилова. - София : Ciela, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 188 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-4295-8 (Сиела)

886.7-31

П-122300001844

Сист. N: 377306

Чужда художествена литература

- 83 -

ЦБ 128188, П/820(73)-31/Б 78

БРАУН, Греъм

Черният дъжд : [Роман] / Греъм Браун ; Прев. Крум Бъчваров. - София : Бард, 2011. - 432 с. ; 20 см. - (Кралете на трилъра)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и Бел. на авт. ; Цивилизацията на маите ; Студен ядрен синтез.

ISBN 978-954-655-220-4

820(73)-31

П-122300001502

Сист. N: 376848

- 84 -

ЦБ 128189, П/820(73)-31/Р 70

РОБЪРТС, Нора

Сърцето на океана : [Роман] / Нора Робъртс ; Прев. [от англ. ез.] Ивайла Русева Божанова. - София : СББ Медиа, 2022 ([София] : Ропринт). - 288 с. ; 20 см. - (Световни бестселъри)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. 3 от поредицата Сага за Ирландия.

ISBN 978-954-399-416-8 (SBB Media)

820(73)-31

П-122300001501

Сист. N: 376849

- 85 -

ЦБ 128190, П/830-31/К 50

КЕЛМАН, Даниел

Слава : Роман / Даниел Келман ; Прев. от нем. Жанина Драгостинова. - София : Колибри, 2011 ([София] : Симолини). - 144 с. ; 20 см. - ([Поредица] Съвр. европ. проза)

ISBN 978-954-529-880-6 (Colibri)

830-31

П-122300001500

Сист. N: 376850

- 86 -

ЦБ 128191, П/820-31/К 93

КУМСЪН, Дороти

Жената, която е обичал : [Роман] / Дороти Кумсън ; Прев. [от англ. ез.] Боряна Неделчева Даракчиева. - София : СББ Медиа, 2021 ([София] : Ропринт). - 320 с. ; 20 см. - (Световни бестселъри)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-399-393-2 (SBB Media)

820-31

П-122300001499

Сист. N: 376851

- 87 -

ЦБ II 8921, ДТ/820/899-394/М 72

МИТОВЕ и легенди от цял свят / Ален Беле ... [и др.] ; Ил. Рено Ометр ; С предг.. - [София] : Рийдърс Дайжест, 2010 (China : Leo Paper). - 350 с. : с цв. ил. ; 31 см

Имената на авт. и ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: С. Дьорем, А. Еге, Ф. Жув, Е. Льопети, П. Милрон, Е. Верне. - Съдържа и Кратки митологични пояснения. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-9935-78-3

1. Митология, древноримска. 2. Митология, древногръцка

820/899-394 + 292

ДТ-122300001484

Сист. N: 376881

- 88 -

ЦБ 128194, П/820-31/М 19

МАКДЪРМИД, Вал

[Хиляда деветстотин седемдесет и девет] 1979 : [Роман] / Вал Макдърмид ; Прев. Златка Миронова. - София : Еднорог, 2023. - 448 с. ; 20 см

Книга 1 от поредицата Али Бърнс.

ISBN 978-954-365-278-5

820-31

П-122300001550

Сист. N: 376904

- 89 -

ЦБ 128195, П/840-31/М 98

МЮСО, Гийом

Анжелик : [Роман] / Гийом Мюсо ; Прев. от фр. Недка Капралова. - София : Изток-Запад, 2023. - 222 с. ; 22 см. - (Сер. Красноглед)

Съдържа и Препратки ; Други романи на Гийом Мюсо.

ISBN 978-619-01-1183-2

ISBN 619-01-1183-1

840-31

П-122300001552

Сист. N: 376907

- 90 -

ЦБ 128204, П/820(73)-31/М 95

МУР, Джонатан

Дирята на убиеца : [Роман] / Джонатан Мур ; Прев. [от англ. ез.] Иван Иванов. - [София] : Бард, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 416 с. ; 20 см. - (Кралете на трилъра)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-03-0193-6

820(73)-31

П-122300001562

Сист. N: 376939

- 91 -

ЦБ 128205, П/820(71)-31/Г 91

ГУДМАН, Джоана

Дом за нежелани момичета : [Роман] / Джоана Гудман ; Прев. от англ. Мария Михайлова. - [София] : Прозорец, 2023 ([София] : Инвестпрес). - 408 с. : с портр. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-243-250-8

820(71)-31

П-122300001563

Сист. N: 376940

- 92 -

ЦБ 128206, Кр/820-31/В 80

ВОЙНИЧ, Етел Лилиан

Събуй обущата си : Роман / Етел Лилиан Войнич ; Прев. от англ. Севдена Сапунджиева ; С предг. от авт.. - София, 2022 (София : Огледало). - 408 с. ; 20 см

Съдържа и Връзка на романа Събуй обущата си с романа Стършел.

820-31

Кр-122300001879

Сист. N: 376941

- 93 -

ЦБ 128208, П/820(73)-31/К 93

КУБИКА, Мери

Жена в неизвестност : [Роман] / Мери Кубика ; Прев. [от англ. ез.] Даня Доганова. - София : СофтПрес, 2023. - 352 с. ; 20 см. - ([Поредица] Хит трилър)

Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-151-889-0

820(73)-31

П-122300001566

Сист. N: 376944

- 94 -

ЦБ 128210, П/820-31/К 50

КЕНТ, Рина

Империя на греха : [Роман] / Рина Кент ; Прев. от англ. Цветана Генчева. - София : Ciela, 2023 ([Костинброд] : мултипринт). - 400 с. ; 21 см

Кн. от поредицата Империя. - Съдържа и Бел. на авт.

ISBN 978-954-28-4084-8 (Сиела)

820-31

П-122300001569

Сист. N: 376948

- 95 -

ЦБ 128211, П/820(71)-31/П 92

ПРОУЗ, Нита

Камериерката : [Роман] / Нита Проуз ; Прев. от англ. Анелия Янева. - София : Лабиринт, 2023 ([София] : Симолини - 94). - 320 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7670-13-4

820(71)-31

П-122300001571

Сист. N: 376949

- 96 -

ЦБ 128212, П/820(73)-31/К 97

КЪСЛЪР, Клайв и др.

Дяволското море : [Роман] / Клайв Къслър, Дърк Къслър ; Прев. [от англ. ез.] Асен Георгиев. - [София] : Бард, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 384 с. ; 20 см. - (Кралете на трилъра)

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Кн. от поредицата Дърк Пит.

ISBN 978-619-03-0188-2

820(73)-31

П-122300001570

Сист. N: 376950

- 97 -

ЦБ 128214, П/830(436)-31/П 15

ПАЛКА, Кърт

Клара : Роман за войната и силата на женския дух / Кърт Палка ; Прев. от англ. Диляна Георгиева. - София : Кръг, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 408 с. ; 20 см

Съдържа и Бел. от авт.

ISBN 978-619-265-006-3

830(436)-31

П-122300001572

Сист. N: 376952

- 98 -

ЦБ 128218, П/839.7-312.4/К 51

КЕПЛЕР, Ларш

Лазар : [Роман] / Ларш Кеплер ; Прев. от англ. Антоанета Дончева-Стаматова. - София : Enthusiast, 2023 ([София] : Ропринт). - 584 с. ; 21 см. - (Сер. Криминален инспектор Юна Лина)

Ларш Кеплер - общ псевд. на швед. писатели Александра Коельо Андорил и Александър Андорил. - Enthusiast - запазена марка на Алто комюникейшънс енд пъблишинг.

ISBN 978-619-164-523-7 (Ентусиаст)

839.7-312.4

П-122300001574

Сист. N: 376956

- 99 -

ЦБ 128222, П/820-31/У 54

УЛФ, Вирджиния

Мисис Далауей : [Роман] / Вирджиния Улф ; Прев. от англ. Мариана Неделчева. - [София] : Фама+, 2023. - 240 с. ; 22 см

Съдържа и Тази треска, животът.. / М. Неделчева.

ISBN 978-619-178-159-1

820-31

П-122300001578

Сист. N: 376965

- 100 -

ЦБ 128225, П/820(73)-31/Г 77

ГРАНТ, Пипа

Последният ерген милиардер : [Роман] / Пипа Грант ; Прев. [от англ. ез.] Милена Тодорова. - София : Ибис, 2023 ([София] : Симолини). - 311 с. ; 21 см. - (Кол. Избрани съвр. любовни романи)

ISBN 978-619-157-402-5

820(73)-31

П-122300001582

Сист. N: 376969

- 101 -

ЦБ 128226, П/820-31/П 33

ПЕЙДЖ, Сали

Пазителката на истории : [Роман] / Сали Пейдж ; Прев. от англ. Ирина Димитрова. - София : Изток-Запад, 2023. - 288 с. ; 22 см. - (Сер. Красноглед)

Съдържа и Бел. на авт.

ISBN 978-619-01-1169-6

820-31

П-122300001583

Сист. N: 376970

- 102 -

ЦБ 128227, П/882-31/Т 67

ТОЛСТОЙ, Алексей Николаевич

Петър Първи : [Ист.] роман в три кн. / Алексей Толстой ; Прев. от рус. Сидер Флорин. - 3. прераб. изд. - София : Изток-Запад, 2022 -. - 25 см

Т. 2.

   Кн. 2 - 3.. - 2023. - 384 с. : с ил., портр.

Сведения за поредност на том отбелязани на предна корица.

ISBN 978-619-01-1173-2 (т. 2)

ISBN 978-619-01-1173-3 (т. 2)

ISBN 619-01-1173-4 (т. 2)

882-31

П-122300001584

Сист. N: 376972

- 103 -

ЦБ 128228, П/820(73)-31/К 53

КИЙЛАНД, Ви

Поканата : [Роман] / Ви Кийланд ; Прев. [от англ. ез.] Мариана Христова. - [София] : Kalpazanov, 2023. - 376 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-17-0335-9 (Калпазанов)

820(73)-31

П-122300001585

Сист. N: 376974

- 104 -

ЦБ 128229, П/820(73)-31/Д 51

ДЖИО, Сара

Последната камелия : [Роман] / Сара Джио ; Прев. от англ. Дафина Янева-Китанова. - Пловдив : Хермес, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 310 с. ; 20 см

Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-26-2243-7

820(73)-31

П-122300001586

Сист. N: 376977

- 105 -

ЦБ 128230, П/820(73)-31/А 64

АНГЪР, Лиса

Признания във влака : [Роман] / Лиса Ангър ; Прев. [от англ. ез.] Милена Илиева. - [София] : Бард, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 400 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-03-0187-5

820(73)-31

П-122300001587

Сист. N: 376978

- 106 -

ЦБ 128236, П/820(73)-31/К 53

КИЙЛАНД, Ви

Проектът : [Роман] / Ви Кийланд ; Прев. Мариана Христова. - София : Ера, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 360 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-389-719-3

820(73)-31

П-122300001593

Сист. N: 376985

- 107 -

ЦБ 128238, П/820(73)-312.9/Ч 16

ЧАЙМА, Синда Уилямс

Пурпурната корона : [Роман] / Синда Уилямс Чайма ; Прев. от англ. Десислава Сивилова. - [София] : Емас, 2023. - 512 с. ; 21 см. - (Поредица Седемте кралства ; Кн. 4)

ISBN 978-954-357-580-0

820(73)-312.9

П-122300001595

Сист. N: 376987

- 108 -

ЦБ 128240, П/820(73)-31/К 26

КАПЛАН, Мичъл Джеймс

Рапсодия : [Роман] / Мичъл Джеймс Каплан ; Прев. [от англ. ез.] Анелия Николова. - София : Плеяда, 2023 ([София] : Art Eternal Print). - 292 с. ; 21 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и Бел. на авт.

ISBN 978-954-409-468-3

820(73)-31

П-122300001598

Сист. N: 376993

- 109 -

ЦБ 128241, П/820-31/Ф 82

ФРЕНЧ, Ники

Сляпа защита : [Роман] / Ники Френч ; Прев. от англ. Антоанета Тошева. - София : AMG Publishing, 2023 (София : Ропринт). - 512 с. ; 20 см

Ники Френч - псевдоним на британското писателско дуо Ники Джерард и Шон Френч.

ISBN 978-619-7494-50-1 (ЕйЕмДжиПъблишинг)

820-31

П-122300001599

Сист. N: 376994

- 110 -

ЦБ 128242, П/820(73)-31/Ф 97

ФЪРГЮСЪН, Мелиса

Среща между редовете : [Роман] / Мелиса Фъргюсън ; Прев. [от англ. ез.] Теодора Давидова. - София : Ера, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 279 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-389-695-0

820(73)-31

П-122300001600

Сист. N: 376995

- 111 -

ЦБ 128243, П/820(417)-31/К 12

КАВАНА, Стив

Съучастници : Роман / Стив Кавана ; Прев. от англ. Боян Дамянов. - София : Обсидиан, 2023 (София : Инвестпрес). - 408 с. ; 20 см

ISBN 978-954-769-550-4

820(417)-31

П-122300001601

Сист. N: 376996

- 112 -

ЦБ 128244, П/820(73)-31/С 40

СКОР, Луси

Това, което никога не приехме : [Роман] / Луси Скор ; Прев. [от англ. ез.] Вера Паунова. - София : Ибис, 2023 ([София] : Симолини). - 508 с. ; 21 см. - (Кол. Избрани съвр. любовни романи)

ISBN 978-619-157-400-1

820(73)-31

П-122300001602

Сист. N: 376997

- 113 -

ЦБ 128248, П/820(73)-31/С 88

СТЮАРТ, Кейт

Ятото : [Роман] / Кейт Стюарт ; Прев. от англ. ез. Юлия Чернева. - София : Уо Егмонт, 2023 (София : Инвестпрес). - 431 с. ; 20 см

Кн. 1 от поредицата Братството на гарвана. - Уо Егмонт - импринт на Егмонт България. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-27-3006-4 (Егмонт България)

820(73)-31

П-122300001610

Сист. N: 377011

- 114 -

ЦБ 128253, П/820-31/Ф 57

ФИЦДЖЕРАЛД, Пенелопи

Книжарницата : Роман / Пенелопи Фицджералд ; Прев. [от англ.] Мариана Христова. - [София] : Бук Травъл, 2021. - 159 с. ; 20 см

Кн. изд. под логото на ИнфоДар - търг. марка на Бук Травъл. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-244-036-7

820-31

П-122300001630

Сист. N: 118995

- 115 -

ЦБ 128255, П/820-31/Б 26

БАРКЛИ, Дженифър

Мед, море и Афродита : [Роман] / Дженифър Баркли ; Прев. [от англ.] Славянка Мундрова-Неделчева. - София : Слънце, 2014 ([София] : Инвестпрес). - 320 с. ; 20 см

Възприетата форма на името на прев. Славянка Мундрова-Неделчева е Славянка Димитрова Мундрова ; Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-742-206-3

820-31

П-122300001637

Сист. N: 118999

- 116 -

ЦБ 128256, П/820-31/Г 28

ГЕЙЛ, Майк

Вечеря за двама : [Роман] / Майк Гейл ; Прев. [от англ.] Таня Виронова. - София : СББ Медиа, 2012 ([София] : Инвестпрес). - 192 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано от гърба на загл. с. - Кн. се разпространява със сп. Cosmopolitan.

ISBN 978-954-399-007-8 (Санома Блясък България)

820-31

П-122300001636

Сист. N: 119000

- 117 -

ЦБ 128257, П/820-322.4/Д 71

ДОЙЛ, Артър Конан

Девет случая на Шерлок Холмс : [Разкази] / Артър Конан Дойл ; Прев. [от англ.] Красимира Тодорова. - [Бургас] : Хеликон, [2021] ([Костинброд] : Мултипринт). - 296 с. ; 20 см

ISBN 978-619-2510-21-3

820-322.4

П-122300001612

Сист. N: 119001

- 118 -

ЦБ 128258, П/850-31/К 85

КОРИАС, Пино

Ще спим, когато остареем : [Роман] / Пино Кориас ; Прев. [от итал.] Толя Радева. - София : Прозорец, 2020 ([София] : Art Eternal Print). - 272 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-243-021-4

850-31

П-122300001627

Сист. N: 119002

- 119 -

ЦБ 128260, П/820(73)-32/Р 92

РУПЕНИЪН, Кристен

Знаеш, че си го просеше : [Разкази] / Кристен Рупениън ; Прев. от англ. ез. Анелия Янева. - София : Анишър Егмонт, 2019 (София : Инвестпрес). - 245 с. ; 21 см

Анишър - импринт на Егмонт България.

ISBN 978-954-27-1923-6 (Егмонт България)

820(73)-32

П-122300001626

Сист. N: 119004

- 120 -

ЦБ 128261, П/891.983(497.11)-31/Д 37

ДЕЛИУ, Азем

Записките на червея Смолински : Роман / Азем Делиу ; Прев. от алб. Екатерина Търпоманова. - [София] : Персей, 2022. - 64 с. ; 20 св

Съдържа и Бел. за авт. ; Бел. за прев.

ISBN 978-619-161-273-4

891.983(497.11)-31

П-122300001622

Сист. N: 119005

- 121 -

ЦБ 128263, П/840-31/Л 69

ЛИТЕЛ, Джонатан

Доброжелателните : [Роман] / Джонатан Лител ; Прев. от фр. Георги Ангелов. - София : Колибри, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 816 с. : с табл. ; 22 см

С Речник.

ISBN 978-619-02-1202-7 (Colibri)

840-31

П-122300001653

Сист. N: 119006

- 122 -

ЦБ 128270, П/820(73)-31/В 83

ВОНЕГЪТ, Кърт

Закуска за шампиони : Роман / Кърт Вонегът ; Прев. от англ. Людмила Харманджиева ; Прев. на текстовете към рис. Диляна Георгиева ; С ориг. рис. на авт. - 3. изд. - София : Кръг, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 296 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-265-009-4

820(73)-31

П-122300001657

Сист. N: 121132

- 123 -

ЦБ 128275, П/820-312.4/П 52

ПИНБЪРА, Сара

Инсомния : [Роман] / Сара Пинбъра ; Прев. от англ. Надя Златкова. - София : Ciela, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 352 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-4239-2 (Сиела)

820-312.4

П-122300001660

Сист. N: 121135

- 124 -

ЦБ 128276, П/820(73)-31/С 30

СЕЙНТ Клеър, Скарлет

Милувката на разрухата : [Роман] / Скарлет Сейнт Клеър ; Прев. от англ. Десислава Сивилова. - София : Ciela, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 432 с. ; 21 см

Възприетата форма на името на прев. - Десислава Огнянова Недкова. - Кн. 2 от [поредицата] Хадес и Персефона. - Съдържа и Бел. от авт. ; За авт.

ISBN 978-954-28-4258-3 (Сиела)

820(73)-31

П-122300001661

Сист. N: 121136

- 125 -

ЦБ 128268, П/820(73)-31/Д 53

ДИАС, Ернан

Богатство : [Роман] / Ернан Диас ; Прев. Елена Кодинова. - София : Бард, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 384 с. ; 21 см

ISBN 978-619-03-0194-3

820(73)-31

П-122300001648

Сист. N: 377024

- 126 -

ЦБ 128281, П/820(73)-31/Л 83

ЛОРИ, Даниел

Най-сладката забрава : [Роман] / Даниел Лори ; Прев. от англ. Карина Горанова. - София : Ciela, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 456 с. ; 21 см

Кн. 1 от поредицата Made.

ISBN 978-954-28-4245-3 (Сиела)

820(73)-31

П-122300001664

Сист. N: 121159

- 127 -

ЦБ 128283, П/830-31/Я 33

ЯКОБС, Ане

Наследството на тъкачната вила : Роман / Ане Якобс ; Прев. от нем. Владимира Старирадева. - София : Лемур Букс, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 423 с. ; 22 см

Кн. 3 от поредицата Тъкачната вила.

ISBN 978-619-7581-49-2

830-31

П-122300001665

Сист. N: 121910

- 128 -

ЦБ 128284, П/820(73)-31/Л 25

ЛАРСЕН, Уорд

Непобедим : [Роман] / Уорд Ларсен ; Прев. [от англ.] Венцислав Божилов. - [София] : Бард, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 400 с. ; 20 см. - (Кралете на трилъра)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-03-0196-7

820(73)-31

П-122300001666

Сист. N: 122837

- 129 -

ЦБ 128285, П/820(73)-31/Г 23

ГАРУД, Джули

Огнената Грейс : [Роман] / Джули Гаруд ; Прев. от англ. Пепа Стоилова. - Пловдив : Хермес, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 447 с. ; 20 см

ISBN 978-954-26-2248-2

820(73)-31

П-122300001667

Сист. N: 122873

- 130 -

ЦБ 128286, П/820-31/М 45

МЕЙЛ, Питър

Отново Прованс : [Роман] / Питър Мейл ; Прев. [от англ.] Петя Петкова. - [Бургас] : Хеликон, [2023] ([Костинброд] : Мултипринт). - 248 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-2511-08-1

820-31

П-122300001669

Сист. N: 122911

- 131 -

ЦБ 128287, П/820(73)-31/Б 80

БРЕТЪН, Барбара

Отново щастливи : [Роман] / Барбара Бретън ; Прев. [от англ.] Вяра Киркова. - София : Плеяда, 2023. - 320 с. ; 20 см. - (Поредица [Пеперуда] : Съвр. романтична проза)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-409-986-2

820(73)-31

П-122300001670

Сист. N: 122960

- 132 -

ЦБ 128289, П/820(73)-31/К 16

КАЛИХАН, Кристен

Разобличен : [Роман] / Кристен Калихан ; Прев. [от англ. ез.] Красимира Абаджиева. - София : Ера, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 247 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Кн. 4 от поредицата Идол.

ISBN 978-954-389-726-1

820(73)-31

П-122300001677

Сист. N: 377043

- 133 -

ЦБ 128293, П/820(73)-312.4/К 50

КЕНЕДИ, Дъглас

Страх от светлината : [Роман] / Дъглас Кенеди ; Прев. от англ. Надя Баева. - София : Колибри, 2023 ([София] : Инвестпрес). - 271 с. ; 20 см

ISBN 978-619-02-1183-9 (Colibri)

820(73)-312.4

П-122300001681

Сист. N: 299627

- 134 -

ЦБ 128294, П/891.62-31/Б 59

БОЙН, Джон

Стълба към небето : [Роман] / Джон Бойн ; Прев. от англ. Петя Петкова. - София : Лабиринт, 2023 (София : Симолини 94). - 308 с. ; 22 см

ISBN 978-619-7670-20-2

891.62-31

П-122300001682

Сист. N: 299629

- 135 -

ЦБ 128295, П/886.6-31/О-36

ОГНЕНОВСКИ, Сашо

Турнето : Роман / Сашо Огненовски ; Прев. от макед. Деница Проданова. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2023. - 224 с. ; 20 см

ISBN 978-619-235-134-2

886.6-31

П-122300001683

Сист. N: 377049

- 136 -

ЦБ 128297, П/839.7-312.4/М 81

МОЛИН, Петер и др.

Черна тантра : [Роман] / Петер Молин, Петер Нистрьом ; Прев. от швед. Диана Райкова. - София : Ергон, 2023. - 288 с. ; 21 см. - (Библ. Трилъри)

ISBN 978-619-165-118-4

839.7-312.4

П-122300001685

Сист. N: 377051

- 137 -

ЦБ 128301, П/820(73)-31/Х 93

ХУАНГ, Ана

Порочни лъжи : [Роман] / Ана Хуанг ; Прев. от англ. ез. Александра Банкова. - София : Уо Егмонт, 2023 (София : Инвестпрес). - 592 с. ; 20 см

Уо Егмонт - импринт на Егмонт България. - Кн. 4 от поредицата Порочни истории. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-27-2983-9 (Егмонт българия)

820(73)-31

П-122300001673

Сист. N: 377070

- 138 -

ЦБ 128302, П/820(73)-31/С 12

СААБ, Габриел

Последна партия шах : Роман / Габриел Сааб ; Прев. Мариана Христова. - [София] : Бук Травъл, 2023. - 472 с. ; 21 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и Различни факти и информция.

ISBN 978-619-244-069-5

820(73)-31

П-122300001674

Сист. N: 377077

- 139 -

ЦБ 128303, П/820(73)-31/С 48

СНОУ, Никол

Предизвиквам те : [Роман] / Никол Сноу ; Прев. Теодора Давидова. - София : Ера, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 439 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-389-724-7

820(73)-31

П-122300001675

Сист. N: 377081

- 140 -

ЦБ 128312, П/820(73)-312.4/Р 87

РОУЗ, Карън

Не говори : [Роман] / Карън Роуз ; Прев. [от англ.] Елена Чизмарова-Хансен. - София : СББ Медиа, 2022 ([София] : Ропринт). - 424 с. ; 20 см. - ([Поредица] Криминални шедьоври)

Прев. известна като Елена Чизмарова ; Прев. отбелязана на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-399-450-2 (SBB Media)

820(73)-312.4

П-122300001715

Сист. N: 377120

- 141 -

ЦБ 128313, П/820(73)-31/Х 58

ХОЙТ, Елизабет

В плен на желанието : [Роман] / Елизабет Хойт ; Прев. [от англ.] Яна Лекарска. - София : СББ Медиа, 2023 ([София] : Ропринт). - 296 с. ; 20 см. - (Поредица Тайните на Мейдън Лейн ; Кн. 12)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-399-472-4 (SBB Media)

820(73)-31

П-122300001711

Сист. N: 377121

- 142 -

ЦБ 128316, П/820(73)-31/Т 83

ТРИДЖИАНИ, Адриана

Страст, сълзи и лачени обувки : [Роман] / Адриана Триджиани ; Прев. [от англ. ез.] Цветана Генчева. - София : СББ Медиа, 2015 ([София] : Ропринт). - 288 с. ; 20 см. - (Световни бестселъри)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-399-159-4 (SBB Media)

820(73)-31

П-122300001697

Сист. N: 377124

- 143 -

ЦБ 128319, П/820(73)-31/Л 63

ЛИНДЗИ, Джоана

Покорителят : [Роман] / Джоана Линдзи ; Прев. [от англ.] Ваня Пенева. - София : СББ Медиа, 2017 ([София] : Ропринт). - 240 с. ; 20 см. - (Исторически любовни романи ; 3)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-399-211-9 (SBB Media)

820(73)-31

П-122300001706

Сист. N: 377127

- 144 -

ЦБ 128320, П/820(73)-31/М 19

МАККИЙ, Лоръл

Една палава нощ : [Роман] / Лоръл Маккий ; Прев. [от англ.] Нина Николаева Рашкова. - София : СББ Медиа, 2016 ([София] : Ропринт). - 208 с. ; 20 см. - (Исторически любовни романи ; 4)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. се разпространява със сп. Журнал за жената.

ISBN 978-954-399-179-2 (SBB Media)

820(73)-31

П-122300001704

Сист. N: 377128

- 145 -

ЦБ 128322, П/820(73)-312.4/Х 50

ХИМЕНЕС, Марк

Най-важният клиент : [Роман] / Марк Хименес ; Прев. [от англ.] Тодор Стоянов. - София : СББ Медиа, 2015 ([София] : Ропринт). - 272 с. ; 20 см. - (Майсторите на трилъра ; 10)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. се разпространява с изд. на СББ Медиа.

ISBN 978-954-399-154-9 (SBB Media)

820(73)-312.4

П-122300001701

Сист. N: 377132

- 146 -

ЦБ 128323, П/820-31/У 68

УОЛТЪРС, Луиза

Куфарът на г-жа Синклер : [Роман] / Луиза Уолтърс ; Прев. [от англ.] Теодора Давидова. - София : СББ Медиа, 2015 ([София] : Ропринт). - 200 с. ; 20 см. - (Световни бестселъри ; 8)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. се разпространява със сп. Журнал за жената.

ISBN 978-954-399-136-5 (SBB Media)

820-31

П-122300001700

Сист. N: 377133

- 147 -

ЦБ 128324, П/820(73)-31/М 19

МАКДАУЪЛ, Джош и др.

Убийци на любов : [Роман] / Джош Макдауъл, Боб Хостетлър ; Прев. от англ. Габриела Генчева. - София : Нов човек, 2007 (София : Манта Принт). - 151 с. ; 21 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-407-271-2

820(73)-31

П-122300001696

Сист. N: 377134

- 148 -

ЦБ 128325, П/820(73)-31/М 97

МЪЛРИ, Меган

Ако обувката е по мярка : [Роман] / Меган Мълри ; Прев. [от англ.] Силвия Желева. - София : Art Eternal, 2016. - 355 с. ; 21 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-191-309-1 (Арт Етърнал Дистрибушън)

820(73)-31

П-122300001714

Сист. N: 377135

- 149 -

ЦБ 128330, П/820(73)-322.4/А 58

АЛФРЕД Хичкок мистъри мегъзин представя 50 години криминале : Загадки и криминални истории / Хенри Слесар ... [и др.] ; Прев. [от англ. ез.] Анна Христова ; Въвед. Линда Ландриган. - София : Бард, 2008. - 400 с. ; 21 см

Други авт.: Дж. Ричи, Ев. Хънтър (Ед Макбейн), Ч. Уилфорд, Д. И. Уестлейк, Ед. Д. Хоч, Ед Лейси (Л. Зинбърг), Б. Пронзини, Дж. Холдинг (К. Карлайл), Т. Пауъл, У. Бритън, Д. Алин, Ст. Уасилик, К. Холт, Дж. Чесбро, М. Лимон, С. Дж. Розан, К. Кейл, Л. Естелман, Ст. Хокенсмит, Дж. Л. Уорън, Р. Боуен ; Пълното име на прев. е Анна Христова Николова. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-585-892-5

820(73)-322.4 + 820-322.4

П-122300001733

Сист. N: 377148

- 150 -

ЦБ 128335, ДТ/820(73)-312.9/Ч 89

ЧО, Кат

Докаеби : Зловещи създания : [Роман] / Кат Чо ; Прев. от англ. Гергана Дечева. - София : Peppermill Books, [2023] ([София] : Инвестпринт). - 431 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязоно в библиогр. каре. - Кн. 2 от поредицата [Злокобни създания].

ISBN 978-619-92322-2-4

820(73)-312.9

ДТ-122300001748

Сист. N: 377160

- 151 -

ЦБ 128337, П/839.8-312.4/А 31

АДЛЕР-УЛСЕН, Юси

Жената в капан : [Роман] / Юси Адлер-Улсен ; Прев. от дат. Ева Кънева. - [София] : Емас, [2014]. - 416 с. ; 20 см. - (Сер. Криминале ; 16)

ISBN 978-954-357-260-1

839.8-312.4

П-122300001744

Сист. N: 377163

- 152 -

ЦБ 128342, П/860(861)-32/Г 23

ГАРСИА Маркес, Габриел

Погребението на мама Гранде / Габриел Гарсиа Маркес ; Прев. от исп. Емилия Юлзари. - София : Лъчезар Минчев, 2023 (София : Образование и наука). - 160 с. ; 21 см

ISBN 978-954-412-126-6

860(861)-32

П-122300001746

Сист. N: 377169

- 153 -

ЦБ 128365, РЦАв/820(417)-31/К 43, П/820(417)-31/К 43

КАРСЪН, Джен

Подпалвачите : Роман / Джен Карсън ; Прев. от англ. Дарина Фелонова. - [София] : Персей, 2023. - 352 с. ; 20 см

Съдържа и За авт. ; За прев.

ISBN 978-619-161-295-6

820(417)-31

РЦАв-122300001740, П-122300001741

Сист. N: 377210

- 154 -

ЦБ 128389, П/895.6-31/М 95

МУРАКАМИ Харуки

1Q84 : [Роман] / Харуки Мураками ; Прев. Венцислав К. Венков. - София : Колибри, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 976 с. ; 24 см

ISBN 978-619-02-1195-2 (Colibri)

895.6-31

П-122300001821

Сист. N: 377266

- 155 -

ЦБ 128395, П/820(73)-312.4/А 37

АЙСЛЪР, Бари

Амок : [Роман] / Бари Айслър ; Прев. Радослав Христов. - [София] : Бард, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 416 с. ; 20 см. - (Кралете на трилъра)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-03-0198-1

820(73)-312.4

П-122300001823

Сист. N: 377276

- 156 -

ЦБ 128397, П/839.6-94/С 30

СЕЙЕРСТАД, Осне

Две сестри / Осне Сайерстад ; Прев. [от норв.] Анюта Качева ; С послесл. от авт.. - София : Black Flamingo Publishing, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 480 с. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. Осне Сайерстад е Осне Сейерстад. - Съдържа и От писателя. - Библиогр. с. 478 - 479.

ISBN 978-619-262-026-4 (Блек Фламинго Пъблишинг)

1. Ислямска държава. 2. Тероризъм - Сирия. 3. Екстремизъм, ислямски

839.6-94 + 323.28:297(569.1)(0:82-94)

П-122300001828

Сист. N: 377278

- 157 -

ЦБ 128398, П/820(73)-31/К 93

КУИН, Джулия

На път за олтара : [Роман] / Джулия Куин ; Прев. [от англ. ез.] Диана Кутева. - София : Ибис, 2023 ([София] : Симолини). - 448 с. ; 20 см. - (Поредица Бриджъртън ; 8)

Джулия Куин - псевд. на авт. Джули Потингър.

ISBN 978-619-157-399-8

820(73)-31

П-122300001824

Сист. N: 377279

- 158 -

ЦБ 128399, П/820(73)-312.4/Х 49

ХИЛИЪР, Дженифър

Буркан със сърца : [Роман] / Дженифър Хилиър ; Прев. от англ. Мариана Христова. - София : Ciela, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 336 с. ; 21 см

Съдържа и Бел. на авт.

ISBN 978-954-28-3858-6 (Сиела)

820(73)-312.4

П-122300001825

Сист. N: 377282

- 159 -

ЦБ 128400, П/839.7-312.4/С 75

СТЕН, Вивека

В тесен кръг : [Роман] / Вивека Стен ; Прев. от швед. Радослав Папазов. - София : Колибри, 2023 ([София] : Инвестпрес). - 383 с. ; 20 см

Кн. 2 от поредицата Убийствата на остров Сандхамн.

ISBN 978-619-02-1187-7 (Colibri)

839.7-312.4

П-122300001826

Сист. N: 377283

- 160 -

ЦБ 128401, П/820(73)-312.4/С 91

СУОНСЪН, Питър

Девет живота : [Роман] / Питър Суонсън ; Прев. от англ. ез. Надежда Розова. - София : СофтПрес, 2023. - 296 с. ; 20 см. - ([Поредица] Хит трилър)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-151-905-7

820(73)-312.4

П-122300001829

Сист. N: 377284

- 161 -

ЦБ 128402, П/894.541-31/А 95

АХАВА, Селя

Жената, която обичаше насекомите : [Роман] / Селя Ахава ; Прев. от фин. Росица Цветанова. - София : Колибри, 2023 ([София] : Инвестпрес). - 352 с. ; 20 см. - (Поредица EUROPA)

Съдържа и Бел. за прев. ; Поредица EUROPA - от млади творци за млади читатели.

ISBN 978-619-02-1154-9 (Colibri)

894.541-31

П-122300001830

Сист. N: 377285

- 162 -

ЦБ 128405, П/820(73)-31/А 28

АДАМС, Сара

Когато си в Рим : [Роман] / Сара Адамс ; Прев. от англ. Росица Тодорова. - София : Ciela, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 352 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-4229-3 (Сиела)

820(73)-31

П-122300001831

Сист. N: 377288

- 163 -

ЦБ 128406, П/839.8-311.6/М 33

МАРСТРАН-ЙОРЕНСЕН, Ане Лисе

Маргрете I Датска : Великата кралица на Скандинавието : [Роман] / Ане Лисе Марстран-Йоренсен ; Прев. от дат. Ева Кънева. - [София] : Емас, 2023 ([Хасково] : Полиграф-Юг). - 616 с. : с к. ; 21 см. - (Поредица Известните жени в историята)

Съдържа и Бел.

ISBN 978-954-357-583-1

839.8-311.6

П-122300001833

Сист. N: 377289

- 164 -

ЦБ 128410, П/820(73)-311.6/Е 77

ЕРИКСЪН, Кароли

Тайният дневник на Мария-Антоанета : Роман / Кароли Ериксън ; Прев. от англ. Надя Баева. - София : Кръг, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 344 с. ; 22 см

Съдържа и Бел. към читателя.

ISBN 978-619-265-013-1

820(73)-311.6

П-122300001846

Сист. N: 377293

- 165 -

ЦБ 128411, П/820(94)-31/Х 28

ХАРПЪР, Джейн

Прокудените : [Роман] / Джейн Харпър ; Прев. от англ. Мария Демирева. - Пловдив : Хермес, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 374 с. ; 20 см

Кн. от поредицата Арън Фолк. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-26-2257-4

820(94)-31

П-122300001838

Сист. N: 377294

- 166 -

ЦБ 128412, П/820-31/М 25

МАНБИ, Криси

Три дни във Флоренция : Роман / Криси Манби ; Прев. от англ. Анелия Данаилова. - София : Кръг, 2023 ([София] : RoPrint). - 296 с. ; 21 см

ISBN 978-619-265-011-7

820-31

П-122300001847

Сист. N: 377295

- 167 -

ЦБ 128413, П/850-32/К 16

КАЛВИНО, Итало

Трудни любови : [Разкази] / Итало Калвино ; Прев. от итал. Сава Славчев. - София : Колибри, 2023 ([София] : Инвеспрес). - 303 с. ; 20 см

Съдържа и Калвино и неговите разкази / С.Славчев.

ISBN 978-619-02-1004-7 (Colibri)

850-32

П-122300001848

Сист. N: 377296

- 168 -

ЦБ 128414, П/840(493)-31/Н 92

НОТОМБ, Амели

Първа кръв : [Роман] / Амели Нотомб ; Прев. от фр. Светла Лекарска. - София : Колибри, 2023 ([София] : Инвестпрес). - 120 с. ; 20 см

Съдържа и Бел. на авт.

ISBN 978-619-02-1190-7 (Colibri)

840(493)-31

П-122300001839

Сист. N: 377297

- 169 -

ЦБ 128415, П/820-311.6/Г 79

ГРЕГЪРИ, Филипа

Утринните земи : [Роман] / Филипа Грегъри ; Прев. [от англ.] Деница Райкова. - София : Еднорог, 2023. - 612 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на предзагл. с. - Съдържа и Бел. на авт. - Библиогр. с. 604 - 607.

ISBN 978-954-365-279-2

820-311.6

П-122300001849

Сист. N: 377298

- 170 -

ЦБ 128416, П/882-992/К 85

КОРОЛЬОВ, Анатолий Василиевич и др.

Хиатус : До пъпа на Земята и обратно / Анатолий Корольов, Георги Борисов ; Прев. на рус. текст Здравка Петрова ; Послепис Анатолий Корольов. - София : Лист, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 456 с. ; 22 см

Пълната форма на името на авт. Георги Борисов е Георги Борисов Богданов. - Съдържа и За авт. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-7722-03-1

882-992 + 886.7-992

П-122300001850

Сист. N: 377300

- 171 -

ЦБ 128418, П/839.6-312.4/И 79

ЙОНАСОН, Рагнар и др.

Рейкявик : [Роман] / Рагнар Йонасон, Катрин Якобсдотир ; Прев. Милена Тодорова ; С послесл. от авт.. - София : Ера, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 272 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-389-728-5

839.6-312.4

П-122300001842

Сист. N: 377302

- 172 -

ЦБ 128419, П/830-31/З-51

ЗЕБАЛД, Винфрид Георг

Световъртеж. Чувства : [Роман] / В. Г. Зебалд ; Прев. от нем. Стоян Гяуров. - София : Колибри, 2023. - 304 с. : с ил.. - (Модерна класика)

ISBN 978-619-02-1171-6 (Colibri)

830-31

П-122300001843

Сист. N: 377303

- 173 -

ЦБ 128420, П/860-31/С 18

САНЧЕС, Мамен

Слънчеви очила за дъждовни дни : Роман / Мамен Санчес ; Прев. от исп. Людмила Ненкова. - Пловдив : Хермес, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 280 с. ; 21 см

ISBN 978-954-26-2252-9

860-31

П-122300001845

Сист. N: 377305

Детска художествена литература

- 174 -

ЦБ 128185, Д/830-93-31/Е 63

ЕНДЕ, Михаел Андреас Хелмут

Приказка без край / Михаел Енде ; Прев. Николай Краев. - 3. изд. - София : Дамян Яков, 2005. - 320 с. ; 22 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-527-283-7

ISBN 954-527-283-X

830-93-31

Д-122300001483

Сист. N: 376843

- 175 -

ЦБ II 8917, Д/820/899-93-34/О-99

ОЩЕ по-голяма книга на световните приказки / Състав. Звезден Златарев ; Ил. Галин Георгиев, Светлана Князева. - София : Златното пате, 2009 (София : Образование и наука). - 168 с. : с цв. ил. ; 33 см

Имената на авт. и ил. отбелязани в библиогр. каре . - Съдържа: Дивите лебеди / Х. К. Андерсен. Аладин и вълшебната лампа. Малката млекарка / Лафонтен. Хензел и Гретел / Братя Грим. Спящата красавица / Ш. Перо. Царят на жабите / Езоп. Малката русалка / Х. К. Андерсен. Халифът щърк / В. Хауф. Двете козлета / Лафонтен. Джак и бобените зрънца : английска приказка. Малкият Мук / В. Хауф. Гарванът и лисицата / Лафонтен. Рибарят и златната рибка / по А. С. Пушкин. Храбрият шивач / Братя Грим. Лисицата и щъркелът / Лафонтен. Красавицата и Звяра : френска приказка / [по Ш. Перо]. Пепеляшка / Ш. Перо.

ISBN 978-954-431-499-6

820/899-93-34

Д-122300001475

Сист. N: 376869

- 176 -

ЦБ II 8918, Д/886.7-93-34/М 84

МОМЧИЛОВА, Соня

Летните приказки на Мария / Соня Момчилова ; Ил. Ралица Мануилова. - София : Ciela, 2006. - 60 с. ; 26 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа: Срещата с Юли, Как Мария и Юли посетиха котарака роузи, Страната на шапките, На гости у Глория - светлосинята жаба, Страната на скъпоценностите, Приказка за трите стола, За нощния живот на стайните цветя, Приказка с чадъри, Приключение с букви.

ISBN 978-954-28-0002-6 (Сиела)

ISBN 954-28-00020-9 ! (грешен)

886.7-93-34

Д-122300001479

Сист. N: 376870

- 177 -

ЦБ 128193, Д/886.7-93-1/С 17

САМУИЛОВ, Виктор Исак

Ние мушмороците / Виктор Самуилов ; Ил. Яна Левиева. - 2. изд. - Пловдив : Жанет 45, 2009. - 72 с. : с ил. ; 22 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-491-537-7

886.7-93-1

Д-122300001480

Сист. N: 376871

- 178 -

ЦБ II 8919, Д/894.511-93-34/Ч 99

ЧЮРКЕНЕ Тот, Дора

Приключенията на понито Бриз и неговите приятели. Кн. 1 / Дора Чюркене Тот ; Прев. Иванка Павлова ; Худож. Ева Чобан ... [и др.]. - [София] : Фют, [2018]. - 64 с. : с ил. ; 29 см

Имената на авт. и ил. установени от доп. източник ; Други ил.: П. Дравицки, Л. Керекдярто, Д. Надбакай.

ISBN 978-619-199-293-5

894.511-93-34

Д-122300001478

Сист. N: 376872

- 179 -

ЦБ II 8920, Д/820/899-93-34/Н 17

НАЙ-ХУБАВИТЕ приказки от цял свят / Състав. Валери Манолов ; Ил. Магдалена Добрева ... [и др.]. - [София] : Пан, 2010 ([София] : Образование и наука). - 97 с. : с ил. ; 29 с.

Имената на състав. и ил. отбелязани на гърба на загл. с. ; Пълната форма на името на състав. Валери Манолов е Валери Манолов Иванов ; Други ил.: К. Ризов, К. Танев, Т. Манолов, К. Фичерова, О. Топалов.

ISBN 978-954-657-984-3

820/899-93-34

Д-122300001477

Сист. N: 376876

- 180 -

ЦБ II 8922, Д/820-93-34/Б 16

БАКСТЪР, Никола

Моите първи любими приказки : Приказки с картинки за най-малките / [Адапт.] Никола Бакстър ; Прев. Екатерина Латева ; Ил. Джо Пери. - [София] : Фют, [2009] (Китай). - [16] с. : с цв. ил. ; 31 см

Кор. опис.

ISBN 978-954-625-541-9

820-93-34

Д-122300001476

Сист. N: 376884

- 181 -

ЦБ 128201, Д/885-93-31/Ч 76

ЧЕХ, Павел

Градината : [Приказка] / Павел Чех ; Прев. от чеш. Деница Проданова. - [София] : Персей, 2023. - 96 с. : с ил. ; 24 см

ISBN 978-619-161-290-1

885-93-31

Д-122300001559

Сист. N: 376934

- 182 -

ЦБ II 8925, Д/820(73)-93-34/Р 66

РИЧАРДСЪН, Стив

Зайчето Пейсли и състезанието за къщичка на дърво / Стив Ричардсън ; Ил. Крис Дън ; Прев. Любомир Николов ; [С предисл. от авт.]. - София : СофтПрес, 2023. - 48 с. : с цв. ил, портр. ; 29 см

Съдържа и За авт. ; За ил.

ISBN 978-619-151-854-8

820(73)-93-34

Д-122300001567

Сист. N: 376945

- 183 -

ЦБ 128217, ДТ/895.6-93-31(084)/Х 33

ХАЧИ Ишие

Круела манга : Черно, червено и бяло : [Комикс] / Ишие Хачи ; Прев. Ненко Генов, Ямашита Сацуки. - София : Егмонт България, 2023 (Костинброд : Мултипринт). - 170 с. : с ил. ; 21 см

Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-27-3013-2

895.6-93-31(084)

ДТ-122300001573

Сист. N: 376955

- 184 -

ЦБ 128219, Д/820(73)-93-31/П 28

ПАТЕРСЪН, Джеймс и др.

Макс Айнщайн : [Роман за деца] : Кн. 1 - / Джеймс Патерсън, Крис Грабенстайн ; Прев. от англ. ез. Габриела Каменова ; Ил. Бевърли Джонсън. - София : СофтПрес, 2023 -. - 20 см

Кн. 1. Гениалният експеримент. - 2023. - 296 с.

Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-151-499-1 (кн. 1)

820(73)-93-31

Д-122300001575

Сист. N: 376957

- 185 -

ЦБ 128220, Д/820-93-31/П 97

ПЪРСИВАЛ, Том

Проклятието на духа от урната : [Роман за деца] / Том Пърсивал ; Прев. от англ. Деница Янкова. - София : Таралеж, 2023. - 180 с. : с ил. ; 21 см. - ([Поредица] Малки легенди ; 3)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Таралеж - запазена марка на Вакон. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-250-056-6

820-93-31

Д-122300001576

Сист. N: 376963

- 186 -

ЦБ II 8926, Д/820/899-93-34/М 93

МОЯТА голяма книга с приказки : Кн. 1 -. - София : Фют, 2014 -. - 26х24 см

Кн. 8. / А. Х. Бенджамин ... [и др.] ; Прев. Албена Раленкова. - 2023 (Китай). - 176 с. : с ил.

Други авт.: Р. Елиът, М. Дойл, Д. Самюъл, Д. Дейвид, Л. Уоткинс, Д. Бара, К. Сондърс, Л. Бърнард, С. Смолман, П. Найт, Д. Хауърт, Р. Саймънс. - Съдържа и Бел. за родителите и учителите.

ISBN 978-619-199-839-5 (кн. 8)

820/899-93-34

Д-122300001579

Сист. N: 376966

- 187 -

ЦБ 128231, Д/886.7-93-1/Ж 12

ЖАБЛЯНОВА, Мирела Валери

Приключенията на Историчко: Начало / Мирела Мишева ; Ил. Лидия Коцева. - [София] : БИ 93, [2023]. - [20] с. : с ил. ; 20х20 см

Кор. опис. - Възприетата форма на името на авт. Мирела Мишева е Мирела Валери Жаблянова. - Кн. от поредицата Приключенията на Историчко. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-619-7688-10-8 (Българска история)

886.7-93-1

Д-122300001588

Сист. N: 376980

- 188 -

ЦБ 128232, Д/886.7-93-1/Ж 12

ЖАБЛЯНОВА, Мирела Валери

Приключенията на Историчко: Есен / Мирела Мишева ; Ил. Лидия Коцева. - [София] : БИ 93, [2023]. - [20] с. : с ил. - 20х20 см

Кор. опис. - Възприетата форма на името на авт. Мирела Мишева е Мирела Валери Жаблянова. - Кн. от поредицата Приключенията на Историчко. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-619-7688-13-9 (Българска история)

1. География - детска и юношеска литература

886.7-93-1 + 087.5:91

Д-122300001589

Сист. N: 376981

- 189 -

ЦБ 128233, Д/886.7-93-1/Ж 12

ЖАБЛЯНОВА, Мирела Валери

Приключенията на Историчко: Зима / Мирела Мишева ; Ил. Лидия Коцева. - [София] : БИ 93, [2023]. - [20] с. : с ил. - 20х20 см

Кор. опис. - Възприетата форма на името на авт. Мирела Мишева е Мирела Валери Жаблянова. - Кн. от поредицата Приключенията на Историчко. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-619-7688-12-2 (Българска история)

1. География - детска и юношеска литература

886.7-93-1 + 087.5:91

Д-122300001590

Сист. N: 376982

- 190 -

ЦБ 128234, Д/886.7-93-1/Ж 12

ЖАБЛЯНОВА, Мирела Валери

Приключенията на Историчко: Лято / Мирела Мишева ; Ил. Лидия Коцева. - [София] : БИ 93, [2023]. - [20] с. : с ил. - 20х20 см

Кор. опис. - Възприетата форма на името на авт. Мирела Мишева е Мирела Валери Жаблянова. - Кн. от поредицата Приключенията на Историчко. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-619-7688-11-5 (Българска история)

1. География - детска и юношеска литература

886.7-93-1 + 087.5:91

Д-122300001591

Сист. N: 376983

- 191 -

ЦБ 128235, Д/886.7-93-1/Ж 12

ЖАБЛЯНОВА, Мирела Валери

Приключенията на Историчко: Пролет / Мирела Мишева ; Ил. Лидия Коцева. - [София] : БИ 93, [2023]. - [20] с. : с ил. - 20х20 см

Кор. опис. - Възприетата форма на името на авт. Мирела Мишева е Мирела Валери Жаблянова. - Кн. от поредицата Приключенията на Историчко. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-619-7688-09-2 (Българска история)

1. География - детска и юношеска литература

886.7-93-1 + 087.5:91

Д-122300001592

Сист. N: 376984

- 192 -

ЦБ II 8928, Д/830-93-34/Б 61

БОЛМАН, Сабине и др.

Хей, мамо... Колко голям е светът? / Сабине Болман ; Ил. Емилия Джубак ; Прев. [от нем. ез.] Станислава Петрова. - [София] : Timelines, 2022. - [28] с. : с ил. ; 29 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Кн. от съвместната издателска линия Пътечки на изд. Дакелче и изд. Таймлайнс. - Съдържа и За авт. ; За ил.

ISBN 978-619-7455-62-5 (Таймлайнс)

830-93-34

Д-122300001605

Сист. N: 377000

- 193 -

ЦБ II 8929, Д/830-93-34/Б 61

БОЛМАН, Сабине

Хей, татко... Десет много ли е? / Сабине Болман ; Ил. Емилия Джубак ; Прев. Станислава Петрова. - [София] : Timelines, 2022. - [28] с. : с ил. ; 29 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Кн. от съвместната издателска линия Пътечки на изд. Дакелче и изд. Таймлайнс. - Съдържа и За авт. ; За ил.

ISBN 978-619-7455-61-8 (Таймлайнс)

830-93-34

Д-122300001606

Сист. N: 377001

- 194 -

ЦБ 128246, Д/894.511-93-32/Ц 59

ЦИГАН, Золтан

Чудо и пакост / Золтан Циган ; Рис. Андраш Бараняи ; Прев. [от рум. ез.] Нели Димова. - [София] : Ракета, [2023] ([София] : Print Center). - 105 с. : с ил. ; 25 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Пълната форма на името на прев. Нели Димова е Нели Димова Недялкова. - Съдържа и За прев.

ISBN 978-619-229-072-6 (БГ Книга)

894.511-93-32

Д-122300001607

Сист. N: 377003

- 195 -

ЦБ 128247, Д/894.511-93-32/Ц 59

ЦИГАН, Золтан

Чудо и пакост по света / Золтан Циган ; С рис. на Андраш Бараняи ; Прев. Нели Димова. - [София] : Ракета, 2023 ([София] : Print Center). - 114 с. : с ил. ; 25 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Пълната форма на името на прев. Нели Димова е Нели Димова Недялкова. - Съдържа и За прев.

ISBN 978-619-229-073-3 (БГ Книга)

894.511-93-32

Д-122300001608

Сист. N: 377007

- 196 -

ЦБ 128348, Д/886.7-93-34/М 37

МАСЛЕВА, Цветанка Петрова

Зайо Байо, джуджетата и пъстрите яйца : [Приказка] / Цветанка Маслева ; Ил. Биляна Господинова. - [София] : Фют, [2023]. - [8] с. : с цв. ил. ; 24х24 см

Кор. опис. - Авт. и ил. са взети от външен източник.

886.7-93-34

Д-122300001735

Сист. N: 377180

- 197 -

ЦБ 128350, Д/820-93-34/Ф 50

ФИЛИП, Клеър

Еднорогът и дивите коне : [Приказка] / Текст Клеър Филип ; Ил. Сандра Агилар ; Прев. [от англ.] Атанаска Станчева. - София : Ерове, [2023]. - [24] с. : с цв. ил. ; 22х22 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-619-7313-85-7

820-93-34

Д-122300001805

Сист. N: 377185

- 198 -

ЦБ 128353, Д/840-93-34/Б 34

БЕЛИЕ, Софи

Тялото за какво е? / Текст Софи Белие ; Ил. Жан-Себастиен Дюигер ; Прев. [от фр.] Балчо Балчев. - [София] : Пан, 2023. - [20] с. : с цв. ил. ; 24 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Кн. от поредицата .. какво е?.

ISBN 978-619-240-705-6

840-93-34

Д-122300001806

Сист. N: 377188

- 199 -

ЦБ 128355, Д/840-93-34/Б 34

БЕЛИЕ, Софи

Емоциите какво са? / Текст Софи Белие ; Ил. Софи Ледесма ; Прев. [от фр.] Балчо Балчев. - [София] : Пан, 2023. - [20] с. : с цв. ил. ; 24 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Кн. от поредицата .. какво е?.

ISBN 978-619-240-704-9

840-93-34

Д-122300001807

Сист. N: 377192

- 200 -

ЦБ 128356, Д/820(73)-93-1/У 69

УОЛЪС, Адам

Как да хванеш еднорог / Адам Уолъс ; Ил. Анди Елкъртън ; [Прев. от англ.] Петя Александрова. - Пловдив : Хермес, 2023 ([София] : Алианс Принт). - [32] с. : с цв. ил. ; 21х21 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-954-26-2211-6

820(73)-93-1

Д-122300001808

Сист. N: 377193

- 201 -

ЦБ 128358, Д/820(73)-93-1/У 69

УОЛЪС, Адам

Как да хванеш чудовище / Адам Уолъс ; Ил. Анди Елкъртън ; [Прев. от англ.] Петя Александрова. - Пловдив : Хермес, 2023 ([София] : Алианс Принт). - [32] с. : с цв. ил. ; 21х21 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-954-26-2212-3

820(73)-93-1

Д-122300001809

Сист. N: 377196

- 202 -

ЦБ 128359, Д/820-93-34/Ф 50

ФИЛИП, Клеър

Еднорогът и изгубената котка : [Приказка] / Текст Клеър Филип ; Ил. Джесика Роуз ; Прев. [от англ.] Атанаска Станчева. - София : Ерове, [2023]. - [24] с. : с цв. ил. ; 22х22 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-619-7313-83-3

820-93-34

Д-122300001810

Сист. N: 377197

- 203 -

ЦБ 128361, Д/820-93-34/Ф 50

ФИЛИП, Клеър

Еднорогът и смелата принцеса : [Приказка] / Текст Клеър Филип ; Ил. Меган Хигинс ; Прев. [от англ.] Атанаска Станчева. - София : Ерове, [2023]. - [24] с. : с цв. ил. ; 22х22 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-619-7313-84-0

820-93-34

Д-122300001811

Сист. N: 377199

- 204 -

ЦБ 128362, Д/820-93-34/Ф 50

ФИЛИП, Клеър

Еднорогът и вълшебното приключение : [Приказка] / Текст Клеър Филип ; Ил. Джордан Рей ; Прев. [от англ.] Атанаска Станчева. - София : Ерове, [2020]. - [24] с. : с цв. ил. ; 22х22 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-619-7313-86-4

820-93-34

Д-122300001812

Сист. N: 377200

- 205 -

ЦБ 128367, Д/820-93-34/Б 59

БОЙДЪН, Робин

Джералд разбира колко са важни приятелите : [Приказка] / Робин Бойдън ; Прев. [от англ.] Екатерина Иванова ; С ил. от авт.. - [София] : Фют, 2022 (Китай). - [32] с. : с цв. ил. ; 24х28 см

Пълната форма на името на прев. Екатерина Иванова е Екатерина Иванова Латева ; Прев. отбелязана в библиогр. каре.

ISBN 978-619-199-797-8

820-93-34

Д-122300001793

Сист. N: 377215

- 206 -

ЦБ 128369, Д/820-93-34/С 47

СМОЛМАН, Стив

Овчицата, която дойде за вечеря : [Приказка] / Стив Смолман ; Ил. Жуел Дредеми ; Прев. [от англ.] Албена Раленкова. - [София] : Фют, 2023. - [27] с. : с цв. ил. ; 22х25 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-619-199-880-7

820-93-34

Д-122300001794

Сист. N: 377217

- 207 -

ЦБ 128370, Д/820-93-34/С 47

СМОЛМАН, Стив

Крокодилът, който дойде за вечеря : [Приказка] / Стив Смолман ; Ил. Жуел Дредеми ; Прев. [от англ.] Албена Раленкова. - [София] : Фют, 2023. - [27] с. : с цв. ил. ; 22х25 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-619-199-882-1

820-93-34

Д-122300001795

Сист. N: 377218

- 208 -

ЦБ 128371, Д/820-93-34/С 47

СМОЛМАН, Стив

Вълците, които дойдоха за вечеря : [Приказка] / Стив Смолман ; Ил. Жуел Дредеми ; Прев. [от англ.] Албена Раленкова. - [София] : Фют, 2023. - [27] с. : с цв. ил. ; 22х25 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-619-199-881-4

820-93-34

Д-122300001796

Сист. N: 377219

- 209 -

ЦБ II 8934, Д/886.7-93-1/Ш 85

ШОПОВ, Ангел

Азбуката е магия : Как да научим буквите лесно и с удоволствие / Ангел Шопов ; Худож. Фиделия Косева. - София : Millenium, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - [32] с. : с цв. ил. ; 29 см

Името на худож. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-954-515-602-1 (Милениум)

886.7-93-1

Д-122300001797

Сист. N: 377225

- 210 -

ЦБ 128373, Д/820-93-31/П 56

ПИТЪРС, Хелън

Патето Копчо : [Роман за деца] / Хелън Питърс ; Ил. Ели Сноудън ; Прев. [от англ.] Юлия Спиридонова. - [София] : Фют, 2022. - 160 с. : с ил. ; 20 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-619-199-874-6

820-93-31

Д-122300001789

Сист. N: 377233

- 211 -

ЦБ 128374, Д/820-93-31/П 56

ПИТЪРС, Хелън

Кученцето Скай : [Роман за деца] / Хелън Питърс ; Ил. Ели Сноудън ; Прев. [от англ.] Юлия Спиридонова. - [София] : Фют, 2022. - 159 с. : с ил. ; 20 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-619-199-875-3

820-93-31

Д-122300001788

Сист. N: 377234

- 212 -

ЦБ 128375, Д/820-93-31/К 79

КОЛТЪН, Никола

Джаспър и Чорльо: Сценична треска : [Роман за деца] / Текст и ил. Никола Колтън ; Прев. [от англ.] Мария Пипева. - [София] : Фют, 2022. - 96 с. : с цв. ил. ; 20 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Кн. [3] от поредицата Джаспър и Чорльо.

ISBN 978-619-199-803-6

820-93-31

Д-122300001790

Сист. N: 377235

- 213 -

ЦБ 128376, Д/820-93-31/К 79

КОЛТЪН, Никола

Джаспър и Чорльо: Голямата кулинарна кражба : [Роман за деца] / Текст и ил. Никола Колтън ; Прев. [от англ.] Мария Пипева. - [София] : Фют, 2022. - 96 с. : с цв. ил. ; 20 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Кн. [4] от поредицата Джаспър и Чорльо.

ISBN 978-619-199-804-3

820-93-31

Д-122300001792

Сист. N: 377236

- 214 -

ЦБ I 13105, Д/820/899-93-1/О-13

ОБИЧАМ татко! / Прев. Христина Петрова. - [София] : Фют, 2022 (Китай). - [22] с. : с цв. ил. ; 8х12 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон във форма на сърце.

820/899-93-1

Д-122300001803

Сист. N: 377237

- 215 -

ЦБ I 13106, Д/820/899-93-1/О-13

ОБИЧАМ мама! / Прев. Христина Петрова. - [София] : Фют, 2022 (Китай). - [22] с. : с цв. ил. ; 8х12 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон във форма на сърце.

820/899-93-1

Д-122300001802

Сист. N: 377238

- 216 -

ЦБ 128377, Д/886.7-93-1/Д 58

ДИМИТРОВ, Върбан

Жълтушко при баба / Върбан Димитров ; Худож. Владимир Благоев. - София : Лексикон, 2023. - 12 с. : с цв. ил. ; 20х20 см. - (Поредица Приключенията на Жълтушко)

ISBN 978-619-220-362-7

886.7-93-1

Д-122300001780

Сист. N: 377239

- 217 -

ЦБ 128378, Д/886.7-93-34/Р 61

РИКОВ, Димитър Христов

Как таралежчето Вироглавчо започна да си мие ръцете : [Приказка] / Димитър Риков ; Ил. Кирил Танев. - София : СофтПрес, 2023. - [32] с. : с цв. ил. ; 22х22 см. - (Поредица Горската детска градина ; 4)

Авт. не е отбелязан на кор.

ISBN 978-619-151-887-6

886.7-93-34

Д-122300001781

Сист. N: 377242

- 218 -

ЦБ 128379, Д/886.7-93-34/Р 61

РИКОВ, Димитър Христов

Как мишлето Боязливка победи страха си от тъмното : [Приказка] / Димитър Риков ; Ил. Кирил Танев. - София : СофтПрес, 2023. - [32] с. : с цв. ил. ; 22х22 см. - (Поредица Горската детска градина ; 3)

Авт. не е отбелязан на кор.

ISBN 978-619-151-886-9

886.7-93-34

Д-122300001782

Сист. N: 377243

- 219 -

ЦБ II 8938, Д/886.7-93-32/Р 34

РАН Босилек

Патиланци: Баба Цоцолана : [Разкази за деца] / Ран Босилек ; Ил. Елена Жаблянова ; Ред. и състав. Валери Манолов. - София : Пан, [2023]. - 16 с. : с цв. ил. ; 28 см. - (Поредица Патиланци)

Ран Босилек - псевд. на Генчо Станчев Негенцов ; Името на състав. отбелязано в библиогр. каре. - Съдържа и Светкавица ; Дебеланко.

ISBN 978-619-240-721-6

886.7-93-32

Д-122300001772

Сист. N: 377256

- 220 -

ЦБ II 8939, Д/886.7-93-32/Р 34

РАН Босилек

Патиланци: Патиланчово царство : [Разкази за деца] / Ран Босилек ; Ил. Елена Жаблянова ; Ред. и състав. Валери Манолов. - София : Пан, [2023]. - 16 с. : с цв. ил. ; 28 см. - (Поредица Патиланци)

Ран Босилек - псевд. на Генчо Станчев Негенцов ; Името на състав. отбелязано в библиогр. каре. - Съдържа и Дългобрадко ; Какво чудо стана.

ISBN 978-619-240-720-9

886.7-93-32

Д-122300001773

Сист. N: 377257

- 221 -

ЦБ 128385, Д/820(73)-93-91(084)/К 78

КОЛИТЕ : Историята в комикс / Прев. [от англ.] Иванка Ангелова. - София : Егмонт България, 2023 (София : Лито Балкан). - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Изд. на Disney Pixar ; Disney Comics.

ISBN 978-954-27-2957-0

820(73)-93-91(084)

Д-122300001776

Сист. N: 377261

- 222 -

ЦБ 128386, Д/820(73)-93-91(084)/М 52

МЕЧО Пух : Историята в комикс / Прев. [от англ.] Иванка Ангелова. - София : Егмонт България, 2023 (София : Лито Балкан). - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Изд. на Disney Comics.

ISBN 978-954-27-2958-7

820(73)-93-91(084)

Д-122300001777

Сист. N: 377262

- 223 -

ЦБ 128387, Д/820(73)-93-91(084)/П 36

ПЕПЕЛЯШКА : Историята в комикс / Прев. [от англ.] Иванка Ангелова. - София : Егмонт България, 2023 (София : Лито Балкан). - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Изд. на Disney Принцеса ; Disney Comics.

ISBN 978-954-27-2955-6

820(73)-93-91(084)

Д-122300001778

Сист. N: 377263

- 224 -

ЦБ 128388, Д/820(73)-93-91(084)/З-30

ЗАМРЪЗНАЛОТО кралство : Историята в комикс / Прев. [от англ.] Иванка Ангелова. - София : Егмонт България, 2023 (София : Лито Балкан). - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Изд. на Disney Comics.

ISBN 978-954-27-2956-3

820(73)-93-91(084)

Д-122300001779

Сист. N: 377264

Детска отраслова литература

- 225 -

ЦБ II 8923, Д/087.5:794.5:681.322(035)/М 17

[МАЙНКРАФТ] Minecraft: Епични изобретения : Градежи, разпалващи въображението / Прев. Иванка Ангелова. - София : Егмонт България, 2022 (Босна и Херцеговина). - 93 с. : с ил. ; 31 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-27-2918-1

1. Електронни игри - наръчници и ръководства - детска и юношеска литература

087.5:794.5:681.322(035)

Д-122300001551

Сист. N: 376906

- 226 -

ЦБ II 8924, ДТ/087.5:641.55(083.1)/Г 70

ГОТВАРСКА книга за големи деца / Текст и ил. Аля Маркова. - София : Лист, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 224 с. : с ил. ; 28 см

ISBN 978-619-7722-00-0

1. Готварство - рецепти - за деца

087.5:641.55(083.1)

ДТ-122300001558

Сист. N: 376933

- 227 -

ЦБ 128221, Д/087.5/А 82

АРГИРОПУЛОС, Яна Кирякос

Матилда: Как да бъдеш гений / [По] Роалд Дал ; Адапт. Яна Аргиропулос ; Ил. Куентин Блейк ; Прев. от англ. Ивайла Пеева. - София : Enthusiast, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 94 с. : с ил. ; 25 см. - (Enthusiast Children's Book)

Името на адапт. отбелязано в библиогр. каре. - Цитати / Р. Дал ; Прев. А. Янева. - Enthusiast - запазена марка на Алто комюникейшънс енд пъблишинг. - Съдържа и За авт. ; За ил.

ISBN 978-619-164-489-6 (Ентусиаст)

1. Книги - за деца

087.5

Д-122300001577

Сист. N: 376964

- 228 -

ЦБ II 8927, Д/087.5:796.332/Х 20

ХАЙДЕ на мач / Ил. Даниел Мюлер. - [София] : Лист, 2022. - 16 с. : с ил. ; 33 см

ISBN 978-619-7596-97-7

1. Футбол - за деца и юноши

087.5:796.332(084)

Д-122300001604

Сист. N: 376999

- 229 -

ЦБ II 8930, Д/087.5:930.9(031)/Ч 22

ЧАНДЛЪР, Фиона

Моята първа енциклопедия за историята на света / Текст Фиона Чандлър ; Оформление Сузи Маккафри ; Прев. [от англ.] Екатерина Латева. - [София] : Фют, 2019. - 64 с. : с цв. ил. ; 28 см

Авт. на текста не е посочен на кор. ; Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Азб. показалец.

ISBN 954-625-358-8

1. История, обща - енциклопедии - детска и юношеска литература

087.5:930.9(031)

Д-122300001814

Сист. N: 377065

- 230 -

ЦБ II 8931, Д/087.5:59(031)/Б 60

БОКАДОР, Сабин

Животни застрашени от изчезване : Илстрована енциклопедия / Текст Сабин Бокадор ; Науч. рец. Сесил Арну, Дженифър Матас ; Прев. Балчо Балчев. - [София] : Пан, 2023. - 24 с. : с цв. ил. ; 29 см

Авт. на текста не е посочен на кор. ; Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Кн. е част от поредица.

ISBN 978-619-240-692-9

1. Животни, застрашени - енциклопедии - детска и юношеска литература

087.5:59(031)

Д-122300001815

Сист. N: 377072

- 231 -

ЦБ II 8932, Д/087.5/Р 48

РЕЙГЪН, Джийн

Как да се забавляваме с баба / Текст Джийн Рейгън ; Ил. Лий Уайлдиш ; Прев. [от англ.] Даниела Атанасова. - Пловдив : Хермес, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - [32] с. : с цв. ил. ; 28 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Кн. е част от поредицата Как да..

ISBN 978-954-26-2219-2

1. Книги - за деца

087.5

Д-122300001816

Сист. N: 377086

- 232 -

ЦБ II 8933, Д/087.5:608(031)/Б 60

БОКАДОР, Сабин

Изобретенията : Илстрована енциклопедия / Текст Сабин Бокадор ; Ил. Мари Албегро ; Прев. [от фр.] Балчо Балчев. - [София] : Пан, 2023. - 24 с. : с цв. ил. ; 29 см

Авт. на текста не е посочен на кор. ; Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Кн. е част от поредица.

ISBN 978-619-240-691-2

1. Изобретения - енциклопедии - детска и юношеска литература

087.5:608(031)

Д-122300001813

Сист. N: 377184

- 233 -

ЦБ I 13104, Д/087.5:591.9/П 97

ПЪРВИ срещи с природата: В морето : С плъзгащи се елементи / Ил. Ан-Катрин Бел ; [Прев. от англ.]. - София : Фют, 2022 (Китай). - [10] с. : с цв. ил. ; 18х18 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран каротн с плъзгащи се елементи.

1. Животни - по морския бряг - детска и юношеска литература

087.5:591.9

Д-122300001734

Сист. N: 377214

- 234 -

ЦБ II 8935, Д/087.5/Р 48

РЕЙГЪН, Джийн

Как да помагаме на учителката / Джийн Рейгън ; Ил. Лий Уайлдиш ; Прев. [от англ.] Ивелина Балтова. - Пловдив : Хермес, 2023 ([София] : Алианс Принт). - [32] с. : с цв. ил. ; 28 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Кн. е част от поредицата Как да..

ISBN 978-954-26-2238-3

1. Книги - за деца

087.5

Д-122300001798

Сист. N: 377226

- 235 -

ЦБ II 8936, Д/087.5/Р 48

РЕЙГЪН, Джийн

Как да се грижим за мама / Джийн Рейгън ; Ил. Лий Уайлдиш ; Прев. [от англ.] Даниела Атанасова. - Пловдив : Хермес, 2023 ([София] : Алианс Принт). - [32] с. : с цв. ил. ; 28 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Кн. е част от поредицата Как да..

ISBN 978-954-26-2239-0

1. Книги - за деца

087.5

Д-122300001799

Сист. N: 377227

- 236 -

ЦБ 128372, Д/087.5:001(031)/Н 31

НАУКАТА : [Енциклопедия за деца] / Текст Алекс Фрит ... [и др.] ; Ил. Федерико Мариани, Хорхе Мартин ; Прев. [от англ.] Антон Татаров. - [София] : Фют, 2023. - 128 с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Поредица 100 любопитни неща)

Авт. не са отбелязани на кор. - Други авт.: М. Лейси, Д. Мартин, Д. Мелмот ; Имената на авт., ил., прев. отбелязани в библиогр. каре. - Съдържа и Речник ; Хронология на някои от научните открития. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-199-879-1

1. Наука - енциклопедии - детска и юношеска литература

087.5:001(031)

Д-122300001791

Сист. N: 377231

- 237 -

ЦБ 128380, Д/087.5:51(031)/Р 98

РЮБЕЛ, Дорис

Вече мога да броя! : Енциклопедия за най-малките / Текст и ил. Дорис Рюбел ; Прев. [от нем.] Розалина Палазова. - София : Фют, 2023 (ЕС). - [14] с. : с цв. ил. ; 20х18 см. - (Поредица Защо? Какво? Как? : Откривам света, докато играя! ; 40)

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон с повдигащи се капачета.

ISBN 978-619-199-851-7

1. Числа - енциклопедии - детска и юношеска литература

087.5:51(031)

Д-122300001783

Сист. N: 377244

- 238 -

ЦБ I 13107, Д/087.5:591.9/П 97

ПЪРВИ срещи с природата: В гората : С плъзгащи се елементи / Ил. Ан-Катрин Бел ; [Прев. от англ.]. - София : Фют, 2022 (Китай). - [10] с. : с цв. ил. ; 18х18 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон с плъзгащи се елементи.

1. Животни - детска и юношеска литература

087.5:591.9

Д-122300001804

Сист. N: 377249

- 239 -

ЦБ I 13108, Д/087.5:591.9/П 97

ПЪРВИ срещи с природата: В полето : С плъзгащи се елементи / Ил. Ан-Катрин Бел ; [Прев. от англ.]. - София : Фют, 2022 (Китай). - [10] с. : с цв. ил. ; 18х18 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон с плъзгащи се елементи.

1. Животни - детска и юношеска литература

087.5:591.9

Д-122300001800

Сист. N: 377251

- 240 -

ЦБ I 13109, Д/087.5:591.9/П 97

ПЪРВИ срещи с природата: В реката : С плъзгащи се елементи / Ил. Ан-Катрин Бел ; [Прев. от англ.]. - София : Фют, 2022 (Китай). - [10] с. : с цв. ил. ; 18х18 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон с плъзгащи се елементи.

1. Животни - детска и юношеска литература

087.5:591.9

Д-122300001801

Сист. N: 377253

- 241 -

ЦБ I 13110, Д/087.5/З-50

ЗДРАВЕЙ, мило коте! : Разтръскай! / [Прев.]. - София : Фют, 2023 (Китай). - [18] с. : с цв. ил. ; 11х13 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон. - Със звукови ефекти.

1. Книги - за деца

087.5

Д-122300001818

Сист. N: 377254

- 242 -

ЦБ I 13111, Д/087.5/З-50

ЗДРАВЕЙ, мило пате! : Разтръскай! / [Прев.]. - София : Фют, 2023 (Китай). - [18] с. : с цв. ил. ; 11х13 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон. - Със звукови ефекти.

1. Книги - за деца

087.5

Д-122300001817

Сист. N: 377255

- 243 -

ЦБ II 8940, Д/087.5/Р 48

РЕЙГЪН, Джийн

Как да се забавляваме с дядо / Текст Джийн Рейгън ; Ил. Лий Уайлдиш ; Прев. [от англ.] Даниела Атанасова. - Пловдив : Хермес, 2023 (Костинброд : Мултипринт). - [34] с. : с цв. ил. ; 28 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Кн. е част от поредицата Как да..

ISBN 978-954-26-2220-8

1. Книги - за деца

087.5

Д-122300001774

Сист. N: 377259

- 244 -

ЦБ II 8941, Д/087.5/Р 48

РЕЙГЪН, Джийн

Как да изненадаме татко / Текст Джийн Рейгън ; Ил. Лий Уайлдиш ; Прев. [от англ.] Даниела Атанасова. - Пловдив : Хермес, 2023 (Костинброд : Мултипринт). - [34] с. : с цв. ил. ; 28 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Кн. е част от поредицата Как да..

ISBN 978-954-26-2240-6

1. Книги - за деца

087.5

Д-122300001775

Сист. N: 377260

- 245 -

ЦБ 128390, Д/087.5/П 86

ПРЕС, Юлиан

Разкрий престъпника: Престъпление в манастир Гарванов камък : [Книга-игра] / Юлиан Прес ; Прев. [от нем.] Анна Колчакова ; [С ил. от авт.]. - София : Миранда, 2023. - 128 с. : с ил. ; 24 см. - (Сер. Разкрий престъпника)

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-7659-52-8

1. Книга-игра

087.5

Д-122300001787

Сист. N: 377265

- 246 -

ЦБ 128391, Д/087.5/П 86

ПРЕС, Юлиан

Разкрий престъпника: Операция Жълт дракон : [Книга-игра] / Юлиан Прес ; Прев. [от нем.] Анна Колчакова ; [С ил. от авт.]. - София : Миранда, 2021. - 128 с. : с ил. ; 24 см. - (Сер. Разкрий престъпника)

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-7448-79-5

1. Книга-игра

087.5

Д-122300001784

Сист. N: 377268

- 247 -

ЦБ 128393, Д/087.5/П 86

ПРЕС, Юлиан

Разкрий престъпника: Операция Златен скиптър : [Книга-игра] / Юлиан Прес ; Прев. [от нем.] Анна Колчакова ; [С ил. от авт.]. - София : Миранда, 2021. - 128 с. : с ил. ; 24 см. - (Сер. Разкрий престъпника)

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-7448-81-8

1. Книга-игра

087.5

Д-122300001785

Сист. N: 377271

- 248 -

ЦБ 128394, Д/087.5/П 86

ПРЕС, Юлиан

Разкрий престъпника: Проклятието на Черния стрелец : [Книга-игра] / Юлиан Прес ; Прев. [от нем.] Анна Колчакова ; [С ил. от авт.]. - София : Миранда, 2023. - 128 с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Сер. Разкрий престъпника)

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-74659-53-5

1. Книга-игра

087.5

Д-122300001786

Сист. N: 377272

История

- 249 -

ЦБ 128198, Ч/949.72.042(092)/Л 36

ХРИСТОВ, Ивайло

Васил Левски : Драмата на избора / Ивайло Христов ; С увод [от авт.]. - София : Изток-Запад, 2023. - 344 с., xl с. ил., портр, факс. ; 25 см

Съдържа и Прил. - Библиогр. с. 338 - 343.

ISBN 978-619-01-1176-4

ISBN 619-01-1176-9

1. Левски, Васил, 1837 - 1873 - биографии. 2. Революционери, български - дейност

949.72.042(092) + 92 Левски, Васил

Ч-122300001555

Сист. N: 376915

- 250 -

ЦБ 128200, П/930.9/С 84

СТРАТЪРН, Пол

Възход и упадък : Кратка история на света в 10 империи / Пол Стратърн ; Прев. от англ. Велислава Димитрова ; Науч. ред. на прев. Иван Илчев ; С увод [от авт.]. - София : Колибри, 2023 ([София] : Дедракс). - 255 с. ; 20 см

Съдържа и Бел. на науч. ред.

ISBN 978-619-02-0980-5

1. Световна история

930.9

П-122300001557

Сист. N: 376930

- 251 -

ЦБ 128249, П/949.72.032.2(092)/О-33

ОВЧАРОВ, Николай Димитров

Цар Теодор Светослав и деспот Алдимир от великия хански род Тертероба / Николай Овчаров. - София : Захарий Стоянов, 2023 ([София] : Ковачев Прес). - 208 с. : с ил., к. ; 21 см. - (Поредица Дълг и чест ; 54)

Библиогр. с. 162 - 166.

ISBN 978-954-09-1709-2

1. Тодор Светослав, цар, ок. 1270-1322 - биографии. 2. Алдимир, деспот, XIII в. - биографии. 3. Владетели, български - биографии. 4. България - история - средни векове - биографии

949.72.032.2(092) + 92 Светослав Тертер, цар + 92 Алдимир, деспот

П-122300001611

Сист. N: 377012

- 252 -

ЦБ 128250, П/949.72/С 96

СЪЕВ, Съйко Иванов

Премълчаваната история на България : Родината, която не познаваме / Съйко Съев. - София : Millenium, 2023 ([София] : Инвестпрес). - 192 с. : с ил. ; 20 см

Съдържа и Към читателя. - Библиогр. с. 187 - 190 и под линия с бел.

ISBN 978-954-515-600-7 (Милениум)

1. България - история - популярна литература

949.72

П-122300001771

Сист. N: 118954

- 253 -

ЦБ 128267, Ч/949.72.031.1/В 80

ВОЙНИКОВ, Живко Гочев

Заблуди и факти за древните българи : Кн. I - / Живко Войников. - Плевен : Еделвайс, 2022 -

Кн. II. Изворите за древните българи / С увод от авт.. - 2022. - 488 с. : с ил., к.

С бел. под линия. - 454 - 487.

ISBN 978-619-7186-84-0 (кн. II)

1. Българи - произход - извори. 2. България - история

949.72.031.1(093)

Ч-122300001655

Сист. N: 121114

- 254 -

ЦБ 128269, Ч/949.72.031.1/В 80

ВОЙНИКОВ, Живко Гочев

Заблуди и факти за древните българи : Кн. I - / Живко Войников. - Плевен : Еделвайс, 2022 -. - 24 см

Кн. III. Другите евразийски номади и българите / С увод [от авт.]. - 2023. - 597 с. : с ил., к.

С бел. под линия. - Библиогр. с. 558 - 597.

ISBN 978-619-7186-92-5 (кн. III)

1. Българи - произход. 2. Номади - история. 3. Преселение на народите. 4. България - история

949.72.031.1 + 936

Ч-122300001656

Сист. N: 121131

- 255 -

ЦБ 128291, П/940.53/К 87

КОТЕВ, Николай Георгиев

Скритата война : Чуждестранните разузнавания в България (1939 - 1945) / Николай Котев ; С предг. от авт.. - София : БИ 93, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 376 с. ; 23 см

Съдържа и Прил. ; Биогр. на авт. - Библиогр. с. 365 - 373 и под линия с бел.

ISBN 978-619-7688-17-7 (Българска история)

1. Втора световна война, 1939 - 1945 - разузнавателни служби. 2. Разузнаване - Втора световна война - история. 3. България - история

940.53 + 355.40(091) + 949.72.05/.06

П-122300001680

Сист. N: 299623

- 256 -

ЦБ 128280, П/949.72/Г 50

ГИЦОВ, Антон

България и светът : Вчера и днес / Антон Гицов. - София : Изток-Запад, 2023. - 288 с. 7 ил., портр. ; 24 см

Съдържа и Отзиви за кн. и авт. / Н. Дюлгерова, В. Енчев, А. Караславов, А. Мирчев.

ISBN 978-619-01-1203-7

1. България - история. 2. Световна история. 3. Общество - България - развитие. 4. България - вътрешна и външна политика. 5. Световна политика

949.72 + 930.9 + 316.3(497.2) + 323(497.2) + 327(497.2) + 327(100)

П-122300001649

Сист. N: 377035

- 257 -

ЦБ 128299, П/930.9(092)/П 68

ПОКАЗНИТЕ екзекуции : От апостол Петър до Саддам Хюсеин / Състав. Марек Томс ; Прев. Горанка Цветкова. - София : Паритет, [2023]. - 248 с. : с ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-619-153-517-0

1. Световна история - личности

930.9(092)

П-122300001672

Сист. N: 377056

- 258 -

ЦБ 128368, Ч/930.9(046)/Н 70

НИКОВ, Иво Николаев

Войната и мирът : Отвъд образите, героите и митовете / Иво Ников. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2023. - 247 с. : с ил., портр. ; 24 см

ISBN 978-954-07-5650-9

1. История, обща - статии от вестници

930.9(046)

Ч-122300001762

Сист. N: 377216

Краезнание

- 259 -

ЦБ 128206, Кр/820-31/В 80

ВОЙНИЧ, Етел Лилиан

Събуй обущата си : Роман / Етел Лилиан Войнич ; Прев. от англ. Севдена Сапунджиева ; С предг. от авт.. - София, 2022 (София : Огледало). - 408 с. ; 20 см

Съдържа и Връзка на романа Събуй обущата си с романа Стършел.

820-31

Кр-122300001879

Сист. N: 376941

- 260 -

ЦБ 128315, Кр/886.7-1/Я 54

ЯНЕВ, Атанас Димитров

Лазурът се разлисти : Стихове / Атанас Янев. - София : Лит. форум, 2018 ([София] : Булгед). - 55 с. ; 20 см

Съдържа и Поезия с млада и силна кръв / Т. Клисуров.

ISBN 978-954-740-106-8

886.7-1

Кр-122300001726

Сист. N: 377123

- 261 -

ЦБ 128328, Кр/372.3:23/28(072)/Д 60, Ч/372.3:23/28(072)/Д 60

ДИМОВА, Илиана Димова

Наръчник за адаптиране на библейски текстове за деца от предучилищна възраст : Пособие за учители / Илиана Димова ; Предисл. Димитър Попмаринов ; С предг. [от авт.]. - София : Фонд. Покров Богородичен, 2022 ([София] : Симолини). - 300 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. на предисл. Димитър Попмаринов е Димитър Попмаринов Киров. - Съдържа и Прил. - Библиогр. 286 - 298 и под линия с бел.

ISBN 978-954-2972-90-7

1. Предучилищно възпитание - методика. 2. Религиозно възпитание - на децата - методика

372.3:23/28(072) + 372.3.034(072)

Кр-122300001730, Ч-122300001731

Сист. N: 377146

- 262 -

ЦБ 128329, Кр/886.7-32/Н 74

НИКОЛОВ, Николай Иванов

Парчета : [Разкази] / Николай Николов-Козия. - София : Изток-Запад, 2018. - 112 с. ; 22 см

Пълната форма на името на Николай Николов-Козия е Николай Иванов Николов. - Съдържа и За авт. ; Живи истории и игриво намигване / М. Новков.

ISBN 978-619-01-0243-4

886.7-32

Кр-122300001695

Сист. N: 377147

- 263 -

ЦБ 128345, Кр/886.7-31/Д 24

ДАСКАЛОВ, Васил Юрииев

Лагер на смъртта : Роман : [Кн. 1 - ] / Васил Ю. Даскалов. - София : Фонд. Буквите; O3 Books, 2019 -. - 20 см

[Кн. 2]. Ад ловешки. - 2020. - 368 с.

Съдържа и Списък на починалите лица в лагера. - Библиогр. с. 360.

ISBN 978-619-7511-13-0 ([кн. 2])(O3 Books)

1. Концентрационни лагери - България - художествена литература. 2. Политически репресии - България - история - художествена литература

886.7-31 + 949.72.06(0:82-31)

Кр-122300001747

Сист. N: 377172

- 264 -

ЦБ 128354, Кр/78.071.2(410)(092)/Д 52, П/78.071.2(410)(092)/Д 52

ДЖОНСЪН, Брайън

Лицата на Брайън : Автобиография / Брайън Джонсън ; Прев. Сибин Майналовски. - София : Hybrid Books, 2022 ([София] : Симолини 94). - 352 с. : с ил., портр., 8 л. ил. ; 23 см

Съдържа и Няколко думи от авт.

ISBN 978-619-7419-35-1 (Хибрид Букс)

1. Джонсън, Брайън, 1947 - - биографии. 2. Музиканти, английски - биографии

78.071.2(410)(092)(0:82-94) + 92 Джонсън, Брайън + 820-94

Кр-122300001759, П-122300001760

Сист. N: 377190

- 265 -

ЦБ II 8937, Ч4/72.071.1-055.2(497.2)(092)/М 19, Кр/72.071.1-055.2(497.2)(092)/М 19

МАКАРИНОВ, Васил и др.

Госпожо архитект, : Бълг. архитектки от първата половина на ХХ в. / Васил Макаринов, Теодор Караколев ; С увод [от авт.]. - [Пловдив] : Фонд. Бълг. архит. модернизъм, 2023 ([София] : Pulsio Print). - 56 с. : с ил., черт., к. (някои цв.) ; 26х20 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. е следствие от едноименната изложба. - Библиогр. с. 55.

ISBN 978-619-188-990-7

1. Архитектура, българска - история - 20 век. 2. Архитекти, български - биографии. 3. България - архитектура

72.071.1-055.2(497.2)(092) + 92(497.2)

Ч4-122300001819, Кр-122300001820

Сист. N: 377250

- 266 -

ЦБ 128383, Кр/656.07(497.235)/О-25, Ч/656.07(497.235)/О-25

ОБЩЕСТВЕН пътнически транспорт в Стара Загора : Развитие от 50-те години на ХХ в. до 2023 г. / По идея на Георги Станчев ; Ред. Илко Груев ; С въвед.. - Ст. Загора : Инфоз, 2023. - 72 с. : с ил., к. ; 24 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-92324-3-9

1. Транспорт - Стара Загора - управление и организация

656.07(497.235)(091)

Кр-122300001767, Ч-122300001768

Сист. N: 377252

Индекс 'АВТОРИ'


Blot, Patricia 24
Claro, Christophe 24
Denes, Herve 24
Gnaedig, Alain 24
Mortimer, Philippe 24
Quadruppani, Serge 24
Thatcher, Margaret 24
Абаджиева, Красимира 132
Або 23
Агилар, Сандра 197
Адамс, Сара 162
Адлер-Улсен, Юси 151
Айслър, Бари 155
Албегро, Мари 232
Александрова, Петя 200, 201
Алексиева, Елена 78
Алексиева, Елена Алексиева 78
Алин, Дък 149
Ангелов, Георги 121
Ангелов, Георги Николаев 121
Ангелов, Петьо 36
Ангелов, Петьо Димитров 36
Ангелова, Иванка 221, 222, 223, 224, 225
Ангелова, Иванка Димитрова 221, 222, 223, 224
Ангър, Лиса 105
Андерсен, Ханс Кристиан 175
Андерсен, Ханс Кристиян 175
Андонова, Евелина 6
Андонова, Евелина Огнянова 6
Андорил, Александра Коельо 98
Андорил, Александър 98
Аргиропулос, Яна 227
Аргиропулос, Яна Кирякос 227
Армутлиева, Станислава 61
Арну, Сесил 230
Асиова, Бойка 60
Асиова, Бойка Петрова 60
Атанасова, Даниела 231, 235, 243, 244
Атанасова, Даниела Стефанова 231, 235, 243, 244
Атлас, Галит 6
Ахава, Селя 161
Баев, Антон 58
Баев, Антон Христов 58
Баева, Надя 133, 164
Баева, Надя Димитрова 133, 164
Бакстър, Никола 180
Бакърджиев, Цветан 42
Балова, Таня 38
Балова, Таня Кузманова 38
Балтова, Ивелина 234
Балтова, Ивелина Божидарова 234
Балчев, Балчо 198, 199, 230, 232
Балчев, Балчо Димитров 198, 199
Банкова, Александра 137
Бара, Джесика 186
Бараняи, Андраш 194, 195
Баркли, Дженифър 115
Бауър, Том 22
Бачков, Красимир 67, 68
Бачков, Красимир Иванов 67, 68
Бел, Ан-Катрин 233, 238, 239, 240
Беле, Ален 87
Белева, Йорданка 71
Белева, Йорданка Иванова 71
Белие, Софи 198, 199
Белобрадова, Елисавета Димитрова 61
Бенджамин, А. Х. 186
Беру, Кристин 2
Благоев, Владимир 216
Благоев, Владимир Иванов 216
Блейк, Куентин 227
Богданов, Георги Борисов 81, 170
Богданов, Мартин Кирилов 55
Божанова, Ивайла Русева 84
Божилов, Венцислав 128
Бойдън, Робин 205
Бойн, Джон 134
Бокадор, Сабин 230, 232
Болман, Сабине 192, 193
Борисов, Георги 81, 170
Боуен, Рис 149
Брантли, Джефри 33
Браун, Греъм 83
Бретън, Барбара 131
Британ, Уилям 149
Бърнард, Луси 186
Бъчваров, Крум 83
Бъчваров, Крум Ернeстов 83
Бъчваров, Крум Ернстов 83
Василев, Петър 66
Васкес, Маркос 14
Велидис, Пам 61
Венков, Венцислав К. 154
Верне, Елен 87
Виронова, Таня 116
Виронова, Таня Атанасова 116
Войников, Живко 253, 254
Войников, Живко Гочев 253, 254
Войнич, Етел Лилиан 92, 259
Вонегът, Кърт 122
Въжаров, Явор Савчов 23
Върбанов, Атанас 63
Гарсиа Маркес, Габриел 152
Гаруд, Джули 129
Гарууд, Джули 129
Гейл, Майк 116
Генов, Ненко 183
Генчева, Габриела 147
Генчева, Габриела Самуилова 147
Генчева, Цветана 94, 142
Генчева, Цветана Тодорова 142
Георгиев, Асен 96
Георгиев, Галин 175
Георгиев, Галин Николаев 175
Георгиева, Бистра 12
Георгиева, Диляна 97, 122
Гергова, Мила Роберт 61
Гицов, Антон 256
Голдберг, Гита 38
Горанова, Карина 126
Господинова, Биляна 196
Господинова, Биляна Тодорова 196
Грабенстайн, Крис 184
Грант, Пипа 100
Грег, Джъстин 25
Грегъри, Филипа 169
Грилс, Беър 11
Грим, Вилхелм 175
Грим, Якоб 175
Грозев, Пеню 13
Грозев, Пеню Колев 13
Груев, Илко 32, 266
Гудман, Джоана 91
Гюлгелиева, Вера Маринова 49
Гяуров, Стоян 172
Гяуров, Стоян Димитров 172
Давидова, Теодора 110, 139, 146
Давидова, Теодора Иванова 146
Дал, Роалд 227
Дамянов, Боян 111
Данабашева, Венета 4
Данабашева, Венета Цветанова 4
Данаилова, Анелия 166
Данаилова, Анелия Александрова 166
Даракчиева, Боряна Неделчева 86
Даскалов, Васил Ю. 76, 263
Даскалов, Васил Юрииев 76, 263
Дейвид, Дона 186
Делиу, Азем 120
Демирева, Мария 165
Демирева, Мария Петрова 165
Денчев, Петър 39
Дечева, Гергана 150
Дечева, Гергана Петрова 150
Джерард, Ники 109
Джио, Сара 104
Джонсън, Бевърли 184
Джонсън, Брайън 40, 264
Джубак, Емилия 192, 193
Диас, Ернан 125
Дилов, Любен Любенов 55
Дилов-син, Любен 55
Дилова, Деница 82
Дилова, Деница Веселинова 82
Димитров, Върбан 216
Димитров, Христо 36
Димитров, Христо Иванов 36
Димитрова, Велислава 250
Димитрова, Галина 16
Димитрова, Галина Петрова 16
Димитрова, Ина 8
Димитрова, Ина Димитрова 8
Димитрова, Ирина 101
Димова, Илиана 21, 261
Димова, Илиана Димова 21, 261
Димова, Нели 194, 195
Димова, Теодора 52
Димова, Теодора Димитрова 52
Добрева, Магдалена 179
Добрева-Турмачка, Фани 49
Доганова, Даня 93
Доганова, Даня Борисова 93
Дойл, Артър Конан 117
Дойл, Малахи 186
Дончев, Светослав 51
Дончев, Светослав Димитров 51
Дончева-Стаматова, Антоанета 98
Дончева-Стаматова, Антоанета Антонова 98
Дравицки, Петер 178
Драгостинова, Жанина 85
Драгостинова, Жанина Димитрова 85
Дредеми, Жуел 206, 207, 208
Дъгард, Мартин 37
Дън, Крис 182
Дьорем, Силви 87
Дюигер, Жан-Себастиен 198
Дюлгерова, Нина 256
Еге, Ан 87
Езоп 175
Елиът, Ребека 186
Елкъртън, Анди 200, 201
Енде, Михаел 174
Енде, Михаел Андреас Хелмут 174
Енчев, Велизар Пенков 256
Ериксън, Кароли 164
Естелман, Лорън 149
Жаблянова, Елена 219, 220
Жаблянова, Мирела Валери 187, 188, 189, 190, 191
Желева, Силвия 148
Желева, Силвия Вангелова 148
Жирар, Ан-Софи 2
Жирар, Мари-Алдин 2
Жув, Франк 87
Зебалд, В. Г. 172
Зебалд, Винфрид Георг 172
Златарев, Звезден 175
Златева, Мая 68
Златкова, Надя 123
Златкова, Надя Иванова 123
Зографова, Катя 49
Зографова, Катя Цветанова 49
Иванов, Валери Манолов 179
Иванов, Иван 90
Иванова, Галина 3
Иванова, Детелина 33
Иванова, Екатерина 205, 229
Иванова, Катя 205, 229
Иванова, Петя Александрова 200, 201
Иванова-Кандиларова, Петя Александрова 200, 201
Илиева, Илмира 15
Илиева, Илмира Мирославова 15
Илиева, Кристалина 11
Илиева, Милена 105
Илчев, Иван 250
Ирра 61
Йонасон, Рагнар 171
Йорданов, Боян 53
Йорданов, Боян Йорданов 53
Кавана, Стив 111
Калвино, Итало 167
Калихан, Кристен 132
Каменова, Габриела 184
Каменова, Габриела Цветанова 184
Каплан, Мичъл Джеймс 108
Капралова, Недка 89
Карабельов, Даниел 74
Караколев, Теодор 41, 265
Караславов, Андрей Стоянов 256
Карбовски, Мартин 55
Карсън, Джен 153
Касимова-Моасе, Мария 56
Касимова-Моасе, Мария Хиндова 56
Качева, Анюта 156
Качева, Анюта Бойкова 156
Кейл, Каръл 149
Келман, Даниел 85
Кенеди, Дъглас 133
Кент, Рина 94
Кеплер, Ларш 98
Кер, Шели 5
Керекдярто, Лайош 178
Кийланд, Ви 103, 106
Киркова, Вяра 131
Киров, Димитър Попмаринов 21, 261
Кирова, Милена 45
Кирова, Милена Георгиева 45
Клисуров, Таньо Стоянов 65, 260
Князева, Светлана 175
Князева, Светлана Ангелова 175
Кови, Джейн П. 7, 7
Кови, Джон М. 7, 7
Кови, Сандра 7
Кови, Стивън Р. 7, 7
Кодинова, Елена 125
Кодинова, Елена Любенова 125
Колтън, Никола 212, 213
Колчакова, Анна 245, 246, 247, 248
Колчакова, Анна Огнянова 245, 246, 247, 248
Комогорова - Комата, Светлана 22
Комогорова - Комата, Светлана Николаева 9
Комогорова, Светлана Николаева 9, 22
Комогорова-Комата, Светлана Николаева 22
Кориас, Пино 118
Корольов, Анатолий 81, 81, 170, 170
Корольов, Анатолий Василиевич 81, 170
Косева, Фиделия 209
Косева, Фиделия Фидел 209
Костова, Велислава Николаева 31
Котев, Николай 255
Котев, Николай Георгиев 255
Коцева, Лидия 187, 188, 189, 190, 191
Коцева, Лидия Владимирова 187, 188, 189, 190, 191
Краев, Николай 174
Краев, Николай Димитров 174
Крумов, Крум 44
Кубика, Мери 93
Куин, Джулия 157
Кумсън, Дороти 86
Кутева, Диана 157
Кутева, Диана Янакиева 157
Кълп, Брайън 27
Кънева, Ева 151, 163
Кънева, Ева Димитрова 151, 163
Къслър, Дърк 96
Къслър, Клайв 96
Лангерова, Веселка 7
Ландриган, Линда 149
Ларсен, Уорд 128
Латева, Екатерина 180, 229
Латева, Екатерина Иванова 180, 205, 229
Лафонтен, Жан дьо 175
Левиева, Яна 177
Левиева, Яна Милчева 177
Ледесма, Софи 199
Лейдъм, Антоанета 35
Лейдъм, Антоанета Тонева 35
Лейси, Ед 149
Лейси, Мина 236
Лекарска, Светла 168
Лекарска, Светла Славова 168
Лекарска, Яна 141
Лекарска, Яна Ивайлова 141
Леш, Молин 34
Либерман, Дейвид 8
Лимон, Мартин 149
Линдзи, Джоана 143
Линов, Пенчо Пенчев 77
Лител, Джонатан 121
Лори, Даниел 126
Льопети, Еманюел 87
Майналовски, Сибин 40, 264
Майналовски, Сибин Симеонов 40, 264
Макаринов, Васил 41, 265
МакБейн, Ед 149
Макдауъл, Джош 147
Макдърмид, Вал 88
Маккафри, Сузи 229
Маккей, Матю 33
Маккий, Лоръл 144
Малинова, Оля 61
Манби, Крис 166
Манби, Криси 166
Мандаджиева, Лиляна 43
Мандаджиева, Лиляна Дамянова 43
Манолов, Валери 179, 219, 220
Манолов, Валери Иванов 219, 220
Манолов, Теодор 179
Мануилова, Ралица 176
Мариани, Федерико 236
Маркес, Габриел Гарсия 152
Маркова, Аля 226
Маркова, Румяна 2
Марстран-Йоренсен, Ане Лисе 163
Мартин, Джером 236
Мартин, Джеръм 236
Мартин, Хорхе 236
Маршъл, Тим 17
Маслева, Цветанка 196
Маслева, Цветанка Петрова 196
Матас, Дженифър 230
Мейл, Питър 130
Мелмот, Джонатан 236
Мелмът, Джонатан 236
Милрон, Патрис 87
Минчев, Евгени 72
Минчев, Евгени Константинов 72
Миронова, Златка 88
Миронова, Златка Паскалева 88
Мирчев, Александър 256
Мирчева, Йоана Радославова 61
Миткова, Валентина 1
Миткова, Валентина Милчова 1
Михайлова, Мария 91
Михова, Мила Огнянова 61
Мичев, Ангелин 34
Мичев, Ангелин Димитров 34
Мишева, Мирела 187, 188, 189, 190, 191
Молин, Петер 136
Момчилова, Соня 176
Мундрова, Славянка Димитрова 115
Мундрова-Неделчева, Славянка 115
Мундрова-Неделчева, Славянка Димитрова 115
Мур, Джонатан 90
Мураками Харуки 154
Мълри, Меган 148
Мюлер, Даниел 228
Мюсо, Гийом 89
Надбакай, Диана 178
Найденова, Ралица 61
Найт, Пола 186
Негенцов, Генчо Станчев 219, 220
Неделчева, Мариана 99
Неделчева, Мариана Димитрова 99
Недкова, Десислава Огнянова 124
Недялкова, Нели Димова 194, 195
Ненкова, Веселка 14
Ненкова, Веселка Ангелова 14
Ненкова, Людмила 173
Ненкова, Людмила Владимирова 173
Ников, Иво 258
Ников, Иво Николаев 258
Николаева, Велислава 31
Николов, Любомир 182
Николов, Николай Иванов 69, 262
Николов-Козия, Николай 69, 262
Николова, Анелия 108
Николова, Светлана 5
Николова-Гълъбова, Жана Георгиева 49
Нистрьом, Петер 136
Новков, Митко 69, 262
Нотомб, Амели 168
О'Райли, Бил 37
Овчаров, Николай 251
Овчаров, Николай Димитров 251
Огненовски, Сашо 135
Ометр, Рено 87
Осасей, Прея 61
Павлов, Павел 49
Павлова, Иванка 178
Палазова, Розалина 237
Палазова, Розалина Борилова 237
Палка, Кърт 97
Панчев, Гавраил 46, 47, 48
Панчев, Гавраил Ненчев 46, 47, 48
Папазов, Радослав 159
Папазов, Радослав Петров 159
Пастухов, Иван 57
Патерсън, Джеймс 184
Паунова, Вера 112
Пауъл, Талмидж 149
Пеева, Ивайла 227
Пейдж, Сали 101
Пелинов, Пелин 77
Пенева, Ваня 143
Пенева, Ваня Илиева 143
Пери, Джо 180
Перо, Шарл 175
Петкова, Маргарита 59
Петкова, Петя 130, 134
Петкова, Петя Кръстева 130
Петкова, Теофана 27
Петров, Петър Славеев 62
Петрова, Здравка 81, 170
Петрова, Станислава 192, 193
Петрова, Христина 214, 215
Пинбъра, Сара 123
Пипева, Мария 212, 213
Пипева, Мария Емилова 212, 213
Питърс, Хелън 210, 211
Покровская, Анна 43
Попмаринов, Димитър 21, 261
Потингър, Джули 157
Прес, Юлиан 245, 246, 247, 248
Прея 61
Принц Хари 23
Проданова, Деница 135, 181
Проданова, Деница Атанасова 135, 181
Пронзини, Бил 149
Проуз, Нита 95
Пушкин, Александър Сергеевич 175
Пърсивал, Том 185
Радева, Надежда 54
Радева, Надежда Пламенова 54
Радева, Толя 118
Радева, Толя Кирилова 118
Райкова, Деница 169
Райкова, Деница Иванова 169
Райкова, Диана 136
Райкова, Диана Христова 136
Раленкова, Албена 186, 206, 207, 208
Раленкова, Албена Василева 186, 206, 207, 208
Ран Босилек 219, 220
Рашкова, Нина Николаева 144
Рей, Джордан 204
Рейгън, Джийн 231, 234, 235, 243, 244
Ризов, Красимир Сергеев 179
Риков, Димитър 217, 218
Риков, Димитър Христов 217, 218
Ричардсън, Стив 182
Ричи, Джак 149
Роберт, Мила 61
Робъртс, Нора 84
Розан, С. Дж. 149
Розова, Надежда 160
Розова, Надежда Иванова 160
Роуз, Джесика 202
Роуз, Карън 140
Рупениън, Кристен 119
Русев, Богдан 50
Русев, Богдан Бориславов 50
Русева, Ирина 61
Русева, Маруся 61
Рюбел, Дорис 237
Сааб, Габриел 138
Сайерстад, Осне 156
Саймънс, Рут 186
Самуилов, Виктор 177
Самуилов, Виктор Исак 177
Самюъл, Джанет 186
Санчес, Мамен 173
Сапарев, Огнян 29
Сапарев, Огнян Стефанов 29
Сапунджиева, Севдена 92, 259
Свинтила, Владимир Николов 49
Сейерстад, Осне 156
Сейнт Клеър, Скарлет 124
Секулов, Александър 79
Секулов, Александър Илиев 79
Сибриан, Лиан Раймс 9
Сивилова, Десислава 107, 124
Сивилова, Десислава Огнянова 107
Симов, Владимир 34
Скарлет, Джон 17
Скор, Луси 112
Славеев, Петър 62
Славов, Герасим Й. 17
Славов, Герасим Йорданов 17
Славчев, Сава 167
Славчев, Сава Иванов 167
Слесар, Хенри 149
Смолман, Стив 186, 206, 207, 208
Смолмън, Стив 186, 206, 207, 208
Сноу, Никол 139
Сноудън, Ели 210, 211
Сондърс, Крис 186
Спиридонова, Юлия 210, 211
Спиридонова, Юлия Симеонова 210, 211
Станев, Велин 29
Станев, Велин Стефанов 29
Станимиров, Евгени 26
Станимиров, Евгени Петров 26
Станчев, Георги 32, 266
Станчева, Атанаска 197, 202, 203, 204
Станчева, Атанаска Владимирова 197, 202, 203, 204
Старирадева, Владимира 127
Старирадева, Владимира Владимирова 127
Стен, Вивека 159
Стоева, Симона 80
Стоилова, Пепа 129
Стоилова, Пепа Стоилова 129
Стоименов, Милко 25
Стоянов, Анастас 49
Стоянов, Тодор 145
Стоянов, Тодор Стоянов 145
Стратърн, Пол 250
Стюарт, Кейт 113
Суонсън, Питър 160
Съев, Съйко 252
Съев, Съйко Иванов 252
Такова, Дарина Костадинова 61
Танев, Кирил 217, 218
Танев, Кирил Танов 179
Татаров, Антон 236
Татаров, Антон Златаров 236
Тачър, Маргарет 24
Тодоров, Тодор П. 70
Тодоров, Тодор Петков 70
Тодорова, Красимира 117
Тодорова, Красимира Василева 117
Тодорова, Милена 100, 171
Тодорова, Росица 162
Толстой, Алексей 102
Толстой, Алексей Николаевич 102
Томс, Марек 42, 257
Топалов, Олег Степанов 179
Тошева, Антоанета 109
Триджиани, Адриана 142
Трифонов, Георги 66
Трифонов, Георги Василев 66
Турийска, Гергана Иванова 61
Турийска, Гери 61, 61
Търпоманова, Екатерина 120
Търпоманова, Екатерина Николова 120
Уайлдиш, Лий 231, 234, 235, 243, 244
Уасилик, Стивън 149
Уд, Джефри С. 33
Уилфорд, Чарлс 149
Улф, Вирджиния 99
Улф, Виржиния 99
Уолтърс, Луиза 146
Уолш, Ема 61
Уолъс, Адам 200, 201
Уорън, Джеймс Линкълн 149
Уоткинс, Лора 186
Ууд, Ашли 9
Фелонова, Дарина 153
Фелонова, Дарина Костадинова 153
Ферис, Тимъти 36
Филип, Клеър 197, 202, 203, 204
Фицджералд, Пенелопи 114
Фичерова, Катя 179
Флорин, Сидер 102
Флорин, Сидер Петров 102
Френч, Ники 109
Френч, Шон 109
Фрит, Алекс 236
Фучеджиева, Милена Дикова 61
Фъргюсън, Мелиса 110
Хаджииванова, Красимира 61
Хаджийски, Деян 28
Хаджийски, Деян Минков 28
Хансен, Елена Чизмарова 140
Хараш, Елеазар 10
Харманджиева, Людмила 122
Харманджиева, Людмила Тодорова 122
Харпър, Джейн 165
Харуки Мураками 154
Хауф, Вилхелм 175
Хауърт, Даниел 186
Хауърт, Даниъл 186
Хачи Ишие 183
Хачи, Ишие 183
Хейл, Манди 12
Хенли-Дафо, Робин 4
Хенри, принц на Уелс 23
Хигинс, Меган 203
Хикс, Александър 75
Хилиър, Дженифър 158
Хименес, Марк 145
Хойт, Елизабет 141
Хокенсмит, Стив 149
Холдинг, Джеймс 149
Холт, Кони 149
Хостетлър, Боб 147
Хоч, Едуард Д. 149
Христов, Ивайло 249
Христов, Иво 64
Христов, Иво Ивов 64
Христов, Радослав 37, 155
Христова, Анна 149
Христова, Гергана 18
Христова, Гергана Илиева 18
Христова, Мариана 103, 106, 114, 138, 158
Хуанг, Ана 137
Хънтър, Еван 149
Цветанова, Росица 161
Цветанова, Росица Георгиева 161
Цветкова, Горанка 43, 257
Цветкова, Горанка Цветанова 43, 257
Цекова, Цветелина 61
Циган, Золтан 194, 195
Църнушанов, Коста Георгиев 49
Чавдарова-Костова, Сийка 19
Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева 19
Чайма, Синда Уилямс 107
Чандлър, Фиона 229
Чейс, Емили 129
Чернева, Юлия 113
Чернева, Юлия Недкова 113
Чесбро, Джордж 149
Чех, Павел 181
Чизмарова, Елена 140
Чизмарова-Хансен, Елена 140
Чо, Кат 150
Чобан, Ева 178
Чухов, Петър 73
Чухов, Петър Любомиров 73
Чюркене Тот, Дора 178
Шераджинска, Елжбета 44
Шопов, Ангел 209
Щерева, Ваня Стоянова 61
Юлзари, Емилия 152
Юлзари, Емилия Матеева 152
Якобс, Ане 127
Якобсдотир, Катрин 171
Ялом, Ървин 34
Ялом, Ървин Дейвид 34
Ямашита Сацуки 183
Ямукова, Павлина 30
Ямукова, Павлина Веселинова 30
Янев, Атанас 65, 260
Янев, Атанас Димитров 65, 260
Янева, Анелия 95, 119
Янева, Анелия Великова 119, 227
Янева-Китанова, Дафина 104
Янева-Китанова, Дафина Янкова 104
Янкова, Деница 185

Индекс 'ЗАГЛАВИЯ'

1Q84 154 
[Dix]10, Downing Street 24 
[Майнкрафт] Minecraft: Епични изобретения 225 
[Хиляда деветстотин седемдесет и девет] 1979 88 
[Четиричасовото ] 4-часовото тяло 36 
[Шестдесет] 60 неочаквани срещи 67 
Азбуката е магия 209 
Ако Ницше беше нарвал 25 
Ако обувката е по мярка 148 
Алеко Константинов 46 
Алеко Константинов 47 
Алеко Константинов 48 
Алфред Хичкок мистъри мегъзин представя 50 години криминале 149 
Амок 155 
Анжелик 89 
Белите ми нощи 59 
Белите петна в бизнеса 26 
Бердяев 3 
Благ мехлем 60 
Богатство 125 
Буркан със сърца 158 
България и светът 256 
Българската литература през XXI век (2000 - 2020) 45 
В плен на желанието 141 
В тесен кръг 159 
Ванда Руткевич: Само още един връх 44 
Васил Левски 249 
Великите футболисти на XX век 43 
Вече мога да броя! 237 
Вечеря за двама 116 
Виж сега, моето момиче 61 
Военно правосъдие в Република България 15 
Войната и мирът 258 
Вулкан 78 
Възлюбените 53 
Възход и падение 77 
Възход и упадък 250 
Вълците, които дойдоха за вечеря 208 
Госпожо архитект, 41 
Госпожо архитект, 265 
Готварска книга за големи деца 226 
Градината 181 
Да убиеш легендите 37 
Да устоиш в бурята 4 
Две сестри 156 
Девет живота 160 
Девет случая на Шерлок Холмс 117 
Джаспър и Чорльо: Голямата кулинарна кражба 213 
Джаспър и Чорльо: Сценична треска 212 
Джералд разбира колко са важни приятелите 205 
Диалектическа поведенческа терапия 33 
Дирята на убиеца 90 
Доброжелателните 121 
Докаеби 150 
Дом за нежелани момичета 91 
Дългият път през тунела 68 
Дяволското море 96 
Една палава нощ 144 
Еднорогът и вълшебното приключение 204 
Еднорогът и дивите коне 197 
Еднорогът и изгубената котка 202 
Еднорогът и смелата принцеса 203 
Електрически автомобили or Dummies 27 
Емоциите какво са? 199 
Емоционално наследство 6 
Жена в неизвестност 93 
Жената в капан 151 
Жената, която е обичал 86 
Жената, която обичаше насекомите 161 
Животни застрашени от изчезване 230 
Жълтушко при баба 216 
Заблуди и факти за древните българи 253 
Заблуди и факти за древните българи 254 
Зайо Байо, джуджетата и пъстрите яйца 196 
Зайчето Пейсли и състезанието за къщичка на дърво 182 
Закуска за шампиони 122 
Замръзналото кралство 224 
Записки от Шато Лакрот: Резиденция Злокучане 56 
Записките на червея Смолински 120 
Здравей, мило коте! 241 
Здравей, мило пате! 242 
Златни закони на спокойствието 10 
Змията. 46 легенди за Сътворението 58 
Знаеш, че си го просеше 119 
И идва съблазън 51 
Играта 75 
Извън рамките 57 
Изобретенията 232 
Империя на греха 94 
Инсомния 123 
Как да изненадаме татко 244 
Как да помагаме на учителката 234 
Как да се грижим за мама 235 
Как да се забавляваме с баба 231 
Как да се забавляваме с дядо 243 
Как да хванеш еднорог 200 
Как да хванеш чудовище 201 
Как мишлето Боязливка победи страха си от тъмното 218 
Как таралежчето Вироглавчо започна да си мие ръцете 217 
Какво е и какво не е PR 29 
Камериерката 95 
Клара 97 
Книжарницата 114 
Когато си в Рим 162 
Колите 221 
Конституция на Република България 20 
Корабът на сирените 79 
Кошмарът 54 
Крокодилът, който дойде за вечеря 207 
Круела манга 183 
Куфарът на г-жа Синклер 146 
Кученцето Скай 211 
Лагер на смъртта 76 
Лагер на смъртта 263 
Лазар 98 
Лазурът се разлисти 65 
Лазурът се разлисти 260 
Летните приказки на Мария 176 
Лицата на Брайън 40 
Лицата на Брайън 264 
Макс Айнщайн 184 
Маргрете I Датска 163 
Матилда: Как да бъдеш гений 227 
Мед, море и Афродита 115 
Мениджърът - лидер в променящата се бизнес реалност 31 
Мечо Пух 222 
Милувката на разрухата 124 
Мисис Далауей 99 
Митове и легенди от цял свят 87 
Моите първи любими приказки 180 
Моята голяма книга с приказки 186 
Моята първа енциклопедия за историята на света 229 
На път за олтара 157 
Най-важният клиент 145 
Най-великите актриси на XX век 38 
Най-добрите футболисти на XXI век 42 
Най-сладката забрава 126 
Най-хубавите приказки от цял свят 179 
Наръчник за адаптиране на библейски текстове за деца от предучилищна възраст 21 
Наръчник за адаптиране на библейски текстове за деца от предучилищна възраст 261 
Наръчник за оцеляване в живота 11 
Наследство 66 
Наследството на тъкачната вила 127 
Настаняване на дете извън семейството 16 
Науката 236 
Не ви познавам 52 
Не говори 140 
Не дразнете калинката зад гишето 13 
Непобедим 14 
Непобедим 128 
Ние мушмороците 177 
Никога достатъчни 80 
Обичам мама! 215 
Обичам татко! 214 
Обществен експеримент 55 
Обществен пътнически транспорт в Стара Загора 32 
Обществен пътнически транспорт в Стара Загора 266 
Овчицата, която дойде за вечеря 206 
Огнената Грейс 129 
Организация и технология на управлението - приоритети и механизми за управление развитието на организациите 30 
От обща култура 63 
Отмъщение 22 
Отново Прованс 130 
Отново щастливи 131 
Още по-голяма книга на световните приказки 175 
Пазителката на истории 101 
Парчета 69 
Парчета 262 
Патето Копчо 210 
Патиланци: Баба Цоцолана 219 
Патиланци: Патиланчово царство 220 
Педагогиката в началото на XXI век - приоритети и тенденции за развитие 19 
Пепеляшка 223 
Петър Първи 102 
Пленници на географията 17 
Погребението на мама Гранде 152 
Подпалвачите 153 
Показните екзекуции 257 
Поканата 103 
Покорителят 143 
Пол, периодичен печат и модернизация в България 1 
Порочни лъжи 137 
Последна партия шах 138 
Последната камелия 104 
Последният ерген милиардер 100 
Предизвиквам те 139 
Премълчаваната история на България 252 
Признания във влака 105 
Приказка без край 174 
Приключенията на Историчко: Есен 188 
Приключенията на Историчко: Зима 189 
Приключенията на Историчко: Лято 190 
Приключенията на Историчко: Начало 187 
Приключенията на Историчко: Пролет 191 
Приключенията на понито Бриз и неговите приятели. Кн. 1 178 
Приложни аспекти на обучението по геометрия в трети клас 18 
Проектът 106 
Проклятието на духа от урната 185 
Прокудените 165 
Психологически аспекти на обучението и управлението на персонала 28 
Пурпурната корона 107 
Първа кръв 168 
Първи срещи с природата: В гората 238 
Първи срещи с природата: В морето 233 
Първи срещи с природата: В полето 239 
Първи срещи с природата: В реката 240 
Пътуване през Акашовите записи 5 
Пътят към Акаша 9 
Разкрий престъпника: Операция Жълт дракон 246 
Разкрий престъпника: Операция Златен скиптър 247 
Разкрий престъпника: Престъпление в манастир Гарванов камък 245 
Разкрий престъпника: Проклятието на Черния стрелец 248 
Разобличен 132 
Рапсодия 108 
Резервният 23 
Рейкявик 171 
Ружа Игнатова 72 
Световъртеж. Чувства 172 
Свободната жена 12 
Себеподобните 82 
Седемте навика на високоефективния брак 7 
Скритата война 255 
Слава 85 
Слънчеви очила за дъждовни дни 173 
Сляпа защита 109 
Среща между редовете 110 
Страст, сълзи и лачени обувки 142 
Страх от светлината 133 
Стълба към небето 134 
Събуй обущата си 92 
Събуй обущата си 259 
Съвършената жена е тъпачка 2 
Сърцето на океана 84 
Съучастници 111 
Тайният дневник на Мария-Антоанета 164 
Таралежите излизат през нощта 71 
Теория и практика на груповата психотерапия 34 
Тишината е спяща красавица 73 
Това, което никога не приехме 112 
Три дни във Флоренция 166 
Три новели 50 
Трудни любови 167 
Турнето 135 
Тя е моя 64 
Тялото за какво е? 198 
Убийци на любов 147 
Употреба и функция на пространството в театралния спектакъл 39 
Утринните земи 169 
Фабий 62 
Фани Попова-Мутафова: житие и страдание 49 
Фитнес за психично здраве 35 
Хагабула 70 
Хайде на мач 228 
Хей, мамо... Колко голям е светът? 192 
Хей, татко... Десет много ли е? 193 
Хиатус 81 
Хиатус 170 
Цар Теодор Светослав и деспот Алдимир от великия хански род Тертероба 251 
Целувката на сянката 74 
Черна тантра 136 
Черният дъжд 83 
Четец на мисли 8 
Чудо и пакост 194 
Чудо и пакост по света 195 
Ще спим, когато остареем 118 
Ятото 113 

Индекс 'ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ'

Алдимир, деспот, XIII в. - биографии 251
Али, Мохамед, 1942 - 2016 - биографии 37
Алпинисти, полски - биографии 44
Антропософия 5, 9
Архитекти, български - биографии 41, 265
Архитектура, българска - история - 20 век 41, 265
Бердяев, Николай Александрович, 1874 - 1948 - биографии 3
Боксьори, американски - биографии 37
Българи - народопсихология 13
Българи - произход 254
Българи - произход - извори 253
Българи - социална психология 13
Българи - социално поведение 13
България - архитектура 41, 265
България - вътрешна и външна политика 256
България - история 253, 254, 255, 256
България - история - популярна литература 252
България - история - средни векове - биографии 251
България - литературознание 45, 46, 47, 48
Българска литература - история и критика 45
Великобритания - вътрешна политика 23
Владетели, български - биографии 251
Военнонаказателно право - България 15
Връзки с обществеността 29
Втора световна война, 1939 - 1945 - разузнавателни служби 255
Вътрешна политика - Великобритания 22
География - детска и юношеска литература 188, 189, 190, 191
Геометрия - методика на преподаване в началното училище 18
Геополитика 17
Готварство - рецепти - за деца 226
Деца - защита - правни проблеми - България 16
Джонсън, Брайън, 1947 - - биографии 40, 264
Династии, английски - спомени 23
Дъновизъм 10
Езотеризъм 5, 9
Екстремизъм, ислямски 156
Електромобили 27
Електронни игри - наръчници и ръководства - детска и юношеска литература 225
Жени - България - история и обществено положение 1
Жени - Полша - биографии 44
Жени - психология и поведение 2, 12
Животни - детска и юношеска литература 238, 239, 240
Животни - по морския бряг - детска и юношеска литература 233
Животни - поведение 25
Животни, застрашени - енциклопедии - детска и юношеска литература 230
Знание и вяра 10
Изобретения - енциклопедии - детска и юношеска литература 232
Икономическо поведение 26
Интелект - при животните 25
Ислямска държава 156
История, обща - енциклопедии - детска и юношеска литература 229
История, обща - статии от вестници 258
Кадри - квалификация 28
Кадри - управление и организация - психологични проблеми 28
Киноартисти, световни - биографии 38
Книга-игра 245, 246, 247, 248
Книги - за деца 227, 231, 234, 235, 241, 242, 243, 244
Константинов, Алеко, 1863 - 1897 - живот и творчество 46, 47, 48
Конституция - България 20
Концентрационни лагери - България - художествена литература 76, 263
Левски, Васил, 1837 - 1873 - биографии 249
Ленън, Джон Уинстън Оно, 1940 - 1980 - биографии 37
Лидерство 31
Личност - психология 4
Личност - психология и поведение 11
Личност - психология и социално поведение 8
Маркъл, Меган, 1981 - - биографии 22
Международни отношения - 21 век 17
Мениджмънт 31
Министър-председатели - Великобритания - биографии 24
Митология, древногръцка 87
Митология, древноримска 87
Монархии - Великобритания - биографии 22
Музикални изпълнители, американски - биографии 37
Музикални изпълнители, британски - биографии 37
Музиканти, английски - биографии 40, 264
Настойничество - правни проблеми - България 16
Наука - енциклопедии - детска и юношеска литература 236
Нервна система - хигиена 35
Номади - история 254
Общество - България - развитие 256
Окултни учения 10
Организационна култура 30
Педагогика 19
Периодичен печат - България - история 1
Писатели, български - биографии 46, 47, 48, 49
Писатели, български - творчество 49
Поведение - психология 8
Поведение - разстройства - терапия 33
Политически репресии - България - история - художествена литература 76, 263
Попова-Мутафова, Фани Добрева, 1902 - 1997 - творчество 49
Предучилищно възпитание - методика 21, 261
Преселение на народите 254
Пресли, Елвис Арън, 1935 - 1977 - биографии 37
Приемна грижа - правни проблеми - България 16
Прочути личности - биографии 37
Психоанализа 6
Психология на управлението 28
Психотерапия 6
Психотерапия, групова - теория и практика 34
Разузнаване - Втора световна война - история 255
Революционери, български - дейност 249
Религиозно възпитание - на децата - методика 21, 261
Руткевич-Блашкевич, Ванда Халина, 1943 - 1992 - биографии 44
Самоусъвършенстване 4, 11, 14
Световна история 250, 256
Световна история - личности 257
Световна политика 256
Семейни отношения - психология 7
Семейство и брак - психология и етика 7
Стоицизъм 14
Стопански предприятия - управление и организация 26
Тачър, Маргарет, 1925 - 2013 - биографии 24
Театър - теория и естетика 39
Тероризъм - Сирия 156
Тодор Светослав, цар, ок. 1270-1322 - биографии 251
Травми - психологични проблеми 6
Транспорт - Стара Загора - управление и организация 32, 266
Трудови ресурси - управление и организация 28
Управление и организация 30
Управление на персонала 28
Устойчивост [психология] 14
Философи, руски - мироглед 3
Футбол - за деца и юноши 228
Футболисти, световни - биографии 42, 43
Хенри, принц на Уелс, 1984 - спомени 23
Хигиена - наръчници и ръководства 36
Числа - енциклопедии - детска и юношеска литература 237
Чувства - разстройства - терапия 33
Щастие - психология 12