Общ отдел

- 1 -

Ч/002.19/И 22ЦБ 115601

Иванова, Климентина Илиева

   В началото бе книгата : Разказ за старобългарската книга и нейната съдба / Климентина Иванова . - 2. изд. . - София : Ариадна, 2002 . - 215 с. : с ил., 8 л. цв. ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 213 - 214.

   ISBN 954-9660-38-9 

  

Сист. No: 97537

- 2 -

П/00(497.2)/П 54ЦБ 115552

Пискулийска, Юлия Йорданова

   Незавършен портрет 2 : Разговори / Юлия Пискулийска ; Прев. от и на фр. Доротея Табакова ; С въвед. от авт.  . - Враца : БГ Принт, 2015 . - 389 с. : с ил., портр. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа разговори с: А. Панев, А. Кунов, А. Андреев, А. Хаджиянев, А. Атанасов, Б. Ламбовски, Б. Богов, В. Александров, В. Матеев, Г. Стоев, Г. Чаталбашев, Д. Фоенкинос / прев. от фр. и на фр. Д. Табакова, Д. Немцов, И. Търнов, З. Георгиев, З. Коларов, И. Търнев, И. Гьоров, И. Поромански, И. Токаджиев, И. Кременски, И. Минев, К. Романски, К. Златков, К. Нейков, Л. Гроздински, Л. Митев, М. Сираков, М. Момчилов, Н. Болтаджиев, О. Сапарев, П. Станимиров, Р. Димитров, С. Хаджикосев, С. Светославов, С. Данаилов, С. Николов, Т. Мустаков, Х. Агасян, Я. Дачков.

   ISBN 978-619-7102-41-3 

  

Сист. No: 97484

- 3 -

С/016:92/Д 77ЦБ 115354

Томова, Вили Венеткова и др.

   Калин Донков : Биобиблиография /  Състав. Вили Томова, Мария Дочева, Милена Арсова-Димова . - Плевен : Регионална библ. Христо Смирненски, 2016 . - 176 с., [4] л. : цв. ил. ; 21 см

   Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Съдържа и Самопризнание без дата / К. Донков. - Показалци.

   ISBN 978-954-92938-3-8 

  

Сист. No: 97257

- 4 -

С/012 Калоянов, Анчо/К 18ЦБ 115563

Радева, Анастасия Симеонова и др.

   Професор Анчо Калоянов : Библиография /  Състав. Анастасия Радева, Илиана Тодорова ; Уводна статия Иван Александров . - В. Търновo : [Регионална] нар. библ. Петко Р. Славейков, 2017 (В. Търново : Ивис) . - 64 с. : с портр., факс. ; 20 см

   Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на предзагл. с. ; Пълното име на Иван Александров - Иван Александров Ангелов ; Анчо Калоянов - псевдоним на Анчо Йорданов Анчев.

   ISBN 978-619-7173-12-3 

  

Сист. No: 97496

- 5 -

П/008/Т 64ЦБ 115432

Тодоров, Цветан

   Триумфът на твореца : Революцията и творците [в] Русия: 1917 - 1941 / Цветан Тодоров ; Прев. от фр. Нина Венова ; Ред. и предг. Стоян Атанасов ; С въвед. [от авт.]  . - София : Изток-Запад, 2019 . - 272 с., 4 л. цв. ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 265 и под линия.

   ISBN 978-619-01-0432-3 

   ISBN 619-01-0435-5 

  

Сист. No: 97348

- 6 -

П/008.2/Х 58ЦБ 115438

Хойдонк, Ричард ван

   Светът утре / Ричард ван Хойдонк ; Прев. [от нидерл.] Анета Данчева-Манолова . - София : Кръгозор, 2019 (София : Алианс Принт) . - 312 с. : с табл., ил., диагр. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-771-415-1 

  

Сист. No: 97356

- 7 -

Б/016:027.53(497.232.1)/Я 54ЦБ 115543

Янева, Златка Ангелова и др.

   [Шестдесет] 60 години Регионална библиотека "Никола Й. Вапцаров" [- Кърджали] : Юбил. библиогр. изд. /  Състав. Златка Янева, Анелия Димитрова, Траяна Гогова . - [Кърджали] : [Регионална библ. Н. Й. Вапцаров], 2019 . - 66 с. : с портр., [5] л. : цв. ил. ; 21 см

   Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Именен показалец. - Изд. е посветено на 60 год. от създаването на Регионална библ. Н. Й. Вапцаров - Кърджали.

  

Сист. No: 97475

Философия. Психология

- 8 -

ДТ/159.922.8/А 12ЦБ 115451

Абаджиев, Пламен Георгиев

   Тайна книга за момичета : Тестове, анкети, четива, посветени на най-съкровените вълнения и тревоги на момичетата /  Текст Пламен Абаджиев ; Ил. Мариела Игнатова - Маша . - [Русе] : Парнас, [2007] ([Русе] : Дунав прес) . - 176 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Авт. отговорност отбелязана в изд. каре.

   ISBN 978-954-8560-87-0 

   ISBN 954-8560-87-9 

  

Сист. No: 97370

- 9 -

П/159.922.1-055.1/Б 32ЦБ 115384

Безли, Дейв

   Наръчник на ретросексуалния мъж : Как да бъдеш истински мъж / Дейв Безли ; Прев. от англ. Мила Драгостинова ; С увод [от авт.]  . - София : Изток-Запад, 2009 . - 176 с., [16] л. : с ил. (някои цв.) ; 20 см

   

   ISBN 978-954-321-514-0 

   ISBN 954-321-514-6 

  

Сист. No: 97295

- 10 -

ДТ/159.922.8/К 63ЦБ 115417

Клерже, Стефан

   Как да се излекуваш от любовно разочарование... и да си върнеш усмивката / Стефан Клерже ; Ил. Соледад Брави ; С въвед.  . - [София] : Клевър Бук, [2018] . - 64 с. : с цв. ил. ; 21 см . -  (Поредица Забранено за възрастни!)

   Кор. опис.

   ISBN 978-619-7386-34-9 

  

Сист. No: 97334

- 11 -

П/123(063)/Ч 89, Ч/123(063)/Ч 89ЦБ 115470

Човекът - свободен и несвободен  : Сб. докл. от конф. 3 - 4 ноем. 2016, София /  Състав. Цена Желязкова ... [и др.] . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 192 с. ; 24 см

   Др. състав.: Пламен Макариев, Цветина Рачева, Веселин Дафов ; Възприетата форма на името на състав. Цена Желязкова Стоева е Цена Динчева Желязкова.

   ISBN 978-954-07-4542-8 

  

Сист. No: 97389

- 12 -

П/159.922.8/Д 15ЦБ 115440

Дамур, Лиса

   Лабиринтът на порастването : Пътят на момичетата към зрелостта / Лиса Дамур ; С въвед. от авт.  ; Прев. от англ. Детелина Иванова . - София : Изток-Запад, 2019 . - 304 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 301 - 304.

   ISBN 978-619-010403-2 

  

Сист. No: 97358

- 13 -

П/159.922.4/К 50ЦБ 115407

Кемптън, Бет

   Уаби Саби : Японската мъдрост за съвършено несъвършен живот / Бет Кемптън ; Прев. [от англ. ез.] Марин Загорчев . - [София] : Skyprint, 2019 . - 219 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-390-152-4 (Скай Принт)

  

Сист. No: 97324

- 14 -

П/159.9/С 91ЦБ 115598

Суорт, Тара

   Източникът : Отвори ума си, промени живота си / Тара Суорт ; Прев. от англ. Евелина Андонова . - София : Изток-Запад, 2019 . - 240 с. : с ил. ; 22 см

   С бел. от авт. - Библиогр. с. 237.

   ISBN 978-619-01-0431-5 

  

Сист. No: 97534

Религия

- 15 -

Ч/281.962(091)/К 18ЦБ 115571

Калоянов, Анчо

   Славянската православна цивилизация : [Ч.] 1 - / Анчо Калоянов ; Отг. ред. Иван Харалампиев . - В. Търнаво : Фабер, 2007 - . - 25 см

   Анчо Калоянов - псевд. на Анчо Йорданов Анчев ; Пълното име на ред. е Иван Харалампиев Иванов.

   [Ч.] 4. Великата църква на Царевград Търнов (1185 - 1626) . - 2017 . - 352 с.

   Рез. на бълг. eз. ; Рез. на рус. ез. / Прев. от бълг. ез. А. Николова ; Рез. на англ. ез. / Прев. от бълг. ез. Д. Пандулчева ; Библиогр. с. 281 - 295.

  

Сист. No: 97505

- 16 -

П/291.2/.3/Е 51ЦБ 115390

Елиаде, Мирча

   Мефистофел и Андрогина / Мирча Елиаде ; Прев. от фр. Георги Цанков ; С предг. от авт.  . - 2. изд. . - София : Изток-Запад, 2017 . - 216 с. ; 22 см . -  (Библиотека Тезаурус ; 30)

   Пълното име на прев. е Георги Цанков Цанев. - Бел. и библиогр. с. 191 - 214.

   ISBN 978-619-01-0069-0 

   ISBN 619-01-0069-4 

  

Сист. No: 97303

- 17 -

П/236/С 52ЦБ 115562

Сотиров, Станимир Иванов

   Книга за края на света / Станимир Сотиров ; С предг. от авт.  . - [Варна] : [Изд. авт.], 2018 . - 104 с. ; 20 см

   Кор. опис. - Библиогр. с .101 - 102.

   ISBN [978-619-91092-0-5] 

  

Сист. No: 97494

- 18 -

Кр/271(495)(091)/М 74ЦБ 115456

Михайлов, Кирил

   Кратко описание на Светата лавра "Хилендар" 1814 г. / Отец Кирил Михайлов ; Състав., ред., предг. Иван Радев ; Осъвр. текст Ния Радева . - Ст. Загора : Библ. Родина ; В. Търново : Ивис, 2019 (В. Търново : Ивис) . - 100 с. ; 20 см . -  (Библ. Орис)

   Изд. съдържа: Първата история на Хилендар : Предговор / И. Радев ; Кратко описание на Светата и православна царска лавра Хилендар / К. Михайлович ; Осъвр. текст Н. Радева ; Краткое описание... Хиландара : Фототип. коп. ; За езика на текста и неговото осъвременяване / Н. Радева. - Библиогр. с. 94 ; Скромен юбилей : Ред. бел. / И. Радев. - Фототип. изд.: Будим : Кралска печ. на бещанско всеу-ще, 1814. - Текст на черковнослав. ез. - Изд. е посветено на 160-год. на Библ. Родина - Ст. Загора.

   ISBN 978-619-91320-0-5 (Библ. Родина)

  

Сист. No: 97372

- 19 -

О/297(497)/B 18ЦБ 115615

Balkan islam  : A barrier or a bridge for radicalisation? / Iskra Baeva ... [et al.] ; Ed. Ljubomir Kyucukov ... [et al.] ; Forew. Helene Kortlander ... [et al.] . - Sofia : Fridrich-Ebert-Stiftung, 2018 ([София] : [Про креатив студио]) . - 112 p. ; 22 cm

   Др. авт.: Б. Банчев, Б. Бобев, П. Воденски, Л. Кючуков, Л. Нешков, Л. Трохаров ; Др. авт. на предг.: Л. Кючуков, Ф. Боков. - Изд. на Институт за икон. и междунар. отношения, Бълг. дипломатическо д-во. - Съдържа и За авт. 111 - 112.

   ISBN 978-954-2979-38-8 (Фонд. Фридрих Еберт. Бюро България)

  

Сист. No: 97552

Обществени науки

- 20 -

П/339.13/Т 79ЦБ 115612

Траут, Джак и др.

   Бъди различен или умри : Оцеляване в ерата на убийствена конкуренция / Джак Траут, Стив Ривкин ; Прев. [от англ.] Корнелия Стефанова Великова-Дарева ; Под ред. на Димитър Доганов ; С предг. [от авт.]  . - София : Кръгозор, 2002 . - 280 с. ; 22 см

   

   ISBN 954-771-037-0 

   ISBN 978-954-771-037-5 

  

Сист. No: 97549

- 21 -

П/342.9/Л 14ЦБ 115536

Лазаров, Кино Давидов

   Административно право и административен процес : Сборник статии / Кино Лазаров . - София : Фенея, 2003 . - 343 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-8214-74-1 

  

Сист. No: 97469

- 22 -

Ч/316.62/П 44ЦБ 115499

Петкова, Кръстина Георгиева

   Социални нагласи и поведение : Можем ли да предскажем човешкото поведение? : [Монография] / Кръстина Петкова ; С въвед. [от авт.]  . - София : Инст. по социология - БАН, 2003 ([Ст. Загора] : Кота) . - 192 с. : с табл., сх. ; 20 см

   Библиогр. с. 171 - 190.

   ISBN 954-90844-9-3 

  

Сист. No: 97418

- 23 -

Ч/376/С 78ЦБ 115494

Стойкова, Жанета Стойкова

   Общуването : [Студия] / Жанета Стойкова ; С предг. [от авт.]  . - Ст. Загора : Кота, 2003 . - 64 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 62 - 63.

   ISBN 354-305-038-4 ! 

   ISBN [954-305-037-6] 

  

Сист. No: 97414

- 24 -

Ч/338.48/А 52ЦБ 115503

Алексиева, Йорданка Николова и др.

   Специализирани видове туризъм : [Учебник] : Ч. 1 - 2 / Йорданка Николова Алексиева, Стамен Николов Стамов . - Ст. Загора : Кота, 2003 - 2005 . - 23 см

   

   Ч. 2. Селски туризъм . - 2005 . - 298 с. : с цв. с ил., диагр., табл.

   Библиогр. с. 289 - 292.

   ISBN 954-305-150-X  (ч. 2)

  

Сист. No: 97422

- 25 -

П/349.2(497.2)/А 45, Ч/349.2(497.2)/А 45ЦБ 115444

Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право  : Т. I - /  Състав. Нина Гевренова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2004 - . - 24 см

   

   Т. Х. Социално подпомагане - проблеми и перспективи : В чест на 65-год. на проф. д-р Красимира Средкова и проф. д-р Емил Мингов : Сб. с докл. от X юбил. науч.-практ. конф., София, 2017 . - 2018 . - 232 с.

   Рез. на рус., англ. ез.

   ISBN 978-954-07-4553-4  (т. 10)

  

Сист. No: 97363

- 26 -

Ч/321.7/К 25ЦБ 115558

Канфора, Лучано

   Критика на демократическата реторика / Лучано Канфора ; Прев. от итал. Нева Мичева ; Ред. Габриела Де Лука . - София : Изток-Запад ; Факел, 2005 . - 136 с. ; 20 см

   Офс. изд. - Именен показалец.

   ISBN 954-321-107-8 (Изток-Запад)

   ISBN 954-411-125-5 (Факел)

  

Сист. No: 97491

- 27 -

П/342.52/С 55ЦБ 115528

Спасов, Борис Петров

   Съставяне на правни нормативни актове : Legal Drafting / Борис Спасов ; С предг. от авт.  . - 3. изд. . - София : Фенея, 2006 . - 164 с. : с портр. ; 20 см

   Съдържа и За авт. и неговата книга / В. Мръчков.

   ISBN 954-8214-88-1 

   ISBN 978-954-8214-88-9 

  

Сист. No: 97459

- 28 -

Ч/347.91/.95/П 76ЦБ 115604

Попова, Валентина Методиева

   Актуални проблеми на Европейския граждански процес и Част VІІ на ГКП / Валентина Попова ; С предг. от авт.  . - София : Ciela, 2011 . - 236 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 233 - 236.

   ISBN 978-954-28-1029-2 (Сиела)

  

Сист. No: 97540

- 29 -

Ч/340.13/К 98ЦБ 115428

Кьосев, Иван Стефанов

   Теория за рационалното и хуманното законодателство / Иван Кьосев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012 . - 255 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 247 - 253.

   ISBN 978-954-07-3329-6 

  

Сист. No: 97344

- 30 -

Ч/347.5/С 61ЦБ 115516

Ставру, Стоян Андреас и др.

   Алеаторността на договорите в българското граджанско право / Стоян Ставру, Делян Недев, Мирослав Димитров . - София : Фенея, 2013 . - 340 с. ; 22 см

   Съдържа и За авт. - Библиогр. с. 333 - 338.

   ISBN 978-619-163-009-7 

  

Сист. No: 97444

- 31 -

Ч/339.13.000.34/С 90ЦБ 115512

Сукарева, Златка Георгиева

   Потребителско право / Златка Сукарева . - София : Нова звезда, 2015 . - 244 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 240 - 243.

   ISBN 978-619-198-015-4 

  

Сист. No: 97438

- 32 -

Ч/339.54/С 96ЦБ 115391

Съботинова, Диана

   Международна търговска политика : Научна монография / Диана Съботинова ; С въвед. [от авт.]  . - Бургас : Бургаски свободен унив., 2016 ([Бургас] : Полиграф Бургас) . - 240 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 232 - 239 и под линия.

   ISBN 978-619-7126-21-1 

  

Сист. No: 97304

- 33 -

Ч/334.784/Д 47ЦБ 115420

Дечев, Теодор Данаилов и др.

   Новите хоризонти на корпоративната социална отговорност : CSR като маркетингова стратегия и фактор за набирането на човешки ресурси в компаниите / Теодор Данаилов Дечев, Бояна Боянова Димитрова ; С въвед. [от авт.]  . - Пловдив : Висше у-ще по сигурност и икономика, 2018 . - 217 с. : с табл. ; 23 см

   Библиогр. с. 178 - 214 и под линия с бел.

   ISBN 978-619-7343-20-5 

  

Сист. No: 97326

- 34 -

Ч/321.01/Д 96ЦБ 115484

Държавната идея в модерната епоха  : [Сб. докл. от конф.] /  Състав. Искра Баева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 312 с.

   Авт. на статии: Р. Ташева, М. Кънчев, Б. Момчилов, Л. Кръстев, А. Златков, Р. Дмова, В. Колев, С. Живков, В. Янчев, С. Шивачев, Г. Алексиева, В. Станев, Б. Жеков, Д. Данчев, Н. Кривокапов, А. Димитрова, Н. Янковска, И. Иванова, П. Петров, Е. Калинова, Н. Тодорова, А. Апостолов, Б. Стоянов. - Библиогр. под линия с бел.

   ISBN 978-954-07-4559-6 

  

Сист. No: 97403

- 35 -

Ч/342.5(497.2)(091)/К 98ЦБ 115475

Кьосев, Иван Стефанов

   Държавната власт и политическите режими при действието на Търновската конституция / Иван Кьосев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 311 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 307 - 310 и под линия с бел.

   ISBN 978-954-07-4548-0 

  

Сист. No: 97394

- 36 -

Ч/351/354/О-97ЦБ 115496

Оценка на въздействието и въздействие на оценката  : [Сб.] докл. от Втората год. конф. по публична администрация, София, СУ "Св. Климент Охридски", апр. 2018 г. /  Състав. и науч. ред. Александър Маринов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 279 с. : с ил. ; 24 см

   Загл. и на англ. ез.: Impact assessment and assessment impact ; Авт. на статии: Т. Танев, Т. Томова, М. Стефанова, А. Маринов, А. Танева, Р. Брусарски, А. Славов, Е. Калфова, Т. Димов, Д. Хинкова, М. Димитрова, М. Коцева-Тикова, Д. Валериева, Г. Стоянова, Т. КОстова, М. Мочурова, Л. Андреева, А. Велчев. - Библиогр. след отд. докл. и под линия с бел. ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-07-4570-1 

  

Сист. No: 97412

- 37 -

П/32.01/П 53, Ч/32.01/П 53ЦБ 115433

Пиргова, Мария Андонова

   Проблемни полета в политологията : [Монография] / Мария Пиргова ; С увод от авт.  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 255 с. ; 21 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-07-4562-6 

  

Сист. No: 97349

- 38 -

Ч/340.1(063)/П 84ЦБ 115435

Право и граници  : Сб. с докл. от науч. конф., проведена от катедра "Теория и история на държавата и правото" на Юридическия фак. на СУ "Св. Климент Охридски" на 15 май 2018 г. /  Състав. Даниел Вълчев, Симеон Гройсман . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 504 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

   Загл. и на англ. ез.: Law and borders. - Библиогр. под линия с бел. ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-07-4543-5 

  

Сист. No: 97352

- 39 -

Ч/338.48(075.8)/Р 43ЦБ 115473

Рашкова, Галина Кръстева

   Финанси на туристическото предприятие: анализ и управление : [Учебник з ВУЗ] / Галина Рашкова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 263 с. : с табл., сх. ; 24 см

   Библиогр. с. 259 - 262.

   ISBN 978-954-07-4466-7 

  

Сист. No: 97392

- 40 -

П/343(063)/С 96, Ч/343(063)/С 96ЦБ 115464

Съвременни предизвикателства пред наказателното законодателство  : Сб. докл. от Междунар. науч. конф., посветена на 50 г. от влизането в сила на Наказателния кодекс от 1968 г., проведена в София на 8 - 9 май 2018 г. /  Състав. Пламен Панайотов ... [и др.] ; Фотогр. Анита Валентинова Кьосева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 624 с., [8] л. : цв. ил. ; 24 см

   Други състав.: Г. Митов, Н. Кузманова. - Библиогр. след отд. докл. и под линия с бел. ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-07-4536-7 

  

Сист. No: 97384

- 41 -

П/396/А 46ЦБ 115443

Ал-Шариф, Манал

   Да се осмелиш да шофираш : Пробуждането на една саудитска жена / Манал Ал-Шариф ; Прев. от англ. Емил Ценков . - [София] : Киви, 2019 . - 352 с. ; 21 см

   Пълната форма на името на прев. е Емил Ценков Георгиев. - Киви - запазена марка на изд. Вакон.

   ISBN 978-619-7300-66-6 (Вакон)

  

Сист. No: 97362

- 42 -

П/342.4/Б 49, Ч/342.4/Б 49ЦБ 115453

Близнашки, Георги Петков

   Общо учение за конституцията / Георги Близнашки ; С предг. от авт.  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 862 с. ; 24 см

   Библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-07-4605-0 

  

Сист. No: 97373

- 43 -

Ч/316.32(497.2)/Б 92ЦБ 115608

България 2019 - Нови хоризонти: Съмнения, надежди, перспективи  / Борис Попиванов ... [и др.] ; Състав., ред., предг. Стефан Георгиев . - София : Фонд. Фридрих Еберт. Бюро България, 2019 (София : Про креатив студио) . - 240 с. : с табл., диагр., к. (някои цв.) ; 21 см

   Др. авт.: А. Димитров, В. Григорова, С. Делийски, Г. Бърдаров, Е. Славкова, Т. Славев, С. Георгиев, Г. Джартов, П. Симеонов. - Изд. на Институт за социална интеграция. - Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-2979-47-0 

  

Сист. No: 97545

- 44 -

Ч/336/Г 79ЦБ 115592

Грейбър, Дейвид Ролф

   Дългът : Първите 5000 години / Дейвид Грейбър ; Прев. [от англ. ез.] Владимир Германов . - [София] : Бард, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 576 с. : с граф. ; 21 см

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-655-921-0 

  

Сист. No: 97527

- 45 -

П/323.28(497.2)(091)/Д 96, Ч/323.28(497.2)(091)/Д 96ЦБ 115532

Дърева, Велислава Иванова

   Атентатът 1925 : Денят, в който се отвориха портите Адови : Синопсис / Велислава Дърева ; С предг. от авт.  . - София : Синева, 2019 . - 212 с. ; 22 см

   Кор. загл.: Атентатът '25-а. - Библиогр. с. 207 - 210.

   ISBN 978-619-7086-31-7 

  

Сист. No: 97463

- 46 -

Ч/327:911.3/И 21ЦБ 115455

Иванов, Искрен Пламенов

   Православната геополитика на Русия / Искрен Иванов ; С въвед. от авт.  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 320 с. : с ил., табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 307 - 319.

   ISBN 978-954-07-4574-9 

  

Сист. No: 97375

- 47 -

Ч/327.7:061.1ЕС/Б 13ЦБ 115471

Краят на студената война и европейската интеграция/дезинтеграция през 90-те години на ХХ в.  : Сборник в чест на 65-ата годишнина на проф. Искра Баева /  Състав. Евгения Калинова ; С предг. от състав.  ; Науч. ред. Искра Баева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 368 с. : с табл., ил., сх. ; 24 см

   Авт. на статиите: В. Проданов, И. Баева, Е. Калинова, Б. стоянов, Б. Камбушев, И. Якимова, С. Шивачев, Н. Янковска, Я. Станчев, Д. Иванова, И. Марчева, В. Михайлов, К. Златков, Г. Алексиева, Н. Кривокапов, А. Сивилов, Б. Митева, Т. Георгиева, Н. Поппетров, Н. Жечкова, Y. Christidis, R. Marinova-Christidi. - Дълг на интелектуалеца - това е защитата на морала в обществото / Интервю на Спас Спасов с проф. Искра Баева. - Избрана библиогр. с. 22 - 36.

   ISBN 978-954-07-4609-8 

   ISBN 978-954-07-4610-4 

  

Сист. No: 97390

- 48 -

Ч/321.01(091)/М 27ЦБ 115408

Манолов, Георги Любенов

   Съвременни политически системи : [Монография] / Георги Л. Манолов ; С встъп. думи от авт.  . - Пловдив : Висше у-ще по сигурност и икономика, 2019 . - 481 с. : с табл., сх. ; 23 см

   Библиогр. след отд. гл. и под линия с бел. ; Речник.

   ISBN 978-619-7343-22-9 

  

Сист. No: 87178

- 49 -

П/355.40/М 46ЦБ 115591

Мелер, Ха. А.

   Топ шпиони / Ха. А. Мелер ; Прев. [от нем.] Алеко Дянков . - [София] : Бард, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 336 с. : с ил, портр., к. ; 21 см

   Съдържа и За авт. - С бел. под линия.

   ISBN 978-954-655-927-2 

  

Сист. No: 97526

- 50 -

П/316.356.4/О-74ЦБ 115403

Ортега-и-Гасет, Хосе

   Европа и идеята за нация / Хосе Ортега-и-Гасет ; Състав. и предг. Лазар Копринаров ; Прев. от исп. Ефтим Станков . - София : Колибри, 2019 ([София] : Дедракс) . - 304 с. ; 20 см

   Съдържа и Предварителна бел. / П. Гарагори.

   ISBN 978-619-02-0420-6 (Colibri)

  

Сист. No: 97320

- 51 -

П/355.48/П 12ЦБ 115426

Павличенко, Людмила Михайловна

   Аз, снайперистката / Людмила Павличенко ; Състав., предг. и комент. А. И. Бегунова ; Прев. [от рус. ез.] Марин Гинев . - [София] : Прозорец, 2019 ([София] : Инвестпрес) . - 336 с. : с ил., портр. ; 20 см . -  (Поредица Хроника)

   

   ISBN 978-619-243-012-2 

  

Сист. No: 97343

- 52 -

П/321.7(091)/П 19ЦБ 115502

Пантев, Андрей Лазаров

   Историческата еволюция на политическата демокрация / Андрей Пантев ; С предг. от авт.  . - 2. изд. . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 300 с. ; 20 см

   Препоръч. библиогр. с. 291 - 299.

   ISBN 978-954-07-4540-4 

  

Сист. No: 97421

- 53 -

Ч/371.2(497.2)/С 37ЦБ 115491

Симеонова, Росица и др.

   Оценяване на училища, работещи в мрежа : Опит от иновативни практики в България : [Монография] / Росица Симеонова, Йонка Първанова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 208 с. : с табл., диагр. ; 23 см

   Пълното има на Р. Симеонова - Росица Симеонова Илиева. - Съдържа и За авт. - Библиогр. с. 148 - 153.

   ISBN 978-954-07-4590-9 

  

Сист. No: 97407

- 54 -

П/351:352/354(497.2)/С 43, Ч/351:352/354(497.2)/С 43ЦБ 115501

Славова, Мария Гаврилова

   Местното самоуправление и местната администрация : [Монография] / Мария Славова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 303 с. ; 24 см . -  (Унив. библ. ; 520)

   Рез. на англ., бълг., нем., фр. ез. ; Библиогр. с. 283 - 294 ; Предм. указ.

   ISBN 978-954-07-4612-8 

  

Сист. No: 97420

- 55 -

Ч/352/С 75ЦБ 115497

Стефанова, Милена Христова

   Публичният интерес в управлението на местно ниво / Милена Стефанова ; С предг. и увод от авт.  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 288 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Съдържа и Прил. - Библиогр. с. 282 - 288 и под линия.

   ISBN 978-954-07-4586-2 

  

Сист. No: 97416

- 56 -

П/327/Т 36ЦБ 115350

Тасков, Камен Захариев

   Имперска същност и имперски крах : За неизбежната смърт на последната империя / Камен Тасков . - София : Жарава, 2019 . - 432 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8277-59-4 

  

Сист. No: 97253

- 57 -

Ч/351:342.7(497.2)(094.9)/Т 78ЦБ 115602

Тошкова-Николова, Десислава и др.

   Защита на личните данни : Прил. комент., разяснения и практ. решения по новата правна уредба ; Консолидиран и тематично структуриран текст на Регламент (ЕС) 2016/679 ; Актуализиран текст на Закона за защита на личните данни / Десислава Тошкова-Николова, Невин Фети ; Предг. Веселин Целков . - София : Труд и право, 2019 ([Костинброд] : Мултипринт) . - 752 с. ; 24 см

   Съдържа и Рец. за кн. Защита на личните данни с авт. д-р Н. Фети и Д. Тошкова-Николова / В. Целков ; Науч. рец. за моногр. изследване Защита на личните данни с авт. Д. Тошкова-Николова и д-р Н. Фети / Ц. Сивков. - Библиогр. с. 745 - 746.

   ISBN 978-954-608-263-3 

  

Сист. No: 97538

- 58 -

П/32(73)(092)/Р 48ЦБ 115595

Уайсбърг, Джейкъб

   Роналд Рейгън: В името на свободата / Джейкъб Уайсбърг ; Прев. от англ. Любомир Мартинов ; Предг. Свилен Спасов . - София : Ciela, 2019 ([София] : Алианс принт) . - 192 с. ; 23 см . -  (Поредица Власт и отговорност ; [5])

   Пълната форма на името на Любомир Мартинов - Любомир Мартинов Любомиров.

   ISBN 978-954-28-2908-9 (Сиела)

  

Сист. No: 97530

- 59 -

П/376(075.8)/Ч 12, Ч/376(075.8)/Ч 12ЦБ 115427

Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева

   Приобщаващо образование : [Учебник за ВУЗ] / Сийка Чавдарова-Костова ; С увод [от авт.]  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 248 с. ; 21 см . -  (Университетски учебници. Педагогически науки)

   Библиогр. след отд. гл. и под линия с бел.

   ISBN 978-954-07-4569-5 

  

Сист. No: 97340

- 60 -

Ч/355.02.003(063)/Ю 12ЦБ 115388

Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства: Докторанти и студенти, [Пловдив], 7 декември 2018 г.

   Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства: Докторанти и студенти, [Пловдив], 7 декември 2018 г. . - Пловдив : Висше у-ще по сигурност и икономика, 2019 . - 252 с. : с ил., табл., диагр. ; 23 см

   Авт. на статии: К. Мартинов, В. Стоичкова, Г. Ривов, Д. Викторова, Р. Йотова, Ц. Вучков, И. Даилова, В. Пилов, А. Георгиев, А. Маткунски, А. Танева, Ц. Цветкова, С. Бангова, М. Соколова, Н. Габровска, Т. Попадийска, В. Колева, Д. Панчева, З. Захариева, И. Иванов, Г. Златанов, И. Фъртунов, С. Мурад, М. Хатип, С. Османова, Н. Арнауд, В. Маслев, Ц. Маринов, К. Малинова, Д. Савов, S. Ufssymbayeva, K. Madenova, A. Yernazarova, S. Kaliyeva, N. Graur, D. Peskova, С. Цекова, Р. Манолова, А. Тунтова, Е. Вълчева, И. Барзов, М. Лафчиева, И. Кърчев, М. Нейчева, Г. Златанов. - Текст и на англ. ез. - Библиогр. след отд. докл. и под линия с бел.

   ISBN 978-619-7343-25-0 

  

Сист. No: 97300

- 61 -

Ч/355.02.003(063)/Ю 12ЦБ 115395

Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства, [Пловдив], 7 декември 2018 г.

   Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства, [Пловдив], 7 декември 2018 г. . - Пловдив : Висше у-ще по сигурност и икономика, 2019 . - 500 с. : с ил., табл., диагр. ; 23 см

   Авт. на статии: Д. Динков, Г. Манолов, G. Mladenovic, G. Maksimovic, Н. Павлов, Д. В. Димитров, А. Атанасов, Д. Саздов, А. Т. Маринов, И. Великов, Й. Пенев, Е. Манев, М. Михайлов, Н. Дойков, Т. Борисов, И. Савов, Й. Бакалов, Н. Миронова, П. Боянов, Х. Христов, С. Димитрова, П. Ненков, Х. Филипов, В. Хорозова, М. Йорданов, М. Павлова, Ч. Грошев, Р. Гюров, Л. Манолов, Г. Йорданова, А. Михайлов, Г. Янков, Т. Митев, I. Kostadinovich, M. Milutinovich, I. Matovich, Z. Cvetkovich, М. Илиевска-Костадинович, V. Vuchich, А. Козарев, Т. Стоева, А. Льондев, Н. Аврейски, М. Тепавичарова, Н. Бенчева, Т. Стоева, С. Стайков, И. СавовК. Вълева, Р. Бакърджиева, В. Георгиев, С. Киров, С. Касабаджакова, В. Петков, П. Славов, С. Коев, Т. Дечев, И. Винаров, М. Бернер. - Текст и на англ. ез. - Библиогр. след отд. докл. и под линия с бел.

   ISBN 978-619-7343-24-3 

  

Сист. No: 97308

Математика. Естествени науки

- 62 -

П/519.682/Л 85ЦБ І 12196

Луис, Дирк

   C и C++ : Справочник : Т. 1 - 2 / Дирк Луис ; Прев. [от нем.] Магдалена Христова . - София : Инфо Дар, 1998 . - 16 см . -  (Бърз справочник)

   Кор. загл.: С/С++.

   Т. 1 /  С предг. от авт.   . - 311 с. : с ил.

   

   ISBN 954-8485-53-2  (т. 1)

  

Сист. No: 97311

- 63 -

П/519.682/Л 85ЦБ І 12197

Луис, Дирк

   C и C++ : Справочник : Т. 1 - 2 / Дирк Луис ; Прев. [от нем.] Магдалена Христова . - София : Инфо Дар, 1998 . - 16 см . -  (Бърз справочник)

   Кор. загл.: С/С++.

   Т. 2 . - 460 с. : с ил.

   

   ISBN 954-8485-53-2  (т. 2)

  

Сист. No: 97314

- 64 -

П/519.682/Т 64ЦБ 115493

Тодоров, Марин Радославов

   [Пърл] Perl : Ръководство за начинаещи, справ. за напреднали / Марин Тодоров ; С увод [от авт.]  . - София : Ciela, 2001 . - 164 с. : с ил., табл. ; 21 см

   

   ISBN 954-649-412-7 (Сиела)

   ISBN 978-954-649-412-2 

  

Сист. No: 97413

- 65 -

Кр/530.12/Ш 37, П/530.12/Ш 37, Ч/530.12/Ш 37ЦБ 115547

Шарланов, Гочо В.

   Специалната теория на относителността - най-голямата заблуда във физиката на XX-ти век : Науч. анализ / Гочо В. Шарланов ; С послесл. от авт.  . - Ст. Загора : Домино, 2018 ([Ст. Загора] : [Дъга плюс]) . - 240 с. : с черт., графики, ил. ; 25 см

   Загл. и на англ. ез.: The special theory of relativity - the biggest blunder in physics of the 20th century. - Съдържа За кн. - Библиогр. с. 225 - 228.

   ISBN 978-954-651-305-2 

  

Сист. No: 97479

- 66 -

П/576.31/Р 59ЦБ 115424

Ридли, Мат

   Геномът : Автобиогр. на един биологичен вид в 23 гл. / Мат Ридли ; Прев. от англ. Вихра Йомтова ; С предг. от авт.  ; Послесл. Лъчезар Карагьозов . - 3. изд. . - София : Ciela, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 392 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 369 - 390.

   ISBN 978-954-28-2689-7 (Сиела)

  

Сист. No: 97341

Приложни науки. Техника

- 67 -

П/681.322.06/Р 27ЦБ 115474

Райзнер, Труди

   Да научим сами Microsoft Excel 2000 за 24 часа / Труди Райзнер ; Прев. [от англ.] Валерия Василева ; С въвед. [от авт.]  . - София : Инфо Дар, 1999 . - 592 с. : с ил. ; 23 см . -  (Да научим сами за 24 часа ; 13)

   Съдържа и За авт. ; Прил.

   ISBN 954-8485-68-0 

  

Сист. No: 97393

- 68 -

Ч/641.568/С 67ЦБ 115506

Стамов, Стамен Николов и др.

   Национални кухни и традиции в храненето : [Учебник] : Ч. 1 - 2 / Стамен Н. Стамов, Йорданка Н. Алексиева . - Ст. Загора : Кота, 2005 - . - 23 см

   

   Ч. 1 /  С въвед.   . - 2005 . - 276 с.

   На кор. местоизд. означено Пловдив. - Библиогр. с. 273.

   ISBN 954-305-139-9  (ч. 1)

  

Сист. No: 97425

- 69 -

П/681.327:003.6/И 63ЦБ 115393

Инглиш, Джеймс

   [Макромедиа] Macromedia Flash 8 : Официален учебен курс / Джеймс Инглиш ; Прев. [от англ.] Силвина Фурнаджиева ... [и др.] ; С въвед.  . - София : СофтПрес, 2006 . - 416 с. : с ил. ; 23 см

   Други прев.: Б. Пачников, К. Караиванов, отбелязани на гърба на загл. с. - Съдържа и Инсталиране на разширения ; Ресурси.

   ISBN 978-954-685-409-4 

   ISBN 954-685-409-3 

  

Сист. No: 97306

- 70 -

Ч/65.01/С 70ЦБ 115478

Станчева, Анастасия Райкова

   Основи на управлението : Уч. помагало / Анастасия Станчева ; С предг. от авт.  . - 3. прераб. и доп. изд. . - Варна : Стено, 2006 . - 396 с. : с табл. ; 24 см

   Съдържа и Тестове. - Библиогр. с. 391 - 394.

   ISBN 978-954-449-277-9 

   ISBN 954-449-277-1 

  

Сист. No: 97397

- 71 -

П/657:658/С 23ЦБ 115477

Сборник от задачи по счетоводство на предприятието  : [За студентите от ИУ - Варна] / Георги Тодоров ... [и др.] ; С предг. [от авт.]  . - 2. прераб. и доп. изд. . - Варна : Геа-принт, 2009 . - 192 с. : с табл. ; 20 см

   Други авт.: З. Михайлова, Д. Георгиева, Ж. Симеонова, Н. Александрова, В. Бандакова, В. Гочева, С. Григорова, А. Атанасов, Ц. Манолов ; Пълното име на Г. Тодоров е Георги Тодоров Георгиев. - Съдържа и Решение на задачата ; Главна кн. ; Спомагателни табл.

   ISBN 978-954-9430-45-5 

  

Сист. No: 97396

- 72 -

П/65.012.2/П 28, Ч/65.012.2/П 28ЦБ 115437

Патиас, Йоаннис Парменион и др.

   Управление на риска в проект / Йоаннис Патиас, Силвия Илиева ; С увод [от авт.]  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 160 с. : с табл., сх. ; 24 см

   Загл. и на англ. ез.: Project risk management. - Съдържа и Терминология. - Библиогр. с. 158 - 159.

   ISBN 978-954-07-4262-2 ! 

   ISBN 978-954-07-4262-5 

  

Сист. No: 97354

- 73 -

П/641.55/С 89ЦБ І 12201

Субашка, Инес

   В кухнята с Инес : 55 любими, здравословни рецепти / Инес Субашка ; С въвед. от авт.  . - София : Инспайърд Фит Стронг, 2018 ([София] : J-Point+) . - 137 с. : с ил. ; 18х24 см

   

   ISBN 978-619-91133-0-1 

  

Сист. No: 97508

Медицина

- 74 -

П/616.37/.38/Щ 21ЦБ 115492

Щандл, Еберхард и др.

   Наръчник на диабетика : Как да живеете активно и без грижи с диабета / Еберхард Щандл, Хелмут Менерт ; Прев. от нем. Ваня Пенева ; Консултант Елена Георгиева . - София : Емас, 2002 ([София] : ПК Димитър Благоев) . - 344 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Съдържа и За кн. / Е. Щандл, Х. Менерт.

   ISBN 978-954-357-051-5 

  

Сист. No: 97411

- 75 -

П/613.95/Г 82ЦБ 115389

Грижи за здравето на детето  : [Ръководство] / Клуб на майките (колектив) ; Прев. от рус. Христо Найденов . - София : СофтПрес, 2009 . - 224 с. : с ил. ; 20 см . -  (Сер. Най-важната книга на родителя)

   Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Съдържа и Как създадохме "Клуба на майките" ; Къде се опитахме да потърсим отговорите ; Игри за малка компания.

   ISBN 978-954-685-634 

  

Сист. No: 97302

- 76 -

П/613.952/.953/Х 58ЦБ 115410

Хог, Трейси и др.

   Ръководство за недоспали родители : Изпитани съвети за храненето, съня и възпитанието през първите 3 години / Трейси Хог, Мелинда Блау . - Пловдив : Хермес, 2016 (Костинброд : Мултипринт) . - Х, 405 с. : с табл. ; 25 см

   Азб. показалец.

   ISBN 978-954-26-1111-0 

  

Сист. No: 97327

- 77 -

П/613.2/О-45ЦБ 115429

Оз, Мехмет Дж.

   Храната може да ви излекува : Суперхрани за здраве, младост и отлична форма / Мехмет Дж. Оз ; С увод от авт.  ; Прев. от англ. Цветелина Лакова . - Пловдив : Хермес, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 344 с. ; 20 см

   Съдържа и За авт. - Азб. показалец.

   ISBN 978-954-26-1883-6 

   ISBN 954-26-1883-2 

  

Сист. No: 97345

- 78 -

П/613.95/Ч 89ЦБ 115425

Чой Ен Джун

   Ключът към здравето на вашето дете / Чой Ен Джун ; С увод от авт.  ; Прев. от рус. Владимир Корнилев . - София : Колибри, 2019 ([София] : Инвестпрес) . - 256 с. : с ил. ; 20 см

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-619-02-0409-1 (Colibri)

  

Сист. No: 97342

Селско стопанство

Изкуство

- 79 -

П/73/76.034.071.1/Л 46ЦБ 115382

Леонардо да Винчи

   Бележниците на Леонардо / Леонардо да Винчи ; Ред. и увод Ема Дикенс ; Прев. [от англ.] Крум Бъчваров . - София : Бард, 2005 . - 160 с. : с ил. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 954-585-680-7 

   ISBN 978-954-585-680-8 

  

Сист. No: 97291

- 80 -

ДТ/741/Х 58ЦБ 115367

Ходинот, Бренда

   Рисуване for Dummies : Ръководство за всички нас! / Бренда Ходинот ; Прев. [от англ.] Милена Манолова, Ели Пешева ; С увод [от авт.]  . - [София] : Алекс Софт, [2007] . - 360 с. : с ил., VIII с. ; 24 см

   Имената на прев. отбелязани в библиогр. каре. - Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-656-131-2 

  

Сист. No: 97271

- 81 -

РЦАв/7.091.4:316/К 94, Ч4/7.091.4:316/К 94ЦБ 115362

Кутин, Любомир Николов

   Светът на фестивалите : Теория и практика на худож. празници / Любомир Кутин ; С въвед. от авт.  . - Варна : МС, 2018 . - 236 с. ; 21 см

   Прил. ; Библиогр. с. 226 - 234 и под линия с бел.

   ISBN 978-619-7328-54-7 

  

Сист. No: 97265

- 82 -

П/784.7.071.2/И 22ЦБ 115406

Гозес, Исак Хаим

   Лили : Един живот, една съдба... / Исак Гозес . - 2. изд. . - София : Слънце, 2019 . - 256 с. ; 20 см

   Съдържа и Един живот, една съдба... и една идея / И. Гозес ; За авт.

   ISBN 978-954-742-146-2 

  

Сист. No: 97323

- 83 -

П/784.7.071.2/Д 99ЦБ 115597

Дянков, Явор

   [Лед-Цепелин] Led-Zeppelin : Стълба към вечността / Явор Дянков . - 2. доп. и прераб. изд. . - София : Хелиопол, 2019 . - 142 с. : с ил., протр. ; 24 см . -  (Сер. Поп-рок)

   Съдържа и текстове на песни.

   ISBN 978-954-578-370-8 

  

Сист. No: 97533

- 84 -

П/791.44.071.2/Е 20ЦБ 115461

Евро, Катерина Илиева и др.

   Катерина Евро : ...И още нещо / Катерина Евро, Диляна Ценова Гогова . - София : Колибри, 2019 ([София] : Мултипринт) . - 263 с. : с ил. (някои цв.) ; 24 см

   Съдържа и За тази кн. / Д. Ц. Гогова ; Мемоарна възраст / К. Евро ; Филмите с участието на К. Евро.

   ISBN 978-619-02-0406-0 (Colibri)

  

Сист. No: 97380

- 85 -

Кр/782.1.071.2(497.2)(092)/М 64, Ч4/782.1.071.2(497.2)(092)/М 64ЦБ 115370

Жунич, Ема

   Най-добрият луд гидия : 100 г. от рождението на Миньо Минев /  Авт.-състав. Ема Жунич . - София : Витал Джи, 2019 ([София] : Прес Продукт Лайн) . - 140 с. : с ил., портр., факс. ; 23 см

   Изд. е по поръчка на Държ. опера - Ст. Загора. - Библиогр. с. 118 - 138 и под линия с бел.

   ISBN 978-619-188-261-8 

  

Сист. No: 97276

- 86 -

Ч4/785.161.071/Л 35ЦБ 115463

Левиев, Милчо Исаков и др.

   Артистът не е самотен остров / Милчо Левиев, Владимир Гаджев . - София : Колибри, 2019 ([София] : Дедракс) . - 344 с. : с ил. ; 23 см

   Съдържа и Следите на един необичаен път в музиката / П. Джуров. - Именен и терминолог. показалец ; Библиогр. с. 332 - 343.

   ISBN 978-619-02-0414-5 (Colibri)

  

Сист. No: 97382

- 87 -

П/792.071.2/М 61, РЦАв/792.071.2/М 61ЦБ 115468

Милушев, Явор Тодоров

   Апокриф за воаяжа на една овца от стадото на пастира / Явор Милушев ; Въвед. Георги Тошев ; Послесл. Веселин Методиев . - София : Книгомания, 2019 ([София] : Дедракс) . - 495 с. ; 23 см

   Съдържа и Една кн. призив да мислим и съпреживяваме света в цялата му пълнота и богатство! / М. Неделчев. - С бел. под линия.

   ISBN 978-619-195-202-1 

  

Сист. No: 97387

- 88 -

О/792.028/C 72ЦБ 115380

Colyer, Carlton

   The Art of Acting : From Basic Exercises to Multidimensional Performances / Carlton Colyer ; Forew. by Arthur Storch . - Colorado Springs : Meriwether Publishing, 1989 . - 220 p. : ill. ; 22 cm

   Съдържа и За авт. - Библиогр. с. 209 - 212. ; Азб. показалец.

   ISBN 0-91620-62-3 

   ISBN 978-0-91620-62-0 

  

Сист. No: 97288

Спорт. Игри

- 89 -

П/796.332.071/V 26ЦБ 115386

Meijer, Maarten

   Louis van Gaal : The Biography / Maarten Meijer . - London : Ebury Press, 2015 . - 368 p. ; 20 cm

   Съдържа и Биогр. на Луис ван Хаал ; За авт. - Ebury Press - импринт на Penguin Random House.

   ISBN 978-0-09-196015-5 (Penguin Random House)

  

Сист. No: 97297

Езикознание

- 90 -

С5/801.323.2=20=867/Ч 17ЦБ І 12194

Чакалов, Гочо Георгиев

   Английско-български речник : 70 000 думи / Г. Чакалов . - 5. осъвр. и доп. изд. . - София : Емас, 1999 . - 1248 с. ; 17 см

   Съдържа и Списък на геогр. имена ; Таблици за зависимостите между метрическата мерна система и тази, употребявана в САЩ и Великобритания.

  

Сист. No: 97292

- 91 -

П/808.67-5/К 36ЦБ 115507

Карастанева, Цена Иванова и др.

   Практическа граматика на съвременния български книжовен език : [Уч. за ВУЗ] / Цена Карастанева, Вера Маровска . - 3. прераб. изд. . - [Пловдив] : [Унив. изд. Паисий Хилендарски], 2000 . - 176 с. : с табл. ; 23 см

   

   ISBN 954-423-208-8 

  

Сист. No: 97428

- 92 -

С5/808.67/Б 92ЦБ І 12193

Българско-италиански разговорник  : Над 4000 израза и думи /  Прев. [на итал.] Румяна Сарайдарова-Първанова ; С предг.  . - Пловдив : Хермес, 2001 . - 192 с. ; 16 см . -  (Разговорници Хермес)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 954-459-844-8 

  

Сист. No: 97287

- 93 -

Ч/808.67-5/М 77ЦБ 115609

Младенов, Стефан и др.

   Граматика на българския език / Стефан Младенов, Стефан Попвасилев ; Предг. Тодор Бояджиев ; С увод от авт.  . - 2. фототип. изд. . - София : Изток-Запад, 2012 . - XXIV, 440 с. : с ил. ; 22 см . -  (Българска граматична литература на ХХ век ; 1)

   Пълното име на авт. Стефан Младенов е Стефан Младенов Стоянов. - Предм. показалец.

   ISBN 978-619-152-029-9 

  

Сист. No: 97546

- 94 -

Ч/82.085.4/Н 32ЦБ 115504
 Научна конференция по реторика Реториката в съвременното общество. София. 2017 

   Реториката в съвременното общество : Сб. с докл. от конф. по реторика 27 - 28 септ. 2017 г. /  Състав. и науч. ред. Нели Стефанова, Донка Петрова ; Увод Донка Александрова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 318 с. : с табл., ил., сх. ; 24 см

   Авт. на докл.: Б. Андонов, Р. Йорданова, Г. Петрински, С. Грозев, Н. Стефанова, М. Мизов, Н. Киселова, С. Балова, Д. Медарска, В. Радева, Д. Петрова, М. Василева, Р. Крумова-Пешева, П. Иванова, И. Карагеоргиев, М. Тихолов, Д. Каменова, Евтимова, Ж. Попова , Г. Мерджанов, С. Джапанов, Д. Желев, Е. Сарафова, Н. Вангелов, А. Николова, А. Иванчева. - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-954-07-4591-6 

  

Сист. No: 97423

Литературознание

- 95 -

Ч/82.01/С 75ЦБ 115355

Стефанов, Орлин Стефанов

   Когато изкуството е откровение / Орлин Стефанов . - София : Изток-Запад, 2007 . - 240 с. ; 20 см

   Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-321-385-6 

  

Сист. No: 97258

- 96 -

Ч/886.7.09/К 59ЦБ 115483

Литературата : Удоволствия и предизвикателства  : Юбилеен сборник в чест на професор дфн Милена Кирова /  Състав. и науч. ред. Бойко Пенчев ... [и др.] . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 728 с. : с ил. ; 24 см

   Др. състав. и науч. ред.: Н. Папучиев, Н. Стоичкова, Б. Борисова, К. Йорданова, Н. Стоянова, С. Данова ; Авт. на статиите: И. Станков, К. Станева, R. Boer, Ю. Йорданова-Панчева, М. Алмалех, А. Тотева, Н. Афеян, Р. Чернокожева, М. Дачев, M. Moisseeff, Н. Папучиев, М. Илчевска, М. Разбойникова-Фратева, S. Gunew, А. Велкова-Гайдаржиева, К. Михайлов, К. Даскалова, Н. Александрова, В. Шолце, Ж. Назърска, Л. Хр. Малинова, С. Ангелова, К. Лукова, И. Конедарева, Р. Мухарска, К. Йорданова, И. Иванов, Д. Камбурова, Н. Стоичкова, С. Стойчева, Р. Дамянова, П. Стойчева, Н. Чернокожев, С. Данова, Н. Аретов, И. Русков, Т. Ичевска, Б. Борисова, М. Неделчев, К. Протохристова, К. Топалов, Н. Стоянова, Ц. Ракьовски, В. Стефанов, Б. Пенчев, И. Пелева, А. Личева, Т. Фрам, А. Вачева, Р. Станчева, Т. Стойчева, G. Tihanov, М. Фадел, Л. Димитров, Р. Евтимова, Д. Карапеткова. - Рез. на англ. ез. - Библиогр. след всеки докл. - Съдържа и Библиогр. на трудовета на професор Милена Кирова / Състав. Аделина Германова, Мария Русева.

   ISBN 978-954-07-4573-2 

  

Сист. No: 97402

- 97 -

П/886.7(092)/Х 78, Ч/886.7(092)/Х 78ЦБ 115557

Христов, Евгени

   Мъченик-грешник и патриот-хулител : Книга за Кирил Христов / Евгени Христов . - София : Виджи - Виктор Гуцев, 2018 . - 80 с. : с факс. ; 21 см

   Пълната форма на името на авт. е Евгени Христов Лапков. - Библиогр. с. 72.

   ISBN 978-619-90813-3-4 

  

Сист. No: 97489

- 98 -

П/882.09/Е 22, Ч/882.09/Е 22ЦБ 115469

Евтимова, Румяна Кръстева

   Рецепции и рефлексии : Руска литература ХХ в. / Румяна Евтимова ; С увод от авт.  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 336 с. ; 20 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-07-4616-6 

  

Сист. No: 97388

- 99 -

П/886.7.09/К 87, Ч/886.7.09/К 87ЦБ 115599

Котев, Любомир Стойне

   Записки върху Записките / Любомир Котев ; С предг. от авт.  . - София : Захарий Стоянов, 2019 ([София] : Миг Принт) . - 448 с. ; 21 см

   Съдържа и "Записки върху Записките" - увлекателно духовно пътешествие / И. Гранитски.

   ISBN 978-954-09-1298-1 

  

Сист. No: 97535

- 100 -

П/882(092)/Ч 77ЦБ 115579

Чехов, Антон

   За писането. Кореспонденция / Антон Чехов ; Прев. от рус. Петрана Пасева . - София : Лист, 2019 ([Благоевград] : Смилков) . - 336 с. ; 21 см

   Съдържа и За авт. - Упражнение по почтеност / П. Пасева.

   ISBN 978-619-7350-46-3 

  

Сист. No: 97514

Българска художествена литература

- 101 -

Ч/886.7(082.2)/С 87ЦБ 115351

Стряха над Янтра  : Антология. Биобиблиография : Т. 1 - /  Състав. Минчо Г. Минчев . - Габрово : Луна, 1993 -

   Изд. на Регионална библ. Априлов-Палаузов - Габрово.

   Т. II. Автори - габровци родени в XX век /  С предг. от състав.   . - 2018 . - 672 с. : с портр.

   Съдържа и Възрожденският дух на поета / Б. Данков.

   ISBN 978-954-722-046-1  (т. 2)

  

Сист. No: 97254

- 102 -

П/886.7-311.6/Т 70ЦБ 115505

Томов, Александър Александров

   Императрица Теофано : Роман / Александър Томов . - Ст. Загора : Кота, 2004 . - 160 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-305-102-Х 

  

Сист. No: 97424

- 103 -

П/886.7-31/К 72ЦБ 115544

Ковачев, Тодор Боянов

   Крепостта на ковачите : Роман : В 3 т. / Тодор Ковачев . - [София] : Труд, 2010 - 2019 . - 20 см

   

   Т. I . - 2010 -  ([София] : Монт) . - 352 с.

   

   ISBN 978-954-528-970-5  (т. 1)

   ISBN 954-528-970-8  (т. 1)

  

Сист. No: 97476

- 104 -

П/886.7-31/К 72ЦБ 115545

Ковачев, Тодор Боянов

   Крепостта на ковачите : Роман : В 3 т. / Тодор Ковачев . - [София] : Труд, 2010 - 2019 . - 20 см

   

   Т. II . - 2011 -  ([София] : Инвестпрес) . - 408 с.

   

   ISBN 978-954-398-159-5  (т. 2)

   ISBN 954-398-159-0  (т. 2)

  

Сист. No: 97477

- 105 -

П/886.7-31/К 72ЦБ 115546

Ковачев, Тодор Боянов

   Крепостта на ковачите : Роман : В 3 т. / Тодор Ковачев . - [София] : Труд, 2010 - 2019 . - 20 см

   

   Т. III. Последният защитник . - 2019 -  ([София] : M&BM) . - 608 с.

   

   ISBN 978-954-398-601-9  (т. 3)

   ISBN 954-398-601-0  (т. 3)

  

Сист. No: 97478

- 106 -

Ч/886.7-4/К 91ЦБ 115383

Крумов, Красимир Петров

   Новият конформизъм : Есета / Красимир Крумов . - София : Агата-A, 2015 . - 244 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-540-105-3 

  

Сист. No: 97294

- 107 -

Кр/886.7-31/Н 70, П/886.7-31/Н 70ЦБ 115534

Нико, Мира

   Ерата на шестото слънце : Пробуждането : Роман / Мира Нико . - Ст. Загора : Изд. авт., 2016 ([Ст. Загора] : Кота) . - 333 с. : с ил. ; 21 см

   Мира Нико - псевд. на Драгомира Михайлова Никова. - Съдържа и Към романа / П. Руис.

   ISBN 978-619-90755-0-0 

  

Сист. No: 97465

- 108 -

Кр/886.7-31/Д 24ЦБ 115582

Даскалов, Васил Ю.

   Момчета на стоп : Роман / Васил Ю. Даскалов . - София : Фонд. Буквите, 2017 . - 148 с. ; 20 см

   На предзагл. с. авт. отбелязан като Васил Ю. Тодоров.

   ISBN 978-619-154-242-0 

  

Сист. No: 97517

- 109 -

П/886.7-31/М 70ЦБ І 12200

Митев, Ивайло Владимиров

   Съдба на дете : [Роман] / Ивайло Митев . - София : [Изд. авт.], 2017 ([София] : Артграф) . - 160 с. ; 16 см

   Загл. и на англ. ез.: Child destiny.

   ISBN 978-619-90969-0-1 

  

Сист. No: 97490

- 110 -

П/886.7-191/Т 87ЦБ 115555

Труфев, Антон Вълчев

   Гарван гарвану око не вади : Басни /  Авт.-състав. Антон Труфев ; Ил. Спартак Паскалевски . - В. Търновo : [Регионална] нар. библ. Петко Р. Славейков, 2017 . - 176 с. : с ил. ; 21 см

   Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на предзагл. с. - Съдържа и От стихоплетството до истинските басни / И. Александров ; Автобиография / А. Труфев. - Библиогр. с. 171.

   ISBN 978-619-7173-14-7 

  

Сист. No: 97487

- 111 -

Кр/886.7-1/Б 21ЦБ 115363

Балдаранова, Мира

   Любов, вяра, надежда : Поезия / Мира Балдаранова . - Ст. Загора : СНЦ Пътуващите кн. на Ст. Загора, 2018 (M&БM ООД) . - 86 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-90893-6-1 

  

Сист. No: 97266

- 112 -

П/886.7-31/Г 46ЦБ 115418

Гизгинджиев, Радослав Руменов

   Повече от любов : [Роман] / Радослав Гизгинджиев . - [София] : Фабрика за книги, [2018] ([Munchen] : HP Media GmbH) . - 344 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-230-027-2 

  

Сист. No: 97335

- 113 -

Кр/886.7-31/Д 24ЦБ 115583

Даскалов, Васил Ю.

   Мария на сутринта : Роман / Васил Ю. Даскалов . - София : Фонд. Буквите, 2018 . - 172 с. ; 20 см . -  (Библ. Съвр. любовни романи)

   

   ISBN 978-619-154-308-3 

  

Сист. No: 97518

- 114 -

П/886.7-94/К 49ЦБ 115607

Кеворкян, Кеворк Таквор

   В мътилката на прехода истории за личности и буболечки / Кеворк Кеворкян ; Фотогр. Атанас Кънчев . - [София] : Захарий Стоянов, 2018 ([София] : Лито Балкан) . - 328 с., [8] л. : ил., портр. ; 21 см

   Съдържа истории за: Р. Ралин, Б. Димитрова, С. Димитров, Б. Райнов, Г. Генков, Б. Радев, Д. Казаков, С. Данаилов, Н. Коканова, Ю. Вучков, И. Славков, П. Писарев, Д. Бербатов, Б. Димовски, Х. Стоичков, Л. Иванова, Е. Димитров, Т. Лолова, Г. Калоянчев, Г. Парцалев, Н. Анастасов, Л. Левчев, С. Русев, С. Мутафова, Н. Робева.

   ISBN 978-954-09-1318-6 

  

Сист. No: 97542

- 115 -

Кр/886.7-1/К 73, П/886.7-1/К 73ЦБ 115364

Коева, Людмила Иванова

   Мелодията на душата : Musik ohne Noten : [Поезия] / Людмила Коева ; [Встъп. думи] Бойко Ламбовски, Мария Пейчева . - София : [Фонд.] Лит. вестник, 2018 (Ст. Загора : Литера принт) . - 64 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9602-51-7 

  

Сист. No: 97267

- 116 -

П/886.7-1/К 90ЦБ 115353

Кременска, Яна Ненкова

   Напук на сезона : [Поезия] / Яна Кременска ; Предг. Недялко Йорданов . - Враца : БГ Принт, 2018 . - 156 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7102-86-4 

  

Сист. No: 97256

- 117 -

Д/886.7-34/М 39ЦБ 115554

Матей Преображенски

   Приказки или нравоучителни примери за всеки, който желае да стане добър /  Събр. и наредил отец Матей Преображенски ; Ред. Ния Радева ; Състав. и уводни думи Иван Александров ; Худож. Никола Хаджитанев . - В. Търновo : [Регионална] нар. библ. Петко Р. Славейков, 2018 (В. Търново : Сира) . - 64 с. : с ил. ; 22 см

   Матей Преображенски - духовно име на Моно Петров Сеизмонов ; Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. ; Пълното име на Иван Александров - Иван Александров Ангелов. - Съдържа и Нравствените послания на светопреображенеца / И. Александров ; Няколко думи за изд. / Н. Радева ; Отец Матей Преображенски - Миткалото : Животопис ; Библиогр. справка / А. Радева.

   ISBN 978-619-7173-20-8 

  

Сист. No: 97486

- 118 -

Ч4/886.7-2/Н 74ЦБ 115566

Николов, Сим

   Васалната държава : Пиеса / Сим Николов . - София : Авангард Прима, 2018 . - 112 с. ; 20 см

   Сим Николов - псевд. на Симеон Славов Николов.

   ISBN 978-619-239-088-4 

  

Сист. No: 97499

- 119 -

ЦБ 115352

Околчица '18  : Литературно-худож. алманах /  Ред. кол. Марин Ботунски - глав. ред. ... [и др.] . - Враца, 2018 (Враца : БГ Принт) . - 248 с., [8] л. : цв. ил. ; 21 см

   Кор. загл.: Околчица. - Други ред.: А. Андреев, Г. Ангелов, П. Анастасов, Я. Кременска, И. Пенев, Л. Рашев, В. Станков, отбелязани на гърба на загл. с.

   ISBN 0205-339Х 

  

Сист. No: 97255

- 120 -

П/886.7-1/П 13ЦБ 115567

Павлов, Валентин

   Светове : Стихове / Валентин Павлов - Вай ; Худож. Калин Николов . - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2018 . - 112 с. : с цв. ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-235-014-7 

  

Сист. No: 97500

- 121 -

П/886.7-293.7/П 76ЦБ 115559

Попов, Филип

   Глупачето (Петърчо) : Литературен филмов сценарий / Филип (Филип Петров Филипов) Попов . - 3. кор. изд. . - София : SNS, 2018 ([София] : Алианс принт) . - 140 с. : с портр. ; 20 см

   Филип Попов - псевд. на Филип Петров Филипов. - Съдържа и Биогр. данни за авт. ; Фрази на брат ми Филип Петров Филипов - писателят-сценарист с творческия псевдоним Филип Попов.

   ISBN 978-954-92165-6-1 (Потайниче)

  

Сист. No: 97492

- 122 -

П/886.7-293.7/П 76ЦБ 115560

Попов, Филип

   Проломът : Литературен сценарий по мотиви от новелата "Найден Големия" на писателя Алексей Сегренски / Филип (Филип Петров Филипов) Попов . - София : SNS, 2018 ([София] : Алианс принт) . - 88 с. : с портр. ; 20 см

   Филип Попов - псевд. на Филип Петров Филипов. - Съдържа и Ф. Попов - писател-сценарист ; Фрази на брат ми Филип Петров Филипов - писателят-сценарист с творческия псевдоним Филип Попов / Лили (Лиляна Филипова).

   ISBN 978-954-2965-56-5 (Потайниче)

  

Сист. No: 97493

- 123 -

Кр/886.7-92/С 79, П/886.7-92/С 79ЦБ 115371

Стоилов, Ваньо

   Милиони стъпала към Бога : Истории от журналистическия бележник : [Публицистика : Сборник] / Ваньо Стоилов ; С увод от авт.  ; Снимки Ваньо Стоилов ... [и др.] . - В. Търновo : Абагар, 2018 . - 320 с. : с ил., портр., факс. ; 25 см

   Др. авт. на снимки: А. Жеков, П. Турлаков, И. Петков, И. Янев, М. Костадинов. - Кн. е изд. с подкрепата на Община Ст. Загора.

   ISBN 978-619-168-215-7 

  

Сист. No: 97278

- 124 -

Кр/886.7(092)/Д 60ЦБ 115593

Димитров, Илия Минков

   Димитър Димов 110 години... / Илия Ласкар . - Ст. Загора : Алфамаркет Плюс, 2019 . - 120 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

   На загл. с. отбелязано 2. доп. изд. в ръкопис. - Изд. на Тракийски унив. - Ст. Загора. Аграр. фак. - Съдържа и Д. Димов в спомените на близки и познати. - Библиогр. с. 113.

   ISBN 978-954-94443-12-7 ! 

   ISBN 978-954-9443-12-7 

  

Сист. No: 97528

- 125 -

П/886.7-8/Д 58ЦБ 115569

Димитрова, Станка Добрева

   Училище родно / Станка Добрева Димитрова ; Състав. Снежана Ташева ; Ил. Ирена Карастамова, Станислав Запрянов . - 2. изд. . - София : Фонд. Човешката библиотека, 2019 ([София] : Булгед) . - 92 с. : с ил., портр. ; 21 см

   Имената на състав. и ил. отбелязани в изд. каре.

   ISBN 978-954-92241-9-1 

  

Сист. No: 97502

- 126 -

Кр/886.7-1/Д 84, П/886.7-1/Д 84ЦБ 115533

Дочева, Мира

   Сребриста белота : Стихотворения / Мира Дочева ; Ред. Виолета Бончева ; Худож. Михаил Косев . - Ст. Загора : Нар. ч-ще Даскал Петър Иванов, 2019 . - 63 с. : с ил. ; 20 см

   Имената на ред. и худож. отбелязани на гърба на загл. с. ; Пълното име на авт. е Мира Дочева Вълева, а на худож. - Михаил Косев Генов.

   ISBN 978-954-2927-43-3 

  

Сист. No: 97464

- 127 -

П/886.7-31/З-34, РЦАв/886.7-31/З-34ЦБ 115572

Зарев, Владимир Пантелеев

   Чудовището : Роман / Владимир Зарев . - Пловдив : Хермес, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 304 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-1916-1 

  

Сист. No: 97507

- 128 -

П/886.7-94/К 16ЦБ 115611

Калайджиев, Николай Стефанов

   До Драва и отвъд : Дневник на един български офицер / Николай Калайджиев ; Предг. Иван Калчев . - София : БИ 93, 2019 ([Добрич] : Фолиарт) . - 144 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7496-22-2 (Българска история)

  

Сист. No: 97548

- 129 -

ДТ/886.7-94/О-33ЦБ 115402

Овчарова, Изабел

   Щастливей / Изабел ; С въвед. от авт.  . - София : Кубар, 2019 (Добрич : Фолиарт) . - 230 с. : с цв. ил. ; 20 см

   Кубар - импринт на Егмонт България.

   ISBN 978-954-27-2274-8 (Егмонт България)

  

Сист. No: 97319

- 130 -

П/886.7-31/Р 27ЦБ 115413

Райкова, Венета Руменова

   Завист : [Роман] / Венета Райкова . - София : Enthusiast, 2019 ([София] : Ропринт) . - 336 с. ; 21 см

   Изд. Enthusiast - запазена марка на Алто комюникейшънс енд пъблишинг ООД.

   ISBN 978-619-164-298-4 (Ентусиаст)

  

Сист. No: 97330

- 131 -

Кр/886.7-31/Д 24, П/886.7-31/Д 24ЦБ 115585

Даскалов, Васил Ю.

   Лагер на смъртта : Роман : Кн. 1 - / Васил Ю. Даскалов . - София : Фонд. Буквите, 2019 - . - 20 см

   

   Кн. 1. Предизвестие за Ловеч /  С предг. от авт.   . - 2019 . - 260 с.

   

   ISBN 978-619-154-338-0  (кн. 1)

  

Сист. No: 97520

Чужда художествена литература

- 132 -

П/820(73)-31/Р 70ЦБ 115614

Робъртс, Нора

   Френска връзка : [Роман] / Нора Робъртс ; Прев. [от англ.] Ирина Димитрова . - София : Коломбина Прес, 1999 ([София] : Балкан прес) . - 190 с. ; 20 см . -  (Harlequin : Супер романс ; 3)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 954-706-064-3 

  

Сист. No: 97551

- 133 -

П/820(73)-312.4/Г 63ЦБ 115387

Голдбърг, Лий

   Г-н Монк отива в Германия : По телевизионната поредица, създадена от Анди Брекман / Лий Голдбърг ; [Прев.] от англ. Деница Райкова . - София : Intense, 2008 ([Костинброд] : Мултипринт) . - 328 с. ; 20 см

   Intense - търг. марка на Локус Пъблишинг ЕООД.

   ISBN 978-954-783-084-4 (Интенсе)

  

Сист. No: 97298

- 134 -

П/820(73)-312.9/Л 83ЦБ 98267

Лор, Питакъс

   Силата на шестимата : [Роман] / Питакъс Лор ; Прев. от англ. Величка Павлова . - София : Колибри, 2011 ([София] : Симолини) . - 295 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Заветите на Лориен ; Кн. 2)

   Питакъс Лор - псевд. на Джеймс Фрей и Джоуби Хюз.

   ISBN 978-954-529-953-7 (Colibri)

  

Сист. No: 24842

- 135 -

П/894.541-31/К 85ЦБ 115485

Корхонен, Рику

   Медицински роман / Рику Корхонен ; Прев. от фин. Максим Стоев . - София : Балкани, 2012 . - 544 с. ; 20 см . -  (Балканска библ. : Кол. Съвременна европейска проза)

   

   ISBN 978-619-166-001-8 

  

Сист. No: 97404

- 136 -

П/820(73)-312.9/Л 83ЦБ 115369

Лор, Питакъс

   Възходът на номер Девет : [Роман] / Питакъс Лор ; Прев. от англ. Милена Томова . - София : Колибри, 2014 ([София] : Инвестпрес) . - 271 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Заветите на Лориен ; Кн. 3)

   Питакъс Лор - псевд. на Джеймс Фрей и Джоуби Хюз.

   ISBN 978-619-150-371-1 (Colibri)

  

Сист. No: 97275

- 137 -

П/839.3(493)-31/Ф 40ЦБ 115479

Ферхюлст, Димитри

   Животът, гледан отдолу : Роман / Димитри Ферхюлст ; Прев. от нидерл. Мария Енчева . - Пловдив : Жанет 45, 2017 . - 119 с. ; 20 см . -  (Поредица Отвъд)

   Съдържа и Биогр. данни за авт. и прев.

   ISBN 978-619-186-385-3 

  

Сист. No: 97398

- 138 -

П/830(436)-94/Г 25ЦБ 115488

Гаус, Карл-Маркус

   Двайсет лева или смърт : Четири пътувания / Карл-Маркус Гаус ; Прев. от нем. Жанина Драгостинова . - София : Black Flamingo Publishing, 2018 . - 184 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7362-34-3 (Блек Фламинго Пъблишинг)

  

Сист. No: 97408

- 139 -

П/860-31/М 31ЦБ 115481

Мариас, Хавиер

   Така започва злото : [Роман] / Хавиер Мариас ; Прев. от исп. Маня Костова . - София : Колибри, 2018 ([София] : Инвестпрес) . - 542 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Съвр. европ. проза)

   Съдържа и Бел. за прев.

   ISBN 978-619-02-0338-4 

  

Сист. No: 97400

- 140 -

П/839.8-312.4/А 31ЦБ 115404

Адлер-Улсен, Юси

   Белязаната жена : [Роман] / Юси Адлер-Улсен ; Прев. от датски Ева Кънева . - [София] : Емас, [2019] . - 552 с. ; 20 см . -  (Сер. Криминале ; 38)

   

   ISBN 978-954-357-400-1 

  

Сист. No: 97321

- 141 -

ДТ/820(73)-31/А 82ЦБ 115578

Арден, Катрин

   Зимата на вещицата : [Роман] / Катрин Арден ; Прев. от англ. Ангел Ангелов . - София : Orange books, 2019 ([София] : Pulsio Print) . - 456 с. ; 24 см . -  ([Поредица Winternight] ; [Кн. 3])

   Съдържа и Бел. на авт. ; Бел. за рус. имена ; Кратък речник ; За авт.

   ISBN 978-619-171-078-2 (Ориндж Букс)

  

Сист. No: 97513

- 142 -

П/840-312.4/Б 95ЦБ 115416

Бьогле, Никола

   Пациент 488 : Роман / Никола Бьогле ; Прев. от фр. Силвия Колева . - София : Enthusiast, 2019 ([София] : J Point Plus) . - 392 с. ; 21 см

   Изд. Enthusiast - запазена марка на Алто комюникейшънс енд пъблишинг ООД.

   ISBN 978-619-164-297-7 (Ентусиаст)

  

Сист. No: 97333

- 143 -

П/820(73)-31/Д 50ЦБ 115419

Джеймс, Джули

   Сватбена лудост : [Роман] / Джули Джеймс ; Прев. [от англ.] Татяна Виронова . - 2. изд. . - София : Ибис, 2019 ([София] : Симолини) . - 284 с. ; 21 см . -  (Кол. Избрани съвр. любовни романи)

   

   ISBN 978-619-157-302-8 

  

Сист. No: 97336

- 144 -

П/820-31/Д 50ЦБ 115409

Джеймс, П. Д.

   Убийството на прислужницата : [Роман] / П. Д. Джеймс ; Прев. от англ. Ваня Томова . - София : Ciela, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 288 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2845-7 (Сиела)

  

Сист. No: 97325

- 145 -

П/820-31/Д 55ЦБ 115414

Дилън, Люси

   Сто парченца от мен : Роман / Люси Дилън ; Прев. от англ. Валентина Рашева-Джейвънс . - София : Изток-Запад, 2019 . - 456 с. ; 21 см . -  (Сер. Красноглед)

   

   ISBN 978-619-01-0414-8 

   ISBN 619-01-0414-2 

  

Сист. No: 97331

- 146 -

П/820(73)-31/К 26ЦБ 115458

Капоти, Труман

   Музите се чуват : [Роман] / Труман Капоти ; Прев. от англ. Искра Ангелова . - София : Колибри, 2019 ([София] : Дедракс) . - 175 с. ; 20 см

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-619-02-0399-5 (Colibri)

  

Сист. No: 97377

- 147 -

П/869.0-32/К 39ЦБ 115489

Кардозо, Дулсе Мария

   Всичко това е любов : Разкази / Дулсе Мария Кардозо ; Прев. от португ. Даринка Кирчева . - София : Ерго, 2019 (София : Дайрект Сървисиз) . - 134 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Модерна европейска проза)

   

   ISBN 978-619-7392-33-3 

  

Сист. No: 97409

- 148 -

ДТ/820(73)-31/К 40ЦБ 115405

Карильо, Доминик

   Необичайните заподозрени : [Роман] / Доминик Карильо ; Прев. от англ. Явор Недев . - София : Ciela, 2019 ([София] : Алианс принт) . - 196 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-2874-7 (Сиела)

  

Сист. No: 97322

- 149 -

П/820(73)-312.4/К 44ЦБ 115399

Картър, Крис

   По следите на злото : [Роман] / Крис Картър ; Прев. [от англ. ез.] Юлия Чернева . - София : Ера, 2019 ([Костинброд] : Милтипринт) . - 408 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Ератрилър)

   Съдржа и Бел. на авт.

   ISBN 978-954-389-518-2 

  

Сист. No: 97316

- 150 -

П/820(73)-31/К 63ЦБ 115613

Клейпас, Лайза

   Мой до полунощ : [Роман] / Лайза Клейпас ; Прев. [от англ.] Диана Райкова . - София : СББ Медиа, 2019 ([София] : Ропринт) . - 240 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Ист. любовни романи ; 5)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-399-296-6 (SBB Media)

  

Сист. No: 97550

- 151 -

П/820(94)-312.6/Л 45ЦБ 115586

Ленард, Дион и др.

   Да открием Гоби : Истинската история на един ултрамаратонец и едно бездомно кученце, готово да го последва накрай света / Дион Ленард, Крейг Борлез ; Прев. от англ. Александър Маринов . - София : Вакон, 2019 . - 272 с., 4 л. ил. ; 21 см . -  ([Поредица] Пътешествия и приключения)

   

   ISBN 978-619-7300-59-8 

  

Сист. No: 97521

- 152 -

П/886.6-31/М 32ЦБ 115486

Марковски, Стефан

   Еретични писма или Намирайки небесата, които сияят в червено : Роман / Стефан Марковски ; Прев. от макед. Мариян Петров . - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2019 . - 168 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-235-037-6 

  

Сист. No: 97405

- 153 -

П/820(73)-31/М 89ЦБ 115590

Моран, Ян

   Долината на виното : [Роман] / Ян Моран ; Прев. от англ. Диана Райкова . - София : Ергон, 2019 . - 336 с. ; 20 см . -  (Библ. Любов и Съдба)

   

   ISBN 978-619-165-094-1 

  

Сист. No: 97525

- 154 -

П/895.6-31/М 95ЦБ 115587

Мураками Харуки

   Убийството на Командора : [Роман] / Харуки Мураками ; Прев. от англ. Надежда Розова ; Консултант Майре Буюклиева . - София : Колибри, 2019 ([София] : Инвестпрес) . - 767 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-02-0416-9 (Colibri)

  

Сист. No: 97522

- 155 -

П/820-31/О-50ЦБ 115421

О'Лиъри, Бет

   Споделеният апартамент : [Роман] / Бет О'Лиъри ; Прев. [от англ.] Вихра Манова . - София : Ибис, 2019 ([София] : Симолини) . - 387 с. ; 21 см . -  (Кол. Избрани съвр. любовни романи)

   

   ISBN 978-619-157-304-2 

  

Сист. No: 97337

- 156 -

П/820-4/П 84ЦБ 115462

Пратчет, Тери

   Клавиатурна грешка : Сб. нехудож. произведения : [Есета] / Тери Пратчет ; Прев. от англ. Светлана Комогорова-Комата ; Предг. Нийл Геймън . - София : Ciela, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 304 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-2876-1 (Сиела)

  

Сист. No: 97381

- 157 -

П/820(73)-31/П 94ЦБ 115467

Пуър, Майкъл

   [Десет хиляди] 10 000 живота : Първо живеем. После умираме. А после... получаваме нов шанс? : [Роман] / Майкъл Пуър ; Прев. от англ. Станислава Миланова . - София : Кибеа, 2019 ([София] : Ифо Дизайн) . - 440 с. ; 20 см

   Съдържа и За авт. и кн.

   ISBN 978-954-474-835-7 

  

Сист. No: 97386

- 158 -

П/820(73)-31/Р 70ЦБ 115400

Робъртс, Нора

   Подводни течения : [Роман] / Нора Робъртс ; Прев. [от англ.] Катя Перчинкова . - [София] : Бард, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 527 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-922-7 

  

Сист. No: 97317

- 159 -

ДТ/820(73)-31/Р 85ЦБ 115422

Рос, Ребека

   Бунтът на кралицата : [Роман] / Ребека Рос ; Прев. от англ. Деница Райкова . - София : Ciela, 2019 ([София] : Алианс принт) . - 384 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2852-5 (Сиела)

  

Сист. No: 97338

- 160 -

П/820(73)-31/С 37ЦБ 115577

Симънс, Дан

   Децата на нощта : [Роман] / Дан Симънс ; Прев. от англ. Богдан Русев ; Отг. ред. Иван Атанасов ; С въвед. от авт.  . - София : Изток-Запад, 2019 . - 512 с. : с ил. ; 22 см . -  (Magica)

   

   ISBN 978-619-01-0415-5 

   ISBN 619-01-0415-0 

  

Сист. No: 97512

- 161 -

П/820(73)-31/С 76ЦБ 115398

Стийл, Даниел

   Тиха нощ : Роман / Даниел Стийл ; Прев. [от англ.] Елена Чизмарова . - [София] : Бард, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 258 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-924-1 

  

Сист. No: 97315

- 162 -

П/850-31/Ф 55ЦБ 115589

Фиорети, Франческо

   Тайната библиотека на Леонардо : [Роман] / Франческо Фиорети ; Прев. от итал. Милена Дякова . - София : Колибри, 2019 ([София] : Инвестпрес) . - 271 с. ; 20 см . -  (Исторически трилъри)

   Съдържа и Кратки библиогр. и др. бел.

   ISBN 978-619-02-0422-0 (Colibri)

  

Сист. No: 97524

- 163 -

П/820-31/A 93ЦБ 115375

Austen, Jane

   The Complete Novels of Jane Austen : Sense and Sensibility, Pride and Prejudice, Mansfield Park, Emma, Nortbanger Abbey, Persuasion and Lady Susan / Jane Austen . - Hertfordshire : Wordsworth editions, 2004 . - 1431 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-1-84022-055-1 

  

Сист. No: 97282

- 164 -

П/820(73)-31/C 80ЦБ 115372

Cornwell, Patricia

   Port Mortuary : [A Novel] / Patricia Cornwell . - London : Little, Brown and Company, 2010 . - 496 p. ; 24 cm

   Little, Brown and Company - импринт на Hachette Book Group.

   ISBN 978-1-4087-0235-2 (Hachette Book Group)

  

Сист. No: 97280

- 165 -

П/840-31/L 62ЦБ І 12192

Levy, Marc

   Le Voleuer D'Ombres : [Roman] / Marc Levy . - Paris : Robert Laffont, 2010 . - 293 p. ; 18 cm

   Съдължа и За авт.

   ISBN 978-2-266-21676-0 

  

Сист. No: 97274

- 166 -

П/820(73)-31/B 67ЦБ 115392

Bloom, Annabella et al.

   Pride and Prejudice : The Wild and Wanton Edition : [A Novel] / Annabella Bloom, Jane Austen . - Avon : Adams Media, 2011 . - 979 p. ; 22 cm

   Annabella Bloom - псевдоним на Michelle M. Pillow. - Съдържа и За авт.

   ISBN 978-1-4405-0660-4 

  

Сист. No: 97305

- 167 -

П/820-31/M 43ЦБ 115385

Mayhew, Jon

   Mortlock : [A Novel] / Jon Mayhew . - London : Bloomsbury, 2011 . - 376 p. ; 20 cm

   

   ISBN 978-1-4088-2748-2 

  

Сист. No: 97296

- 168 -

П/820-312.9/T 71ЦБ 115356

Tolkien, J. R. R.

   The Lord of the Rings : [A Novel] : B. 1 - 7 / J. R. R. Tolkien . - London : Harper Collins Publishers, 2012 . - 20 cm

   Седем книги в общ футляр със собствен ISBN.

   ISBN 978-0-00-748997-8 

   B. 2. The Fellowship of the Ring : The Ring goes South . - 253 p.

   Кор. опис.

   ISBN 978-0-00-763555-9  (b. 2)

  

Сист. No: 97259

- 169 -

П/820-312.9/T 71ЦБ 115357

Tolkien, J. R. R.

   The Lord of the Rings : [A Novel] : B. 1 - 7 / J. R. R. Tolkien . - London : Harper Collins Publishers, 2012 . - 20 cm

   Седем книги в общ футляр със собствен ISBN.

   ISBN 978-0-00-748997-8 

   B. 3. The Two Towers : The Treason of Isengard . - 252 p.

   Кор. опис.

   ISBN 978-0-00-763560-3  (b. 3)

  

Сист. No: 97260

- 170 -

П/820-312.9/T 71ЦБ 115358

Tolkien, J. R. R.

   The Lord of the Rings : [A Novel] : B. 1 - 7 / J. R. R. Tolkien . - London : Harper Collins Publishers, 2012 . - 20 cm

   Седем книги в общ футляр със собствен ISBN.

   ISBN 978-0-00-748997-8 

   B. 4. The Two Towers : The Ring goes East . - 189 p.

   Кор. опис.

   ISBN 978-0-00-763558-0  (b. 4)

  

Сист. No: 97261

- 171 -

П/820-312.9/T 71ЦБ 115359

Tolkien, J. R. R.

   The Lord of the Rings : [A Novel] : B. 1 - 7 / J. R. R. Tolkien . - London : Harper Collins Publishers, 2012 . - 20 cm

   Седем книги в общ футляр със собствен ISBN.

   ISBN 978-0-00-748997-8 

   B. 5. The Return of the King : The War of the Ring . - 197 p.

   Кор. опис.

   ISBN 978-0-00-763559-7  (b. 5)

  

Сист. No: 97262

- 172 -

П/820-312.9/T 71ЦБ 115360

Tolkien, J. R. R.

   The Lord of the Rings : [A Novel] : B. 1 - 7 / J. R. R. Tolkien . - London : Harper Collins Publishers, 2012 . - 20 cm

   Седем книги в общ футляр със собствен ISBN.

   ISBN 978-0-00-748997-8 

   B. 6. The Return of the King : The End of the Third Age

   Кор. опис.

   ISBN 978-0-00-763557-3  (b. 6)

  

Сист. No: 97263

- 173 -

П/820-312.9/T 71ЦБ 115361

Tolkien, J. R. R.

   The Lord of the Rings : [A Novel] : B. 1 - 7 / J. R. R. Tolkien . - London : Harper Collins Publishers, 2012 . - 20 cm

   Седем книги в общ футляр със собствен ISBN.

   ISBN 978-0-00-748997-8 

   B. 7. Appendices . - 189 p. : ill., m.

   

   ISBN 978-0-00-763556-6  (b. 7)

  

Сист. No: 97264

- 174 -

П/840-31/G 69ЦБ 115396

Gounelle, Laurent

   Le jour ou j'ai appris a vivre : Roman / Laurent Gounelle . - [Paris] : Kero, 2014 . - 288 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-2-36658-098-3 

  

Сист. No: 97309

Детска художествена литература

- 175 -

Д/830-93-31/К 53ЦБ 115514

Кестнер, Ерих

   Малкият мъж и Малката мис : [Роман за деца] / Ерих Кестнер ; Прев. [от нем.] Цветана Узунова ; Худож. Мария Радославова . - София : Ивета, 1995 . - 191 с. : с ил. ; 20 см . -  (Детски бисери)

   Кор. загл.: Малкия мъж и Малката мис. - Имената на прев. и худож. отбелязани на гърба на предзагл. с.

  

Сист. No: 97441

- 176 -

Д/830-93-1/Б 32ЦБ 115515

Бекерт, Урсула

   Джуджето Мук и слончето Джъмбо : [Приказка в стихове] / Урсула Бекерт ; Ил. Хилдрун Кови ; [Прев. от нем.] Ангелина Жекова . - [София] : Фют, [2001] . - [22] с. : с цв. ил. ; 20х20 см . -  (Поредица Историите на джуджето Мук)

   Авт. не е отбелязан на кор.

   ISBN 954-625-228-X 

  

Сист. No: 97442

- 177 -

Д/886.7-93-91/И 22ЦБ II 7398

Иванова, Катя

   Тримата братя и златната ябълка : Бълг. нар. приказки /  Адапт. Катя Иванова ; Худож. Биляна Господинова . - [София] : Фют, [2001] . - 24 с. : с ил. (някои цв.) ; 28 см . -  (Поредица Златна броеница)

   Кор. опис. - Пълното име на авт. е Екатерина Иванова Латева. - Съдържа: Златната ябълка ; Вълшебният пръстен ; Жаба царкиня.

   ISBN 954-625-238-7 

  

Сист. No: 97445

- 178 -

Д/839.8-93-31/К 70ЦБ І 12195

Кобербьол, Лине

   Властта на музиката : [Роман за деца] / Лине Кобербьол ; Прев. [от англ.] Светлана Комогорова . - София : Егмонт България, 2003 (София : Балкан прес) . - 111 с. : с цв. ил. ; 18 см . -  ([Поредица] Witch)

   Изд. на Disney.

   ISBN 954-446-715-7 

   ISBN 978-954-446-715-9 

  

Сист. No: 97299

- 179 -

Д/886.7-93-34/Ч 94ЦБ II 7395

Чудният пръстен  ; Златното момиче ; Котката и лъвът ; Вълкът и овчарят : [Приказки] /  Ил. Борис Стоилов . - [Пловдив] : Хермес, 2005 . - 20 с. : с цв. ил. ; 29 см . -  (Поредица Вечните бълг. приказки ; 3)

   Кор. опис.

   ISBN 954-459-793-Х 

   ISBN 978-954-59-793-1 

  

Сист. No: 97433

- 180 -

Д/820(71)-93-34/Б 87ЦБ 115529

Буржоа, Полет

   Франклин и театралното представление / Полет Буржоа ; Худож. Бренда Кларк ; Прев. [от англ.] Екатерина Латева . - [София] : Фют, [2006] . - [32] с. : с цв. ил. ; 22х19 см . -  (Поредица Франклин)

   Прев. известна като Екатерина Иванова, отбелязана на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-625-402-3 

   ISBN 954-625-402-9 

  

Сист. No: 97460

- 181 -

Д/886.7-93-1/Д 76ЦБ 115517

Домашните животни  : [Стихчета за деца] /  Ил. Спас Димитров Спасов . - [Пловдив] : Хермес, 2006 . - [8] с. : с цв. ил. ; 24 см . -  ([Поредица] Весели стихчета)

   Кор. опис.

   ISBN 954-26-0421-1 

   ISBN 978-954-26-0421-1 

  

Сист. No: 97446

- 182 -

Д/820/899-93-34/П 15ЦБ II 7401

Палечка  : [Приказка] . - [София] : Пан, 2006 (Малайзия) . - 16 с. : с цв. ил. ; 26 см . -  (Поредица Приказни бисери)

   Кор. опис.

   ISBN 954-657-607-7 

   ISBN 978-954-657-607-1 

  

Сист. No: 68698

- 183 -

Д/820(71)-93-91/Д 50ЦБ 115522

Дженингс, Шарън

   Франклин бяга от къщи /  [По] Полет Буржоа ; Адапт. Шарън Дженингс ; Ил. Сийн Джефри ... [и др.] ; Прев. [от англ.] Екатерина Латева . - [София] : Фют, [2007] . - [32] с. : с цв. ил. ; 22х19 см . -  (Приказки за Франклин по телевизионния сериал)

   Името на авт. не е отбелязано на кор. ; Други ил.: М. Корън, Д. Райс, Д. Сисик ; Прев. известна като Екатерина Иванова ; Имената на прев. и ил. отбелязани на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-625-419-1 

  

Сист. No: 97452

- 184 -

Д/820(71)-93-91/Д 50ЦБ 115524

Дженингс, Шарън

   Франклин и новата учителка /  [По] Полет Буржоа ; Адапт. Шарън Дженингс ; Ил. Селест Ганьон ... [и др.] ; Прев. [от англ.] Екатерина Латева . - [София] : Фют, [2007] . - [32] с. : с цв. ил. ; 22х19 см . -  (Приказки за Франклин по телевизионния сериал)

   Името на авт. не е отбелязано на кор. ; Други ил.: С. Макинтайър, А. Синкнер, Д. Сисик, Ш. Саутърн ; Прев. известна като Екатерина Иванова ; Имената на прев. и ил. отбелязани на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-625-471-9 

  

Сист. No: 97454

- 185 -

Д/820(71)-93-91/Д 50ЦБ 115526

Дженингс, Шарън

   Франклин не иска бавачка /  [По] Полет Буржоа ; Адапт. Шарън Дженингс ; Ил. Марк Корън ... [и др.] ; Прев. [от англ.] Екатерина Латева . - [София] : Фют, [2007] . - [32] с. : с цв. ил. ; 22х19 см . -  (Приказки за Франклин по телевизионния сериал)

   Името на авт. не е отбелязано на кор. ; Други ил.: А. Синкнер, Д. Сисик, Ш. Саутърн ; Прев. известна като Екатерина Иванова ; Имената на прев. и ил. отбелязани на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-625-420-7 

  

Сист. No: 97456

- 186 -

Д/820(71)-93-91/Д 50ЦБ 115531

Дженингс, Шарън

   Франклин иска да е голям /  [По] Полет Буржоа ; Адапт. Шарън Дженингс ; Ил. Сийн Джефри ... [и др.] ; Прев. [от англ.] Екатерина Латева . - [София] : Фют, [2007] . - [32] с. : с цв. ил. ; 22х19 км . -  (Приказки за Франклин по телевизионния сериал)

   Името на авт. не е отбелязано на кор. ; Други ил.: Д. Сисик, Ш. Саутърн ; Прев. известна като Екатерина Иванова ; Имената на прев. и ил. отбелязани на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-625-421-4 

  

Сист. No: 97461

- 187 -

Д/820(71)-93-91/Д 50ЦБ 115519

Дженингс, Шарън

   Франклин се извинява /  [По] Полет Буржоа ; Адапт. Шарън Дженингс ; Ил. Нелвана ; Прев. [от англ.] Екатерина Латева . - [София] : Фют, [2008] . - [32] с. : с цв. ил. ; 22х19 см . -  (Приказки за Франклин по телевизионния сериал)

   Името на авт. не е отбелязано на кор. ; Прев. e извeстна като Екатерина Иванова ; Имената на прев. и ил. отбелязани на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-625-472-6 

  

Сист. No: 97448

- 188 -

Д/820(71)-93-91/Д 50ЦБ 115520

Дженингс, Шарън

   Рожденият ден на Франклин /  [По] Полет Буржоа ; Адапт. Шарън Дженингс ; Ил. Сийн Джефри ... [и др.] ; Прев. [от англ.] Екатерина Латева . - [София] : Фют, [2008] . - [32] с. : с цв. ил. ; 22х19 см . -  (Приказки за Франклин по телевизионния сериал)

   Името на авт. не е отбелязано на кор. ; Прев. e извeстна като Екатерина Иванова ; Имената на прев. и ил. отбелязани на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-625-474-0 

  

Сист. No: 97449

- 189 -

Д/820(73)-93-91/С 45ЦБ 115509

Слонбалон  /  Прев. [от англ.] Ирина Димитрова . - 2. допеч. . - София : Егмонт България, 2008 (София : Лито Балкан АД) . - 80 с. : с цв. ил. ; 23 см . -  (Поредица Егмонт Чародейства)

   Изд. на Disney.

   ISBN 978-954-446-859-0 

  

Сист. No: 97434

- 190 -

Д/820(73)-93-91/У 68ЦБ 115510

Уол-и  /  Прев. [от англ.] Венета Янкова . - София : Егмонт България, 2008 ([София] : Лито Балкан АД) . - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см . -  (Поредица Егмонт Чародейства)

   Изд. на Disney, Pixar.

   ISBN 978-954-27-0226-9 

  

Сист. No: 97435

- 191 -

Д/820/899-93-34/П 87ЦБ І 12198

Приказки от цял свят  : Златни зрънца : Кн. 1 - /  Ред.-състав. Галина Златина ; Худож. Галин Георгиев, Светлана Князева . - София : Златното пате, 2008 - ([София] : Образование и наука) . - 17 см . -  (Моята първа колекция)

   Галина Златина - псевд. на Галина Йорданова Златарева.

   Кн. 1 . - 2008 . - 66 с. : с цв. ил.

   Съдържа: Джак и бобените стебла ; Змеят и царският син ; вълкът и лисицата ; Не е хубаво да си много хитър ; Злият вълшебник.

   ISBN 978-954-431-398-2  (кн. 1)

  

Сист. No: 97437

- 192 -

Д/820(73)-93-91/В 11ЦБ 115511

В небето  /  Прев. [от англ.] Венета Янкова . - София : Егмонт България, 2009 (София : Лито Балкан АД) . - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см . -  (Поредица Егмонт Чародейства)

   Изд. на Disney, Pixar.

   ISBN 978-954-27-0377-8 

  

Сист. No: 97436

- 193 -

Д/820(71)-93-91/Д 50ЦБ 115518

Дженингс, Шарън

   Франклин си пъха нослето навсякъде /  [По] Полет Буржоа ; Адапт. Шарън Дженингс ; Ил. Сийн Джефри ... [и др.] ; Прев. [от англ.] Екатерина Латева . - [София] : Фют, [2009] . - [32] с. : с цв. ил. ; 22х19 см . -  (Приказки за Франклин по телевизионния сериал)

   Името на авт. не е отбелязано на кор. ; Други ил.: М. Корън, А. Синкнер, Дж. Сисик ; Прев. e извeстна като Екатерина Иванова ; Имената на прев. и ил. отбелязани на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-625-539-6 

  

Сист. No: 97447

- 194 -

Д/820(71)-93-91/Д 50ЦБ 115523

Дженингс, Шарън

   Франклин пътешества с кану /  [По] Полет Буржоа ; Адапт. Шарън Дженингс ; Ил. Сийн Джефри ... [и др.] ; Прев. [от англ.] Екатерина Латева . - [София] : Фют, [2009] . - [32] с. : с цв. ил. ; 22х19 см . -  (Приказки за Франклин по телевизионния сериал)

   Името на авт. не е отбелязано на кор. ; Други ил.: М. Корън, Д. Сисик ; Прев. е известна като Екатерина Иванова ; Имената на прев. и ил. отбелязани на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-625-540-2 

  

Сист. No: 97453

- 195 -

Д/886.7-93-1/Ц 17ЦБ II 7397

Цанков, Атанас Иванов

   Коледа в гората : [Приказка в стихове] / Атанас Цанков ; Худож. Антонина Бабукчиева . - [София] : Фют, [2010] . - [12] с. : с цв. ил. ; 27х24 см . -  (Поредица Във вълшебната гора)

   Авт. не е отбелязан на кор. ; Името на худож. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-625-570-9 

  

Сист. No: 97443

- 196 -

Д/820(71)-93-91/Д 50ЦБ II 7400

Дженингс, Шарън

   Състезателната кола ; Уроците по музика / Шарън Дженингс ; Ил. Сийн Джефри ... [и др.] ; Прев. [от англ.] Екатерина Латева . - [София] : Фют, [2011] . - 24 с. : с цв. ил. ; 26 см . -  (Поредица Премеждията на Франклин)

   Авт. не е отбелязан на кор. ; Други ил.: С. Макинтайър, Ш. Саутърн, А. Синкнер ; Прев. известна като Екатерина Иванова.

   ISBN 978-954-625-688-1 

  

Сист. No: 97467

- 197 -

Д/820-93-34/П 86ЦБ 115508

Престън, Тим

   Зайчето от Зюмбюления хълм : [Приказка] / Тим Престън ; Ил. Лорна Хъсей ; Прев. [от англ.] Добринка Райнова . - [София] : Атеа Букс, 2011 . - 23 с. : с цв. ил. ; 21х21 см . -  (Поредица Приказки за всеки ден)

   Името на прев. отбелязано в изд. каре.

   ISBN 978-954-8999-24-3 

  

Сист. No: 97429

- 198 -

Д/820(71)-93-91/Е 63ЦБ 115527

Ендрюлът, Хари

   Франклин и природното чудо /  [По] Полет Буржоа ; Адапт. Хари Ендрюлът ; Прев. [от англ.] Екатерина Иванова Латева . - [София] : Фют, [2012] . - [24] с. : с цв. ил. ; 22х19 см . -  (Поредица Франклин и неговите приятели)

   Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре ; Прев. е известна като Екатерина Иванова.

   ISBN 978-954-625-800-7 

  

Сист. No: 97458

- 199 -

Д/882-93-34/Г 56ЦБ 115541

Глупавият змей  : Руска нар. приказка /  Прев. Веска Маринова . - София : New Media Group, 2013 ([София] : Алианс Принт) . - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см . -  (Поредица Детство мое : Вълшебни приказки в картинки ; 70)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. ; Възприетата форма на името на Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

   ISBN 978-954-340-300-4 (Ню Медиа Груп)

  

Сист. No: 97473

- 200 -

Д/820-93-34/К 55ЦБ 115513

Киплинг, Ръдиард Джоузеф

   Любопитното слонче : [Приказка] / Ръдиард Киплинг ; Прев. Веска Маринова ; Ил. П. Репринцев . - София : New Media Group, 2013 ([София] : Алианс принт) . - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см . -  (Поредица Детство мое : Вълшебни приказки в картинки ; 65)

   Името на ил. отбелязано в изд. каре, а на прев. - на гърба на загл. с. ; Пълното име на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

   ISBN 978-954-340-295-3 (Ню Медиа Груп)

  

Сист. No: 97439

- 201 -

Д/886.7-93-1/М 57ЦБ 115466

Милева, Леда Гео

   Зайченцето бяло /  Стихове Леда Милева ; Ил. Стелияна Донева . - София : СофтПрес, 2013 . - [8] с. : с цв. ил. ; 22х24 см . -  ([Поредица] Приказки любими в рими ; 6)

   Кор. опис.

   ISBN 978-619-151-079-5 

  

Сист. No: 97385

- 202 -

Д/839.8-93-34/А 65ЦБ 115539

Андерсен, Ханс Кристиан

   Дивите лебеди : [Приказка] / Андерсен ; Прев. Веска Маринова ; Ил. Антон Ломаев . - София : New Media Group, 2015 ([София] : Алианс Принт) . - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см . -  (Поредица Детство мое : Вълшебни приказки в картинки)

   Имената на прев., ил. отбелязани в изд. каре ; Възприетата форма на името на Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

   ISBN 978-954-340-407-0 (Ню Медиа Груп)

  

Сист. No: 97471

- 203 -

Д/882-93-34/Л 33ЦБ 115540

Лебедева, Галина Владимировна

   Как Маша се скара с възглавницата : [Приказка] / Галина Лебедева ; Прев. Веска Маринова ; Ил. Людмила Комунар . - София : New Media Group, 2015 ([София] : Алианс Принт) . - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см . -  (Поредица Детство мое : Вълшебни приказки в картинки ; 176)

   Имената на прев., ил. отбелязани в изд. каре ; Възприетата форма на името на Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

   ISBN 978-954-340-410-0 (Ню Медиа Груп)

  

Сист. No: 97472

- 204 -

Д/830-93-34/Х 33ЦБ 115542

Хауф, Вилхелм

   Малкия Мук : [Приказка] / Вилхелм Хауф ; Прев. Веска Маринова ; Ил. Максим Митрофанов . - София : New Media Group, 2015 ([София] : Алианс Принт) . - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см . -  (Поредица Детство мое : Вълшебни приказки в картинки ; 187)

   Имената на прев., ил. отбелязани в изд. каре ; Възприетата форма на името на Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

   ISBN 978-954-340-421-6 (Ню Медиа Груп)

  

Сист. No: 97474

- 205 -

Д/886.7-93-1/В 80ЦБ II 7378

Войнова, Евгения Цветанова

   Давид : [История в рими] / Евгения Войнова ; С ил. от авт.  . - [София] : Изд. авт., 2017 ([София] : Алианс Принт) . - [52] с. : с цв. ил. ; 26х25 см

   
   www.evgeniavoinova.com 

   ISBN 978-619-90986-0-8 

  

Сист. No: 97251

- 206 -

Д/894.511-93-34/И 99ЦБ 115480

Ияш, Тамаш и др.

   Най-кратките приказки на света / Тамаш Ияш, Янош Лацкфи ; Ил. Жаклин Молнар ; Прев. от унг. Адриана Петкова . - [София] : Рива, 2017 . - 55 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Пълното име на прев. Адриана Петкова е Адриана Петкова Пападопулос.

   ISBN 978-954-320-621-6 

  

Сист. No: 97399

- 207 -

Д/885.4-93-1/Я 64ЦБ 115487

Яновиц, Томаш

   Затвори очички : Стихове за деца, че и приказки / Томаш Яновиц ; Подб. и прев. от словаш. Димитър Стефанов ; Ил. Велислава Бъчварова, Мирослав Радев . - София : Хайни, 2017 . - 76 с. : с ил., портр. ; 19х17 см

   Имената на ил. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Съдържа и Бел. за авт.

   ISBN 978-619-7029-49-9 

  

Сист. No: 97406

- 208 -

Д/839.8-93-34/А 65ЦБ 115538

Андерсен, Ханс Кристиан

   Малката русалка : [Приказка] / Андерсен ; Прев. Веска Маринова . - София : New Media Group, 2018 ([София] : Алианс Принт) . - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см . -  (Поредица Детство мое : Вълшебни приказки в картинки ; 195)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. ; Възприетата форма на името на Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

   ISBN 978-954-340-429-2 (Ню Медиа Груп)

  

Сист. No: 97470

- 209 -

Д/886.7-93-1/В 80ЦБ 115349

Войнова, Евгения Цветанова

   Цветна бъркотия : [История в рими] / Евгения Войнова ; С ил. от авт.  . - 2. изд. . - [София] : Изд. авт., 2018 ([София] : Алианс Принт) . - [34] с. : с цв. ил. ; 21х28 см

   
   www.evgeniavoinova.com 

   ISBN 978-619-90986-1-5 

  

Сист. No: 97252

- 210 -

Д/886.7-93-312.9/Е 53ЦБ 115457

Елин Пелин

   Ян Бибиян : [Роман за деца] / Елин Пелин ; Ил. Борис Николов Стоилов . - Пловдив : Хермес, 2018 ([София] : Алианс Принт) . - 200 с. : с ил. ; 20 см . -  (Златно перо : Детско-юношеска класика)

   Елин Пелин - псевд. на Димитър Иванов Стоянов ; Името на ил. отбелязано на предзагл. с. - Съдържа: Ян Бибиян - невероятните приключения на едно хлапе ; Ян Бибиян на Луната.

   ISBN 978-954-26-0318-4 

  

Сист. No: 97376

- 211 -

Д/886.7-93-34/К 33ЦБ 115574

Каралийчев, Ангел Иванов и др.

   Приказки и легенди за владетели и герои: Хан Кубрат. Хан Аспарух. Хан Тервел /  По текст на Ангел Каралийчев, Чичо Стоян ; Ил. Венцислав Кръстев . - [София] : Пан, 2018 . - 16 с. : с цв. ил. ; 23 см . -  ([Поредица] Приказки и легенди за владетели и герои)

   Чичо Стоян - псевд. на Стоян Михайлов Попов. - Кор. опис. - Съдържа: Заветът на Кубрат ; Орелът на Аспарух ; Триумфът на Тервел.

   ISBN 978-954-660-311-1 

  

Сист. No: 97509

- 212 -

Д/886.7-93-8/К 78ЦБ 115551

Колев, Венцислав Николаев

   Историите на Венци. Един различен свят ; Планетата Фу. Тя те очаква : Ил. разкази, гатанки и стихотворения / Венцислав Колев ; Предг. Цветелина Маринова . - В. Търновo : Регионална нар. библ. Петко Р. Славейков, 2018 (София : Булгед) . - [72] с. : с цв. ил. ; 21х26 см

   Пълната форма на името на Цветелина Маринова - Цветелина Маринова Минева. - Второто загл. отпеч. на обратната страна на кн. със самостоятелна загл. с.

   ISBN 978-619-7173-19-2 

  

Сист. No: 97483

- 213 -

Д/886.7-93-34/Н 17ЦБ 115439

Найденова, Ралица

   Точица тръгва на училище : Интерактивна книга за деца от 7 до 11 години / Ралица Найденова ; С ил. от авт.  . - София : Пощенска кутия за приказки, 2018 . - 72 с. : с цв. ил. ; 22х22 см

   Името на авт. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-90828-6-7 

  

Сист. No: 97357

- 214 -

Д/820(94)-93-34/Т 69ЦБ II 7388

Томас, Валъри

   Уини и Уилбър: Ден на динозавъра : [Приказка] / Валъри Томас ; Ил. Корки Пол ; Прев. [от англ.] Милена Милева-Фено . - [София] : Таймлайнс стор, 2018 (Китай) . - [28] с. : с цв. ил. ; 29 см . -  ([Поредица Уини и Уилбърт] ; [13])

   
   www.winnieandwilbur.com 

   ISBN 978-619-7455-04-5 (Timelines)

  

Сист. No: 97355

- 215 -

Д/895.6-93-34/Я 74ЦБ 115447

Японски приказки  /  Подбор и прев. от япон. Людмила Холодович, Александър Киров ; Худож. Борис Стоилов ; С предг.  . - София : Изток-Запад, 2018 . - 96 с. : с цв. ил. ; 25 см

   Името на худож. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-619-01-0351-6 

   ISBN 619-01-0351-0 

  

Сист. No: 97366

- 216 -

ДТ/886.7-93-31/В 65ЦБ 115442

Витков-Титис, Константин

   [Джак] Jack Eridon: Вуду : [Графичен роман] / Константин Витков-Титис ; С рис. от авт.  . - София : Артлайн Студиос, 2019 . - [144] с. : с цв. ил. ; 24 см

   Съдържа и [Думи за авт.] / Б. Иванов, В. Милев, Т. Христов ; Галерия : Гост артисти / В. Кълвачев, С. Велинов, Е. Еренгел, И. Трифонов, Т. Христов, Г. Георгиев, С. Атанасов, Д. Нанева, Б. Митков.

   ISBN 978-619-193-141-5 (Artline Studios)

  

Сист. No: 97361

- 217 -

Д/820(73)-93-34/Д 52ЦБ II 7387

Джон, Джори

   Доброто яйце : [Приказка] / Джори Джон ; Ил. Пийт Осуалд ; Прев. от англ. Симона Калева . - София : Таралеж, 2019 . - [35] с. : с цв. ил. ; 28 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Таралеж - запазена марка на изд. Вакон ООД.

   ISBN 978-619-7300-76-5 (Вакон)

  

Сист. No: 97351

- 218 -

Д/820(94)-93-31/Д 83ЦБ 115423

Доу, Ан

   Момчето нинджа : [Роман за деца] / Ан Доу ; Прев. от англ. Юлия Спиридонова ; Ил. Джереми Лей . - София : Кръг, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 188 с. : с ил. ; 20 см

   Изд. Кръг - импринт на изд. Лист.

   ISBN 978-619-158-066-8 

  

Сист. No: 97339

- 219 -

Д/886.7-93-34/И 22ЦБ 115454

Иванова, Огняна Начева

   На изток от Слънцето, на запад от Луната : Приказки от цял свят / Огняна Иванова ; Худож. Борис Стоилов . - София : Изток-Запад, 2019 . - 224 с. : с ил. ; 25 см

   Авт. не е отбелязана на кор. ; Името на худож. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-619-01-0438-4 

   ISBN 619-01-0438-Х 

  

Сист. No: 97374

- 220 -

Д/820(94)-93-312.9/Т 37ЦБ 115575

Таунсенд, Джесика

   Невърмур: Чудотворката Мориган Врана : [Роман за деца] / Джесика Таунсенд ; Прев. [от англ.] Иван Иванов . - [София] : Бард, 2019 ([София] : Мултипринт) . - 336 с. : с ил. ; 22 см . -  (Поредица Невърмур ; 2)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-926-5 

  

Сист. No: 97510

- 221 -

Д/820-93-31/Ф 62ЦБ 115576

Флин, Тейтъм

   Дяволици-хубавици : [Роман за деца] / Тейтъм Флин ; Прев. от англ. Борислав Стефанов . - София : Ciela, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 244 с. ; 20 см . -  (Ciela teen. Дневниците на един Д'Явол ; 2)

   

   ISBN 978-954-28-2886-0 (Сиела)

  

Сист. No: 97511

- 222 -

Д/840-93-34/P 46ЦБ II 7393

Perrault, Charles

   Sleeping Beauty : A giant fairy story / Charles Perrault . - Manchester : World International Publishing Limited, 1990 . - [16] p. : ill. ; 28 cm

   

   ISBN 7235-3878-6 

  

Сист. No: 97431

- 223 -

Д/840-93-34/P 46ЦБ II 7394

Perrault, Charles

   Cinderella : A giant fairy story / Charles Perrault . - Manchester : World International Publishing Limited, 1990 . - [16] p. : ill. ; 28 cm

   

   ISBN 7235-3865-4 

  

Сист. No: 97432

Детска отраслова литература

- 224 -

Дч/087.5:581/Д 80ЦБ II 7389

Дориън, Кристиан

   Удивителният свят на растенията : [Енциклопедия] за деца над 6 г. : [Панорамна кн.] /  Текст Кристиан Дориън ; Ил. Бевърли Янг ; Прев. [от англ.] Екатерина Кожухарова . - София : Фют, 2017 (Китай) . - [16] с. : с цв. ил. ; 26х28 см

   Кор. опис. - С обемни ил., капачета, миникн. и др. подвижни елементи. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

   ISBN 978-619-199-238-6 

  

Сист. No: 97359

- 225 -

ДТ/087.5:612.66-055.15/К 77ЦБ 115446

Кокс, Лизи

   Промени през пубертета : Книга за момчета /  Текст Лизи Кокс ; Ил. Деймиън Уейхил ; Прев. [от англ.] Корнелия Лозанова . - София : Пан, 2017 . - 64 с. : с цв. ил. ; 22 см

   Авт. не е отбелязана на кор. ; Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Съдържа и Речник ; Азб. показалец ; Ръководство за възрастни.

   ISBN 978-954-660-893-2 

  

Сист. No: 97365

- 226 -

Д/087.5/Л 94ЦБ 115401

Льоен, Ървин

   Пленник на света на Майнкрафт : Escape book / Ървин Льоен ; Прев. [от фр.] Наталия Василева Христова . - Пловдив : Хермес, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 240 с. : с цв. ил. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и Прил.

   ISBN 978-954-26-1889-8 

  

Сист. No: 97318

География

История

- 227 -

Д/949.72/О-18ЦБ II 7379

Обретенов, Боян

   Духовни водачи на България : Духовници, учители, будители /  Текст Боян Обретенов ; Ил. Текла Алексиева ... [и др.] ; Оформление Красимира Деспотова . - София : Кибеа, 1997 (Словакия) . - 68 с. : с цв. ил., портр. ; 32 см . -  (Наследство)

   Авт. не е отбелязан на кор. ; Други ил.: Б. Филчев, Х. Хаджитанев. - Съдържа и За кн. и авт.

   ISBN 954-474-092-9 

  

Сист. No: 97269

- 228 -

РМ/940.53(093.3)/Г 63ЦБ II 7392

Голоса войны  : Рассказы и письма фронтовиков 1945 - 2005 /  Състав. Людмила Писарева, Белла Пенчева ; Ред. Марина Петкова ; Прев. [от бълг.] Виолетта Радевска . - София : Жокер-Медия, 2005 ([София] : Бет принт) . - 160 с. : с ил., портр., факс. ; 31 см

   Състав. отбелязани в библиогр. каре. - Съдържа и 60-летию Великой победы посвящается / Ф. Д. Бобков ; Шестьдесят лет спустя / Л. Писарева ; Знать и помнить / Б. Пенчева.

   ISBN 954-91666-1-9 

  

Сист. No: 97430

- 229 -

Ч/949.72.05/Е 48ЦБ 115374

Елдъров, Светлозар Владимиров

   Българи, България, български съдби / Светлозар Елдъров ; С предг. [от авт.]  . - София : Парадигма, 2010 . - 484 с. ; 24 см

   Библиогр. след отд. теми.

   ISBN 978-954-326-118-5 

  

Сист. No: 97283

- 230 -

П/949.72.05(092)/Ф 40ЦБ 115581

Величков, Йордан Петров

   Погребаните идеали : Петте фатални грешки на Фердинанд Сакс Кобург Готски / Йордан Величков ; Предг. Трендафил Митев . - София : Макед. науч. институт, 2011 ([София] : [Симолини]) . - 120 с., [4] л. : к. ; 20 см

   Съдържа и Крайно време е да напишем кн. "Разрушителите на съвременна България" : Предг. / Т. Митев.

   ISBN 978-954-8187-82-4 

  

Сист. No: 97516

- 231 -

Ч/949.72.052/В 24ЦБ 115460

Василева, Тонка Атанасова

   Незаличима диря : Съдбата на малоазийските българи / Тонка Василева ; Предг. Стоян Райчевски . - Пловдив : Акад. изд. на Аграр. унив., 2016 . - 160 с. : с ил. (някои цв.) ; 23 см

   Библиогр. с. 141 - 142.

   ISBN 978-954-517-251-9 

  

Сист. No: 97379

- 232 -

Ч/949.72.05(092)/Ф 40ЦБ 115365

Саздов, Димитър

   Мисията на Фердинанд в България : Път към нац. катастрофи - Букурещ и Цариград - 1913 г.; Париж (Ньой) - 1919 г. : [Монография] / Димитър Саздов ; С предг. от авт.  . - 2. доп. и прераб. изд. . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2017 . - 364 с. : с ил., к., факс. ; 25 см

   Съдържа и България - със или срещу Русия? / С. Т. Райкин. - Библиогр. с. 341 - 363 и под линия с бел.

   ISBN 978-954-644-923-8 

  

Сист. No: 97268

- 233 -

П/949.72.052.2(093)/А 37ЦБ 115548

Айер, Луи Емил

   Pro Bulgaria / Луи Айер ; С предг. от авт.  ; Прев. от фр. Димитър Ангелов, Евгени Иванов ; Встъп. думи Янко Гочев . - София : Орбел, 2018 ([София] : [Симолини]) . - х, 112 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-496-121-3 

  

Сист. No: 97480

- 234 -

П/949.72.043(093.3)/И 21ЦБ 115549

Иванов, Иван Степанович

   Българското опълчение и неговото сформиране през 1875 - 1879 г. : Бел. и спомени / Иван С. Иванов . - Б. м., [2018] . - 32 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

   Съдържа и фототип. загл. с. от 1. изд. - С. Петербург : Типографiа В. С. Балашева, 1889. - [Изд. на Нац. движение русофили, отбелязано в самозалепващ етикет, в долния ляв ъгъл, на лицето на задната кор.]. - Библиогр. с. 6.

  

Сист. No: 97481

- 235 -

Кр/904(497.23-21)/Д 58, П/904(497.23-21)/Д 58, Ч/904(497.23-21)/Д 58ЦБ 115377

Димитров, Димитър Денев

   Берое, Пизос, Тиле - венецът на Тракия : Пътешествия на ист. следотърсач / Димитър Димитров . - Ст. Загора : Тракийски свят, 2019 (Ст. Загора : Кота) . - 120 с. : с ил., к. (някои цв.) ; 24 см

   Съдържа и Данни за авт. - Библиогр. след някои гл.

   ISBN 978-954-9848-04-5 

  

Сист. No: 97285

- 236 -

ЧС/949.72.053.2(031)/К 93ЦБ II 7390

Куманов, Милен Костадинов и др.

   България във Втората световна война 1941-1945 : Кратка енциклопедия : В 2 ч. / Милен Куманов, Десислава Костадинова, Тодор Ст. Тодоров . - В. Търновo : Ивис, 2019 . - 30 см

   Загл. и на англ. ез.: Bulgaria in the Second world war 1941 - 1945. - Библиогр. след отд. статии.

   ISBN 978-619-205-118-1 на точ (ч. 1)

   Ч. I. А - М /  Предг.  Милен Куманов . - 816 с. : с ил.

   

  

Сист. No: 97426

- 237 -

ЧС/949.72.053.2(031)/К 93ЦБ II 7391

Куманов, Милен Костадинов и др.

   България във Втората световна война 1941-1945 : Кратка енциклопедия : В 2 ч. / Милен Куманов, Десислава Костадинова, Тодор Ст. Тодоров . - В. Търновo : Ивис, 2019 . - 30 см

   Загл. и на англ. ез.: Bulgaria in the Second world war 1941 - 1945. - Библиогр. след отд. статии.

   Ч. II. Н - Я . - 800 с. : с ил.

   

   ISBN 978-619-205-119-8  (ч. 2)

  

Сист. No: 97427

- 238 -

П/940.53/С 71ЦБ 115430

Стариков, Николай Викторович

   Кой накара Хитлер да нападне Сталин / Николай Стариков ; Прев. от рус. Ива Николова . - Пловдив : Хермес, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 400 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 394 - 397.

   ISBN 978-954-26-1895-9 

   ISBN 954-26-1895-6 

  

Сист. No: 97347

Краезнание

- 239 -

Ч/376/С 78ЦБ 115494

Стойкова, Жанета Стойкова

   Общуването : [Студия] / Жанета Стойкова ; С предг. [от авт.]  . - Ст. Загора : Кота, 2003 . - 64 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 62 - 63.

   ISBN 354-305-038-4 ! 

   ISBN [954-305-037-6] 

  

Сист. No: 97414

- 240 -

Ч/338.48/А 52ЦБ 115503

Алексиева, Йорданка Николова и др.

   Специализирани видове туризъм : [Учебник] : Ч. 1 - 2 / Йорданка Николова Алексиева, Стамен Николов Стамов . - Ст. Загора : Кота, 2003 - 2005 . - 23 см

   

   Ч. 2. Селски туризъм . - 2005 . - 298 с. : с цв. с ил., диагр., табл.

   Библиогр. с. 289 - 292.

   ISBN 954-305-150-X  (ч. 2)

  

Сист. No: 97422

- 241 -

Кр/886.7-31/Н 70, П/886.7-31/Н 70ЦБ 115534

Нико, Мира

   Ерата на шестото слънце : Пробуждането : Роман / Мира Нико . - Ст. Загора : Изд. авт., 2016 ([Ст. Загора] : Кота) . - 333 с. : с ил. ; 21 см

   Мира Нико - псевд. на Драгомира Михайлова Никова. - Съдържа и Към романа / П. Руис.

   ISBN 978-619-90755-0-0 

  

Сист. No: 97465

- 242 -

Кр/886.7-31/Д 24ЦБ 115582

Даскалов, Васил Ю.

   Момчета на стоп : Роман / Васил Ю. Даскалов . - София : Фонд. Буквите, 2017 . - 148 с. ; 20 см

   На предзагл. с. авт. отбелязан като Васил Ю. Тодоров.

   ISBN 978-619-154-242-0 

  

Сист. No: 97517

- 243 -

Кр/886.7-1/Б 21ЦБ 115363

Балдаранова, Мира

   Любов, вяра, надежда : Поезия / Мира Балдаранова . - Ст. Загора : СНЦ Пътуващите кн. на Ст. Загора, 2018 (M&БM ООД) . - 86 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-90893-6-1 

  

Сист. No: 97266

- 244 -

Кр/886.7-31/Д 24ЦБ 115583

Даскалов, Васил Ю.

   Мария на сутринта : Роман / Васил Ю. Даскалов . - София : Фонд. Буквите, 2018 . - 172 с. ; 20 см . -  (Библ. Съвр. любовни романи)

   

   ISBN 978-619-154-308-3 

  

Сист. No: 97518

- 245 -

Кр/886.7-1/К 73, П/886.7-1/К 73ЦБ 115364

Коева, Людмила Иванова

   Мелодията на душата : Musik ohne Noten : [Поезия] / Людмила Коева ; [Встъп. думи] Бойко Ламбовски, Мария Пейчева . - София : [Фонд.] Лит. вестник, 2018 (Ст. Загора : Литера принт) . - 64 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9602-51-7 

  

Сист. No: 97267

- 246 -

П/886.7(092)/Х 78, Ч/886.7(092)/Х 78ЦБ 115557

Христов, Евгени

   Мъченик-грешник и патриот-хулител : Книга за Кирил Христов / Евгени Христов . - София : Виджи - Виктор Гуцев, 2018 . - 80 с. : с факс. ; 21 см

   Пълната форма на името на авт. е Евгени Христов Лапков. - Библиогр. с. 72.

   ISBN 978-619-90813-3-4 

  

Сист. No: 97489

- 247 -

Кр/530.12/Ш 37, П/530.12/Ш 37, Ч/530.12/Ш 37ЦБ 115547

Шарланов, Гочо В.

   Специалната теория на относителността - най-голямата заблуда във физиката на XX-ти век : Науч. анализ / Гочо В. Шарланов ; С послесл. от авт.  . - Ст. Загора : Домино, 2018 ([Ст. Загора] : [Дъга плюс]) . - 240 с. : с черт., графики, ил. ; 25 см

   Загл. и на англ. ез.: The special theory of relativity - the biggest blunder in physics of the 20th century. - Съдържа За кн. - Библиогр. с. 225 - 228.

   ISBN 978-954-651-305-2 

  

Сист. No: 97479

- 248 -

Кр/904(497.23-21)/Д 58, П/904(497.23-21)/Д 58, Ч/904(497.23-21)/Д 58ЦБ 115377

Димитров, Димитър Денев

   Берое, Пизос, Тиле - венецът на Тракия : Пътешествия на ист. следотърсач / Димитър Димитров . - Ст. Загора : Тракийски свят, 2019 (Ст. Загора : Кота) . - 120 с. : с ил., к. (някои цв.) ; 24 см

   Съдържа и Данни за авт. - Библиогр. след някои гл.

   ISBN 978-954-9848-04-5 

  

Сист. No: 97285

- 249 -

Кр/886.7(092)/Д 60ЦБ 115593

Димитров, Илия Минков

   Димитър Димов 110 години... / Илия Ласкар . - Ст. Загора : Алфамаркет Плюс, 2019 . - 120 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

   На загл. с. отбелязано 2. доп. изд. в ръкопис. - Изд. на Тракийски унив. - Ст. Загора. Аграр. фак. - Съдържа и Д. Димов в спомените на близки и познати. - Библиогр. с. 113.

   ISBN 978-954-94443-12-7 ! 

   ISBN 978-954-9443-12-7 

  

Сист. No: 97528

- 250 -

Кр/886.7-1/Д 84, П/886.7-1/Д 84ЦБ 115533

Дочева, Мира

   Сребриста белота : Стихотворения / Мира Дочева ; Ред. Виолета Бончева ; Худож. Михаил Косев . - Ст. Загора : Нар. ч-ще Даскал Петър Иванов, 2019 . - 63 с. : с ил. ; 20 см

   Имената на ред. и худож. отбелязани на гърба на загл. с. ; Пълното име на авт. е Мира Дочева Вълева, а на худож. - Михаил Косев Генов.

   ISBN 978-954-2927-43-3 

  

Сист. No: 97464

- 251 -

Кр/782.1.071.2(497.2)(092)/М 64, Ч4/782.1.071.2(497.2)(092)/М 64ЦБ 115370

Жунич, Ема

   Най-добрият луд гидия : 100 г. от рождението на Миньо Минев /  Авт.-състав. Ема Жунич . - София : Витал Джи, 2019 ([София] : Прес Продукт Лайн) . - 140 с. : с ил., портр., факс. ; 23 см

   Изд. е по поръчка на Държ. опера - Ст. Загора. - Библиогр. с. 118 - 138 и под линия с бел.

   ISBN 978-619-188-261-8 

  

Сист. No: 97276

- 252 -

П/886.7-94/К 16ЦБ 115611

Калайджиев, Николай Стефанов

   До Драва и отвъд : Дневник на един български офицер / Николай Калайджиев ; Предг. Иван Калчев . - София : БИ 93, 2019 ([Добрич] : Фолиарт) . - 144 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7496-22-2 (Българска история)

  

Сист. No: 97548

- 253 -

Кр/271(495)(091)/М 74ЦБ 115456

Михайлов, Кирил

   Кратко описание на Светата лавра "Хилендар" 1814 г. / Отец Кирил Михайлов ; Състав., ред., предг. Иван Радев ; Осъвр. текст Ния Радева . - Ст. Загора : Библ. Родина ; В. Търново : Ивис, 2019 (В. Търново : Ивис) . - 100 с. ; 20 см . -  (Библ. Орис)

   Изд. съдържа: Първата история на Хилендар : Предговор / И. Радев ; Кратко описание на Светата и православна царска лавра Хилендар / К. Михайлович ; Осъвр. текст Н. Радева ; Краткое описание... Хиландара : Фототип. коп. ; За езика на текста и неговото осъвременяване / Н. Радева. - Библиогр. с. 94 ; Скромен юбилей : Ред. бел. / И. Радев. - Фототип. изд.: Будим : Кралска печ. на бещанско всеу-ще, 1814. - Текст на черковнослав. ез. - Изд. е посветено на 160-год. на Библ. Родина - Ст. Загора.

   ISBN 978-619-91320-0-5 (Библ. Родина)

  

Сист. No: 97372

- 254 -

Кр/886.7-31/Д 24, П/886.7-31/Д 24ЦБ 115585

Даскалов, Васил Ю.

   Лагер на смъртта : Роман : Кн. 1 - / Васил Ю. Даскалов . - София : Фонд. Буквите, 2019 - . - 20 см

   

   Кн. 1. Предизвестие за Ловеч /  С предг. от авт.   . - 2019 . - 260 с.

   

   ISBN 978-619-154-338-0  (кн. 1)

  

Сист. No: 97520


 Индекс по АВТОРИ

Абаджиев, Пламен 8 
Абаджиев, Пламен Георгиев 8 
Адлер-Улсен, Юси 140 
Айер, Луи 233 
Айер, Луи Емил 233 
Ал-Шариф, Манал 41 
Александров, Иван 4 110 117 
Александрова, Донка 94 
Александрова, Надежда 96 
Александрова, Недялка Александрова 71 
Алексиева, Гергана 34 47 
Алексиева, Йорданка Н. 68 
Алексиева, Йорданка Николова 24 68 240 
Алексиева, Текла 227 
Алексиева, Текла Вилхелм 227 
Алмалех, Мони 96 
Анастасов, Петър 119 
Анастасова, Соня 216 
Ангелов, Ангел 141 
Ангелов, Ангел Пенчев 141 
Ангелов, Георги 119 
Ангелов, Димитър 233 
Ангелов, Димитър Христов 233 
Ангелов, Иван Александров 4 110 117 
Ангелова, Искра 146 
Ангелова, Искра Рафаилова 146 
Ангелова, София 96 
Андерсен 202 208 
Андерсен, Ханс Кристиан 202 208 
Андонов, Божидар 94 
Андонова, Евелина 14 
Андреев, Андрей Георгиев 119 
Андреев-Попович, Игор 234 
Андреева, Любимка 36 
Анчев, Анчо Йорданов 15 
Апостолов, Ангел 34 
Арден, Катрин 141 
Аретов, Николай 96 
Арсова-Димова, Милена 3 
Арсова-Димова, Милена Борисова 3 
Атанасов, Атанас Цвятков 71 
Атанасов, Иван 160 
Атанасов, Стоян 5 
Афеян, Наталия 96 
Бабукчиева, Антонина 195 
Бабукчиева, Антонина Светославова 195 
Баева, Искра 34 47 
Баева, Искра Василева 34 47 
Балдаранова, Мира 111 243 
Балова, Стоянка 94 
Бандакова, Весела Стефанова 71 
Бегунова, А. И. 51 
Безли, Дейв 9 
Бекерт, Урсула 176 
Блау, Мелинда 76 
Близнашки, Георги 42 
Близнашки, Георги Петков 42 
Бобков, Филип Денисович 228 
Бончева, Виолета 126 250 
Бончева, Виолета Колева 126 250 
Борисова, Биляна 96 
Борлез, Крейг 151 
Боров, Цветан Тодоров 5 
Ботунски, Марин 119 
Ботунски, Марин Стоянов 119 
Бояджиев, Тодор 93 
Брави, Соледад 10 
Брусарски, Румен 36 
Буржоа, Полет 180 183 184 185 186 187 188 193 194 198 
Буюклиева, Майре 154 
Бърдаров, Георги 43 
Бъчваров, Крум 79 
Бъчваров, Крум Ернстов 79 
Бъчварова, Велислава 207 
Бьогле, Никола 142 
Валериева, Десислава 36 
Вангелов, Никола 94 
Вартоломеев, Стойо 127 
Василева, Валерия 67 
Василева, Мая 94 
Василева, Тонка 231 
Василева, Тонка Атанасова 231 
Вачева, Албена 96 
Великова-Дарева, Корнелия Стефанова 20 
Величков, Йордан 230 
Величков, Йордан Петров 230 
Велкова - Гайдаржиева, Антония 96 
Велчев, Андрей 36 
Венова, Нина 5 
Венова, Нина Йорданова 5 
Виронова, Татяна 143 
Виронова, Татяна Атанасова 143 
Витков-Титис, Константин 216 
Войнова, Евгения 205 209 
Войнова, Евгения Цветанова 205 209 
Вълева, Мира Дочева 126 250 
Вълчев, Даниел 38 
Вълчев, Даниел Василев 38 
Гаджев, Владимир 86 
Гаджев, Владимир Марков 86 
Ганьон, Селест 184 
Гарагори, Паулино 50 
Гаус, Карл-Маркус 138 
Гевренова, Нина 25 
Гевренова, Нина Милкова 25 
Геймън, Нийл 156 
Генов, Михаил Косев 126 250 
Георгиев, Галин 191 
Георгиев, Галин Николаев 191 
Георгиев, Георги Тодоров 71 
Георгиев, Димитър Саздов 232 
Георгиев, Емил Ценков 41 
Георгиев, Стефан 43 
Георгиева, Даниела Александрова 71 
Георгиева, Елена 74 
Георгиева, Тина 47 
Германов, Владимир 44 
Германов, Владимир Милчев 44 
Германова, Аделина Георгиева 96 
Гизгинджиев, Радослав 112 
Гизгинджиев, Радослав Руменов 112 
Гинев, Марин 51 
Гинев, Марин Иванов 51 
Гогова, Диляна Ценова 84 
Гогова, Траяна 7 
Гогова, Траяна Апостолос 7 
Гозес, Исак 82 
Гозес, Исак Хаим 82 
Голдбърг, Лий 133 
Господинова, Биляна 177 
Господинова, Биляна Тодорова 177 
Господинова, Нели 108 113 131 242 244 254 
Гочев, Янко 233 
Гочев, Янко Георгиев 233 
Гочева, Валентина 71 
Гранитски, Иван 99 
Грейбър, Дейвид 44 
Грейбър, Дейвид Ролф 44 
Григорова, Ваня 43 
Григорова, Стела Славова 71 
Грозев, Станул 94 
Гройсман, Симеон 38 
Гройсман, Симеон Ефимов 38 
Дамур, Лиса 12 
Дамянова, Румяна 96 
Данков, Борис Ганчев 101 
Данова, Сирма Симеонова 96 
Данчев, Денчо 34 
Данчева-Манолова, Анета 6 
Данчева-Манолова, Анета Иванова 6 
Даскалов, Васил Ю. 108 113 131 242 244 254 
Даскалова, Красимира 96 
Дафов, Веселин Христов 11 
Дачев, Мирослав 96 
Де Лука, Габриела 26 
Делийски, Страхил 43 
Деспотова, Красимира 227 
Дечев, Теодор Данаилов 33 
Джапанов, Стоян 94 
Джартов, Георги 43 
Джеймс, Джули 143 
Джеймс, П. Д. 144 
Дженингс, Шарън 183 184 185 186 187 188 193 194 196 
Джефри, Сийн 183 186 188 193 194 196 
Джон, Джори 217 
Джуров, Пламен 86 
Дикенс, Ема 79 
Дилън, Люси 145 
Димитров, Александър 43 
Димитров, Димитър 235 248 
Димитров, Димитър Денев 235 248 
Димитров, Иван Йорданов 99 
Димитров, Илия Минков 124 249 
Димитров, Людмил 96 
Димитров, Мирослав 30 
Димитров, Мирослав Митьов 30 
Димитрова, Александра 34 
Димитрова, Анелия 7 
Димитрова, Анелия Димитрова 7 
Димитрова, Бояна Боянова 33 
Димитрова, Ирина 132 189 
Димитрова, Ирина Атанасова 189 
Димитрова, Мариана 36 
Димитрова, Станка Добрева 125 
Димов, Тони 36 
Димова, Рамона 34 
Доганов, Димитър 20 
Доганов, Димитър Иванов 20 
Донева, Стелияна 201 
Дориън, Кристиан 224 
Доу, Ан 218 
Дочева, Мария 3 
Дочева, Мария Веселинова 3 
Дочева, Мира 126 250 
Драгиев, Петър 235 248 
Драгостинова, Жанина 138 
Драгостинова, Жанина Димитрова 138 
Драгостинова, Мила 9 
Дърева, Велислава 45 
Дърева, Велислава Иванова 45 
Дякова, Милена 162 
Дянков, Алеко 49 
Дянков, Алеко Кръстанов 49 
Дянков, Явор 83 
Евро, Катерина 84 
Евро, Катерина Илиева 84 
Евтимова, Румяна 96 98 
Евтимова, Румяна Кръстева 98 
Елдъров, Светлозар 229 
Елдъров, Светлозар Владимиров 229 
Елиаде, Мирча 16 
Елин Пелин 210 
Ендрюлът, Хари 198 
Енчева, Мария 137 
Енчева, Мария Генчева 137 
Ефтимова, Андреана 94 
Жеков, Атанас 123 
Жеков, Боян 34 
Жекова, Ангелина 176 
Желев, Димитър 94 
Желязкова, Цена 11 
Желязкова, Цена Динчева 11 
Жечкова, Надежда Йорданова 47 
Живков, Светослав 34 
Жунич, Ема 85 251 
Жунич, Емилия Петрова 85 251 
Загорчев, Марин 13 
Загорчев, Марин Иванов 13 
Запрянов, Станислав 125 
Зарев, Владимир 127 
Зарев, Владимир Пантелеев 127 
Златарева, Галина Йорданова 191 
Златина, Галина 191 
Златков, Ангел 34 
Златков, Крум 47 
Иванов, Евгени 233 
Иванов, Евгени Бинев 233 
Иванов, Иван 96 220 
Иванов, Иван С. 234 
Иванов, Иван Степанович 234 
Иванов, Иван Харалампиев 15 
Иванов, Искрен 46 
Иванов, Искрен Пламенов 46 
Иванова, Детелина 12 
Иванова, Детелина Иванова 12 
Иванова, Диана 47 
Иванова, Екатерина 177 180 183 184 185 186 194 196 198 
Иванова, Ива 34 
Иванова, Катя 177 180 183 184 185 186 187 188 193 194 196 198 
Иванова, Климентина 1 
Иванова, Климентина Илиева 1 
Иванова, Огняна 219 
Иванова, Огняна Начева 219 
Иванова, Поля 94 
Иванчева, Адриана 94 
Игнатова - Маша, Мариела 8 
Игнатова, Мариела 8 
Изабел 129 
Илиева, Росица Симеонова 53 
Илиева, Силвия 72 
Илиева, Силвия Христова 72 
Илчевска, Мария 96 
Инглиш, Джеймс 69 
Ичевска, Татяна 96 
Ияш, Тамаш 206 
Йомтова, Вихра 66 
Йомтова, Вихра Мориц 66 
Йорданов, Недялко 116 
Йорданов, Недялко Асенов 116 
Йорданова, Кристина 96 
Йорданова, Кристина Данева 96 
Йорданова, Росица 94 
Йорданова-Панчева, Юлия 96 
Калайджиев, Николай 128 252 
Калайджиев, Николай Стефанов 128 252 
Калева, Симона 217 
Калинова, Евгения 34 47 
Калинова, Евгения Иванова 47 
Калоянов, Анчо 15 
Калфова, Елена 36 
Калчев, Иван 128 252 
Калянджи, Иван С. 234 
Калянджи, Иван Цанов 234 
Камбуров, Димитър 96 
Камбушев, Борислав 47 
Каменова, Десислава 94 
Канфора, Лучано 26 
Капоти, Труман 146 
Карагеоргиев, Ивайло 94 
Карагьозов, Лъчезар 66 
Караиванов, Красимир 69 
Каралийчев, Ангел 211 
Каралийчев, Ангел Иванов 211 
Карапеткова, Дария 96 
Карастамова, Ирена 125 
Карастанева, Цена 91 
Карастанева, Цена Иванова 91 
Кардозо, Дулсе Мария 147 
Карильо, Доминик 148 
Картър, Крис 149 
Кеворкян, Кеворк 114 
Кеворкян, Кеворк Таквор 114 
Кемптън, Бет 13 
Кестнер, Ерих 175 
Киплинг, Ръдиард 200 
Киплинг, Ръдиард Джоузеф 200 
Киров, Александър 215 
Кирчева, Даринка 147 
Киселова, Наталия 94 
Кларк, Бренда 180 
Клейпас, Лайза 150 
Клерже, Стефан 10 
Клуб на майките (колектив) 75 
Князева, Светлана 191 
Кобербьол, Лине 178 
Ковачев, Тодор 103 104 105 
Ковачев, Тодор Боянов 103 104 105 
Кови, Хилдрун 176 
Коева, Людмила 115 245 
Коева, Людмила Иванова 115 245 
Кожухарова, Екатерина 224 
Кожухарова, Екатерина Кръстева 224 
Кокс, Лизи 225 
Колев, Валери 34 
Колев, Венцислав 212 
Колев, Венцислав Николаев 212 
Колева, Силвия 142 
Колева, Силвия Николай 142 
Комогорова, Светлана 178 
Комогорова, Светлана Николаева 178 
Комогорова-Комата, Светлана 156 
Комогорова-Комата, Светлана Николаева 156 
Комунар, Людмила 203 
Конедарева, Илвие 96 
Копринаров, Лазар 50 
Копринаров, Лазар Георгиев 50 
Корнилев, Владимир 78 
Корхонен, Рику 135 
Корън, Марк 183 185 188 193 194 
Косев, Михаил 126 250 
Костадинов, Митко 123 
Костадинова, Десислава 236 237 
Костадинова, Десислава Велинова 236 237 
Костова, Маня 139 
Костова, Маня Асенова 139 
Костова, Тихомира 36 
Котев, Любомир 99 
Котев, Любомир Стойне 99 
Коцева-Тикова, Мария 36 
Кременска, Яна 116 
Кременска, Яна Ненкова 116 119 
Кривокапов, Николай 34 47 
Крумов, Красимир 106 
Крумов, Красимир Петров 106 
Крумова-Пешева, Румяна 94 
Кръстев, Венцислав 211 
Кръстев, Любомир 34 
Кузманова, Николета Кирилова 40 
Куманов, Милен 236 237 
Куманов, Милен Костадинов 236 237 
Кутин, Любомир 81 
Кутин, Любомир Николов 81 
Кънева, Ева 140 
Кънева, Ева Димитрова 140 
Кънчев, Атанас 114 
Кънчев, Милен 34 
Кьосев, Иван 29 35 
Кьосев, Иван Стефанов 29 35 
Кьосева, Анита Валентинова 40 
Лазаров, Кино 21 
Лазаров, Кино Давидов 21 
Лакова, Цветелина 77 
Лакова, Цветелина Лакова 77 
Ламбовски, Бойко 115 245 
Лапков, Евгени Христов 97 246 
Ласкар, Илия 124 249 
Латева, Екатерина 180 183 184 185 186 187 188 193 194 196 
Латева, Екатерина Иванова 177 180 183 184 185 186 187 193 194 196 198 
Лацкфи, Янош 206 
Лебедева, Галина 203 
Лебедева, Галина Владимировна 203 
Левиев, Милчо 86 
Левиев, Милчо Исак 86 
Левиев, Милчо Исаков 86 
Лей, Джереми 218 
Ленард, Дион 151 
Леонардо да Винчи 79 
Личева, Амелия 96 
Лозанова, Корнелия 225 
Лозанова, Корнелия Иванова 225 
Ломаев, Антон 202 
Лор, Питакъс 134 136 
Луис, Дирк 62 63 
Лукова, Калина 96 
Льоен, Ървин 226 
Любомиров, Любомир Мартинов 58 
Макариев, Пламен Матеев 11 
Макинтайър, Саша 184 196 
Малинова, Людмила Хр. 96 
Манова, Вихра 155 
Манова, Вихра Иванова 155 
Манолов, Георги Л. 48 
Манолов, Георги Любенов 48 
Манолов, Цветомир Любомиров 71 
Манолова, Милена 80 
Мариас, Хавиер 139 
Маринов, Александър 36 151 
Маринов, Александър Иванов 36 
Маринова, Веска 199 200 202 203 204 208 
Маринова, Цветелина 212 
Марковски, Стефан 152 
Маровска, Вера 91 
Маровска, Вера Тервел 91 
Мартинов, Любомир 58 
Марчева, Илияна Илиева 47 
Матей Преображенски 117 
Матей Преображенски, отец 117 
Медарска, Деница 94 
Мелер, Ха. А. 49 
Менерт, Хелмут 74 
Мерджанов, Георги 94 
Методиев, Веселин 87 
Мизов, Максим 94 
Миланова, Станислава 157 
Миланова, Станислава Александрова 157 
Милева, Леда 201 
Милева, Леда Гео 201 
Милева-Фено, Милена 214 
Милушев, Явор 87 
Милушев, Явор Тодоров 87 
Минева, Цветелина Маринова 212 
Минчев, Минчо Г. 101 
Митев, Ивайло 109 
Митев, Ивайло Владимиров 109 
Митев, Трендафил 230 
Митев, Трендафил Атанасов 230 
Митева, Боряна 47 
Митов, Георги Иванов 40 
Митрофанов, Максим 204 
Митрофанов, Максим Сергеевич 204 
Михайлов, Венелин 47 
Михайлов, Камен 96 
Михайлов, Кирил 18 253 
Михайлов, Кирил, отец 18 253 
Михайлова, Зорка Михайлова 71 
Мичева, Нева 26 
Мичева, Нева Георгиева 26 
Младенов, Стефан 93 
Молнар, Жаклин 206 
Момчилов, Борислав 34 
Моран, Ян 153 
Мочурова, Милкана 36 
Мръчков, Васил Желязков 27 
Мураками Харуки 154 
Мухарска, Ралица 96 
Назърска, Жоржета 96 
Найденов, Христо 75 
Найденов, Христо Каменов 75 
Найденова, Ралица 213 
Недев, Делян 30 
Недев, Делян Йорданов 30 
Недев, Явор 148 
Неделчев, Михаил 96 
Неделчев, Михаил Димитров 87 
Нелвана 187 
Нико, Мира 107 241 
Никова, Драгомира Михайлова 107 241 
Николов, Калин 120 
Николов, Калин Емилов 120 
Николов, Сим 118 
Николов, Симеон Славов 118 
Николова, Анета 15 
Николова, Анита 94 
Николова, Ива 238 
Николова, Ива Митева 238 
О'Лиъри, Бет 155 
Обретенов, Боян 227 
Овчарова, Изабел 129 
Оз, Мехмет Дж. 77 
Ортега-и-Гасет, Хосе 50 
Осуалд, Пийт 217 
Отец Кирил Михайлов 18 253 
Павличенко, Людмила 51 
Павличенко, Людмила Михайловна 51 
Павлов - Вай, Валентин 120 
Павлов, Валентин 120 
Павлов-Вай, Валентин 120 
Павлова, Величка 134 
Панайотов, Пламен 40 
Панайотов, Пламен Александров 40 
Пандулчева, Даниела Анчева 15 
Пантев, Андрей 52 
Пантев, Андрей Лазаров 52 
Пападопулос, Адриана Петкова 206 
Папучиев, Николай Георгиев 96 
Пасева, Петрана 100 
Паскалевски, Спартак 110 
Паскалевски, Спартак Паскалев 110 
Патиас, Йоаннис 72 
Патиас, Йоаннис Парменион 72 
Пачников, Борислав Стефанов 69 
Пейчева, Мария 115 245 
Пелева, Инна 96 
Пенев, Иван Петров 119 
Пенева, Ваня 74 
Пенева, Ваня Илиева 74 
Пенчев, Бойко 96 
Пенчев, Бойко Пенчев 96 
Пенчева, Белла 228 
Перчинкова, Катя 158 
Перчинкова, Катя Христова 158 
Петков, Иван 123 
Петкова, Адриана 206 
Петкова, Кръстина 22 
Петкова, Кръстина Георгиева 22 
Петкова, Марина 228 
Петрински, Герасим 94 
Петров, Мариян 152 
Петров, Мариян Петров 152 
Петров, Пламен 34 
Петрова, Донка 94 
Петрова, Донка Генчева 94 
Пешева, Ели 80 
Пиргова, Мария 37 
Пиргова, Мария Андонова 37 
Писарева, Людмила 228 
Пискулийска, Юлия 2 
Пискулийска, Юлия Йорданова 2 
Пол, Корки 214 
Попвасилев, Стефан 93 
Попетров, Николай 47 
Попиванов, Борис 43 
Попов, Стоян Михайлов 211 
Попов, Филип 121 122 
Попов, Филип (Филип Петров Филипов) 121 122 
Попова, Валентина 28 
Попова, Валентина Методиева 28 
Попова, Венелина 115 245 
Попова, Жана 94 
Пратчет, Тери 156 
Престън, Тим 197 
Проданов, Васил Костадинов 47 
Протохристова, Клео 96 
Пуър, Майкъл 157 
Първанова, Йонка 53 
Първанова, Йонка Петрова 53 
Радев, Иван 18 253 
Радев, Мирослав 207 
Радева, Анастасия 4 
Радева, Анастасия Симеонова 4 117 
Радева, Виржиния 94 
Радева, Живка 3 
Радева, Ния 18 117 253 
Радева, Ния Иванова 18 253 
Радевска, Виолета 228 
Радевска, Виолетта 228 
Радославова, Мария 175 
Разбойникова-Фратева, Майа 96 
Райзнер, Труди 67 
Райкин, Спас Т. 232 
Райкова, Венета 130 
Райкова, Венета Руменова 130 
Райкова, Деница 133 159 
Райкова, Диана 150 153 
Райкова, Диана Христова 150 
Райнова, Добринка 197 
Райнова, Добринка Атанасова 197 
Райс, Джоан 183 
Райчевски, Стоян 231 
Райчевски, Стоян Чилов 231 
Ракьовски, Цветан 96 
Рачева, Цветина Иванова 11 
Рашев, Людмил 119 
Рашева-Джейвънс, Валентина 145 
Рашева-Джейвънс, Валентина Борисова 145 
Рашкова, Галина 39 
Рашкова, Галина Кръстева 39 
Репринцев, П. 200 
Репринцев, Павел М. 200 
Ривкин, Стив 20 
Ридли, Мат 66 
Робъртс, Нора 132 158 
Розова, Надежда 154 
Розова, Надежда Иванова 154 
Рос, Ребека 159 
Руис, Петер 107 241 
Русев, Богдан 160 
Русев, Богдан Бориславов 160 
Русева, Мария 96 
Русков, Иван 96 
Саздов, Димитър 232 
Сарайдарова-Първанова, Румяна 92 
Сарайдарова-Първанова, Румяна Стефанова 92 
Сарафова, Евгения 94 
Саутърн, Шели 184 185 186 196 
Сеизмонов, Моно Петров 117 
Сивилов, Александър Михайлов 47 
Сивков, Цветан 57 
Симеонов, Първан 43 
Симеонова, Жечка Димитрова 71 
Симеонова, Росица 53 
Симънс, Дан 160 
Синкнер, Алис 184 185 193 196 
Сисик, Джелена 183 184 185 186 188 193 194 
Славев, Теодор 43 
Славкова, Евелина 43 
Славов, Атанас 36 
Славова, Мария 54 
Славова, Мария Гаврилова 54 
Сотиров, Станимир 17 
Сотиров, Станимир Иванов 17 
Спасов, Борис 27 
Спасов, Борис Петров 27 
Спасов, Свилен 58 
Спасов, Спас Димитров 181 
Спиридонова, Юлия 218 
Спиридонова, Юлия Симеонова 218 
Ставру, Стоян 30 
Ставру, Стоян Андреас 30 
Стамов, Стамен Н. 68 
Стамов, Стамен Николов 24 68 240 
Станев, Владимир 34 
Станева, Катя 96 
Станков, Валери 119 
Станков, Ефтим 50 
Станков, Иван 96 
Станчев, Явор 47 
Станчева, Анастасия 70 
Станчева, Анастасия Райкова 70 
Станчева, Румяна Л. 96 
Стариков, Николай 238 
Стариков, Николай Викторович 238 
Стефанов, Борислав 221 
Стефанов, Борислав Бориславов 221 
Стефанов, Валери 96 
Стефанов, Димитър 207 
Стефанов, Орлин 95 
Стефанов, Орлин Стефанов 95 
Стефанова, Милена 36 55 
Стефанова, Милена Христова 55 
Стефанова, Нели 94 
Стефанова, Нели Георгиева 94 
Стийл, Даниел 161 
Стоев, Максим 135 
Стоев, Максим Василев 135 
Стоилов, Борис 179 215 219 
Стоилов, Борис Николов 179 210 215 219 
Стоилов, Ваньо 123 
Стоичкова, Ноеми Асенова 96 
Стоичкова, Светлана 96 
Стойкова, Жанета 23 239 
Стойкова, Жанета Стойкова 23 239 
Стойчева, Паулина 96 
Стойчева, Татяна Т. 96 
Стоянов, Борис 34 
Стоянов, Борис Кирилов 47 
Стоянов, Димитър Иванов 210 
Стоянов, Стефан Младенов 93 
Стоянова, Веселина Маринова 199 200 202 203 204 208 
Стоянова, Галина 36 
Стоянова, Надежда 96 
Стоянова, Надежда Ангелова 96 
Субашка, Инес 73 
Сукарева, Златка 31 
Сукарева, Златка Георгиева 31 
Суорт, Тара 14 
Съботинова, Диана 32 
Табакова, Доротея 2 
Табакова, Доротея Николаева 2 
Танев, Тодор 36 
Танева, Албена 36 
Тасков, Камен 56 
Тасков, Камен Захариев 56 
Таунсенд, Джесика 220 
Ташева, Росица 34 
Ташева, Снежана 125 
Тихолов, Максим 94 
Тодоров, Георги 71 
Тодоров, Марин 64 
Тодоров, Марин Радославов 64 
Тодоров, Тодор Ст. 236 237 
Тодоров, Тодор Стаматов 236 237 
Тодоров, Цветан 5 
Тодорова, Илиана 4 
Тодорова, Илиана Цветанова 4 
Тодорова, Надежда 34 
Толкин, Дж. Р. Р. 168 169 170 171 172 173 
Толкин, Джон Роналд Руел 168 169 170 171 172 173 
Томас, Валъри 214 
Томов, Александър 102 
Томов, Александър Александров 102 
Томова, Ваня 144 
Томова, Вили 3 
Томова, Вили Венеткова 3 
Томова, Милена 136 
Томова, Милена Томова 136 
Томова, Татяна 36 
Топалов, Кирил 96 
Тотева, Анелия 96 
Тошев, Георги 87 
Тошев, Георги Александров 87 
Тошкова-Николова, Десислава 57 
Траут, Джак 20 
Труфев, Антон 110 
Труфев, Антон Вълчев 110 
Турлаков, Петьо 123 
Уайсбърг, Джейкъб 58 
Уейхил, Деймиън 225 
Узунова, Цветана 175 
Фадел, Морис 96 
Ферхюлст, Димитри 137 
Фети, Невин 57 
Филипов, Филип Петров 121 122 
Филчев, Буян Йорданов 227 
Фиорети, Франческо 162 
Флин, Тейтъм 221 
Фрам, Томас 96 
Фрей, Джеймс 134 136 
Фурнаджиева, Силвина 69 
Хаджитанев, Никола 117 
Хаджитанев, Никола Благоев 117 
Хаджитанев, Христо Петров 227 
Харалампиев, Иван 15 
Харуки Мураками 154 
Хауф, Вилхелм 204 
Хинкова, Деница 36 
Хог, Трейси 76 
Ходинот, Бренда 80 
Хойдонк, Ричард ван 6 
Холодович, Людмила 215 
Холодович, Людмила Александровна 215 
Христов, Евгени 97 246 
Христова, Магдалена 62 63 
Христова, Магдалина Такева 62 63 
Христова, Наталия Василева 226 
Хъсей, Лорна 197 
Хюз, Джоуби 134 136 
Цанев, Георги Цанков 16 
Цанков, Атанас 195 
Цанков, Атанас Иванов 195 
Цанков, Георги 16 
Цветанов, Людмил Рашев 119 
Целков, Веселин 57 
Ценков, Емил 41 
Чавдарова-Костова, Сийка 59 
Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева 59 
Чакалов, Г. 90 
Чакалов, Гочо Георгиев 90 
Чернева, Юлия 149 
Чернева, Юлия Недкова 149 
Чернокожев, Николай 96 
Чернокожева, Росица Пенчева 96 
Чехов, Антон 100 
Чехов, Антон Павлович 100 
Чизмарова, Елена 161 
Чичо Стоян 211 
Чой Ен Джун 78 
Шарланов, Гочо В. 65 247 
Шивачев, Самуил 34 
Шивачев, Самуил Стойков 47 
Шолце, Венцеслав 96 
Щандл, Еберхард 74 
Якимова, Ирина Константинова 47 
Янг, Бевърли 224 
Янев, Иван 123 
Янева, Златка 7 
Янева, Златка Ангелова 7 
Янкова, Венета 190 192 
Янкова, Венета Стоева 190 192 
Янковска, Надежда 34 
Янковска, Надежда Иванова 47 
Яновиц, Томаш 207 
Янчев, Веселин 34 
- глав. ред. ... [и др.] 119 
... [et al.] 19 
... [и др.] 11 40 43 69 71 96 123 183 184 185 186 188 193 194 196 227 
Austen, Jane 163 166 
Baeva, Iskra 19 
Baeva, Iskra Vasileva 19 
Banchev, Biser Todorov 19 
Bloom, Annabella 166 
Bobev, Bobi Nikolov 19 
Boer, Roland 96 
Bokov, Filip Georgiev 19 
Christidis, Yorgos 47 
Colyer, Carlton 88 
Cornwell, Patricia 164 
Gounelle, Laurent 174 
Gunew, Sneja 96 
Kortlander, Helene 19 
Kyucukov, Ljubomir 19 
Kyucukov, Ljubomir Nedkov 19 
Levy, Marc 165 
Marinova-Christidi, Rumyana 47 
Mayhew, Jon 167 
Meijer, Maarten 89 
Moisseeff, Marika 96 
Neshkov, Lyubco Temelkov 19 
Perrault, Charles 222 223 
Pillow, Michelle M. 166 
Storch, Arthur 88 
Tihanov, Galin 96 
Tolkien, J. R. R. 168 169 170 171 172 173 
Troharov, Lyubcho Budinov 19 
Vodenski, Petar Georgiev 19 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Административно право и административен процес 21 
Аз, снайперистката 51 
Актуални проблеми на Европейския граждански процес и Част VІІ на ГКП 28 
Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право 25 
Алеаторността на договорите в българското граджанско право 30 
Английско-български речник 90 
Апокриф за воаяжа на една овца от стадото на пастира 87 
Артистът не е самотен остров 86 
Атентатът 1925 45 
Бележниците на Леонардо 79 
Белязаната жена 140 
Берое, Пизос, Тиле - венецът на Тракия 235 248 
Бунтът на кралицата 159 
Бъди различен или умри 20 
Българи, България, български съдби 229 
България 2019 - Нови хоризонти: Съмнения, надежди, перспективи 43 
България във Втората световна война 1941-1945 236 237 
Българско-италиански разговорник 92 
Българското опълчение и неговото сформиране през 1875 - 1879 г. 234 
В кухнята с Инес 73 
В мътилката на прехода истории за личности и буболечки 114 
В началото бе книгата 1 
В небето 192 
Васалната държава 118 
Властта на музиката 178 
Всичко това е любов 147 
Възходът на номер Девет 136 
Г-н Монк отива в Германия 133 
Гарван гарвану око не вади 110 
Геномът 66 
Глупавият змей 199 
Глупачето (Петърчо) 121 
Голоса войны 228 
Граматика на българския език 93 
Грижи за здравето на детето 75 
Да научим сами Microsoft Excel 2000 за 24 часа 67 
Да открием Гоби 151 
Да се осмелиш да шофираш 41 
Давид 205 
Двайсет лева или смърт 138 
Децата на нощта 160 
Джуджето Мук и слончето Джъмбо 176 
Дивите лебеди 202 
Димитър Димов 110 години... 124 249 
До Драва и отвъд 128 252 
Доброто яйце 217 
Долината на виното 153 
Домашните животни 181 
Духовни водачи на България 227 
Дългът 44 
Държавната власт и политическите режими при действието на Търновската конституция 35 
Държавната идея в модерната епоха 34 
Дяволици-хубавици 221 
Европа и идеята за нация 50 
Ерата на шестото слънце 107 241 
Еретични писма или Намирайки небесата, които сияят в червено 152 
Животът, гледан отдолу 137 
За писането. Кореспонденция 100 
Завист 130 
Зайченцето бяло 201 
Зайчето от Зюмбюления хълм 197 
Записки върху Записките 99 
Затвори очички 207 
Защита на личните данни 57 
Зимата на вещицата 141 
Източникът 14 
Императрица Теофано 102 
Имперска същност и имперски крах 56 
Историите на Венци. Един различен свят 212 
Историческата еволюция на политическата демокрация 52 
Как да се излекуваш от любовно разочарование... и да си върнеш усмивката 10 
Как Маша се скара с възглавницата 203 
Калин Донков 3 
Катерина Евро 84 
Клавиатурна грешка 156 
Ключът към здравето на вашето дете 78 
Книга за края на света 17 
Когато изкуството е откровение 95 
Кой накара Хитлер да нападне Сталин 238 
Коледа в гората 195 
Кратко описание на Светата лавра "Хилендар" 1814 г. 18 253 
Краят на студената война и европейската интеграция/дезинтеграция през 90-те години на ХХ в. 47 
Крепостта на ковачите 103 104 105 
Критика на демократическата реторика 26 
Лабиринтът на порастването 12 
Лагер на смъртта 131 254 
Лили 82 
Литературата : Удоволствия и предизвикателства 96 
Любов, вяра, надежда 111 243 
Любопитното слонче 200 
Малката русалка 208 
Малкия Мук 204 
Малкият мъж и Малката мис 175 
Мария на сутринта 113 244 
Медицински роман 135 
Международна търговска политика 32 
Мелодията на душата 115 245 
Местното самоуправление и местната администрация 54 
Мефистофел и Андрогина 16 
Милиони стъпала към Бога 123 
Мисията на Фердинанд в България 232 
Мой до полунощ 150 
Момчета на стоп 108 242 
Момчето нинджа 218 
Музите се чуват 146 
Мъченик-грешник и патриот-хулител 97 246 
На изток от Слънцето, на запад от Луната 219 
Най-добрият луд гидия 85 251 
Най-кратките приказки на света 206 
Напук на сезона 116 
Наръчник на диабетика 74 
Наръчник на ретросексуалния мъж 9 
Национални кухни и традиции в храненето 68 
Невърмур: Чудотворката Мориган Врана 220 
Незавършен портрет 2 2 
Незаличима диря 231 
Необичайните заподозрени 148 
Новите хоризонти на корпоративната социална отговорност 33 
Новият конформизъм 106 
Общо учение за конституцията 42 
Общуването 23 239 
Околчица '18 119 
Основи на управлението 70 
Оценка на въздействието и въздействие на оценката 36 
Оценяване на училища, работещи в мрежа 53 
Палечка 182 
Пациент 488 142 
Пленник на света на Майнкрафт 226 
По следите на злото 149 
Повече от любов 112 
Погребаните идеали 230 
Подводни течения 158 
Потребителско право 31 
Право и граници 38 
Православната геополитика на Русия 46 
Практическа граматика на съвременния български книжовен език 91 
Приказки и легенди за владетели и герои: Хан Кубрат. Хан Аспарух. Хан Тервел 211 
Приказки или нравоучителни примери за всеки, който желае да стане добър 117 
Приказки от цял свят 191 
Приобщаващо образование 59 
Проблемни полета в политологията 37 
Проломът 122 
Промени през пубертета 225 
Професор Анчо Калоянов 4 
Публичният интерес в управлението на местно ниво 55 
Реториката в съвременното общество 94 
Рецепции и рефлексии 98 
Рисуване for Dummies 80 
Рожденият ден на Франклин 188 
Роналд Рейгън: В името на свободата 58 
Ръководство за недоспали родители 76 
Сборник от задачи по счетоводство на предприятието 71 
Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства, [Пловдив], 7 декември 2018 г. 61 
Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства: Докторанти и студенти, [Пловдив], 7 декември 2018 г. 60 
Сватбена лудост 143 
Светове 120 
Светът на фестивалите 81 
Светът утре 6 
Силата на шестимата 134 
Славянската православна цивилизация 15 
Слонбалон 189 
Социални нагласи и поведение 22 
Специализирани видове туризъм 24 240 
Специалната теория на относителността - най-голямата заблуда във физиката на XX-ти век 65 247 
Споделеният апартамент 155 
Сребриста белота 126 250 
Сто парченца от мен 145 
Стряха над Янтра 101 
Съвременни политически системи 48 
Съвременни предизвикателства пред наказателното законодателство 40 
Съдба на дете 109 
Съставяне на правни нормативни актове 27 
Състезателната кола 196 
Тайна книга за момичета 8 
Тайната библиотека на Леонардо 162 
Така започва злото 139 
Теория за рационалното и хуманното законодателство 29 
Тиха нощ 161 
Топ шпиони 49 
Точица тръгва на училище 213 
Тримата братя и златната ябълка 177 
Триумфът на твореца 5 
Уаби Саби 13 
Убийството на Командора 154 
Убийството на прислужницата 144 
Удивителният свят на растенията 224 
Уини и Уилбър: Ден на динозавъра 214 
Уол-и 190 
Управление на риска в проект 72 
Училище родно 125 
Финанси на туристическото предприятие: анализ и управление 39 
Франклин бяга от къщи 183 
Франклин и новата учителка 184 
Франклин и природното чудо 198 
Франклин и театралното представление 180 
Франклин иска да е голям 186 
Франклин не иска бавачка 185 
Франклин пътешества с кану 194 
Франклин се извинява 187 
Франклин си пъха нослето навсякъде 193 
Френска връзка 132 
Храната може да ви излекува 77 
Цветна бъркотия 209 
Човекът - свободен и несвободен 11 
Чудният пръстен 179 
Чудовището 127 
Щастливей 129 
Ян Бибиян 210 
Японски приказки 215 
[Десет хиляди] 10 000 живота 157 
[Джак] Jack Eridon: Вуду 216 
[Лед-Цепелин] Led-Zeppelin 83 
[Макромедиа] Macromedia Flash 8 69 
[Пърл] Perl 64 
[Шестдесет] 60 години Регионална библиотека "Никола Й. Вапцаров" [- Кърджали] 7 
Balkan islam 19 
C и C++ 62 63 
Cinderella 223 
Le jour ou j'ai appris a vivre 174 
Le Voleuer D'Ombres 165 
Louis van Gaal 89 
Mortlock 167 
Port Mortuary 164 
Pride and Prejudice 166 
Pro Bulgaria 233 
Sleeping Beauty 222 
The Art of Acting 88 
The Complete Novels of Jane Austen 163 
The Lord of the Rings 168 169 170 171 172 173 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Административен акт - България 21 
Административно право - България 21 
Административно правосъдие - България 21 
Администрация - България 54 
Администрация - управление и организация - конференции 36 
Актьори, български - спомени 87 
Английски език - речници, англ.-бълг. 90 
Артисти, български - спомени 84 
Балканска война, 1912 - 1913 г. - извори 233 
Бегачи, австралийски - художествена литература 151 
Библиотеки, областни - Кърджали - библиографии 7 
Българи - Старозагорски край - очерци 123 
България - административно-териториално деление 54 
България - военна история - извори 233 
България - вътрешна политика - 1925 45 
България - държавно право и държавно устройство - история 35 
България - езикознание 4 93 
България - история 35 230 231 232 
България - история - 1925 45 
България - история - военно дело - енциклопедии 236 237 
България - книгознание - ръкописи - палеография 1 
България - литературознание 3 95 124 249 
България - музика 85 251 
България - паметници на културата 235 248 
България - религия 15 
Българска литература - теми, образи, сюжети 124 249 
Българска литература - теми, образи, сюжети - сборници 96 
Български език - граматика 93 
Български език - граматика - учебници за ВУЗ 91 
Български език - разговорници, бълг.-итал. 92 
Българско опълчение - спомени 234 
Велика отечествена война на СССР, 1941 - 1945 г. 238 
Военна история - Русия - биографии 51 
Втора световна война, 1939 - 1945 238 
Втора световна война, 1939 - 1945 - участие - България - енциклопедии 236 237 
Втора световна война, 1939 - 1945 - участие - СССР - спомени 228 
Втора световна война, 1939 - 1945 - участие на България - спомени 128 252 
Външна търговия 32 
Генетика - популярна литература 66 
Геополитика - Евразия 46 
Геополитика - Русия 46 
Глобални проблеми на съвременността 56 
Готварство - учебници 68 
Градове, изчезнали и стари - България 235 248 
Граждански процес - Европа 28 
Гражданско право - България 30 
Демокрация 26 
Демокрация - теория и история 52 
Детски болести - лечение - популярна литература 78 
Деца - здраве и хигиена - популярна литература 78 
Деца - здравни грижи - наръчници и ръководства 75 
Деца - отглеждане - наръчници и ръководства 76 
Деца с увреждания - комуникация 23 239 
Деца с увреждания - образование и просвета 23 239 
Диабет - наръчници и ръководства 74 
Димов, Димитър Тодоров, 1909 - 1966 - творчество 124 249 
Договори - в гражданското право 30 
Донков, Калин Георгиев, 1941 - - библиографии 3 
Дълг - история 44 
Държава - теория 34 
Държава - теория и философия - история 48 
Евразийство - теория и история 46 
Евро, Катерина Илиева, 1956 - - биографии 84 
Европейска общност - история - XX век 47 
Европейски съюз - интеграционни процеси 47 
Езици за програмиране - наръчници и ръководства 64 
Езици за програмиране - справочници 62 63 
Естрадни изпълнители, български - биографии 82 
Жени - България - в литературата 96 
Жени - Саудитска Арабия - биографии 41 
Жени - Саудитска Арабия - обществено положение 41 
Законодателство 29 
Здравословно хранене 73 
Иванова, Лили, 1939 - - биографии 82 
Изкуство и действителност 81 
Източноправославна църква - история - извори 15 
Икономическо поведение - популярна литература 20 
Интелигенция, българска - 20 век 114 
Ислям - балкански страни 19 
История - България - биографии 227 229 
История - Русия - биографии 51 
История - теория и философия 52 
Италиански език - разговорници, бълг.-итал. 92 
Кадри - подбор и оценка 33 
Калоянов, Анчо, 1943 - - библиографии 4 
Кирова, Георгиева Милена,1958 - - юбилеи и чествания - сборници 96 
Класифицирана информация - България - законодателни и директивни материали 57 
Класифицирана информация - Европа - законодателни и директивни материали 57 
Книга - България - история 1 
Книга-игра 226 
Композитори, български - биографии 86 
Конкуренция - популярна литература 20 
Конституционно право 42 
Концентрационни лагери - България - художествена литература 131 254 
Корпорации - управление и организация 33 
Космогония 16 
Кулинария - рецепти 73 
Култура - история - биографии 227 
Култура - Русия - биографии 5 
Култура - социологични проблеми 81 
Култура - управление и организация 81 
Кърджали - библиотечно дело 7 
Кърмачета - грижи и хигиена - наръчници и ръководства 76 
Левиев, Милчо Исаков, 1937 - - биографски материали 86 
Леонардо да Винчи, 1452 - 1519 - биографии 79 
Литература - теория и естетика 95 
Литературна критика, българска 95 
Литературоведи, български - юбилеи и чествания - сборници 96 
Личност - социална активност 50 
Личност и общество 22 50 
Мала Азия - миграция 231 
Малоазийски българи - история 231 
Маркетинг - популярна литература 20 
Машинна графика - наръчници и ръководства 69 
Международна политика 47 
Международна сигурност 56 
Международни политически отношения 56 
Междусъюзническа война, 1913 г. - извори 233 
Местно управление - България 54 55 
Милушев, Явор Тодоров, 1948 - - биография 87 
Минев, Миньо Иванов, 1919 - 1984 - биографии 85 251 
Митология 16 
Момичета - психология и поведение 8 12 
Музикални изпълнители, английски - биографии 83 
Музиканти, български - биографии 86 
Мъже - психология и поведение 9 
Наказателен процес - конференции 40 
Наказателно право - конференции 40 
Наследственост и изменчивост - популярна литература 66 
Национален въпрос и национална политика 34 
Национална сигурност - икономически проблеми - конференции 60 61 
Нация - философско-исторически аспекти 50 
Нормативни актове - правни въпроси 27 
Образователна политика - учебници за ВУЗ 59 
Обществено устройство и обществени отношения - България 43 
Обществено устройство и обществени отношения - история 48 
Обществено хранене - учебници 68 
Оперни и оперетни артисти, български - биографии 85 251 
Осигурително право - България - конференции 25 
Отбрана [воен. дело] - икономически проблеми - конференции 60 61 
Отечествена война на България, 1944 - 1945 г. - енциклопедии 236 237 
Отечествена война на СССР, 1941 - 1945 г. - спомени 228 
Относителност, теория 65 247 
Пари - история 44 
Писатели, български - библиографии 3 
Писатели, български - биографии 97 246 
Писатели, български - творчество 99 124 249 
Писатели, руски - биографии 5 
Поведение - в обществото 22 
Политическа наука 37 
Политическа организация на обществото - история 48 
Политическа реторика 26 
Политически репресии - България - история - художествена литература 131 254 
Политически убийства - България - история - 1925 45 
Полова просвета - за момчета - детска и юношеска литература 225 
Потребление - правни проблеми - учебници за ВУЗ 31 
Права на човека - Саудитска Арабия 41 
Право - теория - конференции 38 
Президенти, североамерикански - биографии 58 
Приложни програми - наръчници и ръководства 67 69 
Програмиране - наръчници и ръководства 64 
Проекти - управление и организация 72 
Пророчества [религия] - в Библията 17 
Прочути личности, български - интервюта 2 
Психология - популярна литература 14 
Пубертет - детска и юношеска литература 225 
Радикализъм - балкански страни 19 
Разузнаване - история - биографии 49 
Растения - енциклопедии - детска и юношеска литература 224 
Рейгън, Роналд Уилсън, 1911 - 2004 - биографии 58 
Реклама - популярна литература 20 
Религия - философски проблеми 17 
Реторика - конференции 94 
Риск - теория 72 
Рисуване - наръчници и ръководства 80 
Рокмузика, английска 83 
Руска литература - 20 век - теми, образи, сюжети 98 
Руско-турска освободителна война, 1877 - 1878 г. - спомени 234 
Ръкописи, старобългарски 1 
САЩ - политика 58 
Световна история 238 
Световно стопанство 56 
Свобода - философски проблеми - конференции 11 
Селски туризъм - учебници за ВУЗ 24 240 
Символи и знаци 16 
Снайперисти, руски - биографии 51 
Социална педагогика - учебници за ВУЗ 59 
Социална психология 22 
Социални грижи - България - конференции 25 
Социално предприемачество 33 
СССР - история - военно дело - спомени 228 
Старобългарски език - паметници 1 
Старозагорски край - краезнание - история 123 
Стопански предприятия - счетоводство - задачи - учебници за ВУЗ 71 
Стоянов, Захарий, 1850 - 1889 - творчество 99 
Тракия - старини 235 248 
Трудово право - България - конференции 25 
Туризъм - учебници за ВУЗ 24 240 
Туризъм - финанси - учебници за ВУЗ 39 
Туризъм, международен - учебници за ВУЗ 24 240 
Туристически агенции - финанси - учебници за ВУЗ 39 
Търговска политика 32 
Търговско право - учебници за ВУЗ 31 
Управление и организация - теория - учебници за ВУЗ 70 
Управленски труд - учебници за ВУЗ 70 
Учебно-възпитателна работа - учебници за ВУЗ 59 
Ученици, български - проверка и оценка 53 
Училища - България - инспектиране 53 
Училища - България - организация и управление 53 
Фердинанд I Сакскобургготски, цар, 1861 - 1948 - биографии 230 232 
Фестивали 81 
Филолози, български - библиографии 4 
Финансови кризи - история 44 
Футболисти, холандски - биографии 89 
Футурология 6 
Хигиена - детска и юношеска литература 225 
Хилендарски манастир - история 18 253 
Хранене - хигиена - популярна литература 77 
Хранене - хигиена - рецепти 73 
Храни - лечебни свойства 77 
Християнство - есхатология 17 
Христов, Кирил Генчев, 1875 - 1944 - биографии 97 246 
Хромозоми - популярна литература 66 
Художници, италиански - биографии 79 
Художници, руски - биографии 5 
Царе, български - биографии 230 232 
Чехов, Антон Павлович, 1860 - 1904 - кореспонденция 100 
Шпионаж - история - биографии 49 
Юноши - психология - популярна литература 10 
Юноши - психология и поведение 12 
Японци - народопсихология 13