Общ отдел

- 1 -

ЦБ 125317, Б/002.19(497.2)(091)/К 69

КНИГА, книжовност, книгоиздаване : [Сборник] / Състав. [и предг.] Васил Загоров, Алберт Бенбасат. - 2. изд.- София : За буквите - О писменехь, 2017. - 292 с. : с портр., табл., факс. ; 23 см

Съдържа статии от: М. Дринов, Н. Начов, С. Чилингиров, Г. Караславов, Б. Ангелов, К. Кръстев, Х. Вакарелски, Т. Боров, Д. Б. Митов, А. Теодоров - Балан, П. Орешков. - Библиогр. с. 178 - 180 и под линия с бел.

ISBN 978-619-185-282-6

1. Книга - България - история - сборници. 2. Издателско дело - България - история - сборници. 3. Библиография - България - история - сборници. 4. България - книгознание

002.19(497.2)(091)(062.2) + 01(497.2)(091)(062.2)

Б-122200001994

Сист. N: 370027

- 2 -

ЦБ 125371, Ч/001.89(075.8)/К 93

КУМАНОВА, Александра Венкова и др.

Методика на научните изследвания : Учебник [За ВУЗ] : Ч. I - / Александра Куманова, Николай Василев. - София : За буквите - О писменехь, 2014 -.- 24 см

Ч. II. Праксиология : Кълбото на Ариадна (Информационна роза) : Метод на обучение "А. Куманова - Н. Василев" за целите на библ. (каталожната) библиогр. / С предг. от авт. - 2021. - 190 с. - ([Поредица] Факлоносци ; ХХХ)

Кор. загл.: Кълбото на Ариадна ; Загл. и на англ. ез. ; Рец.: С. Денчев, Н. Казански, С. Илиева. - Съдържа и Методът Кълбото на Ариадна и методологията Learning by doing / С. Денчев ; Методът Кълбото на Ариадна и модерната библ. библиогр. / Н. Казански ; Методът Кълбото на Ариадна и педагогиката на Learning by writing / С. Илиева. - Библиогр. с. 83 - 107 и след някои гл. ; Показалец на публикациите на студентите по раздели на е-библ. Антологика и Златна христоматия на България (2013 - 2021) ; Именен показалец. ; Рез. на бълг., рус., англ. ез.

ISBN 978-619-185-483-7 (ч. II)

1. Научноизследователска работа - учебници за ВУЗ

001.89(075.8)

Ч-122200001973

Сист. N: 370106

- 3 -

ЦБ 125375, П/008(497.2-16)(092)/И 83

ЙОРДАНОВ, Юлий Теодосиев

Северозападни опуси за талантливостта / Юлий Йорданов ; Предг. Вера Бонева. - Монтана [т.е. В. Търново] : Фабер, 2019. - 512 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Съдържа и Трубадур на Българския Северозапад / В. Бонева. - Библиогр. след някои статии.

ISBN 978-619-00-1023-4

1. Култура - Северозападна България - очерци. 2. Писатели, български - очерци. 3. Артисти, български - очерци. 4. Художници, български - очерци. 5. Музиканти, български - очерци. 6. Северозападна България - култура - литературознание - изкуство

008(497.2-16)(092)(0:82-4) + 7(497.2-16)(092)(0:82-4) + 92(497.2-16)

П-122200001968, П-122200002034

Сист. N: 370112

- 4 -

ЦБ 125403, Б/023/K 21

KARADJOVA-KOZHUHAROVA, Katia Georgieva

Culturally grounded approaches to information literacy understandings : Monograph / Katia G. Karadjova-Kozhuharova. - Sofia : Acad. Publ. House Za Bukvite - O Pismeneh, 2021 ([София] : [БПС]). - 188 p. : ill., tabl. ; 21 cm

Рец.: N. K. Mihaylov, S. S. Stancheva. - Библиогр. с. 121 - 145 ; Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-619-185-491-2

1. Библиотекари - квалификация. 2. Библиотеки - справочно-библиографска и информационна работа

023 + 025.5

Б-122200001963

Сист. N: 370177

Философия. Психология

- 5 -

ЦБ 125196, П/141.8/H 60

HERZEN, Alexandre

Petit recueil d'ecrits sur le socialisme : Ecrits de Herzen sur le socialisme Choisis et presentes sous forme abregee / Alexandre Herzen ; Pref. S. Georgey, Candes. - [Sofia] : Candes, 2018 (Sofia : Slavejkov). - 64 p. ; 22 cm

Кандес (Ленста Пьоти) - псевд. на бълг. авт., вероятно Петя Петкова Кандева. - Изд. на Асоц. за интернационализъм Да се съберем (Assoc. Internationaliste Reunir).

ISBN 978-619-90955-3-9

1. Социализъм - философски проблеми

141.8

П-122200001991

Сист. N: 369781

- 6 -

ЦБ 125280, П/252/И 75

ЙОАН Златоуст, свети

Творения на Светителя Иоан Златоуст : В 24 т. / свети Йоан Златоуст ; Прев. от рус. ез. - [София] : Славянобълг. манастир Св. Вмчк Георги Зограф, Свет ; Благо слово, 2007 -.- 24 см

Прев. по изд. на Санкт-Петербургската духовна акад. от 1898 г.

Т. 9. Беседи върху псалмите

   Кн. 1. / С предг. от. - 2017 ([София] : Симолини 94). - 544 с. : с ил.

Изд. на сдружение Православно отечество.

ISBN 978-619-217-078-3 (т. 9. кн. 1)(Благо слово)

1. Християнство - проповеди

252

П-122200003515

Сист. N: 369919

- 7 -

ЦБ 125306, П/159.922/.923/С 18

САНТИНИ, Селин

Кинцуги : Изкуството на устойчивостта / Селин Сантини ; Прев. от фр. Красимир Петров ; С въвед. [от авт.]. - София : Колибри, 2022 ([София] : Дедракс). - 255 с. : с цв. ил. ; 20 см

Речник.

ISBN 978-619-02-1010-8 (Colibri)

1. Устойчивост [психология]. 2. Самоусъвършенстване

159.922/.923

П-122200001879

Сист. N: 370005

- 8 -

ЦБ 125410, П/101(497.2)(092)/Т 55

ТИМЕВ, Тимен Борилов и др.

Извън матрицата на времето : Разговори с Тимен Тимев / Тимен Тимев ; Интервюиращ Борислав Борисов ; Състав. и предг. Зорница Чернева, Борислав Борисов. - В. Търновo : Портал 12, 2016. - 192 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-619-90753-0-2

1. Философи, български - биографии - интервюта. 2. Тимев, Тимен Борилов, 1949 - - биографии. 3. Езотеризъм

101(497.2)(092)(047.53) + 92 Тимев, Тимен Борилов + 133

П-122200002022

Сист. N: 370188

- 9 -

ЦБ 125429, П/141.33/Д 95

ДЪНОВ, Петър Константинов

Здраве, сила и живот : От беседи и лекции на Учителя / Петър Дънов ; Състав. и увод Светла Балтова. - [3.] прераб. и доп. изд.- Пловдив : Хермес, 2013 (Костинброд : Мултипринт). - 399, XXXII с. : с цв. ил. ; 22 см

Учителя - духовно име на Петър Константинов Дънов. - В кн. означено 2. прераб. и доп. изд. - Библиогр. с. 394 - 398.

ISBN 978-954-26-1278-0

1. Дъновизъм

141.33 + 215

П-122200002099

Сист. N: 370223

Религия

- 10 -

ЦБ 125198, П/238:281.9/В 96

ВЪПЛЪТИЛИЯТ се бог : Празничен катехизис / Състав. Катрин Асланоф ; Прев. от англ. Анжела Петрова. - София : Омофор, 2007 ([София] : Лито Балкан). - 464 с. : с ил., табл. ; 24 см

Пълното име на прев. е Анжела Иванова Лазарова-Петрова ; Имената на състав. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Изд. на Фонд. Покров Богородичен. - Съдържа и Кратка анотация на употребявани термини / Състав. П. Мине, А. Лоски. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-9700-59-6

1. Източноправославна църква

238:281.9

П-122200003467

Сист. N: 369783

- 11 -

ЦБ 125270, П/252/И 75

ЙОАН Златоуст, свети

Творения на Светителя Иоан Златоуст : В 24 т. / свети Йоан Златоуст ; Прев. от рус. ез. - [София] : Славянобълг. манастир Св. Вмчк Георги Зограф, Свет, 2007 -.- 24 см

Прев. по изд. на Санкт-Петербургската духовна акад. от 1898 г.

Т. 6. - 2011 ([София] : Полиграфически комбинат). - 563 с. : с ил.

ISBN 978-954-770-372-8 (т. 6)

1. Християнство - проповеди

252

П-122200003493

Сист. N: 369906

- 12 -

ЦБ 125272, П/252/И 75

ЙОАН Златоуст, свети

Творения на Светителя Иоан Златоуст : В 24 т. / свети Йоан Златоуст. - [София] : Славянобълг. манастир Св. Вмчк Георги Зограф, Свет, 2007 -.- 24 см

Прев. по изд. на Санкт-Петербургската духовна акад. от 1898 г.

Т. 7. Беседи върху книга Битие / Прев. от рус. ез. монахиня Херувима ; С предг. - 2012 ([София] : Полиграфически комбинат). - 632 с. : ил.

Светското име на прев. монахиня Херувима е Елена Иванова Кайтазова ; Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-770-382-7 (т. 7)

1. Християнство - проповеди

252

П-122200003492

Сист. N: 369908

- 13 -

ЦБ 125277, П/252/И 75

ЙОАН Златоуст, свети

Творения на Светителя Иоан Златоуст : В 24 т. / свети Йоан Златоуст. - [София] : Славянобълг. манастир Св. Вмчк Георги Зограф, Свет, 2007 -.- 24 см

Прев. по изд. на Санкт-Петербургската духовна акад. от 1898 г.

Т. 8. Беседи върху Битие и други слова / Прев. от рус. ез. монахиня Херувима. - 2013 ([София] : Полиграфически комбинат). - 559 с. : с ил.

Светското име на прев. монахиня Херувима - Елена Иванова Кайтазова ; Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-770-430-5 (т. 8)

1. Християнство - проповеди

252

П-122200003491

Сист. N: 369915

- 14 -

ЦБ 125290, П/252/И 75

ЙОАН Златоуст, свети

Творения на Светителя Иоан Златоуст : В 24 т. / свети Йоан Златоуст ; Прев. от рус. ез. - [София] : Славянобълг. манастир Св. Вмчк Георги Зограф, Свет ; Благо слово, 2007 -.- 24 см

Прев. по изд. на Санкт-Петербургската духовна акад. от 1898 г.

Т. 10. Беседи върху псалмите

   Кн. 2. Ч. 1. - 2017 ([София] : Симолини 94). - 383 с.

Изд. на сдружение Православно отечество.

ISBN 978-619-217-100-1 (т. 10)(Благо слово)

1. Християнство - проповеди

252

П-122200003514

Сист. N: 369932

- 15 -

ЦБ 125292, П/252/И 75

ЙОАН Златоуст, свети

Творения на Светителя Иоан Златоуст : В 24 т. / свети Йоан Златоуст ; Прев. от рус. ез. - [София] : Славянобълг. манастир Св. Вмчк Георги Зограф, Свет ; Благо слово, 2007 -.- 24 см

Прев. по изд. на Санкт-Петербургската духовна акад. от 1898 г.

Т. 11.

   Кн. 2. Ч. 2. - 2017 ([София] : Симолини 94). - 380 с. : с ил.

Изд. на сдружение Православно отечество.

ISBN 978-619-217-116-2 (т. 11)(Благо слово)

1. Християнство - проповеди

252

П-122200003513

Сист. N: 369935

- 16 -

ЦБ 125293, П/281.6/.9/И 76

ИОВ Гумеров, иеромонах и др.

Закон Божий / иеромонах Иов Гумеров, священник Павел Гумеров, священник Александр Гумеров ; Введ. ; Послесл. - Москва : Сретенский монастырь, 2014 (Ярославль : Ярославский полиграфкомбинат). - 584 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

ISBN 978-5-7533-0854-2

1. Източноправославна църква - Русия

281.6/.9(470)

П-122200003524

Сист. N: 369938

- 17 -

ЦБ 125294, П/252/И 75

ЙОАН Златоуст, свети

Творения на Светителя Иоан Златоуст : В 24 т. / свети Йоан Златоуст ; Прев. от рус. ез. - [София] : Славянобълг. манастир Св. Вмчк Георги Зограф, Свет ; Благо слово, 2007 -.- 24 см

Прев. по изд. на Санкт-Петербургската духовна акад. от 1898 г.

Т. 12. Тълкувание на книга на пророк Исаия / С предисл. - 2018 ([София] : Симолини 94). - 651 с. : с ил.

Изд. на сдружение Православно отечество.

ISBN 978-619-217-130-8 (т. 12)

1. Християнство - проповеди

252

П-122200003512

Сист. N: 369940

- 18 -

ЦБ 125297, П/281.9/Ю 36

ЮСТИН Попович, свети

Собрание творений преподобного Иустина [Челийского] Поповича : Т. I - / преподобни Иустин Попович ; Пер. с серб. Сергей Фонов ; Вступ. А. И. Сидоров, А. А. Зайцев ; Предисл. ; Введ. - Москва : Паломник.- 24 см

Т. II. Догматика Православной церкви. - 2006. - 607 с.

С бел. под линия.

ISBN 5-88060-086-6 (т. 2)

1. Източноправославна църква. 2. Православна църква - догматика. 3. Догматика, православна - история. 4. Бог

281.9 + 230.1 + 231

П-122200003519

Сист. N: 369945

- 19 -

ЦБ 125295, П/252/И 75

ЙОАН Златоуст, свети

Творения на Светителя Иоан Златоуст : В 24 т. / свети Йоан Златоуст ; Прев. от рус. ез. - [София] : Славянобълг. манастир Св. Вмчк Георги Зограф, Свет ; Благо слово, 2007 -.- 24 см

Прев. по изд. на Санкт-Петербургската духовна акад. от 1898 г.

Т. 13. Тълкувание на книга на пророк Даниил. - 2018 (София : Симолини). - 636 с. : с ил.

Изд. на сдружение Православно отечество.

ISBN 978-619-217-144-5 (т. 13)

1. Християнство - проповеди

252

П-122200003511

Сист. N: 369946

- 20 -

ЦБ 125303, П/234/Н 58

НЕПОЗНАННЫЙ мир веры / Послесл. преподобный Силуан Афонский. - 7. испр. изд.- Москва : Сретенский монастырь, 2009 (Ярославль : Ярославский полиграфкомбинат). - 352 с. : с ил., портр. ; 24 см

ISBN 978-5-7533-0292-2

1. Християнство. 2. Вяра [религия]. 3. Православна църква

234 + 244

П-122200003520

Сист. N: 369958

- 21 -

ЦБ II 8515, П/241/И 76

ИОВ Гумеров, иеромонах

Духовная жизнь современного христианина в вопросах и ответах : В 2 т. / иеромонах Иов Гумеров. - Москва : Сретенский монастырь, 2011 (Ярославль : Ярославский полиграфкомбинат).- 27 см

ISBN 978-5-7533-0620-3

Т. 1. / С предисл. - 496 с. : с ил., портр.

ISBN 978-5-7533-0621-0 (т. 1)

1. Християнска етика. 2. Религиозна философия

241 + 130.3

П-122200003521

Сист. N: 370001

- 22 -

ЦБ II 8516, П/241/И 76

ИОВ Гумеров, иеромонах

Духовная жизнь современного христианина в вопросах и ответах : В 2 т. / иеромонах Иов Гумеров. - Москва : Сретенский монастырь, 2011 (Ярославль : Ярославский полиграфкомбинат).- 27 см

ISBN 978-5-7533-0620-3

Т. 2. - 640 с. : с ил., портр.

ISBN 978-5-7533-0622-0 (т. 2)

1. Християнска етика. 2. Религиозна философия

241 + 130.3

П-122200003522

Сист. N: 370002

- 23 -

ЦБ 125332, П/228/Д 57

ДИМИТРИЙ Вознесенский, архиепископ

Апокалипсис в перспективе ХХ века / архиепископ Димитрий Вознесенский ; С предисл. авт. - Москва : Православный Свято-Тихоновский гуманитарный унив., 2009 (Можайск : Можайский полиграфический комбинат). - 406 с. : 1 портр. ; 22 см

Съдържа и биогр. бел. за авт. - Библиогр. с. 399 - 400.

ISBN 978-5-7429-0417-5

1. Библия. 2. Предсказания

228

П-122200003506

Сист. N: 370039

- 24 -

ЦБ 125350, Ч/294.11/Б 78

БРАТОЕВА, Милена Димитрова

Светлина - видение - просветление: Митология, ритуали и религиозно-философски идеи във Ведите / Милена Братоева ; С предг. от авт. - 2. изд.- София : Изток-Запад, 2022. - 392 с. : с ил., табл. ; 24 см

Библиогр. с. 367 - 380 и под линия с бел. ; Азб. показалец на санскритските термини.

ISBN 978-619-01-0925-9

ISBN 619-01-0925-Х

1. Веди

294.11

Ч-122200001917

Сист. N: 370065

- 25 -

ЦБ II 8522, Д/372.82(075.2)/Р 50

РЕЛИГИЯ - християнство - православие : Учебник за шести клас / Захарий Дечев ... [и др.] ; Ил. Жасмина Златанова Бакалова-Минчева ... [и др.]. - София : Бълг. православна църква - Бълг. патриаршия, 2021 ([Пловдив] : Булвест принт). - 208 с. : с цв. ил., табл., портр. ; 28 см

Други авт.: Л. Малев, Д. Попмаринов, М. Легкоступ, К. Нушев, Д. Панайотова, К. Вътева ; Други ил.: В. Сапунджиева, К. Милушева ; Имената на ил. посочени на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-91522-4-9

1. Християнство - учебници за основни училища

372.82(075.2)

Д-122200002037

Сист. N: 370198

- 26 -

ЦБ 125418, П/232/П 51

ПИКНЕТ, Лин и др.

Прозрението на тамплиерите : Тайните пазители на истината за Христос / Лин Пикнет, Клайв Принс ; Прев. от англ. Боряна Гечева ; С увод от състав. - 2. прераб. изд.- София : Мириам, 2005 ([София] : Балканпрес). - 400 с. : с ил. ; 24 см. - (Библ. Философският камък)

Съдържа и Окултното масонство на европ. континент ; Рен льо Шато и Гробът Господен.

ISBN 954-787-013-0

1. Исус Христос. 2. Ереси. 3. Тамплиери. 4. Символи и знаци

232 + 27 + 141.33 + 003

П-122200002097

Сист. N: 370204

- 27 -

ЦБ 125420, Ч/22/Б 44

БИБЛИЯ. 2014. София

Библия или Свещеното писание на Стария и Новия завет : Вярно и точно прев. от ориг. - 22. ревизирано изд.- София : Бълг. библейско д-во, 2014. - 1415, XX с. : с цв. ил., к. ; 23 см

Кор. загл.: Библия.

ISBN 978-954-8968-72-0

1. Библия

22

Ч-122200002118

Сист. N: 370206

Обществени науки

- 28 -

ЦБ 125194, П/355.48(47+57)(092)/K 76

KOSTADINOV, Ludmil et al.

Le genie sovietique dans les epreuves militaires : Commandants en chef et constructeurs de materiel de combat / Ludmil Kostadinov, Lensta Petit. - [Sofia] : Candes [т.е. Славина], 2009 ([Sofia] : Slavejkov). - 48 p. : ill. ; 20 cm

Ленста Пьоти - псевд. на бълг. авт., вероятно Петя Петкова Кандева. - Съдържа и Разказ на съв. офицер на танкова бригада ; Съв. воен. индустрия / Ф. дьо Ланоа. - Библиогр. с. 46.

ISBN 978-954-92178-6 ! (грешен)

1. Военна история - СССР - биографии. 2. Пълководци и генерали, съветски - биографии. 3. Оръжейни конструктори, съветски - биографии

355.48(47+57)(092) + 623.4(47+57)(092) + 92(47+57)

П-122200001985

Сист. N: 369779

- 29 -

ЦБ 125207, Кр/327.84(497.2)(092)/Б 55, П/327.84(497.2)(092)/Б 55

ГЬОКОВ, Гьончо Горчев

Архивите на епохата говорят... : Генерал Христо Боев ; Външното разузнаване на България ; Българската школа [в разузнаването] / Гьончо Гьоков ; Състав. Гьончо Гьоков ; [С въвед.] от авт. - Ст. Загора : Лаген, 2022 (Ст. Загора : Литера принт). - 480 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Съдържа и Азбучник на наименованията, използвани в разузнаването. - Библиогр. с. 476.

ISBN 978-954-346-165-3

1. Боев, Христо, 1896 - 1968 - биографии. 2. Разузнавачи, български - биографии. 3. България - външна политика

327.84(497.2)(092) + 92 Боев, Христо

Кр-122200001842, П-122200001843

Сист. N: 369797

- 30 -

ЦБ 125216, П/330.16/С 35

СИЙЛ, Клеър

Пет стъпки към финансово благополучие / Клеър Сийл ; Прев. [от англ. ез.] Марин Загорчев ; С въвед. [от авт.]. - София : Ера, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 231 с. : с ил. ; 20 см

Кор. загл.: 5 стъпки към финансово благополучие. - Съдържа и Бел.

ISBN 978-954-389-678-3

1. Икономическо поведение - популярна литература

330.16

П-122200001794

Сист. N: 369806

- 31 -

ЦБ 125245, П/379.85(497.2)(036)/С 83

СТОЯНОВА, Оля

Пътеводител на хубавите места / Оля Стоянова ; Фотогр. Оля Стоянова, Живко Джаков. - Пловдив : Жанет 45, 2021. - 236 с. : с цв. ил. ; 19 см

Съдържа и За хубавите и дивите места / О. Стоянова ; Речник. - Библиогр. с. 233.

ISBN 978-619-186-628-1

1. Туризъм - България - пътеводители. 2. Туристически маршрути - България - пътеводители

379.85(497.2)(036) + 796.51(497.2)(036)

П-122200001829

Сист. N: 369869

- 32 -

ЦБ 125254

ПАРОЗ, Жул

Всеобща история на педагогията : За ръководство на учащите се в учит. семинарии и средните у-ща / Юлия Пароца ; Прев. от фр. Д. Петров-Ковач ; [Въвед.] Д. Петров-Ковач ; С предисл. от авт. - София : Изд. прев. и К. Кушлев, 1883 (София : Янко С. Ковачев и сие). - 8, 482, XXIX с. ; 23 см

Юлия Пароца [т.е. Юли Пароц] - известна като Жул Пароз. - С бел. под линия. - Екз. с инв. N12220000.. е непълен. Липсват 97 - 482, XXIX с. ; На предзагл. с. отбелязано на ръкопис: Из книгите на Б. Н. Лютов, а на първа кор. - ръкописен подпис на Б. Н. Лютов.

1. Педагогика - история - учебници средните общообразователни училища

37.01(091)(075.3)

Сист. N: 369878

- 33 -

ЦБ 125255, Д/37.018.26(497.2)/Д 66

ДОБРЕ дошли в училище, родители : Наръчник за родители на първокласници! / Състав. Цвета Брестничка ... [и др.]. - [София] : Асоц. Родители, б. г. ([София] : Анубис). - 64 с. : с цв. ил. ; 21 см

Сведения за авт. отговорности отбелязани в изд. каре ; Други състав.: Е. Борисова, Н. Кирилова, М. Радулова, Г. Апостолов. - Съдържа и На добър час! / С. Игнатов.

https://roditeli.org

ISBN 978-954-92296-3-9

1. Семейство и училище - България. 2. Детска и педагогическа психология

37.018.26(497.2) + 37.015.3

Д-122200002189

Сист. N: 369879

- 34 -

ЦБ 125257, П/316.32/К 93

КУЗНЕЦОВ, Алексей Владимирович

Тайная власть британской короны : Англобализация / Алексей Кузнецов ; С введ. авт. - Москва : Книжный мир, 2016. - 288 с. : с табл. ; 21 см. - (Игры мировых элит)

Съдържа и Прил. - Библиогр. с. 261 - 286.

ISBN 978-5-8041-0886-2

1. Глобализация - популярна литература

316.32

П-122200003626

Сист. N: 369882

- 35 -

ЦБ 125261, Ч/341.9(4)/Р 44

РЕГЛАМЕНТЪТ Брюксел I : регламент (ЕО) Nо 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела : Коментар / Николай Натов ... [и др.]. - София : Ciela, 2012 ([В. Тървоно] : Абагар). - 624 с. ; 24 см

Други авт.: Б. Мусева, Я. Андреева, С. Йордански, Т. Ценова, Д. Сърбинова, В. Пандов, З. Янакиев, Н. Бандаков, Ц. Крумов. - Съдържа и Списък с практика на Съда на Европейските Общности (СЕО) / Съда на Европейския съюз (СЕС). - Библиогр. с. 612 - 618.

ISBN 978-954-28-1117-6 (Сиела)

1. Европейски съюз - правни проблеми. 2. Международно частно право - Европа

341.9(4) + 327.7:061.1ЕС

Ч-122200003446

Сист. N: 369893

- 36 -

ЦБ 125302, П/316.4(497.2)/Б 30

БАЧЕВ, Станислав Борисов

България в голямата игра : Стратегически възможности / Станислав Бачев ; С предг. [от авт.]. - София : Изток-Запад, 2022. - 104 с. ; 20 см

ISBN 978-619-01-1016-3

1. Социални процеси - България. 2. Геополитика - България

316.4(497.2) + 327:911.3(497.2)

П-122200001869

Сист. N: 369956

- 37 -

ЦБ 125307, П/316.3/.4/В 39

ВЕЛИКОТО зануляване : Светът на 2030 г. / Матиас Бурхард ... [и др.] ; Състав. Улрих Мис ; С въвед. от състав. ; Прев. от нем. Мартин Петрушев ; Предг. Ханес Хофбауер. - София : Изток-Запад, 2022. - 280 с. ; 22 см. - ([Поредица] Катехон / Водещ ред. Иво Христов ; 14)

Други авт.: Й. Бернерт, А. Фикентшер, Х. Хофбауер, С. Хопкинс, К. Джонстоун, П. Кьониг, А. Ленц, У Мис, А. Нойман, Х. Пльопа, В. Рост, Д. Сандман, А. Веласкес, В. Вебер, Д. Уайтхед, Е. Волф. - Съдържа и Интервю на М. Ендерс с М. Пицути ; За авт. ; Бел.

ISBN 978-619-01-1026-2

1. Обществено устройство и обществени отношения. 2. Обществено развитие. 3. Управление на обществото. 4. Социално управление

316.3/.4

П-122200001870

Сист. N: 370007

- 38 -

ЦБ 125311, П/343.2(497.2)/М 74

МИХАЙЛОВ, Димитър Николов

Рецензии по наказателноправни науки / Димитър Михайлов ; Уводни бел. [от авт.]. - София : Информа интелект, 2005 ([София] : [Експрес принт]). - 396 с. ; 24 см

Съдържа и Анотация.

ISBN 954-8492-65-2

1. Наказателно право - България - рецензии - сборници. 2. България - право

343.2(497.2)(049.3)(094.9)

П-122200003596

Сист. N: 370011

- 39 -

ЦБ 125327, П/396/Л 95

ЛЮИС, Хелън

Жени с труден характер : История на феминизма в единадесет битки / Хелън Люис ; Прев. от англ. Йоана Стоянова ; С въвед. [от авт.]. - [София] : Прозорец, 2022 ([София] : Инвестпрес). - 368 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-243-215-7

1. Феминизъм

396

П-122200001876

Сист. N: 370038

- 40 -

ЦБ 125336, П/330/С 47

СМИТ, Дейвид

Няма безплатен обяд : Икономика на разбираем език / Дейвид Смит ; Прев. [от англ. ез.] Емилия Карастойчева. - София : Ера, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 343 с. ; 20 см

Кор. загл.: (Няма) Безплатен обяд. - Съдържа и Речник.

ISBN 978-954-389-683-7

1. Икономика - популярна литература

330

П-122200001900

Сист. N: 370050

- 41 -

ЦБ 125346, Ч/338.23(497.2)/С 69

СТАНОВИЩЕ на тема: "Икономически последици от разпространението на COVID-19 в България и мерки за преодоляването им" : Разработено по собствена инициатива. - София : [Свят. Наука], 2021 ([София] : [Кронос]). - 35 с. ; 21 см

Изд. на Икон. и социален съвет - РБългария.

ISBN 978-954-8993-08-1

1. Стопанска политика - България. 2. Епидемии - 21 век - икономически проблеми - България. 3. България - стопанска политика. 4. България - стопанство

338.23(497.2)

Ч-122200001972

Сист. N: 370062

- 42 -

ЦБ 125347, Ч/314(497.2)(063)/Н 32

НАУЧНА конференция Европейското бъдеще на България и развитието на населението. София. 2005

Европейското бъдеще на България и развитието на населението : Науч. конф., София, 26 май 2005 г. / Ред. съвет Геновева Михова - отг. ред. ... [и др.]. - София : Център за изследване на населението БАН, 2005 ([В. Търново] : [Фабер]). - 496 с. : с диагр., к., табл. ; 20 см

Други ред. : Щ. Щерионов, М. Белчева. - Изд. на БАН. Център за изследване на населението, Акад. форум 2007 Европ. бъдеще за България, Бълг. асоц. за изследване на Европ. общност. - Съдържа докл. от: Авт. на статии: А. Равначка, А. Кръстева, В. Захариева, В. Златанова, В. Жекова, В. Великова, Г. Ангелиева, Г. Михова, Д. Стефанова, Д. Димитрова, Д. Бонева, Д. Костова, Д. Донев, Д. Бошикьов, Е. Димитрова, Е. Димитров, И. Илиев, Й. Калчев, К. Илиева, К. Владимирова, К. Борисова, К. Петкова-Танчева, Л. Найденов, Л. Стойчев, Л. Станкова, М. Илиева, М. Мургова, М. Белчева, М. Николова, М. Сугарева, М. Минков, Н. Цеков, П. Рукова, Р. Рангелова, С. Иванова, С. Златанов, С. Христов, С. Ташев, Т. Коцева, Ф. Декало, Ч. Младенов и За авт. - Библиогр. след отд. материали ; Рез. на англ. ез.

ISBN 954-91728-1-3

1. Население - България - демографски проблеми - конференции. 2. Миграция на населението - конференции. 3. България - демография. 4. Европа - международни политически отношения - международни икономически отношения

314(497.2)(063) + 327.7:061.1ЕС(063) + 339.923:061.1ЕС(063)

Ч-122200001956

Сист. N: 370063

- 43 -

ЦБ 125334, П/314.144-053.9(497.2)/S 40

SCIENTIFIC Conference Ageing and Health. Varna. 2009

Ageing and health : Proceedings of Scientific conference, Varna, 15 May 2009 / Ed. Penka Najdenova, Genoveva Mihova ; Pref. Penka Najdenova. - Sofia : Centre for Population Studies at the Bulg. Acad. of Sci., 2009. - 219 p. : tabl., diagr. ; 20 cm

Изд. на БАН. Център за изследване на населението, Мед. унив. - Варна. Социално здравеопазване, Община Варна. - Съдържа докл. от: Genoveva Mihova, Jasmin Pavlova, Maria Belcheva, Christian Griva, Tanya Cholakova, Lora Georgieva, Stoyanka Popova, Krassimir Vizev, Bozhidar Ivkov, Todorka Kostadinova, Emanuela Mutafova, Stefania Bekiarova, Maria Rohova, Aneta Dokova, Svetozar Zlatanov, Ivelina Andreeva, Todor Stoev, Jeliasko Hristov, Dima Hristova, S. Savov, Dragomir Draganov, Vanina Michailova-Alakidi, Bojimir Davidov. - Библиогр. след някои докл. ; Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-92555-2-2

1. Старост - социални проблеми - конференции. 2. България - население - демографски проблеми - конференции. 3. България - демография

314.144-053.9(497.2)(063) + 364-053.9(497.2)(063) + 368.43(497.2)(063)

П-122200001971

Сист. N: 370047

- 44 -

ЦБ 125352, Ч/343(497.2)/К 93

КУЗМАНОВА, Николета Кирилова

Свободата на религията и наказателното право / Николета Кузманова ; Науч. ред. Симеон Гройсман ; С увод [от авт.]. - София : Изток-Запад, 2022. - 256 с. ; 22 см

Библиогр. с. 245 - 252 и под линия с бел.

ISBN 978-619-01-1001-9

ISBN 619-01-1001-0

1. Наказателно право - България. 2. Права на човека - България. 3. България - религия. 4. България - право

343(497.2) + 342.7(497.2)

Ч-122200001918

Сист. N: 370068

- 45 -

ЦБ 125357, П/316.3/.4/К 85

КОРБИШЛИ, Ник

Сканирани : Защо ваксинационните паспорти и дигиталната идентичност ще означават край на правото на личен живот и на личната свобода / Ник Корбишли ; Прев. от англ. Людмила Андреева ; С въвед. [от авт.]. - София : Дилок, 2022. - 256 с. : с портр. ; 22 см

Съдържа и Похвали за "Сканирани" ; Бел ; За авт. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-2902-92-8

1. Обществено развитие. 2. Конспиративни теории. 3. Пандемия

316.3/.4 + 001.9 + 616.988

П-122200001919

Сист. N: 370074

- 46 -

ЦБ 125362, П/316.658/А 87

АРО, Йесика

Троловете на Путин : На фронта на руската информационнна война срещу света / Йесика Аро ; Прев. от фински Максим Стоев. - София : Ciela, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 416 с. ; 23 см

Кор. загл.: Троловете на Путин: Истински истории от фронтовете на руската информационнна война срещу света. - Библиогр. с. 385 - 415.

ISBN 978-954-28-3916-3 (Сиела)

1. Средства за масова информация - влияние. 2. Обществено мнение - формиране и контрол. 3. Информационна война

316.658 + 316.77 + 355.02:681.3

П-122200001923

Сист. N: 370086

- 47 -

ЦБ 125368, Ч/314.3(497.2)(063)/Н 32

НАУЧНА конференция с международно участие "Насърчаването на раждаемостта - многоликата практика на държавна намеса във...". София. 2009

Раждаемостта в България и държавната политика : Докл. от проведената науч. конф. с междунар. участие "Насърчаването на раждаемостта - многоликата практика на държавна намеса във възпроизводството на населението: българският и европейският опит", София, 13 - 14 март 2009 г. / Състав. Геновева Михова ; Ред. кол. Атанас Атанасов ... [и др.] ; С предг. - София : Център за изследване на населението БАН, 2009 ([София] : [Акад. изд. Проф. Марин Дринов]). - 632 с. : с диагр., табл. ; 20 см

Други ред.: П. Найденова, Г. Михова, М. Белчева, К. Борисова, И. Томова ; Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. ; Пълното име на състав. - Геновева Михова Георгиева. - Изд. на БАН. Център за изследване на населението, Минист. съвет. Нац. съвет за сътрудничество по етногр. и демогр. въпроси. - Съдържа докл. от: А. Иванов, А. Колев, А. Атанасова, Б. Парашкевова, В. Маринов, В. Додунекова, В. Ковачев, В. Тодорова, В. Жекова, В. Мицов, Г. Михова, Г. Петков, Д. Колман, Д. Съботинова, Е. Райкова, Е. Петрова, Е. Димитрова, Е. Тодорова, Ж. Здравкова, Ж.-Ф. Дюмон, З. Тонева, И. Гавазки, И. Томова, И. Пачаманова, К. Пеева, К. Лилова, К. Стоянова, К. Борисова-Маринова, Л. Стойчев, М. Мизов, М. Белчева, М. Динкова, М. Николова, М. Семерджиева, М. Сугарева, М. Мирчев, Н. Цеков, Н. Илиева, П. Чакърова, П. Найденова, Р. Димова, С. Тодорова, С. Димитрова, С. Николова, Т. Коцева, Ф. Маджино, Ю. Маринова. - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-91728-6-7

1. Раждаемост - България - конференции. 2. Социална политика - България. 3. България - социална политика. 4. България - демография

314.3(497.2)(063) + 314.15/.17(497.2)(063)

Ч-122200001955

Сист. N: 370096

- 48 -

ЦБ 125370, Ч/314.144-053.9(497.2)/Н 32

НАУЧНА конференция "Стареене и здраве". Варна. 2009

Стареене и здраве : Докл. от науч. конф., Варна, 15 май 2009 / Състав. Пенка Найденова, Геновева Михова ; Предг. Пенка Найденова. - София : Център за изследване на населението БАН, 2009 ([София] : [Акад. изд. Проф. М. Дринов]). - 490 с. : с табл., диагр. ; 20 см

Изд. на БАН. Център за изследване на населението, Мед. унив. - Варна. Фак. по общ. здраве, Община Варна. - Съдържа докл. от: А. Забунов, А. Докова, Б. Торньова, Б. Георгиева, Б. Ивков, Б. давидов, Б. Парашкевова, В. Маринов, В. Маджова, В. Михайлова-Алакиди, В. Тодорова, В. Кожухарова-Живкова, Г. Чанева, Г. Петрова, Г. Чамова, Г. Михова, Г. Иванов, Д. Христова, Д. Димитрова, Д. Драганов, Е. Мутафова, Ж. Павлова, Ж. Христов, З. Савова, И. Стамболова, И. Андреева, И. Петрова, К. Визев, К. Бенкова, К. Попова, Л. Георгиева, Л. Савов, М. Проданова, М. Тодорова, М. Белчева, М. Рохова, Н. Иванова, Н. Георгиев, П. Манчева, П. Найденова, П. Цонов, П. Трендафилова, П. Каснакова, П. Балканска, С. Савов, С. Христова, С. Димитрова, С. Златанов, С. Младенова, С. Бекярова, С. Попова, Т. Чолакова, Т. Бенишева-Димитрова, Т. Стоев, Т. Костадинова, Х. Грива, Ю. Маринова. - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-92555-1-5

1. Старост - социални проблеми - конференции. 2. България - население - демографски проблеми - конференции. 3. България - демография

314.144-053.9(497.2)(063) + 364-053.9(497.2)(063) + 368.43(497.2)(063)

Ч-122200001970

Сист. N: 370102

- 49 -

ЦБ 125373, Ч/314.001.18(497.2)(063)/Н 32

НАУЧНА конференция Демографските процеси и работната сила в България. София. 2008

Демографските процеси и работната сила в България : Докл. от проведената науч. конф. в София, 27 - 28 май 2008 г. / Състав. и науч. ред. Пенка Найденова, Геновева Михова ; Предг. Пенка Найденова. - София : Център за изследване на населението БАН, 2008 ([София] : [Акад. изд. Проф. М. Дринов]). - 680 с. : с табл., диагр., к. ; 20 см

Загл. на англ. ез. - Изд. на БАН. Център за изследване на населението ; М-во на труда и социалната политика, Икон. и социален съвет на РБългария. - На предната кор., г. на изд. - 2009. - Съдържа докл. от: А. Пампоров, Б. Ивков, Б. Николова, В. Макни, В. Карагьозян, В. Ковачев, В. Мицов, Г. Михова, Г. Бърдаров, Д. Боянова, Д. Стефанова, Е. Тодорова, Е. Димитров, Е. Таир, З. Тонева, З. Чауш, И. Гавазки, И. Кутов, К. Петкова, К. Владимирова, К. Борисова-Маринова, Л. Стойчев, М. Белчева, М. Манева, М. Стоянова, М. Сугарева, М. Мирчев, Н. Илиева, Н. Радев, П. Найденова, П. Рукова, Р. Рангелова, С. Богданова, С. Николова, Т. Ракаджийска, Ч. Младенов, Я. Георгиев. - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-91728-5-0

1. Работна сила - България - конференции. 2. Население - България - конференции. 3. България - демография

314.001.18(497.2)(063) + 331.5(497.2)(063)

Ч-122200001957

Сист. N: 370109

- 50 -

ЦБ 125376, Ч/316(497.2)(092)/М 66

НАЙДЕНОВА, Пенка Иванова и др.

Професор д.ик.н. Минко Минков : Научнотворчески път / Пенка Найденова, Геновева Михова, Ели Атанасова ; Предг. Пенка Найденова. - София : Център за изследване на населението БАН, 2009. - 272 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Кор. загл.: Професор Минко Минков ; Загл. и на англ. ез. - Съдържа: Живот и дейност / Г. Михова ; Научно творчество / П. Найденова ; Библиография / Е. Атанасова ; Другите за него. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-91728-9-8

1. Минков, Минко Петков, 1928 - 2005 - юбилеи и чествания. 2. Социолози, български - юбилеи и чествания. 3. България - население - демографски проблеми. 4. България - социология - демография

316(497.2)(092) + 314(497.2)(08) + 92 Минков, Минко

Ч-122200001969

Сист. N: 370114

- 51 -

ЦБ 125384, Ч/336.71(497.2)/Б 74, П/336.71(497.2)/Б 74

БОЯНОВА, Бояна

Промоционната политика на банката в условията на съвременния български пазар / Бояна Боянова ; С увод [от авт.]. - София : Свят. Наука, 2021 ([София] : [Кронос]). - 270 с. : с диагр., табл., сх. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. - Бояна Боянова Димитрова ; Рец.: Ю. Д. Узунова, Г. П. Младенова. - Библиогр. с. 258 - 265.

ISBN 978-954-8993-07-4

1. Банки - България - управление и организация. 2. Реклама. 3. България - финанси

336.71(497.2)

Ч-122200001959, П-122200002013

Сист. N: 370128

- 52 -

ЦБ 125387, Ч/314.15(262.5:210:497.2)/А 64

АНГЕЛОВА, Даниела Стефанова

Демографско развитие на българското черноморско крайбрежие през XIX век (до 1878 г.) / Даниела Ангелова ; С увод [от авт.]. - София : Регалия-6, 2013 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 226 с. : с ил., сх., к. ; 24 см

Библиогр. с. 207 - 219 ; Геогр. показалец.

ISBN 978-954-745-230-5

1. Население - България - история. 2. Черноморие, българско - история. 3. Черноморие, българско - демография

314.15(262.5:210:497.2)(091)

Ч-122200001958

Сист. N: 370131

- 53 -

ЦБ 125388, Ч/316.346.32(497.2)/Н 32

НАУЧНА конференция Младите хора в Европейска България. София. 2007

Младите хора в европейска България : Науч. конф., София, 29 - 30 май 2007 г. : [Сборник] / Състав. и обща ред. Петър-Емил Митев ... [и др.] ; С предг. от състав. - София : Център за изследване на населението БАН ; Институт за социални ценности и структури Иван Хаджийски, 2007 ([София] : [Акад. изд. Проф. Марин Дринов]). - 632 с. : с диагр., табл. ; 20 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други състав. и ред.: Т. Коцева, Г. Михова. - Изд. на Център за изследване на населението при БАН ; Институт за социални ценности и структури И. Хаджийски ; М-во на труда и социалната политика ; Държ. агенция за мледежта и спорта. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на задната кор. - Съдържа докл. от: П.-Е. Митев, Т. Коцева, Х. Шила, Ф. Бьотцелен, М. Белчева, А. Атанасов, З. Тонева, С. Тодорова, Е. Димитрова, Д. Костова, В. Жекова, Я. Георгиев, С. Николова, С. Бекярова, Н. Гузгунис, В. Топалова, М. Манева, А. Пампоров, Н. Велчева, К. Петкова, Р. Рангелова, В. Русинова, Л. Василева, С. Жильова, В. Недева, С. Богданова, С. Младенова, В. Миленкова, Р. Божинова, Р. Димова, С. Христова, И. Ковачева, М. Иванова, Б. Александрова, Е. Богданова, Е. Таир, Е. Папазова, Е. Пенчева, М. Галанова, И. Кутов, М. Чолакова, М. Грудева, В. Писев, Г. Михова, З. Андреева, М. Борисова, М. Богданов. - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-91728-4-3 (Център за изследване на населението БАН)

ISBN 978-954-775-858-2 !

1. Младеж - България - конференции. 2. България - социология

316.346.32(497.2)(063)

Ч-122200001960

Сист. N: 370132

- 54 -

ЦБ 125396, Ч/316.77/Н 17

НАЙДЕНОВ, Георги Василев

Журналистиката - гласът на човечеството : Лекционни записки / Авт. и състав. Георги Найденов ; Въвед. Лучия Остерлунд. - Пловдив : Европрес, 2021. - 60 с. : с ил. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. на въвед. Лучия Остерлунд е Весела Лучия Димитриева-Остерлунд. Съдържа и За него (на англ. ез., на рус. ез.)

ISBN 978-954-9357-31-8

1. Средства за масова информация - влияние

316.77 + 070.13

Ч-122200002032

Сист. N: 370166

- 55 -

ЦБ 125397, Ч/352.071:336/Н 54

НЕНКОВА, Пресияна Стойкова и др.

Финансово състояние и финансово оздравяване на общините : Монография / Пресияна Ненкова, Десислава Калчева, Дияна Металова. - София : Ciela, 2021 ([София] : ЗИП). - 276 с. : с табл., сх. ; 21 см

Изд. на Институт по публични финанси. - Библиогр. с. 265 - 274.

ISBN 978-954-283643-8 (Сиела)

1. Общини - финанси

352.071:336

Ч-122200002004

Сист. N: 370168

- 56 -

ЦБ 125398, Ч/376.7(497.2=914.99)/К 99

КЮЧУКОВ, Христо Славов

Психолингвистичен подход към обучението на децата роми на майчин ромски език / Христо Кючуков ; С увод [от авт.]. - В. Търновo : Фабер, 2021. - 224 с. : с табл., диагр. ; 20 см

Кн. 2 от Поредицата Ромския изследователски център към Силезийския университет, Катовице. - Библиогр. с. 210 - 223.

ISBN 978-619-00-1387-7

1. Роми - образование и просвета. 2. Билингвизъм. 3. Психолингвистика

376.7(497.2=914.99) + 800.73:159.9

Ч-122200002003

Сист. N: 370170

- 57 -

ЦБ 125399, Ч/339.19:663.97(497.2)/И 84

ЙОСИФОВА, Милка

Антикорупционни аспекти при производството и контрабандата на тютюн и тютюневи изделия / Милка Йосифова ; С въвед. [от авт.]. - София : Изд. комплекс - УНСС, 2019. - 186 с. : с ил., табл., диагр. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Милка Йосифова е Милка Йосифова Димитрова. - Изд. на УНСС. Кат. "Нац. и регион. сигурност". Съдържа и Рецензии / В. Иванов, П. Златева. - Библиогр. с. 179 - 184.

ISBN 978-619-232-215-1

1. Тютюнева промишленост - България - нелегални форми на търговия. 2. Организирана престъпност - България - противодействие

339.19:663.97(497.2) + 351.76(497.2)

Ч-122200002002

Сист. N: 370171

- 58 -

ЦБ 125400, Ч/332.7(075)/С 77

СТОЕНЧЕВА, Яна Георгиева

Пазарни анализи в бизнеса с недвижими имоти : Учебно помагало / Яна Стоенчева ; С предг. [от авт.]. - София : Изд. комплекс - УНСС, 2021. - 172 с. : с табл., диагр. ; 24 см

Библиогр. с. 168 - 170.

ISBN 978-619-232-506-0

1. Недвижими имоти - пазар - учебни помагала

332.7(075)

Ч-122200002001

Сист. N: 370172

- 59 -

ЦБ 125402, П/314.3(497.2)(063)/S 40

SCIENTIFIC Conference with International Participation "Birth Encouragement: Multi-Sided Practice of Government Intervention in... Sofia. 2009

Fertility in Bulgaria and state policy : Proceedings of the Scientific conference with international participation "Birth encouragement: multi-sided practice of Government intervention in population reproduction - the Bulgarian and European experience", Sofia, 13 - 14 March 2009 / Ed. by Penka Naidenova, Genoveva Mihova ; Forew. Genoveva Mihova. - Sofia : Centre for Population Studies at the Bulg. Acad..., 2009 ([София] : [Акад. изд. Проф. Марин Дринов]). - 349 p. : diagr., tabl., ill. ; 20 cm

Изд. на Bulg. Acad. of Sci. Centre for Populdtion Studies, Council of Ministers. Nat. Council for Co-operation on Ethnic and Demographic Issues. - Съдържа докл. от: D. Coleman, G. Mihova, G.-F. Dumont, M. Belcheva, M. Sugareva, N. Tzekov, V. Kovachev, K. Borissova, S. Nikolova, F. Maggino, M. Mirchev, A. Atanasov, Z. Toneva, S. Todorova, P. Naidenova, T. Kotzeva, E. Dimitrova, V. Mitzov, I. Tomova, E. Todorova, V. Zhekova, L. Stoytchev. - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-91728-7-4

1. Раждаемост - България - конференции. 2. Социална политика - България - конференции. 3. България - демография

314.3(497.2)(063) + 314.15/.17(497.2)(063)

П-122200001964

Сист. N: 370174

- 60 -

ЦБ 125404, П/312(497.2)(091)/A 25

AGEING in Bulgaria / Sci. ed. Penka Naidenova ; Comp., pref. Genoveva Mihova ; Transl. Vihar Mitsov, Dimitrina Davidova. - Sofia : Prof. Marin Drinov Acad. Publ. House, 2013. - 315 p. : ill. ; 21 cm

Изд. на Bulg. Acad. of Sciences. Inst. for Population and Human Studies. - Съдържа и За авт. ; Съдържа статии от: P. Naidenova, S. Nikolova, I. Gavazky, G. Mihailova, T. Mladenov, E. Dimitrov, I. Kalchev, M. Sugareva, I. Diamandieva, K. Borissova-Marinova, R. Rangelova, G. Sariiski, S. Koycheva, K. Stojanova, S. Cherkezova, D. Sabotinova, Z. Slavova, V. Mihaylova-Alakidi, K. Lilova, N. Iankova, B. Davidov. - Библиогр. след отд. гл. ; Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-322-557-6

1. Демографска статистика - сборници. 2. Население - България - история - сборници. 3. България - статистика

312(497.2)(091)(08)

П-122200001962

Сист. N: 370178

- 61 -

ЦБ 125412, Кр/377.5:33(497.235)(091)/С 77

[СТО] 100 [години] Търговска гимназия "Княз Симеон Търновски" [- Стара Загора] : По следите на времето : Традиции, знание, бъдеще! : [Юбил. сб.] / Снежана Танева ... [и др.] ; Ред. Нели Калнева. - Ст. Загора : Алфа Визия, 2022. - 100 с. : с ил., портр., факс. (някои цв.) ; 21 см

Други авт.: Н. Найденова, З. Желева, Д. Наков.

ISBN 978-619-7595-24-6

1. Професионално-технически училища - по икономика - Стара Загора - история. 2. Средни училища - Стара Загора - история. 3. Търговия - образование и просвета. 4. Стара Загора - професионално образование

377.5:33(497.235)(091)

Кр-122200001952

Сист. N: 370190

- 62 -

ЦБ 125434, Ч/316.4(063)/Н 33

НАЦИОНАЛНА кръгла маса Динамика на социалното пространство. Велико Търново. 2021

Динамика на социалното пространство : Сб. с докл. от нац. кръгла маса, проведена на 4 - 5 март 2021 г., синхронно он-лайн / Състав. Маргарита Карамихова, Петя Банкова. - В. Търновo : Фабер, 2021. - 319 с. ; 24 см

Съдържа и За сб. и за учените / М. Карамихова, П. Банкова ; Списък на авт. ; Съдържа докл. от: П. Банкова, А. Марковска, Д. Симеонов, Ю. Симеонова, П. С. Петков, Н. Карамихов, К. Маркова, П. Събев, П. Чаушев, И. Аргирова, М. Кафкова, Б. Петрова, Р. Маринов, Р. Илиева, П. Кирова, В. Балтаджиев, М. Карамихова, Г. Генчев, С. Антова. - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-00-1390-7

1. Общество - развитие - конференции. 2. Социология - конференции

316.4(063)

Ч-122200002031

Сист. N: 370240

- 63 -

ЦБ 125442, Ч/394(497.2)/С 79

СТОИЛОВА, Елица Руменова

Празници и фестивали на храните: валоризация на локалното кулинарно наследство / Елица Стоилова ; С въвед. [от авт.]. - Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2021. - 168 с. : с цв. ил., факс. ; 21 см

Рец.: К. Х. Кръстанова, Д. Д. Парушева. - Библиогр. с. 149 - 154 и под линия с бел.

ISBN 978-619-202-699-8

1. Обществени събития - България. 2. Народни обичаи и обреди, български. 3. България - етнография

394(497.2) + 392(497.2)

Ч-122200002028

Сист. N: 370274

- 64 -

ЦБ II 8524, Ч/391.2(497.2=919.885)/R 29

RAYKOVA, Mariana

Bulgarian folk costumes from Thrace / Mariana Raykova ; Photogr. Velislav Nikolov. - Sofia : Nikrima, 2003 (Czech Republic). - 96 p. : col. il. ; 28 cm

ISBN 954-90651-2-X

1. Народни носии, български - албуми. 2. България - етнография - албуми

391.2(497.2=919.885)(084)

Ч-122200002116

Сист. N: 370253

Математика. Естествени науки

- 65 -

ЦБ 125305, П/574/577/Н 97

НЪРС, Пол

Какво е животът? : Биологията в пет кратки глави / Пол Нърс ; Прев. от англ. Мария Иванова-Атанасова ; С въвед. [от авт.]. - София : Ciela, 2022 ([В. Търново] : Абагар). - 200 с. ; 21 см

Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-28-3880-7 (Сиела)

1. Клетки [биология]. 2. Генетика. 3. Еволюция [биология]

574/577

П-122200001878

Сист. N: 369998

- 66 -

ЦБ 125310, П/575/Р 27

РАЙК, Дейвид

Кои сме ние и как сме стигнали дотук : Древната ДНК и новата наука за човешкото минало / Дейвид Райк ; Прев. от англ. Елена Филипова ; С въвед. [от авт.]. - София : Ciela, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 404 с. : с ил., к. ; 23 см

Съдържа и Бел. за ил. ; Бел.

ISBN 978-954-28-3910-1 (Сиела)

1. Молекулярна генетика - популярна литература

575 + 577.2

П-122200001881

Сист. N: 370013

- 67 -

ЦБ 125407, Ч/528.4(497.2)/П 34

ПЕНЕВ, Петър Тодоров и др.

Специализирано картографиране в България / Петър Т. Пенев, Кристина Микренска-Чернева ; С увод [от авт.]. - София : Интел Ентранс, 2015. - 201 с. : с к., табл., диагр. ; 24 см

Библиогр. с. 196 - 201.

ISBN 978-954-2910-44-2

1. Картография - България. 2. Топография - България

528.4(497.2)

Ч-122200001999

Сист. N: 370184

- 68 -

ЦБ 125415, Ч/51(079)/Н 33

НАЦИОНАЛНИ олимпиади по математика 2015 - 2016 / Петър Бойваленков ... [и др.]. - София : Унимат СМБ, 2018. - 127 с. ; 24 см

Други авт.: С. Димитров, М. Маринов, Т. Тодоров. - Изд. на Съюз на математиците в Бълария, БАН. Институт по математика и информатика.

ISBN 978-954-8880-50-3

1. Математика - олимпиади

51(079)

Ч-122200002027

Сист. N: 370195

- 69 -

ЦБ 125432, Ч/541.8/Р 18

РАЕВ, Никола Димитров

Приложна химична термодинамика: Разтвори / Никола Раев ; С предг. от авт. - 2. кориг. и доп. изд.- Пловдив : Акад. изд. на УХТ - Пловдив, 2021. - 294 с. : с табл. ; 21 см

ISBN 978-954-561-546-7

1. Химическа термодинамика. 2. Разтвори

541.8

Ч-122200002011

Сист. N: 370233

- 70 -

ЦБ 125438, П/599.53:591.5(262.5)/М 52

МЕШКОВА, Галина и др.

Морето, биоразнообразието, екологията / Галина Мешкова, Димитър Попов ; С предг. [от авт.]. Делфински експедиции в Черно море : Мореписи от изследователска яхта Калиакрия / Теодора Илиева ; Ил. Ваня Ангелова. - 2. изд.- Пловдив : Зелени Балкани, 2022 ([София] : [Геософт]). - 56 с. : с цв. ил. ; 23 см

Библиогр. с. 35. ; Бележки.

ISBN 978-954-9433-42-5

1. Делфини - Черно море - екологични проблеми. 2. Екология - Черно море. 3. Черно море - екология. 4. Черно море - зоология

599.53:591.5(262.5) + 504.4(262.5)

П-122200001974

Сист. N: 370268

Приложни науки. Техника

- 71 -

ЦБ 125309, П/658.012/К 57

КИРИЛОВ, Калоян Маринов

Кой ще наследи бизнеса ми? / Калоян Кирилов ; С въвед. [от авт.]. - София : Изток-Запад, 2022. - 232 с. : с табл. ; 22 см

Съдържа и Прил.

ISBN 978-619-01-1005-7

ISBN 619-01-1005-3

1. Стопански предприятия - управление и организация. 2. Бизнес - планиране и прогнозиране

658.012 + 338.26/.27

П-122200001882

Сист. N: 370012

- 72 -

ЦБ 125369, П/629.76(430)(092)/Б 78

БИДЪЛ, Уейн

Тъмната страна на луната : Вернер фон Браун и науката на разрушението в Третия райх / Уейн Бидъл ; Прев. от англ. Венцислав К. Венков ; С въвед. [от авт.]. - София : Ciela, 2022 ([В. Търново] : Абагар). - 288 с., 4 л. ил., портр. ; 23 см

Съдържа и Бел. - Библиогр. с. 281 - 286.

ISBN 978-954-28-3823-4 (Сиела)

1. Ракетостроене - Германия - история - биографии. 2. Втора световна война, 1939 - 1945

629.76(430)(092) + 92 Браун, Вернер фон + 940.53

П-122200001926

Сист. N: 370099

- 73 -

ЦБ 125401, Ч/65.012/Б 45

БИОЛЧЕВА, Петя Иванова

Проектен риск мениджмънт : Възможности за навлизане на изкуствен интелект : Монография / Петя Биолчева ; С въвед. [от авт.]. - София : Изд. комплекс - УНСС, 2021. - 212 с. : с диагр., табл., сх. ; 24 см

Съдържа и Прил. - Библиогр. с. 189 - 198.

ISBN 978-619-232-507-7

1. Проекти - управление. 2. Управление на риска. 3. Изкуствен интелект - приложение. 4. Риск - управление

65.012 + 007:159.955

Ч-122200002000

Сист. N: 370173

- 74 -

ЦБ 125416, П/681.322.06(075)/О-83

ОСНОВИ на програмирането със C++ / Светлин Наков ... [и др.]. - София [т.е. В. Търново] : Фабер, 2019. - 416 с. : с ил., табл. ; 24 см

Други авт.: A. Царев, Б. Колев, Б. Горанов, В. Петров, Г. Лацев, Г. Шавов, Д. Миланов, Д. Кацарски, Д. Димов, Д. Чанев, З. Йоханова, И. Симеонова, Й. Добрев, Л. Господинов, М. Дамянова, Н. Костов, П. Динев, Ц. Иванов. - Изд. на СофтУни.

ISBN 978-619-00-0951-1

1. Програмиране - учебни помагала. 2. Езици за програмиране - учебни помагала

681.322.06(075) + 519.682(075)

П-122200001997

Сист. N: 370196

- 75 -

ЦБ 125426, Ч/669/Л 81

ЛОЛОВ, Мартин Николаев и др.

Влияние на фазовия състав на сплавите върху проявите на свръхпластични свойства / Мартин Лолов, Николай Дюлгеров. - София : Изд. на БАН Проф. М. Дринов, 2020. - 144 с. : с ил., табл., сх. ; 20 см

Загл. и на англ. ез.: Influence of the phase composition of the alloys on the exhibition of superplastic properties. - Изд. на БАН. Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика "Акад. Ангел Балевски". - Текст и на англ. ез. - Съдържа и Рец. / И. Атанасов, И Пършоров. - Библиогр. с. 132 - 143.

ISBN 978-619-245-012-0

1. Сплави - изпитване. 2. Деформация. 3. Пластичност

669 + 620.1

Ч-122200002012

Сист. N: 370213

Медицина

- 76 -

ЦБ 125225, П/616.988/Р 59

РИДЛИ, Мат и др.

Вирус : В търсене на произхода на Covid-19 / Мат Ридли, Алина Чан ; Прев. от англ. Деян Кючуков. - София : Ciela, 2022 ([В. Търново] : Абагар). - 368 с. : с ил., к. ; 21 см

Съдържа и Бел.

ISBN 978-954-28-3894-4 (Сиела)

1. Вируси - популярна литература. 2. Епидемии - 21 век

616.988

П-122200001803

Сист. N: 369819

- 77 -

ЦБ 125301, П/613/Б 26

БАРАНОВА, Ирина

Биохакинг : Бъди най-добрата версия на себе си / Ирина Баранова ; Прев. [от рус.] Радка Митова ; С увод [от авт.]. - София : Ера, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 239 с. : с ил., табл. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-389-681-3

1. Хигиена на здравето. 2. Витамини - влияние върху организма. 3. Хормони - баланс в организма

613 + 615.35

П-122200001868

Сист. N: 369952

- 78 -

ЦБ 125321, П/615.8/М 75

МИХАЛСЕН, Андреас и др.

Лечение със силата на природата / Андреас Михалсен, Петра Торбриц ; Прев. [от нем.] Жанина Драгостинова ; Предг. Андреас Михалсен. - [София] : Бард, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 384 с. : с ил. ; 21 см

Името на съавт. Петра Торбриц отбелязано на с. 7 ; Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и Авт.

ISBN 978-619-03-0133-2

1. Природолечение. 2. Хигиена на здравето

615.8 + 613

П-122200001892

Сист. N: 370031

- 79 -

ЦБ 125324, П/616.89/Е 53

ЕЛИЪТ, Чарлз Х. и др.

Депресия for Dummies / Чарлз Х. Елиът, Лора Л. Смит ; Прев. Ирена Райчева ; С въвед. [от авт.]. - [София] : Алекс-Софт, [2022]. - 420 с. : с табл. ; 24 см. - ([Поредица] Прави ученето лесно)

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Съдържа и За авт. - Библиогр. с. 413 - 416.

ISBN 978-954-656-449-8

ISBN 954-656-449-4

1. Депресия - популярна литература

616.89

П-122200001873

Сист. N: 370036

- 80 -

ЦБ 125340, П/616-006-08/Г 79

ГРЕЙБЪР, Чарлс

Откритието : Имунотерапията и надпреварата в лечението на рака / Чарлс Грейбър ; Прев. [от англ. ез.] Иво Лесев ; С предисл. и въвед. [от авт.]. - [София] : Бард, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 320 с., 4 л. ил., някои цв. ; 21 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Кор. загл.: Откритието : Нови постижения в имунотерапията за борба с рака и други тежки заболявания. - Съдържа и Бел. ; За авт. - Библиогр. с. 230

ISBN 978-619-03-0125-7

1. Рак - популярна литература. 2. Рак - имунотерапия

616-006-08 + 615.37

П-122200001902

Сист. N: 370054

- 81 -

ЦБ 125395, П/615.851/Ф 77

ФРАНКЪЛ, Виктор Емил

Лекарят и душата : Основи на логотерапията и екзистенциалната анализа / Виктор Франкъл ; Прев. от нем. Ангел Христов ; С предг. и увод [от авт.]. - 3. изд.- Плевен : Lege Artis, 2011. - 260 с. : с портр. ; 20 см. - (Поредица Форум)

Съдържа и Бел.

ISBN 978-954-8311-25-0 (Леге Артис)

1. Психотерапия. 2. Психоанализа. 3. Логотерапия

615.851 + 159.964.2

П-122200002005

Сист. N: 370160

- 82 -

ЦБ 125406, Ч/616.24-053.2/Ш 62

ШИВАЧЕВ, Христо Иванов

Диагностика и лечение на парапневмоничните плевро-пулмонални усложнения в детска възраст : Монография / Христо Шивачев. - [Пловдив] : Лакс Бук, 2021. - 184 с. : с ил., табл. ; 25 см

Съдържа и Рец. / О. Бранков, П. Переновска. - Библиогр. след отд. части.

ISBN 978-619-189-181-8

1. Пневмония - при децата

616.24-053.2

Ч-122200001998

Сист. N: 370183

- 83 -

ЦБ 125427, Ч/614.2:339.13(075.8)/К 86

КОСТАДИНОВА, Тодорка Игнатова и др.

Маркетинг в здравеопазването : [Учебник за ВУЗ] / Тодорка Костадинова, Мария Рохова ; С предг. [от авт.]. - 2. доп. и прераб. изд.- Варна : Мед. унив. Проф. д-р Параскев Стоянов, 2021. - 154 с. : с табл., диагр. ; 24 см

Библиогр. с. 149 - 153.

ISBN 978-619-221-338-1

1. Маркетинг - в здравеопазването - учебници за ВУЗ. 2. Здравеопазване - управление и организация - учебници за ВУЗ

614.2:339.13(075.8)

Ч-122200002010

Сист. N: 370219

- 84 -

ЦБ 125428, П/615.874/М 49

МЕРМЕРСКИ, Христо Минков и др.

Как да се лекуваме и запазим здравето си чрез хранене : Т. I - / Христо Мермерски, Йонко Мермерски. - [София] : [Интерюнивърсити Мермерски - България], 2013 -.- 20 см

Т. I. - 2013. - 870 с.

ISBN 978-954-92301-5-4 (т. 1)

1. Лечебно хранене. 2. Хранене - хигиена

615.874 + 613.2

П-122200002100

Сист. N: 370220

Изкуство

- 85 -

ЦБ 125182, Кр/786.2.072/М 93

СМИЛКОВ, Ромео Александров

Волфганг Амадеус Моцарт : 15 вариационни цикли за пиано / Romeo Smilkov ; С увод от авт. - Пловдив : Акад. за муз., танцово и изобразително изкуство, 2021 ([Пловдив] : Ракурси). - 79 с. : с ноти, табл. ; 21 см

Загл. и на англ. ез. - Библиогр. с. 78 - 79 и под линия с бел.

ISBN 978-954-2963-85-1

1. Моцарт, Волфганг Амадеус, 1756 - 1791 - творчество. 2. Композитори, австрийски - творчество. 3. Музикални произведения, австрийски - за пиано - анализ. 4. Клавирно изкуство, австрийско. 5. Австрия - музика

786.2.072 + 786.2.071.1(436)(092) + 92 Моцарт, Волфганг

Кр-122200001838

Сист. N: 369766

- 86 -

ЦБ 125213, Ч4/746.3(497.21-31)(084)/Д 58

ДИМИТРОВА, Здравка Монева

Български шевици от русенски регион : [Албум] = Bulgarian Embroideries from Ruse Region : [Album]. - Zdravka Dimitrova ; Engl. transl. Irina Dimitrova ; Photos Bonchuk Andonov ; Ill. Maria Matovska / Здравка Димитрова ; Прев. на англ. ез. Ирина Димитрова ; Фотогр. Бончук Андонов ; Ил. Мария Матовска ; [С въвед.] от авт. = Bulgarian Embroideries from Ruse Region : [Album] / Zdravka Dimitrova ; Engl. transl. Irina Dimitrova ; Photos Bonchuk Andonov ; Ill. Maria Matovska. - София : СофтПрес, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 400 с. : с цв. ил. ; 23х23 см

Всички шевици, включени в кн. - над 300 на бр., са изработени от З. Димитрова. - Съдържа и За шевиците и обичта / Д. Тихолова ; "Рисувай, дъще, лека дръж иглата!.." : Стихотворение / М. Славева.

ISBN 978-619-151-797-8

1. Шевици - Русенски край - албуми. 2. Бродерия - Русенски край - албуми. 3. Русенски край - приложно изкуство

746.3(497.21-31)(084)

Ч4-122200001839

Сист. N: 369803

- 87 -

ЦБ II 8518, П/75.046(497.22-21)(091)(084)/E 54

ENEV, Mihail Stefanov

Bansko - A Center of Culture Through the Ages : Album / Mihail Enev ; Transl. Svetoslav Piperov ; Photogr. Mihail Enev ; Introd. by the Auth. - Sofia : Balkan Publ. Company, 2002 (Sofia : Nauka i obrazovanie). - 240 p. : col. ill. ; 33 cm

Изд. на Nat. Cultural and Educational Traditions Found. - На гърба на загл. с. отбелязан грешен ISBN 974-9517-06-3. - Съдържа и Catalogue of the icons, the wood-carved altar gates and the supraiconostatic crucifixes from the Pirin region and from the museum complex of the town of Bansko. - Bibliogr. p. 175 ; Glossary.

ISBN 954-9517-06-3

1. Банско - история - албуми. 2. Градове, български - история - албуми. 3. Икони, български - Банско - албуми. 4. Живописци, български - Банско - биографии. 5. Банско - изобразителни изкуства - краезнание - история

75.046(497.22-21)(091)(084) + 75.046.071.1(497.22-21)(091)(092) + 92(497.22-21) + 908(497.22-21)(084)

П-122200001864, П-122200001865

Сист. N: 370087

- 88 -

ЦБ 125381, Кр/75.04(497.2)(084)/М 83, Ч4/75.04(497.2)(084)/М 83

МОЛЛОВ, Белин Теохаров

[Сто и една] 101 картини от България / Рис. Белин Теохаров Моллов ; [Текст, състав.] Румяна Илиева Прешленова, Александра Димитрова Миланова ; [Предг.] Румяна Илиева Прешленова. - София : Институт за балканистика с Център по тракология Проф. Ал. Фол БАН ; Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2021. - 1 албум ([258] с.) : с ил., портр., сх.(някои цв.) ; 22х23 см

Съдържа и биогр. бел. за архитектите на сгради, нарисувани от Б. Моллов.

ISBN 978-619-7179-23-1 (Институт за балканистика с Център по тракология Проф. Александър Фол)

ISBN 978-619-245-184-4 (Акад. изд. Проф. Марин Дринов)

1. Живопис, българска - албуми. 2. Културно-историческо наследство, българско - в изобразителното изкуство - албуми. 3. България - изобразителни изкуства

75.04(497.2)(084)

Кр-122200001929, Ч4-122200001930

Сист. N: 370122

- 89 -

ЦБ II 8520, Ч4/73/76.036(497.2:437.1):061.4/С 53

СОФИЯ - Прага : 95 години от една паметна изложба = Sofie - Praha : 95 let od jedne pamatne vystavy ... [и др.]. - Ed. Ruza Marinska, Anelija Nikolaeva ; Texty Ruza Marinska, Iskra Baeva ; Prekl. do cestiny Nad'a Polakova / Състав. Ружа Маринска, Анелия Николаева ; Текст Ружа Маринска, Искра Баева ; Худож. Людмил Веселинов ; Прев. Надя Полакова, Нигрита Дейвис ; Фотогр. Борислав Чернев ... [и др.] = Sofie - Praha : 95 let od jedne pamatne vystavy ... [и др.] / Ed. Ruza Marinska, Anelija Nikolaeva ; Texty Ruza Marinska, Iskra Baeva ; Prekl. do cestiny Nad'a Polakova. - София : Нац. галерия, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт). - 1 албум (236 с.) : с ил., портр., факс. ; 28 см

Други паралелни загл.: Sofia - Prague : 95 years on from a notable exhibition ; Други фотогр.: Л. Ковачев, А. Ганев. - Изд. на Бълг. култ. институт - Прага. - Именен показалец.

ISBN 978-954-9473-59-9

1. Изобразително изкуство, българско - изложби - Прага - албуми. 2. България - изобразителни изкуства

73/76.036(497.2:437.1):061.4(084)

Ч4-122200001966

Сист. N: 370182

- 90 -

ЦБ II 8521, Кр/73/76.036(497.235)/Х 93

ХУДОЖЕСТВЕНА галерия. Ст. Загора и др.

Старозагорски писатели и поети в творчеството на български художници : Кол. от фондовете на Градска худож. галерия Ст. Загора и Музей Литературна Ст. Загора = Writers and poets from Stara Zagora in the artwork of Bulgarian artists : A coll. from the depositories of the City Art Gallery of St. Zagora and Stara Zagora Literary Museum. - Comp., text Marin Dobrev, Ivan Matev ; Reprod. Tsvetan Chetashki ; Transl. Katya Koleva ... [и др.] / Състав. и текст Марин Добрев, Иван Матев ; Репрод. Цветан Четъшки ; Прев. Катя Колева ... [и др.] = Writers and poets from Stara Zagora in the artwork of Bulgarian artists : A coll. from the depositories of the City Art Gallery of St. Zagora and Stara Zagora Literary Museum / Comp., text Marin Dobrev, Ivan Matev ; Reprod. Tsvetan Chetashki ; Transl. Katya Koleva ... [и др.]. - Ст. Загора : Дъга плюс, 2021. - 1 албум (68 с.) : с цв. ил., портр., факс. ; 29 см

Други прев.: А. Арнаудова, Б. Генев. - Изд. на Градска худож. галерия Ст. Загора и Музей Литературна Ст. Загора. - Съдържа и Авт. на творби от кол.

ISBN 978-619-7251-30-2

1. Изобразително изкуство, съвременно, българско - теми, образи, сюжети - колекции - албуми. 2. Писатели, български - Стара Загора - в изобразителното изкуство. 3. Поети, български - Стара Загора - в изобразителното изкуство. 4. България - изобразителни изкуства

73/76.036(497.235)(083.82) + 886.7(092) + 92(497.2)

Кр-122200001953

Сист. N: 370191

- 91 -

ЦБ I 12907, Ч4/741.5.071.1(497.2)(092)(084)/Г 37

ГЕОРГИЕВА, Алла Николаевна

Коронавирус в България. Дневник : Изложба, 18.03. - 27.06.2021, Нац. галерия, Квадрат 500 = Coronavirus in Bulgaria. Diary : Exhibition, 18.03. - 27.06.2021, Nat. gallery, Kvadrat 500. - Alla Georgieva ; Text, comp. Boryana Valchanova ; Engl. transl. Nigrita Davies / Алла Георгиева ; Текст и състав. Боряна Вълчанова ; Прев. [на англ.] Нигрита Дейвис = Coronavirus in Bulgaria. Diary : Exhibition, 18.03. - 27.06.2021, Nat. gallery, Kvadrat 500 / Alla Georgieva ; Text, comp. Boryana Valchanova ; Engl. transl. Nigrita Davies. - София : Нац. галерия, 2021. - 48 с. : с ил., портр. ; 17 см

ISBN 978-954-9473-54-4

1. Георгиева, Алла Николаевна, 1957 - - творчество - албуми. 2. Карикатуристи, български - творчество - албуми. 3. България - изобразителни изкуства

741.5.071.1(497.2)(092)(084) + 92 Георгиева, Алла + 886.7-94

Ч4-122200002033

Сист. N: 370249

- 92 -

ЦБ 125437, Ч4/791.44.071.2(497.2)(092)/А 45

АКТЬОРСКИ откровения : [Сборник] / Състав., предг. Людмила Дякова ; Ред. Ирина Иванова ... [и др.] ; Фотогр. Адриана Чапкънова ... [и др.]. - [София] : Фонд. за бълг. лит., 2021 ([София] : Симолини). - 248 с. : с портр. ; 24 см

Други ред.: К. Стойновска, К. Ламбринова, Л. Дякова ; Други фотогр.: А. Нишков, А. Кънчев, Б. Марков, В. Делев, Г. Вачев, Е. Ненкова, З. Галибов, И. Дончев, К. Николов, П. Червенков, Р. Добрев, С. Варсано, Т. Темелков, Я. Веселинов.

ISBN 978-954-677-113-1

1. Киноартисти, български - интервюта. 2. България - кино

791.44.071.2(497.2)(092)(047.53) + 92(497.2)

Ч4-122200001975

Сист. N: 370263

- 93 -

ЦБ 125443, Ч4/781.7.071(497.2)(092)/К 48

ПЕЙЧЕВА, Лозанка Георгиева и др.

С хоро и песен, с перо и слово : 120 години от рождението на Райна Кацарова (1901-1984) / Авт. и състав. Лозaнка Пейчева, Венцислав Димов ; С предг. от авт. ; Въвед. Розмари Стателова. - София : Симелпрес, 2021. - 419 с. : с ил., портр., факс. ; 23 см. - (Библ. Будилник)

Съдържа и Имало едно време.. (Приказка за една съдбовна орис и житейска мисия) / Г. Кукудов ; Думи за Райна Кацарова: другите за нея / Г. Кукудов, А Александров, П. Грозева, Б. Вазова, Е. Стоин, М. Самоковлиева, М. Букурещлиев, А. Атанасов, Н. Ценкуловски, Л. Йорданова, Н. Кауфман, Д. Кауфман, Е. Огнянова, В. Радева ; Примерът на Райна Кацарова - вдъхновение за нови етноложки предизвикателства. - Библиогр. с. 387 - 412. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-183-104-3

1. Кацарова, Райна Димитрова, 1901 - 1984 - юбилеи и чествания. 2. Фолклористи, български - юбилеи и чествания

781.7.071(497.2)(092) + 92 Кацарова, Райна Димитрова

Ч4-122200002024

Сист. N: 370276

Спорт. Игри. Зрелищни изкуства

- 94 -

ЦБ 125419, П/796.83.071(73)(092)/А 54

АЛИ, Хана Ясмин

У дома с Мохамед Али / Хана Али ; Прев. [от англ. ез.] Надя Баева ; С въвед. [от авт.]. - София : Жануа '98, 2021 ([София] : Симолини-94). - 512 с. : с ил., факс. ; 23 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-376-208-8

1. Али, Мохамед, 1942 - 2016 - спомени. 2. Боксьори, американски - спомени

796.83.071(73)(092)(0:82-94) + 92 Али, Мохамед + 820(73)-94

П-122200002014

Сист. N: 370205

Езикознание

- 95 -

ЦБ I 12883, П/806.0(075)/A 84

ASI es la vida! : Humor espanol : Книга за четене на испански език / Състав. Константин Колев. - София : Колинс-5, [2001]. - 108 с. ; 17 см. - (Поредица Хуморът на народите в оригинал)

Името на състав. отбелязано в изд. каре. - Съдържа и Исп.-бълг. речник.

ISBN 954-8264-15-3

1. Испански език - текстове. 2. Испански език - учебници

806.0(075) + 860-7

П-122200002203

Сист. N: 369762

- 96 -

ЦБ I 12889

ДАНЧОВ, Иван Георгиев

Правописен речник на българския книжовен език : Правила, речник, ударения и произход на думите за правилно писане и говорене ; Излишни чуждици, които могат да се заменят с хубави бълг. думи / Ив. Г. Д. Славянов. - София : Ст. Атанасов, 1938 (София : [С. М. Стайков]). - 207 с. ; 17 см

Кор. загл.: Правописен речник на българския книжовен език : Речник, правила и ударения за правилно писане и говорене : Прил.: Чуждици, заменими с хубави български думи ; Авт. Ив. Г. Д. Славяноав - известен като Иван Георгиев Данчов.

1. Български език - правопис - речници. 2. България - езикознание

808.67-1(038)

Сист. N: 369810

- 97 -

ЦБ 125243

BEZENSEK, Anton

Deutsches Lesebuch mit bulgarischen Anmerkungen : Fur den Gebrauch an Lehranstalten und zum Selbstunterricht / Anton Bezensek. - Philippopel : Ed. aut., 1892 (Philippopel : D. Gribar). - 96 р. ; 22 cm

Кор. загл.: Ново практическо ръководство за лесно изучавание на немски език по Ановата метода от А. Б. Буковски Курс 3. Немска читанка. - Пловдив : Собствено изд. на съчинителя, 1892. - На загл. с., екз. с инв. N 12220000.. e с ръкописен подпис от 15 окт. 1901.

1. Немски език - учебници

803.0(075)

Сист. N: 369858

- 98 -

ЦБ 125377, П/808.67-28/М 95

МУРДАРОВ, Владко Данаилов

Разни съвети за предлозите / Владко Мурдаров ; С предисл. от авт. - София : Black Flamingo Publishing, 2022 ([София] : Инвестпрес). - 160 с. ; 21 см

Библиогр. с. 157 - 158 ; Показалци.

ISBN 978-619-7362 (Блек Фламинго Пъблишинг)

1. Български език - части на речта

808.67-28

П-122200001931

Сист. N: 370117

Българска художествена литература

- 99 -

ЦБ 125190, П/886.7-2/P 87

P'OTI, Lensta

Sortir du tunnel : Martyrs du neocolonialisme : Piece de theatre en trois actes / Lensta Petit ; [Introd.] Velko Valkanov. - [Sofia] : Candes [т.е. Феър Плей], 2016 (Sofia : Slaveikov). - 24 p. ; 20 cm

Ленста Пьоти - псевд. на бълг. авт., вероятно Петя Петкова Кандева. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-90737-0-4

886.7-2

П-122200001982

Сист. N: 369775

- 100 -

ЦБ 125200, П/886.7-1/Г 14

ГАВРИЛОВ, Георги Цветков

Сините часове : [Поезия] / Георги Гаврилов ; Ред. и предг. Валентин Дишев. - Бургас : Знаци, 2019. - 74 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7497-13-7

886.7-1

П-122200001780

Сист. N: 369785

- 101 -

ЦБ 125201, П/886.7-1/К 93

КУМАНОВА, Мария Николаева

[Инклаво] Inclavo : [Поезия] / Мария Куманова. - [София] : Scribens, 2018 ([София] : Дайрект Сървисиз). - 54 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7467-01-7

886.7-1

П-122200001781

Сист. N: 369786

- 102 -

ЦБ 125202, П/886.7-1/К 57

КИРИЛОВ, Нинко Евгениев

По-сурово : [Поезия] / Нинко Кирилов. - София : Scribens, 2019 (София : Дайрект сървисиз). - 72 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7467-10-9

886.7-1

П-122200001782

Сист. N: 369789

- 103 -

ЦБ 125204, П/886.7-312.4/М 86

МОНЕВА-НЕНКОВА, Добринка

Жълтата къща : [Роман] / Добринка Монева-Ненкова. - София [т.е. Благоевград] : Nove Publishing, 2022 ([София] : Симолини 94). - 292 с. ; 20 см

Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-7555-07-3 (Нове Пъблишинг)

886.7-312.4

П-122200001784

Сист. N: 369794

- 104 -

ЦБ 125205, П/886.7-31/Д 58

ДИМИТРОВА, Емилия

Пресечна точка : [Роман] / Емилия Димитрова. - София [т.е. Благоевград] : Nove Publishing, 2021 ([София] : Симолини 94). - 144 с. ; 20 см

Съдържа и За авт. - Пълната форма на името на авт. Емилия Димитрова е Емилия Димитрова Кузманска.

ISBN 978-619-7555-05-9 (Нове Пъблишинг)

886.7-31

П-122200001785

Сист. N: 369795

- 105 -

ЦБ 125222, П/886.7-31/Г 46

ГИЗГИНДЖИЕВ, Радослав Руменов

Рай: Непознатите : [Роман] / Радослав Гизгинджиев ; Предг. Стефан Кръстев. - 11. прераб. изд.- София : Art Eternal, 2021. - 344 с. ; 22 см

Кн. 1 от трилогията Рай.

ISBN 978-619-191-709-9 (Арт Етърнал Синема)

886.7-31

П-122200001817

Сист. N: 369815

- 106 -

ЦБ 125223, П/886.7-94/Х 53

ХИТРОВ, Минко Колев

Три войни и мир / Минко Хитров ; Състав. и ред. Мирослава Иванова. - 2. прераб. и доп. изд.- София : Циферблат, 2021 ([София] : Симолини 94). - 192 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 21 см

Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и Тъй вярна! / М. Иванова ; Кореспонденция с военни и свързани с военните събития лица. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-7662-00-9

1. Хитров, Минко, 1892 - 1972 - спомени. 2. Артилерия - България - спомени. 3. Балканска война, 1912 - 1913 - спомени. 4. Междусъюзническа война, 1913 г. - спомени. 5. Първа световна война, 1914 - 1918 - спомени. 6. България - история

886.7-94 + 358.1(497.2)(0:82-94) + 949.72.05(0:82-94) + 92 Хитров, Минко

П-122200001818

Сист. N: 369816

- 107 -

ЦБ 125227, Кр/886.7-992/Т 77, П/886.7-992/Т 77

ТОШЕВ, Андрей Славов

Из Беломорието и Македония / Андрей Тошев ; С предг. от авт. - Плевен : Еделвайс, 2022. - 171 с. ; 22 см

Съдържа и Бел.

ISBN 978-619-7186-76-5

886.7-992

Кр-122200001804, П-122200002500

Сист. N: 369821

- 108 -

ЦБ 125247, П/886.7-1/В 76

ВОЕВ, Димитър Павлов

Непрочетено / Димитър Воев ; Състав. Димитра Воева ; С рис. и снимки от авт. ; Фотогр. Нели Недева-Воева. - София : Paradox, 2021. - 270 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Съдържа и Все едно не ни е пял.. / Д. Монова.

ISBN 978-954-553-389-1 (Парадокс)

886.7-1

П-122200001816

Сист. N: 369873

- 109 -

ЦБ 125318, П/886.7-32/З-17, РЦАв/886.7-32/З-17

ЗАГОРОВ, Васил Йорданов

Призраци в библиотеката : [Сб.] фантастични разкази / Васил Загоров ; Худож. Христо Христов. - София : Ерго, 2022 (София : Дайрект сървисиз). - 136 с. : с ил. ; 20 см. - (Поредица Нулева зона / Ред. Мартин Христов ; [8])

ISBN 978-619-259-025-3

886.7-32(08)

П-122200001912, РЦАв-122200001976

Сист. N: 370028

- 110 -

ЦБ 125326, П/886.7-31/М 55

МИЛАНОВ, Милен

Долината на щастливците : [Роман] / Милен Миланов. - София : Ciela, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 236 с. : с к. ; 21 см

ISBN 978-954-28-3815-9 (Сиела)

886.7-31

П-122200001875

Сист. N: 4073

- 111 -

ЦБ 125330, П/886.7-31/К 86

КОСТАДИНОВ, Костадин Василев

Ловецът на пеперуди : Роман / Костадин Костадинов. - Пловдив : Хермес, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 272 с. ; 21 см

ISBN 978-954-26-2152-2

886.7-31

П-122200001894

Сист. N: 370043

- 112 -

ЦБ 125341, РЦАв/886.7-311.6/К 78

КОЛЕВ, Станислав Колев

Кметът на София : Документален роман за живота на инж. Иван Иванов : Кмет на София (1934 - 1944) / Станислав Колев ; Предг. Андрей Пантев. - София : Фонд. Трейс за хората, 2021. - 464 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Кор. загл.: Кметът на София инж. Иван Иванов. - Съдържа и Тихото благородство на съзиданието / А. Пантев ; Спомен за моя дядо / Л. Маринкьова-Миленкова ; Биогр. данни за инж. И. Иванов ; За авт. на кн. - Библиогр. с. 461 - 462.

ISBN 978-619-90865-2-0

1. Иванов, Иван Николов, 1891 - 1965 - биографии. 2. Местно управление - София - история - биографии. 3. София - обществено управление

886.7-311.6 + 352(497.223)(091)(092)(0:82-31) + 92 Иванов, Иван

РЦАв-122200002061

Сист. N: 370056

- 113 -

ЦБ 125342, П/886.7-312.6/М 28

МАНТОВ, Димитър Стефанов

Родолюбецът : Романизирана биография на Христо Г. Данов / Димитър Мантов. - 2. изд.- Пловдив : Хермес, 2022 (Костинброд : Мултипринт). - 200 с. ; 22 см. - (Библ. Седемте хълма)

Съдържа и Речник на чужди, остарели, диалектни и малко известни думи ; За авт.

ISBN 978-954-26-2148-5

886.7-312.6

П-122200001914

Сист. N: 370057

- 114 -

ЦБ 125359, П/886.7-31/Б 55

БОЕВ, Боян Йорданов

Последна молитва : Роман / Боян Боев. - [София] : Персей, 2022. - 576 с. ; 20 см

ISBN 978-619-161-271-0

886.7-31

П-122200001911

Сист. N: 370078

- 115 -

ЦБ 125365, П/886.7-312.9/Р 94

РУСЕВ, Богдан Бориславов

Тронът на Алкирия : [Роман] / Богдан Русев. - София : Ciela, 2022 ([В. Търново] : Абагар). - 276 с. : с к. ; 21 см

ISBN 978-954-28-3896-8 (Сиела)

886.7-312.9

П-122200001924

Сист. N: 370091

- 116 -

ЦБ I 12899, П/886.7-84/Б 37

БЕНЕВ, Дилян

Еквиваленти : Афоризми в математически форми / Дилян Бенев ; Худож. Ивайло Цветков. - София : Изток-Запад, 2021. - 88 с. : с ил. ; 17 см

Д. Бенев - псевд. на Дилян Василев Василев. - Съдържа и Фрагм. на Д. Бенев имат читатели и в Италия : Отзив / А. Абруцети.

ISBN 978-619-01-0923-7

886.7-84

П-122200001954

Сист. N: 370104

- 117 -

ЦБ 125382, П/886.7-31/Я 92

ЯСИПОВА, Ина

Жива : [Роман] / Ина Ясипова. - София : Ciela, 2022 ([София] : Алианс Принс). - 216 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-3900-2 (Сиела)

886.7-31

П-122200001933

Сист. N: 370123

- 118 -

ЦБ 125408, П/886.7-8/Н 75

НИКОЛОВА, Диляна Цветанова

Облаците се разотиват последни : [Сб. разкази, повести, хроники] / Диляна Николова. - [София] : Фонд. Златно ключе, 2021 ([София] : Артграф). - 258 с. ; 20 см

ISBN 978-954-90237-6-3

886.7-8

П-122200001996

Сист. N: 370185

- 119 -

ЦБ I 12905, П/886.7-32/Г 44

ГЕЧЕВ, Стефан Албертов

Осъденият на сеньора : Разкази / Стефан Гечев. - 3. изд.- София : Регионална библ. Л. Каравелов, 2021. - 302 с. ; 17 см

Съдържа: Осъденият от сеньора ; Стаята ; Скелетът ; Лабиринт ; Спасеният ; Сегашно нетрайно време ; Предупреждение (Лъжлива аларма) ; Двамата приятели (Фантастичен разказ) ; Влакове.

ISBN 978-619-7404-22-7

886.7-32

П-122200001995

Сист. N: 370186

- 120 -

ЦБ 125409, Д/886.7-93-8/Т 60

ТИХОВ, Илия Петров

Прозорче към света!!! : Поетична книга за деца / Илия Тихов ; Предг. Петър Иванчев ; С въвед. от авт. - Г. Оряховица [т.е. В. Търново] : [Фабер], 2021. - 80 с. : с ил., портр. ; 20 см

Съдържа: Стихотворения ; Приказки ; Гатанки ; За авт.

ISBN 978-619-001350--1

886.7-93-8

Д-122200002023

Сист. N: 370187

- 121 -

ЦБ 125413, П/886.7-1/Г 22

ГАНЧЕВ, Марко

Проклятието на дърводелеца : Нови стихове (2015 - 2020) / Марко Ганчев. - София : Лит. форум, 2021. - 264 с. ; 21 см. - (Библ. Бълг. сбирка / Ред. Марин Георгиев ; 79)

Пълната форма на името на авт. Марко Ганчев е Марко Ганчев Маринов.

ISBN 978-954-740-136-5

886.7-1

П-122200002021

Сист. N: 370192

- 122 -

ЦБ 125417, Ч/886.7-1/Д 15

ДАМЯНОВ, Дамян Петров

Антология манускрипта : [Поезия] / Дамян Дамянов ; Състав. Надeжда Захариева. - София : [Изд. състав.], 2020. - 144 с. : с ил., портр., факс. ; 23х24 см

Лимитирано изд., екз. 80 от 100.

886.7-1

Ч-122200002101

Сист. N: 370202

- 123 -

ЦБ II 8523, П/886.7-1/Г 22

ГАНЧЕВ, Марко

Разгаданата усмивка / Марко Ганчев ; Худож. Ивайло Нинов. - София : Хайни, 2022. - 116 с. : с ил., портр. ; 27 см

Пълната форма на името на авт. Марко Ганчев е Марко Ганчев Маринов. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-7029-79-6

886.7-1

П-122200002055

Сист. N: 370203

- 124 -

ЦБ 125421, П/886.7-8/Б 21

БАЛЕВСКИ, Ангел Тончев

Академик Ангел Балевски [-] поет и сатирик : 100 г. от рождението му / Състав. и предг. Стефан Воденичаров, Ячко Иванов ; Ил. Константин Жеков. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2010. - 329 с. : с ил. ; 21 см

Съдържа и Речник на използваните термини и герои от гръцката митология ; Поетът / Н. Хайтов ; Ученият, големият човек / Г. Ем. Близнаков.

ISBN 978-954-322-394-7

886.7-8

П-122200002096

Сист. N: 370207

- 125 -

ЦБ 125425, П/886.7-32(082)/З-52

ЗЕЛЕНИ разкази : [Сборник] / Алек Попов ... [и др.] ; Състав. Веселина Паскова. - София : Ciela, 2011 ([Костинброд] : Мултипринт). - 168 с. ; 21 см

Други авт.: В. Щерева, В. Георгиев, Д. Дамянов, Д. Енев, Е. Алексиева, З. Карабашлиев, И. Голев, К. Терзийски, Л. Дилов-син, Л. Николов, М. Вешим, М. Николов, М. Чобан, Р. Парушев ; Деян Енев - псевд. на Деян Енчев Попов ; Мона Чобан - псевд. на Цанка Иванова Цанкова.

ISBN 978-954-28-1008-7 (Сиела)

886.7-32(082)

П-122200002095

Сист. N: 370212

- 126 -

ЦБ 125440, П/886.7-94/Ц 65

ЦИПУШЕВ, Константин Димитров

[Деветнадесет] 19 години в сръбските затвори : Спомени / Коце Ципушев ; Предг. Симеон Радев ; Послесл. Георги Н. Георгиев. - Фототип. изд.- София : Бълг. сдружение на родовете от Македония, 2022 ([София] : МегаПринт). - 216 с. : с ил., портр. ; 21 см. - (Фототип. изд. на Сдружение на бълг. родове от Македония)

Възприетата форма на името на авт. - Константин Димитров Ципушев. - Фототип. изд.: София : печ. Полиграфия, 1943.

ISBN 978-954-92935-9-3

886.7-94

П-122200002058

Сист. N: 370270

- 127 -

ЦБ 125441, П/886.7-94/Н 74

НИКОЛОВ, Любомир Драгомиров

Зов за лов / Любо Николов. - София : [Любомир Драгомиров Николов], 2022 ([Костинброд] : Милтипринт). - 320 с. : с ил. ; 24 см

Възприетата форма на името на авт. Любо Николов е Любомир Драгомиров Николов. - Съдържа и за авт.

ISBN 978-619-92082-1-2

886.7-94

П-122200002015

Сист. N: 370273

Чужда художествена литература

- 128 -

ЦБ 125189, П/820(73)-31(084)/М 61

МИЛЪР, Франк

[Триста] 300 : [Комикс] / Frank Miller ; [Ил.] Lynn Varley ; Прев. [от англ.] Апостол Апостолов. - София : Студио Арт Лайн [т.е. Артлайн Студиос], [2010]. - [88] с. : с цв. ил. ; 24x32 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-90384-5-3

820(73)-31(084)

П-122200002210

Сист. N: 369774

- 129 -

ЦБ 125203, Д/820(73)-93-31/М 49

МЕРИАНО, Ана

Глазура от духове : [Роман за деца] / Ана Мериано ; Прев. [от англ. ез.] Преслава Колева. - София : Лютиче, 2022 ([София] : Симолини 94). - 320 с. ; 20 см

Кн. 2 от Поредицата Любов, захар и магия.

ISBN 978-619-91899-2-4

820(73)-93-31

Д-122200001783

Сист. N: 369790

- 130 -

ЦБ 125206, П/820(73)-312.4/К 63

КЛАРК, Мери Хигинс

Присъдата : [Роман] / Мери Хигинс Кларк ; Прев. [от англ. ез.] Деян Кючуков. - [София] : Бард, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 304 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-03-0134-9

820(73)-312.4

П-122200001786, П-122200002124

Сист. N: 369796

- 131 -

ЦБ 125208, П/820(73)-31/Р 82

РОЛИНС, Джеймс

Царството на костите : [Роман] / Джеймс Ролинс ; Прев. [от англ. ез.] Радослав Христов. - [София] : Бард, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 528 с. ; 20 см. - (Кралете на трилъра)

Джеймс Ролинс - псевдоним на Джим Чайковски ; Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Кн. 16 от поредицата Сигма форс. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-03-0132-5

820(73)-31

П-122200001787

Сист. N: 369798

- 132 -

ЦБ 125209, П/820(94)-312.4/Х 28

ХАРПЪР, Джейн

Оцелелите : [Роман] / Джейн Харпър ; Прев. от англ. Снежана Милева. - Хермес : Хермес, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 344 с. ; 20 см

Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-26-2146-1

820(94)-312.4

П-122200001788

Сист. N: 369799

- 133 -

ЦБ 125210, П/839.3-3/Т 46

ТЕЛЕХЕН, Тон

Същността на слона / Тон Телехен ; Прев. Боряна Кацарска ; Худож. Милена Вълнарова. - [София] : Точица, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 144 с. : с ил. ; 20 см. - (Библ. Нов ред)

Името на худож. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и За авт. ; За прев.

ISBN 978-619-7172-33-1

839.3-3 + 839.3-1

П-122200001789

Сист. N: 369800

- 134 -

ЦБ 125211, П/820(73)-312.4/С 71

СТАРК, Ричард

От упор : [Роман] / Ричард Старк ; Прев. [от англ. ез.] Елена Павлова. - София : Плеяда, 2022 ([София] : Art Eternal Print). - 200 с. ; 20 см. - (Световен трилър)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-409-179-8

820(73)-312.4

П-122200001790

Сист. N: 369801

- 135 -

ЦБ 125212, П/820(73)-31/К 90

КРЕНЦ, Джейн Ан

Цветовете на нощта : [Роман] / Джейн Ан Кренц ; Прев. от англ. Дафина Янева-Китанова. - Пловдив : Хермес, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 320 с. ; 20 см

Авт. пише и под псевдонимите Аманда Куик, Стефани Джеймс, Джейн Касъл, Джейн Бентли, Аманда Глас и Джейн Тейлър. - Съдържа и Бел. на авт.

ISBN 978-954-26-2144-7

820(73)-31

П-122200001791

Сист. N: 369802

- 136 -

ЦБ 125214, П/820(73)-31/Т 87

ТРЪМБО, Долтън

Джони грабна пушката : [Роман] / Долтън Тръмбо ; Прев. от англ. Светлана Каролева ; С въвед. от авт. - 2. изд.- София : Ciela, 2022 ([В. Търново] : Абагар). - 268 с. ; 20 см

Съдържа и Джони се завърна у дома / В. Трендафилов.

ISBN 978-954-28-3908-8 (Сиела)

820(73)-31

П-122200001792

Сист. N: 369804

- 137 -

ЦБ 125215, П/820(73)-31/Д 78

ДОНЪЛИ, Дженифър

Отровена : [Роман] / Дженифър Донъли ; Прев. от англ. Надя Баева. - София : Orange books, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 440 с. ; 20 см

ISBN 978-619-171-125-3 (Ориндж Букс)

820(73)-31

П-122200001793

Сист. N: 369805

- 138 -

ЦБ 125217, П/820-312.4/Х 38

ХЕЙМЪР, Кейт

Момичето с червеното палто : [Роман] / Кейт Хеймър ; Прев. [от англ. ез.] Мария Стоева. - [София] : Жар - Жанет Аргирова, 2021. - 375 с. ; 21 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-480-143-4

820-312.4

П-122200001796

Сист. N: 369807

- 139 -

ЦБ 125218, П/840-32/Ш 78

ШМИТ, Ерик-Еманюел

Одет Тулмонд и други истории : [Разкази] / Е.-Е. Шмит ; Прев. Зорница Китинска ; С послесл. [от авт.]. - 2. изд.- Плевен : Lege Artis, 2019 (София : DPX). - 174 с. ; 22 см

Съдържа: Уанда Унипег ; Един прекрасен дъждовен ден ; Натрапницата; Фалшификатът ; Всичко, за да съм щастлива ; Босоногата принцеса ; Най-хубавата книга на света

ISBN 978-619-7516-05-0 (Леге Артис)

840-32

П-122200001797

Сист. N: 369808

- 140 -

ЦБ 125219, П/820-312.4/К 63

КЛИЙВС, Ан

Най-тъмната вечер : [Роман] / Ан Клийвс ; Прев. от англ. Анелия Янева. - София : Лабиринт, 2022 ([София] : Симолини 94). - 316 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7670-05-9

820-312.4

П-122200001799

Сист. N: 369809

- 141 -

ЦБ 125220, П/820(73)-31/К 50

КЕНЕДИ, Ел

Грешката : [Роман] / Ел Кенеди ; Прев. от англ. Цветана Генчева. - София : Ciela, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 352 с. ; 21 см

Кн. 2 от поредицата Off-Campus. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-28-3524-0 (Сиела)

820(73)-31

П-122200001800

Сист. N: 369812

- 142 -

ЦБ 125221, П/820(73)-31/Р 74

РОДЕНБЪРГ, Маргарет

Да обичаш Наполеон : [Роман] / Маргарет Роденбърг ; Прев. от англ. Мариана Христова. - София : Кръг, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 472 с. ; 22 см

Съдържа и Бел. за читателите ; Бел. на авт.

ISBN 978-619-7625-56-1

820(73)-31

П-122200001801

Сист. N: 369813

- 143 -

ЦБ 125224, П/840-31/М 98

МЮСО, Гийом

Непозната от Сена : [Роман] / Гийом Мюсо ; Прев. от фр. Анета Тошева. - София : Изток-Запад, 2022. - 288 с. ; 22 см. - (Сер. Красноглед)

Библиогр. с. 286 - 287.

ISBN 978-619-01-1015-6

840-31

П-122200001802

Сист. N: 369818

- 144 -

ЦБ 125232, П/820-312.4/М 19

МАКБРАЙД, Стюарт

Студен гранит : Роман / Стюарт Макбрайд ; Прев. от англ. Петър Тушков. - 2. изд.- София : Benitorial, 2022 ([София] : Ропринт). - 488 с. ; 20 см

Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-7639-04-9 (Бениториъл)

820-312.4

П-122200001805, П-122200002696

Сист. N: 369829

- 145 -

ЦБ 125233, П/820(73)-312.9/К 63

КЛЕЪР, Касандра и др.

Изгубената бяла книга / Касандра Клеър, Уесли Чу ; Прев. [от англ. ез.] Вера Паунова. - София : Ибис, 2022 ([София] : Симолини). - 383 с. ; 21 см

Кн. 2 от поредицата Най-древните проклятия.

ISBN 978-619-157-379-0

820(73)-312.9

П-122200001806

Сист. N: 369832

- 146 -

ЦБ 125236, П/820(73)-312.9/Ш 96

ШУАБ, Виктория Елизабет

Отмъстител : [Роман] / В. Е. Шуаб ; Прев. от англ. Елена Павлова. - София : Емас, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 560 с. ; 21 см

Ч. II от поредицата Злодеи.

ISBN 978-954-357-547-3

820(73)-312.9

П-122200001807

Сист. N: 369841

- 147 -

ЦБ 125238, П/820(73)-31/К 49

КЕЙТ, Лорън

Под всяко друго име : [Роман] / Лорън Кейт ; Прев. от англ. Весела Ангелова. - София : Ciela, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 288 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-3854-8 (Сиела)

820(73)-31

П-122200001808

Сист. N: 369845

- 148 -

ЦБ 125239, П/820(73)-31/К 50

КЕНЕДИ, Ел

В целта : [Роман] / Ел Кенеди ; Прев. от англ. Цветана Генчева. - София : Ciela, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 400 с. ; 21 см

Кн. 4 от поредицата Off-Campus. - Съдържа и Бел. на авт. ; За авт.

ISBN 978-954-28-3892-0

820(73)-31

П-122200001810

Сист. N: 369846

- 149 -

ЦБ 125246, П/820(73)-31/А 86

АРМЕНТРАУТ, Дженифър Л.

Сянка в жарта : [Роман] / Дженифър Л. Арментраут ; Прев. от англ. ез. Николина Тенекеджиева, Иванка Ангелова. - София : Анишър Егмонт, 2022 (София : Алианс Принт). - 654 с. ; 21 см

Анишър - импринт на Егмонт България. - Съдържа и За Д. Л. Арментраут.

ISBN 978-954-27-2696-8 (Егмонт България)

820(73)-31

П-122200001830, П-122200002361

Сист. N: 369871

- 150 -

ЦБ 125300, П/820-312.4/Х 70

ХОУКИНС, Паула

Бавно тлеещ огън : [Роман] / Паула Хоукинс ; Прев. от англ. Марианна Панова. - София : Enthusiast, 2022 ([София] : Ропринт). - 312 с. ; 21 см

Съдържа и Бел. на авт.

ISBN 978-619-164-467-4 (Ентусиаст)

820-312.4

П-122200001867

Сист. N: 369951

- 151 -

ЦБ 125312, П/820(73)-31/М 36

МАРЧ, Мегън

Креолският призрак : [Роман] / Мегън Марч ; Прев. от англ. ез. Десислава Недялкова. - София : Уо Егмонт, 2022 (София : Инвестпрес). - 272 с. ; 20 см

Уо Егмонт - запазена марка на Егмонт България. - Кн. 1 от поредицата Магнолия. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-27-2769-9 (Егмант България)

820(73)-31

П-122200001885

Сист. N: 370019

- 152 -

ЦБ 125313, П/820-312.4/Х 43

ХЕРОН, Мик

Куци коне : [Роман] / Мик Херон ; Прев. от англ. Коста Сивов. - София : Ciela, 2022 ([Добрич] : Фолиарт). - 368 с. ; 21 см

Кн. 1 от поредицата Блатната къща.

ISBN 978-954-28-3913-2

820-312.4

П-122200001886

Сист. N: 370022

- 153 -

ЦБ 125315, П/882-31/В 13

ВАГНЕР, Яна

Към езерото : [Роман] / Яна Вагнер ; Прев. от рус. Иван Тотоманов. - София : Лабиринт, 2022 (София : Симолини 94). - 320 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7670-02-8

882-31

П-122200001888

Сист. N: 370025

- 154 -

ЦБ 125316, П/820(73)-312.9/С 18

САНДЪРСЪН, Брандън

Към небето : [Роман] / Брандън Сандерсън ; Прев. [от англ.] Цветана Генчева. - София : Артлайн Студиос, 2020. - 478 с. : с к. ; 21 см

Възприетото име на авт. Брандън Сандерсън е Брандън Сандърсън ; Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. 1 от поредицата Към небето.

ISBN 978-619-193-188-0 (Artline Studios)

820(73)-312.9

П-122200001889

Сист. N: 370026

- 155 -

ЦБ 125319, П/860-312.4/М 81

МОЛА, Кармен

Кървавата годеница : Първи случай на инспектор Елена Бланко : Роман / Кармен Мола ; Прев. от исп. Анелия Петрунова. - София : Кръг, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 360 с. ; 21 см

Кармен Мола - общ творчески псевд. на Агустин Мартинес, Хорхе Диас, Антонио Мерсеро. - Кн. 1 от поредицата Елена Бланко.

ISBN 978-619-7625-67-7

860-312.4

П-122200001890

Сист. N: 370029

- 156 -

ЦБ 125320, П/820(73)-31/С 76

СТИЙЛ, Даниел

Летящите ангели : [Роман] / Даниел Стийл ; Прев. [от англ.] Елена Чизмарова. - [София] : Бард, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 256 с. ; 20 см

Пълното име на прев. е Елена Чизмарова Хансен ; Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-03-0135-6

820(73)-31

П-122200001891

Сист. N: 370030

- 157 -

ЦБ 125322, П/882-8/Б 85

БУЛГАКОВ, Михаил Афанасиевич

Говорещото куче : Непознатият Булгаков / Михаил Булгаков ; Състав., прев. [от рус.], послесл. Огняна Иванова. - София : Изток-Запад, 2022. - 208 с. ; 22 см

Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа: От дневниците на писателя ; Писма ; Документи ; Публицистика и проза ; За писателя.

ISBN 978-619-01-1007-1

882-8

П-122200001871

Сист. N: 370033

- 158 -

ЦБ 125323, П/820-312.4/Ф 82

ФРЕНЧ, Ники

Денят на мъртвите : [Роман] / Ники Френч ; Прев. от англ. Антоанета Тошева. - София : AMG Publishing, 2022 (София : Алианс Принт). - 472 с. ; 20 см

Ники Френч - псевдоним на британското писателско дуо Ники Джерард и Шон Френч.

ISBN 978-619-7494-38-9 (ЕйЕмДжи Пъблишинг)

820-312.4

П-122200001872

Сист. N: 370034

- 159 -

ЦБ 125325, П/820(73)-312.4/Б 21

БАЛДАЧИ, Дейвид

Дневна светлина : Роман / Дейвид Балдачи ; Прев. от англ. Милко Стоименов. - София : Обсидиан, 2022 (София : Инвестпрес). - 400 с. ; 20 см

ISBN 978-954-769-533-7

820(73)-312.4

П-122200001874

Сист. N: 370037

- 160 -

ЦБ 125329, П/820(73)-31/Б 26

БАРНС, Дженифър Лин

Игри на наследство : [Роман] / Дженифър Лин Барнс ; Прев. от англ. ез. Ирина Денева-Слав. - София : Егмонт България, 2022 (София : Инвестпрес). - 384 с. ; 21 см

Пълната форма на името на прев. е Ирина Стоянова Денева. - Кн. 1 от поредицата Игри на наследство.

ISBN 978-954-27-2779-8

820(73)-31

П-122200001877

Сист. N: 370041

- 161 -

ЦБ 125331, П/820(94)-311.6/М 19

МАККЪЛОУ, Колийн

Любимци на съдбата : [Роман] : Ч. 1 - 3 / Колийн Маккълоу ; Прев. [от англ.] Борис Тодоров. - София : Плеяда, 2022.- 21 см

Ч. 3. Изменници. - 404 с. : с к., портр.

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Кн. 3 от поредицата Господари на Рим, взето от доп. източник.

ISBN 978-954-409-452-2 (ч. 3)

820(94)-311.6

П-122200001895

Сист. N: 370045

- 162 -

ЦБ 125333, П/894.35-31/А 58

АЛТЪНЙЕЛЕКЛИОГЛУ, Демет

Лямиа : Роман / Демет Алтънйелеклиоглу ; Прев. от тур. Елена Кирчева. - Пловдив : Летера, 2022. - 400 с. ; 21 см

Съдаража и За авт.

ISBN 978-619-179-141-5

894.35-31

П-122200001896

Сист. N: 370046

- 163 -

ЦБ 125335, П/820-31/К 26

КАПЛИН, Джули

Малката сладкарница в Париж : [Роман] / Джули Каплин ; Прев. от англ. ез. Нели Лозанова. - София : СофтПрес, 2022 ([Добрич] : ФолиАрт). - 360 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-151-795-4

820-31

П-122200001897

Сист. N: 370049

- 164 -

ЦБ 125337, П/820-31/М 34

МАРТИН, Холи

Мандариново небе : [Роман] / Холи Мартин ; Прев. [от англ.] Красимира Абаджиева. - София : Ера, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 263 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-389-682-0

820-31

П-122200001898

Сист. N: 370051

- 165 -

ЦБ 125338, П/820-31/Х 52

ХИСЛЪП, Виктория

Нишката : Роман / Виктория Хислъп ; Прев. [от англ.] Милена Йорданова. - [София] : Бук Травъл, 2022. - 423 с. ; 21 см

Кн. изд. под логото на ИнфоДар – търг. марка на Бук Травъл. - Съдържа и Кратки биогр. данни за авт.

ISBN 978-619-244-051-0

820-31

П-122200001899

Сист. N: 370052

- 166 -

ЦБ 125339, П/820-31/М 26

МАНИКА, Рани

Оризовата майка : [Роман] / Рани Маника ; Прев. [от англ.] Красимира Икономова. - [София] : Бард, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 464 с. ; 21 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-585-439-2

820-31

П-122200001901

Сист. N: 370053

- 167 -

ЦБ 125343, П/820-31/В 18

ВАЛПИ, Фиона

Пазителката на пчелите : Роман / Фиона Валпи ; Прев. от англ. Дафина Янева-Китанова. - Пловдив : Хермес, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 343 с. ; 20 см

Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-26-2163-8

820-31

П-122200001903

Сист. N: 370059

- 168 -

ЦБ 125344, П/820(73)-31/И 99

ИШЪРУД, Кристофър

Самотен мъж : [Роман] / Кристофър Ишъруд ; Прев. от англ. Иглика Василева. - София : Лист, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 208 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7596-79-3

820(73)-31

П-122200001915

Сист. N: 370060

- 169 -

ЦБ 125345, П/882-32/Г 60

ГОГОЛ, Николай Василиевич

Петербургски повести / Н. В. Гогол ; Прев. [от рус. ез.] Илиана Владова, Лиляна Минкова. - [София] : Нике, 2022. - 208 с. ; 22 см

Имената на прев. посочени на гърба на предзагл. с. - Съдържа: Невски проспект ; Нос ; Портрет ; Шинел ; Записки на един луд.

ISBN 978-619-7626-09-4

882-32

П-122200001904

Сист. N: 370061

- 170 -

ЦБ 125348, П/820(73)-31/К 50

КЕНЕДИ, Ел

Свалката : [Роман] / Ел Кенеди ; Прев. от англ. Цветана Генчева. - София : Ciela, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 412 с. ; 21 см

Кн. 3 от поредицата Off-Campus. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-28-3792-3 (Сиела)

820(73)-31

П-122200001916

Сист. N: 370064

- 171 -

ЦБ 125349, П/820-31/М 90

МОРПЪС, Гай

Петима в едно тяло : [Роман] / Гай Морпъс ; Прев. от англ. Иван Златарски. - София : Прозорец, 2022 ([София] : Инвестпрес). - 384 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-243-212-6

820-31

П-122200001905

Сист. N: 370066

- 172 -

ЦБ 125351, П/820-31/Д 50

ДЖЕЙМС, Ерика

Писма от миналото : [Роман] / Ерика Джеймс ; Прев. от англ. Петър Герасимов. - София : Труд, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 488 с. ; 21 см

ISBN 978-954-398-725-2

820-31

П-122200001906, П-122200002708

Сист. N: 370067

- 173 -

ЦБ 125353, П/882-31/Н 12

НАБОКОВ, Владимир Владимирович

Пнин : [Роман] / Владимир Набоков. - София : Лист, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 248 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7596-77-9

882-31

П-122200001907

Сист. N: 370069

- 174 -

ЦБ 125354, П/839.7-312.4/Ш 56

ШЕП, Емели

Следите на Хадес : [Роман] / Емели Шеп ; Прев. от швед. Диана Райкова. - София : Ергон, 2022. - 316 с. ; 21 см. - (Библ. Трилъри)

ISBN 978-619-165-111-5

839.7-312.4

П-122200001908

Сист. N: 370070

- 175 -

ЦБ 125356, П/820(73)-312.4/П 86

ПРЕСКОТ, Майкъл

Последен дъх : [Роман] / Майкъл Прескот ; Прев. от англ. Росица Златилова. - София : Унискорп, 2022. - 344 с. ; 20 см. - (Поредица Трилър)

ISBN 978-954-330-563-6

820(73)-312.4

П-122200001910

Сист. N: 370073

- 176 -

ЦБ 125360, Ч4/830(436)-22/Г 97

ГЬОРГ, Бернхард

Старо желязо : Две комедии / Бернхард Гьорг ; Прев. от нем. Владко Мурдаров. - София : Black Flamingo Publishing, 2022 ([София] : Инвестпрес). - 176 с. ; 19 см

Съдържа и Въртиопашки и студенокръвни риби ; Бел. за пиесите.

ISBN 978-619-262-002-8 (Блек Фламинго Пъблишинг)

830(436)-22

Ч4-122200001920

Сист. N: 370080

- 177 -

ЦБ 125364, П/894.35-31/Б 14

БАЙДАР, Ойя

Този великолепен живот : Роман / Ойя Байдар ; Прев. от тур. Ина Филипова. - София : Ерго, 2022 ([София] : Дайрект Сървисиз). - 476 с. ; 20 см. - (Поредица Източна сбирка)

Съдържа и Биогр. данни за авт.

ISBN 978-619-259-023-9

894.35-31

П-122200001922

Сист. N: 370088

- 178 -

ЦБ 125366, П/820(73)-31/С 33

СЕПЕТИС, Рута

Трябва да те предам : [Роман] / Рута Сепетис ; Прев. от англ. ез. Стоянка Сербезова-Леви ; [Предг.] Лайза Каплан. - София : Ciela, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 384 с. : с портр. ; 21 см

Съдържа и Бел. на авт. ; Проучвания и източници. - Библиогр. с. 377 - 381.

ISBN 978-954-28-3856-2 (Сиела)

820(73)-31

П-122200001925

Сист. N: 370093

- 179 -

ЦБ 125372, П/820-31/Д 54

ДИКСЪН, Хелена

Убийство в хотел Делфин : [Роман] / Хелена Диксън ; Прев. [от англ. ез.] Анета Пантелеева. - София : СофтПрес, 2022 ([Добрич] : Фолиарт). - 272 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. от поредицата Криминалните загадки на госпожица Ъндърхей.

ISBN 978-619-151-798-5

820-31

П-122200001927

Сист. N: 370108

- 180 -

ЦБ 125374, П/820-31/Х 38

ХЕЙНС, Натали

Хиляда кораба : [Роман] / Натали Хейнс ; Прев. от англ. Десислава Сивилова. - София : Ciela, 2022 ([Добрич] : Фолиарт). - 312 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-3862-3 (Сиела)

820-31

П-122200001928

Сист. N: 370110

- 181 -

ЦБ 125379, ДТ/820(73)-31/Ч 91

ЧОН, Джесика

Слава : [Роман] / Джесика Чон ; Прев. от англ. Николина Тенекеджиева. - София : Егмонт България, 2022. - 288 с. ; 21 см

Съдържа и Индекст на корейските думи.

ISBN 978-954-27-2719-4

820(73)-31

ДТ-122200001932

Сист. N: 370120

- 182 -

ЦБ 125430, П/820(931)-84/В 18

ВАЛИОН, Имре

Кодексът на воина : 365 афоризъма на духовния воин / Имре Валион ; Прев. от англ. Станимир Йотов. - [София] : Пергамент прес, 2019 ([София] : Симолини). - 112 с. : с ил. ; 20 см

Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-641-118-1 !

820(931)-84

П-122200002098

Сист. N: 370224

Детска художествена литература

- 183 -

ЦБ 125181, Д/882-93-342/У 99

УШИНСКИ, Константин Дмитриевич

Басни / Константин Ушински ; Прев. Веска Маринова ; Ил. Ксения Павлова. - София : New Media Group, 2015 ([София] : Алианс Принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Поредица Детство мое : Вълшебни приказки в картинки ; 192)

Имената на прев., ил. отбелязани в изд. каре ; Възприетата форма на името на Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

ISBN 978-954-340-426-1 (Ню Медия Груп)

882-93-342

Д-122200002200

Сист. N: 369764

- 184 -

ЦБ 125184, Д/820/899-93-91/А 46

АЛАДИН : [Приказка] / Прев. Веска Маринова. - София : New Media Group, 2012 ([Костинброд] : Мултипринт). - 16 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Поредица Детство мое : Вълшебни приказки в картинки ; 2)

Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова ; Името на прев. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-340-229-8 (Ню Медиа Груп)

820/899-93-91

Д-122200002201

Сист. N: 369768

- 185 -

ЦБ 125185, Д/886.7-93-34/Т 83

ТРИМАТА братя и златната ябълка ; Мечката и лошата дума ; Торбата с лъжите : [Приказки] / Ил. Димитър Валентинов Петров. - [Пловдив] : Хермес, 2013. - [10] с. : с цв. ил. ; 23х24 см. - (Златни приказки)

Кор. опис.

ISBN 978-954-26-1129-5

ISBN 954-26-1129-3

886.7-93-34

Д-122200002209

Сист. N: 369769

- 186 -

ЦБ 125188, Д/830-93-34/И 32

ЙЕНТНЕР, Едит

Игри с връзки за обувки : [Приказка] / Текст Едит Йентнер ; Прев. [от нем.] Любомир Въжаров. - София : Егмонт България, 1999 (Германия). - [12] с. : с цв. ил. ; 24 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон, с нестандартно оформление.

ISBN 978-954-27-356-4

ISBN 954-27-356-9

830-93-34

Д-122200002208

Сист. N: 369773

- 187 -

ЦБ 125191, Д/882-93-34/Б 44

БИАНКИ, Виталий Валентинович

Вироглавото зайче : [Приказка] / Виталий Бианки ; Прев. Веска Маринова ; Ил. Елена Смирнова. - София : New Media Group, 2015 ([София] : Алианс Принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Поредица Детство мое : Вълшебни приказки в картинки ; 182)

Имената на ил., прев. отбелязани в изд. каре ; Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

ISBN 978-954-340-416-2 (Ню Медиа Груп)

882-93-34

Д-122200002180

Сист. N: 369776

- 188 -

ЦБ 125193, Д/830-93-34/Х 33

ХАУФ, Вилхелм

Мнимият принц : [Приказка] / Вилхелм Хауф ; Прев. Веска Маринова ; Ил. Максим Митрофанов. - София : New Media Group, 2015 ([София] : Алианс Принт). - 32 с. : с. цв. ил. ; 20 см. - (Поредица Детство мое : Вълшебни приказки в картинки ; 191)

Имената на прев., ил. отбелязани в изд. каре ; Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

ISBN 978-954-340-425-4 (Ню Медиа Груп)

830-93-34

Д-122200002199

Сист. N: 369778

- 189 -

ЦБ II 8513, Д/886.7-93-34/К 92

КРЪСТЕВА, Мариана Красенова и др.

Така започна всичко : [Приказка] / Мариана Кръстева, Димитра Мирчева ; Худож. Мариана Кръстева. - София : Така започна всичко, 2021 ([София] : Pulsio print). - [44] с. : с цв. ил. ; 26х26 см

ISBN 978-619-91960-0-7

886.7-93-34

Д-122200001822

Сист. N: 369835

- 190 -

ЦБ 125237, Д/840-93-34/Б 34

БЕЛИЕ, Софи

Гърнето за какво е? / Текст Софи Белие ; Ил. Мари Кентрек ; Прев. Балчо Балчев. - [София] : Пан, 2022. - [20] с. : с цв. ил. ; 24 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Кн. от поредицата Какво е?.

ISBN 978-619-240-555-7

840-93-34

Д-122200001824, Д-122200001825, Д-122200001942

Сист. N: 369842

- 191 -

ЦБ 125240, Д/886.7-93-34/В 24

ВАСИЛЕВА-ЦУРИ, Яна

Усмивката на Леа / Яна Василева-Цури ; Рис. Лиана Денезаки. - [Хелиополис] : Kitrino Patini, [2020]. - [32] с. : с цв. ил. ; 23х23 см

Съдържа и Кратки биогр. данни за О. Петрова, Я. Василева-Цури, Л. Денезаки.

ISBN 978-618-85030-3-8

886.7-93-34

Д-122200001826

Сист. N: 369848

- 192 -

ЦБ 125241, Д/886.7-93-1/Д 93

ДУНДОВА, Джина Димитрова

За рибите и буквите : Детско букварче / Джина Дундова-Панчева ; Фотогр. Пламен Вукадинов. - Бургас : Знаци, 2022 (Бургас : Информа принт). - 40 с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Поредица Умни книги ; 2)

Възприетата форма на името на авт. Джина Дундова-Панчева е Джина Димитрова Дундова ; Името на фотогр. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7497-86-1

886.7-93-1

Д-122200001827

Сист. N: 369851

- 193 -

ЦБ I 12892, Д/894.541-93-32(084)/Я 67

ЯНСОН, Туве

Прислужницата на мама Муминка : [Комикс] / Туве Янсон ; Прев. Анелия Петрунова ; С предг. от прев. - [София] : Пурко, 2016. - 48 с. : с ил. ; 16х22 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Кн. 4 от поредицата Мумините.

ISBN 978-619-7339-02-4

894.541-93-32(084)

Д-122200001811, Д-122200001812, Д-122200001813, Д-122200001814, Д-122200001815

Сист. N: 369852

- 194 -

ЦБ 125242, Д/882-93-34/П 37

ПЕРЕЛМАН, Яков Исидорович

Приказки за математиката : Образователни приказки / Яков Перелман ; Худож. Владимир Родин ; Прев. [от рус.] П. Иванов. - София : Кипо Прес, 2020. - 80 с. : с цв. ил. ; 21 см. - (Поредица Образователни приказки)

Пълната форма на името на прев. П. Иванов е Павлин Иванов Николчев ; Името на худож. отбелязано в изд. каре. - Вариант на име на поредицата, отбелязано в изд. каре: Серия Образователни приказки.

ISBN 978-619-91697-1-1

882-93-34

Д-122200001828

Сист. N: 369856

- 195 -

ЦБ 125250, Д/840-93-34/П 37

ПЕРО, Шарл

Червената шапчица : [Приказка] / Шарл Перо ; Прев. Веска Маринова ; Ил. Е. Булатов, О. Василев. - София : New Media Group, 2015 ([София] : Алианс Принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Поредица Детство мое : Вълшебни приказки в картинки ; 179)

Имената на ил., прев. отбелязани в изд. каре ; Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

ISBN 978-954-340-413-1 (Ню Медиа Груп)

840-93-34

Д-122200002198

Сист. N: 369874

- 196 -

ЦБ 125251, Д/882-93-34/Г 68

ГОРКИ, Максим

Приключения на морското дъно : [Приказка] / Максим Горки ; Прев. Веска Маринова ; Ил. Марина Белоусова. - София : New Media Group, 2015 ([София] : Алианс Принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Поредица Детство мое : Вълшебни приказки в картинки ; 161)

Максим Горки - псевд. на Алексей Максимович Пешков ; Имената на ил., прев. отбелязани в изд. каре ; Възприетата форма на името на Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова

ISBN 978-954-340-395-0 (Ню Медиа Груп)

882-93-34

Д-122200002171

Сист. N: 369875

- 197 -

ЦБ 125262, Д/882-93-91/М 42

МАША и Мечока: Елхичке, светни! / [Прев. от рус.]. - София : Егмонт България, 2014 (София : Лито Балкан). - 24 с. : с цв. ил. ; 21х21 см

ISBN 978-954-27-1084-4

882-93-91

Д-122200002178

Сист. N: 369894

- 198 -

ЦБ 125258, Д/820/899-93-91/B 56

BIBLE readers : 3 stories in 1 book! : Level 1 reader. - Nashville : The Clever Factory, 2013. - 21 p. : col. ill. ; 23 cm

Кор. опис. - Съдържа: John baptizes Jesus ; Jesus loves the children ; The nativity.

820/899-93-91

Д-122200002172

Сист. N: 369885

- 199 -

ЦБ 125259, Д/820(73)-93-91/F 66

FLETCHER, Steffi

Pinocchio / Adapt. by Steffi Fletcher ; Ill. by Al Dempster. - New York : Golden Books, [2002]. - [24] p. : col. ill. ; 20 cm. - (Little Golden Book Classic)

Изд. на Disney.

ISBN 978-0-7364-2152-2

ISBN 0-7364-2152-1

820(73)-93-91

Д-122200002174

Сист. N: 369888

- 200 -

ЦБ I 12893, Д/820(73)-93-1/B 82

BOWMAN, Crystal

Let's Learn Our ABCs with Boz / Written by Crystal Bowman. - Michigan : Zonderkidz, 2008 (China). - [14] p. : col. ill. ; 15х15 cm. - (Ser. Boz)

Кор. опис. - Zonderkidz - импринт на Zondervan.

ISBN 978-0-310-71402-6 (Zondervan)

ISBN 0-310-71402-8 (Zondervan)

820(73)-93-1

Д-122200002179

Сист. N: 369890

- 201 -

ЦБ 125265, Д/882-93-34/Б 44

БИАНКИ, Виталий Валентинович

Изгубената лястовичка : [Приказка] / Виталий Бианки ; Прев. Веска Маринова ; Ил. Елена Смирнова. - София : New Media Group, 2015 ([София] : Алианс Принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Поредица Детство мое : Вълшебни приказки в картинки ; 188)

Имената на ил., прев. отбелязани в изд. каре ; Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

ISBN 978-954-340-422-3 (Ню Медиа Груп)

882-93-34

Д-122200002183

Сист. N: 369900

- 202 -

ЦБ 125266, Д/839.7-93-34/К 65

КЛИНТИНГ, Ларш

Бобърчо отстъпва работилницата на Малчо : [Приказка] / Ларш Клинтинг ; Прев. Веска Маринова ; С ил. от авт. - София : New Media Group, 2015 ([София] : Алианс Принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Поредица Детство мое : Вълшебни приказки в картинки ; 190)

Имената на ил., прев. отбелязани в изд. каре ; Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

ISBN 978-954-340-424-7 (Ню Медиа Груп)

839.7-93-34

Д-122200002204

Сист. N: 369901

- 203 -

ЦБ 125267, Д/839.7-93-34/К 65

КЛИНТИНГ, Ларш

Бобърчо поправя велосипед : [Приказка] / Ларш Клинтинг ; Прев. Веска Маринова ; С ил. от авт. - София : New Media Group, 2015 ([София] : Алианс Принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Поредица Детство мое : Вълшебни приказки в картинки ; 186)

Имената на ил., прев. отбелязани в изд. каре ; Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

ISBN 978-954-340-420-9 (Ню Медиа Груп)

839.7-93-34

Д-122200002182

Сист. N: 369902

- 204 -

ЦБ 125268, Д/882-93-34/К 46

КАТАЕВ, Валентин Петрович

Вълшебното цвете : [Приказка] / Валентин Катаев ; От ред. Веска Маринова ; Ил. Людмила Комунар. - София : New Media Group, 2015 ([София] : Алианс Принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Поредица Детство мое : Вълшебни приказки в картинки ; 178)

Имената на ил., прев. отбелязани в изд. каре ; Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

ISBN 978-954-340-412-4 (Ню Медиа Груп)

882-93-34

Д-122200002187, Д-122200002883

Сист. N: 369903

- 205 -

ЦБ 125269, Д/882-93-34/Б 44

БИАНКИ, Виталий Валентинович

Беда в планината : [Приказка] / Виталий Бианки ; Прев. Веска Маринова ; Ил. Елена Смирнова. - София : New Media Group, 2015 ([София] : Алианс Принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Поредица Детство мое : Вълшебни приказки в картинки ; 172)

Имената на ил., прев. отбелязани в изд. каре ; Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

ISBN 978-954-340-406-3 (Ню Медиа Груп)

882-93-34

Д-122200002196

Сист. N: 369904

- 206 -

ЦБ 125271, Д/882-93-34/С 44

СЛАДКОВ, Николай Иванович

Бюро за горски услуги : [Приказка] / Николай Сладков ; Прев. Веска Маринова ; Ил. Сергей Набутовски. - София : New Media Group, 2015 ([София] : Алианс Принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Поредица Детство мое : Вълшебни приказки в картинки ; 198)

Имената на ил., прев. отбелязани в изд. каре ; Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

ISBN 978-954-340-432-2 (Ню Медиа Груп)

882-93-34

Д-122200002195

Сист. N: 369907

- 207 -

ЦБ 125275, Д/882-93-34/Г 68

ГОРКИ, Максим

Иванушка Глупака : [Приказка] / Максим Горки ; Прев. Веска Маринова ; Ил. Марина Белоусова. - София : New Media Group, 2015 ([София] : Алианс Принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Поредица Детство мое : Вълшебни приказки в картинки ; 165)

Максим Горки - псевд. на Алексей Максимович Пешков ; Имената на ил., прев. отбелязани в библиогр. каре ; Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

ISBN 978-954-340-399-8 (Ню Медиа Груп)

882-93-34

Д-122200002193, Д-122200002879

Сист. N: 369912

- 208 -

ЦБ 125276, Д/840-93-34/П 37

ПЕРО, Шарл

Котаракът в чизми : [Приказка] / Шарл Перо ; Прев. Веска Маринова ; Ил. Джино д'Акиле. - София : New Media Group, 2015 ([София] : Алианс Принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Поредица Детство мое : Вълшебни приказки в картинки ; 185)

Имената на ил., прев. отбелязани в библиогр. каре ; Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

ISBN 978-954-340-419-3 (Ню Медиа Груп)

840-93-34

Д-122200002186, Д-122200002890

Сист. N: 369913

- 209 -

ЦБ 125278, Д/820/899-93-91/П 87

ПРИКАЗКА за търговеца и демона : [Адаптация от] 1001 нощ / Прев. Веска Маринова. - София : New Media Group, 2012 ([Костинброд] : Мултипринт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Поредица Детство мое : Вълшебни приказки в картинки ; 4)

Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова ; Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-340-232-8 (Ню Медиа Груп)

820/899-93-91

Д-122200002167

Сист. N: 369914

- 210 -

ЦБ 125283, Д/830-93-34/Х 33

ХАУФ, Вилхелм

Халифът Щърк : [Приказка] / Вилхелм Хауф ; Прев. Веска Маринова ; Ил. Максим Митрофанов. - София : New Media Group, 2015 ([София] : Алианс Принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Поредица Детство мое : Вълшебни приказки в картинки ; 199)

Имената на ил., прев. отбелязани в изд. каре ; Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

ISBN 978-954-340-433-9 (Ню Медиа Груп)

830-93-34

Д-122200002185

Сист. N: 369916

- 211 -

ЦБ 125279, Д/882-93-34/С 44

СЛАДКОВ, Николай Иванович

Врабешка пролет : [Приказка] / Николай Сладков ; Прев. Веска Маринова ; Ил. Евгений Чарушин. - София : New Media Group, 2015 ([София] : Алианс Принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Поредица Детство мое : Вълшебни приказки в картинки ; 194)

Имената на ил., прев. отбелязани в изд. каре ; Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

ISBN 978-954-340-428-5 (Ню Медиа Груп)

882-93-34

Д-122200002168

Сист. N: 369918

- 212 -

ЦБ 125281, Д/840-93-34/П 37

ПЕРО, Шарл

Спящата красавица : [Приказка] / Шарл Перо ; Прев. Веска Маринова. - София : New Media Group, 2012 ([София] : Алианс Принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Поредица Детство мое : Вълшебни приказки в картинки ; 3)

Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова ; Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-340-231-1 (Ню Медиа Груп)

840-93-34

Д-122200002169

Сист. N: 369920

- 213 -

ЦБ 125282, Д/839.8-93-34/А 65

АНДЕРСЕН, Ханс Кристиан

Грозното патенце : [Приказка] / Андерсен ; Прев. Веска Маринова ; Ил. Дейвид Карни. - София : New Media Group, 2015 ([София] : Алианс Принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Поредица Детство мое : Вълшебни приказки в картинки ; 183)

Имената на прев., ил. отбелязани в изд. каре ; Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

ISBN 978-954-340-417-9 (Ню Медиа Груп)

839.8-93-34

Д-122200002170

Сист. N: 369923

- 214 -

ЦБ I 12896, Д/886.7-93-1/Ж 32

ЖЕКОВА, Ангелина Иванова

Състезателни коли / Ангелина Жекова. - София : Посоки, 2011. - [10] с. : с цв. ил. ; 13 см. - (Поредица Весели очички)

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон с нестандартно оформление.

ISBN 978-954-361-229-1

886.7-93-1

Д-122200002177

Сист. N: 369924

- 215 -

ЦБ I 12897, Д/820(73)-93-91/М 23

МАЛКАТА русалка Ариел / Прев. [от англ.] Антоанета Иванова. - 3. допеч.- София : Егмонт България, 2013 (София : Лито Балкан). - [16] с. : с цв. ил. ; 15х15 см. - (Приказки за сладък сън)

Изд. на Disney.

ISBN 978-954-27-0476-8

820(73)-93-91

Д-122200002190

Сист. N: 369926

- 216 -

ЦБ 125285, Д/830-93-34/Г 83

ГРИМ, Вилхелм и др.

Храбрият шивач : [Приказка] / Братя Грим ; Прев. Веска Маринова ; Ил. Виктор Нечитайло. - София : New Media Group, 2015 ([София] : Алианс Принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Поредица Детство мое : Вълшебни приказки в картинки ; 175)

Имената на прев., ил. отбелязани в библиогр. каре ; Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

ISBN 978-954-340-409-4 (Ню Медиа Груп)

830-93-34

Д-122200002191, Д-122200002882

Сист. N: 369927

- 217 -

ЦБ 125287, Д/839.8-93-34/А 65

АНДЕРСЕН, Ханс Кристиан

Цветята на малката Ида : [Приказка] / Андерсен ; Прев. Веска Маринова ; Ил. Марайа. - София : New Media Group, 2015 ([София] : Алианс Принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Поредица Детство мое : Вълшебни приказки в картинки ; 174)

Имената на прев., ил. отбелязани в библиогр. каре ; Възприетата форма на името на прев. Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова ; Пълната форма на името на ил. е Либико Марайа.

ISBN 978-954-340-408-7 (Ню Медиа Груп)

839.8-93-34

Д-122200002192, Д-122200002878

Сист. N: 369929

- 218 -

ЦБ I 12895, Д/839.7-93-31/L 75

LINDGREN, Astrid

Pippi Longstocking / Astrid Lindgren ; Transl. by Florence Lamborn ; Ill. by Louis S. Glanzman. - New York : Puffin books, 2005. - 160 p. : ill. ; 18 cm. - (Puffin Modern Classics)

Съдържа и Кратки биогр. данни за авт.

ISBN 978-0-14-240249-8

ISBN 0-14-030957-8

839.7-93-31

Д-122200002181

Сист. N: 369899

- 219 -

ЦБ 125274

DAUDET, Alphonse

Le petit Chose : Histoire d'un enfant / Alphonse Daudet. - Paris : Flammarion, S. a. [т.е. 1938?]. - 94 p. ; 24 cm

Екз. с инв. N 12220000.. е ръчно подвързан с цветна, тънка хартия с надпис на ръкопис: Le petit Chose a Petko D. Toumangelov eleve de VII classe ; На с. 59 има кръгъл печат с лилаво мастило. Текстът не се чете.

840-93-31

Сист. N: 369910

- 220 -

ЦБ 125284, Д/820(73)-93-1/D 26

DAVIDSON, Alice Joyce

Five Little Loaves and Two Little Fish : A Surprise Flap Book Board / Alice Joyce Davidson ; Ill. by Cathy Beylon. - Cincinnati : Standard Publishing, 2000 (China). - [16] p. : col. ill. ; 23 cm. - (Ser. Baby blessing)

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон с повдигащи се капачета.

ISBN 978-0-7847-1142-2

ISBN 0-7847-1142-9

820(73)-93-1

Д-122200002197

Сист. N: 369925

- 221 -

ЦБ 125299, Д/820(417)-93-31/Л 21

ЛАНДИ, Дерек

Американски чудовища : [Роман] / Дерек Ланди ; Прев. [от англ.] Ивелина Минчева-Бобадова. - София : Артлайн Студиос, 2021. - 368 с. ; 21 см. - ([Поредица] Демон шосе ; Кн. 3)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. ; Възприетата форма на името на прев. Ивелина Минчева-Бобадова - Ивелина Минчева.

ISBN 978-619-193-231-3 (Artline Studios)

820(417)-93-31

Д-122200001866

Сист. N: 369949

- 222 -

ЦБ 125314, Д/894.541-93-34/К 83

КОНТИО, Томи

Куче на име Коте среща коте : [Приказка] / Томи Контио ; Ил. Елина Варста ; Прев. [от фин.] Росица Цветанова. - София : Ракета, 2021 ([В. Търново] : Абагар). - [43] с. : с цв. ил. ; 25х25 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Ракета - импринт на БГкнига. - Съдържа и Кратки биогр. данни за авт., ил., прев.

ISBN 978-619-229-059-7 (БГкнига)

894.541-93-34

Д-122200001887

Сист. N: 370024

- 223 -

ЦБ 125355, Д/820-93-31/Р 60

РИЙД, Бенджамин и др.

Полунощният вой : [Роман за деца] / Бенджамин Рийд, Лора Триндър ; Прев. [от англ. ез.] Михаил Балабанов. - София : Дуо Дизайн, [2022]. - 314 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7560-16-9 (Duo Design)

820-93-31

Д-122200001909

Сист. N: 370071

- 224 -

ЦБ 125378, Д/840-93-34/Б 34

БЕЛИЕ, Софи

Сънят какво е? / Текст Софи Белие ; Ил. Софи Ледесма ; Прев. [от фр.] Балчо Балчев. - [София] : Пан, 2022. - [20] с. : с цв. ил. ; 24 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Кн. от поредицата .. какво е?.

ISBN 978-619-240-554-0

840-93-34

Д-122200001944

Сист. N: 370119

- 225 -

ЦБ 125380, Д/840-93-34/Б 34

БЕЛИЕ, Софи

Семейството какво е? / Текст Софи Белие ; Прев. Балчо Балчев ; Ил. Софи Ледесма. - [София] : Пан, 2022. - [20] с. : с цв. ил. ; 24 см

Името на прев. посочено в библиогр. каре.

ISBN 978-619-240-557-1

840-93-34

Д-122200001943, Д-122200002243

Сист. N: 370121

- 226 -

ЦБ 125383, Д/840-93-34/Б 34

БЕЛИЕ, Софи

Биберонът за какво е? / Текст Софи Белие ; Прев. Балчо Балчев ; Ил. Софи Ледесма. - [София] : Пан, 2022. - [20] с. : с цв. ил. ; 24 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-619-240-556-4

840-93-34

Д-122200001941

Сист. N: 370125

- 227 -

ЦБ 125385, ДТ/820(73)-93-31/М 19

МАКГУАЙЪР, Шонин

Своенравните деца : Роман [за деца] : В 4 кн. / Шонин Макгуайър ; Прев. от англ. Майре Буюклиева. - София : Кръг [т.е. Лист 2016], 2020 - 2022.- 20 см

Кн. 4. В небивал сън. - 2022. - 200 с.

Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-7625-63-9 (т. 4)

820(73)-93-31

ДТ-122200001934

Сист. N: 370129

- 228 -

ЦБ 125386, Д/830-93-34/Я 65

ЯНОШ 

Голямо тържество в чест на тигъра : Още три весели истории за Мечо и Тигърчо / Янош ; Прев. [от нем. ез.] Михаела Тодорова ; [С ил. от авт.]. - София : Миранда, 2022. - 144 с. : с цв. ил. ; 22 см

Янош - псевдоним на Хорст Екерт. - Кн. 1 от поредицата истории за Мечо и Тигърчо. - Съдържа: Аз ще те излекувам, казал Мечо ; Добър ден, малко Свинче ; Голямо тържество в чест на Тигъра ; За авт.

ISBN 978-619-7659--17-7

830-93-34

Д-122200001935

Сист. N: 370130

- 229 -

ЦБ I 12900, Д/820(73)-93-91/П 38

ПЕС патрул: Сговорна дружина планина повдига : Малка книжка за големи герои / [Прев. от англ. ез.]. - София : Егмонт България, 2022 (Полша). - [16] с. : с цв. ил. ; 18х18 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон. - Адапт. по телевизионния сериал PAW Patrol.

ISBN 978-954-27-2712-5

820(73)-93-91

Д-122200001947

Сист. N: 370141

- 230 -

ЦБ I 12901, Д/820(73)-93-91/П 38

ПЕС патрул: Споделяй, грижи се, играй честно : Малка книжка за големи герои / [Прев. от англ. ез.]. - София : Егмонт България, 2022 (Полша). - [16] с. : с цв. ил. ; 18х18 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон. - Адапт. по телевизионния сериал PAW Patrol.

ISBN 978-954-27-2717-0

820(73)-93-91

Д-122200001948

Сист. N: 370146

- 231 -

ЦБ 125394, Д/820(71)-93-91/С 18

САНШАГРЕН, Жослин

Каю прибира играчките си / Адапт. Жослин Саншагрен ; Ил. Ерик Севини ; Прев. от англ. Ирина Манушева. - София : Кибеа, 2022 ([София] : Симолини-94). - [23] с. : с цв. ил. ; 19х18 см. - (Поредица Каю)

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон. - Адаптация по едноименния сериал.

ISBN 978-954-474-937-8

820(71)-93-91

Д-122200001946

Сист. N: 370154

- 232 -

ЦБ I 12904, Д/820(73)-93-91/И 95

ИСТОРИИ по пантофи / [Прев. от англ. ез.]. - София : Егмонт България, 2020 (Полша). - [20] с. : с цв. ил. ; 18х18 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон. - Адаптация по телевизионния сериал Цар Лъв.

ISBN 978-954-27-2716-3

820(73)-93-91

Д-122200001951

Сист. N: 370158

Детска отраслова литература

- 233 -

ЦБ 125228, Д/087.5:529/П 92

ПРУС, Даниела

Днес, утре, сега, веднага... : Енциклопедия за най-малките / Текст Даниела Прус ; Ил. Сузане Шчесний ; Прев. Розалина Палазова. - София : Фют, 2021 (ЕС). - [14] с. : с цв. ил. ; 20х18 см. - (Поредица Защо? Какво? Как? : Откривам света, докато играя! ; 22)

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон с повдигащи се капачета.

ISBN 978-619-199-209-6

1. Време [астрономия] - детска и юношеска литература

087.5:529

Д-122200001819

Сист. N: 369822

- 234 -

ЦБ 125230, Д/087.5:59/М 48

МЕНЕН, Патриция

Кой живее в градината? : Енциклопедия за най-малките / Текст Патриция Менен ; Ил. Щефен Валентовиц ; Прев. Розалина Палазова. - София : Фют, 2021 (ЕС). - [14] с. : с цв. ил. ; 20х18 см. - (Поредица Защо? Какво? Как? : Откривам света, докато играя! ; 7)

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон с повдигащи се капачета.

ISBN 978-619-199-022-1

1. Животни - детска и юношеска литература

087.5:59

Д-122200001820

Сист. N: 369826

- 235 -

ЦБ 125231, Д/087.5:59/Е 82

ЕРНЕ, Андреа

Децата на животните : Енциклопедия за най-малките / Текст Андреа Ерне ; Ил. Ане Еберт ; Прев. Розалина Палазова. - София : Фют, 2021 (ЕС). - [14] с. : с цв. ил. ; 20х18 см. - (Поредица Защо? Какво? Как? : Откривам света, докато играя! ; 11)

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон с повдигащи се капачета.

ISBN 978-619-199-074-0

1. Животни - детска и юношеска литература

087.5:59

Д-122200001821

Сист. N: 369828

- 236 -

ЦБ 125235, Д/087.5/Л 20

ЛАНГ, Сюзан и др.

Семейства, семейства, семейства! / Сюзан Ланг, Макс Ланг ; Прев. [от англ.] Светлина Трифонова. - София : Така започна всичко, 2022. - [32] с. : с цв. ил. ; 24х24 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-91960-1-4

1. Книги - за деца

087.5

Д-122200001823

Сист. N: 369839

- 237 -

ЦБ II 8517, Д/087.5:574/Б 70

БОУН, Емили

Океаните : Енциклопедия с повече от 80 капачета / Текст Емили Боун ; Ил. Ким Джонсън ; Прев. [от англ.] Живко Николчев. - София : Фют, 2021 (Китай). - [14] с. : с цв. ил. ; 29 см. - ([Поредица] Разгледайте отвътре!)

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорности отбелязани в библиогр. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон с подвижни капачета.

ISBN 978-619-199-693-3

1. Океани - детска и юношеска литература

087.5:574

Д-122200001913

Сист. N: 370055

- 238 -

ЦБ II 8519, Д/087.5:57/П 93

ПУЛИАЕВА, Альона

Светът на живата природа : Първи срещи с науката / Текст Альона Пулиаева ; Ил. Олександра Ярмоленко ; Прев. от укр. Анастасия Вололовцева. - [София] : Пан, 2022. - 32 с. : с цв. ил. ; 29 см

Кор. опис. - Имената на авт. и ил. посочени на укр. ез.

ISBN 978-619-240-549-6

1. Биология - детска и юношеска литература

087.5:57

Д-122200001938

Сист. N: 370113

- 239 -

ЦБ 125389, Д/087.5:61(031)/Г 83

ГРИМО, Елен и др.

Чакаме бебе : Енциклопедия за най-малките / Текст Елен Гримо, Емили Бомон ; Прев. Борис Христов ; Ил. Мадлен Брюнеле. - [София] : Пан, 2022. - [20] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Енциклопедия за най-малките)

Имената на авт., ил. и прев. отбелязани в библиогр. каре.

ISBN 978-619-240-574-8

1. Физиология - енциклопедии - детска и юношеска литература

087.5:61(031)

Д-122200001940

Сист. N: 370133

- 240 -

ЦБ 125391, Д/087.5:001/К 63

КЛЕЙБОРН, Ана

[Седемдесет и три] 73 забавни научни експеримента, с които да шашнеш приятелите си / Текст Ана Клейборн ; Прев. [от англ. ез.] Корнелия Лозанова. - София : Пан, [2022]. - 128 с. : с ил., някои цв. ; 22 см

Съдържа и Речник.

ISBN 978-619-240-558-8

1. Експеримент - детска и юношеска литература

087.5:001

Д-122200001936

Сист. N: 370135

- 241 -

ЦБ 125392, Д/087.5:608(031)/К 53

КЕСИР-ЛЬОПЕТИ, Еманюел

Изобретенията : Енциклопедия за деца / Текст Еманюел Кесир-Льопети ; Концепция Жак Бомон ; Прев. Борис Христов ; Ил. Бенедита Жофре, Енрика Русина. - София : Пан, 2022 ([София] : Образование и наука). - 47 с. : с цв. ил., портр. ; 24х22 см. - (Поредица Енциклопедия за деца)

Името на прев. отбелязано на гърба ва предзагл. с.

ISBN 978-619-240-550-2

1. Изобретения - енциклопедии за деца

087.5:608(031)

Д-122200001937

Сист. N: 370136

- 242 -

ЦБ I 12902, Д/087.5:51/Н 32

НАУЧИ 1 2 3 с Пепа / [Прев. от англ. ез.]. - София : Егмонт България, 2022 (Полша). - [14] с. : с цв. ил. ; 18х18 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон. - По телевизионния сериал Peppa Pig.

ISBN 978-954-27-2715-6

1. Числа - детска и юношеска литература

087.5:51

Д-122200001949

Сист. N: 370150

- 243 -

ЦБ I 12903, Д/087.5/Н 32

НАУЧИ формите с Пепа / [Прев. от англ. ез.]. - София : Егмонт България, 2020 (Полша). - [16] с. : с цв. ил. ; 18х18 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон. - По телевизионния сериал Peppa Pig.

ISBN 978-954-27-2718-7

087.5

Д-122200001950

Сист. N: 370153

История

- 244 -

ЦБ 125183, П/947(092)/С 63

ЙОСИФ Висарионович Сталин (1879 - 1953) : Живот в борба за социализъм / Ленста Пьоти ; Прев. от фр. Кандес. - София : Кандес [т.е. Славина], 2009 (София : Унискорп). - 56 с. : с ил., портр. ; 20 см

Ленста Пьоти - псевд. на бълг. авт., вероятно Петя Петкова Кандева. - Бел. под линия ; Библиогр. с. 54 - 55.

ISBN 978-954-92178-5-8

1. Сталин, Йосиф Висарионович, 1878 - 1953 - биографии. 2. Политици, съветски - биографии. 3. СССР - история

947(092) + 92 Сталин, Йосиф

П-122200001980

Сист. N: 369767

- 245 -

ЦБ 125186, П/947(092)/С 63

ПЬОТИ, Ленста

Йосиф Виссарионович Сталин (1879 - 1953) : Жизнь в борьбе за социализм / Ленста Пьоти ; Пер. [на рус.] Н. Ангелова. - София : Кандес [т.е. Славина], 2009 (София : Унискорп). - 55 с. : с илл., портр. ; 20 см

Ленста Пьоти - псевд. на бълг. авт., вероятно Петя Петкова Кандева. - Бел. под линия ; Библиогр. с. 53 - 54.

ISBN 978-954-92178-6-5

1. Сталин, Йосиф Висарионович, 1878 - 1953 - биографии. 2. Политици, съветски - биографии. 3. СССР - история

947(092) + 92 Сталин, Йосиф

П-122200001979

Сист. N: 369770

- 246 -

ЦБ 125187, П/947(092)/S 81

P'OTI, Lensta

Yossif Vissarionovitch Staline (1879 - 1953) : Une vie de combat pour le socialisme / Lensta Petit. - Sofia : Candes [т.е. Славина], 2009 (Sofia : Uniscorp). - 56 p. : ill. ; 20 cm

Ленста Пьоти - псевд. на бълг. авт., вероятно Петя Петкова Кандева. - Бел. под линия ; Библиогр. с. 54 - 55.

ISBN 978-954-92178-4-1

1. Сталин, Йосиф Висарионович, 1878 - 1953 - биографии. 2. Политици, съветски - биографии. 3. СССР - история

947(092) + 92 Сталин, Йосиф

П-122200001978

Сист. N: 369772

- 247 -

ЦБ 125192, П/947/P 87

P'OTI, Lensta

Quel sort les soviets! : Du premier Etat socialiste au monde a l' actuel President de la Federation de Russie Vladimir Poutine / Lensta Petit ; Introd. Robert Charvin ; Pref. Lensta Petit. - [Sofia] : Candes [т.е. Комтекс], 2017 (Sofia : Slavejkov). - 103 p. ; 21 cm

Ленста Пьоти - псевд. на бълг. авт., вероятно Петя Петкова Кандева. - Изд. на Асоц. за интернационализъм Да се съберем (Assoc. Internationaliste Reunir). - Съдържа и За авт. - Библиогр. с. 98.

ISBN 978-619-90737-5-9

1. Октомврийска революция, 1917 г. - история. 2. Русия - история

947

П-122200001987

Сист. N: 369777

- 248 -

ЦБ 125195, П/930.9(075)/P 87

P'OTI, Lensta

Sur les questions des crises du capitalisme et du socialisme futur : Manuel d'etude du capitalisme reel et du socialisme reel : Un regard historique, politique et economique / Lensta Petit ; Pref. Jef Bossuyt, Lensta Petit. - 2. augm. ed.- Sofia : Candes, 2019 (Sofia : Slavejkov). - 296 p. : ill. ; 22 cm

Ленста Пьоти - псевд. на бълг. авт., вероятно Петя Петкова Кандева. - Изд. на Асоц. за интернационализъм Да се съберем (Assoc. Internationaliste Reunir). - Съдържа и Л. Пьоти. - Библиогр. с. 289 - 290.

ISBN 978-619-90955-8-4

1. История, обща - учебници. 2. Капитализъм - кризи - история - учебници. 3. Буржоазна държава - учебници. 4. Класова борба - учебници. 5. Социализъм - учебници. 6. Комунистическо строителство - учебници

930.9(075) + 141.82(075)

П-122200001992

Сист. N: 369780

- 249 -

ЦБ 125197, П/930.9(075)/P 87

P'OTI, Lensta

Qu'est-ce que la liberte ou dictionnaire de l'injustice : La liberte - une histoire au futur : Manuel pour les studieux / Lensta Petit ; Pref. Robert Charvin, Ludo Allexy. - [Sofia] : Candes, 2021 (Sofia : Slavejkov). - 276 p. : ill. ; 22 cm

Ленста Пьоти - псевд. на бълг. авт., вероятно Петя Петкова Кандева. - Съдържа и Л. Пьоти - биогр. бел. - Библиогр. с. 266 - 269.

ISBN 978-619-91998-2-4

1. История, обща - учебници. 2. Капитализъм - кризи - история - учебници. 3. Буржоазна държава - учебници. 4. Класова борба - учебници. 5. Социализъм - учебници. 6. Комунистическо строителство - учебници

930.9(075) + 141.82(075)

П-122200001989

Сист. N: 369782

- 250 -

ЦБ 125308, П/932(092)/К 63, Ч/932(092)/К 63

АНДЖЕЛА, Алберто

Клеопатра : Царицата, която предизвика Рим и покори вечността / Алберто Анджела ; Прев. от итал. Толя Радева ; С предисл. от авт. - София : Колибри, 2022 ([София] : Инвестпрес). - 486 с. : с к., [8] л. : цв. ил. ; 22 см

Библиогр. с 474 - 485.

ISBN 978-619-02-0991-1 (Colibri)

1. Клеопатра, царица, египетска, 69 - 30 пр. н. е. - биографии. 2. Владетели, египетски - биографии. 3. Древен Египет - история

932(092) + 92 Клеопатра, царица егип.

П-122200001880, Ч-122200002923

Сист. N: 370010

- 251 -

ЦБ 125328, П/944(092)/Б 70

БОТЕВ, Ростислав Валентинов

Личният живот на Анри XIV / Ростислав Ботев ; С въвед. [от авт.]. - София : Millenium, 2022 ([София] : Инвестпрес). - 224 с. : с ил., портр. ; 23 см

Кн. от поредицата Личният живот на.. . - Библиогр. с. 213 - 215 и под линия с бел. ; Азб. показалец.

ISBN 978-954-515-580-2 (Милениум)

1. Анри IV, крал френски, 1553 - 1610 - биографии. 2. Крале, френски - биографии. 3. Франция - история

944(092) + 92 Анри IV, крал фр.

П-122200001893

Сист. N: 370040

- 252 -

ЦБ 125363, П/947/Л 94

ЛЬОКОНТ, Бернар

Тайните на Кремъл : От Распутин до Путин / Бернар Льоконт ; Прев. от фр. Гриша Атанасов ; С предг. [от авт.]. - София : Кръг, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 272 с. ; 24 см

С бел. под линия.

ISBN 978-619-7625-62-2

1. Русия - история. 2. Русия - политика

947 + 32(470)(091)

П-122200001921

Сист. N: 370084

- 253 -

ЦБ 125390, Д/087.5:930.9(031)/Б 61

БОМОН, Емили

Праисторията : Енциклопедия за най-малките / Текст Емили Бомон ; Със съдействието на Мари Монсел, Дидие Брюн ; Прев. Борис Христов ; Ил. Мари-Ан Дидиежан. - [София] : Пан, 2022. - [21] с. : с цв. ил. ; 24 см

Имената на авт., ил. и прев. отбелязани в библиогр. каре.

ISBN 978-619-240-575-5

1. История - енциклопедии - детска и юношеска литература

087.5:930.9(031)

Д-122200001939

Сист. N: 370134

- 254 -

ЦБ 125411, П/929.52(497.2)Теневи/Г 64

ГОНЧАРОВА, Галина Николаевна

Хроники на замогването и модернизацията в Царство България : Историята на Александър Тенев / Галина Гончарова ; С увод [от авт.]. - София : Ciela, 2021 ([София] : Алианс принт). - 416 с. : с ил., портр., факс. ; 23 см. - (Поредица Минало несвършено)

Изд. на Институт за изследване на близкото минало. - Библиогр. с. 399 - 414 и под линия с бел.

ISBN 978-954-28-3415-1 (Сиела)

1. Родове, български - Нова Загора - история. 2. България - история, нова и най-нова. 3. България - история. 4. Нова Загора - генеалогия

929.52(497.2)Теневи + 949.72.052/.053

П-122200002035

Сист. N: 370189

- 255 -

ЦБ 125414, С/930.1(497.2)(092)/Д 91

БОРИСЛАВ Дряновски на 75. Историята - професия и страст / Състав. Наско Якимов. - Варна : Славена, 2019. - 248 с. : с ил., табл., портр. ; 20 см

Пълната форма на името на състав. Наско Якимов е Наско Якимов Димитров. - Съдържа и Историческите пристрастия на един полемичен дух / А. Дюлгеров ; Интервюта с Борислав Дряновски / Д. Чолакова, Н. Якимов ; Библиография / Д. Чолакова ; Биографична справка за Борислав Николов Дряновски / състав. В. Владимиров. - Показалци

ISBN 978-619-190-132-6

1. Историци, български - юбилеи и чествания - сборници. 2. Историци, български - биографии. 3. Дряновски, Борислав Николов, 1944 - - биографии

930.1(497.2)(092)(062) + 92 Дряновски, Борислав Николов

С-122200002057

Сист. N: 370193

- 256 -

ЦБ 125424, Ч/930(477)(092)/В 46

ТУЛАЕВ, Павел Владимирович

Юрий Венелин и началото на българознанието / Павел Тулаев ; Прев. [от рус. ез.] Генчо Канев. - София : Нац. движение Русофили, 2019 ([София] : Булгарресурс). - 128 с. : с ил., к. ; 20 см

Юрий Венелин - псевд. на Георгий Иванович Х(г)уца. - Библиогр. с. 118 - 126.

ISBN 978-619-90910-1-2

1. Венелин, Юрий Иванович, 1802 - 1839 - биографии. 2. България - историография

930(477)(092) + 92 Венелин, Юрий + 930(497.2)

Ч-122200002016

Сист. N: 370211

- 257 -

ЦБ 125431, Ч/908(497.23-37)/О-25

ОБЩИНА Смолян : Албум = Municipality of Smolyan : Album. - Text and transl. Alexander Karadzhov ; Photogr. Alexander Karadzhov ... [et al.] / Текст и прев. Александър Караджов ; Снимки Александър Караджов ... [и др.] = Municipality of Smolyan : Album / Text and transl. Alexander Karadzhov ; Photogr. Alexander Karadzhov ... [et al.]. - Смолян : Принта-КОМ, 2014. - 1 албум (96 с.) : с цв. ил. ; 22х30 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани в библиогр. каре ; Други ил.: А. Щилянов, Г. Христозова, Е. Манджукова, Л. Сираков, М. Хубчев, Т. Трамбабов.

ISBN 978-954-393-084-5

1. Смолян (община) - история - албуми. 2. Смолянска община - краезнание

908(497.23-37)(084)

Ч-122200002104

Сист. N: 370225

- 258 -

ЦБ 125433, П/908(560-21)(036)/C 40

CENGIZ, Ismail et al.

Bursa City Guide / Text Ismail Cengiz, Raif Kaplanoglu ; Photogr. Fehim Felik ... [et al.]. - Bursa : Kultur A. S., 2014. - 216 p. : ill. ; 22x11 cm

Изд. на Bursa Metropolitan Municipality.

ISBN 978-605-9968-21-8

1. Градове - Турция - пътеводители. 2. Бурса - пътеводители. 3. Бурса - краезнание

908(560-21)(036) + 379.85(560-21)(036)

П-122200002103

Сист. N: 370236

- 259 -

ЦБ 125436, П/908(438)(036)/C 99

CZERNIEWICZ-UMER et al.

Poland : Eyewitness Travel / Czerniewicz-Umer, Malgorzata Omilanowska, Jerzy S. Majewski ; Ill. Andrzej Wielgosz ... [et al.] ; Photogr. Krysztof Chojnacki ... [et al.]. - London : Dorling Kindersley, 2007. - 387 p. : ill., col. m. ; 22 cm. - (Eyewitness Travel)

Други ил.: B. Wroblewski, P. Zubrzycki, P. Mistewicz ; Други фотогр.: W. Czerniewicz, S. Jablonska, P. Jamski, E. Niemiec. - Азб. показалец.

ISBN 978-1-40531-718-4

1. Полша - пътеводители. 2. Полша - краезнание

908(438)(036) + 379.85(438)(036)

П-122200002102

Сист. N: 370242

- 260 -

ЦБ 125444, П/949.72.065/Д 62

ДИНЕКОВ, Петър Николов

Записки от "прехода" : Кн. 1 - / Петър Динеков ; Състав. Евелина Белчева. - София : Огледало, 2020 -.- 20 см

Кн. 1. 17 октомври 1989 - 17 октомври 1990 / [Предг.] Георги Цанков. - 2020

Съдържа и Човечен индивидуалист сред бездните на времето / Г. Цанков.

ISBN 978-619-7261-79-0 (кн. 1)

1. Преход от тоталитаризъм към демокрация - България. 2. България - история

949.72.065

П-122200002025

Сист. N: 370304

- 261 -

ЦБ II 8525, Ч/908(569.4-21)/B 15

BAHAT, Dan et al.

Jerusalem - Stone and Spirit : 3000 Years of History and Art / Dan Bahat, Shalom Sabar ; Ed. David Arnon ; Forew. Ezer Weizmann ; Pref. by the Auth. - [New York] : [Matan Arts], [2013] ([Israel] : Bookbindery Weiss). - 151 p. : ill. ; 34 cm

ISBN 965-90258-4-X

1. Краезнание - Йерусалим. 2. Израел - история

908(569.4-21) + 956.94

Ч-122200002117

Сист. N: 370262

- 262 -

ЦБ 125439, П/908(73)(084)/A 47

AMERICA the Beautiful : A Story in Photographs / Forew. by Jill Lepore. - Washington , D. C. : National Geographic, [2020] (Canada). - 415 p.: col. ill. ; 26 cm

Изд. на National Geographic Society. - Азб. показалец.

ISBN 978-1-4262-2142-2

1. САЩ - краезнание - албуми

908(73)(084)

П-122200002105

Сист. N: 370269

Краезнание

- 263 -

ЦБ 125182, Кр/786.2.072/М 93

СМИЛКОВ, Ромео Александров

Волфганг Амадеус Моцарт : 15 вариационни цикли за пиано / Romeo Smilkov ; С увод от авт. - Пловдив : Акад. за муз., танцово и изобразително изкуство, 2021 ([Пловдив] : Ракурси). - 79 с. : с ноти, табл. ; 21 см

Загл. и на англ. ез. - Библиогр. с. 78 - 79 и под линия с бел.

ISBN 978-954-2963-85-1

1. Моцарт, Волфганг Амадеус, 1756 - 1791 - творчество. 2. Композитори, австрийски - творчество. 3. Музикални произведения, австрийски - за пиано - анализ. 4. Клавирно изкуство, австрийско. 5. Австрия - музика

786.2.072 + 786.2.071.1(436)(092) + 92 Моцарт, Волфганг

Кр-122200001838

Сист. N: 369766

- 264 -

ЦБ 125207, Кр/327.84(497.2)(092)/Б 55, П/327.84(497.2)(092)/Б 55

ГЬОКОВ, Гьончо Горчев

Архивите на епохата говорят... : Генерал Христо Боев ; Външното разузнаване на България ; Българската школа [в разузнаването] / Гьончо Гьоков ; Състав. Гьончо Гьоков ; [С въвед.] от авт. - Ст. Загора : Лаген, 2022 (Ст. Загора : Литера принт). - 480 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Съдържа и Азбучник на наименованията, използвани в разузнаването. - Библиогр. с. 476.

ISBN 978-954-346-165-3

1. Боев, Христо, 1896 - 1968 - биографии. 2. Разузнавачи, български - биографии. 3. България - външна политика

327.84(497.2)(092) + 92 Боев, Христо

Кр-122200001842, П-122200001843

Сист. N: 369797

- 265 -

ЦБ 125227, Кр/886.7-992/Т 77, П/886.7-992/Т 77

ТОШЕВ, Андрей Славов

Из Беломорието и Македония / Андрей Тошев ; С предг. от авт. - Плевен : Еделвайс, 2022. - 171 с. ; 22 см

Съдържа и Бел.

ISBN 978-619-7186-76-5

886.7-992

Кр-122200001804, П-122200002500

Сист. N: 369821

- 266 -

ЦБ 125317, Б/002.19(497.2)(091)/К 69

КНИГА, книжовност, книгоиздаване : [Сборник] / Състав. [и предг.] Васил Загоров, Алберт Бенбасат. - 2. изд.- София : За буквите - О писменехь, 2017. - 292 с. : с портр., табл., факс. ; 23 см

Съдържа статии от: М. Дринов, Н. Начов, С. Чилингиров, Г. Караславов, Б. Ангелов, К. Кръстев, Х. Вакарелски, Т. Боров, Д. Б. Митов, А. Теодоров - Балан, П. Орешков. - Библиогр. с. 178 - 180 и под линия с бел.

ISBN 978-619-185-282-6

1. Книга - България - история - сборници. 2. Издателско дело - България - история - сборници. 3. Библиография - България - история - сборници. 4. България - книгознание

002.19(497.2)(091)(062.2) + 01(497.2)(091)(062.2)

Б-122200001994

Сист. N: 370027

- 267 -

ЦБ 125368, Ч/314.3(497.2)(063)/Н 32

НАУЧНА конференция с международно участие "Насърчаването на раждаемостта - многоликата практика на държавна намеса във...". София. 2009

Раждаемостта в България и държавната политика : Докл. от проведената науч. конф. с междунар. участие "Насърчаването на раждаемостта - многоликата практика на държавна намеса във възпроизводството на населението: българският и европейският опит", София, 13 - 14 март 2009 г. / Състав. Геновева Михова ; Ред. кол. Атанас Атанасов ... [и др.] ; С предг. - София : Център за изследване на населението БАН, 2009 ([София] : [Акад. изд. Проф. Марин Дринов]). - 632 с. : с диагр., табл. ; 20 см

Други ред.: П. Найденова, Г. Михова, М. Белчева, К. Борисова, И. Томова ; Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. ; Пълното име на състав. - Геновева Михова Георгиева. - Изд. на БАН. Център за изследване на населението, Минист. съвет. Нац. съвет за сътрудничество по етногр. и демогр. въпроси. - Съдържа докл. от: А. Иванов, А. Колев, А. Атанасова, Б. Парашкевова, В. Маринов, В. Додунекова, В. Ковачев, В. Тодорова, В. Жекова, В. Мицов, Г. Михова, Г. Петков, Д. Колман, Д. Съботинова, Е. Райкова, Е. Петрова, Е. Димитрова, Е. Тодорова, Ж. Здравкова, Ж.-Ф. Дюмон, З. Тонева, И. Гавазки, И. Томова, И. Пачаманова, К. Пеева, К. Лилова, К. Стоянова, К. Борисова-Маринова, Л. Стойчев, М. Мизов, М. Белчева, М. Динкова, М. Николова, М. Семерджиева, М. Сугарева, М. Мирчев, Н. Цеков, Н. Илиева, П. Чакърова, П. Найденова, Р. Димова, С. Тодорова, С. Димитрова, С. Николова, Т. Коцева, Ф. Маджино, Ю. Маринова. - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-91728-6-7

1. Раждаемост - България - конференции. 2. Социална политика - България. 3. България - социална политика. 4. България - демография

314.3(497.2)(063) + 314.15/.17(497.2)(063)

Ч-122200001955

Сист. N: 370096

- 268 -

ЦБ 125370, Ч/314.144-053.9(497.2)/Н 32

НАУЧНА конференция "Стареене и здраве". Варна. 2009

Стареене и здраве : Докл. от науч. конф., Варна, 15 май 2009 / Състав. Пенка Найденова, Геновева Михова ; Предг. Пенка Найденова. - София : Център за изследване на населението БАН, 2009 ([София] : [Акад. изд. Проф. М. Дринов]). - 490 с. : с табл., диагр. ; 20 см

Изд. на БАН. Център за изследване на населението, Мед. унив. - Варна. Фак. по общ. здраве, Община Варна. - Съдържа докл. от: А. Забунов, А. Докова, Б. Торньова, Б. Георгиева, Б. Ивков, Б. давидов, Б. Парашкевова, В. Маринов, В. Маджова, В. Михайлова-Алакиди, В. Тодорова, В. Кожухарова-Живкова, Г. Чанева, Г. Петрова, Г. Чамова, Г. Михова, Г. Иванов, Д. Христова, Д. Димитрова, Д. Драганов, Е. Мутафова, Ж. Павлова, Ж. Христов, З. Савова, И. Стамболова, И. Андреева, И. Петрова, К. Визев, К. Бенкова, К. Попова, Л. Георгиева, Л. Савов, М. Проданова, М. Тодорова, М. Белчева, М. Рохова, Н. Иванова, Н. Георгиев, П. Манчева, П. Найденова, П. Цонов, П. Трендафилова, П. Каснакова, П. Балканска, С. Савов, С. Христова, С. Димитрова, С. Златанов, С. Младенова, С. Бекярова, С. Попова, Т. Чолакова, Т. Бенишева-Димитрова, Т. Стоев, Т. Костадинова, Х. Грива, Ю. Маринова. - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-92555-1-5

1. Старост - социални проблеми - конференции. 2. България - население - демографски проблеми - конференции. 3. България - демография

314.144-053.9(497.2)(063) + 364-053.9(497.2)(063) + 368.43(497.2)(063)

Ч-122200001970

Сист. N: 370102

- 269 -

ЦБ 125381, Кр/75.04(497.2)(084)/М 83, Ч4/75.04(497.2)(084)/М 83

МОЛЛОВ, Белин Теохаров

[Сто и една] 101 картини от България / Рис. Белин Теохаров Моллов ; [Текст, състав.] Румяна Илиева Прешленова, Александра Димитрова Миланова ; [Предг.] Румяна Илиева Прешленова. - София : Институт за балканистика с Център по тракология Проф. Ал. Фол БАН ; Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2021. - 1 албум ([258] с.) : с ил., портр., сх.(някои цв.) ; 22х23 см

Съдържа и биогр. бел. за архитектите на сгради, нарисувани от Б. Моллов.

ISBN 978-619-7179-23-1 (Институт за балканистика с Център по тракология Проф. Александър Фол)

ISBN 978-619-245-184-4 (Акад. изд. Проф. Марин Дринов)

1. Живопис, българска - албуми. 2. Културно-историческо наследство, българско - в изобразителното изкуство - албуми. 3. България - изобразителни изкуства

75.04(497.2)(084)

Кр-122200001929, Ч4-122200001930

Сист. N: 370122

- 270 -

ЦБ 125412, Кр/377.5:33(497.235)(091)/С 77

[СТО] 100 [години] Търговска гимназия "Княз Симеон Търновски" [- Стара Загора] : По следите на времето : Традиции, знание, бъдеще! : [Юбил. сб.] / Снежана Танева ... [и др.] ; Ред. Нели Калнева. - Ст. Загора : Алфа Визия, 2022. - 100 с. : с ил., портр., факс. (някои цв.) ; 21 см

Други авт.: Н. Найденова, З. Желева, Д. Наков.

ISBN 978-619-7595-24-6

1. Професионално-технически училища - по икономика - Стара Загора - история. 2. Средни училища - Стара Загора - история. 3. Търговия - образование и просвета. 4. Стара Загора - професионално образование

377.5:33(497.235)(091)

Кр-122200001952

Сист. N: 370190

- 271 -

ЦБ II 8521, Кр/73/76.036(497.235)/Х 93

ХУДОЖЕСТВЕНА галерия. Ст. Загора и др.

Старозагорски писатели и поети в творчеството на български художници : Кол. от фондовете на Градска худож. галерия Ст. Загора и Музей Литературна Ст. Загора = Writers and poets from Stara Zagora in the artwork of Bulgarian artists : A coll. from the depositories of the City Art Gallery of St. Zagora and Stara Zagora Literary Museum. - Comp., text Marin Dobrev, Ivan Matev ; Reprod. Tsvetan Chetashki ; Transl. Katya Koleva ... [и др.] / Състав. и текст Марин Добрев, Иван Матев ; Репрод. Цветан Четъшки ; Прев. Катя Колева ... [и др.] = Writers and poets from Stara Zagora in the artwork of Bulgarian artists : A coll. from the depositories of the City Art Gallery of St. Zagora and Stara Zagora Literary Museum / Comp., text Marin Dobrev, Ivan Matev ; Reprod. Tsvetan Chetashki ; Transl. Katya Koleva ... [и др.]. - Ст. Загора : Дъга плюс, 2021. - 1 албум (68 с.) : с цв. ил., портр., факс. ; 29 см

Други прев.: А. Арнаудова, Б. Генев. - Изд. на Градска худож. галерия Ст. Загора и Музей Литературна Ст. Загора. - Съдържа и Авт. на творби от кол.

ISBN 978-619-7251-30-2

1. Изобразително изкуство, съвременно, българско - теми, образи, сюжети - колекции - албуми. 2. Писатели, български - Стара Загора - в изобразителното изкуство. 3. Поети, български - Стара Загора - в изобразителното изкуство. 4. България - изобразителни изкуства

73/76.036(497.235)(083.82) + 886.7(092) + 92(497.2)

Кр-122200001953

Сист. N: 370191

- 272 -

ЦБ 125437, Ч4/791.44.071.2(497.2)(092)/А 45

АКТЬОРСКИ откровения : [Сборник] / Състав., предг. Людмила Дякова ; Ред. Ирина Иванова ... [и др.] ; Фотогр. Адриана Чапкънова ... [и др.]. - [София] : Фонд. за бълг. лит., 2021 ([София] : Симолини). - 248 с. : с портр. ; 24 см

Други ред.: К. Стойновска, К. Ламбринова, Л. Дякова ; Други фотогр.: А. Нишков, А. Кънчев, Б. Марков, В. Делев, Г. Вачев, Е. Ненкова, З. Галибов, И. Дончев, К. Николов, П. Червенков, Р. Добрев, С. Варсано, Т. Темелков, Я. Веселинов.

ISBN 978-954-677-113-1

1. Киноартисти, български - интервюта. 2. България - кино

791.44.071.2(497.2)(092)(047.53) + 92(497.2)

Ч4-122200001975

Сист. N: 370263

Индекс 'АВТОРИ'


Allexy, Ludo 249
Arnon, David 261
Bahat, Dan 261
Beylon, Cathy 220
Bezensek, Anton 97
Bossuyt, Jef 248
Bowman, Crystal 200
Candes 5
Cengiz, Ismail 258, 258
Charvin, Robert 247, 249
Chojnacki, Krysztof 259
Czerniewicz, Wojciech 259
Czerniewicz-Umer 259
Daudet, Alphonse 219
Davidova, Dimitrina 60
Davidova, Dimitrina Ivanova 60
Davidson, Alice Joyce 220
Dempster, Al 199
Enev, Mihail 87, 87
Enev, Mihail Stefanov 87
Felik, Fehim 258
Fletcher, Steffi 199
Georgey, S. 5
Glanzman, Louis S. 218
Herzen, Alexandre 5
Jablonska, Stanislawa 259
Jamski, Piotr 259
Kaplanoglu, Raif 258
Karadjova-Kozhuharova, Katia G. 4
Karadjova-Kozhuharova, Katia Georgieva 4
Kostadinov, Ludmil 28
Lamborn, Florence 218
Lepore, Jill 262
Lindgren, Astrid 218
Majewski, Jerzy S. 259
Mihaylov, Nikolay Kirilov 4
Mihova, Genoveva 43, 59, 59, 60
Miller, Frank 128
Mistewicz, Pawel 259
Mitsov, Vihar 60
Mitsov, Vihar Mitsov 60
Naidenova, Penka 59, 60
Najdenova, Penka 43, 43
Najdenova, Penka Ivanova 43
Niemiec, Euzebiusz 259
Nikolov, Velislav 64
Omilanowska, Malgorzata 259
P'oti, Lensta 5, 28, 99, 246, 247, 248, 249
Petit, Lensta 5, 28, 99, 246, 247, 247, 248, 248, 249
Piperov, Svetoslav 87
Piperov, Svetoslav Georgiev 87
Puliaieva, Alyona 238
Raykova, Mariana 64
Sabar, Shalom 261
Smilkov, Romeo 85, 263
Stancheva, Silvia Stancheva 4
Valkanov, Velko 99
Varley, Lynn 128
Weizmann, Ezer 261
Wielgosz, Andrzej 259
Wroblewski, Bohdan 259
Yarmolenko, Oleksandra 238
Zubrzychki, Piotr 259
Абаджиева, Красимира 164
Абаджиева, Красимира Светославова 164
Абруцети, Аннамария 116
Александр Гумеров, священник 16
Александров, Асен 93
Алекси, Людо 249
Алексиева, Елена Алексиева 125
Али, Хана 94
Али, Хана Ясмин 94
Алтънйелеклиоглу, Демет 162
Ангелов, Божан 1, 266
Ангелова, Ваня 70
Ангелова, Ваня Ангелова 70
Ангелова, Весела 147
Ангелова, Даниела 52
Ангелова, Даниела Стефанова 52
Ангелова, Иванка 149
Ангелова, Иванка Димитрова 149
Ангелова, Н. 245
Андерсен 213, 217
Андерсен, Ханс Кристиан 213, 217
Андерсен, Ханс Кристиян 213, 217
Анджела, Алберто 250
Андонов, Бончук 86
Андонов, Бончук Василев 86
Андреева, Людмила 45
Андреева, Ясмина 35
Антова, Светлана 62
Апостолов, Апостол 128
Апостолов, Георги 33
Аргирова, Ирина 62
Арментраут, Дженифър Л. 149
Арнаудова, Анна Любомирова 90, 271
Аро, Йесика 46
Асланоф, Катрин 10
Атанасов, Асен 93
Атанасов, Атанас 47, 267
Атанасов, Атанас Цветанов 47, 267
Атанасов, Гриша 252
Атанасов, Гриша Александров 252
Атанасов, Илиян 75
Атанасова, Ели 50
Атанасова, Ели Боянова 50
Баева, Искра 89
Баева, Надя 94, 137
Баева, Надя Димитрова 94, 137
Байдар, Ойя 177
Бакалова-Минчева, Жасмина Златанова 25
Балабанов, Михаил 223
Балдачи, Дейвид 159
Балевски, Ангел Тончев 124
Балтаджиев, Васил 62
Балтова, Светла 9
Балтова, Светла Методиева 9
Балчев, Балчо 190, 224, 225, 226
Бандаков, Николай Огнянов 35
Банкова, Петя 62
Банкова, Петя Динчова 62
Баранова, Ирина 77
Барнс, Дженифър Лин 160
Бачев, Станислав 36
Бачев, Станислав Борисов 36
Безеншек, Антон 97
Белие, Софи 190, 224, 225, 226
Белоусова, Марина 196, 207
Белоусова, Марина Владимировна 196, 207
Белчева, Евелина 260
Белчева, Мария Николова 42, 47, 267
Бенбасат, Алберт 1, 266
Бенбасат, Алберт Нисим 1, 266
Бенев, Дилян 116
Бентли, Джейн 135
Бернерт, Йенс 37
Бианки, Виталий 187, 201, 205
Бианки, Виталий Валентинович 187, 201, 205
Бидъл, Уейн 72
Биолчева, Петя 73
Биолчева, Петя Иванова 73
Близнаков, Георги Мануилов 124
Блонд, Робърт 115
Боев, Боян 114
Боев, Боян Йорданов 114
Бойваленков, Петър 68
Бойваленков, Петър Георгиев 68
Бомон, Емили 239, 253
Бомон, Жак 241
Бонева, Вера 3
Бонева, Вера Петрова 3
Борисов, Борислав 8, 8
Борисов, Борислав Димитров 8
Борисова, Ева 33
Борисова, Кремена Георгиева 47, 267
Боров, Тодор 1, 266
Босьойт, Жеф 248
Ботев, Ростислав 251
Ботев, Ростислав Валентинов 251
Боун, Емили 237
Боянова, Бояна 51
Бранков, Огнян Георгиев 82
Братоева, Милена 24
Братоева, Милена Димитрова 24
Братя Грим 216
Брестничка, Цвета 33
Брестничка, Цвета Максимова 33
Брюн, Дидие 253
Брюнеле, Мадлен 239
Букурещлиев, Михаил 93
Булатов, Е. 195
Булгаков, Михаил 157
Булгаков, Михаил Афанасиевич 157
Бурхард, Матиас 37
Буюклиева, Майре 227
Буюклиева, Майре Бориславова 227
Вагнер, Яна 153
Вазова, Бинка 93
Вакарелски, Христо 1, 266
Валентовиц, Щефен 234
Валион, Имре 182
Валпи, Фиона 167
Варли, Лин 128
Варсано, Симон 92, 272
Варста, Елина 222
Василев, Дилян Василев 116
Василев, Николай 2
Василев, Николай Куртев 2
Василев, О. 195
Василева, Иглика 168
Василева, Иглика Илиева 168
Василева-Цури, Яна 191
Вачев, Георги 92, 272
Вебер, Валтер 37
Веласкес, Ая 37
Венков, Венцислав К. 72
Венков, Венцислав Константинов 72
Веселинов, Людмил 89
Веселинов, Явор 92, 272
Вешим, Михаил 125
Владимиров, Вл. 255
Владова, Илиана 169
Влахова, Ина 29, 264
Воденичаров, Стефан 124
Воденичаров, Стефан Борисов 124
Воев, Димитър 108
Воев, Димитър Павлов 108
Воева, Димитра 108
Вололовцева, Анастасия 238
Волф, Ернст 37
Вукадинов, Пламен 192
Въжаров, Любомир 186
Вълнарова, Милена 133
Вълчанова, Боряна 91
Вълчанова, Боряна Борисова 91
Вътева, Красимира Василева 25
Гаврилов, Георги 100
Гаврилов, Георги Цветков 100
Галибов, Зафир 92, 272
Ганев, Асен 89
Ганчев, Марко 121, 123
Генев, Бранимир Генчев 90, 271
Генчев, Генчо 62
Генчева, Цветана 141, 148, 154, 170
Генчева, Цветана Тодорова 141, 148, 154, 170
Георгиев, Васил Христов 125
Георгиев, Георги Н. 126
Георгиев, Георги Николов 126
Георгиева, Алла 91
Георгиева, Алла Николаевна 91
Георгиева, Геновева Михова 42, 47, 48, 49, 50, 53, 267, 268
Герасимов, Петър 172
Герасимов, Петър Миронов 172
Гечев, Стефан 119
Гечев, Стефан Албертов 119
Гечева, Боряна 26
Гизгинджиев, Радослав 105
Гизгинджиев, Радослав Руменов 105
Глас, Аманда 135
Гогол, Н. В. 169
Гогол, Николай Василевич 169
Гогол, Николай Василиевич 169
Голев, Иван Владимиров 125
Гончарова, Галина 254
Гончарова, Галина Николаевна 254
Горанов, Борис Георгиев 74
Горки, Максим 196, 207
Господинов, Любомир 74
Грейбър, Чарлс 80
Грим, Вилхелм 216
Грим, Якоб 216
Гримо, Елен 239
Грозева, Пена 93
Гройсман, Симеон 44
Гройсман, Симеон Ефимов 44
Гумеров, Александр 16
Гумеров, Иов 16, 21, 22
Гумеров, Павел 16
Гьоков, Гьончо 29, 29, 264, 264
Гьоков, Гьончо Горчев 29, 264
Гьорг, Бернхард 176
д'Акиле, Джино 208
Дамянов, Дамян 122
Дамянов, Дамян Красимиров 125
Дамянов, Дамян Петров 122
Дамянова, Мирела Стоянова 74
Данчов, Иван Георгиев 96
Дейвис, Нигрита 89, 91
Дейвис, Нигрита Петрова 91
Делев, Велин 92, 272
Денева, Ирина Стоянова 160
Денева-Слав, Ирина 160
Денезаки, Лиана 191
Дечев, Захарий 25
Дечев, Захарий Манолов 25
Джаков, Живко 31
Джеймс, Ерика 172
Джеймс, Стефани 135
Джерард, Ники 158
Джонстоун, Кейтлин 37
Джонсън, Ким 237
Диас, Хорхе 155
Дидиежан, Мари-Ан 253
Диксън, Хелена 179
Дилов, Любен Любенов 125
Дилов, Любен, син 125
Димитриева-Остерлунд, Весела Лучия 54
Димитрий Вознесенский, архиепископ 23
Димитров, Наско Якимов 255
Димитров, Станислав Георгиев 68
Димитрова, Бояна Боянова 51
Димитрова, Емилия 104
Димитрова, Здравка 86
Димитрова, Здравка Монева 86
Димитрова, Ирина 86
Димитрова, Милка Йосифова 57
Димов, Венцислав 93
Димов, Венцислав Димов 93
Димов, Димо Николаев 74
Динев, Пламен 74
Динеков, Петър 260
Динеков, Петър Николов 260
Дишев, Валентин 100
Дишев, Валентин Диков 100
Добрев, Йордан Тодоров 74
Добрев, Марин 90, 271
Добрев, Марин Дончев 90, 271
Добрев, Румен 92, 272
Дончев, Иван 92, 272
Донъли, Дженифър 137
Драгостинова, Жанина 78
Драгостинова, Жанина Димитрова 78
Дринов, Марин 1, 266
Дундова, Джина Димитрова 192
Дундова-Панчева, Джина 192
Дънов, Петър 9
Дънов, Петър Константинов 9
Дюлгеров, Ангел 255
Дюлгеров, Николай 75
Дюлгеров, Николай Николов 75
Дякова, Людмила 92, 272
Дякова, Людмила Димитрова 92, 272
Еберт, Ане 235
Екерт, Хорст 228
Елиът, Чарлз Х. 79
Енев, Деян 125
Енев, Михаил Стефанов 87
Ентерс, Морис 37
Ерне, Андреа 235
Жеков, Константин 124
Жеков, Константин Атанасов 124
Жекова, Ангелина 214
Жекова, Ангелина Иванова 214
Желева, Златияна 61, 270
Жофре, Бенедита 241
Загоров, Васил 1, 109, 266
Загоров, Васил Йорданов 1, 109, 266
Загорчев, Марин 30
Загорчев, Марин Иванов 30
Зайцев, А. А. 18
Захариева, Надeжда 122
Захариева, Надежда Григорова 122
Златарски, Иван 171
Златева, Пламена Венцеславова 57
Златилова, Росица 175
Иванов, Владко Мичов 57
Иванов, П. 194
Иванов, Павлин 194
Иванов, Цветан Ивелинов 74
Иванов, Ячко 124
Иванов, Ячко Павлов 124
Иванова, Антоанета 215
Иванова, Ирина 92, 272
Иванова, Мирослава 106
Иванова, Мирослава Иванова 106
Иванова, Огняна 157
Иванова, Огняна Начева 157
Иванова-Атанасова, Мария 65
Иванова-Атанасова, Мария Димитрова 65
Иванчев, Петър 120
Игнатов, Сергей Симеонов 33
Икономова, Красимира 166
Икономова, Красимира Владимирова 166
Илиева, Радина 62
Илиева, Теодора 70
Илиева, Теодора Александрова 70
Иов Гумеров, иеромонах 16, 21, 22
Иустин Попович, архимандрит 18
Иустин Попович, преподобни 18
Иустин, архимандрит 18
Ишъруд, Кристофър 168
Йентнер, Едит 186
Йоан Златоуст, архиепископ Константинополски 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19
Йоан Златоуст, свети 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19
Йорданов, Юлий 3
Йорданов, Юлий Теодосиев 3
Йорданова, Лозинка 93
Йорданова, Милена 165
Йордански, Станислав Колев 35
Йосифова, Милка 57
Йотов, Станимир 182
Йотов, Станимир Ботев 182
Йоханова, Зорница Йоханова 74
Кайтазова, Елена Иванова 12, 13
Калнева, Нели 61, 270
Калнева-Митева, Нели 61, 270
Калчева, Десислава 55
Калчева, Десислава Желева 55
Кандева, Петя Петкова 5, 28, 99, 244, 245, 246, 247, 248, 249
Кандес 244
Канев, Генчо 256
Каплан, Лайза 178
Каплин, Джули 163
Карабашлиев, Захари Тодоров 125
Караджов, Александър 257, 257
Карамихов, Николай 62
Карамихова, Маргарита 62, 62
Карамихова, Маргарита Николова 62
Караславов, Георги 1, 266
Карастойчева, Емилия 40
Карастойчева, Емилия Станимирова 40
Карни, Дейвид 213
Каролева, Светлана 136
Касъл, Джейн 135
Катаев, Валентин 204
Катаев, Валентин Петрович 204
Кауфман, Димитрина 93
Кауфман, Николай 93
Кафкова, Мирелла 62
Кацарска, Боряна 133
Кацарска, Боряна Иванова 133
Кацарски, Димитър Йорданов 74
Кейт, Лорън 147
Кенеди, Ел 141, 148, 170
Кентрек, Мари 190
Кесир-Льопети, Еманюел 241
Кирилов, Калоян 71
Кирилов, Калоян Маринов 71
Кирилов, Нинко 102
Кирилов, Нинко Евгениев 102
Кирилова, Наталия 33
Кирова, Пламена 62
Кирчева, Елена 162
Китинска, Зорница 139
Китинска, Зорница Стефанова 139
Кларк, Мери Хигинс 130
Клейборн, Ана 240
Клеър, Касандра 145
Клийвс, Ан 140
Клинтинг, Ларш 202, 203
Ковачев, Любомир 89
Колев, Божидар 74
Колев, Константин 95
Колев, Станислав 112
Колев, Станислав Колев 112
Колева, Даниела Любенова 254
Колева, Катя 90, 271
Колева, Преслава 129
Колева, Преслава Лъчезарова 129
Комунар, Людмила 204
Контио, Томи 222
Корбишли, Ник 45
Костадинов, Костадин 111
Костадинов, Костадин Василев 111
Костадинов, Людмил 28
Костадинова, Тодорка 83
Костадинова, Тодорка Игнатова 83
Костов, Николай Стефчов 74
Коцева, Татяна Иванова 53
Кренц, Джейн Ан 135
Крумов, Цветан Димитров 35
Кръстанова, Красимира Христова 63
Кръстев, Кръстьо 1, 266
Кръстев, Стефан 105
Кръстев, Стефан Димитров 105
Кръстева, Мариана 189, 189
Кръстева, Мариана Красенова 189
Кузманова, Николета 44
Кузманова, Николета Кирилова 44
Кузманска, Емилия Димитрова 104
Кузнецов, Алексей 34
Кузнецов, Алексей Владимирович 34
Куик, Аманда 135
Кукудов, Гео 93
Куманова, Александра 2
Куманова, Александра Венкова 2
Куманова, Мария 101
Куманова, Мария Николаева 101
Кънчев, Атанас 92, 272
Кьониг, Петър 37
Кючуков, Деян 76, 130
Кючуков, Деян Любомиров 76
Кючуков, Христо 56
Кючуков, Христо Славов 56
Лазарова-Петрова, Анжела Иванова 10
Ламбринова, Катерина 92, 272
Ланг, Макс 236
Ланг, Сюзан 236
Ланди, Дерек 221
Ланоа, Франсоа дьо 28
Лацев, Георги Сергеев 74
Легкоступ, Магдалена Маринова 25
Ледесма, Софи 224, 225, 226
Ленц, Анселм 37
Лесев, Иво 80
Лозанова, Корнелия 240
Лозанова, Корнелия Иванова 240
Лозанова, Нели 163
Лозанова, Нели Иванова 163
Лолов, Мартин 75
Лолов, Мартин Николаев 75
Лоски, Андре 10
Льоконт, Бернар 252
Люис, Хелън 39
Макбрайд, Стюарт 144
Макгуайър, Шонин 227
Маккълоу, Колийн 161
Маккълоу, Колин 161
Малев, Людмил Мартинов 25
Манджукова, Райна 257
Маника, Рани 166
Мантов, Димитър 113
Мантов, Димитър Стефанов 113
Манушева, Ирина 231
Манушева, Ирина Борисова 231
Марайа 217
Марайя, Либико 217
Маринкьова-Миленкова, Лора 112
Маринов, Марко Ганчев 121, 123
Маринов, Мирослав Генов 68
Маринов, Росен 62
Маринова, Веска 183, 184, 187, 188, 195, 196, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 216, 217
Маринска, Ружа 89, 89
Марков, Божидар 92, 272
Маркова, Кремена 62
Марковска, Маргарита 62
Мартин, Холи 164
Мартинес, Агустин 155
Марч, Мегън 151
Матев, Иван 90, 271
Матев, Иван Александров 90, 271
Матовска, Мария 86
Менен, Патриция 234
Мериано, Ана 129
Мермерски, Йонко 84
Мермерски, Йонко Христов 84
Мермерски, Христо 84
Мермерски, Христо Минков 84
Мерсеро, Антонио 155
Металова, Дияна 55
Металова, Дияна Стефанова 55
Мешкова, Галина 70
Мешкова, Галина Димитрова 70
Микренска-Чернева, Кристина 67
Микренска-Чернева, Кристина Огнянова 67
Миланов, Денис Руменов 74
Миланов, Милен 110
Миланова, Александра Димитрова 88, 269
Милева, Снежана 132
Милушева, Катерина Иванова 25
Милър, Франк 128
Мине, Пола 10
Минкова, Лиляна 169
Минчева, Ивелина 221
Минчева-Бобадова, Ивелина 221
Мирчева, Димитра 189
Мирчева, Димитра Даниелова 189
Мис, Улрих 37
Митев, Петър-Емил 53
Митев, Петър-Емил Иванов 53
Митев, Трифон 29, 264
Митов, Д. Б. 1, 266
Митова, Радка 77
Митова, Радка Димитрова 77
Митрофанов, Максим 188, 210
Митрофанов, Максим Сергеевич 188, 210
Михайлов, Димитър 38
Михайлов, Димитър Николов 38
Михалсен, Андреас 78, 78
Михова, Геновева 42, 47, 48, 49, 50, 53, 267, 268
Мишев, Михаил Георгиев 125
Младенова, Галина Пенчева 51
Мола, Кармен 155
Моллов, Белин Теохаров 88, 269
Моллов, Тодор Дончев 93
Монева-Ненкова, Добринка 103
Монева-Ненкова, Добринка Иванова 103
Монова, Доротея 108
Монсел, Мари 253
Морпъс, Гай 171
Мурдаров, Владко 98, 176
Мурдаров, Владко Данаилов 98, 176
Мусева, Боряна Богданова 35
Мюсо, Гийом 143
Набоков, Владимир 173
Набоков, Владимир Владимирович 173
Набутовски, Сергей 206
Найденов, Георги 54
Найденов, Георги Василев 54
Найденова, Надя 61, 270
Найденова, Пенка 48, 48, 49, 49, 50, 50, 268, 268
Найденова, Пенка Иванова 47, 48, 49, 50, 267, 268
Наков, Давид 61, 270
Наков, Светлин 74
Наков, Светлин Иванов 74
Натов, Николай 35
Натов, Николай Симеонов 35
Начов, Никола 1, 266
Недева-Воева, Нели 108
Недялкова, Десислава 151
Недялкова, Десислава Благоева 151
Ненкова, Елена 92, 272
Ненкова, Пресияна 55
Ненкова, Пресияна Стойкова 55
Нечитайло, Виктор 216
Нечитайло, Виктор Владимирович 216
Николаева, Анелия 89
Николов, Калин 92, 272
Николов, Любо 127
Николов, Любомир Драгомиров 127
Николов, Любомир Павлов 125
Николов, Момчил Николов 125
Николова, Диляна 118
Николова, Диляна Цветанова 118
Николчев, Живко 237
Николчев, Живко Любомиров 237
Николчев, Павлин Иванов 194
Нинов, Ивайло 123
Нинов, Ивайло Василев 123
Нишков, Александър 92, 272
Нойман, Андреас 37
Нушев, Костадин Кирилов 25
Нърс, Пол 65
Огнянова, Елена 93
Орешков, Павел 1, 266
Остерлунд, Лучия 54
Павел Гумеров, священник 16
Павлова, Елена 134, 146
Павлова, Ксения 183
Палазова, Розалина 233, 234, 235
Палазова, Розалина Борилова 233, 234, 235
Панайотова, Десислава Драгомирова 25
Пандов, Васил Христов 35
Панова, Марианна 150
Панова, Марианна Георгиева 150
Пантев, Андрей 112
Пантев, Андрей Лазаров 112
Пантелеева, Анета 179
Пантелеева, Анета Димитрова 179
Пароз, Жул 32
Пароца, Юлия 32
Парушев, Радослав Маринов 125
Парушева, Добринка Драгиева 63
Паскова, Веселина 125
Паунова, Вера 145
Паунова, Вера Христова 145
Пейчева, Лозaнка 93
Пейчева, Лозанка Георгиева 93
Пенев, Петър Т. 67
Пенев, Петър Тодоров 67
Перелман, Яков 194
Перелман, Яков Исидорович 194
Переновска, Пенка Илиева 82
Перо, Шарл 195, 208, 212
Петков, Петко Ст. 62
Петров, Венцислав Диянов 74
Петров, Димитър Валентинов 185
Петров, Красимир 7
Петров-Ковач, Д. 32, 32
Петров-Ковач, Димитър 32
Петрова, Анжела 10
Петрова, Борислава 62
Петрунова, Анелия 155, 193
Петрунова, Анелия Георгиева 155
Петрушев, Мартин 37
Пешков, Алексей Максимович 196, 207
Пикнет, Лин 26
Пицути, Марко 37
Плопа, Херман 37
Полакова, Надя 89
Попмаринов, Димитър 25
Попов, Алек 125
Попов, Алек Василев 125
Попов, Деян Енчев 125
Попов, Димитър 70
Попов, Димитър Василев 70
Попович, Иустин Челийски 18
Пороц, Юли 32
Прескот, Майкъл 175
Прешленова, Румяна Илиева 88, 88, 269, 269
Принс, Клайв 26
Прус, Даниела 233
Пулиаева, Альона 238
Пършоров, Иван 75
Пьоти, Ленста 5, 28, 99, 244, 245, 246, 247, 248, 249
Радев, Симеон 126
Радев, Симеон Трайчев 126
Радева, Вася 93
Радева, Толя 250
Радева, Толя Кирилова 250
Радулова, Мариета 33
Раев, Никола 69
Раев, Никола Димитров 69
Райк, Дейвид 66
Райкова, Диана 174
Райчева, Ирена 79
Ридли, Мат 76
Рийд, Бенджамин 223
Роденбърг, Маргарет 142
Родин, Владимир 194
Родин, Владимир Николаевич 194
Ролинс, Джеймс 131
Рост, Волфрам 37
Рохова, Мария 83
Рохова, Мария Димитрова 83
Русев, Богдан 115
Русев, Богдан Бориславов 115
Русина, Енрика 241
Самоковлиева, Мария 93
Сандерсън, Брандън 154
Сандман, Даниел 37
Сандърсън, Брандън 154
Сантини, Селин 7
Саншагрен, Жослин 231
Сапунджиева, Ваня Николова 25
Св. Йоан Златоуст архиепископ Константинополски 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19
Севини, Ерик 231
Сепетис, Рута 178
Сербезова-Леви, Стоянка 178
Сербезова-Леви, Стоянка Минчева 178
Сивилова, Десислава 180
Сивов, Коста 152
Сивов, Коста Атанасов 152
Сидоров, А. И. 18
Сийл, Клеър 30
Силуан Афонский, преподобный 20
Симеонов, Димитър 62
Симеонова, Игнес Еси 74
Симеонова, Юлия 62
Сираков, Любомир 257
Славева, Милена 86
Славянов, Ив. Г. Д. 96
Сладков, Николай 206, 211
Сладков, Николай Иванович 206, 211
Смилков, Ромео Александров 85, 263
Смирнова, Елена 187, 201, 205
Смит, Дейвид 40
Смит, Лора Л. 79
Старк, Ричард 134
Стателова, Розмари 93
Стателова, Розмари Константинова 93
Стийл, Даниел 156
Стоев, Максим 46
Стоев, Максим Василев 46
Стоева, Мария 138
Стоенчева, Яна 58
Стоенчева, Яна Георгиева 58
Стоилова, Елица 63
Стоилова, Елица Руменова 63
Стоименов, Милко 159
Стоименов, Милко Христов 159
Стоин, Елена 93
Стойновска, Калинка 92, 272
Стоянова, Веселина Маринова 183, 184, 187, 188, 195, 196, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 216, 217
Стоянова, Йоана 39
Стоянова, Оля 31, 31
Събев, Пламен 62
Сърбинова, Дафина Димитрова 35
Танева, Снежана 61, 270
Тейлър, Джейн 135
Телехен, Тон 133
Темелков, Темелко 92, 272
Тенекеджиева, Николина 149, 181
Тенекеджиева, Николина Лукова 149, 181
Теодоров-Балан, Александър 1, 266
Терзийски, Калин Николов 125
Тимев, Тимен 8
Тимев, Тимен Борилов 8
Тихов, Илия 120
Тихов, Илия Петров 120
Тихолова, Десислава 86
Тодоров, Борис 161
Тодоров, Борис Стоянов 161
Тодоров, Теофил Петев 68
Тодорова, Михаела 228
Томова, Илона Иванова 47, 267
Торбриц, Петра 78
Тотоманов, Иван 153
Тотоманов, Иван Димитров 153
Тошев, Андрей 107, 265
Тошев, Андрей Славов 107, 265
Тошева, Анета 143
Тошева, Анета Илиева 143
Тошева, Антоанета 158
Трамбабов, Тодор 257
Трендафилов, Владимир 136
Триндър, Лора 223
Трифонова, Светлина 236
Тръмбо, Долтън 136
Тулаев, Павел 256
Тулаев, Павел Владимирович 256
Тушков, Петър 144
Тушков, Петър Валентинов 144
Уайтхед, Джон У. 37
Узунова, Юлия Добрева 51
Учителя 9
Учителя Беинса Дуно 9
Ушински, Константин 183
Ушински, Константин Дмитриевич 183
Фикентшер, Анелизе 37
Филипова, Елена 66
Филипова, Ина 177
Филипова, Ина Николова 177
Фонов, Сергей 18
Франкъл, Виктор 81
Франкъл, Виктор Емил 81
Френч, Ники 158
Френч, Шон 158
Хайтов, Николай Александров 124
Хансен, Елена Чизмарова 156
Харпър, Джейн 132
Хауф, Вилхелм 188, 210
Хеймър, Кейт 138
Хейнс, Натали 180
Херон, Мик 152
Херувима, монахиня 12, 13
Херцен, Александър Иванович 5
Хислъп, Виктория 165
Хитров, Минко 106
Хитров, Минко Колев 106
Хопкинс, Си Джей 37
Хоукинс, Паула 150
Хофбауер, Ханес 37
Христов, Ангел 81
Христов, Борис 239, 241, 253
Христов, Радослав 131
Христов, Христо 109
Христова, Мариана 142
Христозова, Гергана 257
Хубчев, Михаил Стефанов 257
Цанков, Георги 260
Цанкова, Цанка Иванова 125
Царев, Андрей Ивов 74
Цветанова, Росица 222
Цветанова, Росица Георгиева 222
Цветков, Ивайло 116
Цветков, Ивайло Георгиев 116
Ценкуловски, Никола 93
Ценова, Теодора Валентинова 35
Ципушев, Константин Димитров 126
Ципушев, Коце 126
Чан, Алина 76
Чанев, Димо Димов 74
Чапкънова, Адриана 92, 272
Чарушин, Евгений 211
Чаушев, Павлин 62
Червенков, Павел 92, 272
Чернев, Борислав 89
Чернева, Зорница 8
Четъшки, Цветан 90, 271
Четъшки, Цветан Стефанов 90, 271
Чизмарова, Елена 156
Чилингиров, Стилиян 1, 266
Чобан, Мона 125
Чолакова, Деница Славчева 255
Чон, Джесика 181
Чу, Уесли 145
Шавов, Георги Стоянов 74
Шарвен, Робер 249
Шато, Рен льо 26
Шеп, Емели 174
Шивачев, Христо 82
Шивачев, Христо Иванов 82
Шмит, Е.-Е. 139
Шмит, Ерик-Еманюел 139
Шуаб, В. Е. 146
Шуаб, Виктория Елизабет 146
Шчесний, Сузане 233
Щерева, Ваня Стоянова 125
Щерионов, Щелиян Димитров 42
Щилянов, Анастас 257
Юстин Попович, свети 18
Якимов, Наско 255
Янакиев, Захари Игнатов 35
Янева, Анелия 140
Янева-Китанова, Дафина 135, 167
Янева-Китанова, Дафина Янкова 135, 167
Янош 228
Янсон, Туве 193
Ярмоленко, Олександра 238
Ясипова, Ина 117

Индекс 'ЗАГЛАВИЯ'

[Деветнадесет] 19 години в сръбските затвори 126 
[Инклаво] Inclavo 101 
[Седемдесет и три] 73 забавни научни експеримента, с които да шашнеш приятелите си 240 
[Сто и една] 101 картини от България 88 
[Сто и една] 101 картини от България 269 
[Сто] 100 [години] Търговска гимназия "Княз Симеон Търновски" [- Стара Загора] 61 
[Сто] 100 [години] Търговска гимназия "Княз Симеон Търновски" [- Стара Загора] 270 
[Триста] 300 128 
Академик Ангел Балевски [-] поет и сатирик 124 
Актьорски откровения 92 
Актьорски откровения 272 
Аладин 184 
Американски чудовища 221 
Антикорупционни аспекти при производството и контрабандата на тютюн и тютюневи изделия 57 
Антология манускрипта 122 
Апокалипсис в перспективе ХХ века 23 
Архивите на епохата говорят... 29 
Архивите на епохата говорят... 264 
Бавно тлеещ огън 150 
Басни 183 
Беда в планината 205 
Биберонът за какво е? 226 
Библия или Свещеното писание на Стария и Новия завет 27 
Биохакинг 77 
Бобърчо отстъпва работилницата на Малчо 202 
Бобърчо поправя велосипед 203 
Борислав Дряновски на 75. Историята - професия и страст 255 
България в голямата игра 36 
Български шевици от русенски регион 86 
Бюро за горски услуги 206 
В целта 148 
Великото зануляване 37 
Вироглавото зайче 187 
Вирус 76 
Влияние на фазовия състав на сплавите върху проявите на свръхпластични свойства 75 
Волфганг Амадеус Моцарт 85 
Волфганг Амадеус Моцарт 263 
Врабешка пролет 211 
Всеобща история на педагогията 32 
Вълшебното цвете 204 
Въплътилият се бог 10 
Глазура от духове 129 
Говорещото куче 157 
Голямо тържество в чест на тигъра 228 
Грешката 141 
Грозното патенце 213 
Гърнето за какво е? 190 
Да обичаш Наполеон 142 
Демографските процеси и работната сила в България 49 
Демографско развитие на българското черноморско крайбрежие през XIX век (до 1878 г.) 52 
Денят на мъртвите 158 
Депресия for Dummies 79 
Децата на животните 235 
Джони грабна пушката 136 
Диагностика и лечение на парапневмоничните плевро-пулмонални усложнения в детска възраст 82 
Динамика на социалното пространство 62 
Дневна светлина 159 
Днес, утре, сега, веднага... 233 
Добре дошли в училище, родители 33 
Долината на щастливците 110 
Духовная жизнь современного христианина в вопросах и ответах 21 
Духовная жизнь современного христианина в вопросах и ответах 22 
Европейското бъдеще на България и развитието на населението 42 
Еквиваленти 116 
Жени с труден характер 39 
Жива 117 
Журналистиката - гласът на човечеството 54 
Жълтата къща 103 
За рибите и буквите 192 
Закон Божий 16 
Записки от "прехода" 260 
Здраве, сила и живот 9 
Зелени разкази 125 
Зов за лов 127 
Иванушка Глупака 207 
Игри на наследство 160 
Игри с връзки за обувки 186 
Из Беломорието и Македония 107 
Из Беломорието и Македония 265 
Извън матрицата на времето 8 
Изгубената бяла книга 145 
Изгубената лястовичка 201 
Изобретенията 241 
Истории по пантофи: Цар Лъв 232 
Йосиф Висарионович Сталин (1879 - 1953) 244 
Йосиф Виссарионович Сталин (1879 - 1953) 245 
Как да се лекуваме и запазим здравето си чрез хранене 84 
Какво е животът? 65 
Каю прибира играчките си 231 
Кинцуги 7 
Клеопатра 250 
Кметът на София 112 
Книга, книжовност, книгоиздаване 1 
Книга, книжовност, книгоиздаване 266 
Кодексът на воина 182 
Кои сме ние и как сме стигнали дотук 66 
Кой живее в градината? 234 
Кой ще наследи бизнеса ми? 71 
Коронавирус в България. Дневник 91 
Котаракът в чизми 208 
Креолският призрак 151 
Куци коне 152 
Куче на име Коте среща коте 222 
Към езерото 153 
Към небето 154 
Кървавата годеница 155 
Лекарят и душата 81 
Летящите ангели 156 
Лечение със силата на природата 78 
Личният живот на Анри XIV 251 
Ловецът на пеперуди 111 
Любимци на съдбата 161 
Лямиа 162 
Малката русалка Ариел 215 
Малката сладкарница в Париж 163 
Мандариново небе 164 
Маркетинг в здравеопазването 83 
Маша и Мечока: Елхичке, светни! 197 
Методика на научните изследвания 2 
Младите хора в европейска България 53 
Мнимият принц 188 
Момичето с червеното палто 138 
Морето, биоразнообразието, екологията 70 
Най-тъмната вечер 140 
Научи 1 2 3 с Пепа 242 
Научи формите с Пепа 243 
Национални олимпиади по математика 2015 - 2016 68 
Непознанный мир веры 20 
Непозната от Сена 143 
Непрочетено 108 
Нишката 165 
Няма безплатен обяд 40 
Облаците се разотиват последни 118 
Община Смолян 257 
Одет Тулмонд и други истории 139 
Океаните 237 
Оризовата майка 166 
Основи на програмирането със C++ 74 
Осъденият на сеньора 119 
От упор 134 
Откритието 80 
Отмъстител 146 
Отровена 137 
Оцелелите 132 
Пазарни анализи в бизнеса с недвижими имоти 58 
Пазителката на пчелите 167 
Пес патрул: Сговорна дружина планина повдига 229 
Пес патрул: Споделяй, грижи се, играй честно 230 
Пет стъпки към финансово благополучие 30 
Петербургски повести 169 
Петима в едно тяло 171 
Писма от миналото 172 
Пнин 173 
По-сурово 102 
Под всяко друго име 147 
Полунощният вой 223 
Последен дъх 175 
Последна молитва 114 
Правописен речник на българския книжовен език 96 
Празници и фестивали на храните: валоризация на локалното кулинарно наследство 63 
Праисторията 253 
Пресечна точка 104 
Призраци в библиотеката 109 
Приказка за търговеца и демона 209 
Приказки за математиката 194 
Приключения на морското дъно 196 
Приложна химична термодинамика: Разтвори 69 
Прислужницата на мама Муминка 193 
Присъдата 130 
Проектен риск мениджмънт 73 
Прозорче към света!!! 120 
Прозрението на тамплиерите 26 
Проклятието на дърводелеца 121 
Промоционната политика на банката в условията на съвременния български пазар 51 
Професор д.ик.н. Минко Минков 50 
Психолингвистичен подход към обучението на децата роми на майчин ромски език 56 
Пътеводител на хубавите места 31 
Раждаемостта в България и държавната политика 47 
Раждаемостта в България и държавната политика 267 
Разгаданата усмивка 123 
Разни съвети за предлозите 98 
Рай: Непознатите 105 
Регламентът Брюксел I 35 
Религия - християнство - православие 25 
Рецензии по наказателноправни науки 38 
Родолюбецът 113 
С хоро и песен, с перо и слово 93 
Самотен мъж 168 
Свалката 170 
Светлина - видение - просветление: Митология, ритуали и религиозно-философски идеи във Ведите 24 
Светът на живата природа 238 
Свободата на религията и наказателното право 44 
Своенравните деца 227 
Северозападни опуси за талантливостта 3 
Семейства, семейства, семейства! 236 
Семейството какво е? 225 
Сините часове 100 
Сканирани 45 
Слава 181 
Следите на Хадес 174 
Собрание творений преподобного Иустина [Челийского] Поповича 18 
София - Прага 89 
Специализирано картографиране в България 67 
Спящата красавица 212 
Становище на тема: "Икономически последици от разпространението на COVID-19 в България и мерки за преодоляването им" 41 
Стареене и здраве 48 
Стареене и здраве 268 
Старо желязо 176 
Старозагорски писатели и поети в творчеството на български художници 90 
Старозагорски писатели и поети в творчеството на български художници 271 
Студен гранит 144 
Сънят какво е? 224 
Състезателни коли 214 
Същността на слона 133 
Сянка в жарта 149 
Тайная власть британской короны 34 
Тайните на Кремъл 252 
Така започна всичко 189 
Творения на Светителя Иоан Златоуст 6 
Творения на Светителя Иоан Златоуст 11 
Творения на Светителя Иоан Златоуст 12 
Творения на Светителя Иоан Златоуст 13 
Творения на Светителя Иоан Златоуст 14 
Творения на Светителя Иоан Златоуст 15 
Творения на Светителя Иоан Златоуст 17 
Творения на Светителя Иоан Златоуст 19 
Този великолепен живот 177 
Три войни и мир 106 
Тримата братя и златната ябълка 185 
Троловете на Путин 46 
Тронът на Алкирия 115 
Трябва да те предам 178 
Тъмната страна на луната 72 
У дома с Мохамед Али 94 
Убийство в хотел Делфин 179 
Усмивката на Леа 191 
Финансово състояние и финансово оздравяване на общините 55 
Халифът Щърк 210 
Хиляда кораба 180 
Храбрият шивач 216 
Хроники на замогването и модернизацията в Царство България 254 
Царството на костите 131 
Цветовете на нощта 135 
Цветята на малката Ида 217 
Чакаме бебе 239 
Червената шапчица 195 
Юрий Венелин и началото на българознанието 256 
Ageing and health 43 
Ageing in Bulgaria 60 
America the Beautiful 262 
Asi es la vida! 95 
Bansko - A Center of Culture Through the Ages 87 
Bible readers 198 
Bulgarian folk costumes from Thrace 64 
Bursa City Guide 258 
Culturally grounded approaches to information literacy understandings 4 
Deutsches Lesebuch mit bulgarischen Anmerkungen 97 
Fertility in Bulgaria and state policy 59 
Five Little Loaves and Two Little Fish 220 
Jerusalem - Stone and Spirit 261 
Le genie sovietique dans les epreuves militaires 28 
Le petit Chose 219 
Let's Learn Our ABCs with Boz 200 
Petit recueil d'ecrits sur le socialisme 5 
Pinocchio 199 
Pippi Longstocking 218 
Poland 259 
Qu'est-ce que la liberte ou dictionnaire de l'injustice 249 
Quel sort les soviets! 247 
Sortir du tunnel 99 
Sur les questions des crises du capitalisme et du socialisme futur 248 
Yossif Vissarionovitch Staline (1879 - 1953) 246 

Индекс 'ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ'

Австрия - музика 85, 263
Али, Мохамед, 1942 - 2016 - спомени 94
Анри IV, крал френски, 1553 - 1610 - биографии 251
Артилерия - България - спомени 106
Артисти, български - очерци 3
Балканска война, 1912 - 1913 - спомени 106
Банки - България - управление и организация 51
Банско - изобразителни изкуства - краезнание - история 87
Банско - история - албуми 87
Библиография - България - история - сборници 1, 266
Библиотекари - квалификация 4
Библиотеки - справочно-библиографска и информационна работа 4
Библия 23, 27
Бизнес - планиране и прогнозиране 71
Билингвизъм 56
Биология - детска и юношеска литература 238
Бог 18
Боев, Христо, 1896 - 1968 - биографии 29, 264
Боксьори, американски - спомени 94
Бродерия - Русенски край - албуми 86
Буржоазна държава - учебници 248, 249
Бурса - краезнание 258
Бурса - пътеводители 258
България - външна политика 29, 264
България - демография 42, 43, 47, 48, 49, 59, 267, 268
България - езикознание 96
България - етнография 63
България - етнография - албуми 64
България - изобразителни изкуства 88, 89, 90, 91, 269, 271
България - историография 256
България - история 106, 254, 260
България - история, нова и най-нова 254
България - кино 92, 272
България - книгознание 1, 266
България - население - демографски проблеми 50
България - население - демографски проблеми - конференции 43, 48, 268
България - право 38, 44
България - религия 44
България - социална политика 47, 267
България - социология 53
България - социология - демография 50
България - статистика 60
България - стопанска политика 41
България - стопанство 41
България - финанси 51
Български език - правопис - речници 96
Български език - части на речта 98
Веди 24
Венелин, Юрий Иванович, 1802 - 1839 - биографии 256
Вируси - популярна литература 76
Витамини - влияние върху организма 77
Владетели, египетски - биографии 250
Военна история - СССР - биографии 28
Време [астрономия] - детска и юношеска литература 233
Втора световна война, 1939 - 1945 72
Вяра [религия] 20
Генетика 65
Геополитика - България 36
Георгиева, Алла Николаевна, 1957 - - творчество - албуми 91
Глобализация - популярна литература 34
Градове - Турция - пътеводители 258
Градове, български - история - албуми 87
Делфини - Черно море - екологични проблеми 70
Демографска статистика - сборници 60
Депресия - популярна литература 79
Детска и педагогическа психология 33
Деформация 75
Догматика, православна - история 18
Древен Египет - история 250
Дряновски, Борислав Николов, 1944 - - биографии 255
Дъновизъм 9
Еволюция [биология] 65
Европа - международни политически отношения - международни икономически отношения 42
Европейски съюз - правни проблеми 35
Езици за програмиране - учебни помагала 74
Езотеризъм 8
Екология - Черно море 70
Експеримент - детска и юношеска литература 240
Епидемии - 21 век 76
Епидемии - 21 век - икономически проблеми - България 41
Ереси 26
Живопис, българска - албуми 88, 269
Живописци, български - Банско - биографии 87
Животни - детска и юношеска литература 234, 235
Здравеопазване - управление и организация - учебници за ВУЗ 83
Иванов, Иван Николов, 1891 - 1965 - биографии 112
Издателско дело - България - история - сборници 1, 266
Изкуствен интелект - приложение 73
Изобразително изкуство, българско - изложби - Прага - албуми 89
Изобразително изкуство, съвременно, българско - теми, образи, сюжети - колекции - албуми 90, 271
Изобретения - енциклопедии за деца 241
Израел - история 261
Източноправославна църква 10, 18
Източноправославна църква - Русия 16
Икони, български - Банско - албуми 87
Икономика - популярна литература 40
Икономическо поведение - популярна литература 30
Информационна война 46
Испански език - текстове 95
Испански език - учебници 95
Историци, български - биографии 255
Историци, български - юбилеи и чествания - сборници 255
История - енциклопедии - детска и юношеска литература 253
История, обща - учебници 248, 249
Исус Христос 26
Капитализъм - кризи - история - учебници 248, 249
Карикатуристи, български - творчество - албуми 91
Картография - България 67
Кацарова, Райна Димитрова, 1901 - 1984 - юбилеи и чествания 93
Киноартисти, български - интервюта 92, 272
Клавирно изкуство, австрийско 85, 263
Класова борба - учебници 248, 249
Клеопатра, царица, египетска, 69 - 30 пр. н. е. - биографии 250
Клетки [биология] 65
Книга - България - история - сборници 1, 266
Книги - за деца 236
Композитори, австрийски - творчество 85, 263
Комунистическо строителство - учебници 248, 249
Конспиративни теории 45
Краезнание - Йерусалим 261
Крале, френски - биографии 251
Култура - Северозападна България - очерци 3
Културно-историческо наследство, българско - в изобразителното изкуство - албуми 88, 269
Лечебно хранене 84
Логотерапия 81
Маркетинг - в здравеопазването - учебници за ВУЗ 83
Математика - олимпиади 68
Международно частно право - Европа 35
Междусъюзническа война, 1913 г. - спомени 106
Местно управление - София - история - биографии 112
Миграция на населението - конференции 42
Минков, Минко Петков, 1928 - 2005 - юбилеи и чествания 50
Младеж - България - конференции 53
Молекулярна генетика - популярна литература 66
Моцарт, Волфганг Амадеус, 1756 - 1791 - творчество 85, 263
Музикални произведения, австрийски - за пиано - анализ 85, 263
Музиканти, български - очерци 3
Наказателно право - България 44
Наказателно право - България - рецензии - сборници 38
Народни носии, български - албуми 64
Народни обичаи и обреди, български 63
Население - България - демографски проблеми - конференции 42
Население - България - история 52
Население - България - история - сборници 60
Население - България - конференции 49
Научноизследователска работа - учебници за ВУЗ 2
Недвижими имоти - пазар - учебни помагала 58
Немски език - учебници 97
Нова Загора - генеалогия 254
Обществени събития - България 63
Обществено мнение - формиране и контрол 46
Обществено развитие 37, 45
Обществено устройство и обществени отношения 37
Общество - развитие - конференции 62
Общини - финанси 55
Океани - детска и юношеска литература 237
Октомврийска революция, 1917 г. - история 247
Организирана престъпност - България - противодействие 57
Оръжейни конструктори, съветски - биографии 28
Пандемия 45
Педагогика - история - учебници средните общообразователни училища 32
Писатели, български - очерци 3
Писатели, български - Стара Загора - в изобразителното изкуство 90, 271
Пластичност 75
Пневмония - при децата 82
Поети, български - Стара Загора - в изобразителното изкуство 90, 271
Политици, съветски - биографии 244, 245, 246
Полша - краезнание 259
Полша - пътеводители 259
Права на човека - България 44
Православна църква 20
Православна църква - догматика 18
Предсказания 23
Преход от тоталитаризъм към демокрация - България 260
Природолечение 78
Програмиране - учебни помагала 74
Проекти - управление 73
Професионално-технически училища - по икономика - Стара Загора - история 61, 270
Психоанализа 81
Психолингвистика 56
Психотерапия 81
Пълководци и генерали, съветски - биографии 28
Първа световна война, 1914 - 1918 - спомени 106
Работна сила - България - конференции 49
Раждаемост - България - конференции 47, 59, 267
Разтвори 69
Разузнавачи, български - биографии 29, 264
Рак - имунотерапия 80
Рак - популярна литература 80
Ракетостроене - Германия - история - биографии 72
Реклама 51
Религиозна философия 21, 22
Риск - управление 73
Родове, български - Нова Загора - история 254
Роми - образование и просвета 56
Русенски край - приложно изкуство 86
Русия - история 247, 252
Русия - политика 252
Самоусъвършенстване 7
САЩ - краезнание - албуми 262
Северозападна България - култура - литературознание - изкуство 3
Семейство и училище - България 33
Символи и знаци 26
Смолян (община) - история - албуми 257
Смолянска община - краезнание 257
София - обществено управление 112
Социализъм - учебници 248, 249
Социализъм - философски проблеми 5
Социална политика - България 47, 267
Социална политика - България - конференции 59
Социални процеси - България 36
Социално управление 37
Социология - конференции 62
Социолози, български - юбилеи и чествания 50
Сплави - изпитване 75
Средни училища - Стара Загора - история 61, 270
Средства за масова информация - влияние 46, 54
СССР - история 244, 245, 246
Сталин, Йосиф Висарионович, 1878 - 1953 - биографии 244, 245, 246
Стара Загора - професионално образование 61, 270
Старост - социални проблеми - конференции 43, 48, 268
Стопанска политика - България 41
Стопански предприятия - управление и организация 71
Тамплиери 26
Тимев, Тимен Борилов, 1949 - - биографии 8
Топография - България 67
Туризъм - България - пътеводители 31
Туристически маршрути - България - пътеводители 31
Търговия - образование и просвета 61, 270
Тютюнева промишленост - България - нелегални форми на търговия 57
Управление на обществото 37
Управление на риска 73
Устойчивост [психология] 7
Феминизъм 39
Физиология - енциклопедии - детска и юношеска литература 239
Философи, български - биографии - интервюта 8
Фолклористи, български - юбилеи и чествания 93
Франция - история 251
Хигиена на здравето 77, 78
Химическа термодинамика 69
Хитров, Минко, 1892 - 1972 - спомени 106
Хормони - баланс в организма 77
Хранене - хигиена 84
Християнска етика 21, 22
Християнство 20
Християнство - проповеди 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19
Християнство - учебници за основни училища 25
Художници, български - очерци 3
Черно море - екология 70
Черно море - зоология 70
Черноморие, българско - демография 52
Черноморие, българско - история 52
Числа - детска и юношеска литература 242
Шевици - Русенски край - албуми 86