Общ отдел

- 1 -

ЦБ 128427, Ч/07:681.324/Т 71

ТОМС, Жюстин

Подкастите : Гласът на интернет. - [София] : ROI Communication, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 167 с. : с ил. ; 23 см

Загл. на кор.: Подкастите - гласът на интернет. - Съдържа и За авт. - Библиогр. с. 162 - 165 и под линия ; Речник.

ISBN 978-954-9335-50-7 Рой Комюникейшън

1. Онлайн журналистика. 2. Радиопредаване - чрез Интернет

07:681.324 + 654.19:681.324

Ч-122300001873

Сист. N: 377355

- 2 -

ЦБ 128429, Ч/008(497.2)(092)/Д 60

ДИМОВ, Продрум Иванов

Съвременни духовни озарения. - София : Бълг. книжница, 2023. - 243 с. : с ил., портр. ; 20 см

Съдържа и Светла годишнина / С. Казандриев ; Отзив за литературния критик, поет и разказвач Продрум Димов / З. Евтимова ; Продрум и мястото му под слънцето / Й. Каменов ; С незаличима диря в националната ни литература / П. Андасаров ; Думи за Продрум Димов / М. Матеева ; За Продрум Димов, юбилейно / Т. Василев. ; Рец.

ISBN 978-954-380-596-9

1. Интелигенция, българска - очерци. 2. Българска литература - очерци. 3. Българска литература - история и критика

008(497.2)(092) + 886.7.09 + 92(497.2)

Ч-122300001891

Сист. N: 377366

- 3 -

ЦБ 128456, С/016:92/М 76

АЛЕКСАНДРОВА, Красимира Стойчева и др.

Никола Михов - биобиблиография. - София : Нац. библ. Св. св. Кирил и Методий, 2022. - 148 с. ; 22 см

Възприетата форма на името на авт. на обясн. бел. Юлия Карадачка-Симеонова е Юлия Иванова Карадачка. - Съдържа и България - част от световната универсална библиография / А. Куманова, Н. Казански. - Именен показалец.

ISBN 978-954-523-190-2

1. Михов, Никола Василев, 1877 - 1962 - - библиографии. 2. Библиографи, български - библиографии

016:92 + 01(497.2)(01) + 92 Михов, Никола Василев

С-122300001900

Сист. N: 377446

- 4 -

ЦБ 128472, Б/017:027.1(497.2)/У 19

КОЛЕВА, Галина Димитрова

Книги с дарствени надписи от личната библиотека на Петър Увалиев. - 2. прераб. и доп. изд. - Добрич : Регионална библ. Дора Габе, 2023 ([Добрич] : [Нилекта принт]). - 152 с. : с факс., портр. ; 21 см

Загл. и на англ. ез. ; Възприетата форма на името на авт. на доп. материал С. Рув-Увалиева - Соня Рув. - Текст и на англ. ез. - Съдържа и Из "Похвално слово за Йовков" ; Добричко ; Из " Похвално слово за българското слово" / П. Увалиев ; За авт. - Именен показалец на личностите, написали дарствени надписи.

ISBN 978-954-90690-4-4

1. Увалиев, Петър Христов, 1915 - 1998. 2. Писатели, български. 3. Библиотеки, лични - България - каталози

017:027.1(497.2) + 886.7-054.7(092) + 92 Увалиев, Петър

Б-122300001906

Сист. N: 360257

- 5 -

ЦБ 128467, С/016:92/Р 16

ТОМОВА, Вили Венеткова и др.

Иван Радоев - творчество, преводи и рецепция 1987 - 2022 г. : Биобиблиография. - Плевен : Регионална библ. Христо Смирненски, 2022 ([София] : Дайрект Сървисиз). - 192 с. , 4 л. ил., портр. ; 20 см

Имената на състав. и науч. ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Съдържа и Чудото Иван Радоев / Р. Леонидов.

ISBN 978-954-92938-8-3

1. Радоев, Иван Дашев, 1927 - 1994 - - библиографии. 2. Писатели, български - библиографии. 3. Драматурзи, български - библиографии

016:92 + 886.7(01) + 792(497.2)(01) + 92 Радоев, Иван

С-122300001907

Сист. N: 377454

- 6 -

ЦБ 128469, С/016:92/Д 62

КРЕСНИЧКА, Елза Владимирова и др.

Костадин Динчев : Био-библиография. - [Благоевград] : Шевица, 2022 ([Благоевград] : Смилков). - 86 с. : с ил., факс. ; 21 см

Други състав.: Е. Кресничка, В. Стоицова ; Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9413-31-1

1. Динчев, Костадин Лазаров, 1934 - - библиографии. 2. Фолклористи, български - библиографии

016:92 + 398(497.2)(01) + 92 Динчев, Костадин Лазаров

С-122300001908

Сист. N: 377456

- 7 -

ЦБ 128479, П/001.3/П 78

ПОПЪР, Карл Раймунд

В търсене на по-добър свят : [Сборник] ; Целият живот е решаване на проблеми. - София : Paradox, 2022. - 410 с. : с табл. ; 24 см

Съдържа и За сър Карл Попър / К. Лозев ; Бел. и рез. след някои гл. - Именни и предм. показалци.

ISBN 978-954-553-432-4 (Парадокс)

1. Наука - философия. 2. Познание, теория. 3. Философия, съвременна

001.3 + 101 + 165

П-122300002211

Сист. N: 363620

- 8 -

ЦБ 128490, С/016:92/В 20

БОСИЛКОВА, Десислава Данчева и др.

Атанас Ванчев дьо Траси : био-библиография. - Хасково : Регионална библ. Христо Смирненски, 2017 ([Хасково] : Полиграфюг). - 52 с. : с портр. ; 21 см

Имената на състав. отбелязани в библиогр. каре ; Възприетата форма на името на Надежда Стамова-Сотирова е Надежда Иванова Стамова. - Изд. на Регионална библиотека "Христо Смирненски". - Именен показалец, Азб. показалец.

ISBN 978-619-7230-07-9

1. Ванчев дьо Траси, Атанас Колев, 1940 - - библиографии. 2. Поети, български - библиографии

016:92 + 886.7(01) + 92 Ванчев дьо Траси, Атанас Колев

С-122300002203

Сист. N: 364739

- 9 -

ЦБ 128492, С/016:92/П 91

НИКОЛОВА, Боряна Николова и др.

Петкан Проданов : 1931 - 2016 : Биобиблиография. - Хасково : Регионална библ. Христо Смирненски, 2018 ([Хасково] : Полиграфюг). - 96 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Възприетата форма на името на състав. Надежда Стамова-Сотирова е Надежда Иванова Стамова. - Изд. на Регионална библиотека Христо Смирненски. - Съдържа и Мисли за проф. Петкан Проданов / Л. Атанасов ; Орисан между две столетия / З. Михайлова ; С вяра в човека / Славян Костов. - Именен показалец ; Темат. показалец.

ISBN 978-619-7230-11-6

1. Проданов, Петкан, 1931 - 2016 - библиографии. 2. Лекари, български - библиографии

016:92 + 61(497.2)(01) + 92 Проданов, Петкан

С-122300002204

Сист. N: 364939

- 10 -

ЦБ 128494, Б/02(497.2)(092)(062)/Д 78

ПОСВЕТЕНИ на библиотеките : Сборник в чест на доц. д-р Анета Дончева. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2022. - 368 с. : с ил., табл., диагр. ; 25 см. - (Поредица Книга - Информация - Общество, ISSN 2683-0515 / Ред. Цветанка Панчева ; 4)

Загл. и на англ. ез.: Dedicated to libraries. - Други авт.: И. Янкова, К. Иванова, Н. Груева, Е. Попова, Е. Лозанова-Белчева, С. Тарандова, Б. Козарева, Н. Карачоджукова, Е. Янакиева, С. Найденова, Д. Митева, Ц. Панчева, Г. Петров, С. Анева, С. Кендерова, Б. Христова, М. Миланова, М. Аврамова, И. Михайлова, О. Харизанова ; Възприетатa форма на името на Ваня Грашкина-Минчева е Ваня Ангелова Грашкина. - Съдържа и библиография на публикациите на доц. д-р Анета Дончева / В. Цокева. - Рец.: Б. Христова, М. Миланова. - Библиогр. след отд. статии ; Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-07-5536-6

1. Дончева, Анета Дончева, 1957- - юбилеи и чествания - сборници. 2. Учени, български - юбилеи и чествания - сборници. 3. Библиотечно дело - България - сборници

02(497.2)(092)(062) + 92 Дончева, Анета + 02(497.2)(062)

Б-122300002200

Сист. N: 365334

- 11 -

ЦБ 128543, С/016:094(497.231.1)/А 66

АНДРЕЕВА, Румяна Бинева

От трезора на времето : Библиографски указател на старопечатни и редки и ценни издания, притежание на библиотеката [Регионална библиотека Георги Раковски - Ямбол]. - Ямбол : Регионална библ. Георги Раковски, 2022 (Ямбол : Diagal Print). - 183 с. : с факс. ; 21 см

Съдържа и Духът на скитащия град.. / Д. Бечев ; Пълната форма на името на авт. на доп. материал Димитър Бечев е Димитър Бечев Димитров. - Авт. показалец ; Показалец на източниците по местоизд. ; Показалец на чуждите изд. по език.

ISBN 978-619-7319-21-7

1. Регионална библиотека ''Георги Раковски'' (Ямбол) - колекции - библиографии. 2. Старопечатни книги - Ямбол - библиографии. 3. Редки книги - Ямбол - библиографии. 4. Ямбол - библиотечно дело

016:094(497.231.1) + 027.53(497.231.1) + 094(497.231.1)(01)

С-122300002118

Сист. N: 377689

Философия. Психология

- 12 -

ЦБ 128430, Кр/159.9(075.8)/А 65, Ч/159.9(075.8)/А 65

АНДОНОВА, Нели Пенчева

Сборник с разработки за студенти по психология : Ч. 1 -. - [Ст. Загора] : Нели Пенчева Андонова, 2021 -. - 21 см

Ч. 2. Мислене, раздел първи, формиране на понятие и логика и приемане на решение. - 2023. - 160 с.

ISBN 978-619-91834-2-7 (ч. 2)

1. Психология - учебници за ВУЗ

159.9(075.8)

Кр-122300001865, Ч-122300001866

Сист. N: 377382

- 13 -

ЦБ 128459, П/141.33/Д 95

ДЪНОВ, Петър Константинов

Житният режим на Учителя Петър Дънов : Практ. ръководство. - София [т.е. В. Търново] : Фабер, 2023. - 316 с. : с портр. ; 21 см

Вехади Солейко - псевд. на Пламен Маринов Георгиев. - Библиогр. с. 311 - 314.

ISBN 978-619-00-1597-0

1. Дъновизъм. 2. Хранене - хигиена

141.33 + 613.2

П-122300001909, П-122300001910

Сист. N: 359863

- 14 -

ЦБ 128451, Кр/133/С 82, П/133/С 82

СТОЙЧЕВА, Ценка Димитрова

Мистичният феникс. - Казанлък : Лукс принт, 2021. - 404 с. : с табл., сх., ил. ; 21 см

Съдържа и За авт. ; Прил.

ISBN 978-619-7487-20-6

1. Езотеризъм. 2. Парапсихология. 3. Биоенерготерапия

133 + 159.961 + 615.851

Кр-122300001881, П-122300001882, П-122300001883

Сист. N: 377431

- 15 -

ЦБ 128452, Кр/159.961/С 82, П/159.961/С 82

СТОЙЧЕВА, Ценка Димитрова

Новото лечителско изкуство. - 2. изд. - Казанлък : Лукс принт, 2022. - 339 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Съдържа и Прил.

ISBN 978-954-91558-4-6

1. Парапсихология. 2. Биоенерготерапия. 3. Съдба

159.961 + 615.85 + 214

Кр-122300001884, П-122300001885, П-122300001886

Сист. N: 377435

- 16 -

ЦБ 128538, П/159.923/Г 79

ГРЕЙ, Джон

Радостта от живота : Как да постигнеш това, което искаш и да искаш това, което вече имаш : Практически и духовен пътеводител за личен успех. - София : Хомо Футурус, 2002. - 253 с. ; 20 см. - (Ключ към себе си)

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Съдържа и биогр. данни за авт.

ISBN 954-8231-27-1

ISBN 978-954-8231-27-5

1. Личност - психология. 2. Общуване - психология. 3. Поведение - психология

159.923 + 316.62

П-122300002070

Сист. N: 377595

Религия

- 17 -

ЦБ 128520

АВГУСТИН, Аврелий Блажени

За порицанието и благодатта : Латински текст и български превод = De correptione et graria. - София : Католическа апостолическа екзархия, 2007 (София : СД Ракурс). - 79 с. : с портр. ; 21 см

Парал. текст на лат. ез

ISBN 978-954-91457-7-9

1. Християнство. 2. Християнска етика

234 + 248

Сист. N: 377495

- 18 -

ЦБ 128545, П/271(495)(092)/А 75

АНТОНИЙ Светогорец, йеромонах

Атонски подвижници на благочестието през XIX век. - Света гора, Атон : Славянобълг. манастир Св. Вмчк Георги Зограф, Света Гора, Атон, 2002. - 376 с. : с ил. ; 24 см

Съдържа и поемата Гора Атонска.

ISBN 954-770-027-8

1. Монаси - Атон - биографични материали. 2. Християнска етика. 3. Атон - религия

271(495)(092) + 241 + 92(495)

П-122300002223

Сист. N: 377691

Обществени науки

- 19 -

ЦБ 128422, Ч/339.56(5-12)/М 39

МАТЕЕВ, Илиян Генов

Югоизточна Азия: икономическа и политическа интеграция : Монография. - В. Търновo : Фабер, 2022. - 308 с. : диагр., табл., к. ; 24 см

Рец.: Б. Димова, И. Стойков. - Библиогр. с. 297 - 306 ; Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-00-1576-5 (Faber)

1. Външна търговия - Югоизточна Азия. 2. Международни отношения - Югоизточна Азия

339.56(5-12) + 327(5-12)

Ч-122300001871

Сист. N: 377314

- 20 -

ЦБ 128423, Ч/339.9/М 39

МАТЕЕВ, Илиян Генов

Източна Азия: Третият център на световната икономика : Монография. - [В. Търново] : Фабер, 2022. - 272 с. : диагр. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: East Asia: the third centre of world economy. - Рец.: Б. Димова, М. Маринов. - Библиогр. с. 257 - 270 ; Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-00-1471-3 (Faber)

1. Световна икономика. 2. Стопанска политика - Източна Азия

339.9 + 338.2(5-11)

Ч-122300001872

Сист. N: 377322

- 21 -

ЦБ 128426, Кр/316.46(035)/С 61

СТАВРУ, Ставрос

Никога не спирайте да експериментирате : 31 техники за лична, екипна и организационна ефективност, с които да експериментирате. - [София] : Ставрос Ставру, 2022. - 182 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр. с. 181 - 182.

ISBN 978-619-7698-01-5

1. Лидерство - наръчници и ръководства

316.46(035)

Кр-122300001870

Сист. N: 377351

- 22 -

ЦБ 128457, Кр/373.52(497.235)(091)/С 60

СРЕДНО общообразователно училище Максим Горки. Ст. Загора

Полет : 60 години Средно училище "Максим Горки" Ст. Загора. - Ст. Загора, 2022. - 40 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 23 см

Други състав.: И. Великова, Й. Раденкова.

1. Средни училища - Стара Загора - история. 2. Образование и просвета - Стара Загора - история. 3. Стара Загора - образование

373.52(497.235)(091) + 886.7-053.5-8

Кр-122300002575

Сист. N: 359827

- 23 -

ЦБ 128462, Ч/32(497.2)(047)/П 97, П/32(497.2)(047)/П 97

ПЪРВАНОВ, Георги Седефчов

Отчетът на президента : Събития, факти, идеи. - [София] : Захарий Стоянов, 2011. - 192 с. : с табл. ; 21 см

ISBN 978-954-09-0639-3

1. Политика - България - отчети. 2. България - политика

32(497.2)(047)

Ч-122300001929, П-122300001930

Сист. N: 359897

- 24 -

ЦБ 128477, Ч/32(497.2)(092)/П 97, П/32(497.2)(092)/П 97

ПЪРВАНОВ, Георги Седефчов

Първият мандат на Георги Първанов : Позиции, лекции, речи 2002 - 2007. - [София] : Захарий Стоянов, 2001. - 560 с., [48] с. : цв. ил. ; 21 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-09-0573-0

1. Първанов, Георги Седефчов, 1957 - - сборници. 2. Президенти, български - дейност. 3. България - политика

32(497.2)(092) + 92 Първанов, Георги + 886.7-5

Ч-122300001925, П-122300001926

Сист. N: 363469

- 25 -

ЦБ 128478, Ч/32(497.2)(092)/П 97, П/32(497.2)(092)/П 97

ПЪРВАНОВ, Георги Седефчов

Вторият мандат на Георги Първанов : Позиции, лекции, речи, статии 2007 - 2011. - [София] : Захарий Стоянов, [2011]. - 544 с., [56] с. : цв. ил. ; 21 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-09-0645-4

1. Първанов, Георги Седефчов, 1957 - - сборници. 2. Президенти, български - дейност. 3. България - политика

32(497.2)(092) + 92 Първанов, Георги + 886.7-5

Ч-122300001927, П-122300001928

Сист. N: 363496

- 26 -

ЦБ II 8949, Ч/338.48(497.2:560)/Д 45

ДЕСТИНАЦИЯ: Трансграничен район : Каталог за достъпен трансграничен туризъм. - Б. м., б. г. - [56] с. : с цв. ил., к. ; 30 см

Кор. опис. - Загл. и на англ. ез. Cross-border Network for Accessible Tourism. - Каталогът е разработен по проект № СВ005.2.23.003 Трансгранична мрежа за достъпен туризъм, финансиран по програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България - Турция 2014 - 2020.

1. Туризъм - България. 2. Туризъм - Турция. 3. Европейски съюз - програми

338.48(497.2:560) + 339.923:061.1ЕС

Ч-122300002205

Сист. N: 377486

- 27 -

ЦБ 128518

МУТАФЧИЕВ, Петър Стоянов

Образователната проблема у нас : Сказка, държана на първото редовно год. събрание на Просветния съюз в София, юли 1936. - [София], 1937 ([София] : [П. Глушков]). - 30 с. ; 19 см

Екз. е подв. с черна кожа, твърда подвързия от Ст.[оян] Атанасов, чието име е отпеч. на гърба на кн., заедно с още 2 загл. в общо кн. тяло с инв. N 122100002613: Изучавай Родината! : Пловдивска област : Геогр. четива / Б. Върбанов, Б. Н. Богданов. - 1940 ; Училищни и народни празници / И. Вачков, Т. Бахчовански. - 1941.

1. Образование и просвета - България

37(497.2)

Сист. N: 377492

- 28 -

ЦБ 128521

ВАЧКОВ, Иван и др.

Училищни и народни празници : [Сб.] статии и речи за чествуване на бележити бълг. дейци, истор. събития и култ.-просв. прояви. - [Пловдив], [1941] (Пловдив : Солидарност). - 155 с. ; 19 см

Екз. е подв. с черна кожа, твърда подвързия от Ст.[оян] Атанасов, чието име е отпеч. на гърба на кн., заедно с още 2 загл. в общо кн. тяло с инв. N 122100002613: Изучавай Родината! : Пловдивска област : Геогр. четива / Б. Върбанов, Б. Н. Богданов. - 1940 ; Образователната проблема у нас / П. Мутафчиев. - 1937 ; Съдържа и ръкописна бел. изписана на загл. с. с черно мастило: На г-н Атанасов сърдечен дар от авт., подпис на авт., гр. Пловдив, 20.03.1942 г.

1. Празници, български. 2. България - етнография

394.4(497.2)

Сист. N: 377503

- 29 -

ЦБ 128524, Ч/325.11(7=867)(091)/М 70

МИТЕВ, Трендафил Атанасов

Българската емиграция в Новия свят и македонският въпрос след 1919 г.. - София : Тангра, 2022 ([София] : Дайрект сървисиз). - 472 с. ; 24 см

Изд. на Сдружение Потомци на бежанци и преселници от територията на РС Македония и приятели. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-91801-6-7

1. Емиграция, българска - в Северна Америка - 19 - 20 век. 2. Македонски въпрос. 3. Северна Америка - история

325.11(7=867)(091) + 949.72.05/.06

Ч-122300002210

Сист. N: 377506

- 30 -

ЦБ 128532, Ч/332.1(497.2)(063)/Н 32

НАУЧНА конференция с международно участие География, регионално развитие и туризъм, IV. Шумен. 2021

Четвърта научна конференция с международно участие География, регионално развитие и туризъм, 3 - 5 декември 2021 : Сборник с доклади ; Студентска и ученическа сесия. - Шумен : Унив. изд. Eпископ Константин Преславски, 2022. - 109 с. ; 20 см

Други ред.: М. Стоянова, Д. Кабакчиева ; Имената на ред. отбелязани в библиогр. каре. - Съдържа материали от: К. Стоянов, Т. Симеонов, Е. Федаил, С. Тодорова, Ф. Трендафилов, З. Мехмед, Н. Хасан, А. Гюнер, М. Шибилева, Д. Ахмед, Й. Зафирова, И. Пенева, Й. Йорданов, Г. Христова,С. Вълчева, И. Иванов, П. Георгиев, Д. Еленова, Ж. Илиева, Г. Иванова, Е. Бозова, М. Иванова, Н. Димитрова, Й. Димитрова, П. Миланова. - Библиогр. след отд. материали.

ISBN 978-619-201-534-3

1. Регионално развитие - България - конференции. 2. Туризъм - България - конференции. 3. България - регионална политика

332.1(497.2)(063) + 338.48(497.2)(063)

Ч-122300002093

Сист. N: 377573

- 31 -

ЦБ 128533, Ч/37(063)/М 45

МЕЖДУНАРОДЕН есенен научно-образователен форум, XI. София. 2021

Eдинадесети международен есенен научно-образователен форум Оптимизация на образователната среда [12 - 13 ноември 2021 г., София]. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2022. - 293 с. : с ил., табл., диагр. ; 24 см

Пълната форма на името на състав. Димитър Веселинов е Димитър Веселинов Димитров. - Изд. на СУ Св. Климент Охридски. Департамент за информация и усъвършенстване на учители. - Текст и на рус., англ. ез. - Съдържа докл. от: Д. Веселинов, Р. Пенкова, Л. Карпенко, Д. Бошнакова, Н. Бояджиева, И. Станкова, К. Гетова, Н. Димитрова, И. Прокопов, Д. Игнатова, Г. Динчева, М. Балабекова, М. Бактыбаева, D. Amanbekova, М. Апостолова-Димитрова, Д. В. Боянова-Минкова, В. Цолова, Б. Туманова-Рангелова, Р. Манова, К. Василев, К. Каменова, М. Павлов, Н. Минчева, П. Желева, Т. Димитрова, С. Ангелова, Г. Попова, П. Цветанова, Е. Колева, М. Дишкова, М. Г. Вълкова, А. И. Реджеб, М. Савчева, М. Великова, М. Легурска, И. Прокопов, В. Мирчева, Д. М. Димова, М. Петрова, С. Шивачев, И. Гечкова, С. Милетиев. - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на бълг., рус., англ. ез.

ISBN 978-954-07-5459-8

1. Образование и просвета - конференции

37(063)

Ч-122300002089

Сист. N: 377577

- 32 -

ЦБ 128534, Ч/378.14/К 59

КИРОВА, Габриела Николова

Обучение на студенти - бъдещи начални учители за работа с текстови задачи по математика : Монография. - София : Веда Словена - ЖГ, 2021 ([София] : Direct services). - 326 с.: с цв. ил., диагр., сх. ; 24 см

Библиогр. с. 320 - 326.

ISBN 978-954-8846-68-4

1. Студенти - учебно-възпитателна работа. 2. Математика - методика на преподаването - в началното училище

378.14 + 373.3:51

Ч-122300002091

Сист. N: 377578

- 33 -

ЦБ 128540, Ч/372.3/П 21

ПАПАНЧЕВА, Румяна Йорданова

Моделът динамична познавателна среда в детската градина : Монография. - Бургас : Унив. изд. Проф. д-р Асен Златаров, 2017. - 128 с. : с ил., табл. ; 21 см

Загл. в изд. каре: Динамична познавателна среда в детската градина. - Библиогр. с. 125 - 127 и под линия с бел.

ISBN 978-619-7123-66-1

1. Детски градини - учебно-възпитателна работа

372.3

Ч-122300002087

Сист. N: 377599

- 34 -

ЦБ 128541, Ч/355.02.001/Д 58

ДИМИТРОВ, Недко Иванов

Управление на риска за сигурността в Центъра за компетентност КВАЗАР : Монография. - Варна : ВВМУ Н. Й. Вапцаров, 2022 ([София] : Принтинг хаус). - 212 с. : с табл., цв. диагр. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: Security risk management in the Center of competence QUAZAR. - Библиогр. с. 203 - 211 ; Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-7428-86-5

1. Национална сигурност - теория. 2. Управление на риска. 3. Научноизследователски институти

355.02.001 + 65.012:001.89 + 001.3

Ч-122300002094

Сист. N: 377607

- 35 -

ЦБ 128548, Ч/316.1(497.2)(091)/К 78, П/316.1(497.2)(091)/К 78

КОЛЕВА, Светла Йовчева

Социологията като проект : Научна идентичност и социални изпитания в България 1945 - 1989 г.. - София : Pensoft, 2005. - 288 с. : с цв. табл., сх. ; 24 см

Библиогр. с. 265 - 274 и под линия с бел. ; Рез. на англ. ез. ; Именен показалец ; Предм. показалец.

ISBN 954-642-240-1 (Пенсофт)

1. Социология - България - история. 2. Социологични изследвания - България - история. 3. България - социология

316.1(497.2)(091) + 316.32(497.2)(091)

Ч-122300002229, П-122300002230

Сист. N: 377702

Математика. Естествени науки

- 36 -

ЦБ II 8950, Ч/530.1/К 78

КОЛЕСИН, Рангел Иванов

Илюзорната фундаментална физика : Конспект за строежа и развитието на Вселената. - София : Аркаим, 2022 ([София] : Монт). - 174 с. : с ил., сх. ; 30 см

ISBN 978-619-91366-2-1

1. Теоретична физика. 2. Космология

530.1 + 524

Ч-122300002113

Сист. N: 377488

- 37 -

ЦБ 128546, Ч/591.9(497.2)/Ф 27, П/591.9(497.2)/Ф 27

ФАУНА на България : Т. 1 -. - София : БАН, 1950 -. - 25 см

Изд. на БАН. Инст. по зоология.

ISBN 954-430-051-1 (многотомно изд.)

Т. 26.

   Ч. 2. Aves. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов; Pensoft, 1997. - 428 с. : с ил., [24] л. : цв. ил.

Други авт.: С. Д. Симеонов, Т. М. Мичев, Б. Е. Иванов ; Други ред.: Ц. Пешев, М. Йосифов, В. Найденов, В. Бешовски. - Библиогр. с. 396 - 413 ; Рез. на рус. и англ. ез. ; Азб. показалец на бълг. наименования на различни таксони птици, Азб. показалец на лат. наименования на различни таксони птици.

ISBN 954-430-488-6 (т. 26, ч. 2)(БАН)

ISBN 954-642-021-2 (т. 26, ч. 2)(Pensoft)

1. Животни - България - систематика. 2. Птици - България - систематика. 3. България - зоология

591.9(497.2) + 598.2/.9:001.4(497.2)

Ч-122300002224, П-122300002225

Сист. N: 377694

Приложни науки. Техника

- 38 -

ЦБ 128498, Ч/656.13(497.2)(092)/Р 94

КАДИЕВ, Марин Стоянов

Транспортът е движение, движението е живот!. - София : Фараго, 2012. - 312 с. : с ил., портр., факс. (повечето цв.) ; 21 см

Съдържа и Действеният човек : Опит за психологически портр. / М. Кадиев.

ISBN 978-954-2961-14-7

1. Русев, Койчо Янков, 1946 - - дейност. 2. Инженери, български - дейност. 3. България - автомобилен транспорт

656.13(497.2)(092) + 92 Русев, Койчо

Ч-122300002145

Сист. N: 366321

- 39 -

ЦБ 128510

БЪЛГАРИЯ. Министерство на обществените сгради, пътищата и благоустройството

Правилник за строителните работи. - София : Държ. книгоизд., 1935 (София : Държ. печ.). - 141 с. ; 21 см

Утв. с указ N 11 от 12.06.1935, публ. в ДВ, N 186 от 20.08.1935. - Екз. с инв. N 12230000.. - с подписи на Ст. Златарев, изписани с черно мастило горе, в дясно на загл. и след загл. с.

1. Строителство - работни процеси - България - правилници. 2. България - строителство

693(497.2)

Сист. N: 371614

- 40 -

ЦБ 128547, Ч/66.065/Т 49, П/66.065/Т 49

ТЕОДОСИЕВ, Николай Милчев

Кристализация от разтвори : Монография. - София : Pensoft, 2005. - 610 с. : с цв. ил. ; 25 см

Библиогр. с. 576 - 598 ; Именен показалец ; Предм. показалец.

ISBN 954-642-255-Х (Пенсофт)

1. Кристализация. 2. Разтвори

66.065 + 541.8

Ч-122300002217, П-122300002218

Сист. N: 377698

Медицина

- 41 -

ЦБ 128444, Кр/613.2:159.923/Р 41, П/613.2:159.923/Р 41

РАЧЕВА, Мария Стефанова

Кулинарна психология : Щастливи чрез нашата храна. - Ст. Загора : Кота, 2013. - 211 с. ; 20 см

Изд. на Адвайз център. - Библиогр. с. 210 - 211.

ISBN 978-954-305-356-8

1. Хранене - хигиена. 2. Личност - психология. 3. Готварство - рецепти

613.2:159.923 + 641.566(083.1)

Кр-122300001916, П-122300001917

Сист. N: 377422

- 42 -

ЦБ 128458, Ч/615.851:7/Ж 61

ЖИТИЕ и битие на арт терапевта : [Сборник]. - София : Институт за изкуство и терапия, 2021 (София : Джей пойнт плюс). - IV, 196 с. : с цв. ил., диагр., портр. ; 24 см

Съдържа статии от: А. Генова, А. Богословова, В. Венева, Е. Маринчева, Е. Милошева, Й. Какалова, Й. Порязова, К. Петков, М. Иванова, М. Петкова, Н. Денева, Р. Гаджанова, С. Петкова, С. Игнатова. - Библиогр. с. 195 - 196 и под линия с бел.

ISBN 978-619-7308-0-5

1. Изкуство и медицина. 2. Психотерапевти - дейност

615.851:7

Ч-122300002547

Сист. N: 359839

- 43 -

ЦБ 128447, П/613.84/С 47

СМИТ, Лора Л. и др.

Отказване от тютюнопушенето и пушенето на електронни цигари for Dummies. - [София] : Алекс Софт, [2023]. - xvi, 408 с. : с ил., табл. ; 24 см. - ([Поредица] Прави ученето лесно)

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-656-467-2

1. Тютюнопушене - влияние върху организма. 2. Тютюнопушене - психология и методи за борба

613.84 + 178.7:159.9

П-122300001861

Сист. N: 377425

- 44 -

ЦБ 128481, П/61/Д 95

ДЪНОВ, Петър Константинов

Книга за здравето : Здраве, болести, начин на живот, лечение, рецепти, формули. - [София] : [Хелиопол], [2023] ([София] : [Мултипринт]). - 423 с. ; 20 см

Кор. загл.: Книга към здравето.

ISBN 958-954-578-459-0 ! (грешен)

ISBN 978-954-578-459-0

1. Здраве. 2. Дъновизъм. 3. Болести - диагностика и лечение. 4. Хигиена

61 + 141.33 + 215

П-122300002212

Сист. N: 363833

- 45 -

ЦБ 128511

КРИЛЧЕВ, Александър Иванов

Физиологични режими на работа при подземния добив на полезни изкопаеми. - София : МГУ Св. Иван Рилски, 2022. - 134 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см

ISBN 978-954-353-447-0

1. Миньори - хигиена на труда. 2. Охрана на труда - в минното дело

622.87 + 613.6 + 331.45:622.8

Сист. N: 371618

- 46 -

ЦБ 128516, П/613.88/.89/У 43

УИТ, Ед и др.

Предназначено за удоволствие : Сексът и сексуалното удовлетворение в християнския брак. - 2. изд. - София : Нов човек, 2021. - 286 с. : с ил. ; 21 см

Азб. показалец.

ISBN 978-954-407-515-6

1. Полов живот - религиозноетични проблеми. 2. Семейство и брак - религиозноетични проблеми

613.88/.89 + 23/28:176

П-122300002079

Сист. N: 377490

- 47 -

ЦБ 128527, Ч/616-006-08(076)(075.8)/Р 97

РЪКОВОДСТВО по лъчелечение : Предназначено за студенти по медицина, медицинска физика, рентгенови лаборанти и специализанти по лъчелечение. - Русе : Дема Прес, 2021 (Русе : Акад. изд. Русенски унив.). - 198 с. : с табл., цв. ил., портр. ; 21 см

Други авт.: В. Йорданова, Г. Радева, Г. Вълчев, И. Габровски, Л. Маринова, М. Новоселски, П. Троянова, Р. Радев. - Библиогр. след отд. теми.

ISBN 978-619-7546-58-3

1. Тумори - лъчева терапия - учебни помагала за ВУЗ

616-006-08(076)(075.8) + 615.849(076)(075.8)

Ч-122300002088

Сист. N: 377509

- 48 -

ЦБ 128535, Ч/616.89-85/Л 86

ЛУКОВА, Анелия Милкова

Мениджмънт на психичните разстройства в спешната болница : Монография. - София : Изток-Запад, 2021. - 128 с. : с цв. табл., сх. ; 22 см

Загл. и на англ. ез.: Management of mental disorders in the emergency hospital. - Библиогр. с. 54 - 58, 121 - 127.

ISBN 978-619-01-0926-6

ISBN 619-01-0926-8

1. Психични болести - лечение. 2. Клинична терапия - управление и организация

616.89-85 + 616-085:65.012

Ч-122300002092

Сист. N: 377587

- 49 -

ЦБ 128544, П/616.1/.4(035)/И 21

ИВАНОВ, Иван Иванов

Вътрешни болести : Обяснителни записки или един практичен подход към тяхната диагностика и лечение. - София : Pensoft, 2005. - 615 с. : с ил. ; 25 см

Библиогр. с. 603 ; Предм. показалец.

ISBN 954-642-238-Х (Пенсофт)

1. Вътрешни болести - наръчници и ръководства

616.1/.4(035)

П-122300002222

Сист. N: 377690

- 50 -

ЦБ 128551, Ч/616.23/.24-08(035)/И 25, П/616.23/.24-08(035)/И 25

ИВАНЧЕВА, Стефка Василева

Фитотерапия на заболяванията на дихателните пътища. - София : Pensoft, 2003. - 69 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Поредица Билки и живот)

ISBN 954-642-188-Х (Пенсофт)

1. Дихателна система - болести - терапия - наръчници и ръководства. 2. Фитотерапия - наръчници и ръководства. 3. Медицински растения - наръчници и ръководства

616.23/.24-08(035) + 615.322(035) + 581.6(035)

Ч-122300002240, П-122300002241, П-122300002242

Сист. N: 377746

Селско стопанство

- 51 -

ЦБ 128454, Ч/633/635(497.13=867)(092)/Г 53

ГЛАСНОВА, Диана

Българските градинари в Хърватия : Монография. - София : [Валдекс], 2019. - 384 с. : с ил., портр., факс. (някои цв.) ; 23 см

Библиогр. и бел. под линия.

ISBN 978-954-92851-0-9

1. Градинарство, българско - Хърватия - 19 - 20 век - биографии. 2. Българи в чужбина - Хърватия - 19 - 20 век - биографии. 3. България - растениевъдство. 4. Хърватия - растениевъдство

633/635(497.13=867)(092) + 92(497.13=867)

Ч-122300001920

Сист. N: 359826

- 52 -

ЦБ 128553, Ч/632.07/С 70, П/632.07/С 70

СТАНЧЕВА, Йорданка Мирчева

Семеннопреносими фитопатогени. - София : Pensoft, 2010. - 253 с. : с цв. ил. ; 24 см

Библиогр. с. 245 - 246 ; Азб. показалци.

ISBN 978-954-642-532-4 (Пенсофт)

1. Селскостопански култури - болести и вредители. 2. Растителна защита

632.07

Ч-122300002247, П-122300002248

Сист. N: 377757

Изкуство

- 53 -

ЦБ 128433, Ч4/730.071.1(497.2)(092)/Д 44

ВЪЛШЕБНИКЪТ ваятел : 100 години от рождението на големия български скулптор з. х. Крум Дерменджиев. - 2. изд. - Благоевград : Шевица, [2023] ([Благоевград] : Смилков). - 36 с. : с ил. ; 24 см

Други авт.: С. Струмина, Л. Гоцева, Х. Динев, Д. Тодорина, Б. Прангов, М. Петрова, Д. Серафимов, Х. Бараковски, С. Донев, З. Лисийска, Н. Китанов ; Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9413-32-8

1. Дерменджиев, Крум Димитров, 1916 - 2005 - биографии. 2. Скулптори, български - биографии. 3. Скулптори, български - спомени

730.071.1(497.2)(092) + 92 Дерменджиев, Крум + 886.7-1

Ч4-122300001867

Сист. N: 377394

- 54 -

ЦБ 128443, П/78.071.2(497.2)(092)(093.3)/М 31

МАРИЧКОВ, Кирил Кирилов

На прага на времето. - [София] : Книгомания, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 576 с. : с ил., портр. ; 24 см

ISBN 978-619-195-353-0

1. Маричков, Кирил Кирилов, 1944 - - биографии. 2. Музикални изпълнители, български - спомени. 3. Композитори, български - спомени

78.071.2(497.2)(092)(093.3) + 92 Маричков, Кирил

П-122300001860

Сист. N: 377421

- 55 -

ЦБ 128465, Кр/745(497.2)/П 35, Ч4/745(497.2)/П 35, Дч/745(497.2)/П 35, Ч/745(497.2)/П 35

ПЕНКОВ, Иван Георгиев

Книжка за оцветяване по проекти за кукли от дърво за къшна украса и игри. - София : Институт за изследване на изкуствата, 2019 ([София] : Дайрект сървисиз). - [20] с. : с ил., к. (някои цв.) ; 21 см

Кор. загл. - Кн. от поредицата Бълг. худож. за децата. - Съдържа и Карта Бълг. носии публ. във: Вакарелски, Х. Бълг. носии - сега и в миналото. С., 1942.

1. Кукли. 2. България - приложно и декоративно изкуство

745(497.2) + 793.7(497.2)

Кр-122300001901, Ч4-122300001902, Дч-122300001903, Ч-122300001904

Сист. N: 359283

- 56 -

ЦБ 128474, Ч4/745/746(497.2-14)(06)/Р 44

РЕГИОНАЛНА краеведска конференция Народни художествени занаяти от Македонския край. Благоевград, 2021 - 2022

Народни художествени занаяти от Македонския край : Сборник доклади [от Регионална краеведска конференция Народни художествени занаяти от Македонския край., 2021 - 2022 г.]. - Благоевград : Шевица, 2022 ([Благоевград] : Смилков). - 248 с. : с ил. ; 21 см

Авт. на докл.: Е. Малешевска, Н. Кръстева, Г. Радославов, К. Донева, П. Маврикова, Р. Цонева, В. Златева, С. Паскова, Д. Сиракова, Д. Какарадова, А. Милева, Г. Анастасова, Н. Варламова, С. Филчева, М. Стаматова, В. Хаджийска, Е. Бараковска, Е. Кресничка, М. Сакарева, Л. Дякова, А. Пандурска ; Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на Регионална библиотека "Димитър Талев" Благоевград. - Библиогр. след отд. доклади.

ISBN 978-954-9413-30-4

1. Художествени занаяти - Западна България. 2. Македонски край - художествени занаяти

745/746(497.2-14)(06)

Ч4-122300002206

Сист. N: 360575

- 57 -

ЦБ 128529, Ч4/75.046(497.2)(091)/Г 38

ГЕРГОВА, Иванка Йорданова

Светогорски теми в изкуството по българските земи (XVIII - XIX в.). - София : Институт за изследване на изкуствата БАН, 2022 ([София] : Симолини 94). - 292 с. : с цв. ил. ; 25 см

Други фотогр.: Г. Линков, Н. Клисаров, Г. Любенов, А. Михайлов, А. Николов, И. Гергова, Е. Генова, Д. Бойкина, Т. Енчев, В. Сапунджиев, А. Куюмджиев, М. Куюмджиева, М. Прашкова, Р. Малчев, П. Събев. - Пълната форма на името на фотогр. П. Събев е Пламен Събев Стефанов, а на фотогр. Г. Любенов - Георги Любенов Ангелов. - Библиогр. с. 264 - 287 и под линия с бел. ; Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7619-20-1

1. Изкуство, християнско - България - 18 - 19 век. 2. Икони, български - 18 - 19 век. 3. България - изобразително изкуство

75.046(497.2)(091)

Ч4-122300002096

Сист. N: 377525

- 58 -

ЦБ II 8951, Ч4/711(497.2)(075.8)/К 72

КОВАЧЕВ, Атанас Димитров

Териториално устройство. - 2. осн. прераб. и доп. изд. - София : Pensoft, 2009. - 403 с. : с ил., к., черт. (някои цв.) ; 29 см

Други авт. на предг.: М. Тодорова, В. Коцева. - Съдържа и Автобиогр. бел. на англ. ез. - Библиогр. с. 387 - 392 ; Рез. на англ., фр., рус. ез.

ISBN 978-954-642-477-8 (Пенсофт)

1. Градоустройство - България - учебници за ВУЗ. 2. Селища - България - териториално планиране и изграждане - учебници за ВУЗ

711(497.2)(075.8)

Ч4-122300002220

Сист. N: 377705

Спорт. Игри. Зрелищни изкуства

- 59 -

ЦБ 128523, Ч/796.322.015/Ч 23

ЧАНЕВ, Сашо Георгиев

Моделни характеристики и състезателна ефективност в хандбала : Монография. - София : Болид Инс, 2021. - 136 с. : с цв. диагр., табл., сх. ; 21 см

Съдържа и Прил. - Библиогр. с. 110 - 121.

ISBN 978-954-394-350-0

1. Хандбал. 2. Спортисти - физически качества и подготовка

796.322.015

Ч-122300002090

Сист. N: 377505

- 60 -

ЦБ 128526, Ч/796.41(091)/Г 22

ГАНЧЕВА, Гюрка

Художествена гимнастика - исторически и съвременни аспекти. - София : Болид Инс, 2021. - 296 с. : с ил., сх., табл. ; 22 см

Пълната форма на името на авт. Гюрка Ганчева е Гюрка Ганчева Димитрова. - Библиогр. с. 283 - 296.

ISBN 978-954-394-321-0

1. Художествена гимнастика - история

796.41(091)

Ч-122300002095

Сист. N: 377508

Езикознание

- 61 -

ЦБ 128549, Ч/808.67-311(497.2-14)(038.1)/Ч 90, П/808.67-311(497.2-14)(038.1)/Ч 90

ЧОЛЕВА-ДИМИТРОВА, Анна Мария

Селищни имена от Югозападна България : Изследване. Речник. - София : Pensoft, 2002. - 216 с. ; 24 см

Изд. на БАН. Институт за бълг. ез. - Библиогр. с. 197 - 210 ; Рез на англ., нем. ез.

ISBN 954-642-168-5 (Пенсофт)

1. Географски имена - Югозападна България - речници. 2. Югозападна България - езикознание

808.67-311(497.2-14)(038.1)

Ч-122300002253, П-122300002254

Сист. N: 377704

Литературознание

- 62 -

ЦБ 124045, Кр/886.7(092)(062)/И 21, Б/886.7(092)(062)/И 21, С/886.7(092)(062)/И 21, Ч/886.7(092)(062)/И 21, П/886.7(092)(062)/И 21

ПЕТЪР Иванов 1847 - 1927 : Юбил. сб.. - Ст. Загора : Регионална библ. Захарий Княжески, 2022 (София : Булгед). - 100 с. : с ил., портр., факс. (някои цв.) ; 21 см. - (Поредица Литературна Ст. Загора, ISSN C634-9013 ; N 4)

Други състав.: М. Денчева, М. Николова. - Кн. е с фотопортр. на И. Карастоянов. - Изд. на Община Ст. Загора ; Музей Литературна Ст. Загора ; Регионална библ. Захарий Княжески. - Съдържа: Сълзите на Даскал П. Иванов / И. Матев ; Държавникът и творецът П. Иванов, съхранен в документалната памет на Ст. Загора ; Среща с поета П. Иванов. Спомен от И. Мирчев ; Възрожденският поет и революционер Даскал П. Иванов в експозицията на Музей Литературна Ст. Загора ; П. Иванов - библиогр. ; Обясн. бел. ; Публикации от П. Иванов ; Публикации за П. Иванов. - Показалец на публикациите на П. Иванов по загл. ; Именен показалец.

ISBN 978-619-90489-9-3

1. Иванов, Петър Иванов, 1847 - 1927 - юбилеи и чествания - сборници. 2. Поети, български - юбилеи и чествания - сборници. 3. България - литературознание

886.7(092)(062) + 92 Иванов, Петър

Кр-122300001894, Б-122300001895, С-122300001896, Ч-122300001897, П-122300001898, П-122300001899

Сист. N: 377381

ЦБ 128470, Ч/886.7(092)(047.53)/К 87

КОТЕВ, Любомир Стойне

Ние сме народ от чичовци : Любомир Котев - литературна анкета. - София : Захарий Стоянов, 2018 ([София] : Миг Принт). - 303 с., [16] л. : ил. (някои цв.) ; 21 см

Името на авт. на доп. материал Иван Гранитски е псевд. на Иван Йорданов Димитров. - Съдържа и Баладичният пейзажист Л. Котев / И. Гранитски ; Биогр. данни за Л. Котев ; Кн. от Л. Котев.

ISBN 978-954-09-1212-7

1. Котев, Любомир Стойне, 1950 - - интервюта. 2. Писатели, български - интервюта. 3. Българи - народопсихология - интервюта. 4. България - литературознание

886.7(092)(047.53) + 159.922.4(=867)(047.53) + 92 Котев, Любомир Стойне

Ч-122300001931

Сист. N: 360150

- 64 -

ЦБ 128483, Ч/886.7.09(06)/Н 33

НАЦИОНАЛНА научна конференция Диктатура и литература. Българската литература в епохата на Георги Димитров и Вълко Червенков (1948-1958). София. 2021

Диктатура и литература. Българската литература в епохата на Георги Димитров и Вълко Червенков (1948-1958) : [Материали от национална научна конференция, проведена на 19 ноември 2021 г. в Нов български университет. - София : Нов бълг. унив., 2022 ([София] : Артграф). - 320 с. ; 20 см. - (Поредица Литературата на НРБ: история и теория ; Кн. 22)

Съдържа докл. от: П. Дойнов, М. Фадел, Б. Пенчев, М. Ангелова, В. Дечева, Б. Курташева, М. Неделчев, О. Георгиева-Тенева, Г. Кръстева, Б. Скочев, М. Методиев, М. Огойска, И. Конедарева, Н. Христова, М. Илиева, Ж. Лефтеров ; Рец.: А. Личева, Й. Ефтимов. - Библиогр. след отд. докл. и под линия ; Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-233-236-5

1. Българска литература - история - 1944 - 1990 - конференции. 2. Социалистически реализъм - в литературата - България - конференции. 3. Българска литература - теми, образи, сюжети

886.7.09(06)

Ч-122300002215

Сист. N: 363853

- 65 -

ЦБ 128484, Ч/886.7(092)/К 13

КАДИЕВ, Марин Стоянов

Думи... (за известни и неизвестни писатели и книги) : Кн. I -. - 2003 -. - 21 см

Кн. I. . - София : Фактум, 2003 (София : Виктрикс). - 156 с.

Съдържа и Кратки биогр. данни за авт.

ISBN 954-8107-08-2 (кн. I)

1. Писатели, български. 2. Поети, български. 3. Българска литература - теми, образи, сюжети. 4. България - литературознание

886.7(092) + 886.7.09 + 92(497.2)

Ч-122300002144

Сист. N: 363947

- 66 -

ЦБ 128485, Ч/886.7(092)/К 13

КАДИЕВ, Марин Стоянов

Думи... (за известни и неизвестни писатели и книги) : Кн. I -. - 2003 -. - 21 см

Кн. II. . - София : Фактум, 2003 (София : Виктрикс). - 176 с.

Съдържа и Кратки биогр. данни за авт.

ISBN 954-8107-09-0 (кн. II)

1. Писатели, български. 2. Поети, български. 3. Българска литература - теми, образи, сюжети. 4. България - литературознание

886.7(092) + 886.7.09 + 92(497.2)

Ч-122300002143

Сист. N: 363977

- 67 -

ЦБ 128486, Ч/886.7(092)/К 13

КАДИЕВ, Марин Стоянов

Думи... (за известни и неизвестни писатели и книги) : Кн. I -. - 2003 -. - 21 см

Кн. III. . - София : Фараго, 2008 (София : Виктрикс). - 154 с.

Съдържа и Кратки биогр. данни за авт.

ISBN 978-954-8641-41-8 (кн. III)

1. Писатели, български. 2. Поети, български. 3. Българска литература - теми, образи, сюжети. 4. България - литературознание

886.7(092) + 886.7.09 + 92(497.2)

Ч-122300002142

Сист. N: 363994

- 68 -

ЦБ 128487, Ч/886.7(092)/К 13

КАДИЕВ, Марин Стоянов

Думи... (за известни и неизвестни писатели и книги) : Кн. I -. - 2003 -. - 21 см

Кн. IV. . - София : Фараго, 2012 ([София] : [Виктрикс]). - 102 с.

Съдържа и Кратки биогр. данни за авт.

ISBN 978-954-2961-20-8 (кн. IV)

1. Писатели, български. 2. Поети, български. 3. Българска литература - теми, образи, сюжети. 4. България - литературознание

886.7(092) + 886.7.09 + 92(497.2)

Ч-122300002141

Сист. N: 364314

- 69 -

ЦБ 128488, Ч/886.7(092)/К 13

КАДИЕВ, Марин Стоянов

Думи... (за известни и неизвестни писатели и книги) : Кн. I -. - 2003 -. - 21 см

Кн. V. . - София : Фараго, 2015 ([София] : [Виктрикс]). - 110 с.

Съдържа и Биогр. справка [за авт.].

ISBN 978-619-206-004-6 (кн. V)

1. Писатели, български. 2. Поети, български. 3. Българска литература - теми, образи, сюжети. 4. България - литературознание

886.7(092) + 886.7.09 + 92(497.2)

Ч-122300002140

Сист. N: 364534

- 70 -

ЦБ 128489, Ч/886.7(092)/К 13

КАДИЕВ, Марин Стоянов

Думи... (за известни и неизвестни писатели и книги) : Кн. I -. - 2003 -. - 21 см

Кн. VI. . - София : Фараго, 2019 ([София] : [Виктрикс]). - 238 с.

Съдържа и Юбилейни поздравления и посвещения ; Животописни данни за М. Кадиев.

ISBN 978-619-206-136-4 (кн. VI)

1. Писатели, български. 2. Поети, български. 3. Българска литература - теми, образи, сюжети. 4. България - литературознание

886.7(092) + 886.7.09 + 92(497.2)

Ч-122300002139

Сист. N: 364565

- 71 -

ЦБ 128495, П/886.7(092)(047.53)/Х 21

ХАЙТОВ, Николай Александров

Единадесет разговора с Николай Хайтов. - София : Фараго, 2009. - 80 с. ; 21 см

Съдържа и Пускай неприятностите до ревера на сакото ; Уроците на Н. Хайтов / М. Кадиев.

ISBN 978-954-8641-59-3

1. Хайтов, Николай Александров, 1919 - 2002 - интервюта. 2. Писатели, български - интервюта. 3. България - литературознание

886.7(092)(047.53) + 92 Хайтов, Николай

П-122300002132

Сист. N: 365345

- 72 -

ЦБ 128500, П/886.7(092)(047.53)/К 13

КАДИЕВ, Марин Стоянов

Писатели, училище, време. - София : Фараго, 2008. - 310 с. ; 21 см

Съдържа и кратки, биогр. данни за авт.

ISBN 978-954-8641-42-5

1. Писатели, български - интервюта. 2. Учители, български - спомени. 3. България - литературознание - образование

886.7(092)(047.53) + 371(497.2)(092)(093.3) + 92(497.2)

П-122300002134

Сист. N: 366960

- 73 -

ЦБ 128502, П/886.7(092)(047.53)/К 13

КАДИЕВ, Марин Стоянов

Мигновения с тях. - София : Фактум, 2003 (София : Виктрикс). - 346 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

Съдържа и кратки, биогр. бел. за авт.

ISBN 954-8107-10-4

1. Писатели, български - интервюта. 2. Поети, български - интервюта. 3. България - литературознание

886.7(092)(047.53) + 92(497.2)

П-122300002133

Сист. N: 367324

- 74 -

ЦБ 128542, Ч/886.7.09/Х 78

ХРИСТОВ, Йордан Тодоров

Тихият критик : Оригинален, взискателен, правдив съдник на писателското братство. - София : Реклама Пони, 2021. - 271 с. : с портр., ил. ; 21 см

Съдържа и Й. Т. Христов - изящен литературен критик и журналист с невероятен усет към писменото слово ; Т. Й. Христов - философ, поет, писател, творец с разностранен талант, с богата ерудиция, силна експресивност, младежка възторженост ; Й. И. Господинов - прочут кавалджия, родоначалник и баш майстор на ''Алфатарски ръченик'' ; Паралелно издание на творби на Х. Ботев и Хосе Марти ; Прочетете тази книга ; Спомени за Й. Т. Христов.

ISBN 978-954-9467-60-4

1. Българска литература - история и критика. 2. България - литературознание

886.7.09

Ч-122300002111

Сист. N: 377625

Българска художествена литература

- 75 -

ЦБ 128424, Кр/886.7-1/Б 26, П/886.7-1/Б 26

БАРОВА, Живка

Терапия против самота : ...За морето, луната и още нещо... : Лирика. - София : Огледало, 2023. - 120 с. : с портр. ; 20 см

ISBN 978-619-7717-04-4

886.7-1

Кр-122300001876, П-122300001877, П-122300001878

Сист. N: 377343

- 76 -

ЦБ 128428, Кр/886.7-1/Н 72, П/886.7-1/Н 72

НИКОЛАЕВА, Румяна

Водолей : Лирика. - Ст. Загора : Литера принт, 2020. - 64 с. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Румяна Николаева е Румяна Николаева Шишкова.

ISBN 978-954-487-170-3

886.7-1

Кр-122300001874, П-122300001875

Сист. N: 377361

- 77 -

ЦБ 128432, Ч4/886.7-2/Б 25

БАНКОВ, Банко Петков

Недописана страница : Пиеси. - София : Фастумпринт, 2023. - 74 с. ; 21 см

Съдържа пиесите: Недописана страница : пиеса за възрастни ; Невъзможно приятелство : детска радиопиеса ; Съдържа и За тоталитаризма и скритите пружини на прехода / Б. Касабова.

ISBN 978-619-7704-05-1

886.7-2 + 886.7-93-2

Ч4-122300001868

Сист. N: 377393

- 78 -

ЦБ 128434, П/886.7-31/А 75

АНТОВ, Огнян Тодоров

Вавилон : Роман памфлет (18+) в две части и приложение. - София : Ерго, 2023 (София : Дайрект Сървисиз). - 380 с. ; 20 см. - (Поредица Нулева зона / Ред. Мартин Христов)

ISBN 978-619-259-070-3

886.7-31

П-122300001852

Сист. N: 377400

- 79 -

ЦБ 128441, П/886.7-311.6/А 64

АНГЕЛОВА, Ангелина

Любовта на музата : [Роман]. - София : Егмонт България, 2023 (София : Инвестпрес). - 312 с. ; 21 см

Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-27-3079-8

886.7-311.6

П-122300001859

Сист. N: 377417

- 80 -

ЦБ 128442, Кр/886.7-1/Х 16, П/886.7-1/Х 16

ХАДЖИХРИСТОВ, Александър Александров

Пепел от сърце : Любовна лирика. - [Ст. Загора] : Палмира, 2023. - 40 с. : с цв. портр. ; 20 см

ISBN 978-619-7651-23-2

886.7-1

Кр-122300001914, П-122300001915

Сист. N: 377419

- 81 -

ЦБ 128445, Кр/886.7-1(081.2)/М 14, П/886.7-1(081.2)/М 14

МАДЖАРСКИ, Стойчо

Аз съм всичко, което след мен ще остане : Избрани стихотворения. - Ст. Загора : Кота, 2023 ([Ст. Загора] : Печатницата). - 168 с. : с ил., портр. (някои цв.) ; 22 см

Стойчо Маджарски - псевд. на Стойчо Митев Стойчев. - Съдържа и Поетът си тръгна, останаха стиховете му / Т. Клисуров ; Творческа биогр. на С. Маджарски ; Спомени / Б. Буков, Й. Атанасов, В. Бончева, П. Пенчев, Й. Пеев, Д. Брацов.

ISBN 978-954-305-627-9

886.7-1(081.2)

Кр-122300001918, П-122300001919

Сист. N: 377423

- 82 -

ЦБ 128453, П/886.7-7/А 13

АБЕЕЕЕ... - А, де!!! : Поглед към златния фонд на "Златната решетка" или прошепнатият смях като остров на спасението. - В. Търново : Фабер, 2021. - 72 с. ; 20 см

Сведения за авт. отг. отбелязани в библиогр. каре.

ISBN 978-619-00-1270-2

886.7-7

П-122300001880

Сист. N: 377441

- 83 -

ЦБ 128455, П/886.7-1/П 71

ПОЛЯКОВА, Цецка Петрова и др.

Копнеж : Стихове. - Русе : Парнас, 2023 (Русе : Авангард принт). - 148 с. : с ил., портр. ; 20 см

ISBN 978-954-8483-81-0

886.7-1

П-122300001887, П-122300001888

Сист. N: 377445

- 84 -

ЦБ 128463, П/886.7-31(081.2)/Т 64

ТОДОРОВ, Йордан

Немилостиви дни : Избрани творби. - София : Захарий Стоянов, 2006 (София : Унив. изд. Св. Климент Охридски). - 416 с. ; 21 см

Съдържа и Завръщане в литературата / П. Анчев.

ISBN 954-739-729-Х

886.7-31(081.2) + 886.7-32(081.2)

П-122300001938

Сист. N: 359917

- 85 -

ЦБ 128464, Ч4/886.7-2/М 31

МАРИНКОВ, Петър Димитров

Хиляда метра над морето : Пиеси. - София : Захарий Стоянов, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт). - 240 с. ; 21 см

Загл. на кор.: 1000 метра над морето. - Съдържа и пиесите: Досието на една Ж ; Вън от рая ; Банда.

ISBN 978-954-09-0773-4

886.7-2

Ч4-122300001933

Сист. N: 359954

- 86 -

ЦБ 128468, П/886.7-311.6/К 22

КАМБУРОВ, Красен Генчев

Пътят на ослепените : Покаяние за Беласица : [Роман]. - София : Захарий Стоянов, 2012 ([Костинброд] : Мултипринт). - 296 с. ; 21 см

Съдържа и Тридесет митични свитъка от апокрифния авт. Тома Езерни.

ISBN 978-954-09-0675-1

886.7-311.6

П-122300001937

Сист. N: 359997

- 87 -

ЦБ 128473, П/886.7-8(081.2)/С 55

СПАСОВ, Цветан

Събрани творби : Лирика, хумор и сатира, статии и беседи, писма. - [3. изд.]. - София : Захарий Стоянов, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 384 с. ; 22 см

Пълната форма на името на авт. Цветан Спасов е Цветан Спасов Илиев.

ISBN 978-954-09-1602-6

886.7-8(081.2)

П-122300001939

Сист. N: 360379

- 88 -

ЦБ 128475, Ч4/886.7-2/И 51

ИЛАРИОНОВ, Илко Здравков

Пет пиеси. - София : Захарий Стоянов, 2021 ([София] : Миг Принт). - 255 с. ; 21 см

Съдържа пиесите: Космонавти ; Молба до Господ ; Земетръс ; Готината банда ; Розови облаци.

ISBN 978-954-09-1534-0

886.7-2

Ч4-122300001934

Сист. N: 363451

- 89 -

ЦБ 128476, П/886.7-1/Б 65

БОРИСЛАВОВ, Иван

Светлина от светлината : [Поезия]. - [София] : Захарий Стоянов, 2013 ([София] : Унив. изд. Св. Климент Охридски). - 84 с. : с ил. ; 19х17 см

Пълното име на авт. Иван Бориславов е Иван Бориславов Попов ; Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и Ще лиша смъртта от правото и на последна дума / Г. Цанко. - Пълната форма на името на авт. на доп. материал Георги Цанков е Георги Цанков Цанев.

ISBN 978-954-09-0807-6

886.7-1

П-122300001936

Сист. N: 363460

- 90 -

ЦБ I 13113, П/886.7-1/К 82

КОНСТАНТИНОВ, Георги

Роднина на дъжда : Неизбежни стихотворения. - [София] : [Списание Пламък], 2021. - 128 с. ; 18х16 см

Пълната форма на името на авт. Георги Константинов е Георги Константинов Христов.

ISBN 978-954-2924-27-2

886.7-1

П-122300001935

Сист. N: 363468

- 91 -

ЦБ 128519, Ч/886.7-8/А 66, П/886.7-8/А 66

АНДРЕЕВ, Веселин

Горест и гордост : Книга от и за Веселин Андреев. - София : Бълг. книжница, 2021. - 440 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Веселин Андреев - псевд. на авт. Георги Георгиев Андреев ; Други състав., ред.: С. Желев, Ф. Червенкова ; Пълната форма на името на състав., ред. Петко Тотев е Петко Тотев Петков.

ISBN 978-954-380-538-9

1. Андреев, Веселин, 1918 - 1991 - спомени. 2. Писатели, български - спомени. 3. България - литературознание

886.7-8 + 886.7(092) + 92 Андреев, Веселин

Ч-122300002109, П-122300002110

Сист. N: 377494

- 92 -

ЦБ 128528, П/886.7-3/М 95

МУКАНОВА, Поли Руменова

Сизиф дали е бил щастлив? : Фрагменти. - София : Ерго, 2022 (София : Дайрект Сървисиз). - 100 с. ; 22 см. - ([Поредица] Контрапункти)

Съдържа и Фрагментът - цял и изпълнен / М. Новков ; Радостите на Сизиф / А. Бурова ; За П. Муканова.

ISBN 978-619-259-026-0

886.7-3

П-122300002074

Сист. N: 377515

- 93 -

ЦБ I 13121, Ч/886.7-1(082.2)/М 19

МАКЕДОНИЯ в песни : Антология от български поети. - Фототип. изд. - [София] : Авангард Прима, [2022]. - 200 с. : с ил., факс. ; 18 см

Загл. и текст на стар правопис. - Год. на изд. с римски цифри MMXXII. - В кн. погрешно отпеч. 2. изд. - Фототип. изд.: София : Т. Ф. Чипев, 1941. - Съдържа и Бел. за авт. ; Паметта за Македония в стихове / Е. Трайкова ; Охридска принцеса и Вазов в идеята на Л. Станчев за антология "Македония в песни", 1941г., с предг. от проф. А. Балабанов / В. Станчев.

ISBN 978-619-239-702-9

886.7-1(082.2)

Ч-122300002106

Сист. N: 377519

- 94 -

ЦБ 128530, Ч/886.7-1/В 15

ВАЗОВ, Иван Минчов

Песни за Македония : 1913 - 1916 г.. - 2. фототип. изд. - София : Макед. науч. институт, 2021 ([София] : Симолини-94). - 128 с. : с портр., XXX с. ; 19 см. - (Македонска библ. ; 57)

Загл. и текст на стар правопис. - Съдържа и Иван-Вазовата геопоетика на/за Македония / М. Неделчев. - Фототип. изд.: София : Книгоизд. Т. Ф. Чипев, 1916.

ISBN 978-619-7377-28-6

886.7-1

Ч-122300002107

Сист. N: 377568

- 95 -

ЦБ 128531, П/886.7-1/Т 77

ТОШЕВА, Мира Юрий

Малки истини за Големите хора = Little truths for Grown-ups. - Mira Tosheva ; Transl. into Engl. Eduard Hovsepyan = Little truths for Grown-ups / Mira Tosheva ; Transl. into Engl. Eduard Hovsepyan. - [София] : Ерове, 2022 ([София] : Art Eternal Print). - 40 с. ; 21 см

Имената на авт., прев. отбелязани на гърба на загл. с. - Парал. текст на англ. ез.

ISBN 978-619-7313-19-2

886.7-1

П-122300002077

Сист. N: 377570

- 96 -

ЦБ 128482, П/886.7-32/K 76

KOSTADINOVA, Radoslava Antonova

The Blanket. - London : Europe Books, 2022 (Italy). - 92 p. ; 21 cm

На предзагл. с. отбелязано: Build Universes.

ISBN 9791220129510 !

886.7-32

П-122300002125, П-122300002126

Сист. N: 363849

Чужда художествена литература

- 97 -

ЦБ 128435, П/820(73)-31/А 86

АРМЕНТРАУТ, Дженифър Л.

Аполион : [Роман]. - София : Егмонт България, 2023 (Костинброд : Мултипринт). - 416 с. ; 21 см. - (Поредица Заветът ; Кн. 4)

ISBN 978-954-27-3004-0

820(73)-31

П-122300001853

Сист. N: 377403

- 98 -

ЦБ 128436, П/820(417)-31/Б 25

БАНВИЛ, Джон

Април в Испания : Мистерия. - София : Лист, 2023 (Костинброд : Мултипринт). - 368 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7722-05-5

820(417)-31

П-122300001854

Сист. N: 377405

- 99 -

ЦБ 128437, П/840-312.6/Б 31

БЕГБЕДЕ, Фредерик

Бараж срещу Атлантика : Автобиографичен роман. - София : Колибри, 2023 ([София] : Инвестпрес). - 293 с. ; 20 см

ISBN 978-619-02-1208-9 (Colibri)

840-312.6

П-122300001855

Сист. N: 377407

- 100 -

ЦБ 128438, П/820(73)-312.6/М 45

МЕЙЕР, Кери

Грейс от Монако : [Роман]. - [София] : Прозорец, 2023 ([София] : Инвестпрес). - 464 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-243-257-7

820(73)-312.6

П-122300001856

Сист. N: 377410

- 101 -

ЦБ 128439, П/877.4-32/Г 37

ГЕОРГИУ, Андонис

Дъхът на ближните : [Разкази]. - София : ICU, 2023 (Пловдив : Жанет 45). - 176 с. ; 19 см

Съдържа и За авт. ; За прев.

ISBN 978-619-7674-17-0 (Ай Си Ю)

877.4-32

П-122300001857

Сист. N: 377412

- 102 -

ЦБ 128440, П/830-31/О-28

ОВЕРАТ, Ангелика

Една зима в Истанбул : Роман. - София : Black Flamingo Publishing, 2023 ([София] : Инвестпрес). - 184 с. ; 21 см

ISBN 978-619-262-017-2

830-31

П-122300001858

Сист. N: 377415

- 103 -

ЦБ 128446, Ч4/882-31/Т 47, П/882-31/Т 47

ТЕМИЗ, Яна

Хореограф : Роман-балет в четырех действиях. - Москва : КМК, 2019. - 408 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 24 см

Бележки.

ISBN 978-5-907099-75-3

1. Медведев, Василий Михайлович, 1957 - - биографии. 2. Хореографи, руски - биографии. 3. Русия - изкуство

882-31 + 793.32.071.1(470)(092) + 92 Медведев, Василий

Ч4-122300001922, П-122300001923

Сист. N: 377424

- 104 -

ЦБ 128448, П/820-311.6/Р 97

РЪДЪРФЪРД, Едуард

Париж : [Роман] : Т. 1 -. - София : Еднорог, 2023 -. - 21 см

Едуард Ръдърфърд - псевдоним на Франсис Едуард Уинтъл.

Т. 1. . - 2023. - 496 с.

ISBN 978-954-365-280-8 (т. 1)

820-311.6

П-122300001862

Сист. N: 377426

- 105 -

ЦБ 128449, П/820(71)-312.4/У 14

УАЙТ, Лорет Ан

Тайната на пациента : [Роман]. - София : Плеяда, 2023 ([София] : Art Eternal Print). - 320 с. ; 22 см. - (Световен трилър)

Съдължа и Бел. на авт.

ISBN 978-954-409-470-6

820(71)-312.4

П-122300001863

Сист. N: 377428

- 106 -

ЦБ 128450, П/820(73)-31/К 87

КОУТС, Та-Нехиси

Танцуващата с вода : [Роман]. - София : Кръг, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 448 с. ; 20 см

Съдържа и Бел. на авт.

ISBN 978-619-265-010-0

820(73)-31

П-122300001864

Сист. N: 377430

- 107 -

ЦБ 128460, П/820(73)-311.6/Д 49

ДЖАГЪР, Ерик

Последният дуел : Истинска история за престъпление, скандал и уреждане на съдебен спор чрез битка в средновековна Франция : [Роман]. - София : Ciela, 2020 ([София] : Алианс Принт). - 259 с. : с ил. ; 21 см

Пълната форма на името на прев. Любомир Мартинов е Любомир Мартинов Любомиров. - Съдържа и Последиците от кавгата : Прил. ; Бел. - Библиогр. с. 251 - 257.

ISBN 978-954-28-3268-3 (Сиела)

820(73)-311.6

П-122300001913

Сист. N: 359881

- 108 -

ЦБ 128525, П/820(73)-312.9/М 19

МАККАМЪН, Робърт Р.

Момчешки живот : [Роман]. - 2. изд. - София : Изток-Запад, 2019. - 624 с. ; 22 см. - ([Библ.] Magica)

ISBN 978-619-01-0556-5

ISBN 619-01-0556-4

820(73)-312.9

П-122300002073

Сист. N: 377507

- 109 -

ЦБ 128550, Ч/875-1/О-74, П/875-1/О-74

ОРФИЧЕСКА литика : Лечебната сила на магическите камъни. - София : Pensoft, 2009. - 52 с. : с табл. ; 20 см

Съдържа и Регистър на собствените митологични или легендарни имена и на геогр. названия ; Ранни изд., прев. и комент. : Прил. - Библиогр. с. 46 - 49.

ISBN 978-954-642-481-5 (Пенсофт)

1. Поезия, старогръцка - теми, образи, сюжети. 2. Скъпоценни камъни - въздействие и символика

875-1 + 875-1.09 + 549.091

Ч-122300002231, П-122300002232

Сист. N: 377724

Детска художествена литература

- 110 -

ЦБ 128425, Дч/886.7-93-32/Г 37

ГЕОРГИЕВ, Елизабета

Чудесата на хартиеното ветрило. - Ниш : Ново Братство, 2021 (Ниш : Свен). - 54 с. : с ил. ; 21х21 см

ISBN 978-86-900564-1-5

886.7-93-32

Дч-122300001889

Сист. N: 377349

- 111 -

ЦБ II 8944, Д/820-93-34/Б 75

БРАЙТ, Рейчъл

Геконът Голди и ехото : [Приказка]. - [София] : A&T Publishers, 2022. - [32] с. : с цв. ил. ; 30 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-619-7106-56-5 (A&T Publishing)

820-93-34

Д-122300001940

Сист. N: 364572

- 112 -

ЦБ I 13114, Д/840-93-34/Б 26

БАРБАРОНИТЕ: Забравената книга : [Приказка]. - [София] : Фют, 2023 (Италия). - [20] с. : с цв. ил. ; 17х19 см. - ([Поредица] Барбароните)

ISBN 978-619-199-922-4

840-93-34

Д-122300001955, Д-122300001956

Сист. N: 364606

- 113 -

ЦБ I 13115, Д/840-93-34/Б 26

БАРБАРОНИТЕ: Цветовете на барбароните : [Приказка]. - [София] : Фют, 2023 (Италия). - [20] с. : с цв. ил. ; 17х19 см. - ([Поредица] Барбароните)

ISBN 978-619-199-921-7

840-93-34

Д-122300001953, Д-122300001954

Сист. N: 364725

- 114 -

ЦБ 128491, Д/885.4-93-1/М 41

МАХО, Адриан

Герда: Малкото китче : [Приказка]. - [София] : Робертино, 2023. - [12] с. : с цв. ил. ; 21 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-619-246-094-5

885.4-93-1

Д-122300001952

Сист. N: 364824

- 115 -

ЦБ II 8945, Д/820-93-34/П 42

ПЕТИ, Кейт

Котарачето Сами посява слънчоглед : [Приказка]. - [София] : Фют, 2023 (Китай). - [16] с. : с цв. ил. ; 26х26 см

Прев. известна като Катя Иванова с пълно име Екатерина Иванова Латева. - Кн. е с капачета и голяма панорамна ил. - Съдържа и Как да си отгледате слънчоглед.

ISBN 978-619-199-846-3

820-93-34

Д-122300001943

Сист. N: 365047

- 116 -

ЦБ II 8946, Д/820-93-34/П 42

ПЕТИ, Уилям

Катеричето Тили засажда дърво : [Приказка]. - [София] : Фют, 2023 (Китай). - [16] с. : с цв. ил. ; 26х26 см

На загл. с. погрешно отбелязано като авт. Кейт Пети ; Прев. известна като Катя Иванова с пълно име Екатерина Иванова Латева. - Кн. е с капачета и голяма панорамна ил. - Съдържа и Как да си отгледате дъбово дърво.

ISBN 978-619-199-845-6

820-93-34

Д-122300001944

Сист. N: 365290

- 117 -

ЦБ 128497, Д/820-93-91/Б 29

БАУДЕТ, Стефани

Шерлок Холмс: Съсекският вампир : [Роман за деца]. - [София] : Робертино, 2023. - 96 с. : с ил. ; 20 см. - (Поредица Шерлок Холмс : Сенки, тайни и едно откраднато съкровище)

Имената на адапт., прев. и ил. отбелязани в библиогр. каре.

ISBN 978-619-246-095-2

820-93-91

Д-122300001957, Д-122300001958

Сист. N: 365628

- 118 -

ЦБ 128499, Д/820-93-34/П 85

ПРЕГЪРНИ ме още веднъж! : Приказки за четене, слушане и гушкане. - София : Фют, 2022 (Китай). - [96] с. : с цв. ил. ; 24х24 см

Съдържа: Аз не съм чак толкова лош / Т. Напман ; Ил. Г. Скот. Китът Уили и октоподчето Ози / Т. Хол ; Ил. К. Бигън. Нека те прегърна още веднъж / И. Даун ; Ил. Г. Скот. Приятели завинаги! / И. Даун ; Ил. Л. Бърнард. - Възприетата форма на името на авт. Тимоти Напман е Тимъти Напмън, на ил. Гейвин Скот е Гавин Скот, на ил. Луси Бърнард е Люси Бърнард.

ISBN 978-619-199-706-0

820-93-34

Д-122300001945

Сист. N: 366772

- 119 -

ЦБ 128501, Д/886.7-93-193.1/М 93

МОЯТА първа книга с картинки, гатанки и стихотворения: Азбуката. - София : Пан, [2023]. - [20] с. : с цв. ил. ; 22 см

Кор. опис. - Други авт.: А. Босев, А. Разцветников, А. Душков, В. Манолов, Д. Габе, Дядо Благо, Й. Друмников, К. Костадинов, Л. Милева, Л. Русанов, М. Дългъчева, Р. Киров, Я. Петров ; Други ил.: С. Донева, К. Танев. - Дядо Благо - псевд. на Стоян Стойков Русев ; Асен Разцветников - псевд. на Асен Петков Коларов. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-619-240-690-5

886.7-93-193.1 + 886.7-93-1

Д-122300001963

Сист. N: 367156

- 120 -

ЦБ 128504, Д/884-93-34/Г 92

ГУОВИНСКА, Анита

Коте Кате: Зима : [Приказка]. - София : Timelines, 2023. - [24] с. : с цв. ил. ; 19х19 см. - (Кол. Коте Кате)

ISBN 978-619-7455-94-6 (Таймлайнс стор)

884-93-34

Д-122300001962

Сист. N: 368660

- 121 -

ЦБ 128505, Д/884-93-34/Г 92

ГУОВИНСКА, Анита

Коте Кате в Космоса : [Приказка]. - София : Timelines, 2023. - [24] с. : с цв. ил. ; 19х19 см. - (Кол. Коте Кате)

ISBN 978-619-7455-93-9 (Таймлайнс стор)

884-93-34

Д-122300001961

Сист. N: 369994

- 122 -

ЦБ 128506, Д/884-93-34/Г 92

ГУОВИНСКА, Анита

Коте Кате на зъболекар : [Приказка]. - София : Timelines, 2023. - [24] с. : с цв. ил. ; 19х19 см. - (Кол. Коте Кате)

ISBN 978-619-7455-90-8 (Таймлайнс стор)

884-93-34

Д-122300001960

Сист. N: 370292

- 123 -

ЦБ 128507, Д/884-93-34/Г 92

ГУОВИНСКА, Анита

Коте Кате се запознава с пожарникар : [Приказка]. - София : Timelines, 2023. - [24] с. : с цв. ил. ; 19х19 см. - (Кол. Коте Кате)

ISBN 978-619-7455-89-2 (Таймлайнс стор)

884-93-34

Д-122300001959

Сист. N: 370293

- 124 -

ЦБ 128513, Д/886.7-93-1/Ж 32

ЖЕКОВА, Ангелина Иванова

Жабокът Кваки. - София : СофтПрес, 2023. - [8] с. : с цв. ил. ; 22х22 см. - (Поредица Животни любими, описани в рими)

ISBN 978-619-151-894-4

886.7-93-1

Д-122300001950

Сист. N: 372702

- 125 -

ЦБ 128514, Д/886.7-93-1/Ж 32

ЖЕКОВА, Ангелина Иванова

Пеперудката. - София : СофтПрес, 2023. - [8] с. : с цв. ил. ; 22х22 см. - (Поредица Животни любими, описани в рими)

ISBN 978-619-151-895-1

886.7-93-1

Д-122300001947

Сист. N: 372709

- 126 -

ЦБ 128539, Д/820(73)-93-91/Ф 78

ФРАНСИС, Сюзън

Замръзналото кралство: северно сияние : Пътешествие до сиянието. - София : Егмонт, 2017 (София : Инвестпрес). - 168 с., [4] л. : цв. ил. ; 22 см

Името на авт. отбелязано на кор. ; Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Изд. на Disney.

ISBN 978-954-27-1932-8

820(73)-93-91

Д-122300002085

Сист. N: 377596

Детска отраслова литература

- 127 -

ЦБ II 8943, Д/087.5/Б 26

БАРБАРОНИТЕ: Потърсете и намерете! : [Книга-игра]. - [София] : Фют, 2023 (Италия). - [15] с. : с цв. ил. ; 32 см. - ([Поредица] Барбароните)

ISBN 978-619-199-925-5

1. Книга-игра

087.5

Д-122300001941, Д-122300001942

Сист. N: 363666

- 128 -

ЦБ 128493, Д/087.5:582/С 37

СИМС, Лесли

Кръговратът в природата: Малкото дърво. - София : Фют, 2023 (Китай). - [12] с. : с цв. ил. ; 20 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-619-199-838-8

1. Дървесни видове - детска и юношеска литература

087.5:582

Д-122300001965

Сист. N: 365318

- 129 -

ЦБ 128496, Д/087.5:597.8/С 37

СИМС, Лесли

Кръговратът в природата: Малкото жабче. - София : Фют, 2023 (Китай). - [12] с. : с ил. ; 20 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-619-199-837-1

1. Жаби - детска и юношеска литература

087.5:597.8

Д-122300001966

Сист. N: 365390

- 130 -

ЦБ I 13116, Д/087.5/П 92

ПТИЦИТЕ в градината : [Кн.-игра]. - София : Фют, 2023 (Китай). - [10] с. : с цв. ил. ; 15х15 см

Кор. опис. - Кн. от поредицата Плъзни и дръпни. - Кн. отпеч. на ламиниран картон, с подвижни капачета.

1. Игри - детска и юношеска литература

087.5

Д-122300001968

Сист. N: 365846

- 131 -

ЦБ I 13117, Д/087.5/Ц 36

ЦВЕТОВЕТЕ : [Кн.-игра]. - София : Фют, 2023 (Китай). - [10] с. : с цв. ил. ; 15х15 см

Кор. опис. - Кн. от поредицата Плъзни и дръпни. - Кн. отпеч. на ламиниран картон, с подвижни капачета.

1. Игри - детска и юношеска литература

087.5

Д-122300001969

Сист. N: 365898

- 132 -

ЦБ I 13118, Д/087.5/Г 63

ГОЛЕМИ и малки : [Кн.-игра]. - София : Фют, 2023 (Китай). - [10] с. : с цв. ил. ; 15х15 см

Кор. опис. - Кн. от поредицата Плъзни и дръпни. - Кн. отпеч. на ламиниран картон, с подвижни капачета.

1. Игри - детска и юношеска литература

087.5

Д-122300001970, Д-122300002196

Сист. N: 366488

- 133 -

ЦБ I 13119, Д/087.5/К 75

КОЙ живее тук? : [Кн.-игра]. - София : Фют, 2023 (Китай). - [10] с. : с цв. ил. ; 15х15 см

Кор. опис. - Кн. от поредицата Плъзни и дръпни. - Кн. отпеч. на ламиниран картон, с подвижни капачета.

1. Игри - детска и юношеска литература

087.5

Д-122300001971

Сист. N: 366718

- 134 -

ЦБ 128503, Д/087.5/К 69

КНИГА с картинки. 125 думи. - София : Пан, [2023]. - [20] с. : с цв. ил. ; 22 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-619-240-688-2

1. Книги - за деца

087.5

Д-122300001964

Сист. N: 367772

- 135 -

ЦБ 128508, Д/087.5:551.4.035(031)/Р 45

РЕДУЛЕ, Стефани

Планината : Енциклопедия за най-малките. - [София] : Пан, 2023. - [20] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Енциклопедия за най-малките)

Авт. не е отбелязан на кор. ; Авт., ил., прев. отбелязани в библиогр. каре.

ISBN 978-619-240-727-8

1. Планини - енциклопедии - детска и юношеска литература

087.5:551.4.035(031)

Д-122300001949

Сист. N: 370870

- 136 -

ЦБ 128509, Д/087.5:523/524(031)/Б 84

БУИСУ, Лорин

Космосът : Енциклопедия за най-малките. - [София] : Пан, 2023. - [20] с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Енциклопедия за най-малките ; ,)

Авт. не е отбелязан на кор. ; Авт., ил., прев. отбелязани в библиогр. каре.

ISBN 978-619-240-728-5

1. Космос - енциклопедии - детска и юношеска литература

087.5:523/524(031)

Д-122300001948

Сист. N: 370890

- 137 -

ЦБ II 8947, Д/087.5:67/68/К 86

КОСТАДИНОВ, Костадин Василев

Кое как се прави: Природните богатства. - София : Пан, 2016. - 16 с. : с цв. ил. ; 28 см. - (Поредица Кое как се прави)

Авт. не е отбелязан на кор.

ISBN 978-6954-660-705-8

1. Промишленост - детска и юношеска литература

087.5:67/68

Д-122300001946

Сист. N: 370896

- 138 -

ЦБ II 8948, Д/087.5:637/К 86

КОСТАДИНОВ, Костадин Василев

Кое как се прави: Продуктите на фермата. - София : Пан, 2016. - 16 с. : с цв. ил. ; 28 см. - (Поредица Кое как се прави)

Авт. не е отбелязан на кор.

ISBN 978-6954-660-704-1

1. Селско стопанство - детска и юношеска литература

087.5:637

Д-122300001951

Сист. N: 372394

- 139 -

ЦБ 128515, Д/087.5:629.78/Б 75

БРАЙЪН, Лара

Ракетата : Погледни под капачето!. - София : Фют, 2023 (Китай). - [12] с. : с цв. ил. ; 20 см. - ([Поредица] Погледни под капачето)

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон с подвижни капачета и елементи.

ISBN 978-619-199-836-4

1. Космически летателни апарати - детска и юношеска литература

087.5:629.78

Д-122300001967

Сист. N: 374129

История

- 140 -

ЦБ 128431, П/949.72.042(092)/Д 60

ДИМОВ, Продрум Иванов

Отблясъци от възрожденския огън. - 2. доп. изд. - София : Бълг. книжница, 2023. - 121 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

Съдържа и Урок по родолюбие в българско училище в Лондон / С. Мечева.

ISBN 978-954-380-595-2

1. Революционни, национални и народоосвободителни движения - България - история. 2. Революционери, български - биографии

949.72.042(092) + 92(497.2)

П-122300001890

Сист. N: 377388

- 141 -

ЦБ 128466, Ч/949.72.052.1(093)/И 53

ИЛИНДЕНСКО-ПРЕОБРАЖЕНСКОТО въстание 1903 през погледа на европейските дипломати : Сборник. - София : Захарий Стоянов, 2019 ([София] : Миг Принт). - 287 с. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: The Ilinden-Preobrazhenie uprising of 1903 through the lens of the European diplomats. - Съдържа и Илинден - неюбилейни размисли / Г. Първанов. - С бел. под линия. - Текст и на англ., фр., нем., сръб., итал., рус. ез.

ISBN 978-954-09-1344-5

1. Илинденско-Преображенско въстание, 1903 г. - отзвук в Европа. 2. България - история

949.72.052.1(093)

Ч-122300001932

Сист. N: 359284

- 142 -

ЦБ II 8942, Кр/949.72.052.1:07/Я 18, Ч/949.72.052.1:07/Я 18

ЯВОРОВ, Пейо Крачолов

Вестник Свобода или смърт! : Бунтовен лист. - София : Фонд. Яворов; Книги за всички, 2023. - 112 с. : с портр., ил., факс. ; 27 см

Кор. загл.: Свобода или смърт! ; П. Яворов - псевд. на Пейо Тотев Крачолов. - Факс. изд.: Македония, 1903. - Библиогр. под линия с бел.

ISBN 978-619-7535-44-0 (Книги за всички)

1. Националноосвободително движение - България - в периодичния печат. 2. Вестници, български - история. 3. България - история

949.72.052.1:07 + 886.7-8

Кр-122300001921, Ч-122300001924

Сист. N: 359886

- 143 -

ЦБ 128461, Ч/949.72/Б 92

БЪЛГАРИЯ и Македония : История и политика : Ч. 1 -. - София : Тангра ТанНакРа, 2021 -. - 24 см

Ч. 2. Нов път. - 2023. - 632 с. : с ил.. - (Поредица Две държави ; 2)

Други авт.: А. Кочева, А. Димитров, А. Щерев, В. Бонева, Г. Георгиев, Г. Тренчев, Д. Тюлеков, Е. Калинова, И. Кочев, И. Баева, Л. Стоянов, Н. Кайчев, Р. Радев, С. Никифорова, С. Славов, С. Ташев, С. Германов, Т. Митев ; Рец. Д. Вачков, Д. Гоцев, Л. Спасов ; Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с. ; Възприетата форма на името на авт. Ана Кочева е Ана Иванова Кочева-Лефеджиева. - Изд. на БАН. Институт за ист. изследвания, Македонски научен институт. - Съдържа и За авт. ; За рец. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-91801-2-9 (ч. 2)

1. История - България. 2. История - Македония. 3. България и Македония

949.72 + 949.717

Ч-122300001905

Сист. N: 377448

- 144 -

ЦБ 128471, П/908(497.214)/Р 57

РЕШОВСКИ, Малин Иванов

Снимки-спомени от Плевен за БТА. - Плевен : Ивко, 2022. - 228 с. : с ил., портр. ; 21 см

Съдържа и Пътешествие в спомените / Х. Комаревска ; Бонуси за моите читатели.

ISBN 978-619-7203-21-9

1. Плевенски край - история. 2. История - Плевенски край. 3. Краезнание - Плевен

908(497.214)

П-122300002207

Сист. N: 377457

- 145 -

ЦБ 128512, РЦ20в/908(497.2-32)/В 97

ВЪРБАНОВ, Божил и др.

Изучавай Родината! : Пловдивска обл. : Геогр. четива. - Пловдив, 1940 (Пловдив : Свобода). - 102, II с. : с ил., к. ; 19 см

Екз. с инв. N 122300002613 е подв. с черна кожа, твърда подвързия от Ст.[оян] Атанасов, чието име е отпеч. на гърба на кн., заедно с още 2 загл. в общо кн. тяло: Образователната проблема у нас / П. Мутафчиев. - 1937 ; Училищни и народни празници / И. Вачков, Т. Бахчовански. - 1941.

1. Краезнание - Пловдивска област. 2. Пловдивска област - краезнание

908(497.2-32)

РЦ20в-122300002613

Сист. N: 372152

- 146 -

ЦБ 128522, РЦ20в/949.72.052.2/А 58

АЛТЪНОВ, Иван

Междусъюзнишка Тракия. - София, 1921 (София : Придворна печ.). - 188 с. : с табл. ; 23 см

Изд. на Съюз на бълг. учени, писатели и худож.

1. Междусъюзническа война, 1913 г. 2. България - история

949.72.052.2

РЦ20в-122300002609

Сист. N: 377504

- 147 -

ЦБ 128537, П/930.9/Д 60

ДИМОВ, Ангел Георгиев

Фалшификации на историята. - 3. доп. изд. - София : Българи за икон. съюз и единство с Русия - БИСЕР, 2022. - 89 с. ; 20 см

Библиогр. с. 87.

ISBN 978-019-91401-1-6 !

ISBN 978-619-91401-1-6

1. История - фалшификации

930.9

П-122300002104

Сист. N: 377591

- 148 -

ЦБ 128552, П/949.72.04(092)/К 85

КРЪСТЕВ, Лука Петков

Велко Радев Королеев - Панагюрца, и неговия "Месецослов" или "Календар вечний", Цариград, 1853 година. - София : Pensoft, 2008. - 291 с. : с ил., сх., факс. ; 22 см

Съдържа и Вечният календар (Месецослов) / В. Р. Королеев ; Нещо за авт. на настоящата кн. ; Родословно дърво на Королеев, Велко Радов. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-642-434-1 (Пенсофт)

1. Королеев, Велко Радов, 1798 - 1903 - биографии. 2. Възрожденци, български - биографии. 3. Просветно движение - България - дейци. 4. Календар. 5. България - история

949.72.04(092) + 529 + 92 Королеев, Велко Радов

П-122300002877

Сист. N: 377749

Краезнание

- 149 -

ЦБ 128424, Кр/886.7-1/Б 26, П/886.7-1/Б 26

БАРОВА, Живка

Терапия против самота : ...За морето, луната и още нещо... : Лирика. - София : Огледало, 2023. - 120 с. : с портр. ; 20 см

ISBN 978-619-7717-04-4

886.7-1

Кр-122300001876, П-122300001877, П-122300001878

Сист. N: 377343

- 150 -

ЦБ 128426, Кр/316.46(035)/С 61

СТАВРУ, Ставрос

Никога не спирайте да експериментирате : 31 техники за лична, екипна и организационна ефективност, с които да експериментирате. - [София] : Ставрос Ставру, 2022. - 182 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр. с. 181 - 182.

ISBN 978-619-7698-01-5

1. Лидерство - наръчници и ръководства

316.46(035)

Кр-122300001870

Сист. N: 377351

- 151 -

ЦБ 128428, Кр/886.7-1/Н 72, П/886.7-1/Н 72

НИКОЛАЕВА, Румяна

Водолей : Лирика. - Ст. Загора : Литера принт, 2020. - 64 с. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Румяна Николаева е Румяна Николаева Шишкова.

ISBN 978-954-487-170-3

886.7-1

Кр-122300001874, П-122300001875

Сист. N: 377361

- 152 -

ЦБ 124045, Кр/886.7(092)(062)/И 21, Б/886.7(092)(062)/И 21, С/886.7(092)(062)/И 21, Ч/886.7(092)(062)/И 21, П/886.7(092)(062)/И 21

ПЕТЪР Иванов 1847 - 1927 : Юбил. сб.. - Ст. Загора : Регионална библ. Захарий Княжески, 2022 (София : Булгед). - 100 с. : с ил., портр., факс. (някои цв.) ; 21 см. - (Поредица Литературна Ст. Загора, ISSN C634-9013 ; N 4)

Други състав.: М. Денчева, М. Николова. - Кн. е с фотопортр. на И. Карастоянов. - Изд. на Община Ст. Загора ; Музей Литературна Ст. Загора ; Регионална библ. Захарий Княжески. - Съдържа: Сълзите на Даскал П. Иванов / И. Матев ; Държавникът и творецът П. Иванов, съхранен в документалната памет на Ст. Загора ; Среща с поета П. Иванов. Спомен от И. Мирчев ; Възрожденският поет и революционер Даскал П. Иванов в експозицията на Музей Литературна Ст. Загора ; П. Иванов - библиогр. ; Обясн. бел. ; Публикации от П. Иванов ; Публикации за П. Иванов. - Показалец на публикациите на П. Иванов по загл. ; Именен показалец.

ISBN 978-619-90489-9-3

1. Иванов, Петър Иванов, 1847 - 1927 - юбилеи и чествания - сборници. 2. Поети, български - юбилеи и чествания - сборници. 3. България - литературознание

886.7(092)(062) + 92 Иванов, Петър

Кр-122300001894, Б-122300001895, С-122300001896, Ч-122300001897, П-122300001898, П-122300001899

Сист. N: 377381

- 153 -

ЦБ 128430, Кр/159.9(075.8)/А 65, Ч/159.9(075.8)/А 65

АНДОНОВА, Нели Пенчева

Сборник с разработки за студенти по психология : Ч. 1 -. - [Ст. Загора] : Нели Пенчева Андонова, 2021 -. - 21 см

Ч. 2. Мислене, раздел първи, формиране на понятие и логика и приемане на решение. - 2023. - 160 с.

ISBN 978-619-91834-2-7 (ч. 2)

1. Психология - учебници за ВУЗ

159.9(075.8)

Кр-122300001865, Ч-122300001866

Сист. N: 377382

- 154 -

ЦБ 128442, Кр/886.7-1/Х 16, П/886.7-1/Х 16

ХАДЖИХРИСТОВ, Александър Александров

Пепел от сърце : Любовна лирика. - [Ст. Загора] : Палмира, 2023. - 40 с. : с цв. портр. ; 20 см

ISBN 978-619-7651-23-2

886.7-1

Кр-122300001914, П-122300001915

Сист. N: 377419

- 155 -

ЦБ 128444, Кр/613.2:159.923/Р 41, П/613.2:159.923/Р 41

РАЧЕВА, Мария Стефанова

Кулинарна психология : Щастливи чрез нашата храна. - Ст. Загора : Кота, 2013. - 211 с. ; 20 см

Изд. на Адвайз център. - Библиогр. с. 210 - 211.

ISBN 978-954-305-356-8

1. Хранене - хигиена. 2. Личност - психология. 3. Готварство - рецепти

613.2:159.923 + 641.566(083.1)

Кр-122300001916, П-122300001917

Сист. N: 377422

- 156 -

ЦБ 128445, Кр/886.7-1(081.2)/М 14, П/886.7-1(081.2)/М 14

МАДЖАРСКИ, Стойчо

Аз съм всичко, което след мен ще остане : Избрани стихотворения. - Ст. Загора : Кота, 2023 ([Ст. Загора] : Печатницата). - 168 с. : с ил., портр. (някои цв.) ; 22 см

Стойчо Маджарски - псевд. на Стойчо Митев Стойчев. - Съдържа и Поетът си тръгна, останаха стиховете му / Т. Клисуров ; Творческа биогр. на С. Маджарски ; Спомени / Б. Буков, Й. Атанасов, В. Бончева, П. Пенчев, Й. Пеев, Д. Брацов.

ISBN 978-954-305-627-9

886.7-1(081.2)

Кр-122300001918, П-122300001919

Сист. N: 377423

- 157 -

ЦБ 128457, Кр/373.52(497.235)(091)/С 60

СРЕДНО общообразователно училище Максим Горки. Ст. Загора

Полет : 60 години Средно училище "Максим Горки" Ст. Загора. - Ст. Загора, 2022. - 40 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 23 см

Други състав.: И. Великова, Й. Раденкова.

1. Средни училища - Стара Загора - история. 2. Образование и просвета - Стара Загора - история. 3. Стара Загора - образование

373.52(497.235)(091) + 886.7-053.5-8

Кр-122300002575

Сист. N: 359827

- 158 -

ЦБ 128451, Кр/133/С 82, П/133/С 82

СТОЙЧЕВА, Ценка Димитрова

Мистичният феникс. - Казанлък : Лукс принт, 2021. - 404 с. : с табл., сх., ил. ; 21 см

Съдържа и За авт. ; Прил.

ISBN 978-619-7487-20-6

1. Езотеризъм. 2. Парапсихология. 3. Биоенерготерапия

133 + 159.961 + 615.851

Кр-122300001881, П-122300001882, П-122300001883

Сист. N: 377431

- 159 -

ЦБ 128452, Кр/159.961/С 82, П/159.961/С 82

СТОЙЧЕВА, Ценка Димитрова

Новото лечителско изкуство. - 2. изд. - Казанлък : Лукс принт, 2022. - 339 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Съдържа и Прил.

ISBN 978-954-91558-4-6

1. Парапсихология. 2. Биоенерготерапия. 3. Съдба

159.961 + 615.85 + 214

Кр-122300001884, П-122300001885, П-122300001886

Сист. N: 377435

- 160 -

ЦБ 128465, Кр/745(497.2)/П 35, Ч4/745(497.2)/П 35, Дч/745(497.2)/П 35, Ч/745(497.2)/П 35

ПЕНКОВ, Иван Георгиев

Книжка за оцветяване по проекти за кукли от дърво за къшна украса и игри. - София : Институт за изследване на изкуствата, 2019 ([София] : Дайрект сървисиз). - [20] с. : с ил., к. (някои цв.) ; 21 см

Кор. загл. - Кн. от поредицата Бълг. худож. за децата. - Съдържа и Карта Бълг. носии публ. във: Вакарелски, Х. Бълг. носии - сега и в миналото. С., 1942.

1. Кукли. 2. България - приложно и декоративно изкуство

745(497.2) + 793.7(497.2)

Кр-122300001901, Ч4-122300001902, Дч-122300001903, Ч-122300001904

Сист. N: 359283

- 161 -

ЦБ II 8942, Кр/949.72.052.1:07/Я 18, Ч/949.72.052.1:07/Я 18

ЯВОРОВ, Пейо Крачолов

Вестник Свобода или смърт! : Бунтовен лист. - София : Фонд. Яворов; Книги за всички, 2023. - 112 с. : с портр., ил., факс. ; 27 см

Кор. загл.: Свобода или смърт! ; П. Яворов - псевд. на Пейо Тотев Крачолов. - Факс. изд.: Македония, 1903. - Библиогр. под линия с бел.

ISBN 978-619-7535-44-0 (Книги за всички)

1. Националноосвободително движение - България - в периодичния печат. 2. Вестници, български - история. 3. България - история

949.72.052.1:07 + 886.7-8

Кр-122300001921, Ч-122300001924

Сист. N: 359886

- 162 -

ЦБ 128519, Ч/886.7-8/А 66, П/886.7-8/А 66

АНДРЕЕВ, Веселин

Горест и гордост : Книга от и за Веселин Андреев. - София : Бълг. книжница, 2021. - 440 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Веселин Андреев - псевд. на авт. Георги Георгиев Андреев ; Други състав., ред.: С. Желев, Ф. Червенкова ; Пълната форма на името на състав., ред. Петко Тотев е Петко Тотев Петков.

ISBN 978-954-380-538-9

1. Андреев, Веселин, 1918 - 1991 - спомени. 2. Писатели, български - спомени. 3. България - литературознание

886.7-8 + 886.7(092) + 92 Андреев, Веселин

Ч-122300002109, П-122300002110

Сист. N: 377494

- 163 -

ЦБ I 13121, Ч/886.7-1(082.2)/М 19

МАКЕДОНИЯ в песни : Антология от български поети. - Фототип. изд. - [София] : Авангард Прима, [2022]. - 200 с. : с ил., факс. ; 18 см

Загл. и текст на стар правопис. - Год. на изд. с римски цифри MMXXII. - В кн. погрешно отпеч. 2. изд. - Фототип. изд.: София : Т. Ф. Чипев, 1941. - Съдържа и Бел. за авт. ; Паметта за Македония в стихове / Е. Трайкова ; Охридска принцеса и Вазов в идеята на Л. Станчев за антология "Македония в песни", 1941г., с предг. от проф. А. Балабанов / В. Станчев.

ISBN 978-619-239-702-9

886.7-1(082.2)

Ч-122300002106

Сист. N: 377519

- 164 -

ЦБ 128543, С/016:094(497.231.1)/А 66

АНДРЕЕВА, Румяна Бинева

От трезора на времето : Библиографски указател на старопечатни и редки и ценни издания, притежание на библиотеката [Регионална библиотека Георги Раковски - Ямбол]. - Ямбол : Регионална библ. Георги Раковски, 2022 (Ямбол : Diagal Print). - 183 с. : с факс. ; 21 см

Съдържа и Духът на скитащия град.. / Д. Бечев ; Пълната форма на името на авт. на доп. материал Димитър Бечев е Димитър Бечев Димитров. - Авт. показалец ; Показалец на източниците по местоизд. ; Показалец на чуждите изд. по език.

ISBN 978-619-7319-21-7

1. Регионална библиотека ''Георги Раковски'' (Ямбол) - колекции - библиографии. 2. Старопечатни книги - Ямбол - библиографии. 3. Редки книги - Ямбол - библиографии. 4. Ямбол - библиотечно дело

016:094(497.231.1) + 027.53(497.231.1) + 094(497.231.1)(01)

С-122300002118

Сист. N: 377689

Индекс 'АВТОРИ'


Amanbekova, Darina 31
Bieberstein, Adolf Marschall von 141
Constans, Ernest 141
Delcasse, Theophile 141
Fontana, Raphael 141
Giesl, Wladimir von 141
Goluchowski, Agenor 141
Graves, Robert 141
Hovsepyan, Eduard 95
Kostadinova, Radoslava Antonova 96
MacGregor, James 141
Malaspina di Carbonara, Obizzo 141
O'Conor, Nicholas R. 141
Parvanov, Georgi 141
Richthofen, Oswald von 141
Steeg, Louis 141
Thaon di Revel, Vittorio 141
Tosheva, Mira 95
Августин, Аврелий 17
Августин, Аврелий Блажени 17
Аврамова, Ваня 3
Аврамова, Ваня Петрова 3
Аврамова, Мария 10
Аврамова, Мария Асенова 10, 10
Александрова, Красимира 3
Александрова, Красимира Стойчева 3
Алексиева, Елена 101
Алтънов, Иван 146
Алтънов, Иван Георгиев 146
Алън, Ема 128
Анастасова, Гонца 56
Ангелов, Георги Любенов 57
Ангелова, Ангелина 79
Ангелова, Мая 64
Ангелова, Симона 31
Андасаров, Петър Георгиев 2
Андонова, Нели 12, 153
Андонова, Нели Пенчева 12, 153
Андреев, Веселин 91, 162
Андреев, Георги Георгиев 91, 162
Андреева, Люлина 91, 162
Андреева, Румяна 11, 164
Андреева, Румяна Бинева 11, 164
Андрейчин, Иван Стоянов 93, 163
Анев, Любомир В. 91, 162
Анева, Събина Христова 10
Антов, Огнян 78
Антов, Огнян Тодоров 78
Антоний Светогорец, йеромонах 18
Анчев, Панко Кирилов 84
Апостолова-Димитрова, Марина 31
Арабаджиев, Димо 91, 162
Арментраут, Дженифър Л. 97
Асенов, Воймир 91, 162
Атанасов, Иван 108
Атанасов, Йордан Цонев 81, 156
Атанасов, Любен 9
Атая, Каролайн 139
Ахмед, Диляра 30
Багряна, Елисавета 93, 163
Баева, Искра Василева 143
Бактыбаева, Маржан 31
Балабанов, Ал. 93, 163
Балабанов, Александър Михайлов 93, 163
Балабекова, Мерей 31
Банвил, Джон 98
Банков, Банко П. 77
Банков, Банко Петков 77
Бараковска, Елена 56
Бараковски, Христо 53
Барети, Соня 130, 131, 132, 133
Барова, Живка 75, 149
Баудет, Стефани 117
Бахчовански, Т. 28
Бахчовански, Тани 28
Бегбеде, Фредерик 99
Белучи, Арианна 117
Белчева, Елисавета Любомирова 93, 163
Белчева, Мара Иванова 93, 163
Бечев, Димитър 11, 164
Бешовски, Венелин Лазаров 37
Биберщайн, Адолф Маршал фон 141
Бигън, Крис 118
Бобева, Деляна 41, 155
Бобевски, Любомир Хаджиниколов 93, 163
Богданов, Б. Н. 145
Богданов, Богдан Н. 145
Богословова, Анита 42
Бозова, Елисавета 30
Бойкина, Дарина 57
Бонева, Вера Петрова 143
Бончева, Виолета Колева 81, 156
Борина, Христо Ц. 93, 163
Бориславов, Иван 89
Босев, Асен Иванов 119
Босилкова, Десислава 8
Босилкова, Десислава Данчева 8
Ботев, Христо 93, 163
Бофран, Адити Какаде 136
Бошнакова, Десислава Любомирова 31
Бошнакова, Милкана 142, 161
Бояджиева, Нели Илиева 31
Боянова-Минкова, Даниела Василева 31
Брайт, Рейчъл 111
Брайън, Лара 139
Братулич, Йосип 51
Брутов, Любомир 93, 163
Брюнле, Мадлен 135
Бужашка, Боряна 141
Бужашка, Боряна Евлогиева 141
Буису, Лорин 136
Буков, Ботьо Николов 81, 156
Бурова, Ани Антонова 92
Бърнард, Луси 118
Бърнард, Люси 118
Вазов, Иван 94
Вазов, Иван Минчов 93, 94, 163
Вандов, Иван 87
Вандов, Иван Николов 87
Ванев, И. 57
Ванев, Иван Георгиев 57
Вапцаров, Никола Йонков 93, 163
Варламова, Николина 56
Василев, Калин 31
Василев, Трендафил 2
Василева, Ваня Атанасова 30
Василева, Васка 47, 47
Василева, Васка Христева 47
Василева, Иглика 98
Вачков, Даниел Христов 143
Вачков, Иван 28
Великова, Ивелина 22, 157
Великова, Милена 31
Величков, Константин 93, 163
Венева, Вяра 42
Веселинов, Димитър 31
Весов, Любомир Илиев 93, 163
Витанова, Северина 13
Витанова, Северина Лилова 13
Вълкова, Магдалена Георгиева 31
Вълчев, Галин Славчев 47
Вълчева, Славка 30
Върбанов, Б. 145
Върбанов, Божил 145
Габе, Дора Петрова 119
Габровски, Илия Руменов 47
Гаджанова, Русана 42
Гаджева, Катерина 55, 160
Гаджева, Катерина Здравкова 55, 160
Ганев, Христо 91, 162
Ганчева, Гюрка 60
Генов, Ненко 120, 121, 122, 123
Генов, Ненко Стойков 120, 121, 122, 123
Генова, Анета 42
Генова, Елена Иванова 57
Георгиев, Веселин 91, 162
Георгиев, Георги 83
Георгиев, Георги Николов 143
Георгиев, Елизабета 110
Георгиев, Петър 30
Георгиев, Пламен Маринов 13
Георгиев, Стефан 105
Георгиева, Катя 102
Георгиева, Милена 55, 160
Георгиева-Тенева, Огняна 64
Георгиу, Андонис 101
Гергов, Радостин Руменов 5
Гергова, Иванка 57
Гергова, Иванка Йорданова 57
Германов, Владимир 106
Германов, Стоян Георгиев 143
Гетова, Катя 31
Гечкова, Илияна 31
Гизл, Владимир фон 141
Гирс, Александр 141
Гирс, Александър 141
Гласнова, Диана 51
Големански, В. 37
Големански, Васил Григоров 37
Голуховски, Агенор 141
Гоцев, Димитър 143
Гоцева, Лена 53, 53
Гранитски, Иван 63
Грашкина, Ваня 10
Грашкина, Ваня Ангелова 10
Грашкина-Минчева, Ваня Ангелова 10
Гребенаров, Александър 143
Гребенаров, Александър Георгиев 143
Грей, Джон 16
Грейвс, Робърт 141
Груева, Ива 21, 150
Груева, Ива Илкова 21, 150
Груева, Надежда Петракиева 10
Гуовинска, Анита 120, 121, 122, 123
Гюнер, Асие 30
Давидов, Васил 82
Давидов, Васил Боянов 82
Даун, Изи 118
Дебелянов, Димчо Вельов 93, 163
Делкасе, Теофил 141
Денева, Надежда 42
Денчева, Малина Стойчева 62, 152
Дечева, Виолета 64
Джагър, Ерик 107
Джеров, Никола 93, 163
Джуров, Добри 91, 162
Дикова, Борислава 117
Дикова, Борислава Панчева 117
Димитров, Ангел Симеонов 143
Димитров, Димитър Бечев 11, 164
Димитров, Димитър Веселинов 31
Димитров, Димитър М. 143
Димитров, Иван Йорданов 63
Димитров, Люб. 93, 163
Димитров, Недко 34
Димитров, Недко Иванов 34
Димитрова, Гюрка Ганчева 60
Димитрова, Йоана 30
Димитрова, Мариана 104
Димитрова, Мариана Александрова 104
Димитрова, Нели Стойчева 31
Димитрова, Николая 30
Димитрова, Теодора 31
Димов, Ангел 147
Димов, Ангел Георгиев 147
Димов, Продрум 2, 140
Димов, Продрум Иванов 2, 140
Димова, Бистра Асенова 19, 20
Димова, Даниела Миткова 31
Динев, Христо 53
Динчева, Г. 31
Дишкова, Мария 31
Дойл, Артър Конан 117
Дойнов, Пламен 64
Дойнов, Пламен Иванов 64
Донев, Стойко 53
Донева, Красимира 56
Донева, Стелияна Христова 119
Друмников, Йордан Александров 119
Душков, Атанас Гаврилов 119
Дългъчева, Мая Георгиева 119
Дънов, Петър 13, 44
Дънов, Петър Константинов 13, 44
Дърева, Велислава Иванова 91, 162
Дядо Благо 119
Дякова, Лиляна 56
Евтимова, Здравка Василева 2
Езерни, Тома 86
Еленова, Десислава 30
Елиът, Чарлз Х. 43
Енчев, Тодор Н. 57
Жаров, Ангел 93, 163
Жекова, Ангелина 119, 124, 125
Жекова, Ангелина Иванова 119, 124, 125
Желев, Стефан 91, 162
Желева, Петя 31
Жечев, Георги 135, 136
Жечев, Георги Иванов 135, 136
Жинзифов, Райко 93, 163
Зафирова, Йоана 30
Златева, Валентина 56
Иванов, Богдан 74
Иванов, Божидар Енчев 37
Иванов, Иван 30, 49
Иванов, Иван Иванов 49
Иванова, Александра 42
Иванова, Александра Стефанова 42
Иванова, Габриела 30
Иванова, Екатерина 115, 116
Иванова, Калина Йорданова 10
Иванова, Катя 115, 116
Иванова, Мария 30, 42
Иванова, Силвия 111
Иванова, Соня 56
Иванчева, Стефка 50
Иванчева, Стефка Василева 50
Игнатова, Даринка 31
Игнатова, Симона 42
Иларионов, Илко 88
Иларионов, Илко Здравков 88
Илиев, Цветан Спасов 87
Илиева, Живка 30
Илиева, Милена 97
Илиева, Милена Маринова 97
Илиева, Михаела 64
Инджов, Никола Иванов 91, 162
Йонков, Никола 93, 163
Йончев, Иван Петров 93, 163
Йорданов, Йордан 30
Йорданов, Любомир 89
Йорданов, Любомир Йорданов 89
Йорданова, Владимира 47
Йорданова, Лозинка 55, 160
Йорданова, Лозинка Симеонова 55, 160
Йосифов, Михаил Владимиров 37
Кабакчиева, Дора Сашкова 30
Кадиев, Марин 38, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
Кадиев, Марин Стоянов 38, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
Казанджиев, Светозар Илиев 2
Казанджиева, Яфа 91, 162
Казански, Никола 3
Казански, Никола Рачев 3
Кайчев, Наум Илиев 143
Какалова, Йорданка 42
Какарадова, Донка 56
Калинова, Евгения Иванова 143
Камбуров, Красен 86
Камбуров, Красен Генчев 86
Каменов, Йордан Емилов 2
Каменова, Калинка 31
Карадачка, Юлия Иванова 3
Карадачка-Симеонова, Юлия 3
Карастоянов, Иван 62, 152
Карачоджукова, Надя Димитрова 10
Каролев, Стоян Несторов 91, 162
Карпенко, Людмила 31
Касабова, Благовеста Йорданова 77
Кендерова, Стоянка Тодорова 10
Киров, Радой Цветков 119
Кирова, Габриела Николова 32
Китанов, Николай 53
Клисаров, Николай Георгиев 57
Клисуров, Таньо Стоянов 81, 156
Ковачев, Атанас 58
Ковачев, Атанас Димитров 58
Козарева, Боряна Филипова 10
Коларов, Асен Петков 119
Колева, Галина 4
Колева, Галина Димитрова 4
Колева, Елена Недялкова 31
Колева, Светла 35
Колева, Светла Йовчева 35
Колесин, Рангел 36
Колесин, Рангел Иванов 36
Комаревска, Христина Петкова 144
Конедарева, Илвие 64
Констанс, Ернест 141
Константинов, Георги 90, 91, 162
Королеев, Велко Радов 148
Коруев, Тодор 63
Коруев, Тодор Борисов 63
Костадинов, Костадин 119, 137, 138
Костадинов, Костадин Василев 137, 138
Костов, Руслан И. 109
Костов, Руслан Иванов 109
Костов, Славян 9
Костурков, Йордан 4
Костурков, Йордан Йорданов 4
Котев, Любомир Стойне 63
Коутс, Та-Нехиси 106
Коцева, Венета Иванова 58
Кочев, Иван Юстинианов 143
Кочева-Лефеджиева, Ана Иванова 143
Красински, Славчо 93, 163
Крачолов, Пейо Тотев 93, 142, 161, 163
Кресничка, Елза 6, 56
Кресничка, Елза Владимирова 6
Крилчев, Александър 45
Крилчев, Александър Иванов 45
Кръстев, Лука П. 148
Кръстев, Лука Петков 148
Кръстева, Гергина 64
Кръстева, Нонка 56
Куманова, Александра 3
Куманова, Александра Венкова 3
Кунев, Трифон Бояджиев 93, 163
Курташева, Биляна 64
Куюмджиев, Александър Стоянов 57
Куюмджиева, Маргарита Атанасова 57
Кърни, Брендън 129
Лазаров, Л. 53
Латева, Екатерина Иванова 115, 116
Легурска, Мирена Дамянова 31
Леонидов, Румен Александров 5
Лефтеров, Живко 64, 64
Лилиев, Николай 93, 163
Лилова, Милена 57
Линков, Георги Красимиров 57
Лисийска, Здравка Стойкова 53
Личева, Амелия 64
Лозанова-Белчева, Елица Иванова 10
Лозев, Камен 7
Лозев, Камен Димитров 7
Лукова, Анелия 48
Лукова, Анелия Милкова 48
Любенов, Георги 57
Любомиров, Любомир Мартинов 107
Маврикова, Петя 56
Маджарски, Стойчо 81, 156
Макгрегър, Джеймс 141
МакКамън, Робърт 108
МакКамън, Робърт Р. 108
Маласпина ди Карбонара, Обицо 141
Малешевска, Емилия 56
Малчев, Росен Росенов 57
Манделщам, Андрей 141
Мандельштам, Андрей 141
Манова, Рени Антонова 31
Манолов, Валери 134
Манолов, Валери Иванов 119, 134
Маринков, Петър 85
Маринков, Петър Димитров 85
Маринов, Марин Петров 20
Маринова, Лена 47
Маринова, Лена Петкова 47
Маринчева, Евгения 42
Маричков, Кирил 54
Маричков, Кирил Кирилов 54
Маркова, Пенка 91, 162
Марковски, Венко 93, 163
Мартинов, Любомир 107
Матев, Иван 62, 152
Матев, Иван Александров 62, 152
Матев, Павел Христов 91, 162
Матеев, Илиян 19, 20
Матеев, Илиян Генов 19, 20
Матеев, Стоян 91, 162
Матеева, Марина 2
Матов, Христо Апостолов 93, 163
Махо, Адриан 114
Мейер, Кери 100
Методиев, Момчил 64
Мехмед, Зийнеб 30
Миладинов, Константин Христов 93, 163
Миланов, Стоян 48
Миланов, Стоян Георгиев 48
Миланова, Милена Миланова 10
Миланова, Пламена 30
Милева, Аница 56
Милева, Леда Гео 91, 119, 162
Милетиев, Стефан 31
Милошева, Емилия 42
Минчева, Надка 31
Мирчева, Весела 31
Митев, Трендафил 29
Митев, Трендафил Атанасов 29, 143
Митева, Добринка 10
Митева, Мария 55, 160
Митева, Мария Колева 55, 160
Михайлов, Анатоли 55, 160
Михайлов, Анатоли Веселинов 55, 57, 160
Михайлова, Златка 9
Михайлова, Искра 10
Мичев, Таню Манев 37
Младенова, Мила 6
Молхов, Яко Аврамов 91, 162
Муканова, Поли 92
Муканова, Поли Руменова 92
Мутафчиев, Петър 27
Мутафчиев, Петър Стоянов 27
Мутафчиев, Радослав 93, 163
Мутафчиев, Радослав Йорданов 93, 163
Найденов, Веселин Троев 37
Найденова, Силвия Велинова 10
Нанкинов, Димитър Николов 37
Напман, Тимоти 118
Напман, Тимъти 118
Напмън, Тимъти 118
Неделковски, Коле 93, 163
Неделчев, Михаил 64
Неделчев, Михаил Димитров 94
Нейкова, Радостина 110
Нейкова, Радостина Нейкова 110
Никифорова, Люба 46
Никифорова, Люба Николаева 46
Никифорова, Сия Иванова 143
Николаева, Румяна 76, 151
Николов, Александър Маринов 57
Николова, Анна 17
Николова, Боряна 9
Николова, Боряна Николова 9
Николова, Малина Симеонова 62, 152
Новков, Митко Георгиев 92
Новоселски, Мирослав Тодоров 47
О'Конър, Никълъс Р. 141
Оверат, Ангелика 102
Огойска, Мария 64
Орлов, Климент 93, 163
Павлов, Михал 31
Пандурска, Алексанрина 56
Панчев, Младен 58
Панчев, Младен Ненчев 58
Панчев, Стамен 93, 163
Панчева, Цветанка 5
Панчева, Цветанка Христова 10
Папанчева, Румяна 33
Папанчева, Румяна Йорданова 33
Паскова, Веселина 54
Паскова, Спаска 56, 56
Пеев, Йордан Недев 81, 156
Пенева, Изабела 30
Пенков, Иван 55, 160
Пенков, Иван Георгиев 55, 160
Пенкова, Росица 31
Пенкова, Росица Александрова 31
Пенчев, Бойко 64
Пенчев, Пенчо 81, 156
Пенчева, Станка Михайлова 91, 162
Пети, Кейт 115
Пети, Уилям 116
Петканова, Магда Драгова 93, 163
Петков, Калин 42
Петков, Петко Тотев 91, 162
Петкова, Мария 42
Петкова, Светлана 42
Петров, Георги 10
Петров, Красимир 99
Петров, Янаки 119
Петрова, Мaрия 53
Петрова, Марина 31
Петрова, Христина 114
Пешев, Цоло Христов 37
Полякова, Цецка 83, 83
Полякова, Цецка Петрова 83
Попиванов, Николай Михайлов 93, 163
Попов, Здравко 7
Попов, Здравко Василев 7
Попов, Иван Бориславов 89
Попова, Галина 31
Попова, Ели Драганова 10
Попър, Карл 7
Попър, Карл Раймунд 7
Прангов, Благо Иванов 53
Прашкова, Миглена Людмилова 57
Продев, Стефан Иванов 91, 162
Прокопов, Ивайло 31
Пчеларов, Георги Стоянов 37
Първанов, Георги 23, 24
Първанов, Георги Седефчов 23, 24, 25, 141
Радев, Радослав 47
Радев, Радослав Димитров 143
Радева, Габриела 47
Раденкова, Йорданка 22, 157
Радославов, Георги 56
Разцветников, Aсен 119
Райчев, Георги 93, 163
Рачева, Мария Стефанова 41, 155
Реджеб, Айше Ибрахимова 31
Редуле, Стефани 135
Решовски, Малин 144
Решовски, Малин Иванов 144
Ристиh, Михаjло 141
Ристич, Михайло 141
Рихтхофен, Освалд фон 141
Рув, Соня 4
Рув-Увалиева, Соня 4
Русанов, Любомир Кирилов 119
Русев, Стоян Стойков 119
Русекова, Емилия 24, 25
Ръдърфърд, Едуард 104
Савов, Ненчо 93, 163
Савчева, Мариета 31
Сакарева, Магда 56
Сапунджиева, Ваня Николова 57
Серафимов, Димитър 53
Сербезова-Леви, Стоянка 100
Сербезова-Леви, Стоянка Минчева 100
Силянов, Христо Иванов 93, 163
Симеонов, Симеон Димитров 37
Симеонов, Тодор 30
Симс, Лесли 128, 129
Сиракова, Джемиле 56
Скот, Гевин 118
Скот, Гейвин 118
Скочев, Борислав 64
Славейков, Пенчо Петков 93, 163
Славейков, Петко Рачев 93, 163
Славов, Слави Митков 143
Славов, Славчо 62, 152
Славов, Славчо Вълчев 62, 152
Смит, Лора Л. 43
Солейко, Вехади 13, 13
Спасов, Людмил Йорданов 143
Спасов, Спас 119, 134
Спасов, Цветан 87
Ставру, Ставрос 21, 150
Стаматова, Малина 56
Стамова, Надежда Иванова 8, 9
Стамова-Сотирова, Надежда 8, 9
Станкова, Ирена Боянова 31
Станкова, Светла 30
Станкова, Светла Димитрова 30
Станчев, Владимир Л. 93, 163
Станчев, Лъчезар 93, 163
Станчев, Лъчезар Дончев 93, 163
Станчева, Анна 22, 157
Станчева, Йорданка 52
Станчева, Йорданка Мирчева 52
Станчева, Паулина 93, 163
Стег, Луи 141
Стефанов, Пламен Събев 57
Стоицова, Веселина Христова 6
Стойков, Иван Цветков 19
Стойков, Рашко 91, 162
Стойнева, Евелина 3
Стойнева, Евелина Данаилова 3
Стойчев, Стойчо Митев 81, 156
Стойчева, Ценка 14, 15, 158, 159
Стойчева, Ценка Димитрова 14, 15, 158, 159
Стоянов, Кристиян 30
Стоянов, Лъчезар Стоянов 143
Стоянов, Людмил 93, 163
Струмина, Струмка 53
Струмски, Георги Асенов 91, 162
Стубел, Йордан 93, 163
Събев, Пламен 57
Танев, Кирил 119, 124, 125, 137, 138
Танев, Кирил Танов 124, 125, 137, 138
Таон Ди Ревел, Виторио 141
Тарандова, Спаска Димитрова 10
Ташев, Спас Ангелов 143
Ташева, Магдалена 16
Ташева, Магдалена Ламбова 16
Темиз, Яна 103
Теодосиев, Николай 40
Теодосиев, Николай Милчев 40
Тодорина, Добринка 53
Тодоров, Йордан 84
Тодорова, Маргарита Иванова 58
Тодорова, Светла 30
Томова, Вили Венеткова 5
Томс, Жюстин 1
Тотев, Петко 91, 162
Тошева, Мира 95
Тошева, Мира Юрий 95
Трайкова, Елка Савова 93, 163
Траянов, Теодор Василев 93, 163
Трендафилов, Филип 30
Тренчев, Георги Стоянов 143
Троянова, Петранка Петрова 47
Туманова-Рангелова, Биляна 31
Тюлеков, Димитър Любенов 143
Уайт, Лорет Ан 105
Уинтъл, Франсис Едуард 104
Уит, Гея 46
Уит, Ед 46
Уит, Ед и Гея 46
Фадел, Морис Наме 64
Федаил, Енгин 30
Фийлд, Джим 111
Филипова, Силвия 3
Филипова, Силвия Трендафилова 3
Филчева, Снежанка 56
Фол, Валерия 109
Фол, Валерия Николова 109
Фонтана, Рафаел 141
Франсис, Сузан 126
Франсис, Сузане 126
Франсис, Сюзан 126
Франсис, Сюзън 126
Хаджийска, Виолета 56
Хаджихристов, Александър Александров 80, 154
Хаджихристов-син, Александър 80, 154
Хайтов, Николай Александров 71
Харалампиева, Мария 91, 162
Харизанова, Оля Борисова 10
Хасан, Налян 30
Ховсепян, Едуард 95
Хол, Тийя 118
Христов, Георги Константинов 90
Христов, Йордан Т. 74
Христов, Йордан Тодоров 74
Христов, Кирил Генчев 93, 163
Христова, Боряна Владимирова 10
Христова, Гергана 30
Христова, Гергина 74
Христова, Гергина Стойкова 74
Христова, Наталия 64
Цанев, Георги Цанков 89
Цанков, Георги 89
Цветанова, Пламена Красимирова 31
Цветкова-Глазер, Анна 17
Цокева, Весела Костадинова 10
Цолова, Виолетка 31
Цонев, Димитър 1
Цонев, Димитър Иванов 1
Цонева, Роза 56
Цонева, Савина 3
Цонева, Савина Христова 3
Чанев, Сашо 59
Чанев, Сашо Георгиев 59
Червенкова, Фани 91, 162
Чернева, Юлия 126
Чернева, Юлия Недкова 126
Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев 93, 163
Чолева-Димитрова, Анна М. 61
Чолева-Димитрова, Анна Мария 61
Шефлер, Аксел 115, 116
Шефлър, Аксел 115, 116
Шибилева, Моника 30
Шивачев, Самуил Стойков 31
Шипковенска, Елена 48
Шипковенска, Елена Младенова 48
Шишкова, Румяна Николаева 76, 151
Щерев, Атанас Димитров 143
Щипилева, Слава Петрова 93, 163
Яворов, П. К. 142, 161
Яворов, Пейо 93, 163
Яворов, Пейо Крачолов 142, 161
Янакиева, Елена Асенова 10
Янакиева, Татяна Ганева 4
Янкова, Иванка В. 10
Янкова, Яна 43

Индекс 'ЗАГЛАВИЯ'

Абееее... - А, де!!! 82 
Аз съм всичко, което след мен ще остане 81 
Аз съм всичко, което след мен ще остане 156 
Аполион 97 
Април в Испания 98 
Атанас Ванчев дьо Траси 8 
Атонски подвижници на благочестието през XIX век 18 
Бараж срещу Атлантика 99 
Барбароните: Забравената книга 112 
Барбароните: Потърсете и намерете! 127 
Барбароните: Цветовете на барбароните 113 
България и Македония 143 
Българската емиграция в Новия свят и македонският въпрос след 1919 г. 29 
Българските градинари в Хърватия 51 
В търсене на по-добър свят 7 
Вавилон 78 
Велко Радев Королеев - Панагюрца, и неговия "Месецослов" или "Календар вечний", Цариград, 1853 година 148 
Вестник Свобода или смърт! 142 
Вестник Свобода или смърт! 161 
Водолей 76 
Водолей 151 
Вторият мандат на Георги Първанов 25 
Вълшебникът ваятел 53 
Вътрешни болести 49 
Геконът Голди и ехото 111 
Герда: Малкото китче 114 
Големи и малки 132 
Горест и гордост 91 
Горест и гордост 162 
Грейс от Монако 100 
Дестинация: Трансграничен район 26 
Диктатура и литература. Българската литература в епохата на Георги Димитров и Вълко Червенков (1948-1958) 64 
Думи... (за известни и неизвестни писатели и книги) 65 
Думи... (за известни и неизвестни писатели и книги) 66 
Думи... (за известни и неизвестни писатели и книги) 67 
Думи... (за известни и неизвестни писатели и книги) 68 
Думи... (за известни и неизвестни писатели и книги) 69 
Думи... (за известни и неизвестни писатели и книги) 70 
Дъхът на ближните 101 
Единадесет разговора с Николай Хайтов 71 
Една зима в Истанбул 102 
Жабокът Кваки 124 
Житие и битие на арт терапевта 42 
Житният режим на Учителя Петър Дънов 13 
За порицанието и благодатта : Латински текст и български превод 17 
Замръзналото кралство: северно сияние 126 
Иван Радоев - творчество, преводи и рецепция 1987 - 2022 г. 5 
Източна Азия: Третият център на световната икономика 20 
Изучавай Родината! 145 
Илинденско-Преображенското въстание 1903 през погледа на европейските дипломати 141 
Илюзорната фундаментална физика 36 
Катеричето Тили засажда дърво 116 
Книга за здравето 44 
Книга с картинки. 125 думи 134 
Книги с дарствени надписи от личната библиотека на Петър Увалиев 4 
Книжка за оцветяване по проекти за кукли от дърво за къшна украса и игри 55 
Книжка за оцветяване по проекти за кукли от дърво за къшна украса и игри 160 
Кое как се прави: Природните богатства 137 
Кое как се прави: Продуктите на фермата 138 
Кой живее тук? 133 
Копнеж 83 
Космосът 136 
Костадин Динчев 6 
Котарачето Сами посява слънчоглед 115 
Коте Кате в Космоса 121 
Коте Кате на зъболекар 122 
Коте Кате се запознава с пожарникар 123 
Коте Кате: Зима 120 
Кристализация от разтвори 40 
Кръговратът в природата: Малкото дърво 128 
Кръговратът в природата: Малкото жабче 129 
Кулинарна психология 41 
Кулинарна психология 155 
Любовта на музата 79 
Македония в песни 93 
Македония в песни 163 
Малки истини за Големите хора 95 
Междусъюзнишка Тракия 146 
Мениджмънт на психичните разстройства в спешната болница 48 
Мигновения с тях 73 
Мистичният феникс 14 
Мистичният феникс 158 
Моделни характеристики и състезателна ефективност в хандбала 59 
Моделът динамична познавателна среда в детската градина 33 
Момчешки живот 108 
Моята първа книга с картинки, гатанки и стихотворения: Азбуката 119 
На прага на времето 54 
Народни художествени занаяти от Македонския край 56 
Недописана страница 77 
Немилостиви дни 84 
Ние сме народ от чичовци 63 
Никога не спирайте да експериментирате 21 
Никога не спирайте да експериментирате 150 
Никола Михов - биобиблиография 3 
Новото лечителско изкуство 15 
Новото лечителско изкуство 159 
Образователната проблема у нас 27 
Обучение на студенти - бъдещи начални учители за работа с текстови задачи по математика 32 
Орфическа литика 109 
От трезора на времето 11 
От трезора на времето 164 
Отблясъци от възрожденския огън 140 
Отказване от тютюнопушенето и пушенето на електронни цигари for Dummies 43 
Отчетът на президента 23 
Париж 104 
Пепел от сърце 80 
Пепел от сърце 154 
Пеперудката 125 
Песни за Македония 94 
Пет пиеси 88 
Петкан Проданов 9 
Петър Иванов 1847 - 1927 62 
Петър Иванов 1847 - 1927 152 
Писатели, училище, време 72 
Планината 135 
Подкастите 1 
Полет 22 
Полет 157 
Посветени на библиотеките 10 
Последният дуел 107 
Правилник за строителните работи 39 
Прегърни ме още веднъж! 118 
Предназначено за удоволствие 46 
Птиците в градината 130 
Първият мандат на Георги Първанов 24 
Пътят на ослепените 86 
Радостта от живота 16 
Ракетата 139 
Роднина на дъжда 90 
Ръководство по лъчелечение 47 
Сборник с разработки за студенти по психология 12 
Сборник с разработки за студенти по психология 153 
Светлина от светлината 89 
Светогорски теми в изкуството по българските земи (XVIII - XIX в.) 57 
Селищни имена от Югозападна България 61 
Семеннопреносими фитопатогени 52 
Сизиф дали е бил щастлив? 92 
Снимки-спомени от Плевен за БТА 144 
Социологията като проект 35 
Събрани творби 87 
Съвременни духовни озарения 2 
Тайната на пациента 105 
Танцуващата с вода 106 
Терапия против самота 75 
Терапия против самота 149 
Териториално устройство 58 
Тихият критик 74 
Транспортът е движение, движението е живот! 38 
Управление на риска за сигурността в Центъра за компетентност КВАЗАР 34 
Училищни и народни празници 28 
Фалшификации на историята 147 
Фауна на България 37 
Физиологични режими на работа при подземния добив на полезни изкопаеми 45 
Фитотерапия на заболяванията на дихателните пътища 50 
Хиляда метра над морето 85 
Хореограф 103 
Художествена гимнастика - исторически и съвременни аспекти 60 
Цветовете 131 
Четвърта научна конференция с международно участие География, регионално развитие и туризъм, 3 - 5 декември 2021 30 
Чудесата на хартиеното ветрило 110 
Шерлок Холмс: Съсекският вампир 117 
Югоизточна Азия: икономическа и политическа интеграция 19 
Eдинадесети международен есенен научно-образователен форум Оптимизация на образователната среда [12 - 13 ноември 2021 г., София] 31 
The Blanket 96 

Индекс 'ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ'

Андреев, Веселин, 1918 - 1991 - спомени 91, 162
Атон - религия 18
Библиографи, български - библиографии 3
Библиотеки, лични - България - каталози 4
Библиотечно дело - България - сборници 10
Биоенерготерапия 14, 15, 158, 159
Болести - диагностика и лечение 44
Българи - народопсихология - интервюта 63
Българи в чужбина - Хърватия - 19 - 20 век - биографии 51
България - автомобилен транспорт 38
България - етнография 28
България - зоология 37
България - изобразително изкуство 57
България - история 141, 142, 146, 148, 161
България - литературознание 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 91, 152, 162
България - литературознание - образование 72
България - политика 23, 24, 25
България - приложно и декоративно изкуство 55, 160
България - растениевъдство 51
България - регионална политика 30
България - социология 35
България - строителство 39
България и Македония 143
Българска литература - история - 1944 - 1990 - конференции 64
Българска литература - история и критика 2, 74
Българска литература - очерци 2
Българска литература - теми, образи, сюжети 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
Ванчев дьо Траси, Атанас Колев, 1940 - - библиографии 8
Вестници, български - история 142, 161
Възрожденци, български - биографии 148
Външна търговия - Югоизточна Азия 19
Вътрешни болести - наръчници и ръководства 49
Географски имена - Югозападна България - речници 61
Готварство - рецепти 41, 155
Градинарство, българско - Хърватия - 19 - 20 век - биографии 51
Градоустройство - България - учебници за ВУЗ 58
Дерменджиев, Крум Димитров, 1916 - 2005 - биографии 53
Детски градини - учебно-възпитателна работа 33
Динчев, Костадин Лазаров, 1934 - - библиографии 6
Дихателна система - болести - терапия - наръчници и ръководства 50
Дончева, Анета Дончева, 1957- - юбилеи и чествания - сборници 10
Драматурзи, български - библиографии 5
Дъновизъм 13, 44
Дървесни видове - детска и юношеска литература 128
Европейски съюз - програми 26
Езотеризъм 14, 158
Емиграция, българска - в Северна Америка - 19 - 20 век 29
Жаби - детска и юношеска литература 129
Животни - България - систематика 37
Здраве 44
Иванов, Петър Иванов, 1847 - 1927 - юбилеи и чествания - сборници 62, 152
Игри - детска и юношеска литература 130, 131, 132, 133
Изкуство и медицина 42
Изкуство, християнско - България - 18 - 19 век 57
Икони, български - 18 - 19 век 57
Илинденско-Преображенско въстание, 1903 г. - отзвук в Европа 141
Инженери, български - дейност 38
Интелигенция, българска - очерци 2
История - България 143
История - Македония 143
История - Плевенски край 144
История - фалшификации 147
Календар 148
Клинична терапия - управление и организация 48
Книга-игра 127
Книги - за деца 134
Композитори, български - спомени 54
Королеев, Велко Радов, 1798 - 1903 - биографии 148
Космически летателни апарати - детска и юношеска литература 139
Космология 36
Космос - енциклопедии - детска и юношеска литература 136
Котев, Любомир Стойне, 1950 - - интервюта 63
Краезнание - Плевен 144
Краезнание - Пловдивска област 145
Кристализация 40
Кукли 55, 160
Лекари, български - библиографии 9
Лидерство - наръчници и ръководства 21, 150
Личност - психология 16, 41, 155
Македонски въпрос 29
Македонски край - художествени занаяти 56
Маричков, Кирил Кирилов, 1944 - - биографии 54
Математика - методика на преподаването - в началното училище 32
Медведев, Василий Михайлович, 1957 - - биографии 103
Медицински растения - наръчници и ръководства 50
Международни отношения - Югоизточна Азия 19
Междусъюзническа война, 1913 г. 146
Миньори - хигиена на труда 45
Михов, Никола Василев, 1877 - 1962 - - библиографии 3
Монаси - Атон - биографични материали 18
Музикални изпълнители, български - спомени 54
Наука - философия 7
Научноизследователски институти 34
Национална сигурност - теория 34
Националноосвободително движение - България - в периодичния печат 142, 161
Образование и просвета - България 27
Образование и просвета - конференции 31
Образование и просвета - Стара Загора - история 22, 157
Общуване - психология 16
Онлайн журналистика 1
Охрана на труда - в минното дело 45
Парапсихология 14, 15, 158, 159
Писатели, български 4, 65, 66, 67, 68, 69, 70
Писатели, български - библиографии 5
Писатели, български - интервюта 63, 71, 72, 73
Писатели, български - спомени 91, 162
Планини - енциклопедии - детска и юношеска литература 135
Плевенски край - история 144
Пловдивска област - краезнание 145
Поведение - психология 16
Поезия, старогръцка - теми, образи, сюжети 109
Поети, български 65, 66, 67, 68, 69, 70
Поети, български - библиографии 8
Поети, български - интервюта 73
Поети, български - юбилеи и чествания - сборници 62, 152
Познание, теория 7
Политика - България - отчети 23
Полов живот - религиозноетични проблеми 46
Празници, български 28
Президенти, български - дейност 24, 25
Проданов, Петкан, 1931 - 2016 - библиографии 9
Промишленост - детска и юношеска литература 137
Просветно движение - България - дейци 148
Психични болести - лечение 48
Психология - учебници за ВУЗ 12, 153
Психотерапевти - дейност 42
Птици - България - систематика 37
Първанов, Георги Седефчов, 1957 - - сборници 24, 25
Радиопредаване - чрез Интернет 1
Радоев, Иван Дашев, 1927 - 1994 - - библиографии 5
Разтвори 40
Растителна защита 52
Революционери, български - биографии 140
Революционни, национални и народоосвободителни движения - България - история 140
Регионална библиотека ''Георги Раковски'' (Ямбол) - колекции - библиографии 11, 164
Регионално развитие - България - конференции 30
Редки книги - Ямбол - библиографии 11, 164
Русев, Койчо Янков, 1946 - - дейност 38
Русия - изкуство 103
Световна икономика 20
Северна Америка - история 29
Селища - България - териториално планиране и изграждане - учебници за ВУЗ 58
Селско стопанство - детска и юношеска литература 138
Селскостопански култури - болести и вредители 52
Семейство и брак - религиозноетични проблеми 46
Скулптори, български - биографии 53
Скулптори, български - спомени 53
Скъпоценни камъни - въздействие и символика 109
Социалистически реализъм - в литературата - България - конференции 64
Социологични изследвания - България - история 35
Социология - България - история 35
Спортисти - физически качества и подготовка 59
Средни училища - Стара Загора - история 22, 157
Стара Загора - образование 22, 157
Старопечатни книги - Ямбол - библиографии 11, 164
Стопанска политика - Източна Азия 20
Строителство - работни процеси - България - правилници 39
Студенти - учебно-възпитателна работа 32
Съдба 15, 159
Теоретична физика 36
Тумори - лъчева терапия - учебни помагала за ВУЗ 47
Туризъм - България 26
Туризъм - България - конференции 30
Туризъм - Турция 26
Тютюнопушене - влияние върху организма 43
Тютюнопушене - психология и методи за борба 43
Увалиев, Петър Христов, 1915 - 1998 4
Управление на риска 34
Учени, български - юбилеи и чествания - сборници 10
Учители, български - спомени 72
Философия, съвременна 7
Фитотерапия - наръчници и ръководства 50
Фолклористи, български - библиографии 6
Хайтов, Николай Александров, 1919 - 2002 - интервюта 71
Хандбал 59
Хигиена 44
Хореографи, руски - биографии 103
Хранене - хигиена 13, 41, 155
Християнска етика 17, 18
Християнство 17
Художествена гимнастика - история 60
Художествени занаяти - Западна България 56
Хърватия - растениевъдство 51
Югозападна България - езикознание 61
Ямбол - библиотечно дело 11, 164