Общ отдел

- 1 -

Б/016:027.53(497.234.1)/Г 46ЦБ 115629

Гигова, Росица Георгиева и др.

   [Шестдесет] 60 години Регионална библиотека "Никола Фурнаджиев" - Пазарджик : Юбил. библиогр. изд. : Ч. 1 - /  Състав. Росица Георгиева Гигова, Мариана Георгиева Владова, Надежда Стоева Механджийска . - Пазарджик : Регионална библ. Никола Фурнаджиев ([Пазарджик] : Беллопринт) . - 21 см

   Изд. е посветено на 60 год. от създаването на Регионална библ. Н. Фурнаджиев и 160 г. от създаването на първата публична библ. в Пазарджик.

   Ч. 2. 2009 - 2018 . - 2019 . - 174 с. : с цв. ил. + 1 оптичен диск (CD-ROM)

   Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Съдържа и Регионална библ. Н. Фурнаджиев - 6 десетилетия средище на духовност и информационно общуване / Д. Варникова-Милчева ; Фотогалерия / С. Преждарова. - Именен показалец ; Азб. показалец на периодичните изд., в които са публикувани материали за библ.

   ISBN 978-619-91276-1-2  (ч. 2)

  

Сист. No: 97567

- 2 -

С/016:92/С 55ЦБ 115631

Механджийска, Надежда Стоева

   Георги К. Спасов : Биобиблиография /  Състав. Надежда Механджийска . - Пазарджик : Регионална библ. Никола Фурнаджиев, 2019 ([Пазарджик] : Беллопринт) . - 160 с. : с ил., портр. (някои цв.) ; 24 см + 1 оптичен диск (CD-ROM)

   Изд. е посветено на 70 год. на Г. К. Спасов, 60 год. от създаването на Регионална библ. Н. Фурнаджиев и 160 г. от създаването на първата публична библ. в Пазарджик. - Именен и азб. показалци.

   ISBN 978-619-91276-0-5 

  

Сист. No: 97569

Философия. Психология

- 3 -

Ч/101(436+410)(092)/Е 31ЦБ 115668

Едмъндс, Дейвид и др.

   Ръженът на Витгенщайн : Историята на един десетминутен спор между двама велики философи / Дейвид Едмъндс, Джон Айдинау ; Прев. от англ. ез. Людмила Андреева . - София : 41Т, 2004 ([София] : Сериграф Консулт България) . - 288 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

   Съдържа и Прил. Хронология ; Прил. Писма от Times Literary Supplement. - Библиогр. с. 267 - 273. ; Азб. показалец.

   ISBN 954-91458-3-2 

  

Сист. No: 97608

- 4 -

П/159.922/Д 13ЦБ 115731

Дайър, Уейн У.

   Вдъхновението : Вашето висше призвание / Уейн Дайър ; Прев. [от англ.] Станислава Миланова ; С въвед. от авт.  . - София : Кибеа, 2008 ([София] : ПК Д. Благоев) . - 352 с. ; 20 см . -  (Серия Познай себе си)

   Съдържа и За авт. ; За кн.

   ISBN 978-954-474-451-9 

   ISBN 978-954-474-446-451-9 ! 

  

Сист. No: 97672

- 5 -

П/159.923/К 12ЦБ 115709

Кабейн, Оливия Фокс

   Митът за харизмата / Оливия Фокс Кабейн ; Прев. от англ. Евелина Андонова . - Пловдив : Хермес, 2017 ([София] : Алианс Принт) . - 336 с. ; 20 см . -  (Сер. Психология за всеки ден)

   Съдържа и За авт. ; Бел.

   ISBN 978-954-26-1678-8 

  

Сист. No: 97649

- 6 -

Ч/165.0/М 74ЦБ 115753

Михайлов, Михаил Николов

   История на истината / Михаил Михайлов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 162 с. ; 21 см

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-07-4571-8 

  

Сист. No: 97700

- 7 -

Ч/101(44)(092)/П 25ЦБ 115699

Вълчанов, Вълчан Тончев

   РазМисли за суетата / Вълчан Вълчанов ; С предг. от авт.  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 199 с. : с ил., факс. ; 21 см

   Библиогр. с. 189 - 198 и под линия с бел.

   ISBN 978-954-07-4635-7 

  

Сист. No: 97639

- 8 -

Ч/101(091)/К 15ЦБ 115751

Каква ни е Хекуба?  : За историята на философията / Цочо Бояджиев ... [и др.] ; С предг. от авт.  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 103 с. ; 22 см

   Други авт.: О. Георгиев, К. Янакиев, Г. Каприев. - Библиогр. и бел. под линия.

   ISBN 978-954-07-4638-8 

  

Сист. No: 97698

- 9 -

Ч/101(44)/М 87ЦБ 115739

Петрова, София Ивайлова

   Монтен и опитът на скептицизма / София Петрова ; С увод от авт.  . - София : Millenium, 2019 ([София] : Инвестпрес) . - 160 с. : с ил. ; 20 см . -  (Философия за всеки)

   Библиогр. с. 157.

   ISBN 978-954-515-482-9 (Милениум)

  

Сист. No: 97685

- 10 -

П/159.961/Н 92ЦБ 115712

Хог, Джон

   Нострадамус : Истините и лъжите за най-големия пророк на всички времена / Джон Хог ; С въвед. от авт.  ; Прев. [от англ. ез.] Руслана Маргова . - София : Кръг, 2019 . - 400 с.

   Съдържа и Бел. от авт. - Библиогр. с. 391 - 397.

   ISBN 978-619-158-069-9 

  

Сист. No: 97652

Религия

- 11 -

Ч/281.962(091)/К 18ЦБ 115661

Калоянов, Анчо

   Славянската православна цивилизация : [Ч.] 1 - / Анчо Калоянов ; Отг. ред. Иван Харалампиев . - В. Търнаво : Фабер, 2007 - . - 25 см

   Анчо Калоянов - псевд. на Анчо Йорданов Анчев ; Пълното име на ред. е Иван Харалампиев Иванов.

   [Ч.] 2. Преславският номоканон . - 2012 . - 296 с.

   Текст и на старобълг. ез. - Рез. на бълг., рус., англ. ез. ; Библиогр. с. 257 - 264.

   ISBN 978-954-775-747-8  (ч. 2)

  

Сист. No: 97600

- 12 -

Кр/246/247(497.23-22)(091)/Г 37ЦБ 115618

Георгиев, Христо

   Храм "Св. Димитър" - село Горно Белево / Христо Георгиев ; Ред. и послесл. Трифон Митев . - Ст. Загора : Лаген, 2015 (Ст. Загора : Литера принт) . - 24 с. : с ил., портр. ; 21 см

   Пълното име на авт. - Христо Георгиев Христов ; Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-346-089-2 

  

Сист. No: 97555

- 13 -

РМ/299.4(03)/М 12ЦБ І 12202

Мавров, Спас Гроздов

   Словарь сакральных слов в болгарском учении о Танг Ра / Спас Мавров ; Пер. [на рус.] Ирина Станимирова Павлова . - В. Търново : Абагар, 2016 . - 132 с. : с ил. ; 17 см

   

   ISBN 978-619-168-160-0 

  

Сист. No: 97570

- 14 -

Ч/2(100)(091)/С 47ЦБ 115704

Смит, Хюстън

   Световните религии : Великите традиции на мъдростта / Хюстън Смит ; Прев. от англ. Светла Христова ; С предг. от авт.  . - София : Изток-Запад, 2019 . - 512 с. ; 22 см

   С бел. под линия. - Библиогр. след отд. гл. и на с. 485 - 502 ; Азб. показалец.

   ISBN 978-619-01-0445-2 

  

Сист. No: 97644

Обществени науки

- 15 -

Ч/528.44/З-33ЦБ 115680

Запрянов, Асен

   Кадастрална основа и дворищнорегулационни планове : Правна уредба / Асен Запрянов . - 2. изд. . - София : Сиби, 1998 . - 163 с. ; 20 см

   Съдържа и Нормативна справка относно принудителното застрояване на общ парцел (Чл. 58, ал. 1 ЗТСУ)

   ISBN 954-730-010-5 

  

Сист. No: 97620

- 16 -

Ч/336.71/С 75ЦБ 115676

Стефанова, Пенка Генчева

   Банки : Вътрешни и международни плащания / Пенка Стефанова ; С предг. от авт.  . - София : Тракия-М, 2000 . - 260 с. със сх. ; 25 см

   Съдържа и Прил. - Библиогр. с. 259.

   ISBN 954-9574-48-2 

  

Сист. No: 97615

- 17 -

П/330.16/К 50ЦБ 115729

Кенеди, Дан

   Майната им на правилата : Съдбата на дръзките помага / Дан Кенеди ; Прев. [от англ.] Корнелия Дарева ; Предг. Скот Дегармо . - София : Кръгозор, 2001 . - 244 с. ; 21 см . -  (Поредица Магията на успеха в бизнеса)

   Прев. известна като Корнелия Стефанова Великова-Дарева ; В библиогр. каре погрешно отпеч. Карнелия Стефанова Величкова-Дарева.

   ISBN 954-771-001-X 

  

Сист. No: 97670

- 18 -

Ч/347.1/Д 54ЦБ 115617

Диков, Любен Ангелов

   Абстрактните правни сделки по нашето гражданско право / Любен Диков ; Под ред. на Донка Дикова ; Предг. Борислав Найденов . - 2. изд. . - София : Фенея, 2005 . - 116 с. ; 22 см

   Библиогр. под линия.

   ISBN 954-8214-83-0 

  

Сист. No: 97554

- 19 -

Ч/347.7/Г 63ЦБ 115642

Голева, Поля Неделчева

   Тъговско право : Кн. 1 - / Поля Голева . - 4. доп. и прераб. изд. . - София : Фенея, 2009 - . - 22 см

   

   Кн. 1 . - 2009 . - 532 с.

   

   ISBN 954-8214-48-4 (кн. 1)

  

Сист. No: 97581

- 20 -

Ч/347.1/Д 54ЦБ 115616

Диков, Любен Ангелов

   Изменение на договорите от съдията / Любен Диков ; Под ред. на Донка Дикова ; Предг. Борислав Найденов ; С въвед. от авт.  . - София : Фенея, 2010 . - 148 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-9499-47-6 

  

Сист. No: 97553

- 21 -

Ч/347.5/Г 63ЦБ 115638

Голева, Поля Неделчева

   Деликтно право / Поля Голева . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Фенея, 2011 . - 272 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-9499-59-9 

  

Сист. No: 97577

- 22 -

П/330.16/Х 49ЦБ 115654

Хил, Наполеон

   Мисли и забогатявай : Адапт. за ХХІ в. от д-р Артър Р. Пел / Наполеон Хил ; Прев. от англ. Петьо Ангелов ; Предг. Наполеон Хил, Артър Р. Пел . - София : Изток-Запад, 2012 . - 272 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-321-995-7 

   ISBN 954-321-995-8 

  

Сист. No: 97593

- 23 -

П/347.7/Г 63ЦБ 115625

Голева, Поля Неделчева

   Търговско право : Ч. 1 - / Поля Голева . - 5. доп. и прераб. изд. . - [София] : Апис, [2014 - ] . - 22 см

   

   Ч. 2. Търговски сделки . - [2015] . - 484 с.

   

   ISBN 978-954-833-013-8  (ч. 2)

  

Сист. No: 97563

- 24 -

Ч/37.01/Н 72ЦБ 115637

Николаева, Силвия

   Неформално образование : Философии, теории, практики / Силвия Николаева ; С въвед. [от авт.]  . - 2. доп. изд. . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2015 . - 263 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

   Пълното име на авт. e Силвия Николаева Николова. - Библиогр. след отд. гл. и под линия.

   ISBN 978-954-07-3739-3 

  

Сист. No: 97576

- 25 -

Д/372.851(076)(075.2)/С 23, Кр/372.851(076)(075.2)/С 23ЦБ 115619

Сборник от задачи за V клас - Математика по преживяване  / Нели Христозова ... [и др.] ; [Въвед.] Иван Красенов Костов, Калоян Йорданов Христозов . - Ст. Загора : Алфа Визия, 2016 . - 36 с. : с цв. ил. ; 21 см

   Др. авт.: Ученици от Vа, Vб, Vв, Vд клас при VI ОУ Св. Никола - Ст. Загора. - Съдържа и Бронзова епоха : Животът на хората от бронзовата епоха / И. К. Костов, К. Й. Христозов. - Сб. е посветен на 175 год. на Светиниколското у-ще - Ст. Загора.

   ISBN 978-954-9483-40-6 

  

Сист. No: 97556

- 26 -

Ч/340.1/С 89ЦБ 115622

Субективните права: германски визии  / Юрген Хабермас ... [и др.] ; Състав., предг. и прев. от нем. Стилиян Йотов . - София : Критика и хуманизъм, 2016 . - 268 с. : с портр. ; 20 см

   Други авт.: Н. Луман, Х. Келзен, Х. Коинг, К. Ларенц, Р. Алекси.

   ISBN 978-954-587-205-5 

  

Сист. No: 97560

- 27 -

Ч/316.1(497.2)(092)/Т 29ЦБ 115732

Накъде сме тръгнали?  : Юбил. сб. в чест на 60-годишнината проф. д.п.н. Тодор Танев /  Състав. и науч. ред. Елена Калфова, Симеон Петров ; С увод от състав.  . - [София] : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 416 с. : с ил. ; 24 см

   Съдържа и За авт. ; Списък на науч. трудове на проф., д-р на политологическите науки Т. Танев. - Библиогр. след отд. докл. и под линия с бел. ; Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-954-07-4533-6 

  

Сист. No: 97673

- 28 -

П/316.72/П 21, Ч/316.72/П 21ЦБ 115759

Папучиев, Николай Георгиев

   Антропология на вещта и символните форми / Николай Папучиев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 495 с. : със сх. ; 20 см

   Библиогр. след отд. гл. и бел. под линия.

   ISBN 978-954-07-4530-5 

  

Сист. No: 97707

- 29 -

Ч/316.77/П 63ЦБ 115713

Поглед пред себе си  : Личната мрежа на общуването : [Монография] / Дончо Градев ... [и др.] ; Под общата ред. на Дончо Градев ; Предг. Дончо Градев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 272 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Други авт.: А. Маринов, К. Сапунджиева, С. Карабельова, К. Митев, К. Йонкова, В. Матанова, М. Чолакова, Л. Георгиев. - Библиогр. след отд. теми.

   ISBN 978-954-07-4521-3 

  

Сист. No: 97653

- 30 -

Ч/327/В 89ЦБ 115714

Вутова, Вера Любенова и др.

   България и Япония : Политика, дипломация, личности и събития / Вера Вутова-Стефанова, Евгений Кандиларов ; С въвед. от авт.  . - София : Изток-Запад, 2019 . - 640 с. : с ил., портр. ; 25 см

   Възприетата форма на името на Вера Вутова-Стефанова е Вела Любенова Вутова. - Библиогр. с. 528 - 632.

   ISBN 978-619-01-0443-8 

  

Сист. No: 97654

- 31 -

Ч/323.28/Д 50ЦБ 115684

Дженкинс, Брайън Майкъл

   Размисли за сенките / Браян Майкъл Дженкинс ; Прев. [от англ.]  ; Предг. Румен Петков . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 207 с. ; 21 см

   С бел. под линия.

   ISBN 978-954-07-4545-9 

  

Сист. No: 97624

- 32 -

П/342(4+73)/К 13ЦБ 115749

Казандзис, Христос Александрос

   Конституционност и контрол на законите в Европа и САЩ. Практики в България и Гърция : [Монография] / Христос Казандзис ; Предг. Борис Велчев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 271 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 261 - 269 и под линия с бел.

   ISBN 978-954-07-3943-4 

  

Сист. No: 97695

- 33 -

П/351.74/Л 58ЦБ 115683

Лилков, Вили Младенов и др.

   Погубената България : За съдбата на българския елит след 9 септември 1944 / Вили Лилков, Христо Христов ; Предг. Любомир Канов . - София : Ciela, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 472 с. ; 23 см

   С бел. под линия. - Библиогр. с. 463 - 471.

   ISBN 978-954-28-2905-8 (Сиела)

  

Сист. No: 97623

- 34 -

П/371.13/.16/П 35ЦБ 115700

Пенкова, Росица Александрова

   Речевите жанрове в продължаващото обучение на учителите по езиковите дисциплини / Росица Александрова Пенкова ; С предг. от авт.  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 294 с. : с табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 219 - 229 ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-07-4580-0 

  

Сист. No: 97640

- 35 -

Ч/316.2/П 62ЦБ 115672

По пътя към една космополитна социология  : Прогр. на Улрих Бек за XXI в. : Сб. с текстове /  Състав. Светла Маринова ; С предг. от състав.  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 391 с. ; 24 см

   Съдържа и "Космополитизация": указания за употреба / С. Маринова. - Библиогр. след отд. разд.

   ISBN 978-954-07-4608-1 

  

Сист. No: 97611

- 36 -

Ч/316.322/С 83ЦБ 115678

Стоянов, Христо Радев

   Нова социология? : Очерк върху социологическото разбиране на различните типове общества в световната система / Христо Стоянов ; С въвед. от авт.  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 231 с. ; 21 см

   Бел. под линия ; Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-07-4667-8 

  

Сист. No: 97618

- 37 -

П/327.84/С 40ЦБ 115696

Ърбън, Марк

   Досието Скрипал : Животът и неуспешната смърт на един руски шпионин / Марк Ърбън ; С въвед. от авт.  ; Прев. от англ. Боримир Паскалев . - София : Millenium, 2019 ([Костинброд] : Мултипринт) . - 208 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-515-483-6 (Милениум)

  

Сист. No: 97636

Математика. Естествени науки

- 38 -

П/524/Х 38ЦБ 115659

Хейш, Бърнард

   Вселена с промисъл : С вяра в Айнщайн, Дарвин и Бог / Бърнард Хейш ; Прев. [от англ.] Елика Рафи ; С предг. от авт.  . - София : Бард, 2014 (Хасково : Полиграфюг) . - 272 с. : с ил. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Библиогр. с. 265 - 268.

   ISBN 978-954-655-454-3 

  

Сист. No: 97598

- 39 -

П/542(075.8)/Т 64ЦБ 115748

Тодоровски, Димитър Стефанов и др.

   Лабораторни упражнения с въпроси и задачи по обща и неорганична химия : [Учебник] за студенти от специалност Биология / Димитър Тодоровски, Йоана Захариева, Мария Миланова ; С предг. от авт.  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 328 с. : с табл., диагр. ; 23 см

   Библиогр. с. 323 ; Бел. под линия ; Предметен указ.

   ISBN 978-954-07-4539-8 

  

Сист. No: 97694

- 40 -

Ч/574(075.8)/А 92ЦБ 115671

Асенов, Асен Иванов

   Биогеография / Асен Асенов ; Предг. Антон Попов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 432 с. : с к., табл., ил. ; 24 см . -  (Унив. библ. ; 521)

   Библиогр. с. 365 - 382 ; Азб. указ. ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-07-4555-5 

  

Сист. No: 97605

- 41 -

П/57/К 89, Ч/57/К 89ЦБ 115702

Крац, Рене Фестър

   Биология for Dummies : Прави ученето лесно / Рене Фестър Крац ; Прев. [от англ.] Ле Лин, Ирена Райчева ; С въвед. от авт.  . - [София] : Алекс Софт, [2019] . - xii, 444 с. : с диагр., сх., табл. ; 24 см

   Имената на прев. отбелязани в изд. каре. - С бел. под линия.

   ISBN 978-954-656-370-5 

   ISBN 954-656-370-6 

  

Сист. No: 97642

Приложни науки. Техника

Медицина

- 42 -

П/615.89(497.2)(083.1)/Н 17ЦБ 115767

Най-добрите билкови рецепти на България 2  : От съкровищницата на лечителите Ванга, Петър Дънов, Петър Димков, Слава Севрюкова, Преподобна Стойна . - София : Ню Медиа Груп, 2007 ([Костинброд] : Мултипринт ООД) . - 214 с. ; 20 см

   Пълното име на Ванга е Вангелия Пандева Гущерова, а истинското име на Преподобна Стойна е Стойна Димитрова.

  

Сист. No: 97717

- 43 -

П/613.2/Г 28ЦБ 115764

Гейбриъл, Джон

   Методът Гейбриъл : Революционна система за пълно преобразяване без диети / Джон Гейбриъл ; Прев. от англ. Валентина Рашева-Джейвънс ; С въвед. от авт.  . - Пловдив : Хермес, 2009 (Хасково : Полиграфюг АД) . - 240 с. ; 20 см

   Съдържа и За авт. - Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-954-26-0770-0 

   ISBN 954-26-0770-9 

  

Сист. No: 97714

- 44 -

Д/616.9-053.2/Е 67ЦБ II 7403

Енциклопедията на г-н Рикс  : Ч. I - . - [София], 2017 - . - 27 см

   Кор. опис. - Изд. на ГлаксоСмитКлайн.

   Ч. I. Ротавирус . - 2017 . - [12] с. : с ил.

   

  

Сист. No: 97559

- 45 -

П/615.8/Б 24ЦБ 115707

Балтова, Светла Методиева

   Новата медицина : Лечението като процес на осъзнаване / Светла Балтова ; С въвед. от авт.  . - Пловдив : Хермес, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 360 с. ; 21 см

   Азб. показалец.

   ISBN 978-954-26-1905-5 

   ISBN 954-26-1905-7 

  

Сист. No: 97647

Селско стопанство

- 46 -

Ч/632.5(035)/К 78ЦБ 115758

Колева, Любка

   Справочник за приложение на инсектицидите : С цветен албум на неприятелите по земеделските култури / Любка Колева ; С увод от авт.  . - 4. доп. и прераб. изд. . - София : Виденов & син, 2008 . - 194 с. : с табл., 5 л. : цв. ил. ; 24 см

   

  

Сист. No: 97706

Изкуство

- 47 -

Ч4/75.071.1(497.2)(092)/С 89ЦБ 115777

Художникът Андрей Сугарев  : [Албум] /  Състав. и ред. Недялка Сугарева ; Фотогр. Дени Кръстев, Рафаел Криежел . - [София] : Гутенберг, 2018 ([София] : [Симолини]) . - 1 албум (120 с.) : с цв. ил., факс. ; 23x25 см

   Съдържа и Прокълнатият път на един художник / Н. Сугарева.

   ISBN 978-619-176-110-4 (Gutenberg)

  

Сист. No: 97728

- 48 -

П/791.44.071.2/Д 38ЦБ 115705

Киви, Венсан

   Ален Делон : Ангел и хулиган / Венсан Киви ; Прев. [от фр. ез.] Радост Владимирова . - София : Рива, 2019 . - 390 с. ; 21 см

   Съдържа и Филмография. - Библиогр. с. 385 - 389.

   ISBN 978-954-320-657-5 

  

Сист. No: 97645

- 49 -

П/791.44.071.2/Ш 79ЦБ 115747

Шварцер, Алис

   Роми Шнайдер : Отблизо / Алис Шварцер ; Прев. от фр. Юлия Гешакова ; С предисл. от авт.  . - София : Лабиринт, 2019 (София : Симолини 94) . - 180 с. ; 21 см

   Роми Шнайдер - псевд. на Роземари Магдалена Албах. - Съдържа и Авт. уточнения.

   ISBN 978-619-7055-58-0 

  

Сист. No: 97693

Спорт. Игри

Езикознание

- 50 -

Ч/809.57(075)/К 53ЦБ 115641

Ким Со Йънг и др.

   Корейски език : Средно ниво / Со Йънг Ким, Куон Джин Чой ; С увод от авт.  ; Ил. Христо Кърджилов . - 2. обраб. и доп. изд. . - София : Изток-Запад, 2014 . - 192 с. : с ил. ; 24 см

   Кор. загл.: Практически корейски език. - Загл. и текст и на кор. ез. ; Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 954-321-258-9 

   ISBN 978-954-321-258-3 

  

Сист. No: 97580

- 51 -

Ч/809.57-5(075)/Ч 89ЦБ 115643

Чой, Куон Джин и др.

   Практическа корейска граматика : [Ч.] 1 - / Куон Джин Чой, Кьон Ок Сонг, Со Йънг Ким ; Консултант Бойко Павлов ... [и др.] ; Ред. Светла Къртева-Данчева, Павлина Върбанова . - София : Изток-Запад, 2016 - . - 24 см

   Загл. и текст на кор. ез. - Др. консултанти: М. Забуртова, С. Пейчева ; Възприетата форма на името на Светла Къртева-Данчева - Светла Тодорова Къртева.

   [Ч.] 1 . - 2016 . - 312 с. : с табл., ил.

   Речник с. 299 - 311.

   ISBN 978-619-152-844-8  (ч. 1)

   ISBN 619-152-844-2  (ч. 1)

  

Сист. No: 97582

- 52 -

Ч/809.57-5(075)/Ч 89ЦБ 115644

Чой, Куон Джин и др.

   Практическа корейска граматика : [Ч.] 1 - / Куон Джин Чой, Кьон Ок Сонг, Со Йънг Ким ; Консултант Бойко Павлов ... [и др.] ; Ред. Светла Къртева-Данчева, Павлина Върбанова . - София : Изток-Запад, 2016 - . - 24 см

   Загл. и текст на кор. ез. - Др. консултанти: М. Забуртова, С. Пейчева ; Възприетата форма на името на Светла Къртева-Данчева е Светла Тодорова Къртева.

   [Ч.] 2 . - 2017 . - 400 с. : с табл.

   Речник с. 381 - 399.

   ISBN 978-619-01-0066-9  (ч. 2)

   ISBN 619-01-0066-Х  (ч. 2)

  

Сист. No: 97583

- 53 -

П/808.67(072)/Х 23ЦБ 115701

Халачева, Светозара Александрова

   Съвременни подходи при обучението по български език на чужденци и на българи в чужбина / Светозара Халачева ; С предг. от авт.  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 232 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 226 - 231.

   ISBN 978-954-07-4423-0 

  

Сист. No: 97641

Литературознание

- 54 -

Ч/886.7.09/А 50ЦБ 115626

Алекова, Елена

   По невидимите магистрали : Литературнокрит. бел. / Елена Алекова ; Предг. Наташа Манолова ; С предисл. [от авт.]  . - София : Хр. Ботев, 2003 . - 240 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-445-847-6 

  

Сист. No: 97564

- 55 -

Ч/886.7.09/А 50ЦБ 115624

Алекова, Елена

   По невидимите магистрали : Литературнокрит. бел. : Кн. 1 - / Елена Алекова . - София : Лице, 2011 . - 22 см

   Пълното име на авт. - Елена Алекова Христова.

   Кн. 2. 1990 - 2009 г. . - 2011 . - 320 с.

   Изд. на Нар. ч-ще Д-р Петър Берон - 1926 г. - Съдържа и Гостоприемница с широка стряха / П. Тотев.

   ISBN 978-954-9426-36-6  (кн. 2)

  

Сист. No: 97562

- 56 -

Дч/886.7-93.09/И 22, Ч/886.7-93.09/И 22ЦБ 115679

Иванова, Нели Стоянова

   Литературата за деца и формирането на читателска култура у учениците в начална училищна възраст : [Ч. 1 -] / Нели Иванова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012 - . - 20 см

   

   Ч. 2 /  С увод от авт.   . - 2019 . - 280 с. : с ил., портр., факс.

   Съдържа и Рецензентите за кн. / О. Георгиева, И. Петкова. - Библиогр. с. 270 - 276.

   ISBN 978-954-07-4575-6  (ч. 2)

  

Сист. No: 97619

- 57 -

П/877.3-97.09/П 46ЦБ 115730

Петрински, Герасим Иванов

   Oбразът на демона във византийската житиепис (VI - X в.) : [Изследване] / Герасим Петрински ; С увод от авт.  ; Рецензент Цочо Бояджиев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 464 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 442 - 462 и под линия с бел.

   ISBN 978-954-07-4599-2 

  

Сист. No: 97671

- 58 -

Ч/886.7.09/З-34ЦБ 115755

Зарева, Снежана Петкова

   И нека едната ръка знае какво прави другата : Литературоведски увлечения / Снежана Зарева-Гарфънкъл . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 173 с. ; 21 см

   Възприетата форма на името на авт. Снежана Зарева-Гарфънкъл е Снежана Петкова Зарева. - С бел. под линия.

   ISBN 978-954-07-4583-1 

  

Сист. No: 97702

- 59 -

П/820(092)/О-85ЦБ 115715

Уорсли, Луси

   Джейн Остин у дома : [Биография] / Луси Уорсли ; Прев. [от англ.] Ангелина Александрова ; С въвед. от авт.  . - София : Лист, 2019 ([Костинброд] : Мултипринт) . - 464 с. ; 24 см

   Съдържа и Източници ; Бел.. - Библиогр. с. 430 - 436.

   ISBN 978-619-7350-48-7 

  

Сист. No: 97655

Българска художествена литература

- 60 -

П/886.7-3/А 92ЦБ І 12205

Асиова, Бойка Петрова

   Приписки / Бойка Асиова . - София : Изд. ателие Аб, 2003 . - 156 с. : с факс. ; 16 см

   

   ISBN 954-737-397-8 

  

Сист. No: 97710

- 61 -

П/886.7-1/А 50ЦБ 115635

Алекова, Елена

   Сънища и скрижали : Стихотворения и поеми 2004 - 2012 / Елена Алекова . - София : Лице, 2012 . - 208 с. ; 20 см

   Пълното име на авт. e Елена Алекова Христова. - Съдържа и От възможния разпад на времето към зародиш на нова поезия / Н. Инджов.

   ISBN 978-954-9426-41-0 

   ISBN 954-942-641-0 

  

Сист. No: 97574

- 62 -

РЦАв/886.7-1/С 69ЦБ 115673

Станков, Валери Петров

   Вечерна проверка за ангели : Стихотворения / Валери Станков . - Варна : Книгата, 2015 (Варна : Колор Принт ПАК) . - 168 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9495-31-7 

  

Сист. No: 97612

- 63 -

П/886.7-1/С 69, РЦАв/886.7-1/С 69ЦБ 115670

Станков, Валери Петров

   Анализ на залязващото слънце : Стихотворения / Валери Станков . - Варна : Колор принт, 2016 ([Варна] : МИР) . - 64 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-760-410-0 

  

Сист. No: 97610

- 64 -

П/886.7-8/Ч 21ЦБ 115669

Чамов, Илко Василев

   Родов нишан : Разкази и пътеписи / Илко Чамов . - Димитровград : [Изд. авт.], 2016 (Димитровград : М и С Компания) . - 80 с. : с ил. ; 21 см

   

  

Сист. No: 97609

- 65 -

П/886.7(081.2)/Б 25ЦБ 115663

Банков, Банко Петков

   Избрани съчинения : Т. 1 - / Банко П. Банков . - София : Фастумпринт, 2016 - . - 21 см

   

   Т. 5. Банална грешка : Роман, отличен в конкурса на "Корпорация Развитие", втора ред. (не се препоръчва за читатели под 16 год.) /  Ред.  Георги Цанков . - 2019 . - 168 с.

   Кор. загл.: Банална грешка. - Пълната форма на името на ред. Георги Цанков е Георги Цанков Цанев. - Съдържа и Роман, който няма да остарее / Г. Цанков.

   ISBN 978-619-7223-65-1  (т. 5)

  

Сист. No: 97602

- 66 -

П/886.7-1/А 50ЦБ 115623

Алекова, Елена

   Псалтир за всеки ден / Елена Алекова . - София : Бъдник, 2017 . - 192 с. ; 21 см

   Пълната форма на името на авт. е Елена Алекова Христова. - Съдържа и В мир със себе си и със света / Н. Радев ; Бел. по белите полета: Nomen est omen / Н. Василев. - Бел. и библиогр. с. 178 - 189.

   ISBN 978-619-90744-2-8 

  

Сист. No: 97561

- 67 -

П/886.7-31/А 49ЦБ 115711

Алгафари, Нидал Ахмад

   Боже, защо Господ лъже? : [Роман] / Нидал Алгафари ; С предг. от авт.  . - 2. изд. . - [София] : Алгафари, 2018 ([София] : Алианс Принт) . - 620 с. ; 22 см

   На загл. с. означен Т. 1.

   ISBN 978-619-7318-00-5 

  

Сист. No: 97651

- 68 -

Кр/886.7-1/З-50ЦБ 115667

Здравков, Здравко

   Капки от капчука : Нередактирани стихове / Здравко Здравков ; Предг. Мария Денева . - Ст. Загора : Дъга плюс, 2018 . - 80 с. ; 21 см

   Пълната форма на името на Мария Денева е Мария Денева Ганева.

   ISBN 978-619-7251-16-6 

  

Сист. No: 97607

- 69 -

Кр/886.7-1/И 21ЦБ 115664

Иванов, Сиволин

   ... Когато душата ми пее... : Лирика. Епиграми. Сентенции / Константин-Сиволин Иванов . - Ст. Загора : Нар. ч-ще Даскал Петър Иванов, 2018 . - 104 с. : с портр. ; 20 см

   Константин-Сиволин Иванов - псевд. на Сиволин Иванов, с пълно име Сиволин Иванов Сивов.

   ISBN 978-954-2927-40-2 

  

Сист. No: 97603

- 70 -

Кр/886.7-1/П 76ЦБ 115665

Попова, Стефка Дойчева

   Пъстри следи : Стихосбирка албум / Стефка Попова ; Худож. Стефка Попова . - София : Сафина Дойч, 2018 ([София] : Анториери) . - 152 с. : с ил., портр., факс. (някои цв.) ; 22 см

   Текст и на фр. ез.

   ISBN 978-954-90436-7-9 

  

Сист. No: 97604

- 71 -

РЦАв/886.7-31/М 72ЦБ 115772

Митрополитска, Нeвена

   Дарът : Роман / Нeвена Митрополитска . - Пловдив : Жанет 45, 2019 . - 371 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-186-488-1 

  

Сист. No: 97722

- 72 -

П/886.7-1/П 13ЦБ 115674

Павлова, Иванка Стаменова

   ... И ги осъдих на забрава : Пренебрегнати стихотворения / Иванка Павлова . - София : АртГраф, 2019 . - 126 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7368-28-4 

  

Сист. No: 97613

- 73 -

П/886.7-3/П 13ЦБ 115675

Павлова, Иванка Стаменова

   Светлини и сенки : Проза микс / Иванка Павлова . - София : АртГраф, 2019 . - 100 с. : с ил. ; 20 см

   Съдържа и Биогр. данни за авт.

   ISBN 978-619-7368-27-7 

  

Сист. No: 97614

- 74 -

П/886.7-31/С 69ЦБ 115734

Станкова, Яна Иванова

   Дневниците на Ая : Роман / Яна Станкова . - Пловдив : Хермес, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 128 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-26-1912-3 

   ISBN 954-26-1912-Х 

  

Сист. No: 97675

- 75 -

Кр/886.7-32/Ц 48ЦБ 115773

Ценков, Николай

   Човекът, който продаде морето : [Сб.] разкази / Николай Ценков ; Худож. Росен Дуков . - София : Колибри, 2019 ([София] : Инвестпрес) . - 110 с. : с ил. ; 20 см

   Името на худож. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-02-0438-1 (Colibri)

  

Сист. No: 97723

Чужда художествена литература

- 76 -

П/895.7-32/Ш 21ЦБ 115632

Шаманката от картината  : Избрани кор. разкази /  Състав. Куон Джин Чой ; С увод от състав.  ; Прев. [от кор.] Куон Джин Чой ... [и др.] . - София : Ексел-М, 2000 . - 192 с. ; 21 см

   Др. прев.: М. Димитрова, Н. Лоринкова, С. Станчева, Я. Иванова, Я. Йорданова, Т. Донкова, И. Сотирова, А. Христов, Р. Асенова, В. Дянков, А. Потуриян, Л. Атанасова.

   ISBN 954-90332-15-8 

  

Сист. No: 97571

- 77 -

П/895.7-32/И 11ЦБ 115634

И Мун-Йол

   Герои на нашето време : [Разкази и новела] / И Мун-Йол ; Прев. от кор. Со Йънг Ким, Яница Иванова ; С предг. от прев.  . - София : СЕМАРШ, 2003 . - 140 с. ; 20 см

   Съдържа и За авт. и прев.

   ISBN 954-8021-28-5 

  

Сист. No: 97573

- 78 -

П/820(73)-31/Х 33ЦБ 115786

Хауърд, Линда

   Търси се съпруга : [Роман] / Линда Хауърд ; Прев. [от англ. ез.] Милена Бояджиева . - София : Коломбина, 2004 . - 223 с. ; 20 см . -  (Harlequin : Супер романс)

   

   ISBN 954-732-061-0 

  

Сист. No: 97739

- 79 -

П/895.7-31/К 53ЦБ 115646

Ким Сонг Донг

   Мандала : Роман / Ким Сонг Донг ; Прев. от кор., [предг.] Куон Джин Чой, Людмила Атанасова . - София : СЕМАРШ, 2005 ([София : Симолини]) . - 250 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-8021-71-4 

  

Сист. No: 97585

- 80 -

П/820(73)-312.4/Л 63ЦБ 115778

Линдс, Гейл

   Супершпионинът : [Роман] / Гейл Линдс ; Прев. [от англ. ез.] Павел Талев . - [София] : Прозорец, 2006 . - 527 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-733-487-8 

   ISBN 954-733-487-5 

  

Сист. No: 97729

- 81 -

П/820(73)-312.4/Х 13ЦБ 115781

Хагбърг, Дейвид

   Скорпионът на Аллах : [Роман] / Дейвид Хагбърг ; Прев. [от англ. ез.] Павел Талев . - [София] : Прозорец, 2007 ([София] : Инвестпрес) . - 576 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-733-531-8 

  

Сист. No: 97734

- 82 -

П/820-312.4/Д 50ЦБ 115779

Джеймс, Питър

   Недостатъчно мъртъв : [Роман] / Питър Джеймс ; Прев. [от англ. ез.] Лидия Шведова . - [София] : Прозорец, 2008 ([София] : Инвестпрес) . - 496 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-733-566-0 

  

Сист. No: 97731

- 83 -

П/820(73)-312.9/С 39ЦБ 115660

Скай, Обърт

   Левън Тъмпс и Порталът към Фуу : [Роман] / Обърт Скай ; Прев. [от англ.] Александра Калугерова . - София : Инфо Дар, 2008 . - 400 с. : с ил. . -  ([Поредица] Левън Тъмпс ; Кн. 1)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-761-330-0 

  

Сист. No: 97599

- 84 -

П/895.7-1/Д 52ЦБ 115633

Дзен поезия от Корея  /  Състав. и прев. Людмила Атанасова ; С увод  . - София : Изток-Запад, 2009 . - 120 с. : с цв. ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-321-583-6 

  

Сист. No: 97572

- 85 -

П/820(73)-312.4/Б 50ЦБ 115784

Блок, Лорънс

   Убийства по списък : [Роман] / Лорънс Блок ; Прев. [от англ. ез.] Илиана Петрова . - [София] : Прозорец, 2010 . - 320 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-733-670-4 

  

Сист. No: 97737

- 86 -

П/820(73)-31/У 70ЦБ 115721

Уорд, Дж. Р.

   Братството на черния кинжал : Кн. 1 - / Дж. Р. Уорд ; Прев. [от англ.] Вера Паунова . - София : Ибис, 2010 - . - 21 см

   Дж. Р. Уорд - псевд. на Джесика Бърд.

   Кн. 15. Избраницата . - 2019 . - 454 с.

   

   ISBN 978-619-157-311-0  (кн. 15)

  

Сист. No: 97662

- 87 -

П/882-31/Н 12ЦБ 115744

Набоков, Владимир Владимирович

   Прозрачни неща : [Роман] / Владимир Набоков ; Прев. от англ. Иглика Василева . - София : Колибри, 2011 ([София] : Инвестпрес) . - 127 с. ; 20 см . -  (Модерна класика)

   

   ISBN 978-619-150-010-9 (Colibri)

  

Сист. No: 97690

- 88 -

П/882-31/Н 86ЦБ 115647

Нових, Анастасия

   Сенсей : Изконният от Шамбала : Кн. 1 - 4 / Анастасия Нових . - София, 2011 - 2016 . - 20 см

   

   [Кн. 1.] /  Прев. [от рус.]  Татяна Балова . - 384 с.

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл с.

   ISBN 978-954-655-268-6  (кн. 1) (Бард)

  

Сист. No: 97586

- 89 -

П/882-31/Н 86ЦБ 115649

Нових, Анастасия

   Сенсей : Изконният от Шамбала : Кн. 1 - 4 / Анастасия Нових . - София, 2011 - 2016 . - 20 см

   

   Кн. 2 /  Прев. [от рус.]  Татяна Балова . - 224 с. : с ил.

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл с.

   ISBN 978-954-655-381-2  (кн. 2) (Бард)

  

Сист. No: 97588

- 90 -

П/882-31/Н 86ЦБ 115651

Нових, Анастасия

   Сенсей : Изконният от Шамбала : Кн. 1 - 4 / Анастасия Нових . - София, 2011 - 2016 . - 20 см

   

   [Кн.] 3 /  Прев. [от рус.]  Вита . - 248 с. : с ил.

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-2902-47-8  (кн. 3) (Дилок)

  

Сист. No: 97590

- 91 -

П/882-31/Н 86ЦБ 115653

Нових, Анастасия

   Сенсей : Изконният от Шамбала : Кн. 1 - 4 / Анастасия Нових . - София, 2011 - 2016 . - 20 см

   

   [Кн.] 4 /  Прев. [от рус.]  Вита . - 640 с. : с ил.

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-2902-51-5  (кн. 4) (Дилок)

  

Сист. No: 97592

- 92 -

П/820(73)-31/Ф 72ЦБ 115785

Форман, Гейл

   Да остана ли? : [Раоман] / Гейл Форман ; Прев. от англ. Надежда Розова . - София : Колибри, 2012 ([София] : Симолини) . - 172 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-529-990-2 (Colibri)

  

Сист. No: 97738

- 93 -

П/869.0-31/С 20ЦБ 115725

Сарамагу, Жузе

   Проглеждане : [Роман] / Жозе Сарамаго ; Прев. от португ. Илияна Чалъкова . - София : Колибри, 2013 ([София] : Симолини) . - 336 с. ; 20 см

   Възприетата форма на името на авт. е Жузе Сарамагу.

   ISBN 978-619-150-271-4 (Colibri)

  

Сист. No: 97666

- 94 -

П/830-312.4/Н 88ЦБ 115710

Нойхаус, Неле

   Убийството на мистериозната жена : Първият случай на комисарите Пиа Кирххоф и Оливър Боденщайн : [Роман] / Неле Нойхаус ; Прев. от нем. Людмила Костова . - София : Enthusiast, 2014 ([Хасково] : Полиграфюг) . - 384 с. ; 21 см

   Enthusiast - запазена марка на Алто комюникейшънс енд пъблишинг ООД.

   ISBN 978-619-164-128-4 (Ентусиаст)

  

Сист. No: 97650

- 95 -

П/820(73)-32/Б 80ЦБ 115780

Бредбъри, Рей

   Лятно утро, лятна нощ : [Разкази] / Рей Бредбъри ; Прев. Милена Илиева . - София : Бард, 2016 ([София] : Алианс Принт) . - 176 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-655-650-9 

  

Сист. No: 97732

- 96 -

П/830-312.4/Н 88ЦБ 115718

Нойхаус, Неле

   Приятели до смърт : Вторият случай на комисарите Пиа Кирххоф и Оливър Боденщайн : [Роман] / Неле Нойхаус ; Прев. от нем. Людмила Костова . - София : Enthusiast, 2016 ([Хасково] : Полиграфюг) . - 392 с. ; 21 см

   Enthusiast - запазена марка на Алто комюникейшънс енд пъблишинг ООД.

   ISBN 978-619-164-195-6 (Ентусиаст)

  

Сист. No: 97658

- 97 -

П/820-32/П 52ЦБ 115783

Пинбъра, Сара

   Езикът на умирането : [Повест] / Сара Пинбъра ; Прев. [от англ. ез.] Надя Златкова . - София : Артлайн Студиос, 2016 . - 118 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-193-047-0 (Artline Studios)

  

Сист. No: 97736

- 98 -

П/840-31/Ф 40ЦБ 115727

Ферари, Жером

   Проповед за падането на Рим : Роман / Жером Ферари ; Прев. от фр. Александра Велева . - София : Факел експрес, 2018 . - 224 с. ; 22х12 см

   

   ISBN 978-619-7279-17-7 

  

Сист. No: 97668

- 99 -

П/830-31/Б 39ЦБ 115706

Бернард, Каролине

   Музата на Виена : [Роман] / Каролине Бернард ; Прев. от нем. Величка Стефанова ; С послесл. от авт.  . - [София] : Емас, [2019] . - 488 с. ; 20 см . -  ([Кол.] Музи)

   

   ISBN 978-954-357-405-6 

  

Сист. No: 97646

- 100 -

П/860-31/Г 13ЦБ 115691

Габас, Лус

   Палми в снега : Роман / Лус Габас ; Прев. от исп. Детелина Димова . - София : Унискорп, 2019 . - 608 с. ; 21 см . -  (Библ. Избрано за вас)

   

   ISBN 978-954-330-490-5 

  

Сист. No: 97631

- 101 -

П/820-31/Г 79ЦБ 115687

Грейвс, Робърт

   Аз, Клавдий : [Биогр. роман] / Робърт Грейвс ; Прев. от англ. Жени Божилова . - 2. изд. . - София : Ciela, 2019 ([Добрич] : Фолиарт) . - 464 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-28-2897-6 (Сиела)

  

Сист. No: 97627

- 102 -

П/820-311.6/К 49ЦБ 115723

Кейн, Бен

   Ханибал: Кървави полета : [Роман] / Бен Кейн ; Прев. [от англ.] Венцислав Божилов . - [София] : Бард, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 464 с. ; 21 см . -  ([Поредица Ханибал] ; Кн. 2)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и Бел. на авт. ; Азб. речник ; За авт.

   ISBN 978-954-655-928-9 

  

Сист. No: 97664

- 103 -

П/820(73)-31/К 63ЦБ 115740

Клейборн, Кейт

   Неочаквана печалба : [Роман] / Кейт Клейборн ; Прев. [от англ.] Ирина Ценкова . - София : Ибис, 2019 ([София] : Симолини) . - 292 с. ; 21 см . -  (Кол. Избрани съвр. любовни романи)

   

   ISBN 978-619-157-306-6 

  

Сист. No: 97686

- 104 -

П/820(73)-31/К 63ЦБ 115736

Клийтън, Шанел

   Когато напуснахме Куба : [Роман] / Шанел Клийтън ; Прев. от англ. ез. Милена Илиева . - София : Анишър Егмонт, 2019 (София : Дедракс) . - 304 с. ; 21 см

   Анишър - импринт на Егмонт България. - Съдържа и Бел на авт. ; За авт.

   ISBN 978-954-27-2279-3 (Егмонт България)

  

Сист. No: 97678

- 105 -

Д/820(73)-31/М 53, П/820(73)-31/М 53ЦБ 115692

Мийд, Ришел

   Смарагдово море : [Роман] / Ришел Мийд ; Прев. от англ. Деница Райкова . - София : Ciela, 2019 ([София] : Алианс принт) . - 668 с. ; 20 см . -  (Ciela teen)

   

   ISBN 978-954-28-2888-4 (Сиела)

  

Сист. No: 97632

- 106 -

П/820-31/М 76ЦБ 115717

Мичъл, Дейвид

   Часовници от кости : [Роман] / Дейвид Мичъл ; Прев. [от англ.] Петя Петкова . - [София] : Прозорец, 2019 ([София] : Инвестпрес) . - 680 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-619-243-014-6 

  

Сист. No: 97657

- 107 -

П/820(94)-31/М 89ЦБ 115695

Морис, Хедър

   Татуировчикът на Аушвиц : [Роман] / Хедър Морис ; Прев. от англ. Маргарита Дограмаджян ; Послесл. Гари Соколов . - София : Рива, [2019] . - 244 с. ; 21 см

   На загл. с. името на прев. неправилно отпечат. Маргарита Дограмаджиян.

   ISBN 978-954-320-660-5 

  

Сист. No: 97635

- 108 -

П/820(73)-31/П 22ЦБ 115724

Парк, Джесика

   [Сто и осемдесет] 180 секунди : Роман / Джесика Парк ; Прев. от англ. Елка Виденова . - София : ICU, 2019 (Костинброд : Мултипринт) . - 320 с. ; 21 см

   Съдържа и За авт. и прев.

   ISBN 978-619-7153-51-4 (АйСиЮ)

  

Сист. No: 97665

- 109 -

П/820(71)-312.4/П 34ЦБ 115682

Пени, Луиз

   Светлина в пукнатините : [Роман] / Луиз Пени ; Прев. [от англ. ез.] Нели Лозанова . - София : СофтПрес, 2019 ([Добрич] : ФолиАрт) . - 511 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Разследванията на инспектор Гамаш)

   Съдържа и Бел. от авт.

   ISBN 978-619-151-483-0 

  

Сист. No: 97622

- 110 -

П/820(73)-31/С 36ЦБ 115708

Силва, Даниъл

   Другата жена : Роман / Даниъл Силва ; Прев. от англ. Елена Кодинова . - Пловдив : Хермес, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 400 с. ; 20 см

   Съдържа и Бел. на авт.

   ISBN 978-954-26-1896-6 

  

Сист. No: 97648

- 111 -

П/820(73)-31/С 82ЦБ 115720

Стокър, Дейкър и др.

   Дракул : [Роман] / Дейкър Стокър, Джонатан Баркър ; Прев. от англ. Елена Павлова . - София : Плеяда, 2019 ([София] : Симолини'94) . - 424 с. ; 21 см

   Съдържа и Бел. от авт.

   ISBN 978-954-409-399-0 

  

Сист. No: 97661

- 112 -

П/820-992/Т 13ЦБ 115685

Таброн, Колин

   Изгубеното сърце на Азия / Колин Таброн ; Прев. от англ. Маргарит Дамянов . - София : Вакон, 2019 . - 480 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7300-67-3 

  

Сист. No: 97625

- 113 -

П/850-94/Т 53ЦБ 115703

Терцани, Тициано

   Краят е моето начало : Един баща разказва на сина си голямото пътешествие из живота / Тициано Терцани ; Под ред. на Фолко Терцани ; Прев. [от итал. ез.] Пенка Манолова . - София : Книгомания, 2019 ([Костинброд] : Милтипринт) . - 376 с. : с ил., портр. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-195-12-0 

  

Сист. No: 97643

- 114 -

П/820-313/У 26ЦБ 115689

Удхаус, Пелъм Гренвил

   Най-доброто от Джийвс и Устър : Омнибус : [Романи] / П. Г. Удхаус ; Прев. [от англ.] Савина Манолова, Станислава Попова . - 2. изд. . - София : Ciela, 2019 ([В. Търново] : Абагар АД) . - 695 с. ; 22 см

   Имената на прев. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Съдържа: Пълен напред, Джийвс ; Радост в утринта ; Законът на Устър.

   ISBN 978-954-28-2899-0 (Сиела)

  

Сист. No: 97629

- 115 -

П/820-31/У 35ЦБ 115693

Уигнал, Кевин

   Безследно изчезнали : [Роман] / Кевин Уигнал ; Прев. [от англ.] Неза Михайлова . - [София] : Екслибрис, 2019 ([София] : Симолини 94) . - 303 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и За авт.

   ISBN 978-619-7115-37-6 

  

Сист. No: 97633

- 116 -

П/820(73)-31/Х 93ЦБ 115738

Хувър, Колийн

   Може би някой ден : [Роман] / Колийн Хувър ; Прев. [от англ.] Мария Димитрова . - София : Ибис, 2019 ([София] : Симолини) . - 368 с. ; 21 см . -  (Кол. Избрани съвр. любовни романи)

   

   ISBN 978-619-157-310-3 

  

Сист. No: 97684

- 117 -

П/882-32/Ц 65ЦБ 115735

Ципкин, Александър Евгениевич

   Жени на непреклонна възраст и други безпринципни истории : Лирическо-хулигански разкази / Александър Ципкин ; Прев. от рус. Пенка Кънева . - София : Колибри, 2019 ([София] : Инвестпрес) . - 159 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-02-0440-4 (Colibri)

  

Сист. No: 97676

- 118 -

П/894.35-31/Ю 21ЦБ 115690

Юмит, Ахмед

   Мечът на Бога : [Роман] / Ахмед Юмит ; Прев. от тур. Елен Кирчева . - София : Ciela, 2019 ([София] : Алианс принт) . - 400 с. ; 21 см

   Съдържа и Биогр. данни за авт.

   ISBN 978-954-28-2869-3 (Сиела)

  

Сист. No: 97630

- 119 -

П/820(73)-32/Ш 47ЦБ 115697

Шедьоври на американския разказ  : Антология : Т. 1 - . - [София] : Пергамент прес, 2019 - . - 20 см

   

   Т. 1 /  Прев. [от англ.]  Станимир Йотов ... [и др.] . - 2019 . - 480 с.

   Други прев.: Е. Великова, В. Зарков, М. Христова, С. Николаева, Р. Петкашев, А. Микова, Я. Йотова ; Пълното име на прев. С. Николаева е Силвия Николаева Йотова. - Съдържа разкази от: У. Ървинг, Н. Хоторн, Е. А. По, Т. Ш. Артър, М. Твен, Б. Харт, Л. М. Олкът, Ф. Стоктън, А. Биърс, С. О. Джуит, К. Шопен, Х. К. Банър, О.Хенри, М. У. Фрийман, С. Крейн, Р. Ларднър, С. В. Биней ; Биогр. бел.

   ISBN 978-954-641-114-3  (т. 1)

  

Сист. No: 97637

Детска художествена литература

- 120 -

Д/820/899-93-34/Х 73ЦБ 115677

Храбрият оловен войник  : [Приказка] . - [Пловдив] : Хермес, 1999 (Испания) . - [16] с. : с цв. ил. ; 19 см . -  (Диамант)

   Кор. опис.

   ISBN 954-459-617-8 

  

Сист. No: 97616

- 121 -

Д/886.7-93-32/Г 13ЦБ 115775

Габе, Дора Петрова

   Някога : [Разкази] / Дора Габе ; С встъп. думи от авт.  ; Ил. Иван Димов . - София : Захарий Стоянов, 2011 ([София] : Миг Принт) . - 80 с. : с цв. ил. ; 23х17 см

   Изидора Петрова Габе - истинско име на Дора Габе ; Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и За ил. на тази кн. / И. Димов.

   ISBN 978-954-09-0626-3 

  

Сист. No: 97726

- 122 -

Д/886.7-93-1/Д 95, Кр/886.7-93-1/Д 95ЦБ II 7412

Дългъчева, Мая Георгиева

   Разкажи ми в рими : Римувани приказки / Мая Дългъчева ; Нарис. Тоня Горанова . - София : Булвест 2000, 2015 . - 60 с. : с цв. ил. ; 26 см

   

   ISBN 978-954-18-0933-4 

  

Сист. No: 97727

- 123 -

Д/840-93-32/Д 36ЦБ 115621

Делаи, Жилбер и др.

   Марти и малките готвачи /  Текст Жилбер Делае, Жан-Луи Марлие ; Ил. Марсел Марлие . - София : Златното пате, 2016 (София : Образование и наука) . - [20] с. : с цв. ил. ; 24х21 см . -  ([Поредица] Марти ; [51])

   Възприетата форма на името на авт. е Жилбер Делаи, а на ил. - Марсел Мерлие.

   ISBN 978-619-181-121-2 

  

Сист. No: 97558

- 124 -

Д/886.7-93-34/С 77, Кр/886.7-93-34/С 77ЦБ 115719

Стоева, Елена Костадинова

   Приключенията на прилепа Дарки : [Приказка] / Елена Стоева ; Худож. Елена Кметова-Биро . - [Пловдив] : Зелени Балкани, 2018 . - 20 с. : с цв. ил. ; 22х22 см

   Сведенията за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Възприетата форма на името на Елена Кметова-Биро е Елена Веселинова Кметова. - Съдържа и Историята на Дарки за възрастни.

   ISBN 978-954-9433-24-1 

  

Сист. No: 97659

- 125 -

Д/886.7-93-31/Ц 16ЦБ 115666

Цанев, Явор Богомилов

   Злостории : [Роман за деца] / Явор Цанев ; Худож. Нели Друмева . - София : Ателие за бълг. дет. лит. Upper Earth Books, 2018 ([София] : Симолини-94) . - 136 с. : с ил. ; 21 см

   Името на худож. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-619-7429-03-9 

  

Сист. No: 97606

- 126 -

Д/820(73)-93-31/К 54ЦБ 115636

Кини, Джеф

   Дневникът на един дръндьо : Семейна идилия / Джеф Кини ; Прев. [от англ.] Михаил Балабанов . - София : Дуо Дизайн, [2019] . - 218 с. : с ил. ; 21 см . -  (Поредица Дневникът на един Дръндьо ; 12)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и За авт.

   ISBN 978-9548396-94-3 (Duo Design)

  

Сист. No: 97575

- 127 -

Д/886.7-93-34/П 47ЦБ 115745

Петров, Валери

   Пук! : [Приказка] / Валери Петров ; Ил. Мила Янева-Табакова . - София : Колибри, 2019 ([Костинброд] : Мултипринт) . - 62 с. : с цв. ил. ; 22х22 см

   Валери Петров - псевд. на Валери Нисим Меворах.

   ISBN 978-619-02-0447-3 (Colibri)

  

Сист. No: 97691

- 128 -

Д/886.7-93-34/П 87ЦБ 115774

Приказки и легенди за владетели и герои: Героите на Априлското въстание  /  По текстове на Захари Стоянов ... [и др.] ; Ил. Иван Петров ... [и др.] . - [София] : Пан, 2019 . - 16 с. : с цв. ил. ; 24 см . -  ([Поредица] Приказки и легенди за владетели и герои)

   Кор. опис. - Др. авт., по чийто текстове е написана кн.: К. Константинов, Д. Енглендер, Д. Икономов, Ц. Лалев ; Др. худож.: Д. Гюдженов, В. Горанов, Е. Поптошев ; Пълната форма на името на Цанко Лалев е Цанко Лалев Дулев. - Съдържа: Знамето на Райна Княгиня ; Георги Бенковски ; Васил Петлешков ; Четата на поп Харитон ; Завладяването на "Радецки" ; Боят на Милин камък ; Малкият опълченец.

   ISBN 978-954-240-077-4 

  

Сист. No: 97724

- 129 -

ДТ/820-93-31/Т 69ЦБ 115716

Томас, Скарлет

   Избраните / Скарлет Томас ; Прев. от англ. Мая Ненчева . - [София] : Прозорец, 2019 ([София] : Инвестпрес) . - 336 с. ; 20 см . -  (Поредица Светотръс ; Кн. 2.)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-619-243-016-0 

  

Сист. No: 97656

Детска отраслова литература

- 130 -

Д/087.5:908/К 96ЦБ II 7407

Кънчева, Невяна

   Селищата: Градове, курорти, маршрути : Над 100 факта за България / Невяна Кънчева . - [София] : Колхида, 2019 . - 24 с. : с цв. ил. ; 29 см . -  (Поредица Мини енциклопедия)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-672-255-3 

  

Сист. No: 97680

- 131 -

Д/087.5:398.3/К 96ЦБ II 7408

Кънчева, Невяна

   Традициите: Празници, обичаи, фолклор : Над 100 факта за България / Невяна Кънчева . - [София] : Колхида, 2019 . - 24 с. : с цв. ил. ; 29 см . -  (Поредица Мини енциклопедия)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-672-256-0 

  

Сист. No: 97681

География

- 132 -

Кр/914/919/Ж 34ЦБ 115620

Желев, Димитър

   [Десет] 10 неразказани истории за света / Димитър Желев . - София : Географ БГ, 2018 . - 112 с. : с ил. (някои цв.) ; 21 см . -  ([Поредица] Общество)

   Съдържа и За авт. ; За Географ БГ.

   ISBN 978-619-91264-0-0 

  

Сист. No: 97557

- 133 -

П/91(100)/С 30ЦБ 115627

Сейменов, Калин

   Загадките на Географ : Над 1000 предизвикателства на знанието / Калин Сейменов ; С предг. от авт.  . - София : Географ БГ, 2019 . - 344 с. ; 22 см

   С отговори на загадките. - Библиогр. с. 339 - 341

   ISBN 978-619-91264-1-7 

  

Сист. No: 97565

История

- 134 -

Ч/931/939/В 24ЦБ 115656

Василев, Васил Атанасов

   Древните българи : Факти, хипотези, измислици / Васил Ат. Василев ; С предг. от авт.  . - София : Изток-Запад, 2009 . - 640 с., 12 л. ил. ; 22 см

   Рез. на рус., англ. ез.

   ISBN 978-954-321-608-6 

  

Сист. No: 97595

- 135 -

Ч/951.9/Ф 32ЦБ 115648

Федотов, Александър

   Корея в периода след освобождението от японското владичество до края на Корейската война (1945 - 1953) / Александър Федотов ... [и др.] ; С предг. от авт.  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 291 с. : с ил., табл. ; 24 см

   Други авт.: С. Къртева-Данчева, Со Йънг Ким, Че Кьо Чин, Я. Иванова ; Възприетата форма на името на Светла Къртева-Данчева е Светла Тодорова Къртева. - Библиогр.: с. 281 - 286 и под линия с бел. ; Именен показалец ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-07-3873-4 

  

Сист. No: 97587

- 136 -

П/949.72.053.11/С 68, Ч/949.72.053.11/С 68ЦБ 115746

Станев, Владимир Георгиев

   Междусъюзническият военен контрол в България (1920 - 1927) : [Монография] / Владимир Станев ; С увод от авт.  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 328 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 314 - 323 и под линия с бел.

   ISBN 978-954-07-4524-4 

  

Сист. No: 97692

- 137 -

Ч/940/Д 50ЦБ 115722

Дженкинс, Саймън

   Кратка история на Европа / Саймън Дженкинс ; С увод от авт.  ; Прев. от англ. Деян Кючуков . - София : Ciela, 2019 ([В. Търново] : Абагар) . - 336 с. : с к., [16] л. : цв. ил. ; 24 см

   Съдържа и Бел. на авт. ; Хронология на европ. история. - Библиогр. с. 323 - 324.

   ISBN 978-954-28-2864-8 (Сиела)

  

Сист. No: 97663

- 138 -

Ч/908(497.2)(091)/П 20ЦБ 115662

Панчева, Цветанка Христова

   Книжовни проекции на локалното или българското краезнание от Възраждането до днес / Цветанка Панчева ; С увод от авт.  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 352 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

   Библиогр. с. 315 - 332 и под линия с бел. ; Именен показалец ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-07-4585-5 

  

Сист. No: 97601

- 139 -

Ч/931.5/У 15ЦБ II 7405

Уан Дзиен и др.

   Кратка илюстрована история на Китай : [Култура. Религии. Изкуство. Изобретения] / Дзиен Уан, Сяойен Фан . - София : Изток-Запад, 2019 . - 128 с. : с ил. ; 27 см

   Кор. опис. - Съдържа и За авт.

   ISBN 978-619-01-0417-9 

  

Сист. No: 97660

Краезнание

- 140 -

Кр/75.052/Т 12ЦБ 115640

Табакова-Цанова, Гергана и др.

   Тракийската гробница при Казанлък : Студия / Гергана Цанова, Людмил Гетов . - 3. изд. . - София : Бълг. художник, 1983 . - 96 с. : с ил. ; 20 см . -  (Паметници на културата)

   Възприета форма на името на авт. Гергана Цанова е Гергана Табакова-Цанова. - Бел. ; Библиогр. с. 77 - 78 ; Термини ; Рез. на рус., нем., фр., англ. ез. / прев. Ю. Жанов, Г. Минкова, С. Цонев, М. Алексиева.

  

Сист. No: 97579

- 141 -

Кр/908/Т 30ЦБ 47996

Танков, Васил Златанов

   Изворово - извор на живот : Ист. бел. / Васил Танков ; С предг. от авт.  ; Снимки Димитър Катеров, Огнян Желязков . - Ст. Загора, 1988 (Ст. Загора : Държ. печ. Митьо Станев) . - 161 с., [23] л. : ил. ; 20 см

   Имената на фотогр. отбелязани в библиогр. каре.

  

Сист. No: 97712

- 142 -

ЦБ 115763

Дочев, Петко Тотев

   Чеда на Изворово / Петко Дочев ; С предг. и послесл. от авт.  . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Авангард Прима, 2014 ([София] : [БПС]) . - 224 с. : с портр., ил., факс. ; 21 см

   Съдържа и Отзиви за предишни кн. на П. Дочев : Писмо от една поетеса / Е. И. Хука ; За кн. на П. Дочев "Чеда на Изворово" и "Един чирпанлия продължава да разказва" / К. Катеров ; Какво е видял П. Т. Дочев по света / М. И. Георгиев.

   ISBN 978-619-160-279-7 

  

Сист. No: 97713

- 143 -

Кр/246/247(497.23-22)(091)/Г 37ЦБ 115618

Георгиев, Христо

   Храм "Св. Димитър" - село Горно Белево / Христо Георгиев ; Ред. и послесл. Трифон Митев . - Ст. Загора : Лаген, 2015 (Ст. Загора : Литера принт) . - 24 с. : с ил., портр. ; 21 см

   Пълното име на авт. - Христо Георгиев Христов ; Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-346-089-2 

  

Сист. No: 97555

- 144 -

Д/372.851(076)(075.2)/С 23, Кр/372.851(076)(075.2)/С 23ЦБ 115619

Сборник от задачи за V клас - Математика по преживяване  / Нели Христозова ... [и др.] ; [Въвед.] Иван Красенов Костов, Калоян Йорданов Христозов . - Ст. Загора : Алфа Визия, 2016 . - 36 с. : с цв. ил. ; 21 см

   Др. авт.: Ученици от Vа, Vб, Vв, Vд клас при VI ОУ Св. Никола - Ст. Загора. - Съдържа и Бронзова епоха : Животът на хората от бронзовата епоха / И. К. Костов, К. Й. Христозов. - Сб. е посветен на 175 год. на Светиниколското у-ще - Ст. Загора.

   ISBN 978-954-9483-40-6 

  

Сист. No: 97556

- 145 -

Кр/914/919/Ж 34ЦБ 115620

Желев, Димитър

   [Десет] 10 неразказани истории за света / Димитър Желев . - София : Географ БГ, 2018 . - 112 с. : с ил. (някои цв.) ; 21 см . -  ([Поредица] Общество)

   Съдържа и За авт. ; За Географ БГ.

   ISBN 978-619-91264-0-0 

  

Сист. No: 97557

- 146 -

Кр/886.7-1/З-50ЦБ 115667

Здравков, Здравко

   Капки от капчука : Нередактирани стихове / Здравко Здравков ; Предг. Мария Денева . - Ст. Загора : Дъга плюс, 2018 . - 80 с. ; 21 см

   Пълната форма на името на Мария Денева е Мария Денева Ганева.

   ISBN 978-619-7251-16-6 

  

Сист. No: 97607

- 147 -

Кр/886.7-1/И 21ЦБ 115664

Иванов, Сиволин

   ... Когато душата ми пее... : Лирика. Епиграми. Сентенции / Константин-Сиволин Иванов . - Ст. Загора : Нар. ч-ще Даскал Петър Иванов, 2018 . - 104 с. : с портр. ; 20 см

   Константин-Сиволин Иванов - псевд. на Сиволин Иванов, с пълно име Сиволин Иванов Сивов.

   ISBN 978-954-2927-40-2 

  

Сист. No: 97603

- 148 -

Кр/886.7-1/П 76ЦБ 115665

Попова, Стефка Дойчева

   Пъстри следи : Стихосбирка албум / Стефка Попова ; Худож. Стефка Попова . - София : Сафина Дойч, 2018 ([София] : Анториери) . - 152 с. : с ил., портр., факс. (някои цв.) ; 22 см

   Текст и на фр. ез.

   ISBN 978-954-90436-7-9 

  

Сист. No: 97604

- 149 -

Д/886.7-93-34/С 77, Кр/886.7-93-34/С 77ЦБ 115719

Стоева, Елена Костадинова

   Приключенията на прилепа Дарки : [Приказка] / Елена Стоева ; Худож. Елена Кметова-Биро . - [Пловдив] : Зелени Балкани, 2018 . - 20 с. : с цв. ил. ; 22х22 см

   Сведенията за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Възприетата форма на името на Елена Кметова-Биро е Елена Веселинова Кметова. - Съдържа и Историята на Дарки за възрастни.

   ISBN 978-954-9433-24-1 

  

Сист. No: 97659

- 150 -

Д/087.5:908/К 96ЦБ II 7407

Кънчева, Невяна

   Селищата: Градове, курорти, маршрути : Над 100 факта за България / Невяна Кънчева . - [София] : Колхида, 2019 . - 24 с. : с цв. ил. ; 29 см . -  (Поредица Мини енциклопедия)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-672-255-3 

  

Сист. No: 97680

- 151 -

Д/087.5:398.3/К 96ЦБ II 7408

Кънчева, Невяна

   Традициите: Празници, обичаи, фолклор : Над 100 факта за България / Невяна Кънчева . - [София] : Колхида, 2019 . - 24 с. : с цв. ил. ; 29 см . -  (Поредица Мини енциклопедия)

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-672-256-0 

  

Сист. No: 97681

- 152 -

П/351.74/Л 58ЦБ 115683

Лилков, Вили Младенов и др.

   Погубената България : За съдбата на българския елит след 9 септември 1944 / Вили Лилков, Христо Христов ; Предг. Любомир Канов . - София : Ciela, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 472 с. ; 23 см

   С бел. под линия. - Библиогр. с. 463 - 471.

   ISBN 978-954-28-2905-8 (Сиела)

  

Сист. No: 97623

- 153 -

Кр/886.7-32/Ц 48ЦБ 115773

Ценков, Николай

   Човекът, който продаде морето : [Сб.] разкази / Николай Ценков ; Худож. Росен Дуков . - София : Колибри, 2019 ([София] : Инвестпрес) . - 110 с. : с ил. ; 20 см

   Името на худож. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-02-0438-1 (Colibri)

  

Сист. No: 97723


 Индекс по АВТОРИ

Айдинау, Джон 3 
Албах, Роземари Магдалена 49 
Алгафари, Нидал 67 
Алгафари, Нидал Ахмад 67 
Алекова, Елена 54 55 61 66 
Александрова, Ангелина 59 
Алекси, Роберт 26 
Алексиева, Маргарита Панчова 140 
Ангелов, Петьо 22 
Ангелов, Петьо Димитров 22 
Андонова, Евелина 5 
Андонова, Евелина Огнянова 5 
Андреева, Людмила 3 
Андреева, Людмила Маринова 3 
Анчев, Анчо Йорданов 11 
Артър, Т. Ш. 119 
Асенов, Асен 40 
Асенов, Асен Иванов 40 
Асенова, Радостина 76 
Асиова, Бойка 60 
Асиова, Бойка Петрова 60 
Атанасова, Людмила 76 79 84 
Атанасова, Людмила Атанасова 79 84 
Балабанов, Михаил 126 
Балова, Татяна 88 89 
Балова, Татяна Кузманова 88 89 
Балтова, Светла 45 
Балтова, Светла Методиева 45 
Банков, Банко П. 65 
Банков, Банко Петков 65 
Банър, Х. К. 119 
Баркър, Джонатан 111 
Бернард, Каролине 99 
Биней, Стивън Винсънт 119 
Биърс, Амброуз 119 
Блок, Лорънс 85 
Божилов, Венцислав 102 
Божилова, Жени 101 
Божилова, Жени Панайотова 101 
Бояджиев, Цочо 8 57 
Бояджиев, Цочо Христов 8 57 
Бояджиева, Милена 78 
Бредбъри, Рей 95 
Бърд, Джесика 86 
Ванга 42 
Варникова-Милчева, Диана 1 
Василев, Васил Ат. 134 
Василев, Васил Атанасов 134 
Василев, Николай Куртев 66 
Василева, Иглика 87 
Василева, Иглика Илиева 87 
Велева, Александра 98 
Велева, Александра Александрова 98 
Великова, Елмира Цветанова 119 
Великова-Дарева, Корнелия Стефанова 17 
Велчев, Борис 32 
Велчев, Борис Владимиров 32 
Виденова, Елка 108 
Виденова, Елка Йорданова 108 
Вита 90 91 
Владимирова, Радост 48 
Владова, Мариана 1 
Владова, Мариана Георгиева 1 
Вутова, Вера Любенова 30 
Вутова-Стефанова, Вера 30 
Вълчанов, Вълчан 7 
Вълчанов, Вълчан Тончев 7 
Върбанова, Павлина 51 52 
Върбанова, Павлина Стефанова 51 52 
Габас, Лус 100 
Габе, Дора 121 
Габе, Дора Петрова 121 
Габе, Изидора Петрова 121 
Ганева, Мария Денева 68 146 
Гейбриъл, Джон 43 
Георгиев, Людмил Дочев 29 
Георгиев, Марчо Иванов 142 
Георгиев, Олег Георгиев 8 
Георгиев, Христо 12 143 
Георгиева, Огняна 56 
Гетов, Людмил 140 
Гетов, Людмил Стефанов 140 
Гешакова, Юлия 49 
Гешакова, Юлия Божидарова 49 
Гигова, Росица 1 
Гигова, Росица Георгиева 1 
Голева, Поля 19 21 23 
Голева, Поля Неделчева 19 21 23 
Горанов, Васил 128 
Горанова, Тоня 122 
Горанова, Тоня Рускова 122 
Градев, Дончо 29 
Градев, Дончо Николов 29 
Грейвз, Робърт 101 
Грейвс, Робърт 101 
Гущерова, Вангелия Пандева 42 
Гюдженов, Димитър 128 
Дайър, Уейн 4 
Дайър, Уейн У. 4 
Дамянов, Маргарит 112 
Дамянов, Маргарит Маргаритов 112 
Дарева, Корнелия 17 
Дегармо, Скот 17 
Делае, Жилбер 123 
Делаи, Жилбер 123 
Денева, Мария 68 146 
Джедев, Джендо Стоянов 128 
Джеймс, Питър 82 
Дженкинс, Брайън Майкъл 31 
Дженкинс, Браян Майкъл 31 
Дженкинс, Саймън 137 
Джуит, Сара Орн 119 
Диков, Любен 18 20 
Диков, Любен Ангелов 18 20 
Дикова, Донка 18 20 
Дикова, Донка Любенова 18 20 
Димитрова, Мария 116 
Димитрова, Мирослава 76 
Димитрова, Стойна 42 
Димков, Петър Иванов 42 
Димов, Иван 121 
Димова, Детелина 100 
Дограмаджян, Маргарита 107 
Дограмаджян, Маргарита Месроб 107 
Донкова, Теодора 76 
Дочев, Петко 142 
Дочев, Петко Тотев 142 
Друмева, Нели 125 
Друмева, Нели Николаева 125 
Дуков, Росен 75 153 
Дулев, Цанко Лалев 128 
Дългъчева, Мая 122 
Дългъчева, Мая Георгиева 122 
Дънов, Петър Константинов 42 
Дянков, Веселин 76 
Едмъндс, Дейвид 3 
Енглендер, Дагоберт 128 
Жанов, Юрий 140 
Желев, Димитър 132 133 145 
Желязков, Огнян 141 
Забуртова, Мирослава 51 52 
Запрянов, Асен 15 
Зарева, Снежана Петкова 58 
Зарева-Гарфънкъл, Снежана 58 
Зарков, Владимир Владимиров 119 
Захариева, Йоана 39 
Захариева, Йоана Цветанова 39 
Здравков, Здравко 68 146 
Златкова, Надя 97 
Златкова, Надя Иванова 97 
И Мун-Йол 77 
Иванов, Иван Харалампиев 11 
Иванов, Константин-Сиволин 69 147 
Иванов, Сиволин 69 147 
Иванова, Нели 56 
Иванова, Нели Стоянова 56 
Иванова, Таня 132 145 
Иванова, Яница 76 77 
Иванова, Яница Желязкова 77 135 
Икономов, Димитър 128 
Илиев, Илия П. 141 
Илиева, Милена 95 104 
Инджов, Никола Иванов 61 
Йонкова, Красимира Александрова 29 
Йорданова, Яна 76 
Йотов, Станимир 119 
Йотов, Стилиян 26 
Йотов, Стилиян Йотов 26 
Йотова, Силвия Николаева 119 
Йотова, Яна Станимирова 119 
Кабейн, Оливия Фокс 5 
Казандзис, Христос 32 
Казандзис, Христос Александрос 32 
Калоянов, Анчо 11 
Калугерова, Александра 83 
Калфова, Елена 27 
Калфова, Елена Ангелова 27 
Кандиларов, Евгений 30 
Кандиларов, Евгений Герчев 30 
Канов, Любомир 33 152 
Канов, Любомир Младенов 33 152 
Каприев, Георги Теологов 8 
Карабельова, Соня Методиева 29 
Катеров, Димитър 141 
Катеров, Калю Иванов 142 
Кейн, Бен 102 
Келзен, Ханс 26 
Кенеди, Дан 17 
Киви, Венсан 48 
Ким Со Йънг 50 51 52 77 135 
Ким Сонг Донг 79 
Ким, Со Йънг 50 51 52 77 
Кини, Джеф 126 
Кирчева, Елен 118 
Клейборн, Кейт 103 
Клемънс, Самюъл Лангхорн 119 
Клийтън, Шанел 104 
Кметова, Елена Василева 124 149 
Кметова-Биро, Елена 124 149 
Кодинова, Елена 110 
Кодинова, Елена Любенова 110 
Коинг, Хелмут 26 
Колева, Любка 46 
Константинов, Константин 128 
Костов, Иван Красенов 25 144 
Костова, Людмила 94 96 
Костова, Людмила Маринова 94 96 
Крац, Рене Фестър 41 
Крейн, Стивън 119 
Криежел, Рафаел 47 
Кръстев, Дени 47 
Кънева, Пенка 117 
Кънева, Пенка Асенова 117 
Кънчева, Невяна 130 131 150 151 
Кърджилов, Христо 50 
Кърджилов, Христо Рашев 50 
Къртева, Светла Тодорова 51 52 135 
Къртева-Данчева, Светла 51 52 135 
Кючуков, Деян 137 
Кючуков, Деян Любомиров 137 
Лалев, Цанко 128 
Ларднър, Ринг 119 
Ларенц, Карл 26 
Ле Лин 41 
Лилков, Вили 33 152 
Лилков, Вили Младенов 33 152 
Линдс, Гейл 80 
Лозанова, Нели 109 
Лозанова, Нели Иванова 109 
Лоринкова, Наталия 76 
Луман, Никлас 26 
Мавров, Спас 13 
Мавров, Спас Гроздов 13 
Манолова, Наташа 54 
Манолова, Пенка 113 
Манолова, Савина 114 
Манолова, Савина Аспарухова 114 
Маргова, Руслана 10 
Маринов, Александър Иванов 29 
Маринова, Светла 35 
Маринова, Светла Маринова 35 
Марлие, Жан-Луи 123 
Марлие, Марсел 123 
Матанова, Ваня Лукова 29 
Меворах, Валери Нисим 127 
Мерлие, Марсел 123 
Механджийска, Надежда 1 2 
Механджийска, Надежда Стоева 1 2 
Мийд, Ришел 105 
Микова, Александра 119 
Миланова, Мария 39 
Миланова, Мария Милинова 39 
Миланова, Станислава 4 
Миланова, Станислава Александрова 4 
Минкова, Герда Густав 140 
Митев, Калоян 29 
Митев, Трифон 12 143 
Митев, Трифон Димитров 12 143 
Митрополитска, Нeвена 71 
Михайлов, Михаил 6 
Михайлов, Михаил Николов 6 
Михайлова, Неза 115 
Михайлова, Неза Петрова 115 
Мичъл, Дейвид 106 
Морис, Хедър 107 
Набоков, Владимир 87 
Набоков, Владимир Владимирович 87 
Найденов, Борислав 18 20 
Настфогел, Ива 70 148 
Ненчева, Мая 129 
Николаева, Силвия 24 119 
Николова, Елеонора 132 145 
Николова, Силвия Николаева 24 
Нових, Анастасия 88 89 90 91 
Нойхаус, Неле 94 96 
О'Хенри 119 
О. Хенри 119 
Олкът, Луиза Мей 119 
Павлов, Бойко 51 52 
Павлова, Елена 111 
Павлова, Елена Павлова 111 
Павлова, Иванка 72 73 
Павлова, Иванка Стаменова 72 73 
Павлова, Ирина Станимирова 13 
Панчева, Цветанка 138 
Панчева, Цветанка Христова 138 
Папучиев, Николай 28 
Папучиев, Николай Георгиев 28 
Парк, Джесика 108 
Паскалев, Боримир 37 
Паунова, Вера 86 
Паунова, Вера Христова 86 
Пейчева, Светослава 51 52 
Пел, Артър Р. 22 
Пени, Луиз 109 
Пенкова, Росица 34 
Пенкова, Росица Александрова 34 
Петкашев, Радослав 119 
Петков, Румен 31 
Петков, Румен Йорданов 31 
Петкова, Илиана 56 
Петкова, Петя 106 
Петрински, Герасим 57 
Петрински, Герасим Иванов 57 
Петров, Валери 127 
Петров, Иван 128 
Петров, Симеон 27 
Петров, Симеон Атанасов 27 
Петрова, Илиана 85 
Петрова, София 9 
Петрова, София Ивайлова 9 
Пинбъра, Сара 97 
По, Едгар Алан 119 
Попов, Антон 40 
Попова, Станислава 114 
Попова, Стефка 70 148 
Попова, Стефка Дойчева 70 148 
Поптошев, Евгени 128 
Портър, Уилям Сидни 119 
Потурлям, Арам 76 
Преждарова, Стефка 1 
Преподобна Стойна 42 
Радев, Никола 66 
Райкова, Деница 105 
Райчева, Ирена 41 
Райчева, Ирена Андреева 41 
Рафи, Елика 38 
Рафи, Елика Рафаилова 38 
Рашева-Джейвънс, Валентина 43 
Рашева-Джейвънс, Валентина Борисова 43 
Розова, Надежда 92 
Розова, Надежда Иванова 92 
Сапунджиева, Клавдия Василева 29 
Сарамаго, Жозе 93 
Сарамагу, Жузе 93 
Сарафова, Евгения 132 145 
Севрюкова, Слава Р. 42 
Сейменов, Калин 133 
Сивов, Сиволин Иванов 69 147 
Силва, Даниъл 110 
Скай, Обърт 83 
Смит, Хюстън 14 
Соколов, Гари 107 
Сонг Кьон Ок 51 52 
Сонг, Кьон Ок 51 52 
Сотирова, Ирина 76 
Спасов, Георги К. 1 
Станев, Владимир 136 
Станев, Владимир Георгиев 136 
Станков, Валери 62 63 
Станков, Валери Петров 62 63 
Станкова, Яна 74 
Станкова, Яна Иванова 74 
Станчева, Станка 76 
Стефанова, Величка 99 
Стефанова, Величка Томова 99 
Стефанова, Пенка 16 
Стефанова, Пенка Генчева 16 
Стоева, Елена 124 149 
Стоева, Елена Костадинова 124 149 
Стоктън, Франк Ричард 119 
Стокър, Дейкър 111 
Стоянов, Захари 128 
Стоянов, Захарий 128 
Стоянов, Христо 36 
Стоянов, Христо Радев 36 
Сугарев, Андрей Делчев 47 
Сугарева, Недялка 47 
Сугарева, Недялка Делчева 47 
Табакова-Цанова, Гергана 140 
Таброн, Колин 112 
Талев, Павел 80 81 
Талев, Павел Димитров 80 81 
Танков, Васил 141 
Танков, Васил Златанов 141 
Танчев, Константин 140 
Твен, Марк 119 
Терцани, Тициано 113 
Терцани, Фолко 113 
Тодоровски, Димитър 39 
Тодоровски, Димитър Стефанов 39 
Томас, Скарлет 129 
Тотев, Петко 55 
Уан Дзиен 139 
Уан, Дзиен 139 
Удхаус, П. Г. 114 
Удхаус, Пелъм Гренвил 114 
Уигнал, Кевин 115 
Уорд, Дж. Р. 86 
Уорсли, Луси 59 
Фан Сяойен 139 
Фан, Сяойен 139 
Федотов, Александър 135 
Федотов, Александър Викторов 135 
Ферари, Жером 98 
Форман, Гейл 92 
Фрийман, Мери Уилкинс 119 
Хабермас, Юрген 26 
Хагбърг, Дейвид 81 
Халачева, Светозара 53 
Халачева, Светозара Александрова 53 
Харалампиев, Иван 11 
Харт, Брет 119 
Хауърд, Линда 78 
Хейш, Бърнард 38 
Хил, Наполеон 22 
Хог, Джон 10 
Хоторн, Натаниел 119 
Христов, Александър 76 
Христов, Христо 33 152 
Христов, Христо Георгиев 12 143 
Христов, Христо Станев 33 152 
Христова, Елена Алекова 54 55 61 66 
Христова, Мариана 119 
Христова, Светла 14 
Христозов, Калоян Йорданов 25 144 
Христозова, Нели 25 144 
Хувър, Колийн 116 
Хука, Евгения Иванова 142 
Цанев, Георги Цанков 65 
Цанев, Явор 125 
Цанев, Явор Богомилов 125 
Цанков, Георги 65 
Цанова, Гергана 140 
Ценков, Николай 75 153 
Ценкова, Ирина 103 
Ценкова, Ирина Стефанова 103 
Ципкин, Александър 117 
Ципкин, Александър Евгениевич 117 
Цонев, Стоян Цонев 140 
Чалъкова, Илияна 93 
Чамов, Илко 64 
Чамов, Илко Василев 64 
Чин Че Кьо 135 
Чой Куон Джин 50 51 52 76 79 
Чой, Куон Джин 50 51 52 76 79 
Чолакова, Мая Любенова 29 
Чунева, Харалампия 142 
Чурукова, Елена 70 148 
Шварцер, Алис 49 
Шведова, Лидия 82 
Шведова, Лидия Михайлова 82 
Шопен, Кейт 119 
Ърбън, Марк 37 
Ървинг, Уошингтън 119 
Юмит, Ахмед 118 
Юн Хи Уон 50 
Юн, Хи Уон 50 
Янакиев, Калин Тодоров 8 
Янева-Табакова, Мила 127 
Янева-Табакова, Мила Чавдарова 127 
Янчев, Веселин Костов 136 
... [и др.] 8 25 26 29 51 52 76 119 128 135 144 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Абстрактните правни сделки по нашето гражданско право 18 
Аз, Клавдий 101 
Ален Делон 48 
Анализ на залязващото слънце 63 
Антропология на вещта и символните форми 28 
Банки 16 
Безследно изчезнали 115 
Биогеография 40 
Биология for Dummies 41 
Боже, защо Господ лъже? 67 
Братството на черния кинжал 86 
България и Япония 30 
Вдъхновението 4 
Вечерна проверка за ангели 62 
Вселена с промисъл 38 
Георги К. Спасов 2 
Герои на нашето време 77 
Да остана ли? 92 
Дарът 71 
Деликтно право 21 
Джейн Остин у дома 59 
Дзен поезия от Корея 84 
Дневникът на един дръндьо 126 
Дневниците на Ая 74 
Досието Скрипал 37 
Дракул 111 
Древните българи 134 
Другата жена 110 
Езикът на умирането 97 
Енциклопедията на г-н Рикс 44 
Жени на непреклонна възраст и други безпринципни истории 117 
Загадките на Географ 133 
Злостории 125 
И нека едната ръка знае какво прави другата 58 
Избрани съчинения 65 
Избраните 129 
Изворово - извор на живот 141 
Изгубеното сърце на Азия 112 
Изменение на договорите от съдията 20 
История на истината 6 
Кадастрална основа и дворищнорегулационни планове 15 
Каква ни е Хекуба? 8 
Капки от капчука 68 146 
Книжовни проекции на локалното или българското краезнание от Възраждането до днес 138 
Когато напуснахме Куба 104 
Конституционност и контрол на законите в Европа и САЩ. Практики в България и Гърция 32 
Корейски език 50 
Корея в периода след освобождението от японското владичество до края на Корейската война (1945 - 1953) 135 
Кратка илюстрована история на Китай 139 
Кратка история на Европа 137 
Краят е моето начало 113 
Лабораторни упражнения с въпроси и задачи по обща и неорганична химия 39 
Левън Тъмпс и Порталът към Фуу 83 
Литературата за деца и формирането на читателска култура у учениците в начална училищна възраст 56 
Лятно утро, лятна нощ 95 
Майната им на правилата 17 
Мандала 79 
Марти и малките готвачи 123 
Междусъюзническият военен контрол в България (1920 - 1927) 136 
Методът Гейбриъл 43 
Мечът на Бога 118 
Мисли и забогатявай 22 
Митът за харизмата 5 
Може би някой ден 116 
Монтен и опитът на скептицизма 9 
Музата на Виена 99 
Най-добрите билкови рецепти на България 2 42 
Най-доброто от Джийвс и Устър 114 
Накъде сме тръгнали? 27 
Недостатъчно мъртъв 82 
Неочаквана печалба 103 
Неформално образование 24 
Нова социология? 36 
Новата медицина 45 
Нострадамус 10 
Някога 121 
Палми в снега 100 
По невидимите магистрали 54 55 
По пътя към една космополитна социология 35 
Поглед пред себе си 29 
Погубената България 33 152 
Практическа корейска граматика 51 52 
Приказки и легенди за владетели и герои: Героите на Априлското въстание 128 
Приключенията на прилепа Дарки 124 149 
Приписки 60 
Приятели до смърт 96 
Проглеждане 93 
Прозрачни неща 87 
Проповед за падането на Рим 98 
Псалтир за всеки ден 66 
Пук! 127 
Пъстри следи 70 148 
Разкажи ми в рими 122 
Размисли за сенките 31 
РазМисли за суетата 7 
Речевите жанрове в продължаващото обучение на учителите по езиковите дисциплини 34 
Родов нишан 64 
Роми Шнайдер 49 
Ръженът на Витгенщайн 3 
Сборник от задачи за V клас - Математика по преживяване 25 144 
Светлина в пукнатините 109 
Светлини и сенки 73 
Световните религии 14 
Селищата: Градове, курорти, маршрути 130 150 
Сенсей 88 89 90 91 
Скорпионът на Аллах 81 
Славянската православна цивилизация 11 
Словарь сакральных слов в болгарском учении о Танг Ра 13 
Смарагдово море 105 
Справочник за приложение на инсектицидите 46 
Субективните права: германски визии 26 
Супершпионинът 80 
Съвременни подходи при обучението по български език на чужденци и на българи в чужбина 53 
Сънища и скрижали 61 
Татуировчикът на Аушвиц 107 
Традициите: Празници, обичаи, фолклор 131 151 
Тракийската гробница при Казанлък 140 
Тъговско право 19 
Търговско право 23 
Търси се съпруга 78 
Убийства по списък 85 
Убийството на мистериозната жена 94 
Ханибал: Кървави полета 102 
Храбрият оловен войник 120 
Храм "Св. Димитър" - село Горно Белево 12 143 
Художникът Андрей Сугарев 47 
Часовници от кости 106 
Чеда на Изворово 142 
Човекът, който продаде морето 75 153 
Шаманката от картината 76 
Шедьоври на американския разказ 119 
... И ги осъдих на забрава 72 
... Когато душата ми пее... 69 147 
[Десет] 10 неразказани истории за света 132 145 
[Сто и осемдесет] 180 секунди 108 
[Шестдесет] 60 години Регионална библиотека "Никола Фурнаджиев" - Пазарджик 1 
Oбразът на демона във византийската житиепис (VI - X в.) 57 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Агиография - Византия 57 
Администрация - сборници 27 
Азия - пътеписи 112 
Алтернативна медицина 45 
Астрология - популярна литература 10 
Астрология, медицинска 45 
Банки 16 
Банкови операции 16 
Библиотеки, областни - Пазарджик - библиографии 1 
Биогеография - учебници за ВУЗ 40 
Биология - наръчници и ръководства 41 
Българи - произход 134 
България - изобразителни изкуства 47 
България - краезнание 138 
България - литературознание 2 11 
България - религия 12 143 
България - топография - градоустройство - право 15 
Българо-японски отношения 30 
Българска литература - теми, образи, сюжети 54 55 58 
Български език - методика на преподаването - за чужденци 53 
Византийска литература - теми, образи, сюжети 57 
Византия - литературознание 57 
Витгенщайн, Лудвиг, 1889 - 1951 - биографии 3 
Военно разузнаване - Русия - биографии 37 
Вселена 38 
Външна политика - България и Япония - история 30 
Външноикономически отношения - България и Япония 30 
Въоръжени сили - България - история 136 
География 132 145 
География - на света 133 
Глобални проблеми на съвременността 35 
Глобални проблеми на човечеството 35 36 
Гражданско право 20 
Гражданско право - България 18 
Гробници - Казанлъшки край 140 
Дворове - териториално планиране - правни въпроси 15 
Деликтна отговорност 21 
Демонология - в литературата 57 
Детска и юношеска литература, българска - учебници за ВУЗ 56 
Дистанционно обучение 53 
Държавна сигурност - България - история 33 152 
Европа - история 137 
Европа - история - нова и най-нова 137 
Журналисти, италиански - спомени 113 
Затлъстяване - лечение - популярна литература 43 
Източноправославна църква - история - извори 11 
Икономическо поведение - популярна литература 17 22 
Императори, римски - биографии 101 
Инсектициди - приложение - справочници 46 
Инфекциозни болести - при децата 44 
Истина [философия] 6 
История - Европа - средни векове 137 
Кадастър - България - правни въпроси 15 
Киноартисти, австрийски - биографии 49 
Киноартисти, френски - биографии 48 
Кинорежисьори, френски - биографии 48 
Киносценаристи, френски - биографиии 48 
Китай - история - енциклопедии 139 
Клавдий, имп. римски, 10 г. пр. Хр. - 54 г. след Хр. - биографии 101 
Комуникация 34 
Комуникация - социология 29 
Конституционен съд - България и Гърция 32 
Конституционно право - Европа и САЩ 32 
Корейски език - граматика - учебници 51 52 
Корейски език - учебници 50 
Корея - история 135 
Краезнание - България - енциклопедии - детска и юношеска литература 130 150 
Краезнание - България - история 138 
Краезнание - Изворово, Старозагорска област 141 142 
Културни връзки - България и Япония 30 
Личност - психология - популярна литература 4 
Личност - психология и поведение 5 
Математика - учебници за основни училища 25 144 
Материя - строеж 38 
Медицина, холистична 45 
Монтен, Мишел дьо, 1533 - 1592 - мироглед 9 
Народна медицина - България - рецепти 42 
Народни вярвания - енциклопедии - детска и юношеска литература 131 151 
Наука и религия 38 
Национална сигурност 31 
Нострадамус, Мишел дьо, 1503 - 1566 - биографии 10 
Ньойски договор, 1919 г. 136 
Образование и просвета - учебници за ВУЗ 24 
Обучение - методи 34 
Обществено развитие 35 
Обществено устройство и обществени отношения 6 36 
Общество - развитие 35 
Общество - типология 36 
Организирана престъпност - противодействие 31 
Остин, Джейн, 1775 - 1817 - биографии 59 
Отслабване - популярна литература 43 
Пазарджик - библиотечно дело 1 
Паметници на културата - България 140 
Парапсихология - художествена литература 88 89 90 91 
Паскал, Блез, 1623 - 1662 - етични възгледи 7 
Писатели, английски - биографии 59 
Писатели, български - библиографии 2 
Планиране, териториално - правни проблеми 15 
Поведение - популярна литература 17 
Поведение - психология - популярна литература 4 
Поведение - социалнопсихологични проблеми 29 
Поземлен кадастър - България - правни проблеми 15 
Поземлено право - България 15 
Познание, теория 6 
Политически репресии - България - история 33 152 
Попър, Карл Реймънд, 1902 - 1994 - биографии 3 
Прабългари - история и култура 134 
Прабългари - религия - справочници 13 
Право - теория 26 
Предсказания - популярна литература 10 
Продължаващо обучение 34 
Първа световна война - последици - България 136 
Разузнавачи, британски - биографии 37 
Разузнавачи, руски - биографии 37 
Растителна защита - приложение - справочници 46 
Религия - история 14 
Ръкописи, славянски 11 
Самовнушение - популярна литература 22 
Села - България - история 141 
Села - България - история - биографии 142 
Символи и знаци 28 
Славянски страни - ръкописи 11 
Социална педагогика - учебници за ВУЗ 24 
Социална психология 5 
Социологични школи и направления 35 
Спасов, Георги Костадинов, 1949 - - библиографии 2 
Сравнително право 32 
Старобългарска литература - лингвистични изследвания 11 
Стенописи, тракийски 140 
Страните в света 132 145 
Субкултура - социологични проблеми 28 
Сугарев, Андрей Делчев, 1947 - 2016 - творчество - албуми 47 
Тангризъм - справочници 13 
Танев, Тодор Александров, 1957 - - юбилеи и чествания - сборници 27 
Тероризъм - противодействие 31 
Търговски сделки - България - правни въпроси 23 
Търговско право 19 
Търговско право - България 18 23 
Успех - популярна литература 17 22 
Учители - подготовка 34 
Философи, австрийски - биографии 3 
Философи, английски - биографии 3 
Философия - история 8 
Философия на ценностите 6 
Фитотерапия 45 
Фитотерапия - България - рецепти 42 
Френска литература - теми, образи, сюжети 7 
Химия, експериментална - учебници за ВУЗ 39 
Хранене - хигиена - популярна литература 43 
Християнска етика 7 
Художници, български - творчество - албуми 47 
Църкви - България - история 12 143 
Чужди езици - методика на преподаването 53 
Шнайдер, Роми, 1938 - 1982 - биографии 49