Общ отдел

- 1 -

ЦБ 125448, Ч/061.22(497.2=866)(092)/Г 79

ГРЕБЕНАРОВ, Александър Георгиев и др.

Чуждестранните почетни членове на Македонския научен институт (1923-1947) = Foreign Honorary Members of the Macedonian Scientific Institute (1923-1947). - Aleksandar Grebenarov, Nikoleta Voynova ; Engl. Transl. Nina Popova / Александър Гребенаров, Николета Войнова ; Прев. на англ. ез. Нина Попова ; С предг. [от авт.] = Foreign Honorary Members of the Macedonian Scientific Institute (1923-1947) / Aleksandar Grebenarov, Nikoleta Voynova ; Engl. Transl. Nina Popova. - София : Макед. науч. институт, 2021. - 380 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Библогр. след отд. статии.

ISBN 978-619-7377-15-6

1. Македонски научен институт - биографии. 2. Учени, български - биографии

061.22(497.2=866)(092) + 92(100)

Ч-122200002018

Сист. N: 370312

- 2 -

ЦБ 125493, П/001.9/К 52

КЕРЕВ, Стойчо Иванов

Въпрос на гледна точка : Всеки има своята истина... / Стойчо Керев. - [София] : Бард, 2022 (София : Алианс Принт). - 336 с. ; 21 см

ISBN 978-619-03-0136-3

1. Природни явления - популярна литература. 2. Човек - връзка с околната среда. 3. Парапсихология - популярна литература

001.9 + 159.961

П-122200002324

Сист. N: 370368

- 3 -

ЦБ 125787, П/07(497.2)(092)(093.3)/Г 23

ГАРЕЛОВ, Иван Стефанов

Неизпратени писма до Маргарита / Иван Гарелов. - София : Труд, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 400 с. : с ил., портр. (някои цв.) ; 21 см

ISBN 978-954-398-726-9

1. Гарелов, Иван Стефанов, 1943 - - спомени. 2. Журналисти, български - спомени. 3. България - журналистика

07(497.2)(092)(093.3) + 886.7-94 + 92 Гарелов, Иван

П-122200002491

Сист. N: 370942

- 4 -

ЦБ 125835, П/002.19(091)/D 21

DARNTON, Robert

The Case for Books : Past, Present, and Future / Robert Darnton. - New York : PublicAffairs, 2009 (USA). - xvi, 220 p. : ill. ; 22 cm

PublicAffairs - импринт на Perseus Books. - Библиогр. с. 207 - 208 ; Азб. показалец.

ISBN 978-1-586-48826-0 (Perseus Books)

1. Книга - история. 2. Книга - бъдеще

002.19(091) + 002.19:681.324

П-122200002733

Сист. N: 371018

Философия. Психология

- 5 -

ЦБ 125455, П/141.33/А 13

АБРАМОВ, Борис Николаевич

Аспекти на Агни Йога, 1963 г. / Борис Николаевич Абрамов ; Състав. Б. А. Данилов ; Прев. [от рус. ез.] Красимир Пеев. - Варна : Сдружение Материя Люцида, 2018 ([Костинброд] : Мултипринт). - 372 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Грани Агни Йоги. 1963 год. / Борис Николаевич Абрамов . - На кор. означено кн. 4.

ISBN 978-954-92694-5-1

1. Теософия. 2. Йога

141.33 + 294.527

П-122200002053

Сист. N: 370322

- 6 -

ЦБ 125563, П/128/129/Л 86

ЛУКА, архиепископ

Дух, душа, тело / святитель Лука Войно-Ясенецкий. - Москва : Образ ; Тульская эпархия, 2011. - 128 с. ; 20 см

Архиепископ Лука - духовно име на Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий.

1. Душа. 2. Парапсихология

128/129 + 159.961 + 233

П-122200003582

Сист. N: 370508

- 7 -

ЦБ 125613, П/133/Е 97

ЕФРЕМ, игумен

Магията в светлината на православната вяра / Игумен Ефрем (Виноградов) ; Прев. от рус. ; С предисл. от авт. - [София] : Славянобълг. манастир Св. Вмчк Георги Зограф, Света Гора, Атон, 2013 ([София] : Симолини '94). - 187 с. ; 21 см

ISBN 978-954-770-432-9

1. Магия. 2. Православие

133 + 281.9

П-122200003476

Сист. N: 370586

- 8 -

ЦБ 125618, П/159.9(075.8)/М 19

МАКЛАКОВ, Анатолий Геннадьвич

Общая психология : Рекомендовано уч.-методическим советам по базовому психологическому образованию в качестве уч. пособия для студентов везов и слушателей курсов психологических дисциплин / А. Г. Маклаков. - Санкт-Петербург : Питер, 2018. - 583 с. : с ил. ; 24 см. - (Сер. Учебник для вузов)

Съдържа и От авт. - Библиогр. след отд. гл. и под линия с бел.

ISBN 978-5-496-00314-8

1. Психология - учебници за ВУЗ

159.9(075.8)

П-122200003617

Сист. N: 370591

- 9 -

ЦБ 125651, Ч/159.942/Д 60

ДИМОВ, Огнян Станчев

Тревожността : Причини, смисъл, разрешаване / Огнян Димов ; Предг. Неделя Щонова. - София : Ciela, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 224 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-3929-3 (Сиела)

1. Чувства - разстройства. 2. Страх - психологични проблеми. 3. Личност - психология. 4. Поведение - психология

159.942 + 159.923 + 316.62

Ч-122200002312

Сист. N: 370631

- 10 -

ЦБ 125661, П/159.964/К 63

КЛАВИЕ, Бруно

Семейните фантоми / Бруно Клавие ; Прев. от фр. Красимир Петров ; Предг. и науч. ред. Светлозар Василев. - София : Колибри, 2022 ([София] : Инвестпрес). - 240 с. ; 20 см

Съдържа и Когато несъзнаваното на децата съхранява травмата на родителите / С. Василев. - Библиогр. и бел. под линия.

ISBN 978-619-02-1000-9

1. Психотерапия. 2. Психотехника. 3. Патологична психология

159.964 + 159.98 + 616.89

П-122200002310

Сист. N: 370643

- 11 -

ЦБ 125707, П/113/119/Б 23

БАЛКХ, Бoрис Джардан

Дългото завръщане на ума към разума / Борис Балкх. - София : Дайрект Сървисиз, 2022. - 94 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7671-52-0

1. Космология. 2. Философска антропология. 3. Човек - философски проблеми. 4. История - философски проблеми

113/119 + 141.31 + 930.85:930.1

П-122200002467

Сист. N: 370715

- 12 -

ЦБ 125735, Ч/101(091)(495)/К 26

КАПРИЕВ, Георги Теологов

Византийска философия : Четири центъра на синтеза / Георги Каприев ; С предг. от авт. - 2. доп. изд.- София : Изток-Запад, 2011. - 480 с. ; 20 см

Загл. на предзагл. с.: Византийската философия. - Библиогр. с. 459 - 478 и под линия с бел.

ISBN 978-954-321-865-3

1. Религиозна философия, византийска. 2. Богословие и философия. 3. Философия, византийска. 4. Религия - философия. 5. Богословие. 6. Византия - философия

101(091)(495) + 215

Ч-122200003478

Сист. N: 370764

- 13 -

ЦБ 125823, П/159.922/Р 70

РОБЪРТС, Грегъри Дейвид

Моят духовен път / Грегъри Дейвид Робъртс ; Прев. от англ. Тодор К. Коев ; С въвед. и послесл. от авт. - София : Zамония, 2022. - 232 с. ; 19 см

ISBN 978-619-91665-4-3 (Замония)

1. Самоусъвършенстване. 2. Психоанализа

159.922 + 159.964.2

П-122200002510

Сист. N: 371004

- 14 -

ЦБ 125824, П/159.922.1-055.2/М 40

МАТЮЗ-ГРИЙН, Фредерика

Истинските избори : Да се вслушаме в жените : Алтернативи на аборта / Фредерика Матюз-Грийн ; Прев. от англ. Персиана Пастухова-Личева ; [Предг.] Илиана Александрова, Ралица Кръстева ; С въвед. от авт. - София : Омофор ; Фонд. Покров Богородичен, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 256 с. ; 21 см

Съдържа и Абортът: да видим очевидното / И. Александрова ; Прил. - Библиогр. под линия с бел.

ISBN 978-954-2972-89-1 (Омофор)

1. Аборт - при жените - психологични проблеми

159.922.1-055.2 + 173.4

П-122200002501

Сист. N: 371006

- 15 -

ЦБ 125828, П/159.922.1-055.2/К 98

КЬОСОВА, Василена

Няма да го промениш, опознай го : Реалностите във връзките / Василена Кьосова ; С въвед. от авт. - София : [Изд. авт.], 2022. - 159 с. ; 21 см

ISBN 978-619-92175-0-4

1. Жени - психология. 2. Любов. 3. Щастие

159.922.1-055.2 + 159.942

П-122200002502

Сист. N: 371011

Религия

- 16 -

ЦБ 125460, П/241/Т 57

ТИНЧЕВА, Мариана Тинчева

Бог е заповядал "Не убивай!" / Мариана Еклесия. - София : Мултипринт, 2021. - 140 с. ; 21 см

Мариана Еклесия - духовно име на Мариана Тинчева Тинчева.

ISBN 978-954-362-371-6

1. Християнска етика

241

П-122200002045

Сист. N: 370330

- 17 -

ЦБ 125482, П/271/И 29

ИГНАТИЙ Брянчанинов, свети

Творения : [Т. 1 -] / свети Игнатий Брянчанинов ; Прев. от рус. ез. - [София] : Славянобълг. манастир Св. Вмчк Георги Зограф, Света Гора, Атон, 2005 -.- 24 см

Игнатий - духовно име на Дмитрий Александрович Брянчанинов.

Т. 4. Принос към съвременното монашество / Предисл. епископ Игнатий. - 2. изд. - 2008 (София : Полиграфически комбинат). - 555 с.

Библиогр. под линия с бел.

ISBN 978-954-770-289-9 (т. 4)

1. Игнатий Брянчанинов, свети, 1807 - 1867 - творчество. 2. Монаси, руски - живот и дейност. 3. Русия - религия

271 + 276(470)(092)(044) + 92 Игнатий Брянчанинов, свети

П-122200003525

Сист. N: 370356

- 18 -

ЦБ 125501, П/226.07/Е 13

ЕВАНГЕЛИЕ дня : Толкования на Евангельские чтения церковного года / Сост. Д. Болотина, О. Голосова. - Москва : Лепта книга, 2011 (Тула : Тулская типография). - 863 с. ; 25 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Библиогр. с. 849 - 851.

ISBN 978-5-91173-267-7

1. Евангелие - екзегеза

226.07

П-122200003507

Сист. N: 370380

- 19 -

ЦБ 125515, П/230.1/С 34

СЕРАФИМ, архимандрит

Изкуплението като дело на Божията любов и Божията правда / архимандрит Серафим (Алексиев) ; С увод [от авт.]. - 2. изд.- София : Снежана Иванова, 1999. - 119 с. : с портр. ; 20 см

Светското име на авт. е Стоян Георгиев Алексиев. - Библиогр. под линия с бел.

ISBN 954-9684-16-4

1. Богословие

230.1

П-122200002478

Сист. N: 370401

- 20 -

ЦБ 125516, О/264.019/С 45

СЛУЖЕБНИК / Прев. митрополит Ловчански Григорий ; Ред. Николай Хаджиев. - [София] : Синод. изд., 1985 (София : Георги Димитров). - 432 с. ; 22 см

1. Богослужение - в православната църква

264.019

О-122200002485

Сист. N: 370403

- 21 -

ЦБ 125534, П/271/И 29

ИГНАТИЙ Брянчанинов, свети

Творения : [Т. 1 -] / свети Игнатий Брянчанинов ; Прев. от рус. ез. - [София] : Славянобълг. манастир Св. Вмчк Георги Зограф, Света Гора, Атон.- 24 см

Игнатий - духовно име на Дмитрий Александрович Брянчанинов.

Т. 5. Отечник или избрани изречения от светите монаси и разкази от живота им / Въвед. [от авт.]. - 2005. - 658 с.

Библиогр. под линия с бел.

ISBN 954-770-163-0 (т. 5)

1. Монаси, православни - живот и дейност. 2. Християнска етика

271 + 276(092) + 241

П-122200003594

Сист. N: 370425

- 22 -

ЦБ 125535, П/23/28/Т 50

ТЕОФАН Затворник, свети

Творения : В 23 т. / светител Теофан Затворник ; Прев. от рус. - [София] : Славянобълг. манастир Св. Вмчк Георги Зограф, Света Гора, Атон.- 23 см

Свети Теофан Затворник - духовно име на Георгий Василиевич Говоров ; Загл. на предзагл. с.: Събрани творения в 23 тома / Светител Теофан Затворник Вишенски.

Т. 4. Евангелската история за Бог Син, който се въплъти заради нашето спасение, изложена в последователен ред с думите на светите евангелисти ; Пътеводител по Светото евангелие / С предг. - 2010 ([София] : Полиграфически комбинат). - 368 с.

ISBN 978-954-770-330-8 (т. 4)

1. Християнство. 2. Исус Христос. 3. Евангелие

23/28 + 232 + 226

П-122200003504

Сист. N: 370426

- 23 -

ЦБ 125542, П/224/А 20

АВРААМ (Рейдман), схиигумен

Беседы о кончине мира / Схиигумен Авраам (Рейдман). - Екатеринбург ; Москва : Ново-Тихвинский женский монастырь ; Паломник, 2009 (Ярославль : Ярославский полиграфкомбинат). - 240 с. ; 20 см

Петр Исаакович Рейдман - светското име на схиигум. Авраам (Рейдман). - Библиогр. под линия с бел.

ISBN 987-5-94512-087-7 (Ново-Тихвинский женский монастырь)

1. Пророчества [религия] - в Библията. 2. Апокалипсис

224 + 228

П-122200003601

Сист. N: 370436

- 24 -

ЦБ I 12920, П/241/П 12

ПАВЕЛ Гумеров, священник

Малая церковь : Жизнь семьи в современном мире / священник Павел Гумеров ; С илл. авт. - 3. изд.- Москва : Сретенский монастырь, 2011. - 280 с. : с илл. ; 17 см. - (Сер. Кафедра)

ISBN 978-5-7533-0602-9

1. Семейство и брак - религиозноетични проблеми. 2. Семейни отношения - религиозноетични проблеми. 3. Християнска етика

241 + 173

П-122200003629

Сист. N: 370437

- 25 -

ЦБ I 12921, П/235.3(497.2)(092)/П 48

ЖИТИЕ и акатист на свети благоверен Петър, цар български. - Костенец : Витезда, б. г. - 76 с. : с ил., факс. ; 17 см. - (Библ. Родна святост)

1. Петър I, цар, ок. 912 - 970 - биографии. 2. Владетели, български - биографии. 3. Светци, български - жития

235.3(497.2)(092) + 245:281.9 + 92 Петър I, цар

П-122200003585

Сист. N: 370438

- 26 -

ЦБ I 12922, О/264.019/Б 56

БОЖЕСТВЕНА литургия на светия Йоана Златоуст

Божествена литургия на светия наш отец Иоан Златоуст за православния християнин. - София : Синодално изд. на Бълг. православна църква, 1993. - 80 с. : с ил. (някои цв.) ; 17 см

1. Богослужение. 2. Литургия. 3. Източноправославна църква

264.019

О-122200003586

Сист. N: 370439

- 27 -

ЦБ I 12923, П/233/Д 18

ДАНИИЛ Сысоев, священник

Беседы о страстях / священник Даниил Сысоев. - Москва : Благотворительный фонд Миссионерский центр имени иерея Даниила Сысоева, 2012. - 144 с. ; 17 см

ISBN 978-5-4279-0030-0

1. Човек - религиозноетични проблеми. 2. Християнска етика

233 + 241

П-122200003587

Сист. N: 370441

- 28 -

ЦБ 125546, П/243/С 34

СЕРАФИМ, архимандрит

Нашата молитва : Из духовното творчество на архимандрит Серафим (Алексиев) / архимандрит Серафим (Алексиев) ; С увод [от авт.]. - София : Екатерина Ангелова - Православно изд Св. апостол и евангелист Лука, 2004 ([София] : [Д. Благоев]). - 296 с. : с портр. ; 21 см

Архимандрит Серафим - духовно име на Стоян Георгиев Алексиев. - В кн. означено 2. изд. - Съдържа и Накратко за авт. - Библиогр. под линия с бел.

ISBN 954-767-025-5

1. Християнство - молитви. 2. Християнска етика

243 + 241

П-122200003588

Сист. N: 370443

- 29 -

ЦБ 125549, Ч/235/Ж 61

ЖИТИЯ на светиите / Предг. митрополит Арсений Пловдивски. - Пловдив : Пловдивска св. митрополия, 2001 (В. Търново : Абагар). - 672 с. ; 23 см

Азб. показател.

1. Светии, православни. 2. Жития на светии

235

Ч-122200003548

Сист. N: 370447

- 30 -

ЦБ 125551, П/238:281.9/Н 72

НИКОЛАЙ Велимирович, свети

Вярата на светците : Катехизис на източноправославната църква / Светител Николай (Велимирович) ; Прев. от сръб. Маргарита Хаджипейкова. - [Гълъбово, Пловдивска обл.] : Манастир Св. св. Петър и Павел - с. Бяла Черква, 2012. - 104 с. ; 24 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-92987-1-0

1. Катехизис, православен. 2. Православие

238:281.9

П-122200003607

Сист. N: 370449

- 31 -

ЦБ 125552, П/246.5(091)/У 82

УСПЕНСКИ, Леонид Александрович

Богословие на иконата / Леонид Успенски ; Прев. от англ. Владимир Генов ; С въвед. - 2. изд.- София : Омофор, 2006 ([София] : Никс Принт). - 408 с. : с ил. (някои цв.) ; 23 см

Библиогр. с бел. след отд. гл.

ISBN 978-954-9700-54-1

ISBN 954-9700-54-2

1. Иконография - история. 2. Религиозна живопис

246.5(091) + 75.046

П-122200003624

Сист. N: 370451

- 32 -

ЦБ 125554, Ч/230.1:281.9/Е 15

ЕВДОКИМОВ, Павел Николаевич

Православието / Павел Евдокимов ; Прев. от рус. ез. Андрей Романов ; Предг. Борис, протопрезвитер Бобринской. - София : Омофор, 2006 ([София] : Артграф). - 456 с. ; 21 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Библиогр. с. 441 - 451.

ISBN 978-954-9700-50-3

ISBN 954-9700-50-Х

1. Богословие. 2. Източноправославна църква

230.1:281.9 + 281.9

Ч-122200002489

Сист. N: 370452

- 33 -

ЦБ 125555, П/244(044)/Н 72

НИКОЛАЙ Велимирович, свети

До изгонените от Рая : Мисионерски писма / свети Николай Велимирович ; Прев. от сръб. Диляна Иванова. - София : Омофор, 2012 ([София] : Симолини). - 496 с. ; 24 см

Съдържа и Бел.

ISBN 978-954-2972-09-9

1. Християнска литература. 2. Вероучение

244(044)

П-122200003592

Сист. N: 370453

- 34 -

ЦБ 125562, П/248/С 34

СЕРАФИМ, архимандрит

Болна и здрава мистика : Из духовното творчество на архимандрит Серафим (Алексиев) / архимандрит Серафим (Алексиев) ; [С увод от авт.]. - [5]. изд.- София : Екатерина Ангелова - Православно изд Св. апостол и, 2014. - 64 с. : с портр. ; 20 см

Архимандрит Серафим - духовно име на Стоян Георгиев Алексиев. - В кн. означено 4. изд. - Библиогр. под линия с бел.

ISBN 978-954-767-066-2

1. Мистика. 2. Демони. 3. Християнство

248 + 235.2

П-122200003584

Сист. N: 370507

- 35 -

ЦБ 125564, П/215/Б 56

БОЖЕСТВЕННОЕ откровение и современная наука : Альманах : Вып. 1 -. - Москва : Паломникъ, 2001 -.- 21 см

ISBN 5-87468-126-4

Вып. 1. / Ред. священник Даниил Сысоев ; С предисл. - 2001. - 272 с. : с ил.

Съдържа статии от: святител А. Медиоланский, священник Д. Сысоев, К. Виолован, священник Т. Алферов, Я. Н. Козлов, С. В. Шубин, А. С. Хоменков, архиепископ Ташкенский и Средноазиатский Владимир ; Съдържа и Междунар. симпозиум Човекът и християнският мироглед : [Материали]. - Библиогр. след някои гл. и под линия с бел.

1. Наука и религия

215

П-122200003643

Сист. N: 370509

- 36 -

ЦБ I 12924, П/264-2/М 38

МАТВЕЕВСКИЙ, Павел

Двунадесятые праздники и Святая Пасха / Павел Матвеевский. - Москвa : Сибирская Благозвонница, 2011. - 288 с. ; 18 см

Съдържа и За авт.

ISBN 978-5-91362-450-5

1. Религиозни празници. 2. Религиозен морал

264-2 + 241

П-122200003614

Сист. N: 370512

- 37 -

ЦБ 125575, П/241:173/П 12

ПАВЕЛ Гумеров, свещеник

Той и тя : Мъжът и жената в православното семейство / свещеник Павел Гумеров ; Прев. от рус. ез. Красимир Симеонов Симеонов. - [София] : Славянобълг. манастир Св. Вмчк Георги Зограф, Света Гора, Атон, 2013 ([София] : Симолини 94). - 212 с. ; 21 см

ISBN 978-954-770-422-0

1. Религиозен морал. 2. Семейство и брак - религиозноетични проблеми. 3. Семейни отношения - религиозноетични проблеми

241:173

П-122200003638

Сист. N: 370528

- 38 -

ЦБ 125579, П/281.9(470)(091)/В 27

ВАСИЛЬЕВА, Ольга Юрьевна

Русская Православная Церковь и Второй Ватиканский Собор : Факты. События. Документы / О. Ю. Васильева ; Введ. [авт.]. - Москва : Лепта-Пресс, 2004. - 384 с., [8] л. : ил. ; 21 см

Кор. загл.: Русская Православная Церковь и II Ватиканский собор. - Именен указ. ; Библиогр. под линия с бел.

ISBN 5-98194-009-3

1. Източноправославна църква - Русия - история. 2. Католическа църква - история. 3. Вселенски събори - история. 4. Русия - религия

281.9(470)(091) + 282(091) + 262(091)

П-122200003631

Сист. N: 370530

- 39 -

ЦБ 125580, П/265/И 75

ЙОАНИКИЙ, митрополит Сливенски

Духовни напътствия за покаяние и изповед / Сливенски митрополит Йоаникий ; С предг. от авт. - София : Синодално изд. на Бълг. православна църква, 2008 ([София] : Симолини 94). - 100 с. ; 20 см

Йоаникий митрополит Сливенски - духовно име на Иван Георгиев Неделчев.

ISBN 978-954-8398-46-6

1. Покаяние и изповед. 2. Религиозни обреди и тайнства - в православната църква

265 + 241

П-122200003637

Сист. N: 370534

- 40 -

ЦБ 125583, П/265/А 52

АЛЕКСИЕВ, Дарин Симеонов и др.

Златна книга за Православния пост : Смисъл на поста ; Въпроси и отговори ; Постни ястия / Дарин Алексиев, Албена Симеонова, Валентина Николова ; Предг. Сливенски митрополит Йоаникий. - 2. прераб. и доп. изд.- София : [Старейшински], 2014. - 256 с. : с ил. ; 21 см

Съдържа и От авт.

ISBN 978-954-91151-3-0

1. Постене. 2. Готварство - рецепти

265 + 641.56(083.1)

П-122200003636

Сист. N: 370537

- 41 -

ЦБ 125584, П/235/З-11

ЗА ангелите, демоните и митарствата според Свети Отци на Църквата / Състав. Сливенски митрополит Йоаникий ; С предг. от състав. - София, 2009. - 176 с. : с ил. ; 21 см

Изд. на Сливенска епархия.

1. Ангели. 2. Демони. 3. Християнство

235

П-122200003635

Сист. N: 370539

- 42 -

ЦБ 125585, П/226/В 26

ВАСИЛИЙ Кинешемский (Преображенский), епископ

Беседы на евангелие от Марка / священноисповедник Василий Кинешемский. - Москва : Сибирская Благозвонница, 2016. - 863 с. ; 21 см

Епископ Василий Кинешемский (Преображенский) - духовно име на Вениамин Сергеевич Преображенский.

ISBN 978-5-906793-56-0

1. Евангелие - екзегеза

226

П-122200003641

Сист. N: 370540

- 43 -

ЦБ 125586, Ч/223/П 22

ПАРИМИЙНИК : Пълен. - 2. доп. изд.- Б. м., 2012. - 382 с. ; 25 см

1. Стар завет

223

Ч-122200003579

Сист. N: 370543

- 44 -

ЦБ 125587, П/271(470)(092)/В 39

ВЕЛИКИ руски старци : Жития, чудеса, духовни наставления : Ч. 1 - / Прев. от рус. ез. - [София] : Славянобълг. манастир Св. Вмчк Георги Зограф, Света Гора, Атон, 2006 -.- 24 см

Ч. 2. - 2006. - 638 с. : с ил., портр.

Съдържа: Оптински старци ; Глински старци ; Старци от Зосимовата пустиня ; Одески старци ; Псково-печевски старци ; Белгородски старци. - Библиогр. с. 629 - 634.

ISBN 978-954-770-212-7 (ч. 2)

ISBN 954-770-212-2 (ч. 2)

1. Монаси, руски - живот и дейност. 2. Християнска етика. 3. Русия - религия

271(470)(092) + 241 + 92(470)

П-122200003602

Сист. N: 370544

- 45 -

ЦБ I 12929, П/243:281.9/А 52

АЛЕКСИЕВ, Дарин Симеонов

Православна книга за вечния живот : Опело, погребение, панихида ; Въпроси и отговори ; Молитви за покойниците / Дарин Алексиев ; Предг. митрополит Сливенски Йоаникий. - София, 2009. - 270 с. : с ил. ; 17 см

Библиогр. с. 269 - 270.

1. Християнство - молитви. 2. Религиозни обреди и тайнства - в православната църква

243:281.9 + 265

П-122200003622

Сист. N: 370570

- 46 -

ЦБ I 12930, П/228.01/А 66

АНДРЕЙ, архиепископ Кесарии Каппадокийски

Толкование на Апокалипсис святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова : В 24 словах и 72 главах / Святитель Андрей архиепископ Кесарии Каппадокийски ; Пер. с греч. В. Юрьев ; Предисл. П. К. Доброцветов. - Москва : Сибирская Благозвонница, 2012. - 352 с. ; 17 см

Съдържа и Коментари.

ISBN 978-5-91362-565-6

1. Нов завет - екзегеза

228.01

П-122200003610

Сист. N: 370578

- 47 -

ЦБ I 12931, П/248/П 12

ПАВЕЛ Гумеров, священник

Православная аскетика, изложенная для мирян : О борбе со страстями / священник Павел Гумеров ; [С предисл. от авт.]. - 3. изд., испр.- Москва : Сретенский монастырь, 2016. - 224 с. ; 17 см

Съдържа и Бележки.

ISBN 978-5-7533-1113-9

1. Аскетизъм. 2. Християнска етика

248

П-122200003432

Сист. N: 370580

- 48 -

ЦБ 125615, П/226.01/Г 53

ГЛАДКОВ, Борис Ильич

Толкование евангелия / Борис Ильич Гладков ; Предисл. и введ. - Москва : Летопись, 2014. - 822 с. ; 24 см

ISBN 978-5-9905031-6-8

1. Евангелие - екзегеза

226.01

П-122200003611

Сист. N: 370588

- 49 -

ЦБ 125617, П/264-11/С 71

СТАРЫ стиль лучше новых двух : Что такое календарная реформа : [Сб.] статьи, док., коммент. / Предисл. - Москва : Просветитель, 2004 (Можайск : Полиграфический комбинат). - 320 с. ; 22 см. - (Сер. Церковные реформы)

Именен и геогр. указ. ; Библиогр. под линия с бел.

ISBN 5-403-05069-4

1. Календар, църковен - история. 2. Източноправославна църква - история

264-11 + 529(091) + 281.9

П-122200003639

Сист. N: 370590

- 50 -

ЦБ 125669, ЧС/2(497.2)/Е 67

ЕНЦИКЛОПЕДИЯ Свещените места на България / Ред. кол. Васил Николов - глав. ред. ... [и др.]. - София : Книгомания ; Научноинформ. център Бълг. енциклопедия БАН, 2022 ([София] : Булвест Принт). - 704 с. : с цв. ил., к. ; 24 см

Други ред.: Т. адийска, В. Лазова, В. Маринкова, Ц. Емилова, М. Тодорова, Н. Лакова, Н. Джоргова, Р. Гелева, Н. Чалъков. - Съдържа и Богове, светци и пороци. - Терминологичен и геогр. показалец.

ISBN 978-619-195-327-1 (Книгомания)

ISBN 978-954-8104-43-2 (Научноинформ. център Бълг. енциклопедия БАН)

1. Свети места - България

2(497.2) + 904(497.2)

ЧС-122200002309

Сист. N: 370655

- 51 -

ЦБ 125769, П/244/Д 68

ДОБРОТОЛЮБИЕ : [Сборник] : Т. 1 - / Прев. от рус. ез. ; Предг. свети Теофан Затворник. - [София] : Славянобълг. манастир Св. Вмчк Георги Зограф, Света Гора, Атон, 2007 -.- 24 см

Т. 1. - 2. изд. - 2007 (София : Полиграфически комбинат). - 621 с. : с ил.

Св. Теофан Затворник - духовно име на Георгий Василиевич Говоров. - Съдържа наставления и напътствия от: Св. Антоний Велики, Св. Макарий Велики, Св. авва Исаия, Св. Марк Подвижник, Авва Евагрий ; Съдържа и Често срещани духовни понятия. - Азб. указ. на авт.

ISBN 978-954-770-239-4 (т. 1)

1. Християнство. 2. Аскетизъм. 3. Отшелничество. 4. Монаси

244 + 248 + 271

П-122200003502

Сист. N: 370821

- 52 -

ЦБ 125771, П/244/Д 68

ДОБРОТОЛЮБИЕ : [Сборник] : Т. 1 - / Прев. от рус. ез. ; Предг. свети Теофан Затворник. - [София] : Славянобълг. манастир Св. Вмчк Георги Зограф, Света Гора, Атон, 2007 -.- 24 см

Т. 3. - 2. прераб. изд. - 2008 (София : Полиграфически комбинат). - 464 с. : с ил.

Св. Теофан Затворник - духовно име на Георгий Василиевич Говоров. - Съдържа текстове от: Блажени Диадох, епископ Фотикийски, Преподобни Иоан Карпатски, Св. Зосима Палестински, Св. Максим Изповедник, Блаженият авва Таласий, Св. Теодор, епископ Едески, Преподобни Теодор, Преподобни авва Филимон, Преподобни Теогност, Преподобни Филотей Синайски, Илия презвитер и Екдик ; Съдържа и Често срещани духовни понятия.

ISBN 978-954-770-273-8 (т. 3)

1. Християнство. 2. Аскетизъм. 3. Отшелничество. 4. Монаси

244 + 248 + 271

П-122200003488

Сист. N: 370825

- 53 -

ЦБ 125774, П/244/Д 68

ДОБРОТОЛЮБИЕ : [Сборник] : Т. 1 - / Прев. от рус. ез. ; Предг. свети Теофан Затворник. - [София] : Славянобълг. манастир Св. Вмчк Георги Зограф, Света Гора, Атон, 2007 -.- 24 см

Т. 5. / Послесл. свети Теодор Студит, свети Григорий Палама. - 2. прераб. изд. - 2010 (София : Полиграфически комбинат). - 543 с. : с ил.

Св. Теофан Затворник - духовно име на Георгий Василиевич Говоров. - Съдържа текстове от: Григорий Палама, Григорий Синаит, Игнатий Ксантопул, патриарх Калист Ксантопул, Калист Тиликуд, Максим Капсокаливит, Никита Стифат, преподобни Никифор Уединеник, архиепископ Симеон Солунски, Симеон Нови Богослов, Симеон Благоговейни, митрополит Теолипт Филаделфийски ; Съдържа и Често срещани духовни понятия. - Азб. указ. на авт.

ISBN 978-954-770-332-2 (т. 5)

1. Християнство. 2. Аскетизъм. 3. Отшелничество. 4. Монаси

244 + 248 + 271

П-122200003487

Сист. N: 370833

- 54 -

ЦБ 125776, П/233/С 34

СЕРАФИМ, архимандрит

Беседи за живота след живота / архимандрит Серафим (Алексиев). - 2. изд.- София : Православно изд. Св. апостол и евангелист Лука, 2009 ([София] : ЕТ Екатерина Ангелова). - 648 с. ; 21 см

Съдържа и Най-вдъхновената учителка по безсмъртие ; Накратко за авт.

ISBN 954-767-041-7

1. Безсмъртие. 2. Православие. 3. Християнска етика

233 + 241 + 281.9 + 218

П-122200003486

Сист. N: 370908

- 55 -

ЦБ 125777, Ч/264/Б 92

БЪЛГАРСКА православна църква. Свети синод. София

Типик или църковен устав за извършване еднообразно и чинно обществено богослужение в енорийските храмове на българската православна църква / Състав. митрополит Сливенски Никодим, Георги Попйонков ; С предг. от състав. - Б. м., б. г. - 520 с. ; 24 см

Имената на състав. отбелязани в библиогр. каре.

1. Богослужение. 2. Църковни книги

264

Ч-122200003580

Сист. N: 370909

- 56 -

ЦБ 125778, П/252/И 75

ЙОАН Лествичник, свети

Лествица / свети Иоан Лествичник ; С предг. - [София] : Славянобълг. манастир Св. Вмчк Георги Зограф, Света Гора, Атон, 2004. - 372 с. : с ил. ; 24 см

Съдържа и Кратко житие на авва Иоан, игумен на светата Синайска планина, наречен схоластик, наистина свят отец ; За същия авва Иоан,игумен на Синайската планина т.е. Лествичника ; Житие на преподобни Иоан Лествичник. - Бел. под линия.

ISBN 954-770-109-6

1. Християнство - проповеди

252

П-122200003505

Сист. N: 370910

- 57 -

ЦБ 125792, П/23/28/Т 50

ТЕОФАН Затворник, свети

Творения : В 23 т. / светител Теофан Затворник ; Прев. от рус. - [София] : Славянобълг. манастир Св. Вмчк Георги Зограф, Света Гора, Атон.- 23 см

Свети Теофан Затворник - духовно име на Георгий Василиевич Говоров ; Загл. на предзагл. с.: Събрани творения в 23 тома / Светител Теофан Затворник Вишенски.

Т. 6. Съзерцание и размишление : Кратки поучения. - 2011 ([София] : Полиграфически комбинат). - 325 с.

Съдържа и прил.: Житие на светителя Теофан.

ISBN 978-954-770-367-4 (т. 6)

1. Християнство. 2. Исус Христос

23/28 + 232

П-122200003503

Сист. N: 370954

- 58 -

ЦБ 125794, П/23/28/Т 50

ТЕОФАН Затворник, свети

Творения : В 23 т. / светител Теофан Затворник ; Прев. от рус. - [София] : Славянобълг. манастир Св. Вмчк Георги Зограф, Света Гора, Атон.- 23 см

Свети Теофан Затворник - духовно име на Георгий Василиевич Говоров ; Загл. на предзагл. с.: Събрани творения в 23 тома / Светител Теофан Затворник Вишенски.

Т. 7. Очертание на християнското нравоучение / С въвед. - 2011 ([София] : Симолини 94). - 504 с.

ISBN 978-954-770-376-6 (т. 7)

1. Християнство. 2. Исус Христос. 3. Християнска етика

23/28 + 232 + 244

П-122200003495

Сист. N: 370965

- 59 -

ЦБ 125804, П/244/М 19

МАКСИМ Изповедник, свети

Творения / свети Максим Изповедник ; Прев. от рус. ез. - [София] : Славянобълг. манастир Св. Вмчк Георги Зограф, Света Гора, Атон, 2002. - 599 с. : с ил. ; 24 см

Прев. по изд. на Провославния Свято-Тихоновски институт, 1993 г. - Съдържа и Житие на преподобния наш отец Максим Изповедник.

ISBN 954-770-042-1

1. Максим Изповедник, свети, 579/580 - 662 - биографии. 2. Светци - биографии

244 + 235:281.9(092) + 92 Максим Изповедник, свети

П-122200003498

Сист. N: 370978

- 60 -

ЦБ 125811, П/232(092)/Б 55

СКАЗАНИЯ за земния живот на Пресвета Богородица с изложение на пророчествата и предобразите, отнасящи се за Нея, учението на Църквата за Нея и някои от чудесата Й : На основата на Свещеното писание, свидетелствата на светите отци и църковното предание / Прев. от рус. ез. ; С встъпление. - [София] : Славянобълг. манастир Св. Вмчк Георги Зограф, Света Гора, Атон, 2005 ([София] : [Д. Благоев])). - 314 с. : с ил. ; 24 см

Кор. загл.: Сказание за земния живот на Пресвета Богородица.

ISBN 954-770-186-Х

1. Богородица, света

232(092) + 92 Богородица, света

П-122200003499

Сист. N: 370987

- 61 -

ЦБ 125813, П/252/Д 80

ДОРОТЕЙ, свети

Църковни слова / авва Доротей ; Прев. от рус. ез. [и предг.] архим. Йосиф. - 3. изд.- [София] : Славянобълг. манастир Св. Вмчк Георги Зограф, Света Гора, Атон, 2007 ([София] : [Д. Благоев]). - 258 с. : с ил. ; 24 см

Съдържа и Кратки сведения за преподобни Доротей ; Послание за тази кн. ; Разказ за блажения отец Доситей, ученик на свети авва Доротей.

ISBN 978-954-770-258-5

1. Християнство - проповеди

252

П-122200003500

Сист. N: 370990

- 62 -

ЦБ 125814, П/230.1/И 75

ЙОАН Дамаскин, св.

Точно изложение на православната вяра / свети Иоан Дамаскин ; Прев. от рус. Велимира Василева. - София : Славянобълг. манастир Св. Вмчк Георги Зограф, Света Гора, Атон, 2008 ([София] : Полиграфически комбинат). - 291 с. ; 24 см

На кор. името на авт. означено Преподобни Иоан Дамаскин. - Съдържа и Кратко житие на преподобни Иоан Дамаскин. - Библиогр. под линия с бел.

ISBN 978-954-770-263-9

1. Догматика. 2. Православна църква

230.1 + 281.9(091) + 877.3-97

П-122200003494

Сист. N: 370991

- 63 -

ЦБ 125815, П/276(075.8)/Е 70

ЕПИФАНОВИЧ, Сергей Леонтьевич

Лекции по патрологии : Церковная письменность I - III веков : Курс лекций читанных студентам Киевской духовной академии / С. Л. Епифанович ; Под общей ред. Н. И. Муравьев. - Санкт-Петербург : Воскресенie, 2010 (Санкт-Петербург : Правда 1906). - 608 с. ; 24 см

Съдържа и С. Л. Епифанович - "подвижник веры и науки" / П. К. Доброцветов. - Библиогр. с. 582 - 585 ; Именен указ.

ISBN 5-88335-064-Х

1. Патрология - учебници за ВУЗ. 2. Богословие - учебници за ВУЗ

276(075.8) + 230.1(075.8)

П-122200003497

Сист. N: 370993

- 64 -

ЦБ 125829, П/252/З-11

ЗА помислите. Различаване на помислите и борбата с тях : [Сб.] светоотечески и отечески съвети / Прев. от рус. ез. Красимир С. Симеонов. - [София] : Благо слово, 2015 ([София] : Симолини 94). - 104 с. ; 21 см. - (Покайна библ. ; Кн. 9)

Изд. на Сдружение Православно отечество, Манастир Св. Троица, Видинска Св. митрополия. - Библиогр. под линия с бел.

ISBN 978-619-7174-55-7

1. Християнство - проповеди. 2. Християнска етика

252 + 241

П-122200003496

Сист. N: 371012

- 65 -

ЦБ 125832, П/281.9/С 34

СЕРАФИМ, митрополит и др.

Изповедническо послание - изобличение на папската и икуменическата ереси : Митрополитско писмо от 10 април 2014 г., разкриващо кризата във Ватикана / Серафим митрополит на Пирея и Фалиро, Андрей митрополит на Дриинуполи и Пагония и Коница ; Отг. ред. йеромонах Висарион (Зографски) ; Прев. от англ. Алексей Стамболов. - [София] : Славянобълг. Зографски манастир Св. Вмчк Георги Победоносец..., 2014. - 146 с. : с портр. ; 21 см

Изд. на Св. автокефална православна църква на Гърция, Св. митрополия на Дриинуполи, Погониани и Коница, Св. митрополия на Пирея и Фалиро. - [Пълното име на изд.: Славянобълг. Зографски манастир Св. Вмчк Георги Победоносец, Света Гора, Атон]. - Съдържа и Обръщение към папа Франциск за целта на писмото ; Биогр. бел. за авт. - Бел. под линия.

1. Източноправославна църква. 2. Икуменизъм. 3. Ереси

281.9 + 261 + 272/273

П-122200003466

Сист. N: 371015

- 66 -

ЦБ 125833, П/241/С 34

СЕРАФИМ, архимандрит

Православното гледище за общуването с духовете / архимандрит Серафим. - София : Православно изд. Св. апостол и евангелист Лука, 2018. - 96 с. ; 20 см

Архимандрит Серафим - духовно име на Стоян Георгиев Алексиев. - Съдържа и Накратко за авт.

ISBN 978-619-7248-16-6

1. Християнска етика. 2. Спиритизъм

241 + 133.9

П-122200003465

Сист. N: 371016

- 67 -

ЦБ 125834, П/265/С 34

СЕРАФИМ, архимандрит

Забравеното лекарство : За св. тайнство изповед / архимандрит Серафим. - 4. изд.- София : Православно изд. Св. апостол и евангелист Лука, 2014. - 80 с. : с ил., портр. ; 20 см

Архимандрит Серафим - светско име на Стоян Георгиев Алексиев. - Съдържа и Накратко за авт.

ISBN 978-954-767-065-5

1. Християнство - обреди

265

П-122200003464

Сист. N: 371017

- 68 -

ЦБ 125836, П/21/Н 72

НИКОЛАЙ Велимирович, свети

Над Изтока и Запада : Осем филос. размисъла за православните Балкани / епископ Николай (Велимирович) ; Прев. от сръб. - София : Православно изд. Св. апостол и евангелист Лука, 2004 ([София] : [Симолини 94]). - 43 с. : с портр. ; 20 см

Епископ Николай - духовно име на Никола Велимирович. - Съдържа и Накратко за епископ Николай (Велимирович).

ISBN 954-767-030-1

1. Религия - философия. 2. Християнство - философия. 3. Бог - философски проблеми

21 + 231.000.1

П-122200003615

Сист. N: 371019

- 69 -

ЦБ 125840, П/241/С 34

СЕРАФИМ, архимандрит

Духовният живот на православния християнин / архимандрит Серафим (Алексиев) ; С увод [от авт.]. - 3. изд.- София : Православно изд. Св. апостол и евангелист Лука, 2014. - 80 с. : с портр. ; 20 см

Архимандрит Серафим - духовно име на Стоян Георгиев Алексиев. - Съдържа и "Господи, дай ми да положа добро начало!" : Избрани проповеди ; Накратко за авт.

ISBN 978-954-767-064-8

1. Християнска етика

241

П-122200003618

Сист. N: 371023

- 70 -

ЦБ 125841, П/232(092)/Б 55

СЕРАФИМ, архимандрит

Два крайни възгледа в западните вероизпедания относно Пресвета Богородица / архимандрит Серафим. - 2. доп. изд.- София : Православно изд. Св. апостол и евангелист Лука, 2001. - 39 с. : с ил. ; 20 см

На кор. авт. означен Архимандрит Серафим (Алексиев) ; Архимандрит Серафим - духовно име на Стоян Георгиев Алексиев. - Съдържа и Относно православното предание за небесното преселване на Божията майка с тяло след преславното й успение / Триадицки епископ Фотий. - Библиогр. под линия с бел.

ISBN 954-90672-1-1 !

ISBN 954-90672-4-6 (попр.)

1. Богородица, света. 2. Светии. 3. Богословие, полемично

232(092) + 239 + 92 Богородица, света

П-122200003619

Сист. N: 371024

- 71 -

ЦБ 125847, П/294.5/Ч 83

ЧИНМОЙ 

Смърт и прераждане / Шри Чинмой ; [С предг.] ; Прев. от англ. Благовеста Троева. - 2. изд.- София : Шри Чинмой център, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 156 с. ; 20 см

Съдържа и За Шри Чинмой.

ISBN 978-619-91737-4-9

1. Индуизъм. 2. Смърт. 3. Прераждане

294.5 + 128 + 218

П-122200002509

Сист. N: 371031

- 72 -

ЦБ 125848, П/252/С 34

СЕРАФИМ, йеромонах

Православният светоглед : Сб. беседи / йеромонах Серафим (Роуз) ; [Прев. от англ.]. - София : Православно изд. Св. апостол и евангелист Лука, 2004 ([София] : [Симолини 94]). - 131 с. : с ил., портр. ; 20 см

Йеромонах Серафим - духовно име на Юджийн Денис Роуз. - Съдържа и Подвижник и пророк на съвремието ни ; Църковният устав. - Библиогр. под линия с бел.

ISBN 954-767-032-8

1. Християнство - проповеди. 2. Православие. 3. Християнска етика

252 + 281.9 + 241

П-122200003463

Сист. N: 371033

Обществени науки

- 73 -

ЦБ 125445, Ч/327.7:061.1ЕС(063)/П 47

МЕЖДУНАРОДНА научна конференция Членството на България в ЕС, XVII. София. 2019

Членството на България в ЕС: Дванадесет години по-късно : [Сб. доклади от 17-а] Международна научна конференция Членството на България в Европейския съюз, посветена на 90-годишния юбилей на проф. д. ик. н. Марин Петров, 25 октомври 2019 г., УНСС / Ред. съвет Димитър Хаджиниколов ... [и др.]. - София : Изд. комплекс - УНСС, 2020. - 326 с. : с ил. ; 24 см

Авт. на докл.: С. Александрова, П. Попчев, О. Лозанов, С. Бонева, М. Воденичарова, К. Димитров, А. Янакиева, З. Караджова, Н. Маринова, Н. Величков, М. Моралийска, А. Кънева, Ц. Цанов, К. Стефанова, С. Нейчев, Г. Кожухаров, Д. Михнева, М. Михайлова, Т. Кондарев, Д. Иванов, К. Шиндарова, Ф. Петков, Б. Гуевска, М. Генова, И. Мутафчиева, М. Камджалов, М. Маринова, И. Ценай, V. Todorova, N. Mazadziev, F. Petkov, I. Dimitrov ; Други ред.: Й. Статева, М. Трипуноски, Д. Димитриевич, М. Славова, И. Стойчев, С. Бонева, О. Лозанов, А. Христов, Д. Моллов, С. Йовческа, Мая Трипуноска, С. Кирова. - Загл. и на англ. ез.: The membership of Bulgaria in the EU: twelve years later : [proceedings of the 17th International scientific conference The membership of Bulgaria in th European Union] dedicated to the 90-th anniversary of prof. D.Sc. (Econ) Marin Petrov, 25 October 2019, UNWE. - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-232-370-7

1. Икономическа политика - България - интеграционни процеси с Европейския съюз. 2. Икономическа политика - България - конференции

327.7:061.1ЕС(063) + 338.2(497.2)(063)

Ч-122200002019

Сист. N: 370305

- 74 -

ЦБ 125470, Кр/338.124.4/М 70

МИТЕВ, Иван

Факторът за кризи дългов рак : Монография / Иван Митев. - Ст. Загора : Палмира, 2015 (Ст. Загора : РикАрт). - 171 с. : с табл. ; 21 см

Библиогр. с. 161 - 166.

ISBN 978-954-9376-33-3

1. Стопански кризи

338.124.4

Кр-122200002115

Сист. N: 370344

- 75 -

ЦБ 125485, Ч/341.9/Т 64

ТОДОРОВ, Тодор Енчев

Международно частно право : Европейският съюз и Република България / Тодор Тодоров ; С предг. [от авт.]. - 3. прераб. и доп. изд.- София : Сиби, 2010 ([София] : Скайпринт). - 472 с. ; 22 см

Библиогр. с. 470 - 471.

ISBN 978-954-730-677-6

1. Международно частно право

341.9

Ч-122200002482

Сист. N: 370351

- 76 -

ЦБ 125483, Ч/336.6/К 86

КОСТОВА, Надя Енчева

Финансов анализ / Надя Костова ; С въвед. от авт. - Варна : Бизнес практика Актив, 2019 (Варна : Техноинженеринг АВС). - 299, [52] с. : с табл., сх. ; 23 см

Библиогр. с. 294 - 299.

ISBN 978-954-9587-51-7

1. Фирми - финанси

336.6 + 334.72.003.2

Ч-122200003430

Сист. N: 370357

- 77 -

ЦБ 125484, Ч/341.17(4)/К 85

КОРНЕЗОВ, Александър Любенов

Преюдициалното запитване до Съда на Европейския съюз / Александър Корнезов ; Предг. Koen Lenaerts, Александър Корнезов. - 2. прераб. и доп. изд.- София : Сиби, 2012 ([София] : Симолини). - 416 с. ; 22 см

Съдържа и За авт. - Библиогр. с. 405 - 415.

ISBN 978-954-730-778-0

1. Европейски съюз. 2. Европейски съюз - правни въпроси. 3. Европейски съюз - право

341.17(4) + 327.7:061.1ЕС

Ч-122200002486

Сист. N: 370358

- 78 -

ЦБ 125487, Ч/347.97/.99(497.2)/М 94

МРЪЧКОВ, Васил

Критичен преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове 2001 - 2005 / Васил Мръчков ; С предг. от авт. - София : РААБЕ България, 2007 ([Костинброд] : Мултипринт). - 332 с. ; 22 см

ISBN 978-954-9619-51-5

1. Съдебна практика - България. 2. Трудови спорове - правни проблеми. 3. Трудово право - България

347.97/.99(497.2) + 349.22(497.2) + 351.83:331.1(497.2)

Ч-122200003566

Сист. N: 370361

- 79 -

ЦБ 125488, П/343.1(497.2)/Т 82

ТРЕНДАФИЛОВА, Екатерина Панайотова

Промените в НПК от 1999 г.: теоретически положения, законодателни решения, тенденции / Екатерина Трендафилова ; Под ред. на Даниела Доковска. - София : Ciela, 2000. - 296 с. ; 21 см

Рез. на англ., фр., нем., рус. ез.

ISBN 954-649-274-4 (Сиела)

1. Наказателно-процесуален кодекс - България

343.1(497.2)

П-122200002480

Сист. N: 370363

- 80 -

ЦБ 125491, Ч/347.45/.47(497.2)/С 35

СИВКОВ, Цветан Георгиев

Споразумението по административно-процесуалния кодекс / Цветан Сивков. - София : Ciela, 2012. - 188 с. ; 21 см

Библиогр. с. 183 - 187.

ISBN 978-954-28-1155-8 (Сиела)

1. Договори - България - правни въпроси. 2. Административно право - България

347.45/.47(497.2) + 351:342.9(497.2)

Ч-122200003571

Сист. N: 370366

- 81 -

ЦБ 125494, Ч/347.91/.95(497.2)/П 86

ПРЕДИЗВИКАЙ: Изпълнителния процес! : Сборник / Състав. Стоян Ставру, Васил Петров, Константин Кунчев ... [и др.]. - София : Ciela, 2016. - 372 с. : с табл. ; 21 см. - ([Поредица] Предизвикай правото!)

Други авт.: С. Пандилов, Б. Велинов, Р. Неков, В. Петров, Д. Недев, С. Ставру, И. Георгиев, Д. Иванов, В. Попова, Г. Николова, С. Тихолов, Т. Градинарова. - Библиогр. с. 361 - 368.

ISBN 978-954-28-1995-0 (Сиела)

1. Изпълнително производство - България - сборници. 2. Граждански процес - България - сборници. 3. Съдебна практика - България - сборници

347.91/.95(497.2)(08)

Ч-122200003557

Сист. N: 370370

- 82 -

ЦБ 125495, Ч/336:624.2/.8(477)/Л 36

ЛЕВЧЕНКО, Ярослава Сергеевна

Теоретико-методологические основы финансового обеспечения мостостроения Украины в рамках государственно-частного партнерства : Монография / Ярослава Сергеевна Левченко ; Вступ. - София : Изд. ВУЗФ Св. Григорий Богослов, 2020 ([София] : [Аси принт]). - 272 с. : с табл., диагр. ; 20 см

Библиогр. с. 219 - 267.

ISBN 978-954-8590-67-9

1. Мостове - строеж - Украйна - финанси. 2. Украйна - финанси

336:624.2/.8(477) + 624.2/.8(477)

Ч-122200002030

Сист. N: 370371

- 83 -

ЦБ 125496, Ч/378.933(497.223)(073)/И 46

ИЗСЛЕДВАНЕ на възможностите за адаптиране на учебни програми към изискванията на Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) : Колективна моногр. / Мариана Михайлова ... [и др.] ; С увод [от авт.]. - София : УНСС, 2019. - 152 с. : с табл. ; 24 см

Други авт.: Р. Пожаревска, Д. Ненков, С. Трифонова, М. Мусов, М. Маркова, Т. Дончев, Г. Ранчев. - Текст и на англ. ез. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-232-154-3

1. Университет за национално и световно стопанство (София) - учебни планове и програми. 2. Акредитация. 3. София - висше образование

378.933(497.223)(073)

Ч-122200002029

Сист. N: 370373

- 84 -

ЦБ 125497, Ч/347.91/.95(497.2)/И 21

ИВАНОВ, Атанас Симеонов

Актове, подлежащи на касационно обжалване по ГПК / Атанас Иванов. - София : Ciela, 2012. - 260 с. ; 21 см

Библиогр. с. 246 - 259.

ISBN 978-954-28-1115-2 (Сиела)

1. Граждански процесуален кодекс - България. 2. Гражданско право - България. 3. Съдебна практика - България

347.91/.95(497.2)

Ч-122200003565

Сист. N: 370375

- 85 -

ЦБ 125499, П/327:061.23(100)/Е 92

ЭСТУЛИН, Даниэль

Кто правит миром? : Или вся правда о Бильдербергском клубе / Даниэль Эстулин ; Перев. с исп. И. В. Жук. - 2. изд.- Минск : Попурри, 2009. - 288 с., 8 л. : ил., факс. ; 21 см

Съдържа и Прил.

ISBN 978-985-15-0804-0

1. Световна политика

327:061.23(100) + 061.23:327(100)

П-122200003609

Сист. N: 370377

- 86 -

ЦБ 125502, Ч/316.3:502/Ф 70

ФОН Вайцзекер, Ернст Улрих и др.

Хайде! : Капитализъм, късогледство, население и разрушаване на планетата : Доклад на Римския клуб : Подготвен в чест на 50-годишнината на Римския клуб през 2018 г. / Ернст Улрих Фон Вайцзекер, Андерс Вийкман ; [Прев. от англ.] ; С предг. - София : Книжен тигър, 2018. - 248 с. : с цв. ил. ; 24 см

Библиогр. след всяка гл. и под линия с бел. ; Азб. показалец ; Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-429-038-2

1. Устойчиво развитие. 2. Капитализъм

316.3:502 + 316.323.6

Ч-122200002484

Сист. N: 370383

- 87 -

ЦБ 125532, ЧС/338(038.1)=20/L 87

LONGMAN Business English Dictionary. - New ed.- [London] : Longman, S. a. - 594 p. : ill. ; 22 cm

Съдържа и Изпитни упражнения.

ISBN 978-1-4058-5259-3

1. Бизнес - терминология - речници. 2. Речници, английски - по бизнес

338(038.1)=20

ЧС-122200003581

Сист. N: 370423

- 88 -

ЦБ 125550, Ч/347(497.2)/П 76

ПОПОВА, Валентина Методиева

Избрани съчинения в три тома / Валентина Попова. - София : Ciela, 2010 -.- 21 см

Т. 2. Несъстоятелност / С предг. [от авт.]. - 2010. - 611 с.

Библиогр. с. 361 - 364. ; Рез. на англ., нем., фр. ез.

ISBN 978-954-28-0644-8 (т. 2)(Сиела)

1. Гражданско право - България. 2. Несъстоятелност - България. 3. Търговско право

347(497.2)(081.2) + 347.73(497.2)

Ч-122200003558

Сист. N: 370448

- 89 -

ЦБ 125553, П/338(47+57)(091)/К 46

КАТАСОНОВ, Валентин Юрьевич

Экономика Сталина / Валентин Катасонов ; С введ. авт. - Москва : Институт русской цивилизации ; Кислород, 2016. - 408 с. ; 21 см. - ([Сер.] Исследования русской цивилизации)

ISBN 978-5-901635-48-3 (Кислород)

1. Стопанска политика - СССР - история. 2. Стопанска история - СССР. 3. СССР - икономика - история

338(47+57)(091)

П-122200003590

Сист. N: 370450

- 90 -

ЦБ 125557, Ч/347.73(497.2)(094.5.072)/К 80

КОМЕНТАР на търговския закон

Коментар на Търговския закон : Кн. 1 - / Огнян Герджиков ... [и др.]. - [3]. осн. прераб. изд.- София : Софи-Р, 2007 -.- 22 см

Други авт.: А. Калайджиев, К. касабова, Т. Бузева, А. Кацалски. - В кн. погрешно отпеч. 2. осн. прераб. изд.

Кн. 1. Чл. 1 - 112. - 2007. - 579 с.

Библиогр. с. 572 - 579.

ISBN 978-954-638-146-0 (кн. 1)

1. Търговски закон - България - коментар

347.73(497.2)(094.5.072)

Ч-122200003444

Сист. N: 370502

- 91 -

ЦБ 125565, П/398.3/В 64

ВИСАРИОН Зографски, йеромонах и др.

Суеверия сред днешните християни / йеромонах Висарион (Зографски), йеромонах Йоан (Филипов). - [София] : Манастир Св. Вмчк Георги Зограф, Света Гора, Атон, 2012. - 173 с. ; 24 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на предзагл. с. - Библиогр. с. 171 - 173 и под линия с бел.

ISBN 978-954-770-385-8

1. Християнство и суеверия

398.3

П-122200003591

Сист. N: 370510

- 92 -

ЦБ 125568, Ч/341.9(094.4.072)/Н 30

НАТОВ, Николай Симеонов

Коментар на Кодекса на международното частно право : Кн. 1 - / Николай Натов. - София : Ciela, 2006 -.- 23 см

Кн. 1. Член 1 - 47 / С въвед. от авт. - 2006. - 410 с.

Съдържа и Мотиви към проекта на Кодекс на международното частно право / С. Сакскобургготски. - Библиогр. преди отд. части.

ISBN 954-649-923-4 (кн. 1)(Сиела)

ISBN 978-954-649-923-3 (кн. 1)(Сиела)

1. Международно частно право - законодателни и директивни материали - коментар

341.9(094.4.072)

Ч-122200003431

Сист. N: 370515

- 93 -

ЦБ 125570, Ч/336.7.000.34/К 45

КАСАБОВА, Камелия Методиева

Платежните карти - инструмент за безналично плащане : С терминологичен речник / Камелия Касабова. - София : Труд и право, 2912 ([София] : ПК Д. Благоев). - 448 с. ; 21 см

Библиогр. с. 443 - 447.

ISBN 978-954-608-195-7

1. Безкасови операции - правни въпроси

336.7.000.34

Ч-122200003573

Сист. N: 370518

- 94 -

ЦБ 125577, Ч/347.97/.99(497.2)(094.57)/Б 92

БЪЛГАРИЯ. Върховен касационен съд

Съдебна практика на Върховния касационен съд на Република България - Търговска колегия 2003 г. / Състав., ред. Любка Илиева ... [и др.]. - София : Ciela, 2005. - 416 с. ; 22 см

Други състав.: Т. Райковска, Т. Върбанова ; Пълното име на Л. Илиева е Любка Борисова Илиева-Въндева. - Съдържа и Справ. на поместените в сб. решения и определения на V г.о. и на Търговската колегия на Върховния касационен съд, постановени през 2003 г., разпределени по азб. ред на нормативните актове.

ISBN 954-649-847-5 (Сиела)

1. Съд и съдоустройсто - България - законодателни и директни материали. 2. Търговско право - България - законодателни и директивни материали

347.97/.99(497.2)(094.57) + 351.82:347.7(497.2)(094.57)

Ч-122200003562

Сист. N: 370531

- 95 -

ЦБ 125588, П/351.82:347.7(497.2)(094.5)/Б 92

БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.

Търговски закон : С всички изменения и допълнения. - София : Аскони-издат ; Нова звезда, 1995. - 116 с. ; 19 см

1. Търговски закон - България

351.82:347.7(497.2)(094.5)

П-122200003450

Сист. N: 370547

- 96 -

ЦБ 125589, Ч/343.1(497.2)/Ч 83

ЧИНОВА, Маргарита Иванова и др.

Съкратено съдебно следствие по НПК : Практически проблеми / Маргарита Чинова, Георги Гатев. - София : Сиела, 2009. - 120 с. ; 20 см

ISBN 978-954-28-0550-2

1. Съдебно следствие - България. 2. Наказателно-процесуален кодекс - България. 3. Наказателно право - България

343.1(497.2)

Ч-122200003429

Сист. N: 370549

- 97 -

ЦБ 125592, Ч/347(497.2)/М 39

МАТЕЕВА, Екатерина Илиева

Доброволно представителство : В нотариалните производства при действието на новия ГПК : Актуални въпроси / Екатерина Матеева. - София : Фенея, 2008. - 256 с. ; 20 см

Библиогр. с. 248 - 255.

ISBN 978-954-9499-19-3

1. Представителство - България - правни проблеми. 2. Граждански процесуален кодекс - България

347(497.2)

Ч-122200003428

Сист. N: 370552

- 98 -

ЦБ 125598, П/316.3/H 24

HARARI, Yuval Noah

[Twenty-one] 21 Lessons for the 21st Century / Yuval Noah Harari. - London : Vintage, 2018 (Italy). - [8], 417 p. ; 20 cm

Съдържа и Биогр. данни за авт. ; Бел. - Азб. показалец.

ISBN 978-1-784-70828-3

1. Глобални проблеми на съвременността

316.3

П-122200002130

Сист. N: 370564

- 99 -

ЦБ 125608, П/37.018.1/В 88

ВСИЧКО наготово : Как да не разглезвате децата си и как да действате, ако вече сте го направили / Ричард Уотс ; Прев. [от англ.] Теодора Георгиева. - 2. изд.- София : Together Academy, 2018 ([София] : Алианс Принт). - 198 с. ; 21 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-7341-15-7 (Тогедър Академи)

1. Семейно възпитание - психологични проблеми. 2. Детска и педагогическа психология. 3. Деца - отглеждане и възпитание

37.018.1 + 159.922.7

П-122200002146

Сист. N: 370579

- 100 -

ЦБ 125611, Ч/330.16/Д 30

ДЕ Боно, Едуард

Шестте медала за стойност / Едуард Де Боно ; Прев. [от англ.] Валентина Стоева. - София : Locus Publishing, 2010. - 159 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-783-130-8 (Локус Пъблишинг)

1. Бизнес. 2. Поведение - в бизнеса - психологични проблеми. 3. Мислене - в бизнеса - психология

330.16 + 65.013 + 159.955

Ч-122200002157

Сист. N: 370584

- 101 -

ЦБ 125616, П/355.48(47+57)/М 96

МУХИН, Юрий Игнатьевич

Уроки Великой Отечественной / Юрий Мухин ; Предисл. [авт.]. - Москва : Яуза-пресс, 2010. - 447 с. ; 21 см. - ([Сер.] Война и мы)

ISBN 978-5-9955-0138-1

1. Велика отечествена война на СССР, 1941 - 1945 г. 2. Военна история - СССР. 3. СССР - военна история

355.48(47+57)

П-122200003606

Сист. N: 370589

- 102 -

ЦБ 125633, Ч/347.65(430)/М 39

МАТЕЕВА, Екатерина Илиева

Германското наследствено право като приложимо право към наследяването на вещни права върху недвижими имоти в Република България : [Монография] / Екатерина Матеева ; С въвед. от авт. - София : Фенея, 2012. - 740 с. ; 22 см

Загл. и на нем. ез. - Библиогр. с. 723 - 738 и под линия с бел. ; Рез. на нем. ез.

ISBN 978-954-9499-89-6

1. Наследствено право - Германия

347.65(430)

Ч-122200003547

Сист. N: 370615

- 103 -

ЦБ 125694, П/37.018.1/Л 23

ЛАНСБЪРИ, Джанет

Няма лоши деца : Дисциплина за най-малките : [Сборник] / Джанет Лансбъри ; Прев. от англ. Евелина Андонова ; С предг. [от авт.]. - София : Изток-Запад, 2022. - 184 с. ; 22 см

Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-01-1036-1

1. Семейно възпитание. 2. Дисциплина - деца. 3. Деца - отглеждане

37.018.1

П-122200002298

Сист. N: 370688

- 104 -

ЦБ 125737, Ч/347.23(497.2)(082)/П 86

ПРЕДИЗВИКАЙ: Давността! : Сборник / Константин Кунчев ... [и др.] ; Състав. Стоян Ставру, Делян Недев ; С предг. от състав. - София : Ciela, 2017. - 520 с. : с табл. ; 21 см. - ([Поредица] Предизвикай правото!)

Други авт.: Т. Градинарова, Е. Стоянова, Д. Тенев, В. Петров, М. Димитров, Д. Маринова, Д. Иванов, Д. Петров, Н. Павлевчев, Г. Минкова, С. Тихолов, Н. Тагарова, Т. Тодоров, Д. Костадинова-Младенова, М. Пенчев, А. Додов, С. Ставру, Д. Недев ; Имената на състав. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Съдържа и Няколко думи за сб. / С. Ставру, Д. Недев. - Библиогр. с. 493 - 513 и под линия с бел.

ISBN 978-954-28-2354-4 (Сиела)

1. Вещно право - България - сборници. 2. България - право

347.23(497.2)(082)

Ч-122200003479

Сист. N: 370767

- 105 -

ЦБ 125739, Ч/316(092)/А 87

АРОН, Раймон

Социология и политика / Реймон Арон ; Прев. от фр. Рада Минкова ... [и др.] ; Състав., послесл., бел. Любомир Владимиров ; Встъп. студия Мария Карапеткова. - София : ЕОН-2000, 2001 (София : ЕТ Комливес - ЛМ - Любомир Минковски). - 304 с. ; 21 см. - (Сер. Идеи и време ; N 3)

Други прев.: М. Георгиева, Л. Владимиров. - Съдържа и Богатството на истинския интелектуалец / М. Карапеткова ; Бел.

ISBN 954-9699-08-0

1. Политика - социология. 2. Социология. 3. Социолози. 4. Права на човека

316(092) + 316.334.3 + 342.7 + 92

Ч-122200003575

Сист. N: 370770

- 106 -

ЦБ 125747, Ч/347.65(497.2)/Ц 85

ЦОНЧЕВ, Кръстю Тинев

Приносът по чл. 12, ал. 2 от Закона за наследството / Кръстю Цончев. - [2. изд.]. - София : Софи-Р, 2001 ([София] : [Инвестпрес]). - 128 с. ; 20 см

Рец.: Б. С. Бъров. - Изд. на Немезида ЕООД. - Библиогр. под линия с бел.

ISBN 954-9615-27-8 ! (грешен)

1. Наследствено право - България. 2. България - право

347.65(497.2)

Ч-122200003561

Сист. N: 370783

- 107 -

ЦБ 125762, П/349.2(075.8)/М 94

МРЪЧКОВ, Васил Желязков

Трудово право / Васил Мръчков ; С предг. от авт. - 6. прераб. и доп. изд.- София : Сиби, 2008 (В. Търново : Абагар). - 952 с. ; 22 см

Библиогр. с. 936 - 940 ; Предм. показалец.

ISBN 978-954-730-494-9

1. Трудово право - учебници за ВУЗ

349.2(075.8)

П-122200003597

Сист. N: 370806

- 108 -

ЦБ 125763, Ч/351.83:331(497.2)(094.4.072)/М 94

МРЪЧКОВ, Васил Желязов и др.

Коментар на Кодекса на труда / Васил Мръчков, Красимира Средкова, Атанас Василев ; Състав. и ред. Васил Мръчков ; С предг. от авт. - 10. прераб. и доп. изд.- София : Сиби, 2009 (В. Търново : Абагар). - 1168 с. ; 20 см

Пълното име на К. Средкова - Красимира Средкова Иванова. - Предметен показалец.

ISBN 978-954-730-578-6

1. Труд - България - законодателни и директивни материали - коментари. 2. България - обществено управление

351.83:331(497.2)(094.4.072)

Ч-122200003477

Сист. N: 370807

- 109 -

ЦБ 125766, Ч/347.91/.95(497.2)/И 21

ИВАНОВ, Атанас Симеонов

Актуални въпроси на доказването в гражданското съдопроизводство : [Монография] / Атанас Иванов ; С въвед. [от авт.]. - София : Нова звезда, 2015 (([София] : [Скала принт]). - 192 с. ; 20 см

Библиогр. с. 180 - 191 и под линия с бел.

ISBN 978-619-198-010-9

1. Граждански процес - България. 2. България - право

347.91/.95(497.2)

Ч-122200003439

Сист. N: 370816

- 110 -

ЦБ 125820, П/316.3/.4/R 54

RIDLAY, Mat

The Evolution of Everything : How Small Changes Transform Our World / Mat Ridlay. - London : 4th Estate, 2016 (St Ives : Clays Ldt). - 360 p. ; 20 cm

4th Estate - ипринт на Harper Collins Publishers. - Библиогр. с. 323 - 341 ; Азб. показалец.

ISBN 978-0-00-754247-5 (Harper Collins Publishers)

1. Общество - развитие - социологични проблеми

316.3/.4

П-122200002751

Сист. N: 371001

- 111 -

ЦБ 125844, П/331.108/Y 32

YATE, Martin John

Great Answers to Tough Interview Questions / Martin John Yate. - 5. ed.- London : Kogan Page, 2002 (St Ives : Clays Ldt). - x, 278 p. : tab. ; 22 cm

ISBN 978-0-7494-3552-3

ISBN 0-7494-3552-6

1. Интервю - за работа. 2. Кадри - подбор и оценка

331.108

П-122200002732

Сист. N: 371027

Математика. Естествени науки

- 112 -

ЦБ 125545, П/510.6/Х 71

ХОФШТАДТЕР, Даглас Р.

Гедель, Эшер, Бах: эта бесконечная гирлянда / Даглас Р. Хофштадтер ; Пер. [от англ.] М. А. Эскина ; Предисл. авт. - Самара : Бахрах-М, 2001. - 718 с. : с ил. ; 25 см

Съдържа и Бел. - Библиогр. с. 702 - 715.

ISBN 5-94648-001-4

1. Логика, символна и математическа. 2. Изкуствен интелект

510.6 + 164 + 007:159.955

П-122200003642

Сист. N: 370444

Приложни науки. Техника

- 113 -

ЦБ 125486, П/651.4/.9(075.4)/Б 32

БЕКЪР, Кетрин Е. и др.

Бизнес кореспонденция [на] английски : Образци на писма, важни думи и изрази, упражнения за всяка делова ситуация / Рейчъл Армитаж-Амато ; Прераб. от Кетрин Е. Бекър, Андрина Рут ; Обраб. Майя Долапчиева. - 4. изд.- София : Клет България, 2015 ([Пловдив] : Булвест Принт). - 190 с. ; 23 см

Прев. по PONS Burokommunikation im Griff Englisch. - Съдържа и Писма, образци и решения ; Полезни изрази ; Важни съкращения ; Английско-български словник ; Българо-английски словник ; Ключови думи за телефонен разговор.

ISBN 978-954-8278-98-0

1. Бизнес кореспонденция - учебници за самообразование

651.4/.9(075.4)

П-122200002481

Сист. N: 370359

- 114 -

ЦБ II 8536, Ч/620.91.001.76/П 91

ПРОЕКТИРАНЕ, снабдяване и изграждане (ЕРС) на фотоволтаични електроцентрали : Ръководство за най-добри практики [при проектиране, снабдяване и изграждане] : Версия 2.0 / Прев. на бълг. ; Предг. - Б. м., 2022. - 130 с. : с ил., сх., табл. (някои цв.) ; 30 см

Прил. - Библиогр. с. 100.

ISBN 978-946-4444-20-9

1. Енергетика - нови технологии - наръчници и ръководства. 2. Слънчева енергия - приложение - в енергетиката - наръчници и ръководства

620.91.001.76(035) + 620.92:523.9(035) + 621.311.25(035)

Ч-122200002156

Сист. N: 370602

Медицина

- 115 -

ЦБ 125468, Кр/614.2(497.235-32=914.99)/И 52

ИЛИЕВА, Милена Ивова

Общностен мониторинг на здравните услуги на територията на област Стара Загора с фокус общините Стара Загора и Николаево (2018 г.) / Милена Илиева. - Ст. Загора : [Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите], 2019 (Богомилово : Контраст). - 74 с. : с диагр., к. ; 21 см

Кор. опис. - Съдържа и Прил. - Библиогр. с. 67 - 69.

ISBN 978-954-691-089-9

1. Здравеопазване - роми - Старозагорска област

614.2(497.235-32=914.99)

Кр-122200002109

Сист. N: 370341

- 116 -

ЦБ 125473, Кр/614.2(497.235-32=914.99)/И 52

ИЛИЕВА, Милена Ивова

Общностен мониторинг на здравните услуги на територията на област Стара Загора с фокус общините Стара Загора и Николаево (2017 г.) / Милена Илиева. - Ст. Загора : [Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите], 2019 (Богомилово : Контраст). - 76 с. : с диагр., к. ; 21 см

Кор. опис. - Съдържа и Прил. - Библиогр. с. 69 - 71.

ISBN 978-954-691-089-9

1. Здравеопазване - роми - Старозагорска област

614.2(497.235-32=914.99)

Кр-122200002111

Сист. N: 370347

- 117 -

ЦБ 125469, Кр/614.2(497.235-32=914.99)/I 54

ILIEVA, Milena Ivova

Community monitoring of the health services on the territory of Stara Zagora Municipality and Nikolaevo Municipality (2018) / Milena Ilieva ; Transl. into Engl. Stanimira Pashova. - St. Zagora : [Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите], 2019 (Bogomilovo : Contrast). - 72 p. : ill. ; 21 cm

Кор. опис. - Съдържа и Прил. - Библиогр. с. 65 - 67.

ISBN 978-954-691-092-9

1. Здравеопазване - роми - Старозагорска област

614.2(497.235-32=914.99)

Кр-122200002110

Сист. N: 370343

- 118 -

ЦБ 125474, Кр/614.2(497.235-32=914.99)/I 54

ILIEVA, Milena Ivova

Community monitoring of the health services on the territory of Stara Zagora Municipality and Nikolaevo Municipality (2017) / Milena Ilieva ; Transl. into Engl. Stanimira Pashova. - St. Zagora : [Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите], 2019 (Bogomilovo : Contrast). - 70 p. : ill. ; 21 cm

Кор. опис. - Съдържа и Прил. - Библиогр. с. 63 - 65.

ISBN 978-954-691-091-2

1. Здравеопазване - роми - Старозагорска област

614.2(497.235-32=914.99)

Кр-122200002112

Сист. N: 370348

- 119 -

ЦБ 125476, Кр/614.2(497.235-32=914.99)/I 54

ILIEVA, Milena Ivova

Community monitoring of the health services on the territory of Stara Zagora Municipality and Nikolaevo Municipality (2019) / Milena Ilieva ; Transl. into Engl. Stanimira Pashova. - St. Zagora : [Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите], 2019 (Bogomilovo : Contrast). - 73 p.- 21 cm

Кор. опис. - Съдържа и Прил. - Библиогр. с. 67 - 68.

ISBN 978-954-691-095-0

1. Здравеопазване - роми - Старозагорска област

614.2(497.235-32=914.99)

Кр-122200002113

Сист. N: 370350

- 120 -

ЦБ 125612, Ч/616.8(075.8)/Р 29

РАЙЧЕВ, Радослав и др.

Неврология : Учебник за студенти / Радослав Райчев, Иво Райчев ; С въвед. от авт. - София : Артик-2001, 2003. - 320 с. ; 23 см

Библиогр. с. 313.

ISBN 954-712-159-6

1. Неврология - учебници за ВУЗ

616.8(075.8)

Ч-122200002160

Сист. N: 370585

- 121 -

ЦБ 125614, Ч/616.36-053.3/П 20

ПАНЧЕВ, Георги Захариев

Жълтеници у новороденото и малкото кърмаче / Георги Панчев ; С предг. от авт. - 2. изд.- София : Вега-Диа, 1993 (София : Образование и наука). - 240 с. : с ил. ; 24 см

Библиогр. след отд. гл. ; Рез. на рус., англ. ез.

ISBN 954-79-083-7

1. Жълтеница - при новородените

616.36-053.3

Ч-122200002154

Сист. N: 370587

- 122 -

ЦБ 125619, Ч/616.3-053.3/П 20

ПАНЧЕВ, Георги Захариев

Гастроентерология на новороденото и малкото кърмаче / Георги Панчев ; С предг. от авт. - София : Вега-Диа, 1992 (София : София Принт). - 287 с. : с ил., сх. ; 24 см

Библиогр. след отд. гл. ; Рез. на рус., англ. ез.

ISBN 954-799-015-2

1. Гастроентерология, детска. 2. Стомашно-чревни болести - при новородени - диагностика и лечение

616.3-053.3

Ч-122200002161

Сист. N: 370592

- 123 -

ЦБ 125643, П/612.017/Б 84

БУБНОВСКИ, Сергей Михайлович

Имунитетът : Медицина срещу медицината / Сергей Бубновски ; Прев. [от рус.] Нина Норд. - София : Жануа '98, 2022 ([София] : Симолини 94). - 180 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-376-218-7

1. Имунитет. 2. Здраве - хигиена. 3. Медицина, нетрадиционна

612.017 + 613 + 615.8

П-122200002216

Сист. N: 370626

- 124 -

ЦБ 125644, Ч/612.82/П 91

ПРОКОПЕНКО, Игор Станиславович

Човешкият мозък в епоха на катаклизми / Игор Прокопенко ; Прев. [от рус.] Иван Тотоманов ; С предг. и послесл. от авт. - [София] : Бард, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 240 с. : с ил., портр. ; 21 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-03-0143-1

1. Главен мозък - функции

612.82

Ч-122200002317

Сист. N: 370627

- 125 -

ЦБ 125819, П/613.2/С 89

СУБАШКА, Инес Галинова

Тайният език на тялото : Трансформиращата сила на ежедневните ни избори / Инес Субашка ; Ил. Петя Бамбова ; С въвед. [от авт.]. - София : Инспайърд Фит Стронг, 2022 ([София] : J Point Plus). - 320 с. : с ил., сх. ; 21 см

Библиогр. с. 306 - 319.

ISBN 978-619-91133-5-6

1. Хранене - хигиена. 2. Тренировка. 3. Самоусъвършенстване

613.2 + 796.015 + 159.922/.923

П-122200002499

Сист. N: 371000

- 126 -

ЦБ 125843, Ч/616.89-053.2/Т 53

ТЕРЗИЕВ, Димитър Славчев

Невроразвитийни разстройства в детска и юношеска възраст : Интелектуален дефицит, аутизъм, езиково разстройство и обучителни проблеми, хиперактивност : За родители и професионалисти / Димитър Терзиев ; С въвед. [от авт.]. - Варна : Стено, 2022. - 128 с. ; 20 см. - (Библ. Клинична психология)

Библиогр. с. 123 - 127.

ISBN 978-619-241-192-3

1. Психични болести - при децата. 2. Поведение - разстройства - при децата

616.89-053.2

Ч-122200002504

Сист. N: 371026

- 127 -

ЦБ 125845, Ч/616.89-053.2/Б 73

БОЯДЖИЕВА-ДЕЛЕВА, Елена Кирилова

Диагностика на говора и нарушенията му в детска възраст : [Монография] / Елена Бояджиева-Делева ; С въвед. [от авт.]. - Варна : Стено, 2022. - 240 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

Рец.: Миглена Симонска, Катерина Щерева. - Библиогр. с. 221 - 232.

ISBN 978-619-241-199-2

1. Говор - при децата - разстройства

616.89-053.2

Ч-122200002520

Сист. N: 371028

- 128 -

ЦБ 125846, П/613.2-055.2/Ч 21

ЧАМОВА, Росица Христова

Хранене на бременната жена и метаболитно програмиране на болестите : [Монография] / Росица Чамова ; С въвед. [от авт.]. - Варна : Стено, 2021. - 140 с. : с табл., сх. ; 25 см

Съдържа и Рецензии / В. Атанасова, Д. Найденова. - Библиогр. с. 106 - 138.

ISBN 978-619-241-160-2

1. Бременност - хранене

613.2-055.2

П-122200002519

Сист. N: 371029

Изкуство

- 129 -

ЦБ 125450, Ч4/73/.76.071.1(497.2)(092)/Л 97

ЛЯКОВ, Панайот Борисов

Навътре в картините и скулптурите на: Живко Мутафчиев, Ивайло Савов, Стоимен Стоилов, Милко Божков, Лили Кючукова, Никола Манев, Яна Костадинова, Евгения Панчова, Стоян Цанев / Панайот Ляков. - Пазарджик : Беллопринт, 2018. - 72 с. : с цв. ил., портр. ; 20 см

Кор. загл.: Навътре в картините 2. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-684-434-7

1. Художници, български - биографии. 2. Скулптори, български - биографии

73/.76.071.1(497.2)(092) + 92(497.2)

Ч4-122200002008

Сист. N: 370313

- 130 -

ЦБ 125461, Ч4/73/76.071.1(497.2)(092)/Л 97

ЛЯКОВ, Панайот Борисов

Навътре в картините и скулптурите на: Христо Йотов, Захари Каменов, Стефан Лютаков, Живко Мутафчиев, Николай Янакиев / Панайот Ляков. - Пазарджик : Беллопринт, 2020. - 64 с. : с ил., портр. ; 20 см

Кор. загл.: Навътре в картините 3.

ISBN 978-954-684-479-8

1. Художници, български - биографии. 2. Скулптори, български - биографии

73/76.071.1(497.2)(092) + 92(497.2)

Ч4-122200002009

Сист. N: 370332

- 131 -

ЦБ II 8534, Кр/77(497.23)(092)(084.12)/О-24

[СТО] 100 години назад с фотографиите на Антип Коев Обущаров / Състав. Александр Иванов. - Казанлък [т.е. с. Дунавци, Казанлъшко] : Булгея, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 1 албум (224 с.) : с ил., портр. (някои цв.) ; 32 см

Авт. на текстове: А. Иванов, Г. Хаджиева, Н. Трейман, П. Големанова.

ISBN 978-954-92653-5-4

1. Обущаров, Антип Коев, 1888 - 1942 - творчество - албуми. 2. Фотографи, български - творчество - албуми. 3. Родове, български - Казанлъшки край - история. 4. България - фотография

77(497.23)(092)(084.12) + 92 Обущаров, Антип + 77.041(497.23)(084.12) + 929.52(497.23)

Кр-122200002859

Сист. N: 370594

- 132 -

ЦБ II 8543, Ч4/781.42(075)/Л 35

ЛЕВИ, Сабин Моис

Полифония - свободен стил : Практ. ръководство по писане на речеркар, инвенция и фуга : [Учебник по стилова композиция] / Сабин Леви ; Ред. и предг. Марияна Булева. - София : Фонд. In Sacris, 2022. - 342 с. : с ноти ; 29 см

ISBN 978-619-90821-4-0

1. Полифония - учебници. 2. Барок - в музиката - учебници. 3. Музика - художествен метод, направления, стилове и школи - учебници. 4. Музика - теория - учебници

781.42(075) + 781.5(075)

Ч4-122200002466

Сист. N: 370693

- 133 -

ЦБ 125699, Ч4/7.071.1(45)(092)/В 14

ВАЗАРИ, Джорджо

Животописи на велики художници, скулптори и архитекти : Т. 1 - / Джорджо Вазари. - София : Изток-Запад, 2020 -.- 25 см

Т. 2. Ботичели, Брунелески, Мазачо, Гирландайо и др. / Прев. от итал., с предг. Ина Кирякова. - 2022. - 224 с. : с цв. ил.

ISBN 978-619-01-1043-9 (т. 2)

ISBN 619-01-1043-6 (т. 2)

1. Художници, италиански - биографии. 2. Скулптори, италиански - биографии. 3. Архитекти, италиански - биографии

7.071.1(45)(092) + 92(45)

Ч4-122200002277

Сист. N: 370695

- 134 -

ЦБ 125705, Ч4/782.1.071.2(497.2)(092)/А 87

АРНАУДОВА, Боянка Апостолова

Златният век на българската опера : 20 портрета на големите звезди на Софийската опера / Боянка Арнаудова ; С предисл. [от авт.]. - София : Лист, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 606 с. : с ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-619-7596-81-6

1. Оперни артисти, български - биографии

782.1.071.2(497.2)(092) + 92(497.2)

Ч4-122200002279

Сист. N: 370711

Спорт. Игри. Зрелищни изкуства

- 135 -

ЦБ 125599, П/796.342.071(497.11)(092)/Д 52

БАУЪРС, Крис

Новак Джокович : Спортният посланик / Крис Бауърс ; Прев. [от англ.] Димитър Стойчев ; Предг. Татяна Грънчарова ; Увод Крис Бауърс. - София : Шамбала Консулт, 2016. - 264 с., [4] л. : цв. ил. ; 25 см

Библиогр. с. 262.

ISBN 978-954-92101-2-5

1. Джокович, Новак, 1987 - - биографии. 2. Тенисисти, сръбски - биографии

796.342.071(497.11)(092) + 92 Джокович, Новак

П-122200002128

Сист. N: 370566

- 136 -

ЦБ 125602, П/796.342.071(73)(092)(093.3)/У 40

УИЛЯМС, Серина и др.

Пътят към победата / Серина Уилямс, Даниел Пейснър ; Прев. [от англ.] Катя Перчинкова. - София : Intense, 2016 ([София] : Алианс Принт). - 288 с. ; 21 см

Intense - търг. марка на Локус пъблишинг.

ISBN 978-954-783-247-3

1. Уилямс, Серина, 1981 - - спомени. 2. Тенисисти, американски - спомени. 3. САЩ - спорт

796.342.071(73)(092)(093.3) + 92 Уилямс, Серина

П-122200002123

Сист. N: 370571

Езикознание

- 137 -

ЦБ 125594, П/802.0(035)/Г 85

ГРОЗДАНОВА, Лиляна Александрова и др.

Контакти : Разговор и кореспонденция на английски език / Лиляна Грозданова, Красимира Рангелова ; С предисл. от авт. - [София] : Прозорец ; Труд, 2001 ([София] : Инвестпрес). - 246 с. ; 20 см. - (Справочници 21. век)

Загл. на англ. ез.: Conversation and Correspondence in English.

ISBN 954-733-294-Х (Прозорец)

ISBN 954-528-258 (Труд)

1. Английски език - справочници. 2. Кореспонденция - на английски език - справочници

802.0(035) + 651.4/.9(035)

П-122200003427

Сист. N: 370556

- 138 -

ЦБ 125607, Ч/806.0-5/С 75

СТЕФАНОВА, Снежина Маринова

Испанска граматика с упражнения / Снежина Стефанова ; С предг. от авт. - В. Търново : Gaberoff, 2007 (В. Търново : Абагар). - 256 с. : с табл. ; 24 см

Загл. и на исп. ез.: Gramatica de la lengua espanola : Con ejercicios. - Съдържа и Прил. - Библиогр. с. 253 ; Текст и на исп. ез.

ISBN 954-9607-71-2

1. Испански език - граматика

806.0-5

Ч-122200002158

Сист. N: 370576

Литературознание

- 139 -

ЦБ 125609, Ч/886.7.07/В 38

ВЕЛЕВА, Мая Василева

Текст и стил / Мая Велева. - София : Авангард Прима, 2005. - 234 с. ; 21 см

Съдържа материали за: Й. Йовков, Елин Пелин, К. Константинов. - Библиогр. с. 227 - 232.

ISBN 954-323-104-4

1. Българска литература - език и стил. 2. България - литературознание

886.7.07

Ч-122200002159

Сист. N: 370581

Българска художествена литература

- 140 -

ЦБ 125447, П/886.7-1/Р 14

РАДИЧЕВ, Анибал Радичев

В кръговрата на времето : (Триптих) / Анибал Радичев ; Худож. Димо Троянов. - София : Бълг. писател, 2021 ([София] : Мултипринт). - 234 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-204-204-2

886.7-1

П-122200002020

Сист. N: 370311

- 141 -

ЦБ 125451, Кр/886.7-1/Д 58

ДИМИТРОВА, Златина

Гробище за слонове : Малка книга на паметта / Златина Димитрова. - [София] : АРС, [2021] ([София] : Дайрект сървисиз). - 44 с. ; 20 см

АРС - импринт на Литпрес.

ISBN 978-954-9857-67-2 (Литпрес)

886.7-1

Кр-122200002007

Сист. N: 370316

- 142 -

ЦБ 125452, П/886.7-32/Н 70

НИКОВ, Георги Антонов

Човешкият фактор : Разкази и стихове / Георги Ников. - Враца : БГ-Принт, 2021. - 100 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7522-42-6

886.7-32 + 886.7-1

П-122200002040

Сист. N: 370319

- 143 -

ЦБ 125453, П/886.7-32/И 21

ИВАНОВ, Християн Иванов

Надалеч от суматохата на пазара : [Разкази] / Християн Иванов. - Варна : Стено, 2021. - 176 с. ; 20 см

ISBN 978-619-241-173-2

886.7-32

П-122200002041

Сист. N: 370320

- 144 -

ЦБ 125454, П/886.7-1/П 33

ПЕЙЧЕВА, Петя Николова

Хорът на буквите : [Поезия] / Петя Пейчева. - София : Пропелер, 2021 (София : Диджитал Принт Експрес). - 40 с. ; 20 см

ISBN 978-954-392-653-4

886.7-1

П-122200002042

Сист. N: 370321

- 145 -

ЦБ I 12912, П/886.7-1/С 69

СТАНКОВ, Валери Петров

Нулев час по любов : Стихотворения / Валери Станков. - Варна : Колор Принт, 2021. - 64 с. ; 15х23 см

ISBN 978-954-760-540-4

886.7-1

П-122200002051

Сист. N: 370326

- 146 -

ЦБ 125458, П/886.7-31/А 64

АНГЕЛИ, Лия

Любовницата : [Роман] / Лия Ангели. - Бяла Слатина : Ангели 7, 2021 ([Русе] : Русе Прес). - 176 с. ; 20 см

Лия Ангели - псевд. на авт. Анелия Петрова Карабенчева.

ISBN 978-954-92470-6-0

886.7-31

П-122200002043

Сист. N: 370327

- 147 -

ЦБ 125459, П/886.7-1/Г 22

ГАНЧЕВ, Марко

Житна топлина : Книга на природата (1962 - 2022) / Марко Ганчев. - София : Лит. форум, 2022. - 158 с. ; 20 см. - (Библ. Бълг. сбирка / Ред. Марин Георгиев ; 80)

Пълната форма на името на авт. Марко Ганчев е Марко Ганчев Маринов.

ISBN 978-954-740-139-6

886.7-1

П-122200002052

Сист. N: 370328

- 148 -

ЦБ I 12913, П/886.7-32/Х 78

ХРИСТОВ, Тодор Иванов

Сиромашката : [Новела] / Тодор Христов - Златния. - София : Тодор Христов - Златния, 2022. - 44 с. : с ил. ; 15 см

ISBN 978-619-92096-0-8

886.7-32

П-122200002044

Сист. N: 370329

- 149 -

ЦБ 125462, П/886.7-1/М 25

МАНДЕВ, Христо Ганчев

Светла диря : Стихове / Христо Мандев. - София : Бълг. писател, 2021. - 64 с. ; 20 см

ISBN 978-619-204-207-3

886.7-1

П-122200002046

Сист. N: 370333

- 150 -

ЦБ 125464, П/886.7-3/Л 97

ЛЯКОВ, Панайот Борисов

Българското харакири : Проза / Панайот Ляков. - Пазарджик : Беллопринт, 2019. - 64 с. ; 20 см

Библиогр. с. 63.

ISBN 978-954-684-464-4

886.7-3

П-122200002047

Сист. N: 370334

- 151 -

ЦБ 125463, Кр/886.7-1/З-50

ЗДРАВКОВ, Здравко Георгиев

Лунни нощи : Избрани любовни стихове / Здравко Здравков ; Ил. Илия Вичев. - Ст. Загора : Дъга плюс, 2014. - 200 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9387-85-8

886.7-1

Кр-122200002107

Сист. N: 370335

- 152 -

ЦБ 125465, Кр/886.7-053.5-1/О-53

ОМАЯТА на детските бисери : [Поезия] / Ред. Маргарита Танева ... [и др.]. - [Ст. Загора] : Темко, 2016. - 44 с. ; 20 см

Други ред.: М. Танева, М. Трифонова, Р. Кънчев, В. Митева, А. Христова, Е. Илиева, имената им са отбелязани в библиогр. каре. - Кн. се изд. по повод 175 години Светиниколско училище - гр. Ст. Загора. - Съдържа и Урок в Хилендарския метох / С. Тодоров ; Моето училище / С. Шиков.

886.7-053.5-1

Кр-122200002108

Сист. N: 370336

- 153 -

ЦБ 125466, П/886.7-1/Б 55

БОГОЕВА, Антоанета Евтимова

Спри до вятъра : Поезия / Антоанета Богоева. - София : Огледало, 2021. - 68 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7261-87-5

886.7-1

П-122200002048

Сист. N: 370337

- 154 -

ЦБ I 12914, П/886.7-3/П 44

ПЕТКОВА, Павлина Якимова

Река многоцветна : Хайбуни, импресии, фрагменти / Павлина Петкова. - Пловдив : Астарта, 2021. - 64 с. ; 15х15 см

ISBN 978-954-350-296-7

886.7-3

П-122200002049

Сист. N: 370338

- 155 -

ЦБ 125467, П/886.7-1/Д 58

ДИМИТРОВА, Петя Димитрова

Душа от светлина : [Поезия] / Петя Димитрова ; Худож. Димо Троянов. - София : Мултипринт, 2020. - 60 с. : с ил. ; 21 см

Пълната форма на името на худож. Димо Троянов е Димо Троянов Христов ; Името на худож. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-362-319-8

886.7-1

П-122200002050

Сист. N: 370339

- 156 -

ЦБ 125509, Ч/886.7(082.2)/А 75

АНТОЛОГИЯ : В 2 т. / Отг. ред. Боян Ангелов. - София : Бълг. писател, 2018 ([София] : Унив. изд. Св. Климент Охридски).- 23 см

Пълното име на Боян Ангелов - Боян Ангелов Иванов. - Изд. по повод 105 г. Съюз на бълг. писатели. - Съдържа и Лети във времето, а не отлита / Б. Ангелов.

Т. 1. Пеещо дърво : Поезия / Ред. Атанас Звездинов, Петър Андасаров. - 564 с.

Атанас Звездинов - псевд. на Атанас Василев Атанасов.

ISBN 978-619-204-147-2 (т. 1)

886.7(082.2) + 886.7-1

Ч-122200002318

Сист. N: 370394

- 157 -

ЦБ 125512, Ч/886.7(082.2)/А 75

АНТОЛОГИЯ : В 2 т. / Отг. ред. Боян Ангелов. - София : Бълг. писател, 2018 ([София] : Унив. изд. Св. Климент Охридски).- 23 см

Пълното име на Боян Ангелов - Боян Ангелов Иванов. - Изд. по повод 105 г. Съюз на бълг. писатели. - Съдържа и Лети във времето, а не отлита / Б. Ангелов.

Т. 2. Иде ли? : Проза / Ред. Анжела Димчева, Благовеста Касабова. - 652 с.

ISBN 978-619-204-146-5 (т. 2)

886.7(082.2) + 886.7-3

Ч-122200002319

Сист. N: 370398

- 158 -

ЦБ 125518, П/886.7-94/Ч 90

ЧОЛАКОВА, Надя Людмилова

Живей бързо : Кн. 1 - / Надя Чолакова. - София : Enthusiast, 2014 - ([София] : Ропринт).- 21 см

Enthusiast - запазена марка на Алто комюникейшънс енд пъблишинг.

Кн. 5. Залезът на босовете. - 2. изд. - 2021. - 344 с., [4] л. : цв. ил., портр.

ISBN 978-619-164-434-6 (кн. 5)(Ентусиаст)

1. Илиев, Васил Андреев, 1965 - 1995 - биографии. 2. Илиев, Георги Андреев, 1966 - 2005 - биографии. 3. България - право - биографии

886.7-94 + 343.3/.7(497.2)(092)(0:82-94) + 92 Илиев, Васил + 92 Илиев, Георги

П-122200002334

Сист. N: 370405

- 159 -

ЦБ 125522, П/886.7-31/С 69

СТАНКОВ, Иван Герасимов

Късна смърт : Роман / Иван Станков. - Пловдив : Хермес, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 240 с. ; 21 см

ISBN 978-954-26-2164-5

886.7-31

П-122200002339

Сист. N: 370412

- 160 -

ЦБ 125529, П/886.7-32/Д 85

ДРАГАНОВ, Драгомир Рашков

Къде го село Грънци? : Фантасмагории от Прехода / Драгомир Драганов ; Худож. Кирил Божкилов. - София : Драго.Инфо, 2019 ([София] : Артлайн Студиос). - 228 с. : с цв. ил. ; 21 см

Името на худож. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и Ганди в Грънци / Е. Господинов.

ISBN 978-619-91336-0-6

886.7-32

П-122200002059

Сист. N: 370420

- 161 -

ЦБ 125558, П/886.7-1/И 83

ЙОРДАНОВА, Димана Димова

Жената и мъжете, които бях : Стихотворения / Димана Йорданова ; Худож. Румен Жеков. - Пловдив : Жанет 45, 2016. - 96 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-186-261-0

886.7-1

П-122200002134

Сист. N: 370503

- 162 -

ЦБ 125559, П/886.7-1/И 83

ЙОРДАНОВА, Димана Димова

По гръбнака : Стихове / Димана Йорданова ; Ил. Лора Славова. - Пловдив : Жанет 45, 2018. - 64 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-619-186-427-0

886.7-1

П-122200002135

Сист. N: 370504

- 163 -

ЦБ 125560, П/886.7-3/И 83

ЙОРДАНОВА, Димана Димова

Писма до Ния, която не родих : Проза / Димана Йорданова. - Пловдив : Жанет 45, 2020. - 100 с. ; 20 см

ISBN 978-619-186-599-4

886.7-3

П-122200002136

Сист. N: 370505

- 164 -

ЦБ 125591, П/886.7-31/Е 22

ЕВТИМОВА, Здравка Василева

Резерват за хора и вълци : [Роман] / Здравка Евтимова. - Пловдив : Жанет 45, 2022. - 296 с. ; 20 см

ISBN 978-619-186-720-2

886.7-31

П-122200002354

Сист. N: 370551

- 165 -

ЦБ 125593, П/886.7-31/Б 65

БОРИСОВА, Вилия

Тайната на Димана : [Роман] / Вилия Борисова. - [София] : Бард, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 591 с. ; 21 см

ISBN 978-619-03-0141-7

886.7-31

П-122200002362

Сист. N: 370553

- 166 -

ЦБ 125658, П/886.7-31/С 70

СТАНЧОВ, Добри

Белези от Рая : Роман / Добри Станчов ; С предисл. [от авт.]. - София : Лемур Букс, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 383 с. ; 20 см

Съдържа и Речник. - Библиогр. с. 380 - 381.

ISBN 978-619-7581-36-2 (Lemur Books)

886.7-31

П-122200002267

Сист. N: 370644

- 167 -

ЦБ 125675, П/886.7-311.6/Б 34

БЕЛЕНСКИ, Бойко Цветков

Свалете знамената с почит : Документален роман за ген. Владимир Вазов / Бойко Беленски. - [София] : Атеа Букс, 2022. - 304 с. ; 21 см

ISBN 978-619-762-418-2

886.7-311.6

П-122200002356

Сист. N: 370652

- 168 -

ЦБ 125667, П/886.7-4/И 85

ЙОТОВСКИ, Емил Цветанов

Синдромът на сварената жаба : Добре дошли в зората на новите мрачни векове / Емил Йотовски ; С увод от авт. - София : Изток-Запад, 2022. - 176 с. ; 20 см

ISBN 978-619-01-1054-5

ISBN 619-01-1054-1

886.7-4

П-122200002221

Сист. N: 370656

- 169 -

ЦБ 125672, Ч4/886.7-2/Б 65

БОРИСОВА, Яна

Десет пиеси / Яна Борисова ; С предисл. от авт. - София : Книгомания, 2022 ([Пловдив] : Булвестпринт). - 654 с. ; 22 см

Пълната форма на името на авт. Яна Борисова е Яна Борисова Василева. - Съдържа пиесите: Малка пиеса за детска стая ; Приятнострашно ; Хората от Оз ; Тихи невидими хора ; За теб ; Господин нощ ; На живо ; Тъгата на кралиците ; Мястото наречено другаде ; Морето след теб ; За пиесите и актьорите.

ISBN 978-619-195-328-8

886.7-2

Ч4-122200002272

Сист. N: 370660

- 170 -

ЦБ 125674, П/886.7-94/П 33

ПЕКУНОВ, Васил Стоянов

Броеницата : На попрището жизнено далеч отвъд средата / Васил Пекунов ; С въвед. [от авт.]. - София : Факел, 2022. - 272 с. ; 22 см

ISBN 978-954-411-310-0

886.7-94

П-122200002223

Сист. N: 370662

- 171 -

ЦБ 125677, П/886.7-31/Г 37

ГЕОРГИЕВ, Юлий Спасов

Реализация : [Роман] / Юлий Георгиев ; [Крит. статия] Иван Гранитски. - София : Захарий Стоянов, 2022 ([София] : Миг принт). - 223 с. ; 20 см

Съдържа и Животът като приключение и изпитание / И. Гранитски.

ISBN 978-954-09-1647-7

886.7-31

П-122200002306

Сист. N: 370666

- 172 -

ЦБ 125701, РЦ20в/886.7-94/П 15

ПАИСИЙ Хилендарски

История славянобългарска : Зографска чернова, 1762 / Свети Паисий Хилендарски. - Факс. изд.- [София] : Зографската света обител, Света Гора, Атон, 2017 (София : J-Point+). - [145] с. ; 24 см. - (Библ. Към изворите)

Паисий Хилендарски - духовно име на Пенко (Петър) Михаилов Хадживълчев. - Текст на църковнослав. ез. - В кн. погрешно отпеч. 5. изд. ; Факс. изд. на Зографска чернова, 1762. - Кн. се разпространява с История славянобългарска : Крит. изд. с прев. и комент., 5. изд., във футляр.

ISBN 978-954-770-440-4

1. История - България - извори. 2. България - история

886.7-94 + 949.72(093)

РЦ20в-122200003200

Сист. N: 370697

- 173 -

ЦБ 125706, РЦ20в/886.7-94/П 15

ПАИСИЙ Хилендарски

История славянобългарска : Крит. изд. с прев. и комент. / Свети Паисий Хилендарски ; Прев. на съвр. книжовен ез. Димитър Пеев ; Комент. Димитър Пеев, Александър Николов. - 5. изд.- [София] : Зографската света обител, Света Гора, Атон, 2017 (София : J-Point+). - 432 с. : с факс., табл., сх. ; 24 см. - (Библ. Към изворите)

Паисий Хилендарски - духовно име на Пенко (Петър) Михаилов Хадживълчев ; Пълното името на прев. Д. Пеев - Димитър Пеев Димитров. - Парал. текст на църковнослав. ез. - Изд. на Фонд. Наследство на Зографската Света Обител. - Съдържа и История между времето и вечността / йеромонах Атанасий ; Принципи на изд. / М. Димитрова, П. Петков, Д. Пеев. - Кн. се разпространява с История славянобългарска : Зографска чернова, 1762, факс. изд., във футляр.

ISBN 978-954-770-440-4

1. История - България - извори. 2. България - история

886.7-94 + 949.72(093)

РЦ20в-122200003199

Сист. N: 370712

- 174 -

ЦБ 125724, П/886.7-32/Ч 20

ЧАЛЪКОВ, Никола Бориславов

Кръгът на лунната светлина : Разкази / Никола Чалъков. - София : Paradox, 2021. - 204 с. : с к. ; 21 см

Съдържа разказите: Сбогуване ; бягство в Итом ; Венчавката на трупояда ; Гибелта на творението ; Турнир по магия ; Изгнаникът ; Най-забавната нощ ; Кадър и грейпфурт ; Принцът ; Дъщеря на клана ; Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-553-393-8 (Парадокс)

886.7-32

П-122200002283

Сист. N: 370738

- 175 -

ЦБ 125765, П/886.7-94/П 44

ПЕТКОВ, Орфей Николаев

Животът, какъвто беше... : Биогр.-документален и фолософско-емоционален очерк / Орфей Петков ; С фотогр. от авт. - София : Фараго, 2022. - 272 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 21 см

Съдържа и Сх. на родословното дърво ; Фотогр. от личния архив на авт. - Библиогр. 251 - 267.

ISBN 978-619-206-211-8

886.7-94

П-122200002470

Сист. N: 370814

- 176 -

ЦБ 125770, Кр/886.7-32/К 14

КАЙРАКОВА, Траяна Георгиева

Родното образ(у)ование : Хумористични разкази / Траяна Кайракова. - Ст. Загора : Кота, 2022 ([Ст. Загора] : Печатницата). - 232 с. ; 21 см

ISBN 978-954-305-613-2

886.7-32

Кр-122200002465

Сист. N: 370822

- 177 -

ЦБ 125775, П/886.7-992/Г 37

ГЕОРГИЕВ, Лъчезар Георгиев

Из континента : Пътеписи, пътна проза : Антология / Лъчезар Георгиев ; С встъп. думи от авт. - В. Търновo : ИТИ, 2022. - 304 с. ; 20 см

Загл. и на англ. ез. - Съдържа и Библиогр. бел. за творбите в кн. - Библиогр. с. 297 - 298 ; Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7602-25-8

886.7-992

П-122200002469

Сист. N: 370905

- 178 -

ЦБ 125788, П/886.7-992/Ш 97

ШУЩАРКОВА, Маргарита Илиянова и др.

Пътеводител за омагьосани земи / Маргарита Шущаркова, Цветин Шущарков. - София : [Маргарита Шущаркова], 2022 ([София] : Симолини). - 460 с. : с цв. ил. ; 21 см

Кн. 2 от [поредицата] Вълшебния керван.

ISBN 978-619-91654-2-3

886.7-992

П-122200002494

Сист. N: 370946

- 179 -

ЦБ 125807, П/886.7-31/Т 48

ТЕНЕВ, Георги Тенев

Атлантически експрес : Роман / Георги Тенев. - София : Колибри ; Фо, 2022 ([София] : Булгед). - 212 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-619-7517-12-5 (Фо)

886.7-31

П-122200002507

Сист. N: 370981

- 180 -

ЦБ 125810, П/886.7-31/С 77

СТОЕВ, Валентин Иванов

Авраамов дом : На евреите с любов : Роман / Валентин Стоев ; [С предг.] и посл. от авт. - [София] : Изида, 2022. - 288 с. ; 20 см

ISBN 978-619-235-112-0 (Светлана Янчева - Изида)

886.7-31

П-122200002506

Сист. N: 370986

Чужда художествена литература

- 181 -

ЦБ I 12910, П/820/899-84/М 16

МАЙКА. Жена : Избрани мисли и цитати / Състав. Александър Пашов, Петко Манчев ; Ил. Ния Манчева, Петко Манчев. - София : Мусагена, 2021. - [64] с. : с ил. ; 17 см

ISBN 978-619-9122-52-5 (Musagena)

820/899-84

П-122200002054

Сист. N: 370317

- 182 -

ЦБ 125489, П/820(73)-312.9/Е 77

ЕРИКСЪН, Стивън

Безучастният бог : Кн. от света на Малазан / Стивън Ериксън ; Прев. [от англ.] Валерий Русинов. - [София] : Бард, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 528 с. ; 24 см. - ([Поредица] Свидетеля ; Сказание 1)

ISBN 978-619-03-0137-0

820(73)-312.9

П-122200002321

Сист. N: 370364

- 183 -

ЦБ 125490, П/860(83)-31/А 54

АЛИЕНДЕ, Исабел

Виолета : [Роман] / Исабел Алиенде ; Прев. от исп. Катя Диманова. - София : Колибри, 2022 ([София] : Инвестпрес). - 365 с. ; 20 см

ISBN 978-619-02-1016-0 (Colibri)

860(83)-31

П-122200002322

Сист. N: 370365

- 184 -

ЦБ 125492, П/820(73)-31/А 86

АРМЕНТРАУТ, Дженифър Л.

Войната на две кралици : [Роман] / Дженифър Л. Арментраут ; Прев. от англ. ез. Цветелина Тенекеджиева. - София : Анишър Егмонт, 2022 (Костинброд : Мултипринт). - 767 с. : с ил., к. ; 21 см

Анишър - импринт на Егмонт България. - Съдържа и За Д. Л. Арментраут.

ISBN 978-954-27-2800-9 (Егмонт България)

820(73)-31

П-122200002323

Сист. N: 370367

- 185 -

ЦБ 125503, П/820(73)-31/К 93

КУИН, Джулия

Да флиртуваш с Бриджъртън : [Роман] / Джулия Куин ; Прев. [от англ.] Диана Кутева. - София : Ибис, 2022 ([София] : Симолини). - 456 с. ; 20 см. - (Поредица Бриджъртън ; 4)

Джулия Куин - псевд. на авт. Джули Потингър.

ISBN 978-619-157-380-6

820(73)-31

П-122200002327

Сист. N: 370384

- 186 -

ЦБ 125505, П/820-31/Г 80

ГРЕЪМ, Уинстън

Джеръми Полдарк : Роман за Корнуол, 1790 - 1791 / Уинстън Греъм ; Прев. от англ. Стела Джелепова. - София : Унискорп, 2022. - 392 с. ; 21 см. - (Поредица Избрано за вас ; 3)

Кн. 3 от сагата "Полдарк".

ISBN 978-954-330-568-1

820-31

П-122200002328

Сист. N: 370387

- 187 -

ЦБ 125506, П/820-312.4/Д 49

ДЖАКСЪН, Холи

Добро момиче, лоша кръв : [Роман] / Холи Джаксън ; Прев. от англ. Емилия Ничева-Карастойчева. - [София] : Емас, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 344 с. : с к. ; 21 см

Съдържа и биогр. бел. за авт.

ISBN 978-954-357-552-7

820-312.4

П-122200002329

Сист. N: 370389

- 188 -

ЦБ 125510, П/884-31/Т 65

ТОКАРЧУК, Олга Навоя

Дом дневен, дом нощен : Роман / Олга Токарчук ; Прев. от пол. Христина Симеонова. - 2. изд.- София : ICU, 2022 (Пловдив : Жанет 45). - 320 с. ; 21 см

Съдържа и За авт. и прев.

ISBN 978-619-7674-04-0 (АйСиЮ)

884-31

П-122200002331

Сист. N: 370396

- 189 -

ЦБ 125513, П/820-31/С 36

СИЛВЪР, Джоузи

Една нощ на острова : [Роман] / Джоузи Силвър ; Прев. [от англ.] Анелия Петрунова. - София : Ера, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 319 с. ; 20 см

ISBN 978-954-389-685-1

820-31

П-122200002332

Сист. N: 370399

- 190 -

ЦБ 125517, П/820-31/Б 26

БАРНС, Джулиан

Елизабет Финч : Роман / Джулиан Барнс ; Прев. от англ. Надежда Розова. - София : Обсидиан, 2022 (София : Инвестпрес). - 216 с. ; 20 см

ISBN 978-954-769-535-1

820-31

П-122200002333

Сист. N: 370404

- 191 -

ЦБ 125530, П/820(73)-31/М 51

МЕТОС, Виктор

Кървава луна : [Роман] / Виктор Метос ; Прев. [от англ.] Юлия Чернева. - София : Ера, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 319 с. ; 20 см. - ([Поредица] Ератрилър)

ISBN 978-954-389-684-4

820(73)-31

П-122200002338

Сист. N: 370421

- 192 -

ЦБ 125531, П/820(73)-31/Р 70

РОБЪРТ, Кейти

Неонови богове : [Роман] / Кейти Робърт ; Прев. от англ. ез. Цветелина Лакова. - София : Уо Егмонт, 2022 (София : Инвестпрес). - 336 с. ; 20 см

Уо - импринт на Егмонт България. - Кн. 1 от поредицата Мрачен Олимп. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-27-2764-4 (Егмонт България)

820(73)-31

П-122200002065

Сист. N: 370422

- 193 -

ЦБ 125533, П/839.6-31/Е 41

ЕКЕБЕРГ, Ян Уве

Конникът на дявола : Роман / Ян Уве Екеберг ; Прев. от норв. Евгения Кръстева. - [София] : Персей, 2022. - 352 с. ; 20 см. - (Поредица Последният викингски крал ; [2])

ISBN 978-619-161-245-1

839.6-31

П-122200002337

Сист. N: 370424

- 194 -

ЦБ 125537, ДТ/820(73)-31/Т 69

ТОМАС, Анджи

Омразата, която сееш : [Роман] / Анджи Томас ; Прев. от англ. ез. Деница Райкова. - София : Егмонт България, 2022 (София : Ропринт). - 336 с. ; 21 см

ISBN 978-954-27-2798-9

820(73)-31

ДТ-122200002063

Сист. N: 370431

- 195 -

ЦБ 125538, П/820(73)-31/В 89

ВУОНГ, Оушън

Мимолетно прелестни сме на земята : [Роман] / Оушън Вуонг ; Прев. от англ. ез. Красимира Абаджиева. - София : Анишър Егмонт, 2022 (София : Инвестпрес). - 207 с. ; 21 см

Анишър - импринт на Егмонт България.

ISBN 978-954-27-2747-7 (Егмонт България)

820(73)-31

П-122200002062

Сист. N: 370432

- 196 -

ЦБ 125539, П/820(73)-31/С 30

СЕЙНТ Клеър, Скарлет

Милувката на мрака : [Роман] / Скарлет Сейнт Клеър ; Прев. от англ. Десислава Сивилова. - София : Ciela, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 408 с. ; 21 см

Възприетата форма на името на прев. - Десислава Огнянова Недкова. - Кн. 1 от [поредица] Хадес и Персефона. - Съдържа и Бел. от авт. ; За авт.

ISBN 978-954-28-3955-2 (Сиела)

820(73)-31

П-122200002342

Сист. N: 370433

- 197 -

ЦБ 125541, П/820(73)-31/М 97

МЪСТИАН, Кели

Момичетата от мочурището : [Роман] / Кели Мъстиан ; Прев. от англ. Лидия Шведова. - София : Лабиринт, 2022 ([София] : Симолини '94). - 260 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7670-08-0 (Lebyrinth)

820(73)-31

П-122200002343

Сист. N: 370435

- 198 -

ЦБ 125543, П/882-31/С 15

САЛНИКОВ, Алексей Борисович

Отдел : [Роман] / Алексей Салников ; Прев. от рус. Боряна Даракчиева. - София : Лист, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 440 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7596-80-9

882-31

П-122200002347

Сист. N: 370440

- 199 -

ЦБ 125544, П/820(73)-31/Л 15

ЛАЙЛ, Дъглас Палмър

О. К. : Роман / Д. П. Лайл ; Прев. от англ. Богдан Русев. - София : Обсидиан, 2022 (София : Инвестпрес). - 344 с. ; 20 см

ISBN 978-954-769-534-4

820(73)-31

П-122200002346

Сист. N: 370442

- 200 -

ЦБ 125547, П/820(71)-312.4/П 34

ПЕНИ, Луиз

По-добър човек : [Роман] / Луиз Пени ; Прев. от англ. ез. Анелия Петрунова. - София : СофтПрес, 2022 ([Добрич] : ФолиАрт). - 464 с. ; 20 см. - ([Поредица] Разследванията на инспектор Гамаш ; [15])

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Речник на някои фр. думи и изрази в романа.

ISBN 978-619-151-800-5

820(71)-312.4

П-122200002348

Сист. N: 370445

- 201 -

ЦБ 125548, Кр/820(73)-31/Р 91, П/820(73)-31/Р 91

РУЛ, Ан

Непознатият до мен : Истинската криминална история на Тед Бънди : [Роман] / Ан Рул ; Прев. от англ. Сибин Майналовски. - София : Изток-Запад, 2022. - 512 с., xxiv с. ил, портр, факс. ; 24 см

Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-01-1028-6

1. Престъпници - САЩ - биографии

820(73)-31 + 343.22(73)(092)(0:82-31) + 92 Бънди, Тед

Кр-122200002345, П-122200002624

Сист. N: 370446

- 202 -

ЦБ 125556, П/860-31/И 96

ИТУРБЕ, Антонио Гонсалес

Принцът на небесата : Роман / Антонио Итурбе ; Прев. от исп. Светла Христова. - София : Изток-Запад, 2022. - 496 с. ; 22 см. - (Сер. Красноглед ; [33])

Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-01-1029-3

860-31

П-122200002351

Сист. N: 370501

- 203 -

ЦБ 125561, П/839.7-31/Б 16

БАКМАН, Фредрик

Победителите : [Роман] / Фредрик Бакман ; Прев. от швед. Любомир Гиздов. - София : Ciela, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 712 с. ; 21 см

Кн. е продълж. на Бьорнстад и Ние срещу всички.

ISBN 978-954-28-3927-9 (Сиела)

839.7-31

П-122200002349

Сист. N: 370506

- 204 -

ЦБ 125566, П/820-31/П 69

ПОЛ, Джил

Тайната съпруга : Обречените Романови : [Роман] / Джил Пол ; Прев. [от англ.] Анета Макариева-Лесева. - [София] : Бард, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 416 с. ; 21 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл с.

ISBN 978-619-03-0140-0

820-31

П-122200002363

Сист. N: 370513

- 205 -

ЦБ 125569, П/820-31/М 79

МОЙС, Джоджо

Сребърният залив : Роман / Джоджо Мойс ; Прев. от англ. Илвана Гарабедян. - Пловдив : Хермес, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 399 с. ; 20 см

Джоджо Мойс - псевд. на Паулин Сара Джо Мойс.

ISBN 978-954-26-2150-8

820-31

П-122200002360

Сист. N: 370516

- 206 -

ЦБ 125571, П/839.6-31/Е 23

ЕГЕЛАНД, Том

Сребърниците : Роман / Том Егеланд ; Прев. от норв. Евгения Кръстева. - [София] : Персей, 2022. - 448 с. : с ил. ; 20 см

Съдържа и Факти, худож. измислица и въображение и един куп определения. - Библиогр. с. 445.

ISBN 978-619-161-262-8

839.6-31

П-122200002359

Сист. N: 370519

- 207 -

ЦБ 125576, П/820(73)-31/К 27

КАР, Джак

Разяреният син : [Роман] / Джак Кар ; Прев. [от англ.] Радослав Христов ; С предг. [от авт.]. - [София] : Бард, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 496 с. ; 20 см. - (Кралете на трилъра)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-03-0139-4

820(73)-31

П-122200002352

Сист. N: 370529

- 208 -

ЦБ 125578, П/820(73)-31/Ш 55

ШЕН, Л. Дж.

Ракъс : [Роман] / Л. Дж. Шен ; Прев. от англ. Евелина Пенева. - София : Ciela, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 408 с. ; 21 см

Кн. 2 от поредицата Sinners of Saint.

ISBN 978-954-28-3886-9 (Сиела)

820(73)-31

П-122200002353

Сист. N: 370532

- 209 -

ЦБ 125581, П/839.8-31/Ф 29

ФЕБЕР, Ким и др.

Сатанинско лято : [Роман] / Ким Фебер, Йени Педерсен ; Прев. от датски Ева Кънева. - [София] : Емас, 2022 ([Хасково] : Полиграф-Юг). - 488 с. ; 20 см. - (Сер. Криминале ; 53)

ISBN 978-954-357-551-0

839.8-31

П-122200002355

Сист. N: 370536

- 210 -

ЦБ 125590, П/820(73)-31/С 84

СТРАУБ, Ема

Това се случи на Майорка : Роман / Ема Страуб ; Прев. от англ. Руслана Маргова. - София : Кръг, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 336 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7625-50-9

820(73)-31

П-122200002364

Сист. N: 370550

- 211 -

ЦБ 125596, П/820(73)-312.4/К 63

КЛАЙН, Матю

Рестарт : [Роман] / Матю Клайн ; Прев. [от англ.] Иван Златарски. - София : Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 448 с. ; 20 см. - (Кралете на трилъра)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-391-1

820(73)-312.4

П-122200002132

Сист. N: 370559

- 212 -

ЦБ 125597, П/820/899-32(082.2)/T 45

[THIRTY-TWO] 32 Tales You Will Never Forget : An Anthology / Comp. Stanimir Iotov. - [Sofia] : Pergament Press, 2020 ([София] : Симолини). - 264 p. ; 20 cm

Съдържа и Biographical Notes.

ISBN 978-954-641-125-9

820/899-32(082.2) + 820/899-34(082.2)

П-122200002131

Сист. N: 370560

- 213 -

ЦБ 125601, П/820-31/К 78

КОЛИНС, Джаки

Холивудски съпруги : [Роман] / Джаки Колинс ; Прев. [от англ.] Мария Донева. - [София] : Прозорец, 2009 ([София] : Инвестпрес). - 463 с. ; 20 см. - (Колекция Джаки Колинс)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-733-622-3

820-31

П-122200002127

Сист. N: 370569

- 214 -

ЦБ 125603, П/820(73)-31/Т 83

ТРИДЖИАНИ, Адриана

Улицата на мечтите : [Роман] / Адриана Триджиани ; Прев. [от англ.] Цветана Генчева. - София : СББ Медиа, 2016 ([София] : Ропринт). - 256 с. ; 20 см. - (Световни бестселъри ; 1)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-399-165-5 (SBB Media)

820(73)-31

П-122200002144

Сист. N: 370572

- 215 -

ЦБ 125604, П/820(73)-31/Г 46

ГИБЪН, Маурин

Парижко червено : [Роман] / Маурин Гибън ; Прев. [от англ.] Боряна Даракчиева. - София : СББ Медиа, 2016 ([София] : Ропринт). - 136 с. ; 20 см. - (Световни бестселъри ; 3)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-399-161-7 (SBB Media)

820(73)-31

П-122200002145

Сист. N: 370573

- 216 -

ЦБ 125605, П/850-31/Б 26

БАРИКО, Алесандро

Коприна : [Роман] / Алесандро Барико ; Прев. от итал. Толя Радева. - [София] : Унискорп, 2004. - 120 с. ; 20 см. - (Поредица Литературни звезди)

Съдържа и За авт.

ISBN 954-330-003-8

850-31

П-122200002122

Сист. N: 370574

- 217 -

ЦБ 125606, П/820(73)-312.4/Л 50

ЛЕСКРОАРТ, Джон

Наградата : [Роман за Уайът Хънт] / Джон Лескроарт ; Прев. от англ. Снежинка Вакрилова. - София : Весела Люцканова, 2010 ([София] : Аси Принт). - 352 с. ; 20 см

ISBN 978-954-311-089-6

820(73)-312.4

П-122200002119

Сист. N: 370575

- 218 -

ЦБ 125610, О/820-31/У 26

УДХАУС, Пелъм Гренвил

Любов по френски : Роман / П. Г. Удхаус ; Прев. от англ. Тодор Кенов. - [София] : Кронос, 2000. - 256 с. ; 20 см

ISBN 954-8516-52-7

ISBN 978-954-8516-52-5

820-31

О-122200002147

Сист. N: 370583

- 219 -

ЦБ 125627, П/885.0-31/Ш 66

ШИНДЕЛКА, Марек

Умора на материала : Роман / Марек Шинделка ; Прев. от чеш. Красимир Проданов. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2022. - 192 с. ; 20 см

ISBN 978-619-235-119-9

885.0-31

П-122200002213

Сист. N: 370608

- 220 -

ЦБ 125628, П/859.0-31/Х 60

ХОЛБАН, Антон

Игрите на Дания : Роман / Антон Холбан ; Прев. от рум. Дарина Фелонова. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2022. - 224 с. ; 20 см

Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-235-118-2

859.0-31

П-122200002211

Сист. N: 370609

- 221 -

ЦБ 125634, РЦАв/895.6-94/А 75, П/895.6-94/А 75

АНТОНОВА-МУРАТА, Юлияна

Моши моши, Япония : Истории от Япония / Юлияна Антонова-Мурата ; Със снимки от авт. - 2. прераб. и доп. изд.- София : Книгомания, 2022 ([Пловдив] : Булвест Принт). - 236 с. : с цв. ил. ; 21 см

Съдържа и Япония, преживяна с любов / М. Касимова-Моасе.

ISBN 978-619-195-314-1

895.6-94

РЦАв-122200002463, П-122200002498

Сист. N: 370616

- 222 -

ЦБ 125638, П/820(73)-31/А 39

АКЕРМАН, Елиът и др.

2034 : Роман за следващата световна война / Елиът Акерман, Джеймс Ставридис ; Прев. [от англ. ез.] Илиян Лолов. - [София] : Екслибрис, 2022 ([София] : Симолини-94). - 319 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7115-46-8

820(73)-31

П-122200002262

Сист. N: 370620

- 223 -

ЦБ 125639, П/860(82)-31/Б 27

БАСТЕРИКА, Агустина

Деликатесен труп : [Роман] / Агустина Бастерика ; Прев. от исп. Лилия Добрева. - [София] : Рива, 2022. - 214 с. ; 20 см

ISBN 978-954-320-788-6

860(82)-31

П-122200002214

Сист. N: 370621

- 224 -

ЦБ 125640, П/894.35-31/П 16

ПАМУК, Орхан

Чумни нощи : [Роман] / Орхан Памук ; Прев. от тур. Ивайло Хранов ; [Въвед.] Мина Мингерли. - София : Еднорог, 2022. - 720 с. ; 21 см

Името на прев. отбелязано на предзагл. с.

ISBN 978-954-365-267-9

894.35-31

П-122200002365

Сист. N: 370623

- 225 -

ЦБ 125642, П/820(73)-312.9/У 41

УИНСТЕД, Ашли

Аз ли нож в ръка държа... : [Роман] / Ашли Уинстед ; Прев. от англ. Надежда Розова. - София : My Book, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 400 с. ; 20 см

ISBN 978-619-91975-3-0

820(73)-312.9

П-122200002264

Сист. N: 370625

- 226 -

ЦБ 125645, Д/840-31/М 89

МОРИЙО, Жюлиет

Червените орхидеи на Шанхай : [Роман] / Жюлиет Морийо ; Прев. от фр. Валентина Бояджиева. - София : Ciela, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 464 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-3933-0 (Сиела)

840-31

Д-122200002316

Сист. N: 370628

- 227 -

ЦБ 125646, П/820(73)-31/Х 40

ХЕЛЪР, Миранда Каули

Хартиеният дворец : Роман / Миранда Каули Хелър ; Прев. от англ. Владимир Германов. - София : Кръг, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 440 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7625-64-6

820(73)-31

П-122200002313

Сист. N: 370630

- 228 -

ЦБ 125648, П/820(73)-32(081.2)/С 18

САНДЪРСЪН, Брандън

Арканум: Необуздан : Колекцията за Космера : [Сб. новели] / Брандън Сандерсън ; Прев. [от англ. ез.] Деница Райкова, Йоана Гацова ; С предг. от изд. ; С предисл. [от авт.]. - София : Артлайн Студиос, 2022. - 700 с. : с ил. ; 24 см

Възприетата форма на името на авт. Брандън Сандерсън е Брандън Сандърсън ; Имената на прев. посочени на гърба на загл. с. ; Й. Гацова - прев. на Душата на императора ; Съдържа новелите: Душата на императора ; Надеждата на Елантрис ; Единайсетият метал ; Аломантът Джак и Ямите на Елтания ; Мъглероден: Тайната история ; Бял пясък ; Сенки за Сайлънс в Горите на ада ; Шестият от Здрача ; Танцуваща по ръба.

ISBN 978-619-193-259-7 (Artline Studios)

820(73)-32(081.2)

П-122200002265

Сист. N: 370633

- 229 -

ЦБ 125650, П/886.6-31/С 83

СТОЯНОВСКИ, Давор

Утеха за голите : Роман / Давор Стояновски ; Прев. от макед. Таня Попова. - [София] : Персей, 2022. - 128 с. ; 20 см

ISBN 978-619-161-272-7

886.6-31

П-122200002215

Сист. N: 370635

- 230 -

ЦБ 125653, П/839.8-31/Р 38

РАСМУСЕН, Бьорн

Украса : Роман / Бьорн Расмусен ; Прев. от дат. Росица Цветанова. - [София] : Персей, 2022. - 128 с. ; 20 см

ISBN 978-619-161-270-3

839.8-31

П-122200002219

Сист. N: 370638

- 231 -

ЦБ 125654, П/830-31/А 65

АНДЕРСЪН, Попи

Тайната подправка на любовта : [Роман] / Попи Андерсън ; Прев. [от англ.] Ангелина Иробалиева. - София : Ибис, 2022 ([София] : Симолини). - 275 с. ; 21 см. - (Кол. Избрани съвр. любовни романи)

Попи Андерсън - творчески псевд. на нем. авт. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-157-381-3

830-31

П-122200002218

Сист. N: 370639

- 232 -

ЦБ 125655, ДТ/820(73)-31/Д 43

ДЕОН, Трейси

Легендородни : [Роман] / Трейси Деон ; Прев. от англ. ез. Милена Илиева. - София : Егмонт България, 2022 (Костинброд : Мултипринт). - 623 с. ; 21 см

Съдържа и Бел. на авт. ; За авт.

ISBN 978-954-27-2796-5

820(73)-31

ДТ-122200002340

Сист. N: 370640

- 233 -

ЦБ 125656, П/882-312.4/М 31

МАРИНИНА, Александра

Безупречна репутация : Роман / Александра Маринина ; Прев. от рус. Наталия Христова. - Пловдив : Хермес, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 512 с. ; 20 см

ISBN 978-954-26-2138-6

882-312.4

П-122200002266

Сист. N: 370641

- 234 -

ЦБ 125657, П/860(728.5)-31/Р 33

РАМИРЕС, Серхио

Небето плаче за мен : [Роман] / Серхио Рамирес ; Прев. от исп. Любка Славова. - София : Матком, 2022. - 252 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7423-31-0

860(728.5)-31

П-122200002217

Сист. N: 370642

- 235 -

ЦБ 125660, П/840-31/К 52

КЕРСОДИ, Франсоа

Списъкът на Керстен : Един праведник сред демоните : [Роман] / Франсоа Керсоди ; Прев. от фр. Недка Капралова. - София : Изток-Запад, 2022. - 304 с. : с к., факс. ; 24 см

Съдържа и Извори ; Бел., За авт.

ISBN 978-619-01-1020-0

840-31

П-122200002358

Сист. N: 370646

- 236 -

ЦБ 125662, П/839.6-312.4/Б 80

БРЕКЕ, Йорген

Братството на шлема : Роман / Йорген Бреке ; Прев. от норв. Ива Н. Николова. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2022. - 417 с. ; 20 см. - ([Поредица] Скандинавски трилър)

ISBN 978-619-235-090-1

839.6-312.4

П-122200002268

Сист. N: 370647

- 237 -

ЦБ 125663, П/820(71)-31/Х 96

ХЪНТИНГ, Хелена

Любов край съседната врата : [Роман] / Хелена Хънтинг ; Прев. от англ. ез. Александра Банкова. - София : Уо Егмонт, 2022 (София : Инвестпрес). - 304 с. ; 20 см

Уо - импринт на Егмонт България. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-27-2794-1 (Егмонт България)

820(71)-31

П-122200002220

Сист. N: 370648

- 238 -

ЦБ 125664, П/820(73)-31/Б 48

БЛАУ, Джесика Аня

Мери Джейн : [Роман] / Джесика Аня Блау ; Прев. от англ. Габриела Кожухарова. - София : Ciela, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 296 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-3904-0 (Сиела)

820(73)-31

П-122200002341

Сист. N: 370650

- 239 -

ЦБ 125665, П/869.0-31/К 73

КОЕЛЮ, Жоао Пинто

Време за преструвки : Роман / Жоао Пинто Коелю ; Прев. от португ. Рада Ганкова. - София : Лемур Букс, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 295 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7581-37-9 (Lemur Books)

869.0-31

П-122200002269

Сист. N: 370653

- 240 -

ЦБ 125666, П/820(73)-312.4/Р 63

РИО, М. Л.

Всички сме злодеи : [Роман] / М. Л. Рио ; Прев. от англ. Кристина Димитрова. - София : Ciela, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 416 с. ; 21 см

Съдържа и Бел. от авт.

ISBN 978-954-28-3902-6 (Сиела)

820(73)-312.4

П-122200002270

Сист. N: 370654

- 241 -

ЦБ 125670, П/820(73)-31/М 89

МОРИСЪН, Тони

Възлюбена : Роман / Тони Морисън ; Прев. [от англ. ез.] Боряна Даракчиева ; С предг. [от авт.]. - [София] : ИнфоДАР, 2022. - 327 с. ; 21 см

Кн. изд. под логото на ИнфоДар - търг. марка на Бук Травъл.

ISBN 978-619-244-055-8 (Бук Травъл)

820(73)-31

П-122200002271

Сист. N: 370658

- 242 -

ЦБ 125671, П/840-31/В 50

ВЕРН, Жул

Хубавият жълт Дунав : [Роман] / Жул Верн ; Прев. от фр. Недка Капралова. - София : Изток-Запад, 2021. - 192 с. : с ил. ; 22 см. - ([Кол.] Плеяди)

ISBN 978-619-01-0923-5

ISBN 619-01-0923-3

840-31

П-122200002222

Сист. N: 370659

- 243 -

ЦБ 125673, П/820-31/Л 83

ЛОРАК, И. К. Р.

Ребусът на имената : [Роман] / И. К. Р. Лорак ; Предг. Мартин Едуардс ; Прев. [от англ.] Зорница Русева. - София : Еднорог, 2022. - 320 с. ; 20 см. - (Поредица Класически криминални романи)

И. К. Р. Лорак - псевд. на Идит Каролайн Ривет ; Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-365-268-6

820-31

П-122200002307

Сист. N: 370661

- 244 -

ЦБ 125676, П/839.6-32/Н 60

НЕСБЬО, Ю

Ревност и други истории : [Сборник] / Ю Несбьо ; Прев. от норв. Ева Кънева. - [София] : Емас, 2022 ([Хасково] : Полиграф-Юг). - 271 с. ; 20 см. - (Сер. Криминале ; 56)

Съдържа и Лондон ; Опашката ; Боклук ; Самопризнание ; Од ; Обицата.

ISBN 978-954-357-554-1

839.6-32

П-122200002308

Сист. N: 370663

- 245 -

ЦБ 125678, П/820(73)-992/М 32

МАРКЪМ, Даяна

Десетият остров : Радост, красота и неочаквана любов на Азорските острови / Даяна Маркъм ; Прев. от англ. Стоянка Сербезова-Леви. - София : Прозорец, 2022. - 288 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и Бел. на авт.

ISBN 978-619-243-218-8

820(73)-992

П-122200002273

Сист. N: 370667

- 246 -

ЦБ 125681, П/820(73)-31/К 16

КАЛИХАН, Кристен и др.

Превъзходство : [Роман] / Кристен Калихан, Саманта Йънг ; Прев. от англ. Снежана Ташева. - София : Orange books, 2022 ([София] : Булгед). - 344 с. ; 21 см

Orange books - запазена марка на Ориндж Интернешънъл.

ISBN 978-619-171-129-1 (Ориндж букс)

820(73)-31

П-122200002303

Сист. N: 370670

- 247 -

ЦБ 125682, П/820(73)-31/Е 53

ЕЛИС, Дейвид

Последното алиби : [Роман] / Дейвид Елис ; Прев. [от англ.] Венцислав Божилов. - [София] : Бард, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 496 с. ; 20 см. - (Кралете на трилъра)

ISBN 978-619-03-0144-8

820(73)-31

П-122200002302

Сист. N: 370671

- 248 -

ЦБ 125684, П/820(73)-31/Т 54

ТИЖАН 

Прекършените : [Роман] / Тижан ; Прев. от англ. ез. Мариана Христова. - София : Уо Егмонт, 2022 (София : Инвестпрес). - 319 с. ; 20 см

Уо Егмонт - импринт на Егмонт България. - Кн. 2 от трилогията Привилегированите.

ISBN 978-954-27-2788-0 (Егмонт България)

820(73)-31

П-122200002224

Сист. N: 370675

- 249 -

ЦБ 125691, П/820-31/Х 24

ХАМАД, Изабела

Парижанина : Роман / Изабела Хамад ; Прев. от англ. Стефан Аврамов. - София : Кръг, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 608 с. ; 22 см

ISBN 978-619-7625-47-9

820-31

П-122200002299

Сист. N: 370684

- 250 -

ЦБ 125696, Кр/830-31/Е 12, П/830-31/Е 12

ЕБЕРС, Георг

Дъщерята на фараона : [Роман] / Георг Еберс ; Прев. [от нем.] Сибин Майналовски. - София : Плеяда, 2022 ([София] : Art Eternel Print). - 400 с. ; 22 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-409-455-3

830-31

Кр-122200002276, П-122200002577

Сист. N: 370689

- 251 -

ЦБ 125710, П/820(73)-312.4/К 97

КЪСЛЪР, Клайв

Море от алчност : Архивите на НАМПД : Приключенията на Кърт Остин : [Роман] / Клайв Къслър, Греъм Браун ; Прев. [от англ.] Боряна Даракчиева. - София : Pro book, 2022. - 384 с. ; 21 см. - (Архивите на НАМПД : Приключенията на Кърт Остин ; [16])

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-7502-75-6

820(73)-312.4

П-122200002288

Сист. N: 370721

- 252 -

ЦБ 125711, П/830-312.6/М 32

МАРЛИ, Мишел

Мария Калас : Най-великата оперна дива на своето време и драмата на нейната любов : [Роман] / Мишел Марли ; Прев. от нем. Величка Стефанова. - [София] : Емас, 2022 ([Хасково] : Полиграф-Юг). - 360 с. ; 20 см. - (Кол. Музи ; 18)

Мишел Марли - псевд. на Микаела Яри ; Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-357-555-8

830-312.6

П-122200002287

Сист. N: 370722

- 253 -

ЦБ 125713, П/820(73)-992/Т 75

ТОРО, Хенри Дейвид

Кейп Код : Литературно-философски пътепис / Хенри Дейвид Торо ; Прев. от англ. Албена Бакрачева. - София : Кръг, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 384 с. ; 20 см

Съдържа и "Океанският" наратив на Х. Д. Торо / А. Бакрачева.

ISBN 978-619-7625-65-3

820(73)-992

П-122200002281

Сист. N: 370724

- 254 -

ЦБ 125715, П/820-94/Г 91

ГУДОЛ, Джейн и др.

Книга за надеждата : Наръчник за оцеляване в трудни времена / Джейн Гудол, Дъглас Ейбрамс, Гейл Хъдсън ; Прев. от англ. Мария Иванова. - София : Изток-Запад, 2022. - 256 с. : с ил., портр. ; 22 см

Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-01-1037-8

1. Гудол, Джейн, 1934 - - биографии

820-94 + 591.5(410)(092)(0:82-94) + 92 Гудол, Джейн

П-122200002282

Сист. N: 370727

- 255 -

ЦБ 125720, РЦАв/895.6-94/А 75

АНТОНОВА-МУРАТА, Юлияна

Сан сан, Япония : Истории от Япония / Юлияна Антонова-Мурата ; Със снимки от авт. ; Предг. Ирина Тенчева. - 2. изд.- София : Книгомания, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт). - 240 с. : с цв. ил. ; 21 см

Съдържа и За кн. / Ю. Антонова.

ISBN 978-619-195-305-9

895.6-94

РЦАв-122200002261

Сист. N: 370734

- 256 -

ЦБ 125722, П/885.0-31/В 83

ВОПЕНКА, Мартин

Новата планета : Прастара история от далечното бъдеще : Роман / Мартин Вопенка ; Прев. от чеш. Красимир Проданов. - София : Светлана Янчева - Изида, 2022. - 928 с. ; 20 см

Съдържа и Бел. за авт. ; Бел. за прев.

ISBN 978-619-235-120-5

885.0-31

П-122200002297

Сист. N: 370737

- 257 -

ЦБ 125726, П/820(73)-31/Х 38

ХЕЙЛ, Джени

Лято край морето : Роман / Джени Хейл ; Прев. от англ. Пепа Стоилова. - Пловдив : Хермес, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 304 с. ; 20 см

ISBN 978-954-26-2175-1

820(73)-31

П-122200002285

Сист. N: 370740

- 258 -

ЦБ 125728, П/891.62-31/Б 59

БОЙН, Джон

Невидимите фурии на сърцето : [Роман] / Джон Бойн ; Прев. от англ. Владимир Молев. - София : Лабиринт, 2022 ([София] : Симолини '94). - 540 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7670-04-2 (Labyrinth)

891.62-31

П-122200002296

Сист. N: 370745

- 259 -

ЦБ 125729, П/820(73)-31/С 76

СТИЙЛ, Даниел

Невидима : [Роман] / Даниел Стийл ; Прев. [от англ.] Елена Чизмарова. - [София] : Бард, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 272 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. ; Пълното име на прев. е Елена Чизмарова Хансен.

ISBN 978-619-03-0142-4

820(73)-31

П-122200002295

Сист. N: 370749

- 260 -

ЦБ 125730, П/860-31/Ф 82

ФРЕЙРЕ, Еспидо

Наричайте ме Александра : [Роман] / Еспидо Фрейре ; Прев. [от исп.] Ангелина Димитрова. - [София] : ТОНИПРЕС - АЙ, 2022. - 312 с. ; 21 см

Съдържа и Родословно дърво на императрица Александра ; Родословно дърво на Николай II.

ISBN 978-619-7002-24-9

860-31

П-122200002294

Сист. N: 370751

- 261 -

ЦБ 125731, П/820(73)-31/A 95

AVEYARD, Victoria

War Storm : [A Novel] / Victoria Aveyard. - London : Orion Books, 2018 (Croydon : CPI Group). - 663 p. ; 24 cm

Orion Books - импринт на Orion Publishing Group. - Кн. [4] от поредицата Red Queen.

ISBN 978-1-4091-7880-4 (Orion Publishing Group)

820(73)-31

П-122200002447

Сист. N: 370753

- 262 -

ЦБ 125732, П/820(73)-31/A 95

AVEYARD, Victoria

Red Queen : [A Novel] / Victoria Aveyard. - London : Orion Books, 2015 (Croydon : CPI Group). - 388, [6], 13 p. ; 20 cm

Orion Books - импринт на Orion Publishing Group. - Кн. [1] от поредицата Red Queen.

ISBN 978-1-4091-5072-5 Orion Publishing Group

820(73)-31

П-122200002440

Сист. N: 370759

- 263 -

ЦБ 125733, П/820(73)-31/A 95

AVEYARD, Victoria

Glass Sword : [A Novel] / Victoria Aveyard. - London : Orion Books, 2016 (Croydon : CPI Group). - 446, 6 p. ; 20 cm

Orion Books - импринт на Orion Publishing Group. - Кн. [2] от поредицата Red Queen.

ISBN 978-1-4091-5074-9 (Orion Publishing Group)

820(73)-31

П-122200002439

Сист. N: 370760

- 264 -

ЦБ 125734, П/820(73)-31/A 95

AVEYARD, Victoria

King's Cage : [A Novel] / Victoria Aveyard. - London : Orion Books, 2017 (Croydon : CPI Group). - 512 p. ; 20 cm

Orion Books - импринт на Orion Publishing Group. - Кн. [3] от поредицата Red Queen.

ISBN 978-1-4091-5076-3 (Orion Publishing Group)

820(73)-31

П-122200002443

Сист. N: 370762

- 265 -

ЦБ 125736, П/820(73)-31/M 11

MAAS, Sarah J.

Throne of Glass : [A Novel] / Sarah J. Maas. - London : Bloomsbury, 2012 (Croydon : CPI Group). - 406 p. ; 20 cm

Кн. [1] от поредицата Throne of Glass.

ISBN 978-1-4088-3233-2

820(73)-31

П-122200002442

Сист. N: 370765

- 266 -

ЦБ 125738, П/820(73)-31/M 11

MAAS, Sarah J.

Crown of Midnight : [A Novel] / Sarah J. Maas. - London : Bloomsbury, 2013 (Croydon : CPI Group). - 422 p. ; 20 cm

Кн. [2] от поредицата Throne of Glass.

ISBN 978-1-4088-3494-7

820(73)-31

П-122200002441

Сист. N: 370768

- 267 -

ЦБ 125741, П/820(73)-31/M 11

MAAS, Sarah J.

A Court of Mist and Fury : [A Novel] / Sarah J. Maas. - London : Bloomsbury, 2016 (Croydon : CPI Group). - 626 p. ; 20 cm

Кн. 2 от поредицата A Court of Thorns and Roses.

ISBN 978-1-4088-5788-5

820(73)-31

П-122200002444

Сист. N: 370773

- 268 -

ЦБ 125742, П/820(73)-31/M 11

MAAS, Sarah J.

A Court of Wings and Ruin : [A Novel] / Sarah J. Maas. - London : Bloomsbury, 2017 (Croydon : CPI Group). - 705 p. ; 20 cm

Кн. 3 от поредицата A Court of Thorns and Roses.

ISBN 978-1-4088-5790-8

820(73)-31

П-122200002438

Сист. N: 370774

- 269 -

ЦБ 125745, П/820(73)-31/M 11

MAAS, Sarah J.

A Court of Frost and Starlight : [A Novel] / Sarah J. Maas. - London : Bloomsbury, 2018 (Croydon : CPI Group). - 257 p. ; 20 cm

Кн. 3.1 от поредицата A Court of Thorns and Roses.

ISBN 978-1-4088-9032-5

820(73)-31

П-122200002446

Сист. N: 370780

- 270 -

ЦБ 125746, П/820(73)-31/B 24

BARDUGO, Leigh

Ruin and Rising : [A Novel] / Leigh Bardugo ; Ed. Noa Wheeler. - New York : Square Fish, 2014 (USA). - 424 p. ; 21 cm

Кн. 3 от поредицата The Shadow and Bone Trilogy. - Square Fish - импринт на Macmillian Publishers. - Съдържа и разговор на авт. с ред. Noa Wheeler.

ISBN 978-1-250-06316-8 (Macmillian Publishers)

820(73)-31

П-122200002445

Сист. N: 370782

- 271 -

ЦБ 125749, П/820(73)-31/B 24

BARDUGO, Leigh

Siege and Storm : [A Novel] / Leigh Bardugo. - New York : Square Fish, 2013 (USA). - 486 p. ; 21 cm

Кн. 2 от поредицата The Shadow and Bone Trilogy. - Square Fish - импринт на Macmillian Publishers.

ISBN 978-1-250-04443-3 (Macmillian Publishers)

820(73)-31

П-122200002449

Сист. N: 370787

- 272 -

ЦБ 125751, П/820(73)-31/B 24

BARDUGO, Leigh

Shadow and Bone : [A Novel] / Leigh Bardugo. - New York : Square Fish, 2013. - 384 p. ; 21 cm

Кн. 1 от поредицата The Shadow and Bone Trilogy. - Square Fish - импринт на Macmillian Publishers. - Съдържа и Интервю с авт.

ISBN 978-1-250-02743-6 (Macmillian Publishers)

820(73)-31

П-122200002448

Сист. N: 370790

- 273 -

ЦБ 125754, П/820(73)-31/T 21

TARTT, Donna

The Goldfinch : [A Novel] / Donna Tartt. - London : Abacus, 2013 (Great Britain : Elcigraf S.p.A.). - 867 p. ; 20 cm

Abacus - импринт на Little, Brown.

ISBN 978-0-349-13963-0 (Little, Brown)

820(73)-31

П-122200002713

Сист. N: 370795

- 274 -

ЦБ 125755, П/820-31/K 46

KINSELLA, Sophie

Shopaholic Ties the Knot : [A Novel] / Sophie Kinsella. - London : Black Swan, 2002 (Berkshire : Cox & Wyman Ltd., Reading). - 394 p. ; 20 cm

Black Swan - импринт на Penguin Random House.

ISBN 978-0-552-99957-1 (Penguin Random House)

820-31

П-122200002714

Сист. N: 370796

- 275 -

ЦБ 125760, П/820-31/K 46

KINSELLA, Sophie

Remember me? : [A Novel] / Sophie Kinsella. - London : Black Swan, 2008 (UK : PI Cox & Wyman, Reading). - 444 p. ; 20 cm

Black Swan - импринт на Penguin Random House.

ISBN 978-0-552-77276-1 (Penguin Random House)

820-31

П-122200002715

Сист. N: 370802

- 276 -

ЦБ 125791, П/820-31/Ф 47

ФИЙЛДС, Хелън

Съвършени останки : Роман / Хелън Фийлдс ; Прев. от англ. Майре Буюклиева. - София : Benitorial, 2022 ([София] : Ропринт). - 424 с. ; 20 см

Кн. 1 от [поредица] за инспектор Люк Каланак. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-7639-08-7

820-31

П-122200002497

Сист. N: 370949

- 277 -

ЦБ 125793, П/820(94)-31/Г 16

ГАЙ, Луиз

Златен дъжд : [Роман] / Луиз Гай ; Прев. от англ. Диана Райкова. - София : Ергон, 2022. - 360 с. ; 20 см. - (Библ. Любов и Съдба)

ISBN 978-619-165-114-6

820(94)-31

П-122200002496

Сист. N: 370957

- 278 -

ЦБ 125781, П/820-312.6/E 61

EPHRON, Nora

Heartburn : [A Novel] / Nora Ephron ; With a Pref. by the Auth. - London : Virago Press, 2012. - 182 p. ; 20 cm. - (Virago Modern Classic)

Virago Press - импринт на Little, Brown Book Group.

ISBN 978-1-84408-517-0 Little, Brown Book Group

820-312.6

П-122200002718

Сист. N: 370934

- 279 -

ЦБ 125783, П/882-31/P 31

PASTERNAK, Boris

Doctor Zhivago : [A Novel] ; Zhivago's Poems / Boris Pasternak ; Transl. from the russian by Max Hayward, Manya Harari. - London : Vintage books, 2002 (Great Britain : Clays LTD, Elcograf). - 510 p. ; 20 cm

Съдържа и Бел. от прев. - Vintage books - Penguium Random House.

ISBN 978-0-099-44842-6 (Penguium Random House)

882-31

П-122200002716

Сист. N: 370936

- 280 -

ЦБ 125785, П/820-31/M 91

MOYES, Jojo

Me Before You : [A Novel] / Jojo Moyes. - London : Penguin Books, 2012 (Great Britain : Clays LTD). - 503 p. ; 20 cm

Jojo Moyes - псевдоним на Pauline Sara Jo Moyes.

ISBN 978-0-718-15783-8

820-31

П-122200002711

Сист. N: 370938

- 281 -

ЦБ 125786, П/820-312.9/P 90

PRATCHETT, Terry et al.

The Science of Disworld III: Darwin's Watch / Terry Pratchett, Ian Stewart, Jack Cochen. - [London] : Ebury Press, 2013 (Great Britain : Clays Ltd, Elcograf). - 344 p. ; 20 cm

Ebury Press - импринт на Penguin Random House. - Азб. показалец.

ISBN 978-0-091-95172-6 (Penguin Random House)

820-312.9

П-122200002750

Сист. N: 370941

- 282 -

ЦБ 125789, П/820-312.4/C 52

CHILD, Lee

Night School : [A Novel] / Lee Child. - London : Bantam Books, 2017 (Bungay : Clays Ltd). - 479 p. ; 20 cm

Bantam Books - импринт на Penguin Random Housе.

ISBN 9780857502270704 (Penguin Random Housе)

820-312.4

П-122200002712

Сист. N: 370947

- 283 -

ЦБ I 12945, П/820-312.4/C 52

CHILD, Lee

One Shot : [A Novel] / Lee Child. - London : Bantam Books, 2006 (Croydon : Bookmarque Ltd). - 512 p. ; 18 cm

ISBN 978-0-553-81586-5

820-312.4

П-122200002746

Сист. N: 370951

- 284 -

ЦБ 125790, П/820-312.4/T 95

TURTON, Stuart

The seven deaths of Evelyn Hardcastle / Stuart Turton. - London : Raven Books, 2018 (Croydon : CPI Group Ltd). - 527 p. ; 20 cm

ISBN 978-1-4088-8951-0

820-312.4

П-122200002719

Сист. N: 370952

- 285 -

ЦБ I 12946, П/820-31/K 46

KINSELLA, Sophie

Wedding Night : [A Novel] / Sophie Kinsella. - London : Black Swan, 2014 (St Ives : Clays Ldt). - 462 p. ; 18 cm

Black Swan - импринт Penguin Random House.

ISBN 978-0-552-77852-7 (Penguin Random House)

820-31

П-122200002748

Сист. N: 370956

- 286 -

ЦБ I 12947, П/869.0(81)-31/C 67

COELHO, Paulo

The Witch of Portobello : [A Novel] / Paulo Coelho ; Transl. from the portug. by Margaret Jull Costa. - London : Harper Collins Publishers, 2008 (St Ives : Clays Ldt). - 346 p. ; 18 cm

Съдържа и Paulo Coelho Dances with Angels - Interview by Valerie Reiss ; За авт. ; От авт.

ISBN 978-0-00-725188-9

869.0(81)-31

П-122200002747

Сист. N: 370962

- 287 -

ЦБ 125799, П/820(73)-312.4/П 28

ПАТЕРСЪН, Джеймс

Мишена: Алекс Крос : Роман / Джеймс Патерсън ; Прев. от англ. Стоянка Сербезова-Леви. - Пловдив : Хермес, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 320 с. ; 20 см

ISBN 978-954-26-2134-8

820(73)-312.4

П-122200002495

Сист. N: 370972

- 288 -

ЦБ 125803, ДТ/895.6-31/М 89

МОРИ, Ето

Цветно : [Роман] / Ето Мори ; Прев. от англ. Гергана Дечева ; [С предг.]. - София : Peppermill books, [2022] ([София] : Монт). - 224 с. ; 20 см

ISBN 978-619-92095-2-3 (Пепърмил Букс)

895.6-31

ДТ-122200002511

Сист. N: 370977

- 289 -

ЦБ 125805, П/884-31/М 20

МАЛАНОВСКА, Кая

Мъгла : [Роман] / Кая Малановска ; Прев. от пол. Мария Григорова. - София : ВББ, 2022 ([София] : [Пулсио принт]). - 512 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9352-41-2

884-31

П-122200002508

Сист. N: 370979

- 290 -

ЦБ 125812, П/840-4/К 23

КАМЮ, Албер

Митът за Сизиф : Есе за абсурда / Албер Камю ; Прев. от фр. Мария Коева. - [София] : Фама+, 2022 ([София] : [Симолини]). - 176 с. ; 22 см. - (Златна класика)

Съдържа и прев. обясн. бел. с. 161 - 174.

ISBN 978-619-178-132-4

840-4

П-122200002503

Сист. N: 370989

- 291 -

ЦБ 125795, П/820(73)-32/P 17

PALAHNIUK, Chuck

Make Something Up : [Short Stories] / Chuck Palahniuk. - London : Vintage, 2016 (St Ives : Clays Ldt). - 318 p. ; 20 cm

Vintage - импринт на Penguin Random House.

ISBN 978-0-099-58768-2 (Penguin Random House)

820(73)-32

П-122200002741

Сист. N: 370966

- 292 -

ЦБ 125796, П/820(73)-31/Q 55

QUICK, Amanda

Wicked Widow : [A Novel] / Amanda Quick. - London : Platkus, 2008 (St Ives : Clays Ldt). - 330 p. ; 20 cm

Amanda Quick - псевдоним на Jayne Ann Krentz. - Platkus - импринт на Little, Brown Book Group.

ISBN 978-0-7499-3930-4 (Little, Brown Book Group)

820(73)-31

П-122200002740

Сист. N: 370969

- 293 -

ЦБ 125797, П/869.0(81)-96/C 67

COELHO, Paulo

Manual of the Warrior of Light / Paulo Coelho ; Transl. from the portug. by Margaret Jull Costa. - London : Harper Collins Publishers, 2002 (St Ives : Clays Ldt). - 134 p. ; 21 cm

ISBN 978-0-00-714571-3

869.0(81)-96

П-122200002745

Сист. N: 370970

- 294 -

ЦБ 125798, П/820-31/A 93

AUSTEN, Jane

Sense and sensibility : [A Novel] / Jane Austen ; Introd. and Notes by Stephen Arkin ; Ill. by Hugh Thomson. - Hertfordshire : Wordsworth Editions, 2007 (St Ives : Clays Ldt). - 295 p. ; 20 cm. - (Wordsworth classics)

ISBN 978-1-85326-016-2

820-31

П-122200002744

Сист. N: 370971

- 295 -

ЦБ 125800, П/820-31/M 91

MOYES, Jojo

After you : [A Novel] / Jojo Moyes. - [London] : Penguin Books, 2016 (St Ives : Clays Ldt). - 410 p. ; 20 cm

Jojo Moyes - псевдоним на Pauline Sara Jo Moyes. - Кн. е продължение на Me before You. - Penguin Books - импринт на Penguin Random House.

ISBN 978-1-404-90907-5 (Penguin Random House)

820-31

П-122200002743

Сист. N: 370974

- 296 -

ЦБ 125801, О/820-32/C 74

CONRAD, Joseph

Heart of Darkness : And other Stories / Joseph Conrad ; Introd. and Notes by Gene M. Moore. - Hertfordshire : Wordsworth Editions, 1999 (St Ives : Clays Ldt). - xvi, 224 p. ; 20 cm. - (Wordsworth classics)

Съдържа новелите: Youth: A Narrative ; Heart of Darkness ; The End of the Tetber.

ISBN 978-1-85326-240-1

820-32

О-122200002753

Сист. N: 370975

- 297 -

ЦБ 125802, П/820-31/B 81

BOURNE, Holly

It onli happens in the Moves : [A Novel] / Holly Bourne. - London : Usborne, 2017 (Croydon : CPI Group Ltd). - 416 p. ; 20 cm

ISBN 978-1-4749-2132-9

820-31

П-122200002752

Сист. N: 370976

- 298 -

ЦБ 125808, П/820-2/W 68

WILDE, Oscar

The Plays of Oscar Wilde / Oscar Wilde ; Introd. and Notes by Anne Varty. - Hertfordshire : Wordsworth Editions, 2002 (St Ives : Clays Ldt). - xviii, 444 p. ; 20 cm. - (Wordsworth classics)

Съдържа пиесите: Vera; or, The Nihilists ; The Duchess of Padua ; Salome ; Lady Windermere's Fan ; A Woman of No Importance ; An ideal Husband ; The Importance of Being Earnest ; La Saint Courtisane ; A Florentine Tragedy.

ISBN 978-1-84022-418-4

820-2

П-122200002783

Сист. N: 370983

- 299 -

ЦБ 125809, П/820(73)-31/M 82

MONTIMORE, Margarita

Oona out of Order : [A Novel] / Margarita Montimore. - New York : Flatiron Books, 2021 (USA). - 341 p. ; 21 cm

Flatiron Books - импринт на Macmillan Publishers

ISBN 978-1-250-23661-6 (Macmillan Publishers)

820(73)-31

П-122200002742

Сист. N: 370985

- 300 -

ЦБ 125817, П/869.0-31/К 73

КОЕЛЮ, Жоао Пинто

Попитайте Сара Грос : Роман / Жоао Пинто Коелю ; Прев. от португ. Димитър Атанасов. - 2. изд.- София : Лемур Букс, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 399 с. : с к. ; 22 см

Съдържа и Бел. от авт.

ISBN 978-619-7581-09-6 (грешен) (Lemur Books)

869.0-31

П-122200002516

Сист. N: 370996

- 301 -

ЦБ 125816, П/820(417)-31/A 27

AHERN, Cecelia

Lyrebird : [A Novel] / Cecelia Ahern. - London : Harper Collins Publishers, 2017 (St Ives : Clays Ldt). - 422 p. ; 20 cm

Съдържа и Интервю с авт.

ISBN 978-0-00-750189-2

820(417)-31

П-122200002739

Сист. N: 370995

- 302 -

ЦБ 125818, П/820/899-34/A 57

ANGELA Carter's book of fairy tales / Ed. by Angela Carter ; Ill. by Corinna Sargood ; Afterw. Marina Warner. - London : Virago Press, 2005 (Great Britain : Clays Ltd, Elcograf). - xxiv, 486 p. : ill. ; 21 cm

Virago Press - импринт на Little, Brown and Company. - Съдържа и Бел. от изд. ; Бел.

ISBN 978-1-84408-173-8 (Little, Brown and Company)

820/899-34

П-122200002731

Сист. N: 370997

- 303 -

ЦБ 125821, П/820-31/H 77

HONEYMAN, Gail

Eleanor Oliphant is completely fine : [A Novel] / Gail Honeyman. - New York : Penguin Books, 2018 (USA). - 330, 7 p. ; 20 cm

Penguin Books - импринт на Penguin Random House. - Съдържа и Разговор с авт.

ISBN 978-0-7352-2069-0 (Penguin Random House)

820-31

П-122200002734

Сист. N: 371002

- 304 -

ЦБ 125826, О/820/899(082.2)/C 68

COHEN, John Michael et al.

The Penguin dictionary of quotations / J. M. Cohen, M. G. Cohen ; Forew. by the auth. - Harmondsworth : Penguin Books, 1963 (Aylesbury : Hazell Watson & Viney Ltd). - 664 p. ; 20 cm

Penguin Books - импринт на Penguin Random House. - Азб. показалец.

(Penguin Random House)

820/899(082.2)

О-122200002755

Сист. N: 371007

- 305 -

ЦБ 125830, П/820(73)-312.6/B 81

BOURDAIN, Anthony

Kitchen Confidential : Adventures in the Culinary Underbelly / Anthony Bourdain ; With a Pref. by the Auth. - New York : ECCO, 2007. - 312, 22 p. ; 20 cm

ECCO - импринт на HarperCollins Publishers. - Съдържа и За авт. ; За кн.

ISBN 978-0-06-089922-6 (HarperCollins Publishers)

ISBN 0-06-089922-0 (HarperCollins Publishers)

820(73)-312.6

П-122200002737

Сист. N: 371013

- 306 -

ЦБ 125831, П/820-31/N 58

NICHOLLS, David

One Day : [A Novel] / David Nicholls. - London : Hodder & Stoughton, 2011 (St Ives : Clays Ldt). - 438, 9 p. ; 20 cm

Съдържа и За авт. ; Интервю с авт.

ISBN 978-1-444-72458-5

820-31

П-122200002738

Сист. N: 371014

- 307 -

ЦБ I 12949, П/820(73)-94/N 82

NORTHUP, Solomon

[Twelve] 12 Years a Slave : A True Story / Solomon Northup. - London : William Collins, 2014 (St Ives : Clays Ldt). - x, 278 p. ; 18 cm. - (Collins Classic)

William Collins - импринт на Harper Collins Publishers. - Съдържа и Речник.

ISBN 978-0-00-758042-2 (Harper Collins Publishers)

820(73)-94

П-122200002730

Сист. N: 371032

Детска художествена литература

- 308 -

ЦБ I 12916, Д/830-93-34/К 12

КАВАМУРА, Яйо

Пепе и Мили търсят цветовете / Яйо Кавамура ; [Прев. от нем.] ; [С ил. от авт.]. - София : Фют, 2021 (Китай). - [16] с. : с цв. ил. ; 16х16 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон с подвижни капачета и елементи.

ISBN 978-619-199-690-2

830-93-34

Д-122200002080

Сист. N: 370374

- 309 -

ЦБ 125504, Д/830-93-34/Я 65

ЯНОШ 

О, колко красива е Панама : Три весели истории за Мечо и Тигърчо / Янош ; Прев. [от нем. ез.] Михаела Тодорова ; [С ил. от авт.]. - София : Миранда, 2022. - 144 с. : с цв. ил. ; 22 см

Янош - псевдоним на Хорст Екерт ; Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Кн. 1 от поредицата Истории за Мечо и Тигърчо. - Съдържа и Биогр. данни за авт. ; Хайде да открием съкровище ; Поща за Тигъра.

ISBN 978-619-7659-18-4

830-93-34

Д-122200002069

Сист. N: 370385

- 310 -

ЦБ I 12915, Д/830-93-34/К 12

КАВАМУРА, Яйо

Един ден с Пепе и Мили / Яйо Кавамура ; [Прев. от нем.] ; [С ил. от авт.]. - София : Фют, 2021 (Китай). - [16] с. : с цв. ил. ; 16х16 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон с подвижни капачета и елементи.

ISBN 978-619-199-691-9

830-93-34

Д-122200002082

Сист. N: 370388

- 311 -

ЦБ I 12917, Д/830-93-34/К 12

КАВАМУРА, Яйо

Пепе и Мили помагат във фермата / Яйо Кавамура ; [Прев. от нем.] ; [С ил. от авт.]. - София : Фют, 2021 (Китай). - [16] с. : с цв. ил. ; 16х16 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон с подвижни капачета и елементи.

ISBN 978-619-199-689-6

830-93-34

Д-122200002079

Сист. N: 370390

- 312 -

ЦБ 125507, Д/850-93-31/П 41

ПЕТАРИН, Джермано и др.

Докторът на числата / Джермано Петарин, Якопо Оливиери ; Ил. Мирела Мариани ; Прев. [от итал.] Диана Върголомова. - София : Пан, 2022. - 112 с. : с цв. ил. ; 20 см

ISBN 978-619-240-576-2

850-93-31

Д-122200002330

Сист. N: 370391

- 313 -

ЦБ I 12918, Д/830-93-34/К 12

КАВАМУРА, Яйо

Пепе и Мили пазаруват / Яйо Кавамура ; [Прев. от нем.] ; [С ил. от авт.]. - София : Фют, 2021 (Китай). - [16] с. : с цв. ил. ; 16х16 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон с подвижни капачета и елементи.

ISBN 978-619-199-688-9

830-93-34

Д-122200002081

Сист. N: 370392

- 314 -

ЦБ I 12919, Д/820-93-91/С 25

СВЕТЪТ на Зайчето Питър: Честит рожден ден! / [По] Биатрикс Потър ; Прев. [от англ.] Калина Бахчеванова. - [София] : [Труд], [2022] (Китай). - [14] с. : с цв. ил. ; 17х20 см

Кор. опис.

ISBN 978-954-398-701-6

820-93-91

Д-122200002073

Сист. N: 370393

- 315 -

ЦБ 125511, Д/820(71)-93-34/С 18

САНШАГРЕН, Жослин

Каю: Това е мое! / Текст Жослин Саншагрен ; Консултант Франсин Надо ; Ил. Пиер Брино, Марсел Депрато ; Прев. от англ. Ирина Манушева. - София : Кибеа, 2022 ([София] : Симолини-94). - [22] с. : с цв. ил. ; 19х18 см. - (Поредица Каю)

Авт. не е отбелязан на кор ; Името на ил. Пиер Бриньо погрешно отпеч. - Пиер Брино ; Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-954-474-936-1

820(71)-93-34

Д-122200002078

Сист. N: 370397

- 316 -

ЦБ II 8531, Д/886.7-93-34/М 27

МАНОЛОВ, Валери

Динозаврия - тайнствената земя : [Приказка] / Валери Манолов ; Ил. Спас Спасов. - София : Пан, 2022. - 32 с. : с цв. ил. ; 28 см. - (Поредица Моят малък вълшебен свят)

Пълното име на авт. е Валери Манолов Иванов ; Името на ил. отбелязано на задна кор.

ISBN 978-619-240-578-6

886.7-93-34

Д-122200002070, Д-122200002071

Сист. N: 370414

- 317 -

ЦБ 125525, Д/882-93-34/Ф 35

ФЕЛДМАН, Елена

Щастливата къща : [Приказка] / Елена Фелдман ; Рис. Ирина Августинович ; Прев. [от рус.] Нели Пигулева. - София : Изток-Запад, 2022. - 32 с. : с цв. ил. ; 25х24 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-619-01-0993-8

882-93-34

Д-122200002072

Сист. N: 370416

- 318 -

ЦБ 125526, Д/820-93-34/М 93

МОЯТА книжка за лека нощ : 11 приказки за сладки сънища / Катрин Биир ... [и др.] ; Ил. Гарет Луелин ; Прев. [от англ.] Мария Асенова. - София : Миранда, 2022. - 96 с. : с цв. ил. ; 25 см

Други авт.: Х. Кемплинг, Х. Катър, С. Мос, К. Ричардс ; Сведения за авт. отговорности отбелязани в библиогр. каре.

ISBN 978-619-7659-19-1

820-93-34

Д-122200002068

Сист. N: 370417

- 319 -

ЦБ 125527, Д/820(73)-93-31/Л 81

ЛОКХАРТ, Е.

Семейство лъжци : [Роман] / Е. Локхарт ; Прев. от англ. ез. Йоана Гацова. - София : Егмонт България, 2022 (София : Алианс Принт). - 288 с. : с к. ; 21 см

Е. Локхарт - творчески псевд. на амер. авт. - Кн. е продълж. на романа Ние, лъжците. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-27-2792-7

820(73)-93-31

Д-122200002067, Д-122200002225

Сист. N: 370418

- 320 -

ЦБ 125528, Д/820(73)-93-322.9/Р 67

РИЪРДЪН, Рик

[Девет] 9 от деветте свята : [Разкази] / Рик Риърдън ; Прев. от англ. ез. Александър Драганов. - София : Егмонт България, 2022 (София : Инвестпрес). - 128 с. ; 20 см. - (Магнус Чейс и боговете на Асгард)

Съдържа и Речник ; Руни.

ISBN 978-954-27-2781-1

820(73)-93-322.9

Д-122200002066

Сист. N: 370419

- 321 -

ЦБ 125536, Д/820(94)-93-34(084)/Б 48

БЛЕЙБИ, Аарон

Лошите момчета : Кн. 1 - / Текст и ил. Аарон Блейби ; Прев. [от англ.] Ива Костадинова. - [София] : Робертино, 2022 -.- 19 см

Кн. 3. Косматата топка отвръща на удара. - 2022 ([София] : Алианс Принт). - 140 с. : с ил.

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-619-246-081-5 (кн. 3)

820(94)-93-34(084)

Д-122200002064

Сист. N: 370427

- 322 -

ЦБ 125620, Д/882-93-34/З-13

ЗАБОЛОТНАЯ, Етери Николаевна и др.

Мецанчо и неговите приятели : [Приказки] / Текст Етери Заболотная, Ирина Гурина ; Худож. Олга Сунцова ; Прев. [от рус.] Миглена Златарева. - София : Златното пате, 2022. - 54 с. : с цв. ил. ; 25 см. - ([Поредица] Малки истории с поука)

Имената на авт., прев. отбелязани в изд. каре.

ISBN 978-619-181-312-4

882-93-34

Д-122200002232

Сист. N: 370593

- 323 -

ЦБ 125621, Д/882-93-34/З-13

ЗАБОЛОТНАЯ, Етери Николаевна и др.

Какво е добротата? : [Приказки] / Текст Етери Заболотная, Ирина Гурина ; Худож. Олга Сунцова ; Прев. [от рус.] Галина Златина, Миглена Златарева. - София : Златното пате, 2022. - 54 с. : с цв. ил. ; 25 см. - ([Поредица] Малки истории с поука)

Имената на авт., прев. отбелязани в изд. каре ; Името на прев. Галина Златина - псевд. на Галина Йорданова Златарева.

ISBN 978-619-181-309-4

882-93-34

Д-122200002231

Сист. N: 370595

- 324 -

ЦБ I 12932, Д/840(493)-93-34(084)/Д 80

ДОРМАЛ, Алекси и др.

Ана Ана: Савана в моя двор : [Комикс за деца] / Алекси Дормал, Доминик Рок ; Прев. [от фр.] Десислава Йорданова. - [София] : Пурко, 2022. - [24] с. : с цв. ил. ; 17х23 см

Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Кн. от поредицата Ана Ана.

ISBN 978-619-7339-26-0

840(493)-93-34(084)

Д-122200002230

Сист. N: 370596

- 325 -

ЦБ 125622, Д/840(493)-93-34/В 19

ВАН Генехтен, Гуидо

Какво има в памперса? / Гуидо Ван Генехтен ; Прев. Вера Янчелова. - София : Изток-Запад, 2022. - 31 с. : с цв. ил. ; 23х24 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Кн. е с подвижни капачета.

ISBN 978-619-01-1042-2

ISBN 619-01-1042-8

840(493)-93-34

Д-122200002229

Сист. N: 370597

- 326 -

ЦБ 125623, Д/886.7-93-32/Р 93

РУСАНОВА, Лилия

Моята първа книга за емоциите: Страх ме е! / Лилия Русанова ; Ил. Милена Миткова ; Консултант Ани Владимирова. - [София] : Пан, 2022. - [24] с. : с цв. ил. ; 24 см

Съдържа и Препоръки за родителите.

ISBN 978-619-240-594-6

1. Страх - преодоляване - детска и юношеска литература

886.7-93-32 + 087.5:159.942

Д-122200002227

Сист. N: 370598

- 327 -

ЦБ 125624, Д/820-93-91/С 25

СВЕТЪТ на Зайчето Питър: Пикникът на Питър : Книжка с капачета / [По] Биатрикс Потър ; Прев. [от англ.] Надежда Делева. - [София] : [Труд], [2022] (Китай). - [10] с. : с цв. ил. ; 22х22 см. - ([Библ. Зайчето Питър])

Кор. опис. - Кн. е с подвижни капачета, обемни ил. и подвижни елементи.

ISBN 978-954-398-695-8

820-93-91

Д-122200002228

Сист. N: 370600

- 328 -

ЦБ I 12933, Д/820(73)-93-91/И 95

ИСТОРИИ по пантофи: Принцеса / [Прев. от англ.]. - София : Егмонт България, 2022 (Полша). - [22] с. : с цв. ил. ; 18х18 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон. - Изд. на Disney.

ISBN 978-954-27-2711-8

820(73)-93-91

Д-122200002249

Сист. N: 370603

- 329 -

ЦБ I 12934, Д/820(73)-93-91/И 95

ИСТОРИИ по пантофи: Мечо Пух / [Прев. от англ.]. - София : Егмонт България, 2022 (Полша). - [22] с. : с цв. ил. ; 18х18 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон. - Изд. на Disney.

ISBN 978-954-27-2713-2

820(73)-93-91

Д-122200002248

Сист. N: 370604

- 330 -

ЦБ I 12935, Д/820(73)-93-91/И 95

ИСТОРИИ по пантофи: Колите 3 / [Прев. от англ.]. - София : Егмонт България, 2022 (Полша). - [22] с. : с цв. ил. ; 18х18 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон. - Изд. на Disney Pixar.

ISBN 978-954-27-2714-9

820(73)-93-91

Д-122200002247

Сист. N: 370605

- 331 -

ЦБ I 12936, Д/820(73)-93-91/И 95

ИСТОРИИ по пантофи: Треска по Замръзналото кралство / [Прев. от англ.]. - София : Егмонт България, 2022 (Полша). - [22] с. : с цв. ил. ; 18х18 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон. - Изд. на Disney.

ISBN 978-954-27-2710-1

820(73)-93-91

Д-122200002246

Сист. N: 370606

- 332 -

ЦБ 125637, Д/820(73)-93-91/Ф 78

ФРАНСИС, Сюзън

Мей Червената панда / Адапт. Сюзан Франсис ; Прев. [от англ.] Иванка Ангелова. - София : Егмонт България, 2022. - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см. - (Поредица Егмонт Чародейства)

Името на адапт. не е отбелязано на кор. - Възприетата форма на името на адапт. Сюзан Франсис е Сюзън Франсис. - Изд. на Disney Pixar.

ISBN 978-954-27-2743-9

820(73)-93-91

Д-122200002256

Сист. N: 370619

- 333 -

ЦБ II 8537, Кр/820-93-1/Д 77, Д/820-93-1/Д 77

ДОНАЛДСЪН, Джулия

Чарли си има книга любима : [Приказка] / Написа Джулия Доналдсън ; Нарис. Аксел Шефлър ; Прев. [от англ.] Мария Донева. - [Пловдив] : Жанет 45, 2022 (Китай). - [32] с. раздр. паг. : с цв. ил. ; 28х22 см

Пълното име на прев. - Мария Донева Петрова.

ISBN 978-619-186-702-8

820-93-1

Кр-122200002314, Д-122200002315

Сист. N: 370629

- 334 -

ЦБ 125647, Д/886.7-93-31/Г 31

ГЕНОВ, Ненко Стойков

Сбогом, дневнико! 3: Училищни 'убавци / Ненко Генов ; С ил. от авт. - Пловдив : Хермес, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 192 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-26-2160-7

886.7-93-31

Д-122200002258

Сист. N: 370632

- 335 -

ЦБ 125649, Д/886.7-93-32/Ч 89

ЧОБАНОВ, Калоян

Баба Яга в Бургас и други истории / Калоян Чобанов ; Ил. Марина Цонева. - София : Екрие, 2022. - 232 с. : с ил. ; 20 см. - ([Поредица] Книги за деца и юноши)

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и Мечо и Вихър ; Вчера в детската градина.. .

ISBN 978-619-7507-59-1 (Ecrier)

886.7-93-32

Д-122200002257

Сист. N: 370634

- 336 -

ЦБ 125659, Д/820-93-31/К 63

КЛЕРИ, Джулиан

Семейство Болд: Спасители : [Роман за деца] / Джулиан Клери ; Ил. Дейвид Робъртс ; Прев. от англ. Александър Маринов. - София : Рибка, 2022. - 284 с. : с ил. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и Биогр. данни за авт., ил.

ISBN 978-619-7131-76-5

820-93-31

Д-122200002260

Сист. N: 370645

- 337 -

ЦБ 125668, Д/820(94)-93-34(084)/Б 48

БЛЕЙБИ, Аарон

Лошите момчета : Кн. 1 - / Текст и ил. Аарон Блейби ; Прев. [от англ.] Ива Костадинова. - [София] : Робертино, 2022 -.- 19 см

Кн. 2. Перната мисия. - 2022 ([София] : Алианс Принт). - 140 с. : с ил.

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-619-246-080-8 (кн. 2)

820(94)-93-34(084)

Д-122200002259

Сист. N: 370657

- 338 -

ЦБ II 8538, Д/820-93-34/П 33

ПЕЙШЪНС, Джон

Приключения в Папратовата долина / Авт. и худож. Джон Пейшънс ; Прев. [от англ.] Стефан Недков. - [София] : Бук Травъл, 2022 (В. Търново : Абагар). - 75 с. : с цв. ил. ; 28х21 см

Кн. изд. под логото на ИнфоДар - търг. марка на Бук Травъл. - Съдържа: Балонът на Брок Гръфи ; Новата къща на господин Ръсти ; Обирът на духовата музика ; Спортен ден.

ISBN 978-619-244-052-7 (ИнфоДар)

820-93-34

Д-122200002350

Сист. N: 370664

- 339 -

ЦБ II 8539, Д/820/899-93-34/М 93

МОЯТА голяма книга с приказки : Кн. 1 -. - София : Фют, 2014 - (Китай).- 26х24 см

Кн. 7. / Прев. Албена Раленкова. - 2021. - 176 с. : с цв. ил.

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа: Специалната книга за алозаври / Г. Гормли, Д. Грей ; Яйчицето на Чики / Д. Бедфорд, К. Сап ; Лакомата дъга / С. Чандлър, С. Решчек ; Бързо у дома, Хариет! / Л. Бърнард ; Змията, която не можеше да казва "Ссссс!" / Д. Парачини, Д. Маклийн ; Пингвинчето, което се страхуваше от всичко / С. Смолмън ; Къде се загуби динозавърчето Дейзи? / С. Смелмън, Д. Хоуърт ; Най-малкият пазач на фар отива на спасителна операция / Х. Хоуърт, Д. Хоуърт ; Бел. за родителите и учителите.

ISBN 978-619-199-684-1 (кн. 7)

820/899-93-34

Д-122200002344

Сист. N: 370665

- 340 -

ЦБ 125679, Д/886.7-93-34/С 38

СИРОМАХОВ, Иво Божанов

Приказно пътешествие : [Приказки] / Иво Сиромахов ; Ил. Лилия Тодорова. - София : Ciela, 2022 ([В. Търново] : Абагар). - 192 с. : с цв. ил., к. ; 22 см

ISBN 978-954-28-3926-2 (Сиела)

886.7-93-34

Д-122200002305

Сист. N: 370668

- 341 -

ЦБ 125680, Д/820(73)-93-31/К 54

КИНИ, Джеф

Раули Джеферсън: Призрачните патила на един Дърдорко : [Роман] / Джеф Кини ; Прев. [от англ.] Михаил Балабанов. - София : Дуо Дизайн, [2022] ([София] : [Пулсио принт]). - 218 с. : с ил. ; 21 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7560-18-3

820(73)-93-31

Д-122200002304

Сист. N: 370669

- 342 -

ЦБ 125683, Д/886.7-93-91/А 82

АРГИРОПУЛОС, Яна Кирякос и др.

Познай колко много те обичам : [Приказка] / Написана от Сам Макбратни ; Ил. от Анита Джерам ; Адапт. Яна Аргиропулос, Ивайла Пеева ; Прев. [от англ.] Петя К. Димитрова. - София : Enthusiast, 2022. - [32] с. : с цв. ил. ; 25х22 см

Пълното име на авт. - Самюел Макбратни ; Имената на прев. и адапт. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Enthusiast - запазена марка на Алто комюникейшънс енд пъблишинг. - Кн. от поредицата Children's books.

ISBN 978-619-164-451-3 (Ентусиаст)

886.7-93-91

Д-122200002301

Сист. N: 370672

- 343 -

ЦБ II 8540, Д/886.7-93-34/С 68

СТАНЕВ, Мартин

Планетата в буркан : [Приказка] / Мартин Станев ; С ил. и прев. от авт. - София : Orange books, 2022 (Полша). - [28] с. : с цв. ил. ; 28х24 см

Orange books - запазена марка на Ориндж Интернешънъл.

ISBN 978-619-171-127-7 (Ориндж букс)

886.7-93-34

Д-122200002300

Сист. N: 370673

- 344 -

ЦБ II 8541, Д/820-93-34/М 90

МОРПУРГО, Майкъл

Песен на радостта : [Приказка] / Майкъл Морпурго ; Ил. Емили Гравет ; Прев. [от англ.] Албена Раленкова. - [София] : Фют, 2022. - [32] с. : с цв. ил. ; 28 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдръжа и За авт., ил.

ISBN 978-619-199-786-2

820-93-34

Д-122200002233

Сист. N: 370674

- 345 -

ЦБ 125685, Д/830-93-31/Б 77

БРАНДИС, Катя

Превъплъщението на Караг : [Роман за деца] / Катя Брандис ; Прев. Евелина Банева ; С ил. на Клаудия Карлс. - София : Архипелаг, 2022. - 272 с. : с ил. ; 21 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Кн. 1 от поредицата Деца на гората.

ISBN 978-954-456-059-1

830-93-31

Д-122200002274

Сист. N: 370677

- 346 -

ЦБ 125688, Д/820/899-93-34/Б 62

БОНИЙЯ, Росио

Скучно ли ти е, Мини Мони? / Текст Росио Бонийя ; С ил. от авт. ; Прев. Елица Попова. - София : Мармот, 2022. - [31] с. : с цв. ил. ; 21х30 см

ISBN 978-619-7241-43-3

820/899-93-34

Д-122200002357

Сист. N: 370681

- 347 -

ЦБ 125689, Д/850-93-34/Ф 55

ФИОРАНИ, Пиеранджела

Малката коала и други истории за животни от Австралия : Приказки за животни / Текст Пиеранджела Фиорани ; Ил. Тони Улф ; Прев. [от итал.] Евдокия Златарова. - [София] : Фют, 2022. - 40 с. : с цв. ил. ; 24 см

Авт. на текста не е отбелязан на кор. ; Сведения за авт. отговорности отбелязани в библиогр. каре.

ISBN 978-619-199-774-9

850-93-34

Д-122200002237

Сист. N: 370682

- 348 -

ЦБ 125690, Д/850-93-34/Ф 55

ФИОРАНИ, Пиеранджела

Малките мечета и други истории за животни от Европа : Приказки за животни / Текст Пиеранджела Фиорани ; Ил. Тони Улф ; Прев. [от итал.] Евдокия Златарова. - [София] : Фют, 2022. - 40 с. : с цв. ил. ; 24 см

Авт. на текста не е отбелязан на кор. ; Сведения за авт. отговорности отбелязани в библиогр. каре.

ISBN 978-619-199-772-5

850-93-34

Д-122200002236

Сист. N: 370683

- 349 -

ЦБ 125692, Д/850-93-34/Ф 55

ФИОРАНИ, Пиеранджела

Малкото енотче и други истории за животни от Америка : Приказки за животни / Текст Пиеранджела Фиорани ; Ил. Тони Улф ; Прев. [от итал.] Евдокия Златарова. - [София] : Фют, 2022. - 40 с. : с цв. ил. ; 24 см

Авт. на текста не е отбелязан на кор. ; Сведения за авт. отговорности отбелязани в библиогр. каре.

ISBN 978-619-199-771-8

850-93-34

Д-122200002235

Сист. N: 370685

- 350 -

ЦБ 125693, Д/886.7-93-34/А 75

АНТОНОВА, Катя

Зевс / Катя Антонова ; Ил. Анна-Лаура Кантоне. - София : Рибка, 2022. - 44 с. : с цв. ил. ; 23х23 см

Катя Антонова - псевд. на Екатерина Николова Борисова.

ISBN 978-619-7131-75-8

886.7-93-34

Д-122200002335

Сист. N: 370686

- 351 -

ЦБ 125695, Д/850-93-34/Ф 55

ФИОРАНИ, Пиеранджела

Малките тигърчета и други истории за животни от Азия : Приказки за животни / Текст Пиеранджела Фиорани ; Ил. Тони Улф ; Прев. [от итал.] Евдокия Златарова. - [София] : Фют, 2022. - 40 с. : с цв. ил. ; 24 см

Авт. на текста не е отбелязан на кор. ; Сведения за авт. отговорности отбелязани в библиогр. каре.

ISBN 978-619-199-773-2

850-93-34

Д-122200002234

Сист. N: 370687

- 352 -

ЦБ 125697, Д/886.7-93-1/К 77

КОКУДЕВА, Петя Димитрова

Юху-буху-измислячус! : Дет. стихотворения за фантазиране / Петя Кокудева ; Ил. Антония Мечкуева. - Пловдив : Жанет 45, 2022. - 40 с. : с цв. ил. ; 19х19 см

ISBN 978-619-186-728-8

886.7-93-1

Д-122200002366

Сист. N: 370690

- 353 -

ЦБ 125698, Д/886.7-93-32/Р 93

РУСАНОВА, Лилия

Моята първа книга за емоциите: Ядосан съм! / Лилия Русанова ; Ил. Милена Миткова ; Консултант Ани Владимирова. - [София] : Пан, 2022. - [24] с. : с цв. ил. ; 24 см

Съдържа и Препоръки за родителите.

ISBN 978-619-240-593-9

1. Гняв - овладяване - детска и юношеска литература

886.7-93-32 + 087.5:159.942

Д-122200002226

Сист. N: 370691

- 354 -

ЦБ II 8542, Д/820-93-34/Т 37

ТАУНСЕНД, Джон

Как Мечокът си изгубил опашката и други приказки за животните в гората / Джон Таунсенд ; Ил. Мартина Пелузо ; Прев. от англ. Невена Иванова. - София : Труд, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 96 с. : с цв. ил. ; 27х22 см. - (Истории за животни за лека нощ)

ISBN 978-954-398-721-4

820-93-34

Д-122200002336

Сист. N: 370692

- 355 -

ЦБ 125703, Д/830-93-31/Р 91

РУЕ, Анна

Зеландия: Пропадане във водовъртежа : [Роман за деца] / Анна Руе ; Прев. [от нем. ез.] Галина Златарева ; Ил. Макс Майнзолд. - София : Архипелаг, 2022. - 304 с. : с ил. ; 22 см

Името на прев. и ил. посочено на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-456-062-1

830-93-31

Д-122200002278

Сист. N: 370706

- 356 -

ЦБ II 8545, Д/820/899-93-34/Н 12

НА гости във фермата / [Прев.]. - София : СофтПрес, [2022]. - 16 с. : с цв. ил. ; 28 см. - (Поредица Моите приятели животните)

Кор. опис.

ISBN 978-619-151-801-2

820/899-93-34

Д-122200002242

Сист. N: 370707

- 357 -

ЦБ II 8546, Д/820/899-93-32/Н 12

НА път към топлите страни / [Прев.]. - София : СофтПрес, [2022]. - 16 с. : с цв. ил. ; 28 см. - (Поредица Моите приятели животните)

Кор. опис.

ISBN 978-619-151-802-9

820/899-93-32

Д-122200002241

Сист. N: 370708

- 358 -

ЦБ 125704, Д/886.7-93-34/Д 32

ДЕВЕДЖИЕВ, Илия Ангелов

Маргаритка и вежливите думички : [Приказка] / Илия Деведжиев ; Авт. на стиховете Росица Миновска-Деведжиева ; Худож. Веселка Велинова. - София : Ciela, 2022 ([София] : Алианс Принт). - [32] с. : с цв. ил. ; 21х21 см. - ([Поредица] Маргаритка)

Авт., ил. отбелязани в библиогр. каре.

https://margaritka.bg

ISBN 978-954-28-3923-1

886.7-93-34

Д-122200002245, Д-122200003157

Сист. N: 370709

- 359 -

ЦБ II 8549, Д/886.7-93-34/Ж 49

ЖИВОВА, Константина

Малката мечтателка в зоопарка : [Приказка] / Константина Живова ; С ил. от авт. - [София] : Робертино, 2022 ([София] : Алианс Принт). - [42] с. : с цв. ил. ; 26х26 см

ISBN 978-619-246-074-7

886.7-93-34

Д-122200002286

Сист. N: 370714

- 360 -

ЦБ II 8550, Кр/820-93-34/Д 77, Д/820-93-34/Д 77

ДОНАЛДСЪН, Джулия

Най-елегантният гигант в града : [Приказка] / Написа Джулия Доналдсън ; Нарис. Аксел Шефлър ; Прев. [от англ.] Мария Донева. - [Пловдив] : Жанет 45, 2022 (Китай). - [32] с. : с цв. ил. ; 28 см

ISBN 978-619-186-701-1

820-93-34

Кр-122200002292, Д-122200002293

Сист. N: 370716

- 361 -

ЦБ 125708, Д/820(73)-93-31/К 54

КИНИ, Джеф

Дневникът на един Дръндьо [16]: На висота : [Роман за деца] / Джеф Кини ; Прев. [от англ.] Михаил Балабанов. - София : Дуо Дизайн, [2022]. - 218 с. : с ил. ; 21 см. - (Поредица Дневникът на един дръндьо ; 16)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-7560-17-6 (Duo Design)

820(73)-93-31

Д-122200002290, Д-122200002291

Сист. N: 370717

- 362 -

ЦБ II 8551, Д/886.7-93-34/А 17

АВГАРСКИ, Георги и др.

Мунка малката маймунка : Приказки / Георги Авгарски, Николай Зидаров, Леда Милева ; Худож. Стоян Атанасов. - София : Миранда, 2022. - 56 с. : с цв. ил. ; 31 см

Георги Авгарски - псевд. на Георги Иванов Захариев. - Съдържа и Биогр. данни за авт., ил. ; Патилата на малкия Медунчо ; Сиводрешко и Бързобежко.

ISBN 978-619-7659-23-8

886.7-93-34 + 886.7-93-1

Д-122200002289

Сист. N: 370718

- 363 -

ЦБ 125716, Д/840-93-91/G 15

GALLAND, Antoine

Binbir Gece Masallari / Antoine Galland ; Cev. Ferid Namik Hansoy. - Istanbul : Turkiye Is Bankasi Kultur Yayinlari, 2011. - 273 p. ; 20 cm. - (Is Cocuk Kutuphanesi)

Съдържа и За авт.

ISBN 978-605-360-095-4

840-93-91

Д-122200002435

Сист. N: 370729

- 364 -

ЦБ 125717, Д/894.35-93-2/A 98

AYTEK, Ozlem

Mini Tiyatro: Yas Gunu Pastasi : Ozgun Kisa Oyunlar / Ozlem Aytek ; Res. Suleyman Ozkonuk. - Istanbul : Mercek Cocuk, [2014]. - 32 s. : res. ; 22 cm

ISBN 978-975-201-101-4

894.35-93-2

Д-122200002436

Сист. N: 370730

- 365 -

ЦБ I 12937, Д/891.5-93-34/S 52

SEYHI, Mujgan

Masal otobusu dut dut / Mujgan Seyhi ; Res. Suleyman Ozkonuk ; Cev. Zeynep Berktas, Asiye Tigli. - Istanbul : Timas Cocuk, [2017]. - 400 s. : res. ; 18 cm. - (Masallarla Deger Egitimi ; [Кн. 2])

Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с. - Речник.

ISBN 978-975-263-981-2

891.5-93-34

Д-122200002437

Сист. N: 370736

- 366 -

ЦБ 125727, Д/830-93-34/A 54

ANDERSEN, Hans Christian

Uykudan Once Andersen'den Bana Bir Masal Anlat / Hans Christian Andersen ; Yay. haz. Elif Yavuz ; Duzenleme Aysen Oy. - Istanbul : Marti Yayincilik, 2013. - 336 s. : res. ; 22 cm. - (Marti cocuk kulubu)

ISBN 978-605-5420-98-7

830-93-34

Д-122200002434

Сист. N: 370744

- 367 -

ЦБ II 8553, Д/820/899-93-34/O-76

ORMANDAKI Dostlarimiz: 2. - [Istanbul] : Serhat Yayinlari, S. a. - 26 s. : res. ; 27 cm. - (Seckin Dunya Masallari Dizisi ; 9)

Кор. опис.

820/899-93-34

Д-122200002433

Сист. N: 370758

- 368 -

ЦБ II 8554, Д/820/899-93-91/T 25

TAVSAN ile kaplumbaga / Cev. F. Zehra Bayrak. - Istanbul : Cilek Kitaplar, 2014. - 15 s. : rnk. res. ; 29 cm. - (Cilek Kitaplar ; 219. Masallar ulkesi serisi ; 12)

ISBN 978-605-118-067-0

820/899-93-91

Д-122200002431

Сист. N: 370766

- 369 -

ЦБ 125740, Д/894.35-93-31/C 16

CALAPALA, Rakim ve dig.

87 Oguz : [Roman] / Rakim Calapala, Nimet Calapala ; Yay. haz. Osman Sevim. - Istanbul : Bilge Kultur Sanat, 2006. - 143 s. : res. ; 20 cm. - (100 temel eser ilkogretim)

Съдържа и За авт.

ISBN 978-975-6316-89-4

ISBN 975-6316-89-6

894.35-93-31

Д-122200002430

Сист. N: 370771

- 370 -

ЦБ 125743, Д/875-93-342/E 99

EZOP, M. O.

Ezop masallari / Aisopos ; Derleyen Ayse Canay ; Turkcesi Melisa Gagnino. - Istanbul : Boyut, 1999. - 96 s. ; 19 cm. - (Cocuk klasikleri)

Възприетото име на авт. Aisopos на тур. е M. O. Ezop ; Името на прев. отбелязано на предната кор.

ISBN 975-521-184-5

875-93-342

Д-122200002429

Сист. N: 370775

- 371 -

ЦБ 125744, Д/820/899-93-34/S 23

SASKIN sincap / Res. Suleyman Ozkonuk. - Istanbul : Prizma press, 2003. - 16 s. : rnk. res. ; 20 cm. - (1. siniflar icin oykuler)

820/899-93-34

Д-122200002428

Сист. N: 370778

- 372 -

ЦБ I 12940, Д/894.35-93-34/A 98

AYTAR, Ekrem

Tak tak leylek / Ekrem Aytar ; Res. Enis Yuksel. - Istanbul : Damla Yayinevi, 2015. - 32 s. : rnk. res. ; 16 cm. - (Akilli hayvanlar serisi ; 1)

ISBN 978-605-383-631-5

ISBN 978-605-383-625-4

894.35-93-34

Д-122200002427

Сист. N: 370785

- 373 -

ЦБ 125748, Д/894.35-93-2/A 98

AYTEK, Ozlem

Mini Tiyatro: Pasakli dilay : Ozgun Kisa Oyunlar / Ozlem Aytek ; Res. Suleyman Ozkonuk. - Istanbul : Mercek Cocuk, [2014]. - 32 s. : rnk. res. ; 22 cm

ISBN 978-975-201-103-8

894.35-93-2

Д-122200002426

Сист. N: 370786

- 374 -

ЦБ 125750, Д/875-93-342/E 99

EZOP, M. O.

Karga ile Tilki / Ezop ; Res. Ilknur Ercan. - Istanbul : Bilge Kirpi Yayincilik, 2010. - [16] s. : rnk. res. ; 24 cm. - (Egitici Masallar)

Авт. не е отбелязан на кор. ; Ил. отбелязан на гърба на загл. с.

ISBN 978-605-5575-13-7

875-93-342

Д-122200002425

Сист. N: 370789

- 375 -

ЦБ 125752, Д/820(73)-93-31/B 11

BABBITT, Natalie

Olumsuz aile : [Roman] / Natalie Babbitt ; Cev. Bulent O. Dogan. - 17. bsk.- Istanbul : Turkiye Is Bankasi Kultur Yayinlari, 2011. - 108 s. ; 20 cm. - (100 temel eser ilkogretim)

Съдържа и За авт.

ISBN 978-975-458-349-6

820(73)-93-31

Д-122200002424

Сист. N: 370792

- 376 -

ЦБ 125753, Д/820/899-93-34/S 20

SANSSIZ yasli at / Res. Suleyman Ozkonuk. - Istanbul : Prizma press, [2003]. - 16 s. : rnk. res. ; 20 cm. - (1. siniflar icin oykuler)

820/899-93-34

Д-122200002423

Сист. N: 370794

- 377 -

ЦБ 125756, Д/894.35-93-34/T 73

TONGAR, Hatica Kubra

Kokarca arkadas bulabilecek mi? / Hatica Kubra Tongar ; Res. Ercan Polat. - Istanbul : Nesil Cocuk, 2011. - 23 s. : rnk. res. ; 22 cm. - (Masal istedigin gibi bitsin! ; 5)

ISBN 978-975-269-998-4

894.35-93-34

Д-122200002421

Сист. N: 370797

- 378 -

ЦБ 125757, Д/894.35-93-34/T 73

TONGAR, Hatica Kubra

Mizikci keci neden pisman? / Hatica Kubra Tongar ; Res. Ercan Polat. - Istanbul : Nesil Cocuk, 2011. - 23 s. : rnk. res. ; 22 cm. - (Masal istedigin gibi bitsin! ; 7)

ISBN 978-605-131-000-8

894.35-93-34

Д-122200002420

Сист. N: 370799

- 379 -

ЦБ 125758, Д/894.35-93-34/T 73

TONGAR, Hatica Kubra

Siyah kuzu neden yalniz? / Hatica Kubra Tongar ; Res. Ercan Polat. - Istanbul : Nesil Cocuk, 2011. - 23 s. : rnk. res. ; 22 cm. - (Masal istedigin gibi bitsin! ; 1)

ISBN 978-975-269-994-6

894.35-93-34

Д-122200002419

Сист. N: 370800

- 380 -

ЦБ 125759, Д/894.35-93-34/T 73

TONGAR, Hatica Kubra

En guzel mevsim hangisi? / Hatica Kubra Tongar ; Res. Ercan Polat. - Istanbul : Nesil Cocuk, 2011. - 23 s. : rnk. res. ; 22 cm. - (Masal istedigin gibi bitsin! ; 2)

ISBN 978-975-269-995-3

894.35-93-34

Д-122200002418

Сист. N: 370801

- 381 -

ЦБ 125761, Д/894.35-93-31/O-61

ONURLUER, Cansu

Gezgin gunce Istanbul: Yeni Bir Arkadas / Cansu Onurluer ; Res. L. Zeki Oksev. - Istanbul : Model Cocuk, [2019]. - 64 s. : rnk. res. ; 20 cm. - (Gezgin gunce Istanbul ; 8)

Авт. отговорности отбелязани в библиогр. каре.

ISBN 978-605-931-386-5

894.35-93-31

Д-122200002422

Сист. N: 370803

- 382 -

ЦБ 125764, Д/839.8-93-34/A 54

ANDERSEN, Hans Christian

Andersen masallari / Hans Christian Andersen ; Cev. Murat Alpar. - 8. bsk.- Istanbul : Turkiye Is Bankasi Kultur Yayinlari, 2011. - xxiv, 256 s. ; 20 cm. - (100 temel eser ilkogretim)

Съдържа и H. C. Andersen / G. Ezber. - Библиогр. с. xxiv.

ISBN 978-9944-88-286-6

839.8-93-34

Д-122200002417

Сист. N: 370808

- 383 -

ЦБ 125782, Д/820-93-31/П 97

ПЪРСИВАЛ, Том

Крадецът на заклинания : [Роман за деца] / Том Пърсивал ; Прев. от англ. Деница Янкова. - София : Таралеж, 2022. - 180 с. : с ил. ; 21 см. - ([Поредица] Малки легенди ; 1)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Таралеж - запазена марка на Вакон. - Съдържа и Биогр. данни за авт.

ISBN 978-619-250-038-2

820-93-31

Д-122200002492, Д-122200002595

Сист. N: 370935

- 384 -

ЦБ 125784, Д/820-93-31/К 78, П/820-93-31/К 78

КОЛИНС, Тим

Шаро Холмс и случаят с откраднатите кралски бижута : [Роман за деца] / Тим Колинс ; Ил. Джон Бигуд ; Прев. [от англ.] Анелия Петрунова. - София : Enthusiast, 2022 ([София] : Ропринт). - 192 с. : с ил. ; 20 см

Enthusiast - запазена марка на Алто комюникейшънс енд пъблишинг.

ISBN 978-619-164-476-6 (Ентусиаст)

820-93-31

Д-122200002490, П-122200002669

Сист. N: 370937

- 385 -

ЦБ 125806, Д/820(73)-93-31/L 95

LOWERY, Wendi

Peter Pan : [A Novel] / J. M. Barrie ; Condensed and adapt. by Wendi Lowery ; Ill. by Greg Becker, Patrick Whelan. - Franklin : Creative Edge, 2010 (USA). - x, 178 p. : ill. ; 21 cm. - (Junior Classics for Young Readers)

Creative Edge - импринт на Dalmatian Publishing Group. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-1-40379-502-1 (Dalmatian Publishing Group)

ISBN 1-40379-502-9 (Dalmatian Publishing Group)

820(73)-93-31

Д-122200002754

Сист. N: 370982

- 386 -

ЦБ 125837, ДТ/820-93-31/M 88

MOSS, Emma

Lucy Locket: Online Disaster : [A Novel] / Emma Moss. - London : Macmillan Children's Book, 2016 (Croydon : CPI Group Ltd). - 261 p. : ill. ; 20 cm

Кн. 1 от поредицата Girls can Vlog. - Macmillan Children's Book - импринт на Pan Macmillan.

ISBN 978-1-5098-1491-6 (Pan Macmillan)

820-93-31

ДТ-122200002759

Сист. N: 371020

- 387 -

ЦБ 125839, ДТ/820-93-31/M 88

MOSS, Emma

Amazing Abby: Drama Queen : [A Novel] / Emma Moss. - London : Macmillan Children's Book, 2016 (Croydon : CPI Group Ltd). - 267 p. : ill. ; 20 cm

Кн. 2 от поредицата Girls can Vlog. - Macmillan Children's Book - импринт на Pan Macmillan.

ISBN 978-1-5098-1738-2 (Pan Macmillan)

820-93-31

ДТ-122200002760

Сист. N: 371022

- 388 -

ЦБ 125842, ДТ/820-93-31/M 88

MOSS, Emma

Hashtag Hermione: Wipeout! : [A Novel] / Emma Moss. - London : Macmillan Children's Book, 2017 (Croydon : CPI Group Ltd). - 280 p. : ill. ; 20 cm

Кн. 3 от поредицата Girls can Vlog. - Macmillan Children's Book - импринт на Pan Macmillan.

ISBN 978-1-5098-1740-5 (Pan Macmillan)

820-93-31

ДТ-122200002761

Сист. N: 371025

- 389 -

ЦБ I 12948, Д/820(73)-93-31/T 98

TWAIN, Mark

The Adventures of Tom Sawer : [A Novel] / Mark Twain. - London : Harper Press, 2011 (St Ives : Clays Ldt). - xii, 272 p. ; 18 cm. - (Collins Classic)

Harper Press - импринт на HarperCollins Publishers. - Съдържа и За авт. ; Речник.

ISBN 978-0-00-742011-7 (HarperCollins Publishers)

820(73)-93-31

Д-122200002756

Сист. N: 371030

Детска отраслова литература

- 390 -

ЦБ II 8527, Д/087.5:591.9(084.4)/Т 45

ТЕЙЛЪР, Барбара

Атлас на животните по света / Текст Барбара Тейлър ; Ил. Кенет Лили ; Прев. [от англ.] Корнелия Лозанова. - София : Пан, [2022]. - 64 с. : с цв. ил. ; 31 см

Азб. показалец.

ISBN 978-619-240-523-6

1. Животни - детска и юношеска литература

087.5:591.9(084.4)

Д-122200002320

Сист. N: 370360

- 391 -

ЦБ II 8529, Д/087.5:159.928/И 91

ИСЕРН, Сусана

Голяма книга на супер силите / Текст Сусана Исерн ; Ил. Росио Бониля ; Прев. от исп. Веселина Маринова. - София : Colibri, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - [38] с. : с цв. ил. ; 29 см

Съдържа и биогр. бел. за авт. на текста и ил.

ISBN 978-619-02-1032-0 (Колибри)

1. Способности и дарби - у децата - детска и юношеска литература. 2. Творчество - у децата - детска и юношеска литература

087.5:159.928

Д-122200002325

Сист. N: 370378

- 392 -

ЦБ 125514, Д/087.5:630.1/М 56

МИЛБЪРН, Анна

Дървото : Погледни под капачето! / Анна Милбърн ; Ил. Симона Димитри ; [Прев. от англ.]. - София : Фют, 2022 (Китай). - [12] с. : с цв. ил. ; 20 см. - ([Поредица] Погледни под капачето)

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон с подвижни капачета и елементи.

ISBN 978-619-199-697-1

1. Дървета - детска и юношеска литература

087.5:630.1

Д-122200002075

Сист. N: 370400

- 393 -

ЦБ 125519, Д/087.5:629.1-47/Б 75

БРАЙЪН, Лара

Пожарната кола : Погледни под капачето! / Лара Брайън ; Ил. Каролин Атия ; [Прев. от англ.]. - София : Фют, 2021 (Китай). - [12] с. : с цв. ил. ; 20 см. - ([Поредица] Погледни под капачето)

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон с подвижни капачета и елементи.

ISBN 978-619-199-677-3

1. Транспортни средства - детска и юношеска литература

087.5:629.1-47

Д-122200002076

Сист. N: 370407

- 394 -

ЦБ 125520, Д/087.5:629.73/Б 75

БРАЙЪН, Лара

Самолетът : Погледни под карачето! / Лара Брайън ; Ил. Каролин Атия ; [Прев. от англ.]. - София : Фют, 2021 (Китай). - [12] с. : с цв. ил. ; 20 см. - ([Поредица] Погледни под капачето)

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон с подвижни капачета и елементи.

ISBN 978-619-199-676-6

1. Самолети - детска и юношеска литература

087.5:629.73

Д-122200002077

Сист. N: 370409

- 395 -

ЦБ 125521, Д/087.5:598.2/.9/М 56

МИЛБЪРН, Анна

Гнездата на птиците : Погледни под капачето! / Анна Милбърн ; Ил. Стефани Файзер Колмън ; [Прев. от англ.]. - София : Фют, 2022 (Китай). - [12] с. : с цв. ил. ; 20 см. - ([Поредица] Погледни под капачето)

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон с подвижни капачета и елементи.

ISBN 978-619-199-698-8

1. Птици - детска и юношеска литература

087.5:598.2/.9

Д-122200002074

Сист. N: 370410

- 396 -

ЦБ 125629, Д/087.5:568.1(084)/Е 72

ЕРАТА на динозаврите: Гиганти във въздуха и морето / Текст Стефано Броколи ... [и др.] ; Науч. ред. Владимир Николов ; [Прев. от англ.]. - София : Егмонт България, 2022 (Костинброд : Мултипринт). - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см. - (Поредица Науката в комикси ; Кн. 5)

Други авт. на текст: А. Томас, А. Вико, Уанг ; Сведения за авт. отговорности отбелязани в библиогр. каре. - Изд. на Disney.

ISBN 978-954-27-2722-4

1. Динозаври - детска и юношеска литература

087.5:568.1(084)

Д-122200002252

Сист. N: 370610

- 397 -

ЦБ 125630, Д/087.5:568.1(084)/Е 72

ЕРАТА на динозаврите: Страховити гущери / Текст Стефано Броколи ... [и др.] ; Науч. ред. Владимир Николов ; [Прев. от англ.] ; Уанг. - София : Егмонт България, 2022 (Костинброд : Мултипринт). - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см. - (Поредица Науката в комикси ; Кн. 4)

Други авт. на текст: А. Томас, А. Вико, Уанг ; Сведения за авт. отговорности отбелязани в библиогр. каре. - Изд. на Disney.

ISBN 978-954-27-2722-4

1. Динозаври - детска и юношеска литература

087.5:568.1(084)

Д-122200002251

Сист. N: 370611

- 398 -

ЦБ 125631, Д/087.5:568.1(084)/Е 72

ЕРАТА на динозаврите: Триумф и гибел / Текст Стефано Броколи ... [и др.] ; Науч. ред. Владимир Николов ; [Прев. от англ.]. - София : Егмонт България, 2022 (Костинброд : Мултипринт). - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см. - (Поредица Науката в комикси ; Кн. 6)

Други авт. на текст: А. Томас, А. Вико, Уанг ; Сведения за авт. отговорности отбелязани в библиогр. каре. - Изд. на Disney.

ISBN 978-954-27-2724-8

1. Динозаври - детска и юношеска литература

087.5:568.1(084)

Д-122200002253

Сист. N: 370612

- 399 -

ЦБ 125632, Д/087.5:52/53(084)/Г 18

ГАЛАКТИКИ и планети: Произходът на всичко / Текст Е. Пезули ... [и др.] ; Науч. ред. Владимир Божилов ; [Прев. от англ.]. - София : Егмонт България, 2022 (Костинброд : Мултипринт). - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см. - (Поредица Науката в комикси ; Кн. 1)

Други авт. на текст: А. Томас, А. Вико, Уанг ; Сведения за авт. отговорности отбелязани в библиогр. каре. - Изд. на Disney.

ISBN 978-954-27-2721-7

1. Астрономия - детска и юношеска литература. 2. Физика - детска и юношеска литература

087.5:52/53(084)

Д-122200002250

Сист. N: 370613

- 400 -

ЦБ 125635, Д/087.5:52/53(084)/Г 18

ГАЛАКТИКИ и планети: Завладяването на Космоса / Текст Е. Пезули ... [и др.] ; Науч. ред. Владимир Божилов ; [Прев. от англ.]. - София : Егмонт България, 2022 (Костинброд : Мултипринт). - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см. - (Поредица Науката в комикси ; Кн. 3)

Други авт. на текст: А. Томас, А. Вико, Уанг ; Сведения за авт. отговорности отбелязани в библиогр. каре. - Изд. на Disney.

ISBN 978-954-27-2726-2

1. Астрономия - детска и юношеска литература. 2. Физика - детска и юношеска литература

087.5:52/53(084)

Д-122200002254

Сист. N: 370617

- 401 -

ЦБ 125636, Д/087.5:52/53(084)/Г 18

ГАЛАКТИКИ и планети: Нашият дом - Слънчевата система / Текст Е. Пезули ... [и др.] ; Науч. ред. Владимир Божилов ; [Прев. от англ.]. - София : Егмонт България, 2022 (Костинброд : Мултипринт). - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см. - (Поредица Науката в комикси ; Кн. 2)

Други авт. на текст: А. Томас, А. Вико, Уанг ; Сведения за авт. отговорности отбелязани в библиогр. каре. - Изд. на Disney.

ISBN 978-954-27-2725-5

1. Астрономия - детска и юношеска литература. 2. Физика - детска и юношеска литература

087.5:52/53(084)

Д-122200002255

Сист. N: 370618

- 402 -

ЦБ 125641, Д/087.5:794.5:681.322(035)/М 17

[МАЙНКРАФТ] Minecraft : Миниатюрни конструкции : Повече от 20 вълнуващи минипроекта / Прев. Юлия Чернева. - София : Егмонт България, 2022 (Италия). - 96 с. : с цв. ил. ; 22 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-27-2757-6

1. Електронни игри - наръчници и ръководства - детска и юношеска литература

087.5:794.5:681.322(035)

Д-122200002263

Сист. N: 370624

- 403 -

ЦБ 125652, Д/087.5:612.82/К 50

КЕНИНГТЪН, Тим

Тази книга е пълна с мозъци : Всички видове мозъци и как работят / Тим Кенингтън ; Прев. [от рус.] Елена Филипова ; Ил. Josy Bloggs, Liz Kay. - София : Ciela, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 94 с. : с цв. ил. ; 25 см

С Речник.

ISBN 978-954-28-3899-9 (Сиела)

1. Главен мозък - функции - детска и юношеска литература

087.5:612.82

Д-122200002311

Сист. N: 370637

- 404 -

ЦБ 125687, Д/087.5:615.825.1/К 52

КЕР, Кристиан и др.

Йога във фермата / Кристиан Кер, Луси Менсис ; Ил. Джулия Грийн ; Прев. [от англ.] Албена Раленкова. - [София] : Фют, 2021 (Китай). - 32 с. : с цв. ил. ; 24х24 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-619-199-679-7

1. Гимнастика на йогите - детска и юношеска литература

087.5:615.825.1

Д-122200002238

Сист. N: 370680

- 405 -

ЦБ II 8544, Д/087.5:22/Л 27

ЛАТЕВА, Катя

Библията : Животът преди Иисус / Катя Латева ; Худож. Петя Петрова, Мария Златанова. - [София] : Фют, [2022]. - 40 с. : с ил. ; 29 см

Кор. опис.

1. Библия - изучаване - детска и юношеска литература

087.5:22

Д-122200002244

Сист. N: 370704

- 406 -

ЦБ II 8547, Д/087.5:568.1/Ф 83

ФРИТ, Алекс

Голяма книга за динозаврите / Текст Алекс Фрит ; Ил. Фабиано Фиорин ; Дизайн Стивън Райт ; [Прев. от англ.]. - София : Фют, 2022 (Китай). - [28] с. : с цв. ил. ; 30 см

Кн. е с четири големи разгъващи се с.

ISBN 978-619-199-696-4

1. Динозаври - детска и юношеска литература

087.5:568.1

Д-122200002240

Сист. N: 370710

- 407 -

ЦБ II 8548, Д/087.5:629/К 95

КЪЛИС, Меган

Голяма книга за големите машини / Текст Меган Кълис ; Ил. Майк Бърн ; Дизайн Стивън Райт ; [Прев. от англ.]. - София : Фют, 2022 (Китай). - [31] с. : с цв. ил. ; 30 см

Кн. е с четири големи разгъващи се с.

ISBN 978-619-199-726-8

1. Транспорт - детска и юношеска литература

087.5:629

Д-122200002239

Сист. N: 370713

- 408 -

ЦБ I 12939, Д/820/899-93-34/K 18

KAMYONET / [Res.] Luis Ferraz, E. Testa. - Istanbul : Tay Yayinlari, 1999 (Istanbul : Dogan Ofset). - [8] s. : res. ; 17x25 cm. - (Sevimli Tasitlar Dizisi ; 1)

ISBN 978-975-435-044-9

ISBN 975-435-044-2

820/899-93-34

Д-122200002432

Сист. N: 370761

География

- 409 -

ЦБ II 8555, ЧС/914/919(031)/Г 63

ГОЛЯМА енциклопедия на страните : Т. 1 - 16 / [Прев.] : Mediasat Group, S. A., 2006 - 2007 (ЕС).- 31 см

Кн. се разпространява като прил. на в. Дневен труд и в. 24 часа.

ISBN 978-84-9819-601-6

Т. 16. Океания. Азбучен показалец. - Madrid. - 2007. - 1681 - 1800 с. : с цв. ил., к.

ISBN 978-84-9819-600-9 (т. 16)

1. География - енциклопедии. 2. Социография - енциклопедии

914/919(031) + 308(100)(031)

ЧС-122200002452

Сист. N: 370811

- 410 -

ЦБ II 8556, ЧС/914/919(031)/Г 63

ГОЛЯМА енциклопедия на страните : Т. 1 - 16 / [Прев.] : Mediasat Group, S. A., 2006 - 2007 (ЕС).- 31 см

Кн. се разпространява като прил. на в. Дневен труд и в. 24 часа.

ISBN 978-84-9819-601-6

Т. 5. Северна Америка. - Madrid. - 2007. - 449 - 560 с. : с цв. ил., к.

ISBN 978-84-9819-589-7 (т. 5)

1. География - енциклопедии. 2. Социография - енциклопедии

914/919(031) + 308(100)(031)

ЧС-122200002450

Сист. N: 370812

- 411 -

ЦБ II 8557, ЧС/914/919(031)/Г 63

ГОЛЯМА енциклопедия на страните : Т. 1 - 16 / [Прев.] : Mediasat Group, S. A., 2006 - 2007 (ЕС).- 31 см

Кн. се разпространява като прил. на в. Дневен труд и в. 24 часа.

ISBN 978-84-9819-601-6

Т. 11. Мала Азия и Централна Азия. - Madrid. - 2007. - 1121 - 1232 с. : с цв. ил., к.

ISBN 978-84-9819-595-8 (т. 11)

1. География - енциклопедии. 2. Социография - енциклопедии

914/919(031) + 308(100)(031)

ЧС-122200002451

Сист. N: 370815

История

- 412 -

ЦБ 125446, Ч/949.72.05(092)/Д 39

ЯВОРОВ, Пейо Крачолов

Гоце Делчев / П. К. Яворов. - Фототип. изд.- [София] : Бълг. сдружение на родовете от Македония, 2012 (София : ПК Д. Благоев). - 107 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

Фототип. изд.: София : книж. Олчев,1940.

ISBN 978-954-92935-1-7

1. Делчев, Гоце Николов, 1872 - 1903 - биографии. 2. Вътрешна македоно-одринска революционна организация - дейци. 3. ВМРО - биографии

949.72.05(092) + 92 Делчев, Гоце

Ч-122200002026

Сист. N: 370309

- 413 -

ЦБ I 12909, Ч/904(497.23-21)(036)/А 78

АПОСТОЛОВ, Стефан Стоянов

Беглик Таш и Приморско / Стефан Апостолов ; Фотогр. Здравко Василев, Стефан Апостолов. - 2. изд.- Бургас : Информа принт, 2021. - 80 с. : с ил., к. ; 17 см

Имената на фотогр. посочени в библиогр. каре. - Изд. на Община Приморско.

ISBN 978-619-7252-78-1

1. Мегалити - Приморско - пътеводители. 2. Туризъм - Приморско - пътеводители. 3. Приморско - пътеводители

904(497.23-21)(036) + 908(497.23-21)(036) + 379.85(497.23-21)(036)

Ч-122200002017

Сист. N: 370310

- 414 -

ЦБ 125477, Кр/949.72(063)/Т 49

ТЕОРЕТИЧНА конференция 1340 години България. Стара Загора. 2021

[Хиляда триста и четиридесет] 1340 години България : Теоретична конференция, проведена на 31.08.2021 г. в зала "Славейков" на община Стара Загора / Състав. Стефан Пенев, Васил Василев ; Ред. Трифон Митев. - Ст. Загора : Лаген, 2021. - 104 с. : с портр. ; 21 см

Изд. на Община СТ. Загора ; Областен съюз на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва - Ст. Загора. - Съдържа докл. от: К. Ранчев, О. Стоилов, С. Пенев, Р. Антонова-Тончева, Ж. Желева, Н. Генев, Р. Райчев. - Библиогр. с. 35 - 37 ; Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-346-163-9

1. История - България - конференции. 2. България - история - конференции

949.72(063)

Кр-122200002106

Сист. N: 370353

- 415 -

ЦБ 125500, П/949.72.042(092)/Б 70

КРАСИМИРОВ, Искрен

Да убиеш Ботев : Мистерии, спомени, лъжи / Искрен Красимиров ; Предг. Пламен Митев. - София : Колибри, 2022 ([София] : Инвестпрес). - 216 с. : ил., портр. ; 20 см

Библиогр. с. 200 - 203 и под линия с бел.

ISBN 978-619-02-1059-7 (Colibri)

1. Ботев, Христо, 1848 - 1876 - биографии. 2. Революционери, български - биографии. 3. Поети, български - биографии. 4. България - история - литературознание

949.72.042(092) + 886.7(092) + 92 Ботев, Христо

П-122200002326

Сист. N: 370379

- 416 -

ЦБ 125540, П/947/К 74

КОЖИНОВ, Вадим Валерианович

Правда Сталинских репресий, или Кому нужны большие жертвы / Вадим Кожинов. - Москва : Эскимо ; Алгоритм, 2010. - 445 с. ; 21 см. - (Исторические сенсации)

Съдържа и От ред. - Библиогр. с. 422 - 443.

ISBN 978-5-699-45438-9 (Эскимо)

1. Политически репресии - СССР - история. 2. История - СССР. 3. СССР - история

947 + 323.28(47+57)(091)

П-122200003600

Сист. N: 370434

- 417 -

ЦБ 125572, П/947(092)/С 63

МУХИН, Юрий Игнатьевич

Убийцы Сталина : Главная тайна XX века / Юрий Мухин. - Москва : Яуза ; Эскимо, 2011 (Нижний Новгород : Нижполиграф). - 543 с. : с табл. ; 21 см. - (Сер. Бестселлеры Ю. Мухина и В. Кожинова)

Библиогр. с. 523 - 540.

ISBN 978-5-699-46329-9

1. Сталин, Йосиф Висарионович, 1878 - 1953 - дейност. 2. Политици, съветски - дейност. 3. КПСС - дейци. 4. История - СССР

947(092) + 329(47+57)КПСС(091)(092) + 92 Сталин, Йосиф

П-122200003644

Сист. N: 370517

- 418 -

ЦБ 125573, П/940.1/М 98

МЮССЕ, Люсьен

Варварские нашествия на Западную Европу: волна вторая / Люсьен Мюссе ; Пер. с фр. А. П. Санина ; Предисл. А. Ю. Карачинский. - Санкт-Петербург : Евразия, 2006 (Минск : Полиграфкомбинат Я. Коласа). - 352 с. : с к. ; 21 см - (Сер. Историческая библ.)

Библиогр. с. 299 - 327 ; Именен, геогр. указ.

ISBN 5-8071-0211-8

1. История - Европа - средни векове. 2. Култура - Европа - история - средни векове. 3. Европа - история

940.1 + 930.85(4)

П-122200003583

Сист. N: 370521

- 419 -

ЦБ 125595, П/943.0(092)/Г 50

СТАРИКОВ, Николай Викторович

Кто заставил Гитлера напасть на Сталина : Роковая ошибка Гитлера / Николай Стариков ; [С предг.] от авт. - Санкт-Петербург : Питер, 2015. - 365 с. : с ил., портр. ; 21 см

Съдържа и От авт. - Библиогр. с. 361 - 364 и под линия с бел.

ISBN 978-5-496-01310-9

1. Хитлер, Адолф, 1889 - 1945 - дейност. 2. Политици, немски - дейност. 3. Втора световна война, 1939 - 1945 - причини. 4. История - Германия. 5. Германия - история

943.0(092) + 940.53 + 92 Гитлер, Адольф

П-122200003608

Сист. N: 370557

- 420 -

ЦБ 125686, Ч/949.72(092)/Ч 92

ЧОРБАДЖИЙСКИ, Мартин Георгиев и др.

Достойните непознати : 50 значими личности от българската история / Мартин Чорбаджийски, Теодор Борисов ; С предг. от авт. - София : БИ 93, 2022 ([Добрич] : Фолиарт). - 244 с. : с ил., портр. ; 23 см

Библиогр. с. 237 - 243.

ISBN 978-619-7496-97-0 (Българска история)

949.72(092) + 92(497.2)

Ч-122200002275

Сист. N: 370679

- 421 -

ЦБ 125709, Ч/940.1(092)/К 40

ДЮЛГЕРОВ, Никола Романов

Войните на Карл Велики / Никола Дюлгеров ; С въвед. [от авт.]. - София : Millenium, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 256 с. : с ил. ; 23 см. - (История на войните ; 19)

Библиогр. с. 243 - 250.

ISBN 978-954-515-583-3 (Милениув)

1. Европа - история - средни векове. 2. Императори, франкски - биографии

940.1(092) + 92 Карл Велики

Ч-122200002280

Сист. N: 370719

- 422 -

ЦБ 125719, П/949.72.031.1/Б 23

БАЛКХ, Бoрис Джардан

Балкхара / Борис Балкх. - София : Дайрект Сървисиз, 2022. - 56 с. : с цв. к. ; 21 см

ISBN 978-619-7671-42-1

1. Българи - произход. 2. Прабългари - история. 3. Космология. 4. България - история

949.72.031.1

П-122200002468

Сист. N: 370732

- 423 -

ЦБ 125725, П/949.5(092)/Ю 36

БОТЕВ, Ростислав Валентинов

Личният живот на Юстиниан I Велики / Ростислав Ботев ; С въвед. и послесл. [от авт.]. - София : Millenium, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 240 с. : с ил. ; 23 см

Библиогр. с. 231 - 232 ; Азб. показалец.

ISBN 978-954-515-584-0 (Милениеум)

1. Императори, византийски - биографии. 2. Юстиниан I, имп. визант., 482 - 565 - биографии

949.5(092) + 92 Юстиниан I, имп. визант.

П-122200002284

Сист. N: 370739

- 424 -

ЦБ 125838, П/949.72.065/М 53

МИГЕВ, Владимир Тихомиров

Времето на българското преустройство : Юли 1987 - Ноември 1989 : [Монография] / Владимир Мигев ; С предг. [от авт.]. - София : Златен змей, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 192 с. : с ил. ; 21 см

Съдържа и Историкът, който работи неуморно и резултатно в преломното време / Х. Ковачев ; In Honorem / И. Марчева, Н. Филипова ; В. Мигев като изследовател на авторитарния режим в България / Н. Поппетров. - Библиогр. под линия с бел.

ISBN 978-954-776-060-8

1. История - България - 1987 - 1989. 2. Вътрешна политика - България - 1987 - 1989 - история. 3. Преход от комунизъм към демокрация - България - история. 4. България - вътрешна политика - история

949.72.065 + 323(497.2)(091)

П-122200002505

Сист. N: 371021

Краезнание

- 425 -

ЦБ 125451, Кр/886.7-1/Д 58

ДИМИТРОВА, Златина

Гробище за слонове : Малка книга на паметта / Златина Димитрова. - [София] : АРС, [2021] ([София] : Дайрект сървисиз). - 44 с. ; 20 см

АРС - импринт на Литпрес.

ISBN 978-954-9857-67-2 (Литпрес)

886.7-1

Кр-122200002007

Сист. N: 370316

- 426 -

ЦБ 125463, Кр/886.7-1/З-50

ЗДРАВКОВ, Здравко Георгиев

Лунни нощи : Избрани любовни стихове / Здравко Здравков ; Ил. Илия Вичев. - Ст. Загора : Дъга плюс, 2014. - 200 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9387-85-8

886.7-1

Кр-122200002107

Сист. N: 370335

- 427 -

ЦБ 125465, Кр/886.7-053.5-1/О-53

ОМАЯТА на детските бисери : [Поезия] / Ред. Маргарита Танева ... [и др.]. - [Ст. Загора] : Темко, 2016. - 44 с. ; 20 см

Други ред.: М. Танева, М. Трифонова, Р. Кънчев, В. Митева, А. Христова, Е. Илиева, имената им са отбелязани в библиогр. каре. - Кн. се изд. по повод 175 години Светиниколско училище - гр. Ст. Загора. - Съдържа и Урок в Хилендарския метох / С. Тодоров ; Моето училище / С. Шиков.

886.7-053.5-1

Кр-122200002108

Сист. N: 370336

- 428 -

ЦБ 125468, Кр/614.2(497.235-32=914.99)/И 52

ИЛИЕВА, Милена Ивова

Общностен мониторинг на здравните услуги на територията на област Стара Загора с фокус общините Стара Загора и Николаево (2018 г.) / Милена Илиева. - Ст. Загора : [Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите], 2019 (Богомилово : Контраст). - 74 с. : с диагр., к. ; 21 см

Кор. опис. - Съдържа и Прил. - Библиогр. с. 67 - 69.

ISBN 978-954-691-089-9

1. Здравеопазване - роми - Старозагорска област

614.2(497.235-32=914.99)

Кр-122200002109

Сист. N: 370341

- 429 -

ЦБ 125470, Кр/338.124.4/М 70

МИТЕВ, Иван

Факторът за кризи дългов рак : Монография / Иван Митев. - Ст. Загора : Палмира, 2015 (Ст. Загора : РикАрт). - 171 с. : с табл. ; 21 см

Библиогр. с. 161 - 166.

ISBN 978-954-9376-33-3

1. Стопански кризи

338.124.4

Кр-122200002115

Сист. N: 370344

- 430 -

ЦБ 125473, Кр/614.2(497.235-32=914.99)/И 52

ИЛИЕВА, Милена Ивова

Общностен мониторинг на здравните услуги на територията на област Стара Загора с фокус общините Стара Загора и Николаево (2017 г.) / Милена Илиева. - Ст. Загора : [Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите], 2019 (Богомилово : Контраст). - 76 с. : с диагр., к. ; 21 см

Кор. опис. - Съдържа и Прил. - Библиогр. с. 69 - 71.

ISBN 978-954-691-089-9

1. Здравеопазване - роми - Старозагорска област

614.2(497.235-32=914.99)

Кр-122200002111

Сист. N: 370347

- 431 -

ЦБ 125477, Кр/949.72(063)/Т 49

ТЕОРЕТИЧНА конференция 1340 години България. Стара Загора. 2021

[Хиляда триста и четиридесет] 1340 години България : Теоретична конференция, проведена на 31.08.2021 г. в зала "Славейков" на община Стара Загора / Състав. Стефан Пенев, Васил Василев ; Ред. Трифон Митев. - Ст. Загора : Лаген, 2021. - 104 с. : с портр. ; 21 см

Изд. на Община СТ. Загора ; Областен съюз на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва - Ст. Загора. - Съдържа докл. от: К. Ранчев, О. Стоилов, С. Пенев, Р. Антонова-Тончева, Ж. Желева, Н. Генев, Р. Райчев. - Библиогр. с. 35 - 37 ; Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-346-163-9

1. История - България - конференции. 2. България - история - конференции

949.72(063)

Кр-122200002106

Сист. N: 370353

- 432 -

ЦБ 125469, Кр/614.2(497.235-32=914.99)/I 54

ILIEVA, Milena Ivova

Community monitoring of the health services on the territory of Stara Zagora Municipality and Nikolaevo Municipality (2018) / Milena Ilieva ; Transl. into Engl. Stanimira Pashova. - St. Zagora : [Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите], 2019 (Bogomilovo : Contrast). - 72 p. : ill. ; 21 cm

Кор. опис. - Съдържа и Прил. - Библиогр. с. 65 - 67.

ISBN 978-954-691-092-9

1. Здравеопазване - роми - Старозагорска област

614.2(497.235-32=914.99)

Кр-122200002110

Сист. N: 370343

- 433 -

ЦБ 125474, Кр/614.2(497.235-32=914.99)/I 54

ILIEVA, Milena Ivova

Community monitoring of the health services on the territory of Stara Zagora Municipality and Nikolaevo Municipality (2017) / Milena Ilieva ; Transl. into Engl. Stanimira Pashova. - St. Zagora : [Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите], 2019 (Bogomilovo : Contrast). - 70 p. : ill. ; 21 cm

Кор. опис. - Съдържа и Прил. - Библиогр. с. 63 - 65.

ISBN 978-954-691-091-2

1. Здравеопазване - роми - Старозагорска област

614.2(497.235-32=914.99)

Кр-122200002112

Сист. N: 370348

- 434 -

ЦБ 125476, Кр/614.2(497.235-32=914.99)/I 54

ILIEVA, Milena Ivova

Community monitoring of the health services on the territory of Stara Zagora Municipality and Nikolaevo Municipality (2019) / Milena Ilieva ; Transl. into Engl. Stanimira Pashova. - St. Zagora : [Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите], 2019 (Bogomilovo : Contrast). - 73 p.- 21 cm

Кор. опис. - Съдържа и Прил. - Библиогр. с. 67 - 68.

ISBN 978-954-691-095-0

1. Здравеопазване - роми - Старозагорска област

614.2(497.235-32=914.99)

Кр-122200002113

Сист. N: 370350

- 435 -

ЦБ 125548, Кр/820(73)-31/Р 91, П/820(73)-31/Р 91

РУЛ, Ан

Непознатият до мен : Истинската криминална история на Тед Бънди : [Роман] / Ан Рул ; Прев. от англ. Сибин Майналовски. - София : Изток-Запад, 2022. - 512 с., xxiv с. ил, портр, факс. ; 24 см

Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-01-1028-6

1. Престъпници - САЩ - биографии

820(73)-31 + 343.22(73)(092)(0:82-31) + 92 Бънди, Тед

Кр-122200002345, П-122200002624

Сист. N: 370446

- 436 -

ЦБ II 8534, Кр/77(497.23)(092)(084.12)/О-24

[СТО] 100 години назад с фотографиите на Антип Коев Обущаров / Състав. Александр Иванов. - Казанлък [т.е. с. Дунавци, Казанлъшко] : Булгея, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 1 албум (224 с.) : с ил., портр. (някои цв.) ; 32 см

Авт. на текстове: А. Иванов, Г. Хаджиева, Н. Трейман, П. Големанова.

ISBN 978-954-92653-5-4

1. Обущаров, Антип Коев, 1888 - 1942 - творчество - албуми. 2. Фотографи, български - творчество - албуми. 3. Родове, български - Казанлъшки край - история. 4. България - фотография

77(497.23)(092)(084.12) + 92 Обущаров, Антип + 77.041(497.23)(084.12) + 929.52(497.23)

Кр-122200002859

Сист. N: 370594

- 437 -

ЦБ II 8537, Кр/820-93-1/Д 77, Д/820-93-1/Д 77

ДОНАЛДСЪН, Джулия

Чарли си има книга любима : [Приказка] / Написа Джулия Доналдсън ; Нарис. Аксел Шефлър ; Прев. [от англ.] Мария Донева. - [Пловдив] : Жанет 45, 2022 (Китай). - [32] с. раздр. паг. : с цв. ил. ; 28х22 см

Пълното име на прев. - Мария Донева Петрова.

ISBN 978-619-186-702-8

820-93-1

Кр-122200002314, Д-122200002315

Сист. N: 370629

- 438 -

ЦБ 125696, Кр/830-31/Е 12, П/830-31/Е 12

ЕБЕРС, Георг

Дъщерята на фараона : [Роман] / Георг Еберс ; Прев. [от нем.] Сибин Майналовски. - София : Плеяда, 2022 ([София] : Art Eternel Print). - 400 с. ; 22 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-409-455-3

830-31

Кр-122200002276, П-122200002577

Сист. N: 370689

- 439 -

ЦБ II 8550, Кр/820-93-34/Д 77, Д/820-93-34/Д 77

ДОНАЛДСЪН, Джулия

Най-елегантният гигант в града : [Приказка] / Написа Джулия Доналдсън ; Нарис. Аксел Шефлър ; Прев. [от англ.] Мария Донева. - [Пловдив] : Жанет 45, 2022 (Китай). - [32] с. : с цв. ил. ; 28 см

ISBN 978-619-186-701-1

820-93-34

Кр-122200002292, Д-122200002293

Сист. N: 370716

- 440 -

ЦБ 125770, Кр/886.7-32/К 14

КАЙРАКОВА, Траяна Георгиева

Родното образ(у)ование : Хумористични разкази / Траяна Кайракова. - Ст. Загора : Кота, 2022 ([Ст. Загора] : Печатницата). - 232 с. ; 21 см

ISBN 978-954-305-613-2

886.7-32

Кр-122200002465

Сист. N: 370822

Индекс 'АВТОРИ'


Ahern, Cecelia 301
Aisopos 370
Alpar, Murat 382
Andersen, Hans Christian 212, 366, 382
Anderson, Sherwood 212
Arkin, Stephen 294
Austen, Jane 294
Aveyard, Victoria 261, 262, 263, 264
Aytar, Ekrem 372
Aytek, Ozlem 364, 373
Babbitt, Natalie 375
Bardugo, Leigh 270, 271, 272
Barrie, J. M. 385
Barrie, James Matthew 385
Bayrak, F. Zehra 368
Becker, Greg 385
Berktas, Zeynep 365
Bierce, Ambrose 212
Bloggs, Josy 403
Bourdain, Anthony 305
Bourne, Holly 297
Bulfinch, Thomas 212
Bunner, Henry Cuyler 212
Calapala, Nimet 369
Calapala, Rakim 369
Canay, Ayse 370
Carter, Angela 302
Chekhov, Anton 212
Child, Lee 282, 283
Chopin, Kate 212
Cochen, Jack 281
Coelho, Paulo 286, 293
Cohen, J. M. 304
Cohen, John Michael 304
Cohen, M. G. 304
Cohen, Mark Julian 304
Conrad, Joseph 296
Costa, Margaret Jull 286, 293
Crane, Stephen 212
Darnton, Robert 4
Dimitrov, Ivan 73
Dogan, Bulent O. 375
Dogan, Bulent Oral 375
Ephron, Nora 278
Ercan, Ilknur 374
Ezber, Gokcen 382
Ezop 374
Ezop, M. O. 370, 374
Ferraz, Luis 408
Fitzgerald, Francis Scott 212
France, Anatole 212
Gagnino, Melisa 370
Galland, Antoine 363
Hansoy, Ferid Namik 363
Harari, Manya 279
Harari, Yuval Noah 98
Hayward, Max 279
Hearn, Lafcadio 212
Honeyman, Gail 303
Ilieva, Milena 117, 118, 119, 432, 433, 434
Ilieva, Milena Ivova 117, 118, 119, 432, 433, 434
Iotov, Stanimir 212
Iotov, Stanimir Botev 212
Jerome, Jerome Klapka 212
Jotov, Stanimir Botev 212
Kay, Liz 403
Kinsella, Sophie 274, 275, 285
Kniffin, Harry Anable 212
Kondarev, Todor 73
Korolenko, Vladimir 212
Krentz, Jayne Ann 292
Lancelot, Dieudonne 242
Lawrence, David Herbert 212
Lenaerts, Koen 77
Lowery, Wendi 385
Maas, Sarah J. 265, 266, 267, 268, 269
Mazadziev, Nikolay 73
Montimore, Margarita 299
Moore, Gene M. 296
Moss, Emma 386, 387, 388
Moyes, Jojo 280, 295
Moyes, Pauline Sara Jo 295
Munro, Hector Hugh 212
Nicholls, David 306
Noonan, Edward Thomas 212
Northup, Solomon 307
O. Henry 212
Oksev, L. Zeki 381
Onurluer, Cansu 381
Oy, Aysen 366
Ozkonuk, Suleyman 364, 365, 371, 373, 376
Palahniuk, Chuck 291
Pashova, Stanimira 117, 118, 119, 432, 433, 434
Pasternak, Boris 279
Pasternak, Boris Leonidovich 279
Petkov, Filip 73
Poe, Edgar Allan 212
Polat, Ercan 377, 378, 379, 380
Pratchett, Terry 281
Quick, Amanda 292
Reiss, Valerie 286
Ridlay, Mat 110
Saki 212
Sargood, Corinna 302
Sevim, Osman 369
Seyhi, Mujgan 365
Stewart, Ian 281
Tagore, Rabindranath 212
Tartt, Donna 273
Testa, E. 408
Thomson, Hugh 294
Tigli, Asiye 365
Todorova, Vessela 73
Tongar, Hatica Kubra 377, 378, 379, 380
Turton, Stuart 284
Twain, Mark 389
Varty, Anne 298
Warner, Marina 302
Wheeler, Noa 270
Whelan, Patrick 385
Wilde, Oscar 212, 298
Wilkins, Mary E. 212
Yate, Martin John 111
Yavuz, Elif 366
Yuksel, Enis 372
Абаджиева, Красимира 195
Абаджиева, Красимира Светославова 195
Абрамов, Борис Николаевич 5
Авгарски, Георги 362
Августинович, Ирина 317
Авраам (Рейдман), Схиигумен 23
Авраам, схиархимандрит 23
Авраам, Схиигумен 23
Аврамов, Стефан 249
Аврамов, Стефан Иванов 249
Айвярд, Виктория 261, 262, 263, 264
Акерман, Елиът 222
Александрова, Илиана 14
Александрова, Светлана 73
Алексиев, Дарин 40, 45
Алексиев, Дарин Симеонов 40, 45
Алексиев, Стоян Георгиев 19, 28, 34, 66, 67, 69, 70
Алиенде, Исабел 183
Амвросий Медиоланский, святитель 35
Ангели, Лия 146
Ангелов, Боян 156, 157
Ангелов, Веселин Ясенов 414, 431
Ангелова, Иванка 332
Ангелова, Иванка Димитрова 332
Андасаров, Петър 156
Андасаров, Петър Георгиев 156
Андерсън, Попи 231
Андонова, Евелина 103
Андонова, Евелина Огнянова 103
Андрей митрополит на Дриинуполи и Пагония и Коница 65
Андрей, архиепископ Кесарии Каппадокийски 46
Андрей, митрополит 65
Антоний Велики, свети 51
Антонова, Катя 350
Антонова-Мурата, Юлияна 221, 255
Антонова-Тончева, Райна 414, 431
Апостолов, Стефан 413, 413
Апостолов, Стефан Стоянов 413
Аргиропулос, Яна 342
Аргиропулос, Яна Кирякос 342
Арментраут, Дженифър Л. 184
Армитаж-Амато, Рейчъл 113
Арнаудова, Боянка 134
Арнаудова, Боянка Апостолова 134
Арон, Раймон 105
Арон, Реймон 105
Арсений Пловдивски, митрополит 29
Асенова, Мария 318
Асенова, Мария Петкова 318
Атанасий, йеромонах 173
Атанасов, Атанас Василев 156
Атанасов, Димитър 300
Атанасов, Димитър Димитров 300
Атанасов, Стоян 362
Атанасов, Стоян Иванов 362
Атанасова, Виктория 128
Атия, Каролин 393, 394
Ахърн, Сесилия 301
Баева, Надя Димитрова 247
Бакман, Фредрик 203
Бакрачева, Албена 253
Бакрачева, Албена Кузманова 253
Балабанов, Михаил 341, 361
Балабанов, Михаил Петров 341, 361
Балк, Борис 11, 422
Балкх, Бoрис Джардан 11, 422
Балкх, Борис 11, 422
Бамбова, Петя 125
Банева, Евелина 345
Банева, Евелина Борисова 345
Банкова, Александра 237
Бардуго, Лий 270, 271, 272
Бари, Джеймс Матю 385
Барико, Алесандро 216
Барнс, Джулиан 190
Бастерика, Агустина 223
Бауърс, Крис 135, 135
Бахчеванова, Калина 314
Бахчеванова, Калина Светозарова 314
Бекър, Кетрин Е. 113
Беленски, Бойко 167
Беленски, Бойко Цветков 167
Белинов, Борис 81
Бигуд, Джон 384
Биир, Катрин 318
Блажени Диадох, епископ Фотикийски 52
Блажени Симеон, архиепископ Солунски 53
Блау, Джесика Аня 238
Блейби, Аарон 321, 337
Бобринской, Борис, протопрезвитер 32
Богоева, Антоанета 153
Богоева, Антоанета Евтимова 153
Божилов, Венцислав 247
Божилов, Венцислав Божидаров 247
Божилов, Владимир 399, 400, 401
Божкилов, Кирил 160
Бойн, Джон 258
Болотина, Д. 18
Бонева, Светла Богданова 73
Бонийя, Росио 346
Бониля, Росио 391
Борисов, Теодор 420
Борисов, Теодор Иванов 420
Борисова, Вилия 165
Борисова, Екатерина Николова 350
Борисова, Яна 169
Борн, Холи 297
Ботев, Ростислав 423
Ботев, Ростислав Валентинов 423
Бояджиева, Валентина 226
Бояджиева, Валентина Борисова 226
Бояджиева-Делева, Елена 127
Бояджиева-Делева, Елена Кирилова 127
Брайън, Лара 393, 394
Брандис, Катя 345
Браун, Греъм 251
Бреке, Йорген 236
Брино, Пиер 315
Бриньо, Пиер 315
Броколи, Стефано 396, 397, 398
Брянчанинов, Дмитрий Алексеевич 17, 21
Брянчанинов, Игнатий свeтител 17, 21
Бубновски, Сергей 123
Бубновски, Сергей Михайлович 123
Бузева, Таня Николова 90
Булева, Марияна 132
Булева, Марияна Николаева 132
Бурдейн, Антъни 305
Буюклиева, Майре 276
Буюклиева, Майре Бориславова 276
Бърн, Майк 407
Бъров, Борис Симеонов 106
Вазари, Джорджо 133
Вакрилова, Снежинка 217
Вакрилова, Снежинка Димитрова 217
Ван Генехтен, Гуидо 325
Василев, Атанас 108
Василев, Атанас Петров 108
Василев, Васил 414, 431
Василев, Васил Тодоров 414, 431
Василев, Здравко 413
Василев, Светлозар 10
Василева, Велимира 62
Василева, Яна Борисова 169
Василий Кинешемский (Преображенский), епископ 42
Василий Кинешемский, священноисповедник 42
Васильева, О. Ю. 38
Васильева, Ольга Юрьевна 38
Велева, Мая 139
Велева, Мая Василева 139
Велинова, Веселка 358
Велинова, Веселка Василева 358
Величков, Николай 73
Верн, Жул 242
Вийкман, Андерс 86
Вико, Андреа 396, 397, 398, 399, 400, 401
Виолован, Константин 35
Висарион (Зографски), йеромонах 65, 91
Висарион Зографски, йеромонах 91
Вичев, Илия 151, 426
Владимир, архиепископ Ташкенский и Средноазиатский 35
Владимиров, Любомир 105
Владимирова, Ани 326, 353
Воденичарова, Мария 73
Войно-Ясенецкий, Валентин Феликсович 6
Войнова, Николета 1
Войнова, Николета Йорданова 1
Вопенка, Мартин 256
Вуонг, Оушън 195
Върбанова, Татяна Пенева 94
Върголомова, Диана 312
Върголомова, Диана Валериева 312
Гай, Луиз 277
Ганкова, Рада 239
Ганчев, Марко 147
Гарабедян, Илвана 205
Гарабедян, Илвана Иванова 205
Гарелов, Иван 3
Гарелов, Иван Стефанов 3
Гатев, Георги 96
Гатев, Георги Тодоров 96
Гацова, Йоана 228, 319
Гацова, Йоана Пламенова 228, 319
Гелева, Ралица 50
Генев, Неделчо 414, 431
Генов, Владимир 31
Генов, Ненко 334
Генов, Ненко Стойков 334
Генова, Магдалина 73
Генчева, Цветана 214
Генчева, Цветана Тодорова 214
Георгиев, Иван 81
Георгиев, Лъчезар 177
Георгиев, Лъчезар Георгиев 177
Георгиев, Юлий 171
Георгиев, Юлий Спасов 171
Георгиева, Михаела 105
Георгиева, Теодора 99
Герджиков, Огнян 90
Герджиков, Огнян Стефанов 90
Германов, Владимир 227
Германов, Владимир Милчев 227
Гибън, Маурин 215
Гиздов, Любомир 203
Гиздов, Любомир Емилов 203
Гладков, Борис Ильич 48
Говоров, Георгий Василиевич 22, 51, 52, 53, 57, 58
Големанова, Петя 131, 436
Голосова, О. 18
Господинов, Енчо 160
Гравет, Емили 344
Градинарова, Таня Панайотова 81, 104
Гранитски, Иван 171
Гребенаров, Александър 1
Гребенаров, Александър Георгиев 1
Греъм, Уинстън 186
Григорий Палама, свети 53
Григорий Синаит, свети 53
Григорий, митрополит Ловчански 20
Григорова, Мария 289
Григорова, Мария Ставрева 289
Грийн, Джулия 404
Грозданова, Лиляна 137
Грозданова, Лиляна Александрова 137
Грънчарова, Татяна 135
Гудол, Джейн 254
Гуевска, Белослава 73
Гумеров, Павел 24, 47
Гурина, Ирина 322, 323
Гурина, Ирина Валериевна 322, 323
Даниил Сысоев, священник 27, 35
Данилов, Б. А. 5
Данилов, Борис Андреевич 5
Даракчиева, Боряна 198, 215, 241, 251
Даракчиева, Боряна Неделчева 198, 215, 251
Дарнтън, Робърт 4
Де Боно, Едуард 100
Деведжиев, Илия 358
Деведжиев, Илия Ангелов 358
Делева, Надежда 327
Деон, Трейси 232
Депрато, Марсел 315
Дечева, Гергана 288
Дечева, Гергана Петрова 288
Джаксън, Холи 187
Джелепова, Стела 186
Джелепова, Стела Алексеева 186
Джерам, Анита 342
Джоргова, Надежда 50
Диманова, Катя 183
Диманова, Катя Томова 183
Димитри, Симона 392
Димитров, Димитър Пеев 173
Димитров, Иван 73
Димитров, Иван Йорданов 171
Димитров, Кирил 73
Димитров, Мирослав Митьов 104
Димитрова, Ангелина 260
Димитрова, Ангелина Василева 260
Димитрова, Златина 141, 425
Димитрова, Кристина 240
Димитрова, Маргарет Драганова 173
Димитрова, Петя 155
Димитрова, Петя Димитрова 155
Димитрова, Петя К. 342
Димитрова, Петя Костадинова 342
Димов, Огнян 9
Димов, Огнян Станчев 9
Димчева, Анжела 157
Димчева, Анжела Иванова 157
Дмитриевич, Душко 73
Добрев, Иван Добрев 173
Добрева, Лилия 223
Добрева, Лилия Йорданова 223
Доброцветов, П. К. 46, 63
Додов, Атанас Атанасов 104
Доковска, Даниела 79
Доковска, Даниела Стефанова 79
Долапчиева, Майя 113
Долапчиева, Майя Василева 113
Доналдсън, Джулия 333, 360, 437, 439
Донева, Мария 213, 333, 360, 437, 439
Донева, Мария Вичева 213
Дончев, Тома Маринов 83
Дормал, Алекси 324
Доротей, авва 61
Доротей, свети 61
Драганов, Александър 320
Драганов, Александър Иванов 320
Драганов, Драгомир 160
Драганов, Драгомир Рашков 160
Дюлгеров, Никола 421
Дюлгеров, Никола Романов 421
Еберс, Георг 250, 438
Евагрий Понтийски 51
Евдокимов, Павел 32
Евдокимов, Павел Николаевич 32
Евтимова, Здравка 164
Евтимова, Здравка Василева 164
Егеланд, Том 206
Едуардс, Мартин 243
Ейбрамс, Дъглас 254
Екеберг, Ян Уве 193
Екерт, Хорст 309
Еклесия, Мариана 16
Елис, Дейвид 247
Емилова, Цветомира 50
Епифанович, С. Л. 63
Епифанович, Сергей Леонтьевич 63
Ериксън, Стивън 182
Естулин, Даниел 85
Ефрем, игумен 7
Ефрон, Нора 278
Жеков, Румен 161
Жеков, Румен Желев 161
Желева, Жанета 414, 431
Живова, Константина 359
Жук, И. В. 85
Заболотная, Етери 322, 323
Заболотная, Етери Николаевна 322, 323
Захариев, Георги Иванов 362
Звездинов, Атанас 156
Здравков, Здравко 151, 426
Здравков, Здравко Георгиев 151, 426
Зидаров, Николай 362
Зидаров, Николай Иванов 362
Златанова, Мария 405
Златанова, Мария Надеждова 405
Златарева, Галина 355
Златарева, Галина Йорданова 323, 355
Златарева, Миглена 322, 323
Златарева, Миглена Звезденова 322, 323
Златарова, Евдокия 347, 348, 349, 351
Златарова, Евдокия Светозарова 347, 348, 349, 351
Златарски, Иван 211
Златарски, Иван Василев 211
Златина, Галина 323
Зосима Палестински, свети 52
Иванов, Александр 131, 436
Иванов, Атанас 84, 109
Иванов, Атанас Симеонов 84, 109
Иванов, Боян Ангелов 156, 157
Иванов, Валери Манолов 316
Иванов, Деан 73
Иванов, Димитър 81
Иванов, Димитър Михайлов 104
Иванов, Християн 143
Иванов, Християн Иванов 143
Иванова, Диляна 33
Иванова, Диляна Петрова 33
Иванова, Красимира Средкова 108
Иванова, Мария 254
Иванова, Невена 354
Игнатий Брянчанинов, свети 17, 21
Игнатий Ксантопул 53
Игнатий, епископ 17
Игнатий, епископ Кавказки и Черноморски 17
Игумен Ефрем (Виноградов) 7
Илиева, Елена 152, 427
Илиева, Любка 94
Илиева, Милена 115, 116, 232, 428, 430
Илиева, Милена Ивова 115, 116, 428, 430
Илиева, Милена Мичева 232
Илиева-Въндева, Любка Борисова 94
Илия, презвитер и Екдик 52
Иоан Дамаскин, свети 62
Иоан Карпатски, преподобни 52
Иоан Лествичник, свети 56
Иробалиева, Ангелина 231
Исаия Нитрийски отшелник, свети авва 51
Исерн, Сусана 391
Итурбе, Антонио 202
Итурбе, Антонио Гонсалес 202
Йейт, Мартин Джон 111
Йоан (Филипов), йеромонах 91
Йоан Дамаскин, свети 62
Йоан Лествичник, свети 56
Йоан Филипов, йеромонах 91
Йоаникий, митрополит Сливенски 39, 40, 41, 45
Йовческа, Силвана 73
Йорданова, Десислава 324
Йорданова, Десислава Любомирова 324
Йорданова, Димана 161, 162, 163
Йорданова, Димана Димова 161, 162, 163
Йосиф, архим. 61
Йотовски, Емил 168
Йотовски, Емил Цветанов 168
Йънг, Саманта 246
Кавамура, Яйо 308, 310, 311, 313
Кадийска, Таня 50
Кайракова, Траяна 176, 440
Кайракова, Траяна Георгиева 176, 440
Калайджиев, Ангел Симеонов 90
Калист Ксантопул, патриарх Вселенски 53
Калист Тиликуд 53
Калихан, Кристен 246
Камджалов, Мирослав 73
Камю, Албер 290
Кантоне, Анна-Лаура 350
Капралова, Недка 235, 242
Капралова, Недка Неделчева 235, 242
Каприев, Георги 12
Каприев, Георги Теологов 12
Кар, Джак 207
Карабенчева, Анелия Петрова 146
Караджова, Златина 73
Карапеткова, Мария 105
Карачинский, А. Ю. 418
Карлс, Клаудия 345
Картър, Анджела 302
Касабова, Благовеста 157
Касабова, Благовеста Йорданова 157
Касабова, Камелия 93
Касабова, Камелия Методиева 90, 93
Касимова-Моасе, Мария Хиндова 221
Катасонов, Валентин 89
Катасонов, Валентин Юрьевич 89
Катър, Хана 318
Кацарски, Александър Николов 90
Кемплинг, Хана 318
Кенингтън, Тим 403
Кенов, Тодор 218
Кенов, Тодор Кенов 218
Кер, Кристиан 404
Керев, Стойчо 2
Керев, Стойчо Иванов 2
Керсоди, Франсоа 235
Кини, Джеф 341, 361
Кинсела, Софи 274, 275, 285
Кирова, Силвия Захариева 73
Кирякова, Ина 133
Кирякова, Ина Минчева 133
Клавие, Бруно 10
Клайн, Матю 211
Клемънс, Самюъл Лангхорн 389
Клери, Джулиан 336
Ковачев, Христо Тодоров 424
Коев, Тодор К. 13
Коева, Мария 290
Коева, Мария Христова 290
Коелю, Жоао Пинто 239, 300
Коелю, Паулу 286, 293
Коен, Джак 281
Кожинов, Вадим 416
Кожинов, Вадим Валерианович 416
Кожухаров, Георги 73
Кожухарова, Габриела 238
Кожухарова, Габриела Любомирова 238
Козлов, Я. Н. 35
Кокудева, Петя 352
Кокудева, Петя Димитрова 352
Колинс, Джаки 213
Колинс, Тим 384
Колмън, Стефани Файзер 395
Кондарев, Тодор 73
Конрад, Джоузеф 296
Корнезов, Александър 77, 77
Корнезов, Александър Любенов 77
Костадинова, Ива 321, 337
Костадинова, Ива Георгиева 321, 337
Костадинова-Младенова, Димитринка Иванова 104
Костова, Надя 76
Костова, Надя Енчева 76
Красимиров, Искрен 415
Кренц, Джейн Ан 292
Кръстева, Евгения 193, 206
Кръстева, Ралица 14
Куик, Аманда 292
Куин, Джулия 185
Кунчев, Константин 81, 104
Кунчев, Константин Александров 81, 104
Кутева, Диана 185
Кутева, Диана Янакиева 185
Кълис, Меган 407
Кънева, Аглика 73
Кънева, Ева 209, 244
Кънева, Ева Димитрова 209, 244
Кънчев, Румен 152, 427
Къслър, Клайв 251
Кьосова, Василена 15
Лазарова, Виктория 50
Лайл, Д. П. 199
Лайл, Дъглас Палмър 199
Лакова, Никол 50
Лакова, Цветелина 192
Лакова, Цветелина Лакова 192
Лансбъри, Джанет 103
Ланселот, Дийодоне 242
Латева, Катя 405
Леви, Сабин 132
Леви, Сабин Моис 132
Левченко, Ярослава Сергеевна 82
Лескроарт, Джон 217
Лили, Кенет 390
Лозанов, Олег 73
Лозанов, Олег Стойов 73
Лозанова, Корнелия 390
Лозанова, Корнелия Иванова 390
Локхарт, Е. 319
Лолов, Илиян 222
Лолов, Илиян Божидаров 222
Лорак, И. К. Р. 243
Луелин, Гарет 318
Лука Войно-Ясенецкий, святитель 6
Лука, архиепископ 6
Ляков, Панайот 129, 130, 150
Ляков, Панайот Борисов 129, 130, 150
Маас, Сара Джанет 265, 266, 267, 268, 269
Мазаджиев, Николай 73
Майналовски, Сибин 201, 250, 435, 438
Майналовски, Сибин Симеонов 201, 250, 435, 438
Майнзолд, Макс 355
Макариева-Лесева, Анета 204
Макариева-Лесева, Анета Божидарова 204
Макарий Египетски, свети 51
Макбратни, Сам 342
Макбратни, Самюел 342
Маклаков, А. Г. 8
Маклаков, Анатолий Геннадьвич 8
Максим Изповедник, свети 52, 59
Максим Капсокаливит, свети 53
Малановска, Кая 289
Мандев, Христо 149
Мандев, Христо Ганчев 149
Манолов, Валери 316
Манушева, Ирина 315
Манушева, Ирина Борисова 315
Манчев, Петко 181, 181
Манчев, Петко Тонев 181
Манчева, Ния 181
Маргова, Руслана 210
Мариани, Мирела 312
Маринина, Александра 233
Маринкова, Вера 50
Маринов, Александър 336
Маринов, Марко Ганчев 147
Маринова, Веселина 391
Маринова, Веселина Маринова 391
Маринова, Диана Маринова 104
Маринова, Марина 73
Маринова, Надя 73
Марк Подвижник, свети 51
Маркова, Мария Ананиева 83
Маркъм, Даяна 245
Марли, Мишел 252
Марчева, Илияна Илиева 424
Матвеевский, Павел 36
Матеева, Екатерина 97, 102
Матеева, Екатерина Илиева 97, 102
Матюз-Грийн, Фредерика 14
Менсис, Луси 404
Метос, Виктор 191
Мечкуева, Антония 352
Мигев, Владимир 424
Мигев, Владимир Тихомиров 424
Милбърн, Анна 392, 395
Милева, Леда 362
Милева, Леда Гео 362
Мингерли, Мина 224
Минкова, Ганета Минкова 104
Минкова, Рада 105
Миновска-Деведжиева, Росица 358
Митев, Иван 74, 429
Митев, Пламен 415
Митев, Пламен Димитров 415
Митев, Трифон 414, 431
Митев, Трифон Димитров 414, 431
Митева, Виолета 152, 427
Миткова, Милена 326, 353
Михайлова, Мариана 83
Михайлова, Мариана Петрова 83
Михайлова, Милена 73
Михнева, Даниела 73
Мойс, Джоджо 205, 280, 295
Мойс, Паулин Сара Джо 205, 280, 295
Молев, Владимир 258
Молев, Владимир Георгиев 258
Моллов, Доброслав Емилов 73
Моралийска, Моника 73
Мори, Ето 288
Морийо, Жюлиет 226
Морисън, Тони 241
Морпурго, Майкъл 344
Мос, Ема 386, 387, 388
Мос, Стефани 318
Мръчков, Васил 78, 107, 108, 108
Мръчков, Васил Желязков 78, 107, 108
Муравьев, Н. И. 63
Мусов, Михаил Желязков 83
Мутафчиева, Илина 73
Мухин, Юрий 101, 417
Мухин, Юрий Игнатьевич 101, 417
Мъстиан, Кели 197
Мюссе, Люсьен 418
Надо, Франсин 315
Найденова, Дарина 128
Натов, Николай 92
Натов, Николай Симеонов 92
Недев, Делян 104
Недев, Делян Йорданов 81, 104
Неделчев, Иван Георгиев 39
Недков, Стефан 338
Недкова, Десислава Огнянова 196
Нейчев, Стоян 73
Неков, Румен Руменов 81
Ненков, Димитър Ненков 83
Несбьо, Ю 244
Никита Стифат, преподобни 53
Никифор Уединеник, преподобни 53
Ников, Георги 142
Ников, Георги Антонов 142
Никодим, митрополит Сливенски 55
Николай (Велимирович), епископ 68
Николай (Велимирович), Светител 30, 33
Николай Велимирович, свети 30, 33, 68
Николов, Александър 173
Николов, Александър Николов 173
Николов, Васил 50
Николов, Владимир 396, 397, 398
Николова, Валентина 40
Николова, Галина 81
Николова, Ива Н. 236
Никълс, Дейвид 306
Ничева-Карастойчева, Емилия 187
Ничева-Карастойчева, Емилия Станимирова 187
Норд, Нина 123
Нортъп, Соломон 307
Оливиери, Якопо 312
Остин, Джейн 294
Павел Гумеров, свещеник 37
Павел Гумеров, священник 24, 47
Павлевчев, Николай Йорданов 104
Паисий Хилендарски 172, 173
Паланюк, Чарлз Майкъл 291
Паланюк, Чък 291
Памук, Орхан 224
Пандилов, Светослав 81
Панчев, Георги 121, 122
Панчев, Георги Захариев 121, 122
Пастернак, Борис Леонидович 279
Пастухова-Личева, Персиана 14
Пастухова-Личева, Персиана Иванова 14
Патерсън, Джеймс 287
Пашов, Александър 181
Пашов, Александър Петров 181
Пашова, Станимира 117, 118, 119, 432, 433, 434
Педерсен, Йени 209
Пеев, Димитър 173, 173
Пеев, Красимир 5
Пеев, Красимир Петров 5
Пеева, Ивайла 342
Пезули, Е. 399, 400, 401
Пейснър, Даниел 136
Пейчева, Петя 144
Пейчева, Петя Николова 144
Пейшънс, Джон 338
Пекунов, Васил 170
Пекунов, Васил Стоянов 170
Пелузо, Мартина 354
Пенев, Стефан 414, 414, 431, 431
Пенева, Евелина 208
Пенева, Евелина Венциславова 208
Пени, Луиз 200
Пенчев, Мартин Тодоров 104
Перчинкова, Катя 136
Перчинкова, Катя Христова 136
Петарин, Джермано 312
Петков, Орфей 175
Петков, Орфей Николаев 175
Петков, Петко Стефанов 173
Петков, Филип 73, 73
Петкова, Павлина 154
Петкова, Павлина Якимова 154
Петров, Васил 81, 81
Петров, Васил Крумов 81, 104
Петров, Деян Веселинов 104
Петров, Красимир 10
Петров, Красимир Тодоров 10
Петрова, Мария Донева 333, 360, 437, 439
Петрова, Петя 405
Петрова, Петя Асенова 405
Петрунова, Анелия 189, 200, 384
Петрунова, Анелия Георгиева 189, 200, 384
Пигулева, Нели 317
Пигулева, Нели Димитрова 317
Пожаревска, Румяна Савова 83
Пол, Джил 204
Попйонков, Георги 55
Попова, Валентина 88
Попова, Валентина Методиева 88
Попова, Елица 346
Попова, Елица Емилова 346
Попова, Нина 1
Попова, Таня 229
Попова, Таня Никифорова 229
Поппетров, Николай Пейчев 424
Попчев, Петър 73
Потингър, Джули 185
Потър, Биатрикс 314, 327
Пратчет, Тери 281
Пратчет, Терънс Дейвид Джон 281
Преображенский, Вениамин Сергеевич 42
Проданов, Красимир 219, 256
Проданов, Красимир Йорданов 219, 256
Прокопенко, Игор 124
Прокопенко, Игор Станиславович 124
Пърсивал, Том 383
Радева, Толя 216
Радева, Толя Кирилова 216
Радичев, Анибал 140
Радичев, Анибал Радичев 140
Райкова, Деница 194, 228
Райкова, Деница Иванова 194
Райкова, Диана 277
Райкова, Диана Христова 277
Райковска, Таня Иванова 94
Райт, Стивън 406, 407
Райчев, Иво 120
Райчев, Радослав 120
Райчев, Райчо 414, 431
Раленкова, Албена 339, 344, 404
Раленкова, Албена Василева 339, 344, 404
Рамирес, Серхио 234
Рангелова, Красимира 137
Рангелова, Красимира Богданова 137
Ранчев, Георги Христов 83
Ранчев, Калин 414, 431
Расмусен, Бьорн 230
Рейдман, Петр Исаакович 23
Ривет, Идит Каролайн 243
Ридли, Мат 110
Рио, М. Л. 240
Ричардс, Карълайн 318
Риърдън, Рик 320
Робърт, Кейти 192
Робъртс, Грегъри Дейвид 13
Робъртс, Дейвид 336
Розова, Надежда 190, 225
Розова, Надежда Иванова 190, 225
Рок, Доминик 324
Романов, Андрей 32
Роуз, Юджийн Денис 72
Руе, Анна 355
Рул, Ан 201, 435
Русанова, Лилия 326, 353
Русев, Богдан 199
Русев, Богдан Бориславов 199
Русева, Зорница 243
Русева, Зорница Христова 243
Русинов, Валерий 182
Русинов, Валерий Любенов 182
Рут, Андрина 113
Сакскобурготски, Симеон 92
Салников, Алексей 198
Салников, Алексей Борисович 198
Сандерсън, Брандън 228
Сандърсън, Брандън 228
Санина, А. П. 418
Саншагрен, Жослин 315
Свети Паисий Хилендарски 172, 173
Свети Теодор, епископ Едески 52
Святитель Андрей архиепископ Кесарии Каппадокийски 46
Сейнт Клеър, Скарлет 196
Серафим (Алексиев), архимандрит 19, 28, 34, 54, 69, 70
Серафим (Роуз), йеромонах 72
Серафим митрополит на Пирея и Фалиро 65
Серафим, архимандрит 19, 28, 34, 54, 66, 67, 69, 70
Серафим, йеромонах 72
Серафим, митрополит 65
Сербезова-Леви, Стоянка 245, 287
Сербезова-Леви, Стоянка Минчева 245, 287
Сивилова, Десислава 196
Сивков, Цветан 80
Сивков, Цветан Георгиев 80
Силвър, Джоузи 189
Симеон Благоговейни 53
Симеон Нови Богослов, свети 53
Симеонов, Красимир С. 64
Симеонов, Красимир Симеонов 37, 64
Симеонова, Албена 40
Симеонова, Христина 188
Симеонова-Митова, Христина Иванова 188
Симонска, Миглена 127
Сиромахов, Иво 340
Сиромахов, Иво Божанов 340
Славова, Лора 162
Славова, Любка 234
Славова, Любка Славова 234
Славова, Миланка Димитрова 73
Сливенски митрополит Йоаникий 39, 40, 41
Спасов, Спас 316
Средкова, Красимира 108
Ставридис, Джеймс 222
Ставру, Стоян 81, 104
Ставру, Стоян Андреас 81, 104
Стамболов, Алексей 65
Станев, Мартин 343
Станков, Валери 145
Станков, Валери Петров 145
Станков, Иван 159
Станков, Иван Герасимов 159
Станчов, Добри 166
Стариков, Николай 419
Стариков, Николай Викторович 419
Статева, Йорданка Йосифова 73
Стефанова, Величка 252
Стефанова, Величка Томова 252
Стефанова, Кристина 73
Стефанова, Снежина 138
Стефанова, Снежина Маринова 138
Стийл, Даниел 259
Стоев, Валентин 180
Стоев, Валентин Иванов 180
Стоева, Валентина 100
Стоева, Валентина Павлинова 100
Стоилов, Олег 414, 431
Стоилова, Пепа 257
Стоилова, Пепа Стоилова 257
Стойчев, Димитър 135
Стойчев, Иван Стоянов 73
Стоянова, Елица Йорданова 104
Стояновски, Давор 229
Страуб, Ема 210
Стюарт, Иън 281
Субашка, Инес 125
Субашка, Инес Галинова 125
Сунцова, Олга 322, 323
Сысоев, Даниил 27, 35
Тагарова, Нина Валериева 104
Таласий, авва 52
Танева, Маргарита 152, 427
Тарт, Дона 273
Таунсенд, Джон 354
Ташева, Снежана 246
Ташева, Снежана Ташева 246
Твен, Марк 389
Тейлър, Барбара 390
Тенев, Георги 179
Тенев, Георги Тенев 179
Тенев, Добри Тенчев 104
Тенекеджиева, Цветелина 184
Тенекеджиева, Цветелина Лукова 184
Тенчева, Ирина 255
Теогност, преподобни 52
Теодор Студит, свети 53
Теодор, преподобни 52
Теолипт, митрополит Филаделфийски 53
Теофан Затворник Вишенски, светител 22, 57, 58
Теофан Затворник, свети 22, 51, 52, 53, 57, 58
Теофан Затворник, светител 22, 57, 58
Терзиев, Димитър 126
Терзиев, Димитър Славчев 126
Тижан 248
Тимофей Алферов, священник 35
Тинчева, Мариана Тинчева 16
Тихолов, Стефан Тихолов 81, 104
Тодоров, Стефан 152, 427
Тодоров, Тодор 75
Тодоров, Тодор Енчев 75
Тодоров, Тодор Крумов 104
Тодорова, Весела 73
Тодорова, Лилия 340
Тодорова, Лилия Антонова 340
Тодорова, Милена 50
Тодорова, Михаела 309
Токарчук, Олга 188
Токарчук, Олга Навоя 188
Томас, А. 396, 397, 398, 399, 400, 401
Томас, Анджи 194
Торо, Хенри Дейвид 253
Тотоманов, Иван 124
Тотоманов, Иван Димитров 124
Трейман, Николай 131, 436
Трендафилова, Екатерина 79
Трендафилова, Екатерина Панайотова 79
Триджиани, Адриана 214
Трипуноска, Мая 73
Трипуноски, Мирко 73
Трифонова, Милена 152, 427
Трифонова, Силвия Трифонова 83
Троева, Благовеста 71
Троянов, Димо 140, 155
Търтън, Стюарт 284
Уайлд, Оскар 298
Уанг 396, 397, 398, 399, 400, 401
Удхаус, П. Г. 218
Удхаус, Пелъм Гренвил 218
Уилямс, Серина 136
Уинстед, Ашли 225
Улф, Тони 347, 348, 349, 351
Уорнър, Марина 302
Уотс, Ричард 99
Успенски, Леонид 31
Успенски, Леонид Александрович 31
Фебер, Ким 209
Фелдман, Елена 317
Фелонова, Дарина 220
Фелонова, Дарина Костадинова 220
Фийлдс, Хелън 276
Филимон, преподобни авва 52
Филипова, Елена 403
Филипова, Елена Иванова 403
Филипова, Надя Димитрова 424
Филотей Синайски, преподобни 52
Фиорани, Пиеранджела 347, 348, 349, 351
Фиорин, Фабиано 406
Фон Вайцзекер, Ернст Улрих 86
Фотий, епископ Триадицки 70
Франсис, Сюзан 332
Франсис, Сюзън 332
Фрейре, Еспидо 260
Фрит, Алекс 406
Хадживълчев, Петър Михайлов 172, 173
Хаджиев, Николай 20
Хаджиева, Гина 131, 436
Хаджиниколов, Димитър 73
Хаджиниколов, Димитър Веселинов 73
Хаджипейкова, Маргарита 30
Хамад, Изабела 249
Хансен, Елена Чизмарова 259
Хейл, Джени 257
Хелър, Миранда Каули 227
Холбан, Антон 220
Хоменков, А. С. 35
Хофштадтер, Даглас Р. 112
Хранов, Ивайло 224
Хранов, Ивайло Пламенов 224
Христов - Златния, Тодор 148
Христов, Александър Трайков 73
Христов, Димо Троянов 155
Христов, Радослав 207
Христов, Радослав Христов 207
Христов, Тодор Иванов 148
Христова, Антоанета 152, 427
Христова, Дарина Найденова 128
Христова, Мариана 248
Христова, Наталия 233
Христова, Наталия Василева 233
Христова, Светла 202
Христова, Светла Костова 202
Хъдсън, Гейл 254
Хъниман, Гейл 303
Хънтинг, Хелена 237
Цанов, Цветомир 73
Цветанова, Росица 230
Ценай, Индрит Фари 73
Цонева, Марина 335
Цончев, Кръстю 106
Цончев, Кръстю Тинев 106
Чайлд, Лий 282, 283
Чалъков, Никола 50, 174
Чалъков, Никола Бориславов 174
Чамова, Росица 128
Чамова, Росица Христова 128
Чернева, Юлия 191, 402
Чернева, Юлия Недкова 191
Чизмарова, Елена 259
Чинмой 71
Чинова, Маргарита 96
Чинова, Маргарита Иванова 96
Чобанов, Калоян 335
Чолакова, Надя 158
Чолакова, Надя Людмилова 158
Чорбаджийски, Мартин 420
Чорбаджийски, Мартин Георгиев 420
Шведова, Лидия 197
Шведова, Лидия Михайлова 197
Шен, Л. Дж. 208
Шефлър, Аксел 333, 360, 437, 439
Шиков, Стефан 152, 427
Шиндарова, Красимира 73
Шинделка, Марек 219
Шри Чинмой 71
Шри Чинмой Кумар Гош 71
Шубин, С. В. 35
Шущарков, Цветин 178
Шущарков, Цветин Стоянов 178
Шущаркова, Маргарита 178
Шущаркова, Маргарита Илиянова 178
Щерева, Катерина 127
Щонова, Неделя 9
Щонова-Маринова, Неделя Атанасова 9
Эскина, М. А. 112
Эстулин, Даниэль 85
Юрьев, В. 46
Юрьев, Василий Михайлович 46
Яворов, П. К. 412
Яворов, Пейо Крачолов 412
Янакиева, Албена 73
Янкова, Деница 383
Янош 309
Янчелова, Вера 325
Янчелова, Вера Мишева 325
Яри, Микаела 252

ИНДЕКС 'ЗАГЛАВИЯ'

2034 222 
87 Oguz 369 
[Thirty-two] 32 Tales You Will Never Forget 212 
[Twelve] 12 Years a Slave 307 
[Twenty-one] 21 Lessons for the 21st Century 98 
[Девет] 9 от деветте свята 320 
[Майнкрафт] Minecraft 402 
[Сто] 100 години назад с фотографиите на Антип Коев Обущаров 131 
[Сто] 100 години назад с фотографиите на Антип Коев Обущаров 436 
[Хиляда триста и четиридесет] 1340 години България 414 
[Хиляда триста и четиридесет] 1340 години България 431 
Авраамов дом 180 
Аз ли нож в ръка държа... 225 
Актове, подлежащи на касационно обжалване по ГПК 84 
Актуални въпроси на доказването в гражданското съдопроизводство 109 
Ана Ана: Савана в моя двор 324 
Антология 156 
Антология 157 
Арканум: Необуздан 228 
Аспекти на Агни Йога, 1963 г. 5 
Атлантически експрес 179 
Атлас на животните по света 390 
Баба Яга в Бургас и други истории 335 
Балкхара 422 
Беглик Таш и Приморско 413 
Безупречна репутация 233 
Безучастният бог 182 
Белези от Рая 166 
Беседи за живота след живота 54 
Беседы на евангелие от Марка 42 
Беседы о кончине мира 23 
Беседы о страстях 27 
Библията 405 
Бизнес кореспонденция [на] английски 113 
Бог е заповядал "Не убивай!" 16 
Богословие на иконата 31 
Божествена литургия на светия наш отец Иоан Златоуст за православния християнин 26 
Божественное откровение и современная наука 35 
Болна и здрава мистика 34 
Братството на шлема 236 
Броеницата 170 
Българското харакири 150 
В кръговрата на времето 140 
Варварские нашествия на Западную Европу: волна вторая 418 
Велики руски старци 44 
Византийска философия 12 
Виолета 183 
Войната на две кралици 184 
Войните на Карл Велики 421 
Време за преструвки 239 
Времето на българското преустройство 424 
Всички сме злодеи 240 
Всичко наготово 99 
Възлюбена 241 
Въпрос на гледна точка 2 
Вярата на светците 30 
Галактики и планети: Завладяването на Космоса 400 
Галактики и планети: Нашият дом - Слънчевата система 401 
Галактики и планети: Произходът на всичко 399 
Гастроентерология на новороденото и малкото кърмаче 122 
Гедель, Эшер, Бах: эта бесконечная гирлянда 112 
Германското наследствено право като приложимо право към наследяването на вещни права върху недвижими имоти в Република България 102 
Гнездата на птиците 395 
Голяма енциклопедия на страните 409 
Голяма енциклопедия на страните 410 
Голяма енциклопедия на страните 411 
Голяма книга за големите машини 407 
Голяма книга за динозаврите 406 
Голяма книга на супер силите 391 
Гоце Делчев 412 
Гробище за слонове 141 
Гробище за слонове 425 
Да убиеш Ботев 415 
Да флиртуваш с Бриджъртън 185 
Два крайни възгледа в западните вероизпедания относно Пресвета Богородица 70 
Двунадесятые праздники и Святая Пасха 36 
Деликатесен труп 223 
Десет пиеси 169 
Десетият остров 245 
Джеръми Полдарк 186 
Диагностика на говора и нарушенията му в детска възраст 127 
Динозаврия - тайнствената земя 316 
Дневникът на един Дръндьо [16]: На висота 361 
До изгонените от Рая 33 
Добро момиче, лоша кръв 187 
Доброволно представителство 97 
Добротолюбие 51 
Добротолюбие 52 
Добротолюбие 53 
Докторът на числата 312 
Дом дневен, дом нощен 188 
Достойните непознати 420 
Дух, душа, тело 6 
Духовни напътствия за покаяние и изповед 39 
Духовният живот на православния християнин 69 
Душа от светлина 155 
Дългото завръщане на ума към разума 11 
Дървото 392 
Дъщерята на фараона 250 
Дъщерята на фараона 438 
Евангелие дня 18 
Един ден с Пепе и Мили 310 
Една нощ на острова 189 
Елизабет Финч 190 
Енциклопедия Свещените места на България 50 
Ерата на динозаврите: Гиганти във въздуха и морето 396 
Ерата на динозаврите: Страховити гущери 397 
Ерата на динозаврите: Триумф и гибел 398 
Жената и мъжете, които бях 161 
Живей бързо 158 
Животописи на велики художници, скулптори и архитекти 133 
Животът, какъвто беше... 175 
Житие и акатист на свети благоверен Петър, цар български 25 
Жития на светиите 29 
Житна топлина 147 
Жълтеници у новороденото и малкото кърмаче 121 
За ангелите, демоните и митарствата според Свети Отци на Църквата 41 
За помислите. Различаване на помислите и борбата с тях 64 
Забравеното лекарство 67 
Зевс 350 
Зеландия: Пропадане във водовъртежа 355 
Златен дъжд 277 
Златна книга за Православния пост 40 
Златният век на българската опера 134 
Игрите на Дания 220 
Из континента 177 
Избрани съчинения в три тома 88 
Изкуплението като дело на Божията любов и Божията правда 19 
Изповедническо послание - изобличение на папската и икуменическата ереси 65 
Изследване на възможностите за адаптиране на учебни програми към изискванията на Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 83 
Имунитетът 123 
Испанска граматика с упражнения 138 
Истинските избори 14 
Истории по пантофи: Колите 3 330 
Истории по пантофи: Мечо Пух 329 
Истории по пантофи: Принцеса 328 
Истории по пантофи: Треска по Замръзналото кралство 331 
История славянобългарска 172 
История славянобългарска 173 
Йога във фермата 404 
Как Мечокът си изгубил опашката и други приказки за животните в гората 354 
Какво е добротата? 323 
Какво има в памперса? 325 
Каю: Това е мое! 315 
Кейп Код 253 
Книга за надеждата 254 
Коментар на Кодекса на международното частно право 92 
Коментар на Кодекса на труда 108 
Коментар на Търговския закон 90 
Контакти 137 
Коприна 216 
Крадецът на заклинания 383 
Критичен преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове 2001 - 2005 78 
Кръгът на лунната светлина 174 
Кто заставил Гитлера напасть на Сталина 419 
Кто правит миром? 85 
Къде го село Грънци? 160 
Кървава луна 191 
Късна смърт 159 
Легендородни 232 
Лекции по патрологии 63 
Лествица 56 
Личният живот на Юстиниан I Велики 423 
Лошите момчета 321 
Лошите момчета 337 
Лунни нощи 151 
Лунни нощи 426 
Любов край съседната врата 237 
Любов по френски 218 
Любовницата 146 
Лято край морето 257 
Магията в светлината на православната вяра 7 
Майка. Жена 181 
Малая церковь 24 
Малката коала и други истории за животни от Австралия 347 
Малката мечтателка в зоопарка 359 
Малките мечета и други истории за животни от Европа 348 
Малките тигърчета и други истории за животни от Азия 351 
Малкото енотче и други истории за животни от Америка 349 
Маргаритка и вежливите думички 358 
Мария Калас 252 
Международно частно право 75 
Мей Червената панда 332 
Мери Джейн 238 
Мецанчо и неговите приятели 322 
Милувката на мрака 196 
Мимолетно прелестни сме на земята 195 
Митът за Сизиф 290 
Мишена: Алекс Крос 287 
Момичетата от мочурището 197 
Море от алчност 251 
Моши моши, Япония 221 
Моят духовен път 13 
Моята голяма книга с приказки 339 
Моята книжка за лека нощ 318 
Моята първа книга за емоциите: Страх ме е! 326 
Моята първа книга за емоциите: Ядосан съм! 353 
Мунка малката маймунка 362 
Мъгла 289 
На гости във фермата 356 
На път към топлите страни 357 
Навътре в картините и скулптурите на: Живко Мутафчиев, Ивайло Савов, Стоимен Стоилов, Милко Божков, Лили Кючукова, Никола Манев, Яна Костадинова, Евгения Панчова, Стоян Цанев 129 
Навътре в картините и скулптурите на: Христо Йотов, Захари Каменов, Стефан Лютаков, Живко Мутафчиев, Николай Янакиев 130 
Наградата 217 
Над Изтока и Запада 68 
Надалеч от суматохата на пазара 143 
Най-елегантният гигант в града 360 
Най-елегантният гигант в града 439 
Наричайте ме Александра 260 
Нашата молитва 28 
Небето плаче за мен 234 
Невидима 259 
Невидимите фурии на сърцето 258 
Неврология 120 
Невроразвитийни разстройства в детска и юношеска възраст 126 
Неизпратени писма до Маргарита 3 
Неонови богове 192 
Непознатият до мен 201 
Непознатият до мен 435 
Новак Джокович 135 
Новата планета 256 
Нулев час по любов 145 
Няма да го промениш, опознай го 15 
Няма лоши деца 103 
О, колко красива е Панама 309 
О. К. 199 
Общая психология 8 
Общностен мониторинг на здравните услуги на територията на област Стара Загора с фокус общините Стара Загора и Николаево (2018 г.) 115 
Общностен мониторинг на здравните услуги на територията на област Стара Загора с фокус общините Стара Загора и Николаево (2017 г.) 116 
Общностен мониторинг на здравните услуги на територията на област Стара Загора с фокус общините Стара Загора и Николаево (2018 г.) 428 
Общностен мониторинг на здравните услуги на територията на област Стара Загора с фокус общините Стара Загора и Николаево (2017 г.) 430 
Омаята на детските бисери 152 
Омаята на детските бисери 427 
Омразата, която сееш 194 
Отдел 198 
Парижанина 249 
Парижко червено 215 
Паримийник 43 
Пепе и Мили пазаруват 313 
Пепе и Мили помагат във фермата 311 
Пепе и Мили търсят цветовете 308 
Песен на радостта 344 
Писма до Ния, която не родих 163 
Планетата в буркан 343 
Платежните карти - инструмент за безналично плащане 93 
По гръбнака 162 
По-добър човек 200 
Победителите 203 
Пожарната кола 393 
Познай колко много те обичам 342 
Полифония - свободен стил 132 
Попитайте Сара Грос 300 
Последният викингски крал: Конникът на дявола 193 
Последното алиби 247 
Правда Сталинских репресий, или Кому нужны большие жертвы 416 
Православието 32 
Православна книга за вечния живот 45 
Православная аскетика, изложенная для мирян 47 
Православният светоглед 72 
Православното гледище за общуването с духовете 66 
Превъзходство 246 
Превъплъщението на Караг 345 
Предизвикай: Давността! 104 
Предизвикай: Изпълнителния процес! 81 
Прекършените 248 
Преюдициалното запитване до Съда на Европейския съюз 77 
Приказно пътешествие 340 
Приключения в Папратовата долина 338 
Приносът по чл. 12, ал. 2 от Закона за наследството 106 
Принцът на небесата 202 
Проектиране, снабдяване и изграждане (ЕРС) на фотоволтаични електроцентрали 114 
Промените в НПК от 1999 г.: теоретически положения, законодателни решения, тенденции 79 
Пътеводител за омагьосани земи 178 
Пътят към победата 136 
Разяреният син 207 
Ракъс 208 
Раули Джеферсън: Призрачните патила на един Дърдорко 341 
Реализация 171 
Ребусът на имената 243 
Ревност и други истории 244 
Резерват за хора и вълци 164 
Река многоцветна 154 
Рестарт 211 
Родното образ(у)ование 176 
Родното образ(у)ование 440 
Русская Православная Церковь и Второй Ватиканский Собор 38 
Самолетът 394 
Сан сан, Япония 255 
Сатанинско лято 209 
Сбогом, дневнико! 3: Училищни 'убавци 334 
Свалете знамената с почит 167 
Светла диря 149 
Светът на Зайчето Питър: Пикникът на Питър 327 
Светът на Зайчето Питър: Честит рожден ден! 314 
Семейните фантоми 10 
Семейство Болд: Спасители 336 
Семейство лъжци 319 
Синдромът на сварената жаба 168 
Сиромашката 148 
Сказания за земния живот на Пресвета Богородица с изложение на пророчествата и предобразите, отнасящи се за Нея, учението на Църквата за Нея и някои от чудесата Й 60 
Скучно ли ти е, Мини Мони? 346 
Служебник 20 
Смърт и прераждане 71 
Социология и политика 105 
Списъкът на Керстен 235 
Споразумението по административно-процесуалния кодекс 80 
Спри до вятъра 153 
Сребърниците 206 
Сребърният залив 205 
Стары стиль лучше новых двух 49 
Суеверия сред днешните християни 91 
Съвършени останки 276 
Съдебна практика на Върховния касационен съд на Република България - Търговска колегия 2003 г. 94 
Съкратено съдебно следствие по НПК 96 
Тази книга е пълна с мозъци 403 
Тайната на Димана 165 
Тайната подправка на любовта 231 
Тайната съпруга 204 
Тайният език на тялото 125 
Творения 17 
Творения 21 
Творения 22 
Творения 57 
Творения 58 
Творения 59 
Текст и стил 139 
Теоретико-методологические основы финансового обеспечения мостостроения Украины в рамках государственно-частного партнерства 82 
Типик или църковен устав за извършване еднообразно и чинно обществено богослужение в енорийските храмове на българската православна църква 55 
Това се случи на Майорка 210 
Той и тя 37 
Толкование евангелия 48 
Толкование на Апокалипсис святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова 46 
Точно изложение на православната вяра 62 
Тревожността 9 
Трудово право 107 
Търговски закон 95 
Убийцы Сталина 417 
Украса 230 
Улицата на мечтите 214 
Умора на материала 219 
Уроки Великой Отечественной 101 
Утеха за голите 229 
Факторът за кризи дългов рак 74 
Факторът за кризи дългов рак 429 
Финансов анализ 76 
Хайде! 86 
Хартиеният дворец 227 
Холивудски съпруги 213 
Хорът на буквите 144 
Хранене на бременната жена и метаболитно програмиране на болестите 128 
Хубавият жълт Дунав 242 
Цветно 288 
Църковни слова 61 
Чарли си има книга любима 333 
Чарли си има книга любима 437 
Червените орхидеи на Шанхай 226 
Членството на България в ЕС: Дванадесет години по-късно 73 
Човешкият мозък в епоха на катаклизми 124 
Човешкият фактор 142 
Чуждестранните почетни членове на Македонския научен институт (1923-1947) 1 
Чумни нощи 224 
Шаро Холмс и случаят с откраднатите кралски бижута 384 
Шестте медала за стойност 100 
Щастливата къща 317 
Экономика Сталина 89 
Юху-буху-измислячус! 352 
A Court of Frost and Starlight 269 
A Court of Mist and Fury 267 
A Court of Wings and Ruin 268 
After you 295 
Amazing Abby: Drama Queen 387 
Andersen masallari 382 
Angela Carter's book of fairy tales 302 
Binbir Gece Masallari 363 
Community monitoring of the health services on the territory of Stara Zagora Municipality and Nikolaevo Municipality (2018) 117 
Community monitoring of the health services on the territory of Stara Zagora Municipality and Nikolaevo Municipality (2017) 118 
Community monitoring of the health services on the territory of Stara Zagora Municipality and Nikolaevo Municipality (2019) 119 
Community monitoring of the health services on the territory of Stara Zagora Municipality and Nikolaevo Municipality (2018) 432 
Community monitoring of the health services on the territory of Stara Zagora Municipality and Nikolaevo Municipality (2017) 433 
Community monitoring of the health services on the territory of Stara Zagora Municipality and Nikolaevo Municipality (2019) 434 
Crown of Midnight 266 
Doctor Zhivago 279 
Eleanor Oliphant is completely fine 303 
En guzel mevsim hangisi? 380 
Ezop masallari 370 
Gezgin gunce Istanbul: Yeni Bir Arkadas 381 
Glass Sword 263 
Great Answers to Tough Interview Questions 111 
Hashtag Hermione: Wipeout! 388 
Heart of Darkness 296 
Heartburn 278 
It onli happens in the Moves 297 
Kamyonet 408 
Karga ile Tilki 374 
King's Cage 264 
Kitchen Confidential 305 
Kokarca arkadas bulabilecek mi? 377 
Longman Business English Dictionary 87 
Lucy Locket: Online Disaster 386 
Lyrebird 301 
Make Something Up 291 
Manual of the Warrior of Light 293 
Masal otobusu dut dut 365 
Me Before You 280 
Mini Tiyatro: Pasakli dilay 373 
Mini Tiyatro: Yas Gunu Pastasi 364 
Mizikci keci neden pisman? 378 
Night School 282 
Olumsuz aile 375 
One Day 306 
One Shot 283 
Oona out of Order 299 
Ormandaki Dostlarimiz: 2 367 
Peter Pan 385 
Red Queen 262 
Remember me? 275 
Ruin and Rising 270 
Sanssiz yasli at 376 
Saskin sincap 371 
Sense and sensibility 294 
Shadow and Bone 272 
Shopaholic Ties the Knot 274 
Siege and Storm 271 
Siyah kuzu neden yalniz? 379 
Tak tak leylek 372 
Tavsan ile kaplumbaga 368 
The Adventures of Tom Sawer 389 
The Case for Books 4 
The Evolution of Everything 110 
The Goldfinch 273 
The Penguin dictionary of quotations 304 
The Plays of Oscar Wilde 298 
The Science of Disworld III: Darwin's Watch 281 
The seven deaths of Evelyn Hardcastle 284 
The Witch of Portobello 286 
Throne of Glass 265 
Uykudan Once Andersen'den Bana Bir Masal Anlat 366 
War Storm 261 
Wedding Night 285 
Wicked Widow 292 

Индекс 'ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ'

Аборт - при жените - психологични проблеми 14
Административно право - България 80
Акредитация 83
Ангели 41
Английски език - справочници 137
Апокалипсис 23
Архитекти, италиански - биографии 133
Аскетизъм 47, 51, 52, 53
Астрономия - детска и юношеска литература 399, 400, 401
Барок - в музиката - учебници 132
Безкасови операции - правни въпроси 93
Безсмъртие 54
Библия - изучаване - детска и юношеска литература 405
Бизнес 100
Бизнес - терминология - речници 87
Бизнес кореспонденция - учебници за самообразование 113
Бог - философски проблеми 68
Богородица, света 60, 70
Богословие 12, 19, 32
Богословие - учебници за ВУЗ 63
Богословие и философия 12
Богословие, полемично 70
Богослужение 26, 55
Богослужение - в православната църква 20
Ботев, Христо, 1848 - 1876 - биографии 415
Бременност - хранене 128
Българи - произход 422
България - вътрешна политика - история 424
България - журналистика 3
България - история 172, 173, 422
България - история - биографии 420
България - история - конференции 414, 431
България - история - литературознание 415
България - литературознание 139
България - обществено управление 108
България - право 104, 106, 109
България - право - биографии 158
България - фотография 131, 436
Българска литература - език и стил 139
Велика отечествена война на СССР, 1941 - 1945 г. 101
Вероучение 33
Вещно право - България - сборници 104
Византия - философия 12
Владетели, български - биографии 25
ВМРО - биографии 412
Военна история - СССР 101
Вселенски събори - история 38
Втора световна война, 1939 - 1945 - причини 419
Вътрешна македоно-одринска революционна организация - дейци 412
Вътрешна политика - България - 1987 - 1989 - история 424
Гарелов, Иван Стефанов, 1943 - - спомени 3
Гастроентерология, детска 122
География - енциклопедии 409, 410, 411
Германия - история 419
Гимнастика на йогите - детска и юношеска литература 404
Главен мозък - функции 124
Главен мозък - функции - детска и юношеска литература 403
Глобални проблеми на съвременността 98
Гняв - овладяване - детска и юношеска литература 353
Говор - при децата - разстройства 127
Готварство - рецепти 40
Граждански процес - България 109
Граждански процес - България - сборници 81
Граждански процесуален кодекс - България 84, 97
Гражданско право - България 84, 88
Гудол, Джейн, 1934 - - биографии 254
Делчев, Гоце Николов, 1872 - 1903 - биографии 412
Демони 34, 41
Детска и педагогическа психология 99
Деца - отглеждане 103
Деца - отглеждане и възпитание 99
Джокович, Новак, 1987 - - биографии 135
Динозаври - детска и юношеска литература 396, 397, 398, 406
Дисциплина - деца 103
Догматика 62
Договори - България - правни въпроси 80
Душа 6
Дървета - детска и юношеска литература 392
Евангелие 22
Евангелие - екзегеза 18, 42, 48
Европа - история 418
Европа - история - средни векове 421
Европейски съюз 77
Европейски съюз - правни въпроси 77
Европейски съюз - право 77
Електронни игри - наръчници и ръководства - детска и юношеска литература 402
Енергетика - нови технологии - наръчници и ръководства 114
Ереси 65
Жени - психология 15
Животни - детска и юношеска литература 390
Жития на светии 29
Журналисти, български - спомени 3
Жълтеница - при новородените 121
Здраве - хигиена 123
Здравеопазване - роми - Старозагорска област 115, 116, 117, 118, 119, 428, 430, 432, 433, 434
Игнатий Брянчанинов, свети, 1807 - 1867 - творчество 17
Изкуствен интелект 112
Изпълнително производство - България - сборници 81
Източноправославна църква 26, 32, 65
Източноправославна църква - история 49
Източноправославна църква - Русия - история 38
Иконография - история 31
Икономическа политика - България - интеграционни процеси с Европейския съюз 73
Икономическа политика - България - конференции 73
Икуменизъм 65
Илиев, Васил Андреев, 1965 - 1995 - биографии 158
Илиев, Георги Андреев, 1966 - 2005 - биографии 158
Императори, византийски - биографии 423
Императори, франкски - биографии 421
Имунитет 123
Индуизъм 71
Интервю - за работа 111
Испански език - граматика 138
Исторически личности - биографии 420
История - България - 1987 - 1989 424
История - България - извори 172, 173
История - България - конференции 414, 431
История - Германия 419
История - Европа - средни векове 418
История - СССР 416, 417
История - философски проблеми 11
Исус Христос 22, 57, 58
Йога 5
Кадри - подбор и оценка 111
Календар, църковен - история 49
Капитализъм 86
Катехизис, православен 30
Католическа църква - история 38
Книга - бъдеще 4
Книга - история 4
Кореспонденция - на английски език - справочници 137
Космология 11, 422
КПСС - дейци 417
Култура - Европа - история - средни векове 418
Литургия 26
Личност - психология 9
Логика, символна и математическа 112
Любов 15
Магия 7
Македонски научен институт - биографии 1
Максим Изповедник, свети, 579/580 - 662 - биографии 59
Мегалити - Приморско - пътеводители 413
Медицина, нетрадиционна 123
Международно частно право 75
Международно частно право - законодателни и директивни материали - коментар 92
Мислене - в бизнеса - психология 100
Мистика 34
Монаси 51, 52, 53
Монаси, православни - живот и дейност 21
Монаси, руски - живот и дейност 17, 44
Мостове - строеж - Украйна - финанси 82
Музика - теория - учебници 132
Музика - художествен метод, направления, стилове и школи - учебници 132
Наказателно право - България 96
Наказателно-процесуален кодекс - България 79, 96
Наследствено право - България 106
Наследствено право - Германия 102
Наука и религия 35
Неврология - учебници за ВУЗ 120
Несъстоятелност - България 88
Нов завет - екзегеза 46
Обущаров, Антип Коев, 1888 - 1942 - творчество - албуми 131, 436
Общество - развитие - социологични проблеми 110
Оперни артисти, български - биографии 134
Отшелничество 51, 52, 53
Парапсихология 6
Парапсихология - популярна литература 2
Патологична психология 10
Патрология - учебници за ВУЗ 63
Петър I, цар, ок. 912 - 970 - биографии 25
Поведение - в бизнеса - психологични проблеми 100
Поведение - психология 9
Поведение - разстройства - при децата 126
Поети, български - биографии 415
Покаяние и изповед 39
Политика - социология 105
Политици, немски - дейност 419
Политици, съветски - дейност 417
Политически репресии - СССР - история 416
Полифония - учебници 132
Постене 40
Прабългари - история 422
Права на човека 105
Православие 7, 30, 54, 72
Православна църква 62
Представителство - България - правни проблеми 97
Прераждане 71
Престъпници - САЩ - биографии 201, 435
Преход от комунизъм към демокрация - България - история 424
Приморско - пътеводители 413
Природни явления - популярна литература 2
Пророчества [религия] - в Библията 23
Психични болести - при децата 126
Психоанализа 13
Психология - учебници за ВУЗ 8
Психотерапия 10
Психотехника 10
Птици - детска и юношеска литература 395
Революционери, български - биографии 415
Религиозен морал 36, 37
Религиозна живопис 31
Религиозна философия, византийска 12
Религиозни обреди и тайнства - в православната църква 39, 45
Религиозни празници 36
Религия - философия 12, 68
Речници, английски - по бизнес 87
Родове, български - Казанлъшки край - история 131, 436
Русия - религия 17, 38, 44
Самолети - детска и юношеска литература 394
Самоусъвършенстване 13, 125
САЩ - спорт 136
Свети места - България 50
Светии 70
Светии, православни 29
Световна политика 85
Светци - биографии 59
Светци, български - жития 25
Семейни отношения - религиозноетични проблеми 24, 37
Семейно възпитание 103
Семейно възпитание - психологични проблеми 99
Семейство и брак - религиозноетични проблеми 24, 37
Скулптори, български - биографии 129, 130
Скулптори, италиански - биографии 133
Слънчева енергия - приложение - в енергетиката - наръчници и ръководства 114
Смърт 71
София - висше образование 83
Социография - енциклопедии 409, 410, 411
Социология 105
Социолози 105
Спиритизъм 66
Способности и дарби - у децата - детска и юношеска литература 391
СССР - военна история 101
СССР - икономика - история 89
СССР - история 416
Сталин, Йосиф Висарионович, 1878 - 1953 - дейност 417
Стар завет 43
Стомашно-чревни болести - при новородени - диагностика и лечение 122
Стопанска история - СССР 89
Стопанска политика - СССР - история 89
Стопански кризи 74, 429
Страх - преодоляване - детска и юношеска литература 326
Страх - психологични проблеми 9
Съд и съдоустройсто - България - законодателни и директни материали 94
Съдебна практика - България 78, 84
Съдебна практика - България - сборници 81
Съдебно следствие - България 96
Творчество - у децата - детска и юношеска литература 391
Тенисисти, американски - спомени 136
Тенисисти, сръбски - биографии 135
Теософия 5
Транспорт - детска и юношеска литература 407
Транспортни средства - енциклопедии - детска и юношеска литература 393
Тренировка 125
Труд - България - законодателни и директивни материали - коментари 108
Трудови спорове - правни проблеми 78
Трудово право - България 78
Трудово право - учебници за ВУЗ 107
Туризъм - Приморско - пътеводители 413
Търговски закон - България 95
Търговски закон - България - коментар 90
Търговско право 88
Търговско право - България - законодателни и директивни материали 94
Уилямс, Серина, 1981 - - спомени 136
Украйна - финанси 82
Университет за национално и световно стопанство (София) - учебни планове и програми 83
Устойчиво развитие 86
Учени, български - биографии 1
Физика - детска и юношеска литература 399, 400, 401
Философия, византийска 12
Философска антропология 11
Фирми - финанси 76
Фотографи, български - творчество - албуми 131, 436
Хитлер, Адолф, 1889 - 1945 - дейност 419
Хранене - хигиена 125
Християнска етика 16, 21, 24, 27, 28, 44, 47, 54, 58, 64, 66, 69, 72
Християнска литература 33
Християнство 22, 34, 41, 51, 52, 53, 57, 58
Християнство - молитви 28, 45
Християнство - обреди 67
Християнство - проповеди 56, 61, 64, 72
Християнство - философия 68
Християнство и суеверия 91
Художници, български - биографии 129, 130
Художници, италиански - биографии 133
Църковни книги 55
Човек - връзка с околната среда 2
Човек - религиозноетични проблеми 27
Човек - философски проблеми 11
Чувства - разстройства 9
Щастие 15
Юстиниан I, император визант., 482 - 565 - биографии 423