Общ отдел

- 1 -

ЦБ 128636, П/070.13(091)/Х 71

ХОФБАУЕР, Ханес

Цензурата : От църковния кодекс до ютуб. - София : Изток-Запад, 2023. - 256 с. ; 22 см. - ([Поредица] Катехон / Водещ ред. Иво Христов ; 26)

Библиогр. с. 245 - 252 и под линия с бел.

ISBN 978-619-01-1216-7

ISBN 619-01-1216-1

1. Цензура - история. 2. Пропаганда - история и съвременност

070.13(091) + 316.658(091)

П-122300002063

Сист. N: 378158

- 2 -

ЦБ 128649, Ч/061.25(497.2)(091)/М 37

МАСОНИТЕ и българското Възраждане : В търсене на истината : Ч. 1 -. - София : Тангра, 2023 -. - 25 см

Ч. 1. . - 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 256 с. : с ил., портр., факс.

Други авт.: В. Бонева, В. Антонова, И. Жейнов, И. Тодев, М. Витошанска, Н. Ненов, П. Митев, С. Райчевски, Х. Матанов. - Съдържа и За авт. - Библиогр. след отд. теми и под линия с бел.

ISBN 978-619-91801-9-8 (ч. 1)

1. Масонство - България - история. 2. Възраждане - България. 3. България - история

061.25(497.2)(091) + 949.72.04

Ч-122300002209

Сист. N: 378228

- 3 -

ЦБ 128671, Ч/00(497.231)(092)/Д 60

ДИМОВ, Продрум Иванов

Полъх от бургаския духовен бриз / . - София : Бълг. книжница, 2023. - 128 с. : с ил., протр., факс. ; 20 см

Съдържа и Мащабно приносно присъствие на Бургас в нац. ни духовен живот / П. Димов.

ISBN 978-954-380-606-5

1. Прочути личности - Бургас - биографии. 2. Бургас - изкуство - наука - култура

00(497.231)(092) + 92(497.231)

Ч-122300002146

Сист. N: 361885

- 4 -

ЦБ 128722, Ч/001.89(100)(091)/Г 63

ГОЛОВИНСКИ, Евгени Викторов

Научното любопитство : Епизоди от историята на природните науки и технологиите. - София : Нов бълг. унив., 2008 ([София] : [Селекта]). - 346 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Библиогр. с. 343 - 346.

ISBN 978-954-535-537-0

1. Научни открития - в света - история. 2. Изобретения - в света - история. 3. Технически прогрес - в света - история

001.89(100)(091) + 608(100)(091) + 62.001.71(100)(091)

Ч-122300002278

Сист. N: 378457

Философия. Психология

- 5 -

ЦБ 128588, П/133.52/З-84

ЗОДИАКЪТ на старите българи. - София : Ciela, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - [128] с. : с цв. ил. ; 22 см

ISBN 978-954-28-4298-9

1. Зодиак. 2. Народни вярвания, български

133.52 + 398.3/.4(497.2)

П-122300002005

Сист. N: 377865

- 6 -

ЦБ 128680, П/159.922/К 24

КАН, Мат

Вселената винаги има план : 10-те златни правила за емоционална свобода ; / . - София : AMG Publishing, 2023 (София : Алианс Принт). - 168 с. ; 21 см

Съдържа и Отзиви за "Вселената винаги има план" ; За авт.

ISBN 978-619-7494-54-9 (ЕйЕмДжи Пъблишинг)

1. Самоусъвършенстване. 2. Медитация

159.922 + 159.96

П-122300002198

Сист. N: 361087

- 7 -

ЦБ 128723, Ч/159.922.4(=867):311/К 16

КАЛИНОВ, Красимир Бойчев

Надеждност, валидност и факторна структура на темпераментовия и характеровия въпросник при българската популация. - София : Нов бълг. унив., 2005 ([София] : [Селекта]). - IV, 206 с. : с табл., графики, диагр. ; 23 см

Библиогр. с. 203 - 204 ; Предм. показалец.

ISBN 978-954-535-405-2

ISBN 954-535-405-4

1. Българи - народопсихология - статистически материали. 2. Експериментална психология. 3. Психотехника

159.922.4(=867):311 + 159.9.072 + 159.98

Ч-122300002279

Сист. N: 378483

Обществени науки

- 8 -

ЦБ 128581, Ч/316.6(497.2)(092)/Х 15

АНЧЕВ, Панко Кирилов

Иван Хаджийски : Вариации върху теми от неговото творчество. - София : Захарий Стоянов, 2023 ([София] : Ковачев прес). - 288 с. : с ил., портр. ; 21 см. - (Поредица Дълг и чест ; 52)

ISBN 978-954-09-1726-9

1. Хаджийски, Иван Минков, 1907 - 1944 - творческа дейност. 2. Социолози, български - биографии. 3. Българи - народопсихология. 4. България - социология

316.6(497.2)(092) + 159.922.4(=867) + 92 Хаджийски, Иван

Ч-122300001998

Сист. N: 377856

- 9 -

ЦБ 128592, Б/374.28(497.23-21)/Ч 91

ЧОМАКОВ, Боян Шинев

История на читалището в Шипка. 1861 - 1920. - [Фототип. изд.]. - Шипка : Нар. ч-ще Светлина - 1861, 2023 ([В. Търново] : [Фабер]). - 164 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Пълното име на авт. на предг. Б. Ангелов - Боян Ангелов Иванов. - Съдържа и За авт. ; Кратък преглед на историята на ч-щето в Шипка : 1917 - 2022.

ISBN 978-954-90149-2-1

1. Читалища - България - история. 2. Шипка, Старозагорска област - читалища

374.28(497.23-21)(091)

Б-122300002201

Сист. N: 377887

- 10 -

ЦБ 128593, Кр/374.28(497.23-21)/Ч 91

ЧОМАКОВ, Боян Шинев

История на читалището в Шипка. 1861 - 1920. - 2. [фототип.] изд. - Шипка : Нар. ч-ще Светлина - 1861, 2023 ([В. Търново] : [Фабер]). - 164 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Пълното име на авт. на предг. Б. Ангелов - Боян Ангелов Иванов. - Съдържа и За авт. ; Кратък преглед на историята на ч-щето в Шипка : 1917 - 2022.

ISBN 978-954-90149-3-8

1. Читалища - България - история. 2. Шипка, Старозагорска област - читалища

374.28(497.23-21)(091)

Кр-122300002202

Сист. N: 377889

- 11 -

ЦБ 128594, Ч/39(497.21-31)/Н 25

НАРОДНА култура на балканджиите : Т. 1 -. - Габрово [т.е. В. Търново] : Фабер, 1996 -. - 21 см

Т. 12. [Сб. докл. от XVI нац. науч. конф., 24 юни 2019 г., Регионален етногр. музей на открито Етър]. - 2022. - 418 с. : с ил., портр., факс.

Изд. на Регионален етногр. музей на открито Етър. - Съдържа докл. от: А. Александров, А. Гоев, В. Донева, В. Василев, В. Лазарова, В. Илиева, Д. Христов, Д. Цонева, Д. Василева, Д. Вутова, И. Любенов, М. Тошев, Н. Сивков, П. Тоцев, Р. Ангелова, Р. Бинева, П. Дамянова, Р. Топалова, Р. Денчева, С. Панайотова, С. Алексиева, Т. Тодорова, Д. Ганчева. - Библиогр. след отд. докл. ; Азб. указ. на авт. ; Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-00-1556-7 (т. 12)

1. Българи - Старопланински край - етнография. 2. Занаяти - Старопланински край - история. 3. Обреди и обичаи, български - Старопланински край. 4. България - етнография

39(497.21-31)(063)

Ч-122300002208

Сист. N: 377907

- 12 -

ЦБ 128595, РЦАв/316.322/У 77, П/316.322/У 77

УРУМОВ, Александър Георгиев

Пътят към Армагедон : Т. I -. - София : Витлеем [т.е. Агенция Инсайт], 2023 -. - 24 см

Т. I. Бутон в мозъка: От Едемската градина до Истанбулската конвенция. - 2023. - 536 с.

Съдържа и Бележки.

ISBN 978-619-91214-3-6 (т. 1)

1. Гражданско общество. 2. Обществено мнение. 3. Морал - социологични проблеми. 4. Философия на ценностите

316.322 + 316.658 + 17.022:316

РЦАв-122300002136, П-122300002137, П-122300002138

Сист. N: 377914

- 13 -

ЦБ 128641, П/351.83:331(497.2)(094.4)/Б 92

БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.

Кодекс на труда 2022. - [Шумен] : РС Издателство и Бизнес Консултации, 2022. - 328 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7650-16-7

1. Труд - България - законодателни и директивни материали. 2. Кодекс на труда - България - коментар. 3. България - закони

351.83:331(497.2)(094.4)

П-122300002098

Сист. N: 378192

- 14 -

ЦБ 128642, П/32(497.2)(092)/М 22

МАЛИНОВ, Николай Симеонов

Позиции : Статии и интервюта. - София : Захарий Стоянов, 2018 ([София] : Миг принт). - 176 с. ; 20 см

Съдържа и Добре формулираните позиции са половината от победата / О. Загоров.

ISBN 978-954-09-1277-6

1. Малинов, Николай Симеонов, 1968 - - интервюта. 2. Политици, български - интервюта. 3. Външна политика - България. 4. Външна политика - Русия. 5. България и Русия - политически отношения

32(497.2)(092)(047.53) + 327(497.2+470)(0:82-92) + 886.7-92 + 92 Малинов, Николай Симеонов

П-122300002071

Сист. N: 378197

- 15 -

ЦБ 128643, П/351.83:331(497.2)(094.4)/Б 92

БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.

Кодекс на труда : 2 12 C02. - 18. изд. - София : Сиби, 2023. - 407 с. : с табл. ; 19 см - (Поредица Джобни изд.)

Съдържа и Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) ; Закон за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС) ; Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя : Извлечение (ЗГВРСНР) ; Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред (ЗУТОССР) ; Закон за насърчаване на заетостта : Извлечение (ЗНасЗает) ; Закон за защита от дискриминация (ЗЗДискр).

ISBN 978-619-226-229-7

1. Труд - България - законодателни и директивни материали. 2. Трудово право - България. 3. България - закони

351.83:331(497.2)(094.4)

П-122300002097

Сист. N: 378207

- 16 -

ЦБ 128702, Ч/316.7/К 84

КОНФЕРЕНЦИЯ Комуникация и социална кохезия чрез изкуства. София. 2021

Комуникация и социална кохезия чрез изкуства : Сб. с науч. докл. и дискусия от конф. по проект "Творчески пътеки", подкрепен от Нац. фонд "Култура", [18 ноем. 2021 г., онлайн] / . - София : Тип-топ прес, 2022. - 112 с. ; 20 см

Изд. на СУ Св. Климент Охридски. - Съдържа докл. от: А. Танева, И. Кабаков, Т. Буруджиева, И. Гезенко и дискусия с: Л. Еленкова, А. Танева, Т. Симеонова, А. Георгиев, И. Кабаков, Я. Койнаков, С. Драгунчев, П. Чочова, Х. Колева, Р. Георгиев ; Съдържа и Отзиви по темите на участници студенти. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-723-249-5

1. Комуникация - конференции. 2. Култура - социология - конференции. 3. Изкуство - социология - конференции

316.7(063)

Ч-122300002119

Сист. N: 362496

- 17 -

ЦБ 128713, Ч/338.45:663.6/Т 90

ТУНТОВА, Атанаска Иванова

Управление на минералните води в Република България. - Пловдив : Висше у-ще по сигурност и икономика, 2022. - 201 с. : с ил. (повечето цв.) ; 21 см

Рец.: Д. Костов, А. Льондев. - Библиогр. с. 196 - 200.

ISBN 978-619-7343-56-4

1. Минерални води - България - икономически проблеми. 2. България - промишленост

338.45:663.6(497.2)

Ч-122300002271

Сист. N: 363039

- 18 -

ЦБ 128714, Ч/331:159.9(076)(075.8)/М 28

МАНЧЕВА, Русанка Петкова

Психичнопрофесионална пригодност за работа : Уч. пособие с практ. насоченост за студенти / . - Благоевград : БОН, 2020. - 328 с. : с ил., табл., сх. ; 20 см

Рец.: С. Мавродиев, С. Ангелова. - Съдържа и Осн. понятия. - Библиогр. с. 319 - 327.

ISBN 978-954-395-259-5

1. Психология на труда - учебни помагала за ВУЗ. 2. Професионално ориентиране - тестове - учебни помагала за ВУЗ

331:159.9(076)(075.8) + 331.54(079)(076)(075.8)

Ч-122300002270

Сист. N: 363073

- 19 -

ЦБ 128715, Ч/304/Т 53

ТЕРЗИЕВ, Венелин Кръстев

Политики и инструменти за социално развитие / . - 2. изд. - Русе : Профи принт, 2019. - 590 с. : с табл., диагр. (някои цв.) ; 21 см

Съдържа и Размисли, предизвикани от кн. на В. Терзиев Политики и инструменти за социално развитие / Ж. Стойкова. - Библиогр. с. 554 - 558.

ISBN 978-619-7557-00-8

1. Социална политика. 2. Социална икономика. 3. Социално предприемачество. 4. Социална работа

304 + 338.2:316.3 + 364

Ч-122300002263

Сист. N: 363129

- 20 -

ЦБ 128716, Ч/339.5:061.1ЕС/М 89

МОРАЛИЙСКА, Моника Емилова

Търговски отношения на Европейския съюз с Азия : Уч. помагало / . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2022. - 180 с. : с ил. ; 24 см

Рец.: С. Бонева, Д. Данов. - Библиогр. с. 169 - 175, след някои гл. и под линия с бел.

ISBN 978-619-232-601-2

1. Външна търговия - Европейски съюз - учебни помагала за ВУЗ. 2. Външна търговия - Азия - учебни помагала за ВУЗ. 3. Европейски съюз - Азия - външна търговия

339.5:061.1ЕС(075.8) + 339.5(5)(075.8)

Ч-122300002265

Сист. N: 363189

- 21 -

ЦБ II 8971, Ч/34(497.2)(091)(075.8)/П 14

ПАЕВ, Костадин Илиев

Семинариум по история на българската държава и право : Уч. помагало за семинарни занятия със студентите : Ч. 1 -. - [Варна] : Парадигма [т.е. Изд. авт.], 2021 -. - 30 см

Ч. 1. Средновековие. - 2021 (Варна : New Media). - 158 с. : с ил.

Рец.: С. Ракова, К. Танев. - Библиогр. след отд. теми и под линия с бел.

ISBN 978-619-188-212-0 (ч. 1)

1. Държава и право - България - история - учебни помагала за ВУЗ. 2. История - България - средни векове - учебни помагала за ВУЗ. 3. България - право - история

34(497.2)(091)(075.8) + 949.72.03(075.8)

Ч-122300002264

Сист. N: 378434

- 22 -

ЦБ 128730, Ч/316.347.2(560-21=867)/Е 56

ЕЛЧИНОВА, Магдалена Борисова

Невидимата общност: православните българи в Истанбул : [Монография]. - София : Нов бълг. унив., 2017 ([София] : [Аскони]). - 287 с. : с цв. ил. ; 22 см

Библиогр. с. 261 - 272.

ISBN 978-954-535-981-1

1. Малцинства, български - Инстанбул - национална идентичност. 2. Истанбул - социология

316.347.2(560-21=867)

Ч-122300002281

Сист. N: 378506

- 23 -

ЦБ II 8972, П/32.01/D 15

DAJNOV, Evgenij Aleksandrov et al.

Politics: a reader. - Sofia : New Bulg. Univ., 2012. - 313 p. : ill. ; 26 cm

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-535-690-0

1. Политическа наука - история. 2. Политици - биографии

32.01 + 32(100)(092) + 92(100)

П-122300002302

Сист. N: 378505

Математика. Естествени науки

- 24 -

ЦБ 128560, Ч/59(497.2)(092)/Г 63, П/59(497.2)(092)/Г 63

ГОЛЕМАНСКИ, Васил Григоров

Творци на българската зоология. - София : Pensoft, 2010. - 168 с. : с ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-954-642-547-8 (Пенсофт)

1. Зоолози, български - биографии. 2. България - зоология

59(497.2)(092) + 92(497.2)

Ч-122300002238, П-122300002239

Сист. N: 377777

- 25 -

ЦБ 128712, Ч/541.8/Р 18

РАЕВ, Никола Димитров

Приложна химична термодинамика: Разтвори / . - 3. коригирано и доп. изд. - Пловдив : Акад. изд. на УХТ [т.е. Макрос], 2022. - 374 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

Тема 1 от [поредица Приложна химична термодинамика]. - Съдържа и Справ. данни. - Библиогр. с. 279 - 280.

ISBN 978-954-561-573-3

1. Термодинамика, химическа. 2. Разтвори

541.8 + 541.11

Ч-122300002272

Сист. N: 363022

Приложни науки. Техника

- 26 -

ЦБ 128724, П/681.322.06/L 35

LASKOV, Lasko Marinov

Programming in C++ - examples and solutions : Pt. 1 -. - [Sofia] : New Bulg. Univ., [2016 -]. - 23x20 cm

Загл. на гърба на кн.: Programming in C++.

Pt. 1. From procedural towards object-oriented paradigm. - [2016] ([София] : [Аскони-издат]). - xv, 189 p. : ill.

Азб. показалец ; Библиогр. с. 189.

ISBN 978-954-535-903-3 (pt. 1)

1. Програмиране. 2. Езици за програмиране

681.322.06 + 519.682

П-122300002288

Сист. N: 378491

Медицина

- 27 -

ЦБ 128561, П/615.322(035)/И 25

ИВАНЧЕВА, Стефка Василева

Здравецът в народната медицина. - София : Pensoft, 2003. - 54 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Поредица Билки и живот)

Съдържа и Интересно и полезно четиво за всички / В. Петков. - Библиогр. с. 45 ; Рез. на англ., фр., нем. ез.

ISBN 954-642-186-3 (Пенсофт)

1. Медицински растения - наръчници и ръководства. 2. Фитотерапия - наръчници и ръководства. 3. Народна медицина - България - наръчници и ръководства. 4. България - обща терапия

615.322(035) + 581.6(035) + 615.89(497.2)(035)

П-122300002252

Сист. N: 377785

- 28 -

ЦБ 128568, П/612.67/.68/С 76

СТИЙЛ, Андрю

Без възраст : Новата наука за това как да стареем, без да остаряваме. - София : Ciela, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 352 с. ; 23 см

Съдържа и За авт. - Библиогр. с. 286 - 350 с бел.

ISBN 978-954-28-4291-0 (Сиела)

1. Дълголетие. 2. Геронтология. 3. Старост - хигиена

612.67/.68 + 577.2 + 613.98

П-122300001984

Сист. N: 377812

- 29 -

ЦБ 128574, П/612.015/И 73

ИНЧАУСПЕ, Джеси

Глюкозната революция. - София : Колибри, 2023 ([София] : Инвестпрес). - 304 с. : с ил., диагр. ; 20 см

Съдържа и Отзиви от инстаграм общността Богинята на глюкозата.

ISBN 978-619-02-1214-0 (Colibri)

1. Обмяна на веществата - у човека. 2. Отслабване [тегло]. 3. Хранене - хигиена

612.015 + 616-008 + 613.2

П-122300001990

Сист. N: 377847

- 30 -

ЦБ 128648, Ч/616.62/П 47

ПЕТРОВА, Даниела Йорданова

Уролитиаза - етиопатогенеза и метафилактика : Монография. - София : Захарий Стоянов, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 280 с. : с ил., табл., диагр. (някои цв.) ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: Urolithiasis - etiology, pathogenesis and metaphylaxis. - Изд. на Фонд. Ендоурология. - Текст и на англ. ез. - Съдържа рец. от И. Салтиров, К. Петкова. - Библиогр. след отд. теми ; Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-09-1708-5

1. Бъбречни болести - диагностика и лечение

616.62

Ч-122300002086

Сист. N: 378223

- 31 -

ЦБ 128699, П/615.322/Н 74

НИКОЛОВ, Борис Димитров

Растението убиец на холестеролните плаки : Как да си направим сами отвара от бабини зъби. - 3. доп. изд. - София : Боралин, 2018 ([Благоевград] : Смилков). - 180 с. : с ил., табл., факс. ; 20 см

Съдържа и: От консултантите / Т. Братанова, З. Райков ; Откъс от кн. Най-добрите бълг. лечители / Н. Москов ; Б. Николов - бълг. нар. лечител / Ю. Димитров ; Избрано от пресата за Б. Николов и Боралин / М. Тодорова, Ц. Царева, Н. Москов, А. Цонков. - Кн. 1 от поредицата Живот за всеки. - Библиогр. с. 177 - 179.

ISBN 978-619-91023-0-5

ISBN 619-91023-0-4

1. Фитотерапия

615.322

П-122300002213, П-122300002214

Сист. N: 378315

- 32 -

ЦБ 128717, Ч/614.21(497.2)/Ч 83

ЧИПЕВА, Соня Дакова

Статистически и иконометричен анализ на икономически и финансови аспекти в дейността и стабилитета на болничните лечебни заведения в Р България в периода 2010 - 2021 година : Монография. - София : Изд. комплекс - УНСС, 2022. - 306 с. : с табл., диагр. (някои цв.) ; 24 см

Рец.: В. Павлова, В. Гоев. - Изд. на УНСС. Кат. Статистика и иконометрия. - Библиогр. с. 197 - 200.

ISBN 978-619-232-659-3

1. Болници - България - управление и организация. 2. Статистически анализ - приложение - в здравеопазването - България. 3. България - здравеопазване

614.21(497.2) + 311.1:614(497.2)

Ч-122300002266

Сист. N: 378414

- 33 -

ЦБ 128707, П/616.61/B 18

BALKAN endemic nephropathy : A comprehensive view / . - Sofia : Press Product Line, 2016. - 364 p. : ill. ; 24 cm

Други авт.: Z. Radovanovic, P. Dimitrov, A. S. Galabov, A. Pashov, D. Toncheva, R. Staneva, L. J. Velickovic, R. Cukuranovic, I. Ignjatovic, V. Stefanovic, L. Djukanovic, M. Kovacevic, M. Polenakovic : Други ред.: A. S. Galabov, D. Toncheva, M. Polenakovic. - Съдържа и За авт. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-7177-03-9 (Прес Продукт Лайн)

1. Бъбречни болести - Балкански полуостров - история. 2. Балкански полуостров - медицина

616.61(497)(091)

П-122300002268

Сист. N: 362615

Селско стопанство

- 34 -

ЦБ 128554, Ч/631.153(035)/А 78, П/631.153(035)/А 78

АПОСТОЛОВ, Александър Апостолов и др.

Формулиране на проекти за развитие на земеделието : Кратко ръководство. - София : Pensoft, 1999 (София : Акад. изд. Проф. М. Дринов). - 78 с. : с табл., сх. ; 24 см

Съдържа и Прил. - Библиогр. с. 77 - 78.

ISBN 954-642-053-0 (Пенсофт)

1. Земеделие - организация и управление - наръчници и ръководства. 2. Проекти - управление и организация - наръчници и ръководства

631.153(035) + 65.012.2(035)

Ч-122300002235, П-122300002236

Сист. N: 377763

- 35 -

ЦБ 128645, П/636.7(035)/М 14

МАДЖАРОВ, Симеон Филипов

Наръчник за грижовни стопани на кучета. - [София] : [Изд. авт.], [2022]. - 224 с. : с ил. ; 21 см

Съдържа и Кой съм аз?

ISBN 978-619-188-822-1

1. Кучета - отглеждане - наръчници и ръководства

636.7(035)

П-122300002105

Сист. N: 378216

Изкуство

- 36 -

ЦБ 128703, Ч4/791.43/К 54

КИНО алманах 2022 / . - [София] : Фонд. за бълг. лит., 2022 ([София] : Симолини). - 336 с. : с ил. ; 24 см

Изд. на Съюз на бълг. филмови дейци. - Съдържа статии и интервюта от/с: И. Иванова, И. Стефанов, В. Найденова, М. Христова, Й. Павлова, С. Петкова, Г. Димитрова, Б. Матеева, С. Александрова, Й. Минекава, Д. Статулов, А. Горзо, И. Драганов, Н. Маринчевска, П. Александрова, С. Александрова, А. Мартонова, И. Братоева-Даракчиева, О. Маркова, Б. Манов, Г. Дончева, Л. Йовчев, Д. Сарджев, К. Ламбринова, М. Апостолова, Б. Кръстанов, И. Иванова, И. Знеполски, В. Игнатовски, П. Кърджилов

ISBN 978-954-677-121-6

1. Кино - алманаси

791.43(059)

Ч4-122300002121

Сист. N: 362534

- 37 -

ЦБ 128721, Ч4/792.2.01/М 68

КРЪСТЬО Мирски - театрал европеец : Избрано. - София : Нов бълг. унив., 2011. - 480 с., [4] л. : ил., портр. ; 21 см - (Университетска библ.)

Наследството на театрала европеец / К. Тошева ; Личният фонд на проф. К. Мирски (в процес на обработка) / А. Трифонова ; Постановки на К. Мирски. - Библиогр. под линия с бел.

ISBN 978-954-535-648-3

1. Театрални постановки. 2. Режисура. 3. Театър, български. 4. Актьорско майсторство - лекции. 5. България - театър

792.2.01 + 820/899-2.09 + 792.2(497.2) + 792.028(042.3)

Ч4-122300002286

Сист. N: 378450

- 38 -

ЦБ 128726, Ч4/748:061.4(497.2)(084)/М 45

МЕЖДУНАРОДНО биенале на стъклото. София, Варна, Велико Търново, Белослав, Созопол. 2017

Международно биенале на стъклото 2017, 27.09. - 03.10.2017, България: София, Варна, Велико Търново, Белослав, Созопол : [Каталог] = International Biennale of Glass 2017, 27.09. - 03.10.2017, Bulgaria: Sofia, Varna, Veliko Turnovo, Beloslav, Sozopol. - София : Нов бълг. унив., 2017 ([София] : [Булгед]). - 120 с. : с ил., портр. (повечето цв.) ; 20х22 см

Съдържа и Лектори. - Парал. текст на англ. ез.

ISBN 978-619-535-992-7

1. Художествена обработка на стъкло - България - изложби - каталози. 2. България - приложно изкуство

748:061.4(497.2)(084)

Ч4-122300002298

Сист. N: 378498

- 39 -

ЦБ 128727, Ч4/748:061.4(497.2)(084)/М 45

МЕЖДУНАРОДНО биенале на стъклото. София. 2021

Международно биенале на стъклото 2021, 05.10. - 07.11.2021, София : [Каталог] = International Biennale of Glass, 2021, 05.10 - 07.11.2021, Sofia. - София : Нов бълг. унив., 2021. - 176 с. : с ил., портр. (повечето цв.) ; 22х24 см

Съдържа и Лектори. - Парал. текст на англ. ез.

ISBN 978-619-233-180-1

1. Художествена обработка на стъкло - България - изложби - каталози. 2. България - приложно изкуство

748:061.4(497.2)(084)

Ч4-122300002299

Сист. N: 378499

- 40 -

ЦБ 128729, Ч4/75.071.1(497.2)(092)(084)/П 76

ПОПОВА, Моника Петрова

Моника Попова : [Каталог] = Monika Popova. - [Catalog] = Monika Popova / [Catalog]. - Ст. Загора : Нов бълг. унив., 2013. - 1 албум (68 с.) : с цв. ил. ; 20х29 см

Парал. текст на англ. ез.

ISBN 978-954-535-754-1

1. Попова, Моника Петрова, 1968 - - творчество - каталози. 2. Художници, български - творчество - каталози. 3. България - изобразителни изкуства

75.071.1(497.2)(092)(084) + 92 Попова, Моника

Ч4-122300002300

Сист. N: 378501

- 41 -

ЦБ 128731, Ч4/75.071.1(497.2)(092)/Д 68

МЕЖДУНАРОДНА научна конференция Романтиката на XIX век: Димитър Добрович (1816 - 1905) - живот и творчество. София. 2016

Романтиката на XIX век. Димитър Добрович (1816 - 1905) - живот и творчество : Сб. с докл. от конф., 16 - 17 ноември 2016, София = 19th Century Romanticism. The Life and Art of Dimitar Dobrovich (1816 - 1905) : Conf. proceedings, Nov. 16 - 17 2016, Sofia. - Comp. Angela Daneva ; Transl. into Engl. Iren Boykikeva ; Introd. Angela Daneva = 19th Century Romanticism. The Life and Art of Dimitar Dobrovich (1816 - 1905) : Conf. proceedings, Nov. 16 - 17 2016, Sofia / Comp. Angela Daneva ; Transl. into Engl. Iren Boykikeva ; Introd. Angela Daneva. - София : Нов бълг. унив., 2017 ([София] : [Аскони-издат]). - 344 с : с ил., портр., факс. ; 23 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа докл. от: Г. Краев, Р. Генов, Б. Вукичевич, Б. Иванова, Х. Стеякакис, М. Г. Мошу, Ж. Митева, Р. Маринска, М. Неделчев, Р. Гичева-Меймари, П. Йоану, А. Данева, М. Огойска, К. Гаджева, Г. Декова. - Парал. текст на англ. ез. - Библиогр. след отд. докл. и под линия с бел.

ISBN 978-954-535-976-7

1. Добрович, Димитър Георгиев, 1816 - 1905 - биографии - сборници. 2. Художници, български - сборници. 3. Романтизъм - в изкуството - сборници. 4. България - изобразителни изкуства

75.071.1(497.2)(092)(063) + 7.035(063) + 92 Добрович, Димитър

Ч4-122300002280

Сист. N: 378511

- 42 -

ЦБ 128732, Ч4/792.2.03(497.223)/Д 47

ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова

Кризите на Народния театър. - София : Нов бълг. унив., 2016 ([София] : Аскони-издат). - 274 с. ; 21 см

Библиогр. с. 251 - 272 и под линия с бел. ; Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-535-922-4

1. Народен театър Иван Вазов (София) - история. 2. София - театър

792.2.03(497.223)

Ч4-122300002282

Сист. N: 378513

- 43 -

ЦБ 128733, Ч4/76.071.1(497.2)(092)(084)/Г 15

ГАЗДОВ, Иван Едуард

Иван Газдов: графикатура = Ivan Gazdov: Graphicature. - Presented by Georgi Kapriev. ; Еngl. transl. Nigrita Davis = Ivan Gazdov: Graphicature / Presented by Georgi Kapriev. ; Еngl. transl. Nigrita Davis. - София : Нац. дарителски фонд 13 века България; Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 48 с. : с ил., портр. ; 22х23 см. - (Поредица Българско изкуство. Имена)

Съдържа и Проф. д-р Иван Газдов. Биографични данни.

ISBN 978-954-8718-50-9 (Нац. дарителски фонд 13 века България)

1. Газдов, Иван Едуард, 1945 - - творчество - албуми. 2. Графици, български - творчество - албуми

76.071.1(497.2)(092)(084) + 92 Газдов, Иван

Ч4-122300002318

Сист. N: 378514

- 44 -

ЦБ 127894, Ч4/75.044(497.2)(084)/П 35

ПЕНКОВА, Соня Борисова

Българските художници в Първата световна война : Т. 1 - = Bulgarian Artists during World War I / Sonya Penkova. - София : Нац. военноист. музей, 2015 -. - 25 см

Т. 1. . - 2015 ([София] : Булгед). - 237 с. : с ил.

Имената на худож. и прев. отбелязани в библиогр. каре ; Пълната форма на името на худож. Гергина Илиева е Гергина Илиева Петрова. - Паралелното загл. грешно изписано като Bulgarian Artists during Word War I. - Библиогр. с. 236 - 237.

ISBN 978-619-7039-03-0 (т. 1)

1. Батална живопис, българска - албуми. 2. Художници, български - творчество - албуми. 3. Първа световна война, 1914 - 1918 - в изобразителното изкуство - албуми

75.044(497.2)(084) + 75.071.1(497.2)(092)(084) + 92(497.2)(084)

Ч4-122300002320

Сист. N: 378518

Спорт. Игри. Зрелищни изкуства

- 45 -

ЦБ I 13122, ДТ/794.5/Д 33

ДЕДОПУЛОС, Тим

Детективски загадки : Провери детективските си способности и разреши случаите. - София : Миранда, 2023. - 256 с. : с ил. ; 16х14 см

Имената на прев., ил. отбелязани в библиогр. каре.

ISBN 978-619-7659-60-3

1. Игри за развлечение. 2. Енигматика

794.5(0:82-322.4) + 820-322.4

ДТ-122300001994

Сист. N: 377852

- 46 -

ЦБ 128704, Ч/797.214(035)/М 74, П/797.214(035)/М 74, Д/797.214(035)/М 74

МИХАЙЛОВ, Жельо Иванов

Аз и безпощадната вода : [Наръчник] / . - [Хасково] : Полиграфюг, б. г. [вероятно 2023]. - 56 с. : с ил., сх. (повечето цв.) ; 21 см

Пълното име на В. Ангелов - Васил Ангелов Василев. - Изд. на Асоц. по водно спасяване - Бургас.

ISBN 978-619-7684-10-0

1. Водно спасяване - наръчници и ръководства. 2. Плуване - безопасност - наръчници и ръководства

797.214(035) + 614.81(035)

Ч-122300002150, П-122300002151, Д-122300002152

Сист. N: 362552

Литературознание

- 47 -

ЦБ 128596, Ч/886.7.09/Д 60

КЕНАНОВ, Димитър Вълчев

Последен сняг: Янко Димов. - В. Търновo : ПИК, 2023 (В. Търново : Фабер). - 108 с. : с ил., портр., факс., [6] л. : цв. ил., портр., факс. ; 22 см. - (Библ. Албатрос)

ISBN 978-954-736-266-6

1. Българска литература - теми, образи, сюжети. 2. Поети, български - биографии. 3. България - литературознание

886.7.09 + 886.7(092) + 92 Димов, Янко

Ч-122300002147

Сист. N: 377940

- 48 -

ЦБ 128628, Кр/886.7(092)/А 93, Ч/886.7(092)/А 93

СКИТАЛЧЕСТВА на духа : Литературна критика, писма, интервюта и посвещения за творческите и житейски пътеки на Й. Атанасов. - Ст. Загора : Нар. ч-ще Даскал Петър Иванов, 2023. - 352 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Съдържа статии от: И. Груев, М. Георгиев, С. Каролев, С. Стаев, А. Мочуров, К. Попов, В. Шумелов, М. Иванова, С. Стоилов, И. Сухиванов, Т. Шунанов, С. Иванова, Р. Ранчева, К. Попов, Б. Касабова, В. Георгиев, З. Пеев, К. Великов, Р. Пенчева, А. Капралов, М. Тошков, К. Еленков, Б. Ангелов, П. Иванчев, И. Енчев, П. Димов, И. Д. Христов, Л. Павлова, С. Филипова, Б. П. Банков, Е. Василева, Р. Стоянов, П. Анакиев, Г. Майоров, Н. Иванов, С. Маджарски, А. Коларова, Л. Х. Малинова, Н. Чолаков, Б. Буков ; Интервюта на: Б. Касабова, И. Александрова, С. Николов, Л. Иванов, И. Самуилов, Р. Ранчева.

ISBN 978-954-2927-81-5

1. Атанасов, Йордан Цонев - 1943 - - творчество. 2. Поети, български - творчество. 3. България - литературознание

886.7(092) + 92 Атанасов, Йордан + 886.7.09 + 886.7-8

Кр-122300002149, Ч-122300002896

Сист. N: 378142

- 49 -

ЦБ 128644, П/82.085.4(035)/Д 49

ДЖАНЪР, Гревил

Изкуството да говорим : Универсален наръчник по словесно майсторство с разширен компендиум от истории за преразказване. - София : Локус Пъблишинг, 2019 ([София] : Алианс Принт). - 487 с. ; 21 см. - (Библ. Carpe diem ; 9)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-783-270-1 (Locus Publishing)

1. Реторика - наръчници и ръководства. 2. Ораторско изкуство - наръчници и ръководства

82.085.4(035)

П-122300002072

Сист. N: 378213

- 50 -

ЦБ 128696, П/886.7(092)/В 39

ВЕЛИКОВ, Кънчо

Внезапни думи : Литературна критика, интервюта, писма и посвещения за и от К. Великов. - В. Търново : Фабер, 2022. - 336 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

Пълното име на К. Великов - Кънчо Великов Николов. - Съдържа и Биобиблиогр. справка.

ISBN 978-619-00-1564-2

1. Великов, Кънчо, 1942 - - творчество. 2. Поети, български - творчество. 3. България - литературознание

886.7(092) + 92 Великов, Кънчо + 886.7.09 + 886.7-8

П-122300002127

Сист. N: 378308

Българска художествена литература

- 51 -

ЦБ 128555, Ч4/886.7-2/З-35

ЗАРКИН, Георги Атанасов

В страната на розите : Драматизирана приказка. - [Самоков] : [Лъки 62], 2023. - 88 с. ; 20 см

Рилски бор - псевд. на авт. Георги Атанасов Заркин. - Съдържа и Г. Заркин / Й. Палежев.

ISBN 978-954-90667-7-7

886.7-2

Ч4-122300001975

Сист. N: 377768

- 52 -

ЦБ 128556, Ч4/886.7-21/З-35

ЗАРКИН, Георги Атанасов

Апостола : Трагедия в пет действия. - [Самоков] : [Лъки 62], 2022. - 256 с. : с портр., факс. ; 22 см

Рилски бор - псевд. на авт. Георги Атанасов Заркин.

ISBN 978-954-90667-5-3

886.7-21

Ч4-122300001974

Сист. N: 377769

- 53 -

ЦБ 128557, П/886.7-1/З-35

ЗАРКИН, Георги Атанасов

Приливи и отливи : [Стихотворения]. - София [т.е. Смолян] : [Лъки 62], 2021. - 82 с. : с цв. ил., факс. ; 21 см

886.7-1

П-122300001976

Сист. N: 377770

- 54 -

ЦБ 128558, РЦАв/886.7-1/Г 37

ГЕОРГИЕВ, Марин

Девет : Поеми 1977 - 2017. - София : Лит. форум, 2023 ([София] : Симолини-94). - 288 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Марин Георгиев e Марин Георгиев Маринов. - Съдържа и Български небосвод / И. Цанев, Л. Захариев, С. Игов. Унгарски прозорец / П. Юхас, Я. О. Тамаши, Л. Мохаи, Д. Арато, З. Яноши.

ISBN 978-954-740-148-8

886.7-1

РЦАв-122300001972

Сист. N: 377771

- 55 -

ЦБ 128559, РЦАв/886.7-8/Г 37, П/886.7-8/Г 37

ГЕОРГИЕВ, Марин

Камъчета под езика. - София : Лит. форум, 2023 ([София] : Симолини-94). - 388 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Марин Георгиев e Марин Георгиев Маринов.

ISBN 978-954-740-145-7

886.7-8

РЦАв-122300001973, П-122300002317

Сист. N: 377772

- 56 -

ЦБ 128570, П/886.7-311.6/К 36

КАРАСЛАВОВ, Слав Христов

Бунтът на Белгуните : Исторически роман. - [София] : Персей, 2023. - 160 с. ; 20 см

Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-161-294-9

886.7-311.6

П-122300001986

Сист. N: 377820

- 57 -

ЦБ 128571, Д/886.7-93-31/Б 44

БИЛЕВ, Антоний и др.

Веселите приключения на Тони и Дари : [Роман за деца]. - [София] : Рива, 2022. - 140 с. : с ил. ; 21х21 см

Името на ил. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-954-320-778-7

886.7-93-31

Д-122300001987

Сист. N: 377821

- 58 -

ЦБ 128584, Д/886.7-32/П 47

ПЕТРОВА, Диана Гочева

Жеко : 44 забавни кучешки истории : Разкази. - Пловдив : Летера, 2023. - 128 с. : с ил. ; 22 см

Името на худож. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-179-152-1

886.7-32

Д-122300002001

Сист. N: 377861

- 59 -

ЦБ 128585, П/886.7-94/Т 74

ТОПАЛОВ, Кирил Любомиров

Живот по неизбежност : Мемоарен роман. - [София] : Бард, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 528 с. ; 21 см

Съдържа и Няколко думи за авт.

ISBN 978-619-03-0201-8

886.7-94

П-122300002002

Сист. N: 377862

- 60 -

ЦБ I 13131, П/886.7-1/Т 84

ТРИФОНОВА, Красимира

С лира на жена : Поезия. - София : Благодатъ, 2021 ([София] : [ID принт]). - 108 с. : с цв. ил., портр. ; 15 см

Пълното име на авт. - Красимира Трифонова Тилева. - Библиогр. с. 108 - 108.

ISBN 978-619-91632-8-3

886.7-1

П-122300002130

Сист. N: 377967

- 61 -

ЦБ 128605, П/886.7-4/Т 53

ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов

Мислодобив : Опити. - София : Лексикон, 2023 (София : Дедракс). - 244 с. ; 21 см. - (Съвременна българска проза)

ISBN 978-619-220-372-6

886.7-4

П-122300002026

Сист. N: 378003

- 62 -

ЦБ 128607, П/886.7-92/Д 60

ДИМОВА, Теодора Димитрова

Молитва за Украйна. - София : Ciela, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 108 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-4260-6 (Сиела)

886.7-92

П-122300002028

Сист. N: 378012

- 63 -

ЦБ 128611, ДТ/886.7-312.9/Х 23

ХАЛЬОВ, Милен Влайков

Общежитие за чудовища : [Роман]. - София : Ciela, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 328 с. ; 21 см. - ([Поредица] Общежитие за чудовища ; 1)

ISBN 978-954-28-4276-7 (Сиела)

886.7-312.9

ДТ-122300002037

Сист. N: 378042

- 64 -

ЦБ 128618, ДТ/886.7-312.9/Г 31

ГЕНОВ, Ненко Стойков

Приключенията на Капитан Клод и небесните негодяи : [Роман] : Кн. 1 -. - София : Артлайн Студиос, 2023 -. - 22 см

Кн. 1. Пратеник през портала. - 2023. - 242 с. : с ил.

ISBN 978-619-193-304-4 (кн. 1)

886.7-312.9

ДТ-122300002044

Сист. N: 378080

- 65 -

ЦБ 128625, П/886.7-311.6/К 36

КАРАСЛАВОВ, Слав Христов

Солунските братя : [Роман] : Кн. 1 - 3. - 5. изд. - Пловдив : Хермес, 2023 -. - 21 см

Кн. 1. Светът на надеждата. - 2023. - 360 с.

Възприетото име на авт. Слав Христозов Караславов е Слав Христов Караславов. - Съдържа и Речник на чужди, остарели, диалектни и малко известни думи ; Справ. за новите имена на геогр. обекти, споменати в романа ; За авт.

ISBN 978-954-26-2263-5 (кн. 1)

886.7-311.6

П-122300002053

Сист. N: 378136

- 66 -

ЦБ 128631, П/886.7-31/Б 52

БОБЕВ, Петър

Тръненият венец : Приключенски роман. - София : Лексикон, 2023 ([София] : Булгед). - 146 с. : с ил. ; 21 см

Загл. на предзагл. с.: Тръненият венец : Научнофантастичен роман. - Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-220-371-9

886.7-31

П-122300002059

Сист. N: 378151

- 67 -

ЦБ 128639, П/886.7-1/Г 22

ГАНЧЕВ, Марко

Повелително наклонение : Книга на властта (1952 - 2022). - София : Лит. форум, 2023 ([София] : Симолини). - 188 с. ; 20 см. - (Библиотека Българска сбирка ; 82)

Пълната форма на името на авт. Марко Ганчев е Марко Ганчев Маринов.

ISBN 978-954-740-147-1

886.7-1

П-122300002100

Сист. N: 378182

- 68 -

ЦБ 128640, П/886.7-1/Г 22

ГАНЧЕВ, Марко

Незавършен автопортрет : Книга на поета (1962 - 2022). - София : Лит. форум, 2023 ([София] : Симолини). - 170 с. ; 20 см. - (Библиотека Българска сбирка ; 82)

Пълната форма на името на авт. Марко Ганчев е Марко Ганчев Маринов.

ISBN 978-954-740-146-4

886.7-1

П-122300002099

Сист. N: 378186

- 69 -

ЦБ 128652, П/886.7-8/К 88

КРАЕВА, Доника Миткова

Цветни мисли. - Варна [т.е. Тополовград] : Скитостраст, 2023 ([Варна] : Хеликс прес). - 94 с. : с цв. ил. ; 22 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-92435-0-3

886.7-8

П-122300002080

Сист. N: 378241

- 70 -

ЦБ 128653, П/886.7-1/К 57

КИРИНА, Илина

Горя : Лирика. - Благоевград : БОН, 2021. - 64 с. ; 21 см

Авт. не е отбелязан на кор. - Илина Кирина - псевд. на авт. Илияна Кирилова Тошева. - Съдържа и Душа от светлина / К. Ерменкова.

ISBN 978-954-395-243-4

886.7-1

П-122300002081

Сист. N: 378243

- 71 -

ЦБ 128654, П/886.7-1/Г 97

ГЬОНОВА, Иванка Стоянова

Абсурдите на новото време : Поезия. - Враца : БГ Принт, 2022. - 84 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7522-70-9

886.7-1

П-122300002082

Сист. N: 378245

- 72 -

ЦБ 128655, П/886.7-1/В 44

ВЕЛЧОВ, Иван

Сърце на трубадур : Стихове и песни. - Враца : БГ Принт, 2022. - 108 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7522-63-1

886.7-1 + 886.7-192

П-122300002083

Сист. N: 378246

- 73 -

ЦБ 128656, П/886.7-1/Ц 34

ЦВЕТКОВА, Дарина Илиева

Пътеки нестъпкани : Лирика. - Враца : БГ Принт, 2022. - 56 с. : с ил. ; 20 см

Името на худож. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7522-68-6

886.7-1

П-122300002066

Сист. N: 378247

- 74 -

ЦБ 128657, П/886.7-32/К 13

КАДИЕВ, Величко Димитров

Милостта на Богородица : Разкази и афоризми. - Ямбол : Вилком, 2022. - 192 с. ; 21 см

ISBN 978-619-175-095-5

886.7-32 + 886.7-84

П-122300002103

Сист. N: 378248

- 75 -

ЦБ 128681, Кр/886.7-1/Д 78, П/886.7-1/Д 78

ДОНЧЕВСКИ, Валентин Петков

Всичко сегашно : Поезия. - [Ст. Загора] : Дъга плюс, 2023. - 160 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-7251-46-3

886.7-1

Кр-122300002122, П-122300002123, П-122300002124

Сист. N: 361208

- 76 -

ЦБ 128700, Кр/886.7-8/М 64, П/886.7-8/М 64

МИНЕВ, Миньо Дончев

Феноменът Сава Пенев Рашев ; От харакири до нирвана : Стихосбирки ; Летописна история на църквата "Св. Димитър" в село Лозен - обл. Стара Загора / . - [Ст. Загора] : Кота, 2023. - 95 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-305-628-6

1. Църкви - Южна България - история. 2. Села - Южна България - история. 3. Лозен, Старозагорска област - краезнание - религия

886.7-8 + 271(497.23-22)(091) + 908(497.23-22)

Кр-122300002114, П-122300002115

Сист. N: 362341

- 77 -

ЦБ 128691, П/886.7-1/В 39

ВЕЛИКОВ, Кънчо и др.

Звездни реки : Лирика. - В. Търново : Фабер, 2023. - 102 с. ; 22 см

Пълното име на К. Великов - Кънчо Великов Николов. - Съдържа и Споделено от авт. ; Творческа биогр. на К. Великов ; Творческа биогр. на С. Йорданова.

ISBN 978-619-00-1638-0

886.7-1

П-122300002128, П-122300002129

Сист. N: 378305

- 78 -

ЦБ 128706, П/886.7-311.6/П 13

ПАВЛОВА, Павлина Петрова

Комитата от Дряновския манастир : Ист. роман / . - 2. изд. - [София] : Бълг. бестселър - Нац. музей на бълг. кн. и полиграфия, 2021 ([София] : Унив. изд. Св. Климент Охридски). - 288 с. ; 24 см

Загл. на гърба на кн.: Комитата. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-463-233-5

886.7-311.6

П-122300002256

Сист. N: 362590

- 79 -

ЦБ 128708, П/886.7-31/К 61

КИТ, Андре

Първата космическа одисея на Марс : Научнофантастичен роман в четири тома / . - Благоевград : Ирин-Пирин, 2014 - 2015. - 20 см

Андре Кит - псевд. на Андрей Китанов.

Т. I. Дългият полет до Марс / . - 2014. - 200 с. : с ил., табл., сх.

ISBN 978-954-8505-43-7 (т. I)

886.7-31

П-122300002260

Сист. N: 362626

- 80 -

ЦБ 128709, П/886.7-31/К 61

КИТ, Андре

Първата космическа одисея на Марс : Научнофантастичен роман в четири тома. - Благоевград : Ирин-Пирин, 2014 - 2015. - 20 см

Андре Кит - псевд. на Андрей Китанов.

Т. II. Изследването на Марс. - 2014 ([Благоевград] : [Бон]). - 241 с. : с ил., табл.

ISBN 978-954-8505-44-4 (т. II)

886.7-31

П-122300002259

Сист. N: 362687

- 81 -

ЦБ 128710, П/886.7-31/К 61

КИТ, Андре

Първата космическа одисея на Марс : Научнофантастичен роман в четири тома / . - Благоевград : Ирин-Пирин, 2014 - 2015. - 20 см

Андре Кит - псевд. на Андрей Китанов.

Т. III. Стажът на Ан при зирдяните / . - 2014 ([Благоевград] : [Бон]). - 208 с. : с ил., к.

ISBN 978-954-8505-47-5 (т. III)

886.7-31

П-122300002258

Сист. N: 362766

- 82 -

ЦБ 128711, П/886.7-31/К 61

КИТ, Андре

Първата космическа одисея на Марс : Научнофантастичен роман в четири тома / . - Благоевград : Ирин-Пирин, 2014 - 2015. - 20 см

Андре Кит - псевд. на Андрей Китанов.

Т. IV. Помощта на извънземните / . - 2015. - 349 с.

ISBN 978-954-8505-51-2 (т. IV)

886.7-31

П-122300002257

Сист. N: 362797

- 83 -

ЦБ 128720, П/886.7-31/Г 37

ГЕОРГИЕВА, Мариела

Лицата на неродените пеперуди. - София : Фонд. Буквите, 2023. - 276 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-154-529-2

1. Домашно насилие - борба с него

886.7-31 + 316.647.3(0:82-31)

П-122300002488

Сист. N: 378447

Чужда художествена литература

- 84 -

ЦБ 128563, П/840-31/Б 31

БЕГБЕДЕ, Фредерик

[Девет и деветдесет и девет] 9,99 евро : [Роман]. - София : Колибри, 2023 ([София] : Инвестпрес). - 279 с. ; 20 см

ISBN 978-619-02-1221-8 (Colibri)

840-31

П-122300001978

Сист. N: 377790

- 85 -

ЦБ 128564, ДТ/895.6-31(084)/Л 37

ЛЕГЕНДИ за Люк Скайуотър : Манга / [По] Лиу Кен ; Адапт. Акира Фукая ... [и др.] ; Прев. Ненко Генов. - София : Егмонт България, 2023 (Костинброд : Мултипринт). - [216] с. : с ил. ; 21 см. - (Star Wars)

Други авт.: Харуичи, А. Химекава, Субару, Т. Кисаки ; Името на авт. Акира Химекава е общ псевд. на дует японски жени, худож. на комикси. - Изд. на Disney ; Lucasfilm. - Съдържа и За създ.

ISBN 978-954-27-3076-7

895.6-31(084)

ДТ-122300001979

Сист. N: 377791

- 86 -

ЦБ 128566, П/891.62-31/Р 27

РАЙЛИ, Лусинда и др.

Атлас : Историята на Татко Солт : [Роман]. - София : Труд, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 719 с. ; 21 см. - (Поредица Седемте сестри ; [8])

ISBN 978-954-398-770-2

891.62-31

П-122300001981, П-122300001982

Сист. N: 377796

- 87 -

ЦБ 128569, П/820(73)-8/А 59

АЛЪН, Уди

Без перушина : [Сборник]. - 2. изд. - София : Кръг, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 240 с. ; 20 см

Други прев.: Б. Дамянов, Т. Михайлов.

ISBN 978-619-265-015-5

820(73)-8

П-122300001985

Сист. N: 377819

- 88 -

ЦБ 128575, П/820(73)-31/Х 93

ХУАНГ, Ана

Господар на гнева : [Роман]. - София : Уо Егмонт, 2023 (София : Ропринт). - 431 с. ; 20 см. - (Поредица Господари на греха ; Кн. 1)

Уо Егмонт - импринт на Егмонт България. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-27-3054-5 (Егмонт България)

820(73)-31

П-122300001991

Сист. N: 377849

- 89 -

ЦБ 128580, П/820(71)-31/К 46

КАТУХ, Зулфа

Докато лимоновите дръвчета растат : [Роман]. - София : Ciela, 2023 ([Добрич] : Фолиарт). - 408 с. ; 21 см

Съдържа и Бел. на авт.

ISBN 978-954-28-4293-4 (Сиела)

820(71)-31

П-122300001997

Сист. N: 377855

- 90 -

ЦБ 128582, П/820(73)-31/Л 83

ЛОРЕН, Кристина

Експеримент Истинска любов : [Роман]. - София : Ера, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 431 с. ; 20 см

Кристина Лорен - колективен псевд. на Лорън Билингс, Кристина Хобс Венстра.

ISBN 978-954-389-730-8

820(73)-31

П-122300001999

Сист. N: 377858

- 91 -

ЦБ 128583, П/839.7-31/К 93

КУЛХЕД, Елин

Еуфория : Роман за Силвия Плат. - [София] : Прозорец, 2023 ([София] : Инвестпрес). - 312 с. ; 20 см

Името на авт. е погрешно отпечатано като Ерин Кулхед на загл. с. ; Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-243-256-0

839.7-31

П-122300002000

Сист. N: 377860

- 92 -

ЦБ 128587, П/820(73)-312.9/Б 26

БАРДУГО, Лий

Зад прага на ада : [Роман]. - София : Егмонт България, 2023 (Костинброд : Мултипринт). - 606 с. : с к. ; 22 см

Кн. е продълж. на романа Деветият дом. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-27-3050-7

820(73)-312.9

П-122300002004

Сист. N: 377864

- 93 -

ЦБ 128589, П/839.8-312.6/Б 49

БЛИКСЕН, Карен

Извън Африка : [Автобиографичен роман]. - София : Колибри, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 392 с : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и К. Бликсен - една баронеса в Африка.

ISBN 978-619-02-1100-6 (Colibri)

839.8-312.6

П-122300002006

Сист. N: 377877

- 94 -

ЦБ 128590, П/820(73)-312.9/А 92

АСТЪР, Алекс

Искронишка : [Роман]. - София : Ciela, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 544 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-4227-9 (Сиела)

820(73)-312.9

П-122300002007

Сист. N: 377878

- 95 -

ЦБ 128597, П/820(73)-323/А 59

АЛЪН, Уди

Квит сме : Разкази. - 2. изд. - София : Кръг, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 160 с. ; 20 см

ISBN 978-619-265-014-8

820(73)-323

П-122300002017

Сист. N: 377948

- 96 -

ЦБ 128600, П/820-311.6/Р 97

РЪДЪРФЪРД, Едуард

Лондон : Роман : Т. 1 -. - София : Еднорог, 2023 -. - 21 см

Едуард Ръдърфърд - псевд. на Франсис Едуард Уинтъл.

Т. 1. . - 2023. - 700 с. : с ил., к., сх.

ISBN 978-954-365-281-5 (т. 1)

820-311.6

П-122300002021

Сист. N: 377965

- 97 -

ЦБ 128609, П/820-312.9/А 15

АБЪРКРОМБИ, Джо

Мъдростта на тълпите : [Роман]. - София : Ciela, 2023 ([В. Търново] : Абагар). - 744 с. ; 21 см. - ([Поредица] Ерата на безумието ; III)

ISBN 978-954-28-4274-3 (Сиела)

820-312.9

П-122300002031

Сист. N: 378032

- 98 -

ЦБ 128610, ДТ/820(73)-31/Л 35

ЛЕВИТАН, Дейвид и др.

Не ме напускай : [Роман]. - София : Enthusiast, 2023 ([София] : Ропринт). - 312 с. ; 21 см. - (Teen's Books)

ISBN 978-619-164-525-1 (Ентусиаст)

820(73)-31

ДТ-122300002032

Сист. N: 378033

- 99 -

ЦБ 128612, П/820-31/П 92

ПРОУЗ, Аманда

Ново начало : [Роман]. - София : Труд, 2023 ([София] : Миг Принт). - 272 с. : с портр. ; 21 см

Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-398-768-9

820-31

П-122300002036

Сист. N: 378048

- 100 -

ЦБ 128614, П/885.0-31/Б 35

БЕЛОВА, Бианка

Островът : Роман. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2023. - 192 с. ; 20 см

ISBN 978-619-235-137-3

885.0-31

П-122300002039

Сист. N: 378062

- 101 -

ЦБ 128615, П/820(73)-31/А 86

АРМЕНТРАУТ, Дженифър Л.

Пазител : [Роман]. - София : Егмонт България, 2023 (София : Ропринт). - 366 с. ; 21 см. - (Поредица Заветът ; Кн. 5)

ISBN 978-954-27-3056-9

820(73)-31

П-122300002040

Сист. N: 378063

- 102 -

ЦБ 128621, П/820-992/Г 82

ГРИЙН, Греъм

Пътешествие без карти : [Пътепис]. - София : Вакон, 2023. - 344 с. : с к. ; 21 см. - ([Поредица] Пътешествия и приключения)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-250-062-7

820-992

П-122300002047

Сист. N: 378104

- 103 -

ЦБ 128623, ДТ/820(73)-312.9/Ш 97

ШУСТЪРМАН, Нийл

Разделени : [Роман]. - София : Orange books, 2023 ([София] : Булгед). - 416 с. ; 20 см. - (Дистолгия Разделени ; Кн. 1)

Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-171-148-2 (Ориндж букс)

820(73)-312.9

ДТ-122300002051

Сист. N: 378134

- 104 -

ЦБ 128624, П/888.3-31/В 60

ВИНОГРАДОВА, Лаура

Реката : [Роман]. - София : Колибри, 2022 ([София] : Инвестпрес). - 151 с. : с ил. ; 20 см. - (Поредица EUROPA)

Съдържа и Бел. за прев. ; Поредица Europa - от млади творци за млади читатели.

ISBN 978-619-02-1124-2 (Colibri)

888.3-31

П-122300002052

Сист. N: 378135

- 105 -

ЦБ 128626, П/820(73)-31/С 76

СТИЙЛ, Даниел

Семейство Уитър : [Роман]. - [София] : Бард, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 256 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-03-0200-1

820(73)-31

П-122300002054

Сист. N: 378139

- 106 -

ЦБ 128632, П/820(73)-31/А 37

АЙВЯРД, Виктория

Унищожителят на меча : [Роман]. - София : Ciela, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 632 с. ; 20 см. - ([Поредица Рушител на Селения] ; 2)

ISBN 978-954-28-4303-0 (Сиела)

820(73)-31

П-122300002060

Сист. N: 378152

- 107 -

ЦБ 128633, П/820-31/М 19

МАКЮЪН, Иън

Уроци : [Роман]. - София : Колибри, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 608 с. ; 20 см

ISBN 978-619-02-1210-2 (Colibri)

820-31

П-122300002061

Сист. N: 378154

- 108 -

ЦБ 128634, ДТ/820-31/К 87

КОУЛ, Тили

Хиляда целувки и едно момче : [Роман]. - София : Егмонт България, 2023 (София : Ропринт). - 320 с. ; 21 см

Съдържа и Биография.

ISBN 978-954-27-3028-6

820-31

ДТ-122300002062

Сист. N: 378155

- 109 -

ЦБ 128638, Ч/891.4-4/Т 16

ТАГОР, Рабиндранат

Духът на Япония : [Лекция-есе] ; Изгубените птици : [Фрагменти в духа на хайку]. - [София] : Пергамент прес, 2020 ([София] : Симолини). - 104 с. : с ил. ; 20 см

Кн. е ил. с рис. на: Ж. Ланг, А. дьо Ньовил, Е. Байар, Л. Крепон, Е. Терон, Д. А. Ланселот, Е. Гренет.

ISBN 978-954-641-127-3

891.4-4 + 891.4-84

Ч-122300002108

Сист. N: 378177

- 110 -

ЦБ 128646, П/820-84(082.2)/З-11

ЗА англичаните като англичани или изкуството да бъдеш островитянин. - [София] : Пергамент прес, 2020 ([София] : Симолини). - 144 с. ; 21 см

Пълната форма на името на състав. Силвия Николаева е Силвия Николаева Йотова ; Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-641-133-4

820-84(082.2)

П-122300002075

Сист. N: 378220

- 111 -

ЦБ 128647, П/820(73)-31/Л 82

ЛОНДОН, Джек

Дивото зове : [Роман]. - [София] : Пергамент прес, 2020 ([София] : Симолини 94). - 136 с. ; 20 см

Джек Лондон - псевд. на авт. Джон Грифит Чейни.

ISBN 978-954-641-130-3

820(73)-31

П-122300002076

Сист. N: 378222

- 112 -

ЦБ 128650, П/820/899-84/Т 19

ТАЙНАТА на малките неща : Мисли, съвети и идеи за по-прост и хармоничен живот. - [София] : Пергамент прес, 2020 ([София] : Симолини). - 160 с. ; 20 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и Авт. и източници.

ISBN 978-954-641-128-0

820/899-84

П-122300002067

Сист. N: 378236

- 113 -

ЦБ 128658, П/882-312.9/А 95

АХЕЛ, Ники

Чип : Ненаучно-фантастический мини-роман с элементами абсурда. - Бургас [т.е. Ахелой] : Нина-небе, 2022. - 96 с. ; 21 см

Ники Ахел - псевд. на рус. авт. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-91767-5-7

882-312.9

П-122300002120

Сист. N: 378250

- 114 -

ЦБ I 13133, П/820(73)-91-31/C 87

CRANE, Stephen

The red badge of courage : Adapted books. - [Sofia] : Pergament Press, 2020 ([София] : Симолини). - 136 p. ; 17 cm

Съдържа и Glossary.

ISBN 978-954-641-131-0

820(73)-91-31

П-122300002102

Сист. N: 378172

Детска художествена литература

- 115 -

ЦБ 128565, Д/840-93-32(084)/Г 46

ГИБЕР, Еманюел

Ариол: Едно магаренце като теб и мен : [Комикс за деца]. - [Бургас] : Хеликон, 2023. - 124 с. : с цв. ил. ; 20 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Бр. 1 от поредицата за Ариол.

ISBN 978-619-2511-03-6 !

ISBN 978-619-251-103-6

840-93-32(084)

Д-122300001980

Сист. N: 377792

- 116 -

ЦБ 128567, Д/894.511-93-34/М 51

МЕХЕШ, Карой

Ах, тази Киткат! : [Приказки]. - Пловдив : Хермес, 2023 (Костинброд : Мултипринт). - 72 с. : с цв. ил. ; 22 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-954-26-2270-3

894.511-93-34

Д-122300001983

Сист. N: 377811

- 117 -

ЦБ 128576, Д/820(73)-93-312.9/Ч 14

ЧАДА, Сарват

Град на бога на напастите : [Роман за деца]. - София : Егмонт България, 2023 (София : Инвестпрес). - 360 с. ; 20 см. - (Поредица Приключенията на Сик Азиз ; Кн. 1)

Съдържа и Искате митология? Да си поговорим за старата школа / Р. Риърдън ; Бел. на авт. ; Кратък речник.

ISBN 978-954-27-3062-0

820(73)-93-312.9

Д-122300001992

Сист. N: 377850

- 118 -

ЦБ 128577, Д/820-93-312.9/М 61

МИЛЪР, Бен

Денят, в който пропаднах в приказка : [Роман за деца]. - Пловдив : Хермес, 2023 (Костинброд : Мултипринт). - 200 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-26-2260-4

820-93-312.9

Д-122300001993, Д-122300002606

Сист. N: 377851

- 119 -

ЦБ 128578, Д/830-93-31/Б 77

БРАНДИС, Катя

Деца на гората: Катастрофален сблъсък : [Роман за деца]. - София : Архипелаг, 2023. - 304 с. : с ил. ; 22 см. - (Поредица Деца на гората ; Кн. 4)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. ; В библиогр. каре погрешно отбелязано като прев. Евелина Банева. - Разпространява изд. Златното пате. - Съдържа и 10 неща, които можеш да направиш, за да защитиш гората.

ISBN 978-954-456-065-2

830-93-31

Д-122300001995

Сист. N: 377853

- 120 -

ЦБ 128579, Д/820-93-31/К 39

КАРГИЛ, Пердита и др.

Дневникът на вещицата по неволя : [Роман за деца]. - [София] : Асеневци, 2023. - 218 с. : с ил. ; 20 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-619-266-003-1

820-93-31

Д-122300001996

Сист. N: 377854

- 121 -

ЦБ 128586, Д/839.3-93-31/С 17

САМСОН, Гидеон

Зеб. : [Роман за деца]. - [София] : Прозорец, 2023 ([София] : Ропринт). - 88 с. : с цв. ил. ; 24 см. - ([Поредица] Прозорче)

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-619-243-255-3

839.3-93-31

Д-122300002003

Сист. N: 377863

- 122 -

ЦБ 128591, Д/839.8-93-31/К 53

КИЙЛ, Гертруде

Истории за звездното небе : [Роман за деца]. - София : Изток-Запад, 2023. - 256 с. : с цв. ил. ; 24 см

Името на ил. отбелязано на кор.

ISBN 978-619-01-1196-3

1. Астрономия - детска и юношеска литература. 2. Физика - детска и юношеска литература

839.8-93-31 + 087.5:52/53

Д-122300002008

Сист. N: 377879

- 123 -

ЦБ 128599, Д/820-93-312.9/Ц 16

ЦАНГ, Кейти и др.

Легендата за драконите : [Роман за деца]. - [София] : Таралеж, 2023. - 334 с. ; 21 см. - (Поредица Царството на драконите ; Кн. 2)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Таралеж - запазена марка на Вакон.

ISBN 978-619-250-055-9 (Вакон)

820-93-312.9

Д-122300002020, Д-122300002510

Сист. N: 377962

- 124 -

ЦБ 128601, Д/886.7-93-34/Т 84

ТРИФОНОВА, Красимира

Слънчеви приказки и притчи за деца. - Добрич : Матадор 74, 2022. - 60 с. : с цв. ил. ; 21 см

Пълното име на авт. - Красимира Трифонова Тилева.

ISBN 978-954-371-727-9

886.7-93-34 + 886.7-93-191

Д-122300002131

Сист. N: 377971

- 125 -

ЦБ 128602, Д/840-93-32(084)/М 89

МОРЕЛ, Марилиз

Лулу: Да живее междучасието : [Комикс за деца]. - [Бургас] : Хеликон, 2023. - 61 с. : с цв. ил. ; 20 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Бр. 1 от поредицата за Лулу.

ISBN 978-619-2511-05-0 !

ISBN 978-619-251-105-0

840-93-32(084)

Д-122300002022

Сист. N: 377972

- 126 -

ЦБ 128603, Д/830-93-31/Щ 29

ЩЕВНЕР, Таня

Алеа Аквариус. Магията на клетвата : [Роман за деца]. - [София] : Емас, 2023 ([Хасково] : Полиграф-Юг). - 479 с. : с ил. ; 21 см. - ([Поредица] Сага за морското момиче Алеа Аквариус ; Т. 7)

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-357-585-5

830-93-31

Д-122300002024

Сист. N: 378000

- 127 -

ЦБ 128604, Д/820(73)-93-31/М 13

МАГАЗИНЪР, Лорън

Митичните: Марина и кракенът : [Роман за деца]. - София : Лютиче, 2023 ([София] : Симолини 94). - 144 с. : с ил. ; 21 см. - ([Поредица] Митичните ; 1)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-91899-6-2

820(73)-93-31

Д-122300002025

Сист. N: 378002

- 128 -

ЦБ 128608, Д/820(94)-93-31/Д 83

ДОУ, Ан

Момчето нинджа 4 : [Роман за деца]. - София : Кръг, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 188 с. : с ил. ; 20 см

Кор. загл.: Момчето нинджа 4: Да си нинджа, е супер!

ISBN 978-619-265-008-7

820(94)-93-31

Д-122300002029, Д-122300002030

Сист. N: 378029

- 129 -

ЦБ II 8955, Д/850-93-34/Р 73

РОДАРИ, Джани

Невидимият Тонино : [Приказка]. - София : Пан, 2023. - [36] с. : с цв. ил. ; 33 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-240-760-5

850-93-34

Д-122300002033, Д-122300002034, Д-122300002035

Сист. N: 378037

- 130 -

ЦБ 128613, Д/820-93-31/Б 32

БЕЙЛЪН, Катя

Октомври, октомври : [Роман за деца]. - Варна : Дъбови листа, 2023 ([София] : Печатница 99 %). - 248 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-619-7268-20-1

820-93-31

Д-122300002038

Сист. N: 378061

- 131 -

ЦБ 128616, Д/886.7-93-1(082.2)/К 87

КОТАРАНА мърморана : [Антология с детски стихотворения]. - София : Колибри, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 60 с. : с цв. ил. ; 22х22 см

Имената на състав., худож. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Съдържа стихотворения от: Чичо Стоян, Ц. Церковски, Ц. Калчев, В. И. Стоянов, Д. Габе, Калина Малина, А. Босев, Р. Киров, М. Лъкатник, Ц. Ангелов, О. Орлинов, А. Душков, Дядо Пънч, К. Назъров, В. Паспалеева.

ISBN 978-619-02-1133-4 (Colibri)

886.7-93-1(082.2)

Д-122300002041

Сист. N: 378064

- 132 -

ЦБ I 13132, Д/839.3-93-34/Т 46

ТЕЛЕХЕН, Тон

Писма до всеки и до всички : [Приказки]. - [София] : Точица, [2023]. - 130 с. : с цв. ил. ; 18 см

ISBN 978-619-7172-39-3

839.3-93-34

Д-122300002042

Сист. N: 378073

- 133 -

ЦБ 128617, Д/820(73)-93-31/Б 76

БРАЛИЪР, Макс

Последните деца на Земята: Героичната мисия на Куинт и Дърк : [Роман за деца]. - София : Pro book, 2023. - 304 с. : с ил. ; 21 см. - (Поредица Последните деца на Земята ; 7.5)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Pro book е регистрирана марка на Pro films. - Съдържа и За авт. ; За ил.

ISBN 978-619-7502-97-8 (Про Бук)

820(73)-93-31

Д-122300002043

Сист. N: 378076

- 134 -

ЦБ 128619, Д/886.7-93-31/Р 13

РАДЕНКОВ, Иван Асенов

Приключенията на Кураж Фураж и Пане Кашкавале в царство Патладжания : [Роман за деца]. - София : Enthusiast, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 184 с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Enthusiast Children's Book)

Enthusiast - запазена марка на Алто комюникейшънс енд пъблишинг.

ISBN 978-619-164-527-5 (Ентусиаст)

886.7-93-31

Д-122300002045

Сист. N: 378087

- 135 -

ЦБ 128620, ДТ/820-93-31/Г 55

ГЛИН, Кони

Принцеса завинаги : [Роман]. - София : Труд, 2022 ([Благоевград] : Смилков). - 216 с. ; 21 см. - ([Поредица] Хрониките Роузууд ; [5])

Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-398-735-1

820-93-31

ДТ-122300002046, ДТ-122300002531

Сист. N: 378101

- 136 -

ЦБ II 8956, Д/884-93-91/Р 49

РЕКСИ : Приказки за лека нощ : [Кн.] 1 - 2. - София : Миранда, 2023. - 26 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - По едноименния полски анимационен сериал, създаден от Лехослав Маршалек.

[Кн.] 1. . - 136 с. : с цв. ил.

ISBN 978-619-7659-58-0 ([кн.] 1)

884-93-91

Д-122300002049

Сист. N: 378121

- 137 -

ЦБ II 8957, Д/884-93-91/Р 49

РЕКСИ : Приказки за лека нощ : [Кн.] 1 - 2. - София : Миранда, 2023. - 26 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - По едноименния полски анимационен сериал, създаден от Лехослав Маршалек.

ISBN 978-619-7659-59-7

[Кн.] 2. . - 136 с. : с цв. ил.

884-93-91

Д-122300002050

Сист. N: 378123

- 138 -

ЦБ 128627, Д/886.7-93-1/А 51

АЛЕКСАНДРОВА, Петя

Стихчета за мишчета. - [София] : Ина, 2022 ([София] : Пулсио Принт). - [33] с. : с цв. ил. ; 25х25 см

Пълното име на авт. Петя Александрова е Петя Александрова Иванова-Кандиларова.

ISBN 978-619-7632-31-6

886.7-93-1

Д-122300002056

Сист. N: 378141

- 139 -

ЦБ 128629, Д/840-93-32(084)/Ж 59

ЖИРАР, Франк

Тото: Който ви разсмива... : [Комикс за деца]. - [Бургас] : Хеликон, 2023. - 80 с. : с цв. ил. ; 20 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Бр. 1 от поредицата за Тото.

ISBN 978-619-2511-04-3 !

ISBN 978-619-251-104-3

840-93-32(084)

Д-122300002057

Сист. N: 378145

- 140 -

ЦБ 128630, Д/884-93-31/К 86

КОСМОВСКА, Барбара

Тру : [Роман за деца]. - София : Таймлайнс стор, 2023. - 77 с. : с цв. ил. ; 25 см

ISBN 978-619-7727-02-9 (Timelines)

884-93-31

Д-122300002058, Д-122300002605

Сист. N: 378147

- 141 -

ЦБ 128635, Д/820-93-31/К 78

КОЛИНС, Тим

Шаро Холмс и проклятието на маската на фараона : [Роман за деца]. - София : Enthusiast, 2023 ([София] : Ропринт). - 192 с. : с ил. ; 20 см. - (Enthusiast Children's Book)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с . - Enthusiast - запазена марка на Алто комюникейшънс енд пъблишинг.

ISBN 978-619-164-528-2 (Ентусиаст)

820-93-31

Д-122300002064, Д-122300002065

Сист. N: 378156

- 142 -

ЦБ 128659, Д/087.5/К 69

КНИГА с картинки. 100 животни. - София : Пан, [2023]. - [20] с. : с цв. ил. ; 22 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-619-240-689-9

1. Книги - за деца

087.5

Д-122300002176

Сист. N: 378253

- 143 -

ЦБ II 8959, Д/820(73)-93-34/Д 52

ДЖОУНС, Кристиан

Дани и личното пространство : [Приказка]. - София : Клевър Бук, 2023. - [32] с. : с цв. ил. ; 29 см. - ([Поредица] Аз се уча да чета)

ISBN 978-619-7701-08-1

820(73)-93-34

Д-122300002169, Д-122300002170

Сист. N: 378254

- 144 -

ЦБ II 8960, Д/820(73)-93-34/Г 24

ГАСМАН, Джули

Розовата пижама на Ели : [Приказка]. - София : Клевър Бук, 2023. - [32] с. : с цв. ил. ; 29 см. - ([Поредица] Аз се уча да чета)

ISBN 978-619-7701-07-4

820(73)-93-34

Д-122300002162, Д-122300002163

Сист. N: 378255

- 145 -

ЦБ II 8961, Д/820(73)-93-34/Б 76

БРАКЕН, Бет

Сиси обича да общува : [Приказка]. - София : Клевър Бук, 2023. - [32] с. : с цв. ил. ; 29 см. - ([Поредица] Аз се уча да чета)

ISBN 978-619-7701-09-8

820(73)-93-34

Д-122300002165, Д-122300002166

Сист. N: 378258

- 146 -

ЦБ II 8962, Д/840-93-31/М 15

МАЖОР, Леня

Островът на приключенията : [Роман за деца]. - София : Арт Етърнал Принт, 2023. - 112 с. : с цв. ил. ; 29 см

Името на прев. отбелязано на задната кор.

ISBN 978-619-7731-18-7

840-93-31

Д-122300002167

Сист. N: 378260

- 147 -

ЦБ II 8963, Д/840-93-31/М 15

МАЖОР, Леня

Приключения в Далечното кралство : [Роман за деца]. - София : Арт Етърнал Принт, 2023. - 112 с. : с цв. ил. ; 29 см

Името на прев. отбелязано на задната кор.

ISBN 978-619-7731-19-4

840-93-31

Д-122300002168

Сист. N: 378263

- 148 -

ЦБ 128660, Д/820(73)-93-91/П 45

[ПЕТМИНУТНИ] 5-минутни истории за добри маниери. - София : Егмонт България, 2023 (Полша). - 48 с. : с цв. ил. ; 21 см. - ([Кол.] 5-минутни истории ; 24)

Името на прев. отбелязано в библиогр каре. - Изд. на Disney. - Съдържа: Мечо Пух: Пух и патенцето / Текст Б. Уорд ; Ил. С. Холистър. Пепеляшка: Как се къпе котарак / Текст Р. Ъптън. Мики и приятели: Съвършен пикник / К. Ричи. Пинокио: Фигаро се губи в града / Текст Б. Витале. Бамби: Пролетно приключение / Адапт. А. Ауербах ; Ил. Е. Родригез, И. Бой.

ISBN 978-954-27-2974-7

820(73)-93-91

Д-122300002187

Сист. N: 378264

- 149 -

ЦБ 128661, Д/820(73)-93-91/П 45

[ПЕТМИНУТНИ] 5-минутни истории за порастване. - София : Егмонт България, 2023 (Полша). - 48 с. : с цв. ил. ; 21 см. - ([Кол.] 5-минутни истории ; 26)

Името на прев. отбелязано в библиогр каре. - Изд. на Disney. - Съдържа: Спящата красавица: Нова роля / Адапт. М. Рот. Цар Лъв: Място за игра / Текст В. Саксън. Храбро сърце: Предизвикателството на Мерида / Текст Ч. Гослинг. Добрият динозавър: Приключения за рожден ден / Текст Б. Витале. Аладин: Истинска принцеса / Текст С. Франсис.

ISBN 978-954-27-2976-1

820(73)-93-91

Д-122300002179

Сист. N: 378266

- 150 -

ЦБ II 8964, Д/840-93-1/П 22

ПАРИГИ, Жереми

Татко завинаги. - Пловдив : Хермес, 2023 ([София] : Алианс Принт). - [32] с. : с цв. ил. ; 29 см

Пълното име на Петя Александрова е Петя Александрова Иванова-Кандиларова ; Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-954-26-2256-7

840-93-1

Д-122300002160

Сист. N: 360611

- 151 -

ЦБ II 8965, Д/840-93-1/П 22

ПАРИГИ, Жереми

Мама завинаги / . - Пловдив : Хермес, 2023 ([София] : Алианс Принт). - [32] с. : с цв. ил. ; 29 см

Пълното име на Петя Александрова е Петя Александрова Иванова-Кандиларова ; Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-954-26-2255-0

840-93-1

Д-122300002161

Сист. N: 360733

- 152 -

ЦБ 128667, Д/820(73)-93-91/П 45

[ПЕТМИНУТНИ] 5-минутни вълшебни истории / . - София : Егмонт България, 2023 (Полша). - 48 с. : с цв. ил. ; 21 см. - ([Кол.] 5-минутни истории ; 25)

Името на прев. отбелязано в библиогр каре. - Изд. на Disney. - Съдържа: Замръзналото кралство: Снежното чудовище / Текст Р. Шмит. Мики и приятели: Джинджифилко / Адапт. Л. Берген ; Ил. Н. Макгери. Феноменалните 2: Суперкостюм за Джак-Джак / Текст С. Ернандез. Питър Пан: Пътуване до остров Никога. Тайната на Коко: Оркестърът на семейство Ривера / Текст А. Домингез.

ISBN 978-954-27-2975-4

820(73)-93-91

Д-122300002184

Сист. N: 360746

- 153 -

ЦБ 128668, Д/820(73)-93-91/П 45

[ПЕТМИНУТНИ] 5-минутни мистериозни истории / . - София : Егмонт България, 2023 (Полша). - 48 с. : с цв. ил. ; 21 см. - ([Кол.] 5-минутни истории ; 27)

Името на прев. отбелязано в библиогр каре. - Изд. на Disney. - Съдържа: Колите 2: Състезание в Черната гора / Текст А. Ауербах. Мики и приятели: Тайната на изгубената рецепта / Текст Ел Д. Риско. Принцесата и жабокът: Дълга нощ за Тиана / Текст Р. Шмид. Зоотрополис: Случаят с изчезналите шоколадови яйца / Текст К. Скот.Малката русалка Ариел: Призрачни светлини / Текст Л. Маршам.

ISBN 978-954-27-2977-8

820(73)-93-91

Д-122300002185

Сист. N: 360856

- 154 -

ЦБ 128679, ДТ/886.7-93-312.9/И 84

ЙОСИФОВА, Стела

Кралството : Роман [за деца] / . - [София] : Книги за всички, 2023. - 256 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7535-48-8

886.7-93-312.9

ДТ-122300002199

Сист. N: 360940

- 155 -

ЦБ 128676, Д/886.7-93-31/С 77

СТОЕВ, Слави Стоев

Мишо в замъка на цар Пишман : [Роман за деца] / . - [София] : Мармот, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 96 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Поредица Клуб Търсачи на истории)

Съдържа и За авт. и ил.

ISBN 978-619-7241-55-6

886.7-93-31

Д-122300002188

Сист. N: 360970

- 156 -

ЦБ II 8966, Кр/850-93-16/К 23, Д/850-93-16/К 23

КАМПЕЛО, Джудита

Фестивал на светлините / . - София : Ciela, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - [32] с. : с цв. ил. ; 27 см. - (Поредица Приказки от Заешката гора)

Пълната форма на името на прев. е Мария Донева Петрова ; Възприетата форма на името на ил. е Адриана Чичио ; Името на ил. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-954-28-4299-6 (Сиела)

850-93-16

Кр-122300002173, Д-122300002174

Сист. N: 360976

- 157 -

ЦБ II 8967, Кр/850-93-16/К 23, Д/850-93-16/К 23

КАМПЕЛО, Джудита

Какво стана с лешниците? / . - София : Ciela, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - [32] с. : с цв. ил. ; 27 см. - (Поредица Приказки от Заешката гора)

Пълната форма на името на прев. е Мария Донева Петрова ; Името на прев. отбелязано в библиогр. каре ; Възприетата форма на името на ил. е Адриана Чичио.

ISBN 978-954-28-4300-9 (Сиела)

850-93-16

Кр-122300002171, Д-122300002172

Сист. N: 361106

- 158 -

ЦБ 128678, Д/886.7-93-31/Н 91

НОРТ, Анна

Беличковците : [Роман за деца] / . - [София] : Мармот, 2023 ([София]). - 64 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Поредица Клуб Търсачи на истории)

Анна Норт - псевд. на авт. Анна Христова Пенкова-Нанкова.

ISBN 978-619-7241-51-8

886.7-93-31

Д-122300002189

Сист. N: 361107

- 159 -

ЦБ 128669, Д/820(73)-93-91/П 45

[ПЕТМИНУТНИ] 5-минутни истории с изненади / . - София : Егмонт България, 2023 (Полша). - 48 с. : с цв. ил. ; 21 см. - ([Кол.] 5-минутни истории ; 22)

Името на прев. отбелязано в библиогр каре. - Изд. на Disney. - Съдържа: Замръзналото кралство: Нови приятели / Текст Д. Джулиус. Аристокотки: Парти изненада / Текст В. Саксън. Мики и приятели: Лов на съкровища / Текст К. Ричи. Малката русалка: Нощните светлини на Ариел / Текст К. Хапка. Красавицата и Звяра: Историята на звездите / Текст М. Брайант.

ISBN 978-954-27-2972-3

820(73)-93-91

Д-122300002186

Сист. N: 361286

- 160 -

ЦБ 128670, Д/820(73)-93-91/П 45

[ПЕТМИНУТНИ] 5-минутни забавни истории / . - София : Егмонт България, 2023 (Полша). - 48 с. : с цв. ил. ; 21 см. - ([Кол.] 5-минутни истории ; 21)

Името на прев. отбелязано в библиогр каре. - Изд. на Disney. - Съдържа: 101 далматинци: Далматинци в действие / Текст М. Лагонегро. Доналд Дък: Фермерът Доналд / Текст Б. Базалдуа. Лейди и Скитника: Приятелска помощ / Текст Л. Берген. Смелата Ваяна: Пуа и Хейхей / Текст С. Франсис ; Ил. Д. Шимабукуро. Рататуй: Вкусна изненада / Текст Л. Клаус.

ISBN 978-954-27-2971-6

820(73)-93-91

Д-122300002178

Сист. N: 361580

- 161 -

ЦБ 128663, Д/820(73)-93-91/П 45

[ПЕТМИНУТНИ] 5-минутни истории за далечни земи. - София : Егмонт България, 2023 (Полша). - 48 с. : с цв. ил. ; 21 см. - ([Кол.] 5-минутни истории ; 30)

Името на прев. отбелязано в библиогр каре. - Изд. на Disney. - Съдържа: Лило и Стич: Хавайски вълни / Текст А. Брайдън. Мулан: Историята на страшния огнен дракон / Текст М. Илницки. Смелата Ваяна: Един ден с Ваяна / Текст К. Хърли. Цар Лъв: Лъвско приключение / Текст В. Саксън. Отвътре навън: На другия край на света / Текст С. Франсис.

ISBN 978-954-27-2980-8

820(73)-93-91

Д-122300002180

Сист. N: 378269

- 162 -

ЦБ 128664, Д/820(73)-93-91/П 45

[ПЕТМИНУТНИ] 5-минутни мъдри истории / Прев. [от англ.] и ред. Иванка Ангелова. - София : Егмонт България, 2023 (Полша). - 48 с. : с цв. ил. ; 21 см. - ([Кол.] 5-минутни истории ; 29)

Името на прев. отбелязано в библиогр каре. - Изд. на Disney. - Съдържа: Книга за джунглата: Сила и ум / Текст В. Саксън. Мики и приятели: Малка червена кокошка / Текст К. Н. Дейли. Малката русалка Ариел: Приключението на Ариел / Текст Л. Маршам. Дъмбо: Големият ден на Тимоти / Текст Б. Витале. Рапунцел: Човек се учи от грешките / Текст Т. Фелдман.

ISBN 978-954-27-2979-2

820(73)-93-91

Д-122300002181

Сист. N: 378271

- 163 -

ЦБ 128665, Д/820(73)-93-91/П 45

[ПЕТМИНУТНИ] 5-минутни истории за добро утро. - София : Егмонт България, 2023 (Полша). - 48 с. : с цв. ил. ; 21 см. - ([Кол.] 5-минутни истории ; 23)

Името на прев. отбелязано в библиогр каре. - Изд. на Disney. - Съдържа: Търсенето на Дори: Играта на Дори : Адапт. по Б. Гар / Текст Л. Клаус. Мики и приятели: Летен Ден : Адаптация / К. Ричи. Снежанка: Кладенецът на желаниета / Текст Н. Тана. Мечо Пух: Добър ден след добър сън : По А. А. Милн / Адапт. А. Ауербах. Уоли-И: Върнете се на Земята / Текст К. Съливан.

ISBN 978-954-27-2973-0

820(73)-93-91

Д-122300002182

Сист. N: 378272

- 164 -

ЦБ 128666, Д/820(73)-93-91/П 45

[ПЕТМИНУТНИ] 5-минутни истории за чувства. - София : Егмонт България, 2023 (Полша). - 48 с. : с цв. ил. ; 21 см. - ([Кол.] 5-минутни истории ; 28)

Името на прев. отбелязано в библиогр каре. - Изд. на Disney. - Съдържа: Тропчо: Срамежливият таралеж / Текст Л. Дрискол ; Ил. Л. Тимински .. [и др.]. Мики и приятели: Конкурс за таланти / Текст Е. О'Райън. Търсенето на Дори: Кой има нужда от прегръдка? / Текст Б. Сикамор. Героичната Шесторка: Щастието е здраволсловно / Текст Т. Уест. Пепеляшка: Пролетна изненада / Текст Л. Маршам.

ISBN 978-954-27-2978-5

820(73)-93-91

Д-122300002183

Сист. N: 378275

- 165 -

ЦБ 128682, Д/886.7-93-91/И 85

ЙОТОВА, Христина Ценкова

Любими приказки от близо и далеч. - София : СофтПрес, 2023. - 248 с. : с ил. ; 20 см

Името на авт. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-151-900-2

886.7-93-91

Д-122300002194

Сист. N: 360608

- 166 -

ЦБ 128683, ДТ/839.6-93-31/П 37

ПЕРС, Боби

Уилям Уентън и центробежното бедствие : [Роман] / . - София : Емас, 2023 ([Хасково] : Полиграф-Юг). - 207 с. ; 20 см. - (Поредица Уилям Уентън ; Ч. 6)

ISBN 978-954-357-581-7

839.6-93-31

ДТ-122300002197

Сист. N: 361318

- 167 -

ЦБ 128684, Д/886.7-93-31/Н 75

НИКОЛОВА, Радостина

Петте съвета на Господин Муза : [Роман за деца] / . - [София] : Мармот, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 72 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Поредица Клуб Търсачи на истории)

Пълното име на авт. е Радостина Николова Пеева-Михова. - Съдържа и За авт. и ил.

ISBN 978-619-7241-53-2

886.7-93-31

Д-122300002190

Сист. N: 361362

- 168 -

ЦБ 128685, Д/886.7-93-31/К 77

КОКУДЕВА, Петя Димитрова

Изобретенията на мечока Дърабъра : [Роман за деца]. - [София] : Мармот, 2023. - 80 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Поредица Клуб Търсачи на истории)

Съдържа и За авт. и ил.

ISBN 978-619-7241-54-9

886.7-93-31

Д-122300002191

Сист. N: 361405

- 169 -

ЦБ 128686, Д/820-93-31/Л 40

ЛЕЙК, Анджи

Невероятните приключения на Пръдльото: Свръхзвуковата подводница : [Роман за деца] / . - [София] : Робертино, 2023. - 296 с. : с ил. ; 19 см. - ([Поредица] Невероятните приключения на Пръдльото ; Кн. 2)

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-619-246-101-0

820-93-31

Д-122300002195

Сист. N: 361539

- 170 -

ЦБ 128687, Д/820-93-31/У 27

УЕБ, Холи

Звездица : [Роман за деца] / . - [София] : Фют, 2023. - 120 с. : с ил. ; 20 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Съдържа и От авт. ; За авт.

ISBN 978-619-199-937-8

820-93-31

Д-122300002192

Сист. N: 361605

- 171 -

ЦБ II 8969, Д/886.7-93-32/Р 34

РАН Босилек

Патиланци: Денят на патиланците : [Разкази за деца]. - София : Пан, [2023]. - 16 с. : с цв. ил. ; 28 см. - (Поредица Патиланци)

Ран Босилек - псевд. на Генчо Станчев Негенцов ; Името на състав. отбелязано в библиогр. каре. - Съдържа и Охлюви ; Постноядка.

ISBN 978-619-240-761-2

886.7-93-32

Д-122300002153, Д-122300002154

Сист. N: 361697

- 172 -

ЦБ 128690, Д/820-93-1/Д 34

ДЕЙВИДСЪН, Сузана

Добри обноски за пингвини / . - [София] : Фют, 2023. - [32] с. : с цв. ил. ; 25х22 см. - ([Поредица] Училището на мис Моли за добри обноски)

Възприетата форма на името на авт. Зана Дейвидсън е Сузана Дейвидсън ; Пълната форма на името на прев. Мария Донева е Мария Донева Петрова.

ISBN 978-619-199-938-5

820-93-1

Д-122300002157

Сист. N: 362109

- 173 -

ЦБ 128692, Д/820-93-1/Д 34

ДЕЙВИДСЪН, Сузана

Добри обноски за тигри / . - [София] : Фют, 2023. - [32] с. : с цв. ил. ; 25х22 см. - ([Поредица] Училището на мис Моли за добри обноски)

Възприетата форма на името на авт. Зана Дейвидсън е Сузана Дейвидсън ; Пълната форма на името на прев. Мария Донева е Мария Донева Петрова.

ISBN 978-619-199-939-2

820-93-1

Д-122300002158

Сист. N: 362123

- 174 -

ЦБ 128694, Д/886.7-93-31/Ц 92

ЦУРАКОВА, Фани Лазарова

Приключенията на Фетко : [Роман за деца] / . - [София] : Фют, 2023. - 88 с. : с цв. ил. ; 24 см

ISBN 978-619-199-931-6

886.7-93-31

Д-122300002159

Сист. N: 362158

- 175 -

ЦБ 128695, Д/820-93-31/У 27

УЕБ, Холи

Северница : [Роман за деца] / . - [София] : Фют, 2023. - 120 с. : с ил. ; 20 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Съдържа и От авт. ; За авт.

ISBN 978-619-199-936-1

820-93-31

Д-122300002193

Сист. N: 362168

- 176 -

ЦБ 128701, Кр/886.7-93-34/Д 62

ДИНЧЕВ, Валентин Евлогиев

Приказки и легенди : Ч. 1 - / . - Ст. Загора : Литера принт, 2019 -. - 24 см

Ч. 2. / . - 2021. - 64 с. : с ил. (повечето цв.)

ISBN 978-954-487-177-2 (ч. 2)

886.7-93-34

Кр-122300002116

Сист. N: 362480

Детска отраслова литература

- 177 -

ЦБ 128562, Д/087.5:03/П 47

[ПЕТСТОТИН] 500 факта за света около нас : Научи, разбери, запомни. - София : Ciela, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 240 с. : с ил. ; 24 см

Други авт.: Д. Енрайт, Г. Макдоналд, М. Моран ; Авт., прев., ил. отбелязани в библиогр. каре.

ISBN 978-954-28-4283-5 (Сиела)

1. Енциклопедии, детски. 2. Любопитни факти

087.5:03

Д-122300001977

Сист. N: 377788

- 178 -

ЦБ 128573, Д/087.5:613.7/М 53

МИАЛАРЕ, Магали

Време е за сън, Малко Мишле. - [София] : Екрие, 2023. - [32] с. : с цв. ил. ; 25х25 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Съдържа и От авт. ; За авт.

ISBN 978-619-7507-68-3 (Ecrier)

1. Сън - детска и юношеска литература

087.5:613.7 + 820/899-93-34

Д-122300001989

Сист. N: 377843

- 179 -

ЦБ I 13123, Д/087.5:177/К 15

КАК да научиш твоя дракон да изчаква. - [София] : Таймлайнс стор, 2022 (Китай). - [20] с. : с цв. ил. ; 16х16 см

Кор. опис. - Възприетата форма на името на ил. Анна Ланг е Ана Ланг. - Кн. от съвместната издателска линия Пътечки на изд. Дакелче и изд. Таймлайнс. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-619-7544-74-8

1. Поведение - детска и юношеска литература

087.5:177

Д-122300002009

Сист. N: 377881

- 180 -

ЦБ I 13124, Д/087.5:177/К 15

КАК да научиш твоя дракон да казва Благодаря. - [София] : Таймлайнс стор, 2022 (Китай). - [20] с. : с цв. ил. ; 16х16 см

Кор. опис. - Възприетата форма на името на ил. Анна Ланг е Ана Ланг. - Кн. от съвместната издателска линия Пътечки на изд. Дакелче и изд. Таймлайнс. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-619-7455-76-2

1. Поведение - детска и юношеска литература

087.5:177

Д-122300002010

Сист. N: 377883

- 181 -

ЦБ I 13125, Д/087.5:177/К 15

КАК да научиш твоя дракон да казва Здравей. - [София] : Таймлайнс стор, 2022 (Китай). - [20] с. : с цв. ил. ; 16х16 см

Кор. опис. - Възприетата форма на името на ил. Анна Ланг е Ана Ланг. - Кн. от съвместната издателска линия Пътечки на изд. Дакелче и изд. Таймлайнс. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-619-7455-71-7

1. Поведение - детска и юношеска литература

087.5:177

Д-122300002011

Сист. N: 377885

- 182 -

ЦБ I 13126, Д/087.5:177/К 15

КАК да научиш твоя дракон да казва Извинявай. - [София] : Таймлайнс стор, 2022 (Китай). - [20] с. : с цв. ил. ; 16х16 см

Кор. опис. - Възприетата форма на името на ил. Анна Ланг е Ана Ланг. - Кн. от съвместната издателска линия Пътечки на изд. Дакелче и изд. Таймлайнс. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-619-7455-73-1

1. Поведение - детска и юношеска литература

087.5:177

Д-122300002012

Сист. N: 377920

- 183 -

ЦБ I 13127, Д/087.5:177/К 15

КАК да научиш твоя дракон да казва Моля. - [София] : Таймлайнс стор, 2022 (Китай). - [20] с. : с цв. ил. ; 16х16 см

Кор. опис. - Възприетата форма на името на ил. Анна Ланг е Ана Ланг. - Кн. от съвместната издателска линия Пътечки на изд. Дакелче и изд. Таймлайнс. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-619-7455-77-9

1. Поведение - детска и юношеска литература

087.5:177

Д-122300002013

Сист. N: 377921

- 184 -

ЦБ I 13128, Д/087.5:177/К 15

КАК да научиш твоя дракон да помага. - [София] : Таймлайнс стор, 2022 (Китай). - [20] с. : с цв. ил. ; 16х16 см

Кор. опис. - Възприетата форма на името на ил. Анна Ланг е Ана Ланг. - Кн. от съвместната издателска линия Пътечки на изд. Дакелче и изд. Таймлайнс. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-619-7455-78-6

1. Поведение - детска и юношеска литература

087.5:177

Д-122300002014

Сист. N: 377923

- 185 -

ЦБ I 13129, Д/087.5:177/К 15

КАК да научиш твоя дракон да слуша. - [София] : Таймлайнс стор, 2022 (Китай). - [20] с. : с цв. ил. ; 16х16 см

Кор. опис. - Възприетата форма на името на ил. Анна Ланг е Ана Ланг. - Кн. от съвместната издателска линия Пътечки на изд. Дакелче и изд. Таймлайнс. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-619-7455-75-5

1. Поведение - детска и юношеска литература

087.5:177

Д-122300002015

Сист. N: 377930

- 186 -

ЦБ I 13130, Д/087.5:177/К 15

КАК да научиш твоя дракон да споделя. - [София] : Таймлайнс стор, 2022 (Китай). - [20] с. : с цв. ил. ; 16х16 см

Кор. опис. - Възприетата форма на името на ил. Анна Ланг е Ана Ланг. - Кн. от съвместната издателска линия Пътечки на изд. Дакелче и изд. Таймлайнс. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-619-7455-72-4

1. Поведение - детска и юношеска литература

087.5:177

Д-122300002016

Сист. N: 377931

- 187 -

ЦБ II 8952, Д/087.5:355.48/У 30

УЕСТ, Дейвид

Кратка илюстрована история за военното дело. - София : Труд, [2022] ([София] : Симолини). - 32 с. : с цв. ил. ; 30 см. - ([Поредица] Кратка илюстрована история)

Възприетата форма на името на ил. Стийв Паркър е Стив Паркър ; Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Съдържа и Речник. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-398-741-2

1. Военна история - детска и юношеска литература

087.5:355.48

Д-122300002018

Сист. N: 377950

- 188 -

ЦБ II 8953, Д/087.5/Х 25

ХАНДФОРД, Мартин

Къде е Уоли?: Чудна книга. - София : Миранда, 2022. - [32] с. : с цв. ил. ; 32 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-619-7659-37-5

1. Книга-игра

087.5

Д-122300002019

Сист. N: 377957

- 189 -

ЦБ II 8954, Д/087.5:03/Б 82

БРУКС, Фелисити и др.

Моята първа книга за света, в който живеем : [Енциклопедия за деца]. - София : Фют, 2023. - 128 с. : с цв. ил. ; 26 см. - ([Поредица] Опознавам света!)

Други ил.: Р. Боне, Р. Бонт ; Авт., прев., ил. отбелязани на с. 5, 29, 53, 77, 105 ; Възприетото име на авт. Карълайн Йънг е Каролайн Йънг.

ISBN 978-619-199-920-0

1. Енциклопедии, детски

087.5:03

Д-122300002023

Сист. N: 377993

- 190 -

ЦБ 128606, Д/087.5/Р 87

РОУ, Мередит Л.

Уча нова дума всеки ден: Моите първи 365 думи. - [София] : Пан, [2023] (Китай). - [112] с. : с цв. ил. ; 22х20 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-619-240-663-9

1. Книги - за деца

087.5

Д-122300002027

Сист. N: 378005

- 191 -

ЦБ II 8958, Д/087.5:523(031)/Д 53

ДИКИНС, Роузи

Слънчевата система : Енциклопедия с капачета. - София : Фют, 2023 (Китай). - 15 с. : с цв. ил. ; 29 см. - ([Поредица] Разгледайте отвътре!)

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон, с повдигащи се капачета.

ISBN 978-619-199-784-8

1. Слънчева система - енциклопедии - детска и юношеска литература

087.5:523(031)

Д-122300002055

Сист. N: 378140

- 192 -

ЦБ 128688, Д/886.7-93-32/Р 93

РУСАНОВА, Лилия

Моята първа книга за емоциите: Тъжен съм!. - [София] : Пан, 2023. - [24] с. : с цв. ил. ; 24 см

Съдържа и Препоръки за родителите.

ISBN 978-619-240-743-8

1. Емоции - детска и юношеска литература

886.7-93-32 + 087.5:159.942(0:82-32)

Д-122300002155

Сист. N: 361928

- 193 -

ЦБ 128689, Д/886.7-93-32/Р 93

РУСАНОВА, Лилия

Моята първа книга за емоции: Щастлива съм! ; . - [София] : Пан, 2023. - [24] с. : с цв. ил. ; 24 см

Съдържа и Препоръки за родителите.

ISBN 978-619-240-744-5

1. Щастие - детска и юношеска литература

886.7-93-32 + 087.5:159.942(0:82-32)

Д-122300002156

Сист. N: 361954

- 194 -

ЦБ II 8970, Д/087.5:003.35/Г 23

ГАРГУЛАКОВА, Магда

Числата около нас / . - [София] : Фют, 2023. - 40 с. : с цв. ил. ; 27 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-619-199-946-0

1. Числа - детска и юношеска литература

087.5:003.35

Д-122300002164

Сист. N: 362230

- 195 -

ЦБ 128697, Д/087.5:568.1/Д 62

ДИНОЗАВРИТЕ : Въпроси и отговори : С повече от 30 капачета / . - София : Фют, 2022 (Китай). - [12] с. : с цв. ил. ; 24х22 см. - ([Поредица] Защо? Въпроси и отговори)

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон, с повдигащи се капачета.

ISBN 978-619-199-704-6

1. Динозаври - детска и юношеска литература

087.5:568.1

Д-122300002175

Сист. N: 362288

- 196 -

ЦБ 128698, Д/087.5:551.46/О-46

ОКЕАНИТЕ : [Енциклопедия за деца] / . - [София] : Фют, 2023. - 128 с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Поредица 100 любопитни неща)

Други авт.: А. Фрит, А. Джеймс, Л. Кук, М. Лейси, Л. Коуп ; Други ил.: Д. Е. Мъри, Ф. Мариани, Ш. Нилсън, Д. Уилямс ; Имената на авт., прев., ил. отбелязани в библиогр. каре. - Съдържа и Речник. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-199-958-3

1. Океан - енциклопедии - детска и юношеска литература

087.5:551.46(031)

Д-122300002177

Сист. N: 362338

- 197 -

ЦБ II 8953, Д/087.5:59(031)/С 25

СВЕТЪТ на животните : [Енциклопедия за деца]. - София : Пух, [2021]. - 67 с. : с цв. ил. ; 31 см

Кор. загл.: Светът на животните: Кой къде живее.

ISBN 978-619-211-130-4

1. Животни - енциклопедии - детска и юношеска литература

087.5:59(031)

Д-122300002319

Сист. N: 378517

География

- 198 -

ЦБ 128672, Ч/911.2(497.2)/И 21

ИВАНОВ, Анко Илиев

България. Регионална природна география / . - София : Славейков, 2023. - 408 с. : с табл., к., диагр. ; 24 см

Библиогр. с. 390 - 407.

ISBN 978-619-7551-06-8

1. Физическа география - България. 2. България - физическа география. 3. България - география

911.2(497.2)

Ч-122300002148

Сист. N: 362623

История

- 199 -

ЦБ 128572, П/943.0(092)/Х 53

ЪРВИНГ, Дейвид

Войната на Хитлер : Т. 1 -. - Плевен : Еделвайс, 2022 -. - 25 см

Т. 1. . - 2022 ([София] : Симолини-94). - 524 с.

Съдържа и Бел.

ISBN 978-619-7186-85-7 (т. 1)

1. Хитлер, Адолф, 1889 - 1945 - биографии. 2. Политици, немски - биографии. 3. Втора световна война, 1939 - 1945 - биографии. 4. Германия - история

943.0(092) + 940.53(092) + 92 Хитлер, Адолф

П-122300001988

Сист. N: 377825

- 200 -

ЦБ 128622, П/950/Ф 77

ФРАНКОПАН, Питър

Пътищата на коприната : Нова история на света. - 2. изд. - София : Ciela, 2023 ([В. Търново] : Абагар). - 784 с. ; 23 см

Съдържа и Бел.

ISBN 978-954-28-4247-7 (Сиела)

1. Азия - история. 2. Азия - международни отношения - история

950 + 327(5)

П-122300002048

Сист. N: 378109

- 201 -

ЦБ 128637, Ч/930.85/Д 98

ДЮРАНТ, Уил

Великите умове и идеи в историята. - [София] : Пергамент прес, 2020 ([София] : Симолини). - 176 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и За авт. ; За ред.

ISBN 978-954-641-134-1

1. Култура - история. 2. Цивилизация - история

930.85 + 008(091)

Ч-122300002112

Сист. N: 378174

- 202 -

ЦБ 128651, П/949.72.053.2(093)/С 26

СВИДЕТЕЛИ с лица : Право на отговор кой уби децата на Ястребино : 80 години от трагедията 1943 - 2023. - Русе : Русе прес, 2023. - 431 с. : с портр. (някои цв.) ; 21 см

Съдържа и За кн. "Свидетели с лица" / И. Ризова ; За авт. - Библиогр. с. 417 - 422.

ISBN 978-619-91466-4-4

1. Втора световна война, 1939 - 1945 - съпротивително движение - България - извори. 2. България - история

949.72.053.2(093)

П-122300002084

Сист. N: 378237

- 203 -

ЦБ 128662, Ч/904(497.216)/О-33

ОВЧАРОВ, Николай Димитров и др.

Средновековният манастир "Св. равноапостоли Петър и Павел" във Велико Търново и неговите съкровища. - София : Unicart, 2023. - 120 с. : с ил. (повечето цв.) ; 23 см

Рез. на англ. ез. - Библиогр. с. 77 - 85.

ISBN 978-619-7629-14-9 (Уникарт)

1. Археологически паметници - Велико Търново. 2. Манастири - Велико Търново - история и архитектура. 3. Велико Търново - археология

904(497.216) + 271(497.216)(091)

Ч-122300002546

Сист. N: 378267

- 204 -

ЦБ II 8968, ЧС/949.72.05/.06(031)/Т 79

ТРАКИЯ : Енциклопедия : Т. 1 - / . - София : Съюз на тракийските д-ва в България, 2022 -. - 29 см

Изд. на Съюз на тракийските д-ва в България. Тракийски науч. институт. - Библиогр. след отд. статии.

Т. 1. Българското национално движение в Тракия / . - 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 576 с. : с ил.

Кор. загл.: Енциклопедия Тракия ; Други авт.: Б. Бужашка, Г. Митринов, В. А. Иванова, В. Стоянова, М. Левкова-Мучинова, К. Йорданов, С. Шивачев, В. Ташкова, И. Мечева, С. Райчевски ; Възприетата форма на името на И. Мечева - Иванка Богданова Мечева-Колева ; Други ред.: В. Проданов, И. Гранитски, Г. Михов, И. Тодев, С. Елдъров, С. Статев, И. Маразов, Г. Михова ; И. Гранитски - псевд. на Иван Йорданов Димитров ; Пълната форма на името на Г. Михова - Геновева Михова Георгиева. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-92347-0-9 (т. 1)

1. Тракийски въпрос - енциклопедии. 2. България - история

949.72.05/.06(031)

ЧС-122300002216

Сист. N: 361691

- 205 -

ЦБ 128705, П/908(497.21-22)/Ц 16

ЦАНЕВ, Иван

Село Зверино [община Мездра] : История, бит, етнография, фолклор / . - София : Мегапринт БГ, 2022. - 230 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Пълното име на авт. - Иван Цанев Михов. - Библиогр. с. 183.

ISBN 978-619-7678-13-0

1. Села - Северозападна България - история. 2. Краезнание - Зверино, Врачанска област. 3. Врачанска област - краезнание - история

908(497.21-22)

П-122300002255

Сист. N: 362557

- 206 -

ЦБ 128718, Ч/940(=81)/К 86

КОСТАДИНОВ, Костадин Тодоров

Русините в Централна Европа - история и съвременност. - Варна [т.е. Добрич] : Илия Вълчев, 2017 ([Добрич] : [Нилекта принт]). - 336 с. : с ил., табл., к. (някои цв.) ; 24 см

Библиогр. с. 305 - 312.

ISBN 978-619-7287-06-6

1. Източни славяни - Централна Европа - история. 2. Източни славяни - Централна Европа - етнография. 3. Централна Европа - история

940(=81) + 39(4=81)

Ч-122300002267

Сист. N: 378421

- 207 -

ЦБ 128719, Ч/908(497.23-21)/О-79

ОСЕМТЕ хилядолетия на Пещерския край : Алманах : Ч. 1 -. - Пазарджик : Беллопринт, 2022 -. - 23х24 см

Ч. 1. . - 2022. - 156 с. : с ил., портр., факс. (някои цв.)

Други авт.: Д. Павлов, В. Стоянов, Д. Насков, Л. Чиликова, С. Венчева. - Библиогр. след отд. раздели.

ISBN 978-954-684-520-7 (ч. 1)

1. История - Пещерски край. 2. Етнография - Пещерски край - история. 3. Пещерски край - история. 4. Пещерски край - краезнание

908(497.23-21) + 39(497.23-21)(091)

Ч-122300002269

Сист. N: 378424

Краезнание

- 208 -

ЦБ 128555, Ч4/886.7-2/З-35

ЗАРКИН, Георги Атанасов

В страната на розите : Драматизирана приказка. - [Самоков] : [Лъки 62], 2023. - 88 с. ; 20 см

Рилски бор - псевд. на авт. Георги Атанасов Заркин. - Съдържа и Г. Заркин / Й. Палежев.

ISBN 978-954-90667-7-7

886.7-2

Ч4-122300001975

Сист. N: 377768

- 209 -

ЦБ 128556, Ч4/886.7-21/З-35

ЗАРКИН, Георги Атанасов

Апостола : Трагедия в пет действия. - [Самоков] : [Лъки 62], 2022. - 256 с. : с портр., факс. ; 22 см

Рилски бор - псевд. на авт. Георги Атанасов Заркин.

ISBN 978-954-90667-5-3

886.7-21

Ч4-122300001974

Сист. N: 377769

- 210 -

ЦБ 128557, П/886.7-1/З-35

ЗАРКИН, Георги Атанасов

Приливи и отливи : [Стихотворения]. - София [т.е. Смолян] : [Лъки 62], 2021. - 82 с. : с цв. ил., факс. ; 21 см

886.7-1

П-122300001976

Сист. N: 377770

- 211 -

ЦБ 128592, Б/374.28(497.23-21)/Ч 91

ЧОМАКОВ, Боян Шинев

История на читалището в Шипка. 1861 - 1920. - [Фототип. изд.]. - Шипка : Нар. ч-ще Светлина - 1861, 2023 ([В. Търново] : [Фабер]). - 164 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Пълното име на авт. на предг. Б. Ангелов - Боян Ангелов Иванов. - Съдържа и За авт. ; Кратък преглед на историята на ч-щето в Шипка : 1917 - 2022.

ISBN 978-954-90149-2-1

1. Читалища - България - история. 2. Шипка, Старозагорска област - читалища

374.28(497.23-21)(091)

Б-122300002201

Сист. N: 377887

- 212 -

ЦБ 128593, Кр/374.28(497.23-21)/Ч 91

ЧОМАКОВ, Боян Шинев

История на читалището в Шипка. 1861 - 1920. - 2. [фототип.] изд. - Шипка : Нар. ч-ще Светлина - 1861, 2023 ([В. Търново] : [Фабер]). - 164 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Пълното име на авт. на предг. Б. Ангелов - Боян Ангелов Иванов. - Съдържа и За авт. ; Кратък преглед на историята на ч-щето в Шипка : 1917 - 2022.

ISBN 978-954-90149-3-8

1. Читалища - България - история. 2. Шипка, Старозагорска област - читалища

374.28(497.23-21)(091)

Кр-122300002202

Сист. N: 377889

- 213 -

ЦБ 128594, Ч/39(497.21-31)/Н 25

НАРОДНА култура на балканджиите : Т. 1 -. - Габрово [т.е. В. Търново] : Фабер, 1996 -. - 21 см

Т. 12. [Сб. докл. от XVI нац. науч. конф., 24 юни 2019 г., Регионален етногр. музей на открито Етър]. - 2022. - 418 с. : с ил., портр., факс.

Изд. на Регионален етногр. музей на открито Етър. - Съдържа докл. от: А. Александров, А. Гоев, В. Донева, В. Василев, В. Лазарова, В. Илиева, Д. Христов, Д. Цонева, Д. Василева, Д. Вутова, И. Любенов, М. Тошев, Н. Сивков, П. Тоцев, Р. Ангелова, Р. Бинева, П. Дамянова, Р. Топалова, Р. Денчева, С. Панайотова, С. Алексиева, Т. Тодорова, Д. Ганчева. - Библиогр. след отд. докл. ; Азб. указ. на авт. ; Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-00-1556-7 (т. 12)

1. Българи - Старопланински край - етнография. 2. Занаяти - Старопланински край - история. 3. Обреди и обичаи, български - Старопланински край. 4. България - етнография

39(497.21-31)(063)

Ч-122300002208

Сист. N: 377907

- 214 -

ЦБ 128596, Ч/886.7.09/Д 60

КЕНАНОВ, Димитър Вълчев

Последен сняг: Янко Димов. - В. Търновo : ПИК, 2023 (В. Търново : Фабер). - 108 с. : с ил., портр., факс., [6] л. : цв. ил., портр., факс. ; 22 см. - (Библ. Албатрос)

ISBN 978-954-736-266-6

1. Българска литература - теми, образи, сюжети. 2. Поети, български - биографии. 3. България - литературознание

886.7.09 + 886.7(092) + 92 Димов, Янко

Ч-122300002147

Сист. N: 377940

- 215 -

ЦБ 128628, Кр/886.7(092)/А 93, Ч/886.7(092)/А 93

СКИТАЛЧЕСТВА на духа : Литературна критика, писма, интервюта и посвещения за творческите и житейски пътеки на Й. Атанасов. - Ст. Загора : Нар. ч-ще Даскал Петър Иванов, 2023. - 352 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Съдържа статии от: И. Груев, М. Георгиев, С. Каролев, С. Стаев, А. Мочуров, К. Попов, В. Шумелов, М. Иванова, С. Стоилов, И. Сухиванов, Т. Шунанов, С. Иванова, Р. Ранчева, К. Попов, Б. Касабова, В. Георгиев, З. Пеев, К. Великов, Р. Пенчева, А. Капралов, М. Тошков, К. Еленков, Б. Ангелов, П. Иванчев, И. Енчев, П. Димов, И. Д. Христов, Л. Павлова, С. Филипова, Б. П. Банков, Е. Василева, Р. Стоянов, П. Анакиев, Г. Майоров, Н. Иванов, С. Маджарски, А. Коларова, Л. Х. Малинова, Н. Чолаков, Б. Буков ; Интервюта на: Б. Касабова, И. Александрова, С. Николов, Л. Иванов, И. Самуилов, Р. Ранчева.

ISBN 978-954-2927-81-5

1. Атанасов, Йордан Цонев - 1943 - - творчество. 2. Поети, български - творчество. 3. България - литературознание

886.7(092) + 92 Атанасов, Йордан + 886.7.09 + 886.7-8

Кр-122300002149, Ч-122300002896

Сист. N: 378142

- 216 -

ЦБ II 8966, Кр/850-93-16/К 23, Д/850-93-16/К 23

КАМПЕЛО, Джудита

Фестивал на светлините / . - София : Ciela, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - [32] с. : с цв. ил. ; 27 см. - (Поредица Приказки от Заешката гора)

Пълната форма на името на прев. е Мария Донева Петрова ; Възприетата форма на името на ил. е Адриана Чичио ; Името на ил. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-954-28-4299-6 (Сиела)

850-93-16

Кр-122300002173, Д-122300002174

Сист. N: 360976

- 217 -

ЦБ II 8967, Кр/850-93-16/К 23, Д/850-93-16/К 23

КАМПЕЛО, Джудита

Какво стана с лешниците? / . - София : Ciela, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - [32] с. : с цв. ил. ; 27 см. - (Поредица Приказки от Заешката гора)

Пълната форма на името на прев. е Мария Донева Петрова ; Името на прев. отбелязано в библиогр. каре ; Възприетата форма на името на ил. е Адриана Чичио.

ISBN 978-954-28-4300-9 (Сиела)

850-93-16

Кр-122300002171, Д-122300002172

Сист. N: 361106

- 218 -

ЦБ 128681, Кр/886.7-1/Д 78, П/886.7-1/Д 78

ДОНЧЕВСКИ, Валентин Петков

Всичко сегашно : Поезия. - [Ст. Загора] : Дъга плюс, 2023. - 160 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-7251-46-3

886.7-1

Кр-122300002122, П-122300002123, П-122300002124

Сист. N: 361208

- 219 -

ЦБ 128690, Д/820-93-1/Д 34

ДЕЙВИДСЪН, Сузана

Добри обноски за пингвини / . - [София] : Фют, 2023. - [32] с. : с цв. ил. ; 25х22 см. - ([Поредица] Училището на мис Моли за добри обноски)

Възприетата форма на името на авт. Зана Дейвидсън е Сузана Дейвидсън ; Пълната форма на името на прев. Мария Донева е Мария Донева Петрова.

ISBN 978-619-199-938-5

820-93-1

Д-122300002157

Сист. N: 362109

- 220 -

ЦБ 128700, Кр/886.7-8/М 64, П/886.7-8/М 64

МИНЕВ, Миньо Дончев

Феноменът Сава Пенев Рашев ; От харакири до нирвана : Стихосбирки ; Летописна история на църквата "Св. Димитър" в село Лозен - обл. Стара Загора / . - [Ст. Загора] : Кота, 2023. - 95 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-305-628-6

1. Църкви - Южна България - история. 2. Села - Южна България - история. 3. Лозен, Старозагорска област - краезнание - религия

886.7-8 + 271(497.23-22)(091) + 908(497.23-22)

Кр-122300002114, П-122300002115

Сист. N: 362341

- 221 -

ЦБ 128701, Кр/886.7-93-34/Д 62

ДИНЧЕВ, Валентин Евлогиев

Приказки и легенди : Ч. 1 - / . - Ст. Загора : Литера принт, 2019 -. - 24 см

Ч. 2. / . - 2021. - 64 с. : с ил. (повечето цв.)

ISBN 978-954-487-177-2 (ч. 2)

886.7-93-34

Кр-122300002116

Сист. N: 362480

Индекс 'АВТОРИ'


Crane, Stephen 114
Cukuranovic, Rade 33
Dainov, Evgenii 23, 23
Dajnov, Evgenij Aleksandrov 23
Dimitrov, Cvetan 33
Dimitrov, Plamen Stojanov 33
Dimitrov, Tzvetan 33
Dukanovic, Ljubica 33
Galabov, Angel S. 33
Galabov, Angel Simeonov 33
Ignjatovic, Ivan 33
Jankovic-Velickovic, Ljubinka 33
Konstantinov, Petar Sturm 23
Kovacevic, Marijana 33
Laskov, Lasko M. 26, 26
Laskov, Lasko Marinov 26
Pasov, Anastas Dimitrov 33
Penkova, Sonya Borisova 44
Polenakovic, Momir 33
Radovanovic, Zoran 33
Staneva, Rada Georgieva 33
Stefanovic, Vladislav 33
Tonceva, Draga Ivanova 33
Абаджиева, Красимира 108
Абаджиева, Красимира Светославова 108
Абъркромби, Джо 97
Айвярд, Виктория 106
Албърг, Джесика 132
Александров, Александър 11, 202, 213
Александров, Андрей 13
Александров, Андрей Сашов 13
Александрова, Ангелина 6
Александрова, Ангелина Георгиева 6
Александрова, Ирина 48, 215
Александрова, Петя 36, 138, 150, 151
Александрова, Соня 36, 36
Алексиева, Соня 11, 213
Алън, Уди 87, 95
Анакиев, Пламен 48, 215
Анастасова, Мария 189
Ангелов, Ангел 97, 103
Ангелов, Ангел Гоев 11, 213
Ангелов, Боян 9, 10, 48, 211, 212, 215
Ангелов, Васил 46
Ангелов, Цветан Константинов 131
Ангелова, Иванка 148, 149, 152, 153, 159, 160, 161, 162, 163, 164
Ангелова, Иванка Димитрова 148, 149, 152, 153, 159, 160, 161, 162, 163, 164
Ангелова, Невена 131, 138
Ангелова, Росица 11, 213
Ангелова, Славянка 18
Андреева, Йорданка 44
Андреева, Мартина 120
Антонова, Веселина Йорданова 2
Анчев, Панко 8
Анчев, Панко Кирилов 8
Апостолов, А. 34
Апостолов, Александър Апостолов 34
Апостолова, Мартина 36
Арато, Дьорд 54
Арментраут, Дженифър Л. 101
Асенова, Мария 45
Асенова, Мария Петкова 45
Асенова, Петя 188
Асенова, Петя Драгомирова 188
Астър, Алекс 94
Атанасов, Йордан 48, 215
Атанасов, Йордан Цонев 48, 215
Атанасов, Павлин 200
Аткинсън, Кейл 143
Ауербах, Ани 148, 153, 163
Ахел, Ники 113
Баева, Искра Василева 202
Базалдуа, Барбара 160
Байар, Емил 109
Байрактарска, Д. 34
Байрактарска, Демина 34
Байрон, Доминик 196
Банков, Банко П. 48, 215
Бардуго, Лий 92
Барнс, Саманта 177
Барсоти, Илария 197
Бахчеванова, Калина 86
Бахчеванова, Калина Светозарова 86
Бегбеде, Фредерик 84
Бейлън, Катя 130
Белова, Бианка 100
Берген, Лара 152, 160
Бигуд, Джон 141
Биди, Дънкан 172, 219
Билев, Антони 57
Билев, Антоний 57
Билев-син, Антони 57
Билингс, Лорън 90
Бинева, Росица 11, 213
Бликсен, Карен 93
Блок, Серж 139
Бобев, Петър 66
Бобева, Анна 66
Богданов, Божидар 54
Богданов, Божидар Давидов 54
Богданов, Иван 202
Богданова, Генка 124
Богданова, Генка Динева 124
Богданова, Маргарита 19
Богданова, Маргарита Йорданова 19
Бой, Иван 148
Бойкикева, Ирен 41
Бол, Дъг 164
Боне, Розалин 189
Бонева, Вера Петрова 2
Бонева, Светла 20
Бонт, Розалинд 189
Бонт, Роузалинд 189
Борисова, Наталия 203
Босев, Асен Иванов 131
Боянова, Яна 140
Брайант, Мегън 159
Брайдън, Али 161
Бракен, Бет 145
Бралиър, Макс 133
Брандис, Катя 119
Братанова, Теменуга Димитрова 31
Братоева-Даракчиева, Ингеборг 36
Брукс, Фелисити 189
Бужашка, Боряна Евлогиева 204
Буков, Ботьо 48, 215
Буруджиева, Татяна Иванова 16
Бутаван, Марк 115
Бътчър, Тим 102
Валорани, Джорджо 164
Василев, Васил Ангелов 46
Василев, Васко 11, 213
Василева, Дария 11, 213
Василева, Елка 48, 215
Василева-ван дер Хайден, Иглика 121
Вачев, Хитко 203
Вачев, Хитко Стефанов 203
Великов, Кънчо 48, 50, 77, 215
Величков, Величко Сотиров 202
Велчов, Иван 72
Венстра, Кристина Хобс 90
Венчева, Стефка 207
Венчева, Стефка Груева 207
Виноградова, Лаура 104
Витале, Брук 148, 149, 162
Виткова, Екатерина 131
Витошанска, Мария Захариева 2
Влайков, Стоян Господинов 202
Вукичевич, Борис 41
Вутова, Десислава 11, 213
Вълчева-Нъндлол, Любомира 39, 39
Вълчева-Нъндлол, Любомира Константинова 39
Габе, Дора Петрова 131
Гаджева, Катерина 41
Газдов, Иван 43
Газдов, Иван Едуард 43
Ганчев, Марко 67, 68
Ганчева, Даниела 11, 213
Гаргулакова, Магда 194
Гасман, Джули 144
Гацова, Йоана 92
Гацова, Йоана Пламенова 92
Гезенко, Иванка Железчева 16
Генов, Ненко 64, 85, 140, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186
Генов, Ненко Стойков 64, 85, 140, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186
Генов, Румен 41
Георгиев, Адриан Георгиев 16
Георгиев, Велин 48, 215
Георгиев, Галин 64
Георгиев, Кольо 202
Георгиев, Марин 48, 54, 55, 215
Георгиев, Ради 16
Георгиев, Христо 202
Георгиева, Геновева Михова 204
Георгиева, Диляна 118
Георгиева, Диляна Георгиева 118
Георгиева, Мариела 83
Георгиева, Мария 202
Гетова, Радосвета 107
Гетова, Радосвета Вълчанова 107
Гибер, Еманюел 115
Гичева-Меймари, Росица 41
Глин, Кони 135
Глогински, Богдан 202
Гоев, Ангел 11, 213
Гоев, Валентин 32
Големански, Васил 24
Големански, Васил Григоров 24
Головински, Евгени 4
Головински, Евгени Викторов 4
Горзо, Андрей 36
Гослинг, Чери 149
Гранитски, Иван 204
Гренет, Едуард 109
Грийн, Греъм 102, 102
Груев, Иван 48, 215
Гуцанов, Борислав 202
Гьонова, Иванка 71
Гьонова, Иванка Стоянова 71
Гьошев, Александър 58
Гьошев, Александър Василев 58
Дайнов, Евгений Александров 23
Дамянов, Борис 95
Дамянов, Борис Стефанов 87, 95
Дамянова, Павлина 11, 213
Данева, Анжела 41
Данов, Даниел 20
Даракчиева, Боряна 133
Даракчиева, Боряна Неделчева 133
Дедопулос, Тим 45
Дейвидсън, Зана 172, 173, 219
Дейвидсън, Сузана 172, 173, 219
Дейвис, Нигрита Петрова 43
Дейли, Катлийн Н. 162
Декова, Галина 41
Денчева, Румяна 11, 213
Дечева, Виолета 42
Дечева, Виолета Атанасова 42
Джанабетска, Боряна 96
Джанабетска, Боряна Ангелова 96
Джанър, Гревил 49
Джеймс, Алис 196
Джиубак, Емилия 140
Джоунс, Кристиан 143
Джоунс, Кристиян 143
Джошуа, Йорен 121
Джулиус, Джесика 159
Дикинс, Рози 191
Дикинс, Роузи 191
Димитров, Борис 202
Димитров, Владимир 38
Димитров, Владимир Димитров 38
Димитров, Димитър М. 2
Димитров, Димитър Михайлов 2
Димитров, Иван Йорданов 204
Димитров, Илчо Иванов 202
Димитров, Юлиян Пламенов 31
Димитрова, Геновева 36
Димитрова, Ирина 89
Димитрова, Светла 11, 213
Димитрова, Светла Бориславова 11, 213
Димов, Продрум 3, 48, 215
Димов, Продрум Иванов 3
Димова, Теодора 62
Димова, Теодора Димитрова 62
Динчев, Валентин 176, 221
Динчев, Валентин Евлогиев 176, 221
Дичева-Христова, Светлана 98
Дойчинов, Владимир Андонов 202
Домингез, Анджела 152
Донева, Ваня 11, 213
Донева, Мария 156, 157, 172, 173, 216, 217, 219
Дончева, Гергана 36
Дончевски, Валентин 75, 218
Дончевски, Валентин Петков 75, 218
Доу, Ан 128
Драганов, Иво 36
Драгунчев, Сава Савов 16
Дрискол, Лаура 164
Душков, Атанас Гаврилов 131
Дърева, Велислава Иванова 202
Дюрант, Уил 201
Дядо Пънч 131
Дякова, Людмила Димитрова 36
Елдъров, Светлозар 204
Елдъров, Светлозар Владимиров 204
Еленков, Константин 48, 215
Еленкова, Лилия Иванова 16
Елчинова, Магдалена 22
Елчинова, Магдалена Борисова 22
Енрайт, Доминик 177
Енчев, Иван 48, 215
Ерменкова, Катя 70
Ернандез, Сара 152
Жаблянова, Елена 171
Жейнов, Иво Георгиев 2
Жирар, Франк 139
Загоров, Орлин Тихомиров 14
Занков, Александър 44
Занков, Александър Орлинов 44
Заркин (Рилски бор), Георги Атанасов 51, 52, 208, 209
Заркин, Георги 53, 210
Заркин, Георги Атанасов 51, 52, 53, 208, 209, 210
Захариев, Луко 54
Златарева, Галина 119
Златарева, Галина Йорданова 119
Златаров, Светозар 129
Златаров, Светозар Асенов 129
Златина, Галина 119
Знеполски, Ивайло 36
Иванов, Анко 198
Иванов, Анко Илиев 198
Иванов, Боян Ангелов 9, 10, 211, 212
Иванов, Любчо 48, 215
Иванов, Никола 48, 215
Иванова, Благовеста 41
Иванова, Ваня Ангелова 204
Иванова, Ирина 36, 36
Иванова, Мариета 48, 215
Иванова, Петя Александрова 138
Иванова, Снежана 48, 215
Иванова-Кандиларова, Петя Александрова 138, 150, 151
Иванчев, Петър 48, 215
Иванчева, Стефка 27
Иванчева, Стефка Василева 27
Игнатовски, Владимир 36
Игов, Светлозар 54
Илиев, Илия 202
Илиева, Величка 11, 213
Илиева, Гергина 44
Илиева, Милена 101
Илницки, Мегън 161
Илчева, Миряна 143, 144, 145
Илчева, Миряна Иличова 143, 144, 145
Индер, Карин 146, 147
Инчауспе, Джеси 29
Йоану, Панайотис 41
Йовчев, Леонид 36
Йорданов - Босилек, Боян 155
Йорданов, Боян 155
Йорданов, Кръстьо Йорданов 204
Йорданова, Светла 77
Йосифова, Стела 154
Йотов, Станимир 109, 110, 111, 112, 201
Йотов, Станимир Ботев 109, 110, 111, 112, 201
Йотова, Христина 165
Йотова, Христина Ценкова 165
Йотова, Яна 111
Йотова, Яна Станимирова 111
Йънг, Каролайн 189
Йънг, Каролин 189
Йънг, Карълайн 189
Кабаков, Иван Димов 16
Кадиев, Величко 74
Кадиев, Величко Димитров 74
Казакова, Яна 158
Казакова, Яна Пламенова 158
Калайджиев, Чавдор 202
Калайджийски, Рангел 202
Калина Малина 131
Калинов, Красимир 7
Калинов, Красимир Бойчев 7
Калуан 150, 151
Калчев, Цоньо 131
Камбурова, Иванка 202
Кампело, Джудита 156, 157, 216, 217
Кан, Мат 6
Капралов, Атанас 48, 215
Каприев, Георги 43
Каприев, Георги Теологов 43
Караславов, Сл. Хр. 65
Караславов, Слав Хр. 56
Караславов, Слав Христов 56, 65
Караславов, Слав Христозов 65
Каргил, Онър 120
Каргил, Пердита 120
Каргил, Пердита и Онър 120
Кардозо, София 145
Карлс, Клаудия 119, 126
Каролев, Стоян 48, 215
Касабова, Благовеста 48, 215
Катух, Зулфа 89
Кацарска, Боряна 132
Кацарска, Боряна Иванова 132
Качева, Анюта 91
Качева, Анюта Бойкова 91
Кенанов, Димитър 47, 214
Кенанов, Димитър Вълчев 47, 214
Кетлоу, Ники 177
Кийл, Гертруде 122
Кирилова, Теодора 57
Кирина, Илина 70
Киров, Радой Цветков 131
Кисаки, Такаши 85
Кит, Андре 79, 80, 81, 82
Китанов, Андрей 79, 80, 81, 82
Клаус, Лорен 163
Клаус, Лорън 160
Кожухарова, Габриела 130
Кожухарова, Габриела Любомирова 130
Койнаков, Явор Ненчев 16
Кокудева, Петя 168
Кокудева, Петя Димитрова 168
Коларова, Анита 48, 215
Колева, Христина Павлова 16
Колинс, Тим 141
Константинов, Петър Щурм 23
Константинова, Косара 39
Константинова, Косара Венцеславова 39
Кортези, Паоло 52, 209
Косекова, Татяна 9, 10, 10, 211, 212, 212
Косекова, Татяна Иванова 9, 10, 211, 212
Космовска, Барбара 140
Костадинов, Костадин 206
Костадинов, Костадин Тодоров 206
Костов, Димитър 17
Коул, Тили 108
Коуп, Лизи 196
Краев, Георг 41
Краева, Доника 69
Краева, Доника Миткова 69
Крейн, Стивън 114
Крепон, Лусиен 109
Кръстанов, Бойко 36
Кук, Лан 196
Кулхед, Елин 91
Кулхед, Ерин 91
Кънева, Ева 166
Кънева, Ева Димитрова 166
Кънчев, Петър 202
Кърджилов, Петър 36
Кьорова, Ина 168
Кючуков, Деян 28
Кючуков, Деян Любомиров 28
Лагонегро, Мелиса 160
Лазарова, Вела 11, 213
Лакова, Цветелина Лакова 116
Ламбринова, Катерина 36
Ламбринова, Катерина Николаева 36
Ланг, Ана 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186
Ланг, Анна 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186
Ланг, Жанет 109
Ланселот, Д. А. 109
Левитан, Дейвид 98
Левкова-Мучинова, Мария Стоянова 204
Лей, Джереми 128
Лейк, Анджи 169
Лейси, Мина 196
Лин, Джей 101
Литъл, Джон 201
Лиу Кен 85
Лозанова, Корнелия 190
Лозанова, Корнелия Иванова 190
Лонгкрофт, Шон 194
Лондон, Джек 111
Лорен, Кристина 90
Лъкатник, Михаил 131
Льондев, Атанас 17
Любенова, Ивелин 11, 213
Любчева, Маруся 19
Любчева, Маруся Иванова 19
Мавродиев, Стоил 18
Магазинър, Лорън 127
Маджаров, Симеон 35
Маджаров, Симеон Филипов 35
Маджарски, Стойчо 48, 215
Мажор, Леня 146, 147
Майер, Максим 187
Майер, Максим М. 187
Майоров, Георги 48, 215
Майсторов, Николай 40
Майсторов, Николай Лазаров 40
Макгери, Норман 152
Макдоналд, Гай 177
Макюън, Иън 107
Малинов, Николай 14
Малинов, Николай Симеонов 14
Малинова, Людмила Хр. 48, 215
Манов, Божидар 36
Манолов, Валери 142, 171
Манолов, Валери Иванов 142, 171
Манушева, Ирина 170, 175
Манушева, Ирина Борисова 170, 175
Манчева, Русанка 18
Манчева, Русанка Петкова 18
Маразов, Иван Русев 204
Мариани, Федерико 196
Маринов, Александър 169
Маринов, Марин Георгиев 54, 55
Маринов, Марко Ганчев 67, 68
Маринова, Софка 202
Маринска, Ружа 41
Маринчевска, Надежда 36
Марков, Георги 204
Марков, Георги Георгиев 204
Маркова, Олга 36
Мартин, Джером 196
Мартин, Джеръм 196
Мартин, Майкъл 49
Мартонова, Андроника 36
Маршам, Лиз 153, 162, 164
Матанов, Христо Луков 2
Матеева, Боряна 36
Мехеш, Карой 116
Мечева-Колева, Иванка Богданова 204, 204
Мечкуева, Антония 134
Мечкуева, Антония Михайлова 134
Миаларе, Магали 178
Микова, Александра 88
Микова, Александра Мирославова 88
Милачков, Димитър 202
Милева, Леда Гео 202
Милър, Бен 118
Минев, Миньо Д. 76, 220
Минев, Миньо Дончев 76, 220
Минекава, Йошико 36
Митев, Милен 104
Митев, Милен Гочев 104
Митев, Пламен Димитров 2
Митева, Жанет 41
Миткова, Милена 192, 193
Митринов, Георги Атанасов 204
Михайлов, Жельо 46
Михайлов, Жельо Иванов 46
Михайлов, Теодор Валентинов 87
Михов, Георги Славчев 204
Михов, Иван Цанев 205
Михова, Геновева 204
Моралийска, Моника 20
Моралийска, Моника Емилова 20
Моран, Матю 177
Морел, Марилиз 125
Москов, Николай 31
Мостин, Дейвид 45
Мохаи, Лайош 54
Мочуров, Атанас 48, 215
Мочуров, Атанас Савов 202
Мошу, Мария Г. 41
Мъри, Дейл Едуин 196
Наги, Мария Елена 164
Назъров, Кирил Стефанов 131
Найденова, Вера 36
Насков, Димитър Ангелов 207
Начев, Стефан 93
Начев, Стефан Славов 93
Негенцов, Генчо Станчев 171
Неделчев, Михаил 41
Неделчев, Орлин 115
Недялкова, Десислава 90
Недялкова, Десислава Благоева 90
Ненов, Николай Иванов 2
Нивън, Дженифър 98
Николаева, Силвия 110
Николов, Борис 31
Николов, Борис Димитров 31
Николов, Кънчо Великов 50, 77
Николов, Славчо 48, 215
Николова, Радостина 167
Николова, Силвия Николаева 110
Нилсън, Шоу 196
Новков, Никола 202
Новкова-Спасова, Йонка Манасиева 202
Норт, Анна 158
Ньовил, Алфонс дьо 109
О'Райън, Ели 164
О'Раян, Ели 164
Овчаров, Николай 203
Овчаров, Николай Димитров 203
Огойска, Мария 41
Орлинов, Орлин 131
Ортега, Мирел 127
Павлов, Димитър Стоянов 207
Павлова, Александра 49
Павлова, Александра Христова 49
Павлова, Веселка 32
Павлова, Йоана 36
Павлова, Лалка 48, 215
Павлова, Павлина 78
Павлова, Павлина Петрова 78
Паев, Костадин 21
Паев, Костадин Илиев 21
Палежев, Йордан Йорданов 51, 208
Панайотова, Светла 11, 213
Панчев, Панчо Борисов 131
Парашкевова, Жана 146, 147
Париги, Жереми 150, 151
Паркър, Емилия 124
Паркър, Емилия Любомирова 124
Паркър, Стив 187
Паркър, Стийв 187
Парушев, Атанас 178
Паспалеева, Веса Владимирова 131
Пеев, Здравко 48, 215
Пеева-Михова, Радостина Николова 167
Пелисие, Жером 147
Пенева, Ваня 126
Пенева, Ваня Илиева 126
Пенкова, Соня 44
Пенкова, Соня Борисова 44
Пенкова-Нанкова, Анна Христова 158
Пенчева, Радка 48, 215
Перс, Боби 166
Петков, Веселин 27
Петков, Кирил 202
Петкова, Кремена 30
Петкова, Савина 36
Петров, Красимир 84
Петров, Петър Бобев 66
Петров-Кенанов, Димитър Вълчев 47, 214
Петрова, Гергина Илиева 44
Петрова, Даниела 30
Петрова, Даниела Йорданова 30
Петрова, Диана 58
Петрова, Диана Гочева 58
Петрова, Мария Донева 156, 157, 172, 173, 216, 217, 219
Петрова, Цвета 167
Петрунова, Анелия 141
Петрунова, Анелия Георгиева 141
Петрушев, Мартин 1
Петрушев, Мартин Марий 1
Пиачка, Игор 73
Пипева, Ана 127
Пипева, Ана Николаева 127
Попов, Кирил 48, 48, 215, 215
Попов, Стоян Михайлов 131
Попова, Моника 40
Попова, Моника Петрова 40
Проданов, Васил Костадинов 204
Проданова, Деница 100
Проданова, Деница Атанасова 100
Проуз, Аманда 99
Равуцова, Боряна 125, 139
Радева-Митова, Райна Иванова 131
Раденков, Иван 134
Раденков, Иван Асенов 134
Раев, Никола 25
Раев, Никола Димитров 25
Райков, Захари Захариев 31
Райкова, Деница 102, 106, 123
Райкова, Деница Иванова 102, 106, 123
Райли, Лусинда 86
Райчевски, Стоян Чилов 2, 204
Ракова, Снежана 21
Раленкова, Албена 189
Ралчева, Ана 202
Ран Босилек 171
Ранчева, Росица 48, 215
Расмусен, Гунвор 122
Ризов, Стефан 202
Ризова, Ирина 202
Ризова, Ирина Стефанова 202
Рилски бор 51, 52, 53, 208, 209, 210
Риско, Ел Д. 153
Ричи, Кейт 148, 159, 163
Риърдън, Рик 117
Родари, Джани 129
Родригез, Ейнджъл 148
Рот, Мегън 149
Роу, Мередит Л. 190
Русанова, Лилия 192, 193
Русев, Светлин 202
Ръдърфърд, Едуард 96
Саксън, Виктория 149, 159, 161, 162
Салдана, Кармен 191
Салданя, Кармен 178, 191
Салтиров, Илия 30
Самсон, Гидеон 121
Самуилов, Ивайло 48, 215
Сана, Алесандро 129
Сандърс, Кейти 120
Сарджев, Димитър 36, 36
Сарджев, Димитър Петров 36
Сивков, Николай 11, 213
Сийз, Кайл 6
Сикамор, Бети 164
Симеонова, Татяна 16, 16
Симеонова, Татяна Славчева 16
Скот, Кийран 153
Спасов, Спас 142, 174
Спиридонова, Юлия 128
Спиридонова, Юлия Симеонова 128
Стаев, Стоян 48, 215
Станиславовна, Ралица 69
Статев, Стати Василев 204
Статулов, Деян 36
Стефанов, Валери 2
Стефанов, Валери Стоилов 2
Стефанов, Иван 36
Стеякакис, Хрисовалантис 41
Стийл, Андрю 28
Стийл, Даниел 105
Стоев, Слави 155
Стоев, Слави Стоев 155
Стоилов, Стоил 48, 215
Стойкова, Жанета Стойкова 19
Стойнова, Рада 9, 10, 211, 212
Стойнова, Рада Стойнова 9, 10, 211, 212
Стойновска, Калинка Николова 36
Стойчев, Стойчо Митев 48, 215
Стоянов, Валентин Иванов 207
Стоянов, Васил Иванов 131
Стоянов, Румен 48, 215
Стоянова, Ваня Петрова 204
Субару 85
Сухиванов, Иван 48, 215
Съливан, Кели 163
Тагор, Рабиндранат 109
Тамаши, Янош Орос 54
Тана, Николас 163
Танев, Константин 21
Танева, Албена 16
Танева, Албена Георгиева 16, 16
Татаров, Антон 191, 196
Татаров, Антон Златаров 191, 196
Ташкова, Василка Димитрова 204
Телехен, Тон 132
Тенекеджиева, Николина 99, 135
Тенекеджиева, Николина Лукова 99, 135
Тенекеджиева, Цветелина 117
Тенекеджиева, Цветелина Лукова 117
Терзиев, Венелин Кръстев 19
Терзийски, Калин 61
Терзийски, Калин Николов 61
Терон, Емил 109
Терпешева, Добромира 38
Терпешева, Добромира Михайлова 38
Теру, Пол 102
Тилева, Красимира Трифонова 60, 124
Тимински, Лори 164
Тодев, Илия Тосков 2, 204
Тодоров, Тодор Маринов 202
Тодорова, Мариана Тодорова 31
Тодорова, Михаела 136, 137
Тодорова, Росица 177
Тодорова, Таня 11, 213
Тончева, Габриела 38, 38
Топалов, Кирил 59
Топалов, Кирил Любомиров 59
Топалова, Росица 11, 213
Тоцев, Петър 11, 213
Тошев, Мирослав 11, 213
Тошева, Илияна Кирилова 70
Тошева, Кристина 37
Тошева, Кристина Димитрова 37
Тошков, Михаил 48, 215
Трифонова, Александра Димитрова 37
Трифонова, Красимира 60, 124
Тунтова, Атанаска 17
Тунтова, Атанаска Иванова 17
Уд, Хана 189
Уеб, Холи 170, 175
Уест, Дейвид 187
Уест, Трейси 164
Уилямс, Джейк 196
Уинтъл, Франсис Едуард 96
Уитакър, Хари 86, 86
Уорд, Бони 148
Урумов, Александър 12
Урумов, Александър Георгиев 12
Ушев, Теодор 93
Фелдман, Тея 162
Фереро, Мар 189
Филипова, София 48, 215
Форсберг, Моника 190
Франкопан, Питър 200
Франсис, Сузане 149, 160, 161
Френд, Алисън 173
Фрит, Алекс 196
Фукая, Акира 85
Хальов, Милен 63
Хальов, Милен Влайков 63
Хандфорд, Мартин 188
Хансен, Елена Чизмарова 105
Хапка, Катерин 159
Хардинг, Анджела 130
Харуичи 85
Химекава, Акира 85
Холгейт, Дъглас 133
Холистър, Саманта 148
Хорват, Илди 116
Хофбауер, Ханес 1
Христов, Дамян 11, 213
Христов, Иван Д. 48, 215
Христова, Велиана Гаврилова 202
Христова, Мариана 36, 94
Хуанг, Ана 88
Хърли, Киликолехуа 161
Цанг, Кевин 123
Цанг, Кейти 123
Цанг, Кейти и Кевин 123
Цанев, Иван 54, 205
Цанков, Константин 29
Цанков, Константин Николаев 29
Царева, Цветана 31
Цветанова, Росица 122
Цветкова, Дарина 73
Цветкова, Дарина Илиева 73
Цекова, Венка 202
Церковски, Цанко Бакалов 131
Цонева, Даниела 11, 213
Цонков, Атанас Цонков 31
Цуракова, Фани 174
Цуракова, Фани Лазарова 174
Чада, Сарват 117
Чеймбърс, Марк 144
Чейни, Джон Грифит 111
Черкезов, Радослав 202
Чернев, Григор 202
Чизмарова, Елена 105
Чизмарова-Хансен, Елена 105
Чиликова, Лиляна 207
Чипева, Соня 32
Чипева, Соня Дакова 32
Чичио, Ариана 156, 157, 216, 217
Чичо Стоян 131
Чичо, Ариана 156, 157, 216, 217
Чолаков, Никола 48, 215
Чолаков, Николай Тодоров 202
Чомаков, Боян Ш. 9, 10, 211, 212
Чомаков, Боян Шинев 9, 10, 211, 212
Чочова, Павлина 16
Шанит ММ 169
Шарабов, Георги 87, 95
Шарабов, Георги Енчев 87, 95
Шивачев, Стефан Николов 204
Шимабукуро, Дениз 160
Шмид, Ребека 153
Шмит, Ребека 152
Шопов, Георги 207
Шопов, Георги Ангелов 207
Шумелов, Владимир 48, 215
Шунанов, Тодор 48, 215
Шустърман, Нийл 103
Щевнер, Таня 126
Ъптън, Рейчъл 148
Ървинг, Дейвид 199
Юхас, Петер 54
Янева, Камелия 194
Янева, Камелия Янева 194
Яноши, Золтан 54
Ясипова, Ина 5

Индекс 'ЗАГЛАВИЯ'

[Девет и деветдесет и девет] 9,99 евро 84 
[Петминутни] 5-минутни вълшебни истории 152 
[Петминутни] 5-минутни забавни истории 160 
[Петминутни] 5-минутни истории за далечни земи 161 
[Петминутни] 5-минутни истории за добри маниери 148 
[Петминутни] 5-минутни истории за добро утро 163 
[Петминутни] 5-минутни истории за порастване 149 
[Петминутни] 5-минутни истории за чувства 164 
[Петминутни] 5-минутни истории с изненади 159 
[Петминутни] 5-минутни мистериозни истории 153 
[Петминутни] 5-минутни мъдри истории 162 
[Петстотин] 500 факта за света около нас 177 
Абсурдите на новото време 71 
Аз и безпощадната вода 46 
Алеа Аквариус. Магията на клетвата 126 
Апостола 52 
Апостола 209 
Ариол: Едно магаренце като теб и мен 115 
Атлас 86 
Ах, тази Киткат! 116 
Без възраст 28 
Без перушина 87 
Беличковците 158 
Бунтът на Белгуните 56 
България. Регионална природна география 198 
Българските художници в Първата световна война 44 
В страната на розите 51 
В страната на розите 208 
Великите умове и идеи в историята 201 
Веселите приключения на Тони и Дари 57 
Внезапни думи 50 
Войната на Хитлер 199 
Време е за сън, Малко Мишле 178 
Вселената винаги има план 6 
Всичко сегашно 75 
Всичко сегашно 218 
Глюкозната революция 29 
Горя 70 
Господар на гнева 88 
Град на бога на напастите 117 
Дани и личното пространство 143 
Девет 54 
Денят, в който пропаднах в приказка 118 
Детективски загадки 45 
Деца на гората: Катастрофален сблъсък 119 
Дивото зове 111 
Динозаврите 195 
Дневникът на вещицата по неволя 120 
Добри обноски за пингвини 172 
Добри обноски за пингвини 219 
Добри обноски за тигри 173 
Докато лимоновите дръвчета растат 89 
Духът на Япония 109 
Експеримент Истинска любов 90 
Еуфория 91 
Жеко 58 
Живот по неизбежност 59 
За англичаните като англичани или изкуството да бъдеш островитянин 110 
Зад прага на ада 92 
Звездица 170 
Звездни реки 77 
Здравецът в народната медицина 27 
Зеб. 121 
Зодиакът на старите българи 5 
Иван Газдов: графикатура 43 
Иван Хаджийски 8 
Извън Африка 93 
Изкуството да говорим 49 
Изобретенията на мечока Дърабъра 168 
Искронишка 94 
Истории за звездното небе 122 
История на читалището в Шипка. 1861 - 1920 9 
История на читалището в Шипка. 1861 - 1920 10 
История на читалището в Шипка. 1861 - 1920 211 
История на читалището в Шипка. 1861 - 1920 212 
Как да научиш твоя дракон да изчаква 179 
Как да научиш твоя дракон да казва Благодаря 180 
Как да научиш твоя дракон да казва Здравей 181 
Как да научиш твоя дракон да казва Извинявай 182 
Как да научиш твоя дракон да казва Моля 183 
Как да научиш твоя дракон да помага 184 
Как да научиш твоя дракон да слуша 185 
Как да научиш твоя дракон да споделя 186 
Какво стана с лешниците? 157 
Какво стана с лешниците? 217 
Камъчета под езика 55 
Квит сме 95 
Кино алманах 2022 36 
Книга с картинки. 100 животни 142 
Кодекс на труда 15 
Кодекс на труда 2022 13 
Комитата от Дряновския манастир 78 
Комуникация и социална кохезия чрез изкуства 16 
Котарана мърморана 131 
Кралството 154 
Кратка илюстрована история за военното дело 187 
Кризите на Народния театър 42 
Кръстьо Мирски - театрал европеец 37 
Къде е Уоли?: Чудна книга 188 
Легендата за драконите 123 
Легенди за Люк Скайуотър 85 
Лицата на неродените пеперуди 83 
Лондон 96 
Лулу: Да живее междучасието 125 
Любими приказки от близо и далеч 165 
Мама завинаги 151 
Масоните и българското Възраждане 2 
Международно биенале на стъклото 2017, 27.09. - 03.10.2017, България: София, Варна, Велико Търново, Белослав, Созопол 38 
Международно биенале на стъклото 2021, 05.10. - 07.11.2021, София 39 
Милостта на Богородица 74 
Мислодобив 61 
Митичните: Марина и кракенът 127 
Мишо в замъка на цар Пишман 155 
Молитва за Украйна 62 
Момчето нинджа 4 128 
Моника Попова 40 
Моята първа книга за емоции: Щастлива съм! 193 
Моята първа книга за емоциите: Тъжен съм! 192 
Моята първа книга за света, в който живеем 189 
Мъдростта на тълпите 97 
Надеждност, валидност и факторна структура на темпераментовия и характеровия въпросник при българската популация 7 
Народна култура на балканджиите 11 
Народна култура на балканджиите 213 
Наръчник за грижовни стопани на кучета 35 
Научното любопитство 4 
Не ме напускай 98 
Невероятните приключения на Пръдльото: Свръхзвуковата подводница 169 
Невидимата общност: православните българи в Истанбул 22 
Невидимият Тонино 129 
Незавършен автопортрет 68 
Ново начало 99 
Общежитие за чудовища 63 
Океаните 196 
Октомври, октомври 130 
Осемте хилядолетия на Пещерския край 207 
Островът 100 
Островът на приключенията 146 
Пазител 101 
Патиланци: Денят на патиланците 171 
Петте съвета на Господин Муза 167 
Писма до всеки и до всички 132 
Повелително наклонение 67 
Позиции 14 
Политики и инструменти за социално развитие 19 
Полъх от бургаския духовен бриз 3 
Последен сняг: Янко Димов 47 
Последен сняг: Янко Димов 214 
Последните деца на Земята: Героичната мисия на Куинт и Дърк 133 
Приказки и легенди 176 
Приказки и легенди 221 
Приключения в Далечното кралство 147 
Приключенията на Капитан Клод и небесните негодяи 64 
Приключенията на Кураж Фураж и Пане Кашкавале в царство Патладжания 134 
Приключенията на Фетко 174 
Приливи и отливи 53 
Приливи и отливи 210 
Приложна химична термодинамика: Разтвори 25 
Принцеса завинаги 135 
Психичнопрофесионална пригодност за работа 18 
Първата космическа одисея на Марс 79 
Първата космическа одисея на Марс 80 
Първата космическа одисея на Марс 81 
Първата космическа одисея на Марс 82 
Пътеки нестъпкани 73 
Пътешествие без карти 102 
Пътищата на коприната 200 
Пътят към Армагедон 12 
Разделени 103 
Растението убиец на холестеролните плаки 31 
Реката 104 
Рекси 136 
Рекси 137 
Розовата пижама на Ели 144 
Романтиката на XIX век. Димитър Добрович (1816 - 1905) - живот и творчество 41 
Русините в Централна Европа - история и съвременност 206 
С лира на жена 60 
Светът на животните 197 
Свидетели с лица 202 
Северница 175 
Село Зверино [община Мездра] 205 
Семейство Уитър 105 
Семинариум по история на българската държава и право 21 
Сиси обича да общува 145 
Скиталчества на духа 48 
Скиталчества на духа 215 
Слънчевата система 191 
Слънчеви приказки и притчи за деца 124 
Солунските братя 65 
Средновековният манастир "Св. равноапостоли Петър и Павел" във Велико Търново и неговите съкровища 203 
Статистически и иконометричен анализ на икономически и финансови аспекти в дейността и стабилитета на болничните лечебни заведения в Р България в периода 2010 - 2021 година 32 
Стихчета за мишчета 138 
Сърце на трубадур 72 
Тайната на малките неща 112 
Татко завинаги 150 
Творци на българската зоология 24 
Тото: Който ви разсмива... 139 
Тракия 204 
Тру 140 
Тръненият венец 66 
Търговски отношения на Европейския съюз с Азия 20 
Уилям Уентън и центробежното бедствие 166 
Унищожителят на меча 106 
Управление на минералните води в Република България 17 
Уролитиаза - етиопатогенеза и метафилактика 30 
Уроци 107 
Уча нова дума всеки ден: Моите първи 365 думи 190 
Феноменът Сава Пенев Рашев 76 
Феноменът Сава Пенев Рашев 220 
Фестивал на светлините 156 
Фестивал на светлините 216 
Формулиране на проекти за развитие на земеделието 34 
Хиляда целувки и едно момче 108 
Цветни мисли 69 
Цензурата 1 
Чип 113 
Числата около нас 194 
Шаро Холмс и проклятието на маската на фараона 141 
Balkan endemic nephropathy 33 
Politics: a reader 23 
Programming in C++ - examples and solutions 26 
The red badge of courage 114 

Индекс 'ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ'

Азия - история 200
Азия - международни отношения - история 200
Актьорско майсторство - лекции 37
Археологически паметници - Велико Търново 203
Астрономия - детска и юношеска литература 122
Атанасов, Йордан Цонев - 1943 - - творчество 48, 215
Балкански полуостров - медицина 33
Батална живопис, българска - албуми 44
Болници - България - управление и организация 32
Бургас - изкуство - наука - култура 3
Бъбречни болести - Балкански полуостров - история 33
Бъбречни болести - диагностика и лечение 30
Българи - народопсихология 8
Българи - народопсихология - статистически материали 7
Българи - Старопланински край - етнография 11, 213
България - география 198
България - етнография 11, 213
България - закони 13, 15
България - здравеопазване 32
България - зоология 24
България - изобразителни изкуства 40, 41
България - история 2, 202, 204
България - литературознание 47, 48, 50, 214, 215
България - обща терапия 27
България - право - история 21
България - приложно изкуство 38, 39
България - промишленост 17
България - социология 8
България - театър 37
България - физическа география 198
България и Русия - политически отношения 14
Българска литература - теми, образи, сюжети 47, 214
Велико Търново - археология 203
Великов, Кънчо, 1942 - - творчество 50
Водно спасяване - наръчници и ръководства 46
Военна история - детска и юношеска литература 187
Врачанска област - краезнание - история 205
Втора световна война, 1939 - 1945 - биографии 199
Втора световна война, 1939 - 1945 - съпротивително движение - България - извори 202
Възраждане - България 2
Външна политика - България 14
Външна политика - Русия 14
Външна търговия - Азия - учебни помагала за ВУЗ 20
Външна търговия - Европейски съюз - учебни помагала за ВУЗ 20
Газдов, Иван Едуард, 1945 - - творчество - албуми 43
Германия - история 199
Геронтология 28
Гражданско общество 12
Графици, български - творчество - албуми 43
Динозаври - детска и юношеска литература 195
Добрович, Димитър Георгиев, 1816 - 1905 - биографии - сборници 41
Домашно насилие - борба с него 83
Дълголетие 28
Държава и право - България - история - учебни помагала за ВУЗ 21
Европейски съюз - Азия - външна търговия 20
Езици за програмиране 26
Експериментална психология 7
Емоции - детска и юношеска литература 192
Енигматика 45
Енциклопедии, детски 177, 189
Етнография - Пещерски край - история 207
Животни - енциклопедии - детска и юношеска литература 197
Занаяти - Старопланински край - история 11, 213
Земеделие - организация и управление - наръчници и ръководства 34
Зодиак 5
Зоолози, български - биографии 24
Игри за развлечение 45
Изкуство - социология - конференции 16
Изобретения - в света - история 4
Източни славяни - Централна Европа - етнография 206
Източни славяни - Централна Европа - история 206
Истанбул - социология 22
История - България - средни векове - учебни помагала за ВУЗ 21
История - Пещерски край 207
Кино - алманаси 36
Книга-игра 188
Книги - за деца 142, 190
Кодекс на труда - България - коментар 13
Комуникация - конференции 16
Краезнание - Зверино, Врачанска област 205
Култура - история 201
Култура - социология - конференции 16
Кучета - отглеждане - наръчници и ръководства 35
Лозен, Старозагорска област - краезнание - религия 76, 220
Любопитни факти 177
Малинов, Николай Симеонов, 1968 - - интервюта 14
Малцинства, български - Инстанбул - национална идентичност 22
Манастири - Велико Търново - история и архитектура 203
Масонство - България - история 2
Медитация 6
Медицински растения - наръчници и ръководства 27
Минерални води - България - икономически проблеми 17
Морал - социологични проблеми 12
Народен театър Иван Вазов (София) - история 42
Народна медицина - България - наръчници и ръководства 27
Народни вярвания, български 5
Научни открития - в света - история 4
Обмяна на веществата - у човека 29
Обреди и обичаи, български - Старопланински край 11, 213
Обществено мнение 12
Океан - енциклопедии - детска и юношеска литература 196
Ораторско изкуство - наръчници и ръководства 49
Отслабване [тегло] 29
Пещерски край - история 207
Пещерски край - краезнание 207
Плуване - безопасност - наръчници и ръководства 46
Поведение - детска и юношеска литература 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186
Поети, български - биографии 47, 214
Поети, български - творчество 48, 50, 215
Политици - биографии 23
Политици, български - интервюта 14
Политици, немски - биографии 199
Политическа наука - история 23
Попова, Моника Петрова, 1968 - - творчество - каталози 40
Програмиране 26
Проекти - управление и организация - наръчници и ръководства 34
Пропаганда - история и съвременност 1
Професионално ориентиране - тестове - учебни помагала за ВУЗ 18
Прочути личности - Бургас - биографии 3
Психология на труда - учебни помагала за ВУЗ 18
Психотехника 7
Първа световна война, 1914 - 1918 - в изобразителното изкуство - албуми 44
Разтвори 25
Режисура 37
Реторика - наръчници и ръководства 49
Романтизъм - в изкуството - сборници 41
Самоусъвършенстване 6
Села - Северозападна България - история 205
Села - Южна България - история 76, 220
Слънчева система - енциклопедии - детска и юношеска литература 191
София - театър 42
Социална икономика 19
Социална политика 19
Социална работа 19
Социално предприемачество 19
Социолози, български - биографии 8
Старост - хигиена 28
Статистически анализ - приложение - в здравеопазването - България 32
Сън - детска и юношеска литература 178
Театрални постановки 37
Театър, български 37
Термодинамика, химическа 25
Технически прогрес - в света - история 4
Тракийски въпрос - енциклопедии 204
Труд - България - законодателни и директивни материали 13, 15
Трудово право - България 15
Физика - детска и юношеска литература 122
Физическа география - България 198
Философия на ценностите 12
Фитотерапия 31
Фитотерапия - наръчници и ръководства 27
Хаджийски, Иван Минков, 1907 - 1944 - творческа дейност 8
Хитлер, Адолф, 1889 - 1945 - биографии 199
Хранене - хигиена 29
Художествена обработка на стъкло - България - изложби - каталози 38, 39
Художници, български - сборници 41
Художници, български - творчество - албуми 44
Художници, български - творчество - каталози 40
Цензура - история 1
Централна Европа - история 206
Цивилизация - история 201
Църкви - Южна България - история 76, 220
Числа - детска и юношеска литература 194
Читалища - България - история 9, 10, 211, 212
Шипка, Старозагорска област - читалища 9, 10, 211, 212
Щастие - детска и юношеска литература 193