Общ отдел

- 1 -

01/К93, ЦБ 109246 

Куманова, Александра Венкова

   Класификационни построения на видовете библиография : Учебник по общо библиографознание / Александра Куманова . - София : За буквите - О писменехь, 2014 . - 186 с. : с ил., портр. ; 24 см

   Библиогр. с. 111-129.

   ISBN 978-954-2946-79-3 

  

Сист. No: 90238

- 2 -

003/В11ЦБ 109193

В градината с розите  : Лекции и слова 3 (2007 - 2014) /  Състав. Веселина Василева ; Предг. Лидия Димитрова Денкова . - [София] : Нов бълг. унив., 2015 . - 227 с. ; 22 см

   Др. авт. Дж. Китийнг, Фр. дьо Полиняк, Уго Воли, Дж. Б. Кампаньола, Кр. Банков, Ал. Вейга, Фр. Артог, Ив Сен-Жур, М. Гелер, А. Панаино, А. Баликси, Б. Богданов, Гр. Лури, Тецуя Хасегава, Н. Капдевила.

   ISBN 978-954-535-797-8 

  

Сист. No: 90172

- 3 -

003.02/К61ЦБ 109196

Китова-Василева, Мария

   Езиците и писменостите на древните цивилизации : Лекционен курс / Мария Китова-Василева . - София : Нов бълг. унив., 2015 . - 430 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 418-430.

   ISBN 978-954-535-866-1 

  

Сист. No: 90175

- 4 -

061.12/И21ЦБ 109256

Иванов, Петър

   БАН - последният бастион на комунизма : Истини, които се крият от обществото / Петър Иванов ; Ред. Валери Чакалов . - Русе : Ахат, 2016 . - 64 с. : с ил., диагр. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9664-74-4 

  

Сист. No: 90249

Философия. Психология

- 5 -

101/З40ЦБ 109201

Захариев, Ясен

   Магарето на Минерва : Преобразувания в българската философска традиция от Възраждането до края на XX век / Ясен Захариев . - София : Нов бълг. унив., 2011 . - 235 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 228-233.

   ISBN 978-954-5353-644-5 

  

Сист. No: 90181

- 6 -

159.92/Г89ЦБ 109240

Грънчаров, Ангел

   Животът на душата : Лекции по философска психология : [Учебник] / Ангел Грънчаров . - София : Пропелер, 2014 . - 292 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-392-278-9 

  

Сист. No: 90232

- 7 -

101/В12ЦБ 109197

Ваал, Корнелис де

   За Пърс / Корнелис де Ваал ; Прев. от англ. ез. Николай Иванов, Андрей Ташев ; Ред. Иван Младенов . - София : Нов бълг. унив., 2015 . - 141 с. : с табл., сх. ; 21 см . -  (Университетска философска поредица Какво значи това?)

   

   ISBN 978-954-535-856-2 

  

Сист. No: 90176

- 8 -

159.9:681.3/М24ЦБ 109161

Манасиева, Астра

   Киберпсихология : Поведенчески аспекти / Астра Манасиева . - София : Изток-Запад, 2016 . - 212 с. : с табл. ; 22 см

   Библиогр. с. 199-207.

   ISBN 978-619-152-896-7 

  

Сист. No: 90140

Религия

- 9 -

292/Б54ЦБ 109167

Богданов, Богдан

   Орфей и древната митология на Балканите / Богдан Богданов . - 2. доп. изд. . - София : Изток-Запад, 2016 . - 208 с., [8 л.] : цв. ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 193-200.

   ISBN 978-619-152-815-8 

  

Сист. No: 90146

Обществени науки

- 10 -

37.01/П32ЦБ II 6762

Педагогика  : Учебно пособие / В. П. Кузовлев и др ; Прев. от рус. на бълг. Лидия Здравкова Цветанова-Чурукова и др . - Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски, 2010 . - 484 с. : с табл., сх., портр. ; 29 см

   Други авт. Е. Н. Герасимова, А. Ж. Овчинникова, И. Ф. Плетенева, Т. А. Попкочев, Л. З. Цветанова-Чурукова, Л. И. Тодорова, Д. Л. Тодорина, Е. К. Янакиева, А. В. Антонова. - Други прев. Траян Александров Попкочев, Лиляна Иванова Тодорова, Добринка Лукова Тодорина, Елка Кирилова Янакиева, Антоанета Венкова Антонова.

   ISBN 978-954-680-722-9 

  

Сист. No: 90223

- 11 -

347.77/.78/Ц13ЦБ 109243

Цакова, Ирина Стефанова

   Домейн имена : Субективни права върху домейни и възможности за правно регулиране / Ирина Цакова . - София : Болкан Пъблишинг Къмпани, 2012 . - 151 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 143-151.

   ISBN 978-954-9517-40-8 

  

Сист. No: 90235

- 12 -

37.02/П32ЦБ 103005

Педагогика  : Ч. 1 - /  Науч. рък. и ред. Теодор Попов . - 3. изд. . - Габрово : Екс-прес, 2012 - . - 21 см

   

   Ч. 2. Теория на обучението Дидактика : [Учебник за студенти от Факултет по обществено здраве Медицински университет - София] . - 2015 . - 496 с. : с табл., сх.

   

   ISBN 978-954-490-464-7 

  

Сист. No: 90239

- 13 -

371/Ч90ЦБ 109203

Чолова, Цветана Благоева

   Образованието в средновековна България / Цветана Чолова . - София : Нов бълг. унив., 2013 . - 316 с., [4] л. : ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 246-270.

   ISBN 978-954-535-785-5 

  

Сист. No: 90183

- 14 -

351/354/А80ЦБ 109195

Арабаджийски, Николай

   Държавно и публично управление / Николай Арабаджийски . - София : Нов бълг. унив., 2014 . - 302 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 295-302.

   ISBN 978-954-535-823-4 

  

Сист. No: 90174

- 15 -

316.72/В88ЦБ 109213

Всичко за продан  : Консумативната култура в България /  Състав., ред. Евгения Кръстева-Благоева . - София : Нов бълг. унив., 2014 . - 303 с. : с ил. ; 21 см

   Др. авт. П. Бочков, Кр. Банков, Цв. Лазова, Е. Кръстева-Благоева, И. Велинова, Р. Генчева и Н. Димова. - Библиогр. след отделните статии.

   ISBN 978-954-535-840-1 

  

Сист. No: 90194

- 16 -

338.2/М31ЦБ 109211

Маринова, Надя

   Управление чрез проекти за постигане на устойчиво развитие / Надя Маринова . - София : Нов бълг. унив., 2014 . - 319 с. : с табл., граф. ; 23 см

   Библиогр. с. 317-319.

   ISBN 978-954-535-826-5 

  

Сист. No: 90192

- 17 -

338.2/М45ЦБ 109200

Международна науч-практ. конференция "Лидерството - време е за промени", 4 юни 2015

   Международна науч.-практ. конференция "Лидерството - време е за промени", 4 юни 2015 /  Състав., науч. ред. Димитър Панайотов . - София : Нов бълг. унив., 2015 . - 752 с. : с табл., граф. ; 24 см

   Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 978-954-535-898-2 

  

Сист. No: 90180

- 18 -

338.48/М74ЦБ 109209

Михайлов, Михаил

   Стратегическо управление на туризма : [Учебник] / Михаил Михайлов . - 3. доп. и прераб. изд. . - София : Нов бълг. унив., 2015 . - 312 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 309-312.

   ISBN 978-954-535-877-7 

  

Сист. No: 90190

- 19 -

331.108/Н32ЦБ 109212
 Научно-практическа конференция "Човешкият капитал методология, измерения и практики". София. [2014] 

   Науч-практ. конференция "Човешкият капитал - методология, измерения и практики" (образование - мениджмънт - бизнес), [4 юни 2014] /  Състав., науч. ред. Димитър Панайотов . - София : Нов бълг. унив., 2015 . - 509 с. : с граф., табл. ; 24 см

   Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-954-535-853-1 

  

Сист. No: 90193

- 20 -

342.9/Н75ЦБ 109202

Николова, Райна

   Медийно аудио- и аудиовизуално право : Административноправни въпроси / Райна Николова . - 2. доп. и прераб. изд . - София : Нов бълг. унив., 2015 . - 542 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 510-523.

   ISBN 978-954-535-855-5 

  

Сист. No: 90182

- 21 -

347.23/П44ЦБ 109206

Петкова, Цветалина

   Придобиване по давност на недвижими имоти / Цветалина Петкова . - София : Нов бълг. унив., 2015 . - 335 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 326-335.

   ISBN 978-954-535-891-3 

  

Сист. No: 90187

- 22 -

330/Р30ЦБ 109194

Ракарова, Събина

   Да разбираме икономиката / Събина Ракарова . - София : Нов бълг. унив., 2015 . - 403 с. : с табл., сх., ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-904-0 

  

Сист. No: 90173

- 23 -

342/Р82ЦБ 109208

Ролята на държавния глава в законодателния процес  : Преглед на българските конституционни модели / Екатерина Михайлова . - София : Нов бълг. унив., 2015 . - 280 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 274-280.

   ISBN 978-954-535-860-9 

  

Сист. No: 90189

- 24 -

32/С35ЦБ 109259

Си Дзинпин

   Китайската мечта за велико национално възраждане : Избрани откъси от речи и изказвания / Си Дзинпин ; Прев. от кит. Евелина В. Хайн, Тодор Радев ; Ред. Гу Фан . - София : Изток-Запад, 2015 . - 200 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-321-565-9 

  

Сист. No: 90252

- 25 -

343.97/К25ЦБ 109198

Канушев, Мартин

   Историческа социология на наказателните политики в България : В 3 т. / Мартин Канушев . - София : Нов бълг. унив., 2015 - . - 24 см

   

   Т. 1. Престъпление и наказание в националната държава . - 2015 . - 478 с.

   

   ISBN 978-954-535-876-0 

  

Сист. No: 90177

- 26 -

398/С71ЦБ 109190

Старева, Лилия

   Български ритуали за късмет : Ритуали и забрани, вярвания, гадания, пословици, благословии, приказки / Лилия Старева . - София : Труд, 2016 . - 392 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 389-390.

   ISBN 978-954-398-460-3 

  

Сист. No: 90168

Математика. Естествени науки

Приложни науки. Техника

- 27 -

65.012/Г97ЦБ 109241

Гьошев, Божидар

   Корпоративна социална отговорност / Божидар Гьошев . - София : Авангард прима, 2012 . - 172 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 166-171.

   ISBN 978-954-323-980-1 

  

Сист. No: 90233

- 28 -

681.3/И21ЦБ 109150

Иванов, Мартин

   Софтуерни приложения в среда Android / Мартин Иванов . - София : Нов бълг. унив., 2016 . - 404 с. : с табл., сх., ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-917-0 

  

Сист. No: 90129

- 29 -

681.32/М32ЦБ 109188

Марк Зукърбърг  : Момчето милиардер /  Състав. Джордж Беъм ; Превод Велин Кръстев . - София : Локус Пъблишинг ЕООД, 2016 . - 160 с. ; 20 см . -  (Със свои думи)

   

   ISBN 978-954-783-246-6 

  

Сист. No: 90166

- 30 -

681.324/П76ЦБ 109214

Попова-Недялкова, Незабравка

   Компютърни системи в модната индустрия / Незабравка Попова-Недялкова . - София : Нов бълг. унив., 2016 . - 147 с. : с цв. ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 117-124.

   ISBN 978-954-535-910-1 

  

Сист. No: 90195

Медицина

- 31 -

615.851/Я41ЦБ 109184

Ялом, Ървин Д.

   Мама и смисълът на живота : Терапевтични истории / Ървин Д. Ялом ; Прев. от англ. ез. Владимир Молев . - [София] : Колибри, 2016 . - 328 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-150-864-8 

  

Сист. No: 90162

Селско стопанство

Изкуство

Спорт. Игри

Езикознание

- 32 -

808.67-087/С82ЦБ 109257

Стойчев, Кръстьо Трендафилов

   Беломорски диалект : 500 думи - село Янюрен 1878-1879 г. / Кръстьо Трендафилов Стойчев . - София : Пропелер, 2015 . - 32 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-392-315-1 

  

Сист. No: 90250

- 33 -

808.67-25/О96ЦБ II 6760

Официален правописен речник на българския език  : Глаголи / Владко Мурдаров и др ; Ред. Надежда Янакиева . - София : Просвета, 2016 . - 992 с. ; 26 см

   

   ISBN 978-954-01-3154-2 

  

Сист. No: 89880

Литературознание

- 34 -

886.7-1.09/Д71ЦБ 109192

Дойнов, Пламен

   Алтернативният канон : Поетите : Константин Павлов, Николай Кънчев, Биньо Иванов, Стефан Гечев, Иван Теофилов, Иван Динков, Христо Фотев, Иван Цанев, Екатерина Йосифова / Пламен Дойнов . - София : Нов бълг. унив., 2012 . - 408 с. ; 20 см . -  (Литературата на НРБ: история и теория ; 4)

   Библиогр. под линия и с. 379-407.

   ISBN 978-954-535-709-1 

  

Сист. No: 90170

- 35 -

886.7.09/Е97ЦБ 109204

Ефтимов, Йордан Симеонов

   Поетика на съгласието и несъгласието : Българската литература от 50-те до 90-те години на XX век и идеологията / Йордан Ефтимов . - София : Нов бълг. унив., 2013 . - 318 с. ; 20 см . -  (Поредица Литературата на НРБ: история и теория ; Кн. 6)

   Библиогр. с. 297-306.

   ISBN 978-954-535-726-8 

  

Сист. No: 90184

- 36 -

884.09/Г82ЦБ 109262

Григорова, Маргрета

   Очите на словото : Полонистични студии / Маргрета Григорова . - [В. Търново] : Фабер, 2015 . - 364 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 343-357.

   ISBN 978-619-00-0184-3 

  

Сист. No: 90255

- 37 -

82.09/Р26ЦБ 109207

Разширяването на света  : Изследвания в чест на проф. Богдан Богданов /  Състав. Веселина Василева, Георги Гочев . - София : Нов бълг. унив., 2015 . - 599 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. под линия и след някои статии ; Пълна библиогр. на Богдан Богданов с. 540-566. .- Биогр. данни за авторите с. 567-579.

   ISBN 978-954-535-894-4 

  

Сист. No: 90188

Българска художествена литература

- 38 -

886.7-1/К82ЦБ 109272

Константинов, Григор

   На глътки пих съня за теб : Лирика / Григор Константинов ; Ил. Евгений Босяцки . - София : Болид Инс, 2010 . - 76 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-394-044-8 

  

Сист. No: 90265

- 39 -

886.7-1.09/Д71ЦБ 109192

Дойнов, Пламен

   Алтернативният канон : Поетите : Константин Павлов, Николай Кънчев, Биньо Иванов, Стефан Гечев, Иван Теофилов, Иван Динков, Христо Фотев, Иван Цанев, Екатерина Йосифова / Пламен Дойнов . - София : Нов бълг. унив., 2012 . - 408 с. ; 20 см . -  (Литературата на НРБ: история и теория ; 4)

   Библиогр. под линия и с. 379-407.

   ISBN 978-954-535-709-1 

  

Сист. No: 90170

- 40 -

886.7-32/Р43ЦБ 109162

Раянов, Христо

   Трудният начин : [Разкази и новели] / Христо Раянов . - София : Унив. изд. Св Климент Охридски, 2013 . - 144 с. ; 20 см . -  (Нова проза)

   

   ISBN 978-954-07-3521-4 

  

Сист. No: 90141

- 41 -

886.7-1/А50ЦБ 109264

Алекова, Елена

   Гонене на вятъра : Стихове в проза / Елена Алекова . - София : Лице, 2014 . - 188 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9426-48-9 

  

Сист. No: 90257

- 42 -

886.7-1/А50ЦБ 109270

Алекова, Елена

   Каквото... : Центонини / Елена Алекова . - София : Лице, 2015 . - 196 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9426-55-7 

  

Сист. No: 90263

- 43 -

886.7-1/В22ЦБ 109276

Варсано, Матилда

   Дневник на душата ми : [Стихотворения] / Матилда Варсано . - София : Тафпринт, 2015 . - 56 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7091-09-0 

  

Сист. No: 90268

- 44 -

886.7-1/Д75ЦБ 109278

Должева, Стайка

   В галоп с времето : [Поезия] / Стайка Должева . - София : Фондация Буквите, 2015 . - 64 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-154-139-3 

  

Сист. No: 90270

- 45 -

886.7-32/Е64ЦБ 109189

Енев, Деян

   Гризли : Нови разкази / Деян Енев . - София : Рива, 2015 . - 120 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-320-537-0 

  

Сист. No: 90167

- 46 -

886.7-1/М75ЦБ 109267

Михалева, Лиляна Петрова

   Стихокопнежи / Лиляна Михалева . - София : Изток-Запад, 2015 . - 152 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-152-728-1 

  

Сист. No: 90260

- 47 -

886.7-31/П76ЦБ 109275

Попов, Александър

   За мястото ни под слънцето : Роман / Александър Попов . - Пазарджик : Рони дизайн, 2015 . - 128 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-684-390-6 

  

Сист. No: 90267

- 48 -

886.7-32/Р61ЦБ 109271

Риков, Васил

   Искри от тлеещо огнище : Разкази / Васил Риков . - София : Българска книжница, 2015 . - 144 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-380-360-6 

  

Сист. No: 90264

- 49 -

886.7-32/Р61ЦБ 109265

Риков, Стефан

   Не бързай, залез : Разкази ; Фрагменти ; Скици / Стефан Риков . - София : Пропелер, 2015 . - 136 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-392-322-9 

  

Сист. No: 90258

- 50 -

886.7-31/С79ЦБ 109175

Стоилов, Димил

   Невинни жени в Бюксел : Роман / Димил Стоилов . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 224 с. ; 21 см

   Димил Стоилов - псев. на Димитър Илиев Стоилов.

   ISBN 978-954-26-1524-8 

  

Сист. No: 90154

- 51 -

886.7-8/Т49ЦБ 109266

Теодосиева, Стойка Димитрова

   Таланти, спомени, автографи : Публицистика / Стойка Теодосиева . - София : Пропелер, 2015 . - 176 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-392-314-4 

  

Сист. No: 90259

- 52 -

886.7-31/А64ЦБ 109152

Ангелова, Керана

   Видение в Мемфис : [Роман] / Керана Ангелова . - Бургас : Знаци, 2016 . - 352 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9850-73-4 

  

Сист. No: 90131

- 53 -

886.7-94/Г22ЦБ 109159

Ганчева, Весела

   Веднъж Африка - завинаги Африка : [Мемоари] / Весела Ганчева . - София : Парадигма, 2016 . - 170 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-326-283-0 

  

Сист. No: 90138

- 54 -

886.7-1/П13ЦБ 109277

Павлова, Иванка Стаменова

   Зрея в мълчанието : Стихотворения, тристишия и кратка проза / Иванка Павлова . - София : Ерго, 2016 . - 156 с. ; 20 см . -  (Нова българска лира)

   

   ISBN 978-954-8689-81-6 

  

Сист. No: 90269

- 55 -

886.7-31/Р27ЦБ 109168

Райкова, Венета

   Вещицата : [Роман] / Венета Райкова . - София : Enthusiast, 2016 . - 344 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-164-222-9 

  

Сист. No: 90147

- 56 -

886.7-31/Р32ЦБ 109173

Ралчевски, Мартин

   Антихрист : Роман / Мартин Ралчевски . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 289 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-1595-8 

  

Сист. No: 90152

- 57 -

886.7-32/Р43ЦБ 109179

Раянов, Христо

   Ами ако? България на три морета : Истини за българската народопсихология / Христо Раянов ; Карикатури Христо Комарницки . - [София] : СофтПрес, 2016 . - 128 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-151-311-6 

  

Сист. No: 90158

- 58 -

886.7-31/Ш97ЦБ 109176

Шумналиев, Димитър

   Бяло сладко : [Роман] / Димитър Шумналиев . - София : Colibri, 2016 . - 421 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-150-854-9 

  

Сист. No: 90155

- 59 -

886.7-1/В24ЦБ 109273

Василева, Красимира

   Тежък цвят е душата ми : Поезия / Красимира Василева . - Русе : Авангард принт, [2013] . - 166 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-337-184-6 

  

Сист. No: 90266

Чужда художествена литература

- 60 -

840-32/Ш78ЦБ 109260

Шмит, Ерик-Еманюел

   Миларепа : [Новела] / Ерик-Еманюел Шмит ; Прев. Зорница Китинска . - 2. изд. . - [Плевен] : Леге артис, 2011 . - 61 с. ; 19 см . -  (Безкрайна проза)

   

   ISBN 978-954-9933-32-8 

  

Сист. No: 90253

- 61 -

886.2-31/Т69ЦБ 109144

Томич, Анте

   Какво е мъж без мустаци : [Роман] / Анте Томич ; Прев. от хърв. Русанка Ляпова . - София : Алтера, 2013 . - 200 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9757-89-7 

  

Сист. No: 90121

- 62 -

820(73)-31/Д70ЦБ 109164

Дод, Кристина

   Почти влюбени : Роман / Кристина Дод ; Прев. от англ. ез. Диана Райкова . - София : Ергон, 2014 . - 336 с. ; 20 см . -  (Библиотека Любов и Съдба)

   

   ISBN 978-619-165-027-9 

  

Сист. No: 90143

- 63 -

820-31/М89ЦБ 109143

Морган, Джъд

   Вкусът на тъгата : Роман / Джъд Морган ; Прев. от англ. ез. Мария Михайлова . - София : Унискорп, 2014 . - 432 с. ; 21 см

   Джъд Морган е един от псевдонимите на Тим Уилсън.

   ISBN 978-954-330-408-0 

  

Сист. No: 90120

- 64 -

840-31/П93ЦБ 109140

Пуертолас, Ромен

   Невероятното пътешествие на факира, който се заклещи в гардероб на Икеа : Роман / Ромен Пуертолас ; Прев. от фр. ез. Албена Стамболова . - София : Обсидиан, 2014 . - 256 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-366-1 

  

Сист. No: 90117

- 65 -

894.35-31/У32ЦБ 109269

Узунер, Букет

   Истанбулци : Роман / Букет Узунер ; Прев. от тур. Добромира Киркова . - София : Фондация Ком, 2014 . - 376 с. ; 20 см . -  (Съвременна балканска проза)

   

   ISBN 978-954-8745-28-4 

  

Сист. No: 90262

- 66 -

820(73)-31/Д70ЦБ 109158

Дод, Кристина

   Близо до теб : Роман / Кристина Дод ; Прев. от англ. ез. Диана Райкова . - София : Ергон, 2015 . - 336 с. ; 20 см . -  (Библиотека Любов и Съдба)

   

   ISBN 978-619-165-038-5 

  

Сист. No: 90137

- 67 -

886.2-31/Д85ЦБ 109141

Драгнич, Наташа

   И всеки път морето : [Роман] / Наташа Драгнич ; Прев. от нем. ез. Петя Пешева . - София : Enthusiast, 2015 . - 288 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-164-163-5 

  

Сист. No: 90118

- 68 -

820(73)-31/М 98ЦБ 109148

Ма, Ан

   Една година в Париж : [Магията на храната и любовта] / Ан Ма ; Прев. Славянка Мундрова-Неделчева . - София : Слънце, 2015 . - 288 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-742-210-0 

  

Сист. No: 90125

- 69 -

820-31/М97ЦБ 109146

Мьорс, Валтер

   Румо и чудесата в тъмното : [Роман] : Един роман в две книги, илюстриран от автора / Валтер Мьорс ; Прев. Светослав К. Коев ; Ил. Валтер Мьорс . - София : Оргон, 2015 . - 710 с. : с ил. ; 21 см

   Двете книги са със заглавия "Горен свят" и "Долен Свят".

   ISBN 978-954-92966-8-6 

  

Сист. No: 90123

- 70 -

886.2-31/Т69ЦБ 109145

Томич, Анте

   Чудото в Подскокова Драга : [Роман] / Анте Томич ; Прев. от хърв. Русанка Ляпова . - София : Колибри, 2015 . - 222 с. ; 20 см . -  (Съвременна европейска проза)

   

   ISBN 978-619-150-611-8 

  

Сист. No: 90122

- 71 -

882-31/А12ЦБ 109166

Абгарян, Нарине

   Три ябълки паднаха от небето : [Роман] / Нарине Абгарян ; Прев. от рус ез. Емилия Л. Масларова . - София : Лабиринт, 2016 . - 200 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7055-29-0 

  

Сист. No: 90145

- 72 -

820-31/Г23ЦБ 109160

Гарднър, Лин

   Новото училище на Оливия : [Роман] / Лин Гарднър ; Превод Пламен Петров . - София : Артлайн студиос, 2016 . - 222 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-193-065-4 

  

Сист. No: 90139

- 73 -

882-31/Г63ЦБ 109183

Голованивская, Мария

   Пангея : [Роман] / Мария Голованивская ; Прев. Денис Коробко . - [София] : Еднорог, 2016 . - 720 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-365-180-1 

  

Сист. No: 90161

- 74 -

840-31/Д53ЦБ 109182

Дидиелоран, Жан-Пол

   Останалата част от техния живот : [Роман] / Жан-Пол Дидиелоран ; Прев. от фр. ез. Гриша Атанасов . - София : Ера, 2016 . - 199 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-389-400-0 

  

Сист. No: 90160

- 75 -

820(73)-31/Д77ЦБ 109169

Донован, Кемпър

   Всяка събота по същото време : [Роман] / Кемпър Донован ; Превод Антоанета Дончева-Стаматова . - София : Кръгозор, 2016 . - 336 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-771-364-2 

  

Сист. No: 90148

- 76 -

820(73)-31/Е53ЦБ 109153

Елкелес, Симон

   Верижна реакция : [Роман] / Симон Елкелес ; Прев. Стамен Стойчев . - София : Ибис, 2016 . - 286 с. ; 21 см . -  (teen)

   

   ISBN 978-619-157-167-3 

  

Сист. No: 90132

- 77 -

820-31/Л40ЦБ 109180

Лей, Розана

   Вила в Сицилия : [Роман] / Розана Лей ; Прев. от англ. ез. Нели Лозанова, Невена Гоцкова . - [София] : СофтПрес, 2016 . - 456 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-151-325-3 

  

Сист. No: 90159

- 78 -

839.7-31/Л41ЦБ 109186

Лекберг, Камила

   Бавачката на ангели : [Роман] / Камила Лекберг ; Прев. от швед. Любомир Гиздов . - София : Колибри, 2016 . - 464 с. ; 20 см . -  (Съвременни трилъри)

   

   ISBN 978-619-150-801-3 

  

Сист. No: 90164

- 79 -

820(73)-31/Л83ЦБ 109157

Лорен, Кристина

   Мило палаво момче : [Роман] / Кристина Лорен ; Прев. от англ. Кристина Георгиева . - София : Егмонт, 2016 . - 336 с. ; 19 см . -  (Книги за любов без предразсъдъци)

   

   ISBN 978-954-27-1750-8 

  

Сист. No: 90136

- 80 -

820-31/Н78ЦБ 109155

Никълс, Софи

   Роклята : [Роман] / Софи Никълс ; Прев. от англ. ез. Гергана Стойчева-Нуша . - София : Сиела, 2016 . - 256 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2128-1 

  

Сист. No: 90134

- 81 -

820(73)-31/Н85ЦБ 109177

Новак, Али

   Сърца за разбиване : [Роман] / Али Новак ; Прев [от англ.] Боряна Даракчиева . - София : Ибис, 2016 . - 278 с. ; 20 см . -  (teen)

   

   ISBN 978-619-157-169-7 

  

Сист. No: 90156

- 82 -

886.2-32/Н85ЦБ 109075

Новакович, Йосип

   Предателства : [Разкази за война и страст] / Йосип Новакович ; Прев. от англ. ез. Елка Виденова . - София : ICU, 2016 . - 280 с. ; 19 см

   

   ISBN 978-619-7153-17-0 

  

Сист. No: 90025

- 83 -

820(73)-31/П28ЦБ 109165

Патаки, Алисън

   Сиси - самотната императрица : [Роман] / Алисън Патаки ; Прев. Деница Райкова . - София : Еднорог, 2016 . - 592 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-365-176-4 

  

Сист. No: 90144

- 84 -

820(73)-31/Р87ЦБ 109163

Роузън, Джейн Л.

   Малката черна рокля : [Роман] / Джейн Л. Роузън ; Прев. Николета Стойкова, Силвия Николова . - София : Кръгозор, 2016 . - 245 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-771-363-5 

  

Сист. No: 90142

- 85 -

860-31/С18ЦБ 109154

Сантос, Каре

   Барселона гореща като шоколад : [Роман] / Каре Сантос ; Прев. от исп. ез. Любка Славова . - София : Smart books, 2016 . - 400 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7120-55-4 

  

Сист. No: 90133

- 86 -

820(73)-31/С76ЦБ 109178

Стийл, Даниел

   Собственост на благородница : [Роман] / Даниел Стийл ; Прев. Елена Чизмарова . - София : Бард, 2016 . - 288 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-655-696-7 

  

Сист. No: 90157

- 87 -

820-31/Т83ЦБ 109138

Тримейн, Роуз

   Пътят към дома : [Роман] / Роуз Тримейн ; Прев. от англ. ез. Надежда Розова . - София : ICU, 2016 . - 416 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7153-13-2 

  

Сист. No: 90095

- 88 -

820(73)-31/У70ЦБ 109185

Уоткинс, Гуен

   Нектар на боговете : Трилър / Гуен Уоткинс ; Прев. от англ. ез. Цветана Генчева . - София : Унискорп, 2016 . - 400 с. ; 20 см . -  (Четиво на един дъх)

   

   ISBN 978-954-330-428-8 

  

Сист. No: 90163

- 89 -

820-31/Х49ЦБ 109170

Хилтън, Л. С.

   Маестра : [Роман] / Л. С. Хилтън ; Прев. от англ. ез. Калина Лазарова . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 288 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-1604-7 

  

Сист. No: 90149

Детска художествена литература

- 90 -

820-31/Г23ЦБ 109187

Гарднър, Сали

   Момчето, което можеше да лети / Сали Гарднър ; Прев. Екатерина Митренцева . - [София] : Фют, 2015 . - 96 с. ; 20 см . -  (Наоколо се случват чудеса)

   

   ISBN 978-619-199-003-0 

  

Сист. No: 90165

- 91 -

820-31/К45ЦБ 109174

Касиди, Кати

   Мечтата на Съмър : Момичетата от Шоколадовата кутийка / Кати Касиди ; Прев. Жени Петкова . - София : Артлайн студиос, 2016 . - 220 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-193-060-9 

  

Сист. No: 90153

- 92 -

820(73)-31/Л45ЦБ 109171

Ленгъл, Маделин

   Гънка във времето : [Роман] / Маделин Ленгъл ; Прев. Катя Перчинкова . - София : Intense, 2016 . - 184 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-783-245-9 

  

Сист. No: 90150

- 93 -

886.7-31/П36ЦБ 108953

Пенчев, Николай и др.

   Старобългарски загадки : [Роман] / Николай Пенчев, Тодор Пенчев ; Ил. Боян Янев . - София : Книгомания, 2016 . - 248 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-195-109-3 

  

Сист. No: 90128

Детска отраслова литература

- 94 -

372.3/О33ЦБ 109191

Овърдек, Лора

   Математика за лека нощ : Весело пътешествие в света на задачките / Лора Овърдек ; Ил. Джим Пейлот ; Прев. Виктория Иванова . - София : СофтПрес, 2016 . - 96 с ; 23 см

   

   ISBN 978-619-151-328-4 

  

Сист. No: 90169

География

История

- 95 -

938/Х43ЦБ 109199

Херодот

   История / Херодот ; Прев. от старогр. и комент. Петър А. Димитров ; Увод Богдан Богданов . - [2. изд.] . - София : Нов бълг. унив., 2010 . - 668 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-618-6 

  

Сист. No: 90179

- 96 -

949.7/П86ЦБ 106011

Преплетените истории на Балканите  : Т. 1 - /  Превод Даниела Колева . - София : Нов бълг. унив., 2013 - . - 24 см

   

   Т. 2. Пренос на политически идеологии и институции /  Състав., науч. ред.  Румен Даскалов, Диана Мишкова . - 2014 . - 568 с. 

   

   ISBN 978-954-535-846-3 

  

Сист. No: 90186

- 97 -

316.7/Х79ЦБ 109274

Христова, Наталия

   Българският случай : Култура, власт, интелигенция 1944 - 1989г. / Наталия Христова . - София : Нов бълг. унив., 2015 . - 358 с. : с ил. ; 20 см

   Именен показалец с. 349-358.

   ISBN 978-954-5353-878-4 

  

Сист. No: 90171

- 98 -

949.72.031/Н74ЦБ 109151

Николов, Георги Н.

   Цар Самуил / Георги Н. Николов . - [София] : Захарий Стоянов, 2016 . - 224 с. : с цв. ил., факс. ; 21 см . -  (Поредица Дълг и чест)

   

   ISBN 978-954-09-1051-2 

  

Сист. No: 90130


 Индекс по АВТОРИ

Абгарян, Нарине 71 
Абгарян, Нарине Юрьевна 71 
Алекова, Елена 41 42 
Александрова, Магдалена 12 
Александрова, Надежда 37 
Александрова, Татяна 33 
Ангелова, Керана 52 
Антонова, А. В. 10 
Арабаджийски, Николай 14 
Аретов, Николай 37 
Артог, Франсоа 2 
Атанасов, Гриша 74 
Атанасов, Стоян 37 
Баликси, Асен 2 
Балканска, Полина 12 
Банков, Кристиан 2 15 37 
Беъм, Джордж 29 
Богданов, Богдан 2 9 95 
Бодаков, Марин 37 
Босяцки, Евгений 38 
Бочков, Пламен 15 37 
Бояджиева, Пепка 37 
Букова, Яна 37 
Ваал, Корнелис де 7 
Варзоновцев, Димитрий 37 
Варсано, Матилда 43 
Василева, Веселина 2 37 
Василева, Красимира 59 
Вацов, Димитър 37 
Везенков, Александър 96 
Вейга, Алешандре 2 
Велинова, Искра 15 
Виденова, Елка 82 
Воли, Уго 2 
Ганчева, Весела 53 
Гарднър, Лин 72 
Гарднър, Сали 90 
Гелер, Маркхам 2 
Генчева, Росица 15 
Генчева, Цветана 88 
Георгиев, Борислав 37 
Георгиев, Людмил 37 
Георгиева, Кристина 79 
Герасимова, Е. Н. 10 
Герджиков, Анастас 37 
Герджиков, Коста 12 
Герджикова, Виолета 37 
Гиздов, Любомир 78 
Гичева, Росица 37 
Голованивская, Мария 73 
Господинов, Георги 37 
Гоцкова, Невена 77 
Гочев, Георги 37 
Григорова, Маргрета 36 
Григорова, Маргрета Любомирова 36 
Грънчаров, Ангел 6 
Гу Фан 24 
Гьошев, Божидар 27 
Гьошев, Божидар Станакиев 27 
Гьошев, Христо 37 
Гюрова, Вяра 12 
Дайнов, Евгений 37 
Даракчиева, Боряна 81 
Даскалов, Румен 96 
Денкова, Лидия 37 
Денкова, Лидия Димитрова 2 
Дерменджиева, Грета 12 
Дечева, Виолета 37 
Дидиелоран, Жан-Пол 74 
Димитров, Владимир 37 
Димитров, Петър 37 
Димитров, Петър А. 95 
Димитров, Филип 37 
Димитрова, Маргарита 33 
Димова, Невена 15 
Дод, Кристина 62 66 
Дойнов, Пламен 34 39 
Дойнов, Пламен Иванов 34 39 
Должева, Стайка 44 
Донован, Кемпър 75 
Дончева-Стаматова, Антоанета 75 
Драгнич, Наташа 67 
Дьо Полинак, Франсоа 2 
Елкелес, Симон 76 
Енев, Деян 45 
Ефтимов, Йордан 35 37 
Ефтимов, Йордан Симеонов 35 
Захариев, Ясен 5 
Захариев, Ясен Захариев 5 
Знеполски, Ивайло 37 
Иванов, Мартин 28 
Иванов, Николай 7 
Иванов, Петър 4 
Иванова, Виктория 94 
Игнатов, Сергей 37 
Икономова, Анета де ла Мар 37 
Йордаки, Константин 96 
Кампаньола, Джан Батиста 2 
Канушев, Мартин 25 
Капдевила, Нестор 2 
Касиди, Кати 91 
Киркова, Добромира 65 
Китийнг, Джефри 2 
Китинска, Зорница 60 
Китова-Василева, Мария 3 
Коев, Кольо 37 
Коев, Светослав К. 69 
Колева, Даниела 96 
Комарницки, Христо 57 
Константинов, Григор 38 
Коробко, Денис 73 
Краев, Георг 37 
Кръстев, Велин 29 
Кръстева, Анна 37 
Кръстева-Благоева, Евгения 15 
Кузовлев, В. П. 10 
Куманова, Александра 1 
Куманова, Александра Венкова 1 
Кунева, Илиана 33 
Курташева, Биляна 37 
Лазарова, Калина 89 
Лазова, Цвете 15 37 
Лей, Розана 77 
Лекберг, Камила 78 
Ленгъл, Маделин 92 
Лозанова, Нели 77 
Лорен, Кристина 79 
Лури, Грегорио 2 37 
Ляпова, Русанка 61 70 
Ма, Ан 68 
Манасиева, Астра 8 
Маразов, Иван 37 
Маринов, Владимир 37 
Маринов, Чавдар 96 
Маринова, Надя 16 
Масларова, Емилия Л. 71 
Милков, Лучиян 12 
Митренцева, Екатерина 90 
Михайлов, Михаил 18 
Михайлова, Екатерина 23 
Михайлова, Мария 63 
Михалева, Лиляна 46 
Михалева, Лиляна Петрова 46 
Михова, Маринела 12 
Мишкова, Диана 96 
Младенов, Иван 7 
Младенова, Силвия 12 
Молев, Владимир 31 
Морган, Джъд 63 
Мундрова-Неделчева, Славянка 68 
Мурдаров, Владко 33 
Мьорс, Валтер 69 
Неделчев, Михаил 37 
Николов, Георги Н. 98 
Николова, Райна 20 
Николова, Райна Борисова 20 
Николова, Силвия 84 
Никълс, Софи 80 
Новак, Али 81 
Новакович, Йосип 82 
Нягулов, Благовест 96 
Овчинникова, А. Ж. 10 
Овърдек, Лора 94 
Павлова, Иванка 54 
Павлова, Иванка Стаменова 54 
Панаино, Антонио 2 
Панайотов, Димитър 17 19 
Панова, Невена 37 
Паскалев, Николай 33 
Патаки, Алисън 83 
Пейлот, Джим 94 
Пенчев, Николай 93 
Пенчев, Тодор 93 
Перчинкова, Катя 92 
Петкова, Жени 91 
Петкова, Цветалина 21 
Петров, Пламен 72 
Петрова, Нели 12 
Пешева, Петя 67 
Плетенева, И. Ф. 10 
Попкочев, Т. А. 10 
Попов, Александър 47 
Попов, Теодор 12 
Попова, Мария 37 
Попова-Недялкова, Незабравка 30 
Пуертолас, Ромен 64 
Радев, Тодор 24 
Радионова, Здравка 12 
Райкова, Венета 55 
Райкова, Деница 83 
Райкова, Диана 62 66 
Ракарова, Събина 22 
Ракарова, Събина Борисова 22 
Ралчевски, Мартин 56 
Ралчевски, Мартин Атанасов 56 
Раянов, Христо 40 57 
Риков, Васил 48 
Риков, Стефан 49 
Риков, Стефан Костадинов 49 
Розова, Надежда 87 
Роузън, Джейн Л. 84 
Руе, Жил 37 
Сантос, Каре 85 
Сен-Жур, Ив 2 
Си Дзинпин 24 
Славова, Любка 85 
Стамболова, Албена 64 
Станчева, Руска 33 
Старева, Лилия 26 
Стийл, Даниел 86 
Стоилов, Димил 50 
Стоилов, Димитър (Димил) Илиев 50 
Стоилова, Илиана 33 
Стойкова, Николета 84 
Стойчев, Кръстьо Трендафилов 32 
Стойчев, Стамен 76 
Стойчева-Нуша, Гергана 80 
Ташев, Андрей 7 
Текев, Георги 37 
Теодосиева, Стойка 51 
Теодосиева, Стойка Димитрова 51 
Тодорина, Д. Л. 10 
Тодоров, Христо 37 
Тодорова, Л. И. 10 
Томич, Анте 61 70 
Томов, Милен 33 
Тримейн, Роуз 87 
Узунер, Букет 65 
Уилсън, Тим 63 
Уоткинс, Гуен 88 
Фадел, Морис 37 
Фотев, Георги 37 
Хайн, Евелина В. 24 
Хасегава, Тецуя 2 
Херодот 95 
Хилтън, Л. С. 89 
Хилтън, Лиса 89 
Христова, Наталия 97 
Цакова, Ирина 11 
Цакова, Ирина Стефанова 11 
Цветанова-Чурукова, Л.З. 10 
Цветанова-Чурукова, Лидия Здравкова 10 
Чакалов, Валери 4 
Чаралозова, Катя 33 
Чизмарова, Елена 86 
Чолова, Цветана 13 
Чолова, Цветана Благоева 13 
Чурукова, Лидия 12 
Шмит, Ерик-Еманюел 60 
Шумналиев, Димитър 58 
Ялом, Ървин Д. 31 
Янакиева, Е. К. 10 
Янакиева, Надежда 33 
Янев, Боян 93 
Янкова, Рени 37 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Алтернативният канон 34 39 
Ами ако? България на три морета 57 
Антихрист 56 
Бавачката на ангели 78 
БАН - последният бастион на комунизма 4 
Барселона гореща като шоколад 85 
Беломорски диалект 32 
Близо до теб 66 
Български ритуали за късмет 26 
Българският случай 97 
Бяло сладко 58 
В галоп с времето 44 
В градината с розите 2 
Веднъж Африка - завинаги Африка 53 
Верижна реакция 76 
Вещицата 55 
Видение в Мемфис 52 
Вила в Сицилия 77 
Вкусът на тъгата 63 
Всичко за продан 15 
Всяка събота по същото време 75 
Гонене на вятъра 41 
Гризли 45 
Гънка във времето 92 
Да разбираме икономиката 22 
Дневник на душата ми 43 
Домейн имена 11 
Държавно и публично управление 14 
Една година в Париж 68 
Езиците и писменостите на древните цивилизации 3 
Животът на душата 6 
За мястото ни под слънцето 47 
За Пърс 7 
Зрея в мълчанието 54 
И всеки път морето 67 
Искри от тлеещо огнище 48 
Истанбулци 65 
Историческа социология на наказателните политики в България 25 
История 95 
Какво е мъж без мустаци 61 
Каквото... 42 
Киберпсихология 8 
Китайската мечта за велико национално възраждане 24 
Класификационни построения на видовете библиография 1 
Компютърни системи в модната индустрия 30 
Корпоративна социална отговорност 27 
Магарето на Минерва 5 
Маестра 89 
Малката черна рокля 84 
Мама и смисълът на живота 31 
Марк Зукърбърг 29 
Математика за лека нощ 94 
Медийно аудио- и аудиовизуално право 20 
Международна науч.-практ. конференция "Лидерството - време е за промени", 4 юни 2015 17 
Мечтата на Съмър 91 
Миларепа 60 
Мило палаво момче 79 
Момчето, което можеше да лети 90 
На глътки пих съня за теб 38 
Науч-практ. конференция "Човешкият капитал - методология, измерения и практики" (образование - мениджмънт - бизнес), [4 юни 2014] 19 
Не бързай, залез 49 
Невероятното пътешествие на факира, който се заклещи в гардероб на Икеа 64 
Невинни жени в Бюксел 50 
Нектар на боговете 88 
Новото училище на Оливия 72 
Образованието в средновековна България 13 
Орфей и древната митология на Балканите 9 
Останалата част от техния живот 74 
Официален правописен речник на българския език 33 
Очите на словото 36 
Пангея 73 
Педагогика 10 12 
Поетика на съгласието и несъгласието 35 
Почти влюбени 62 
Предателства 82 
Преплетените истории на Балканите 96 
Придобиване по давност на недвижими имоти 21 
Пътят към дома 87 
Разширяването на света 37 
Роклята 80 
Ролята на държавния глава в законодателния процес 23 
Румо и чудесата в тъмното 69 
Сиси - самотната императрица 83 
Собственост на благородница 86 
Софтуерни приложения в среда Android 28 
Старобългарски загадки 93 
Стихокопнежи 46 
Стратегическо управление на туризма 18 
Сърца за разбиване 81 
Таланти, спомени, автографи 51 
Тежък цвят е душата ми 59 
Три ябълки паднаха от небето 71 
Трудният начин 40 
Управление чрез проекти за постигане на устойчиво развитие 16 
Цар Самуил 98 
Чудото в Подскокова Драга 70 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Административно право - учебници за ВУЗ 20 
Африка 53 
Балкански полуостров - история - сборници 96 
Библиография - теория и методика 1 
България - държавно право и държавно устройство 23 
България - езикознание 32 
България - икономика 22 
България - история - средни векове 98 
България - организации 4 
България - философия 5 
Българска академия на науките - история 4 
Българска литература - език и стил 35 
Българска литература - история и критика 35 97 
Българска литература, съвременна 34 39 
Български език - диалекти 32 
Български език - речници 33 
Вещно право 21 
Висше образование 37 
Владетели, български - очерци 98 
Дидактика - учебници за ВУЗ 12 
Древна Гърция - религия 9 
Древна Тракия - религия 9 
Душа 6 
Държавно право 23 
Държавно управление - България 14 23 
Език - произход и развитие - учебници за ВУЗ 3 
Икономика - теория 22 
Интелектуална собственост - правни въпроси 11 
Информационни и комуникационни технологии - приложение - в модната индустрия 30 
История - балкански страни 96 
История - България - нова 97 
История - България - средни векове 13 
Киберпрестъпност 8 
Киберпсихология 8 
Китай - политика 24 
Компютърни специалисти, американски 29 
Култура - България - история 97 
Култура - България - социологични и философско-исторически проблеми 97 
Култура - история 37 
Културология 37 
Лидерство - икономика 17 
Литература - история 37 
Литература - теория 37 
Литература - философия 37 
Литературознание 37 
Личност 6 
Математика - детска и юношеска литература 94 
Математика - за деца 94 
Наказателно право 25 
Наказателно право - България 25 
Народни вярвания, български 26 
Народни обичаи и обреди, български 26 
Народопсихология - българи 57 
Недвижима собственост - придобиване 21 
Образование и просвета - България - история 13 
Обществено управление 14 
Общество - развитие 15 
Операционни системи 28 
Педагогика - учебници за ВУЗ 10 12 
Поезия, българска - критика 34 39 
Политика - България - история 97 
Полска литература - теми, образи, сюжети 36 
Потребление - социологични проблеми 15 
Право - социология 25 
Преход от тоталитаризъм към демокрация - България 4 
Приложни програми 28 
Проекти - управление и организация 16 
Психология 6 
Психотерапия 31 
Публична администрация - управление и организация 14 
Радио - правни проблеми 20 
Религия - Древна Тракия и Древна Гърция 9 
Ритуали, български 26 
САЩ - философия 7 
Семиотика 2 
Стара Гърция - история 95 
Стопанска етика 27 
Телевизия - правни проблеми 20 
Туризъм - управление и организация 18 
Управленски труд 27 
Учени, американски 29 
Философи, американски 7 
Философия - САЩ 7 
Философия, съвременна - България 5 
Философска антропология 2 
Хуманитаристика 37 
Човешки ресурси - икономика 19