Общ отдел

- 1 -

ЦБ 129004, П/007:159.955/К 85, Ч/007:159.955/К 85

КОРДОН, Артур

Перспективата изкуствен интелект. - София : Изток-Запад, 2023. - 272 с. : с ил., сх., диагр. ; 25 см. - ([Поредица] Катехон / Водещ ред. Иво Христов ; 28)

Съдържа и Тълковен речник на осн. термини на изкуствения интелект. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-01-1251-8

1. Изкуствен интелект - приложение

007:159.955

П-122300002695, Ч-122300003004

Сист. N: 379192

- 2 -

ЦБ 129037, П/001.9(035)/С 20

САТОР, Гюнтер

Фън Шуй : Хармония в живота и дома. - София : СофтПрес, 2009 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 126 с. : с цв. ил. ; 21 см + [1] л. : сх.

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-685-717-0

1. Фън шуй - наръчници и ръководства. 2. Вътрешна архитектура - наръчници и ръководства. 3. Човек - връзка с околната среда - наръчници и ръководства

001.9(035) + 721(035) + 643/645(035) + 613.16:113/119(035)

П-122300002828

Сист. N: 379257

- 3 -

ЦБ 129078, Ч/061.2(497.2)/Н 61

НЕСТОПАНСКИТЕ организации : Визия, оценка, стратегия за развитие и успешни практики. - [Варна] : Барс агенция, 2008 ([Варна] : [График]). - 160 с. : с табл., диагр. (някои цв.) ; 21 см

Изд. на СНЦ Апиреи, по проект Укрепване структурата и функционирането на нестопанските организации. - Библиогр. с. 159.

ISBN 978-954-91908-7-8

1. Нестопански организации - България - наръчници и ръководства. 2. Неправителствени организации - България - наръчници и ръководства. 3. България - организации

061.2(497.2)(035)

Ч-122300002744

Сист. N: 379362

- 4 -

ЦБ 129103, С/016:504.3(497.215)/И 83

ЙОРДАНОВА, Валерия Василева и др.

Правото да дишаш! : Библиогр. указ.. - Русе : Регионална библ. Л. Каравелов, 2023 (Русе : Изд. център на Русенски унив. А. Кънчев). - 248 с. : с ил., факс. (някои цв.) ; 21 см

Показалец на период. изд. ; Именен показалец.

ISBN 978-619-7404-42-5

1. Въздух - Русе - замърсяване - библиографии. 2. Русе - екологични проблеми - библиографии. 3. Русе - опазване на природата

016:504.3(497.215) + 504.3(497.215)(01)

С-122300002890

Сист. N: 379427

- 5 -

ЦБ 129105, С/016:92/Т 84

ЙОРДАНОВА, Валерия Василева

Трифон Цанев Трифонов (1866 - 1926) : Био-библиография. - Русе : Регионална библ. Л. Каравелов, 2021 (Русе : Акад. изд. Русенски унив.). - 54 с. : с факс. ; 21 см

Кор. загл.: Био-библиография Трифон Трифонов 1866 - 1926. - Съдържа и Трифон Ц. Трифонов : [Биогр. бел.] / И. Братанов. - Показалци.

ISBN 978-619-7404-25-8

1. Трифонов, Трифон Цанев, 1866 - 1926 - библиографии. 2. Писатели, български - библиографии. 3. България - литературознание

016:92 + 886.7(092)(01) + 92 Трифонов, Трифон

С-122300002889

Сист. N: 379429

- 6 -

ЦБ 129106, С/016:92/Г 85

ДОНЕВА, Велислава Владимирова и др.

Иван Грозев (1872 - 1957) : Био-библиография. - Русе : Регионална библ. Л. Каравелов, 2021 (Русе : Акад. изд. Русенски унив.). - 74 с. : с факс. ; 21 см

Кор. загл.: Био-библиография Иван Грозев 1872 - 1957. - Показалци.

ISBN 978-619-7404-24-1

1. Грозев, Иван, 1872 - 1957 - библиографии. 2. Поети, български - библиографии. 3. България - литературознание

016:92 + 886.7(092)(01) + 92 Грозев, Иван

С-122300002888

Сист. N: 379432

- 7 -

ЦБ 129108, С/016:92/З-78

ЙОРДАНОВА, Валерия Василева и др.

Светлозар Димитров - Змей Горянин (1905 - 1958) : Био-библиография. - Русе : Регионална библ. Л. Каравелов, 2021 (Русе : Акад. изд. Русенски унив.). - 214 с. : с факс. ; 21 см

Кор. загл.: Био-библиография Светлозар Димитров 1905 - 1958. - Показалци.

ISBN 978-619-7404-23-4

1. Змей Горянин, 1905 - 1958 - библиографии. 2. Писатели, български - библиографии. 3. България - литературознание

016:92 + 886.7(092)(01) + 92 Змей Горянин

С-122300002887

Сист. N: 379440

- 8 -

ЦБ I 13185, Б/027.5(497.215)(084)/А 87

ПОСЛАНИЯ на времето : Акад. Михаил Арнаудов - познат и неизвестен : Интерактивен албум. - Русе : Регионална библ. Л. Каравелов, 2020. - 1 албум (100 с.) : с портр., факс. ; 18х22 см

Други състав.: Р. Константинова, В. Йорданова. - Съдържа и Нашият съвременник - акад. М. Арнаудов / Р. Русев. - Именен показалец.

ISBN 978-619-7404-12-8

1. Регионална библиотека "Любен Каравелов" (Русе). Фонд "Михаил Арнаудов" - албуми. 2. Библиотеки, лични - България - албуми. 3. Автографи - България - албуми. 4. Русе - библиотечно дело. 5. България - библиотечно дело

027.5(497.215)(084) + 027.1(497.2)(084) + 091.5(497.2)(084)

Б-122300002891

Сист. N: 379460

- 9 -

ЦБ 129164, Ч/001.89/К 57

КИРИЛОВА, Савина Олегова

Принципи на наукометрията (явления и тенденции в световната наука) : Монография. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2023. - 152 с. ; 24 см

Библиогр. с. 135 - 151 и под линия с бел.

ISBN 978-954-075747-6

1. Научно-изследователска работа - организация и управление. 2. Периодичен печат - влияние

001.89 + 050

Ч-122300003007

Сист. N: 379627

Философия. Психология

- 10 -

ЦБ 128911, П/159.922.7/Б 87

БУРБО, Лиз

Петте най-важни нужди на децата в наши дни : Уважение, общуване, обич, удоволствие, сигурност. - София : Enthusiast, 2023 ([София] : Ропринт). - 376 с. : с табл. ; 21 см

Enthusiast - запазена марка на "Алто комюникейшенс енд пъблишинг".Съдържа и Наръчник за ролята на родителите и професионалистите.

ISBN 978-619-164-540-4 (Ентусиаст)

1. Деца - психология и поведение. 2. Педагогическа психология. 3. Деца - психология и възпитание

159.922.7 + 37.015.3 + 37.018.1

П-122300002529

Сист. N: 379031

- 11 -

ЦБ 128958, П/159.923.4/К 49

КЕЙН, Сюзан

Горчиво-сладко : Как копнежът и меланхолията ни правят по-силни. - София : Ciela, 2023 ([В. Търново] : Абагар). - 280 с. : с ил. ; 23 см

Съдържа и Бел. от авт. - Библиогр. под линия с бел.

ISBN 978-954-28-4361-0 (Сиела)

1. Личност - психология. 2. Темперамент

159.923.4

П-122300002651

Сист. N: 379116

- 12 -

ЦБ 128994, Кр/141.33/Щ 17

ЩАЙНЕР, Рудолф

Антропософската педагогика и нейните предпоставки : Пет лекции, изнесени в Берн от 13. до 17. април 1924. - Ст. Загора : Антропософско изд. Даскалов, 2022 ([София] : zape4at.com). - 128 с. : с ил., сх. ; 20 см. - (Рудолф Щайнер ; 69)

Загл. на гърба на кн.: Антропософската педагогика - GA 309. - В кн. погрешно отпеч. 2. изд.

ISBN 978-954-495-109-2

1. Антропософия

141.33

Кр-122300002599

Сист. N: 379169

- 13 -

ЦБ 129016, Кр/141.33/Щ 17

ЩАЙНЕР, Рудолф

Духовните Йерархии и тяхното отражение във физическия свят : Зодиак, планети, Космос : Десет лекции изнесени в Дюселдорф от 12. до 18. апр. 1909. - 2. прераб. изд. - Ст. Загора : Антропософско изд. Даскалов, 2022 ([София] : zape4at.com). - 232 с. : със сх. ; 20 см. - (Рудолф Щайнер ; 29)

Загл. на гърба на кн.: Духовните Йерархии - GA 110. - Съдържа и Кратко животоописание / Д. Радев Даскалов.

ISBN 978-954-495-108-5

1. Антропософия. 2. Астрология

141.33 + 133.52

Кр-122300002598

Сист. N: 379223

- 14 -

ЦБ 129017, Кр/141.33/Щ 17

ЩАЙНЕР, Рудолф

Въведение в Тайната наука [- антропософия]. - 3. изд. - Ст. Загора : Антропософско изд. Даскалов, 2017 ([София] : zape4at.com). - 372 с. ; 20 см. - (Рудолф Щайнер ; 1)

Загл. на гърба на кн.: Въведение в Тайната наука - GA 13.

ISBN 978-954-495-012-5

1. Антропософия

141.33

Кр-122300002597

Сист. N: 379225

- 15 -

ЦБ 129024, Ч/159.955/Б 97, П/159.955/Б 97

БЮЗАН, Тони и др.

Твоят ум може всичко. - София : СофтПрес, 2010. - 320 с. : с ил., [8] л. : цв. ил. ; 21 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр. с. 310 - 317.

ISBN 978-954-685-814-6

1. Мислене. 2. Автотренинг. 3. Успех

159.955 + 159.922 + 615.851.1 + 174.4

Ч-122300002600, П-122300002601

Сист. N: 379236

- 16 -

ЦБ 129034, П/159.942/Ш 98

ШЧЕРБАТИХ, Юрий Викторович

Как страхът управлява хората : Психология на страха. - София : СофтПрес, 2009. - 528 с. : с ил., портр., табл. ; 21 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Съдържа и За авт. ; Тестове за страх и тревога ; Афоризми, изказвания и пословици на тема страх. - Азб. указ. ; Библиогр. с. 526 - 527.

ISBN 978-954-685-797-2

1. Страх. 2. Личност - психология

159.942 + 159.923

П-122300002757

Сист. N: 379251

- 17 -

ЦБ 129038, П/159.922.7/Р 20

РАЗВИВАЙ правилно ума на детето! Как?. - София : СофтПрес, 2009 ([Добрич] : ФолиАрт). - 432 с. : с ил. ; 20 см

Изд. на Клуб на майките.

ISBN 978-954-685-626-5

1. Деца - умствено развитие

159.922.7 + 37.037

П-122300002758

Сист. N: 379258

- 18 -

ЦБ 129066, П/159.955/У 70

УОРФИЛД, Джанет Смит

Променете думите, променете света. - София : Кибеа, 2009 ([София] : Монт). - 181 с. : с ил., 3 л. : цв. ил. ; 22 см. - (Сер. Познай себе си)

Съдържа и За авт. ; За кн.

ISBN 978-954-474-491-5

1. Език и мислене. 2. Психолингвистика

159.955 + 800:159.9

П-122300002752

Сист. N: 379337

- 19 -

ЦБ 129072, П/159.922/Л 93

ЛЪНГ, Хаха

Как да контролираме съзнанието на хората. - София : СофтПрес, 2009 ([Добрич] : Фолиарт). - 288 с. : с ил. ; 20 см. - (Приложна психология)

Прев. известен като Любомир Славов Николов.

ISBN 978-954-685-769-9

1. Съзнание - взаимодействие с околната среда. 2. Психология, експериментална

159.922 + 159.9.07

П-122300002735, П-122300002736

Сист. N: 379350

- 20 -

ЦБ 129076, П/159.955/Б 38

БЕРКХАН, Барбара

Самозащита с думи. - София : СофтПрес, 2010 ([Добрич] : Фолиарт). - 176 с. : с ил., портр. ; 20 см. - (Приложна психология)

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Съдържа и Как по-интелигентно да даваме отпор / Б. Беркхан ; Кратки биогр. бел. за авт. - Библиогр. с. 172 - 175.

ISBN 978-954-685-826-9

1. Словесна комуникация. 2. Самозащита - психология. 3. Интелект. 4. Психология, приложна

159.955 + 316.454.5 + 159.98

П-122300002734

Сист. N: 379360

- 21 -

ЦБ 129084, П/133.52/Л 46

ЛЕОНИС, Хули

Астрология за родители : Как да опознаем детето си. - София : Апостроф, 2023 ([София] : Ропринт). - 348 с. ; 20 см

Хули Леонис - псевд. на бълг. авт. - Апостроф - запазена марка на Алто комюникейшънс енд пъблишинг.

ISBN 978-954-2962-96-0 (Алто комюникейшънс енд пъблишинг)

1. Астрология. 2. Деца - психология и възпитание - популярна литература

133.52 + 159.922.7:133.52

П-122300002862

Сист. N: 379380

- 22 -

ЦБ 129128, П/159.923/Т 81

ТРЕЙСИ, Брайън

Без извинения! Силата на самодисциплината : 21 начина да постигнемтрайно щастие. - София : Ciela, 2023 ([В. Търново] : Абагар). - 288 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-4349-8 (Сиела)

1. Личност - психология. 2. Поведение

159.923 + 174.4

П-122300002955

Сист. N: 379483

- 23 -

ЦБ 129187, Ч/130.2/Г 49

ГИНЗБУРГ, Карло

Дървени очища : Девет размишления за дистанцията / Карло Гинзбург ; С предг. от авт. ; Прев. от итал. Валентин Калинов ... [и др.]. - [София] : КХ - Критика и Хуманизъм, 2016 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 332 с. : с ил., портр. ; 21 см

Други прев.: Т. Петков, С. Димитрова ; Името на прев. С. Димитрова отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и Запознайте с прев.

ISBN 978-954-587-200-6

1. Култура - философия

130.2

Ч-122300003040

Сист. N: 379696

- 24 -

ЦБ 129189, П/159.923/Б 87

БУРБО, Лиз

Бъди в хармония със себе си. - София : Enthusiast, 2022 ([София] : Ропринт). - 384 с. ; 21 см

Кн. е продълж. на "Слушай своето тяло". - Enthusiast - запазена марка на Алто комюникейшънс енд пъблишинг.

ISBN 978-619-164-502-2 (Ентусиаст)

1. Самоусъвършенстване

159.923

П-122300003022

Сист. N: 379700

- 25 -

ЦБ 129194, Ч/101"04/14"/Е 44

ЕКО, Умберто

Средновековното мислене / Умберто Еко ; Прев. от итал. Ина Кирякова ; Прев. от лат. Цочо Бояджиев ; С предисл. [от авт.]. - София : Изток-Запад, 2018. - 936 с., 64 с. : цв. ил. ; 25 см

Съдържа и За авт. - Библиогр. с. 877 - 919 и под линия с бел. ; Именен показалец.

ISBN 978-619-01-0217-5

1. Философия, средновековна. 2. Естетика, средновековна. 3. Култура, средновековна. 4. Литература, средновековна. 5. Семиотика - средни векове

101"04/14" + 930.85"04/14" + 820/899-023 + 003"04/14"

Ч-122300003043

Сист. N: 379709

- 26 -

ЦБ 129201, П/159.942/С 89

СУЗУКИ, Уенди и др.

Добрата тревожност : Как да овладеем силата на най-неразбраната емоция / Уенди Сузуки, Били Фицпатрик ; Прев. [от англ.] Людмила Андреева ; С въвед. [от авт.]. - [София] : Август, 2023. - 327 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и За авт. ; Бел. - [Предметен показалец].

ISBN 978-954-9688-75-7

1. Чувства. 2. Стрес - психологични проблеми. 3. Психотехника

159.942 + 159.91 + 159.98

П-122300003045

Сист. N: 379725

- 27 -

ЦБ 129202, П/159.922/.923/С 37

СИНГЪР, Майкъл А.

Живот без граници : Преодоляване на човешката орис / Майкъл А. Сингър ; Прев. [от англ.] Станислава Миланова. - [София] : Август, 2023 ([София] : Бивалвия). - 288 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-9688-76-4

1. Личност - психология. 2. Самоусъвършенстване. 3. Щастие

159.922/.923

П-122300003046

Сист. N: 379728

Религия

- 28 -

ЦБ 128978, Кр/282(497.235)(091)/Б 46, Ч/282(497.235)(091)/Б 46, П/282(497.235)(091)/Б 46

БИТЛИЕВА, Станка Любомирова и др.

[Сто и двадесет] 120 години католическа енория от източен обред в Стара Загора 1899 - 2019. - Ст. Загора : Литера принт, 2019. - 160 с. : с ил., портр., факс. (някои цв.) ; 23 см

Съдържа и Ценно краеведстко изследване за мястото и ролята на Ст. Загора в историята на Българската уния / С. Елдъров. - Библиогр. с. 158 - 160.

ISBN 978-954-487-168-0

1. Католическа църква - Стара Загора - история. 2. Стара Загора - религия

282(497.235)(091)

Кр-122300002566, Ч-122300002567, П-122300002949

Сист. N: 379151

- 29 -

ЦБ 129057, О/294.527/О-99

ОШО 

Йога : Алфа и Омега : Комент. върху Йога Сутра на Патанджали : Т. 1 -. - София : Одисей, 1994 -. - 20 см

Ошо - псевд. на Бхагван Шри Раджниш.

Т. 1. . - 1994. - 203 с.

ISBN 954-8127-12-1 (т. 1)

1. Йога - философски проблеми. 2. Индия - религия

294.527 + 14(540)

О-122300002812

Сист. N: 379321

- 30 -

ЦБ 129133, Ч/23/28(100)(091)/Т 79

ТРАЙКОВ, Тони Драганов

География на религиите и религиозните общности в света : [Монография] : Ч. 1 -. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2023 -. - 24 см

Ч. 1. Европа, Азия и Африка. - 2023. - 456 с.

Рец.: К. Найденов, Г. Бърдаров. - Библиогр. с. 451 - 455.

ISBN 978-954-07-5656-1 (ч. 1)

1. Религии, световни - възникване, развитие и териториално разпространение

23/28(100)(091) + 29(100)(091)

Ч-122300002961

Сист. N: 379495

- 31 -

ЦБ 129198, П/226/Ж 32

ЖЕКОВ, Светлозар Янчев

Езотеричното християнство : Т. 1 - 4 / Светлозар Жеков. - [София] : Асеневци, 2017 - 2018. - 22 см

Т. 4. Откровението на Йоан / С предисл. от авт.. - 2018. - 270 с. : с ил., табл., к.

Съдържа и Прил. ; Бел. - Библиогр. с. 267 - 268.

ISBN 978-619-7356-61-8 (т. 4)

1. Библия. 2. Езотерично християнство. 3. Езотерика

226 + 141.33

П-122300003096

Сист. N: 379720

Обществени науки

- 32 -

ЦБ 128930, П/336/К 53

КИЙОСАКИ, Робърт Т.

Фалшиви : Фалшиви пари - фалшиви учители - фалшиви активи : Как лъжите правят бедните и средната класа още по-бедни. - София : Анхира, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 471 с. : с ил., диагр. ; 23 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-2929-94-9

1. Финанси. 2. Икономическо поведение

336 + 330.16

П-122300002539

Сист. N: 379063

- 33 -

ЦБ 128956, Кр/371(497.2)(092)/М 86

СТОЙКОВА, Жанета

Личности на просветното дело в България от 20 век : Щрихи от психол. портр. на Мара Монева. - Ст. Загора : Кота, 2002. - 80 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

Съдържа и Хронология на по-важни събития от живота на М. Монева. - Библиогр. с. 79.

ISBN 954-305-009-0

1. Монева, Мара - 1924 - - биографии. 2. Учители, български - биографии. 3. България - образование

371(497.2)(092) + 92 Монева, Мара

Кр-122300002572

Сист. N: 379113

- 34 -

ЦБ 128972, П/316.77:681.324/Д 24

ДАУОН, Ерика

Езикът на тялото в дигиталния свят : Пълно ръководство за свързване и общуване с другите в хибридната среда. - София : Locus Publishing, 2023. - 335 с. : с ил., табл. ; 21 см. - (Библ. Carpe diem ; 33)

Съдържа и Прил. ; Бел. ; За авт.

ISBN 978-954-783-340-1 (Локус Пъблишинг)

1. Комуникация - в Интернет. 2. Общуване - в Интернет. 3. Общуване - психологически проблеми

316.77:681.324 + 316.62:681.324

П-122300002659

Сист. N: 379137

- 35 -

ЦБ 129011, П/316.77(035)/К 99

КЮНКЕ, Елизабет

Убеждаване и влияние for Dummies. - [София] : Алекс-Софт, [2023]. - 384 с. : с ил., viii с. ; 24 см. - ([Поредица] Прави всичко по-лесно)

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-656-470-2

1. Комуникация - наръчници и ръководства. 2. Поведение - наръчници и ръководства. 3. Взаимоотношения - психология и етика - наръчници и ръководства

316.77(035) + 316.62(035) + 177.2(035)

П-122300002710

Сист. N: 379210

- 36 -

ЦБ 129019, П/316.728(44)/Я 53

ЯНДЕЛ, Кейти

Френското изкуство да живееш добре : Как да намерим радост в света на всекидневието. - София : Ciela, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 200 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-4413-6 (Сиела)

1. Начин на живот - Франция - популярна литература. 2. Народопсихология - французи - популярна литература

316.728(44) + 159.922.4(=40)

П-122300002712

Сист. N: 379227

- 37 -

ЦБ 129040, Ч/37.014.5/М 45

МЕЖДУНАРОДНА конференция Интеграцията е възможна - заедно е по-добре.Шумен. 2005

Международна конференция Интеграцията е възможна - заедно е по-добре : проект "Социално приобщаваща Европа", 9 - 12 февруари 2005 г., Шумен : сборник с материали = Integration is possible - together is better : "A socially inclusive Europe project", 9-12 February 2005, Shoumen. - [Шумен], б. г. - 84, 72 с. : 3 л. цв. ил. ; 24 см

Авт. на докл.: М. Воън, Д. Симпсън, Д. Уилямс, С. Трийс, Д. Ъруйн, Л. Кенда, Т. Лейтън, В. Христов, С. Мичев, П. Брисон, М. Мейсън. - Изд. на "Спасете децата - Обединено кралство" (Save the Children). - Паралелният текст на англ. ез. отпеч. на обратната страна на изд. със самостоятелна загл. с. и паг.

1. Образователна политика - конференции. 2. Деца - със специфични образователни потребности - интеграция - конференции

37.014.5(063) + 376-053.2(063)

Ч-122300002791

Сист. N: 379260

- 38 -

ЦБ 129043, Ч/378(497.2)/П 14

ПАЗАРНА оценка на публичните и частните инвестиции в човешки капитал, формиран в степените на висшето образование: Изследователски проект : Втори етап: Резултати от теоретични, приложни и емпирични изследвания: анализи, оценки, обобщения : (Сборник материали). - София : Труд и право, 2009 ([София] : Хермес прес). - 272 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см

Авт. на докл.: М. Сотирова, А. Замфирова, Б. Славенков, С. Кабаиванов, А. Владиков, С. Тодорова, М. Стоянова, Д. Златинов. - Изд. на Нац. фонд науч. изследвания при МОН ; ПУ "Паисий Хилендарски" ; УНСС. - Съдържа и Материали от Междунар. конференция на тема: "Научното познание в полза на обществото" Прил. - Библиогр. с. 271 - 272.

ISBN 978-954-608-164-3

1. Висше образование - България

378(497.2)

Ч-122300002795

Сист. N: 379265

- 39 -

ЦБ 129046, Ч/341/И 52

ИЛИЕВА, Ирена Цонева

Международноправни проблеми на борбата срещу международния тероризъм. - София : Кронос, 2005 ([София] : Инвестпрес). - 392 с. : с табл. ; 20 см

Съдържа и Прил. - Библиогр. с. 379 - 384 ; Рез. на англ. език.

ISBN 954-8516-96-9

1. Международно право. 2. Тероризъм, международен - правни въпроси

341 + 327.88.000.34

Ч-122300002769

Сист. N: 379277

- 40 -

ЦБ 129048, Ч/341.1/.8(075.8)/Б 65

БОРИСОВ, Орлин Николов

Международно публично право. - София : Нова звезда, 2013. - 692 с. : със сх. ; 24 см

ISBN 978-954-8933-15-5

1. Международно право - учебници за ВУЗ

341.1/.8(075.8)

Ч-122300002766

Сист. N: 379282

- 41 -

ЦБ II 9014, Ч/658.155:622(075.8)/М 70

МИТЕВ, Веселин Цветанов

Финансово-стопански анализ на минното предприятие. - София : Авангард Прима, 2008. - 142 с. : табл., диагр.

ISBN 978-954-323-397-7

1. Минна промишленост - икономика - учебници за ВУЗ. 2. Анализ на стопанската дейност - учебници за ВУЗ

658.155:622(075.8)

Ч-122300002805

Сист. N: 379283

- 42 -

ЦБ 129049, П/321.64:329.18(430)/Х 53

ХИТЛЕР, Адолф

Моята борба. - [София] : Веси, 2016. - 632 с. ; 21 см

Не е посочен прев.

ISBN 978-954-964-075-5

1. Националсоциализъм - Германия. 2. Фашизъм - Германия. 3. Германия - политически партии и движения

321.64:329.18(430)

П-122300002774

Сист. N: 379292

- 43 -

ЦБ 129056, Ч/316.347.2(497=914.99)/К 78

КОЛЕВ, Деян Димитров и др.

Сърцето на общността. - Пловдив : Астарта, 2013. - 124 с. : с ил., портр., табл. ; 21 см

Съдържа и Развитие на общността като обещаваща тенденция в ромската интеграция. - Изд. на Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе.

ISBN 978-954-350-177-8

1. Роми - Балкански полуостров - социални проблеми. 2. Балкански страни - социология

316.347.2(497=914.99)

Ч-122300002826

Сист. N: 379318

- 44 -

ЦБ 129065, Ч/341.3/К 23

КАМЕНОВА, Цветана Николова

Международно хуманитарно право. - [София] : Институт за държавата и правото - БАН, 2011 ([София] : Симолини). - 248 с. ; 22 см

Загл. на англ. ез.: International Humanitarian Law. - Съдържа и Бел. ; Списък на обичайните правила на международното хуманитарно право.

ISBN 978-954-9583-24-3

1. Военно право. 2. Международно право

341.3

Ч-122300002809

Сист. N: 379335

- 45 -

ЦБ 129081, П/338.124.4(4)/Д 99

ДЯНКОВ, Симеон Денчев

Кризата в Европа : Поглед отвътре. - София : Ciela, 2015. - 284 с. : с диагр., табл. ; 21 см

Имената на прев. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Именен показалец ; Библиогр. с. 279 - 283.

ISBN 978-954-281649-2 (Сиела)

1. Стопански кризи - Европа - 21 век. 2. Европа - стопанство

338.124.4(4)

П-122300002739

Сист. N: 379369

- 46 -

ЦБ 129082, Ч/316.7/Х 71

ХОФСТЕДЕ, Херт Ян и др.

Изследване на културата : Упражнения, истории и синтетични култури. - София : Класика и Стил, 2003 (В. Търново : Абагар). - 271 с. ; 22 см

Съдържа и За авт. - Библиогр. с. 265 - 267.

ISBN 954-9964-93-0

1. Култура, съвременна - социологични проблеми. 2. Комуникация. 3. Глобализация

316.7 + 316.32

Ч-122300002743

Сист. N: 379376

- 47 -

ЦБ 129089, П/886.7-31/П 25

ПАСКОВА, Даниела

За глътка въздух : Роман. - [София] : Книги за всички, 2023. - 256 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7535-49-5

886.7-31

П-122300002865

Сист. N: 379387

- 48 -

ЦБ 129129, П/355.02(470)(092)/Г 18

ГАЛЕОТИ, Марк

Войните на Путин : От Чечения до Украйна. - София : Кръг, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 424 с. : с ил., сх., к. ; 24 см

С бел. под линия.

ISBN 978-619-265-022-3

1. Национална сигурност - Русия - биографии. 2. Международни политически отношения - Русия - биографии. 3. Русия - външна политика - военно дело

355.02(470)(092) + 327(470)(092) + 92(470)

П-122300002957

Сист. N: 379486

- 49 -

ЦБ 129136, П/37.018.1/Б 44

БИКОВА, Анна Александровна

Децата на "мързеливата майка" в детската градина. - София : Колибри, 2023 ([София] : Инвестпрес). - 224 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-619-02-1275-1 (Colibri)

1. Възпитание в семейството. 2. Майчинство и детство. 3. Детска и педагогическа психология. 4. Деца - доучилищна възраст - социални проблеми

37.018.1 + 173.5-055.26 + 373.2 + 316.62-053.2

П-122300002964

Сист. N: 379510

- 50 -

ЦБ 129100, Ч/341.17(4-6)/Б 28

БАТАЛСКИ, Калин Кирилов

Защита на марката на Европейския съюз от националните съдилища. - София : Ciela, 2023 ([София] : ЗИП). - 432 с. ; 21 см

Рец.: А. Антонова, Р. Карадимов. - Съдържа и Съдебна практика. - Библиогр. с. 405 - 415 и под линия с бел.

ISBN 978-954-28-4415-0

1. Европейски съюз - правни проблеми. 2. Интелектуална собственост - страни от Европейския съюз - правни проблеми. 3. Съдебна практика - страни от Европейския съюз. 4. Страни от Европейския съюз - право

341.17(4-6) + 347.77(4-6)

Ч-122300002967

Сист. N: 379512

- 51 -

ЦБ 129142, Ч/341.17(4-6)(035)/С 32

СЕМОВ, Атанас Марков

Приложно поле на правото на ЕС : Определяне дали правото на ЕС е приложимо - първа по време задача или кога се прилага правото на ЕС? : Наръчник. - [София] : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2023. - 112 с. ; 21 см. - (Библ. Студии по европейско право)

Библиогр. под линия с бел.

ISBN 978-954-07-5730-8

1. Европейски съюз - правни проблеми - наръчници и ръководства. 2. Страни от Европейския съюз - право

341.17(4-6)(035)

Ч-122300002974

Сист. N: 379545

- 52 -

ЦБ 129143, Ч/341.17(4-6)(035)/С 32

СЕМОВ, Атанас Марков

Кога се прилага правото на ЕС? : Требник. - [София] : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2023. - 32 с. ; 21 см. - (Библ. Студии по европейско право)

Брош. без кор. - Библиогр. под линия с бел.

ISBN 978-954-07-5729-2

1. Европейски съюз - правни проблеми - наръчници и ръководства. 2. Страни от Европейския съюз - право

341.17(4-6)(035)

Ч-122300002975

Сист. N: 379547

- 53 -

ЦБ 129144, Ч/336.28/К 20

КАЛЧЕВ, Емил Серафимов

Конструктивният дизайн на данъците в икономическата традиция. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2023. - 152 с. : с диагр. ; 21 см

Рец.: П. Ненкова, Р. Димитрова. - Библиогр. с. 143-150 и под линия с бел.

ISBN 978-954-07-5759-9

1. Данъци - икономически проблеми

336.28

Ч-122300002976

Сист. N: 379548

- 54 -

ЦБ 129154, Ч/316.42/Ч 95, П/316.42/Ч 95

ЧУКОВ, Боян Стефанов

Матрицата 2 : Очертаващите се контури на новия свят. - София : Изток-Запад, 2023. - 312 с. ; 24 см. - ([Кол.] Катехон ; N 29)

ISBN 978-619-01-1270-9

ISBN 619-01-1270-6

1. Глобални проблеми на човечеството. 2. Международни отношения

316.42 + 327

Ч-122300002987, П-122300002988

Сист. N: 379590

- 55 -

ЦБ 129155, Ч/316.77/В 24

ВАСИЛЕВ, Симеон Игнатов

Медийна екосистема : Предизвикателства на трансформацията. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2023. - 176 с. ; 21 см

Рец.: И. Мавродиева, Б. Градинаров. - Библиогр. с. 158 - 174 и под линия с бел.

ISBN 978-954-07-5749-0

1. Средства за масова информация. 2. Журналистика. 3. Журналистическа етика

316.77 + 07:681.324 + 174:07

Ч-122300002989

Сист. N: 379595

- 56 -

ЦБ 129170, Ч/351.86/М 61

МИЛУШЕВ, Лъчезар Кирилов

Сигурност и защита на обекти с масово пребиваване на хора. - София : Изток-Запад, 2023. - 216 с. : със сх., табл. ; 22 см

Библиогр. с. 211 - 213.

ISBN 978-619-01-1258-7

1. Глобални проблеми на човечеството. 2. Природни бедствия. 3. Престъпления - против личността. 4. Оцеляване. 5. Аварийно-спасителна дейност - управление и организация

351.86 + 355.244

Ч-122300003009

Сист. N: 379644

- 57 -

ЦБ 129171, Ч/343.3/.7/П 69

ПОЛИХРОНОВ, Даниел Петров

Социалните, психолого-педагогическите и правните понятия в контекста на превенцията и корекцията на девиантното поведение. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2023. - 105 с. : с диагр., сх. ; 24 см

Рец.: Ю. Бояджиева, Т. Манасиева. - Библиогр. с. 87 - 99.

ISBN 978-954-07-5752-0

1. Девиантно поведение - правни проблеми. 2. Малолетни правонарушители - социална работа. 3. Социална педагогика

343.3/.7 + 364-053.2

Ч-122300003010

Сист. N: 379647

- 58 -

ЦБ 129172, Ч/376/С 56

СПЕЦИАЛНА педагогика : Монография. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2023. - 368 с. : с ил. (някои цв.) ; 24 см

Други авт.: Н. Балканска, М. Цветкова-Арсова, К. Караджова, Е. Евгениева, А. Трошева-Асенова, П. Шапкова, Д. Щерева, М. Томова, С. Лозанова, К. Дамянов ; Възприетата форма на името на авт. П. Шапкова - Пенка Тодорова Шапкова-Танева ; Пълното име на авт. Д. Щерева - Данка Щерева Николова. - Рец. Владимир Радулов. - Съдържа и За авт. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-07-5733-9

1. Дефектология

376

Ч-122300003011

Сист. N: 379648

- 59 -

ЦБ 129180, Ч/372.41/Г 37

ГЕОРГИЕВА, Анна Савова

Читателски профил на учениците от първи до четвърти клас : Монография. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2023. - 327 с. : с табл., диагр. ; 24 см

Рец.: С. Здравкова, И. Мирчева. - Библиогр. с. 308 - 319.

ISBN 978-954-07-5776-6

1. Четене - методика на преподаването - за основни училища

372.41

Ч-122300003020

Сист. N: 379680

Математика. Естествени науки

- 60 -

ЦБ 129051, П/51(035)/М 60

МИЛКОЕВА, Боряна Дачева

Математически справочник с формули, графики, таблици и чертежи по елементарна математика, дискретна математика, статистика и аналитична геометрия в равнината : За ученици, кандидатстващи в езикови, математически гимназии и техникуми, кандидат-студенти, зрелoстници и кандидати за SAT I и SAT II. - [София] : Вега 74, 2009. - 212 с. : с диагр., табл., черт. ; 20 см

ISBN 978-954-8101-09-7

1. Математика - справочници

51(035)

П-122300002811

Сист. N: 379307

- 61 -

ЦБ 129145, Ч/575.8/Я 60

ЯНКОВ, Янко А.

Как нашият мозък еволюира, за да станем хора : Гени, околна среда, вируси, приони, хормони, микробиоми, социален живот и техните взаимодействия. - [София] : Факел, 2023. - 224 с. : с ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-954-411-327-8

1. Главен мозък. 2. Еволюция [биология]

575.8

Ч-122300002977

Сист. N: 379550

- 62 -

ЦБ 129146, П/519.68:530.14/М 76

МИЧИО Каку

Квантово превъзходство : Как квантовата революция ще промени всичко. - [София] : Бард, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 336 с. : с ил., табл. ; 21 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и За авт. ; Бел.

ISBN 978-619-03-0219-3

1. Квантова физика. 2. Програмиране. 3. Космология

519.68:530.14 + 524

П-122300002978

Сист. N: 379563

- 63 -

ЦБ 129177, Ч/512.6/К 45

КАСПАРЯН, Азнив Киркор

Увод в хомологичната алгебра : Еквивалентност на сингулярните кохомологии и кохомологиите на de Rham на многообразие. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2023. - 308 с. ; 20 см

Библиогр. с. 307.

ISBN 978-954-07-5620-2

1. Алгебра

512.6

Ч-122300003016

Сист. N: 379669

Приложни науки. Техника

- 64 -

ЦБ 128939, П/663.4/Н 49

НЕЙЧЪЛ, Марти и др.

Бира For Dummies. - 3. изд. - [София] : Алекс Софт, [2023]. - xiv, 418 с. ; 24 см. - ([Поредица] Прави ученето лесно)

Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-656-469-6

1. Бира - производство. 2. Пивоварство

663.4

П-122300002636

Сист. N: 379075

- 65 -

ЦБ II 9015, Ч/681.327:003.6(075.8)/Д 15

ДАМЯНОВ, Цветан Любенов

Компютърно моделиране на механични системи : [Учебник за ВУЗ]. - София : Св. Иван Рилски, 2009. - 154 с. : с ил., табл., черт. ; 29 см

Библиогр. с. 153.

ISBN 978-954-353-098-4

1. Машинна графика - учебници за ВУЗ. 2. Механични системи - компютърно моделиране - учебници за ВУЗ

681.327:003.6(075.8) + 62-23:519.8(075.8)

Ч-122300002806

Сист. N: 379304

- 66 -

ЦБ 129088, Ч/623:658(497.2)(091)/С 55

СПАСОВ, Светослав Иванов

Изграждане и развитие на военната икономика в България : Т. I -. - 2. прераб. изд. - София : Изд. комплекс - УНСС, 2017. - 24 см

Т. I. 1879 - 1944. - 224 с. : с ил., факс., табл.

Библиогр. след отд. теми и под линия с бел.

ISBN 978-954-644-934-4 (т. I)

1. Военна промишленост - България - история. 2. България - военно дело

623:658(497.2)(091)

Ч-122300002740

Сист. N: 379385

- 67 -

ЦБ 129090, Ч/623:658(497.2)(091)/С 55

СПАСОВ, Светослав Иванов

Изграждане и развитие на военната икономика в България : Т. I -. - 2. прераб. изд. - София : Изд. комплекс - УНСС, 2017. - 24 см

Т. II. 1945 - 1989. - 448 с. : с ил., факс., табл.

Рец.: Г. В. Бахчеванов, Д. П. Димитров. - Библиогр. под линия с бел. ; Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-644-949-8 (т. II)

1. Военна промишленост - България - история. 2. България - военно дело

623:658(497.2)(091)

Ч-122300002741

Сист. N: 379389

- 68 -

ЦБ 129091, Ч/623:658(497.2)(091)/С 55

СПАСОВ, Светослав Иванов

Развитие на отбранителната индустрия в България 1990 - 2013. - София : Изд. комплекс - УНСС, 2016. - 802 с. : с ил. (някои цв.) ; 24 см

На кн. означено Т. III ; Рец.: Г. В. Бахчеванов, Д. П. Димитров. - Кн. от поредицата Развитие на военната индустрия в България. - Библиогр. с. 793 - 795 и под линия с бел. ; Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-644-921-4

1. Военна промишленост - България - история. 2. България - военно дело

623:658(497.2)(091)

Ч-122300002742

Сист. N: 379390

- 69 -

ЦБ 129166, Ч/681.3(497.2)(091)/Б 74

БОЯНОВ, Кирил Любенов

Пътят от науката към технологиите. - София : Захарий Стоянов, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 983 с. : с ил., [40] л. : ил., портр. (повечето цв.) ; 21 см

Загл. на англ. ез. - Текст и на англ. ез. - Библиогр. с. 409, 759 - 760 ; Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-09-1746-7

1. Боянов, Кирил Любенов, 1935 - спомени. 2. Изчислителна техника - България - история. 3. България - изчислителна техника

681.3(497.2)(091) + 62(497.2)(092) + 92 Боянов, Кирил

Ч-122300003008

Сист. N: 379635

Медицина

- 70 -

ЦБ 128917, Кр/615.85/П 36

ПЕНЧЕВА, Момера Стефанова

Момера. - 6. прераб. изд. - [София] : Литера, 2022 (Ст. Загора : Литера принт). - 344 с. : с ил., портр. ; 20 см

Съдържа и Другите за нея.

ISBN 978-954-8593-33-5

1. Пенчева, Момера Стефанова, 1938 - - биографии. 2. Екстрасенси - България - биографии. 3. Биоенерготерапия. 4. България - обща терапия

615.85(497.2)(092) + 159.961(497.2)(092) + 92 Пенчева, Момера

Кр-122300002473

Сист. N: 379040

- 71 -

ЦБ 128951, П/616.8-053.6/Б 60

БОК, Кенет

Възпламенени мозъци : Скритите причини за тревожност, депресия и други разстройства на настроението при тийнейджъри. - София : Кибеа, 2023 ([София] : Симолини-94). - 288 с. : с портр., ил., диагр. ; 24 см. - (Сер. Здраве)

Съдържа и За авт. ; За кн. ; Прил. ; Бел.

ISBN 978-954-474-977-4

1. Невропсихология - при юношите. 2. Юноши - нервно-психично развитие - разстройства

616.8-053.6 + 612.8-053.6

П-122300002648

Сист. N: 379104

- 72 -

ЦБ 128969, П/616-008/П 72

ПОМРОЙ, Хейли и др.

Изгаряне : Защо стрелката на кантара не мърда и какво да ядете, за да промените това. - [София] : Вдъхновения, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 272 с. : с ил., табл. ; 24 см

Азб. показалец на рецептите.

ISBN 978-619-7342-71-0

1. Отслабване [тегло]. 2. Диетотерапия

616-008 + 615.874

П-122300002664

Сист. N: 379134

- 73 -

ЦБ 128985, Кр/616.896-053.2/И 22

ИВАНОВА, Невена Иванова

Откровено за аутизма. Истински истории. Моето специално дете. - Ст. Загора : Изд. авт., 2020 (София : Пулсио принт). - 136 с. ; 24 см

Библиогр. с. 135.

ISBN 978-619-188-496-4

1. Аутизъм - при децата

616.896-053.2

Кр-122300002560

Сист. N: 379156

- 74 -

ЦБ 129039, Ч/616-006/М 95

МУКХЪРДЖИ, Сидхарт

Императорът на всички болести : Биогр. на рака. - София : Изток-Запад, 2013. - 640 с., [8] л. : ил., портр., факс. ; 22 см

Речник ; Библиогр. с. 629 - 635.

ISBN 978-619-152-315-3

1. Рак [медицина]

616-006

Ч-122300002822

Сист. N: 379259

- 75 -

ЦБ 129045, П/613.2/М 49

МЕРМЕРСКИ, Христо Минков и др.

Бобовите култури и подправките. - София : Милениум, 2008 ([Костинброд] : Мултипринт). - 124 с. ; 20 см

Кн. 4 от [поредицата] Храни против рак : Най-полезни срещу онкологични заболявания.

ISBN 978-954-515-020-3 (Millenium)

1. Хранене - хигиена. 2. Рак - лечебно хранене. 3. Храни - състав. 4. Народна медицина - рецепти

613.2 + 615.874 + 615.89(083.1)

П-122300002755

Сист. N: 379272

- 76 -

ЦБ 129047, П/613.2/М 49

МЕРМЕРСКИ, Христо Минков и др.

Грозде и винолечение. - София : Милениум, 2008 ([Костинброд] : Мултипринт). - 124 с. ; 20 см

Кн. 5 от [поредицата] Храни против рак : Най-полезни срещу онкологични заболявания.

ISBN 978-954-515-003-6 (Millenium)

1. Хранене - хигиена. 2. Рак - лечебно хранене. 3. Храни - състав. 4. Народна медицина - рецепти

613.2 + 615.874 + 615.89(083.1)

П-122300002754

Сист. N: 379280

- 77 -

ЦБ 129055, П/613.2/М 49

МЕРМЕРСКИ, Христо Минков и др.

Соколечение. - София : Милениум, 2008 ([Костинброд] : Мултипринт). - 124 с. ; 20 см

Кн. 6 от [поредицата] Храни против рак : Най-полезни срещу онкологични заболявания.

ISBN 978-954-515-022-7 (Millenium)

1. Хранене - хигиена. 2. Рак - лечебно хранене. 3. Храни - състав. 4. Народна медицина - рецепти

613.2 + 615.874 + 615.89(083.1)

П-122300002753

Сист. N: 379317

- 78 -

ЦБ 129060, Ч/615.322(035)/Л 14

ЛАЗОВ, Венцислав Бисеров

Пълен билков справочник: 101 билки от А до Я. - [София] : ОУВЪР ОЛ БГ, [2021]. - 195 с. ; 21 см

Кн. от поредицата Бъди здрав с лечебната сила на билките / В. Лазов. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-91797-3-4

1. Медицински растения - свойства и приложение - наръчници и ръководства. 2. Билкарство - наръчници и ръководства. 3. Фитотерапия - наръчници и ръководства. 4. Народна медицина - наръчници и ръководства

615.322(035) + 581.6(035)

Ч-122300002827

Сист. N: 379324

- 79 -

ЦБ 129062, Ч/615.322(084.12)/Л 14

ЛАЗОВ, Венцислав Бисеров

Пълен билков фотоалбум: 101 билки от А до Я. - [София] : ОУВЪР ОЛ БГ, [2021]. - 101 с. : с цв. ил. ; 21 см

Кн. от поредицата Бъди здрав с лечебната сила на билките / В. Лазов. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-91797-7-2

1. Медицински растения - албуми. 2. Билкарство - албуми. 3. Фитотерапия - албуми. 4. Народна медицина - албуми

615.322(084.12) + 581.6(084.12)

Ч-122300002824

Сист. N: 379326

- 80 -

ЦБ 129063, Ч/615.89(083.1)/Л 14

ЛАЗОВ, Венцислав Бисеров

Билколечение: изпитани народни рецепти за лечение на над 110 болести. - [София] : ОУВЪР ОЛ БГ, [2021]. - 236 с. - 21 см

Кн. от поредицата Бъди здрав с лечебната сила на билките / В. Лазов. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-91797-4-1

1. Народна медицина - рецепти. 2. Природолечение - рецепти

615.89(083.1)

Ч-122300002823

Сист. N: 379329

- 81 -

ЦБ 129064, Ч/615.89(035)/Л 14

ЛАЗОВ, Венцислав Бисеров

Народна медицина: сила и значение. - [София] : ОУВЪР ОЛ БГ, [2021]. - 15 с. ; 21 см

Кн. от поредицата Бъди здрав с лечебната сила на билките / В. Лазов. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-91797-0-3

1. Народна медицина - наръчници и ръководства. 2. Природолечение - наръчници и ръководства

615.89(035)

Ч-122300002825

Сист. N: 379332

- 82 -

ЦБ 129080, П/616-006.6-084/Б 34

БЕЛИВО, Ришар и др.

Храни срещу рака : Профилактика на рака чрез храненето. - София : Колибри, 2010 ([София] : Симолини). - 280 с. : с цв. ил., табл., диагр. ; 20 см

ISBN 978-954-529-795-3 (Colibri)

1. Рак - борба и профилактика. 2. Рак - лечебно хранене. 3. Хранене - хигиена

616-006.6-084 + 613.26/.27 + 615.874

П-122300002737

Сист. N: 379364

Изкуство

- 83 -

ЦБ 128922, Ч4/782.1.071.2(497.2)(092)/Т 82

ТРЕНКОВА, Росица

Откровение. - София : Болкан пъблишинг къмпани, 2012 ([София] : [Д. Благоев]). - 312 с. : с ил., портр., факс. (някои цв.) ; 24 см

ISBN 978-954-9517-39-2

1. Тренкова, Росица, 1935 - - биографии. 2. Оперни артисти, български - биографии. 3. България - музика

782.1.071.2(497.2)(092)(0:82-94) + 92 Тренкова, Росица + 886.7-94

Ч4-122300002545

Сист. N: 379051

- 84 -

ЦБ 128924, Ч4/782.03(5)/Л 17

ЛАЛОВА, Капка Кирилова

Непроницаемото - Ориентът и Операта. - София : Виджи - Виктор Гуцев, 2019. - 286 с. : с цв. ил., факс. ; 20 см

Съдържа и От авт. ; Категорията на Другия като идеологически конструкт / К. Лалова. - Библиогр. с. 269 - 285 и под линия с бел.

ISBN 978-619-91438-0-3

1. Опера - Азия - история. 2. Азия - музика

782.03(5)

Ч4-122300002487

Сист. N: 379057

- 85 -

ЦБ 129021, Кр/75.071.1(497.2)(092)(084)/Б 15

ПРОБИВИ в стената. Изложба. София. 2014

Пробиви в стената : [Портр., карикатури, скици за карикатури, ескизи] : [Каталог към изложба]. - София : Нац. худож. галерия, 2014. - 20 с. : с ил., портр. (някои цв.) ; 21 см

Авт. на статии: В. Байчев, И. Знеполски, Е. Жунич, Л. Банковски. - Съдържа: Портр. на лагеристи от Белене 1948 - 1953 ; Животът и рис. на П. Байчев, представени от В. Байчев ; Изложбата е осъществена от Фонд. Платформа София, Института за изследване на близкото минало ; Изложбата е експонирана и в Регионална библ. З. Княжески - Ст. Загора. [2015].

1. Байчев, Петър Илиев, 1907 - 1991 - изложби - каталози. 2. Художници, български - изложби - каталози. 3. Концентрационни лагери - Белене - история - изложби - каталози. 4. България - изобразителни изкуства

75.071.1(497.2)(092)(084) + 949.72.064(092)(084) + 343.81(497.2)(091)(092)(084) + 92 Байчев, Петър

Кр-122300002596

Сист. N: 379231

- 86 -

ЦБ 129023, Кр/75.071.1(497.2)(092)(084)/Д 58

РАЗКАЗВАЧЪТ на приказки. Изложба. Ст. Загора. 2013

Разказвачът на приказки : Изложба на Георги Павлов Димитров : [Каталог]. - Ст. Загора : [Изд. авт.], 2013. - 26, 3 - 4 с. : с ил., портр. ; 20 см

Съдържа и кратки биогр. бел. за худож.

1. Димитров, Георги Павлов, 1989 - - изложби - каталози. 2. Художници, български - изложби - каталози. 3. България - изобразителни изкуства

75.071.1(497.2)(092)(084) + 92 Димитров, Георги

Кр-122300002595

Сист. N: 379234

- 87 -

ЦБ 129032, Ч4/7.01/Ш 52

ШЕЛИНГ, Фридрих Вилхелм Йозеф

Лекции за метода на академичното изучаване ; Философия на изкуството ; За отношението на изобразителните изкуства към природата. - София : Изток-Запад, 2021. - 432 с. ; 25 см

Библиогр. под линия с бел. ; Именен показалец / Състав. Г. Дончев.

ISBN 978-619-01-0834-4

ISBN 619-01-0834-2

1. Изкуство - философия. 2. Литература - философия. 3. Философия на образованието

7.01 + 82.01 + 141.13

Ч4-122300002719

Сист. N: 379246

- 88 -

ЦБ 129173, Ч4/791.43.05:371.68/К 30

КАРАГЬОЗОВА, Силвана Колева

Създаване на ефективни (обучителни) видеа : За видеото - педагогически, сценарно, технологично, звуково, режисьорски : Монография. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2023. - 77 с. : с ил. (повечето цв.) ; 23 см

Рец.: А. Георгиев, В. Караатанасов. - Библиогр. с. 173 - 176.

ISBN 978-954-07-5766-7

1. Филми, учебни

791.43.05:371.68 + 778.53

Ч4-122300003013

Сист. N: 379652

- 89 -

ЦБ II 9025, Ч4/745.51.071.1(497.2)(092)/Р 13

РАДЕНОВСКИ, Димитър Радков и др.

Магьосникът на длетото : Векове, пощи, традиции = The chisel magician : Centuries, posts, traditions. - Dimitar Radenovski, Boris Kalinkov ; Transl. into engl. Kalin Todorov ; Photogr. Kristina Yaneva, Dorina Minkovska / Димитър Раденовски, Борис Калинков ; Прев. от англ. ез. Калин Тодоров ; Фотогр. Кристина Янева, Дорина Минковска = The chisel magician : Centuries, posts, traditions / Dimitar Radenovski, Boris Kalinkov ; Transl. into engl. Kalin Todorov ; Photogr. Kristina Yaneva, Dorina Minkovska. - Варна ; София : ФИЛ, 2014 (Костинброд : Мултипринт). - [130] с. : с портр., ил., факс. (повечето цв.) ; 30 см

Имената на прев. и ил. отбелязани в библиогр. каре. - Библиогр. с. [128] - [129].

ISBN 978-954-9741-20-9

1. Раденовски, Радко Димитров, 1923 - - юбилеи и чествания. 2. Дърворезба, българска - художествен метод, направления, стилове и школи. 3. Пощенски марки, български. 4. България - приложно изкуство

745.51.071.1(497.2)(092) + 92 Раденовски, Радко + 656.835(497.2)

Ч4-122300003044

Сист. N: 379721

- 90 -

ЦБ 129182, Ч4/741.5.046.2(520)/M 37

MASANAO Amano

[Hundred] 100 Manga Artists / Masanao Amano ; Ed., introd. Julius Wiedemann ; Transl. John McDonald ... [et al.]. - Koln : Taschen, 2022 (Latvia). - 576 p. : ill. ; 20 cm. - (Bibl. Universalis)

Други прев.: T. Sanbommatsu, U. Roeckelein, T. J. Kinne, M. Combes. - С паралелен текст на нем. и фр. ез. - Речник.

ISBN 978-3-8365-2647-0

1. Рисуване - Япония - техника и майсторство. 2. Карикатуристи, японски - творчество. 3. Япония - изобразителни изкуства

741.5.046.2(520) + 741.5.071.1(520)(092)

Ч4-122300003037

Сист. N: 379685

Езикознание

- 91 -

ЦБ 128928, Ч/802/809:37(063)/Ю 12

ЮБИЛЕЙНА научна конференция на департамент Чужди езици и култури по повод 30-годишнината от създаването на... Традиция и новаторство. София. 2022

Традиция и новаторство : Сб. с докл. от юбил. науч. конф. на департамент Чужди езици и култури по повод 30-год. от създаването на НБУ и на филологическите прогр. към департамента, 4 - 5 юни 2022 г.. - София : Нов бълг. унив., 2023 ([София] : Симолини-94). - 653 с. : с диагр., графики, факс. ; 24 см

Загл. на англ. ез. ; Авт. на докл.: М. Грозева-Минкова, И. Василева, М. Ладовинска, М. Пацева, Б. Велева, М. Маркова, М. Маринкова, М. Ненов, Д. Мангачева, Д. Янкова, С. Горанова, К. Христова, Р. Танчева, П. Петкова-Сталева, И. Георгиева, А. Шкодрова, В. Ганева, А. Бакрачева, Е. Ставрева, Е. Тарашева, В. Будаков, М. К. Ибрахим, У. Таберт, К. Киселинчева, З. Неделчева-Белафанте, М. Ендрева, Н. Бурнева, Ю. Митева, С. Димитрова-Гюзелева, Т. Генова, К. Василев, Д. Гатев, Д. Боянова-Минкова, М. Karadjounkova, B. Ruzhekova-Rogozherova, G. Nedelkoska, V. Anjelkoska, E. Cauli, M. Kontozoglou, Д. Давидова, Б. Дукова, В. Киркова, С. Михайлова, В. Сиракова, В. Костадинова, Б. Наймушин, С. Богданов, Д. Кох-Кожухарова, Е. Скочева, К. Пенева, Б. Ангелова, Р. Стоименова ; Други ред: Д. Янкова, И. Василева, С. Димитрова-Гюзелева, Е. Савова, В. Сиракова, И. Георгиева, М. Шипчанов, П. Петкова-Сталева, С. Мичев, А. Андреев ; Рец.: А. Багашева. - Текст и на англ., нем., фр., исп., итал. ез. - Библиогр. след отд. докл. и под линия с бел.

ISBN 978-619-233-255-6

1. Чужди езици - методика на преподаването - конференции

802/809:37(063)

Ч-122300002541

Сист. N: 379061

- 92 -

ЦБ 129012, Ч/808.67-316.3/М 95

МУРДАРОВ, Владко Данаилов

Разни съвети за чуждите думи. - София : Black Flamingo Publishing, 2023 ([София] : Инвестпрес). - 176 с. ; 21 см

Библиогр. с. 175 - 175 ; Азб. показалци.

ISBN 978-619-262-036-3 (Блек Фламинго Пъблишинг)

1. Български език - чужди думи. 2. Чужди думи - в българския език

808.67-316.3

Ч-122300002700

Сист. N: 379213

- 93 -

ЦБ 129052, П/804.0(075.4)/К 43

КАРПЪНТЪР, Катрин

Френски за абсолютно начинаещи. - [София] : Skyprint, 2009. - xiv, 257 с. : с ил., табл. ; 21 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и Френско-български речник ; Българско-френски речник.

ISBN 978-954-390-039-8 (Скайпринт)

1. Френски език - учебници за самообразование

804.0(075.4)

П-122300002777

Сист. N: 379308

- 94 -

ЦБ 129044, О/802.0/E 56

ENGLISH Skills Program 1. - Rev. ed. - Toronto : Gage, 1981 (Canada). - 248 p. : ill. ; 25 cm

Други авт.: M. Elliot, I. Mclntyre, K. Doyl, E. Rourk ; Други ил.: D. Cummings, J. Galt, J. Gray, K. Murray, J. Simpkins, S. Weiss ; Имената на ил. отбелязани в библиогр. каре. - Библиогр. с. 248 ; Азб. показалец.

ISBN 0-7715-1770-X

1. Английски език - изучаване

802.0 + 82.08

О-122300002733

Сист. N: 379267

Литературознание

- 95 -

ЦБ 128950, П/886.7.09/А 83

АРЕТОВ, Николай Аретов

Бленувани и плашещи : Чуждите жени и мъже в българската словесност от дългия XIX век. - [София] : Кралица Маб, 2023 ([София] : DPX). - 284 с. ; 20 см

Библиогр. с. 257 - 280.

ISBN 978-954-533-208-1

1. Българска литература - теми и образи. 2. Българска литература - биографии. 3. Любовни истории - България. 4. Любов - в литературата. 5. Семейни отношения. 6. Семейство и брак

886.7.09 + 886.7(092) + 92(497.2) + 316.356.2(497.2)(091) + 392(497.2)(091) + 173(497.2)(091)

П-122300002637

Сист. N: 379097

Българска художествена литература

- 96 -

ЦБ 128923, Кр/886.7-31/К 56

КИРЕВ, Станислав Киров

Срещата : [Роман]. - София [т.е. с. Богомилово, Старозагорско] : [Станислав Кирев], 2023 ([София] : Direct Services). - 240 с. ; 21 см

ISBN 978-619-92332-0-7

886.7-31

Кр-122300002474

Сист. N: 379055

- 97 -

ЦБ 128925, П/886.7-1/И 83

ЙОРДАНОВ, Павлин Александров

Прозрения : Стихове и смешки. - София : Колбис, 2022. - 149 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7691-15-3

886.7-1 + 886.7-17

П-122300002481

Сист. N: 379058

- 98 -

ЦБ 128926, П/886.7-3/И 83

ЙОРДАНОВ, Павлин Александров

Книга за времето. - София : Колбис, 2022. - 56 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7691-19-1

886.7-3

П-122300002480

Сист. N: 379059

- 99 -

ЦБ 128927, П/886.7-1/П 71

ПОЛЯКОВА, Цецка Петрова и др.

Прозрение : Стихове. - Русе : Парнас, 2023 (Русе : Русе прес). - 84 с. : с ил., портр. ; 20 см

ISBN 978-954-8483-82-7

886.7-1

П-122300002475, П-122300002476

Сист. N: 379060

- 100 -

ЦБ 128929, П/886.7-3/И 83

ЙОРДАНОВ, Павлин Александров

Книга за имената. - София : Колбис, 2022. - 64 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7691-20-7

886.7-3

П-122300002479

Сист. N: 379062

- 101 -

ЦБ 128934, П/886.7-31/Д 58

ДИМИТРОВА, Ралица

[Осемдесет и осми] 88-и август : Роман. - [София] : Книги за всички, 2023. - 96 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7535-51-8

886.7-31

П-122300002630

Сист. N: 379070

- 102 -

ЦБ 128937, П/886.7-32/Т 30

ТАНКАРТ, Дого

Библиотекарят от Ънст : Сборник разкази. - София : Ерове, 2023 ([София] : Art Eternal Print). - 356 с. ; 20 см

Дого Танкарт - псевд. на Детелин Станчев Станчев.

ISBN 978-619-7736-13-7

886.7-32

П-122300002635

Сист. N: 379073

- 103 -

ЦБ 128938, П/886.7-8/Г 37

ГЕОРГИЕВА, Радосвета Атанасова

Сън ли е всичко. - Пловдив : Fast Print Books, 2023. - 272 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-619-236-437-3 (Фаст принт букс)

886.7-8

П-122300002478

Сист. N: 379074

- 104 -

ЦБ 128940, П/886.7-312.9/К 91

КРУШАРСКА, Александрина Петкова

Анатомия на безсмъртните видове : Роман. - [Бургас] : Хеликон, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 536 с. ; 21 см

Кн. е продълж. на Болница за безсмъртни създания. - Верният ISBN взет от външен източник.

ISBN 978-619-2511-20-3 !

ISBN 978-619-251-120-3

886.7-312.9

П-122300002632

Сист. N: 379078

- 105 -

ЦБ 128945, Кр/886.7-31/Д 68, ДТ/886.7-31/Д 68

ДОБРОМИРОВА, Радост

Между нас : [Роман]. - Ст. Загора : Кота, 2023 ([Ст. Загора] : Печатницата). - 224 с. ; 21 см

Пълното име на авт. - Радост Добромирова Стоянова.

ISBN 978-954-305-647-7

886.7-31

Кр-122300002482, ДТ-122300002483

Сист. N: 379087

- 106 -

ЦБ I 13166, Кр/886.7-1/Р 14

РАДИЧЕВ, Стоян

Болно вино : Сонети. - Сливен : Жажда, 2009. - 152 с. : с ил. ; 16 см

Пълното име на авт. - Стоян Радичев Стоянов.

ISBN 978-954-795-278-2

886.7-1

Кр-122300002593

Сист. N: 379092

- 107 -

ЦБ I 13167, Кр/886.7-1/Р 14

РАДИЧЕВ, Стоян

Небесни камбани : 123 сонета. - Ст. Загора : Кота, 2006. - 124 с. ; 16 см

Пълното име на авт. - Стоян Радичев Стоянов.

ISBN 954-305-183-6

ISBN 978-954-305-183-0

886.7-1

Кр-122300002592

Сист. N: 379093

- 108 -

ЦБ I 13168, Кр/886.7-1/Р 14

РАДИЧЕВ, Стоян

Завръщане : Сонети. - Сливен : Жажда, 2008. - 132 с. ; 16 см

Пълното име на авт. - Стоян Радичев Стоянов.

ISBN 978-954-795-222-5

886.7-1

Кр-122300002591

Сист. N: 379094

- 109 -

ЦБ I 13169, Кр/886.7-1/Р 14, П/886.7-1/Р 14

РАДИЧЕВ, Стоян

Вчерашен дим : Стихове. - Ст. Загора : Палмира, 2003 ([Ст. Загора] : Литера принт). - 104 с. ; 16 см

Пълното име на авт. - Стоян Радичев Стоянов.

ISBN 954-8864-96-7

886.7-1

Кр-122300002589, П-122300002590

Сист. N: 379095

- 110 -

ЦБ I 13170, Кр/886.7-1/Р 14

РАДИЧЕВ, Стоян

Крадци на светлина : 99 сонета. - Сливен : Жажда, 2005. - 100 с. ; 16 см

Пълното име на авт. - Стоян Радичев Стоянов.

ISBN 954-795-123-8

886.7-1

Кр-122300002588

Сист. N: 379096

- 111 -

ЦБ I 13171, Кр/886.7-1/Р 14

РАДИЧЕВ, Стоян

Голготиада : Сонети. - Сливен : Жажда, 2009. - 156 с. : с ил. ; 16 см

Пълното име на авт. - Стоян Радичев Стоянов.

ISBN 978-954-795-240-9

886.7-1

Кр-122300002587

Сист. N: 379098

- 112 -

ЦБ I 13172, Кр/886.7-1/Р 14

РАДИЧЕВ, Стоян

Сонети. - Сливен : Жажда, 2005 (Ст. Загора : Булхаус). - 92 с. ; 16 см

Пълното име на авт. - Стоян Радичев Стоянов.

ISBN 954-795-091-6

886.7-1

Кр-122300002586

Сист. N: 379099

- 113 -

ЦБ I 13173, Кр/886.7-84/Р 14

РАДИЧЕВ, Стоян

Диагнози - 3 : Мисли за човека и неговия свят. - Ст. Загора : СТ-Пегас, 2000 ([Ст. Загора] : Кота). - 104 с. ; 16 см

Пълното име на авт. - Стоян Радичев Стоянов. - На предната кор. означено изд. Бълг. писател.

ISBN 954-443-352-Х

886.7-84

Кр-122300002585

Сист. N: 379100

- 114 -

ЦБ I 13174, Кр/886.7-84/Р 14

РАДИЧЕВ, Стоян

Диагнози - 5 : Мисли за човека и неговия свят. - Ст. Загора : СТ-Пегас, 2001 ([Ст. Загора] : Кота). - 104 с. ; 16 см

Пълното име на авт. - Стоян Радичев Стоянов.

ISBN 954-8975-07-6

886.7-84

Кр-122300002584

Сист. N: 379101

- 115 -

ЦБ I 13175, Кр/886.7-17/Р 14

РАДИЧЕВ, Стоян

Кравата на демокрацията : [Сатира]. - [Ст. Загора] : СТ-Пегас, [2000] ([Ст. Загора] : Кота). - 80 с. ; 16 см

Пълното име на авт. - Стоян Радичев Стоянов.

ISBN 954-8975-06-8

886.7-17

Кр-122300002583

Сист. N: 379102

- 116 -

ЦБ I 13176, Кр/886.7-17/Р 14

РАДИЧЕВ, Стоян

Гладни души : [Сатира]. - Ст. Загора : СТ-Пегас, 2001 ([Ст. Загора] : Кота). - 94 с. ; 16 см

Пълното име на авт. - Стоян Радичев Стоянов.

ISBN 954-8975-08-4

886.7-17

Кр-122300002582

Сист. N: 379103

- 117 -

ЦБ 128952, Кр/886.7-94/Я 54

ЯНЕВ, Георги Георгиев

Репортажи, писани със затъкната уста и вързани ръце : Откъси от първа и втора част. - Ст. Загора : Кота, 2017 (Ст. Загора : Кота принт). - 232 с. : с факс. ; 20 см

ISBN 978-954-305-454-1

886.7-94

Кр-122300002574

Сист. N: 379106

- 118 -

ЦБ 128953, Кр/886.7-1/И 21

ИВАНОВ, Сиволин

Хляб от лимец : Стихотвория. - Ст. Загора : Нар. ч-ще Даскал Петър Иванов, 2015 ([Ст. Загора] : [Кота]). - 40 с. : с портр. ; 21 см

Пълното име на авт. - Сиволин Иванов Сивов. - Съдържа и За новата кн. на С. Иванов - Хляб от лимец / С. Симеонова.

ISBN 978-954-2927-18-1

886.7-1

Кр-122300002573

Сист. N: 379108

- 119 -

ЦБ 128964, Кр/886.7-1/П 47

ПЕТРОВА, Мария Георгиева

Пътуване : Стихове. - Ст. Загора : Лаген, 2008 (Ст. Загора : Литера принт). - 24 с. ; 20 см

ISBN 978-954-346-015-1

886.7-1

Кр-122300002571

Сист. N: 379129

- 120 -

ЦБ 128968, Кр/886.7-1/Б 62, О/886.7-1/Б 62

БОНЕВ-КРАЧОЛОВ, Георги

Пчелна топлина : Лирика. - София : Лице, 1995 (София : Ракурс). - 48 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 954-8317-32-Х

886.7-1

Кр-122300002569, О-122300002570

Сист. N: 379132

- 121 -

ЦБ 128988, Ч/886.7-8/З-78

ЗМЕЙ. Змеица. Ламя и хала : Сб. с фолклорни текстове. - София : Изток-Запад, 2016. - 576 с. : с ил. ; 25 см

Други състав.: А. Георгиева, В. Ганева-Райчева, Д. Добрева, Н. Вуков, С. Петкова ; Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Изд. на БАН. Институт за етнология и фолклористика с Етногр. музей. - Библиогр. с. 563 - 575.

ISBN 978-619-152-947-6

1. Народно творчество, българско

886.7-8 + 39(497.2)

Ч-122300002860

Сист. N: 379160

- 122 -

ЦБ 128996, П/886.7-311.6/Т 82

ТРЕНЕВ, Иван Александров

Опустошение : Роман. - 3. изд. - София : Световна библ., 2023. - 416 с. ; 23 см

Съдържа и Речник.

ISBN 978-954-574-268-2

886.7-311.6

П-122300002690

Сист. N: 379178

- 123 -

ЦБ 129025, П/886.7-311.6/Т 25

ТАЛЕВ, Димитър

Хилендарският монах : [Роман]. - София : Захарий Стоянов, 2023 ([София] : Миг Принт). - 432 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см. - (Поредица Дълг и чест ; 53)

Пълната форма на името на авт. Димитър Талев e Димитър Талев Петров.

ISBN 978-954-09-1695-8

886.7-311.6

П-122300002714

Сист. N: 379238

- 124 -

ЦБ 129067, Кр/886.7-1/Л 69

ЛИТОВ, Валерий

Пирони и думи : Поезия и стихове за китара. - [Ст. Загора] : Ариел, 1996. - 36 с. ; 19 см

ISBN 945-703-006-Х

886.7-1

Кр-122300002746

Сист. N: 379342

- 125 -

ЦБ 129073, П/886.7-31/К 90

КРИСТЪЛ, Силвия

Аферата Шекспир : [Роман]. - София : Ciela, 2007. - 600 с. ; 20 см

Силвия Кристъл - псевд. на бълг. автор.

ISBN 978-954-280-148-1 (Сиела)

886.7-31

П-122300002782

Сист. N: 379351

- 126 -

ЦБ 129074, П/886.7-94/О-38

ОГОЙСКИ, Петко Георгиев

Записки за българските страдания 1944 - 1988 : Кн. 1 -. - 4. изд. - Благоевград : Йонко Василев - Логоколор77, 2015 -. - 21 см

Кн. 1. . - 2015. - 566 с.

Името на ред. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Изд. на Култ. център Евгений Босилков - Белене. - Библиогр. с. 562.

ISBN 978-619-90561-0-3 (кн. 1)

886.7-94

П-122300002781

Сист. N: 379357

- 127 -

ЦБ 129086, П/886.7-32/Ц 34

ЦВЕТКОВА, Цветелина Боянова

Лейди Гергана 3 : [Новела]. - София : СофтПрес, 2023. - 192 с. ; 20 см

Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-151-921-7

886.7-32

П-122300002869

Сист. N: 379383

- 128 -

ЦБ 129099, Кр/886.7-1/А 93, П/886.7-1/А 93

АТАНАСОВ, Йордан Цонев

Машина : Стихотворения и поеми. - Ст. Загора : Нар. ч-ще Даскал Петър Иванов, 2023 (София : Огледало). - 130 с. : с ил., портр. ; 20 см

ISBN 978-954-2927-82-2

886.7-1

Кр-122300002893, П-122300002894, П-122300002895

Сист. N: 379422

- 129 -

ЦБ 129159, П/886.7-312.4/П 47

ПЕТРОВ, Димитър и др.

Петият гвоздей : Роман. - [София] : Персей, 2023. - 416 с. ; 20 см

Съдържа и Библейски и реални исторически личности, предания, събития и населени места.

ISBN 978-619-161-300-7

886.7-312.4

П-122300003002

Сист. N: 379614

- 130 -

ЦБ 129174, П/886.7-311.6/Л 14

ЛАЗАРОВ, Васил Иванов

Цариградският медальон : Исторически роман. - София : Лексикон, 2023 ([София] : Дедракс). - 336 с. ; 21 см

ISBN 978-619-220-383-2

886.7-311.6

П-122300003019

Сист. N: 379653

- 131 -

ЦБ 129178, П/886.7-31/П 76

ПОПОВ, Васил Руменов

Мамник : [Роман]. - София : Ерове, 2023 ([София] : Art Eternal Print). - 670 с. ; 20 см

[По едноименния аудиосериал на Storytel original]. - Загл. се разпространява в комплект с Вълчи разкази от същия авт. с общ ISBN на промопакета.

ISBN 978-619-7736-06-9

886.7-31

П-122300003017

Сист. N: 379675

- 132 -

ЦБ 129179, П/886.7-32/П 76

ПОПОВ, Васил Руменов

Вълчи разкази. - 2. изд. - София : Ерове, 2023 ([София] : Art Eternal Print). - 392 с. ; 20 см

Загл. се разпространява в комплект с Мамник от същия авт. с общ ISBN на промопакета.

ISBN 978-619-7736-06-9

886.7-32

П-122300003018

Сист. N: 379678

- 133 -

ЦБ 129186, П/886.7-31/Е 49

ЕЛЕАЗАР, Люси

Сватбата : [Роман] / Люси Елеазар. - [Хасково] : Оптимал, 2023. - 318 с. ; 21 см

ISBN 978-619-91939-6-9

886.7-31

П-122300003038, П-122300003039

Сист. N: 379694

- 134 -

ЦБ 129200, П/886.7-992/Т 64

ТОДОРОВА, Евелина Стефанова

Кръстопъти на времето : [Пътеписи]. - София : Новата цивилизация, 2017 ([София] : Алианс Принт). - 216 с. : с цв. ил. ; 21 см

Съдържа и Времето на кръстопът / К. Златев. - Библиогр. с. 196.

ISBN 978-954-8365-92-5

886.7-992

П-122300003035

Сист. N: 379723

- 135 -

ЦБ 129209, П/886.7-94/Л 97

ЛЮЦКАНОВА, Весела

От хаоса на преживяното : С даровити и бездарни : Спомени / Весела Люцканова. - София : Библ. България, 2023 ([София] : Симолини). - 148 с., [16] л. : ил., портр., факс. (някои цв.) ; 24 см. - (Кол. Наследство)

Пълното име на авт. В. Люцканова - Весела Люцканова Иванова.

ISBN 978-619-7456-95-0

886.7-94

П-122300003053

Сист. N: 379740

Чужда художествена литература

- 136 -

ЦБ 128932, П/820(71)-32/М 97

МЪНРО, Алис

Само живот : [Разкази]. - София : Ciela, 2015. - 319 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-1656-0 (Сиела)

820(71)-32

П-122300002549

Сист. N: 379067

- 137 -

ЦБ 128935, П/860-31/У 78

УСЕДА, Майте

Алисия и теоремата за безкрайната любов : Роман. - Пловдив : Хермес, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 432 с. ; 21 см

ISBN 978-954-26-2250-5

860-31

П-122300002631

Сист. N: 379071

- 138 -

ЦБ 128936, П/820(73)-31/Л 12

ЛАБУСКЕС, Бриана

Библиотекарката на изгорените книги : [Роман]. - София : Ciela, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 436 с. ; 21 см

Съдържа и Бел. на авт.

ISBN 978-954-28-4351-1 (Сиела)

820(73)-31

П-122300002634

Сист. N: 379072

- 139 -

ЦБ 128942, П/820(94)-31/А 93

АУРОРА, Бел

Вик : [Роман]. - София : Ciela, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 528 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-4401-3 (Сиела)

820(94)-31

П-122300002641

Сист. N: 379080

- 140 -

ЦБ 128943, П/820-31/Л 94

ЛЬО Каре, Джон

Вечният градинар : Роман. - 2. изд. - София : Обсидиан, 2023 (София : Инвестпрес). - 536 с. ; 21 см

Джон Льо Каре - псевд. на Дейвид Джон Мур Корнуел. - Съдържа и Бел. на авт.

ISBN 978-954-769-556-6

820-31

П-122300002642

Сист. N: 379081

- 141 -

ЦБ 128944, П/820-31/К 25

КАНИНГ, Сам

Виртуални непознати : [Роман]. - София : Ера, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 359 с. ; 20 см

ISBN 978-954-389-746-9

820-31

П-122300002643

Сист. N: 379084

- 142 -

ЦБ 128946, Кр/860-1/С 15, П/860-1/С 15

САЛИНАС, Педро

Търся твоя сън : Стихотворения. - София : Огледало, 2022. - 130 с. ; 20 см

Съдържа и Салинас на български, в прев. на Бончева / А. П. Аленкарт.

ISBN 978-619-7261-97-4 !

860-1

Кр-122300002484, П-122300002485

Сист. N: 379088

- 143 -

ЦБ 128948, П/820(73)-312.4/Ф 55

ФИНЛИ, Алекс

Всички страхове : [Роман]. - София : Ciela, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 400 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-4416-7 (Сиела)

820(73)-312.4

П-122300002646

Сист. N: 379090

- 144 -

ЦБ 128949, П/820(73)-31/Ч 68

ЧЕРИ, Британи С.

Въздухът, който дишам : [Роман]. - София : Уо Егмонт, 2023 (София : Инвестпрес). - 351 с. ; 20 см. - (Поредица Елементи ; Кн. 1)

Авт. известна като Британи С. Чери. - Уо - импринт на Егмонт България. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-27-3103-0 (Егмонт България)

820(73)-31

П-122300002647

Сист. N: 379091

- 145 -

ЦБ 128954, П/840-312.4/Л 85

ЛУБРИ, Жером

Глава 12 : [Роман]. - София : Enthusiast, 2023 ([София] : Ропринт). - 320 с. ; 21 см

Enthusiast - запазена марка на Алто комюникейшънс енд пъблишинг.

ISBN 978-619-164-548-0

840-312.4

П-122300002649

Сист. N: 379109

- 146 -

ЦБ 128955, П/860-312.4/М 81

МОЛА, Кармен

Годината на свинята : Елена Бланко издирва безследно изчезнал полицай : Роман. - София : Кръг, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 344 с. ; 21 см. - ([Поредица] Елена Бланко ; 3)

Кармен Мола - колективен псевд. на Агустин Мартинес, Хорхе Диас, Антонио Мерсеро.

ISBN 978-619-265-021-6

860-312.4

П-122300002650

Сист. N: 379110

- 147 -

ЦБ 128957, П/894.541-312.4/Р 87

РОХАС, Ева

Бяс : [Роман]. - [София] : Персей, 2023. - 232 с. ; 20 см

ISBN 978-619-161-309-0

894.541-312.4

П-122300002638

Сист. N: 379115

- 148 -

ЦБ 128959, П/820(73)-312.4/К 27

КАР, Джак

В кръвта : [Роман]. - [София] : Бард, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 416 с. ; 20 см. - (Кралете на трилъра. Сер. Джеймс Рийс ; [Кн. 5])

Джак Кар - съвместен псевдоним на двама американски писатели ; Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и Бел. на авт.

ISBN 978-619-03-0212-4

820(73)-312.4

П-122300002639

Сист. N: 379119

- 149 -

ЦБ 128960, П/820-31/М 79

МОЙС, Джоджо

В обувките на някой друг : Роман. - Пловдив : Хермес, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 424 с. ; 20 см

ISBN 978-954-26-2261-1

820-31

П-122300002640

Сист. N: 379120

- 150 -

ЦБ 128961, П/820-312.4/Ф 54

ФИНИ, Алис

Дейзи Даркър : [Роман]. - София : Ciela, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 352 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-28-4403-7 (Сиела)

820-312.4

П-122300002652

Сист. N: 379125

- 151 -

ЦБ 128962, П/820-312.4/Н 98

НЮТЪН, Сара Дж.

Другата двойка : [Роман]. - София : Ciela, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 336 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-4373-3 (Сиела)

820-312.4

П-122300002655, П-122300002868

Сист. N: 379126

- 152 -

ЦБ 128963, П/820(73)-31/С 76

СТИЙЛ, Даниел

Достойни противници : [Роман]. - [София] : Бард, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 256 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-03-0223-0

820(73)-31

П-122300002653, П-122300002966

Сист. N: 379127

- 153 -

ЦБ 128965, П/886.6-31/П 46

ПЕТРЕВСКИ, Горян

Другата Марта : Роман. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2023. - 218 с. ; 20 см

ISBN 978-619-235-136-6

886.6-31

П-122300002654

Сист. N: 379128

- 154 -

ЦБ 128966, П/820(73)-31/А 86

АРМЕНТРАУТ, Дженифър Л.

Душа от пепел и кръв : [Роман]. - София : Егмонт България, 2023 (Костинброд : Мултипринт). - 656 с. : с к. ; 21 см. - (Поредица Кръв и пепел ; [Кн. 5])

Съдържа и Бел. до читателя ; За Д. Л. Арментраут.

ISBN 978-954-27-3016-3

820(73)-31

П-122300002656

Сист. N: 379130

- 155 -

ЦБ 128967, П/820(73)-31/Х 47

ХИБЪРТ, Талиа

Започни да живееш, Клоуи Браун : [Роман]. - София : Апостроф, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 368 с. ; 20 см

ISBN 978-954-2962-98-4

820(73)-31

П-122300002663

Сист. N: 379131

- 156 -

ЦБ 128970, П/820(73)-94/Б 44

БИКЛИ, Джоди Ан и др.

Един милион очарователни писма : Когато всичко изглежда безнадежно, едно писмо може да промени живота ви завинаги. - София : AMG Publishing, 2023 (София : Алианс Принт). - 240 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7494-59-4 (ЕйЕмДжи Пъблишинг)

820(73)-94

П-122300002657

Сист. N: 379135

- 157 -

ЦБ 128973, П/882-322.9/Б 36

БЕЛЯЕВ, Александър Романович

Изобретенията на професор Вагнер : [Разкази]. - София : Изток-Запад, 2023. - 288 с. ; 22 см. - ([Библ.] Magica)

Съдържа и Няколко думи от състав.

ISBN 978-619-01-1228-0

ISBN 619-01-1228-5

882-322.9

П-122300002665

Сист. N: 379138

- 158 -

ЦБ 128974, П/820(73)-312.4/П 28, Кр/820(73)-312.4/П 28

ПАТЕРСЪН, Джеймс и др.

Кланът на вълците : [Роман]. - София : Плеяда, 2023. - 312 с. ; 22 см. - (Световен трилър)

Съдържа и Кратък справ. и речник на термините в амер. футбол.

ISBN 978-954-409-474-4

820(73)-312.4

П-122300002666, Кр-122300002979

Сист. N: 379139

- 159 -

ЦБ 128975, П/840-31/А 30

АДИМИ, Каутер

Книжарницата в Алжир : Роман. - София : Кръг, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 192 с. ; 20 см

Библиогр. с. 187 - 189.

ISBN 978-619-265-018-6

840-31

П-122300002667

Сист. N: 379140

- 160 -

ЦБ 128976, П/820(73)-31/К 50

КЕЛИ, Памела

Книжарничката в залива : [Роман]. - София : Кръгозор, 2023 (Добрич : Фолиарт). - 320 с. ; 21 см

ISBN 978-954-771-475-5

820(73)-31

П-122300002668

Сист. N: 379141

- 161 -

ЦБ 128977, П/820(729.87)-31/Б 25

БАНУО, Аяна Лойд

Когато сме били птици : [Роман]. - София : Колибри, 2023 ([София] : Инвестпрес). - 295 с. ; 20 см

ISBN 978-619-02-1248-5 (Colibri)

820(729.87)-31

П-122300002669

Сист. N: 379142

- 162 -

ЦБ 128983, П/820-31/О-45

ОЗМЪН, Ричард

Куршумът, който не улучи : [Роман]. - София : СофтПрес, 2023. - 368 с. ; 20 см. - (Поредица Криминален клуб "Четвъртък" ; Кн. 3)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-151-937-8

820-31

П-122300002673

Сист. N: 379143

- 163 -

ЦБ 128979, П/884-31/Т 65

ТОКАРЧУК, Олга Навоя

Емпузион : Натуротерапевтичен хорър. - София : ICU, 2023 (Костинброд : Мултипринт). - 328 с. ; 22 см

Съдържа и За авт. ; За прев.

ISBN 978-619-7674-31-6 (АйСиЮ)

884-31

П-122300002660

Сист. N: 379144

- 164 -

ЦБ 128981, П/839.7-312.4/Л 41

ЛЕКБЕРГ, Камила и др.

Култът : [Роман]. - София : Колибри, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 573 с. : с ил. ; 22 см. - (Съвр. трилъри)

ISBN 978-619-02-1250-8 (Colibri)

839.7-312.4

П-122300002670, П-122300002671, П-122300002672

Сист. N: 379147

- 165 -

ЦБ 128982, П/840-31/М 62

МИН, Оливие

Замъкът на Холивуд : Историята на легендарния хотел Мармонт : [Роман]. - София : Кръг, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 384 с. ; 20 см

ISBN 978-619-265-023-0

840-31

П-122300002662

Сист. N: 379152

- 166 -

ЦБ 128984, П/820/899-32/К 97

КЪЩАТА на ужасите : Мистични разкази и новели. - София : Изток-Запад, 2023. - 240 с. ; 22 см. - ([Библ.] Magica)

Други авт.: У. Колинс, Х. Уелс, Р. Мидълтън, Р. Хауърд, Ш. Ридел, Д. Хоторн, М. У. Фрийман, Ф. М. Крофорд, Д. К. Бангс, У. Харви.

ISBN 978-619-01-1254-9

ISBN 619-01-1254-4

820/899-32

П-122300002674

Сист. N: 379154

- 167 -

ЦБ 128986, П/820-31/Е 53

ЕЛКС, Кари

Лято в Италия : [Роман]. - София : Ибис, 2023 ([София] : Симолини). - 335 с. ; 20 см. - ([Поредица] Сестрите Шекспир ; [1])

ISBN 978-619-157-408-7

820-31

П-122300002675

Сист. N: 379157

- 168 -

ЦБ 128987, П/820(73)-31/Д 53

ДИДИЪН, Джоун

Молитвеник : [Роман]. - София : Лист, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 304 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7722-09-3

820(73)-31

П-122300002679

Сист. N: 379158

- 169 -

ЦБ 128989, П/860(899)-31/П 80

ПОСАДАС, Кармен

Легендата за Перегрина : [Роман]. - София : Колибри, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 472 с. ; 20 см

ISBN 978-619-02-1256-0 (Colibri)

860(899)-31

П-122300002676

Сист. N: 379161

- 170 -

ЦБ 128990, П/820(73)-31/А 93

АТАР, Лейла

Моти по водата : [Роман]. - [София] : Рива, 2023. - 328 с. ; 21 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-320-867-8

820(73)-31

П-122300002680

Сист. N: 379162

- 171 -

ЦБ 128991, П/820-31/Г 79

ГРЕЙС, Хана

Ледоразбивачка : [Роман]. - София : Уо Егмонт, 2023 (Костинброд : Мултипринт). - 560 с. ; 20 см

Уо - импринт на Егмонт България. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-27-3101-6 (Егмонт България)

820-31

П-122300002677

Сист. N: 379163

- 172 -

ЦБ 128992, П/882-32/А 12

АБГАРЯН, Нарине Юриевна

Мълчанието на цвета : [Новели, разкази, пътеписи]. - София : Лабиринт, 2023 (София : Симолини 94). - 280 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7670-32-5

882-32 + 882-992

П-122300002681, П-122300002682

Сист. N: 379164

- 173 -

ЦБ 128993, П/820(73)-31/П 80

ПОСТЪН, Ашли

Мъртвите романтици : [Роман]. - София : СофтПрес, 2023. - 352 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. ; Възприетата форма на името на прев. Яна Парашикова е Яна Парашикова-Аролска.

ISBN 978-619-151-927-9

820(73)-31

П-122300002683

Сист. N: 379168

- 174 -

ЦБ 128995, П/820(73)-94/М 45

МЕЙС, Франсис

Място под слънцето : За дома като мост между миналото и бъдещето. - Пловдив : Хермес, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 286 с. ; 21 см

Съдържа и Бел. за източниците ; Бел. за авт.

ISBN 978-954-26-2269-7

820(73)-94

П-122300002684

Сист. N: 379174

- 175 -

ЦБ 128997, П/820(73)-312.4/Р 48

РЕЙГЪН, Т. Р.

Отвлечена : [Роман]. - София : Ciela, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 384 с. ; 21 см. - (Поредица Лизи Гарднър ; Кн. 1)

ISBN 978-954-28-4353-5 (Сиела)

820(73)-312.4

П-122300002691

Сист. N: 379179

- 176 -

ЦБ 128998, П/820(73)-31/Г 53

ГЛАС, Серафина Нова

На тихата улица : [Роман]. - София : Бард, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 320 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-03-0214-8

820(73)-31

П-122300002685

Сист. N: 379184

- 177 -

ЦБ 128999, П/820-31/П 92

ПРОУЗ, Аманда

Очакване : [Роман]. - София : Труд, 2023 ([София] : Смилков). - 247 с. : с портр. ; 21 см

Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-398-779-5

820-31

П-122300002692

Сист. N: 379186

- 178 -

ЦБ 129000, П/820(71)-31/А 93

АТУУД, Маргарет Елинор

Наричаха я Грейс : [Роман]. - 2. изд. - София : Orange books, 2023 (Турция : Mega). - 632 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-171-147-5 (Ориндж Букс)

820(71)-31

П-122300002686

Сист. N: 379187

- 179 -

ЦБ 129001, П/820(73)-312.4/А 15

АБЪТ, Меган

Пази се от мен : Роман. - София : Обсидиан, 2023 (София : Инвестпрес). - 320 с. ; 20 см

ISBN 978-954-769-557-3

820(73)-312.4

П-122300002693

Сист. N: 379188

- 180 -

ЦБ 129002, П/820/899-32/Н 46

НЕЗАБРАВИМИ тъжни разкази на известни писатели. - София : Изток-Запад, 2023. - 224 с. : с ил. ; 22 с.

Други авт.: А. Чехов, Б. Стокър, Ги дьо Мопасан, Д. Х. Лорънс, Д. Лондон, Е. Гаскел, Л. Толстой, М. Твен, О. Хенри, О. Уайлд, Ч. Дикенс ; Други прев.: О. Иванова, С. георгиев, Я. Цанев.

ISBN 978-619-01-1252-5

820/899-32

П-122300002687

Сист. N: 379189

- 181 -

ЦБ 129003, П/820-311.6/Р 97

РЪДЪРФЪРД, Едуард

Париж : [Роман] : Т. 1 -. - София : Еднорог, 2023 -. - 21 см

Т. 2. . - 2023. - 448 с. : с ил., к.

Едуард Ръдърфърд - псевдоним на Франсис Едуард Уинтъл.

ISBN 978-954-365-286-0 (т. 2)

820-311.6

П-122300002694

Сист. N: 379190

- 182 -

ЦБ 129005, П/820(73)-312.4/С 76

СТИМСЪН, Тес

Новата къща : Роман. - София : Ciela, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 376 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-4390-0 (Сиела)

820(73)-312.4

П-122300002688

Сист. N: 379193

- 183 -

ЦБ 129006, П/820(73)-312.4/К 97

КЪСЛЪР, Клайв и др.

Огненият кораб : [Роман]. - [София] : Бард, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 464 с. ; 20 см. - (Кралете на трилъра)

Кн. 16 от поредицата Досиетата Орегон. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-03-0216-2

820(73)-312.4

П-122300002689

Сист. N: 379196

- 184 -

ЦБ 129007, П/820-312.4/Р 63

РИНДЪР, Роб

Процесът : [Роман]. - София : Ера, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 352 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-389-744-5

820-312.4

П-122300002698

Сист. N: 379198

- 185 -

ЦБ 129008, П/840-94/Д 38

ДЕЛОН, Антони

По здрач : Моят живот в семейство Делон. - София : Enthusiast, 2023 ([София] : Ропринт). - 176 с. ; 21 см

ISBN 978-619-164-542-8 (Ентусиаст)

840-94

П-122300002696

Сист. N: 379201

- 186 -

ЦБ 129009, П/820-4/О-74

ОРУЕЛ, Джордж

Пътят към кея на Уиган. - София : Рива, 2023. - 312 с. : с ил. ; 21 см

Джордж Оруел - псевдоним на Ерик Артър Блеър ; Або - псевд. на Явор Савчов Въжаров. - Съдържа и Бел. към прев.

ISBN 978-954-320-878-4

820-4

П-122300002699

Сист. N: 379203

- 187 -

ЦБ 129010, П/820-312.6/Ф 83

ФРИП, Хелън

Повелителката на шампанското : [Роман]. - [София] : Прозорец, 2023 ([София] : Инвестпрес). - 392 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-243-263-8

820-312.6

П-122300002697

Сист. N: 379206

- 188 -

ЦБ I 13177, РЦ20в/840-31/Б 65

БОРДО, Анри

Господарят на любовта ; Двете лица на живота : [Романи]. - София : Славчо Атанасов, [1938]. - 212 с. ; 18 см. - (Библ. Златни зърна ; [Г. III], [Кн.] 3)

Съдържа и На Пол Моран / А. Бордо. - Загл. и текст на стар правопис. - Екз. с инв. N 122300002611 - подв. със син текстил, твърда подвързия.

840-31

РЦ20в-122300002611

Сист. N: 379207

- 189 -

ЦБ 129013, П/820-312.4/Б 37

БЕНЕТ, С. Дж.

Уиндзорският възел : [Роман]. - София : Еднорог, 2023. - 352 с. ; 20 см. - (Поредица Нейно Величество кралицата разследва ; [1])

Името на прев. отбелязано на предзагл. с.

ISBN 978-954-365-283-9

820-312.4

П-122300002711

Сист. N: 379217

- 190 -

ЦБ 129014, П/820(73)-31/К 50

КЕНЕДИ, Ел

Рискът : [Роман]. - София : Ciela, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 448 с. ; 21 см. - (Поредица Briar U ; Кн. 2)

ISBN 978-954-28-4355-9 (Сиела)

820(73)-31

П-122300002701

Сист. N: 379218

- 191 -

ЦБ 129020, П/820(548.7)-31/К 44

КАРУНАТИЛАКА, Шехан

Седемте луни на Мали Алмейда : [Роман]. - София : Лабиринт, 2023 (София : Симолини 94). - 392 с. ; 21 см

Съдържа и От авт.

ISBN 978-619-7670-28-8

820(548.7)-31

П-122300002703

Сист. N: 379228

- 192 -

ЦБ 129022, П/860-312.6/Д 76

ДОМИНГО, Кармен

Фрида. Да живее животът! : [Роман]. - София : Orange books, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 402 с. ; 20 см

ISBN 978-619-171-153-6 (Ориндж букс)

860-312.6

П-122300002713

Сист. N: 379233

- 193 -

ЦБ 129026, П/820(73)-31/Х 49

ХИЛДЕБРАНД, Елин

Хотел "Нантъкет" : [Роман]. - София : Ciela, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 488 с. ; 21 см

Съдържа и Синята кн. ; За авт.

ISBN 978-954-28-4386-3 (Сиела)

820(73)-31

П-122300002715

Сист. N: 379240

- 194 -

ЦБ 129027, П/820(94)-311.6/М 19

МАККЪЛОУ, Колийн

Цезар : [Роман] : Ч. 1 - 3. - София : Плеяда, 2023. - 21 см. - ([Поредица Господари на Рим] ; [5])

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

Ч. 1. Завоевател и заговорници ([София] : Art Eternal Print). - 296 с. : с к., портр.

Речник.

ISBN 978-954-409-469-0 (ч. 1)

820(94)-311.6

П-122300002716

Сист. N: 379241

- 195 -

ЦБ 129028, П/820(94)-312.4/Х 24

ХАМЪР, Крис

Сурова пустош : [Роман]. - София : Ера, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 408 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-389-747-6

820(94)-312.4

П-122300002705

Сист. N: 379242

- 196 -

ЦБ 129029, П/820(94)-311.6/М 19

МАККЪЛОУ, Колийн

Цезар : [Роман] : Ч. 1 - 3. - София : Плеяда, 2023. - 21 см. - ([Поредица Господари на Рим] ; [5])

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

Т. 3. Рубикон. - 288 с. : с портр., к.

ISBN 978-954-409-473-7 (ч. 3)

820(94)-311.6

П-122300002717

Сист. N: 379243

- 197 -

ЦБ 129030, П/820-31/К 26

КАПЛИН, Джули

Тайното заливче в Хърватия : [Роман]. - София : СофтПрес, 2023. - 360 с. ; 20 см. - (Поредица Романтични бягства)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-151-934-7

820-31

П-122300002706

Сист. N: 379244

- 198 -

ЦБ 129031, П/840-31/Б 26

БАРБЕРИ, Мюриел

Час, изпълнен с плам : [Роман]. - София : Ciela, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 255 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-4322-1 (Сиела)

840-31

П-122300002718

Сист. N: 379245

- 199 -

ЦБ 129033, П/820-312.4/К 90

КРИСТИ, Агата Мери Клариса

Те бяха десет : [Роман]. - София : Ера, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 223 с. ; 20 см

Имената на прев. отбелязани в библиогр. каре.

ISBN 978-954-389-740-7

820-312.4

П-122300002707

Сист. N: 379247

- 200 -

ЦБ 129035, П/820(73)-31/М 14

МАДЪН-МИЛС, Илса

Той не е моят Ромео : [Роман]. - София : Ciela, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 384 с. ; 21 см. - ([Поредица The Game Changers])

ISBN 978-954-28-4359-7 (Сиела)

820(73)-31

П-122300002708

Сист. N: 379252

- 201 -

ЦБ 129036, П/891.63-31/И 99

ЙЪНГ, Саманта

Тук с мен : [Роман]. - София : Orange books, 2023 ([София] : Булгед). - 512 с. ; 21 см. - (Поредица Семейство Адар ; Кн. 1)

ISBN 978-619-171-155-0 (Ориндж Букс)

891.63-31

П-122300002709

Сист. N: 379253

- 202 -

ЦБ 129041

ЛАРСЪН, Б. В.

Изтребление : [Роман]. - [София] : Бард, 2017 ([София] : Алианс Принт). - 400 с. ; 20 см. - (Избрана световна фантастика ; 190. Сер. Звездна армада ; Кн. 2)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-760-5

820(73)-312.9

Сист. N: 379263

- 203 -

ЦБ 129050, П/820-322.9(081.2)/К 63

КЛАРК, Артър

Избрани разкази : Т. 1 -. - София : Ciela, 2013 -. - 21 см

Т. 2. Песните на далечната Земя. - 2013. - 287 с.

ISBN 978-954-28-1367-5 (т. 1)(Сиела)

820-322.9(081.2)

П-122300002784

Сист. N: 379298

- 204 -

ЦБ 129059, П/820(73)-312.4/Р 61

РИКТЪЛ, Мат

Любов и други зависимости : [Роман]. - София : Ергон, 2009. - 320 с. ; 20 см. - (Библ. Трилъри)

ISBN 978-954-9625-31-8

820(73)-312.4

П-122300002778

Сист. N: 379323

- 205 -

ЦБ 129061, П/840-31/Р 46

РЕЗА, Ясмина

Блажени са блажените : Роман. - София : Факел експрес, 2013. - 184 с. ; 20 см

ISBN 978-954-9772-86-9

840-31

П-122300002779

Сист. N: 379325

- 206 -

ЦБ 129068, П/820(417)-312.4/О-17

О'БРАЙЪН, Лорънс

Йерусалимска загадка : Роман. - Пловдив : Хермес, 2014 (Хасково : Полиграфюг). - 384 с. ; 20 см. - (Мегаселър)

ISBN 978-954-26-1320-6

820(417)-312.4

П-122300002807

Сист. N: 379343

- 207 -

ЦБ 129069, П/820(73)-31/Н 82

НИФНЕГЪР, Одри

Пътешественикът във времето на неговата жена : [Роман]. - София : Бард, 2006. - 480 с. ; 21 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-954-585-730-0

ISBN 954-585-730-7

820(73)-31

П-122300002767

Сист. N: 379345

- 208 -

ЦБ 129075, О/820-31/Ф 27

ФАУЛЪР, Кристофър

Кървава невяста : [Роман]. - София : Плеяда 7, 1993. - 405 с. ; 20 см

ISBN 954-526-023-8

820-31

О-122300002818

Сист. N: 379359

- 209 -

ЦБ 129077, П/891.1-84/Г 19

ГАНДИ, Махатма

Да победим с любов. - [София] : ФАМА i, 2022. - 88 с. : с ил., портр. ; 22 см

Съдържа и За него.

ISBN 978-619-218-079-9

891.1-84

П-122300002870

Сист. N: 379361

- 210 -

ЦБ 129079, П/820(73)-31/М 45

МЕЙС, Ела

Да обичаш Джейсън Торн : [Роман]. - София : Труд, 2023 ([Благоевград] : Смилков). - 416 с. ; 20 см

ISBN 978-954-398-778-8

820(73)-31

П-122300002871

Сист. N: 379366

- 211 -

ЦБ 129083, П/820(73)-31/К 53

КИЙЛАНД, Ви

Играта : [Роман]. - София : Ера, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 264 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-389-737-7

820(73)-31

П-122300002863

Сист. N: 379379

- 212 -

ЦБ 129085, П/840-31/Е 82

ЕРНО, Ани

Просто страст : [Роман]. - София : Фама+, 2023. - 67 с. ; 21 см

ISBN 978-619-178-184-3

840-31

П-122300002861

Сист. N: 379381

- 213 -

ЦБ 129087, ДТ/820(73)-31/Е 55

ЕЛСТЪН, Ашли

Десет истини и едно предизвикателство : [Роман]. - София : Ибис, 2023 ([София] : Симолини). - 267 с. ; 20 см

Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-157-4-7-0

820(73)-31

ДТ-122300002867

Сист. N: 379384

- 214 -

ЦБ 129092, П/886.6-31/И 79

ЙОЛДЕСКИ, Ненад

Плуване срещу течението : Роман. - [София] : Персей, 2023. - 66 с. ; 20 см

ISBN 978-619-161-297-0

886.6-31

П-122300002864

Сист. N: 379391

- 215 -

ЦБ 129093, П/840-312.6/Ш 78

ШМИТ, Ерик-Еманюел

Дневник на една изгубена обич : [Роман]. - Плевен : Lege Artis, 2023 (София : Артграф). - 188 с. ; 22 см

ISBN 978-619-7516-43-2 (Леге Артис)

840-312.6

П-122300002866

Сист. N: 379393

- 216 -

ЦБ 129116, П/820(73)-31/К 82

КОНСТАНТИН, Лив

Преследвачката : Роман. - София : Benitorial, 2023 ([София] : Ропринт). - 344 с. ; 20 см

Лив Константин - колективен псевдоним на Лин Константин и Валъри Константин. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-7639-26-1 (Бениториал)

820(73)-31

П-122300002840, П-122300002841

Сист. N: 379452

- 217 -

ЦБ 129117, П/820-31/У 41

УИНСПИЪР, Джаклин

Първият случай на Мейзи Добс : Роман. - София : Benitorial, 2023 ([София] : Ропринт). - 368 с. ; 20 см

Съдържа и Бел. на авт. по повод десетата год. от изд. на Първия случай на Мейзи Добс ; За авт.

ISBN 978-619-7639-20-9 (Бениториал)

820-31

П-122300002836, П-122300002837

Сист. N: 379453

- 218 -

ЦБ 129118, П/820(73)-31/Ц 89

ЦУКИЯМА, Гейл

Градината на самурая : Роман. - София : Benitorial, 2023 ([София] : Ропринт). - 392 с. ; 20 см

Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-7639-24-7 (Бениториал)

820(73)-31

П-122300002834, П-122300002835

Сист. N: 379454

- 219 -

ЦБ 129124, П/850-31/Ф 81

ФРАТИНИ, Франческо

Атон : Роман. - София : Лемур Букс, 2023 ([София] : Ропринт). - 207 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7581-53-9 (Lemur)

850-31

П-122300002953

Сист. N: 379473

- 220 -

ЦБ 129125, П/820-32/Б 69

БОТАНИЧЕСКИ кошмари : [Разкази]. - София : Изток-Запад, 2023. - 304 с. ; 22 см. - ([Библ.] Magica)

Съдържа: Смрадлика / Ъ. Добъни ; Phalaenopsis Gloriosa / Е. Уолъс ; Изгубени в пирамидата или Проклятието на мумията / Л. М. Олкот ; Дъщерята на Рапачини / Н. Хоторн ; Цъфтежът на странната орхидея / Х. Уелс ; Градината на страха / Р. Хауърд ; Месоядката / Л. Хупър ; Павилионът / Е. Несбит ; Пурпурният ужас / Ф. М. Уайт ; Жените от гората / А. Мерит ; Човекоядното дърво / Ф. Робинсън ; Ясенът / М. Р. Джеймс ; Стенещата лилия / Е. Вейн ; Човекът, когото дърветата обичаха / А. Блакуд.

ISBN 978-619-01-1264-8

ISBN 619-01-1264-1

820-32

П-122300002954

Сист. N: 379474

- 221 -

ЦБ 129126, П/820(73)-31/Д 32

ДЕВЕРО, Джуд

Безразсъдна любов : [Роман]. - София : Плеяда, 2023. - 304 с. ; 20 см. - (Поредица [Пеперуда] : Съвр. романтична проза)

Загл. на поредицата е лого - изображение на пеперуда.

ISBN 978-954-409-475-1

820(73)-31

П-122300002956

Сист. N: 379477

- 222 -

ЦБ 129130, П/820(73)-31/Р 70

РОБЪРТС, Нора

Отдадени в смъртта : Роман. - Пловдив : Хермес, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 376 с. ; 20 см

Нора Робъртс - псевд. на Елинор Мари Робъртсън. - Кн. от поредицата [.. в смъртта].

ISBN 978-954-26-2283-3

820(73)-31

П-122300003001

Сист. N: 379490

- 223 -

ЦБ 129131, П/820-312.4/Т 20

ТАЙС, Хариет

Всичко свършва в полунощ : [Роман]. - София : Ciela, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 300 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-4421-1 (Сиела)

820-312.4

П-122300002959

Сист. N: 379492

- 224 -

ЦБ 129132, П/820(73)-31/Я 81

ЯРОС, Ребека

Всичко, което оставихме недовършено : [Роман]. - София : Ера, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 503 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на преззагл. с.

ISBN 978-954-389-749-0

820(73)-31

П-122300002960

Сист. N: 379493

- 225 -

ЦБ 129134, П/820-31/Д 50

ДЖЕЙМС, Е. Л.

Госпожата : [Роман]. - [София] : Бард, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 448 с. ; 21 см

Е Л Джеймс - псевд. на Ерика Митчъл Ленард. ; Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-03-0218-6

820-31

П-122300002962

Сист. N: 379497

- 226 -

ЦБ 129138, П/840-31/В 56

ВИГАН, Делфин дьо

Звездните деца : [Роман]. - София : Колибри, 2023 ([София] : Инвестпрес). - 367 с. ; 20 см. - ([Поредица] Съвр. европ. проза)

ISBN 978-619-02-0995-9 (Colibri)

840-31

П-122300002968, П-122300003033

Сист. N: 379423

- 227 -

ЦБ 129137, П/820-31/Б 93

БЪРТЪН, Джеси

Домът на съдбата : [Роман]. - София : Ciela, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 372 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-4423-5 (Сиела)

820-31

П-122300002965

Сист. N: 379511

- 228 -

ЦБ 129140, Д/839.8-93-34/А 65

АНДЕРСЕН, Ханс Кристиан

Избрани приказки. - София : Пан, 2023. - 240 с. : с цв. ил. ; 22 см

ISBN 978-619-240-781-0

839.8-93-34

Д-122300002970

Сист. N: 379514

- 229 -

ЦБ 129148, П/820(729.2)-31/Д 50

ДЖЕЙМС, Марлон

Лунна вещица, цар паяк : [Роман]. - София : Лабиринт, 2023 (София : Симолини 94). - 620 с. ; 21 см

Кн. 2 от трилогията Тъмната звезда.

ISBN 978-619-7670-24-0

820(729.2)-31

П-122300002981

Сист. N: 379565

- 230 -

ЦБ 129149, П/820-31/Х 28

ХАРПЪР, Елоди

Леговище на вълчици : [Роман]. - София : Ciela, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 428 с. ; 21 см

На гърба на кн. отбелязано I.

ISBN 978-954-28-4418-1 (Сиела)

820-31

П-122300002982

Сист. N: 379568

- 231 -

ЦБ 129150, П/820(73)-31/Р 82

РОЛИНС, Джеймс

Ледена утроба : [Роман]. - [София] : Бард, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 752 с. : с ил., к. ; 21 см

Джеймс Ролинс - псевд. на авт. Джим Чайковски. - Кн. 2 от поредицата Лунопад.

ISBN 978-619-03-0217-9

820(73)-31

П-122300002983

Сист. N: 379569

- 232 -

ЦБ 129153, П/869.0-31/К 73

КОЕЛЮ, Жоао Пинто

Майко, сладко море : Роман. - София : Лемур Букс, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 191 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7581-52-2 (Lemur Books)

869.0-31

П-122300002986

Сист. N: 379588

- 233 -

ЦБ 129156, П/820-31/Е 53

ЕЛИЪТ, Джордж

Мидълмарч : [Роман] : Т. I - II. - 2. изд. - София : Лист, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 21 см

Джордж Елиът - псевд. на Мери Ан Евънс.

Т. I. . - 640 с.

ISBN 978-619-7722-10-9 (т. 1)

820-31

П-122300002990

Сист. N: 379596

- 234 -

ЦБ 129157, П/820-31/Е 53

ЕЛИЪТ, Джордж

Мидълмарч : [Роман] : Т. I - II. - 2. изд. - София : Лист, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 21 см

Джордж Елиът - псевд. на Мери Ан Евънс.

Т. II. . - 584 с.

ISBN 978-619-7722-11-6 (т. 2)

820-31

П-122300002991

Сист. N: 379602

- 235 -

ЦБ 129158, П/820(73)-31/У 27

УЕБЪР, Хедър

На юг от чинара : [Роман]. - София : Ciela, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 368 с. ; 21 см

Пълното име на прев. Р. Тодорова - Росица Тодорова Иванова.

ISBN 978-954-28-4405-1 (Сиела)

820(73)-31

П-122300002993

Сист. N: 379610

- 236 -

ЦБ 129160, П/839.7-312.4/К 51

КЕПЛЕР, Ларш

Огледалния човек : Роман. - София : Enthusiast, 2023 ([София] : Ропринт). - 552 с. ; 21 см. - (Сер. Криминален инспектор Юна Лина)

Ларш Кеплер - общ псевд. на швед. писатели Александра Коельо Андорил и Александър Андорил. - Enthusiast - запазена марка на Алто комюникейшънс енд пъблишинг. - Съдържа и Бел. на авт.

ISBN 978-619-164-553-4 (Ентусиаст)

839.7-312.4

П-122300003000

Сист. N: 379616

- 237 -

ЦБ 129161, П/820-312.4/Ф 82

ФРЕНЧ, Ники

Нечутата : [Роман]. - София : AMG Publishing, 2023 (София : Алианс Принт). - 460 с. ; 20 см

Ники Френч - псевдоним на британското писателско дуо Ники Джерард и Шон Френч.

ISBN 978-619-7494-60-0 (ЕйЕмДжи Пъблишинг)

820-312.4

П-122300002998

Сист. N: 379619

- 238 -

ЦБ 129162, П/820-311.6/Ъ

ЪРУИН, Софи

Наръчник на младата дама за скандали : [Роман]. - София : Ciela, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 384 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-4407-5 (Сиела)

820-311.6

П-122300002997

Сист. N: 379621

- 239 -

ЦБ 129163, П/820(73)-31/М 45

МЕЙС, Ела

Най-трудното влюбване : [Роман]. - София : Труд, 2023 ([Благоевград] : Смилков). - 468 с. ; 20 см

Съдържа и Бел. от авт.

ISBN 978-954-398-782-5

820(73)-31

П-122300002996

Сист. N: 379622

- 240 -

ЦБ 129165, П/820(73)-31/Б 78

БРАУН, Сандра

Увлечението : [Роман]. - Пловдив : Хермес, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 400 с. ; 20 см

ISBN 978-954-26-2285-7

820(73)-31

П-122300003015

Сист. N: 379633

- 241 -

ЦБ 129167, П/820-31/О-50

О'ЛИЪРИ, Бет

Пътуването : [Роман]. - София : Ибис, 2023 ([София] : Симолини). - 424 с. ; 21 см. - (Кол. Избрани съвр. любовни романи)

ISBN 978-619-157-409-4

820-31

П-122300003003

Сист. N: 379636

- 242 -

ЦБ 129168, П/830-31/И 72

ИНУСА, Мануела

Портокалови мечти : Роман. - Пловдив : Хермес, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 360 с. ; 20 см

Кн. [2] от поредицата Калифорнийски мечти.

ISBN 978-954-26-2228-4

830-31

П-122300003005

Сист. N: 379640

- 243 -

ЦБ 129175, П/895.6-322.4/Р 33

РАМПО, Едогава

Човекът кресло и други японски мистерии. - София : Изток-Запад, 2023. - 176 с. ; 22 см

Едогава Рампо - псевд. на Хирай Таро. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-01-1267-9

895.6-322.4

П-122300003021

Сист. N: 379654

- 244 -

ЦБ 129181, ДТ/839.6-31/Ф 99

ФЮЛЕХАУГ, Ранди и др.

Принцеса Маргрете (Мечтаният принц) : Роман / Ранди Фюлехауг, Анне Гюн Халворшен ; Прев. от норв. Магдалена Каблан. - [София] : Книги за всички, 2023. - 224 с. ; 20 см

Кн. 2 от поредицата Royalteen.

ISBN 978-619-7535-55-6

839.6-31

ДТ-122300003036

Сист. N: 379682

- 245 -

ЦБ 129183, ДТ/839.3-31/В 83

ВОЛЦ, Анна

Гипс : [Роман] / Анна Волц ; Прев. от нидерл. Анета Данчева-Манолова. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2023. - 160 с. ; 20 см

Съдържа и Бел. за прев.

ISBN 978-619-235-146-5

839.3-31

ДТ-122300003095

Сист. N: 379688

- 246 -

ЦБ 129188, ДТ/820(73)-31/Л 59

ЛИМ, Елизабет

Шест алени жерава : [Роман] / Елизабет Лим ; Прев. [от англ.] Боряна Даракчиева. - [София] : Noble Star Books, 2023 ([София] : Симолини). - 444 с. ; 21 см

Съдържа и биогр. бел. за авт.

ISBN 978-619-92186-7-9 (Ноубъл Стар Букс)

820(73)-31

ДТ-122300003041

Сист. N: 379697

- 247 -

ЦБ 129190, П/882-31/Г 82

ГРИГОРЯН, Анаит Суреновна

Октопод : [Роман]. - София : Колибри, 2023 ([София] : Инвестпрес). - 344 с. ; 20 см

ISBN 978-619-02-1270-6 (Colibri)

882-31

П-122300003030

Сист. N: 379701

- 248 -

ЦБ 129191, П/820(73)-31/М 45

МЕЙС, Ела

Брак по сметка : [Роман]. - София : Труд, 2023 ([Благоевград] : Смилков). - 500 с. ; 20 см

Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-398-785-6

820(73)-31

П-122300003029

Сист. N: 379702

- 249 -

ЦБ 129192, П/820-31/М 26

МАНИКА, Рани

Да докоснеш земята : [Роман]. - [София] : Бард, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 416 с. ; 21 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-03-0222-3

820-31

П-122300003026

Сист. N: 379704

- 250 -

ЦБ 129195, П/886.2-31/Б 29

БАУЕР, Лудвиг

Мъжът с жълтото палто : Роман. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2023. - 232 с. ; 20 см

Съдържа и Бел. за ппрев.

ISBN 978-619-235-152-6

886.2-31

П-122300003025

Сист. N: 379710

- 251 -

ЦБ 129196, П/839.3-312.4/Р 28

РАЙНЕФЕЛД, Марийке Лукас

Моя небесна избранице : [Роман]. - София : ICU, 2023 (Пловдив : Жанет 45). - 320 с. ; 21 см

Съдържа и Обясн. бел.

ISBN 978-619-7674-22-4 (АйСиЮ)

839.3-312.4

П-122300003031

Сист. N: 379713

- 252 -

ЦБ 129197, П/839.7-31/Х 62

ХОЛМКВИСТ, Карин Брюнк

Майкен минонамирачката : [Роман]. - София : Enthusiast, 2023. - 240 с. ; 20 см

Enthusiast - запазена марка на Алто комюникейшънс енд пъблишинг.

ISBN 978-619-164-560-2 (Ентусиаст)

839.7-31

П-122300003032

Сист. N: 379716

- 253 -

ЦБ 129203, П/820-31/У 39

УИЛСЪН, Патриша

Лятото на тайните : [Роман] / Патриша Уилсън ; Прев. [от англ.] Виолета Ненчева Ненова-Виденова. - [София] : Noble Star Books, 2023 ([София] : Симолини). - 492 с. ; 21 см

Възприетата форма на името на прев. В. Ненчева Ненова-Виденова - Виолета Ненчева Ненова ; Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-92186-8-6 (Ноубъл Стар Букс)

820-31

П-122300003047

Сист. N: 379730

- 254 -

ЦБ 129204, П/820(73)-31/О-11

О Акси

Бунтът на Сеул : [Роман] / Акси О ; Прев. от англ. Гергана Дечева. - София : Peppermill Books, [2023] ([София] : Инвестпрес принт). - 336 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-92322-7-9 (Пепърмил Букс)

820(73)-31

П-122300003048

Сист. N: 379731

- 255 -

ЦБ 129205, П/820(73)-94/Д 71

ДОЙЛ, Гленън

Неопитомена / Гленън Дойл ; Прев. [от англ.] Ралица Игнатова. - Лимитирано изд. - София : Лайфтайм, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 392 с. ; 21 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-92241-2-0

820(73)-94

П-122300003049

Сист. N: 379734

Детска художествена литература

- 256 -

ЦБ 128912, Д/820(94)-93-31/А 63

АМОРЕС, Ева и др.

Най-лошата седмица евър! Вторник. - [София] : Прозорец, 2023. - 192 с. : с ил. ; 19 см

Кор. опис. - Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-619-243-252-2

820(94)-93-31

Д-122300002524

Сист. N: 379032

- 257 -

ЦБ 128913, Д/820(73)-93-31/Б 76

БРАЛИЪР, Макс

Последните деца на Земята и забранената крепост : [Роман за деца]. - София : Pro book, 2023 (България). - 368 с. : с ил. ; 21 см. - (Поредица Последните деца на Земята ; [Кн. 8])

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и За авт. ; За ил.

ISBN 978-619-7733-02-0 (Про бук)

820(73)-93-31

Д-122300002530

Сист. N: 379033

- 258 -

ЦБ 128914, Д/886.7-93-1/А 51

АЛЕКСАНДРОВА, Диана Александрова

Немирната овца. - София : Студиото на А [т.е. Артлайн Студиос], 2023. - [28] с. : с цв. ил. ; 22х22 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-619-193-312-9

886.7-93-1

Д-122300002525

Сист. N: 379037

- 259 -

ЦБ 128921, Д/840-93-34/К 63

КЛЕР, Оливие

Ти си такъв, какъвто си... : или тайната на добраномереното общуване. - [София] : Timelines, 2023. - [43] с. : с цв. ил. ; 25 см

ISBN 978-619-7455-97-7 (Таймлайнс)

840-93-34

Д-122300002533

Сист. N: 379050

- 260 -

ЦБ II 9007, Д/820(94)-93-34/Т 69

ТОМАС, Валъри

Уини и Уилбър: Среднощният дракон : [Приказка]. - [София] : Timelines, 2022 (Китай). - [28] с. : с цв. ил. ; 29 см. - ([Поредица Уини и Уилбър] ; [7])

ISBN 978-619-7455-81-6 (Таймлайнс стор)

820(94)-93-34

Д-122300002536

Сист. N: 379052

- 261 -

ЦБ II 9008, Д/820(94)-93-34/Т 69

ТОМАС, Валъри

Уини и Уилбър: Чудовищната мистерия : [Приказка]. - [София] : Timelines, 2022 (Китай). - [28] с. : с цв. ил. ; 29 см. - ([Поредица Уини и Уилбър] ; [19])

ISBN 978-619- (Таймлайнс стор)

820(94)-93-34

Д-122300002537

Сист. N: 379054

- 262 -

ЦБ 128931, ДТ/820(73)-93-31/Ч 49

ЧЕЙНАНИ, Соман

Училището за Добро и Зло: Кристалът на времето : [Роман за деца]. - София : Ciela, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 556 с. ; 21 см. - ([Поредица] Училището за Добро и Зло ; Кн. 5)

ISBN 978-954-28-4371-9 (Сиела)

820(73)-93-31

ДТ-122300002538

Сист. N: 379066

- 263 -

ЦБ II 9011, Д/840-93-34/Ш 78

ШМИТ, Ерик-Еманюел

Приказки за кукумявката: Мечето, което искаше да бъде щастливо : [Приказка]. - [София] : Леге Артис, 2023. - 30 с. : с цв. ил. ; 27 см. - ([Поредица] Хубавите книжки ; 4)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и Какво е щастие?

ISBN 978-619-7516-40-1

840-93-34

Д-122300002678

Сист. N: 379165

- 264 -

ЦБ 129015, РЦ20в/820-93-31/Д 53

ДИКЕНС, Чарлс

Давид Коперфилд : [Роман за деца и юноши]. - София : Хемус, 1927. - 112 с. : с ил., портр. ; 21 см

Загл. и текст на стар правопис. - Екз. с инв. N 122300002622 е подв. със зелен текстил, твърда подвързия.

820-93-31

РЦ20в-122300002622

Сист. N: 379219

- 265 -

ЦБ II 9012, Д/840-93-34/Ш 78

ШМИТ, Ерик-Еманюел

Приказки за кукумявката: Слончето, което не зачиташе никого и нищо : [Приказка]. - [Плевен] : Леге Артис, 2023. - 30 с. : с цв. ил. ; 27 см. - ([Поредица] Хубавите книжки ; 3)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и Какво е зачитане?

ISBN 978-619-7516-41-8

840-93-34

Д-122300002704

Сист. N: 379229

- 266 -

ЦБ 129042, Д/886.7-93-1/К 59

КИРЯНОВА, Катерина Илиева

За теб, многознайко : [Стихове за деца]. - София : Болид инс, 2007. - 184 с. : с цв. ил. ; 21 см

Други ил.: Л. Василева, И. Танева, Далила ; Далила - псевд. на худож. Даниела Иванова Георгиева.

ISBN 978-954-8017-89-3

886.7-93-1

Д-122300002732

Сист. N: 379264

- 267 -

ЦБ 129070, Кр/886.7-93-1/Б 44

БИНЕВ, Бинимир

Патилата на Цанко. - Ст. Загора : [Кота], [2006]. - 16 с. : с цв. ил. ; 23 см

ISBN 954-305-164-Х

ISBN 978-954-305-164-9

886.7-93-1

Кр-122300002745

Сист. N: 379338

- 268 -

ЦБ 129071, Кр/886.7-053.5-93-8/Н 33

НАЦИОНАЛЕН фестивал на детската книга, VIII. Сливен. 2006

Национален конкурс "Пътешествие в света на приказните тайнства и вълшебства!" : Сб. наградени творби. - Сливен : Жажда, 2006. - 64 с. : с цв. ил. ; 20 см

Съдържа творби на участниците (в т.ч. и старозагорци) в Нац. лит. конкурс и конкурса за рис. на тема Пътешествие в света на приказните тайнства и вълшебства! в рамките на VIII Нац. фестивал на дет. кн., Сливен, 2006.

ISBN 978-954-795-144-0

ISBN 954-795-144-0

886.7-053.5-93-8

Кр-122300002747

Сист. N: 379349

- 269 -

ЦБ I 13178, Д/820-93-16/К 52

КЕРИ, Джема

Хипопотамчето Хипо. - София : Фют, 2023 (Китай). - [24] с. : с цв. ил. ; 18х18 см. - ([Колекция] Аз и моите чувства)

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-619-199-909-5

820-93-16

Д-122300002849

Сист. N: 379394

- 270 -

ЦБ I 13179, Д/820-93-16/К 52

КЕРИ, Джема

Лъвчето Лео. - София : Фют, 2023 (Китай). - [24] с. : с цв. ил. ; 18х18 см. - ([Колекция] Аз и моите чувства)

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-619-199-906-4

820-93-16

Д-122300002850

Сист. N: 379401

- 271 -

ЦБ I 13180, Д/820-93-16/К 52

КЕРИ, Джема

Совичката Пуфи. - София : Фют, 2023 (Китай). - [24] с. : с цв. ил. ; 18х18 см. - ([Колекция] Аз и моите чувства)

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-619-199-907-1

820-93-16

Д-122300002851

Сист. N: 379404

- 272 -

ЦБ I 13181, Д/820-93-16/К 52

КЕРИ, Джема

Мечето Тото. - София : Фют, 2023 (Китай). - [24] с. : с цв. ил. ; 18х18 см. - ([Колекция] Аз и моите чувства)

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-619-199-908-8

820-93-16

Д-122300002852

Сист. N: 379405

- 273 -

ЦБ 129096, Д/886.7-93-91/В 24

ВАСИЛЕВ, Марин

Четене на срички. - София : Ина, 2021. - 47 с. : с цв. ил. ; 24 см

Кн. от поредицата Моят първи учебник. - Съдържа приказките: Пиленцето ; За мравката ; Рожденият ден на кобилката ; Катеричката и нейните приятели ; Приказка за лошата акула ; Новодомец ; Най-красивият ; Ежко златната лапичка ; Горските строители ; Вълшебната думичка ; Врабец и папагал ; Удивителните приключения на котенцето Лъчко.

1. Четене - детска и юношеска литература

886.7-93-91 + 087.5:028

Д-122300002749, Д-122300002750

Сист. N: 379410

- 274 -

ЦБ II 9016, Д/840-93-342/Л 28

ЛАФОНТЕН, Жан дьо

Басни. - София : Пух, [2009] (Китай). - 118 с. : с цв. ил. ; 30 см

Кор. загл.: Най-хубавите басни ; Пълното име на прев. - Виктория Николова Донкова ; Името на прев. отбелязано на задната кор. - Съдържа: Гарванът и лисицата ; Заекът и костенурката ; Славеят и ястребът ; Градският мишок и полският мишок ; Кучето и отражението на плячката ; Еленът, който се оглеждал във водата ; Маймуната, лисицата и другите животни ; Щурецът и мравката ; Кокошката със златните яйца ; Делфинът и маймуната ; Вълкът, козата и козлето ; Лисицата и гроздето ; Престарелият лъв ; Гарванът, който искал да подражава на орела ; Гълъбицата и мравката ; Конят, лисицата и вълкът ; Жабата, която искала да стане колкото вола ; Вълкът и агнето ; Лисицата и щъркелът ; Невестулката, която влязла в мазето ; Глиненото гърне и желязното гърне ; Котаракът и мишките ; Лъвът и мухата ; Паякът и лястовицата ; Болният елен ; Вълкът и кучето ; Лъвът и мишлето ; Козелът и лисицата ; Заекът и жабите ; Котаракът, невестулката и заекът ; Дъбът и тръстиката ; Пчелите и стършелите ; Двете козлета ; Чаплата ; Вълкът овчар ; Костенурката и двете патици ; Вълкът и щъркелът ; Каретата и мухата ; Жабите искат цар ; Жабата и плъхът.

ISBN 978-954-9701-517

840-93-342

Д-122300002748

Сист. N: 379412

- 275 -

ЦБ 129098, Д/886.7-93-8/К 72

КОВАЧЕВА, Жани

Сияйната среща на Тея : Муз. кн.. - София : Светилник [т.е. Step Up Media Production], 2023 (София : Мултипринт). - 56 с. : с цв. ил. ; 23х23 см

Името на худож. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Кн. от поредицата Корен с крила. - Съдържа и кратки биогр. бел. за авт., худож. и муз. продуцент.

ISBN 978-619-92451-0-1

886.7-93-8

Д-122300002897

Сист. N: 379420

- 276 -

ЦБ 129107, Д/820(73)-93-91/Ц 20

ЦАР Лъв. - София : Егмонт България, 2023 (София : Лито Балкан). - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см. - (Поредица Чародейства)

Изд. на Disney.

ISBN 978-954-27-3097-2

820(73)-93-91

Д-122300002856

Сист. N: 379436

- 277 -

ЦБ 129109, Д/820(73)-93-91/Ф 78

ФРАНСИЗ, Сюзън

Стихии. - София : Егмонт България, 2023 (София : Лито Балкан). - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см. - (Поредица Чародейства)

Изд. на Disney.

ISBN 978-954-27-3090-3

820(73)-93-91

Д-122300002855

Сист. N: 379441

- 278 -

ЦБ 129110, Д/820(73)-93-91/М 52

МЕЧЪТ в камъка. - София : Егмонт България, 2023 (София : Лито Балкан). - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см. - (Поредица Чародейства)

Изд. на Disney.

ISBN 978-954-27-2826-9

820(73)-93-91

Д-122300002854

Сист. N: 379442

- 279 -

ЦБ 129111, Д/884-93-34/Г 92

ГУОВИНСКА, Анита

Коте Кате и страшната буря : [Приказка]. - София : Timelines, 2023. - [24] с. : с цв. ил. ; 19х19 см. - (Кол. Коте Кате)

ISBN 978-619-7455-92-2 (Таймлайнс)

884-93-34

Д-122300002885

Сист. N: 379443

- 280 -

ЦБ 129112, Д/884-93-34/Г 92

ГУОВИНСКА, Анита

Коте Кате: Това си е мое! : [Приказка]. - София : Timelines, 2023. - [24] с. : с цв. ил. ; 19х19 см. - (Кол. Коте Кате)

ISBN 978-619-7455-91-5 (Таймлайнс)

884-93-34

Д-122300002884

Сист. N: 379445

- 281 -

ЦБ 129113, Д/820(411)-93-31/Д 34

ДЕЙВИДСЪН, Занна

Били и миничудовищата: Чудовища в тъмното : [Роман за деца]. - София : Клевър Бук, 2023. - 80 с. : с цв. ил. ; 20 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-619-770-110-4

820(411)-93-31

Д-122300002881

Сист. N: 379446

- 282 -

ЦБ 129119, Д/820(411)-93-31/Д 34

ДЕЙВИДСЪН, Занна

Били и миничудовищата: Чудовища на помощ : [Роман за деца]. - София : Клевър Бук, 2023. - 80 с. : с цв. ил. ; 20 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-619-7701-12-8

820(411)-93-31

Д-122300002882

Сист. N: 379456

- 283 -

ЦБ 129121, Д/820(411)-93-31/Д 34

ДЕЙВИДСЪН, Занна

Били и миничудовищата: Чудовища в училище : [Роман за деца]. - София : Клевър Бук, 2023. - 80 с. : с цв. ил. ; 20 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-619-7701-11-1

820(411)-93-31

Д-122300002883

Сист. N: 379463

- 284 -

ЦБ 129122, Д/820(94)-93-31/Г 84

ГРИФИТС, Анди

[Седемдесет и осем] 78-етажната къща на дърво : [Роман за деца]. - София : Дамян Яков, 2023 ([София] : Симолини 94). - 380 с. : с ил. ; 20 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-954-527-681-1

820(94)-93-31

Д-122300002951

Сист. N: 379465

- 285 -

ЦБ 129127, Д/839.6-93-34/Х 58

ХОГТЪН, Стивън

Дълбини : [Приказка]. - София : Artline Studios, 2023. - [32] с. : с цв. ил. ; 25х28 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-193-290-0 (Артлайн студиос)

839.6-93-34

Д-122300002886

Сист. N: 379478

- 286 -

ЦБ II 9017, Д/886.7-93-34/З-40

ЗАХАРИЕВА, Лила Борисова и др.

Врабчо Самохвалко : Приказка. Трите мишока : Приказка / Славчо Ангелов. Къщичка в Балкана : Приказка / Кремка Добридолска ; Ил. Вадим Лазаркевич. - София : Миранда, 2023. - 52 с. : с цв. ил. ; 30 см

Съдържа и кратки биогр. бел. за худож. В. Лазаркевич.

ISBN 978-619-7659-70-2

886.7-93-34

Д-122300002958

Сист. N: 379491

- 287 -

ЦБ II 9018, Д/820-93-1/У 51

УЛАРД, Ели

Живот : История на планетата Земя в рими. - София : Ciela, 2023. - [50] с. : с цв. ил. ; 29х24 см

Пълното име на прев. - Мария Донева Петрова. - Съдържа и кратки биогр. бел. за авт., ил.

ISBN 978-954-28-4269-9 (Сиела)

820-93-1

Д-122300002972

Сист. N: 379528

- 288 -

ЦБ 129147, Д/820-93-31/С 82

СТОУЕЛ, Луи

Локи - как един лош Бог да управлява света : [Роман за деца]. - София : Pro book, 2023 ([София] : [J Point]). - 284 с. : с ил. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. - Луи Стоуел. - Кн. 3 от поредицата за Локи. - Pro book - регистрирана марка на Pro films.

ISBN 978-619-7733-04-4 (Про бук)

820-93-31

Д-122300002980

Сист. N: 379564

- 289 -

ЦБ 129152, Д/820-93-31/А 65

АНДЕРСЪН, Софи

Момичето, което говори мечешки : [Роман за деца]. - София : Лабиринт, 2023 ([София] : Симолини 94). - 360 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7670-33-2

820-93-31

Д-122300002985

Сист. N: 379586

- 290 -

ЦБ 129169, Д/894.541-93-31/К 79

КОЛУ, Сири

Ние, Разбойникови, и съкровището : Роман [за деца]. - [София] : Персей, 2023. - 230 с. ; 20 см

ISBN 978-619-161-315-1

894.541-93-31

Д-122300002999

Сист. N: 379641

- 291 -

ЦБ 129176, Д/840-93-34/К 63

КЛЕР, Оливие

Ти си градинарят на своето сърце : или тайната на щастието. - [София] : Timelines, 2023. - [42] с. : с цв. ил. ; 25 см

ISBN 978-619-7455-96-0 (Таймлайнс)

840-93-34

Д-122300003014

Сист. N: 379655

- 292 -

ЦБ II 9023, Д/840(493)-93-34/Б 87

БУРГИНЬОН, Лоранс

Стария слон : [Приказка]. - София : Enthusiast, 2023. - [26] с. : с цв. ил. ; 29 см. - (Enthusiast Children's Book)

Еnthusiast - запазена марка на Алто комюникейшънс енд пъблишинг.

ISBN 978-619-164-537-4 (Ентусиаст)

840(493)-93-34

Д-122300003012

Сист. N: 379674

- 293 -

ЦБ II 9024, Д/882-93-16/Ч 95

ЧУКОВСКИ, Корней Иванович

Приказки в рими. - София : Миранда, 2023. - 128 с. : с цв. ил. ; 26 см

Съдържа: Доктор Охболи, Крокодил, Форина мъка, Телефон, английски народни песнички;

ISBN 978-619-7659-72-6

882-93-16

Д-122300003006

Сист. N: 379681

- 294 -

ЦБ 129184, Д/830-93-312.9/Ф 93

ФУНКЕ, Корнелия

Мастилено сърце : [Роман за деца] / Корнелия Функе ; Прев. [от нем. ез.] Яна Кожухарова. - 2. изд. - София : Ерове, 2023 ([София] : Art Eternal Print). - 380 с. ; 24 см

Ч. 1 от поредицата Мастилен свят.

ISBN 978-619-7313-95-6

830-93-312.9

Д-122300003098

Сист. N: 379689

- 295 -

ЦБ 129185, Д/886.7-93-31/Р 60

РИЗОВА, Доника

Дракончето Ринти и войната на ордените : [Роман за деца] / Текст Доника Ризова ; Ил. Мира Мирославова. - [София] : Мармот, 2023. - 168 с. : с ил., портр. ; 23 см

Пълната форма на името на ил. Мира Мирославова е Мира Мирославова Ганджулова. - Съдържа и За авт., ил.

ISBN 978-619-7241-52-5

886.7-93-31

Д-122300003097

Сист. N: 379692

- 296 -

ЦБ 129199, П/886.7-7/К 78

КОЛЕВ, Симеон Младенов

Наръчник за употреба и експлоатация на мъжа : Ч. 1 -. - София : Егмонт България, 2018 -. - 23 см

Ч. 2. . - 2023 (София : Дедракс). - 208 с. : с ил.

ISBN 978-954-27-3115-3 (ч. 2)

886.7-7

П-122300003034

Сист. N: 379722

- 297 -

ЦБ 129206, Д/840-93-32(084)/Ж 59

ЖИРАР, Франк

Тото: Подарявам ти го, от мен да мине : [Комикс за деца] / Франк Жирар ; Ил. Серж Блок ; Прев. [от фр.] Боряна Равуцова. - [Бургас] : Хеликон, 2023. - 80 с. : с цв. ил. ; 20 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Бр. 2 от поредицата за Тото.

ISBN 978-619-2511-17-3 !

ISBN 978-619-251-117-3

840-93-32(084)

Д-122300003050

Сист. N: 379737

- 298 -

ЦБ 129207, Д/840-93-32(084)/М 89

МОРЕЛ, Марилиз

Лулу: Писта-а-а! Направете път! : [Комикс за деца] / Марилиз Морел ; С ил. от авт. ; Прев. [от фр.] Боряна Равуцова. - [Бургас] : Хеликон, 2023. - 61 с. : с цв. ил. ; 20 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Бр. 2 от поредицата за Лулу.

ISBN 978-619-2511-13-5 !

ISBN 978-619-251-113-5

840-93-32(084)

Д-122300003051

Сист. N: 379738

- 299 -

ЦБ 129208, Д/840-93-32(084)/Г 46

ГИБЕР, Еманюел

Ариол: Рицаря кон : [Комикс за деца] / Еманюел Гибер ; Ил. Марк Бутаван ; Прев. [от фр.] Боряна Равуцова. - [Бургас] : Хеликон, 2023. - 134 с. : с цв. ил. ; 20 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Бр. 2 от поредицата за Ариол.

ISBN 978-619-2511-12-8 !

ISBN 978-619-251-112-8

840-93-32(084)

Д-122300003052

Сист. N: 379739

Детска отраслова литература

- 300 -

ЦБ 128920, Д/087.5:794.5:681.322(035)/М 17

[МАЙНКРАФТ] Minecraft: Удивителни миниатюрни конструкции : Над 20 страхотни минипроекта. - София : Егмонт България, 2023 (Италия). - 96 с. : с цв. ил. ; 22 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Изд. на Mojang Studios.

ISBN 978-954-27-3019-4

1. Електронни игри - наръчници и ръководства - детска и юношеска литература

087.5:794.5:681.322(035)

Д-122300002535

Сист. N: 379036

- 301 -

ЦБ 128915, Д/087.5:59(031)/Л 40

ЛЕЙСИ, Мина

В зоопарка : [Енциклопедия за деца]. - София : Фют, 2023 (Китай). - [12] с. : с цв. ил. ; 22 см. - ([Поредица] Откриватели)

Кор. опис. - Възприетото име на ил. Марибъл Лечуга е Марибел Лечуга. - Кн. отпеч. на ламиниран картон, с повдигащи се капачета.

ISBN 978-619-199-885-2

1. Животни - енциклопедии - детска и юношеска литература

087.5:59(031)

Д-122300002526

Сист. N: 379039

- 302 -

ЦБ 128918, Д/087.5:794.5:681.322(035)/М 17

[МАЙНКРАФТ] Minecraft: Супер миниатюрни конструкции : Повече от 20 вълнуващи минипроекта. - София : Егмонт България, 2023 (Италия). - 94 с. : с ил. ; 22 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Изд. на Mojang Studios.

ISBN 978-954-27-2954-9

1. Електронни игри - наръчници и ръководства - детска и юношеска литература

087.5:794.5:681.322(035)

Д-122300002532

Сист. N: 379047

- 303 -

ЦБ 128919, Д/087.5:331.54(031)/Б 75

БРАЙЪН, Лара

Професиите. - София : Фют, 2022 (Китай). - [12] с. : с цв. ил. ; 22 см. - ([Поредица] Откриватели)

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон, с повдигащи се капачета.

ISBN 978-619-199-525-7

1. Професии и видове труд - енциклопедии - детска и юношеска литература

087.5:331.54(031)

Д-122300002527

Сист. N: 379049

- 304 -

ЦБ II 9009, Д/087.5:611/612(031)/Р 83

РОМАНО, Анна

Човешкото тяло. Вече знам! : [Енциклопедия]. - [София] : Пан, [2023]. - 156 с. : с цв. ил. ; 28 см

Името на авт., ил., прев. отбелязани в библиогр. каре. - Съдържа и Речник на термините.

ISBN 978-619-240-753-7

1. Анатомия - на човека - енциклопедии за деца. 2. Физиология - на човека - енциклопедии за деца

087.5:611/612(031)

Д-122300002540

Сист. N: 379064

- 305 -

ЦБ 129094, Дч/087.5:820/899(091)/Я 54

ЯНЕВ, Владимир Атанасов

Световната литература : Разказана за деца и юноши : Кн. 1 - 2. - 2. прераб. изд. - Пловдив : Хермес, 2010 (Хасково : Полиграфюг). - 24 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и За авт.

Кн. 1. Египетска, асиро-вавилонска, индийска, китайска, гръцка, римска. - 232 с. : с ил.

ISBN 978-954-26-0841-7 (кн. 1)

1. Литература - история и критика - детска и юношеска литература

087.5:820/899(091)

Дч-122300002830

Сист. N: 379397

- 306 -

ЦБ 129095, Дч/087.5:820/899(091)/Я 54

ЯНЕВ, Владимир Атанасов

Световната литература : Разказана за деца и юноши : Кн. 1 - 2. - 2. прераб. изд. - Пловдив : Хермес, 2010 (Хасково : Полиграфюг). - 24 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и За авт.

Кн. 2. Средновековни литератури: европейска, арабска, персийско-таджикска, арменска, грузинска ; Западноевропейски ренесанс. - 239 с. : с ил.

ISBN 978-954-26-0918-6 (кн. 2)

1. Литература - история и критика - детска и юношеска литература

087.5:820/899(091)

Дч-122300002829

Сист. N: 379406

- 307 -

ЦБ I 13182, Д/087.5:59/Ж 49

ЖИВОТНИТЕ : Кн.[-игра] с картинки за докосване. - София : Фют, 2023 (Китай). - [10] с. : с цв. ил. ; 18х18 см. - ([Поредица] Любопитни пръстчета)

Кор. опис. - Кн. е отпеч. на ламиниран картон подплатен с филц.

ISBN 978-619-199-892-0

1. Игри - детска и юношеска литература

087.5

Д-122300002853

Сист. N: 379408

- 308 -

ЦБ I 13183, Д/087.5/П 97

ПЪРВИ думи : Кн.[-игра] с картинки за докосване. - София : Фют, 2023 (Китай). - [10] с. : с цв. ил. ; 18х18 см. - ([Поредица] Любопитни пръстчета)

Кор. опис. - Кн. е отпеч. на ламиниран картон подплатен с филц.

ISBN 978-619-199-894-4

1. Игри - детска и юношеска литература

087.5

Д-122300002873

Сист. N: 379413

- 309 -

ЦБ I 13184, Д/087.5/В 90

ВЪВ фермата : Кн.[-игра] с картинки за докосване. - София : Фют, 2023 (Китай). - [10] с. : с цв. ил. ; 18х18 см. - ([Поредица] Любопитни пръстчета)

Кор. опис. - Кн. е отпеч. на ламиниран картон подплатен с филц.

ISBN 978-619-199-893-7

1. Игри - детска и юношеска литература

087.5

Д-122300002874

Сист. N: 379414

- 310 -

ЦБ 129097, Д/087.5:633.88/П 47

ПЕТРОВА, Габриела Пламенова

Колекция Билки. - [София] : Рибка, 2023. - 112 с. : с цв. ил. ; 25х25 см

Кн. от поредицата Хербарий. - Съдържа и кратки биогр. бел. за авт. и ил.

ISBN 978-619-7131-77-2

1. Медицински растения - детска и юношеска литература. 2. Билкарство - детска и юношеска литература

087.5:633.88 + 087.5:581.6

Д-122300002751

Сист. N: 379415

- 311 -

ЦБ 129101, Д/087.5:502/П 88

ПРИРОДАТА : Познайте какво е това!. - [София] : Фют, 2023 (Китай). - [10] с. : с цв. ил. ; 21х21 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон с повдигащи се капачета.

ISBN 978-619-199-977-4

1. Природа - детска и юношеска литература. 2. Книги - за деца

087.5:502

Д-122300002857

Сист. N: 379424

- 312 -

ЦБ 129102, Д/087.5:52/К 86

КОСМОСЪТ : Познайте какво е това!. - София : Фют, 2023 (Китай). - [10] с. : с цв. ил. ; 21х21 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон с повдигащи се капачета.

ISBN 978-619-199-901-9

1. Космос - детска и юношеска литература. 2. Книги - за деца

087.5:52

Д-122300002859

Сист. N: 379426

- 313 -

ЦБ 129104, Д/087.5:629/П 85

ПРЕВОЗНИТЕ средства : Познайте какво е това! / [Прев. от англ. ез.] ; Ил. Елизавета Буйнозова ... [и др.]. - София : Фют, 2023 (Китай). - [10] с. : с цв. ил. ; 21х21 см

Други ил.: Д. Галиева, В. Курчева, М. Куктина, Л. Макарова. - Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон с повдигащи се капачета.

ISBN 978-619-199-903-3

1. Транспорт - детска и юношеска литература. 2. Книги - за деца

087.5:629

Д-122300002858

Сист. N: 379428

- 314 -

ЦБ 129123, Д/087.5:794.5:681.322(035)/М 17

[МАЙНКРАФТ] Minecraft Legends : Ръководство на героя за спасяване на Горния свят / Прев. [от англ.] Ваня Ангелова. - София : Егмонт България, 2023 (Италия). - 96 с. : с цв. ил. ; 22 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Изд. на Mojang Studios.

ISBN 978-954-27-3026-2

1. Електронни игри - наръчници и ръководства - детска и юношеска литература

087.5:794.5:681.322(035)

Д-122300002952

Сист. N: 379469

- 315 -

ЦБ I 13186, Д/087.5:63/К 75

КОЙ какво обича? : Фъв фермата живеят различни животни, които все още са мънички. Те са много мили и симпатични, но знаете ли какво обича всяко от тях?. - София : Фют, 2023 (Китай). - [10] с. : с цв. ил. ; 16х16 см. - ([Поредица] Погледни под капачето)

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон с повдигащи се капачета.

ISBN 978-619-199-895-1

1. Фермерство - детска и юношеска литература

087.5:63

Д-122300002880

Сист. N: 379470

- 316 -

ЦБ II 9019, Д/087.5:784.7.071.2(100)(092)/Н 12

НАБАИС, Рита

История на рока : За големите фенове и малките пънкари. - [София] : Робертино, 2023. - 112 с. : с цв. ил. ; 27х23 см

Съдържа и Муз. жанрове. - Речник.

ISBN 978-619-246-103-4

1. Рок музика, световна - история - биографии - детска и юношеска литература. 2. Музиканти, световни - биографии - детска и юношеска литература

087.5:784.7.071.2(100)(092) + 92(100)

Д-122300002973

Сист. N: 379534

- 317 -

ЦБ II 9020, Д/087.5:398.4/М 89

МОРАЕШ, Тиаго де

Митологичен атлас : Карти и чудовища, герои и богове от дванайсет митологични свята. - [Пловдив] : Жанет 45, 2022 (Китай). - 86 с. : с цв. ил. ; 34 см

Съдържа и Някои твърдят, че преди да бъде създаден светът, съществували само бездънни води или едно яйце, или костите на мъртъв великан / Т. де Мораеш ; Бел. на изд.

ISBN 978-619-186-805-6

1. Митология - детска и юношеска литература

087.5:398.4

Д-122300002992

Сист. N: 379603

- 318 -

ЦБ II 9021, Д/087.5:59(100)/Р 93

РУСАНОВ, Любомир Кирилов

Най-известните животни в България и по света. - София : Пан, [2023] ([София] : [Образование и наука]). - 96 с. : с цв. ил. ; 30 см

Кн. от поредицата [Най-известните..]. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-240-782-7

1. Животни - детска и юношеска литература

087.5:59(100)

Д-122300002994

Сист. N: 379611

- 319 -

ЦБ II 9022, Д/087.5:904(100)/Р 93

РУСАНОВ, Любомир Кирилов

Най-известните места в България и по света. - София : Пан, [2023] ([София] : Образование и наука). - 96 с. : с цв. ил. ; 30 см

Други ил.: В. Шахънов, Б. Богданов, Б. Боянов, В. Кръстев, Н. Лазаров, В. Джувинов. - Кн. от поредицата [Най-известните..].

ISBN 978-619-240-783-4

1. Паметници на културата - детска и юношеска литература

087.5:904(100)

Д-122300002995

Сист. N: 379612

- 320 -

ЦБ II 9026, Д/087.5:629(031)/С 58

СПОРТНИ автомобили : Мини енциклопедия. - [София] : Колхида, [2023]. - [28] с. : с цв. ил. ; 29 см. - ([Поредица] Над 100 факта за света около нас)

ISBN 978-954-672-288-1

1. Автомобили, спортни - енциклопедии за деца

087.5:629(031)

Д-122300003109, Д-122300003110

Сист. N: 379735

География

- 321 -

ЦБ II 9010, Ч/910.4(85)/К 16

КАЛИЕВА, Магдалена Янакиева

Пейзажни мистерии от гледни точки за южната половина на Перу : Философско-логическо, онтологично-фланьорско, наративно-референциално, ламентационно-оптативно, актантно-рисунъчно разобличение в пътесписване и пътеразмишления. - София : Унив. на пътешествията, 2021 ([София] : [Симолини 94]). - 432 с. : с цв. ил. ; 29 см

Съдържа и Какво е Перу за мен? / М. Сиракова. - Картинен показалец.

ISBN 978-619-90933-1-3

1. Пътешествия и експедиции - Перу - пътеписи, очерци, впечатления. 2. Перу - география

910.4(85)(0:82-992) + 886.7-992

Ч-122300002899

Сист. N: 379159

История

- 322 -

ЦБ 128971, Кр/929.52(497.23-21)Стоилови/Р 75

РОДЪТ Стоилови от град Гоце Делчев. - Ст. Загора : Инфоз, 2020 ([Ст. Загора] : [Дъга плюс]). - 91 с. : с ил., портр., факс. (някои цв.) ; 21 см

Други авт.: Й. Стоилов, Е. Колева, Й. Попова.

ISBN 978-619-90597-3-9

1. Родове, български - Южна България. 2. Южна България - генеалогия

929.52(497.23-21)Стоилови

Кр-122300002568

Сист. N: 379136

- 323 -

ЦБ 128980, П/930.85/Д 52

ДЖОУЗЕФ, Франк

Енергийни места и майстори строители от древността : Необясними загадки на миналото. - София : Бард, 2023 ([София] : Алианс Принт). - 304 с. : с ил., к. ; 21 см

Съдържа и Бел.

ISBN 978-619-03-0221-6

1. Цивилизация - история - популярна литература. 2. Извънземни цивилизации - популярна литература. 3. Археологически находки - популярна литература

930.85 + 001.9(100)

П-122300002661

Сист. N: 379146

- 324 -

ЦБ 129018, П/379.85(45)(036)/К 67

КЛЮВЕР, Хенинг

Сардиния - люлката на щастието. - София : Ера, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 264 с. : с к. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Библиогр. с. 259 - 263.

ISBN 978-954-389-738-4

1. Туризъм - Италия - пътеводители. 2. Италия - краезнание - пътеводители

379.85(45)(036) + 908(45)(036)

П-122300002702

Сист. N: 379226

- 325 -

ЦБ 129053, П/930.85:930.1/А 37

АЙК, Дейвид

Бунтът на роботите : Историята на духовния Ренесанс. - София : Аратрон, 1999. - 453 с. ; 22 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-626-119-9

ISBN 954-626-119-X

1. Цивилизация - история - философски проблеми. 2. Религия - история. 3. Тайни общества - история. 4. Масонство - история. 5. Извънземни цивилизации

930.85:930.1 + 2(091) + 061.23(091) + 001.9

П-122300002775

Сист. N: 379315

- 326 -

ЦБ 129054, П/908(497.21-22)/П 91

ПРОЗОРКОВ, Кольо Митев

История за създаването, живота, бита и нравите на Станчовханска община. - В. Търновo : Абагар, 2022. - 143 с. : с ил., табл., портр. ; 22 см

Съдържа и Нещо за автора на тази история / Р. Прозоркова.

ISBN 978-619-168-325-3

1. Села - Северна България - история. 2. Станчов хан, Габровска област - краезнание

908(497.21-22)

П-122300002768

Сист. N: 379316

- 327 -

ЦБ 129120, Ч/949.72.04(092)/Н 37

НАШИТЕ безсмъртни : Фототип. изд. на рубриката от сп. "Юноша" (1919 - 1923). - Фототип. изд. - Русе : Регионална библ. Л. Каравелов, 2022. - 216 с. : с ил., портр. ; 22 см

Съдържа и Похвално слово за сб. Нашите безсмъртни / Ж. Душков. - Фототип. изд.: Русе, 1919 - 1924. - Именен показалец / Р. Константинова.

ISBN 978-619-7404-39-5

1. Възрожденци, български - в периодичния печат. 2. България - история

949.72.04(092)(051) + 92(497.2)

Ч-122300002892

Сист. N: 379457

- 328 -

ЦБ 129135, П/947.7/Р 60

РИЙД, Анна

Гранична земя : Пътешествие през историята на Украйна. - София : Вакон, 2023. - 382 с. : с к. ; 21 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и кратки биогр. бел. за авт.

ISBN 978-619-250-069-6

1. История - Украйна. 2. Украйна - история

947.7

П-122300002963

Сист. N: 379506

- 329 -

ЦБ 129139, Ч/973/И 22

ИВАНОВА, Линда Костадинова

Американската война за независимост. - София : Millenium, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 184 с. : с ил., табл., к. ; 23 см. - (История на войните ; 23)

Съдържа и Биогр. справки за ключовите фигури в Амер. война за независимост ; Единодушна декларация на тринайсетте съединени държави в Америка. - Библиогр. с. 173 - 179.

ISBN 978-954-515-611-3 (Милениум)

1. Война за независимост на английските колонии в Северна Америка, 1775 - 1783. 2. История - САЩ - 18 век. 3. САЩ - история

973

Ч-122300002969

Сист. N: 379513

- 330 -

ЦБ 129151, П/947(092)/П 48

БОТЕВ, Ростислав Валентинов

Личният живот на Петър I Велики. - София : Millenium, 2023 ([Костинброд] : Мултипринт). - 230 с. : с ил., портр., к. ; 23 см

Кн. от поредицата Личният живот на.. - Библиогр. с. 231 - 232 и под линия с бел. ; Азб. показалец.

ISBN 978-954-515-612-0 (Милениеум)

1. Петър I, цар и император рус., 1672 - 1725 - биографии. 2. Императори, руски - биографии. 3. Русия - история

947(092) + 92 Петър I, император рус.

П-122300002984

Сист. N: 379570

- 331 -

ЦБ 129193, П/949.72.042(092)(093)/Б 70

ИВАНОВ, Николай

Нови документи за гроба на Ботев / Николай Иванов ; С предг. от авт.. - В. Търновo : Николай Иванов, 2023 (В. Търново : Абагар). - 70 с. : с ил., к., факс. ; 24 см

Пълното име на авт. - Николай Иванов Пършев.

ISBN 978-619-92150-1-2

1. Ботев, Христо, 1848 - 1876 - биографии - извори. 2. Революционери, български - биографии - извори. 3. България - история

949.72.042(092)(093) + 92 Ботев, Христо

П-122300003042

Сист. N: 379706

- 332 -

ЦБ II 9013, Ч/908(495-21)(036)/D 77

DOUSKOU, Iris

Athens : The City and its Museums. - Athens : Ekdotike Athenon S. A., 1984. - 111 p. : ill. ; 27 cm

Други фотогр.: M. Skiadaressis, A. Spyropoulos, S. Tsavdaroglou, S. Tselentis,

1. Атина - пътеводители. 2. Атина - краезнание

908(495-21)(036)

Ч-122300002801

Сист. N: 379270

Краезнание

- 333 -

ЦБ 128917, Кр/615.85/П 36

ПЕНЧЕВА, Момера Стефанова

Момера. - 6. прераб. изд. - [София] : Литера, 2022 (Ст. Загора : Литера принт). - 344 с. : с ил., портр. ; 20 см

Съдържа и Другите за нея.

ISBN 978-954-8593-33-5

1. Пенчева, Момера Стефанова, 1938 - - биографии. 2. Екстрасенси - България - биографии. 3. Биоенерготерапия. 4. България - обща терапия

615.85(497.2)(092) + 159.961(497.2)(092) + 92 Пенчева, Момера

Кр-122300002473

Сист. N: 379040

- 334 -

ЦБ 128923, Кр/886.7-31/К 56

КИРЕВ, Станислав Киров

Срещата : [Роман]. - София [т.е. с. Богомилово, Старозагорско] : [Станислав Кирев], 2023 ([София] : Direct Services). - 240 с. ; 21 см

ISBN 978-619-92332-0-7

886.7-31

Кр-122300002474

Сист. N: 379055

- 335 -

ЦБ 128945, Кр/886.7-31/Д 68, ДТ/886.7-31/Д 68

ДОБРОМИРОВА, Радост

Между нас : [Роман]. - Ст. Загора : Кота, 2023 ([Ст. Загора] : Печатницата). - 224 с. ; 21 см

Пълното име на авт. - Радост Добромирова Стоянова.

ISBN 978-954-305-647-7

886.7-31

Кр-122300002482, ДТ-122300002483

Сист. N: 379087

- 336 -

ЦБ I 13166, Кр/886.7-1/Р 14

РАДИЧЕВ, Стоян

Болно вино : Сонети. - Сливен : Жажда, 2009. - 152 с. : с ил. ; 16 см

Пълното име на авт. - Стоян Радичев Стоянов.

ISBN 978-954-795-278-2

886.7-1

Кр-122300002593

Сист. N: 379092

- 337 -

ЦБ I 13167, Кр/886.7-1/Р 14

РАДИЧЕВ, Стоян

Небесни камбани : 123 сонета. - Ст. Загора : Кота, 2006. - 124 с. ; 16 см

Пълното име на авт. - Стоян Радичев Стоянов.

ISBN 954-305-183-6

ISBN 978-954-305-183-0

886.7-1

Кр-122300002592

Сист. N: 379093

- 338 -

ЦБ I 13168, Кр/886.7-1/Р 14

РАДИЧЕВ, Стоян

Завръщане : Сонети. - Сливен : Жажда, 2008. - 132 с. ; 16 см

Пълното име на авт. - Стоян Радичев Стоянов.

ISBN 978-954-795-222-5

886.7-1

Кр-122300002591

Сист. N: 379094

- 339 -

ЦБ I 13169, Кр/886.7-1/Р 14, П/886.7-1/Р 14

РАДИЧЕВ, Стоян

Вчерашен дим : Стихове. - Ст. Загора : Палмира, 2003 ([Ст. Загора] : Литера принт). - 104 с. ; 16 см

Пълното име на авт. - Стоян Радичев Стоянов.

ISBN 954-8864-96-7

886.7-1

Кр-122300002589, П-122300002590

Сист. N: 379095

- 340 -

ЦБ I 13170, Кр/886.7-1/Р 14

РАДИЧЕВ, Стоян

Крадци на светлина : 99 сонета. - Сливен : Жажда, 2005. - 100 с. ; 16 см

Пълното име на авт. - Стоян Радичев Стоянов.

ISBN 954-795-123-8

886.7-1

Кр-122300002588

Сист. N: 379096

- 341 -

ЦБ I 13171, Кр/886.7-1/Р 14

РАДИЧЕВ, Стоян

Голготиада : Сонети. - Сливен : Жажда, 2009. - 156 с. : с ил. ; 16 см

Пълното име на авт. - Стоян Радичев Стоянов.

ISBN 978-954-795-240-9

886.7-1

Кр-122300002587

Сист. N: 379098

- 342 -

ЦБ I 13172, Кр/886.7-1/Р 14

РАДИЧЕВ, Стоян

Сонети. - Сливен : Жажда, 2005 (Ст. Загора : Булхаус). - 92 с. ; 16 см

Пълното име на авт. - Стоян Радичев Стоянов.

ISBN 954-795-091-6

886.7-1

Кр-122300002586

Сист. N: 379099

- 343 -

ЦБ I 13173, Кр/886.7-84/Р 14

РАДИЧЕВ, Стоян

Диагнози - 3 : Мисли за човека и неговия свят. - Ст. Загора : СТ-Пегас, 2000 ([Ст. Загора] : Кота). - 104 с. ; 16 см

Пълното име на авт. - Стоян Радичев Стоянов. - На предната кор. означено изд. Бълг. писател.

ISBN 954-443-352-Х

886.7-84

Кр-122300002585

Сист. N: 379100

- 344 -

ЦБ I 13174, Кр/886.7-84/Р 14

РАДИЧЕВ, Стоян

Диагнози - 5 : Мисли за човека и неговия свят. - Ст. Загора : СТ-Пегас, 2001 ([Ст. Загора] : Кота). - 104 с. ; 16 см

Пълното име на авт. - Стоян Радичев Стоянов.

ISBN 954-8975-07-6

886.7-84

Кр-122300002584

Сист. N: 379101

- 345 -

ЦБ I 13175, Кр/886.7-17/Р 14

РАДИЧЕВ, Стоян

Кравата на демокрацията : [Сатира]. - [Ст. Загора] : СТ-Пегас, [2000] ([Ст. Загора] : Кота). - 80 с. ; 16 см

Пълното име на авт. - Стоян Радичев Стоянов.

ISBN 954-8975-06-8

886.7-17

Кр-122300002583

Сист. N: 379102

- 346 -

ЦБ I 13176, Кр/886.7-17/Р 14

РАДИЧЕВ, Стоян

Гладни души : [Сатира]. - Ст. Загора : СТ-Пегас, 2001 ([Ст. Загора] : Кота). - 94 с. ; 16 см

Пълното име на авт. - Стоян Радичев Стоянов.

ISBN 954-8975-08-4

886.7-17

Кр-122300002582

Сист. N: 379103

- 347 -

ЦБ 128952, Кр/886.7-94/Я 54

ЯНЕВ, Георги Георгиев

Репортажи, писани със затъкната уста и вързани ръце : Откъси от първа и втора част. - Ст. Загора : Кота, 2017 (Ст. Загора : Кота принт). - 232 с. : с факс. ; 20 см

ISBN 978-954-305-454-1

886.7-94

Кр-122300002574

Сист. N: 379106

- 348 -

ЦБ 128953, Кр/886.7-1/И 21

ИВАНОВ, Сиволин

Хляб от лимец : Стихотвория. - Ст. Загора : Нар. ч-ще Даскал Петър Иванов, 2015 ([Ст. Загора] : [Кота]). - 40 с. : с портр. ; 21 см

Пълното име на авт. - Сиволин Иванов Сивов. - Съдържа и За новата кн. на С. Иванов - Хляб от лимец / С. Симеонова.

ISBN 978-954-2927-18-1

886.7-1

Кр-122300002573

Сист. N: 379108

- 349 -

ЦБ 128956, Кр/371(497.2)(092)/М 86

СТОЙКОВА, Жанета

Личности на просветното дело в България от 20 век : Щрихи от психол. портр. на Мара Монева. - Ст. Загора : Кота, 2002. - 80 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

Съдържа и Хронология на по-важни събития от живота на М. Монева. - Библиогр. с. 79.

ISBN 954-305-009-0

1. Монева, Мара - 1924 - - биографии. 2. Учители, български - биографии. 3. България - образование

371(497.2)(092) + 92 Монева, Мара

Кр-122300002572

Сист. N: 379113

- 350 -

ЦБ 128964, Кр/886.7-1/П 47

ПЕТРОВА, Мария Георгиева

Пътуване : Стихове. - Ст. Загора : Лаген, 2008 (Ст. Загора : Литера принт). - 24 с. ; 20 см

ISBN 978-954-346-015-1

886.7-1

Кр-122300002571

Сист. N: 379129

- 351 -

ЦБ 128968, Кр/886.7-1/Б 62, О/886.7-1/Б 62

БОНЕВ-КРАЧОЛОВ, Георги

Пчелна топлина : Лирика. - София : Лице, 1995 (София : Ракурс). - 48 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 954-8317-32-Х

886.7-1

Кр-122300002569, О-122300002570

Сист. N: 379132

- 352 -

ЦБ 128971, Кр/929.52(497.23-21)Стоилови/Р 75

РОДЪТ Стоилови от град Гоце Делчев. - Ст. Загора : Инфоз, 2020 ([Ст. Загора] : [Дъга плюс]). - 91 с. : с ил., портр., факс. (някои цв.) ; 21 см

Други авт.: Й. Стоилов, Е. Колева, Й. Попова.

ISBN 978-619-90597-3-9

1. Родове, български - Южна България. 2. Южна България - генеалогия

929.52(497.23-21)Стоилови

Кр-122300002568

Сист. N: 379136

- 353 -

ЦБ 128974, П/820(73)-312.4/П 28, Кр/820(73)-312.4/П 28

ПАТЕРСЪН, Джеймс и др.

Кланът на вълците : [Роман]. - София : Плеяда, 2023. - 312 с. ; 22 см. - (Световен трилър)

Съдържа и Кратък справ. и речник на термините в амер. футбол.

ISBN 978-954-409-474-4

820(73)-312.4

П-122300002666, Кр-122300002979

Сист. N: 379139

- 354 -

ЦБ 128978, Кр/282(497.235)(091)/Б 46, Ч/282(497.235)(091)/Б 46, П/282(497.235)(091)/Б 46

БИТЛИЕВА, Станка Любомирова и др.

[Сто и двадесет] 120 години католическа енория от източен обред в Стара Загора 1899 - 2019. - Ст. Загора : Литера принт, 2019. - 160 с. : с ил., портр., факс. (някои цв.) ; 23 см

Съдържа и Ценно краеведстко изследване за мястото и ролята на Ст. Загора в историята на Българската уния / С. Елдъров. - Библиогр. с. 158 - 160.

ISBN 978-954-487-168-0

1. Католическа църква - Стара Загора - история. 2. Стара Загора - религия

282(497.235)(091)

Кр-122300002566, Ч-122300002567, П-122300002949

Сист. N: 379151

- 355 -

ЦБ 128985, Кр/616.896-053.2/И 22

ИВАНОВА, Невена Иванова

Откровено за аутизма. Истински истории. Моето специално дете. - Ст. Загора : Изд. авт., 2020 (София : Пулсио принт). - 136 с. ; 24 см

Библиогр. с. 135.

ISBN 978-619-188-496-4

1. Аутизъм - при децата

616.896-053.2

Кр-122300002560

Сист. N: 379156

- 356 -

ЦБ 128994, Кр/141.33/Щ 17

ЩАЙНЕР, Рудолф

Антропософската педагогика и нейните предпоставки : Пет лекции, изнесени в Берн от 13. до 17. април 1924. - Ст. Загора : Антропософско изд. Даскалов, 2022 ([София] : zape4at.com). - 128 с. : с ил., сх. ; 20 см. - (Рудолф Щайнер ; 69)

Загл. на гърба на кн.: Антропософската педагогика - GA 309. - В кн. погрешно отпеч. 2. изд.

ISBN 978-954-495-109-2

1. Антропософия

141.33

Кр-122300002599

Сист. N: 379169

- 357 -

ЦБ 129016, Кр/141.33/Щ 17

ЩАЙНЕР, Рудолф

Духовните Йерархии и тяхното отражение във физическия свят : Зодиак, планети, Космос : Десет лекции изнесени в Дюселдорф от 12. до 18. апр. 1909. - 2. прераб. изд. - Ст. Загора : Антропософско изд. Даскалов, 2022 ([София] : zape4at.com). - 232 с. : със сх. ; 20 см. - (Рудолф Щайнер ; 29)

Загл. на гърба на кн.: Духовните Йерархии - GA 110. - Съдържа и Кратко животоописание / Д. Радев Даскалов.

ISBN 978-954-495-108-5

1. Антропософия. 2. Астрология

141.33 + 133.52

Кр-122300002598

Сист. N: 379223

- 358 -

ЦБ 129017, Кр/141.33/Щ 17

ЩАЙНЕР, Рудолф

Въведение в Тайната наука [- антропософия]. - 3. изд. - Ст. Загора : Антропософско изд. Даскалов, 2017 ([София] : zape4at.com). - 372 с. ; 20 см. - (Рудолф Щайнер ; 1)

Загл. на гърба на кн.: Въведение в Тайната наука - GA 13.

ISBN 978-954-495-012-5

1. Антропософия

141.33

Кр-122300002597

Сист. N: 379225

- 359 -

ЦБ 129021, Кр/75.071.1(497.2)(092)(084)/Б 15

ПРОБИВИ в стената. Изложба. София. 2014

Пробиви в стената : [Портр., карикатури, скици за карикатури, ескизи] : [Каталог към изложба]. - София : Нац. худож. галерия, 2014. - 20 с. : с ил., портр. (някои цв.) ; 21 см

Авт. на статии: В. Байчев, И. Знеполски, Е. Жунич, Л. Банковски. - Съдържа: Портр. на лагеристи от Белене 1948 - 1953 ; Животът и рис. на П. Байчев, представени от В. Байчев ; Изложбата е осъществена от Фонд. Платформа София, Института за изследване на близкото минало ; Изложбата е експонирана и в Регионална библ. З. Княжески - Ст. Загора. [2015].

1. Байчев, Петър Илиев, 1907 - 1991 - изложби - каталози. 2. Художници, български - изложби - каталози. 3. Концентрационни лагери - Белене - история - изложби - каталози. 4. България - изобразителни изкуства

75.071.1(497.2)(092)(084) + 949.72.064(092)(084) + 343.81(497.2)(091)(092)(084) + 92 Байчев, Петър

Кр-122300002596

Сист. N: 379231

- 360 -

ЦБ 129023, Кр/75.071.1(497.2)(092)(084)/Д 58

РАЗКАЗВАЧЪТ на приказки. Изложба. Ст. Загора. 2013

Разказвачът на приказки : Изложба на Георги Павлов Димитров : [Каталог]. - Ст. Загора : [Изд. авт.], 2013. - 26, 3 - 4 с. : с ил., портр. ; 20 см

Съдържа и кратки биогр. бел. за худож.

1. Димитров, Георги Павлов, 1989 - - изложби - каталози. 2. Художници, български - изложби - каталози. 3. България - изобразителни изкуства

75.071.1(497.2)(092)(084) + 92 Димитров, Георги

Кр-122300002595

Сист. N: 379234

- 361 -

ЦБ 129067, Кр/886.7-1/Л 69

ЛИТОВ, Валерий

Пирони и думи : Поезия и стихове за китара. - [Ст. Загора] : Ариел, 1996. - 36 с. ; 19 см

ISBN 945-703-006-Х

886.7-1

Кр-122300002746

Сист. N: 379342

- 362 -

ЦБ 129071, Кр/886.7-053.5-93-8/Н 33

НАЦИОНАЛЕН фестивал на детската книга, VIII. Сливен. 2006

Национален конкурс "Пътешествие в света на приказните тайнства и вълшебства!" : Сб. наградени творби. - Сливен : Жажда, 2006. - 64 с. : с цв. ил. ; 20 см

Съдържа творби на участниците (в т.ч. и старозагорци) в Нац. лит. конкурс и конкурса за рис. на тема Пътешествие в света на приказните тайнства и вълшебства! в рамките на VIII Нац. фестивал на дет. кн., Сливен, 2006.

ISBN 978-954-795-144-0

ISBN 954-795-144-0

886.7-053.5-93-8

Кр-122300002747

Сист. N: 379349

- 363 -

ЦБ 129090, Ч/623:658(497.2)(091)/С 55

СПАСОВ, Светослав Иванов

Изграждане и развитие на военната икономика в България : Т. I -. - 2. прераб. изд. - София : Изд. комплекс - УНСС, 2017. - 24 см

Т. II. 1945 - 1989. - 448 с. : с ил., факс., табл.

Рец.: Г. В. Бахчеванов, Д. П. Димитров. - Библиогр. под линия с бел. ; Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-644-949-8 (т. II)

1. Военна промишленост - България - история. 2. България - военно дело

623:658(497.2)(091)

Ч-122300002741

Сист. N: 379389

- 364 -

ЦБ 129091, Ч/623:658(497.2)(091)/С 55

СПАСОВ, Светослав Иванов

Развитие на отбранителната индустрия в България 1990 - 2013. - София : Изд. комплекс - УНСС, 2016. - 802 с. : с ил. (някои цв.) ; 24 см

На кн. означено Т. III ; Рец.: Г. В. Бахчеванов, Д. П. Димитров. - Кн. от поредицата Развитие на военната индустрия в България. - Библиогр. с. 793 - 795 и под линия с бел. ; Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-644-921-4

1. Военна промишленост - България - история. 2. България - военно дело

623:658(497.2)(091)

Ч-122300002742

Сист. N: 379390

- 365 -

ЦБ 129098, Д/886.7-93-8/К 72

КОВАЧЕВА, Жани

Сияйната среща на Тея : Муз. кн.. - София : Светилник [т.е. Step Up Media Production], 2023 (София : Мултипринт). - 56 с. : с цв. ил. ; 23х23 см

Името на худож. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Кн. от поредицата Корен с крила. - Съдържа и кратки биогр. бел. за авт., худож. и муз. продуцент.

ISBN 978-619-92451-0-1

886.7-93-8

Д-122300002897

Сист. N: 379420

- 366 -

ЦБ 129099, Кр/886.7-1/А 93, П/886.7-1/А 93

АТАНАСОВ, Йордан Цонев

Машина : Стихотворения и поеми. - Ст. Загора : Нар. ч-ще Даскал Петър Иванов, 2023 (София : Огледало). - 130 с. : с ил., портр. ; 20 см

ISBN 978-954-2927-82-2

886.7-1

Кр-122300002893, П-122300002894, П-122300002895

Сист. N: 379422

- 367 -

ЦБ II 9018, Д/820-93-1/У 51

УЛАРД, Ели

Живот : История на планетата Земя в рими. - София : Ciela, 2023. - [50] с. : с цв. ил. ; 29х24 см

Пълното име на прев. - Мария Донева Петрова. - Съдържа и кратки биогр. бел. за авт., ил.

ISBN 978-954-28-4269-9 (Сиела)

820-93-1

Д-122300002972

Сист. N: 379528

Индекс 'АВТОРИ'


Carvajal, Mario 94
Combes, Marc 90
Cummings, Dale 94
Douskou, Iris 332
Doyle, Kathleen 94
Elliott, Margaret 94
Galt, Jean 94
Grey, Jack 94
Kinne, Thomas J. 90
Kontos, N. 332
Masanao Amano 90
McDonald, John 90
Mclntyre, Iris 94
Murray, Keith 94
Plattor, Emma 94
Roeckelein, Ulrike 90
Rourke, Eleanor 94
Sampson, Th. 332
Simpkins, James 94
Skiadaressis, M. 332
Spyropoulos, A. 332
Tamami Sanbommatsu 90
Tsavdaroglou, S. 332
Tselentis, S. 332
Weiss, Susan 94
Wiedemann, Julius 90
Абаджиева, Красимира 211
Абаджиева, Красимира Светославова 211
Абгарян, Нарине 172
Абгарян, Нарине Юриевна 172
Або 186
Абът, Меган 179
Адамсън, Ив 72
Адими, Каутер 159
Айк, Дейвид 325
Акси О 254
Александрова, Диана 258
Александрова, Диана Александрова 258
Аленкарт, Алфредо Перес 142
Аморес, Ева 256
Ангелов, Славчо 286
Ангелов, Славчо Илиев 286
Ангелова, Ваня 302, 314
Ангелова, Ваня Ангелова 302, 314
Ангелова, Весела 238
Ангелова, Иванка 276, 277, 278, 300
Ангелова, Иванка Димитрова 300
Андерсен, Ханс Кристиан 228
Андерсън, Софи 289
Андонова, Виктория 170
Андорил, Александра Коельо 236
Андорил, Александър 236
Андреев, Андрей Андреев 91
Андреева, Людмила 26, 46
Андреева, Людмила Маринова 26, 46
Антова, Десислава 169
Антова, Десислава Йорданова 169
Антонова, Анета Методиева 50
Аргирова, Стефанка 34
Аретов, Николай 95
Аретов, Николай Аретов 95
Арментраут, Дженифър Л. 154
Асенова, Вера 45
Асенова, Вера Димитрова 45
Атанасов, Гриша 48, 159
Атанасов, Гриша Александров 48, 159
Атанасов, Димитър 232
Атанасов, Димитър Димитров 232
Атанасов, Иван 180, 220
Атанасов, Йордан 128, 366
Атанасов, Йордан Цонев 115, 116, 128, 345, 346, 366
Атанасова, Венера 180
Атанасова, Венера Иванова 180
Атанасова, Мария 74
Атанасова, Мария Димитрова 74
Атанасова-Арнаудова, Валентина 222
Атанасова-Арнаудова, Валентина Стоянова 222
Атар, Лейла 170
Атууд, Маргарет 178
Атууд, Маргарет Елинор 178
Аурора, Бел 139
Аяров, Иван Нанев 107, 110, 337, 340
Багашева, Александра Божидарова 91
Баева, Вихра 121, 121
Баева, Вихра Господинова 121
Баева, Надя 161, 193
Баева, Надя Димитрова 161, 193
Байчев, Веселин 85, 359
Байчев, Петър 85, 359
Бакрачева, Албена 91
Бакрачева, Албена Кузманова 91
Балабанова, Вера 156
Балканска, Неда Златинова 58
Балчев, Балчо 71
Балчев, Балчо Димитров 71
Бангс, Джон Кендрик 166
Банковски, Любомир Минчев 85, 359
Бануо, Аяна Лойд 161
Барбери, Мюриел 198
Баркър, Кейт 156
Баталов, Иван 145, 165
Баталов, Иван Константинов 145, 165
Баталски, Калин 50
Баталски, Калин Кирилов 50
Бауер, Лудвиг 250
Бахчеванов, Георги Василев 67, 68, 363, 364
Беливо, Ришар 82
Беляев, Александър 157
Беляев, Александър Романович 157
Бенет, С. Дж. 189
Беркхан, Барбара 20
Бикли, Джоди Ан 156
Бикова, Анна 49
Бикова, Анна Александровна 49
Бинев, Бинимир 267, 267
Бирдикиа, Гайа 259
Битлиева, Станка 28, 354
Битлиева, Станка Любомирова 28, 354
Биърс, Амброуз 180
Блакуд, Алджърнън 220
Блеър, Ерик Артър 186
Блок, Серж 297
Богданов, Богдан 319
Божилов, Асен 63
Божилов, Венцислав 148, 323
Божилчева, Теодора 176
Бок, Кенет 71
Бонев-Крачолов, Георги 120, 351
Бончева, Виолета 142
Бончева, Виолета Колева 142
Бордикиа, Гайа 291
Бордо, Анри 188
Борисов, Орлин 40
Борисов, Орлин Николов 40
Ботев, Ростислав 330
Ботев, Ростислав Валентинов 330
Бояджиев, Цочо 25
Бояджиев, Цочо Христов 25
Бояджиева, Валентина 259, 291
Бояджиева, Юлия Дончева 57
Боянов, Б. 319
Боянов, Кирил 69
Боянов, Кирил Любенов 69
Боянова, Силвия 43
Боянова, Силвия Митева 43
Боянова, Яна 259, 291
Брайън, Лара 303
Бралиър, Макс 257
Братанов, Иво 5
Браун, Сандра 240
Брауърс, Дориен 287, 367
Брашлер, Фон 323
Брисон, Питър 37
Брюн, Барбара 263, 265
Буйнозова, Елизавета 313
Бурак, Анна 258
Бурбо, Лиз 10, 24
Бургиньон, Лоранс 292
Бутаван, Марк 299
Буюклиева, Майре 197, 218
Буюклиева, Майре Бориславова 197, 218
Бърдаров, Георги Костадинов 30
Бъртън, Джеси 227
Бюзан, Бари 15
Бюзан, Тони 15
Василев, Марин 273
Василев, Симеон 55
Василев, Симеон Игнатов 55
Василева, Ирена Георгиева 91
Василева, Любов 266
Вейн, Ема 220
Великова, Евгения 63
Виган, Делфин дьо 226
Видева, Недка 119, 350
Владиков, Атанас Игнатов 38
Волц, Анна 245
Воън, Марк 37
Вуков, Николай Иванов 121
Въжаров, Явор Савчов 186
Върголомова, Диана 304
Върголомова, Диана Валериева 304
Габровска, Дори 240
Габровска, Дори Генадиева 240
Галеоти, Марк 48
Галиева, Динара 313
Ганджулова, Мира Мирославова 295
Ганди, Махатма 209
Ганева-Райчева, Валентина Георгиева 121
Гарабедян, Илвана 149
Гарабедян, Илвана Иванова 149
Гаскел, Елизабет 180
Генов, Ненко 279, 280
Генов, Ненко Стойков 279, 280
Генчева, Цветана 139, 141, 190, 200, 225
Генчева, Цветана Тодорова 139, 141, 225
Георгиев, Адриан Георгиев 88
Георгиев, Асен 183
Георгиев, Георги 99
Георгиев, Стефан 180
Георгиева, Албена Лазарова 121
Георгиева, Анна 59
Георгиева, Анна Савова 59
Георгиева, Бистра 11
Георгиева, Ваня 219
Георгиева, Ваня Спасова 219
Георгиева, Даниела Иванова 266
Георгиева, Ирина Тончева 91
Георгиева, Радосвета 103
Георгиева, Радосвета Атанасова 103
Германов, Владимир 62, 209
Германов, Владимир Милчев 62, 209
Гечева, Виолета 20
Гешева, Радея 219
Гешева, Радея Николаева 219
Гибер, Еманюел 299
Гинзбург, Карло 23
Глас, Серафина Нова 176
Господинов, Тодор 78, 79, 80, 81
Градинаров, Борислав Николов 55
Грейс, Хана 171
Григорова, Ася 49, 247
Григорова, Ася Иванова 49, 247
Григорян, Анаит 247
Григорян, Анаит Суреновна 247
Грифитс, Анди 284
Гуовинска, Анита 279, 280
Давидова, Теодора 195, 199
Далила 266
Дамянов, Боян 140
Дамянов, Боян Стефанов 140
Дамянов, Калоян Иванов 58
Дамянов, Цветан 65
Дамянов, Цветан Любенов 65
Данчева-Манолова, Анета 245
Данчева-Манолова, Анета Иванова 245
Даракчиева, Боряна 167, 243, 246, 257, 288
Даракчиева, Боряна Неделчева 167, 246, 257, 288
Даскалов, Димо Радев 13, 14, 357, 358
Даскалова, Деница 35
Дауон, Ерика 34
Деверо, Джуд 221
Дейвидсън, Занна 281, 282, 283
Делон, Антони 185
Дентън, Тери 284
Дечева, Гергана 254
Дечева, Гергана Петрова 254
Джеймс, Е. Л. 225
Джеймс, М. Р. 220
Джеймс, Марлон 229
Джерард, Ники 237
Джоузеф, Франк 323
Джувинов, Владимир 319
Диас, Хорхе 146
Дидиън, Джоун 168
Дикенз, Чарлз 180
Дикенз, Чарлс 180
Дикенс, Чарлз 180, 264
Дикенс, Чарлс 180, 264
Дикова, Борислава 316
Дикова, Борислава Панчева 316
Димитров, Георги Павлов 86, 360
Димитров, Димитър Панайотов 67, 68, 363, 364
Димитрова, Ина 285
Димитрова, Мариана 181
Димитрова, Мариана Александрова 181
Димитрова, Мария 213, 241
Димитрова, Петя К. 292
Димитрова, Ралица 101
Димитрова, Ренета Маринова 53
Димитрова, Снежана Петрова 23
Димитрова-Гюзелева, Светлана 91
Димитрова-Гюзелева, Светлана Георгиева 91
Димчев, Димитър 12, 13, 356, 357
Димчев, Димитър Иванов 12, 13, 356, 357
Добрева, Доротея Димитрова 121
Добридолска, Кремка 286
Добромирова, Радост 105, 335
Добъни, Ълрик 220
Дойл, Гленън 255
Доминго, Кармен 192
Донева, Велислава 6
Донева, Велислава Владимирова 6
Донева, Мария 287, 367
Донкова, Виктория Николова 274
Дончев, Генчо 87
Дончев, Генчо Иванов 87
Дончева-Стаматова, Антоанета 236
Дончева-Стаматова, Антоанета Антонова 236
Драганова, Емилия 242
Драганова, Емилия Владимирова 242
Душков, Живодар 327
Душков, Живодар Иванов 327
Дянков, Симеон 45
Дянков, Симеон Денчев 45
Е Л Джеймс 225
Евгениева, Емилия Хинкова 58
Евънс, Мери Ан 233, 234
Екимова-Мелнишка, Мариана 178
Екимова-Мелнишка, Мариана Христова 178
Еко, Умберто 25
Елдъров, Светлозар 28, 354
Елдъров, Светлозар Владимиров 28, 354
Елеазар, Люси 133
Елиът, Джордж 233, 234
Елкс, Кари 167
Елстън, Ашли 213
Енчева, Мария 251
Енчева, Мария Генчева 251
Ерно, Ани 212
Етлингер, Стив 64
Ефтимов, Самуел 275, 365
Жеков, Светлозар 31
Жеков, Светлозар Янчев 31
Желязков, Красимир 136
Желязков, Красимир Йорданов 136
Женгра, Дьони 82
Жирар, Франк 297
Жунич, Емилия Петрова 85, 359
Загорчев, Марин 15, 93, 194, 196
Загорчев, Марин Иванов 15, 194, 196
Залатарева, Лена 312
Замфиров, Милен 58, 58
Замфиров, Милен Замфиров 58
Замфирова, Аксентия Иванова 38
Захариева, Лила 286
Захариева, Лила Борисова 286
Здравкова, Стойка Здравкова 59
Златев, Константин Александров 134
Златинов, Димитър Георгиев 38
Златкова, Надя 138, 217, 262
Златкова, Надя Иванова 217, 262
Знеполски, Ивайло Боянов 85, 359
Иванов, Веселин 82
Иванов, Веселин Петков 82
Иванов, Георги 45
Иванов, Георги Диков 45
Иванов, Иван 157, 231
Иванов, Иван Костадинов 231
Иванов, Николай 331
Иванов, Сиволин 118, 348
Иванова, Весела Люцканова 135
Иванова, Линда 329
Иванова, Линда Костадинова 329
Иванова, Мария 22
Иванова, Невена 73, 239, 248, 355
Иванова, Невена Иванова 73, 355
Иванова, Огняна 166
Иванова, Огняна Начева 166, 180
Иванова, Росица Тодорова 235
Иванова, Татяна 325
Игнатова, Ралица 255
Илек, Мартин 28, 354
Илиева, Ирена 39
Илиева, Ирена Цонева 39
Илиева, Милена 202, 249
Илиева, Милена Мичева 202
Илчева, Миряна 282, 283
Илчева, Миряна Иличова 282, 283
Инуса, Мануела 242
Йолдески, Ненад 214
Йорданов, Павлин 97, 98, 100
Йорданов, Павлин Александров 97, 98, 100
Йорданова, Валерия 4, 5, 7
Йорданова, Валерия Василева 4, 5, 7, 8
Йънг, Саманта 201
Кабаиванов, Станимир Иванов 38
Каблан, Магдалена 244
Каку, Мичио 62
Калиева, Магдалена 321
Калиева, Магдалена Янакиева 321
Калинков, Борис 89
Калинков, Борис Савов 89
Калинов, Валентин 23
Калинов, Валентин Константинов 23
Калчев, Емил 53
Калчев, Емил Серафимов 53
Каменова, Цветана 44
Каменова, Цветана Николова 44
Канинг, Сам 141
Каплин, Джули 197
Кар, Джак 148
Караатанасов, Веселин 88
Карагьозова, Силвана 88
Карагьозова, Силвана Колева 88
Караджова, Катерина Каролова 58
Карадимов, Росен Андреев 50
Карамаринов, Явор 328
Карпънтър, Катрин 93
Карунатилака, Шехан 191
Каспарян, Азнив 63
Каспарян, Азнив Киркор 63
Кацарова, Весела 233, 234
Кацарова, Весела Тодорова 233, 234
Качева, Анюта 252
Качева, Анюта Бойкова 252
Кейн, Сюзан 11
Кели, Алисън 281, 282, 283
Кели, Памела 160
Кенда, Лора 37
Кенеди, Ел 190
Кеплер, Ларш 236
Кери, Джема 269, 270, 271, 272
Кийланд, Ви 211
Кийосаки, Робърт Т. 32
Кирев, Станислав 96, 334
Кирев, Станислав Киров 96, 334
Кирилова, Савина 9
Кирилова, Савина Олегова 9
Кирякова, Ина 25
Кирякова, Ина Минчева 25
Кирянова, Катерина 266, 266
Кирянова, Катерина Илиева 266
Китинска, Зорница 215
Китинска, Зорница Стефанова 215
Кларк, Артър 203
Клер, Оливие 259, 291
Клисуров, Таньо Стоянов 120, 351
Клювер, Хенинг 324
Ковачева, Жани 275, 365
Когъл, Пол 93
Коева, Мария 212
Коева, Мария Христова 212
Коелю, Жоао Пинто 232
Кожухарова, Габриела 144, 216
Кожухарова, Габриела Любомирова 144, 216
Кожухарова, Стефка 164
Кожухарова, Яна 294
Коларова, Фани 185
Колев, Деян 43
Колев, Деян Димитров 43
Колев, Емил 29
Колев, Емил Миланов 29
Колев, Симеон 296
Колев, Симеон Младенов 296
Колева, Емилия Христова 322, 352
Колева, Силвия 185
Колева, Силвия Николай 185
Колинс, Уилки 166
Колу, Сири 290
Комогорова - Комата, Светлана 284
Комогорова - Комата, Светлана Николаева 284
Комогорова, Светлана Николаева 284
Константин, Валъри 216
Константин, Лив 216
Константин, Лин 216
Константинова, Ренета 4, 6, 7
Константинова, Ренета Василева 4, 6, 7, 8, 327
Кордон, Артур 1
Корнуел, Дейвид Джон Мур 140
Кортези, Паоло 126
Косгроув, Мат 256
Костова-Панайотова, Магдалена 228
Костова-Панайотова, Магдалена Петрова 228
Кристи, Агата 199
Кристи, Агата Мери Клариса 199
Кристъл, Силвия 125
Крофорд, Франсис Марион 166
Крумов, Крум 163
Крумов, Крум Ангелов 163
Крумова, Теодора 43
Крумова, Теодора Сивкова 43
Крушарска, Александрина 104
Крушарска, Александрина Петкова 104
Кръстев, Венцислав 318, 319
Куктина, Маргарита 311, 313
Курчева, Виктория 311, 313
Кънева, Пенка 228
Кънева, Пенка Асенова 228
Къслър, Клайв 183
Кюмар, Кришна 269, 270, 271, 272
Кюнке, Елизабет 35
Кючуков, Деян 203
Кючуков, Деян Любомиров 203
Лабускес, Бриана 138
Лазаркевич, Вадим 286
Лазаркевич, Вадим Вадимов 286
Лазаров, Васил 130
Лазаров, Васил Иванов 130
Лазаров, Ненко 319
Лазов, Венцислав 78, 79, 80, 81
Лазов, Венцислав Бисеров 78, 79, 80, 81
Лакова, Цветелина 187
Лакова, Цветелина Лакова 187
Лалова, Капка 84
Лалова, Капка Кирилова 84
Ларсън, Б. В. 202
Лафонтен, Жан дьо 274
Лейси, Мина 301
Лейтън, Тифани 37
Лекберг, Камила 164
Ленард, Ерика Митчъл 225
Леонис, Хули 21
Лечуга, Марибел 301
Лечуга, Марибъл 301
Лим, Елизабет 246
Литов, Валерий 124, 361
Лозанова, Мила 310
Лозанова, Мила Лъчезарова 310
Лозанова, Славина Йорданова 58
Лондон, Джек 180
Лорънс, Дейвид Хърбърт 180
Лубри, Жером 145
Лулчева, Ана 227
Лулчева, Ана Стефанова 227
Лупика, Майк 158, 353
Лънг, Хаха 19
Льо Каре, Джон 140
Люцканова, Весела 135
Мавродиева, Иванка Тодорова 55
Мадън-Милс, Илса 200
Майналовски, Сибин 158, 353
Майналовски, Сибин Симеонов 158, 353
Макарова, Любов 313
Маккълоу, Колийн 194, 196
Манасиева, Тони Георгиева 57
Маника, Рани 249
Манушева, Ирина 18
Манушева, Ирина Борисова 18
Маринов - Пело, Валентин 205
Маринов, Александър 289
Маринов, Александър Валентинов 289
Маринов, Валентин 205
Маринов, Свилен 129
Маринова, Снежана Тодорова 117, 347
Мартинес, Агустин 146
Масларова, Емилия 207
Масларова, Емилия Любенова 207
Матис, Анри 120, 351
Мейдън, Майк 183
Мейс, Ела 210, 239, 248
Мейс, Франсис 174
Мейсън, Мишелин 37
Мелвил, Хърман 166
Мерит, Абрахам 220
Мермерски, Йонко 75, 76, 77
Мермерски, Йонко Христов 75, 76, 77
Мермерски, Христо 75, 76, 77
Мермерски, Христо Минков 75, 76, 77
Мерсеро, Антонио 146
Мидълтън, Ричард 166
Микова, Александра 171
Микова, Александра Мирославова 171
Миланова, Станислава 27
Миланова, Станислава Александрова 27
Милева-Фено, Милена 260, 261
Милева-Фено, Милена Маринова 260, 261
Милкоева, Боряна Дачева 60
Милушев, Лъчезар 56
Милушев, Лъчезар Кирилов 56
Мин, Оливие 165
Минковска, Дорина 89
Минковска, Дорина Стоянова 89
Мирославова, Мира 295
Мирчева, Илиана Христова 59
Митев, Веселин Цветанов 41
Митев, Трифон Димитров 119, 350
Михалджиков, Димитър 106, 111, 336, 341
Мичев, Станимир Минков 91
Мичев, Стефан 37
Мичио Каку 62
Мойс, Джоджо 149
Мола, Кармен 146
Мопасан, Ги дьо 180
Мораеш, Тиаго де 317
Морел, Марилиз 298
Мукхърджи, Сидхарт 74
Мурдаров, Владко 92
Мурдаров, Владко Данаилов 92
Мънро, Алис 136
Набаис, Рита 316
Найденов, Климент 30
Найденов, Климент Минев 30
Найденова, Богомила 32
Найденова, Богомила Петрова 32
Нейков, Христо 121
Нейков, Христо Нейков 121
Нейчъл, Марти 64
Ненкова, Веселка 192
Ненкова, Веселка Ангелова 192
Ненкова, Пресияна Стойкова 53
Ненкова, Татяна Борисова 59
Ненова, Виолета Ненчева 253
Ненова-Виденова, Виолета Ненчева 253
Несбит, Едит 220
Никленова, Палмира 109, 339
Николаев, Николай 188
Николов - Нарви, Любомир 19
Николов, Любомир Славов 19
Николова, Виктория 274
Николова, Данка Щерева 58
Нифнегър, Одри 207
Нютън, Сара Дж. 151
О Акси 254
О'Брайън, Лорънс 206
О'Лиъри, Бет 241
О'Хенри 180
О. Хенри 180
Огойски, Петко 126
Огойски, Петко Георгиев 126
Озмън, Ричард 162
Олкът, Луиза Мей 220
Онеста, Катрин 289
Оруел, Джордж 186
Ошо 29
Панова, Марианна 36
Панова, Марианна Георгиева 36
Панчев, Спас 89
Парашикова, Яна 173
Парашикова-Аролска, Яна 173
Паскова, Даниела 47
Патерсън, Джеймс 158, 353
Пеева, Ивайла 155
Пенева, Евелина 198
Пенева, Евелина Венциславова 198
Пенелов, Илко Ненчев 7
Пенчева, Момера 70, 333
Пенчева, Момера Стефанова 70, 333
Петков, Тодор Цветков 23
Петкова, Милена 2
Петкова, Петя 191
Петкова, Светла Драгомирова 121
Петкова-Сталева, Петя Койчева 91
Петревски, Горян 153
Петров, Димитър 129
Петров, Димитър Талев 123
Петров, Мариян 153
Петров, Мариян Петров 153
Петрова, Габриела 310
Петрова, Габриела Пламенова 310
Петрова, Иванка 72
Петрова, Мария 119, 350
Петрова, Мария Георгиева 119, 350
Петрова, Мария Донева 287, 367
Петрова, Христина 269, 270, 271, 272
Петрова-Василева, Росица 268, 362
Петрунова, Анелия 146, 151
Петрунова, Анелия Георгиева 146
Пигулева, Нели 293
Пигулева, Нели Димитрова 293
Пидърсън, Пол Б. 46
Пипева, Ана 317
Пипева, Ана Николаева 317
Пол, Корки 260, 261
Полихронов, Даниел 57
Полихронов, Даниел Петров 57
Полякова, Цецка 99, 99
Полякова, Цецка Петрова 99
Помрой, Хейли 72
Попов, Васил 131, 132
Попов, Васил Руменов 131, 132
Попов, Драго 264
Попов, Драгомир Тодоров 264
Попова, Йорданка Костадинова 322, 352
Попова, Таня 214, 250
Попова, Таня Никифорова 250
Посадас, Кармен 169
Постън, Ашли 173
Приходкин, И. Н. 273
Прозорков, Кольо М. 326
Прозорков, Кольо Митев 326
Прозоркова, Радка Николова 326
Проуз, Аманда 177
Пърлмутър, Дейвид 71
Пършев, Николай Иванов 331
Равуцова, Боряна 297, 298, 299
Раденовски, Димитър 89
Раденовски, Димитър Радков 89
Раджниш, Бхагван Шри 29
Радичев, Стоян 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346
Радулов, Владимир Маринов 58
Раймундо, Йоана 316
Райнефелд, Марийке Лукас 251
Ракаджиев, Румен 61
Раленкова, Албена 301, 303
Раленкова, Албена Василева 301, 303
Рампо, Едогава 243
Рашкова, Нина 221
Рашкова, Нина Николаева 221
Реза, Ясмина 205
Рейгън, Т. Р. 175
Рибарова, Павлина 263, 265
Рибарова, Павлина Стефанова 263
Ридел, Шарлот 166
Ризова, Доника 295
Рийд, Анна 328
Риктъл, Мат 204
Риндър, Роб 184
Риндър, Робърт Майкъл 184
Робинс, Уесли 303
Робинсън, Фил 220
Робъртс, Нора 222
Робъртсън, Елинор Мари 222
Розова, Надежда 143, 179
Розова, Надежда Иванова 143, 179
Ролинс, Джеймс 231
Романо, Анна 304
Рохас, Ева 147
Руева, Нина 206
Руева, Нина Стоянова 206
Русанов, Любомир 318, 319
Русанов, Любомир Кирилов 318, 319
Русев, Богдан 162, 229
Русев, Богдан Бориславов 162, 229
Русев, Руси Димитров 8
Русева, Зорница 189
Русева, Зорница Христова 189
Ръдърфърд, Едуард 181
Савова, Елена Славчева 91
Савова, Татяна 8
Савова, Татяна Тодорова 8
Салембие, Филип 274
Салинас, Педро 142
Сатор, Гюнтер 2
Семков, Милен Христов 42
Семов, Атанас 51, 52
Семов, Атанас Марков 51, 52
Сербезова-Леви, Стоянка 174
Сербезова-Леви, Стоянка Минчева 174
Сивов, Коста 175, 223
Сивов, Коста Атанасов 175, 223
Сивов, Сиволин Иванов 118, 348
Симеонова, Сия 118, 348
Симон, Лоран 292
Симпсън, Дейвид 37
Сингър, Майкъл А. 27
Сиракова, Венета 91
Сиракова, Венета Атанасова 91
Сиракова, Мария Иванова 321
Славева, Божана 230
Славенков, Боян Първанов 38
Славчева-Бонева, Светослава 137
Славчева-Бонева, Светослава Василева 137
Славянова, Здравка 199
Соколова, Гергана 10, 24
Соколова, Гергана Йорданова 24
Сотирова, Мария 38, 38
Сотирова, Мария Георгиева 38
Спасов, Светослав 66, 67, 68, 363, 364
Спасов, Светослав Иванов 66, 67, 68, 363, 364
Станчев, Детелин Станчев 102
Стефанова, Марина 182
Стефанова, Мирела 204
Стефанова, Мирела Стефанова 204
Стийл, Даниел 152
Стимсън, Тес 182
Стоилкова, Диана 17
Стоилов, Борис Николов 305, 306
Стоилов, Йордан Димитров 322, 352
Стоилов, Сотир 322, 352
Стоилов, Сотир Ангелов 322, 352
Стойкова, Жанета 33, 349
Стокър, Брам 180
Стоуел, Луи 288
Стоуъл, Луи 288
Стоянов, Димитър 319
Стоянов, Стоян Радичев 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346
Стоянова, Мария Георгиева 38
Стоянова, Мая 63
Стоянова, Мая Митева 63
Стоянова, Радост Добромирова 105, 335
Сузуки, Уенди 26
Сутеев, Владимир 293
Сутеев, Владимир Григориевич 293
Тайс, Хариет 223
Талев, Димитър 123
Талиб, Бини 307, 308, 309
Тамбе 304
Танева, Ирина 266
Танкарт, Дого 102
Таро Хирай 243
Ташева, Росица 226
Ташева, Росица Борисова 226
Ташева, Снежана 201
Ташкова, Милена 296
Твен, Марк 180
Тенекеджиева, Николина 177
Тенекеджиева, Николина Лукова 177
Тенекеджиева, Цветелина 154, 210
Тенекеджиева, Цветелина Лукова 154, 210
Тодоров, Калин 89
Тодоров, Калин Димитров 89
Тодорова, Евелина 134
Тодорова, Евелина Стефанова 134
Тодорова, Росица 184, 235
Тодорова, Саша Владимирова 38
Токарчук, Олга 163
Токарчук, Олга Навоя 163
Толстой, Лев Николаевич 180
Томас, Валъри 260, 261
Томова, Маргарита Венелинова 58
Топалов, Олег 228
Топалов, Олег Степанов 228
Тотоманов, Иван 172
Тотоманов, Иван Димитров 172
Тошева, Антоанета 237
Трайков, Тони 30
Трайков, Тони Драганов 30
Трейси, Брайън 22
Тренев, Иван 122
Тренев, Иван Александров 122
Тренкова, Росица 83
Триандис, Хари К. 46
Трийс, Сю 37
Трифонова, Богдана 296
Трифонова, Жана 64
Трифонова, Татяна 281
Трошева-Асенова, Анна Константинова 58
Уайлд, Оскар 180
Уайт, Фред М. 220
Уебър, Хедър 235
Уелс, Хърбърт 220
Уелс, Хърбърт Джордж 166
Уилсън, Мелани 281, 282, 283
Уилсън, Патриша 253
Уилямс, Джейми 37
Уинспиър, Джаклин 217
Уинтъл, Франсис Едуард 181
Улард, Ели 287, 367
Уолъс, Едгар 220
Уорфилд, Джанет Смит 18
Уседа, Майте 137
Фаулър, Кристофър 208
Фексеус, Хенрик 164
Фийлдс, Жаклин 72
Фини, Алис 150
Финли, Алекс 143
Фицпатрик, Били 26
Франсиз, Сюзън 277
Фратини, Франческо 219
Френч, Ники 237
Френч, Шон 237
Фрийман, Мери Уилкинс 166
Фрип, Хелън 187
Функе, Корнелия 294
Фурнаджиева, Силвина 34
Фюлехауг, Ранди 244
Хаджималакова, Весела 16
Халворшен, Анне Гюн 244
Хамър, Крис 195
Хансен, Елена Чизмарова 152
Харви, Уилям 166
Харис, Джеймс Б. 243
Харпър, Елоди 230
Хауърд, Робърт 166, 220
Хибърт, Талиа 155
Хилдебранд, Елин 193
Хирай Таро 243
Хитлер, Адолф 42
Хогтън, Стивън 285
Холгейт, Дъглас 257
Холмквист, Карин Брюнк 252
Хоторн, Джулиан 166
Хоторн, Натаниъл 220
Хофстеде, Хеерт 46
Хофстеде, Херт Ян 46
Христов, Александър 256
Христов, Валери 37
Христова, Зорница 168
Христова, Мариана 150, 224
Христова, Мариана Тошкова 224
Хупър, Луси 220
Цанев, Явор 180, 220
Цанев, Явор Богомилов 220
Цветанова, Росица 147, 290
Цветанова, Росица Георгиева 147
Цветкова, Цветелина 127
Цветкова, Цветелина Боянова 127
Цветкова-Арсова, Мира Димитрова 58
Цонев, Георги 273
Цукияма, Гейл 218
Чайковски, Джим 231
Чейнани, Соман 262
Чери, Британи С. 144
Чери, Бритъни С. 144
Чехов, Антон Павлович 180
Чизмарова, Елена 152
Чизмарова, Елена Николова 152
Чизмарова-Хансен, Елена 152
Чобалигова, Божидарка 160
Чобалигова, Божидарка Иванова 160
Чонев, Чони Ненков 120, 351
Чуков, Боян 54
Чуков, Боян Стефанов 54
Чуковски, Корней 293
Чуковски, Корней Иванович 293
Шапкова, Пенка 58
Шапкова-Танева, Пенка Тодорова 58
Шахънов, Веселин 319
Шелинг, Фридрих Вилхелм Йозеф 87
Шипчанов, Милен Иванов 91
Шмит, Е.-Е. 215
Шмит, Ерик-Еманюел 215, 263, 265
Шомова, Невена 275, 365
Шчербатих, Юрий 16
Шчербатих, Юрий Викторович 16
Щайнер, Рудолф 12, 13, 14, 356, 357, 358
Щерева, Данка 58
Ъруин, Софи 238
Ъруйн, Джейн 37
Ямболиева, Мария 324
Яндел, Кейти 36
Янев, Владимир 305, 306
Янев, Владимир Атанасов 305, 306
Янев, Георги 117, 347
Янев, Георги Георгиев 117, 347
Янева, Кристина 89
Янева, Кристина Боянова 89
Янков, Янко А. 61
Янкова, Дияна Димитрова 91
Ярос, Ребека 224

Индекс 'ЗАГЛАВИЯ'

[Hundred] 100 Manga Artists 90 
[Майнкрафт] Minecraft Legends 314 
[Майнкрафт] Minecraft: Супер миниатюрни конструкции 302 
[Майнкрафт] Minecraft: Удивителни миниатюрни конструкции 300 
[Осемдесет и осми] 88-и август 101 
[Седемдесет и осем] 78-етажната къща на дърво 284 
[Сто и двадесет] 120 години католическа енория от източен обред в Стара Загора 1899 - 2019 28 
[Сто и двадесет] 120 години католическа енория от източен обред в Стара Загора 1899 - 2019 354 
Алисия и теоремата за безкрайната любов 137 
Американската война за независимост 329 
Анатомия на безсмъртните видове 104 
Антропософската педагогика и нейните предпоставки 12 
Антропософската педагогика и нейните предпоставки 356 
Ариол: Рицаря кон 299 
Астрология за родители 21 
Атон 219 
Аферата Шекспир 125 
Басни 274 
Без извинения! Силата на самодисциплината 22 
Безразсъдна любов 221 
Библиотекарката на изгорените книги 138 
Библиотекарят от Ънст 102 
Били и миничудовищата: Чудовища в тъмното 281 
Били и миничудовищата: Чудовища в училище 283 
Били и миничудовищата: Чудовища на помощ 282 
Билколечение: изпитани народни рецепти за лечение на над 110 болести 80 
Бира For Dummies 64 
Блажени са блажените 205 
Бленувани и плашещи 95 
Бобовите култури и подправките 75 
Болно вино 106 
Болно вино 336 
Ботанически кошмари 220 
Брак по сметка 248 
Бунтът на роботите 325 
Бунтът на Сеул 254 
Бъди в хармония със себе си 24 
Бяс 147 
В зоопарка 301 
В кръвта 148 
В обувките на някой друг 149 
Вечният градинар 140 
Вик 139 
Виртуални непознати 141 
Войните на Путин 48 
Врабчо Самохвалко 286 
Всички страхове 143 
Всичко свършва в полунощ 223 
Всичко, което оставихме недовършено 224 
Вчерашен дим 109 
Вчерашен дим 339 
Във фермата 309 
Въведение в Тайната наука [- антропософия] 14 
Въведение в Тайната наука [- антропософия] 358 
Въздухът, който дишам 144 
Възпламенени мозъци 71 
Вълчи разкази 132 
География на религиите и религиозните общности в света 30 
Гипс 245 
Глава 12 145 
Гладни души 116 
Гладни души 346 
Годината на свинята 146 
Голготиада 111 
Голготиада 341 
Горчиво-сладко 11 
Господарят на любовта 188 
Госпожата 225 
Градината на самурая 218 
Гранична земя 328 
Грозде и винолечение 76 
Да докоснеш земята 249 
Да обичаш Джейсън Торн 210 
Да победим с любов 209 
Давид Коперфилд 264 
Дейзи Даркър 150 
Десет истини и едно предизвикателство 213 
Децата на "мързеливата майка" в детската градина 49 
Диагнози - 3 113 
Диагнози - 3 343 
Диагнози - 5 114 
Диагнози - 5 344 
Дневник на една изгубена обич 215 
Добрата тревожност 26 
Домът на съдбата 227 
Достойни противници 152 
Дракончето Ринти и войната на ордените 295 
Другата двойка 151 
Другата Марта 153 
Духовните Йерархии и тяхното отражение във физическия свят 13 
Духовните Йерархии и тяхното отражение във физическия свят 357 
Душа от пепел и кръв 154 
Дълбини 285 
Дървени очища 23 
Един милион очарователни писма 156 
Езикът на тялото в дигиталния свят 34 
Езотеричното християнство 31 
Емпузион 163 
Енергийни места и майстори строители от древността 323 
Живот 287 
Живот 367 
Живот без граници 27 
Животните 307 
За глътка въздух 47 
За теб, многознайко 266 
Завръщане 108 
Завръщане 338 
Замъкът на Холивуд 165 
Записки за българските страдания 1944 - 1988 126 
Започни да живееш, Клоуи Браун 155 
Защита на марката на Европейския съюз от националните съдилища 50 
Звездните деца 226 
Змей. Змеица. Ламя и хала 121 
Иван Грозев (1872 - 1957) 6 
Играта 211 
Избрани приказки 228 
Избрани разкази 203 
Изгаряне 72 
Изграждане и развитие на военната икономика в България 66 
Изграждане и развитие на военната икономика в България 67 
Изграждане и развитие на военната икономика в България 363 
Изобретенията на професор Вагнер 157 
Изследване на културата 46 
Изтребление 202 
Императорът на всички болести 74 
История за създаването, живота, бита и нравите на Станчовханска община 326 
История на рока 316 
Йерусалимска загадка 206 
Йога 29 
Как да контролираме съзнанието на хората 19 
Как нашият мозък еволюира, за да станем хора 61 
Как страхът управлява хората 16 
Квантово превъзходство 62 
Кланът на вълците 158 
Кланът на вълците 353 
Книга за времето 98 
Книга за имената 100 
Книжарницата в Алжир 159 
Книжарничката в залива 160 
Кога се прилага правото на ЕС? 52 
Когато сме били птици 161 
Кой какво обича? 315 
Колекция Билки 310 
Компютърно моделиране на механични системи 65 
Конструктивният дизайн на данъците в икономическата традиция 53 
Космосът 312 
Коте Кате и страшната буря 279 
Коте Кате: Това си е мое! 280 
Кравата на демокрацията 115 
Кравата на демокрацията 345 
Крадци на светлина 110 
Крадци на светлина 340 
Кризата в Европа 45 
Кръстопъти на времето 134 
Култът 164 
Куршумът, който не улучи 162 
Кървава невяста 208 
Къщата на ужасите 166 
Легендата за Перегрина 169 
Леговище на вълчици 230 
Ледена утроба 231 
Ледоразбивачка 171 
Лейди Гергана 3 127 
Лекции за метода на академичното изучаване 87 
Личният живот на Петър I Велики 330 
Личности на просветното дело в България от 20 век 33 
Личности на просветното дело в България от 20 век 349 
Локи - как един лош Бог да управлява света 288 
Лулу: Писта-а-а! Направете път! 298 
Лунна вещица, цар паяк 229 
Лъвчето Лео 270 
Любов и други зависимости 204 
Лято в Италия 167 
Лятото на тайните 253 
Магьосникът на длетото 89 
Майкен минонамирачката 252 
Майко, сладко море 232 
Мамник 131 
Мастилено сърце 294 
Математически справочник с формули, графики, таблици и чертежи по елементарна математика, дискретна математика, статистика и аналитична геометрия в равнината 60 
Матрицата 2 54 
Машина 128 
Машина 366 
Медийна екосистема 55 
Между нас 105 
Между нас 335 
Международна конференция Интеграцията е възможна - заедно е по-добре 37 
Международно публично право 40 
Международно хуманитарно право 44 
Международноправни проблеми на борбата срещу международния тероризъм 39 
Мечето Тото 272 
Мечът в камъка 278 
Мидълмарч 233 
Мидълмарч 234 
Митологичен атлас 317 
Молитвеник 168 
Момера 70 
Момера 333 
Момичето, което говори мечешки 289 
Моти по водата 170 
Моя небесна избранице 251 
Моята борба 42 
Мъжът с жълтото палто 250 
Мълчанието на цвета 172 
Мъртвите романтици 173 
Място под слънцето 174 
На тихата улица 176 
На юг от чинара 235 
Най-известните животни в България и по света 318 
Най-известните места в България и по света 319 
Най-лошата седмица евър! Вторник 256 
Най-трудното влюбване 239 
Наричаха я Грейс 178 
Народна медицина: сила и значение 81 
Наръчник за употреба и експлоатация на мъжа 296 
Наръчник на младата дама за скандали 238 
Национален конкурс "Пътешествие в света на приказните тайнства и вълшебства!" 268 
Национален конкурс "Пътешествие в света на приказните тайнства и вълшебства!" 362 
Нашите безсмъртни 327 
Небесни камбани 107 
Небесни камбани 337 
Незабравими тъжни разкази на известни писатели 180 
Немирната овца 258 
Неопитомена 255 
Непроницаемото - Ориентът и Операта 84 
Нестопанските организации 3 
Нечутата 237 
Ние, Разбойникови, и съкровището 290 
Новата къща 182 
Нови документи за гроба на Ботев 331 
Огледалния човек 236 
Огненият кораб 183 
Октопод 247 
Опустошение 122 
От хаоса на преживяното 135 
Отвлечена 175 
Отдадени в смъртта 222 
Откровение 83 
Откровено за аутизма. Истински истории. Моето специално дете 73 
Откровено за аутизма. Истински истории. Моето специално дете 355 
Очакване 177 
Пазарна оценка на публичните и частните инвестиции в човешки капитал, формиран в степените на висшето образование: Изследователски проект 38 
Пази се от мен 179 
Париж 181 
Патилата на Цанко 267 
Пейзажни мистерии от гледни точки за южната половина на Перу 321 
Перспективата изкуствен интелект 1 
Петият гвоздей 129 
Петте най-важни нужди на децата в наши дни 10 
Пирони и думи 124 
Пирони и думи 361 
Плуване срещу течението 214 
По здрач 185 
Повелителката на шампанското 187 
Портокалови мечти 242 
Послания на времето 8 
Последните деца на Земята и забранената крепост 257 
Правото да дишаш! 4 
Превозните средства 313 
Преследвачката 216 
Приказки в рими 293 
Приказки за кукумявката: Мечето, което искаше да бъде щастливо 263 
Приказки за кукумявката: Слончето, което не зачиташе никого и нищо 265 
Приложно поле на правото на ЕС 51 
Принцеса Маргрете (Мечтаният принц) 244 
Принципи на наукометрията (явления и тенденции в световната наука) 9 
Природата 311 
Пробиви в стената 85 
Пробиви в стената 359 
Прозрение 99 
Прозрения 97 
Променете думите, променете света 18 
Просто страст 212 
Професиите 303 
Процесът 184 
Пчелна топлина 120 
Пчелна топлина 351 
Пълен билков справочник: 101 билки от А до Я 78 
Пълен билков фотоалбум: 101 билки от А до Я 79 
Първи думи 308 
Първият случай на Мейзи Добс 217 
Пътешественикът във времето на неговата жена 207 
Пътуване 119 
Пътуване 350 
Пътуването 241 
Пътят към кея на Уиган 186 
Пътят от науката към технологиите 69 
Развивай правилно ума на детето! Как? 17 
Развитие на отбранителната индустрия в България 1990 - 2013 68 
Развитие на отбранителната индустрия в България 1990 - 2013 364 
Разказвачът на приказки 86 
Разказвачът на приказки 360 
Разни съвети за чуждите думи 92 
Репортажи, писани със затъкната уста и вързани ръце 117 
Репортажи, писани със затъкната уста и вързани ръце 347 
Рискът 190 
Родът Стоилови от град Гоце Делчев 322 
Родът Стоилови от град Гоце Делчев 352 
Само живот 136 
Самозащита с думи 20 
Сардиния - люлката на щастието 324 
Сватбата 133 
Светлозар Димитров - Змей Горянин (1905 - 1958) 7 
Световната литература 305 
Световната литература 306 
Седемте луни на Мали Алмейда 191 
Сигурност и защита на обекти с масово пребиваване на хора 56 
Сияйната среща на Тея 275 
Сияйната среща на Тея 365 
Совичката Пуфи 271 
Соколечение 77 
Сонети 112 
Сонети 342 
Социалните, психолого-педагогическите и правните понятия в контекста на превенцията и корекцията на девиантното поведение 57 
Специална педагогика 58 
Спортни автомобили 320 
Средновековното мислене 25 
Срещата 96 
Срещата 334 
Стария слон 292 
Стихии 277 
Сурова пустош 195 
Създаване на ефективни (обучителни) видеа 88 
Сън ли е всичко 103 
Сърцето на общността 43 
Тайното заливче в Хърватия 197 
Твоят ум може всичко 15 
Те бяха десет 199 
Ти си градинарят на своето сърце 291 
Ти си такъв, какъвто си... 259 
Той не е моят Ромео 200 
Тото: Подарявам ти го, от мен да мине 297 
Традиция и новаторство 91 
Трифон Цанев Трифонов (1866 - 1926) 5 
Тук с мен 201 
Търся твоя сън 142 
Убеждаване и влияние for Dummies 35 
Увлечението 240 
Увод в хомологичната алгебра 63 
Уиндзорският възел 189 
Уини и Уилбър: Среднощният дракон 260 
Уини и Уилбър: Чудовищната мистерия 261 
Училището за Добро и Зло: Кристалът на времето 262 
Фалшиви 32 
Финансово-стопански анализ на минното предприятие 41 
Френски за абсолютно начинаещи 93 
Френското изкуство да живееш добре 36 
Фрида. Да живее животът! 192 
Фън Шуй 2 
Хилендарският монах 123 
Хипопотамчето Хипо 269 
Хляб от лимец 118 
Хляб от лимец 348 
Хотел "Нантъкет" 193 
Храни срещу рака 82 
Цар Лъв 276 
Цариградският медальон 130 
Цезар 194 
Цезар 196 
Час, изпълнен с плам 198 
Четене на срички 273 
Читателски профил на учениците от първи до четвърти клас 59 
Човекът кресло и други японски мистерии 243 
Човешкото тяло. Вече знам! 304 
Шест алени жерава 246 
Athens 332 
English Skills Program 1 94 

Индекс 'ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ'

Аварийно-спасителна дейност - управление и организация 56
Автографи - България - албуми 8
Автомобили, спортни - енциклопедии за деца 320
Автотренинг 15
Азия - музика 84
Алгебра 63
Анализ на стопанската дейност - учебници за ВУЗ 41
Анатомия - на човека - енциклопедии за деца 304
Английски език - изучаване 94
Антропософия 12, 13, 14, 356, 357, 358
Археологически находки - популярна литература 323
Астрология 13, 21, 357
Атина - краезнание 332
Атина - пътеводители 332
Аутизъм - при децата 73, 355
Байчев, Петър Илиев, 1907 - 1991 - изложби - каталози 85, 359
Балкански страни - социология 43
Библиотеки, лични - България - албуми 8
Библия 31
Билкарство - албуми 79
Билкарство - детска и юношеска литература 310
Билкарство - наръчници и ръководства 78
Биоенерготерапия 70, 333
Бира - производство 64
Ботев, Христо, 1848 - 1876 - биографии - извори 331
Боянов, Кирил Любенов, 1935 - спомени 69
България - библиотечно дело 8
България - военно дело 66, 67, 68, 363, 364
България - изобразителни изкуства 85, 86, 359, 360
България - изчислителна техника 69
България - история 327, 331
България - литературознание 5, 6, 7
България - музика 83
България - образование 33, 349
България - обща терапия 70, 333
България - организации 3
България - приложно изкуство 89
Българска литература - биографии 95
Българска литература - теми и образи 95
Български език - чужди думи 92
Взаимоотношения - психология и етика - наръчници и ръководства 35
Висше образование - България 38
Военна промишленост - България - история 66, 67, 68, 363, 364
Военно право 44
Война за независимост на английските колонии в Северна Америка, 1775 - 1783 329
Въздух - Русе - замърсяване - библиографии 4
Възпитание в семейството 49
Възрожденци, български - в периодичния печат 327
Вътрешна архитектура - наръчници и ръководства 2
Германия - политически партии и движения 42
Главен мозък 61
Глобализация 46
Глобални проблеми на човечеството 54, 56
Грозев, Иван, 1872 - 1957 - библиографии 6
Данъци - икономически проблеми 53
Девиантно поведение - правни проблеми 57
Детска и педагогическа психология 49
Дефектология 58
Деца - доучилищна възраст - социални проблеми 49
Деца - психология и възпитание 10
Деца - психология и възпитание - популярна литература 21
Деца - психология и поведение 10
Деца - със специфични образователни потребности - интеграция - конференции 37
Деца - умствено развитие 17
Диетотерапия 72
Димитров, Георги Павлов, 1989 - - изложби - каталози 86, 360
Дърворезба, българска - художествен метод, направления, стилове и школи 89
Еволюция [биология] 61
Европа - стопанство 45
Европейски съюз - правни проблеми 50
Европейски съюз - правни проблеми - наръчници и ръководства 51, 52
Език и мислене 18
Езотерика 31
Езотерично християнство 31
Екстрасенси - България - биографии 70, 333
Електронни игри - наръчници и ръководства - детска и юношеска литература 300, 302, 314
Естетика, средновековна 25
Животни - детска и юношеска литература 318
Животни - енциклопедии - детска и юношеска литература 301
Журналистика 55
Журналистическа етика 55
Змей Горянин, 1905 - 1958 - библиографии 7
Игри - детска и юношеска литература 307, 308, 309
Извънземни цивилизации 325
Извънземни цивилизации - популярна литература 323
Изкуствен интелект - приложение 1
Изкуство - философия 87
Изчислителна техника - България - история 69
Икономическо поведение 32
Императори, руски - биографии 330
Индия - религия 29
Интелект 20
Интелектуална собственост - страни от Европейския съюз - правни проблеми 50
История - САЩ - 18 век 329
История - Украйна 328
Италия - краезнание - пътеводители 324
Йога - философски проблеми 29
Карикатуристи, японски - творчество 90
Католическа църква - Стара Загора - история 28, 354
Квантова физика 62
Книги - за деца 311, 312, 313
Комуникация 46
Комуникация - в Интернет 34
Комуникация - наръчници и ръководства 35
Концентрационни лагери - Белене - история - изложби - каталози 85, 359
Космология 62
Космос - детска и юношеска литература 312
Култура - философия 23
Култура, средновековна 25
Култура, съвременна - социологични проблеми 46
Литература - история и критика - детска и юношеска литература 305, 306
Литература - философия 87
Литература, средновековна 25
Личност - психология 11, 16, 22, 27
Любов - в литературата 95
Любовни истории - България 95
Майчинство и детство 49
Малолетни правонарушители - социална работа 57
Масонство - история 325
Математика - справочници 60
Машинна графика - учебници за ВУЗ 65
Медицински растения - албуми 79
Медицински растения - детска и юношеска литература 310
Медицински растения - свойства и приложение - наръчници и ръководства 78
Международни отношения 54
Международни политически отношения - Русия - биографии 48
Международно право 39, 44
Международно право - учебници за ВУЗ 40
Механични системи - компютърно моделиране - учебници за ВУЗ 65
Минна промишленост - икономика - учебници за ВУЗ 41
Мислене 15
Митология - детска и юношеска литература 317
Монева, Мара - 1924 - - биографии 33, 349
Музиканти, световни - биографии - детска и юношеска литература 316
Народна медицина - албуми 79
Народна медицина - наръчници и ръководства 78, 81
Народна медицина - рецепти 75, 76, 77, 80
Народно творчество, българско 121
Народопсихология - французи - популярна литература 36
Научно-изследователска работа - организация и управление 9
Национална сигурност - Русия - биографии 48
Националсоциализъм - Германия 42
Начин на живот - Франция - популярна литература 36
Невропсихология - при юношите 71
Неправителствени организации - България - наръчници и ръководства 3
Нестопански организации - България - наръчници и ръководства 3
Образователна политика - конференции 37
Общуване - в Интернет 34
Общуване - психологически проблеми 34
Опера - Азия - история 84
Оперни артисти, български - биографии 83
Отслабване [тегло] 72
Оцеляване 56
Паметници на културата - детска и юношеска литература 319
Педагогическа психология 10
Пенчева, Момера Стефанова, 1938 - - биографии 70, 333
Периодичен печат - влияние 9
Перу - география 321
Петър I, цар и император рус., 1672 - 1725 - биографии 330
Пивоварство 64
Писатели, български - библиографии 5, 7
Поведение 22
Поведение - наръчници и ръководства 35
Поети, български - библиографии 6
Пощенски марки, български 89
Престъпления - против личността 56
Природа - детска и юношеска литература 311
Природни бедствия 56
Природолечение - наръчници и ръководства 81
Природолечение - рецепти 80
Програмиране 62
Професии и видове труд - енциклопедии - детска и юношеска литература 303
Психолингвистика 18
Психология, експериментална 19
Психология, приложна 20
Психотехника 26
Пътешествия и експедиции - Перу - пътеписи, очерци, впечатления 321
Раденовски, Радко Димитров, 1923 - - юбилеи и чествания 89
Рак - борба и профилактика 82
Рак - лечебно хранене 75, 76, 77, 82
Рак [медицина] 74
Революционери, български - биографии - извори 331
Регионална библиотека "Любен Каравелов" (Русе). Фонд "Михаил Арнаудов" - албуми 8
Религии, световни - възникване, развитие и териториално разпространение 30
Религия - история 325
Рисуване - Япония - техника и майсторство 90
Родове, български - Южна България 322, 352
Рок музика, световна - история - биографии - детска и юношеска литература 316
Роми - Балкански полуостров - социални проблеми 43
Русе - библиотечно дело 8
Русе - екологични проблеми - библиографии 4
Русе - опазване на природата 4
Русия - външна политика - военно дело 48
Русия - история 330
Самозащита - психология 20
Самоусъвършенстване 24, 27
САЩ - история 329
Села - Северна България - история 326
Семейни отношения 95
Семейство и брак 95
Семиотика - средни векове 25
Словесна комуникация 20
Социална педагогика 57
Средства за масова информация 55
Станчов хан, Габровска област - краезнание 326
Стара Загора - религия 28, 354
Стопански кризи - Европа - 21 век 45
Страни от Европейския съюз - право 50, 51, 52
Страх 16
Стрес - психологични проблеми 26
Съдебна практика - страни от Европейския съюз 50
Съзнание - взаимодействие с околната среда 19
Тайни общества - история 325
Темперамент 11
Тероризъм, международен - правни въпроси 39
Транспорт - детска и юношеска литература 313
Тренкова, Росица, 1935 - - биографии 83
Трифонов, Трифон Цанев, 1866 - 1926 - библиографии 5
Туризъм - Италия - пътеводители 324
Украйна - история 328
Успех 15
Учители, български - биографии 33, 349
Фашизъм - Германия 42
Фермерство - детска и юношеска литература 315
Физиология - на човека - енциклопедии за деца 304
Филми, учебни 88
Философия на образованието 87
Философия, средновековна 25
Финанси 32
Фитотерапия - албуми 79
Фитотерапия - наръчници и ръководства 78
Френски език - учебници за самообразование 93
Фън шуй - наръчници и ръководства 2
Хранене - хигиена 75, 76, 77, 82
Храни - състав 75, 76, 77
Художници, български - изложби - каталози 85, 86, 359, 360
Цивилизация - история - популярна литература 323
Цивилизация - история - философски проблеми 325
Четене - детска и юношеска литература 273
Четене - методика на преподаването - за основни училища 59
Човек - връзка с околната среда - наръчници и ръководства 2
Чувства 26
Чужди думи - в българския език 92
Чужди езици - методика на преподаването - конференции 91
Щастие 27
Южна България - генеалогия 322, 352
Юноши - нервно-психично развитие - разстройства 71
Япония - изобразителни изкуства 90