Общ отдел

- 1 -

ЦБ 122734, Б/025(035)/П 69

ПОЛ, Розвита и др.

Измерване на качеството в библиотеките : Оценяване на ефективността / Розвита Пол, Петер те Бьокхорст ; Прев. от англ. ез. Асен Георгиев ; С предг. [от авт.]. - София : Бълг. библ.-информ. асоц., 2011 ([София] : Унискорп). - 268 с. : с табл., сх. ; 21 см

Иметo на прев. отбелязанo на гърба на загл. с. - Изд. на Междунар. федерация на библ. асоц. и институции (ИФЛА). - Библиогр. с. 263 - 267, след някои гл. и под линия с бел.

ISBN 978-954-9837-20-9

1. Библиотеки - управление и организация - наръчници и ръководства

025(035)

Б-122100003191

Сист. N: 363580

- 2 -

ЦБ 122812, П/001.9/К 52

КЕРЕВ, Стойчо Иванов

Измамна реалност : Всеки има своята истина... / Стойчо Керев ; С въвед. от авт. - [София] : Бард, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 320 с.: с ил., 12 л. цв. ил. ; 21 см

Съдържа и От авт.

ISBN 978-619-03-0088-5

1. Конспиративни теории. 2. Научни хипотези

001.9 + 001.5

П-122100003264

Сист. N: 363801

- 3 -

ЦБ 122819, П/061.23(091)/М 33

МАРС, Джим

Илюминатите : Тайното общество, което похити света / Джим Марс ; Прев. от англ. Людмила Андреева ; Ред. Димитър Козарев ; С въвед. [от авт.]. - София : Дилок, 2018. - 496 с. : с ил., портр. ; 24 см

Библиогр. с. 456 - 469 и под линия ; Азб. показалец.

ISBN 978-954-2902-60-7

1. Тайни общества - история - популярна литература

061.23(091)

П-122100003267

Сист. N: 363814

- 4 -

ЦБ 122873, Ч/001.89/С 75

СТЕФАНОВ, Росен Красимиров

Системи за проследяване и анализ на научни цитирания : [Монография] / Росен Стефанов ; С предг. [от авт.]. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021. - 117 с. : с диагр., сх. ; 21 см

Науч. ред. Е. Лозанова-Белчева, Рец. О. Харизанова. - Библиогр. с. 106 - 116 и под линия с бел.

ISBN 978-954-07-5220-4

1. Научноизследователска работа - управление и организация

001.89

Ч-122100003437

Сист. N: 363915

- 5 -

ЦБ 122875, Ч/001.89/С 75

СТЕФАНОВ, Росен Красимиров

Системите за оценка на развитието на академичните изследвания : [Монография] / Росен Стефанов ; С предг. [от авт.]. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021. - 187 с. : с табл., диагр., сх. ; 21 см

Науч. ред. Е. Лозанова-Белчева, Рец. О. Харизанова. - Библиогр. с. 145 - 159 и под линия с бел.

ISBN 978-954-07-5221-1

1. Научноизследователска работа - управление и организация

001.89

Ч-122100003436

Сист. N: 363918

- 6 -

ЦБ 122933, Кр/061.2(497.235-32)/С 96, Ч/061.2(497.235-32)/С 96, П/061.2(497.235-32)/С 96

СЪВМЕСТНОСТИ : Истории на неправителствени организации и неформални групи / Състав. Илко Груев ; Худож. Камелия А. Станчева ; Въвеждане Лена Драголова. - Ст. Загора : Инфоз, 2021 (София : Булгед). - 76 с. : с цв. ил. ; 21 см

Авт. на статии: Р. Димитрова, Д. Петков, И. Иванова-Попова, В. Сотирова, М. Христов, П. Бакърджиев, Б. Каниду, И. Матев, М. Николов, Д. Димитрова, К. Дянкова, Д. Матова, К. Каменова, М. Владимирова, Д. Кондратцева, З. Костова, О. Стоилов, З. Колева ; Имената на състав. и худож. отбелязани в библиогр. каре. - Изд. по проект "Синергия на мрежата".

ISBN 978-619-90597-5-3

1. Неправителствени организации - Старозагорска област - дейност

061.2(497.235-32)

Кр-122100003440, Ч-122100003441, П-122100003442

Сист. N: 364067

Философия. Психология

- 7 -

ЦБ 122788, П/159.923/Л 56

ЛИЙ, Шанън

Бъди вода, приятелю! : Учението на Брус Лий / Шанън Лий ; Прев. от англ. Бистра Георгиева ; Предг. Севджихан Еюбова ; С въвед. [от авт.]. - София : AMG Publishing, 2021 (София : Алианс Принт). - 272 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-7494-24-2 (ЕйЕмДжи Пъблишинг)

1. Самоусъвършенстване

159.923

П-122100003236

Сист. N: 363769

- 8 -

ЦБ 122790, П/177/179/Р 28

РАЙС, Азора

Всичко за завистта, ревността и как да се справим с тях / Азора Райс. - София : Труд, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 208 с. : с ил. ; 20 см

Азора Райс - псевд. на авт. Зорница Кирилова Лозанова.

ISBN 978-954-398-669-9

1. Морал - популярна литература. 2. Личност - психология - популярна литература

177/179

П-122100003240

Сист. N: 363771

- 9 -

ЦБ I 12730, П/159.922.4(=867)/В 64

ВИСЕМА, Ханс

Защо обичам България : През погледа на един чужденец / Ханс Висема ; Прев. от англ. Ирина Манушева. - София : Кибеа, 2021 ([София] : Ифо Дизайн). - 152 с. : с портр. ; 18 см + 1 к.

Имената на авт. и прев. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-474-900-2

1. Народопсихология - българи. 2. Българи - бит и култура. 3. Българи - социална психология

159.922.4(=867) + 316.6(=867)

П-122100003256

Сист. N: 363789

- 10 -

ЦБ 122820, П/159.922.8/Б 44

БИЙГЪЛ, Джина М.

Как да бъдете осъзнати, а не стресирани : 50 начина да се справите със своя (шеметен) живот / Джина М. Бийгъл ; Прев. [от англ. ез.] Евелина Пенева. - [София] : МОНТ, [2021] ([София] : Инвестпрес). - 320 с. : с табл. ; 20 см. - ([Поредица] Колекция от знания)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-169-211-8

1. Юноши - психология

159.922.8

П-122100003271

Сист. N: 363815

- 11 -

ЦБ 122829, П/159.942/Р 66

РИЧО, Дейвид

Когато любовта срещне страха : Как да сме едновременно чувствителни и силни / Дейвид Ричо ; Прев. от англ. Гаяне Минасян ; С въвед. от авт. - София : Изток-Запад, 2013. - 256 с. ; 22 см

ISBN 978-619-152-280-4

1. Любов - психологични проблеми. 2. Страх - психологични проблеми

159.942

П-122100003275

Сист. N: 363832

- 12 -

ЦБ 122842, П/159.923/Р 66

РИЧО, Дейвид

Наръчник за съзряване : Духовна и психологическа интеграция / Дейвид Ричо ; Прев. от англ. Гаяне Минасян. - София : Изток-Запад, 2012. - 152 с. : с ил.

Грешният ISBN отбелязан на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-152-025-1 !

ISBN 978-619-152-011-4

ISBN 619-152-011-5

1. Личност - психология

159.923

П-122100003290

Сист. N: 363863

- 13 -

ЦБ 122844, П/159.96/Л 18

ЛАМАРКА, Кристен

Осъзнато сънуване : Техники за събуждане на съзнанието и креативността / Кристен Ламарка ; Прев. [от англ.] Мария Демирева ; С въвед. [от авт.]. - [София] : Асеневци, 2021. - 162 с. : табл., диагр. ; 22 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и За авт. - Библиогр. с. 156 - 160.

ISBN 978-619-7586-34-3

1. Сънища - психология. 2. Психоанализа. 3. Психотерапия

159.96 + 615.851.1

П-122100003303

Сист. N: 363874

- 14 -

ЦБ 122871, П/101(091)(5)/У 70

УОТС, Алън

Философиите на Азия / Алън Уотс ; Прев. от англ. и предг. Юлиян Антонов. - 2. изд.- София : Изток-Запад, 2021. - 128 с. - (Библ. Изток ; 13)

Библиогр. под линия с бел.

ISBN 978-619-01-0775-0

ISBN 619-01-0775-3

1. Философия, азиатска. 2. Религиозна философия - Азия. 3. Религия - Индия - история

101(091)(5) + 294

П-122100003327

Сист. N: 363913

- 15 -

ЦБ 122880, П/159.946-053.2/Е 86

ЕСЕР, Марион

Осмели се да се свържеш / Марион Есер ; Прев. от нем. Вяра Видева-Стефанова ; Предг. Ваня Дункова. - София : Колибри, 2021 ([София] : Инвестпрес). - 176 с. : с ил. ; 20 см

Библиогр. с. 173 - 175 и под линия с бел.

ISBN 978-619-02-0901-0 (Colibri)

1. Деца - психофизическо развитие и възпитание. 2. Детска и педагогическа психология. 3. Детски игри - психология

159.946-053.2 + 159.922.7 + 37.015.3

П-122100003299

Сист. N: 363927

- 16 -

ЦБ 122893, П/159.923/Р 91

РУИС, Мигел Анхел и др.

Актьорът или как да заживеете истински / Дон Мигел Руис, Барбара Емрис ; Прев. от англ. Станислава Миланова. - София : Кибеа, 2021 ([София] : Ифо Дизайн). - 144 с. : с ил. ; 20 см. - (Сер. Познай себе си)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Кн. 1 от поредицата Мистерийна школа. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-474-915-6

1. Личност - психология и поведение. 2. Социално поведение. 3. Социална психология

159.923 + 316.62

П-122100003342

Сист. N: 363966

- 17 -

ЦБ 122904, П/159.961(497.2)(092)/В 19

ЗАВЕЩАНИЕТО на Ванга : Предсказания ; Житие ; Билкови рецепти ; Съновник : Юбилейно издание / Състав. София Петрова. - София : Millenium, 2021 ([София] : Инвестпрес). - 352 с. : с портр. ; 20 см

Пълното име на Ванга е Вангелия Пандева Гущерова.

ISBN 978-954-515-559-8 (Милениум)

1. Ванга, 1911 - 1996 - спомени. 2. Предсказания. 3. Народна медицина - рецепти. 4. Ястия - рецепти. 5. Сънища - тълкуване

159.961(497.2)(092) + 615.89(083.1) + 641.5(083.1) + 159.963 + 92 Ванга

П-122100003337

Сист. N: 363997

- 18 -

ЦБ 122921, П/159.961/Ф 83

ФРИСЪЛ, Боб

В тази книга има нещо вярно / Боб Фрисъл ; Прев. [от англ. ез.] Неза Михайлова ; С предг. [от авт.]. - [София] : Бард, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 240 с. : с ил. ; 21 см

Продълж. на "Нищо в тази книга не е вярно, но всичко е точно така". - Бел. след отд. глави.

ISBN 978-619-03-0085-4

1. Парапсихология. 2. Извънземни цивилизации

159.961 + 159.922 + 001.9

П-122100003376

Сист. N: 364039

- 19 -

ЦБ 122925, П/159.922/.923/Ш 37

ШАРМА, Робин

Манифест на всекидневния герой / Робин Шарма ; Прев. [от англ. ез.] Илиян Лолов. - [София] : Екслибрис, 2021 ([София] : Симолини 94). - 423 с. : с ил. ; 20 см

Съдържа и Лично послание от Робин Шарба ; За авт. ; Прил.

ISBN 978-619-7115-44-4

1. Самоусъвършенстване. 2. Личност - психология и развитие

159.922/.923

П-122100003378

Сист. N: 364043

- 20 -

ЦБ I 12736, П/159.922/К 12

КАГЕ, Ерлинг

Тишината в ерата на шума / Ерлинг Каге ; Прев. от норв. на англ. ез. Беки Л. Крук ; Прев. от англ. Илиана Облакова. - София : Кибеа, 2021 ([София] : Ифо Дизайн). - 152 с. : с ил. ; 18 см. - (Сер. Познай себе си)

Съдържа и [За] авт., [За] кн. ; Бел.

ISBN 978-954-474-896-8

1. Самоусъвършенстване - популярна литература

159.922

П-122100003431

Сист. N: 364145

- 21 -

ЦБ 122960, П/133.52/Л 46

ЛЕОНИС, Хули

Тайните на Марс : Астрологично познание за израстване / Хули Леонис ; С предисл. [от авт.]. - София : Апостроф, 2021 ([София] : Ропринт). - 192 с. : ил. ; 20 см

Хули Леонис - псевд. на бълг. авт. - Апостроф - запазена марка на Алто комюникейшънс енд пъблишинг.

ISBN 978-954-2962-85-4

1. Астрология

133.52

П-122100003414

Сист. N: 364159

Религия

- 22 -

ЦБ II 8240, Ч/246/247(234.423.3)(091)/Ш 96

ШУКЕРОВ, Петър Тодоров и др.

Земята гледа небето : Хора и православни храмове в Средните Родопи / Петър Шукеров, Иван Патев, Димитър Михайлов ; Предисл. Димитър Михайлов ; Снимки Иван Патев ... [и др.]. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2015. - 304 с. : с цв. ил., факс., к. ; 29 см

Други ил.: Петър Шукеров, Антон Кацаров ; Имената на ил. отбелязани на гърба на предзагл. с., а на авт. на предисл. - на с. 7. Съдържа и Историческа рамка / Х. Беров ; За авт. - Библиогр. след отд. материали.

ISBN 978-954-07-3961-8

1. Църкви - Родопи - история

246/247(234.423.3)(091)

Ч-122100003075

Сист. N: 363464

- 23 -

ЦБ 122799, П/294.3/У 70

УОТС, Алън

Духът на дзен / Алън Уотс ; Прев. от англ. Ангелин Мичев ; С предг. от авт. - София : Изток-Запад, 2021. - 144 с. : с ил. ; 22 см. - (Библ. Изток ; 14)

Съдържа и Речник. - Библиогр. с. 138 - 139 и под линия с бел.

ISBN 978-619-01-0844-3

ISBN 619-01-0844-Х

1. Дзен будизъм

294.3

П-122100003246

Сист. N: 363780

- 24 -

ЦБ 122900, П/281.962(497.2)(092)/А 74

РАЙЧЕВСКИ, Стоян Чилов

Екзарх Антим I / Стоян Райчевски. - София : Захарий Стоянов, 2021 ([София] : Миг принт). - 360 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см. - (Поредица Дълг и чест ; 40)

ISBN 978-954-09-1531-9

1. Антим I, екзарх, 1816 - 1888 - биографии. 2. Православна църква - България - дейци. 3. Духовници, български - биографии. 4. България - религия

281.962(497.2)(092) + 92 Антим I, екзарх

П-122100003384

Сист. N: 363985

- 25 -

ЦБ 122920, Ч/236/Ч 95

ЧУКОВ, Владимир Стефанов

Израел между евангелизма и джаафаризма / Владимир Чуков ; С увод [от авт.]. - София : Изток-Запад, 2021. - 368 с. ; 22 см

Библиогр. с. 337 - 363 и под линия с бел.

ISBN 978-619-01-0856-6

1. Есхатология. 2. Израел - външна и вътрешна политика. 3. Израел - история

236 + 327(569.4) + 323(569.4) + 956.94

Ч-122100003388

Сист. N: 364034

- 26 -

ЦБ 122932, П/294.3(540)(092)/Т 48

НОРМАН, Алегзандър

Далай Лама : Един необикновен живот : Биография / Алегзандър Норман ; Прев. от англ. Мария Михайлова. - София : Прозорец, 2021 ([София] : Инвестпрес). - 456 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-243-116-7

1. Будизъм - Тибет - биографии

294.3(540)(092) + 92 Тензин Гяцо, Далай Лама XIV

П-122100003380

Сист. N: 364066

Обществени науки

- 27 -

ЦБ 122689, П/316.3/.4/М 49

МЕРКОЛА, Джоузеф и др.

Истината за Ковид-19 : Разобличение на голямото нулиране, локдауните, ваксинационните паспорти и новото нормално / Джоузеф Меркола, Рони Къминс ; Прев. от англ. Людмила Андреева ; Предг. от Робърт Ф. Кенеди-младши. - София : Дилок, 2021. - 304 с. ; 22 см

Кор. загл.: Истината за COVID-19. - Съдържа и За авт. ; Бел. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-2902-85-0

1. Пандемии. 2. Епидемии - социалнопсихологични проблеми

316.3/.4 + 001.9 + 616.988

П-122100003077

Сист. N: 97887

- 28 -

ЦБ 122693, П/316.3/.4/М 89

МОРИС, Михаел

Локдаун 2 : Голямото нулиране започна : Короната беше само началото - следва голямото опустошение! / Михаел Морис ; Прев. от нем. Георги Кайтазов ; Ред. Стефан Велчев. - София : Дилок, 2021. - 384 с. : с ил. ; 22 см

С бел. под линия. - Библиогр. с. 257 - 378 ; Именен показалец ; Терминологичен показалец.

ISBN 978-954-2902-84-3

1. Епидемии - социалнопсихологични проблеми. 2. Пандемии

316.3/.4 + 001.9 + 616.9

П-122100003085

Сист. N: 362724

- 29 -

ЦБ 122740, П/32(44)(092)/С 20

САРКОЗИ, Никола

Свидетелства : Моят живот в политиката / Никола Саркози ; Прев. [от итал.] Станимир Делчев ; С въвед. - [София] : Прозорец, 2007 ([София] : Инвестпрес). - 229 с. ; 20 см. - (Поредица Хроника)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-733-511-0

1. Саркози, Никола, 1955 - - дейност. 2. Президенти, френски - дейност. 3. Франция - политика

32(44)(092) + 92 Саркози, Никола

П-122100003216

Сист. N: 363592

- 30 -

ЦБ 122747, Ч/368.4(075)/Г 72

ГОЧЕВ, Гочо Пеев и др.

Социално осигуряване : Теория и практика : Управление, пазарни тенденции, фактори, видове, параметри, модели, стратегия, политика, тенденции, обекти и субекти / Гочо Гочев, Богомил Манов ; С въвед. [от авт.]. - 2. прераб. и доп. изд.- София : Тракия-М, 2003 ([Враца] : [Полипринт]). - 436 с. : с табл., сх. ; 24 см

На предната кор. означено 2. изд. - Библиогр. с. 435 - 436 и под линия с бел.

ISBN 954-8401-11-7

1. Обществено осигуряване - учебници

368.4(075)

Ч-122100003213

Сист. N: 363614

- 31 -

ЦБ 122751, П/330.16(497.2)(092)/П 13

ЛЕВЕРСОН, Алберт

Илия Павлов. Шеметна съдба / Алберт Леверсон ; С предг. от авт. - София : Книгомания, 2008 ([София] : [Димитър Благоев]). - 240 с., [32] л. : ил., портр. (някои цв.) ; 22 см

ISBN 978-954-9817-42-3

1. Павлов, Илия, 1960 - 2003 - биографии. 2. Прочути личности - България - биографии. 3. Икономическо поведение - България - биографии. 4. България - икономически науки - етика

330.16(497.2)(092) + 174.4(497.2)(092) + 92 Павлов, Илия

П-122100003211

Сист. N: 363624

- 32 -

ЦБ 122752, Ч/372.3(075.8)/Д 58

ДИМИТРОВ, Димитър Кръстев

Обогатяващото педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст : Концептуално-технологичен модел : [Учебник за ВУЗ] / Димитър Кръстев Димитров ; Науч. ред. и предисл. Райна Захариева. - София : Изкуства, 2012 ([София] : Класик дизайн). - 280 с. : с диагр., цв. ил., портр. ; 24 см

Библиогр. с. 241 - 258.

ISBN 978-954-9463-80-4

1. Предучилищно възпитание - учебници за ВУЗ. 2. Педагогика, доучилищна - учебници за ВУЗ

372.3(075.8)

Ч-122100003212

Сист. N: 363628

- 33 -

ЦБ 122792, П/316.6/Г 70

ГОУЛСТОН, Марк

Да говориш с "полудели" : Как да се справим с ирационалните и невъзможни хора в живота си / Марк Гоулстон ; Прев. [от англ.] Ирена Райчева. - [София] : Алекс Софт, [2021]. - 310 с. : с табл., сх. ; 21 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Съдържа и за авт.

ISBN 978-954-656-424-5

1. Комуникация - психологични проблеми. 2. Личност - психология и поведение

316.6 + 159.923

П-122100003242

Сист. N: 363773

- 34 -

ЦБ 122813, П/355.40(497.2)(093.3)/К 90

КРЕМЕНЛИЕВ, Атанас Георгиев

Из лабиринтите на българското разузнаване / Атанас Кременлиев. - 2. прераб. изд.- София : Труд, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 479 с. : с портр., факс. ; 21 см. - (Поредица Строго секретно)

Съдържа и Разузнавателни мъдрости ; Автобиогр. - Библиогр. с. 477.

ISBN 978-954-398-662-0

1. Разузнаване - България - спомени

355.40(497.2)(093.3) + 327.84(497.2)(093.3)

П-122100003261

Сист. N: 363802

- 35 -

ЦБ 122816, П/323(410)(092)/Л 40

ЛЕЙДИ Кембъл Колин

Истинската Даяна / Лейди Кембъл Колин ; Прев. от англ. Надя Баева ; С предг. [от авт.]. - София : Кръг, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт). - 376 с. : портр. ; 24 см

Кръг - импринт на изд. Лист. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-7625-7 (Лист)

1. Даяна, принцеса на Уелс, 1961-1997 - биографии

323(410)(092) + 92 Даяна, принцеса на Уелс

П-122100003269

Сист. N: 363810

- 36 -

ЦБ 122817, П/316.62/Г 82

ГРИЙН, Робърт

Изкуството да съблазняваш / Робърт Грийн ; Прев. от англ. Мариана Мелнишка ; Предг. Натали Барни. - 2. изд.- София : Ciela, 2021 ([В. Търново] : Абагар). - 192 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-3490-8 (Сиела)

1. Поведение - популярна литература. 2. Социална психология - популярна литература. 3. Личност - психология - популярна литература

316.62 + 177

П-122100003263

Сист. N: 363811

- 37 -

ЦБ 122823, П/37.018.1/К 63

КЛАРК-ФИЙЛДС, Хънтър

Как да отгледаме добри хора : Ръководство за осъзнато родителство / Хънтър Кларк-Фийлдс ; Прев. от англ. Евелина Андонова ; Предг. от Карла Номбърг. - София : Изток-Запад, 2021. - 224 с. ; 22 см

Съдържа и За авт. ; За авт. на предг. - Библиогр. с. 219 - 221.

ISBN 978-619-01-0859-7

ISBN 619-01-0859-8

1. Семейно възпитание. 2. Детска психология

37.018.1 + 159.922.7

П-122100003272

Сист. N: 363820

- 38 -

ЦБ 122827, Ч/338(100)/Ш 43, П/338(100)/Ш 43

ШВАБ, Клаус и др.

Капитализъм на заинтересованите : Глобална икономика в полза на прогреса, хората и планетата / Клаус Шваб, Питър Ванхам ; Прев. от англ. Людмила Андреева ; С предг. [от авт.]. - [София] : Изток-Запад, 2021. - 384 с. : с ил., портр., диагр. ; 22 см. - ([Поредица] Катехон / Водещ ред. Иво Христов ; 1)

Съдържа и За авт ; Бел. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-01-0849-8

1. Световна икономика. 2. Капитализъм

338(100) + 316.323.6

Ч-122100003274, П-122100003392

Сист. N: 363825

- 39 -

ЦБ 122830, П/371.481/Д 34

ДЕЙВИС, Симон и др.

Монтесори за бебето : Как да отгледаме бебето си с любов, уважение и разбиране / Симон Дейвис, Джунифа Узодике ; Прев. от англ. Румяна Автанска ; Ил. Сани Ван Лун. - София : Изток-Запад, 2021. - 288 с. : с ил. ; 24 см

Съдържа и За авт. - Библиогр. с. 285.

ISBN 978-619-01-0853-5

ISBN 619-01-0853-9

1. Обучение - методи. 2. Семейно възпитание

371.481 + 37.018.1

П-122100003285

Сист. N: 363835

- 40 -

ЦБ 122837, Ч/327(4)/Н 18

НАКЪДЕ отива Европа : Предизвикателствата пред стария континент през погледа на български дипломати / Любомир Кючуков ... [и др.] ; Под общата ред. на Андрей Караславов ... [и др.] ; Предг. Динко Динков. - София : Изток-Запад, 2021. - 256 с. ; 22 см

Други авт.: С. Николов, А. Караславов, О. Гърков, Б. Бенишева, В. Вълчев, Н. Дюлгерова, П. Грозданов, Ж. Пехливанова, И. Калфин, С. Николов, Р. Деянов, Й. Величков, П. Воденски ; Други ред.: Л. Кючуков, С. Николов. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-01-0862-7

1. Европа - външна търговия - сборници. 2. Европейски съюз - външна политика - сборници

327(4)(082) + 327.7:061.1ЕС(082)

Ч-122100003288

Сист. N: 363848

- 41 -

ЦБ 122874, П/32(497.2)(092)(084)/М 76

МИХОВ, Никола Антонов

Чупи, режe, полива : [Фотокнига] = He breaks, he cuts, he spills. - Nikola Mihov ; Photogr. Bpzhidar Todorov... et al. ; Transl. Manol Peykov / Подбор Никола Михов ; Фотогр. Божидар Тодоров ... [и др.] ; Прев. [на англ. ез.] Манол Пейков = He breaks, he cuts, he spills / Nikola Mihov ; Photogr. Bpzhidar Todorov... et al. ; Transl. Manol Peykov. - [Пловдив] : Жанет 45, 2021. - [102] с. : с портр. ; 21 см

Кн. е подв. със спирала. - Други фотогр.: В. Иванов, Д. Божинов, Д. Викторов, Д. Дейнов, Ж. Ангелов, Л. Стоянов, П. Жеков, П. Петров, С. Тихов ; Пълната форма на името на ил. Димитър Викторов е Димитър Викторов Георгиев ; Авт. отговорности отбелязани в библиогр. каре. - В кн. са използвани архивни снимки на Т. Живков от периода 1968 - 1988 г. и цитати от изказвания на Б. Борисов от периода 2012 - 2019 г. - Парал. текст на англ. ез.

ISBN 978-619-186-637-3

1. Живков, Тодор Христов, 1911 - 1998 - албуми. 2. Борисов, Бойко Методиев, 1959 - албуми. 3. Политици, български - биографски материали - албуми. 4. България - политика

32(497.2)(092)(084) + 92(497.2)

П-122100003329

Сист. N: 363916

- 42 -

ЦБ 122884, Ч/321.01/П 61, П/321.01/П 61

ПЛЪМЪР, Джоузеф

Тайните структори на властта : Защо върховенството на закона, свободата и демокрацията са само илюзия / Джоузеф Плъмър ; Прев. [от англ.] Боян Костов. - София : Изток-Запад, 2021. - 208 с. ; 21 см. - ([Поредица] Катехон / Водещ ред. Иво Христов ; 4)

Азб. показалец ; Библиогр. 193 - 194 и под линия с бел.

ISBN 978-619-01-0884-9

1. Политическа организация на обществото. 2. Обществено устройство и обществени отношения. 3. Власт. 4. Държава. 5. Демокрация

321.01 + 316.334.3 + 321.7

Ч-122100003321, П-122100003415

Сист. N: 363934

- 43 -

ЦБ 122886, П/316.77(035)/К 99

КЮНКЕ, Елизабет

Основи на комуникацията for Dummies / Елизабет Кюнке ; Прев. [от англ.] Теофана Петкова ; С въвед. - [София] : Алекс-Софт, [2021]. - xii, 220 с. ; 21 см. - ([Поредица For Dummies])

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-656-416-0

ISBN 954-656-416-8

1. Комуникация - наръчници и ръководства

316.77(035)

П-122100003301

Сист. N: 363950

- 44 -

ЦБ 122888, П/321.6/.8/А 37

АЙК, Дейвид

Отговорът / Дейвид Айк ; Прев. [от англ.] Радослав Христов. - [София] : Бард, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 808 с. : с ил., диагр. ; 21 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - С прил. - Библиогр. с. 805 - 806.

ISBN 978-619-03-0067-0

1. Власт. 2. Управление на обществото. 3. Средства за масова информация - влияние. 4. Обществено мнение

321.6/.8 + 316.77

П-122100003305

Сист. N: 363957

- 45 -

ЦБ 122898, Ч/316.647.3/Д 60

ДИМОВ, Огнян Станчев

Агресията в семейството: Пътища за преодоляване / Огнян Димов ; С предг. от авт. - София : Ciela, 2020 ([София] : Алианс Принт). - 216 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-3196-9 (Сиела)

1. Агресия - психологични проблеми. 2. Семейна терапия

316.647.3 + 159.98:173.1 + 173.1

Ч-122100003372

Сист. N: 363981

- 46 -

ЦБ 122903, Ч/327.84(73)/Б 13

БАЕВ, Йордан Ангелов

Американското разузнаване и България (1941 - 1991) / Йордан Баев ; С увод. - София : Изток-Запад, 2021. - 368 с. : с портр., с факс. ; 24 см

Съдържа и За авт. - Библиогр. с. 313 - 318.

ISBN 978-619-01-0878-8

1. Разузнаване, американско - в България. 2. Разузнаване, военно - САЩ - история. 3. САЩ - външна политика. 4. България - външна политика

327.84(73) + 355.40(73)(091) + 327(73:497.2)

Ч-122100003373

Сист. N: 363991

- 47 -

ЦБ 122930, П/351.74(47+57)(091)/К 64

КЛИМОВ, Григорий Петрович

Протоколи на съветските мъдреци / Григорий Климов ; Прев. [от рус.] и обща ред. Галин Йорданов. - [София] : Веси, 2021. - 592 с. ; 21 см

Григорий Петрович Климов - псевдоним на Игор Борисович Калмиков. - На предзагл. с. изд. отбелязано - Vеси. - Съдържа и Кой е Климов ; От авт. ; От прев. ; Същината на проблема - интервю с Г. П. Климов по случай 80-год. му. - Библиогр. с. 570 - 588.

1. Държавна сигурност - СССР - история. 2. СССР - обществено управление

351.74(47+57)(091)

П-122100003459

Сист. N: 364059

- 48 -

ЦБ 122935, Ч/338.48/Р 60

РИЗОВА, Теодора Велева

Интегрирано управление в туристическите комплекси : Монография / Теодора Ризова ; С увод [от авт.]. - София : Нов бълг. унив., 2021 ([София] : Симолини 94). - 231 с. : с диагр., сх. ; 24 см

Библиогр. с. 229 - 231.

ISBN 978-619-233-147-4

1. Туризъм - управление и организация. 2. Туризъм - икономически проблеми

338.48

Ч-122100003389

Сист. N: 364074

- 49 -

ЦБ 122942, Ч/347.72(497.2)/Г 37

ГЕОРГИЕВ, Анастас Христов

Правен режим на публичните предприятия в България / Анастас Георгиев ; Науч. ред. Георги Стефанов. - София : Ciela, 2021 ([София] : ЗИП). - 267 с. ; 21 см

Пълната форма на името на науч. ред. Георги Стефанов е Георги Стефанов Иванов. - Библиогр. с. 255 - 265.

ISBN 978-954-28-3390-1 (Сиела)

1. Държавни предприятия - България - правни проблеми

347.72(497.2) + 334.72(497.2)

Ч-122100003403

Сист. N: 364096

- 50 -

ЦБ 122944, Ч/398.2/.3(497.2)/С 71

СТАРЕВА, Лилия Петрова

Приказки и легенди за българските имена / Лилия Старева ; С предг. [от авт.]. - София : Труд, 2021 (В. Търново : Абагар). - 360 с. : с ил. ; 24 см

Библиогр. с. 359.

ISBN 978-954-398-688-0

1. Имена, лични - България - приказки и легенди. 2. Празници, религиозни - България

398.2/.3(497.2) + 808.67-313

Ч-122100003425

Сист. N: 364098

- 51 -

ЦБ 122948, П/371.4/В 66

ВИХЕРТ, Кристоф

Радостта от преподаването : Насърчаване на интереса към учителската професия (по Валдорфския метод) / Кристоф Вихерт ; Прев. от англ. Весела Еленкова ; Худож. Ханс Дитер Апенрот ; Предг. Вирджиния Сиърс. - София : Кибеа, 2021 ([София] : Ифо Дизайн). - 176 с. : с ил. ; 20 см. - (Сер. Познай себе си)

Името на худож. отбелязано на с. 2. - Съдържа и Прил.: Преглед на дадените упражнения и техните източници ; Речник / К. Вихерт.

ISBN 978-954-474-898-2

1. Учебно-възпитателна работа - в училищата. 2. Обучение - методи

371.4 + 371.018.2

П-122100003434

Сист. N: 364120

- 52 -

ЦБ 122952, Ч/343.9(075.8)/К 93

КУНЧЕВ, Йонко Димитров

Курс по криминалистика : [Учебник за ВУЗ] : Т. 1 - / Йонко Кунчев ; С увод. - София : Ciela, 2020 -.- 21 см

Т. 2. Методология на криминалистическото познание. - 2021 ([София] : ЗИП). - 528 с. : с ил. сх.

ISBN 978-954-28-3404-5 (т. 2)(Сиела)

1. Криминалистика - учебници за ВУЗ

343.9(075.8)

Ч-122100003395

Сист. N: 364128

- 53 -

ЦБ 122954, Ч/330.35/С 96

СЪБЕВ, Димитър Желязков

Маркетинг, потребление и икономически растеж / Димитър Събев ; С предг. и въвед. - София : Изток-Запад, 2021. - 304 с. : с ил., табл., диагр. ; 22 см. - ([Поредица] Катехон / Водещ ред. Иво Христов ; 5)

Съдържа и Прил. - Библиогр. с. 275 - 283.

ISBN 978-619-01-0861-0

1. Икономически растеж. 2. Маркетинг. 3. Потребление

330.35 + 339.13

Ч-122100003397

Сист. N: 364139

- 54 -

ЦБ 122962, Ч/347.2(497.2)/С 20

САРАФОВ, Павел Атанасов

Съседското право като институт на вещното право в България / Павел Сарафов ; С въвед. [от авт.]. - София : Ciela, 2018 ([София] : ЗИП). - 224 с. ; 21 см

Библиогр. с. 217 - 222 и под линия с бел.

ISBN 978-954-28-2742-9 (Сиела)

1. Вещно право - България. 2. България - право

347.2(497.2)

Ч-122100003412

Сист. N: 364162

- 55 -

ЦБ 122963, Ч/349.3:364(497.2)/М 94

МРЪЧКОВ, Васил Желязков

Социални права на българските граждани / Васил Мръчков ; С въвед. [от авт.]. - София : Ciela, 2020 ([София] : ЗИП). - 472 с. ; 21 см

Библиогр. с. 453 - 471 и под линия с бел. ; Предм. указ.

ISBN 978-954-28-3253-9 (Сиела)

1. Осигурително право - България. 2. Права на човека - България. 3. България - право

349.3:364(497.2) + 364(497.2)

Ч-122100003411

Сист. N: 364163

- 56 -

ЦБ II 8247, П/321.7(06)/F 96

FULBRIGHT International Seminar Strategies for Strengthening Democracy: 30 Years After the Fall of the Berlin Wall. Sofia. 2019

Strategies for strengthening democracy: 30 years after the fall of the Berlin wall : Fulbright International Seminar, Sofia, September 24 - 30, 2019 : Conference Proceedings / Content ed. Mariya Neikova, Iskren Ivanov. - Sofia : [Изд. авт.], 2020. - 60 p. ; 30 cm

Авт. на докл.: Е. Дайнов, D. Calin, П. Макариев, М. Нейкова, Я. Янакиев, Л. Авджийски, Ю. Стефанова, М. Чолакова, Б. Баев, М. Милева. - Кор. опис. - Загл. на с. 2: Fulbright international seminar. Conference proceedings. - Изд. на Bulg.-Amer. commission for educational exchange Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-188-503-9

1. Демокрация - конференции

321.7(06)

П-122100003456

Сист. N: 363746

Математика. Естествени науки

- 57 -

ЦБ 122831, П/524/М 76

МИЧИО Каку

Божественото уравнение / Мичио Каку ; Прев. [от англ.] Владимир Германов. - [София] : Бард, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 176 с. : с ил. ; 21 см

Съдържа и Бел.

ISBN 978-619-03-0074-8

1. Космология - популярна литература. 2. Квантова физика - популярна литература

524 + 530.1

П-122100003280

Сист. N: 363839

- 58 -

ЦБ 122950, Ч/502:330.15(075.8)/С 83

СТОЯНОВА, Зорница Димова

Устойчиво развитие и опазване на природните ресурси : [Учебник за ВУЗ] / Зорница Стоянова ; С въвед. [от авт.]. - София : Изд. комплекс - УНСС, 2021. - 180 с. : с табл., диагр., графики ; 24 см

Рец.: Ю. Дойчинова, Х. Харизанова-Бартос. - Съдържа и Тестове ; Прил. - Библиогр. с. 166 - 172 и под линия.

ISBN 978-619-232-407-0

1. Природни богатства - екологични проблеми - учебници за ВУЗ. 2. Устойчиво развитие - учебници за ВУЗ. 3. Околна среда - опазване и управление - учебници за ВУЗ. 4. Стопанство - управление и организация - учебници за ВУЗ

502:330.15(075.8) + 330.15(075.8)

Ч-122100003419

Сист. N: 364125

Приложни науки. Техника

- 59 -

ЦБ 122662, П/657:336.71(075)/И 85

ЙОТОВА, Йонка Вълчева и др.

Счетоводство на банките / Йонка В. Йотова, Тотка Л. Кънева. - 2. прераб. изд.- Свищов : Акад. изд. Д. А. Ценов, 2007. - 268 с. : с табл., сх. ; 24 см

Библиогр. под линия с бел.

ISBN 978-954-23-0358-9

1. Банково счетоводство - учебници

657:336.71(075)

П-122100003050

Сист. N: 363051

- 60 -

ЦБ 122787, П/681.324.06/Ю 37

[ЮТУБ] YouTube канали for Dummies / Роб Киампа ... [и др.] ; Прев. [от англ. ез.] Теофана Петкова ; С въвед. - [София] : Алекс Софт, [2021]. - 444 с. : с ил. ; 24 см. - ([Поредица] Прави ученето лесно)

Други авт.: Т. Го, М. Киампа, Р. Мърфи. -Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-656-427-6

ISBN 954-656-427-3

1. Социални мрежи. 2. Социални медии. 3. Интернет

681.324.06 + 316.77:681.324

П-122100003233

Сист. N: 363768

- 61 -

ЦБ 122834, П/658.012/Г 24

ГАСМАН, Оливър и др.

Навигатор за бизнес модели : Стратегиите зад най-успешните компании / Оливър Гасман, Каролин Франкенбергер, Микаела Шудури ; Прев. от англ. Ирена Райчева. - 2. изд.- [София] : Алекс-Софт, 2021. - ххх, 536 с.: с ил. ; 21 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-954-656-415-3

ISBN 954-656-415-Х

1. Управление и организация

658.012

П-122100003287

Сист. N: 363844

- 62 -

ЦБ 122846, Ч/681.324:316.77(73)(092)/З-95

ЛИВИ, Стивън

Facebook - пълната история на Facebook : Идеализъм или сделка с дявола / Стивън Ливи ; Прев. [от англ.] Камен Велчев ; С въвед. [от авт.]. - София : Кръгозор, 2021 (Костинброд : Мултипринт). - 479 с. ; 22 см

ISBN 978-954-771-440-3

1. Зукърбърг, Марк Елиът, 1984 - - биографии. 2. Социални мрежи - САЩ - биографии. 3. Информационни и комуникационни технологии - САЩ - биографии. 4. САЩ - информатика

681.324:316.77(73)(092) + 92 Зукърбърг, Марк

Ч-122100003315

Сист. N: 363876

- 63 -

ЦБ 122937, Ч/681.324:658.5/Р 58

РИБОВ, Манол Николов

Дигитализацията в преддверието на Индустрия 5.0 / Манол Рибов ; С увод [от авт.]. - София : Изд. комплекс - УНСС, 2021. - 260 с. : с табл., сх. ; 24 см

Библиогр. под линия.

ISBN 978-619-232-428-5

1. Информационни и комуникационни технологии - приложение - в икономиката. 2. Информационни и комуникационни технологии - приложение - в образованието и просветата. 3. Информационни и комуникационни технологии - приложение - в бизнеса

681.324:658.5 + 681.324:33 + 681.324:37

Ч-122100003381

Сист. N: 364077

- 64 -

ЦБ 122947, Ч/336.74:681.324/К 50

КЕНТ, Питър и др.

Копаене на криптовалути for Dummies : [Наръчник] / Питър Кент, Тайлър Бейн ; Прев. [от англ. ез.] Теофана Петкова. - [София] : Алекс Софт, [2021]. - х, 374 с. : с ил., диагр. ; 24 см. - ([Поредица] Прави ученето лесно)

Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-656-425-2

ISBN 954-656-425-7

1. Електронни пари - наръчници и ръководства. 2. Информационни и комуникационни технологии - приложение - в икономиката - наръчници и ръководства

336.74:681.324(035)

Ч-122100003393

Сист. N: 364117

- 65 -

ЦБ I 12735, П/65.012/.013/М 19

МАКГРАТ, Джеймс

Малка книга за големите въпроси в мениджмънта : 76 най-важни въпроса и техните отговори / Джеймс Макграт ; Прев. [от англ. ез.] Даниел Пенев. - Пловдив : Хермес, 2021 (Костинброд : Мултипринт). - 368 с. : с ил., табл. ; 17 см

Съдържа и За авт. - Библиогр. с. 354 - 356 ; Азб. показалец.

ISBN 978-954-26-2093-8

1. Мениджмънт

65.012/.013

П-122100003396

Сист. N: 364134

- 66 -

ЦБ 122956, Ч/658.3.012:681.518/Х 15

ХАДЖИЕВ, Кристиян Стоянов

Управление на виртуални екипи : Теория и методология : [Монография] / Кристиян Хаджиев ; С въвед. [от авт.]. - София : Нов бълг. унив., 2021 ([София] : Симолини '94). - 407 с. : с табл., сх., графики ; 21 см

Рец.: А. Ковачев, Г. Г. Куртева. - Библиогр. с. 387 - 398 и под линия с бел. ; Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-233-160-3

1. Кадри - управление и организация - автоматизация. 2. Информационни и комуникационни технологии - приложение - в управлението и организацията

658.3.012:681.518 + 681.518

Ч-122100003418

Сист. N: 364141

- 67 -

ЦБ 122785, П/681.322.06/P 78

POGUE, David

Switching to the Mac : The missing manual / David Pogue. - Sebastopol : O'Reilly, 2008. - XIV, 591 p. : ill. ; 24 cm. - (The Missing Mannual)

Съдържа и За авт. - Азб. показалец.

ISBN 978-0-596-51412-9

1. Приложни програми - наръчници и ръководства

681.322.06

П-122100003232

Сист. N: 363737

Медицина

- 68 -

ЦБ 122672, П/615.015-055.2(035)/Р 88

РОШЕ, Клодет

Хомеопатия за бременната жена / Клодет Роше ; Прев. от фр. Станимир Делчев ; С въвед. от авт. - София : Изток-Запад, 2006. - 136 с. ; 22 см

Азб. показалци.

ISBN 978-954-321-209-5

ISBN 954-321-209-0

1. Хомеопатия - наръчници и ръководства. 2. Бременност - наръчници и ръководства

615.015-055.2(035) + 618.2/.7(035)

П-122100003009

Сист. N: 363285

- 69 -

ЦБ 122745, П/614.23/.26(497.2)/З-40

ЗАХАРИЕВА, Ина

Мръсните тайни на бялата мафия в България / Ина Захариева ; Увод Веселин Стаменов. - [Гоце Делчев] : Top Media Press, 2019. - 191 с. : с ил. ; 21 см

Съдържа и Когато всеки сам направи своята революция! / В. Стаменов.

ISBN 78-619-91075-3-9 (Топ Медия Прес)

1. Лекарски труд - България - професионално-етични проблеми. 2. Престъпления - против живота и здравето - България

614.23/.26(497.2)

П-122100003214

Сист. N: 363606

- 70 -

ЦБ 122762, П/612.66-055.2/Г 54

ГЛЕНВИЛ, Мерилин

Новите природосъобразни алтернативи на хормонозаместващата терапия / Мерилин Гленвил ; Прев. от англ. ез. Красимира Матева ; С предг. [от авт.]. - София : ГЕД, 2008. - vii, 234 с. : с ил. ; 23 см

Кор. загл.: Новите природосъобразни алтернативи на ХЗТ. - Съдържа и Препоръчителна лит. на тази тема. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-698-009-0

1. Климактериум - при жените. 2. Хормонотерапия. 3. Природолечение. 4. Остеопороза - при жените

612.66-055.2 + 615.35 + 615.8 + 616.71-055.2

П-122100003193

Сист. N: 363660

- 71 -

ЦБ 122770, Кр/616.8-009/И 27, Ч/616.8-009/И 27, П/616.8-009/И 27

ИВКОВ, Божидар Сашков

Траектории на страданието и болката : Биогр. микронаративи на хора с периневрални кисти на Тарлов. Резултати от един социален експеримент. Дескриптивен анализ : [Студия] / Божидар Ивков. - [Ст. Загора] : Сдружение на Тарловите пациенти в България - Лечение без граници, 2021 (Казанлък : Хеликон). - 70 с. ; 21 см

Изд. на Сдружение на Тарловите пациенти в България - Лечение без граници и Проблемна група по философия на медицината при БАН.

ISBN 978-619-91958-0-2

1. Нервна система - хронични болести - психологични проблеми. 2. Социологични изследвания - методи. 3. Математически анализ

616.8-009 + 316:303.7 + 517

Кр-122100003158, Ч-122100003159, П-122100003160

Сист. N: 363670

- 72 -

ЦБ 122824, П/613.2/К 45

КАСТ, Бас

Компас на храненето : 12 най-важни правила на здравословното хранене / Бас Каст ; Прев. от нем. Цветелина Лакова ; С увод [от авт.]. - Пловдив : Хермес, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 320 с. : с цв. ил, сх., диагр. ; 20 см

Съдържа и Бел. - Библиогр. с. 293 - 300 ; Азб. показалец.

ISBN 978-954-26-2111-9

1. Хранене - хигиена. 2. Лечебно хранене

613.2 + 615.874.1

П-122100003276

Сист. N: 363821

- 73 -

ЦБ 122839, П/615.832/Х 71

ХОФ, Вим

Методът на Вим Хоф : Активирай пълния си човешки потенциал / Вим Хоф ; Прев. от англ. Илиана Облакова ; Предг. Елиса Епъл. - София : Кибеа, 2021 ([София] : Ифо Дизайн). - 304 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Сер. Здраве)

Съдържа и За авт. ; За кн. ; Често задавани въпроси ; Речник на изоплзваните термини. - Библиогр. с. 292 - 294.

ISBN 978-954-474-899-9

1. Гимнастика, дихателна. 2. Криотерапия. 3. Самоусъвършенстване

615.832 + 615.825.1 + 159.922

П-122100003282

Сист. N: 363851

- 74 -

ЦБ 122848, П/613.22(035)/М 23

МАЛКАНИ, Малина Линакс

Отбиване, водено от бебето : Как да започнете захранването, да определите точните порции и да разпознавате алергии / Малина Линакс Малкани ; Прев. [от англ.] Десислава Чешмеджиева-Стойчева ; С увод [от авт.]. - [София] : Асеневци, 2021. - 110 с. : с цв. ил., табл. ; 22 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и За авт. - Библиогр. с. 105 - 109.

ISBN 978-619-7586-44-2

1. Кърмачета - хранене - наръчници и ръководства. 2. Кърмачета - отглеждане - наръчници и ръководства

613.22(035) + 613.952/.953(035)

П-122100003304

Сист. N: 363879

- 75 -

ЦБ 122853, П/618.2-083/П 47

ПЕТРОВА, Елена

Очакваме близнаци : Бременност, раждане и първата година / Елена Петрова ; С предг. [от авт.]. - [София] : Асеневци, 2021. - 236 с. : с ил., табл. ; 22 см

Съдържа и Бременността с близнаци от медицинска гледна точка / Разговор с д-р П. Игнатов ; Съветите на консултанта А. Демирева за кърмене на близнаци.

ISBN 978-619-7586-46-6

1. Бременност - хигиена. 2. Раждане. 3. Кърмачета - грижи и хигиена. 4. Деца - хранене - хигиена. 5. Деца - отглеждане

618.2-083 + 613.952/.953 + 613.22

П-122100003307

Сист. N: 363884

- 76 -

ЦБ 122852, П/613.24/.25(035)/Д 46

ДЕФИДЖО, Дан

Отказване от захарната зависимост for Dummies / Дан ДеФиджо ; Прев. [от англ.] Теофана Петкова ; С въвед. - [София] : Алекс-Софт, 2021. - 352 с. : с ил., табл., диагр. ; 24 см. - ([Поредица For Dummies])

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-954-656-428-3

1. Хранене - хигиена - наръчници и ръководства. 2. Отслабване - наръчници и ръководства. 3. Готварство - рецепти

613.24/.25(035) + 641.55(083.1)

П-122100003306

Сист. N: 363886

- 77 -

ЦБ 122864, П/613.88/Е 77

ЕРИЛ, Ален

Терапевтичният оргазъм : Удоволствието има силата да лекува / Ален Ерил ; Прев. от фр. Любомир Любомиров ; С предг. [от авт.]. - [София] : Прозорец, 2021 ([София] : Инвестпрес). - 160 с. ; 20 см

ISBN 978-619-243-095-5

1. Полов живот. 2. Сексуалност. 3. Психология на пола

613.88 + 159.922.1

П-122100003322

Сист. N: 363905

- 78 -

ЦБ 122887, П/616.37/.38-08/Х 20

ХАЙМЪН, Марк

Програмата "Кръвна захар" : Ултраздравословен 6-седмичен план за превенция на инсулиновата резистентност и на диабет тип 2 / Марк Хаймън ; Прев. [от англ.] Камен Велчев ; С увод [от авт.]. - София : Кръгозор, 2021 (София : Алианс Принт). - 432 с. : с табл. ; 21 см

Съдържа и За авт. ; Бел.

ISBN 978-954-771-444-1

1. Диабет - профилактика. 2. Диабет - лечебно хранене. 3. Готварство - рецепти

616.37/.38-08 + 615.874 + 641.563(083.1)

П-122100003314

Сист. N: 363948

- 79 -

ЦБ 122890, П/613.952/.953(035)/С 51

СОЛАРО, Маржолен и др.

[Триста] 300 въпроса и отговора за бебето : [Ръководство] / Маржолен Соларо, Мари Дофе ; Прев. от фр. ез. Борис Христов ; С увод. - София : Пан, 2021 (София : Инвестпрес). - 256 с. : с табл. ; 20 см

Съдържа и Прил.: Ръст и телесна маса. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-240-470-3

1. Кърмачета - грижи и хигиена - наръчници и ръководства. 2. Деца - отглеждане - наръчници и ръководства

613.952/.953(035) + 613.22(035)

П-122100003341

Сист. N: 363960

- 80 -

ЦБ 122908, П/613(035)/Б 84

БУБНОВСКИ, Сергей Михайлович

Здрави съдове или защо са му на човека мускулите / Сергей Бубновски ; Прев. [от рус.] Соня Момчилова ; С въвед. - София : Жануа '98, 2021 ([София] : Симолини 94). - 200 с. : с ил., табл. ; 20 см

Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-376-204-0

1. Хигиена - наръчници и ръководства. 2. Кинезитерапия - наръчници и ръководства

613(035) + 615.825(035)

П-122100003338

Сист. N: 364010

Изкуство

- 81 -

ЦБ 122750, Ч4/7.036(497.2)/П 47

ПЕТРОВ, Пламен Валентинов

Изкуство и власт в България през 70-те години на ХХ век / Пламен В. Петров ; Прев. на англ. ез. Зорница Христова ; Прев. на нем. ез. Лили Щамлер ; Прев. на фр. ез. Емануела Чичова ; С въвед. [от авт.]. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021. - 728 с. : с табл., диагр. ; 24 см

Пълната форма на името на прев. Зорница Христова е Зорница Христова Димова. - Съдържа и Прил. - Библиогр. с. 568 - 619 ; Азб. показалец. - Рез. на англ., фр., нем. ез. / прев. Зорница Христова, Лили Щамлер, Емануела Чичова.

ISBN 978-954-07-5197-9

1. Изкуство, българско - 1944 - 1989. 2. Култура, социалистическа - България. 3. История - България - 1944 - 1989

7.036(497.2) + 008(497.2)(091) + 949.72.06

Ч4-122100003120

Сист. N: 363623

- 82 -

ЦБ 122870, Ч4/791.44.071(092)/А 59

АЛЪН, Уди

Само да вметна : Автобиография / Уди Алън ; Прев. [от англ.] Василена Мирчева, Мартин Петров ; С послепис от авт. - София : Кръг, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт). - 360 с. ; 25 см

С бел. под линия.

ISBN 978-619-7625-06-6

1. Алън, Уди, 1935 - - биографии. 2. Кинорежисьори, американски - биографии. 3. САЩ - кино

791.44.071(092) + 92 Алън, Уди

Ч4-122100003325

Сист. N: 363911

- 83 -

ЦБ 122928, Ч4/791.010/К 22

КАМБУРОВ, Радослав Желязков

Новата градина : Общуване с идеала в епохата на дигиталните медии / Радослав Камбуров ; С предг. от авт. - София : Изток-Запад, 2021. - 192 с. : с ил. ; 22 см

Съдържа и Филмогр. ; Бел. - Библиогр. с. 169 - 177.

ISBN 978-619-01-0851-1

ISBN 619-01-0851-2

1. Кино - теория и естетика. 2. Култура - теория и история

791.010 + 008

Ч4-122100003424

Сист. N: 364056

Спорт. Игри. Зрелищни изкуства

- 84 -

ЦБ 122855, П/796.83.071(73)(092)/М 36

СТАНТЪН, Майк

Непобеденият : Битката за съвършенство на Роки Марчиано в един покварен свят / Майк Стантън ; Прев. [от англ. ез.] Весела Ангелова. - [София] : Premium books, 2021 ([София] : Симолини 94). - 400 с. : с табл., 4 л. ил. ; 23 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-7529-14-2 (Премим Букс)

1. Марчиано, Роки, 1923 - 1969 - биографии. 2. Боксьори, американски - биографии. 3. САЩ - спорт

796.83.071(73)(092) + 92 Марчиано, Роки

П-122100003294

Сист. N: 363892

- 85 -

ЦБ 122860, П/796.52.071(438)(092)/К 93

КОРТКО, Дариуш и др.

По-високо от върха : Разказ за легендарния хималаист Йежи Кукучка / Дариуш Кортко, Марчин Петрашевски ; Прев. от пол. Крум Крумов ; Предг. Бърнадет Макдоналд. - София : Вакон, 2021. - 412 с. : с ил. ; 21 см. - ([Поредица] Пътешествия и приключения)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-250-026-9

1. Кукучка, Йежи, 1948 - 1989 - биографии. 2. Алпинисти, полски - биографии. 3. Алпинизъм - Полша - биографии

796.52.071(438)(092) + 92 Кукучка, Йежи

П-122100003310

Сист. N: 363899

Езикознание

- 86 -

ЦБ 122883, П/806.0-5/С 62

СТАЙН, Гейл и др.

Основи на испанския език for Dummies / Гейл Стайн, Сиси Крейнак ; Прев. Ирена Райчева ; С въвед. - [София] : Алекс-Софт, [2021]. - xii, 220 с. : с ил., табл. ; 21 см. - ([Поредица For Dummies])

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-656-419-1

ISBN 954-656-419-2

1. Испански език - граматика

806.0-5

П-122100003300

Сист. N: 363941

- 87 -

ЦБ 122889, П/803.0-5/Ф 73

ФОСТЪР, Уенди и др.

Основи на немския език for Dummies / Уенди Фостър, Полин Кристенсен, Ан Фокс ; Прев. [от нем.] Ирена Райчева ; С въвед. [от авт.]. - [София] : Алекс-Софт, [2021]. - xi, 204 с. : с ил., табл. ; 21 см. - ([Поредица For Dummies])

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-656-420-7

ISBN 954-656-420-6

1. Немски език - граматика

803.0-5

П-122100003302

Сист. N: 363959

- 88 -

ЦБ 122910, Ч/802/809:371.38/Б 45

БИРОВА, Илка Любенова

Играта като образователен феномен в чуждоезиковото обучение : [Монография] / Илка Бирова ; Предисл. Ефим Пасов ; С увод [от авт.]. - 2. изд.- София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021. - 295 с. : с цв. диагр., табл. ; 21 см

Съдържа и Играта като лингвометодически феномен / Д. Веселинов ; Прил. - Библиогр. с. 249 - 262.

ISBN 978-954-07-5131-3

1. Чужди езици - методика на преподаването

802/809:371.38

Ч-122100003387

Сист. N: 364020

Литературознание

- 89 -

ЦБ 122669, П/820(73)(092)/Х 41

РЕЙНОЛДС, Никълъс

Писател, моряк, войник, шпионин : Тайният живот на Ърнест Хемингуей, 1935 - 1961 г. / Никълъс Рейнолдс ; Прев. от англ. Юлия Гешакова. - София : Лабиринт, 2020 ([София] : Симолини-94). - 348 с. ; 21 см

Възприетата форма на името на прев. Юлия Гешакова е Юлия Божидарова Тошева, с пълно име Юлия Божидарова Тошева-Гешакова. - Библиогр. с. 323 - 334 ; Азб. показалец.

ISBN 978-619-7055-82-5

ISBN 978-619-7055-825 !

1. Хемингуей, Ърнест Милър, 1899 - 1961 - биографии. 2. Писатели, американски - биографии

820(73)(092) + 92 Хемингуей, Ърнест

П-122100003007

Сист. N: 363186

- 90 -

ЦБ 122789, Ч/82.09/Г 70

ГОСПОДИНОВ, Георги и др.

В пукнатините на Канона : Провинции. Аероплани. Лексикони / Георги Господинов ; С въвед. от авт. - Пловдив : Жанет 45, 2021. - 316 с. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Георги Господинов е Георги Господинов Георгиев. - Библиогр. с. 308 - 315.

ISBN 978-619-186-659-5

1. Литературознание

82.09

Ч-122100003237

Сист. N: 363770

- 91 -

ЦБ 122862, С/016:92/С 55

"ОСТАВЯМ ви моите огнени песни...". Цветан Спасов 1919 - 1944 : Био-библиогр. указ. / Състав. Теменужка Михайлова ... [и др.] ; [Уводна статия] Калин Донков ; [С предг.] от състав. - Плевен : Регионална библ. Христо Смирненски, 2021 ([София] : Булгед). - 170 с., [5] л. : ил., портр., факс. (някои цв.) ; 20 см

Други състав.: Р. Миткова, В. Томова, М. Арсова, Т. Денчева ; Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. на Регионална библ. Христо Смирненски - Плевен. - Съдържа и "В такава нощ", в такава зима / К. Донков. - Показалци.

ISBN 978-954-92938-6-9

1. Спасов, Цветан 1919 - 1944 - библиографии. 2. Поети, български - библиографии. 3. България - литературознание

016:92 + 886.7(092)(01) + 92 Спасов, Цветан

С-122100003435

Сист. N: 363902

- 92 -

ЦБ 122931, Кр/886.7(092)/Ч 94, Ч/886.7(092)/Ч 94

ЧУДОМИРОВИ празници. Кръгла маса Нашенци, век по-късно, все така живи. Казанлък. 2021

Нашенци, век по-късно, все така живи : 130 г. от рождението на Д. Чорбаджийски - Чудомир, 125 г. от рождението на Мара Нонова-Чорбаджийска : [Материали от кръгла маса в рамките на Чудомирови дни 2021] / Ред. кол. Николай Аретов ... [и др.]. - В. Търновo : Абагар, 2021. - 200 с : с ил., портр., факс. ; 24 см

Други ред.: Д. Матова, В. Бонева. - Изд. на Литературно-худож. музей "Чудомир", Фонд. "Чудомир". - Съдържа статии от: Н. Аретов, Д. Данова-Дамянова, Р. Чернокожева, В. Бонева, И. Бенина, Н. Бенин, А. Бенбасат, М. Горчева, П.Хаджинаков, К. Зографова, Х. Мевсим, Л. Димитрова, Н. Петков, И. Димитрова.

ISBN 978-619-168-268-3

1. Чудомир, 1890 - 1967 - юбилеи и чествания - сборници. 2. Писатели, български - юбилеи и чествания - сборници. 3. България - литературознание

886.7(092) + 92 Чудомир

Кр-122100003438, Ч-122100003439

Сист. N: 364063

- 93 -

ЦБ 122953, П/884(092)(047.53)/Л 44

ЛЕМ, Станислав и др.

Свят на ръба / Станислав Лем ; [Разговора води] Томаш Фиалковски ; Прев. от пол. Лина Василева. - София : Колибри, 2021 ([София] : Дедракс). - 256 с. ; 20 см

Съдържа и Началото на пътешествието ; Отвъд ръба : Предг. към второто изд. / Т. Фиалковски.

ISBN 978-619-02-0881-5 (Colibri)

1. Лем, Станислав, 1921 - 2006 - интервюта. 2. Писатели, полски - интервюта. 3. Полша - литературознание

884(092)(047.53) + 92 Лем, Станислав

П-122100003429

Сист. N: 364138

Българска художествена литература

- 94 -

ЦБ 122659, Д/886.7-1/С 42

СЛАВЕЙКОВ, Петко Рачов

Поезия ; Публицистика / Петко Славейков ; Предг., състав и прил. Иван Радев. - 2. изд.- В. Търново : Слово, 2000 (В. Търново : Абагар). - 160 с. ; 20 см. - (Малка ученическа библиотека)

Съдържа и Кратък животопис ; През погледа на съвременници ; През погледа на чужденци ; П. Р. Славейков и поетиката на българския стих ; Майстор - публицист ; Речник ; Стихосбирките на П. Р. Славейков. - Библиогр. с. 157.

ISBN 978-954-439-608-4

886.7-1 + 886.7-4

Д-122100002983

Сист. N: 363027

- 95 -

ЦБ 122661, О/886.7-1/Р 16

РАДОЕВ, Иван Дашев

Ракия за Бога : [Поезия] / Иван Радоев. - [София] : Зодиак-ВН, 1994. - 80 с. ; 21 см

Съдържа и Старите нови творби / З. Недков.

886.7-1

О-122100003058

Сист. N: 363035

- 96 -

ЦБ 122663, П/886.7-312.4/Т 79

ТРАЙКОВ, Пламен

Похитен : История от Западния полюс : [Роман] / Пламен Трайков. - София : Весела Люцканова, 2018 ([София] : Диджитал Принт Експрес). - 352 с. ; 20 см

ISBN 978-954-311-165-7

886.7-312.4

П-122100003011

Сист. N: 363057

- 97 -

ЦБ 122664, П/886.7-32/Т 53

ТЕРЗИЙСКИ, Светослав Николов

Безпризорни ангели : Разкази / Светослав Терзийски. - Пловдив : Жанет 45, 2009. - 136 с. ; 20 см

ISBN 978-954-491-516-2

886.7-32

П-122100003002

Сист. N: 363065

- 98 -

ЦБ 122665, П/886.7-1(081.2)/Л 36

ЛЕВЧЕВ, Владимир Любомиров

Кой сънува моя живот : Избрани стихотворения : 1977 - 2007 / Владимир Левчев ; Худож. Димитър Келбечев. - Пловдив : Жанет 45, 2007. - 240 с. : с ил. ; 20 см

Името на худож. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-491-371-7

886.7-1(081.2)

П-122100003003

Сист. N: 363088

- 99 -

ЦБ 122667, П/886.7-31/Т 79

ТРАЙКОВ, Пламен

Корабът : Роман / Пламен Трайков. - [София] : Хелиопол, [2009]. - 215 с. ; 20 см

ISBN 978-954-578-243-5

886.7-31

П-122100003004

Сист. N: 363100

- 100 -

ЦБ I 12720, П/886.7-84/П 35

ПЕНКОВ, Джони и др.

А дано... : Афоризми и карикатури / Джони Пенков, Джеки Стоев, Иван Пенков ; Карикатури Джеки Стоев ; Предг. Георги Лозанов. - София : Кибеа, 2017 ([София] : Ифо дизайн). - [136] с. : с цв. ил. ; 16 см + CD

Загл. на кор.: А дано, дано, дано.. - Джони Пенков - псевд. на авт. Георги Иванов Пeнков ; Джеки Стоев - псевд. на авт. Георги Стефанов Стоев ; Пълното име на авт. на предг. Георги Лозанов е Георги Лозанов Георгиев. - Съдържа и Джеки за Джони ; Джони за Джеки.

ISBN 978-954-474-767-1

886.7-84

П-122100003008

Сист. N: 363220

- 101 -

ЦБ 122738, П/886.7-31/Р 27

РАЙКОВА, Венета Руменова

Триумфът на кучките. Продължението : [Роман] / Венета Райкова. - София : Enthusiast, 2021 ([София] : Ропринт). - 336 с. ; 21 см

Enthusiast - запазена марка на Алто Комюникейшънс енд пъблишинг.

ISBN 978-619-164-418-6 (Ентусиаст)

886.7-31

П-122100003114

Сист. N: 363590

- 102 -

ЦБ 122743, П/886.7-31/В 70

ВЛАДИМИРОВА, Цветелина

Червенохалата : [Роман] : Кн. 1 - / Цветелина Владимирова. - София : Orange books, 2021 -.- 21 см

Кн. 1. - 2021 ([София] : Булгед). - 576 с. : с к.

ISBN 978-619-171-113-0 (кн. 1)(Ориндж букс)

886.7-31

П-122100003116

Сист. N: 363599

- 103 -

ЦБ 122756, П/886.7-2(081)/Д 77

ДОНЕВ, Камен Иванчев

Всичко дотук / Камен Донев ; С предг. от авт. - В. Търново : Абагар, 2014. - 424 с. ; 22 см

ISBN 978-619-168-069-6

886.7-2(081)

П-122100003200

Сист. N: 363644

- 104 -

ЦБ 122766, П/886.7-31/Б 71

БОЧЕВ, Стефан Стоянов

Архиванов : Роман / Стефан Бочев. - София : Фонд. Комунитас, 2009 ([Костинброд] : Мултипринт). - 684 с. ; 23 см

ISBN 978-954-9992-04-5

886.7-31

П-122100003210

Сист. N: 363669

- 105 -

ЦБ 122769, П/886.7-31/С 66

СТАМЕНОВ, Веселин Атанасов

[Съни] Sunny Beach : Вулгарен роман / Веселин Стаменов ; Ред. Сибин Майналовски. - [Гоце Делчев] : Топ Медия Пресс, 2019. - 232 с. ; 21 см

ISBN 978-619-91075-6-0 (Top Media Press)

886.7-31

П-122100003206

Сист. N: 363673

- 106 -

ЦБ 122779, П/886.7-992/Х 15, Кр/886.7-992/Х 15

ХАДЖИИЛИЕВ, Васил Стефанов

Намасте / Васил Хаджиилиев ; Предг. Мауна Каушик ; С предисл. от авт. - София : Век 21 - прес, 2021. - 216 с. : с цв. ил. ; 21 см

ISBN 978-619-7618-03-7

1. Индия - пътеписи. 2. Индия - социално-икономическо положение

886.7-992 + 308(540)(0:82-992)

П-122100003181, Кр-122100003331, П-122100003332

Сист. N: 363723

- 107 -

ЦБ I 12728, П/886.7-32/Х 16

ХАДЖИЯНЕВ, Яни Парашкевов

Суша : [Повест] / Яни Калиакренски ; Състав. Атанас Димитров - АтаДим ; Ил. Любомир Михайлов. - 2. изд.- София : Рекламна агенция Очи, 2021. - 95 с. : с ил. ; 17 см

Яни Калиакренски - псевд. на авт. Яни Парашкевов Хаджиянев ; Пълната форма на името на ил. Любомир Михайлов е Любомир Михайлов Йовев, на състав. Атанас Димитров - Атанас Димитров Атанасов. - Съдържа и за За повестта "Суша" от Яни Калиакренски и потопната вода на дългото мълчание / С. Василев ; Кратко животоописание на Яни Калиакренски. - Речник.

ISBN 978-619-7101-16-4

886.7-32

П-122100003460, П-122100003461, П-122100003462

Сист. N: 363745

- 108 -

ЦБ 122793, П/886.7-91-13/М 23

МАЛЧЕВ, Росен Росенов

Веда Словена / Адапт. и творч. прев. Росен Р. Малчев ; Състав. Миглена Христозова, Константин Рангочев ; Худож. Марко Марков ; С предг. от прев. - София : Ракета, 2019 ([София] : Pulsio Print). - 240 с. : с цв. ил. ; 24 см

Имената на адапт. и прев., на състав. и на худож. отбелязани на гърба на загл. с. - Ракета - импринт на БГкнига. - Съдържа и Прил.

ISBN 978-619-229-026-9 (БГкнига)

886.7-91-13

П-122100003238

Сист. N: 363774

- 109 -

ЦБ 122798, П/886.7-94/П 44

ПЕТКОВ, Владимир Илиев

Епизоди от номенклатурния аквариум : Или как... се купува риба / Владимир Петков ; С предг. [от авт.]. - [София] : Рива, 2020. - 336 с. : с ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-954-320-696-4

886.7-94

П-122100003252

Сист. N: 363779

- 110 -

ЦБ 122826, П/886.7-311.6/К 22

КАМБАРЕВ, Кирил Асенов

Крум Страшни : Роман / Кирил Камбарев. - София : Захарий Стоянов, 2020 ([София] : Миг принт). - 504 с. : с к. ; 21 см

Кн. 3 от трилогията за Крум. - Съдържа и Бел. на авт.

ISBN 978-954-09-1480-0

886.7-311.6

П-122100003278

Сист. N: 363824

- 111 -

ЦБ 122850, П/886.7-31/У 77

УРУМОВА, Искра

Орисано : Самодивски сезони : [Роман] / Искра Урумова. - София : Ciela, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 252 с. : с к. ; 21 см

ISBN 978-954-28-3570-7

886.7-31

П-122100003298

Сист. N: 363883

- 112 -

ЦБ 122876, П/886.7-31/Ф 60

ФЛАМЕЙ, Джия

Любов на парче : Роман / Джия Фламей. - София [т.е. Бургас] : Либра Скорп, 2020 ([София] : Кронос). - 226 с. ; 21 см

Джия Фламей - псевд. на авт. Камелия Славчева Костова.

ISBN 978-954-471-667-7

886.7-31

П-122100003335

Сист. N: 363919

- 113 -

ЦБ 122877, П/886.7-31/Ф 60

ФЛАМЕЙ, Джия

Пепел върху слънцето : Роман / Джия Фламей. - [Бургас] : Libra Scorp, 2021 ([София] : [M&BM]). - 184 с. ; 20 см

Джия Фламей - псевд. на авт. Камелия Славчева Костова.

ISBN 978-954-471-731-5 (Либра Скорп)

886.7-31

П-122100003334

Сист. N: 363922

- 114 -

ЦБ 122878, П/886.7-31/Д 49

ДЖАН, Кари и др.

Токсични връзки : Роман / Кари Джан, Лия Вайс. - [Бургас] : Libra Scorp, 2020 ([София] : Кронос). - 184 с. ; 20 см

Кари Джан - псевд. на авт. Калинка Асенова Гергова, Лия Вайс - псевд. на Камелия Славчева Костова ; Възприетата форма на името на авт. Лия Вайс е Лия Валс.

ISBN 978-954-471-625-7 (Либра Скорп)

886.7-31

П-122100003333

Сист. N: 363925

- 115 -

ЦБ 122896, П/886.7-94/С 83

СТОЯНОВ, Матей Асенов

Всеки със своя цвят / Матей Стоянов. - София : ФАМА i, 2021. - 136 с. ; 22 см

ISBN 978-619-218-050-8

1. Прочути личности, български - спомени

886.7-94 + 00(497.2)(092)(0:82-94) + 92(497.2)

П-122100003339

Сист. N: 363975

- 116 -

ЦБ 122902, П/886.7-94/Т 64

ТОДОРОВ, Калин Станков

Завесата падна : В очакване на новия спектакъл / Калин Тодоров ; С увод [от авт.]. - София : Изток-Запад, 2021. - 144 с. ; 20 см

Съдържа и Чашата е наполовина празна.

ISBN 978-619-01-0887-0

ISBN 619-01-0887-3

1. Вътрешна политика - България - история - спомени

886.7-94 + 323(497.2)(091)(0:82-94)

П-122100003336

Сист. N: 363990

- 117 -

ЦБ 122906, П/886.7-992/Г 37

ГЕОРГИЕВ, Иво

Мистичните Родопи : Родописи от душата на планината / Иво Георгиев ; С фотогр. и увод от авт. - София : Ciela, 2021 ([В. Търново] : Абагар). - 172 с. : с цв. ил. ; 23 см

ISBN 978-978-954-28-3633-9 (Сиела)

1. Туризъм - Родопи - пътеводители. 2. Родопи - пътеводители. 3. Родопи - география

886.7-992 + 914.972(234.423.3)(036)(0:82-992) + 796.51(234.423.3)(036)(0:82-992)

П-122100003386

Сист. N: 364006

- 118 -

ЦБ 122955, П/886.7-313/Б 13

БАЕВ, Антон Христов

Спас Господов в страната на амазонките : Записки под карантина : Роман / Антон Баев. - Пловдив : Коала прес, 2020 (София : Диджитал принт експрес). - 140 с. ; 20 см

Кн. 2 от поредицата за Спас Господов.

ISBN 978-619-7536-57-7

886.7-313

П-122100003432

Сист. N: 364142

Чужда художествена литература

- 119 -

ЦБ 122668, П/820(73)-992/Б 75

БРАЙСЪН, Бил

Разходка в гората / Бил Брайсън ; Прев. [от англ.] Деница Райкова. - София : Еднорог, 2016. - 368 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на предзагл. с.

ISBN 978-954-365-183-2

820(73)-992

П-122100003005

Сист. N: 363169

- 120 -

ЦБ 122671, П/840-31/Л 32

ЛЕ, Линда

Мъртво вълнение : [Роман] / Линда Ле ; Прев. от фр. Нина Венова. - София : Панорама, 2015 ([София] : Алианс Принт). - 208 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9655-76-6

840-31

П-122100003006

Сист. N: 363284

- 121 -

ЦБ 122674, П/830(436)-992/Ц 29

ЦВАЙГ, Стефан

Бразилия : Страна на бъдещето / Стефан Цвайг ; Прев. от нем. Борислав Вечеров ; С увод от авт. - 2. изд.- София : Вакон, 2021. - 334 с. ; 21 см. - ([Поредица] Пътешествия и приключения)

ISBN 978-619-250-022-1

1. Бразилия - пътеписи. 2. Социално-икономическо положение - Бразилия

830(436)-992 + 308(81)(0:82-992)

П-122100003065

Сист. N: 363287

- 122 -

ЦБ 122675, П/820(73)-31/Б 93

БЪРТЪН, Мери

Акулата : [Роман] / Мери Бъртън ; Прев. от англ. Мария Чайлд. - София : Enthusiast, 2021 ([София] : Ропринт). - 448 с. ; 21 см

Enthusiast - запазена марка на "Алто комюникейшенс енд пъблишинг". - Кн. 1. от поредицата Забравените досиета.

ISBN 978-619-164-412-4 (Ентусиаст)

820(73)-31

П-122100003061

Сист. N: 363288

- 123 -

ЦБ 122676, П/820(71)-31/К 47

КАУФМАН, Андрю

Авианската Библия : [Роман] / Андрю Кауфман ; Прев. от англ. Мариана Христова. - София : Унискорп, 2021. - 280 с. ; 20 см

ISBN 978-954-330-545-2

820(71)-31

П-122100003060

Сист. N: 363289

- 124 -

ЦБ 122677, П/820(73)-31/С 76

СТИЙЛ, Даниел

Авантюрата : [Роман] / Даниел Стийл ; Прев. [от англ. ез.] Анета Макариева-Лесева. - [София] : Бард, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 272 с. ; 20 см

ISBN 978-619-03-0084-7

820(73)-31

П-122100003059

Сист. N: 363291

- 125 -

ЦБ 122679, П/840-31/Ф 66

ФОЕНКИНОС, Давид

Две сестри : [Роман] / Давид Фоенкинос ; Прев. от фр. Георги Ангелов. - София : Колибри, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 165 с. ; 20 см. - ([Поредица] Съвр. европ. проза)

ISBN 978-619-02-0885-3 (Colibri)

840-31

П-122100003067

Сист. N: 363292

- 126 -

ЦБ 122680, П/820(71)-31/Л 21

ЛАНДЕ, Натаниъл

Докато музиката свиреше : Роман / Натаниъл Ланде ; Прев. от англ. Майре Буюклиева ; Послесл. Анна Кингсли. - София : Кръг, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт). - 568 с. ; 21 см

Съдържа и Бел. на авт.

ISBN 978-619-7625-21-9

820(71)-31

П-122100003068

Сист. N: 363293

- 127 -

ЦБ 122681, П/820(73)-31/М 36

МАРЧ, Мегън

Битката за вечността : [Роман] / Мегън Марч ; Прев. от англ. ез. Николина Тенекеджиева. - София : Уо Егмонт, 2021 (София : Инвестпрес). - 336 с. ; 20 см

Уо Егмонт - импринт на Егмонт България. - Кн. 1 от трилогията Леджънд. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-27-2642-5 (Егмонт България)

820(73)-31

П-122100003064

Сист. N: 363294

- 128 -

ЦБ 122688, П/850-31/Г 18

ГАЛДИНО, Диего

Имението Биско Бианко : [Роман] / Диего Галдино ; Прев. [от итал.] Теодора Голиванова. - София : Кръгозор, 2021 (София : Алианс Принт). - 192 с. ; 21 см

ISBN 978-954-771-447-2

850-31

П-122100003076

Сист. N: 48545

- 129 -

ЦБ 122690, П/820(73)-31/А 86

АРМЕНТРАУТ, Дженифър Л.

Кластво на плът и огън : [Роман] ; / Дженифър Л. Арментраут ; Прев. от англ. ез. Цветелина Тенекеджиева. - София : Анишър Егмонт, 2021 (София : Ропринт). - 671 с. ; 21 см

Анишър - импринт на Егмонт България. - Кн. 2 от поредицата Кръв и пепел. - Съдържа и За Д. Л. Арментраут.

ISBN 978-954-27-2640-1

820(73)-31

П-122100003082

Сист. N: 123456

- 130 -

ЦБ 122691, П/840-312.4/М 65

МИНИЕ, Бернар

Леден гамбит : [Роман] / Бернар Миние ; Прев. от фр. Силвия Колева. - София : Enthusiast, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 528 с. ; 21 см

ISBN 978-619-164-415-5 (Ентусиаст)

840-312.4

П-122100003083

Сист. N: 362556

- 131 -

ЦБ 122692, П/894.541-312.4/С 30

СЕЕК, Макс

Ловци на вещици : [Роман] / Макс Сеек ; Прев. от фин. Максим Стоев. - [София] : Емас, 2021. - 416 с. ; 20 см. - (Сер. Криминале ; 50)

Кн. 1 от поредицата Йесика Ниеми.

ISBN 978-954-357-498-8

894.541-312.4

П-122100003084

Сист. N: 362603

- 132 -

ЦБ 122682, П/820(73)-31/Г 13

ГАБАЛДОН, Диана

Друговремец : [Роман] : Т. 1 - 2 / Диана Габалдон ; Прев. [от англ.] Емануил Томов. - 2. изд.- София : Pro book, 2018.- 21 см. - ([Поредица] Друговремец ; [1])

Пълното име на авт. е Диана Джийн Габалдон Уоткинс ; Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

Т. 1. - 1 - 448 с.

ISBN 978-954-2928-96-6 (т. 1)

820(73)-31

П-122100003069

Сист. N: 363295

- 133 -

ЦБ 122683, П/820(73)-31/Г 13

ГАБАЛДОН, Диана

Друговремец : [Роман] : Т. 1 - 2 / Диана Габалдон ; Прев. [от англ.] Емануил Томов. - 2. изд.- София : Pro book, 2018.- 21 см. - ([Поредица] Друговремец ; [1])

Пълното име на авт. е Диана Джийн Габалдон Уоткинс ; Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

Т. 2. - 449 - 880 с.

ISBN 978-954-2928-97-3 (т. 2)

820(73)-31

П-122100003070

Сист. N: 363296

- 134 -

ЦБ 122684, П/820(73)-31/Х 49

ХИЛДЕБРАНД, Елин

Беди в рая : [Роман] / Елин Хилдебранд ; Прев. от англ. Надя Баева. - София : Ciela, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 384 с. ; 21 см

Съдържа и Бел. на авт.

ISBN 978-954-28-3622-3 (Сиела)

820(73)-31

П-122100003062

Сист. N: 363308

- 135 -

ЦБ 122685, П/820(73)-31/М 89

МОРГАН, Сара

Едно лято в Париж : [Роман] / Сара Морган ; Прев. от англ. Клементина Бъчварова. - София : Ciela, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт). - 400 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-3641-4 (Сиела)

820(73)-31

П-122100003071

Сист. N: 363453

- 136 -

ЦБ 122686, П/820(73)-31/К 93

КУИК, Аманда

Жената в сенките : [Роман] / Аманда Куик ; Прев. от англ. Нина Рашкова. - София : Плеяда, 2021 ([София] : Art Eternal Print). - 312 с. ; 20 см

С Бел. на авт.

ISBN 978-954-409-440-9

820(73)-31

П-122100003074

Сист. N: 363455

- 137 -

ЦБ 122696, П/894.511-31/Ф 99

ФЮЩ, Милан

Историята на жена ми : Записки на капитан Щьор : Роман / Милан Фющ ; Прев. от унг. Светла Кьосева ; Послесл. Петер Надаш. - София : Ерго, 2010 ([София] : Симолини). - 424 с. ; 20 см. - ([Поредица] Модерна европ. проза)

ISBN 978-954-92279-6-3

894.511-31

П-122100003078

Сист. N: 363316

- 138 -

ЦБ 122698, П/891.62-31/Р 27

РАЙЛИ, Лусинда

Италианското момиче : [Роман] / Лусинда Райли ; Прев. от англ. Снежана Милева. - Пловдив : Хермес, 2021. - 432 с. ; 21 см

Съдържа и Бел. от авт.

ISBN 978-954-26-2097-6

891.62-31

П-122100003079

Сист. N: 363318

- 139 -

ЦБ 122695, П/830-31/И 72

ИНУСА, Мануела

Магазинчето за подаръци и усмивки : Роман / Мануела Инуса ; Прев. от нем. Емилия Драганова. - Пловдив : Хермес, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 240 с. ; 20 см

ISBN 978-954-26-2121-8

830-31

П-122100003087

Сист. N: 363500

- 140 -

ЦБ 122697, П/860(728.5)-31/Р 33

РАМИРЕС, Серхио

Маргарита, как прекрасно е морето : [Роман] / Серхио Рамирес ; Прев. от исп. Любка Славова. - София : Матком, 2021. - 280 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7423-27-3

860(728.5)-31

П-122100003088

Сист. N: 363502

- 141 -

ЦБ 122699, П/820-31/Б 13

БАГОТ, Манди

Моето гръцко лято : Роман / Манди Багот ; Прев. от англ. Руслана Маргова. - София : Кръг, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт). - 400 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7625-23-3

820-31

П-122100003089

Сист. N: 363503

- 142 -

ЦБ 122701, ДТ/820(73)-31/Л 54

ЛИ, Стивън

К-поп. Поверително : [Роман] / Стивън Ли ; Прев. [от англ. ез.] Мария Димитрова. - София : Ибис, 2021 ([София] : Симолини). - 380 с. ; 20 см

ISBN 978-619-157-364-6

820(73)-31

ДТ-122100003080

Сист. N: 363507

- 143 -

ЦБ 122702, П/820(73)-31/Г 13

ГАБАЛДОН, Диана

Написано с кръвта на сърцето ми : [Роман] : Т. 1 - 3 / Диана Габалдон ; Прев. [от англ.] Боряна Даракчиева. - София : Pro book, 2021.- 21 см. - ([Поредица] Друговремец ; Кн. 8)

Пълното име на авт. е Диана Джийн Габалдон Уоткинс ; Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-7502-33-6

Т. 1. - 432 с.

ISBN 978-619-7502-30-5 (т. 1)

820(73)-31

П-122100003092

Сист. N: 363508

- 144 -

ЦБ 122703, П/820(73)-31/Г 13

ГАБАЛДОН, Диана

Написано с кръвта на сърцето ми : [Роман] : Т. 1 - 3 / Диана Габалдон ; Прев. [от англ.] Боряна Даракчиева. - София : Pro book, 2021.- 21 см. - ([Поредица] Друговремец ; Кн. 8)

Пълното име на авт. е Диана Джийн Габалдон Уоткинс ; Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-7502-33-6

Т. 2. - 432 с.

ISBN 978-619-7502-31-2 (т. 2)

820(73)-31

П-122100003093

Сист. N: 363509

- 145 -

ЦБ 122704, П/820(73)-31/Г 13

ГАБАЛДОН, Диана

Написано с кръвта на сърцето ми : [Роман] : Т. 1 - 3 / Диана Габалдон ; Прев. [от англ.] Боряна Даракчиева. - София : Pro book, 2021.- 21 см. - ([Поредица] Друговремец ; Кн. 8)

Пълното име на авт. е Диана Джийн Габалдон Уоткинс ; Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-7502-33-6

Т. 3. - 416 с.

ISBN 978-619-7502-32-9 (т. 3)

820(73)-31

П-122100003094

Сист. N: 363510

- 146 -

ЦБ 122705, ДТ/850-31/Н 92

НОТАРИ, Валентино

Косплей Момиче : [Роман] / Валентино Нотари ; Прев. Крум Георгиев, Ина Кирякова. - София : Артлайн Студиос, 2021. - 314 с. ; 21 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-193-237-5

850-31

ДТ-122100003081

Сист. N: 363511

- 147 -

ЦБ 122706, П/820(73)-31/Б 78

БРАУН, Сандра

Нежно отвличане : [Роман] / Сандра Браун ; Прев. от англ. Мая Керезова-Обретенова. - 3. изд.- Пловдив : Хермес, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 207 с. ; 20 см

ISBN 978-954-26-2085-3

820(73)-31

П-122100003095

Сист. N: 363512

- 148 -

ЦБ 122707, П/820(73)-31/Г 84

ГРИШАМ, Джон

Сули : Роман / Джон Гришам ; Прев. от англ. Надежда Розова. - София : Обсидиан, 2021 (София : Инвестпрес). - 408 с. ; 21 см

Съдържа и Бел. за авт.

ISBN 978-954-769-520-7

820(73)-31

П-122100003101

Сист. N: 363515

- 149 -

ЦБ 122708, П/820-312.4/П 12

ПАВЕЗИ, Алекс

Осмият детектив : [Роман] / Алекс Павези ; Прев. от англ. Елена Кодинова. - София : Прозорец, 2021 ([София] : Инвестпрес). - 352 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-243-189-1

820-312.4

П-122100003096

Сист. N: 363519

- 150 -

ЦБ 122709, П/894.35-31/Ш 41

ШАФАК, Елиф

Островът на изгубените дървета : [Роман] / Елиф Шафак ; Прев. от англ. ез. Красимира Абаджиева. - София : Анишър Егмонт, 2021 (Костинброд : Мултипринт). - 360 с. : с ил. ; 22 см

Анишър - импринт на Егмонт България. - Съдържа и Към читателя ; Речник.

ISBN 978-954-27-2648-7 (Егмонт България)

894.35-31

П-122100003097

Сист. N: 363520

- 151 -

ЦБ 122710, П/820(73)-312.4/К 97

КЪСЛЪР, Клайв и др.

Последен шанс : [Роман] / Клайв Къслър, Бойд Морисън ; Прев. [от англ.] Асен Георгиев. - [София] : Бард, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 400 с. ; 20 см. - (Кралете на трилъра)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Кн. 14 от поредицата Досиетата Орегон.

ISBN 978-619-03-0077-9

820(73)-312.4

П-122100003098

Сист. N: 363523

- 152 -

ЦБ 122711, П/820(73)-31/Ф 50

ФИЛИПС, Сюзън Елизабет

Сблъсък на звезди : [Роман] / Сюзън Елизабет Филипс ; Прев. [от англ. ез.] Боряна Даракчиева. - София : Ибис, 2021 ([София] : Симолини). - 311 с. ; 21 см. - (Кол. Избрани съвр. любовни романи)

ISBN 978-619-157-365-3

820(73)-31

П-122100003102

Сист. N: 363526

- 153 -

ЦБ 122712, П/820-992/Н 78

НИКЪЛСЪН, Дийн и др.

Светът на Нала : [Пътепис] / Дийн Никълсън, Гари Дженкинс ; Прев. [от англ. ез.] Деница Райкова. - София : Лабиринт, 2021 (София : Симолини 94). - 256 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7055-90-0

820-992

П-122100003104

Сист. N: 363528

- 154 -

ЦБ 122713, П/820(73)-312.9/Х 27

ХАРКНЕС, Дебора

Аз, вещицата : [Роман] : Кн. 1 - / Дебора Харкнес. - [София] : Бард, 2011 -.- 21 см

Кн. 4. Преобразени от времето / Прев. [от англ.] Катя Перчинкова. - 2021. - 448 с.

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-03-0081-6 (кн. 4)

820(73)-312.9

П-122100003099

Сист. N: 363529

- 155 -

ЦБ 122714, П/839.7-31/Ю 23

ЮНАСОН, Юнас

Сладко отмъщение АД : [Роман] / Юнас Юнасон ; Прев. от швед. Радослав Папазов. - София : Colibri, 2021 ([София] : Инвестпрес). - 398 с. ; 20 см. - ([Поредица] Съвр. европ. проза)

ISBN 978-619-02-0870-9 (Колибри)

839.7-31

П-122100003105

Сист. N: 363533

- 156 -

ЦБ 122715, П/820(71)-31/А 93

АТУУД, Маргарет

Слепият убиец : [Роман] / Маргарет Атууд ; Прев. от англ. Здравка Славянова. - София : Orange books, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт). - 744 с. ; 21 см

ISBN 978-619-171-112-3 (Ориндж букс)

820(71)-31

П-122100003106

Сист. N: 363539

- 157 -

ЦБ 122720, П/839.7-312.4/Р 95

РУСЛУНД, Андерс

Спи спокойно : [Роман] / Андерс Руслунд ; Прев. от швед. Любомир Гиздов. - София : Ciela, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 412 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-3595-0 (Сиела)

839.7-312.4

П-122100003107

Сист. N: 363548

- 158 -

ЦБ 122721, П/895.6-31/М 95

МУРАКАМИ Харуки

Страна на чудесата за непукисти и краят на света : [Роман] / Харуки Мураками ; Прев. от англ. Емилия Л. Масларова. - София : Колибри, 2021 ([София] : Дедракс). - 438 с. ; 20 см

ISBN 978-619-02-0800-6 (Colibri)

895.6-31

П-122100003108

Сист. N: 363552

- 159 -

ЦБ 122722, П/820(73)-31/С 33

СЕНТЪР, Катрин

Сърцето не изгаря при пожар : [Роман] / Катрин Сентър ; Прев. [от англ. ез.] Нели Лозанова. - София : СофтПрес, 2021 ([Добрич] : ФолиАрт). - 368 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-151-716-9

820(73)-31

П-122100003109

Сист. N: 363554

- 160 -

ЦБ 122725, П/860-31/С 35

СИЕРА, Хавиер

Тамплиерските порти : Роман / Хавиер Сиера ; Прев. от исп. Екатерина Делева. - Пловдив : Хермес, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 256 с. ; 21 см

Библиогр. с. 253 - 255.

ISBN 978-954-26-2043-3

860-31

П-122100003110

Сист. N: 363559

- 161 -

ЦБ 122727, П/820(931)-31/М 36

МАРШ, Найо

Талант за престъпление : Първа среща с инспектор Родерик Ален / Найо Марш ; Прев. [от англ. ез.] Юлия Чернева. - София : Ера, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт). - 312 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-389-633-2

820(931)-31

П-122100003111

Сист. N: 363562

- 162 -

ЦБ 122729, П/839.7-31/Ю 33

ЮРТ, Микаел и др.

Това, което посееш : [Роман] / Юрт & Русенфелт ; Прев. Анелия Петрунова. - София : Ера, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт). - 352 с. ; 20 см. - (Сер. Северно сияние)

ISBN 978-954-389-656-1

839.7-31

П-122100003112

Сист. N: 363568

- 163 -

ЦБ 122748, П/820-31/К 13

КАЗЪНС, Софи

Ще дойдеш в точния момент : [Роман] / Софи Казънс ; Прев. [от англ. ез.] Росица Тодорова. - София : Ера, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт). - 335 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-389-655-4

820-31

П-122100003118

Сист. N: 363615

- 164 -

ЦБ 122755, П/820-31/М 91

МОС, Кейт

Гробницата : [Роман] / Кейт Мос ; Прев. от англ. Маргарита Терзиева. - София : Ciela, 2010 ([София] : Д. Благоев). - 700 с. ; 21 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-28-0825-1 (Сиела)

820-31

П-122100003201

Сист. N: 363642

- 165 -

ЦБ 122763, П/820(73)-312.4/Б 21

БАЛДАЧИ, Дейвид

Проста истина : [Роман] / Дейвид Балдачи ; Прев. [от англ. ез.] Любомир Николов. - София : СББ Медиа, 2021 ([София] : Ропринт). - 392 с. ; 20 см. - ([Поредица] Криминални шедьоври)

ISBN 978-954-399-385-7 (Санома Блясък България)

820(73)-312.4

П-122100003198

Сист. N: 363661

- 166 -

ЦБ 122765, П/820-312.4/К 78

КОЛИНС, Уилки

Призрак в хотела : [Роман] / Уилки Колинс ; Прев. от англ. Анелия Данаилова. - София : Millenium, 2014 ([София] : Инвестпрес). - 192 с. ; 20 см. - (Златни криминални разкази и романи)

ISBN 978-954-515-259-7 (Милениум)

820-312.4

П-122100003204

Сист. N: 363667

- 167 -

ЦБ 122767, П/820-31/Н 67

НИЙЛ, Матю

Английски пасажери : [Роман] / Матю Нийл ; Прев. от англ. Росица Тодорова. - София : Ciela, 2013. - 568 с. ; 21 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. ; Пълното име на прев. Росица Тодорова е Росица Тодорова Иванова.

ISBN 978-954-28-1369-9 (Сиела)

820-31

П-122100003207

Сист. N: 363671

- 168 -

ЦБ 122768, П/820(73)-312.4/Х 60

ХОЛ, Джесика

В огъня : [Роман] / Джесика Хол ; Прев. [от англ.] Анета Макариева-Лесева. - София : СББ Медиа, 2021 ([София] : Ропирнт). - 200 с. ; 20 см. - ([Поредица] Криминални шедьоври)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-399-379-6 (SBB Media)

820(73)-312.4

П-122100003205

Сист. N: 363672

- 169 -

ЦБ 122771, П/860(861)-31/Г 23

ГАРСИЯ Маркес, Габриел

Любов по време на холера : [Роман] / Габриел Гарсия Маркес ; Прев. от исп. Тамара Такова. - 2. изд.- София : Лъчезар Минчев, 2020 (София : Образование и наука). - 429 с. ; 20 см

ISBN 978-954-412-116-7

860(861)-31

П-122100003209

Сист. N: 363680

- 170 -

ЦБ 122772, П/820(73)-31/М 19

МАКНОТ, Джудит

Нещо прекрасно : [Роман] / Джудит Макнот ; Прев. от англ. София Русенова. - София : Плеяда, 2005. - 392 с. ; 20 см. - ([Поредица] Съвр. романтична проза)

820(73)-31

П-122100003208

Сист. N: 363682

- 171 -

ЦБ 122775, П/830-31/Г 63

ГОЛД, Мина

Лятото на островните цветя : Роман / Мина Голд ; Прев. от нем. Владимира Старирадева. - София : Лемур Букс, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт). - 415 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7581-13-3 (Lemur Books)

830-31

П-122100003177

Сист. N: 363707

- 172 -

ЦБ 122776, П/820(73)-94/Н 98

НЮМАН, Кристин

Какво правех, докато вие раждахте деца / Кристин Нюман ; Прев. [от англ. ез.] Персиана Пастухова. - София : Киви, 2021. - 320 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Киви - запазена марка на изд. Вакон.

ISBN 978-619-250-023-8 (Вакон)

820(73)-94

П-122100003179

Сист. N: 363708

- 173 -

ЦБ 122777, Д/820(73)-93-31/М 49

МЕРИАНО, Ана

Любов, захар и магия : [Роман за деца] / Ана Мериано ; Прев. [от англ. ез.] Преслава Колева. - София : Лютиче, 2021 ([София] : Симолини). - 320 с. ; 20 см

Кн. 1 от Поредицата Щипка пакости.

ISBN 978-619-91889-0-0

820(73)-93-31

Д-122100003178

Сист. N: 363711

- 174 -

ЦБ 122778, П/820(73)-31/Н 86

НОВИЧ, Сара

Момиче на война : Роман / Сара Нович ; Прев. от англ. Василена Мирчева. - София : Лемур Букс, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт). - 263 с. ; 21 см

Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-7581-10-2 (Lemur Books)

820(73)-31

П-122100003180

Сист. N: 363720

- 175 -

ЦБ 122780, П/860(728.5)-31/Р 33

РАМИРЕС, Серхио

Вече никой не плаче за мен : [Роман] / Серхио Рамирес ; Прев. от исп. Ангелина Димитрова. - [София] : Тонипрес, 2021. - 300 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7002-19-5

860(728.5)-31

П-122100003182

Сист. N: 363727

- 176 -

ЦБ 122781, П/882-312.4/П 93

ПУЧКОВ, Лев

Изгнаник : Роман / Лев Пучков ; Прев. от рус. Ива Николова. - Пловдив : Хермес, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 336 с. ; 20 см. - ([Поредица] Нация)

ISBN 978-954-26-2032-7

882-312.4

П-122100003183

Сист. N: 363728

- 177 -

ЦБ 122782, П/894.541-312.4/Т 93

ТУРЧАНИНОФ, Мария

Мареси : [Роман] / Мария Турчаниноф ; Прев. от швед. Галина Узунова. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2021. - 224 с. ; 20 см

Съдържа и Бел. за прев. - [Кн. 1.] от поредицата Хрониките на Червеното абатство.

ISBN 978-619-235-101-4

894.541-312.4

П-122100003184

Сист. N: 363730

- 178 -

ЦБ 122783, П/886.6-31/Н 75

НИКОЛОВА, Ксения

Емоционален манипулатор : [Роман] / Ксения Николова ; Прев. [от макед. ез.] Мариян Петров. - [София] : Книги за всички, 2021. - 192 с. ; 20 см

Съдържа и От автора за читателите.

ISBN 978-619-7535-27-3 (BOOKS4ALL)

886.6-31

П-122100003185

Сист. N: 363731

- 179 -

ЦБ 122784, П/840(493)-31/М 96

МУЯРТ, Барт

Братя : Най-големият, най-тихият, най-истинският, най-далечният, най-милият, най-бързият и аз : [Роман] / Барт Муярт ; Прев. от нидерл. Анета Данчева-Манолова. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2021. - 160 с. ; 20 см

Съдържа и Бел. за прев.

ISBN 978-619-235-105-2

840(493)-31

П-122100003186

Сист. N: 363733

- 180 -

ЦБ 122791, П/820-94/К 49

КЕЙ, Адам

Докторе, боли : Тайните дневници на един млад лекар / Адам Кей ; Прев. [от англ.] Светлана Комогорова - Комата ; С въвед. [от авт.]. - [София] : Бард, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 256 с. ; 21 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-03-0060-1

820-94

П-122100003243

Сист. N: 363772

- 181 -

ЦБ 122795, П/820(73)-31/Б 75

БРАДФОРД, Барбара Тейлър

Винаги на върха : [Роман] / Барбара Тейлър Бредфорд ; Прев. [от англ. ез.] Иванка Томова ; Барбара Тейлър Брадфорд. - [София] : Бард, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 416 с. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. е Барбара Тейлър Брадфорд.

ISBN 978-619-03-0087-8

820(73)-31

П-122100003239

Сист. N: 363776

- 182 -

ЦБ 122796, П/820(73)-31/М 36

МАРЧ, Мегън

Домът на Скарлет : [Роман] / Мегън Марч ; Прев. от англ. ез. Цветелина Тенекеджиева. - София : Уо Егмонт, 2021 (софия : Инвестпрес). - 335 с. ; 20 см

Уо Егмонт - импринт на Егмонт България. - Кн. 2 от трилогията Леджънд. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-27-2575-6 (Егмонт България)

820(73)-31

П-122100003244

Сист. N: 363777

- 183 -

ЦБ 122800, П/820(73)-312.4/Х 21

ХАЙСМИТ, Патриша

Дълбока вода : [Роман] / Патриша Хайсмит ; Прев. от англ. Албена Бакрачева. - 2. изд.- София : Ciela, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 288 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-3630-8 (Сиела)

820(73)-312.4

П-122100003247

Сист. N: 363782

- 184 -

ЦБ 122801, П/882-31/С 71

СТАРОБИНЕЦ, Анна Алфредовна

Живеещия : [Роман] / Анна Старобинец ; Прев. от рус. Емилия Попова. - [София] : Жар - Жанет Аргирова, 2021. - 359 с. ; 21 см

ISBN 978-954-480-132-8

882-31

П-122100003253

Сист. N: 363783

- 185 -

ЦБ 122804, П/840-31/М 98

МЮСО, Гийом

Животът е роман : [Роман] / Гийом Мюсо ; Прев. от фр. Венера Атанасова. - София : Изток-Запад, 2021. - 208 с. ; 22 см. - (Сер. Красноглед)

ISBN 978-619-01-0791-0

840-31

П-122100003254

Сист. N: 363786

- 186 -

ЦБ 122805, ДТ/820/899-32/З-38

ЗАТЪМНЕНИЕ : [Разкази] / Тифани Д. Джаксън ... [и др.] ; Прев. от англ. ез. Николина Тенекеджиева. - София : Егмонт България, 2021 (София : Инвестпрес). - 208 с. ; 21 см

Други авт.: Н. Стоун, А. Уудфолк, Дониел Клейтън, А. Томас, Н. Юн.

ISBN 978-954-27-2646-3

820/899-32

ДТ-122100003255

Сист. N: 363787

- 187 -

ЦБ 122806, П/820-31/М 95

МУРКРОФТ, Сю

Едно незабравимо лято : Роман / Сю Муркрофт ; Прев. от англ. Мария Демирева. - Пловдив : Хермес, 2021 (Костинброд : Мултипринт). - 352 с. ; 20 см

ISBN 978-954-26-2083-9

820-31

П-122100003249

Сист. N: 363791

- 188 -

ЦБ 122807, П/820-94/К 90

КРИСТИ, Агата

Ела, кажи ми как живееш : Мемоари от разкопки в Средния Изток / Агата Кристи ; Прев. [от англ.] Влади Владев ; С предисл. от авт. - [София] : Асеневци, 2021. - 264 с. : с портр., к. ; 21 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7586-47-3

820-94

П-122100003250

Сист. N: 363792

- 189 -

ЦБ 122810, П/839.6-312.4/Л 63

ЛИНДЕЛ, Уни

Знам къде живееш : [Роман] / Уни Линдел ; Прев. от норв. Евгения Кръстева. - [София] : Книги за всички, 2021. - 448 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7535-22-8

839.6-312.4

П-122100003259

Сист. N: 363795

- 190 -

ЦБ 122811, П/840-31/Б 26

БАРБЕРИ, Мюриел

И розата една да е : [Роман] / Мюриел Барбери ; Прев. от фр. Евелина Пенева. - София : Ciela, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 184 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-3545-5 (Сиела)

840-31

П-122100003260

Сист. N: 363797

- 191 -

ЦБ 122814, П/820(73)-94/М 19

МАККОНЪХИ, Матю

Зелени светлини / Матю Макконъхи ; Прев. [от англ. ез.] Елена Кодинова. - [София] : Бард, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт). - 320 с. : ил., портр. ; 21 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и за авт.

ISBN 978-619-03-0063-2

820(73)-94

П-122100003258

Сист. N: 363807

- 192 -

ЦБ 122818, П/830(436)-31/Р 87

РОТ, Йозеф

Изповед на един убиец, направена за една нощ : [Роман] / Йозеф Рот ; Прев. от нем. Ана Димова. - София : Лист, 2021 ([Благоевград] : Смилков). - 240 с. ; 21 см

Съдържа и За романа и неговия авт.

ISBN 978-619-7596-60-1

830(436)-31

П-122100003266

Сист. N: 363812

- 193 -

ЦБ 122828, П/820(73)-312.4/К 63

КЛАРК, Мери Хигинс

Къде са децата? : [Роман] / Мери Хигинс Кларк ; Прев. [от англ.] Людмила Левкова. - [София] : Бард, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 240 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-03-0086-1

820(73)-312.4

П-122100003279

Сист. N: 363826

- 194 -

ЦБ 122832, П/850-312.6/С 40

СКУРАТИ, Антонио

Мусолини : Синът на века : Документален роман / Антонио Скурати ; Прев. от итал. Тонина Манфреди. - София : Унискорп, 2021. - 800 с. ; 24 см. - (Поредица Биографии)

Съдържа и Основни персонажи.

ISBN 978-953-330-523-0

850-312.6

П-122100003286

Сист. N: 363842

- 195 -

ЦБ 122840, П/882-312.9/С 87

СТРУГАЦКИ, Аркадий Натанович и др.

Милиард години до свършека на света : [Роман] / Аркадий Стругацки, Борис Стругацки ; Прев. [от рус.] Здравка Петрова. - София : Лист, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт). - 208 с. ; 20 см

Съдържа и Коментари.

ISBN 978-6619-7596-54-0

882-312.9

П-122100003283

Сист. N: 363855

- 196 -

ЦБ 122843, П/820-312.9/П 84

ПРАТЧЕТ, Тери и др.

Науката от Света на Диска: Глобусът : [Роман] / Тери Пратчет, Иън Стюарт, Джак Коен ; Прев. от англ. Богдан Русев. - София : Ciela, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт). - 436 с. ; 23 см. - (Поредица Науката от Света на Диска ; Т. 2)

Азб. показалец на имена и понятия.

ISBN 978-954-28-3554-7 (Сиела)

820-312.9

П-122100003291

Сист. N: 363868

- 197 -

ЦБ 122847, П/820-31/О-74

ОРУЕЛ, Джордж

Не оставяй аспидистрата да увехне : [Роман] / Джордж Оруел ; Прев. от англ. Юрий Лучев. - 2. изд.- София : Кръг, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт). - 336 с. ; 20 см

Кръг - импринт на изд. Лист.

ISBN 978-619-7596-17-5 (Лист)

820-31

П-122100003292

Сист. N: 363878

- 198 -

ЦБ 122849, П/820(417)-32/С 82

СТОКЪР, Брам

Невидимият гигант : Избрани разкази и новели / Брам Стокър ; Подбор и състав. Иван Атанасов ; Прев. от англ. Стефан Георгиев. - София : Изток-Запад, 2021. - 176 с. ; 22 см. - ([Библ.] Magica)

Пълната форма на името на авт. е Абрахам Стоукър.

ISBN 978-619-01-0891-7

820(417)-32

П-122100003293

Сист. N: 363881

- 199 -

ЦБ 122854, П/820(73)-31/К 93

КУНЦ, Дийн

Очите на мрака : Роман / Дийн Кунц ; Прев. от англ. Надя Баева ; С послесл. [от авт.]. - София : Кръг, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт). - 320 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7625-24-0

820(73)-31

П-122100003308

Сист. N: 363891

- 200 -

ЦБ 122856, П/830(436)-31/З-51

ЗЕЕТАЛЕР, Роберт

Част последна : Роман / Роберт Зееталер ; Прев. от нем. Любомир Илиев. - София : Лист, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт). - 128 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7596-46-5

830(436)-31

П-122100003316

Сист. N: 363895

- 201 -

ЦБ 122857, П/820(73)-31/Р 66

РИЧМАН, Алисън

Синът на майстора на маски : Роман / Алисън Ричман ; Прев. от англ. Паулина Мичева. - Пловдив : Хермес, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 352 с. ; 20 см

ISBN 978-954-26-2106-5

820(73)-31

П-122100003318

Сист. N: 363896

- 202 -

ЦБ 122858, П/839.7-31/Е 43

ЕКМАН, Клас

Способни хора : [Роман] / Клас Екман ; Прев. [от швед.] Христо Димитров. - София : Enthusiast, 2021 ([София] : Ропринт). - 368 с. ; 21 см

ISBN 978-619-164-403-2 (Ентусиаст)

839.7-31

П-122100003319

Сист. N: 363897

- 203 -

ЦБ 122861, П/820(73)-312.4/С 45

СЛОТЪР, Карин

Погубени : [Роман] / Карин Слотър ; Прев. от англ. Коста Сивов. - София : Ciela, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 536 с. ; 21 см

Кн. 3 от сер. за Уил Трент.

ISBN 978-954-28-3593-6

820(73)-312.4

П-122100003311

Сист. N: 363900

- 204 -

ЦБ 122882, П/830-31/О-12

ОБЕРМАЙЕР, Зигфрид

Сафо : Древната поетеса на любовта : [Роман] / Зигфрид Обермайер ; Прев. от нем. Борис Парашкевов. - София : Емас, [2021] ([Хасково] : Полиграфюг). - 440 с. ; 21 см. - (Поредица Известните жени в историята)

ISBN 978-954-357-497-1

830-31

П-122100003317

Сист. N: 363930

- 205 -

ЦБ 122885, П/850-31/Ф 55

ФИОРЕТИ, Франческо

Тайната книга на Данте : [Роман] / Франческо Фиорети ; Прев. от итал. Милена Дякова ; Милена Недева Дякова. - София : Колибри, 2021 ([София] : Инвестпрес). - 320 с. ; 20 см

Съдържа и Кратки библиогр. и други бел.

ISBN 978-619-02-0898-3 (Colibri)

850-31

П-122100003320

Сист. N: 363944

- 206 -

ЦБ 122894, П/877.4-4/К 13

КАЗАНДЗАКИС, Никос

Аскетика : Salvatores dei / Никос Казандзакис ; Прев. от гр. Драгомира Вълчева ; Предг. Ники Ставру. - 2. изд.- София : Ciela, 2017 ([В. Търново] : Абагар). - 128 с. ; 20 см

Съдържа и Най-пронизителният вик на Казандзакис / Д. Вълчева. - Библиогр. с. 126 - 127.

ISBN 978-954-28-2327-8 (Сиела)

877.4-4

П-122100003343

Сист. N: 363967

- 207 -

ЦБ 122895, П/886.6-31/С 13

САЗДОВА, Винка

Вилино : Роман / Винка Саздова ; Прев. от макед. Мариян Петров. - [София] : Персей, 2021. - 256 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-619-161-247-5

886.6-31

П-122100003344

Сист. N: 363969

- 208 -

ЦБ 122897, П/839.3-31/П 42

ПЕТЕРС, Мария

Диригентката : Ист. роман / Мария Петерс ; Прев. от нидерл. Милена Генова. - София : Унискорп, 2021. - 288 с. ; 21 см. - (Поредица Избрано за вас)

ISBN 978-954-330-550-6

839.3-31

П-122100003382

Сист. N: 363973

- 209 -

ЦБ 122899, П/820(73)-31/К 93

КУБИКА, Мери

Другата жена : [Роман] / Мери Кубика ; Прев. [от англ.] Милена Илиева. - София : СофтПрес, 2021 ([Добрич] : ФолиАрт). - 368 с. ; 20 см. - ([Поредица] Хит трилър)

ISBN 978-619-151-731-2

820(73)-31

П-122100003383

Сист. N: 363982

- 210 -

ЦБ 122905, П/891.983-31/Е 75

ЕРЕБАРА, Руди

Епосът на утринните звезди : Роман / Руди Еребара ; Прев. от алб. Екатерина Търпоманова ; [С въвед.] от авт. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2020 ([София] : [Скала принт]). - 620 с. ; 20 см

Съдържа и Бел. за прев.

ISBN 978-619-235-082-6

891.983-31

П-122100003385

Сист. N: 364002

- 211 -

ЦБ 122909, П/820-31/Г 82

ГРИЙН, Греъм

Англия ме сътвори : [Роман] / Греъм Грийн ; Прев. от англ. Владимир Германов. - София : Кръг, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт). - 328 с. ; 20 см

Кръг - импринт на изд. Лист. - Съдържа и Бел. на изд.

ISBN 978-619-7625-19-6

820-31

П-122100003374

Сист. N: 364017

- 212 -

ЦБ 122915, П/820(73)-31/Г 69

ГОРТНЪР, Кристофър В.

Божествената : [Роман] / Кристофър Гортнър ; Прев. от англ. Емилия Ничева-Карастойчева. - [София] : Емас, 2021 ([Хасково] : Полиграф-Юг). - 480 с. ; 20 см. - (Поредица Бунтарки ; 2)

ISBN 978-954-357-503-9

820(73)-31

П-122100003375

Сист. N: 364029

- 213 -

ЦБ 122916, П/877.4-31/К 35

КАРАПАНУ, Маргарита

Касандра и Вълкът : [Роман] / Маргарита Карапану ; Прев. от гр. Мая Граховска. - София : Колибри, 2021 ([София] : Инвестпрес). - 190 с. ; 20 см. - ([Поредица] Съвр. европ. проза)

Съдържа и Бел. за прев.

ISBN 978-619-02-0856-3 (Colibri)

877.4-31

П-122100003345

Сист. N: 364030

- 214 -

ЦБ 122924, ДТ/886.6-31/П 46

ПЕТРЕВСКИ, Горян

Марта : Роман / Горян Петревски ; Прев. [от макед. ез.] Мариян Петров. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2021. - 224 с. ; 20 см

Съдържа и Бел. за прев.

ISBN 978-619-235-098-7

886.6-31

ДТ-122100003370

Сист. N: 364042

- 215 -

ЦБ 122941, П/820-31/А 31

АДЛИНГТЪН, Люси

Червената панделка : [Роман] / Люси Адлингтън ; Прев. от англ. Марианна Панова. - София : Ciela, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт). - 244 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-3664-3 (Сиела)

820-31

П-122100003422

Сист. N: 364092

- 216 -

ЦБ 122943, П/820(73)-31/К 46

КАТЦУ, Алма

Червената вдовица : [Роман] / Алма Катсу ; Прев. от англ. Богдан Русев. - София : Orange books, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт). - 376 с. ; 24 см

Възприетата форма на името на Алма Катсу - Алам Катцу.

ISBN 978-619-171-115-4 (Ориндж букс)

820(73)-31

П-122100003421

Сист. N: 364097

- 217 -

ЦБ 122945, П/820(73)-31/Ш 85

ШОРС, Джон

Храмът на хилядата лица : [Роман] / Джон Шорс ; Прев. [от англ.] Асен Георгиев. - [София] : Бард, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 448 с. ; 21 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и Бел. на авт. ; За авт.

ISBN 978-619-03-0076-2

820(73)-31

П-122100003420

Сист. N: 364107

- 218 -

ЦБ 122946, П/820(73)-31/П 37

ПЕРИ, Девни

Каменна принцеса : [Роман] / Девни Пери ; Прев. от англ. ез. Милена Илиева. - София : Уо Егмонт, 2021 (София : Инвестпрес). - 384 с. ; 20 см. - (Поредица Тенекиени номади ; Кн. 3)

Уо - запазена марка на Егмонт България.

ISBN 978-954-27-2645-6 (Егмонт България)

820(73)-31

П-122100003391

Сист. N: 364112

- 219 -

ЦБ 122949, ДТ/886.6-31/П 46

ПЕТРЕВСКИ, Горян

Сама : Роман / Горян Петревски ; Прев. от макед. Деница Проданова. - [София] : Книги за всички, 2021. - 224 с. ; 20 см

Съдържа и Авт. за романа си / Г. Петревски.

ISBN 978-619-7535-28-0

886.6-31

ДТ-122100003426

Сист. N: 364124

- 220 -

ЦБ 122957, П/820-31/К 54

КИНГСТЪН, Чарлс

Убийство в „Пикадили“ : [Роман] / Чарлс Кингстън ; Прев. [от англ.] Иван Костурков ; Предг. Мартин Едуардс. - София : Еднорог, 2021. - 432 с. ; 20 см

ISBN 978-954-365-259-4

820-31

П-122100003417

Сист. N: 364144

- 221 -

ЦБ 122958, П/886.1/.2(497.16)-31/Б 72

БОШКОВИЧ, Стефан

Шамаросване : Роман / Стефан Бошкович ; Прев. Таня Попова. - [София] : Персей, 2021. - 128 с. ; 20 см

ISBN 978-619-161-254-3

886.1/.2(497.16)-31

П-122100003430

Сист. N: 364150

- 222 -

ЦБ 122959, П/820(73)-31/Б 26

БАРКЪР, Джонатан

Тя винаги се завръща : [Роман] / Джонатан Баркър ; Прев. от англ. Сибин Майналовски. - София : Плеяда, 2021 ([София] : Art Eternal Print). - 288 с. ; 21 см

Съдържа и От авт.

ISBN 978-954-409-442-3

820(73)-31

П-122100003416

Сист. N: 364154

- 223 -

ЦБ 122961, П/820(73)-31/К 90

КРИСТОФЪР, Пол

Тайната на Тамплиерите : [Роман] / Пол Кристофър ; Прев. [от англ.] Ивайла Божанова. - [София] : Бард, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 240 с. ; 20 см. - (Кралете на трилъра)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-03-0089-2

820(73)-31

П-122100003413

Сист. N: 364161

- 224 -

ЦБ 122660, О/860-31/P 43

PEREZ Galdos, Benito

Trafalgar / Benito Perez Galdos ; Introd. y Notas Maria A. Segova. - S. l. : La Spiga Languages, S. a. - 127 p. ; 19 cm. - (Clasicos de bolsillo ; 10)

Съдържа и За авт.

ISBN 88-468-1675-5

ISBN 978-88-468-1676-4

860-31

О-122100003057

Сист. N: 363048

- 225 -

ЦБ I 12719, П/860-31/C 22

CARLOS Somoza, Jose

La ventana pintada / Jose Carlos Somoza. - Madrid : Punta de lectura, 2002. - 286 p. ; 18 cm

Съдържа и За авт.

ISBN 84-663-0705-2

ISBN 978-84-663-0705-5

860-31

П-122100003017

Сист. N: 363053

- 226 -

ЦБ 122666, П/830-31/R 25

RATH, Hans

Da muss man durch : Roman / Hans Rath. - Reinbek bei Hamburg : Rewohlt Taschenbuch Verlag, 2011. - 270 p. ; 19 cm

Съдържа и За авт.

ISBN 978-3-499-25455-0

830-31

П-122100003015

Сист. N: 363087

Детска художествена литература

- 227 -

ЦБ 122673, Д/886.7-93-34/С 13

САВОВА, Весислава Любомирова

Приключенията на Щур и Враби : [Приказка] / Весислава Савова ; С ил. от авт. - София : Св. Иван Рилски, 2013. - 60 с. : с ил. ; 21 см

Авт. отговорности отбелязани на гърба на загл. с. - Съдържа и Няколко думи от ред. / Б. Събев.

ISBN 978-954-353-224-7

886.7-93-34

Д-122100002978

Сист. N: 363286

- 228 -

ЦБ 122678, Д/820(73)-93-31/П 94

ПУЪР, Майкъл

Две момичета, часовник и килната къща : [Роман за деца] / Майкъл Пуър ; Прев. от англ. Елена Павлова ; Ил. Лука Тилингер. - София : Кибеа, 2021 ([София] : Ифо Дизайн). - 256 с. : с цв. ил. ; 21 см

ISBN 978-954-474-906-4

820(73)-93-31

Д-122100003066

Сист. N: 363290

- 229 -

ЦБ 122694, Д/820(73)-93-31/Л 56

ЛИЙ, С. Б.

[Майнкрафт] Minecraft: Потъналият кораб : [Роман за деца] / С. Б. Лий ; Прев. от англ. ез. Мариана Христова. - София : Егмонт България, 2021 (София : Инвестпрес). - 415 с. ; 21 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Кн. 6 от поредицата Minecraft. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-27-2636-4

820(73)-93-31

Д-122100003086

Сист. N: 363499

- 230 -

ЦБ 122700, Д/820-93-32/У 69

УОЛЯМС, Дейвид

Най-лошите деца на света : [Разкази за деца] / Дейвид Уолямс ; Ил. Тони Рос ; Прев. [от англ.] Михаил Балабанов. - [София] : Дуо Дизайн, [2021]. - 272 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7560-08-4

820-93-32

Д-122100003090, Д-122100003091

Сист. N: 363504

- 231 -

ЦБ II 8241, Д/892.7(569.4)-93-34/Ц 24

ЦАРФАТИ, Ейнат

Пясъчният замък : [Приказка] / Ейнат Царфати ; С ил. от авт. ; Прев. Мария Ангелова. - София : Мармот, 2021. - [40] с. : с цв. ил. ; 28 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-7241-34-1

892.7(569.4)-93-34

Д-122100003100

Сист. N: 363532

- 232 -

ЦБ 122716, Д/820(73)-93-91/П 41

[ПЕТ] 5-минутни истории за приятелство / Прев. [от англ.] и ред. Иванка Ангелова. - София : Егмонт България, 2021 (Костинброд : Мултипринт). - 48 с. : с цв. ил. ; 21 см. - ([Кол.] 5-минутни истории ; 1)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на Disney. - Съдържа: Бамби: Следи в снега / Текст К. Хендерсън ; Ил. Д. Пачеко, В. Турати. Принцесата и жабокът: Първи приятелки. Мечо Пух: Малкият Прасчо / [По] А. А. Милн ; Ил. Е. Х. Шепърд. Мики и пирятели: Ден на плажа / Текст Л. Олсън. Колите: Всички за един / Текст Ч. Уилсън.

ISBN 978-954-27-2527-5

820(73)-93-91

Д-122100003121

Сист. N: 363543

- 233 -

ЦБ 122717, Д/820(73)-93-91/П 41

[ПЕТ] 5-минутни истории за семейството / Прев. [от англ.] и ред. Иванка Ангелова. - София : Егмонт България, 2021 (Костинброд : Мултипринт). - 48 с. : с цв. ил. ; 21 см. - ([Кол.] 5-минутни истории ; 2)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на Disney. - Съдържа: Дейзи и мечото семейство / Адапт. Л. Берген. Мечо Пух: Разходка с Ру / [По] А. А. Милн ; Ил. Е. Х. Шепард. Аладин: Приятелите са семейство. Феноменалните: Суперсемейство / Адапт. А. Ауербах. Замръзналото кралство: Игривите сестри / Адапт. В. Саксон.

ISBN 978-954-27-2528-2

820(73)-93-91

Д-122100003122

Сист. N: 363545

- 234 -

ЦБ 122718, Д/820(73)-93-91/П 41

[ПЕТ] 5-минутни истории за смелостта / Прев. [от англ.] и ред. Иванка Ангелова. - София : Егмонт България, 2021 (Костинброд : Мултипринт). - 48 с. : с цв. ил. ; 21 см. - ([Кол.] 5-минутни истории ; 3)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на Disney. - Съдържа: Мини Маус: Какво смело куче. Замръзналото кралство: Сестринска любов / Адапт. М. Илницки. Пинокио: Пълнолунна нощ / Текст К. Хапка. Лейди и Скитника: Храбрецът Скамп / Адапт. А. Ауербах. Мики и приятели: Пижамено парти / Текст К. Хърли.

ISBN 978-954-27-2529-9

820(73)-93-91

Д-122100003123

Сист. N: 363546

- 235 -

ЦБ 122719, Д/820(73)-93-91/П 41

[ПЕТ] 5-минутни истории за животните / Прев. [от англ.] и ред. Иванка Ангелова. - София : Егмонт България, 2021 (Костинброд : Мултипринт). - 48 с. : с цв. ил. ; 21 см. - ([Кол.] 5-минутни истории ; 4)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на Disney. - Съдържа: Пепеляшка на бала / Текст Л. Олсен. Мики и приятели: Изненада за Плуто / Текст М. Браянт. Малката русалка: Песента на китовете. Доналд Дък: Къщичка за катерици / Адапт. А. Ауербах. Рапунцел и Разбойника: Горските приятели на Рапунцел / Адапт. Ел Д. Риско.

ISBN 978-954-27-2530-5

820(73)-93-91

Д-122100003124

Сист. N: 363547

- 236 -

ЦБ 122723, Д/820(73)-93-91/П 41

[ПЕТ] 5-минутни истории за спокоен сън / Прев. [от англ.] и ред. Иванка Ангелова. - София : Егмонт България, 2021 (Костинброд : Мултипринт). - 48 с. : с цв. ил. ; 21 см. - ([Кол.] 5-минутни истории ; 6)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на Disney. - Съдържа: Тропчо: Нощното приключение на Тропчо / Текст Ел Д. Риско. Рапунцел: Новите приятели на Рапунцел. 101 далматинци: Палавото кученце / Текст С. Хелер. Дъмбо: Заслужена почивка / [По] Л. Ониш ; Ил. П. Емсли ; Адапт. А. Ауербах. Мини Маус: Тайнствени гости / Л. А. Марсоли.

ISBN 978-954-27-2532-9

820(73)-93-91

Д-122100003126

Сист. N: 363556

- 237 -

ЦБ 122724, Д/820(73)-93-91/П 41

[ПЕТ] 5-минутни истории за щастието / Прев. [от англ.] и ред. Иванка Ангелова. - София : Егмонт България, 2021 (Костинброд : Мултипринт). - 48 с. : с цв. ил. ; 21 см. - ([Кол.] 5-минутни истории ; 5)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на Disney. - Съдържа: Замръзналото кралство: Изненада за рожден ден / Текст Б. Рубиано. Колите: Добре дошли в Радиатор Спрингс / Текст М. Поплоф ; Ил. С. Тили, А. Филипсън, Д. Грейси, С. Ким. Играта на играчките: Представлението / Адапт. А. Ауербах ; Ил. М. Кортес. Аристократки: Рожденикът / Текст К. Глас. Мики маус: Марулка / Адапт. Л. Берген ; Ил. Л. Аркадия, Л. Смит, А. Дивейни.

ISBN 978-954-27-2533-6

820(73)-93-91

Д-122100003125

Сист. N: 363557

- 238 -

ЦБ 122726, Д/820(73)-93-91/П 41

[ПЕТ] 5-минутни шантави истории / Прев. [от англ.] и ред. Иванка Ангелова. - София : Егмонт България, 2021 (Костинброд : Мултипринт). - 48 с. : с цв. ил. ; 21 см. - ([Кол.] 5-минутни истории ; 7)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на Disney. - Съдържа: Алиса в Страната на чудесата: Фестивалът на пълнолунието / Текст Т. Уест. Мики маус: Пази се! Небето пада! / Адапт. Л. Берген. Мечо Пух: Тигъра търси своята скокливост / [По] А. А. Милн ; Ил. Е. Х. Шепард. Таласъми ООД: Лятна ваканция с чудовища / Текст А. Ауербах ; Ил. Ф. Лагуна, Ф. Андузия, Д. Уордлоу, М. де Белис. Снежанка и тримата великани.

ISBN 978-954-27-2534-3

820(73)-93-91

Д-122100003127

Сист. N: 363561

- 239 -

ЦБ 122728, Д/820(73)-93-91/П 41

[ПЕТ] 5-минутни истории за приключения / Прев. [от англ.] и ред. Иванка Ангелова. - София : Егмонт България, 2021 (Костинброд : Мултипринт). - 48 с. : с цв. ил. ; 21 см. - ([Кол.] 5-минутни истории ; 8)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на Disney. - Съдържа: Мики Маус: Принцът и просякът / Адапт. Л. Берген. Търсенето на Немо: Великата експедиция / Адапт. Х. Бухсбаум. Мечо Пух: Наводнение в гората / [По] А. А Милн ; Ил. Е. Х. Шепард. Мики и приятели: Рафтинг по реката / Текст К. Хърли. Цар Лъв: Един ден без Пумба / Адапт. Л. Берген.

ISBN 978-954-27-2531-2

820(73)-93-91

Д-122100003128

Сист. N: 363566

- 240 -

ЦБ 122730, Д/820(73)-93-91/П 41

[ПЕТ] 5-минутни истории за щастливи моменти / Прев. [от англ.] и ред. Иванка Ангелова. - София : Егмонт България, 2021 (Костинброд : Мултипринт). - 48 с. : с цв. ил. ; 21 см. - ([Кол.] 5-минутни истории ; 9)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на Disney. - Съдържа: Замръзналото кралство: Лятна церемония. Красавицата и Звяра: Ново приятелство. Аладин: Маймунски щуротии / Адапт. А. Ауербах ; Ил. Д. Хонт. Играта на играчките: Звездна нощ / Текст У. Лоджи. София Първа: Летящи коне / Сценарий К. Гербер ; Адапт. Д. Бауер.

ISBN 978-954-27-2535-0

820(73)-93-91

Д-122100003129

Сист. N: 363571

- 241 -

ЦБ 122731, Д/820(73)-93-91/П 41

[ПЕТ] 5-минутни истории за добри дела / Прев. [от англ.] и ред. Иванка Ангелова. - София : Егмонт България, 2021 (Костинброд : Мултипринт). - 48 с. : с цв. ил. ; 21 см. - ([Кол.] 5-минутни истории ; 10)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на Disney. - Съдържа: Дъмбо: Снежно изпитание / Адапт. А. Ауербах. Играта на играчките 3: Странният Баз / Адапт. Х. Бухсбаум ; Ил. Ф. Манкузо, Д. Валорани. Колите 2: Благотворителна надпревара / Текст А. Ауербах. Мики и приятели: Откраднатият сандвич / Текст Е. О'Раян. Снежанка и седемте джуджета: Чудодейна изненада / Адапт. Ел Д. Руско.

ISBN 978-954-27-2546-6

820(73)-93-91

Д-122100003130

Сист. N: 363574

- 242 -

ЦБ 122732, Д/886.7-93-1/Ж 32

ЖЕКОВА, Ангелина Иванова

Азбучна математика / Написа Ангелина Жекова ; Нарис. Стела Стаменкова-Дин. - София : СофтПрес, 2021. - 64 с. : с цв. ил. ; 25 см

ISBN 978-619-151-690-2

886.7-93-1

Д-122100003131

Сист. N: 363577

- 243 -

ЦБ 122736, Д/839.7-93-32/Л 63

ЛИНДГРЕН, Астрид

Три повести за Карлсон / Астрид Линдгрен ; Прев. Ран Босилек, Вера Ганчева ; Ил. Илун Викланд. - София : Пан, 2021. - 448 с. : с цв. ил. ; 22 см

Името на втория прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Кор. опис. - Съдържа: Карлсон, който живее на покрива ; Карлсон от покрива отново лети ; Ето го пак Карлсон от покрива.

ISBN 978-619-240-440-6

839.7-93-32

Д-122100003113

Сист. N: 363583

- 244 -

ЦБ 122737, Д/850-93-31/В 17

ВАКАРИНО, Лучия

Кошмарна нощ в музея : [Роман за деца] / Лучия Вакарино ; Ил. Паола Антиста ; Прев. [от итал. ез.] Нели Николова Раданова. - [София] : Фют, 2021. - 198 с. : с ил. ; 20 см. - ([Поредица] Детективска агенция Мама и аз)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-199-680-3

850-93-31

Д-122100003133

Сист. N: 363586

- 245 -

ЦБ 122739, Д/820-93-34/П 80

ПОТЪР, Биатрикс

Госпожа Ежка-Таралежка : [Приказка] / Беатрикс Потър ; С ил. от авт. ; Прев. [от англ.] Ваня Илиева. - [София] : Скорпио, [2021]. - 11 с. : с цв. ил. ; 24х22 см. - ([Поредица] Любима детска книжка. Приказки от цял свят ; 14)

Кор. опис. - Възприетата форма на името на авт. Беатрикс Потър е Биатрикс Потър.

ISBN 978-954-792-939-5

820-93-34

Д-122100003134, Д-122100003135

Сист. N: 363589

- 246 -

ЦБ 122741, Д/820-93-34/П 80

ПОТЪР, Биатрикс

Джони Градския мишок : [Приказка] / Беатрикс Потър ; С ил. от авт. ; Прев. [от англ.] Ваня Илиева. - [София] : Скорпио, [2021]. - 11 с. : с цв. ил. ; 24х22 см. - ([Поредица] Любима детска книжка. Приказки от цял свят ; 19)

Кор. опис. - Възприетата форма на името на авт. Беатрикс Потър е Биатрикс Потър.

ISBN 978-954-792-960-9

820-93-34

Д-122100003136, Д-122100003137

Сист. N: 363595

- 247 -

ЦБ 122744, Д/820-93-34/Г 84

ГРИНДЛИ, Сали

За какво са приятелите? : [Приказки] / Сали Гриндли ; Худож. Пени Дан ; Прев. [от англ.] Екатерина Латева. - [София] : Фют, 2021. - 88 с. : с цв. ил. ; 24х22 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. ; Прев. известна като Катя Иванова. - Съдържа и пирказките Моля те, прости ми! ; А аз какво ще правя без теб?.

ISBN 978-619-199-671-1

820-93-34

Д-122100003139

Сист. N: 363603

- 248 -

ЦБ II 8242, Д/886.7-93-1/П 47

ПЕТРОВА, Христина

Как играят буквите? / Христина Петрова ; Худож. Стефка Радкова. - [София] : Фют, [2021]. - [32] с. :с цв. ил. ; 27х24 см

ISBN 978-619-199-665-0

886.7-93-1

Д-122100003140

Сист. N: 363613

- 249 -

ЦБ I 12722, Д/820/899-93-1/Л 41

ЛЕКА нощ! : Сладки сънища, дечица! / Прев. на стиховете Христина Петрова. - София : Фют, 2020 (Китай). - [8] с. : с цв. ил. ; 18х17 см

Кор. опис. - Съдържа и звукозаписи на приспивни мелодии. - Кн. отпеч. на ламиниран картон и съдържа батерии и електронни части.

820/899-93-1

Д-122100003141

Сист. N: 363616

- 250 -

ЦБ I 12723, Д/820/899-93-1/Л 41

ЛЕКА нощ! : Сладки сънища, мъничета! / Прев. на стиховете Христина Петрова. - София : Фют, 2020 (Китай). - [8] с. : с цв. ил. ; 18х17 см

Кор. опис. - Съдържа и звукозаписи на приспивни мелодии. - Кн. отпеч. на ламиниран картон и съдържа батерии и електронни части.

820/899-93-1

Д-122100003142

Сист. N: 363617

- 251 -

ЦБ 122753, Д/820(73)-93-91/Л 68

ЛИСИЦАТА и хрътката / Прев. [от англ.] Юлия Чернева. - София : Егмонт България, 2021 (София : Лито Балкан). - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см. - (Поредица Чародейства)

Изд. на Disney.

ISBN 978-954-27-2620-3

820(73)-93-91

Д-122100003143

Сист. N: 363630

- 252 -

ЦБ 122754, Д/820(73)-93-31/К 66

КЛИЪРИ, Бевърли

Хенри Хъгинс : [Роман за деца] / Бевърли Клиъри ; Прев. от англ. София Петрова ; Ил. Трейси Докрей ; С въвед. от авт. - София : Millenium, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 202 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-515-222-1 (Милениум)

820(73)-93-31

Д-122100003157

Сист. N: 363634

- 253 -

ЦБ I 12724, Д/830-93-34/Ш 59

ШЕФЛЕР, Аксел

Пип и Поузи: Жабче за сън / Аксел Шефлер ; Ил. Аксел Шефлер ; [Прев. от нем.]. - София : Фют, 2021 (Китай). - [22] с. : с цв. ил. ; 17х17 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-619-199-614-8

830-93-34

Д-122100003146

Сист. N: 363635

- 254 -

ЦБ I 12725, Д/830-93-34/Ш 59

ШЕФЛЕР, Аксел

Пип и Поузи: Новият приятел / Аксел Шефлер ; Ил. Аксел Шефлер ; [Прев. от нем.]. - София : Фют, 2021 (Китай). - [22] с. : с цв. ил. ; 17х17 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-619-199-615-5

830-93-34

Д-122100003147

Сист. N: 363637

- 255 -

ЦБ I 12726, Д/830-93-34/Ш 59

ШЕФЛЕР, Аксел

Пип и Поузи: Скутерът / Аксел Шефлер ; Ил. Аксел Шефлер ; [Прев. от нем.]. - София : Фют, 2021 (Китай). - [22] с. : с цв. ил. ; 17х17 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-619-199-613-1

830-93-34

Д-122100003148

Сист. N: 363639

- 256 -

ЦБ I 12727, Д/830-93-34/Ш 59

ШЕФЛЕР, Аксел

Пип и Поузи: Страшното чудовище / Аксел Шефлер ; Ил. Аксел Шефлер ; [Прев. от нем.]. - София : Фют, 2021 (Китай). - [22] с. : с цв. ил. ; 17х17 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-619-199-616-2

830-93-34

Д-122100003149

Сист. N: 363641

- 257 -

ЦБ 122757, ДТ/894.541-93-31/Ф 78

ФРАНЦ, Ева

Малиновия хълм : Роман / Ева Франц ; Прев. от швед. Евгения Кръстева. - [София] : Книги за всички, 2021. - 128 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7535-26-6

894.541-93-31

ДТ-122100003144

Сист. N: 363652

- 258 -

ЦБ 122758, Д/820(73)-93-91/П 68

ПОКАХОНТАС / Ред. Иванка Ангелова ; [Прев. от англ. ез.]. - София : Егмонт България, 2021 (София : Лито Балкан). - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см. - (Поредица Чародейства)

Изд. на Disney.

ISBN 978-954-27-2650-0

820(73)-93-91

Д-122100003150

Сист. N: 363655

- 259 -

ЦБ 122759, Д/820-93-34/Н 98

НЮСЪН, Карл

Различни сме, но и еднакви, нали? : [Приказка] / Карл Нюсън ; Ил. Кейт Хиндли ; Прев. [от англ.] Мария Ангелова, Радостина Николова. - [София] : Мармот, 2021. - [32] с. : с цв. ил. ; 22х22 см

Имената на прев. отбелязани на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-7241-31-0

820-93-34

Д-122100003153

Сист. N: 363656

- 260 -

ЦБ 122760, Д/820(73)-93-91/Р 38

РАТАТУЙ / Прев. [от англ.] Венета Янкова. - София : Егмонт България, 2021 (София : Лито Балкан). - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см. - (Поредица Чародейства)

Изд. на Дисни Пиксар.

ISBN 978-954-27-0116-3

820(73)-93-91

Д-122100003154

Сист. N: 363658

- 261 -

ЦБ 122761, Д/839.6-93-31/Л 95

ЛЮН Ериксен, Ендре

Терорист в леглото : [Роман за деца] / Ендре Люн Ериксен ; Прев. от норв. Ева Кънева. - [София] : Емас, 2021. - 232 с. ; 21 см. - (Поредица Европ. разказвачи на XX/XXI в. ; 51)

Съдържа и За авт. и неговата кн. ; За прев.

ISBN 978-954-357-489-6

839.6-93-31

Д-122100003155

Сист. N: 363659

- 262 -

ЦБ 122764, ДТ/839.6-93-31/П 37

ПЕРС, Боби

Уилям Уентън и Хаос-стоперът : [Роман] / Боби Перс ; Прев. от норв. Ева Кънева. - София : Емас, 2021 ([Хасково] : Полигра-Юг). - 208 с. ; 20 см. - (Поредица Уилям Уентън ; [Ч. 5])

ISBN 978-954-357-482-7

839.6-93-31

ДТ-122100003156

Сист. N: 363664

- 263 -

ЦБ 122773, Д/886.7-93-1/П 36

ПЕНЧЕВ, Николай Тодоров

Гошо и извънземните : [Приказка в стихове] / Чичо Ники ; С карт. на Надежда Кацарова. - София : Труд, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 40 с. : с цв. ил. ; 22х24 см. - (Поредица Из приключенията на страхливия вълк Гошо)

Чичо Ники - псевд. на Николай Тодоров Пенчев.

ISBN 978-954-398-665-1

886.7-93-1

Д-122100003174

Сист. N: 363705

- 264 -

ЦБ 122841, Д/886.7-93-1/Д 77

ДОНКОВА, Мария Петрова и др.

Мога сам! : Книжка с прозорчета за първите неща / Текст Мария Донкова, Виолета Георгиева ; Худож. Илария Барсоти. - София : Пух, [2021]. - [18] с. : с цв. ил. ; 23х24 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон. - С подвижни капачета.

ISBN 978-619-211-100-7

886.7-93-1

Д-122100003284

Сист. N: 363859

- 265 -

ЦБ II 8249, Д/886.7-93-34/А 75

АНТОНОВА, Катя

Принцеси наистина / Катя Антонова ; Ил. Кремена Ягодина. - София : Рибка, 2021. - 84 с. : с цв. ил. ; 29х28 см

Катя Антонова - псевд. на Екатерина Николова Борисова ; Кремена Ягодина - псевд. на Кремена Сергеева Чолакова. - Съдържа и Чудният свят на принцесите / А. Николов.

ISBN 978-619-7131-65-9

1. Книги - за деца

886.7-93-34 + 087.5

Д-122100003312

Сист. N: 363901

- 266 -

ЦБ 122863, ДТ/820-93-31/Г 55

ГЛИН, Кони

Принцеса по сърце : [Роман] / Кони Глин ; Прев. от англ. Николина Тенекеджиева. - София : Труд, 2021 ([Благоевград] : Смилков). - 236 с. : с ил. ; 21 см. - ([Поредица] Хрониките Роузууд ; 4)

Съдържа и Бел. на авт.

ISBN 978-954-398-684-2

820-93-31

ДТ-122100003313

Сист. N: 363904

- 267 -

ЦБ 122868, Д/850-93-32/Р 73

РОДАРИ, Джани

Торта в небето / Джани Родари ; Ил. Киара Балиони ; Прев. от итал. Иво Йонков. - София : Ciela, 2021 ([В. Търново] : Абагар). - 120 с. : с цв. ил. ; 21 см

ISBN 978-954-28-3624-7 (Сиела)

850-93-32

Д-122100003323, Д-122100003324

Сист. N: 363909

- 268 -

ЦБ II 8250, Д/820-93-1/П 84

ПРАСАДАМ-ХОЛС, Смрити

Винаги ще съм до теб / Смрити Прасадам-Холс ; Ил. Алисън Браун ; Адапт. на стиховете Петя Александрова. - [Пловдив] : Хермес, 2021 ([София] : Алианс Принт). - [32] с. : с цв. ил. ; 28х25 см

Пълната форма на името на авт. на адапт. Петя Александрова е Петя Александрова Иванова-Кандиларова ; Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-26-2116-4

820-93-1

Д-122100003353

Сист. N: 363970

- 269 -

ЦБ 122907, Д/820-93-34/П 80

ПОТЪР, Биатрикс

Зайчето Питър : [Приказка] / Беатрикс Потър ; С ил. от авт. ; Прев. [от англ.] Ваня Илиева. - [София] : Скорпио, [2020]. - 11 с. : с цв. ил. ; 24х22 см. - ([Поредица] Любима детска книжка. Приказки от цял свят ; 9)

Кор. опис. - Възприетата форма на името на авт. Беатрикс Потър е Биатрикс Потър.

ISBN 978-954-792-899-2

ISBN -954-792-899-6

820-93-34

Д-122100003355

Сист. N: 364007

- 270 -

ЦБ 122913, Д/840-93-191(081.2)/Л 28

ЛАФОНТЕН, Жан дьо

Избрани басни / Жан дьо Лафонтен ; Прев. от фр. Атанас Сугарев, Паисий Христов ; Ред. Стоян Атанасов ; Предг. Атанас Сугарев. - София : Изток-Запад, 2021. - 176 с. : с ил.

Загл. в изд. каре: Басни за деца.

ISBN 978-619-01-0802-3

ISBN 619-01-0802-4

840-93-191(081.2)

Д-122100003366

Сист. N: 364025

- 271 -

ЦБ 122914, Д/886.7-93-31/Х 23

ХАЛЬОВ, Милен Влайков

Кало Змея: Герои от кал : [Роман за деца] / Милен Хальов. - София : Ciela, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 340 с. ; 21 см. - ([Поредица] Кало Змея ; 3)

ISBN 978-954-28-3636-0 (Сиела)

886.7-93-31

Д-122100003367

Сист. N: 364026

- 272 -

ЦБ 122917, Д/820-93-34/П 80

ПОТЪР, Биатрикс

Катеричката Тими : [Приказка] / Беатрикс Потър ; Прев. [от англ.] Ваня Илиева. - [София] : Скорпио, [2021]. - 11 с. : с цв. ил. ; 24х22 см. - ([Поредица] Любима детска книжка. Приказки от цял свят ; 20)

Кор. опис. - Възприетата форма на името на авт. Беатрикс Потър е Биатрикс Потър.

ISBN 978-954-792-961-6

820-93-34

Д-122100003354

Сист. N: 364033

- 273 -

ЦБ 122918, Д/820(73)-93-34/С 18

САНШАГРЕН, Жослин

Каю: Време е за гърне / Текст Жослин Саншагрен ; Ил. Пиер Бриньо, Марсел Депрато ; Прев. от англ. Ирина Манушева. - София : Кибеа, 2021 ([София] : Симолини-94). - [22] с. : с цв. ил. ; 19х18 см. - (Поредица Каю)

Авт. не е отбелязан на кор. - Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-954-474-821-0

820(73)-93-34

Д-122100003362, Д-122100003363

Сист. N: 364035

- 274 -

ЦБ 122919, Д/820(71)-93-34/Л 94

ЛЬОРЮ, Кристин

Каю: Сбогом на пелените / Текст Кристин Льорю ; Консултант Франсин Надо ; Ил. Пиер Бриньо, Марсел Депрато ; Прев. от англ. Ирина Манушева. - София : Кибеа, 2021 ([София] : Симолини-94). - [22] с. : с цв. ил. ; 19х18 см. - (Поредица Каю)

Авт. не е отбелязан на кор. - Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-954-474-818-0

820(71)-93-34

Д-122100003364, Д-122100003365

Сист. N: 364036

- 275 -

ЦБ 122922, Д/820-93-34/П 80

ПОТЪР, Биатрикс

Котенцето Том : [Приказка] / Беатрикс Потър ; С ил. от авт. ; Прев. [от англ.] Ваня Илиева. - [София] : Скорпио, [2020]. - 11 с. : с цв. ил. ; 24х22 см. - ([Поредица] Любима детска книжка. Приказки от цял свят ; 10)

Кор. опис. - Възприетата форма на името на авт. Беатрикс Потър е Биатрикс Потър.

ISBN 978-954-792-900-5

ISBN 954-792-900-3

820-93-34

Д-122100003360

Сист. N: 364040

- 276 -

ЦБ 122923, Д/840-93-34/П 42

ПЕТИНИ, Алин дьо

Лисичето Арчибалд: Целувки за лека нощ / Алин дьо Петини ; Ил. Естел Мадеду ; Прев. [от фр.] Деметра Дулева. - [София] : Пан, 2019. - [16] с. : с цв. ил. ; 20х20 см. - (Поредица Лисичето Арчибалд)

Кор. опис.

ISBN 978-619-240-051-4

840-93-34

Д-122100003358, Д-122100003359

Сист. N: 364041

- 277 -

ЦБ 122926, Д/883-93-34/Ч 93

ЧУБ, Наталия Валентиновна

Мечето Съни на море: Чудни открития : Всичко най-интересно в морето ; Необкиновени обитатели на морските дълбини ; Вълни и истинска морска буря / Наталия Чуб ; Худож. Ирина Морозова ; Прев. от рус. ез. Здравка Петрова. - [Пловдив] : Коала прес, 2021 (В. Търново : Абагар). - 32 с. : с цв. ил. ; 23х23 см

Имената на худож., прев. отбелязани в библиогр. каре.

ISBN 978-619-7536-81-2

1. Книги - за деца

883-93-34 + 087.5

Д-122100003357

Сист. N: 364045

- 278 -

ЦБ 122927, Д/820-93-31/Д 64

ДИЪРИ, Тери

Викингски истории: Мечът на викингския крал : [Роман за деца] / Тери Диъри ; Прев. от англ. ез. Анна Орешкова ; [Ил.] Хелън Флук. - София : Ciela, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт). - 64 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. е взето от доп. източник.

ISBN 978-954-28-3632-2 (Сиела)

820-93-31

Д-122100003368, Д-122100003369

Сист. N: 364054

- 279 -

ЦБ II 8251, Д/820(73)-93-34/Д 52

ДЖОУНС, Кристиан

Може би когато порасна : [Приказка] / Кристиан Джоунс ; Ил. Марк Чеймбърс ; Прев. [от англ.] Виктория Илиева. - София : Клевър Бук, [2021]. - [32] с. : с цв. ил. ; 29 см. - ([Поредица] Аз се уча да чета)

ISBN 978-619-7386-78-3

820(73)-93-34

Д-122100003351

Сист. N: 364055

- 280 -

ЦБ 122938, Д/839.7-93-32(084)/Л 63

ЛИНДГРЕН, Астрид

Пипи не иска да порасне и други истории / Астрид Линдгрен ; Ил. Ингрид Ванг Нюман ; Прев. [от швед.] Стела Джелепова. - [София] : Пан, 2021. - 55 с. : с цв. ил. ; 25 см. - ([Поредица Пипи])

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и Пипи в Комикси : История ; А. Линдгрен ; И. Ванг Нюман.

ISBN 978-619-240-475-8

839.7-93-32(084)

Д-122100003346, Д-122100003347

Сист. N: 364078

- 281 -

ЦБ II 8252, Д/820-93-1/П 84

ПРАСАДАМ-ХОЛС, Смрити

Правиш ме щастлив / Смрити Прасадам-Холс ; Ил. Алисън Браун ; Адапт. на стиховете Петя Александрова. - [Пловдив] : Хермес, 2021 ([София] : Алианс Принт). - [32] с. : с цв. ил. ; 28х25 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-26-2117-1

820-93-1

Д-122100003349

Сист. N: 364085

- 282 -

ЦБ II 8253, Д/820/899-93-34/П 87

ПРИКАЗНА съкровищница / Прев. [от англ. ез.] Стефан Недков ; Ил. Рене Клоук. - [София] : Бук Травъл, 2021. - 216 с. : с цв. ил. ; 28 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. Съдържа: Пепеляшка, Котаракът в чизми, Златокоска и трите мечки, Грозното патенце, Снежанка и седемте джуджета, Аладин и вълшебната лампа, Джак и бобеното стъбло, Червената шапчица, Пинокио.

ISBN 978-619-244-039-8

820/899-93-34

Д-122100003402

Сист. N: 364086

- 283 -

ЦБ II 8254, Д/820(73)-93-34/Г 24

ГАСМАН, Джули

Поли завижда : [Приказка] / Джули Гасман ; Ил. Шарлот Кук ; Прев. [от англ.] Виктория Илиева. - София : Клевър Бук, [2021]. - [32] с. : с цв. ил. ; 29 см. - ([Поредица] Аз се уча да чета)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-7386-79-0

820(73)-93-34

Д-122100003350

Сист. N: 364093

- 284 -

ЦБ 122951, Д/885.0-93-31/Д 84

ДОЧКАЛОВА, Бара

Тайната на Чакълената планина : [Роман за деца] / Бара Дочкалова ; Ил. Петра Йозефина Щибицова ; Прев. от чеш. Анжелина Пенчева. - [София] : Емас, 2021 ([Хасково] : Полиграф-Юг). - 360 с. : с цв. ил. ; 21 см. - (Поредица Европ. разказвачи на XX/XXI в. ; 53)

Съдържа и За авт. и нейната кн. / Б. Дочкалова ; За прев.

ISBN 978-954-357-502-2

885.0-93-31

Д-122100003427

Сист. N: 364127

- 285 -

ЦБ II 8255, Д/820(73)-93-34/Б 76

БРАКЕН, Бет

Той ме тормози! : [Приказка] / Бет Бракен ; Ил. Дженифър А. Бел ; Прев. [от англ.] Виктория Илиева. - София : Клевър Бук, [2021]. - [32] с. : с цв. ил. ; 29 см. - ([Поредица] Аз се уча да чета)

ISBN 978-619-7386-80-6

820(73)-93-34

Д-122100003428

Сист. N: 364131

- 286 -

ЦБ II 8256, Д/882-93-34/Т 67

ТОЛСТОЙ, Алексей Николаевич

Приказки на свраката / Алексей Толстой ; Ил. Виктория Кирдий ; Прев. от рус. Иван Тотоманов. - София : Лабиринт, 2021 ([София] : Симолини 94). - 68 с. : с цв. ил. ; 27 см

ISBN 978-619-7055-94-8

882-93-34

Д-122100003406

Сист. N: 364155

Детска отраслова литература

- 287 -

ЦБ 122687, Д/087.5:568.1(031)/М 19

МАКНАБ, Крис

Динозаврите : Запознайте се със света на праисторическите властелини на земята : Ч. 1 - / Крис Макнаб ; Прев. [от англ.] Благовест Моллов ; С увод. - [София] : Атеа Букс, 2018 -.- 21х28 см. - (Енциклопедия : Образователна и забавна ; II)

Ч. 2. / Пер Кристиянсен. - 2021. - 96 с. : с цв. ил.

Авт. Крис Макнаб не е отбелязан на кор. ; Съавт. Пер Кристиянсен погрешно отбелязан в библиогр. каре като Пер Кристянсен ; Авт. отговорности отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7280-60-9 (ч. 2)

1. Динозаври - енциклопедии - детска и юношеска литература

087.5:568.1(031)

Д-122100003073

Сист. N: 45215

- 288 -

ЦБ II 8239, Д/087.5:918/Н 22

НАПМЪН, Тимъти

Експедиция в джунглата / Тимъти Напман ; Ил. Уесли Робинс ; Прев. [от англ.] Виктория Георгиева. - София : Фют, 2020 (Китай). - [22] с. : с цв. ил. ; 35 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон с различни по размер с. - Възприетата форма на името на Тимъти Напман е Тимъти Напмън.

ISBN 978-619-199-560-8

1. Южна Америка - география - детска и юношеска литература. 2. Гори, тропически - детска и юношеска литература

087.5:918 + 087.5:630.1

Д-122100003072

Сист. N: 363306

- 289 -

ЦБ I 12721, Д/087.5:372.41/И 83

ЙОРДАНОВА - Пурко, Десислава

Светът на Гого / Авт. и ил. Десислава Йорданова - Пурко. - София : Пурко, 2020. - 105 с. : с цв. ил. ; 17х17 см

Кн. е подвързана със спирала. - Съдържа и "Светът на Гого" : Първи стъпки в разказването и четенето / Д. Лулчева ; Речник.

ISBN 978-619-7339-22-2

1. Четене - детска и юношеска литература

087.5:372.41

Д-122100003103

Сист. N: 363536

- 290 -

ЦБ 122735, Д/087.5:502(497.2)/С 13

САВОВА, Румяна

Голяма книга: Природните чудеса на България / Румяна Савова ; Ил. Борис Стойнев ... [и др.] ; С въвед. - София : Пан, 2021. - 256 с. : с ил. ; 24 см

Авт. отговорности отбелязани на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-240-466-6

1. Природни забележителности - България - детска и юношеска литература

087.5:502(497.2)

Д-122100003132

Сист. N: 363582

- 291 -

ЦБ 122742, Д/087.5:59(031)/М 48

МЕНЕН, Патриция

Животните до нас : Енциклопедия за най-малките / Текст Патриция Менен ; Ил. Ане Еберт ; Прев. Розалина Палазова. - София : Фют, 2021 (Европейски съюз). - [14] с. : с цв. ил. ; 20х18 см. - (Поредица Защо? Какво? Как? : Откривам света, докато играя! ; 33)

Кор. опис. - Кн. е с повдигащи се капачета.

ISBN 978-619-199-641-4

1. Животни - енциклопедии - детска и юношеска литература

087.5:59(031)

Д-122100003138

Сист. N: 363598

- 292 -

ЦБ II 8243, Д/087.5:801.321.19=20=867/М 93

МОЯТ първи картинен речник : Английски/български думи : За най-малките. - София : Пан, 2021. - [6] л. с цв. ил. ; 28 см

Кор. опис. - Кн. е със сгънати л.

ISBN 978-619-240-258-7

1. Речници, илюстровани - англ.-бълг. - детска и юношеска литература

087.5:801.321.19=20=867

Д-122100003145

Сист. N: 363631

- 293 -

ЦБ II 8244, Д/087.5/Н 74

НИКОЛОВ, Любомир и др.

Историята на Стоичков за деца / Стихове Любомир Николов ; Идеен проект Димитър Риков ; Ил. Кирил Танев, Неда Малчева. - София : СофтПрес, 2021. - 64 с. : с цв. ил. ; 28 см

ISBN 978-619-151-712-1

1. Футбол - детска и юношеска литература. 2. Книга-игра

087.5 + 886.7-93-1

Д-122100003173

Сист. N: 363703

- 294 -

ЦБ 122808, Д/087.5:568.1(031)/П 42

ПЕТИ, Еманюел

Динозаврите : Енциклопедия за деца / Концепция Жак Бомон ; Текст Еманюел Пети ; Ил. Люсил Арвайлер ; Прев. [от фр.] Райна Ковачева. - София : Пан, 2021 ([София] : Образование и наука). - 47 с. : с цв. ил. ; 24х22 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-240-328-7

1. Динозаври - енциклопедии - детска и юношеска литература

087.5:568.1(031)

Д-122100003251

Сист. N: 363794

- 295 -

ЦБ 122809, Д/087.5:393/Д 34

ДЕЙНС, Кейти

Защо умират живите същества? / Кейти Дейнс ; Ил. Кристин Пим ; Прев. [от англ. ез.] Албена Раленкова. - [София] : Фют, 2021 (Китай). - [10] с. : с цв. ил. ; 23х20 см. - ([Поредица] Първи въпроси и отговори : Погледни под капачето!)

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон, с подвижни капачета.

ISBN 978-619-199-586-8

1. Смърт - детска и юношеска литература

087.5:393

Д-122100003257

Сист. N: 363796

- 296 -

ЦБ 122821, Д/087.5:616.9/Д 34

ДЕЙНС, Кейти

Какво са вирусите? / Текст Кейти Дейнс ; Ил. Кърсти Бютиман ; Прев. Албена Раленкова. - [София] : Фют, 2021 (Китай). - [10] с. : с цв. ил. ; 23х20 см. - ([Поредица] Първи въпроси и отговори : Погледни под капачето!)

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон, с повдигащи се капачета.

ISBN 978-619-199-595-0

1. Вирусни болести - детска и юношеска литература

087.5:616.9

Д-122100003273

Сист. N: 363816

- 297 -

ЦБ 122822, Д/087.5:612/Д 34

ДЕЙНС, Кейти

Как виждаме, как чуваме? / Текст Кейти Дейнс ; Ил. Кристин Пим ; Прев. Албена Раленкова. - [София] : Фют, 2021 (Китай). - [10] с. : с цв. ил. ; 23х20 см. - ([Поредица] Първи въпроси и отговори : Погледни под капачето!)

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон, с повдигащи се капачета.

ISBN 978-619-199-618-6

1. Сетивни органи - детска и юношеска литература

087.5:612

Д-122100003270

Сист. N: 363819

- 298 -

ЦБ 122911, Д/087.5:568.1/Д 34

ДЕЙНС, Кейти

Истински ли са динозаврите? / Кейти Дейнс ; Ил. Марта Алварес Мигенс ; Прев. [от англ.] Албена Раленкова. - София : Фют, 2021 (Китай). - [10] с. : с цв. ил. ; 20х17 см. - ([Поредица] Първи въпроси и отговори : Погледни под капачето!)

Кор. опис. - Възприетата форма на името на ил. е Марта Алварес Мигуенс. - Кн. отпеч. на ламиниран картон, с повдигащи се капачета.

ISBN 978-619-199-575-2

1. Динозаври - детска и юношеска литература

087.5:568.1

Д-122100003356

Сист. N: 364023

- 299 -

ЦБ 122912, Д/087.5:615.825.1/К 52

КЕР, Кристиан

Йога в гората / Кристиан Кер ; Ил. Джулия Грийн ; Прев. [от англ.] Паулина Маринова. - [София] : Фют, 2021 (Китай). - 32 с. : с цв. ил. ; 24х24 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-619-199-617-9

1. Гимнастика на йогите - детска и юношеска литература

087.5:615.825.1

Д-122100003352

Сист. N: 364024

- 300 -

ЦБ 122939, Д/087.5:336.7/Р 48

РЕЙНОЛДС, Еди и др.

Парите : Въведение за начинаещи / Еди Рейнолдс, Матю Олдъм, Лара Бриан ; Ил. Марко Бонати ; Прев. [от англ.] Калинка Найденова. - [София] : Фют, 2021. - 128 с. : с цв. ил. ; 24 см

Съдържа и Речник. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-199-663-6

1. Пари - детска и юношеска литература

087.5:336.7

Д-122100003348

Сист. N: 364082

География

- 301 -

ЦБ 122670, П/528.9/D 34

DEL Rio, Fernando Aranaz

Tu Amigo el Mapa / Fernando Aranaz Del Rio ; Prol. Lorenzo Garcia Asenio. - 6. ed.- Madrid : Instituto Geografico Nacional, 2019. - 192 p. : ill, m. ; 21 cm

ISBN 978-84-416-4840-1

1. Картография

528.9

П-122100003016

Сист. N: 363274

История

- 302 -

ЦБ 122749, П/933(093)/Ф 60

ФЛАВИЙ, Йосиф

Юдейски древности : [Т.] 1 - / Йосиф Флавий ; Прев. от старогр. Райка Николова ; С предисл. ; С предг. [от авт.]. - София : Изток-Запад, 2021 -.- 22 см

[Т.] 1. (Книги I - VII). - 2021. - 400 с.

ISBN 978-619-01-0868-9 ([т.] 1)

1. Евреи - история - извори

933(093)

П-122100003119

Сист. N: 363618

- 303 -

ЦБ 122774, П/949.72.052.1(092)/Б 13

БАДЕВ, Йордан Антонов

Даме Груев : Живот и дело / Йордан Бадев. - Плевен : Еделвайс, 2021. - 131 с. ; 22 см

ISBN 978-619-7186-36-9

1. Груев, Дамян, 1871 - 1906 - биографии. 2. Революционери, български - биографии

949.72.052.1(092) + 92 Груев, Дамян

П-122100003175

Сист. N: 363706

- 304 -

ЦБ 122797, П/949.72.051(092)/Ц 17

ЯНЧУЛЕВ, Стефан Александров и др.

Драган Цанков : Русофоб и русофил : Сенки от миналото / Стефан Янчулев, Александър Янчулев ; С увод [от авт.]. - София : Изток-Запад, 2021. - 136 с. : с портр. ; 24 см

Кн. 2 от поредицата Летописно есе на три епохи. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-01-0787-3

ISBN 619-01-0787-7

1. Цанков, Драган Киряков, 1828 - 1911 - биографии. 2. Политици, български - биографии. 3. България - история

949.72.051(092) + 92 Цанков, Драган

П-122100003245

Сист. N: 363778

- 305 -

ЦБ 122802, П/949.5/Л 79

ЛОЗАНОВА-СТАНЧЕВА, Ваня Бориславова

Зевсксипос или Бизантион : Градът на слънцето / Ваня Лозанова-Станчева. - София : Парадигма, 2020. - 274 с. : с ил., к. (някои цв.) ; 20 см

Загл. и на англ. ез: Zeuxippos or Byzantion - The City of the Sun. - Текс и на гр. ез. - Библиогр. с. 245 - 272 и под линия с бел.

ISBN 978-954-326-436-0

1. Константинопол - история. 2. Градове, византийски - история. 3. Траки - религия. 4. Митология, тракийска

949.5 + 292.2(=919.885)

П-122100003248

Сист. N: 363785

- 306 -

ЦБ 122815, П/930.9/Д 77

ДОНАЛД, Греъм

Изкривената история : Каталог на исторически грешки и недоразумения / Греъм Доналд ; Прев. [от англ.] Валерий Русинов ; С увод [от авт.]. - [София] : Бард, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 320 с. ; 21 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Библиогр. с. 317 - 318.

ISBN 978-619-03-0082-3

1. История, обща - популярна литература. 2. Цивилизация - история - популярна литература

930.9 + 008(091) + 001.9(091)

П-122100003262

Сист. N: 363806

- 307 -

ЦБ 122825, П/947/Г 18

ГАЛЕОТИ, Марк

Кратка история на Русия / Марк Галеоти ; Прев. от англ. Любомир Мартинов ; С въвед. [от авт.]. - София : Ciela, 2021 ([В. Търново] : Абагар). - 207 с. : с ил., к. ; 21 см

Библиогр. след отделните гл.

ISBN 978-954-28-3460-1 (Сиела)

1. История - Русия. 2. Политика - Русия - история

947 + 32(470)(091)

П-122100003277

Сист. N: 363823

- 308 -

ЦБ 122833, П/930.85/К 91

КРОФТЪН, Йън

Малка книга за голямата история : Историята на живота, Вселената и всичко останало / Иън Крофтън, Джереми Блек ; Прев. от англ. Христо Димитров. - София : Ciela, 2021 ([В. Търново] : Абагар). - 272 с. : с ил., к. ; 22 см

Възприетото име на авт. Иън Крофтън е Йън Крофтън.

ISBN 978-954-28-3568-4 (Сиела)

1. Произход на живота. 2. Произход на човека. 3. Цивилизация - история. 4. История на света

930.85 + 573.5 + 572.1/.4 + 008(100)(091)

П-122100003281

Сист. N: 363843

- 309 -

ЦБ 122859, П/949.72.042(092)/В 82

ЧИЛИНГИРОВ, Стилиян Хаджидобрев

Панайот Волов / Стилиян Чилингиров ; С увод [от авт.]. - София : БИ 93, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 184 с. ; 21 см

Бълг. история - търг. марка на БИ 93. - Съдържа и Ист. принос на С. Чилингиров / Т. Борисов. - Библиогр. под линия с бел.

ISBN 978-619-7496-73-4 (Българска история)

1. Волов, Панайот Вичев, 1850 - 1876 - биографии. 2. Революционери, български - биографии. 3. Националноосвободително движение - България - дейци. 4. България - история

949.72.042(092) + 92 Волов, Панайот Вичев

П-122100003309

Сист. N: 363898

- 310 -

ЦБ 122867, П/92(497.2)(047.53)/Р 57

РЕШОВСКИ, Малин Иванов

Интервюта от Плевен за БТА / Малин Решовски ; [Предг.] Христина Комаревска. - Плевен : Ивко, 2021. - 168 с. : с ил., портр. ; 21 см

Съдържа и Нещо за мен и моите разбирания / М. Решовски.

ISBN 978-619-7203-17-2

1. Прочути личности - биографии - интервюта. 2. България - биографии

92(497.2)(047.53)

П-122100003330

Сист. N: 363907

- 311 -

ЦБ 122891, Ч/949.61/К 91

КРОУЛИ, Роджър

1453: Падането на Константинопол / Роджър Кроули ; Прев. от англ. Галина Лозанова. - София : Изток-Запад, 2021. - 312 с. : с ил., к., 4 л. ил. ; 24 см

Съдържа и Бел. към източниците. - Библиогр. с. 295 - 300 ; Азб. показалец.

ISBN 978-619-01-0895-5

ISBN 619-01-0895-4

1. Константинопол - история. 2. Турция - история, средни векове

949.61

Ч-122100003371

Сист. N: 363961

- 312 -

ЦБ 122929, Ч/940.53/Г 63

ГОЛЕМИТЕ грешки на Втората световна война / Никола Обен ... [и др.] ; Под ред., [въвед.] на Жан Лопес, Оливие Виевиорка ; Прев. от фр. Гриша Атанасов. - София : Ciela, 2021 ([София] : Алианс Принт). - 252 с.: с к. ; 23 см

Други авт.: В. Бернар, Б. Биан, К. Дестремо, Д. Фелдман, П. Грюмберг, Ю. Ейриес, Ж. Льо Гак, Ж. Лопес, Н. Старгард, Я. Тебинка, Р. Топел, Р. Улрих-Пиер, О. Виевиорка. - Съдържа и Биогр. бел. за авт. - Библиогр. след отд. глави.

ISBN 978-954-28-3620 (Сиела)

1. Втора световна война, 1939 - 1945 - история

940.53

Ч-122100003379

Сист. N: 364057

- 313 -

ЦБ 122936, П/949.72.052.1(092)(093.3)/С 36

СИЛЯНОВ, Христо Иванов

Писма и изповеди на един четник (1902) / Христо Силянов. - София : Изток-Запад, 2021. - 208 с. : с портр. ; 22 см

ISBN 978-619-01-0795-8

1. Силянов, Христо Иванов, 1880 - 1939 - спомени. 2. Националноосвободително движение - Македония и Одринска Тракия - спомени. 3. България - история, нова - спомени

949.72.052.1(092)(093.3) + 92 Силянов, Христо Иванов

П-122100003433

Сист. N: 364075

- 314 -

ЦБ 122940, Ч/948.0/М 45

МЕЙНАНДЕР, Хенрик

История на Финландия / Хенрик Мейнандер ; Прев. от фин. Росица Цветанова ; С предг. от авт. - [В. Търново] : Фабер, 2021. - 312 с. : с ил. (някои цв.) ; 22 см

Библиогр. с. 295 - 300 ; Индекс.

ISBN 978-619-00-1330-3

1. Финландия - история

948.0

Ч-122100003390

Сист. N: 364083

Краезнание

- 315 -

ЦБ 122735, Д/087.5:502(497.2)/С 13

САВОВА, Румяна

Голяма книга: Природните чудеса на България / Румяна Савова ; Ил. Борис Стойнев ... [и др.] ; С въвед. - София : Пан, 2021. - 256 с. : с ил. ; 24 см

Авт. отговорности отбелязани на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-240-466-6

1. Природни забележителности - България - детска и юношеска литература

087.5:502(497.2)

Д-122100003132

Сист. N: 363582

- 316 -

ЦБ 122752, Ч/372.3(075.8)/Д 58

ДИМИТРОВ, Димитър Кръстев

Обогатяващото педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст : Концептуално-технологичен модел : [Учебник за ВУЗ] / Димитър Кръстев Димитров ; Науч. ред. и предисл. Райна Захариева. - София : Изкуства, 2012 ([София] : Класик дизайн). - 280 с. : с диагр., цв. ил., портр. ; 24 см

Библиогр. с. 241 - 258.

ISBN 978-954-9463-80-4

1. Предучилищно възпитание - учебници за ВУЗ. 2. Педагогика, доучилищна - учебници за ВУЗ

372.3(075.8)

Ч-122100003212

Сист. N: 363628

- 317 -

ЦБ 122770, Кр/616.8-009/И 27, Ч/616.8-009/И 27, П/616.8-009/И 27

ИВКОВ, Божидар Сашков

Траектории на страданието и болката : Биогр. микронаративи на хора с периневрални кисти на Тарлов. Резултати от един социален експеримент. Дескриптивен анализ : [Студия] / Божидар Ивков. - [Ст. Загора] : Сдружение на Тарловите пациенти в България - Лечение без граници, 2021 (Казанлък : Хеликон). - 70 с. ; 21 см

Изд. на Сдружение на Тарловите пациенти в България - Лечение без граници и Проблемна група по философия на медицината при БАН.

ISBN 978-619-91958-0-2

1. Нервна система - хронични болести - психологични проблеми. 2. Социологични изследвания - методи. 3. Математически анализ

616.8-009 + 316:303.7 + 517

Кр-122100003158, Ч-122100003159, П-122100003160

Сист. N: 363670

- 318 -

ЦБ 122779, П/886.7-992/Х 15, Кр/886.7-992/Х 15

ХАДЖИИЛИЕВ, Васил Стефанов

Намасте / Васил Хаджиилиев ; Предг. Мауна Каушик ; С предисл. от авт. - София : Век 21 - прес, 2021. - 216 с. : с цв. ил. ; 21 см

ISBN 978-619-7618-03-7

1. Индия - пътеписи. 2. Индия - социално-икономическо положение

886.7-992 + 308(540)(0:82-992)

П-122100003181, Кр-122100003331, П-122100003332

Сист. N: 363723

- 319 -

ЦБ 122931, Кр/886.7(092)/Ч 94, Ч/886.7(092)/Ч 94

ЧУДОМИРОВИ празници. Кръгла маса Нашенци, век по-късно, все така живи. Казанлък. 2021

Нашенци, век по-късно, все така живи : 130 г. от рождението на Д. Чорбаджийски - Чудомир, 125 г. от рождението на Мара Нонова-Чорбаджийска : [Материали от кръгла маса в рамките на Чудомирови дни 2021] / Ред. кол. Николай Аретов ... [и др.]. - В. Търновo : Абагар, 2021. - 200 с : с ил., портр., факс. ; 24 см

Други ред.: Д. Матова, В. Бонева. - Изд. на Литературно-худож. музей "Чудомир", Фонд. "Чудомир". - Съдържа статии от: Н. Аретов, Д. Данова-Дамянова, Р. Чернокожева, В. Бонева, И. Бенина, Н. Бенин, А. Бенбасат, М. Горчева, П.Хаджинаков, К. Зографова, Х. Мевсим, Л. Димитрова, Н. Петков, И. Димитрова.

ISBN 978-619-168-268-3

1. Чудомир, 1890 - 1967 - юбилеи и чествания - сборници. 2. Писатели, български - юбилеи и чествания - сборници. 3. България - литературознание

886.7(092) + 92 Чудомир

Кр-122100003438, Ч-122100003439

Сист. N: 364063

- 320 -

ЦБ 122933, Кр/061.2(497.235-32)/С 96, Ч/061.2(497.235-32)/С 96, П/061.2(497.235-32)/С 96

СЪВМЕСТНОСТИ : Истории на неправителствени организации и неформални групи / Състав. Илко Груев ; Худож. Камелия А. Станчева ; Въвеждане Лена Драголова. - Ст. Загора : Инфоз, 2021 (София : Булгед). - 76 с. : с цв. ил. ; 21 см

Авт. на статии: Р. Димитрова, Д. Петков, И. Иванова-Попова, В. Сотирова, М. Христов, П. Бакърджиев, Б. Каниду, И. Матев, М. Николов, Д. Димитрова, К. Дянкова, Д. Матова, К. Каменова, М. Владимирова, Д. Кондратцева, З. Костова, О. Стоилов, З. Колева ; Имената на състав. и худож. отбелязани в библиогр. каре. - Изд. по проект "Синергия на мрежата".

ISBN 978-619-90597-5-3

1. Неправителствени организации - Старозагорска област - дейност

061.2(497.235-32)

Кр-122100003440, Ч-122100003441, П-122100003442

Сист. N: 364067

- 321 -

ЦБ 122959, П/820(73)-31/Б 26

БАРКЪР, Джонатан

Тя винаги се завръща : [Роман] / Джонатан Баркър ; Прев. от англ. Сибин Майналовски. - София : Плеяда, 2021 ([София] : Art Eternal Print). - 288 с. ; 21 см

Съдържа и От авт.

ISBN 978-954-409-442-3

820(73)-31

П-122100003416

Сист. N: 364154

Индекс 'АВТОРИ'

... [и др.] 22, 40, 40, 41, 60, 91, 92, 186, 290, 312, 315, 319
Angelov, Zhivko 41
Avdjiiski, Lyubomir 56
Baev, Borislav 56
Bozhinov, Dimitar 41
Calin, Dragos 56
Carlos Somoza, Jose 225
Dajnov, Evgeni Aleksandrov 56
Deinov, Dimitar 41
Del Rio, Fernando Aranaz 301
Garcia Asenio, Lorenzo 301
Ivanov, Iskren 56
Ivanov, Iskren Plamenov 56
Ivanov, Vladimir 41
Janakiev, Jantsislav Valcev 56
Makariev, Plamen Mateev 56
Mihov, Nikola Antonov 41
Mileva, Maria 56
Neikova, Mariya 56
Neikova, Mariya Stefanova 56
Perez Galdos, Benito 224
Petrov, Plamen 41
Peykov, Manol Kostadinov 41
Pogue, David 67
Rath, Hans 226
Segova, Maria A. 224
Stoyanov, Lubomir 41
Tcholakova, Maya Lyubenova 56
Tihov, Stefan 41
Todorov, Bozhidar 41
Viktorov, Dimitar 41
Zhekov, Petar 41
Абаджиева, Красимира 150
Абаджиева, Красимира Светославова 150
Авджийски, Любомир 56
Автанска, Румяна 39
Адлингтън, Люси 215
Айк, Дейвид 44
Алварес Мигенс, Марта 298
Алварес Мигуенс, Марта 298
Алварес Мигънс, Марта 298
Александрова, Петя 268, 281
Александрова, Петя Александрова 268, 281
Алън, Уди 82
Ангелов, Георги 125
Ангелов, Живко 41
Ангелова, Весела 84
Ангелова, Иванка 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 258
Ангелова, Иванка Димитрова 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 258
Ангелова, Мария 231, 259
Андонова, Евелина 37
Андонова, Евелина Огнянова 37
Андреева, Людмила 3, 27, 38
Андреева, Людмила Маринова 3, 27, 38
Андузия, Франк 238
Антиста, Паола 244
Антонов, Юлиян 14
Антонов, Юлиян Щилянов 14
Антонова, Катя 265
Апенрот, Ханс Дитер 51
Арвайлер, Люсил 294
Аретов, Николай 92, 319
Аретов, Николай Аретов 92, 319
Ариана, Джорджия 35
Аркадия, Лен 237
Арментраут, Дженифър Л. 129
Арсова, Милена 91
Атанасов, Атанас Димитров 107
Атанасов, Гриша 312
Атанасов, Гриша Александров 312
Атанасов, Иван 198
Атанасов, Стоян 270
Атанасова, Венера 185
Атанасова, Венера Иванова 185
Атууд, Маргарет 156
Ауербах, Ани 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 241
Багот, Манди 141
Бадев, Йордан 303
Бадев, Йордан Антонов 303
Баев, Антон 118
Баев, Антон Христов 118
Баев, Борислав 56
Баев, Йордан 46
Баев, Йордан Ангелов 46
Баева, Надя 35, 134, 199
Баева, Надя Димитрова 35, 134
Бакрачева, Албена 183
Бакрачева, Албена Кузманова 183
Балабанов, Михаил 230
Балабанов, Михаил Петров 230
Балдачи, Дейвид 165
Балиони, Киара 267
Барбери, Мюриел 190
Баркър, Джонатан 222, 321
Барни, Натали 36
Барсоти, Илария 264
Бауер, Джил 240
Бейн, Тайлър 64
Бел, Дженифър А. 285
Бенбасат, Алберт 92, 319
Бенин, Никола 92, 319
Бенина, Илияна 92, 319
Бенишева, Бисерка 40
Берген, Лара 233, 237, 238, 239
Бернар, Венсан 312
Беров, Христо Анастасов 22
Биан, Беноа 312
Бийгъл, Джина М. 10
Бирова, Илка 88
Бирова, Илка Любенова 88
Блек, Джереми 308
Блеър, Ерик Артър 197
Божанова, Ивайла 223
Божанова, Ивайла Русева 223
Божинов, Димитър 41
Бомон, Жак 294
Бонати, Марко 300
Бонева, Вера Петрова 92, 319
Борисов, Бойко Методиев 41
Борисов, Теодор Иванов 309
Борисова, Екатерина Николова 265
Бочев, Стефан 104
Бочев, Стефан Стоянов 104
Бошкович, Стефан 221
Брадфорд, Барбара Тейлър 181
Брайсън, Бил 119
Бракен, Бет 285
Браун, Алисън 268, 281
Браун, Сандра 147
Браянт, Мегън 235
Бредфорд, Барбара Тейлър 181
Бриан, Лара 300
Бриньо, Пиер 273, 274
Бубновски, Сергей 80
Бубновски, Сергей Михайлович 80
Бухсбаум, Хана 239, 241
Буюклиева, Майре 126
Буюклиева, Майре Бориславова 126
Бъртън, Мери 122
Бъчварова, Клементина 135
Бьокхорст, Петер те 1
Бютиман, Кърсти 296
Вайс, Лия 114
Вакарино, Лучия 244
Валорани, Джеорджио 241
Валс, Лия 114
Ван Лун, Сани 39
Ванг Нюман, Ингрид 280
Ванхам, Питър 38
Василев, Сава Йорданов 107
Василева, Лина 93
Вейл, Шийла Лин 168
Величков, Йордан Петров 40
Велчев, Камен 62, 78
Велчев, Камен Петков 62
Велчев, Стефан 28
Велчев, Стефан Димитров 28
Венова, Нина 120
Венова, Нина Йорданова 120
Веселинов, Димитър 88
Вечеров, Борислав 121
Видева-Стефанова, Вяра 15
Виевиорка, Оливие 312, 312
Викланд, Илун 243
Викторов, Димитър 41
Висема, Ханс 9
Вихерт, Кристоф 51
Владев, Влади 188
Владев, Влади Железов 188
Владимирова, Цветелина 102
Воденски, Петър Георгиев 40
Вълчев, Веселин 40
Вълчева, Драгомира 206
Вълчева, Драгомира Василева 206
Габалдон, Диана 132, 133, 143, 144, 145
Галдино, Диего 128
Галдос, Бенито Перес 224
Галеоти, Марк 307
Ганчева, Вера 243
Ганчева, Вера Лалева 243
Гарсия Маркес, Габриел 169
Гасман, Джули 283
Гасман, Оливър 61
Генова, Милена 208
Генова, Милена Николаева 208
Георгиев, Анастас 49
Георгиев, Анастас Христов 49
Георгиев, Ангел Красимиров 48
Георгиев, Асен 1, 151, 217
Георгиев, Асен Георгиев 1, 151, 217
Георгиев, Георги Господинов 90
Георгиев, Георги Лозанов 100
Георгиев, Димитър Викторов 41
Георгиев, Иво 117
Георгиев, Крум 146
Георгиев, Стефан 198
Георгиева, Бистра 7
Георгиева, Бистра Стоянова 7
Георгиева, Виктория 288
Георгиева, Виолета 264
Гербер, Крейг 240
Гергова, Калинка Асенова 114
Германов, Владимир 57, 211
Германов, Владимир Милчев 211
Гешакова, Юлия 89
Гешакова, Юлия Божидарова 89
Гиздов, Любомир 157
Гиздов, Любомир Емилов 157
Глас, Калиопе 237
Гленвил, Мерилин 70
Глин, Кони 266
Го, Тереса 60
Голд, Мина 171
Голиванова, Теодора 128
Голиванова, Теодора Любомирова 128
Гортнър, Кристофър 212
Гортнър, Кристофър В. 212
Горчева, Мая 92, 319
Господинов, Георги 90
Гоулстон, Марк 33
Гочев, Гочо 30
Гочев, Гочо Пеев 30
Граховска, Мая 213
Граховска, Мая Василева 213
Грейси, Дан 237
Грийн, Греъм 211
Грийн, Джулия 299
Грийн, Робърт 36
Гриндли, Сали 247
Гришам, Джон 148
Грозданов, Пламен 40
Груев, Илко 6, 320
Груев, Илко Иванов 6, 320
Грюмберг, Пиер 312
Гърков, Огнян Крумов 40
Дайнов, Евгений Александров 56
Дан, Пени 247
Данаилова, Анелия 166
Данаилова, Анелия Александрова 166
Данова-Дамянова, Диана 92, 319
Данчева-Манолова, Анета 179
Данчева-Манолова, Анета Иванова 179
Даракчиева, Боряна 143, 144, 145, 152
Даракчиева, Боряна Неделчева 143, 144, 145, 152
Де Белис, Маурицио 238
Дейвис, Симон 39
Дейнов, Димитър 41
Дейнс, Кейти 295, 296, 297, 298
Делева, Екатерина 160
Делева, Екатерина Христева 160
Делчев, Станимир 29, 68
Делчев, Станимир Борисов 29, 68
Демирева, Ася 75
Демирева, Мария 13, 187
Демирева, Мария Петрова 13, 187
Денчева, Татяна 91
Депрато, Марсел 273, 274
Дестремо, Кристиан 312
ДеФиджо, Дан 76
Деянов, Радослав 40
Джаксън, Тифани Д. 186
Джан, Кари 114
Джелепова, Стела 280
Джелепова, Стела Алексеева 280
Дженкинс, Гари 153
Джоунс, Кристиан 279
Дивейни, Адам 237
Димитров - АтаДим, Атанас 107
Димитров, Димитър Кръстев 32, 316
Димитров, Христо 202, 308
Димитрова, Ангелина 175
Димитрова, Ангелина Василева 175
Димитрова, Ирина 92, 319
Димитрова, Лилия 92, 319
Димитрова, Мария 142
Димов, Огнян 45
Димов, Огнян Станчев 45
Димова, Ана 192
Димова, Ана Стоева 192
Димова, Зорница Христова 81
Динков, Динко 40
Диъри, Тери 278
Дойчинова, Юлия 58
Докрей, Трейси 252
Дон Мигел Руис 16
Доналд, Греъм 306
Донев, Камен 103
Донев, Камен Иванчев 103
Донков, Калин 91
Донкова, Мария 264
Донкова, Мария Петрова 264
Дофе, Мари 79
Дочкалова, Бара 284
Драганова, Емилия 139
Драганова, Емилия Владимирова 139
Драголова, Лена 6, 320
Дулева, Деметра 276
Дулева, Деметра Куманова 276
Дункова, Ваня 15
Дюлгерова, Нина Ангелова 40
Дякова, Милена 205
Дякова, Милена Недева 205
Еберт, Ане 291
Едуардс, Мартин 220
Ейриес, Юбер 312
Екман, Клас 202
Еленкова, Весела 51
Емрис, Барбара 16
Емсли, Питър 236
Епъл, Елиса 73
Еребара, Руди 210
Ерил, Ален 77
Есер, Марион 15
Еюбова, Севджихан 7
Жеков, Петър 41
Жекова, Ангелина 242
Жекова, Ангелина Иванова 242
Захариева, Ина 69
Захариева, Райна 32, 316
Захариева, Райна Сергеева 32, 316
Зееталер, Роберт 200
Зографова, Катя 92, 319
Иванов, Владимир 41
Иванов, Георги Стефанов 49
Иванов, Искрен Пламенов 56
Иванова, Екатерина 247
Иванова, Катя 247
Иванова, Росица Тодорова 167
Иванова-Кандиларова, Петя Александрова 268
Ивков, Божидар 71, 317
Ивков, Божидар Сашков 71, 317
Игнатов, Петър 75
Илиев, Любомир 200
Илиев, Любомир Димитров 200
Илиева, Ваня 245, 246, 269, 272, 275
Илиева, Виктория 279, 283, 285
Илиева, Виктория Сашева 279, 283, 285
Илиева, Милена 209, 218
Илиева, Милена Мичева 209, 218
Илницки, Мегън 234
Инуса, Мануела 139
Йовев, Любомир Михайлов 107
Йонков, Иво 267
Йонков, Иво Ценов 267
Йорданов, Галин 47
Йорданова - Пурко, Десислава 289
Йотова, Йонка В. 59
Йотова, Йонка Вълчева 59
Каге, Ерлинг 20
Казандзакис, Никос 206
Казънс, Софи 163
Кайтазов, Георги 28
Каку, Мичио 57
Калиакренски, Яни 107
Калмиков, Игор Борисович 47
Калфин, Ивайло Георгиев 40
Камбарев, Кирил 110
Камбарев, Кирил Асенов 110
Камбуров, Радослав 83
Камбуров, Радослав Желязков 83
Карапану, Маргарита 213
Караславов, Андрей 40
Карастойчева, Емилия Станимирова 212
Карлос Сомоса, Хосе 225
Каст, Бас 72
Катсу, Алма 216
Катцу, Алма 216
Кауфман, Андрю 123
Каушик, Мауна 106, 318
Кацарова, Надежда 263
Кей, Адам 180
Келбечев, Димитър 98
Келбечев, Димитър Петров 98
Кенеди, Робърт Франсис 27
Кенеди-младши, Робърт Ф. 27
Кент, Питър 64
Кер, Кристиан 299
Керев, Стойчо 2
Керев, Стойчо Иванов 2
Керезова-Обретенова, Мая 147
Керезова-Обретенова, Мая Семкова 147
Киампа, Мат 60
Киампа, Роб 60
Ким, Сюинг 237
Кингсли, Анна 126
Кингстън, Чарлс 220
Кирдий, Виктория 286
Кирякова, Ина 146
Кларк, Мери Хигинс 193
Кларк-Фийлдс, Хънтър 37
Клейтън, Дониел 186
Климов, Григорий 47
Климов, Григорий Петрович 47
Клиъри, Бевърли 252
Клоук, Рене 282
Ковачев, Асен 66
Ковачева, Райна 294
Кодинова, Елена 149, 191
Кодинова, Елена Любенова 149, 191
Коен, Джак 196
Козарев, Димитър 3
Козарев, Димитър Илиев 3
Колева, Преслава 173
Колева, Преслава Лъчезарова 173
Колева, Силвия 130
Колева, Силвия Николай 130
Колинс, Уилки 166
Комаревска, Христина 310
Комаревска, Христина Петкова 310
Комогорова - Комата, Светлана 180
Комогорова - Комата, Светлана Николаева 180
Комогорова, Светлана Николаева 180
Кортес, Маио 237
Кортко, Дариуш 85
Костов, Боян 42
Костов, Боян Каменов 42
Костова, Камелия Славчева 112, 113, 114
Костурков, Иван 220
Костурков, Иван Йорданов 220
Крейнак, Сиси 86
Кременлиев, Атанас 34
Кременлиев, Атанас Георгиев 34
Кристенсен, Полин 87
Кристи, Агата 188
Кристи, Агата Мери Клариса 188
Кристиянсен, Пер 287
Кристофър, Пол 223
Кристянсен, Пер 287
Кроули, Роджър 311
Крофтън, Иън 308
Крофтън, Йън 308
Крук, Беки Л. 20
Крумов, Крум 85
Крумов, Крум Ангелов 85
Кръстев, Венцислав 290, 315
Кръстева, Евгения 189, 257
Кубика, Мери 209
Куик, Аманда 136
Кук, Шарлот 283
Кунц, Дийн 199
Кунчев, Йонко 52
Кунчев, Йонко Димитров 52
Куртева, Галина Георгиева 66
Къминс, Рони 27
Кънева, Ева 261, 262
Кънева, Ева Димитрова 261, 262
Кънева, Тотка Л. 59
Кънева, Тотка Любенова 59
Къслър, Клайв 151
Кьосева, Светла 137
Кюнке, Елизабет 43
Кючуков, Любомир 40
Кючуков, Любомир Недков 40
Лагуна, Фабио 238
Лакова, Цветелина 72
Лакова, Цветелина Лакова 72
Ламарка, Кристен 13
Ланде, Натаниъл 126
Латева, Екатерина 247
Латева, Екатерина Иванова 247
Лафонтен, Жан дьо 270
Ле, Линда 120
Леверсон, Алберт 31
Левкова, Людмила 193
Левкова, Людмила Спасова 193
Левчев, Владимир 98
Левчев, Владимир Любомиров 98
Лейди Кембъл Колин 35
Лейди С 35
Лем, Станислав 93
Леонис, Хули 21
Ли, Стивън 142
Ливи, Стивън 62
Лий, С. Б. 229
Лий, Шанън 7
Лин, Джей 129
Линдгрен, Астрид 243, 280
Линдгрен, Астрид Анна Емилия 280
Линдел, Уни 189
Лоджиа, Уенди 240
Лозанов, Георги 100
Лозанова, Галина 311
Лозанова, Галина Каменова 311
Лозанова, Зорница Кирилова 8
Лозанова, Нели 159
Лозанова, Нели Иванова 159
Лозанова-Белчева, Елица Иванова 4, 5
Лозанова-Станчева, Ваня 305
Лозанова-Станчева, Ваня Бориславова 305
Лолов, Илиян 19
Лолов, Илиян Божидаров 19
Лопес, Жан 312, 312
Лулчева, Диляна 289
Лучев, Юрий 197
Лучев, Юрий Величков 197
Льо Гак, Жюли 312
Льорю, Кристин 274
Любомиров, Любомир 77
Люн Ериксен, Ендре 261
Мадеду, Естел 276
Майналовски, Сибин 105, 222, 321
Майналовски, Сибин Симеонов 105, 222, 321
Макариев, Пламен Матеев 56
Макариева, Анета 124
Макариева-Лесева, Анета 124, 168
Макграт, Джеймс 65
Макдоналд, Бърнадет 85
Макконъхи, Матю 191
Макнаб, Крис 287
Макнот, Джудит 170
Малкани, Малина Линакс 74
Малчев, Росен Р. 108
Малчев, Росен Росенов 108
Малчева, Неда 293
Манкузо, Федерико 241
Манов, Богомил 30
Манов, Богомил Борисов 30
Манушева, Ирина 9, 273, 274
Манушева, Ирина Борисова 9, 273, 274
Манфреди, Тонина 194
Маргова, Руслана 141
Маринова, Паулина 299
Маркес, Габриел Гарсия 169
Марков, Марко 108
Марков, Марко Стефанов 108
Марс, Джим 3
Марсоли, Лиза Ан 236
Мартинов, Любомир 307
Марч, Мегън 127, 182
Марш, Найо 161
Масларова, Емилия Л. 158
Масларова, Емилия Любенова 158
Матева, Красимира 70
Матева, Красимира Иванова 70
Матова, Добрина Цонева 92, 319
Мевсим, Хюсеин 92, 319
Мейнандер, Хенрик 314
Мелнишка, Мариана 36
Мелнишка, Мариана Христова 36
Менен, Патриция 291
Мериано, Ана 173
Меркола, Джоузеф 27
Миланова, Станислава 16
Миланова, Станислава Александрова 16
Милева, Мария Велева 56
Милева, Снежана 138
Милева, Снежана Цветанова 138
Милн, Алън Александър 232, 233, 238, 239
Минасян, Гаяне 11, 12
Минасян, Гаяне Гарабед 11, 12
Миние, Бернар 130
Мирчева, Василена 82, 174
Мирчева, Василена Красимирова 82, 174
Миткова, Райна 91
Михайлов, Димитър 22, 22
Михайлов, Димитър Михайлов 22
Михайлов, Любомир 107
Михайлов, Николай 25
Михайлова, Мария 26
Михайлова, Неза 18
Михайлова, Неза Петрова 18
Михайлова, Теменужка 91
Михов, Никола 41
Михов, Никола Антонов 41
Мичев, Ангелин 23
Мичев, Ангелин Димитров 23
Мичева, Паулина 201
Мичева, Паулина Стойчева 201
Мичио Каку 57
Моллов, Благовест 287
Моллов, Благовест Сотиров 287
Момчилова, Соня 80
Момчилова, Соня Йорданова 80
Морган, Сара 135
Морис, Михаел 28
Морисън, Бойд 151
Морозова, Ирина 277
Морозова, Ирина Афанасиевна 277
Мос, Кейт 164
Мръчков, Васил 55
Мръчков, Васил Желязков 55
Мураками Харуки 158
Муркрофт, Сю 187
Муярт, Барт 179
Мърфи, Рич 60
Мюсо, Гийом 185
Надаш, Петер 137
Надо, Франсин 274
Найденова, Калинка 300
Напман, Тимъти 288
Напмън, Тимъти 288
Негенцов, Генчо Станчев 243
Недков, Здравко 95
Недков, Стефан 282
Нейкова, Мария Стефанова 56
Нийл, Матю 167
Николов, Александър 265
Николов, Любомир 165, 293
Николов, Любомир Славов 165
Николов, Симеон Танев 40
Николова, Ива 176
Николова, Ксения 178
Николова, Радостина 259
Николова, Райка 302
Николова, Райка Владимирова 302
Никълсън, Дийн 153
Ничева-Карастойчева, Емилия 212
Ничева-Карастойчева, Емилия Станимирова 212
Нович, Сара 174
Номбърг, Карла 37
Норман, Алегзандър 26
Нотари, Валентино 146
Нюман, Кристин 172
Нюсън, Карл 259
О'Раян, Ели 241
Обен, Никола 312
Обермайер, Зигфрид 204
Облакова, Илиана 20, 73
Облакова, Илиана Иванова 20, 73
Олдъм, Матю 300
Олсен, Леа 235
Олсън, Лиа 232
Ониш, Лиан 236
Орешкова, Анна 278
Оруел, Джордж 197
Павези, Алекс 149
Павлова, Елена 228
Павлова, Елена Павлова 228
Палазова, Розалина 291
Палазова, Розалина Борилова 291
Панайотов, Димитър Александров 66
Панова, Марианна 215
Панова, Марианна Георгиева 215
Папазов, Радослав 155
Папазов, Радослав Петров 155
Парашкевов, Борис 204
Парашкевов, Борис Димитров 204
Пасов, Ефим 88
Пастухова, Персиана 172
Патев, Иван 22, 22
Патев, Иван Симеонов 22
Пачеко, Дейвид 232
Пейков, Манол 41
Пейков, Манол Костадинов 41
Пенев, Даниел 65
Пенев, Даниел Антониев 65
Пенева, Евелина 10, 190
Пенева, Евелина Венциславова 10, 190
Пенков, Георги Иванов 100
Пенков, Джони 100
Пенков, Иван 100
Пенков, Иван Георгиев 100
Пенов, Стефан 25
Пенчев, Николай Тодоров 263
Пенчева, Анжелина 284
Пенчева, Анжелина Христова 284
Перес Галдос, Бенито 224
Пери, Девни 218
Перс, Боби 262
Перчинкова, Катя 154
Перчинкова, Катя Христова 154
Петерс, Мария 208
Пети, Еманюел 294
Петини, Алин дьо 276
Петков, Владимир 109
Петков, Владимир Илиев 109
Петков, Николай 92, 319
Петкова, Теофана 43, 60, 64, 76
Петрашевски, Марчин 85
Петревски, Горян 214, 219
Петров, Мариян 178, 207, 214
Петров, Мариян Петров 207, 214
Петров, Мартин 82
Петров, Пламен 41
Петров, Пламен В. 81
Петров, Пламен Валентинов 81
Петрова, Елена 75
Петрова, Здравка 195, 277
Петрова, Здравка Станчева 195, 277
Петрова, София 17, 252
Петрова, София Ивайлова 17, 252
Петрова, Христина 248, 249, 250
Петрунова, Анелия 162
Петрунова, Анелия Георгиева 162
Пехливанова, Жоржета 40
Пим, Кристин 295, 297
Плъмър, Джоузеф 42
Пол, Розвита 1
Полименов, Минчо 48
Поплоф, Мишел 237
Попова, Емилия 184
Попова, Николина 48
Попова, Таня 221
Потър, Беатрикс 245, 246, 269, 272, 275
Потър, Биатрикс 245, 246, 269, 272, 275
Прасадам-Холс, Смрити 268, 281
Пратчет, Тери 196
Проданова, Деница 219
Пучков, Лев 176
Пуър, Майкъл 228
Раданова, Нели Николова 244
Радев, Иван 94
Радев, Иван Николов 94
Радкова, Стефка 248
Радкова, Стефка Радкова 248
Радоев, Иван 95
Радоев, Иван Дашев 95
Райкова, Венета 101
Райкова, Венета Руменова 101
Райкова, Деница 119, 153
Райкова, Деница Иванова 119
Райли, Лусинда 138
Райс, Азора 8
Райчева, Ирена 33, 61, 86, 87
Райчева, Ирена Андреева 33, 61, 86, 87
Райчевски, Стоян 24
Райчевски, Стоян Чилов 24
Раленкова, Албена 295, 296, 297, 298
Раленкова, Албена Василева 295, 296, 297, 298
Рамирес, Серхио 140, 175
Ран Босилек 243
Рангочев, Константин 108
Рангочев, Константин Звездомиров 108
Рашкова, Нина 136
Рашкова, Нина Николаева 136
Рейнолдс, Еди 300
Рейнолдс, Никълъс 89
Решовски, Малин 310
Решовски, Малин Иванов 310
Рибов, Манол 63
Рибов, Манол Николов 63
Ризова, Теодора 48
Ризова, Теодора Велева 48
Риков, Димитър 293
Риско, Ел Д. 235, 236
Ричман, Алисън 201
Ричо, Дейвид 11, 12
Робинс, Уесли 288
Родари, Джани 267
Розова, Надежда 148
Розова, Надежда Иванова 148
Рос, Тони 230
Рот, Йозеф 192
Роше, Клодет 68
Рубиано, Британи 237
Руис, Мигел Анхел 16
Русев, Богдан 196, 216
Русев, Богдан Бориславов 196, 216
Русенова, София 170
Русенова, София Дочева 170
Русенфелт, Ханс 162
Русинов, Валерий 306
Русинов, Валерий Любенов 306
Руско, Ел Д. 241
Руслунд, Андерс 157
Савова, Весислава 227
Савова, Весислава Любомирова 227
Савова, Румяна 290, 315
Саздова, Винка 207
Саксон, Виктория 233
Саншагрен, Жослин 273
Сарафов, Павел 54
Сарафов, Павел Атанасов 54
Саркози, Никола 29
Сеек, Макс 131
Сентър, Катрин 159
Сивов, Коста 203
Сивов, Коста Атанасов 203
Сиера, Хавиер 160
Силянов, Христо 313
Силянов, Христо Иванов 313
Сиърс, Вирджиния 51
Скурати, Антонио 194
Славейков, Петко 94
Славейков, Петко Рачов 94
Славова, Любка 140
Славова, Любка Славова 140
Славянова, Здравка 156
Славянова, Здравка Атанасова 156
Слотър, Карин 203
Смит, Лен 237
Соларо, Маржолен 79
Ставру, Ники 206
Стайн, Гейл 86
Стаменкова-Дин, Стела 242
Стаменкова-Дин, Стела Веселинова 242
Стаменов, Веселин 69, 105
Стаменов, Веселин Атанасов 105
Стантън, Майк 84
Станчева, Камелия А. 6, 320
Старгард, Никълъс 312
Старева, Лилия 50
Старева, Лилия Петрова 50
Старирадева, Владимира 171
Старобинец, Анна 184
Старобинец, Анна Алфредовна 184
Стефанов, Георги 49
Стефанов, Росен 4, 5
Стефанов, Росен Красимиров 4, 5
Стийл, Даниел 124
Стоев, Георги Стефанов 100
Стоев, Джеки 100, 100
Стоев, Максим 131
Стоев, Максим Василев 131
Стойнев, Борис 290, 315
Стокър, Брам 198
Стоукър, Абрахам 198
Стоукър, Брам 198
Стоукър, Брем 198
Стоун, Ник 186
Стоянов, Димитър 290, 315
Стоянов, Желязко 25
Стоянов, Любомир 41
Стоянов, Матей 115
Стоянов, Матей Асенов 115
Стоянова, Зорница 58
Стоянова, Зорница Димова 58
Стругацки, Аркадий 195
Стругацки, Аркадий Натанович 195
Стругацки, Борис 195
Стругацки, Борис Натович 195
Стюарт, Иън 196
Сугарев, Атанас 270, 270
Сугарев, Атанас Димитров 270
Събев, Бранимир Димитров 227
Събев, Димитър 53
Събев, Димитър Желязков 53
Такова, Тамара 169
Такова, Тамара Йорданова 169
Танев, Кирил 293
Тебинка, Яцек 312
Тенекеджиева, Николина 127, 186, 266
Тенекеджиева, Николина Лукова 127, 186, 266
Тенекеджиева, Цветелина 129, 182
Тенекеджиева, Цветелина Лукова 129, 182
Терзиева, Маргарита 164
Терзиева, Маргарита Александрова 164
Терзийски, Светослав 97
Терзийски, Светослав Николов 97
Тили, Скот 237
Тилингер, Лука 228
Тихов, Стефан 41
Тодоров, Божидар 41
Тодоров, Калин 116
Тодоров, Калин Станков 116
Тодорова, Росица 163, 167
Толстой, Алексей 286
Толстой, Алексей Николаевич 286
Томас, Анджи 186
Томов, Емануил 132, 133
Томов, Емануил Христов 132, 133
Томова, Вили 91
Томова, Иванка 181
Томова, Иванка Василева 181
Топел, Роман 312
Тотоманов, Иван 286
Тотоманов, Иван Димитров 286
Тошева, Юлия Божидарова 89
Тошева-Гешакова, Юлия Божидарова 89
Трайков, Пламен 96, 99
Турати, Валериа 232
Турчаниноф, Мария 177
Търпоманова, Екатерина 210
Търпоманова, Екатерина Николова 210
Уест, Трейси 238
Узодике, Джунифа 39
Узунова, Галина 177
Уилсън, Чък 232
Улрих-Пиер, Рафаел 312
Уолямс, Дейвид 230
Уордлоу, Джон 238
Уоткинс, Диана Джийн Габалдон 132, 133, 143, 144, 145
Уотс, Алън 14, 23
Урумова, Искра 111
Уудфолк, Ашли 186
Фелдман, Даниел 312
Фиалковски, Томаш 93
Филипс, Сюзън Елизабет 152
Филипсън, Андрю 237
Фиорети, Франческо 205
Флавий, Йосиф 302
Фламей, Джия 112, 113
Флук, Хелън 278
Фоенкинос, Давид 125
Фокс, Ан 87
Фостър, Уенди 87
Франкенбергер, Каролин 61
Франц, Ева 257
Фрисъл, Боб 18
Фющ, Милан 137
Хаджиев, Кристиян 66
Хаджиев, Кристиян Стоянов 66
Хаджиилиев, Васил 106, 318
Хаджиилиев, Васил Стефанов 106, 318
Хаджинаков, Петър 92, 319
Хаджиянев, Яни Парашкевов 107
Хаймън, Марк 78
Хайсмит, Патриша 183
Хальов, Милен 271
Хальов, Милен Влайков 271
Хапка, Катерин 234
Харизанова, Оля Борисова 4, 5
Харизанова-Бартос, Христина 58
Харкнес, Дебора 154
Харуки Мураками 158
Хелер, Сара 236
Хендерсън, Кейти 232
Хилдебранд, Елин 134
Хиндли, Кейт 259
Хол, Джесика 168
Хонт, Дарън 240
Хоф, Вим 73
Христов, Борис 79
Христов, Паисий 270
Христов, Паисий Димитров 270
Христов, Радослав 44
Христов, Радослав Христов 44
Христова, Зорница 81
Христова, Мариана 123, 229
Христозова, Миглена 108
Христозова, Миглена Владимирова 108
Хърли, Кейт 234, 239
Царфати, Ейнат 231
Цвайг, Стефан 121
Цветанова, Росица 314
Цветанова, Росица Георгиева 314
Чайлд, Мария 122
Чайлд, Мария Кирова 122
Чеймбърс, Марк 279
Чернева, Юлия 161, 251
Чернева, Юлия Недкова 161, 251
Чернокожева, Росица 92, 319
Чешмеджиева-Стойчева, Десислава 74
Чешмеджиева-Стойчева, Десислава Стоянова 74
Чилингиров, Стилиян 309
Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев 309
Чичо Ники 263
Чичова, Емануела 81
Чичова, Емануела Славомирова 81
Чолакова, Кремена Сергеева 265
Чолакова, Мая Любенова 56
Чуб, Наталия 277
Чуб, Наталия Валентиновна 277
Чуков, Владимир 25
Чуков, Владимир Стефанов 25
Шарма, Робин 19
Шафак, Елиф 150
Шахънов, Веселин Малинов 290, 315
Шваб, Клаус 38
Шепард, Е. Х. 233, 238, 239
Шепърд, Е. Х. 232, 233
Шефлер, Аксел 253, 253, 254, 254, 255, 255, 256, 256
Шефлър, Аксел 253, 254, 255, 256
Шорс, Джон 217
Шудури, Микаела 61
Шукеров, Петър 22
Шукеров, Петър Тодоров 22
Щамлер, Лили 81
Щамлер, Лили Емилова 81
Щибицова, Петра Йозефина 284
Юн, Никола 186
Юнасон, Юнас 155
Юрт & Русенфелт 162
Юрт, Микаел 162
Ягодина, Кремена 265
Янакиев, Янцислав Вълчев 56
Янкова, Венета 260
Янчулев, Александър 304
Янчулев, Александър Стефанов 304
Янчулев, Стефан 304
Янчулев, Стефан Александров 304

 ИНДЕКС "Заглавия"

"Оставям ви моите огнени песни...". Цветан Спасов 1919 - 1944 91 
1453: Падането на Константинопол 311 
[Майнкрафт] Minecraft: Потъналият кораб 229 
[Пет] 5-минутни истории за добри дела 241 
[Пет] 5-минутни истории за животните 235 
[Пет] 5-минутни истории за приключения 239 
[Пет] 5-минутни истории за приятелство 232 
[Пет] 5-минутни истории за семейството 233 
[Пет] 5-минутни истории за смелостта 234 
[Пет] 5-минутни истории за спокоен сън 236 
[Пет] 5-минутни истории за щастието 237 
[Пет] 5-минутни истории за щастливи моменти 240 
[Пет] 5-минутни шантави истории 238 
[Съни] Sunny Beach 105 
[Триста] 300 въпроса и отговора за бебето 79 
[Ютуб] YouTube канали for Dummies 60 
А дано... 100 
Авантюрата 124 
Агресията в семейството: Пътища за преодоляване 45 
Аз, вещицата 154 
Азбучна математика 242 
Аквианската Библия 123 
Актьорът или как да заживеете истински 16 
Акулата 122 
Американското разузнаване и България (1941 - 1991) 46 
Английски пасажери 167 
Англия ме сътвори 211 
Архиванов 104 
Аскетика 206 
Беди в рая 134 
Безпризорни ангели 97 
Битката за вечността 127 
Божествената 212 
Божественото уравнение 57 
Бразилия 121 
Братя 179 
Бъди вода, приятелю! 7 
В огъня 168 
В пукнатините на Канона 90 
В тази книга има нещо вярно 18 
Веда Словена 108 
Вече никой не плаче за мен 175 
Викингски истории: Мечът на викингския крал 278 
Вилино 207 
Винаги на върха 181 
Винаги ще съм до теб 268 
Всеки със своя цвят 115 
Всичко дотук 103 
Всичко за завистта, ревността и как да се справим с тях 8 
Големите грешки на Втората световна война 312 
Голяма книга: Природните чудеса на България 290 
Голяма книга: Природните чудеса на България 315 
Госпожа Ежка-Таралежка 245 
Гошо и извънземните 263 
Гробницата 164 
Да говориш с "полудели" 33 
Далай Лама 26 
Даме Груев 303 
Две момичета, часовник и килната къща 228 
Две сестри 125 
Джони Градския мишок 246 
Дигитализацията в преддверието на Индустрия 5.0 63 
Динозаврите 287 
Динозаврите 294 
Диригентката 208 
Докато музиката свиреше 126 
Докторе, боли 180 
Домът на Скарлет 182 
Драган Цанков 304 
Другата жена 209 
Друговремец 132 
Друговремец 133 
Духът на дзен 23 
Дълбока вода 183 
Едно лято в Париж 135 
Едно незабравимо лято 187 
Екзарх Антим I 24 
Експедиция в джунглата 288 
Ела, кажи ми как живееш 188 
Емоционален манипулатор 178 
Епизоди от номенклатурния аквариум 109 
Епосът на утринните звезди 210 
Жената в сенките 136 
Живеещия 184 
Животните до нас 291 
Животът е роман 185 
За какво са приятелите? 247 
Завесата падна 116 
Завещанието на Ванга 17 
Зайчето Питър 269 
Затъмнение 186 
Защо обичам България 9 
Защо умират живите същества? 295 
Здрави съдове или защо са му на човека мускулите 80 
Зевсксипос или Бизантион 305 
Зелени светлини 191 
Земята гледа небето 22 
Знам къде живееш 189 
И розата една да е 190 
Играта като образователен феномен в чуждоезиковото обучение 88 
Из лабиринтите на българското разузнаване 34 
Избрани басни 270 
Изгнаник 176 
Изкривената история 306 
Изкуство и власт в България през 70-те години на ХХ век 81 
Изкуството да съблазняваш 36 
Измамна реалност 2 
Измерване на качеството в библиотеките 1 
Изповед на един убиец, направена за една нощ 192 
Израел между евангелизма и джаафаризма 25 
Илия Павлов. Шеметна съдба 31 
Илюминатите 3 
Имението Биско Бианко 128 
Интегрирано управление в туристическите комплекси 48 
Интервюта от Плевен за БТА 310 
Истината за Ковид-19 27 
Истинската Даяна 35 
Истински ли са динозаврите? 298 
История на Финландия 314 
Историята на жена ми 137 
Историята на Стоичков за деца 293 
Италианското момиче 138 
Йога в гората 299 
К-поп. Поверително 142 
Как виждаме, как чуваме? 297 
Как да бъдете осъзнати, а не стресирани 10 
Как да отгледаме добри хора 37 
Как играят буквите? 248 
Какво правех, докато вие раждахте деца 172 
Какво са вирусите? 296 
Кало Змея: Герои от кал 271 
Каменна принцеса 218 
Капитализъм на заинтересованите 38 
Касандра и Вълкът 213 
Катеричката Тими 272 
Каю: Време е за гърне 273 
Каю: Сбогом на пелените 274 
Кластво на плът и огън 129 
Когато любовта срещне страха 11 
Кой сънува моя живот 98 
Компас на храненето 72 
Копаене на криптовалути for Dummies 64 
Корабът 99 
Косплей Момиче 146 
Котенцето Том 275 
Кошмарна нощ в музея 244 
Кратка история на Русия 307 
Крум Страшни 110 
Курс по криминалистика 52 
Къде са децата? 193 
Леден гамбит 130 
Лека нощ! 249 
Лека нощ! 250 
Лисицата и хрътката 251 
Лисичето Арчибалд: Целувки за лека нощ 276 
Ловци на вещици 131 
Локдаун 2 28 
Любов на парче 112 
Любов по време на холера 169 
Любов, захар и магия 173 
Лятото на островните цветя 171 
Магазинчето за подаръци и усмивки 139 
Малиновия хълм 257 
Малка книга за големите въпроси в мениджмънта 65 
Малка книга за голямата история 308 
Манифест на всекидневния герой 19 
Маргарита, как прекрасно е морето 140 
Мареси 177 
Маркетинг, потребление и икономически растеж 53 
Марта 214 
Методът на Вим Хоф 73 
Мечето Съни на море: Чудни открития 277 
Милиард години до свършека на света 195 
Мистичните Родопи 117 
Мога сам! 264 
Моето гръцко лято 141 
Може би когато порасна 279 
Момиче на война 174 
Монтесори за бебето 39 
Моят първи картинен речник 292 
Мръсните тайни на бялата мафия в България 69 
Мусолини 194 
Мъртво вълнение 120 
Навигатор за бизнес модели 61 
Най-лошите деца на света 230 
Накъде отива Европа 40 
Намасте 106 
Намасте 318 
Написано с кръвта на сърцето ми 143 
Написано с кръвта на сърцето ми 144 
Написано с кръвта на сърцето ми 145 
Наръчник за съзряване 12 
Науката от Света на Диска: Глобусът 196 
Нашенци, век по-късно, все така живи 92 
Нашенци, век по-късно, все така живи 319 
Не оставяй аспидистрата да увехне 197 
Невидимият гигант 198 
Нежно отвличане 147 
Непобеденият 84 
Нещо прекрасно 170 
Новата градина 83 
Новите природосъобразни алтернативи на хормонозаместващата терапия 70 
Обогатяващото педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст 32 
Обогатяващото педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст 316 
Орисано 111 
Осмели се да се свържеш 15 
Осмият детектив 149 
Основи на испанския език for Dummies 86 
Основи на комуникацията for Dummies 43 
Основи на немския език for Dummies 87 
Островът на изгубените дървета 150 
Осъзнато сънуване 13 
Отбиване, водено от бебето 74 
Отговорът 44 
Отказване от захарната зависимост for Dummies 76 
Очакваме близнаци 75 
Очите на мрака 199 
Панайот Волов 309 
Парите 300 
Пепел върху слънцето 113 
Пип и Поузи: Жабче за сън 253 
Пип и Поузи: Новият приятел 254 
Пип и Поузи: Скутерът 255 
Пип и Поузи: Страшното чудовище 256 
Пипи не иска да порасне и други истории 280 
Писател, моряк, войник, шпионин 89 
Писма и изповеди на един четник (1902) 313 
По-високо от върха 85 
Погубени 203 
Поезия 94 
Покахонтас 258 
Поли завижда 283 
Последен шанс 151 
Похитен 96 
Правен режим на публичните предприятия в България 49 
Правиш ме щастлив 281 
Призрак в хотела 166 
Приказки и легенди за българските имена 50 
Приказки на свраката 286 
Приказна съкровищница 282 
Приключенията на Щур и Враби 227 
Принцеса по сърце 266 
Принцеси наистина 265 
Програмата "Кръвна захар" 78 
Проста истина 165 
Протоколи на съветските мъдреци 47 
Пясъчният замък 231 
Радостта от преподаването 51 
Различни сме, но и еднакви, нали? 259 
Разходка в гората 119 
Ракия за Бога 95 
Рататуй 260 
Сама 219 
Само да вметна 82 
Сафо 204 
Сблъсък на звезди 152 
Светът на Гого 289 
Светът на Нала 153 
Свидетелства 29 
Свят на ръба 93 
Синът на майстора на маски 201 
Системи за проследяване и анализ на научни цитирания 4 
Системите за оценка на развитието на академичните изследвания 5 
Сладко отмъщение АД 155 
Слепият убиец 156 
Социални права на българските граждани 55 
Социално осигуряване 30 
Спас Господов в страната на амазонките 118 
Спи спокойно 157 
Способни хора 202 
Страна на чудесата за непукисти и краят на света 158 
Сули 148 
Суша 107 
Счетоводство на банките 59 
Съвместности 6 
Съвместности 320 
Сърцето не изгаря при пожар 159 
Съседското право като институт на вещното право в България 54 
Тайната книга на Данте 205 
Тайната на Тамплиерите 223 
Тайната на Чакълената планина 284 
Тайните на Марс 21 
Тайните структори на властта 42 
Талант за престъпление 161 
Тамплиерските порти 160 
Терапевтичният оргазъм 77 
Терорист в леглото 261 
Тишината в ерата на шума 20 
Това, което посееш 162 
Той ме тормози! 285 
Токсични връзки 114 
Торта в небето 267 
Траектории на страданието и болката 71 
Траектории на страданието и болката 317 
Три повести за Карлсон 243 
Триумфът на кучките. Продължението 101 
Тя винаги се завръща 222 
Тя винаги се завръща 321 
Убийство в „Пикадили“ 220 
Уилям Уентън и Хаос-стоперът 262 
Управление на виртуални екипи 66 
Устойчиво развитие и опазване на природните ресурси 58 
Философиите на Азия 14 
Хенри Хъгинс 252 
Хомеопатия за бременната жена 68 
Храмът на хилядата лица 217 
Част последна 200 
Червената вдовица 216 
Червената панделка 215 
Червенохалата 102 
Чупи, режe, полива 41 
Шамаросване 221 
Ще дойдеш в точния момент 163 
Юдейски древности 302 
Da muss man durch 226 
Facebook - пълната история на Facebook 62 
La ventana pintada 225 
Strategies for strengthening democracy: 30 years after the fall of the Berlin wall 56 
Switching to the Mac 67 
Trafalgar 224 
Tu Amigo el Mapa 301 

Индекс 'ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ'

Агресия - психологични проблеми 45
Алпинизъм - Полша - биографии 85
Алпинисти, полски - биографии 85
Алън, Уди, 1935 - - биографии 82
Антим I, екзарх, 1816 - 1888 - биографии 24
Астрология 21
Банково счетоводство - учебници 59
Библиотеки - управление и организация - наръчници и ръководства 1
Боксьори, американски - биографии 84
Борисов, Бойко Методиев, 1959 - албуми 41
Бразилия - пътеписи 121
Бременност - наръчници и ръководства 68
Бременност - хигиена 75
Будизъм - Тибет - биографии 26
Българи - бит и култура 9
Българи - социална психология 9
България - биографии 310
България - външна политика 46
България - икономически науки - етика 31
България - история 304, 309
България - история, нова - спомени 313
България - литературознание 91, 92, 319
България - политика 41
България - право 54, 55
България - религия 24
Ванга, 1911 - 1996 - спомени 17
Вещно право - България 54
Вирусни болести - детска и юношеска литература 296
Власт 42, 44
Волов, Панайот Вичев, 1850 - 1876 - биографии 309
Втора световна война, 1939 - 1945 - история 312
Вътрешна политика - България - история - спомени 116
Гимнастика на йогите - детска и юношеска литература 299
Гимнастика, дихателна 73
Гори, тропически - детска и юношеска литература 288
Готварство - рецепти 76, 78
Градове, византийски - история 305
Груев, Дамян, 1871 - 1906 - биографии 303
Даяна, принцеса на Уелс, 1961-1997 - биографии 35
Демокрация 42
Демокрация - конференции 56
Детска и педагогическа психология 15
Детска психология 37
Детски игри - психология 15
Деца - отглеждане 75
Деца - отглеждане - наръчници и ръководства 79
Деца - психофизическо развитие и възпитание 15
Деца - хранене - хигиена 75
Дзен будизъм 23
Диабет - лечебно хранене 78
Диабет - профилактика 78
Динозаври - детска и юношеска литература 298
Динозаври - енциклопедии - детска и юношеска литература 287, 294
Духовници, български - биографии 24
Държава 42
Държавна сигурност - СССР - история 47
Държавни предприятия - България - правни проблеми 49
Евреи - история - извори 302
Европа - външна търговия - сборници 40
Европейски съюз - външна политика - сборници 40
Електронни пари - наръчници и ръководства 64
Епидемии - социалнопсихологични проблеми 27, 28
Есхатология 25
Живков, Тодор Христов, 1911 - 1998 - албуми 41
Животни - енциклопедии - детска и юношеска литература 291
Зукърбърг, Марк Елиът, 1984 - - биографии 62
Извънземни цивилизации 18
Изкуство, българско - 1944 - 1989 81
Израел - външна и вътрешна политика 25
Израел - история 25
Икономически растеж 53
Икономическо поведение - България - биографии 31
Имена, лични - България - приказки и легенди 50
Индия - пътеписи 106, 318
Индия - социално-икономическо положение 106, 318
Интернет 60
Информационни и комуникационни технологии - приложение - в бизнеса 63
Информационни и комуникационни технологии - приложение - в икономиката 63
Информационни и комуникационни технологии - приложение - в икономиката - наръчници и ръководства 64
Информационни и комуникационни технологии - приложение - в образованието и просветата 63
Информационни и комуникационни технологии - приложение - в управлението и организацията 66
Информационни и комуникационни технологии - САЩ - биографии 62
Испански език - граматика 86
История - България - 1944 - 1989 81
История - Русия 307
История на света 308
История, обща - популярна литература 306
Кадри - управление и организация - автоматизация 66
Капитализъм 38
Картография 301
Квантова физика - популярна литература 57
Кинезитерапия - наръчници и ръководства 80
Кино - теория и естетика 83
Кинорежисьори, американски - биографии 82
Климактериум - при жените 70
Книга-игра 293
Книги - за деца 265, 277
Комуникация - наръчници и ръководства 43
Комуникация - психологични проблеми 33
Конспиративни теории 2
Константинопол - история 305, 311
Космология - популярна литература 57
Криминалистика - учебници за ВУЗ 52
Криотерапия 73
Кукучка, Йежи, 1948 - 1989 - биографии 85
Култура - теория и история 83
Култура, социалистическа - България 81
Кърмачета - грижи и хигиена 75
Кърмачета - грижи и хигиена - наръчници и ръководства 79
Кърмачета - отглеждане - наръчници и ръководства 74
Кърмачета - хранене - наръчници и ръководства 74
Лекарски труд - България - професионално-етични проблеми 69
Лем, Станислав, 1921 - 2006 - интервюта 93
Лечебно хранене 72
Литературознание 90
Личност - психология 12
Личност - психология - популярна литература 8, 36
Личност - психология и поведение 16, 33
Личност - психология и развитие 19
Любов - психологични проблеми 11
Маркетинг 53
Марчиано, Роки, 1923 - 1969 - биографии 84
Математически анализ 71, 317
Мениджмънт 65
Митология, тракийска 305
Морал - популярна литература 8
Народна медицина - рецепти 17
Народопсихология - българи 9
Научни хипотези 2
Научноизследователска работа - управление и организация 4, 5
Националноосвободително движение - България - дейци 309
Националноосвободително движение - Македония и Одринска Тракия - спомени 313
Немски език - граматика 87
Неправителствени организации - Старозагорска област - дейност 6, 320
Нервна система - хронични болести - психологични проблеми 71, 317
Обучение - методи 39, 51
Обществено мнение 44
Обществено осигуряване - учебници 30
Обществено устройство и обществени отношения 42
Околна среда - опазване и управление - учебници за ВУЗ 58
Осигурително право - България 55
Остеопороза - при жените 70
Отслабване - наръчници и ръководства 76
Павлов, Илия, 1960 - 2003 - биографии 31
Пандемии 27, 28
Парапсихология 18
Пари - детска и юношеска литература 300
Педагогика, доучилищна - учебници за ВУЗ 32, 316
Писатели, американски - биографии 89
Писатели, български - юбилеи и чествания - сборници 92, 319
Писатели, полски - интервюта 93
Поведение - популярна литература 36
Поети, български - библиографии 91
Политика - Русия - история 307
Политици, български - биографии 304
Политици, български - биографски материали - албуми 41
Политическа организация на обществото 42
Полов живот 77
Полша - литературознание 93
Потребление 53
Права на човека - България 55
Православна църква - България - дейци 24
Празници, религиозни - България 50
Предсказания 17
Предучилищно възпитание - учебници за ВУЗ 32, 316
Президенти, френски - дейност 29
Престъпления - против живота и здравето - България 69
Приложни програми - наръчници и ръководства 67
Природни богатства - екологични проблеми - учебници за ВУЗ 58
Природни забележителности - България - детска и юношеска литература 290, 315
Природолечение 70
Произход на живота 308
Произход на човека 308
Прочути личности - биографии - интервюта 310
Прочути личности - България - биографии 31
Прочути личности, български - спомени 115
Психоанализа 13
Психология на пола 77
Психотерапия 13
Раждане 75
Разузнаване - България - спомени 34
Разузнаване, американско - в България 46
Разузнаване, военно - САЩ - история 46
Революционери, български - биографии 303, 309
Религиозна философия - Азия 14
Религия - Индия - история 14
Речници, илюстровани - англ.-бълг. - детска и юношеска литература 292
Родопи - география 117
Родопи - пътеводители 117
Самоусъвършенстване 7, 19, 73
Самоусъвършенстване - популярна литература 20
Саркози, Никола, 1955 - - дейност 29
САЩ - външна политика 46
САЩ - информатика 62
САЩ - кино 82
САЩ - спорт 84
Световна икономика 38
Сексуалност 77
Семейна терапия 45
Семейно възпитание 37, 39
Сетивни органи - детска и юношеска литература 297
Силянов, Христо Иванов, 1880 - 1939 - спомени 313
Смърт - детска и юношеска литература 295
Социална психология 16
Социална психология - популярна литература 36
Социални медии 60
Социални мрежи 60
Социални мрежи - САЩ - биографии 62
Социално поведение 16
Социално-икономическо положение - Бразилия 121
Социологични изследвания - методи 71, 317
Спасов, Цветан 1919 - 1944 - библиографии 91
Средства за масова информация - влияние 44
СССР - обществено управление 47
Стопанство - управление и организация - учебници за ВУЗ 58
Страх - психологични проблеми 11
Сънища - психология 13
Сънища - тълкуване 17
Тайни общества - история - популярна литература 3
Траки - религия 305
Туризъм - икономически проблеми 48
Туризъм - Родопи - пътеводители 117
Туризъм - управление и организация 48
Турция - история, средни векове 311
Управление и организация 61
Управление на обществото 44
Устойчиво развитие - учебници за ВУЗ 58
Учебно-възпитателна работа - в училищата 51
Философия, азиатска 14
Финландия - история 314
Франция - политика 29
Футбол - детска и юношеска литература 293
Хемингуей, Ърнест Милър, 1899 - 1961 - биографии 89
Хигиена - наръчници и ръководства 80
Хомеопатия - наръчници и ръководства 68
Хормонотерапия 70
Хранене - хигиена 72
Хранене - хигиена - наръчници и ръководства 76
Цанков, Драган Киряков, 1828 - 1911 - биографии 304
Цивилизация - история 308
Цивилизация - история - популярна литература 306
Църкви - Родопи - история 22
Четене - детска и юношеска литература 289
Чудомир, 1890 - 1967 - юбилеи и чествания - сборници 92, 319
Чужди езици - методика на преподаването 88
Южна Америка - география - детска и юношеска литература 288
Юноши - психология 10
Ястия - рецепти 17

Индекс 'КЛЮЧОВИ ДУМИ'

COVID-19 27, 28
Mac OS X - операционна система 67
PCR - базиран метод 28
YouTube [Ютюб] 60
YouTube канал 60
авраамически религии 25
автоматизация 66
агентурно разузнаване 34
агресия 45
активно слушане 43
актьори 82
актьорска игра 16
актьорско майсторство 16
албуми 41
алергии и хранене 74
алпийски маршрути 85
алпинизъм 85
алпинисти 85
алтернативна медицина 80
американски писатели 89
американско кино 82
английски език 292
английско-български речник 292
антисемитизъм 25
антропогенезис 308
антропология 308
Апокалипсис 25
Априлско въстание, 1876 г. 309
архитектура 81
асасини 3
астрология 21
балет 81
банки 300
банкови операции 59
банково посредничество 59
банково счетоводство 59
бебета (от 1 ден до 3 г.) 74
безсмъртие 2
безстрашност 11
библиографии 91
библиометрична информация 5
библиотеки 1
бизнес модел 61
билколечение 17
биографии 24, 26, 29, 31, 41, 62, 82, 84, 85, 89, 91, 92, 304, 309, 310, 319
биографични микронаративи 71, 317
бит и култура 9, 121
биткойн 300
БКП - дейци 41
близнаци 75
Божественото уравнение 57
бокс 84
боксьори 84
болести 71, 317
болести на сърдечно-съдовата система 80
бременност 68, 75
будизъм 14, 23, 26
българи 9
българска история 50
българска литература 91, 92, 319
Българска православна църква 24
български имена 50
български митове 50
български музиканти 115
български обичаи 50
български писатели 115
български политици 41, 304
български празници 50
български светци 50
ваксини 28
ваксиниране 28
валдорфска методика 51
валдорфска педагогика 51
валдорфска педагогическа система 51
валдорфски училища 51
валутни операции 59
Варшавски договор 46
вещно право 54
взаимоотношения 8, 33, 36, 43
византийска история 305
визуални изкуства 83
виртуална реалност 83
виртуални екипи 66
вируси 296
вирусни болести 296
вирусни инфекции 296
витамини 70, 72
вкус 297
власт 42, 44, 81
влияние върху обществения живот 3
ВМОРО (Вътрешна македоно-одринска революционна организация) 303, 313
внос на изкуство 81
вода 2
водопади 290, 315
водородна икономика 40
водородна политика 40
военна индустрия 40
войни 308
Вселена 57, 308
Втора световна война, 1939 - 1945 г. 46, 312
въглехидрати 72
възпитателна работа 51
възприятие 83
външна политика 25
външна сигурност 40
външнополитическо разузнаване 34
въоръжение 40
вътрешна политика 25, 116
география 117
гимнастика 76
гимнастика на йогите 299
глаголи 86, 87
гладуване 72
глобализация 38
глобализъм 308
глобални проблеми на човечеството 28, 42, 44
гностицизъм 3
Големия взрив (астр. ) 57
гори 288
готварство 78
градове 305
граматика 87
граматика на испанския език 86
грешки в историята 306
грижи за детето 74, 79
грижи за кърмачето 75, 79
грижи за новороденото 75, 79
Гюргевски революционен комитет 309
даоизъм (или таоизъм) 14
двигателна активност 15
двигателна функция на децата 15
двигателни упражнения 15
дейци на БКП 41
демография 58
демокрация 42, 56
дескриптивен анализ 71, 317
детоксикираща диета 76
детска и юношеска литература 287, 288, 290, 292, 293, 295, 299, 300, 315
детска литература 265, 277, 289, 296, 297, 298
детска психика 15
детска психология 15, 37
детски енциклопедии 287, 291, 294
детски игри 15
детско здраве 79
детско развитие 15
деца и родители 37
деца от 0 до 3 г. 75, 79
деца с дислексия 289
деца със специални потребности 289
джаафаризъм 25
джаз музиканти 115
джунгли 288
дзен 14
дзен будизъм 23
диабет 78
диабетно затлъстяване 78
диви животни 288
дигитална икономика 63
дигитална трансформация 63
дигитални медии 83
дигитални технологии 83
дигитално изкуство 83
дигитално кино 83
дидактични игри 88
диети 76
диетично хранене 72, 78
диетология 72
диетотерапия 78
динозаври 287, 294, 298
дислексия 289
дихателна гимнастика 73
дихателни упражнения 73
доверие 43
доучилищна педагогика 32, 316
драматурзи 82
древни цивилизации 308
духовни практики 23
духовници 24
духовно здраве 20
духовно пробуждане 13
държава 42
Държавна сигурност 47, 81
държавни предприятия 49
държавници 41, 304
евангелизъм 25
евреи 302
Европейски съюз 40
език 16
език на тялото 43
езиково обучение 88
езикознание 87, 88
езотерика 21
екзарси 24
екологична икономика 53
екологична отговорност 58
екологични проблеми 308
екология 38, 58
екранна реалност 83
екранни изкуства 83
експедиции 85
електромагнитно облъчване 44
електронни пари 64
емоции 8
емоции и здраве 77
емоционални разстройства 15
емоционално здраве 15
емоционално развитие 15
емпатия 43
ензими 70
епидемии 27, 28
есеи 3
естетика на изкуството 83
естетика на културата 83
есхатология 25
етика 31
етика на бизнеса 31
етнолингвистика 88
ефективна комуникация 43
ефикасност 1
жени 70
животни 291
заболявания 71, 317
завист 8
захарен диабет тип 2 78
захарна зависимост 76
захранване (деца) 74, 75
здраве и секусалност 77
здраве и хигиена 73, 79
здравеопазване 69
здравословно хранене 72
зелени работни места 58
играта и децата 15
идеал 83
извънземни цивилизации 2, 18
изкачване [алпинизъм] 85
изкуствен интелект 63
изкуство 81
изкуство и власт 81
изкуство на Бразилия 121
измерване на качеството 1
износ на изкуство 81
изобразително изкуство 81
Източен блок 46
източна философия 14, 23
източни религии 23
източноевропейска литература 90
икономика 38, 63, 314
икономика на Бразилия 121
икономически проблеми 48
икономически растеж 38, 53
икономическо поведение 31
икономическо развитие 38
илюминати 3
илюстровани речници 292
имунитет 28
имунна система 28
имуществено право 54
инвестиции 300
индуизъм 14
индуиски философии 14
инсулинова резистентност 78
интервюта 31, 93, 310
интернационализъм 308
Интернет 60, 62
информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 62
информационни системи 5
информационни технологии 66
информационно търсене 4, 5
ислям 25
ислямизация 40
испански език 86, 224, 225, 301
исторически личности 306
исторически разкази 50
исторически събития 306
исторически факти 306
история 22, 62, 265
история и цивилизация 308
история на Бразилия 121
история на България 116, 303, 304, 309, 313
история на Византия 305
история на Гърция 305
история на еврейския народ 302
История на Европейска Турция 311
история на изкуството 81
история на Израел 25
история на културата 83
история на парите 300
история на Русия 307
история на СССР 47
история на траките 305
история на Финландия 314
история на цивилизацията 306
йога 299
йоги 14
кабалисти 3
кадри 66
капитализъм 38
капиталистическо общество 38
карма 14
картография 301
квантова физика 57
КГБ (Комитет за държавна сигурност) 47
кинезитерапия 80
кино 81, 83
кино и зрител 83
киноактьори 82
киноартисти 82
кинорежисьори 82
кирилица 2
климактериум 70
климатични промени 2, 58
кметове 41
книга-игра 293
Комитет за изкуство и култура 81
Комитет за култура (1977 - 1981) 81
Комитет за приятелство и културни връзки с чужбина 81
композитори 115
комунизъм 90
комуникативни стратегии 43
комуникативни техники 43
комуникативно-речеви умения 43
комуникации в интернет 43
комуникации в социалните мрежи 43
комуникационни технологии 66
комуникация 33, 43, 44, 62
конспиративни теории 2, 3
контраразузнаване 34
контрол на съзнанието 2
конфликти и комуникации 43
коронавируси 28
корпоративна социална отговорност 58
корупция 69
космология 57
кралски фамилии 35
криминализация 52
криотерапия 73
криптовалута 64
култура 81, 83, 306, 314
култура и изкуство 83
култура и цивилизация 308
културология 83
курорти 48
кърмачета 74
кърмене 75
легенди 50
лекари 69
лекарска небрежност 69
лекарски грешки 69
лекарски труд 69
лечебна физкултура 80
лечебни техники 80
лечебно хранене 72, 78
лечение и профилактика 80
лингводидактика 88
литература 81
литература и общество 90
литературознание 90, 91, 92, 319
лични имена 50
логотерапия 289
Луна 2
любов 11, 16
мазнини 72
майндфулнес 13
македонизъм 40
Малтийски орден 3
манипулация на съзнанието 2
маркетинг 53
математически анализ 71, 317
медийна манипулация 44
медитация 13, 20, 73
медици 69
медицинска етика 69
международна политика 3
международни отношения 307
мениджмънт 66
менингеални кисти 71, 317
менопауза 70
месианизъм 25
методи 71, 317
методи на възпитание 51
методи на обучение 51
методи на преподаване 51
методика 71, 317
методика на преподаване 88
миелопатии 71, 317
микроби 296
милениализъм 25
министър-председатели на България 41
мирис 297
митове и легенди 50, 50
митология в изкуството 83
митрополити 24
моден дизайн 81
Монтесори педагогика 39
морал 8
морета 277
морски животни 277
музика 81
мултивселена 57
народна медицина 17
народни вярвания 50
народни обичаи 50
народни празници 50
народни приказки 50
народно творчество 50, 81
народопсихология 9, 121
наръчници 68, 80
НАТО (Организация на Северноатлантическия договор) 40
наука и култура 308
наука и общество 308
научна информация 4, 5
научни теории и хипотези 2
научни цитирания 4, 5
научноизследователска работа 4, 5
национална сигурност 34
национални паркове 290, 315
националноосвободителни движения 309
националноосвободително движение 313
неизвестното в историята 306
немски език 87, 226
неправителствени организации (НПО) 6, 320
нервна система 71, 317
неформални групи 6, 320
нов световен ред 28, 44
нови технологии 63
образование 63
образователни практики 51
обща история 306, 308
обществена комуникация 43
общественици 24
обществено мнение 42, 44
обществено осигуряване 30
обществено управление 47
обществено-политически дейци 304
общуване 33, 36, 43
околна среда 58
олигарси 31
опазване на околната среда 58
опера 81
оперативни бюджети 65
оперативни планове 65
оперета 81
осигурително право 55
основи на четенето 289
остеология 70
остеопороза 70
осъзнато сънуване 13
отглеждане на детето 75, 79
отглеждане на деца 79
отслабване 72, 76
очи 297
пандемии 27, 28
паралелни вселени 57
парапсихология 17, 18
пари 300
партийна политика 116
партийни лидери 41
певци 115
педагогическа психология 15
педагогически методи 39
периневрални кисти на Тарлов 71, 317
пешеходен туризъм 117
пещери 290, 315
писатели 92, 319
планинарство 85
планини 117
планински върхове 85
поведение 36
поведение в обществото 16, 33
поведение на човека 16
подвижни игри 15
подземни цивилизации 2
поети 91
политика 29, 41, 42, 44, 307, 314
политици 29, 41
политическа власт 42
политическа етика 42
политическа организация на обществото 42
политически отношения 116
полов живот 77, 77
полови отношения 77
полска литература 93
полски писатели 93
потребление 53
права на човека 55
праисторически живот 308
праисторически животни 287, 294, 298
праистория 306, 308
превенция 78
предистория 308
предсказания 17, 25
предучилищна възраст 289
предучилищно възпитание 32, 316
президенти 29
премиери [полит.] 41
престъпления против здравето 69
приказки 50
приложна психология 16
принцеси 265
природа 290, 315
природни богатства 58
природни забележителности 290, 315
природни ресурси 58
природни феномени 290, 315
природни чудеса 290, 315
природолечение 70
притчи 50
произход на видовете 308
произход на живота 308
произход на човека (антропогенеза) 308
пропаганда 42
пророчества 17, 25
просветление 23
протеини 72
протести 28
професионална отговорност 69
профилактика на здравето 80
прочути личности 31, 115, 310
психическа устойчивост 73
психическо здраве 73
психоанализа 13
психологически въздействия 28
психологични проблеми 28, 71, 317
психология на личностното развитие 12
психология на личността 8, 12, 19, 33, 36
психология на пола 77
психология на юношите 10
психомоторика 15
психомоторни функции 15
психомоторно развитие 15
психосоциално развитие 15
психотерапия 13, 15
психотехники 13
публични предприятия 49
пуританство 25
пътеводители 117
пътеписи 121
пътуване във времето 57
работа с клиенти 65
работна сила 66
радост 20
раждане 75
разрешаване на конфликти 43
разузнаване 34, 46
растения 288
ревност 8
революции 3
революционери 303, 309, 313
революционни комитети 313
режим на хранене 72
резервати 290, 315
религиозна символика 305
религиозни култове 305
религиозни общности 25
религиозни празници 50
религиозни приказки 50
религия на Азия 14
религия на Древна Индия 14
религия на траките 305
рентабилност 1
ресурсен мениджмънт 58
рецепти 78
рецепти за диетични храни 76
рецепти за здраве 76
рецепти за лечение 17
рецепти за ястия 17
родители и деца 51
родителство 37
розенкройцери 3
руски език 88
ръководства 68, 79, 80
саксофонисти 115
самоуправление 65
самоусъвършенстване 7, 19, 20, 33, 73
сборници 92, 319
светена вода 2
световна икономика 38, 308
световна история 308
световни конспирации 3
светци 50
свобода на информацията 42
сексуалност 77
семейна терапия 45
семейни отношения 45
семейно възпитание 37
сетива 297
сетивни органи 297
синтаксис 86
системи за възпитание и образование 51
сказания 50
скулптори 115
слух 297
смелост 11
смърт 295
социализъм 90
социална комуникация 43
социална помощ 55
социална психология 9, 16, 36
социални експерименти 71, 317
социални медии 28, 60, 62
социални мрежи 44, 60, 62
социални онлайн мрежи 62
социални права 55
социални проблеми 28
социално осигуряване 30
социално поведение 16
социално подпомагане 30, 55
социално право 55
социално програмиране 44
социално-икономическо положение 106, 121, 318
социологични изследвания 71, 317
спомени 116, 313
спорт 84
спортисти 84
спортни постижения 73
справочници 1
средства за масова информация 44
статуи 305
страх 11
стрес 10
струнна теория (физика) 57
студ 73
сценаристи 82
сценична треска 16
счетоводство 59
съблазняване 36
съвременна епоха 308
съзнание 13
сънища 13, 17
съновник 17
сърдечносъдови болести 80
съседско право 54
тайни общества 2, 3
тайни служби 46
тамплиери 3
театър 81
теология 25
теория на всичко 57
теория на киното 83
теория на културата 83
терапевтични обучения 15
терапевтични практики 15
технологии 38
технологична безработица 63
тишина 20
тракийска митология 305
тропически гори 288
тропически джунгли 288
туризъм 48, 117
тълкуване на сънища 13, 17
тъмна материя 57
търговски банки 59
търговски дружества 49
убеждаваща комуникация 36
управление и организация 1, 4, 5, 48, 61, 66
управление на изкуството 81
управление на качеството 1
управление на културата 81
управление на обществото 44
управление на околната среда 58
управление на персонала 65
управление на предприятието 61
управление на проекти 65
управленски стратегии 1
упражнения за тренировка 76
урбанизация 58
усещания 297
успех 31
устойчив бизнес 58
устойчива заетост 58
устойчиво общество 58
устойчиво потребление 58
устойчиво производство 58
устойчиво развитие 58
устойчиво управление 58
устойчивост (психология) 10
учебници 30, 59
учебници за ВУЗ 32, 58, 316
учебно-възпитателна работа 88
училищно образование 51
училищно обучение 289
фази на съня 13
фалшификации 28
фантасти 93
фармацевтична индустрия 28
Фейсбук 62
физиология на човека 297
физиотерапия 70
физическа издръжливост 73
физически упражнения 76
физическо здраве 73
финанси 59, 300
фолклор 50
фолклорни традиции 50
форми на управление 44
фотография 81
франкмасонство 3
фундаментализъм 25
функционална медицина 78
футбол 293
футуризъм 90
Хелзинкски процес 46
хибернация 73
хигиена на бременността 75
хигиена на детската възраст 79
хигиена на здравето 73, 80, 296
хигиена на съня 13
хигиена на хранене 74, 76, 78, 79
хигиена на храненето 72
хиндуизъм 14
хомеопатични лекарства 68
хомеопатично лечение 68
хомеопатия 68
Хомо сапиенс 308
хормони 70
хормонотерапия 70
храмове 22
хранене на бебето 74, 75
хранене на детето 79
хранене на кърмачето 79
хранителна непоносимост 74
хранителни алергии 74
хранителни навици 74
християнски ционизъм 25
християнство 25
хронични болести 71, 317
ценностна система (етика) 8
цивилизация 308
ционизъм 3
цирк 81
цитатна информация 4, 5
цитатни индекси 4, 5
цифрова революция 40
ЦРУ (Централно разузнавателно управление) 46
църкви 22
червеева дупка 57
черни дупки (астрономия) 57
четене с разбиране 289
четници 313
четническо движение 313
чужди езици 88
чуждоезиково обучение 88
шпионаж 34
щастие 20
юбилеи и чествания 92, 319
юдаизъм 25
ясновидство 17
ясновидци 17

Индекс 'ЗА НЕГО / НЕЯ'

Pogue, David 67
Алън, Уди (1935) 82
Антим I, екзарх (Атанас М. Чалъков)(1816 - 1888) 24
Апенрот, Ханс Дитер 51
Арментраут, Дженифър Л. (1980) 129
Атанасов, Васил 310
Баев, Йордан Ангелов (1954) 46
Бейн, Тайлър 64
Бенишева, Бисерка Василева (1953) 40
Бирова, Илка Любенова (1959) 88
Борисов, Бойко Методиев (1959) 41
Ботев, Христо (Петков) (1848 - 1876) 90
Брайсън, Бил (1951) 119
Бубновски, Сергей Михайлович (1955) 80
Бъртън, Мери 122
Ванг Нюман, Ингрид (1916 - 1959) 280
Ванга=Вангелия Пандева Гущерова (1911 - 1996) 17
Ванхам, Питър 38
Вапцаров, Никола Йонков (1909 - 1942) 90
Везнев, Ангел (Ачо) (1936) 115
Величков, Йордан Петров (1940) 40
Висема, Ханс (1942) 9
Вихерт, Кристоф (1945) 51
Воденски, Петър Георгиев (1951) 40
Волов, Панайот Вичев (1850 - 1876) 309
Вълев, Матвей=Димитър Христов Вълев (1902 - 1944) 90
Вълчев, Веселин 40
Габалдон, Диана=Диана Джийн Габалдон Уоткинс (1952 143, 144, 145
Галдино, Диего (1971) 128
Гасман, Оливър (1967) 61
Георгиев, Иван-Асен Христов (1907 - 1963) 46
Гленвил, Мерилин 70
Голд, Мина (1987) 171
Гортнър, Кристофър В. 212
Гоулстон, Марк (1948) 33
Гочев, Гочо Пеев (1931) 30
Граховска, Мая Василева (1964) 213
Грийн, Греъм (1904 - 1991) 211
Грозданов, Пламен 40
Груев, Дамян (Даме) Йованов (1871 - 1906) 303
Гърков, Огнян Крумов (1948) 40
Данчева-Манолова, Анета Иванова (1954) 179
Даяна, принцеса на Уелс (1961 - 1997) 35
Дейвис, Симон (1974) 39
Деянов, Радослав Христов (1947) 40
Джуров, Пламен (1949) 310
Димитров, Димитър Кръстев (1951 - 2011) 32, 316
Димитров, Емил Димитров (1940 - 2005) 310
Димов, Огнян Станчев 45
Дойчинова, Цеца Георгиева (1950) 310
Дочкалова, Бара (1977) 284
Дюлгерова, Нина Ангелова 40
Дяков, Александър 115
Дяковска, Люси=Людмила Любомирова Дяковска (1976) 310
Емрис, Барбара 16
Еребара, Руди (1971) 210
Есер, Марион 15
Ешкенази, Веско=Веселин Пантелеев-Ешкенази (1970) 310
Живков, Тодор Христов (1911 - 1998) 41, 46
Зееталер, Роберт (1966) 200
Зукърбърг, Марк Елиът (1984) 62
Иванова, Леа (1923 - 1986) 115
Каге, Ерлинг (1963) 20
Казандзакис, Никос (1883 - 1957) 206
Калфин, Ивайло Георгиев (1964) 40
Камджалов, Йордан (1980) 310
Караславов, Андрей Стоянов (1948) 40
Карлос Сомоса, Хосе (1959) 225
Кауфман, Андрю (1968) 123
Кент, Питър 64
Керев, Стойчо Иванов (1965) 2
Кингстън, Чарлс (О'Махони) 220
Кларк-Фийлдс, Хънтър 37
Климов, Григорий Петрович=Калмиков, Игор Борисович (1918 - 2007) 47
Клиъри, Бевърли (1916 - 2021) 252
Колинс, Уилки (1824 - 1889) 166
Конова, Емилияна 310
Крейнак, Сиси 86
Кременлиев, Атанас Георгиев (1934) 34
Кристенсен, Полин 87
Кристи, Агата (1890 - 1976) 188
Крум, хан (755 - 814) 110
Кръстев, Кирил Василев (1904 - 1991) 90
Кузманова, Божидара (1977) 310
Кукучка, Йежи (1948 - 1989) 85
Кулам, Каролин 310
Кунц, Дийн (1945) 199
Кунчев, Йонко Димитров 52
Кънева, Ева Димитрова (1985) 261
Кюнке, Елизабет 43
Кючуков, Любомир Недков (1955) 40
Ламарка, Кристен 13
Ланде, Натаниъл 126
Лафонтен, Жан дьо (1621 - 1695) 270
Левчев, Владимир Любомиров (1957) 98
Лем, Станислав (1921 - 2006) 93
Леонис, Хули 21
Лерински, Марко=Георги Иванов Георгиев (1862 - 1902) 313
Ливи, Стивън (1951) 62
Лий, Брус=Лий Юен Кам (1940 - 1973) 7
Лий, С. Б. 229
Линдгрен, Астрид Анна Емилия (1907 - 2002) 243, 280
Люн Ериксен, Ендре (1977) 261
Макграт, Джеймс (1952) 65
Макконъхи, Матю (1969) 191
Малкани, Малина Линакс 74
Манов, Богомил Борисов (1955) 30
Марков, Георги Георгиев (1946) 310
Марков, Георги Иванов (1929 - 1978) 90
Марч, Мегън (1983) 127, 182
Марчиано, Роки (1923 - 1969) 84
Марш, Найо (1895 - 1982) 161
Мейнандер, Хенрик (1960) 314
Милев, Димитър (Бънди) (1944) 115
Михайлов, Ангел (Анжело) Иванов (1939 - 1998) 115
Михайлов, Димитър Михайлов (1948) 22
Мос, Кейт (1961) 164
Мураками Харуки (1949) 158
Мусолини, Бенито (1883 - 1945) 194
Муярт, Барт 179
Николов, Симеон Танев (1947) 40
Николова, Ксения 178
Нович, Сара (1987) 174
Номбърг, Карла 37
Нотари, Валентино 146
Нюман, Кристин (1973) 172
Оруел, Джордж=Ерик Артър Блеър (1903 - 1950) 197
Павлов, Илия (Найденов) (1960 - 2003) 31
Папазов, Жорж=Георги Панайотов Папазов (1894-1972) 90
Пасков, Виктор Маринов (1949 - 2000) 115
Патев, Иван Симеонов (1970) 22
Пачев, Иван Дянков (1956) 310
Пегораро, Ренцо (1959) 310
Пенков, Джони=Георги Иванов Пенков (1933) 100
Пенчева, Анжелина Христова (1957) 284
Перес Галдос, Бенито (1843 - 1920) 224
Петерс, Мария (1958) 208
Петков, Владимир Илиев (1950) 109
Петревски, Горян (1951) 219
Петров, Мариян Петров (1961) 214
Пехливанова, Жоржета 40
Попов, Володя 310
Попов, Йордан Димитров (1952) 310
Радоев, Иван Дашев (1927 - 1994) 95
Радойски, Юлиян Георгиев (1969) 310
Ралин, Радой (1922/3 - 2004) 115
Рангелова, Анелия Спасова 310
Рат, Ханс (1965) 226
Решовски, Малин Иванов (1952) 310
Рибов, Манол Николов (1934) 63
Ризова, Теодора Велева (1969) 48
Рот, Йозеф (1894 - 1939) 192
Руис, дон Мигел=Мигел Анхел Руис (1952) 16
Русев, Светлин (1933 - 2018)(худож.) 310
Савова, Весислава Любомирова (1969) 227
Саздова, Винка 207
Сандбърг, Шерил Кара (1969) 62
Саркози, Никола (1955) 29
Сашо Сладура=Александър Георгиев Николов (1917 - 1961) 115
Свинтила, Владимир (1926 - 1998) 115
Сентър, Катрин (1972) 159
Силянов, Христо Иванов (1880 - 1939) 313
Скурати, Антонио (1969) 194
Славейков, Петко Рачов (1827 - 1895) 94
Спасов, Цветан (Илиев)(1919 - 1944) 91
Стайн, Гейл 86
Станчев, Юлиян 310
Стоев, Джеки=Георги Стефанов Стоев (1941) 100
Стоичков, Христо Стоичков=Камата (1966) 293
Стокър, Брам (1847 - 1912) 198
Столц, Ричард 46
Стоянов, Матей (1940) 115
Стругацки, Аркадий (1925 - 1991) 195
Стругацки, Борис (1933 - 2012) 195
Танковски, Георги 310
Тензин Гяцо, Далай Лама XIV 26
Тодоров, Калин Станков (1953) 116
Тодоров, Найден (1974) 310
Томов, Славчо Томов (1962) 310
Тунберг, Грета (2003) 38
Търпоманова, Екатерина Николова (1975) 210
Узодике, Джунифа 39
Узунова, Галина (1986) 177
Фиорети, Франческо (1960) 205
Флавий, Йосиф (37/38 - ок. 100) 302
Фоенкинос, Давид (1974) 125
Фокс, Ан 87
Фостър, Уенди 87
Франкенбергер, Каролин (1976) 61
Фющ, Милан (1888 - 1967) 137
Хаджидризов, Георги 310
Хаджиев, Кристиян Стоянов (1971) 66
Хаймън, Марк (1959) 78
Харуки Мураками (1949) 158
Хемингуей, Ърнест Милър (1899 - 1961) 89
Хосен, Марио (1971) 310
Хоф, Вим (1959) 73
Цанков, Драган Киряков (1828 - 1911) 304
Цвайг, Стефан (1881 - 1942) 121
Цур Хаузен, Харалд (1936) 310
Черняев, Никола 90
Чилингиров, Стилиян Хаджидобрев (1881 - 1962) 309
Чудомир=Димитър Христов Чорбаджийски (1890 - 1967) 92, 319
Шарма, Робин (1965) 19
Шваб, Клаус (1938) 38
Шорс, Джон 217
Шудури, Микаела (1983) 61
Шукеров, Петър Тодоров (1974) 22
Яворов, Пейо Крачолов (1878 - 1914) 90
Янчулев, Александър Стефанов (1938) 304
Янчулев, Стефан Александров (1900 - 1968) 304

Индекс 'ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ'

Азия 14, 38
Амазония 121, 288
Амазонка, р. 288
Баия, щат (Бразилия) 121
Балкански страни 40, 46
Богородична стъпка (местност, Старозаг. мин. бани) 290, 315
Бразилия 121
България 9, 17, 24, 31, 34, 40, 41, 46, 50, 54, 55, 69, 81, 90, 91, 115, 116, 117, 290, 304, 309, 310, 313, 315
Великобритания 35
Гранит, с. (Старозагорско) 290, 315
Далечен изток 23
Древна Индия 14
Европа 40
Златоград 22
Израел 25
Източна Европа 56
Индия 14, 106, 318
Испания 40
Истанбул 311
Казането, местност (Стара Загора) 290, 315
Каталуния 40
Константинопол 305, 311
Лерин, гр. (Гърция) 313
Македония 313
Мъглижки манастир 290, 315
Непал 106, 318
Одринска Тракия 313
Павелско, Смолянска обл. 22
Полша 85, 93
Рио де Жанейро, гр. (Бразилия) 121
Родопи 22, 117
Русия 40, 307
Сао Паулу, гр. 121
САЩ (Съединени американски щати) 40, 62, 82, 84, 89
Смолян 22
СССР 47, 307
Стара Загора 290, 315
Старозагорска област 6, 320
Съветски съюз 46
Тибет 26
Турия, с. (Старозагорска обл.) 290, 315
Турция 40
Тъжа, с. (Казанлъшко) 290, 315
Финландия 314
Франция 29
Хималаи 85
Чепеларе 22
Черноморски регион 40
Чехословакия 46
Чокманово, Смолянска обл. 22
Широка лъка, Смолянска обл. 22