Общ отдел

- 1 -

ЦБ I 13000, Б/091.5(100)/П 16

ПАМЕТ за култура : 100 автогр. от Кн. за впечатления на Регионална библ. "Стилиян Чилингиров" / Състав. Татяна Вътова ... [и др.]. - Шумен : Регионална библ. Стилиян Чилингиров, 2022 ([В. Търново] : Фабер). - [126] : с ил., портр., факс. (някои цв.) ; 17х23 см

ISBN 978-954-2936-63-3

1. Автографи, световни. 2. Прочути личности - в света - биографии

091.5(100) + 00(100)(092) + 92(100)

Б-122200003672

Сист. N: 373053

- 2 -

ЦБ 126601, С/016:92/Б 43

БЕНЧЕВА, Йоанна Илиева

Веселин Бешевлиев : Биобиблиография / Йоанна Бенчева. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020. - 82 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Бел. под линия.

ISBN 978-954-07-5055-2

1. Бешевлиев, Веселин Иванов, 1900 - 1992 - библиографии. 2. Историци, български - библиографии. 3. България - история

016:92 + 930(497.2)(01) + 92 Бешевлиев, Веселин

С-122200003797

Сист. N: 373204

- 3 -

ЦБ 126607, Ч/00(100)(092)/П 68

ПОКРОВСКАЯ, Анна и др.

Личностите, които промениха историята / Анна Покровская, Гита Голдберг ; Прев. Таня Балова ; С увод. - София : Паритет, [2022]. - 253 с. : с ил., портр. ; 21 см

Имената на авт. не са отбелязани на кор. ; Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-619-153-487-6

1. Прочути личности - биографии. 2. История, обща - биографии

00(100)(092) + 930.9(092) + 92(100)

Ч-122200003732

Сист. N: 373213

Философия. Психология

- 4 -

ЦБ 126559, П/159.955/Г 28

ГЕЙЛЪФ, Джулия

Прозорлив ум : Нагласата на съгледвача, или защо някои виждат нещата ясно, а други - не / Джулия Гейлъф ; Прев. от англ. Гергана Емилова ; С увод [от авт.]. - София : Изток-Запад, 2022. - 288 с. : с ил., табл. ; 22 см

Съдържа и Прил. ; Бел. ; За авт.

ISBN 978-619-01-1094-1

ISBN 619-01-1094-0

1. Мислене - психология. 2. Личност - психология

159.955 + 159.923

П-122200003693

Сист. N: 373046

- 5 -

ЦБ 126564, П/159.947/Ъ

ЪРВАЙН, Уилям Б.

Дарът на изпитанията : Стоически техники за емоционална устойчивост и самоконтрол / Уилям Б. Ървайн ; Прев. [от англ.] Марин Загорчев ; С увод [от авт.]. - [София] : Skyprint, 2022. - 157 с. ; 21 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Съдържа и Бел.

ISBN 978-954-390-184-5 (Скайпринт)

1. Стоицизъм. 2. Воля [психология]. 3. Личност - психология

159.947 + 159.923

П-122200003698

Сист. N: 373052

- 6 -

ЦБ 126565, П/176.6/Б 85

БУКАЙ, Демиан

Изневярата : Нов поглед към един стар проблем / Демиан Букай ; Прев. от исп. Светослава Славчева-Бонева ; С въвед. [от авт.]. - Пловдив : Хермес, 2022 ([софия] : Алианс Принт). - 224 с. : с табл. ; 20 см

Библиогр. с. 221 - 223.

ISBN 978-954-26-2182-9

1. Семейни отношения - етични проблеми. 2. Взаимоотношения - психология и поведение - етични проблеми. 3. Любов - психология и етика

176.6 + 173.1

П-122200003699

Сист. N: 373054

- 7 -

ЦБ I 13020, П/159.923/Б 35

БЕЛОВСКА, Меги

Позитивна психология за процъфтяващ живот и общество / Меги Беловска ; Прев. от фр. Нели Гедова ; С послесл. от авт. - София : Кибеа, 2022 ([София] : Симолини-94). - 152 с. : с портр. ; 18 см. - (Сер. Познай себе си. Сер. Знание)

Съдържа и За авт. ; За кн. ; От авт. ; Бел.

ISBN 978-954-474-957-6

1. Личност - психология

159.923

П-122200003795

Сист. N: 373331

Религия

- 8 -

ЦБ 126529, П/231/У 69

УОЛШ, Нийл Доналд

У дома при Бога : Новите откровения ; Бог на утрешния ден ; У дома при Бога / Нийл Доналд Уолш ; Прев. от англ. Снежана Милева ; С въвед. [от авт.]. - Пловдив : Хермес, 2015 (Костинброд : Мултипринт). - 672 с. ; 24 см

Кор. загл.: У дома при Бога : В живот без край : Заключителен разговор с Бога. - Кн. от Поредицата Разговори с Бога. - Съдържа и Бел. от авт.

ISBN 978-954-26-1498-2

ISBN 954-26-1498-5

1. Бог. 2. Космология

231 + 113/119

П-122200003788

Сист. N: 372906

- 9 -

ЦБ 126534, О/2(091)/Т 66

ТОЛЕВ, Ваклуш

История на религиите : Слово за Човека, Слънцето и Небето за Боговете - Времето и Всемира / Ваклуш Толев ; С предг. и увод [от авт.]. - София : Виктория В, 1992. - 233 с. : с ил. ; 24 см

Съдържа и Прил. - Библиогр. 297 - 298.

1. Религия - история

2(091)

О-122200004193

Сист. N: 372930

- 10 -

ЦБ 126635, О/299.18/П 20, Ч/299.18/П 20

ПАНЧОВСКИ, Иван Георгиев

Пантеонът на древните славяни и митологията им : [Изследване] / Иван Г. Панчовски ; С увод. - София : Булвест-2000, 1993 (Пловдив : Полиграфия). - 280 с. ; 20 см

Съдържа и Бел.

ISBN 954-8112-32-9

1. Славяни - религия и етнография. 2. Митове, славянски

299.18 + 398.3(=8)

О-122200004195, Ч-122200004211

Сист. N: 373284

- 11 -

ЦБ 126639, П/262(092)/В 22

ДИМИТРОВ, Божидар и др.

Патриарх Вартоломей I и България : Български приказки от Истанбул / Божидар Димитров, Йордан Динев, Марин Делчев Маринов. - София : Когнито, 2015. - 180 с. : с ил. ; 23 см

Пълната форма на името на авт. Божидар Димитров е Божидар Димитров Стоянов. - Съдържа и Време за събиране ; Гласът на Вартоломей Първи - символ на помирението / И. Димитров ; Полезна книга за православието / Д. Атанасов ; Жестовете на Вселенския патриарх утвърждават авторитета на БПЦ / Антоний, Западно- и Средноевропейски митрополит.

ISBN 978-954-92167--0-7

1. Вартоломей I Константинополски, патриарх Вселенски, 1940 - - биографии. 2. Българска православна църква - в чужбина

262(092) + 281.962(560-21) + 92 Вартоломей I Константинополски, патри

П-122200004278

Сист. N: 373299

Обществени науки

- 12 -

ЦБ 126553, П/323(497.2)/К 86

КОСТОВ, Иван Йорданов

Политиката отвътре / Иван Костов. - София : Ciela, 2022 ([Добрич] : Фолиарт). - 400 с. ; 24 см

Съдържа и Към читателя. - Библиогр. под линия с бел.

ISBN 978-954-28-4038-1 (Сиела)

1. Вътрешна политика - България. 2. Преход от комунизъм към демокрация - България. 3. България - политика - 1989 -

323(497.2) + 321.7(497.2)

П-122200003688

Сист. N: 373039

- 13 -

ЦБ 126585, Кр/316.647-053.2/Н 64

НЕШЕВА, Мина Николова

Блудство с малолетни и други патриархални беди / Лилит Виктоар. - Ст. Загора : Алфа Визия, 2021. - 144 с. : с ил. ; 20 см

Лилит Виктоар - псевд. на М. Н. Нешева.

ISBN 978-619-7595-22-2

1. Полови престъпления. 2. Деца - насилие - психологични проблеми. 3. Жени - психология

316.647-053.2 + 159.922.1-055.2

Кр-122200003649

Сист. N: 373137

- 14 -

ЦБ 126619, П/308(469)/Х 31

ХАТЪН, Бари

Португалия - загадъчна и пъстра / Бари Хатън ; Прев. [от англ.] Мариана Христова ; С предисл. [от авт.]. - София : Ера, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 336 с. : с ил. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Библиогр. с. 334 - 335.

ISBN 978-954-389-701-8

1. Социално-икономическо положение - Португалия. 2. Култура - Португалия. 3. Португалия - социално-икономическо положение

308(469) + 008(469)

П-122200003743

Сист. N: 373242

- 15 -

ЦБ 126627, П/308(560)/Н 21

НАНОВ, Пламен Йорданов

Република Турция между Изтока и Запада : [Монография] / Пламен Нанов ; С въвед. [от авт.]. - София : Изток-Запад, 2022. - 224 с. ; 24 см

Библиогр. с. 204 - 221.

ISBN 978-619-01-1085-9

ISBN 619-01-1085-1

1. Социално-икономическо положение - Турция. 2. Турция - социално-икономическо положение

308(560)

П-122200003749

Сист. N: 373258

- 16 -

ЦБ 126629, Ч/398.1/.4/М 32

МАРКС, Тони

Фолклорът - забулената реалност / Тони Маркс. - София : Литера Прима, 2006. - 240 с. ; 20 см. - (Поредица Тайни и загадки ; Кн. 115)

Тони Маркс - псевд. на авт. Антоанета Николова Матева-Кирова. - Библиогр. с. 233 - 237.

ISBN 954-738-134-2

ISBN 978-954-738-134-6

1. Народно творчество, словесно - теми, образи, сюжети. 2. Народни вярвания. 3. Парапсихология. 4. Извънземни цивилизации

398.1/.4 + 159.961 + 001.9

Ч-122200003658

Сист. N: 373269

- 17 -

ЦБ 126641, Ч/398.1/.4/М 32

МАРКС, Тони

Скрити пред очите : Приказките - вход към вековни тайни и загадки / Тони Маркс ; [С послесл. от авт.]. - София : Литера Прима, 2013. - 248 с. ; 20 см. - (Поредица Тайни и загадки ; Кн. 148)

Тони Маркс - псевд. на авт. Антоанета Николова Матева-Кирова. - Кн. е продълж. на Фолклорът - забулената реалност. - Библиогр. с. 241 - 245.

ISBN 978-954-738-174-2

1. Народно творчество, словесно - теми, образи, сюжети. 2. Народни вярвания. 3. Парапсихология. 4. Извънземни цивилизации

398.1/.4 + 159.961 + 001.9

Ч-122200003659

Сист. N: 373308

- 18 -

ЦБ 125011, П/327.84(497.2)(091)(092)/Б 54

БОГДАНОВ, Илия Гергов

Топ шпионите в България / Илия Богданов. - София : Атон ; Ню Медиа Груп, 2010. - 104 с. ; 19 см

ISBN 978-954-8252-26-3 (Атон)

1. Разузнаване - България - биографии. 2. Контраразузнаване - България - биографии

327.84(497.2)(091)(092) + 355.40(497.2)(091)(092) + 92(497.2)

П-122200004285

Сист. N: 373318

- 19 -

ЦБ 126646, Ч/308(497.2:510)(092)(047.53)/А 52

АЛЕКСИЕВА, Соня Александрова

Китай през погледа на българите / Соня Алексиева ; Фотогр. Ангел Орбецов ... [и др.] ; Въвед. Дун Сяодзюн. - София : Бълг. бестселър - Нац. музей на бълг. кн. и полиграфия, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 384 с. : с цв. ил., портр. ; 20х23 см

Други фотогр.: А. Пешева, А. Хабова, А. Аврамов, А. Терзиев, А. Благов, В. Гицоайка, Г. Арнаудов, Д. Николова, Д. Бойчев, Е. Хайн, Е. Благова, З. Михова, И. Иванов, И. Георгиева, И. Димитров, Л. Дзяи, М. Пенчева, М. Ганева, М. Неделчева, М. Янишевска, Н. Дичева, Р. Нейкова, Ю. Стоянов, Ю. Томова, С. Алексиева. - Съдържа и биогр. бел. за авт. и интервюираните.

ISBN 978-954-463-269-4

1. Прочути личности - България - интервюта. 2. Социално-икономическо положение - Китай. 3. Образование и просвета - Китай. 4. Култура - Китай. 5. Китай - социално-икономическо положение - образование - култура

308(497.2:510)(092)(047.53) + 008(497.2:510)(092)(047.53) + 92(497.2)

Ч-122200003674

Сист. N: 373326

- 20 -

ЦБ I 13021, П/32(497.2)(092)/П 59

ТОДОРОВ, Антон Динев

Досието на Плевнелиев : Цялата истина: Комсомол, Държавна сигурност, БКП, офшорки, бизнес кръгове, зависимости / Антон Тодоров ; С въвед. [от авт.]. - София : Millenium, 2014 ([София] : Алианс Принт). - 80 с. : с ил., табл., факс. ; 18 см

Съдържа и Бел.

ISBN 978-954-515-278-8 (Милениум)

1. Плевнелиев, Росен Асенов, 1964 - - биографии. 2. БКП - дейци

32(497.2)(092) + 92 Плевнелиев, Росен + 329(497.2)БКП

П-122200004244

Сист. N: 373332

- 21 -

ЦБ 126664, Ч/33(06)/Ю 12

ЮБИЛЕЙНА междунар. науч. конф., посветена на 30-ата год. от възстановяването на Стопанския фак. на Софийския унив. Св. Климент Охридски. София. 2020

Изследвания върху социалните и икономически преходи : Юбил. конф., посветена на 30-ата годишнина от възстановяването на Стопанския фак. на Софийския унив. "Св. Климент Охридски", 23 - 24 ноем. 2020 г. / Състав., под ред. на Цветан Давидков, Тодор Ялъмов ; Въвед. Тодор Ялъмов. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2022. - 203 с. : с табл., диагр., сх. ; 23 см

Авт. на докл.: С. Георгиева, Е. Василева, Д. Минева, С. Михайлова-Големинова, Е. Тархова, И. И. Ангелов, М. Влахова-Велева, Ц. Давидков, Р. Каназирева, А. Димитров, Д. Сотирова, А. Комитова, И. Петкова-Гурбалова, И. Гърков, Х. Соколова, Д. Бебенова-Николова, М. Пенчева. - Съдържа и Рез. на конференцията / И. Петкова-Гурбалова. - Текст и на фр., англ. ез. - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-07-5423-9

1. Икономически науки - конференции

33(06)

Ч-122200003686

Сист. N: 373359

- 22 -

ЦБ 126683, О/327.84(73)/М 19

МАККАРТИ, Денис В. Н. и др.

Агент от охраната на президента : Разказ за секретната служба на САЩ видяна отвътре / Денис В. Н. Маккарти, Филип У. Смит ; Прев. от англ. Вера Георгиева ; С предг. [от авт.]. - София : Петър Г. Христов, 1993 (Варна : Офсет Експрес). - 190 с. ; 21 см. - (Сер. Бизнес Детектив)

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 954-8555-02-6

1. Разузнаване - САЩ. 2. Охрана и сигурност - САЩ

327.84(73) + 351.75(73)

О-122200004196

Сист. N: 373435

- 23 -

ЦБ 126692, П/323.1(497.2)(091)/В 38

ВЕЛЕВ, Григор Петров

Българската национална кауза : Кн. 1 - / Григор Велев. - 2. изд.- [София] : Знание, 2013 -.- 24 см

Кн. 1. Непреходен стремеж за национално обединение (1762 - 1918) / С предг. и увод [от авт.]. - 2013. - 204 с. : с ил., портр., к.

Кор. загл.: Българската национална кауза 1762 - 2012 Т. 1. - Съдържа и С ерудиция, научна добросъвестност и загриженост за нацията / П. Павлов. - Изд. на БАН. Науч. център за бълг. нац. стратегия. Науч. инст. по бълг. нац. история.

ISBN 978-954-621-244-3 (т. 1)

1. Национален въпрос и национална политика - България. 2. История - България. 3. История - балкански страни. 4. България - национален въпрос - история

323.1(497.2)(091) + 949.72 + 949.7

П-122200003774

Сист. N: 373459

- 24 -

ЦБ II 8686, Ч/356/Б 92

БЪЛГАРСКА армия. Сухопътни войски

Алманах на Сухопътните войски на България : Кн. 1 -. - София : [Велес], 2012 -.- 30 см

Изд. на Асоц. на сухопътните войски на България, Нац. военноист. музей, Фонд. Бълг. воен. ист. наследство.

Кн. 6. Българската конница / Кирил Цветков ; Предг. Кирил Цветков. - 2022. - 216 с. : с ил. , портр.

Съдържа и Никой и нищо не бива да бъдат забравени! / К. Цветков. - Библиогр. с. 211 - 214.

ISBN 978-954-302-096-6 (кн. 6)

1. Сухопътни войски - България - история. 2. Кавалерия - България - история. 3. Пълководци и генерали, български - биографии. 4. България - военно дело

356(497.2)(091) + 357.1(497.2)(091) + 355.3(497.2)(092) + 92(497.2)

Ч-122200004440

Сист. N: 373639

Математика. Естествени науки

- 25 -

ЦБ 126571, Ч/582/Р 89

РУ, Джесика

Флориография : Илюстрирано ръководство за викторианския език на цветята / Джесика Ру ; Прев. [от англ.] Дора Велева ; С ил. от авт. - [София] : Знаци, 2022. - 224 с. : с цв. ил. ; 21 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Съдържа и Азбучник на значенията.

ISBN 978-619-7497-95-3

1. Цветя - символика

582 + 003.62:582

Ч-122200003705

Сист. N: 373093

- 26 -

ЦБ 126643, Кр/59.006(100)(091)/М 74, П/59.006(100)(091)/М 74

МИХАЙЛОВ, Радослав Михайлов

Зоопаркът в мен : Монография / Радослав Михайлов. - Ст. Загора : Кота, 2022 ([Ст. Загора] : Печатницата). - 136 с. : с цв. ил., портр. ; 24 см

Рец.: Д. Георгиев, Д. Канъков. - Рез. на бълг. и англ. ез. ; Библиогр. с. 127 - 134.

ISBN 978-954-305-617-0

1. Зоологически градини - в света - история. 2. Животни - практическо значение и защита - в света. 3. Михайлов, Радослав Михайлов, 1959 - - спомени. 4. Ветеринари - Ст. Загора - спомени

59.006(100)(091) + 502.7:592/599(100) + 619:614.2(497.235)(093.3) + 92 Михайлов, Радослав

Кр-122200003648, П-122200004324

Сист. N: 373314

Медицина

- 27 -

ЦБ 126597, П/612.821/И 30

ИГЪЛМАН, Дейвид

Инкогнито : Тайният живот на мозъка / Дейвид Игълман ; Прев. от англ. Елена Филипова. - 2. изд.- София : Ciela, 2022 ([В. Търново] : Абагар). - 312 с. : с ил. ; 23 см

Съдържа и Прил. ; Бел. - Библиогр. с. 294 - 311.

ISBN 978-954-28-4022-0

1. Главен мозък - функции. 2. Подсъзнание. 3. Невропсихология

612.821 + 159.93/.95

П-122200003726

Сист. N: 373160

- 28 -

ЦБ 126600, П/612.66-055.2/Н 98

НЮЗЪН, Луиз

Как да се подготвим за перименопаузата и менопаузата / Луиз Нюзън ; Прев. от англ. Евелина Андонова ; С въвед. [от авт.]. - Пловдив : Хермес, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 192 с. : с ил., табл. ; 20 см

Съдържа и Бел. ; За авт.

ISBN 978-954-26-2184-3

1. Климактериум - при жените. 2. Жени - хигиена и поведение

612.66-055.2 + 613-055.2

П-122200003727, П-122200003728

Сист. N: 373202

- 29 -

ЦБ 126704, П/612.017-053.2/В 39

ВЕЛИКОВА, Цветелина

Детският имунитет : Колко често е "честото" боледуване от инфекции / Цветелина Великова. - София : Ciela, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 288 с. ; 21 см

Библиогр. с. 286.

ISBN 978-954-28-4052-7 (Сиела)

1. Имунитет - при децата

612.017-053.2

П-122200003843

Сист. N: 373536

Изкуство

- 30 -

ЦБ 126554, П/792.2.071.2(497.2)(092)(093.3)/В 31

ВАЧКОВА, Силвия и др.

Пратеник на мъжки времена : Спомени за Григор Вачков / Силвия Вачкова, Мартина Вачкова, Юрий Дачев. - [2. изд.]. - [В. Търново] : Фабер, 2022. - 280 с. : с ил., портр., факс. ; 23 см

Съдържа и Ей, Гриша! / Й. Радичков ; Театрални роли в Държ. сатиричен театър ; Филмови роли.

ISBN 978-619-00-1551-2

1. Вачков, Григор, 1932 - 1980 - спомени. 2. Драматични артисти, български - спомени. 3. Киноартисти, български - спомени

792.2.071.2(497.2)(092)(093.3) + 791.44.071.2(497.2)(092)(093.3) + 92 Вачков, Григор

П-122200003689

Сист. N: 373040

- 31 -

ЦБ I 13001, Ч4/746.4.071.1(44)(092)/Д 62

ХОУМЪР, Карън

Диор / Карън Хоумър ; Прев. [от англ.] Весела Ангелова ; С въвед. [от авт.]. - София : Hybrid books, 2022 ([София] : Art Eternal Print). - 156 с. : с ил., портр. (някои цв.) ; 18 см

ISBN 978-619-7419-36-8 (Хибрид букс)

1. Диор, Кристиан, 1905 - 1957 - биографии. 2. Дизайнери, френски - творчество. 3. Мода - Франция - биографии

746.4.071.1(44)(092) + 391(44)(092) + 92 Диор, Кристиан

Ч4-122200003702

Сист. N: 373063

- 32 -

ЦБ 126584, П/784.7.071.2(497.2)(092)(093.3)/А 82, Ч4/784.7.071.2(497.2)(092)(093.3)/А 82

ГЕОРГИЕВ, Йордан Иванов и др.

Братя Аргирови. Гот е да сме двама / Текст Йордан Георгиев, Светослав Аргиров, Благовест Аргиров ; Предг. Йордан Георгиев. - София : СофтПрес, 2022. - 296 с. : с ил., портр. (някои цв.) ; 24 см

Съдържа и Другите за тях ; За авт.

ISBN 978-619-151-844-9

1. Аргиров, Светослав, 1959 - спомени. 2. Аргиров, Благовест, 1959 - спомени. 3. Музиканти, български - спомени. 4. България - музика

784.7.071.2(497.2)(092)(093.3) + 92 Аргиров, Светослав + 92 Аргиров, Благовест

П-122200003720, Ч4-122200003835

Сист. N: 373130

- 33 -

ЦБ 126588, Ч4/75.071.1(497.2)(092)(084)/С 40

СКОРЧЕВ, Румен Денев

Търговище завинаги в сърцето ми : Каталог на творбите на акад. Р. Скорчев, дарени на Регионална библ. "Петър Стъпов" - Търговище / Румен Скорчев ; Състав. Марияна Николова. - Търговище : Stovi, 2022. - 1 албум (116 с.) : с ил., репрод. (някои цв.) ; 22х30 см

Изд. на Регионална библ. П. Стъпов - Търговище. - Съдържа и Обясн. бел. ; Биогр. ; Където и да съм, винаги съм се чувствал джумалия / С. Аврамова.

ISBN 978-619-7336-14-6 (Стови)

1. Скорчев, Румен Денев, 1932 - 2015 - творчество - каталози. 2. Художници, български - творчество - каталози. 3. България - изобразителни изкуства

75.071.1(497.2)(092)(084) + 92 Скорчев, Румен

Ч4-122200003673

Сист. N: 373144

- 34 -

ЦБ 126616, Ч4/7.017/П 76

ПОПОВА, Вяра Александрова

Цветът в културата : [Монография] / Вяра Попова ; С предг. [от авт.]. - В. Търновo : Фабер, 2022. - 480 с. : с ил., сх., диагр. (някои цв.) ; 24 см

Съдържа и Приключенията на цветовете / Т. Батулева ; Рец. за ръкописа на новата моногр. на В. Попова / Цветът на културата /И. Стъпова. - Библиогр. с. 435 - 478.

ISBN 978-619-00-1534-5

1. Цветове [багри] - възприемане и въздействие. 2. Цветоусещане - психология. 3. Култура - история

7.017 + 159.937.51 + 535.6 + 930.85

Ч4-122200003703

Сист. N: 373231

Спорт. Игри. Зрелищни изкуства

- 35 -

ЦБ 126562, Кр/796.332.085(410)(091)/И 85, П/796.332.085(410)(091)/И 85

ЙОТОВ, Станил Венелинов

Арсенал Лондон. Завинаги : 330 въпроса от историята на клуба / Станил Йотов ; С предг. от авт. ; Послесл. Георги Стоянов. - [София] : Premium books, 2022 ([София] : Симолини '94). - 232 с., [8] л. : цв. ил. ; 21 см

Съдържа и .. И сърцето ми никога няма да те напусне / С. Йотов.

ISBN 978-619-7529-24-1 (Премиум букс)

1. Футболен клуб Арсенал (Лондон) - история. 2. Спортни отбори - Великобритания - история. 3. Футбол - Великобритания - история. 4. Великобритания - физическа култура и спорт

796.332.085(410)(091)

Кр-122200003650, П-122200003651

Сист. N: 373050

- 36 -

ЦБ 126713, П/796.332.071(100)(092)/Р 69

РОБИНСЪН, Джошуа и др.

Меси срещу Роналдо / Джошуа Робинсън, Джонатан Клег ; Прев. Радослав Христов. - [София] : Бард, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 336 с. : с табл., 4 л. цв. ил. ; 21 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и Бел. на авт. ; За авт. ; Прил.

ISBN 978-619-03-0168-4

1. Футболисти, португалски - биографии. 2. Футболисти, бразилски - биографии. 3. Роналдо, Кристиано, 1985 - - биографии. 4. Меси, Лионел Андрес, 1987 - - биографии

796.332.071(100)(092) + 92 Меси, Лионел + 92 Роналдо, Кристиано

П-122200003857

Сист. N: 373550

Езикознание

- 37 -

ЦБ 126602, Ч/802/809:371.3/К 73

КОЕВА, Янка Илиева

Ефективност в обучението по чужд език / Янка Коева ; С предг. от авт. - В. Търновo : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2021. - 184 с. : с ил., табл., диагр. ; 20 см

Рец.: Силвия Великова, Пенка Кънева. - Съдържа и разработки на студенти по темата Актуални тенденции в обучението по чужд ез. / Р. Стефанова, А. Шиков, Ф. Бергман, Н. Русева, М. Ламбова, Р. Христова И. Тачева. - Библиогр. с. 177 - 181.

ISBN 978-619-208-269-7

1. Чужди езици - методика на преподаването

802/809:371.3

Ч-122200003796

Сист. N: 373205

- 38 -

ЦБ I 13032, НЧ/801.321.19=956=30/V 75

VISUELLES Уorterbuch

Visuelles Worterbuch : Japanish - Deutsch. - Munchen : Coventgarden, 2011 (Slovakia : TBB). - 360 p. : ill. ; 17х14 cm

ISBN 978-3-8310-9096-9

1. Японски език - речници, японско-немски

801.321.19=956=30

НЧ-122200003885

Сист. N: 373698

Литературознание

- 39 -

ЦБ 126628, Ч/839.8(092)/А 65

МАРКС, Тони

Тайният код на Андерсен / Тони Маркс ; С послесл. [от авт.]. - Бургас : Знаци, 2022 (Бургас : Информа принт). - 216 с. ; 22 см

Тони Маркс - псевд. на авт. Антоанета Николова Матева-Кирова. - Библиогр. с. 212 - 213.

ISBN 978-619-7497-88-5

1. Андерсен, Ханс Кристиан, 1805 - 1875 - творчество - теми, образи, сюжети. 2. Писатели, датски - творчество - теми, образи, сюжети. 3. Дания - литературознание

839.8(092) + 92 Андерсен, Ханс + 839.8.09

Ч-122200003657

Сист. N: 373259

- 40 -

ЦБ 126764, Кр/886.7(092)(062)/Х 16, Ч/886.7(092)(062)/Х 16, Б/886.7(092)(062)/Х 16, С/886.7(092)(062)/Х 16, П/886.7(092)(062)/Х 16

ИВАН Хаджихристов 1892 - 1970 : Юбил. сб. / Състав. Иван Матев ... [и др.] ; Фотогр. Славчо Славов. - Ст. Загора : Регионална библ. Захарий Княжески, 2022 (София : Булгед). - 136 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 21 см. - (Поредица Литературна Ст. Загора ; N 3)

Худож. на портр. на кор. - М. Тачев. - Изд. на Община Ст. Загора ; Музей Литературна Ст. Загора ; Регионална библ. Захарий Княжески. - Съдържа: Духът на Луната : Късни бълг. символисти: И. Хаджихристов, И. Мирчев / И. Матев ; Поетът И. Хаджихристов в експозицията на Музей Литературна Ст. Загора ; Поетът И. Мирчев в експозицията на Музей Литературна Ст. Загора ; Иван Хаджихристов : Библиография / П. Синкова, М. Николова, М. Денчева ; И. М. Хаджихристов (01.04.1892 - 23.12.1970) : Списък на псевд. и период. изд., в които са използвани. - Показалец на публ. на И. Хаджихристов по загл. ; Именен показалец.

ISBN 978-619-90489-7-9

1. Хаджихристов, Иван Мирчев, 1892 - 1970 - юбилеи и чествания - сборници. 2. Мирчев, Иван Мирев, 1897 - 1982 - юбилеи и чествания - сборници. 3. Писатели, български - юбилеи и чествания - сборници. 4. България - литературознание

886.7(092)(062) + 92 Хаджихристов, Иван + 92 Мирчев, Иван

Кр-122200004406, Ч-122200004407, Б-122200004408, С-122200004409, П-122200004410, П-122200004411

Сист. N: 373684

Българска художествена литература

- 41 -

ЦБ 125892, Кр/886.7-1/Ш 85

ШОПОВА, Румяна Трифонова

Под пепел на забрава - въглен жив : Поезия / Румяна Шопова ; Предисл. Иван Пехливанов. - Пловдив : Арена принт, 2022. - 70 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

Кн. е ил. с рис. на К. Марковский. - Съдържа и Какво ме подтикна да напиша стихосбирката? / Р. Шопова.

ISBN 978-619-7413-31-1

886.7-1

Кр-122200003668

Сист. N: 1330

- 42 -

ЦБ 126570, П/886.7-311.6/Т 82

ТРЕНЕВ, Иван Александров

Наследниците на Иван Асен II : Роман / Иван Тренев ; С уводни думи от авт. - 3. изд.- София : Световна библ., 2021. - 432 с. ; 23 см

Съдържа и Речник.

ISBN 978-954-574-248-4

886.7-311.6

П-122200003704

Сист. N: 373092

- 43 -

ЦБ 126576, П/886.7-31/Д 78

ДОНЧЕВА, Юлияна

Криптоqueen : Роман / Юлияна Дончева. - София : Книгомания, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 480 с. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. е Юлияна Дончева Петкова.

ISBN 978-619-195-335-6

886.7-31

П-122200003711

Сист. N: 373113

- 44 -

ЦБ 126611, П/886.7-322.4/Г 37

ГЕОРГИЕВ, Людмил Руменов

От местопрестъплението: Bulgaria / Людмил Георгиев. - 2. доп. изд.- [София] : Атеа Букс, 2022. - 306 с. ; 20 см

Съдържа и Биогр. справ.

ISBN 978-954-8999-45-8

886.7-322.4

П-122200003737

Сист. N: 373227

- 45 -

ЦБ 126617, РЦАв/886.7-31/М 32

МАРКС, Тони

Нищо по-малко от вечност : Роман / Тони Маркс. - [Бургас] : Либра Скорп, 2021 ([София] : [M&BM]). - 308 с. ; 20 см

Тони Маркс - псевд. на авт. Антоанета Николова Матева-Кирова.

ISBN 978-954-471-795-7

886.7-31

РЦАв-122200003656

Сист. N: 373238

- 46 -

ЦБ 126624, П/886.7-32/С 83

СТОЯНОВ, Христо Недков

Детство за пораснали : Роман от 66 разказа и едно предчувствие / Христо Стоянов. - [Варна] : Хри100, 2022 (Хасково : Полиграф-Юг). - 224 с. ; 21 см

Кор. загл.: Детство за пораснали : 66 разказа и едно предчувствие.

ISBN 978-619-91419-4-6

886.7-32

П-122200003645, П-122200003646, П-122200003647

Сист. N: 373252

- 47 -

ЦБ II 8671, Ч/886.7-311.6/В 13

ВАГЕНЩАЙН, Анжел Раймонд

Съновидение за св. Борис I : Покръстването. О писменехъ / Анжел Вагенщайн ; Худож. Маглена Константинова. - София : Колибри, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 140 с. : с цв. ил. ; 27 см

ISBN 978-619-02-1102-0 (Colibri)

886.7-311.6

Ч-122200003752

Сист. N: 373266

- 48 -

ЦБ 126634, П/886.7-31/Н 69

НИКИФОРОВ, Галин Николов

Черна светлина : Роман / Галин Никифоров. - София : Ciela, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 296 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-4034-3 (Сиела)

886.7-31

П-122200003757

Сист. N: 373283

- 49 -

ЦБ 126648, ДТ/886.7-34/К 45, П/886.7-34/К 45

КАСАБОВА, Сийка Йорданова

Приказното огледало на успеха : Под формата на приказки са представени познания, мъдрости, закони, правила за действие и поведение в живота / Сийка Касабова ; Предг. Ани Велева. - София : Инсико, 2015. - 216 с. ; 20 см

Библиогр. с. 214 - 215.

ISBN 978-619-90499-0-7

886.7-34

ДТ-122200003660, П-122200003661, П-122200003662, П-122200003663

Сист. N: 373334

- 50 -

ЦБ 126650, П/886.7-8/К 45

КАСАБОВА, Сийка Йорданова

В търсене на пътя : 66 приказки, 33 мъдрости / Сийка Касабова ; Предг. Андриана Спасова. - София : Инсико, 2022. - 296 с. ; 20 см

Библиогр. с. 294 - 295.

ISBN 978-619-90499-3-8

886.7-8

П-122200003664

Сист. N: 373339

- 51 -

ЦБ 126654, П/886.7-34/Б 66

БОРМАЛИЙСКА, Елена Ангелова и др.

Избрани легенди за Хисаря / Елена Бормалийска, Радка Нанкина ; С предг. от авт. - Хисаря : [Фабер], 2010. - 47 с. : с ил. ; 20 см

Изд. на Национален археологически резерват и музей - Хисаря. - Съдържа и Сара : поема / С. Караславов ; Сонет за Хисаря / К. Пенев ; Хисарските развалини / И. Вазов. - Библиогр. с. 45.

ISBN 978-954-400-299-2

886.7-34

П-122200004245

Сист. N: 373344

- 52 -

ЦБ 126673/ РЦ19в ; ЦБ 126682 РЦ19в

КАРАВЕЛОВ, Любен Стойчев

Съчинения : Т. 1 - 8 / Любен Каравелов ; Под ред. на З. Стоянов. - Русе : Н.[аталия] Л.[юбен] Каравелова, 1886 - 1888 (Русе : Н. Л. Каравелов и сие).- 21 см

Т. 1. Стихотворения / Предисл. З. Стоянов. - 1886. - ХII, 236 с.

Екз. с инв. N 12220000.. е подв. заедно с още 1 загл. в общо кн. тяло: Съчинения / Любен Каравелов Т. 5. Повести и разкази. - 1887, с форматна сигнатура ЦБ 126682/ РЦ19в.

886.7(081) + 886.7-1

Сист. N: 373390

- 53 -

ЦБ 126682/ РЦ19в ; ЦБ 126673/ РЦ19в

КАРАВЕЛОВ, Любен Стойчев

Съчинения : Т. 1 - 8 / Любен Каравелов ; Под ред. на З. Стоянов. - Русе : Н.[аталия] Л.[юбен] Каравелова, 1886 - 1888 (Русе : Н. Л. Каравелов и сие).- 21 см

Т. 5. Повести и разкази. - 1887. - 6, 298 с.

Съдържа: Хаджи Ничо ; Отмъщение ; После отмъщение. - Екз. е подв. заедно с още 1 загл. в общо кн. тяло: Съчинения / Любен Каравелов Т. 1. Стихотворения. - 1886, с инв. N 12220000.. и форматна сигнатура ЦБ 126673/ РЦ19в.

886.7(081) + 886.7-32

Сист. N: 373419

- 54 -

ЦБ 126694, П/886.7-31/К 93

КУБАРЕЛОВА, Красимира Станчева

Верчето, Надежда и Любов : [Роман] / Красимира Кубарелова. - София : Ciela, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 152 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-4080-0 (Сиела)

886.7-31

П-122200003837

Сист. N: 373463

- 55 -

ЦБ 126697, П/886.7-31/Г 46

ГИЗГИНДЖИЕВ, Радослав Руменов

Рай: Вратите : [Роман] / Радослав Гизгинджиев. - 10 прераб. изд.- [София] : Words on the water, [2022] ([София] : Art Eternal Print). - 376 с. ; 22 см

Кн. 2 от трилогията Рай. - Съдържа и Вратите / С. Иванова.

ISBN 978-619-7643-08-4

886.7-31

П-122200003839

Сист. N: 373514

- 56 -

ЦБ 126707, П/820-31/М 28

МАНТЕЛ, Хилари

Доведете труповете : [Роман] / Хилари Мантел ; Прев. от англ. Боряна Джанабетска. - София : Еднорог, 2013. - 528 с. ; 22 см

Кн. 2 от поредицата Томас Кромуел. - Съдържа и Бел. на авт.

ISBN 978-954-365-122-1

820-31

П-122200003844

Сист. N: 373540

- 57 -

ЦБ 126730, П/886.7-31/Т 74

ТОПАЛДЖИКОВА, Анна Стефанова

Тайният живот на денонощията : [Роман] / Анна Топалджикова. - София : Black Flamingo Publishing, 2022 ([София] : Инвестпрес). - 224 с. ; 21 см

ISBN 978-619-262-013-4 (Блек Фламинго Пъблишинг)

886.7-31

П-122200003876

Сист. N: 373604

- 58 -

ЦБ 126733, П/886.7-31/Б 43

БЕШЛИЙСКА, Виктория Емилова

Сърце : [Роман] / Виктория Бешлийска ; Предг. Веселина Вачкова ; С послесл. от авт. - София : СофтПрес, 2022. - 376 с. ; 20 см

Съдържа и Отзиви за "Глина" ; Бел. на авт.

ISBN 978-619-151-850-0

886.7-31

П-122200003874, П-122200003875, П-122200004555

Сист. N: 373611

- 59 -

ЦБ 126745, Кр/886.7-1/Б 63

БОНЧЕВА, Виолета Колева

Подари ми цвете : Стихотворения / Виолета Бончева. - София : Огледало, 2020. - 102 с. ; 20 см

Съдържа и В. Бончева - книгопис и награди.

ISBN 978-619-7261-68-4

886.7-1

Кр-122200004325

Сист. N: 373642

- 60 -

ЦБ I 13033, Кр/886.7-194/Н 33

НАЦИОНАЛЕН младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев", XXXIX. Ст. Загора. 2022

Експресен поетичен албум : [Сб. с наградени и отличени творби] / Ил. Ива Груева. - Ст. Загора : [Библ. Родина], 2022. - 24 с., [1] л. : ил. ; 14 см

Съдържа стихове от: Д. Христова, М. Гетова, Н. Стефанова, Б. Узунова, М. Игнатова, Г. Маринова, Б. Славкова, М. Миланова, В. Вановска, М. Кръстев, М. Русева, М. Руков, М. Бабачева, К. Иванов. - Организатори на конкурса: Община Ст. Загора, Библ. Родина, Къща музей Гео Милев ; Жури на 39. изд. на конкурса: К. Кондова, В. Б. Видински, И. Иванова. - Връчване на наградите 28 окт. 2022, Ст. Загора.

886.7-194

Кр-122200004441

Сист. N: 373738

Чужда художествена литература

- 61 -

ЦБ 126552, П/820(94)-31/Р 27

РАЙЛИ, Матю Джон

Плашилото : [Роман] / Матю Райли ; Прев. [от англ.] Крум Бъчваров. - [София] : Бард, 2003 ([София] : Алианс Принт). - 400 с. : с ил. ; 20 см. - (Кралете на трилъра)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-585-468-5

ISBN 978-954-585-468-2

820(94)-31

П-122200003687

Сист. N: 65996

- 62 -

ЦБ 126555, П/820(73)-312.9/Р 97

РЪДЪРФОРД, Мара

Кралство от море и камък : [Роман] / Мара Ръдърфорд ; Прев. от англ. Емилия Ничева-Карастойчева. - София : Емас, 2022 ([Хасково] : Полиграф-Юг). - 328 с. : с к. ; 21 см

Кн. 2 от поредицата Корона от корал и перли.

ISBN 978-954-357-565-7

820(73)-312.9

П-122200003690

Сист. N: 373041

- 63 -

ЦБ 126556, Ч4/840-2/К 23

КАМЮ, Албер

Калигула : Пиеса / Албер Камю ; Прев. от фр. Мария Коева. - София : Фама+, 2022. - 140 с. ; 22 см

ISBN 978-619-178-151-5

840-2

Ч4-122200003691

Сист. N: 373042

- 64 -

ЦБ 126557, П/820(73)-312.4/П 22

ПАРКС, Брад

Немислимо : [Роман] / Брад Паркс ; Прев. от англ. Юлия Чернева. - София : Плеяда, 2022 ([София] : Art Eternal Print). - 308 с. ; 22 см. - (Световен трилър)

Съдържа и От авт.

ISBN 978-954-409-461-4

820(73)-312.4

П-122200003692

Сист. N: 373043

- 65 -

ЦБ 126560, П/820(73)-311.6/Г 84

ГРИФИС, Джиджи

Императрицата : [Роман] / Джиджи Грифис ; Прев. от англ. Мариана Христова. - София : Ciela, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 400 с. ; 21 см

Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-28-4054-1

820(73)-311.6

П-122200003694

Сист. N: 373048

- 66 -

ЦБ 126561, П/882-32/К 85

КОРОЛЕНКО, Владимир Галактионович

Слепият музикант : Повест / Владимир Короленко ; Прев. от рус. Наталия Христова. - Пловдив : Хермес, 2022 (Костинброд : Мултипринт). - 183 с. ; 22 см. - (Клуб Класика)

ISBN 978-954-26-2205-5

882-32

П-122200003695

Сист. N: 373049

- 67 -

ЦБ 126563, П/820(94)-31/М 89

МОРИС, Хедър

Три сестри : [Роман] / Хедър Морис ; Прев. от англ. Богдана Богданова. - София : Рива, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 448 с. ; 21 см

Съдържа и Бел. на авт.

ISBN 978-954-320-820-3

820(94)-31

П-122200003696, П-122200003697

Сист. N: 373051

- 68 -

ЦБ 126566, П/820(73)-31/С 76

СТИЙЛ, Даниел

Красива : [Роман] / Даниел Стийл ; Прев. [от англ.] Елена Чизмарова. - [София] : Бард, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 240 с. ; 20 см. - (Съвременни романи)

Пълното име на прев. Елена Чизмарова е Елена Чизмарова Хансен ; Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-03-0165-3

820(73)-31

П-122200003700

Сист. N: 373058

- 69 -

ЦБ 126567, П/894.541-312.4/С 30

СЕЕК, Макс

Мрежа : [Роман] / Макс Сеек ; Прев. от фин. Максим Стоев. - [София] : Емас, 2022. - 456 с. ; 20 см. - (Сер. Криминале)

Кн. 2 от поредицата Йесика Ниеми.

ISBN 978-954-357-564-0

894.541-312.4

П-122200003701

Сист. N: 373061

- 70 -

ЦБ 126573, П/820(73)-32/Ф 57

ФИЦДЖЕРАЛД, Франсис Скот

Странният случай с Бенджамин Бътън / Ф. Скот Фицджералд ; Прев. от англ. Владимир Молев, Марин Загорчев. - София : ФАМА i, 2022. - 120 с. ; 22 см. - (Класика)

Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с. - Съдържа и произведенията Зарове, бокс и китара ; Опрощение.

ISBN 978-619-218-048-5

820(73)-32

П-122200003707

Сист. N: 373103

- 71 -

ЦБ 126574, П/820(73)-31/Д 52

ДЖОШИ, Алка

Пазителят на тайни от Джайпур : Роман / Алка Джоши ; Прев. от англ. Надя Златкова. - София : Benitorial, 2022 ([София] : Ропринт). - 448 с. ; 20 см

Съдържа и Речник на термините ; Индийското злато: осигуровка на жената за старини ; Вдъхновени от индийската храна ; Алу гоби маттар сабзи (Зеленчуково къри с картофи, карфиол и грах) ; Коктейлът на Махарани ; За авт.

ISBN 978-619-7639-12-4

820(73)-31

П-122200003709

Сист. N: 373106

- 72 -

ЦБ 126575, П/820(73)-31/Д 52

ДЖОШИ, Алка

Изрисувано с къна : Роман / Алка Джоши ; Прев. от англ. Габриела Манова. - София : Benitorial, 2022 ([София] : Ропринт). - 440 с. ; 20 см

Съдържа и Речник на термините ; История на къната ; Рецепта на Радха за паста от къна ; Кастите в Индия ; Рецептата на Малик за топчета бати ; Рецептата на двореца за кралско рабри.

ISBN 978-619-7639-02-5

820(73)-31

П-122200003710

Сист. N: 373112

- 73 -

ЦБ 126577, П/882-312.4/Л 33

ЛЕБЕДЕВ, Сергей Сергеевич

Дебютант : Роман / Сергей Лебедев ; Прев. от рус. Денис Коробко. - София : Кръг, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 320 с. ; 20 см

Съдържа и Моята Москва е Москва на Достоевски. Москва на "Бесове" : Послесл. към бълг. читател / С. Лебедев.

ISBN 978-619-7625-74-5

882-312.4

П-122200003712

Сист. N: 373114

- 74 -

ЦБ 126578, П/830-31/Т 69

ТОМЕ, Джаки

Братя : [Роман] / Джаки Томе ; Прев. от нем. Ива Иванова. - София : Атлантис КЛ, 2022. - 398 с. ; 20 см. - (Поредица Вълшебната планина. Съвр. проза от Германия, Австрия и Швейцария)

ISBN 978-954-9621-81-5

830-31

П-122200003713

Сист. N: 373115

- 75 -

ЦБ 126579, П/850-31/Д 50

ДЖЕНОВЕЗЕ, Паоло

Супергерои : [Роман] / Паоло Дженовезе ; Прев. от итал. Мария Добрева. - София : Колибри, 2022 ([София] : Инвестпрес). - 301 с. ; 20 см

ISBN 978-619-02-1045-0 (Colibri)

850-31

П-122200003714

Сист. N: 373118

- 76 -

ЦБ 126586, П/840-31/Б 87

БУРДО, Оливие

В очакване на Боджангълс : [Роман] / Оливие Бурдо ; Прев. от фр. Росица Ташева. - София : Колибри, 2017 ([София] : Инвестпрес). - 141 с. ; 20 см. - ([Поредица] Съвр. европ. проза)

ISBN 978-619-150-978-2 (Colibri)

840-31

П-122200003721

Сист. N: 373142

- 77 -

ЦБ 126594, П/830-312.6/Б 39

БЕРНАРД, Каролине

Жената от Монпарнас : [Роман] / Каролине Бернард ; Прев. от нем. Величка Стефанова ; С послесл. от авт. - [София] : Емас, 2022 ([Хасково] : Полиграф-Юг). - 407 с. ; 20 см. - (Поредица Бунтарки ; 3)

Каролине Бернард - псевд. на Таня Шли.

ISBN 978-954-357-566-4

830-312.6

П-122200003723

Сист. N: 373156

- 78 -

ЦБ 126595, П/820-312.9/Х 21

ХАЙН, Чарлз Кътклиф

Изгубеният континент : Роман за Атлантида / Чарлз Кътклиф Хайн ; Прев. от англ. Гергана Ранчева. - София : Изток-Запад, 2022. - 264 с. ; 22 см. - ([Библ.] Magica)

ISBN 978-619-01-1097-2

ISBN 619-01-1097-5

820-312.9

П-122200003725

Сист. N: 373158

- 79 -

ЦБ 126603, П/820(73)-31/К 40

КАРЛАН, Одри

Какво желае сърцето : [Роман] / Одри Карлан ; Прев. [от англ.] Весела Ангелова. - София : Плеяда, 2022 ([София] : Art Eternal Print). - 332 с. ; 20 см. - (Поредица [Пеперуда] : Съвр. романтична проза)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-409-460-7

820(73)-31

П-122200003729

Сист. N: 373206

- 80 -

ЦБ 126610, П/820(73)-312.4/К 93

КУНЦ, Дийн

Нейде другаде : Роман / Дийн Кунц ; Прев. от англ. Надя Баева. - София : Кръг, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 360 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7625-81-3

820(73)-312.4

П-122200003736

Сист. N: 373225

- 81 -

ЦБ 126612, П/820(73)-312.4/К 85

КОРНУЕЛ, Патриша

Очевидец : [Роман] / Патриша Корнуел ; Прев. [от англ.] Радослав Христов. - [София] : Бард, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 336 с. ; 21 см. - (Кралете на трилъра)

Патриша Корнуел - псевд. на Патриша Каръл Даниълс ; Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-03-0164-6

820(73)-312.4

П-122200003738

Сист. N: 373228

- 82 -

ЦБ 126613, П/820-322.4/Д 71

ДОЙЛ, Артър Конан

Паразитът и други призрачни истории / Артър Конан Дойл ; Подбор и състав. Иван Атанасов ; Прев. от англ. Явор Цанев. - София : Изток-Запад, 2022. - 320 с. ; 22 см. - ([Библ.] Magica)

ISBN 978-619-01-1095-8

ISBN 619-01-1095-9

820-322.4

П-122200003739

Сист. N: 373230

- 83 -

ЦБ I 13008, П/882-32/Т 67

ТОЛСТОЙ, Лев Николаевич

Платномер : Историята на един кон = Холстомер : История лошади ; Охота пуще неволи : Рассказ охотника. - Лев Николаевич Толстой ; Пер. [от рус.] Таня Балова, Иванка Златева ; Ловната страст е по-лоша от робство : Разказ на един ловец / Лев Николаевич Толстой ; Прев. [от рус.] Таня Балова, Иванка Златева = Холстомер : История лошади ; Охота пуще неволи : Рассказ охотника / Лев Николаевич Толстой ; Пер. [от рус.] Таня Балова, Иванка Златева. - София : Паритет, [2021]. - 187 с. : с ил. ; 17 см. - ([Поредица] Билингва)

Имената на прев. отбелязани в библиогр. каре. - Парал. текст на рус. ез.

ISBN 978-619-153-378-7

882-32

П-122200003741

Сист. N: 373236

- 84 -

ЦБ 126618, П/820-31/Л 84

ЛОУРИ, Малкълм

Под вулкана : [Роман] / Малкълм Лоури ; Прев. от англ. Спас Николов. - 2. изд.- София : Лист, 2022 ([Благоевград] : Смилков). - 496 с. ; 20 см

Съдържа и Ако цивилизацията ни изтрезнееше.. / С. Николов.

ISBN 978-619-7596-85-4

820-31

П-122200003742

Сист. N: 373241

- 85 -

ЦБ 126623, П/839.6-31/Е 41

ЕКЕБЕРГ, Ян Уве

Последният викингски крал: Наемникът на императора : Роман / Ян Уве Екеберг ; Прев. от норв. Евгения Кръстева. - [София] : Персей, 2022. - 352 с. ; 20 см. - (Поредица Последният викингски крал ; [3])

Съдържа и Имена и понятия.

ISBN 978-619-161-246-8

839.6-31

П-122200003744

Сист. N: 373251

- 86 -

ЦБ 126625, П/820(73)-312.4/Д 34

ДЕЙВ, Лора

Последното, което ми каза : [Роман] / Лора Дейв ; Прев. от англ. Богдан Русев. - София : Ciela, 2022 ([Добрич] : Фолиарт). - 328 с. ; 21 см

Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-28-4040-4 (Сиела)

820(73)-312.4

П-122200003745, П-122200003746

Сист. N: 373254

- 87 -

ЦБ 126626, П/820(73)-31/Б 13

БАДАНИ, Седжал

Прекършени криле : [Роман] / Седжал Бадани ; Прев. от англ. Евелина Пенева. - София : Ciela, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 396 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-3984-2 (Сиела)

820(73)-31

П-122200003747

Сист. N: 373255

- 88 -

ЦБ 126632, П/882-32/А 66

АНДРЕЕВ, Леонид Николаевич

Червеният смях : Истинското лице на войната : [Повест] / Леонид Андреев ; Прев. [от рус.] Мартина Андреева. - [София] : Асеневци, 2022. - 114 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7586-80-0

882-32

П-122200003756

Сист. N: 373282

- 89 -

ЦБ 126636, П/860-31/Д 30

ДЕ Уртури, Ева Гарсия Саенс

Черният часослов : [Роман] / Ева Гарсия Саенс Де Уртури ; Прев. от исп. Катя Диманова. - София : Изток-Запад, 2022. - 320 с. ; 22 см. - ([Поредица Мълчанието на Белия град] ; [4])

Съдържа и Бел. на авт. - Библиогр. с. 315 - 318.

ISBN 978-619-01-1093-4

ISBN 619-01-1093-2

860-31

П-122200003758

Сист. N: 373285

- 90 -

ЦБ I 13009, П/820-31/С 37

СИНГХ, Вибхор Кумар

Милиардерът и монахът : Обикновена история за пътя към необикновеното щастие / Вибхор Кумар Сингх ; Прев. от англ. Ирина Манушева. - София : Кибеа, 2022 ([София] : Инвестпрес). - 112 с. : с портр. ; 18 см. - (Сер. Познай себе си)

Съдържа и За авт., За кн.

ISBN 978-954-474-948-4

1. Самоусъвършенстване - художествена литература

820-31 + 159.922(0:82-31)

П-122200003798

Сист. N: 373295

- 91 -

ЦБ 126640, П/820(94)-31/Р 27

РАЙЛИ, Матю

Петимата велики воини : [Роман] / Матю Райли ; Прев. [от англ.] Венцислав Божилов. - [София] : Бард, 2019 ([София] : Алианс Принт). - 400 с. : с ил., к. ; 20 см. - (Кралете на трилъра)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Кн. е продълж. на романите Седемте смъртоносни чудеса и Шестте свещени камъка. - Съдържа и Историята дотук.. .

ISBN 978-954-655-126-9

820(94)-31

П-122200003793, П-122200003794

Сист. N: 373301

- 92 -

ЦБ 126688, ДТ/820(73)-31/У 30

УЕСТ, Кейси

[Пи Ес] P.S. Харесвам те : [Роман] / Кейси Уест ; Прев. от англ. Емилия Ничева-Карастойчева. - [София] : Емас, 2022 (Хасково : Полиграф-Юг). - 248 с. ; 21 см. - ([Библ.] Емас тийн)

ISBN 978-954-357-567-1

820(73)-31

ДТ-122200003833

Сист. N: 373449

- 93 -

ЦБ 126693, П/820(73)-31/М 89

МОРГАН, Сара

Бягство по Коледа : [Роман] / Сара Морган ; Прев. от англ. Марианна Панова. - София : Ciela, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 376 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-4050-3 (Сиела)

820(73)-31

П-122200003836, П-122200004608

Сист. N: 373461

- 94 -

ЦБ 126695, П/820(73)-312.4/К 85

КОРНУЕЛ, Патриша

Покварено сърце : [Роман] / Патриша Корнуел ; Прев. [от англ.] Елена Кодинова. - [София] : Бард, 2016 ([София] : Алианс Принт). - 400 с. ; 21 см. - (Кралете на трилъра)

Патриша Корнуел - псевд. на Патриша Каръл Даниълс ; Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-695-0

820(73)-312.4

П-122200003789

Сист. N: 373465

- 95 -

ЦБ 126696, П/820(73)-31/Т 45

ТЕЙЛЪР, Джанел

Твърде лично : [Роман] / Джанел Тейлър ; Прев. от англ. Боряна Хрисимова. - София : Плеяда, 2005 ([София] : Art Eternal Print). - 328 с. ; 20 см. - (Съвр. романтична проза)

ISBN 978-954-409-170-5

820(73)-31

П-122200003766

Сист. N: 373513

- 96 -

ЦБ 126698, П/820-31/М 87

МОНТЕФИОРЕ, Санта

Непозволени забавления : [Роман] / Санта Монтефиоре ; Прев. [от англ.] Боряна Неделчева Даракчиева. - София : СББ Медиа, 2022 ([София] : Ропринт). - 200 с. ; 20 см. - (Световни бестселъри)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-399-455-7 (SBB Media)

820-31

П-122200003767

Сист. N: 373518

- 97 -

ЦБ 126700, П/820(94)-312.9/С 44

СЛЕЙТЪР, А. Г.

Всички шепнещи кости : [Роман] / А. Г. Слейтър. - София : Ciela, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 384 с. ; 21 см

А. Г. Слейтър - псевдоним на Анджела Слейтър. - Съдържа и Бел от авт. ; За авт.

ISBN 978-954-28-3992 (Сиела)

820(94)-312.9

П-122200003840

Сист. N: 373526

- 98 -

ЦБ 126701, П/820(73)-31/Р 69

РОБИНСЪН, Мерилин Съмърс

Галаад : [Роман] / Мерилин Робинсън ; Прев. от англ. Стела Джелепова. - София : Лист, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 288 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7596-86-1

820(73)-31

П-122200003841

Сист. N: 373527

- 99 -

ЦБ 126703, П/860(85)-31/Б 24

БАМБАРЕН, Серхио

Делфинът: Историята на един мечтател : Роман / Серхио Бамбарен ; Прев. от англ. Катерина Панчова. - София : Световна библиотека, [2022]. - 96 с. : с ил. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. е Серхио Бамбарен Роджеро. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-954-574-264-4

860(85)-31

П-122200003842

Сист. N: 373532

- 100 -

ЦБ 126711, П/820(73)-31/Х 38

ХЕЙЛ, Джени

Коледа край камината : [Роман] / Джени Хейл ; Прев. от англ. Дори Габровска. - Пловдив : Хермес, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 272 с. ; 20 см

ISBN 978-954-26-2192-8

820(73)-31

П-122200003854, П-122200003855, П-122200004603

Сист. N: 373546

- 101 -

ЦБ 126712, П/820(71)-312.9/Е 93

ЕСЪЛМОНТ, Иън Камерън

Кръв и кост : Роман за малазанската империя / Иън К. Есълмонт ; Прев. [от англ. ез.] Десислава Сивилова. - София : Артлайн Студиос, 2022. - 770 с. ; 22 см. - ([Поредица] Роман за Малазанската империя ; [5])

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре ; Възприетата форма на името на прев. - Десислава Огнянова Недкова. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-193-270-2 (Артлайн Студиос)

820(71)-312.9

П-122200003856

Сист. N: 373548

- 102 -

ЦБ 126714, П/820(417)-312.4/Н 98

НЮДЖЪНТ, Лиз

Загадката Оливър : [Роман] / Лиз Нюджънт ; Прев. [от англ.] Златка Миронова. - София : Еднорог, 2022. - 272 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на предзагл. с.

ISBN 978-954-365-271-6

820(417)-312.4

П-122200003848

Сист. N: 373552

- 103 -

ЦБ 126715, П/820-31/Р 70

РОБЪРТС, Бетан

Моят полицай : [Роман] / Бетан Робъртс ; Прев. от англ. Зорница Русева. - София : Ciela, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 352 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-4073-2 (Сиела)

820-31

П-122200003858

Сист. N: 373556

- 104 -

ЦБ 126716, П/820-31/Ф 69

ФОЛЕТ, Кен

Място наречено свобода : [Роман] / Кен Фолет ; Прев. от англ. Ива Димитрова. - София : Артлайн Студиос, 2022. - 518 с. ; 23 см

ISBN 978-619-193-265-8 (Artline Stidios)

820-31

П-122200003859

Сист. N: 373561

- 105 -

ЦБ 126719, П/820(73)-31/Х 49

ХИЛДЕБРАНД, Елин

Зимна улица : [Роман] / Елин Хилдебранд ; Прев. от англ. Надя Баева. - София : Ciela, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 240 с. ; 21 см

Кн. 1 от поредицата Winter.

ISBN 978-954-28-4071-8 (Сиела)

820(73)-31

П-122200003850

Сист. N: 373568

- 106 -

ЦБ 126721, П/820(73)-4/Д 50

ДЖЕЙМС, Хенри

Изящното изкуство на критиката : Есета / Хенри Джеймс ; Прев. от англ. Мариана Неделчева. - София : Колибри, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 336 с. ; 20 см

Съдържа и Английският американец / М. Неделчева. - С бел. под линия.

ISBN 978-619-02-1095-5 (Colibri)

820(73)-4

П-122200003851

Сист. N: 373571

- 107 -

ЦБ 126722, П/820/899-84/Н 17

НАЙ-УМНИТЕ афоризми на света / Състав. Лидия Геловска. - София : Кръг, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 376 с. ; 20 см

Името на състав. отбелязано в библиогр. каре. - Съдържа и Няколко думи преди умните афоризми.

ISBN 978-619-7625-85-1

820/899-84

П-122200003861

Сист. N: 373574

- 108 -

ЦБ 126724, П/820-31/М 28

МАНТЕЛ, Хилари

Огледалото и светлината : [Роман] / Хилари Мантел ; Прев. от англ. ез. Боряна Джанабетска. - София : Еднорог, 2022. - 928 с. ; 22 см

Кн. 3 от поредицата Томас Кромуел. - Съдържа и Бел. на авт.

ISBN 978-954-365-270-9

820-31

П-122200003863

Сист. N: 373586

- 109 -

ЦБ 126727, П/820(73)-31/Х 93

ХУАНГ, Ана

Порочни игри : [Роман] / Ана Хуанг ; Прев. от англ. ез. Александра Банкова. - София : Уо Егмонт, 2022. - 448 с. ; 20 см

Уо Егмонт - търг. марка на Егмонт България. - Кн. 2. от поредицата Порочни истории. - Съдържа и Бел. до чит. ; За авт.

ISBN 978-954-27-2916-7 (Егмонт България)

820(73)-31

П-122200003865

Сист. N: 373595

- 110 -

ЦБ 126728, П/820(94)-31/Ф 68

ФОКС, Кандис

Преследването : [Роман] / Кандис Фокс ; Прев. [от англ. ез.] Ивайла Божанова. - [София] : Бард, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 352 с. ; 20 см. - (Кралете на трилъра)

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-03-0167-7

820(94)-31

П-122200003866

Сист. N: 373602

- 111 -

ЦБ 126729, ДТ/894.541-31/С 91

СУМАНЕН, Надя

Рамбо : Роман / Надя Суманен ; Прев. от фин. Росица Цветанова. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2022. - 224 с. ; 20 см

ISBN 978-619-235-126-7

894.541-31

ДТ-122200003870

Сист. N: 373603

- 112 -

ЦБ 126731, П/839.6-312.4/И 79

ЙОНАСОН, Рагнар

Северни стихии : [Роман] / Рагнар Йонасон ; Прев. [от норв.] Росица Тодорова. - София : Ера, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 231 с. : с к. ; 20 см. - (Сер. Северно сияние)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-389-703-2

839.6-312.4

П-122200003871, П-122200003872

Сист. N: 373605

- 113 -

ЦБ 126732, П/820(73)-31/С 97

СЪРЛ, Ребека

След пет години : Роман / Ребека Сърл ; Прев. от англ. Диляна Георгиева. - Пловдив : Хермес, 2022 ([София] : Алианс Принт). - 264 с. ; 20 см

ISBN 978-954-26-2210-9

820(73)-31

П-122200003873

Сист. N: 373610

- 114 -

ЦБ 126734, П/820(73)-31/Н 98

НЮМЪН, Ти Джей

Ултиматум : [Роман] / Ти Джей Нюмън ; Прев. от англ. Гергана Георгиева. - София : Millenium, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 304 с. ; 22 см

ISBN 978-954-515-592-5 (Милениум)

820(73)-31

П-122200003878

Сист. N: 373617

- 115 -

ЦБ 126737, П/820(73)-31/Б 33

БЕЛ, Дейвид

Услугата : [Роман] / Дейвид Бел ; Прев. от англ. Коста Сивов. - София : Ciela, 2022 ([Костинброд] Мултипринт). - 392 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-4078-7 (Сиела)

820(73)-31

П-122200003879

Сист. N: 373624

- 116 -

ЦБ 126739, П/820(73)-31/Л 83

ЛОСЪН, Майк

Фамилията : [Роман] / Майк Лосън ; Прев. от англ. Надежда Розова. - София : Обсидиан, 2022 (София : Инвестпрес). - 344 с. ; 20 см

ISBN 978-954-769-542-9

820(73)-31

П-122200003881

Сист. N: 373629

- 117 -

ЦБ 126740, П/840-31/Б 87

БУРДО, Оливие

Флорида : [Роман] / Оливие Бурдо ; Прев. от фр. Албена Шарбанова. - София : Колибри, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 248 с. ; 20 см. - (Поредица EUROPA)

Съдържа и Поредица EUROPA - от млади творци за млади читатели.

ISBN 978-619-02-1114-3 (Colibri)

840-31

П-122200003882

Сист. N: 373630

- 118 -

ЦБ 126742, П/820(73)-31/Х 25

ХАНА, Кристин

Четирите вятъра : [Роман] / Кристин Хана ; Прев. [от англ. ез.] Вихра Манова. - София : Ибис, 2022 ([София] : Симолини). - 447 с. ; 21 см. - (Кол. Незабравими истории)

Съдържа и Бел. на авт.

ISBN 978-619-157-393-6

820(73)-31

П-122200003883

Сист. N: 373632

- 119 -

ЦБ I 13028, НЧ/820(73)-31/G 39

GERRITSEN, Tess

Kalte Herzen : Roman / Tess Gerritsen ; Deutsch von Kristian Lutze. - 14. Aufl.- Munchen : Blanvalet Verlag, 2003 (Possneck : GGP Media). - 384 p. ; 18 cm

Blanvalet Verlag - импринт на Bertelsmann Random House. - Съдържа и За кн. ; За авт.

ISBN 978-3-442-35880-9 (Bertelsmann Random House)

820(73)-31

НЧ-122200003899

Сист. N: 373641

- 120 -

ЦБ 126747, НЧ/850-31/E 20

ECO, Umberto

Baudolino : Roman / Umberto Eco ; Aus dem Ital. von Burkhart Kroeber. - Munchen : Carl Hanser Verlag, 2000 (Ulm : Franz spiegel Buch). - 600 p. ; 22 cm

ISBN 3-446-20048-7

850-31

НЧ-122200003901

Сист. N: 373645

- 121 -

ЦБ 126749, НЧ/820(73)-31/M 73

MIN Anchee

Madame Mao : Roman / Anchee Min ; Aus dem Amer. von Barbara Heller. - Munchen : Knaur Taschenbuch, 2004 (Leck : Clausen & Bosse). - 365 p. ; 19 cm

Knaur Taschenbuch - импринт на Droemerschen Verlagsanstalt. - Библиогр. с. 357 - 358.

ISBN 978-3-4260-62732-9 (Droemerschen Verlagsanstalt)

820(73)-31

НЧ-122200003900

Сист. N: 373646

- 122 -

ЦБ 126751, НЧ/820(73)-31/S 56

SHREVE, Anita

Die Frau des Piloten : Roman / Anita Shreve ; Aus dem Amer. Christine Frick-Gerke. - 7. Aufl.- Munchen : Piper, 2002 (Leck : Clausen & Bosse). - 287 p. ; 19 cm

Съдържа и За кн.

ISBN 978-3-492-23049-0

820(73)-31

НЧ-122200003895

Сист. N: 373648

- 123 -

ЦБ I 13029, НЧ/820(73)-31/S 78

SPARKS, Nicholas

Das Schweigen des Glucks : Roman / Nicholas Sparks ; Aus dem Amer. von Susanne Hobel. - 2. Aufl.- Munchen : Wilhelm Heyne Verlag, 2002 (Berlin : Elsnerdruck). - 399 p. ; 18 cm

Съдържа и За кн. ; За авт.

ISBN 978-3-453-19917-0

820(73)-31

НЧ-122200003888

Сист. N: 373650

- 124 -

ЦБ I 13030, НЧ/820-31/R 96

RUTHERFURD, Edward

Der wald der Konige : Roman / Edward Rutherfurd ; Aus dem Engl. von Karin Dufner. - Munchen : Blanvalet Verlag, 2002 (Berlin : Elsnerdruck). - 799 p. : ill. : m. ; 18 cm

Edward Rutherfurd - псевдоним на Francis Edward Wintle. - Blanvalet Verlag - импринт на Bertelsmann Random House. - Съдържа и За кн. ; За авт.

ISBN 978-3-442-35606-5 (Bertelsmann Random House)

ISBN 3-442-35606-7 (Bertelsmann Random House)

820-31

НЧ-122200003891

Сист. N: 373654

- 125 -

ЦБ 126754, НЧ/839.7-31/E 26

EDWARDSON, Ake

Winterland : [Roman] / Ake Edwardson ; Aus dem Schwed. von Susanne Dahmann. - Berlin : List Verlag, 2006 (Leck : Clausen & Bosse). - 312 p. ; 19 cm

List Verlag - импринт на Ullstein-Buchverlage. - Съдържа и За кн. ; За авт.

ISBN 978-3-548-60685-9 (Ullstein-Buchverlag e)

ISBN 3-548-60685-7 (Ullstein-Buchverlage)

839.7-31

НЧ-122200003886

Сист. N: 373660

- 126 -

ЦБ 126755, НЧ/839.7-31/E 26

EDWARDSON, Ake

Tanz mit dem Engel : Roman / Ake Edwardson ; Aus dem Schwed. von Wolfdietrich Muller. - 8. Aufl.- Munchen : List Verlag, 2002 (Ulm : Ebner). - 434 p. ; 19 cm

List Verlag - импринт на Ullstein-Buchverlage. - Съдържа и За кн. ; За авт.

ISBN 978-3-548-60186-1 (Ullstein-Buchverlag e)

ISBN 3-548-60186-3 (Ullstein-Buchverlage)

839.7-31

НЧ-122200003890

Сист. N: 373661

- 127 -

ЦБ 126757, НЧ/820(73)-31/G 90

GRUEN, Sara

Wasser fur die Elefanten : Roman / Sara Gruen ; Aus dem Engl. von Eva Kemper. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2007 (Possneck : GGP Media). - 619 p. ; 19 cm

Rowohlt Taschenbuch Verlag - импринт на Rowohlt Verlag. - Съдържа и Anmerkung der Autorin.

ISBN 978-3-499-33283-8 (Rowohlt Verlag)

820(73)-31

НЧ-122200003889

Сист. N: 373664

- 128 -

ЦБ 126758, НЧ/860-31/Z 15

ZAFON, Carlos Ruiz

Das Spiel des Engels : Roman / Carlos Ruiz Zafon ; Aus dem Spanischen von Peter Schwaar. - 4. Aufl.- Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verlag, 2010 (Leck : Clausen & Bosse). - 713 p. ; 19 cm

Fischer Taschenbuch Verlag - импринт на Fischer Verlag.

ISBN 978-3-596-18644-0 (Fischer Verlag)

860-31

НЧ-122200003898

Сист. N: 373666

- 129 -

ЦБ 126759, НЧ/820-31/M 70

MILLER, Andrew

Die Gabe des Schmerzes : Roman / Andrew Miller ; Aus dem Engl. von Nicolaus Stingl. - Wien : Paul Zsolnay Verlag, 1997 (Regensburg : Friedrich Pustet). - 382 p. ; 21 cm

ISBN 978-3-552-04884-7

ISBN 3-552-04884-7

820-31

НЧ-122200003894

Сист. N: 373668

- 130 -

ЦБ 126761, НЧ/830-31/F 85

FRANK, Leonhard

Die Junger Jesu : Roman / Leonhard Frank. - Wurzburg : Konigshausen & Neuman, 2013. - 265 p. ; 21 cm

Съдържа и Nachwort / P. Cersowsky ; "Die Junger Jesu" als Aufforderung eines Gefuhlssozialisten / H. Stiedle.

ISBN 978-3-8260-5248-4

830-31

НЧ-122200003893

Сист. N: 373672

- 131 -

ЦБ 126763, НЧ/820(73)-31/W 83

WOOD, Barbara

Rote Sonne, schwarzes Land : Roman / Barbara Wood ; Aus dem Amer. von Manfred Ohl, Hans Sartorius. - Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verlag, 2008 (Leck : Clausen & Bosse). - 766 p. ; 19 cm

Fischer Taschenbuch Verlag - импринт на Fischer Verlag. - Съдържа и За авт. ; Chronologie der wichtigsten Freignisse in Kenia.

ISBN 978-3-596-51033-7 (Fischer Verlag)

820(73)-31

НЧ-122200003892

Сист. N: 373682

- 132 -

ЦБ I 13031, НЧ/820-31/W 50

WELLS, Herbert George

Die Ersten Menschen auf dem Mond : Roman / H. G. Wells ; Ubers. von Werner von Grunau. - Berlin : Ullstein, 1982 (Ulm : Ebner). - 278 p. ; 18 cm

ISBN 3-548-20253

820-31

НЧ-122200003887

Сист. N: 373683

- 133 -

ЦБ 126765, НЧ/839.5-32/D 55

DIE spannendsten Weihnachtschichten aus Skandinavien / Arne Dahl ... [et al.] ; Hrsg. Annamari Arrakoski ; Deutsch von Wolfgang Butt ... [et al.]. - 2. Aufl.- Hamburg : Wunderlich, 2004 (Leck : Clausen & Bosse). - 267 p. ; 21 cm

Други авт.: A. Jansson, A. Edwardson, J. Riel, L. Davidsen, L. Lehtolainen, H. Nesser, F. Skagen, V. Ingolfsson, J. Gaarder, H. Mankell, A. Ragde, I. Ambjornsen, D. Josepsson ; Други прев.: C. Burling, S. Dahmann, G. Haefs, A. Ploger. - Wunderlich - импринт на Rowohlt Verlage. - Съдържа и За ред.

ISBN 3-8052-0788-3 (Rowohlt Verlage)

839.5-32

НЧ-122200003897

Сист. N: 373687

- 134 -

ЦБ 126769, НЧ/830-31/W 43

WEIGAND, Sabine

Die Markgrafin : Roman / Sabine Weigand. - Frankfurt am Main : Fischer Verlag, 2008 (Possneck : GGP Media). - 477 p. ; 21 cm

830-31

НЧ-122200003896

Сист. N: 373695

Детска художествена литература

- 135 -

ЦБ 126572, Д/820-93-312.9/М 87

МОНТГОМЪРИ, Рос

Търсачите на звънчета : [Роман за деца] / Рос Монтгомъри ; Прев. [от англ.] Ана Пипева. - София : Лютиче, 2022 ([София] : Симолини 94). - 320 с. ; 21 см

Името на прев. отбелязано на предзагл. с. - Съдържа и За авт. ; Другите за "Търсачите на звънчета".

ISBN 978-619-91899-3-1

820-93-312.9

Д-122200003706

Сист. N: 373100

- 136 -

ЦБ I 13005, Д/886.7-93-34/З-34

ЗАРЕВ, Владимир Пантелеев

Голямата странна градина : [Приказка] / Владимир Зарев ; Ил. Борис Николов Стоилов ; С послесл. от авт. - Ново прераб. изд.- Пловдив : Хермес, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 96 с. : с цв. ил. ; 18 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-26-2208-6

886.7-93-34

Д-122200003722

Сист. N: 373152

- 137 -

ЦБ II 8666, Д/884-93-34/В 53

ВЕХТЕРОВИЧ, Пшемислав

Като тигър : [Приказка] / Пшемислав Вехтерович ; [Ил.] Емилия Джиубак ; Прев. [от пол.] Ненко Генов. - [София] : Таймлайнс стор, 2022. - [32] с. : с цв. ил. ; 29х25 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Кн. от поредицата Пътечки.

ISBN 978-619-7455-54-0

884-93-34

Д-122200003730

Сист. N: 373207

- 138 -

ЦБ II 8667, Кр/830-93-1/К 65, Д/830-93-1/К 65

КЛИНГ, Марк-Уве

Малкият НЕеднорог / Марк-Уве Клинг ; [Ил.] Астрид Хен ; Прев. стихове Мария Донева ; Прев. Димитър Риков. - София : СофтПрес, 2022. - 45 с. : с цв. ил. ; 28 см

Пълното име на прев. Мария Донева е Мария Донева Петрова ; Имената на прев. отбелязани в библиогр. каре. - Съдържа и кратки биогр. данни за авт., ил.

ISBN 978-619-151-848-7

830-93-1 + 830-93-34

Кр-122200003733, Д-122200003734

Сист. N: 373220

- 139 -

ЦБ 126614, Д/820-93-312.9/Ц 16

ЦАНГ, Кейти и др.

Планината на драконите : [Роман за деца] / Кейти и Кевин Цанг ; Прев. от англ. Деница Райкова. - [София] : Таралеж [т.е. Вакон], 2022. - 354 с. ; 21 см. - (Поредица Царството на драконите ; Кн. 1)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Таралеж - запазена марка на Вакон.

ISBN 978-619-250-047-4

820-93-312.9

Д-122200003740

Сист. N: 373232

- 140 -

ЦБ II 8669, Д/884-93-34/В 53

ВЕХТЕРОВИЧ, Пшемислав

Приятели завинаги : [Приказка] / Пшемислав Вехтерович ; [Ил.] Емилия Джиубак ; Прев. [от пол.] Ненко Генов. - [София] : Таймлайнс стор, 2022. - [32] с. : с цв. ил. ; 28х25 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Кн. от поредицата Пътечки.

ISBN 978-619-7455-53-3

884-93-34

Д-122200003748

Сист. N: 373257

- 141 -

ЦБ II 8670, Д/886.7-93-34/М 92

МОСКОВА, Рада Стефанова

Симпатичкови приказки / Рада Москова ; Худож. Мила Янева-Табакова. - [София] : Нике, 2022. - 60 с. : с цв. ил. ; 26 см

Името на худож. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-7626-16-2

886.7-93-34

Д-122200003750, Д-122200003751

Сист. N: 373260

- 142 -

ЦБ II 8672, Д/820-93-31/С 47

СМИТ, Алекс Т.

Уинстън се прибира за Коледа / Алекс Т. Смит ; Прев. [от англ.] Деси Нико ; С ил. от авт. - София : Ракета, 2022. - 176 с. : с цв. ил. ; 26 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Ракета - импринт на БГкнига.

ISBN 978-619-229-076-4 (БГкнига)

1. Книги - за деца

820-93-31 + 087.5

Д-122200003754

Сист. N: 373268

- 143 -

ЦБ 126630, Д/884-93-34/В 53

ВЕХТЕРОВИЧ, Пшемислав

Усмивка за жабката : [Приказка] / Пшемислав Вехтерович ; [Ил.] Емилия Джиубак ; Прев. [от пол.] Ненко Генов. - [София] : Таймлайнс стор, 2022. - [32] с. : с цв. ил. ; 25х25 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Кн. от поредицата Пътечки.

ISBN 978-619-7455-52-6

884-93-34

Д-122200003755

Сист. N: 373272

- 144 -

ЦБ 126637, Д/820(417)-93-34/М 19

МАКБРАТНИ, Сам

Ще бъдеш ли мой приятел? : [Приказка] / Написана от Сам Макбратни ; Ил. от Анита Джерам ; Прев. [от англ.] Петя К. Димитрова. - София : Enthusiast, 2022. - [26] с. : с цв. ил. ; 25х22 см. - (Children's books)

Пълното име на авт. Сам Макбратни е Самюел Макбратни ; Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Enthusiast - запазена марка на Алто комюникейшънс енд пъблишинг.

ISBN 978-619-164-475-9 (Ентусиаст)

820(417)-93-34

Д-122200003759

Сист. N: 373287

- 145 -

ЦБ II 8673, Д/886.7-93-1/Б 80

БРЕСТНИЧКА, Цвета Максимова

Меченцето Оги разглежда света / Цвета Брестничка ; Худож. Биляна Господинова. - [София] : Фют, [2022]. - [24] с. : с цв. ил. ; 27х25 см

ISBN 978-619-199-825-8

886.7-93-1

Д-122200003807

Сист. N: 373290

- 146 -

ЦБ II 8674, Д/886.7-93-1/Б 80

БРЕСТНИЧКА, Цвета Максимова

Приказка за малката лопатка / Цвета Брестничка ; Худож. Стефка Радкова. - [София] : Фют, [2022]. - [24] с. : с цв. ил. ; 27х25 см

ISBN 978-619-199-815-9

886.7-93-1

Д-122200003808

Сист. N: 373293

- 147 -

ЦБ I 13011, Д/840(493)-93-34/Х 38

ХЕЙМАНС, Ейдриън

Аз и Зайко растем: Първи ден в детската градина : [Приказка] / Ейдриън Хейманс ; Ил. Моника Пираци Митри ; [Прев.]. - София : Фют, 2022 (Китай). - [12] с. : с цв. ил. ; 16х16 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-619-199-796-1

840(493)-93-34

Д-122200003832

Сист. N: 373302

- 148 -

ЦБ I 13012, Д/840(493)-93-34/Х 38

ХЕЙМАНС, Ейдриън

Аз и Зайко растем: Моето гърне : [Приказка] / Ейдриън Хейманс ; Ил. Моника Пираци Митри ; [Прев.]. - София : Фют, 2022 (Китай). - [12] с. : с цв. ил. ; 16х16 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-619-199-795-4

840(493)-93-34

Д-122200003831

Сист. N: 373307

- 149 -

ЦБ I 13013, Д/840(493)-93-34/Х 38

ХЕЙМАНС, Ейдриън

Аз и Зайко растем: Мога сам да се обличам : [Приказка] / Ейдриън Хейманс ; Ил. Моника Пираци Митри ; [Прев.]. - София : Фют, 2022 (Китай). - [12] с. : с цв. ил. ; 16х16 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-619-199-794-7

840(493)-93-34

Д-122200003830

Сист. N: 373309

- 150 -

ЦБ I 13014, Д/840(493)-93-34/Х 38

ХЕЙМАНС, Ейдриън

Аз и Зайко растем: Нашето бебе : [Приказка] / Ейдриън Хейманс ; Ил. Моника Пираци Митри ; [Прев.]. - София : Фют, 2022 (Китай). - [12] с. : с цв. ил. ; 16х16 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-619-199-793-0

840(493)-93-34

Д-122200003829

Сист. N: 373310

- 151 -

ЦБ I 13015, Д/840(493)-93-34/Х 38

ХЕЙМАНС, Ейдриън

Аз и Зайко растем: Отиваме на лекар : [Приказка] / Ейдриън Хейманс ; Ил. Моника Пираци Митри ; [Прев.]. - София : Фют, 2022 (Китай). - [12] с. : с цв. ил. ; 16х16 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-619-199-792-3

840(493)-93-34

Д-122200003828

Сист. N: 373315

- 152 -

ЦБ I 13016, Д/840(493)-93-34/Х 38

ХЕЙМАНС, Ейдриън

Аз и Зайко растем: Подреждам своята стая : [Приказка] / Ейдриън Хейманс ; Ил. Моника Пираци Митри ; [Прев.]. - София : Фют, 2022 (Китай). - [12] с. : с цв. ил. ; 16х16 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-619-199-791-6

840(493)-93-34

Д-122200003827

Сист. N: 373316

- 153 -

ЦБ I 13017, Д/886.7-93-1/А 93

АТАНАСОВА, Мая Любомирова

Лиле-Пиле и разходката / Мая Атанасова ; Ил. Антоанета Четрафилова. - [София] : Клевър Бук, 2022 (PrintCenter). - [10] с. : с цв. ил. ; 11х15 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-619-7386-97-4

886.7-93-1

Д-122200003799

Сист. N: 373317

- 154 -

ЦБ I 13019, Д/886.7-93-1/А 93

АТАНАСОВА, Мая Любомирова

Лиле-Пиле и рожденият ден на мама / Мая Атанасова ; Ил. Антоанета Четрафилова. - [София] : Клевър Бук, 2022 (PrintCenter). - [10] с. : с цв. ил. ; 11х15 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-619-7386-98-1

886.7-93-1

Д-122200003801

Сист. N: 373319

- 155 -

ЦБ 126655, Д/839.6-93-31/М 54

МИКЕЛСЕН, Ида Тюфте

Алма Френг и слънчевите пътешественици : Роман [за деца] / Ида Тюфте Микелсен ; Прев. от норв. Евгения Кръстева ; Худож. Николай Пашалийски. - [София] : Книги за всички, 2022. - 256 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-619-7535-36-5 (BOOKS4ALL)

839.6-93-31

Д-122200003821

Сист. N: 373347

- 156 -

ЦБ 126657, Д/820-93-34/Б 93

БЪТЛЪР, М. Кристина

Една коледна нощ : [Приказка] / М. Кристина Бътлър ; Ил. Тина Макнотън ; Прев. [от англ.] Албена Раленкова. - [София] : Фют, 2022. - [24] с. : с цв. ил. ; 24 см. - ([Поредица] Малкото таралежче)

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-619-199-828-9

820-93-34

Д-122200003826

Сист. N: 373350

- 157 -

ЦБ 126658, Д/820-93-34/Б 93

БЪТЛЪР, М. Кристина

Една уютна Коледа : [Приказка] / М. Кристина Бътлър ; Ил. Тина Макнотън ; Прев. [от англ.] Албена Раленкова. - [София] : Фют, 2022. - [24] с. : с цв. ил. ; 24 см. - ([Поредица] Малкото таралежче)

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-619-199-829-6

820-93-34

Д-122200003825

Сист. N: 373351

- 158 -

ЦБ 126659, Д/820-93-34/Б 93

БЪТЛЪР, М. Кристина

Едно коледно желание : [Приказка] / М. Кристина Бътлър ; Ил. Тина Макнотън ; Прев. [от англ.] Албена Раленкова. - [София] : Фют, 2022. - [24] с. : с цв. ил. ; 24 см. - ([Поредица] Малкото таралежче)

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-619-199-827-2

820-93-34

Д-122200003824

Сист. N: 373352

- 159 -

ЦБ 126660, Д/820-93-34/Б 93

БЪТЛЪР, М. Кристина

Един лош ден : [Приказка] / М. Кристина Бътлър ; Ил. Тина Макнотън ; Прев. [от англ.] Албена Раленкова. - [София] : Фют, 2022. - [24] с. : с цв. ил. ; 24 см. - ([Поредица] Малкото таралежче)

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-619-199-826-5

820-93-34

Д-122200003823

Сист. N: 373353

- 160 -

ЦБ 126661, Д/894.541-93-31/К 65

КЛИНГЕНБЕРИ, Малин

Фалшивата Бернис : Роман за деца / Малин Клингенбери ; Худож. Тина Контила ; Прев. от швед. Евгения Кръстева. - [София] : Книги за всички, 2022. - 96 с. : с ил. ; 20 см. - (Поредица Патрик и пенсионерския отряд ; [3])

ISBN 978-619- (BOOKS4ALL)

894.541-93-31

Д-122200003805

Сист. N: 373354

- 161 -

ЦБ 126662, Д/894.541-93-31/К 65

КЛИНГЕНБЕРИ, Малин

Феноменалния Алфредо : Роман за деца / Малин Клингенбери ; Худож. Тина Контила ; Прев. от швед. Евгения Кръстева. - [София] : Книги за всички, 2022. - 128 с. : с ил. ; 20 см. - (Поредица Патрик и пенсионерския отряд ; [4])

ISBN 978-619-7535-41-9 (BOOKS4ALL)

894.541-93-31

Д-122200003806

Сист. N: 373355

- 162 -

ЦБ 126663, Д/820-93-31/Г 23

ГАРДНЪР, Сали

Момчето с крака като светкавица : [Роман за деца] / Сали Гарднър ; Ил. Лидия Кори ; Прев. [от англ.] Екатерина Митренцева. - [София] : Фют, [2015]. - 88 с. : с ил. ; 20 см. - ([Поредица] Наоколо се случват чудеса)

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-619-199-030-6

820-93-31

Д-122200003802

Сист. N: 373357

- 163 -

ЦБ 126666, Д/820-93-31/Г 23

ГАРДНЪР, Сали

Най-силното момиче на света : [Роман за деца] / Сали Гарднър ; Прев. [от англ.] Екатерина Митренцева. - [София] : Фют, 2022. - 96 с. : с ил. ; 20 см. - ([Поредица] Наоколо се случват чудеса)

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-619-199-023-8

820-93-31

Д-122200003804

Сист. N: 373367

- 164 -

ЦБ I 13024, Д/840(493)-93-34(084)/Д 80

ДОРМАЛ, Алекси и др.

Ана Ана: Гребен за Космато топче : [Комикс за деца] / Алекси Дормал, Доминик Рок ; Прев. [от фр.] Десислава Йорданова. - [София] : Пурко, 2022. - [24] с. : с цв. ил. ; 17х23 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Кн. от поредицата Ана Ана.

ISBN 978-619-7339-28-4

840(493)-93-34(084)

Д-122200003815

Сист. N: 373400

- 165 -

ЦБ 126677, Д/840(493)-93-34/В 19

ВАН ден Берг, Естер

Биберонът на Кики : [Приказка] / Естер Ван ден Берг ; Прев. Вера Янчелова. - София : Изток-Запад, 2022. - 29 с. : с цв. ил. ; 23х24 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-619-01-1101-6

840(493)-93-34

Д-122200003816

Сист. N: 373404

- 166 -

ЦБ 126678, Д/850-93-91/К 85

КОРВАЛЯ, Соня Елизабета

Подвизите на Херкулес / Текст Соня Елизабета Корваля ; Ил. Анна Ланг ; Прев. от англ. Ненко Генов. - [София] : Таймлайнс стор, 2021 [т.е. 2022] (Полша). - [32] с. : с цв. ил. ; 24 см

Имената на авт., ил., прев. отбелязани в библиогр. каре ; Възприетата форма на името на ил. Анна Ланг е Ана Ланг. - Кн. от поредицата Пътечки. Малка библ. на гр. митове. - Съдържа и кратки биогр. данни за авт., ил.

ISBN 978-619-7455-45-8

850-93-91

Д-122200003820

Сист. N: 373408

- 167 -

ЦБ 126679, Д/850-93-91/К 85

КОРВАЛЯ, Соня Елизабета

Зевс, повелителят на Олимп / Текст Соня Елизабета Корваля ; Ил. Анна Ланг ; Прев. от англ. Ненко Генов. - [София] : Таймлайнс стор, 2021 [т.е. 2022] (Полша). - [32] с. : с цв. ил. ; 24 см

Имената на авт., ил., прев. отбелязани в библиогр. каре ; Възприетата форма на името на ил. Анна Ланг е Ана Ланг. - Кн. от поредицата Пътечки. Малка библ. на гр. митове. - Съдържа и кратки биогр. данни за авт., ил.

ISBN 978-619-7455-44-1

850-93-91

Д-122200003819

Сист. N: 373413

- 168 -

ЦБ 126680, Д/850-93-91/К 85

КОРВАЛЯ, Соня Елизабета

Приключенията на Одисей / Текст Соня Елизабета Корваля ; Ил. Анна Ланг ; Прев. от англ. Ненко Генов. - [София] : Таймлайнс стор, 2021 [т.е. 2022] (Полша). - [32] с. : с цв. ил. ; 24 см

Имената на авт., ил., прев. отбелязани в библиогр. каре ; Възприетата форма на името на ил. Анна Ланг е Ана Ланг. - Кн. от поредицата Пътечки. Малка библ. на гр. митове. - Съдържа и кратки биогр. данни за авт., ил.

ISBN 978-619-7455-46-5

850-93-91

Д-122200003818

Сист. N: 373415

- 169 -

ЦБ 126681, Д/850-93-91/К 85

КОРВАЛЯ, Соня Елизабета

Тезей и Минотавърът / Текст Соня Елизабета Корваля ; Ил. Анна Ланг ; Прев. от англ. Ненко Генов. - [София] : Таймлайнс стор, 2021 [т.е. 2022] (Полша). - [32] с. : с цв. ил. ; 24 см

Имената на авт., ил., прев. отбелязани в библиогр. каре ; Възприетата форма на името на ил. Анна Ланг е Ана Ланг. - Кн. от поредицата Пътечки. Малка библ. на гр. митове. - Съдържа и кратки биогр. данни за авт., ил.

ISBN 978-619-7455-47-2

850-93-91

Д-122200003817

Сист. N: 373417

- 170 -

ЦБ I 13018, Д/886.7-93-1/А 93

АТАНАСОВА, Мая Любомирова

Лиле-Пиле и дъждът / Мая Атанасова ; Ил. Антоанета Четрафилова. - [София] : Клевър Бук, 2022 (PrintCenter). - [10] с. : с цв. ил. ; 11х15 см

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-619-7386-96-7

886.7-93-1

Д-122200003800

Сист. N: 373157

- 171 -

ЦБ II 8675, Д/820/899-93-91/Ч 67

ЧЕРВЕНЕТА шапчица : [Приказка] / По Шарл Перо ; [Прев.]. - [Пловдив] : Хермес, 1998. - [8] с. : с цв. ил. ; 31 см. - (Любими приказки)

ISBN 954-459-488-4

820/899-93-91

Д-122200003907

Сист. N: 373422

- 172 -

ЦБ 126690, ДТ/820(73)-93-312.9/С 18

САНДЪРСЪН, Брандън

Алкатрас и костите на Костите на Писаря : [Роман за деца] / Брандън Сандерсън ; Прев. [от англ.] Деница Иванова Райкова. - София : Артлайн Студиос, 2022. - 314 с. : с ил. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. е Брандън Сандърсън ; Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Кн. 2 от поредицата Алкатрас. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-193-274-0 (Artline Studios)

820(73)-93-312.9

ДТ-122200003834

Сист. N: 373455

- 173 -

ЦБ 126699, Д/820(73)-93-91/М 52

МЕЧО Пух: Думата "благодаря" / Прев. [от англ.] Ирина Димитрова. - София : Егмонт България, 2007 (София : Алианс Принт). - [28] с. : с цв. ил. ; 21х21 см. - (Уроци от Голямата гора ; 7)

Изд. на Disney.

ISBN 978-954-27-0081-4

820(73)-93-91

Д-122200003912

Сист. N: 373524

- 174 -

ЦБ 126705, Д/886.7-93-34/С 77

[СТО и една] 101 български народни приказки / Ил. Борис Николов Стоилов. - Пловдив : Хермес, 2008 (Хасково : Полиграфюг). - 383 с. : с ил. ; 24 см. - (Имало едно време)

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-459-684-2

ISBN 954-459-684-4

886.7-93-34

Д-122200003906

Сист. N: 373537

- 175 -

ЦБ 126708, Д/850-93-1/Д 50

ДЖЕНТИЛЕ, Барбара

Веселият град : Книга със звуци / Текст Барбара Джентиле ; Прев. Христина Петрова ; Ил. Мат Улф. - София : Фют, 2022 (Китай). - [12] с. : с цв. ил. ; 22х22 см

Кор. опис.

850-93-1

Д-122200003838

Сист. N: 373541

- 176 -

ЦБ II 8677, Д/820-93-34/П 51

ПИЙКОК, Лу

Дядо Коледа и трите мечки : [Приказка] / Лу Пийкок ; [Ил.] Маргарита Кухтина ; Прев. от англ. Димитър Димитров. - София : Ciela, 2022. - [32] с. : с цв. ил. ; 28х28 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-954-28-3872-2 (Сиела)

820-93-34

Д-122200003845

Сист. N: 373544

- 177 -

ЦБ 126720, Д/820(94)-93-31/А 63

АМОРЕС, Ева и др.

Най-лошата седмица евър! Понеделник / Ева Аморес, Мат Косгроув ; Прев. от англ. Александър Христов. - [София] : Прозорец, 2022. - 192 с. : с ил., портр. ; 19х15 см

Кор. опис. - Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Съдържа и За авт.

ISBN 978-619-243228-7

820(94)-93-31

Д-122200003860

Сист. N: 373570

- 178 -

ЦБ II 8681, Д/820-93-91/Н 98

НЮМЪН, Саманта

Историите на Шекспир за деца / Преразк. от Саманта Нюмън ; Ил. Хуа Лей ; Прев. [от англ.] Мария Петрова Демирева ; С предг. - Пловдив : Хермес, 2022 (Китай). - 128 с. : с цв. ил. ; 29 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-954-26-2177-5

820-93-91

Д-122200003852

Сист. N: 373573

- 179 -

ЦБ 126723, Д/894.541-93-31/К 79

КОЛУ, Сири

Ние, Разбойникови, и Бандитското караоке : Роман [за деца] / Сири Колу ; Прев. от фински Росица Цветанова. - [София] : Персей, 2022. - 320 с. ; 20 см

Съдържа и Прил.

ISBN 978-619-161-281-9

894.541-93-31

Д-122200003862

Сист. N: 373581

- 180 -

ЦБ II 8682, Д/850-93-91/Х 29

ХАРТЛИ, Стефания Леонарди

Приказки за животни / Лит. обраб. Стефания Леонарди Хартли ; Прев. [от итал.] Диана Върголомова ; Ил. Валентина Белони ... [и др.]. - [София] : Пан, [2022]. - 124 с. : с цв. ил. ; 29 см. - ([Поредица] Моите златни истории)

Авт. не е отбелязан на кор. - Други ил.: Д. Брозегини, С. Торета, Е. ди Дона, Ф. Дзито, Д. Капици, Е. Патриси, П. Манфрой, Ф. Нучо, Р. Вотеро, Ф. Пеши, С. Ломбардо, Ф. де Лука, В. Буоникоре. ; Имената на ил. отбелязани на задната кор.

ISBN 978-619-240-483-3

850-93-91

Д-122200003867, Д-122200004617

Сист. N: 373587

- 181 -

ЦБ II 8683, Д/850-93-91/Х 29

ХАРТЛИ, Стефания Леонарди

Приказки за принцеси / Лит. обраб. Стефания Леонарди Хартли ; Прев. [от итал.] Лилия Радоева-Дестради ; Ил. Валентина Белони ... [и др.]. - [София] : Пан, [2022]. - 124 с. : с цв. ил. ; 29 см. - ([Поредица] Моите златни истории)

Авт. не е отбелязан на кор. - Други ил.: Ф. Танания, Д. Брозегини, С. Торета, С. Уголоти, С. Колина, Л. Таваши, Е. ди Донна, М. Нева, Е. Манело, А. Масари. ; Имената на ил. отбелязани на задната кор.

ISBN 978-619-240-473-4

850-93-91

Д-122200003868

Сист. N: 373597

- 182 -

ЦБ II 8684, Д/885.0-93-91/Х 93

ХУЛПАЧ, Владимир

Приказки от цял свят / Преразк. от Владимир Хулпач ; Ил. Войтех Кубаща ; Прев. [от чеш.] Екатерина Митренцева. - [София] : Фют, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 336 с. : с цв. ил. ; 29 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-619-199-840-1

885.0-93-91

Д-122200003869

Сист. N: 373598

Детска отраслова литература

- 183 -

ЦБ II 8668, Д/087.5:551.5/Д 30

ДЕ ла Бедойер, Камила

Моята първа книга за времето / Камила Де ла Бедойър ; [Ил.] Сини Чиу ; Прев. [от англ.] Стоянка Христова Карачанова. - Пловдив : Хермес, 2022 (Китай). - 64 с. : с цв. ил., [2] л. : цв. к. ; 35 см

Възприетата форма на името на авт. Камила де ла Бедойър е Камила Де ла Бедойер, а на прев. Стоянка Карачанова - Стоянка Христова Лазарова-Карачанова ; Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Съдържа и Речник.

ISBN 978-954-26-2165-2

1. Време [метеорология] - детска и юношеска литература

087.5:551.5

Д-122200003735

Сист. N: 373223

- 184 -

ЦБ 126667, Д/087.5:591.5/Д 34

ДЕЙНС, Кейти

Какво правят животните през зимата? / Кейти Дейнс ; Ил. Кристин Пим ; [Прев. от англ.]. - София : Фют, 2022 (Китай). - [10] с. : с цв. ил. ; 22 см. - ([Поредица] Първи въпроси и отговори : Погледни под капачето!)

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон с подвижни капачета.

ISBN 978-619-199-754-1

1. Животни - детска и юношеска литература

087.5:591.5

Д-122200003810, Д-122200003853

Сист. N: 373370

- 185 -

ЦБ 126668, Д/087.5/Д 34

ДЕЙНС, Кейти

Къде отива акото? / Кейти Дейнс ; Ил. Дан Тейлър ; [Прев. от англ.]. - София : Фют, 2022 (Китай). - [10] с. : с цв. ил. ; 24 см. - ([Поредица] Първи въпроси и отговори : Погледни под капачето!)

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон с подвижни капачета.

ISBN 978-619-199-752-7

1. Книги - за деца

087.5

Д-122200003809

Сист. N: 373376

- 186 -

ЦБ 126669, Д/087.5:612/Д 34

ДЕЙНС, Кейти

Какво има вътре в мен? / Кейти Дейнс ; Ил. Марта Алварес Мигуенс ; [Прев. от англ.]. - София : Фют, 2022 (Китай). - [10] с. : с цв. ил. ; 20 см. - ([Поредица] Първи въпроси и отговори : Погледни под капачето!)

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон с подвижни капачета.

ISBN 978-619-199-778-7

1. Физиология - на човека - детска и юношеска литература

087.5:612

Д-122200003814

Сист. N: 373379

- 187 -

ЦБ 126670, Д/087.5:621.879(031)/Е 82

ЕРНЕ, Андреа

Багерът : Енциклопедия за най-малките / Текст Андреа Ерне ; Ил. Волфганг Мецгер ; Прев. [от нем.] Розалина Палазова. - София : Фют, 2022 (ЕС). - [14] с. : с цв. ил. ; 20х18 см. - (Поредица Защо? Какво? Как? : Откривам света, докато играя!)

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон с повдигащи се капачета.

ISBN 978-619-199-747-3

1. Транспортни средства - енциклопедии - детска и юношеска литература

087.5:621.879(031)

Д-122200003813

Сист. N: 373384

- 188 -

ЦБ 126675, Д/087.5:61(031)/Р 98

РЮБЕЛ, Дорис

Отиваме на зъболекар : Енциклопедия за най-малките / Ил. и текст Дорис Рюбел ; Прев. [от нем.] Розалина Палазова. - София : Фют, 2022 (ЕС). - [14] с. : с цв. ил. ; 20х18 см. - (Поредица Защо? Какво? Как? : Откривам света, докато играя!)

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон с повдигащи се капачета.

ISBN 978-619-199-788-6

1. Медицина - енциклопедии - детска и юношеска литература

087.5:61(031)

Д-122200003812

Сист. N: 373396

- 189 -

ЦБ 126676, Д/087.5:629.42(031)/Е 82

ЕРНЕ, Андреа

Влаковете : Енциклопедия за най-малките / Текст Андреа Ерне ; Ил. Марион Краймейер-Висе ; Прев. [от нем.] Розалина Палазова. - София : Фют, 2022 (ЕС). - [14] с. : с цв. ил. ; 20х18 см. - (Поредица Защо? Какво? Как? : Откривам света, докато играя!)

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон с повдигащи се капачета.

ISBN 978-619-199-789-3

1. Влакове - енциклопедии - детска и юношеска литература

087.5:629.42(031)

Д-122200003811

Сист. N: 373399

- 190 -

ЦБ II 8676, Д/087.5/П 33

ПЕЙО 

Смърфовете: Къде е бебчо Смърф? / Текст и ил. Peyo ; Прев. Венелин Пройков. - София : Артлайн Студиос, 2012. - 28 с. : с цв. ил. ; 29 см

Пейо - псевдоним на Пиер Кълифорд ; Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Кн. от поредицата Смърфовете.

ISBN 978-954-2908-26-5 (A Studios)

1. Книга-игра

087.5

Д-122200003910

Сист. N: 373431

- 191 -

ЦБ 126702, Д/087.5:801.321.19=30=867/П 91

ПРОКТОР, Астрид

[ПОНС] PONS Картинен речник - немски / Астрид Проктор ; Прев. [от нем.] Станислава Петрова ; Ил. Нийл Пинчбек. - 2. прераб. и доп. изд.- София : Klett, 2004 (София : ПК Д. Благоев). - 144 с. : с цв. ил. ; 25 см

Името на авт. не е отбелязано на кор. ; Имената на авт., прев., ил. отбелязани в библиогр. каре. - Съдържа и Бълг.-нем. речник ; Нем.-бълг. речник.

ISBN 954-8278-19-7

ISBN 978-954-8278-19-5

1. Немски език - за деца - речници, нем.-бълг. 2. Речници, илюстровани - нем.-бълг. - детска и юношеска литература

087.5:801.321.19=30=867

Д-122200003908

Сист. N: 373528

- 192 -

ЦБ II 8678, Д/087.5:001(031)/Х 26

ХАРДИ, Фрея

Енциклопедия на великите научни идеи / Фрея Харди ; Ил. Сара Мълвени ; Прев. [от англ.] Борис Христов. - София : Пан, [2022]. - 80 с. : с цв. ил. ; 29 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Речник.

ISBN 978-619-240-577-9

1. Наука - енциклопедии - детска и юношеска литература

087.5:001(031)

Д-122200003846

Сист. N: 373545

- 193 -

ЦБ II 8679, Д/087.5:001.9(031)/У 27

УЕБ, Стюарт

Енциклопедия на неразгаданите мистерии / Текст Стюарт Уеб ; Прев. [от англ.] Яна Грозева ; Яна Радостинова Маркова. - София : Пан, [2022]. - 128 с. : с цв. ил. ; 29 см

Авт. не е отбелязан на кор. - Възприетата форма на името на прев. Яна Грозева е Яна Радостинова Маркова ; Имената на авт., прев. отбелязани в библиогр. каре. - Съдържа и Речник. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-240-604-2

1. Мистерии - енциклопедии - детска и юношеска литература

087.5:001.9(031)

Д-122200003847

Сист. N: 373549

- 194 -

ЦБ II 8680, Д/087.5:611/613(031)/Д 70

ДОД, Емили

Защо? Човешкото тяло : Изчерпателни отговори на провокативни въпроси : [Енциклопедия] / Емили Дод ; Прев. [от англ.] Боряна Минкова ; Ил. Дан Крисп, Аран Люис. - София : Книгомания, 2022 (Словакия : ТББ). - 144 с. : с цв. ил. ; 29 см

Авт. не е отбелязан на кор. ; Прев., ил. отбелязани в библиогр. каре. - Съдържа и Речник. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-195-325-7

1. Човешко тяло - енциклопедии - детска и юношеска литература

087.5:611/613(031)

Д-122200003849

Сист. N: 373555

- 195 -

ЦБ 126725, Д/087.5:628.4/Б 60

БОКЛУКЪТ : Какво е и как да го намалим? / Текст Роуз Хол ; Прев. [от англ. ез.] Албена Раленкова ; Ил. Сандра де Ла Прада. - София : Фют, 2022 (Китай). - [14] с. : с цв. ил. ; 22х20 см. - ([Поредица] Откриватели)

Кор. опис. - Речник. - Кн. отпеч. на ламиниран картон с повдигащи се капачета.

ISBN 978-619-199-748-0

1. Отпадъци - преработка и оползотворяване - детска и юношеска литература. 2. Околна среда - опазване - детска и юношеска литература

087.5:628.4 + 087.5:502

Д-122200003864

Сист. N: 373588

- 196 -

ЦБ II 8685, Д/087.5:51/У 29

УЕЛТМАН, Анна

Удивителната математика : Приключения в света на числата и формите / Текст Анна Уелтман ; Прев. [от англ. ез.] Антон Татаров ; Ил. Пол Бостън. - София : Фют, 2022 (Китай). - 96 с. : с ил., табл. ; 31 см

Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Съдържа и Речник. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-199-776-3

1. Математика - детска и юношеска литература

087.5:51

Д-122200003877

Сист. N: 373607

- 197 -

ЦБ 126738, Д/087.5:159.9/Л 12

ЛАБЕ, Брижит и др.

Успехът и провалът / Брижит Лабе, Мишел Пюеш ; Прев. от фр. Валентина Бояджиева ; Ил. Жак Азам. - [София] : Точица, 2022. - 53 с. : с цв. ил. ; 19 см. - (Поредица Философски закуски)

Името на ил. отбелязано в библиогр. каре.

ISBN 978-619-7172-36-2

1. Психология - детска и юношеска литература. 2. Успех - детска и юношеска литература

087.5:159.9 + 087.5:174.4

Д-122200003880

Сист. N: 373625

География

- 198 -

ЦБ 126598, Ч/911.2(497.2)/И 21

ИВАНОВ, Анко Илиев

Природна география на България / Анко Иванов ; С предг. от авт. - София : Славейков, 2022. - 320 с. : с табл., к., диагр. ; 24 см

Библиогр. с. 307 - 319.

ISBN 978-619-7551-05-1

1. Физическа география - България. 2. България - физическа география. 3. България - география

911.2(497.2)

Ч-122200003652

Сист. N: 373162

История

- 199 -

ЦБ 126530, Кр/949.72.053.2/К 18, П/949.72.053.2/К 18

КАЛОНКИН, Марин Нанков

Съпротивата : Въстаническите оперативни зони 1941 - 1944 г. : Сборник / Марин Калонкин ; Ред. Трифон Митев ; С въвед. от авт. - Ст. Загора : Лаген, 2022 (Ст. Загора : Литера принт). - 616 с. : с ил. ; 23 см

ISBN 978-954-346-174-5

1. Втора световна война, 1939 - 1945 - съпротивително движение - България. 2. България - история

949.72.053.2

Кр-122200004071, П-122200004072

Сист. N: 372907

- 200 -

ЦБ 126531, Ч/930.85(497.2)/Ш 29

ШАПКАЛОВА, Светла Ангелова и др.

Петър Дънов и Бялото братство - културно наследство и духовни пространства : [Монография] / Светла Шапкалова, Жоржета Назърска ; Уводни думи от авт. - София : За буквите - О писменехь, 2021 ([София] : Партнер БГ). - 400 с. : с ил. ; 21 см

Загл. и на англ. ез. ; Рец.: Д. Н. Калев, М. Д. Неделчев. - Съдържа и За бълг. метакултура и отвъд / Д. Калев ; Рецензия / М. Неделчев. - Рез. на англ. ез. ; Азб. показалец ; Библиогр. след някои теми и под линия с бел.

ISBN 978-619-185-519-3

1. Културно-историческо наследство - България. 2. Религиозни движения - България - социологични проблеми. 3. Секти - България. 4. България - история

930.85(497.2) + 289:316(497.2)

Ч-122200003667

Сист. N: 372908

- 201 -

ЦБ II 8664, Кр/904(497.2)/П 44

ПЕТКОВ, Кирил

С ръце строили - с душа изградили / Кирил Петков ; [Предг.] Светлана Петрова. - Ловеч : Обектив, 2022. - 70 с. : с ил., портр., черт. ; 29 см

Съдържа и Споменът, който живее в поколенията и ги вдъхновява към подвиг / С. Петрова ; Списък на установените строителни работници, изградили паметника на свободата на връх Шипка. - Библиогр. с. 63.

1. Паметници - България - история. 2. Руско-турска освободителна война, 1877 - 1878 г. - паметници. 3. България - история - паметници на културата

904(497.2) + 949.72.043

Кр-122200003675

Сист. N: 373002

- 202 -

ЦБ 126606, П/942(092)/Е 51

БОТЕВ, Ростислав Валентинов

Личният живот на Елизабет I / Ростислав Ботев ; С въвед. [от авт.]. - София : Millenium, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 240 с. : с ил., к., портр. ; 23 см

Кн. 9 от поредицата Личният живот на.. . - Библиогр. с. 229 - 231 и под линия с бел. ; Азб. показалец.

ISBN 978-954-515-590-1 (Милениум)

1. Елизабет I, кралица английска, 1533 - 1603 - биографии. 2. Кралици, английски - биографии. 3. Англия - история

942(092) + 92 Елизабет I, кралица англ.

П-122200003731

Сист. N: 373211

- 203 -

ЦБ 126645, Ч/949.72/Н 49

НЕЙЧЕВ, Димитър

Премълчаното в нашата история / Димитър Нейчев ; С предг. от авт. - Пловдив : Веда Словена, 2003. - 126 с. : с табл., ил., 1 л. к. ; 20 см

Съдържа и Бел.

ISBN 944-544-064-3

1. България - история

949.72

Ч-122200004168

Сист. N: 373325

- 204 -

ЦБ 126665, Ч/949.72/Б 30

БАЦАРОВ, Здравко Иванов

Понятийна история на България : Процеси и явления : Хора, топоси, идеи и форми / Здравко Бацаров. - София : Фонд. Свободна и демокр. България, 2004 ([София] : ТВР Принт). - 157 с. ; 24 см

Съдържа и За авт. ; Път, по който някой ще тръгне / Б. Василев.

ISBN 954-8994-24-0

1. България - история

949.72

Ч-122200004180

Сист. N: 373363

- 205 -

ЦБ 126753, Кр/949.72.042.3(092)/М 51

ИЗ творчеството на митрополит Методий Старозагорски / Състав. Галя Господинова, Силва Маринова. - София : Науч. архив - БАН, 2022. - 308 с. ; 24 см. - ([Поредица] Ист. форум ; Т. 2)

Методий - духовно име на Тодор Йовчев Кусев. - С бел. под линия.

ISBN 978-619-7606-08-9

1. Методий Кусевич, митрополит Старозагорски, 1838 - 1922 - творчество. 2. Митрополити, български - творчество. 3. България - история. 4. Стара Загора - религия

949.72.042.3(092) + 281.962(497.235)(091)(092) + 92 Методий Кусевич, митрополит Старозагорски

Кр-122200004435

Сист. N: 373656

- 206 -

ЦБ 126768, НЧ/943.0(092)/H 69

FEST, Joachim Clemens

Hitler / Joachim C Fest. - Berlin : Ullstein, 1973 (Darmstadt : May & Co Nachf.). - 1190 p. : ill. ; 23 cm

Кор. загл.: Hitler : Eine Biographie. - Библиогр. с. 1157 - 1169 ; Именен показалец

1. Хитлер, Адолф, 1889 - 1945 - биографии. 2. Втора световна война, 1939 - 1945 - Германия

943.0(092) + 940.53 + 92 Хитлер, Адолф

НЧ-122200003884

Сист. N: 373691

- 207 -

ЦБ 126782, Ч/908(497.223)/Г 63

ГОЛЯМАТА София = Greater Sofia / Състав. Ана Анастасова ... [и др.] ; Прев. [на англ.] Магдалена Делинешева ; С предг. - София : ОКИ Столична библ., 2020 ([София] : Булвест Принт). - 136 с. : с ил. (някои цв.) ; 21х21 см

Други състав.: М. Георгиева, Т. Томова ; Имената на състав. и прев. отбелязани на гърба на загл. с. - Съдържа и Greater Sofia and the Annexed Villages. - Кн. е продълж. на Моята София. Спомени на съвременниците. - Библиогр. с. 136 с. и под линия с бел.

ISBN 978-619-91740-0-5

1. Градове, български - история. 2. Жилищни райони - София - история. 3. София - краезнание - история

908(497.223)

Ч-122200004429

Сист. N: 373739

Краезнание

- 208 -

ЦБ 126530, Кр/949.72.053.2/К 18, П/949.72.053.2/К 18

КАЛОНКИН, Марин Нанков

Съпротивата : Въстаническите оперативни зони 1941 - 1944 г. : Сборник / Марин Калонкин ; Ред. Трифон Митев ; С въвед. от авт. - Ст. Загора : Лаген, 2022 (Ст. Загора : Литера принт). - 616 с. : с ил. ; 23 см

ISBN 978-954-346-174-5

1. Втора световна война, 1939 - 1945 - съпротивително движение - България. 2. България - история

949.72.053.2

Кр-122200004071, П-122200004072

Сист. N: 372907

- 209 -

ЦБ 126531, Ч/930.85(497.2)/Ш 29

ШАПКАЛОВА, Светла Ангелова и др.

Петър Дънов и Бялото братство - културно наследство и духовни пространства : [Монография] / Светла Шапкалова, Жоржета Назърска ; Уводни думи от авт. - София : За буквите - О писменехь, 2021 ([София] : Партнер БГ). - 400 с. : с ил. ; 21 см

Загл. и на англ. ез. ; Рец.: Д. Н. Калев, М. Д. Неделчев. - Съдържа и За бълг. метакултура и отвъд / Д. Калев ; Рецензия / М. Неделчев. - Рез. на англ. ез. ; Азб. показалец ; Библиогр. след някои теми и под линия с бел.

ISBN 978-619-185-519-3

1. Културно-историческо наследство - България. 2. Религиозни движения - България - социологични проблеми. 3. Секти - България. 4. България - история

930.85(497.2) + 289:316(497.2)

Ч-122200003667

Сист. N: 372908

- 210 -

ЦБ 125892, Кр/886.7-1/Ш 85

ШОПОВА, Румяна Трифонова

Под пепел на забрава - въглен жив : Поезия / Румяна Шопова ; Предисл. Иван Пехливанов. - Пловдив : Арена принт, 2022. - 70 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

Кн. е ил. с рис. на К. Марковский. - Съдържа и Какво ме подтикна да напиша стихосбирката? / Р. Шопова.

ISBN 978-619-7413-31-1

886.7-1

Кр-122200003668

Сист. N: 1330

- 211 -

ЦБ II 8664, Кр/904(497.2)/П 44

ПЕТКОВ, Кирил

С ръце строили - с душа изградили / Кирил Петков ; [Предг.] Светлана Петрова. - Ловеч : Обектив, 2022. - 70 с. : с ил., портр., черт. ; 29 см

Съдържа и Споменът, който живее в поколенията и ги вдъхновява към подвиг / С. Петрова ; Списък на установените строителни работници, изградили паметника на свободата на връх Шипка. - Библиогр. с. 63.

1. Паметници - България - история. 2. Руско-турска освободителна война, 1877 - 1878 г. - паметници. 3. България - история - паметници на културата

904(497.2) + 949.72.043

Кр-122200003675

Сист. N: 373002

- 212 -

ЦБ 126562, Кр/796.332.085(410)(091)/И 85, П/796.332.085(410)(091)/И 85

ЙОТОВ, Станил Венелинов

Арсенал Лондон. Завинаги : 330 въпроса от историята на клуба / Станил Йотов ; С предг. от авт. ; Послесл. Георги Стоянов. - [София] : Premium books, 2022 ([София] : Симолини '94). - 232 с., [8] л. : цв. ил. ; 21 см

Съдържа и .. И сърцето ми никога няма да те напусне / С. Йотов.

ISBN 978-619-7529-24-1 (Премиум букс)

1. Футболен клуб Арсенал (Лондон) - история. 2. Спортни отбори - Великобритания - история. 3. Футбол - Великобритания - история. 4. Великобритания - физическа култура и спорт

796.332.085(410)(091)

Кр-122200003650, П-122200003651

Сист. N: 373050

- 213 -

ЦБ I 13000, Б/091.5(100)/П 16

ПАМЕТ за култура : 100 автогр. от Кн. за впечатления на Регионална библ. "Стилиян Чилингиров" / Състав. Татяна Вътова ... [и др.]. - Шумен : Регионална библ. Стилиян Чилингиров, 2022 ([В. Търново] : Фабер). - [126] : с ил., портр., факс. (някои цв.) ; 17х23 см

ISBN 978-954-2936-63-3

1. Автографи, световни. 2. Прочути личности - в света - биографии

091.5(100) + 00(100)(092) + 92(100)

Б-122200003672

Сист. N: 373053

- 214 -

ЦБ 126585, Кр/316.647-053.2/Н 64

НЕШЕВА, Мина Николова

Блудство с малолетни и други патриархални беди / Лилит Виктоар. - Ст. Загора : Алфа Визия, 2021. - 144 с. : с ил. ; 20 см

Лилит Виктоар - псевд. на М. Н. Нешева.

ISBN 978-619-7595-22-2

1. Полови престъпления. 2. Деца - насилие - психологични проблеми. 3. Жени - психология

316.647-053.2 + 159.922.1-055.2

Кр-122200003649

Сист. N: 373137

- 215 -

ЦБ II 8667, Кр/830-93-1/К 65, Д/830-93-1/К 65

КЛИНГ, Марк-Уве

Малкият НЕеднорог / Марк-Уве Клинг ; [Ил.] Астрид Хен ; Прев. стихове Мария Донева ; Прев. Димитър Риков. - София : СофтПрес, 2022. - 45 с. : с цв. ил. ; 28 см

Пълното име на прев. Мария Донева е Мария Донева Петрова ; Имената на прев. отбелязани в библиогр. каре. - Съдържа и кратки биогр. данни за авт., ил.

ISBN 978-619-151-848-7

830-93-1 + 830-93-34

Кр-122200003733, Д-122200003734

Сист. N: 373220

- 216 -

ЦБ 126643, Кр/59.006(100)(091)/М 74, П/59.006(100)(091)/М 74

МИХАЙЛОВ, Радослав Михайлов

Зоопаркът в мен : Монография / Радослав Михайлов. - Ст. Загора : Кота, 2022 ([Ст. Загора] : Печатницата). - 136 с. : с цв. ил., портр. ; 24 см

Рец.: Д. Георгиев, Д. Канъков. - Рез. на бълг. и англ. ез. ; Библиогр. с. 127 - 134.

ISBN 978-954-305-617-0

1. Зоологически градини - в света - история. 2. Животни - практическо значение и защита - в света. 3. Михайлов, Радослав Михайлов, 1959 - - спомени. 4. Ветеринари - Ст. Загора - спомени

59.006(100)(091) + 502.7:592/599(100) + 619:614.2(497.235)(093.3) + 92 Михайлов, Радослав

Кр-122200003648, П-122200004324

Сист. N: 373314

- 217 -

ЦБ 126646, Ч/308(497.2:510)(092)(047.53)/А 52

АЛЕКСИЕВА, Соня Александрова

Китай през погледа на българите / Соня Алексиева ; Фотогр. Ангел Орбецов ... [и др.] ; Въвед. Дун Сяодзюн. - София : Бълг. бестселър - Нац. музей на бълг. кн. и полиграфия, 2022 ([Костинброд] : Мултипринт). - 384 с. : с цв. ил., портр. ; 20х23 см

Други фотогр.: А. Пешева, А. Хабова, А. Аврамов, А. Терзиев, А. Благов, В. Гицоайка, Г. Арнаудов, Д. Николова, Д. Бойчев, Е. Хайн, Е. Благова, З. Михова, И. Иванов, И. Георгиева, И. Димитров, Л. Дзяи, М. Пенчева, М. Ганева, М. Неделчева, М. Янишевска, Н. Дичева, Р. Нейкова, Ю. Стоянов, Ю. Томова, С. Алексиева. - Съдържа и биогр. бел. за авт. и интервюираните.

ISBN 978-954-463-269-4

1. Прочути личности - България - интервюта. 2. Социално-икономическо положение - Китай. 3. Образование и просвета - Китай. 4. Култура - Китай. 5. Китай - социално-икономическо положение - образование - култура

308(497.2:510)(092)(047.53) + 008(497.2:510)(092)(047.53) + 92(497.2)

Ч-122200003674

Сист. N: 373326

- 218 -

ЦБ 126745, Кр/886.7-1/Б 63

БОНЧЕВА, Виолета Колева

Подари ми цвете : Стихотворения / Виолета Бончева. - София : Огледало, 2020. - 102 с. ; 20 см

Съдържа и В. Бончева - книгопис и награди.

ISBN 978-619-7261-68-4

886.7-1

Кр-122200004325

Сист. N: 373642

- 219 -

ЦБ 126753, Кр/949.72.042.3(092)/М 51

ИЗ творчеството на митрополит Методий Старозагорски / Състав. Галя Господинова, Силва Маринова. - София : Науч. архив - БАН, 2022. - 308 с. ; 24 см. - ([Поредица] Ист. форум ; Т. 2)

Методий - духовно име на Тодор Йовчев Кусев. - С бел. под линия.

ISBN 978-619-7606-08-9

1. Методий Кусевич, митрополит Старозагорски, 1838 - 1922 - творчество. 2. Митрополити, български - творчество. 3. България - история. 4. Стара Загора - религия

949.72.042.3(092) + 281.962(497.235)(091)(092) + 92 Методий Кусевич, митрополит Старозагорски

Кр-122200004435

Сист. N: 373656

- 220 -

ЦБ 126764, Кр/886.7(092)(062)/Х 16, Ч/886.7(092)(062)/Х 16, Б/886.7(092)(062)/Х 16, С/886.7(092)(062)/Х 16, П/886.7(092)(062)/Х 16

ИВАН Хаджихристов 1892 - 1970 : Юбил. сб. / Състав. Иван Матев ... [и др.] ; Фотогр. Славчо Славов. - Ст. Загора : Регионална библ. Захарий Княжески, 2022 (София : Булгед). - 136 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 21 см. - (Поредица Литературна Ст. Загора ; N 3)

Худож. на портр. на кор. - М. Тачев. - Изд. на Община Ст. Загора ; Музей Литературна Ст. Загора ; Регионална библ. Захарий Княжески. - Съдържа: Духът на Луната : Късни бълг. символисти: И. Хаджихристов, И. Мирчев / И. Матев ; Поетът И. Хаджихристов в експозицията на Музей Литературна Ст. Загора ; Поетът И. Мирчев в експозицията на Музей Литературна Ст. Загора ; Иван Хаджихристов : Библиография / П. Синкова, М. Николова, М. Денчева ; И. М. Хаджихристов (01.04.1892 - 23.12.1970) : Списък на псевд. и период. изд., в които са използвани. - Показалец на публ. на И. Хаджихристов по загл. ; Именен показалец.

ISBN 978-619-90489-7-9

1. Хаджихристов, Иван Мирчев, 1892 - 1970 - юбилеи и чествания - сборници. 2. Мирчев, Иван Мирев, 1897 - 1982 - юбилеи и чествания - сборници. 3. Писатели, български - юбилеи и чествания - сборници. 4. България - литературознание

886.7(092)(062) + 92 Хаджихристов, Иван + 92 Мирчев, Иван

Кр-122200004406, Ч-122200004407, Б-122200004408, С-122200004409, П-122200004410, П-122200004411

Сист. N: 373684

- 221 -

ЦБ I 13033, Кр/886.7-194/Н 33

НАЦИОНАЛЕН младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев", XXXIX. Ст. Загора. 2022

Експресен поетичен албум : [Сб. с наградени и отличени творби] / Ил. Ива Груева. - Ст. Загора : [Библ. Родина], 2022. - 24 с., [1] л. : ил. ; 14 см

Съдържа стихове от: Д. Христова, М. Гетова, Н. Стефанова, Б. Узунова, М. Игнатова, Г. Маринова, Б. Славкова, М. Миланова, В. Вановска, М. Кръстев, М. Русева, М. Руков, М. Бабачева, К. Иванов. - Организатори на конкурса: Община Ст. Загора, Библ. Родина, Къща музей Гео Милев ; Жури на 39. изд. на конкурса: К. Кондова, В. Б. Видински, И. Иванова. - Връчване на наградите 28 окт. 2022, Ст. Загора.

886.7-194

Кр-122200004441

Сист. N: 373738

Индекс 'АВТОРИ'


Ambjornsen, Ingvar 133
Arrakoski, Annamari 133
Burling, Coletta 133
Butt, Wolfgang 133
Cersowsky, Peter 130
Dahl, Arne 133
Dahmann, Susanne 125, 133
Davidsen, Leif 133
Dufner, Karin 124
Eco, Umberto 120
Edwardson, Ake 125, 126, 133
Fest, Joachim C 206
Fest, Joachim Clemens 206
Frank, Leonhard 130
Frick-Gerke, Christine 122
Gaarder, Jostein 133
Gerritsen, Tess 119
Gruen, Sara 127
Grunau, Werner von 132
Haefs, Gabriele 133
Heller, Barbara 121
Hobel, Susanne 123
Ingolfsson, Viktor Arnar 133
Jansson, Anna 133
Josepsson, Aevar Orn 133
Kemper, Eva 127
Kroeber, Burkhart 120
Lehtolainen, Leena 133
Lutze, Kristian 119
Mankell, Henning 133
Miller, Andrew 129
Min Anchee 121
Min, Anchee 121
Muller, Wolfdietrich 126
Nesser, Hakan 133
Ohl, Manfred 131
Peyo 190
Ploger, Angela 133
Ragde, Anne B. 133
Riel, Jorn 133
Ruiz Zafon, Carlos 128
Rutherfurd, Edward 124
Sartorius, Hans 131
Schwaar, Peter 128
Shreve, Anita 122
Skagen, Fredrick 133
Sparks, Nicholas 123
Stiedle, Hans 130
Stingl, Nicolaus 129
Weigand, Sabine 134
Wells, H. G. 132
Wells, Herbert George 132
Wintle, Francis Edward 124
Wood, Barbara 131
Zafon, Carlos Ruiz 128
Аврамов, Асен 19, 217
Аврамова, Светлана 33
Азам, Жак 197
Алварес Мигенс, Марта 186
Алварес Мигуенс, Марта 186
Алварес Мигънс, Марта 186
Алексиева, Соня 19, 217
Алексиева, Соня Александрова 19, 217
Аморес, Ева 177
Анастасова, Ана 207
Анастасова, Ана Христова 207
Ангелов, Иван Илчев 21
Ангелова, Весела 31, 79
Андонова, Евелина 28
Андонова, Евелина Огнянова 28
Андреев, Леонид 88
Андреев, Леонид Николаевич 88
Андреева, Мартина 88
Антоний, митроп. Западно- и Средноевропейски 11
Аргиров, Благовест 32
Аргиров, Светослав 32
Арнаудов, Георги 19, 217
Атанасов, Димитър 11
Атанасов, Иван 82
Атанасова, Мая 153, 154, 170
Атанасова, Мая Любомирова 153, 154, 170
Бабачева, Магдалена 60, 221
Бадани, Седжал 87
Баева, Надя 80, 105
Баева, Надя Димитрова 80, 105
Балева, Соня Добрева 1, 213
Балова, Таня 3, 83
Балова, Таня Кузманова 3, 83
Бамбарен Роджеро, Серхио 99
Бамбарен, Серджо 99
Бамбарен, Серхио 99
Банкова, Александра 109
Батулева, Татяна Петрова 34
Бацаров, Здравко 204
Бацаров, Здравко Иванов 204
Бебенова-Николова, Диана 21
Бел, Дейвид 115
Беловска, Меги 7
Белони, Валентина 180, 181
Бенчева, Йоанна 2
Бенчева, Йоанна Илиева 2
Бергман, Фийдес 37
Бернард, Каролине 77
Бешлийска, Виктория 58
Бешлийска, Виктория Емилова 58
Благоев, Атанас 19, 217
Благоева, Елена 19, 217
Богданов, Илия 18
Богданов, Илия Гергов 18
Богданова, Богдана 67
Божанова, Ивайла 110
Божанова, Ивайла Русева 110
Божилов, Венцислав 91
Божилов, Венцислав Божидаров 91
Бойчев, Димитър 19, 217
Бончева, Виолета 59, 218
Бончева, Виолета Колева 59, 218
Бормалийска, Елена 51
Бормалийска, Елена Ангелова 51
Бостън, Пол 196
Ботев, Ростислав 202
Ботев, Ростислав Валентинов 202
Бояджиева, Валентина 197
Бояджиева, Валентина Борисова 197
Брестничка, Цвета 145, 146
Брестничка, Цвета Максимова 145, 146
Брозегини, Джорджа 180, 181
Букай, Демиан 6
Буоникоре, Валерио 180
Бурдо, Оливие 76, 117
Бътлър, М. Кристина 156, 157, 158, 159
Бъчваров, Крум 61
Бъчваров, Крум Ернeстов 61
Вагенщайн, Анжел 47
Вагенщайн, Анжел Раймонд 47
Вазов, Иван Минчов 51
Вайганд, Сабине 134
Ван ден Берг, Естер 165
Вановска, Виктория 60, 221
Василев, Бойко 204
Василева, Елка 21
Вачкова, Веселина 58
Вачкова, Веселина Кирилова 58
Вачкова, Мартина 30
Вачкова, Мартина Григорова 30
Вачкова, Силвия 30
Велев, Григор 23
Велев, Григор Петров 23
Велева, Ани 49
Велева, Ани Станиславова 49
Велева, Дора 25
Великова, Силвия 37
Великова, Цветелина 29
Вехтерович, Пшемислав 137, 140, 143
Видински, Васил Бранимиров 60, 221
Виктоар, Лилит 13, 214
Влахова-Велева, Магдалена 21
Вотеро, Роберта 180
Върголомова, Диана 180
Върголомова, Диана Валериева 180
Вътова, Татяна 1, 213
Вътова, Татяна Лазарова 1, 213
Габровска, Дори 100
Габровска, Дори Генадиева 100
Ганева, Мария 19, 217
Гарднър, Сали 162, 163
Гедова, Нели 7
Гейлъф, Джулия 4
Геловска, Лидия 107
Генов, Ненко 137, 140, 143, 166, 167, 168, 169
Генов, Ненко Стойков 137, 140, 143, 166, 167, 168, 169
Георгиев, Дилян Георгиев 26, 216
Георгиев, Йордан 32, 32
Георгиев, Йордан Иванов 32
Георгиев, Людмил 44
Георгиев, Людмил Руменов 44
Георгиева, Вера 22
Георгиева, Гергана 114
Георгиева, Диляна 113
Георгиева, Диляна Георгиева 113
Георгиева, Иванка 19, 217
Георгиева, Милена 207
Георгиева, Соня 21
Геритсън, Тес 119
Гетова, Мария 60, 221
Гизгинджиев, Радослав 55
Гизгинджиев, Радослав Руменов 55
Гицоайка, Влад Георге 19, 217
Голдберг, Гита 3
Господинова, Биляна 145
Господинова, Биляна Тодорова 145
Господинова, Галя 205, 219
Грифис, Джиджи 65
Грозева, Яна 193
Груева, Ива 60, 221
Груева, Ива Илкова 60, 221
Груън, Сара 127
Гърков, Илия 21
Давидков, Цветан 21
Давидков, Цветан Първанов 21
Даниълс, Патриша Каръл 81, 94
Даракчиева, Боряна Неделчева 96
Дачев, Юрий 30
Дачев, Юрий Ангелов 30
Де ла Бедойер, Камила 183
Де ла Бедойър, Камила 183
Де Лука, Франческа 180
Де Уртури, Ева Гарсия Саенс 89
Дейв, Лора 86
Дейнс, Кейти 184, 185, 186
Делинешева, Магдалена 207
Делинешева, Магданела Златкова 207
Демирева, Мария Петрова 178
Денчева, Малина 40, 220
Денчева, Малина Стойчева 40, 220
Джанабетска, Боряна 56, 108
Джанабетска, Боряна Ангелова 56, 108
Джеймз, Хенри 106
Джеймс, Хенри 106
Джелепова, Стела 98
Джелепова, Стела Алексеева 98
Дженева, Марияна 1, 213
Дженовезе, Паоло 75
Джентиле, Барбара 175
Джерам, Анита 144
Джиубак, Емилия 137, 140, 143
Джоши, Алка 71, 72
Дзито, Франческо 180
Ди Дона, Емануела 180, 181
Ди Донна, Емануела 181
Диманова, Катя 89
Диманова, Катя Томова 89
Димитров, Александър 21
Димитров, Божидар 11
Димитров, Димитър 176
Димитров, Иван Желев 11
Димитров, Иво 19, 217
Димитрова, Ива 104
Димитрова, Ирина 173
Димитрова, Ирина Атанасова 173
Димитрова, Петя К. 144
Димитрова, Петя Костадинова 144
Динев, Йордан 11
Дичева, Наталия 19, 217
Добрева, Мария 75
Добрева, Мария Димитрова 75
Дод, Емили 194
Дойл, Артър Конан 82
Донева, Мария 138, 215
Дончева, Юлияна 43
Дормал, Алекси 164
Дун Сяодзюн 19, 217
Едвардсон, Оке 125, 126
Екеберг, Ян Уве 85
Емилова, Гергана 4
Ерне, Андреа 187, 189
Есълмонт, Иън К. 101
Есълмонт, Иън Камерън 101
Загорчев, Марин 5, 70
Загорчев, Марин Иванов 5, 70
Зарев, Владимир 136
Зарев, Владимир Пантелеев 136
Златева, Иванка 83
Златкова, Надя 71
Златкова, Надя Иванова 71
Иванов, Анко 198
Иванов, Анко Илиев 198
Иванов, Иван 19, 217
Иванов, Калоян 60, 221
Иванова, Ива 74
Иванова, Ина 60, 221
Иванова, Снежана 55
Игнатова, Мария 60, 221
Игълман, Дейвид 27
Йонасон, Рагнар 112
Йорданова, Десислава 164
Йорданова, Десислава Любомирова 164
Йотов, Станил 35, 212
Йотов, Станил Венелинов 35, 212
Калев, Димитър Николаев 200, 209
Калонкин, Марин 199, 208
Калонкин, Марин Нанков 199, 208
Камю, Албер 63
Каназирева, Рая 21
Канъков, Диан Тодоров 26, 216
Капици, Джузи 180
Каравелов, Любен 52, 53
Каравелов, Любен Стойчев 52, 53
Караславов, Слав Христов 51
Карачанова, Стоянка Христова 183
Карлан, Одри 79
Касабова, Сийка 49, 50
Касабова, Сийка Йорданова 49, 50
Кейти и Кевин Цанг 139
Кирова, Митка 1, 213
Клег, Джонатан 36
Клинг, Марк-Уве 138, 215
Клингенбери, Малин 160, 161
Кодинова, Елена 94
Кодинова, Елена Любенова 94
Коева, Мария 63
Коева, Мария Христова 63
Коева, Янка 37
Коева, Янка Илиева 37
Колина, Сумити 181
Колу, Сири 179
Комитова, Албена 21
Кондова, Камелия Димитрова 60, 221
Константинова, Маглена 47
Константинова, Маглена Иванова 47
Контила, Тина 160, 161
Корваля, Соня Елизабета 166, 167, 168, 169
Кори, Лидия 162
Корнуел, Патриша 81, 94
Коробко, Денис 73
Коробко, Денис Иванович 73
Короленко, Владимир 66
Короленко, Владимир Галактионович 66
Косгроув, Мат 177
Костов, Иван 12
Костов, Иван Йорданов 12
Краймейер-Висе, Марион 189
Крисп, Дан 194
Кръстев, Мартин 60, 221
Кръстева, Евгения 85, 155, 160, 161
Кубарелова, Красимира 54
Кубарелова, Красимира Станчева 54
Кубаща, Войтех 182
Кунц, Дийн 80
Кухтина, Маргарита 176
Кълифорд, Пиер 190
Кънева, Пенка 37
Ла Прада, Сандра де 195
Лабе, Брижит 197
Лазарова-Карачанова, Стоянка Христова 183
Ламбова, Мария 37
Ланг, Ана 166, 167, 169
Ланг, Анна 166, 167, 168, 169
Лебедев, Сергей 73
Лебедев, Сергей Сергеевич 73
Лей, Хуа 178
Ли Дзяи 19, 217
Ломбардо, Серена 180
Лосън, Майк 116
Лоури, Малкълм 84
Любенова, Лизбет 205, 219
Любенова, Лизбет Върбанова 205, 219
Люис, Аран 194
Макбратни, Сам 144
Макбратни, Самюел 144
Маккарти, Денис В. Н. 22
Макнотън, Тина 156, 157, 158, 159
Манело, Емануела 181
Манова, Вихра 118
Манова, Вихра Иванова 118
Манова, Габриела 72
Манова, Габриела Анатоли 72
Мантел, Хилари 56, 108
Манушева, Ирина 90
Манушева, Ирина Борисова 90
Манфрой, Патриция 180
Маринов, Марин Делчев 11
Маринова, Габриела 60, 221
Маринова, Силва 205, 219
Марков, Георги 24
Марков, Георги Георгиев 24
Маркова, Яна Радостинова 193
Марковски, Константин 41, 210
Маркс, Тони 16, 17, 39, 45
Масари, Алида 181
Матев, Иван 40, 220
Матев, Иван Александров 40, 220
Матева-Кирова, Антоанета Николова 16, 17, 39, 45
Мецгер, Волфганг 187
Микелсен, Ида Тюфте 155
Миланова, Марая 60, 221
Милева, Снежана 8
Милева, Снежана Цветанова 8
Милър, Андрю 129
Мин, Анчи 121
Минева, Дарина 21
Минкова, Боряна 194
Миронова, Златка 102
Миронова, Златка Паскалева 102
Митев, Трифон 199, 208
Митев, Трифон Димитров 199, 208
Митренцева, Екатерина 162, 163, 182
Митренцева, Екатерина Христева 162, 163, 182
Михайлов, Радослав 26, 216
Михайлов, Радослав Михайлов 26, 216
Михайлова-Големинова, Савина 21
Михова, Златка 19, 217
Молев, Владимир 70
Молев, Владимир Георгиев 70
Монтгомъри, Рос 135
Монтефиоре, Санта 96
Морган, Сара 93
Морис, Хедър 67
Москова, Рада 141
Москова, Рада Стефанова 141
Мълвени, Сара 192
Нава, Микела 181
Назърска, Жоржета 200, 209
Назърска, Жоржета Димитрова 200, 209
Нанкина, Радка 51
Нанкина, Радка Куманова 51
Нанов, Пламен 15
Нанов, Пламен Йорданов 15
Неделчев, Михаил Димитров 200, 209
Неделчева, Мариана 106
Неделчева, Мариана Димитрова 106
Неделчева, Мария 19, 217
Недкова, Десислава Огнянова 101
Нейкова, Румяна 19, 217
Нейчев, Димитър 203
Нешева, Мина Николова 13, 214
Никифоров, Галин 48
Никифоров, Галин Николов 48
Нико, Деси 142
Николов, Спас 84
Николов, Спас Николов 84
Николова, Десислава 19, 217
Николова, Малина 40, 220
Николова, Малина Симеонова 40, 220
Николова, Марияна 33
Николова-Беседин, Десислава Георгиева 142
Ничева-Карастойчева, Емилия 62, 92
Ничева-Карастойчева, Емилия Станимирова 62, 92
Нучо, Федерика 180
Нюджънт, Лиз 102
Нюзън, Луиз 28
Нюмън, Саманта 178
Нюмън, Ти Джей 114
Орбецов, Ангел 19, 217
Орбецов, Ангел Митков 19, 217
Павлов, Пламен Христов 23
Палазова, Розалина 187, 188, 189
Палазова, Розалина Борилова 187, 188, 189
Палмър-Томкинсън, Санта 96
Панова, Марианна 93
Панчова, Катерина 99
Панчовски, Иван Г. 10
Панчовски, Иван Георгиев 10
Паркс, Брад 64
Патриси, Елиза 180
Пашалийски, Николай 155
Пейо 190
Пенев, Крум Тодоров 51
Пенева, Евелина 87
Пенева, Евелина Венциславова 87
Пенчева, Мариана 19, 217
Пенчева, Миглена 21
Перо, Шарл 171
Петков, Кирил 201, 211
Петкова, Юлияна Дончева 43
Петкова-Гурбалова, Ия Тодорова 21
Петров, Димитър Бойчев 19, 217
Петрова, Мария Донева 138, 215
Петрова, Светлана 201, 211
Петрова, Станислава 191
Петрова, Станислава Станиславова 191
Петрова, Христина 175
Пехливанов, Иван 41, 210
Пехливанов, Иван Димитров 41, 210
Пешева, Ани Цветанова 19, 217
Пеши, Франческа 180
Пийкок, Лу 176
Пим, Кристин 184
Пинчбек, Нийл 191
Пипева, Ана 135
Пипева, Ана Николаева 135
Пираци Митри, Моника 147, 148, 149, 150, 151, 152
Покровская, Анна 3
Попова, Вяра 34
Попова, Вяра Александрова 34
Пройков, Венелин 190
Пройков, Венелин Йовков 190
Проктор, Астрид 191
Проктър, Астрид 191
Пюеш, Мишел 197
Радичков, Йордан Димитров 30
Радкова, Стефка 146
Радкова, Стефка Радкова 146
Радоева-Дестради, Лилия 181
Райкова, Деница 139
Райкова, Деница Иванова 139, 172
Райли, Матю 61, 91
Райли, Матю Джон 61, 91
Раленкова, Албена 156, 157, 158, 159, 195
Раленкова, Албена Василева 156, 157, 158, 159, 195
Ранчева, Гергана 78
Риков, Димитър 138, 215
Риков, Димитър Христов 138, 215
Робинсън, Джошуа 36
Робинсън, Мерилин 98
Робинсън, Мерилин Съмърс 98
Робъртс, Бетан 103
Розова, Надежда 116
Розова, Надежда Иванова 116
Рок, Доминик 164
Ру, Джесика 25
Руис Сафон, Карлос 128
Руков, Михаел 60, 221
Русев, Богдан 86
Русев, Богдан Бориславов 86
Русева, Зорница 103
Русева, Маргарита 60, 221
Русева, Нанка 37
Ръдърфорд, Мара 62
Рюбел, Дорис 188
Сандерсън, Брандън 172
Сандърсън, Брандън 172
Сафон, Карлос Руис 128
Сеек, Макс 69
Сивилова, Десислава 101
Сивов, Коста 115
Сингх, Вибхор Кумар 90
Синкова, Петка 40, 220
Синкова, Петка Димитрова 40, 220
Скорчев, Румен 33
Скорчев, Румен Денев 33
Славкова, Божана 60, 221
Славов, Славчо 40, 220
Славов, Славчо Вълчев 40, 220
Славчева-Бонева, Светослава 6
Славчева-Бонева, Светослава Василева 6
Слейтър, А. Г. 97
Слейтър, Анджела 97
Смит, Алекс Т. 142
Смит, Филип У. 22
Соколова, Христина 21
Сотирова, Даниела 21
Спасова, Андриана 50
Спасова, Андриана Светлинова 50
Стефанова, Величка 77
Стефанова, Величка Томова 77
Стефанова, Николета 60, 221
Стефанова, Росица 37
Стийл, Даниел 68
Стоев, Максим 69
Стоев, Максим Василев 69
Стоилов, Борис Николов 136, 174
Стоянов, Божидар Димитров 11
Стоянов, Георги 35, 212
Стоянов, З. 52, 52, 53
Стоянов, Захари 52, 53
Стоянов, Христо 46
Стоянов, Христо Недков 46
Стоянов, Юлиян 19, 217
Стъпова, Иванка Георгиева 34
Суманен, Надя 111
Сърл, Ребека 113
Таваши, Лаура 181
Танания, Федерика 181
Тархова, Екатерина 21
Татаров, Антон 196
Татаров, Антон Златаров 196
Тачев, Марин 40, 220
Тачева, Ина 37
Ташева, Росица 76
Ташева, Росица Борисова 76
Тейлър, Дан 185
Тейлър, Джанел 95
Терзиев, Асен Тодоров 19, 217
Тодоров, Антон 20
Тодоров, Антон Динев 20
Тодорова, Росица 112
Толев, Ваклуш 9
Толстой, Лев Николаевич 83
Томе, Джаки 74
Томова, Таня 207
Томова, Юлияна 19, 217
Топалджикова, Анна 57
Топалджикова, Анна Стефанова 57
Торета, Сара 180, 181
Тренев, Иван 42
Тренев, Иван Александров 42
Уголоти, Сара 181
Уеб, Стюарт 193
Уелс, Хърбърт Джордж 132
Уелтман, Анна 196
Уест, Кейси 92
Узунова, Бояна 60, 221
Улф, Мат 175
Уолш, Нийл Доналд 8
Ууд , Барбара 131
Фест, Йоахим Клеменс 206
Филипова, Елена 27
Филипова, Елена Иванова 27
Фицджералд, Ф. Скот 70
Фицджералд, Франсис Скот 70
Фокс, Кандис 110
Фолет, Кен 104
Франк, Леонхард 130
Хабова, Антонина Иванова 19, 217
Хайн, Евелина Валентинова 19, 217
Хайн, Чарлз Кътклиф 78
Хана, Кристин 118
Хансен, Елена Чизмарова 68
Харди, Фрея 192
Хартли, Стефания Леонарди 180, 181
Хатън, Бари 14
Хейл, Джени 100
Хейманс, Ейдриън 147, 148, 149, 150, 151, 152
Хен, Астрид 138, 215
Хилдебранд, Елин 105
Хол, Роуз 195
Хоумър, Карън 31
Хрисимова, Боряна 95
Христов, Александър 177
Христов, Борис 192
Христов, Радослав 36, 81
Христов, Радослав Христов 81
Христова, Даница 60, 221
Христова, Мариана 14, 65
Христова, Наталия 66
Христова, Наталия Василева 66
Христова, Ренета 37
Хуанг, Ана 109
Хулпач, Владимир 182
Цанг, Кевин 139
Цанг, Кейти 139
Цанев, Явор 82
Цанев, Явор Богомилов 82
Цветанова, Росица 111, 179
Цветков, Кирил 24, 24
Цветков, Кирил Радев 24
Чернева, Юлия 64
Чернева, Юлия Недкова 64
Четрафилова, Антоанета 153, 154, 170
Четрафилова, Антоанета Димитрова 153, 154, 170
Чизмарова, Елена 68
Чиу, Сини 183
Шапкалова, Светла 200, 209
Шапкалова, Светла Ангелова 200, 209
Шарбанова, Албена 117
Шарбанова, Албена Василева 117
Шиков, Ангел 37
Шли, Таня 77
Шопова, Румяна 41, 210
Шопова, Румяна Трифонова 41, 210
Ървайн, Уилям Б. 5
Ялъмов, Тодор 21, 21
Ялъмов, Тодор Тодоров 21
Янева-Табакова, Мила 141
Янева-Табакова, Мила Чавдарова 141
Янишевска, Мира 19, 217
Янчелова, Вера 165
Янчелова, Вера Мишева 165

Индекс 'ЗАГЛАВИЯ'

[Пи Ес] P.S. Харесвам те 92 
[ПОНС] PONS Картинен речник - немски 191 
[Сто и една] 101 български народни приказки 174 
Агент от охраната на президента 22 
Аз и Зайко растем: Мога сам да се обличам 149 
Аз и Зайко растем: Моето гърне 148 
Аз и Зайко растем: Нашето бебе 150 
Аз и Зайко растем: Отиваме на лекар 151 
Аз и Зайко растем: Подреждам своята стая 152 
Аз и Зайко растем: Първи ден в детската градина 147 
Алкатрас и костите на Костите на Писаря 172 
Алма Френг и слънчевите пътешественици 155 
Алманах на Сухопътните войски на България 24 
Ана Ана: Гребен за Космато топче 164 
Арсенал Лондон. Завинаги 35 
Арсенал Лондон. Завинаги 212 
Багерът 187 
Биберонът на Кики 165 
Блудство с малолетни и други патриархални беди 13 
Блудство с малолетни и други патриархални беди 214 
Боклукът 195 
Братя 74 
Братя Аргирови. Гот е да сме двама 32 
Българската национална кауза 23 
Бягство по Коледа 93 
В очакване на Боджангълс 76 
В търсене на пътя 50 
Верчето, Надежда и Любов 54 
Веселин Бешевлиев 2 
Веселият град 175 
Влаковете 189 
Всички шепнещи кости 97 
Галаад 98 
Голямата София 207 
Голямата странна градина 136 
Дарът на изпитанията 5 
Дебютант 73 
Делфинът: Историята на един мечтател 99 
Детският имунитет 29 
Детство за пораснали 46 
Диор 31 
Доведете труповете 56 
Досието на Плевнелиев 20 
Дядо Коледа и трите мечки 176 
Един лош ден 159 
Една коледна нощ 156 
Една уютна Коледа 157 
Едно коледно желание 158 
Експресен поетичен албум 60 
Експресен поетичен албум 221 
Енциклопедия на великите научни идеи 192 
Енциклопедия на неразгаданите мистерии 193 
Ефективност в обучението по чужд език 37 
Жената от Монпарнас 77 
Загадката Оливър 102 
Защо? Човешкото тяло 194 
Зевс, повелителят на Олимп 167 
Зимна улица 105 
Зоопаркът в мен 26 
Зоопаркът в мен 216 
Иван Хаджихристов 1892 - 1970 40 
Иван Хаджихристов 1892 - 1970 220 
Из творчеството на митрополит Методий Старозагорски 205 
Из творчеството на митрополит Методий Старозагорски 219 
Избрани легенди за Хисаря 51 
Изгубеният континент 78 
Изневярата 6 
Изрисувано с къна 72 
Изследвания върху социалните и икономически преходи 21 
Изящното изкуство на критиката 106 
Императрицата 65 
Инкогнито 27 
Историите на Шекспир за деца 178 
История на религиите 9 
Как да се подготвим за перименопаузата и менопаузата 28 
Какво желае сърцето 79 
Какво има вътре в мен? 186 
Какво правят животните през зимата? 184 
Калигула 63 
Като тигър 137 
Китай през погледа на българите 19 
Китай през погледа на българите 217 
Коледа край камината 100 
Кралство от море и камък 62 
Красива 68 
Криптоqueen 43 
Кръв и кост 101 
Къде отива акото? 185 
Лиле-Пиле и дъждът 170 
Лиле-Пиле и разходката 153 
Лиле-Пиле и рожденият ден на мама 154 
Личният живот на Елизабет I 202 
Личностите, които промениха историята 3 
Малкият НЕеднорог 138 
Малкият НЕеднорог 215 
Меси срещу Роналдо 36 
Меченцето Оги разглежда света 145 
Мечо Пух: Думата "благодаря" 173 
Милиардерът и монахът 90 
Момчето с крака като светкавица 162 
Моят полицай 103 
Моята първа книга за времето 183 
Мрежа 69 
Място наречено свобода 104 
Най-лошата седмица евър! Понеделник 177 
Най-силното момиче на света 163 
Най-умните афоризми на света 107 
Наследниците на Иван Асен II 42 
Нейде другаде 80 
Немислимо 64 
Непозволени забавления 96 
Ние, Разбойникови, и Бандитското караоке 179 
Нищо по-малко от вечност 45 
Огледалото и светлината 108 
От местопрестъплението: Bulgaria 44 
Отиваме на зъболекар 188 
Очевидец 81 
Пазителят на тайни от Джайпур 71 
Памет за култура 1 
Памет за култура 213 
Пантеонът на древните славяни и митологията им 10 
Паразитът и други призрачни истории 82 
Патриарх Вартоломей I и България 11 
Петимата велики воини 91 
Петър Дънов и Бялото братство - културно наследство и духовни пространства 200 
Петър Дънов и Бялото братство - културно наследство и духовни пространства 209 
Планината на драконите 139 
Платномер 83 
Плашилото 61 
Под вулкана 84 
Под пепел на забрава - въглен жив 41 
Под пепел на забрава - въглен жив 210 
Подари ми цвете 59 
Подари ми цвете 218 
Подвизите на Херкулес 166 
Позитивна психология за процъфтяващ живот и общество 7 
Покварено сърце 94 
Политиката отвътре 12 
Понятийна история на България 204 
Порочни игри 109 
Португалия - загадъчна и пъстра 14 
Последният викингски крал: Наемникът на императора 85 
Последното, което ми каза 86 
Пратеник на мъжки времена 30 
Прекършени криле 87 
Премълчаното в нашата история 203 
Преследването 110 
Приказка за малката лопатка 146 
Приказки за животни 180 
Приказки за принцеси 181 
Приказки от цял свят 182 
Приказното огледало на успеха 49 
Приключенията на Одисей 168 
Природна география на България 198 
Приятели завинаги 140 
Прозорлив ум 4 
Рай: Вратите 55 
Рамбо 111 
Република Турция между Изтока и Запада 15 
С ръце строили - с душа изградили 201 
С ръце строили - с душа изградили 211 
Северни стихии 112 
Симпатичкови приказки 141 
Скрити пред очите 17 
След пет години 113 
Слепият музикант 66 
Смърфовете: Къде е бебчо Смърф? 190 
Странният случай с Бенджамин Бътън 70 
Супергерои 75 
Съновидение за св. Борис I 47 
Съпротивата 199 
Съпротивата 208 
Сърце 58 
Съчинения 52 
Съчинения 53 
Тайният живот на денонощията 57 
Тайният код на Андерсен 39 
Твърде лично 95 
Тезей и Минотавърът 169 
Топ шпионите в България 18 
Три сестри 67 
Търговище завинаги в сърцето ми 33 
Търсачите на звънчета 135 
У дома при Бога 8 
Удивителната математика 196 
Уинстън се прибира за Коледа 142 
Ултиматум 114 
Услугата 115 
Усмивка за жабката 143 
Успехът и провалът 197 
Фалшивата Бернис 160 
Фамилията 116 
Феноменалния Алфредо 161 
Флорида 117 
Флориография 25 
Фолклорът - забулената реалност 16 
Цветът в културата 34 
Червенета шапчица 171 
Червеният смях 88 
Черна светлина 48 
Черният часослов 89 
Четирите вятъра 118 
Ще бъдеш ли мой приятел? 144 
Baudolino 120 
Das Schweigen des Glucks 123 
Das Spiel des Engels 128 
Der wald der Konige 124 
Die Ersten Menschen auf dem Mond 132 
Die Frau des Piloten 122 
Die Gabe des Schmerzes 129 
Die Junger Jesu 130 
Die Markgrafin 134 
Die spannendsten Weihnachtschichten aus Skandinavien 133 
Hitler 206 
Kalte Herzen 119 
Madame Mao 121 
Rote Sonne, schwarzes Land 131 
Tanz mit dem Engel 126 
Visuelles Worterbuch 38 
Wasser fur die Elefanten 127 
Winterland 125 

Индекс 'ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ'

Автографи, световни 1, 213
Англия - история 202
Андерсен, Ханс Кристиан, 1805 - 1875 - творчество - теми, образи, сюжети 39
Аргиров, Благовест, 1959 - спомени 32
Аргиров, Светослав, 1959 - спомени 32
Бешевлиев, Веселин Иванов, 1900 - 1992 - библиографии 2
БКП - дейци 20
Бог 8
България - военно дело 24
България - география 198
България - изобразителни изкуства 33
България - история 2, 199, 200, 203, 204, 205, 208, 209, 219
България - история - паметници на културата 201, 211
България - литературознание 40, 220
България - музика 32
България - национален въпрос - история 23
България - политика - 1989 - 12
България - физическа география 198
Българска православна църква - в чужбина 11
Вартоломей І Константинополски, патриарх Вселенски, 1940 - - биографии 11
Вачков, Григор, 1932 - 1980 - спомени 30
Великобритания - физическа култура и спорт 35, 212
Ветеринари - Ст. Загора - спомени 26, 216
Взаимоотношения - психология и поведение - етични проблеми 6
Влакове - енциклопедии - детска и юношеска литература 189
Воля [психология] 5
Време [метеорология] - детска и юношеска литература 183
Втора световна война, 1939 - 1945 - Германия 206
Втора световна война, 1939 - 1945 - съпротивително движение - България 199, 208
Вътрешна политика - България 12
Главен мозък - функции 27
Градове, български - история 207
Дания - литературознание 39
Деца - насилие - психологични проблеми 13, 214
Дизайнери, френски - творчество 31
Диор, Кристиан, 1905 - 1957 - биографии 31
Драматични артисти, български - спомени 30
Елизабет I, кралица английска, 1533 - 1603 - биографии 202
Жени - психология 13, 214
Жени - хигиена и поведение 28
Животни - детска и юношеска литература 184
Животни - практическо значение и защита - в света 26, 216
Жилищни райони - София - история 207
Зоологически градини - в света - история 26, 216
Извънземни цивилизации 16, 17
Икономически науки - конференции 21
Имунитет - при децата 29
Историци, български - библиографии 2
История - балкански страни 23
История - България 23
История, обща - биографии 3
Кавалерия - България - история 24
Киноартисти, български - спомени 30
Китай - социално-икономическо положение - образование - култура 19, 217
Климактериум - при жените 28
Книга-игра 190
Книги - за деца 142, 185
Контраразузнаване - България - биографии 18
Космология 8
Кралици, английски - биографии 202
Култура - история 34
Култура - Китай 19, 217
Култура - Португалия 14
Културно-историческо наследство - България 200, 209
Личност - психология 4, 5, 7
Любов - психология и етика 6
Математика - детска и юношеска литература 196
Медицина - енциклопедии - детска и юношеска литература 188
Меси, Лионел Андрес, 1987 - - биографии 36
Методий Кусевич, митрополит Старозагорски, 1838 - 1922 - творчество 205, 219
Мирчев, Иван Мирев, 1897 - 1982 - юбилеи и чествания - сборници 40, 220
Мислене - психология 4
Мистерии - енциклопедии - детска и юношеска литература 193
Митове, славянски 10
Митрополити, български - творчество 205, 219
Михайлов, Радослав Михайлов, 1959 - - спомени 26, 216
Мода - Франция - биографии 31
Музиканти, български - спомени 32
Народни вярвания 16, 17
Народно творчество, словесно - теми, образи, сюжети 16, 17
Наука - енциклопедии - детска и юношеска литература 192
Национален въпрос и национална политика - България 23
Невропсихология 27
Немски език - за деца - речници, нем.-бълг. 191
Образование и просвета - Китай 19, 217
Околна среда - опазване - детска и юношеска литература 195
Отпадъци - преработка и оползотворяване - детска и юношеска литература 195
Охрана и сигурност - САЩ 22
Паметници - България - история 201, 211
Парапсихология 16, 17
Писатели, български - юбилеи и чествания - сборници 40, 220
Писатели, датски - творчество - теми, образи, сюжети 39
Плевнелиев, Росен Асенов, 1964 - - биографии 20
Подсъзнание 27
Полови престъпления 13, 214
Португалия - социално-икономическо положение 14
Преход от комунизъм към демокрация - България 12
Прочути личности - биографии 3
Прочути личности - България - интервюта 19, 217
Прочути личности - в света - биографии 1, 213
Психология - детска и юношеска литература 197
Пълководци и генерали, български - биографии 24
Разузнаване - България - биографии 18
Разузнаване - САЩ 22
Религиозни движения - България - социологични проблеми 200, 209
Религия - история 9
Речници, илюстровани - нем.-бълг. - детска и юношеска литература 191
Роналдо, Кристиано, 1985 - - биографии 36
Руско-турска освободителна война, 1877 - 1878 г. - паметници 201, 211
Самоусъвършенстване - художествена литература 90
Секти - България 200, 209
Семейни отношения - етични проблеми 6
Скорчев, Румен Денев, 1932 - 2015 - творчество - каталози 33
Славяни - религия и етнография 10
София - краезнание - история 207
Социално-икономическо положение - Китай 19, 217
Социално-икономическо положение - Португалия 14
Социално-икономическо положение - Турция 15
Спортни отбори - Великобритания - история 35, 212
Стара Загора - религия 205, 219
Стоицизъм 5
Сухопътни войски - България - история 24
Транспортни средства - енциклопедии - детска и юношеска литература 187
Турция - социално-икономическо положение 15
Успех - детска и юношеска литература 197
Физиология - на човека - детска и юношеска литература 186
Физическа география - България 198
Футбол - Великобритания - история 35, 212
Футболен клуб Арсенал (Лондон) - история 35, 212
Футболисти, бразилски - биографии 36
Футболисти, португалски - биографии 36
Хаджихристов, Иван Мирчев, 1892 - 1970 - юбилеи и чествания - сборници 40, 220
Хитлер, Адолф, 1889 - 1945 - биографии 206
Художници, български - творчество - каталози 33
Цветове [багри] - възприемане и въздействие 34
Цветоусещане - психология 34
Цветя - символика 25
Човешко тяло - енциклопедии - детска и юношеска литература 194
Чужди езици - методика на преподаването 37
Японски език - речници, японско-немски 38