Общ отдел

- 1 -

02/К50ЦБ 109679

Кендерова, Стоянка Тодорова

   Книги, библиотеки и читателски интереси сред самоковските мюсюлмани (XVIII - първа половина на XIX век) / Стоянка Кендерова . - София : Нар. библ. Св. св. Кирил и Методий, 2002 . - 352 с. : с ил., табл., факс. ; 24 см

   Библиогр. с. 284-308 и под линия ; Рез. на фр. ез. ; Показалци.

   ISBN 954-523-063-0 

  

Сист. No: 90750

- 2 -

091/Х79ЦБ 83946

Христова, Боряна Владимирова и др.

   Бележки на българските книжовници X-XVIII век : Т. 1 - 2 / Боряна Христова, Даринка Караджова, Елена Узунова . - София : Нар. библ. Св. св. Кирил и Методий, 2003 - 2004 . - 24 см

   

   Т. 2. XIV-XVIII век . - 2004 . - 388 с. : с факс.

   

   ISBN 954-523-078-9 

  

Сист. No: 90740

- 3 -

027.54/Б44ЦБ 109677

Библиотеката - минало и настояще  : Юбил. сб., посветен на 125-годишн. на Нар. библ. Св. Св. Кирил и Методий /  Науч. ред. и предг. Александра Дипчикова ; Науч. ред. Елисавета Мусакова . - София : Нар. библ. Св. св. Кирил и Методий, 2005 . - 428 с. : с ил., табл., факс. ; 24 см

   Бибрлиогр. след някои статии.

   ISBN 954-523-082-7 

  

Сист. No: 90748

- 4 -

01/П98ЦБ 109676

Пътят към книгите и информацията  : Юбилеен сборник, посветен на 65-годишнината на Татяна Янакиева /  Състав., науч. ред. Антоанета Тотоманова, Цветанка Панчева ; Предг. Боряна Христова . - София : Нац. библ. Св. св. Кирил и Методий, 2009 . - 456 с. : с ил., табл., диагр. ; 24 см

   Библиогр. след отд. статии.

   ISBN 978-954-523-112-4 

  

Сист. No: 90747

- 5 -

091/Н33ЦБ 109682
 Национална конференция Етрополската книжовна школа и културният живот през XVII век в българските земи. София. 2010. 

   Етрополската книжовна школа и българският XVII век : Сборник материали от Националната конференция "Етрополската книжовна школа и културният живот през XVII век в българските земи", София, 20-21 май 2010 /  Състав., науч. ред. Елисавета Мусакова, Елена Узунова ; Фотогр. Иван Добромиров . - София : Нац. библ. Св. св. Кирил и Методий, 2011 . - 304 с., 128 с. : с факс., портр. ; 24 см

   Библиогр. след отд. статии и под линия.

   ISBN 978-954-523-121-6 

  

Сист. No: 90753

- 6 -

023/С13ЦБ 109668

Савова, Юлия

   Информационни професии : Мястото на библиотекарите / Юлия Савова . - София : Авангард прима, 2012 . - 101 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 86-93.

   ISBN 978-619-160-002-1 

  

Сист. No: 90737

- 7 -

028.02/Д77ЦБ 109669

Донев, Дончо Стоянов и др.

   Наръчник за консултанти по библиотерапия (библиотекари) / Дончо Донев, Минчо Николов ; Ред. Надежда Груева . - София : Фонд. Глобални библиотеки, 2016 . - 56 с. : с ил., портр. ; 21 см

   Библиогр. с. 55.

   ISBN 978-619-7348-00-2 

  

Сист. No: 90738

- 8 -

021/М79ЦБ 109666

Модева-Нанкова, Мариела

   Библиотеки и културен туризъм : Възможности и предпоставки за развитие / Мариела Нанкова . - София : За буквите - О писменехь, 2016 . - 362 с. : с ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 267-290.

   ISBN 978-619-185-234-5 

  

Сист. No: 90735

Философия. Психология

- 9 -

159.95/Д52ЦБ 109694

Джуел, Джудит

   Фитнес за мозъка @ работно място : Освободете потенциала на съзнанието си и постигнете високи резултати / Джудит Джуел ; Прев. Ана Лулчева . - София : Евросвят, 2007 . - 144 с.: с ил., табл., сх. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-358-017-0 

  

Сист. No: 90767

- 10 -

159.953/И31ЦБ 109693

Идън, Джо и др.

   Стимулатори на паметта : 10 стъпки за по-силна памет / Джо Идън, Хю Уилямс ; Прев. Даниел Ванков . - София : Евросвят, 2007 . - 144 с. : с ил., табл., граф. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-358-018-7 

  

Сист. No: 90766

- 11 -

101(430)/Ш84ЦБ 102557

Шопенхауер, Артур

   Съчинения : В 4 т. / Артур Шопенхауер ; Състав., ред., встъп. студия Исак Паси ; Прев. от нем. ез. Анастасия Рашева . - София : Захарий Стоянов, 2008 - . - 22 см . -  (Философия и човек)

   

   IV. Парега и Паралипомена : Малки философски съчинения . - 2013 . - 823 с.

   

   ISBN 978-954-09-0042-1 

  

Сист. No: 90721

- 12 -

159.922.7/Д70ЦБ 109812

Додсън, Фицхю

   Изкуството да бъдеш баща / Фицхю Додсън ; Прев. от англ. ез. Цветан Ралчевски . - София : Колибри, 2009 . - 396 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-529-636-9 

  

Сист. No: 90916

- 13 -

133/Р70ЦБ 109787

Робъртс, Стефани

   Фън шуй / Стефани Робъртс ; Прев. Петър Герасимов . - София : Скорпио, 2009 . - 176 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-792-291-4 

  

Сист. No: 90887

- 14 -

141.31/Б80ЦБ 109703

Брейдън, Грег

   Дълбоката истина : Събуждане на спомена за нашия произход, история, съдба и участ / Грег Брейдън ; Прев. Анна Балева . - София : Бард, 2012 . - 352 с. : с ил., табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-655-336-2 

  

Сист. No: 90778

- 15 -

113/119/П91ЦБ 109798

Прокопенко, Игор Станиславович

   Най-големите тайни на Вселената : От древните цивилизации до наши дни / Игор Прокопенко ; Прев. Татяна Балова . - София : Бард, 2015 . - 432 с. : с ил., сх. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-655-582-3 

  

Сист. No: 90901

- 16 -

165.62/Х95ЦБ 109873

Хусерл, Едмунд

   Философията като строга наука / Едмунд Хусерл ; Прев. от нем. ез. Христо Тодоров . - 3. изд. . - София : Изток-Запад, 2015 . - 104 с. ; 19 см . -  (Извори ; 8)

   

   ISBN 978-619-152-727-4 

  

Сист. No: 90984

Религия

Обществени науки

- 17 -

34/Б53ЦБ 109672

Стефан Савов Бобчев 1853-1940  : Живот и дейност : Юбил. сб. докл. от науч. конф., орг. от Нар. библ. "Св. Св. Кирил и Методий", посветена на 140-год. от рождението му, София, 4. ноем. 1993 г. . - София : Нар. библ. Св. св. Кирил и Методий, 1999 . - 211 с. ; 23 см

   

   ISBN 954-523-050-9 

  

Сист. No: 90743

- 18 -

34(497.2)(091)/Т65ЦБ 109657

Токушев, Димитър Великов

   История на българската средновековна държава и право / Димитър Токушев . - София : Сиби, 2009 . - 312 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-730-553-3 

  

Сист. No: 90724

- 19 -

349.3/М94ЦБ 109653

Мръчков, Васил Желязков

   Осигурително право / Васил Мръчков . - 6. прераб. и доп. изд. . - София : Сиби, 2014 . - 504 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 496-498.

   ISBN 978-954-730-835-0 

  

Сист. No: 90718

- 20 -

327/Д62ЦБ 109659

Дипломатическа енциклопедия  : В 3 т. /  Състав. Димитър Романов ; Гл. ред. Любен Гоцев . - Пловдив : Унив. изд. П. Хилендарски, 2014 - 2016 . - 21 см

   

   Т. I. Международно право . - 2014 . - 417 с.

   

   ISBN 978-954-423-909-1 

  

Сист. No: 90726

- 21 -

327/Д62ЦБ 109659

Дипломатическа енциклопедия  : В 3 т. /  Състав. Димитър Романов ; Гл. ред. Любен Гоцев . - Пловдив : Унив. изд. П. Хилендарски, 2014 - 2016 . - 21 см

   

   Т. III. История на международните отношения : Понятия, събития, страни, народи . - 2016 . - 316 с.

   

   ISBN 978-619-202-134-4 

  

Сист. No: 90727

- 22 -

327/Д62ЦБ 109659

Дипломатическа енциклопедия  : В 3 т. /  Състав. Димитър Романов ; Глав. ред. Любен Гоцев . - Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2014 - 2016 . - 21 см

   

   II. Протокол : Теория на международните отношения и външната политика. Теории в международните отношения. Национална сигурност : Ролята на разузнаването в международните отношщения. Национална доктрина : Ролята на религиите в международните отношения . - 2014 . - 426 с.

   

   ISBN 978-954-423-920-6 

  

Сист. No: 90987

- 23 -

321.7/Д580ЦБ 109656

Димитров, Димитър Велков

   Бъдещето на демокрацията / Димитър Велков Димитров . - София : ГорексПрес, 2015 . - 216 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 209-214.

   ISBN 978-954-616-246-5 

  

Сист. No: 90723

- 24 -

327.84/Ж27ЦБ 109853

Жданов, Михаил

   Мосад: сами срещу всички : История и съвременност на израелското разузнаване / Михаил Жданов . - София : Паритет, 2015 . - 192 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-153-082-3 

  

Сист. No: 90959

- 25 -

349.2/М94ЦБ 109654

Мръчков, Васил Желязков

   Трудово право / Васил Мръчков . - 9. прераб. и доп. изд. . - София : Сиби, 2015 . - 1000 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-730-918-0 

  

Сист. No: 90719

- 26 -

343.3/К66ЦБ 109658

Клисурска, Бранимира

   Разследване на престъпления, извършени от чужденци / Бранимира Клисурска . - София : Сиела, 2016 . - 272 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 258-270.

   ISBN 978-954-28-1993-6 

  

Сист. No: 90725

- 27 -

327.7:061.1 ЕС/М79ЦБ 109665

Модева-Нанкова, Мариела

   Европейски институции : Учебно помагало / Мариела Модева . - София : За буквите - О писменехь, 2016 . - 284 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 219-222. - Прил. с. 225-281.

   ISBN 978-619-185-232-1 

  

Сист. No: 90734

- 28 -

339.96/Н21ЦБ 109667

Нанкова, Мариела

   Европейски фондове и програми за подкрепа на културното наследство : Учебно помагало / Мариела Нанкова . - София : За буквите - О писменехь, 2016 . - 108 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 103-104.

   ISBN 978-619-185-233-8 

  

Сист. No: 90736

- 29 -

323.1/П97, ЦБ 109710 

Първанов, Иван

   Свещеният джихад : "Ал-Кайда", "Ислямска държава" и терорът / Иван Първанов . - София : Millenium, 2016 . - 384 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-515-374-7 

  

Сист. No: 90805

- 30 -

327(100)/Ч91ЦБ 109804

Чомски, Ноам

   Кой управлява света? / Ноам Чомски ; Прев. Милко Стоименов . - [София] : Бард, 2016 . - 432 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-655-715-5 

  

Сист. No: 90907

Математика. Естествени науки

- 31 -

556.1/Р28ЦБ 109854

Райри, Чарли

   Лечебните енергии на водата / Чарли Райри ; Прев. от англ. ез. Валентина Петрова ; Предг. Дейвид Лоримър . - София : Труд, 2016 . - 192 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-398-457-2 

  

Сист. No: 90960

Приложни науки. Техника

- 32 -

654.197/Д85ЦБ 109859

Драганов, Иво Иванов

   Особености на телевизионния мениджмънт / Иво Драганов . - 2. доп. изд. . - [София] : Нов бълг. унив., 2014 . - 152 с ; 21 см

   Библиогр. с. 146-148.

   ISBN 978-954-9928-67-9 

  

Сист. No: 90965

- 33 -

791.43/.45/Д78ЦБ 109857

Дончева, Теодора

   Дискретният чар на рекламата : Продуктовото позициониране на екрана / Теодора Дончева ; Интервю Сашка Джаджарова . - [София] : Рива, 2015 . - 128 с. ; 21 см

   Библиогр. с.101-106.

   ISBN 978-954-320-520-2 

  

Сист. No: 90963

- 34 -

681.324/Н55ЦБ 109717

Ненов, Александър

   Интернет безопасност / Александър Ненов . - София : Сиела, 2016 . - 128 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-2174-8 

  

Сист. No: 90812

Медицина

- 35 -

616-006.6/Б25ЦБ 109729

Банова, Елена

   Застани до мен срещу рака! / Елена Банова . - София : Фондация Неогенезис, 2016 . - 272 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-90991-6-4 

  

Сист. No: 90824

Селско стопанство

Изкуство

- 36 -

75.071.1/М57ЦБ 109680

Иван Милев  : [Монография] / Евдокия Петева-Филова ; Биогр. бел. Светла Илиева Хантова . - 2. доп. изд. . - София : Нац. библ. Св. св. Кирил и Методий, 2012 . - 120 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-523-130-8 

  

Сист. No: 90751

Спорт. Игри

Езикознание

Литературознание

- 37 -

820/899.09/Х15ЦБ 79090

Хаджикосев, Симеон Дончев

   Западноевропейска литература : Ч. 1 - / Симеон Хаджикосев . - София : Сиела, 2000 - . - 23 см

   

   Ч. 9-10. Ранен европейски модернизъм (1848-1914) . - 2016 . - 900 с.

   

   ISBN 978-954-28-2094-9 

  

Сист. No: 90720

Българска художествена литература

- 38 -

886.7-32/С83ЦБ 109662

Стоянов, Христо Недков

   Сериозно за България : [Разкази] / Христо Стоянов . - [Варна] : Хри 100, 2015 . - 216 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-92722-6-0 

  

Сист. No: 90730

- 39 -

886.7-31/Д580ЦБ 109766

Димитров, Иван

   Софийски дует : Роман / Иван Димитров ; Ред. Марин Бодаков . - Пловдив : Жанет 45, 2016 . - 316 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-186-208-5 

  

Сист. No: 90861

- 40 -

886.7-32/Д92ЦБ 109728

Дукова, Боряна

   Трилъри по женски : Разкази / Боряна Дукова . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 160 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-1629-0 

  

Сист. No: 90823

- 41 -

886.7-22/И85ЦБ 109864

Йотовски, Емил

   [Четири] 4 комедии / Емил Йотовски . - София : Pro Book, 2016 . - 176 с. ; 21 см

   Кн. съд. пиесите "Застреляй идиотите!", "Хавай", "Рекламация" и "Няма места".

   ISBN 978-954-2928-84-3 

  

Сист. No: 90971

- 42 -

886.7-31/Н45ЦБ 109739

Недков, Димитър

   Президентът : Роман - утопия / Димитър Недков . - София : Захарий Стоянов, 2016 . - 272 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-09-1079-6 

  

Сист. No: 90834

- 43 -

886.7-1/П32ЦБ 109705

Пеев, Йордан

   Стъклена кожа : Лирика / Йордан Пеев ; Рис. Валентин Дончевски . - София : Бълг. писател, 2016 . - 188 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-204-042-0 

  

Сист. No: 90797

- 44 -

886.7-31/С13ЦБ 109724

Савов, Георги

   Бог и гадното копеле : [Роман] / Георги Савов . - [София] : Sky print, 2016 . - 179 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-390-122-7 

  

Сист. No: 90819

- 45 -

886.7-31/С30ЦБ 109790

Седларска, Веселина

   Кладенецът : Роман / Веселина Седларска . - София : Сиела, 2016 . - 167 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-2195-3 

  

Сист. No: 90893

- 46 -

886.7-31/С43, ЦБ 109736 

Славов, Недялко Славов

   Камбаната : Роман / Недялко Славов . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 208 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-1640-5 

  

Сист. No: 90831

- 47 -

886.7-32/С83ЦБ 109661

Стоянов, Христо Недков

   Ами това е : Носталгии по Габрово / Христо Стоянов . - [Варна] : Хри 100, 2016 . - 224 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-92722-7-7 

  

Сист. No: 90729

Чужда художествена литература

- 48 -

894.35-31/Г97ЦБ 109753

Гьокбудак, Нашиде

   Съдбата на Атие : [Роман] / Нашиде Гьокбудак ; Прев. Хубавинка Филипова . - София : Слънце, 2012 . - 384 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-742-180-6 

  

Сист. No: 90848

- 49 -

820(73)-31/К45ЦБ 109836

Касъл, Ричард

   Ледена жега : [Роман] / Ричард Касъл ; Прев. Илиана Велчева . - София : Pro Book, 2013 . - 384 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-2928-48-5 

  

Сист. No: 90942

- 50 -

820(73)-31/К63ЦБ 109749

Клейпас, Лайза

   Любовни писма : Роман / Лайза Клейпас ; Прев. от англ. ез. Диана Райкова . - София : Ергон, 2013 . - 304 с. ; 20 см . -  (Библиотека Любов и Съдба)

   

   ISBN 978-619-165-008-8 

  

Сист. No: 90844

- 51 -

860-31/Р75ЦБ І 11922

Роемерс, Алехандро Гилермо

   Завръщането на Младия принц : [Роман] / Алехандро Гилермо Роемерс ; Прев. Елена Дичева . - София : Бард, 2013 . - 144 с. ; 18 с.

   

   ISBN 978-954-655-448-2 

  

Сист. No: 90932

- 52 -

820(73)-31/Ф76ЦБ 109858

Франзен, Джонатан

   Поправките : [Роман] / Джонатан Франзен ; Прев. от англ. ез. Владимир Молев . - София : Колибри, 2013 . - 492 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-150-075-8 

  

Сист. No: 90964

- 53 -

820(94)-31/Ф83ЦБ 109754

Фрийман, Кимбърли

   Дивото цвете : Роман / Кимбърли Фрийман ; Прев. Диана Райкова . - София : Ергон, 2013 . - 372 с. ; 20 см . -  (Библиотека Любов и Съдба)

   

   ISBN 978-619-165-006-4 

  

Сист. No: 90849

- 54 -

839.3-31/П38ЦБ 109846

Хамър, Карл

   Песента на Сатаната : [Роман] / Карл Хамър ; Прев. Милена Бурнаска . - София : AMG Publishing, 2013 . - 424 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9696-55-4 

  

Сист. No: 90952

- 55 -

850-31/Б16ЦБ 109849

Бакаларио, Пиердоменико

   Юлисес Мур : Каменните пазачи : Пета тетрадка /  Текст Пиердоменико Бакаларио ; Прев. от итал. ез. Весела Лулова Цалова . - София : Егмонт, 2014 . - 233 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-27-1216-9 

  

Сист. No: 90955

- 56 -

820(73)-31/Х25ЦБ 109688

Хана, Кристин

   Алеята на светулките : [Роман] / Кристин Хана ; Прев. Силвия Желева . - София : Kalpazanov, 2014 . - 480 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-17-0288-8 

  

Сист. No: 90759

- 57 -

820(73)-31/К63ЦБ 109750

Клейпас, Лайза

   Момичето с кафявите очи : Роман / Лайза Клейпас ; Прев. от англ. ез. Диана Райкова . - София : Ергон, 2015 . - 320 с. ; 20 см . -  (Библиотека Любов и Съдба)

   

   ISBN 978-619-165-036-1 

  

Сист. No: 90845

- 58 -

820(73)-31/П28ЦБ 109838

Патерсън, Джеймс и др.

   Втори меден месец : [Роман] / Джеймс Патерсън, Хауард Роуън ; Прев. от англ. ез. Надя Баева . - София : Колибри, 2015 . - 382 с. ; 20 см . -  (Съвременни трилъри)

   

   ISBN 978-619-150-420-6 

  

Сист. No: 90944

- 59 -

820-31/С61ЦБ 109686

Стаг, Джулия

   Пощата при двете долини : [Роман] / Джулия Стаг ; Прев. Анна Василева . - София : Арт Етърнал Синема, 2015 . - 281 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-191-108-0 

  

Сист. No: 90757

- 60 -

820(73)-31/А98ЦБ 109823

Ашли, Кристен

   Ново начало : [Роман] / Кристен Ашли ; Прев. Вера Паунова, Гергана Лабова . - София : Ибис, 2016 . - 624 с. ; 21 см . -  (Избрани съвременни любовни романи)

   

   ISBN 978-619-157-175-8 

  

Сист. No: 90927

- 61 -

820-31/Б20ЦБ 109843

Балард, Дж. Г.

   Небостъргач : [Роман] / Дж. Г. Балард ; Прев. от англ. ез. Деян Кючуков . - София : Колибри, 2016 . - 247 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-150-686-6 

  

Сист. No: 90949

- 62 -

820-31/Б25ЦБ 109730

Банър, Катрин

   Къщата на края на нощта : [Роман] / Катрин Банър ; Прев. Паулина Мичева . - София : Кръгозор, 2016 . - 432 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-771-365-9 

  

Сист. No: 90825

- 63 -

894.35-31/Б32ЦБ 109755

Безмен, Нермин

   Тайни : [Роман] / Нермин Безмен ; Прев. от тур. Севджан Кендже . - София : Егмонт, 2016 . - 447 с. ; 19 см . -  (Книги за любов без предразсъдъци)

   

   ISBN 978-954-27-1858-1 

  

Сист. No: 90850

- 64 -

820(73)-31/Б38ЦБ 109683

Беренсън, Алекс

   Вълците : [Роман] / Алекс Беренсън ; Прев. Анна Василева . - София : Арт Етърнал Синема, 2016 . - 380 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-191-297-1 

  

Сист. No: 90754

- 65 -

820(73)-31/Б76ЦБ 109713

Бракен, Александра

   По залез : [Роман за юноши] / Александра Бракен ; Прев. от англ. ез. Вера Чубар . - София : Егмонт, 2016 . - 575 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-27-1742-3 

  

Сист. No: 90808

- 66 -

820(73)-31/Б80ЦБ 109788

Брет, Питър В.

   Черепният трон : [Роман] / Питър В. Брет ; Прев. от англ. ез. Васил Велчев . - София : Колибри, 2016 . - 711 с. ; 21 см . -  (Фантастика Галактики. Демонски цикъл ; Кн. 4)

   

   ISBN 978-619-150-947-8 

  

Сист. No: 90891

- 67 -

820(73)-31/Б93ЦБ 109733

Бърк, Андрю Скот

   Геният : [Биограф. роман] / А. Скот Бърг ; Прев. Надежда Розова . - София : Колибри, 2016 . - 533 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-150-901-0 

  

Сист. No: 90828

- 68 -

882-31/В35ЦБ 109689

Веденска, Татяна

   Изневяра в рамките на приличието : [Роман] / Татяна Веденска . - София : Арт Етърнал Синема, 2016 . - 259 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-191-294-0 

  

Сист. No: 90760

- 69 -

860-31/Д36ЦБ 109731

Дел Арбол, Виктор

   Живи рани : [Роман] / Виктор Дел Арбол ; Прев. от исп. ез. Светла Христова . - София : Изток-Запад, 2016 . - 464 с. ; 22 см . -  (Magica)

   

   ISBN 978-619-152-925-4 

  

Сист. No: 90826

- 70 -

820(73)-31/Д78ЦБ 109760

Донъли, Дженифър

   Тъмен прилив / Дженифър Донъли ; Прев. от англ. ез. Ирина Денева-Слав . - София : Егмонт, 2016 . - 383 с. ; 21 см . -  (Сага за вода и огън)

   

   ISBN 978-954-27-1519-1 

  

Сист. No: 90855

- 71 -

839.7-31/Е43ЦБ 109824

Еклунд, Сиге

   В лабиринта : [Роман] / Сиге Еклунд ; Прев. от швед. ез. Мария Николова . - София : Колибри, 2016 . - 374 с. ; 20 см . -  (Съвременни трилъри)

   

   ISBN 978-619-150-732-0 

  

Сист. No: 90928

- 72 -

820(73)-31/И29ЦБ 109837

Игнейшъс, Дейвид

   Директорът : [Роман] / Дейвид Игнейшъс ; Прев. от англ. Коста Сивов . - София : Сиела, 2016 . - 468 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2136-6 

  

Сист. No: 90943

- 73 -

894.35-31/И99ЦБ 109721

Йълмаз, Мелтем

   Сорая : [Роман] / Мелтем Йълмаз ; Прев. Елен Кирчева . - София : СофтПрес, 2016 . - 256 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-151-343-7 

  

Сист. No: 90816

- 74 -

820(73)-31/К63ЦБ 109722

Кларк, Мери Хигинс

   Домът, в който стените не помагат : [Роман] / Мери Хигинс Кларк ; Прев. Цветана Генчева . - [София] : Бард, 2016 . - 304 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-655-713-1 

  

Сист. No: 90817

- 75 -

869.0(81)-31/К73, ЦБ 109727 

Коелю, Паулу

   Шпионката : [Роман] / Паулу Коелю ; Прев. от порт. ез. Вера Киркова-Жекова . - София : Обсидиан, 2016 . - 168 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-769-415-6 

  

Сист. No: 90822

- 76 -

820-31/К84ЦБ 109684

Конър, Алекс

   Тайната на Рембранд : [Роман] / Алекс Конър . - София : Арт Етърнал Синема, 2016 . - 431 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-191-216-2 

  

Сист. No: 90755

- 77 -

840-94/Л40ЦБ 109799

Лейри, Антоан

   Няма да получите омразата ми / Антоан Лейри ; Прев. от фр. ез. Паулина Стойчева Мичева . - София : Сиела, 2016 . - 80 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-2169-4 

  

Сист. No: 90902

- 78 -

820(73)-31/Л83ЦБ 109720

Лорен, Кристина

   Лошо палаво момче : [Роман] / Кристина Лорен ; Прев. от англ. ез. Кристина Георгиева . - София : Егмонт, 2016 . - 360 с. ; 19 см . -  (Книги за любов без предразсъдъци)

   

   ISBN 978-954-27-1827-7 

  

Сист. No: 90815

- 79 -

840-31/Л94ЦБ 109842

Льо Роа, Филип

   Портата на месията : [Роман] / Филип Льо Роа ; Прев. от фр. ез. Албена Шарбанова . - София : Колибри, 2016 . - 357 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-150-635-4 

  

Сист. No: 90948

- 80 -

820-31/М19ЦБ 109839

Макинтош, Клеър

   Оставих те да си отидеш : [Роман] / Клеър Макинтош ; Прев. от англ. ез. Коста Сивов . - София : Сиела, 2016 . - 412 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2077-2 

  

Сист. No: 90945

- 81 -

840-31/М34ЦБ 109719

Мартен-Люган, Анес

   Съжалявам, чакат ме : [Роман] / Анес Мартен-Люган ; Прев. от фр. ез. Весела Шумакова . - София : Ера, 2016 . - 376 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-389-405-5 

  

Сист. No: 90814

- 82 -

839.3-31/М48ЦБ 109816

Ментен, Тоска

   Мумията Думи и гробницата на Ахнетут / Тоска Ментен ; Прев. от холанд. ез. Ивелина Дундакова ; Ил. Ели Хейс . - София : Сиела, 2016 . - 288 с. : с ил. ; 20 см . -  (Ciela teen)

   

   ISBN 978-954-28-2013-0 

  

Сист. No: 90920

- 83 -

820(73)-31/Н32ЦБ 109741

Нафизи, Азар

   Да четеш Лолита в Техеран : [Роман] / Азар Нафизи ; Прев. от англ. ез. Ваня Томова . - София : Сиела, 2016 . - 500 с. ; 21 см

   История на смелата иранска преподавателка Азар Нафизи.

   ISBN 978-954-28-2184-7 

  

Сист. No: 90836

- 84 -

820(94)-31/П22ЦБ 109687

Парк, Тони

   Делтата : [Роман] / Тони Парк ; Прев. Анна Василева . - София : Арт Етърнал Синема, 2016 . - 515 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-191-283-4 

  

Сист. No: 90758

- 85 -

820(71)-31/П34ЦБ 109714

Пени, Луиз

   Камъкът на смъртта : [Роман] / Луиз Пени ; Прев. Росица Тодорова . - София : СофтПрес, 2016 . - 384 с. ; 20 см . -  (Разследванията на инспектор Гамаш)

   

   ISBN 978-619-151-341-3 

  

Сист. No: 90809

- 86 -

886.1-31/П56ЦБ 109860

Пищало, Владимир

   Тесла, портрет сред маски : [Роман] / Владимир Пищало ; Прев. от сръб. Ася Тихинова-Йованович . - София : Унискорп, 2016 . - 372 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-330-437-0 

  

Сист. No: 90966

- 87 -

820/899-34/П87ЦБ 109695

Приказно съкровище  : [Шарл Перо, Братя Грим, Ханс Кристиан Андерсен] /  Подб. и обраб. на текст Невена Ангелова . - София : Арт Етърнал Синема, 2016 . - 80 с. : с цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-191-256-8 

  

Сист. No: 90768

- 88 -

891.62-31/Р27ЦБ 109769

Райли, Лусинда

   Седемте сестри : Историята на Мая / Лусинда Райли ; Прев. от англ. ез. Цветелина Тенекеджиева . - София : Труд, 2016 . - 504 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-398-474-9 

  

Сист. No: 90864

- 89 -

820-31/Р29ЦБ 109761

Райън, Антъни

   Огнената кралица : [Роман] / Антъни Райън ; Прев. Иван Иванов . - София : Бард, 2016 . - 736 с. ; 21 см . -  (Сянката на гарвана ; 3)

   

   ISBN 978-954-655-699-8 

  

Сист. No: 90856

- 90 -

820(73)-31/Р82ЦБ 109819

Ролинс, Джеймс и др.

   Боен ястреб : [Роман] / Джеймс Ролинс, Грант Блекуд ; Прев. Владимир Германов . - София : Бард, 2016 . - 432 с. ; 20 см . -  (Кралете на трилъра)

   

   ISBN 978-954-655-710-0 

  

Сист. No: 90923

- 91 -

820-31/С13ЦБ 109660

Саймънсън, Хелън

   Последната битка на майор Петигрю : Роман / Хелън Саймънсън ; Прев. от англ. ез. Паулина Мичева . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 340 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-1600-9 

  

Сист. No: 90728

- 92 -

820(73)-31/С38ЦБ 109815

Сиснерос, Сандра

   Къщата на улица Манго : [Роман] / Сандра Сиснерос ; Прев. от англ. ез. Стефан Русинов . - София : Лист, 2016 . - 128 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7350-00-5 

  

Сист. No: 90919

- 93 -

820(73)-31/С55ЦБ 109734

Спан, Сюзън

   Острието на самурая : [Роман] / Сюзън Спан ; Прев. Антония Стоянова . - София : Труд, 2016 . - 248 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-398-471-8 

  

Сист. No: 90829

- 94 -

820-31/С87ЦБ 109818

Стрьоме, Лиза

   Момичето с ягодите : Роман / Лиза Стрьоме ; Прев. от англ. ез. Стоянка Карачанова . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 304 с. ; 20 см . -  (Мегаселър Хермес)

   

   ISBN 978-954-26-1610-8 

  

Сист. No: 90922

- 95 -

820-31/Ф19ЦБ 109711

Фалконър, Колин

   Източна Индия : [Роман] / Колин Фалконър ; Прев. Тодор Стоянов . - София : Kalpazanov, 2016 . - 384 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-17-0304 

  

Сист. No: 90806

- 96 -

820-31/Х20ЦБ 109791

Хайланд, Тара

   Сладка заблуда : [Роман] / Тара Хайланд ; Прев. от англ. ез. Мария Демирева . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 272 с. ; 20 см . -  (Мегаселър Хермес)

   

   ISBN 978-954-26-1618-4 

  

Сист. No: 90894

- 97 -

891.62-31/Х24ЦБ 109752

Хамилтън, Хюго

   Ръка в огъня : [Роман] / Хюго Хамилтън ; Прев. Юлия Чернева . - София : Ера, 2016 . - 255 с. ; 20 см . -  (Модерна европейска проза)

   

   ISBN 978-954-389-407-9 

  

Сист. No: 90847

- 98 -

820-193.3/Ш50ЦБ 109770

Шекспир, Уилям

   Сонети / Уилям Шекспир ; Прев. от англ. ез. Кирил Кадийски . - София : Колибри, 2016 . - 336 с. ; 23 см

   Паралелен текст на английски и на български език.

   ISBN 978-619-150-799-3-01 

  

Сист. No: 90865

- 99 -

886.7-4/Ш97ЦБ 109789

Шурбанов, Александър

   Опит / Александър Шурбанов . - София : Сиела, 2016 . - 219 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2190-8 

  

Сист. No: 90892

- 100 -

882-31/Ю11ЦБ 109718

Ю, Анна

   Малкият дявол : Роман / Анна Ю ; Прев. Ива Николова . - [София] : Персей, 2016 . - 416 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-161-121-8 

  

Сист. No: 90813

- 101 -

839.7-31/Ю38ЦБ 109840

Юхансон, Ларш Васа

   Внезапното бягство от действителността и други мизерии : [Роман] / Ларш Васа Юхансон ; Прев. Росица Цветанова . - София : Бард, 2016 . - 352 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-655-711-7 

  

Сист. No: 90946

- 102 -

820(73)-31/Л83ЦБ 109740

Лорънс, Марк

   Войната на червената кралица : Кн. 1 - / Марк Лорънс ; Прев. Иван Иванов . - [София] : Бард, 2016 - . - 21 см

   

   Кн. 1. Принцът на глупците . - 2016 . - 384 с.

   

   ISBN 978-954-655-709-4 

  

Сист. No: 90835

- 103 -

820(73)-31/К18ЦБ 109764

Калогридис, Джийн

   Катерина де Медичи : Кралицата, подвластна на Дявола / Джийн Калогридис ; Прев. от англ. ез. Емилия Ничева-Карастойчева . - София : Емас, [2015] . - 464 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954--357-289-2 

  

Сист. No: 90859

- 104 -

830-31/З38ЦБ 109763

Зауер, Беате

   Теофания : Византийската принцеса на германски трон / Беате Зауер ; Прев. от нем. ез. Величка Стефанова . - [София] : Емас, [2016] . - 488 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-357-330-1 

  

Сист. No: 90858

- 105 -

820(73)-31/И47ЦБ 109712

Ий, Сюзън

   Ангелски свят : [Роман] / Сюзън Ий ; Прев. от англ. ез. Елена Павлова . - [София] : Емас, [2016] . - 400 с. ; 20 см

   Кн. II от трилогията "Пенрин и краят на дните".

   ISBN 978-954-357-338-7 

  

Сист. No: 90807

- 106 -

820(73)-31/К18ЦБ 109738

Калогридис, Джийн

   Катерина Сфорца : Алената графиня / Джийн Калогридис ; Прев. от англ. ез. Емилия Ничева-Карастойчева . - [София] : Емас, [2016] . - 471 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-357-340-0 

  

Сист. No: 90833

Детска художествена литература

- 107 -

820(73)-31/С31ЦБ 109655

Селзник, Брайън

   Изобретението на Хюго : Роман в картини и думи /  Автор и худож. Брайън Селзник ; Прев. Светла Христова . - София : Millenium, 2012 . - 544 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-515-175-0 

  

Сист. No: 90722

- 108 -

850-31/Б16ЦБ 109848

Бакаларио, Пиердоменико

   Юлисес Мур : Вратата на времето : Първа тетрадка /  Текст Пиердоменико Бакаларио ; Прев. от итал. ез. Весела Лулова Цалова . - София : Егмонт, 2013 . - 224 с. : с ил. ; 21 см

   Кн. 1 от поредицата Юлисес Мур.

   ISBN 978-954-27-0971-8 

  

Сист. No: 90954

- 109 -

886.7-91/Л28ЦБ 109700

Лафонтен, Жан дьо

   Басни / Жан дьо Лафонтен ; Подб. и обраб. Денка Колева . - София : Арт Етърнал Синема, 2015 . - 85 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-191-106-6 

  

Сист. No: 90773

- 110 -

886.7-32/Б90ЦБ 109726

Бухалов, Антон и др.

   Дневникът на Мишо / Антон Бухалов, Станислав Коен . - София : Сиела, 2016 . - 208 с. : с ил. ; 21 см

   По идея на на уебсериала "Не така, брат!".

   ISBN 978-954-28-2193-9 

  

Сист. No: 90821

- 111 -

820-31/Д91ЦБ 109723

Дрюъри, Кери

   Килия номер 7 : [Роман] / Кери Дрюъри ; Прев. от англ. ез. Александър Маринов . - София : Егмонт, 2016 . - 384 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-27-1824-6 

  

Сист. No: 90818

- 112 -

820-31/К55ЦБ 109697

Киплинг, Ръдиард

   Книга за джунглата / Ръдиард Киплинг ; Прев. Володя Първанов . - София : Арт Етърнал Синема, 2016 . - 255 с. : с ил. ; 21 см . -  (Майстори-разказвачи)

   

   ISBN 978-619-191-254-4 

  

Сист. No: 90770

- 113 -

886.7-34/К78ЦБ 109867

Коледни приказки  /  Подб. и обраб. Христина Йотова ; Ил. Радослав Донев и др . - София : СофтПрес, 2016 . - 112 с. : с ил. ; 24 см . -  (Приказна съкровищница)

   

   ISBN 978-619-151-344-4 

  

Сист. No: 90974

- 114 -

820(73)-31/О50ЦБ 109817

Оливър, Лорън

   Паника : Роман / Лорън Оливър ; Прев. от англ. ез. Мариана Христова . - София : Enthusiast, 2016 . - 288 с. ; 21 см . -  (Enthusiast Teen's Book)

   

   ISBN 978-619-164-188-8 

  

Сист. No: 90921

- 115 -

820(73)-31/Р67ЦБ 109756

Риърдън, Рик

   Чукът на Тор / Рик Риърдън ; Прев. Александър Драганов . - София : Егмонт, 2016 . - 511 с. ; 19 см . -  (Магнус Чейс и боговете на Асгард ; 2)

   

   ISBN 978-954-27-1860-4 

  

Сист. No: 90851

- 116 -

850-34/Р73ЦБ 109792

Родари, Джани

   Джелсомино в страната на лъжците / Джани Родари ; Прев. от итал. ез. Иван Белчев ; Ил. Дамян Дамянов . - 6. изд. . - София : Сиела, 2016 . - 176 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-28-2189-2 

  

Сист. No: 90895

- 117 -

886.7-34/С38ЦБ 109725

Сиромахов, Иво

   Малки приказки / Иво Сиромахов ; Ил. Мирослава Найденова . - София : Сиела, 2016 . - 127 с. : с цв. ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-28-2194-6 

  

Сист. No: 90820

- 118 -

820(73)-31/С62ЦБ 109715

Стайн, Р. Л.

   Морското чудовище / Р. Л. Стайн ; Прев. от англ. ез. Нина Руева . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 128 с. ; 20 см

   Част 2 от поредицата Goosebumps.

   ISBN 978-954-26-1621-4 

  

Сист. No: 90810

- 119 -

820(73)-31/С62ЦБ 109716

Стайн, Р. Л.

   Нощта, в която куклата оживя / Р. Л. Стайн ; Прев. от англ. ез. Нина Руева . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 144 с. ; 20 см

   Част 1 от поредицата Goosebumps.

   ISBN 978-954-26-1620-7 

  

Сист. No: 90811

- 120 -

830-34/Х33ЦБ 109696

Хауф, Вилхелм

   Приказки / Вилхелм Хауф ; Подб. и обраб. на текст Невена Ангелова ; Ил. Снежина Кръстева . - София : Арт Етърнал Синема, 2016 . - 129 с. : ил. ; 21 см . -  (Майстори-разказвачи)

   

   ISBN 978-619-191-252-0 

  

Сист. No: 90769

- 121 -

886.7-91/П45ЦБ II 6799

Петльо Герест Златоперест  : Български народни приказки /  Адапт. Катя Иванова ; Ил. Стефка Радкова . - [София] : Фют, [2010] . - 24 с. : с цв. ил. ; 28 см . -  (Златно букварче)

   

   ISBN 978-954-625-640-9 

  

Сист. No: 90790

- 122 -

886.7-34/З73ЦБ II 6790

Златна броеница  : [Български народни приказки] /  Худ. Ана Симеонова и др . - [София] : Фют, [2012] . - 144 с. : ил. ; 27 см . -  (Златни страници)

   

   ISBN 978-954-625-746-8 

  

Сист. No: 90781

- 123 -

839.8-34/А65ЦБ II 6789

Андерсен, Ханс Кристиан

   Приказки / Ханс Кристиан Андерсен ; Прев. Светослав Минков ; Худ. Антонина Бабукчиева . - [София] : Фют, [2013] . - 184 с. : с ил. ; 27 см . -  (Златни страници)

   

   ISBN 978-954-625-452-8 

  

Сист. No: 90779

- 124 -

850-34/О49ЦБ II 6798

Олейноне, Питър

   Джуджетата : Приказки от вълшебната гора /  Текст Питър Олейноне ; Ил. Тони Улф ; Прев. Екатерина Латева . - [София] : Фют, [2013] . - 48 с. : с цв. ил. ; 28 см . -  (Боско - вълшебният свят на Тони Улф)

   

   ISBN 978-954-625-839-7 

  

Сист. No: 90789

- 125 -

850-34/О49ЦБ II 6804

Олейноне, Питър

   Вълшебниците : Приказки от вълшебната гора /  Текст Питър Олейноне ; Прев. Нели Раданова ; Ил. Тони Улф . - [София] : Фют, [2013] . - 48 с. : с цв. ил. ; 28 см . -  (Боско - вълшебният свят на Тони Улф)

   

   ISBN 978-619-199-036-8 

  

Сист. No: 90795

- 126 -

850-34/К78ЦБ II 6813

Казалис, Анна

   Коледа пристига! /  Текст Анна Казалис ; Ил. Тони Улф ; Прев. Нели Раданова . - [София] : Фют, [2016] . - 32 с. : с цв. ил. ; 28 см . -  (Най-хубавите коледни приказки)

   

   ISBN 978-619-199-160-0 

  

Сист. No: 90909

- 127 -

886.7-34/И22ЦБ II 6802

Иванова, Катя

   Котаран Мустакан : Български народни приказки /  Адапт. Катя Иванова ; Ил. Стефка Радкова . - [София] : Фют, б. г. . - 24 с. : с цв. ил. ; 28 см . -  (Златно букварче)

   

   ISBN 978-954-625-644-7 

  

Сист. No: 90793

- 128 -

886.7-91/И22ЦБ II 6803

Иванова, Катя

   Житената питка : Български народни приказки /  Адапт. Катя Иванова ; Ил. Стефка Радкова . - [София] : Фют, б. г. . - 24 с. : с цв. ил. ; 28 см . -  (Златно букварче)

   

   ISBN 978-954-625-639-3 

  

Сист. No: 90794

- 129 -

884-2/Р23ЦБ 109768

"Различното патенце" и... други, не само приказки  : Антология съвременни полски пиеси за деца и младежи /  Състав. Збигнев Руджински ; Прев. Елжбиета Ейсимонт и др . - [София] : Black Flamingo Publishing, 2015 . - 304 с. ; 23 см

   Съд. пиесите "Приказка за щастието" и "Всеки змей това го знае" от Изабела Дегурска, "Голямата ваканция на змейчето Бонавентура" от Мачей Войтишко, "Зеленият пътешественик или приказка за най-голямата мечта" и Елексир на старосттта" от Лиляна Бардийевска, "Приказка за рицаря без кон" от Марта Гушньовска, "Нищото, дивата мравка, Адам и Ева" и "ПФУ..." от Малина Пшешлуга, " В бъчвичка отгледан" от Ярош Роберт, "Различното патенце" от Ивона Кушяк и Цезари Жолински,

   ISBN 978-954-2951-70-0 

  

Сист. No: 90863

Детска отраслова литература

- 130 -

372.880.867/П47ЦБ 109794

Петрова, Стефка

   Правопис и пунктуация в българския език : За ученици от 4. до 12. клас ; За външно оценяване след 4. и 7. клас ; За матура ; За студенти / Стефка Петрова . - София : Скорпио, 2016 . - 224 с. ; 22 см

   Библиогр. с 219-220.

   ISBN 978-954-792-683-7 

  

Сист. No: 90897

География

История

- 131 -

949.72.052.1/К33ЦБ 109670

Караманджуков, Христо Иванов

   Подготовка на Илинденско-Преображенското въстание в Странджа - Малкотърновски революционен район 1902-1903 : [Ч. 1 - ] / Христо Караманджуков ; Състав. Цветолюб Христов Нушев . - София : Нар. библ. Св. св. Кирил и Методий, 1996 - . - 21 см

   

   Ч. 1. Спомени . - 238 с. : с ил.

   

   ISBN 954-523-020-7 

  

Сист. No: 90741

- 132 -

930/Г37ЦБ 109674

Георгиев, Любомир

   Общуване с Изтока : Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на Стоянка Кендерова /  Състав. Любомир Георгиев ; Науч. ред. Румен Ковачев ; Ред. Боряна Христова . - София : Нар. библ. Св. св. Кирил и Методий, 2007 . - 562 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

   Библиогр.на трудовете на ст. н. с. I ст. Стоянка Кендерова с. 20-42.

   ISBN 978-954-523-097-4 

  

Сист. No: 90745

- 133 -

949.72.042/Д87ЦБ 109681

Иван Драсов в българското национално революционно движение (1871-1877 г.)  : Документален сборник /  Състав. Дора Томова и др ; Под ред. на Кирила Възвъзова-Каратеодорова, Николай Жечев . - Варна : Славена, 2007 . - 462 с. ; 24 см . -  (Архивите говорят ; 44)

   Изд. на Минист. съвет. Глав. управл. на арх., БАН. Институт по история, Нар. библ. Св. Св. Кирил и Методий. Ръкоп.-докум. център, Държ. арх. - Варна. Терит. дир. - Библиогр. с. 377-380.

   ISBN 978-954-9800-60-9 

  

Сист. No: 90752

- 134 -

956.0/Д580ЦБ 109732

Димитров, Страшимир

   Султан Махмуд II и краят на еничарите / Страшимир Димитров . - 2. прераб. изд. . - София : Изток-Запад, 2015 . - 392 с. ; 22 см . -  (Спасената история ; 11)

   

   ISBN 978-619-152-669-7 

  

Сист. No: 90827

- 135 -

949.72/Н74ЦБ 109765

Николов, Стоян

   Укритото и премълчаното в българската история : Ч. 1 - / Стоян Николов . - София : Изток-Запад, 2015 - . - 22 см

   

   Ч. 1 . - 2015 . - 216 с.

   

   ISBN 978-619-152-736-6 

  

Сист. No: 90860

- 136 -

952.0/И21ЦБ 109745

Иванов, Братислав

   История на Япония / Братислав Иванов . - София : Изток-Запад, 2016 . - 336 с. : к., ил., сн. ; 24 см

   Библиогр. с. 319-332.

   ISBN 978-619-152-931-5 

  

Сист. No: 90840

Краезнание

- 137 -

75.071.1/М57ЦБ 109680

Иван Милев  : [Монография] / Евдокия Петева-Филова ; Биогр. бел. Светла Илиева Хантова . - 2. доп. изд. . - София : Нац. библ. Св. св. Кирил и Методий, 2012 . - 120 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-523-130-8 

  

Сист. No: 90751

- 138 -

028.02/Д77ЦБ 109669

Донев, Дончо Стоянов и др.

   Наръчник за консултанти по библиотерапия (библиотекари) / Дончо Донев, Минчо Николов ; Ред. Надежда Груева . - София : Фонд. Глобални библиотеки, 2016 . - 56 с. : с ил., портр. ; 21 см

   Библиогр. с. 55.

   ISBN 978-619-7348-00-2 

  

Сист. No: 90738

- 139 -

886.7-1/П32ЦБ 109705

Пеев, Йордан

   Стъклена кожа : Лирика / Йордан Пеев ; Рис. Валентин Дончевски . - София : Бълг. писател, 2016 . - 188 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-204-042-0 

  

Сист. No: 90797


 Индекс по АВТОРИ

Абаджиев, Тодор 133 
Али, Севдийе 132 
Ангелова, Анна 4 
Ангелова, Красимира 4 
Ангелова, Невена 87 120 
Ангелова-Атанасова, Мария 132 
Андерсен, Ханс Кристиан 123 
Аретов, Николай 17 
Атанасова, Диана 3 
Ашли, Кристен 60 
Бабукчиева, Антонина 122 123 
Баева, Надя 58 
Бакаларио, Пиердоменико 55 108 
Бакърджиева, Теодора 132 
Балард, Дж. Г. 61 
Балева, Анна 14 
Балова, Татяна 15 
Банова, Елена 35 
Банър, Катрин 62 
Бардийевска, Лиляна 129 
Безмен, Нермин 63 
Белчев, Иван 116 
Бербер, Хатидже Али 132 
Беренсън, Алекс 64 
Бибина, Йорданка 132 
Блекуд, Грант 90 
Бодаков, Марин 39 
Божков, Божко 129 
Бошнакова, Милкана 3 132 
Бракен, Александра 65 
Брейдън, Грег 14 
Брет, Питър В. 66 
Бурнаска, Милена 54 
Бухалов, Антон 110 
Бърг, А. Скот 67 
Бърг, Андрю Скот 67 
Бърлиева, Славия 3 
Ванков, Даниел 10 
Василева, Анна 59 64 84 
Василева, Вера 17 
Васильева, Ольга 132 
Веденска, Татяна 68 
Велков, Аспарух 132 
Велчев, Васил 66 
Велчева, Боряна 3 5 
Велчева, Илиана 49 
Войтишко, Мачей 129 
Възвъзова-Каратеодорова, Кирила 133 
Вълканов, Венелин 122 
Вълкова, Младост 5 
Вълчева, Деница 4 
Ганчева, Нели 4 
Генчева, Цветана 74 
Георгиев, Любомир 132 
Георгиева, Елена 4 
Георгиева, Кристина 78 
Георгиева, Милена 17 
Герасимов, Петър 13 
Гергова, Ани 3 4 132 
Гергова, Иванка 5 
Германов, Владимир 90 
Горанова, Цветанка 3 
Господинов, Николай 3 
Господинова, Биляна 122 
Гоцев, Любен 20 21 22 
Грашкина, Ваня 3 
Грибъл, Любомира Парпулова 4 
Груева, Надежда 7 138 
Груева, Надежда Петракиева 7 138 
Гушньовска, Марта 129 
Гьокбудак, Нашиде 48 
Гюзелев, Васил 132 
Дамянов, Дамян 116 
Данова, Надя 3 
Даскалова, Ангелина 17 
Даскалова, Красимира 4 
Дегурска, Изабела 129 
Дел Арбол, Виктор 69 
Демирева, Мария 96 
Денева-Слав, Ирина 70 
Дерменджиева, Татяна 3 4 
Деянова, Вера 129 
Джаджарова, Сашка 33 
Дженева, Аня 132 
Джуел, Джудит 9 
Джурова, Аксиния 3 132 
Димитров, Димитър Велков 23 
Димитров, Иван 39 
Димитров, Страшимир 134 
Димитрова, Антоанета 4 
Димитрова, Маргарет 3 5 
Димова, Веселина 17 
Димова, Марлена 3 
Димчев, Александър 3 4 
Дипчикова, Александра 3 4 
Дичева, Елена 51 
Добрева, Магдалена 113 
Добромиров, Иван 5 
Дограмаджиева, Екатерина 3 
Додсън, Фицхю 12 
Донев, Дончо 7 138 
Донев, Дончо Стоянов 7 138 
Донев, Радослав 113 
Донева, Стелияна 113 
Дончева, Анета 4 132 
Дончева, Теодора 33 
Дончевски, Валентин 43 139 
Донъли, Дженифър 70 
Драганов, Александър 115 
Драганов, Иво 32 
Драганов, Иво Иванов 32 
Драганова, Боряна 17 
Драганова, Славка 3 132 
Дроснева, Елка 17 
Дрюъри, Кери 111 
Дукова, Боряна 40 
Дундакова, Ивелина 82 
Евлогиева-Кацарова, Цвета 5 
Ейсимонт, Елжбиета 129 
Еклунд, Сиге 71 
Енчева, Марина 4 
Жданов, Михаил 24 
Ждраков, Зарко 5 
Желева, Силвия 56 
Желязкова, Жана 132 
Жечев, Николай 17 133 
Жолински, Цезари 129 
Зайцев, Илья 132 
Запрянова-Пенева, Нели 17 
Зауер, Беате 104 
Иванов, Братислав 136 
Иванов, Иван 89 102 
Иванова, Зорка 3 132 
Иванова, Катя 121 127 128 
Иванова, Климентина 5 
Игнейшъс, Дейвид 72 
Идън, Джо 10 
Ий, Сюзън 105 
Йорданова, Мария 132 
Йотова, Христина 113 
Йотовски, Емил 41 
Йълмаз, Мелтем 73 
Кавалджиева, Нора 132 
Кадийски, Кирил 98 
Казалис, Анна 126 
Калогридис, Джийн 103 106 
Калоянова, Илона 3 4 
Капитанова, Мария 4 
Капралова, Недка 3 
Караджова, Даринка 2 5 
Караджова, Даринка Минчева 2 
Караманджуков, Христо 131 
Караманджуков, Христо Иванов 131 
Карачанова, Стоянка 94 
Карачоджукова, Надя 3 4 
Касъл, Ричард 49 
Кендерова, Стоянка 1 3 4 5 
Кендерова, Стоянка Тодорова 1 
Кендже, Севджан 63 
Киплинг, Ръдиард 112 
Киркова-Жекова, Вера 75 
Кирчева, Елен 73 
Кишкилова, Паша 17 
Кларк, Мери Хигинс 74 
Клейпас, Лайза 50 57 
Клисаров, Николай 5 
Клисурска, Бранимира 26 
Ковачев, Румен 3 5 17 132 
Коелю, Паулу 75 
Коен, Станислав 110 
Колева, Денка 109 
Колева, Радка 3 4 
Константинова, Цанка 132 
Конър, Алекс 76 
Котик, Беата 3 
Коцева, Елена 3 
Кръстева, Снежина 120 
Куманов, Георги 132 
Кушяк, Ивона 129 
Куюмджиева, Маргарита 5 
Кюркчиева, Ива 132 
Кючуков, Деян 61 
Лабова, Гергана 60 
Лазарова, Емилия 17 
Латева, Екатерина 124 
Лафонтен, Жан дьо 109 
Лейри, Антоан 77 
Лозанова-Белчева, Елица 4 
Лорен, Кристина 78 
Лоримър, Дейвид 31 
Лорънс, Марк 102 
Лулчева, Ана 9 
Льо Роа, Филип 79 
Мавродинова, Лиляна 4 
Макинтош, Клеър 80 
Манолова-Николова, Надя 5 
Маринов, Александър 111 
Маринов, Мариан 122 
Мартен-Люган, Анес 81 
Марчева, Рени 3 132 
Ментен, Тоска 82 
Миков, Любомир 5 
Миланова, Милена 4 
Милев, Иван 36 137 
Минков, Антон 132 
Минков, Светослав 123 
Минчев, Минчо Николов 7 138 
Минчева, Бояна 3 
Митринов, Георги 5 
Михайлова-Мръвкарова, Мария 132 
Мичева, Паулина 62 91 
Мичева, Паулина Стойчева 77 91 
Младенова, Мария 4 
Младенова, Олга 5 
Модева, Мариела 27 
Модева-Нанкова, Мариела 8 27 28 
Молев, Владимир 52 
Мръчков, Васил 19 25 
Мръчков, Васил Желязков 19 25 
Мусакова, Елисавета 3 5 
Мутафов, Емануел 5 
Найденова, Мирослава 117 
Нанкова, Мариела 8 28 
Нафизи, Азар 83 
Недков, Димитър 42 
Недков, Симеон 3 4 
Нейкова, Андриана 4 
Ненов, Александър 34 
Николов, Минчо 7 138 
Николов, Стоян 135 
Николова, Ива 100 
Николова, Мария 71 
Николова, Тодорка 3 
Николова-Хюстън, Татяна 5 
Ничева-Карастойчева, Емилия 103 106 
Нонева, Здравка 133 
Нушев, Цветолюб 17 
Нушев, Цветолюб Христов 131 
Нушуев, Цветолюб 132 
Олейноне, Питър 124 125 
Оливър, Лорън 114 
Павлова, Елена 105 
Павлович, Павел 132 
Панчева, Цветанка 3 4 132 
Парк, Тони 84 
Паси, Исак 11 
Патерсън, Джеймс 58 
Паунова, Вера 60 
Пеев, Йордан 43 139 
Пенева, Ангелина 4 
Пенелов, Илко 3 4 
Пени, Луиз 85 
Пенкова, Мария 133 
Петева-Филова, Евдокия 36 137 
Петкова, Нона 5 
Петрова, Валентина 31 
Петрова, Стефка 130 
Пиндиков, Александър 4 
Пищало, Владимир 86 
Полимирова, Мария 132 
Попова, Антоанета 129 
Попова, Ели 3 
Поппетров, Николай 3 
Правдомирова, Донка 3 4 
Преславска, Антоанета 4 
Прокопенко, Игор 15 
Прокопенко, Игор Станиславович 15 
Пшешлуга, Малина 129 
Първанов, Володя 112 
Първанов, Иван 29 
Раданова, Нели 125 126 
Радева, Живка 4 
Радкова, Стефка 121 122 127 128 
Радославова, Диляна 5 
Райкова, Диана 50 53 57 
Райкова, Мария 5 17 
Райли, Лусинда 88 
Райри, Чарли 31 
Райън, Антъни 89 
Ралчевски, Цветан 12 
Рашева, Анастасия 11 
Рашкова, Надежда 17 
Риърдън, Рик 115 
Робев, Никола 17 
Робъртс, Стефани 13 
Родари, Джани 116 
Роемерс, Алехандро Гилермо 51 
Розова, Надежда 67 
Ролинс, Джеймс 90 
Романов, Димитър 20 21 22 
Роуън, Хауард 58 
Руджински, Збигнев 129 
Руева, Нина 118 119 
Русинов, Стефан 92 
Русинова, Евгения 3 
Савов, Георги 44 
Савова, Юлия 6 
Саймънсън, Хелън 91 
Самсарева, Пенка 132 
Саръиванова, Ирина 132 
Седларска, Веселина 45 
Селзник, Брайън 107 
Сивов, Коста 72 80 
Симеонова, Ана 122 
Симеонова, Ружа 132 
Сиромахов, Иво 117 
Сиснерос, Сандра 92 
Славов, Недялко 46 
Славов, Недялко Славов 46 
Спан, Сюзън 93 
Спасова, Правда 129 
Стаг, Джулия 59 
Стайкова, Цветана 17 
Стайн, Р. Л. 118 119 
Станчева, Магдалина 4 
Стефанова, Величка 104 
Стоилова, Анка 3 132 
Стоименов, Милко 30 
Стоянов, Тодор 95 
Стоянов, Христо 38 47 
Стоянов, Христо Недков 38 47 
Стоянова, Антония 93 
Стрьоме, Лиза 94 
Тафрова, Милена 132 
Темелски, Христо 5 132 
Тенекеджиева, Цветелина 88 
Тилева, Виктория 17 
Тихинова-Йованович, Ася 86 
Тодоров, Христо 16 
Тодорова, Росица 85 
Тодорова, Таня 132 
Токушев, Димитър 18 
Токушев, Димитър Великов 18 
Томова, Ваня 83 
Томова, Дора 17 133 
Тотоманова, Антоанета 3 4 132 
Узунова, Елена 2 3 5 
Узунова, Елена Георгиева 2 
Уилямс, Хю 10 
Улф, Тони 124 125 126 
Фалконър, Колин 95 
Федотов, Александър 132 
Филипова, Силвия 3 4 
Филипова, Хубавинка 48 
Фокас, Даниел 5 
Франзен, Джонатан 52 
Фрийман, Кимбърли 53 
Хаджикосев, Симеон 37 
Хаджикосев, Симеон Дончев 37 
Хайланд, Тара 96 
Хамилтън, Хюго 97 
Хамър, Карл 54 
Хана, Кристин 56 
Хантова, Светла Илиева 36 137 
Харбова, Елена 17 
Харизанова, Оля 4 
Хауф, Вилхелм 120 
Хейс, Ели 82 
Хорозова-Каракалцева, Александра Тодорова 17 
Христова, Боряна 2 4 132 
Христова, Боряна Владимирова 2 
Христова, Искра 3 
Христова, Мариана 114 
Христова, Светла 69 107 
Хусерл, Едмунд 16 
Цалова, Весела Лулова 55 108 
Цветанова, Росица 101 
Цветкова, Милена 3 
Цветкова, Ралица 132 
Цибранска-Костова, Марияна 5 
Цокева, Весела 4 
Чернева, Юлия 97 
Чолаков, Здравко 4 
Чомски, Ноам 30 
Чубар, Вера 65 
Шарбанова, Албена 79 
Шекспир, Уилям 98 
Шиваров, Стоян 132 
Шопенхауер, Артур 11 
Шумакова, Весела 81 
Шуманова, Нина 4 
Шурбанов, Александър 99 
Ю, Анна 100 
Юхансон, Ларш Васа 101 
Янакиева, Елена 3 4 132 
Янакиева, Татяна 3 
Ярош, Роберт 129 
Bayrak, Meral 132 
Ducene, Jean-Charles 132 
Dudkhudoeva, Lola 132 
Gazic, Lejla 132 
Keren, Zvi 132 
Markovic, Ljiljana 4 
Mishalak-Pikulska, Barbara 132 
Richard, Francis 132 
Schomer, Ulrike 4 
Szuppe, Maria 132 
Vranes, Aleksandra 4 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Алеята на светулките 56 
Ами това е 47 
Ангелски свят 105 
Басни 109 
Бележки на българските книжовници X-XVIII век 2 
Библиотеката - минало и настояще 3 
Библиотеки и културен туризъм 8 
Бог и гадното копеле 44 
Боен ястреб 90 
Бъдещето на демокрацията 23 
В лабиринта 71 
Внезапното бягство от действителността и други мизерии 101 
Войната на червената кралица 102 
Втори меден месец 58 
Вълците 64 
Вълшебниците 125 
Геният 67 
Да четеш Лолита в Техеран 83 
Делтата 84 
Джелсомино в страната на лъжците 116 
Джуджетата 124 
Дивото цвете 53 
Дипломатическа енциклопедия 20 21 22 
Директорът 72 
Дискретният чар на рекламата 33 
Дневникът на Мишо 110 
Домът, в който стените не помагат 74 
Дълбоката истина 14 
Европейски институции 27 
Европейски фондове и програми за подкрепа на културното наследство 28 
Етрополската книжовна школа и българският XVII век 5 
Живи рани 69 
Житената питка 128 
Завръщането на Младия принц 51 
Западноевропейска литература 37 
Застани до мен срещу рака! 35 
Златна броеница 122 
Иван Драсов в българското национално революционно движение (1871-1877 г.) 133 
Иван Милев 36 137 
Изкуството да бъдеш баща 12 
Изневяра в рамките на приличието 68 
Изобретението на Хюго 107 
Източна Индия 95 
Интернет безопасност 34 
Информационни професии 6 
История на българската средновековна държава и право 18 
История на Япония 136 
Камбаната 46 
Камъкът на смъртта 85 
Катерина де Медичи 103 
Катерина Сфорца 106 
Килия номер 7 111 
Кладенецът 45 
Книга за джунглата 112 
Книги, библиотеки и читателски интереси сред самоковските мюсюлмани (XVIII - първа половина на XIX век) 1 
Кой управлява света? 30 
Коледа пристига! 126 
Коледни приказки 113 
Котаран Мустакан 127 
Къщата на края на нощта 62 
Къщата на улица Манго 92 
Ледена жега 49 
Лечебните енергии на водата 31 
Лошо палаво момче 78 
Любовни писма 50 
Малки приказки 117 
Малкият дявол 100 
Момичето с кафявите очи 57 
Момичето с ягодите 94 
Морското чудовище 118 
Мосад: сами срещу всички 24 
Мумията Думи и гробницата на Ахнетут 82 
Най-големите тайни на Вселената 15 
Наръчник за консултанти по библиотерапия (библиотекари) 7 138 
Небостъргач 61 
Ново начало 60 
Нощта, в която куклата оживя 119 
Няма да получите омразата ми 77 
Общуване с Изтока 132 
Огнената кралица 89 
Опит 99 
Осигурително право 19 
Особености на телевизионния мениджмънт 32 
Оставих те да си отидеш 80 
Острието на самурая 93 
Паника 114 
Песента на Сатаната 54 
Петльо Герест Златоперест 121 
По залез 65 
Подготовка на Илинденско-Преображенското въстание в Странджа - Малкотърновски революционен район 1902-1903 131 
Поправките 52 
Портата на месията 79 
Последната битка на майор Петигрю 91 
Пощата при двете долини 59 
Правопис и пунктуация в българския език 130 
Президентът 42 
Приказки 120 123 
Приказно съкровище 87 
Пътят към книгите и информацията 4 
Разследване на престъпления, извършени от чужденци 26 
Ръка в огъня 97 
Свещеният джихад 29 
Седемте сестри 88 
Сериозно за България 38 
Сладка заблуда 96 
Сонети 98 
Сорая 73 
Софийски дует 39 
Стефан Савов Бобчев 1853-1940 17 
Стимулатори на паметта 10 
Стъклена кожа 43 139 
Султан Махмуд II и краят на еничарите 134 
Съдбата на Атие 48 
Съжалявам, чакат ме 81 
Съчинения 11 
Тайната на Рембранд 76 
Тайни 63 
Теофания 104 
Тесла, портрет сред маски 86 
Трилъри по женски 40 
Трудово право 25 
Тъмен прилив 70 
Укритото и премълчаното в българската история 135 
Философията като строга наука 16 
Фитнес за мозъка @ работно място 9 
Фън шуй 13 
Черепният трон 66 
Чукът на Тор 115 
Шпионката 75 
Юлисес Мур 55 108 
"Различното патенце" и... други, не само приказки 129 
[Четири] 4 комедии 41 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Административно право 20 
Библиографи, български 4 
Библиография - България 4 
Библиотекари - квалификация 6 
Библиотеки - България - история 1 
Библиотеки - роля в обществото 8 
Библиотеки - роля и значение 8 
Библиотерапия 7 138 
Библиотечно дело 6 132 
Библиотечно дело - България - сборници 3 4 
България - библиотечно дело 3 
България - история 135 
България - история - дейци 133 
България - право - история 17 
България - ръкописи 2 
Власт - социология 30 
Вода - лечебно действие - популярна литература 31 
Възпитание в семейството 12 
Вътрешна македоноодринска революционна организация - спомени 131 
Германия - философия 11 
Демокрация 23 
Деца - психология и възпитание 12 
Джихад 29 
Дипломация - енциклопедии 20 21 22 
Държава - България - история 18 
Държавно право 20 
Еволюция 14 
Европейски съюз - институции 27 
Европейски съюз - фондове и програми 28 
Живот - произход 14 
Западноевропейска литература - история и критика 37 
Изворознание, българско 132 
Изобретатели 86 
Източни литератури 132 
Илинденско-Преображенско въстание, 1903 г. 131 
Интернет - безопасност 34 
Ислямска държава 29 
Историография - сборници 132 
Книга - България - история 4 
Книга - история 1 
Книги - България - история 1 
Книги - приложение в психотерапията 7 138 
Книгоиздаване - САЩ 67 
Книжовни школи - България 5 
Конституционно право 20 
Космология 15 
Култура - философски проблеми 14 
Културен туризъм 8 
Културно наследство 28 
Междунардни отношения - терминология 21 
Международна политика 30 
Международни договори 20 
Международни отношения - енциклопедии 21 
Международни отношения - история 21 
Международни отношения - теория 22 
Международни правителствени организации 20 
Международно право - енциклопедии 20 
Международно право - терминология - речници 20 
Международно публично право 20 
Мислене - развитие 9 
Модернизъм - в европейската литература 37 
Мюсюлмани - България - история 1 
Наказателно право - България 26 
Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий" - история 3 
Националноосвободително движение - България - спомени 131 
Немска класическа философия 11 
Осигурително право - България 19 
Памет - усъвършенстване 9 10 
Политика - терминология - речници 20 
Право - България - история 18 
Престъпления - България - правни въпроси 26 
Приписки - в историята и литературата 2 
Публицисти, български 17 
Разузнаване 22 
Разузнаване - Израел 24 
Рак - борба и профилактика 35 
Революционери, български - биографски материали 133 
Реклама - приложение 33 
Реклама - телевизия 33 
Ръкописи, български 2 5 
Ръкописи, български - сборници 3 
Старобългарска литература 2 
Старобългарски език - паметници 2 
Телевизия - управление и организация 32 
Тероризъм, ислямски 29 
Трудово право - България 25 
Турция - история 134 
Феноменология 16 
Филми - технология 33 
Философска антропология 14 
Фън шуй 13 
Художници, български - биографии 36 137 
Художници, български - творчество 36 137 
Четене - психология 7 138 
Юристи, български 17 
Япония - история 136