Общ отдел

- 1 -

Ч/094(084.12)/К 69ЦБ II 7685

Книжовни паметници в Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" XVI - XX в.  /  Състав. Анна Ангелова ; Науч. консултант Димитър Веселинов, Андрей Бояджиев ; Авт. на статиите Анна Ангелова ... [и др.] ; Прев. на англ. Биляна Яврукова ; С увод от състав.  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008 . - 240 с. : с ил., факс. ; 29 см

   Др. авт. на статиите: Л. Петкова, В. Берлерова. - Съдържа и Хронологичен опис на представените издания.

   ISBN 978-954-07-2454-6 

  

Сист. No: 100227

- 2 -

П/091(32)/Б 84ЦБ 117630

Бузов, Емил Митков

   Папирус Весткар : Филологично изследване /  Състав. и прев. Емил Бузов ; С предисл. [от авт.]  . - София : Изток-Запад, 2014 . - 176 с. : с ил., факс. ; 22 см . -  ([Поредица] Текстове от Древен Египет / Бълг. институт по египтология ; [Т.] I)

   Името на състав. отбелязано в библиогр. каре. - Съдържа и Папирус Весткар : Факс. - Изд. на НБУ. Бълг. институт по египтология. - Текст и на древноегип. ез. - Библиогр. с. 155 - 160.

   ISBN 978-619-152-367-2 

   ISBN 619-152-367-Х 

  

Сист. No: 99896

- 3 -

П/070.13(497.2)(091)/Ц 47, Ч/070.13(497.2)(091)/Ц 47ЦБ 117520

Цензурата върху българската литература и книга 1944 - 1990  : [Сборник] /  Състав. Пламен Дойнов . - София : Кралица Маб, 2018 . - 272 с. : с факс. ; 20 см . -  (Поредица Литературата на НРБ: история и теория ; 14)

   Изд. на Департамент Нова българистика на НБУ. - Съдържа текстове от: П. Дойнов, И. Пенелов, М. Огойска, Б. Кунчев, Ф. Филкова, Р. Панчовска, П. Антов, Ж. Лефтеров, О. Георгиева-Тенева, Н. Христова, И. Пелева, М. Методиев, Л. Липчева-Пранджева, А. Алипиева. - Библиогр. под линия с бел.

   ISBN 978-954-533-169-5 

  

Сист. No: 99772

- 4 -

Б/021/025(497.2)(063)/Б 92ЦБ II 7678

Българското книжовно наследство - част от европейското културно пространство

   Библиотеките - ключ към миналото - портал към бъдещето : [Сб.] докл. от XXІX Нац. конф. на ББИА, София, 6 - 7 юни 2019 г. . - София : Бълг. библ.-информ. асоц., 2019 . - 138 с. : с ил., табл., диагр. ; 30 см

   Съдържа докл. от: С. Найденова, Г. Вапцарова, Д. Илиева, П. Милтенов, А. Милева, Е. Георгиев, К. Александрова, В. Аврамова, Г. Петров, Д. Недялкова, М. Енчева, К. Иванова, Б. Яврукова, Д. Михайлова, Н. Дякова, Б. Маноилова, Ж. Караджиева, Т. Станчева, Д. Канева, Д. Чолакова, М. Гуленова, В. Грашкина-Минчева, Т. Пилева, А. Ставрева, Н. Поппетров, И. Цветанска. - Сб. се публикува с подкрепата на Фонд. Глобални библ. - България. - Библиогр. след някои докл. и под линия.

   ISBN 978-954-9837-33-9 

  

Сист. No: 100176

- 5 -

Д/03/Е 67, ДТ/03/Е 67, П/03/Е 67ЦБ II 7670

Енциклопедия за гении!  / Питър Крисп ... [и др.] ; Прев. [от англ.] Камен Велчев . - София : Книгомания, 2019 (Словакия) . - 192 с. : с цв. ил., табл. ; 28 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Др. авт.: К. Гифърд, Д. Харви, А. Милс, Д. Удуорд.

   ISBN 978-619-195-224-3 

  

Сист. No: 100136

- 6 -

П/050(497.2)(091)/И 58, Ч/050(497.2)(091)/И 58ЦБ 117838

Илчев, Иван

   Рекламата през Възраждането : Монография / Иван Илчев ; С увод [от авт.]  . - 2. изд. . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019 . - 219 с. : с ил., факс. ; 24 см

   Пълното име на авт. - Иван Илчев Димитров. - Библиогр. с. 203 - 212 и под линия с бел. ; Геогр. показалец ; Именен показалец.

   ISBN 978-954-07-4745-3 

  

Сист. No: 100125

- 7 -

П/069.1/П 21, Ч/069.1/П 21ЦБ 117604

Папучиев, Николай

   Музеят - възможен и невъзможен : Предизвикателства на масовата култура, стратегии на пазара и носталгично помнене на миналото / Николай Папучиев ; С увод [от авт.]  . - [София] : Кралица Маб, 2019 ([София] : DPX) . - 316 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 134 - 139, 308 - 313.

   ISBN 978-954-533-176-3 

  

Сист. No: 99869

Философия. Психология

- 8 -

П/174.4/Х 49ЦБ 117588

Хил, Наполеон

   Законът на успеха : Кн. 1 - / Наполеон Хил . - София : Хомо Футурус, 2000 - . - 20 см . -  (Златна колекция Наполеон Хил. Ключ към себе си)

   

   Кн. 2. Милионерът /  Прев. от англ.  Магдалена Ташева . - 2001 . - 159 с. : с табл.

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-619-223-037-1  (кн. 2)

  

Сист. No: 99851

- 9 -

П/159.963/.964/Ф 78ЦБ 117761

Франц, Мари-Луиз фон

   Котката : Приказка за избавлението на женското начало / Мари-Луиз фон Франц ; Прев. [от англ.] Марина Бояджиева . - [Плевен] : Lege Artis, 2001 (София : Миско принт) . - 156 с. : с портр. ; 19 см . -  (К. Г. Юнг и Последователи)

   

   ISBN 954-9933-15-6 (Леге Артис)

  

Сист. No: 100036

- 10 -

Ч/159.925/Р 23ЦБ 117709

Разкрийте тайните на личността  : Физиогномика и френология / Гастон Дюрвил ... [и др.] ; С предг. и въвед. от авт.  . - София : Асеневци, 2014 . - 228 с. : с ил. ; 24 см

   Други авт.: А. Дюрвил, Х. Дейтън, Д. Макнийл.

   ISBN 978-954-8898-44-7 

  

Сист. No: 99980

- 11 -

П/101/Т 70, Ч/101/Т 70ЦБ 117728

Томпсън, Мел

   Философия : Малка енциклопедия / Мел Томпсън ; Прев. от англ. Мария Василева . - София : Хомо Футурус, 2017 . - 336 с. : с ил. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и Речник.

   ISBN 978-619-223-008-1 

  

Сист. No: 100002

- 12 -

П/159.9/Х 38, Ч/159.9/Х 38ЦБ 117686

Хейс, Ники

   Психология : Малка енциклопедия / Ники Хейс ; Прев. от англ. Мария Василева . - София : Хомо Футурус, 2017 . - 400 с.: с ил. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-223-013-5 

  

Сист. No: 99955

- 13 -

П/159.93/.95/Б 32, Ч/159.93/.95/Б 32ЦБ 117632

Бек, Ева

   Когнитивно-поведенческа терапия: основите и отвъд тях / Ева Бек ; С предг. от авт.  ; Предг. към бълг. изд. Ирина Лазарова ; Прев. от англ. Людмила Андреева ; Науч. ред. Ирина Лазарова . - София : Изток-Запад, 2018 . - 512 с. : с ил., табл. ; 22 см

   Съдържа и Прил. - Библиогр. с. 495 - 502. ; Азб. показалец.

   ISBN 978-619-01-0264-9 

  

Сист. No: 99899

- 14 -

П/141.31/Б 48, Ч/141.31/Б 48ЦБ 117592

Блекбърн, Саймън

   Големите въпроси - Философия / Саймън Блекбърн ; Прев. от англ. Павел Главусанов ; С предг. [от авт.]  . - София : Класика и Стил, 2018 ([В. Търново] : Абагар) . - 256 с. : с ил. ; 22 см . -  (Поредица Големите въпроси / [Ред. Саймън Блекбърн])

   Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - С бел. ; Ключови философи.

   ISBN 978-954-327-118-4 

  

Сист. No: 99855

- 15 -

П/330.85/Д 44, Ч/330.85/Д 44ЦБ 117668

Дерида, Жак

   Призраците на Маркс : Държавата на дълга, работата на траура и новият интернационал / Жак Дерида ; Прев. от фр. Михаил Събев, Тодорка Минева . - [София] : Рива, [2018] . - 248 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-320-642-1 

  

Сист. No: 99936

- 16 -

П/159.964.2/М 19ЦБ 117757

Макуилямс, Нанси

   Психоаналитична диагностика : Разбиране на структурата на личността в клиничния процес / Нанси Макуилямс ; С предг. от авт.  ; Прев. от англ. ез. Гергана Манолова . - 2. изд. . - Плевен : Lege Artis, 2018 (В. Търново : Абагар) . - 456 с. ; 24 см

   Съдържа и За авт. - Библиогр. с. 413 - 454.

   ISBN 978-954-8311-97-7 (Леге Артис)

  

Сист. No: 100031

- 17 -

П/159.942/М 45, Ч/159.942/М 45ЦБ 117695

Мей, Роло

   Смисълът на тревожността / Роло Мей ; С предг. от авт.  ; Прев. от англ. Кънчо Кожухаров . - София : Изток-Запад, 2018 . - 544 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 517 - 527 ; Азб. показалец.

   ISBN 978-619-01-0224-3 

  

Сист. No: 99966

- 18 -

П/159.964.2/М 57ЦБ 117762

Милер, Алис

   Драмата на надареното дете и търсенето на истинския Аз / Алис Милер ; Прев. от нем. Теодора Карамелска ; Послесл. Давид Иерохам . - [София] : Критика и хуманизъм, 2018 . - 166 с. ; 21 см . -  ([Сер.] Случаи)

   Съдържа и Запознайте се с прев.

   ISBN 978-954-587-217-4 

  

Сист. No: 100035

- 19 -

П/101(38)(092)/Д 40, Ч/101(38)(092)/Д 40ЦБ 117519

Петрова, София Ивайлова

   Демостен и публичната реч / София Петрова ; С увод [от авт.]  . - София : Millenium, 2018 . - 144 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Философия за всеки)

   

   ISBN 978-954-515-461-4 (Милениум)

  

Сист. No: 99773

- 20 -

Ч/101(430)(092)/Ш 84ЦБ 117733

Петрова, София Ивайлова

   Шопенхауер между воля и представа / София Петрова ; С увод от авт.  . - [София] : Millenium, 2018 ([София] : Инвестпрес) . - 160 с. : с ил., портр. ; 20 см . -  (Философия за всеки)

   Библиогр. с. 156.

   ISBN 978-954-515-455-3 (Милениум)

  

Сист. No: 100007

- 21 -

П/159.923.2/С 37ЦБ 117607

Сингх, Лили

   Как да бъдеш супершефка : Ръководство за (оцеляване) побеждаване в живота / Лили Сингх ; Прев. от англ. Кристина Димитрова ; С въвед. от авт.  . - София : Киви, 2018 . - 320 с. : с цв. сн., портр. ; 24 см

   Киви - запазена марка на изд. Вакон.

   ISBN 978-619-7300-33-8 (Вакон)

  

Сист. No: 99872

- 22 -

П/17(031)/Т 70, Ч/17(031)/Т 70ЦБ 117558

Томпсън, Мел

   Етика : [Малка енциклопедия] / Мел Томпсън ; Прев. от англ. Мария Василева . - София : Хомо Футурус, 2018 . - 342 с. : ил. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-223-033-3 

  

Сист. No: 99819

- 23 -

П/101(5)/Т 70, Ч/101(5)/Т 70ЦБ 117620

Томпсън, Мел

   Източна философия : [Малка енциклопедия] / Мел Томпсън ; Прев. от англ. Мария Василева ; С увод [от авт.]  . - София : Хомо Футурус, 2018 . - 312 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-223-030-2 

  

Сист. No: 99885

- 24 -

П/159.923/У 25ЦБ 117675

Удилова, Ирина Александровна и др.

   Силата на предците : Как законите на рода помагат да се освободим от обидите и вината и да реализираме целите си / Ирина Удилова, Антон Уступалов, Марина Мазина ; С увод от авт.  ; Прев. [от рус. ез.] Уляна Йорданова . - [София] : Асеневци, 2018 . - 160 с. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Съдържа и За авт.

   ISBN 978-619-7356-22-9 

  

Сист. No: 99945

- 25 -

П/159.922/Ф 40ЦБ 117661

Ферис, Тимъти

   Похватите на титаните : Тактиките, принципите и навиците на милиардери, легендарни фигури и велики хора от всички сфери на живота / Тимъти Ферис ; Прев. от англ. Зорница Стоянова-Лечева ... [и др.] ; Предг. Арнолд Шварценегер . - София : Изток-Запад, 2018 . - 711 с. : с ил ; 25 см

   Други прев.: К. Костов, Б. Костов. - Съдържа и Предпочитани филми и телевизионни прогр. - Библиогр. с. 149, 686 - 702 и под линия с бел.

   ISBN 978-619-01-0238-0 

   ISBN 619-01-0238-7 

  

Сист. No: 99928

- 26 -

П/159.942(035)/Б 75ЦБ 117554

Брадбери, Травис и др.

   Емоционална интелигентност 2.0 / Травис Брадбери, Джийн Грийвс ; Предг. Патрик Ленсиони ; Прев. от англ. Румяна Автанска . - София : Изток-Запад, 2019 . - 240 с. : с ил. ; 22 см

   Библиогр. с. 234 - 239 с бел.

   ISBN 978-619-01-0461-2 

   ISBN 619-01-0461-4 

  

Сист. No: 99814

- 27 -

П/101.1/Г 75, Ч/101.1/Г 75ЦБ 117679

Градинаров, Борислав Николов

   Силата на системния фактор : Системният генезис на неопределеността в обществото / Борислав Градинаров ; С предг. [от авт.]  . - София : Изток-Запад, 2019 . - 264 с. ; 24 см

   Библиогр. след отд. гл. и под линия с бел.

   ISBN 978-619-01-0422-3 

  

Сист. No: 99948

- 28 -

П/159.961(0:82-32)/Д 55ЦБ І 12299

Дилвар, Ананд

   Робът : Духовен манифест за по-добър начин на живот / Ананд Дилвар ; Прев. от англ. Станислава Миланова . - София : Кибеа, 2019 . - 120 с. : с ил. ; 18 см . -  (Серия Познай себе си)

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-474-834-0 

  

Сист. No: 99934

- 29 -

П/177.6/Д 92ЦБ 117651

Дубковски, Владимир и др.

   Нектар за душата: пътят на любовта / Владимир Дубковски, Валерия Дубковска ; Прев. от рус. Марта Владова ; Предг. Анна Чижова . - София : Изток-Запад, 2019 . - 224 с. : с портр. ; 22 см

   Съдържа и За авт. - Библиогр. с. 219 - 221.

   ISBN 978-619-01-0420-9 

  

Сист. No: 99916

- 30 -

П/159.961(035)/И 47ЦБ 117704

Изън, Касандра

   Общуване с ангели : Малка енциклопедия / Касандра Изън ; Прев. от англ. Мария Василева ; С въвед. [от авт.]  . - София : Хомо Футурус, 2019 . - 304 с. : с ил. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-223-038-8 

  

Сист. No: 99975

- 31 -

П/159.923/К 20ЦБ 117755

Калшед, Доналд

   Вътрешният свят на травмата : Архетипови защити на личностния дух / Доналд Калшед ; Прев. от англ. Светозара Генова ; С въвед. [от авт.]  . - Плевен : Леге Артис, 2019 (София : Артграф) . - 436 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Форум т.е. Форум : Поредица за наука, култура, политика и религия)

   Терминологичен речник ; Библиогр. с. 423 - 434.

   ISBN 978-619-7516-03-6 (Lege Artis)

  

Сист. No: 100029

- 32 -

П/159.937/М 32, Ч/159.937/М 32ЦБ 117606

Маркова, Даниела Тодорова

   Изкуството да виждаш : Променени състояния на съзнанието и виждане / Даниела Маркова ; С предг. [от авт.]  . - София : Изток-Запад, 2019 . - 328 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 317 - 327.

   ISBN 978-619-01-0335-6 

   ISBN 619-01-0335-9 

  

Сист. No: 99871

- 33 -

П/159.942/М 45ЦБ 117597

Мей, Роло

   Любов и воля / Роло Мей ; Прев. от англ. Кънчо Кожухаров ; С предг. от авт.  . - София : Изток-Запад, 2019 . - 416 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 389 - 413 с бел.

   ISBN 978-619-01-0446-9 

   ISBN 619-01-0446-0 

  

Сист. No: 99860

- 34 -

П/159.9.018/М 61ЦБ 117909

Милър, Уилям

   Мотивационно интервюиране : Разговори, които провокират промяна / Уилям Милър, Стивън Ролник ; С предг. от авт.  ; Прев. [от англ.] Людмила Андреева . - София : Изток-Запад, 2019

   Съдържа и За авт. ; Речник на термините в мотивационното интервюиране. - Библиогр. с. 473 - 525 ; Азб. Показалец.

   ISBN 978-619-01-0532-9 

  

Сист. No: 100208

- 35 -

П/159.925(035)/Н 13, Ч/159.925(035)/Н 13ЦБ 117662

Наваро, Джо

   Речник на езика на тялото : Практическо ръководство за тълкуване на човешкото поведение / Джо Наваро ; С въвед. от авт.  ; Прев. от англ. Евелина Андонова . - София : Изток-Запад, 2019 . - 192 с. : с ил. ; 22 см

   Азб. показалец ; Библиогр. с. 175 - 177.

   ISBN 978-619-01-0355-4 

  

Сист. No: 99930

- 36 -

Ч/159.964.2(436)(092)/Ф 85ЦБ 117731

Петрова, София Ивайлова

   Фройд и психоанализата / София Петрова ; С увод [от авт.]  . - София : Millenium, 2019 ([София] : Инвестпрес) . - 176 с. : с ил., портр. ; 20 см . -  ([Поредица] Философия за всеки)

   

   ISBN 978-954-515-477-5 (Милениум)

  

Сист. No: 100005

- 37 -

П/159.93/.95/П 92ЦБ 117892

Психология на глупостта  / Даниъл Канеман ... [и др.] ; Под ред. на Жан-Франсоа Мармион ; Прев. от фр. Недка Капралова ; С предисл. от ред.  . - София : Изток-Запад, 2019 . - 320 с. : с ил. ; 22 см

   Други авт.: С. Сикоти, Р. Холидей, Д. Ариели, Жан-Клод Кариер, С. Сикоти, Жан-Франсоа Дортие, А. Джеймс, П. Анжел, Жан-Франсоа Мармион, Е. Дрозда-Сенковска, П. Льомарки, И.-А. Талман, Б. Акселрад, Н. Говри, Б. Сирюлник, П. Моро, Ж. Котро, Ф. Жост, Х. Гарднър, С. Диегез, П. дьо Сенарклан, К. Берт, Л. Бег, Е. Пике, А. Гопник, Д. Удиет, Ж.-К. Кариер, С. Калахан, Т. Натан. - Съдържа и В тази кн. участват.

   ISBN 978-619-01-0510-8 

   ISBN 978-619-01-0510-7 

   ISBN 619-01-0510-6 

  

Сист. No: 100191

- 38 -

П/159.922.1/Р 28ЦБ 117782

Райс, Азора

   Всичко за любовта : Как да я срещнем, разпознаем и съхраним / Азора Райс ; Ил. Матея Аркова . - София : Труд, 2019 ([Равно поле] : Бет Принт) . - 200 с. : с ил. ; 20 см

   Азора Райс - псевд. на авт. Зорница Кирилова Лозанова.

   ISBN 978-954-398-623-1 

  

Сист. No: 100061

- 39 -

П/159.923/Р 69ЦБ 117812

Робинс, Антъни

   Събудете великана в себе си : Поемете незабавен контрол върху менталната, физическата и емоционалната си съдба / Антъни Робинс ; Прев. от англ. Ирина Манушева ; Предг. Фредерик Л. Кован . - София : Кибеа, 2019 ([София] : Симолини) . - 720 с. : с ил. ; 20 см . -  (Сер. Познай себе си)

   Съдържа и За авт. ; За кн.

   ISBN 978-954-474-856-2 

  

Сист. No: 100096

- 40 -

П/159.961(497.2)(092)/В 19ЦБ 117726

Танева, Гергана

   Чудесата на Ванга : Пророчества, рецепти, лечения / Гергана Танева . - София : Millenium, 2019 ([София] : Инвестпрес) . - 176 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 171 - 172.

   ISBN 978-954-515-471-3 (Милениум)

  

Сист. No: 99999

- 41 -

П/159.955/Ч 99ЦБ 117555

Чърч, Доусън

   Енергийна психология : Материализиране на мисълта : Как умът ви създава материална действителност / Доусън Чърч ; Прев. от англ. Мария Василева ; Предг. Джоузеф Диспенца . - София : Хомо Футурус, 2019 . - 360 с. : с ил., сх. ; 20 см . -  (Ключ към себе си)

   Съдържа и За авт. - Библиогр. с. 339 - 354.

   ISBN 978-619-223-041-8 

  

Сист. No: 99815

- 42 -

П/159.964.2/Ю 24ЦБ 117904

Юнг, Карл Густав

   Червената книга (Liber Novus) : Текстът / К. Г. Юнг ; Предг. Улрих Хьорни ; Въвед. Сону Шамдасани ; Прев. от нем. Пламен Хаджийски . - София : Изток-Запад, 2019 . - 512 с. ; 25 см

   Съдържа и Бел. на прев. към. бълг. читател. ; Прил.

   ISBN 978-619-01-0530-5 

  

Сист. No: 100203

- 43 -

Ч/130.2/Ф 85ЦБ 117765

Фройд, Зигмунд

   Текстове за културата : Ч. 1 - / Зигмунд Фройд . - [София] : Критика и хуманизъм ; Българско общество по групова анализа и групови процеси, 2019 - . - 21 см . -  (Поредица Теоретични пространства ; Кн. 2)

   Към Фройдовото съзерцание на културата (Неудовлетвореността в културата) / Т. Райк.

   Ч. 1. Навременни мисли върху войната и смъртта ; Неудовлетвореността в културата ; Защо война? /  Предг.  Давид Иерохам ; Състав.  Нина Николова ; Прев. от нем.  Нина Николова, Елица Цигорийна . - 2019 . - 266 с.

   

   ISBN 978-954-587-223-5  (ч. 1)(Критика и хуманизъм)

   ISBN 978-619-91118-2-6  (ч. 1)(Бълг. общество по групова анализа и групови процеси)

  

Сист. No: 100039

Религия

- 44 -

Ч/23/28(091)/И 95ЦБ 117595

История на християнството  : За да разберем по-добре нашето време / Никол Льометр ... [и др.] ; Под ред. на Ален Корбен ; Прев. от фр. Албена Попова ; С предг. от авт.  . - София : Рива, 2008 (В. Търново : Абагар) . - 384 с. : с к. ; 23 см

   Други авт.: А. Корбен, Ф. Теламон, К. Венсан, А. Аргириу, С. Барне, М.-Ф. Балез, Г. Бьодуел, Ж.-Л. Биже, Н. Блу, Ф. Бутри, А. Бреск, И. Бриан, Ж. Кантагрел, М. Карбоние-Бюркар, Б. Казо, Ф. Дьони, Б. Дюмезил, И.-М. Дювал, С. Фат, Е. Фуйу, Б. Ген, П. Гоно, Ж. Гюйон, М. Адас-Льобел, М.-Е. Ено, Р. Имбаш, Д. Йоня-Прат, Б. Жюдик, К. Ланглоа, Ф. лапланш, Д. Льоблевек, А. Льоблюек, Ж.-М. Льогал, Ф. Лекривен, К. Льопеле, П. Маравал, Д. Маргьора, О. Марен, А. Мартен, Б. Малтен-Изар, Ж.-П. Масо, Ж.-М. Майор, С. Мимуни, М. Парис, М.-И. Перен, Бернал Пудрон, К. Прюдом, Р. Ремонд, Ж.-М. Саламито, К. Савар, М. Скопело, А. Талон, А. Воше, М. Вьонар. - Съдържа и Речник ; Списък на авт. с кратки биогр. данни ; Списък на картите. - Библиогр. с. 375 - 376.

   ISBN 978-954-320-202-7 

  

Сист. No: 99858

- 45 -

П/235/Н 38ЦБ 117612

Небесно войнство и ангели хранители  /  Подбор и състав. Евгения Талева ; С увод [от авт.]  . - София : Millenium, 2017 ([София] : Инвестпрес) . - 176 с. : с ил. ; 20 см

   Евгения Талева - псевд. на бълг. авт.

   ISBN 978-954-515-419-5 (Милениум)

  

Сист. No: 99877

- 46 -

П/232/Ш 99ЦБ 117599

Шюре, Едуард

   Исус : Последният велик посветен / Едуард Шюре ; С предг. от авт.  ; Прев. от англ. Надежда Тонкова . - София : Шамбала, 2017 . - 131 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-319-214-4 

  

Сист. No: 99864

- 47 -

Ч/299.52(091)/А 92ЦБ 117725

Астън, Уилям Джордж

   Шинтоизмът : Пътят на боговете : Древната религия на Япония / Уилям Джордж Астън ; С предг. от авт.  ; Прев. от англ. Даниел Иванов . - София : Шамбала, 2018 . - 464 с. ; 21 см . -  (Поредица Япония)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр. с. 458 - 464.

   ISBN 978-954-319-208-3 

  

Сист. No: 100000

- 48 -

Ч/2:316/В 34ЦБ 117665

Вебер, Макс

   Социология на религията / Макс Вебер ; Прев. [от нем.] и предг. Румен Даскалов . - 2. прераб. изд. . - София : Рива, 2018 ([Пловдив] : [Булвест принт]) . - 360 с. ; 21 см

   Библиогр. и бел. под линия.

   ISBN 978-954-320-635-3 

  

Сист. No: 99932

- 49 -

П/294.3(540)(092)/П 14ЦБ 117625

Йеше Цогял

   Падмасамбхава : Кратка биогр. на скъпоценния учител / Йеше Цогял ; Прев. от англ. Невена Илиева ; С въвед. [от авт.]  . - [София] : Шамбала, 2018 . - 171 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Тибетски будизъм, история и култура)

   Съдържа и Речник. - С бел. под линия.

   ISBN 978-954-319-203-8 

  

Сист. No: 99891

- 50 -

П/294.3(515)/Д 49ЦБ 117690

Джамгон Конгтрул, римпоче

   Ньондро : Предварителни практики ; Факел на увереността / Карма Агван Йонтан Гяцо ; Прев. [от рус.] Олга Манкова ; Прев. [от англ.] Димитър Тонин . - София : Шамбала, 2019 . - 192 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Тибетски медитации)

   С бел. под линия.

   ISBN 978-954-319-216-8 

  

Сист. No: 99950

- 51 -

П/294.3(035)/М 37ЦБ 117831

Масуно Шунмьо

   Изкуството да живеем просто : 100 всекидневни упражнения от японски дзен монах за спокоен и радостен живот / Шунмьо Масуно ; Прев. от англ. Васил Велчев ; Консултант Майре Буюклиева ; С предг. от авт.  . - София : Колибри, 2019 ([София] : Симолини) . - 220 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-02-0546-3 (Colibri)

  

Сист. No: 100117

- 52 -

П/294.5(092)(093.3)/В 55ЦБ 117724

Ниведита, сестра

   Учителят както го видях аз / Сестра Ниведита ; Прев. от англ. Нели Войнова . - София : Шамбала, 2019 . - 302 с. : с ил. ; 20 см

   Сестра Ниведита е духовното име на Маргарет Елизабет Ноубъл. - Съдържа и Сестра Ниведита. - С бел. под линия.

   ISBN 978-954-319-223-6 

  

Сист. No: 99997

- 53 -

П/232(092)/И 95ЦБ 117614

Нотович, Николай Александрович

   Неизвестният живот на Исус Христос : Едно впечатляващо и провокативно пътешествие в Ладак и неговите открития / Николай Нотович . - 2. изд. . - София : Шамбала, 2019 . - 166 с. : с ил., к. ; 20 см

   Съдържа и Интересна информ. за кн.

   ISBN 978-954-319-220-5 

  

Сист. No: 99879

- 54 -

П/294.5/О-53ЦБ 117646

Оман, Джон Кембъл

   Мистиците, аскетите, светците на Индия : Изследване върху садху с описание на йога, саняса, байрага и други непознати индуистки секти / Джон Кембъл Оман ; Прев. от англ. Милена Николаева ; Ил. Уилям Кембъл Оман ; Предг. Кирил Цветков . - София : Шамбала, 2019 . - 428 с. : с ил. ; 20 см . -  (Поредица Индия)

   Библиогр. с. 426 - 428 и под линия с бел.

   ISBN 978-954-319-212-0 

  

Сист. No: 99912

- 55 -

П/271(497.2)(036)/Р 17, Ч/271(497.2)(036)/Р 17ЦБ 117853

Радославов, Борислав

   Чудодейните места в България : Истински истории за силата на вярата / Борислав Радославов ; Предг. епископ Сионий Велички . - София : Труд, 2019 ([Благоевград] : Смилков) . - 392 с. : с цв. ил., к. ; 21 см

   Съдържа и Молитви ; Притчи.

   ISBN 978-954-398-597-5 

   ISBN 954-398-597-9 

  

Сист. No: 100143

Обществени науки

- 56 -

П/327(73+4)/А 20, Ч/327(73+4)/А 20ЦБ 117537

Аврейски, Никола Иванов

   САЩ и Европа: европейската политика на Вашингтон : От създаването на САЩ до края на Втората световна война ; През епохата на Студената война ; От приключването на Студената война до наши дни / Никола Аврейски . - В. Търново : Фабер, 2013 . - 936 с. ; 25 см

   Библиогр. с. 612 - 933 и под линия с бел.

   ISBN 978-954-400-971-7 

  

Сист. No: 99797

- 57 -

П/329(497.2)БКП(092)/Д 58, Ч/329(497.2)БКП(092)/Д 58ЦБ 117822

Фосколо, Мона

   Георги Димитров : Една критическа биография / Мона Фосколо ; С предисл. от авт.  ; Прев. Вяра Любенова, Павлина Рибарова . - София : Просвета, 2013 (София : Монт) . - 328 с. : с портр., факс. ; 24 см

   Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-01-2768-2 

  

Сист. No: 100108

- 58 -

П/338.46/С 44, Ч/338.46/С 44ЦБ 117749

Сланчева-Банева, Ваня Асенова

   Основи на маркетинга на услугите / Ваня Сланчева-Банева ; Рец. Стефан Христов ; С увод от авт.  . - София : Рива, [2014] ([В. Търново] : [Абагар]) . - 176 с. : със сх., табл. ; 21 см

   Библиогр. с. 172 - 175.

   ISBN 978-954-320-472-4 

  

Сист. No: 100023

- 59 -

П/316.77/Ж 47, Ч/316.77/Ж 47ЦБ 117544

Живановски, Ненад Александър

   Език на омразата / Ненад Александър Живановски ; С въвед. от авт.  . - [София] : Рива, 2015 . - 384 с. : с ил., табл. ; 21 см

   Загл. на кор.: Езикът на омразата. - Библиогр: с. 370 - 384 и под линия с бел.

   ISBN 978-954-320-466-3 

  

Сист. No: 99804

- 60 -

П/316.62/В 30, Ч/316.62/В 30ЦБ 117658

Вацлавик, Пол и др.

   Прагматика на човешките отношения : Изследване на моделите, патологиите и парадоксите на общуването / Пол Вацлавик, Джанет Бивин Бавелас, Дон Д. Джаксън ; Прев. от англ. Людмила Андреева ; С въвед. [от авт.]  . - 2. изд. . - София : Изток-Запад, 2016 . - 320 с. : с ил. ; 22 см

   Съдържа и Речник. - С бел. под линия. - Библиогр. с. 298 - 307 ; Азб. показалец.

   ISBN 978-619-01-0315-8 

   ISBN 619-01-0315-4 

  

Сист. No: 99926

- 61 -

П/327.54/М 36, Ч/327.54/М 36ЦБ 117650

Марчева, Илияна Илиева

   Политиката за стопанска модернизация в България по време на Студената война : [Монография] / Илияна Марчева ; С увод [от авт.]  . - Пловдив : Летера, 2016 (Костинброд : Мултипринт) . - 640 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 612 - 631 ; Рез. на англ. ез. ; Азб. показалец.

   ISBN 978-619-179-064-7 

  

Сист. No: 99917

- 62 -

П/355.40/Т 64ЦБ 117763

Тодоров, Тодор Кирев

   Разузнаването : Глобални заплахи, нови предизвикателства, адаптация / Тодор Тодоров . - София : Нова звезда, 2016 . - 170 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 150 - 160 ; Именен показалец.

   ISBN 978-619-198-050-5 

  

Сист. No: 100037

- 63 -

П/338.2(495)/С 39ЦБ 117682

Скарлатов, Николай Христов

   Сиртакито на Ципрас : Ч. I - II / Николай Скарлатов . - София : Изток-Запад, 2016 - 2018 . - 22 см

   

   Ч. I. Сириза на власт /  С въвед. от авт.   . - 2016 . - 416 с.

   Библиогр. с. 407 - 410.

   ISBN 978-619-152-876-9  (ч. 1)

   ISBN 619-152-876-0  (ч. 1)

  

Сист. No: 99952

- 64 -

П/338.2(495)/С 39ЦБ 117684

Скарлатов, Николай Христов

   Сиртакито на Ципрас : Ч. I - II / Николай Скарлатов . - София : Изток-Запад, 2016 - 2018 . - 22 см

   

   Ч. II. Референдумът . - 2018 . - 408 с.

   

   ISBN 978-619-01-0166-6  (ч. 2)

  

Сист. No: 99954

- 65 -

П/32.01/Б 19ЦБ 117654

Баландие, Жорж

   Политическа антропология / Жорж Баландие ; Прев. [от фр.] Евгения Грекова ; С предг. [от авт.]  . - 2. изд. . - София : Дамян Яков, 2017 (София : Симолини 94) . - 279 с. : със сх., табл. ; 22 см

   Съдържа и Бел.

   ISBN 978-954-527-587-6 

  

Сист. No: 99921

- 66 -

П/396(497.2)/Б 89, Ч/396(497.2)/Б 89ЦБ 117569

Бутева, Аксиния Радославова

   Жената, везмото, градът : От традиционна културна технология към съвременни културни практики / Аксиния Бутева ; С предг. [от авт.]  . - Пловдив : Летера, 2017 . - 204 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 162 - 169.

   ISBN 978-619-179-084-5 

  

Сист. No: 99830

- 67 -

П/327(091)/Г 37, Ч/327(091)/Г 37ЦБ 117583

Георгиев, Благовест Атанасов

   За химерата, наречена "колективна сигурност" / Благовест Георгиев . - София : Парадигма, 2017 . - 222 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 219 - 220 и под линия с бел.

   ISBN 978-954-326-318-9 

  

Сист. No: 99846

- 68 -

П/336.71.000.34(497.2)/О-97ЦБ 117754

Оценка на системата за почтеност в банковия сектор в България  / Ваня Кашукеева-Нушева ... [и др.] ; С увод  . - София : Изток-Запад, 2017 . - 488 с. : с ил., табл., факс. (някои цв.) ; 22 см

   Други авт.: Д. Михалкова, К. Славов, Б. Иванчев, П. Славов, О. Минчев. - Кн. 2 от проекта КТБ - какво се случи?. - Изд. на Асоц. Прозрачност без граници. - Съдържа и Прил. - Библиогр. под линия с бел.

   ISBN 978-619-01-0149-9 

   ISBN 619-01-0149-6 

  

Сист. No: 100028

- 69 -

П/323(410)(092)/Ч 36ЦБ 117744

Смит, Сали Бидъл

   Принц Чарлс: Страстите и парадоксите на един невероятен живот / Сали Бидъл Смит ; Прев. [от англ.] Боряна Джанабетска . - София : Еднорог, 2017 ([София] : [Пулсио принт]) . - 656 с. : с ил., [16] л. : ил. (някои цв.) ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на предзагл. с. - Библиогр. с. 648 - 654.

   ISBN 978-954-365-202-0 

  

Сист. No: 100018

- 70 -

П/308(569.4)(062)/Ц 24ЦБ 117718

Царство на маслини и пепел  : [Сборник статии] /  [Състав.], предг. Айлет Уолдман, Майкъл Шейбон ; Прев. от англ. Маргарита Терзиева . - София : Millenium, 2017 ([София] : Инвестпрес) . - 352 с. ; 23 см

   Авт. на статии: Д. Брукс, Ж. Удсън, А. Хлехел, М. Шейбон, М. Тиен, Р. Къшнър, Р. Шехадех, Л. С. Кристенсен, Д. Егърс, Е. Работо, М. Варгас Льоса, А. Гаврон, Т. Селаси, К. Тойбин, И. Макбрайд, Х. Кунзру, Л. Адамс, Х. Хабила, Е. Менасе, А. Десаи, П. какпур, Ф. Джирас, А. Грюнберг, А. Уолдман, К. Маккан, М. де керангал. - Съдържа и Биогр. бел. за авт. на статиите.

   ISBN 978-954-515-401-0 (Милениум)

  

Сист. No: 99990

- 71 -

П/327(470)/Б 42, Ч/327(470)/Б 42ЦБ 117666

Бечев, Димитър Христов

   Русия се завръща на Балканите / Димитър Бечев ; Прев. от англ. Юлия Гешакова . - София : Изток-Запад, 2018 . - 368 с. : с табл., диагр., к. ; 22 см

   Съдържа и Прил. - Възприетата форма на името на прев. Юлия Гешакова е Юлия Божидарова Тошева. - Избрана библиогр. с. 337 - 352 ; Азб. показалец.

   ISBN 978-619-01-0325-7 

  

Сист. No: 99938

- 72 -

П/334.784/Б 55ЦБ 117619

Боева, Бистра Николова

   Капитали, топене на ледовете и 2 C [градуса по Целзий] : Копроративно управление и устойчиво развитие / Бистра Боева ; Ред. Геника Бошнакова ; С предг. от авт.  . - София : Изток-Запад, 2018 . - 256 с. : с табл., диагр. ; 23 см

   Библиогр. 251 - 255 и под линия с бел.

   ISBN 978-619-01-0268-7 

   ISBN 619-01-0268-9 

  

Сист. No: 99884

- 73 -

П/325.25/Б 65, Ч/325.25/Б 65ЦБ 117764

Борисов, Орлин Николов

   Мигранти и бежанци / Орлин Борисов ; С въвед. [от авт.]  . - София : Нова звезда, 2018 . - 370 с. ; 21 см

   Съдържа и Конвенция за статута на бежанците (Женевска конвенция) ; Протокол за статута на бежанците ; Закон за убежището и бежанците. - Библиогр. с. 283 - 286 и под линия.

   ISBN 978-619-198-084-0 

  

Сист. No: 100038

- 74 -

П/330.59/Б 80ЦБ 117714

Брегман, Рутгер

   Утопия за реалисти, или по-високи доходи с 5 часа работа дневно и как да го постигнем / Рутгер Брегман ; Прев. [от нидерл.] Теодора Давидова . - София : Millenium, 2018 ([София] : Инвестпрес) . - 240 с. : с ил. ; 21 см

   Съдържа и Бел.

   ISBN 978-954-515-442-3 (Милениум)

  

Сист. No: 99985

- 75 -

П/32(44)(092)/М 19ЦБ 117576

Брюн, Маел

   Брижит Макрон - интимно / Маел Брюн ; Прев. [от фр.] Марта Иванова ; С въвед. [от авт.]  . - София : Millenium, 2018 ([София] : Инвестпрес) . - 192 с. : с ил. ; 23 см

   Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-515-444-7 (Милениум)

  

Сист. No: 99838

- 76 -

П/330.16/В 74ЦБ 117799

Вогманн, Юлия

   Мисли като милионер / Юлия Вогманн ; Прев. [от рус.] Мария Георгиева ; С предисл. [от авт.]  . - [София] : Вдъхновения, 2018 ([София] : Алианс Принт) . - 152 с. : с табл. ; 24 см

   Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Съдържа и За авт.

   ISBN 978-619-7342-29-1 

  

Сист. No: 100082

- 77 -

П/349.22:681.324(094.4.072)/Д 64, Ч/349.22:681.324(094.4.072)/Д 64ЦБ 117546

Дичева, Теодора Тодорова и др.

   Електронните документи в трудовото досие на работника или служителя : Как да ги създаваме, как да ги съхраняваме : Нормативни актове, приложни коментари, образци на документи / Теодора Дичева, Иван Стаменов . - София : Труд и право ; МТ Студио, 2018 ([Костинброд] : Мултипринт) . - 264 с. : с табл. ; 21 см + 1 CD

   Съдържа и Кодекс на труда (извлечение) ; Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя ; Наредба No 4 от 11 май 1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор ; Наредба No 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда ; Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж ; Прил.: Списък на основните документи, необходими във връзка със сключването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение ; Образци на документи. - С бел. под линия.

   ISBN 978-954-608-259-8 ! (Труд и право)

   ISBN 978-954-608-259-6 

  

Сист. No: 99806

- 78 -

П/323.1(497)/М 37, Ч/323.1(497)/М 37ЦБ 117634

Маски долу! Национализмът на Балканите през ХХ век  / Румяна Прешленова ... [и др.] ; Ред. Румяна Прешленова . - София : Парадигма, 2018 . - 282 с.: с к. ; 24 см

   Др. авт.: Н. Кайчев, Б. Бобев, Ю. Константинова, К. Пеева, А. Михайлова. - Съдържа и За авт. - Библиогр. след отд. статии. и на с. 281.

   ISBN 978-954-326-344-8 

  

Сист. No: 99898

- 79 -

П/32(569.4)(092)/П 37ЦБ 117574

Перес, Шимон

   Няма място за малки мечти : Смелост, въображение и изграждане на съвр. Израел / Шимон Перес ; Прев. от англ. Петър Герасимов ; [Предг.] Виктор Меламед . - София : Труд, 2018 . - 207 с. : с ил., портр. ; 24 см . -  (Поредица Нобелисти)

   

   ISBN 978-954-398-578-4 

  

Сист. No: 99835

- 80 -

П/347.7/Р 12, Ч/347.7/Р 12ЦБ 117745

Радев, Емил Йорданов

   Оздравителният план / Емил Радев ; С увод от авт.  . - София : Труд и право, 2018 ([София] : Хермес прес) . - 264 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 255 - 263 и под линия с бел.

   ISBN 978-954-608-254-1 

  

Сист. No: 100019

- 81 -

П/343.3/.7(497.2)/Т 29ЦБ 117649

Танева, Гергана

   Криминалните мистерии на България : От сестрите Белнейски до шесторния убиец в Нови Искър /  Състав. и авт. Гергана Танева ; С увод от авт.  . - София : Millenium, 2018 ([София] : Инвестпрес) . - 192 с. : с ил., портр. ; 20 см

   Пълната форма на името на авт. Гергана Танева е Гергана Танева Ингилизова. - Библиогр. с. 181 - 189.

   ISBN 978-954-515-443-0 (Милениум)

  

Сист. No: 99915

- 82 -

Ч/347.77/Х 30ЦБ 117746

Хаскал, Джонатан и др.

   Капитализъм без капитал : Разрастване на икономиката на нематериалните активи / Джонатан Хаскал, Стиън Уестлейк ; С увод [от авт.]  ; Прев. от англ. Димитър Стефанов . - София : Изток-Запад, 2018 . - 352 с. : с табл., графики ; 22 см

   Азб. показалец ; Библиогр. с. 328 - 340 и под линия с бел.

   ISBN 978-619-01-0309-7 

  

Сист. No: 100020

- 83 -

П/342.9(497.2)/Я 62ЦБ 117760

Янкулова, Соня Атанасова и др.

   Промените в Административнопроцесуалния кодекс - 2018 : Приложен комент., нормат. текст / Соня Янкулова, Теодора Николова ; Въвед. Соня Янкулова . - София : Труд и право, 2018 ([Костинброд] : Мултипринт) . - 432 с. ; 21 см

   Загл. на кор.: Промените в Административно-процесуалния кодекс 2018. - Съдържа и Административнопроцесуален кодекс.

   ISBN 978-954-608-261-9 

  

Сист. No: 100034

- 84 -

П/321/А 23, Ч/321/А 23ЦБ 117751

Агамбен, Джорджо

   Homo sacer II : II. 1. Извънредно положение, II. 2. Stasis / Джорджо Агамбен ; Прев. от итал. Валентин Калинов . - София : КХ - Критика и Хуманизъм, 2019 . - 258 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Varius)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и Запознайте се с прев. - Библиогр. с. 243 - 251 и под линия с бел. ; Именен показалец.

   ISBN 978-954-587-226-6 

  

Сист. No: 100025

- 85 -

ДТ/396(497.2)(092)/А 51, П/396(497.2)(092)/А 51ЦБ 117768

Александрова, Петя Александрова

   Аз съм българка : 40 истории, 40 портрета / Петя Александрова ; Худож. Адриана Герасимова ... [и др.] . - София : Ciela, 2019 (В. Търново : Абагар) . - 168 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Други худож.: А. Лимони, А. Димитрова, А. Минкова, А. Бояджиева, А. Ангелова, А. Колева, Б. Мъсева, В. Георгиева - Mouse, В. Бояджиева, Г. Дзингарова, Д. Дамянова, Е. Панайотова, Е. Димитрова, Е. Вакарелова, Ж. Адамова, И. Гикова, И. Христова, К. Мухова, К. Христова, К. Кънева, К. Пеева, Л. Халева, М. Дончева, М. Налбантова, М. Папазова, М. Янева-Табакова, М. Вълнарова, М. Караджова, М. Попова, Н. Ангелова, П. Димитрова, Р. Ралева, Р. Ячкова, С. Мирчева, С. Цекова, С. Богоева, Т. Алексиева, Т. Дончева - Теч, Т. Горанова. - Съдържа и Думи от авт.

   ISBN 978-954-28-3028-3 (Сиела)

  

Сист. No: 100044

- 86 -

Ч/343.95(075.8)/Б 60ЦБ 117910

Бойчев, Георги Иванов

   Психология на неправомерното поведение : [Учебно помагало] / Георги Бойчев ; С предг. от авт.  . - 2. изд. . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски ; Юриспрес ; Юриспрес, 2019 (София : Изток-Запад) . - 88 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-632-077-3 (Унив. изд. Св. Климент Охридски)

   ISBN 978-954-07-2315-0 (Юриспрес)

   ISBN 954-07-2315-9 (Юриспрес)

  

Сист. No: 100209

- 87 -

П/351.81:656.11(497.2)/Б 92ЦБ 117509
 България. Закони и др. п. 

   Закон за движението по пътищата : [Последни изменения - ДВ, бр. 13 и 17 от 2019 г. : Сб. нормат. актове] . - [София] : Зебра сист, 2019 . - 184 с. : с цв. ил. ; 21 см + 1 цв. брош. ; Талон за активиране . -  ([Поредица Обучение в движение])

   Съдържа наредбите: Наредба N 18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци (извлечение, доп. и изм. ДВ, бр. 35/2015) ; Наредба N 2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка (извлечение, доп. и изм. ДВ, бр. 74/2016) ; Наредба N 17 за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали (извлечение, доп. и изм. ДВ, бр. 35/2015) ; Наредба N 1 за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози (ДВ, бр. 61/2017, в сила от 29.9.2017) ; Наредба N Iз-2539 за определяне максималния размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение... (в сила от 4.02.2013, изм. и доп. ДВ бр. 26/2018). - Съпроводителни док.: Наръчник на шофьора : Глоби, санкции, контролни точки : [Брош.]. - 2019. - 15 с. ; 15 см ISBN 978-619-7144-17-4 (брош.) ; Талон за активиране.

   ISBN 978-619-7144-01-7 

  

Сист. No: 99760

- 88 -

П/37.018.1/В 80ЦБ 117615

Войчицки, Естер

   Как да отгледаме успешни личности : 5 принципа за възпитание на целеустремени деца от "Кръстницата" на Силициевата долина / Естер Войчицки ; Прев. [от англ. ез.] Десислава Чешмеджиева-Стойчева ; Предг. Сюзън Войчицки ... [и др.] . - [София] : Асеневци, 2019 . - 304 с. ; 22 см

   Други авт на предг.: Джанет Войчицки, Ан Войчицки. - Библиогр. с. 301 - 303.

   ISBN 978-619-7356-71-7 

  

Сист. No: 99880

- 89 -

П/316.1/Г 31, Ч/316.1/Г 31ЦБ 117578

Генов, Николай Борисов

   За социологията / Николай Генов ; С предг. от авт.  . - София : Изток-Запад, 2019 . - 334 с. : с табл., сх. ; 22 см

   Загл. и на англ. ез.: For sociology / Nikolai Genov. - Библиогр. след отд. гл. и на с. 295 - 332 ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-01-0377-6 

   ISBN 619-01-0377-4 

  

Сист. No: 99840

- 90 -

П/334.72:573.6(73)/К 40ЦБ 117868

Кариру, Джон

   Лоша кръв : Тайни и лъжи в един стартъп от Силициевата долина / Джон Кариру ; Прев. [от англ.] Неза Михайлова ; [С предг. от авт.]  . - [София] : Екслибрис, 2019 ([София] : Симолини '94) . - 343 с. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и За авт. ; Бел.

   ISBN 978-619-7115-41-3 (Exlibris)

  

Сист. No: 100159

- 91 -

Д/37.018.1/К 87, П/37.018.1/К 87ЦБ 117913

Котино, Каролин

   Баба и дядо за първи път : Ръководството, което всички баби и дядовци очакваха / Каролин Котино ; Прев. [от фр. ез.] Райна Ковачева . - София : Пан, 2019 (София : Инвестпрес) . - 176 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-240-136-8 

  

Сист. No: 100213

- 92 -

П/323(497.2)(091)/К 89, Ч/323(497.2)(091)/К 89ЦБ 117775

Кралевска, Нася Атанасова

   Без заглавие : Рушители и строители на България / Нася Кралевска ; С предг. от авт.  . - 5. доп. изд. . - [София] : Рива, 2019 . - 382 с., [13] л. : с ил. ; 24 см

   Именен показалец.

   ISBN 978-954-320-674-2 

  

Сист. No: 100052

- 93 -

П/339.1:681.324/Л 42, Ч/339.1:681.324/Л 42ЦБ 117758

Лекова, Веселина Пламенова

   Ключови длъжности и компетенции на заетите в електронната търговия / Веселина Лекова ; С въвед. от авт.  . - София : Нова звезда, 2019 . - 316 с. : с табл., сх. ; 24 см

   Съдържа и Прил. - Библиогр. с. 309 - 316 и под линия с бел.

   ISBN 978-619-198-108-3 

  

Сист. No: 100032

- 94 -

П/316.334.3/М 32, Ч/316.334.3/М 32ЦБ 117641

Маркова, Райна

   Контрол / Райна Маркова . - София : Изток-Запад, 2019 . - 392 с. : с ил., табл. ; 24 см

   Библиогр. с. 379 - 389.

   ISBN 978-619-01-0459-9 

  

Сист. No: 99907

- 95 -

П/371.481/М 87ЦБ 117577

Монтесори, Мария

   Лекции от Лондон 1946 / Мария Монтесори ; Ред. от Анет Хайнс ; Предг. Монтесори Ренилде ; Прев. от англ. Десислава Чешмеджиева-Стойчева ; Консултант Диана Манова . - [София] : Асеневци, 2019 . - 306 с. ; 22 см

   Съдържа и Бел. на ред. - Името на прев. отбелязано в изд. каре.

   ISBN 978-619-7356-70-0 

  

Сист. No: 99837

- 96 -

П/347.73(497.2)/М 96, Ч/347.73(497.2)/М 96ЦБ 117753

Мутафов, Красимир Симеонов

   Отговорност за чужд данъчен дълг : [Монография] / Красимир Мутафов ; С увод [от авт.]  . - София : Нова звезда, 2019 . - 222 с. ; 21 см

   Кн. е съобразена с нормативната уредба към 01.04.2019 г. - Библиогр. с. 217 - 222 и под линия с бел.

   ISBN 978-619-198-103-8 

  

Сист. No: 100027

- 97 -

П/321.6/.8/Н 35, Ч/321.6/.8/Н 35ЦБ 117548

Начев, Йордан Ценов

   Дълбоката държава / Йордан Начев ; С увод [от авт.]  . - София : Труд, 2019 ([София] : Симолини '94) . - 184 с. ; 21 см . -  (Поредица Строго секретно)

   Загл. и на англ. ез. - Библиогр. с. 178 - 183 и под линия с бел.

   ISBN 978-954-398-591-3 

  

Сист. No: 99808

- 98 -

Ч/351:347.45/.47(497.2)(094.5)/Н 86ЦБ 117659

Новите положения при обществените поръчки  : Промени в правната уредба, централизирана електронна платформа, практика на КЗК и на ВАС, нормат. текст / Мариана Кацарова ... [и др.] ; Въвед. Мариана Кацарова . - София : Труд и право, 2019 ([Костинброд] : Мултипринт) . - 696 с. : с табл. ; 24 см

   Други авт.: Е. Петкова, Ц. Попова, В. Андонова. - Съдържа и Закон за общ. поръчки ; Правилник за прилагане на Закона за общ. поръчки ; Наредба за външ. експерти при предварителен контрол на общ. поръчки.

   ISBN 9789-954-608-264-0 ! 

   ISBN 978-954-608-264-0 

  

Сист. No: 99925

- 99 -

П/37.018.1/П 37ЦБ 117888

Пери, Филипа

   Книгата, която искате родителите ви да бяха прочели, а децата ви ще са благодарни, че сте го направили / Филипа Пери ; Прев. от англ. Румяна Автанска ; С предг. и увод от авт.  . - София : Изток-Запад, 2019 . - 264 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0518-3 

   ISBN 619-01-0518-1 

  

Сист. No: 100185

- 100 -

Д/372.46(075.2)/П 72ЦБ 117699

Помагало за самостоятелна подготовка по развитие на речта  : [Забавни задачи, съставени от и за ученици в 3. клас] /  Състав. Силвия Марушкина ... [и др.] . - [София] : Асеневци, 2019 . - 40 с. ; 24 см

   Други състав.: Р. Миланова, Н. Маринов, Е.Иванова, А. Христова, В. Шошев, Б. Игнатов, Ц. Станоев, М. Мачолова, К. Мануилова, Д. Пацов, С. Иванова, А. Генов, М. Христов, И. Божкова, М. Асенова.

   ISBN 978-619-7356-68-7 

  

Сист. No: 99970

- 101 -

Кр/373.24(497.235)/С 25, П/373.24(497.235)/С 25, Ч/373.24(497.235)/С 25ЦБ 117876

Светът на детето  / Йоанна Димитрова ... [и др.] ; Ил. Рая Енчева . - [Ст. Загора] : Акром, 2019 . - 96 с. : с ил. (някои цв.) ; 24 см

   Други авт.: Колектив и Г. Галчев. - Изд. на Дет. градина Светлина - Ст. Загора.

   ISBN 978-619-168-242-3 (Абагар)

  

Сист. No: 100170

- 102 -

П/316.323.6/.7/С 31ЦБ 117883

Селени, Иван

   От държавен социализъм към посткомунистически капитализъм: Критически поглед / Иван Селени ; Прев. от англ. Аглика Маркова ; Ред. Румяна Бояджиева, Борис Попиванов ; С въвед. от авт.  . - София : Изток-Запад, 2019 . - 446 с. : с табл., сх. ; 24 см

   Библиогр. след отд. гл.

   ISBN 978-619-01-0502-2 

   ISBN 619-01-0502-5 

  

Сист. No: 100180

- 103 -

П/355.02/С 44, Ч/355.02/С 44ЦБ 117901

Слатински, Николай Димитров

   Рискът: новото име на сигурността / Николай Слатински ; С предг. от авт.  . - София : Изток-Запад, 2019 . - 864 с. : с табл., диагр., ил. ; 25 см

   Библиогр. под линия с бел.

   ISBN 978-619-01-0526-8 

   ISBN 619-01-0526-2 

  

Сист. No: 100200

- 104 -

П/316.32/С 61, Ч/316.32/С 61ЦБ 117586

Ставрев, Светослав Бориславов

   Човешката съдба: поотделно и заедно : Общество и човек, структури и активности : Социална философия за интелектуални гмуркачи - любители на опасно дълбокото / Светослав Ставрев ; С въвед. от авт. ,  . - София : Труд, 2019 ([София] : MBM) . - 599 с. : със сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 589 - 595 ; Стъпките по пътя ми към скенера (1982 - 2019) : Библиогр. с. 596 - 597.

   ISBN 978-954-398-608-8 

  

Сист. No: 99842

- 105 -

П/323.28:297(047.53)/Ф 19ЦБ 117795

Фалачи, Ориана

   Интервю със себе си. Апокалипсис / Ориана Фалачи ; С предг. от авт.  ; Прев. от итал. Таня Кольовска . - 2. изд. . - София : Ciela, 2019 . - 188 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-3051-1 (Сиела)

  

Сист. No: 100077

- 106 -

Ч/323.1/Ф 90ЦБ 117603

Фукуяма, Франсис

   Идентичност : Борбата за признание и политиката на гнева / Франсис Фукуяма ; Прев. от англ. Юлия Гешакова ; С предг. [от авт.]  . - София : Изток-Запад, 2019 . - 208 с. ; 22 см

   Възприетата форма на името на Ю. Гешакова - Юлия Божидарова Гешакова-Тошева. - Азб. показалец.

   ISBN 978-619-01-0397-4 

  

Сист. No: 99868

- 107 -

П/355.40(100)(091)/Х 38ЦБ 117683

Хейстингс, Макс

   Тайната война : Шпиони, шифри и партизани 1939 - 1945 г. / Макс Хейстингс ; Прев. от англ. Мария Кондакова ; С въвед. от авт.  . - София : Изток-Запад, 2019 . - 608 с. : с портр. ; 25 см

   Библиогр. с. 585 - 590. ; Азб. показалец.

   ISBN 978-619-01-0392-9 

   ISBN 619-01-0392-8 

  

Сист. No: 99953

- 108 -

П/316.323.6/Ч 79ЦБ 117896

Чибер, Вивек

   Азбука на капитализма : Да разберем капитализма ; Капитализмът и държавата ; Капитализмът и класовата борба / Вивек Чибер ; Прев. от англ. Мадлен Николова ; Ред. Огнян Касабов, Георги Медаров ; Предг. Георги Медаров, Огнян Касабов . - София : Изток-Запад, 2019 . - 128 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0505-3 

   ISBN 619-01-0505-Х 

  

Сист. No: 100195

- 109 -

Ч/316.6/.7/Ш 68ЦБ II 7679

Шираев, Ерик Б. и др.

   Междукултурна психология : Крит. мислене и съвр. прил. / Ерик Б. Шираев, Дейвид А. Леви ; Прев. от англ. Людмила Андреева ; С предг. [от авт.]  . - София : Изток-Запад, 2019 . - 448 с. : с табл., сх. ; 30 см

   Съдържа и За авт. - Ключови термини след отд. гл. ; Библиогр. с. 401 - 436 ; Азб. показалец.

   ISBN 978-619-01-0508-4 

  

Сист. No: 100179

- 110 -

П/316.347(497)/Щ 40, Ч/316.347(497)/Щ 40ЦБ 117584

Щигер, Цирил

   Забравените малцинства на Балканите : Вече не знаем кои сме / Цирил Щигер ; Прев. от нем. Екатерина Попова ; С предг. от авт.  . - София : Изток-Запад, 2019 . - 255 с. : с к. ; 22 см

   Библиогр. с. 251 - 253.

   ISBN 978-619-01-0433-9 

  

Сист. No: 99847

- 111 -

П/308(520)(036)/Я 26, Ч/308(520)(036)/Я 26ЦБ 117828

Ядзава Ютака

   Животът в Япония / Ютака Ядзава ; Ил. Баннай Таку ; Снимки Ено Шоки ; Прев. Илия Илиев ; С увод от авт.  . - София : Книгомания, [2019] (Китай) . - 224 с. : с цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-195-219-9 

  

Сист. No: 100113

- 112 -

ДТ/398.1/.4/К 69ЦБ 117923

Книгата за митологията  /  Прев. [от англ.] Илия Илиев . - София : Книгомания, 2020 (Словакия) . - 352 с. : с цв. ил., портр. ; 24х20 см . -  ([Поредица] Големите идеи, обяснени просто)

   Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Азб. показалец ; Библиогр. с. 351 и преди всяка тема.

   ISBN 978-619-195-217-5 

  

Сист. No: 100229

Математика. Естествени науки

- 113 -

П/597.1/.5(497.2)(031)/Д 39, С5/597.1/.5(497.2)(031)/Д 39ЦБ І 12292

Делчев, Петър Пламенов

   Джобна енциклопедия на рибите в България / Петър Делчев ; С предг. [от авт.]  . - София : Millenium, 2018 ([Костинброд] : Мултипринт) . - 320 с. : с ил., табл. ; 15 см

   Съдържа и Закон за рибарството и аквакултурите (със съкращения). - Библиогр. с. 314 - 316.

   ISBN 978-954-515-447-8 (Милениум)

  

Сист. No: 99780

- 114 -

П/547.96/Д 14ЦБ 117563

Далев, Пенчо Генчев

   Белтъците - храната на живота : [Монография] / Пенчо Далев ; С предг. от авт.  . - София : Труд, 2019 ([София] : Симолини '94) . - 328 с. : с ил., табл. ; 20 см . -  ([Поредица] Здраве от природата)

   Съдържа и "Кръстниците" на белтъците.

   ISBN 978-954-398-580-7 

   ISBN 954-398-580-4 

  

Сист. No: 99822

Приложни науки. Техника

- 115 -

П/641.55(083.1)/П 37ЦБ 117691

Пери, Надя

   Тенджера под налягане : 140 кулинарни рецепти / Надя Пери . - София : Хомо Футурус, 2004 . - 102 с. : с ил., табл. ; 20 см . -  ([Поредица] За всеки дом)

   Възприета форма на името на Надя Пери - Надежда Димитрова Тодорова-Пери. - Съдържа и Практически мерки в грамове.

   ISBN 978-619-223-044-9 

  

Сист. No: 99960

- 116 -

П/681.324:159.9/О-94, Ч/681.324:159.9/О-94ЦБ 117678

Отфьой, Мишел и др.

   Пристрастени към Интернет : От скуката до зависимостта / Мишел Отфьой, Дан Велеа ; Прев. от фр. Петър Герджиков ; С въвед. от авт.  . - София : Рива, 2011 (В. Търново : Абагар) . - 192 с. ; 21 см

   Библиогр. с . 181 - 186.

   ISBN 978-954-320-365-9 

  

Сист. No: 99947

- 117 -

П/681.324/К 27, Ч/681.324/К 27ЦБ 117648

Кар, Николас

   Под повърхността : Как интернет влияе върху четенето, мисленето и паметта / Николас Кар ; Прев. [от англ.] Елена Ганчева . - София : ИнфоДАР, 2012 . - 298 с. ; 22 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и Бел. - Библиогр. с. 295 - 298.

   ISBN 978-954-761-507-6 

  

Сист. No: 99914

- 118 -

П/646/648(035)/Н 26ЦБ 117611

Наръчник за дома  : Умения и съвети : Ръководство за уютен, безопасен и щастлив дом /  Състав. Сара Бейкър ; Прев. от англ. Цветелина Лакова . - София : Вакон, 2017 ([София] : [Алианс принт]) . - 376 с. : с ил., табл. ; 19 см

   

   ISBN 978-619-7300-16-1 

  

Сист. No: 99876

- 119 -

П/659.126/Х 62, Ч/659.126/Х 62ЦБ 117712

Холис, Найджъл

   Успешният бранд : Защо силните брандове печелят повече / Найджъл Холис ; С предг. от авт.  ; Прев. от англ. Камен Костов, Боян Костов ; Увод Гордън Пинкот . - София : Изток-Запад, 2017 . - 312 с. : с ил. ; 22 см

   Азб. показалец.

   ISBN 978-619-01-0065-2 

   ISBN 619-01-0065-1 

  

Сист. No: 99983

- 120 -

П/623.44(520)(091)/Д 88ЦБ 117736

Дрегър, Дон и др.

   Японската катана : Техника и практика / Дон Дрегър, Гордън Варнер ; Прев. [от англ. ез.] Теодор Леков . - София : Изток-Запад, 2018 . - 384 с. : с ил. ; 24 см . -  (Библ. Пътят на воина ; кн. 3)

   Съдържа и За авт. ; Прил. - Библиогр. с. 382.

   ISBN 978-619-01-0187-1 

  

Сист. No: 100010

- 121 -

П/641.55(083.1)/П 37ЦБ 117680

Пери, Надя

   Суперхраните годжи бери, чиа, киноа, семена и подправки / Надя Пери . - София : Хомо Футурус, 2018 . - 136 с. : с ил. ; 20 см

   Възприета форма на името на Надя Пери - Надежда Димитрова Тодорова-Пери.

   ISBN 978-619-223-032-6 

  

Сист. No: 99949

- 122 -

П/641.56(083.1)/П 37ЦБ 117698

Пери, Надя

   Сокове, смути, разхладителни напитки / Надя Пери . - София : Хомо Футурус, 2018 . - 94 с. : с ил. ; 21 см

   Възприета форма на името на Надя Пери - Надежда Димитрова Тодорова-Пери.

   ISBN 978-619-2230-35-7 

  

Сист. No: 99969

- 123 -

П/681.322.06(035)/П 84ЦБ 117663

Практическо програмиране за Android  /  Прев. Анета Петева, Влади Владев . - 3. прераб. и доп. изд. . - [София] : Асеневци, 2018 . - 320 с. : с ил. ; 24 см

   Изд. на D. K. Academy.

   ISBN 978-619-7356-55-7 

  

Сист. No: 99929

- 124 -

П/641.5(083.1)/Ш 17ЦБ 117531

Шакарян, Ани

   Вкуснотека с Ани Шакарян / Ани Шакарян ; С въвед. от авт.  ; Фотогр. Ирина Стоилова, Ани Шакарян . - [София] : Вакон, [2018] . - 288 с. : със сн., портр. ; 25 см

   Името на фотогр. отбеляз. над изд. каре.

   ISBN 978-619-7300-49-9 

  

Сист. No: 99789

- 125 -

П/681.3.06(035)/А 75, Ч/681.3.06(035)/А 75ЦБ 117669

Антонопулос, Андреас М.

   Станете биткойн експерт : Програмиране на отворения блокчейн / Андреас М. Антонопулос ; Прев. от англ. Боян Костов ; С предг.  . - София : Изток-Запад, 2019 . - 456 с. : с ил. ; 21 см

   Съдържа и За авт. ; Прил. - Азб. показалец.

   ISBN 978-619-01-0450-6 

   ISBN 619-01-0450-9 

  

Сист. No: 99937

- 126 -

П/657(497.2)(091)/С 27, Ч/657(497.2)(091)/С 27ЦБ 117701

Свраков, Антон Христов

   Развитие на счетоводното законодателство в България от Освобождението до наши дни / Антон Свраков ; С въвед. от авт.  . - София : Труд и право, 2019 ([Костинброд] : Мултипринт) . - 560 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Съдържа и За кн. и нейния авт. / С. Дурин. - Библиогр. с. 546 - 559 и под линия с бел.

   ISBN 978-954-608-265-7 

  

Сист. No: 99972

Медицина

- 127 -

П/618.2(035)/Б 57ЦБ 117529

Божкова-Михайлова, Росица

   Докато аз и ти сме едно : Дневник-пътуване от зачатието до раждането / Росица Божкова-Михайлова ; С въвед. [от авт.]  . - София : Изток-Запад, 2017 . - 312 с. : с цв. ил., табл. ; 21 см

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-619-01-0008-9 

   ISBN 619-01-0008-2 

  

Сист. No: 99787

- 128 -

П/613/Л 18ЦБ 117743

Ламикин, Олег Дмитриевич

   Жим Лам. Оздравителна гимнастика за вътрешните органи / Олег Ламикин ; Прев. от рус. Уляна Йорданова . - [Ново изд.] . - [София] : Асеневци, 2017 . - 300 с. : с ил. ; 22 см

   Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - В кн. погрешно отпеч. 2. изд.

   ISBN 978-619-7356-28-1 

  

Сист. No: 100017

- 129 -

П/61:159.9(062.2)/Н 33ЦБ 117801
 Национален конгрес по клинична психология с международно участие Психопатология, психотерапия и невронауки, ІІ. София. 2016 

   Сборник по клинична психология : Избрани трудове от Втория национален конгрес по клинична психология с международно участие, [6-9 октомври 2016, София.] : Т. 1 - 2 /  Под науч. ред. на Ваня Матанова, Павлина Петкова, Дроздстой Стоянов . - Варна : Стено, 2017 . - 24 см . -  (Библиотека Клинична психология)

   

   Т. 1. Психопатология, невронаука и психично развитие: актуални проблеми /  Под науч. ред.  Ваня Матанова, Дроздстой Стоянов . - 416 с. : с табл., диагр.

   Текст и на англ., рус. ез. - Съдържа докл. от: Д. Стоянов, С. Кандиларова, Н. Сираков, М. Стоева, К. Велкова, С. Ениколопов, A. Shtrahova, M. Berebin, П. Петкова, С. Димитрова, Т. Григорова.Е. Алексиева, Л. Леонтиева, Б. Инджев, Д. Иванова, Е. Хараланова, С. Хараланов, К. Георгиева, Р. Райчева, К. Георгиев, А. Шопова, М. Колева, С. Шопова, С. Димитров, С. Славов, К. Куков, П. Маринов, С. Раловска, Д. Пискулийска, А. Петрова, Х. Йорданов, В. Стоев, Б. Бунева, Т. Стоенчева, Х. Давидов, В. Иванова, Л. Бабакова, А. Масурски, Е. Тодорова, Л. Соколова, В. Игнатова, Ц. Стоянова, Л. Тодорова, Р. Петкова, С. Лунгова, Д. Левтерова, М. Рачовска, Д. Петров, В. Матанова, М. Павлова, П. Варчева, Ж. Темникова, Д. Миланова, С. Камчева, П. Калчев, Е. Тошева, Д. Анастасова, М. Ангелова, S. Kudaybergenova, M. Kabakova, А. Андреева-Сапунджиева, А. Манолева, П. Петрова, I. Ramazanovna. - Библиогр. след отд. докл. ; Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-954-449-915-0  (т. 1)

  

Сист. No: 100085

- 130 -

П/616.12-008-08/И 76, Ч/616.12-008-08/И 76ЦБ II 7671

Йовев, Светослав Тодоров

   Сърдечна ресинхронизираща терапия / Светослав Тодоров Йовев . - София : Просвета, 2018 ([София] : Инвестпрес) . - 240 с. : с табл., ил., сх. ; 27 см

   Рец.: Ценно помагало за всички специалисти / Т. Л. Балабански ; Труд с практ. насоченост / Д. Трендафилова ; Обобщение на съвр. тенденции / Ю. Джоргова ; Съдържа и За авт. - Библиогр. след отд. гл. и с. 238 - 240.

   ISBN 978-954-01-3811-4 

  

Сист. No: 100141

- 131 -

П/615.322(035)/М 57ЦБ 117532

Милева, Катрин

   Домашна ароматерапия / Катрин Милева ; С увод [от авт.]  . - София : Millenium, 2018 ([София] : Инвестпрес) . - 160 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 154 - 156.

   ISBN 978-954-515-430-0 (Милениум)

  

Сист. No: 99790

- 132 -

П/615.851.13/Р 74, Ч/615.851.13/Р 74ЦБ 117618

Роджърс, Карл Р.

   Израстването на личността : Възгледът на един терапевт за психотерапията / Карл Роджърс ; Прев. от англ. Ина Димитрова ; Науч. ред. Росица Георгиева ; Увод Питър Крамър . - София : Изток-Запад, 2018 . - 447 с. ; 22 см . -  (Библ. Класици на психотерапията)

   Библиогр. с. 444 - 446.

   ISBN 978-619-01-0356-1 

  

Сист. No: 99883

- 133 -

П/615.015(035)/У 53ЦБ 117713

Улман, Робърт и др.

   Хомеопатия за цялото семейство : Практически наръчник / Робърт Улман, Джудит Райхенберг- Улман ; Прев. от англ. Йоана Недева ; Ред. Екатерина Чамурлийска ; Предг. Миранда Кастро, Джеймс С. Гордън . - [София] : Асеневци, 2018 . - 454 с. : с табл. ; 24 см

   Съдържа и Всичко за лекарствата : Отговори на практ. случаи ; Прил. ; Речник ; За авт. - Библиогр. с. 422 ; Показалци.

   ISBN 978-619-7356-42-7 

  

Сист. No: 99984

- 134 -

Ч/615.851/Ю 24ЦБ 117752

Юнг, Карл Густав

   Практическа психотерапия : Статии по проблеми на психотерапията и психология на пренасянето / К. Г. Юнг ; Състав. на нем. изд. Мариане Нийхус-Юнг ... [и др.] ; С увод от авт.  ; С предг. от състав.  ; Прев. Силвия Василева . - 2. изд. . - Плевен : Lege Artis, 2018 (София : Артграф) . - 471 с. : с ил. ; 19 см . -  (Поредица К. Г. Юнг & Последователи)

   Др. състав.: Л. Хурвиц-Ейснер, Ф. Риклин. - Библиогр. с. 455 - 470.

   ISBN 978-954-8311-93-9 (Леге Артис)

  

Сист. No: 100026

- 135 -

Ч/615.851:7(062)/А 89ЦБ 117826

Арт терапия по мяра  : [Сборник] /  Състав. Александра Иванова ; С увод от състав.  . - София : Нов бълг. унив., 2019 ([София] : Симолини 94) . - 175 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Авт. на статиите: А. Иванова, А. Богословова, В. Герова, Е. Маринчева, Й. Порязова, К. Петков, Н. Денева, Р. Гаджанова. - Съдържа и Обзор на сб. / К. Стойчева ; За авт. - Библиогр. след отд. статии.

   ISBN 978-619-233-073-6 

  

Сист. No: 100112

- 136 -

П/615.015/Б 52, Ч/615.015/Б 52ЦБ 117703

Боарон, Мишел и др.

   Обща и спортна травматология / Мишел Боарон, Франсоа Ру ; Със съдействието на Франк Шофрю ; Прев. [от фр.] Димитър Пехливанов ; С увод от авт.  . - София : Изток-Запад, 2019 . - 136 с. ; 21 см . -  ([Библ.] Хомеопатия. Поредица Досиетата на експерта ; [6])

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр. с. 136.

   ISBN 978-619-01-0447-6 

  

Сист. No: 99974

- 137 -

П/613.2/Г 28ЦБ 117525

Гейтс, Дона и др.

   Диетата за екологията на тялото : Възстановяване на здравето и изграждане на имунитет / Дона Гейтс, Линда Шатц ; Прев. от англ. Биляна Дукова ; Консултант Димитър Пашкулев ; С предг.  . - София : Кибеа, 2019 ([София] : Симолини 94) . - 392 с. : с табл. ; 22 см . -  (Сер. Здраве)

   Името на авт. и прев. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Съдържа и За авт. ; Прил. ; Силата на вътрешната екология / Д. Пашкулев. - Библиогр. с. 383 - 387.

   ISBN 978-954-474-838-8 

  

Сист. No: 99782

- 138 -

П/615.322/З-52ЦБ 117911

Зелински, Ерик

   Етерични масла за по-добро чревно здраве / Ерик Зелински ; Прев. Александра Табакова . - [София] : Вдъхновения, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 148 с. : с ил. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и За авт.

   ISBN 978-619-7342-37-6 

  

Сист. No: 100210

- 139 -

П/615.015-055.2(035)/И 21ЦБ 117902

Иванов, Мариян Стоянов и др.

   Хомеопатия за жената : Клинични показания и чувствителни типове / Мариян Иванов, Зорка Угринова . - София : Изток-Запад, 2019 . - 208 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0512-1 

   ISBN 619-01-0512-2 

  

Сист. No: 100201

- 140 -

П/616.89-053.6/К 78, Ч/616.89-053.6/К 78ЦБ 117696

Колева, Светлина Георгиева

   Триархичен модел на психопатни личностни черти в юношеска възраст : [Монография] / Светлина Колева ; С увод от авт.  . - София : Изток-Запад, 2019 . - 260 с. : с табл., сх. ; 22 см

   Библиогр. с. 231 - 256. - Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-01-0452-0 

   ISBN 619-01-0452-5 

  

Сист. No: 99967

- 141 -

П/613.952/.953/М 45ЦБ 117657

Медина, Джон

   Правилата на бебешкия мозък : Как да отгледаме умно и щастливо дете / Джон Медина ; Прев. от англ. Ина Димитрова ; С увод от авт.  . - София : Изток-Запад, 2019 . - 336 с. ; 22 см

   Съдържа и Практически съвети. - Азб. показалец.

   ISBN 978-619-01-0449-0 

   ISBN 619-01-0449-5 

  

Сист. No: 99922

- 142 -

П/612.82/Н 96, Ч/612.82/Н 96ЦБ 117541

Нурденген, Кая

   Мозъкът - твоята суперзвезда : Тайните на единствения незаменим човешки орган / Кая Нурденген ; Ил. Гюру Нурденген ; Предг. Май-Брит Мосер ; Прев. от норв. Василена Старирадева . - [София] : Персей, 2019 . - 240 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 225 - 234.

   ISBN 978-619-161-175-1 

  

Сист. No: 99802

- 143 -

П/615.874/У 35ЦБ 117905

Уивър, Стефани

   План за облекчаване на мигрената : Край на главоболието чрез промяна в храненето / Стефани Уивър ; Предг. Ян Пърсел ; Прев. Иванка Петрова . - [София] : Вдъхновения, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 392 с. : с табл. ; 24 см

   Имената на авт. на предг. и на прев. отбелязани на гърба на загл. с. - Съдържа и Прил. - Речник ; Библиогр. с. 376 - 388.

   ISBN 978-619-7342-32-1 

  

Сист. No: 100204

- 144 -

П/616.89-008.4/Х 27ЦБ 117887

Хари, Йохан

   Изгубени връзки : Истинските причини за депресията и как да се избавим от нея / Йохан Хари ; Прев. от англ. Росен Люцканов . - София : Изток-Запад, 2019 . - 384 с. ; 22 см

   Съдържа и За авт. - Азб. показалец.

   ISBN 978-619-01-0504-6 

   ISBN 619-01-0504-1 

  

Сист. No: 100184

- 145 -

П/616-006.6/Х 34ЦБ 117890

Хаят, Давид и др.

   Търси се: Истината за рака / Давид Хаят ; Със сътрудничеството на Натали Ютер-Лардо ; С въвед. от авт.  ; Прев. от фр. Анета Тошева . - София : Изток-Запад, 2019 . - 160 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0513-8 

  

Сист. No: 100188

Селско стопанство

Изкуство

- 146 -

П/791.44.071.2(73)(092)/Т 45ЦБ 117549

Бенуа, София

   Елизабет Тейлър: Клеопатра на Холивуд / София Бенуа ; Прев. [от рус.] Татяна Ангелова . - София : Паритет, 2017 . - 232 с. : с ил. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. ; Авт. не е отбелязан на кор. - Съдържа и Вместо предисл.: Кинодива по каноните за красота.

   ISBN 978-619-153-128-8 

  

Сист. No: 99809

- 147 -

П/741.5.071.1(497.2)(092)(093.3)/Б 56ЦБ 117643

Божинов, Александър Николов

   Минали дни / Александър Божинов ; С предг. от авт.  . - 2. доп. изд. . - София : Изток-Запад, 2017 . - 248 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-01-0014-0 

   ISBN 619-01-0014-7 

  

Сист. No: 99909

- 148 -

П/75.071.1(100)(092)/К 22ЦБ 117608

Камбуров, Красен Генчев

   Изкушения в здрача : Редове за художници / Красен Камбуров ; С предисл. [от авт.]  . - София : Изток-Запад, 2018 . - 240 с. ; 22 см

   Съдържа и Иронична енциклопедия на битието и на отвъдното / Г. Цанков. - Пълната форма на името на Г. Цанков - Георги Цанков Цанев.

   ISBN 978-619-01-0324-0 

   ISBN 619-01-0324-3 

  

Сист. No: 99873

- 149 -

П/792.2.071.2(470)(092)/М 16, Ч4/792.2.071.2(470)(092)/М 16ЦБ 117850

Майерхолд, Всеволод Емилевич

   Театърът: теория и практика / Всеволод Майерхолд ; Състав. и прев. от рус. Владимир Игнатовски ; С предг. от авт.  . - София : Изток-Запад, 2018 . - 576 с. : с ил. ; 23 см . -  (Библ. Тезаурус ; 33)

   Истинското име на Всеволод Емилевич Мейерхолд - Карл Теодор Казимир Майерхолд. - Съдържа и Да създаваш, когато разрушаваш / В. Игнатовски. - Библиогр. под линия с бел.

   ISBN 978-619-01-0169-7 

   ISBN 619-01-0169-0 

  

Сист. No: 100139

- 150 -

Ч4/77.01/П 76ЦБ 117729

Попова, Вяра Александрова

   Фотографията като път(уване) към... : Книга-палимпсет, изпълнена от техниката маргиналия / Вяра Попова ; С въвед. [от авт.]  . - София : Изток-Запад, 2018 . - 311 с. : с ил. ; 22 см . -  (Библ. Фо)

   Библиогр. с. 289 - 310.

   ISBN 978-619-01-0299-1 

   ISBN 619-01-0299-9 

  

Сист. No: 100003

- 151 -

П/792.2.071.2(497.2)(092)(093.3)/Л 81ЦБ 117787

Лолова, Татяна Желязкова

   Татяна Лолова. Дневници и делници / Татяна Лолова ; Под. ред. на Георги Тошев ; Състав. Георги Тошев . - [София] : Книгомания, 2019 ([Костинброд] : Мултипринт) . - 240 с. : с ил., портр., факс. (някои цв.) ; 22х17 см

   Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-619-195-233-5 

  

Сист. No: 100066

- 152 -

П/7.071(497.2)(092)(047.53)/Н 56ЦБ 117829

Ненчев, Даниел

   Идеи без граници : 30 интервюта със световни артисти от България / Даниел Ненчев ; С увод от авт.  . - София : Книгомания, [2019] ([Костинброд] : Мултипринт) . - 432 с. : с цв. ил., портр. ; 23 см

   Съдържа и Игра на въпроси и отговори / Д. Ненчев.

   ISBN 978-619-195-239-7 

  

Сист. No: 100115

- 153 -

П/741.5(497.2)(084)/А 52, Ч4/741.5(497.2)(084)/А 52ЦБ II 7668

Райко Алексиев  : Албум със 150 избрани карикатури и ист. комент. /  Текст Теодор Борисов ; Предг. Антон Оруш . - София : БИ 93, 2019 ([Добрич] : ФолиАрт) . - 164 с. : с цв. ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-619-7496-36-9 (Българска история)

  

Сист. No: 100120

- 154 -

П/792.2.071.2(497.2)(092)(093.3)/Т 88ЦБ 117922

Туджаров, Димитър Неделчев

   Хумористично селфи / Димитър Туджаров - Шкумбата ; С предисл. от авт.  . - София : Книгомания, 2019 ([Костинброд] : Мултипринт) . - 256 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-195-236-6 

  

Сист. No: 100224

- 155 -

П/791.44.071.1(100)(092)/Т 88, Ч4/791.44.071.1(100)(092)/Т 88ЦБ 117921

Туи, Анди

   Великите филмови режисьори : [От] А до Z / Анди Туи ; Текст Мат Гласби ; Ил. и предг. Анди Туи ; Прев. [от англ.] Надя Баева . - [София] : Orange books, 2019 (Китай) . - 224 с. : с цв. ил., портр. ; 22 см

   Речник ; Азб. показалец.

   ISBN 978-619-171-081-2 (Ориндж Букс)

  

Сист. No: 100223

Спорт. Игри

- 156 -

П/796.422.071(73)(092)/К 41ЦБ 117708

Карнасис, Дийн

   Ултрамаратонецът : Изповедта на среднощния бегач / Дийн Карнасис ; Прев. от англ. Елена Панова . - София : Вакон, 2017 . - 240 с. : с ил. ; 21 см . -  (Поредица Пътешествия и приключения)

   Съдържа и Прил. Хранителен дневник от Щафетата. - Рожденото име на Дийн Карнасис е Константин Карнасис.

   ISBN 978-619-7300-17-8 

  

Сист. No: 99979

- 157 -

П/796.5(035)/М 19ЦБ 117739

Маклейн, Лаклън

   Наръчник за живота на открито : Умения и съвети : Ръководство за съвр. авантюрист / Лаклън Маклейн ; Прев. от англ. Теменуга Трифонова . - София : Вакон, 2017 ([София] : [Алианс принт]) . - 376 с. : с цв. ил., к. ; 19 см

   

   ISBN 978-619-7300-03-1 

  

Сист. No: 100013

- 158 -

П/796.012.6(035)/У 55ЦБ 117656

Улянов, Василий и др.

   Релефна преса и плосък корем за 3 месеца / Василий Улянов, Алексей Толкачев ; Увод Василий Улянов ; Прев. от рус. Мария Василева . - София : Хомо Футурус, 2017 . - 240 с. : с ил., табл.. ; 21 см

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-619-2230-15-9 

  

Сист. No: 99924

- 159 -

Кр/796(497.235)/Ш 21, П/796(497.235)/Ш 21, Ч/796(497.235)/Ш 21ЦБ 117874

Шампионите разказват  : Живи спомени на известни спортни личности на Ст. Загора : Ч. 1 -, 2017 - . - 24 см

   Изд. на Община Ст. Загора.

   Ч. 3 /  Предг.  Петър Драгиев . - 2019 -  (Ст. Загора : Кота Принт) . - 336 с. : с ил., портр., факс.

   Интервюта с: Р. Колев, С. Славов, Г. Иванова, И. Иванов, П. Михалев, Т. Киров, И. Раднев, П. Тенев, Р. Тенев, Е. Танев, А. Кръстева, Д. Йовчева, В. Хубенов, Р. Димитров, С. Христов, А. Няголов, И. Колева, Д. Хаджиев, Р. Минев, Р. Петрова, Г. Кочеренко, Б. Терзиева, Д. Терзиев, Б. Мерджанов, Г. Гинчев, П. Жеков ; Съдържа и Обичай това, което правиш / П. Драгиев.

   ISBN 978-954-9848-07-6  (ч. 3)(Тракийски свят)

  

Сист. No: 100167

- 160 -

П/796.325.071(497.2)(092)/З-68ЦБ 117515

Златанов, Димитър и др.

   Да докоснеш върха : Автобиография, записана и обработена от Екатерина Димитрова / Димитър Златанов, Екатерина Димитрова ; Прев. на текстовете от итал. Димитър Златанов . - София : Вакон, 2018 ([София] : Алианс Принт) . - 240 с. : с портр., сн. ; 25 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-619-7300-44-4 

  

Сист. No: 99766

- 161 -

П/796.51(73)(092)/Г 28ЦБ 117715

Монтгомъри, Бен

   Разходката на Баба Гейтуд : Вдъхновяващата история на жената, спасила Пътеката на Апалачите / Бен Монтгомъри ; Прев. от англ. Диляна Георгиева . - София : Вакон, 2018 . - 272 с. : с к. ; 21 см . -  ([Поредица] Пътешествия и приключения)

   

   ISBN 978-619-7300-51-2 

  

Сист. No: 99987

- 162 -

П/796.01:159.9/Ф 57ЦБ 117637

Фицджералд, Мат

   Колко силно го искаш? : [Най-великите спортни постижения се случват в съзнванието, а не в тялото : Поглед отблизо за ролята на ума в свръхчовешките постижения] / Мат Фицджералд ; Предг. Самуеле Маркора ; С въвед. от авт.  ; Прев. от англ. Деница Попова . - София : Вакон, 2018 . - 320 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7300-31-4 

  

Сист. No: 99903

- 163 -

ДТ/794.5/К 78ЦБ 117788

Колев, Павел Тихомиров и др.

   Играчи: Книгата / Павел Колев, Христо Стефанов - Ицака ; Ил. Таня Минчева ; Ил. и комикси Милена Симеонова . - София : Кубар, 2019 . - 112 с. : с цв. ил. ; 21 см

   Имената на ил. и авт. на комикси отбелязани на с. 4. - Кубар - импринт на Егмонт България.

   ISBN 978-954-27-2209-0 (Егмонт България)

  

Сист. No: 100067

- 164 -

П/796.52(44)(092)/Р 44ЦБ 117624

Ребюфа, Гастон

   Звезди и бури : Шест северни страни / Гастон Ребюфа ; С предг. от авт.  ; Прев. от фр. Светослав Колев . - 2. изд. . - София : Вакон, 2019 . - 176 с. : с ил., к. ; 21 см . -  (Поредица Пътешествия и приключения)

   Съдържа и Прил.

   ISBN 978-619-7300-57-4 

  

Сист. No: 99889

- 165 -

П/886.7-94/С 39ЦБ 117609

Скатов, Атанас Георгиев

   Над 8000 метра. Лхотце и Еверест на един дъх + Денали : Дневникът на един веган / Атанас Скатов . - София : Кибеа, 2019 ([София] : Ифо Дизайн) . - 292 с. : с цв. ил., портр. ; 22 см

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-474-839-5 

  

Сист. No: 99874

- 166 -

П/796.422.071(73)(092)(093.3)/Ю 28ЦБ 117673

Юрек, Скот и др.

   Север : Как открих себе си по Пътеката на Апалачите / Скот Юрек, Джени Юрек ; Прев. от англ. Диляна Георгиева . - София : Вакон, 2019 . - 320 с. : с к., 12 л. цв. ил. ; 21 см . -  (Поредица Пътешествия и приключения)

   

   ISBN 978-619-7300-69-7 

  

Сист. No: 99942

Езикознание

- 167 -

С5/808.67-314.3(038.1)/П 37, ЧС/808.67-314.3(038.1)/П 37ЦБ І 12293

Пернишка, Емилия Илиева и др.

   Речник на антонимите в българския език / Емилия Пернишка, Стефка Василева ; Предг. Е. Пернишка . - 2. доп. и прераб. изд. . - София : Наука и изкуство, 2014 . - 507 с. ; 18 см

   Библиогр. с. 23 - 24 ; Азб. показалец.

   ISBN 978-954-02-0329-4 

  

Сист. No: 99784

- 168 -

С5/801.323.2=590=867/С 83, ЧС/801.323.2=590=867/С 83ЦБ І 12289

Стоянова, Даниела Николаева и др.

   Румънско-български и българско-румънски речник / Даниела Стоянова, Снежана Керанова ; С предг. от авт.  . - София : Наука и изкуство, 2014 (В. Търново : Абагар) . - 818 с. ; 18 см

   Библиогр. с. 10 - 12.

   ISBN 978-954-02-0330-0 

  

Сист. No: 99774

- 169 -

С5/801.323.2=30=867/П 76, ЧС/801.323.2=30=867/П 76ЦБ 117517

Попова, Маргарита Пенчева

   Тематичен немско-български речник : Поговорки, пословици, сентенции и устойчиви словосъчетания / Маргарита Попова ; Състав. на поредицата Лорета Пушкарова ; С предг. от авт.  . - София : Наука и изкуство, 2016 (София : Симолини 94) . - 528 с. ; 24 см . -  (Поредица Съвременни двуезични речници)

   Библиогр. с. 528.

   ISBN 978-954-02-0334-8 

  

Сист. No: 99770

- 170 -

С5/808.67-314.1(038.1)/П 37, ЧС/808.67-314.1(038.1)/П 37ЦБ І 12291

Пернишка, Емилия Илиева

   Синонимен речник на българския език : [С антоними и близкозначни думи] / Емилия Пернишка ; С предг. от авт.  . - 2. доп. и прераб. изд. . - София : Наука и изкуство, 2018 (София : Симолини 94) . - 612 с. ; 18 см

   Библиогр. с. 26 - 27.

   ISBN 978-954-02-0327-0 

  

Сист. No: 99779

- 171 -

С5/808.67-313/Б 73, ЧС/808.67-313/Б 73ЦБ 117622

Бояджиев, Валентин и др.

   Азбука на имената в България / Валентин Бояджиев, Галина Иванова . - София : Millenium, 2019 ([София] : Инвестпрес) . - 320 с. ; 20 см

   Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-515-481-2 (Милениум)

  

Сист. No: 99887

- 172 -

Ч/808.67(063)/М 45ЦБ 117912
 Международна кръгла маса Българистиката в Европа: постижения, проблеми, перспективи. София. 2018 

   Българистиката в Европа: настояще и бъдеще /  Под ред. на Лора Тасева ... [и др.] ; С уводни думи от ред.  . - София : Изток-Запад, 2019 . - 288 с. : с графики, табл., сх. ; 24 см

   Авт. на докл.: Й. Спасова-Дикова, Л. Тасева, И. Калиганов, Р. Марти, Д. Пеев, Б. Нягулов, Р. Детрез, М. Дикова-Миланова, Т. Лалева, Г. Вълчинова, Д. Асенова, Е. Крейчова, Е. Минева, Н. Червенков, К. Колева, Д. Б. Перович, П. Станковска, J. Fuchsbauer, С. Темчин, Д. Миколенко, Е. Ю. Иванова, Н. Мискив ; Др. ред.: Й. Спасова-Дикова, М. Цибранска, Б. Нягулов, Б. Мирчева, А. Лулева, И. Гергова, С. Горянова. - Изд. на Съвет за чуждестранна българистика при БАН. - Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 978-619-01-0531-2 

  

Сист. No: 100211

- 173 -

С5/808.67-314.1(038.1)/Н 21, ЧС/808.67-314.1(038.1)/Н 21ЦБ 117769

Нанова, Ани Любенова

   Български синонимен и антонимен речник с фразеологизми / Ани Нанова ; С предг. от авт.  . - София : Просвета, 2019 . - 600 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954--01-3928-9 

  

Сист. No: 100046

- 174 -

П/809.56(075.4)/И 21, Ч/809.56(075.4)/И 21ЦБ 117907

Иванов, Братислав Йончев

   Да научим сами японски език : Ч. 1 - / Братислав Иванов ; С предг. от авт.  . - София : Изток-Запад, 2019 - . - 24 см

   

   Ч. 2 . - 2019 . - 192 с. : с табл., ил.

   Текст и на япон. ез.

   ISBN 978-619-01-0524-4  ( ч. 2)

  

Сист. No: 100206

- 175 -

П/809.57(075)/К 53ЦБ 117908

Ким Со Йънг и др.

   Корейски език : Четене с разбиране : [Ч.] 1 - / Со Йънг Ким, Куон Джин Чой, Джи Сук Ю . - София : Изток-Запад, 2019 - . - 24 см

   

   [Ч.] 1 . - 2019 . - 112 с. : с цв. ил., табл.

   Загл. и текст на кор. ез ; Текст и на бълг. ез.

   ISBN 978-619-01-0523-7  ([ч]. 1)

  

Сист. No: 100207

- 176 -

П/809.51(075+086.76)/Ц 17, Ч/809.51(075+086.76)/Ц 17ЦБ II 7655

Цанкова, Антония Димова и др.

   Да открием Китай: Работна тетрадка по китайски език : Ч. 1 - /  Адапт. на бълг. ез., ред., уводен курс Антония Цанкова, Евелина Хайн, Хъ Дзюлин . - София : Изток-Запад, 2019 - . - 27 см . -  ([Поредица] България среща Китай)

   

   Ч. 1 . - 2019 . - 136 с. : с ил., табл. + 2 CD

   Съдържа и Прил.: Отговори на упражнения от уводния курс.

   ISBN 978-619-01-0379-0  (ч. 1.)

  

Сист. No: 99965

- 177 -

П/809.51(075+086.76)/Ц 17, Ч/809.51(075+086.76)/Ц 17ЦБ II 7656

Цанкова, Антония Димова и др.

   Да открием Китай: Учебник по китайски език : Ч. 1 - /  Адапт. на бълг. ез., ред., уводен курс Антония Цанкова, Евелина Хайн, Дзюлин Хъ . - София : Изток-Запад, 2019 - . - 27 см . -  ([Поредица] България среща Китай)

   

   ISBN 619-01-0378-2 

   Ч. 1 . - 2019 . - 224 с. : с цв. ил. + 3 CD

   Съдържа и Помощни ез. материали ; Упражнения за работа по двойки ; Граматичен справ. ; Прев. на текстовете от уроците ; Речник на използваната лексика. - Библиогр. с. 212.

   ISBN 978-619-01-0378-3  (ч. 1)

  

Сист. No: 99986

- 178 -

П/802.0-5/Б 74ЦБ 117771

Боянова, Снежана и др.

   Английска граматика с упражнения / Снежана Боянова, Лена Илиева ; С увод от авт.  . - София : Скорпио, 2020 . - 368 с. : с табл. ; 24 см

   Авт. не са отбелязани на кор. ; Пълното име на авт. Снежана Боянова е Снежана Боянова Стефанова. - Съдържа и За авт. ; Прил.: Словообразуване ; Местоимения ; Изрази с MAKE и DO ; Табл. с глаголните времена в деятелен и страдателен залог ; Неправилни глаголи. - Библиогр. с. 367.

   ISBN 978-954-792-858-9 (Scorpio)

  

Сист. No: 100047

Литературознание

- 179 -

П/886.7(092)(062.2)/С 42, Ч/886.7(092)(062.2)/С 42ЦБ 117692

   

Славейковото общество  : Изследвания и материали : Материали от конференции, организирани от община Трявна в рамките на Славейковите празници /  Състав. и предг. Йордан Ефтимов ; Ред. кол. Иван Радев ... [и др.] . - София : Кралица Маб, 2014 . - 216 с. : с ил., портр. факс., [12] л. : ил. ; 24 см . -  (Поредица Трявна - следи и дирения ; Кн. 1)

   Изд. на НБУ. Департамент Нова българистика. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре ; Други ред.: Й. Ефтимов, К. Зографова, К. Дабков, В. Миланова ; Възприетата форма на името на ред. Катя Зографова е Катя Цветанова Кузмова-Зографова. - Съдържа материали от: Р. Радев, Е. Гетова, Ж. Радева, Й. Ефтимов, Н. Димитров, С. Атанасова, Т. Кънчева, В. Христова, К. Зографова, З. Константинова, А. Ефтимова, И. Димитрова, М. Горчева, З. Никовска, Ц. Ракьовски. - Библиогр. след отд. докл.

   ISBN 978-954-533-134-3 

  

Сист. No: 99961

- 180 -

П/882(092)/Ц 30ЦБ 117742

Цветаева, Марина Ивановна

   Живот в огъня : Изповеди / Марина Цветаева ; Представени от Цветан Тодоров ; Прев. от фр. и рус. Валентин Корнилев ; Ред. Стоян Атанасов ; Въвед. Цветан Тодоров . - София : Изток-Запад, 2014 . - 584 с. ; 23 см

   Именен показалец ; Библиогр. с. 575 - 577.

   ISBN 978-619-152-479-2 

  

Сист. No: 100016

- 181 -

П/82(072)/Р 12, Ч/82(072)/Р 12ЦБ 117177

Радев, Радослав Димитров

   Технология на методите в обучението по литература / Радослав Радев . - Варна : Славена, 2015 . - 248 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 245 - 247.

   ISBN 978-619-190-041-1 

  

Сист. No: 100040

- 182 -

П/886.7-023(092)/К 75, Ч/886.7-023(092)/К 75ЦБ 117536

Ангелов, Димитър Симеонов

   Презвитер Козма и беседата му против богомилите / Димитър Ангелов ; Худож. Васил Горанов ; С уводни думи от авт.  . - София : Захарий Стоянов, 2017 ([София] : Д. Благоев) . - 200 с. : с цв. ил., факс. ; 21 см . -  (Поредица Дълг и чест ; 3)

   Загл. на кор.: Презвитер Козма. - Името на худож. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и Беседа против богомилите / Презвитер Козма. - Библиогр. с. 103 - 105.

   ISBN 978-954-09-1120-5 

  

Сист. No: 99795

- 183 -

П/886.7.09/Я 54, Ч/886.7.09/Я 54ЦБ 117567

Янев, Владимир Атанасов

   Живея с Пловдив : Литературна история и критика / Владимир Янев . - Пловдив : Летера, 2017 . - 224 с. ; 24 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 223

   ISBN 978-619-179-082-1 

  

Сист. No: 99828

- 184 -

Ч/82.0/Г 37ЦБ 117886

Георгиев, Никола Георгиев

   Избрано : Т. 1 - 3 / Никола Георгиев . - София : Изток-Запад, 2017 - 2019 . - 22 см

   

   ISBN 619-01-0477-0 

   Т. 3. Литературоведският Вавилон . - 2019 . - 480 с. : с табл., сх.

   Библиогр. с. 479.

   ISBN 978-619-01-0477-3  (т. 3)

  

Сист. No: 100183

- 185 -

П/886.7(092)/Г 85, Ч/886.7(092)/Г 85ЦБ 117596

Азманова-Рударска, Елена Цветанова

   Иван Грозев в българската литература : Социални, полит., ист. и религиозно-мистични контексти, полемики и диалози / Елена Азманова-Рударска ; С уводни думи от авт.  . - София : Рива, 2018 ([София] : [Дайрект сървисиз]) . - 368 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

   Библиогр. с. 342 - 360 ; Именен показалец.

   ISBN 978-954-320-637-7 

  

Сист. No: 99859

- 186 -

П/820/899.09/И 22, Ч/820/899.09/И 22ЦБ 117585

Иванова, Галина

   Литературен гастроном : 101+ рецепти от любими книги /  Състав. Галина Иванова ; Худож. и вътр. оформление Стоян Атанасов . - София : Millenium, 2019 ([София] : Инвестпрес) . - 384 с. : с портр. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-515-478-2 (Милениум)

  

Сист. No: 99848

- 187 -

П/820.09/Т 66, Ч/820.09/Т 66ЦБ 117825

Лей, Дейвид

   Героите на Толкин / Дейвид Лей ; Прев. [от англ.] Любомир Николов ; Худож. Луси Лейтън ; Ил. Мауро Мацара ... [и др.] . - София : Книгомания, 2019 (Китай) . - 256 с. : с ил. сх., табл. ; 20 см

   Др. ил.: А. Пипаро, А. Кърлес, И. Милър, А. Алън, Д. Дейвис, К. Расмусен, Л. Едуардс, Л. Постма, Т. Клари, В. Амбръс. - Азб. показалец.

   ISBN 978-619-195-222-9 

  

Сист. No: 100111

- 188 -

П/820(092)/Л 97ЦБ 117572

Люцканова, Ралица Жекова

   Жени и чудовища. Новата женска готика : Анджела Картър и Карсън Маккълърс / Ралица Люцканова-Костова ; С увод от авт.  . - [София] : Кралица Маб, 2019 ([София] : dpx.bg) . - 184 с. ; 20 см

   Съдържа и Интертекстуални изкушения / А. Личева. - Рез. на англ. ез. ; Библиогр. с. 169 - 179.

   ISBN 978-954-533-177-0 

  

Сист. No: 99833

- 189 -

П/82.03:681.3.06(035)/С 75, Ч/82.03:681.3.06(035)/С 75ЦБ 117562

Стефанов, Стефан Димов

   Специализирани преводачески инструменти : Ръководство за самообучение / Стефан Д. Стефанов . - В. Търновo : Фабер, 2019 . - 356 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-00-0926-9 

  

Сист. No: 99824

- 190 -

Ч/881(091)-97.09/С 78ЦБ 117884

Стойкова, Ана Стойкова

   Светци змееборци в южнославянската средновековна традиция: Теодор Тирон, Теодор Стратилат, Георги Победоносец / Ана Стойкова ; С въвед. [от авт.]  . - София : Изток-Запад, 2019 . - 320 с. : с табл., I - XVI с. : цв. ил. ; 25 см

   Кор. загл.: Светци змееборци: Теодор Тирон, Теодор Стратилат, Георги Победоносец в южнославянската средновековна традиция. - Текст и на църковнослав. и гр. ез. - Библиогр. с. 291 - 308 и под линия с бел. ; Предм. показалец ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-01-0465-0 

  

Сист. No: 100181

- 191 -

П/82.03/Х 15, Ч/82.03/Х 15ЦБ 117925

Хаджиева, Елена Любомирова и др.

   Типове грешки при създаване и превод на текст : Бълг. ез. като чужд / Елена Хаджиева, Рени Манова, Весела Шушлина ; Предг. Е. Хаджиева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 240 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   Библиогр. с. 229 - 238.

   ISBN 978-954-07-4749-1 

  

Сист. No: 100230

- 192 -

П/886.7-93.09/Ч 71, Ч/886.7-93.09/Ч 71ЦБ 117827

Чернокожева, Росица Пенчева

   Българската литература за деца - психоаналитични и психодраматични прочити : 90-те години на XIX век - 40-те години на XX век / Росица Чернокожева ; С увод [от авт.]  . - София : Просвета, 2019 (София : Симолини 94) . - 336 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 331 - 335 и под линия.

   ISBN 978-954-01-3918-0 

  

Сист. No: 100114

Българска художествена литература

- 193 -

П/886.7-1/Б 36ЦБ І 12300

Белчев, Михаил Иванов

   Ти ме повика, Живот : [Стихове] / Михаил Белчев ; Худож. Рада Якова . - София : Дамян Яков, 2011 (В. Търново : Абагар) . - 152 с. : с ил. ; 16 см

   Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-527-511-1 

  

Сист. No: 99962

- 194 -

П/886.7-31/Б 48ЦБ 117508

Блекбъри, Джеймс

   Зениците : Роман / Джеймс Блекбъри . - София : Труд, 2017 ([София] : Симолини '94) . - 392 с. ; 20 см

   Джеймс Блекбъри - псевд. на Сергей Владов.

   ISBN 978-954-398-512-8 

  

Сист. No: 99758

- 195 -

П/886.7-32(081.2)/Е 53ЦБ 117513

Елин Пелин

   Избрано / Елин Пелин ; Ред. и подб. Надежда Делева . - София : Труд, 2017 . - 408 с. ; 22 см

   Съдържа: Гераците ; Земя ; Под манастирската лоза: Отец Сисой, Светите застъпници, Очите на свети Спиридон, Огледалото на свети Христофор, Изповед, Занемелите камбани, Една обиколка на свети Георги, Чорба от греховете на отец Никодим, Жената със златния косъм, Пророк, Веселият монах ; Косачи ; На оня свят ; Андрешко ; Изкушение ; Напаст божия ; Край воденицата ; Самодивските скали ; Престъпление ; Кал ; На браздата ; Закъснялата нива ; По жътва ; Ветрената мелница ; Сиромашка радост ; Нане Стоичковата върба ; Задушница ; Старият вол ; Спасова могила ; Мечтатели ; Ангелинка ; Невеста Нена ; Син ; Най-справедливият ; Среща ; Летен ден ; Любов ; Гост ; Пролетна измама ; Вдовец ; Кумови гости ; Хитрец ; Лепо ; Прошението на жителите от с. Голяма Неволя до дяда Господа ; Лудата ; Иван Селския ; Гусларят. - Името на ред., състав. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-398-520-3 

  

Сист. No: 99764

- 196 -

П/886.7-31/К 92ЦБ 117566

Кръстев, Емил Кирилов

   Уебсайт : www.bg//www.bg//www.bg// : [Роман] / Емил Кръстев . - София : Гея-Либрис, 2017 . - 240 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-300-146-0 

  

Сист. No: 99827

- 197 -

П/886.7-8/Л 35ЦБ І 12295

Леви, Роберт

   Дромомахия : Борба с пътя / Роберт Леви ; Фотогр. Теодора Методиева - Тихича . - София : Лексикон, 2017 ([София] : Артлайн студиос) . - 110 с. : със снимки ; 15х15 см . -  ([Поредица] Съвр. бълг. проза)

   Кор. загл.: Дромомахiа. - Съдържа и Няколко думи от авт. ; Няколко думи за авт.

   ISBN 978-619-220-107-4 

  

Сист. No: 99817

- 198 -

П/886.7-94/И 83ЦБ 117527

Йорданов, Недялко Асенов

   Дневници : Някога, някога... : Ч. I - / Недялко Йорданов ; [С предисл. от авт.]  . - София : Millenium, 2017 - . - 21 см

   

   Ч. I. 23 юни 1956 - 31 януари 1959 г. . - 2017 -  ([София] : Инвестпрес) . - 352 с. : с ил., факс., портр.

   

   ISBN 978-954-515-428-7  (ч. I) (Милениум)

  

Сист. No: 99785

- 199 -

П/886.7-31/Б 85ЦБ 117732

Буковски, Христо Димитров

   Хванеш ли самовила : Записки от границата между световете : [Роман] / Христо Буковски . - София : Изток-Запад, 2018 . - 384 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0230-4 

   ISBN 619-01-0230-1 

  

Сист. No: 100006

- 200 -

П/886.7-94/В 26ЦБ 117575

Василиев, Асен

   Живот от сенки и сияния : Спомени / Асен Василиев ; Състав. Нели Цонева ; Предг. Екатерина Василева, Асен Делчев . - София : Рива, 2018 . - 284 с. : с ил., портр. ; 21 см

   Съдържа и Статии и книги от Асен Василиев ; Филмография, архивно и художествено наследство. - Пълната форма на авт. Асен Василиев е Асен Василиев Петров, на състав. Нели Цонева - Недялка Владова Цонева-Генова. - Библиогр. с. 242 - 261.

   ISBN 978-954-320-641-4 

  

Сист. No: 99836

- 201 -

ДТ/886.7-322.4/Г 37ЦБ 117645

Георгиев, Людмил Руменов

   Криминалистите : Кримизагадка 2 : [Игра за ума] / Людмил Георгиев ; Худож. Илиян Михайлов, Елена Русева ; С предг.  . - София : Атеа Букс, 2018 . - 148 с. : с ил. ; 20 см

   Кн. е подв. със спирала. - Съдържа и Справ. на използваните в кн. специфични термини ; За авт.

   ISBN 978-619-7280-48-7 

  

Сист. No: 99911

- 202 -

П/886.7-1/М 77ЦБ І 12296

Младенова, Вилма Асенова

   За теб, Любов! : Любовна лирика / Вилма Младенова . - [София] : Асеневци, 2018 . - 98 с. : с ил. ; 16 см

   

   ISBN 978-619-7356-47-2 

  

Сист. No: 99843

- 203 -

П/886.7-32/П 13ЦБ І 12288

Павлова, Елица

   Планката и Болтът : Катерачни истории / Елица Павлова ; Ил. Анна Филипова ; Предг. Николай Петков . - София : Вакон, 2018 . - 128 с. : с ил. ; 18 см

   Съдържа и Речник на катерачните термини.

   ISBN 978-619-7300-53-6 

  

Сист. No: 99768

- 204 -

П/886.7-94/Т 74ЦБ 117750

Топалджикова, Анна Стефанова

   Отлитащото време - лъч светлина през обектива : Фотографската фамилия Карастоянови / Анна Топалджикова . - София : Изток-Запад, 2018 . - 416 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

   Съдържа и Родословие. - Именен показалец ; Библиогр. с. 411 - 413 и под линия.

   ISBN 978-619-01-0124-6 

   ISBN 619-01-0124-0 

  

Сист. No: 100024

- 205 -

П/886.7-94/Т 93ЦБ 117697

Тутев, Иван Георгиев

   От бездънната бездна : Дневник от затвора и Белене / Иван Тутев ; Състав., предг. Тони Николов . - София : Рива, 2018 . - 352 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

   Съдържа и Иван Тутев - живот в дати ; Младото бълг. изкуство / И. Тутев ; Прев. от нем. Л. Димова. - С бел. под линия.

   ISBN 978-954-320-644-5 

  

Сист. No: 99968

- 206 -

П/886.7-31/Ш 18ЦБ 117693

Шалева, Даниела

   Пурпурно сияние : [Роман] / Даниела Шалева . - София : Шамбала, 2018 . - 122 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-319-207-6 

  

Сист. No: 99963

- 207 -

П/886.7-31/А 13ЦБ 117647

Або

   Поводи за връщане : Роман / Або . - [София] : Рива, 2019 ([София] : Булвест Принт) . - 296 с. ; 20 см

   Або - псевд. на авт. Явор Савчов Въжаров.

   ISBN 978-954-320-655-1 

  

Сист. No: 99913

- 208 -

ДТ/886.7-31/А 64, П/886.7-31/А 64ЦБ 117852

Ангелова, Радостина Ангелова и др.

   Утре : [Роман] / Радостина А. Ангелова, Александър Станков . - София : СофтПрес, 2019 ([Добрич] : Фолиарт) . - 320 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-151-512-7 

  

Сист. No: 100142

- 209 -

П/886.7-31/Б 27ЦБ 117652

Барутчиева, Детелина Владимирова

   Купонът е тук, скъпи Питър : Роман / Детелина Барутчиева . - София : Изток-Запад, 2019 . - 152 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0468-1 

  

Сист. No: 99918

- 210 -

П/886.7-311.6/Б 34ЦБ 117808

Беленски, Бойко Цветков

   Прозренията на Раковски : Исторически роман / Бойко Беленски ; С въвед. от авт.  . - [София] : Атеа Букс, 2019 . - 320 с. : с ил. ; 21 см

   Съдържа и Речник на непознатите думи.

   ISBN 978-619-7280-76-0 

  

Сист. No: 100092

- 211 -

П/886.7-92/Г 72ЦБ 117677

Гочев, Александър

   Принудено и непринудено : [Публицистика] / Александър Гочев ; Послесов Никола Инджов . - София : Захарий Стоянов, 2019 ([София] : Миг принт) . - 288 с. ; 21 см

   Библиогр. след отд. статии.

   ISBN 978-954-09-1338-4 

  

Сист. No: 99946

- 212 -

П/886.7-4/Д 39ЦБ 117533

Делчев, Красимир Желев

   Духът на Европа : Философски есета / Красимир Делчев . - София : Изток-Запад, 2019 . - 160 с. ; 22 см

   Библиогр. след отд. есета и под линия с бел.

   ISBN 978-619-01-0460-5 

   ISBN 619-01-0460-6 

  

Сист. No: 99792

- 213 -

П/886.7-31/Д 58ЦБ 117589

Димитрова, Евгения

   Зара : Страници из един дневник / Евгения Димитрова ; Послесл. Милена Кирова . - София : Кибеа, 2019 ([София] : Ифо Дизайн) . - 318 с. : с ил., портр. ; 20 см

   Съдържа и Изчезналата писателка Е. Димитрова (1875 - 1930) ; Творчеството на Е. Димитрова / М. Кирова. - С бел. под линия.

   ISBN 978-954-474-831-9 

  

Сист. No: 99853

- 214 -

Д/886.7-31/Д 86ЦБ 117545

Драгоева, Деяна Драгомирова

   Вкусът на магията : [Роман] / Деяна Драгоева . - София : Лексикон, 2019 ([София] : Булгед) . - 282 с. ; 22 см . -  ([Поредица] Съвр. бълг. проза)

   Съдържа и Няколко думи от авт. ; Няколко думи за авт.

   ISBN 978-619-220-213-2 

  

Сист. No: 99805

- 215 -

П/886.7-32/Е 64ЦБ 117835

Енев, Деян

   Лала боса : Разкази / Деян Енев . - София : Рива, 2019 . - 108 с. ; 21 см

   Пълното име на авт. е Деян Енчев Попов. - Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-320-684-1 

  

Сист. No: 100122

- 216 -

ДТ/886.7-31/К 75ЦБ 117851

Козовски, Стефан

   Еринор : [Роман] / Стефан Козовски . - София : Артлайн Студиос, 2019 . - 396 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-193-155-2 (Artline Studios)

  

Сист. No: 100140

- 217 -

П/886.7-1/К 93ЦБ 117800

Кунева, Виолета Трифонова

   Почти всичко е наред : [Поезия] / Виолета Кунева . - Пловдив : Жанет 45, 2019 . - 68 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-186-493-5 

  

Сист. No: 100083

- 218 -

П/886.7-1/Л 36ЦБ 117670

Левчев, Любомир Спиридонов

   Носачи на мълнии : [Стихотворения] / Любомир Левчев ; [Предг.] Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2019 (([София] : Миг принт) . - 151 с. ; 22 см

   Иван Гранитски - псевд. на Иван Йорданов Димитров. - Съдържа и Владетелят на думите / И. Гранитски.

   ISBN 978-954-09-1343-8 

  

Сист. No: 99939

- 219 -

П/886.7-32/Л 79ЦБ 117540

Лозанов, Йордан

   Прозорецът : Разкази / Йордан Лозанов . - София : Лексикон, 2019 . - 194 с. : с портр. ; 21 см . -  ([Поредица] Съвр. бълг. проза)

   Пълното име на Йордан Лозанов - Йордан Лозанов Асенов. - Съдържа и Няколко думи от авт. ; Няколко думи за авт.

   ISBN 978-619-220-195-1 

  

Сист. No: 99800

- 220 -

П/886.7-31/М 40ЦБ 117560

Мау, Мина

   Една четвърт : [Роман] / Мина Мау . - София : Лексикон, 2019 ([София] : Артлайн Студиос) . - 212 с. ; 22 см . -  ([Поредица] Съвр. бълг. проза)

   Съдържа и Няколко думи от авт. ; Няколко думи за авт.

   ISBN 978-619-220-182-1 

  

Сист. No: 99821

- 221 -

П/886.7-4/М 95ЦБ 117681

Мурджев, Лазар Димитров

   Прозрения от дъното : [Публицистика] / Лазар Мурджев ; Предг. Орлин Загоров . - [София] : Захарий Стоянов, 2019 . - 328 с. : с ил. ; 26 см

   Съдържа и Острие / И. Гранитски ; Дълбоки думи / А. Заркова ; Публицистиката като драматургия / Р. Радев.

   ISBN 978-954-09-1346-9 

  

Сист. No: 99951

- 222 -

П/886.7-31/Н 74ЦБ 117861

Николов, Момчил Николов

   Чекмо : [Роман] / Момчил Николов . - София : Ciela, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 520 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-3069-6 (Сиела)

  

Сист. No: 100151

- 223 -

П/886.7-31/П 24ЦБ 117791

Парушев, Радослав Маринов

   Изнасилени от чудеса : Неоторизираната биография на Ийгълс ъф Дет Метъл : Роман / Радослав Парушев ; С предг. от авт.  . - София : Колибри, 2019 ([София] : Инвестпрес) . - 240 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-02-0537-1 (Colibri)

  

Сист. No: 100072

- 224 -

Кр/886.7-31/С 45, П/886.7-31/С 45, РЦАв/886.7-31/С 45ЦБ 117872

Сливкова, Радка Иванова

   Семейство Фрий : Роман / Радка Сливкова ; С предг. от авт.  . - [Ст. Загора] : Палмира, 2019 . - 276 с. ; 21 см

   Съдържа и Приказният път на мечтата / С. Йонкова.

   ISBN 978-954-9376-73-9 

  

Сист. No: 100165

- 225 -

П/886.7-84/С 46ЦБ І 12304

Смехът не е от вчера  : Афоризми, анекдоти и крилати мисли /  Подб. и подредба Огняна Иванова . - София : Изток-Запад, 2019 . - 144 с. ; 17 см

   

   ISBN 978-619-01-0480-3 

   ISBN 619-01-0480-0 

  

Сист. No: 100190

- 226 -

П/886.7-992/С 62ЦБ 117602

Стайков, Венцислав

   Магичният свят на Източните Родопи : Дневници на родопския пътешественик / Венцислав Стайков . - София : Шамбала, 2019 . - 176 с. : с цв. ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-319-217-5 

  

Сист. No: 99867

- 227 -

П/886.7-32/С 69ЦБ 117914

Станков, Иван Герасимов

   Имена под снега. А 7 : [Разкази] / Иван Станков . - [В. Търново] : Фабер, 2019 . - 180 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-00-1000-5 

  

Сист. No: 100215

- 228 -

П/886.7-32/С 75ЦБ 117550

Стефан, Васил

   Здравей, Дон Кихоте : Разкази / Васил Стефанов - Слона . - София : Унискорп, 2019 ([Хасково] : [Полиграфюг]) . - 160 с. ; 20 см . -  (Поредица Бълг. проза)

   Слона - псевд. на Васил Стефанов.

   ISBN 978-954-330-492-9 

  

Сист. No: 99810

- 229 -

П/886.7-992/С 82ЦБ 117705

Стоичков, Румен Димитров

   Ожадняла река : [Пътеписи и интервюта] / Румен Стоичков ; С предг. [от авт.]  . - София : Изток-Запад, 2019 . - 296 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Съдържа и Интервюта с: П. Гюзелев, Е. Бурнаски, Д. Гулев, З. Чолаков, Н. Караджова, М. Начев.

   ISBN 978-619-01-0467-4 

   ISBN 619-01-0467-3 

  

Сист. No: 99976

- 230 -

П/886.7-94/Т 64ЦБ 117898

Тодоров, Калин Станков

   Зад завесата на прехода / Калин Тодоров ; С увод от авт.  . - София : Изток-Запад, 2019 . - 160 с., I - VIII с. : ил., портр. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-01-0529-9 

  

Сист. No: 100197

- 231 -

П/886.7-1/Х 78ЦБ 117524

Христов, Димитър

   Остров за двама : Стихове / Димитър Христов . - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2019 . - 96 с. : с портр. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-235-034-5 

  

Сист. No: 99781

- 232 -

П/886.7-312.9/Ч 98ЦБ 117772

Чучулайн, Десислава

   [Дванадесет] 12 часа преди Коледа / Десислава Чучулайн . - София : Orange books, 2019 . - 264 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-171-091-1 (Ориндж букс)

  

Сист. No: 100048

- 233 -

П/886.7-31/Д 39ЦБ 117793

Делчев, Петър

   Кастинг за Месия : Ч. 1. - / Петър Делчев . - София : Изток-Запад, 2019 - . - 21 см

   Пълното име на авт. Петър Делчев - Петър Делчев Томов.

   Ч. 1. Съборът . - 2019 . - 544 с.

   

   ISBN 978-619-01-0517-6  (ч.1)

   ISBN 619-01-0517-3  (ч.1)

  

Сист. No: 100074

- 234 -

Д/886.7-1(082)/П 41ЦБ 117512

[Петдесетте] 50-те песни и стихове, които ни правят българи  : Помагало за ученици, учители и родители . - София : Труд, 2016 ([София] : ПК Д. Благоев) . - 120 с. ; 22 см

   Съдържа стихове от: С. Михайловски, Ц. Радославов, И. Вазов, Д. Дебелянов, П. Яворов, П. Славейков, Р. Босилек, Х. Ботев, Н. Живков, Л. Каравелов, Д. Чинтулов, Д. Спасов, Ц. Калчев, П. Славейков, Н. Лилиев, М. Исаев, Н. Вапцаров, П. Р. Славейков, Н. Вълчев, В. Андреев, Я. Попов, А. Далчев, Е. Багряна, Х. Смирненски.

   ISBN 978-954-398-452-7 

  

Сист. No: 99763

- 235 -

Д/886.7-34(082)/П 41ЦБ 117514

[Петдесетте] 50-те приказки и легенди, които българите разказват на децата си  : Помагало за ученици, учители и родители . - София : Труд, 2016 . - 248 с. ; 21 см

   Съдържа: Сътворението на света ; Защо Дяволът е с един крак ; Легенда за сътворението на земята, планините и долините ; Легенда за човека, вола, кучето и маймуната ; Легенда за създаването на Млечния път ; Защо не се срещат Слънцето и Месечината ; Легенда за лястовицата ; От какво е златното врабче ; Легенда за костенурката ; Адам, Ева и змията ; Легенда за гръмотевицата ; Легенда за градушката ; Славки си рожба не трае! ; Слънце и Добринка ; Слънце и Мария ; Слънце и Яна ; Слънце, Месец и Радка ; Слънце и мома се надгряват ; Слънце и юнак се надварят ; Слънце и делба на братя ; Слънце и момкова прилика ; Янко и самовила ; Малка мома и горска дива ; Овчар и самовила на облог ; Трима братя и самодива ; Крали Марко и Вида самовила ; Марийка - самодивска попадия ; Дена и змей ; Малка мома и змей ; Радка и змей ; Славка и змеица ; Стояна и змей ; Свети Георги и ламя ; Орисан Петър ; Сънят на Яница ; Чума и момък ; Чума и Тодорка ; Вълко змей ; Иринка сиво гълъбче ; Господ, архангел и мома Тодорка ; Лазар и Петкана. Крали Марко и самодива ; Крали Марко и Света Неделя ; Събра Марко триесе юнаци ; Вграждане на Стойна невяста ; Бил се Марко с турци еничери ; Троица братя града градяха ; Тримата братя и златната ябълка ; Златната мома ; Болен здрав носи ; Педя човек ; Попова снаха ; Който не работи, не трябва да яде ; Кой каквото прави - на себе си го прави ; Неволята ; Двамата съседи и сиромашията ; Иванка и Марийка ; Торбата с жълтиците ; Старите хора ; От небето падат камъчета ; Магарешки съвет ; Вълкът и неговите жертви ; Овчарят и неговата жена ; Царят с магарешките уши ; Човек вяра няма ; Твърдушка, Мекушка и Сладушка ; Лоша дума не се забравя ; Как Хитър Петър получил името си ; Хитър Петър надхитрил симидчията ; Хитър Петър не се кланя пред богаташи ; Магарешката глава ; Колко крака имат две свини? ; Колко струва една плесница ; Попът, който опрощавал греховете за пари ; Писмо до бога ; Да изплюя ли камъчето? ; Хитър Петър младоженец ; Настрадин Ходжа в селото на Хитър Петър ; Търговецът ; Ой те, дръвце, право дръвце ; Станенине, господине ; Архангел Михаил се кани да обиколи стадото си ; Кръщене на млади Бога ; Благословия на кукерския цар ; Христос Воскресе! ; Яйцето на живота ; Родба на родбите ; Пролетен празник / К. Христов ; Свети Георги пази нивите ; Билки за омагьосано стадо ; Рано ми ранил Димитър ; Ела се вие, превива ; Снощи се дете родило ; Овде дръво столовито ; Два са бора ред по редом расли ; Слънце и Мария ; Слънце и Яна ; Слънце, Месец и Радка ; Слънце и мома се надгряват ; Слънце и юнак се надварят ; Слънце и делба на братя ; Слънце и момкова прилика ; Янко и самовила ; Малка мома и горска дива ; Овчар и самовила на облог ; Трима братя и самодива ; Крали Марко и Вида самовила ; Марийка - самодивска попадия ; Дена и змей ; Малка мома и змей ; Радка и змей ; Славка и змеица ; Стояна и змей ; Свети Георги и ламя ; Орисан Петър ; Сънят на Яница ; Чума и момък ; Чума и Тодорка ; Вълко змей ; Иринка сиво гълъбче ; Господ, архангел и мома Тодорка ; Лазар и Петкана ; Крали Марко и самодива ; Крали Марко и Света Неделя ; Събра Марко триесе юнаци ; Вграждане на Стойна невяста ; Бил се Марко с турци еничери ; Троица братя града градяха ; Тримата братя и златната ябълка ; Златната мома.

   ISBN 978-954-398-472-5 

  

Сист. No: 99765

Чужда художествена литература

- 236 -

П/820(73)-312.4/Х 38ЦБ 117878

Хейг, Брайън

   Преследваният : Роман / Брайън Хейг ; Прев. [от англ. ез.] Боян Дамянов . - София : Обсидиан, 2009 (В. Търново : Абагар) . - 544 с. ; 20 см

   Съдържа и Бел. на авт.

   ISBN 978-954-769-210-7 

  

Сист. No: 100173

- 237 -

П/820-31/Х 65ЦБ 117879

Хопкинс, Моли

   Това се случи във Венеция : [Роман] / Моли Хопкинс ; Прев. [от англ. ез.] Цветелина Велчева . - София : Прес, 2013 ([София] : Симолини) . - 384 с. ; 20 см

   Съдържа и За авт. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-308-369-5 

  

Сист. No: 100174

- 238 -

П/839.7-312.4/П 37ЦБ 117873

Першон, Лейф Г. В.

   Онзи, който убие дракона : [Роман] / Лейф Г. В. Першон ; Прев. от швед. Росица Цветанова . - София : Колибри, 2014 ([София] : Инвеспрес) . - 424 с. ; 20 см . -  (Съвр. трилъри)

   

   ISBN 978-619-150-306-3 

  

Сист. No: 100166

- 239 -

П/820-312.9/Ч 14ЦБ 117836

Чадборн, Марк

   Мечът на Албион : [Роман] / Марк Чадборн ; Прев. [от англ.] Жени Петкова . - София : Артлайн Студиос, 2014 . - 576 с. ; 22 см

   Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

   ISBN 978-619-193-010-4 (Artline Studios)

  

Сист. No: 100123

- 240 -

П/886.6-31/С 26ЦБ 117523

Свидерски, Михайло

   Бяло и червено : Роман / Михайло Свидерски ; Прев. Димо Бонев . - София : Светлана Янчева - Изида, 2016 . - 80 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-704-059-3 

  

Сист. No: 99778

- 241 -

П/820-1/Б 93ЦБ І 12298

Бърнс, Робърт

   В цъфналата ръж / Робърт Бърнс ; Прев. Владимир Свинтила . - София : Дамян Яков, 2017 (В. Търново : Абагар) . - 136 с. : с ил. ; 16 см

   Парал. текст по изд. на англ. ез. - Владимир Свинтила - псевд. на Владимир Георгиев Николов.

   ISBN 978-954-527-432-9 

  

Сист. No: 99933

- 242 -

П/840-992/В 19ЦБ 117702

Вание, Никола

   Снежното дете : [Пътепис] / Никола Вание ; Прев. от фр. Елица Попова . - София : Вакон, 2017 . - 272 с. : с цв. ил. ; 21 см . -  ([Поредица] Пътешествия и приключения)

   Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

   ISBN 978-619-7300-28-4 

  

Сист. No: 99973

- 243 -

П/840-31/Л 83ЦБ 117518

Лорен, Антоан

   Шапката на Митеран : Роман / Антоан Лорен ; Прев. от фр. Валентин Маринов - Пело . - София : Факел експрес, 2017 ([София] : Симолини) . - 210 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7279-11-5 

  

Сист. No: 99771

- 244 -

П/840-31/Л 83ЦБ 117526

Лорен, Антоан

   Жената с червеното тефтерче : Роман / Антоан Лорен ; Прев. от фр. Валентин Маринов - Пело . - София : Факел експрес, 2017 ([София] : Симолини) . - 192 с. ; 20 см

   Пълното име на прев. Валентин Маринов е Валентин Маринов Петков.

   ISBN 978-619-7279-14-6 

  

Сист. No: 99783

- 245 -

П/820/899-84/М 97ЦБ І 12294

Мъдри мисли за всеки ден  : Малка книжка за специални моменти /  Състав. Пламен Тотев . - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2017 . - 96 с. ; 12х16 см

   

   ISBN 978-619-7040-52-4 

   ISBN 978-619-704-052-4! 

  

Сист. No: 99791

- 246 -

П/882-31/П 33ЦБ 117528

Пелевин, Виктор Олегович

   Животът на насекомите : Роман / Виктор Пелевин ; Прев. от рус. Иван Тотоманов . - София : Факел експрес, 2017 ([София] : Симолини) . - 228 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7279-15-3 

  

Сист. No: 99786

- 247 -

П/820(73)-94/Х 64ЦБ 117601

Хонълд, Алекс и др.

   Сам на скалата : Седем екстремни изкачвания, един катерач без право на грешка / Алекс Хонълд, Дейвид Робъртс ; Прев. от англ. Йоана Гацова . - София : Вакон, 2017 . - 336 с., 8 л. цв. ил. ; 21 см . -  (Поредица Пътешествия и приключения)

   

   ISBN 978-619-7300-23-9 

  

Сист. No: 99866

- 248 -

П/882-31/А 45ЦБ 117734

Акунин, Борис

   Не се сбогувам : [Роман] / Борис Акунин ; Прев. [от рус.] Денис Коробко . - София : Еднорог, 2018 . - 480 с. ; 20 см . -  (Поредица Приключенията на Ераст Фандорин през ХХ в.)

   Името на прев. отбелязано на предзагл. с. ; Борис Акунин - псевд. на Григорий Шалвович Чхартишвили.

   ISBN 978-954-365-211-2 

  

Сист. No: 100008

- 249 -

П/882-31/А 45ЦБ 117737

Акунин, Борис

   Огненият пръст : [Роман] / Борис Акунин ; Прев. [от рус.] Денис Коробко . - София : Еднорог, 2018 . - 480 с. ; 20 см

   Борис Акунин - псевд. на Григорий Шалвович Чхартишвили ; Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-365-222-8 

  

Сист. No: 100011

- 250 -

П/886.1-8/А 66ЦБ 117511

Андрич, Иво

   Изтръгнато от живота - моя и вашия / Иво Андрич ; Състав. и прев. от сръб. Ася Тихинова-Йованович ; Худож. Живко Петров ; С предг.  . - София : Унискорп, 2018 . - 200 с. : с ил. ; 21 см . -  (Библ. Модерна класика)

   

   ISBN 978-954-330-480-6 

  

Сист. No: 99762

- 251 -

П/830-31/Б 38ЦБ 117521

Берг, Сибиле

   Денят, когато жена ми си намери мъж : [Роман] / Сибиле Берг ; Прев. от нем. Екатерина Войнова . - София : Millenium, 2018 ([София] : Инвестпрес) . - 208 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-515-435-5 (Милениум)

  

Сист. No: 99775

- 252 -

П/840-1/Б 55ЦБ 117710

Бодлер, Шарл

   Цветя на злото : [Поезия] / Шарл Бодлер ; Прев. от фр. [и предг.] Кирил Кадийски . - София : Захарий Стоянов, 2018 ([София] : Миг Принт) . - 240 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Ars Poetica)

   Съдържа и Бел. ; За авт.

   ISBN 978-954-09-1300-1 

  

Сист. No: 99981

- 253 -

П/840-31/Д 36ЦБ 117571

Делакур, Грегоар

   Жената, която не остаряваше : Роман / Грегоар Делакур ; Прев. от фр. Александра Велева . - София : Факел експрес, 2018 . - 208 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7279-22-1 

  

Сист. No: 99832

- 254 -

П/820-31/М 19ЦБ 117740

Макдърмид, Вал

   Потайни замисли : [Роман] / Вал Макдърмид ; Прев. [от англ.] Боряна Джанабетска . - София : Еднорог, 2018 . - 480 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и Завръщане у дома : Разказ / В. Макдърмид.

   ISBN 978-954-365-207-5 

  

Сист. No: 100014

- 255 -

П/820-31/М 33ЦБ 117735

Марсънс, Анджела

   Сподавен писък : [Роман] / Анджела Марсънс ; Прев. [от англ.] Зорница Русева . - София : Еднорог, 2018 . - 384 с. ; 20 см . -  ([Поредица Разследванията на инспектор Ким Стоун] ; [1])

   Името на прев. отбелязано на гпредзагл. с.

   ISBN 978-954-365-208-2 

  

Сист. No: 100009

- 256 -

П/820(73)-31/М 50ЦБ 117570

Месуд, Клеър

   Жената от горния етаж : [Роман] / Клеър Месуд ; Прев. от англ. Ваня Томова . - [София] : Рива, [2018] . - 248 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-320-628-5 

  

Сист. No: 99831

- 257 -

ДТ/820(73)-31/Н 60ЦБ 117542

Нес, Патрик

   Спасението на Хенингтън : [Роман] / Патрик Нес ; Прев. [от англ.] Златка Миронова . - София : Артлайн Студиос, 2018 ([София] : [Инвестпрес]) . - 560 с. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-193-120-0 (Artline Studios)

  

Сист. No: 99801

- 258 -

П/860-31/Н 67ЦБ 117573

Ниева, Микел

   Сънят на гаучоида : Роман / Микел Ниева ; Прев. от исп. и бел. Николай Тодоров ; С рис. от авт.  . - София : Унискорп, 2018 . - 112 с. ; 21 см . -  (Поредица Фентъзи)

   Съдържа и Бел. към бълг. читател.

   ISBN 978-954-330-477-6 

  

Сист. No: 99834

- 259 -

П/886.6-31/Н 75ЦБ 117689

Николова, Оливера

   Сказания за Ибн Пайко : Троен роман / Оливера Николова ; Прев. от макед. Деница Проданова . - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2018 . - 184 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-235-022-2 

  

Сист. No: 99959

- 260 -

ДТ/820-31/О-85ЦБ 117552

Остин, Джейн

   Разум и чувства : [Роман] / Джейн Остин ; Прев. [от англ.] Силвия Желева . - [София] : Хеликон, [2018] ([Костинброд] : Мултипринт) . - 368 с. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-2984-31-3 

  

Сист. No: 99812

- 261 -

П/860-31/П 37ЦБ 117722

Перес-Реверте, Артуро

   Добри мъже : [Роман] / Артуро Перес-Реверте ; Прев. [от исп.] Цвета Кирилова . - София : Еднорог, 2018 ([София] : [Ропринт]) . - 624 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на предзагл. с.

   ISBN 978-954-365-210-5 

  

Сист. No: 99996

- 262 -

П/820-31/С 47ЦБ 117723

Смит, Алегзандър Маккол

   За благодарността като изгубено умение : [Роман] / Алегзандър Маккол Смит ; Прев. [от англ.] Боряна Джанабетска . - София : Еднорог, 2018 . - 288 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на предзагл. с.

   ISBN 978-954-365-213-6 

  

Сист. No: 99998

- 263 -

П/820-31/С 47ЦБ 117738

Смит, Алегзандър Маккол

   Очарователните странности на другите : [Роман] / Алегзандър Маккол Смит ; Прев. [от англ.] Боряна Джанабетска . - София : Еднорог, 2018 . - 288 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на предзагл. с.

   ISBN 978-954-365-219-8 

  

Сист. No: 100012

- 264 -

П/886.6-312.6/С 71ЦБ 117803

Старова, Луан

   Балканският ключ : [Автобиографичен роман] / Луан Старова ; Прев. Мариян Петров . - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2018 . - 256 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-235-013-0 

  

Сист. No: 100086

- 265 -

П/839.7-31/Ф 55ЦБ 117553

Фиоретос, Арис

   Мери : Роман / Арис Фиоретос ; Прев. от швед. Стела Джелепова . - София : Унискорп, 2018 ([Хасково] : [Полиграфюг]) . - 372 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-330-471-4 

  

Сист. No: 99813

- 266 -

П/820(73)-31/Х 96ЦБ 117600

Хъчисън, Дот

   Лятото на ангелите : [Роман] / Дот Хъчисън ; Прев. от англ. Елена Павлова . - София : Millenium, 2018 ([София] : Инвестпрес) . - 320 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-515-450-8 (Милениум)

  

Сист. No: 99865

- 267 -

П/882-311.6/Ш 38ЦБ 117660

Шаров, Владимир Александрович

   Репетиции : Роман / Владимир Шаров ; Прев. от рус. Здравка Петрова . - София : Факел експрес, 2018 . - 391 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7279-18-4 

  

Сист. No: 99927

- 268 -

П/882-31/А 45ЦБ 117785

Акунин, Борис

   Звезда на челото : [Роман] / Борис Акунин ; Прев. [от рус. ез.] Денис Коробко . - София : Еднорог, 2019 . - 352 с. ; 20 см

   Борис Акунин - псевд. на Григорий Шалвович Чхартишвили ; Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-365-232-7 

  

Сист. No: 100063

- 269 -

ДТ/820(73)-31/Б 15ЦБ 117810

Байрен, Сара

   Студен слънчев ден : [Роман] / Сара Байрен ; Прев. [от англ.] Вихра Манова . - София : Ибис, 2019 ([София] : Симолини) . - 272 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Teen)

   

   ISBN 978-619-157-323-3 

  

Сист. No: 100094

- 270 -

П/839.7-31/Б 16ЦБ 117866

Бакман, Фредрик

   Тревожни хора : [Роман] / Фредрик Бакман ; Прев. от швед. Любомир Гиздов . - София : Ciela, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 384 с. ; 21 с

   

   ISBN 978-954-28-3058-0 (Сиела)

  

Сист. No: 100157

- 271 -

П/820-31/Б 46ЦБ 117862

Битъл, Шон

   Изповедите на един книжар / Шон Битъл ; Прев. от англ. Боряна Джанабетска . - София : Еднорог, 2019 . - 446 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-365-234-1 

  

Сист. No: 100152

- 272 -

П/840(493)-31/Б 75ЦБ 117848

Брайс, Стефан

   Творецът на ангели : [Роман] / Стефан Брайс ; Прев. от нидерл. Мария Енчева . - София : ICU, 2019 (Коснинброд : Мултипринт) . - 400 с. ; 21 см . -  (Поредица По пътя ; 4)

   Съдържа и За прев.

   ISBN 978-619-7153-57-6 (АйСиЮ)

  

Сист. No: 100137

- 273 -

П/882-32(082)/Б 86ЦБ І 12297

Бунин, Иван Алексеевич и др.

   Книга за любовта : Разкази и новели / Иван Бунин, Антон Чехов, Александър Куприн ; Подб. и прев. от рус. Огняна Иванова . - София : Изток-Запад, 2019 . - 224 с. : с цв. ил. ; 18 см

   Кн. е ил. с рис. на: Ричард Берг, Уилям Адолф Бугеро, Иля Репин, Луи-Мишел ван Ло, Исак Левитан, Павел Чистяков.

   ISBN 978-619-01-0387-5 

  

Сист. No: 99893

- 274 -

П/860(861)-31/Г 23ЦБ 117859

Гарсия Маркес, Габриел

   Вест за едно отвличане : [Роман] / Габриел Гарсия Маркес ; Прев. от исп. Емилия Юлзари ; С послесл. от прев.  . - София : Лъчезар Минчев, 2019 (София : Образование и наука) . - 333 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-412-111-2 

  

Сист. No: 100149

- 275 -

П/820(73)-311.6/Г 69ЦБ 117833

Гортнър, Кристъфър

   Императрица Мария Фьодоровна : [Роман] / Кристъфър Гортнър ; Прев. от англ. Емилия Ничева-Карастойчева . - София : Емас, [2019] ([Хасково] : Полиграфюг) . - 448 с. ; 21 см . -  (Поредица Известните жени в историята)

   Възприетата форма на името на прев. Емилия Ничева-Карастойчева е Емилия Станимирова Карастойчева.

   ISBN 978-954-357-439-1 

  

Сист. No: 100119

- 276 -

П/820(73)-312.4/Г 79ЦБ 117809

Грейни, Марк

   Сивия : [Роман] / Марк Грейни ; Прев. [от англ.] Иван Златарски . - [София] : Бард, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 400 с. ; 20 см . -  (Кралете на трилъра)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-961-6 

  

Сист. No: 100093

- 277 -

П/820-31/Г 82ЦБ 117865

Грийнуд, Кърсти

   Класически наръчник за любовта : [Роман] / Кърсти Грийнуд ; Прев. [от англ.] Вихра Манова . - София : Ибис, 2019 ([София] : Симолини) . - 348 с. ; 21 см . -  (Кол. Избрани съвр. любовни романи)

   

   ISBN 978-619-157-328-8 

  

Сист. No: 100155

- 278 -

П/820(73)-31/Д 50ЦБ 117655

Джеймс, Хенри

   Портрет на една дама : [Роман] / Хенри Джеймс ; Прев. от англ. Юлий Генов . - София : Изток-Запад, 2019 . - 496 с. ; 25 см . -  (Кол. Върхове ; 37)

   

   ISBN 978-619-01-0474-2 

   ISBN 619-01-0474-6 

  

Сист. No: 99923

- 279 -

П/820(73)-31/Д 52ЦБ 117811

Джонсън, Адам

   Синът на управителя на сиропиталището : Роман / Адам Джонсън ; Прев. от англ. Пейчо Кънев . - Пловдив : Жанет 45, 2019 . - 595 с. ; 20 см . -  (Отвъд)

   Съдържа и За авт. ; За прев.

   ISBN 978-619-186-492-8 

  

Сист. No: 100095

- 280 -

П/882-94/Д 82ЦБ 117823

Достоевска, Анна Григориевна

   Аз и Достоевски : [Дневникът на Анна Достоевска] / Анна Достоевска ; С предисл. от авт.  ; Прев. от рус. Влади Владев, Тихомир Милчев . - [София] : Асеневци, 2019 . - 448 с. ; 22 см

   Тихомир Милчев - прев. на думите на Анна Достоевска. - Бел. под линия.

   ISBN 978-619-7356-84-7 

  

Сист. No: 100109

- 281 -

П/839.6-31/Е 23ЦБ 117869

Егеланд, Том

   Кодексът : Роман / Том Егеланд ; Прев. от норв. Галина Узунова . - [София] : Персей, 2019 . - 384 с. : с ил. ; 20 см

   Съдържа и Факти.

   ISBN 978-619-161-222-2 

  

Сист. No: 100161

- 282 -

П/820-31/З-65ЦБ 117919

Зиновиеф, Софка

   Пътни : [Роман] / Софка Зиновиеф ; Прев. от англ. Майре Буюклиева . - София : Orange books, 2019 . - 432 с. ; 20 см

   Съдържа и Бел. за авт.

   ISBN 978-619-171-083-6 (Ориндж Букс)

  

Сист. No: 100220

- 283 -

П/830-31/И 72ЦБ 117798

Инуса, Мануела

   Магазинчето за чай и щастие : Роман / Мануела Инуса ; Прев. от нем. Емилия Драганова . - Пловдив : Хермес, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 200 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-26-1953-6 

  

Сист. No: 100080

- 284 -

П/839.6-312.4/И 81ЦБ 117790

Йонсрюд, Ингар

   Калипсо : Втора книга от трилогията за комисар Байер : [Роман] / Ингар Йонсрюд ; Прев. от норв. Мария Николова . - София : Колибри, 2019 ([София] : Инвестпрес) . - 469 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-978-619-02-0385-8 (Colibri)

  

Сист. No: 100071

- 285 -

П/877.4-31/К 13ЦБ 117867

Казандзакис, Никос

   Градината с камъните : [Роман] / Никос Казандзакис ; Прев. от фр. Валентина Бояджиева ; Предг. Азис Изет . - София : Ciela, 2019 ([В. Търново] : Абагар) . - 279 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-3079-5 (Сиела)

  

Сист. No: 100158

- 286 -

П/850-94/К 13ЦБ 117789

Казанова, Джакомо

   История на моя живот : [Мемоари] / Джакомо Казанова ; Под ред. на [и предг.] Жан-Мишел Гардер ; Прев. от фр. Красимир Петров . - София : Колибри, 2019 ([София] : Инвестпрес) . - 358 с. ; 20 см . -  (Световна класика)

   Съдържа и Животът на Казанова, Бел. / Жан-Мишел Гардер.

   ISBN 978-619-02-0448-0 (Colibri)

  

Сист. No: 100069

- 287 -

П/860-31/К 43ЦБ 117565

Карраско, Хесус

   На произвола : Роман / Хесус Карраско ; Прев. от исп. Боряна Цонева . - София : Унискорп, 2019 . - 208 с. ; 20 см . -  (Поредица Литературни звезди)

   

   ISBN 978-954-330-487-5 

  

Сист. No: 99826

- 288 -

П/820(73)-312.4/К 54ЦБ 117794

Кинг, Стивън

   Институтът : [Роман] / Стивън Кинг ; Прев. [от англ. ез.] Катя Перчинкова . - [София] : Бард, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 544 с. ; 21 см

   Съдържа и Бел на авт. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-964-7 

  

Сист. No: 100075

- 289 -

Д/820(73)-93-31/К 54ЦБ 117843

Кини, Джеф

   Небивалиците на един Дърдорко : Хрониките на Раули Джеферсън : [Роман] / Джеф Кини ; Прев. [от англ.] Михаил Балабанов . - София : Дуо Дизайн, [2019] . - 218 с. : с ил. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

   ISBN 978-954-8396-00-4 (Duo Design)

  

Сист. No: 100130

- 290 -

П/820(71)-312.4/Л 82ЦБ 117863

Лонгуърт, М. Л.

   Произшествие във винарната : Провансалски мистерии с Антоан Верлак : [Роман] / М. Л. Лонгуърт ; Прев. [от англ.] Росица Тодорова . - София : Ера, 2019 ([София] : Експертпринт) . - 287 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-389-566-3 

  

Сист. No: 100153

- 291 -

П/820(73)-32/Л 82ЦБ 117893

Лондон, Джек

   В края на дъгата : Неиздавани разкази / Джек Лондон ; Подб. и прев. от англ. Огняна Иванова . - София : Изток-Запад, 2019 . - 256 с. ; 22 см . -  ([Кол.] Плеяди)

   Джек Лондон - псевд. на Джон Грифит Чейни.

   ISBN 978-619-01-0514-5 

   ISBN 619-01-0514-9 

  

Сист. No: 100192

- 292 -

П/820-31/М 19ЦБ 117721

Макдърмид, Вал

   Гроб на мечти : [Роман] / Вал Макдърмид ; Прев. [от англ.] Боряна Джанабетска . - София : Еднорог, 2019 . - 480 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на предзагл. с.

   ISBN 978-954-365-223-5 

  

Сист. No: 99994

- 293 -

П/820-31/М 33ЦБ 117730

Марсънс, Анджела

   Игри на злото : [Роман] / Анджела Марсънс ; Прев. [от англ.] Златка Миронова . - София : Еднорог, 2019 . - 384 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на предзагл. с.

   ISBN 978-954-365-229-7 

  

Сист. No: 100004

- 294 -

П/820(71)-31/М 69ЦБ 117860

Мистри, Рохинтън

   Крехко равновесие : [Роман] / Рохинтън Мистри ; Прев. от англ. Владимир Молев . - София : Лабиринт, 2019 ([София] : Симолини) . - 642 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-7055-65-8 

  

Сист. No: 100150

- 295 -

П/820(73)-311.6/М 95ЦБ 117805

Мур, Греъм

   Последните дни на нощта : [Роман] / Греъм Мур ; Прев. от англ. Богдан Русев . - София : Orange books, 2019 ([София] : Pulsio Print) . - 456 с. ; 23 см

   Съдържа и Бел. от авт. ; За авт.

   ISBN 978-619-171-086-7 (Ориндж букс)

  

Сист. No: 100087

- 296 -

П/840-312.4/М 98ЦБ 117864

Мюсо, Гийом

   Тайният живот на писателите : [Роман] / Гийом Мюсо ; Прев. от фр. Венера Атанасова . - София : Изток-Запад, 2019 . - 224 с. : с к. ; 22 см . -  (Сер. Красноглед)

   

   ISBN 978-619-01-0528-2 

   ISBN 619-01-0528-9 

  

Сист. No: 100154

- 297 -

П/860-31/Н 13ЦБ 117720

Наваро, Хулия

   Братството на светата плащаница : [Роман] / Хулия Наваро ; Прев. [от исп.] Веселка Ненкова . - София : Еднорог, 2019 . - 496 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на предзагл. с.

   ISBN 978-954-365-231-0 

  

Сист. No: 99993

- 298 -

П/859.0-31/П 15ЦБ 117821

Палер, Октавиан

   Живот на една гара : Роман / Октавиан Палер ; Прев. [от рум.], предг. Огнян Стамболиев . - София : Гея-Либрис, 2019 . - 302 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-300-190-3 

  

Сист. No: 100107

- 299 -

П/820(71)-312.4/П 34ЦБ 117842

Пени, Луиз

   Дългият път към дома : [Роман] / Луиз Пени ; Прев. от англ. ез. Нели Лозанова . - София : СофтПрес, 2019 ([Добрич] : ФолиАрт) . - 424 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Разследванията на инспектор Гамаш ; [10])

   Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

   ISBN 978-619-151-515-8 

  

Сист. No: 100129

- 300 -

П/891.62-31/Р 27ЦБ 117792

Райли, Лусинда

   Кралска тайна : [Роман] / Лусинда Райли ; Прев. от англ. Калина Бахчеванова . - София : Труд, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 496 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-398-599-9 

   ISBN 954-398-599-5 

  

Сист. No: 100073

- 301 -

П/869.0-31/С 18ЦБ 117847

Сантуш, Жозе Родригеш душ

   Сигнал за живот : Роман / Жозе Родригеш душ Сантуш ; Прев. от португ. Дарина Миланова . - Пловдив : Хермес, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 504 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-1968-0 

   ISBN 954-26-1968-5 

  

Сист. No: 100135

- 302 -

П/820(73)-31/С 62ЦБ 117797

Стайнбек, Джон

   Небесните пасбища : [Роман в разкази] / Джон Стайнбек ; Прев. от англ. Тодор Вълчев . - София : Колибри, 2019 ([София] : Инвестпрес) . - 239 с. ; 20 см . -  (Поредица Модерна класика)

   Пълното име на прев. Т. Вълчев - Тодор Вълчев Тошев.

   ISBN 978-619-02-0375-9 (Colibri)

  

Сист. No: 100081

- 303 -

П/820(73)-31/С 76ЦБ 117837

Стийл, Даниел

   Детска игра : [Роман] / Даниел Стийл ; Прев. [от англ.] Цветана Генчева . - [Варна] : Бард, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 272 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-655-965-4 

  

Сист. No: 100124

- 304 -

П/886.1-31/Т 54ЦБ 117778

Тиаго-Станкович, Деян

   Ещорил : Военен роман / Деян Тиаго-Станкович ; Прев. от сръб. Жела Георгиева . - София : Колибри, 2019 . - 396 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Съвр. европ. проза)

   Пълното име на прев. е Жела Георгиева Владимирова. - Съдържа и Бел. ; Бел. за прев.

   ISBN 978-619-02-0345-2 (Colibri)

  

Сист. No: 100056

- 305 -

П/820-31/Т 69ЦБ 117849

Томас, Джо

   Среща под звездите : [Роман] / Джо Томас ; Прев. [от англ.] Бойа Делибалтова . - София : Ера, 2019 ([Костинброд] : Мултипринт) . - 328 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-389-557-1 

  

Сист. No: 100138

- 306 -

П/886.1-31/Т 93ЦБ 117564

Тушевлякович, Дарко

   Бездна : Роман / Дарко Тушевлякович ; Прев. от сръб. Ася Тихинова-Йованович . - София : Унискорп, 2019 . - 168 с. ; 20 см . -  (Поредица Литературни звезди)

   

   ISBN 978-954-330-486-8 

  

Сист. No: 99825

- 307 -

П/820(73)-32/У 31ЦБ І 12303

Ужас под пирамидите  : Неиздавани разкази на Лъвкрафт и др. майстори на ужаса / Х. Ф. Лъвкрафт ... [и др.] ; Подб. и състав. Иван Атанасов ; Прев. от англ. Огняна Иванова . - София : Изток-Запад, 2019 . - 176 с. ; 17 см

   Други авт.: Х. Худини, Х. С. Уайтхед, У. Х. Ходжсън, Ш. П. Гилман. - Съдържа: Под пирамидите (Затворен с фараоните) / Х. Ф. Лъвкрафт, Х. Худини. Капанът / Х. Ф. Лъвкрафт, Х. С. Уайтхед. Елои, Елои, лама савахтани / У. Х. Ходжсън. Свирукащата стая / У. Х. Ходжсън. Жълтите тапети / Ш. П. Гилман.

   ISBN 978-619-01-0522-0 

   ISBN 619-01-0522-Х 

  

Сист. No: 100187

- 308 -

П/820(73)-31/У 88ЦБ 117711

Утън, Виктор

   Урок по музика : Духовно израстване чрез музиката : [Роман] / Виктор Утън ; Прев. от англ. Мария Канева-Донева . - София : Изток-Запад, 2019 . - 232 с. ; 22 см

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-619-01-0454-4 

   ISBN 619-01-0454-1 

  

Сист. No: 99982

- 309 -

ДТ/839.3-31/Ф 82ЦБ 117777

Фресвейк, Хелен

   [Чатрум] Chatroom : [Роман] / Хелен Фресвейк ; Прев. от нидерл. Василка Ванчева . - София : Емас, 2019 ([Хасково] : Полиграф-Юг) . - 318 с. ; 20 см . -  (Поредица Европ. разказвачи на XX/XXI в. ; 36)

   Съдържа и За авт. и за нейната кн. ; За прев.

   ISBN 978-954-357-418-6 

  

Сист. No: 100054

- 310 -

П/820-31/Х 27ЦБ 117834

Харис, Джоан

   Крадецът на ягоди : [Роман] / Джоан Харис ; Прев. [от англ.] Мая Ненчева . - [София] : Прозорец, 2019 ([София] : Инвестпрес) . - 328 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-619-243-042-9 

  

Сист. No: 100121

- 311 -

ДТ/820(73)-31/Х 28ЦБ 117807

Хармън, Ейми

   Музиката на сърцето : [Роман] / Ейми Хармън ; Прев. [от англ.] Боряна Даракчиева . - София : Ибис, 2019 ([София] : Симолини) . - 283 с. ; 21 см . -  (Кол. Незабравими истории)

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-619-157-325-7 

  

Сист. No: 100091

- 312 -

ДТ/830-31/Х 43ЦБ 117819

Херндорф, Волфганг

   Чик или Защо взехме ладата : [Роман] / Волфганг Херндорф ; Прев. от нем. Василка Ванчева . - [София] : Емас, [2019] ([Хасково] : Полиграфюг) . - 279 с. ; 20 см . -  ([Библ.] Емас тийн ; 38)

   

   ISBN 978-954-357-432-2 

  

Сист. No: 100105

- 313 -

ДТ/820(931)-312.9/Х 46, П/820(931)-312.9/Х 46ЦБ 117556

Хеър, Дейвид

   Алени приливи : [Роман] / Дейвид Хеър ; Прев. от англ. Ивелина Минчева-Бобадова . - София : Артлайн Студиос, 2019 . - 706 с. ; 24 см . -  (Поредица Квартет за лунните приливи и отливи ; Кн. 2)

   Възприетата форма на името на прев. Ивелина Минчева-Бобадова - Ивелина Минчева ; Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-193-140-8 (Artline Studios)

  

Сист. No: 99816

- 314 -

П/820-31/Х 58ЦБ 117899

Ходжсън, Уилям Хоуп

   Корабокрушенците от "Глен Кариг" : [Роман] / Уилям Хоуп Ходжсън ; Отг. ред. Иван Атанасов ; Прев. от англ. Атанас Парушев . - София : Изток-Запад, 2019 . - 160 с. ; 22 см . -  ([Библ.] Magica)

   

   ISBN 978-619-01-0484-1 

  

Сист. No: 100198

- 315 -

П/820-312.9/Ч 14ЦБ 117845

Чадборн, Марк

   Огледалото на дявола : [Роман] / Марк Чадборн ; Прев. [от англ.] Ивелина Минчева-Бобадова . - София : Артлайн Студиос, 2019 . - 450 с. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-193-161-3 (Artline Studios)

  

Сист. No: 100132

- 316 -

П/820-31/Ч 16ЦБ 117880

Чайлд, Лий

   Едно на милион : Роман / Лий Чайлд ; Прев. от англ. Милко Стоименов . - София : Обсидиан, 2019 (В. Търново : Абагар) . - 384 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-484-2 

  

Сист. No: 100175

- 317 -

П/820(73)-31/Ш 40ЦБ 117889

Шатък, Джесика

   Жените в замъка : [Роман] / Джесика Шатък ; Прев. от англ. Галина Величкова . - София : Изток-Запад, 2019 . - 400 с. ; 22 см . -  (Сер. Красноглед)

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-619-01-0516-9 

   ISBN 619-01-0516-5 

  

Сист. No: 100186

- 318 -

П/894.35-31/Ш 41ЦБ 117770

Шафак, Елиф

   [Десет] 10 минути и 38 секунди в този странен свят : [Роман] / Елиф Шафак ; Прев. от англ. ез. Красимира Абаджиева . - София : Егмонт България, 2019 (Добрич : Фолиарт) . - 256 с. : с ил. ; 21 см

   Съдържа и За читателя ; За авт.

   ISBN 978-954-27-2341-7 

  

Сист. No: 100045

- 319 -

П/820(73)-31/Ш 51ЦБ 117817

Шелдън, Сидни и др.

   Феникс : [Роман] / Сидни Шелдън, Тили Багшоу ; Прев. [от англ.] Елена Чизмарова . - [София] : Бард, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 400 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-963-0 

  

Сист. No: 100102

- 320 -

П/820(73)-31/Ш 57ЦБ 117846

Шеридан, Мия

   Оцеляване : [Роман] / Мия Шеридан ; Прев. [от англ.] Диана Кутева . - София : Ибис, 2019 ([София] : Симолини) . - 407 с. ; 21 см . -  (Кол. Избрани съвр. любовни романи)

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-619-157-324-0 

  

Сист. No: 100133

- 321 -

П/882-31/Ю 19ЦБ 117727

Юзефович, Леонид Абрамович

   Зимният път : Ген. А. Н. Пепеляев и анархистът И. Я. Строд в Якутия. 1922 - 1923 : Документален роман / Леонид Юзефович ; Прев. [от рус.] Валентина Радинска . - София : Еднорог, 2019 . - 432 с., [16] л. : ил., портр., к. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на предзагл. с.

   ISBN 978-954-365-228-0 

  

Сист. No: 100001

Детска художествена литература

- 322 -

Д/830-93-31/Е 63ЦБ 117687

Енде, Михаел

   Сатанархеолъжалкохолистичният пунш на желанията / Михаел Енде ; Прев. [от нем.] Пламен Петров, Николай Минков . - София : Дамян Яков, 2007 (София : Булвест) . - 192 с.: с ил. ; 21 см

   Имената на прев. отбелязани на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-527-381-0 

  

Сист. No: 99957

- 323 -

Д/894.541-93-31/Я 67ЦБ 117688

Янсон, Туве

   Татко Мумин и морето : [Роман за деца] / Туве Янсон ; С ил. на авт.  ; Прев. [от швед.] Анелия Петрунова . - София : Дамян Яков, 2007 (София : Булвест, Вулкан) . - 208 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-527-349-0 

   ISBN 954-527-349-6 

  

Сист. No: 99958

- 324 -

Д/886.7-93-34/Е 53ЦБ 117539

Елин Пелин

   Дядовата ръкавичка : Приказки, стихове и поеми / Елин Пелин ; Худож. Радослав Илиев . - 2. изд. . - София : Дамян Яков, 2008 (В. Търново : Абагар) . - 216 с. : с ил. ; 22 см

   Елин Пелин - псевд. на Димитър Иванов Стоянов ; Името на худож. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-527-329-2 

   ISBN 954-527-329-1 

  

Сист. No: 99799

- 325 -

Д/894.541-93-31/Я 67ЦБ 117747

Янсон, Туве

   Омагьосана зима : [Роман за деца] / Туве Янсон ; С ил. на авт.  ; Прев. [от швед.] Теодора Джебарова . - 2. изд. . - София : Дамян Яков, 2008 (В. Търново : Абагар) . - 136 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-527-424-4 

   ISBN 954-527-424-7 

  

Сист. No: 100021

- 326 -

Д/894.541-93-31/Я 67ЦБ 117636

Янсон, Туве

   Мемоарите на татко Мумин : [Роман за деца] / Туве Янсон ; С ил. на авт. Туве Янсон ; Прев. [от финл.] Пламен Петров . - 2. изд. . - София : Дамян Яков, 2010 . - 168 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-527-491-6 

  

Сист. No: 99902

- 327 -

Д/894.541-93-31/Я 67ЦБ 117616

Янсон, Туве

   Малките тролове и голямото наводнение : [Роман за деца] / Туве Янсон ; С ил. от авт.  ; Прев. [от швед.] Анелия Петрунова . - София : Дамян Яков, 2011 (София : Вулкан) . - 64 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-527-503-6 

  

Сист. No: 99881

- 328 -

Д/894.541-93-31/Я 67ЦБ 117598

Янсон, Туве

   Лятна книга : [Роман за деца] / Туве Янсон ; Прев. [от швед.] Анелия Петрунова . - София : Дамян Яков, 2012 (София : Вулкан) . - 176 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-527-520-3 

   ISBN 954-527-520-0 

  

Сист. No: 99861

- 329 -

Д/840-93-32/Д 44ЦБ 117627

Дередел Рожон, Сандрин

   Мартин тръгва на училище / Сандрин Дередел Рожон ; Ил. Густаво Мадзали ; Прев. Айтен Халилова . - [София] : Дамян Яков, 2013 ([София] : Дедракс) . - [16] с. : с цв. ил. ; 20х20 см

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-527-543-2 

  

Сист. No: 99892

- 330 -

Д/840-93-32/Д 44ЦБ 117629

Дередел Рожон, Сандрин

   Мартин става строител / Сандрин Дередел Рожон ; Ил. Густаво Мадзали ; Прев. Айтен Халилова . - [София] : Дамян Яков, 2013 ([София] : Дедракс) . - [16] с. : с цв. ил. ; 20х20 см

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-527-541-8 

  

Сист. No: 99895

- 331 -

Д/886.7-93-1/С 70ЦБ II 7676

Станчев, Лъчезар Дончев и др.

   Горски приказки / Лъчезар Станчев, Лила Захариева, Емилия Захариева ; Ил. Никола Мирчев ; [Послесл.] Ивайло Мирчев . - София : Захарий Стоянов, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт) . - 56 с. : с цв. ил. ; 31 см

   Съдържа: Горска приказка / Л. Станчев. Весела забава в горската дъбрава / Л. Захариева. В горския ЦУМ / Е. Захариева.

   ISBN 978-954-09-0769-7 

  

Сист. No: 100169

- 332 -

Д/894.35-93-32/Ч 86ЦБ 117626

Чифтчи, Седа Даркан

   Мартин си мие зъбките / Седа Даркан Чифтчи ; Ил. Густаво Мадзали ; Прев. [от тур. ез.] Айтен Халилова . - [София] : Дамян Яков, 2013 ([София] : Дедракс) . - [16] с. : с цв. ил. ; 20х20 см

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-527-542-5 

  

Сист. No: 99890

- 333 -

Д/886.7-93-34/А 75ЦБ II 7650

Антонова, Катя

   Двете кралства : Разкази за гласовете на Щастието / Катя Антонова ; Ил. Мартина Андонова . - София : Рибка, 2014 ([Костинброд] : Мултипринт) . - 136 с. : с цв. ил. ; 31 см

   Катя Антонова - псевд. на авт. Екатерина Николова Борисова.

   ISBN 978-619-7131-07-9 

  

Сист. No: 99767

- 334 -

Д/820-93-34/Д 50ЦБ II 7653

Дженингс, Линда

   Моята коледна книга : С разкази и коледни песни /  Състав. Линда Дженингс ; Ил. Ан Греъм Джонстън ; Прев. [от англ.] Светлана Комогорова-Комата . - [София] : Дамян Яков, 2014 (В. Търново : Абагар) . - 57 с. : с цв. ил. ; 29 см

   Името на състав., прев. отбелязани в библиогр. каре ; Комата - псевд. на Светлана Николаева Комогорова.

   ISBN 978-954-527-551-7 

  

Сист. No: 99863

- 335 -

ДТ/820(73)-93-31/Б 37ЦБ 117522

Бенджамин, Али

   Нещо по въпроса за медузите / Али Бенджамин ; Прев. от англ. ез. Анелия Янева . - София : Книгопис, 2015 (София : Инвестпрес) . - 256 с. ; 20 см

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-619-7067-68-2 

  

Сист. No: 99776

- 336 -

Д/886.7-93-1/Д 45ЦБ І 12290

Детско царство  : Стихове и приказки /  Състав. Огняна Иванова ; Худож. Деница Трифонова ; [Прев.] Константин Константинов, Светослав Минков . - София : Изток-Запад, 2015 . - 64 с. : с цв. ил. ; 18 см . -  (Библ. Големите малки кн. ; 8)

   Името на худож. отбелязано в изд. каре ; Светослав Минков грешно отбелязан като авт. на кн. - Съдържа произведения от: Чичо Стоян, Д. Габе, С. Чилингиров, В. И. Стоянов, К. Константинов, Л. Толстой, Л. Дринов, Ц. Церковски, И. Вазов, Г. Милев, С. Минков, Х. К. Андерсен ; Чичо Стоян - псевд. на Стоян Михайлов Попов.

   ISBN 978-619-152-641-3 

   ISBN 619-152-641-5 

  

Сист. No: 99777

- 337 -

Д/886.7-93-34/А 75ЦБ 117617

Антонова, Катя

   Какво значи да си богат / Катя Антонова ; Ил. Мартина Андонова . - София : Рибка, 2016 ([Костинброд] : Мултипринт) . - [24] с. : с цв. ил. ; 23х23 см

   Катя Антонова - псевд. на Екатерина Николова Борисова.

   ISBN 978-619-7131-27-7 

  

Сист. No: 99882

- 338 -

Д/830-93-91/Р 28ЦБ 117559

Райнигер, Шарлот

   Спящата красавица - Театър на сенките : [По филма Спящата красавица] : [Панорамна кн.] / Шарлот "Лоте" Райнигер ; С ил. от авт.  ; Прев. [от нем.] Йоана Гацова . - София : Артлайн Студиос, 2016 (Китай) . - [16] с. : с цв. ил. ; 20х23 см

   Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в библиогр. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

   ISBN 978-619-193-058-6 (Artline Studios)

  

Сист. No: 99820

- 339 -

Д/886.7-93-32/Р 34ЦБ 117631

Ран Босилек

   Патиланци : Весели писма до Смехурко / Ран Босилек ; Худож. Радослав Илиев . - София : Дамян Яков, 2016 (В. Търново : Абагар) . - 200 с. : с ил. ; 22 см

   Ран Босилек - псевд. на авт. Генчо Станчев Негенцов ; Името на худож. отбезяно на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-527-571-5 

  

Сист. No: 99897

- 340 -

Д/820(71)-93-34/К 63ЦБ II 7654

Класен, Джон

   Къде ми е шапката? : [Приказка] / Джон Класен ; Прев. [от англ.] Милен Антиохов ; С ил. от авт.  . - София : Рибка, 2017 . - [40] с. : с цв. ил. ; 28 см

   Пълната форма на името на прев. Милен Антиохов е Милен Антиохов Борисов.

   ISBN 978-619-7131-34-5 

  

Сист. No: 99919

- 341 -

Д/886.7-93-91/Р 28ЦБ 117621

Райнов, Николай Иванов

   Източни приказки /  Преразк. Николай Райнов . - София : Захарий Стоянов, 2017 ([Костинброд] : Мултипринт) . - 423 с. ; 22 см . -  (Поредица Приказен свят)

   

   ISBN 978-954-09-1065-9 

   ISBN 954-09-1065-Х 

  

Сист. No: 99886

- 342 -

Д/894.541-93-31/Я 67ЦБ 117638

Янсон, Туве

   Кометата идва / Туве Янсон ; С ил. от авт.  ; Прев. [от швед.] Анелия Петрунова . - 2. изд. . - София : Дамян Яков, 2017 ([Пловдив] : Булвест Принт) . - 152 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-527-634-7 

  

Сист. No: 99904

- 343 -

Д/830-93-32/Е 63ЦБ 117719

Енде, Михаел

   Училище за вълшебства и други истории / Михаел Енде ; Прев. от нем. Лилия Рачева ; Ил. Регина Кен . - 2. изд. . - София : Дамян Яков, 2018 ([Пловдив] : Булвест принт) . - 264 с. : с ил. ; 22 см

   Съдържа и За авт. и ил.

   ISBN 978-954-527-602-6 

  

Сист. No: 99991

- 344 -

Д/886.7-93-34/З-73ЦБ 117700

Златина, Галина

   Снежната царица : Панорамна книжка /  Адапт. Галина Златина ; Ил. М. А. Пузъйренко . - София : Златното пате, 2018 . - 10 с. : с цв. ил. ; 20 см

   Галина Златина - псевд. на Галина Йорданова Златарева.

   ISBN 978-619-181-189-2 

  

Сист. No: 99971

- 345 -

Д/886.7-93-31/И 22ЦБ 117653

Иванова, Бианка Мирославова

   Нирмала : [Роман за деца] / Бианка Иванова ; Ил. Рада Войводова . - София : Рибка, 2018 . - 144 с. : с цв. ил. ; 23х23 см

   

   ISBN 978-619-7131-40-6 

  

Сист. No: 99920

- 346 -

Д/886.7-93-1/М 32ЦБ 117510

Маркова, Дита Крумова

   Шарено писмо : Стихотворения / Дита Маркова ; Худож. Младена Елезова ; Предг. Станко Нацев . - София : Унискорп, 2018 . - 56 с. : с цв. ил. ; 23 см . -  (Поредица Хлапе)

   Името на худож. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и Вълнуващо пътуване в дет. свят / С. Нацев.

   ISBN 978-954-330-476-9 

  

Сист. No: 99761

- 347 -

Д/894.541-93-31/Я 67ЦБ 117685

Янсон, Туве

   Тайнството на юни : [Роман за деца] / Туве Янсон ; С ил. на авт.  ; Прев. [от швед.] Анелия Петрунова . - София : Дамян Яков, 2018 (В. Търново : Абагар) . - 144 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-527-600-2 

  

Сист. No: 99956

- 348 -

ДТ/820(73)-93-31/А 82, П/820(73)-93-31/А 82ЦБ 117813

Арден, Катрин

   Скришни места : [Роман за деца] / Катрин Арден ; Прев. от англ. Диляна Георгиева . - София : Orange books, 2019 ([София] : Pulsio Print) . - 232 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-171-085-0 (Ориндж букс)

  

Сист. No: 100097

- 349 -

Д/886.7-93-8/А 93ЦБ 117895

Атанасова, Венера Иванова

   В очакване на Дядо Коледа / Венера Атанасова ; Худож. Борис Стоилов . - София : Изток-Запад, 2019 . - 64 с. : с цв. ил. ; 25 см

   Съдържа: Малката червеношийка : Англ. легенда ; Как са се появили коледните гирлянди : Нем. легенда ; Коледната роза : Англ. легенда ; Как елата станала коледно дръвче : Нем. легенда ; Голямата бяла котка : Норв. нар. приказка / Прев. В. Атанасова.

   ISBN 978-619-01-0527-5 

   ISBN 619-01-0527-0 

  

Сист. No: 100194

- 350 -

Д/886.7-93-1/В 80ЦБ II 7675

Войнова, Евгения Цветанова

   Сто жаби : [История в рими] / Евгения Войнова ; С ил. от авт.  . - [София] : Давид, 2019 ([София] : Валдес) . - [40] с. : с цв. ил. ; 26х25 см

   
   http://www.evgeniavoinova.com 

   ISBN 978-619-90986-2-2 

  

Сист. No: 100162

- 351 -

Д/886.7-93-1/В 80ЦБ 117870

Войнова, Евгения Цветанова

   Цветна бъркотия : [История в рими] / Евгения Войнова ; С ил. от авт.  . - 3. изд. . - [София] : Давид, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - [36] с. : с цв. ил. ; 21х28 см

   
   http://www.evgeniavoinova.com 

   ISBN 978-619-90986-1-5 

  

Сист. No: 100163

- 352 -

Д/886.7-93-34/В 80ЦБ 117871

Войнова, Евгения Цветанова

   Матея : [Приказка] / Евгения Войнова ; С ил. от авт.  . - [София] : Давид, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - [32] с. : с цв. ил. ; 21х28 см

   
   http://www.evgeniavoinova.com 

   ISBN 978-619-90986-3-9 

  

Сист. No: 100164

- 353 -

Д/820/899-93-34/В 95ЦБ II 7684

Вълшебни приказки от световната съкровищница  : Безценна колекция за вдъхновение и забавление на цялото семейство /  Консултант-ред. Уилям Грей ; Сътрудници Джоана Гилар, Роуз Уилямсън ; Ил. Фаусто Бианки, Линдзи Джоунс ; Прев. [от англ. ез.] Емилия Ничева-Карастойчева . - София : Книгомания, 2019 . - 400 с. ; 28 см

   Възприетата форма на името на прев. Емилия Ничева-Карастойчева е Емилия Станимирова Карастойчева ; Сведения за авт. отг. отбелязани на гърба на загл. с. - библиогр. с. 396 - 397 ; Азб. показалец.

   ISBN 978-619-195-134-5 

  

Сист. No: 100225

- 354 -

Д/886.7-93-31/Г 31ЦБ 117844

Генов, Ненко Стойков

   Сбогом, дневнико! 2: Планински патаклами / Ненко Генов ; С ил. от авт.  . - Пловдив : Хермес, 2019 ([София] : Алианс принт) . - 151 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-26-1960-4 

  

Сист. No: 100131

- 355 -

Д/820(73)-93-94/Г 82ЦБ 117841

Грийнуолд, Томи

   Наръчник на Чарли Джо Джаксън за лятната ваканция / Томи Грийнуолд ; Ил. Дж. П. Кувърт ; Прев. [от англ.] Ана Нанева . - София : Артлайн Студиос, 2019 . - 210 с. : с ил. ; 21 см . -  (Поредица Наръчник на Чарли Джо Джаксън ; 3)

   Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

   ISBN 978-619-193-149-1 (Artline Studios)

  

Сист. No: 100128

- 356 -

Д/820-93-1/Д 14ЦБ 117802

Дал, Роалд

   Отвратителни рими / Роалд Дал ; Прев. от англ. Катя Перчинкова ; Ил. Куентин Блейк . - София : Enthusiast, 2019 ([София] : Ропринт) . - 72 с. : с ил. ; 20 см

   Съдържа и За авт.

   ISBN 978-619-164-308-0 (Ентусиаст)

  

Сист. No: 100084

- 357 -

Д/820(73)-93-31/Д 30ЦБ 117779

Де ла Круз, Мелиса

   Бягство от Острова на изгубените : История на наследниците / Мелиса Де ла Круз ; Прев. от англ. Цветелина Тенекеджиева . - София : Егмонт България, 2019 (София : Инвестпрес) . - 222 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-27-2342-4 

  

Сист. No: 100057

- 358 -

ДТ/820(73)-93-31/Д 52ЦБ 117832

Джонсън, Морийн

   Изчезващата стълба : [Роман] / Морийн Джонсън ; Прев. [от англ.] Стефан Георгиев . - София : Ибис, 2019 ([София] : Симолини) . - 263 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Teen)

   Кн. 2 от трилогията Искрено коварен.

   ISBN 978-619-157-326-4 

  

Сист. No: 100118

- 359 -

Д/820-93-1/Д 77, Кр/820-93-1/Д 77ЦБ II 7663

Доналдсън, Джулия

   Къде е мама? / Джулия Доналдсън ; Ил. Аксел Шефлър ; Прев. [от англ.] Мария Донева . - [Пловдив] : Жанет 45, 2019 (Китай) . - [28] с. : с цв. ил. ; 28 см

   

   ISBN 978-619-186-503-1 

  

Сист. No: 100076

- 360 -

ДТ/886.7-93-312.9/Д 85ЦБ 117773

Драгиева, Петра

   Арина и Черната магьосница : [Роман за деца] / Петра Драгиева . - София : Фабрика за книги, 2019 ([София] : Дайрект Сървисиз) . - 412 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-230-107-1 

  

Сист. No: 100049

- 361 -

ДТ/820-93-31/Д 95ЦБ 117786

Дъган, Хелена

   Град на име Съвършенство : [Роман за деца] / Хелена Дъган ; Прев. от англ. Диляна Георгиева . - София : Orange books, 2019 ([София] : Pulsio Print) . - 368 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Съвършенство ; [1])

   Съдържа и Авт. на име Хелена.

   ISBN 978-619-171-089-8 

  

Сист. No: 100065

- 362 -

Д/886.7-93-34/Д 95ЦБ II 7674

Дългъчева, Мая Георгиева

   Как кученцето си намери дом : [Приказка] / Мая Дългъчева ; Худож. Невена Ангелова . - Пловдив : Жанет 45, 2019 . - [36] с. : с цв. ил. ; 26 см

   Името на худож. отбелязано в изд. каре.

   ISBN 978-619-186-533-8 

  

Сист. No: 100160

- 363 -

Д/886.7-93-91/З-73ЦБ 117640

Златина, Галина

   Пинокио /  Адапт. Галина Златина ; Худож. Галин Георгиев, Светлана Князева . - София : Златното пате, [2019] . - [8] с. : с цв. ил. ; 20 см . -  (Кол. Панорамни книжки)

   Галина Златина - псевд. на Галина Йорданова Златарева. - Кор. опис. - С обемни ил.

   ISBN 978-619-181-216-5 

  

Сист. No: 99906

- 364 -

Д/850-93-34/К 13ЦБ 117917

Казалис, Анна

   Лека нощ, мило мече! : [Приказки за деца] /  Текст Анна Казалис ; Ил. Тони Улф ; Прев. [от итал. ез.] Екатерина Латева . - София : Фют, 2019 (Китай) . - 40 с. : с цв. ил. ; 27х22 см

   Имената на авт., ил. и прев. отбелязани в библиогр. каре. - Кн. е отпечатана на ламиниран картон.

   ISBN 978-619-199-424-3 

  

Сист. No: 100219

- 365 -

ДТ/820(73)-93-31/К 18ЦБ 117814

Калонита, Джен

   Слагам край : [Роман за деца] / Джен Калонита ; Прев. от англ. ез. Красимира Абаджиева . - София : Егмонт България, 2019 (София : Инвеспрес) . - 191 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Сбъркани истории)

   

   ISBN 978-954-27-2329-5 

  

Сист. No: 100099

- 366 -

Д/830-93-91/К 54, П/830-93-91/К 54ЦБ II 7649

Киндерман, Барбара

   Сън в лятна нощ /  По Уилям Шекспир ; Адапт. Барбара Киндерман ; Ил. Алмуд Кунерт ; Прев. от нем. Ваня Пенева . - София : Унискорп, 2019 . - [36] с. : с цв. ил. ; 31 см . -  ([Поредица] Световна литература за деца)

   Съдържа и Бел. за У. Шекспир, пиесата Сън в лятна нощ и настоящия разказ.

   ISBN 978-954-330-489-9 

  

Сист. No: 99759

- 367 -

Д/820(73)-93-31/К 54ЦБ 117839

Кини, Джеф

   Дневникът на един дръндьо : Снегояд / Джеф Кини ; Прев. [от англ.] Михаил Балабанов . - София : Дуо Дизайн, [2019] . - 218 с. : с ил. ; 21 см

   Съдържа и За авт. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-8396-99-8 

  

Сист. No: 100126

- 368 -

Д/839.8-93-31/К 58ЦБ 117818

Киркегор, Оле Лун

   Фроде и всичките други калпазани : [Роман за деца] / Оле Лун Киркегор ; Прев. [от дат.] Росица Цветанова . - София : Дамян Яков, 2019 (В. Търново : Абагар) . - 80 с. : с цв. ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-527-636-1 

  

Сист. No: 100103

- 369 -

Д/886.7-93-34/К 78, П/886.7-93-34/К 78ЦБ 117672

Колев, Валери Йорданов

   Приказки за Праскова и Прасчо / Валери Колев ; Худож. оформление Александра Младенова ; Предг. и състав. Евгения Иванова . - София : Black Flamingo Publishing, 2019 ([София] : Инвестпрес) . - 264 с. : с ил. ; 21 см

   Съдържа и За ил. - Името на състав. отбелязано в библиогр. каре.

   ISBN 978-619-7362-46-6 (Блек Фламинго Пъблишинг)

  

Сист. No: 99941

- 370 -

Д/820-93-34/К 87ЦБ II 7686

Котън, Кати

   Музикална разходка : Една вълшебна история, разказана от цигулка и оркестър /  Текст Кати Котън ; Обясн. бел. Кати Флинт ; Ил. Джесика Кортни-Тикъл ; Прев. Екатерина Иванова . - [София] : Фют, 2019 (Китай) . - [21] с. : с цв. ил. ; 28х31 см

   Съдържа и Биогр. справка за А. Вивалди и записи на кратки откъси от "Четирите годишни времена" (с включени батерии и електронни компоненти).

   ISBN 978-619-199-395-6 

  

Сист. No: 100226

- 371 -

ДТ/820-93-31/К 87, П/820-93-31/К 87ЦБ 117830

Котърил, Джо

   Погледни звездите : [Роман] / Джо Котърил ; Прев. [от англ.] Цветана Генчева . - София : Артлайн Студиос Пъблишинг, 2019 . - 242 с. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-193-154-5 (Artline Studios)

  

Сист. No: 100116

- 372 -

Д/886.7-93-34/Л 17ЦБ II 7681

Лалев, Цанко

   Приказки за самодиви, змейове, лами и други вълшебни създания /  Състав. и лит. обраб. Цанко Лалев ; Ил. Олег Топалов . - София : Пан, 2019 ([София] : Образование и наука) . - 48 с. : с цв. ил. ; 29 см

   Пълната форма на името на състав. Цанко Лалев е Цанко Лалев Дулев.

   ISBN 978-619-240-103-0 

  

Сист. No: 100212

- 373 -

Д/820(73)-93-31/Л 28ЦБ 117783

Лафърти, Мър

   [Майнкрафт] Minecraft: Изгубените дневници : [Роман] / Мър Лафърти ; Прев. [от англ.] Николина Тенекеджиева . - София : Егмонт България, 2019 (София : Инвестпрес) . - 20 с. : с ил. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-27-2337-0 

  

Сист. No: 100060

- 374 -

Д/820(73)-93-91/Л 40ЦБ II 7664

Лейди и Скитника  /  Ред. Иванка Ангелова . - 4. допеч. . - София : Егмонт България, 2019 (София : Лито Балкан) . - 64 с. : с цв. ил. ; 28 см . -  ([Поредица] Приказна кол. Disney ; 7)

   Изд. на Disney.

   ISBN 978-954-27-0020-3 

  

Сист. No: 100079

- 375 -

Д/820-93-34/М 19ЦБ II 7673

Маккартни, Пол

   Хей, дядо Готин : [Приказка] / Пол Маккартни ; Ил. Катрин Дърст ; Прев. от англ. Рия Найденова . - София : Ciela, 2019 . - [32] с. : с цв. ил. ; 31 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-28-2922-5 (Сиела)

  

Сист. No: 100156

- 376 -

Д/886.7-93-34/М 39ЦБ 117561

Матеев, Павел Божидаров

   Приказки за крале, принцеси и ягодки / Павел Матеев ; Ил. Любомир Славков . - София : Лексикон, 2019 ([София] : Булгед) . - 146 с. : с ил. ; 22 см

   Съдържа и За тази кн. или няколко думи от авт. ; Кой разказва историите или няколко думи за авт.

   ISBN 978-619-220-145-6 

  

Сист. No: 99823

- 377 -

ДТ/894.541-93-31/Н 67ЦБ 117796

Ниеми, Юули

   Не върви сам по пътя : [Роман] / Юули Ниеми ; Прев. от финл. Максим Стоев . - [София] : Емас, [2019] ([Хасково] : Полиграф-Юг) . - 400 с. ; 20 см . -  (Поредица Европ. разказвачи на XX/XXI в.)

   Съдържа и За прев.

   ISBN 978-954-357-429-2 

  

Сист. No: 100078

- 378 -

ДТ/820(73)-93-31/О-50ЦБ 117774

Олкът, Луиза Мей

   Добри съпруги : [Роман за юноши] / Луиза Мей Олкът ; Прев. Правда Игнатова . - [Бургас] : Хеликон, [2019] ([Костинброд] : Мултипринт) . - 396 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-619-7547-06-1 

  

Сист. No: 100051

- 379 -

Д/839.8-93-32/О-81ЦБ 117776

Оскаршон, Бардур

   Дървото : [Разказ за деца] / Бардур Оскаршон ; Прев. [от дат.] Росица Цветанова . - София : Дамян Яков, 2019 ([София] : Симолини 94) . - [36] с. : с цв. ил. ; 22х22 см

   

   ISBN 978-954-527-642-2 

  

Сист. No: 100053

- 380 -

Д/886.7-93-31/П 13ЦБ 117804

Павлова, Елена

   Приключение в Долната земя. Коледари слещу Хали : [Роман за деца] / Елена Павлова ; Ил. Гергана Грънчарова . - София : СофтПрес, 2019 . - 232 с. : с ил. ; 20 см

   Съдържа и Речник ; По-значими награди на Елена Павлова.

   ISBN 978-619-151-513-4 

  

Сист. No: 100088

- 381 -

Д/830-93-31/П 19ЦБ 117780

Пантермюлер, Алис

   Животът на Лота: Колко гаден може да бъде? / Алис Пантермюлер ; Ил. Даниела Кол ; Прев. от нем. Виолета Вичева . - София : Ciela, 2019 ([София] : Алианс принт) . - 160 с. : с ил. ; 21 см . -  (Поредица Животът на Лота ; 2)

   

   ISBN 978-954-28-3024-5 (Сиела)

  

Сист. No: 100058

- 382 -

Д/886.7-93-34/П 47ЦБ 117676

Петрова, Диана Гочева

   Приказки от Изгрева : За малки и големи / Диана Петрова ; Ил. Александър Гьошев ; С предисл. от авт.  . - Пловдив : Летера, 2019 . - 60 с. : с цв. ил. ; 22 см

   Съдържа: Хюсеин и ромската азбука ; Каквато реката, такива и хората ; Бялата рокля на Гюлчин ; Песента на пръстените ; Лунния заек и момичето, което спря да расте ; Моята трапеза е и твоя ; Химическата стая ; Децата на Изгрева.

   ISBN 978-619-179-107-1 

  

Сист. No: 99944

- 383 -

Д/820-93-91/П 80ЦБ II 7667

Потър, Биатрикс

   Червената шапчица : [Приказка] /  Преразк. от Биатрикс Потър ; [По] Шарл Перо ; С ил. от Хелън Оксенбъри ; Прев. от англ. Калина Бахчеванова . - [София] : Труд, 2019 . - 46 с. : с цв. ил. ; 27 см

   Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

   ISBN 978-954-398-607-1 

   ISBN 954-398-607-Х 

  

Сист. No: 100104

- 384 -

Д/820-93-34/П 97ЦБ II 7651

Пърсивал, Том

   Напълно НормаНлен : [Приказка] / Том Пърсивал ; Прев. от англ. Елена Можолич ; С ил. от авт.  . - София : Таралеж, 2019 . - [30] с. : с цв. ил. ; 30 см

   Таралеж - запазена марка на Вакон.

   ISBN 978-619-7300-48-2 (Вакон)

  

Сист. No: 99796

- 385 -

Д/886.7-93-34/Р 13ЦБ 117781

Раденков, Иван Асенов

   Вкусът на приключенията : 10 истории за лакомници / Иван Раденков ; Ил. Яна Казакова . - София : Enthusiast, 2019 . - 56 с. : с цв. ил. ; 20х19 см . -  (Enthusiast Children's Book)

   Авт. отговорности отбелязани в библиогр. каре.

   ISBN 978-619-164-301-1 (Ентусиаст)

  

Сист. No: 100059

- 386 -

Д/820(73)-93-31/Р 74ЦБ 117784

Родки, Джеф

   Гости отдалеч : [Роман за деца] / Джоф Родки ; Прев. от англ. Елена Павлова . - София : Кибеа, 2019 ([София] : Ифо Дизайн) . - 256 с. : с ил. ; 20 см

   Възприетата форма на името на авт. Джоф Родки - Джеф Родки ; Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с..

   ISBN 978-954-474-852-4 

  

Сист. No: 100062

- 387 -

Д/886.7-93-34/Р 84ЦБ 117759

Роне, Юлия

   Джулието си търси работа : [Приказка] / Юлия Роне ; Ил. Анна Георгиева . - София : Точица, 2019 ([Костинброд] : [Мултипринт]) . - 32 с. : с цв. ил. ; 21х21 см

   

   ISBN 978-619-7172-23-2 

  

Сист. No: 100033

- 388 -

Д/820(73)-93-91/С 16ЦБ II 7665

Сам вкъщи  : Класическа илюстрирана история /  [По сценарий на] Джон Хюз ; Ил. от Ким Смит ; Прев. от англ. Христо Блажев . - София : Ciela, 2019 . - 44 с. : с цв. ил. ; 29 см

   По едноименния филм на Twentieeth Century Fox, режисиран от Крис Кълъмбъс.

   ISBN 978-954-28-3041-2 (Сиела)

  

Сист. No: 100090

- 389 -

Д/820/899-93-34/С 39ЦБ 117897

Скандинавски приказки  /  Състав., подбор и прев. Венера Атанасова ; Худож. Борис Стоилов . - София : Изток-Запад, 2019 . - 128 с. : цв. ил. ; 25 см

   

   ISBN 978-619-01-0506-0 

   ISBN 619-01-0506-8 

  

Сист. No: 100196

- 390 -

Д/886.7-93-34/С 77ЦБ 117579

Стоев, Слави

   Лиско Лис и приятели в една история с дупка / Слави Стоев ; Ил. Мила Лозанова . - София : Рибка, 2019 . - 24 с.: с ил. ; 22 см

   Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-7131-43-7 

  

Сист. No: 99839

- 391 -

Д/886.7-93-34/С 77ЦБ 117580

Стоев, Слави

   Лиско Лис и приятели в една сърдита история / Слави Стоев ; Ил. Мила Лозанова . - София : Рибка, 2019 . - 24 с.: с ил. ; 22 см

   Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-7131-42-0 

  

Сист. No: 99841

- 392 -

Д/886.7-93-34/С 77ЦБ 117581

Стоев, Слави

   Лиско Лис и приятели в една черно-бяла история / Слави Стоев ; Ил. Мила Лозанова . - София : Рибка, 2019 . - 24 с.: с ил. ; 22 см

   Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-7131-44-4 

  

Сист. No: 99844

- 393 -

Д/820(73)-93-31/Т 43ЦБ 117551

Твен, Марк

   Приключенията на Том Сойер : [Роман за деца] / Марк Твен ; С предг. от авт.  ; Прев. [от англ.] Нели Доспевска . - [София] : Хеликон, [2019] ([Костинброд] : Мултипринт) . - 308 с. : с ил. ; 20 см

   Марк Твен - псевд. на Самюъл Лангхорн Клемънс ; Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и За кн. и авт.

   ISBN 978-954-2984-92-4 

  

Сист. No: 99811

- 394 -

Д/886.7-93-32/Т 86ЦБ II 7657

Трошанов, Марин и др.

   Роботът Чапек на планетата с трите слънца /  Написа Марин Трошанов ; Сценарий и текст на комиксите Антон Стайков ; Ил. и комикси Петър Станимиров . - София : Кибеа, 2019 ([София] : Симолини-94) . - 56 с. : с цв. ил. ; 26 см . -  (Поредица Роботски приключения ; Кн. 1)

   Имената на авт. на текста и на ил. отбелязани в библиогр. каре.

   ISBN 978-954-474-843-2 

  

Сист. No: 99992

- 395 -

Д/886.7-93-32/Т 86ЦБ II 7666

Трошанов, Марин и др.

   Роботът Чапек и шпионската мисия на Пафуй Сянката /  Написа Марин Трошанов ; Сценарий и текст на комиксите Антон Стайков, Марин Трошанов ; Ил. и комикси Петър Станимиров . - [София] : Кибеа, 2019 ([София] : Симолини-94) . - 56 с. : с цв. ил. ; 26 см . -  (Поредица Роботски приключения ; Кн. 2)

   

   ISBN 978-954-474-853-1 

  

Сист. No: 100098

- 396 -

Д/820-93-31/У 69ЦБ 117815

Уолямс, Дейвид

   Среднощната тайфа : [Роман за деца] / Дейвид Уолямс ; Ил. Тони Рос ; Прев. [от англ.] Михаил Балабанов . - [София] : Дуо Дизайн, [2019] . - 478 с. : с ил. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

   ISBN 978-954-8396-97-4 (Duo Design)

  

Сист. No: 100101

- 397 -

Д/877.4-93-32/Ц 68ЦБ 117534

Цитас, Макис

   Бездомният Костас / Макис Цитас ; Худож. на ил. Емилия Контеу ; Прев. [от гр. ез.] Здравка Михайлова . - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2019 . - 40 с. : с цв. ил. ; 21 см

   Съдържа и Бел за авт. ; Бел. за прев.

   ISBN 978-619-235-040-6 

  

Сист. No: 99793

- 398 -

Д/886.7-93-34/Д 39ЦБ 117820

Делчева-Вежинова, Павлина

   Вярвай в чудеса : Коледен календар : 24 приказни истории / Павлина Делчева-Вежинова ; Ил. Стоян Атанасов . - София : СофтПрес, 2020 ([Добрич] : ФолиАрт) . - 72 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Павлина Делчева-Вежинова - псевд. на Павлина Николова Гугова.

   ISBN 978-619-151-514-1 

  

Сист. No: 100106

- 399 -

Д/886.7-93-321.6/Д 86ЦБ II 7662

Драгова, Надежда Николова

   Кой е създал нашите букви : [Истор. разказ за деца] / Надежда Драгова ; Худож. Венелин Вълканов . - София : Скорпио, 2020 . - 56 с. : с цв. ил. ; 29 см

   Името на худож. отбелязано на гърба на предната кор.

   ISBN 978-954-792-695-0 (Scorpio)

   ISBN 954-792-695-0 (Scorpio)

  

Сист. No: 100070

- 400 -

Д/850-93-34/Б 13ЦБ 117633

Базиле, Джамбатиста

   Пентамерон, или Приказка на приказките / Джамбатиста Базиле ; Прев. [от англ.] Владимир Молев ; Ил. от Франц фон Байрос ; Худож. и вътр. оформление Фиделия Косева . - София : Millenium, [София] ([Костинброд] : Мултипринт) . - 384 с. : с ил. ; 23 см

   Съдържа и За авт. - Имената на ил. отбелязани на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-515-475-1 (Милениум)

  

Сист. No: 99900

Детска отраслова литература

- 401 -

Д/087.5:398.4/Д 53ЦБ 117543

Ди Франческо, Миа

   Еднорозите : Магически същества от митовете и легендите / Миа ди Франческо ; Прев. Ана Матвеева ; С въвед.  . - [София] : Атеа Букс, 2012 . - 47 с. : с цв. ил. ; 21х28 см . -  (Поредица Да паднеш от страх! ; 8)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-8999-25-0 

  

Сист. No: 99803

- 402 -

ДТ/087.5:7.046/М 19ЦБ 117593

Маккол, Гери

   Зверове и Злодеи : От митологията, киното и литературата / Гери Маккол ; Прев. [от англ.] Благовест Моллов ; С увод  . - [София] : Атеа Букс, 2015 . - 95 с. : с цв. ил., к. ; 21х28 см . -  (Поредица Да паднеш от страх! ; 3)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-8999-04-5 

  

Сист. No: 99856

- 403 -

Д/087.5/И 51ЦБ II 7652

Ил Сунг На

   Игра на криеница : [Броилка за деца] / Ил Сунг На ; Прев. [от англ.] Милен Антиохов ; С ил. от авт.  . - София : Рибка, 2016 ([Костинброд] : [Мултипринт]) . - [16] с. : с цв. ил. ; 26х26 см

   Имената на ил., прев. отбелязани в библиогр. каре ; Пълното име на М. Антиохов - Милен Антиохов Борисов.

   ISBN 978-619-7131-19-2 

  

Сист. No: 99862

- 404 -

Д/087.5:949.72/М 93, ДТ/087.5:949.72/М 93ЦБ II 7677

Моята България  : Кратка история за млади читатели / Лизбет Любенова ... [и др.] . - София : Просвета, 2018 (София : Дедракс) . - 108 с. : с ил., портр., к. (някои цв.) ; 26 см

   Други авт.: В. Вачкова, П. Митев, П. Павлов ; Пълната форма на името на Лизбет Любенова е Лизбет Любенова Върбанова ; Името на Лизбет Любенова Върбанова погрешно отпеч. на гърба на загл. с. - Лизбет Върбанова Любенова. - Изд. на Фонд. Бълг. памет.

   ISBN 978-954-01-3767-4 

  

Сист. No: 100172

- 405 -

Д/087.5:796.85(03)/Т 84ЦБ 117530

Трифонов, Мирослав

   Детска енциклопедия на Таекуон-до / Мирослав Трифонов . - [София] : Хелиопол, [2018] . - 164 с.: с ил. ; 21 см

   Кор. опис.

   ISBN 978-954-578-361-6 

  

Сист. No: 99788

- 406 -

ДТ/087.5:396(100)(092)/Б 32ЦБ 117824

Бейли, Елън

   Аз съм жена чудо : Запознай се с 60 удивителни жени / Елън Бейли ; Ил. Лорън Фарнсуърт, Софи Биър ; Прев. [от англ. ез.] Илияна Бенова - Бени . - София : Enthusiast, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 128 с. : с цв. ил. ; 25 см . -  (Children's books)

   Enthusiast - запазена марка на Алто комюникейшънс енд пъблишинг.

   ISBN 978-619-164-295-3 (Ентусиаст)

  

Сист. No: 100110

- 407 -

Д/087.5:001(091)/Б 38ЦБ II 7660

Бергомино, Джорджо и др.

   История на науката и технологиите /  Текст Джорджо Бергомино, Джани Палитта ; Прев. [от исп.] Мaрия Петрова, Весела Чергова ; Ил. Андреа Урани . - София : Пан, 2019 . - 194 с. : с цв. ил. ; 28 см

   Авт. не са отбелязани на кор. ; Авт. отговорности отбелязани в библиогр. каре. - Именен показалец.

   ISBN 978-619-240-049-1 

  

Сист. No: 100064

- 408 -

Д/087.5:523/Д 34ЦБ 117906

Дейнс, Кейти

   Защо свети Слънцето? / Кейти Дейнс ; Ил. Кристин Пим . - [София] : Фют, 2019 (Китай) . - [10] с. : с цв. ил. и повдигащи се капачета ; 12х17 см . -  (Пъpви въпpocи и oтгoвopи : Пoглeдни пoд капачето!)

   Кор. опис. - Книгата отпеч. на ламиниран картон.

   ISBN 978-978-619-199-418-2 

  

Сист. No: 100205

- 409 -

Д/087.5:398.1/.4(497.2)(031)/Д 58ЦБ II 7669

Димитрова, Кристина

   Български митични създания : Легенди, предания, фолклор : Енциклопедия /  Текст и състав. Кристина Димитрова ; Ил. Калоян Стоянов ; Предг. Вихра Баева . - София : СофтПрес, 2019 ([Добрич] : ФолиАрт) . - 80 с. : с цв. ил. ; 29 см

   Авт. отг. отбелязани в библиогр. каре.

   ISBN 978-619-151-505-9 

  

Сист. No: 100134

- 410 -

Д/087.5:59(031)/Ж 49ЦБ II 7682

Животните  : Първа илюстрована енциклопедия /  Текст Анита Ганери ... [и др.] ; Прев. [от англ. ез.] Златозар Боев . - [София] : Фют, 2019 . - 304 с. : с цв. ил. ; 28 см

   Др. авт.: А. Клейборн, М. Ануин, С Холанд. ; Имената на авт. на текста и на прев. отбелязани на гърба на загл. с. - Речник ; Индекс.

   ISBN 978-619-199-440-3 

  

Сист. No: 100217

- 411 -

Д/087.5:63/Л 94ЦБ 117915

Льопти, Еманюел

   Фермата /  Текст Еманюел Льопти ; По идея на Жак Бомон ; Ил. Люсил Арвайлер ; Прев. [от фр. ез.] Боряна Цанева . - София : Пан, 2019 ([София] : Образование и наука) . - 46 с. : с цв. ил. ; 24х22 см . -  (Поредица Енциклопедия за деца)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-619-240-130-6 

  

Сист. No: 100214

- 412 -

ДТ/087.5:001(031)/Р 20ЦБ II 7683

Разбиващи рекорди  : [Енциклопедия за деца] /  Прев. [от англ.] Боян Вагалински . - София : Книгомания, 2019 (Словакия) . - 192 с. : с цв. ил., к. ; 27 см . -  (Поредица Най-малките, най-горещите, най-студените)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Азб. показалец.

   ISBN 978-619-195-206-9 

  

Сист. No: 100222

- 413 -

Д/087.5:62/Х 60ЦБ II 7659

Хол, Роуз

   Инженерството : Енциклопедия с капачета / Роуз Хол ; Ил. Ли Косгроув ; Прев. [от англ. ез.] Антон Татаров . - [София] : Фют, 2019 (Китай) . - 16 с. : с цв. ил. ; 28 см

   Кор. опис. - Името на прев. отбелязано на гърба на задната кор. - Речник. - Кн. отпеч. на ламиниран картон. ; С повдигащи се капачета.

   ISBN 978-619-199-415-1 

  

Сист. No: 100055

- 414 -

Д/087.5:59/Ш 58ЦБ II 7661

[Шестдесет] 60 удивителни и любопитни факта за животните  : Книжка с [повдигащи се] капачета /  Прев. Венера Атанасова . - [София] : Изток-Запад, 2019 (Китай) . - 13 с. : с цв. ил. ; 28 см

   Кор. опис. - Името на прев. отбелязано на гърба на задната кор. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

   ISBN 978-619-01-0410-0 

   ISBN 619-01-0410-Х 

  

Сист. No: 100068

- 415 -

Д/087.5:611/612/Ш 58ЦБ II 7658

[Шестдесет] 60 удивителни и любопитни факта за човешкото тяло  : Книжка с [повдигащи се] капачета /  Прев. Венера Атанасова . - [София] : Изток-Запад, 2019 (Китай) . - 13 с. : с цв. ил. ; 28 см

   Кор. опис. - Името на прев. отбелязано на гърба на задната кор. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

   ISBN 978-619-010-409-4 

   ISBN 619-010-409-6 

  

Сист. No: 100050

География

- 416 -

П/910.4(26)/П 21ЦБ 117613

Папазов, Дончо Ботев

   Невъзможният път / Дончо Папазов ; Предг. Димитър Езекиев ; Послесл. Светослав Колев . - 2. изд. . - София : Вакон, 2019 (Ямбол : Светлина) . - 328 с., [12] л. : ил. (някои цв.) : с к., факс. ; 21 см

   Съдържа и Невъзможният път - необходимият път / Д. Езекиев ; Бълг. невъзможен път / С. Колев.

   ISBN 978-619-7300-74-1 

  

Сист. No: 99878

История

- 417 -

П/908(489-25)/Ф 54, Ч/908(489-25)/Ф 54ЦБ 117642

Финдайзен, Йорг-Петер и др.

   Кратка история на Копенхаген / Йорг-Петер Финдайзен, Поул Хусум ; Прев. от нем. Светлана Малковска-Старирадева . - София : Рива, 2010 (В. Търново : Абагар) . - 160 с. ; 23 см

   Съдържа и Хронология. - Библиогр. с. 151 - 153.

   ISBN 978-954-320-310-9 

  

Сист. No: 99908

- 418 -

ЧС/931(035)/П 76ЦБ 117582

Попов, Владимир Пенчев

   История на Стария свят. Имена и термини : Т. I - III / Владимир Попов . - В. Търново : Абагар, 2012 - 2016 . - 24 см

   

   Т. I. [А - Г] . - 2012 . - 448 с.

   

   ISBN 978-619-168-001-6  (т. 1)

  

Сист. No: 99845

- 419 -

ЧС/931(035)/П 76ЦБ 117587

Попов, Владимир Пенчев

   История на Стария свят. Имена и термини : Т. I - III / Владимир Попов . - В. Търново : Абагар, 2012 - 2016 . - 24 см

   

   Т. II. [Д - М] . - 2014 . - 544 с.

   

   ISBN 978-619-168-100-6  (т. 2)

  

Сист. No: 99850

- 420 -

ЧС/931(035)/П 76ЦБ 117590

Попов, Владимир Пенчев

   История на Стария свят. Имена и термини : Т. I - III / Владимир Попов . - В. Търново : Абагар, 2012 - 2016 . - 24 см

   

   Т. III. [Н - Я] . - 2016 . - 528 с.

   

   ISBN 978-619-168-173-0  (т. 3)

  

Сист. No: 99854

- 421 -

П/949.4/М 18, Ч/949.4/М 18ЦБ 117594

Майсен, Томас

   История на Швейцария / Томас Майсен ; С въвед. от авт.  ; Прев. от нем. Борис Парашкевов . - София : Рива, [2013] (В. Търново : Абагар) . - 328 с. : с к. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-320-425-0 

  

Сист. No: 99857

- 422 -

П/940.3/К 63, Ч/940.3/К 63ЦБ 117591

Кларк, Кристофър

   Лунатици : Как Европа прекрачи прага на Първата световна война / Кристофър Кларк ; Прев. от англ. Адриана Момчилова ; С въвед. [от авт.]  . - София : Ера ; Глобус, 2015 ([София] : Експертпринт) . - 584 с. : с ил., к., портр. ; 23 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Библиогр. с. 510 - 580.

   ISBN 978-954-389-361-4 (Ера)

  

Сист. No: 99852

- 423 -

П/947(092)/С 63ЦБ 117667

Коткин, Стивън

   Сталин : [Т.] 1 - / Стивън Коткин ; Прев. от англ. Мирела Иванова ; С предг. [от авт.]  . - София : Millenium, 2015 - . - 23 см

   

   [Т.] 2. В очакване на Хитлер 1929 - 1941 . - 2018 . - 960 с. : с ил., к.

   

   ISBN 978-954-515-460-7  (Милениум) ([т.] 2)

  

Сист. No: 99935

- 424 -

П/947(092)/С 63ЦБ 117741

Коткин, Стивън

   Сталин : [Т.] 1 - / Стивън Коткин ; Прев. от англ. Мирела Иванова ; С предг. [от авт.]  . - София : Millenium, 2015 - . - 23 см

   

   [Т.] 1. Пътят към властта 1878 - 1928 . - 2015 -  ([София] : Инвестпрес) . - 608 с. : с ил., портр.

   Бел. с библиогр. с. 511 - 605.

   ISBN 978-954-515-302-0  (Милениум) ([т.] 1.)

  

Сист. No: 100015

- 425 -

П/940.55/А 79, Ч/940.55/А 79ЦБ 117568

Апълбаум, Ан

   Желязната завеса : Рухването на Източна Европа 1944 - 1956 / Ан Апълбаум ; Прев. от англ. Борислав Гаврилов ; С въвед. [от авт.]  . - [София] : Рива, [2016] . - 536 с. : с к. ; 24 см

   Библиогр. с. 496 - 518 ; Азб. показалец

   ISBN 978-954-320-566-0 

  

Сист. No: 99829

- 426 -

П/949.7/В 40, Ч/949.7/В 40ЦБ 117664

Велинова-Тренчева, Зорница Велинова и др.

   София и балканската модерност : Белград, София, Загреб, Любляна, Сараево (1878 - 1914) / Зорница Велинова, Ивайло Начев ; С увод [от авт.]  . - [София] : Рива, 2016 ([София] : Дайрект Сървисиз) . - 368 с. : с ил. ; 23 см

   Библиогр. с. 365 - 367.

   ISBN 978-954-320-540-0 

  

Сист. No: 99931

- 427 -

П/938/М 91, Ч/938/М 91ЦБ 117547

Мосе, Клод и др.

   Кратка история на Древна Гърция : От началото на второто хилядолетие преди Христа до битката при Акциум / Клод Мосе, Ани Шнап-Гурбейон ; Прев. [от фр.] Гергана Соколова ; С предисл. [от авт.]  . - София : Труд, 2016 ([Благоевград] : Смилков) . - 392 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 357 - 369 ; Азб. показалец.

   ISBN 978-954-398-458-9 

  

Сист. No: 99807

- 428 -

П/949.72(092)/А 51ЦБ 117877

Александрова, Петя

   България в потури, но с цилиндър : Още 50 нашенски истории от едно време : [Ч.] 1 - / Петя Александрова . - Пловдив : Хермес, 2016 - ([София] : Алианс Принт) . - 21 см

   

   [Ч]. 2 . - 2018 . - 264 с. : с портр., ил.

   

   ISBN 978-954-26-1784-6  ([ч.] 2)

  

Сист. No: 100171

- 429 -

П/930(497.2)(092)/Б 17, Ч/930(497.2)(092)/Б 17ЦБ 117639

Димитров, Божидар

   Петър Богдан Бакшев / Божидар Димитров ; Худож. Васил Горанов ; С увод [от авт.]  . - София : Захарий Стоянов, 2017 ([Добрич] : ФолиАрт) . - 240 с. : с цв. ил., факс. ; 21 см . -  (Поредица Дълг и чест ; 7)

   Съдържа и Прил. - Пълното име на авт. Божидар Димитров е Божидар Димитров Стоянов. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-09-1070-3 

  

Сист. No: 99905

- 430 -

П/949.72.042(092)/С 65, Ч/949.72.042(092)/С 65ЦБ 117674

Игнатов, Веселин Иванов

   Стефан Стамболов - революционер без революция : Историческо разследване / Веселин Игнатов ; С въвед. [от авт.]  . - София : Millenium, 2017 ([София] : Инвестпрес) . - 128 с. : с ил., портр. ; 20 см

   Библиогр. с. 111 - 118.

   ISBN 978-954-515-415-7 (Милениум)

  

Сист. No: 99943

- 431 -

П/949.72.042.1(092)/Х 53, Ч/949.72.042.1(092)/Х 53ЦБ 117628

Косев, Константин Димитров

   Панайот Хитов : Живот и революционна дейност / Константин Косев ; Худож. Васил Горанов ; С предг. [от авт.]  . - София : Захарий Стоянов, 2017 ([Костинброд] : Мултипринт) . - 216 с. : с портр., факс., ил. ; 21 см . -  (Поредица Дълг и чест ; 10)

   Името на худож. отбелязано на гърба на загл. с. - Бел. с библиогр. с. 196 - 213.

   ISBN 978-954-09-1116-8 

  

Сист. No: 99894

- 432 -

П/947(092)/Р 38ЦБ 117717

Смит, Дъглас

   Распутин и залезът на Романови / Дъглас Смит ; Прев. от англ. Татяна Чипева . - [София] : Millenium, 2017 ([Костинброд] : Мултипринт) . - 606 с. : с ил., [16] л. ил., портр. ; 23 см

   Библиогр. с. 535 - 559. ; Бел.

   ISBN 978-954-515-417-1 (Милениум)

  

Сист. No: 99989

- 433 -

П/908/Т 72ЦБ 117706

Тонин, Димитър

   Софийска област - Запад : Божурище, Костинброд, Сливница, Драгоман, Годеч : Енциклопедичен пътеводител на свещените места / Димитър Тонин . - [София] : Шамбала, 2017 . - 670 с. : с ил., сх., факс. ; 21 см . -  ([Поредица] 1001 светилища ; 2)

   Димитър Тонин - псевд. на Димитър Христов Илиев. - Библиогр. с. 669 - 670 ; Геогр. показалец.

   ISBN 978-954-319-201-4 

  

Сист. No: 99977

- 434 -

П/908(497.22-31)(036)/Т 72, Ч/908(497.22-31)(036)/Т 72ЦБ 117707

Тонин, Димитър

   Трънски край : Природни, културни и исторически забележителности : Енциклопедичен пътеводител / Димитър Тонин ; С предг. [от авт.]  . - [София] : Шамбала, 2017 . - 528 с. : с ил., портр., сх. ; 21 см . -  ([Поредица] 1001 светилища ; 1)

   Димитър Тонин - псевд. на Димитър Христов Илиев. - Загл. на гърба на предзагл. с. Пернишка област. Ч. 1, Трънски край.

   ISBN 978-954-319-180-2 

  

Сист. No: 99978

- 435 -

Ч/949.72.031/В 80ЦБ 117694

Войников, Живко Гочев

   Титли и имена в Първата българска държава : Сравнителен анализ / Живко Войников ; Предг. Татяна Славова ; С увод от авт.  . - В. Търновo : Абагар, 2018 . - 408 с. : с ил., к. ; 24 см

   Библиогр. след отд.гл., на с. 389 - 408 и под линия с бел.

   ISBN 978-619-1681-98-3 

   ISBN 978-619-168-98-3 ! 

  

Сист. No: 99964

- 436 -

П/940.3/.5/Г 38, Ч/940.3/.5/Г 38ЦБ 117644

Герварт, Робърт

   Победените : Защо Първата световна война така и не приключи (1917 - 1923) / Робърт Герварт ; Прев. от англ. Галина Лозанова, Николай Вуков ; С увод [от авт.]  . - София : Изток-Запад, 2018 . - 368 с. : с к., xvi с. : ил., факс. ; 25 см

   Съдържа и Бел. - Библиогр. с. 301 - 344 ; Азб. показалец

   ISBN 978-619-01-0257-1 

   ISBN 619-01-0257-3 

  

Сист. No: 99910

- 437 -

П/943.0/Т 96, Ч/943.0/Т 96ЦБ 117756

Търнър, Хенри Ашби

   Германия от разделение до обединение / Хенри Ашби Търнър ; Прев. [от англ.] Ивелина Ватова ; С предг.  . - София : Ашур, 2018 ([София] : Симолини) . - 264 с. : с к. ; 24 см

   Пълната форма на името на прев. Ивелина Ватова е Ивелина Ватова-Йовкова (Йотова?). - Библиогр. с. 250 - 254 ; Азб. показалец.

   ISBN 978-619-7357-07-3 

  

Сист. No: 100030

- 438 -

П/902(497.2-22)/Ш 73ЦБ 117605

Шкорпил, Карел Вацлав

   Мадаро-могилското плато : [Едно класическо изследване върху археологическите забележителности в околностите на Мадара] / Карел Шкорпил ; С увод [от авт.]  . - София : Шамбала, 2018 . - 120 с. : с ил., сх., к. ; 20 см . -  (Поредица Съкровищница на бълг. наука)

   Библиогр. под линия с бел. ; Рез. на фр. ез.

   ISBN 978-954-319-209-0 

  

Сист. No: 99870

- 439 -

П/949.72.042(092)/Б 62, Ч/949.72.042(092)/Б 62ЦБ 117535

Янев, Симеон Янакиев

   Петър Бонев / Симеон Янев ; Худож. Васил Горанов . - София : Захарий Стоянов, 2018 ([Силистра] : Ковачев Прес) . - 160 с. : с цв. ил. ; 21 см . -  (Поредица Дълг и чест ; 27)

   Името на худож. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-09-1242-4 

  

Сист. No: 99794

- 440 -

П/943.0/Б 44ЦБ 117885

Бийвър, Антъни

   Падането на Берлин 1945 / Антъни Бийвър ; Прев. от англ. Галина Лозанова, Николай Вуков ; С предг. [от авт.]  . - София : Изток-Запад, 2019 . - 480 с. : с к., I - XXIV с. : ил., портр. ; 25 см

   Речник ; Библиогр. с. 459 - 466 ; Азб. показалец.

   ISBN 978-619-01-0519-0 

   ISBN 619-01-0519-Х 

  

Сист. No: 100182

- 441 -

Ч/937/Б 46ЦБ 117894

Биърд, Мери

   SPQR (Senatus Populusque Romanus) : История на Древния Рим / Мери Биърд ; Прев. от англ. Мария Кондакова . - София : Изток-Запад, 2019 . - 480 с. : с ил., табл., к., XVI с. : с цв. ил. ; 25 см

   Азб. показалец.

   ISBN 978-619-01-0500-8 

   ISBN 619-01-0500-9 

  

Сист. No: 100193

- 442 -

Ч/947.041(093)/В 70ЦБ 117891

Владимиров, Георги Христов

   Етюди по история и култура на волжките българи / Георги Владимиров ; С предг. от авт.  . - София : Изток-Запад, 2019 . - 176 с. ; 22 см

   Волжка България през погледа на един доказан изследовател / П. Павлов. - Библиогр. след отд. гл. - Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-01-0473-3 

   ISBN 978-619-01-0473-5 

   ISBN 619-01-0473-8 

  

Сист. No: 100189

- 443 -

П/949.72.032.21(092)/К 18ЦБ 117716

Игнатов, Веселин

   Цар Калоян Ромеоубиеца (1197 - 1207) : Историческо разледване / Веселин Игнатов . - София : Millenium, 2019 ([София] : Инвестпрес) . - 160 с. : с ил ; 21 см

   Съдържа и Справ. апарат. - Библиогр. с. 151 - 158.

   ISBN 978-954-515-469-0 (Милениум)

  

Сист. No: 99988

- 444 -

П/949.72.042.2(092)/Л 36ЦБ 117587

Левски, Васил

   Личният бележник (джобното тефтерче) на Васил Левски / Васил Левски ; Увод, разчитане, обясн. бел., справ. апарат, състав. Кирила Възвъзова-Каратеодорова ... [и др.] ; Предг. Кирила Възвъзова-Каратеодорова . - 2. изд. . - София : Изток-Запад ; Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 168 с. : с факс. ; 25 см

   Други състав.: З. Нонева, В. Тилева - Именен показалец ; Геогр. показалец.

   ISBN 978-619-01-0382-0 (Изток-Запад)

  

Сист. No: 99849

- 445 -

П/948/М 32, Ч/948/М 32ЦБ 117557

Марков, Георги

   Ерата на викингите / Георги Марков ; С въвед. от авт.  . - София : Millenium, 2019 ([Костинброд] : Мултипринт) . - 208 с. : с ил., портр. ; 23 см . -  (История на войните)

   Библиогр. с. 203 - 204.

   ISBN 978-954-515-472-0 (Милениум)

  

Сист. No: 99818

- 446 -

П/949.72.05/П 47ЦБ 117806

Петрова, Султана Рачо

   Моите спомени / Султана Рачо Петрова ; Увод Ангел Златков ; Предг. Димо Кьорчев, Венелин Ганев . - София : БИ 93, 2019 ([София] : Дедракс) . - 404 с. ; 23 см

   С бел. под линия.

   ISBN 978-619-7496-37-6 (Българска история)

  

Сист. No: 100089

- 447 -

П/949.72.053.2(093.3)/Р 94ЦБ 117516

Русев, Руси Стефанов

   Деветдесет дни завой : Правителството на Иван Багрянов 1 юни - 1 септември 1944 г. / Руси Ст. Русев ; Състав. и предг. Стефан Русев . - София : Изток-Запад, 2019 . - 168 с. : с портр., факс. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0357-8 

  

Сист. No: 99769

- 448 -

П/940.3/Т 94ЦБ 117748

Тъкман, Барбара

   Оръдия през август : Как започна Първата световна война / Барбара Тъкман ; Прев. от англ. Димитър Стефанов ; Предисл. Робърт К. Маси ; С предг. от авт.  . - София : Изток-Запад, 2019 . - 480 с. : с ил., портр., к. ; 25 см

   Библиогр. и бел. с. 434 - 472 ; Азб. показалец.

   ISBN 978-619-01-0439-1 

   ISBN 619-01-0439-8 

  

Сист. No: 100022

- 449 -

П/930.9(092)/Ф 23ЦБ 117816

Фаркуар, Майкъл

   Съкровищница от кралски скандали / Майкъл Фаркуар ; Прев. [от англ.] Радослав Христов ; С увод [от авт.]  . - [София] : Бард, 2019 ([София] : Алианс Принт) . - 352 с. : с ил., сх. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и Прил. - Библиогр. с. 346 - 348.

   ISBN 978-954-655-962-3 

  

Сист. No: 100100

- 450 -

Ч/904:726.8(497.23)/Ф 51ЦБ 117635

Филов, Богдан Димитров

   Куполните гробници при Мезек / Богдан Филов . - София : Шамбала, 2019 . - 210 с. : с ил., к. ; 20 см . -  (Поредица Съкровищница на българската наука)

   Съдържа и Рез на нем. ез. ; Списък на ил.

   ISBN 978-954-319-213-7 

  

Сист. No: 99901

- 451 -

П/947(093.3)/Ч 67ЦБ І 12301

Червено знаме, бодлива тел  : Свидетелства за трагедията в Русия /  Състав., прев. и свързващ текст Огняна Иванова . - [София] : Рива, 2019 ([Пловдив] : Булвест Принт) . - 172 с. ; 16 см

   Името на състав. отбелязан на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-320-653-7 

  

Сист. No: 99995

Краезнание

- 452 -

Кр/796(497.235)/Ш 21, П/796(497.235)/Ш 21, Ч/796(497.235)/Ш 21ЦБ 117874

Шампионите разказват  : Живи спомени на известни спортни личности на Ст. Загора : Ч. 1 -, 2017 - . - 24 см

   Изд. на Община Ст. Загора.

   Ч. 3 /  Предг.  Петър Драгиев . - 2019 -  (Ст. Загора : Кота Принт) . - 336 с. : с ил., портр., факс.

   Интервюта с: Р. Колев, С. Славов, Г. Иванова, И. Иванов, П. Михалев, Т. Киров, И. Раднев, П. Тенев, Р. Тенев, Е. Танев, А. Кръстева, Д. Йовчева, В. Хубенов, Р. Димитров, С. Христов, А. Няголов, И. Колева, Д. Хаджиев, Р. Минев, Р. Петрова, Г. Кочеренко, Б. Терзиева, Д. Терзиев, Б. Мерджанов, Г. Гинчев, П. Жеков ; Съдържа и Обичай това, което правиш / П. Драгиев.

   ISBN 978-954-9848-07-6  (ч. 3)(Тракийски свят)

  

Сист. No: 100167

- 453 -

Б/021/025(497.2)(063)/Б 92ЦБ II 7678

Българското книжовно наследство - част от европейското културно пространство

   Библиотеките - ключ към миналото - портал към бъдещето : [Сб.] докл. от XXІX Нац. конф. на ББИА, София, 6 - 7 юни 2019 г. . - София : Бълг. библ.-информ. асоц., 2019 . - 138 с. : с ил., табл., диагр. ; 30 см

   Съдържа докл. от: С. Найденова, Г. Вапцарова, Д. Илиева, П. Милтенов, А. Милева, Е. Георгиев, К. Александрова, В. Аврамова, Г. Петров, Д. Недялкова, М. Енчева, К. Иванова, Б. Яврукова, Д. Михайлова, Н. Дякова, Б. Маноилова, Ж. Караджиева, Т. Станчева, Д. Канева, Д. Чолакова, М. Гуленова, В. Грашкина-Минчева, Т. Пилева, А. Ставрева, Н. Поппетров, И. Цветанска. - Сб. се публикува с подкрепата на Фонд. Глобални библ. - България. - Библиогр. след някои докл. и под линия.

   ISBN 978-954-9837-33-9 

  

Сист. No: 100176

- 454 -

Д/820-93-1/Д 77, Кр/820-93-1/Д 77ЦБ II 7663

Доналдсън, Джулия

   Къде е мама? / Джулия Доналдсън ; Ил. Аксел Шефлър ; Прев. [от англ.] Мария Донева . - [Пловдив] : Жанет 45, 2019 (Китай) . - [28] с. : с цв. ил. ; 28 см

   

   ISBN 978-619-186-503-1 

  

Сист. No: 100076

- 455 -

П/050(497.2)(091)/И 58, Ч/050(497.2)(091)/И 58ЦБ 117838

Илчев, Иван

   Рекламата през Възраждането : Монография / Иван Илчев ; С увод [от авт.]  . - 2. изд. . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019 . - 219 с. : с ил., факс. ; 24 см

   Пълното име на авт. - Иван Илчев Димитров. - Библиогр. с. 203 - 212 и под линия с бел. ; Геогр. показалец ; Именен показалец.

   ISBN 978-954-07-4745-3 

  

Сист. No: 100125

- 456 -

П/271(497.2)(036)/Р 17, Ч/271(497.2)(036)/Р 17ЦБ 117853

Радославов, Борислав

   Чудодейните места в България : Истински истории за силата на вярата / Борислав Радославов ; Предг. епископ Сионий Велички . - София : Труд, 2019 ([Благоевград] : Смилков) . - 392 с. : с цв. ил., к. ; 21 см

   Съдържа и Молитви ; Притчи.

   ISBN 978-954-398-597-5 

   ISBN 954-398-597-9 

  

Сист. No: 100143

- 457 -

Кр/373.24(497.235)/С 25, П/373.24(497.235)/С 25, Ч/373.24(497.235)/С 25ЦБ 117876

Светът на детето  / Йоанна Димитрова ... [и др.] ; Ил. Рая Енчева . - [Ст. Загора] : Акром, 2019 . - 96 с. : с ил. (някои цв.) ; 24 см

   Други авт.: Колектив и Г. Галчев. - Изд. на Дет. градина Светлина - Ст. Загора.

   ISBN 978-619-168-242-3 (Абагар)

  

Сист. No: 100170

- 458 -

Кр/886.7-31/С 45, П/886.7-31/С 45, РЦАв/886.7-31/С 45ЦБ 117872

Сливкова, Радка Иванова

   Семейство Фрий : Роман / Радка Сливкова ; С предг. от авт.  . - [Ст. Загора] : Палмира, 2019 . - 276 с. ; 21 см

   Съдържа и Приказният път на мечтата / С. Йонкова.

   ISBN 978-954-9376-73-9 

  

Сист. No: 100165


 Индекс по АВТОРИ

Абаджиева, Красимира 318 365 
Абаджиева, Красимира Светославова 318 365 
Або 207 
Аврамова, Ваня 4 453 
Аврейски, Никола 56 
Аврейски, Никола Иванов 56 
Автанска, Румяна 26 99 
Автанска, Румяна Славова 26 99 
Агамбен, Джорджо 84 
Адамова, Женя 85 
Адамс, Лорейн 70 
Адас-Льобел, Мирей 44 
Азманова-Рударска, Елена 185 
Азманова-Рударска, Елена Цветанова 185 
Акселрад, Брижит 37 
Акунин, Борис 248 249 268 
Александрова, Красимира 4 453 
Александрова, Петя 85 428 
Александрова, Петя Александрова 85 
Алексиева, Емилия 129 
Алексиева, Текла Вилхелм 85 
Алипиева, Антоанета Петрова 3 
Алън, Айвън 187 
Амбръс, Виктор 187 
Анастасова, Деница 129 
Ангелов, Димитър 182 
Ангелов, Димитър Симеонов 182 
Ангелова, Анна 1 
Ангелова, Анна Йорданова 1 
Ангелова, Антония 85 
Ангелова, Иванка 374 
Ангелова, Иванка Димитрова 374 
Ангелова, Магдалена 129 
Ангелова, Невена 362 
Ангелова, Невена Христова 85 362 
Ангелова, Радостина А. 208 
Ангелова, Радостина Ангелова 208 
Ангелова, Татяна 146 
Ангелова, Татяна Гаврилова 146 
Андерсен, Ханс Кристиан 336 
Андонова, Весела Цветанова 98 
Андонова, Евелина 35 
Андонова, Евелина Огнянова 35 
Андонова, Мартина 333 337 
Андреев, Васил 234 
Андреева, Людмила 13 34 60 109 
Андреева, Людмила Маринова 13 34 60 109 
Андреева-Сапунджиева, Ана 129 
Андрич, Иво 250 
Анжел, Паскал 37 
Антиохов, Милен 340 403 
Антов, Пламен Петков 3 
Антонова, Катя 333 337 
Антонопулос, Андреас М. 125 
Ануин, Майк 410 
Апълбаум, Ан 425 
Арвайлер, Люсил 411 
Аргириу, Астериос 44 
Арден, Катрин 348 
Ариели, Дан 37 
Аркова, Матея 38 
Аркова, Матея Светозарова 38 
Асенов, Йордан Лозанов 219 
Асенова, Даниела 172 
Асенова, Магдалена 100 
Асса, Греди 179 
Асса, Греди Хаим 179 
Астън, Уилям Джордж 47 
Атанасов, Иван 307 314 
Атанасов, Стоян 180 186 398 
Атанасова, Венера 296 349 389 414 415 
Атанасова, Венера Иванова 296 349 389 414 415 
Атанасова, Нели Цонева 200 
Атанасова, Светла 179 
Бабакова, Лилия 129 
Бавелас, Джанет Бивин 60 
Багряна, Елисавета 234 
Багшоу, Тили 319 
Баева, Вихра 409 
Баева, Вихра Господинова 409 
Баева, Надя 155 
Баева, Надя Димитрова 155 
Базиле, Джамбатиста 400 
Байрен, Сара 269 
Байрос, Франц фон 400 
Бакман, Фредрик 270 
Балабанов, Михаил 289 367 396 
Балабански, Тошо Луканов 130 
Баландие, Жорж 65 
Балез, Мари-Франсоаз 44 
Баннай Таку 111 
Барне, Силви 44 
Барутчиева, Детелина 209 
Барутчиева, Детелина Владимирова 209 
Бахчеванова, Калина 300 383 
Бахчеванова, Калина Светозарова 300 383 
Бег, Лоран 37 
Бейкър, Сара 118 
Бейли, Елън 406 
Бек, Ева 13 
Беленски, Бойко 210 
Беленски, Бойко Цветков 210 
Белчев, Михаил 193 
Белчев, Михаил Иванов 193 
Бенджамин, Али 335 
Бенова - Бени, Илияна 406 
Бенова, Илияна Александрова 406 
Бенуа, София 146 
Берберова, Вергиния Тодорова 1 
Берг, Ричард 273 
Берг, Сибиле 251 
Бергомино, Джорджо 407 
Берт, Клоди 37 
Бечев, Димитър 71 
Бечев, Димитър Христов 71 
Бианки, Фаусто 353 
Биже, Жан-Луи 44 
Бийвър, Антъни 440 
Битъл, Шон 271 
Биър, Софи 406 
Биърд, Мери 441 
Блажев, Христо 388 
Блейк, Куентин 356 
Блекбъри, Джеймс 194 
Блекбърн, Саймън 14 
Блу, Нийл 44 
Боарон, Мишел 136 
Бобев, Боби Николов 78 
Богоева, Силвия 85 
Богословова, Анита 135 
Бодлер, Шарл 252 
Боев, Златозар 410 
Боев, Златозар Николаев 410 
Боева, Бистра 72 
Боева, Бистра Николова 72 
Божинов, Александър 147 
Божинов, Александър Николов 147 
Божинов, Венцислав Славчев 185 
Божкова, Исабела 100 
Божкова-Михайлова, Росица 127 
Бойчев, Георги 86 
Бойчев, Георги Иванов 86 
Бомон, Жак 411 
Бонев, Димо 240 
Борисов, Георги 246 
Борисов, Милен Антиохов 340 403 
Борисов, Орлин 73 
Борисов, Орлин Николов 73 
Борисов, Теодор 153 
Борисова, Екатерина Николова 333 337 
Ботев, Христо 234 
Бошнакова, Геника 72 
Бошнакова, Геника Георгиева 72 
Бояджиев, Андрей 1 
Бояджиев, Андрей Тодоров 1 
Бояджиев, Валентин 171 
Бояджиева, Анна 85 
Бояджиева, Валентина 285 
Бояджиева, Валентина Борисова 285 
Бояджиева, Валя 285 
Бояджиева, Вяра 85 
Бояджиева, Марина 9 
Бояджиева, Марина Николова 9 
Бояджиева, Румяна 102 
Боянова, Снежана 178 
Брадбери, Травис 26 
Брайс, Стефан 272 
Брегман, Рутгер 74 
Бреск, Анри 44 
Бриан, Изабел 44 
Брукс, Джералдин 70 
Брюн, Маел 75 
Бугеро, Уилям Адолф 273 
Бузов, Емил 2 
Бузов, Емил Митков 2 
Буковски, Христо 199 
Буковски, Христо Димитров 199 
Бунева, Благородна 129 
Бунин, Иван 273 
Бунин, Иван Алексеевич 273 
Бурнаски, Евстати Стоилов 229 
Бутева, Аксиния 66 
Бутева, Аксиния Радославова 66 
Бутри, Филип 44 
Буюклиева, Майре 51 282 
Бърнс, Робърт 241 
Бьодуел, Ги 44 
Вагалински, Боян 412 
Вагалински, Боян Людмилов 412 
Вазов, Иван 234 
Вазов, Иван Минчов 336 
Вакарелова, Ема Кръстева 85 
Ван Ло, Луи-Мишел 273 
Вание, Никола 242 
Ванчева, Василка 309 312 
Ванчева, Василка Филипова 309 312 
Вапцаров, Никола Й. 234 
Вапцарова, Габриела 4 453 
Варгас Льоса, Марио 70 
Варнер, Гордън 120 
Варчева, Петя 129 
Василева, Екатерина 200 
Василева, Екатерина Асенова 200 
Василева, Мария 11 12 22 23 30 41 158 
Василева, Мария Петрова 23 30 
Василева, Силвия 134 
Василева, Силвия Василева 134 
Василева, Стефка 167 
Василиев, Асен 200 
Ватова, Ивелина 437 
Ватова-Йовкова, Ивелина 437 
Ватова-Йотова, Ивелина 437 
Вацлавик, Пол 60 
Вачкова, Веселина Кирилова 404 
Вебер, Карл Емил Максимилиан 48 
Вебер, Макс 48 
Велеа, Дан 116 
Велева, Александра 253 
Велева, Александра Александрова 253 
Велинова, Зорница 426 
Велинова-Тренчева, Зорница Велинова 426 
Величкова, Галина 317 
Величкова, Галина Веселинова 317 
Велкова, Кичка Георгиева 129 
Велчев, Васил 51 
Велчев, Васил Константинов 51 
Велчев, Камен 5 
Велчева, Цветелина 237 
Велчева, Цветелина Валентинова 237 
Венсан, Катрин 44 
Веселинов, Димитър 1 
Вивалди, Антонио 370 
Вичева, Виолета 381 
Вичева, Виолета Стефанова 381 
Владев, Влади 123 280 
Владев, Влади Железов 123 280 
Владимиров, Георги 442 
Владимиров, Георги Христов 442 
Владимирова, Жела Георгиева 304 
Владов, Сергей 194 
Владова, Марта 29 
Владова, Марта Владимирова 29 
Вогманн, Юлия 76 
Войводова, Рада 345 
Войников, Живко 435 
Войников, Живко Гочев 435 
Войнова, Евгения 350 351 352 
Войнова, Евгения Цветанова 350 351 352 
Войнова, Екатерина 251 
Войнова, Екатерина Димитрова 251 
Войнова, Нели 52 
Войчицки, Ан 88 
Войчицки, Джанет 88 
Войчицки, Естер 88 
Войчицки, Сюзън 88 
Воше, Андре 44 
Вуков, Николай 436 440 
Вуков, Николай Иванов 436 440 
Въжаров, Явор Савчов 207 
Възвъзова-Каратеодорова, Кирила 444 
Възвъзова-Каратеодорова, Кирила Николова 444 
Вълканов, Венелин 399 
Вълканов, Венелин Димитров 399 
Вълнарова, Милена 85 
Вълчев, Найден 234 
Вълчев, Тодор 302 
Вълчинова, Галя 172 
Вьонар, Марк 44 
Габе, Дора Петрова 336 
Гаврилов, Борислав 425 
Гаврилов, Борислав Гаврилов 425 
Гаврон, Асаф 70 
Гаджанова, Русана 135 
Галчев, Георги 101 457 
Галчев, Георги Иванов 101 457 
Ганев, Венелин 446 
Ганев, Венелин Йорданов 446 
Ганери, Анита 410 
Ганчева, Елена 117 
Ганчева, Елена Димитрова 117 
Гардер, Жан-Мишел 286 
Гарднър, Хауърд 37 
Гарсия Маркес, Габриел 274 
Гацова, Йоана 247 338 
Гацова, Йоана Пламенова 247 338 
Гейтс, Дона 137 
Ген, Беноа 44 
Генов, Антъни 100 
Генов, Ненко 354 
Генов, Ненко Стойков 354 
Генов, Николай 89 
Генов, Николай Борисов 89 
Генов, Юлий 278 
Генова, Светозара 31 
Генчева, Цветана 303 371 
Генчева, Цветана Тодорова 371 
Георгиев, Благовест 67 
Георгиев, Благовест Атанасов 67 
Георгиев, Галин 363 
Георгиев, Галин Николаев 363 
Георгиев, Елизабета 4 453 
Георгиев, К. 129 
Георгиев, Людмил 201 
Георгиев, Людмил Руменов 201 
Георгиев, Никола 184 
Георгиев, Никола Георгиев 184 
Георгиев, Стефан 358 
Георгиев, Стефан Любомиров 358 
Георгиева, Анна 387 
Георгиева, Анна Н. 387 
Георгиева, Виктория 85 
Георгиева, Диляна 161 166 348 361 
Георгиева, Диляна Георгиева 161 361 
Георгиева, Жела 304 
Георгиева, Кристина 129 
Георгиева, Мария 76 
Георгиева, Росица 132 
Георгиева-Тенева, Огняна Атанасова 3 
Герасимов, Петър 79 
Герасимов, Петър Миронов 79 
Герасимова, Адриана 85 
Герварт, Робърт 436 
Гергова, Иванка Йорданова 172 
Герджиков, Петър 116 
Герджиков, Петър Павлов 116 
Герова, Валерия 135 
Гетова, Елена Славова 179 
Гешакова, Юлия 71 106 
Гиздов, Любомир 270 
Гиздов, Любомир Емилов 270 
Гикова, Ива 85 
Гилар, Джоана 353 
Гилман, Шарлот П. 307 
Гифърд, Клайв 5 
Главусанов, Павел 14 
Главусанов, Павел Грозданов 14 
Гласби, Мат 155 
Говри, Никола 37 
Гоно, Пиер 44 
Гопник, Алисън 37 
Горанов, Васил 182 429 431 439 
Горанов, Васил Иванов 182 429 431 439 
Горанова, Тоня Рускова 85 
Гордън, Джеймс С. 133 
Гортнър, Кристъфър 275 
Горчева, Мая Стоянова 179 
Горянова, Снежана 172 
Гочев, Александър 211 
Гочев, Александър Димитров 211 
Градинаров, Борислав 27 
Градинаров, Борислав Николов 27 
Гранитски, Иван 218 221 341 
Грашкина-Минчева, Ваня 4 453 
Грей, Уилям 353 
Грейни, Марк 276 
Грекова, Евгения 65 
Грекова, Евгения Димитрова 65 
Греъм Джонстън, Ан 334 
Григорова, Траянка Бойкова 129 
Грийвс, Джийн 26 
Грийнуд, Кърсти 277 
Грийнуолд, Томи 355 
Грънчарова, Гергана 380 
Грюнберг, Арнон 70 
Гугова, Павлина Николова 398 
Гулев, Димитър 229 
Гуленова, Мария 4 453 
Гьошев, Александър 382 
Гьошев, Александър Василев 382 
Гюзелев, Петър 229 
Гюйон, Жан 44 
Дабков, Кольо Иванов 179 
Давидов, Христо 129 
Давидова, Теодора 74 
Давидова, Теодора Иванова 74 
Дал, Роалд 356 
Далев, Пенчо 114 
Далев, Пенчо Генчев 114 
Далчев, Атанас 234 
Дамазио, Антонио 37 
Дамянов, Боян 236 
Дамянов, Боян Стефанов 236 
Дамянова, Дима 85 
Даракчиева, Боряна 311 
Даракчиева, Боряна Неделчева 311 
Даскалов, Румен 48 
Даскалов, Румен Дончев 48 
Де ла Круз, Мелиса 357 
Дебелянов, Димчо 234 
Дейвис, Джон 187 
Дейнс, Кейти 408 
Делакур, Грегоар 253 
Делева, Надежда 195 
Делева, Надежда Йорданова 195 
Делибалтова, Бойа 305 
Делчев, Асен 200 
Делчев, Красимир 212 
Делчев, Красимир Желев 212 
Делчев, Петър 113 233 
Делчев, Петър Пламенов 113 
Делчева-Вежинова, Павлина 398 
Денева, Надежда 135 
Дередел Рожон, Сандрин 329 330 
Дерида, Жак 15 
Десаи, Анита 70 
Детрез, Раймонд 172 
Джаксън, Дон Д. 60 
Джамгон Конгтрул, римпоче 50 
Джанабетска, Боряна 69 254 262 263 271 292 
Джанабетска, Боряна Ангелова 69 254 262 263 271 292 
Джебарова, Теодора 325 
Джебарова, Теодора Иванова 325 
Джеймз, Хенри 278 
Джеймс, Арън 37 
Джеймс, Хенри 278 
Джелепова, Стела 265 
Джелепова, Стела Алексеева 265 
Дженингс, Линда 334 
Джирас, Фида 70 
Джонсън, Адам 279 
Джонсън, Морийн 358 
Джоргова, Юлия Борисова 130 
Джоунс, Линдзи 353 
Дзингарова, Гергана 85 
Дзюлин Хъ 176 177 
Ди Франческо, Миа 401 
Диегез, Себастиан 37 
Дикова-Миланова, Миглена 172 
Дилвар, Ананд 28 
Димитров, Божидар 429 
Димитров, Иван Илчев 6 455 
Димитров, Иван Йорданов 221 
Димитров, Николай 179 
Димитров, Светозар 129 
Димитрова, Александра 85 
Димитрова, Евгения 213 
Димитрова, Екатерина 160 
Димитрова, Елица Куздова 85 
Димитрова, Илияна Ив. 179 
Димитрова, Ина 132 141 
Димитрова, Ина Димитрова 132 141 
Димитрова, Йоанна 101 457 
Димитрова, Кристина 21 409 
Димитрова, Кристина Валентинова 21 
Димитрова, Петя 85 
Димитрова, С. 129 
Димитрова-Ганева, Йоанна 101 457 
Димова, Людмила Пантелеева 205 
Диспенца, Джоузеф 41 
Дичева, Теодора 77 
Дичева, Теодора Тодорова 77 
Дойнов, Пламен 3 
Дойнов, Пламен Иванов 3 
Доналдсън, Джулия 359 454 
Донева, Мария 359 454 
Дончева, Маргарита Маньова 85 
Дончева, Теодора 85 
Дортие, Жан-Франсоа 37 
Доспевска, Нели 393 
Доспевска, Нели Иванова 393 
Достоевска, Анна 280 
Достоевска, Анна Григориевна 280 
Драганова, Емилия 283 
Драганова, Емилия Владимирова 283 
Драгиев, Петър 159 452 
Драгиев, Петър Драгиев 159 452 
Драгиева, Петра 360 
Драгова, Надежда 399 
Драгова, Надежда Николова 399 
Драгоева, Деяна 214 
Драгоева, Деяна Драгомирова 214 
Дрегър, Дон 120 
Дрейтън, Хенри 10 
Дринов, Людмил 336 
Дрозда-Сенковска, Ева 37 
Дубковска, Валерия 29 
Дубковски, Владимир 29 
Дукова, Биляна 137 
Дулев, Цанко Лалев 372 
Дурин, Стоян Иванов 126 
Дъган, Хелена 361 
Дългъчева, Мая 362 
Дългъчева, Мая Георгиева 362 
Дърст, Катрин 375 
Дьони, Филип 44 
Дювал, Ив-Мари 44 
Дюмезил, Бруно 44 
Дюрвил, Андре 10 
Дюрвил, Гастон 10 
Дякова, Надежда 4 453 
Егеланд, Том 281 
Егърс, Дейв 70 
Едуардс, Лес 187 
Езекиев, Димитър 416 
Езекиев, Димитър Борисов 416 
Елезова, Младена 346 
Елезова, Младена Александрова 346 
Елин Пелин 195 324 
Енде, Михаел 322 343 
Енде, Михаел Андреас Хелмут 343 
Енев, Деян 215 
Ениколопов, С. Н. 129 
Ено Шоки 111 
Ено, Мари-Елизабет 44 
Енчева, Мануела 4 453 
Енчева, Мария 272 
Енчева, Мария Генчева 272 
Енчева, Рая 101 457 
Ефтимов, Йордан 179 
Ефтимов, Йордан Симеонов 179 
Ефтимова, Андреана Борисова 179 
Желева, Силвия 260 
Живановски, Ненад Александър 59 
Живков, Никола 234 
Жост, Франсоа 37 
Жюдик, Бруно 44 
Загоров, Орлин 221 
Загоров, Орлин Тихомиров 221 
Заркова, Анна 221 
Захариева, Емилия 331 
Захариева, Лила 331 
Захариева, Лила Борисова 331 
Зелински, Ерик 138 
Зиновиеф, Софка 282 
Златанов, Димитър 160 
Златарева, Галина Йорданова 363 
Златарски, Иван 276 
Златарски, Иван Василев 276 
Златина, Галина 344 363 
Златков, Ангел 446 
Зографова, Катя Цветанова 179 
Иванов, Братислав 174 
Иванов, Братислав Йончев 174 
Иванов, Даниел 47 
Иванов, Мариян 139 
Иванов, Мариян Стоянов 139 
Иванова, Александра 135 
Иванова, Александра Стефанова 135 
Иванова, Бианка 345 
Иванова, Бианка Мирославова 345 
Иванова, Велина 129 
Иванова, Галина 171 186 
Иванова, Десислава 129 
Иванова, Евгения 369 
Иванова, Екатерина 370 
Иванова, Елена 100 
Иванова, Елена Ю. 172 
Иванова, Калина 4 453 
Иванова, Марта 75 
Иванова, Марта Руменова 75 
Иванова, Мирела 423 424 
Иванова, Мирела Цветкова 423 424 
Иванова, Огняна 225 273 291 307 336 451 
Иванова, Огняна Начева 225 273 291 307 336 451 
Иванова, Симона 100 
Иванова-Кандиларова, Петя Александрова 428 
Иванчев, Боян Христов 68 
Игнатов, Божидар 100 
Игнатов, Веселин 430 443 
Игнатов, Веселин Иванов 430 
Игнатова, Валентина 129 
Игнатова, Правда 378 
Игнатова, Правда Георгиева 378 
Игнатовски, Владимир 149 
Игнатовски, Владимир Спасов 149 
Иерохам, Давид 18 43 
Изет, Азис 285 
Изън, Касандра 30 
Ил Сунг На 403 
Илиев, Димитър Христов 433 434 
Илиев, Илия 111 112 
Илиев, Илия Георгиев 112 
Илиев, Радослав 324 339 
Илиев, Радослав Георгиев 324 339 
Илиева, Дарина 4 453 
Илиева, Лена 178 
Илиева, Лена Христова 178 
Илиева, Невена 49 
Илчев, Иван 6 455 
Имбаш, Рюеди 44 
Ингилизова, Гергана Танева 81 
Инджев, Благовест 129 
Инджов, Никола 211 
Инджов, Никола Иванов 211 
Инуса, Мануела 283 
Исаев, Младен 234 
Йеше Цогял 49 
Йовев, Светослав Тодоров 130 
Йона-Прат, Доминик 44 
Йонкова, Светлана 224 458 
Йонсрюд, Ингар 284 
Йорданов, Недялко 198 
Йорданов, Недялко Асенов 198 
Йорданов, Христо 129 
Йорданова, Уляна 24 128 
Йорданова, Уляна Петкова 24 128 
Кадийски, Кирил 252 
Кадийски, Кирил Крумов 252 
Казакова, Яна 385 
Казакова, Яна Пламенова 385 
Казалис, Анна 364 
Казандзакис, Никос 285 
Казанова, Джакомо 286 
Казо, Беатрис 44 
Кайчев, Наум Илиев 78 
Какпур, Порочиста 70 
Калахан, Стейси 37 
Калиганов, Игор 172 
Калинов, Валентин 84 
Калинов, Валентин Константинов 84 
Калонита, Джен 365 
Калчев, Пламен 129 
Калшед, Доналд 31 
Камбуров, Красен 148 
Камбуров, Красен Генчев 148 
Камчева, Станимира 129 
Кандиларова, Севдалина 129 
Канева, Даниела 4 453 
Канева-Донева, Мария 308 
Канеман, Даниъл 37 
Кантагрел, Жил 44 
Капралова, Недка 37 
Капралова, Недка Неделчева 37 
Кар, Николас 117 
Каравелов, Любен 234 
Караджова, Михаела 85 
Караджова, Надка 229 
Карамелска, Теодора 18 
Карамелска, Теодора Иванчева 18 
Карастойчева, Емилия Станимирова 275 353 
Карбоние-Бюркар, Мариан 44 
Кариер, Жан-Клод 37 
Кариру, Джон 90 
Карма Агван Йонтан Гяцо 50 
Карнасис, Дийн 156 
Карнасис, Константин 156 
Карраско, Хесус 287 
Касабов, Огнян 108 
Кастро, Миранда 133 
Кацарова, Мариана 98 
Кацарова, Мариана Ненкова 98 
Кашукеева-Нушева, Ваня 68 
Кашукеева-Нушева, Ваня Георгиева 68 
Кен, Регина 343 
Керангал, Майлис дьо 70 
Керанова, Снежана 168 
Керанова, Снежана Павлинчова 168 
Кериган, Майкъл 112 
Керъл, Джорджи 112 
Ким Со Йънг 175 
Ким, Со Йънг 175 
Кинг, Стивън 288 
Киндерман, Барбара 366 
Кини, Джеф 289 367 
Кираджиева, Жечка 4 453 
Кирилова, Цвета 261 
Киркегор, Оле Лун 368 
Кирова, Милена 213 
Клари, Тим 187 
Кларк, Кристофър 422 
Класен, Джон 340 
Клейборн, Анна 410 
Клемънс, Самюъл Лангхорн 393 
Князева, Светлана 363 
Князева, Светлана Ангелова 363 
Кован, Фредерик Л. 39 
Ковачева, Райна 91 
Кожухаров, Кънчо 17 33 
Кожухаров, Кънчо Иванов 17 33 
Козовски, Стефан 216 
Кол, Даниела 381 
Колев, Валери 369 
Колев, Валери Йорданов 369 
Колев, Павел 163 
Колев, Павел Тихомиров 163 
Колев, Светослав 164 416 
Колев, Светослав Велев 416 
Колева, Ася 85 
Колева, Красимира 172 
Колева, М. 129 
Колева, Светлина 140 
Колева, Светлина Георгиева 140 
Кольовска, Таня 105 
Кольовска, Таня Георгиева 105 
Комогорова, Светлана Николаева 334 
Комогорова-Комата, Светлана 334 
Кондакова, Мария 107 441 
Кондакова, Мария Атанасова 107 441 
Константинов, Константин 336 
Константинов, Константин Илиев 336 
Константинова, Здравка Ангелова 179 
Константинова, Юра Тотева 78 
Контеу, Емилия 397 
Корбен, Ален 44 
Корнилев, Валентин 180 
Корнилев, Валентин Юриев 180 
Коробко, Денис 248 249 268 
Коробко, Денис Иванович 248 249 268 
Кортни-Тикъл, Джесика 370 
Косгроув, Ли 413 
Косев, Константин 431 
Косев, Константин Димитров 431 
Косева, Фиделия 400 
Костов, Боян 119 125 
Костов, Боян Каменов 25 119 125 
Костов, Камен 119 
Костов, Камен Сотиров 25 119 
Котино, Каролин 91 
Коткин, Стивън 423 424 
Котро, Жан 37 
Котън, Кати 370 
Котърил, Джо 371 
Кралевска, Нася 92 
Кралевска, Нася Атанасова 92 
Крамър, Питър 132 
Крейчова, Елена 172 
Крисп, Питър 5 
Кристенсен, Ларш Собю 70 
Кръстев, Емил 196 
Кръстев, Емил Кирилов 196 
Кувърт, Дж. П. 355 
Кузева, Красимира 53 
Кузмова-Зографова, Катя Цветанова 179 
Куков, К. 129 
Кунева, Виолета 217 
Кунева, Виолета Трифонова 217 
Кунерт, Алмуд 366 
Кунзру, Хари 70 
Кунчев, Божидар Богомилов 3 
Кунчев, Васил Иванов 444 
Куприн, Александър 273 
Куприн, Александър Иванович 273 
Кутева, Диана 320 
Кутева, Диана Янакиева 320 
Кълъмбъс, Крис 388 
Кънев, Пейчо 279 
Кънева, Капка Николаева 85 
Кънчева, Татяна 179 
Кърлес, Алън 187 
Къшнър, Рейчъл 70 
Кьорчев, Димо 446 
Кьорчев, Димо Петров 446 
Лазарова, Ирина 13 
Лазарова, Ирина Стефанова 13 
Лакова, Цветелина 118 
Лакова, Цветелина Лакова 118 
Лалев, Цанко 372 
Лалева, Таня 172 
Ламикин, Олег 128 
Ламикин, Олег Дмитриевич 128 
Ланглоа, Клод 44 
Лапланш, Франсоа 44 
Латева, Екатерина 364 
Латева, Екатерина Иванова 364 
Лафърти, Мър 373 
Леви, Дейвид А. 109 
Леви, Роберт 197 
Леви, Роберт Моис 197 
Левитан, Исак 273 
Левски, Васил 444 
Левтерова, Дора 129 
Левчев, Любомир 218 
Левчев, Любомир Спиридонов 218 
Лей, Дейвид 187 
Лейтън, Луси 187 
Леков, Теодор 120 
Леков, Теодор Арсов 120 
Лекова, Веселина 93 
Лекова, Веселина Пламенова 93 
Лекривен, Филип 44 
Ленсиони, Патрик 26 
Леонтиева, Лора 129 
Лефтеров, Живко Ангелов 3 
Лилиев, Николай 234 
Лимони, Албена 85 
Липчева-Пранджева, Любка 3 
Личева, Амелия Веселинова 188 
Лозанов, Йордан 219 
Лозанова, Галина 436 440 
Лозанова, Галина Каменова 436 440 
Лозанова, Зорница Кирилова 38 
Лозанова, Мила 390 391 392 
Лозанова, Нели 299 
Лозанова, Нели Иванова 299 
Лолова, Татяна 151 
Лолова, Татяна Желязкова 151 
Лонгуърт, М. Л. 290 
Лондон, Джек 291 
Лорен, Антоан 243 244 
Лулева, Ана Георгиева 172 
Лунгова, Снежанка 129 
Лъвкрафт, Х. Ф. 307 
Льоблевек, Даниел 44 
Льобулюек, Ален 44 
Льовилен, Клод 44 
Льогал, Жан-Мари 44 
Льомарки, Пиер 37 
Льометр, Никол 44 
Льопеле, Клод 44 
Льопти, Еманюел 411 
Любенова, Вяра 57 
Любенова, Вяра Николаева 57 
Любенова, Лизбет 404 
Любенова, Лизбет Върбанова 404 
Люцканов, Росен 144 
Люцканов, Росен Любомиров 144 
Люцканова, Ралица Жекова 188 
Люцканова-Костова, Ралица 188 
Мадзали, Густаво 329 330 332 
Мазина, Марина 24 
Майерхолд, Всеволод 149 
Майерхолд, Всеволод Емилевич 149 
Майерхолд, Карл Теодор Казимир 149 
Майор, Жан-Мари 44 
Майсен, Томас 421 
Макбрайд, Имър 70 
Макдърмид, Вал 254 292 
Маккан, Колъм 70 
Маккартни, Пол 375 
Маккол, Гери 402 
Маклейн, Лаклън 157 
Макнийл, Джеймс 10 
Макуилямс, Нанси 16 
Малковска-Старирадева, Светлана 417 
Малковска-Старирадева, Светлана Георгиева 417 
Манкова, Олга 50 
Манова, Вихра 269 277 
Манова, Вихра Иванова 269 277 
Манова, Диана 95 
Манова, Диана Стойкова 95 
Манова, Рени 191 
Манова, Рени Антонова 191 
Маноилова, Борислава 4 453 
Манолева, Анна 129 
Манолова, Гергана 16 
Манолова, Гергана Тенева 16 
Мануилова, Калина 100 
Манушева, Ирина 39 
Манушева, Ирина Борисова 39 
Маравал, Пиер 44 
Маргьора, Даниел 44 
Марен, Оливие 44 
Маринов - Пело, Валентин 243 244 
Маринов, Валентин Георгиев 243 
Маринов, Найден 100 
Маринов, П. 129 
Маринчева, Евгения 135 
Марков, Георги 445 
Маркова, Аглика 102 
Маркова, Аглика Йосифова 102 
Маркова, Даниела 32 
Маркова, Даниела Тодорова 32 
Маркова, Дита 346 
Маркова, Дита Крумова 346 
Маркова, Райна 94 
Маркора, Самуеле 162 
Мармион, Жан-Франсоа 37 
Марсънс, Анджела 255 293 
Мартен, Аник 44 
Мартен-Изар, Бернадет 44 
Марти, Роланд 172 
Марушкина, Силвия 100 
Марчева, Илияна 61 
Марчева, Илияна Илиева 61 
Маси, Робърт К. 448 
Масо, Жан-Пиер 44 
Масуно Шунмьо 51 
Масурски, Александър 129 
Матанова, Ваня 129 
Матанова, Ваня Лукова 129 
Матвеева, Ана 401 
Матеев, Павел 376 
Матеев, Павел Божидаров 376 
Мау, Мина 220 
Мацара, Мауро 187 
Мачолова, Магдалена 100 
Медаров, Георги 108 
Медина, Джон 141 
Мей, Роло 17 33 
Меламед, Виктор 79 
Менасе, Ева 70 
Месуд, Клеър 256 
Методиев, Методи 3 
Методиева - Тихича, Теодора 197 
Методиева, Теодора 197 
Миа ди Франческо 401 
Миколенко, Дмитро 172 
Миланова, Виолета Грудева 179 
Миланова, Даниела 129 
Миланова, Дарина 301 
Миланова, Дарина Бойкова 301 
Миланова, Рая 100 
Миланова, Станислава 28 
Миланова, Станислава Александрова 28 
Милев, Гео 336 
Милева, Аница 4 453 
Милева, Катрин 131 
Милер, Алис 18 
Милс, Андреа 5 
Милтенов, Пламен 4 453 
Милчев, Тихомир 280 
Милър, Уилям 34 
Мимуни, Симон 44 
Минева, Евелина 172 
Минева, Тодорка 15 
Минева, Тодорка Йорданова 15 
Минков, Николай 322 
Минков, Николай Цочков 322 
Минков, Светослав 336 
Минков, Светослав Константинов 336 
Минкова, Анжела 85 
Минчев, Димитър 422 
Минчев, Огнян Димитров 68 
Минчева, Ивелина 313 315 
Минчева, Таня 163 
Минчева-Бобадова, Ивелина 313 315 
Миронова, Златка 257 293 
Мирчев, Ивайло 331 
Мирчев, Ивайло Николов 331 
Мирчев, Никола 331 
Мирчев, Никола Стоилов 331 
Мирчева, Бойка 172 
Мирчева, Светлана 85 
Мискив, Надя 172 
Мистри, Рохинтън 294 
Митев, Пламен Димитров 404 
Михайлов, Илиян 201 
Михайлова, Анета Василева 78 
Михайлова, Димка 4 453 
Михайлова, Здравка 397 
Михайлова, Неза 90 
Михайлова, Неза Петрова 90 
Михайловски, Стоян 234 
Михалкова, Даниела 68 
Младенова, Александра 369 
Младенова, Вилма 202 
Младенова, Вилма Асенова 202 
Можолич, Елена 384 
Молев, Владимир 294 400 
Молев, Владимир Георгиев 294 400 
Моллов, Благовест 402 
Моллов, Благовест Сотиров 402 
Момчилова, Адриана 422 
Момчилова, Адриана Николова 422 
Монтгомъри, Бен 161 
Монтесори, Мария 95 
Морен, Едгар 37 
Моро, Патрик 37 
Мосе, Клод 427 
Мосер, Май-Брит 142 
Мур, Греъм 295 
Мурджев, Лазар 221 
Мурджев, Лазар Димитров 221 
Мутафов, Красимир 96 
Мутафов, Красимир Симеонов 96 
Мухова, Калина 85 
Мъсева, Бистра 85 
Мюсо, Гийом 296 
Наваро, Джо 35 
Наваро, Хулия 297 
Найденова, Рия 375 
Найденова, Силвия 4 453 
Налбантова, Мария 85 
Нанева, Ана 355 
Нанова, Ани 173 
Нанова, Ани Любенова 173 
Нарендранатх Дутта 52 
Натан, Тоби 37 
Нацев, Станко 346 
Нацев, Станко Нацев 346 
Начев, Ивайло 426 
Начев, Ивайло Чавдаров 426 
Начев, Йордан 97 
Начев, Йордан Ценов 97 
Начев, Милети 229 
Негенцов, Генчо Станчев 339 
Недева, Йоана 133 
Недева, Йоана Росенова 133 
Недялкова, Даниела 4 453 
Ненкова, Веселка 297 
Ненкова, Веселка Ангелова 297 
Ненчев, Даниел 152 
Ненчева, Мая 310 
Ненчева, Мая Атанасова 310 
Нес, Патрик 257 
Ниведита, сестра 52 
Ниева, Микел 258 
Ниеми, Юули 377 
Нийхус-Юнг, Мариане 134 
Никовска, Здравка 179 
Николаева, Милена 54 
Николов, Владимир Георгиев 241 
Николов, Любомир 187 
Николов, Момчил 222 
Николов, Момчил Николов 222 
Николов, Тони 205 
Николов, Тони Георгиев 205 
Николова, Мадлен 108 
Николова, Мария 284 
Николова, Нина 43 
Николова, Оливера 259 
Николова, Теодора 83 
Николова, Теодора Петрова 83 
Ничева-Карастойчева, Емилия 275 353 
Нонева, Здравка 444 
Нотович, Николай 53 
Нотович, Николай Александрович 53 
Ноубъл, Маргарет Елизабет 52 
Нурденген, Гюру 142 
Нурденген, Кая 142 
Нягулов, Благовест Атанасов 172 
Огойска, Мария 3 
Оксенбъри, Хелън 383 
Олкът, Луиза Мей 378 
Оман, Джон Кембъл 54 
Оман, Уилям Кембъл 54 
Оруш, Антон 153 
Оруш, Антон Константинов 153 
Оскаршон, Бардур 379 
Остин, Джейн 260 
Отфьой, Мишел 116 
Павлов, Пламен Христов 404 442 
Павлова, Елена 266 380 386 
Павлова, Елена Павлова 266 386 
Павлова, Елица 203 
Павлова, Марияна 129 
Палер, Октавиан 298 
Палитта, Джани 407 
Панайотова, Елена 85 
Панова, Елена 156 
Пантермюлер, Алис 381 
Панчовска, Рада Стоянова 3 
Папазов, Дончо 416 
Папазов, Дончо Ботев 416 
Папазова, Миглена Боянова 85 
Папучиев, Николай 7 
Папучиев, Николай Георгиев 7 
Парашкевов, Борис 421 
Парашкевов, Борис Димитров 421 
Парис, Мишел 44 
Парушев, Атанас 314 
Парушев, Радослав 223 
Парушев, Радослав Маринов 223 
Пацов, Димитър 100 
Пашкулев, Димитър 137 
Пашкулев, Димитър Любенов 137 
Пеев, Димитър 172 
Пеева, Калина Иванова 78 
Пеева, Катина Василева 85 
Пелева, Инна Иванова 3 
Пелевин, Виктор 246 
Пелевин, Виктор Олегович 246 
Пенева, Ваня 366 
Пенева, Ваня Илиева 366 
Пенелов, Илко 3 
Пени, Луиз 299 
Пенчев, Бойко Пенчев 184 
Перен, Мишел-Ив 44 
Перес, Шимон 79 
Перес-Реверте, Артуро 261 
Пери, Надя 115 121 122 
Пери, Филипа 99 
Пернишка, Е. 167 
Пернишка, Емилия 167 170 
Пернишка, Емилия Илиева 167 170 
Перо, Шарл 383 
Перович, Драган Б. 172 
Перчинкова, Катя 288 356 
Перчинкова, Катя Христова 288 356 
Першон, Лейф Г. В. 238 
Петева, Анета 123 
Петева, Анета Георгиева 123 
Петков, Валентин Маринов 244 
Петков, Калин 135 
Петков, Николай 203 
Петкова, Емилия Иванова 98 
Петкова, Жени 239 
Петкова, Лиляна Иванова 1 
Петкова, П. 129 
Петкова, Павлина 129 
Петкова, Росица 129 
Петров, Асен Василиев 200 
Петров, Георги 4 453 
Петров, Даниел 129 
Петров, Живко 250 
Петров, Живко Христов 250 
Петров, Красимир 286 
Петров, Мариян 264 
Петров, Пламен 322 326 
Петрова, А. 129 
Петрова, Диана 382 
Петрова, Диана Гочева 382 
Петрова, Здравка 267 
Петрова, Здравка Станчева 267 
Петрова, Иванка 143 
Петрова, Мaрия 407 
Петрова, Мария Донева 359 454 
Петрова, София 19 20 36 
Петрова, София Ивайлова 19 20 36 
Петрова, Султана Рачо 446 
Петрунова, Анелия 323 327 328 342 347 
Петрунова, Анелия Георгиева 323 327 328 342 347 
Пехливанов, Димитър 136 
Пехливанов, Димитър Нойков 136 
Пике, Еманюел 37 
Пилева, Таня 4 453 
Пим, Кристин 408 
Пинкот, Гордън 119 
Пипаро, Андреа 187 
Пискулийска, Д. 129 
Попиванов, Борис 102 
Попов, Владимир 418 419 420 
Попов, Владимир Пенчев 418 419 420 
Попов, Деян Енчев 215 
Попов, Димитър Златанов 160 
Попов, Стоян Михайлов 336 
Попов, Яни 234 
Попова, Албена 44 
Попова, Албена Христова 44 
Попова, Вяра 150 
Попова, Вяра Александрова 150 
Попова, Деница 162 
Попова, Екатерина 110 
Попова, Екатерина Николова 110 
Попова, Елица 242 
Попова, Елица Емилова 242 
Попова, Маргарита 169 
Попова, Маргарита Пенчева 169 
Попова, Моника 85 
Попова, Цветелина Стоянова 98 
Поппетров, Николай 4 453 
Порязова, Йорданка 135 
Постма, Лидия 187 
Потър, Биатрикс 383 
Прешленова, Румяна 78 
Прешленова, Румяна Илиева 78 
Проданова, Деница 259 
Прюдом, Клод 44 
Пудрон, Бернар 44 
Пузъйренко, М. А. 344 
Пушкарова, Лорета 169 
Пъмфри, Николас 112 
Пърсел, Ян 143 
Пърсивал, Том 384 
Работо, Емили 70 
Радев, Емил 80 
Радев, Емил Йорданов 80 
Радев, Иван 179 
Радев, Иван Николов 179 
Радев, Радослав 179 181 221 
Радев, Радослав Димитров 181 
Радева, Живка Василева 179 
Раденков, Иван 385 
Раденков, Иван Асенов 385 
Радинска, Валентина 321 
Радинска, Валентина Димитрова 321 
Радославов, Борислав 55 456 
Радославов, Цветан 234 
Райк, Теодор 43 
Райли, Лусинда 300 
Райнигер, Шарлот 338 
Райнигер, Шарлот "Лоте" 338 
Райнов, Николай 341 
Райнов, Николай Иванов 341 
Райс, Азора 38 
Райхенберг- Улман, Джудит 133 
Райчева, Ралица 129 
Ракьовски, Цветан Кирилов 179 
Ралева, Росица 85 
Раловска, С. 129 
Ран Босилек 234 339 
Расмусен, Кип 187 
Рачева, Лилия 343 
Рачева, Лилия Желязкова 343 
Рачовска, Милена 129 
Ребюфа, Гастон 164 
Ремонд, Рьоне 44 
Ренилде, Монтесори 95 
Репин, Иля Ефремович 273 
Рибарова, Павлина 57 
Рибарова, Павлина Стефанова 57 
Риклин, Франц 134 
Робинс, Антъни 39 
Робъртс, Дейвид 247 
Роджърс, Карл 132 
Роджърс, Карл Р. 132 
Родки, Джеф 386 
Родки, Джоф 386 
Ролник, Стивън 34 
Роне, Юлия 387 
Рос, Тони 396 
Ру, Франсоа 136 
Русев, Богдан 295 
Русев, Богдан Бориславов 295 
Русев, Руси Ст. 447 
Русев, Руси Стефанов 447 
Русев, Стефан 447 
Русев, Стефан Русев 447 
Русева, Елена 201 
Русева, Елена Владимирова 201 
Русева, Зорница 255 
Савар, Клод 44 
Саламито, Жан-Мари 44 
Сантуш, Жозе Родригеш душ 301 
Свидерски, Михайло 240 
Свинтила, Владимир 241 
Свраков, Антон 126 
Свраков, Антон Христов 126 
Селаси, Тайе 70 
Селени, Иван 102 
Сенерклан, Пиер дьо 37 
Сестра Ниведита 52 
Сикоти, Серж 37 
Симеонова, Милена 163 
Сингх, Лили 21 
Сионий Велички, епископ 55 456 
Сираков, Николай 129 
Сирюлник, Борис 37 
Скарлатов, Николай 63 64 
Скарлатов, Николай Христов 63 64 
Скатов, Атанас 165 
Скатов, Атанас Георгиев 165 
Скопело, Мадлен 44 
Славейков, Пенчо 234 
Славейков, Петко Р. 234 
Славков, Любомир 376 
Славов, Калин 68 
Славов, Петьо Димитров 68 
Славов, Славомир Христов 129 
Славова, Татяна 435 
Славова, Татяна Димова 435 
Славчев, Сава Иванов 184 
Сланчева, Ваня Асенова 58 
Сланчева-Банева, Ваня 58 
Сланчева-Банева, Ваня Асенова 58 
Слатински, Николай 103 
Слатински, Николай Димитров 103 
Сливкова, Радка 224 458 
Сливкова, Радка Иванова 224 458 
Смирненски, Христо 234 
Смит, Алегзандър Маккол 262 263 
Смит, Дъглас 432 
Смит, Ким 388 
Смит, Сали Бидъл 69 
Соколова, Гергана 427 
Соколова, Лиляна 129 
Спасов, Димитър 234 
Спасова-Дикова, Йоана Минкова 172 
Ставрев, Светослав 104 
Ставрев, Светослав Бориславов 104 
Ставрева, Ангелина 4 453 
Стайков, Антон 394 395 
Стайков, Венцислав 226 
Стайнбек, Джон 302 
Стамболиев, Огнян 298 
Стамболиев, Огнян Тодоров 298 
Стаменов, Иван 77 
Станимиров, Петър 394 395 
Станков, Александър 208 
Станков, Иван 227 
Станков, Иван Герасимов 227 
Станковска, Петра 172 
Станоев, Цветомир 100 
Станчев, Лъчезар 331 
Станчев, Лъчезар Дончев 331 
Станчева, Тотка 4 453 
Старирадева, Василена 142 
Старирадева, Василена Георгиева 142 
Старова, Луан 264 
Стефанов - Ицака, Христо 163 
Стефанов - Слона, Васил 228 
Стефанов, Васил 228 
Стефанов, Димитър 82 448 
Стефанов, Димитър Георгиев 82 448 
Стефанов, Стефан Д. 189 
Стефанов, Стефан Димов 189 
Стефанов, Христо Борисов 163 
Стефанова, Снежана Боянова 178 
Стийл, Даниел 303 
Стоев, Венцислав Лазаров 129 
Стоев, Максим 377 
Стоев, Максим Василев 377 
Стоев, Слави 390 391 392 
Стоева, Магдалена 129 
Стоенчева, Теодора 129 
Стоилов, Борис 349 389 
Стоилов, Борис Николов 349 389 
Стоилова, Ирина 124 
Стоименов, Милко 316 
Стоименов, Милко Христов 316 
Стоичков, Румен 229 
Стоичков, Румен Димитров 229 
Стойкова, Ана 190 
Стойкова, Ана Стойкова 190 
Стойчева, Катя Георгиева 135 
Стоянов, Божидар Димитров 429 
Стоянов, Васил Иванов 336 
Стоянов, Димитър Иванов 324 
Стоянов, Димитър Иванов вж Елин Пелин 195 
Стоянов, Дроздстой 129 
Стоянов, Дроздстой Ст. 129 
Стоянов, Калоян 409 
Стоянова, Даниела 168 
Стоянова, Даниела Николаева 168 
Стоянова, Цветанка 129 
Стоянова-Лечева, Зорница 25 
Стоянова-Лечева, Зорница Николаева 25 
Събев, Михаил 15 
Събев, Михаил Александров 15 
Табакова, Александра 138 
Таку Баннай 111 
Талева, Евгения 45 
Талман, Ив-Александър 37 
Талон, Ален 44 
Танева, Гергана 40 81 
Тасева, Лора 172 
Татаров, Антон 413 
Татаров, Антон Златаров 413 
Тачев, Харалампи 179 
Тачев, Харалампи Константинов 179 
Ташева, Магдалена 8 
Ташева, Магдалена Ламбова 8 
Твен, Марк 393 
Теламон, Франсоаз 44 
Темникова, Виолета 129 
Темчин, Сергей 172 
Тенекеджиева, Николина 373 
Тенекеджиева, Николина Лукова 373 
Тенекеджиева, Цветелина 357 
Тенекеджиева, Цветелина Лукова 357 
Терзиева, Маргарита 70 
Терзиева, Маргарита Александрова 70 
Тиаго-Станкович, Деян 304 
Тиен, Маделин 70 
Тилева, Виктория Живкова 444 
Тихинова-Йованович, Ася 250 306 
Тихинова-Йованович, Ася Димитрова 306 
Тодоров, Калин 230 
Тодоров, Калин Станков 230 
Тодоров, Николай 258 
Тодоров, Николай Боянов 258 
Тодоров, Тодор 62 
Тодоров, Тодор Кирев 62 
Тодоров, Цветан 180 
Тодоров, Цветан Тодоров 180 
Тодорова, Екатерина 129 
Тодорова, Людмила 129 
Тодорова, Росица 290 
Тодорова-Пери, Надежда Димитрова 115 121 122 
Тойбин, Колъм 70 
Толкачев, Алексей 158 
Толстой, Лев Николаевич 336 
Томази ди Лампедуза, Джузепе 186 
Томас, Джо 305 
Томов, Петър Делчев 233 
Томова, Ваня 256 
Томова, Ваня Михайлова 256 
Томпсън, Мел 11 22 23 
Тонин, Димитър 50 433 434 
Тонкова, Надежда 46 
Топалджикова, Анна 204 
Топалджикова, Анна Стефанова 204 
Топалов, Олег 372 
Топалов, Олег Стоянов 372 
Тотев, Пламен 245 
Тотев, Пламен Стефанов 245 
Тотоманов, Иван 246 
Тотоманов, Иван Димитров 246 
Точино-Смит, Джулиет 112 
Тошев, Георги 151 
Тошев, Тодор Вълчев 302 
Тошева, Анета 145 
Тошева, Анета Илиева 145 
Тошева, Елена Стефанова 129 
Тошева, Юлия Божидарова 71 106 
Тошева-Гешакова, Юлия Божидарова 106 
Трендафилова, Диана Крумова 130 
Трифонов, Мирослав 405 
Трифонова, Деница 336 
Трифонова, Деница Божидарова 336 
Трифонова, Теменуга 157 
Трифонова, Теменуга Николова 157 
Трошанов, Марин 394 395 
Туджаров - Шкумбата, Димитър 154 
Туджаров, Димитър Неделчев 154 
Туи, Анди 155 
Тутев, Иван 205 
Тутев, Иван Георгиев 205 
Тушевлякович, Дарко 306 
Тъкман, Барбара 448 
Търнър, Хенри Ашби 437 
Уайтхед, Хенри С. 307 
Угринова, Зорка 139 
Угринова, Зорка Драгомирова 139 
Удиет, Делфин 37 
Удилова, Ирина 24 
Удилова, Ирина Александровна 24 
Удсън, Жаклин 70 
Удуорд, Джон 5 
Уестлейк, Стиън 82 
Узунова, Галина 281 
Уивър, Стефани 143 
Уилкинсън, Филип 112 
Уилямсън, Роуз 353 
Улман, Робърт 133 
Улф, Тони 364 
Улянов, Василий 158 
Уолдман, Айлет 70 
Уолямс, Дейвид 396 
Урани, Андреа 407 
Уступалов, Антон 24 
Уступалов, Антон Олегович 24 
Утън, Виктор 308 
Фалачи, Ориана 105 
Фаркуар, Майкъл 449 
Фарнсуърт, Лорън 406 
Фат, Себастиен 44 
Ферис, Тимъти 25 
Фийлд, Джейкъб Ф. 112 
Филип, Нийл 112 
Филипова, Анна 203 
Филкова, Федя Райкова 3 
Филов, Богдан 450 
Филов, Богдан Димитров 450 
Финдайзен, Йорг-Петер 417 
Фиоретос, Арис 265 
Фицджералд, Мат 162 
Флинт, Кати 370 
Фокнър, Марк 112 
Фосколо, Мона 57 
Франц, Мари-Луиз фон 9 
Фресвейк, Хелен 309 
Фройд, Зигмунд 43 
Фуйу, Етиен 44 
Фукуяма, Франсис 106 
Хабила, Хелон 70 
Хаджиева, Е. 191 
Хаджиева, Елена 191 
Хаджиева, Елена Любомирова 191 
Хаджийски, Пламен 42 
Хаджийски, Пламен Емилов 42 
Хайн, Евелина 176 177 
Хайн, Евелина Валентинова 176 
Хайнс, Анет 95 
Халева, Люба Илиева 85 
Халилова, Айтен 329 330 332 
Хараланов, Светлозар 129 
Хараланова, Ева 129 
Харви, Дерек 5 
Хари, Йохан 144 
Харис, Джоан 310 
Хармън, Ейми 311 
Хаскал, Джонатан 82 
Хаят, Давид 145 
Хейг, Брайън 236 
Хейс, Ники 12 
Хейстингс, Макс 107 
Хейуд, Джон 112 
Херндорф, Волфганг 312 
Хеър, Дейвид 313 
Хил, Наполеон 8 
Хлехел, Аля 70 
Ходжсън, Уилям Х. 307 
Ходжсън, Уилям Хоуп 314 
Хол, Роуз 413 
Холанд, Сара 410 
Холидей, Райън 37 
Холис, Найджъл 119 
Хонълд, Алекс 247 
Хопкинс, Моли 237 
Христов, Димитър 231 
Христов, Марио 100 
Христов, Радослав 449 
Христов, Стефан 58 
Христова, Андреа 100 
Христова, Вера Георгиева 179 
Христова, Ина 85 
Христова, Калина 85 
Христова, Наталия Василева 3 
Худини, Хари 307 
Хурвиц-Ейснер, Лена 134 
Хусум, Поул 417 
Хъ Дзюлин 176 177 
Хъчисън, Дот 266 
Хьорни, Улрих 42 
Хюз, Джон 388 
Цанев, Георги Цанков 148 
Цанева, Боряна 411 
Цанков, Георги 148 
Цанкова, Антония 176 177 
Цанкова, Антония Димова 176 177 
Цветаева, Марина 180 
Цветаева, Марина Ивановна 180 
Цветанова, Росица 238 368 379 
Цветанова, Росица Георгиева 379 
Цветанска, Искра 4 453 
Цветков, Кирил 54 
Цветков, Кирил Радев 54 
Цекова, Свобода 85 
Церковски, Цанко Бакалов 336 
Цибранска, Марияна 172 
Цибранска-Костова, Марияна 172 
Цигорийна, Елица 43 
Цитас, Макис 397 
Цонева, Боряна 287 
Цонева, Боряна Никифорова 287 
Цонева, Нели 200 
Цонева- Генова, Недялка Владова 200 
Чадборн, Марк 239 315 
Чайлд, Лий 316 
Чамурлийска, Екатерина 133 
Чейни, Джон Грифит 291 
Червенков, Николай 172 
Чергова, Весела 407 
Чергова, Весела Петрова 407 
Чернокожева, Росица 192 
Чернокожева, Росица Пенчева 192 
Черняев, Димитър Христов 231 
Чехов, Антон 273 
Чехов, Антон Павлович 273 
Чешмеджиева, Десислава Стоянова 95 
Чешмеджиева-Стойчева, Десислава 88 95 
Чешмеджиева-Стойчева, Десислава Стоянова 88 
Чибер, Вивек 108 
Чижова, Анна 29 
Чизмарова, Елена 319 
Чилингиров, Стоян 336 
Чинтулов, Добри 234 
Чипева, Татяна 432 
Чистяков, Павел Петрович 273 
Чифтчи, Седа Даркан 332 
Чичо Стоян 336 
Чой Куон Джин 175 
Чой, Куон Джин 175 
Чолаков, Здравко 229 
Чолакова, Деница 4 453 
Чучулайн, Десислава 232 
Чхартишвили, Григорий Шалвович 248 249 268 
Чърч, Доусън 41 
Шакарян, Ани 124 
Шалева, Даниела 206 
Шамдасани, Сону 42 
Шаров, Владимир 267 
Шаров, Владимир Александрович 267 
Шатц, Линда 137 
Шатък, Джесика 317 
Шафак, Елиф 318 
Шварценегер, Арнолд 25 
Шейбон, Майкъл 70 
Шекспир, Уилям 366 
Шелдън, Сидни 319 
Шеридан, Мия 320 
Шефлър, Аксел 359 454 
Шехадех, Раджа 70 
Шираев, Ерик Б. 109 
Шкорпил, Карел 438 
Шкорпил, Карел Вацлав 438 
Шнап-Гурбейон, Ани 427 
Шоки Ено 111 
Шопова, А. 129 
Шопова, С. 129 
Шофрю, Франк 136 
Шошев, Владислав 100 
Шунмьо Масуно 51 
Шушлина, Весела 191 
Шушлина, Весела Стефанова 191 
Шюре, Едуард 46 
Щигер, Цирил 110 
Ю Джи Сук 175 
Ю, Джи Сук 175 
Юзефович, Леонид 321 
Юзефович, Леонид Абрамович 321 
Юлзари, Емилия 274 
Юлзари, Емилия Матеева 274 
Юнг, К. Г. 42 134 
Юнг, Карл Густав 42 134 
Юрек, Джени 166 
Юрек, Скот 166 
Ютака Ядзава 111 
Ютер-Лардо, Натали 145 
Яворов, Пейо 234 
Яврукова, Биляна 1 4 453 
Яврукова, Биляна Андреева 1 
Ядзава Ютака 111 
Якова, Рада 193 
Якова, Рада Дамянова 193 
Янев, Владимир 183 
Янев, Владимир Атанасов 183 
Янев, Симеон 439 
Янев, Симеон Янакиев 439 
Янева, Анелия 335 
Янева, Анелия Великова 335 
Янева-Табакова, Мила Чавдарова 85 
Янкулова, Соня 83 
Янкулова, Соня Атанасова 83 
Янсон, Туве 323 325 326 327 328 342 347 
Ячкова, Росица 85 
... [и др.] 1 5 10 25 37 44 68 78 85 88 98 100 101 134 172 179 187 307 404 410 444 457 
Berebin, Mikhail 129 
Fuchsbauer, Jurgen 172 
Keranova, Snezana Pavlincova 168 
Shtrahova, Anna 129 
Stojanova, Daniela Nikolaeva 168 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Аз и Достоевски 280 
Аз съм българка 85 
Аз съм жена чудо 406 
Азбука на имената в България 171 
Азбука на капитализма 108 
Алени приливи 313 
Английска граматика с упражнения 178 
Арина и Черната магьосница 360 
Арт терапия по мяра 135 
Баба и дядо за първи път 91 
Балканският ключ 264 
Без заглавие 92 
Бездна 306 
Бездомният Костас 397 
Белтъците - храната на живота 114 
Библиотеките - ключ към миналото - портал към бъдещето 4 453 
Братството на светата плащаница 297 
Брижит Макрон - интимно 75 
Българистиката в Европа: настояще и бъдеще 172 
България в потури, но с цилиндър 428 
Българската литература за деца - психоаналитични и психодраматични прочити 192 
Български митични създания 409 
Български синонимен и антонимен речник с фразеологизми 173 
Бягство от Острова на изгубените 357 
Бяло и червено 240 
В края на дъгата 291 
В очакване на Дядо Коледа 349 
В цъфналата ръж 241 
Великите филмови режисьори 155 
Вест за едно отвличане 274 
Вкуснотека с Ани Шакарян 124 
Вкусът на магията 214 
Вкусът на приключенията 385 
Всичко за любовта 38 
Вълшебни приказки от световната съкровищница 353 
Вътрешният свят на травмата 31 
Вярвай в чудеса 398 
Георги Димитров 57 
Германия от разделение до обединение 437 
Героите на Толкин 187 
Големите въпроси - Философия 14 
Горски приказки 331 
Гости отдалеч 386 
Град на име Съвършенство 361 
Градината с камъните 285 
Гроб на мечти 292 
Да докоснеш върха 160 
Да научим сами японски език 174 
Да открием Китай: Работна тетрадка по китайски език 176 
Да открием Китай: Учебник по китайски език 177 
Двете кралства 333 
Деветдесет дни завой 447 
Демостен и публичната реч 19 
Денят, когато жена ми си намери мъж 251 
Детска енциклопедия на Таекуон-до 405 
Детска игра 303 
Детско царство 336 
Джобна енциклопедия на рибите в България 113 
Джулието си търси работа 387 
Диетата за екологията на тялото 137 
Дневникът на един дръндьо 367 
Дневници 198 
Добри мъже 261 
Добри съпруги 378 
Докато аз и ти сме едно 127 
Домашна ароматерапия 131 
Драмата на надареното дете и търсенето на истинския Аз 18 
Дромомахия 197 
Духът на Европа 212 
Дълбоката държава 97 
Дългият път към дома 299 
Дървото 379 
Дядовата ръкавичка 324 
Една четвърт 220 
Едно на милион 316 
Еднорозите 401 
Език на омразата 59 
Електронните документи в трудовото досие на работника или служителя 77 
Елизабет Тейлър: Клеопатра на Холивуд 146 
Емоционална интелигентност 2.0 26 
Енергийна психология 41 
Енциклопедия за гении! 5 
Ерата на викингите 445 
Еринор 216 
Етерични масла за по-добро чревно здраве 138 
Етика 22 
Етюди по история и култура на волжките българи 442 
Ещорил 304 
Желязната завеса 425 
Жената от горния етаж 256 
Жената с червеното тефтерче 244 
Жената, везмото, градът 66 
Жената, която не остаряваше 253 
Жени и чудовища. Новата женска готика 188 
Жените в замъка 317 
Живея с Пловдив 183 
Живот в огъня 180 
Живот на една гара 298 
Живот от сенки и сияния 200 
Животните 410 
Животът в Япония 111 
Животът на Лота: Колко гаден може да бъде? 381 
Животът на насекомите 246 
Жим Лам. Оздравителна гимнастика за вътрешните органи 128 
За благодарността като изгубено умение 262 
За социологията 89 
За теб, Любов! 202 
За химерата, наречена "колективна сигурност" 67 
Забравените малцинства на Балканите 110 
Зад завесата на прехода 230 
Закон за движението по пътищата 87 
Законът на успеха 8 
Зара 213 
Защо свети Слънцето? 408 
Звезда на челото 268 
Звезди и бури 164 
Зверове и Злодеи 402 
Здравей, Дон Кихоте 228 
Зениците 194 
Зимният път 321 
Иван Грозев в българската литература 185 
Игра на криеница 403 
Играчи: Книгата 163 
Игри на злото 293 
Идеи без граници 152 
Идентичност 106 
Избрано 184 195 
Изгубени връзки 144 
Изкуството да виждаш 32 
Изкуството да живеем просто 51 
Изкушения в здрача 148 
Изнасилени от чудеса 223 
Изповедите на един книжар 271 
Израстването на личността 132 
Източна философия 23 
Източни приказки 341 
Изтръгнато от живота - моя и вашия 250 
Изчезващата стълба 358 
Имена под снега. А 7 227 
Императрица Мария Фьодоровна 275 
Инженерството 413 
Институтът 288 
Интервю със себе си. Апокалипсис 105 
История на моя живот 286 
История на науката и технологиите 407 
История на Стария свят. Имена и термини 418 419 420 
История на християнството 44 
История на Швейцария 421 
Исус 46 
Как да бъдеш супершефка 21 
Как да отгледаме успешни личности 88 
Как кученцето си намери дом 362 
Какво значи да си богат 337 
Калипсо 284 
Капитали, топене на ледовете и 2 C [градуса по Целзий] 72 
Капитализъм без капитал 82 
Кастинг за Месия 233 
Класически наръчник за любовта 277 
Ключови длъжности и компетенции на заетите в електронната търговия 93 
Книга за любовта 273 
Книгата за митологията 112 
Книгата, която искате родителите ви да бяха прочели, а децата ви ще са благодарни, че сте го направили 99 
Книжовни паметници в Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" XVI - XX в. 1 
Когнитивно-поведенческа терапия: основите и отвъд тях 13 
Кодексът 281 
Кой е създал нашите букви 399 
Колко силно го искаш? 162 
Кометата идва 342 
Контрол 94 
Корабокрушенците от "Глен Кариг" 314 
Корейски език 175 
Котката 9 
Крадецът на ягоди 310 
Кралска тайна 300 
Кратка история на Древна Гърция 427 
Кратка история на Копенхаген 417 
Крехко равновесие 294 
Криминалистите 201 
Криминалните мистерии на България 81 
Куполните гробници при Мезек 450 
Купонът е тук, скъпи Питър 209 
Къде е мама? 359 454 
Къде ми е шапката? 340 
Лала боса 215 
Лейди и Скитника 374 
Лека нощ, мило мече! 364 
Лекции от Лондон 1946 95 
Лиско Лис и приятели в една история с дупка 390 
Лиско Лис и приятели в една сърдита история 391 
Лиско Лис и приятели в една черно-бяла история 392 
Литературен гастроном 186 
Личният бележник (джобното тефтерче) на Васил Левски 444 
Лоша кръв 90 
Лунатици 422 
Любов и воля 33 
Лятна книга 328 
Лятото на ангелите 266 
Магазинчето за чай и щастие 283 
Магичният свят на Източните Родопи 226 
Мадаро-могилското плато 438 
Малките тролове и голямото наводнение 327 
Мартин си мие зъбките 332 
Мартин става строител 330 
Мартин тръгва на училище 329 
Маски долу! Национализмът на Балканите през ХХ век 78 
Матея 352 
Междукултурна психология 109 
Мемоарите на татко Мумин 326 
Мери 265 
Мечът на Албион 239 
Мигранти и бежанци 73 
Минали дни 147 
Мисли като милионер 76 
Мистиците, аскетите, светците на Индия 54 
Мозъкът - твоята суперзвезда 142 
Моите спомени 446 
Мотивационно интервюиране 34 
Моята България 404 
Моята коледна книга 334 
Музеят - възможен и невъзможен 7 
Музикална разходка 370 
Музиката на сърцето 311 
Мъдри мисли за всеки ден 245 
На произвола 287 
Над 8000 метра. Лхотце и Еверест на един дъх + Денали 165 
Напълно НормаНлен 384 
Наръчник за дома 118 
Наръчник за живота на открито 157 
Наръчник на Чарли Джо Джаксън за лятната ваканция 355 
Не върви сам по пътя 377 
Не се сбогувам 248 
Небесните пасбища 302 
Небесно войнство и ангели хранители 45 
Небивалиците на един Дърдорко 289 
Невъзможният път 416 
Неизвестният живот на Исус Христос 53 
Нектар за душата: пътят на любовта 29 
Нещо по въпроса за медузите 335 
Нирмала 345 
Новите положения при обществените поръчки 98 
Носачи на мълнии 218 
Ньондро 50 
Няма място за малки мечти 79 
Обща и спортна травматология 136 
Общуване с ангели 30 
Огледалото на дявола 315 
Огненият пръст 249 
Ожадняла река 229 
Оздравителният план 80 
Омагьосана зима 325 
Онзи, който убие дракона 238 
Оръдия през август 448 
Основи на маркетинга на услугите 58 
Остров за двама 231 
От бездънната бездна 205 
От държавен социализъм към посткомунистически капитализъм: Критически поглед 102 
Отвратителни рими 356 
Отговорност за чужд данъчен дълг 96 
Отлитащото време - лъч светлина през обектива 204 
Оцеляване 320 
Оценка на системата за почтеност в банковия сектор в България 68 
Очарователните странности на другите 263 
Падането на Берлин 1945 440 
Падмасамбхава 49 
Панайот Хитов 431 
Папирус Весткар 2 
Патиланци 339 
Пентамерон, или Приказка на приказките 400 
Петър Богдан Бакшев 429 
Петър Бонев 439 
Пинокио 363 
План за облекчаване на мигрената 143 
Планката и Болтът 203 
Победените 436 
Поводи за връщане 207 
Погледни звездите 371 
Под повърхността 117 
Политиката за стопанска модернизация в България по време на Студената война 61 
Политическа антропология 65 
Помагало за самостоятелна подготовка по развитие на речта 100 
Портрет на една дама 278 
Последните дни на нощта 295 
Потайни замисли 254 
Похватите на титаните 25 
Почти всичко е наред 217 
Правилата на бебешкия мозък 141 
Прагматика на човешките отношения 60 
Практическа психотерапия 134 
Практическо програмиране за Android 123 
Презвитер Козма и беседата му против богомилите 182 
Преследваният 236 
Призраците на Маркс 15 
Приказки за крале, принцеси и ягодки 376 
Приказки за Праскова и Прасчо 369 
Приказки за самодиви, змейове, лами и други вълшебни създания 372 
Приказки от Изгрева 382 
Приключение в Долната земя. Коледари слещу Хали 380 
Приключенията на Том Сойер 393 
Принудено и непринудено 211 
Принц Чарлс: Страстите и парадоксите на един невероятен живот 69 
Пристрастени към Интернет 116 
Прозорецът 219 
Прозрения от дъното 221 
Прозренията на Раковски 210 
Произшествие във винарната 290 
Промените в Административнопроцесуалния кодекс - 2018 83 
Психоаналитична диагностика 16 
Психология 12 
Психология на глупостта 37 
Психология на неправомерното поведение 86 
Пурпурно сияние 206 
Пътни 282 
Разбиващи рекорди 412 
Развитие на счетоводното законодателство в България от Освобождението до наши дни 126 
Разкрийте тайните на личността 10 
Разузнаването 62 
Разум и чувства 260 
Разходката на Баба Гейтуд 161 
Райко Алексиев 153 
Распутин и залезът на Романови 432 
Рекламата през Възраждането 6 455 
Релефна преса и плосък корем за 3 месеца 158 
Репетиции 267 
Речник на антонимите в българския език 167 
Речник на езика на тялото 35 
Рискът: новото име на сигурността 103 
Роботът Чапек и шпионската мисия на Пафуй Сянката 395 
Роботът Чапек на планетата с трите слънца 394 
Робът 28 
Румънско-български и българско-румънски речник 168 
Русия се завръща на Балканите 71 
Сам вкъщи 388 
Сам на скалата 247 
Сатанархеолъжалкохолистичният пунш на желанията 322 
САЩ и Европа: европейската политика на Вашингтон 56 
Сбогом, дневнико! 2: Планински патаклами 354 
Сборник по клинична психология 129 
Светци змееборци в южнославянската средновековна традиция: Теодор Тирон, Теодор Стратилат, Георги Победоносец 190 
Светът на детето 101 457 
Север 166 
Семейство Фрий 224 458 
Сивия 276 
Сигнал за живот 301 
Силата на предците 24 
Силата на системния фактор 27 
Синонимен речник на българския език 170 
Синът на управителя на сиропиталището 279 
Сиртакито на Ципрас 63 64 
Сказания за Ибн Пайко 259 
Скандинавски приказки 389 
Скришни места 348 
Славейковото общество 179 
Слагам край 365 
Смехът не е от вчера 225 
Смисълът на тревожността 17 
Снежната царица 344 
Снежното дете 242 
Сокове, смути, разхладителни напитки 122 
Софийска област - Запад 433 
София и балканската модерност 426 
Социология на религията 48 
Спасението на Хенингтън 257 
Специализирани преводачески инструменти 189 
Сподавен писък 255 
Спящата красавица - Театър на сенките 338 
Среднощната тайфа 396 
Среща под звездите 305 
Сталин 423 424 
Станете биткойн експерт 125 
Стефан Стамболов - революционер без революция 430 
Сто жаби 350 
Студен слънчев ден 269 
Суперхраните годжи бери, чиа, киноа, семена и подправки 121 
Събудете великана в себе си 39 
Съкровищница от кралски скандали 449 
Сън в лятна нощ 366 
Сънят на гаучоида 258 
Сърдечна ресинхронизираща терапия 130 
Тайната война 107 
Тайният живот на писателите 296 
Тайнството на юни 347 
Татко Мумин и морето 323 
Татяна Лолова. Дневници и делници 151 
Творецът на ангели 272 
Театърът: теория и практика 149 
Текстове за културата 43 
Тематичен немско-български речник 169 
Тенджера под налягане 115 
Технология на методите в обучението по литература 181 
Ти ме повика, Живот 193 
Типове грешки при създаване и превод на текст 191 
Титли и имена в Първата българска държава 435 
Това се случи във Венеция 237 
Тревожни хора 270 
Триархичен модел на психопатни личностни черти в юношеска възраст 140 
Трънски край 434 
Търси се: Истината за рака 145 
Уебсайт 196 
Ужас под пирамидите 307 
Ултрамаратонецът 156 
Урок по музика 308 
Успешният бранд 119 
Утопия за реалисти, или по-високи доходи с 5 часа работа дневно и как да го постигнем 74 
Утре 208 
Училище за вълшебства и други истории 343 
Учителят както го видях аз 52 
Феникс 319 
Фермата 411 
Философия 11 
Фотографията като път(уване) към... 150 
Фроде и всичките други калпазани 368 
Фройд и психоанализата 36 
Хванеш ли самовила 199 
Хей, дядо Готин 375 
Хомеопатия за жената 139 
Хомеопатия за цялото семейство 133 
Хумористично селфи 154 
Цар Калоян Ромеоубиеца (1197 - 1207) 443 
Царство на маслини и пепел 70 
Цветна бъркотия 351 
Цветя на злото 252 
Цензурата върху българската литература и книга 1944 - 1990 3 
Чекмо 222 
Червената книга (Liber Novus) 42 
Червената шапчица 383 
Червено знаме, бодлива тел 451 
Чик или Защо взехме ладата 312 
Човешката съдба: поотделно и заедно 104 
Чудесата на Ванга 40 
Чудодейните места в България 55 456 
Шампионите разказват 159 452 
Шапката на Митеран 243 
Шарено писмо 346 
Шинтоизмът 47 
Шопенхауер между воля и представа 20 
Японската катана 120 
[Дванадесет] 12 часа преди Коледа 232 
[Десет] 10 минути и 38 секунди в този странен свят 318 
[Майнкрафт] Minecraft: Изгубените дневници 373 
[Петдесетте] 50-те песни и стихове, които ни правят българи 234 
[Петдесетте] 50-те приказки и легенди, които българите разказват на децата си 235 
[Чатрум] Chatroom 309 
[Шестдесет] 60 удивителни и любопитни факта за животните 414 
[Шестдесет] 60 удивителни и любопитни факта за човешкото тяло 415 
Homo sacer II 84 
SPQR (Senatus Populusque Romanus) 441 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автотренинг 128 
Агиография - Балкански полуостров - средни векове - теми, образи, сюжети 190 
Административно право - България - законодателни и директивни материали - коментари 83 
Актьори, български - биографии 154 
Актьори, български - спомени 151 154 
Алексиев, Райко Николов, 1893 - 1944 - биографии 153 
Алпинизъм 203 
Алпинизъм - спомени 247 
Алпинизъм - Хималаи - спомени 165 
Алпинисти, американски - спомени 247 
Алпинисти, български - спомени 165 
Алпинисти, френски - биографии 164 
Ангели - наръчници и ръководства 30 
Ангели - популярна литература 45 
Английски език - граматика 178 
Аристокрация - Великобритания - биографии 69 
Ароматотерапия - наръчници и ръководства 131 
Арт-терапия - сборници 135 
Артисти, български - интервюта 152 
Археологически паметници - България 450 
Археологически паметници - Мадара 438 
Бакшев, Петър Богдан, 1601 - 1674 - биографии 429 
Балкански полуостров - история 426 
Банки - България - правни въпроси 68 
Банки - контрол и ревизия 68 
Бегачи, американски - спомени 166 
Безсловесна комуникация - ръководства 35 
Белтъчини - източници и значение за храненето 114 
Библиотеки - България - конференции 4 453 
Библиотеки, университетски - София - сбирки 1 
Богомилство - критика 182 
Божинов, Александър Николов, 1878 - 1968 - спомени 147 
Бонев, Петър, 1837 - 1876 - дейност 439 
Бременност - наръчници и ръководства 127 
Будизъм - Тибет 50 
Будисти, индийски - биографии 49 
Българистика - конференции 172 
България - археология 438 
България - биографии 428 
България - география 416 
България - езикознание 171 
България - история 429 431 
България - история - 1944 - литературни източници, хроники, дневници 447 
България - история - биографии 443 
България - история - детска и юношеска литература 404 
България - история - документи 444 
България - история - спомени 446 
България - литературознание 182 185 
България - обществено управление 87 
България - периодичен печат - история 6 455 
България - пътеписи 226 
България - театър - кино 151 
България - физическа култура и спорт 159 452 
Българска литература - история - 1944 - 1990 3 
Българска литература - история и критика 183 
Българска литература - теми, образи, сюжети 185 
Българска филология - конференции 172 
Български език - антоними - речници 167 
Български език - превод 191 
Български език - речници, бълг.-рум. 168 
Български език - синоними - речници 170 
Български език - синоними и антоними - речници 173 
Български език - текстове и задачи - учебни помагала 100 
Ванга, 1911 - 1996 - биографии 40 
Великобритания - вътрешна политика 69 
Ветроходство - България 416 
Взаимоотношения - между деца и родители 99 
Вивекананда, свами, 1863 - 1902 - спомени 52 
Викинги - военно изкуство 445 
Висша нервна дейност 142 
Владетели - биографии 449 
Владетели, български - биографии 443 
Власт - социология 94 
Волейболисти, български - биографии 160 
Волжка България - история - извори 442 
Волжки българи - история - извори 442 
Воля [психология] 33 
Втора световна война, 1939 - 1945 - история 440 
Втора световна война, 1939 - 1945 - разузнавателни служби 107 
Възпитание в семейството 91 
Възприятия 32 
Възраждане - България - рекламно дело 6 455 
Външна политика - Европа 56 
Външна политика - САЩ 56 
Вътрешна политика - България - история 92 
Вътрешна политика - България - история - спомени 230 
Гейтуд, Ема, 1888 - 1973 - биографии 161 
Германия - вътрешна политика 437 
Германия - история - 1945 - 437 
Германия - история - военно дело 440 
Главен мозък - физиология 142 
Готварство - в литературата 186 
Готварство - рецепти 115 121 
Гражданска война - Русия - биографии 321 
Грозев, Иван, 1972 - 1957 - творчество 185 
Гърция - стопанство 63 64 
Данъчно право - България 96 
Депресия - терапия - популярна литература 144 
Детска и педагогическа психология - лекции 95 
Детска и юношеска литература 403 
Детска и юношеска литература, българска - история и критика 192 
Детска психиатрия 140 
Детски градини - Стара Загора - учебно-възпитателна работа 101 457 
Деца - психология 88 
Деца - психология и възпитание 91 99 
Деца - умствено развитие 141 
Дзен будизъм - наръчници и ръководства 51 
Дигитализация - конференции 4 453 
Димитров, Георги, 1882 - 1949 - биографии 57 
Дискриминация 59 
Домакинство - наръчници и ръководства 118 
Достоевски, Фьодор Михайлович, 1821 - 1881 - биографии 280 
Древен Рим - история 441 
Древноегипетска литература - език и стил 2 
Духовници, български - биографии 429 
Държавници, български - биографии 430 
Държавници, руски - биографии 423 424 
Държавно право 84 
Държавно управление 97 
Европа - история - 20 век 422 448 
Европа - история - нова и най-нова 436 
Египет - ръкописи 2 
Езикознание, българско - конференции 172 
Експедиции - Северен полярен кръг - пътеписи 242 
Електронна търговия 93 
Електронни документи - законодателни и директивни материали - коментари 77 
Емиграция и имиграция 73 
Енергийна психология 41 
Енциклопедии, общи 5 
Етерични масла - приложение - популярна литература 138 
Етеричномаслени растения - приложение - наръчници и ръководства 131 
Етика 22 
Етика - енциклопедии 22 
Жени - България - биографии 85 
Жени - България - история и обществено положение 66 
Жени - психология - популярна литература 38 
Жени - роля в обществения живот - биографии - детска и юношеска литература 406 
Жени, прочути - Франция - биографии 75 
Жест - психология - ръководства 35 
Животни - детска и юношеска литература 414 
Животни - енциклопедии - детска и юношеска литература 410 
Жизнено равнище 74 
Журналисти, италиански - интервюта 105 
Игри за развлечение 163 
Изкуство и медицина - сборници 135 
Израел - социално-икономическо положение - сборници 70 
Източна Европа - история, нова 425 
Източни бойни изкуства - техника и майсторство 120 
Иконография - Балкански полуостров - средни векове 190 
Икономика - България - реконструкция и модернизация - история 61 
Икономическо поведение - популярна литература 76 
Имена, лични - България - справочници 171 
Индия - религия 54 
Индуизъм 54 
Индуисти - спомени 52 
Иновативни библиотечни практики - конференции 4 453 
Интелектуална собственост - икономически проблеми 82 
Интернет - влияние - невропсихологични проблеми 117 
Интернет - психологични проблеми 116 
Информационни и комуникационни технологии - приложение - в банковото дело 125 
Информационно общество 94 
Ислям 105 
Исторически личности - биографии 428 
История - Древна Гърция 427 
История - източноевропейски страни - нова 425 
Исус Христос 53 
Исус Христос - популярна литература 46 
Кадри - управление и организация 93 
Калоян, цар, 1168 - 1207 - биографии 443 
Капитализъм 108 
Карикатура, българска - албуми 153 
Карикатуристи, български - биографии - албуми 153 
Карикатуристи, български - спомени 147 
Карнасис, Дийн, 1962- - биографии 156 
Картър, Анджела, 1940 - 1992 - творчество 188 
Киберзависимост 116 
Кино - теми, образи, сюжети - детска и юношеска литература 402 
Кино, американско 146 
Киноартисти, американски - биографии 146 
Кинорежисьори - биографии - справочници 155 
Китайски език - учебни помагала 176 177 
Класи 102 
Книга-игра 163 
Книгоиздаване - България - история 3 
Книжовници, български - биографии 182 
Когнитивна психология 13 37 
Козма, презвитер, 10 век - отделни произведения 182 
Комунизъм - Източна Европа - история, нова 425 
Комуникация 60 
Конфликт 59 
Конфликт - в обществото 106 
Концентрационни лагери - България - история - спомени 205 
Копенхаген - история 417 
Копенхаген - краезнание 417 
Корейски език - учебници 175 
Корпорации - управление и организация 72 
Корупция - България - противодействие 68 
КПСС - дейци - биографии 423 424 
Краезнание - България - пътеводители 55 456 
Краезнание - Япония - пътеводители 111 
Криминалистика - България 81 
Криминална психология - учебници за ВУЗ 86 
Кулинария - рецепти 124 
Култура - философия 43 
Кърмачета - отглеждане и възпитание 141 
Левски, Васил, 1837 - 1873 - документи 444 
Легенди, български - енциклопедии - детска и юношеска литература 409 
Лечебно хранене 137 
Лечебно хранене - при мигрена - рецепти 143 
Литература - методика на преподаване 181 
Литература - теми, образи, сюжети 186 
Литература - теми, образи, сюжети - детска и юношеска литература 402 
Литература - теория 184 
Литературознание 184 
Личност - психология 17 24 31 34 109 162 
Личност - психология - наръчници и ръководства 26 
Личност - психология - популярна литература 8 21 76 
Личност - философия 14 
Личност и общество - философски проблеми 104 
Лолова, Татяна Желязкова, 1934 - - спомени 151 
Любов - популярна литература 38 
Любов - психология 33 
Любов - психология - популярна литература 29 
Майерхолд, Всеволод Емилевич, 1874 - 1940 - биографии 149 
Маккълърс, Карсън, 1917 - 1967 - творчество 188 
Макрон, Бриджит, 1953 - - биографии 75 
Малцинства - Балкански полуостров 110 
Манастири - България - пътеписи 55 456 
Маркетинг 58 119 
Маркс, Карл, 1818 - 1883 - мироглед 15 
Марксистко-ленинско икономическо учение 15 
Медицинска психология 13 
Медицинска психология - сборници 129 
Международни отношения - история 67 
Мигрена - популярна литература 143 
Мислене - психология 41 
Митологични същества - енциклопедии - детска и юношеска литература 409 
Митология 112 
Митология - детска и юношеска литература 401 
Митология - теми, образи, сюжети - детска и юношеска литература 402 
Мозък - функции 142 
Морски пътешествия 416 
Музейно дело 7 
Музиканти, български - интервюта 152 
Мъже - психология - популярна литература 38 
Народни вярвания - енциклопедии - детска и юношеска литература 409 
Наука - енциклопедии - детска и юношеска литература 412 
Наука - история - детска и юношеска литература 407 
Национален въпрос и национална политика 106 
Национален въпрос и национална политика - балкански страни 78 
Национална идентичност 106 
Национална сигурност - управление и организация 103 
Националноосвободително движение - България - дейци 430 439 
Невропсихология 142 
Немски език - речници, нем.-бълг. 169 
Обучение - методи - лекции 95 
Обществени поръчки - България - законодателни и директивни материали 98 
Обществено устройство и обществени отношения 84 102 104 
Обществено устройство и обществени отношения - Гърция 63 64 
Общество - развитие 27 
Октомврийска революция, 1917 г. - спомени 451 
Окултизъм - наръчници и ръководства 30 
Операционни системи - наръчници и ръководства 123 
Оратори, древногръцки - биографии 19 
Оцеляване - сред природата - наръчници и ръководства 157 
Падмасамбхава, 717 - 762 - биографии 49 
Пазар на труда 74 
Палестина - социално-икономическо положение - сборници 70 
Парапсихология 40 
Парапсихология - наръчници и ръководства 30 
Патологична психология 140 
Перес, Шимон, 1923 - 2016 - биографии 79 
Периодичен печат, възрожденски - България - реклами 6 455 
Петрова, Султана Рачо, 1869 - 1946 - спомени 446 
Писатели, американски - биографии 188 
Писатели, английски - биографии 188 
Писатели, български - биографии 183 
Писатели, български - интервюта 152 
Писатели, български - сборници 179 
Писатели, български - творчество 185 
Писатели, руски - спомени 280 
Пловдив - краезнание 183 
Поведение 13 60 
Поведение - наръчници и ръководства 26 
Поведение - популярна литература 8 
Поведение - психология 39 
Подсъзнание 41 134 
Поети, руски - спомени 180 
Политика - социология 94 
Политика - теория и философия 65 
Политици, израелски - биографии 79 
Политическа организация на обществото 84 
Политическа реторика 59 
Политически репресии - СССР, 1917 - 1991 - спомени 451 
Почетни и благороднически титли - България - история - Средни векове 435 
Право - психология - учебници за ВУЗ 86 
Превод - програмно осигуряване - ръководства, наръчници, справочници 189 
Превод - теория 191 
Преживявания, близки до смъртта 28 
Преход от комунизъм към демокрация - България 92 
Приказки - теми и образи - психоаналитични аспекти 9 
Приложни програми - наръчници и ръководства 125 
Прочути личности - България 428 
Прочути личности, световни - биографии - детска и юношеска литература 406 
Психични процеси 37 142 
Психоанализа 9 16 18 31 36 42 43 134 192 
Психодрама 192 
Психология 12 134 
Психология - методи и изследвания 34 
Психология, аналитична 9 
Психосоматика - популярна литература 145 
Психотерапия 13 18 31 33 132 134 
Пълководци и генерали, руски - биографии 321 
Първа помощ - наръчници и ръководства 157 
Първа световна война, 1914 - 1918 436 
Първа световна война, 1914 - 1918 - история 422 448 
Пътешествия - България - пътеписи 226 
Разузнаване 62 
Разузнаване - история 107 
Рак - популярна литература 145 
Распутин, Григорий Ефимович, 1869 - 1916 - биографии 432 
Революционери, български - биографии 431 
Революционери, български - документи 444 
Редки и ценни книги - сбирки 1 
Реклама - България - в периодичния печат - история 6 455 
Религия - Индия - спомени 52 
Религия - социологични проблеми 48 
Риби - България - справочници 113 
Рим [държава] - история 441 
Риск, теория 103 
Родове, български - история 204 
Роман, готически - теми, образи, сюжети 188 
Румънски език - речници, рум.-бълг. 168 
Русия - външна политика - Балкански полуостров 71 
Русия - история 321 
Русия - литературознание 180 280 
Ръкописи, египетски 2 
Ръкописи, южнославянски 190 
Самоусъвършенстване 25 28 39 
Самоусъвършенстване - наръчници и ръководства 51 
Свети места - България - пътеводители 55 456 
Свети места - София (област) - пътеводители 433 
Села - България - история 229 
Селско стопанство - детска и юношеска литература 411 
Семейна етика 88 
Семейни отношения - психология 99 
Семейно възпитание 88 
Семейно възпитание - психология 141 
Семейство - психология - популярна литература 29 
Скандинавски страни - история, средни векове 445 
Славейков, Пенчо Петков, 1866 - 1912 - сборници 179 
Славейков, Петко Рачов, 1827 - 1895 - сборници 179 
Слънчева система - детска и юношеска литература 408 
Социализъм - България - история - спомени 230 
Социализъм и капитализъм 102 
Социална психология 109 
Социална психология - популярна литература 8 
Социална структура на обществото 102 
Социологически изследвания 89 
Социология 89 
Социология - методи за изследване 104 
Спорт - Стара Загора - история - биографии 159 452 
Спортисти, български - Стара Загора - биографии 159 452 
Спортна психология 162 
Средства за масова информация - език и стил 59 
СССР - история - биографии 423 424 
Сталин, Йосиф Висарионович, 1878 - 1953 - биографии 423 424 
Стамболов, Стефан Николов, 1854 - 1895 - биографии 430 
Стара Гърция - история 427 
Стара Загора - предучилищно възпитание 101 457 
Стара история - справочници 418 419 420 
Старобългарски език - паметници 190 
Столици - Балкански полуостров - история 426 
Стопанска етика - България 68 
Стопанска етика - популярна литература 8 
Стопанска политика - Гърция 63 64 
Стопански престъпления - САЩ 90 
Страх 17 
Стрес - популярна литература 145 
Студена война 61 
Счетоводство - България - законодателни и директивни материали - история 126 
Сънища - психология 9 
Сърдечносъдова недостатъчност - терапия 130 
Таекуон-до - детска и юношеска литература - енциклопедии 405 
Татарстан - история - извори 442 
Театър - Русия - история 149 
Тейлър, Елизабет, 1932 - 2011 - биографии 146 
Технически науки - детска и юношеска литература 413 
Технологии - история - детска и юношеска литература 407 
Тибет - религия 50 
Толкин, Джон Роналд Руел, 1892 - 1973 - творчество 187 
Травматология, спортна 136 
Трудово законодателство - електронни документи 77 
Трънски край - пътеводители 434 
Туризъм (спорт) - безопасност - наръчници и ръководства 157 
Туризъм - Трънски край - пътеводители 434 
Туризъм, пешеходен - Пътеката на Апалачите - биографии 161 
Туризъм, пешеходен - Пътеката на Апалачите - спомени 166 
Търговски марки 119 
Търговско право 80 
Убийства - България 81 
Улично движение - правила - законодателни и директивни материали 87 
Услуги - управление и организация 58 
Успех - популярна литература 76 
Успех в бизнеса - популярна литература 21 
Устойчиво развитие 72 
Учители, български - биографии 439 
Физиогномика 10 
Физически упражнения 128 
Физически упражнения - ръководства 158 
Философи, древногръцки - биографии 19 
Философи, немски - биографии 20 
Философия 11 
Философия, източна - справочници 23 
Философия, съвременна 27 
Фирми - за биотехнологии - САЩ - финансови проблеми 90 
Фотография - България - история 204 
Фотография - философски проблеми 150 
Френология 10 
Фройд, Зигмунд, 1856 - 1939 - биографии 36 
Фройдизъм 36 
Фундаментализъм 105 
Хигиена 128 
Хитов, Панайот Иванов, 1830 - 1918 - биографии 431 
Хладни оръжия - Япония - история 120 
Хомеопатия 136 
Хомеопатия - наръчници и ръководства 133 139 
Хранене - хигиена 137 
Хранене с белтъчни храни - рецепти 114 
Хранене със сурови храни - рецепти 122 
Християнство 53 
Християнство - история - популярна литература 44 
Христология - популярна литература 46 
Художествена самодейност - жени - България 66 
Художници, български - интервюта 152 
Художници, български - спомени 147 
Художници, световни - творчество - есета 148 
Цветаева, Марина Ивановна, 1892 - 1941 - спомени 180 
Цензура - в печата - България - история 3 
Чарлс, принц на Уелс, 1948 - - биографии 69 
Човешко тяло - детска и юношеска литература 415 
Чувства - психология - наръчници и ръководства 26 
Швейцария - история 421 
Шопенхауер, Артур, 1788 - 1860 - мироглед 20 
Юноши - психология 140 
Япония - религия - история 47 
Япония - социално-икономическо положение - пътеводители 111 
Японски език - учебници за самообразование 174 
Ясновидство - България - биографии 40