Поредно дарение на редки и ценни издания от края на XIX век получи Регионална библиотека „Захарий Княжески“. Книгите дари г-н Янчо Станчев.
Най-старото издание е „Кърджали : Край-дунавска повест“ (1884 г.) от Михаил Чайковски (известен като Садък паша). Книгата е преведена от Стефан Ботев – брат на Христо Ботев, издадена от пловдивския книжар и журналист Никола П. Краварев. Била е част от личната библиотека на Петър Златев Груев (по данни на дарителя).
Фонд Редки и ценни издания на библиотеката се обогати и със „Записки на Христо Н. Македонски – бивш войвода във възстанията за освобождението на България : 1852 - 1877“ (1896 г.) от Христо Николов Македонски. Х. Н. Македонски е български хайдутин и революционер от националосвободителното движение във втората половина на XIX век. Участник в Първата и Втората българска легия в Белград, участник в четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Участник в подготовката на Априлското и Старозагорското въстание. Войвода е на голяма българска чета по време на Сръбско-турската война. Книгата е принадлежала на Йордан Недев Йорданов - Инджето – четник при Стефан Караджа и Христо Ботев. Изданието е с ръчно написан текст На Юрданъ Юрдановъ Инджето 4 (или 9) октомврий на 1897 год.
Сред заглавията са „Съчинения от Любен Каравелов“ – три тома (двата подвързани в едно книжно тяло) издадени през 1886 – 1887 г. от съпругата му Наталия Любен Каравелова-Петрович, под редакцията на Захари Стоянов, както и първа книжка на „Миналото : Очерки и спомени из деятелността на българските тайни революционни комитети от 1869-1877 год.“ (1898) от Стоян Заимов.
Интерес представлява „Периодическо списание на Българското книжовно дружество“. Трите книжки (бр. 16, 17, 18) от 1885 г. са подвързани в едно книжно тяло.
Списанието излиза от год. І (1870-1876) до год. XXI (1910-1911). Год. І (1870-1876) се отпечатва в Браила. От год. II (1882) до год. XXI (1910-1911) излиза в София под същото заглавие. От 1911 г. продължава под заглавие „Списание на Българската академия на науките“.
Благодарим на г-н Станчев за благородния жест!

дар

дар

дардар

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“