Уважаеми читатели,
Уведомяваме Ви, че на основание Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора няма да работи с читатели до 21 декември 2020 г.
При възстановяване на нормалното работно време на библиотеката, библиотечните документи с изтекъл срок на заемане, ще могат да бъдат връщани без санкции.
Призоваваме Ви да използвате онлайн услугата „Попитай библиотекаря”. Достъпът до нея е в долната дясна част на сайта на библиотеката www.libsz.org. Ще отговаряме само на въпроси, свързани с ресурсите на библиотеката:

  • наличие на книги, списания, вестници;
  • как да получите копие на търсени от Вас статии от списания и части от книги.

Подходящи за специалисти и студенти са специализираните онлайн услуги, които библиотеката предоставя:

  • предоставяне на писмена библиографска информация;
  • предоставяне на ретроспективни библиографски издирвания;
  • копиране на библиотечни документи (само сканиране).

Към всяка услуга има и подробно разписана информация за нейното съдържание. Достъпът до специализираните онлайн услуги е от меню Услуги, подменю Библиотечни услуги на сайта на библиотеката (https://www.libsz.org/uslugi/vidove-uslugi).

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“