В края на 2020 г. Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора реализира проект, подкрепен от Министерство на културата, свързан с координационната, експертно-консултантската и квалификационната дейност за организация на библиотечно-информационното обслужване в библиотеките от регион Стара Загора и цифровизация на местното културно наследство.

В област Стара Загора има действащи над 180 читалища, като в рамките на читалищата съществува мрежа от обществени библиотеки. Събираната и обработена статистическа информация за поддържането на база данни за библиотеките от региона се извършва след попълване на справки по образец от всички библиотеки и подадени данни към Регистъра на обществените библиотеки.

Осигурената методическа помощ на обществените библиотеки от областта бе съобразена със спецификата на кадрите, степента на професионалните им знания и техни въпроси, свързани с библиотечните дейности, както и с епидемиологичната обстановка в рамките на област Стара Загора. Проведени бяха 5 тридневни обучителни практикуми за новоназначени библиотекари без професионален опит от общините Раднево, Мъглиж, Чирпан, Братя Даскалови, Стара Загора и Гурково за придобиване на минимум знания и умения по основни библиотечни дейности. Продължено бе ефективното сътрудничество с администрациите на общините Мъглиж, Раднево и Чирпан за решаването на конкретни проблеми на библиотеките и библиотекарите по места.

Обучителните и консултантските дейности по проекта осигуриха за над 30 библиотеки и 40 колеги от читалищни и общински библиотеки знания и умения, необходими за професионалната и личностната им реализация. Проведените анкети за обратна връзка за степен на удовлетвореност и ползи от осъществените квалификационни дейности доказват тяхната целесъобразност и полезност. Над 70 са консултациите към повече от 500 колеги, направени в Регионалната библиотека по телефон, по имейл и в група в социалните мрежи през последното тримесечие.

В рамките на проекта продължаващата квалификация на 34 библиотекарите с опит бе подпомогната от творческа работилница за нови форми на услуги и обучение, свързано с дигитализацията на комуникациите, и по-конкретно с онлайн маркетинга на библиотечни услуги.

Създадената база данни „Стара Загора – регионална история и култура“ популяризира далечната и по-близка история на града и при отварянето на библиотеката за посетители ще може да се ползва във фоайето на библиотеката на тъчскрийн. Насочва вниманието към съхранените сгради и тяхната реставрация и опазване; припомня значими събития; запознава с личности, работили за изграждането и развитието на града ни през годините. Информацията е събирана от публикации в местния печат, архивни фондове, лични сбирки, в партньорство с Библиотека „Родина“, Регионален исторически музей – Стара Загора, Музей „Литературна Стара Загора“, частни колекционери. Основа на публикациите са и организираните през годините мобилни изложби, участие в местни и национални медии, издадени книги.

Информацията е разпределена в 5 основни рубрики и разгърнати подрубрики с възможност за добавяне и развитие на темите: Градът (сгради, улици, паркове и площади, музеи, местности); Събития; Личности; Местен печат (периодични издания, книги, реклама в стария печат); Любопитно. При реализацията на проекта са публикувани текстове, визуализирани със 145 илюстрации – пощенски картички, снимки, документи, копия от публикации във вестници и списания от различни фондове и колекции. Представената информация е публикувана и на интернет страницата на библиотеката на адрес https://www.stara-zagora.libsz.org.

В резултат на извършените дейности от Регионалната библиотека по проекта бе разширен диапазонът на услугите и подобрено качеството на библиотечно-информационното обслужване в част от обществените библиотеки на област Стара Загора чрез непрекъснато повишаване на професионалните компетенции на библиотечните специалисти и трансформация на съхранената краеведска информация в синхрон с развитието на новите технологии.

Методическа дейност 2020

Методическа дейност 2020

Киоск с краеведска информация

 

 

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“