ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ „БИБЛИОФОНИЯ”

УС на Сдружение „Библиофония” на осн. чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 20, ал. 1 от Устава на сдружението и решение на УС от заседание, проведено на 05.08.2021 г., свиква всички свои членове на Общо отчетно събрание, което ще се проведе на 08.09.2021 г. от 17.00 часа на адреса на управление на сдружението бул. „Руски“ № 44, гр. Стара Загора в РБ „Захарий Княжески” ет. 4, ст. 415, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет на УС за дейността през 2020 г.

2. Приемане на ГФО за 2020 г.

3. Приемане  на бюджета и на Програмата за дейността на Сдружението за 2021  г.

4. Приемане на отчет за събраният членски внос на касиера на Сдружението.

 

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“