През 2021 г. Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора реализира проект, подкрепен от Министерство на културата, свързан с методическите ѝ функции за библиотеките от регион Стара Загора.
В област Стара Загора има действащи 196 читалища, като в рамките на читалищата съществува мрежа от обществени библиотеки. Събираната и обработена статистическа информация за поддържането на база данни за библиотеките от региона се извършва след попълване на справки по образец от всички библиотеки и подадени данни към Регистъра на обществените библиотеки.
Осигурената методическа помощ на обществените библиотеки от областта бе съобразена със спецификата на кадрите, степента на професионалните им знания и техни въпроси, свързани с библиотечните дейности, както и с епидемиологичната обстановка в рамките на област Стара Загора. Проведени бяха 4 обучителни практикуми за библиотекари без професионален опит от общините Мъглиж, Павел баня и Чирпан за придобиване на минимум знания и умения по основни библиотечни дейности и 2 обучения за повишаване на компютърни и информационни умения. Продължено бе ефективното сътрудничество с администрациите на общините Мъглиж, Павел баня, Опан и Чирпан за решаването на конкретни проблеми на библиотеките и библиотекарите по места.
Обучителните и консултантски дейности по проекта осигуриха за целева група от над 68 библиотеки и над 186 колеги знания и умения, необходими за професионалната и личностната им реализация. Проведените анкети за обратна връзка за степен на удовлетвореност и ползи от осъществените квалификационни дейности доказват тяхната целесъобразност и полезност. Над 274 са консултациите, направени в Регионалната библиотека по телефон, по имейл и в група в социалните мрежи.
В резултат на извършените дейности от Регионалната библиотека по проекта бе разширен диапазонът на услугите и подобрено качеството на библиотечно-информационното обслужване в част от обществените библиотеки на област Стара Загора чрез непрекъснато повишаване на професионалните компетенции на библиотечните специалисти.

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“