Завърши първият онлайн курс за повишаване на професионалната квалификация в платформата МООС (Massive Open Online Course) по проекта БИБЛИО. В обучението участва Светлана Михова, библиотекар в РБ „Захарий Княжески“, която получи международен сертификат, съобразен с ниво 5 на Европейската квалификационна рамка/European Qualifications Framework (EQF).

В обучението участваха над 1000 библиотекари от България, Гърция, Италия, Латвия и Белгия като основни страни по проекта, както и колеги от други европейски страни. Интерес към БИБЛИО имат и колеги от Австралия, Канада и страни от Южна Азия. От страна на България в проекта партнират фондация „Глобални библиотеки – България“ и ЦПО (Център за професионално обучение) към УниБИТ.

Обучението по проекта започва през септември 2021 г. Продължава 8 седмици, през всяка от които участниците са ангажирани по минимум 10 часа за самостоятелно обучение. Курсът се провежда на английски език в 26 модула. Участниците получават възможността да изградят своите дигитални и меки умения, както и своите трансверсални (ключови знания и компетенции от различни сфери и практическото им приложение) и цифрови умения, които се считат за основни за библиотечните специалисти в дигиталната ера.

Разработените модули покриват важни теми като комуникация и взаимодействие с потребителите на библиотеката, създаване на цифрово съдържание, проучване на технологичните промени, повишаване на уменията в областта на информацията, данните и медийната грамотност, оценка и улесняване на общността.

След успешното завършване на BIBLIO библиотечните специалисти имат възможност да преминат специализирана програма за обучение за сертифициране в най-новите работните профили „специалист комуникации и работа с общността“ (CECO) или „отговорник по цифровата трансформация“ (DIGY).

BIBLIO Certificate

 

 

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“