Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) провежда своята ХХV Национална годишна конференция. Вярна на традицията, библиотечната професионална общност отново издига актуална и обществено значима тема:

ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО НА БИБЛИОТЕКИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Конференцията ще се проведе на 4 и 5 юни 2015 г. в Стара Загора
с любезното домакинство на Регионална библиотека „Захарий Княжески“
и с подкрепата на Община Стара Загора

На форума ще бъдат разгледани важни теми за ефективното функциониране на библиотечния сектор и модернизацията на библиотеките в България: Стратегии и библиотечни политики и практики; Технологиите и нови библиотечни услуги в подкрепа на знанието; Библиотеките и ученето през целия живот; Информационната грамотност и компетентностите в цифровия век; 25 години ББИА и предизвикателствата на времето.
В рамките на конференцията ще бъдат представени добри практики и иновативни решения, въведени в дейностите на българските библиотеки. Споделените резултати, идеите за нови услуги и постигнатите цели ще очертаят визията за бъдещето на българските библиотеки.
Програмата обхваща повече от 30 доклада/презентации, разпределени в 4 панела, които ще бъдат представени и дискутирани в рамките на конференцията.
Пълната програма на конференцията можете да намерите на интернет страницата на асоциацията.

Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) е неправителствена организация на специалисти в областта на библиотечното дело и научната информация. Професионалната организация е основана през 1990 г. като Съюз на библиотечните и информационните работници в България. От 2008 г. сдружението носи името Българска библиотечно-информационна асоциация (ББИА). 

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“