ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ „БИБЛИОФОНИЯ”

УС на Сдружение „Библиофония” на осн. чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 20, ал. 1 от Устава на сдружението и решение на УС от заседание, проведено на 29 май 2018 г., свиква всички свои членове на Общо изборно събрание, което ще се проведе на 4 юли 2018 г. от 18:00 часа на адреса на управление на сдружението бул. „Руски“ № 44, гр. Стара Загора в РБ „Захарий Княжески” ет. 4, ст. 415, при следния дневен ред:

1. Промени в Устава на Сдружението

2. Избор на нов Управителен съвет

3. Разни

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“