11 октомври 2018 г. (четвъртък), 15:00 ч., фоайе първи етаж
Пресконференция във връзка с обща инициатива на мрежата от Областни информационни центрове под надслов „Бъдеще на кохезионната политика на Европейския съюз“.
Като част от инициативата във фоайето на Регионална библиотека „Захарий Княжески” в 15:30 ч. ще се открие и изложба акварели под надслов „Градски пейзажи“ на арх. Белин Моллов. В изложбата са включени рисунки на стари къщи от София, Русе, Свищов, Пловдив, Ловеч, Бургас, Шумен, Габрово, Велико Търново и други. Изложбата ще остане за посещения до 11 ноември 2018 г. в работното време на библиотеката. Повече информация на личния му блог , където всяка рисунка е придружени с подробна и любопитна история.
Арх. Белин Теохаров Моллов има повече от 45 годишен опит в областта на устройственото планиране и градското развитие. Роден е на 23 октомври 1946 г. в гр. Русе. Бил е директор на Генералния план на София от 1986 до 1990 г. След 1990 г. е общински съветник в Столична община, заместник-министър в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), съ-председател на преговорната позиция „Регионална политика“ по договора за присъединяване на България към ЕС, съветник в политическия кабинет на Министъра на РРБ. Участвал е в работата по устройствените планове на градове в Алжир, Виетнам, Либия и Мозамбик и др. Има публикации по въпроса за районирането на България. Специализирал в „Даунинг Колидж“ в Кембриджq Великобритания; Университета на Южна Каролина, Колумбия – САЩ; Korea International Cooperation Agency (KOICA) – Сеул; Европейския институт по публична администрация в Маастрихт, Холандия; USA World learning institute и др. Участвал е в експертната група на Съвета на Европа за разработването на „Хартата на градовете“. Той е хоноруван преподавател по специалността „Урбанизъм” в УАСГ, модератор на обществени форуми. Ръководил е колективи за изработване на нормативна база в областта на устройството на територията и програми за регионално и пространствено развитие, управление на местно и регионално ниво, европейска интеграция и прилагане на Кохезионната политика на ЕС.
Арх. Моллов е член на клуба на архитектите художници и редовно участва в неговите инициативи и изложби. Темата на неговите картини е градският пейзаж и архитектурно-историческото наследство. Има множество публикации на картините му като картички, постери, календари и сувенири. Направил е повече от 10 самостоятелни изложби в София, страната и чужбина.
ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Изложба акварел на Белин Моллов

 

1 – 5 юни 2024
Стара Загора

ЗЛАТАТА ЛИПА
Международен филмов фестивал
за ново европейски кино

Стара Загора – история и култура

Страница за Стара Загора

Думи за обичта, изведени от творчеството на най-добрите български и световни писатели и поети

Проект Предпочитам да обичам!

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“