natura 200016 май 2019 г. (четвъртък), 13:00 ч., зала първи етаж
Натура 2000 в Стара Загора

Присъединете се и заедно да отбележим Европейския ден на Натура 2000 с един киномаратон от 4 филма:

13:00 ч. „Жив символ или музеен експонат“ (39 мин.) – Документален филм, посветен за царските орли. Подходящ за всички възрасти. Викторина с награди.
14:00 ч. „По следите на лешоядите“ (34 мин.) – Документален филм за разпространението и опазването на мършоядните птици в България. Подходящ за всички възрасти. Викторина с награди.
15:00 ч. „Отново у дома. Със задружни усилия“ (26 мин.) – Документален филм, посветен на белошипите ветрушки. Подходящ за всички възрасти.
16:00 ч. „Натура 2000 в България“ (31 мин.) – Документален филм. Викторина с награди.

Какво е Натура 2000:
НАТУРА 2000 е най-голямата в света координирана мрежа за опазване на биоразнообразието в Света. Създаването ѝ цели дългосрочно опазване на най-важните видове и местообитания от значение за Общността, като още при създаването на ЕС опазването на природата е поставен като един от основните приоритети на Съюза. В момента европейската мрежа „Натура 2000“ включва над 27 300 защитени зони, заемащи общо повече от 1 милион квадратни километра и 18% от територията на ЕС. „Натура 2000“ обхваща 114 зони за опазване на дивите птици и 228 зони за опазване на местообитанията и видове, различни от птиците.

Ще се радваме, ако проявите интерес и отбележим този важен ден за биоразнообразието на България заедно!

За записване:
Поля Русева – Специалист комуникации – 0894059156
Зелени Балкани

1 – 5 юни 2024
Стара Загора

ЗЛАТАТА ЛИПА
Международен филмов фестивал
за ново европейски кино

Стара Загора – история и култура

Страница за Стара Загора

Думи за обичта, изведени от творчеството на най-добрите български и световни писатели и поети

Проект Предпочитам да обичам!

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“