21 ноември 2014 г. (петък), 9:00 часа, зала първи етаж
Семинар на Регионален експертно-консултативен и информационен център „Читалища” – Стара Загора с представители на читалища и библиотеки на тема „Място и роля на народните читалища в Националната стратегия за учене през целия живот (2014 – 2020)” с участието на д-р Силва Хачерян – държавен експерт в Дирекция „Нематериално културно наследство” в Министерство на културата.

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“