На 3 април 2021 година Регионалната библиотека отбелязва 67 години от създаването си. В навечерието на годишнината представяме дигиталната изложба „Старопечатни издания от фонда на Регионална библиотека „Захарий Княжески“.
Институцията притежава богат фонд Редки и ценни издания, представящ екземпляри от българското книжовно богатство, някои от които са библиографска рядкост. Особено ценна е колекцията от български старопечатни издания, отпечатването на които, според приетата в науката хронология, се разполага в периода от 1806 г. – издаването на първата българска печатна книга „Неделник“ на Софроний Врачански, до 1878 г. – Освобождението на България от османско владичество. Тя представя печатната продукция на българските възрожденски книжовници и включва книги и списания. Основен дял в колекцията заемат учебната и богослужебна книжнина, преводните съчинения, както и оригинални художествени произведения.
Най-старото издание, което библиотеката притежава, е „Псалтир : Повелением благочестивейшаго и восочайшаго господара нашего Григория Димитрия Гика воевода; Благословением же преосвещенейшаго нашего митрополита угровлахийскаго господина Григория“, издадено в Букурещ през 1824 г. А сред най-ценните книги е сборникът на братя Миладинови „Български народни песни“ (Загреб, 1861), изиграл важна роля в историята на славянската фолклористика.
Включените в изложбата издания са част от ценната колекция на библиотеката и показват профила на българското възрожденско общество, неговите достижения в образованието, науката, литературата, периодичния печат.

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“