Пътуваща изложба „Наследството на Римските договори за днешна Европа: 1957 – 2017”, посветена на 60-ата годишнина от подписването на Римските договори. 
Организатори на изложбата са Европа Директно – Стара Загора, Представителството на Европейската комисия в България и Historical Archives of the European Union, European University Institute. 
Гражданите и гостите на Стара Загора имат възможност да разгледат тематичните пана от 27 юни и 10 юли 2017 г. 

Пътуващата изложба е разработена от архивни документи и изображения от Историческия архив на Европейския съюз и Дипломатическия исторически архив на Италианското Министерство на външните работи. Тя е оформена в няколко тематични секции с документални репродукции и цитати.

Раздел I разглежда историческите корени на Римските договори за създаване на ЕИО и Евратом през 1957 г. Той показва ключови документи за политическата и икономическата воля, която ръководи шестте страни учредителки на Европейската общност за въглища и стомана да възобновят процеса на европейска интеграция със създаването на Европейската икономическа общност. 

Раздел II привлича акцентира върху икономическото и юридическото наследство на Римските договори. Той разглежда еволюцията на европейския общ пазар от първоначалните разпоредби на Римските договори до стартирането на проекта за Единния пазар под председателството на Жак Делор. Този раздел проследява пътя към икономическа и валутна интеграция.

Раздел III се фокусира върху наследството на Римските договори в сферите на социалната политика и демократичното участие на общностно равнище. Той показва как социалните разпоредби в Договора за ЕИО - макар и ограничени по обхват и цели - оформят хода на проекта за европейска интеграция през следващите десетилетия. И накрая, свързва въпроса за европейското гражданство с въпроса за демокрацията на равнище ЕС, като изважда на преден план институционалната еволюция на Европейския парламент от Рим до Лисабон.

Раздел IV представя въпросите на европейската международна идентичност. Показва ключови документи за процеса на разширяване от тясно обвързана общност от 6 до големия съюз от 28 страни членки. Този раздел се съсредоточава и върху международната идентичност на ЕИО/ЕС от колониалното минало на страните, основателки към политиките за развитие, предвидени в Римските договори.

Изложба за ЕС

 

1 – 5 юни 2024
Стара Загора

ЗЛАТАТА ЛИПА
Международен филмов фестивал
за ново европейски кино

Стара Загора – история и култура

Страница за Стара Загора

Думи за обичта, изведени от творчеството на най-добрите български и световни писатели и поети

Проект Предпочитам да обичам!

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“