19 май 2014 г. (понеделник) от 18.30 ч., зала първи етаж
Представяне на книгата на йеросхимонах Спиридон Габровски „История во кратце о болгарском народе славенском” (1792) от нейния преводач на съвременен български език доц. д-р Татяна Сагидовна Яруллина.
Организатори: Историческо дружество „Българска орда” – Стара Загора, Регионална библиотека

Изданието е посветено на 220-годишнината от написването на Историята.
„История во кратце о болгарском народе славенском” на йеросхимонах Спиридон Габровски – изтъква доц. Яруллина – е изключително съдържателен и ценен исторически и литературен паметник, който обхваща колосален период историческо време – от 986 г. пр.н.е. до 1789 г. сл.н.е., т.е. почти три хиляди години.
Доцент Яруллина е превела Историята на съвременен български език и е автор на предговора, бележките и показалеца. Занимава се с невролингвистика, социолингвистика, дериватология; българознание, история на Волжка България; духовни науки. Тя е автор на голям брой научни и научно-популярни публикации, част от които са в областта на българознанието; на десетки книги, включително и на три стихосбирки. Корените й са от древен волжко-български род. В момента е университетски преподавател.

 

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“