Книга за върховете Свети Никола и Шипка30 март 2018 г. (петък), 18:00 ч., зала първи етаж
Среща с историка проф. Петко Петков, преподавател във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Представяне на новото издание „Книга за върховете Свети Никола и Шипка” (2018 г.) – единственото досега монографично изследване за имената на върховете на националната слава, което уточнява и анализира промените в наименованието на по-високия връх – от Свети Никола през Столетов връх до Шипка, каквото е и името на съседния по-нисък връх. С примери от многобройни български и чужди документи и карти авторът доказва, че исторически установените имена на двата върха преди, по време и след Руско-турската война 1877 – 1878 г. са Свети Никола (за по-високия, на който е построен Паметникът на свободата) и Шипка (на по-ниския, възпят в известното стихотворение на Иван Вазов „Опълченците на Шипка“).

Проф. Петко Стефанов Петков е роден на 20 ноември 1963 г. в Казанлък. Завършва специалност „История“ във Великотърновския университет през 1987 г. със защитена дипломна работа на тема „Българската общественост и възвръщането на Южна Добруджа към България през 1940 г.”. Работи в Общинския съвет за култура в Стара Загора като специалист „Културно-историческо наследство“. От 1990 г. е преподавател по Нова история на България в Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. През 1999 г. защитава докторска дисертация на тема „Климент Браницки и Търновски – архиерей и държавник (1878 – 1901)“. През 2003 г. е избран за доцент по Нова история на България. Зам.-декан е на Историко-юридическия факултет на Великотърновския университет от 2003 до 2007 г. От 2007 г. е зам.-ректор по учебната дейност на ВТУ, а от 2011 до 2015 г. е зам.-ректор по учебната дейност и акредитацията. От 2013 г. е професор по Нова история на България. Научните му интереси са насочени към различни проблеми от българската история от началото на ХVІІІ до средата на ХХ век: отношенията между Българската православна църква и държавната власт ХІХ – ХХ век, историята на българския конституционализъм през ХІХ – ХХ век, развитието на българския национален въпрос, програмите за национално освобождение и идеите за държавно устройство и управление в българското общество през ХІХ век, българските политически нрави през ХІХ – ХХ век, официалните и националните празници в България. Специализира в университетите в Измаил, Украйна; Уфа, Русия. Член на Съюза на учените в България, от 2009 г. – председател на великотърновския му клон. Член на Управителния съвет на Съюза на учените и на Управителния съвет на Българското историческо дружество. Автор на десетки книги и много публикации в специализирани и популярни издания.Настоящото издание е вече в книжарниците. Ще бъде налично и по време на срещата в Стара Загора.

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“