25 февруари - Илко Стоев представя книгата си „Пристанищата на Кайн”

25 февруари 2020 г. (вторник), 18:00 ч, зала първи етаж
Илко Стоев представя книгата си „Пристанищата на Кайн”.
Книгата е в две части с подзаглавия „Орфико-библейското тайнство и древния българин“ и „Молосоидното куче на Тракия – и древният българин“. Това е изследване по темата и проследяването ѝ във фолклора, в богомилските учения и историята на познатото каракачанско куче по нашите земи.

Корица на книга на Илко Стоев

 

28 февруари - Представяне на книгата „Руският орел – полет във вечността”

28 февруари 2020 г. (петък) – 18:00 ч., руски център
Представяне на книгата на Борис Мелников и Елена Мелникова-Русева „Руският орел – полет във вечността”.

Корица на книгата „Руският орел – полет във вечността”

 

29 февруари - Прожекция на операта „Жана Д’Арк” от Верди

29 февруари 2020 г. (събота), 11:00 ч., зала първи етаж
Прожекция на операта „Жана Д’Арк” от Верди с участието на  Светлана Василева (запис на DVD).
Организатори: Музикално общество „Борис Христов” със съдействието на Община Стара Загора, Регионална библиотека „Захарий Княжески”, Търговско-промишлена палата, Литера принт АД, НАОП „Юрий Гагарин”, Студио за уеб дизайн, Фото „Алекс”.

 

 

От 18 до 21 март 2019 г. в Регионална библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора бе проведено обучение на новоназначени библиотекари без професионален опит, работещи в обществени библиотеки от област Стара Загора. Практикумът се състоя в 4 дни и предостави методическа помощ и експертни познания във връзка с организация на библиотечния фонд и обслужване на потребители в обществените библиотеки. В учебния график бяха застъпени дисциплините: Библиотечна обработка и сигниране на документи, Индексиране на библиотечни документи, Нареждане на библиотечни документи, Стандарти за библиографско описание, Библиотечни каталози и картотеки. Разписаната програма бе съобразена със степента на професионални знания и умения на обучаемите, както и с това, тя да отговаря на конкретни техни питания и казуси, свързани с библиотечната им практика. Участие в обучението взеха представители на обществени библиотеки от общините Казанлък, Павел Баня, Стара Загора и Чирпан.
Основна цел на педагогията бе да повиши професионалното равнище на работещите в обществени библиотеки от област Стара Загора, посредством активно партньорство и сътрудничество с Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора.

 

Библиотека Захарий Княжески

042 648 131 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека Захарий Княжески