С цел създаване на Дигитална библиотека Стара Загора чрез координиране събирането и организирането на краеведска информация в сводна електронна база данни и популяризирането ѝ чрез Европеана, в РБ „Захарий Княжески” – Стара Загора се проведе тридневното обучение (18-20 юни 2019 г.) за работа с метаданни за пощенски картички и снимки на тема „Културното наследство на регион Стара Загора в дигиталния свят“. Обучител: Надежда Груева.

Библиотечни специалисти от Стара Загора и областта се запознаха с основни понятия, свързани с дигитализацията на книжовното културно наследство: дигитални библиотеки, създаване на дигитална библиотека, съвместимост с локални и глобални бази данни, създаване на изображения.
След запознаване със структурата на модула за обработка и информационното търсене в Дигитална библиотека Стара Загора, стартираха практическите занятия. В процеса на работа се обърна специално внимание на особеностите на снимките, портретите и пощенските картички като обект на дигитализацията.
Практикумът бе ползотворен и участниците в него придобиха нови знания и умения и повишиха своята дигитална и библиографска грамотност.

Обучението е по проект на Министерството на културата „Координационна, експертно-консултантска и квалификационна дейност за организация на библиотечно-информационното обслужване в библиотеките от регион Стара Загора и дигитализация на местното културно наследство” и е насочен към обществените библиотеки от област Стара Загора. Изграждането на Дигитална библиотека Стара Загора ще създаде условия за достъп до обектите, популяризиране и трайно архивиране на дигиталните копия на пощенските картички и снимките като част от културно-историческото наследство в 6 населени места в област Стара Загора.

 

1 – 5 юни 2024
Стара Загора

ЗЛАТАТА ЛИПА
Международен филмов фестивал
за ново европейски кино

Стара Загора – история и култура

Страница за Стара Загора

Думи за обичта, изведени от творчеството на най-добрите български и световни писатели и поети

Проект Предпочитам да обичам!

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“