На 25 септември 2019 г. (сряда) от 09.30 до 16.00 ч. в Регионална библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора се проведе работна среща на тема „Регионална идентичност и многообразие. Обмен на добри практики за краеведски изследвания“ с представители на обществените библиотеки от област Стара Загора, Габрово, Кърджали и Хасково.
Отдел „Методичен” при Регионална библиотека “Захарий Княжески” – Стара Загора организира работната среща с цел разширяване географията на представяне на културно-историческото наследство на Стара Загора и съседните й области. Работната среща е свързана с решенията на Европейския съюз относно опазването на значимото историческото минало и наследство като специфика и разнообразие. Целта е да се осигури методическа подкрепа, обмен на добри практики за краеведски изследвания и изграждане на ефективно сътрудничество и партньорство между обществените библиотеки.
На работната среща присъстваха над 80 представители от обществените библиотеки в четирите области и са изнесени 8 презентации. Представените разнообразни теми, проблеми и личности, свързани с конкретни селища или области са особено ценни и ще се използват активно както за изследователски цели – проучване на историческото минало, природните забележителности, стопанския напредък и др., свързани с отделните населени места, така и за подпомагане на образователния процес и на културните изяви в региона.
Предложено беше работните срещи за обмен на добри практики за краеведски изследвания да се провеждат ежегодно на ротационен принцип за домакинство.

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“