Общинска работна среща с обучение и практика за библиотекари от община Раднево

На 11 септември 2019 година в Общинска библиотека "Алдин Алдинов" гр. Раднево се състоя третата от четирите работни срещи с читалищните библиотекари от селата на Община Раднево, които ще се проведат в рамките на календарната година. Тези общински работни срещи са с тематично обучение и практикум и са пряко свързани с дейността на библиотеките в населените места от общината.
Третата работна информационна среща бе с тема: "Нареждане на библиотечния фонд - видове". Независимо, че повечето библиотекари от населените места от Община Раднево са с дългогодишен опит, за тях тази среща с практикум опресни и разшири техните знания.
Работната среща се осъществи с подкрепата на Регионална библиотека "Захарий Княжески" гр. Стара Загора в лицето на Емил Гиргинов - методист.
Практикумът е част от дейностите по проект на Министерството на културата „Координационна, експертно-консултантска и квалификационна дейност за организация на библиотечно-информационното обслужване в библиотеките от регион Стара Загора и дигитализация на местното културно наследство”.

 

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“