На 19 ноември 2019 г., в Общинска библиотека "Алдин Алдинов" – гр. Раднево се проведе четвъртата финална работна среща с читалищните библиотекари от селата на Община Раднево на тема "Прочистване на библиотечния фонд. Отчисления и бракуване”.
Общинските информационни срещи ("Регистрация на Библиотечни документи”,  " УДК", "Нареждане на библиотечния фонд”, „Прочистване на библиотечния фонд. Отчисления и бракуване”) бяха с обучение и практикум и са пряко свързани с дейността на библиотеките в населените места от региона. Проследено бе нивото на информационното обслужване и работата с читатели, опресниха се и се надградиха знанията на библиотекарите в областта на библиотекознанието, обърна се внимание на отчетната документация и се разгледаха отново нормативните документи, касаещи работния процес. 
Всички работни срещи се проведоха с подкрепата на Регионална библиотека "Захарий Княжески" – Стара Загора, която изпълнява експертно-консултантската и квалификационната функция спрямо библиотеките в областта. Практикумите проведе Емил Гиргинов – методист в регионалната библиотека. 
През летните месеци се извърши теренно проучване в читалищните библиотеки в населените места от Община Раднево, чиято цел беше да се направи анализ на състоянието на всяка една библиотека и при необходимост да се окаже методическа помощ. 
Практикумите през 2019 г. са част от дейностите по проект на Министерството на културата „Координационна, експертно-консултантска и квалификационна дейност за организация на библиотечно-информационното обслужване в библиотеките от регион Стара Загора и дигитализация на местното културно наследство”, а целта е подобряване качеството на библиотечно-информационното обслужване в обществените библиотеки на област Стара Загора чрез непрекъснато повишаване на професионалните компетенции на библиотечните специалисти.
 
 

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“