Две тридневни обучения за читалищни библиотекари от област Стара Загора на тема „Информационни и комуникационни технологии” се проведоха в обучителния център на Регионална библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора. Обучител: Дарина Кондратцева.

Библиотекари от читалищата в селата Пшеничево, Бъдеще, Лозен, Петрово, Сулица, Яворово и Стрелец ((15-17 юни 2021 г.) и  от читалищните библиотеки от селата Гита, Ценово, Загоре, Бр. Кунчеви и Старозагорски минерални (23-25 юни 2021) се запознаха с историята на компютърната техника и чрез практически упражнения и тренировки усвоиха компютърната текстообработка – MS WORD, как да се търси информация в интернет, медийна грамотност, комуникация чрез електронна поща, създаване на профили и комуникация в социалната мрежа Фейсбук.

Обучаемите придобиха нови знания и умения, които ще прилагат в пряката си работа.

На всички участници бяха предоставени, за лично ползване, кратки практически пособия по ИКТ. Презентации и листовки на тема Медийна грамотност (какво разбираме под медийна грамотност; разпознаване на основните елементи на достоверните и надеждни новини/информация; идентифициране на фалшиви новини и т.п.) бяха изпратени на електронните пощи на участниците в практикума, с цел да бъдат използвани за организиране на обучения на жителите от съответните населени места.

Обучението се провежда в изпълнение на проект „Координационна, експертно-консултантска и квалификационна дейност за организация на библиотечно-информационното обслужване в библиотеките от регион Стара Загора“ подкрепен от Министерство на културата.

 

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“