През 2021 година финасираната по проект за разпределяне на допълнителни средства на регионалните библиотеки от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на културата координационната, експертно-консултантска и квалификационна дейност за организация на библиотечно-информационното обслужване в библиотеките от регион Стара Загора включва:

1. Текуща координационна, експертно-консултантска и квалификационна дейност по места за библиотеки от областта
2. Извършване на теренно анкетно проучване и анализиране на резултатите за обществени библиотеки от общините Мъглиж (8 ОБ), Павел баня (12 ОБ) и Чирпан (18 ОБ)
3. 4 петдневни обучителни практикума за библиотекари от общините Мъглиж (м. май), Павел Баня (м. юни) и Чирпан (предстои през м. август)
4. 3 общински работни срещи за библиотекари от общините Мъглиж, Павел Баня и Чирпан и др.
Петдневните практикуми, които организира Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора, като част от предвидените по проект дейности са доказана във времето най-ефективна форма на напреднало обучение за начинаещи библиотекари. Целта им е да запознаят начинаещите библиотекари с основите на библиотекарството, да им дадат минимум необходими практически професионални знания и умения, да повишат тяхната творческа активност и да формират професионално съзнание.
За колегите от общините Мъглиж (6 обучаеми от читалищните библиотеки в селата Ягода, Шаново, Юлиево, Ветрен, Дъбово, Зимница) и Павел баня ( 8 обучаеми от читалищните библиотеки в селата Осетеново, Скобелево, Александрово, Габарево, Горно Сахране, Долно Сахране, Асен, Манолово) беше интересно и полезно да се запознаят с това как е организирана работата в обществената читалищна библиотека. Обучаемите анализираха основните показатели на библиотеката-домакин, изпълниха редица практически задачи и участваха в ролеви игри, свързани с нови знания за приемане и обработка на нови постъпления, вторичен подбор и отчисления от фонда, психология на читателите и четенето, справочна и информационна дейност, нови методи за реклама на фонда на свободен достъп, планиране и отчитане на библиотечни събития и др.
В изпълнение на партньорска инициатива между РЗИ Стара Загора и РБ „З. Княжески” на 14. 05. 2021 и на 04.06.2021 година от 10 часа в НЧ „Гео Милев - 1926” с. Ягода и НЧ "Георги Бенковски - 1928" с. Осетеново се проведоха първите две от поредицата съвместни инициативи, посветени на повишаване професионалната квалификация на библиотекарите от обществените библиотеки и на здравето. На читалищните деятели от община Мъглиж и Павел баня беше предоставена методика при подготовка и организиране на планирани, непланирани и спонтанни събития или поредица от събития в областта на здравната политика и образование в подкрепа на местната общност (профилактика на зависимости и борба със стреса) и с представянето на библиотечна и информационна дейност за решаване на проблеми в обстановка на пандемия.
РЗИ Стара Загора онагледи събитията с възможност за измерване на въглероден монооксид в издишан въздух с мобилен апарат и консултиране желанието за отказ от тютюнопушене на място, демондсрация на алкоочила и измерване на телесно тегло с импедансен апарат.
При обобщаване на резултатите обучаващите се отбелязват, че информацията е дадена компетентно и изцяло, сега има ясно разбиране за това как да организират работата си и да приложат придобитите знания на практика.
Петте дни на практикумите минаха много бързо. Колегите се прибраха у дома с много знания. Видяха как работят колегите в рамките на общината и споделиха своите добри практики и опит. Винаги има какво ново да научим.

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“