Сдружение Цифрова Република, съвместно с Creative Commons България, проведоха в Регионална библиотека „Захарий Княжески” двудневно неприсъствено обучение (7 и 14 декември 2020 г.) на тема „Авторско право за библиотеките”. Обучението е в отговор на желанието за повишаване на експертизата в сферата на авторското право на служителите на културната институция в контекста както на политиките за масова цифровизация, така и на предстоящите законови промени, касаещи сектора. 

Ана Лазарова от Цифрова република въведе участниците в основите на актуалната авторскоправна уредба с акцент върху спецификите, свързани със създаването и използването на материали в контекста на библиотечната професия.

Курсът обхвана теми като: Основни понятия в авторското право; Обект на закрила с авторски и сродни права; Имуществени и неимуществени права. Използване онлайн - право на предоставяне на публично разположение; Изключения и ограничения от авторското право, свободно използване на защитено съдържание, лицензиране; Регулация на международно, европейско и национално ниво; Актуална реформа на авторското право в ЕС.

Обучението засегна и теми като Creative Commons лицензите и тяхното използване от библиотеките; изключения в полза на институциите за културно наследство - цифровизиране с цел съхранение; новите режими на разширено колективно лицензиране и масова цифровизация на културно наследство.

В края на обучението се проведе дискусия по темата  със съответните предложения за решения на възникнали казуси.

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“