Информационните технологии и тяхното приложение в библиотечната практика

В изпълнение на проект „Координационна, експертно-консултантска и квалификационна дейност за организация на библиотечно-информационното обслужване в библиотеките от регион Стара Загора“ подкрепен от Министерство на културата в Регионална библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора  се проведоха два надграждащи практикума (12-14.10.2021 и 18-19.10.2021 г.) за читалищни библиотекари от областта. Обучители: Дарина Кондратцева и Светлана Михова.

Занятията бяха насочени към информационните технологии и тяхното приложение в библиотечната практика. Колегите от читалищните библиотеки, преминали първия модул на обучението, усвоиха основни положения в подготовката, управлението и условията за успешното реализиране на проекти (Министерството на културата за обогатяване на библиотечните фондове и др.); възможностите на програмата Excel и практическото ѝ прилагане за поддържане на библиотечната документация в електронен вид; ползване на е-услугите и дигиталните колекции на библиотеките в България, както и е-услугите, предлагани от различни институции в България.

Обучаемите придобиха нови знания и умения, които ще прилагат в пряката си работа.

 

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“