Приключи организираното от Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора обучение за консултанти по библиотерапия (13-16 юни 2022 г.) с обучител Минчо Николов. В него се включиха 17 курсисти – библиотечни специалисти от регионалната библиотека, от библиотеката в гр. Струмица – Северна Македония, както и специалист от Регионална дирекция Социално подпомагане – Стара Загора.

Основни теми: Психологическо консултиране и психотерапия; Какво означава консултант по библиотерапия?; Възникване и развитие на библиотерапията; Въведение в библиотерапията; Библиотерапия и други психотерапевтични направления; Проблемът за личността – структурни, съдържателни и динамични концепции за личността; Диагностика на личността в библиотерапевтичната практика – графологична категоризация, диференциално диагностично интервю; Библиопсихология; Същност на триединството „писател – текст – читател”; Психолингвистични особености при възприемане на художествен текст; Психология на литературното творчество; Технология на библиотерапветичния процес; Дефиниране на библиотерапевтични цели; Динамика на целите; Същност, предназначение и технология за изготвяне на библиорецептурник; Техники на библиотерапията - техники за четене и други.

В рамките на обучението участниците формираха и развиха умения за прилагане на конкретни библиотерапевтични техники чрез, които да се въздейства върху читателската култура и определени елементи от личността на човека, както и да се оказва емоционална подкрепа на хора в криза. В приятна работна среда обучаемите работиха екипно, за създаването на библиорецептурници – списъци от произведения.

Всеки участник получи по един екземпляр от Наръчник за консултанти по библиотерапия (библиотекари).

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“