По проект „Координационна, експертно-консултантска и квалификационна дейност на библиотечно-информационното обслужване в библиотеките от регион Стара Загора“ към Министерство на културата от 21 до 24 февруари 2023 г. в Регионална библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора бе проведено обучение на втората група новоназначени библиотекари без професионален опит, работещи в обществени библиотеки от област Стара Загора. Практикумът се състоя в 5 дни и предостави методическа помощ и експертни познания във връзка с организация на библиотечния фонд и обслужване на потребители в обществените библиотеки. В учебния график бяха застъпени дисциплините: Библиотечна обработка и сигниране на документи, Индексиране на библиотечни документи, Нареждане на библиотечни документи, Стандарти за библиографско описание, Библиотечни каталози и картотеки. Разписаната програма бе съобразена със степента на професионални знания и умения на обучаемите, както и с това, тя да отговаря на конкретни техни питания и казуси, свързани с библиотечната им практика. Участие в обучението взеха представители на обществени библиотеки от общините Мъглиж и Стара Загора.
Основна цел на обучението бе да повиши професионалното равнище на работещите в обществени библиотеки от област Стара Загора, посредством активно партньорство и сътрудничество с Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора.

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“