От 15 до 17 март 2023 г. в Старозагорската регионална библиотека се проведе обучение на тема „Превантивна консервация и малка реставрация на библиотечния фонд“. Обучител беше Инж. д-р Искра Цветанска – експерт по реставрация и консервация и преподавател в Университета по библиотекознание и информационни технологии. Обучението беше предназначено за библиотечните специалисти от РБ „Захарий Кнняжески“, библиотека „Родина“ и НЧ „Светлина - 1861“ – гр. Шипка. Фокусът беше поставен върху методите на превантивна консервация и малка реставрация, които имат за цел да се избегнат скъпо струващите същински реставрационни процеси, прилагащи се единствено за документи и книги, които имат доказана научно образователна и художествена стойност в национален и международен мащаб. Материалите, които се използват при тези методи, са специално разработени за хартия и за пергаментен носител. Знанията и уменията, придобити по време на курса, ще повишат квалификацията на библиотечните специалисти и ще помогнат на за подобряване грижите по опазването, възстановяването и пълноценното използване на библиотечните фондове. След края на обучението всички участници получиха сертификати.

1 – 5 юни 2024
Стара Загора

ЗЛАТАТА ЛИПА
Международен филмов фестивал
за ново европейски кино

Стара Загора – история и култура

Страница за Стара Загора

Думи за обичта, изведени от творчеството на най-добрите български и световни писатели и поети

Проект Предпочитам да обичам!

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“